Description: C:\Users\admin\images\l.gif

Description:


  C:\Users\admin\images\tr.jpgИзпълнителна агенция "Автомобилна администрация"


Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията


Description: C:\Users\admin\images\l.gif

Description: C:\Users\admin\images\mdar_logo.jpg

   Index  
Description: C:\Users\admin\images\n1.gif Начало

  
Description: C:\Users\admin\images\sa1.gif Харта на клиента

  
Description: C:\Users\admin\images\sa1.gif Структура на ИААА

  
Description: C:\Users\admin\images\nu1.gif Нормативна уредба

  
Description: C:\Users\admin\images\au1.gif Административни
        услуги


  
Description: C:\Users\admin\images\mal1.gif Международни
        автобусни линии


  
Description: C:\Users\admin\images\r1.gif Режими за превози
        в чужбина


  
Description: C:\Users\admin\images\r1.gif EKMT/CEMT

  
Description: C:\Users\admin\images\r1.gif Превози на
        опасни товари


  
Description: C:\Users\admin\images\ns1.gif Новини, съобщения,
        конкурси


  
Description: C:\Users\admin\images\ns1.gif Регистри

  
Description: C:\Users\admin\images\k1.gif Контакти с ИААА

  
Description: C:\Users\admin\images\k1.gif Подаване на сигнали
        за корупция


  
Description: C:\Users\admin\images\ps1.gif Полезни страници

Description: C:\Users\admin\images\l.gif

Контакти
 

Ако имате информация за конкретни корупционни прояви или нередности на служител/и/  на ИААА, може да я изпратите:

 

   чрез телефон за подаване на сигнали за корупция: 0700 19 990;

   чрез директен телефон за нередности: 940 94 00;

   на ел.поща: avto_a@rta.government.bg;

   чрез деловодството на ИААА.

 

Сигнали може да изпратите и до Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщения на:

 

   на факс 9409 818 на инспектората;

   чрез деловодство на министерството;

   чрез телефон за сигнали за корупция с номера: 02/94009430 и 02/94009436 от понеделник до петък, 09:00 ч. до 17:30 ч.

 

Анализ за дейността на звено „Мониторинг и превенция на риска”за периода 01.01.2012 г.–31.12.2012г.

 

За периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. в Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ са постъпили и регистрирани общо 23 (двадесет и три) броя сигнали с твърдение за корупционно поведение на служители на Агенцията и 4 (четири) броя сигнали за конфликт на интереси.

За всеки един сигнал е разпоредена съответната проверка.

При проверка на един от сигналите се констатира, че подателя на сигнала и посоченото име, като жалбоподател в сигнала не са един и същи човек.

По 18 (осемнадесет) броя от подадените сигнали не е установено корупционно поведение на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ и не са предприети наказания по съответния административен ред.

По 4 (четири) броя сигнали се извършват проверки, които до момента не са приключили.

В хода на проверките не са констатирани конфликт на интереси на служители на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“.

В периода 01.01.2012 г. – 31.12.2012 г. служители на звено „Мониторинг и превенция на риска” са извършили 2024 часа видео наблюдение на проведени изпити на кандидати за придобиване на правоспособност за управление на МПС, за придобиване на удостоверение за „превоз на опасни товари” (ADR) и придобиване на удостоверение за „водач на лек таксиметров автомобил” в залите на Областните отдели „КД - ДАИ” и частните кабинети на фирмите предлагащи обучение и подготовка на кандидати за водачи на МПС и начална квалификация.

Description: C:\Users\admin\images\l.gif

Description:


    C:\Users\admin\images\iaaa_logo.jpg
Description: C:\Users\admin\images\u.gif 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Description: Електронни


    услуги

Description: Българска асоциация


    на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

Description:


      english

© 2004. ИААА.