Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Режими за превози в чужбина

 
  Превоз на товари

Указания за извършване на международни автомобилни  превози на товари срещу заплащане от български превозвачи

 

  Австрия   Азербайджан   Албания   Армения
  Афганистан   Беларус   Белгия   Босна и Херцеговина
  Великобритания   Германия   Грузия   Гърция
  Дания   Естония   Иран   Испания
  Италия   Йордания   Казахстан   Кипър
  Латвия   Ливан   Литва   Люксембург
  Македония   Молдова   Норвегия   Полша
  Португалия   Румъния   Русия   Сирия
  Словакия   Словения   Сърбия   Турция
  Узбекистан   Украйна   Унгария   Финландия
  Франция   Холандия   Хърватия   Черна Гора
  Чехия   Швейцария   Швеция  

 


Бюра за обслужване на превозвачи


 

 Определения:

 

1.“Двустранен превоз” – превоз от/до Република България и до/от друга страна;

2.“Транзитен превоз” – превоз, при който се преминава през територията на страна без да е извършено товарене или разтоварване в същата страна;

3.“Превоз за/от трета страна”:

3.1. превози за/от Общността - извършване на превоз от  български превозвач до/от страна-членка на ЕС(вкл. Швейцария и Норвегия) от/до страна извън ЕС;

3.2. За всички останали случаи за/от трета страна означава превоз между две страни различни от Република България;

4.“Еднократно разрешително” – разрешително, валидно за един превоз в двете посоки за един автомобил. Носител на разрешителното е моторното превозно средство;

5.“Многократно разрешително” – разрешително, валидно за неограничен брой превози, валидно за всички автомобили на превозвача на когото е издадено. Носител на разрешителното е моторното превозно средство, като разрешителното може да се предава на друг автомобил само след напускане на територията на Република България, през останалото време разрешителното се ползва само от един автомобил.

6.“Каботаж” – извършване на превоз, при който пункта на натоварване и пункта на разтоварване се намират на територията на една и съща страна.

7. Български превозвач може да извършва международни автомобилни превози  на пътници и товари срещу заплащане съгласно Наредба № 11 за международен автомобилен превоз на пътници и товари, само когато притежава лиценз на Общността и заверени копия на лиценза.

Лиценз на Общността не се изисква за извършване на международни превози на товари с моторни превозни средства с товароносимост до 3,5 т или допустима максимална маса до 6 т и за извършване на превози за собствена сметка.

При извършване на международни автомобилни превози на товари от български превозвач на борда на автомобила задължително трябва да се намира заверено копие на лиценз на Общността издадено на името на превозвача извършващ превоза.

 

20.12.2006 г.

София


 

 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.