09.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 42 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

2. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "ДАНИ 91" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА

B

Издържал

1

2

СНЕЖАНА СТОЙЧЕВА МЕТОДИЕВА

B

Издържал

2

3

АТИДЖЕ РИЗОВА КОРЕНАРСКА

B

Издържал

3

4

СИМОНА ХРИСТОВА ТУДЖАРОВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 43 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

2. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

3. "ДИРЕКОВ" ЕООД

4. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИО АЛЕКСАНДРОВ БАЛТОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

МАГДАЛЕНА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

B

Издържал

2

3

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

C+E

Издържал

3

4

ТОДОР БЛАГОЕВ МАНУШКИН

C

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 44 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ" ЕООД

3. "ЕЛ АУТО-60" ООД

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

5. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

6. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МУСА АЛИШОВ МЕЛЬОВ

C+E

Издържал

1

2

АНТОН ДИМИТРОВ ТОШЕВ

B

Издържал

2

3

КРИСТИЯНА МАРИЯНОВА ЛОВКОВА

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

ИБРАИМ ИБРАИМОВ ПОЮКОВ

B

Издържал

4

5

ВИОЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

5

6

МАРТИН АСЕНОВ ЯХОВ

C

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 45 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА НАЙДЕНОВА

B

Издържал

1

2

ВИКТОР ВАЛЕРИЕВ МИХАЙЛОВ

B

Издържал

2

3

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ СПИРИЕВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 46 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "САХАРА ТУРС" ЕООД

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

3. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФЕИМ ФЕИМОВ ИНУЗОВ

B

Издържал

1

2

КИРИЛ ТОМОВ ЛАТОРЛИЕВ

C+E

Издържал

2

3

ИВАН БОРИСЛАВОВ КАЛИНСКИ

C+E

Издържал

3

4

ВАСИЛ НИКОЛОВ СТОЙЧЕВ

C+E

Издържал

3

5

АНАСТАСИЯ НАСКОВА МАНОЛОВА

B

Издържал

4

6

РУМЕН ВЛАДИМИРОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 47 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "ДАНИ 91" ООД

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. "САХАРА ТУРС" ЕООД

4. "САХАРА ТУРС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ НАСКОВСКИ

B

Издържал

1

2

САШО МИЛАНОВ МАДЖИРОВ

B

Издържал

2

3

ДЖЕМАЛ ДЖЕМАЛ БОШНАК

B

Неиздържал

3

4

РАДОСЛАВ ВЛАДКОВ ПЕТКОВ

B

Неиздържал

1

5

ФАТМЕ ДЖЕМАЛОВА ГУРДАЛ

B

Издържал

4

6

ФАТМЕ ФЕИМ КЬОЙБАШИЕВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 48 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

4. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

6. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИЯЗИ АЛИ ПАДАРЕВ

C

Издържал

1

2

ВЕНЕСА ОГНЯНОВА ЙОРДАНОВА

B

Неиздържал

2

3

МЕХМЕД ИБРАХИМ ВРАЧ

B

Неиздържал

3

4

ЦВЕТАНКА ЛЮБЕНОВА ПЕТАЧКА

B

Неиздържал

4

5

ВИКТОРИЯ СТОЯНОВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

5

6

МИХАЕЛА АНГЕЛОВА НИКУДИНСКА

B

Издържал

6

7

САЛИХ АЛИ ГЪРАЛИЙСКИ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 49 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. "МИГ АУТО" ООД

3. "ГЕРГИНИН" ЕООД

4. "ГЕРГИНИН" ЕООД

5. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЮСЕИН МЕХМЕДОВ ЕРУЧКИ

B

Издържал

1

2

АНДРИЯН ЯНИКОВ АНДРЕЕВ

B

Неиздържал

2

3

СТАНИСЛАВ СЛАВЧОВ ГРОЗДИН

C+E

Издържал

3

4

ФАТИМЕ АЛИ МЕЧКАРСКА

B

Издържал

4

5

ВЛАДИМИР ВОЛОДИЕВ КАРААБОВ

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 50 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

3. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕРГАНА ПАВЛОВА ВЛАДИМИРОВА

B

Издържал

1

2

СИМЕОН ИВАНОВ СПАСОВ

B

Издържал

1

3

СТОЯН ВЛАДИМИРОВ ЗЛАТКОВ

B

Издържал

2

4

ЛЮБОМИР ВАЛЕНТИНОВ БОГОЕВ

B

Издържал

1

5

МАРИЯН СТОЯНОВ БУХОВ

B

Издържал

1

6

ВИОЛИНА СЕРГЕЕВА АНЧОВА

B

Неиздържал

3

7

ЕМИЛИЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

3

8

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА КАРАМФИЛКОВА

B

Неиздържал

3

9

ЛОРА НИКОЛОВА КОЛИНА

B

Неиздържал

3

10

РОСИЦА ХРИСТОВА КАЛОЯНОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 51 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ШОПОВ

B

Издържал

1

2

ПЪРВОЛЕТА РАЙЧОВА ШИЛИГАРСКА

B

Неиздържал

2

3

ВАНЯ СТОИЛОВА ВАНГЕЛОВА

B

Издържал

3

4

СТЕФАН АСЕНОВ СТОЙОВ

B

Издържал

2

5

ГЬОРГИ ЛЕВТЕРОВ

D

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 52 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

2. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФРОСИНА ВАСИЛЕВА МЕТОДИЕВА

B

Издържал

1

2

ЕЛЕНА СТОЯНОВА ЧОЛАКОВА

B

Неиздържал

1

3

КРИСТИНА ИВАНОВА ТРАЯНОВА

B

Неиздържал

1

4

МАРИО НАСКОВ ШАЛАМАНОВ

B

Издържал

1

5

АНТОНИЯ ИВАНОВА РИЛСКА

B

Неиздържал

1

6

ФАБРИЦИО АЛЕКСАНДРОВ ШАЛАМАНОВ

B

Издържал

1

7

АНТОНИО НИКОЛАЕВ АНАСТАСОВ

B

Издържал

1

8

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

B

Издържал

2

9

ИСКРА ИВАНОВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

2

10

САШО СИМЕОНОВ ИЛИЕВ

B

Неиздържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 35 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

2. "ТОНИ - 71" ЕООД

3. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

4. "МАРИНА - Т" ЕООД

5. "АПОЛИС А.А." ЕООД

6. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗИЛЯ ОСМАН ЮСЕИН

B

Неиздържал

1

2

ДИМИТЪР АСЕНОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

1

3

ЗОРНИЦА ГЕОРГИЕВА ПОЛИМЕНОВА

B

Издържал

2

4

СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА СТАНЧЕВА

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

5

РАДОСЛАВА ВАСИЛЕВА СТОЙНОВА

B

Издържал

3

6

КРИСТИНА БОЖИДАРОВА ТОДОРЛИЕВА

B

Издържал

1

7

МИХАИЛ АТАНАСОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

4

8

КАЛОЯН КОЛЕВ КОЛЕВ

C+E

Издържал

5

9

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ ТЕОХАРОВ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 36 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. "МАРИСА" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

4. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

5. "ТОНИ - 71" ЕООД

6. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

7. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

8. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

9. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТКО ИВАНОВ ПЕТКОВ

B

Издържал

1

2

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ВЪЛКОВ

B

Издържал

2

3

ФАТМЕ ИСУФ ХАМЗА

B

Издържал

3

4

МАГЕД МОХАМЕД АБДЕЛХАМИД САЛЕХ

B

Издържал

2

5

ИЛИЯ СТАНИМИРОВ ИЛЧЕВ

B

Издържал

4

6

ДЕНКА РАДЕВА ТАНЕВА

B

Издържал

5

7

МИРЕНА БЛАГОЕВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

6

8

ВЕСЕЛИН ГРУДОВ ПЕТКОВ

B

Издържал

7

9

СИЛВИЯ НИКОЛАЕВА НЕДЕВА

B

Издържал

8

10

ТАЙБЕ АХМЕД АЛИ

B

Издържал

9

ПРОТОКОЛ № 37 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

1. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТОМИР НИКОЛАЕВ ГАТОВСКИ

C+E

Издържал

1

2

МИРЕЛА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

B

Издържал

2

3

СИНАН АДЕМ ХАЛИЛ

C

Издържал

1

4

МИТКО АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

B

Неиздържал

3

5

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

4

6

РАДОСТИНА НИКОЛАЕВА ДЮЛГЕРОВА

B

Издържал

5

7

СТЕФАН СТОЙНОВ БУРДЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 38 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

2. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

3. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

4. "ИВОНТИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХАЙРИЕ РАМАДАН РЕДЖЕБ

B

Издържал

1

2

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА МИНЧЕВА

B

Издържал

2

3

ЗЛАТКО ТОДОРОВ ПОЛОНОВ

C

Издържал

3

4

СТЕФКА АНГЕЛОВА АРАБАДЖИЕВА

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

5

ХРИСТО АСЕНОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

4

6

ЯНА СЛАВЧЕВА СЛАВИЛОВА

B

Неиздържал

3

7

ВЕДАТ ВЕХБИЕВ РУФАПОВ

B

Издържал

3

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 39 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

2. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

3. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "АВТОДИСК" ЕООД

6. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РУМЯНА АНДОНОВА ГАДЖЕВА

B

Неиздържал

1

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

2

МУРВЕТИН НЕДЖИБОВ ИСМАЙЛОВ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

НИКОЛАОС АТАНАСИОС НАЦИДИС

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

4

5

СТОЯН КИРЧЕВ АРАБОВ

B

Издържал

5

6

ВЛАДИСЛАВ КРУМОВ ПАВЛОВ

C+E

Издържал

6

7

ПЕТКО ДОНКОВ ФЕТФОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 40 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

1. "КАТАЛИНА" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

3. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

4. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

5. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

6. "АВТОДИСК" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

1

2

АПОСТОЛ СТОЯНОВ АПОСТОЛОВ

B

Издържал

2

3

ДОНКА СТОЯНОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

3

4

ЙОРДАН АПОСТОЛОВ ПЕРЕКЛИЕВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

5

ЗЛАТИ ПАВЛОВ БАХАРОВ

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

6

ЗИЙНЕБ МУСТАФА МУСТАФА

B

Издържал

5

7

САБРИНА ДОНКОВА АРАБОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 41 / 09.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ВЕЛИКОВ ДИМИТРОВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

2. "ЕМИ - КАР" ЕООД

3. "ИВОНТИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛЬО КАМЕЛИЕВ ЙОРДАНОВ

B

Неиздържал

1

2

БОРИСЛАВА КАЛЧЕВА ДИМОВА

B

Издържал

2

3

КРИСТИЯН ПЕТРОВ ДЕНКОВ

D

Издържал

1

4

ПЕТЪР НИКОЛОВ НЕДКОВ

B

Издържал

2

5

БОРИС АТАНАСОВ НИКОЛОВ

D

Издържал

3

6

БОЖАНКА ПЕТРОВА АТАНАСОВА-ГЕОРГОЕВА

B

Издържал