11.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 63 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

5. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЯНКА ИВАНОВА СТОЙКОВА

B

Издържал

1

2

ШУКРИ НУРОЛ КЪРДЖАЛИ

B

Издържал

2

3

КРЪСТАНКА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

3

4

ВАЙДИЕ АДЕМ КАРАХАЛИЛ

B

Издържал

2

5

ЮСУФ МУСА ШУТЕВ

B

Неиздържал

4

6

АЛИ МУСТАФА БИЛЬОВ

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 64 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

5. "ЕКСПРЕС - В" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХАСАН ХЮСЕИН ХЪЙРОЛА

B

Издържал

1

2

ИЛИЯН ПАВЛИНОВ ЧЕРВИЛОВ

B

Издържал

2

3

БОЯН ЗДРАВКОВ БЕШИНСКИ

C

Издържал

3

4

ИЛИЯ БОРИСЛАВОВ СИМОНСКИ

C+E

Издържал

3

5

КАЛОЯН ИЛИЕВ КАРАДАКОВ

C

Издържал

4

6

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ МИЛАНОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 65 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

2. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

3. "ГЕРГИНИН" ЕООД

4. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

5. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН БЛАГОЕВ НАЗЪРОВ

B

Неиздържал

1

2

ТОДОР ХРИСТОВ ГОГУЛЕВ

B

Издържал

2

3

НАСКО ДИМИТРИНОВ ИЛИЕВ

B

Издържал

1

4

АСПАРУХ ГЕОРГИЕВ ЙОСИФОВ

D

Издържал

3

5

КРАСИМИРА ДИМИТРОВА МАНОВА

B

Издържал

4

6

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ФИЛАТОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 66 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ"

2. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ОДИСЕЙ САШОВ ИВАЙЛОВ

B

Неиздържал

1

2

ГЕОРГИ БОГДАНОВ ВЕЛЮШКИ

D

Издържал

2

3

РОСЕН ДИМИТРОВ ПОЮКЛИЕВ

B

Издържал

1

4

ДЖЕМАЛ САБРИ ДУРЛЬОВ

B

Издържал

3

5

ИСМАИЛ МЕХМЕД АХМЕД

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 67 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР АСЕНОВ КУНГАЛОВ

B

Издържал

1

2

КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ДАКОВ

C

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДАР НИКОЛОВСКИ

C

Неиздържал

3

4

КРИСТИЯН СТОИМЕНОВСКИ

D

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 68 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. "МИГ АУТО" ООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

5. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

6. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

7. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

8. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН МАРИНОВ АПОСТОЛОВ

B

Неиздържал

1

2

КРИСТИЯН СИМЕОНОВ СТОЕВ

B

Неиздържал

2

3

СЕВИНЧ СЮЛЕЙМАНОВА СЕГМЕНОВА

B

Неиздържал

3

4

ВЕНЕСА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

4

5

ГЕОРГИ СЛАВЕВ КОСТАДИНОВ

C+E

Издържал

5

6

СИМЕОН ПЕТРОВ АНДОНОВ

B

Неиздържал

6

7

ГЕОРГИ МАРИНОВ ЗОТЕВ

B

Неиздържал

7

8

ЮЛИЯНА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 69 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИЯ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

C+E

Издържал

1

2

РЕФАТ РЕФАТ ШОЛЬОВ

C+E

Издържал

1

3

АХМЕД ФЕЙЗИ АЗИС

C

Издържал

1

4

ИВАН ГЕОРГИЕВ МАЛЧЕВ

B

Неиздържал

2

5

МУСТАФА САЛИХ БОДЕВ

B

Издържал

3

6

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВ БЕЛЧЕВ

C+E

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 70 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

2. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

3. "ДИРЕКОВ" ЕООД

4. "САХАРА ТУРС" ЕООД

5. "ЕЛ АУТО-60" ООД

6. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

7. ''ВЪЛЧЕВ АУТО - НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ'' ЕООД

8. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИБЕЛ ШУКРИЕВА ЛАСКОВА

B

Издържал

1

2

МИЛЕНА ВИКТОРОВА ДЖАМБАЗОВА

B

Издържал

2

3

ИБРАХИМ ИСМАИЛ УРУЧ

B+E

Издържал

3

4

ФАТМЕ ИСМАИЛ ЦУНГОВА

B

Издържал

4

5

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА КОНГАРОВА

B

Издържал

5

6

СТЕФАН ВЛАДОВ УЧКОВ

B

Издържал

6

7

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПОПОВ

B

Издържал

7

8

ИЛИЯНА ВЛАДОВА ДЖАЛЕВА

B

Неиздържал

6

9

АЛИОСМАН АСАНОВ ДЖИКАРОВ

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 71 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АСАН АХМЕДОВ БЕКИРОВ

B

Неиздържал

1

2

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ БОГДАНОВ

B

Издържал

2

3

СЕРГЕЙ АЛБЕНОВ МИХАЙЛОВ

B

Неиздържал

3

4

ОРХАН ИБРАХИМ ДАРАКЧИ

B

Издържал

3

5

РЮКЮШ ФААТОВА ИМАМОВА

B

Неиздържал

4

6

ЗЕЙНЕП АСАН НИЗАМ

B

Издържал

3

7

ФЕРИЗЕ АЛБЕНОВА БОШНАКОВА

B

Издържал

1

8

АДИЛ САБАТИНОВ КАРААЛИЕВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 72 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛИЛ АХМЕДОВ КАЧАНОВ

C+E

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

ТАИП МУСА ПЕЛТЕК

C

Неиздържал

1

3

АРТУР АРТУРОВ СПИРИЕВ

B

Издържал

2

4

ГЮЛЗАРА ЕРДУАН МУСЛИ

B

Издържал

2

5

ХЮСЕИН САЛИХ ДУРЛЬОВ

C+E

Неиздържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 55 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

2. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

3. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

4. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

5. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

6. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

7. "АПОЛИС А.А." ЕООД

8. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА КАЙРЯКОВА

B

Издържал

1

2

ЛЮБЕН МИЛЧЕВ ХРИСТОВ

B

Неиздържал

2

3

АХМЕД МУСТАФА КАРАМАХМУД

C

Издържал

3

4

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗЕВА

B

Издържал

4

5

ХАСАН МЕХМЕД ОСМАН

B

Издържал

5

6

СМАИЛ ХЮСЕИН СМАИЛ

B

Издържал

6

7

НЕВЕН РОСЕНОВ СЪБЕВ

C+E

Издържал

7

8

СТЕФАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

D

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 56 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

6. "АВТОДИСК" ЕООД

7. "АВТОДИСК" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙКОВ

B

Издържал

1

2

СТЕФАН ГАНЧЕВ АТАНАСОВ

B

Неиздържал

2

3

КЕРИМЕ ХАЛИЛ САМИ

B

Неиздържал

3

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

4

ВЯРА ЯНКОВА ЛАМБОВА

B

Неиздържал

4

5

ИЛИЯ ДРАГАНОВ ДРАГАНОВ

C+E

Издържал

5

6

СТОЯН НАСКОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

6

7

ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ПЕТКОВ

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 57 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАБИЕ ОСМАН ХЮСЕИН

B

Издържал

1

2

ХАЛИМЕ МЕХМЕД КАДИР

B

Издържал

2

3

АДИЛЕ МЕХМЕД ХАСАН

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

ГЮЛШЕН ХАЛИЛ КЪРШЕВА

B

Издържал

1

5

ФАТМЕ ИСУФ СМАИЛ

B

Издържал

1

6

НАЭИФЕ АДЕМ ХАСАН

B

Неиздържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

7

СОНЕР РУЖДИ АХМЕД

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 58 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

3. "ТОНИ - 71" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "МАРИСА" ЕООД

6. "АВТОДИСК" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕРИМАН МЕХМЕД ХЮСЕИН

B

Неиздържал

1

2

МИТКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

2

3

ДАНАИЛ САШЕВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

4

ТЕОДОР ПЕТРОВ ДЕНКОВ

D

Издържал

3

5

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

4

6

СТЕЛА КЪНЧЕВА ДОНЧЕВА

B

Неиздържал

5

7

МИНКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 59 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "АВТО ШАНС 77" ООД

2. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

5. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

6. "АВТО АС - 1" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОДОР ХРИСТОВ ИЛКОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

ПЕТЪР МИРОСЛАВОВ ТОДОРОВ

B

2

ГРЕШНО ЕГН В ПРОТОКОЛА, ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА, НЕДОПУСНАТ

3

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КАРАГЬОЗОВ

B

Издържал

3

4

СИМОНА МИНЧЕВА ВЛАДИКОВА

B

Издържал

3

5

АХМЕД МЕДЖИТ АХМЕД

B

Издържал

4

6

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ ДУНАЕВ

B

Неиздържал

5

7

РЕДЖЕБ МУСТАФА ДЕЛИОЛУ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 60 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНЬО КРАСИМИРОВ РУСЧЕВ

1. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТЕЛИ ПЕТКОВА ВЕЛИКОВА

B

Издържал

1

2

ЯНИ ЦВЕТАНОВ СЪЗАНОВ

A1

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

ГАБРИЕЛА ПАВЛОВА ВАСИЛЕВА

B

Неиздържал

1

4

ВИКТОР АНТОНОВ АСЕНОВ

B

Неиздържал

1

5

НИКОЛАЙ МИТКОВ ТРИФОНОВ

B

Издържал

3

6

НЕДЯЛКА МАРИНОВА АСЕНОВА

B

Издържал

3

7

ХРИСТИНА АТАНАСОВА ХРИСТОВА

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 61 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ

D

Издържал

1

2

СЕЛВЕР ХАСАН МЕХМЕД

C+E

Издържал

1

3

ИБРЯМ АХМЕД МЕХМЕД

C+E

Издържал

1

4

АНТОН ЗАПРЯНОВ ИЛИЕВ

D

Издържал

1

5

ЯНЧО ИВАНОВ МОМЧИЛОВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 64 / 11.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

2. "АВТОДИСК" ЕООД

3. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

4. "ЕМИ - КАР" ЕООД

5. "МАРИНА - Т" ЕООД

6. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

7. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

8. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИХАЕЛА КИРИЛОВА САМАРДЖИЕВА

B

Неиздържал

1

2

ТРАЯН СТОЯНОВ МАРИНОВ

B

Издържал

2

3

СТАНКА КРЪСТЕВА КРЪСТЕВА

B

Неиздържал

1

4

МИЛАНА ГЕНОВА НЕДЯЛКОВА

B

Издържал

3

5

ХАБИБЕ ТАХИР ХЮСЕИН

B

Неиздържал

1

6

ЙОЗКАН ЮСУФОВ ШАБАНОВ

B

Издържал

4

7

МИРОСЛАВ ЯНИКОВ МАНИКОВ

B

Неиздържал

5