Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

 

Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" е юридическо лице на бюджетна издръжка към Министерство на транспорта, второстепенен разпоредител с бюджетни средства, със седалище София и с регионални звена във всички областни центрове в страната.

БУЛСТАТ №: 121 410 441.
Работното време на администрацията е от 9:00 - 12:30 и от 13:00 - 17:30, а на звената за административно обслужване е от 9:00 до 17:30 часа.

Агенцията осъществява административното обслужване и контрол на вътрешните и международни автомобилни превози на пътници и товари, извършвани от български и чуждестранни превозвачи на територията на Република България.


Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ" е създадена със закона за автомобилните превози.
Дейността, структурата, организацията на работата и числеността на персонала на Агенцията са определени с Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ".

Изпълнителна агенция "АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ"

има внедрена Система за управление на качеството, която е в съответствие с ISO 9001:2008.
Сертифицирана е от 25.02.2010 г. от CERTIFICATION INTERNATIONAL (UK) LIMITED със сертификат № CI/8208.ХАРТА НА КЛИЕНТА

ПРОЕКТ ЗА ХАРТА НА КЛИЕНТА

Отчет за изпълнение на целите за 2011 г. на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”

Доклад за целите за 2012 г. на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация”


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.