12.02.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 273 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

4. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

5. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

6. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОРДАН ЛЮБОМИРОВ ЧОРБАДЖИЙСКИ

B

Издържал

1

2

НИКОЛА ИЛИЕВ ГЮРГАКОВ

C+E

Издържал

2

3

РОСИЦА ТОМОВА ХАДЖИЙСКА

B

Неиздържал

3

4

ЗДРАВКО РУМЕНОВ ЕМИЛОВ

C

Издържал

4

5

АСЕН КРАСИМИРОВ АСЕНОВ

B

Издържал

5

6

АНЕЛИЯ НИКОЛАЕВНА КАЛЕНДРОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 274 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

5. "ДУНКИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОРДАН МИРОСЛАВОВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

2

АДРИАНА ИВАНОВА ВЕЗЬОВА

B

Издържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

3

ИБРАХИМ ХЮСЕИН МОЛЛАИБРАХИМ

B

Издържал

3

4

ДЕЛЧО БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

C

Издържал

4

5

ЙОРДАН НИКОЛАЕВ КРЪСТЕВ

B

Издържал

4

6

БОРИСЛАВ ЯВОРОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 275 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЕХМЕД МУСТАФОВ КУМБАРОВ

C+E

Издържал

1

2

ДИМИТЪР ЕМИЛОВ ГОЦЕВ

C

Издържал

2

3

ПАВЕЛ СЕВДАЛИНОВ КЕХАЙОВ

C+E

Издържал

1

4

БАЙРАМ ИСА СЕЛИМ

C

Издържал

1

5

КРАСИМИР СЕВДАЛИНОВ КЕХАЙОВ

C+E

Издържал

1

6

АСЕН МИРЧЕВ ЯНАКИЕВ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 276 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

3. "ЕЛ АУТО-60" ООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТОЙЧО ОГНЯНОВ ШУТОВ

C

Издържал

1

2

АСЕН СЛАВЧОВ ГАЗЯНОВ

B

Неиздържал

2

3

ЕМИЛИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

B

Неиздържал

3

4

ДЕНИС ЯСЕНОВ ТЕЛЬОВ

C

Неиздържал

4

5

КОСТАДИН ЛЮБОМИРОВ САМАРДЖИЕВ

C

Издържал

4

6

АНГЕЛ МИЛАНОВ ДИМИТКОВСКИ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 277 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

4. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

5. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛА ЦОНЕВСКИ

D

Издържал

1

2

ВЕНЦИСЛАВ АЛЕКОВ ДЖИНДЖИЕВ

C

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДЪР ВИКТОРОВ ВАСИЛЕВ

B

Издържал

3

4

ГЕОРГИ МАРИОВ ЯНАКИЕВ

C

Издържал

4

5

ЮЛИЯН КАМЕНОВ ДЖАЛЕВ

C

Издържал

2

6

АНТОАНЕТА РАДОСЛАВОВА ПЕТРОВА

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 278 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

2. "ДАНИ 91" ООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

4. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

5. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАСИЛ БОРИСОВ КОСТОВ

C

Издържал

1

2

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ МАНОЛЕВ

C

Издържал

2

3

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ МОСКОВ

C

Издържал

3

4

ЦВЕТА ИВАНОВА СУБАШЕВА

B

Неиздържал

4

5

ШАБАН ШАБАН ГРОШАР

C

Издържал

5

6

КИРИЛ ЛЮБОМИРОВ ИЛИЕВ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 279 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

2. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

5. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

6. БЛАГОЕВГРАДСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ГРЪНЧАРОВ

C

Издържал

1

2

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ШАЛДЕВ

C

Неиздържал

1

3

МИРА ПАВЛОВА КИРОВА

B

Издържал

2

4

РЕДЖЕП МУСТАФА ШАХИН

B

Издържал

3

5

САБРИ МУСТАФА ТЕРЗИ

B

Издържал

4

6

ХРИСТО НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ

B

Издържал

5

7

МАРТИН РОСЕНОВ ПОДГОРСКИ

B

Неиздържал

6

8

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ КРЪНЧЕВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 280 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

2. "МИГ АУТО" ООД

3. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР КАМЕЛИЕВ ОГНЯНОВ

B

Издържал

1

2

КИРИЛ БОРИСЛАВОВ МУТАВДЖИЙСКИ

B

Издържал

2

3

ВЕРОНИКА ХРИСТОВА ПАНИЧЕРСКА

B

Издържал

1

4

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ШЛЯКОВ

B

Издържал

1

5

СЕВИНЧ СЮЛЕЙМАНОВА СЕГМЕНОВА

B

Неиздържал

1

6

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КИТАНОВА

B

Неиздържал

1

7

ИВАН ДИМИТРОВ ШИНДОВ

B

Издържал

1

8

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ПАРАСКОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 281 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

2. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

D

Издържал

1

2

ПЛАМЕН СТЕФАНОВ ЧАНГАЛОВ

D

Издържал

1

3

ЕМАНОЕЛ МИЛКОВ ТОПАЛОВ

B

Неиздържал

2

4

ХРИСТО СЛАВЧОВ ЯДКОВ

D

Издържал

2

5

АНТОН БЛАГОЕВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

2

6

ВАСИЛКА АЛЕКСАНДРОВА ТАСКОВА

B

Издържал

2

7

ГЕОРГИ СЛАВЕВ КОСТАДИНОВ

D

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 282 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА "ЮРИЙ ГАГАРИН"

3. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАЛЕНТИНА ТРАЯНОВА ТРЕНЧЕВА

B

Неиздържал

1

2

ВЕРОНИКА СТОЯНОВА ЕФРЕМОВА

B

Издържал

1

3

НИКОЛА ТОДОРОВ ВАСИЛЕВ

B

Издържал

2

4

МАРИАНА АТАНАСОВА СПАСОВА

B

Издържал

3

5

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ МИТОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 283 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

3. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОЗА АСПАРУХОВА ШИМОВА

B

Неиздържал

1

2

ИЛИЯН БОРИСОВ КОЦЕВ

C

Издържал

2

3

ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ ЯНКОВ

B

Издържал

3

Бургас

ПРОТОКОЛ № 230 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "МАРИНА - Т" ЕООД

2. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

3. "АВТОДИСК" ЕООД

4. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

5. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

6. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

7. "ТОНИ - 71" ЕООД

8. ЕТ "КИРИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ"

9. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТО ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

B

Издържал

1

2

НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА КОМАРОВА

B

Неиздържал

2

3

АНТОН КИРЧЕВ ДАПЧЕВ

B

Издържал

3

4

СТАНИМИР ИЛИЯНОВ СТАНЕВ

B

Издържал

4

5

СЪБИ НИКОЛАЕВ ГЪБИЧЕВ

B

Издържал

5

6

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ КОСТАДИНОВ

B

Издържал

6

7

ЕРХАН ТУНДЖАЙ СЮЛЕЙМАНОВ

C+E

Издържал

7

8

ДИМИТЪР ЗЛАТИНОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

8

9

АЛЕКСАНДЪР ГРИГОРОВ БОЕВ

B

Издържал

9

ПРОТОКОЛ № 231 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "КСД-6"ООД

2. "МАРИСА" ЕООД

3. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

6. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

7. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХЮСЕИН ЯКУБ ХЮСЕИН

B

Неиздържал

1

2

МАЯ АЛЕКСАНДРОВА ВЪЛЧЕВА

B

Издържал

2

3

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ

B

Неиздържал

3

4

МИХАИЛ ИЛИЕВ ИЛИЕВ

C

Издържал

4

5

МИЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

3

6

ПЕТЪР ВАНГЕЛОВ БАБЕВ

B+E

Издържал

5

7

ГЮЛСУМ ШАБАН МУРАДОВА

B

Издържал

6

8

ТОШКО ХРИСТОВ ЧОЛАКОВ

C

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 232 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

7. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХЮСЕИН ФЕРАДИН АЛИОСМАН

B

Издържал

1

2

ПЛАМЕНА НЕДЯЛКОВА АРАБАДЖИЕВА

B

Неиздържал

1

3

ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

B

Издържал

2

4

РОСИЦА РОСЕВА СПАСОВА

B

Издържал

3

5

КЕРИМЕ ХАЛИЛ САМИ

B

Издържал

4

6

ЖЕНЯ ИВАНОВА ДЖУНГУРОВА

B

Издържал

4

7

ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕНЧЕВ

B

Издържал

5

8

АНИ ГАГИК АГОПЯН

B

Неиздържал

6

9

ЙОАН ГЕОРГИЕВ КОСТАДИНОВ

B

Издържал

2

10

КИЧКА АНГЕЛОВА ДИНЕВА

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 233 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ТОНИ - 71" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

4. "КАТАЛИНА" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИДРИЗ ФИКРЕТ АПТАРАХИМ

C+E

Издържал

1

2

ГАБРИЕЛА ПЕТРОВА ДЖУМЕРСКА

B

Неиздържал

2

3

МИГЛЕН МАРИЕВ ПЕНЕВ

B

Неиздържал

3

4

РАДИНА АПОСТОЛОВА ДРУМЕВА

B

Неиздържал

4

5

ЯНИ ДОБРИНОВ КРЪСТЕВ

B

4

НЕДОПУСНАТ

6

МУСА МУСТАФА ИБРЯМ

B

Издържал

5

7

ГАЛИН СТОЙЧЕВ КИРЯКОВ

C+E

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 234 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

2. "АВТОИНС - 4" ООД

3. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

4. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

5. "АВТОИНС - 4" ООД

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛ ПЛАМЕНОВА РАДКОВА

B

Издържал

1

2

ЕМЕТУЛА ОСМАН МУСТАФА

B

Издържал

2

3

СТОЯН СТАНКОВ АТАНАСОВ

B

Издържал

3

4

ЗИНЕБ МУСТАФА МЕХМЕД

B

Неиздържал

1

5

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИЧЕВ

B

Неиздържал

4

6

СЪБИНА СТАМОВА СТАМОВА

B

Неиздържал

5

7

ЖЕЧО МАРИЯНОВ ЖЕЧЕВ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 235 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АВТО АС - 1" ООД

2. "АВТОДИСК" ЕООД

3. "ТОНИ - 71" ЕООД

4. "АПОЛИС А.А." ЕООД

5. "АВТОДИСК" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОМИ ЖЕЛЯЗКОВ БЛАКЯНОВ

B

Издържал

1

2

ВИКТОР ТОМЧЕВ СТОЯНОВ

B

Издържал

1

3

ИВАН МИТКОВ ВЕЛЧЕВ

C+E

Издържал

2

4

НАДЯ СТОЯНОВА БОЛГРАДОВА

B

Издържал

3

5

ЗЛАТИН АТАНАСОВ ПАВЛОВ

B

Издържал

4

6

ДИЯН ТОМОВ ЯНЕВ

C+E

5

НЕДОПУСНАТ

7

ДЕСИСЛАВА ДАНЧЕВА ПАНАЙОТОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 236 / 12.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ТОНИ - 71" ЕООД

2. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

3. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕНИС ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ

B

Издържал

1

2

МИЛЕН ВЕЛИЧКОВ АГОВ

C+E

Издържал

2

3

МАРИЯ СТАНЧЕВА ГАНЧЕВА

B

Издържал

3

4