31.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 205 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

2. ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ"

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. "ЕКСПРЕС - В" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

1

2

МЕМЕТ ИВАНОВ ПАСКОВ

B

Издържал

2

3

МУСА ЮСУФ АЛИ

B

Неиздържал

3

4

КАЛИН ИВАНОВ СЕРАФИМОВ

C

Издържал

4

5

ХЮСЕИН МУСТАФА ШАНКОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 206 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

2. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

3. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЧОРБАДЖИЕВ

C+E

Издържал

1

2

МЕТОДИ ТОМОВ КАЛЕЕВ

B

Неиздържал

2

3

ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ ЯНКОВ

B

Издържал

2

4

СИМЕОН ВАЛЕРИЕВ ЯНЕВ

C

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 207 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "САХАРА ТУРС" ЕООД

2. "САХАРА ТУРС" ЕООД

3. "СБ-АУТО" ЕООД

4. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КЪДРИ КЪДРИ КИЧУКОВ

B

Неиздържал

1

2

ФЕИМ ФЕИМОВ МУСТЕВ

B

Издържал

1

3

АЛИ ЗЕКИР ЗЕКИР

B

Неиздържал

2

4

ХАСИМ НЕДРЕТОВ УСЕВ

B

Издържал

3

5

АБИДИМ МУСТАФА ИНУЗ

B

Издържал

1

6

АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ КАРАДЖОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 208 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ДАНИ 91" ООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КЕСЕВ

B

Неиздържал

1

2

БОЖКО СЛАВЕЕВ ИЛИЕВ

C

Издържал

2

3

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА КАРДАЖКОВА

B

Издържал

1

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

4

ВАНЧО СПАСЕВСКИ

C

Издържал

3

5

ВЛАТКО АНГЕЛОВ

C

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 209 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

2. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

1

2

ВЕЛИЧКА ЕВГЕНИЕВА ИЛИЕВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 210 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИМЕОН АНДОНОВ ДАЧАНСКИ

C

Неиздържал

1

2

БОРИСЛАВ ДЕЛЧЕВ ГЕОРГИЕВ

C

Издържал

1

3

ТРАЙЧО ГЕНАДИЕВ ИЛИЕВ

C

Издържал

1

4

ПЕТЪР МИТКОВ ГЕОРГЬОВСКИ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 211 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА СПИРОВА

B

Неиздържал

1

2

СТАНИСЛАВ АНДОНОВ БАКАЛОВ

B

Издържал

1

3

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ

B

Издържал

2

4

КИРИЛ БОРИСОВ ГОШЕВ

B

Издържал

1

5

ВАСИЛ САШОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

1

6

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ПИПЕРДЖИЕВ

C

Издържал

1

7

НАЙДЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 212 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

2. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТЕЛИНА ПЛАМЕНОВА ПИРГОВА

B

Издържал

1

2

ВЕРОНИКА СТОЯНОВА ЕФРЕМОВА

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

МАРИЯ ИВАНОВА МАНОЛЧЕВА

B

Издържал

1

4

ВЕНЕТА ИВАНОВА РОГЛЕВА

B

Неиздържал

2

5

ЛИЛЯНА БОЙКОВА АНГЕЛОВА

B

Неиздържал

2

6

ГЕОРГИ БОГОМИЛОВ ЗАХОВ

B

Издържал

2

7

РУСИ ПЛАМЕНОВ ТРЕНДАФИЛОВ

B

Издържал

2

8

ГАЛИМИР ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ

B

Неиздържал

2

9

ИЛИНКА ЯНКОВА СПИРОВА

B

Неиздържал

2

10

ЖИВКА ГРИГОРОВА МИНГАЧЕВА

B

Неиздържал

2

Бургас

ПРОТОКОЛ № 178 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АВТО АС - 1" ООД

2. "ЕМИ - КАР" ЕООД

3. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

4. ЕТ "КИРИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ"

5. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

6. "ТОНИ - 71" ЕООД

7. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

8. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЩИЛЯНА БЛАГОВА БАКЪРДЖИЕВА

B

Издържал

1

2

РЕНЕТА ПЛАМЕНОВА СТАМЕНОВА

B

Издържал

2

3

ХАЛИЛ ОРХАН КОНДАФИЛ

B

Издържал

3

4

ПЕТЪР НИКОЛОВ НЕДКОВ

B

Издържал

2

5

ДИАНА ВАСИЛЕВА ХРИСТОВА

B

Неиздържал

4

6

СТАНИМИР ИЛИЯНОВ СТАНЕВ

B

Неиздържал

5

7

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

6

8

НЕЛИ ПЕТРОВА РАДЕВА

B

Неиздържал

7

9

МАРЕМ АХМЕДОВ АХМЕДОВ

B

Издържал

8

10

КЯЗИМ АЙДЪН КЯЗИМ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 179 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "АПОЛИС А.А." ЕООД

2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

3. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

4. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

5. "КАТАЛИНА" ЕООД

6. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НЕНОВ

B

Неиздържал

1

2

ХРИСТИЯН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

1

3

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

B

Издържал

2

4

ТОДОР ЛЮБОМИРОВ КУПЕНОВ

B

Издържал

3

5

ДАНАИЛ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

B

Неиздържал

4

6

ГАБРИЕЛА ТОМОВА РАКОВА

B

Издържал

4

7

ЙОРДАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ

C+E

Издържал

5

8

ВЕСА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

6

9

АСЕН ЮРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 180 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ТОНИ - 71" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ЕМИ - КАР" ЕООД

4. "ЕМИ - КАР" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

D

Неиздържал

1

2

ХЮСЕИН ФЕРАДИН АЛИОСМАН

B

Издържал

2

3

ДЕНИС ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ

B

Неиздържал

1

4

МУХАМЕД МЕХМЕД АХМЕД

B

Издържал

3

5

ЮЗЕЙМЕ ФИЛГАИБ МУСТАФА

B

Неиздържал

4

6

ЗЕЙДЖАН ЕРДИНЧ ХАСАН

B

Издържал

5

7

МУСА СЮЛЕЙМАН ФЕРАД

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 181 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

3. "КСД-6"ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХАКЪ МЕХМЕД ШАКИР

C+E

Издържал

1

2

МИРЧО РАШКОВ МИРЧЕВ

C+E

Издържал

1

3

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

4

РАМАДАН ХЮСЕИН ЧАНЧИК

B

Неиздържал

1

5

ВАСИЛ НИКОЛОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

2

6

МУСТАФА ШЮКРЮ МУСТАФА

B

Неиздържал

3

7

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ БОЕВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 182 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

3. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

4. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

5. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВИКТОРИЯ МАНУИЛОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

1

2

СВЕТОМИР СТЕФАНОВ ТАШЕВ

B

Неиздържал

2

3

СТАНИСЛАВА АЛЕКСАНДРОВА АТАНАСОВА

B

Издържал

1

4

СТЕФАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

C

Издържал

3

5

ИВАН СТОЯНОВ КОЛЕВ

B

Издържал

4

6

ГЮРСЕЛ СЕЛИМ МУСТАФА

B

Издържал

4

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

7

ТАМАРА НИКОЛОВСКА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 183 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

2. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

3. "КАТАЛИНА" ЕООД

4. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

7. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТОИЛ КРЪСТЕВ ХРИСТОВ

D

Издържал

1

2

СЪБИ НИКОЛАЕВ ГЪБИЧЕВ

B

Издържал

2

3

СТЕФАН МИТКОВ ТЕНЕВ

C

Издържал

3

4

ФИКРИ МЕХМЕД ФИКРИ

C

Издържал

4

5

ГЮСЮМ МЕХМЕД РЕДЖЕБ

B

Издържал

5

6

МУСА МУСТАФА ИБРЯМ

B

Неиздържал

6

7

СИМОНА БОРИСЛАВОВА ТАЩЕВА

B

Издържал

7

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 184 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "АВТО АС - 1" ООД

2. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

3. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

4. "ИВОНТИ" ЕООД

5. "ИВОНТИ" ЕООД

6. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗАЛЕ ЮСЕИНОВА САИД

B

Издържал

1

2

НЕФСЕ ХЮСЕИН ОСМАН

B

Издържал

1

3

АСЕН МЕТОДИЕВ САМУИЛОВ

C+E

Издържал

2

4

ШЕРИФ САШЕВ ШЕРИФОВ

B

Издържал

3

5

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

B

Издържал

4

6

ТОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

5

7

ЖУЛИЕТА МИЛЕНОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 185 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "АВТО АС - 1" ООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

5. "АВТОИНС - 4" ООД

6. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

7. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФИЛИС ХАСАН АХМЕД

B

Неиздържал

1

2

ЗЛАТКА ЙОРДАНОВА ПЕТКОВА

B

Издържал

2

3

ГЕОРГИ ЖИВКОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

3

4

ПЕТЪР СТОЯНОВ ЗЛАТИНОВ

B

Издържал

4

5

АТАНАС ДЕЧКОВ СОТИРОВ

C

Издържал

5

6

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ПЕНЧЕВА

B

Издържал

6

7

МУСТАФА МАХМУД ШАКИР

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 187 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. "АВТО ШАНС 77" ООД

4. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

2

КАЛОЯН ВАЛЕРИЕВ СТАНКОВ

B

Издържал

2

3

СИЛВИЯ ИВАНОВА ДЖОНЕВА

B

Неиздържал

3

4

ДИМО АНГЕЛОВ ТАНЕВ

C+E

Издържал

4

5

АЛЕКС КЕВОРК БЕДРОСЯН

B

Издържал

3

6

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ЛАПЧЕВ

B

Издържал

3

7

ДИМИТЪР ДИЯНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

8

КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ

C+E

Издържал

4

Варна

ПРОТОКОЛ № 180 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ

1. "ЦАНЕВ 0001" ООД

2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

3. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД

4. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ЕООД

5. "ДИНЕВИ - 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ НАСКОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

1

2

АНГЕЛ РАШКОВ КОДЖАМАНОВ

B

Издържал

1

3

ИВАН ТОДОРОВ ХРИСТОВ

D

Издържал

2

4

СИЛВИЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

3

5

РАДОСЛАВ ВАСИЛЕВ ВАСИЛЕВ

C

Издържал

4

6

МАРТИН ВАЛЕРИЕВ ЗАХОВ

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 181 / 31.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ

1. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

2. "ФЕРОМАКС - М" ЕООД

3. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

4. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

5. "АШ - ОВЕЧ" ООД