Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници

Изисквания за получаване и издаване на електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис от изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"

       ИА "Автомобилна администрация" приема и издава електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис при следните условия:


За входящи документи:

 1. Допустим формат: без ограничения, приемат се и електронни съобщения от електронната поща, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис.

 2. Документът се подписва с валидно удостоверение за универсален електронен подпис.

 3. Документът съдържа прав (некриптиран) текст.

 4. Посочен адрес за кореспонденция на подателя на електронния документ, подписан с удостоверение за универсален електронен подпис.

 5. Заявено желание за електронна кореспонденция

  • Ако документът е получен на посочения електронен адрес на агенцията, то се счита, че подателят е заявил съгласие да получава електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис от ИА "Автомобилна администрация и за адрес за кореспонденция се счита адресът, посочен в сертификата на електронния му подпис.

  • Ако документът е получен в Деловодството на ИА "Автомобилна администрация" на магнитен носител, подателят изрично посочва в него дали е съгласен да получава електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис от агенцията.

  • При заявено несъгласие от подателя за кореспонденция на електронен адрес, същият задължително посочва валиден пощенски адрес за кореспонденция. В този случай кореспонденцията ще се извършва чрез хартиени документи.

  • Ако подателят желае да посочи адрес за кореспонденция, различен от този в сертификата на електронния му подпис, задължително в документа се посочва електронен адрес за кореспонденция.

 6. Заявено желание за потвърждение на получаването:
  За потвърждение за получен валиден електронен документ, подписан с удостоверение за универсален електронен подпис се счита документ, съдържащ оригиналния текст на изпратения документ, допълнен с входящ номер/дата и подписан с универсален електронен подпис. Потвърждение се получава само ако подателят изрично е поискал това в текста на електронния документ, подписан с удостоверение за универсален електронен подпис, който е изпратил.


Официални адреси на ИА "Автомобилна администрация"
за кореспонденция с електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис:

 • Електронна поща за приемане на електронни документи, подписани с удостоверение за универсален електронен подпис:
  avto_a@rta.government.bg

 • пощенски адрес (чрез 3,5 инчова дискета или компактдиск) :
  гр. София 1000,
  ул. "Гурко" № 5,
  ИА "Автомобилна администрация"
  Дирекция "Административно-правно обслужване"

 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.