Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Електронни услуги


ПРОЕКТ: „ВИРТУАЛНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО-КОМУНИКАТИВНА ВРЪЗКА, СВЪРЗАНА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ – ВЪНШНИ КОНТРАГЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ””


 Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

 

Във връзка с изпълнението на проект “Виртуална система за  електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации- външни контрагенти на ИА “Автомобилна администрация” по договор  ОПАК А09-31-79С/12.06.09 г.,  бихме искали да Ви информираме, че в периода 26 април – 28 май 2010 г. ще се проведе информационната кампания по проекта.

Кампанията ще стартира с провеждане на двудневен семинар в гр. Варна на 27.04.2010 г. 14 ч. – 18 ч. и 28.04.2010 г. 10 ч. – 12.30 ч. в сградата на Варна Бизнес Сървисиз, ул. ”Никола Вапцаров” 7А.

Целта на семинарите е популяризиране сред възможно най-широк кръг граждани, представители на бизнеса и други заинтересовани организации, на дейността на агенцията, свързана с електронното управление и електронното административно обслужване.

По време на семинара ще бъдат направени презентации по следните основни теми:

-   дейност на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, свързана с прилагането на европейските регламенти и директиви в областта на автомобилния транспорт;

-   дейност на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация”, свързана с електронното управление и електронното административно обслужване. Информационната среда в агенцията и връзката между съществуващите информационни системи;

-   представяне на проект „Виртуална система за електронно-комуникативна връзка, свързана с административното обслужване на граждани, фирми и организации – външни контрагенти на Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация»  и Хартата на клиента;

-   визуално представяне на модел на електронно-административна  услуга.

  

Провеждането на семинарите ще продължи и в други градове съгласно следния график:

 

  1. гр.Велико Търново – 29.04.2010 г. 14 ч. – 18 ч. и 30.04.2010 г. – 10 ч. – 12.30 ч.

  1. гр. София – 04.05.2010 г. 14 ч. – 18 ч. и 05.05.2010 г. – 10 ч. – 12.30 ч.

  1. гр.Монтана – 10.05.2010 г. 14 ч. – 18 ч. и 11.05.2010 г. – 10 ч. – 12.30 ч.

  1. гр.  Благоевград – 14.05.2010 г. 14 ч. – 18 ч. и 15.05.2010 г. – 10 ч. – 12.30 ч.

  1. гр. Пловдив – 25.05.2010 г. 14 ч. – 18 ч. и 26.05.2010 г. – 10 ч. – 12.30 ч.

  1. гр. Стара Загора – 27.05.2010 г. 14 ч. – 18 ч. и 28.05.2010 г. – 10 ч. – 12.30 ч.

 


 Във връзка със стартирането на Виртуалната система за електронно административно обслужване, Ви уведомяваме за сформирането на Контактна група за тестове на системата от потребители на услугите предоставяни от ИА „Автомобилна администрация”.

 При желание да се включите в Контактната група, Моля да изпратите следната информация:

 

1.     Наименование на фирмата или организацията.

2.     Име на лицето за контакт по време на тестовете.

3.     Телефон.

4.     E-mail.

на Е-mail: opac@rta.government.bg

или

Факс: 02/ 9752197

 В периода АПРИЛ-МАЙ 2010 г. се предвижда информационна кампания по проекта:

 

„ВИРТУАЛНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО-КОМУНИКАТИВНА ВРЪЗКА, СВЪРЗАНА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ – ВЪНШНИ КОНТРАГЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ””

 

Ще бъдат организирани СЕМИНАРИ в градовете:

 

София

Благоевград

Монтана

Стара Загора

Пловдив

Велико Търново

Варна

 


РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНО ПРОУЧВАНЕ

 

на

 

КЛИЕНТСКАТА УДОВЛЕТВОРЕНОСТ ОТ НАСТОЯЩОТО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ И ОЧАКВАНИЯТА ОТ ВИРТУАЛНАТА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА

 

в изпълнение на проект:

 

„ВИРТУАЛНА СИСТЕМА ЗА ЕЛЕКТРОННО-КОМУНИКАТИВНА ВРЪЗКА, СВЪРЗАНА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ НА ГРАЖДАНИ, ФИРМИ И ОРГАНИЗАЦИИ – ВЪНШНИ КОНТРАГЕНТИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „АВТОМОБИЛНА АДМИНИСТРАЦИЯ””


 

 Оценка на качеството на предлаганите услуги като яснота, точност и пълнота:

 

 

Оценка на качеството на предлаганите услуги като достъп и работно време:

 

 

Оценка на наличието и качеството на предоставяната информация по време на изпълнението на искана услуга:

 

 

 Оценка на комуникацията със служителите от Агенцията при изпълнение на услуга:

 

 

Оценка на желанието за ползване на систематизирана информация в електронен вид по предлаганите услуги:

 

 

 Оценка на желанието за ползване на електронни административни услуги:

 

 

Оценка на желанието за проверка по електронен път на статуса на заявена услуга:

 

 

 


 

Новини от ИААА

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Проекти на европейско законодателство

Достъп до обществена информация

КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория

 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи

 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.