БОП №

АДРЕС/ТЕЛЕФОНИ

1. АЕБТРИ
Емилия Лазарова, 
Елена Хаджистамова

СОФИЯ 1680, УЛ. ”ИСКЪРСКИ ПРОЛОМ” 6, 
ТЕЛ. 958 18 08, ФАКС - 02/958 10 91,
 e.lazarova@aebrti.com

2. ВАРНА
Маргарита Джурова

ВАРАНА 9000, УЛ. ”ДЕВНЯ” 8 ЕТ.1, ТЕЛ. /ФАКС  052/919 964 
trankib_va@abv.bg

3. СТАРА ЗАГОРА
Мариян Чорбаджиев

СТАРА ЗАГОРА 6000, БУЛ.”СЛАВЯНСКИ”45,
ТЕЛ. / ФАКС 042/620 004,

4. ПЛОВДИВ
Красимир Ценов

ПЛОВДИВ 4004, УЛ.”КОНСТАНТИН ГЕРОВ” 2, 
ТЕЛ. 032/696 175, ФАКС - 032/692 133

5. ГАБРОВО
Радослава Митева

ГАБРОВО 5300, УЛ.”Д-Р ЗАМЕНХОФ” 7, ТЕЛ. 066/800 697, 
ФАКС – 066/800 693 radoslava_miteva@abv.bg

6. ШУМЕН
Пламен Кателиев

ШУМЕН 9700, УЛ.”РИШКИ ПРОХОД” 68, 
ТЕЛ. 054/832 632, ФАКС - 054/831 731

7. РУСЕ
Веселин Иванов, 
Венцислав Димитров

РУСЕ 7000, УЛ.”ЦАР КАЛОЯН” 2, ТЕЛ. /ФАКС 082/825 655, tkruse@abv.bg

8. БЛАГОЕВГРАД
Емилия Треновска

БЛАГОЕВГРАД 2700, УЛ.”СВЕТИ ДИМИТЪР СОЛУНСКИ” 77А, 
ТЕЛ. /ФАКС 073/881 496, cap_satelit_blg@abv.bg

9. ВИДИН
Даниела Павлова

ВИДИН 3700, КОМПЛЕКС “ФАНТИ Г”, 
ТЕЛ. /ФАКС 094/988 748, cap_vd@yahoo.com

10. БУРГАС
Евелина Михалева

БУРГАС 8000, УЛ.”ПРОФ. ЯКИМОВ”5 СГРАДАТА НА СБА 
СТАЯ № 4, ТЕЛ. 056/881 091, ФАКС - 056/880 980, bop15@abv.bg

11. ТРОЯН
Лалка Кънева

ТРОЯН 5600, УЛ.”ОПЪЛЧЕНСКА” 3, ТЕЛ/ФАКС 0670/60 717, ФАКС - 0670/63637,neven_dobrev@mail.bg

12. ПЛЕВЕН
Николай Николаев

ПЛЕВЕН 5800, УЛ.”ВАСИЛ ЛЕВСКИ”48, СТАЯ 504, 
ТЕЛ. /ФАКС - 064/800 739, bop13pleven@abv.bg

13. ББФ
Лилия Христова

СОФИЯ 1618, УЛ.”РОДОПСКИ ИЗВОР”66, ТЕЛ. 02/95563 50, 
GSM 0886 277 690, ФАКС -  02/955 6319, service@bbf.bg

14. ВРАЦА
Маргарита Драганова

ВРАЦА 3000, БУЛ.”ВАСИЛ КЪНЧОВ” 78, ЖИЛ. БЛОК “САМУИЛ” 3 ПАРТЕР, 
ТЕЛ. 092/665 192, ctkvratza@abv.bg

15. СОФИЯ
Даниела Шопова

СОФИЯ 1113, УЛ.”САМОКОВ” 11А, ЕТ.2, 0ФИС 210, ТЕЛ. 02/484 03 74,  
GSM 0887 55 34 07 и 0878 55 44 26, ФАКС – 02/971 35 85, vikitrans@mail.bg

16. ТЪРГОВИЩЕ
Анна Костадинова

ТЪРГОВИЩЕ  7700, УЛ.”МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ” 51, ЕТ.2, СТАЯ  № 6,
ТЕЛ. 0601/67 555, ФАКС - 0601/67 999, GSM 0878 625610, andulka_1975@abv.bg

18. СОФИЯ
Борис Петков

СОФИЯ 1756, КВ.”ДЪРВЕНИЦА”, УЛ.”ЯНА”1,  ОФИС 7, 
ТЕЛ. / ФАКС - 02/975 35 68  , takt@abv.bg

20. СВИЛЕНГРАД
Елена Димова
Петър Димов

СВИЛЕНГРАД - 6500, КВ. “ПЕТКО ВОЙВОДА”, УЛ. “ГУРКО” № 1
ТЕЛ./ ФАКС 0379/73006, 0379/72137 GSM 0887116531
dimovitrans@hotmail.bg

21. СВИЛЕНГРАД
Павлина Георгиева

СВИЛЕНГРАД - 6500, ГКПП “КАПИТАН АНДРЕЕВО”, РАЙОН “БЪЛГАРИЯ”
ТЕЛ./ ФАКС 0379/71175,  GSM 0887803069 bop_svilengrad@abv.bg

22. РУСЕ
Лиляна Сярова

РУСЕ, КВ.”ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА”, БУЛ. „ТРЕТИ МАРТ”  № 74
ТЕЛ./ФАКС 082/ 820036, tov-prevozi-buro@abv.bg

23. СОФИЯ
Даниела Шопова

гр. София, бул."Цариградско шосе" № 113 А, ет. 3, офис 312 и офис 302А
 ТЕЛ./ФАКС 02/9752251, 0887 553407, 0889 699635, dani.ena555@gmail.com

24. ХАСКОВО
Петя Карчева

ХАСКОВО, БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ”- ТОВАРНА ГАРА, АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА, ЕТ. 1, ОФИС № 13 ТЕЛ./ФАКС 038/ 620107,  bop_haskovo@abv.bg

25. РАЗГРАД
Лиляна Сярова

РАЗГРАД,  КВ. „ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА”, СГРАДА “ВОДСТРОЙ” АД, ет.2,   офис 1, ТЕЛ/ФАКС 084 654565, tkrazgrad@abv.bg

26. РАЗГРАД
Севинг Гафур

РАЗГРАД, КВ. „ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА”, УЛ. „БАЛЧИК” № 9 ТЕЛ. 084/585209, 084/585214, ФАКС 084/585210, logis@logisbg.com

27. ГОРНА ОРЯХОВИЦА
Нина Джанова

ГОРНА ОРЯХОВИЦА, УЛ. „МАНО ТОДОРОВ”  № 9
ТЕЛ. 0618/60693, 0618/60692, ФАКС 0628/ 20060,  polet_90@abv.bg

28. ВАРНА
Цветан Георгиев

ВАРНА, БУЛ. „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК” № 109
ТЕЛ./ФАКС 052/600252,  bop.varna@abv.bg

30. ХАСКОВО
Йорданка Янева

ХАСКОВО - 6300, ул. “ВЪРШЕЦ” № 8
ТЕЛ/ФАКС 038 632466, kitrans_72@abv.bg

31. РУСЕ

РУСЕ, бул. “Тутракан”№ 41, Административна сграда “Напорни тръби” АД
ТЕЛ. /ФАКС   082 500441, texnet.bop@gmail.com

32. СЕВЛИЕВО

СЕВЛИЕВО, зона. “ИЗТОК” 1, ТЕЛ/ФАКС   0675  94369, bop_sevlievo@abv.bg

33. СОФИЯ

СОФИЯ, БУЛ. “ЧЕРНИ ВРЪХ” № 181, ТЕЛ.  02 9673365, ТЕЛ./ФАКС  02 9673138,leveton_bop@abv.com

34. СОФИЯ

гр. София, ул. Стефан Караджа 11, вх.Б, ет.1, ап.1, тел. 950 50 82, факс 950 50 84, GSM 0877 879990, e-mail: info@transporter2011.com

35. РУСЕ

РУСЕ, БУЛ. “ ТУТРАКАН” № 72, ТЕЛ./ФАКС  082 833023, bop@tivacom.com

37.  ЛОВЕЧ

ЛОВЕЧ, УЛ. “ДУНАВ” №  22а, ТЕЛ./ФАКС 068 604104, ara@abv.bg

39.  КАЛОТИНА

ГКПП КАЛОТИНА, вход леки автомобили, ТЕЛ./ФАКС 0717 42240, veringer@abv.bg

40.ЛЕСОВО

ГКПП ЛЕСОВО, контактна зона-вход Република България, 
ТЕЛ./ФАКС 0478 81064, bop_lesovo@abv.bg

41. БУРГАС

БУРГАС, УЛ. “ ГЕН. ВЛАДИМИР ВАЗОВ” № 14, ТЕЛ./ФАКС 056 854511
bopbs@aebtri.com

 42. КАПИТАН  АНДРЕЕВО

С. КАПИТАН АНДРЕЕВО, КВ.50 - ОФИС
ТЕЛ./ФАКС  03773 2212
translider1@abv.bg

  43. БОП ПЛОВДИВ

 ПЛОВДИВ, БУЛ. “ КУКЛЕНСКО ШОСЕ” № 32 А, сграда на митнически терминал, първи етаж, ТЕЛ./ФАКС 032 673226
bop.plovdiv@bopbg.com

 44. КЪРДЖАЛИ

КЪРДЖАЛИ, БУЛ. “БЪЛГАРИЯ” № 37, БЛ. 51
ТЕЛ./ФАКС  0361 67622
bop.kardzhali@bopbg.com

  45. СОФИЯ

 СОФИЯ, УЛ. “БЕСАРАБИЯ” № 108, ОФИС 100
ТЕЛ./ФАКС 02 8412446
drive_consult@abv.bg

 46. ЯМБОЛ

С. ВЕСЕЛИНОВО, ОБЛАСТ ЯМБОЛ,
местност “Новите иси”
тел. 047169067 факс 046993421 e-mail maximabop@abv.bg

 47. РУСЕ

РУСЕ БУЛ. “ТУТРАКАН” № 71
ТЕЛ. 082 880 822, 0887 414 375, ТЕЛ./ФАКС082 831112
service@freezone-rousse.bg

49. СМОЛЯН

ГР. СМОЛЯН, УЛ. “РОДОПИ” № 30
ТЕЛ. / ФАКС  0301 62180
staslogistik@gmail.com

50. КАЗАНЛЪК

ГР. КАЗАНЛЪК, УЛ. “РОЗОВА ДОЛИНА” № 53,
Сграда Митническо бюро Казанлък
ТЕЛ./ФАКС 0431 63464
bop.kazanlak@bopbg.com

 52.  РАЗГРАД

ГР. РАЗГРАД, Западна промишлена зона,
база “Водстрой” АД, етаж ІІ
ТЕЛ. / ФАКС  084 620117
boraexpress@abv.bg

Формуляри

Електронен подпис

Санкции, налагани в Европейския съюз