01.02.2018

Благоевград

ПРОТОКОЛ № 213 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИВАН ИЛИЕВ МИЛЕВ

1. ''ВАЛЕНТИ АУТО'' ЕООД

2. ЕТ "ИВАН ВЕЛЕВ"

3. ЕТ "ГЕОРГИ ЦЕКЛЕОВ"

4. "КОЦАКОВ" ЕООД

5. "АВТО - ЛАЗ" ЕООД

6. "СЕКУЛОВ  КАР" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МИЛЕНА ДИМИТРОВА ХРИСТОВА

B

Издържал

1

2

ВЛАДИСЛАВ ИВАНОВ ПАНДУРСКИ

B

Неиздържал

2

3

АЙСЕЛ САЛИ КЪШЕВА

B

Издържал

3

4

МАРИЯ ЙОРДАНОВА КИТАНОВА

B

Неиздържал

1

5

НЕДЖИЕ ИБРАХИМ МЕДАР

B

Неиздържал

4

6

МИРА ПАВЛОВА КИРОВА

B

Неиздържал

5

7

ЛИЛИЯ КОСТАДИНОВА АРНАУДОВА

B

Издържал

6

8

СПАСИМИРА КИРИЛОВА АЛЕКСОВА

B

Издържал

6

9

АТИДЖЕ АСАНОВА СТАРКОВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 214 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИТКО АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

1. "АВС - Е" ЕООД

2. "АВС - Е" ЕООД

3. "АВС - Е" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РАДОСЛАВ СЕРГЕЕВ САВОВ

B+E

Издържал

1

2

ЛИЛИЯ ВЕРНЕР ТАСЕВА

B

Неиздържал

2

3

ИЛИЯН ПАВЛИНОВ ЧЕРВИЛОВ

B

Издържал

3

4

ДАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ

B

Издържал

3

5

ГОРАН ДИМКОВСКИ

C+E

Издържал

1

6

РУМЕН БРАНИМИР КУЛЯНИН

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 215 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС СЛАВЧОВ ДЖОДЖОВ

1. "САХАРА ТУРС" ЕООД

2. "МЕЛ - И - КАР" ЕООД

3. "ДЕЖАРО - 74" ЕООД

4. ЕТ "РУШАН ЗЕЙНЕВ"

5. "ЖОРО АУТО" ЕООД

6. "ГЮНАЙ ИМАМ 1" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

АХМЕД АХМЕД СИРАК

B

Неиздържал

1

2

НУРДЖАН ИВАНОВ АЙДАРОВ

B

Издържал

2

3

РАДИН РОСЕНОВ БОШНАКОВ

B

Издържал

3

4

МАХМУД ИБРАХИМОВ ИБРАХИМОВ

C

Издържал

4

5

ИЛИЯНА ДИМИТРОВА КЕКОВА

B

Неиздържал

5

6

ИРЕН АРТУРОВА ГЪРБЕВА

B

Издържал

6

7

ФЕРИДЕ МОХАРЕМ СЮЛЕЙМАН

B

Неиздържал

3

8

ФИДАНКА СТЕФАНОВА СКРЕБАТСКА

B

Издържал

2

9

АТИДЖЕ ЕНВЕР ОСМАНОВА

B

Издържал

1

ПРОТОКОЛ № 216 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ВАСИЛЕВ МАНЧЕВ

1. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

2. "ДИРЕКОВ" ЕООД

3. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

4. "УЗУНОВ - АМ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

МУСТАФА МУСТАФА БЯЛК

B

Неиздържал

1

2

МЕЛИНА МАЛИНОВА ЧАПКЪНОВА

B

Издържал

2

3

АШКЪН ДЖЕВДЕТ КОМАР

B

Издържал

3

4

АЛЕКСАНДЪР ЧУДОМИРОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

3

5

ТАИР ТАИРОВ МОЛААЛИЕВ

C+E

Издържал

4

6

АЛИЛ АХМЕДОВ КАЧАНОВ

C+E

Неиздържал

3

Бургас

ПРОТОКОЛ № 188 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЙОРДАН АТАНАСОВ ПЕТКОВ

1. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

2. ЕТ " ШИМИ - ПЕТЪР ПЕТРОВ "

3. "ЕМИ - КАР" ЕООД

4. "АВТОДИСК" ЕООД

5. "КСД-6"ООД

6. "ВА-ЕЛ 8591" ЕООД

7. ЕТ "АТАНАС АТАНАСОВ - РАКС"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ГЕОРГИ ГРИГОРОВ ГЕОРГИЕВ

C

Издържал

1

2

КРЪСТИНА ДИЯНОВА ШИБИЛЕВА

B

Неявил се

2

НЕЯВИЛ СЕ

3

ПЛАМЕН ВЪЛЕВ ВЪЛЕВ

C

Издържал

1

4

МИЙРЕМ АХМЕД ШЕРИФ

B

Издържал

3

5

РАДОСЛАВ БИНЧЕВ БИНЕВ

B

Издържал

4

6

БЕЛГИН СЕЙХАН МЮМЮН

B

Издържал

3

7

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АТАНАСОВ

B

Издържал

5

8

ДОБРИНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

B

Издържал

6

9

НАЗИФ ХАСАН МУСТАФА

B

Издържал

7

ПРОТОКОЛ № 189 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АСПАРУХ ИВАНОВ МИЗОВ

1. "ДЖИ ДИ АУТО" ООД

2. "АВТО ШАНС 77" ООД

3. "КАТАЛИНА" ЕООД

4. "МАРИЕЛА - ПОПОВИ" ЕООД

5. "УЧЕБЕН ЦЕНТЪР - ВОЛАН" ЕООД

6. "КАТАЛИНА" ЕООД

7. "ТОНИ - 71" ЕООД

8. ЕТ "АВТОШАМПИОН - ДОЙЧО ПЕЕВ"

9. "АВТОДИСК" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ПЕТЪР СТОЯНОВ ДИМОВ

C

Издържал

1

2

БОРИС ЦВЕТАНОВ ПАСКАЛЕВ

B

Издържал

2

3

МЛАДЕН АНДРЕЕВ МАДЖАРОВ

B

Издържал

3

4

СНЕЖАНА ЧАВДАРОВА ЧАВДАРОВА

B

Издържал

4

5

ЮНЗИЛЕ ХЮСЕИН ХАСАН

B

Издържал

5

6

ГАЛЯ РУМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

6

7

СТЕФАН СТОЙНОВ БУРДЕВ

B

Издържал

7

8

МАРИЯН ДИМИТРОВ МИТЕВ

B

Неиздържал

8

9

НЕДЕЛЧО ДЕНЧЕВ БОНЕВ

B

Издържал

9

ПРОТОКОЛ № 190 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

1. "АВТОИНС - 4" ООД

2. "АВТОИНС - 4" ООД

3. "ДИНАМО ДИА" ЕООД

4. "АВТОИНС - 4" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТАНИМИРА КРАСИМИРОВА ВИДЕВА

B

Издържал

1

2

МАРИО ГЕОРГИЕВ МАРКОВ

B

Издържал

1

3

АХМЕД КАСИМОВ АХМЕДОВ

B

Издържал

2

4

ВЕЛИН ЖИВКОВ ОГЛЕДАЛОВ

B

Неиздържал

3

5

ПЛАМЕН КИРОВ НЕДЯЛКОВ

B

Издържал

4

6

СТАНИМИР ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ

C+E

Издържал

2

7

СТИЛИЯН ВЕСЕЛИНОВ КАСИДОВ

C+E

Издържал

2

8

АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА УГРЮМОВА

B

Неиздържал

2

ПРОТОКОЛ № 191 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИМО ИВАНОВ ДИМИТРОВ

1. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

2. "ДДД КОМЕРС - 2011" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СТЕЛА МИХОВА ДИНЕВА

B

Издържал

1

2

СТЕЛИ ПЕТКОВА ВЕЛИКОВА

B

Издържал

2

3

АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА КОДЖЕЙКОВА

B

Издържал

2

4

МИРОСЛАВ ЙОРДАНОВ ТИЛКОВ

B

Издържал

2

5

АЙШЕ ХАСАН СЕЛИМ

B

Издържал

2

6

ЕЛЕНА МАРИУСОВА АПОСТОЛОВА

B

Издържал

1

7

СТЕФАНИ ПЛАМЕНОВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

2

8

АНГЕЛ СИМЕОНОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

9

СИНАН НАЗМИ МЕХМЕД

B

Издържал

2

10

ВЛАДИМИР НЕНКОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

Варна

ПРОТОКОЛ № 191 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МИЛКО СИВКОВ ЛЮЦКАНОВ

1. "ЗЛАТНО КОРМИЛО" ООД

2. "ЗЛАТНО КОРМИЛО - 1" ЕООД

3. "МТ ТРАВЕЛ" ООД

4. "МТ ТРАВЕЛ" ООД

5. "М - В ТРАНС" ООД

6. "АВТО ЕЛИТ 12" ООД

7. "ЦАНЕВ 0001" ООД

8. ЕТ "КАЛИНА - ИВАН ИВАНОВ"

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КРЕМЕНА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА

B

Неиздържал

1

2

ГАВРИЛ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

3

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ КРЪСТЕВ

B

Неиздържал

3

4

СНЕЖАНА ЯНЧЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

4

5

МАРИОН МАНУЕЛ АНДОНЯН

B

Неиздържал

5

6

РАЛИЦА БИСЕРОВА НИКОЛОВА

B

Неиздържал

4

7

ВАЛЯ КИРИЛОВА ПЕТКОВА

B

Неиздържал

6

8

ТОНИ ЕМИЛОВ ИЛИЕВ

B

Издържал

7

9

АЛИ ХАЙРЕДИН АЛИ

B

Неиздържал

8

ПРОТОКОЛ № 192 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

1. "АШ - ОВЕЧ" ООД

2. "ДРАЙВИНГ 777" ЕООД

3. "ФЕРОМАКС - М" ЕООД

4. "ВОЛАН ТРАНС" ЕООД

5. "МАРЧЕЛИ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

КЕНИЯ ХАСАНОВА ШАБАНОВА

B

Неявил се

1

НЕЯВИЛ СЕ

2

НАТАЛИЯ ПАВЛОВА ВЕЛИКОВА

B

Издържал

2

3

СРЕБРЕН СВЕТЛОМИРОВ НИКОЛОВ

B

Издържал

3

4

СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ ГАНЧЕВ

B

Издържал

2

5

КАСИМ НЕДЖИБ КАСИМ

B

Издържал

3

6

МОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ЯНЕВА

B

Издържал

3

7

ДЕСИСЛАВА ВАНЬОВА АТАНАСОВА

B

Неиздържал

4

8

ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ

B

Издържал

2

9

НАДЕЖДА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

B

Неиздържал

5

ПРОТОКОЛ № 193 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СВЕТОСЛАВ МИТЕВ МИТЕВ

1. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

2. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

3. "АВТОШКОЛА КАЛИ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИВАЙЛО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

B

Издържал

1

2

ИЛИЯН ИЛКОВ МАКШУТОВ

B

Издържал

2

3

СТЕФАН ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ

C+E

Неиздържал

3

4

ТОДОР РУСЕВ ТОДОРОВ

C+E

Издържал

2

5

МАРИЯ ИЛЧЕВА МИХАЙЛОВА

B

Неиздържал

2

6

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ ИВАНОВ

B

Издържал

2

7

БОРИС ДИАНОВ БОРИСОВ

D

Издържал

2

ПРОТОКОЛ № 194 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ИЛКО ЯНЕВ ПЕНЕВ

1. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

2. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

3. "ЕЛИТ ТРАНС - 11" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ИЛИНА ЦВЕТАНОВА ИЛИЕВА-ХРИСТОВА

B (78)

Неиздържал

1

2

ВЕСЕЛИНА ОГНЯНОВА САВОВА

B

Издържал

2

3

КАМЕЛИЯ ДЕМИРОВА ГЕОРГИЕВА

B

Неиздържал

2

4

АЙШЕ ЮМЕР ОСМАН

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 195 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТОДОР ИВАНОВ КЕХАЙОВ

1. "СИЛВИ - ИННС" ООД

2. "ДИНАМИК - 68" ООД

3. "ВОЛАН" ЕООД

4. "ВАРНА ГРУП-2005" ЕООД

5. "ВИКТОРИ - ВАРНА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ТОНИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

1

2

ХРИСТИНА КОЛЕВА ГЕОРГИЕВА

B

Издържал

2

3

МЛАДЕН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

C

Издържал

3

4

ДЕНИЦА АНГЕЛОВА СТАМАТОВА

C

Издържал

3

5

ЕМИЛ МАРИОВ АЛЕКСАНДРОВ

C

Издържал

3

6

ТЕОДОРА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

B

Издържал

4

7

КРИСТИНА КАЛТАКОВА

B

Издържал

5

8

МИЛИЦА МИЛЧЕВА ТОДОРОВА

B

Неиздържал

5

Велико Търново

ПРОТОКОЛ № 124 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖУРОВ

1. "АВТОШКОЛА СИЛВИАНА" ООД

2. "СТАРТ - 97" ООД

3. "АВТОШКОЛА СИЛВИАНА" ООД

4. "АВТОШКОЛА - АДАМОВ" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

БОЖИДАР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ

C

Издържал

1

2

НЕДЯЛКО ДИМИТРОВ НЕДЯЛКОВ

C

Издържал

2

3

НАЙДЕН ХРИСТОВ КОВАЧЕВ

C+E

Издържал

3

4

ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЕТРОВ

B

Издържал

4

ПРОТОКОЛ № 125 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖУРОВ

1. "АВТОШКОЛА КРИСТИНА" ЕООД

2. "АВТО РЕФЛЕКС" ООД

3. "АВТО РЕФЛЕКС" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

ВИКТОРИЯ СТИЛИЯНОВА ДАНКОВА

B

Издържал

1

2

ДИМО ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

B

Издържал

1

3

ЦВЕТЕЛИНА ЕВГЕНИЕВА ЕНЕВА

B

Неиздържал

2

4

МИТКО ВАСИЛЕВ АНГЕЛОВ

B

Издържал

3

ПРОТОКОЛ № 127 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖУРОВ

1. "СТАРТ - 97" ООД

2. "АВТО РЕФЛЕКС" ООД

3. "ИЛКОНИКА" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

НИКОЛАЙ КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

C+E

Издържал

1

2

РАДОСЛАВ КРАСИМИРОВ ПАНАЙОТОВ

C

Издържал

1

3

ИЛИЯЗ ИБРЯМОВ АЛИЕВ

C

Издържал

2

4

ДАНИЕЛА АНГЕЛОВА СТАНЧЕВА

B

Неиздържал

3

ПРОТОКОЛ № 128 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕОРЕТИЧЕН ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГЕОРГИ СТОЯНОВ ДЖУРОВ

1. "СУАБ-СБА" ЕООД - КЛОН СВИЩОВ

2. "АВТОШКОЛА ИЛКО ЦВЕТКОВ" ООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1

РОСЕН АНТОНИОВ ХАРИЗАНОВ

C

Издържал

1

2

АНТОНИО ЦВЕТАНОВ БОРИСОВ

C

Издържал

1

3

ТЕОДОР ВЕНКОВ СТАНКОВ

C

Издържал

1

4

ИННА ДИМИТРОВА СТЕФАНОВА

B

Издържал

2

ГРЕШНО ИМЕ В ПРОТОКОЛА

ПРОТОКОЛ № 129 / 01.02.2018

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ЗА ПРИДОБИВАНЕ

НА ПРАВОСПОСОБНОСТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГРИГОРОВ

1. "КИСЬОВ" ЕООД

2. "АВТОШКОЛА КАМИНО" ООД

3. "ПЕТЪР ГЕЧЕВ - 2008" EООД

4. "ДАНИКА - 91" ЕООД

5. "АВТОШКОЛА КРИСТИНА" ЕООД

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КАТЕГ.

ОЦЕНКА да/не

* №

ЗАБЕЛЕЖКА

1