15.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 84 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ЗЛАТКОВ

B

Издържал

1

2

САБРИЯ АХМЕДОВ КУНЬОВ

C+E

Издържал

2

3

АТАНАСКА ДИМИТРОВА БИКОВА

B

Неиздържал

3

4

ЗОРАН ЯНКОВ

C+E

Издържал

4

5

ЕМИЛ ЧАМУШЕВ

C+E

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 85 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

2. "ЕКСПРЕС - В" ООД

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. "КОЦАКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИО ИВАНОВ ТЪРНАРОВ

B

Неиздържал

1

2

КРИСТИЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

2

3

ГЕОРГИ РУМЕНОВ СТАМЕНОВ

B

Издържал

3

4

БОЯН ГОСПОДИНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

4

5

ДРАГОЦВЕТ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

4

6

БОРИСЛАВА ЕМИЛЯНОВА КРЪСТЕВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 86 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "МИСЕВ" ЕООД

2. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

6. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИСЛАВА СЕРГЕЕВА СТОИЛОВА

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

ЕМИЛИЯ ИВАНОВА БИШКОВА

B

Издържал

2

3

АНЕЛИЯ НИКОЛОВА АНГОВА

B

Издържал

3

4

КРИСТИАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ

B

Издържал

4

5

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

B

Неиздържал

5

6

АТАНАС РОСЕНОВ ЧАВДАРОВ

C

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 87 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

2. "СБ-АУТО" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

4. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

5. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ТАГАРЕВА

B

Издържал

1

2

АНГЕЛ ДИМИТРОВ АНДОНОВ

B

Неиздържал

2

3

КРЪСТЬО ЛАЗАРОВ ДЖАМБАЗОВ

C

Неиздържал

3

4

ЮСУФ МУСА ШУТЕВ

B

Издържал

4

5

ВЕЛИЧКА ВАНГЕЛОВА ВАНГЕЛОВА

B

Неиздържал

5

6

ХАСИМ НЕДРЕТОВ УСЕВ

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 88 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "САХАРА ТУРС" ЕООД

3. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТРАЙЧО ИЛИЕВ ТРАЙКОВ

C+E

Издържал

1

2

ФАТМЕ ИБРАХИМ ХАДЖИ

B

Издържал

2

3

АТАНАСКА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА

B

Неиздържал

3

4

ЕМИНЕ ИСМАИЛ КУТЯ

B

Издържал

2

5

ЕРОЛ ИСМЕТОВ ОСМАНОВ

C+E

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 89 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "МИГ АУТО" ООД

2. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "ДАНИ 91" ООД

5. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ

B

Издържал

1

2

КРАСИМИР ВИТАНОВ РАШЕВ

C

Издържал

2

3

ФИЛИП СТЕФАНОВ КАЧУЛСКИ

B

Издържал

1

4

ИЛИЯ СТОЯНОВ

C+E

Издържал

3

5

ЮЛИЯ ВЕНЦИСЛАВОВА ЦЕКОВА

B

Издържал

4

6

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 90 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

2. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

3. "МИГ АУТО" ООД

4. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

5. "АВС - Е" ЕООД

6. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

7. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

8. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ПЕТАЧКА

B

Неиздържал

1

2

ГЕОРГИ БОЯНОВ СТЕФАНОВ

B

Неиздържал

2

3

КРИСТИЯН СИМЕОНОВ СТОЕВ

B

Издържал

3

4

ЕВЕЛИНА ЯНЧЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

4

5

МИЛЕ РИСТЕСКИ

C

Издържал

5

6

КРАСИМИРА МИЛЧОВА ХРИСТОВА

B

Неиздържал

6

7

ДЖЕМАЛ САБРИ ДУРЛЬОВ

B

Неиздържал

7

8

ИЛИЯН КИРИЛОВ АПОСТОЛОВ

B

Издържал

4

9

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА

B

Неиздържал

8

ПРОТОКОЛ № 91 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

2. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

3. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

4. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

5. "ГЕРГИНИН" ЕООД

6. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

7. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

1

2

АНТОН ГЕНЧЕВ АНГЕЛОВ

C+E

Издържал

2

3

ИВАНА НИКОЛАЕВА АТАНАСОВА

B

Издържал

3

4

СИЛВИЯ КОСТАДИНОВА СТОЕВА

B

Неиздържал

4

5

КОСТАДИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

5

6

КРИСТИНА ИВАНОВА ТРАЯНОВА

B

Неиздържал

4

7

АНТОНИЯ ИВАНОВА РИЛСКА

B

Издържал

4

8

СИМЕОН ПЕТРОВ АНДОНОВ

B

Издържал

6

9

ВЛАДИМИР ВОЛОДИЕВ КАРААБОВ

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 92 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

2. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

4. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

5. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАЛИЦА ЙОРДАНОВА МИЦЕВА

B

Издържал

1

2

ДИМИТАР СТОЙКОВ

A

Издържал

2

3

ЙОРДАН БОЙКОВ КУНГАЛОВ

B

Издържал

3

4

КОСТАДИНА АНТОНИЕВА ХАДЖИМАРГАРИТОВА

B

Издържал

4

5

КИРИЛ ЮРИЕВ КОСТОВ

B

Издържал

5

6

ДИМИТРИНА ЖИВКОВА СИМЕОНОВА

B

Неиздържал

5

7

ИЛИЯ ГРИГОРОВ МИХАЙЛОВ

A

Издържал

2

8

ГЕОРГИ ЖИВКОВ ДОБРЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 93 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДАНИЕЛ ИВАНОВ ДИМИТРОВ

C

Издържал

1

2

АНДРЕАНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

1

3

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА

B

Неиздържал

1

4

НИКОЛА ДИМИТРОВ АВРАМОВ

B

Издържал

1

5

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ТРЪНКОВ

C

Издържал

2

Бургас

ПРОТОКОЛ № 66 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

2. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

3. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

4. "КСД-6"ООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "МАРИСА" ЕООД

7. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

8. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СОНЯ ХРИСТОВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

1

2

МАРИЯНА ГАНЧЕВА АНГЕЛОВА

B

Издържал

2

3

ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ГАТОВСКИ

C+E

Издържал

3

4

ИБРЯМ ХЮСЕИН ЗЕЙНИЛ

B

Издържал

4

5

МАРИЕЛА РУСЕВА СТОЯНОВА

B

Издържал

4

6

ИВО КОСЕВ МЕЧЕВ

B

Издържал

5

7

ЗЛАТКА АНГЕЛОВА РУСЕВА

B

Неиздържал

6

8

КОСТАДИН БОЖАНОВ СЕМОВ

B

Издържал

7

9

ЗЛАТИН ВАСИЛЕВ ПЕЙКОВ

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 67 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "МАРИСА" ЕООД

2. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

3. "АВТОДИСК" ЕООД

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

7. "АВТО АС - 1" ООД

8. "АВТО АС - 1" ООД

9. "АУЦ МОНИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕНИС ЙОХАНОВ ТОПАЛОВ

B

Неиздържал

1

2

АЙШЕ АРИФ КЯМИЛ

B

Издържал

2

3

ЯНКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

3

4

РАМАДАН РОЗАЛИНОВ МИХАЙЛОВ

B

Неиздържал

4

5

ГЕРГАНА ЦВЕТАНОВА СТОЙКОВА

B

Издържал

5

6

КРИСТИНА СТОЯНОВА ЗАМАНЧЕВА

B

Издържал

3

7

НЕЛИ ПЕТРОВА РАДЕВА

B

Неиздържал

6

8

НИКОЛАЙ СТАНКОВ МИТКОВ

B

Издържал

7

9

ЕЛЕНА ИВАНОВА КОЛЕВА

B

Издържал

8

10

ИЛИЯ СТАНКОВ СТАНКОВ

B

Неиздържал

9

ПРОТОКОЛ № 68 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

8. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕЛИ ХРИСТОВА ДИНЕВА

B

Издържал

1

2

ДЕБОРА КЕСИНГ

B

Издържал

1

3

ТОШКО ТОШКОВ ЯЗАДЖИЕВ

B

Издържал

2

4

АДЕЛИНА ЕВТИМОВА ТОМОВА

B

Неиздържал

3

5

ГЕРГАНА РОСЕНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

4

6

МАРИЯ ДИНКОВА ИВАНОВА

B

Издържал

5

7

ГОСПОДИНКА ДИМЧЕВА ТОНЕВА

B

Неиздържал

6

8

ИВАЙЛО МАРИНОВ МАРИНОВ

B

Неиздържал

2

9

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЕНЧЕВА

B

Неиздържал

7

10

ТАНЬО ПЕТРОВ РАДЕВ

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 69 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ТОНИ - 71" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

6. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

D

Издържал

1

2

ИЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

B

Издържал

2

3

ЖЕЛЯЗКО СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

ЯНИ ВЕЛИКОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

4

5

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

C+E

Издържал

5

6

ЙОРДАН ИЛИЕВ СТАЙКОВ

C+E

Издържал

6

7

ХРИСТИНА РАДОСТИНОВА РАХНЕВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 70 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. "ИВОНТИ" ЕООД

3. "ЕМИ - КАР" ЕООД

4. "КСД-6"ООД

5. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НОРА ЛЕНКОВА ОГНЯНОВА

B

Неиздържал

1

2

ГАЛИНА ПАНАЙОТОВА РАШЕВА

B

Издържал

1

3

СТОИЛ КРЪСТЕВ ХРИСТОВ

C+E

Издържал

2

4

МИЙРЕМ АХМЕД ШЕРИФ

B

Издържал

3

5

ОСМАН ФЕДАХИЛ КАДИР

B

Издържал

4

6

БЕЛГИН СЕЙХАН МЮМЮН

B

Издържал

3

7

ЙОРДАНКА ДЕМИРЕВА КАРАИВАНОВА

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 71 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АВТО ИСТА" ООД

2. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

3. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

4. "АВТО АС - 1" ООД

5. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

7. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛИЛЯНА ГЕРМАНОВА КОТАКОВА

B

Издържал

1

2

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

2

3

СТАНИСЛАВ ЦВЕТАНОВ МИЛЕВ

B

Неиздържал

3

4

КРАСИМИРА ГЕОРГИЕВА КАБАИВАНОВА

B

Издържал

4

5

СТАНКА МАРИНОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

5

6

ВЕСЕЛИН ВЕЛИЧКОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

6

7

ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

B

Неявил се

7

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 72 / 15.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "АВТО АС - 1" ООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

5. "ЕМИ - КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА КОСТОВА

B

Издържал

1

2

ДЕСИСЛАВА СИМЕОНОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

2

3

ИНА КИРИЛОВА ВЛАДИМИРОВА

B

Издържал

3

4