30.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 196 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

2. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ

C

Издържал

1

2

ПАВЛИНА ИЛИЕВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

2

3

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПРЪТЕВА

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 197 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. "ЕКСПРЕС - В" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕРОНИКА ХРИСТОВА ПАНИЧАРСКА

B

Издържал

1

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

2

МАРИЕТА РУМЕНОВА БИСЕРИНСКА

B

Издържал

2

3

ИЛИЯНА ЕВГЕНИЕВА ЛАЗАРОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 198 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

2. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

4. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ СОЛЕНКОВ

C

Издържал

1

2

ВАЙДЕТ СЮЛЕЙМАНОВ ПИНГОВ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

ГАБРИЕЛА СНЕЖАНОВА СМИЛЯНОВА

B

Издържал

3

4

АХМЕД КЪДРИЕВ УЛАНОВ

C

Издържал

1

5

УРУЧ ВЕНЦИСЛАВОВ БЕКОВ

C+E

Издържал

1

6

РАФЕЙКА РАСИМ АВАЛЕВА

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 199 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ЕВГЕНИЕВ ВОЙНОВ

C

Издържал

1

2

СТАНИМИР МАРКОВ БАРАКОВ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 200 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ДИРЕКОВ" ЕООД

2. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СЛАВЧО МИЛЧОВ ДЖОЛЕВ

D

Издържал

1

2

НИДЖААТИ АЛИЛОВ СТРАНДЖЕВ

D

Издържал

1

3

БЛАГОЙ МЕТОДИЕВ ГУШЕВ

C+E

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 201 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

2. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

3. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

4. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

5. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

6. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

7. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РЕШИТ САБРИОВ БОДЕВ

B

Издържал

1

2

АНГЕЛ ВЕНКОВ ГЪРНАРЕВ

B

Издържал

2

3

РАДОСЛАВ ТОМОВ БАЛЕВ

B

Неиздържал

3

4

АСЯ БОРИСЛАВОВА ПАРУЛСКА

B

Неиздържал

4

5

РАФИЕ МУСТАФА КАВУНСКА

B

Неиздържал

5

6

САШО МИЛАНОВ МАДЖИРОВ

B

Неиздържал

6

7

СЕВДЕЛИНА ВЕРГИЛОВА ГУТЕВА

B

Издържал

7

8

МАРИЯ АСЕНОВА ШУМАРЕВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 202 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

2. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

3. "ГЕРГИНИН" ЕООД

4. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

5. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

6. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

7. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

САБИЕ АЛИ МЕЧКАРСКА

B

Издържал

1

2

ЗОЯ КОСТАДИНОВА ПАРТАЛОВА

B

Издържал

1

3

РОСИЦА ЗЛАТКОВА НИКОЛОВА

B

Издържал

2

4

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ

D

Издържал

3

5

БИЛЯЛ МУСА КИМОВ

B

Издържал

4

6

ВИОЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

5

7

СЛАВИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

6

8

КАЛИНА РОСЕНОВА ДРАМЧЕВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 203 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

4. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

5. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ СТАНОЕВ СТАНИНСКИ

C+E

Издържал

1

2

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГЕРГИНОВА

B

Издържал

2

3

МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ ЛАЗАРОВ

C+E

Неиздържал

3

4

ПЕТЪР НАСКОВ КОТОМАНОВ

C

Издържал

3

5

МИЛЕНА ВУЧКОВСКА

B

Неиздържал

4

6

КРИСТИАН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

B

Издържал

5

7

АЛЕКСАНДЪР ИВОВ ЯВОРОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 204 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА МИНКОВА

B

Неиздържал

1

2

АРИФЕ МУСА ИСМАИЛ

B

Издържал

1

3

АТИДЖЕ АСАНОВА СТАРКОВА

B

Неиздържал

1

4

ИСИДОРА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

B

Издържал

2

5

КРАСИМИРА МИЛЧОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

1

6

ЗЛАТИНА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

1

7

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

2

8

АДЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

2

9

СОФИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

1

10

СИМОНА ЕМИЛОВА ТИЛЕВА

B

Издържал

2

Бургас

ПРОТОКОЛ № 167 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ "КИРИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ"

2. "КАТАЛИНА" ЕООД

3. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

4. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

5. "ЕМИ - КАР" ЕООД

6. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

7. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН ГРИГОРОВ ГРОЗЕВ

B

Издържал

1

2

ХЮСЕИН САБРИ ФЕРАД

C+E

Издържал

2

3

СТАНКА ДЕЯНОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

3

4

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ КАЛАФАЧЕВ

C+E

Издържал

4

5

ТОДОР ДИНКОВ ДИНКОВ

B

Издържал

5

6

СТЕЛА ИВАНОВА БОШНАКОВА

B

Издържал

6

7

АЛЕКСИ ИЛИЕВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

5

8

РАСИМ КАСИМ ЮСЕИН

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 168 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АУЦ МОНИ" ООД

2. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

3. "ТОНИ - 71" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "АВТОДИСК" ЕООД

7. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

8. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИЯ СТАНКОВ СТАНКОВ

B

Издържал

1

2

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ХЮСЕИН

B

Неиздържал

2

3

АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ МИТЕВ

B

Издържал

3

4

РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ХИЛЕНДАРОВА

B

Издържал

4

5

СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

B

Издържал

2

6

ЗАХАРИ ГЕОРГИЕВ ПАРЗУЛОВ

B

Издържал

5

7

ЛЪЧЕЗАР КРЪСТЕВ ЛОЗЕВ

C

Издържал

6

8

ГЕРГАНА ВЕЛИНОВА ВЕЛИНОВА

B

Издържал

7

9

МАРТИНА НЕДЯЛКОВА ГИНЧЕВА

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 169 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

2. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "АВТО ШАНС 77" ООД

5. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

6. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

7. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОШКО ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ

C

Издържал

1

2

ГРЕТА СТОЙЧЕВА КАЛУДОВА

B

Неиздържал

2

3

АНИФЕ МЕХМЕД МУСТАФА

B

Неиздържал

3

4

ВАЛЕРИ ИЛИЕВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

4

5

АСЯ БОРИСОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

5

6

ЕДРИАН ДИЯНОВ НАЙДЕНОВ

B

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

7

БОРИС ЦВЕТАНОВ ПАСКАЛЕВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 170 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "КСД-6"ООД

3. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

4. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

5. "КАТАЛИНА" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

7. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ДЖУМЕРСКА

B

Неиздържал

1

2

БАЙРЯМ МЕТИН БАЙРЯМ

B

Издържал

2

3

СТОЯН СТАНКОВ АТАНАСОВ

B

Неиздържал

3

4

ЗИНЕБ ЯКУБ МУСТАФА

B

Неиздържал

4

5

ОСМАН СЕБАТИН АДЕМ

C

Неиздържал

5

6

АЙШЕ БЕЙТУЛА РЕДЖЕБ

B

Издържал

6

7

ДАРИНА БЛАГОЕВА ВУЧКОВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 171 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

3. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРТА ГРУДЕВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

1

2

ЖЕЛЯЗКА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

2

3

АННА ПЛАМЕНОВА БУЮКЛИЕВА

B

Издържал

1

4

ГАНЧО ДИМИТРОВ ЧЕНКОВ

B

Издържал

3

5

АНТОН КИРИЛОВ УЗУНОВ

B

Издържал

4

6

МАЯ ДИНКОВА ДИНЕВА

B

Издържал

2

7

ХРИСТИЯНА ГРИГОРОВА СТАНЧЕВА

B

Издържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 172 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

2. "АВТОДИСК" ЕООД

3. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "АПОЛИС А.А." ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИСЛАВ ЛЮБЧЕВ ПЕТРОВ

C

Издържал

1

2

СТОЯН НАСКОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

МУРВЕТИН НЕДЖИБОВ ИСМАЙЛОВ

B

Издържал

3

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

4

ДАНИЕЛ ДИМИТРОВ ЩЕРЕВ

C

Издържал

1

5

СТЕФАН МАРИНОВ ПОПОВ

B

Издържал

4

6

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

C+E

Издържал

1

7

МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ САВОВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 173 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВА МАДЖАРОВА

B

Издържал

1

2

ХАТЧЕ ХЮСЕИН ХЮСЕИН

B

Издържал

2

3

КИРИЛ ПЕТРОВ СТЕФАНОВ

B

Издържал

3

4

ХРИСТИНА ИВАНОВА ТЕНЕВА

B

Неиздържал

4

5

ЛЕЙЛЯ ЮКСЕЛ АХМЕД

B

Издържал

5

6

АЛИ МЕХМЕД НУРУЛА

B

Неиздържал

1

7

НАЭИФЕ АДЕМ ХАСАН

B

Издържал

5

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 174 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАЯ ТОДОРОВА ЛАМБОВА

B

Издържал

1

2

ГЕРГАНА СТОЯНОВА КИРЯКОВА

B

Неиздържал

2

3

НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА ПАУНОВА

B

Издържал

3

4

АТАНАС КОНСТАНТИНОВ МАДЖАРОВ

B

Издържал

3

5

НЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА

B

Неиздържал

4

6

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

5

7

КОНСТАНТИНА НИКОЛОВА КИРОВА

B

Издържал

4

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 175 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "АУЦ МОНИ" ООД

2. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

3. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

4. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАЛИНА ОГНЯНОВА ГУНЧЕВА

B

Издържал

1

2

МАРИЙКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕВА

B

Издържал

2

3

МИЙРЕМ МЕХМЕД АЗИЗ

B

Издържал

3

4

АНЕТА ГЕОРГИЕВА ТРЕНДАФИЛОВА

B

Издържал

3

5

СТОЯНКА АНКОВА МИХАЙЛОВА

B

Неиздържал

4

6

АХМЕД ШУКРИ АХМЕД

B

Издържал

4

7

ИВЕЛИН ХРИСТОВ АТАНАСОВ

C+E

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 176 / 30.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не