05.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 23 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

2. ЗЕМЕДЕЛСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "КЛИМЕНТ АРКАДИЕВИЧ ТИМИРЯЗЕВ"

3. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОВ

C

Издържал

1

2

ИЛИЯН СТОИЛОВ ХАДЖИЕВ

B

Издържал

2

3

ИВАН САШОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

3

4

ВАНЧО ТАШЕВСКИ

D

Издържал

4

5

ХРИСТИНА НИКОЛОВА ГРИГОРОВА

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 24 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "АВТОЦЕНТЪР ВАНИВА" ООД

4. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

5. "ЧОБАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕЛВИЗЕ ЗЕКИРОВА МИТЕВА

B

Неиздържал

1

2

ФАТИМЕ САЛИХ АБГЬОВА

B

Издържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

3

КИРИЛ СТОЯНОВ ЗЛАТКОВ

B

Издържал

3

4

НАЙДЕН АСЕНОВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

4

5

ВЕСЕЛКА НИКОЛОВА ЧОНКОВА

B

Издържал

2

6

ИСМАИЛ МЕХМЕДОВ ХАДЖИЕВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 25 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ЗЛАТЕВ 2012" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

5. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

6. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

САФЕТ ШАБАН МУСТАКЛИ

B

Неиздържал

1

2

ИБРАИМ ИБРАИМОВ ПОЮКОВ

B

Неиздържал

2

3

НИКОЛА РУМЕНОВ КАРАГЕОРГИЕВ

C+E

Издържал

3

4

АЛЕКСАНДЪР ЧУДОМИРОВ ПЕТРОВ

B

Неиздържал

4

5

АСЯ АСЕНОВА ПОПДИМИТРОВА

B

Неиздържал

5

6

АНТОНИО ПОПОВ

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 26 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ГЕРГИНИН" ЕООД

2. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

4. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АХМЕД ФЕЙЗИ АЗИС

C

Издържал

1

2

ВЕЛИЧКА ЕВГЕНИЕВА ИЛИЕВА

B

Издържал

2

3

МАРИЯ ДИМИТРОВА АНДОНОВА

B

Издържал

3

4

ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ УЗУНОВ

B

Издържал

2

5

НИКОЛА ДИМИТРОВ АВРАМОВ

B

Неиздържал

3

6

РАДОСЛАВ ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 27 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

3. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. "ГЕРГИНИН" ЕООД

6. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ЧИВИЕВ

C+E

Неиздържал

1

2

ГЕОРГИ НИКОЛАЕВ ЗЛАТАНОВ

C

Издържал

2

3

КОСТАДИН ДАРИНЧОВ БОНДЕВ

B

Издържал

3

4

САШКО ТАСЕВ

C+E

Издържал

4

5

ИВАН ГЕОРГИЕВ МАЛЧЕВ

B

Издържал

5

6

МАГДАЛЕНА СТОЯНОВА РИЗОВА

B

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 28 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "МИГ АУТО" ООД

3. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

4. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

5. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

6. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ПЕТРЕЛИЙСКИ

C

Издържал

1

2

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ФРЕНСКИ

B

Издържал

2

3

АСЕН АЛЕКСАНДРОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

3

4

ИГОР АНДОВСКИ

B

Издържал

4

5

МИЛЕНА ВУЧКОВСКА

B

Издържал

5

6

БЛАГОЙЧЕ РИСТОВ

D

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 29 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВА ДАСКАЛОВА

B

Издържал

1

2

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МАНДЕВ

C+E

Издържал

2

3

РЮКЮШ ФААТОВА ИМАМОВА

B

Неиздържал

2

4

СЪЛЗЕТА АЛИЛОВА КРЕБОЛИЕВА

B

Издържал

1

5

СМАИЛ АЛИОСМАНОВ ВЕЛИЕВ

B

Издържал

3

6

НАЙЛЕ ДЖАЛИЛОВА КУПЕНОВА

B

Издържал

2

7

НИКОЛАЙ СЛАВОВ УЗУНОВ

D

Издържал

4

8

ФАТМА СМАИЛОВА ВЕЛИЕВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 30 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФЕИК ДЖЕВДЖЕТОВ СКЕНДЕРОВ

B

Неиздържал

1

2

АСАН БЕЙЛЮЛ КАМБУР

C

Издържал

1

3

ЕКРИ РЕДЖЕПОВ БОРИЗАНОВ

C+E

Издържал

2

4

НЕВСЕ ДЖЕМАЛОВА БЛИЗНАКОВА

B

Издържал

1

5

ФАТМЕ КЕЗИМОВА ДРЕНЧЕВА

B

Неиздържал

1

6

КИМИЛЕ ТАХИРОВА БОШНАКОВА

B

Издържал

1

7

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ АЛЕКСОВ

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 31 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "СБ-АУТО" ЕООД

2. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

3. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

4. "СБ-АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МУСТАФА ИБРАХИМ КАПАНЪК

B

Издържал

1

2

НЕВСЕ ИБРАХИМ ДЕЛИЕВА

B

Неиздържал

2

3

МЕЛИКЕ БИСЕРОВА ОСМАНДЖИКОВА

B

Издържал

2

4

МУСТАФА ЮСЕИН ГРОШАР

B

Издържал

1

5

ФАИК ИБРАХИМ АЯН

B

Издържал

1

6

МЮМЮН ФЕЙЗИЕВ УРУДЖОЛОВ

B

Издържал

3

7

ЗЕЙНЕП ИСМАИЛ САКАЛИ

B

Издържал

1

8

ЕДИАН ПЛАМЕНОВ МАСАРЛИЕВ

B

Неиздържал

1

9

АТИДЖЕ АЛИОСМАН МУСТАФА

B

Издържал

4

10

АДЕМ ИБРАХИМ КЪПО

B

Издържал

1

Бургас

ПРОТОКОЛ № 23 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

2. "АВТОДИСК" ЕООД

3. "МОСКОВ - М- АУТО" ЕООД

4. "МАРИСА" ЕООД

5. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

6. "ЕЛИТ АУТО 1" ЕООД

7. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

8. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДЕЯН ТОДОРОВ КЪНЕВ

C+E

Издържал

1

2

ЕЛЕНА ИВАНОВА АСЕНИКОВА

B

Издържал

2

3

ВЕСЕЛИН СТОЯНОВ РУСЕВ

B

Издържал

3

4

ГАЛИНА НИКОЛОВА ПОПОВА

B

Издържал

4

5

НИНА ЙОРДАНОВА КОТЛАРСКА

B

Неявил се

5

НЕЯВИЛ СЕ

6

НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

B

Издържал

1

7

ЯНА ГЕОРГИЕВА НЕНОВА

B

Издържал

6

8

РАЙНА ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

7

9

ХРИСТО МИНЧЕВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 24 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

4. "АВТО АС - 1" ООД

5. "АВТОДИСК" ЕООД

6. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

7. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

8. "АВТО АС - 1" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИМЕОН НИКОЛАЕВ ДОНКОВ

B

Неиздържал

1

2

ЖИВКО СТОЯНОВ АНГЕЛОВ

A

Издържал

2

3

КОСТАДИН КРАСИМИРОВ БОРИЛКОВ

B

Издържал

3

4

КИРИЛ ХРИСТОВ ГЕОРГИЕВ

B

Неиздържал

4

5

НИКОЛАЙ РАЧКОВ НЕЙКОВ

C

Издържал

5

6

ИВЕЛИНА МИТКОВА ЧОЛАКОВА

B

Неявил се

6

НЕЯВИЛ СЕ

7

НИКОЛИНА ИВАНОВА СТАНЕВА

B

Издържал

7

8

СРЕБРА ХАСАНОВА ДЕЛИАДАМОВА

B

Неиздържал

8

9

РАДОСЛАВА ДАНЧЕВА ЧОБАНОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 25 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВО ИВАНОВ ХРИСТОВ

B

Неиздържал

1

2

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЩЕРЕВ

B

Издържал

2

3

АЙШЕ ХАСАН СМАИЛ

B

Издържал

3

4

СЕМРА МУСТАФА МУСТАФА

B

Неиздържал

4

5

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

B

Издържал

3

6

МАЯ ОГНЯНОВА

B

Неиздържал

5

7

ДИМИТРИНА ЯНКОВА КИРЯКОВА

B

Издържал

2

8

ТЕОДОСИ ЖЕЛЯЗКОВ ЖЕЛЕВ

B

Издържал

6

Варна

ПРОТОКОЛ № 33 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ "СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ"

2. "ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1" ЕООД

3. "СИЛВИ - ИННС" ООД

4. "АВТОШКОЛА ВАЛЕК" ЕООД

5. "ЦАНЕВ 0001" ООД

6. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

7. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД

8. "АВТО - ТОП - СТАРТ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИЯ НИКОЛАЕВ ИЛИЕВ

B

Неиздържал

1

2

ИВА ТОДОРОВА ДРАГНЕВА

B

Неиздържал

2

3

СВЕТЛОЗАР ГЕОРГИЕВ ТУРЛАКОВ

A

Издържал

3

4

ИРЕНА КЪНЧЕВА КРЪСТЕВА

B

Издържал

4

5

ГЕОРГИ МАРИНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

5

6

ДЕСИСЛАВА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

6

7

ДЕНИЦА ПАВЛОВА АЛТЪНЧЕВА

B

Неиздържал

7

8

СТЕЛА НИКОЛАЕВА МИТЕВА

B

Неиздържал

1

9

ГАЛИНА ФИЛИПОВА ФИЛИПОВА

B

Неиздържал

8

ПРОТОКОЛ № 34 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ

1. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

2. "ВАСИЛЕВИ ВМ" ЕООД

3. "ВАСИЛЕВИ ВМ" ЕООД

4. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТИХОМИР СТАНИСЛАВОВ ПЕТКОВ

C+E

Неиздържал

1

2

ДОБРИ АТАНАСОВ БОЕВ

B

Издържал

1

3

МИЛЕНА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

2

4

ВАЛЕНТИН ЕМИЛОВ ШЕВРОВ

C

Издържал

1

5

АЛЕКСАНДРА ГЕОРГИЕВА ЖЕКОВА

B

Неиздържал

3

6

МАРТИН ИВАНОВ РАДЕВ

C

Издържал

1

7

СИЛВИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 35 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ

1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

САНЯ СТАНИМИРОВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

1

2

НИКОЛА ТОНЕВ АВРАМОВ

B

Издържал

2

3

ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАВЛОВ

C+E

Издържал

1

4

СИМЕОН СВИЛЕНОВ ДИМИТРОВ

B+E

Издържал

3

5

ТОЛГА ГЮЛЕНОВ БОШНАКОВ

B1

Издържал

1

6

ДАНИЕЛА МЕТОДИЕВА КРЪСТЕВА

B

Неиздържал

1

7

ЖИВКО ПЕТКОВ ХРИСТОВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 36 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

1. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

2. "АШ - ОВЕЧ" ООД

3. "ФОРМУЛА 2007 - 1" ООД

4. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

5. "ЦАНЕВ 0001" ООД

6. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛЕКСАНДЪР САШЕВ ЧАКОВ

B

Неиздържал

1

2

РАДИНА МИЛЕНОВА КОЙЧЕВА

B

Издържал

2

3

ЯНИЦА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА

B

Издържал

3

4

МИРОСЛАВ ОГНЯНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

4

5

МАРИН АНТОНОВ СТАНЕВ

B

Издържал

1

6

ХРИСТИАНА СТАНЧЕВА СТОЯНОВА

B

Издържал

5

7

ВИОЛЕТА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

B

Неиздържал

3

8

МИРОСЛАВ СТОЯНОВ ТОТЕВ

D

Издържал

6

ПРОТОКОЛ № 37 / 05.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

САМУИЛ КОРНОВСКИ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

2

МАРИЯ ИЛЧЕВА МИХАЙЛОВА

B

Неиздържал

2

3

СТЕФАН НИКОЛАЕВ ХОЛЕВИЧ

B

Издържал