02.01.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 1 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

2. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

3. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

4. "АВС - Е" ЕООД

5. ЕТ "ЦВЕТАН БАЧЕВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЛБЕНА ЛЮБЕНОВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

1

2

ПЕРХАНА МЕХМЕДОВА СИРАКОВА

B

Издържал

2

3

ГАБРИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЙОВЕВА

B

Издържал

3

4

БЛАГОЙЧЕ РИСТОВ

D

Неиздържал

4

5

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ИКОНОМОВ

B

Неявил се

5

НЕЯВИЛ СЕ

6

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЧАЛГЪНОВ

B

3

НЕДОПУСНАТ

ПРОТОКОЛ № 2 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

3. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

4. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

5. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЮМЮН ФЕЙЗИЕВ УРУДЖОЛОВ

B

Издържал

1

2

КИРИЛ АТАНАСОВ ЧАКАЛСКИ

C+E

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ

B

Издържал

3

4

КОСТАДИН ДАРИНЧОВ БОНДЕВ

B

Неиздържал

4

5

ТАНЯ ЛЮБЕНОВА НАЗЛИЕВА

B

Неиздържал

5

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

6

ИСКРА ИВАНОВА ИЛИЕВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 3 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "СБ-АУТО" ЕООД

2. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ХАСИМ НЕДРЕТОВ УСЕВ

B

Неиздържал

1

2

МУИСЕЙ КРАСИМИРОВ АЙДАРОВ

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

3

ИСМЕТ ИСМЕТОВ ПАЧЕДЖИЕВ

B

Издържал

2

4

АДЕМ ИБРАХИМ КЪПО

B

Неиздържал

1

5

МУСТАФА УРУЧ МЕРСИМ

B

Неиздържал

1

6

ДЖАМАЛ ФЕРЗИ СИРАК

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 4 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "ДАНИ 91" ООД

3. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЕЛА ОЛЕГ КАШУКЕЕВА

B

Издържал

1

2

ДАРИНА МИТЕВА ЗЛАТАНОВА

B

Издържал

2

3

ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

C+E

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 5 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИХАИЛ БОРИСЛАВОВ ЛАЗАРОВ

C+E

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 6 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН КОСТАДИНОВ ДЮЛГЕРОВ

1. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

2. "МОБИЛЕ - 2010" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВЕСЕЛА БОРИСЛАВОВА СТАНОЕВА

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

СТОЯН ЙОРДАНОВ ЧАЛГЪНОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 7 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

2. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

3. "ДЖОДЖОВ 2015" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

САЛИХЕ МУСА ДАГОН

B

Издържал

1

2

ПЕТЪР МЕТОДИЕВ СТАНКОВ

B

Издържал

2

3

АЙШЕ ИБРАХИМ АЙРЕДИН

B

Издържал

1

4

АЙШЕ ДЖЕМАЛ ПИРОНКОВА

B

Издържал

1

5

МЕДКО РУСАНОВ КАНДЬОВ

B

Издържал

1

6

ВИОЛЕТА СЛАВЧОВА ВЛАХОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 8 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "АВТОЦЕНТЪР АСИ - ГД" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МАРИЯ ВИКТОРОВА ВЛАХОВА

B

Издържал

1

2

МИЛЕН ЯНКОВ СТОЕВ

B

Неиздържал

1

3

ИЛИЯН КИРИЛОВ АПОСТОЛОВ

B

Неиздържал

1

4

ЕМИЛИ МЛАДЕНОВА ТИМЧЕВА

B

Неиздържал

1

ПРОТОКОЛ № 9 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. "ВЕЛКО ВЕЛКОВ - 66" ЕООД

2. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

3. "ВЛАДИ КАР 2" ЕООД

4. "МЕКУШИН-УШЕВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАЙЛО ГЕОРГИЕВ СПАНДОЛИЕВ

B+E

Издържал

1

2

ДЕНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ ТАНУШЕВ

B

Издържал

2

3

ЕМИЛ СОТИРОВ СОТИРОВ

B+E

Издържал

1

4

ИЛИАНА ДИМИТРОВА ЧОРБАДЖИЙСКА

B

Неиздържал

3

5

ЯНА МЕТОДИЕВА ШОПСКА

B

Неявил се

4

НЕЯВИЛ СЕ

6

ДОБРОМИР ЙОРДАНОВ КОРАБЕЛЬОВ

B+E

Издържал

1

7

РАЙКО ВАСИЛЕВ КОЛАРОВ

B

Неиздържал

3

Бургас

ПРОТОКОЛ № 1 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЯНАКИЕВ ГЕОРГИЕВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "ЕМИ - КАР" ЕООД

3. "ТАНЕВИ 2011" ЕООД

4. "АВТО ХИТ 77" ЕООД

5. "МАРИСА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НУРТЕН АЛИ ХАЛИЛ

B

Неиздържал

1

2

ТЕОДОР ДИМИТРОВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

3

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА АНАСТАСОВА

B

Издържал

2

4

ТОДОР СТОЯНОВ КИСЬОВ

B

Издържал

1

5

ХРИСТО ТОДОРОВ ЦВЕТКОВ

B

Издържал

3

6

МИЙРЕМ ХЮСЕИН МУСТАФА

B

Неиздържал

4

7

АЙШЕ ЕРЕДЖЕБ БЕЙТУЛА

B

Неиздържал

4

8

РУСИ АНГЕЛОВ КОДЖАБАШЕВ

B

Издържал

2

9

ФАТМЕ ЕМИН ШАБАН

B

Издържал

2

10

ХРИСТО ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 2 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. ЕТ "ЛАЗУР - Р - ДИМИТЪР ДИНЕВ"

2. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

3. "КСД-6"ООД

4. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

5. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

6. ЕТ "НИКИ - КРАСИМИР НЕНЧЕВ"

7. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

8. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР СТАРТ 07" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛЬО МИХАЙЛОВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

1

2

ПЕТЪР ЖЕЛЯЗКОВ ИГРЕВ

C

Издържал

2

3

МАРИЕЛА РУСЕВА СТОЯНОВА

B

Неиздържал

3

4

ХРИСТО СТОЯНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

4

5

ГЕОРГИ КАНЕВ ИВАНОВ

C+E

Издържал

5

6

НАЗИЛЕ АХМЕД МУСА

B

Неиздържал

6

7

АРСО ЙОРДАНОВ АРАБАДЖИЕВ

B

Издържал

7

8

ИВАН ДЕЯНОВ ЧАВДАРОВ

B

Издържал

8

ПРОТОКОЛ № 3 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

2. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КАТЯ ЯНКОВА КОТОРОВА

B

Неиздържал

1

2

ТЕОДОРА ДИМЧЕВА СТАНЕВА

B

Издържал

1

3

АЙШЕ РЮСТЕМ САБРИ

B

Издържал

2

4

АЙШЕ ХЮСЕИН МУСТАФА

B

Издържал

2

5

ФАТМЕ ХАЛИЛ РАМАДАН

B

Издържал

2

6

АНДРЕЙ ДЕАНОВ ДОЙЧЕВ

B

Издържал

2

7

ДЖЕМИЛЕ АХМЕД СМАИЛ

B

Издържал

2

8

ГЮЛСЕРЕН АЛИ АХМЕД

B

Издържал

2

9

АТАНАС МАТЕЕВ ТОНЧЕВ

B

Издържал

2

10

КЪНЧО ГАНЧЕВ ЛУКОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 4 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

3. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

4. "ИВОНТИ" ЕООД

5. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

6. "ДРАЙВЪРС УИСДЪМ" ЕООД

7. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛА СТЕФАНОВ АМЕЛЕВ

B

Издържал

1

2

ЯНА СЛАВЧЕВА СЛАВИЛОВА

B

Неиздържал

2

3

ЖЕЛЯЗКО СТАНИМИРОВ ТОДОРОВ

B

Неиздържал

3

4

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ АПОСТОЛОВ

D

Издържал

4

5

КРАСИМИР ОГНЯНОВ БОЖИНОВ

C+E

Издържал

5

6

КРИСТИАН КРАСИМИРОВ КАРАДЖОВ

C

Издържал

6

7

АНТОН КИРИЛОВ УЗУНОВ

B

Неявил се

7

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 5 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ЕМИ - КАР" ЕООД

2. "ЕМИ - КАР" ЕООД

3. ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

4. "АВТО ШАНС 77" ООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АЙЛИН МЕХМЕД МУСТАФА

B

Неиздържал

1

2

ЮРКИЯ СМАИЛ ЗЕКРИ

B

Неиздържал

1

3

ГЮЛТЕН МЮМЮН СЮЛЕЙМАНОВА

B

Издържал

2

4

ЛЪЧЕЗАР ТОШЕВ СТОЯНОВ

B

Издържал

3

5

МАРИО МИРОСЛАВОВ ТОДОРОВ

B

Издържал

4

6

АНТОАНЕТА ЯНКОВА ПАЛАВЕЕВА

B

Издържал

5

7

ТАНЬО ПЕТРОВ РАДЕВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 6 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. ЕТ "КИРИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ"

2. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

3. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

4. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

5. ЕТ "КИРИЛ ДИМИТРОВ БЪЧВАРОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР ПЕТКОВ ПЕТКОВ

B

Неиздържал

1

2

АННА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

2

3

НИКОЛЕТА ГЕОРГИЕВА АТАНАСОВА

B

Издържал

3

4

МИРОСЛАВ ПЕТКОВ ДИНЕВ

B

Издържал

2

5

ЮНЗИЛЕ ХЮСЕИН ХАСАН

B

Издържал

4

6

ГАНКА МЛАДЕНОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

5

7

АПОСТОЛ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

B

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 7 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "КАТАЛИНА" ЕООД

3. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

4. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

5. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ЕМИЛИЯ ЕМИЛОВА КОСТОВА

B

Неиздържал

1

2

ЙОРДАН АПОСТОЛОВ ПЕРЕКЛИЕВ

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

КАЛОЯН СТЕФАНОВ РАЙКОВСКИ

C+E

Неиздържал

2

4

ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

B

Неявил се

3

НЕЯВИЛ СЕ

5

АНДРИАНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

4

6

БИЛЯНА КОСТАДИНОВА МИХАЛЕВА

B

Издържал

5

7

ФАНИ ХРИСТОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 8 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

2. "НИА - ТРАВЕЛ" ЕООД

3. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

4. "ПРОФЕСИОНАЛЕН УЧЕБЕН ЦЕНТЪР АВТО БИС" ЕООД

5. "МАРИСА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МЕЛИХАТ АПТРАМАН МЕХМЕД

B

Издържал

1

2

ГЕОРГИ ИВАНОВ ТОПАЛОВ

C+E

Издържал

2

3

НИКОЛАЙ ПЛАМЕНОВ КОВАЧЕВ

B

Издържал

3

4

ГЮРСЕЛ КЕРИМ КОДЖААХМЕД

C

Издържал

2

5

ИЛИНА ДИМИТРОВА ИЛИЕВА

B

Неиздържал

4

6

ХАСАН СЕВИНЧОВ ХАСАНОВ

C+E

Издържал

2

7

ПЛАМЕН ЕМИЛОВ ВЪЛКОВ

B

Издържал

5

ПРОТОКОЛ № 9 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "КСД-6"ООД

3. "ЕМИ - КАР" ЕООД

4. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

5. "РУСЕВ И СИНОВЕ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ МИНЧЕВ ИВАНОВ

B

Неиздържал

1

2

ХЮСЕИН ЯКУБ ХЮСЕИН

B

Издържал

2

3

НИКОЛЕТА МАРЧЕВА НАЙДЕНОВА

B

Издържал

3

4

БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ПАРТОВСКИ

B

Неиздържал

4

5

ВЕСА ЙОРДАНОВА ВЪЛКАНОВА

B

Издържал

1

6

ДЕНИЦА СТАНИМИРОВА ЛЕВЧЕВА

B

Издържал

1

7

БОГОЙ ДИМИТРОВ БОГОЕВ

B

Неявил се

5

НЕЯВИЛ СЕ

ПРОТОКОЛ № 10 / 02.01.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ЕЛЕНА АУТО 94" ЕООД

2. "МАРИСА" ЕООД

3. "ПАНАЙОТОВИ - АУТО" ЕООД

4. ЕТ "МЛАДОСТ-МГ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НАТАЛИЯ ВАЛЕНТИНОВНА КОМАРОВА

B

Издържал

1

2

ШАБАНАЛИ СЕЗГИН КАСИМ

B

Издържал

2

3

ГАЛИН ГОСПОДИНОВ КОСТОВ

B

Издържал

3

4