25.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 165 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

3. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ПАВЛОВ

C+E

Издържал

1

2

ВАНЕ ГОНЕВ

C+E

Издържал

2

3

МАРИЯ ТОДОРОВА ХАРИЗАНОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 166 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАДОСЛАВ ТОМОВ БАЛЕВ

B

Издържал

1

2

ЕЛИСАВЕТА ГЕОРГИЕВА УЗУНОВА

B

Издържал

2

3

ЮЛИАН ДИМИТРОВ ЖУЛЬОВ

C

Неиздържал

3

4

ТИНКА АЛЕКСАНДРОВА ИВАНОВА

B

Издържал

2

5

ХРИСТО СЛАВЧОВ ЯДКОВ

D

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 167 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

3. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

4. "ДИРЕКОВ" ЕООД

5. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛИЕВ

D

Неиздържал

1

2

МАРИН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

СИМОНА АНГЕЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

B

Издържал

3

4

БОРИСЛАВ НИКИТОВ СЮНЕТЧИЕВ

C+E

Издържал

4

5

ВАЛЕНТИНА ТРАЯНОВА ТРЕНЧЕВА

B

Издържал

5

6

БОРЯНА СТЕФАНОВА БАРБАРОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 168 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТЕФАН КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

C

Издържал

1

2

ДИМИТЪР КИТАНОВ БЪСИН

C

Издържал

2

3

АНИ ИВАНОВА МИЦЕВА

B

Неиздържал

3

4

МИЛЕНА АНДРЕЕВА ТУМБАЛОВА

B

Издържал

3

5

ДИМИТРИНА ИВАНОВА СТОИЛОВА

B

Издържал

3

6

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 169 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРЪСТЬО ЛАЗАРОВ ДЖАМБАЗОВ

C

Издържал

1

2

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА

B

Издържал

2

3

ВАЛЕНТИН ИВКОВ ПОМАКОВ

C+E

Издържал

1

4

СУЗАН МЕХМЕДОВА БОЗУКОВА

B

Неиздържал

3

5

ЗЛАТИНА ИВАНОВА ХВЪРКОЛАЧКА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 170 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

2. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

4. "КОЦАКОВ" ЕООД

5. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

6. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

7. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

8. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

9. "МИГ АУТО" ООД

10. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРТИН ХРИСТОВ МИЛЕНКОВ

B

Неиздържал

1

2

АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

2

3

ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА АРНАУДОВА

B

Неиздържал

3

4

ЕМИНЕ МУСА ДУНГЬОВА-ШАЙГОВА

B

Издържал

4

5

МУСТАФА САБРИ БЪСКОВ

B

Неиздържал

5

6

АТИДЖЕ АЛИ КАМБЕРОВА

B

Издържал

6

7

АЛИШ МУСА РУСЬОВ

B

Издържал

7

8

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

B

Издържал

8

9

ВЕСЕЛИНА ЖИВКОВА СЕРАФИМОВА

B

Неиздържал

9

10

МАГДАЛЕНА ИЛИЕВА КИРЕКОВА

B

Издържал

10

ПРОТОКОЛ № 171 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОСИЦА ИЛИЕВА КУТИНОВА

B

Неиздържал

1

2

КРИСТИЯН СТОИМЕНОВСКИ

D

Издържал

2

3

РАДОСЛАВ СЕРГЕЕВ САВОВ

B+E

Неиздържал

3

4

ПЪРВОЛЕТА РАЙЧОВА ШИЛИГАРСКА

B

Издържал

4

5

АНТОН ТОДОРОВ ПАВЛОВ

C

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 172 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

2. "САХАРА ТУРС" ЕООД

3. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

4. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

5. "САХАРА ТУРС" ЕООД

6. "СБ-АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОКСАНА АРБЕНОВА СТАМБОЛИЕВА

B

Издържал

1

2

МИГЛЕНА ВАЛЕНТИНОВА ЕМИНКОВА

B

Неиздържал

2

3

АСАН АХМЕДОВ БЕКИРОВ

B

Неиздържал

3

4

МАЯ СИМЕОНОВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

4

5

ФАТМЕ ЕНВЕР ГЮЛЛИ

B

Издържал

5

6

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ КАПТИЕВ

B

Издържал

3

7

ДИНКО АНГЕЛОВ КИРЧЕВ

B

Издържал

4

8

ВАЙДЕ АХМЕД КАДИ

B

Неиздържал

6

9

ФАТМЕ РИФАДОВА ФЕТА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 173 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ДИРЕКОВ" ЕООД

2. ''ВЪЛЧЕВ АУТО - НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ'' ЕООД

3. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЕТИФ ФИКРЕТОВ ЗАЙКОВ

B+E

Издържал

1

2

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПОЛИМЕРОВ

D

Издържал

1

3

ФЕРАД ФИКРЕТОВ ЗАЙКОВ

B+E

Неиздържал

1

4

МУСТАФА МУСТАФОВ АБДИКОВ

B+E

Издържал

1

5

ЕМИНЕ КЪДРИЕВА КИСЕЛОВА

B

Издържал

1

6

МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА НАЗЛИЕВА

B

Издържал

2

7

ВЕНЕРА ДАЧОВА МИРЯНОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 174 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АТАНАС РОСЕНОВ ЧАВДАРОВ

C

Издържал

1

2

ЕРОЛ ИСМЕТОВ ОСМАНОВ

C+E

Издържал

2

3

АНТОНИО ФИЛКОВ СМИЛКОВ

C

Издържал

1

4

БАРИЕ АЙРЕДИН ХАДЖИ

B

Неиздържал

3

5

АЙШЕ ИБРАХИМ ДЖУГДАН

B

Неиздържал

3

6

АШКЪН ДЖЕВДЕТ КОМАР

B

Неиздържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 136 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

4. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

5. "АВТОИНС - 4" ООД

6. "АВТОИНС - 4" ООД

7. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

8. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НАЗИФЕ МЕХМЕД АЛИ

B

Издържал

1

2

ФАТМЕ РАМАДАН СМАИЛ

B

Издържал

2

3

ЕРЕДЖЕБ ИБРЯМ ЕРЕДЖЕБ

B

Издържал

3

4

СИМЕОН ЖИВКОВ ВЪЛЧЕВ

B

Издържал

4

5

ХРИСТИЯНА ТОДОРОВА ТОДОРОВА

B

Издържал

5

6

ПЛАМЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

6

7

ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ТОНОЗЛИЕВА

B

Неиздържал

7

8

ГЮЛСЮМ РЕДЖЕБ АПТУЛА

B

Издържал

8

9

НЕФИСЕ АДЕМ СМАИЛ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 137 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

5. "АВТОДИСК" ЕООД

6. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

7. "МАРИСА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАТЯ ЯНКОВА КОТОРОВА

B

Издържал

1

2

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

B

Неиздържал

2

3

АДЕЛИНА ЕВТИМОВА ТОМОВА

B

Издържал

3

4

НЕВЕНА РУСКОВА РУСЕВА

B

Издържал

4

5

АНГЕЛ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

4

6

СТЕЛА МИХОВА ДИНЕВА

B

Неиздържал

1

7

ЯНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

5

8

ВЕСА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

6

9

ДЕНИС ЙОХАНОВ ТОПАЛОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 139 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "КАТАЛИНА" ЕООД

2. ЕТ "КИРИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ"

3. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

4. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

5. "ИВОНТИ" ЕООД

6. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОРДАН АПОСТОЛОВ ПЕРЕКЛИЕВ

B

Неиздържал

1

2

КАЛИН ГЕОРГИЕВ АНДРЕЕВ

B

Неиздържал

2

3

АДИЛЕ МЕХМЕД ХАСАН

B

Неиздържал

3

4

НИКОЛИНА КРАСИМИРОВА КУЮМДЖИЕВА

B

Неиздържал

4

5

ВАСИЛ ГОСПОДИНОВ ВАСИЛЕВ

B

Неиздържал

2

6

ДИМИТРИНКА КОСТОВА ИЛИЕВА

C

Издържал

5

7

ХАБИБЕ АЛИ АЛИ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 140 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "АВТО АС - 1" ООД

2. "АВТО АС - 1" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОСАЛИНА ЯНКОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

1

2

ЛЕФТЕР НАЗИФОВ АХМЕДОВ

B

Неиздържал

1

3

ТОДОР ЖИВКОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

4

ИВА ДИНКОВА ТОШЕВА

B

Издържал

1

5

ИВАН МИХАЙЛОВ МИТЕВ

B

Неиздържал

1

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

6

ЖИВКО ИВАНОВ КАДЪНКОВ

B

Издържал

1

7

МАРИНА СТОЙЧЕВА ГИЧЕВА

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 141 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "АВТОДИСК" ЕООД

3. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

4. "ЕМИ - КАР" ЕООД

5. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЛАМЕНА РУСЕВА ЯНЕВА

B

Неиздържал

1

2

ДОНКА МИХАЙЛОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

2

3

ЛЪЧЕЗАР АЛЕКСАНДРОВ БОГУНОВ

C+E

Издържал

3

4

АЙЛИН МЕХМЕД МУСТАФА

B

Издържал

4

5

ЮРКИЯ СМАИЛ ЗЕКРИ

B

Неиздържал

4

6

ЮМЕР ОСМАН ОСМАН

B

Издържал

4

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

7

КРИСТИЯН НЕДЯЛКОВ КАРАВИДОВ

B

Издържал

5

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 142 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "МАРИСА" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГИНКА СЕРГЕЕВА ОСМАН

B

Неиздържал

1

2

БИСТРА ТОШКОВА МИНЧЕВА

B

Неиздържал

1

3

ДИМО ЯСЕНОВ КАРАДЕНИЗОВ

B

Издържал

2

4

АЙЛИН ЕРЕДЖЕБ АХМЕД

B

Издържал

3

5

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

B

Неиздържал

4

6

ГЮЛСУМ КАДИР АПТУЛА

B

Неиздържал

4

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

7

МИЛЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 143 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО СТОЙЧЕВ ТЕНЕВ

1. "АВТО ШАНС 77" ООД

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

5. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМИНЕ ХАСАН ХАСАН

B

Издържал

1

2

НЕДЯЛКО ТОДОРОВ ЛАПЧЕВ

B

Издържал

1

3

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

B

Издържал

2

4

ФАТМЕ АЛИ КЯМИЛ

B

Издържал

3

5

РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА ХИЛЕНДАРОВА

B

Издържал

4

6

АХМЕД ШУКРИ АХМЕД

B

Неиздържал

5

7

ХЮСЕИН МУСТАФА ХЮСЕИН

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 144 / 25.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. "АВТО ШАНС 77" ООД

4. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НАСЯ НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА

B (78)

Издържал

1

2

КРАСИМИР ВЕСКОВ КРЪСТЕВ

C+E

Издържал

2

3

АЛЕКС КЕВОРК БЕДРОСЯН

B

Неиздържал

3

4

ИВАЙЛО КИРИЛОВ БЪЧВАРОВ

C

Издържал