тема: 3. Системи за прикачване, тяхното наименование и предназначение

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

3/1

Теглително-прикачните устройства се класифицират според типа и се разделят на:

стандартни

нестандартни

извънгабаритни

специализиран

 

2

 

3/2

“Съединителния сферичен болт и носача” е механично теглително-прикачно устройство, закрепено към теглещото превозно средство.

правилно

неправилно

 

2

 

3/3

“Съединителния сферичен болт и носача” е механично теглително-прикачно устройство, закрепено към:

теглещото превозно средство

ремаркето

 

2

 

3/4

“Съединителния сферичен болт и носача” служи за прикачване на ремаркето с помощта на ключалка.

правилно

неправилно

 

2

 

3/5

“Ключалките” са механични теглително-прикачни устройства.

правилно

неправилно

 

2

 

3/6

“Ключалките” са монтирани върху:

тегличите на ремаркетата

теглещото превозно средство

 

2

 

3/7

“Ключалките” служат за прикачване на ремаркетата към съединителните сферични болтове на теглещите превозни средства.

правилно

неправилно

 

2

 

3/8

“Автоматичните прикачни устройства” тип “болт-ухо” са механични теглително-прикачни устройства

правилно

неправилно

 

2

 

3/9

“Автоматичните прикачни устройства” тип болт-ухо са закрепени към:

теглещото превозно средство

към ремаркето

 

2

 

3/10

Автоматичните прикачни устройства тип “болт-ухо” включват направляващо устройство и болт за автоматично затваряне и заключване при прикачването на ремаркето с помощта на ухо.

правилно

неправилно

 

2

 

3/11

Процесът на прикачване е “автоматичен”, когато движението на заден ход на теглещото превозно средство към ремаркето е достатъчно, за да се извърши изцяло правилно свързване на теглещото превозно средство и ремаркето.

правилно

неправилно

 

2

 

3/12

Процесът на прикачване е “автоматичен”, когато:

без външна намеса може да се осигури автоматично заключване на теглително-прикачните устройства на теглещото МПС и ремаркето

се налага допълнителна външна намеса при заключването от механик

 

2

 

3/13

При автоматичното прикачване на теглещото МПС и ремаркето, без външна намеса водачът получава ли сигнал, че са задействани предпазните устройства.

да

не

 

2

 

3/14

Процесът на “автоматично прикачване” изисква употребата на:

автоматични теглително-прикачни устройства

теглително-прикачни устройства изискващи допълнителна намеса от механик

 

2

 

3/15

“Ушите” са механични теглително-прикачни устройства.

правилно

неправилно

 

2

 

3/16

“Ушите” са монтирани върху:

тегличите на ремаркетата

теглително-прикачни устройства, закрепени към теглещото превозно средство

 

2

 

3/17

“Нестандартни тегличи” на ремаркето са инерционни или други подобни теглително-прикачни устройства, монтирани върху предната част или шасито на тегленото превозно средство.

правилно

неправилно

 

2

 

3/18

“Нестандартните тегличи” служат за прикачване на ремаркето към теглещото превозно средство, с помощта на уши, ключалки и други подобни теглително-прикачни устройства.

правилно

неправилно

 

2

 

3/19

“Нестандартните тегличи” могат да се състоят от няколко части  и могат да са регулируеми или сгъваеми.

правилно

неправилно

 

2

 

3/20

“Окачени тегличи” са тегличите, закрепени към ремаркето така, че да могат да се движат свободно:

само в хоризонтална посока

само във вертикална посока

в хоризонтална и вертикална посока

 

2

 

3/21

“Окачените тегличи”:

не могат да поддържат вертикално натоварване

могат да поддържат вертикално натоварване

 

2

 

3/22

“Неподвижно закрепени тегличи” са тегличи, закрепени към ремаркето така, че да са фиксирани във вертикална равнина.

правилно

неправилно

 

2

 

3/23

“Неподвижно закрепените тегличи”:

не могат да поддържат вертикално натоварване

могат да поддържат вертикално натоварване

 

2

 

3/24

“Неподвижно закрепените тегличи”:

могат да бъдат неподвижни или  пружиниращи

винаги са неподвижно закрепени

винаги са  пружиниращи

 

2

 

3/25

 “Седловите” устройства са теглително-прикачни устройства във формата на плоча.

правилно

неправилно

 

2

 

3/26

“Седловите” устройства са закрепени към:

теглещи превозни средства

ремаркетата

 

2

 

3/27

“Седловите” устройства включват ключалка с автоматично затваряне и заключване при прикачването с помощта на присъединителен болт прикрепен към полуремаркето.

правилно

неправилно

 

2

 

3/28

“Присъединителните болтове” (царски болтове) са теглително-прикачни устройства във формата на болт закрепени към:

полуремаркетата

към влекача

 

2

 

3/29

“Присъединителните болтове” (царски болтове) на полуремаркето се свързват с теглещото превозно средство:

с помощта на седлови устройства на влекача

прикачно устройство тип “ухо”

 

2

 

3/30

“Нестандартните монтажни плочи” са предназначени да свържат седловите устройства към рамата на влекача, така че да осигурят придвижването им в хоризонтално направление.

правилно

неправилно

 

2

 

3/31

“Нестандартните монтажни плочи” включват всички части и устройства, предназначени да свържат седловите устройства към рамата на влекача.

правилно

неправилно

 

2

 

3/32

“Нестандартната монтажна плоча” може да бъде подвижна в:

хоризонтално направление (например плъзгащо се седлово устройство).

вертикално направление

 

2

 

3/33

“Направляващите клинове” са части, които служат за принудителното направляване:

на полуремаркето

на влекача

 

2

 

3/34

“Направляващите клинове” са закрепени към полуремаркето и заедно със седловото устройство осигуряват направляването на полуремаркето при прикачване.

правилно

неправилно

 

2

 

3/35

“Устройства за дистанционно управление” са устройства, които, в случай на недостъпно теглително-прикачно устройство, позволяват управлението му, извън превозното средство или от кабината на водача.

правилно

неправилно

 

2

 

3/36

“Дистанционните индикатори” на “Устройствата за дистанционно управление” са устройства, показващи на водача в кабината на превозното средство, че прикачването е извършено и че предпазните устройства са задействани.

правилно

неправилно