тема: 5. Поведение при ПТП и знания за мерките, които трябва да се предприемат във връзка с превозваните пътници.

точки

К

въпрос, отговори

графика

2

 

5/1.

Преди да потегли, водачът на автомобил за превоз на пътници е длъжен да се убеди, че са осигурени всички условия за безопасното превозване на пътниците.

правилно

неправилно

 

2

 

5/2.

Допуска ли се автобус превозващ пътници да бъде с отворени врати по време на движение?

да, но само когато темперетурата в салона на автобуса е над 30° С

да, винаги

не

 

2

 

5/3.

Разрешено ли е на водачът на автобус превозващ пътници да отваря вратите докато изчаква смяната на сигнала на светофара?

да

не

 

2

 

5/4.

При ПТП допуска ли се обсъждането на последиците от произшествието пред ранените?

да

не

 

2

 

5/5.

В случай на произшествие, правилно е поведението на водача, когато той:

запази спокойствие

не изпада в паника

не предприема нищо до идването на помощните екипи

се справя с възникналите проблеми винаги сам

 

2

 

5/6.

При ПТП водачът задължен ли е да изведе пътниците на безопасно място?

да

не

 

2

 

5/7.

При ПТП водачът трябва да изведе пътниците извън платното за движение?

правилно

неправилно

 

2

 

5/8.

Предприемането на кое от изброените действия е най-важно при пристигане на мястото на ПТП?

да се осигури безопасността на участниците в движението

да се съобщи за произшествието на полицейските служби

да се запазят следите от произшествието

да се установят участниците в произшествието

 

2

 

5/9.

При ПТП в което е участник, водачът трябва да спре:

така, че да не създава опасност за движението

до по-близкия край на платното за движение

на място, където е разрешено паркирането

 

2

 

5/10.

Разрешено ли е да се премества превозно средство участвало в пътнотранспортно произшествие с пострадали хора?

да, когато с него трябва да се превозят пострадалите до здравно заведение

да, когато пречи на движението

да, разрешено е във всички случаи

не, забранено е във всички случаи

 

2

 

5/11.

При ПТП, в което е участник, водачът съобразно необходимостта трябва:

да вземе мерки за безопасността на движението

да окаже помощ на пострадалите

да вземе мерки за запазване на следите от произшествието

да вземе мерки за отстраняване на повредите по МПС

 

2

 

5/12.

Водач, който е участник в ПТП, при което има пострадали хора:

трябва да изчака на мястото на произшествието представител на полицията

трябва да вземе мерки следите от произшествието да бъдат запазени до тяхното фиксиране или описване от компетентните служби

да не консумира алкохолни напитки до пристигането на контролните органи

може да напусне местопроизшествието, след като установи какви са последиците от него

 

2

 

5/13.

Водач, който е участник в ПТП, съобразно необходимостта, уведомява за произшествието:

органите за контрол на Министерството на вътрешните работи

администрацията на общината, на чиято територия е станало произшествието

собствениците на имуществото, което е повредено в резултат на произшествието

изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”

 

2

 

5/14.

Когато при ПТП се налага да гасите пожар трябва да насочите струята на пожарогасителя в основата на пламъците.

правилно

неправилно

 

2

 

5/15.

Когато при ПТП се налага да гасите пожар и времето е ветровито, струята на пожарогасителя трябва да е насочена по посока на вятъра

правилно

неправилно

 

2

 

5/16.

Телефонен номер 112 е:

единен европейски телефонен номер за спешни и аварийни обаждания

телефонен номер за денонощна пътна помощ

 

2

 

5/17.

При позвъняването на телефон 112 може да се получи помощ от следните служби за спешно реагиране:

полиция и пожарна безопасност и спасяване

спешна медицинска помощ

гражданска защита

пътна помощ