12.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 73 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. "ДИРЕКОВ" ЕООД

5. "ДАНИ 91" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗДРАВКО КОСТАДИНОВ ТАРАНИНОВ

C+E

Издържал

1

2

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЙСКА

B

Издържал

2

3

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЧАЛГЪНОВ

B

Издържал

2

4

СТОЯН ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

C+E

Издържал

3

5

АХМЕД ШЕФКЕТОВ ХОДЖОВ

D

Издържал

4

6

РОСИЦА КИРИЛОВА БЪРДАРОВА

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 74 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ДАНИ 91" ООД

2. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

3. "ГЕРГИНИН" ЕООД

4. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

5. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИЛВИЯ ИЛИЕВА БАНОВА

B

Неиздържал

1

2

ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ МАРКОВ

C

Издържал

2

3

ЛЪЧЕЗАР ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ

D

Издържал

3

4

ШЕРИФЕ РЕДЖЕПОВА АЛЬОВА

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

5

КРАСИМИРА ВЛАДИМИРОВА НИКОЛОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 75 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ЕКСПРЕС - В" ООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

4. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

5. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИО СТОЕВ КАРАБЕЛЬОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ, ЧЛ. 157

2

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ КОРТОВ

C

Издържал

2

3

МАРТИН АСЕНОВ ЯХОВ

C

Неиздържал

3

4

ЕСАТ МУСТАФОВ СИРАКОВ

C

Издържал

3

5

ПАВЛИНА ЛЮБЕНОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

4

6

КРЪСТЬО АСЕНОВ ПОЛИТОВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 76 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

4. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛИ МУСТАФА БИЛЬОВ

B

Издържал

1

2

СУЗАН МЕХМЕДОВА БОЗУКОВА

B

Неиздържал

2

3

АНТОНИО ПОПОВ

B

Неиздържал

3

4

ВИЛИ ДИМИТРОВА ШЕЙТАНОВА

B

Неиздържал

2

5

АЗИЕ УРУЧЕВА ЧАПКЪНОВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 77 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "ДАНИ 91" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР ЯНКОВ ПАРАСКОВ

C

Издържал

1

2

ДИМИТЪР ИВАНОВ КУКОВ

C

Издържал

1

3

ВАНЧО СПАСЕВСКИ

C

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

4

ДЕЯН СТОЯНОВ

C+E

Издържал

3

5

ЙОРДАНЧО ЦОНЕВ

C

Издържал

2

6

РАДОСТИНА ЯНЕВА ПЕТРОВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 78 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ДАНИ 91" ООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРУМ ИВАНОВ КАДИЙСКИ

B

Издържал

1

2

ЕМИЛИЯ АНДОНОВА ТУНОВА

B

Издържал

1

3

ВЕЛИК АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ

C+E

Издържал

2

4

СТОЯН АНДОНОВ ПЕТРОВ

C

Издържал

1

5

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

6

ИВАН АПОСТОЛОВ ПЕТКОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 79 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. "МИГ АУТО" ООД

5. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

6. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КОСТАДИН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

B

Неиздържал

1

2

ИЛИАНА ДИМИТРОВА ЧОРБАДЖИЙСКА

B

Издържал

2

3

АТИДЖЕ АЛИ КАМБЕРОВА

B

Неиздържал

3

4

МИХАЕЛА АНГЕЛОВА МИЛЧЕВА

B

Неиздържал

4

5

ГЕРГАНА ХРИСТОВА ТУМБЕВА

B

Издържал

5

6

АИДА КРАСИМИРОВА МИТЕВА

B

Неиздържал

6

7

АВУШКА АБДИ ХАХНЬОВА

B

Издържал

3

8

ИВА ДИМИТРОВА ЮРУКОВА

B

Неиздържал

6

9

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА КАФЕДЖИЕВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 80 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

4. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ РАДОСЛАВОВ ВЕТИН

B

Издържал

1

2

СЛАВИ РАДОСЛАВОВ ВЕТИН

B

Издържал

1

3

АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

1

4

АНИТА ГЕОРГИЕВА МИТОВА

B

Неиздържал

2

5

ПЕТЪР ЯВОРОВ ПОПОВ

B

Неиздържал

3

6

ФИЛИП ГЕРАСИМОВ БОГДАНСКИ

B+E

Издържал

4

7

СТЕФАНИ СПАСОВА ИЛИЕВА

B

Издържал

3

8

ДЕЛЧЕ АЛЕКСОВ

C+E

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 81 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "САХАРА ТУРС" ЕООД

2. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

3. "ДИРЕКОВ" ЕООД

4. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

5. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

6. "ЕЛ АУТО-60" ООД

7. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НАШИДЕ ДЖАВАТОВА ЮЗЕКЧИЕВА

B

Издържал

1

2

РОСЕН АЛЕКСЕЕВ САФИЕВ

C

Издържал

2

3

ФАТМЕ МОХАМЕДОВА ИБИШЕВА

B

Издържал

1

4

ТОДОР МИХАЙЛОВ АГОВ

C

Издържал

3

5

ЗДРАВКО ВЕНЦИСЛАВОВ ИНКОВ

B

Издържал

4

6

ДЖЕМАЛ ДЖЕМАЛ ГУРДАЛ

C

Издържал

5

7

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ АЛЕКСАНДРОВ

B

Издържал

6

8

ВИКТОР ВАЛЕРИЕВ МИХАЙЛОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 82 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА КЕКОВА

B

Неиздържал

1

2

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ

B

Издържал

1

3

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА САКАЛИЕВА

B

Издържал

1

4

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ КУТОВ

C+E

Неиздържал

2

5

ГЕРГАНА ТОШКОВА ВЛАХОВА

B

Издържал

2

6

АТАНАС ИВАНОВ ПЪРНАРЕВ

C+E

Издържал

2

7

ТРИФОН ДИМИТРОВ СИМИТЧИЕВ

C

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 83 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "СБ-АУТО" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

4. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

6. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АДИЛЕ МУСТАФА БУКОВЯН

B

Издържал

1

2

НЕРИМАН БЮЛЕНТ ЧАУШЕВА

B

Издържал

2

3

ИБРАИМ ИБРАИМОВ ПОЮКОВ

B

Издържал

3

4

ФАТМЕ МЕХМЕД КЪПО

B

Издържал

1

5

ЕДРИЯН ФИКРЕТОВ ШАМОВ

B

Издържал

4

6

СТЕФАН КРАСИМИРОВ БАДЕВ

B

Издържал

5

7

РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ БАЛЕВ

C

Издържал

6

Бургас

ПРОТОКОЛ № 62 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

2. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

3. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "ТОНИ - 71" ЕООД

7. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИНА МАТЕЕВА ЯНЕВА

B

Издържал

1

2

ВАСИСЛАВ ДИМИТРОВ ДАМЕНЛИЕВ

B

Издържал

2

3

МЕХМЕД ИСМЕТ ХАЙРУЛА

B+E

Издържал

3

4

РУСКА ПЛАМЕНОВА ФОТЕВА

B

Неиздържал

4

5

ГАБРИЕЛА ХРИСТОВА ГОЦКОВА

B

Издържал

5

6

МАРИЯН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

C

Издържал

6

7

ЗЛАТКО ТОДОРОВ ПОЛОНОВ

C

Издържал

7

8

АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ДИМОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 63 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АВТО АС - 1" ООД

2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

4. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

5. "АВТОДИСК" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАЛИЦА НИКОЛАЕВА БЕНЧЕВА

B

Издържал

1

2

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ КОЛЕВ

C+E

Издържал

2

3

НЕДЕЛЧО ДРАГАНОВ ЧАНЕВ

C

Издържал

3

4

СРЕБРА ХАСАНОВА ДЕЛИАДАМОВА

B

Неиздържал

1

5

БЕДРИЕ ИБРЯМ ЮСЕИН

B

Неиздържал

1

6

НАЗИЛЕ АХМЕД МУСА

B

Издържал

4

7

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВА ЯНЧЕВА

B

Издържал

1

8

НИКОЛ ДИМОВА МАРИНЧЕВА

B

Неиздържал

5

9

ДОБРИН СТОЯНОВ ГОДЕВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 65 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "АВТО ШАНС 77" ООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

4. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛЕН СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ

C+E

Издържал

1

2

ДЕСИМИР ГОСПОДИНОВ ГЕНЧЕВ

C+E

Издържал

1

3

СЕБАХАТ МЕХМЕД АПТРАМАН

B

Неиздържал

2

4

АРМЕН АРТУР АКОПЯН

B

Издържал

3

5

ПОЛИНА ТЕОДОРОВА КОРЕСТИЛОВА

B

Издържал

3

6

СТЕЛА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

3

7

СИЯНА КРАСИМИРОВА КРЪСТЕВА

B

Издържал

3

8

МАРТИН ПЕЕВ МЕРДЖАНОВ

B

Издържал

4

Варна

ПРОТОКОЛ № 78 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

2. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

3. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД

4. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

5. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

6. "ФЕРОМАКС - М" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕСИСЛАВА КРАСИМИРОВА РУСЕВА

B

Неиздържал

1

2

ДИАНА ДИМИТРОВА БУСЕРСКА

B

Издържал

2

3

ДАНИЕЛ АНДОНОВ АТАНАСОВ

B

Издържал

3

4

МАРТИНА ЖИВКОВА АПОСТОЛОВА

B

Неиздържал

4

5

ИВЕЛИНА ПЕНЧЕВА БАНЧЕВА

B

Неиздържал

5

6

МАРИЯНА КРЪСТЕВА КОЛЕВА

B

Издържал

5

7

ВАСИЛ ПЛАМЕНОВ ТОДОРОВ

B

Неиздържал

6

8

СРЕБРЕН СВЕТЛОМИРОВ НИКОЛОВ

B

Неиздържал

6

9

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 79 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ

1. "ЦАНЕВ 0001" ООД

2. "ПРИЗМА 56" ЕООД

3. "ЖЕЙНОВ И СИЕ 1" ООД

4. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИЯН ЯНКОВ МИРЧЕВ

B

Издържал

1

2

РУСКА ЯНЕВА ДЕЧЕВА

B

Неиздържал

2

3

ДАРИЯ КИРИЛОВА КИРОВА

B

Издържал

3

4

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ЦВЕТКОВ

B

Издържал

4

5

ИВЕЛИН МЛАДЕНОВ НЕДЯЛКОВ

B

Издържал

3

6

СТАНЧО СИМЕОНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 80 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ

1. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

2. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

3. "АВТО ЕЛИТ 12" ООД

4. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

5. "МАРЧЕЛИ" ЕООД

6. "АШ - ОВЕЧ" ООД

7. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КУРЕПОВ ДАНИИЛ

B

Издържал

1

2

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДОБРЕВ

C+E

Неиздържал

2

3

ЙОАН ЙОРДАНОВ НИКОЛАЕВ

B

Издържал

3

4

ТЕОДОРА РУМЕНОВА МАГЕРОВА

B

Издържал

4

5

ПОЛИНА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

5

6

РАДОСЛАВ ДИМОВ МОЧЕВ

B

Издържал

6

7

ИВА ТОДОРОВА РУСЕВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 81 / 12.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС