03.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 10 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. ЕТ "БОЖИДАР ИВАНОВ БЕНГЮЗОВ"

2. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

3. "СБ-АУТО" ЕООД

4. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

5. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИХАИЛ ТРАЯНОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

1

2

РАДОСТИНА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

2

3

АДЕМ ИБРАХИМ КЪПО

B

Издържал

3

4

МАЯ ЕВГЕНИЕВА ВЕЛКОВА

B

Издържал

4

5

ИНЕС ЗЕКРЕМ САДЪК

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 11 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

4. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНАСТАСИЯ НАСКОВА МАНОЛОВА

B

Неиздържал

1

2

ДЕЛЧЕ АЛЕКСОВ

C+E

Издържал

2

3

НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ НИКОВ

C

Неиздържал

3

4

РАДИН РОСЕНОВ БОШНАКОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 12 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

3. "АВС - Е" ЕООД

4. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

5. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТАИП МУСА ПЕЛТЕК

C

Издържал

1

2

ЮСУФ МУСТАФА ДУНГЬОВ

B

Неиздържал

2

3

ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ ШОПОВ

B

Издържал

3

4

ДИМИТЪР ФИЛИПОВ УГРЕНОВ

C+E

Издържал

4

5

РОСЕН АЛЕКСЕЕВ САФИЕВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 13 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "САХАРА ТУРС" ЕООД

2. "ГЕРГИНИН" ЕООД

3. "ДАНИ 91" ООД

4. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФАТМЕ РИФАДОВА ФЕТА

B

Издържал

1

2

ИЛИЯ ИВАНОВ ЦВЕТКОВ

C+E

Издържал

2

3

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ БИСЕРОВ

C

Издържал

3

4

ВЕЛИК ГЕОРГИЕВ ВЕЛИКОВ

C

Издържал

4

5

АТИДЖЕ ЕНВЕР ОСМАНОВА

B

Издържал

1

6

РЕФАТ РЕФАТ ШОЛЬОВ

C+E

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 14 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "САХАРА ТУРС" ЕООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

3. "ИВА И КОСТАДИН" ЕООД

4. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СЕЛВЕ ИБРАХИМОВА ИСА

B

Издържал

1

2

ТОМАС ДОНАЛД ДЖЕФЪРСЪН

B

Издържал

2

3

ДУШКО ЛАЗАРОВ

B

Неиздържал

3

4

АХМЕД АХМЕД СИРАК

B

Издържал

1

5

БЛАГОЙЧЕ РИСТОВ

D

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 15 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "ДИРЕКОВ" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ

B

Издържал

1

2

ТОДОР МИХАЙЛОВ АГОВ

C

Издържал

2

3

ВАНЧО ТАШЕВСКИ

D

3

НЕДОПУСНАТ

4

ЛЮБОМИР БОЯНОВ ЦАНЕВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 16 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. СД "КАМЕЛИТА - ПЖ - ЖИЛКОВ, ПЕТРОВ, ПЕТРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БЛАГОЙ ДИМИТРОВ ЗАПРЕВ

D

Издържал

1

2

АЦЕ НИКОЛОВСКИ

C

Издържал

1

3

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ПЕЦЕВ

C+E

Издържал

1

4

МАРИО КИРИЛОВ УЛЯНОВ

B+E

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

5

ИВАН СТОИЛОВ РАЛКОВ

B+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 17 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ШИРИСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

1

2

ГЕРАСИМ СИМЕОНОВ ЯКОВ

B

Неиздържал

1

3

АТАНАС КОСТАДИНОВ КОСТОВ

C+E

Издържал

1

4

ЕМИЛ ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Издържал

1

5

ТОНИ КИРИЛОВ ИВАНОВ

C

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 18 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

2. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

3. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВАНЯ БОРИСОВА ПОПГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

1

2

ЖИВКА ВАЛЕРИЕВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

2

3

АТАНАС НИКОЛАЕВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

3

4

ГЕОРГИ ПЕТРОВ СОТИРОВ

B

Издържал

3

Бургас

ПРОТОКОЛ № 11 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "АУЦ МОНИ" ООД

2. "АВТОКУРС - ПЕТРОВ" ЕООД

3. "МАРИНА - Т" ЕООД

4. "АВТОИНС - 4" ООД

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

7. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

8. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

9. "ДМЖ - ЖЕЛЕВИ АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОНЯ КОСТОВА ЯНЧЕВА

B

Издържал

1

2

ГЕОРГИ ДОНЧЕВ КАЛИНКОВ

B

Издържал

2

3

БЛАГОВЕСТ БИСЕРОВ АТАНАСОВ

B

Издържал

3

4

МИХАИЛ СТОЯНОВ СЕРБЕЗОВ

C+E

Издържал

4

5

ЖУЛИЕТА МЛАДЕНОВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

5

6

ИВАНКА АНГЕЛОВА ИЛИЕВА

B

Издържал

6

7

ИВАН ПЕТКОВ ТЕРЗИЕВ

B

Издържал

7

8

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

B

Издържал

8

9

ПЛАМЕН НИКОЛАЕВ ПРОДАНОВ

B

Издържал

9

ПРОТОКОЛ № 12 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ИВОНТИ" ЕООД

3. "ТОНИ - 71" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАКСИМИЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАЛЧЕВ

B

Издържал

1

2

СЕЛВЕР ХАСАН МЕХМЕД

C+E

Издържал

2

3

ЩИЛИЯН КОСТАДИНОВ ТРОЕВ

C+E

Неиздържал

3

4

ЕВГЕНИЯ ИЛИЕВА ЯЗОВА

B

Издържал

3

5

МАРИЯ ДИМОВА ДИМОВА

B

Неиздържал

1

6

ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА ГОГУШЕВА

B

Издържал

3

7

АНИФЕ МЕХМЕД МУСТАФА

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 13 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "КЪНЧО НИКОЛОВ - 2015" ЕООД

2. "МАРИСА" ЕООД

3. "ДЕТЕЛИНА - ИЛИЯ КУПЕНОВ" ЕТ

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

5. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРАСИМИР РОСЕВ ЗЛАТЕВ

B

Издържал

1

2

ДИМИТРИНКА АТАНАСОВА МИНЧЕВА

B

Неиздържал

1

3

СЕРКАН РИДВАН ИСМАИЛ

B

Неиздържал

2

4

РАДОСЛАВА РАЙКОВА РАЙКОВА

B

Неиздържал

3

5

ДИМИТЪР ДИЯНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

4

6

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

B

Издържал

5

7

ДОНКА ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 14 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "РАЙС 8" ЕООД

2. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕЛЕКТРОНИКА

3. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЯНИ ГЕОРГИЕВ ДОБРОДЖАЛИЕВ

C

Издържал

1

2

ТРАЙЧО ДЕТЕЛИНОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

2

3

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ХЮСЕИН

B

Издържал

3

4

АНКА СТАНКОВА РАЧЕВА

B

Издържал

4

5

ПЕТЯ ВАСИЛЕВА КОЛЕВА

B

Неявил се

5

НЕЯВИЛ СЕ

6

ДАНИЕЛ НИКОЛАЕВ ГОЧЕВ

B

Издържал

2

7

НЕРИМАН МЕХМЕД ХЮСЕИН

B

Неиздържал

6

ПРОТОКОЛ № 15 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

2. "МАРИНА - Т" ЕООД

3. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

5. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

6. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛЧО ТОДОРОВ ТОДОРОВ

C

Неиздържал

1

2

ХРИСТО ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ

B

Неиздържал

2

3

АНГЕЛ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

3

4

ГЕРГАНА СТОЯНОВА КИРЯКОВА

B

Неиздържал

4

5

ТОДОР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

B

Неиздържал

5

6

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

6

7

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ ВЪЛКОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 16 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ИВОНТИ" ЕООД

2. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

3. "АВТО ШАНС 77" ООД

4. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТЕЛИЯН ГЕОРГИЕВ МАРТИНОВ

D

Издържал

1

2

МАРТИН ДИМИТРОВ ХАДЖИЕВ

D

Издържал

1

3

АРМЕН АРТУР АКОПЯН

B

Неиздържал

2

4

ДЕСИМИР ГОСПОДИНОВ ГЕНЧЕВ

C+E

Издържал

3

5

КАЛИНА ИВАНОВА ЯНЕВА

B (78)

Издържал

3

6

МИЛЕН СТЕФАНОВ ЕНЧЕВ

C+E

Издържал

3

7

ЗИЙНЕБ МУСТАФА МУСТАФА

B

Неиздържал

4

ПРОТОКОЛ № 17 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

3. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

6. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ БОЙЧЕВ АНТОНОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

ГЕРГАНА МИТКОВА МИТОВА

B

Неиздържал

2

3

СИМЕОН СТЕФАНОВ ИЛИЕВ

B

Издържал

3

4

ГЮЛШЕН МЕХМЕД ЮМЕР

B

Издържал

4

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

5

НИКОЛАЙ ЛУЛЧЕВ ЧЕРВЕНКОВ

C

Издържал

5

6

ЗЛАТИН ВАСИЛЕВ ПЕЙКОВ

B

Издържал

6

7

ОГНЯН ЕМИЛОВ ШОПОВ

C

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 18 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

2. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

3. "КАТАЛИНА" ЕООД

4. "АВТО АС - 1" ООД

5. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

6. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

7. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАНКА ТАНЕВА СТОЯНОВА

B

Издържал

1

2

ЙОРДАНКА ДЕМИРЕВА КАРАИВАНОВА

B

Неиздържал

2

3

СТЕФАН СИМЕОНОВ ИВАНОВ

D

Издържал

3

4

КОНСТАНТИН ЮЛИЯНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

4

5

АЙКУТ ТАСИМ ЯШАР

C

Издържал

5

6

ЕВТИМ ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

B

Издържал

6

7

ДИМИТЪР ЖЕЛЕВ ГЕОРГИЕВ

B

Неявил се

7

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 19 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

2. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ МАНДРАДЖИЕВ

B

Издържал

1

2

БОЖИДАРА КОСТАДИНОВА ВЪТЕВА

B

Неиздържал

2

3

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

4

СЛАВЕЯ ОЛЕГОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

1

5

ВАНЕСА ВАЛЕНТИНОВА НЕДЯЛКОВА

B

Издържал

1

6

КРИСТИНА ПЛАМЕНОВА ГРАДЕВА

B

Издържал

1

7

МАРИЯ ЖИВКОВА КУРТЕВА

B

Издържал

2

8

СТЕЛА МИХОВА ДИНЕВА

B

Неиздържал

2

Варна

ПРОТОКОЛ № 10 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ

1. "АШ - ОВЕЧ" ООД

2. "М - В ТРАНС" ООД

3. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД

4. "АВТО ЕЛИТ 12" ООД

5. "АВТО ЕЛИТ 12" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ФЕОДОР СЕРГЕЕВ САШЕВ

B

Издържал

1

2

ЛЕВЕНТ ДЖЕМАЛОВ ПЕНКОВ

B

Неиздържал

2

3

КАМЕЛИЯ МИХАЙЛОВА ПЕНЕВА

B

Неиздържал

3

4

ГАЛИНА НИКОЛАЕВА НЕДЕЛЧЕВА

B

Издържал

4

5

РАДИНА МИЛЕНОВА КОЙЧЕВА

B

Неиздържал

1

6

РОСЕН ВЕНЦИСЛАВОВ ВАСИЛЕВ

B

Издържал

5

7

ВИЛИАНА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 11 / 03.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ

1. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

2. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД