18.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 116 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МИГ АУТО" ООД

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. "КОЦАКОВ" ЕООД

4. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

5. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

6. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

7. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ФРЕНСКИ

B

Неиздържал

1

2

ЯВОР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

A

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

ЕЛЕНА ЗАХАРИЕВА МЕКУШИНА

B

Издържал

3

4

ХЮСЕИН ХЮСЕИН АБДУЛА

B

Издържал

4

5

АРИФЕ МУСА ИСМАИЛ

B

Неиздържал

4

6

СВЕТЛА ФИЛИПОВА АМОВА

B

Неиздържал

5

7

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

B

Неиздържал

6

8

ИСКРА ИВАНОВА ИЛИЕВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 117 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

2. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

4. "ЧОБАН" ЕООД

5. "ЕЛ АУТО-60" ООД

6. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЙЛИН ЗИКРЕМОВА МОЛЛОВА

B

Неиздържал

1

2

ФЕРИДЕ МОХАРЕМ СЮЛЕЙМАН

B

Неиздържал

2

3

ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА АНДРЕЕВА

B

Издържал

3

4

СЕВГЮЛ МУСТАФОВА НИЗАМОВА

B

Издържал

4

5

КОСТАДИН СТОЯНОВ ГВОЗДЕВ

B

Издържал

5

6

ИЛЕЙН БАХТИЯРОВА КОНАДОВА

B

Неиздържал

1

7

МАРИЯ ЛАЗАРОВА ЩРАНКОВА

B

Издържал

6

8

ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЕВ

B

Неиздържал

4

9

СИЛВЕТ ФАЗЛИ ПУЛЕНОВА

B

Издържал

4

10

ЕМЕЛ ВАДИМОВА КАЛЕЕВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 118 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РЮКЮШ ФААТОВА ИМАМОВА

B

Издържал

1

2

СЕРГЕЙ АЛБЕНОВ МИХАЙЛОВ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

ТАИП МУСА ПЕЛТЕК

C

Издържал

1

4

ЕМИНЕ АСАНОВА КАЛВИЧЕВА

B

Издържал

3

5

ЕСАТ МУСТАФОВ СИРАКОВ

C

Издържал

4

6

НЕВСЕ ИБРАХИМ ДЕЛИЕВА

B

Неиздържал

3

7

ХЮСЕИН САЛИХ ДУРЛЬОВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 119 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

2. "ЕЛ АУТО-60" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СУНАЙ АРСЕНИЕВ МУТИЕВ

C

Издържал

1

2

МАРИНА ПЕТРОВА ГЪЛЪБОВА

B

Издържал

1

3

СУЗАНА ИСКРЕНОВА МЕМИЕВА

B

Издържал

1

4

МАЯ СИМЕОНОВА КОСТАДИНОВА

B

Неиздържал

1

5

ВЕНЕРА ДАЧОВА МИРЯНОВА

B

Неиздържал

1

6

КЕВИН ЗДРАВКОВ КАРАМФИЛОВ

B

Издържал

2

7

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА ГЕЧЕВА

B

Издържал

1

8

ДИНКО АНГЕЛОВ КИРЧЕВ

B

Неиздържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 97 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "РАЙС 8" ЕООД

2. "АПОЛИС А.А." ЕООД

3. "КСД-6"ООД

4. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

5. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

6. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТОЙКО МИЛЧЕВ АНГЕЛОВ

C+E

Издържал

1

2

РАДОСТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

C+E

Издържал

2

3

СЕВДИЕ ШАХИН ДОРМУШ

B

Неиздържал

3

4

РАДОСТ ГАНЧЕВА СТАНЕВА

B

Неиздържал

4

5

ДАРИНА РУМЕНОВА ВЪЛКОВА

B

Неиздържал

3

6

АТАНАС ХРИСТОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

5

7

МИТКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

6

8

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 98 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

2. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

3. "АВТОДИСК" ЕООД

4. "КСД-6"ООД

5. "ТОНИ - 71" ЕООД

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

7. "ТОНИ - 71" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМАНУИЛ АНГЕЛОВ ЙОРДАНОВ

B

Издържал

1

2

АЙШЕ СЕЙФУЛА ХЮСЕИН

B

Издържал

2

3

ВАЛЕНТИН ЖИВКОВ КАРАУЗОВ

C+E

Издържал

3

4

ВАСИЛ ФОТЕВ МИХАЙЛОВ

B

Издържал

4

5

ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ПАНКОВ

C+E

Издържал

5

6

ЕМИН БЕЙТУЛА ЮСЕИН

B

Издържал

6

7

СЕВДИЕ РАСИМ ХАСАН

B

Издържал

2

8

ФИЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 99 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

2. "ИВОНТИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАРТИНОВ

D

Издържал

1

2

МАРТИН ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

D

Издържал

1

3

КРИСТИЯН ПЕТРОВ ДЕНКОВ

D

Издържал

2

4

ЕРЕДЖЕБ СМАИЛ ЮСЕИН

C

Издържал

1

5

ХРИСТО АНАСТАСОВ КЮЛБАСАНОВ

D

Неиздържал

1

6

ВАСИЛ ИЛИЕВ МИШЕВ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 100 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "КАТАЛИНА" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "КАТАЛИНА" ЕООД

4. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТАНЯ МАРИЕВА ЗЛАТАРЕВА

B

Издържал

1

2

ПРОЛЕТИНА ЯНКОВА ПРОДАНОВА

B

Издържал

1

ЧЛ. 157

3

СТАНИСЛАВА ИВАНОВА КИРОВА

B

Издържал

2

4

ГЬОКЧЕ РЕДЖЕБ АДЕМ

B

Издържал

1

5

ГАЛЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

3

6

ДЖУЛИАНА СВИЛЕНОВА ГОЧЕВА

B

Неиздържал

3

7

КОНСТАНТИН ДРАГОМИРОВ ВЛАЕВ

C

Издържал

4

8

РАДОСТИНА НИКОЛАЕВА ДЮЛГЕРОВА

B

Издържал

1

9

АЛЕКСАНДРА ДИМЧЕВА ГАНЕВА

B

Издържал

1

Варна

ПРОТОКОЛ № 109 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ

1. "ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1" ЕООД

2. "ДИНЕВИ - 1" ЕООД

3. "АВТОШКОЛА ВАЛЕК" ЕООД

4. "ПРИЗМА 56" ЕООД

5. "ЦАНЕВ 0001" ООД

6. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР ХРИСТОВ СТЕФАНОВ

B

Издържал

1

2

АНТОН ОГНЯНОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

2

3

АНИТА ВАСИЛЕВА ЧЕРКЕЗОВА

B

Неиздържал

3

4

ЙОАНА ВЕСЕЛИНОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

3

5

ПАВЛИНА СТОЯНОВА ЗЛАТЕВА

B

Издържал

3

6

ФЕРАД ЕРГИН ФЕРАДОВ

B

Неиздържал

1

7

РУСКА ЯНЕВА ДЕЧЕВА

B

Неиздържал

4

8

ЛЮБОМИР ИВАЙЛОВ МИТЕВ

B

Издържал

5

9

ЗЛАТА АНТОНОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 110 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

1. "АШ - ОВЕЧ" ООД

2. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

3. "М - В ТРАНС" ООД

4. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

5. "М - В ТРАНС" ООД

6. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТО НИКОЛОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

1

2

ГЕОРГИ ИВАЙЛОВ КОНАКОВ

B

Издържал

2

3

МАРИЯ ЖЕЛЯЗКОВА ШИВАРОВА

B

Неиздържал

3

4

ДАНИЕЛ СЕВДАЛИНОВ НЕЙЧЕВ

B

Издържал

4

5

АЙСЕЛ ШЕРИФ ЕШЕРЕФ

B

Издържал

1

6

РАШИД ОРХАН РАШИД

B

Неиздържал

1

7

ДИЯНА АНДРЕЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

5

8

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОБРЕВ

C+E

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 111 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "ФЕРОМАКС - М" ЕООД

2. "ДРАЙВИНГ 777" ЕООД

3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

4. "ЦАНЕВ 0001" ООД

5. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

6. "ДРАЙВИНГ 777" ЕООД

7. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯНА ЖЕЛЕВА ТАНЕВА

B

Издържал

1

2

БОРИС КРАСИМИРОВ БОМБОВ

B

Издържал

2

3

НАДЕЖДА ВЕНЕЛИНОВА ЯЛНЪЗОВА

B

Издържал

3

4

САШО ИВАНОВ САШЕВ

B

Издържал

4

5

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ИВАНОВ

B

Издържал

4

6

АЛЕКСАНДЪР САШЕВ ЧАКОВ

B

Неиздържал

5

7

ДОБРИ ДИМИТРОВ ДОБРЕВ

B

Издържал

6

8

ДЕСИСЛАВА ХРИСТОВА БЕЛЕВА

B

Неиздържал

7

9

МАРИЯ РУМЕНОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 112 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ

1. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

2. "ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1" ЕООД

3. "НЕШКО" ООД

4. "ТИМ ТРАНС - 13" ООД

5. "СИЛВИ - ИННС" ООД

6. "ЗЛАТНО КОРМИЛО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ГАВРАИЛОВ ФИЛЕВ

C+E

Издържал

1

2

КАЛОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

2

3

ФАТМЕ АЛИ ЮСЕИН

B

Неиздържал

3

4

МАРИЯ ГЕНАДИЕВА МИНЧЕВА

B

Неиздържал

4

5

АЛЕКС ЕВГЕНИЕВ ГЕНЕВ

B

Неиздържал

2

6

РАЯ НВЕР ГАНЧЕВА

B

Издържал

5

7

АЛЕКСАНДЪР ПЛАМЕНОВ КУЦАРОВ

B

Издържал

2

8

КРЕМЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

B

Неиздържал

6

9

ФИЛИПА ИВАНОВА ЙОРДАНОВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 113 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ

1. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

2. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

3. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛИНА ТОДОРОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

1

2

ЗЛАТИ ЗОРНИЦОВ АЛЬОШЕВ

B

Неиздържал

2

3

ИВОНА СВЕТОЗАРОВА КУРТЕВА

B

Издържал

3

4

ДИЯНА СТАНЧЕВА СТОЙНЕВА

B

Издържал

1

5

ТЕОДОРА ХРИСТОВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

3

6

ГАЛЯ НИКОЛОВА ДЕМИРЕВА

B

Неиздържал

3

7

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

3

8

ТЕОДОРА РАДКОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

1

9

ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

3

10

ДЕНИС ЕРОЛ МЕХМЕД

B

Издържал

3

Велико Търново

ПРОТОКОЛ № 73 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

1. "АВТОШКОЛА КРИСТИНА" ЕООД

2. "ИЛКОНИКА" ООД

3. "СТАРТ - ВТ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТИНА ЕМИЛОВА КАРАБАШКА

B

Издържал

1

2

МИГЛЕНА МИХНЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДРА СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 74 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

1. "АВТОШКОЛА - АДАМОВ" ЕООД

2. "АВТО РЕФЛЕКС" ООД

3. "АВТО РЕФЛЕКС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАЙЛО КИРИЛОВ СЛАВЕВ

B

Издържал

1

2

НИНА МИТЕВА МИТОВА

B

Издържал

2

3

АНАТОЛИ АНТОНОВ ЛОЗАНОВ

B

Издържал

1

4

ЦВЕТОСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 75 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

1. "АВТОШКОЛА СИЛВИАНА" ООД

2. "АВТОШКОЛА КРИСТИНА" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ "ВАСИЛ ДРУМЕВ"

4. "РСИ - АВТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНАТОЛИ ОГНЯНОВ МЪСТЕВ

C

Издържал

1

2

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕТОВ

B

Издържал

2

3

ВАЛЕНТИН МИРОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

B

Издържал

3

4

МИХАИЛ ПЕТРОВ МИХАЙЛОВ

C+E

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 76 / 18.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

1. "АВТОШКОЛА СИЛВИАНА" ООД

2. "МОНИ - 97" ЕООД

3. "АВТО РЕФЛЕКС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАЙЛО СПИРОВ ПЕТРОВ

C

Издържал

1

2

АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ АНГЕЛОВ

B

Неиздържал

2