Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Контакти

Длъжностни наименования

Име и фамилия

централа 930 88

Факс

Изпълнителен директор на ИА "АА"

Валентин Божков

Секретар

Емилия Ангелова

40

988 54 95 

Заместник изпълнителен директор

Йордан Арабаджиев

Секретар

Марияна Славкова

13

Главен секретар

Дамян Войновски

Секретар

Мая Микова

10

981 81 15

Финансов контрольор

Николай Мутафов

27

Дирекция "Административно-правно обслужване и финансово-стопански дейности"

Директор

Светлана Чаушева

36

987 30 40

Отдел "Правен"

Началник отдел

Стоил Нацев

26

Старши юрисконсулт

Бисерка Куцарова

47

Юрисконсулт

Анна Димитрова

11

Юрисконсулт

Лазар Бъчваров

11

Главен специалист

Aнна Вълчева-Хаджиева

67

Отдел "Човешки ресурси"

Главен експерт

Анна Димитрова

91

Главен експерт

Емилия Събкова

91

Главен експерт

Цветелина Тушлекова

83

Главен експерт

Петя Милушева

83

Отдел "Административно и информационно обслужване"

Главен специалист

Лилия Станчева

48

Главен специалист

Eвелина Георгиева

53

Главен специалист

Христинка Иванова

24

Главен специалист

Димитрина Георгиева

97

Главен експерт

Константин Димитров

50

Главен експерт

Катя Методиева

14

Отдел "Финансово-стопански дейности"

Началник отдел

Мариана Китова

18

Главен експерт

Красимира Иванова

66

Главен експерт

Красимира Евстатиева

82

Главен експерт

Спас Спасов

90

Главен експерт

Маргарита Ранчинска

42

Главен експерт

Наталия Димитрова

28

Главен експерт

Даниела Миленкова

45

Главен специалист

Маргарита Миркова

31

Главен специалист

Роза Димитрова

17

Отдел "Международна дейност"

Началник отдел

Габриела Митова

58

Главен експерт

Цветелина Илиева-Йорданова

81

Младши експерт

Боряна Пенева-Куцева

06

Дирекция "Автомобилни превози "

987 55 89

Отдел "Автомобилни превози и разрешителни"

и.д. Началник отдел

Емил Николов

01

Главен експерт

Яна Косева

05

Главен експерт

Диана Йорданова

08

Главен експерт

Росица Бонева-Чурукова

75

Главен експерт

Емил Ковачев

74

Главен експерт

Гинка Башева

61

Главен експерт

Мадлен Кънчева

54

Младши експерт

Ралица Лямова

72

Отдел "Лицензии"

Началник отдел

Красимир Пешев

03

Старши експерт

Валентина Спасова

00

Главен специалист

Мариана Маринова

70

Главен специалист

Румяна Иванова

86

Главен специалист

Румяна Ангелова

00

Специалист

Васил  Вълчев

02

Отдел "Общодостъпен транспорт и републиканска транспортна схема"

Началник отдел

Людмила Христова

44

Главен експерт

Анна Николова

73

Главен експерт

Виктория Цветкова

07

Главен експерт

Силвия Дерилова

23

Младши експерт

Петя Георгиева

23

Дирекция "Пътни превозни средства  и водачи"

Отдел "Технически прегледи и одобряване на пътни превозни средства"

Началник отдел

Стефан Павлов

63

Главен експерт

Георги Чавански

12

Главен експерт

Весела Иванова

39

Главен експерт

Снежанка Вукадинова

68

Главен експерт

Боян Богданов

96

Главен експерт

Любчо Средков

93

Главен експерт

Ивайло Славейков

93

Главен специалист

Параскева Георгиева

49

Отдел "Професионална компетентност и квалификация"

 Началник отдел

Мирослав Монов

33

981 81 17

Главен експерт

Соня Христова

22

Главен експерт (опасни товари)

Наталия Девенска

35

Главен експерт (опасни товари)

Цветелина Димчева-Дойчинова

35

Младши експерт

Милена Кожухарова

92

Главен специалист

Антон Велев

92

Отдел "Водачи и безопасност на движението"

Началник отдел

Славка Андреева

37

Главен експерт

Лилия Георгиева

88

Главен експерт

Станко Иванов

50

Главен експерт Марина Лютова

55

Младши експерт

Виолета Георгиева

88

Отдел "Психологически подбор"

Началник отдел

Здравко Аспарухов

65

Главен експерт

Весела Драганова-Коева

15

Главен експерт

Ангел Джоргов

15

Главен експерт

Ивайло Стефанов

15

Главен експерт

Павлина Караиванова

34

Главен експерт

Милена Иванова

34

Дирекция "Инспекционна дейност и мониторинг"

Директор

Николай Вълков

Секретар

Милка Манолова

46

981 43 16 

Отдел "Административно-наказателна дейност"

Началник отдел

Владимир Владимиров

52

Държавен инспектор

Искра Добрева

32

Главен специалист-инспектор

Анастас Чуртов

64

Главен експерт

Георги Палагачев

95

Отдел "Контрол и статистика"

Началник отдел

Румен Таслаков

69

Държавен инспектор

Асен Лазаров

09

Държавен инспектор

Светослав Начев

25

Главен инспектор

Красимир Пъргов

51

Главен инспектор

Димитър Бонков

19

Главен инспектор

Росица Тренчева

85

 
Областни отдели
"Контролна дейност - ДАИ"
 
Адреси и телефони
Банкови сметки

 

Банковите сметки на Централно управление на ИА “АА” се обслужват
от банка УниКредит Булбанк, София, и са както следва:
 

Валута

IBAN BIC(SWIFT) код
BGN BG03 UNCR 9660 3120607317 UNCRBGSF
EUR BG32 UNCR 7000 3408 2713 25 UNCRBGSF
 

  *Забележка: 
1.
Валутната банкова сметка да се използва за превеждане на държавните такси в EUR, съгласно чл. 99 на Тарифа № 5 за таксите, събирани в системата на Министерство на транспорта  в частта на ИА “Автомобилна администрация.;

2. Уважаеми потребители на информацията, имайте предвид, че при иницииране на преводи в страната и чужбина BIC (SWIFT) кода на УниКредит Булбанк: UNCRBGSF e задължителен реквизит на клиентските платежни документи. Попълването на горните кодове от страна на нашите контрагенти е задължително условие за коректното отразяване на преводите по нашата сметка.  

04.07.12


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.