22.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 133 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "ДАНИ 91" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КИРИЛ БОРИСОВ ГОШЕВ

B

Неиздържал

1

2

БИЛЯЛ МУСА КИМОВ

B

Издържал

2

3

КРИСТИАНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

1

4

ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СКРЕБАТСКИ

C

Издържал

3

5

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КЕСЕВ

B

Неиздържал

4

6

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ЙОЧЕВ

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 134 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

2. "ДАНИ 91" ООД

3. "ЕКСПРЕС - В" ООД

4. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

5. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АСЯ БОРИСЛАВОВА ПАРУЛСКА

B

Издържал

1

2

ЕМИЛ КРАСИМИРОВ КАРАМИТЕВ

C

Издържал

2

3

БОРИСЛАВ КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

C

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

МИХАИЛ АСЕНОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

4

5

СТАНИСЛАВ АНДОНОВ БАКАЛОВ

B

Издържал

4

6

БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ ТРЪШМАНОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 135 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

3. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

4. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

6. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИНАН МАРИОВ БОРИСОВ

B

Издържал

1

2

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ИКОНОМОВ

B

Неиздържал

2

3

МАГДАЛЕН АНДОНОВ КОЕМДЖИЕВ

B

Неиздържал

3

4

ИВАН МАРИНОВ СТОИЛОВ

B

Издържал

4

5

ЮСУФ МУСТАФА ДУНГЬОВ

B

Издържал

5

6

ВЛАДИМИР СТЕФАНОВ БЪРЗАКОВ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 136 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

2. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ"

5. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

6. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ШЛЯКОВ

B

Издържал

1

2

БОРИСЛАВ ДИМИТРОВ АНАСТАСОВ

B

Издържал

2

3

ЗДРАВКО ЙОРДАНОВ ДАСКАЛОВ

D

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

АЙРА КЯЗИМ ШИНДЕ

B

Издържал

4

5

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ БОЙКОВ

B

Неиздържал

5

6

ЕВЕЛИНА КАРАМФИЛОВА ЧАПКЪНОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 137 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. "ГЕРГИНИН" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

6. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКС АНТОНОВ СТОЯНОВ

B

Неиздържал

1

ЧЛ. 157

2

КИРИЛ БОРИСОВ КИРОЙЧЕВ

C

Неиздържал

2

3

САБИХЕ ЮСУФ ИБРАХИМ

B

Неиздържал

3

4

СТАНИСЛАВА СТАНИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

4

5

ГЕОРГИ ЙОВАНОВ

C+E

Издържал

5

6

ВИЛИ ДИМИТРОВА ШЕЙТАНОВА

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 138 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "ДАНИ 91" ООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЯ ТОМОВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

1

2

ВАСИЛ СЪБЕВ ЧИЛИКОВ

B

Издържал

2

3

ТОДОР МИРЧЕВ МУРТОВ

B

Неиздържал

3

4

ЛАЗАРИНА ЗДРАВКОВА ИВАНОВА

B

Издържал

1

5

ИВАН РУМЕНОВ МАЛАМОВ

C

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 139 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

3. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ" ЕООД

5. "МИГ АУТО" ООД

6. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

7. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

8. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НАТАША ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА

B

Неиздържал

1

2

ДЖЕМАЛ САБРИ ДУРЛЬОВ

B

Издържал

2

3

ВАСИЛЕНА ОЛЕГОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

3

4

АНТОН ДИМИТРОВ ТОШЕВ

B

Неиздържал

4

5

ФИЛИП СТЕФАНОВ КАЧУЛСКИ

B

Издържал

5

6

АСЕН ЙОРДАНОВ МИНКОВ

B

Издържал

2

7

АВА САДЕТИН САДУЛ

B

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

8

ЕЛЕОНОРА НИКОЛАЕВА МИНКОВА

B

Неиздържал

7

9

САЛИХ ЮСЕИНОВ ЦРЪНЧЕНОВ

B

Издържал

8

10

ИВАН МАРИНОВ АПОСТОЛОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 140 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

2. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

5. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

6. "АВС - Е" ЕООД

7. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

B

Неиздържал

1

2

ВИОЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

B

Неиздържал

2

3

ИЛИЯ СТОЯНОВ

C+E

Издържал

3

4

КАТЯ АНГЕЛОВА ПОПОВА

B

Неиздържал

4

5

МИХАИЛ ТРАЯНОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

5

6

ЕМИЛ ЧАМУШЕВ

C+E

Издържал

6

7

АНЕЛИЯ ИВАНОВА НИКОЛОВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 141 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

4. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕЛЕНА НИКОЛАЕВА ГАРАБИЙСКА

B

Издържал

1

2

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОРТОВ

C

Издържал

2

3

ЕМИЛИ МЛАДЕНОВА ТИМЧЕВА

B

Издържал

3

4

НИКОЛАЙ ХРИСТОВ ГРОЗДАНОВ

B

Неиздържал

4

5

САБИХЕ ТАХСИН ИБРАХИМ

B

Неиздържал

1

6

МУСА МЕХМЕД ДАГОН

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 142 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

2. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

4. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

5. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАНЯ БОРИСОВА ПОПГЕОРГИЕВА

B

Издържал

1

2

ДИМИТРИНА ЖИВКОВА СИМЕОНОВА

B

Издържал

2

3

ВЕЛИЧКА ЕВГЕНИЕВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

3

4

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНОЕВА

B

Издържал

4

5

МИРОСЛАВА ТОНЕВА РИЗОВА

B

Издържал

5

6

ИЛИАНА НИКОЛАЕВА ЙОВЧЕВА

B

Издържал

3

7

МАРИНЕЛА КИРИЛОВА ЙОВЧЕВА

B

Издържал

3

8

ВАСИЛКА ДИМИТРОВА ВАСИЛЕВА

B

Издържал

5

9

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАЛАМОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 143 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

3. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

2

САФИЕ МОХАМЕДОВА ИСЛЯМОВА

B

Неиздържал

1

3

КРАСИМИР ДИМОВ КОЧЕВ

C

Издържал

2

4

ДИМИТЪР АСЕНОВ КУНГАЛОВ

B

Издържал

3

5

ТОДОРКА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

1

6

ДИМИТРИНА ВАЛЕРИЕВА ХАРИЗАНОВА

B

Издържал

3

7

НИКОЛАЙ НЕШЕВ ПАВЛОВ

C

Издържал

2

Бургас

ПРОТОКОЛ № 105 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ТОНИ - 71" ЕООД

6. "АВТОДИСК" ЕООД

7. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА СТАНЧЕВА

B

Неиздържал

1

2

ЕЛЕНА КИРОВА ИВАНОВА

B

Издържал

2

3

НЕЛИ ПЕТРОВА РАДЕВА

B

Неиздържал

3

4

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ДЕЛЧЕВ

B

Издържал

4

5

ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ЛИРКОВ

B

Издържал

5

6

НИКОЛ ДИМОВА МАРИНЧЕВА

B

Издържал

6

7

ТОДОР КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

B

Издържал

5

8

МАРИЯ ХРИСТОВА АТАНАСОВА

B

Издържал

5

9

ХРИСТО КОЛЕВ ХАМБУТЕВ

C+E

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 106 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

2. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

4. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

5. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

6. "МАРИНА - Т" ЕООД

7. "МАРИСА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ ФУРНАДЖИЕВ

B

Издържал

1

2

НИКОЛА ПЕНЕВ МЕЧКОВ

B

Издържал

2

3

СМАИЛ ИСМЕТ МЕХМЕД

B

Издържал

3

4

ПЕТЪР ИВАНОВ КАЛЧЕВ

B

Издържал

4

5

ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА РАШЕВА

B

Издържал

5

6

КРАСИМИРА ВЪЛЧЕВА ЕНЕВА

B

Издържал

6

7

ЕМНЕ ФИКРЕТ АДИЛ

B

Неиздържал

2

8

ДЖАНСЕЛ ФЕРАД ДЖАГАДИР

B

Издържал

6

9

ЯНКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

B

Издържал

7

10

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА РУСЕВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 107 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АДЕЛИНА ЕВТИМОВА ТОМОВА

B

Неиздържал

1

2

МАКСИМИЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАЛЧЕВ

B

Издържал

1

3

ГЮЛШЕН МЕХМЕД ЮМЕР

B

Издържал

2

4

НИКОЛАЙ ИВАНОВ НИКОВ

B

Издържал

1

5

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЕВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

3

6

НЕДРЕТ НЕДРЕТ ШАБАН

B

Издържал

4

7

СТЕФАН ГАНЧЕВ АТАНАСОВ

B

Издържал

5

8

ЖОРО ГЕОРГИЕВ БАЛАБАНОВ

B

Издържал

1

9

ВЕСЕЛЯНА ДИНКОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

1

10

ЙОАННА НИКОЛАЕВА ЖЕЛЕВА

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 108 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

2. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

5. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

7. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕРГИНИЯ ТОНЧЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

1

2

ХЮСЕИН ХАЛИЛИБРЯМ КУШ

C+E

Издържал

2

3

ДАНИЕЛ ГОЧЕВ ГОЧЕВ

B

Издържал

3

4

ЖИВКО ВАСИЛЕВ КЪНЕВ

C

Издържал

4

5

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

5

6

ДОНКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

6

7

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕТКОВ

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 109 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

2. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

5. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

6. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

7. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЛАДИМИР КРУМОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

2

ОЛГА ОЛЕГОВНА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

2

3

ДАВИД КИРИЛОВ КОСТАДИНОВ

B

Издържал

3

4

ЗИНЕБ ЯКУБ МУСТАФА

B

Неиздържал

4

5

АЙШЕ ХЮСЕИН ХЮСЕИН

B

Неиздържал

5

6

СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МИЛЕВ

B

Издържал

6

7

ДОБРОМИРА ДИМИТРОВА ЧАНЕВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 110 / 22.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ЕМИ - КАР" ЕООД

2. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

3. "АВТО ШАНС 77" ООД

4. ЕТ "КИРИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ"

5. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

6. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

7. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЙСЕЛ ХАЛИЛ МУРАД

B

Издържал

1