17.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 105 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. "КОЦАКОВ" ЕООД

4. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

5. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАМЕНКА ЕВГЕНИЕВА КАРАКОЛЕВА

B

Неиздържал

1

2

ТЕДИСЛАВ ЕВГЕНИЕВ ОБЛАКОВ

B

Издържал

2

3

НЕДЖИЕ ИБРАХИМ МЕДАР

B

Издържал

3

4

САФЕТ ШАБАН МУСТАКЛИ

B

Издържал

4

5

АНКА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 106 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

2. "СБ-АУТО" ЕООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАЙДЕТ СЮЛЕЙМАНОВ ПИНГОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БОЖИКОВ

B

Неиздържал

2

3

МУСА САБРИ ШАЙГОВ

B

Неиздържал

3

4

НАСЪФ ФАИК КОЗЛАРЕВ

B

Издържал

3

5

КРАСИМИР МАРТИНОВ ПАНДЖАРОВ

B

Издържал

3

6

СЕВДЕЛИНА ВЕРГИЛОВА ГУТЕВА

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 107 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

2. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

3. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

4. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР ЯНЕВ ЦЕКОВ

C

Издържал

1

2

МАХМУД ИБРАХИМОВ ИБРАХИМОВ

C

Издържал

2

3

ДАНИЕЛ АНАСТАСОВСКИ

B

Неиздържал

3

4

ХРИСТО СЛАВЧОВ ЯДКОВ

D

Неиздържал

4

5

НИКОЛАЙ СЛАВЧЕВ ДИМИТРОВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 108 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. "СБ-АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОДОР САШОВ КОРУНЧЕВ

C+E

Издържал

1

2

СВЕТЛАНА МАЛИНОВА КАСТАМАНОВА

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МАВРОДИЕВА

B

Издържал

3

4

СПАСИМИРА БОЙКОВА ЦВЕТАНОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 109 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

2. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФАТМА МУСТАФОВА ШАЙГОВА

B

Издържал

1

2

ИБРАХИМ ИБРАХИМОВ ТЕРЗИЕВ

B

Издържал

2

3

АЙСЕЛ МУСТАФА ЗОТА

B

Издържал

1

4

ЕРХАН ХАЛИЛОВ МОЛЛОВ

C

Неиздържал

2

5

ГОРАН ДИМКОВСКИ

C+E

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 110 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ЕКСПРЕС - В" ООД

2. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

3. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРИСТИЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

1

2

БОРИСЛАВ ДРАГОМИРОВ ГАВРИЛОВ

C+E

Издържал

2

3

МАРТИН РОСЕНОВ РАЧКОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 111 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

5. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

6. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

7. "ЕКСПРЕС - В" ООД

8. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

9. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВО БЛАГОЕВ КАЛОЯНОВ

B

Неиздържал

1

2

АКИЯ БИЛЯЛ ХАТИП

B

Издържал

2

3

ЗОРАН ЯНКОВ

C+E

Издържал

3

4

АСЕН ВЛАДИМИРОВ СЕГМЕНОВ

B

Неиздържал

4

5

ИГОР АНДОВСКИ

B

Неиздържал

5

6

СНЕЖАНА СТОЙЧЕВА МЕТОДИЕВА

B

Издържал

6

7

ГРЕТА ГОШОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

7

8

ЖАНЕТ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА

B

Издържал

8

9

САЛИХ ЮСЕИНОВ ЦРЪНЧЕНОВ

B

Неиздържал

9

ПРОТОКОЛ № 112 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВ БЕЛЧЕВ

C+E

Издържал

1

2

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ

D

Издържал

1

3

КАМЕН ЛИЛКОВ СИРАКОВ

D

Издържал

1

4

ВЛАДИМИР ВОЛОДИЕВ КАРААБОВ

B

Издържал

2

5

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Неиздържал

1

6

МИРОСЛАВ КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

D

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 113 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИЯ СТОЯНОВ АТАНАСОВ

C+E

Издържал

1

2

КРАСИМИР АТАНАСОВ ТЕРЗИЕВ

C+E

Издържал

1

3

ВИКТОР ОГНЯНОВ ЛАЗАРОВ

C+E

Издържал

1

4

ПАВЛИН ИЛИЕВ РИБАРЕВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 114 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИАНА КОЛЕВА АНГЕЛОВА

B

Неиздържал

1

2

СПАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ

C

Издържал

2

3

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА

B

Издържал

1

4

ТРАЯН АТАНАСОВ СТОИМЕНОВ

C+E

Издържал

2

5

КАЛОЯН ИЛИЕВ КАРАДАКОВ

C

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 115 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СОФИЯ ВАСИЛЕВА ЧОПАКОВА

B

Неиздържал

1

2

ГАБРИЕЛА ИВАНОВА ПОРТАРОВА

B

Издържал

2

3

НАДЕЖДА НИКОЛАЕВА БАЛЕВА

B

Издържал

1

4

ИВЕЛИНА СТОЯНОВА АНДОНОВА

B

Неиздържал

1

5

ЛИЛИЯ ИЛИЕВА СПИРОВА

B

Неиздържал

1

6

СИМЕОН ВАЛЕНТИНОВ БАДАЛОВ

B

Издържал

1

7

ИВАЙЛА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА

B

Издържал

1

8

СОНЯ ГЕОРГИЕВА КОВАЧЕВА

B

Издържал

1

9

КИРИЛ АТАНАСОВ ГАГАНЕЛОВ

B

Издържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 87 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТО АС - 1" ООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ТОНИ - 71" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИСМИГЮЛ ЮСЕИН АЛИБРЯМ

B

Неиздържал

1

2

НИКОЛАЙ МИТКОВ ТРИФОНОВ

B

Неиздържал

2

3

СТОЯН СТОИЛОВ АЛАДЖОВ

C+E

Издържал

3

4

ТАТЯНА ПЕТРОВА АТАНАСОВА

B

Издържал

4

5

АСИЕ ХАЛИЛ ИСМАИЛОВА

B

Издържал

5

6

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ СТОЯНОВ

B

Издържал

6

7

ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

D

Издържал

3

8

ЕЛЕНА КИРОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 88 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

2. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

3. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

5. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРТИНА СТОЙКОВА СТОЙКОВА

B

Издържал

1

2

ХАСАН СЕВИНЧОВ ХАСАНОВ

C+E

Издържал

2

3

НЕВЕНА РУСКОВА РУСЕВА

B

Неиздържал

3

4

ГЕРГАНА ДОНЧЕВА ВЪЛЧЕВА

B

Неиздържал

4

5

АЙШЕ ХАСАН МЕХМЕД

B

Издържал

5

6

ХРИСТО КИРИЛОВ КОРАДОВ

B

Издържал

6

7

ВЛАДИМИР НИКОЛОВ ДАМЯНОВ

B

Издържал

7

8

СВЕТЛА ДИМИТРОВА СТОЙКОВА

B

Неиздържал

5

9

ЖИВКО ВЪЛЧЕВ ВЪЛЧЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 89 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "КАТАЛИНА" ЕООД

2. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

5. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

6. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

7. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

1

2

АПТУЛА ИЛХАНОВ МУСТАФОВ

B

Неиздържал

2

3

СТЕФАН ГАНЧЕВ АТАНАСОВ

B

Издържал

3

4

ДОБРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

4

5

ИЛИЯ ЮЛИЯНОВ ХРИСТОВ

B

Неиздържал

5

6

ЕРЕДЖЕБ ИБРЯМ ЕРЕДЖЕБ

B

Издържал

6

7

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ АСЕНОВ

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 90 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ЕМИ - КАР" ЕООД

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

4. "АВТО АС - 1" ООД

5. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КЕМИЛЕ МУСТАФА ХАМЗА

B

Издържал

1

2

ИВАЙЛО КИРИЛОВ БЪЧВАРОВ

C

Издържал

2

3

КРАСИМИР ВЕСКОВ КРЪСТЕВ

C+E

Издържал

2

4

ФЕРИДА ДЖЕМИЛ МЕХМЕД

B

Издържал

3

5

АЙСЕЛ ХАЛИЛ МУРАД

B

Неиздържал

1

6

ИВАН НАДЕЖДОВ ЧОБАНОВ

B

Издържал

4

7

КАЛОЯН РОСЕНОВ ТЕРЗИЕВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 91 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТОИНС - 4" ООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

4. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

5. "АВТО АС - 1" ООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ПЕТРОВА

B

Издържал

1

2

ДИМИТРИОС ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

B

Издържал

2

3

МАНУЕЛА САШЕВА САРКИСЯН

B

Издържал

3

4

НИКОЛА ДИМОВ КОСТАДИНОВ

B

Издържал

4

5

ДАНАИЛ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

B

Издържал

3

6

КОЛЬО ИВАНОВ МАРИНОВ

B

Издържал

5

7

ДЖАМАЛ ОСМАН МУСТАФА

B

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 92 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

2. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

3. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

4. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

5. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

6. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЯТИФ АХМЕД АХМЕД

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

СТАНИМИР СТОЯНОВ КОСТОВ

C

Неиздържал

2

3

ФАТМЕ ХЮЛМИ МУСА

B

Издържал

3

4

ИБРАХИМ ХАМДИ АХМЕД

B

Неиздържал

4

ЧЛ. 157

5

АНЕЛИЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА

B

Неявил се

5

НЕЯВИЛ СЕ

6

ВЕЛИН ЖИВКОВ ОГЛЕДАЛОВ

B

Издържал

6

7

ДРАГОМИР ГЕОРГИЕВ КАЛАФАЧЕВ

C+E

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 93 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

2. "АВТО АС - 1" ООД

3. "АВТОИНС - 4" ООД

4. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЛАМЕН ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ

C

Издържал

1

2

ЖУЛИЕТА ЩЕРИОНОВА ХЪНЕВА

B

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ ПЕТКОВ

B

Неиздържал

3

4

РОСИЦА ТОДОРОВА КОЛЕВА

B

Издържал

2

5

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

6

ЩИЛЯНА БЛАГОВА БАКЪРДЖИЕВА

B

Издържал

2

7

ХАСАН РАСИМ ХАСАН

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 94 / 17.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА КОДЖЕЙКОВА

B

Издържал

1

2

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

2

3

ВИКТОР АНТОНОВ АСЕНОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

4

ЕЛИАНА НЕДКОВА ДАНДАНОВА

B

Издържал

1

5

АНГЕЛ СИМЕОНОВ ИВАНОВ