10.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 53 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. "ЕКСПРЕС - В" ООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАМЕН МОМЧИЛОВ ВАКЛЬОВ

B

Издържал

1

2

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛЕАВА

B

Издържал

1

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

3

КРЪСТАНКА ИЛИЕВА КОСТАДИНОВА

B

Неиздържал

1

4

ДЕСИСЛАВА РОСЕНОВА ГЪЛЪБОВА

B

Издържал

2

5

НИКОЛАЙ БОРИСЛАВОВ ДЖУПАНОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 54 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ"

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

5. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

C

Издържал

1

2

САЛИХ ЮСЕИНОВ ЦРЪНЧЕНОВ

B

Издържал

2

3

АТИДЖЕ МУСТАФА БОДЕВА

B

Неиздържал

3

4

СНЕЖАНА ИВАНОВА ГОЧЕВА

B

Издържал

4

5

КРАСИМИР ВАЛЕНТИНОВ ТАШКОВ

C

Неиздържал

5

6

АНТОНИНА АТАНАСОВА НЕКОЛОВА

B

Неиздържал

3

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 55 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

4. "МИСЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАЛЕНТИНА АТАНАСОВА НЕШЕВА

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

АНТОНИО ФИЛКОВ СМИЛКОВ

C

Издържал

2

3

ГЕРГАНА АТАНАСОВА ПАВЛОВА

B

Издържал

3

4

ЛИДИЯ ИЛИЕВА ВЪЛЧЕВА

B

Издържал

4

5

АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАРИНСКИ

B

Издържал

3

6

ВАЛЕНТИНА ДИМИТРОВА КУПАЛИЕВА

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 56 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

2. "СБ-АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КЕЙХАН ХАЛИЛОВ ТОПОВ

B

Издържал

1

2

МЕХМЕД ИБРАХИМ МЕХМЕД

C

Издържал

1

3

СИБЕЛ ЕЛХАНОВА БАШОВА

B

Издържал

1

4

ЕРОЛ РАДОСЛАВОВ СЕМЕРДЖИЕВ

B

Неиздържал

2

5

ВАЙДЕ АХМЕД КАДИ

B

Издържал

2

6

МУИСЕЙ КРАСИМИРОВ АЙДАРОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 57 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

2. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

3. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

4. "ГЕРГИНИН" ЕООД

5. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАЛОЯН ИЛИЕВ КАРАДАКОВ

C

Неиздържал

1

2

ЦВЕТАН ИВАНОВ АНАСТАСОВ

D

Издържал

2

3

РОБЕРТ МИНЕВ

C

Издържал

3

4

ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВ БЕЛЧЕВ

C+E

Издържал

4

5

МАРИН КРАСИМИРОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

1

6

ВЕРОНИКА СТОЯНОВА ЕФРЕМОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 58 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "СБ-АУТО" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНИФЕ МЕХМЕД АЯН

B

Издържал

1

2

АНИФЕ ЮСУФ БЕКТАШ

B

Издържал

1

3

ВАНЬО ВИКТОРОВ ГРОЗДАНСКИ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ, ЧЛ. 157

4

ХАИРИДИН БАКИ САКАЛИ

B

Издържал

1

5

ИБРАХИМ ШАБАН БАБЕЧКИ

B

Издържал

1

6

ДАНИЕЛ ЕМИЛОВ ДИНКОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 59 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

2. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

3. "МИСЕВ" ЕООД

4. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МАШИНОСТРОЕНЕ

5. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

6. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

7. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДАНИЕЛ ИВАНОВ КИТАНОВ

B

Издържал

1

2

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЧИВИЕВА

B

Неиздържал

2

3

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ШАРЛАНОВ

B

Издържал

3

4

ЗОЯ СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА

B

Издържал

2

5

ВАЙДЕ МЕХМЕД ИБРАХИМ

B

Неиздържал

4

6

МИЛЕН ЯНКОВ СТОЕВ

B

Неиздържал

5

7

АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ БОРИСОВ

B

Неиздържал

6

8

ДАЯН ИВАНОВ МЛАДЕНОВ

B

Неявил се

7

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 60 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

2. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

3. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

4. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

5. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

6. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

7. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРТИН ВЪЛЧЕВ ТОДОРОВ

B

Издържал

1

2

АНДОН АЛЕКСАНДРОВ ГУЩЕРОВ

B

Издържал

2

3

МАРИЯ ИВАНОВА МАНОЛЧЕВА

B

Неиздържал

3

4

БИСТРА ГЕОРГИЕВА ДЕБРЕНЛИЕВА

B

Неиздържал

4

5

ОГНЯН АЛЕКСИЕВ АСЕНОВ

B

Издържал

5

6

ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТОЕВ

C

Издържал

6

7

ЗДРАВКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 61 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ БОГДАНОВ ВЕЛЮШКИ

C+E

Издържал

1

2

КОСТАДИН СТЕФАНОВ ДАВИДОВ

C+E

Издържал

1

3

ИЛИЯ СТОЯНОВ АТАНАСОВ

C+E

Неиздържал

1

4

ЕМИЛ ДРАГАНОВ ОГНЯНОВ

D

Издържал

1

5

МАРИО КИРИЛОВ УЛЯНОВ

B+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 62 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОВ

C

Издържал

1

2

МАРИЯНА ГЕОРГИЕВА КОЗЕРИНОВА

B

Издържал

2

3

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

4

МИЛА ИВАНОВА ЧАКИНСКА

B

Неиздържал

1

5

ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

C

Издържал

1

6

КОСТАДИН ИВАНОВ КОСТОВ

B

Издържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 45 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ТОНИ - 71" ЕООД

2. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

3. "МАРИНА - Т" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

6. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

7. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАДОСЛАВ ЙОРДАНОВ ЗЛАТЕВ

B

Издържал

1

2

РАМАДАН РОЗАЛИНОВ МИХАЙЛОВ

B

Неиздържал

1

3

ТЕОДОРА ГЕОРГИЕВА ПАВЛОВА

B

Издържал

2

4

ЛИЛЯНА ДРАГАНОВА ХАРДАЛОВА

B

Издържал

3

5

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ СТАНЧЕВ

B

Издържал

4

6

ГЮРСЕЛ КЕРИМ КОДЖААХМЕД

C

Издържал

5

7

ЯНИ АЛЬОШЕВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

6

8

КАЛОЯН СТЕФАНОВ РАЙКОВСКИ

C+E

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 46 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

2. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

3. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ ИВАНОВА ДОЙЧЕВА

B

Неиздържал

1

2

ЕРОЛ БИЛЯЛ ОСМАН

C+E

Издържал

2

3

ЕМНЕ ФИКРЕТ АДИЛ

B

Издържал

1

4

ТАМЕР ЮЛИЯНОВ ТЕРЗИЕВ

B

Издържал

2

5

НИКОЛА ПЕНЕВ МЕЧКОВ

B

Издържал

1

6

ВАЛЕНТИНА ЙОРДАНОВА СТОЙЧЕВА

B

Издържал

3

7

МИНДО ЙОРДАНОВ ЧОБАНОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 47 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТОИНС - 4" ООД

2. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

3. "АВТОИНС - 4" ООД

4. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

5. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

6. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРЪСТИНА АНГЕЛОВА БАКАЛОВА

B

Издържал

1

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

2

ЛЯТИФ АХМЕД АХМЕД

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

КРИСТИНА СТАЛЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

1

4

СИЛВИЯ ДОНЧЕВА СЕМЕРДЖИЕВА

B

Издържал

3

5

ДИНЧЕР ОСМАН ОСМАН

B

Издържал

4

6

НЕДЕЛЧО АТАНАСОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

5

7

ДЕНИС РАМАДАН ХАСАН

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 48 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТОДИСК" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "АВТОИНС - 4" ООД

4. "АВТОИНС - 4" ООД

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

7. "ТОНИ - 71" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЪЧЕЗАР КРЪСТЕВ ЛОЗЕВ

C

Издържал

1

2

РОСИЦА РОСЕВА СПАСОВА

B

Издържал

2

3

ПЛАМЕНА ХРИСТОВА ИВАНОВА

B

Издържал

3

4

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ ГАЙДАРДЖИЕВ

B

Издържал

4

5

АСЕН ЮРИЕВ ПЕХЛИВАНОВ

B

Издържал

5

6

МИЛЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

C

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

7

ТОДОР КЪНЧЕВ ТОДОРОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 49 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

3. "АВТО АС - 1" ООД

4. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИРОСЛАВ ЦЕНКОВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

2

ПОЛИНА ТЕОДОРОВА КОРЕСТИЛОВА

B

Издържал

2

3

ПУНАР САНИЕ АХМЕД

B

Издържал

3

4

АЛЕКС КЕВОРК БЕДРОСЯН

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

5

МАРИН АНГЕЛОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

3

6

ТЕОДОРА ГАВРАИЛОВА ОНОВА

B

Издържал

2

7

ЖЕЛЯН СТОЯНОВ СТОЯНОВ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 50 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "КАТАЛИНА" ЕООД

2. "АВТО АС - 1" ООД

3. "ИВОНТИ" ЕООД

4. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДРА ДИМЧЕВА ГАНЕВА

B

Издържал

1

2

БОЯН ЛЮБЕНОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

2

3

НИКОЛАЙ СТАНКОВ МИТКОВ

B

Издържал

2

4

НЕЛИНА ИВАНОВА СТОЕВА

B

Издържал

2

5

КОЛЬО ПЕТКОВ ТАНЕВ

D

Издържал

3

6

КОНСТАНТИН ДРАГОМИРОВ ВЛАЕВ

C

Издържал

4

7

ЙОАН ВЕНЕЛИНОВ САВЕВ

B

1

НЕДОПУСНАТ

ПРОТОКОЛ № 51 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

4. "АВТОДИСК" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНГЕЛ ТОНЕВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

1

2

НЕФИСЕ ЮСЕИН ЕФЕНДИ

B

Издържал

2

3

НЕДРЕТ НЕДРЕТ ШАБАН

B

Издържал

2

4

ИВАН НИКОЛОВ БИНКОВ

B

Неиздържал

3

5

СОНЯ ИВАНОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

4

6

АТАНАСКА ХРИСТОВА ДАМЯНОВА

B

Неиздържал

2

7

ТЕОДОРА СТОЯНОВА ЧОМАКОВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 52 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

2. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

3. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

4. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

5. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НУРТЕН СМАИЛХАКЪ ХАМДИ

B

Издържал

1

2

ДЖЕМИЛЕ МЕХМЕД ХАМДИ

B

Издържал

1

3

ДОНКА БОГДАНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

2

4

РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ ФУРНАДЖИЕВ

B

Издържал

3

5

НИКОЛАЙ ИВАЙЛОВ ПОПОВ

B

Неиздържал

4

6

МАРИО СТАНИМИРОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

5

7

ЖЕЛЯЗКО ЯНКОВ МИТЕВ

C+E

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 54 / 10.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "АВТОИНС - 4" ООД

2. "ЕМИ - КАР" ЕООД

3. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ