24.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 155 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

4. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР КОСТАДИНОВ МЯНЕВ

D

Издържал

1

2

МУСА ЮСУФ АЛИ

B

Неиздържал

2

3

РОЗА АСПАРУХОВА ШИМОВА

B

Издържал

3

4

ИБРАХИМ АЛИ МАНГОВ

B

Издържал

2

5

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

B

Издържал

4

6

ТАНЯ ИЛКОВА ТЕРЗИЕВА

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 156 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

2. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

3. "ДИРЕКОВ" ЕООД

4. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТРИНА ИВАНОВА ПУЛИУ

B

Издържал

1

2

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ ТАЧЕВ

B

Издържал

2

3

ИЛИАС РЕДЖЕП ИБРАХИМ

C+E

Издържал

3

4

ИВО ЮЛИЯНОВ МИШЕВ

C

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 157 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

2. "ЕЛ АУТО-60" ООД

3. "ЧОБАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛА ВИКТОРОВА ИВАНОВА

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

ЕКАТЕРИНА ТОДОРОВА ТЕРЗИЕВА

B

Издържал

2

3

АТИКЕЙКА ИРФАНОВА АМИД

B

Издържал

3

4

РАФИЕ АЛИРИЗОВА КАРАДЖОВА

B

Издържал

3

5

ЕЛЕНА КРЪСТЕВА ТИНЧЕВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 158 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "СБ-АУТО" ЕООД

2. "СБ-АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БААРИ ИБАЗЕР АХМЕД

B

Неиздържал

1

2

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БОЖИКОВ

B

Неиздържал

2

3

РАДЖУ КРАСИМИРОВ ИЛИЕВ

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 159 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ДАНИ 91" ООД

2. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

3. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КЕСЕВ

B

Неиздържал

1

2

РАЙЧО АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

2

3

РОСИЦА ТОМОВА ХАДЖИЕВА

B

Неиздържал

3

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

4

РАДОСЛАВ ВЛАДКОВ ПЕТКОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 160 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

2. "МИГ АУТО" ООД

3. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

4. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

5. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

6. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

7. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

8. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

9. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ПЕТАЧКА

B

Издържал

1

2

МИХАЕЛА АНГЕЛОВА МИЛЧЕВА

B

Издържал

2

3

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА

B

Издържал

3

4

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧИВИЕВА

B

Неиздържал

4

5

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПОПОВА

B

Неиздържал

5

6

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕТЛОВ

B

Издържал

6

7

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА МАЛЧОВА

B

Неиздържал

7

8

АНГЕЛ ВЕНКОВ ГЪРНАРЕВ

B

Неиздържал

8

9

ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

B

Неиздържал

9

10

ИВО БЛАГОЕВ КАЛОЯНОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 161 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

2. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА

B

Неиздържал

1

2

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА БОЖИНОВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 162 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР МИТКОВ ГЕОРГЬОВСКИ

C

Неиздържал

1

2

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ МАРКОВ

C

Издържал

1

3

ТРАЙЧО ГЕНАДИЕВ ИЛИЕВ

C

Неиздържал

1

4

ГЕОРГИ БОГДАНОВ ВЕЛЮШКИ

D

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 163 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛАЗАР СЛАВЧЕВ СТОЕВ

C+E

Издържал

1

2

ИВАН БОРИСЛАВОВ КАЛИНСКИ

C+E

Неиздържал

1

3

КИРИЛ ТОМОВ ЛАТОРЛИЕВ

C+E

Издържал

2

4

ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 164 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИАНА КОЛЕВА АНГЕЛОВА

B

Неиздържал

1

2

КРАСИМИР САВОВ МАНОВ

C

Издържал

2

3

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

C+E

Издържал

2

4

СТАНИМИР ПЛАМЕНОВ КАФТАНОВ

C

Издържал

2

5

ДИМИТРИНА ИВАНОВА ГАВРИЛОВА

B

Издържал

2

Бургас

ПРОТОКОЛ № 126 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

7. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

8. "МАРИНА - Т" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДОЧКА ТРИФОНОВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

1

2

СТАНИМИР ИЛИЯНОВ СТАНЕВ

B

Неиздържал

2

3

НИКОЛАЙ МИТКОВ ТРИФОНОВ

B

Издържал

3

4

ЖЕЛЯЗКО ЯНКОВ МИТЕВ

C+E

Издържал

4

5

ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

5

6

ЛИДИЯ СЕРГЕЕВНА ПОДОЛЯН

B

Неиздържал

6

7

ГЕРГАНА ДОНЧЕВА ВЪЛЧЕВА

B

Издържал

7

8

АЙСЕЛ ЗЕКРИЕ КРЪК

B

Издържал

8

9

БИЛЯНА КОСТАДИНОВА МИХАЛЕВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 127 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ЕМИ - КАР" ЕООД

2. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

3. "АВТО ИСТА" ООД

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИСМЕТ РУШУД ОСМАН

B

Издържал

1

2

ЖИВКО ВАСИЛЕВ КЪНЕВ

C

Издържал

2

3

ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕРКОВА

B

Неиздържал

3

4

ТЕОДОР ПЕТРОВ ДЕНКОВ

D

Издържал

4

5

ИВАН НАУМОВ НЕСТОРОВ

B

Издържал

5

6

СТИЛЯНА ИВАНОВА КИЧЕВА

B

Издържал

6

7

КИРИЛ ПЕНЧЕВ КОСТАДИНОВ

C+E

Издържал

4

8

ШУКРИЕ ШУКРИЕВА ХАЛИЛОВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 128 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

3. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

4. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

5. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЯ ИВАНОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

1

2

ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

2

3

ХРИСТИАН АНГЕЛОВ ПАСКАЛЕВ

B

Неиздържал

3

4

ИВАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

4

5

ДЕНИЗ РЕДЖЕБ ИБРЯМ

C+E

Издържал

5

6

МИХАИЛ ВИЧЕВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Издържал

5

7

ВЕЛИКО ГЕОРГИЕВ СЛУГОВ

C

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 129 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "КСД-6"ООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

4. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПАКИЗЕ АХМЕД ХЮСЕИН

B

Неиздържал

1

2

ФАТМЕ НАЗМИ ХЮСЕИН

B

Издържал

1

3

ВЯРА ЯНКОВА ЛАМБОВА

B

Издържал

2

4

МАРИЯ ИВАНОВА ДОЙЧЕВА

B

Неиздържал

3

5

РЕЙХАН МЮСТАХИБ ДУРМУШ

C

Издържал

4

6

ХЮСЕИН ХЮСЕИНАЛИ АЛИ

C+E

Издържал

3

7

ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ДЕМИРЕВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 130 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "АВТО ШАНС 77" ООД

2. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

3. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

4. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

5. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

6. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОДОР ХРИСТОВ ИЛКОВ

B

Издържал

1

2

СЕДА ХЮСЕИНОВА МУСТАФОВА

B

Издържал

2

3

СВЕТЛА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

B

Издържал

1

4

ДЖАН ЕРЕДЖЕБ СМАИЛ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

5

СТАМЕН ДИМИТРОВ СТОЕВ

B

Неиздържал

4

6

ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

C

Издържал

5

7

ВЕЛИНА СТОЯНОВА ДЪЛГЪЧЕВА

B

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 131 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "КАТАЛИНА" ЕООД

2. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

5. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

6. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

7. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

1

2

МУРВЕТИН НЕДЖИБОВ ИСМАЙЛОВ

B

Неиздържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

3

ПЕТЯ ЖЕЧКОВА ЯНЕВА

B

Неиздържал

3

4

МАРИЯ ТОНКОВА ИВАНОВА

B

Издържал

4

5

ЕМИЛ ВЕКИЛОВ ХАДЖИЕВ

C

Издържал

5

ЧЛ. 157

6

НАЗИФ ХАСАН МУСТАФА

B

Издържал

6

7

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА ПАРАШКЕВОВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 132 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

3. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

4. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМЕГЮЛ АЛИ МУСТАФОВА

B

Издържал

1

2

ЩИЛЯН АНДРЕЕВ КАЗАКОВ

B

Издържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

3

ЯНА СЛАВЧЕВА СЛАВИЛОВА

B

Издържал

1

4

БОЖИДАР СИМЕОНОВ ЛАЗОВ

B

Издържал

3

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

5

СВЕТЛИН СИМЕОНОВ НОВОСЕЛСКИ

B

Издържал

2

6

ЖАКЛИН ПЕТКОВА ЧАЛЪКОВА

B

Издържал

1

7

НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ ИВАНОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 133 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

3. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЖЕНЯ ИВАНОВА ДЖУНГУРОВА

B

Издържал

1

2

ДЕНИСЛАВ ВАСИЛЕВ КОСТОВ

B

Издържал

2

3

ТЕОДОРА СТОЙЧЕВА ТОДОРОВА

B

Издържал

3

4

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

B

Неиздържал

4

5

СТЕФАН МАРИНОВ ПОПОВ

B

Неиздържал

5

6

АНИ ГАГИК АГОПЯН

B

Издържал

6

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

7

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 134 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

2. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

3. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

4. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЗЛАТНА НИВА"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДАНЧО ДИМИТРОВ МИТЕВ

B

Издържал

1

2

ИБРАХИМ ХАМДИ АХМЕД

B

Неиздържал

2

ЧЛ. 157

3

ТЕОДОРА ПЕТРОВА ДАНЧЕВА

B

Издържал

3

4

ГЮЛСУМ ШАБАН ХАМИД

B

Издържал

3

5

ЗЛАТИНА ВЕСЕЛИНОВА ГИНЧЕВА

B

Издържал

3

6

НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ ПОПОВ

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

7

ЙОРДАН КРАСИМИРОВ БОЙЧЕВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 135 / 24.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОГОМИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ

B+E

Издържал

1

2

ДЕНИЦА КИРИЛОВА ГРИГОРОВА

C

Издържал

1