16.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 94 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

4. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

5. ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХЮСЕИН ИСМАИЛ МИСАНКОВ

B

Неиздържал

1

2

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

B

Издържал

2

3

АНТОНИО ПОПОВ

B

Неиздържал

3

4

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ШЛЯКОВ

B

Неиздържал

4

5

ОДИСЕЙ САШОВ ИВАЙЛОВ

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 95 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "КОЦАКОВ" ЕООД

2. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

5. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЖЕМИЛЕ ИСМАИЛОВА КУНЬОВА

B

Издържал

1

2

НИКОЛАЙ РУМЕНОВ ЯВАШЕВ

B

Издържал

2

3

КРАСИМИР МАРТИНОВ ПАНДЖАРОВ

B

Неиздържал

3

4

ВЕСЕЛА БОРИСЛАВОВА СТАНОЕВА

B

Издържал

4

5

АЛИШ МУСА РУСЬОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 96 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. "ЕКСПРЕС - В" ООД

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

5. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРТИН АСЕНОВ ЯХОВ

C

Неиздържал

1

2

ГЕРГАНА АСЕНОВА АТАНАСОВА

B

Издържал

2

3

БЕАТРИС КОСТАДИНОВА ТОТЕВА

B

Издържал

3

4

АЛЕКСАНДЪР ЧУДОМИРОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

4

5

ЯНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

B

Издържал

5

6

ЛЮБЕН БОРИСОВ ПАНДЕВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 97 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ЧОБАН" ЕООД

2. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

4. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НАНСИ БИСЕРОВА БАШЕВА

B

Издържал

1

2

МУСТАФА РИФАД КРАБОЛИ

B

Издържал

1

3

АХМЕД ИБРЕИМОВ ПАШОВ

B

Издържал

2

4

АХМЕД МЕХМЕД ИКА

B

Издържал

3

5

ИВАН БЛАГОЕВ НАЗЪРОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 98 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "МИСЕВ" ЕООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

5. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЛАМЕН АНГЕЛОВ ЯНКОВ

B

Издържал

1

2

ЛЪЧЕЗАРА ЛЪЧЕЗАРОВА ЗАЙКОВА

B

Издържал

1

3

НИКОЛАЙ КИРИЛОВ СТОИЛКОВ

B

Неиздържал

2

4

АЛЕКС АНТОНОВ СТОЯНОВ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ, ЧЛ. 157

5

САФИЕ МОХАМЕДОВА ИСЛЯМОВА

B

Издържал

4

6

МИКЕЛЕ СТЕФАНОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 99 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МУСТАФА ЕЛМИ ЧЕТАЛБАШ

B

Издържал

1

2

КЕМАЛ МУСТАФОВ МАХМУДОВ

B

Издържал

1

3

АТИЕ ОСМАНОВА ИБРОШЕВА

B

Издържал

1

4

ЕМИЛ ЧАМУШЕВ

C+E

Издържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 100 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

2. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

5. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

7. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

8. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВИОЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

B

Неиздържал

1

2

ЮСУФ МУСА ШУТЕВ

B

Издържал

2

3

АЛИ МУСТАФА БИЛЬОВ

B

Издържал

3

4

ЗДРАВКО АНТОНОВ СТАНКОВ

B

Издържал

4

5

СЛАВИНИЯ КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

5

6

КРАСИМИРА БОЙКОВА ПРЕГЬОВА

B

Неиздържал

6

7

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПОПОВА

B

Неиздържал

7

8

НАТАША ГЕОРГИЕВА ЗЛАТАНОВА

B

Неиздържал

7

9

АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 101 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ"

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

4. "МИГ АУТО" ООД

5. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

6. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН МАРИНОВ АПОСТОЛОВ

B

Неиздържал

1

2

АЙСЕЛ САЛИ КЪШЕВА

B

Неиздържал

1

3

ЗЕЙНЕЛ ИЛИЯНОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

2

4

КРИСТИЯН ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

3

5

МИХАЕЛА АНГЕЛОВА МИЛЧЕВА

B

Неиздържал

4

6

РОСИЦА ЗЛАТКОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

5

7

СПАСКА СЛАВЕЙКОВА СИМОВА

B

Издържал

6

8

ПАВЕЛ ГЕРГАНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 102 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

2. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

3. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

4. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИСЛАВ НИКОЛАЕВ БОЗДАНСКИ

C

Издържал

1

2

РУМЕН ЯВОРОВ ПЕДОВ

B

Издържал

1

3

КРИСТИАН ФИЛИПОВ ФИЛИПОВ

B

Неиздържал

2

4

ЕМИЛИЯ СЕРГЕЕВА ТОПАЛОВА

B

Издържал

1

5

РОЗА ГЪЛЪБОВА МИШЕВА

B

Издържал

1

6

БАНКО ГОРАНОВ СУБАШОВ

B

Издържал

3

7

ПЕТЪР ЯВОРОВ ПОПОВ

B

Издържал

2

8

КИРИЛ АТАНАСОВ ЧАКАЛСКИ

C+E

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 103 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЧИВИЕВ

C+E

Издържал

1

2

ПЪРВОЛЕТА РАЙЧОВА ШИЛИГАРСКА

B

Неиздържал

2

3

СПАСКА ВЛАДИМИРОВА КАПИТАНСКА

B

Неиздържал

3

4

ЙОАННА ЯВОРОВА ЧАПКЪНОВА

B

Неиздържал

4

5

ГЕРГАНА ИЛЧЕВА ЧЕРНИ

B (78)

Издържал

3

6

БЕНИТА САЛИХОВА ЯКУБОВА

B

Неиздържал

3

7

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ПЕТРЕЛИЙСКИ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 104 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

4. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИРОСЛАВА МАРИНОВА МАНОВА

B

Неиздържал

1

2

МУСТАФА САБРИ БЪСКОВ

B

Неиздържал

1

3

СЮЛЕЙМАН ИБРАХИМ АЙДАР

C

Издържал

2

4

КРАСИМИР СВЕТОСЛАВОВ ЗОЙКОВ

B

Неиздържал

3

5

ЛОРА НИКОЛОВА КОЛИНА

B

Издържал

3

6

МУСА МУСТАФА МУСА

B

Издържал

1

7

ЙОРДАНКА НИКОЛАEВА ФАКЛИЙСКА

B

Издържал

2

8

ЕМИНЕ АХМЕД ВЕХОВА

B

Издържал

4

9

СТОЙЧО ИВАНОВ ВИТАНОВ

B

Издържал

2

Бургас

ПРОТОКОЛ № 76 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "АВТОДИСК" ЕООД

2. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

5. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТОЯН АСЕНОВ КОЙЧЕВ

B

Издържал

1

2

ДИМИТЪР ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

C+E

Издържал

1

3

ЗИЛЯ ОСМАН ЮСЕИН

B

Издържал

2

4

ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

3

5

АСЕН ТАШЕВ МИНЕВ

B

Издържал

1

6

СТЕЛА ИВАНОВА БОШНАКОВА

B

Неиздържал

4

7

ПЕТЪР РАДОСТИНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

5

8

КАТЯ ХРИСТОВА ДУДЕВА

B

Неиздържал

6

9

ИВОНА ГЕОРГИЕВА МИХАЛЕВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 77 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

2. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

3. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

4. "АУЦ МОНИ" ООД

5. "АВТО ИСТА" ООД

6. "АВТО АС - 1" ООД

7. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОПАЛОВ

C+E

Издържал

1

2

АЙТЕН ГЮРСЯЛОВА ДЖЕЛИЛ

B

Издържал

2

3

ШЕВКЕД МЕХМЕД ХАЛИБРЯМ

C

Издържал

3

4

ДИМЕНА ГЕОРГИЕВА КАЗИОНОВА

B

Издържал

4

5

СТЕЛЛА СТАМЕНОВА МУШИЕВА

B

Издържал

5

6

КОНСТАНТИН ЮЛИЯНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

6

7

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ГОЧЕВ

B

Издържал

6

8

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 78 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "АВТОИНС - 4" ООД

3. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЖЕЛЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

C

Издържал

1

2

МИРОСЛАВ ЦЕНКОВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

3

ПОЛИНА ГАЛИНОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

2

4

ДИМИТРИНКА ВЕЛЧЕВА ФИЛЧЕВА

B

Издържал

2

5

ГЕРГАНА МИТКОВА МИТОВА

B

Неиздържал

1

6

БОЖИДАРКА СТОЯНОВА МАРИНОВА

B

Издържал

3

7

АСЕН ГЕОРГИЕВ БАКРОВ

B+E

Издържал

1

8

ШЮКРИЕ АЛИ ХАСАН

B

Издържал

2

9

ПЛАМЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 79 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

2. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГРИГОР БЛАГОЕВ УЗУНОВ

B

Издържал

1

2

АНГЕЛ ТРИФОНОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

2

3

СТЕЛА ГЕОРГИЕВА ШОПОВА

B

Издържал

2

4

ИВАН ГЕОРГИЕВ СТАМАТОВ

C+E

Издържал

2

5

ПЕТЪР ДУШКОВ ОПЪРЛАКОВ

B

Издържал

2

6

КРАСИМИР ОГНЯНОВ БОЖИНОВ

C+E

Издържал

2

7

ЕЛЕНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

2

8

МИХАИЛА ПЕТРОВА КУКУШКОВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 80 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "АВТОИНС - 4" ООД

2. "ЕМИ - КАР" ЕООД

3. "ТОНИ - 71" ЕООД

4. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

5. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

6. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

C+E

Неиздържал

1

2

ЕМА ЩЕРИОНОВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

2

3

ГЕОРГИ СТАНЧЕВ РАДЕВ

C+E

Издържал

3

4

БОЙЧО ЗЛАТКОВ ЗЛАТАНОВ

B

Издържал

2

5

КРИСТИЯНА ГЕОРГИЕВА ШУРЕЛОВА

B

Неиздържал

4

6

ГРЕТА СТОЙЧЕВА КАЛУДОВА

B

Неиздържал

5

7

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ДУНАЕВ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 81 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

2. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

3. "КСД-6"ООД

4. "АВТО ИСТА" ООД

5. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЯТКО СТОЙЧЕВ ТОДОРОВ

B

Издържал

1

2

НАЗИФ ХАСАН МУСТАФА

B

Неиздържал

2

3

РАДОСЛАВА РАЙКОВА РАЙКОВА

B

Издържал

1

4

МУСТАФА ШЮКРЮ МУСТАФА

B

Неиздържал

3

5

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАДОСЛАВОВ

B

Издържал

4

6

СТОЯН СТАНКОВ АТАНАСОВ

B

Неявил се

5

НЕЯВИЛ СЕ

7

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ БОЕВ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 82 / 16.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2.