23.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 144 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

2. "ЕКСПРЕС - В" ООД

3. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

4. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

5. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СВЕТОСЛАВ ЯНКОВ МАНОВ

B

Неиздържал

1

2

АДХАМ МЕХИО АБДУЛРАХМАН ФАТХИА

B

Издържал

2

3

БОРИС ДИМИТРОВ КАРЪКОВ

C

Издържал

3

4

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ

C

Неиздържал

4

5

АНА СТОИЧКОВА

B

Издържал

1

6

СТЕФАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 145 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

4. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

5. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВО ЮЛИЯНОВ МИШЕВ

C

Неиздържал

1

2

ЛЮБОМИР ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

C

Издържал

2

3

ГРОЗДЕНА БРАНКОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

3

4

АХМЕД ИБРАХИМ ЧАУШ

B

Издържал

4

5

ФАТИМЕ САБРИ АЛИШ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 146 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

2. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛБЕН АЛБЕНОВ ХАДЖИЕВ

B

Издържал

1

2

ВИКТОРИЯ ТОМОВА МИТРЕВСКА

B

Неиздържал

2

3

БЕЙХАН ЮСУФОВ ФУНЕВ

B

Издържал

1

4

ЮЛИАН ДИМИТРОВ ЖУЛЬОВ

C

Неиздържал

3

5

АЛЕКС АНТОНОВ СТОЯНОВ

B

Неиздържал

4

ЧЛ. 157

6

ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ КАЦАРОВ

C+E

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 147 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

3. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ШАБАН ШАБАН ТУРЧИН

C

Издържал

1

2

БЮЛЕН ДЖЕИТ МЕЙЗИН

B

Издържал

2

3

СЕМРА БААРИ АГУШ

B

Неиздържал

1

4

ИВАЙЛО ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ

B

Издържал

3

5

АИП МУСТАФА КЕСЕДЖИ

C

Издържал

2

6

ОКТАЙ ФЕИМ АТИП

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 148 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

3. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

4. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

5. "ДАНИ 91" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМИЛ АЛБЕРТОВ БЕКТАШЕВ

B

Издържал

1

2

ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ ВЕЛКОВ

B

Издържал

2

3

АФЕТКА САЛИ БОШНАКОВА

B

Неиздържал

3

4

ЮСЕИН АМИТОВ ЗЕЙНЕВ

B

Неиздържал

4

5

СИМЕОН КОСТАДИНОВ ПАНДИЛОВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 149 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КИМИЛЕ РЕФАТ БЛИЗНАКОВА

B

Неиздържал

1

2

ХРИСТИНА БОРИСЛАВОВА ГРИГОРОВА

B

Издържал

2

3

НУРДЖАН ИВАНОВ АЙДАРОВ

B

Издържал

1

4

МАРИЯ БОРИСЛАВОВА ГРИГОРОВА

B

Издържал

2

5

РАФИЕ ДЖЕМАЛОВА ИНУЗОВА

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 150 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

2. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

4. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

5. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

6. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АВА САДЕТИН САДУЛ

B

Издържал

1

2

ЕМИЛ САМУИЛОВ ЖЕЛЯЗКОВ

B

Издържал

2

ЧЛ. 157

3

ФИЛИП ДИМИТРОВ АПОСТОЛОВ

B

Издържал

3

4

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КРЪНЧЕВ

B

Неиздържал

4

5

РОБЕРТ МИНЕВ

C

Неиздържал

5

6

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧОВ СТАМБОЛИЙСКИ

B

Неиздържал

6

7

СПАСИМИРА КИРИЛОВА АЛЕКСОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 151 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. "МИГ АУТО" ООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АТИДЖЕ АСАНОВА СТАРКОВА

B

Неиздържал

1

2

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ТОМАНОВА

B

Издържал

2

3

МИРОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕФРЕМОВ

B

Издържал

3

4

БЕНИТА САЛИХОВА ЯКУБОВА

B

Издържал

4

5

САБИЕ АЛИ МЕЧКАРСКА

B

Неиздържал

5

6

АТИДЖЕ АЛИ КАМБЕРОВА

B

Неиздържал

1

7

ЗОЯ КОСТАДИНОВА ПАРТАЛОВА

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 152 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

4. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНИТА ГЕОРГИЕВА МИТОВА

B

Издържал

1

2

МАРТИН БОЯНОВ ЛАЗОВ

C

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДЪР ИВОВ ЯВОРОВ

B

Неиздържал

3

4

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

3

5

НИКОЛАЙ СТАНОЕВ СТАНИНСКИ

C+E

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

6

ЗЛАТКА ДИМИТРОВА ГЕРГИНОВА

B

Неиздържал

3

7

МУСТАФА КАДРИЕВ БАБЕЧКИ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 153 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ЕКСПРЕС - В" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИАНА МАРИЯНОВА ТАНЕВА

B

Неиздържал

1

2

СТЕФАНИ ВАЛЕНТИНОВА ХАДЖИЙСКА

B

Неиздържал

1

3

ДЕСИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ЧИТАКОВ

C

Издържал

1

4

БОРИСЛАВА ЕМИЛЯНОВА КРЪСТЕВА

B

Издържал

1

5

КИРИЛ ДИМИТРОВ ЯНУДОВ

C

Неиздържал

1

6

КИРИЛ НИКОЛАЕВ КОРУКОВ

B

Издържал

1

7

ВЕСЕЛКА ИВАЙЛОВА СТАНКОВА

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 154 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛЕНА НИКОЛОВА КАЗАКОВА

B

Издържал

1

2

МАРИЯ ИВАНОВА ПОПИВАНОВА

B

Неиздържал

1

3

ИВАН ЛАЗАРОВ ЦЕКОВ

B

Неиздържал

1

4

КРАСИМИР СВЕТОСЛАВОВ ЗОЙКОВ

B

Неиздържал

2

5

ДИМИТРИНА ИВАНОВА ТИМОВА

B

Издържал

1

6

ЗЕЛИХА ОСМАН САЛИ

B

Издържал

1

7

НИКОЛА МЛАДЕНОВ ПАВЛОВ

B

Неиздържал

2

8

РОСИЦА ХРИСТОВА КАЛОЯНОВА

B

Издържал

2

9

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА КАРАМФИЛКОВА

B

Неиздържал

2

10

ЛИЛИ ВАЛЕНТИНОВА ВЪРСАМИНОВА

B

Неиздържал

2

Бургас

ПРОТОКОЛ № 115 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ТОНИ - 71" ЕООД

2. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

3. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

4. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

5. "АВТОДИСК" ЕООД

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНГЕЛ ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

2

МИРЕНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

2

3

СЕМРА НИХАТ ХАЛИЛ

B

Издържал

3

4

РУСИ ТРИФОНОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

4

5

МУСТАФА АХМЕДОВ РАИФОВ

B+E

Издържал

1

6

ДЕЯН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

C

Издържал

5

7

АЙШЕ ЕРЕДЖЕБ БЕЙТУЛА

B

Издържал

3

8

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ДОНКОВ

B

Издържал

2

9

ТРАЙЧО ДЕТЕЛИНОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 116 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

2. "ТОНИ - 71" ЕООД

3. "АУЦ МОНИ" ООД

4. "ЕМИ - КАР" ЕООД

5. "ТОНИ - 71" ЕООД

6. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФЕРИДА ДЖЕМИЛ МЕХМЕД

B

Издържал

1

2

СТЕФАН САШЕВ СТАНЧЕВ

C+E

Издържал

2

3

ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

3

4

ПЕТЪР НИКОЛОВ НЕДКОВ

B

Неиздържал

4

5

РАМАДАН РОЗАЛИНОВ МИХАЙЛОВ

B

Издържал

5

6

ЕЛИНА ЕМИЛОВА ТОХЧАЛИЕВА

B

Неиздържал

6

7

ЩИЛИЯН КОСТАДИНОВ ТРОЕВ

C+E

Издържал

5

8

ВАСИЛ СИЛВИЕВ ПЕЙЧЕВ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 117 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. "ТОНИ - 71" ЕООД

4. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

5. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТОЯН СТОЯНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

2

АЛЕКС КЕВОРК БЕДРОСЯН

B

Издържал

2

3

КРАСИМИР КИРИЛОВ КИРОВ

D

Издържал

3

4

СИМОНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

4

5

КОСТА ЕМИЛОВ ЯВАХЧОВ

B

Издържал

1

6

ХРИСТО АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

D

Издържал

3

7

АПТУЛА ИЛХАНОВ МУСТАФОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 118 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

4. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

5. "АВТО ИСТА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕНИС РАМАДАН ХАСАН

B

Издържал

1

2

КОНСТАНТИН МАНУИЛОВ БУЗДРЕВ

B

Неиздържал

2

3

МЮМЮН МЕХМЕД САР

B

Издържал

1

4

РАСИМ КАСИМ ЮСЕИН

B

Издържал

1

5

ЗИНЕБ МУСТАФА МЕХМЕД

B

Неиздържал

3

6

ЛИДИЯ БОРИСЛАВОВА КОСТОВА

B

Издържал

4

7

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ПАВЛОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 119 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

3. "МАРИНА - Т" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АХМЕД ЮСЕИН АХМЕД

C

Издържал

1

2

СОНЕР РУЖДИ АХМЕД

B

Неиздържал

2

3

СТАНЮ МАРИЯНОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

1

4

ДАНЧО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

2

5

ХРИСТО ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

B

Издържал

3

6

ПЕТЪР ПЕТРОВ РАДЕВ

B

Издържал

4

7

СЪБИ НИКОЛАЕВ ГЪБИЧЕВ

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 120 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ТОНИ - 71" ЕООД

6. "МАРИСА" ЕООД

7. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЮЛСЮМ ДЖЕФЕР АДЕМ

B

Неиздържал

1

2

ИВАН МИНЧЕВ ЗДРАВКОВ

B

Издържал

2

3

НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

B

Неиздържал

3

4

ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

4

5

МИХАИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

C

Издържал

5

6

СЕРКАН РИДВАН ИСМАИЛ

B

Издържал

6

7

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АЛТЪПАРМАКОВ

C+E

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 121 / 23.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

3. "КАТАЛИНА" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ПЕТРОВ

C

Издържал

1

2

СТОЯН ДИМИТРОВ КЕЖЕВ

D

Издържал

1

3

ИВАЙЛО БОЯНОВ ЕНЧЕВ

B

Издържал

2

4

ДЕСИСЛАВА ГЕОРГИЕВА КОМУНОВА

B

Издържал