29.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 186 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА

1. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

2. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

3. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

4. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

5. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

6. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РУМЕН АНГЕЛОВ КИРЯКОВ

B

Издържал

1

2

СВЕТЛАНА ПОПОВИЧ

B

Издържал

2

3

СТОЯН ХРИСТОВ СТОЙЧЕВ

C

Издържал

3

4

ХРИСТИНА КОСТАДИНОВА АНАСТАСОВА

B

Издържал

4

5

ХЮСЕИН ИСМАИЛ МИСАНКОВ

B

5

НЕДОПУСНАТ

6

АТАНАСКА ДИМИТРОВА БИКОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 187 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА

1. "ЧОБАН" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "ДАНИ 91" ООД

4. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

C

Издържал

1

2

МАРИЯ ЗДРАВКОВА ЯДКОВА

B

Издържал

2

3

КОСТАДИН МИТКОВ АНАСТАСОВ

C

Издържал

3

4

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОЧЕВ

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 188 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА

1. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

4. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИО КИРИЛОВ КАЧУЛСКИ

C+E

Издържал

1

2

ИВАН ВАСИЛЕВ КОЛЕВ

C

Издържал

2

3

ЗАЙДЕ ФАИК ГАРИП

B

Издържал

3

4

ИСМАИЛ МЕХМЕД БОЮКЛИ

B

Издържал

3

5

АДИЛЕ ФАЗЛИ ХАДЖИ

B

Издържал

3

6

АНТОНИО ГЕОРГИЕВ КОЧЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 189 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ"

4. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ДАСКАЛОВ

D

Издържал

1

2

ДЕЙВИД МОМЧИЛОВ ЧАВДАРОВ

C+E

Издържал

2

3

ИВАН СТОЙЧЕВ МАРКОВ

B

Издържал

3

4

НИКОЛА БИСЕРОВ ЛИМАНОВ

B

Неиздържал

3

5

ФИКРЕТ АХМЕДОВ КОНЕДАРЕВ

B

Неиздържал

2

6

МАРИН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 190 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА

1. "ЕКСПРЕС - В" ООД

2. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИО СТОЕВ КАРАБЕЛЬОВ

B

Неиздържал

1

ЧЛ. 157

2

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 191 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕЛЕНА БОРИСОВА МИЛУШЕВА

1. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

2. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СПАС ВЛАДИМИРОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

1

2

ГЮЛСИМЕ МЕТОДИЕВА ХАЙТОВА

B

Издържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

3

АЛЕКСАНДЪР СЛАВОВ КАРАДЖОВ

B

Неиздържал

1

4

ВАСИЛ СОТИРОВ ВАСИЛЕВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 192 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

2. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

3. "ГЕРГИНИН" ЕООД

4. "МИГ АУТО" ООД

5. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

6. "ЕКСПРЕС - В" ООД

7. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

8. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

9. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РЕДЖЕП ИБРАХИМОВ КОРЕНАРСКИ

B

Неиздържал

1

2

ЮЛИЯН КРАСИМИРОВ СТОЯНОВ

B

Неиздържал

2

3

САБИХЕ ТАХСИН ИБРАХИМ

B

Издържал

3

4

ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА СЕРАФИМОВА

B

Издържал

4

5

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧИВИЕВА

B

Неявил се

5

НЕЯВИЛ СЕ

6

СТЕФАНИ ВАЛЕНТИНОВА ХАДЖИЙСКА

B

Издържал

6

7

СЛАВИНИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

7

8

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА КАРАМФИЛКОВА

B

Издържал

8

9

ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

9

10

ХРИСТО ИВАНОВ ЧАТЛАБАШЕВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 193 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗОРАН МИОВСКИ

C+E

Издържал

1

2

ТОДОР БЛАГОЕВ МАНУШКИН

C

Издържал

2

3

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Неиздържал

1

4

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ФРЪНДЕВ

C+E

Издържал

1

5

КРЪСТЬО АСЕНОВ ПОЛИТОВ

C

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 194 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ДАНИ 91" ООД

2. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

3. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АСЕН КИРИЛОВ МИТОВ

C

Неиздържал

1

2

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ БИСЕРОВ

C

Издържал

1

3

ВЛАДИМИР АТАНАСОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

2

4

ТОДОР ХРИСТОВ ГОГУЛЕВ

B

Издържал

2

5

БИСТРА ГЕОРГИЕВА ДЕБРЕНЛИЕВА

B

Неиздържал

2

6

СВЕТЛАН ВЕЛИНОВ МАРИНОВ

C

Неиздържал

1

7

ПЕТЪР ЯНЕВ ЦЕКОВ

C

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 195 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

3. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНСКИ

C

Неиздържал

1

2

ИВАН БОРИСЛАВОВ КАЛИНСКИ

C+E

Издържал

2

3

ТОДОРКА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

1

4

НАСКО ДИМИТРИНОВ ИЛИЕВ

B

Издържал

3

5

САФИЕ МОХАМЕДОВА ИСЛЯМОВА

B

Издържал

1

6

БИСЕРКА ГЕОРГИЕВА КОЛИБАРОВА

B

Издържал

3

Бургас

ПРОТОКОЛ № 157 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. "КАТАЛИНА" ЕООД

6. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

1

2

НИКОЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

2

3

ЮНЗИЛЕ ХЮСЕИН ХАСАН

B

Неиздържал

3

4

СТАНИМИР ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

B+E

Издържал

4

5

МЕХМЕД САЛИ МЕХМЕД

C+E

Издържал

5

6

КОЛЬО МИРЧЕВ КОСТАДИНОВ

C+E

Издържал

6

7

ЙОРДАН ВЕЛКОВ АПОСТОЛОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 158 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "МАРИСА" ЕООД

3. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

4. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

5. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

6. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

7. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

1

2

СТЕЛА КЪНЧЕВА ДОНЧЕВА

B

Издържал

2

3

ЦВЯТКО СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ

B

Издържал

3

4

ЕМИЛ ВЕКИЛОВ ХАДЖИЕВ

C

Издържал

4

ЧЛ. 157

5

ДИМИТЪР МИХАЙЛОВ КУРДАЛИЕВ

C

Издържал

5

6

ХАЛИМЕ ИСМАИЛ МУСТАФА

B

Издържал

6

7

ХАТЧЕ ХАСАН ИБРЯМ

B

Неиздържал

6

8

СВЕТЛА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 159 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЕЛИХАТ АПТРАМАН МЕХМЕД

B

Издържал

1

2

МАРИЯ АЛЕКСИЕВА АЛЕКСИЕВА

B

Издържал

1

3

МИРЕЛА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

2

4

ГЮЛСУМ ШАБАН КАДИР

B

Издържал

3

5

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА КАЛУДОВА

B

Издържал

3

6

ТЕОДОРА СТОЯНОВА ЧОМАКОВА

B

Издържал

3

7

ЛАЗАР КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

8

НУФ АРИФ НУФТ

B

Издържал

4

9

МИЙРЕМ ХАСАН АХМЕД

B

Неиздържал

1

10

НИКОЛА СТЕФАНОВ АМЕЛЕВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 160 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "КАТАЛИНА" ЕООД

2. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

3. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАТЯ КАЛОЯНОВА МУТАФЧИЕВА

B (78)

Издържал

1

2

АЙШЕ РАМАДАН ОСМАН

B

Неиздържал

2

3

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

3

4

ПЛАМЕНА НЕДЯЛКОВА АРАБАДЖИЕВА

B

Издържал

4

5

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ НЕНЧЕВ

B

Издържал

5

6

БОРЯНА НИКОЛАЕВА АЛЕКСАНДРОВА

B

Издържал

1

7

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 161 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

2. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

3. "ИВОНТИ" ЕООД

4. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

7. "КСД-6"ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

САШО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

1

2

КИРЧО МЕТОДИЕВ ДЕЯНОВ

B

Издържал

2

3

ЛИЛЯНА ДИМОВА КАЛПАКЧИЕВА

C

Издържал

3

4

ПЕТЪР ЕВТИМОВ ХРИСТОВ

C

Неиздържал

4

5

ЗДРАВКО СТОЙКОВ КОЕВ

B

Издържал

5

6

ЗИНА ЙОРДАНОВА ДИЧЕВА

B

Издържал

6

7

ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ МАЛЧЕВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 162 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "АВТОИНС - 4" ООД

3. "АВТО ШАНС 77" ООД

4. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕВЕЛИНА МОМЧИЛОВА ШАРКОВА

B

Издържал

1

2

ЕМИЛИЯ ДАНИЕЛОВА ВЕЛИНОВА

B

Издържал

1

3

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ПОПОВ

B

Издържал

2

4

ДИМО АНГЕЛОВ ТАНЕВ

C+E

Издържал

3

5

МАРИЯ ВЕЛИКОВА ЯНКОВА

B

Издържал

4

6

КАЛОЯН ВАЛЕНТИНОВ АТАНАСОВ

C+E

Издържал

3

7

КРИСТИНА СТАЛЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 163 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

3. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

4. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИХАИЛ ГЕОРГИЕВ ВИЧЕВ

B

Издържал

1

2

ГЕОРГИ СЛАВОВ ГАНЕВ

B

Издържал

2

3

ЛИДИСЛАВА ВЛАДИМИРОВА ВЛАДИМИРОВА

B

Издържал

3

4

ВЕЛИЧКА СТОЯНОВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

4

5

МУСТАФА МАХМУД ШАКИР

B

Неиздържал

5

6

ТАНЕР ХАКЪ ВЕЙСЕЛ

B

Издържал

3

7

СТАНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 164 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

2. "АВТОДИСК" ЕООД

3. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

4. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ШУКРИ ОСМАН ШУКРИ

B

Издържал

1

2

НУРИ АФИСЕ ИЛИЯЗ

B

Неиздържал

1

3

НИКОЛ ГЕОРГИЕВА ГЮЛМЕЗОВА

B

Издържал

2

4

АТАНАС МИХОВ МИХОВ

B

Издържал

3

5

ФАТМЕ АЛИ КАДИР

B

Неиздържал

4

6

ПЕТЪР ХРИСТОВ ТАНЧЕВ

B

Издържал

5

7

АЛИ ЮСЕИН АЛИ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 165 / 29.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ЕМИ - КАР" ЕООД

4. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЗЛАТНА НИВА"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЮЛСУМ ШАБАН МУРАДОВА

B

Неиздържал