05.02.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 227 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

2. "ЛЕЙДИ АУТО" ЕООД

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

5. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

6. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНДОН БЛАГОЕВ ДИМИТРОВ

C

Неиздържал

1

2

ИНА ВАЛЕНТИНОВА МАНАФОВА

B

Издържал

2

3

МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЕЛЧИНОВА

B

Издържал

3

4

КИРИЛ ИЛИЕВ КУНЦЕВ

B

Неиздържал

4

5

ГЕОРГИ МАРИОВ ЯНАКИЕВ

C

Неиздържал

5

6

ЛЮБОМИРА ЙОРДАНОВА НАЙДЕНОВА

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 228 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

5. "ГЕРГИНИН" ЕООД

6. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОСЕН ЛАЗАРОВ СОТИРОВ

B

Издържал

1

2

ХРИСТО БОЙКОВ БАЧЕВ

C+E

Издържал

2

3

КАТЯ МАРТИНОВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

3

4

ЕРХАН ХАЛИЛОВ МОЛЛОВ

C

Издържал

4

5

ЯНКА СПАСОВА КОМАРОВА

B

Издържал

5

6

РОСЕН КИРИЛОВ ДЕРМЕНДЖИЕВ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 229 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "САХАРА ТУРС" ЕООД

3. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

4. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

5. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

6. "СУАБ - СБА - КЛОН ПЕТРИЧ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИСМАИЛ МУРАТ ТОПОВ

B

Издържал

1

2

АЛИ ЗЕКИР ЗЕКИР

B

Издържал

2

3

ЮСЕИН АМИТОВ ЗЕЙНЕВ

B

Издържал

3

4

ОКТАЙ ФЕИМ АТИП

B

Издържал

4

5

РАФИЕ ДЖЕМАЛОВА ИНУЗОВА

B

Издържал

5

6

ЯНИЦА РАДКОВА КИРКОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 230 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. "ЧОБАН" ЕООД

5. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

6. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СЕМРА БААРИ АГУШ

B

Неиздържал

1

2

КИРИЛ АНДОНОВ ЗАЕКОВ

B

Неиздържал

2

3

ЯВОР ДРАГАНОВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Издържал

3

4

ЗОЯ РУМЕНОВА КОЧАНЛИЕВА

B

Издържал

4

5

ДИМИТЪР КАМЕЛИЕВ ОГНЯНОВ

B

Издържал

5

6

МИЛКО КАМЕНОВ САНДАНСКИ

C

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 231 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО "ПЕЙО К. ЯВОРОВ"

2. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

3. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

4. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АХМЕД АХМЕДОВ ЮНУЗОВ

B

Издържал

1

2

МАРИЯ КРУМОВА КАЛАЙДИЙСКА

B

Издържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

3

НИКОЛАЙ ЮЛИАНОВ МИЦУРЕВ

B

Издържал

1

4

ИРФАН БЕЙЗАТОВ МУСОВ

B

Издържал

1

5

РАДОСЛАВ КАЛИНОВ ЦАНЕВ

B

Издържал

3

ЧЛ. 157

6

ВЛАДИМИР ДИМИТРОВ ТЕРЗИЙСКИ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 232 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

2. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "ГЕРГИНИН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ

B

Издържал

1

2

КОСТАДИН АТАНАСОВ КЛЕЧЕВ

C

Издържал

2

3

АЛЕКС АНТОНОВ СТОЯНОВ

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ, ЧЛ. 157

4

КОСТА АНТОНОВ СТОЯНОВ

B

Неиздържал

4

5

РЕФАТ ТАФИК КЬОС

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 233 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВАСИЛ ПЕЦЕВ" ЕООД

2. "АВТОУСПЕХ - 3" ООД

3. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

4. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

5. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

6. "МИГ АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНТОН ДИМИТРОВ ТОШЕВ

B

Неиздържал

1

2

РОБЕРТ МИНЕВ

C

Издържал

2

3

АСЕН ВЛАДИМИРОВ СЕГМЕНОВ

B

Издържал

3

4

АСЯ БОРИСЛАВОВА ПАРУЛСКА

B

Неиздържал

4

5

АЙРЕДИН САЛИХ ДЖУРИН

B

Неиздържал

5

6

ИВАН ГЕОРГИЕВ НЕШЕВ

B

Издържал

6

7

ЗЛАТИНА ДАНАИЛОВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 234 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАНЧО СПАСЕВСКИ

C

Издържал

1

2

ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ПРЕНГОВ

B

Издържал

1

3

ИНАН МАРИОВ БОРИСОВ

B

Неиздържал

2

4

БИСЕР КИРИЛОВ НИКОЛОВ

C

Издържал

3

5

РУМЕН БРАНИМИР КУЛЯНИН

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 235 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

2. "АУТО ВЕСИ 9" ЕООД

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

4. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

5. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИС ДИМИТРОВ АРАБАДЖИЕВ

C+E

Издържал

1

2

ИВО ЮЛИЯНОВ МИШЕВ

C

Издържал

2

3

РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

3

4

КИРИЛ АСЕНОВ ТУПАРОВ

B

Издържал

4

5

БИСТРА ГЕОРГИЕВА ДЕБРЕНЛИЕВА

B

Издържал

2

6

ХРИСТИНА СИМЕОНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

5

7

СОФИЯ ВАСИЛЕВА ЧОПАКОВА

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 236 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ДАНИ 91" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АСЕН КИРИЛОВ МИТОВ

C

Издържал

1

2

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ СИДЕРОВ

C

Неиздържал

1

3

СВЕТЛАН ВЕЛИНОВ МАРИНОВ

C

Издържал

1

4

СТАВРИ ВАСИЛЕВ БОКИКОВ

C

Неиздържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 196 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТО АС - 1" ООД

2. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

3. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

4. "АВТО ШАНС 77" ООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

7. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВА ДИНКОВА ТОШЕВА

B

Издържал

1

2

ЯНИ НЕДКОВ МИХНЕВ

C+E

Издържал

2

3

МЛАДЕН АНГЕЛОВ ХЪНКОВ

B

Издържал

3

4

ТОДОР ХРИСТОВ ИЛКОВ

B

Неиздържал

4

5

МЕХМЕД НИХАТ ХЮСЕИН

B

Издържал

5

6

АТАНАС ВЕНЕЛИНОВ ЖЕЛЕВ

B

Издържал

6

7

ИСМИГЮЛ ЮСЕИН АЛИБРЯМ

B

Издържал

1

8

НУРТЕН АЛИ ХАЛИЛ

B

Издържал

7

9

ЖАКЛИН ПЕТКОВА ЧАЛЪКОВА

B

Неиздържал

7

ПРОТОКОЛ № 197 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

4. "ТОНИ - 71" ЕООД

5. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

6. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГРИГОР КИРИЛОВ МЕТОДИЕВ

C+E

Издържал

1

2

НАДЯ РАДОСТИНОВА НАЙДЕНОВА

B

Издържал

2

3

НАДЕЖДА ВЕСКОВА РАЙКОВА

B

Издържал

3

4

ВАСИЛ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ

C+E

Издържал

4

5

АНА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

2

6

НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ КОЛЕВ

D

Издържал

5

7

ХАЙРУЛА БАЙРЯМАЛИ ХАЙРУЛА

C

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 198 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АВТОИНС - 4" ООД

2. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

3. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

4. "ЕМИ - КАР" ЕООД

5. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО И ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИХАИЛ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

B

Неиздържал

1

2

ЗИНЕБ МУСТАФА МЕХМЕД

B

Неиздържал

2

3

ГЮЛСУМ ИСМЕТ ХЮСЕИН

B

Неиздържал

3

4

ЮРКИЯ СМАИЛ ЗЕКРИ

B

Издържал

4

5

ДИМЧО ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ

C+E

Издържал

1

6

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ РУСЕВ

B

Издържал

5

7

АЙШЕ ХЮСЕИН ХЮСЕИН

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 199 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "АПОЛИС А.А." ЕООД

3. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

6. "ИВОНТИ" ЕООД

7. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КЕМАЛ СМАИЛ ХЮМЕТ

C+E

Издържал

1

2

ФИЛКА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

2

3

СТОЯН ИВАНОВ НИКОЛОВ

D

Неиздържал

3

4

АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

B

Издържал

4

5

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ МОМЧИЛОВ

B

Неиздържал

5

6

АЛЕКСИ АСЕНОВ УЗУНОВ

B

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

7

ДЕНИСЛАВ ИВАНОВ ГЕНЧЕВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 200 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

3. "ИВОНТИ" ЕООД

4. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

5. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАРАИВАНОВА

B

Неиздържал

1

2

СТАНИСЛАВ РАДОСТИНОВ СТОЯНОВ

C

Издържал

2

3

СИЛВИЯ ТОДОРОВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

3

4

ГЮЛСУМ ШАБАН МУРАДОВА

B

Издържал

1

5

ЙОРДАН КРЪСТЕВ ХРИСТОВ

C+E

Издържал

3

6

РАЛИЦА ДОБРИНОВА АТАНАСОВА

B

Издържал

4

7

ДЕСИСЛАВА ЦВЯТКОВА ЙОРДАНОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 201 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АВТО ШАНС 77" ООД

2. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

3. "КАТАЛИНА" ЕООД

4. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

5. "ИВОНТИ" ЕООД

6. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

7. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПАВЛИН ПЕТКОВ ЯКИМОВ

B

Издържал

1

2

НАЙДЕН ХАРИЗАНОВ НИКОЛОВ

C+E

Издържал

2

3

ЯНИ ВЕСЕЛИНОВ ТЕНЕВ

C

Издържал

3

4

АНГЕЛ ДАНЧЕВ ДЖАМБАЗОВ

C

Издържал

4

5

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

C

Издържал

5

6

ФАТМЕ АЛИ КАДИР

B

Неиздържал

6

7

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 202 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

2. "КСД-6"ООД

3. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЗДРАВКО СТОЙКОВ МИХАЛЕВ

B

Неиздържал

1

2

АЙШЕ ХЮСЕИН ДЖЕЛИЛ

B

Издържал

2

3

ПАКИЗЕ АХМЕД ХЮСЕИН

B

Издържал

2

4

НЕЖЛА ФИКРЕТ АХМЕД

B

Издържал

2

5

ВИКТОРИЯ КЪНЧЕВА КИНЕВА

B

Издържал

2

6

ДИМИТЪР СТОЯНОВ ДИЧЕВ

B

Неиздържал

3

7

ВАСКО МИХАИЛОВ БАЛДЖИЕВ

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 203 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ТОНИ - 71" ЕООД

2. "АВТОИНС - 4" ООД

3. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

4. "АВТОИНС - 4" ООД

5. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЙОРДАН ПЕТРОВ МИТЕВ

C

Издържал

1

2

КОСТАДИН РУМЕНОВ ПАНАЙОТОВ

C+E

Издържал

2

3

ИВАН СТОЯНОВ НИКОЛОВ

D

Издържал

3

4

ГОСПОДИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ

C+E

Издържал

1

5

ИВАН НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

B

Неиздържал

4

6

МАРИЯ ПЕТРОВА САВОВА

B

Неиздържал

1

7

МИХАИЛ КРАСИМИРОВ МИТЕВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 204 / 05.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

2. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД