Справка за всички валидни разрешения към дата 11.10.2021 г. / 1101 бр.

Отвори / затвори всички

областБлагоевград

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
46
ЕООД СУАБ СБА КЛОН
БУЛ. СВ. ДИМИТЪР СОЛУНСКИ № 85
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
47
СУАБ СБА ЕООД КЛОН РАЗЛОГ
УЛ. ЛЮБЕН НЕШКОВ № 7
гр.Разлог
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
145
СУАБ - СБА ЕООД КЛОН ПЕТРИЧ
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. ЦАР СИМЕОН № 36
гр.Петрич
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
196
ДИНАМО АД АД
УЛ. ПАНАИРСКИ ЛИВАДИ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
гр.Гоце Делчев
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
291
ТРАНС - ПИРИН ООД
обл. Благоевград, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 52
гр.Разлог
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
420
ПЕНКЕЛЕР ПЕЕВ ООД
обл. Благоевград, БУЛ. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ № 75
гр.Гоце Делчев
Благоевград
AB1 AP1 L1 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1
4
433
ЕТ СТЕР - АВТО - СТЕФАН СТЕФАНОВ
УЛ. СТРУМА № 4
гр.Кресна
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
595
ДЖУЛИАНО БГ ЕООД
обл. Благоевград, Промишлена зона, район "Топливо" № 8
гр.Сандански
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L3 L3e L4 L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
596
ДЖУЛИАНО БГ ЕООД
общ. Благоевград, ул. Христо Ботев № 8
с.Изгрев
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L3 L3e L4e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
616
ТРАНС-ЮГ АД
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. СВОБОДА № 6
гр.Петрич
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
763
ЕТ СИМА-МАРГАРИТА ИЛИЕВА
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - МЕСТНОСТ ХАНО
гр.Сандански
Благоевград
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
3
976
ПАНКОМЕРС ЕООД
УЛ. МЕСТА № 18
гр.Петрич
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
985
"УНИВЕРСАЛ - НАНО БОЖИДАРОВ 63" ЕООД
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, М-Т ПОЛЯНИТЕ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 010003
гр.Петрич
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L4 L4e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1017
ТАБАК - 2005 ООД
ул. георги димитров № 23
с.Черниче
Благоевград
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1021
МОНЦА ООД
МЕСТНОСТ БРЕСТО, ИМОТ 700
с.Церово
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1034
ЕТ ВЛАДИМИР КАРАПЕТРОВ - ЛЕМА
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, УЛ. КРАЙРЕЧНА № 3
гр.Якоруда
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1045
АНГЕЛ ТУМБЕВ НАДЕЖДА ЕООД
УЛ. ТЕЛЕМАХ ИЛИЕВ № 35
гр.Разлог
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1064
АВТО ЛУКС ООД
М.ПОД ГРАМАДА, Ш-13
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1083
СНАП КАР ООД
УЛ. СТАРА ПЛАНИНА № 20
гр.Симитли
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1140
СТЕЛИ М ООД
ТЪРГ. КОМПЛЕКС "ЕКОЕЛДА", КВ.188, ПАРЦЕЛ 7
гр.Гоце Делчев
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1161
КАМЕЛИТА ВИП ООД
обл. Благоевград, местност "Барата"
с.Вълково
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1175
ГЕО - ТРАНС ООД
обл. Благоевград, ул. Дунав №16
гр.Гоце Делчев
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1176
ГЕО - ТРАНС ООД
ОБЛ. БЛАГОЕВЕГРАД, УЛ. МАКЕДОНИЯ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ
гр.Хаджидимово
Благоевград
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
2
1229
ЕТ ГАРАНТ - ТАНЯ ЯНКОВА
бул. Димитър Солунски № 79
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1319
СКИТ АУТО ООД
ж.к. Струмско, местност Мутишица
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1323
ДАРА ТРАНС 2003 ЕООД
ул.Тодор Шопов № 97
с.Сатовча
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1329
ФУЛДА БЪЛГАРИЯ
бул. Покравнишко шосе
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1347
РАЯ - 96 ООД
Главен път за гарата №1
гр.Сандански
Благоевград
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2G M3G N1 N1G N2G N3G O1
4
1387
КАЛИВАС - КВ ЕООД
МЕСТНОСТ ГОРСКИ РАЗСАДНИК, ГЛ. ПЪТ Е79
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1462
СОФИЯ АУТО БЪЛГАРИЯ ЕАД КЛОН БЛАГОЕВГРАД
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 61
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AP1 L3 L4 L5 M1 M1G N1 N1G O1
3
1495
ЕСПАС АУТО
ул. Георги Попов № 37
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G M2G M3G N1 N1G N2G N3G O1
3
1507
КАР АВТО ЕКСПЕРТ ЕООД
УЛ. ЕКЗАРХ ЙОСИФ № 148
гр.Разлог
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1522
ДМ ИНС ГРУП ЕООД
МЕСТНОСТ КУМЛИ
гр.Петрич
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
10
1571
СДРУЖЕНИЕ СБА КЛОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, УЛ.ПАНАИРСКИ ЛИВАДИ № 80
гр.Гоце Делчев
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1595
ЕТ СИЛВИЯ ДЖЕМБАЗКА - МУСАЙ
обл. Благоевград, ул.Първа № 33
с.Краище
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1608
ЕТ ЛИЛКО КАЧАНОВ КАЧАН
ОБЛ. БЛАГОЕВГРАД, Промишлена зона
с.Сатовча
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1620
ВИСАУТО ЕООД
БУЛ. АЛЕКСАНДЪР ФОН ХУМБОЛД № 1
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AP1 M1 N1 O1
4
1657
КРИС И КАРИ ЕООД
олб. Благоевград, Главен път Е 79
гр.Сандански
Благоевград
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1673
БЕТА СТАР ЕООД
ул. ПЕЙО Яворов № 10
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1714
ТЕХНОГРУП 6 ООД
местността ЧИКУТО-Ш № 18
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4 T
4
1757
"МАРТИ-МЕТОДИ ГАВРИЛОВ-2008" ЕООД
местност ПОД ЧЕРКВАТА
гр.Благоевград
Благоевград
AB1 AP1 AP2 L1 L1e L2 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1760
ИВИС ЕООД
Обл. Благоевград, квартал Рупчовец
гр.Банско
Благоевград
AB1 AP1 AP2 L1 L3 L3e L7e M1 M1G M3 M3G N1 N1G O1 O2
3
1767
ИР ТРАНС ЕООД
обл. Благоевград, ДОЛЕН ЗАСЕК Местност ЕКАТТЕ 47189
с.Марикостиново
Благоевград
L1 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4 T
2
1802
АР ВИ ЕН ГРУП ООД
обл. Благоевград, месност Банята УПИ I-036001
с.Левуново
Благоевград
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4 T TKT
2
1804
САВОВ 2015 ЕООД
бул. Пейо Яворов, местност Кури Дере № 22
гр.Благоевград
Благоевград
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2
2
1825
"АВТОЦЕНТЪР ТУПАРОВ - 2018" ЕООД
УЛ. ПИРИН № 6
с.Първомай
Благоевград
AB1 AP1 L1 L1e L2 L3 L3e L4 L4e L5 L7e M1 M1G N1 N1G O1
3
1828
ЮМИЛ ООД
гр. Разлог "Годлевско шосе" № 3
гр.Разлог
Благоевград
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1849
УЗУНОВ - МА ЕООД
с. Гърмен местност "Шопаранка"
гр.Благоевград
Благоевград
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4 TKT
3
1879
РИК КАРС ТРАНС ЕООД
С. Зелен Дол
гр.Благоевград
Благоевград
L1 L1e L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3

областБургас

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
32
ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ 1 АД
УЛ. ИНДУСТРИАЛНА № 1
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
95
АНХИАЛО АВТО ООД
ОБЛ. БУРГАС, УЛ. СТРАНДЖА № 5
гр.Поморие
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
96
"АВТОТРАФИК" АД
УЛ. ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ № 14
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
97
АВТОИНВЕСТ АД
ТСЦ СИТРОЕН пътя за Сарафово
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
116
АЙТОС АВТОТРАНСПОРТ ЕООД
ОБЛ. БУРГАС, УЛ. КАРАГЕОРГИЕВСКО ШОСЕ № 1
гр.Айтос
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
117
ООД АВТОТРАФИК- 96
УЛ. ДЮЛЕВСКО ШОСЕ № 150
гр.Средец
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
118
СУАБ -СБА-ЕООД КЛОН БУРГАС
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА " СЕВЕР"
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
5
158
СУАБ - СБА ЕООД КЛОН БУРГАС
обл. Бургас, ул. Перелик № 2
гр.Поморие
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
179
СУАБ -СБА-ЕООД КЛОН БУРГАС
КВ. ВЪЗРАЖДАНЕ
гр.Карнобат
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
421
БРУСО - 53 ЕООД
ул. проф. иван венединов № 4
гр.Созопол
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
467
ЕТ МЕДОНИЦА - ДУШКО ГЕНОВ
УЛ. ЯНКО КОМИТОВ № 16 Ж
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 L1 L1e L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
2
555
СЛЪНЧЕВ БРЯГ АВТОТРАНСПОРТ 2000 АД
ОБЛ. БУРГАС, К.К. СЛЪНЧЕВ БРЯГ, 8240, п.к. 5
гр.Несебър
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
574
СОФИЯ ФРАНС АУТО БУРГАС ООД
ул. ТРАНСПОРТНА № 3
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 L1 L1e L2 L3 L3e L4 L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
7
685
Н И Т ОЙЛ ООД
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ЮГ
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
5
726
ПАПАДОПУЛОВ Я Г ЕООД
ОКОЛОВРЪСТЕН ПЪТ
гр.Поморие
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
767
Н И Д 93 ООД
Ж.К. СЛАВЕЙКОВ ДО БЛ. 55
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
778
ИНТЕРМАРИНА ООД
8000, Ж.К. КВ. ПОБЕДА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА - ЮГ, УЛ. ГЕНЕРАЛ ВЛАДИМИР ВАЗОВ, № 8-10
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
820
НЕФТОХИМТРАНСПОРТ АД
ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
848
ПОЛИКСЕНА ООД
УЛ. ЯНА ЛЪСКОВА №32
гр.Сунгурларе
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
853
"АВТО-ТЕСТ-2000" ООД
УЛ. ОДРИН № 53
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L4 L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
857
ЕТ ТОДОР СТОЯНОВ - КИРИЛ СТОЯНОВ
УЛ. САКАР № 20
гр.Карнобат
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
872
ВЕСТ К ООД
КС. ЛАЗУР БЛ. 116
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
905
МАТЕУС 8 ООД
СПЗ, УЛ. КРАЙЕЗЕРНА, КВ. 25 А, ПАРЦЕЛ ІІ И ІІІ
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
955
ЕТ "АРТУ-90 - ГЕОРГИ ТОДОРОВ"
ОБЛ. БУРГАС, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА УПИ 1-2
гр.Царево
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1053
ЕТ НЕДИ- НЕДКА КИРОВА СТОЯНОВА ВАНЬО ДИНЕВ
УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ № 26
гр.Средец
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1107
БИГС ООД
УЛ. ОДРИН № 130
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1158
М-ТЕСТ ЕООД
Стопански двор
с.Люляково
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1164
КРИСОЙЛ 1 ЕООД
обл. Бургас, Промишлена зона
гр.Айтос
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1193
МОТО - ТЕСТ ООД
обл. Бургас, Северна промишлена зона, кв. № 15
гр.Карнобат
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1197
БРЕНТ ОЙЛ ЕООД
ОБЛ. БУРГАС, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР, КВ. 27
гр.Карнобат
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1198
МОТОР ВИЖЪН ЕООД
УПИ-III-20171, 20172, М-Т ПОКАЗАТЕЛЯ
гр.Каблешково
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6
1200
ТОНИ - 80 ЕООД
ОБЩ. РУЕН, ОБЛ. БУРГАС
с.Шиварово
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1212
ИВ 78 ЕООД
СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1219
ПЕНИ - КС ЕООД
УЛ. КАЛОЯН № 166 .
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1231
СИТО ГРУП ООД
УПИ VІІ КВ. 564
гр.Айтос
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1233
СТАН ООД
ОБЛ. БУРГАС, УЛ. ТОЛБУХИН № 1
гр.Камено
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1257
ЕКСТРЕМ АУТО ЕООД
ОБЛ. БУРГАС, УЛ. ТРЕТИ МАРТ № 86
гр.Приморско
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1272
ФУЛДА БЪЛГАРИЯ ООД
ПРОМИШЛЕНА ЗОНА СЕВЕР
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1281
АУТО ТРЕЙДИНГ ГРУП ЕООД
ПЕТИ КИЛОМЕТЪР № 23
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
4
1309
ТЕХНОГАЗ ЕООД
ул. Индустриална № 92
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 L1 L1e L2 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
6
1357
"ДЪГА 2005" ЕООД
кв. Акаций, ул. "Вая "№ 16
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1358
ЕМ ПЛАСТ ООД
кв. Победа ул. Байкал № 9
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1361
ШИКО- ЛЕЧЕВ ЕООД
гр. Несебър Промишлена Зона
гр.Несебър
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6
1365
НЕДИСТАРС ООД
ул. Индустриална № 1
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1388
АЕТОС ЛИЗИНГ ООД
обл. Бургас, ул. Славянска № 92
гр.Айтос
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1442
АУТОКОМ 1 ЕООД
ул. индустриална № 53
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1458
ПЕРФЕКТ ГАРАНТ ЕООД
ж/к М. Рудник местност Сулу дере
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1465
ЕКОГАЗ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ул. Вая № 2
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1468
ДИ ОР -14 ООД
ул .Стара планина Стопански Двор
с.Просеник
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1473
КОМФОРТСТРОЙ - 2009 ООД
м. Пречиствателна
с.Ахелой
Бургас
M1 M1G N1 N1G O1
3
1480
БУРГАСБУС ЕООД
ул. Индустриална № 1
гр.Бургас
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1514
МОТО-ПФОЕ ЕООД
5-ти км, м-т "Под шосето"
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1542
ДИАГНОСТИК КТП ЕООД
ул. Михаил Герджиков № 21
гр.Царево
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1580
ЧИСТОТА ЕООД
ул. Чаталджа № 34
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1611
М КЪСТЪМС КОНСУЛТ ЕООД
ул. Чаталджа № 16
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1626
ГРУДЕВ ГРУП ЕООД
обл. Бургас, ул. Теньо Мангъров №1В
гр.Айтос
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1648
СПЕКТА АУТО ООД
бул." Професор Яким Якимов" № 33
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
5
1650
ДИАНА 98 ЕООД
обл. Бургас, УПИ ІV-1322, КВ.107 Б
гр.Камено
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1682
ПОНИ 2 ЕООД
м-т Капчето ж.р. М. рудник зона Д УПИ-ІХ-176 кв. 156
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1694
"РЕ ГИ ТРАЙЛЕР" ЕООД
Промишлена зона
гр.Несебър
Бургас
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1700
АВТОАКТИВ ООД
ул. проф Яким Якимов № 13
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 AP2 M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1798
ФБ МОТОРС ООД
СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНО ЗОНА, ДО ТОПЛОФИКАЦИЯ
гр.Бургас
Бургас
M1 M1G N1 N1G O1
3
1827
АУТОТЕСТ ГРУП ЕООД
ул. Чаталджа № 16
гр.Бургас
Бургас
M1 M1G N1 N1G O1
3
1851
ЕООД РИЛА 21
кк/ м.Пейчов мост
гр.Созопол
Бургас
L1 L1e L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1868
НИКСИ 2019 ЕООД
гр. Бургас м. Тъмното м.83 п.7
гр.Бургас
Бургас
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3

областВарна

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
49
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ВАРНА
УЛ. ЯН ХУНИЯДИ № 7
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L1e L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
9
50
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ВАРНА
УЛ. ГЛАДИОЛА № 1
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
10
54
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ВАРНА
ОБЛ. ВАРНА, КВ. ПОВЕЛЯНОВО
гр.Девня
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6
192
ПРОВАДИЯ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД
ОБЛ. ВАРНА, СЕВЕРНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Провадия
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
334
БУЛАВТО АД
БУЛ. ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК № 262
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
472
А Д ХОЛД ООД
УЛ. ДЕВНЯ № 4
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
505
ТОП КАР ООД
УЛ. ТРОЛЕЙНА № 5
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
527
РАЙБАТ ООД
УЛ. ДЕВНЯ № 3, Ж.П. ГАРА - ХАЛЕ
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
2
543
ХЕЛИС КАР ЕООД
Ж.К. ВЛ. ВАРНЕНЧИК II, БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 236
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
651
БУЛВЕКС ЕООД
ОБЛ. ВАРНА, УЛ. ИСКЪР № 34
с.Старо Оряхово
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
688
АНСИ 2002 ООД
УЛ. НИКОЛА СИМОВ № 3
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
816
КОСАРА НМ ООД
Ж.К.ВЪЗРАЖДАНЕ, ПИ 194 ПРЕД БЛ.23
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
862
АВТОГАРАНТ ПН ООД
ОБЛ. ВАРНА, УЛ. НИКОЛА ОБРЕТЕНОВ № 1
гр.Дългопол
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
882
ВИТА 21 ЕООД
УЛ. Д-Р АТАНАС МОСКОВ № 2, ВХ. А
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
924
ВИКАР 2005 ЕООД
КВ. ВИНИЦА УЛ. МОРСКИ ЗВУЦИ № 9
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
966
ЕООД БЕТА АУТО
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 154
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
999
ДИМОВ ИНВЕСТ ЕООД
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1002
КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД
БУЛ. РЕПУБЛИКА № 21, БАЗА ТОПЛИВО
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
8
1040
ТЕХНОИНСПЕКТ ВАРНА ЕООД
УЛ. ТРОЛЕЙНА № 48
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1094
ДИМИ 60 ООД
УЛ. ГЕОРГИ ПЕТЛЕШЕВ № 1
гр.Аксаково
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
8
1103
ЕМПОР ЕООД
ЗПЗ, УПИ XV - 1137, КВ. 19 -ЛИНИЯ
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1108
КОКО 88 ЕООД
УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 44
гр.Вълчи дол
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4 T
3
1115
АЛЕКС-М ООД
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6
1131
КЮ БИ АЙ ГРУП ЕООД
УЛ. ДЕВНЯ, Р-Н ЖП ГАРА ВАРНА, ЧАСТ ОТ СЕРВИЗНО ХАЛЕ
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
8
1136
БОРД 11 ООД
УЛ. ПЕРПЕРИКОН № 12
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1145
ЕЗЕРЕЦ 2002 ЕООД
УЛ. НИКОЛА СИМОВ № 3
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1151
ЮНИ АУТО ДД ООД
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 183 А
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1172
ГТП АВТО ООД
ОБЛ. ВАРНА, УЛ. ГЕБЕДЖЕ №1
гр.Белослав
Варна
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
3
1191
ВАРНА ЛИФТ ЕООД
УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 91
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1221
ТЕХНО ДИ ЕН ЖИ ООД
УЛ. ЦОНЬО ТОДОРОВ № 9
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1242
МЪНИ МАНОЛ МАНОЛОВ ЕТ
обл. Варна, УПИ IV -бензиностанция в кв.37
гр.Долни чифлик
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1266
ПЕТРОНИК ГРУП ООД
БУЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 256
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
7
1276
ВИА 2011 ООД
обл. Варна, ул. Оборище № 21А
гр.Суворово
Варна
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1279
ДИАГНОСТИКА 2011 ЕООД
обл. Варна, ул. Васил Левски № 8
с.Каменар
Варна
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
1280
ДИАГНОСТИКА 2011 ЕООД
обл. Варна, ул. Васил Левски № 8
с.Каменар
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M2 M3 N1 N2 N3 O1 O2 O3 O4
4
1283
ОНИКС АУТО ГРУП ООД
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА ДО ФИЛБО
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
2
1284
КООПЕРАЦИЯ АУТОМОТОР
бул. Владислав Варненчик № 184
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
1297
ЛИНА 09 ЕООД
ГОРНА ТРАКА, М-СТ КОДЖА ТЕПЕ, ПИ 4008
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
5
1305
ГАРАНТ ЕКСПРЕС 2011 ЕООД
УПИ VII-316 кв. 5 по плана на ПЗ Метро
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6
1308
ТЕХНО КАР ВАРНА ООД
УЛ. ТРОЛЕЙНА № 8
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
10
1343
АУТО ШАМА ЕООД
МЕСТНОСТ АКЧЕЛАР, ПИ 3018
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1353
ДЖЕЙ ТЕХ ЕООД
УЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ № 10
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
4
1379
АУТО ФИНЕС ЕООД
9102, ул. Васил Левски № 26, област Варна, ОБЩИНА ВАРНА
с.Каменар
Варна
AB1 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1384
ТЕХНО ТРАНСПОРТ ООД
КВ.ИЗГРЕВ УПИ VI-308, КВ.107
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
9
1497
АГРОПЛАСТ ООД
УЛ.СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ №1Б,УПИ XIX-329 КВ.6
гр.Провадия
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1499
ХЕР 1 ЕООД
БУЛ. СЛИВНИЦА № 234
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1524
ПЕТРОНИК ГРУП ООД
УЛ. МУРГАШ № 27
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1e L3 L3e L7e M1 M1G M2 M3 N1 N1G N2 N3 O1 O2 O3 O4
7
1531
ЕВРОКОМЕРС ЕООД
обл. Варна, УЛ. ДРАГОМАН № 9
гр.Провадия
Варна
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
1633
ЛИНКОС БЪЛГАРИЯ ЕООД
УЛ. ПРИЛЕП 90
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1666
ДЕВНЯ ТЕХ ЕООД
ОБЛ. ВАРНА, ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Девня
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1670
ПРЕГЛЕД КОНСУЛТ ООД
ПЗ Метро, местност Атанас Тарла , УПИ II-6, кв. 27
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1675
ХРИСИ - 2015 ЕООД
район Приморски, ж.к. Бриз, местност Св. Никола
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1709
ДАЙС АУТО ЕООД
ул. Цоньо Тодоров № 10
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1715
ТЕХНОИНСПЕКТ 1 ООД
УЛ. Д-Р ПЕТЪР ДЕРТЛИЕВ № 38
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
5
1720
ДИМЕКС АУТО ЕООД
М-СТ БОРОВЕЦ, СТОПАНСКИ ДВОР
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 AP2 M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1762
НИККО 1969 ООД
бул. Янош Хуняди № 69
гр.Варна
Варна
AB1 AP1 AP2 M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1786
ТЕО НАД ЕООД
Обл. Варна, УЛ.ШИПКА № 4
гр.Долни чифлик
Варна
L1 L1e L2 L2e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1795
СИ ДЖИ ТЕХ ЕООД
УЛ. НАРОДНИ БУДИТЕЛИ № 6
гр.Варна
Варна
L1 L2 L2e L3 L3e M1 M1G M2 N1 N1G O1 O2
4
1801
ВИКТОРИЯ АУТО КОНТРОЛ ООД
ОБЛ. ВАРНА, УЛ. ТРИФОН МИЛУШЕВ - стопански двор
гр.Бяла
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L5 M1 M1G M2 N1 N1G N2 O1 O2 O3
3
1833
МЕТА ТРЕЙД 05 ЕООД
ул. Марица № 1
с.Пчелник
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G N1 N1G O1
2
1865
АУТОТЕСТ ГРУП ЕООД
УЛ.АТАНАС МОСКОВ 2
гр.Варна
Варна
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e L4e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1867
ТЕХНО ТРАНСПОРТ ООД
Цар Освободител 114
гр.Варна
Варна
L1 L1e L2 L2e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
3

областВелико Търново

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
48
СВИЩОВ АВТО ЕООД
УЛ. 33-ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК № 112
гр.Свищов
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
72
АВТО - ДАРСИ ООД
ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. ИЛИЯ ЗЛАТЕВ № 63
гр.Павликени
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
180
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО 180
УЛ. КОЗЛУДЖА № 19
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
5
212
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ВЕЛИКО ТЪРНОВО 180
УЛ. МАКЕДОНИЯ № 45
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1
4
276
ОБСЛУЖВАЩА КООПЕРАЦИЯ НАЧАЛО
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 100
гр.Павликени
Велико Търново
AB1 AP1 L1 L1e L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
336
СУАБ-СБА ЕООД - КЛОН СВИЩОВ
УЛ. 33 - ТИ СВИЩОВСКИ ПОЛК № 103
гр.Свищов
Велико Търново
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e L4 L4e M1 M1G N1 N1G O1
4
380
ВАВЕКА ЕООД
обл. Велико Търново, УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 1А
гр.Полски Тръмбеш
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
454
АВТОЧОЙС
МЕСТНОСТ КОЗЛУДЖА № 27
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
613
ЕТ ПОЛЕТ 90 МАРИАН ДЖАНОВ
ОБЛ.В.ТЪРНОВО, УЛ. МАНО ТОДОРОВ № 9
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
754
СПАСЕНИЕ 07 ООД
УЛ. НИКОЛА ГАБРОВСКИ № 100
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
810
МИРАЖ 99 ООД
УЛ. СТРАНДЖА № 4
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
814
ЕТ ЖИВКО -СТЕФАН КУЮМДЖИЕВ-ПТ
ОТЕЦ ПАИСИЙ № 9
гр.Свищов
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
897
КОЛЕВ Д КОЛЕВ ООД
УЛ. НИКОЛА ГАБРОВСКИ № 76
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
900
ПОДЕМ ЕООД
УЛ. БЕЛИ БРЯГ № 34
гр.Полски Тръмбеш
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
918
РУВЕЛ ЕООД
обл. В. Търново, ул. Трети март № 3Д
гр.Павликени
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1005
ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ АД
УЛ. Н. ГАБРОВСКИ № 74
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1058
ЕКСЕЛ ЕООД
УЛ. СТУДЕНТСКА № 4
гр.Свищов
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1069
АЛЕКС АВТО 05 ЕООД
ПРОМИШЛЕНА № 8
гр.Стражица
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1087
ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ВЕЛИКО ТЪРНОВО ООД
ШЕСТА № 473
с.Леденик
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1250
КОМЕРСАВТО ООД
ОБЛ. В. ТЪРНОВО, УЛ. ИВАН МОМЧИЛОВ № 15
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1286
ВЕНЦИ ЕООД
КВ. ДЪЛГА ЛЪКА, УЛ. ТРЕТА № 18
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6
1374
АЛЕКС АВТО 05 ЕООД
Белянка № 3
гр.Стражица
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1441
РУМЯНА ХИНКОВА ТРАНС ЕООД
кълни дол, път II-55 дебелец-гурково, при км.4+650 (дясно)
Килифарево
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1447
ЕСПАС АУТО
местност Саламатя, ПЪТ Е 772
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G N3G O1
2
1500
ВТ-ТЕХГАЗ ЕООД
местност "Алмалъка" , ПИ № 10447.17.8
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
1537
ЮВИ АВТО ИСА ЕООД
ул. Странжа № 13А
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1568
ЕЛЕНА ФИКС ВТ ЕООД
обл. В. Търново, ул. Трети март № 18
гр.Елена
Велико Търново
AB1 AP1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2 O3
2
1630
ВЕНЦИ ЕООД
обл. Велико Търново, ул. Иван Момчилов №3
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1642
П. МОМЧЕВ ООД
обл. Велико Търново, ул. Васил Левски № 24
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
AB1 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1667
А.С.ПЪРВОМАЙЦИ ЕООД
обл. В. Търново, ул. Черно море 9
с.Първомайци
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1681
ПИНТО 2009 ЕООД
ул. Козлуджа № 15
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1706
Т.С.Ц. ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД
Народни Будители № 12
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1727
ЛИЧЕВ ГРУП ЕООД
обл. Велико Търново, ул. Иван Момчилов № 1
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1736
"ТРАНС КОНСТРУКШЪН" ЕООД
ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО № 34
с.Козаревец
Велико Търново
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1756
ПИНТО 2009 ЕООД
ул. Магистрална 30
гр.Велико Търново
Велико Търново
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1782
ЕКСЕЛ ЕООД
ул. Студентска № 4
гр.Свищов
Велико Търново
L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4 T
4
1789
ТЮФ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО, УЛ. ТРЕТИ МАРТ № 24
гр.Свищов
Велико Търново
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
1818
А.С.ПЪРВОМАЙЦИ ЕООД
ОБЛ. В. ТЪРНОВО, УЛ. ПАНАЙОТ ЦВИКЕВ № 80
гр.Горна Оряховица
Велико Търново
M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1823
ПМБ СЕРВИЗ ООД
ул. Магистрална № 5
гр.Велико Търново
Велико Търново
L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1837
ВЕНЦИ ЕООД
ул. Беляковско шосе 5
гр.Велико Търново
Велико Търново
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 N1 N1G O1 O2 O3 O4
6
1850
ТРОЯ 97 ЕООД
ул.Трети март 93
гр.Свищов
Велико Търново
L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1857
АВТО КОНТРОЛ БГ ООД
с. Леденик Бомбалово дере 5817
гр.Велико Търново
Велико Търново
L1 L3 L3e M1 M1G M2 M3 N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1859
ПЛАМА 2009 ЕООД
ул. Полтава 67
с.Самоводене
Велико Търново
M1 M1G M2 M3 N1 N1G N2 N3 O1
3

областВидин

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
106
ВОДСТРОИ АД
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Видин
Видин
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
210
ЕООД СУАБ-СБА-КЛОН ВИДИН
УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН II № 8
гр.Видин
Видин
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
244
ЕООД СУАБ-СБА-КЛОН ВИДИН
ОБЛ. ВИДИН, УЛ. ЛОЗАН СТРЕЛКОВ № 1
гр.Белоградчик
Видин
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
271
"БДИН-ТРАНС-ВД" ООД
УЛ. ТЕОДОСИЙ ТЪРНОВСКИ № 3
гр.Видин
Видин
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
307
ЕТ "ГЕОРГОС ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ"
ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Кула
Видин
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
401
ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ АД
УЛ. ЦАР ИВАН АСЕН ІІ № 18
гр.Видин
Видин
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
922
"АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ" АД
ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Видин
Видин
M1 M1G N1 N1G O1
3
1142
''ДЕЯН ВАН КОВ'' ЕООД
УЛ.ПАНОНИЯ № 88
гр.Видин
Видин
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1189
ТАНИ ЕООД
ул. цар иван асен II № 12
гр.Видин
Видин
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1380
ВОФ ИНС ООД
северна промишлена зона, околовръстнен път ферибот
гр.Видин
Видин
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e L4 L4e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1436
АВТОСТАР-ВЕЛИКИН ЕООД
ул.Железничарска № 34
гр.Видин
Видин
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1504
АИД 07 ЕООД
КВ. ЗАПАДНА СКЛАДОВА ЗОНА
гр.Видин
Видин
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1691
ГАРАНТ - ТМ ЕООД
ВИДИН, ЮЖНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Видин
Видин
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1745
БОСКО ВЕРДЕ ЕООД
обл. Видин ,бул. Съединение № 22
гр.Белоградчик
Видин
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1747
ДЕНИВЕР ЕООД
ул. Тодор Велков № 1, Автоцентър Феникс
гр.Видин
Видин
AB1 AP1 AP2 L1 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1854
ДУНАВ СЪРВИЗ КОНТРОЛ ЕООД
гр.Видин,Северна промишлена зона-СОМАТ
гр.Видин
Видин
M2 M2G M3 M3G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5

областВраца

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
39
ЕООД СУАБ СБА КЛОН ВРАЦА
УЛ. БИСТРИШКО ШОСЕ № 1
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1
8
111
АВТО ШКОЛА ЕООД
УЛ. СКЛАДОВА ЗОНА № 3
гр.Враца
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
213
ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ - ВРАЦА 98 АД
УЛ. МИТО ОРОЗОВ № 63
гр.Враца
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
518
ЕООД СУАБ СБА КЛОН ВРАЦА
ОБЛ. ВРАЦА, УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 8
гр.Мездра
Враца
AB1 AP1 L1 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1
4
720
ФАУ - 2003 ЕООД
ОБЛ. ВРАЦА, УЛ. ЗАХАРИ СТОЯНОВ № 12
гр.Бяла Слатина
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
790
СПЕЦИАЛ АУТО ООД
ОБЛ. ВРАЦА, КВ 85, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 6 Б
гр.Бяла Слатина
Враца
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
850
Т.А.А.И ГРУП ЕООД
Ж.К. ДЪБНИКА ДО КАТ
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
871
АНДИ ООД
Ж.К. ДЪБНИКА ПАРКИНГ КАТ
гр.Враца
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6
873
ПГ-2002 ЕООД
ВРАЦА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
874
ЕТ БОРО - М - ЕМИЛИЯ СОЛУНСКА
3345, ОБЛАСТ ВРАЦА, ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ, УЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 61
с.Хърлец
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1035
КОСАНЯ ЕАД
УЛ. ПЕТЪР АТАНАСОВ № 39-41
гр.Мизия
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1081
АВТОПРЕГЛЕДИ Б-10 ЕООД ВРАЦА
ЖК ДЪБНИКА ПРЕД БЛ.13
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1100
ОГОСТА 04 ООД
РАДЕЦКИ № 4
гр.Козлодуй
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1237
ЕЛЕНА - ИНВЕСТ ООД
обл. Враца, шосе АЕЦ
гр.Козлодуй
Враца
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
0
1302
АВТОТЕХКОНТРОЛ ЕООД
бул. Мито Орозов № 63
гр.Враца
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1326
00Д БДМ АУТО ГРУП
бул. Христо Ботев № 198 жк. Дъбника
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1341
АЯ-ДЕНИ ЕООД
ОБЛ. ВРАЦА, Врачанско шосе № 6-16
гр.Оряхово
Враца
AB1 AP1 L1 L1e L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
4
1364
МИ 1З ЕООД
ул. АНГЕЛ ЙОШКОВ № 13
с.Борован
Враца
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1394
МАЦА 2014 ЕООД
Брусненско шосе № 3
гр.Мездра
Враца
AB1 AP1 L1 L3 L3e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1400
КОРЕКТ ТРАНС 2005 ЕООД
ИПЗ - Мездренско шосе
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1444
ТРАНС АВТО 2015 ЕООД
ОБЛ. ВРАЦА, ул. Христо Ботев № 104
гр.Мездра
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1466
АВС-3 ООД
ВРАЦА Ж.К. ДЪБНИКА ПОД РУМ
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
1510
АВТОХИТ ЕООД
БУЛ. БЪЛГАРИЯ МЕСТНОСТ ГЛАДНО ПОЛЕ, 3000
гр.Враца
Враца
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1521
БГ 09 ООД
УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 20
гр.Козлодуй
Враца
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1590
СД"АПИС - 91 - МЛАДЕНОВ И СИЕ "
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 143
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1591
СТ-АУТО ООД
КВ. БИСТРЕЦ, М-Т ЧУДНА
гр.Враца
Враца
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1806
АУТО БОЖ ЕООД
БУЛ. ХР. БОТЕВ № 194
гр.Враца
Враца
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1810
РСВ ВАСИЛЕВИ ЕООД
обл. Враца, УЛ. ХР.СМИРНЕНСКИ № 34
гр.Оряхово
Враца
L1 L1e L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1815
МАЦА 2014 ЕООД
бул. ВАСИЛ КЪНЧОВ № 27
гр.Враца
Враца
L1 L3 L3e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
7
1845
ФЕНИКС МОТОРС ЕООД
ул.,,Св.Мина'' №7
гр.Враца
Враца
L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4

областГаброво

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
9
ГАБРОВО-АВТО ЕООД
УЛ. Д-Р ЗАМЕНХОВ № 3
гр.Габрово
Габрово
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
56
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ГАБРОВО
УЛ. ЛАЗУРНА № 22
гр.Габрово
Габрово
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
57
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ГАБРОВО
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 53
гр.Трявна
Габрово
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
58
СУАБ - СБА ЕООД КЛОН СЕВЛИЕВО
ОБЛ. ГАБРОВО, УЛ. ЛОЗАРСКА № 1
гр.Севлиево
Габрово
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
436
АВТОСЕРВИЗ ЕКСПРЕС ООД
ул. ОРЛОВСКА № 167
гр.Габрово
Габрово
AB1 AP1 L1 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
638
ВЕНЦИ ЕООД
ул. Генерал Николов № 23
гр.Габрово
Габрово
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
8
668
ЕТ ГТП - ЛЮБОМИР ЛИЛОВ
ОБЛ. ГАБРОВО, УЛ. ШИПКА № 209
гр.Дряново
Габрово
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
702
ДИСИКОМ ООД
ОБЛ. ГАБРОВО, УЛ. НИКОЛА ПЕТКОВ № 2
гр.Севлиево
Габрово
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
953
АЛЕКС ЕООД
ОБЛ. ГАБРОВО, УЛ. УКРАЙНА № 158
гр.Трявна
Габрово
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1386
О.П.Т.ЕООД
ул. Индустриална, № 20
гр.Габрово
Габрово
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1391
МИНЧЕВ ЕООД
ул. Патриарх Евтимий № 10
гр.Габрово
Габрово
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G N1 N1G O1
3
1479
"ХЕЛИОС ТАХО" ЕООД
ЗОНА ИЗТОК, 1
гр.Севлиево
Габрово
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1544
КУЗИ - ПЕТЪР КУЗЕВ ЕООД
бул. Бойката № 100
гр.Габрово
Габрово
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1697
ФОРТУНА АВТО ООД
УЛ. СТЕФАН КАРАДЖА № 117
гр.Габрово
Габрово
AB1 AP1 AP2 M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1763
ВЕНЦИ ЕООД
обл. Габрово, ул. Великотърновско шосе № 4
гр.Севлиево
Габрово
L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
9
1783
ВЕНЦИ ЕООД
УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 58
гр.Габрово
Габрово
L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
8
1842
"ШПИЙС БГ" ООД
ул. Стефан Пешев № 153
гр.Севлиево
Габрово
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
3

областДобрич

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
2
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ДОБРИЧ
БУЛ. РУСИЯ № 61 А
гр.Добрич
Добрич
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
331
АВТОБРИЗ ИНВЕСТ АД
УЛ. КАМЧИЯ № 4
гр.Балчик
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
423
КООПЕРАЦИЯ ИЗТОК
ОБЛ. ДОБРИЧ, УЛ. ЧЕРВЕНОАРМЕЙСКА № 15
гр.Шабла
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
553
БГ ТРАНС АД
БУЛ. 25 СЕПТЕМВРИ № 8
гр.Добрич
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
633
ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД
УЛ. ПОП БОГОМИЛ № 3
гр.Добрич
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
8
666
МАНЕВ И СИН ООД
УЛ. КАЛИАКРА № 65
гр.Добрич
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
8
674
ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ ГТ АД
обл. Добрич, УЛ. ЯНТРА № 5
гр.Генерал Тошево
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
689
СКОРПИОН ТРАНС ЕООД
Западна Крайградска Зона ул. Първа № 45
гр.Добрич
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
712
АУТО ФОКС ЕООД
УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 3
гр.Генерал Тошево
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
722
ДИАГНОСТИКА И АВТОМОБИЛНИ ПРЕГЛЕДИ ООД
УЛ. ВАРНЕНСКА № 55
гр.Балчик
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
803
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРЕВОЗИ 05 ГТП ЕООД
УЛ. БОЙЧО ОГНЯНОВ № 6
гр.Добрич
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e L4 L4e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
927
АЛБЕНА АВТОТРАНС АД
ОБЛ. ДОБРИЧ, к.к. Албена
с.Оброчище
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
932
АУТО ЕМ ЕООД
БУЛ. БЪЛГАРИЯ № 71 А
гр.Каварна
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
991
"ГЕО ГРУП" ЕООД
УЛ. ВАРНЕНСКА № 54 ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Балчик
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
997
ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ЕООД
БУЛ. РУСИЯ № 59
гр.Добрич
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1118
ЯНА 97 ЕООД
УЛ. ГЕН. СТОЛЕТОВ № 14
гр.Тервел
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1180
МИНИБУС ЕКСПРЕС 12 ООД
ул. Калиакра № 53
гр.Добрич
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1181
ДП ИНВЕСТ ЕООД
бул. Русия № 44 В
гр.Добрич
Добрич
AB1 AP1 L1 L3 L3e L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
1187
ЕВРО - 06 ЕООД
ул. Васил Априлов № 39
гр.Генерал Тошево
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1331
МИНИБУС ЕКСПРЕС 13 ООД
жк. Балик ул. Орфей № 44
гр.Добрич
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1381
ДУКОВ ЕООД
ул. Добротица № 75
гр.Каварна
Добрич
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1
3
1404
ХАМБО ЕООД
Димитър Полянов № 17 А
гр.Генерал Тошево
Добрич
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1545
АВТО ТЕСТ 2014 ЕООД
бул. Трети март № 102
гр.Добрич
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1582
ХАМБО ЕООД
ул. Димитър Полянов № 17
гр.Генерал Тошево
Добрич
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1683
НАИС КАРС ООД
ул. Горски извор № 12
гр.Добрич
Добрич
AB1 AP1 AP2 L1 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1831
ДП ИНВЕСТ ЕООД
гр. Добрич ул. Бойчо Огнянов № 4 А
гр.Добрич
Добрич
L3 L3e L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
1847
АУТО КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ EООД
ул. Хан Аспарух 1 А
гр.Тервел
Добрич
L1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
2

областКърджали

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
7
"СУАБ - СБА" ЕООД - КЛОН КЪРДЖАЛИ
КВ. ГЛЕДКА УТЦ НА СБА
гр.Кърджали
Кърджали
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
230
КАПИТАН ПЕТКО ВОЙВОДА АД
УЛ. ПЪРВИ МАЙ № 60
гр.Кърджали
Кърджали
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
534
ЕТ ЛИНА 07 ВЛАДИМИР ИВАНОВ
ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ, ул. д. благоев № 23
с.Кирково
Кърджали
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
781
БРАЗДА ООД КИРКОВО
УЛ. ДИМИТЪР БЛАГОЕВ № 25
с.Кирково
Кърджали
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
845
"НЕА ГРУП 2015"ООД
УЛ. ГЮМЮРДЖИНСКА № 75
гр.Момчилград
Кърджали
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
941
ХЕЛИОСС - 33 ЕООД
ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. ГЮМЮРДЖИНСКА № 80
гр.Момчилград
Кърджали
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
2
952
ЕТ ПАРАПАНОВ - ВИКТОР ПАРАПАНОВ
ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, УЛ. КНЯЗ БОРИС І № 47 А
гр.Крумовград
Кърджали
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
962
"ФРАНКО" ООД
БУЛ. БЕЛОМОРСКИ № 106
гр.Кърджали
Кърджали
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6
1208
ДИАМАНД 2012 ЕООД
ул. Извън чертите - Студен Кладенец № 23
гр.Кърджали
Кърджали
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1220
АПАЗ 68 ЕООД
ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, кв. Любовна чешма, ул. Бели брези № 45
гр.Ардино
Кърджали
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1238
АПАЗ-4 ЕООД
ОБЛ. КЪРДЖАЛИ, ул. Осми март № 32
гр.Кърджали
Кърджали
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1274
МОТОРЕМ - БГ ЕООД
обл. Кърджали, ул. Христо Ботев № 1
гр.Крумовград
Кърджали
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
2
1290
ЕТ ХИДЙ ХИДАЕТ
кв. 26, Комплекс Техникуми
гр.Кърджали
Кърджали
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1478
ТОСКА-64-ГСМ ЕООД
жк. Веселчани, к-с Техникуми 29 А
гр.Кърджали
Кърджали
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1725
ЕМИРАЙ 2018 ООД
обл. Кърджали, ул. Седма № 8
с.Среднево
Кърджали
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1744
НИК АУТО - 70 ЕООД
обл. Кърджали, ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ № 7, УПИ I, ПЛ. СН. № 9,10 и 12 по плана на с. Вранско
с.Вранско
Кърджали
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4 T
2
1746
ЕЛИТ ТРАНС ЕООД
обл. Кърджали, Извън регулация № 2
с.Вранско
Кърджали
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e L4 L4e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
1773
ВИКИНГ - 2017 ЕООД
Източна индустриална зона
гр.Кърджали
Кърджали
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2

областКюстендил

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
76
АВТОТЕХНИКА ООД
ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. САМОКОВСКО ШОСЕ № 4
гр.Дупница
Кюстендил
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
78
СУАБ СБА ЕООД КЛОН КЮСТЕНДИЛ
УЛ. ВАСИЛ КОЛАРОВ № 31
гр.Бобов дол
Кюстендил
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
79
СУАБ СБА ЕООД КЛОН КЮСТЕНДИЛ
ГЮЕШЕВСКО ШОСЕ № 1
гр.Кюстендил
Кюстендил
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
80
СУАБ СБА ЕООД КЛОН ДУПНИЦА
УЛ. САМОКОВСКО ШОСЕ № 1
гр.Дупница
Кюстендил
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
378
АВТОБАЗА БД ООД
ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ, КВ. МИНЬОР
гр.Бобов дол
Кюстендил
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
558
ТОВАРНИ АВТОМОБИЛНИ ПРЕВОЗИ АД
УЛ. ОБОРИЩЕ № 7
гр.Кюстендил
Кюстендил
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
649
ЕТ МАДЖО - МЛАДЕН ДИМЕВ
ОБЛ. КЮСТЕНДИЛ, УЛ. СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ № 312
гр.Дупница
Кюстендил
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
672
ЕТ ИВАН ГРЪНЧАРОВ-ЕСПРЕСО
обл. Кюстендил, Стопански двор, Парцел IX
с.Пиперево
Кюстендил
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
854
ПРОМИШЛЕНО СНАБДЯВАНЕ
УЛ. УЛ. ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 257
гр.Кюстендил
Кюстендил
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1146
УНИ ТЕСТ 1 ЕООД
ул. Овощарска № 1
гр.Кюстендил
Кюстендил
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e M1 M1G N1 N1G O1
5
1375
ЕТ АНТОН БАЛАБАНОВ
ул. свети иван рилски № 116
гр.Кочериново
Кюстендил
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
6
1412
''ПЛАМ И СИНОВЕ'' ЕООД
ул. Хемус № 3
гр.Дупница
Кюстендил
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
12
1426
ТЕХНОПРЕД ЕООД
УЛ. РАКОВСКА № 46
гр.Кюстендил
Кюстендил
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
1449
АМО ПРОПЪРТИ ЕООД
УЛ. ПЕТЪР БЕРОН № 30
гр.Кюстендил
Кюстендил
AB1 AP1 L1 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1
4
1585
АВТОБАЗА БД ООД
обл. Кюстендил ,ул. Иван Вазов № 58
гр.Сапарева баня
Кюстендил
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1742
АМЕЙЛИ 69 ЕООД
обл. Кюстендил, ул. Георги Раковски № 20
с.Яхиново
Кюстендил
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1821
ПЪТНИЧЕСКИ АВТОТРАНСПОРТ ЕООД
УЛ. ГАРОВ ПЛОЩАД № 1
гр.Кюстендил
Кюстендил
M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4

областЛовеч

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
6
"СУАБ - СБА" ЕООД - КЛОН ЛОВЕЧ
УЛ. ОСЪМСКА № 233
гр.Ловеч
Ловеч
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
8
АВТО ЕЛИТ ООД
ОБЛ. ЛОВЕЧ, УЛ. ВЪРШЕЦ № 28
гр.Тетевен
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
37
ТРОЯН - АВТОТРАНСПОРТ АД
УЛ. ДУНАВ № 2
гр.Троян
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
38
АВТОПУНКТ-МАРИНОВ ЕООД
ОБЛ. Ловеч, УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 320
гр.Троян
Ловеч
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
119
ЛИТЕКС ТРАНСПОРТ ЕООД
УЛ. ХАН КУБРАТ № 35
гр.Ловеч
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
247
ВИТ АВТОТРАНСПОРТ АД
ОБЛ. ЛОВЕЧ, УЛ. БОРОВЕЦ № 3
гр.Тетевен
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
547
БАЛКАН АД
УЛ. БЯЛО МОРЕ № 5
гр.Ловеч
Ловеч
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
597
АВТО - ВЕНЕЦИЯ ООД
обл. Ловеч, УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 126
гр.Луковит
Ловеч
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
802
АВТОПУНКТ-МАРИНОВ ЕООД
БЕЛИШКИ ОРЕШАК
гр.Троян
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
817
СУАБ СБА ЕООД - КЛОН ТРОЯН
КВ. ВЕЛЧЕВСКА
гр.Троян
Ловеч
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
877
АВТОПУНКТ Л-М ООД
УЛ. БЯЛО МОРЕ № 16
гр.Ловеч
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
996
СИМА ЕООД
МЕСТНОСТТА КАНТОНА
с.Добродан
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1245
ЙОТОВ И АНГЕЛОВ ООД
ул. Йордан Йовков № 28
гр.Луковит
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L2 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1255
ЕТ СТЕФИ ГАЗ-РЕНИ ПЕТКОВА
бул. Освобождение № 7
гр.Ловеч
Ловеч
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1301
ТОМЕВ ООД
бул. Освобождение № 5
гр.Ловеч
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1311
МЕРИ ТРАНС 2000 ООД
ул. Хаджи Димитър 48А
с.Петревене
Ловеч
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
5
1483
МАЦА 2014 ЕООД
ул. Опълченска № 59
с.Златна Панега
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1538
С-Д КАРС ЕООД
пл. Мизия № 2
гр.Ябланица
Ловеч
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1659
ФРОНТЕРА ЕООД
5500, северна индустриална зона № 12
гр.Ловеч
Ловеч
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
2
1677
ЦВЕТИНА АВТО ЕООД
обл. Ловеч, УЛ. ВЪЗРАЖДАНЕ № 1
гр.Луковит
Ловеч
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1703
АВН КОНСУЛТ ЕООД
обл. Ловеч, ул. Васил Левски № 11
гр.Луковит
Ловеч
AB1 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1710
ВЛАДИ ТРЕЙД СЪРВИС
ж.к. Младост
гр.Ловеч
Ловеч
AB1 AP1 L1 L3 M1 M1G N1 N1G O1 O2
2

областМонтана

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
31
СУАБ - СБА ЕООД - КЛОН МОНТАНА
Ж.К. ПЪСТРИНА - СБА
гр.Монтана
Монтана
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
6
159
СУАБ - СБА ЕООД - КЛОН МОНТАНА
ОБЛ. МОНТАНА, УЛ. НИКОЛАЕВСКА № 102
гр.Берковица
Монтана
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
5
532
ЕООД СУАБ-СБА-КЛОН ВИДИН
ТЕХНИЧЕСКИ ЦЕНТЪР САДОВЕТЕ
гр.Лом
Монтана
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
6
690
ЛЪЧ - СТАРТ 2002 ООД
ОБЛ. МОНТАНА, УЛ. АЛЕКСАНДРОВСКА № 75
гр.Берковица
Монтана
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
699
ТРИУМ 2002 ООД
ул. Проф. д-р Цветан Вълов № 8
гр.Монтана
Монтана
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
813
БЕЛ ВЮ ООД
УЛ. ИСКЪР № 1
гр.Монтана
Монтана
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
916
МОНТАНА АВТОБУСЕН
БУЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 149
гр.Монтана
Монтана
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1335
ВАЛЕРИ КАЛИНИН - АУТО ЕООД
обл. Монтана, кв. Момин брод, парцел IV
гр.Лом
Монтана
AB1 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
1409
МАРТЕЛ ЕООД
ул. Славянска № 79
гр.Лом
Монтана
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1417
БИЛЯНА АУТО ООД
ул. Панайот Волов № 6
гр.Лом
Монтана
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1461
ТСТ 2015 ЕООД
бул. Трети март № 145
гр.Монтана
Монтана
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1592
ПЕРФЕКТ АУТО ПЛЮС ЕООД
ул. Христо Ботев № 62
гр.Монтана
Монтана
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1628
РОСИНАН ЕООД
обл. Монтана, ул. Лодовико Миланези № 5
гр.Лом
Монтана
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1655
ФИРМАТА 4 ЕООД
обл. Монтана, ул. Славянска № 59
гр.Лом
Монтана
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1672
С И Г ГРУП 2008 ООД
ул. XXI-ви век, № 11
гр.Монтана
Монтана
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1731
АУТО-ГАЗ ЕООД
ул. Иван Рудников № 1
гр.Монтана
Монтана
AB1 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1793
ТОПОЙЛ ООД
обл. Монтана, ул. Николаевска № 97
гр.Берковица
Монтана
L1 L3 L3e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
5
1826
БУК И ДЪБ ООД
ПИ 12961.24.960
гр.Вършец
Монтана
L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4 TKT
2

областПазарджик

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
64
ЕООД СУАБ СБА КЛОН
УЛ. ПЛОВДИВСКО ШОСЕ № 107
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
85
ГТП-БОЖИДАР БОЖКОВ ЕООД
ул. ПЕТДЕСЕТ И ТРЕТА № 41
с.Мало Конаре
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
234
ХЕБЪРТРАНСПОРТ АД
УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 52
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
254
,, МАГИ-АУТО " ЕООД
УЛ. ХАН АСПАРУХ-ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
гр.Велинград
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
277
ЕТ ЯСЕН - НИКОЛА САЧКОВ
МЕСТНОСТ АНЕЗИЦА
гр.Велинград
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
340
АВТОЮГ - 2 АД
КВ. ГАРАТА, УЛ.ЗАВОДСКА № 2
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
341
ЧЕПИНО АВТОТРАНСПОРТ ЕООД
КВ. ИНДУСТРИАЛЕН
гр.Велинград
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
393
ET ДИМИТЪР ТОМОВ - АЛТОНА
УЛ. БРАТЯ ДЕЙКОВИ № 2
гр.Панагюрище
Пазарджик
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
412
АСАРЕЛ ТРАНС ООД
ул. мерул № 1
гр.Панагюрище
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
424
ЕТ САЛИХ ФЕРЕ - 54
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. ДОСПАТСКА № 3
гр.Сърница
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
466
СКОРПИОН ОЙЛ ООД
УЛ. ХРИСТО СМИРНЕНСКИ № 54
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
512
ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД
УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 38
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
525
АВТОКОНСУЛТ - П ООД
УЛ. ПАВЕЛ ХАДЖИСИМЕОНОВ № 101
гр.Панагюрище
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
650
ТРАНССЕРВИЗ ООД
МЕСТНОСТ УЗУН ДРАГАСИЯ
гр.Пещера
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
898
ВЕСТО ООД
БУЛ. АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ № 122
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
912
ТАРАМЕКС ЕООД
УЛ. ХРИСТО КАСАПВЕЛЕВ № 8
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
7
931
АУТО 1 АД
УПИ VII - 97, КВ. 1, МЕСТНОСТ ЯКУБА
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
946
ДУКАС-ТРАНС ЕООД
УЛ. МИХАИЛ ТАКЕВ № 144
гр.Пещера
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
954
ЦЕЛЕВ - 51 - ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ЦЕЛЕВ ЕТ
обл. Пазарджик, КВ. ИНДУСТРИАЛЕН
гр.Велинград
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
983
ВЕЛЕВ АУТО
УЛ. ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ № 26
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1010
ТАКСИ БЪЛГАРИЯ-ГП-ПАЗАРДЖИК ООД
обл. Пазарджик, землище "Грахорлива дъмга"
с.Мирянци
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1011
МЕДИ 94 ЕООД
ул. "Втора" № 34, обл. Пазарджик
с.Главиница
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1022
МАГИТОРГ ЕООД
УЛ. РАЙНА КНЯГИНЯ № 64
гр.Ракитово
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
3
1148
МИЛ СТРОЙ 08 ЕООД
УЛ. ПЛОВДИВСКА № 103
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1226
МИЛИ 12 ЕООД
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ № 69
гр.Панагюрище
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
1407
РЕАЛ ВД ООД
бул. Стефан Стамболов № 17
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1422
ТАРАМЕКС ЕООД
бул. Александър Стамболийски
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1 O2
7
1454
АЛТО ЕС ЕООД
ул. Генерал Момеков № 3
гр.Панагюрище
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1489
"КОКАЛАНОВ - СИНОВЕ" ЕООД
ул. Юндола № 102
гр.Белово
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1614
ИРЕМ ООД
местност Татар Мезар, ПИ 55155.54.34
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1616
ВАНИНА 2007 ЕООД
ОБЛ. ПАЗАРДЖИК, УЛ. СИМОН НАЛБАНТ № 68
гр.Пещера
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1732
БАЛАНС 65 ЕООД
УЛ. СТЕФАН СТАМБОЛОВ № 7А
гр.Пазарджик
Пазарджик
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1753
АУТО НАЙ - 2018 ЕООД
обл. Пазарджик, местност Меселим пере № 4
с.Мокрище
Пазарджик
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
7
1792
ЕВРОКАР ООД
обл. Пазарджик, местност "Азмъка", ПИ 098017, УПИ II-17
с.Добровница
Пазарджик
M1 M1G N1 N1G O1 O2
2
1834
ТАРАМЕКС ЕООД
ул. "Дунав" № 46
гр.Пазарджик
Пазарджик
M1 M1G N1 N1G O1 O2
7
1835
НИК ЛОГИСТИК ВГ ЕООД
кв. Индустриален
гр.Велинград
Пазарджик
L1 L3 L3e M1 M1G M2 M3 N1 N1G N2 N3 O1 O2 O3 O4
2

областПерник

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
3
ВАЙС ООД
УЛ. СИЛИСТРА № 10
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
7
4
АД ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ
КВ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ
гр.Перник
Перник
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
269
АВТО ЕВРО СТИЛ ООД
КВ. ЦЪРКВА УЛ. СОФИЙСКО ШОСЕ № 38
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
619
СД БОБСЪН КАПРИ ЙОРДАНОВ И С-ИЕ
КВ. ИЗТОК, УЛ. БЛАГОЙ ГЕБРЕВ № 1
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 L1 L1e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
5
812
ЕООД АВТО БЛИЦ ДМ
УЛ. СТРУМА № 1
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
4
1076
ДИМЕЛ ООД
КВ. ИЗТОК, УЛ. ЯМБОЛ № 7
гр.Перник
Перник
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1084
ТОНИ-1990 ЕООД
ЖК. АРКАТА, УПИ IV КВ. 93
гр.Радомир
Перник
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
1119
ЕКОТРОЛ-ПЕРНИК ЕООД
УЛ. ПЕТЪР ПЕНЧЕВ № 1
гр.Перник
Перник
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
2
1185
ДИЗЕЛ СЕРВИЗ-НИКОЛОВ ЮМ ЕООД
ул. Йордан Благоев № 54
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
4
1239
СТАНДАРТ КОНТРОЛ ЕООД
област перник, кв. върба
гр.Радомир
Перник
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1334
ЕТ СЕДЕФЧО ВАРАДИНОВ-РИС
кв. Радина Чешма
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e M1 M1G N1 N1G O1 O2
6
1392
"ПРИМА ВИСТА" ЕООД
кв.Твърди ливади, ул. 6 май № 6
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L4e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
1420
ВАЙС ООД
ул. Освобождение № 27
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 AP2 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1 O2
7
1452
НИК-ВЕНДИНГ 1 ЕООД
ул. Струма, УПИ II, КВ. 261.
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 L1 L2 L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2G N3 N3G O1 O3 O4
4
1554
СУАБ СБА ЕООД КЛОН КЮСТЕНДИЛ
ул. Люлин № 7А
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1556
АУТОТЕСТ ГРУП ЕООД
кв. Църква, ул. Кралевски път № 1
гр.Перник
Перник
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
3
1558
МАРИНА КАР ЕООД
ул. Освобождение № 28
гр.Перник
Перник
AB1 AP1 L1 L3 L3e M1 M1G N1 N1G O1
3
1639
"СТОРОС" ООД
обл. Перник, ул. Равна Шума № 2
гр.Брезник
Перник
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1640
БКС БРЕЗНИК ЕООД
обл. Перник, ул. Равна Шума № 8
гр.Брезник
Перник
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
1790
МБМ КОМПЛЕКС ЕООД
обл. Перник, ул. Райко Даскалов № 70
гр.Радомир
Перник
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
6
1819
АУТО БРАДЪРС 09 ООД
ул. Рашо Димитров № 62 Г
гр.Перник
Перник
L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4

областПлевен

Разрешение №
Издадено на (фирма)
Адрес на КТП
Населено място (КТП)
Област
Категории(линия)
Специалисти
Преглед
115
"СУАБ - СБА" ЕООД - КЛОН ПЛЕВЕН
ГРИВИШКО ШОСЕ № 1
гр.Плевен
Плевен
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
246
ПЕТРОС АВТО ЕООД
УЛ. ЕЛИН ПЕЛИН № 1
гр.Левски
Плевен
AB1 AP1 L1 L3 L3e L4e L5e L6e L7e M1 M1G N1 N1G O1 O2
4
310
ЕТ НИКИ АУТО - ЛИДИЯ ХАЛОВА
СТОПАНСКИ ДВОР
с.Въбел
Плевен
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
2
345
ФУЛДА БЪЛГАРИЯ
УЛ. "КАРА КОЛЬО" № 24
гр.Плевен
Плевен
AB1 AP1 M1 M1G N1 N1G O1
3
442
"ИКАР 65" ЕООД
УЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ № 1А
гр.Левски
Плевен
AB1 AB2 AP1 AP2 M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
455
В.Д.В. - ПЛЕВЕН ЕООД
УЛ. ГРИВИШКО ШОСЕ № 1
гр.Плевен
Плевен
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
5
458
ИМТ ГЪРКОВ ЕООД
УЛ. ИВАН ВАЗОВ № 4
гр.Кнежа
Плевен
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L3 L3e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
667
ЕТ ЛОДИС-ДИМИТЪР СТАНЕВ
УЛ. Г. КОЧЕВ № 131
гр.Плевен
Плевен
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
4
731
ЕТ МАЯК - РУМЕН ДРАГАНОВ
ОБЛ. ПЛЕВЕН, МЕСТНОСТ МОЧУРА, БЕТА КОМПЛЕКС
гр.Червен бряг
Плевен
AB1 AP1 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L7e M1 M1G N1 N1G O1
2
842
"МОТОКОНТРОЛ - НИКИ НИКОЛОВ" ООД
Ж.К. СТОРГОЗИЯ № 30
гр.Плевен
Плевен
AB1 AB2 AP1 AP2 L1 L1e L2 L2e L3 L3e L4 L4e L5 L5e L6e L7e M1 M1G M2 M2G M3 M3G N1 N1G N2 N2G N3 N3G O1 O2 O3 O4
6