09.02.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 262 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

2. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

3. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

4. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНДРИAНА КРАСИМИРОВА ПЕТРОВА

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

СТЕФАН АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

2

3

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

B

Издържал

3

4

ИЛИЯ НИКОЛОВ ЧАНКОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

5

МЕХМЕД МЕХМЕД ИЛАН

C+E

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 263 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МИГ АУТО" ООД

2. "ЕКСПРЕС - В" ООД

3. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

4. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

5. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИМОНА СТОЯНОВА ДАМЯНОВА

B

Издържал

1

2

ПАУЛИНА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ АНДРЕЕВ

B

Неиздържал

3

4

МАРИО АЛЕКСАНДРОВ БАЛТОВ

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

5

ГЕОРГИ ТОДОРОВ МАНОЛОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 264 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

2. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

4. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

5. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

6. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

1

2

ИВАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

D

Издържал

2

3

СУЗАН МЕХМЕДОВА БОЗУКОВА

B

Издържал

3

4

ФАТИМА АЗИСОВА КАВАЛОВА

B

Неиздържал

4

5

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ БОЙКОВ

B

Издържал

5

6

МИЛАН ЕВЛОГИЕВ ДЖИНГЬОЗОВ

C+E

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 265 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

4. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

5. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФЕЙЗИ МУСТАФОВ СИРАКОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

МЕТОДИ ТОМОВ КАЛЕЕВ

B

Неиздържал

2

3

ДОБРИ ВЕЛКОВ БАКАЛОВ

C+E

Издържал

3

4

СИЛВИО ЙОРДАНОВ БОЗДАНСКИ

B

Издържал

4

5

ИЗЕТ РУСЕВ ГАВАЗОВ

B

Издържал

5

6

МИХАИЛ КОНСТОНТИНОВ ГЕРГАНЧЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 266 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "САХАРА ТУРС" ЕООД

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

3. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

4. "САХАРА ТУРС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

САБРИЕ ФЕИМОВА ТАЛАМАНОВА

B

Издържал

1

2

ИЛИАН ЕМИЛОВ КАРААНГОВ

C+E

Издържал

2

3

БЛАГОЙ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

3

4

ПЕТЪР КРУМОВ ЧОТОВ

C+E

Издържал

2

5

КЪДРИ КЪДРИ КИЧУКОВ

B

Издържал

4

6

МИЛИЕ ОСМАН ОСМАН

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 267 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

4. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КИРИЛ ИЛИЕВ ПАНЕВ

C+E

Издържал

1

2

НАДЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

2

3

ЕЛЕНА ИВАНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

3

4

ВЛАТКО АНГЕЛОВ

C

Издържал

4

5

БОРЧЕ ДЖАДЖОВСКИ

C

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 268 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

2. "КОЦАКОВ" ЕООД

3. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

4. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

5. "МИГ АУТО" ООД

6. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАФИЕ МУСТАФА КАВУНСКА

B

Издържал

1

2

НЕДЖИЕ ИБРАХИМ МЕДАР

B

Издържал

2

3

БОРИСЛАВ ЛАЗАРОВ НИКОЛОВ

B

Неиздържал

3

4

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПЕПЕЛЕШЕВ

B

Издържал

4

5

АТИДЖЕ АСАНОВА СТАРКОВА

B

Издържал

4

6

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ФРЕНСКИ

B

Издържал

5

7

КРАСИМИР СВЕТОСЛАВОВ ЗОЙКОВ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 269 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ЧОБАН" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

5. "САХАРА ТУРС" ЕООД

6. "СБ-АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИМОНА МЛАДЕНОВА ДАНГУЛЕВА

B

Неиздържал

1

2

ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА АЛЕКСОВА

B

Издържал

2

3

ИВАН АПОСТОЛОВ ПЕТКОВ

B

Издържал

3

4

МИЛКО БИСЕРОВ БЕЛЬОВ

D

Неиздържал

4

5

АХМЕД АХМЕД СИРАК

B

Издържал

5

6

ФЕИМ МЕХМЕД ГУРДАЛ

B

Издържал

5

7

ИБРАХИМ ШАБАН БАБЕЧКИ

B

Издържал

6

8

ХАИРИДИН БАКИ САКАЛИ

B

Издържал

6

9

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ КАНАТОВ

C

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 270 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИСЛАВ НИКИТОВ СЮНЕТЧИЕВ

C+E

Издържал

1

2

ИЛИАС РЕДЖЕП ИБРАХИМ

C+E

Издържал

1

3

ПЕТЪР АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ

C

Неиздържал

1

4

ШУКРИ ШУКРИЕВ ОСМАНЧЕВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 271 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

2. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

3. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗЕЙНЕП МУСТАФА МАДЖИР

B

Издържал

1

2

МЕХМЕД ЛЕТИФОВ МОЛЛОВ

B

Неиздържал

2

3

СЕВИМА КЕМАЛОВА БАЛИЕВА

B

Неиздържал

2

4

ИВЕТ ОРХАНОВА ГЪРБЕВА

B

Издържал

2

5

ЮЗЕЙМЕ ИДРИЗОВА ДЖИКАРОВА

B

Неиздържал

2

6

ДАНИЕЛА АЛЕНОВА ДЕЛИЕВА

B

Неиздържал

3

7

ОРХАН АХМЕДОВ ШЕРИФОВ

B

Издържал

2

8

ПЕТЪР ЕМИЛОВ ПАВЛОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 272 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАФИЕ ДЖЕМАЛОВА ИНУЗОВА

B

Издържал

1

2

ВЕНЕЛИН РАЛИНОВ КУЙБИШЕВ

C

Издържал

1

3

ШУКРИ НУРОЛ КЪРДЖАЛИ

B

Неиздържал

1

4

АТИДЖЕ ШЕКИР АСАН

B

Издържал

2

5

КИМИЛЕ РЕФАТ БЛИЗНАКОВА

B

Издържал

1

6

ШАБАН ШАБАН ТУРЧИН

C

Издържал

1

7

БОРЯНА ИВАЙЛОВА МОЛЛОВА

B

Издържал

3

Бургас

ПРОТОКОЛ № 226 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. "АВТО ИСТА" ООД

4. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

6. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РЕЙХАН МЮСТАХИБ ДУРМУШ

C

Издържал

1

2

КРИСТИЯН НЕДЯЛКОВ КАРАВИДОВ

B

Издържал

2

3

ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ПЕРКОВА

B

Неиздържал

3

4

ВЛАДИСЛАВ МИЛЧЕВ КЪНЕВ

A

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

5

МИШО АТАНАСОВ МИЛКОВ

B

Издържал

5

6

АТАНАС КРАСИМИРОВ ТРИФОНОВ

B

Издържал

4

7

МАЯ ДИНКОВА ДИНЕВА

B

Издържал

6

8

СТЕФАН КОСТОВ ДИМИТРОВ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 228 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

2. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

3. "КАТАЛИНА" ЕООД

4. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

5. "МАРИНА - Т" ЕООД

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

7. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ОЛГА ОЛЕГОВНА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

1

2

ХАЙРУЛА БАЙРЯМАЛИ ХАЙРУЛА

C

Издържал

2

3

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ КУЗМОВ

C

Издържал

3

4

СИМЕОН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

B

Издържал

4

5

АЙЛИН РАСИМ РАСИМ

B

Неиздържал

4

6

ПЕТЯ ГОСПОДИНОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

5

7

ДОБРИ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

B

Издържал

6

8

АЛЕКСАНДЪР АНГЕЛОВ АЛТЪПАРМАКОВ

C+E

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 229 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СВЕТЛА ЯНЧЕВА БАХЧЕВАНОВА

B

Издържал

1

2

НЕФИСЕ ЮСЕИН ЕФЕНДИ

B

Издържал

2

3

АЙРУЛА ХАСАНОВ СОЛАКОВ

B

Неиздържал

3

4

СЕМРА МУСТАФА МУСТАФА

B

Неиздържал

4

5

ВЯРА ЯНКОВА ЛАМБОВА

B

Издържал

5

6

РОСИЦА РОСЕВА СПАСОВА

B

Неиздържал

1

7

ЯНУЛКА ГЕОРГИЕВА КИРИМОВА

B

Издържал

3

8

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ВЕЛИКОВА

B

Издържал

2

9

ИРИНА ИВАНОВА ТОМОВА

B

Издържал

6

10

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

7

Варна

ПРОТОКОЛ № 238 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА

1. "ВОЛАН" ЕООД

2. "ВОЛАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГАБРИЕЛ ВАНЬОВ ТРИФОНОВ

C

Неиздържал

1

2

ХРИСТО КИРЧЕВ ХРИСТОВ

C

Издържал

1

3

НИКОЛАЙ АРНАУДОВ АРНАУДОВ

C+E

Издържал

1

4

МИЛКО ДИМИТРОВ ДИМОВ

D

Издържал

2

5

ЛИЛИ СТАНИСЛАВОВА СТАНЧЕВА

B

Неиздържал

2

6

НИКОЛА ИЛИЕВ ЖЕЧЕВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 239 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ

1. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

2. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

3. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

4. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ РАДЕВ

B

Неиздържал

1

2

ДАВИД ИВАНОВ ТОНКОВ

C

Издържал

2

3

ВАЛЕНТИНА КРЪСТЕВА ВАЛЕНТИНОВА

B

Издържал

3

4

СИЛВИЯ АНДРЕЕВА ЧУЛЕВА

B

Издържал

3

5

ИВАЙЛО МИНКОВ ТРИФОНОВ

B

Неиздържал

4

6

МАРИЯ ГЕНЧЕВА СМИРНОВА

B

Неиздържал

3

7

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ГОЧЕВА

B

Издържал

3

8

ВАЛЕНТИН СВЕТОСЛАВОВ АВДЖИЕВ

B

Издържал

3

9

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 240 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "ВИКТОРИ - ВАРНА" ООД

2. "АВТО ЕЛИТ 12" ООД

3. "ЦАНЕВ 0001" ООД

4. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

5. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

6. "СИЛВИ - ИННС" ООД

7. "АВТО ЕЛИТ 12" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛИЦА МИЛЧЕВА ТОДОРОВА

B

Издържал

1

2

АЛЕКСАНДЪР ИВАЙЛОВ БОГДАНОВ

B

Издържал

2

3

ПЕТРА ПЛАМЕНОВА ХАРИЗАНОВА

B

Издържал

3

4

НИКОЛА СТОЯНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

4

5

МИЛИЦА КРАСИМИРОВА КИРИЛОВА

B

Издържал

5

6

ПЕТЪР МИЛЧЕВ НЕЧЕВ

B

Издържал

3

7

ИВЕЛИНА МИЛКОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

6

8

ВАЛЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА

B

Неиздържал

7

9

ЕМА ДЖИЙН ТОДОРОВ

B

Издържал

4

10

ТЕОДОР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 241 / 09.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

1. "ПРИЗМА 56" ЕООД

2. "ПРОФИ ДРАЙВ" ООД

3. "ЖЕЙНОВ И СИЕ 1" ООД

4. "АВТО - ТОП - СТАРТ" ООД

5. "ЖЕЙНОВИ - Д" ЕООД

6. "ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ