08.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 32 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

3. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

4. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

5. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧОВА ИВАНОВА

B

Издържал

1

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

2

МУСА АСАН ШОЛЬОВ

B

Издържал

2

3

ЕЛЕНА ТОДОРОВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

3

4

ГЕРГАНА КОСТАДИНОВА АНГЕЛОВА

B

Издържал

4

5

МАЛИН КАЛИНОВ ТОНЧЕВ

B

Издържал

2

6

НИКОЛА ДИМИТРОВ АВРАМОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 33 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

3. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

4. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

5. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

6. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕСИСЛАВА СТЕФАНОВА МАЛАМОВА

B

Неиздържал

1

2

ГЕРГАНА ДИМИТРОВА ТЕРЗИЙСКА

B

Неиздържал

2

3

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

B

Неиздържал

3

4

ВЛАДИМИР АТАНАСОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

4

5

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ МАЛАМОВ

B

Издържал

5

6

КИРИЛ АСЕНОВ ТУПАРОВ

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 34 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

2. "ДИРЕКОВ" ЕООД

3. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

4. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

5. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОРДАН БОЙКОВ КУНГАЛОВ

B

Издържал

1

2

АНТОНИО ПОПОВ

B

Неиздържал

1

3

ГЕОРГИ АТАНАСОВ ПОЛИМЕРОВ

D

Издържал

2

4

КРИСТИЯН ХРИСТОВ ИВАНОВ

B

Издържал

3

5

НЕФИЗ НЕФИЗ ХАДЖИ

C+E

Издържал

4

6

ИВАЙЛО СВЕТОСЛАВОВ ЯНКОВ

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 35 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

3. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

4. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

5. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЧИВИЕВ

C+E

Издържал

1

2

НИКОЛАЙ ЛАЗАРОВ УРУЧЕВ

B

Издържал

2

3

СПАС АНГЕЛОВ ИВАНОВ

C

Издържал

3

4

КИРИЛ ИЛИЯНОВ ИЛИЕВ

B

Издържал

4

5

КИРИЛ ВАЛЕРИЕВ ДАКОВ

C

Неиздържал

3

6

РАДОСЛАВ ЖИВКОВ МАЛЮЧКИ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 36 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

4. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ЛАЗАРОВ ГЕШЕВ

C

Издържал

1

2

ЯСЕН КАЛИНОВ КАЛУДОВ

C

Издържал

1

3

АНТОНИО ФИЛКОВ СМИЛКОВ

C

Неиздържал

2

4

ЕЛИНА ЕМИЛОВА СУЛТОВА

B

Издържал

3

5

КОСТАДИН НИКОЛАЕВ СЪБЕВ

C

Издържал

1

6

ЗОРАН МИОВСКИ

C+E

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 37 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ДАНИ 91" ООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЛАДИМИР ИВАНОВ СТАМЕНОВ

C

Издържал

1

2

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ КЕСЕВ

B

Неиздържал

1

3

ДИМИТЪР ИВАНОВ МАЛЧЕВ

C

Издържал

2

4

ВЕЛИЧКА ВЛАДИМИРОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

1

5

БОРИС АТАНАСОВ ЛАЗАРОВ

B

Издържал

3

6

БОЯН РАДОСЛАВОВ ЙОРДАНОВ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 38 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

3. "МИГ АУТО" ООД

4. "ГЕРГИНИН" ЕООД

5. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

6. "ЕКСПРЕС - В" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИСЛАВ ИВАНОВ КАРАПАНОВ

B

Издържал

1

2

АКИЯ БИЛЯЛ ХАТИП

B

Неиздържал

2

3

БОРИСЛАВ ЦАНКОВ БОРИСОВ

B

Издържал

2

4

КРИСТИЯН СИМЕОНОВ СТОЕВ

B

Неиздържал

3

5

АЛЕКСАНДРА ВЕСЕЛИНОВА ГРИГОРОВА

B

Издържал

4

6

АВУШКА АБДИ ХАХНЬОВА

B

Неиздържал

5

7

ГРЕТА ГОШОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

6

8

ДЕНИС МЛАДЕНОВ ЕМИЛОВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 39 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА РИЗОВА

B

Издържал

1

2

РОСИЦА ИЛИЕВА КУТИНОВА

B

Неиздържал

2

3

ВИНЧЕНЦО МАКСИМОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

2

4

МИРОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ПАНДУРСКИ

C+E

Издържал

3

5

САШКО ТАСЕВ

C+E

Издържал

4

6

ВАНЧО ТАШЕВСКИ

D

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 40 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

3. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

4. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АТАНАС НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

1

2

КИРИЛ ЮРИЕВ КОСТОВ

B

Неиздържал

2

3

ВИЛИ ИЛИАНОВА ГЕГОВА

B

Издържал

2

4

ДИМИТРИНА ЖИВКОВА СИМЕОНОВА

B

Неиздържал

2

5

ГЕРАСИМ СИМЕОНОВ ЯКОВ

B

Издържал

3

6

ДЕСИСЛАВА АНДРЕЕВА ИЛИЕВА

B

Издържал

3

7

ИЛИЯ ЕМИЛОВ ДИМЧЕВ

B

Издържал

3

8

ГЕОРГИ ЖИВКОВ ДОБРЕВ

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 41 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

2. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

4. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕНИСЛАВА АНДОНОВА НИКОЛОВА

B

Издържал

1

2

РАЛИЦА ЙОРДАНОВА МИЦЕВА

B

Неиздържал

2

3

КОСТАДИН ХРИСТОВ ДИМИТРОВ

C+E

Издържал

3

4

АНДРЕАНА СТОЯНОВА КОСТАДИНОВА

B

Неиздържал

4

5

АНДОН АЛЕКСАНДРОВ ГУЩЕРОВ

B

Неиздържал

2

6

ГЕОРГИ ЯНЧЕВ КАНТАРДЖИЕВ

B

Издържал

2

7

ГЕОРГИ ИЛИЕВ СТОЕВ

C

Неиздържал

3

Бургас

ПРОТОКОЛ № 26 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "МАРИСА" ЕООД

2. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

3. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

4. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

5. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

6. "МАРИНА - Т" ЕООД

7. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

8. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

9. "КСД-6"ООД

10. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СОФИЯ ЖЕЛЯЗКОВА СЛАВОВА

B

Издържал

1

2

ВЕСА ЙОРДАНОВА ВЪЛКАНОВА

B

Издържал

2

3

ЕЛФИДА БЕДРИ НАСЪФ

B

Издържал

3

4

МИЙРЕМ ХЮСЕИН МУСТАФА

B

Издържал

4

5

АНДРЕЙ ЖИВКОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

5

6

ЯНКО КРАСИМИРОВ ЙОРДАНОВ

B

Издържал

6

7

РАЙНА САНДЕВА АНДРЕЕВА

B

Издържал

7

8

ТОДОРКА ГЕРАСИМОВА КАВРЪКОВА

B

Издържал

8

9

ДАРИНА РУМЕНОВА ВЪЛКОВА

B

Неиздържал

9

10

МИЛЬО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

B

Издържал

10

ПРОТОКОЛ № 27 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. ЕТ "МЛАДОСТ-МГ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНДОН АНГЕЛОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

1

2

АНКА СТАНКОВА РАЧЕВА

B

Издържал

1

3

ЯНУЛКА ГЕОРГИЕВА КИРИМОВА

B

Неиздържал

2

4

СОФИЯ ГЕОРГИЕВА КОЛАРОВА

B

Издържал

1

5

НАЗМИ АХМЕДОВ МУСТАФОВ

B

Издържал

3

6

ХРИСТИН ЦВЕТАНОВ ПАВЛОВ

B

Издържал

2

7

ТЕРЕЗА ВЕСЕЛИНОВА КАРЪКОВА

B

Издържал

4

8

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ГОСПОДАРСКИ

B

Издържал

5

9

СЕБАХАТ МЕХМЕД АПТРАМАН

B

Неиздържал

2

10

НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ КОВАЧЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 28 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "КАТАЛИНА" ЕООД

2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

5. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

6. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАЛОЯН СТЕФАНОВ РАЙКОВСКИ

C+E

Издържал

1

2

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ЯНЕВ

B

Издържал

2

3

ДЖАМАЛ ОСМАН МУСТАФА

B

Неиздържал

3

4

АТАНАС ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

B

Издържал

4

5

ИСМАИЛ МУСТАФА ИСМАИЛ

B

Неиздържал

5

6

АЙШЕ ЮСЕИН ДАУД

B

Неиздържал

3

7

АХМЕД МУСТАФА КАРАМАХМУД

C

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 29 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "КСД-6"ООД

2. "ЕМИ - КАР" ЕООД

3. "ЕМИ - КАР" ЕООД

4. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

6. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

7. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЦВЕТОМИР СТОЯНОВ МАЛЧЕВ

B

Неиздържал

1

2

ИСМЕТ РУШУД ОСМАН

B

Неиздържал

2

3

МУСА СЮЛЕЙМАН ФЕРАД

B

Неиздържал

3

4

РАЙНА НИКОЛАЕВА КОЛЕВА

B

Издържал

4

5

ФЕРИДА ДЖЕМИЛ МЕХМЕД

B

Неиздържал

5

6

АСЕН МИТКОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

6

7

ДАНИЕЛ АТАНАСОВ ДЕРВЕНОВ

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 30 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

2. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

3. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

4. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

6. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НАЗИФ ХАСАН МУСТАФА

B

Неиздържал

1

2

БОЙЧО МИХАЙЛОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

2

3

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

ГРЕТА СТОЙЧЕВА КАЛУДОВА

B

Неиздържал

4

5

НЕДЕЛЧО ДРАГАНОВ ЧАНЕВ

C

Издържал

5

6

ЗИНЕБ ЯКУБ МУСТАФА

B

Неиздържал

6

7

ИРИНА АНДОНОВА ЗАГОРОВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 31 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "АВТО АС - 1" ООД

3. "ЕМИ - КАР" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗИЙНЕБ ИБРЯМ МУСТАФА

B

Издържал

1

2

МИГЛЕНА СТАНИСЛАВОВА ПЕНЕВА

B

Неиздържал

2

3

ХАСАН МАХМУД АХМЕД

B

Неиздържал

2

4

СЕРКАН СЕВИМ ЗЕКЕРИЕ

B

Издържал

1

5

ДОБРОМИР НИКОЛАЕВ КОСТУРОВ

B

Издържал

2

6

МУХАМЕД МЕХМЕД АХМЕД

B

Неиздържал

3

7

АТАНАС ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЛЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 32 / 08.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ИВОНТИ" ЕООД

3. "ТОНИ - 71" ЕООД

4. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

5. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЙРУЛА ХАСАНОВ СОЛАКОВ

B

Издържал

1

2

ЕРЕДЖЕБ СМАИЛ ЮСЕИН

C

Издържал

2

3

СТОЯН СТОИЛОВ АЛАДЖОВ

C+E

Издържал

3

4

ЙОРДАНКА ДЕМИРЕВА КАРАИВАНОВА

B

Неиздържал

4

5

НИКОЛАЙ ВАЛЕНТИНОВ КОСТАДИНОВ

B

Издържал

5

6

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ МИХАЙЛОВ

B

Издържал

5

7

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ

B

Издържал

3