02.02.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 217 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРАСИМИР ИЛИЕВ РАДКОВ

B

Неиздържал

1

2

РОСЕН ИЛИЕВ РАДКОВ

B

Неиздържал

1

3

НУРИ ВИОЛЕТОВ ДИМИТРОВ

B

Неиздържал

1

4

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ИЛИЕВ

D

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 218 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "ПЕТРА КАР - 2008" ООД

2. ''ЗИСИ - КАР'' ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

4. "ЕКСПРЕС - В" ООД

5. "ЧОБАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАН ЕВГЕНИЕВ ДЕЧЕВ

B

Неиздържал

1

2

МАРИН ЯНЕВ ЦЕКОВ

C+E

Издържал

2

3

ИГОР КОЗОВСКИ

C+E

Неиздържал

3

4

МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ БОГДАНСКИ

B

Издържал

4

5

ФАТМА АСАНОВА ЧАПКЪНОВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 219 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

3. "ЕЛ АУТО-60" ООД

4. "СУАБ - СБА - КЛОН БЛАГОЕВГРАД" ЕООД

5. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОРЧЕ ДЖАДЖОВСКИ

C

Неиздържал

1

2

КАТРИН СЕРГЕЙ АНДРЕЕВА

B

Издържал

1

3

АХМЕД АМИД СИРКЯ

C+E

Издържал

2

4

СТИЛИАН АЛЕКСАНДРОВ ХВАЛЕВ

B

Неиздържал

3

5

ДОБРОСЛАВ ЕВЛОГИЕВ МАВРОДИЕВ

B

Издържал

4

6

ШИРИН РЕДЖЕПОВА ФЕЙЗИЕВА

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 220 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

2. "МОТАУТО - ДОКЛЕВ" ЕООД

3. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

4. "ЧОБАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЮЛИЯН ГРИГОРОВ МЕТОДИЕВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

КИРЧО МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ

B

Издържал

2

3

ВЕРОНИКА ТОМЧОВА НИКОЛОВА

B

Издържал

3

4

МОХАРЕМ ФАИК ИМАМ

B

Издържал

4

5

СЕЛИМ ДЖАЛИЛ БОШНАК

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 221 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

2. "БОБИ - АН - 2013" ЕООД

3. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНЕЛИЯ ПЕТРОВА ТЕМЕЛКОВА

B

Издържал

1

2

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ТЮТЮНАРОВ

C+E

Издържал

2

3

СЕВДИН АЛЕКСАНДРОВ ЧИНАРСКИ

C

Издържал

3

4

ИВЕЛИНА БЛАГОЕВА ЗЛАТЕВА

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 222 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ АСЕНОВ КАЛЕНДЕРСКИ

1. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

2. "АВС - Е" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНИЗАЦИЯ НА СЕЛСКО СТОПАНСТВО

4. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ЗАХОВ

B

Издържал

1

2

ВЕРГИЛ ВИДЕНОВ СТОЯНОВ

B

Неиздържал

2

3

АСЕН СЛАВЧОВ ГАЗЯНОВ

B

Неиздържал

3

4

ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ШАЛДЕВ

C

Издържал

4

5

МАГДАЛЕНА ЮЛИЕВА СИНЯКОВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 223 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

2. "СБ-АУТО" ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

4. ''ВЪЛЧЕВ АУТО - НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ'' ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМИЛ АЛБЕРТОВ БЕКТАШЕВ

B

Издържал

1

2

ЕДИАН ПЛАМЕНОВ МАСАРЛИЕВ

B

Неиздържал

2

3

СПАСИМИРА БОЙКОВА ЦВЕТАНОВА

B

Неиздържал

2

4

БЕЙГЕ АХМЕДОВА ДЖАЛЕВА

B

Неиздържал

2

5

АЛИЛ АХМЕДОВ КАЧАНОВ

C+E

Издържал

3

6

ХАСИМ НЕДРЕТОВ УСЕВ

B

Неиздържал

2

7

ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА МАВРОДИЕВА

B

Неиздържал

2

8

РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА ПАНЕВА

B

Издържал

4

9

АХМЕД ИБРЕИМОВ ПАШОВ

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 224 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМИЛИЯ КРАСИМИРОВА КАРАСМИЛОВА

B

Неиздържал

1

2

ВАСИЛ СЪБЕВ ЧИЛИКОВ

B

Издържал

2

3

СНЕЖАНА РОСЕНОВА СИНАПОВА

B

Издържал

2

4

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА КЕКОВА

B

Издържал

1

5

НАДЕЖДА АСПАРУХОВА ЛИЛОВА

B

Неиздържал

2

6

МАРТИН ЕМИЛОВ ТРАНДЖИЕВ

B

Издържал

2

7

АТИДЖЕ ШЕКИР АСАН

B

Неиздържал

2

8

АСЯ БОЯНОВА ЮРУКОВА

B

Неиздържал

1

9

АКСИНИЯ СМИЛЯНОВА АЙРОЛОВА

B

Неиздържал

1

10

ЕМИНЕ ИБРАИМОВА МОЛЛАЮСЕИНОВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 225 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "ЖОРО АУТО" ЕООД

2. "ЖОРО АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТЕФАН ДИМИТРОВ ЛАЗАРОВ

C+E

Неиздържал

1

2

ЗДРАВКО КОСТАДИНОВ ТАРАНИНОВ

C+E

Неиздържал

1

3

ВЕЛИК АНГЕЛОВ БАЛАБАНОВ

C+E

Издържал

1

4

СТОЯН ДИМИТРОВ МИЛЕВ

C+E

Неиздържал

2

5

ИЛИЯ КОСТАДИНОВ ГОЧЕВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 226 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

2. ЕТ "ИЛИЯ ДИШЛЯНОВ"

3. ''ВЪЛЧЕВ АУТО - НИКОЛАЙ ВЪЛЧЕВ'' ЕООД

4. "ДИРЕКОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНИФЕ МУСТАФА СИРАКОВА

B

Издържал

1

2

ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВА ВЕЛЕВА

B

Издържал

2

3

КАТЯ КОСТАДИНОВА КАРАДЖОВА

B

Издържал

2

4

АНДОН ТОДОРОВ ГЕРОВ

B

Издържал

3

5

ФЕРАД ФИКРЕТОВ ЗАЙКОВ

B+E

Издържал

4

6

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ВЪЛЧЕВ

C

Издържал

4

7

СУЗАНА ГЪЛЪБОВА КУЙБИШЕВА

B

Неиздържал

2

Бургас

ПРОТОКОЛ № 192 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

2. "АВТО АС - 1" ООД

3. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

4. "КАТАЛИНА" ЕООД

5. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

6. "ТОНИ - 71" ЕООД

7. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

8. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИСЛАВА ГРИГОРОВА СТАНЧЕВА

B

Неиздържал

1

2

РОНАЛД СКОРОБОГАТ

B

Издържал

2

3

ИЛИНА СТОЯНОВА ЯНАКИЕВА

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

4

БОЖИДАРА КОСТАДИНОВА ВЪТЕВА

B

Издържал

4

5

ХАСАН МАХМУД АХМЕД

B

Неиздържал

2

6

МУРВЕТИН НЕДЖИБОВ ИСМАЙЛОВ

B

Издържал

5

7

ГАЛИНА РАДОСЛАВОВА ГОГУШЕВА

B

Издържал

6

8

АТАНАС МИХОВ МИХОВ

B

Издържал

7

9

ЖИВКО НЕДЕВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 193 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

2. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

3. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

4. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

5. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

6. "КСД-6"ООД

7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

8. "ТОНИ - 71" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА КОСТАДИНОВА

B

Издържал

1

2

КАЛОЯН РОСЕНОВ ТЕРЗИЕВ

B

Издържал

2

3

ГЮЛСУМ АХМЕД ДЖУРУЛ

B

Издържал

3

4

МЕРВЕ РЕДВИ ЮСЕИН

B

Издържал

3

5

АХМЕД ЮСЕИН АХМЕД

C

Издържал

4

6

ЕМНЕ ФИКРЕТ АДИЛ

B

Неиздържал

5

7

СЕВИМ ИСМАИЛ САЛИ

B

Издържал

6

8

НЕЛИ КРАСИМИРОВА ТОДОРОВА

B

Издържал

7

9

ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЖЕЛЕВ

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 194 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИРЧО РАШКОВ МИРЧЕВ

C+E

Издържал

1

2

ДЕНИЗ РЕДЖЕБ ИБРЯМ

C+E

Издържал

1

3

МИХАИЛ ВИЧЕВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Издържал

1

4

ХАКЪ МЕХМЕД ШАКИР

C+E

Издържал

1

5

РЕЙХАН МЮСТАХИБ ДУРМУШ

C

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 195 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

2. "КАТАЛИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СИЛВИ ВАСИЛЕВ ПЕЙЧЕВ

B+E

Издържал

1

2

АНДЖЕЛА АНТОНОВА ПАВЛОВА

B

Неиздържал

1

3

КАТЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

B

Издържал

1

4

ТАНЯ ДИМИТРОВА ГРАДЕВА

B

Издържал

1

5

СТОЯН ИВАНОВ СТОЯНОВ

B

Издържал

2

6

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

7

ХЮСЕИН ХАЛИЛИБРЯМ КУШ

C+E

Издържал

1

8

ГЮЛНАР СЕЛЯХАТИН ХЮСЕИН

B

Издържал

1

Варна

ПРОТОКОЛ № 196 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ

1. "АВТОШКОЛА ВАЛЕК" ЕООД

2. "АВТОШКОЛА ВАЛЕК" ЕООД

3. "АВТОШКОЛА ЩЕРЕВ 1" ЕООД

4. "АВТО - ТОП - СТАРТ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АНИТА ВАСИЛЕВА ЧЕРКЕЗОВА

B

Неиздържал

1

2

НЕВИН НЕВЗАДОВА ШАКИРОВА

B

Издържал

2

3

РАДОСЛАВ ВАЛЕНТИНОВ ДРАЛЧЕВ

B

Издържал

1

4

РОСИЦА ХРИСТОВА АТАНАСОВА

B

Издържал

3

5

ГЕОРГИ ТОДОРОВ ХРИСТОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 197 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕНЦИСЛАВ ЗДРАВКОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

2

ВИКТОРИЯ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

2

3

ЙОАНА НЕДЕЛЧЕВА ВЪЛЕВА

B

Издържал

1

4

УОРЪН ТАМИ ЛИН

B

Издържал

2

5

АСЯ ИВАНОВА ДИМОВА

B

Неиздържал

2

6

ВИКТОРИЯ ДЕЯНОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

2

7

СТАНЧО ГОСПОДИНОВ СТАНЧЕВ

B

Неиздържал

3

8

ИЗОТОВА ТЕТЯНА

B

Издържал

1

9

КОНСТАНТИН АНТОНОВ НЕДЯЛКОВ

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 198 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

1. "АШ - ОВЕЧ" ООД

2. ЕТ "КАЛИНА - ИВАН ИВАНОВ"

3. "М - В ТРАНС" ООД

4. "М - В ТРАНС" ООД

5. "МИО - ТРАНС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ДАРИНА ГАЛЕВА ПЕТКОВА

B

Издържал

1

2

НИЯ ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

2

3

ИВЕЛИНА ИВАНОВА ДОНЧЕВА

B

Неиздържал

3

4

НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ ВЪЛЕВ

B

Издържал

4

5

МАРИН АСЕНОВ ЙОРДАНОВ

B+E

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 199 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР НИКОЛАЕВ КАРАКАШЕВ

1. "ВОЛАН" ЕООД

2. "ПРОФИ ДРАЙВ" ООД

3. "ВОЛАН" ЕООД

4. "ВОЛАН" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛКО ВАСИЛЕВ МИРЧЕВ

C+E

Издържал

1

2

ВАЛЕНТИН ВАЛЕНТИНОВ АСЕНОВ

C

Неиздържал

2

3

НИКОЛАЙ АРНАУДОВ АРНАУДОВ

C+E

Неиздържал

1

4

ДИМИТЪР ИЛИЕВ БАБЧЕВ

B

Издържал

3

5

НЕЛИ ЛЪЧЕЗАРОВА ЗАРКОВА

B

Издържал

4

6

ТОДОР РАДЕВ РАДЕВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 200 / 02.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ

1. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

2. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

3. "ВАСИЛЕВИ ВМ" ЕООД

4. "ВАСИЛЕВИ М" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НЕВЕНА ТОДОРОВА ЦОНЕНА

B (78)

Издържал

1

2

РУМЕН ЛАМБОВ ТРЕНДАФИЛОВ

C+E

Издържал

2

3

МАРИЯН ДАНАИЛОВ МАРИНОВ

B

Неиздържал

1

4