08.02.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 257 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КЯЗИМ СЮЛЕЙМАН МРЪЦОВ

C+E

Издържал

1

2

ИВАН ВАСИЛЕВ КОЛЕВ

C

Издържал

1

3

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ГЪРКОВ

B

Издържал

2

4

КАТЕРИНА КИРИЛОВА КОСТОВА

B

Неиздържал

2

5

КРИСТИЯН ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Неиздържал

1

6

КРЪСТЬО АСЕНОВ ПОЛИТОВ

C

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 258 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

5. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗДРАВКО КОСТАДИНОВ ТАРАНИНОВ

C+E

Издържал

1

2

НЕВСЕ ИБРАХИМ ДЕЛИЕВА

B

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДЪР МЕТОДИЕВ ЮНЧОВ

B

Издържал

3

4

БЛАГОЙ ГЕОРГИЕВ ОБИДИМСКИ

D

Неиздържал

4

5

ФЕРИДЕ МОХАРЕМ СЮЛЕЙМАН

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 259 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. "САХАРА ТУРС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛИНА НАУМОВА МОЛЛОВА

B

Неиздържал

1

2

АДИЛЕ ФАЗЛИ ХАДЖИ

B

Издържал

1

3

МУСТАФА МУСТАФА БЯЛК

B

Издържал

2

4

ЗАЙДЕ ФАИК ГАРИП

B

Неиздържал

1

5

ИСМАИЛ МЕХМЕД БОЮКЛИ

B

Издържал

1

6

ФАТМЕ ЦАНКОВА СТРАНДЖЕВА

B

Неиздържал

1

7

АТИЕ ОСМАНОВА ИБРОШЕВА

B

Издържал

1

8

ФИКРИЕ НААЗИМ ЛЮМАНКОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 260 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТАНЯ СТОЙЧЕВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

1

2

ТОМА ХРИСТОВ ДИМИТРУШЕВ

B

Неиздържал

1

3

АЗИЕ УРУЧЕВА ЧАПКЪНОВА

B

Издържал

2

4

МЕХМЕД АЛИЕВ ЗЕХИРОВ

C

Издържал

3

5

ИВЕЛИНА АТАНАСОВА ХАДЖИЕВА

B

Издържал

1

6

СУЗАНА ГЪЛЪБОВА КУЙБИШЕВА

B

Издържал

1

7

ЛЮБЕН БОРИСОВ ПАНДЕВ

C

Издържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 224 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АПОЛИС А.А." ЕООД

2. "КАТАЛИНА" ЕООД

3. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

4. "КСД-6"ООД

5. "АВТО ИСТА" ООД

6. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

7. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

8. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

9. "ЕМИ - КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ НЕНОВ

B

Издържал

1

2

ДОНИКА ПЕТКОВА ПЕТКОВА

B

Издържал

2

3

ДИМИТЪР ТОДОРОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

2

4

ДИМИТЪР АТАНАСОВ БАХЧЕВАНОВ

B

Издържал

3

5

ШАБАН РЕДВАН АЛИ

B

Издържал

4

6

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РАДОСЛАВОВ

B

Издържал

5

7

ЕЛИНА ЕМИЛОВА ТОХЧАЛИЕВА

B

Издържал

6

8

КРИСТИНА МИЛЕНОВА МУТАФОВА

B

Издържал

7

9

ТАМЕР ЮЛИЯНОВ ТЕРЗИЕВ

B

Издържал

8

10

АЛЕКСИ ИЛИЕВ ИВАНОВ

B

Издържал

9

ПРОТОКОЛ № 225 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ЕМИ - КАР" ЕООД

2. "АВТО АС - 1" ООД

3. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

4. ЕТ "КИРИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ"

5. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН ДЕЯНОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

1

2

КОЛЬО ИВАНОВ МАРИНОВ

B

Неиздържал

2

3

БЕДРИЕ ИБРЯМ ЮСЕИН

B

Издържал

2

4

ФАТМЕ ФИКРЕТ ЕБАЗИР

B

Издържал

3

5

ЕМИЛИЯН БОГДАНОВ ЙОРДАНОВ

B

Неиздържал

4

6

ТАНЯ ПЕНКОВА ВЕЛИКОВА

B

Издържал

3

7

СРЕБРА ХАСАНОВА ДЕЛИАДАМОВА

B

Издържал

2

8

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

C+E

Издържал

5

9

РОСИЦА ТОДОРОВА КОЛЕВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 227 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

2. "ИВОНТИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТО АНАСТАСОВ КЮЛБАСАНОВ

D

Издържал

1

2

ТОДОР ИВАНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

2

3

СТОИЛ КРЪСТЕВ ХРИСТОВ

D

Издържал

1

4

ЛИЛЯНА ДИМОВА КАЛПАКЧИЕВА

C

Издържал

1

5

ЙОРДАН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ

C+E

Издържал

1

6

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ

C+E

Издържал

1

Варна

ПРОТОКОЛ № 231 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ

1. "НЕШКО" ООД

2. "АВТО - ТОП - СТАРТ" ООД

3. "АВТО - ТОП - СТАРТ" ООД

4. "ТИМ ТРАНС - 13" ООД

5. "ТИМ ТРАНС - 13" ООД

6. "ФОРТУНА КРЮ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРТИНА ЕМИЛОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

1

2

ВИКТОРИЯ ВЕЛКОВА ВЕЛИКОВА

B

Неиздържал

2

3

ГЕРГАНА ИВАНОВА ДИМОВА

B

Издържал

3

4

МЕТИН НЕЗАТ МЮЩЕБА

B

Издържал

4

5

ИЛИНА ИЛКОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

2

6

ВИЛИЯН ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ

B

Издържал

4

7

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА

B

Неиздържал

4

8

ИВА ЕМИЛОВА ВАСИЛЕВА

B

Издържал

5

9

НИКОЛА НИКОЛОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

2

10

ОЛГА СТЕФАНОВА АНАСТАСОВА-КОСТАДИНОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 232 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИЯ ТОДОРОВА КЪРДЖИЛОВА

1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИС ВАСКОВ ВАСИЛЕВ

C

Издържал

1

2

ВАЛЕРИЯ СИМЕОНОВА ЗЛАТЕВА

B

Издържал

2

3

СЪЛЗИЦА ЗДРАВКОВА ДЕНЧЕВА

B

Издържал

1

4

СТОЯН МИРКОВ ПОПОВ

C+E

Издържал

1

5

МАРИЯ ИВАНОВА ТЪРНОВСКА

B

Издържал

1

6

ИЗЕЛ ВЕДАТ ЮМЕР

B

Издържал

2

7

ДАНИЕЛА ФИЛИПОВА ЩЕРЕВА

B

Издържал

1

8

ПЕТЪР БОРИСОВ ВЛАДИМИРОВ

B+E

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 233 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

1. "МИО - ТРАНС" ООД

2. "АВТОШКОЛА ВАЛЕК" ЕООД

3. "МТ ТРАВЕЛ" ООД

4. "МИО - ТРАНС" ООД

5. "ДРАЙВИНГ 777" ЕООД

6. "АВТОШКОЛА ВАЛЕК" ЕООД

7. "МИО - ТРАНС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАЛИНА ХРИСТОВА ЖЕЧЕВА

B

Издържал

1

2

ТЕОДОРА АНИБАЛИ ДАСКАЛОВА

B

Неиздържал

2

3

РАЛИЦА БИСЕРОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

3

4

МИХАЕЛ ФЛОРЕАНОВ ЕНЧЕВ

B

Неиздържал

4

5

РИЧИ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

5

6

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

6

7

АНИТА ВАСИЛЕВА ЧЕРКЕЗОВА

B

Издържал

6

8

ДЖОРДЖИО ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

3

9

НИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

6

10

МИХАЕЛА АТАНАСОВА АТАНАСОВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 234 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО "ЗЕМЯ"

2. "АВТО ЕЛИТ 12" ООД

3. "АШ - ОВЕЧ" ООД

4. "РЕНИ - 91" ЕООД

5. "АШ - ОВЕЧ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ОСМАН РАШИДОВ ОСМАНОВ

B

Издържал

1

2

ИВАН АТАНАСОВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

3

ДАРИНА ДИЯНОВА АЛЕКСИЕВА

B

Неиздържал

2

4

МАРИЯНА ГОСПОДИНОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

3

5

БОНКА ЦВЕТАНОВА КОСТОВА

B

Неиздържал

4

6

ГАБРИЕЛА ИЛИЕВА АТАНАСОВА

B

Издържал

3

7

ТОДОР ИВАНОВ ТОДОРОВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 235 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ

1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

2. "ФОРМУЛА 2007 - 1" ООД

3. "ЖЕЙНОВИ - Д" ЕООД

4. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

5. "М - В ТРАНС" ООД

6. "МИО - ТРАНС" ООД

7. "СИЛВИ - ИННС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕСИСЛАВА ВАНЬОВА АТАНАСОВА

B

Неиздържал

1

2

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

B

Издържал

2

3

ВИКТОР ВЛАДИМИРОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

3

4

АЛЕКСИ ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ

A

Издържал

4

5

ГАБРИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ИЛИЕВ

B

Неиздържал

2

6

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ

C

Издържал

3

7

ИЛИЯ НИКОЛЧЕВ СЛАВОВ

B

Издържал

5

8

АЛЕКС КОСТОВ АТАНАСОВ

B

Издържал

6

9

ИВЕЛИНА ДИМОВА МОМЧИЛОВА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 236 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "АШ - ОВЕЧ" ООД

2. "ФЕРОМАКС - М" ЕООД

3. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

4. "ЖЕЙНОВ И СИЕ 1" ООД

5. "РЕНИ - 91" ЕООД

6. "АШ - ОВЕЧ" ООД

7. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

8. "ЖЕЙНОВИ - Д" ЕООД

9. "ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОСДЖАН АЛЕФ ЙОСКАН

B

Издържал

1

2

НЕДА ТРИФОНОВА ТРИФОНОВА

B

Издържал

2

3

РАДОСЛАВ ДИЯНОВ МАРИНОВ

B

Неиздържал

3

4

АНГЕЛ РУМЕНОВ АЛЕКСИЕВ

B

Издържал

4

5

СИЛВИЯ ЕМИЛОВА РУМЕНОВА

B

Издържал

5

6

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАВЛОВ

B

Издържал

1

ЧЛ. 157

7

НИКОЛАЙ АНАТОЛЕВ НИКОЛАЕВ

B

Неиздържал

6

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

8

КРАСИМИР КИРИЛОВ ДОБРЕВ

B

Неиздържал

7

9

ПЛАМЕНА ТОДОРОВА МИТКОВА

B

Издържал

8

10

ЖИВКО ЮЛИЯНОВ ГАДЕВ

B

Неиздържал

3

11

КРИСТИАНА ИВАНОВА ИЛИЕВА

B

Издържал

9

ПРОТОКОЛ № 237 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "ЖЕЙНОВИ - Д" ЕООД

2. "СИЛВИ - ИННС" ООД

3. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

4. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

5. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

6. "СИЛВИ -  ИНСС" ООД

7. "ЕВРО КЛАС 007" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДАНА КИРИЛОВА КАМБУРОВА

B

Издържал

1

2

ДЕНИСЛАВ НЕДЯЛКОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

2

3

ВЛАДИСЛАВ ВИТАЛИЕВ СЕКРИЕРУ

B

Издържал

3

4

ЕЛЕНА СТАНИСЛАВОВА ЗЛАТЕВА

B

Издържал

4

5

ПЛАМЕН ИВАНОВ КАЛЧЕВ

C+E

Издържал

5

6

КАТЯ ДРАГАНОВА АНЧЕВА

B

Издържал

1

7

ФИЛИП СВЕТОСЛАВОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

2

8

НЕДЕЛЧО РУСКОВ ТАНЕВ

D

Издържал

6

9

ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

7

ЧЛ. 157

10

СТОЯН ИВАНОВ ДИМИТРОВ

D

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

11

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ КАТЕЛИЕВ

C

Издържал

6

Велико Търново

ПРОТОКОЛ № 148 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАРКОВ

1. "ДАНИКА - 91" ЕООД

2. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

3. "АВТО РЕФЛЕКС" ООД

4. "КИСЬОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МУСТАФА АЙДЪНОВ МУСТАФОВ

B

Издържал

1

2

МАРИН МИЛКОВ МАРИНОВ

Ткт

Неиздържал

2

3

СТАНИСЛАВ МИЛЧЕВ МЕЗЕВ

B

Неиздържал

3

4

ПЕТЪР НИКОЛОВ ДИМОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 149 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАРКОВ

1. "АВТОШКОЛА ОЛИМП" ЕООД

2. "СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ - 1" ООД

3. "СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ - 1" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАЛИН ЕВСТАТИЕВ АСЕНОВ

B

Неиздържал

1

2

МАРИЕТА ЙОРДАНОВА ГВОЗДИЕВА

B

Издържал

1

3

ВЕНЦИСЛАВА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

2

4

ГАНЧО АТАНАСОВ ЛЮЦКАНОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 150 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАРКОВ

1. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР" ЕООД

2. "АВТОШКОЛА КРИСТИНА" ЕООД

3. "АВТО РЕФЛЕКС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КОНСТАНТИН РОСЕНОВ РУСЕВ

B

Неиздържал

1

2

ДЕНИСЛАВ НИКОЛАЕВ КАРАИВАНОВ

B

Издържал

2

3

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ПОПЖЕЛЕВ

B

Неиздържал

3

4

ПЛАМЕН ЗДРАВКОВ БОРИСОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 151 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИСЛАВ ИВАНОВ МАРКОВ

1. "АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ" ООД

2. "АВТОШКОЛА ШОФЬОР" ЕООД

3. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИНА СВЕТЛОЗАРОВА СИМЕОНОВА

B

Издържал

1

2

КРАСИМИРА ИЛИЕВА ХРИСТОВА

B

Издържал

1

3

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

2

4

ИВАЙЛО ПЛАМЕНОВ БОРИСОВ

Ткт

Издържал

3

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 152 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

1. "АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ" ООД

2. "АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ" ООД

3. "АВТОШКОЛА СИЛВИАНА" ООД

4. "АВТОШКОЛА ОЛИМП" ЕООД

5. "АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ" ООД

6. "АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ" ООД

7. "ДАЯНА - 2004" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ МИТКОВ

B

Издържал

1

2

ИВАН ТОДОРОВ КОЦЕВ

B

Издържал

2

3

РОСТИСЛАВ ГЕОРГИЕВ НЕЙКОВ

B

Неиздържал

2

4

АНИТА РАДОСЛАВОВА ИВАНОВА

B

Издържал

2

5

ЯСМИН АЙДЪН КАСИМ

B

Издържал

3

6

ЙОРДАН НИКОЛАЕВ ЙОРДАНОВ

B

Издържал

4

7

ПОЛИКСЕНА РОСЕНОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

5

8

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

6

9

ДАНЧО ДРАГАНОВ ИВАНОВ

C

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 153 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖУРОВ

1. "ПЕТЪР ГЕЧЕВ - 2008" EООД

2. "АВТОШКОЛА СИЛВИАНА" ООД

3. "МИЛЕН АНГЕЛОВ" ООД

4. "АВТОШКОЛА СИЛВИАНА" ООД

5. "СТАРТ - 97" ООД

6. "ДАЯНА - 2004" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАДЯР РУМЕНОВА КОЮМДЖИЕВА

B

Неиздържал

1

2

РЕНЕТА ЛЮБЕНОВА ПАРИЖКОВА

B

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ЛЮЦКАНОВ

C

Издържал

3

4

ЕВГЕНИ ЕВГЕНИЕВ КАЛЧЕВ

B

Неиздържал

2

5

МАРИН СТЕФАНОВ КАХЪРКОВ

C

Издържал

4

6

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

C+E

Издържал

5

7

ЕЛИНА РОСЕНОВА АПОСТОЛОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 154 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ХРИСТОВ СТОЙКОВ

1. "АВТОШКОЛА КАМИНО" ООД

2. "ДАНИКА - 91" ЕООД

3. "СТРИМОНА - ЧЕРКЕЗОВИ - 1" ООД

4. "СТАРТ - ВТ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОСИЦА ДИМИТРОВА МАРИНОВА

B

Издържал

1

2

ВАСИЛ КОНСТАНТИНОВ ВЕЛЧЕВ

B

Неиздържал

2

3

ВАНЯ БОЯНОВА ЙОСИФОВА

B

Неиздържал

3

4

ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

5

ДЕАН ГИНЕВ ГИНЕВ

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

6

АТАНАСКА ГЕОРГИЕВА ЛЮЦКАНОВА

B

Издържал

1

7

РОСИЦА АСЕНОВА ВЕЛИЗАРОВА

B

Издържал

1

8

МАРИНЕЛА СТАЛИЯНОВА МАРИНОВА

B

Издържал

1

Видин

ПРОТОКОЛ № 92 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕНКО РАЙКОВ ПЕТКОВ

1. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД

2. ЕТ "РЕНЕТА - 89 - ГЕОРГИ БОРИСОВ"

3. "АВТОШКОЛА ЖИВАНКИН" ЕООД

4. "АВТОСТАРТ - ВЕЛИКИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТОМИР БОРИСЛАВОВ ВЕСЕЛИНОВ

D

Издържал

1

2

СВЕТОСЛАВ ДАНЧЕВ СЛАВЧЕВ

C+E

Издържал

2

3

МИТКО ПЕТРОВ СТОЯНОВ

B+E

Издържал

3

4

ТЕОДОР ПЛАМЕНОВ ВЪЛЧЕВ

C+E

Неиздържал

4

5

АЛЕКСАНДЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

B+E

Издържал

3

6

ЦВЕТИНА НИКОЛАЕВА НЕНОВА

C+E

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 93 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТРАХИЛ ГЕНКОВ ИВАНОВ

1. "ТАНЧО АСЕНОВ" ЕООД

2. "ВОФ ИНС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕЙВИД КРИСТИЯНОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

1

2

БОРИМИР АНАТОЛИЕВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

3

СТЕФАН ИВАЙЛОВ МЕТОДИЕВ

B

Издържал

2

4

ПЕТЪР НИКОЛАЕВ ТОДОРОВ

B

Неиздържал

2

Враца

ПРОТОКОЛ № 135 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖОРЖ АНДРЕЕВ ГЕОРГИЕВ

1. ''АВТО ШКОЛА'' ЕООД

2. ''АВТО ШКОЛА'' ЕООД

3. ''АВТО ШКОЛА'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СУЗАНА МИЛЧЕВА СЛАВКОВА

B

Издържал

1

2

ВЕНЕЛИН ХРИСТОВ ВЕНЧОВ

B

Издържал

2

3

КИРИЛ РУМЕНОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

1

4

МАРТИН МАРТИНОВ ЕФТИМОВ

B

Издържал

1

5

ЦВЕТЕЛИН ИЛИЕВ БОНОВ

B

Неиздържал

2

6

ЙОАНА ЛЮБОМИРОВА МИТОВА

B

Издържал

1

7

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА МИКОВА

B

Издържал

1

8

ДИЛЯН ЦВЕТКОВ ДЕНКОВ

D

Издържал

3

9

КРИСТИНА ЦВЕТОМИРОВА ПЕТКОВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 136 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТИХОМИР ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

1. "КИКАР - РС 2" ООД

2. "ДАНИКАР" ООД - КЛОН ЗВЕРИНО

3. "ДАНИКАР" ООД - КЛОН ЗВЕРИНО

4. "КИКАР - РС 2" ООД

5. "МАЦА - МВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕСИСЛАВ КИРИЛОВ МИХАЙЛОВ

B

Неиздържал

1

2

СТАНИСЛАВА НИКОЛАЕВА БОГДАНОВА

B

Издържал

2

3

НИКОЛЕТА СВЕТОЗАРОВА СТЕЕВА

B

Неиздържал

2

4

МИТКО ДОБРИНОВ КРЪСТЕВ

B

Издържал

3

5

СИМОНА ВЛАДИМИРОВА НЕВЛЕВА

B

Издържал

4

6

БИЛЯН ПАВЛИНОВ КАМЕНОВ

B

Издържал

2

7

ЦВЕТАН ПЕТКОВ ЦАКОВ

C+E

Издържал

5

Габрово

ПРОТОКОЛ № 65 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ

1. "ОПИДА 88" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕМО" ЕООД

3. "АВТО-ЕКСПЕРТ ГРУП" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИМЕОН СПАСОВ СПАСОВ

B

Неиздържал

1

2

ИВАЙЛО ИВОВ МИЛАНОВ

B

Неиздържал

2

3

ПЕТЯ ИВАЙЛОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

2

4

АЛЕКСАНДРА ДИКОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 66 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ

1. "ОПИДА 88" ЕООД

2. "ДЕСИТА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МОМЧИЛ МЛАДЕНОВ ПЕНЧЕВ

B

Издържал

1

2

ХРИСТО ВЕЛИКОВ ПЕРЧЕМЛИЕВ

C

Издържал

2

3

ИЛКАЙ ЕРДЖАН ИБРЯМ

B

Издържал

1

4

РАДОСЛАВ ИВАЙЛОВ ФИЛЕВ

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 67 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ

1. "ДЕСИТА" ЕООД

2. "ДЕСИТА" ЕООД

3. "АЛЕФАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИМИР СТЕФАНОВ СЪБЕВ

C+E

Издържал

1

2

ГЕОРГИ СТОИЛОВ МАВРЕВ

B

Издържал

2

3

РОСЕН НИКОЛОВ ЦАНКОВ

C

Издържал

1

4

АНГЕЛ МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 68 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОШКО ВАРЧЕВ ВАРЧЕВ

1. "СЕЛВИ ГРУП" ООД

2. "ОПИДА 88" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОАНА МИЛЧЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

1

2

СЕРДЖИНАЙ ГЮНАЙ МЕХМЕДАЛИ

B

Издържал

1

3

РАДИНКА МИТКОВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

2

4

МИРОСЛАВА МИРОСЛАВОВА МИХОВА

B

Издържал

1

Добрич

ПРОТОКОЛ № 143 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ СИМЕОНОВ ЙОРДАНОВ

1. "АВТОШКОЛА ПАНТЕЛЕЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Неиздържал

1

2

ВЕЖЕН ЕМИЛОВ ХАДЖИЕВ

C+E

Издържал

1

3

ДИМИТЪР ИВАНОВ АВГЕРИНОВ

C+E

Издържал

1

4

ГЕОРГИ МАРИНОВ ДИМОВ

C+E

Издържал

1

5

СВЕТЛИН ГАЛИНОВ СЛАВОВ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 144 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕФАН ДИМИТРОВ МИЛЕВ

1. "МИТИ 87 - ТС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАЙЛО ГАНЧЕВ ИВАНОВ

C+E

Издържал

1

2

КОЛЬО СТОЯНОВ СИМЕОНОВ

C+E

Издържал

1

3

МЕРСИН КЕМАЛ ИБРЯМ

C+E

Издържал

1

4

АСАН БИЛГИН ХАСАН

D

Издържал

1

5

СЕЗГИН СЕРВЕТОВ ВЕЛИЕВ

C+E

Издържал

1

Кърджали

ПРОТОКОЛ № 154 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАВРИН ГЕОРГИЕВ СТАВРЕВ

1. "СУАБ - СБА" ЕООД - КЛОН КЪРДЖАЛИ

2. ЕТ "ДЖИМБОМ - НЕВЗАТ САЛИ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕСМА ХИКМЕТ ОСМАН

B

Издържал

1

2

ВЕРОНИКА ЛЪЧЕЗАРОВА ЧАКЪРОВА

B

Неиздържал

1

3

ЗИНЕТИ МЕРДЖАН ЙЕТИМ

B

Издържал

1

4

ЕЛИС ФАРИС АЛИ

B

Издържал

2

5

РАЙЧО ИВАЙЛОВ ПЕТКОВ

B

Издържал

1

6

ХАКАН ЯШАР ИБРЯМ

B

Издържал

2

7

ПЕТЯ ЗДРАВКОВА ТОДОРОВА

B

Издържал

1

8

ФАТМА НЕДИМ ХАЛИЛ

B

Издържал

2

9

АНТОАН ВЕНЦИСЛАВОВ СМИЛЯНОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 155 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТУРГАЙ СЕИДАХМЕД МЕХМЕД

1. "ЙОЗАХ - Т" ЕООД

2. "АВТОЕКСПЕРТ 82" ЕООД

3. ЕТ "ХАРБАМ - НАЗИМ ЮСЕИН"

4. ЕТ "АДИЛИЯ - ДОНКО МЛАДЕНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СЕДАТ НАДЖИЕ МЮМЮН

B

Издържал

1

2

НЕСРИН КЯЗИМ МУСТАФА

B

Неиздържал

2

3

ЗЕКЕРИЕ РУЖДИ ЕМИН

B

Издържал

3

4

ВАЛЕНТИН НИКОЛАЕВ ЧАУШЕВ

C+E

Издържал

4

5

МЕРТ СЕЗГИН ЮМЕР

B

Издържал

2

6

РЕДЖАИ МЮМЮН ФЕРАД

C+E

Издържал

4

Кюстендил

ПРОТОКОЛ № 152 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ЦВЕТАНОВ ТАШКОВ

1. "БОНИ РИЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕЛЕНА НИКОЛОВА ВОДЕНИЧАРОВА

B

Издържал

1

2

СТАНИСЛАВА ИВАЙЛОВА УВАКОВА

B

Издържал

1

3

ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ ЛЮБЕНОВ

B

Издържал

1

4

ТАНЯ ЕМИЛОВА КИРИЛОВА

B

Неиздържал

1

5

РАДОСТИН ИВАНОВ СТЕФАНОВ

B

Издържал

1

6

МАРТИН ДИМОВ ГЮРОВ

B

Неиздържал

1

7

ЙОАН-АЛЕКСАНДЪР ДЕТЕЛИНОВ ЛАЗАРОВ

B

Издържал

1

8

ВИКТОРИЯ НИКОЛАЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

1

9

СЪЛЗЕТКА ЗОРАНОВА ПЕХЛИВАНОВА

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 153 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДРАГОМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

1. ''ПЛАМ И СИНОВЕ'' ЕООД

2. "ПЕРФЕКТ - 08" ЕООД

3. "КОРИТАРОВ - АВТО 2016" ЕООД

4. "МЕЧТА 000" ЕООД  

5. "ПЕРФЕКТ - 08" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕСИСЛАВА НИКОЛАЕВА ГЕГОВСКА

B

Неиздържал

1

2

СИМОНА ИВАЙЛОВА ЦВЕТАНОВА

B

Издържал

2

3

АНТОН ИВАНОВ БИЛЯРСКИ

B

Издържал

3

4

ДЕСИСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ КОВАЧЕВ

B

Издържал

4

5

ЦВЕТАНА ГЕОРГИЕВА ВАСИЛИЕВА

B

Издържал

1

6

МИРОСЛАВА СТАМЕНКОВА ГИЗДОВА

B

Неиздържал

1

7

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА БОРСУЧКА

B

Неиздържал

5

8

МИРОСЛАВ РОСЕНОВ ГИЗДОВ

B

Издържал

3

9

СИМОНА ЛЮБОМИРОВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

1

10

МАРИЯ МИХАЙЛОВА ВУЧКОВА

B

Неиздържал

3

Ловеч

ПРОТОКОЛ № 83 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ПЕТКОВ ИЛИЕВ

1. ЕТ "МИЛЧО МАРИНОВ"

2. "ПЕРФЕКТ С ФИЛЧЕВ" ЕООД

3. "ПЕТЪР ПЕТРОВ - 2010" ЕООД

4. ЕТ "МИЛЧО МАРИНОВ"

5. "ПЕРФЕКТ С ФИЛЧЕВ" ЕООД

6. ЕТ "АНИМОБИЛ - АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАДОСЛАВ НИКОЛАЕВ НЕШЕВ

B

Издържал

1

2

АЛЕКСИ КОСТОВ БЕРОВ

B

Издържал

2

ЧЛ. 157

3

МАРТИН ИВАНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

3

4

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ БОРИСЛАВОВ

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

5

ВЛАДИСЛАВ КОСТАДИНОВ ТОТЕВ

B

Издържал

3

6

АНТОАНЕТА ЛЮДМИЛОВА МИРАЗЧИЕВА

B

Издържал

3

7

БОРИС СЕРГЕЕВ ФИЛИПОВ

B

Издържал

5

8

ПЕТКО ДАНАИЛОВ ИЛИЯНОВ

B

Издържал

6

9

МАНУЕЛА АЛЕКСАНДРОВА ДОЙЧИНОВА

B

Издържал

3

Монтана

ПРОТОКОЛ № 97 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР ХРИСТОВ МАНЧЕВ

1. "ПАМЕЛА 3" ООД

2. "РЕФЛЕКС ПЛЮС С И П" ООД

3. "КАТАНИ - ВАЛЕРИ МИХАЙЛОВ 2010" ЕООД

4. "АВТОШКОЛА РИ - АВТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕНЕЛИН ЦЕЦИЕВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

2

БИЛЯНА БОЯНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

2

3

ИВАН СТАНИМИРОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

3

4

РУМЯНА ВЕРОВА ИВАНОВА

B

Издържал

4

5

СТЕФКА ГЕОРГИЕВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

4

6

ДИМИТЪР ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

3

7

АЛЕКСАНДЪР ИЛИЯНОВ МАРИНОВ

C+E

Издържал

4

8

КАРЛОС ЦВЕТАНОВ КИРИЛОВ

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 98 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПЕТЪР СИМЕОНОВ ЙОЛОВ

1. "ПАМЕЛА 3" ООД

2. ЕТ "ВИТКО ПЕТРОВ"

3. "СУАБ - СБА" ЕООД - КЛОН МОНТАНА

4. "ПАМЕЛА 3" ООД

5. "СУАБ - СБА" ЕООД - КЛОН МОНТАНА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИС РАДОСЛАВОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

2

ГЕОРГ ПЕПОВ ПЕТКОВ

B

Неиздържал

1

3

АНТОН КИРИЛОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

1

4

СТЕФКА НАЙДЕНОВА КАМЕНОВА

B

Издържал

2

5

ДЕНИСЛАВА ДАМЯНОВА ЕМИЛОВА

B

Неиздържал

1

6

ТЕОДОРА АТАНАСКОВА АТАНАСОВА

B

Издържал

3

7

АНАТОЛИ КРАСИМИРОВ СПАСОВ

B

Неиздържал

4

8

ДЕНИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

3

9

ПЕТЪР ЛЮБЕНОВ ГАВРИЛОВ

B

Издържал

5

10

НАТАЛИЯ САШКОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

1

Пазарджик

ПРОТОКОЛ № 180 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ РУКОВ

1. "АНИБАЛ АВ" ЕООД

2. "ГАДЖЕВ АВТОМОБИЛНА ШКОЛА" ЕООД

3. ЕТ "МАРТИНА - МС - 88 - ХРИСТИНА СЪРБОВА"

4. "СТАРТ АВТО-3" ООД

5. "АДОВ 85" ЕООД

6. ЕТ "БОЙКО ЛЮТАКОВ - СТАРТ"

7. ЕТ "МАРТИНА - МС - 88 - ХРИСТИНА СЪРБОВА"

8. "ПЕ МА - 08" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ

A

Издържал

1

2

АНИТА ХИКМЕТОВА КАПСЪЗОВА

B

Издържал

2

3

ДИМИТЪР СТОЯНОВ КАЛОФЕРОВ

B

Неиздържал

3

4

МОНИКА ЙОРДАНОВА РАНГЕЛОВА

B

Неиздържал

4

5

ЦВЕТАН БОРИСЛАВОВ ПАПАЗОВ

B

Неиздържал

5

6

СТЕЛЯН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

6

7

МАЛИН ПЕТРОВ АРШИНКОВ

B

Издържал

7

8

СЕРГЕЙ АСЕНОВ СИМЕОНОВ

B

Неиздържал

8

9

ГЕОРГИ СПАСОВ СТОИЛОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 181 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАВЕЛ КРУМОВ КРЪСТАНОВ

1. "АВТОМОБИЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК" ЕООД

2. "АВТОМОБИЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК" ЕООД

3. "АВТОМОБИЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК" ЕООД

4. "АВТОМОБИЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК" ЕООД

5. "АВТОМОБИЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ПАЗАРДЖИК" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ОГНЯН ЙОРДАНОВ РАНГЕЛОВ

C

Издържал

1

2

РАЙЧО БЛАГОВ АНГЕЛОВ

B+E

Неиздържал

2

3

ЗАПРИН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

3

4

СТОЯН НОКОВ ПОПОВ

B

Неиздържал

4

5

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

5

6

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА АТАНАСОВА

B

Неиздържал

2

7

ЕМИЛ АЛЕКСАНДРОВ БОСАКОВ

B

Издържал

1

8

ИВАН КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

5

9

ИВАНКА ИЛИЕВА ТАСЛАКОВА

B

Неиздържал

2

Перник

ПРОТОКОЛ № 121 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО ЙОТОВ ДРАГАНОВ

1. "СОКОЛОВ И КО" ЕООД

2. "МИИВ БГ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТЕЛИНА ЙОРДАНОВА РУСКОВА

B

Издържал

1

2

ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

ЧЛ. 157

3

МАРК ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

B

Издържал

1

4

ВЕСЕЛИН КРАСИМИРОВ РАНГЕЛОВ

D

Издържал

2

5

ДАНИЕЛ ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ

D

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 122 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАЛЕНТИН ВЕРГИЛОВ БОРИСОВ

1. "АВТОМОТОРТЕХ - 13" ЕООД

2. "АВТОМОТОРТЕХ - 13" ЕООД

3. "СОКОЛОВ И КО" ЕООД

4. "ЕФРОДИТА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ТОДОРОВ

B

Неиздържал

1

2

МИРОСЛАВ ЮЛИАНОВ КИРИЛОВ

B

Издържал

2

3

ДИМИТЪР ЦВЕТОЗАРОВ АНДОНОВ

B

Издържал

3

4

АЛЕКСАНДРИНА БОРИСОВА АЛЕКСАНДРОВА

B

Издържал

4

Плевен

ПРОТОКОЛ № 131 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР МИТКОВ ДРАГАНОВ

1. "АВТОШКОЛА 73" ЕООД

2. "АВТОМОТЪРС" ЕООД

3. "ДИАНА - ШАНС 2012" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАЙЛО ЙОНЧЕВ БРАНЧОВСКИ

B

Неиздържал

1

2

ХРИСТО ПЕТРОВ ТОНЧЕВ

B

Издържал

2

3

ВЕЛИСЛАВА СТЕФАНОВА КРУМОВА

B

Издържал

3

4

АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ИЛИЕВ

B

Издържал

2

5

ДАФИНКА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 132 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР МИТКОВ ДРАГАНОВ

1. "АВТОШКОЛА 73" ЕООД

2. "КРИСИ - 1300" ООД

3. "ДИАНА - ШАНС 2012" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВА БОРЯНОВА ХРИСТАНОВА

B

Издържал

1

2

ДАНАИЛ РАДЕВ ИЛИЕВ

C

Неиздържал

2

3

ВАСИЛЕНА КРАСИМИРОВА ВИКТОРОВА

B

Издържал

1

4

КРИСТИАН ЕМИЛОВ МАТЕЕВ

B

Издържал

1

5

СПАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ВЪЛОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 133 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР МИТКОВ ДРАГАНОВ

1. "ДОНЧЕВ АУТО 012" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР-ОРЛИНКА" ЕООД

3. ЕТ "АНГЕЛ ВЪРБАНОВ - 96"

4. "ДИАНА - ШАНС 2012" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОНИ МИЛЕНОВ ПЕТКОВ

B

Издържал

1

2

КАЛИН ЕМИЛОВ ХАНДЖИЙСКИ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА ЦВЕТАНОВА

B

Издържал

3

4

ДЕНИС АТХАН ЦИГУЛАРОВ

B

Неиздържал

4

5

РОСИЦА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 134 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР МИТКОВ ДРАГАНОВ

1. "КРИСИ - 1300" ООД

2. "ДОНЧЕВ АУТО 012" ЕООД

3. "ДОНЧЕВ АУТО 012" ЕООД

4. "ДОНЧЕВ АУТО 012" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДОБРОМИР ДИКОВ УРУШКИ

C

Издържал

1

2

СЮЛЕЙМАН ЮСЕИНОВ ИСМАИЛОВ

B

Неиздържал

1

3

АНДРЕА АНТОНИО СТОИЧКОВА

B

Неиздържал

2

4

ГЕРГАНА ИВАЛИНОВА НИКОЛОВА

B

Издържал

3

5

ИЛИЯН ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 135 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АНАТОЛИ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

1. "ДОНЧЕВ АУТО 012" ЕООД

2. "ДОНЧЕВ АУТО 012" ЕООД

3. "АВТОМОТЪРС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕЧЕВСКА

B

Издържал

1

2

СЕВДАЛИН МИЛКОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

2

3

МАРИЯ ПАВЛИНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

1

4

КРИСТИНА НИКОЛАЕВА ТОДОРОВА

B

Издържал

1

5

МОМЧИЛ РУМЕНОВ ДОЙКОВ

B

Издържал

3

6

ВЕНЦИСЛАВ ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

3

7

ИВАЙЛО КРАСИМИРОВ КОЦЕВ

B

Неиздържал

1

8

НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВА АНГЕЛОВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 136 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ НИКОЛОВ

1. "АВТОМОТЪРС" ЕООД

2. "ДИАНА - ШАНС 2012" ЕООД

3. "ВАТОНИ ВН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

C+E

Неиздържал

1

2

ХРИСТО ЛЮДМИЛОВ СТЕФАНОВ

C

Издържал

2

ЧЛ. 157

3

АНДРЕАН ВАСИЛЕВ ЛУЧЕВ

C+E

Издържал

3

4

АТАНАС ТОНЕВ ТОДОРОВ

C+E

Издържал

3

5

ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

C+E

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 137 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВО АНГЕЛОВ ДАЧЕВ

1. ЕТ "АНГЕЛ ВЪРБАНОВ - 96"

2. "ДИАНА - ШАНС 2012" ЕООД

3. "ИЛИЯНКАР" ЕООД

4. "ДИАНА - ШАНС 2012" ЕООД

5. "АВТОШКОЛА 73" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРАСИМИРА ЦВЕТИСЛАВОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

1

2

ВЕРОНИКА ПЕТЕВА ЦАНОВСКА

B

Издържал

2

3

ЕМИЛИ ЛЮБОМИРОВА БЕНКОВСКА

B

Издържал

3

4

ИВОМИР ЙОРДАНОВ КАЦАРОВ

B

Издържал

4

5

ПАВЕЛ ИЛИЯНОВ МИХОВ

B

Неиздържал

3

6

ИСА НИКОЛАЕВ ОРЛИНОВ

B

Издържал

3

7

СИЛВИЯ ВЛАДИМИРОВА МЛАДЕНОВА

B

Издържал

3

8

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ НАЧЕВ

B

Неиздържал

5

Пловдив

ПРОТОКОЛ № 267 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ПЕТРОВ АЛЕКСИЕВ

1. "МИЛКО 06" ЕООД

2. "АВТОКОНСУЛТ - 2000" ЕООД

3. "КОРЕКТ Д. Д. - АУТО" ЕООД

4. "МИЛКО 16" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДАНИЕЛА НИКОЛАЕВА АНГЕЛОВА

B

Издържал

1

2

АЛИ СИЙКОВ ДУРАЛИЕВ

B

Издържал

2

3

СТОЯН МИТКОВ МИТКОВ

B

Издържал

2

4

АСЕН ХРИСТОВ АНГЕЛОВ

B

Неиздържал

3

5

ИЛИЯН АСЕНОВ ТОМАНОВ

C+E

Издържал

4

6

СТЕФАН ЙОРДАНОВ БОЮКЛИЕВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 268 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЕНЧО ХРИСТЕВ ХРИСТОЗОВ

1. "АУТО КРИСТИ " ЕООД

2. " ДАЛ АВТО" ООД

3. "ВИВИАУТО" ЕООД

4. "АУТО КРИСТИ " ЕООД

5. "ИВОНИС - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕНЧО ДИМОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

1

2

ЦВЕТАН ЦВЕТАНОВ ЧОЛАКОВ

B

Издържал

2

3

МАГДАЛИНА ИВАНОВА ПЕТРОВА

B

Издържал

3

4

ШЕНОЛ МУСТАФА СЮЛЮШ

B

Неиздържал

4

5

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ДЖИНГАРОВ

C

Издържал

3

6

ГЕОРГИ РУМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

5

7

ТИНКА СТАНЕВА ЧУНЧУРОВА

B

Неиздържал

2

8

ИВАНКА ДИМИТРОВА ХРИСТЕВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 269 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ИВАНОВ АТАНАСОВ

1. "МИЛКО 16" ЕООД

2. "КРЯКОВ АУТО" ЕООД

3. "СИТ - АУТО" ООД

4. "БАРБАНАКОВ АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛА ИЛИЕВ ТАКШАРОВ

C+E

Издържал

1

2

МИРОСЛАВ ЦВЕТАНОВ ТЕРЗИЙСКИ

B

Издържал

2

3

СЪБИНА ГЕОРГИЕВА БОЧЕВА

B

Издържал

2

4

ИВАН НИКОЛОВ ДЕМИРЕВ

C

Издържал

3

5

ДИМИТЪР ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ

B

Издържал

4

6

ЙОАН ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

B

Неиздържал

4

7

ИВАН ПЕТКОВ СПАСОВ

C

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 270 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕНЦИСЛАВ БОЖИДАРОВ БОЖКОВ

1. "КОРЕКТ Д. Д. - АУТО" ЕООД

2. "КОРЕКТ Д. Д. - АУТО" ЕООД

3. "ВИТА АУТО-2015" ЕООД

4. "ВИТА АУТО-2015" ЕООД

5. "ВИТА АУТО-2015" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОАНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

1

2

ИВАН ДРАГАНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

3

НИКОЛА СТЕФАНОВ ШУТЕВ

B

Неиздържал

3

4

АТАНАС ИВАНОВ БАЛАШЕВ

B

Неиздържал

2

5

ЕЛЕОНОРА НИКОЛИНОВА МАРИНОВА

B

Издържал

4

6

ГАЛЯ ИВАНОВА ГАНЧЕВА

B

Неиздържал

5

7

ТОДОР ПЕТКОВ МИНЧЕВ

B

Неиздържал

1

8

ДОБРОСЛАВ ДОБРЕВ ЗАРЕВ

B

Неиздържал

4

9

БОРИС СТЕФАНОВ ШУТЕВ

B

Издържал

3

10

МАРГАРИТА НИКОЛАЕВА БОЯНОВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 271 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕЛИЧКО РАНГЕЛОВ ТЮТЮНДЖИЙСКИ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АИТ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРАСИМИР ПЕТРОВ ЛОЗАНОВ

C+E

Издържал

1

2

ДЕЯН ДАНЧЕВ ЦВЕТАНОВ

C

Неиздържал

1

3

ДАНИЕЛ СЛАВОВ СЛАВОВ

C+E

Неиздържал

1

4

АГОП ГАРО АПРАХАМЯН

C

Издържал

2

5

ХРИСТО КРАСИМИРОВ ВЪЛКОВ

C

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 272 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ ВИДЕВ ВИДЕВ

1. "АУТО КРИСТИ " ЕООД

2. "ЕЛИТ - АУТО" ООД

3. "АУТО КРИСТИ " ЕООД

4. "ВАЛ ПАС АУТО" ЕООД

5. "ВИТА АУТО-2015" ЕООД

6. "ЕЛИТ - АУТО" ООД

7. "ВИТА АУТО-2015" ЕООД

8. "ЕЛИТ - АУТО" ООД

9. "ЕЛИТ - АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕЛИСЛАВА БОЙКОВА БАЛЕВА

B

Неиздържал

1

2

СВЕТЛОЗАРА БОЯНОВА КАЗАНДЖИЕВА

B

Издържал

2

3

КАЛИНА ГОРАНОВА ДИМОВА

B

Неиздържал

3

4

МАРИНА МИХАЙЛОВА КАКЛАМАНОВА

B

Издържал

4

5

ЙОСИФ ВЕЛИЧКОВ ЯКОВ

B

Издържал

5

6

ФАТМЕ НЕДЖАФЕР МУРАД

B

Издържал

3

7

АЛЕКСАНДЪР КРАСИМИРОВ ГРОЗДАНОВ

B

Неиздържал

6

8

ПЕТРАНКА ДИМИТРОВА БЪЗЛЯНКОВА-СТОЯНОВА

B

Издържал

7

9

ХРИСТИНА НАНОВА МАВРОВА

B

Издържал

8

10

БОЯН КИРИЛОВ КУТЕКОВ

B+E

Издържал

9

ПРОТОКОЛ № 273 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВАСКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "РАПИД - ДАП" ЕООД

2. "ЕЛИТ - АУТО" ООД

3. "ИНДИПЕНДЪНТ 17" ЕООД

4. "АВТОСТАРТ- "В"" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОНО ИВАНОВ КАШИЛСКИ

C+E

Издържал

1

2

ИВАН СТОЯНОВ ТАНОВ

B+E

Издържал

2

3

ИВЕЛИНА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

3

4

АЙШЕ АЙНУР РАИМ

B

Неиздържал

4

5

БОЖКО ИВАНОВ БЪРБОРЧЕВ

B+E

Издържал

2

6

ГАГИК ВАРЛАМ ХОВАНЕСЯН

D

Неиздържал

2

7

АТАНАС ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

B

Неиздържал

3

Разград

ПРОТОКОЛ № 112 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО СТОЯНОВ ХРИСТОВ

1. ЕТ "ГАЛИ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ"

2. "ВЕСТРАНС - 94" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ХРАНИТЕЛНО - ВКУСОВИ ТЕХНОЛОГИИ "АНГЕЛ КЪНЧЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХАСАН МЮРВЕДОВ ХАСАНОВ

C+E

Издържал

1

2

ОЛЧАЙ ЮЛКЕР ХЪЛМИ

B

Издържал

1

3

АЙСУН АХМЕД СЪДКЪ

B

Издържал

1

4

МЕХМЕД СЪБЕВ ДУНГЬОВ

B

Неиздържал

1

5

НЕЗИХА СЕЗГИН МУСТАФА

B

Издържал

1

6

АЛИ ХАСАНОВ СОЛАКОВ

C+E

Неиздържал

1

7

ЦВЕТА ЙОРДАНОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

2

8

МЕХМЕД САЛИХОВ ДРАНГОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 113 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГРОЗЬО СИМЕОНОВ ГРОЗЕВ

1. "МАГИ ТРАНС - 15" ЕООД

2. "ЕСТЕЛ - 90" ЕООД

3. "МАГИ ТРАНС - 15" ЕООД

4. "ЕСТЕЛ - 90" ЕООД

5. "ИВИЛИН ИНС" ЕООД

6. "ИВИЛИН ИНС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЮЛХАН ГЮРСЕЛОВА АЗИЗ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

СТАНИСЛАВ ИВАЙЛОВ ДЯНКОВ

B

Неиздържал

2

3

МАХТЕН ГЮЛБЕЯЗ ЮНУЗ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

ЗАКИР АЛИ ДЖЕФЕР

B

Издържал

4

5

РЕДЖЕБ ДУРХАН ХАСАН

C

Неиздържал

5

6

ЙОЗДЖАН ГЮРДЖАНОВ ХАСАНОВ

B

Издържал

5

7

СЕЛИМЕ МАХИРОВА МУХИДИНОВА

B

Неиздържал

6

8

МЕЛЕКШЯН МАХМУД ОСМАН

B

Издържал

2

9

БОЖИДАР АНЕТОВ МИТКОВ

B

Издържал

5

Русе

ПРОТОКОЛ № 133 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИЛЯН ЙОРДАНОВ ДИЛЯНОВ

1. "НИКОЛОВ 2011" ЕООД

2. "ЦПО АКАДЕМИКА" ЕООД

3. "НИКОЛОВ 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХРИСТО ИВАНОВ ХРИСТОВ

C+E

Издържал

1

2

ОНУР БЕЙНУРОВ НАИМОВ

B

Издържал

1

3

СТЕЛА БОНЧЕВА СТОИЛОВА-ПЕТРОВА

B

Издържал

2

4

МИЛЕН БОЯНОВ ЩЕРЕВ

D

Издържал

1

5

НОРА НИКОЛАЕВА НЕНКОВА

B

Неиздържал

3

6

АШКЪН АЗИЗОВ АХМЕДОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 134 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ ИВАНОВ

1. "М. ПАНАЙОТОВ - ЕООД" ЕООД

2. "УЦ БЪЗОВСКИ" ООД

3. "СОВА - РУСЕ" ЕООД

4. "СОВА - РУСЕ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИМИР НАЙДЕНОВ СЕРГЕВ

B

Неиздържал

1

2

ЕСМА АХМЕДОВА ИСМАИЛ

B

Издържал

2

3

АЛПЕР НЕРМИЕВ НЕЗИРОВ

B

Издържал

1

4

ЯВОР ДАНАИЛОВ СТЕФАНОВ

B

Издържал

1

5

ЙОАННА КРАСИМИРОВА КОСТАКИЕВА

B

Издържал

3

6

ГАБРИЕЛА ИВАЙЛОВА ИВАНОВА

B

Издържал

1

7

ДЖЕЙЛЯН РЕМЗИ МЕХМЕД

B

Неиздържал

4

Силистра

ПРОТОКОЛ № 90 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖАН ТОДОРОВ КЕЛПЕКОВ

1. "ЕРА ДРАЙВ" ЕООД

2. "БОРИНИ-ИВАЙЛО МИЛКОВ" ЕООД

3. "ДЖЕВИ - ОТО" ЕООД

4. ЕТ "ДМС - ГРУП - ДИНЧЕР САЛИЕВ"

5. "ХИКС  ХРИСТОВ" ЕООД

6. ЕТ "ДЕКО - СТЕФАН СТЕФАНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИЛБЕР ЕРДЖАН АЛИШ

B

Издържал

1

2

АНЕТА ПЛАМЕНОВА ФИЛИПОВА

B

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДРИНА ОГНЯНОВА МОРАРОВА

B

Издържал

2

4

АЙХАН САЛИ ХЮСЕИН

C+E

Издържал

3

5

ЖЮЛВЕНТ ВЕДАТ МЕХМЕД

B

Неиздържал

4

6

БАХТЕН ЗЕЙНАЛ КЬОСЕ

C+E

Издържал

3

7

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ РАДЕВ

B

Издържал

5

8

ХРИСТИН ЦВЕТАНОВ МОРАРОВ

B

Издържал

6

Сливен

ПРОТОКОЛ № 159 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИНКО ГЕОРГИЕВ СТОЯНЧЕВ

1. "ФАВОРИТ ЙД" ЕООД

2. "ДИСИ АУТО 1" ООД

3. "ЕЛИТ 007" ООД

4. "МАКС АУТО 2" ООД

5. "БУЛМЕЙК" ООД

6. "ВИП ЦЕНТЪР - Р" ООД

7. "АУТО ПОЛЮС ИП" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ДИМИТРОВ

C

Издържал

1

2

ИВАН ДИМИТРОВ ИВАНОВ

C

Издържал

2

3

ЙОРДАНКА СЛАВОВА ЙОРДАНОВА

B

Неиздържал

3

4

ВЕЛКО АСЕНОВ ВЕЛЕВ

B

Неиздържал

4

5

РОСЕН ЛЮБОМИРОВ РОСЕНОВ

B

Неиздържал

5

6

РОСИЦА СТОЯНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

6

7

МАРИНО ИВАНОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

7

8

БОЯНА ВЕЛИКОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 160 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИН ТРАЯНОВ ТОДОРОВ

1. "ТОНЕВ АВТО" ООД

2. "СУАБ - СБА" ЕООД - КЛОН СЛИВЕН

3. "ЕЛИЦА - 70" ЕООД

4. "АВТО БГ-ЛИДЕР" ООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО

6. "СИНХРОН КОМЕРС 1" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХАСАН АЛИ ХАЛИЛОВ

B

Издържал

1

2

АЛЕКСАНДЪР ДРАГОМИРОВ ДРАГАНОВ

B+E

Неиздържал

2

3

ПЕТЯ ХРИСТОВА ГУРЦОВА

B

Неиздържал

3

4

АТАНАСКА ПЛАМЕНОВА ИВАНОВА

B

Издържал

4

5

СИМЕОН ЩИЛИЯНОВ ДОЧЕВ

B

Издържал

5

6

СТАНЧО РАШКОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

7

РАДОСТИН АНДОНОВ ХРИСТОВ

B+E

Издържал

2

8

МИХАИЛ СИМЕОНОВ АНГЕЛОВ

C

Издържал

6

Смолян

ПРОТОКОЛ № 76 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНЧО ХРИСТОВ ДОБРЕВ

1. "Е.С.С. - КЪМПАНИ" ЕООД

2. ЕТ "СЕВЕРИН МАНОЛОВ - СЕВЕМА"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ШЕМЗИЕ ФИКРИЕВА ДИШЛИЕВА

B

Издържал

1

2

АЙЛИН КЕМАЛ ИБРАХИМ

B

Издържал

2

3

ЛЮДМИЛА ЛЮБЕНОВА БОЗОВА

B

Неиздържал

2

4

АЛТАЙ ФАХРИЕВ СЮЛЕЙМАНОВ

B

Издържал

1

5

БИЛЯЛ ХАРИЕВ МАЛИНОВ

B

Издържал

1

София

ПРОТОКОЛ № 516 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МЛАДЕН БОРИСОВ МИЛЕВ

1. "БГ АУТО ДРАЙВ" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - СОФИЯ" ЕООД

3. ЕТ "МИЛЕКС - МАРИЙ МАРИНОВ"

4. "СТАНОЕВ" ЕООД

5. "БТСЪРВИС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДРА СПАСОВА АЛЕКСАНРОВА

B

Издържал

1

2

ТОДОР РУЕНОВ ХРИСТОВ

C

Издържал

2

3

СТАМЕН ПЕТРОВ ТОДОРОВ

B

Неиздържал

3

4

СТАЙКО ОГНЯНОВ МИЛАДИНОВ

C

Издържал

4

5

ЯНКО ПЕТРОВ ИВАНОВ

C

Издържал

2

6

АТАНАС ПЛАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 517 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

1. "СУАБ - СБА" ЕООД - УТЦ - "ЛОЗЕНЕЦ"

2. "СЕВЪН ГРУП" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИРОСЛАВ ИВАНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

2

ИВАН СИМЕОНОВ КУЙКИН

B

Издържал

2

3

БОРИС ХРИСТОВ АВТАНСКИ

B

Издържал

1

4

ЛОРА ГЕОРГИЕВА ТИМЕВА

B

Издържал

2

5

АЛЕКСАНДРА ИВАНОВА ТОНЧЕКЛИЕВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 518 / 08.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КАЛОЯН ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ

1. "ЕКАРС" ЕООД

2. АГРАРНО - ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

3. "ВИРАЖ М" ЕООД

4. "ЕКАРС" ЕООД

5. АГРАРНО - ТЕХНИЧЕСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТЕОДОРА ТЕОДОРОВА ЧЕРНАЕВА

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

ХРИСТИЯНА НИКОЛАЕВА ДЕЛИЙСКА

B