19.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 122 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

4. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

5. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ГЕРЧЕВ

B

Издържал

1

2

РАДОСЛАВ ТОМОВ БАЛЕВ

B

Неиздържал

2

3

СЕРАФИМА БОРИСЛАВОВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

3

4

СТАМЕНКА ЕВГЕНИЕВА КАРАКОЛЕВА

B

Издържал

4

5

ВАНЯ БЛАГОЕВА СТОЯНОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 123 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ФРЪНДЕВ

C+E

Издържал

1

2

СЕВДЕЛИНА ВЕРГИЛОВА ГУТЕВА

B

Издържал

2

3

АЛЕКС АНТОНОВ СТОЯНОВ

B

Неиздържал

3

ЧЛ. 157

4

ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА МИХАЛКОВА

B

Издържал

4

5

ЕЛВИЗЕ ЗЕКИРОВА МИТЕВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 124 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

3. "ЕКСПРЕС - В" ООД

4. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР ИЛИЕВ МАМРИКОВ

D

Издържал

1

2

ГЕОРГИ СЛАВЕВ КОСТАДИНОВ

D

Издържал

2

3

ИВАН ГЕОРГИЕВ ЦАВКОВ

B

Издържал

3

4

ЕМИНЕ МУСТАФА ХЮСЕИН

B

Неиздържал

4

5

АТИДЖЕ МУСТАФА БОДЕВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 125 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

5. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ ХРИСТОВА ПОПОВЧЕВА

B

Издържал

1

2

АЛИЛ МУСТАФОВ КИСЬОВ

D

Издържал

2

3

ЕМИНЕ САЛИХ КАНАЗИРСКА

B

Издържал

3

4

ФИЛИП ЗДРАВКОВ ДАКОВ

B

Издържал

4

5

ТАТЯНА ВАЛЕРИЕВА ПРОДАНОВА-ЗАШЕВА

B

Издържал

1

6

ФАТИМЕ ИБРАИМ АТИП

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 126 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

4. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТОДОРОВ

B

Неиздържал

1

2

ГЕОРГИ ВЛАДИСЛАВОВ ЧИЛЕВ

B

Неиздържал

2

3

ВЕСКА ВЕЛИКОВА ЯКОВА

B

Издържал

3

4

ГАБРИЕЛА КОСТАДИНОВА РАЙДОВСКА

B

Издържал

2

5

АТАНАСКА ДИМИТРОВА БИКОВА

B

Неиздържал

4

6

НИКОЛАЙ НЕШЕВ ПАВЛОВ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 127 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

3. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

4. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

5. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

6. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕРГАНА НИКОЛОВА МАЛАМОВА

B

Неиздържал

1

2

СНЕЖАНА ЕВГЕНИЕВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

2

3

КАЛИНА РОСЕНОВА ДРАМЧЕВА

B

Издържал

3

4

АТАНАС ВЕЛИЧКОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

4

5

ГЕОРГИ ЙОВАНОВ

C+E

Неиздържал

5

6

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛИЕВ

D

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 128 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "КОЦАКОВ" ЕООД

5. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

6. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

7. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

8. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЧАЛГЪНОВ

B

Издържал

1

2

САШО МИЛАНОВ МАДЖИРОВ

B

Неиздържал

2

3

ЙОРДАНЧО ЦОНЕВ

C

Издържал

3

4

ГЕОРГИ ПЕТРОВ КОРУНОВ

B

Издържал

4

5

МАРИЯ ВЛАДИСЛАВОВА ЯНЕВА

B

Неиздържал

5

6

ДИМИТЪР ЮЛИЯНОВ МИШЕВ

B+E

Издържал

6

7

ИГОР АНДОВСКИ

B

Неиздържал

7

8

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ДЖУПАНОВ

B

Неиздържал

8

ПРОТОКОЛ № 129 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АКСИНИЯ СМИЛЯНОВА АЙРОЛОВА

B

Неиздържал

1

2

АТИДЖЕ ИСМЕТ КАЧАНОВА

B

Издържал

1

3

ТОНИ СЕВДЕЛИНОВ МЛАДЕНОВ

B

Издържал

2

4

ВЕСЕЛИН СЪБИНОВ БОШНАКОВ

B

Издържал

3

5

МУСТАФА МУСТАФОВ СОЙКОВ

B

Издържал

1

6

СНЕЖАНА РОСЕНОВА СИНАПОВА

B

Неиздържал

2

7

РАМЗЕ КЕМАЛОВА ДЖАМБАЗОВА

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 130 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "ДИРЕКОВ" ЕООД

3. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СЮЛЕЙМАН ИБРАХИМ АЛИ

B

Издържал

1

2

ФИДАНКА СТЕФАНОВА СКРЕБАТСКА

B

Неиздържал

1

3

АЛИДИМИР АБЕДИН БАКАЛ

B

Издържал

1

4

ФЕИК ДЖЕВДЖЕТОВ СКЕНДЕРОВ

B

Неиздържал

1

5

ЕСАТ МУСТАФОВ СИРАКОВ

B+E

Издържал

2

6

ФАТМЕ КЕЗИМОВА ДРЕНЧЕВА

B

Издържал

1

7

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

C+E

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 131 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИРОСЛАВ КРЪСТЕВ ВЕСЕЛИНКОВ

C+E

Издържал

1

2

ГЕОРГИ ИВАНОВ АНДОНОВ

C+E

Неиздържал

2

3

СТОЙЧО ИВАНОВ ПЕЛТЕКОВ

C+E

Издържал

1

4

ТРИФОН ДИМИТРОВ СИМИТЧИЕВ

C

Издържал

2

5

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ КАНАТОВ

C

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 132 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "СБ-АУТО" ЕООД

2. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МАВРОДИЕВА

B

Неиздържал

1

2

ВАЙДЕ АХМЕД КАДИ

B

Неиздържал

1

3

СПАСИМИРА БОЙКОВА ЦВЕТАНОВА

B

Неиздържал

1

4

ШАБАН ФЕЙЗИ БОШНАК

B

Неиздържал

1

5

КАДРИ ХЮСЕИН ТОПАЛ

B

Издържал

2

6

ЕДИАН ПЛАМЕНОВ МАСАРЛИЕВ

B

Неиздържал

1

7

МУИСЕЙ КРАСИМИРОВ АЙДАРОВ

B

Неиздържал

1

8

НЕФИЗ НЕФИЗ ХАДЖИ

C+E

Издържал

3

Бургас

ПРОТОКОЛ № 101 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

2. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

3. "ИВОНТИ" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "ТОНИ - 71" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕРОЛ БИЛЯЛ ОСМАН

C+E

Издържал

1

2

БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ПАРТОВСКИ

B

Издържал

2

3

ВАСИЛЕНА ТОНЕВА КУМИНКОВА

B

Издържал

3

4

ГАЛИН ИВАНОВ БЕКАРОВ

B

Издържал

4

5

АНТОАНЕТА ЯНКОВА ПАЛАВЕЕВА

B

Неиздържал

5

6

ЯНИТА ИЛЕВА ВОЙНОВА

B

Издържал

3

7

МИНДО ЙОРДАНОВ ЧОБАНОВ

B

Издържал

1

8

ВЕЛИСЛАВ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

C

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 102 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "АВТО ИСТА" ООД

2. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. "АВТО ШАНС 77" ООД

6. "КСД-6"ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДРАГОМИР ПЕТКОВ КИЧЕВ

B

Издържал

1

2

НИКОЛАЙ ЛУЛЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ

C

Издържал

2

3

ЕМИЛ ДОНЧЕВ ГЕОРГИЕВ

A1

Издържал

3

4

ОГНЯН ЕМИЛОВ ШОПОВ

C

Издържал

2

5

МУСТАФА ЮМЕР МУСТАФА

B+E

Издържал

4

6

КАЛИНА ИВАНОВА ЯНЕВА

B (78)

Издържал

5

7

ТЕОДОРА ГАВРАИЛОВА ОНОВА

B

Издържал

3

8

ШАБАН РЕДВАН АЛИ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 103 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

2. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЛАДИСЛАВ КРУМОВ ПАВЛОВ

C+E

Издържал

1

2

ЖЕЛЯЗКО ЯНКОВ МИТЕВ

C+E

Неиздържал

2

3

ГАЛЕНА АТАНАСОВА МАРКОВА

B

Издържал

1

4

ХАТЧЕ ФАХРЕДИН ИБРАХИМ

B

Издържал

2

5

ЖУЛИЕТА АСЕНОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

2

6

ДЖЕМИЛЕ АПТУЛА АЗИЗ

B

Издържал

2

7

ЗЛАТКО ЯНКОВ ЯНЕВ

B

Издържал

2

8

СТЕФКА ИЛИЕВА ТОПАЛОВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 104 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

2. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

3. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХАНИ ХУСАМ СИННО

B

Издържал

1

2

ГЕРГАНА АТАНАСОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

2

3

МАХСУМ МЕХМЕД ХАСАН

B

Издържал

2

4

ИВАН ИВАНОВ МИНЕВ

B

Неиздържал

2

5

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

B

Издържал

2

6

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ХРИСТОВ

B

Неиздържал

3

7

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ ВЕЛКОВ

B

Издържал

3

8

СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ТАЛЬОКОВА

B

Издържал

3

9

НИКОЛАЙ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ

B

Издържал

3

10

ГЕРГИНА СТАНЕВА ВАСИЛЕВА

B

Издържал

3

Варна

ПРОТОКОЛ № 114 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

1. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

2. "АВТО ЕЛИТ 11" ООД

3. "ВИКТОРИ - ВАРНА" ООД

4. "ПРОФИ ДРАЙВ" ООД

5. "ПРИЗМА 56" ЕООД

6. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД

7. ЕТ "КАЛИНА - ИВАН ИВАНОВ"

8. "МАРЧЕЛИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГАБРИЕЛА АСЕНОВА ВЪЛЕВА

B

Издържал

1

2

КОСТАДИНКА РАДКОВА ВЕЛИКОВА

B

Издържал

2

3

МИХАЕЛА ХРИСТОВА КОСТОВА

B

Издържал

3

4

РЕДВАН САЛИ ИБРЯМ

C

Издържал

4

5

РАЛИЦА ДИМИТРОВА СТАНЕВА

B

Неиздържал

5

6

ПРЕСИЯН ИВАНОВ ОПРЕВ

B

Неиздържал

6

7

ЕРХАН МУСТАФА ЕМРУЛА

B

Издържал

7

8

ЕЛКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

8

9

ИВАН КИРИЛОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 115 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

2. "ФОРМУЛА 2007 - 1" ООД

3. "ВИКТОРИ - ВАРНА" ООД

4. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ТИХОМИРОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

1

2

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ

B

Неиздържал

1

3

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

4

СТЕФАНИ КРАСИМИРОВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

3

5

ИВЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

1

6

ЦОНКА ИВАЙЛОВА ЛАЧЕВА

B

Неиздържал

4

7

СТРАХИЛ АТАНАСОВ ВЕТРЕНСКИ

B

Неиздържал

5

8

МАРТИНА ПЛАМЕНОВА СЕЛЕНСКА

B

Неиздържал

1

9

ДАНИЕЛ ДОЙЧИНОВ БАЕВ

B

Издържал

5

10

АНАБЕЛ ЛЪЧЕЗАРОВА УЗУНОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 116 / 19.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ