13.02.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 284 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

2. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ ХРИСТОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

1

2

ХЮСЕИН ИСМАИЛ МИСАНКОВ

B

Издържал

2

3

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА ТОПУЗОВА

B

Издържал

1

4

ЙОРДАНКА МЕТОДИЕВА СТОЕВА

B

Издържал

3

5

МАРИЕТА ЗДРАВКОВА ПУЛИНА

B

Неиздържал

4

6

ТЕОДОРА ТОДОРОВА ГЪРКОВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 285 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

2. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

5. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

6. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИЯН ПАВЛИНОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

1

2

КРИСТИАН ИВАНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

2

3

САШКА ВАСКОВА ТРАЯНОВА

B

Издържал

3

4

ХРИСТИНА ВИКТОРОВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

4

5

РОСЕН КИРИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

B

Издържал

5

6

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 286 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

4. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

5. "ЖОРО АУТО" ЕООД

6. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТУМБЕВ

C+E

Издържал

1

2

ИВЕЛИНА ИЛИЕВА ПОПОВА

B

Издържал

2

3

СТОЙЧО НИКОЛОВ АДАМОВ

C

Издържал

3

4

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЕСЕЛИНСКИ

B

Издържал

4

5

ИВАН АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

C

Издържал

5

6

НАДЯ АНГЕЛОВА АЛЕКСАНДРОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 287 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

4. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЮБЕН КРАСИМИРОВ КАНЕЛОВ

C

Издържал

1

2

СЕМРА БААРИ АГУШ

B

Неиздържал

2

3

ФЕЙЗИ МУСТАФОВ СИРАКОВ

B

Неиздържал

2

4

НИКОЛА ЙОРДАНОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

B

Неиздържал

3

5

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЧАУШЕВ

B

Издържал

4

6

ШЕРИФЕ ЮСЕИН АЛИ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 288 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

3. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДАНИЕЛ АНАСТАСОВСКИ

B

Издържал

1

2

БИЛЯНА КИРИЛОВА КИШИШЕВА

B

Издържал

1

3

ТОМА АТАНАСОВ ДОБРИНКОВ

C+E

Издържал

2

4

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ШУШУТЕВ

C

Издържал

2

5

МЕТОДИ ТОМОВ КАЛЕЕВ

B

Издържал

3

6

ЕЛЕНА КОЛЕВА

B (78)

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 289 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

3. "ДИРЕКОВ" ЕООД

4. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

5. "МИГ АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЛАТКО ЯНГЕЛОВСКИ

C

Издържал

1

2

ЯНА ЕМИЛОВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

2

3

ДЖЕМАЛ КЪДРИЕВ ГУЩЕРОВ

B

Издържал

3

4

ИВАНКА СТОЯНОВА ТИМЧЕВА

B

Издържал

3

5

ДИМИТАР ЛАЗАРОВСКИ

B

Издържал

4

6

КРИСТИЯН ОГНЯНОВ ВЕЛИНОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 290 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "ЕКСПРЕС - В" ООД

2. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

3. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

4. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

5. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

6. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АДХАМ МЕХИО АБДУЛРАХМАН ФАТХИА

B

Издържал

1

2

СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

2

3

МАРИН ЕЛЕНКОВ ПЕТРОВ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА БОРИСОВА

B

Неиздържал

4

5

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧИВИЕВА

B

Издържал

5

6

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПРЪТЕВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 291 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

3. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

4. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ДЖУПАНОВ

B

Издържал

1

2

АЛЕКСАНДЪР СЛАВЧОВ СТАМБОЛИЙСКИ

B

Неиздържал

1

3

КРАСИМИРА БОЙКОВА ПРЕГЬОВА

B

Неиздържал

2

4

АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

3

5

ЦВЕТАН АНГЕЛОВ ЧОРБАДЖИЕВ

C+E

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 292 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

2. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

3. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

4. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ГРОЗДАНОВ ВАКАДИНСКИ

B

Издържал

1

2

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

2

3

СТЕФАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

4

ЛИЛИ ВАЛЕНТИНОВА ВЪРСАМИНОВА

B

Неиздържал

3

5

КРАСИМИР СВЕТОСЛАВОВ ЗОЙКОВ

B

Издържал

3

6

НИКОЛА МЛАДЕНОВ ПАВЛОВ

B

Неиздържал

3

7

СВЕТОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ГРИГОРОВ

B

Неиздържал

3

8

СТОЯН АНГЕЛОВ ИЛИЕВ

B

Неиздържал

3

9

ВАСИЛКА ГЕОРГИЕВА АРНАУДОВА

B

Неиздържал

2

10

ГЕОРГИ РУМЕНОВ СТАМЕНОВ

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 293 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗЛАТИНА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА

B

Издържал

1

2

ВЕНЕСА ПАВЛИНОВА РИБАРЕВА

B

Неиздържал

2

3

КАМЕН МОМЧИЛОВ ВАКЛЬОВ

B

Издържал

1

4

ЗЛАТКА КРАСИМИРОВА ВОДЕНИЧАРОВА

B

Неиздържал

2

5

ВАСИЛЕНА ОЛЕГОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

2

6

МУСА МЕХМЕД ИЛАНСКИ

B

Неиздържал

1

7

ХЮСЕИН МУСТАФА ШАНКОВ

B

Издържал

1

8

ДЖЕМАЛ МЕХМЕД БАЧЕВСКИ

B

Неиздържал

1

9

АЙРЕДИН САЛИХ ДЖУРИН

B

Издържал

1

10

МУРТАЗА ШЕФКЕТ КАРАФЕИЗ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 294 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАЛЕРИ СТЕФАНОВ СКРЕБАТСКИ

C

Издържал

1

2

ЛЮБОМИР ЖЕЛЕВ ИВАНОВ

C

Издържал

1

3

БОРИСЛАВ ЛЮБОМИРОВ КОЛЕВ

B

Неиздържал

2

4

РУМЕН БРАНИМИР КУЛЯНИН

B

Издържал

3

5

ИГОР КОЗОВСКИ

C+E

Издържал

1

6

БОРЧЕ ДЖАДЖОВСКИ

C

Издържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 240 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "МАРИНА - Т" ЕООД

4. "КСД-6"ООД

5. "АПОЛИС А.А." ЕООД

6. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

7. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

8. "АВТОДИСК" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АСЕН МИТКОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

1

2

ЕЛЕНА МИТЕВА СЛАВОВА

B

Неиздържал

2

3

НИКОЛИНА ХРИСТОВА ЛАЗАРОВА

B

Издържал

3

4

ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ДЕМИРЕВ

B

Издържал

4

5

МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ САВОВ

C

Издържал

5

6

ДАНЧО ТОДОРОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

1

7

ЦВЕТЕЛИНА ПЕТРОВА ТОНОЗЛИЕВА

B

Неиздържал

6

8

ФАНИ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

7

9

ЖИВКО ДИМИТРОВ МАНДРОВ

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 241 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

3. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

4. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

5. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

6. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

7. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА МАРКОВА

B

Издържал

1

2

ЛЮБОСЛАВ НИКОЛАЕВ САНДЕВ

B

Издържал

1

3

ДИЯНА ДИМИТРОВА МЕЧКОВА

B

Издържал

2

4

ФАТМЕ СЕБАХАТИН СМАИЛ

B

Неиздържал

3

5

АПТУЛА ИЛХАНОВ МУСТАФОВ

B

Издържал

4

6

МИЙРЕМ НИЯЗИ ОСМАН

B

Издържал

4

7

ФАТМЕ ОСМАН АХМЕД

B

Издържал

4

8

ХЮСЕИН МУСТАФА ХЮСЕИН

B

Издържал

5

9

АЛИ ЮСЕИН АЛИ

B

Издържал

6

10

МАЛОМИР СТОЯНОВ ИНГИЛИЗОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 242 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "МАРИСА" ЕООД

2. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

3. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

6. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

B

Неиздържал

1

2

КОНСТАНТИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

C+E

Издържал

2

3

ЙОРДАН ИВАНОВ АТАНАСОВ

B

Издържал

3

4

ХЮСЕИН АХМЕД ХЮСЕИН

C+E

Издържал

2

5

БЕДРИЕ ОСМАН АХМЕД

B

Издържал

4

6

ГОСПОДИН ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

5

7

АТАНАС МИХАЙЛОВ ЙОРДАНОВ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 243 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

2. "КСД-6"ООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДЪР ТОДОРОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

1

2

АЙШЕ ОСМАН ХАСАН

B

Издържал

2

3

ХАВА АДЕМ ХАЛИЛ

B

3

НЕДОПУСНАТ

4

ЯВОР ЛЮДМИЛОВ ЯНЕВ

B

Издържал

1

5

СТЕФКА АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЕВА

B

Издържал

4

6

ИБРИЯМ АХМЕД ДОРМУШ

B

Издържал

5

7

ВЕСКО ЕМИЛОВ МИЛАДИНОВ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 244 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "АВТО ШАНС 77" ООД

2. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

3. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

4. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

5. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

6. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГРЕАТА ДИМТИРОВА ГЕНЕВА

B

Издържал

1

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

2

АЛИ МУСТАФА АХМЕД

B

Издържал

2

3

МАРИН ВАЛЕНТИНОВ САВОВ

B

Издържал

2

4

ВАЛЕНТИН МИТКОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

3

5

МИЛЕНА ЯНКОВА ЩЕРЕВА

B

Издържал

4

6

ДИЯН ПЕТКОВ ДИМОВ

A1

Издържал

5

7

КРАСИМИР ДИМОВ СТОЯНОВ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 245 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

2. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

3. "АВТОИНС - 4" ООД

4. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕСИМИРА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

1

2

БИСЕР ПЕТРОВ БАЕВ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

ДИЛЯНА ЩЕЛИЯНОВА ЩЕРИОНОВА

B

Издържал

1

4

ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

B

Издържал

3

5

ЗЛАТИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

B

Издържал

4

6

ФЕДАЛИНА ЯНЕВА САНДЕВА

B

Издържал

5

7

КРАЛИ ИВАНОВ ДИНЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 246 / 13.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС