Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници


Достъп до правото на Европейския съюз

На посочения по-долу електронен адрес можете да намерите всички действащи нормативни актове на Европейския съюз.

За да намерите конкретен документ трябва да знаете вида му, годината на неговото издаване и пореден номер.

Например за да се намери Регламент 881/92/ЕИО относно достъпа до пазара при автомобилен превоз на товари в рамките на Общността, първо следва да се избере вида на търсения от Вас документ - регламент, директива, решение или др., след това трябва да се въведе годината на издаване 1992 (видна от 881/92) в графата "Въведете годината". В графата "Въведете номера" - се въвежда номера на документа 881 (881/92).

Достъп до правото на Европейския съюз


 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.