07.02.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 247 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

3. "КОЦАКОВ" ЕООД

4. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

5. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ МАРИНОВА ХРИСТОВА-КАРАСТОЯНОВА

B

Издържал

1

2

ИВАН ЕВГЕНИЕВ ДЕЧЕВ

B

Неиздържал

2

3

ВИОЛЕТА ДИМИТРОВА МАНОЛОВА

B

Издържал

2

4

БОЖИДАР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

3

5

СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

4

6

НАДКА МИХАЙЛОВА МИШЕВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 248 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

3. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

4. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

5. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ

B

Издържал

1

2

ТАНЯ ИЛКОВА ТЕРЗИЕВА

B

Издържал

2

3

МЕЛИСА САФЕТ ПЕПИЧ

B

Издържал

3

4

ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА ГОГУШЕВА

B

Издържал

4

5

ЛЮБОМИР ВАСИЛЕВ РИЗОВ

B

Издържал

3

6

СИЛВИО ЙОРДАНОВ БОЗДАНСКИ

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 249 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "СБ-АУТО" ЕООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

4. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

5. "КОЦАКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЕХМЕД ЮСУФ БОЮКЛИ

B

Издържал

1

2

ДИМИТЪР ИВАНОВ ИВАНОВ

C

Издържал

2

3

ВЛАДИМИР ИЛИЕВ КОСТОВ

C

Издържал

2

4

КРАСИМИР КРАСИМИРОВ БОЙКОВ

B

Неиздържал

3

5

СТОИЛКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

4

6

РАДИНА ХРИСТОВА ЕЛЧИНОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 250 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ДИРЕКОВ" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. "ЕЛ АУТО-60" ООД

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

5. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИЛИВЕ САИТ ТУФАН

B

Издържал

1

2

СИЛВИЯ ТОДОРОВА МИХАЛКОВА

B

Издържал

2

3

СТИЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ХВАЛЕВ

B

Неиздържал

3

4

ЛЕТИФ ЛЕТИФ ЗЪРБАШ

B

Издържал

4

5

ГЮЛШЕН ИСА БЯЛК

B

Издържал

1

6

ВАСКА НИКОЛАЕВА БЛИЗНАКОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 251 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРЧЕ ДЖАДЖОВСКИ

C

Неиздържал

1

2

ХАНИФЕ МУСТАФА ПЕХЛИВАН

B

Издържал

2

3

МАГДАЛЕНА ЮЛИЕВА СИНЯКОВА

B

Издържал

1

4

ГЕОРГИ БОРИСОВ ТЕРЗИЕВ

C+E

Издържал

3

5

КАДРИЕ ИСМАИЛ ИЗЕТ

B

Издържал

4

6

ИВАН ГЕОРГИЕВ ДАЛАМАНГОВ

C

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 252 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МИГ АУТО" ООД

2. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

4. "ЖОРО АУТО" ЕООД

5. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КИРИЛ БОРИСЛАВОВ МУТАВДЖИЙСКИ

B

Издържал

1

2

МИХАЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА КАМБИТОВА

B

Издържал

2

3

РАМАДАН РАМАДАН БУКОВСКИ

B

Неиздържал

3

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

4

СУЗАН МЕХМЕДОВА БОЗУКОВА

B

Неиздържал

4

5

ГЕОРГИ МИЛАНОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

2

6

АНТОАНЕТА ИВАНОВА ЧОБАНОВА

B

Неявил се

5

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 253 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "КОЦАКОВ" ЕООД

2. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

3. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

4. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

5. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

6. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

7. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

8. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕДЖИЕ ИБРАХИМ МЕДАР

B

Неиздържал

1

2

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА

B

Неиздържал

2

3

ИВАН МАРИНОВ СТОИЛОВ

B

Издържал

3

4

ДИМИТРИНА БОЯНОВА ТУПОВИЧАРОВА

B

Неиздържал

4

5

КРИСТИНА ИВАНОВА ТРАЯНОВА

B

Издържал

5

6

СТАНИМИРА АНТОНОВА ХРИСТОВА

B

Неиздържал

5

7

МИГЛЕНА БОЯНОВА ВАНГЕЛОВА

B

Неиздържал

4

8

РАДОСЛАВ ТОМОВ БАЛЕВ

B

Издържал

6

9

НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ПОПОВА

B

Издържал

7

10

АСЯ БОРИСЛАВОВА ПАРУЛСКА

B

Неиздържал

8

ПРОТОКОЛ № 254 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

2. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

3. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

4. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОДОРКА ЛЮБОМИРОВА НИКОЛОВА

B

Издържал

1

2

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЗЛАТАНОВА

B

Неиздържал

2

3

ИЛИЯН БОРИСОВ КОЦЕВ

C

Неиздържал

3

4

ИВАН ВАЛЕРИЕВ МАЛИНОВ

C

Издържал

4

5

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА

B

Неиздържал

2

6

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КАПИТАНСКИ

C

Издържал

1

7

ВАНЕ ГОНЕВ

C+E

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 255 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

3. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДИМИТРИНА СТОЯНОВА БОЖИНОВА

B

Неиздържал

1

2

НАЙДЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

1

3

ЯНКА ИВАНОВА СТОЙКОВА

B

Неиздържал

1

4

ВАЛЕНТИНА ТРАЯНОВА ТРЕНЧЕВА

B

Неиздържал

2

5

ГАЛИМИР ИВАНОВ ВАНГЕЛОВ

B

Неиздържал

2

6

САШО НИКОЛАЕВ ЮРУКОВ

B

Неиздържал

1

7

ИВАЙЛО ПЕТРОВ ХАЛАЧЕВ

B

Издържал

1

8

СНЕЖАНА ИВАНОВА ГОЧЕВА

B

Издържал

1

9

БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ ТРЪШМАНОВ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

10

ПЛАМЕН ЦВЕТАНОВ ГЕРЧЕВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 256 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

3. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИМЕОН АНДОНОВ ДАЧАНСКИ

C

Неиздържал

1

2

ИЛИЯ БОРИСЛАВОВ СИМОНСКИ

C+E

Издържал

1

3

КИРИЛ СТОЯНОВ ГОЛЧЕВ

C

Издържал

2

4

КИРЧО МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ

B

Издържал

3

5

АНТОН НИКОЛАЕВ АРАБАДЖИЕВ

D

Издържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 215 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

2. "КАТАЛИНА" ЕООД

3. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

6. "МАРИСА" ЕООД

7. "КСД-6"ООД

8. "АВТО ШАНС 77" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕРГАНА ЯНКОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

1

2

ТОДОР ДАНЧЕВ КОЛЕВ

C+E

Издържал

2

3

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ИВАНОВ

B

Издържал

3

4

ХРИСТО АТАНАСОВ ВАСИЛЕВ

D

Издържал

4

5

ГЕОРГИ НЕДЕЛЧЕВ ПЕТКОВ

B

Издържал

5

6

СЕРКАН РИДВАН ИСМАИЛ

B

Издържал

6

7

ОСМАН ФЕДАХИЛ КАДИР

B

Издържал

7

8

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОНЕВ

B+E

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 216 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ТОНИ - 71" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

4. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВЕЛИНА ГОСПОДИНОВА ГОСПОДИНОВА

B

Издържал

1

2

ЖАКЛИН ЖИВКОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

2

3

МИЙРЕМ ШАБАН АЛИОСМАН

B

Издържал

2

4

ЗЕЙНЕБ МЕХМЕД РАШИДОВА

B

Издържал

3

5

ГЮЛШЕН АХМЕД БЕХМЕН

B

Издържал

1

6

МЕСУТ МЕХМЕД ОСМАН

C+E

Издържал

4

7

СТАНКА ХРИСТОВА ВАСИЛЕВА

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 217 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. "ЕМИ - КАР" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХЮСЕИН ИСМАИЛ АДЕМ

B

Издържал

1

2

КРИСТИНА СТАНИСЛАВОВА КОЛЕВА

B

Издържал

2

3

МУСА СЮЛЕЙМАН ФЕРАД

B

Издържал

3

4

ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВА СТЕФАНОВА

B (78)

Издържал

1

5

СМАИЛ КЕМАЛ ХЮМЕТ

C

Издържал

1

6

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

C

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

7

ХЮСЕИН ХАЛИЛ ЮСЕИН

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 218 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ИВОНТИ" ЕООД

3. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

4. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИМИР ДИМОВ СТАМАТОВ

B

Неиздържал

1

2

СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

B

Издържал

2

3

ИЛИЯНА ХРИСТОВА ТОНЧЕВА

B

Издържал

2

4

НИКОЛИНА КРАСИМИРОВА КУЮМДЖИЕВА

B

Издържал

3

5

АСАН ХРИСТОВ ПАЛАЗОВ

B

Издържал

4

6

АНТОНИЙ ЯНУШЕВ ХРИСТОВ

B

Издържал

3

7

ДИЛЕР АХМЕД СЮЛЕЙМАН

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 219 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

2. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

3. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

4. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

5. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИСЛАВА ИВАНОВА ПРОЗОРОВА

B

Издържал

1

2

МАРТИН ПЕПОВ ДОБРЕВ

B

Издържал

2

3

МАРИНА ВАСИЛЕВА ВЕЛКОВА

B

Издържал

1

4

МОНИКА ИВАНОВА КОЛЕВА

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

5

ЛЮБОВ АСЕНОВА СТАНКОВА

B

Издържал

2

6

КРАСИМИР ДИМОВ СТОЯНОВ

B

Неиздържал

4

7

МИРЕМ АЛИ ОСМАН

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 220 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "КСД-6"ООД

2. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

3. СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

4. "АВТО ШАНС 77" ООД

5. "ТОНИ - 71" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЮЛНАР САБРИ МОЛЛА

B

Издържал

1

2

НИКОЛА ДИМИТРОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

2

3

КОЛЬО ИВАНОВ КОЛЕВ

B

Издържал

3

4

МЕХМЕД МУСТАФА МЕХМЕД

B

Издържал

1

5

ИВАН ДИМТРОВ РУСЕВ

B

Издържал

4

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

6

ФАТМЕ ЕЮБ БЕХМЕН

B

Издържал

5

7

ВИКТОРИЯ ВЕСЕЛИНОВА ДИМОВА

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 221 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТО ШАНС 77" ООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

3. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

4. "КСД-6"ООД

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "ТОНИ - 71" ЕООД

7. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ОКАН ИСМАИЛ ХЮСЕИН

B

Издържал

1

2

ЙОЗЛЕМ АДЕМ АДЕМ

B

Издържал

2

3

ИВАН ВЕЛКОВ АТАНАСОВ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

РАФЕТ МЕХМЕД ЮСЕИН

B

Издържал

4

5

ПЕТЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

5

6

ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

D

Издържал

6

7

РАДМИЛА ТАШЕВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 222 / 07.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. "АВТОДИСК" ЕООД

3. "КАТАЛИНА" ЕООД

4. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БИСЕР ГЕОРГИЕВ ЧОМЕЗОВ