тема: 4. Извършване на задължителни ежедневни прегледи и основни операции, за да се поддържа технически изправен състава

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

4/1.

Какво е предназначението на пневматичната връзка между отделните звена на състава от ППС?

да свърже в едно цяло пневматичните спирачни механизми на теглещото и тегленото ппс

да осигури допълнително налягане на въздуха в уредбата

да отведе конденза от пневматичните резервоари

 

2

 

4/2.

Какво е предназначението на хидравличната връзка между отделните звена на състава от ППС?

да свърже в едно цяло хидравличните звена на теглещото и тегленото ППС

да осигури допълнително налягане на течността в уредбата

служи като регулатор на налягането

 

2

 

4/3.

“Автоматично спиране” е спиране на ремаркето, което се осъществява без намесата на водача в случай на отделяне на прикачните елементи на състава от ППС.

правилно

неправилно

 

2

 

4/4.

Когато спирачната уредба на състава от ППС работи с въздух под налягане, пневматичната връзка с ремаркето трябва да има:

не по-малко от два въздухопровода

само един въздухопровод

задължително три въздухопровода

 

2

 

4/5.

Когато спирачната уредба на съчлененото ППС работи с въздух под налягане, гъвкавите маркучи от пневматичната връзка с полуремаркето трябва да са част от:

полуремаркето

влекача

 

2

 

4/6.

Когато спирачната уредба на състава от ППС работи с въздух под налягане, гъвкавите маркучи от пневматичната връзка с ремаркето трябва да са част от:

ремаркето

влекача

 

2

 

4/7.

Действието на работната спирачна уредба върху колелата на една и съща ос, трябва да е разпределено симетрично по отношение на надлъжната ос на превозното средсво.

правилно

неправилно

 

2

 

4/8.

“Непрекъснато спиране” е спиране на състав от превозни средства, като енергията, която се използва за спирането на автомобила и ремаркето се доставя от един и същи източник.

правилно

неправилно

 

2

 

4/9.

“Полунепрекъснато спиране” е спиране на състав от превозни средства, като енергията, която се използва за спирането на автомобила и ремаркето се доставя от два различни източника.

правилно

неправилно

 

2

 

4/10.

“Инерционно спиране” или спиране с “натиск” е спиране посредством използване на силите, генерирани от преместването на ремаркето към влекача.

правилно

неправилно

 

2

 

4/11.

Ремаркетата с допустима максимална маса до 750 кг не се изисква да са оборудвани с работна спирачна уредба:

правилно

неправилно

 

2

 

4/12.

За ремаркетата с допустима максимална маса над 750 кг, но не по-голяма от 3500 кг не се изисква да са оборудвани с работна спирачна уредба:

правилно

неправилно

 

2

 

4/13.

Ремаркетата с допустима максимална маса над 750 кг трябва да са оборудвани с работна спирачна уредба:

правилно

неправилно

 

2

 

4/14.

Работната спирачна уредба на ремаркетата с допустима максимална маса над 3,5 т трябва да е:

само от непрекъснат тип

инерционен тип 

непрекъснат или от полунепрекъснат тип 

 

2

 

4/15.

Ремаркетата с допустима максимална маса над 3,5 т трябва да са оборудвани с антиблокиращи системи:

правилно

неправилно

 

2

 

4/17.

Намалява ли ефективността на спирачната уредба при движение на състав от ППС при продължителено спускане и намаляване на скоростта само с работната спирачка?

да, спирачните накладки се нагряват, а високата температура намалява ефективността им

не

да, намалява се ефективността на моторната спирачка

 

2

 

4/18.

“Антиблокираща спирачна система” е част от работна спирачна уредба, която контролира автоматично степента на приплъзване по посоката на въртене на колелата на превозното средство по време на спиране.

правилно

неправилно

 

2

 

4/19.

При задействане на резервната (аварийната) спирачна уредба на влекача, спирането на ремаркето трябва се осъществява:

плавно

рязко

 

2

 

4/20.

В случай на повреда в работната спирачна уредба на теглещото превозно средство, когато тя се състои от поне два “независими кръга”, незасегнатия от повредата кръг, частично или изцяло задейства спирачките на ремаркето.

правилно

неправилно

 

2

 

4/21.

Моторните превозни средства, за които е разрешено да теглят ремарке, оборудвано с антиблокираща спирачна система, имат отделен светлинен предупредителен сигнал за антиблокиращата система на ремаркето.

правилно

неправилно

 

2

 

4/22.

МПС, на които е разрешено да теглят ремарке, оборудвано с антиблокираща спирачна система, имат специално електрическо устройство за свързване към антиблокиращите системи на ремаркетата.

правилно

неправилно

 

2

 

4/23.

Работната спирачна уредба въздейства:

върху всички колела на ремаркето.

само върху предните колела на ремаркето

само върху задните колела на ремаркето

 

2

 

4/24.

Спирачната уредба на състава трябва да осигурява автоматично спиране на ремаркето в случай, че то в движение се отдели от теглещото превозно средство.

правилно

неправилно

 

2

 

4/25.

Ремаркетата, за които се изисква да са оборудвани с работна спирачна уредба, трябва да имат и спирачна уредба за паркиране в случай, че ремаркето се разедени от влекача.

правилно

неправилно