Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация"
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията

   Index

   Начало

   Харта на клиента

   Структура на ИААА

   Нормативна уредба

   Административни
        услуги


   Международни
        автобусни линии


   Режими за превози
        в чужбина


   EKMT/CEMT

   Превози на
        опасни товари


   Новини, съобщения,
        конкурси


   Регистри

   Контакти с ИААА

   Подаване на сигнали
        за корупция


   Полезни страници


 

  Превози на опасни товари

В случай на непредвидена ситуация, която може да възникне в резултат на авария по време на превоза, на лесно достъпно място в кабината на превозното средство трябва да се намират писмени инструкции по образец посочен в 5.4.3.4 от ADR.

Преди началото на пътуването инструкциите се предоставят от превозвача на екипажа на превозното средство на езика(-ците), който всеки член може да чете и разбира. Превозвачът трябва да се убеди, че всеки член на екипажа на превозното средство правилно разбира и има възможност изцяло да изпълни тези инструкции.

Преди началото на пътуването членовете на екипажа на превозното средство трябва да получат информация за натоварените на превозното средство опасни товари и да се запознаят с действията, които трябва да предприемат в случай на авария или извънредна ситуация, посочени в писмените инструкции.

По форма и съдържание писмените инструкции трябва да отговарят на следния образец от четири страници:

Писмени инструкции 174 КВ


 
 

Превод на български на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2011 г.:

- документ ECE/TRANS/WP.15/204 ;

- документ ECE/TRANS/WP.15/204/Add.1 ;

- документ ECE/TRANS/WP.15/204/Corr.1 .

Преводът на измененията и допълненията на ADR-2011 е осъществен по Договор № MOVE/C4/SUBV/2011-318/S12.597523/ADR BULGARIAN, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия.


 
  ADR-2009 на български език

  Преводът на ADR-2009 е осъществен по Договор № TREN/SUB/2009/E4/36-1/SI2.545256-ADR BULGARIA, сключен между Изпълнителна Агенция „Автомобилна администрация” и Европейската Комисия.

Предстои ADR-2009 да бъде обнародван в Държавен вестник на Република България.

С кликването си върху "Приемам" по-долу, за да изтеглите документацията, Вие декларирате, че сте запознати с гореупоменатото.

Приемам (ZIP архив 16 887 КБ)


Превод на поправките на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2009 г.:

- документ ECE/TRANS/202 – Corrigendum 1;

- документ ECE/TRANS/202 – Corrigendum 3;

- документ ECE/TRANS/202 – Corrigendum 4;

- документ ECE/TRANS/202 – Corrigendum 5.


 

 

Превод на български на измененията и допълненията на Приложения А и В на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе ADR, влезли в сила на 1 януари 2009 г.:

-документ ECE/TRANS/WP.15/195;

- документ ECE/TRANS/WP.15/195 /Corr.1;

- документ ECE/TRANS/WP.15/195/Add.1 . 

Новини от ИААА

Формуляри за издаване на лиценз на Общността за превоз на пътници и товари

Спрени от движение ППС по чл. 106а от ЗАП

Електронен подпис

Достъп до правото на Европейския Съюз

Достъп до обществена информация

КТП – за L категория МПС
КТП - V категория
КТП - прегледи по ЕКМТ

Учебни центрове

Психологически изследвания

Изпитни въпроси за кандидат-водачи на МПС

Exam themes for driver license candidates

   Изпити:
 - Водачи на МПС - теория
 - ADR
 - Проф.компетентност

Бюра за обслужване на превозвачи

Санкции налагани в ЕС

   Карти за получаване:
 - Дигитални тахографи
 - Квалификация на водачи

Политика за дигитални тахографи

Електронни услуги

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Изпълнителна агенция
"Автомобилна администрация"

ул."Гурко" 5
София 1000

avto_a@rta.government.bg

Телефони

english © 2004. ИААА.