Лиценз на Общността за извършване на товарни превози към дата 27.01.2015 г. /10402 бр.

ЛИЦЕНЗ ФИРМА ОБЛАСТ ОБЩИНА
1 7348 "АРСО" ЕООД Благоевград Банско
2 10716 "Д И А ЧУКОВИ" ЕООД Благоевград Банско
3 5172 "ИВ-ЕМ ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Банско
4 4552 "ИВАН МУНИН" ЕТ Благоевград Банско
5 11216 "РАДЕМО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
6 10244 "РОКО И СИН" ООД Благоевград Банско
7 11103 "НИКИ ТРАНС 64" ЕООД Благоевград Банско
8 8828 "ДИ-МИЛА" ЕООД Благоевград Банско
9 6242 СОТИР МАНОЛЕВ - БЛАГОЙ СТАНУДИН ЕТ Благоевград Банско
10 8405 "НЕМАЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
11 2713 "КАФЕРИНОВ" ЕООД Благоевград Банско
12 5933 АТТ БУЛ ЕООД Благоевград Банско
13 0547 "РИУ-ТРАНС-2005" ООД Благоевград Банско
14 6034 "НАДЕЖДА ДАМЯНОВА" ЕТ Благоевград Банско
15 0704 "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД Благоевград Белица
16 7861 "ГЕОРГИ ПЕНЧОВ" ЕТ Благоевград Белица
17 7766 "ДУНИ-ФАТИМЕ ШЕХ" ЕТ Благоевград Белица
18 7682 "ВИМП – ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Белица
19 12136 "АГРОБИЛД" ЕООД Благоевград Белица
20 11230 "ЕДЕЛ - БУЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
21 6180 "ТЕО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
22 6313 "КИРИЛ СТОЙЧЕВ-97" ЕООД Благоевград Благоевград
23 1821 ДЕНЕ - ВЕТУНИЦА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
24 3654 "ТАНДИС" ЕООД Благоевград Благоевград
25 5414 "КОКОВИДИС ФОРС" ЕООД Благоевград Благоевград
26 8328 "ЯКИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
27 5177 "МИТЕКС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
28 10111 "ВОУРНАЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
29 11348 "ЕУРО ТРАНС ЛС" ЕООД Благоевград Благоевград
30 3944 "ЕМИЛ СТОЙЧЕВ-ДЕС-ТРАНС" ЕТ Благоевград Благоевград
31 10245 "ТРАН СПИЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
32 11340 "ЛАМПДА" ЕООД Благоевград Благоевград
33 12622 "МАНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
34 0206 "НТОУКОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
35 8691 "ЙОМИ - СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
36 12247 "АУТОТРАНСПОРТИ ТОТАРО" ЕООД Благоевград Благоевград
37 2256 "ЛЕОН КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
38 4116 "П.Л.ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
39 4686 "ГРЪЧКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
40 0477 "БОНУС ТРАНС-96" ООД Благоевград Благоевград
41 11386 "З ЕНД З КАПИТАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
42 9559 "АЛМИРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
43 9394 "М - БГ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
44 4655 ГАРАНТИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
45 8962 "ТЕМЕТЕРОН БРОС" ООД Благоевград Благоевград
46 9108 "ЕВРО ФРИГО 88" ЕООД Благоевград Благоевград
47 2916 "КОНСТАНТИН ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
48 11703 "ВВВ-АКТИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
49 11347 "АС-ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Благоевград
50 12634 "КОКИШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
51 4247 "ДЖИМИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
52 8393 "СИЦИЛИЯ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
53 8668 "ЛКВ ТРИПЧЕВ" ЕООД Благоевград Благоевград
54 2312 "СТАТИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
55 10861 "ХАЗЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
56 12473 "СКМ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
57 3821 "МЕКСИАС АНИМАЛС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
58 4811 "ГОЧИ - 2005" ЕООД Благоевград Благоевград
59 3802 "ТРАНСБУБ" ЕООД Благоевград Благоевград
60 3582 "ЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
61 12092 "СЕРТА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
62 4237 КОНСТАНТИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
63 7294 "ВЕСЕЛИНА 08" ЕООД Благоевград Благоевград
64 8767 "ЯКИМОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
65 9195 "ЕМИ ТРАНС А/В" ЕООД Благоевград Благоевград
66 6245 "АДРИАТИКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
67 5820 "БИ ЕС ЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
68 2184 "ЕЛЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
69 4733 "И.Д.Д.2010" ЕООД Благоевград Благоевград
70 3794 "ЕРМИС ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
71 11485 "ГИШКА СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
72 10127 “ЕМАРТИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
73 8875 "ОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
74 10257 "КОС БОР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
75 3117 МЕГА ТРАК ООД Благоевград Благоевград
76 0801 ФЕРЕО ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
77 3093 "КНОСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
78 11211 "БУЛПАЛ" ООД Благоевград Благоевград
79 4385 "РОМА" ЕООД Благоевград Благоевград
80 8874 "МЕГА ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
81 9566 "ДЗИУВАРАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
82 6307 "ГБС-БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
83 2854 "КРИБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
84 3399 "СТЕФАНИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
85 5306 "АЛСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
86 4364 "ПЕГАСОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
87 4374 "МПС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
88 10259 "АС ЛБ" ООД Благоевград Благоевград
89 3440 "А-АМАКО" ЕООД Благоевград Благоевград
90 5115 "АЛ-МАКС" ООД Благоевград Благоевград
91 7174 "АВТО-РЕСУРС" ЕООД Благоевград Благоевград
92 3828 ВИКТОР ТРАНС 88 ЕООД Благоевград Благоевград
93 3019 "ВЛАСТАРАС" ЕООД Благоевград Благоевград
94 3886 "Б.Д ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
95 1036 "ЛАЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
96 8678 "НАТСИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
97 9934 ПАЛАГАС ООД Благоевград Благоевград
98 3340 "ПАН-ДИМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
99 12560 "СТЕЛИ 13" ЕООД Благоевград Благоевград
100 6782 "АРГО ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
101 3790 "ОЛИМП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
102 6929 "ВАНИКАРТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
103 2483 “Ф ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
104 5658 "БОДРОСТ-96" ЕООД Благоевград Благоевград
105 0848 "ЕРМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
106 3743 ДИМ ТРАНС- БЪЛГАРИЯ ООД Благоевград Благоевград
107 6054 "ВИКСИМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
108 1814 "УЪОРЛД ШАНС" ООД Благоевград Благоевград
109 2038 "АЛПИНА - ГРУП 1" ООД Благоевград Благоевград
110 10362 "ХЕЛЛАС МАРКЕТ" ООД Благоевград Благоевград
111 4836 "БИМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
112 2432 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
113 5579 "МАЛГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
114 2273 "ЛОГИСТИКА 12" ООД Благоевград Благоевград
115 10267 "ЙОНА ТЕРМ" ЕООД Благоевград Благоевград
116 0686 "МИФОНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
117 3949 ТРАНС ЛЪРД ООД Благоевград Благоевград
118 7631 "ГАМА" ЕООД Благоевград Благоевград
119 10088 “М.К. ИНТЕРНАСИОНАЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Благоевград
120 5233 ТРАНСАРТЕ ООД Благоевград Благоевград
121 12557 "С.М.Л. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
122 7582 "ЙОРГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
123 5068 “АНКЕР 89“ ООД Благоевград Благоевград
124 4185 "МИХАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
125 8592 ФИКС ЕУРОПА ООД Благоевград Благоевград
126 3796 "ВАСИЛИАДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
127 7420 "САБО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
128 8169 "П.Т.С ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
129 5199 "САНТАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
130 12088 "БЕСТ ФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
131 10046 "БОМАК-ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
132 8892 "АСПРА-ДИМИТРОВИ И СИЕ" СД Благоевград Благоевград
133 9048 "ИНВЕСТ КОНСУЛТ - 07" ООД Благоевград Благоевград
134 6983 "ГЕОРГИ ДЕНОВ-МГБ" ЕТ Благоевград Благоевград
135 12552 "БКИ" ООД Благоевград Благоевград
136 5700 "Б.А.Д-ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
137 1743 "ВИТОША-А" ЕООД Благоевград Благоевград
138 12593 "ПИНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
139 7479 "М И К ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
140 9101 "МЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
141 8841 "АНЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
142 2807 "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
143 4893 МАРКОВ ТРАНСПОРТ -ЕООД Благоевград Благоевград
144 12244 "СТЕФАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
145 10363 "ИЛИЯ 74" ЕООД Благоевград Благоевград
146 6549 "СОЧО 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
147 12101 "ДЖИ ВИ 01" ЕООД Благоевград Благоевград
148 1048 Г.А.К.СПЕДИШЪН ЕООД Благоевград Благоевград
149 1858 "ТРАНС ПРОМЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
150 8396 "АТЕНС ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
151 4189 "НИКОЛАОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
152 2366 "РОТКИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
153 10770 "Б ЕНД ДЖИ" ООД Благоевград Благоевград
154 12122 "ГОЛД ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
155 12102 "ТСАТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
156 8253 "КЕРКИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
157 10293 "ЛУНА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
158 4429 "КОРОЛА" ООД Благоевград Благоевград
159 4834 "ДИМОСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
160 7895 "ТРАНСМОНДО" ООД Благоевград Благоевград
161 4795 "ДАВ - 99 - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
162 1061 СДП ФРИГО ЕООД Благоевград Благоевград
163 12119 "ГОЛД ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
164 6492 "АВСТРАЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
165 9070 РЕСТАРТ ЕООД Благоевград Благоевград
166 2841 "Н.Е.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
167 8895 "АНДЕЛИ" ЕООД Благоевград Благоевград
168 6747 "МАР САБА" ЕООД Благоевград Благоевград
169 4034 "ОЛИМПИК ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
170 4156 "ТРИО-ТРАНС- 11" ООД Благоевград Благоевград
171 1867 "ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" ООД Благоевград Благоевград
172 3398 "МАКРО МК" ООД Благоевград Благоевград
173 9314 "КОРФУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
174 5769 "АНЖЕЛА ЛАЗОВА-ВИСОТА" ЕТ Благоевград Благоевград
175 10078 "ДТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
176 10290 "АЛЕК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
177 11500 "ЕВРО ТРАНС ДЗ" ООД Благоевград Благоевград
178 11521 "ДИМИ МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
179 10099 "ТРГОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
180 11439 "АНТОН - РА" ЕООД Благоевград Благоевград
181 9148 КУИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
182 3564 "СПИИД ТРАНС ОИЛ" ООД Благоевград Благоевград
183 11751 "КРЕМИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
184 5101 "С.ЛЕФКИММИАТИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
185 2293 "КОСПЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
186 4759 "ДАНИМ- С" ЕООД Благоевград Благоевград
187 5376 "СВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
188 9809 ПОПОТИС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
189 4467 "ВИРТУС 2010-МИТКОВИ" ЕООД Благоевград Благоевград
190 5385 "ЕВРО КОЛД ЛАЙНС" ООД Благоевград Благоевград
191 1611 АРТЕМИС 2008 ООД Благоевград Благоевград
192 3631 "МЕГАМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
193 4644 "БЛУ ЛАЙН 2" ЕООД Благоевград Благоевград
194 11111 „ ИРИНИ ТРАНС " ЕООД Благоевград Благоевград
195 8489 "ИНТЕР - МАКС - 2020" ЕООД Благоевград Благоевград
196 11047 "СПМ КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
197 4452 "ЛАПАЦАНИС ЙОАННИС" ЕООД Благоевград Благоевград
198 4265 "ВОЛОС ЕКСПРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
199 2205 "АНГЕЛОВ-КБ" ЕООД Благоевград Благоевград
200 3824 "ФЕАКЕС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
201 12649 "КОСМАР СПЕДИШЪН" ООД Благоевград Благоевград
202 6208 "АГРОЛА БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
203 11482 "БОМАК-2" ООД Благоевград Благоевград
204 10239 "БТ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
205 10588 "ДИ ЕС ЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
206 5508 "ЖАК-ЖЕЛЯЗКО СТОЙКОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
207 7696 "ПАНДОРАС ХЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Благоевград
208 4676 "РИНТ" ЕООД Благоевград Благоевград
209 9941 "ПАЛАДИА" ООД Благоевград Благоевград
210 9706 "ЙОРДАНКА МАЗУРСКА-ТРАВА" ЕТ Благоевград Благоевград
211 11898 "МЦВ" ООД Благоевград Благоевград
212 4006 "БЛИЦ-ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
213 11984 "ТАТЯНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
214 4294 "АРГОЛИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
215 2412 "ГЛОБЪЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
216 2567 "РАЛИЦА КОЧОВА -2006" ЕООД Благоевград Благоевград
217 4951 "ТАСКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
218 0381 "ТРАНСМИТ-82" ЕООД Благоевград Благоевград
219 11882 "АГРОМАХ ТРАНСА" ЕООД Благоевград Благоевград
220 7007 "ЛАТИНКА СОЛАЧКА-ИВАН СОЛАЧКИ" ЕТ Благоевград Благоевград
221 5785 "МАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
222 8235 "МЕТИЧ" ЕООД Благоевград Благоевград
223 7544 "ИВБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
224 10358 "ФИЛЕО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
225 4546 "СТАРТ-2012" ЕООД Благоевград Благоевград
226 11462 "АГИА МАРИА" ЕООД Благоевград Благоевград
227 7416 "ДИНАМО АВТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
228 11871 "МАРЛИКО" ЕООД Благоевград Благоевград
229 8898 “ВГЛ СПЕДИШЪН“ ЕООД Благоевград Благоевград
230 11869 "ИНТЕР ТРАНС ЕКСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
231 3616 "ВАБО ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
232 7077 "КОСМОС КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
233 10233 "ФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
234 1957 "СИНИДО" ЕООД Благоевград Благоевград
235 6252 "АВТОТРАНС-БАНДРОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
236 0884 "ГРУП ТАТАРИКОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
237 9173 “ПОРПИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
238 1161 "ПАЛАХАНОВ-КРАСИМИР ПАЛАХАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
239 11870 "ДАРСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
240 3053 САН ДЖОРДЖИО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
241 3509 "БОБО СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
242 10648 "ЗО ГО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
243 7503 "ТРАНС ЛИМИТЕД ТРАНСПОРТ СР" ЕООД Благоевград Благоевград
244 12150 ЕТ "НАДЕЖДА СТОЯНОВА-2010" Благоевград Благоевград
245 3974 "СЕТИ-С-СТРАХИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
246 12039 "М.ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
247 5196 "ЕРТАНКОМ" ООД Благоевград Благоевград
248 11179 "КЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
249 3372 "САНИ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
250 1905 "ДЕЛВА-95-ЕМИЛ СТОЙЧЕВ-ЙОРДАН ГЕЛИШЕВ" ЕТ Благоевград Благоевград
251 11329 "ГО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
252 9504 ВЕНТО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
253 10971 "ИЛМАРК-2013" ЕООД Благоевград Благоевград
254 2856 "МФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
255 11765 "ПОСТОЛОВСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
256 4470 "З И С ЕВРО ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Благоевград
257 8722 "ДОМИНО-11" ООД Благоевград Благоевград
258 2600 "КОХСИ-КАЛИНКА ЙОРДАНОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
259 5230 "БОНИ-21" ЕООД Благоевград Благоевград
260 11304 "ПАНИК - Д" ООД Благоевград Благоевград
261 4708 "БИКОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
262 4036 "КРОНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
263 12624 "ЗВОНКО ВУЧКОВСКИ-МАЛЕШ" ЕООД Благоевград Благоевград
264 1804 "ИВАН СОТИРОВ-МЕРКУРИЙ 96" ЕТ Благоевград Благоевград
265 7164 "ЙОВО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
266 8248 "ИТАЛЕВРОМАК-БГ-СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
267 3920 "ЛИЧЕВ ОЙЛ" ООД Благоевград Благоевград
268 12407 "ДРАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
269 11659 "АЛФА - ФОРСЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
270 10952 "НОР СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
271 2372 "БАЛКАНИЯТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
272 5592 "ЕВАА –ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
273 5698 “КОЖИНКОВСКИ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Благоевград
274 4373 "ОДИСЕЙ ФАКАС" ЕООД Благоевград Благоевград
275 9972 "КЛАУДИА ЕУРОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
276 3683 "СИАСИАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
277 5052 "А.Т.ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
278 10323 "СТАК ДЖЪМБО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
279 10782 "СОКОЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
280 3933 "МЕРИАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
281 2018 "АТЛАС-ТРАНС-ЕВРОПА" ООД Благоевград Благоевград
282 1641 "ИЛ-ДИ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
283 8511 "АРКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
284 10159 "ЕВРОСТЕФ" ООД Благоевград Благоевград
285 11447 "МАРИО КОЦЕВ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
286 10141 "МИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
287 5142 ПЕК - ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
288 1328 "ТОШЕ-2001" ООД Благоевград Благоевград
289 11259 "ЗИКА ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
290 4695 "ТРАНС БАЛКАНИ - БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
291 5839 "АЛКО ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
292 10149 "ПАР-МАР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
293 10301 "ПАСКАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
294 3937 "БОБО ТРАНСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
295 11706 "СКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
296 7413 МЕГАЧИ ЕООД Благоевград Благоевград
297 3178 "МАРТИН И ФИЛИП" ЕООД Благоевград Благоевград
298 2086 "ВИ-ГРУП 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
299 10417 "ДАСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
300 6670 "МАРИАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
301 9399 "СЕРВИЗ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
302 10147 "ДАНИ-Н ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
303 8849 " ТЕМЕЛ ЛОДЖИСТИК " ЕООД Благоевград Благоевград
304 6685 "ПАРУЧИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
305 6136 "ДЕЛУКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
306 11204 "Е.Ф. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
307 12592 "МАК КУИН 95" ЕООД Благоевград Благоевград
308 12632 "МЕГА ТРЕЙД - СКРЧИМ" ЕООД Благоевград Благоевград
309 3481 "Б - М - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
310 0339 "БИНЕР ЕКСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
311 12467 "ОЕО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
312 4206 "ДМ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
313 3997 "АМВРОСИА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
314 9069 БСС ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
315 11004 "ТИР-РЕКС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
316 2910 "И.К.И. ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
317 8843 "ГРАЙФЕР ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
318 5170 "САВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
319 6303 КИНГ ШПЕД ООД Благоевград Благоевград
320 12325 "КОСТОВ БГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
321 3657 "АХАЙА ФРИГО-АК" ЕООД Благоевград Благоевград
322 8510 "АЛЕКСМАР ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
323 4226 "ТРИККИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
324 11071 "КАРГО ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
325 5455 "Н КАРАТАНАСИС БРОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
326 10421 "РЕД СТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
327 8369 БОБО МК ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
328 12342 "КБФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
329 8486 "ДАВИС-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
330 0533 "ТУРБО ТРАНС-2" ООД Благоевград Благоевград
331 10422 "ЕВРОПЕАН-ФРИГО-ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
332 4342 ГАЛИНИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
333 9959 "ИНТЕРТРАНС ДК" ООД Благоевград Благоевград
334 5528 "БАЛАУРАС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
335 3649 "ЕВРОФРЕШ" ЕООД Благоевград Благоевград
336 6783 "МИКИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
337 12482 "ЛОМАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
338 7979 "А.ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
339 12377 "ДОНО-СХ" ЕООД Благоевград Благоевград
340 12285 "Г.С. ИМПОРТ ЕКСПОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
341 5726 "ДЖЕНЕЗИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
342 11490 "ЕЛИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
343 10564 МЕТОДИ МАЛАШЕВСКИ - МСМ ЕТ Благоевград Благоевград
344 11801 "ЕКОФЮТЧЪР ЕНЕРДЖИ 1" ООД Благоевград Благоевград
345 10316 "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД Благоевград Благоевград
346 9002 "СИЛВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
347 4650 "ЯН КЕ МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
348 12331 "ВИВА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
349 2529 "НИВЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
350 7900 "ИБО" ООД Благоевград Благоевград
351 11805 "СИКАЛ- БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
352 11083 "АНЕЛ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
353 5152 "ТАЛ АКТИВ" ООД Благоевград Благоевград
354 12326 "НАУССА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
355 6059 "ВИСВАРДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
356 6895 "АРГО КАМЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
357 11811 "КС ЕКОФУДС" ООД Благоевград Благоевград
358 3584 "УЕСТ ТРАНС РУТ" ООД Благоевград Благоевград
359 5790 "ЕРИКУСА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
360 2006 "ПЛИАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
361 8503 "ГЕЛАДАРИС - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
362 8496 "СЪРВИСТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
363 5523 "ФИТ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
364 12336 "ПРЕЦИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
365 2115 "АВИСАДО" ООД Благоевград Благоевград
366 0570 "САНВАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
367 2601 "ВИВ - ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
368 8261 "И П М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
369 5680 "ЕВРОСТАР" ООД Благоевград Благоевград
370 4324 "ГЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
371 12000 "ДВГ-84" ЕООД Благоевград Благоевград
372 4117 "ВАЛЕРИА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
373 4796 "ВИНПРОМ ТАСКОВ ДИСТИЛЪРС ЕНД УАЙН-ВИНТРАНСПРОЕКТ" ООД ООД Благоевград Благоевград
374 11721 "ФРИЕНДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
375 7913 "ТО - МА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
376 11266 "ПАТАШОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
377 7524 "ВИКТОРИЯ-99" ЕООД Благоевград Благоевград
378 5357 "ВАСИЛОПУЛОС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
379 8794 "М И М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
380 11722 "Б.П.ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
381 8708 "12-ВИКИНГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
382 2994 "ФИЛАНИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
383 0934 "ДАМЕВ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
384 5927 "ФРИГО ХЕЛЛАС" ООД Благоевград Благоевград
385 8236 "БУЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
386 12113 "КАЛО КРИСТИАН" ЕООД Благоевград Благоевград
387 8914 "АНВЕРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
388 5346 "26-ТИ МАЙ-НАТАЛИЯ ГЪРКОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
389 11845 "АВРОРА-КС" ЕООД Благоевград Благоевград
390 5697 “АУТОГУМ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
391 2050 ДИМИТРИС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
392 11257 "УНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
393 11818 "КРАТИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
394 11748 "ТАХО-ШПЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
395 5659 "ЕКО ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
396 8824 "ТРАНС ДИНАСТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
397 2546 "ЯНЕЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
398 1918 "ВИК-СВЯТ 85" ЕООД Благоевград Благоевград
399 12333 "ПЕКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
400 1853 "РАП-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
401 6856 "АТОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
402 0487 "ШАНС ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
403 11821 "ИРИБОЗОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
404 5040 "ГОРАДТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
405 0186 "АПОСТОЛОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
406 12323 "РАЯН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
407 8079 "КОНСТАНТИНА-1" ООД Благоевград Благоевград
408 3934 "СИАН-2006" ЕООД Благоевград Благоевград
409 3671 "КТ-КОНСУЛТ 1" ЕООД Благоевград Благоевград
410 0803 "ЧКРЕПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
411 7317 "АМОНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
412 4849 "ДАРИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
413 3085 ПОНТОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
414 6731 "ГАЛАКСИ ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
415 0804 "БМ 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
416 11288 "СКАНЛОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
417 1337 "КАРАТ-АБ-ЛЮБОМИР АНДОНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
418 7964 ДЕЯ ТЕАМ ООД Благоевград Благоевград
419 11587 "ТРАНСПОРТЕР 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
420 1864 "ПЕШ-НЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
421 0369 "ОГИТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
422 0337 "ГЕО МЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
423 10916 "КАЛФАС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
424 12543 "ТРАНСПОРТЕС -ИНЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
425 11776 "ЛЕНЦОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
426 5417 СОФИДА М ООД Благоевград Благоевград
427 0727 "ВАСКО-2007" ЕООД Благоевград Благоевград
428 0349 "КМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
429 3319 "СИМ АУТО-09" ООД Благоевград Благоевград
430 11577 "ЕНТЕР 87" ЕООД Благоевград Благоевград
431 8516 "СКАРАБЕЙ" ООД Благоевград Благоевград
432 7710 "БЪРЗАЧКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
433 11239 "МОМАС-БГ" ООД Благоевград Благоевград
434 12318 "ГИЧЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
435 10846 "ДЖОН МЕТАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
436 2260 "ТРАНСКОМ - ЕМД" ЕООД Благоевград Благоевград
437 12201 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
438 7288 "ПИРИН ОЙЛ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
439 5257 "ИПИРОТИКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
440 5167 САКИС-В ЕООД Благоевград Благоевград
441 4801 "ИНФИНИТИ КТ" ООД Благоевград Благоевград
442 11590 "ТГЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
443 1477 ВУК ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
444 9307 "ДАРЪН РОУД" ЕООД Благоевград Благоевград
445 9003 БЕЛО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
446 6379 "БАМБИ 87" ЕООД Благоевград Благоевград
447 11450 "МАРИНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
448 7343 "ЧАКАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
449 10853 "ЛОНДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
450 7603 РЕГИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
451 10278 ТРАНСПОРТЕР-2 ЕООД Благоевград Благоевград
452 12431 "ЕЙДЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
453 8616 "ДИМИТЪР ХРИСТОВ-2003" ЕТ Благоевград Благоевград
454 12358 "ПОЛИ ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
455 1351 "МАРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
456 5479 "ПАРНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
457 2846 "ЗУМЕЛЕКТРОНИК" ООД Благоевград Благоевград
458 8964 ДРОСИА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
459 1177 "АСЕН ЯНКОВ-АСИ" ЕТ Благоевград Благоевград
460 1030 "ТЕРМО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
461 1716 ФЛАД ЕООД Благоевград Благоевград
462 10166 "ФРИГО ФРЕЙГХТ" ООД Благоевград Благоевград
463 7947 "КО МАТ" ООД Благоевград Благоевград
464 8796 "МАН СПЕД 12" ООД Благоевград Благоевград
465 2102 СИСИ - 2011 ЕООД Благоевград Благоевград
466 4188 "2010 ПОЛИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
467 11791 "МАРКМАКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
468 7372 "АМ КОЖУХАРОВИ" ООД Благоевград Благоевград
469 9857 "П-М ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
470 8876 "РИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
471 2938 "ЕЛПИС" ЕООД Благоевград Благоевград
472 3879 "ДЖ.МАНУДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
473 4104 "СЛАВИХРИС" ЕООД Благоевград Благоевград
474 7989 "АНДРЕА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
475 10457 "АНАКИЕВСКИ" ООД Благоевград Благоевград
476 11824 "КАРИЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
477 5730 "МАРС ММ" ООД Благоевград Благоевград
478 10673 ДЕ-МИ ЛОГИСТИК ООД Благоевград Благоевград
479 10461 КП ТРАНСПОРТ СОЛЮШЪНС ЕООД Благоевград Благоевград
480 12523 "АСЛАНОГЛУ" ЕООД Благоевград Благоевград
481 10298 "БЕТА СТАР" ЕООД Благоевград Благоевград
482 8647 "СИГО - 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
483 8085 "ФРЕШ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
484 11792 "АГИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
485 6908 "УАЙТ СТАР ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
486 11739 "ДИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
487 10836 "МИТКОВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
488 11415 "ТРАНС РУМИ 66" ЕООД Благоевград Благоевград
489 10280 "МОРИАС" ЕООД Благоевград Благоевград
490 10045 "РАГОНЕ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
491 8237 "ЩИП-ГО" ЕООД Благоевград Благоевград
492 10478 АЛМИРОС ТРАНС 79 ЕООД Благоевград Благоевград
493 9144 "ИНТЕРЛИНК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
494 5642 " ТРАНС БОВЕ " ЕООД Благоевград Благоевград
495 3793 "ПАРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
496 1291 "Г.АРГИРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
497 8210 "БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
498 4046 Б.Е.Т. ТРАНС 1 ЕООД Благоевград Благоевград
499 6472 "ГЕСТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
500 11939 "СИЛВЕР СТАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
501 10472 ЕВРО ТРАК 13 ООД Благоевград Благоевград
502 10264 "ИНТЕРКАР-ЦОБИ" ЕООД Благоевград Благоевград
503 5457 СИАРАС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
504 5021 "ВИЛИ ЛМ" ЕООД Благоевград Благоевград
505 8274 "НИК ТРАНС 95" ЕООД Благоевград Благоевград
506 1990 "БОРА" ЕООД Благоевград Благоевград
507 12108 "ПЕТРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
508 12012 "УКЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
509 8544 "С И Т - 2007" ЕООД Благоевград Благоевград
510 11980 "ДИАМАНТИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
511 1252 "НИКОЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
512 10838 "УНИ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
513 1870 "БУБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
514 3436 "МИХОС Г. ХАРАЛАМБОС" ЕООД Благоевград Благоевград
515 11419 "ЯНУС - ПРЕВОЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
516 12522 "СТАНКОВ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
517 11478 "ТР ТРАНСПОРТ 2013"ЕООД Благоевград Благоевград
518 6765 "ГЪЛЪБОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
519 10683 "СУТКА" ЕООД Благоевград Благоевград
520 11847 "ВИНИ-ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
521 9397 "ЕКЗЕДОРОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
522 4739 ЛЕС ИНВЕСТ ООД Благоевград Благоевград
523 11604 "НАСКОС ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
524 1755 "СРЪКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
525 11046 "КОСТАКИС ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
526 8894 "86 СС.КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
527 3877 "Е.КУТРИС" ЕООД Благоевград Благоевград
528 4358 "АЛЛ ЮРЪП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
529 11848 "МК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
530 2441 "ДАИ КОНСУЛТ" ООД Благоевград Благоевград
531 0076 "ТОТА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
532 12603 "МЕДЛИНЕС" ООД Благоевград Благоевград
533 8350 "ДАНИ-Н" ЕООД Благоевград Благоевград
534 7801 "Ф. И ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
535 12052 "ТОП ЛАК" ЕООД Благоевград Благоевград
536 3923 "ИЛМЕГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
537 5958 "ЛЕИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
538 4758 "СТ - МАК-10-ТЦАТЦИАНДРЕО ТОМАС-СТАВРОС" ООД Благоевград Благоевград
539 1701 "ЖАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
540 10837 "ПЕПСИ 87" ООД Благоевград Благоевград
541 0032 КОНСТТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
542 5972 "СПИЙД КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
543 6477 КИВАВА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
544 6585 "МОНЕРА" ЕООД Благоевград Благоевград
545 0459 БГ ХОЛИЧ ЕООД Благоевград Благоевград
546 11503 "САМ-73" ЕООД Благоевград Благоевград
547 2497 "ПЕПСИ - 67" ООД Благоевград Благоевград
548 8183 "К И К-2011" ООД Благоевград Благоевград
549 2336 "КИОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
550 12067 "БРАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
551 7423 "ЛИОН ГЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
552 1794 "Б.Б.С.Н. ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
553 11367 "ГЬОРЧЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
554 1271 "МЕТКА 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
555 3957 "КАРАСУЛИС-БГ" ООД Благоевград Благоевград
556 6628 "ВЛАХОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
557 0885 "ГРАНД-К" ЕООД Благоевград Благоевград
558 11307 "ГЕСК ЛАЙН ЕНД СТАЙЛ" ООД Благоевград Благоевград
559 7701 "СЛИМЛАИН КЛУБ-БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
560 2790 "МАГНУМ 1" ООД Благоевград Благоевград
561 12262 "ГОЛД ТРАНЗИТ" ЕООД Благоевград Благоевград
562 8288 "МИЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
563 10348 "СИЛВЪРСТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
564 9365 "ПАПАКОНСТАНТИНУ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
565 4725 "ВИЗИЯ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
566 10602 "ПХС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
567 8657 "КОТРАНС 2011" ООД Благоевград Благоевград
568 3927 "ЛАВОРТА ТРАК" ООД Благоевград Благоевград
569 7377 "КРАСИМИР АНГЕЛОВ-КРАСИЕМ" ЕТ Благоевград Благоевград
570 4616 "МЕТАН" ООД Благоевград Благоевград
571 10347 "БИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
572 8844 "ВАСИЛИС ФИШ" ЕООД Благоевград Благоевград
573 12062 "АНДРЕЕВ 86" ЕООД Благоевград Благоевград
574 0010 ТИЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
575 0924 ЯКОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
576 12520 "РЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
577 6052 АКУИЛА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
578 3376 "СМАРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
579 5159 "ВЕРОНИКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
580 12068 "ОЗИ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
581 12081 "ВИНКОМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
582 7657 "НАСИПНИ ТОВАРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
583 4521 "ПРЕВЕЗА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
584 10511 ДЗЕКО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
585 11827 "АЛЛАДИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
586 12575 "МИТАШ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
587 9143 "НИКОЛОСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
588 8837 "ВИГО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
589 11626 "АМПО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
590 8588 "ЛАКАТА" ЕООД Благоевград Благоевград
591 3360 "АНДОНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
592 4436 "ФРИГОЕКСПРЕСС" ООД Благоевград Благоевград
593 6098 "ИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
594 1610 "КНК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
595 3869 "СКИАДОПОУЛОС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
596 11623 "ДВС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
597 2118 "ОМЕГА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
598 5017 "СИМЕОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
599 10069 "ЛУГАНО-7" ООД Благоевград Благоевград
600 1839 "АСЯ-86" ЕООД Благоевград Благоевград
601 8728 "ШВР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
602 11639 "ГСМ-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
603 11969 "КОЗМЕКС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
604 10202 "АНГЕЛИ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
605 10200 СТИЙВЪНС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
606 4542 "ГЕА ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
607 9300 "СЛАВИ ТРАНС-ССГ" ЕООД Благоевград Благоевград
608 10751 "МЕЛАНИ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
609 8047 "ТИЕО" ЕООД Благоевград Благоевград
610 2522 "ИСТОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
611 11191 "ВЕНИМА - МАРИЯ АТАНАСОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
612 12651 "БС ЛОГИСТИКА" ООД Благоевград Благоевград
613 8035 "ЗАГ - ТРАНС КОМЕРЦ" ЕООД Благоевград Благоевград
614 6244 "ДИМЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
615 10062 "ДЖИОВАННИ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
616 10519 "КАРГО СЪЛЮШЪН" ЕООД Благоевград Благоевград
617 3187 "АНИ КОМЕРЦ" ЕООД Благоевград Благоевград
618 11299 "ТРАНС - САСА" ЕООД Благоевград Благоевград
619 11953 "ЕКО-БЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
620 10201 "ДСС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
621 0524 "МИТИТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
622 6618 "Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
623 11155 "ДАНИ ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
624 1994 "ВОЛИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
625 10522 БАСТРАНС ООД Благоевград Благоевград
626 10516 "ОПСТАНОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
627 11159 "ТМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
628 7340 ПЕТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
629 7933 "КАРГО ФАСТ" ЕООД Благоевград Благоевград
630 5871 "РИНОТРАНС АМД" ООД Благоевград Благоевград
631 3416 "БОСКОВСКИ КЕРНЕБЕК" ООД Благоевград Благоевград
632 11907 "ТРАНС ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Благоевград
633 10351 "БАБИ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
634 7846 "АВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
635 0317 "ТРАНСЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Благоевград
636 11938 "РАМА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
637 11936 "АВЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
638 6408 "МИХАЛИС.К" ЕООД Благоевград Благоевград
639 11929 "ГЕРМАН И ЛУШЕ" ООД Благоевград Благоевград
640 5405 "КОДАЛ" ООД Благоевград Благоевград
641 7577 "ЛКВ ДИМОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
642 7202 "ИНТЕРТУР" ООД Благоевград Благоевград
643 4403 "Л.В.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
644 4974 "ДИМУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
645 10059 "ФАРТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
646 0690 "ДЖИ КЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
647 10109 "АЛЕКСАНДРА 2972" ЕООД Благоевград Благоевград
648 9199 НИКО-ТРИК ЕООД Благоевград Благоевград
649 11346 "ВИТТВЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
650 12089 "СТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
651 7242 "ПАДРИНИ" ООД Благоевград Благоевград
652 5192 "ФЕРКОМ 181" ЕООД Благоевград Благоевград
653 12254 "МАЛЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
654 1732 "АВТОТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
655 12170 "АФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
656 9042 "ГОМСИЛ" ООД Благоевград Благоевград
657 5245 РБ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
658 11917 "ВЕНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
659 7328 "ДЕНИ-БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
660 0838 "АТТИКА ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
661 6086 "ИГ ТРАНС 2007" ООД Благоевград Благоевград
662 10738 ИВЕАЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
663 7107 "МИЛЕНИНСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
664 11910 "ЛАЗУР" ЕООД Благоевград Благоевград
665 2611 "АРАП ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
666 12605 "Г И З ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
667 11148 "ЛОРД ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
668 0628 "ТРАНС МИТКО-07" ЕООД Благоевград Благоевград
669 4777 "КОСТЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
670 8246 "РИВАСА" ООД Благоевград Благоевград
671 6964 "РИДАРСКИ" ООД Благоевград Благоевград
672 0636 "БУЛКАР" ООД Благоевград Благоевград
673 4360 "ИНТЕРТРАНС-П.И." ЕООД Благоевград Благоевград
674 8980 "БОРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
675 7724 "ГЕКРА" ЕООД Благоевград Благоевград
676 12169 "С. Р. Б. ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
677 6366 "ЕКОГРУПТРАНС-2" ООД Благоевград Гоце Делчев
678 1753 "НАЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
679 0991 "МАКСИМ" ООД Благоевград Гоце Делчев
680 11456 "БАВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
681 5496 "ТРАНСДАРИЯ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
682 3112 "ГЮЛНАР РАИФ ЮСЕИН" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
683 11709 "МАРТИНС ТРАНСПОРТ" EООД Благоевград Гоце Делчев
684 5217 "НИКОЛАЙ ЦИПАРОВ - 62" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
685 8123 "ИВАНКА БЕЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
686 12260 "ГРАПЧО-ЛЕС" ООД Благоевград Гоце Делчев
687 6372 "ИБУШ" ООД Благоевград Гоце Делчев
688 7977 "ДИМИТЪР ШЕЙТАНОВ-72" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
689 10661 "КОНДОР КЪМПАНИ ОЙЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
690 4794 "ФОТОЛИВОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
691 3805 "РИ-ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
692 2556 "ТОЗЕВ И СИЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
693 11494 "ДАНЕЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
694 10119 "ЙОАНИС МИХАЛАКИС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
695 4062 "КА ЕС ДИ - ГРУП" ООД Благоевград Гоце Делчев
696 4495 ТОМ ТРАНС ЕООД Благоевград Гоце Делчев
697 8846 "Р&Н-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
698 9446 "МЕХАНИКА 70" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
699 6536 "МЕТОДИ УШИЛКОВ" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
700 8106 "ВЪРБИЦА ЛЕС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
701 8473 "ГЕРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
702 8364 "НИКЛЕВ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
703 7813 "ПРОГРЕС-76" ООД Благоевград Гоце Делчев
704 0529 "ИС-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
705 11394 "СИЯНА ЕМ-11" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
706 6966 "ЕКО ХИМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
707 6218 "КРУМ ГЕРОВ ТМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
708 8976 "БРАТЯ КРАЧОЛОВИ" ООД Благоевград Гоце Делчев
709 11051 "ЕФМАК 2" ООД Благоевград Гоце Делчев
710 10174 "ВИПС - Т" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
711 5670 "БКС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
712 10645 "БИОФАИР ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
713 5442 "БЛАГОЙ ПРАМАТАРОВ" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
714 2799 "ЖОРО ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
715 10778 "МЕЙДИН" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
716 1567 "ГЕРИ-В-2000" ООД Благоевград Гоце Делчев
717 11933 "СПИЙД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
718 8716 "ВЪРБИЦА ЛЕС-ГРУП" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
719 5686 УНО-78 ЕООД Благоевград Гоце Делчев
720 11743 "БЛЕК ДАЙМАНТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
721 4341 "ВГБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
722 1912 "НИКИ - 5" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
723 9493 "ФАДЕЛЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
724 11228 "ИВАН МАРКОВ И СИН" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
725 12184 "ТРАНСПОРТТОМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
726 12175 "СТЕЛЛА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
727 11607 "ИВАН - М" ООД Благоевград Гоце Делчев
728 9695 "ТАКИС-ТРАНС-2007" ЕООД Благоевград Гърмен
729 6721 "ДЖАМБО-2007" ЕООД Благоевград Гърмен
730 6833 "ПАЧО ТРАНС" ЕООД Благоевград Гърмен
731 7119 "ТИСАТА" ЕООД Благоевград Кресна
732 12642 ЕТ "СЛАВЧО ТАНЕВ 92" Благоевград Кресна
733 3428 "АДА" ЕООД Благоевград Кресна
734 2829 "БОЯН СМИЛЕНОВ" ЕТ Благоевград Кресна
735 3162 "ДАР" ООД Благоевград Кресна
736 4308 "АПОСТОЛИ 5" ООД Благоевград Кресна
737 0655 "ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ" ЕТ Благоевград Кресна
738 4263 "НИКУЛИ" ЕООД Благоевград Кресна
739 1220 ПРОБАК С.Н ООД Благоевград Кресна
740 5476 "ВИЛИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Кресна
741 11425 "ЛА 40" ЕООД Благоевград Кресна
742 11877 "РУССОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
743 2634 "БЕКОМ ИНВЕСТ" ЕООД Благоевград Петрич
744 11872 "СИЕМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
745 7495 "ТОКСОТИС ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
746 10824 "ГТ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
747 10823 ЗАН ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
748 7493 "ДЕУС ГРУП БГ" ООД Благоевград Петрич
749 7501 АГИА МАРИНА ЕООД Благоевград Петрич
750 7520 “ВТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
751 2980 "СТРЕЛЕЦ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
752 6292 "ЕМСИ-М" ЕООД Благоевград Петрич
753 7510 "ОХИРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
754 11667 "ПЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Благоевград Петрич
755 9754 "В - М" ЕООД Благоевград Петрич
756 7197 "ВЕНИ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
757 3124 "БЕТИКОМ-97" ЕООД Благоевград Петрич
758 10822 НИНА ШПЕД ООД Благоевград Петрич
759 11660 "ЕКОТРАНС МЕТАЛ" ООД Благоевград Петрич
760 4632 "ДОНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
761 5706 "МИТКО СЛАВЧЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
762 11031 "ГАМА - СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
763 11032 "СИАТРАНС" ООД Благоевград Петрич
764 4522 "АЛЕНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
765 7402 "ЕЛ КА ВЕ-ПЕТКА" ЕООД Благоевград Петрич
766 4484 ПЕНИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
767 5600 "КОМЕРС-94-ВАНГЕЛУША СТОЯНОВА" ЕТ Благоевград Петрич
768 5097 "ГЕОРГАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
769 8989 "2Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
770 11043 "П И Т ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
771 11033 "БОНЕЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
772 3946 "НОРСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
773 4444 “АЛФА КОЛЕКТ“ ЕООД Благоевград Петрич
774 11010 "ИВА ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
775 2958 "ДИАМАНТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
776 12031 "ТРАСПОРТИ РАДИ" ЕООД Благоевград Петрич
777 4713 "ТРАНЗ ГРУП-12" ЕООД Благоевград Петрич
778 11767 "Г.П.П.Г ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
779 4963 "ПАСХАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
780 4984 "ПИЛИОН ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
781 11196 "ЕФТИМАХОВ" ЕООД Благоевград Петрич
782 2360 "БИСТИОЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
783 4937 "ВАСИЛОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
784 4936 "СТАМУЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
785 11203 "А.Б ЛУКС" ЕООД Благоевград Петрич
786 11206 "АТИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
787 12053 "БВ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
788 12044 "КИКО-АЛЕК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
789 11193 "Г.М. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
790 12041 "М- ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
791 4841 "ПАРИС 24 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
792 3987 "АКСИН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
793 4007 "РОГАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
794 4634 ЦАМИЧ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
795 12299 "ХРИСТИЯН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
796 1592 "ЕЛЛИ-ТРАНС-ГР" ЕООД Благоевград Петрич
797 12292 "НУМЕРО ЕНА ПСИГИОМЕТАФОРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
798 4809 "ОЗТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
799 12038 "ТЕРМИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
800 3940 "КОТАН" ЕООД Благоевград Петрич
801 10967 "КУВАТАС ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
802 10965 "РОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
803 4696 "САМУ" ООД Благоевград Петрич
804 10050 "ЛИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
805 12596 "КРИМИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
806 4509 "АС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
807 1702 "ЛАПИТАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
808 4023 "АЛЕКСАНДЪР-2011" ЕООД Благоевград Петрич
809 5088 "Х ФАСТ" ЕООД Благоевград Петрич
810 6877 "ЗЛАТОЗЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
811 5070 "ГАЛА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
812 1952 "СПЕКТЪР-04" ЕООД Благоевград Петрич
813 12591 "ПАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
814 6569 "СПИРИДОН СИД" ЕООД Благоевград Петрич
815 8803 "СКАН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
816 1714 "ДАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
817 12586 "ЛОГТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
818 5125 "ЙОКОМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
819 11100 "ДЖАМБО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
820 3513 "ВАСЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
821 0304 "ТЕОЛОГУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
822 8197 "ВЕСМАН" ООД Благоевград Петрич
823 3365 "ЕУРО ИН" ЕООД Благоевград Петрич
824 3108 "АПВ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
825 9053 "ХЦЗ-ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
826 9359 "МС-ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
827 3516 "НОРМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
828 5276 "ТО-ДА" ЕООД Благоевград Петрич
829 5327 "САБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
830 5323 "ТРАИЛ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
831 12578 "ДИМИК 2014" ООД Благоевград Петрич
832 6810 "АЗВЕСТОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
833 10023 "МАРТА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
834 4350 "Д Д М ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
835 12576 "ФЕН-ПЛАСТ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
836 12572 "КЕРАСИЯ ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
837 12571 "Т. С. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
838 12570 "АЦЕ ЗУЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
839 12573 "АГРИНИО АУТО" ЕООД Благоевград Петрич
840 1979 МАГО ШПЕД ООД Благоевград Петрич
841 5333 "ЛПД ГЛОБАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
842 12574 "ВДТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
843 4209 "ЦАРЕВ КО" ЕООД Благоевград Петрич
844 0221 "СКАМПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
845 4562 "КАФЕДЖИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
846 4349 "ИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
847 6453 "КЕЛИСИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
848 4630 НИКЛАС ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Петрич
849 5087 "ХРИСАН-АВ" ООД Благоевград Петрич
850 5441 "СТАМАТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
851 1156 "СОФИКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
852 0391 "КАРАГУНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
853 4257 "АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
854 4271 "МЕТРО ГРУП ЛКВ" ООД Благоевград Петрич
855 12561 "АГИОНЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
856 5359 "ДРАГОШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
857 9109 “РОЯЛ-П ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
858 0353 "ГОУВА" ООД Благоевград Петрич
859 1097 "ВАЛЕРИ СТАНОЕВ-КОМЕРС" ЕООД Благоевград Петрич
860 1326 "НИК-ИЛИЕВ-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
861 10074 "МИГОР ТРАНС-2012" ООД Благоевград Петрич
862 5704 “ЦАНА ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
863 12559 "МТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
864 12615 "ГАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
865 5386 "КАРАСАРИДЕС ТРАНСТЕД" ЕООД Благоевград Петрич
866 5809 "МЕДАРИ" ООД Благоевград Петрич
867 4291 "ДАНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
868 10573 "3 УЕЙ СОЛЮШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
869 5503 "ИДРОГИОС" ЕООД Благоевград Петрич
870 12548 "МЕЛИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
871 3868 "ЕУРОЛИНЕА" ЕООД Благоевград Петрич
872 7726 "РОС-АН 2011" ЕООД Благоевград Петрич
873 5304 "ПИ. ЕЛ.ЕМ.ДИ.ДЖИ." ООД Благоевград Петрич
874 12517 "Р.Д.ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
875 9358 А.С. ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
876 12550 "КОЗАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
877 3867 "НИКО ШПЕД БГ" ЕООД Благоевград Петрич
878 7326 ЗОРИЦА 80 ЕООД Благоевград Петрич
879 12518 "ДП ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
880 3226 "ЛИКА ЛОАН АУТОТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
881 0526 "2 ММ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
882 12545 "М.О.ВАСИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
883 9179 "ЕММА-12" ООД Благоевград Петрич
884 12546 "ПОРТАРЕ" ЕООД Благоевград Петрич
885 3698 "ХЕЛАС КАРГО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
886 0512 ГРЕКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
887 12515 "КАРГО ЕКСПРЕС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
888 6150 “РУМЕНОВ - 92“ ООД Благоевград Петрич
889 12411 "ГЛЕЦИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
890 6149 "ФИЛИПОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
891 6667 "ЛАС ВЕГАС 1" ЕООД Благоевград Петрич
892 12408 "ИВАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
893 5362 "ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
894 10091 "ИВАНА ТРАНС МА" ЕООД Благоевград Петрич
895 10093 "АКТИВИА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
896 9015 ЛИНЕА ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
897 10090 "КПА БУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
898 3722 "МАСТЕФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
899 8695 ГРЕПСОМ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
900 0810 КЛАСИК - МГ ООД Благоевград Петрич
901 5378 КАРПО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
902 4633 МАК-МАР ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
903 11683 "АЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
904 0588 "ИГЪЛ-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
905 6606 "МАК 3 ГРУП" ООД Благоевград Петрич
906 6591 "КАТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
907 9673 "КРАЛЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
908 6832 "СЗС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
909 10355 "ИНТЕР ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
910 7741 "РДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
911 10354 "ВЕГЕ ЛАЙФ" ЕООД Благоевград Петрич
912 3216 "МИНОИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
913 3143 "МАРИЯ МАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
914 11989 "СК ПЕТРОС" ООД Благоевград Петрич
915 5173 ТОЛИАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
916 10353 "Н И М ТРАНСПОРТ 2013" ООД Благоевград Петрич
917 5077 "КМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
918 0388 "ГРИЙНС АГРО" ООД Благоевград Петрич
919 6831 "КВАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
920 9345 "ЙОГИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
921 3166 "КЬОССЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
922 7400 "ЕРТ" ЕООД Благоевград Петрич
923 6746 "НИК ТРАНС СКОПИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
924 0296 "ФЛАШ ТРАНСПОРТ СОЛУШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
925 6382 СТРАТОС ДИАДОХОС ЕООД Благоевград Петрич
926 10098 "НИКОЛАИДИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
927 8155 "ХРИСТОВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
928 5164 "ЕУРО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
929 10106 "Ф.Е.Т." ЕООД Благоевград Петрич
930 7203 "СКАНДИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
931 7140 "РО - КО ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
932 8936 ДРАГУТИН ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
933 3080 "АДИ 2009" ООД Благоевград Петрич
934 11990 "К. Ф. М. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
935 1860 "СЕА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
936 11532 "ЛДК-ЗАЯК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
937 6965 "ДИМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
938 12449 "ЮЛИСЕС ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
939 0733 "КОРИНТИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
940 12437 "АДИ 23" ЕООД Благоевград Петрич
941 4487 "ФИСЛИМ 12" ЕООД Благоевград Петрич
942 10113 "ДРАГАН ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Петрич
943 2810 МДВ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
944 4222 "КИДИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
945 7612 "МС - 74" ЕООД Благоевград Петрич
946 10082 "МИДИК" ЕООД Благоевград Петрич
947 8302 "БУСИУТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
948 6936 "ЕОЛОС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
949 2233 "ЗАХО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
950 7858 "ЛЛ ТРАНС 2" ООД Благоевград Петрич
951 7694 "ХЕЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
952 4344 СОФИЯ ТРАНС 2006 ЕООД Благоевград Петрич
953 7337 "ФЕСТОНИ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
954 7936 "ДРАГИ ЗДРАВЕВСКИ" ООД Благоевград Петрич
955 12476 "АРВАНИТИС" ЕООД Благоевград Петрич
956 7494 "ХИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
957 10131 "ХЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
958 11105 "ЗАФИРОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
959 6044 "СЛАВЧО ГАЗЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
960 11685 "ТСАХИРИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
961 4938 "БЕСТ УЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
962 7527 "ВИМС-Г" ЕООД Благоевград Петрич
963 0019 "КАБАЛИ" ООД Благоевград Петрич
964 11993 "ДИДОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
965 0314 ДИЛ ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
966 1773 ЕЛЕКТ ЕООД Благоевград Петрич
967 6480 "ЖАД" ЕООД Благоевград Петрич
968 7854 "ДЕ БОЕР МАРИА" ООД Благоевград Петрич
969 1648 "АЛЕАДИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
970 12415 "ДС ДУЕ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
971 7853 "ГМС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
972 6388 "Т.Е. ТУИНС" ЕООД Благоевград Петрич
973 3910 "ДСТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
974 8502 "Ф.Х.Т. СКАНДИНАВИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
975 3052 "Ф-В-Р-А - АЛБА " ЕООД Благоевград Петрич
976 3880 "САМАК" ЕООД Благоевград Петрич
977 11104 "ФОТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
978 8304 МЕТАВАСИ ЕООД Благоевград Петрич
979 4068 НАТАЛИ ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
980 3852 "П.Т.КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
981 12238 "ЛКВ ДАЕЛ" ООД Благоевград Петрич
982 10133 "ПРЕНТЗАС" ООД Благоевград Петрич
983 6391 "М.С.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
984 8918 Г.В.ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
985 5854 "КАРАКОЛЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
986 9161 "БЪЛГАРСКИ ТРЕЗОР" ООД Благоевград Петрич
987 9073 "МЕТИН ТРАНС 2009" ЕООД Благоевград Петрич
988 5255 "ИВИТА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
989 8092 "В-К-КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
990 3192 "Р-ДЖИБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
991 3580 "МЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
992 8842 "МС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
993 10154 "ЦЕБА" ЕООД Благоевград Петрич
994 10139 "Д И М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
995 12468 "ДАМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
996 9056 "МИКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
997 7678 "ИНТЕР ТРАНС -98" ЕООД Благоевград Петрич
998 0975 "ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
999 10383 "БЕЛЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1000 12401 "БГД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1001 11690 "СТАМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1002 12349 "АДИ ТТ" ЕООД Благоевград Петрич
1003 8027 "КРУСОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1004 8036 "ЕМИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1005 11691 "МАРТИ СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1006 12181 "ЗОРНИЦА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1007 9151 "ЕРМИС ТРАКС" ООД Благоевград Петрич
1008 10155 "ГАЛАКСИ ЛАЙН" ООД Благоевград Петрич
1009 8572 "ЮРИЕК-2001" ЕООД Благоевград Петрич
1010 10156 "ЗЕН-ДЕК КАРГО" ООД Благоевград Петрич
1011 9013 "СТЕДИХ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1012 5778 "НУМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1013 8087 "НВР КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1014 0951 "РОУТЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1015 0962 "Р.Л.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1016 8485 "Д.К.Ф. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1017 3803 "ДАНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1018 4986 "ВИ ТИ КЪМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1019 8978 "ДИСТЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1020 8960 "ТУЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1021 8203 "ЗИОГАС БРОС" ООД Благоевград Петрич
1022 12216 "ТОДОРОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1023 12214 "АГРО ИНТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1024 10386 "А.П. КОЛЕКШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
1025 6109 "КИРИАКОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1026 8904 “ДПВ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1027 1396 "КМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1028 8903 “БАХНЕВ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1029 6508 "Х ТИМ" ЕООД Благоевград Петрич
1030 5283 "СБСМ" ЕООД Благоевград Петрич
1031 11108 "АГРИНИО ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
1032 12202 "ЛЕТА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1033 8425 "ПЕКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1034 8429 "АЗУЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1035 2783 "ИМПЕРИАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1036 7086 "МЕНКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1037 8422 "МВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1038 8421 "ЧАРЛИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1039 8438 "ДИЛАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1040 11512 "МИЯ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1041 8401 " МИ - МО ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1042 8441 "КОЧУБА" ЕООД Благоевград Петрич
1043 1783 "ФЕНИКС-КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1044 8426 "Ф.Е.М СПИЙД ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1045 10164 "ЕЛАН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1046 2246 "МИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1047 2886 "КАТРАТЦЕАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1048 8501 "КАРГОСПИЙД" ООД Благоевград Петрич
1049 1210 "ЗДРАВКА ТАНЕВА - 07" ЕООД Благоевград Петрич
1050 4610 "ТИМ ПАРТНЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1051 2760 "ЖУЛИЕН ГРАМАТИКОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1052 8447 "ВАСАТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1053 10788 "САС ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1054 11417 "ВЕНВИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1055 7054 "КРОМУ" ЕООД Благоевград Петрич
1056 11418 "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ - ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1057 4945 "ПАН - СТОП" ЕООД Благоевград Петрич
1058 8533 "МАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1059 10167 "ДЕМИ - АН - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1060 11416 "АННИ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1061 8819 "СПИЙД 24 КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1062 1204 "ЕМИЛИ СТАРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1063 3086 "ВЕ-МА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1064 10563 "ОАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1065 2342 "ТРЕНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1066 9054 ВОНИ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1067 10188 "АДЕЛСИС" ООД Благоевград Петрич
1068 5853 САКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1069 7791 "ИВАЛЕКС ТРАНС ЕУРО" ЕООД Благоевград Петрич
1070 7715 "ФУЛЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1071 9426 "СПИДЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1072 1444 "БУЛМАК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1073 8297 ДИАС-2011 ЕООД Благоевград Петрич
1074 8694 "МАРИЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1075 8693 "АНСАГО ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1076 4689 "ВАТЕОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1077 8766 " НАДАЛ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1078 12442 "САРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1079 8823 "САСА ЛОДЖИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1080 4327 "ХЕЛЕНЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1081 10400 "БАЗ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1082 5849 "ДАРИ-12" ЕООД Благоевград Петрич
1083 8768 "ЛЕСА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1084 3362 "М-М ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1085 12623 "МАРГЕТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1086 3826 "ВАЛИ ТРАНС-2010" ЕООД Благоевград Петрич
1087 8826 "ФЛОГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1088 9398 ДМ - ПМ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1089 8033 "АНТОНИО-МК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1090 8801 "ПАНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1091 8760 "А.К.-ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
1092 8811 "ГСВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1093 8812 "КИКИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1094 4754 "ЮНИОН ПЕЙПЪР" ООД Благоевград Петрич
1095 8939 "ТРАНС ПРИМЕКС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1096 10792 "ДАР ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Петрич
1097 5793 "ЛОТОС-МБ-2011" ЕООД Благоевград Петрич
1098 0747 "ТЕФТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1099 10203 "КЛИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1100 12446 "НЮ МЕЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1101 5355 "РИББАС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1102 6592 "МИРО ЛОГИСТИК ГРОУП" ООД Благоевград Петрич
1103 12183 "ЕЙ ДЖИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1104 12182 "СКАЙ КАРИДЖ" ЕООД Благоевград Петрич
1105 2471 "МЕТАЛ-КО" ЕООД Благоевград Петрич
1106 12179 "ПИККОЛЛО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1107 8852 "СИРАНИДИС" ООД Благоевград Петрич
1108 2238 "ПЕЛЕКИС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1109 8923 "БО-СА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1110 10205 "ЦИВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1111 8920 "Б.Д. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1112 7571 "ЗАФИРОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1113 12178 "СКОТИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1114 12400 "КРИСТАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1115 0743 "МЕКАЛИС" ЕООД Благоевград Петрич
1116 8605 "АНЕВЛАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1117 9028 "КРИС ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1118 10033 “КОНСТА“ ООД Благоевград Петрич
1119 10021 "ДЖЕННИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1120 2012 "ДВАМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1121 8696 МАКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1122 9009 "КМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1123 10019 "ЕЛИВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1124 1206 "СПЕЙС ТРАНС 7" ЕООД Благоевград Петрич
1125 4870 "Г.М.С. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1126 12165 "КОСТАДИНОВ Й.Г." ЕООД Благоевград Петрич
1127 12159 "ЕВРО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1128 12154 "МОКИ-ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1129 12005 "ВУНАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1130 10401 "ВАРДАР ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1131 11110 "ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1132 6954 "О-М ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1133 12147 "ПАРАСТОС - ДИ БА" ООД Благоевград Петрич
1134 11059 "БЛАТЕЦ 2013" ООД Благоевград Петрич
1135 10230 "11 ЛУКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1136 12635 "РИО КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1137 8112 "АЛЕКСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1138 7208 "ДЖО-ТРАНС-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1139 3976 "ЕУРО ИМПЕКС СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1140 7375 “МАНИКС ТРАНС“ ООД Благоевград Петрич
1141 7246 "МП ТРАНС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1142 10234 "АУТО ФРУТА" ООД Благоевград Петрич
1143 4516 "СТУПАС" ЕООД Благоевград Петрич
1144 4485 "СТИЛИАНОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1145 8896 БУКЕФАЛ КАРГО ЕООД Благоевград Петрич
1146 11406 "НОРД ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1147 4118 "МАТСКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1148 3960 "ФРИГО ЛАЙН-ДЖИ" ООД Благоевград Петрич
1149 8452 "АЛЕКСИА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1150 3952 "ТАЙГЕР ТРАНС - 2010" ЕООД Благоевград Петрич
1151 7617 "МАНУЕЛ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Благоевград Петрич
1152 3819 "ФЛАЙДЕНТ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1153 3641 "ТРАНСПОРТ ТРАКС" ЕООД Благоевград Петрич
1154 10248 "ДРАГСЛАВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1155 10562 "ГОЦАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1156 9449 МИ-ДИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Благоевград Петрич
1157 8483 "БАЛКАН ТРАНСПОРТ ЛАМБРОПУЛОС" ЕООД Благоевград Петрич
1158 8770 "МАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1159 8848 "БАРБАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1160 11702 "ЛИКУИД ТРАНС - К.СТЕФАНОС" ООД Благоевград Петрич
1161 2130 "РМ - ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
1162 11701 "ЮРОЛИНК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1163 9110 “ВМС ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1164 9152 ФАНИС ТРАКС - ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД Благоевград Петрич
1165 9012 “ЕФТ ТРАНС БГ“ ЕООД Благоевград Петрич
1166 12093 "ДИМГЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1167 9663 "ГОНК" ООД Благоевград Петрич
1168 4290 "ИНФИНИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1169 10404 "МИНОАС ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1170 4929 "ТРА-БОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1171 3200 МАХОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1172 12365 "ДА-НА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1173 2451 "ДАСЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1174 9190 МЕН-МЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1175 9189 ДРЕН-ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1176 5767 ПЯ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1177 9191 ДУМИ ТРАНСПОРТ ООД Благоевград Петрич
1178 1919 ВОМО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1179 3815 МИСКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1180 0609 "МК ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1181 5107 "ЕВРИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1182 3885 ВАСТРА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1183 11124 "ГЛОБАЛ СОФО" ЕООД Благоевград Петрич
1184 5241 МАНУЕЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1185 11704 "М.К ТРАНСС" ЕООД Благоевград Петрич
1186 12009 "ВА. ДИ. ЧЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1187 8944 "П.Н.Г" ЕООД Благоевград Петрич
1188 8608 "СТРИМОНА СТРОЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1189 4051 РИКИ ЕВРО СПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1190 10393 "ФЕРО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1191 0083 " АРБИТРАНС - АМГ " ЕООД Благоевград Петрич
1192 11519 "ЕСТ УЕСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1193 0360 "БОЛАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1194 1536 "ТТ ТОНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1195 3982 "ОРХИДЕЯ-СЕМ.ГЕОРГИЕВИ-ВЕЛИН ГЕОРГИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1196 10262 "ЕС ПИ ДЖЕЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1197 10266 "ЛАС МАР" ЕООД Благоевград Петрич
1198 10265 "МАТ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1199 0263 "УОРЛД УАИТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1200 7679 "СТАНКА НИКОВА - 2005" ЕТ Благоевград Петрич
1201 0483 "АЙС ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1202 3004 "ПРОДРОМОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1203 11435 "МЕГА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1204 2436 "ЕРМИС ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1205 8202 Г.Н ЕКСПО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1206 11429 "ХЕКО 2013" ООД Благоевград Петрич
1207 9330 СВЕД ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1208 3727 "НОРТ ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1209 5269 "ГРЕ-БУЛ" ООД Благоевград Петрич
1210 12644 "ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1211 11277 "САШИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1212 11436 "МИТРЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1213 12129 "ДАФЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1214 12087 "ПЕНЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1215 1377 ЕУРО МУВЪРС ООД Благоевград Петрич
1216 2266 НИКВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1217 1819 ИЕНИД ТРАК ООД Благоевград Петрич
1218 8664 "Б.Т.С. БЛИЦ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1219 5678 "ПАН КИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1220 10292 "ВАНИОТИС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1221 4063 "ПАНДО" ООД Благоевград Петрич
1222 1873 "НОН СТОП-4 - АНГЕЛОВ И СИЕ" СД Благоевград Петрич
1223 10295 "Д. П. - 2012" ООД Благоевград Петрич
1224 10294 "ЛУНА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1225 10277 "БОКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1226 1948 БАЙ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1227 10282 "ТОСМАНА" ЕООД Благоевград Петрич
1228 1432 "ЮНИЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1229 1330 ДУВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1230 8451 "Ф.Т.Е" ЕООД Благоевград Петрич
1231 5018 "ДАНЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1232 12313 "ВЕНИ ТРАНС - 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1233 8752 "ЗАРК – ПЛАНЕТА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1234 4635 КРИС ИНТЕР-04 ЕООД Благоевград Петрич
1235 12116 "МИСТИК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1236 8069 "СИГМА ТРЕЙДЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1237 8392 ГАГИ- НЕРО ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1238 5074 "А.В.ТРАНСПРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1239 1897 "ПАЗАР 3" ЕООД Благоевград Петрич
1240 8687 "ЛЮНИ-79" ЕООД Благоевград Петрич
1241 11440 "МСД - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1242 3089 СКОПИЕТРАНС БГ ООД Благоевград Петрич
1243 11448 "СБН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1244 8071 "ИЛМАКС-11" ЕООД Благоевград Петрич
1245 5425 "РОСФИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1246 6822 "ИВО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
1247 4249 "А.К.ТРАНСПОРТС" ООД Благоевград Петрич
1248 4863 ТАУРУС ТРАНСПОРТЕ ЕООД Благоевград Петрич
1249 12286 "В.Ц.Г. ЕУРОЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1250 12381 "ПЕЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1251 0044 "ЮРОТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1252 7406 "СЕНДЕР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1253 5352 "АЕС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1254 4899 БАМАХ ТРЕЙДИНГ ЕООД Благоевград Петрич
1255 3183 "МАКШВЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1256 9570 "ПАРТНЕР-СТ" ООД Благоевград Петрич
1257 12385 "РТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1258 7988 "ФИЛИСТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1259 5633 “Т - Т - ШИШКО“ ЕООД Благоевград Петрич
1260 1187 "ЕУРОЛИНК" ООД Благоевград Петрич
1261 11707 "ИНТЕКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1262 12010 "КОНДОР 76" ЕООД Благоевград Петрич
1263 6100 "ЛАРИСА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1264 4382 ЕЛ ДЖИ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1265 12643 "МАТЕА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1266 2186 "ТРАНСКХА" ЕООД Благоевград Петрич
1267 5701 “КАДИА ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1268 0003 "ГАНСИС" ООД Благоевград Петрич
1269 4045 "ДЕВИК" ЕООД Благоевград Петрич
1270 6985 "РЕБЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1271 6693 ИНТЕРСТАР ЛОГИСТИКС ЕООД Благоевград Петрич
1272 4351 ШЕНДЕР ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1273 6694 ТРАНСРОВЕР ЕООД Благоевград Петрич
1274 7019 "ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1275 3190 "ЛАКИ-БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1276 7219 "КАМИЛА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1277 9586 "МАНТЗАВРАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1278 12364 "ЕГЕМЕН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1279 3275 "ГУРЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1280 3188 "СВЕД ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1281 9584 "ДЗЕВЕЛЕКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1282 0276 "ЕДИ" ООД Благоевград Петрич
1283 8950 "ПЕТЪР КОТУКЛИЕВ-КУПИДОН" ЕТ Благоевград Петрич
1284 8404 "АВРАМИС ТРАНС - 2011" ООД Благоевград Петрич
1285 7212 " А И С ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1286 8954 ДЖЕЙ ЕЛ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1287 10619 "МИДЛАН" ООД Благоевград Петрич
1288 9568 "КАЛИВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1289 12300 "ТЕТОВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1290 7759 "АННЕГРЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1291 8733 "ДЖОЛАЙФ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1292 10040 "РМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1293 8800 "КУКУШ - СС" ООД Благоевград Петрич
1294 8919 ГЕОРГЕ ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1295 11581 "ЧОМАРФИЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1296 10315 "ЛЕО-НИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1297 8176 " К. Д. ЛОГИСТИК " ООД Благоевград Петрич
1298 7476 ДГ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1299 10313 "СТАНКОМ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1300 10314 "РЕЙН ВК" ЕООД Благоевград Петрич
1301 0678 "ИВА-ТРЕЙД-ВАЛЕНТИН ПАРАПУНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1302 4406 ЕКСПРЕС ТИР БГ ЕООД Благоевград Петрич
1303 4073 ЛТ ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1304 0278 ПОПМАНОВИ ЕООД Благоевград Петрич
1305 0321 СКАН-МАК ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1306 0811 БОБИ ТРАКИНГ ООД Благоевград Петрич
1307 0038 "ТРАНС-ЮГ" АД Благоевград Петрич
1308 10429 "АЛУСО-10" ЕООД Благоевград Петрич
1309 12110 "АНЕ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1310 0562 "ВАЛУТА НОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1311 6840 "ТАЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1312 10392 "А ЕНД С ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1313 0158 "РИ - ВА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1314 8922 "ДАМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1315 9058 ФРИГО ТЕРРА ЕООД Благоевград Петрич
1316 3610 "КРАЙНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1317 4070 ЕУРОФЕР ЕООД Благоевград Петрич
1318 9008 МАКСТРА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1319 8363 "ГОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1320 8769 "ВАГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1321 1116 " НЕНО ТРАНС " ЕООД Благоевград Петрич
1322 10439 КИКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1323 9181 ДРЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1324 3288 "КИНГ ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1325 2191 "МЕГАЛИДИС ЛИНИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1326 1740 АНТАНДО ЕООД Благоевград Петрич
1327 8931 "АЗ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1328 3801 "ДС 5 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1329 12627 "ТЕМИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1330 0183 "КАТИ-80" ЕООД Благоевград Петрич
1331 12425 "ЛКВ БУКЕФАЛ" ООД Благоевград Петрич
1332 10442 ИДРОГИОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1333 10451 "ПАППАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1334 12374 "Т.Г.Ц. ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1335 3243 "КОЛЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1336 12426 "ЙОСЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1337 7789 "БИЗАНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1338 12011 "АЛ- БО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1339 8798 "МУЛТИТРУП" ООД Благоевград Петрич
1340 0542 "ВАЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1341 3865 " Н И М ШПЕД " ЕООД Благоевград Петрич
1342 6701 "СИМО И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1343 4079 ТРАНСПОРТ ЕФРЕМОВИ ЕООД Благоевград Петрич
1344 3320 "ДЕЛТА ЗАС" ЕООД Благоевград Петрич
1345 3230 "НИКОПЕТ" ЕООД Благоевград Петрич
1346 10444 ФИЛТ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1347 9741 ЕЛИКОН ТРАНС ГР EООД Благоевград Петрич
1348 3223 Д.С.ВАСИЛАКИС ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1349 4556 "ММ КОМПЪНИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1350 8097 "КРОКОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1351 10463 "ГЕОРГОПУЛОС МИХАИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1352 4903 "ПАРОВИЧ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1353 12464 "ЙОНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1354 3286 "ДЖЕНЕСИС УОРЛД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1355 12460 "СЕНТ РАФАЕЛ ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1356 12507 "КАРТРАНС К." ЕООД Благоевград Петрич
1357 12457 "К.В.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1358 0953 "МИЛ-ВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1359 7865 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1360 5977 ДИМИ-ТИМ ЕООД Благоевград Петрич
1361 12363 "АЗ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1362 9705 "МЕССАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1363 6574 РЕНДИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1364 8326 “ЗЛАТЕВ ЛОГИСТИК“ ЕООД Благоевград Петрич
1365 12109 "ИНВА МАК" ООД Благоевград Петрич
1366 12458 "СПИЙД ЛАЙН БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1367 10809 "КЕШ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1368 6422 М - В ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1369 4082 "АМО ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1370 8450 "ДИФТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1371 8883 ПРОТО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1372 8968 "ФМ - КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1373 12620 "ЕЙ ДИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1374 10440 МЕНА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1375 8034 АЛТИВА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1376 8322 “ПУРА ШПЕД“ ЕООД Благоевград Петрич
1377 3975 "МЗ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1378 12107 "КАРГО ЛОГИСТИК АГ" ООД Благоевград Петрич
1379 7318 "САВИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1380 10486 "ФИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1381 2054 "ПАДИКОВИ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1382 1517 ЗИРИА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1383 5959 НИКИГО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1384 7713 "ЗЛАТАНОВ-А" ЕООД Благоевград Петрич
1385 10458 "КАДМОС КАРГО ЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1386 0064 "АЛТАН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1387 1025 "ДОНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1388 10569 "ШАМПИОН ТРАНС 2012" ООД Благоевград Петрич
1389 4966 "ПИЕРИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1390 2410 НИКЕА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1391 3433 "ДАКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1392 2060 "ЕФТИМОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1393 3808 "ПЕЛЕ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1394 10808 "ВАМИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1395 0014 НАВИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1396 10485 "КИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1397 5026 "КОСТАДИН КУЗМАНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1398 9791 "МИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1399 10634 "ФАСТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1400 2416 ДИКОС- 89 ЕООД Благоевград Петрич
1401 10633 "НИКОЛАОС ТРАНС -2011" ООД Благоевград Петрич
1402 3823 "ШИАЛОН" ЕООД Благоевград Петрич
1403 3280 "ДАНИ ТРАНС 2004" ЕООД Благоевград Петрич
1404 7622 "ПЕЛЕ-СТЕФ" ЕООД Благоевград Петрич
1405 8741 "САМАРАКОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1406 3368 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС Р М" ЕООД Благоевград Петрич
1407 3145 "РИЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1408 0431 "ВИП-ФАЛКОН" ООД Благоевград Петрич
1409 10641 "ПМС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1410 9925 "М5-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1411 3484 ГУТО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1412 10642 "НИ-ТО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1413 5383 "ВАЛМАЛ ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1414 4435 Д.П. ФРИГО КЪМПАНИ ООД Благоевград Петрич
1415 4576 ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК ЕООД Благоевград Петрич
1416 3735 НИКОМАК ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1417 0489 "АЛКО ТРАНСЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1418 12320 "ДВС СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1419 11457 "ПС ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1420 12477 "ЛИДЕР - ЗЛАТАНОВИ" ООД Благоевград Петрич
1421 1084 "САНДРА-М-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1422 10031 "АТЛАНТИС - 2010" ООД Благоевград Петрич
1423 3367 "Б-ИСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1424 9814 "СТАТУС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1425 5341 ВПИ - 712 ЕООД Благоевград Петрич
1426 6583 "МУТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1427 5368 МАГОТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1428 5858 МОНОС СПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1429 12483 "ТРАНСПОРТ СТОЙЧЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1430 2812 "АЛМОПИЯ" ООД Благоевград Петрич
1431 12455 "РАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1432 8125 "ТРАНС ИХОС ДОНЧЕВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1433 5886 "ГЛОРИЯ-ГЕОРГИ ТАШЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1434 5848 "БАТЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1435 2876 ЛИБЕРА ООД Благоевград Петрич
1436 5317 "ЛАВАЦИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1437 8929 "МИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1438 6387 "МЛ ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1439 10499 "ДОРИ ФРУТ" ООД Благоевград Петрич
1440 8829 "ОГНЕНОВСКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1441 12542 "АЙ ПРИНТ" ЕООД Благоевград Петрич
1442 7115 "ДАВИТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1443 8062 "АДАМ БРОУС" ООД Благоевград Петрич
1444 0338 "ТАШЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1445 8025 "ЕМ. ДЖИ. ЕН. - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1446 11972 "3-КА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1447 9285 "ФЕЛИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1448 2743 СПИРАНТИС ЕООД Благоевград Петрич
1449 11960 "ДАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1450 7949 "ВЕГОРА" ООД Благоевград Петрич
1451 12613 "ВЕСА-ОЛИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1452 8480 "КАРПО АГРО БГ" ООД Благоевград Петрич
1453 7990 "БУРГАС - ХАЛАСТРА" ЕООД Благоевград Петрич
1454 10518 "РОТТЕРДАМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1455 4790 "СТОРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1456 4492 "Л.К.В. НИКОЛОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1457 2749 "ДРАГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1458 12017 "ВИДЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1459 3594 "ГЛИГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1460 11923 "ЕКСТРА ГРОМ" ЕООД Благоевград Петрич
1461 7379 "УНИТЕРМ" ЕООД Благоевград Петрич
1462 2377 "АЛФА СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪНС" ООД Благоевград Петрич
1463 11921 "СМАРТ МУЛТИСЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1464 7887 "АРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Петрич
1465 7874 "ВЕНУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1466 10643 "ЕУРОМАК 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1467 7779 "П.Ж. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1468 7788 "ТРАНСПОРТ ИН ЮРОП" ООД Благоевград Петрич
1469 7909 "БГ-73" ООД Благоевград Петрич
1470 1883 "СЛАВЧО МАЛЧЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1471 10536 "ПАРТНЕР - ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1472 11920 "ЕОЛОС ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1473 11912 "ТАФ-НАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1474 0754 БУЛТЕК ООД Благоевград Петрич
1475 10049 “ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 2012“ ООД Благоевград Петрич
1476 11909 "ДЖИ.СИ. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1477 4517 "ДИРА ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
1478 0749 "ГОГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1479 11902 "ТАН ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1480 11903 "ПАН ФО" ЕООД Благоевград Петрич
1481 0414 "ЕН ЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1482 10538 "НИЗА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1483 10539 "СТИ ТРАНССПЕД" ООД Благоевград Петрич
1484 7747 "РАФАЕЛА КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1485 0302 "МИХИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1486 11894 "ИРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1487 11147 "БА - МИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1488 4273 "КАРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1489 11895 "АГАПИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1490 8943 "МЕДИТЕРАНИАН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1491 11890 "К.З.ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1492 11891 "ТРАНС МАТТ 1" ЕООД Благоевград Петрич
1493 11884 "В.С. ФОРУАРДИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1494 1479 "АГРОТРЕЙД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1495 11459 "СПИРИДОН СИД К" ЕООД Благоевград Петрич
1496 3356 "КЕРКИРА ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1497 10542 "ЪРТ УЪРКС" ЕООД Благоевград Петрич
1498 10561 "БОКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1499 7447 "ВАН - ДЕНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1500 9089 "ИВАН АНДОНОВ-ИДА" ЕТ Благоевград Петрич
1501 11651 "ДЖИ ТИ ФРОЗЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1502 7677 "ПРИМАВЕРА НАТ" ООД Благоевград Петрич
1503 2805 "ГЕНЕРАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1504 11731 "АСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1505 4935 "СТОЯН ХРИСТОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1506 6631 "АЛЕКСАНДЪР 49" ЕООД Благоевград Петрич
1507 2803 "БАЯТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1508 9942 "ЕВРОКАРГО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1509 5485 "ПЕТРАХАРТ" ООД Благоевград Петрич
1510 7905 "ДИ.ПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1511 11158 "ИГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1512 3305 "СТОФОРИДУ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1513 11732 "ЕНТЕРИЕР - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1514 2838 "СЕЯ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1515 10246 "МИХОС" ЕООД Благоевград Петрич
1516 1991 "ТРАЙКОВ МАК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1517 7399 "ТРАНСПОРТ НИК" ЕООД Благоевград Петрич
1518 1752 "ГОГОВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1519 11637 "КОКО 011" ЕООД Благоевград Петрич
1520 11632 "ИВАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1521 3347 "БРАДЪРС-ХРИСТОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Петрич
1522 1595 ЕТ НИКОЛАЙ МИТОВ -ВЕРИЯ Благоевград Петрич
1523 11628 "ФИЛИП-Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1524 2418 "ПАНОС ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1525 0086 "БАЦИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1526 11631 "ПЛАНЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1527 1576 "ЕКСПРЕС МОД" ЕООД Благоевград Петрич
1528 8110 "АКРОПОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1529 11633 "ГЕО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1530 12529 "ГЛ ВЕЛОЗ" ООД Благоевград Петрич
1531 7216 "ЕЛСА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1532 3902 "САКИС ГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1533 3725 "ЕУРО ДРАЙВ" ООД Благоевград Петрич
1534 10698 "КОНСТРУКТ 3В" ООД Благоевград Петрич
1535 4749 "НИКО 99 - ЙОРДАНКА ТОДОРОВА" ЕООД Благоевград Петрич
1536 10830 "АЛКО ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1537 12077 "ТРАВАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1538 5917 АЛПА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1539 12076 "ИБИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1540 10081 "ПИРБЕЛ" EООД Благоевград Петрич
1541 10831 "МАРКОВИЧ КОМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1542 11619 "АПОСТОЛОС ГИОЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1543 7184 "АГРИНИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1544 5976 МЕЧО ТРАНСПОРТИ ЕООД Благоевград Петрич
1545 11699 "ОЗИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1546 2559 "Е.Т.СО" ЕООД Благоевград Петрич
1547 11165 "ЕТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1548 10845 "КИТАНОВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1549 11605 "АМ - ПА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1550 7130 "КАЗАНОВА КО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1551 11600 "ХЕЛИНИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1552 11168 "ВАСИ ТРАНС ВК" ЕООД Благоевград Петрич
1553 10676 " ФИЛИП ШПЕД " ООД Благоевград Петрич
1554 7110 "БАГОН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1555 11666 "АНГЕЛИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1556 11837 "ЗОНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1557 11836 "СТОБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1558 11166 "МАЛИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1559 10839 "ЛАКИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1560 10677 "ПИРГОС ТРАНС ГРИС" ООД Благоевград Петрич
1561 4806 "ПЕЛКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1562 11831 "ГИРАЗОВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1563 7083 "ФРИГО ЕКСПРЕС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1564 1278 "ЗАФ ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1565 10849 СТАМАТЕЛОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1566 11592 "МАРКОС ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1567 12608 "М. КОТЗАМАНИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1568 11580 "КУРДИА" ЕООД Благоевград Петрич
1569 3517 "РЕССКАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1570 6993 "НАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1571 3519 "ПАЛ ЕВРОПА" ЕООД Благоевград Петрич
1572 8244 "ЕЛ-ВА СТИЛ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1573 11579 "ЗВЕЗДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1574 6940 "КОНИС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1575 10699 "ЛЕ-МЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1576 11816 "В.С.А. 2013 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1577 7722 "МИЛЕНИУМ" ООД Благоевград Петрич
1578 11809 "ПЕРПЕТУА" ЕООД Благоевград Петрич
1579 3603 "НИКОЛАУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1580 6794 "НИК АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1581 11573 "САН ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1582 11566 "ГАЗИС ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1583 11555 "СТИМА ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1584 11554 "НОЙКА КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1585 11553 "АЛЕКС ТРАНС - 2014" ООД Благоевград Петрич
1586 11561 "ЕЛИСТРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1587 10859 "КОРУН БГ" ООД Благоевград Петрич
1588 11563 "ВЕМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1589 11556 "ПЕТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1590 11547 "САШО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1591 6790 "21 АПРИЛ" ООД Благоевград Петрич
1592 11551 "КАМИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1593 3634 "ГЛАНТЗИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1594 3640 "ЦИБУКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1595 3574 "АНДРЕАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1596 2388 "ХРИЗ-ХРИСТО ЗАХАРИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1597 5288 "ЖОКЕР С.П." ЕООД Благоевград Петрич
1598 11167 "ЛУПОНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1599 11389 "РАТ ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1600 11536 "РЕМИКС КАРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1601 7914 "НАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1602 8658 "АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ-РАЛЕКС-Д" ЕТ Благоевград Петрич
1603 2188 "ВИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1604 11400 "МБЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1605 11396 "АВТО АТИНА" ЕООД Благоевград Петрич
1606 11469 "НИКО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1607 10771 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФРИГО МАРИАННА" ЕООД Благоевград Петрич
1608 2129 "ВАДЖО ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1609 12057 "МИЛОВСКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1610 6582 "А.ЛО.С." ЕООД Благоевград Петрич
1611 11529 "В.А.Т-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1612 11528 "БАН ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1613 3709 "КАККОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1614 3736 "СТЕФАНОС ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1615 11520 "ТИП ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1616 10708 "КАЛИТЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1617 3715 "РОМЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1618 8570 "ПАНДЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1619 3723 "Р-ДЖИБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1620 3711 "ТРИМПЕКСПОРТ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1621 11369 "ГАЛАКСИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1622 11381 "ГЛОБАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1623 0723 "ПЕТОЛИЯ КАР" ООД Благоевград Петрич
1624 6502 "СЕРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1625 3792 "ГЛОБАЛ-ТРАНС-Д" ЕООД Благоевград Петрич
1626 11379 "ВЛАДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1627 12103 "НОРРИС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1628 10711 "КЕРК СТАР" ЕООД Благоевград Петрич
1629 12100 "ГОЦИЕВИ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
1630 2414 "ТОЛДА" ЕООД Благоевград Петрич
1631 6485 "ААХ" ООД Благоевград Петрич
1632 6436 ХОЛЦ ПАРК ООД Благоевград Петрич
1633 11382 "МАРДЖО ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1634 3780 "ИТАЛИЯ ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1635 11360 "ЗМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1636 11368 "ДЖИА.ГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1637 9118 "АЛФА КОТТОН" ООД Благоевград Петрич
1638 11362 "ТАСИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1639 11366 "Б И С 2000 ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1640 11353 "А. П. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1641 7618 "РОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1642 4877 "ЕЛЙОТИС" ЕООД Благоевград Петрич
1643 3605 "ДС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1644 11354 "МИЛАНОВО 73" ЕООД Благоевград Петрич
1645 7118 КОМАКОЛИВС ООД Благоевград Петрич
1646 10877 "ТРАНСКОННЕКТ" ООД Благоевград Петрич
1647 3575 "ДАРНЕЛ МАКС" EООД Благоевград Петрич
1648 10727 "ПАННИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1649 5358 "ДИРЕКТ РОУД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1650 0037 "ТАНО ТРАНС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1651 10733 "КРИСТИЯН 2000" ЕООД Благоевград Петрич
1652 6281 "БОНАНА" ООД Благоевград Петрич
1653 6298 "АУТОТРАНСПОРТИ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1654 3851 "МА.ДЕ.ЛИ" ООД Благоевград Петрич
1655 8371 "МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1656 6246 "ТОЛОФОНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1657 10726 "ДИНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1658 12222 "МАМАКОС ПЕТРОС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1659 11328 "АЛФА КАРГО ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1660 10725 "БАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1661 2151 "САХОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1662 3916 "А.К.ТРАНС.ЛИМИТИД" ЕООД Благоевград Петрич
1663 11172 "РИГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1664 6053 "МАРУСА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1665 11315 "РЕАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1666 8440 "ТРИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1667 8265 "ЮЖЕН ПЛОД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1668 11170 "ПАУЪР ТРАНСС" ООД Благоевград Петрич
1669 7610 "ЕВРОФЕРМ 2011" ООД Благоевград Петрич
1670 5999 "КАМПАНИАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1671 3906 "ПИПЕРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1672 3964 "КАЙМАКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1673 2081 "ЙОРОПИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1674 10750 "БВ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1675 4706 "ЖУСИМ" ЕООД Благоевград Петрич
1676 9020 ЮНИКТРАНС-МВ ЕООД Благоевград Петрич
1677 5996 "СТАР ТИЙМ" ЕООД Благоевград Петрич
1678 4685 "НОВА МЕТЕОРА" ЕООД Благоевград Петрич
1679 1197 "БУЛ ИТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1680 11504 "33-КРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1681 0660 "БАРАБУТОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1682 5129 "СТЕФОС ВАСИЛИС" ООД Благоевград Петрич
1683 7806 "ЦАВОС" ЕООД Благоевград Петрич
1684 1121 "МЕТЕОРА" ООД Благоевград Петрич
1685 5928 РИАНДРОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1686 3979 "ЛИМБЕРИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1687 4037 МАДЖИК ТРАНС-2010 ЕООД Благоевград Петрич
1688 4003 "ДЕЛИДИАМАНДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1689 4014 "ИНТМА" ООД Благоевград Петрич
1690 11785 "АРЧИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1691 4088 "ДЕЛФИН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1692 4075 "ХЕЛМОС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1693 4432 "ИКО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1694 11787 "МАГНУС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1695 6184 "ВИГАЛ-АБ" ООД Благоевград Петрич
1696 11285 "НОРДИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1697 11286 "ДИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1698 11279 "ГА-СОФ" ЕООД Благоевград Петрич
1699 11271 "КЕТИС СВ" ООД Благоевград Петрич
1700 5770 "АСТЕРИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1701 5810 "ИТАЛУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1702 5792 "МЕГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1703 5781 "АКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1704 5780 "КАВИРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1705 11268 "ДЕКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1706 10011 "БЕСТ АЧИЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1707 8890 "ВИТО ВГ" ЕООД Благоевград Петрич
1708 4122 "ДЕЛФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1709 12639 "ГЛОБАЛ МАК ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1710 10012 "РОБЕРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1711 10763 "ПИНТЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1712 8802 "МАК-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1713 4486 БАГЕ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1714 2318 "ГБЗ-ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1715 11491 "МУЖДАТ ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1716 1427 "АКТРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1717 10769 "МАЦО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1718 8104 "СЗ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1719 11493 "ЗИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1720 11495 "ТДМАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1721 10903 "ФОРМУЛА КН" ЕООД Благоевград Петрич
1722 5786 "НИКАДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1723 11497 "СИГ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1724 5606 ВЕЛОНИС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1725 4210 "БАЛАУРАС ТРАНС СЕНТ РАФАЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1726 7934 "СТАТОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1727 4171 "С.П.К. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1728 9889 "Н. Н.- ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1729 4172 "ДЖИ ЕКС ЛАЙНС" ООД Благоевград Петрич
1730 4168 "КОСТАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1731 3917 "Т.К.Х" ЕООД Благоевград Петрич
1732 11492 "ВИСА-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1733 11253 "БИ ЕЛ ТРАНЗИТ КОНСУЛТ" ЕООД Благоевград Петрич
1734 11484 "ТЕРРА-МАРЕ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1735 8808 "ДЖОННИ - ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1736 10914 "КИЛКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1737 5603 "АНГАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1738 11483 "КАТЕРИНА ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1739 5014 "ГЛОБАЛ МАК" ЕООД Благоевград Петрич
1740 11982 "НИБОКЕМ" ЕООД Благоевград Петрич
1741 5564 "ДАНО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1742 4266 ГОЛДЪН - РЕД ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1743 11979 "ТСАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1744 2126 "ТРАНС СТЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1745 11985 "ДМ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1746 11229 "П.М.С. РЕСАЙКЛИНГ МЕТАЛС СКРАП - ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1747 4304 "ЕВА ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1748 12597 "ЛАМИА ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1749 7619 "ИЗА ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1750 11187 "НИКИ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1751 5439 "ФЛБ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1752 5468 ЛЕФКИМИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1753 5492 "АЛАВАТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1754 5707 "ПЕТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ-ЕДЕЛВАЙС" ЕТ Благоевград Петрич
1755 4992 "БУЗА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1756 11740 "ПИОНЕР 2013" ООД Благоевград Петрич
1757 1750 "ЕЛИЗАБЕТ ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1758 11741 "МАРИЛЕНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1759 8969 "ДЖИ ЕМ ЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1760 10922 ФРИГО МИЛТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1761 5451 "АГИИ АРХАНГЕЛИ" ЕООД Благоевград Петрич
1762 11746 "ИТАЛ ТРАНС 2014" ООД Благоевград Петрич
1763 7109 "ЕЛПИДА-2003" ООД Благоевград Петрич
1764 4354 "Г.Т.ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1765 5481 "КОРИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1766 3613 "ГУНЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1767 5410 "ТРАНСТЕРМИ" ЕООД Благоевград Петрич
1768 7369 "ПАН АРТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1769 11081 "САМЗОТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1770 5413 "ВАСПЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1771 5350 "ДЖЕЙ КАПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1772 11752 "ДУМКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1773 11086 "ЛАТЗИМАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1774 12636 "АТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1775 1596 "ЕРМИС ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1776 11057 "ФИКС ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1777 11060 "БЕРН - ИМПЕКС" ЕООД Благоевград Петрич
1778 11058 "ДУО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1779 5222 "РЕГИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1780 5206 "КИНИ - ИМПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1781 6503 "РИМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1782 11090 "КАЗАБЛАНКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1783 11061 "ВЕНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1784 1490 "ТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1785 7763 "КОСТАДИНОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1786 11049 "ИИСТ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ" ООД Благоевград Петрич
1787 1697 БЕГЛИС ЕООД Благоевград Петрич
1788 5400 "БЛАГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1789 11050 "ХЕЛМАХАРТ-Х" ООД Благоевград Петрич
1790 10949 "ПАВЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1791 5158 "К.ЗОТОС" ЕООД Благоевград Петрич
1792 3848 "БОРИС БУРОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1793 11771 "ЯНСЕН - АГАТА" ЕООД Благоевград Петрич
1794 5083 "АГИОРГИТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1795 5116 КОНВОЙ 3 ЕООД Благоевград Петрич
1796 0591 "ТЕО - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1797 11769 "АРЧЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1798 12231 "САМАРИНАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1799 7262 "СВИЛЕН РАБАДЖИЕВ" ЕТ Благоевград Разлог
1800 0486 "СЛАВЧО ГЪРБЕВ-СЛАГ" ЕТ Благоевград Разлог
1801 11552 "ЮКОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1802 3789 "ГЕОРГИЕВИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1803 0672 "КОНСТАНТ-11" ЕООД Благоевград Разлог
1804 9680 "СМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1805 1901 "ЕЛЕКТРОТЕХ" ЕООД Благоевград Разлог
1806 7924 "ДАНИЛА БИЛД" ЕООД Благоевград Разлог
1807 6926 "КРИСТАЛХИМ" ЕООД Благоевград Разлог
1808 11395 "НЕЛТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1809 11472 "БАЛКАНФРУКТ БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Разлог
1810 2923 "ЖАК-4-АНГЕЛ КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1811 3222 "АНИ 72" ЕООД Благоевград Разлог
1812 4690 "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1813 4192 ВЕКТОР АИ ЕООД Благоевград Разлог
1814 3522 "ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯРЕЦОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1815 12568 " ВОРАС ТРАНС " ЕООД Благоевград Разлог
1816 11056 "НЕВС" ЕООД Благоевград Разлог
1817 12463 "ТРАНС ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Благоевград Разлог
1818 7915 "ЮЛИЯ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1819 8022 "НИКОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1820 5947 "ЕМ-КА ТРАНС-ЕМИЛИЯ ПРОЕВА" ЕТ Благоевград Разлог
1821 8999 "НИВАС-ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1822 6425 "БАЛКАНСТРОЙ" АД Благоевград Разлог
1823 6173 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Разлог
1824 0503 "ВИНСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Разлог
1825 10498 "СТИЛ-ВЕС-БГ" ЕООД Благоевград Разлог
1826 8044 "Р-А КАРГО" ЕООД Благоевград Разлог
1827 3324 "МИТКО-98" ЕООД Благоевград Разлог
1828 6581 "ГАЛЯ КОЦАКОВА" ЕТ Благоевград Разлог
1829 3598 "БОРИС БЕЛЕЖКОВ-АНА" ЕТ Благоевград Разлог
1830 10947 "ЗВУРАС ЕКСПРЕСС" ЕООД Благоевград Разлог
1831 11272 "МИМИ - 2008" ЕООД Благоевград Разлог
1832 8137 ПАКОНИ 33 ЕООД Благоевград Разлог
1833 1663 "РУМЕН ПАДАРЕВ–БАЛКАН ФРУКТ-НИКОЛА ПОПАДИЙН" ЕТ Благоевград Разлог
1834 12066 "ВИТЕКС" ЕООД Благоевград Разлог
1835 7195 "ЛИЛЯНА ИВАНОВА-2006" ЕТ Благоевград Разлог
1836 3326 "ПОЛЕЖАНОВ" ООД Благоевград Разлог
1837 10369 "ТРЕНС" ЕООД Благоевград Разлог
1838 5748 "ФОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1839 5426 "ХАЛКИДА ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1840 6302 "ДИНО - 79" ЕООД Благоевград Разлог
1841 11298 "ЯНСИ - 99" ЕООД Благоевград Разлог
1842 12082 "КУЛИН" ЕООД Благоевград Разлог
1843 0256 "АЦЕТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Разлог
1844 10826 "НМ ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Благоевград Разлог
1845 10650 "ЕЛЕНА - КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ 2013" ЕООД Благоевград Разлог
1846 3600 "АТАНАС КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1847 5737 "ДЖИНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1848 10005 "ЕЛ СТАСИ - 222" ООД Благоевград Разлог
1849 3673 "КОНДЕВ ТРАНС - 2009" ЕООД Благоевград Разлог
1850 11132 "ИЛИЯ ЧОПЕВ И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Разлог
1851 4553 "ЦВЕТЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1852 2855 "ЕВРОПА МИАТ" ЕООД Благоевград Разлог
1853 10686 "ЖОРО ТРАНС - 09" ЕООД Благоевград Разлог
1854 10044 "КАРАИАНИ ЕВАНГЕЛИЯ" ЕООД Благоевград Сандански
1855 8967 "ВИТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1856 12283 "САПУНДЖИЕВ 96" ЕООД Благоевград Сандански
1857 0907 "СПИДИ ТРАНС-07" ЕООД Благоевград Сандански
1858 2592 "ДЖЕК-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1859 9700 ХАТЗИС ТРАНС 2012 ЕООД Благоевград Сандански
1860 11070 "ТРАНС-ЕКСПРЕС 2013" ООД Благоевград Сандански
1861 0726 "КАВИ" ЕООД Благоевград Сандански
1862 1657 "ГЛЕРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
1863 10413 "ДИЧ - 09" ЕООД Благоевград Сандански
1864 6308 "ТЕО-ТОРО" ЕООД Благоевград Сандански
1865 4391 "МЕТАЛ-КИМС" ООД Благоевград Сандански
1866 0056 "ЕВГЕНИАДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
1867 3972 ЛУИС ТРАНС 1 ЕООД Благоевград Сандански
1868 1879 "КРИС-КО" ООД Благоевград Сандански
1869 1568 "ЕМБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1870 3909 "МН КОЛИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1871 6959 "ДИРС-ИВАН ИВАНОВ" ЕООД Благоевград Сандански
1872 0852 ДИАМАНТ БРАТЯ ООД Благоевград Сандански
1873 0541 "КРАСИТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1874 0405 "АЛКИОН" ЕООД Благоевград Сандански
1875 7548 "ПЕТРАНА ФРУТ" ЕООД Благоевград Сандански
1876 3596 "СИКСКАРГО" ЕООД Благоевград Сандански
1877 6808 "ТИМОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1878 6630 "ДУСЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1879 0115 "КРИСТИ-89" ООД Благоевград Сандански
1880 0566 "АНДРЕЕВ ТРАНС-ИВАН АНДРЕЕВ" ЕТ Благоевград Сандански
1881 0465 "ДАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1882 5205 “ВАНСТРОЙ-ДД” ООД Благоевград Сандански
1883 1418 ТДТ-2008 ЕООД Благоевград Сандански
1884 10825 "ИВЕК 53" ЕООД Благоевград Сандански
1885 4013 "АГИ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
1886 0922 "НИКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1887 11864 "РУМИТРАНС 82" ЕООД Благоевград Сандански
1888 1012 "МАРИЯ СЛАВЧЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
1889 3048 "ЛЕТИСИЯ-ИЛИЯ ТОДОРОВ" ЕТ Благоевград Сандански
1890 4697 "ПЕЖО-МАРИАН ЗАПРЯНОВ" ЕТ Благоевград Сандански
1891 2197 "ВАЛИНАЗ- ВАЛЕНТИН ЧОРБАДЖИЙСКИ" ЕТ Благоевград Сандански
1892 4186 СУКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Сандански
1893 10779 "Ф. Н. СПЕДИЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
1894 3543 "БОЖИНОВ-СИЕ" ООД Благоевград Сандански
1895 12018 "МЕДЕОН ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
1896 2036 "К И С" ООД Благоевград Сандански
1897 6559 "СТОРУМ" ЕООД Благоевград Сандански
1898 7697 "РУМЕН ВОДЕНОВ - 99" ЕТ Благоевград Сандански
1899 3844 "ДНК" ООД Благоевград Сандански
1900 0290 "КЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
1901 4563 ХРИДЗИ ЕООД Благоевград Сандански
1902 0507 "ГРИЗЛИ" ООД Благоевград Сандански
1903 10060 "СИЛИКИО" ЕООД Благоевград Сандански
1904 0075 "ДИАНА ГУТЕВА-ГЕОРГИЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
1905 8354 ХРИСА ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
1906 11322 "ДИ ЕС ЕС" ООД Благоевград Сандански
1907 8333 "ТРАНС ЛОДЖИК КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Сандански
1908 12163 "ММ - МАРИЯН МИНЧЕВ" ЕООД Благоевград Сандански
1909 12104 "ЕМЕН ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1910 12556 "МАЛЛИРИС" ЕООД Благоевград Сандански
1911 11202 "АРГИРОВ - 2013" ЕООД Благоевград Сандански
1912 11946 "МЕЛО 98" ООД Благоевград Сандански
1913 10834 "ПАПАГЕОРГИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1914 10752 "ЛЕСОТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1915 11300 "ИРИА БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Сандански
1916 3220 "ГЕСИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
1917 11169 "БЯЛА КУЛА" ООД Благоевград Сандански
1918 1085 "ДИМИ-ОЙЛ" ЕООД Благоевград Сандански
1919 3323 "АРСЕНИС-ЛАРИСА" ЕООД Благоевград Сандански
1920 2269 "МОНО ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
1921 5265 “ТРАНС БАЛКАН ТРЕЙДИНГ“ ООД Благоевград Сандански
1922 12035 "ГЕОВЕС - ГВ" ЕООД Благоевград Сандански
1923 3622 "БУЛТРЕЙД - 2010" ООД Благоевград Сандански
1924 8198 "ФРЕНГОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
1925 12650 "ТАНМАКС" ЕООД Благоевград Сандански
1926 12616 "АНГЕЛОВ - КОЦЕВ" ООД Благоевград Сандански
1927 3266 "ДЖИ. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
1928 0048 "ТМ ТРАНС 12" ЕООД Благоевград Сандански
1929 7254 "ПРЕМИУМ ГРУП 59" ЕООД Благоевград Сандански
1930 1034 "БИМБО-ТРАНС-ГЕОРГИ СТОЯНОВ" ЕТ Благоевград Сандански
1931 5822 "ВЛАДИ 11" ЕООД Благоевград Сандански
1932 12618 "САВОФРОСТ" ООД Благоевград Сандански
1933 2352 "БЕТОН" ЕООД Благоевград Сандански
1934 10455 "МЕРИ ТРАНС-2012" ЕООД Благоевград Сандански
1935 6539 "ТРАНСПОРТ ПАПАТЕОДОРО" ЕООД Благоевград Сандански
1936 5034 "КАНЕЛЛОС" ЕООД Благоевград Сандански
1937 10010 "АРКАДИА" ЕООД Благоевград Сандански
1938 10187 "КК ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
1939 9050 "АНДОН СТОЯНОВ-ДОНИМИК" ЕТ Благоевград Сандански
1940 10753 "ГЕОРГИДЕС И А" ЕООД Благоевград Сандански
1941 3624 "ВИВАЛИ" ООД Благоевград Сандански
1942 3648 "АЛЕНДАРОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Сандански
1943 12191 "КАЛАМБАКАС" ЕООД Благоевград Сандански
1944 4714 "КРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Сандански
1945 1495 "АСЕН Д. ИВАНОВ-НЕСА" ЕТ Благоевград Сандански
1946 3740 "БОРИС 68" ЕООД Благоевград Сандански
1947 8580 "СЕНА 9" ООД Благоевград Сандански
1948 6834 "ЖУЛИ-ЖУЛИЕТА СОКОЛОВА" ЕТ Благоевград Сандански
1949 4964 "КОНВОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1950 3980 "ДАНИС СПЕД" ЕООД Благоевград Сандански
1951 0055 "ХРИСТОС ХОЛЕРИДИС" ЕООД Благоевград Сандански
1952 7032 "КРИСМАР" ЕООД Благоевград Сандански
1953 4727 "МАРИЯ ТУШЕВА-РЕМИ-М" ЕТ Благоевград Сандански
1954 11789 "МБМ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
1955 11790 "ЕГНАТИА" ЕООД Благоевград Сандански
1956 4666 "КРУМ ТРАНС 2010" ООД Благоевград Сандански
1957 8296 ЕУРОЕНЕРДЖИ ООД Благоевград Сандански
1958 10679 "ЛИТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1959 7205 "ЖИТЕН КЛАС-ВГ" ЕООД Благоевград Сандански
1960 7279 "Г АНД А ТЕКСТИЛ" ЕООД Благоевград Сандански
1961 11588 "ЛОКАТ" ЕООД Благоевград Сандански
1962 0797 ДИНОС-А ООД Благоевград Сандански
1963 3272 "ЛОРИ ТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Сандански
1964 3180 "ЕКИП-ИЗ" ЕООД Благоевград Сандански
1965 12114 "МАРКОНИ 90" ЕООД Благоевград Сандански
1966 6410 "ЦИРКИНИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1967 2678 "БОНИНОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1968 9991 "ЕВРОСОКС" ЕООД Благоевград Сандански
1969 4508 "КК - 2010" ЕООД Благоевград Сандански
1970 6898 "ГЕРОС-ТХ-ГЕОРГИ МИГДАЛОВ" ЕТ Благоевград Сандански
1971 1770 "ПАРАПАС 21" ЕООД Благоевград Сандански
1972 8111 "ТРЕНДАФИЛОВ ТРАНС И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
1973 7459 "ТАСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
1974 4143 "КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ-95" ЕТ Благоевград Сандански
1975 3986 "САМСОН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1976 6901 "НАТАЛИ ТРАНС-2011" ЕООД Благоевград Сандански
1977 3762 "ЛК - ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1978 2403 "НАЦИОС ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
1979 7105 “КОНДОР - 97“ ЕООД Благоевград Сандански
1980 3614 "ЛС -ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1981 10020 "ЖИВИТА ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1982 10690 "ВАСТО-ТЕ" ЕООД Благоевград Сандански
1983 6910 АНОДОС ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
1984 5580 "ВИДИДО" ЕООД Благоевград Сандански
1985 5914 "ГОУ АНД ГОУ-ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1986 4922 "РАФАИЛ ТРАНС I" ООД Благоевград Сандански
1987 9302 "ТУЛЯРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1988 1078 "КСЕНИДИС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1989 9344 “ЮЛАНДА“ ЕООД Благоевград Сандански
1990 5844 "СТИЛАГРО" ЕООД Благоевград Сандански
1991 11800 "АГОГИ" ЕООД Благоевград Сандански
1992 10871 "ДИМС-ФОРЕСТ" ЕООД Благоевград Сандански
1993 12588 "ФЛАУЪР ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1994 0756 "ЛИЛИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1995 11055 "ГЕТС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1996 5676 "ПРИМОТРЕЙД" ЕООД Благоевград Сандански
1997 11273 "ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ" ЕООД Благоевград Сандански
1998 6571 ЕУРОМИТ ЕООД Благоевград Сандански
1999 7392 “КЕРАМО“ ЕООД Благоевград Сандански
2000 0739 "КИРОВ-БГ 07" ЕООД Благоевград Сандански
2001 1184 "БАЛКАН ЕКСПРЕС ФРИГО" ООД Благоевград Сандански
2002 1826 "ОЛГА АУТО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Сандански
2003 8105 "НОРАД" ЕООД Благоевград Сандански
2004 7535 "ГЕОРГИ МИДУРОВ-МЕГА-ПАЛАТ" ЕТ Благоевград Сандански
2005 6839 "БОРА - 78" ЕООД Благоевград Сандански
2006 10158 "ЗЕЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2007 11641 "ЕМБОРЕОС" ООД Благоевград Сандански
2008 4151 "ЕРМИС-ТРАНС-7510" ЕООД Благоевград Сандански
2009 12481 "КОТЕВ - 2014" ЕООД Благоевград Сандански
2010 7896 "ХАЛЕВ-3-ЗДРАВКО ХАЛЕВ" ЕТ Благоевград Сандански
2011 6479 "НИК-СТРОЙ 2007" ЕООД Благоевград Сандански
2012 5921 "М.М. ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2013 10925 "АНГЕДА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2014 0574 "КОРПАЛИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2015 7706 "МЕДИТЕРАН ФРИГО" ЕООД Благоевград Сандански
2016 5078 "БПС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Сандански
2017 4370 "АХИАЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2018 10378 "ЕС ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2019 0284 "ЗАРО-2006" ООД Благоевград Сандански
2020 10617 "ИСОМЕКС" ООД Благоевград Сандански
2021 10773 "МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ" ЕООД Благоевград Сандански
2022 10948 "ЕМ И ЕС ТРАНС ГРУП" ООД Благоевград Сандански
2023 9486 "ВИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2024 1436 "МИХОВИ–КРИСТАЛ 64" СД Благоевград Сандански
2025 3366 "ЕФИ АУТО ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Сандански
2026 5156 "ХАРИЕСА ФЕШЪН" АД Благоевград Сандански
2027 10835 "СТАВРАКИС ТРАВЕЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2028 4125 "АЖ-АРГИРОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2029 12341 "ЯНЧИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2030 8180 "ГЕВЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2031 12399 "СИМОНСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2032 10218 "ББД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сатовча
2033 5071 "ДЕБРЕВ-Е" ООД Благоевград Сатовча
2034 5001 "БУЛСАТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2035 4998 "ТЕКС-УОРК" ООД Благоевград Сатовча
2036 5169 "КАЛЕКОВ М И Л" ЕООД Благоевград Сатовча
2037 1157 "АЛЕКСАНДРОС ФИЛИПОС" ООД Благоевград Сатовча
2038 12398 "АУГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2039 1779 "ВАЛЕНТИН БАШЕВ-АСЯ" ЕТ Благоевград Сатовча
2040 1445 ФЕРИ ГАРАНТ-2003" ЕООД Благоевград Сатовча
2041 7807 "ДЕСО-ТРАНС" ООД Благоевград Сатовча
2042 6360 "КАРИ ТРАНС-09" ЕООД Благоевград Сатовча
2043 8951 "ШИНКА ВЪЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Сатовча
2044 3672 "РА-ДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сатовча
2045 11843 "ММД" ЕООД Благоевград Сатовча
2046 12251 "ВИЛИЕМ - 11" ЕООД Благоевград Сатовча
2047 8372 "САНДЕ-2А-АНГЕЛ САНДЕВ" ЕТ Благоевград Сатовча
2048 11844 "НИКО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2049 11185 "НИКОЛОВ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Симитли
2050 2272 "ВЕТРЕН" ЕООД Благоевград Симитли
2051 12376 "ЕЛЕНКОВ-М" ЕООД Благоевград Симитли
2052 9354 "ИБТ" ЕООД Благоевград Симитли
2053 4439 "ДАНИЕЛА КИРИЛОВА" ЕТ Благоевград Симитли
2054 12356 "ЛКВ ВЕКТОР" ЕООД Благоевград Симитли
2055 8490 "МОСТ-81" ЕООД Благоевград Симитли
2056 7975 "АНДИ-КОМЕРС" ООД Благоевград Симитли
2057 8238 "ТАБАК-2005" ООД Благоевград Симитли
2058 8522 "КИРИЛ СТАНКОВ-40" ЕТ Благоевград Симитли
2059 12465 "ТИМИ - ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Симитли
2060 3549 "ГРИЛАЗ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2061 4912 "АЛЕКС-ТД" ЕООД Благоевград Симитли
2062 12189 "ПЛАМА ТРАНС 96" ЕООД Благоевград Симитли
2063 4378 "СЕРЕТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2064 1813 "СВИНИДОЛ–ЕМИЛ АГОВ" ЕТ Благоевград Симитли
2065 11038 "ТРАНС-И.А" ООД Благоевград Симитли
2066 12016 "ЕС БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2067 12396 "НИКИ МЕТАЛ" ЕООД Благоевград Симитли
2068 2459 ИВО ТРАНС - М ЕООД Благоевград Симитли
2069 6003 "АНГЕЛ КОЧЕВ-АВИ-92" ООД Благоевград Симитли
2070 10003 ЕВРО КАМ 20 ЕООД Благоевград Симитли
2071 7970 "АЛЕКСАНДЪР-МЕЧ-ТОНИ СТОЕВ" ЕТ Благоевград Симитли
2072 11687 "МАРТИ АУТО 80" ЕООД Благоевград Симитли
2073 5918 "АУТОФИЛИ 2 - ФИЛИП ПАМУКЛИЙСКИ" ЕТ Благоевград Симитли
2074 12340 "ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООД Благоевград Симитли
2075 2870 ЕТ "ИНВИКТО - ХРИСТО МИЛЕНКОВ" Благоевград Симитли
2076 10656 "ГОГОТРАНС91" ЕООД Благоевград Симитли
2077 3797 "ВЕТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Симитли
2078 8138 ЕТ "ГРАНДЕ-Д - МЕТОДИ ДРАГАНЧЕВ-СВЕТЛА ДРАГАНЧЕВА" Благоевград Симитли
2079 11759 "РИЧАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2080 9867 "МИЛЕН-08" ЕТ Благоевград Симитли
2081 0510 "БРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2082 8886 "ПЕТЪР РАВНАЧКИ-РАВНО" ЕТ Благоевград Симитли
2083 11834 "БУЛТРАНС 2014" ООД Благоевград Симитли
2084 5178 КРАСИМИР В ДОКУЗОВ ЕТ Благоевград Симитли
2085 8064 "МАРИАН ЧИФЛИГАРОВ-ТРИ СМРЪЧА" ЕТ Благоевград Симитли
2086 4476 "РАВНАЧКИ ТРАНС-СВЕТОСЛАВ РАВНАЧКИ" ЕТ Благоевград Симитли
2087 9954 "ТРАНС ЛУКС" ООД Благоевград Струмяни
2088 4097 "ДЕСИБО - 2010" ЕООД Благоевград Струмяни
2089 3769 "ТАМИРА - ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2090 8083 "ЕВРОМАР" ЕООД Благоевград Струмяни
2091 0058 "ИВА-АКСИНИЯ НИКОЛОВА-АСЕН ПЕНДУРКОВ" ЕТ Благоевград Струмяни
2092 4008 "СТВ" ООД Благоевград Струмяни
2093 2872 "А.С.Г." ЕООД Благоевград Струмяни
2094 0432 "ДИМАНКОВ" ЕООД Благоевград Струмяни
2095 2473 "КАРЕЛИЯ-2007" ООД Благоевград Струмяни
2096 3679 "ТОЛИДО ТРАНС" ООД Благоевград Струмяни
2097 1598 "ГАЙДОВ 2014" ЕООД Благоевград Струмяни
2098 4126 "ТРИО ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2099 10073 "ЕЛЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2100 9968 "КЪЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2101 11526 "ЧОНИ-М" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2102 8119 "НИДЕКС" ООД Благоевград Хаджидимово
2103 3744 "ИНТЕРКОМЕРС 2010" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2104 10168 "ТРАНС ГАЛОП" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2105 12115 "ХРИСТОФОРОС СТЕФАНИДИС" ООД Благоевград Хаджидимово
2106 10535 "СЛАВЯНКА - ГАЙТАНИНОВО" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2107 6338 "АНГЕЛ ТРАНС 77" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2108 8221 "СО-КО ТРАНС" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2109 6337 БЕНИ ТРАНС 2000 ЕООД Благоевград Якоруда
2110 1154 "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ПРЕЦИЗНОСТ" ООД Благоевград Якоруда
2111 6594 "ВАНЧЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Якоруда
2112 6640 "РАКОВЕЦ-99" ООД Благоевград Якоруда
2113 1969 БОРИСЛАВ ВАЦКОВ ЕООД Благоевград Якоруда
2114 0269 "ЕЛИТ-Т" ЕООД Благоевград Якоруда
2115 0425 "ТРАНС ЕКСПРЕС 07" ЕООД Бургас Айтос
2116 5913 “ГЛОБАЛ МЕТАЛС“ ЕООД Бургас Айтос
2117 5406 "ТАКСИ-ДИМИТЪР МИНКОВ" ЕТ Бургас Айтос
2118 1257 "ИВАН ИВАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2119 4647 "К. КЪНЕВ – КЪНЧО КЪНЕВ" ЕТ Бургас Айтос
2120 10981 "БАЛКАН ТРАНС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Айтос
2121 6013 "АЙДОСТ-СЕМАТ" ЕООД Бургас Айтос
2122 7460 "МЕКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2123 10380 "НОМАД ГРУП 55" ЕООД Бургас Айтос
2124 5249 ЕЛ КАПИТАН ДИТИАН ЕООД Бургас Айтос
2125 5515 "КИДЕКС ЕМ" ЕООД Бургас Айтос
2126 8822 "МАРКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2127 2040 "ЧОЧИ – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2128 3279 "ЕТИ БАНТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2129 9093 "ЕВРОТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2130 0845 "МАТ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2131 8998 "ПЕТЪР КУРШУМОВ" ЕТ Бургас Айтос
2132 0078 "ИБО - 79" ЕООД Бургас Айтос
2133 6324 "АЛИН-НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2134 9617 "АВТОГАРАНТ" ООД Бургас Айтос
2135 2734 "СТИ-ГРУП" ЕООД Бургас Айтос
2136 10630 "СТОКАР-89" ЕООД Бургас Айтос
2137 5305 "СЕМАТ ЛОГИСТИК" ООД Бургас Айтос
2138 6802 "ДИМАРК" ЕООД Бургас Айтос
2139 8610 "ЦВЕТАНА 93" ЕООД Бургас Айтос
2140 12143 "ДЪНАК" ЕООД Бургас Айтос
2141 2297 "ТТ ТРАНС" ООД Бургас Айтос
2142 5438 "МИМАКО" ООД Бургас Бургас
2143 0047 "БЕРЧИ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2144 1454 "БГ БИЛДИНГ ХАУС" ЕООД Бургас Бургас
2145 12594 "ГАРД 77" ЕООД Бургас Бургас
2146 6126 "ДРАЙВИ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2147 11680 "АКЗ - БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2148 3460 "КОНСУЛТА-М" ЕООД Бургас Бургас
2149 12558 "ФОБЕСК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2150 3467 "БЕВЕГУНГ ОЙЛ - 2007" ООД Бургас Бургас
2151 7367 "ДИМО С-ДИМО ДИМОВ" ЕТ Бургас Бургас
2152 0745 "СКОРПИОНС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2153 10107 "СКАЙ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2154 12259 "РОСТРАНС-73" ЕООД Бургас Бургас
2155 9594 "ЖЕЛЕВ-07" ЕООД Бургас Бургас
2156 3098 "РУАН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2157 9819 "СИЕНА" ЕООД Бургас Бургас
2158 12480 "ЕВРО СТАРС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2159 1923 "МУСТИ 66" ЕООД Бургас Бургас
2160 0864 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1" АД Бургас Бургас
2161 10375 "БЪЛНЕД" ООД Бургас Бургас
2162 3290 "РЕНИКИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2163 11998 "АГРОИНВЕСТ-ДК" ЕООД Бургас Бургас
2164 10663 "КА ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Бургас
2165 10394 “ПЕНЕВ 87“-ЕООД Бургас Бургас
2166 12190 "ПИРГОС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2167 10190 "ЕУ ТРАНС ЛИМИТЕД" ООД Бургас Бургас
2168 10192 "ТРАНСПЕТ 05" ЕООД Бургас Бургас
2169 4757 "ДАРЛИНГ-49" ООД Бургас Бургас
2170 9478 "АНДЕЗИТ" ООД Бургас Бургас
2171 12004 "ФОТЕВ ТРАНС 2009" ЕООД Бургас Бургас
2172 1314 "СТИП" ЕООД Бургас Бургас
2173 4653 "АСТИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2174 10251 "ДАНИ ТРАНС 86" ООД Бургас Бургас
2175 9372 “ЕКВАТОР“ ЕООД Бургас Бургас
2176 10412 "ВАН ХАУТЕ" ООД Бургас Бургас
2177 4803 "СИМПЕРТО" ООД Бургас Бургас
2178 11426 "КОМТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2179 5382 "ВАСИ КАР" ООД Бургас Бургас
2180 11254 "МИСТРАЛ ТРАНС 1" ООД Бургас Бургас
2181 2821 "МАРИТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2182 1687 "ТИ-ЕМ-ВИ" ЕООД Бургас Бургас
2183 11129 "ДАЙВ" ЕООД Бургас Бургас
2184 2316 "ВИП - ТРАНСИС" ООД Бургас Бургас
2185 10296 "ТРАНС ЕНГ" ЕООД Бургас Бургас
2186 10424 "ДОНИКА-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2187 5284 "КАВКАЗ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2188 9638 "ВАНЯ И НАСКО 01" ООД Бургас Бургас
2189 2222 ТИТАН КОМЕРС ООД Бургас Бургас
2190 9976 МЕТАЛСТРОЙ ООД Бургас Бургас
2191 5599 "АЛСИ" ЕООД Бургас Бургас
2192 3287 "БЕДРОСОВ" ЕООД Бургас Бургас
2193 11138 " ГЕОЕКСПОРТ " ЕООД Бургас Бургас
2194 10056 "СИМКО ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2195 2470 "НИКИКАТ" ООД Бургас Бургас
2196 11140 „ ТРАНЗИТ " ЕООД Бургас Бургас
2197 3181 "ТИПИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2198 10512 ИДН ТРАНС.ЕУ ООД Бургас Бургас
2199 12106 "ЕТИ - 81" ООД Бургас Бургас
2200 10819 "БЕ ГЕ ЕФ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2201 1806 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД Бургас Бургас
2202 6665 "ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2203 6380 "МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД Бургас Бургас
2204 6462 "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2205 9877 "ГОРЖО" ЕООД Бургас Бургас
2206 11164 "ВАЛ ДЖИ ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2207 7950 "ЕГЕО" ООД Бургас Бургас
2208 6042 "ВАСИЛ МИХАЛЕВ-2002" ООД Бургас Бургас
2209 10841 "РЕ - ТРАНС 71" ЕООД Бургас Бургас
2210 8339 "ЕВРОТРАК ЛИЗИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2211 7784 "ЯНД" ООД Бургас Бургас
2212 0292 "ТРАНСМАРК" ООД Бургас Бургас
2213 0741 "БАН-ТИР" ООД Бургас Бургас
2214 10865 "ИПК ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2215 1407 ЕТ "МАРИНА-ИРИНА ГЕОРГИЕВА" Бургас Бургас
2216 3400 ВИКИ 98 БГ ЕООД Бургас Бургас
2217 7546 "ТРАНСКАРАТА" ЕООД Бургас Бургас
2218 8394 "КАРНИ" ЕООД Бургас Бургас
2219 3217 "МЕГИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2220 10734 "ПОШ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2221 5041 "НИК-92-НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2222 6327 "ЕКС-ТРАНС-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2223 6768 "ТРЕЙСИ-2" ЕООД Бургас Бургас
2224 7960 "МАВРОНИС" ООД Бургас Бургас
2225 11750 "ЛЕО ТРАНС 2014" ООД Бургас Бургас
2226 10758 "КАРГО ТРАНСЕКСПЕРТ" ООД Бургас Бургас
2227 5842 "МАКС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2228 5502 "АМ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2229 10902 "АЙВЪН ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2230 6811 "ЧИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2231 4412 "ТАМИ-99" ЕООД Бургас Бургас
2232 0559 "РАВДА" ООД Бургас Бургас
2233 0320 "ТОДОРОВ-95" ООД Бургас Бургас
2234 4987 "РОСИ-ТРАНС-ЖЕЛЬО МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2235 10917 "А И В КАРГОБУЛ" ЕООД Бургас Бургас
2236 1341 "НИСТАНИ-СТАНКО НИКОЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2237 10932 "ДИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2238 6241 "Д И Б ЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2239 5399 "ТАРСЕТ 17" ЕООД Бургас Бургас
2240 7148 "ЕС ТИ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2241 5720 "КРИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2242 0051 "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ" АД Бургас Бургас
2243 7364 "РИГЕЛ КОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2244 10085 "РАНТЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2245 10962 "ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2246 4642 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Бургас Бургас
2247 3003 "ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2248 4735 "МОВЕС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2249 1682 ДАМ 2008 ООД Бургас Бургас
2250 12668 "ДВС – ТРАНС 2014" ЕООД Бургас Бургас
2251 7518 "ДЖИДЖИ ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2252 2087 "ДИМАР В" ЕООД Бургас Бургас
2253 11232 "БУРГАСТРАНС - 77" ЕООД Бургас Бургас
2254 11242 "ИВИ-ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2255 11247 "СИЙ КОМЕРС" ЕООД Бургас Бургас
2256 11243 "МОМЧЕВИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2257 8211 "БЕР-ЛОГ" ЕООД Бургас Бургас
2258 7799 "ДЕН-ТИР" ЕООД Бургас Бургас
2259 7331 "СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2260 1244 "ПЕВА" ООД Бургас Бургас
2261 8094 "ЕУФОРИЯ ТВ" ЕООД Бургас Бургас
2262 2210 "ЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2263 5673 "Д ЕНД Д ЛОДЖИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2264 11501 "ЧАНЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2265 11276 "АПИ ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2266 1677 "ХРИСМАРН" ЕООД Бургас Бургас
2267 2677 "БРАДЪРС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2268 11783 "ПОПОВ" ООД Бургас Бургас
2269 8881 "ФОРУМ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2270 5945 "БЕРЧИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2271 11063 "НИТОН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2272 2615 "РИЧИ-2000-ХРИСТО ХРИСТОВ-ЕЛЕНА ХРИСТОВА" ЕТ Бургас Бургас
2273 2775 "АРАПЯ-АВ" ЕООД Бургас Бургас
2274 7055 И.Г.Г. - ИВАН ГОТЕВ ЕТ Бургас Бургас
2275 1840 "МАСЛИНКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2276 8073 "ТИ - ЕМ ТРАНС " ЕООД Бургас Бургас
2277 11336 "МАРЧИНИ ПЛАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2278 5740 "ЖИВКО ПЕТКОВ-2001" ЕООД Бургас Бургас
2279 0654 "ТЕМ - СПЕД" ООД Бургас Бургас
2280 7723 "ЕВРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2281 8948 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ - 80" ЕООД Бургас Бургас
2282 6306 "НИКИ ФРУКТ 2" ЕООД Бургас Бургас
2283 6315 "ТИК - К" ЕООД Бургас Бургас
2284 2059 "БУРГАСТРАНС - 07" ООД Бургас Бургас
2285 11373 "ТРАНСПОРТ2БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2286 4741 "ЖОРО" ЕООД Бургас Бургас
2287 6029 "ТРАНСАПОЛОНИЯ – ИВАНКА ЯНЕВА" ЕТ Бургас Бургас
2288 4173 "ТРАНС-ЛИНК" ООД Бургас Бургас
2289 4483 "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2290 9370 "ВИМАР" ЕООД Бургас Бургас
2291 6613 "НИАЗИ" ООД Бургас Бургас
2292 12524 "ТИЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2293 2322 "КИРОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2294 8298 "БИМЕКС" ООД Бургас Бургас
2295 7584 "КАВКАЗ ТРАНС- 2000" ЕООД Бургас Бургас
2296 8341 "ЕЛАИС" ЕООД Бургас Бургас
2297 6415 "ТД - ТОДОР ДИМИТРОВ" ЕТ Бургас Бургас
2298 0630 "ДИМАТ" ООД Бургас Бургас
2299 11822 "РУСЕВ И РУСЕВ СИН" ЕООД Бургас Бургас
2300 11610 "ЧЕЛЕБИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2301 11820 "БОЛЕРО" ЕООД Бургас Бургас
2302 2509 "ЯНА" АД Бургас Бургас
2303 1392 "ПКМ-2011" ЕООД Бургас Бургас
2304 2937 "ТРАНСОЙЛ 1" ООД Бургас Бургас
2305 8493 "ТОДОРОВ-ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Бургас Бургас
2306 12069 "ЕСДИ 85" ЕООД Бургас Бургас
2307 4407 "ЙОНАС" ООД Бургас Бургас
2308 5721 "МАРИНЧЕВИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2309 1968 "БЪК-А–АНДОН БАКАЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2310 4868 "БЪК" ЕООД Бургас Бургас
2311 0433 "СТОЯН НАНЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2312 11642 "ЕВРО ФОРЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Бургас Бургас
2313 3357 "ТАНЬО ТАНЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2314 11841 "КРИСИ ТРАНС ЕС" ООД Бургас Бургас
2315 11669 "АЛ БРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2316 8276 "ЕВРОЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2317 11862 "СЕНТОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2318 0466 "ВИХРИ" ЕООД Бургас Бургас
2319 0916 "МИК ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2320 7594 "ДАНВАЛ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2321 12080 "АТЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2322 7985 "ПОЛ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2323 11913 "ДАНДИ ТРАНС 08" ЕООД Бургас Бургас
2324 9138 ДЖИ ЕМ БУЛМИТ ЕООД Бургас Бургас
2325 5989 "КРИЛЕ-Н-93-НИКОЛАЙ КЮМЮРДЖИЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2326 3466 "ВАТ-ВАЛЕНТИН СТАЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2327 5577 ВИП ТРАНС ГРУП ООД Бургас Бургас
2328 12161 "С. Е. ТРАНС ЕВРОПА" ЕООД Бургас Бургас
2329 0205 "АЛДИС-АЛЕКСИ СТОЯНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2330 1027 "МАЯ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2331 5852 "ДЖИМБО-ДИМИТЪР ПЪЙНЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2332 8093 "РА-ДРУГА ВЖ" ЕООД Бургас Бургас
2333 9257 "БАКАРОВ" ЕООД Бургас Бургас
2334 5967 "КАРАЯН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2335 8535 "ДАНДАНОВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2336 8230 "ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2337 8290 "ТРАНС ЛИКУИДС" ЕООД Бургас Бургас
2338 8431 "КЕРВАН" ООД Бургас Бургас
2339 0264 "ДИМИ-ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2340 6812 "СТОЯН ПОПОВ" ЕТ Бургас Бургас
2341 7026 "АНАСТАСИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2342 3990 "ВОЗИМ" ЕООД Бургас Бургас
2343 2003 "ВРЪНГОВИ-2" ООД Бургас Бургас
2344 5038 "СТАРТ ТРЕЙС" ЕООД Бургас Бургас
2345 8007 "ЧЕЛДЪКОВ-61-АТАНАС ХРИСТОВ ЧЕЛДЪКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2346 10018 "БУРГАСТРАНС" ООД Бургас Бургас
2347 6207 КУШ ГРУП ЕООД Бургас Бургас
2348 3781 "АТАНАСОВ-ЖИВКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ" ЕТ Бургас Бургас
2349 8334 “ДИМИКОМ ТРАНС“ ЕООД Бургас Бургас
2350 7514 “ТРАНС ЛОУД“ ООД Бургас Бургас
2351 5061 "МАК А.Т.Е.В.Е." КЧТ Бургас Бургас
2352 7743 "ММ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2353 5906 "БАСКЮЛ-91" ЕООД Бургас Бургас
2354 0701 ИВМА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2355 1261 "ТРАНСБУЛ МКВ" ЕООД Бургас Бургас
2356 5012 "ЖТН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2357 5027 "АТАНАС КИРОВ 2002" ЕООД Бургас Бургас
2358 4250 ТОПАЗ ЕООД Бургас Бургас
2359 5688 "АЛТЕСТ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2360 3966 ЗЕТЕН ЛОГИСТИК ООД Бургас Бургас
2361 4489 "А.Б..КАР" ООД Бургас Бургас
2362 7873 "ОВЕРГАЗ СИ ЕН ДЖИ" АД Бургас Бургас
2363 1049 "СИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2364 2806 "ТРЪКЕР" ЕООД Бургас Бургас
2365 12509 "ЛЕОНЕЛ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2366 3963 "АРИЗОНА ТРАНС-2001" ООД Бургас Бургас
2367 4387 "ХЕРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2368 5215 "БУРДЖАНИ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2369 3498 "МАНУЕЛА" ЕООД Бургас Бургас
2370 6475 "БРОД-ДА" ООД Бургас Бургас
2371 6082 "РАДИНЕ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2372 2999 "ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД Бургас Бургас
2373 1703 "МЕРИТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2374 4665 "НИКИ-КАР" ЕООД Бургас Бургас
2375 12534 "КАРИ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2376 5011 "БИЗИ" ЕООД Бургас Бургас
2377 8705 "МАРСИАНИ" ООД Бургас Бургас
2378 7483 "СВЕДИ-69" ЕООД Бургас Бургас
2379 5262 "АРОН-МАРИЯН МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2380 8299 "ЛАРИ 8181" ЕООД Бургас Бургас
2381 7153 "ВАРДЕВ И ВЛАХОВ" ООД Бургас Бургас
2382 7991 "НИКЕЛИ 69" ООД Бургас Бургас
2383 2277 "ЕВОТРАНС ДИДО" ЕООД Бургас Бургас
2384 6461 "ЕСДЖИ" ЕООД Бургас Бургас
2385 8792 "НИК" ЕООД Бургас Бургас
2386 0350 "ЕВРО ВИА" ООД Бургас Бургас
2387 8594 "АЛВЕС 21" ЕООД Бургас Бургас
2388 7381 "ЗИКА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2389 0242 "ЧОНИ ТРАНС 75" ЕООД Бургас Бургас
2390 8628 "ТОПТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2391 8313 "ЛАКТОС-БЪЛГАРИЯ" ООД Бургас Бургас
2392 8589 "ОЛИВЕР МАК" ЕООД Бургас Бургас
2393 0979 "ЩЕРЮ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2394 0622 "ХРИДИ" ЕООД Бургас Бургас
2395 8318 "МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2396 0906 "ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД Бургас Бургас
2397 0814 "ПМУ" АД Бургас Бургас
2398 0937 "РИМС" ЕООД Бургас Бургас
2399 0520 "ГОЧЕВ 2007" ООД Бургас Бургас
2400 0957 "НИКИ-2002" ЕООД Бургас Бургас
2401 7073 "БАЛКАНСПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2402 8971 "ТОВЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2403 10541 "НИМЕКС-Н.А." ЕООД Бургас Бургас
2404 1075 "ЕВРО ТРАНС ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2405 6791 "БИКОМ 5" ЕООД Бургас Бургас
2406 0514 "ЕМ БИ" ООД Бургас Бургас
2407 7214 "ДВГ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2408 1234 "АВТОТРАФИК" АД Бургас Бургас
2409 8165 "ХИГИЯ КОНСУЛТ" ЕООД Бургас Бургас
2410 8040 "НЕПАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2411 7431 "Д.И.ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2412 5583 "ТРАНС-РД" ООД Бургас Бургас
2413 8606 "ТРАНС НЕТА" ЕООД Бургас Бургас
2414 8061 "ЕВРОТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2415 6274 "ДЕНИТО" ООД Бургас Бургас
2416 3238 "ТЕМПОПРИМ" ЕООД Бургас Бургас
2417 8557 "ЖИВКО АНДРЕЕВ 71" ЕООД Бургас Бургас
2418 5802 "ДЕРМЕНДЖИЕВ 2003" ЕООД Бургас Бургас
2419 7734 "ББК" ООД Бургас Бургас
2420 7684 "МИДИЯ" АД Бургас Бургас
2421 5374 ОЙЛ ПЛЮС ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2422 0065 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2423 7409 "БЛУ БЕЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2424 8772 "КРАЛЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2425 5549 "ТУТИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2426 0738 "ИМПАКТ" ООД Бургас Бургас
2427 7940 "СОЛДТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2428 7020 "НАДЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2429 8905 АВТОТРАНС ИВАНОВ ЕООД Бургас Бургас
2430 0259 "ЗИВА" ЕООД Бургас Бургас
2431 7252 "ПЕЗОМИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2432 8146 "ЕВРОБИЛД" ООД Бургас Бургас
2433 0936 "КОНКРЕТ" ООД Бургас Бургас
2434 6739 "АВТОТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2435 5924 "СТАН" ООД Бургас Бургас
2436 5932 "ДЕЛТА ТРАНС-2006" ООД Бургас Бургас
2437 6553 "ЕКСПРЕС ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2438 6424 "ФРУКТИС ДЖИ ДИ" ООД Бургас Бургас
2439 8168 "ВИКМАР ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Бургас Бургас
2440 1398 "РОС 80" ЕООД Бургас Бургас
2441 8257 "ДИДИ ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2442 3813 "ФРАХТИМПЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2443 5831 "АТЛАНТИК" АД Бургас Бургас
2444 4029 КАМИ - 93 ЕООД Бургас Бургас
2445 7530 "НЕВА ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2446 3632 ВИТЕЛА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2447 4871 ЕЛМА-М-ГРУП АД Бургас Бургас
2448 7067 "КОСМОВ-666" ЕООД Бургас Бургас
2449 1741 "А-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2450 5311 "ТОТАЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2451 5079 "КАБЕЛКОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2452 4881 "ЕЛ ПИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2453 8118 "ЕММА" ЕООД Бургас Бургас
2454 12375 "РОКО ТРАНС ИВАНОВИ" ООД Бургас Камено
2455 8648 "НИКИТРАНС-97" ЕООД Бургас Камено
2456 11401 "ВЕМ-08" ЕООД Бургас Камено
2457 11511 "ТОВАНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2458 12006 "ДЕНИ ТРАНС 2006" ЕООД Бургас Камено
2459 7758 "МИНИТРАНС 2010" ООД Бургас Камено
2460 0921 "ЛЕС ТРАНС" ООД Бургас Камено
2461 5208 "СРЕДЕЦ-07" ЕООД Бургас Камено
2462 9466 "ТИР ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Камено
2463 5732 "ЖАК-ДИНКО ДИНЕВ" ЕТ Бургас Камено
2464 5028 "СТЕЙБЪЛС ПАПАЗЯН" ЕООД Бургас Камено
2465 0931 "МТ-ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2466 12595 "НИКИТРАНС ГРУП 2013" ЕООД Бургас Камено
2467 10735 "ИВ-ДОШЕВИ" ЕООД Бургас Камено
2468 5065 "ПЕТЮ-57-ПЕТЪР ПРОДАНОВ" ЕТ Бургас Камено
2469 12194 "СВЕТЛАНА-76" ЕООД Бургас Карнобат
2470 11873 "КУНЕВ - ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Бургас Карнобат
2471 6221 "КОНДОР-62" ЕООД Бургас Карнобат
2472 10191 "АТИЛА ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2473 7487 "ЕЛ КА ВЕ ПАВЛИН" ЕООД Бургас Карнобат
2474 10572 ВЛАДИ ТРАНС-2006 ЕООД Бургас Карнобат
2475 11297 "ТИР ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Бургас Карнобат
2476 3585 "ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Бургас Карнобат
2477 4337 "БИСЕР-АНТОАНЕТА ДИНЕВА" ЕТ Бургас Карнобат
2478 7345 "ВАНЯ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Карнобат
2479 7856 "НЕНЧО ВЪЛЕВ" ЕООД Бургас Карнобат
2480 2127 "ВАНЯ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2481 12213 "ДРОГА 81" ЕООД Бургас Карнобат
2482 8500 "БЛЕЗОВ-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2483 2033 "СИС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2484 3775 "ГЕРМАН - НЕДЕЛЧО ТАНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2485 1605 "ПЕНЕЛОПА ГРУП" ЕООД Бургас Карнобат
2486 8285 "ДИМ-СЪН ТРАНС 06" ООД Бургас Карнобат
2487 0135 "БУЛТРАНС-Т" ЕООД Бургас Карнобат
2488 2682 "АХЕД - 91" ЕООД Бургас Карнобат
2489 8807 "ЕЛТА - 2" ЕООД Бургас Карнобат
2490 6918 ДЕМИВЕТ ЕООД Бургас Карнобат
2491 5957 "С. Б. ТРАНС - СТАНИМИР БЕКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2492 3674 "ГЕРМАН - ГТ" ЕООД Бургас Карнобат
2493 5901 "ФОРМУЛА-2" ЕООД Бургас Карнобат
2494 8973 "ТОДОР ПАНОВ-ТОДОР КОСТОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2495 10434 АС-ЕВРО ЛОГИСТИК ЕООД Бургас Карнобат
2496 4080 НЕНКОВ-82 ЕООД Бургас Карнобат
2497 0659 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2498 5641 "ЧОЧО ТРАНС-ЧАНКО ЧАНКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2499 2646 "ЖЕЛКО ТОДОРОВ УЗУНОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2500 1638 "ТАНЯ - 99" ООД Бургас Карнобат
2501 10704 "КРИС МАРИ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2502 4134 "КУНЧО КАЛЧЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2503 2268 "РАДОСТИН УЗУНОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2504 0550 "ИНТЕРТРАНС 90" ЕООД Бургас Малко Търново
2505 0071 КАРЛСБЕРГ ТРАНСПОРТ Бургас Малко Търново
2506 4850 "МАВРОВИ И СИЕ-БЕТОН" ООД Бургас Несебър
2507 3179 АТЛАНТ 2010 ЕООД Бургас Несебър
2508 3218 "АРГО" ЕООД Бургас Несебър
2509 10551 "СИМПЕРТО 1" ЕООД Бургас Несебър
2510 0658 "МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР" ООД Бургас Несебър
2511 6039 МД ГРУП 2010 ЕООД Бургас Несебър
2512 4567 "ВИТОША" ООД Бургас Несебър
2513 1182 "АНТОНИОНИ 55" ЕООД Бургас Несебър
2514 10287 "МП КЪМПАНИ" ЕООД Бургас Несебър
2515 3954 "АОРЕОС" ЕООД Бургас Несебър
2516 10515 "ЕВРОНИ" ЕООД Бургас Несебър
2517 7987 "ПОЛИСИМО" ЕООД Бургас Несебър
2518 2319 "САНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2519 5247 "КРИС 1311" ЕООД Бургас Несебър
2520 10874 "ПЕРЧЕМЛИЕВ ТМ" ЕООД Бургас Несебър
2521 9631 "СЪНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2522 4139 "РУМИ-ТОНЬО ТОНЕВ" ЕТ Бургас Несебър
2523 4450 "СПИЙД ТП" ЕООД Бургас Несебър
2524 2306 "ЖЕЧО-78 - ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ" ЕТ Бургас Поморие
2525 7641 "СТРОЙ-СПИЙД" ЕООД Бургас Поморие
2526 12335 "АЙ ЕР БИ" ЕООД Бургас Поморие
2527 9168 "ПАСТРА ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2528 3926 "ЕЛМАЗТРАНС" ООД Бургас Поморие
2529 8133 "ДЕЛИ ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2530 6612 "ТРЕМЕКС - БЕТОН" ЕООД Бургас Поморие
2531 0201 "В И С ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Поморие
2532 2307 "ИНТЕРТРАНС ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Поморие
2533 3630 "ХИТ-ТАРЛОВСКИ" ООД Бургас Поморие
2534 6444 "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД Бургас Поморие
2535 2599 "ВИП ТРАНС 09" ООД Бургас Поморие
2536 4726 "МАРГАРИТА КАР" ЕООД Бургас Поморие
2537 11141 "КАТИ СТИЛ 2011" ЕООД Бургас Приморско
2538 9498 "КОГЕН-ГЕОРГИ ШУРЕЛОВ" ЕТ Бургас Приморско
2539 1223 "ГЮРЕР" ЕООД Бургас Руен
2540 0227 "САИД – КЯЗИМ САИД" ЕТ Бургас Руен
2541 7836 "БЕРКАЙ ТРАНС"ООД Бургас Руен
2542 9716 "ТРИАДА-ТЕНЕВ" ЕООД Бургас Руен
2543 11930 "ВИП ГЛАС" ООД Бургас Руен
2544 3336 "ХИМЕЙРА-ТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2545 0782 "ДЕНИЗ-ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФ" ЕТ Бургас Руен
2546 10196 "КЕРВАН ТРАНС" ООД Бургас Руен
2547 6258 "ЧОЛАК 67" ЕООД Бургас Руен
2548 8977 "ТРАНС НОАГРО" ООД Бургас Руен
2549 1309 "АВАНГАРД-ГВ" ЕООД Бургас Созопол
2550 11688 "ЕВРОАНС" ЕООД Бургас Созопол
2551 10343 "ЧЕИРИ" ООД Бургас Созопол
2552 8067 "ДАСО-ДАНИЕЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ" ЕТ Бургас Созопол
2553 0141 "АМЕЛИ-БГ" ЕООД Бургас Созопол
2554 0992 "СГМ - ДИНИК" ООД Бургас Средец
2555 1977 "ГЛОБУС 79" ЕООД Бургас Средец
2556 12054 "КРИС-АН 2012" ЕООД Бургас Средец
2557 0151 "АВТОТРАФИК – 96" ООД Бургас Средец
2558 9364 "ГИЯ" ЕООД Бургас Средец
2559 6558 "МЕТАЛПЛАСТ БГ" ООД Бургас Средец
2560 9653 "ГАРО-АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГАРДЖЕВ" ЕТ Бургас Средец
2561 2308 "ИНСТРАНС" ООД Бургас Средец
2562 7046 "МАЯ-КОНСТАНТИН КЪНЕВ" ЕТ Бургас Средец
2563 7273 "ЕВРОТРАНС З" ЕООД Бургас Средец
2564 1995 "МЕГА ЛЕС 2009" ЕООД Бургас Средец
2565 10175 "АЛЕКСИЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2566 1546 "МАИК ТРАНС" ООД Бургас Средец
2567 6952 "САЛКЪМ" ООД Бургас Сунгурларе
2568 5045 "ДИД - 67" ЕООД Бургас Сунгурларе
2569 2310 "ТОВИКС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2570 6151 "ЕВРОШАНС 07" ЕООД Бургас Сунгурларе
2571 8566 МОРАВА ТРАНС ЕООД Бургас Сунгурларе
2572 10873 "РОС ТРАНС 96" ЕООД Бургас Сунгурларе
2573 12288 "ПЛАВИ - 100" ЕООД Бургас Сунгурларе
2574 7816 "ТИМ ЛЕС" ООД Бургас Сунгурларе
2575 0364 "КАЛОЯН КАЛОЯНОВ" ЕТ Бургас Царево
2576 10469 ЕВРО ТРАФИК 93 ЕООД Бургас Царево
2577 10425 "ЦАРЕВО ФАЙНЕНС" ЕООД Бургас Царево
2578 6103 "СТАРТ-ИВАН КИРОВ" ЕТ Бургас Царево
2579 8437 "ЧЕРНО МОРЕ-ЮГ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Царево
2580 9184 "ГАЛДИ-КИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Бургас Царево
2581 3081 ЕКСПРЕСТРАНС 08-ЕООД Варна Аврен
2582 10934 "АЛДЕВА" ООД Варна Аврен
2583 3943 "ЧЕФО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2584 11131 "АЛБЕНА ФРЕЙТ СЪРВИСИС" ООД Варна Аврен
2585 3069 "ЦВЕТА ТРАНС" ООД Варна Аврен
2586 10847 "ЕН СИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2587 10577 "ЕФ СИ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аврен
2588 12001 "СОЕ ЮРЪПИЪН" ЕООД Варна Аврен
2589 12002 "ФРИГО ЛОГИСТИКС ЛИМИТИД" ЕООД Варна Аврен
2590 11612 "ВАРНА ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС" ЕООД Варна Аврен
2591 0150 "СТЕНЛИ-ВАСИЛЕВ" ЕООД Варна Аврен
2592 8494 "ЕМТИЕН ГРУП" ООД Варна Аврен
2593 11188 ДИ ПИ ТИ БИ ДЖИ ЕООД Варна Аврен
2594 12293 "КУМАНОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Варна Аврен
2595 12019 "БИ ЕНД ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2596 11802 "ТРАКТО ЛИМИТИД" ЕООД Варна Аврен
2597 5625 "КИРОВ ТРАНС БГ" ЕООД Варна Аврен
2598 0452 "АВТОТРАНС" ООД Варна Аврен
2599 6650 "ВАРНА ТРАНССПЕД" ЕООД Варна Аврен
2600 0194 "ДИММАР ТРАНС" ООД Варна Аврен
2601 10182 "ФИНИКС ЛОДЖИСТИКС БГ" ООД Варна Аврен
2602 11384 "БЛЕК СИИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2603 0538 "СИЙМАР" ООД Варна Аврен
2604 10242 "ОРАЙЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2605 10241 "ДАРЛИ ФОРД ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2606 5883 "ЛЕВ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Аврен
2607 7938 "ВИ ЕС ДИРЕКТ" ЕООД Варна Аврен
2608 10576 "АВРЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2609 11099 " ПЕГАСУС ЛОДЖИСТИКС " ЕООД Варна Аврен
2610 3351 "НИЯ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2611 2808 "МАРК ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2612 10892 ЮНИКС ООД Варна Аврен
2613 1954 "А И М ТРАНС" ООД Варна Аврен
2614 11453 "РОРОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2615 6362 "НЕОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2616 3215 "СПЕДСТРОЙ" ЕООД Варна Аврен
2617 7439 "ДАРАСТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2618 10399 "СИ ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2619 11443 "ДЖЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2620 8911 ВОАЯЖ М ЕООД Варна Аврен
2621 7303 "ВАЛМАТ 92" ООД Варна Аврен
2622 10178 "ЕНИ - М - ВАРНА" ЕООД Варна Аврен
2623 10493 "ТУНТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2624 0162 "АРО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2625 4078 "ФЕНИКСТРАНС-БГ" ООД Варна Аврен
2626 1549 "ДЖИ ТИ АЙ СПЕД" ЕООД Варна Аврен
2627 11327 "ПИ ДИ ЕФ ЛОДЖИСТИКС" ООД Варна Аврен
2628 2046 "ТИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2629 8672 "МЕГАКРОС" ЕООД Варна Аврен
2630 5032 "Г И Б" ООД Варна Аксаково
2631 8419 "АКУА ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2632 10276 ЕС ДЖИ ЕС МОТОРС ЕООД Варна Аксаково
2633 0896 "ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Варна Аксаково
2634 3194 "ЛЮМОН" ЕООД Варна Аксаково
2635 9820 "ТРАНС МАТЮ" ЕООД Варна Аксаково
2636 8074 "БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ-АНДИ" ЕТ Варна Аксаково
2637 4303 "БУЛЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Аксаково
2638 2265 ЕТ "КАЛИН РАДЕВ - 3000" Варна Аксаково
2639 6980 "НД ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2640 10616 "ГАЛЕНА ТРАНС 2010" ЕООД Варна Аксаково
2641 5681 ЕТ "ИСА-22-ХРИСКА ГЕОРГИЕВА-АРСЕНИ ГЕОРГИЕВ" Варна Аксаково
2642 11412 "БУЛТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2643 11021 "ВЕГА ТРАНС-777" ЕООД Варна Аксаково
2644 0929 БАЛКАНИКА ТРАНСПОРТ ООД Варна Аксаково
2645 11608 "АК ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2646 0849 НИКСТО ЕООД Варна Аксаково
2647 4784 "АНДРОН" ЕООД Варна Аксаково
2648 8212 "НОВА ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аксаково
2649 10384 "ИВОКИ" ЕООД Варна Аксаково
2650 8784 "БОМАКС" ЕООД Варна Аксаково
2651 5475 "ТУЗИУС" ООД Варна Аксаково
2652 2909 "КРАСИ-КРАСИМИР КОСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2653 11237 "ДАН ТРАНС ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2654 7397 "ЖАСМИНА 2006" ЕООД Варна Аксаково
2655 12162 "АВТОТРАНС КОМПЛЕКТ - 13" ЕООД Варна Аксаково
2656 11454 "ВОЛАН" ЕООД Варна Аксаково
2657 9908 "ОПРЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2658 2120 "КЪНЧЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2659 8335 "СИ-КАР 75" ЕООД Варна Аксаково
2660 12678 "ПЕТЕЛИИ" ЕООД Варна Аксаково
2661 12164 "ДИЕМ - ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2662 4454 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД Варна Аксаково
2663 1240 "ДИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2664 7781 "БУЛ - ИТ ГЛАС" ООД Варна Аксаково
2665 2811 "АЛМИТ 1" ЕООД Варна Аксаково
2666 11048 "ТЕМПО 2" ООД Варна Аксаково
2667 11959 "ХРИСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2668 3929 "ХОРИЗОНТ 148" ЕООД Варна Аксаково
2669 6084 "КУЛ" ООД Варна Аксаково
2670 9123 "МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС" ООД Варна Аксаково
2671 12600 "МИГС ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2672 1904 "ПАМТРАНС ДД" ЕООД Варна Белослав
2673 11020 "ЦЕТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2674 4662 "ИНГРЕСО" ЕООД Варна Белослав
2675 5050 М-В ТРАНС ООД Варна Белослав
2676 11116 "ЖОРЖ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2677 11489 "МКБ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2678 10707 "РИТ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Белослав
2679 10447 "ГЛОБАЛ ТРАНС 2009" ЕООД Варна Белослав
2680 11896 "МУШАН" ЕООД Варна Белослав
2681 10817 "БУЛТРАНСПЕД" ЕООД Варна Бяла
2682 6541 "БЯЛА ТРАНС 2" ЕООД Варна Бяла
2683 0681 "БОБИ-М" ЕООД Варна Бяла
2684 8187 "КОРО" ЕООД Варна Бяла
2685 6445 "КОЕМ" ООД Варна Бяла
2686 8839 "КАРАИВАНОВИ-МИЛЕНА КАРАИВАНОВА" ЕТ Варна Бяла
2687 0826 "ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР" ЕООД Варна Варна
2688 8959 "ДИКО-64-ДИМИТРИЧКА КИРЧЕВА" ЕТ Варна Варна
2689 7411 "ТИТАНИ" ООД Варна Варна
2690 9124 "КУИК-ТРАНС" ООД Варна Варна
2691 6260 "ДИМАРС" ЕООД Варна Варна
2692 2587 "ТРАНСПОРТ МАРИНОВА" ЕООД Варна Варна
2693 1470 "ЕРГОС" АД Варна Варна
2694 9854 КАРИТРЕЙД ООД Варна Варна
2695 6170 "КАМИ - ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2696 4814 "ТРАНСФРЕЙТ" ООД Варна Варна
2697 1801 "ДЖИ ЕМ ДЖИ ИНК" ЕООД Варна Варна
2698 11080 "БЕК ТРАНС" ООД Варна Варна
2699 0914 "КОТИКА" ЕООД Варна Варна
2700 6186 "РУПАС 21" ЕООД Варна Варна
2701 7841 "КОСЕР" АД Варна Варна
2702 11025 "МЕГАЛИТ" ЕООД Варна Варна
2703 8232 "ЕУРО ПОРТ" ЕООД Варна Варна
2704 1618 "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД Варна Варна
2705 0050 "ВАРНА ТРАНС ГРУП" ООД Варна Варна
2706 1521 "ОРЕАНА" ЕООД Варна Варна
2707 4902 "ФРИГО ТРАНС" ООД Варна Варна
2708 12610 "КРОН ЕКСПРЕС" ЕООД Варна Варна
2709 5806 "АЙ ВИ СЕЙЛИНГС" ООД Варна Варна
2710 4927 "ДИСКОРДИА" АД Варна Варна
2711 9157 "ДЕМИРОВ ТРАНС 69" ЕООД Варна Варна
2712 8855 "ЕКОТРАНС ГРУП-2" ЕООД Варна Варна
2713 3938 "НИКСЪН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2714 9154 "ЕМ БИ ТИ БИ ДЖИ" ЕООД Варна Варна
2715 7557 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД Варна Варна
2716 11235 "ЛИВИЯ 08" ЕООД Варна Варна
2717 7332 "ВАЛЕНТИН 97" ЕООД Варна Варна
2718 12091 "ТРАНСПОРТ - АС" ЕООД Варна Варна
2719 8012 "ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
2720 5037 "РУБИКОН" ООД Варна Варна
2721 4276 "ИВ АДИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2722 10207 "МАНИЯ ТИЙМ" АД Варна Варна
2723 3921 "СТРОЙМАТ-НЕДЕВИ" ООД Варна Варна
2724 11016 "СТРОЙСНАБ ТРАНС" ООД Варна Варна
2725 5722 "ЕЛИТИС" ЕООД Варна Варна
2726 12503 "АГРОСТОР ЕНД ТРЕЙД" ООД Варна Варна
2727 4254 "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2 ВАРНА" ООД Варна Варна
2728 2896 "ДОК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2729 0246 "ТЕРРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2730 7052 "АГРО-ВИП" ООД Варна Варна
2731 10905 ЕЛИТРАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Варна Варна
2732 6440 "АРГИРОВИ И РАДЕВ" ООД Варна Варна
2733 10897 РЕНИ ЛОГИСТИК ЕООД Варна Варна
2734 9546 "КОНДОР-КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
2735 8607 "БГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
2736 11201 "ДЕЛФИС-67" ЕООД Варна Варна
2737 10994 "ФРЕНКЕВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2738 2079 "ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ 90 И С-ИЕ" СД Варна Варна
2739 11270 "ФЛЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
2740 9025 "РИМАКС.КО" ЕООД Варна Варна
2741 2397 "АГРО ВЕ" ООД Варна Варна
2742 0142 "МАКСИ ТРОЛ" ЕООД Варна Варна
2743 11431 "МАРИНА ГАРДЪН" ООД Варна Варна
2744 5768 "СЪБЕВ ГРУП" ЕООД Варна Варна
2745 1889 "ТРАНСАВТО" ЕАД Варна Варна
2746 1329 "ТРАНС-СИС" ЕООД Варна Варна
2747 12527 "БИО ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ" ЕООД Варна Варна
2748 2685 "БОНЕВ" ЕООД Варна Варна
2749 3992 “ИНСА ТРАНС“ ООД Варна Варна
2750 2396 "ДИНГ" ЕООД Варна Варна
2751 9708 "ЕСКАНА" АД Варна Варна
2752 2234 "ТЕМПО ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2753 0488 "АПРИОРИ ЕКСПОРТ" ЕООД Варна Варна
2754 2553 "КАРИЯНА" ООД Варна Варна
2755 8921 "АЛТОН-НИКОЛОВ И С-ИЕ" СД Варна Варна
2756 1473 "КРОН-СВЕТОСЛАВ ЗЛАТАНОВ" ЕТ Варна Варна
2757 5909 "АНТОРА" ЕАД Варна Варна
2758 3950 ТРАГО - Н ЕООД Варна Варна
2759 5364 "НИТРА 2011" ЕООД Варна Варна
2760 11780 "ТРАНСПОРТ 007" ЕООД Варна Варна
2761 12540 "МЕРКОМЕРС" ЕООД Варна Варна
2762 2357 "МАН ТРАНС - БГ" ЕООД Варна Варна
2763 7551 "МС ШИПИНГ" ООД Варна Варна
2764 3985 "ЕР ТЕ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2765 2934 МЕГАПОРТ -ООД Варна Варна
2766 10609 "НО ТАЙМС" ЕООД Варна Варна
2767 4891 "ТРАНССТРОЙ-ВАРНА" АД Варна Варна
2768 2541 "КИКО-03" ЕООД Варна Варна
2769 6903 "МИТ" ООД Варна Варна
2770 7770 "ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ" ООД Варна Варна
2771 1827 "ЕПАРКО ИНТЕРТРАНС" ЕООД Варна Варна
2772 5581 "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Варна Варна
2773 5728 "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ЕАД Варна Варна
2774 10272 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЕГАСУС ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
2775 8389 "СЕВЕРЕН ЕЛЕН" ЕООД Варна Варна
2776 2299 "РИА КОМФОРТ" ООД Варна Варна
2777 4145 "ИНТЕРКОМ СПЕД" ООД Варна Варна
2778 8788 "ГАЛИНДО" ЕООД Варна Варна
2779 9840 "АНИ СИМ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2780 1556 "АКВАХИТ" ЕООД Варна Варна
2781 10271 "ГЛОБЪЛ ГРУП" ЕООД Варна Варна
2782 1675 "ДЕМТРАНС" ЕООД Варна Варна
2783 5029 "АНГЕЛОВ 2000" ЕООД Варна Варна
2784 10077 "БАРБУН" ООД Варна Варна
2785 8677 "РЕКОМ" ЕООД Варна Варна
2786 5981 "ПЛАНЕКС" ООД Варна Варна
2787 7043 "ФИЛБО" ЕООД Варна Варна
2788 8711 "ФЪЦ 1" ЕООД Варна Варна
2789 8233 "АРС КОМ 2011" ЕООД Варна Варна
2790 0331 "ЕВРОХИТ" ООД Варна Варна
2791 2250 "ЛОРИБЕТ" ООД Варна Варна
2792 11446 "ГУМИ НИРА" ЕООД Варна Варна
2793 8554 "ЕЛМАРК ГРУП" ЕООД Варна Варна
2794 4027 ОБЕРМАЙЕР-АГРАРХАНДЕЛ И ТРАНСПОРТ-ГАНГКОФЕР ЕООД Варна Варна
2795 1480 "ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС" ООД Варна Варна
2796 1934 "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД Варна Варна
2797 2405 "АЛИСА-33-ЛЮБОМИР МИЧЕВ" ЕТ Варна Варна
2798 12414 "ДАРИЯ ТРАНС 2006" ЕООД Варна Варна
2799 7265 "ХЕКСАЗОН" ООД Варна Варна
2800 0397 "ИВИКТРАНС" ООД Варна Варна
2801 0373 "ТРАНСКРАН" ЕООД Варна Варна
2802 10304 "БИ ФОРУЪРД ЛОДЖИСТИКС КОРП" ООД Варна Варна
2803 1802 "ГУМИ НИРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2804 12185 "ДМ-ХРИСТОВИ" ЕООД Варна Варна
2805 4004 "ВЛАЙНАСИ-БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
2806 11361 "ЕМ ДЖИ ДЖИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД Варна Варна
2807 1365 "ВЕДАС-Х" ООД Варна Варна
2808 5190 "СИМ-ТРАНСПОРТ 73" ЕООД Варна Варна
2809 10615 "КАНЗ" ЕООД Варна Варна
2810 4684 "ДАРИЯ ТРАНС-1" ЕООД Варна Варна
2811 2721 "Г-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2812 11411 "БЛУ ЛАЙН ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
2813 8243 "ТАЙПАН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2814 9006 "БГ ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
2815 3301 "ЕЛИТ ТРАНС СТИВ" ЕООД Варна Варна
2816 12186 "ВАН ТОП ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2817 12427 "МЕЛИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2818 8395 "СТИМЕКС" ЕООД Варна Варна
2819 5123 МАРИО ТРАНС ЕООД Варна Варна
2820 11397 "СДАРС" ЕООД Варна Варна
2821 5547 "ВАЛЕКС 2001" ЕООД Варна Варна
2822 9838 "АВЕДИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2823 11711 "ГАЛЕРА 07" ЕООД Варна Варна
2824 3748 "АЛЕКСТРАНС" ЕООД Варна Варна
2825 5319 "ИВ ТРАНС Д" ЕООД Варна Варна
2826 5024 "МИГЕН" ЕООД Варна Варна
2827 5699 "СТИЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2828 3015 "МАСТЕР ТРАНС" ООД Варна Варна
2829 1360 "ФАСТ ДРАЙВ" ООД Варна Варна
2830 0006 "СИ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2831 4698 "НИКИЦО ТРАНС" ООД Варна Варна
2832 2464 "АСПАРУХОВ ВАЛ 681" ЕООД Варна Варна
2833 1964 "САЙКО–7–СТОЙЧЕВИ И СИЕ" СД Варна Варна
2834 2327 "БУЛКРАФТ" ООД Варна Варна
2835 12111 "ПРОЛОДЖИСТИК БГ" ООД Варна Варна
2836 4128 "МИЛЧО ДИМИТРОВ-МИГЕН" ЕТ Варна Варна
2837 6948 "МИГ-2001" ЕООД Варна Варна
2838 2944 "ПОЛИ-ЕМ" ЕООД Варна Варна
2839 4392 "МИБС-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2840 3714 АГРОБРОКЕР ТРАНС ЕООД Варна Варна
2841 7284 "КАСТОРИЯ" ЕООД Варна Варна
2842 4167 "УНИКАР" ЕООД Варна Варна
2843 6514 "ТИМ ЯХТ БИЛД" ЕООД Варна Варна
2844 1173 "ДОКСА ДИТРАНС" ЕООД Варна Варна
2845 4804 "Ю КАР" ЕООД Варна Варна
2846 9935 "ФСИ" ООД Варна Варна
2847 11723 "ГАРДЕНИЯ БГ ТРАНС" ООД Варна Варна
2848 11807 "БГ РИБ" ООД Варна Варна
2849 9910 "ЖЕКО" ЕООД Варна Варна
2850 9610 "ВАЛЕР 66" ЕООД Варна Варна
2851 4160 "АВТОЕКСПРЕС 1000" ЕООД Варна Варна
2852 4910 "МАКС МАТИРИАЛС" ООД Варна Варна
2853 4548 "ФОРТИС ТРЕЙД" ООД Варна Варна
2854 12272 "ПЕРФЕКТ СТРОЙ БИЛД ЛУКС" ЕООД Варна Варна
2855 10863 "ЛМ МИХАЛКОВ 55" ЕООД Варна Варна
2856 10449 "МУЛТИПАРК" ООД Варна Варна
2857 9378 "ТРАНС-БГ" ООД Варна Варна
2858 6504 "БУЛКРЕДО" ЕООД Варна Варна
2859 2676 "ИВ-ДИ КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
2860 9279 "САЛС" АД Варна Варна
2861 4228 "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД Варна Варна
2862 6996 "МАНЮШИ" ЕООД Варна Варна
2863 7911 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД Варна Варна
2864 10581 КОНДОР-ТРАНС-2010 ООД Варна Варна
2865 10471 СИЕРА МУЛТИСЪРВИЗ ООД Варна Варна
2866 4732 "ТРАНСЕВРОПА" ООД Варна Варна
2867 11835 "ДЕЛТА ФОРЕСТ" ЕООД Варна Варна
2868 1408 "БИК-АРТ" ООД Варна Варна
2869 10475 "ХЛАДИЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
2870 7358 "БУЛФЕРИ" ООД Варна Варна
2871 8448 "СИГДА" ЕООД Варна Варна
2872 9739 "ЖЕНИ 02" ООД Варна Варна
2873 6661 "НИТИ" ЕООД Варна Варна
2874 1739 "ВЕНЦИ" ЕООД Варна Варна
2875 4348 “АТАНАСОВ ТРАНС“ ЕООД Варна Варна
2876 7156 "ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ" АД Варна Варна
2877 6942 "КРАЙА-ТОВА" ЕООД Варна Варна
2878 12072 "КРЕАТИВ ИНВЕСТ ГРУП" ООД Варна Варна
2879 4086 "ПАНОРАМА 2010" ЕООД Варна Варна
2880 0886 "ПЛАНЕТ ТРАНС" ООД Варна Варна
2881 9765 "ДОРОТЕЯ СПЕД" ООД Варна Варна
2882 8412 "МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООД Варна Варна
2883 9635 "МЕГИ-МИГЛЕНА МАРИНОВА" ЕТ Варна Варна
2884 6081 "РАДИАН" ЕООД Варна Варна
2885 4792 "МАИСТА" ЕООД Варна Варна
2886 4288 "ПЕТРОМАР" АД Варна Варна
2887 12582 "ДГ КЪМПАНИ" ЕООД Варна Варна
2888 12397 "ДАР 69" ЕООД Варна Варна
2889 11842 "СИ. ГЕЕРТС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
2890 6974 "ДЕНИТИ" ЕООД Варна Варна
2891 5398 "ГРИ КАР" ЕООД Варна Варна
2892 2917 "ЕВРОТРАНС-ДИМИТЪР ПОЛИМЕНОВ" ЕТ Варна Варна
2893 7794 "КРИС ТРАНС-86" ЕООД Варна Варна
2894 9720 "ВАЛМЕГ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2895 7851 "БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД Варна Варна
2896 9155 "ЮРО ЛИКУИД ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2897 8149 "РОУД КОРЕКТ" ООД Варна Варна
2898 9019 "БУЛЕМ ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
2899 1423 "АГРО РЕЗЕРВ" ООД Варна Варна
2900 9863 "ДАНЧИКА" ЕООД Варна Варна
2901 4577 "БУМЕРАНГ ШИПИНГ" ООД Варна Варна
2902 11664 "ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ" ЕООД Варна Варна
2903 0380 "ТЕКСИМТРАНС" АД Варна Варна
2904 8223 "СТРОЙБЕТ" ЕООД Варна Варна
2905 9290 "ДИМОВ ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
2906 1781 "ВИТОН" ООД Варна Варна
2907 1179 "БАЛКАНТРАНС" ООД Варна Варна
2908 8245 "НЕОМАШ" ЕООД Варна Варна
2909 9203 "ХРИМАКС" ЕООД Варна Варна
2910 10640 "МЕДИТЕРЕНИЪН ФИШИНГ КЪМПАНИ СЕЙНТ КРИСТИНА СЛ – КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ Варна Варна
2911 6273 "ДИЯНА" ЕООД Варна Варна
2912 10143 "БГ ТРАНС 2001" ЕООД Варна Варна
2913 7609 "ПЪТТРАНС" ООД Варна Варна
2914 12475 "БУЛТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
2915 6381 "БИТРАНС" ООД Варна Варна
2916 9780 "ПИТЪР-94" ЕООД Варна Варна
2917 7562 "ЛАЙТ ИМПЕКС М" ЕООД Варна Варна
2918 6847 "ВИОЛА-М" ООД Варна Варна
2919 3225 "ВАЛИМАР" ООД Варна Варна
2920 7871 "КАС ТРАНСПОРТЕРС" ООД Варна Варна
2921 7229 "СОНИК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2922 9945 "ТОП КАРГО БГ" ЕООД Варна Варна
2923 12472 "ИНТЕР КАРГО-БГ" ЕООД Варна Варна
2924 4345 "ЕРОУ-ТРАНС" ООД Варна Варна
2925 2793 "ДОБРЕВА 64" ЕООД Варна Варна
2926 4207 "ПРИМА 91" ЕООД Варна Ветрино
2927 10884 "БОБИ ГОЛДЕН ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
2928 2077 "ПРЕТОР" ООД Варна Ветрино
2929 2912 БУЛГАРПЛОД ВАРНА ООД Варна Ветрино
2930 1537 "ПРИМА–91–ЖЕЛЯЗКО ПАНКОВ" ЕТ Варна Ветрино
2931 5435 "ДАНУЕЙ" ЕООД Варна Ветрино
2932 9792 МАРКОНИ ЕООД Варна Ветрино
2933 4000 "АВТО ИМПОРТ-В.К." ЕООД Варна Ветрино
2934 1639 "ПЕНЕМАТ" ООД Варна Ветрино
2935 12294 "ФС ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
2936 7798 "ЗВЕСИМ" ЕООД Варна Ветрино
2937 7428 "СИС-СВЕТЛЮ СТАНЧЕВ" ЕТ Варна Ветрино
2938 12619 "ДЪБРОВНИКШЪР ЮРОТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
2939 12625 "ПЛАН БИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
2940 12488 "ЛЕО КАН" ЕООД Варна Ветрино
2941 11002 "ТНТ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
2942 10670 "БГ ГРУП БЕТОН 13" ООД Варна Вълчи дол
2943 9328 "ТРАНСЕСКОРТ" ЕООД Варна Вълчи дол
2944 7360 "БГ БЕТОН ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
2945 8021 "ЕР ДЕ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
2946 4723 "СВС-ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
2947 5703 "ПЕПИНА 2006" ЕООД Варна Вълчи дол
2948 11234 "КОРЕКТ СЕРВИЗ 2013" ЕООД Варна Вълчи дол
2949 4883 "ИВОНА" ООД Варна Вълчи дол
2950 4596 "ПИРАМИД" ЕООД Варна Девня
2951 6760 "ИСКРА-ИВО ХРИСТОВ" ЕТ Варна Девня
2952 10840 "ТРАНС ЛОГИСТИК 1" ЕООД Варна Девня
2953 6654 КЕРАНОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Варна Девня
2954 10506 "ИНЕРТ ТРАНС БГ" ООД Варна Девня
2955 6346 "ТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1" ООД Варна Девня
2956 1646 "БЛЕК СИЙ СЪРВИЗ" ООД Варна Девня
2957 1597 "РЕГЕНТ Д" ЕООД Варна Девня
2958 5587 "ДЕВНЯ ТРАНС" ЕООД Варна Девня
2959 1943 "СТЕФ" ЕООД Варна Девня
2960 2639 ДИ СИ ТРАНС ООД Варна Девня
2961 8327 "М ТРАНС" ЕООД Варна Девня
2962 7733 "ВЕНИ-ТРАНС 2010" ЕООД Варна Девня
2963 6049 "СТАНИСЛАВ - 91" ЕООД Варна Долни чифлик
2964 12298 "ШЕРИ Ю" ЕООД Варна Долни чифлик
2965 7188 "БИЛЯНА ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
2966 11067 "ТРАНСМАР 57" ЕООД Варна Долни чифлик
2967 12280 "ЖАСМИНА 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
2968 12003 "БРАТЯ МАРИНОВИ" ООД Варна Долни чифлик
2969 7552 "ВЕСЕЛИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
2970 8049 "ЛЕСО ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
2971 2671 "ИСКО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
2972 2442 "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД Варна Долни чифлик
2973 0685 "ПАЛ ОЙЛ" ООД Варна Долни чифлик
2974 6927 "ЕМИР ТРАНС СПЕД" ЕООД Варна Долни чифлик
2975 2693 "БОРИСОВИ-91" ЕООД Варна Долни чифлик
2976 11364 "УЛУС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Дългопол
2977 4512 "РУДО-КАРС" ООД Варна Дългопол
2978 8229 "М И М-11" ЕООД Варна Дългопол
2979 4241 "МУ И ФА - НАСИБЕ МУСА" ЕТ Варна Дългопол
2980 6619 "СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ-ОФЕЛИЯ" ЕТ Варна Дългопол
2981 10503 ПОЛИ ТРАНС 1 ООД Варна Провадия
2982 7627 "КУНЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
2983 0577 "ЕВРОТРАНС КОНСУЛТ" ООД Варна Провадия
2984 11522 "ДАНАИЛОВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
2985 10568 "ФЕДОН" ЕООД Варна Провадия
2986 10722 "АЯ-08" ЕООД Варна Провадия
2987 6874 "ИЛГИ-ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА" ЕТ Варна Провадия
2988 6846 "АНДИ-ИЛИЯ НЕДЕВ" ЕТ Варна Провадия
2989 2848 "РИВИ" ЕООД Варна Провадия
2990 4026 "ИВ-ЯН" ООД Варна Провадия
2991 11840 "ТРАНС БУЛ БГ 1" ЕООД Варна Провадия
2992 12563 "ЖИП КОМЕРС" ООД Варна Провадия
2993 10385 "АЙСБЕРГ-БВ" ЕООД Варна Суворово
2994 10025 "АС 7" ООД Варна Суворово
2995 1272 "СИЛВИ-М-ТРАНС-СИЛВИЯ НАЛБАНТОВА" ЕТ Варна Суворово
2996 9545 "ДИ-ДА ТРАНС" ЕООД Варна Суворово
2997 2954 "ТИНД" ЕООД Варна Суворово
2998 1809 "БОКСЕР" ЕООД Варна Суворово
2999 10556 "ПЛУГЧИЕВИ" ЕООД Варна Суворово
3000 11944 "ИВАН ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3001 6860 "ГЕОРГИ ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3002 8102 "ИВАН ПЛУГЧИЕВ - ВЕЛИКО" ЕТ Варна Суворово
3003 11603 "МАКСИМА ТРАНС 1" ООД Велико Търново Велико Търново
3004 5513 "Д И К ТРАНС 78" ООД Велико Търново Велико Търново
3005 5588 "ЛОЗЕВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3006 10627 "ЕВРО ФИНАНС КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3007 3307 "ГЕОДИВА" ООД Велико Търново Велико Търново
3008 10247 "ДАРИ ЛЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3009 5093 "МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3010 4619 "АВТОКАМ - КАМЕН КАЛЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3011 0165 "ТРАНСПОРТ-ГАРАНТ" АД Велико Търново Велико Търново
3012 9215 "КИМИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3013 2621 "БЕСТ КЛИМА" ООД Велико Търново Велико Търново
3014 10530 ПИРАТ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3015 5361 "СТЕФАНИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3016 4554 "ИВИЧ" ООД Велико Търново Велико Търново
3017 3818 "РУМЯНА ХИНКОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3018 6263 "ЧЕХ - ЙОСИФ НОВОСАД" ООД Велико Търново Велико Търново
3019 4232 "ЯНА-1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3020 8940 "БТС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3021 5419 "ЕВРОТРАНС 2001" ООД Велико Търново Велико Търново
3022 5602 "БОЛЯРКА ВТ" АД Велико Търново Велико Търново
3023 10906 "РОСИНА ОЙЛ - 1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3024 0748 "СЛАВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3025 4215 "АНГЕЛ ДИМИТРОВ-ГРАНИТ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3026 12327 "МАКРИ-БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3027 3330 "ТРАНС ЛЕНД - БГ" ООД Велико Търново Велико Търново
3028 2159 "ТРАНСЛАЙН И КО" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3029 12307 "ЕР 2 ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3030 5987 "ЕВРОСПРИНТ-ИВАНОВИ" СД Велико Търново Велико Търново
3031 5639 "МАГДАК-РАДОСТИН МИТЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3032 4618 "ФАВАБУЛ" ООД Велико Търново Велико Търново
3033 2569 "КЛШ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3034 9701 РОСИНА ОЙЛ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3035 12324 "САБИС 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3036 10582 СИМИР ТРАНС ЕООД Велико Търново Велико Търново
3037 5731 ЕТ НИКИ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ - СТЕФКА КОЛЕВА Велико Търново Велико Търново
3038 8933 "КОКО 07" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3039 0336 "КОЛОС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3040 10300 "БГР ТРАНС" EООД Велико Търново Велико Търново
3041 1906 "КИКО ТРАНС И СИЕ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3042 8084 "А Д С" ООД Велико Търново Велико Търново
3043 12638 "ТРАНС ЕВРО 2014" ООД Велико Търново Велико Търново
3044 11546 "ЛОГИСЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3045 5868 "ЕВРОПА-ТРАНС 2001" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3046 5240 "ЗАРИНИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3047 12539 "МОТО ТОП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3048 6728 "СГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3049 10723 "ЧЕХ - 99" ООД Велико Търново Велико Търново
3050 5563 "ТРОЯ 2000" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3051 11287 "ЛИЯНА 2000 КМ"ЕООД Велико Търново Велико Търново
3052 3385 "ГРАНИТ - 2" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3053 0057 "ВИНПРОМ" АД Велико Търново Велико Търново
3054 9907 "МИРЕЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3055 10254 "КА МЕТАЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3056 9164 "АЛЕКС ОК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3057 7078 СИ СЕ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3058 10652 "ГИДАР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3059 2712 "АГРОКОМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3060 10104 "ДИ ЕС ДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3061 1762 "ОЛИМПИК - ЯСЕН СИМОВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3062 4379 "КИКО-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3063 1456 "МИРЕЛА" ООД Велико Търново Велико Търново
3064 11449 "КАНВАС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3065 4456 "МИЛА МАРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3066 7121 "ТЕА ВТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3067 10785 "ФУУД ЕКСПРЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3068 1215 "СИМ ТРЕЙД 11" ООД Велико Търново Велико Търново
3069 6870 "ДЕНИКИН - ВАЛЕНТИН НЕНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3070 2942 "САДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3071 0731 "АЛЕКС ТРАНС 81" ООД Велико Търново Велико Търново
3072 6892 "АМК ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3073 3001 "ПАМЕЛА 05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3074 2822 "СТАР ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3075 0995 "НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3076 1711 "ДАН-ЙОРДАН МИХАЙЛОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3077 5289 "ДАНЕКС ПЕТРОЛИУМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3078 4889 "МИЛЛТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3079 3277 "КРИСКО-ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3080 8325 "ЕЛИТ-94-ИЛИЯН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3081 12249 "ББТ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3082 3447 "С & Т " ЕООД Велико Търново Велико Търново
3083 6460 "СКАЙ-05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3084 9799 "ПЕТКО ПЕТКОВ 66" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3085 7235 "ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО" ООД Велико Търново Велико Търново
3086 8271 "ПОЛИКОМЕРС 82" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3087 8866 "АНИТА ТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3088 7691 "СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА" ООД Велико Търново Велико Търново
3089 7628 "ДБС-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3090 0009 ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ Велико Търново Велико Търново
3091 3899 "КАЛИ 89 - РУМЕН РОМАНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3092 10969 "ДЕВИАН ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3093 3049 "АКАЦИЯ – 66 – ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3094 8324 "ДЕНИЦА-90-СТЕФАН ЛИПОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3095 11069 "МАКСИ СПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3096 8499 "АЗАРО ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3097 8054 "ОРИОН ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3098 8283 "ВИТА МОБИЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3099 10943 САРАМОВ - 78 ЕООД Велико Търново Велико Търново
3100 7112 "АРИСОЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3101 2941 "ВАЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3102 10379 "ДАБОТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3103 3454 "ИНА-95-СТЕФАН СИМЕОНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3104 10001 ВАНИЗ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3105 5098 "ПИПЕЛОТА" ООД Велико Търново Велико Търново
3106 5764 "ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3107 3039 "СЪНИ ТРАНС - БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3108 1191 "ТРАНСПРЕС" ООД Велико Търново Велико Търново
3109 11945 "ИВЕТ ЛОГИСТИК" ООД Велико Търново Велико Търново
3110 3716 "МЕЙП-КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3111 8088 "ВИЛИ–ДИМИТЪР ПАПАЗОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3112 12621 "АЛЛГРУП - 86" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3113 4048 "ТАНИТА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3114 10151 "ДИМОВ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3115 1429 "ДИМКОР" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3116 6695 "ГАРАНТ – НИКОЛА ХРИСТОВ ПОПОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3117 9888 "Р.А-03-БОБИ" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3118 0866 "ЕЛИ-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3119 3689 "АЛФАКАР" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3120 8131 "ЕНЧО ЕНЧЕВ-ЕТЕ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3121 6935 "ПОЛЕТ-90-МАРИАН ДЖАНОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3122 11815 "САТЕЛИТ 5427" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3123 4430 "ДИМАГО І" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3124 7469 "ПЕЙЧО ПЕЙКОВ-АТЛА МАРИЯ" ЕТ ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3125 2254 ПЛАНЕТА - 98 ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3126 6883 "ЛИДЕР-2002" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3127 9490 "МОНОЛИТ 99" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3128 6912 ЕТ ШАНС МИЛКО БАЙЧЕВ Велико Търново Горна Оряховица
3129 4897 "МАРИН СТОЯНОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3130 8417 "КУПРО-94" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3131 10636 "ТРАНС ГРЕЙН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3132 7382 "МАТ-2001" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3133 4791 "ЛИМЕС-12-АНГЕЛИНА ТРИФОНОВА" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3134 5832 "ГУЛБАНИС ВАЙН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3135 7002 "НИКСТОМ" ЕАД Велико Търново Горна Оряховица
3136 11451 "ПАНВЕР ТРАНС" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3137 5453 "ЙОРДАН ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3138 6969 "ЕКОБЕТОН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3139 3738 "ТРАНС 66 - Г.ГЕОРГИЕВ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3140 10915 "МС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3141 8166 "ДИМИРА-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3142 3325 "ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Елена
3143 11697 "СИМЕОНОВИ 2014" ООД Велико Търново Елена
3144 7429 "ТАРА 66" ЕООД Велико Търново Елена
3145 2093 "ИСАЕВ-ЕВРОМЕГА" ЕООД Велико Търново Елена
3146 11916 "ЩЕРЕВ ТРЕЙД 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3147 7553 "КАМЕЛ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ-РОСЕН КАМЕНОВ" ЕТ Велико Търново Златарица
3148 1763 "СИЛВИ-СИЛВИЯ УЗУНОВА" ЕТ Велико Търново Златарица
3149 9412 "ОЛИМПИКТРАНС" ЕООД Велико Търново Златарица
3150 11261 "ВАН ЕКЕВЕЛД ТРЕЙДИНГ" ЕООД Велико Търново Златарица
3151 11506 "ДИМАГО" ООД Велико Търново Лясковец
3152 5624 "АРКУС" АД Велико Търново Лясковец
3153 9034 "КОСМОС-НИКОЛА ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Лясковец
3154 2343 "СИ ДИ - ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Лясковец
3155 12348 "КИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3156 9737 "МАРТИН-ЙОАННА" ЕООД Велико Търново Лясковец
3157 8316 "МУТАНТА-ММ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3158 11717 "РКМ - ТРАНС" ЕООД Велико Търново Лясковец
3159 12453 "СКАЙФЛАЙЕР" ЕООД Велико Търново Лясковец
3160 11265 "ХРИСТОВ ТРАНС И СТРОЙ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3161 9772 ЕТ МИХАИЛ БУЮКЛИЕВ Велико Търново Лясковец
3162 8446 "С И Д" АД Велико Търново Лясковец
3163 0129 "ДОМАТ" АД Велико Търново Лясковец
3164 6368 "МИЛКИ ЛУКС" ЕООД Велико Търново Павликени
3165 4611 "ВЕЛМЕТ - ВЕЛИК ТОПКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3166 1575 "М.М.К.-СИРАКОВА, БОЯНОВ И СИЕ" СД Велико Търново Павликени
3167 4158 "ПОЛИПЛАСТ ГРУП" ЕООД Велико Търново Павликени
3168 1028 "РОЗИНОВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3169 6470 "РУМТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3170 7227 "ВРАЙКОВ - ОГНЯН ВРАЙКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3171 11684 ET "ЛИЛИЯ - ЛИЛЯНА БОНЧЕВА" Велико Търново Павликени
3172 0982 "ТОТИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3173 5556 "НИКИ-2004" ЕООД Велико Търново Павликени
3174 0841 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3175 4798 "НИКО-СС" ЕООД Велико Търново Павликени
3176 12432 "СТЕКРА ТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3177 3299 "ГРЕТИ-ТРАНС-ТАТЯНА ДИМИТРОВА 62" ЕТ Велико Търново Павликени
3178 8550 "УНИВЕРСАЛ ПЕНЕВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3179 12499 "ГАБИ ТРАНС 74" ЕООД Велико Търново Павликени
3180 8653 "КОСТАДИН БРАТВАНОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3181 8966 "БЕЛЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3182 10002 БЕГС - ТРАНС ЕООД Велико Търново Павликени
3183 7101 "СКАНИЯ ТРАНС АВТО" ЕООД Велико Търново Павликени
3184 0911 "МАРТРАНС-07" ЕООД Велико Търново Павликени
3185 5840 "ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД Велико Търново Павликени
3186 5638 "КЕРПИ" ЕООД Велико Търново Павликени
3187 3203 "САВТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3188 12145 "АНИМАР - 88" ЕООД Велико Търново Павликени
3189 3911 "АГРО БУЛ ИНВЕСТ" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3190 4622 "РОСИ 99" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3191 1485 "ВАЛЕС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3192 4213 "НИКО-ТРАНС 64" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3193 9214 "ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-ГГ" ЕТ Велико Търново Полски Тръмбеш
3194 9479 "ИЗГРЕВ-92-РАДКА ПЕНЧЕВА" ЕТ Велико Търново Полски Тръмбеш
3195 2644 "РУСЧЕВ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3196 10229 "МИЛТРАНС - 2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3197 12253 "ЦВЕТАНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3198 9509 "ИДОКАР" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3199 8683 "ЛЕОН ГХ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3200 12205 "ЛЕНИ 93" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3201 8193 "ВАНКО 2-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3202 8436 "МС ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3203 10921 ВАБИС ТРАНС ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3204 8755 "МИКИ 1111" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3205 4671 "ЕЙЧ И ЕЙЧ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3206 10220 "АВТОШАНС-2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3207 0888 "ТРАНСКАПИТАЛ - М" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3208 11465 "МЕРИДИАН 95" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3209 11591 "ОРФИ БГ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3210 7038 "ТАХИРОВИ ТРАНС ГРУП-11" ООД Велико Търново Свищов
3211 6481 "МЕСОКОМБИНАТ-СВИЩОВ" ООД Велико Търново Свищов
3212 11458 "НОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3213 12498 "КРИСИ - ТРАНС 2000" ЕООД Велико Търново Свищов
3214 11189 "ФОР ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3215 3713 "ИВАН ДАМЯНОВ" ЕТ Велико Търново Свищов
3216 10583 АСЕНОВ ЕООД Велико Търново Свищов
3217 10376 "Л Г Л - ОЙЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3218 9861 "ВИКРА-2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3219 11006 ЕТ ДЖОРДАН-ЙОРДАН КОЛЕВ Велико Търново Свищов
3220 0837 "РАДОСЛАВ РАДОСЛАВОВ" ЕТ Велико Търново Свищов
3221 11054 "САРВАРИ" ООД Велико Търново Свищов
3222 6131 "ЕКО ФЕНИКС" ЕООД Велико Търново Свищов
3223 5629 "ГОСИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3224 5010 "МУЛТИКАМ" ООД Велико Търново Свищов
3225 11537 "БИЛДИНГ КОМЕРС" ЕООД Велико Търново Свищов
3226 12070 "ОГНЯНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3227 9766 "АГРЕСИЯ-2005" ЕООД Велико Търново Свищов
3228 3059 "УНИТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3229 10855 "КАМЕЛИЯ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3230 12367 "СИКО ТРАНС 09" ЕООД Велико Търново Свищов
3231 8042 "ЕВРОЛОГИСТИКА" ООД Велико Търново Свищов
3232 7512 "СВИЛОЗА-ТРАНСПОРТ" АД Велико Търново Свищов
3233 10407 "ДУКО ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3234 9762 ЕТ ОАЗИС-АНГЕЛ ДИМИТРОВ Велико Търново Свищов
3235 10039 "СЕВ ТОЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3236 9993 "НИКО-2003" ЕООД Велико Търново Свищов
3237 8323 "ВЛАДИТРАНС 71" ЕООД Велико Търново Стражица
3238 0404 "ЗОРНИЦА - КОМЕРС" ООД Велико Търново Стражица
3239 6786 "ВЛАДИМИР КОЕВ-ВЛАДИТРАНС" ЕТ Велико Търново Стражица
3240 8158 "КАРТЕЛ" ЕООД Велико Търново Стражица
3241 3746 "КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" АД Велико Търново Стражица
3242 2729 "КОНТИНЕНТАЛ-66-НЕДЕЛЧО ИВАНОВ" ЕТ Велико Търново Стражица
3243 5303 "СТАР" ЕООД Велико Търново Стражица
3244 0303 "БУЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3245 3170 "АКТИВ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3246 2730 "СТЕФЧО ЗДРАВКОВ" ЕТ Велико Търново Стражица
3247 5908 "ИВКОМ" ЕООД Велико Търново Стражица
3248 6349 "АГИС" ООД Велико Търново Стражица
3249 4886 "ЦЕНКО-81" ЕООД Велико Търново Стражица
3250 2002 "ИВДИ ДУО" ООД Велико Търново Сухиндол
3251 9694 "ЗЛАТНА БУЦА" ООД Велико Търново Сухиндол
3252 12389 "А - МАКС - 74" ООД Велико Търново Сухиндол
3253 10715 "БОЗИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3254 11548 "АНДИ ТРАНС 77" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3255 6620 "АНИКИНС-ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА" ЕТ Видин Белоградчик
3256 1128 "ВЕЛИЗАРОВИ" ЕООД Видин Белоградчик
3257 5437 "ВИДА-ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Видин Видин
3258 5234 "МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД Видин Видин
3259 6326 "МУРА 2001" ООД Видин Видин
3260 2239 "ХЕНА" ООД Видин Видин
3261 0784 "ДРАКОН-ВИП" ООД Видин Видин
3262 2055 "ФЕНИКС-БДИН" ЕООД Видин Видин
3263 1040 "КАТЕРИНА" ЕООД Видин Видин
3264 9882 "МГ - ТРАНСПОРТЕС" ООД Видин Видин
3265 11668 "ВИДАТРАНС 86" ЕООД Видин Видин
3266 11488 "БИП 2014" ООД Видин Видин
3267 2551 "БУЛРЕД" ООД Видин Видин
3268 5020 "ФАНТИ ГТ" АД Видин Видин
3269 7289 "ТРИАДА 999" ООД Видин Видин
3270 4180 "АДОН 2010" ЕООД Видин Видин
3271 6487 "БЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3272 11523 „ БЛИЦ 2 " ООД Видин Видин
3273 3830 "ЛИЗИ-БОЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Видин Видин
3274 11530 "АДЛЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3275 11867 "КУО ВАДИС – ВИДИН" ООД Видин Видин
3276 12301 "ИВВАНИ ТРАНС БГ" ЕООД Видин Видин
3277 3995 "АЛТРАНС-56" ЕООД Видин Видин
3278 5733 "ПМ-МАДЖАРОВ-МАТЕЙЧО МАДЖАРОВ" ЕООД Видин Видин
3279 1907 "АВА ТРАНС" ООД Видин Видин
3280 3655 КАРТРАНСПОРТ ЕООД Видин Видин
3281 11713 "Д-ТРАНС-76" ЕООД Видин Видин
3282 3670 БИЗОТО ЕООД Видин Видин
3283 8147 "АУТО ВИЯ ТРАНС" ООД Видин Видин
3284 3119 "ВАЛ ДАНК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Видин Видин
3285 10567 ВЕСТ - МАРТ ООД Видин Видин
3286 4667 "КРАТОН" ЕООД Видин Видин
3287 9156 "ТЕРА ТРАНС" ООД Видин Видин
3288 8805 "АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ" ЕТ Видин Видин
3289 5963 "СУПЕРСПРИНТ-АНАНИ МИЛКОВ" ЕТ Видин Видин
3290 6793 "КИМ-КРАСИМИР МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3291 11593 "ТИРБГ" ЕООД Видин Видин
3292 11594 "ВИДАГЕМ" ЕООД Видин Видин
3293 12252 "СР-61" ООД Видин Видин
3294 10208 "САСЕ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3295 5663 "СП-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3296 5779 АКТИВ ЛОГИСТИК ООД Видин Видин
3297 10101 "ПРОТРАНСИМПЕКС" ЕООД Видин Видин
3298 8378 "КРИС-ЕМ 83" ЕООД Видин Видин
3299 12670 "ТОДОРОВ 61" ЕООД Видин Видин
3300 6588 "СТЕФИ" ЕООД Видин Видин
3301 11571 "БОЛКАН - АУТО - 2012" ЕООД Видин Видин
3302 6924 "РЕНОВАТИО" ЕООД Видин Видин
3303 7481 "ГРЕТА ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3304 8286 "КОРЕКТ ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3305 10672 "ВС АУТО" ЕООД Видин Видин
3306 4425 КОЛЕВ-ВИДИН ООД Видин Видин
3307 12132 "РУСИНОВТРАНС-2012" ЕООД Видин Видин
3308 2531 "ВИОЛИНА" ООД Видин Видин
3309 5279 "ИРЕНА МИКОВА" ЕТ Видин Видин
3310 9444 "ГИПС" АД Видин Видин
3311 10592 Т-ТРАНСПОРТС ЕООД Видин Видин
3312 6749 "ГЕЙВ" ООД Видин Видин
3313 3521 "РИС ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3314 12250 "АЛЕКСАНДРА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3315 3343 "МЕТОДИЕВ ТРАНС ЛОГ" ЕООД Видин Видин
3316 8706 "И ЕМ - ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3317 10976 "ВИДА ЛОГИСТИК" ООД Видин Видин
3318 4505 "САВОВ-СТЕФЧО САВОВ" ЕТ Видин Видин
3319 12037 "ТРОПИК - АМ" ЕООД Видин Видин
3320 10079 "МПГ ГРУП ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3321 8633 "БУЛТРАНС" ЕООД Видин Видин
3322 11656 "ТОТИ КОМФОРТА" ЕООД Видин Видин
3323 11065 "БЕЛУТИ" ЕООД Видин Видин
3324 1669 "БАГИ-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3325 7941 "ПРЕТОН" ЕООД Видин Видин
3326 10120 "ЛЮМЕКС-52" ЕООД Видин Видин
3327 6069 "НЕНА-АУТОТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3328 8031 "ГОГО-2003-ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3329 5710 "ДРИФТ-НИКОЛАЙ КИРОВ" ЕТ Видин Видин
3330 12215 "ТАНИ-МАНИ" ООД Видин Грамада
3331 1920 "ММ-07" ЕООД Видин Кула
3332 7793 "ДРАГ-ВЕСТ-ДРАГОМИР ДЕКОВ" ЕТ Видин Кула
3333 1338 "ММ" ЕООД Видин Кула
3334 2189 "АРУША" ЕООД Видин Кула
3335 3261 "ГЕОРГОС-ГЕОРГИ ЗДРАВКОВ" ЕТ Видин Кула
3336 9914 "МАШОВ-ЙОРДАНА РУСКОВА" ЕООД Видин Ново село
3337 4924 "ЛЕС - ТРАНС" ЕООД Видин Чупрене
3338 7823 М-КАРАДЖОВИ ЕООД Враца Бяла Слатина
3339 0905 "ЕМКА-ЦВЕТАН ДОЧЕВ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3340 6331 "БАЛМЕК - ТОНЧЕВ И СИЕ" СД Враца Бяла Слатина
3341 6838 "ИЛТРАНС-2010" ЕООД Враца Бяла Слатина
3342 4299 "СЕВЕР-ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3343 3281 "АЦИ ТРАНС 70" ЕООД Враца Бяла Слатина
3344 11409 "ИВЕТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3345 5834 "НИКОЛОВ 07" ЕООД Враца Бяла Слатина
3346 1088 "КОЖУХАРСКИ" ООД Враца Бяла Слатина
3347 6700 "СТИЛ ОЙЛ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3348 0363 "ЕЛИ–ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3349 8692 "ПЕТЬО ТОДОРОВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3350 10068 "МИГРЕНФЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3351 1945 "ЛИЛИВЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3352 11947 "ТИНЧЕВ - ТЕРА ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3353 6118 "ШОП - ЕКСПРЕС - КРАСИМИР ДИМИТРОВ" ЕТ Враца Враца
3354 12064 "ЛАУРУС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3355 11037 "ФОКСИ-80-БОЙКО КРЪСТЕВ" ЕООД Враца Враца
3356 0042 "ТРАНС АРЛАНД" ООД Враца Враца
3357 4985 "ТАШЕВ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3358 0233 "АСК-БУЛ" ЕООД Враца Враца
3359 4534 "РИПО" ЕООД Враца Враца
3360 6648 ЯНИ И ТОМИ ООД Враца Враца
3361 7417 "ЗОРОВ-СВЕТЛОМИРА ЗОРОВА" ЕТ Враца Враца
3362 12290 "Д&И ТРАНС 75" ЕООД Враца Враца
3363 0018 "МИГЕЛ-С-91 МИТКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Враца
3364 1138 "КРИС ТРАНСПОРТ" ООД Враца Враца
3365 0674 "АМОР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3366 0133 "ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98" АД Враца Враца
3367 5076 ДИ ЕН СИ АУТО ООД Враца Враца
3368 3139 "БОБИ ТРАНС 2009-БП" ЕООД Враца Враца
3369 7810 "ЙОЛКОВИЦА-ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ" ЕТ Враца Враца
3370 6009 "ХРИСТО ТАНОВ ДАДЕРОВСКИ-ТАНКО" ЕТ Враца Враца
3371 1882 "ЕМО ТРАНС 2008" ЕООД Враца Враца
3372 10647 "НЕКСТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3373 3269 ДЕНИТРАНС 09 ООД Враца Враца
3374 11950 "АРИВА ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3375 3308 "ДАВИД ЮЛИАН" ЕООД Враца Враца
3376 10675 "МАРВИ БГ" ЕООД Враца Враца
3377 10396 "КАВАДА И ЙОВАНОВИЧ ТРАНСПОРТ КЪМПАНИ" ООД Враца Враца
3378 7664 АСМАИСАН ТРАНС ЕООД Враца Враца
3379 6177 "ФОРТУНА ЕЦ" ЕООД Враца Враца
3380 8280 "ПГ - 2002" ЕООД Враца Враца
3381 2231 "ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-АРВИКА" ЕТ Враца Враца
3382 7832 "ПЕМИНА-ЙОСИФОВА" ООД Враца Враца
3383 12535 "СЕПТЕМВРИ 2012" ЕООД Враца Враца
3384 3496 "АТАМА" ООД Враца Враца
3385 12352 "ДЕКОВ 63" ООД Враца Враца
3386 9849 "СПРИНТ-М" ЕООД Враца Враца
3387 8154 "КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ-ЛИПО" ЕТ Враца Враца
3388 0326 "МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3389 1354 "ЮНИ ТРАНС 08" ЕООД Враца Враца
3390 5601 "ЛАНА МЕЛ" АД Враца Враца
3391 11863 "АЛЕКС ТРАНС - 2004" ООД Враца Враца
3392 11533 "ПЕЛОВСКИ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3393 12551 "ПАМ ЕРИ" ООД Враца Враца
3394 7818 "ДИЕЛП" ЕООД Враца Враца
3395 0532 "ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ЕООД Враца Враца
3396 8549 "ЛУКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
3397 4588 "БГ ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3398 8680 "СОДЖИТРА" ЕООД Враца Враца
3399 9097 "ЕМКО-ЛМ 67" ЕООД Враца Враца
3400 2495 "АВТОХИТ" ЕООД Враца Враца
3401 9038 "СЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ООД Враца Враца
3402 5930 "ЕКОФРУТ" ООД Враца Враца
3403 11964 "САЙМАН-13" ЕООД Враца Враца
3404 2858 "СКОРПИОН-1977" ЕООД Враца Враца
3405 10064 "ДАННА - 2012" ЕООД Враца Враца
3406 6869 "ТИХОМИР ЗАХАРИЕВ" ЕТ Враца Враца
3407 10349 "ТИ ДЖИ СИ ЕКСПЕДИШЪНС" ООД Враца Враца
3408 6658 МЕТАЛ ТРАНС 2005 ЕООД Враца Враца
3409 11197 "Т И Н ТРАНС" ООД Враца Враца
3410 5295 "ХАНДЕЛСМАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3411 0857 "ФИОРИНО-ВАСКО ЦВЕТАНОВ " ЕТ Враца Враца
3412 1992 "ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3413 3031 "ВЕЙДАР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3414 7982 "АРЧЕЗЕ" ЕООД Враца Враца
3415 0563 "ИЛКОМ-ИВАНКА ИЛИЕВА" 115772158 ЕТ Враца Враца
3416 11799 "АВС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3417 8746 "МВ - 94" ЕООД Враца Враца
3418 8140 "АВТО-ФИЛИПОВИ" ЕООД Враца Враца
3419 8194 "ТЕДИМИЛ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3420 3778 "ДАНИ М 83-ДАНАИЛ ИВАНОВ" ЕТ Враца Враца
3421 11517 "ПРО БУЛ-2006" ООД Враца Враца
3422 8900 СПЕДИТРАНС ЕООД Враца Враца
3423 12530 "ЛА БАРСА" ЕООД Враца Враца
3424 7120 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕД" КООПЕРАЦИЯ Враца Враца
3425 8725 "АСИК-91 - КОСТО КОСТОВ" ЕТ Враца Враца
3426 0711 “СТАНИМИР ДИМИТРОВ–СТАНДАРТ“ ЕТ Враца Враца
3427 12434 "КО И СИ" ООД Враца Враца
3428 2091 "ВИПАМ-ВАЧЕВ" ЕООД Враца Враца
3429 9696 ЕТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ Враца Враца
3430 9966 "НАТАЛИ 88" ООД Враца Враца
3431 1389 "АЙ ЕМ ДЖИ ТРАНС ГРУП" ООД Враца Враца
3432 3838 "РТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3433 4631 "ВАСИЛ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ-ВОЛОДЯ" ЕТ Враца Враца
3434 11662 "КИКАР - РС 2" ООД Враца Враца
3435 2744 "СПЪТНИК-96" ЕООД Враца Враца
3436 8622 "ИНТЕРТЕКС" ООД Враца Враца
3437 9186 "ХОЛЦЕН ТРЕЙД" ЕООД Враца Враца
3438 2995 "РИНО-ТРАНС" ООД Враца Враца
3439 11745 "ДЖИ ТИ СПЕДИШЪН" ООД Враца Враца
3440 5111 "МАРНИКЛИ" ЕООД Враца Враца
3441 2525 ЕЛЗАР-05 - ДИМИТРИНА ВЕСЕЛИНОВА ЕТ Враца Враца
3442 1892 "ДЖИ ЕС И - ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3443 9589 "МОДНА АГЕНЦИЯ-МИРАЖ" ООД Враца Враца
3444 3033 ИВЕЛ-АГРО ЕООД Враца Козлодуй
3445 5066 "ИМЕКС 2012" ЕООД Враца Козлодуй
3446 12373 "ТИХОМИР ИВАНОВ 89" ЕООД Враца Козлодуй
3447 0977 "АНДРОВ ТРАНС" ООД Враца Козлодуй
3448 9192 "АНГЕЛ - Л ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Враца Козлодуй
3449 5543 "ТЕМПЪЛ ЕКСПРЕС" ЕООД Враца Козлодуй
3450 5542 "СТРОИТЕЛ - КРИВОДОЛ" ЕООД Враца Криводол
3451 0651 "ГАРАНТА ТРАНС" ООД Враца Мездра
3452 4447 "ВЪЛЧЕВ" ЕООД Враца Мездра
3453 3753 "ВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Мездра
3454 9141 АЙ ФРИГО ЕООД Враца Мездра
3455 12496 "МАРТИН 07" ЕООД Враца Мездра
3456 1043 "ВИОЛИТ-ХРИСИМИР ВАЧЕВ" ЕТ Враца Мездра
3457 6341 "МОНОВ 3 - ИВО МОНОВ" ЕТ Враца Мездра
3458 3958 "МИКРА ТРАНС 71" ЕООД Враца Мездра
3459 1621 "ТРАНС ЕКСПРЕС 88" ЕООД Враца Мездра
3460 11949 "БОВА.АНД.НАНЧИ" ЕООД Враца Мездра
3461 12289 "ТОТИ-ТОДОР КРУШОВЕНСКИ" ЕООД Враца Мизия
3462 6674 "АГРОПРОМСТРОЙ 777" ЕООД Враца Мизия
3463 6476 "КОСАНЯ" ЕАД Враца Мизия
3464 2244 МИЛЧО ЛАЗАРОВ - М4 ЕТ Враца Мизия
3465 10336 "ПИРОВСКИ" ООД Враца Мизия
3466 3734 ДЕНИПОЛИ ЕООД Враца Мизия
3467 8307 "БСД-КОРЕКТ" ЕООД Враца Мизия
3468 9205 "ЕКОПРОМ" ООД Враца Оряхово
3469 4663 "АГРОМЕТ-2003" ООД Враца Оряхово
3470 4025 "Ю И М - 22" ЕООД Враца Оряхово
3471 5630 "ОРИЕНТ-92-ИВКО РУНЯШКИ" ЕТ Враца Оряхово
3472 7711 ЧЕЧУ ТРАНС ООД Враца Роман
3473 8148 "ДИДА-2005-ИВАНКА ХРИСТОВА" ЕТ Враца Роман
3474 4766 "БУЛ ТИМ 74" ООД Габрово Габрово
3475 5837 "МЕТАЛИМПЕКС" ООД Габрово Габрово
3476 4602 "ЕВРОБУЛ СПЕД ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3477 6998 "ХЛЕБОЗАВОД" ООД Габрово Габрово
3478 3628 "БИПА" ЕООД Габрово Габрово
3479 2180 "ВИКТОРИЯ-В-МАРИНОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3480 6683 "АЛФА-44" ЕООД Габрово Габрово
3481 12350 "МАП - ГРУП 2014" ООД Габрово Габрово
3482 6841 "МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД Габрово Габрово
3483 9564 "ТДИ" ЕООД Габрово Габрово
3484 6312 "ТЕРАХИМ 97" АД Габрово Габрово
3485 11883 "МЕЙПЪЛС" ЕООД Габрово Габрово
3486 10453 БАЛКАН ЛОГИСТИК ООД Габрово Габрово
3487 8190 "ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ" ООД Габрово Габрово
3488 11868 "ЮМС ИНВЕСТ" ЕООД Габрово Габрово
3489 8593 "НИКИФОРОВИ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3490 11505 "ЕЙЧ ГРУП" ЕООД Габрово Габрово
3491 4701 "СТС-ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3492 1583 "СВАС" ЕООД Габрово Габрово
3493 9061 "МАК" АД Габрово Габрово
3494 0394 "ФОРТУНА АВТО" ООД Габрово Габрово
3495 10587 "ТАНГРА-Т" ЕООД Габрово Габрово
3496 10603 "РР ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3497 4718 "ВАС ТРАНС - ДТ" ЕООД Габрово Габрово
3498 6691 "ДОБРЕШКОВ" ЕООД Габрово Габрово
3499 12474 "ТЕМПУС ЛИНК" ЕООД Габрово Габрово
3500 3547 "ТАЙГЪР БУЛЛ" ЕООД Габрово Габрово
3501 0960 ТРОЙ БГ ЕООД Габрово Габрово
3502 12490 "НЕОМАТ 71" ООД Габрово Габрово
3503 11186 "ИВ-М" ЕООД Габрово Габрово
3504 3872 НЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Габрово
3505 6991 ПРОВИК ООД Габрово Габрово
3506 8491 "КАРОС - ЦВЕТАН КЪНЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3507 12334 "ДПЦ" ЕООД Габрово Габрово
3508 2835 "ВАН-ВАЛИНА ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3509 0005 "ХЕМУС-АВТОТРАНСПОРТ" АД Габрово Габрово
3510 9311 "ГЮРОВ" ЕООД Габрово Габрово
3511 7671 "ХЕЛИОН" ЕООД Габрово Габрово
3512 12168 "ПЛАСТФОРМ" ООД Габрово Габрово
3513 7287 "ТРАНС БАЛКАНИКА" ООД Габрово Габрово
3514 7301 "НИМ ТРАНС" ООД ООД Габрово Габрово
3515 11865 "ПНБ ТЕХНОЛОГИИ" ООД Габрово Габрово
3516 2550 "БУЛКАРТО" ЕООД Габрово Габрово
3517 5576 "КАЛИН - ЛАЛЧО ЛАЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3518 11861 "ЕВРО ТРАНС 13" ООД Габрово Габрово
3519 6494 "ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ГАБРОВО" ЕООД Габрово Габрово
3520 10490 КР ЛОГИСТИК ЕООД Габрово Габрово
3521 6157 "ОВОРБАГ – ПЕТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3522 11370 "ТРАВИК ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
3523 6635 "ЦЕН - ТОДОРОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3524 9698 "ДИМАС" АД Габрово Габрово
3525 0883 "ИМПЕРИАЛ-ИВАЙЛО ПЕНЧЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3526 10240 "МП - ГАБРОВО ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3527 6406 "БРАМА" ООД Габрово Габрово
3528 6345 "ПРЕСМЕТАЛ" ООД Габрово Габрово
3529 12351 "СЛК ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3530 11076 "КРИСТИНА" ЕООД Габрово Габрово
3531 6608 "ИНТЕРТРАНС КА" ООД Габрово Габрово
3532 11881 "КЕРСТЕНС ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК БГ" ЕООД Габрово Габрово
3533 7621 "ИЛВА-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Габрово Габрово
3534 4038 "ЕВРОТРАНС-07" ЕООД Габрово Габрово
3535 8975 "ЛИНГ-АУТО" ООД Габрово Габрово
3536 12142 "ИДНА 39" ЕООД Габрово Габрово
3537 5879 "МПВ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3538 3731 "МБ КОМЕРС" ЕООД Габрово Габрово
3539 2976 "АВАНС" ООД Габрово Габрово
3540 1715 "АЛВЕС" ООД Габрово Габрово
3541 9219 "РАДАНОВ-98-НИКОЛАЙ РАДАНОВ" ЕТ Габрово Габрово
3542 0015 "ФОРТИ 2006" ООД Габрово Габрово
3543 1514 "ФОРМУЛА-Ф" ЕООД Габрово Габрово
3544 4422 "ТРАНС РОЯЛ" ЕООД Габрово Габрово
3545 1617 "ФМА 2013" ЕООД Габрово Дряново
3546 6709 "ПЛАНТИ-1-ПАВЕЛ ДИМИТРОВ" ЕТ Габрово Дряново
3547 2148 "ЮГ-ЮЛИЯН АНТОНОВ" ЕТ Габрово Дряново
3548 10370 "ФМА 2012" ЕООД Габрово Дряново
3549 4977 "ЕСИ-04" ЕООД Габрово Севлиево
3550 0807 "ПАНАЦЕЯ" ООД Габрово Севлиево
3551 0378 "ШПИЙС ТРАНС" Е00Д Габрово Севлиево
3552 7249 "БАГАТОР И СИНОВЕ" ЕООД Габрово Севлиево
3553 11749 "ЯДКИ ДЕТЕЛИНА" ЕООД Габрово Севлиево
3554 11225 "ЕМРЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3555 8109 "КАРГО СЕРВИЗ" ООД Габрово Севлиево
3556 2071 КОМОРОС ТРАНСПОРТ ООД Габрово Севлиево
3557 0839 "ПАПА ТРАНСКОМЕРС" ООД Габрово Севлиево
3558 3499 "БАЛДЖИЕВИ-91" ООД Габрово Севлиево
3559 4674 "БЕНИСА" ООД Габрово Севлиево
3560 4854 "МАР ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3561 5997 "СТОЯНОВ 93" ЕООД Габрово Севлиево
3562 3846 "ХРИСТИНА-97-ДИМИТЪР МАРЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3563 6317 "ТОЛИ-93-АНАТОЛИ ХРИСТОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3564 0665 "ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
3565 7686 "КУДРЕТ-АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3566 6171 "ЧАКАЛА-СТОИМЕН СТОЯНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3567 2887 "КЕТИ-КОМЕРС-РУМЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3568 10729 "ПРОГРЕСО ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3569 7001 "УЗУНОВ - 2010" ЕООД Габрово Севлиево
3570 8312 "ИМЕКСИМ" ООД Габрово Севлиево
3571 8008 "ПАПАЗОВИ" ООД Габрово Севлиево
3572 11351 "ПАРМА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3573 3207 "АНДИМИ ГРУП" ООД Габрово Севлиево
3574 4047 ММ-74 ЕООД Габрово Севлиево
3575 11375 "ГЮРАЛ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3576 11796 "ГЪЛЪБОВИ АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3577 6405 "ПАРАЛЕЛ" ЕООД Габрово Севлиево
3578 4258 "ДРАГО" ЕООД Габрово Севлиево
3579 4940 "ХЕЛИОС" АД Габрово Севлиево
3580 7756 "ДЖИ БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3581 3896 "РУМЯНА" ЕООД Габрово Севлиево
3582 5474 "КОЧ-ХАСАН КОЧУМОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3583 6562 "ДГ ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3584 10689 "ТРАНС ИНВЕСТ БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3585 7814 "ЕС ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3586 2732 "ИННА" ЕООД Габрово Севлиево
3587 12633 "ПИКНИК ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3588 11585 "ИВЕРА 8" ЕООД Габрово Севлиево
3589 11838 "ВИКИ ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3590 9240 "САФАРИ 2007" ЕООД Габрово Севлиево
3591 6982 "ШОПОВ-ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3592 7031 "ШАКЕР" ООД Габрово Севлиево
3593 6772 "ТОНИ" ЕООД Габрово Севлиево
3594 6074 "АРГО - М - МИТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3595 2527 "САМОСВАЛНИ ПРЕВОЗИ-ВБ" ЕООД Габрово Севлиево
3596 4914 "ЛУКАНОВ-ЕЛЕНА ЛУКАНОВА" ЕТ Габрово Севлиево
3597 11846 "БЕТЪНИ - КЕВИН" ЕООД Габрово Севлиево
3598 11860 "ПЕРИ ФРЕКС" ООД Габрово Севлиево
3599 9818 "ЧАКАЛА" ЕООД Габрово Севлиево
3600 7611 "СИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3601 9023 "ЕВРОТРАНС БАУЕР" ЕООД Габрово Севлиево
3602 7837 "ТГТ 42" ООД Габрово Севлиево
3603 6958 "АНДОНИС ТРАНС КИАТО" ЕООД Габрово Севлиево
3604 7898 НЮЛ - ТРАНС ЕООД Габрово Севлиево
3605 11948 "ИВОТРАНСПРЕС" ЕООД Габрово Севлиево
3606 0639 "ТРАНС КАСТЕЛ" ЕООД Габрово Севлиево
3607 2705 "РАЙНОВ - РАЙЧО РАЙНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3608 6875 "ФОРИНАР" ООД Габрово Севлиево
3609 11963 "ВЕЛОГИСТИКС" ООД Габрово Севлиево
3610 11975 "ВАЛЕНТИНА 87" ЕООД Габрово Севлиево
3611 4651 ДЖОН КОРНЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Севлиево
3612 5392 ЛЪКИ ТРАНС 66 ЕООД Габрово Севлиево
3613 7916 "НИКОН-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3614 8179 "ВЕРИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3615 7652 "ЕДЕЛВАЙС-НЕШКО ПЕТРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3616 2951 "ЙОЗО-ХЮСЕИН АТИБОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3617 12209 "КАРАТЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3618 10057 "ИВАНОВИ ТРАНС - 2011" ООД Габрово Севлиево
3619 0761 "БАЛКАНСКО ЕХО" ЕООД Габрово Севлиево
3620 12195 "МЛЕКА ГРУП" ЕООД Габрово Севлиево
3621 1742 "НЕШЕВТРАНС-99" ЕООД Габрово Севлиево
3622 10614 "ВИКТОРИЯ-ТРАНС-Т" ЕООД Габрово Севлиево
3623 6900 "ТРИФО 1" ООД Габрово Севлиево
3624 2035 "НИКИПЛАСТ-М" ООД Габрово Севлиево
3625 4862 "КИНГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Габрово Севлиево
3626 10409 "МГ-74" ЕООД Габрово Севлиево
3627 5973 "АГРОИМПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3628 4129 "ПОЛЕТ - ИСМЕТ ХОДЖЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3629 3458 "М ЕНД Д ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3630 9667 "ИВАН ПЕТКОВ" ЕТ Габрово Трявна
3631 11194 "АЙРУМ- ЛЕС" ЕООД Габрово Трявна
3632 12495 "КАЛИНА 2013" ЕООД Габрово Трявна
3633 6209 "БАРБОРИНО-ЦАНКА ИВАНОВА-ДРАГОМИР ДИМОВ" ЕТ Габрово Трявна
3634 1434 "МАЛЧЕВ-МИТЕВ И С-ИЕ" СД Габрово Трявна
3635 2736 "БАЛКАН ТРАНС- ЕЛИ" ЕООД Габрово Трявна
3636 2019 "СТИЛ-МС" ООД Габрово Трявна
3637 4712 "ИНТЕРТРАФИК" ЕООД Габрово Трявна
3638 9242 "М-1-МАНЕВ, КОЛЕВА" СД Габрово Трявна
3639 11695 "ЗЛАТЕВИ" ООД Габрово Трявна
3640 8145 "БИГ ВАСИЛЕВ-2011" ЕООД Габрово Трявна
3641 6357 "ДОДЖИ КОМЕРС-ИГ" ЕООД Добрич Балчик
3642 2549 "ДАР-ДАРИНКА ВЕЛИКОВА" ЕТ Добрич Балчик
3643 5892 "КОЛОРИТ 90" ЕООД Добрич Балчик
3644 0291 "АВТОТРАНС ПЕТКОВ" ЕООД Добрич Балчик
3645 4557 "МММ-ТРАНС-МЛАДЕН ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Балчик
3646 8445 "ПЛАМИИ - 99" ЕООД Добрич Балчик
3647 3999 "ВАСИЛ ГРИГОРОВ" ЕТ Добрич Балчик
3648 1795 "ДОБРЕВ-62" ЕООД Добрич Балчик
3649 4752 "ДЖИТИ ТРАНС-69" ЕООД Добрич Балчик
3650 5270 "ЕВРОСТРОЙ-БАЛЧИК" ЕООД Добрич Балчик
3651 9855 "ГЕОРГИЕВ-ТРАНС-65" ЕООД Добрич Балчик
3652 2548 "АВТОТРАНС-70" ЕООД Добрич Балчик
3653 0190 "ТЕРРАКОП" ЕООД Добрич Балчик
3654 4694 "ТРАНСИНИЯ" ЕООД Добрич Балчик
3655 5380 "ТРАЯНА-96" ЕООД Добрич Балчик
3656 11671 "ЛИС-2008" ЕООД Добрич Балчик
3657 5863 "ЯНА-99" ЕООД Добрич Балчик
3658 9122 "КАЛЯ" ЕООД Добрич Балчик
3659 2697 "БИТ 2009" ООД Добрич Балчик
3660 8453 "СЪН ФУУДС" ЕООД Добрич Балчик
3661 7251 "ВЕГА-С7" ЕООД Добрич Балчик
3662 1361 "АЛБЕНА-АВТОТРАНС" АД Добрич Балчик
3663 0695 "СС-СТАН 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
3664 3661 "ГЛОРИЯ-ОЙЛ" ООД Добрич Генерал Тошево
3665 4442 "БАРТЕР ГРУП БГ" ООД Добрич Генерал Тошево
3666 7297 "БОЯНА-ДИЛЯНА-БОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3667 7433 "СТРОЙ ИНВЕСТ 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
3668 4443 "КРЪСТЮ ДЯКОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3669 9722 "КАЛИНА 95-МАРИН ТОДОРОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3670 4779 "МИШЕЛ-ИМПЕКС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3671 1280 "ЕКСПРЕС МАРАТОН-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3672 2026 "КЕРАМИК-ГТ" АД Добрич Генерал Тошево
3673 8432 "МАНТРАНС 82" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3674 11926 "ХЕРДА ТЛС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3675 6375 "ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ - ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3676 11005 "АРДАР СТИЛЕ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3677 2369 "ХЕРМЕС 91- СВ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3678 9865 "ГАЙДА" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3679 4925 "ТЕДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3680 10797 "ВИТАЛИНА ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3681 8100 "ТРАНС СПЕЕД-10" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3682 0824 "АРИС-ТРАНС" ООД Добрич Генерал Тошево
3683 10867 "КАНЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3684 5752 "ГЕОТЕРМ" АД Добрич Генерал Тошево
3685 9085 "УЛТРАКАР ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич
3686 12549 "НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО" ЕООД Добрич Добрич
3687 11433 "АДМИРАЛ ГРУП - 3" ЕООД Добрич Добрич
3688 11218 "ДЕЯН ГЕРОВ" ЕООД Добрич Добрич
3689 12332 "ТРАНСФИЛД" ЕООД Добрич Добрич
3690 2042 "ИНФИНИТИ" ЕООД Добрич Добрич
3691 6495 "НИ - КО ТРАНС 63" ЕООД Добрич Добрич
3692 6766 "РАМИНА-РАДИ МИНКОВ РАДЕВ" ЕТ Добрич Добрич
3693 8139 "КЛАС ОЛИО" ООД Добрич Добрич
3694 3928 "КОРРЕ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3695 5610 "ВИХРЕН" ООД Добрич Добрич-град
3696 5666 "КДК-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3697 6647 "ЕРМЕВА - КРАСИМИР ФРАНГОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3698 10361 "ДЕСИ ТРАНС БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
3699 6730 "А И Т ТРЕЙДИНГ" ООД Добрич Добрич-град
3700 12105 "ТОРЕС КАР" ЕООД Добрич Добрич-град
3701 5896 "ЖЕКАР" ЕООД Добрич Добрич-град
3702 12314 "ВЕЛКОВ АГРО" ЕООД Добрич Добрич-град
3703 8498 "СТРОЙМАРКЕТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3704 12141 "СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3705 11041 "АЍ ВИ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3706 6827 "РАДИ 31" ЕООД Добрич Добрич-град
3707 6752 "ЖЕЛЕВ АГРОКОРП" ЕООД Добрич Добрич-град
3708 8390 ГЛАСКОМ ЕООД Добрич Добрич-град
3709 4743 "СВЕТИ НИКОЛА" ООД Добрич Добрич-град
3710 4519 "ЛЕВАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
3711 8400 "БИСЕР ЖЕЛЕВ–БИСЕР 92" ЕТ Добрич Добрич-град
3712 2362 "СНЕЖИ 65" ЕООД Добрич Добрич-град
3713 10795 "РАДЕКС ТРЕЙД" ЕООД Добрич Добрич-град
3714 3941 "ВИКИ 90" ЕООД Добрич Добрич-град
3715 12489 "К ЕНД ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
3716 3361 "ЕС ЕЙ ДЖИ ТРАНС 2010" ЕООД Добрич Добрич-град
3717 1884 "ГУСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
3718 6644 "ЕВРОПА 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
3719 9083 "ИВ ДЕС ТРАНС - 70" ЕООД Добрич Добрич-град
3720 12486 "ДИ ЕН Ю ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
3721 6939 "ИСАКОВ 64" ЕООД Добрич Добрич-град
3722 12541 "ЕФ ЕЙ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
3723 6093 "М С ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3724 11251 "ДЕ-ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
3725 3067 "АГЕ 2008" АД Добрич Добрич-град
3726 4767 "ЕМ-ВИ ИНВЕСТ М" ЕООД Добрич Добрич-град
3727 1167 "ШАНА-ХРИСТО ГОЧЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3728 8958 "ДИВНИЯ - М" ЕООД Добрич Добрич-град
3729 5782 "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД Добрич Добрич-град
3730 12403 "БИ ДЖИ ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич-град
3731 4295 "МЕРИДИАН 67" ЕООД Добрич Добрич-град
3732 12487 "ЕМ ДЖЕЙ ЕЛ ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
3733 10907 "ФЕРДИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3734 12338 "ТЕРА ИД 2011" ЕООД Добрич Добрич-град
3735 1545 "ИЗИДА" ООД Добрич Добрич-град
3736 10910 РОС ЕКСПОРТ ЕООД Добрич Добрич-град
3737 4539 "МИЗ ТРАНСПОРТ-МАРИЯН ДРАГАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3738 4400 ВЕНИ-68 ЕООД Добрич Добрич-град
3739 4437 "РИКС-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3740 4196 "ЕВРО-КОНТАКТ" ООД Добрич Добрич-град
3741 2243 "АЛЕКС-К 2008" ЕООД Добрич Добрич-град
3742 1850 "СИМ-ТРАНС " ООД Добрич Добрич-град
3743 9382 "ДИМИТРИ" ЕООД Добрич Добрич-град
3744 4737 "ДАНИЕЛСЪН-ДАНИЕЛ ГЕНЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3745 5826 "ПАТО" ЕООД Добрич Добрич-град
3746 11205 "ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Добрич-град
3747 11262 "ЕМ СИ КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
3748 10260 "СИГМАТРАНС 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
3749 6409 "СВАРОГ" ЕООД Добрич Добрич-град
3750 6269 "ДОБРУДЖАНСКА ГОРА" АД Добрич Добрич-град
3751 4377 "ПЕГИД-ПЕТКО ДИМИТРОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3752 11788 "ТРЕЙД-ЕМ ГРУП" ООД Добрич Добрич-град
3753 2048 "ФАКТОР-П" ЕООД Добрич Добрич-град
3754 9912 "ТАФЧИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3755 3502 "ДИЛЯНКА 61" ООД Добрич Добрич-град
3756 5336 "ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА" ЕООД Добрич Добрич-град
3757 5120 "БИМСТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3758 1230 "ЕВРОТРАНС ПЛЮС" ЕООД Добрич Добрич-град
3759 3414 "АММ" ООД Добрич Добрич-град
3760 7245 "ПЛАМ-РОСЕН СТЕФАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3761 4113 "СТРЕЛЕЦ-З.ИВАНОВ" ООД Добрич Добрич-град
3762 7211 "АГРОНОМ І ХОЛДИНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
3763 9269 "КРИСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
3764 10528 ТРАНСНАВАРА ЕООД Добрич Добрич-град
3765 4170 ЕВРО КАРГО ЕООД Добрич Добрич-град
3766 10273 "ФИРМА" ООД Добрич Добрич-град
3767 10747 "ДЖИ И ЕЙЧ ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
3768 3770 "ДИМОВ И БРАТ" ООД Добрич Добрич-град
3769 6138 "СВЕТЛИНА-ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3770 7209 "ТЕДИ ТРАНС 75" ЕООД Добрич Добрич-град
3771 6715 "ШРИЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3772 3968 "ДИДИТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3773 0798 "ДЕТЕЛИНА-МИ-91-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3774 7190 "ЖЕТОМ" ООД Добрич Добрич-град
3775 10390 "КОРЕКТ ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
3776 1933 "КОРН" ЕООД Добрич Добрич-град
3777 10484 "НИКЕЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3778 9139 "СКОРПИОН ТРАНС 83" ЕООД Добрич Добрич-град
3779 8366 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН СТОЯНОВ-МИЛЕНА ПРОДАНОВА" ЕТ Добрич Добрич-град
3780 5882 "САВИМЕКС" ЕООД Добрич Добрич-град
3781 9390 "ВАЛМАР-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3782 7470 "ТЕРА-2011" ЕООД Добрич Добрич-град
3783 0455 "ИНДЖИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3784 3459 "МАК-ДАР" ЕООД Добрич Добрич-град
3785 10221 "КАПРАЛОВ 74" ЕООД Добрич Добрич-град
3786 9540 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3787 11326 "БОРИКА 57" ЕООД Добрич Добрич-град
3788 5514 "ТРАНСАГРО 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
3789 3675 "ТРАНС АГРО 69" ЕООД Добрич Добрич-град
3790 0356 "РУДИ-2007" ООД Добрич Добрич-град
3791 6276 "ВИКИ ДРУМ" ООД Добрич Добрич-град
3792 6361 "М.С.ТРАНС-2010" ЕООД Добрич Добрич-град
3793 2989 "ИН-ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3794 9451 "МЗ МЕТАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
3795 2085 "САВЧО АВДЖИЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3796 2166 "НИКИ 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
3797 4121 "В И И ГРУП" ООД Добрич Добрич-град
3798 6278 "ИВ-ЕЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
3799 10092 "АПОЛОН - 93" ЕООД Добрич Добрич-град
3800 4399 "МАКСИ-М-МАКСИМ БОЖИЛОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3801 11829 "ДАН КОС" ЕООД Добрич Добрич-град
3802 5484 "МТТ" ООД Добрич Добрич-град
3803 0799 "ДИМЕНС ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3804 6722 "ЖЕКОВ-ПЕТЪР ЖЕКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3805 6230 ДИНО ГРУП 74 ЕООД Добрич Добрич-град
3806 11388 "САША-85" ООД Добрич Добрич-град
3807 6513 "ДОБРИЧ-СТРОЙ" ООД Добрич Добрич-град
3808 7579 "ГОСПОДИНОВИ КОМЕРС" ООД Добрич Добрич-град
3809 6510 "КЕНИКОР" ЕООД Добрич Добрич-град
3810 11724 "АГРО ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
3811 2394 "БАЛКАНТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3812 2399 "АЛЕКСТРАНС 96" ЕООД Добрич Добрич-град
3813 0367 "ЗАВН-ДОБРИЧ" АД Добрич Добрич-град
3814 12513 "АДМИРАЛ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3815 6677 АГРОХИМИКАЛИ ООД Добрич Добрич-град
3816 5402 "НОРТ КЛУБ 385" ЕООД Добрич Добрич-град
3817 3102 "ЕМ ЕН ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
3818 5506 "ЕМОНА 02" ООД Добрич Добрич-град
3819 10097 "ЕКОТРАНСГАЗ" ООД ООД Добрич Добрич-град
3820 12266 "ТП ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
3821 0770 "КАРИМА" ЕООД Добрич Добрич-град
3822 2609 "КОНДОР -ДГ" ООД Добрич Добрич-град
3823 3379 "СОЛО ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3824 0034 "БГ-ТРАНС" АД Добрич Добрич-град
3825 6866 "РУСЛАН 66" ЕООД Добрич Добрич-град
3826 5889 "ТЕДИВА" ООД Добрич Добрич-град
3827 6707 "ГЛАВАНЦИ" ООД Добрич Добрич-град
3828 10374 "ТПГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3829 4510 "СИНХРОН-ТРАНС-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3830 3298 "КОМФОРТ 67" ЕООД Добрич Добрич-град
3831 5149 "МАРТИНЕЛО" ЕООД Добрич Добрич-град
3832 3312 "ИМПЕРИАЛ" ООД Добрич Добрич-град
3833 10103 "АГРО ОЙЛ КОНСУЛТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3834 10426 "ВИА ТРАНС 2012" ЕООД Добрич Добрич-град
3835 1301 ВАНИ 2012 ЕООД Добрич Добрич-град
3836 8177 "ДЖЕФФ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3837 9795 "НП ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3838 6314 "ЕСЕ" ООД Добрич Добрич-град
3839 5620 "КРИСИ ТРАНС 07" ООД Добрич Добрич-град
3840 0901 "КОКО - ТРАНС 62" ЕООД Добрич Добрич-град
3841 0724 "ЗИТА" ООД Добрич Добрич-град
3842 5835 "ВД КАРГО" ООД Добрич Добрич-град
3843 10985 "БООМЕРАНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
3844 2061 "КОДИАК" ООД Добрич Добрич-град
3845 10631 "ДИЯН ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3846 8537 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3847 10660 "ДИМ 13" ЕООД Добрич Добрич-град
3848 7906 "АР - ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
3849 12537 "ТОПТРАНЗ ЮРЪПИЪН" ЕООД Добрич Добрич-град
3850 4440 "МИТАКА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Каварна
3851 6413 "АНДРЕЕВ СТРОЙ" ООД Добрич Каварна
3852 7752 "ГАБИ" ЕООД Добрич Каварна
3853 5486 "ВИВА-МД" ЕООД Добрич Каварна
3854 0940 "БИЛАНС-И-ИВАНОВИ" СД Добрич Каварна
3855 11624 "АГРОБИОВИТ" ЕООД Добрич Каварна
3856 4944 "ДИНА-ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
3857 3692 "ПИРАНЯ-ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
3858 9943 "ГАМА ТРАНС 63" ЕООД Добрич Каварна
3859 5291 "ДИ ЕНД ДЖИ БИЛДИНГ" ЕООД Добрич Каварна
3860 0518 "ТОХИ ТРАНС" ООД Добрич Каварна
3861 7223 "АГРОСПЕКТЪР" ООД Добрич Каварна
3862 7238 "ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74" ЕООД Добрич Каварна
3863 4965 "РОНИ - Р.ТИНКОВ" ЕООД Добрич Каварна
3864 1149 "МЕГА ТРАНС - 77" ЕООД Добрич Каварна
3865 2961 "АГРАТРАНС" ООД Добрич Каварна
3866 5454 "ВАЛ-ДИМ-2006" ЕООД Добрич Каварна
3867 10339 "КЛАС-94" ООД Добрич Крушари
3868 4659 "НЕМО ТРАНС" ООД Добрич Тервел
3869 5862 "ЗК БЕЗМЕР" КООПЕРАЦИЯ Добрич Тервел
3870 3759 "ПЛАСТХИМ-Т" АД Добрич Тервел
3871 6773 "ВИВА-2000" ООД Добрич Тервел
3872 2108 "ЛИДЕР-99" ЕООД Добрич Тервел
3873 0702 "КАТ ТРАНС" ООД Добрич Тервел
3874 6498 "ТРИАДА" ООД Добрич Тервел
3875 8567 ПГ-НИКОЛОВИ-2012 ЕООД Добрич Шабла
3876 8060 ТИФАНИ 2012 ЕООД Добрич Шабла
3877 11968 "АИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Шабла
3878 7738 "СЕЛИН 09" ЕООД Добрич Шабла
3879 7615 "ТИФАНИ 2009" ЕООД Добрич Шабла
3880 8023 "КИТКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Кърджали Ардино
3881 5459 "ЕМИТРАНС - ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА" ЕТ Кърджали Ардино
3882 7260 "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР" ЕТ Кърджали Кирково
3883 11123 "ХАДЖО - МИРЧО ДИМИТРОВ" ЕТ Кърджали Кирково
3884 7959 "АУТОТРАНС-ДОНКА НЕДКОВА" ЕТ Кърджали Кирково
3885 0119 "ВЕЙКАТА-2000" ЕООД Кърджали Кирково
3886 7044 "КРАФТ-ВЛАДИМИР СТАМОВ" ЕТ Кърджали Кирково
3887 3472 "ЛИНА 07-ВЛАДИМИР ИВАНОВ" ЕТ Кърджали Кирково
3888 6232 "БОРИ" ЕООД Кърджали Кирково
3889 1317 "КУРТ-АХМЕД КАРАМОЛЛА" ЕТ Кърджали Кирково
3890 3451 "ЛЕСКОМПАКТ" ООД Кърджали Крумовград
3891 6955 "НАТАЛИЯ - 2005" ЕООД Кърджали Крумовград
3892 2719 "МОЛЛОВИ 2005" ООД Кърджали Крумовград
3893 2929 "ЕВРЕДИКА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Кърджали Крумовград
3894 7307 "ОГНЯНОВ" ЕООД Кърджали Крумовград
3895 12439 "ЕРКОТРАНС - 81" ЕООД Кърджали Кърджали
3896 8171 "АСГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ И ТРЕЙЛЪРС" ЕООД Кърджали Кърджали
3897 4473 "АТЕС-КИРИЛ ДЯКОВ" ЕТ Кърджали Кърджали
3898 5743 "ФЕНИКС - Т" ЕООД Кърджали Кърджали
3899 9650 "ВАЗ" ООД Кърджали Кърджали
3900 6552 "ТЕКСТИЛ ГРУП" ЕООД Кърджали Кърджали
3901 6720 "АДЖА ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
3902 3908 "ВЕТРАНС 07" ООД Кърджали Кърджали
3903 8887 "БСК - 66" ЕООД Кърджали Кърджали
3904 7391 "БАЛКАН-М" ЕООД Кърджали Кърджали
3905 0017 "ЕКИП-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кърджали Кърджали
3906 9998 "ИБЕРИА" ООД Кърджали Кърджали
3907 3426 "ШАХАН Б" ООД Кърджали Кърджали
3908 2769 "ЕЛБА-ИВАН ПАСКАЛЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
3909 11376 "СЕВИМТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
3910 10937 БУЛИМПЕКС 07 ООД Кърджали Кърджали
3911 4904 "ТОДОР НИКОЛОВ" ЕООД Кърджали Кърджали
3912 4278 "ДИМИНИКС" ЕООД Кърджали Кърджали
3913 9614 "АВТОТРАНС-06" ЕООД Кърджали Кърджали
3914 10637 "АГОРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Кърджали Кърджали
3915 4315 "САВАРОНА" ЕООД Кърджали Кърджали
3916 5002 "ИЛТО-ВИХРЕН-ЯНЕВ И КИРЕВ" СД Кърджали Кърджали
3917 8568 "БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА" ЕТ Кърджали Кърджали
3918 9324 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
3919 7589 "ДУЙГУ ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
3920 8838 "БАЛТИМЕКС" ООД Кърджали Кърджали
3921 12027 "ОНЕР ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
3922 5843 ДАКИДА И Р ООД Кърджали Кърджали
3923 6175 "ВАВИТА 09" ЕООД Кърджали Кърджали
3924 9204 "ТРАНСФАРМ-2004" ООД Кърджали Кърджали
3925 8981 "БИСИДИ" ЕООД Кърджали Кърджали
3926 9887 "МАТ 03" ООД Кърджали Кърджали
3927 4024 "МЕАЦА" ЕООД Кърджали Кърджали
3928 4530 "ВАСМАР" ООД Кърджали Кърджали
3929 11321 ЕТ "БИРОСЕВ-ТРАНС-ФИКРИ СЕИД" Кърджали Кърджали
3930 5051 "ФРАНКО" ООД Кърджали Кърджали
3931 7708 "БУЛЕВАРД-СЕРАФИМ ГАНЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
3932 4504 "ПОПАНАСТАСОВ" ООД Кърджали Кърджали
3933 9352 "ВВ И КО-ПЛАСТ" ЕООД Кърджали Кърджали
3934 10671 "ЯЙЦЕПРОМ" АД Кърджали Кърджали
3935 4175 "СЕРТАЙ ТУРИЗЪМ" ООД Кърджали Кърджали
3936 4657 "ИВД" ООД Кърджали Кърджали
3937 2643 ЕТ "ИНТЕЛА-СТЕФАН ЧАНЕВ" Кърджали Кърджали
3938 6992 "ЕКОСТРОЙ" ООД Кърджали Кърджали
3939 3863 "РАЛИ" ООД Кърджали Кърджали
3940 5667 "НЕК ГРУП" ООД Кърджали Момчилград
3941 0958 "СТРОЙ АРТ 06" ЕООД Кърджали Момчилград
3942 4057 НАР ООД Кърджали Момчилград
3943 11423 ЕТ "НИКИ -ТРАНС - 91 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ" Кърджали Момчилград
3944 11976 "РП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кърджали Момчилград
3945 12322 "АТОНТРАНС-777" ЕООД Кърджали Черноочене
3946 3799 "ЛИВВ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3947 0333 "БИК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3948 9597 "РАДКО 88" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3949 3849 "ДЕНИС-07" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3950 3593 "ИВЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3951 5095 "ТРАНС КОНДОР" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3952 4087 "ЕМ ЕНД ЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3953 6233 "БОРИС АНТОВ" ЕТ Кюстендил Бобов дол
3954 4991 "ДАНИ-М" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3955 10724 "ЛОБО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3956 6922 "ВАЛЕНТИНО-Е.С." ЕООД Кюстендил Бобов дол
3957 11052 "СТАР НА ВИКТОРИЯ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
3958 11184 "ХРИСТИ - БАЛ" ЕООД Кюстендил Бобошево
3959 6227 "БОРИСЛАВ НИКОЛОВ-СТРЕЛА" ЕТ Кюстендил Дупница
3960 9176 "УЕСТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
3961 1039 "ЕВРО КАРГО-2007" ООД Кюстендил Дупница
3962 5343 "СЛАВИ" ООД Кюстендил Дупница
3963 0816 "ДАСКАЛОВ КОМЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
3964 4582 "ЕЛВА КАР" ЕООД Кюстендил Дупница
3965 1951 "КОНСТАНТИН МАНОИЛОВ-ОБНОВА ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
3966 0569 "НИВЕН АУТО" ООД Кюстендил Дупница
3967 4260 "ПЛАМ ПЛЮС" ЕООД Кюстендил Дупница
3968 10052 “К И Г ЛОГИСТИКА“ ООД Кюстендил Дупница
3969 3489 "КАПСУЛАС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
3970 6741 "КОБ - 08" ЕООД Кюстендил Дупница
3971 0342 ""МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД Кюстендил Дупница
3972 5590 "МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС - ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
3973 4413 "КРИСТИ 1" ЕООД Кюстендил Дупница
3974 8603 "ЕУРОСПРИНТ" ООД Кюстендил Дупница
3975 5261 "НИКОЛАЙ ВИКЕНТИЕВ" ЕООД Кюстендил Дупница
3976 8051 "ГЕОРГИ ТЕГАРКОВ-ТЕГАРЕТО" ЕТ Кюстендил Дупница
3977 0759 "Е.В." ЕООД Кюстендил Дупница
3978 8727 ЙОВАПЛАСТ ЕООД Кюстендил Дупница
3979 3154 ВЕНАУТО ЕООД Кюстендил Дупница
3980 12034 "ИЛТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Дупница
3981 2144 "СОКОЛОВ 2007" ЕООД Кюстендил Дупница
3982 5741 “БРАЙТ“ ЕООД Кюстендил Дупница
3983 4190 БУЛСПЕД ООД Кюстендил Дупница
3984 8721 "ПЛАМЕН ИСКРЕНОВ-КЕМА-ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
3985 12221 "ЕВРОПЕЙСКИ АВТО ТРАНСПОРТ - ЕАТ" ЕООД Кюстендил Дупница
3986 8181 СЕВТ ООД Кюстендил Дупница
3987 8845 "ИНА" ЕООД Кюстендил Дупница
3988 6143 "ИВО-БОС" ЕООД Кюстендил Дупница
3989 12410 "МАКСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
3990 4731 "ЗОМА 1" ООД Кюстендил Дупница
3991 0949 "ЕВГЕНИ ИСКРЕНОВ" ЕТ Кюстендил Дупница
3992 4017 ЕДИ ТРАНС 2003 ЕООД Кюстендил Дупница
3993 7757 "ДЕЙВИД - 2010" ЕООД Кюстендил Дупница
3994 0088 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
3995 7165 "ПЕРЛА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
3996 3133 "СИ-ЕМ" ЕООД Кюстендил Дупница
3997 11825 "РД-СТРОЙ 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
3998 3811 "НИКОЛАЙ ТЕРЕЗОВ-ТАКСИ" ЕТ Кюстендил Дупница
3999 1109 "ГАБИКА" ЕООД Кюстендил Дупница
4000 6272 КРАШЕВСКИ АУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4001 5035 "ВИКТОРИЯ -ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4002 7396 "МАРКРИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4003 0301 "МАКСИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4004 12497 "РЛ КОНСТРУКЦИЯ" ООД Кюстендил Дупница
4005 6025 КАЛИ- ДАШ EООД Кюстендил Дупница
4006 9027 "СПАРТ" ООД Кюстендил Дупница
4007 5242 "АЛЕКСАНДЪР ТЕРЕЗОВ-БОБИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4008 0590 "ДИНКОВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4009 8872 "РУДОЛФ АНДЕРСЕН ГРУП" ЕООД Кюстендил Дупница
4010 11281 "РТД ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4011 6960 ЕТ "ВЯРА МАЗНИКОВА" Кюстендил Дупница
4012 4525 "ЕВРОТРАНС-ПЕТЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4013 5878 "О.П. ЕЛОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4014 5838 "ФЕНИКС-ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4015 3592 "ДИМОНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4016 7072 "СТАНКО МИЛУШЕВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4017 2633 "ИНТЕРТРАНС С.В" ЕООД Кюстендил Дупница
4018 6224 "КАЙЗЕР АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4019 1089 "ИВАН ГРЪНЧАРОВ-ЕСПРЕСО" ЕТ Кюстендил Дупница
4020 0667 "ЕВРО-ДИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4021 10016 “КАРИ-ДАШ СВ “ ЕООД Кюстендил Дупница
4022 5807 "БОРИС АНДРЕЕВ-ВЕСПИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4023 5766 "ТОДОР СТАМБОЛИЙСКИ-ДИНАМИКА" ЕТ Кюстендил Дупница
4024 8068 "ЕС-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4025 0715 "РАДГО" ЕООД Кюстендил Дупница
4026 7009 "КАЛОЯН БОНЕВ-КАЛИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4027 2892 "А И Е -ФАЙЕР" ЕООД Кюстендил Дупница
4028 6885 "МЕВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4029 3696 "БРАДЪРС" ООД Кюстендил Дупница
4030 1150 "КАРИНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4031 10649 "МЕГАТРАНС 2009" ЕООД Кюстендил Дупница
4032 2993 "В. АСПРОПОТАМИТИС - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4033 7716 "НАСКАР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4034 0189 "НИКА-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4035 1670 "ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4036 12267 "СТЕФАН ПОПОВ - ФОРТУНА" ЕТ Кюстендил Дупница
4037 4518 "АРТЕМИС-ТРАНС-2" ООД Кюстендил Дупница
4038 7718 "САШОСТРОЙ 2004" ЕООД Кюстендил Дупница
4039 5761 "ВАНКО - ВАНЦ" ЕООД Кюстендил Дупница
4040 0095 АВТОТЕХНИКА ООД Кюстендил Дупница
4041 7825 "ДОБЕЛ 2008" ООД Кюстендил Дупница
4042 2625 "ТАНГРА" ЕООД Кюстендил Дупница
4043 4123 "НОТИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4044 3878 "ДЕЛЛКО СБ" ООД Кюстендил Кюстендил
4045 11693 "ВЕНЕЦИА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4046 12406 "Г ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4047 11719 "ПЦ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4048 4812 "ГЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4049 10550 ЮПЕКО - Ю ЕООД Кюстендил Кюстендил
4050 11635 "КОЛЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4051 10231 "ВЕЛТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4052 11240 "БЛЕК ХОРСТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4053 0193 МИПА ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4054 7410 "ВИД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4055 11562 "ЛКВ МАРИО" ООД Кюстендил Кюстендил
4056 8384 МОТОВЕЙ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4057 0675 “НВ ТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4058 2121 "Д.Т.С.СЪРВИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4059 10165 "АНДРЕА ТРАНСПОРТ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4060 12661 "АНЖА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4061 11544 "ТИБС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4062 6725 "МЕТБОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4063 10800 "АРСТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4064 4203 "ТРАФИК ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4065 11531 "ТРАК ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4066 11937 "САНТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4067 12655 "БЕТА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4068 10801 "ЛАЛЕ 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4069 11804 ЕТ "ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ" Кюстендил Кюстендил
4070 8090 "ГИВ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4071 11480 "МАНИМЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4072 2424 "ФАЧОКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4073 8561 "АНИНАС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4074 10058 "МИГОТРАНС 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4075 10872 "СА-АН-ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4076 11398 "АТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4077 1335 "МЕГА КОНСУЛТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4078 2957 "ТАРИК КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4079 5941 "МИКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4080 10939 "АНГЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4081 11487 "ДП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4082 8556 "ДЕКИ-ФЕР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4083 5571 "АНТОАНЕТА БОРСКА-МИДА 95" ЕТ Кюстендил Кюстендил
4084 11575 "СТЕДА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4085 8621 "САН ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4086 7034 КИД ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4087 0422 "КАТЯ ШУКАЛСКА" ЕТ Кюстендил Кюстендил
4088 8267 "ГЕМС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4089 12382 "Д.Л.А." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4090 11582 "ДИ КАР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4091 12268 "СМС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4092 11586 "БАСИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4093 10307 "ХЕВИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4094 6975 ГОНЗАЛЕС 2012 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4095 10629 "ДИНАМО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4096 2469 "ЛЮСИ ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4097 12566 "ТВИНС ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4098 2131 "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4099 12337 "РОСЕН СТОЯНОВ-2" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4100 7532 "АНЕ-Б.Л." ООД Кюстендил Кюстендил
4101 10468 ДЕЛТ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4102 5911 "СОКОЛ 35" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4103 12384 "МАРШАЛ 91" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4104 10470 МСЖ - ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4105 4055 "ЗЗ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4106 4656 СТИ БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4107 1790 "ТОНИ ТРАНС 90" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4108 11344 "ДВД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4109 11320 "ОЛИ - ТРАВЕЛ ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4110 2155 ДС ЛЕС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4111 8469 "ЙОФИ КЪМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
4112 1590 "НИНЕКС БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4113 1566 "ИС КОМЕРЦ" ООД Кюстендил Кюстендил
4114 10789 "ДА - МАКТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4115 12419 "КРИСАНД 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4116 11830 "ГОСТИВАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4117 10721 "МИА СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4118 7525 "СО-ГО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4119 10681 "ЗИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4120 6158 "ЕКО ПЛАНЕТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4121 1854 "НЕНО ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4122 11128 "ЧАКО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4123 11441 "БРАДЪРС - МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4124 11679 "ВИОЛЕТА ЕЛИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4125 3807 "ЕИД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4126 8714 "МК ЛОГИСТИКА" ООД Кюстендил Кюстендил
4127 11331 "ГЛОБАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4128 2984 "СПИН - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4129 11332 "ЗОРА - ЛОГИСТИК 1" ООД Кюстендил Кюстендил
4130 2194 "ЕУРОТРАНС 07" ООД Кюстендил Кюстендил
4131 4947 "АНДРЕЙ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4132 2236 "МИНАС-НАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4133 6058 ЛИНДИ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4134 0679 "М.ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4135 3638 "Л А ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4136 7056 "ЛОРЕКС-СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4137 7386 "ЕВРО КАРГО 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4138 10790 "ДОДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4139 12508 "ФИСА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4140 10405 "АЛБО ПРО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4141 5808 "АТЕНЕУМ С" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4142 9193 "МЕЦО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4143 1155 ИМПЕРИЯ ТРАНС 12 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4144 7769 "АЛЕКСАНДЪР МТВ" ООД Кюстендил Кюстендил
4145 3678 "КОСТА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4146 0583 "РОСА - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4147 11161 "СВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4148 3199 "НАПРЕДЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4149 4956 "ШКОТА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4150 12063 "'ДАНИ-10-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4151 0106 "ФЕАРТРЕЙД КОРЕКТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4152 12033 "МАРЕЛ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4153 11665 "МЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4154 10022 "БАТАТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4155 8547 "ЮПЕКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4156 1729 ЧОКАЛЕ ИНТЕГРАЛ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4157 5198 "СТРУМА ПЕТРОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4158 10029 МЕЛКОМИ ТРАНСПОРТ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4159 8268 "ЕУРОСТАР 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4160 11430 "ДФВ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4161 11499 "МАТЕ - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4162 6652 "ЕВРО-МКД" ООД Кюстендил Кюстендил
4163 3637 “ЕРАС СПЕД-БГ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4164 12045 "ТРАНСПОРТ 7" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4165 8065 "М П М ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4166 10118 "АСКО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4167 9337 "ГИВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4168 5893 "ТРАК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4169 10909 "ЛЮБИКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4170 12443 "ГИЕР СОФИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4171 12305 "ИНТЕРТАС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4172 1009 "ЗТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4173 1195 "КОМНЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4174 8415 “БОГОТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4175 10146 "МИДА ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4176 5393 "АНИ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4177 10509 "ПЕЙПЪР БАГС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4178 10635 "ТРАНС-ОЙЛ 2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4179 6070 "ТРАНЗИТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4180 11784 "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4181 10706 "СТУДЕНАЦ - СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4182 11866 "ДРАЧЕВО - ГР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4183 4154 "ДИЕЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4184 4746 "АС-ГЛОБАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4185 12051 "МЕЛАЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4186 3150 "ИФТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4187 12631 "Ж - С ТРАНС 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4188 4541 "ФБ-КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4189 8026 "ВЕНИ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4190 4261 "ДОНИЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4191 10960 "ВАНГЕЛ - ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4192 11182 "АКРО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4193 11875 "АГИЛИТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4194 11113 "ОБЛАК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4195 4099 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ СЪРВИС ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4196 9177 "Б - ТИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4197 12430 "ММ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4198 5126 "СТАРТ-КОМ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4199 7042 ВЕГВЕ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4200 9106 "ПРЕССИДЕНТ 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4201 11215 "СПИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4202 9196 "НДГ - ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4203 10546 БС ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4204 5422 "ИБ ТРАНС 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4205 6489 "МЕРИДИАН 2003" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4206 12144 "Л.Г.М.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4207 11114 "ДФА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4208 2309 "ЕКОТРАНС 75" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4209 9163 "ИНТЕРАС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4210 10030 "БОРО - ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4211 9102 "РИВИЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4212 10224 "ФЕРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4213 4829 "РОСКОТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4214 11640 "МАРКОС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4215 6586 "БЕСА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4216 8052 "ЕВРОТРАНС-ММ" ООД Кюстендил Кюстендил
4217 2928 "ЦАКМАКИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4218 10083 "ШИЛЕ ТРАНС - 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4219 4200 "БОЙ - ДАР" ООД Кюстендил Кюстендил
4220 11753 "МОНДОТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4221 11918 "ТРИ АЗ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4222 8858 АТЛАС ГРУП БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4223 6778 “ДЕМАК ТРАНС“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4224 11919 "ФИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4225 12485 "МАТЕЙ - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4226 10772 "СВИС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4227 11970 "НОРВИК ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4228 10558 "КАРГОМАКС 13" ООД Кюстендил Кюстендил
4229 2714 РОБЕРТОСТОИН ЕООД Кюстендил Кюстендил
4230 6797 "ДЕМА ТРАНС 11" ООД Кюстендил Кюстендил
4231 7882 "ПЕ - БО - 2" ООД Кюстендил Кюстендил
4232 7295 "САК-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4233 7893 "БАД - КОМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4234 7953 "М.Г.ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4235 11956 "ЕЛДИН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4236 6671 "РОМАНТИКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4237 10523 "ВА - ЛТ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4238 6726 ОПЦ - ЛОГИСТИКС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4239 7894 "ДД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4240 10063 "К ДЗ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4241 10547 ЛТС - БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4242 11961 "ЗАШЕВ - АБ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4243 7931 "АНТОНИО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4244 4285 "АЛЕК - ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4245 5340 "ПАЛМА-РИЧ" ООД Кюстендил Кюстендил
4246 7811 "ДМ ТРАНС 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4247 10432 "ГЕОРГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4248 2047 "СТИФ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4249 0986 "НЮ ТРАНЗИТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4250 10604 "АНДРЕЙ.ГЛ.2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4251 12656 "М И Г ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4252 11432 "ЛУПА ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4253 10338 "КОКО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4254 11766 "ГОГИ ШПЕД"ЕООД Кюстендил Кюстендил
4255 4481 Ф СЕРВИЗ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4256 2661 "СТЕФИ БЕТЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4257 11156 "САХИТИ МЕДИЕЙШЪН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4258 12218 "ДВ МИЛАНОВСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4259 8748 "БЕТЦИ АУТО" ООД Кюстендил Кюстендил
4260 5396 "СИМБА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4261 10813 "КРИСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4262 3639 "РОГ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4263 0033 "МЛАКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4264 2004 ОЛЯ - ТРАНСЛОГИСТИК ООД Кюстендил Кюстендил
4265 6239 "ДУЛЕКС" ООД Кюстендил Кюстендил
4266 8611 "БЕЛИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4267 11777 "КОСТА - Д" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4268 11858 "КАРИ ТРАНС 99" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4269 11267 "АНДИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4270 8250 “ТОНИ ШПЕД ТРАВЕЛ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4271 3104 "ТРАНСАУТО ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4272 3876 "ФИМА ЛУПЧО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4273 10827 "ЛАБРО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4274 11118 "БАКИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4275 10998 "СЗ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4276 11000 "ЕДИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4277 11678 "ИВА - МИР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4278 11648 "МАЙОР ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4279 2074 "СТОЯН РИЗОВ-ШАНС СР " ЕТ Кюстендил Кюстендил
4280 1561 "ГАР-ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4281 5415 "АЛФА Ф" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4282 8295 "ТСОЛЕРИДИС-КАМЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4283 9229 "МИЛЕНКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4284 9016 СПЕДИКУМ ООД Кюстендил Невестино
4285 11661 "МУЛТИГОР" ООД Кюстендил Невестино
4286 4138 "РЕДИБОРА" ООД Кюстендил Невестино
4287 8624 "НЕВЕН - Ч" ЕООД Кюстендил Рила
4288 6255 "КАТРИН АУТО 2002" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4289 7780 "ВИГ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4290 0100 "А ЕНД Г-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4291 5589 "ТРАНС ПРОГРЕС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4292 1180 "БОЙЧО КЬОСЕВ" ЕТ Кюстендил Сапарева баня
4293 6680 "ИВАН НИКИФОРОВ-ИЛИАН" ЕТ Кюстендил Трекляно
4294 1214 "МТМ - ТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4295 10680 БИЗИ ТРАНС ЕООД Ловеч Априлци
4296 0527 "МИГ И М-ГЕОРГИ ГЕНЕВСКИ" ЕТ Ловеч Априлци
4297 11305 "Х И Т - СЪРВИС" ООД Ловеч Априлци
4298 8585 "ЮВЕТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4299 9808 "ЕКОТРАНС" ООД Ловеч Априлци
4300 10331 "КЕРАМИКА ЛЕТНИЦА 2010" ЕООД Ловеч Летница
4301 11200 ''АЖД-АГРО'' ЕООД Ловеч Летница
4302 0548 "ИСИПЛАМ-ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4303 11383 "ДЖИ ЕНД ЕМ 7887" ЕООД Ловеч Ловеч
4304 8640 "ФРИГО ТРАНС ЛОВЕЧ" ЕООД Ловеч Ловеч
4305 11414 "СИЯНА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4306 11616 "СОВА КРИМ" ЕООД Ловеч Ловеч
4307 7659 "ЖЕЧЕВ ТРАНС БГ" ЕООД Ловеч Ловеч
4308 8679 "ДЕБОРА-ИВАНКА ДАЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4309 6499 "ФЕРА И -ФЕРАХИДИН БАЙРАКТАРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4310 4135 "ВАРОШ-М-ВЕСКА МАРИНОВА-ЦВЕТАН ТОМЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4311 8514 "БУЛТРАНСПОРТ" ООД Ловеч Ловеч
4312 4858 "ВАЛЕНТИНА" ЕООД Ловеч Ловеч
4313 11682 "БЪРЗАКОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4314 1380 "Р-СТИЛ" ООД Ловеч Ловеч
4315 4426 "РУМЕН РАДЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4316 3599 "ГАРАНЦИЯ-ГРИША ГЕОРГИЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4317 11404 "ИВЕКС 8" ЕООД Ловеч Ловеч
4318 4199 "ТЕОКОМ-ТЕОДОРА БАНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4319 7087 "КРАСИМИР КОЛЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4320 10249 ЕТ "ДИМИТЪР РОМАНОВ" Ловеч Ловеч
4321 8891 "В И В РЕЛЕФ-БУС" ООД Ловеч Ловеч
4322 1628 "ПЛАМ-ТРАНС 68" ЕООД Ловеч Ловеч
4323 3597 "А ЯК" ООД Ловеч Ловеч
4324 8524 "НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4325 5554 "ВИЛЕКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4326 8115 "Р И С - СЕРВИЗ" ЕООД Ловеч Ловеч
4327 0582 "ТЕОМАР-2007" ООД Ловеч Ловеч
4328 5526 "АКСИОМА" ЕООД Ловеч Ловеч
4329 8526 "ВАЛЕНТИНО ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Ловеч Ловеч
4330 3998 "ЛБТ БАЛАНЗА ТРАНСПОРТ" ООД Ловеч Ловеч
4331 2382 "ДЕНЧО ДЕНЧЕВ - МАРИЯ ДЕНЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4332 6192 "ФЕНИКС ЛВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4333 4451 "ИНТРАНС - ЦВЕТАН ЦАНКОВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4334 12192 "НОВАТРАНС М" АД Ловеч Ловеч
4335 12394 "МАРГЕО ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4336 5487 "САНИ-РУМЕН ВЕЛЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4337 12585 "ЕКСПРЕСТРАНСАВТО" ЕООД Ловеч Ловеч
4338 7404 "САГЕСТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4339 10309 "НИРВАНА ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4340 4704 "МАВРАНГЕЛИС" ООД Ловеч Ловеч
4341 12413 "НИКМА-НИМ-2012" ЕООД Ловеч Ловеч
4342 8785 "ВАСИС - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4343 7451 "ПРИТЕКС - М" ЕООД Ловеч Ловеч
4344 5004 "ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ ЕТ Ловеч Ловеч
4345 11174 "ПЕРЛИНИ" ООД Ловеч Ловеч
4346 9051 "ЛИТЕКС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4347 5477 "ФЕНИКС ИНВЕРС" ООД Ловеч Ловеч
4348 10611 "ТОМЕВИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4349 7703 "ГИП - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4350 6850 "ПЕРЛИНИ-ПЕТКО ДРАГНЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4351 6061 "ТРАНС ИН 2011" ООД Ловеч Ловеч
4352 5952 "ДЕТЕМЕКС-ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4353 5742 "АДРИЛИНА-БАГРЯН ЛИЛОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4354 3660 "ДИМ-2" ЕООД Ловеч Ловеч
4355 5253 "ВАЛБО" ЕООД Ловеч Ловеч
4356 7598 "ПАРОС ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4357 0648 "ИЗГРЕВ–ВЛАДИМИР ГРЪНЧАРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4358 11244 "ЖАБАРСКИ-ВАСИЛ НАЙДЕНОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4359 11650 "ФЕАР ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4360 12061 "КА - 10" ЕООД Ловеч Ловеч
4361 10243 "ИВЕА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4362 3699 "БОБИ - 9" ООД Ловеч Ловеч
4363 4629 "ДРАЙВЪР ХОУП" ООД Ловеч Ловеч
4364 8817 "АЛБОМ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4365 9065 "ДУМАС" ЕООД Ловеч Ловеч
4366 4860 "ПЛАМ - ТРАНС 74" ООД Ловеч Луковит
4367 7255 "ГОШО ВЪТКОВ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Луковит
4368 9585 "НИКИ ТРАНС-НИКОЛАЙ ТОДОРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4369 11349 "ВИТ ЕКСПРЕС - 2008" ЕООД Ловеч Луковит
4370 4105 "МИШО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4371 2487 "СПАРК 2012" ЕООД Ловеч Луковит
4372 10961 "Н И Н ТРАНС 2013" ООД Ловеч Луковит
4373 7824 "КАЗАКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4374 3313 "КОМБИНА КОМЕРС" ЕООД Ловеч Луковит
4375 3247 "ПРЕМИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4376 9201 "БОНЕЛИ" ЕООД Ловеч Луковит
4377 8474 "ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО" ЕООД Ловеч Луковит
4378 8540 "ВИКО-СЛАВ-ИНВЕСТ" ООД Ловеч Луковит
4379 9136 "ИВА–6–МАРИН МАРИНОВ-ИВА МАРИНОВА" ЕТ Ловеч Луковит
4380 10176 "ЕВРО ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП" ООД Ловеч Луковит
4381 0870 "ВИТАВЕЛ" АД Ловеч Луковит
4382 10684 ЦАЧЕВ 2013ЕООД Ловеч Тетевен
4383 1166 "ТЕКОМ-ТРАНС" ООД Ловеч Тетевен
4384 4980 "КУНИН - НСН" ЕООД Ловеч Тетевен
4385 0148 "ОКСИМ" ООД Ловеч Тетевен
4386 10878 "ЮЛИ - АХИТРАНС 95" ЕООД Ловеч Тетевен
4387 7051 "ЕЛАЙЗА" ЕООД Ловеч Тетевен
4388 2648 "ЦАКОМ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4389 6547 "АИТЕН-ИБРАХИМ ЧАУШЕВ" ЕТ Ловеч Тетевен
4390 10419 "РУСИ - 07" ЕООД Ловеч Тетевен
4391 0948 "ТИНКО-ВС-СТЕФАНОВ И С-ИЕ" СД Ловеч Тетевен
4392 12118 "СТЕФАН - НИКОЛ" ЕООД Ловеч Тетевен
4393 9846 "АЛЕКСА-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4394 10387 "ОГИМЕКС" ЕООД Ловеч Тетевен
4395 2415 "ЛИДИА ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4396 11995 "ЕЛМАКС - БГ" ООД Ловеч Тетевен
4397 10117 "ОЛГАТРАНС - 88" ЕООД Ловеч Тетевен
4398 0661 "МСИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4399 9018 "ИВЕДА" ЕООД Ловеч Тетевен
4400 3667 "ВИТА-ВЕС" ЕООД Ловеч Тетевен
4401 10250 "МАРИО ЕКСПРЕС" ООД Ловеч Троян
4402 11509 "СДЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4403 1861 "НГГ ТРАНС - 9" ООД Ловеч Троян
4404 1443 "ДОБРЕВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4405 1553 "ГЕЧО ГЕЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4406 8740 "ПС ЛАНД ЛИМИТЕД" ЕООД Ловеч Троян
4407 11115 "СТОЕВ 13" ЕООД Ловеч Троян
4408 0208 "КРАМО" ЕООД Ловеч Троян
4409 9602 "ДАРИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4410 12151 "АНДИ ТРАНС 09" ЕООД Ловеч Троян
4411 4301 "ДЖЕЙХАН-ТРАНСПОРТ-ИЛХАН ТАКАЛОВ" ЕТ Ловеч Троян
4412 11999 "ИЛИМАР М" ООД Ловеч Троян
4413 1619 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Ловеч Троян
4414 11146 "НИКОЛ 68" ЕООД Ловеч Троян
4415 4244 "МИЕСПОЛ" ЕООД Ловеч Троян
4416 10776 "КРИСТИНА ТРЕЙД" ООД Ловеч Троян
4417 4159 "ИЛИАНА КОЛЕВА" ЕТ Ловеч Троян
4418 0266 "РИМО-ХРИСТО ЙОВЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4419 4179 "НИТА-91-НИКОДИМ МОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4420 10919 "ХЕМУС КАРГО" ООД Ловеч Троян
4421 4368 "ТРАНССПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4422 2116 "НИКОЛОВИ" ООД Ловеч Троян
4423 4550 "МИГ 92" ООД Ловеч Троян
4424 4124 "МАРИО-ЕКСПРЕС-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4425 8850 "МИЛТРАНС" ООД Ловеч Троян
4426 8398 "МИЦОВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4427 5236 "М С - 2010" ООД Ловеч Троян
4428 0039 "ТРОЯН-АВТОТРАНСПОРТ" АД Ловеч Троян
4429 9647 "ГЛОБАЛ-МП" ООД Ловеч Троян
4430 2044 "ВЕЛИ УЗУНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4431 5268 "ДОБРОМИР ГЪТОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4432 3959 "ВИВА МАРИНЧЕВ" ООД Ловеч Троян
4433 5263 "ХИЦ" ООД Ловеч Троян
4434 1950 "СИМА" ЕООД Ловеч Троян
4435 6787 "НИКИ-2" ООД Ловеч Троян
4436 5466 "ЧАКЪРСКИ" ООД Ловеч Троян
4437 12441 "С П СКАЙ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Ловеч Троян
4438 2642 "ОСЪМТРАНС" ООД Ловеч Троян
4439 1502 "ЦАНКО МИЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4440 8160 "СПАС КРАЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4441 7731 "ДАНЕМ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4442 1579 "ПЕТЪР НАЙДЕНОВ " ЕТ Ловеч Троян
4443 5827 "ТРИУМФ-БОРИСЛАВ СТОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4444 6896 "ДМК - ТРЕЙД" ЕООД Ловеч Троян
4445 1208 "НАНИ-91-МИТКО НАНКОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4446 0025 "МИРОТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4447 1066 "М+Н" ООД Ловеч Троян
4448 0635 "ГАЛСТОП – СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4449 4668 "ДВК 2001" ЕООД Ловеч Троян
4450 3551 "БРАТЯ МАСТРАВСКИ И СИЕ" СД Ловеч Троян
4451 1409 "В И В ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4452 10811 "СТАНИМИР ВАЧЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4453 9041 "СТАМИ" ООД Ловеч Троян
4454 6853 "СВЕТЛАНА И С-ИЕ" СД Ловеч Троян
4455 0026 "МИФА" ЕООД Ловеч Троян
4456 7993 "ТОКЕР" ООД Ловеч Троян
4457 3348 "ВАЛЕНТИН ЛЕСИДРЕНСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4458 3488 "СОФТЕЛ" ЕООД Ловеч Троян
4459 2801 "АНГЕЛОВ" ЕООД Ловеч Троян
4460 8439 "СВЕДИТРАНС" ООД Ловеч Троян
4461 1997 "РАЙНОВСКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Угърчин
4462 7368 "КАЛИНКА ГЕНОВСКА-69" ЕТ Ловеч Угърчин
4463 11535 "ДАНИ М-74" ЕООД Ловеч Угърчин
4464 7948 "СИМ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ябланица
4465 0243 "ДИВЕС" ООД Ловеч Ябланица
4466 5873 "ИНТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4467 8925 "РАЙКОВ ТРАНС-РАЙКО РАЙКОВ" ЕТ Ловеч Ябланица
4468 3094 "БОБО 5 И СИНОВЕ" ООД Ловеч Ябланица
4469 7922 "ТРАНС90-МК" ЕООД Ловеч Ябланица
4470 3422 "НОРА ВАСИЛЕВА-78" ЕТ Ловеч Ябланица
4471 5473 "М-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4472 1722 "ЛЪСКОВ-СТЕФАН ДИМИТРОВ-2" ЕООД Ловеч Ябланица
4473 2669 "ЦВЕТИ 2009" ЕООД Ловеч Ябланица
4474 4148 "ГОГО- БЕРК ТРАНС" ЕООД Монтана Берковица
4475 7029 "КРИС" ЕООД Монтана Берковица
4476 4488 "ИВАС" ЕООД Монтана Берковица
4477 8458 "ТРАСИНТ" ЕООД Монтана Берковица
4478 8676 БЕРК АУТО ЕООД Монтана Берковица
4479 4275 "НОВА УУД" АД Монтана Берковица
4480 4102 "МАРИЯ ПЕТРОВА" ЕТ Монтана Берковица
4481 0024 "КОМ" ООД Монтана Берковица
4482 1255 "ХИЛ" АД Монтана Берковица
4483 11374 "ГД 69 - ТРАНС" ООД Монтана Берковица
4484 3449 "ТРАНС СЪРВИСИС" ЕООД Монтана Берковица
4485 12421 "НИКО ТРАНС 72" ЕООД Монтана Бойчиновци
4486 7468 “ДИМА ТРАНС 12“ ООД Монтана Бойчиновци
4487 6404 "ЕМИРЯН" ЕООД Монтана Бойчиновци
4488 5845 "НЕДИ И ЯНА ТРАНС" ЕООД Монтана Брусарци
4489 11747 "ДАРИ ТРАНС 2013" ЕООД Монтана Брусарци
4490 6454 "АГРИМЕКС" ЕООД Монтана Вълчедръм
4491 8189 СИ-АЛ 11 ООД Монтана Вълчедръм
4492 5651 "КАТЕРИНА-ГЕОРГИ ЕВДЕНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
4493 11075 "РОНА РН" ЕООД Монтана Вълчедръм
4494 11578 "БИЕМ ФЕРДИНАНДОВИ" ООД Монтана Вълчедръм
4495 12533 "КАТЕРИНА Г И М" ЕООД Монтана Вълчедръм
4496 1395 "ЕВГЕНИ БОГДАНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
4497 4614 "МЕДИКЪЛ" ООД Монтана Вълчедръм
4498 10974 ВАЯ ТРАНС БГ ЕООД Монтана Вълчедръм
4499 6301 ЗАПАД 2008 ЕООД Монтана Вълчедръм
4500 11121 ЛИДЕР М ТРАНС ЕООД Монтана Вълчедръм
4501 9550 "ВИЛИ ТРАНС" ЕООД Монтана Вършец
4502 6876 "МИРОСЛАВА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Монтана Вършец
4503 6036 "РУМИ 2007" ЕООД Монтана Вършец
4504 4762 "ЛЕОТРАНС-ЛЕОНИД АНГЕЛОВ" ЕТ Монтана Вършец
4505 12239 "ПЕПИ ТРАНС - 84" ЕООД Монтана Вършец
4506 6734 "ЗЕЛЕНИ ДЕЛ - ПЕТРОВ И СИЕ" СД Монтана Вършец
4507 5804 "ПЕТЪР ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Вършец
4508 1891 "ГЕНЧЕВ И СИЕ" СД Монтана Вършец
4509 1466 "АНАТОЛИ НИКОЛОВ" ЕООД Монтана Георги Дамяново
4510 3370 "СТЕНЛИ-03" ЕООД Монтана Лом
4511 0068 "СИЛПА" ООД Монтана Лом
4512 4526 "ЕС-ЕНД-БЕ" ООД Монтана Лом
4513 10968 "ЛОМ ТРАНС - 1" ООД Монтана Лом
4514 1005 "ДИ ВЕН" ЕООД Монтана Лом
4515 7290 "ОМИКРОН-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ" ЕТ Монтана Лом
4516 2908 "ТРАНС-2007" ЕООД Монтана Лом
4517 11119 "АЛЕКС ТРАНС 2009" ООД Монтана Лом
4518 2998 "ВАН БЮРДЕН-ВАН ЛЕЕОВЕН ТРАНСПОРТ" ООД Монтана Лом
4519 0198 "СИПТОМ-В-ПАВЕЛ ПАВЛОВ" ЕТ Монтана Лом
4520 5274 "АВИТУС" ООД Монтана Лом
4521 4590 "Г 2 ТРАНС" ЕООД Монтана Лом
4522 6500 "ЛОМ БГ" ЕООД Монтана Лом
4523 8186 "ЛОМСКО ПИВО" АД Монтана Лом
4524 11534 "ЕДИЛИЦИА ВАЧЕВ" ЕООД Монтана Медковец
4525 7226 "ТЕДИ-85" ЕООД Монтана Медковец
4526 7027 "ВЕНАЛ-ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ" ЕТ Монтана Медковец
4527 9380 "МЕГА-ТРАНС-07" ЕООД Монтана Монтана
4528 10194 ЕЛФА 201З ЕООД Монтана Монтана
4529 3905 "ГАЛА-М" ООД Монтана Монтана
4530 2241 "ИВЕС-СВЕТЛИН ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Монтана
4531 1406 "ДЕМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4532 5337 "ПЛАДОН - АНА ДОНЧЕВА" ЕТ Монтана Монтана
4533 5219 "ЕВРОБУЛТРАНС - 2012" ЕООД Монтана Монтана
4534 2398 "ЗАФЕИРИАДИС" ЕООД Монтана Монтана
4535 1262 " УСМА" АД Монтана Монтана
4536 2215 "ПЕТРОМЕЛ 1" ООД Монтана Монтана
4537 10885 ВЕЛВЕС БГ ЕООД Монтана Монтана
4538 1174 ИГЪЛ АЙ ТРАНС ЕООД Монтана Монтана
4539 10891 "БУЛ ТИРМ" ЕООД Монтана Монтана
4540 2918 "РУСИННА-ЮЛИЯН РУСИНОВ" ЕТ Монтана Монтана
4541 4816 "ФАРМАЛ" АД Монтана Монтана
4542 8200 ГЕОКОМ-СМ ЕООД Монтана Монтана
4543 9078 "ТИКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
4544 7831 "МОНТ-ТРАНС-2005" ООД Монтана Монтана
4545 4402 "ЕФМИТ- МИТКО ЕФРЕМОВ" ЕТ Монтана Монтана
4546 7443 "ФИШ ИНВЕСТ" ООД Монтана Монтана
4547 2859 "НАЙДЕН ИВАНОВ-ТУРБО-НАДИ" ЕТ Монтана Монтана
4548 5747 "ПОЛИХРОН" ЕООД Монтана Монтана
4549 10954 "БЛАН - 67" ООД Монтана Монтана
4550 11496 ET "НИКИ-ТРАНС - ЛЮБОМИР КРУМОВ" Монтана Монтана
4551 11210 "АВТОСТАРТ-2008" ООД Монтана Монтана
4552 6465 "ИВЕС-ИВАН МАКАВЕЕВ" ЕТ Монтана Монтана
4553 5753 "БЕТОН МОНТАНА" ООД Монтана Монтана
4554 2438 "МОНТ - ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4555 6729 "АФИ 2010" ЕООД Монтана Монтана
4556 3914 "СУИНГ - ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ" ЕООД Монтана Монтана
4557 8955 "ИСИ 2011" ООД Монтана Монтана
4558 11897 "АДЕ ТРАНС 76" ЕООД Монтана Монтана
4559 12079 "ЛАКО Б" ЕООД Монтана Монтана
4560 9363 "МИРАКЪЛ АУТОС" ЕООД Монтана Монтана
4561 8086 "ДЖУДИ-КРАСИМИР ЛАЗАРОВ И С-ИЕ" ООД Монтана Монтана
4562 8058 "ЕВРО ТРАНС-ПЕТРОВ" ЕООД Монтана Монтана
4563 6972 "БУЛМОНТ-ФОРЕСТ" ООД Монтана Монтана
4564 2920 ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕТ Монтана Монтана
4565 8617 АГРОФОГ ЕООД Монтана Монтана
4566 4465 "КАЛКО 77" ЕООД Монтана Монтана
4567 2329 "АСМ" ЕООД Монтана Монтана
4568 3644 "АВТОИНВЕСТ М" ЕООД Монтана Монтана
4569 5885 "ЕЛИНА - М" ЕООД Монтана Монтана
4570 3595 "УНИМЕС" АД Монтана Монтана
4571 12504 "ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Монтана Монтана
4572 11468 "ЦОЛОВ" ЕООД Монтана Монтана
4573 12451 "КИНГ КОНГ 2014" ЕООД Монтана Монтана
4574 12525 "ТЕВИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4575 7804 "МОНТАНА-ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ" ЕТ Монтана Монтана
4576 8992 "ЗАХАРИЕВ-ТТТ-КИРИЛ ЗАХАРИЕВ" ЕТ Монтана Монтана
4577 8670 ВЕСИНВЕСТ 777 ЕООД Монтана Монтана
4578 6704 "ЕМГ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4579 1439 "ЕЛИВИ-СПРИНТ" ЕООД Монтана Монтана
4580 11207 "ФАРМАЛ ЛОГИСТИК" АД Монтана Монтана
4581 1510 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4582 6716 "ПОЛИМЕРСТРОЙ" ООД Монтана Монтана
4583 12171 "МОНТАНА ЕВРОТРАНС" ООД Монтана Монтана
4584 11915 "ВАНЕСА СПЕД" ЕООД Монтана Монтана
4585 4842 "АЛЕКСБО 05" ЕООД Монтана Монтана
4586 7220 "АГРО М - ИНВЕСТ" ЕООД Монтана Монтана
4587 7180 "АВТОСЕЛЕКТ" ЕООД Монтана Монтана
4588 5760 "ЮИНГ" ЕООД Монтана Монтана
4589 0516 "ИВПОЛ-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Монтана Монтана
4590 6237 "КРОМА ТРАНС" ООД Монтана Монтана
4591 9557 "БОРИСЛАВ БОРИСОВ-ББ" ЕООД Монтана Монтана
4592 11798 "Ц И Г ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4593 8642 "НОВА ТРАНС БГ" ЕООД Монтана Монтана
4594 2354 "МЕТБОЛ-2000" ООД Монтана Монтана
4595 7132 "ДАНИ ТРАНС 11" ЕООД Монтана Монтана
4596 9188 ПРЕСС 2012 ЕООД Монтана Монтана
4597 5100 "ЕСБУР" ООД Монтана Монтана
4598 1077 "ИВЛОР" ЕООД Монтана Чипровци
4599 4279 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Монтана Чипровци
4600 5531 "АРСОВ 90" ЕООД Монтана Чипровци
4601 10923 КАЛИН КОВАЧЕВ ООД Монтана Чипровци
4602 11935 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС 66" ЕООД Монтана Чипровци
4603 10599 "КИНГ ТРАНС 13" ЕООД Монтана Якимово
4604 5082 "НЕЖДЕТ ШЕРИФ" ЕТ Пазарджик Батак
4605 5195 "ИЛХАН-2010" ЕООД Пазарджик Батак
4606 7240 "ТОДОР УЗУНОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4607 10037 НЕПО-ТРАНС ЕООД Пазарджик Батак
4608 5622 "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4609 7932 "ДЪБ-НИЯЗИ КАРАБАШ" ЕТ Пазарджик Батак
4610 1982 "АЛИ ИНДЖЕ" ЕТ Пазарджик Батак
4611 4736 "НАГИ ТРАНС-ТЕФИК ХАДЖИЙСКИ" ЕТ Пазарджик Батак
4612 4461 "МЕМО-73" ЕООД Пазарджик Батак
4613 6979 "МЕТИ-72-МЕТИН АСАН САДЪК" ЕТ Пазарджик Батак
4614 10219 "КРИСТАЛ 6 - СТЕФАН ГЪРКОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4615 8902 "ДАНИ-ЙОРДАН ЦИНЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Белово
4616 2113 "ВИНЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4617 0643 "ВАЛ" ООД Пазарджик Белово
4618 1394 "СТИОВА-СТЕФАН СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Белово
4619 3388 "ГЕОРГИ ПЕТРОВ-ЕВИК ТРАНС" ЕТ Пазарджик Белово
4620 10820 "ЧОЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4621 0365 "ЛЮБОМИР КАЛАЙДЖИЙСКИ-АДИ" ЕТ Пазарджик Белово
4622 2974 "МИХАЕЛТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4623 4560 "ВЕД-99 ИВАН ЛАЧКОВ-ЙОРДАНКА ЛАЧКОВА" ЕТ Пазарджик Белово
4624 6254 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД Пазарджик Брацигово
4625 3680 "ИВОКАРИС" ЕООД Пазарджик Брацигово
4626 9561 "ДИДА-98-ДИАНА КОЛАНЕВА" ЕТ Пазарджик Брацигово
4627 3335 "ТУЖИТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4628 3642 "РАЙКИ" ЕООД Пазарджик Велинград
4629 7066 СИ ТРАНС ЛОГИСТИКС ООД Пазарджик Велинград
4630 4227 "АЯКС 71" ООД Пазарджик Велинград
4631 9213 “ПЕРФЕКТ - АВТО - 2010“ ЕООД Пазарджик Велинград
4632 4218 "АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4633 5428 "КАСАНДРА-ТРАНС-ВЕНЦИСЛАВ БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4634 5727 "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
4635 3027 "БЛУТРАНС Г.К." ЕООД Пазарджик Велинград
4636 5133 "БОГО 87" ООД Пазарджик Велинград
4637 8613 "КОРЕКТ КОМЕРС-АТАНАС КЛИНЧЕВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4638 10796 ЕТ "ДИК - ДИМИТЪР КАТРАНДЖИЕВ" Пазарджик Велинград
4639 10894 "СИАБ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4640 1676 "АРНИ" ЕООД Пазарджик Велинград
4641 9848 ФЕЙЗАЛ ЕООД Пазарджик Велинград
4642 9977 “МЕРДЖАН“ ООД Пазарджик Велинград
4643 4603 "ОРИОН-10 - СТЕФАНКА КОСТЯНОВА" ЕТ Пазарджик Велинград
4644 11306 "НИКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
4645 3907 "ТРАНС ЛИНК 2002" ЕООД Пазарджик Велинград
4646 2224 "РУВЕН" ООД Пазарджик Велинград
4647 8575 "ТАУШАНОВИ - СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Велинград
4648 4372 "ИВЕЛИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4649 6531 "БАШЕВ 09" ЕООД Пазарджик Велинград
4650 12270 ЕТ "МОХ-57 - МЕХМЕД ХАДЖИАСАНОВ" Пазарджик Велинград
4651 8630 "ЯНИ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Велинград
4652 6714 "БАЛКАНКА" ЕООД Пазарджик Велинград
4653 6724 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД Пазарджик Велинград
4654 6717 "ЦЕЛЕВ" ЕООД Пазарджик Велинград
4655 6826 "ТЕФИК" ЕООД Пазарджик Велинград
4656 10094 "СТАРСИ" ЕООД Пазарджик Велинград
4657 8532 "УЗИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4658 6530 "САМУИЛ БОЗОВ-90" ЕТ Пазарджик Велинград
4659 8732 "ЗАЗЬОВИ" ЕООД Пазарджик Велинград
4660 12422 "МАНУТРАНС" ООД Пазарджик Велинград
4661 10829 "Й П К" ООД Пазарджик Велинград
4662 10067 "ДОМИНИК АД" ЕООД Пазарджик Велинград
4663 11856 "ЕНЕРДЖИТРАНС 2013" ЕООД Пазарджик Велинград
4664 11649 "СУНАЙ ГРУП" ООД Пазарджик Велинград
4665 4828 ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД Пазарджик Велинград
4666 4561 "СИТИ-ГОЛД" ЕООД Пазарджик Велинград
4667 11878 "ТРАНСМЕТАЛ М" ЕООД Пазарджик Велинград
4668 1019 "СИМЕ-ТРАНС-СИМЕОН БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4669 10367 "ВЕДЕК" ЕООД Пазарджик Велинград
4670 7669 "КИБЕЛИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4671 9837 "ИНТЕРСПЕД-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Лесичово
4672 6259 "ДИМИТЪР ДУДОВ-АНГЕЛ ДУДОВ" ЕТ Пазарджик Лесичово
4673 10261 "АНГЕЛ ДУДОВ-ДИМИТЪР ДУДОВ" ЕООД Пазарджик Лесичово
4674 8204 "АЛЕКО ЕКСПРЕС ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
4675 4462 "ФЕДОН" ООД Пазарджик Пазарджик
4676 10173 "БОАДА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4677 5527 "МАРИН И МАРИН" ООД Пазарджик Пазарджик
4678 11402 "ЛАТИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4679 7630 "ФРУИТ-ЕНЕРДЖИ-011" ООД Пазарджик Пазарджик
4680 11471 "КЛААС 2006" ООД Пазарджик Пазарджик
4681 2613 "ВАСКО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
4682 2709 "ТОЙОТА-ТИКСИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4683 3845 "РОСИВА-РОСИЦА НЕЙЧЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4684 4711 "МЕГАСТАРТ 74" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4685 0935 "ХЕБЪР ТРАНСПОРТ" АД Пазарджик Пазарджик
4686 8997 "ТРАКИЯ М ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4687 9400 "ЕВРОПА" ООД Пазарджик Пазарджик
4688 8321 "ЛКВ-НИКЕ " ООД Пазарджик Пазарджик
4689 5573 "АГРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4690 5006 "АЛХИМ" ООД Пазарджик Пазарджик
4691 10622 "ГЛОБАЛ СЛИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4692 10171 "ТОМЕКС-СПЕД" ООД Пазарджик Пазарджик
4693 6022 "ТРАКИЙСКО ЦВЕТЕ-2002" ООД Пазарджик Пазарджик
4694 7714 "ВЕНКО РАЧЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4695 4245 "ВЕЛРАД КАРГО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4696 10575 "АГРОТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4697 1448 "КАДИТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4698 7762 "СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4699 4968 "ЕВРО ФРЕЙТ СОЛУШЪНС" ООД Пазарджик Пазарджик
4700 7613 "ХЕМУС-КО" ООД Пазарджик Пазарджик
4701 8413 "ПИМ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4702 6990 "ТОМИ - 6" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4703 0289 "СПАДИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4704 0869 "ЦВЕТРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4705 10970 "БЕНУ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
4706 6632 "НИЕС-М" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4707 7138 "КАБАКЧИЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4708 12096 "ФРЕШ ГРУП 77" ООД Пазарджик Пазарджик
4709 9628 "ФОРМУЛА 69-ИВАНЧЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4710 10674 ТЕТРАЛОГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
4711 2011 "ДИСТАЛОРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4712 0282 "ТОМЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4713 6321 "ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД Пазарджик Пазарджик
4714 0822 "ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4715 2844 "ЙОАННА-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4716 5934 "ИВАН НЕДКОВ-НЕДКОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пазарджик
4717 12423 "КОДЕС 7" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4718 3771 "ЛИДЕР-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
4719 12502 „МИДАС ОЙЛ” ООД Пазарджик Пазарджик
4720 6251 "МЕТАЛТРЕЙДИНГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4721 8762 "ЛУКАС ТРАНС С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4722 4847 "ПИМ-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
4723 8081 "ВЕЛТРАНС 11" ООД Пазарджик Пазарджик
4724 12669 "ЗУРА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4725 12420 "БАЙГЪНОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4726 4994 "ХРИСТОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4727 7292 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4728 11510 "АДИ ТРАНС 2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4729 12598 "М И В ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4730 7133 "ТАНГРА ЧОЙС-56" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4731 9964 "КРИСТИНА 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
4732 12075 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4733 4628 "ТРАНС МАСТЕРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4734 3617 "КАРГАКОС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4735 4201 "РРХ-95" ООД Пазарджик Пазарджик
4736 3382 "САТУРН 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
4737 2490 ТОМ-БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
4738 7236 "БУЛХАРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
4739 9225 "АСВЕЛ-АСЕН НИКОЛОВ ШУМАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4740 7776 ПАЛЕТИ БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
4741 7904 "ЗОРНИЦА-ИЛИЯ РАДЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4742 8559 "ГЕОРГ-АЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4743 11163 "ТРАНСПЕТРОВ 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4744 4453 "ГРАВИУС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4745 5691 "КИЧУКОВ И СИНОВЕ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4746 10780 АПЕТ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
4747 1834 "ЕЛАН-ГН - НИКОЛАЙ АТАНАСОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4748 7102 "ЕКСПРЕС-9" ООД Пазарджик Пазарджик
4749 7709 "КОЗАРЕВ ТРАНС-2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4750 11853 "ГЕО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
4751 6010 "В МАВРИДИС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4752 5754 "ИРЕМ" ООД Пазарджик Пазарджик
4753 10006 "ИСАС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4754 7010 "КАТЯ СИНАПОВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4755 5559 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4756 7256 "СУПЕРАУТО ЕМДЖИ" ООД Пазарджик Пазарджик
4757 10537 "БРД ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4758 5369 "ЗАПРИНКА ШУМАНОВА-СПАДИНА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4759 8342 "АТБЕЛ-АТАНАС БЕЛЕВ-ИРИНА БЕЛЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4760 11275 "ЕЙ ТИ ЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4761 4765 "В. Г. ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
4762 2147 "ТАНТЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4763 5075 "ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4764 5132 "БУЛГОТРА" ООД Пазарджик Пазарджик
4765 2499 "СТИЛМЕН-АГ-АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4766 4494 ПЕНЕВ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
4767 4819 "ИВЕК-13-М-ИВАН БОДУРОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4768 6705 "ТИМ МЕТАЛ" ООД Пазарджик Пазарджик
4769 3989 "МУЛТИ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4770 5349 "БЪРЗИЯ-АНА ДИМИТРОВА" ЕТ ЕТ Пазарджик Пазарджик
4771 7880 "ГИНИНТРАНС-09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4772 0783 "ПЕРЛА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4773 11674 "ГЛОБУС-ТРАНС- АНГЕЛ БУРОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4774 0847 "МИТЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4775 11142 "ДРАГОН ЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4776 7944 "АВТО ЛУКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4777 8684 "ИТАЛ КОМЕРЧО-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4778 1874 "АНГЕЛ ЦАРСКИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4779 7942 СИСИ СПЕД ТРАНСПОРТ ЕООД Пазарджик Пазарджик
4780 11003 "СТЕФЕКСТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4781 2868 "ДАРЛИНГ 2009" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4782 2878 "СТОЯН ВЕЛИЧКОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4783 6697 "ДАФО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4784 4780 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ АЕР КРАФТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4785 11178 "ФИЛАНЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4786 11928 "АКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4787 7322 "ДИПАС" ООД Пазарджик Пазарджик
4788 4972 "ПАП КЕЛЕШИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
4789 6347 "ГРИБАШ-2" ООД Пазарджик Пазарджик
4790 10216 "ХЕПИ ЛАЙН" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4791 10798 "ПРАЙВЕТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4792 3702 "ГЕКО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4793 5325 "ДЖЕНИУС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4794 11028 "БОГДАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4795 11112 "Р С Д - 09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4796 9132 "АБО-КОМПАНИЯ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4797 9501 "ТРАКИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
4798 11087 "ЕВИТА ТРАНС-2012" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4799 7754 "ПЕНЕВ ТРАНС 2" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4800 0442 "ДЖОНСЪН - 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4801 12652 "СКБ ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
4802 0144 "ФИЛАНЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4803 11564 "ЛОГИСБУР" ООД Пазарджик Пазарджик
4804 7310 "ВАМ ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пазарджик
4805 5308 "ДИМАЛЮНИ-ДИМИТЪР СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4806 3939 "ЕР-МЕР" ООД Пазарджик Пазарджик
4807 3922 "АУТО ТРАНС - С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4808 11557 "ПЛГ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4809 1632 "ГОРЯНИ-53-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4810 6835 "ТАТАРИ" ООД Пазарджик Пазарджик
4811 8667 "А И И" ООД Пазарджик Пазарджик
4812 3254 "ФОКС ТРАНС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
4813 1450 "ТЕНДЕМ-АДАМ ЙОРДАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
4814 8349 ДАРОТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
4815 10227 "ИВЕД-13" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4816 4076 "КИМ ГРУП 71" ООД Пазарджик Панагюрище
4817 9642 "ВАСИЛЕНА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4818 12346 "МИРАКАЛ СТРОЙ" АД Пазарджик Панагюрище
4819 6206 "ТИ ЕН ЕС" ООД Пазарджик Панагюрище
4820 9325 "АСАРЕЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
4821 0607 "ПРЕЗИДА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4822 2762 КУЗМАНОВ И СИЕ ООД Пазарджик Панагюрище
4823 10162 "ПИ ЕМ СЪРВИЗ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4824 4894 ДЖЕ ТРАНС ЕООД Пазарджик Панагюрище
4825 8130 "АГРОЦАР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4826 10009 "ИРУНЯ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4827 2674 "ГПН - АВТО" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4828 9784 "САНКОМ-2007" ООД Пазарджик Панагюрище
4829 10654 "ПАУЛИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4830 7457 "НЕДИ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4831 1744 "БУЛГАРТРАНС-БГ" ООД Пазарджик Панагюрище
4832 7955 "ИЛИЯ МУХАРОВ-СИГТРАНС" ЕТ Пазарджик Панагюрище
4833 4012 "СПРИНГС-65-АТАНАС КАРАДЖОВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
4834 3686 "В И П - 2010" ООД Пазарджик Панагюрище
4835 4959 "ФОБОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4836 6364 "ПАНАГЮРИЩЕТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
4837 0271 "САМ 96" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4838 12547 "ДЕКОНС ДР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4839 3912 "САМ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
4840 6065 "СТОЯН ДЕЧЕВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
4841 10760 "НИКОТРАНС-21" ООД Пазарджик Панагюрище
4842 11077 "ТИМШЕЛ" ООД Пазарджик Панагюрище
4843 8152 "КОРЕКТ-2003" ООД Пазарджик Панагюрище
4844 12206 "НАЧКОВ ТРАНС 70-71" ООД Пазарджик Пещера
4845 8832 "ДИНЧЕВИ И СИЕ" СД Пазарджик Пещера
4846 11954 "ЛТУ" ЕООД Пазарджик Пещера
4847 9480 "СТЕА - 995" ЕООД Пазарджик Пещера
4848 8602 "КК КИРОФ-КРУМ КИРОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
4849 3930 "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" ЕТ Пазарджик Пещера
4850 9463 САНС ЕООД Пазарджик Пещера
4851 12671 "БЛАНИК 77" ЕООД Пазарджик Пещера
4852 4683 "ИМПУЛС 96 - ПЕТЪР СТАЙКОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
4853 8889 "ЖОРО-ИНС" ООД Пазарджик Пещера
4854 2378 "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН" ЕТ Пазарджик Пещера
4855 0859 "БОИВА-ИВАНКА ГАНЕВА" ЕТ Пазарджик Пещера
4856 3259 "ЕКСПРEС - М" ООД Пазарджик Пещера
4857 4544 "ЕМИ - ЕМ" ЕООД Пазарджик Пещера
4858 8865 "ХИОЗ-ТАНКИНОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пещера
4859 5154 "ВВС" ООД Пазарджик Пещера
4860 8790 "АЛИМАН 77" ООД Пазарджик Пещера
4861 5705 РИГ-КАР ЕООД Пазарджик Пещера
4862 3993 "ВАЛМАР ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
4863 8833 "ИЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
4864 6686 "ДОАН 69" ООД Пазарджик Пещера
4865 11627 "ЕВРОТРАНСПОРТ 2013" ЕООД Пазарджик Пещера
4866 0471 "СТЕЛА-АРТ 2007" ЕООД Пазарджик Пещера
4867 2893 БАБОВ ТРАНС ООД Пазарджик Пещера
4868 5755 "ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пещера
4869 11819 "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД Пазарджик Пещера
4870 3485 "АЛЕКСАНДЪР-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
4871 0580 "ММ ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
4872 3945 "ЦВЕТАНА БОЙКИНОВА" ЕТ Пазарджик Пещера
4873 4331 "ГАЛАКТИКА" ООД Пазарджик Пещера
4874 2096 "М И Д КОМЕРС" ООД Пазарджик Пещера
4875 7421 "К И К - 69" ЕООД Пазарджик Пещера
4876 6219 "ДАФ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
4877 5008 "ДАНТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
4878 7450 "КИС - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
4879 7449 "СИДЖИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
4880 0500 "ТРАНССЕРВИЗ" ЕООД Пазарджик Пещера
4881 12589 "ТРАНСБУЛ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Пещера
4882 1175 "КАПИТАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
4883 11887 "РЪНЪРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пещера
4884 11260 "КА ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
4885 4111 "ИВВЕ" ЕООД Пазарджик Ракитово
4886 2484 “ПЕ-ВАН“ ЕООД Пазарджик Ракитово
4887 7131 "АНИБАЛ ПРОФИ" ЕООД Пазарджик Ракитово
4888 5188 "ТРАНС ТУПАРОВ" ЕООД Пазарджик Ракитово
4889 7477 "ШНЕПС" ООД Пазарджик Ракитово
4890 4292 "БУЛ-ЛЕС" ЕООД Пазарджик Ракитово
4891 6880 "ИНАЙД-ИЛИЯ НАЙДОВ" ЕТ Пазарджик Ракитово
4892 6684 ГИ МИ СТРОЙ ООДПД Пазарджик Ракитово
4893 4971 "ВЕНД Г ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
4894 0114 "АДИС - 4" ООД Пазарджик Ракитово
4895 8645 ИВЕЛ ТРАНС ПЗ ЕООД Пазарджик Ракитово
4896 2842 "ЕМИКА-3-ЕМИЛ КАЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Септември
4897 1562 "ТАКСИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
4898 7166 "ЗЕНИТ 4" ООД Пазарджик Септември
4899 7122 "АТИЛ АУТО" ЕООД Пазарджик Септември
4900 7774 "КАРИСА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
4901 7576 "АЗ И ТИ- НАСАМ- НАТАМ" ООД Пазарджик Септември
4902 1260 "ЙОНВИ-94-ЙОРДАН РАЗПОПОВ" ЕТ Пазарджик Септември
4903 3359 "СТЕЙСИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
4904 12614 ЕТ "ЗЛАТНА НИВА - ПЕТЪР АНГЕЛОВ" Пазарджик Септември
4905 0976 "БАЙАН" ЕООД Пазарджик Септември
4906 3806 ПЛАМБОЙ ГРУП ООД Пазарджик Септември
4907 9094 "ШАНС-АТ-АТАНАС БАЙЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
4908 1457 "ТРАНСТЕТИ" ЕООД Пазарджик Септември
4909 5429 "КАРГО-ФЛЕТ МУЛТИ-СЕРВИСИО" ЕООД Пазарджик Септември
4910 12380 "ПЕТРОВ И СИН 2014" ЕООД Пазарджик Септември
4911 2731 "ФРАНЧЕСКА 2012" ООД Пазарджик Септември
4912 9813 "ВАСИСТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
4913 10148 "ИНЕРТ ГРУП-СЕПТЕМВРИ" ООД Пазарджик Септември
4914 3855 "ИВЕЛА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
4915 7011 "ВЕЛПАК 84 БГ" ЕООД Пазарджик Септември
4916 2058 "ПЛАМБОЙ-БОЙКО МЛАДЕНОВ" ЕТ Пазарджик Септември
4917 10283 "МИПЕТРАНС 777" ЕООД Пазарджик Септември
4918 7442 "НАТАЛИ-91-АТАНАС МИТОВ" ЕТ Пазарджик Септември
4919 7366 "КАРИНА 2" ЕООД Пазарджик Септември
4920 0131 "ИЧО" ЕООД Пазарджик Септември
4921 7583 "САРИНА" ООД Пазарджик Септември
4922 0893 "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" СД Пазарджик Стрелча
4923 7145 "ЕЛЕГАЛ" ООД Перник Брезник
4924 4077 "БРЕЗИНА 2000" ООД Перник Брезник
4925 6984 "ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ" ЕТ Перник Брезник
4926 1796 "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД Перник Брезник
4927 11596 "МПМ ТРАНС 2008" ЕООД Перник Брезник
4928 4259 "КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ-НАТЮРЕЛА" ЕТ Перник Брезник
4929 8583 "ЖАБЛЯНО" АД Перник Земен
4930 12387 "РИВ ТРАНС" ЕООД Перник Земен
4931 11053 "ДМ ТРАНС 2013" ЕООД Перник Земен
4932 4371 "ВН ДЖУНИЪР" ЕООД Перник Ковачевци
4933 11657 "КРИЯНА" ЕООД Перник Ковачевци
4934 6006 "ДИВА - ТРАНС 2012" ЕООД Перник Ковачевци
4935 4564 "БАЛКАН ТРАНС" ООД Перник Ковачевци
4936 12139 "АЛТРАНС БГ" ЕООД Перник Ковачевци
4937 7742 ВЕР ЕООД Перник Ковачевци
4938 10289 "ДИВА ПК" ЕООД Перник Ковачевци
4939 4527 "ЛЪКИ Р-ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ" ЕТ Перник Ковачевци
4940 2898 "СТАРТ 75" ЕООД Перник Перник
4941 6656 "СКАНИА ТРАНС" ЕООД Перник Перник
4942 5390 "МЛАДЕН МЛАДЕНОВ-МАЦОНИ" ЕТ Перник Перник
4943 4565 "АЙДАРОВ-ТРАНС" ЕООД Перник Перник
4944 10035 КИНС 1 ЕООД Перник Перник
4945 8362 "МАРШАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
4946 0070 "ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ-КЕВИН МИРАНДА" ЕТ Перник Перник
4947 0160 "ТРАНС МЕТАЛ-Г" ООД Перник Перник
4948 4396 ВЕНЕЦИЯ 012 ЕООД Перник Перник
4949 12461 "М ЛОГИСТИКС" ООД Перник Перник
4950 1728 "ТРАНС КОМЕРС" ЕООД Перник Перник
4951 9512 "КАЛИ ТРАНС 91" ООД Перник Перник
4952 12152 "ЕВРО ТРАНС 12" ЕООД Перник Перник
4953 12330 "Н76" ООД Перник Перник
4954 7302 "АВТОТРЕЙД 99" ЕООД Перник Перник
4955 10513 РОСЕН СТАМЕНОВ - РОНИ ЕТ Перник Перник
4956 0443 "ФИЛТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
4957 10764 "АБС ТРАНСПОРТ" ООД Перник Перник
4958 10990 "ТИМБО" ЕООД Перник Перник
4959 1602 "ТРАНС-КОРЕКТ" ЕООД Перник Перник
4960 5916 ВАРАДИНОВ ТРЕЙД И ТРАНС ЕООД Перник Перник
4961 7835 "ТУМБАРИ" ООД Перник Перник
4962 11355 "АУТО РОНИ" ЕООД Перник Перник
4963 10232 "ИТАЛИАНО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Перник Перник
4964 10585 ЕН ВИ ЛОДЖИСТИК ТРАНС Перник Перник
4965 9014 "АВТОТРАКТОРСПЕЦТЕХНИКА-БЪЛГАРИЯ" ООД Перник Перник
4966 1963 "ТРАНСКОМ" ООД Перник Перник
4967 10534 АЙ ЕР ДЖИ ТРАНС ЕООД Перник Перник
4968 10875 "ЩУРМ - КЮЧУКОВИ" ООД Перник Перник
4969 7736 "БОБО КАР В" ЕООД Перник Перник
4970 8660 "РАЦО - 3" ЕООД Перник Перник
4971 6249 "ЛЕН - ТРАНС 60" ЕООД Перник Перник
4972 4033 "НИЕ ПЕТРОВИ" ООД Перник Перник
4973 9209 "ТСК-КРАКРА" ООД Перник Перник
4974 3394 ЕМЕМ ТРАНС ЕООД Перник Перник
4975 2285 "ЕВРО ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Перник Перник
4976 8553 "АУТОЕЛИТ" ЕООД Перник Перник
4977 7394 "БУЛ ТРАНС 2011" ЕООД Перник Перник
4978 2000 "ВИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
4979 9740 "А.М.В." ЕООД Перник Перник
4980 12198 "ЕКСПО 2014" ООД Перник Перник
4981 2027 "ТУМБАРИ-ДСС" ЕООД Перник Перник
4982 1955 "МИДАС-07" ЕООД Перник Перник
4983 1096 "ЛЕТИС" ООД Перник Перник
4984 4163 "БОБО КАР" ЕООД Перник Перник
4985 3883 "БОРИС - КОМЕРЦ" ЕООД Перник Перник
4986 7154 "ВЛАНЕЛ" ООД Перник Перник
4987 1474 ГЕОРГИЕВ - ТРАНС ИНВЕСТ ЕООД Перник Перник
4988 10132 "ЕМ ДЖИ - ИЗТОК 2010" ЕООД Перник Перник
4989 4691 ФОРС 1990 ЕООД Перник Перник
4990 7106 "ПИ ЕНД ДИ ГРУП" ООД Перник Перник
4991 7961 "АРСОВ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
4992 2988 "САВИА" ЕООД Перник Перник
4993 5689 "МЕТАЛ ТРЕЙД-66" ООД Перник Перник
4994 4050 "ДЛВ" ЕООД Перник Перник
4995 7586 "ДЛВ-СИ" ООД Перник Перник
4996 3030 "РИГ - 44" ЕООД Перник Перник
4997 0204 "ЧУПЕВА ТРАНСПЕД" ЕООД Перник Перник
4998 12565 "КАРГО ТРАНС 15" ЕООД Перник Перник
4999 8789 "ДЖИ ЕМ АУТО КАРС" ЕООД Перник Перник
5000 12120 "ИЦО ТРАНС 95" ЕООД Перник Перник
5001 1816 "МАРИНА КАР" ООД Перник Перник
5002 10330 "АКБ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5003 9353 "ТИГАР" ООД Перник Перник
5004 5925 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5005 11024 "РАВИТРАН" ЕООД Перник Перник
5006 4705 "ГЕОРГИ БОЯНОВ-ВИАТРА" ЕТ Перник Перник
5007 11611 "Р И С БГ" ООД Перник Перник
5008 9347 "МАЛ-МУК" ООД Перник Перник
5009 10557 "СИМИНВЕСТ" ООД Перник Перник
5010 3096 "КАРГО ТРАНС 22" ЕООД Перник Перник
5011 2321 "ДАНИ - БГ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5012 7349 "ВАЛ ГРУП" ЕООД Перник Перник
5013 6941 "ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001" ООД Перник Перник
5014 8167 "ИМИЛИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5015 3665 "ЛИС - 2011" ООД Перник Перник
5016 7224 "ЕВРОМЕТАЛ" ООД Перник Перник
5017 11924 "ЛОРИТА - Ю" ЕООД Перник Перник
5018 3442 "ИВО ПЕТРОВ-1" ЕТ Перник Перник
5019 6216 "ИВАН МИТОВ - ВАНЬО" ЕТ Перник Перник
5020 12023 "ИДЕАЛ СТРОЙ" ООД Перник Перник
5021 0295 "СПИДИ ТРАНС" ООД Перник Перник
5022 6434 "СВИЛОЯ" ЕООД Перник Перник
5023 6899 "ВАНДИКАР" ЕООД Перник Перник
5024 7233 "САРС" ЕООД Перник Перник
5025 10014 "ДИА ТРЕИДИНГ" ЕООД Перник Перник
5026 1791 "ГЕРИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5027 5674 "МЛГ" ООД Перник Перник
5028 10703 "НИБЕТ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5029 3487 "АЛМЕКС" ЕООД Перник Перник
5030 5910 "ВЕЛИЗАР ВОЙЧИН" ЕТ Перник Перник
5031 10628 "ТОПИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5032 2582 "ЕЛПИДА 2002" ЕООД Перник Перник
5033 1623 "ЕРБОЛИНО-РП" ЕООД Перник Перник
5034 6038 "ОМИС - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5035 9702 АСЕНОВ И КАР ЕООД Перник Перник
5036 4783 "БОБИ-2004" ООД Перник Перник
5037 0210 "АРЗ - ЕКСПРЕС" ЕООД Перник Перник
5038 7688 ТРИО ТРАНС ГРУП ЕООД Перник Перник
5039 11455 "МАЛЕИСКОС" ЕООД Перник Перник
5040 2162 "ЛИРИС" ООД Перник Перник
5041 10366 "ГЕНЕЕ" ЕООД Перник Перник
5042 3152 КОЛАТТ ЕООД Перник Перник
5043 9919 "КОЛХИДА - МЕТАЛ" АД Перник Перник
5044 0746 "СПРИНТ" ООД Перник Перник
5045 10626 ЕТ "ПАЧО - ЕРИКА ПЛАМЕНОВА" Перник Перник
5046 5518 "ЛУСИ ТРАНС 2004" ЕООД Перник Перник
5047 7173 "ПЕТИС ТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5048 0943 "ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ-ВАЛДЕС 2000" ЕТ Перник Перник
5049 9902 "ДЕНИС - Ю.В. 2005" ЕООД Перник Перник
5050 6473 "АЗ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Перник Перник
5051 0444 "ДАНИ-2006-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Перник Перник
5052 11066 "ДВ ТРАК" ЕООД Перник Перник
5053 10651 "СЛАВЕКС 2008" ООД Перник Перник
5054 7833 "ДАНИЕЛ" ЕООД Перник Перник
5055 7228 АН 999 ООД Перник Радомир
5056 6128 "МОНИ-ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5057 10345 "ДАЯ - ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5058 7267 "ЛЮБЧО ЛАЗОВ - ЛБЛ" ЕТ Перник Радомир
5059 8859 "ТОВЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5060 0828 АЛЕКСАНДРОВ-ЕКСПРЕС ЕООД Перник Радомир
5061 10578 "СПИД АП Р" ЕООД Перник Радомир
5062 2313 "КРАКРАЛЕС Н" ООД Перник Радомир
5063 9017 "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД Перник Радомир
5064 7488 "АСКОТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5065 5597 "ВИВА - МЕТАЛ" ООД Перник Радомир
5066 1989 "РУМАСИЯ-2005" ЕООД Перник Трън
5067 9283 “РОЛИ ВГ ТРАНС“ ООД Перник Трън
5068 12347 "РМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5069 3893 "ДЕНИМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5070 6672 "МБМ - ТРАНСПОРТ 12" ООД Перник Трън
5071 7070 "АВТОЛИДЕР" ООД Перник Трън
5072 12256 ЕТ "КЕНТОН-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" Перник Трън
5073 7690 "ТРАНСМАТ – ЗДРАВКО МАТЕЕВ" ЕТ Плевен Белене
5074 11377 "АНИ ТРАНС 74" ЕООД Плевен Белене
5075 7050 "ИВЕЯ-ЯНКО ЯНЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5076 4896 "НЕРЕА ГРУП" ООД Плевен Гулянци
5077 12519 "В-ЕВРОТРАНС КОМЕРС" ЕООД Плевен Гулянци
5078 8255 "ПАНДОЛФИ Е ТОЗЕВА-РТ" ООД Плевен Гулянци
5079 10427 ГАРАНЦИЯ ТРАНС ЕООД Плевен Гулянци
5080 3523 АГРО ТРЪК ЕООД Плевен Долна Митрополия
5081 8505 "РУБИН - РУМЕН ИВАНОВ" ЕТ Плевен Долна Митрополия
5082 12388 "СОАТ МИТРОПОЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5083 3005 "ИГЕ 75" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5084 8941 АНКО ПЕТРОВ - АНДА ЕТ Плевен Долна Митрополия
5085 7456 "ИГП ТРАНС" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5086 11171 "КАЛИНКА ХРИСТОВА 96" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5087 1352 "ТРАНС ЕКСПРЕС-МИРОСЛАВ ГЕШЕВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5088 9729 "КАЛИНКА-КАЛИНКА ХРИСТОВА" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5089 0871 "ДЕНИ" ООД Плевен Долни Дъбник
5090 1686 ИНТЕРАУТО ТРАНС ГД ЕООД Плевен Долни Дъбник
5091 2690 "Й И И - ЕВРО КАРГО" ООД Плевен Долни Дъбник
5092 10482 ЯЦИН - ТРАНС ЕООД Плевен Долни Дъбник
5093 11035 "ВСЕЛЕНА - ИВАН МАРКОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5094 1571 "ВИТ 93 – ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5095 0984 "НП-ТРАНС 05" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5096 0223 "ДАРИНА 111" ООД Плевен Долни Дъбник
5097 7593 "М И С ТРАНС-МИРОСЛАВ ДИШКОВ" ЕТ Плевен Искър
5098 11098 "БУЛХЕРМЕС" ЕООД Плевен Искър
5099 8861 "КЕШ ТРАНС" ЕООД Плевен Искър
5100 12531 "СТЕЛИАН И АДРИАНА-АВГУСТИН БОРИСОВ" ЕТ Плевен Искър
5101 10705 "БОЯН ТРИФОНОВ - 71" ЕООД Плевен Искър
5102 10222 ЕТ "ФИЛИПОВ - ЙОРДАН ФИЛИПОВ" Плевен Искър
5103 4857 "ГАБИ ТРАНС-2004" ЕООД Плевен Кнежа
5104 2962 "ТРАНС 2000-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5105 7014 "СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5106 2748 "ИВАТРАНС-005" ЕООД Плевен Кнежа
5107 12405 "СКАН-АУТО" ЕООД Плевен Кнежа
5108 10302 "ДИ ПИ ЕЛ 74" ЕООД Плевен Кнежа
5109 9592 ЕТ "БИСЕР ЛИЦАНОВ" Плевен Кнежа
5110 6923 "АКСЕЛ" ЕООД Плевен Кнежа
5111 5102 "СИБИ ИЛЧОВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
5112 10186 ЕТ "ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАВЛИКЯНОВ" Плевен Кнежа
5113 10749 "АГРОВЕТ" ООД Плевен Кнежа
5114 7699 "М ТРАНС КАРГО" ЕООД Плевен Кнежа
5115 6852 "ВИАУТО 46" ЕООД Плевен Кнежа
5116 4597 "ИВЕЛ-ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5117 2891 "НИК-ТРАНС 2009-НИНА КАЧАМАЧКОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5118 5521 "АЛДИ-08" ЕООД Плевен Кнежа
5119 0209 "СИКО–СИМЕОН КОЙНАРСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5120 1942 "РЕНИС-НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5121 1011 "САТЕЛИТ-М-МАЛИНА БОРИСОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5122 3060 "ИНТЕРТРАНС" ООД Плевен Кнежа
5123 6681 "СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5124 2064 ПИК 2003 ЕООД Плевен Кнежа
5125 8346 "ПЛАМЕН БОЕВ-87" ЕТ Плевен Кнежа
5126 1756 "ПРО-АУТО-ТРАНС 77" ЕООД Плевен Кнежа
5127 10768 "АНГИ ТРАНС 1" ЕООД Плевен Кнежа
5128 10066 "М+В АГРОТРАНС" ООД Плевен Левски
5129 12188 "ГИГИ ТРАНС 10" ЕООД Плевен Левски
5130 0195 "ПЛАМЕН ПЕТКОВ 65" ЕТ Плевен Левски
5131 4872 "АУДИ-94-ВАНЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Левски
5132 1551 "ЛАГУНА-СТЕФАН СТЕФАНОВ" ЕТ Плевен Левски
5133 3331 "МОБИЛ-СТОЙЧЕВ-СТЕФАН СТОЙЧЕВ" ЕТ Плевен Левски
5134 12391 "КРИС ТРАНС 03" ЕООД Плевен Левски
5135 4599 "ТИЛМЕКС-2002" ЕООД Плевен Левски
5136 11303 "ГАБИ ТРАНС 98" ЕООД Плевен Левски
5137 7919 "ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ" ЕООД Плевен Левски
5138 6153 "ЕВРОНЕС" ЕООД Плевен Левски
5139 0779 "КРАСИ-КРАСИМИР ПЕТРОВ" ЕТ Плевен Никопол
5140 2419 "ЕМАНУЕЛА ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Плевен Никопол
5141 2839 "МЕТАЛИКА-НАДЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Никопол
5142 8315 "СТРОЙМАТ" ЕООД Плевен Плевен
5143 7037 "ЕВЕЛИН – ЕВЕЛИН ЕВТИМОВ" ЕТ Плевен Плевен
5144 12369 "ЛЪКИ ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5145 11977 "ПЕ КА ВЕ-85" ЕООД Плевен Плевен
5146 4909 "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5147 7976 "БОБИ-ПЕТЪР ПЪРВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5148 9392 "ТРАНТЕХ-БЛ" ООД Плевен Плевен
5149 10135 ЕНТ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Плевен Плевен
5150 11951 "ДНД 1" ЕООД Плевен Плевен
5151 9583 МЕФРИ ЕООД Плевен Плевен
5152 1737 "АЦЦ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5153 5141 "ТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5154 11885 "ЛИЧЕВИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5155 12402 ЕТ "ШАНС 21В - ПЛАМЕН ВЕСКОВ" Плевен Плевен
5156 8531 "АТОН-2" АД Плевен Плевен
5157 11734 "БИ ЕНД ДЖИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5158 7243 "МПП - БГ" ЕООД Плевен Плевен
5159 7277 "ДИМИТРОВИ - И СИЕ" СД Плевен Плевен
5160 10504 "ЮНИРЕЛ" ЕООД Плевен Плевен
5161 6212 "КАПКА И МИМИ" ООД Плевен Плевен
5162 7444 "АГРИКО" ООД Плевен Плевен
5163 4041 "ПИГ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5164 12454 "ИЛ - ТРАНСКОМЕРС - В" ЕООД Плевен Плевен
5165 2534 "УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ" ЕООД Плевен Плевен
5166 9710 НАВИ 32 ЕООД Плевен Плевен
5167 1520 "ДАРИЯ ТРАНС-2012" ЕООД Плевен Плевен
5168 7519 "ЛЮБО МЕТАЛ-СКРАБ" ЕООД Плевен Плевен
5169 8108 "НЕЛИ Г ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Плевен Плевен
5170 5626 "ЕМА" ООД Плевен Плевен
5171 12456 "СИЕН ГЛОБАЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5172 11672 "БОРВЕСТ" ООД Плевен Плевен
5173 2505 "ТЕПИХ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5174 6740 "ЛИЛИ СПЕД" ООД Плевен Плевен
5175 3136 "АЛБИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5176 11760 "ГИС" ЕООД Плевен Плевен
5177 7351 "ГАТЕВ-2004" ЕООД Плевен Плевен
5178 11091 "РУАНИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5179 12354 "РЕМАКС ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5180 6243 "ЛЮБОМИР ИЛЧЕВ - ИЛЧЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5181 7248 "БАЛКАН 08" ООД Плевен Плевен
5182 5063 "А И Г - 2000 - ГЕОРГИ ЦАЧЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5183 0894 "ПРИМА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5184 1119 "ТМ ГРУП 07" EООД Плевен Плевен
5185 11779 "АЙ ВИ ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5186 4471 "ВПП ЕВРОТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5187 9747 "ПРО-ТРАНС-КРАСИМИР СИМЕОНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5188 12073 "БЕТА КАРГО" ООД Плевен Плевен
5189 0763 "ФЕШЪН ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5190 8974 "БУБА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5191 3602 "АЛФА КАР 1" ООД Плевен Плевен
5192 11888 "ЛЮБО Т" ЕООД Плевен Плевен
5193 7658 "ОМНИКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5194 6675 "АГРО ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5195 1636 "ВАЛМЕН" ЕООД Плевен Плевен
5196 2187 "СТИЛ-Л" ЕООД Плевен Плевен
5197 5227 "ГРИГОР ГАНЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5198 8273 "ТЕКСИМТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5199 10810 "НЕЙК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5200 11597 "КАРГОБУЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5201 9600 "ЛОНГ ОЙЛ" ЕООД Плевен Плевен
5202 8455 АВАМАР ШИПИНГ ЕООД Плевен Плевен
5203 10852 "КАК КАРГО" ЕООД Плевен Плевен
5204 10682 "ДАФИНКОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5205 10150 "ГИЛД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5206 10275 "МБ ЙОНКОВИ" ЕООД Плевен Плевен
5207 11574 "МИТЕВИ-1968" ЕООД Плевен Плевен
5208 4293 "РАЙКОМЕРС 08" ЕООД Плевен Плевен
5209 0689 "МИАС" ЕООД Плевен Плевен
5210 11572 "СВЕТИНА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5211 6572 "ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5212 10868 "КАЛИНА ТРАНС 1" ООД Плевен Плевен
5213 9516 "НОВА" ЕООД Плевен Плевен
5214 12060 "СТОЖЕР 77" ЕООД Плевен Плевен
5215 12662 "ВИЯ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5216 7529 "СТАНЕВИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5217 5444 "ЛЕО ТРАНС 2010" ООД Плевен Плевен
5218 1475 "ДЖУЛИ ТРАНС - 2006" ЕООД Плевен Плевен
5219 2393 "СТАР ТРАНС 81" ЕООД Плевен Плевен
5220 6116 "НИНО-2009" ЕООД Плевен Плевен
5221 3317 "ВАЛЕНТИНО-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5222 9901 "ФАНТОМ-ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5223 10783 "ФУЕГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5224 8272 "ВИАТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5225 8871 "КОНТИНУУМ" ООД Плевен Плевен
5226 1015 "УЕСТЛАЙН" ЕООД Плевен Плевен
5227 12681 "ИНГЕЛЦИ" ЕООД Плевен Плевен
5228 5384 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5229 4958 "ИВЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5230 8113 БОГИ-БОГДАН ТИНКОВ - ЕМИЛ ТИНКОВ ЕТ Плевен Плевен
5231 2773 "КЪРТОЖАБЕНЕ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5232 10774 "ПЕРФЕКТО ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5233 12199 "ЦВЕТИ 86" ЕООД Плевен Плевен
5234 10346 "ЕКО ТРАНС 1 БГ" ЕООД Плевен Плевен
5235 12233 "Н И Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5236 7540 "КОМЕТА-07" ЕООД Плевен Плевен
5237 3729 "МАГНУМ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5238 6011 "Т-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5239 0319 "БЕТА КАРГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5240 1213 "ЕМИЛ" ЕООД Плевен Плевен
5241 9671 "КАМЧИЯ-2-ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5242 8639 "НОРЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5243 11716 "АТАНАСОВИ ЛН" ООД Плевен Плевен
5244 1825 БП ТРАНС ПЛЕВЕН ЕООД Плевен Плевен
5245 11380 "КАБО ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5246 3506 "ВАНЕЛ - ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5247 7654 "ЕМ ФИ ФРАНКО" ЕООД Плевен Плевен
5248 8270 "ДИАНА-ПЕТЪР АНТОВ" ЕТ Плевен Плевен
5249 10321 "РАЙМЕН 7" ЕООД Плевен Плевен
5250 7015 "РЕНИ-91-ВИТЛИЕМ ПАВЛОВ" ЕТ Плевен Плевен
5251 0421 "АНГЕЛОВ 2007" ООД Плевен Плевен
5252 1336 "ЕВРОКВАРЦ-МВ" ООД Плевен Плевен
5253 6493 "ИВ" ЕООД Плевен Плевен
5254 4643 "ВИКМАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5255 12056 "ЕМ ВИ ЕМ 2013" ООД Плевен Плевен
5256 3903 "ЛСТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5257 4415 "КЪЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5258 3590 "Д - ТРАНС 2004" ЕООД Плевен Плевен
5259 4677 "ПРОМЕТЕЙ" ООД Плевен Плевен
5260 0063 "ПЛЕВЕН БАСКЕТ" ООД Плевен Плевен
5261 2365 "ПУРПУРНИ ЛЪЧИ" ЕООД Плевен Плевен
5262 0316 "СРЕБРОСТРУЙ 07" ЕООД Плевен Плевен
5263 4169 "ОМНИКАР-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5264 10743 "КЕНАРОВ 2011" ЕООД Плевен Плевен
5265 11410 "СП ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5266 8206 "ИВИ ТРАНС ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5267 11408 "КАЛЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5268 10372 "В НИКОЛОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5269 11312 "ДИД ТРАНС 82" ЕООД Плевен Плевен
5270 8674 "РОНИ ТРАНС 74" ООД Плевен Плевен
5271 0693 "ВАСИЛ ДИМИТРОВ" ООД Плевен Плевен
5272 7361 "БОЙС" ЕООД Плевен Плевен
5273 6888 "ХОБОТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5274 0890 "ЛЮБЕН ТАШЕВ-ЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5275 9187 "ЖС ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5276 6078 "СЪНИ КО" ООД Плевен Плевен
5277 11283 "КРАГЕРБУЛ" ООД Плевен Плевен
5278 11001 "БГ ТРАНС КОНСУЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5279 3405 "ТРАНСПЕТ" ЕООД Плевен Плевен
5280 3611 "БОВИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5281 9851 АДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД Плевен Плевен
5282 3825 "ЕЛИСТРАНС 1" ЕООД Плевен Плевен
5283 0641 "ЯГУАР-ЕИ" ЕООД Плевен Плевен
5284 8331 "МАРТИН-86" ЕООД Плевен Плевен
5285 9001 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5286 8836 "СИЯ-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5287 0136 "БОНИ" ООД Плевен Плевен
5288 2420 МАРС ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5289 8153 "АП ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5290 8884 "ЛЮБИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5291 10904 "БИСК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5292 12043 "ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС" ООД Плевен Плевен
5293 10668 ЕТ "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" Плевен Плевен
5294 4681 "КАТИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5295 4011 "ВЕРГИЛОВ" ЕООД Плевен Плевен
5296 2991 "ПЪРСИСТ" ЕООД Плевен Плевен
5297 3129 "ДИРА 76" ООД Плевен Плевен
5298 8399 "ВИП СПЕД" ООД Плевен Плевен
5299 5292 "ФОРЦА-КОМЕРС" ЕООД Плевен Плевен
5300 1006 "МИМ ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5301 6490 "ТОПЛИНА НИ" ООД Плевен Плевен
5302 5713 ОЛИТРАНС ООД Плевен Плевен
5303 7201 "РУБА – РУМЕН БАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5304 7199 ЗЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Плевен Плевен
5305 4286 "АГРАИМПЕКС" ЕООД Плевен Плевен
5306 4321 "СТЕФАН ТАРЕНГОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5307 3652 "ФУЕГО ПН" ЕООД Плевен Плевен
5308 10211 "ТИ БИ ТРАНС 2013" ЕООД Плевен Плевен
5309 5300 “АГРО ГРУП 2000“ ЕООД Плевен Плевен
5310 4090 "ЯНЕВ ТРАНС 2010" ЕООД Плевен Плевен
5311 12303 "3 М ГРУП З" АД Плевен Плевен
5312 1323 "АЙВИ ТРАНС КОМЕРС" ООД Плевен Плевен
5313 9071 "М ТРАНСПЕД" ООД Плевен Плевен
5314 5712 НЕФТОТРАНС ОЙЛ ООД Плевен Плевен
5315 9587 "ЛАСКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5316 4287 МЕГА ПРОФИТ ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5317 1528 "РАЯ-04" ЕООД Плевен Плевен
5318 4954 "СВЕТЛИНА - 69" ЕООД Плевен Плевен
5319 5084 "ТРЕЙД МАРК" ООД Плевен Плевен
5320 5055 "ЕЛ КА ВЕ 2010" ЕООД Плевен Плевен
5321 4357 "ИРСИД ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5322 8783 "ТРАНС ЮРЪП" ЕООД Плевен Плевен
5323 11026 "ВК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5324 10408 "ЖУЛ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5325 6441 ДИ ЕМ СИ - 78 ЕООД Плевен Плевен
5326 9133 “МЕГИ- ИВ 77“ ООД Плевен Плевен
5327 11022 "ЗИМ.БГ" ООД Плевен Плевен
5328 3772 "САРТЕН БЪЛГАРИЯ" ООД Плевен Плевен
5329 1830 "ЛДП - ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
5330 2452 "ЛОРА-МИЛКО ЯНКОВ" ЕТ Плевен Плевен
5331 0126 СИМИ ТРАНС - ЗДРАВКО СЕКОЛОВ ЕООД Плевен Плевен
5332 9768 БУЛМАК 7 ЕООД Плевен Плевен
5333 8343 "ТИВА" ООД Плевен Плевен
5334 7486 "ВИВАМЕД" ЕООД Плевен Плевен
5335 0121 "ГЕРА-В" ЕООД Плевен Плевен
5336 2136 "АИТ ТРАНС-08" ООД Плевен Пордим
5337 5867 "КАМКОМЕРС – ИВАН ДОБРЕВ" ЕТ ЕТ Плевен Пордим
5338 1367 "ТАИН ТРАНС" ЕООД Плевен Пордим
5339 6799 "МИРОМАР-2010" ЕООД Плевен Пордим
5340 11507 "АМ-КОРЕКТ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5341 0778 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5342 4982 "ДОНЧО ВАСИЛЕВ-ДВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5343 2304 "УНИ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5344 11220 "АЛИСА И МИГЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Червен бряг
5345 10548 ВИС НАДЕЖДА ЕООД Плевен Червен бряг
5346 2067 "ПАЛМЕКС-03" ЕООД Плевен Червен бряг
5347 6601 "ДИНИКО - ДИКОВ,НЕДКОВ И СИ-Е" СД Плевен Червен бряг
5348 7186 "АТИЛА - 67" ЕООД Плевен Червен бряг
5349 9039 "АНАТОЛИЙ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Червен бряг
5350 12227 "АГРОЛЕС" ЕООД Плевен Червен бряг
5351 4109 "УИНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5352 5108 "БЕРДАНА" ЕООД Пловдив Асеновград
5353 10951 "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Асеновград
5354 10065 "ДМС АГАПЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5355 6617 "ФИМЕ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5356 2791 "ЕЛИСА ФРУТ" ЕООД Пловдив Асеновград
5357 2579 "ОКИ ТРАНС" ООД Пловдив Асеновград
5358 3730 "ИЗИ ТРАНС - АХ" ЕООД Пловдив Асеновград
5359 8703 "ЯНКОВ И СИЕ " ООД Пловдив Асеновград
5360 5794 "ПИ ЕНД ПИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5361 0627 "СТИФ-ИВАН ДИМИТРОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5362 1142 "СТОЯН СТОЕВ-ФРИГОТРАНС" ЕТ Пловдив Асеновград
5363 5256 "ЕС ДЖИ ЕН" ЕООД Пловдив Асеновград
5364 7427 "ВАСМАР- ВАСИЛ КАРАМУЗОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5365 0225 "ИЛАН-ИЛИЯ НИКОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5366 5640 "ИВАН МАНОЛОВ-МЕРЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
5367 8631 "ЕВРО 2000 - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5368 4875 "ЕРМИС ГАЗ" ООД Пловдив Асеновград
5369 10398 "ДСВ МЕТАЛ КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5370 5408 "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД Пловдив Асеновград
5371 4284 “МУЛБУЛ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Асеновград
5372 2346 ЕТ "ТРАНС 2003 - ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ" Пловдив Асеновград
5373 5163 "АСЕНОВГРАДСКИ СТРОИТЕЛ-Т" ООД Пловдив Асеновград
5374 7996 ЕКСПРЕС ТРЕЙС ЕООД Пловдив Асеновград
5375 5537 "КАЛЦИТ" АД Пловдив Асеновград
5376 5153 "АУТО БИГ" ЕООД Пловдив Асеновград
5377 5690 ЛЮБЕКС ЕООД Пловдив Асеновград
5378 10756 "АМ ТРАНС КАРГО" ЕООД Пловдив Асеновград
5379 7591 "БРАМ-ВТ-СЪБОТИН КОДЖЕБАШЕВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5380 5025 "НЕЛИС ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
5381 10416 "НЕСИЛ - 2006" ООД Пловдив Асеновград
5382 10228 ЕТ "ИВАН КИСОВ - 93" Пловдив Асеновград
5383 7435 "РЕДКОНСУЛТ" ООД Пловдив Асеновград
5384 7129 "ОМАН-4" ООД Пловдив Асеновград
5385 2458 "ДДМ ИНВЕСТМЪНТ" ООД Пловдив Асеновград
5386 1764 "НИКИМОЛ" ООД Пловдив Асеновград
5387 4233 "МОНИКА 2002" ООД Пловдив Асеновград
5388 8651 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАВЛОВ-ВАЙЪЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
5389 5418 "ЛИТОС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Асеновград
5390 5578 "ВЕНТА" ООД Пловдив Асеновград
5391 2578 "ОРМАНОВ ТРУКС" ЕООД Пловдив Асеновград
5392 4468 "ЧАРЪКЧЪ" ООД Пловдив Асеновград
5393 7239 "ВАИЛИН" ЕООД Пловдив Асеновград
5394 5181 "КОВЪЛ-НИКОЛА ВЪЛКАНОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5395 7719 "МУЛТРАНС - 78" ООД Пловдив Асеновград
5396 3109 "РЕНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5397 6604 "СУНАЙ-РАСИМ ШЕРИФОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5398 12612 "ДИЗИ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Асеновград
5399 0166 "БРАТЯ ПЕНДОВИ С-ИЕ" СД КОНСОРЦИУМ Пловдив Асеновград
5400 2389 "МИВЕКО" ЕООД Пловдив Асеновград
5401 12193 "ЯКОБУЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5402 2161 "ИНТЕР ГРУП 5" ЕООД Пловдив Асеновград
5403 8984 "АЛФА ТРАНС - 2009" ЕООД Пловдив Асеновград
5404 8916 "БЕРК - КАН 99" ЕООД Пловдив Асеновград
5405 8024 "СУНАЙ -РАСИМ ШЕРИФ" ООД Пловдив Асеновград
5406 4362 "ВОДОЛЕЙ П" ЕООД Пловдив Асеновград
5407 8281 "ДЪРЖИКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5408 4212 ОР ТРАНС-2010 ЕООД Пловдив Асеновград
5409 8435 "АРАБАДЖЪ" ООД Пловдив Асеновград
5410 0821 "РУМИ–90–РУМЯНА ПИРОНКОВА" ЕТ Пловдив Асеновград
5411 6335 "ГРАЦИЯ СК" ЕООД Пловдив Асеновград
5412 4682 "МАКС ТРАНС 1017" ЕООД Пловдив Асеновград
5413 1745 "РОКО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5414 7508 "ДИПАНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5415 4818 АСА ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
5416 0825 "ВОЛАНТРАНСПОРТ" АД Пловдив Асеновград
5417 10688 "КОВЪЛ - Д" ЕООД Пловдив Асеновград
5418 11245 "ЕВРОТРАНСКО" ЕООД Пловдив Асеновград
5419 11154 "ДОНЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Асеновград
5420 8897 "КРАМА-КРАСИМИР МАРКОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5421 9171 "Н.К. ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5422 11241 "ЕЛАС-ПОПОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5423 4389 "ЛЯТО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5424 2960 "КОМЕКСМАШ–ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5425 10435 "ЕРАТО 69" ЕООД Пловдив Асеновград
5426 10454 "МП АВТО 2013" ООД Пловдив Брезово
5427 9834 "Г И Б - ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
5428 3666 "СЕП ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
5429 2972 "ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ-44" ЕТ Пловдив Брезово
5430 10279 "КИЛ ТА" ЕООД Пловдив Калояново
5431 8758 "САРАЙ-АНГЕЛ САВОВ" ЕТ Пловдив Калояново
5432 0913 "ДИРЕКС" ЕООД Пловдив Калояново
5433 12098 "АНТОН СТОЯНОВ БГ" ЕООД Пловдив Калояново
5434 8075 "АНТРАНС 2008" ЕООД Пловдив Калояново
5435 1612 "АЕРО КОНТРОЛ" ЕООД Пловдив Калояново
5436 7828 "БОННЕР" ООД Пловдив Карлово
5437 1975 "ТИМ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Пловдив Карлово
5438 2751 "КАРОЛ ЛАЙН" ООД Пловдив Карлово
5439 7094 "СТАНЕВ АВТОМОБИЛИ" ЕООД Пловдив Карлово
5440 5363 АНАТОЛИТИС ЕООД Пловдив Карлово
5441 7418 "МОБИЛ 98-ВАСИЛ ВЪРБАКОВ" ЕТ Пловдив Карлово
5442 6893 "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД Пловдив Карлово
5443 1355 "ТРАНС-Х" ООД Пловдив Карлово
5444 2444 "ЙОР-КОМ-БГ" ЕООД Пловдив Карлово
5445 5643 "АНИПЛАМ-КРАСИМИР ТОТЕВ" ЕТ Пловдив Карлово
5446 11539 ЕТ "СПС-СВЕТЛА ТРИФОНОВА" Пловдив Карлово
5447 3263 "Л И Т ТРАНС - ТОДОР ГЕРОВ" ЕТ Пловдив Карлово
5448 10225 "КАСТЕЛ ТРАНС" АД Пловдив Карлово
5449 5401 "100 МАТ-СТАНКА СТАНЧЕВА" ЕТ Пловдив Карлово
5450 5955 "КРИСИ" ЕООД Пловдив Карлово
5451 5157 "НАВИ МОБИЛ" ЕООД Пловдив Карлово
5452 8726 "БЪЛГАРИЯ КАРГО" ООД Пловдив Карлово
5453 1494 "ТИЕТЕК" ООД Пловдив Карлово
5454 9250 "СПС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Карлово
5455 12653 "БОРИСЛАВ ТРАНС БГ" ЕООД Пловдив Кричим
5456 1018 "ВЕГАКОМ" ООД Пловдив Кричим
5457 7466 ЕТ "ВЛАДИМИР ШОПОВ" Пловдив Кричим
5458 5819 "СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ" ООД Пловдив Кричим
5459 10620 "ТРАНС ИНТЕР БГ" ЕООД Пловдив Кричим
5460 3653 "ЗИТА-ЕЛ" ООД Пловдив Кричим
5461 7389 "АГОВИ" ООД Пловдив Кричим
5462 1153 "СИЛД ТРАНС" ЕООД Пловдив Кричим
5463 1810 "БИЛИ" ЕООД Пловдив Кричим
5464 1671 "ДИМИТРОВИ ТРАНС-90" ЕООД Пловдив Кричим
5465 1518 "ЮКИ-222" ЕООД Пловдив Куклен
5466 9376 "МАРИНИ" ООД Пловдив Куклен
5467 12630 "ЛАЙТ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5468 0670 "ИНС ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5469 0424 "ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Марица
5470 1925 "ТОШЕВ ТРАНС-83" ЕООД Пловдив Марица
5471 10467 "АВТО ТРАНС - ЙОТОВ" ЕООД Пловдив Марица
5472 4366 "ИНТЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Марица
5473 4595 ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК СИСТЕМС ООД Пловдив Марица
5474 7928 "ДИ ЕМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5475 11213 "ИНТЕРСПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
5476 10024 "ДМ КАР" ЕООД Пловдив Марица
5477 2204 "РАН ТРАНС РК" ЕООД Пловдив Марица
5478 11345 "ЛИДЕР ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
5479 11857 "ТРАНСЛОГИС" ЕООД Пловдив Марица
5480 9031 "СТОВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5481 2123 "АРНАУДОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5482 6296 "ТОБИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
5483 6625 ЕВРОМЕС ООД Пловдив Марица
5484 6412 ПАПА ТРАНС ЕООД Пловдив Марица
5485 8277 "ЖОРО ПЛОД-83" ЕООД Пловдив Марица
5486 0413 "АВРАМОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5487 0274 А ЕНД ВИ -ТРАНС ООД Пловдив Марица
5488 2430 "СТЕФАН РАНГЕЛОВ" ЕТ Пловдив Марица
5489 5715 "РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ - 93Т" ЕТ Пловдив Марица
5490 0170 "КАРДИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
5491 4930 "ЛОГИСТИК ИРС ООД" КД Пловдив Марица
5492 3268 "ТЕМПОДЕМ" ЕООД Пловдив Марица
5493 4722 "ТРАВЕЛ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Марица
5494 3761 "ТАЧЕВ И СИН С-ИЕ" СД Пловдив Марица
5495 12666 "ЛАТЕВИ-3 - ПЕТКО ЛАТЕВ" ЕТ Пловдив Марица
5496 4224 "ИЛ-КО 5" ЕООД Пловдив Марица
5497 3626 УКАРГО БГ ООД Пловдив Марица
5498 6522 "ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ"ООД Пловдив Марица
5499 7721 "КСК ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5500 6167 ДАНИ ТРАНС 1 ЕООД Пловдив Марица
5501 8066 "СК-ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5502 4928 "СОЛТЕХ" ЕООД Пловдив Марица
5503 3072 "ТРАНС МИРЕА БГ" ЕООД Пловдив Марица
5504 3486 "РАДИНЕС" ЕООД Пловдив Марица
5505 5595 "А И Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Перущица
5506 0755 "БЕТАМАКС - 2" ООД Пловдив Перущица
5507 11464 "ТРАНС-САРЕМА" ЕООД Пловдив Перущица
5508 7821 "МУТТИ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
5509 8917 СИМОС ООД Пловдив Пловдив
5510 5367 "ПАВЛИНА-ИВЕЛИН ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5511 1058 "ДЖОВАНИ-2002" ЕООД Пловдив Пловдив
5512 8016 "ТРАНСФЛУИД" ЕООД Пловдив Пловдив
5513 0504 "ЕУРОХИМИКА ТРАНСПОРТИ НА СЕРРАЙОТО АЛДО" ЕООД Пловдив Пловдив
5514 6250 "ЕВРОГАЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
5515 5403 "УНИВЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5516 7213 "ТРАНСБАЛКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
5517 1966 "ЕВРОЕКСПРЕСС ТРАНСПОРТ Б.Г." ЕООД Пловдив Пловдив
5518 3724 Т ЕНД ТРАКС ЕООД Пловдив Пловдив
5519 2627 "АСВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5520 2100 "АНГЕЛ СТОИЛОВ-96" АД Пловдив Пловдив
5521 11775 "НЮ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
5522 11289 "А.М. БУРГАЗ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5523 11778 "ТРАНС ИВ 66" ЕООД Пловдив Пловдив
5524 2175 "МЕГАТРАНС-СД" ЕООД Пловдив Пловдив
5525 11280 "МЕГ-М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5526 11931 "ГАБАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5527 7280 "НУРТРАНС 90" ЕООД Пловдив Пловдив
5528 9047 "СЕЛВИМЕТ-МЕХМЕДЕМИН БАЙРАКТАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5529 7346 "ЙОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5530 5354 "ПЕТКО АНГЕЛОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5531 5890 "ЕЛКО" ООД Пловдив Пловдив
5532 2879 "КИРЧО ХРИСТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5533 6189 "МАРИ ФАТ - 86" ООД Пловдив Пловдив
5534 1318 МП ИВАНОВИ ООД Пловдив Пловдив
5535 3540 "ШАТОВ-66" ЕООД Пловдив Пловдив
5536 11338 "МИВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5537 0080 "ГОГОТЕХ" ЕООД Пловдив Пловдив
5538 6371 "НЕМАТЕКС" ЕООД Пловдив Пловдив
5539 4543 "МИМОЗА 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
5540 4821 "Е-МАКС КОНСУЛТ" ООД Пловдив Пловдив
5541 4383 "ДИАНА ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
5542 0882 "ФИЛТРАНС" АД Пловдив Пловдив
5543 0059 "ТЕРА-ХАС" ЕООД Пловдив Пловдив
5544 11515 "ИНТЕРГРУП 99" ЕООД Пловдив Пловдив
5545 2782 ДЕБО АВТОТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
5546 0508 "ТРИЕРА ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
5547 0767 "ТРАНСЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
5548 11524 "АМ АГРО ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5549 4248 "НТЦ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5550 11399 "ИНТЕР ТРАНС 13" ООД Пловдив Пловдив
5551 1589 "БО-НИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5552 5186 "СТЕФИ 90" ООД Пловдив Пловдив
5553 11567 "ИТЕРЕСТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Пловдив Пловдив
5554 7306 "ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД Пловдив Пловдив
5555 8291 "ДЕМИРОВ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5556 0993 "ЕЛЕОНОРА 64-ЕЛЕНА ДЖОРАПОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
5557 11584 "АСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5558 2628 "ТИМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5559 7354 "ФАЙЕР СИСТЕМС" ЕООД Пловдив Пловдив
5560 8558 "ДОММИКС.БГ" ООД Пловдив Пловдив
5561 9170 "ТРАКИЯ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
5562 5495 "АЛ ХИЛАЛ-ТРАНСПОРТ-ТУРИЗЪМ-ТРЕЙДИНГ-ЖОРЖ ХИЛАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5563 11601 "ТОБОЗ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
5564 8116 "СХ" ЕООД Пловдив Пловдив
5565 1661 ЕООД ТРАНС ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Пловдив Пловдив
5566 2657 "РАЗТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5567 2539 "ЦАРКОВ-БРЕСТ-ГЕОРГИ МАРИНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5568 5250 "КТЕ" ЕООД Пловдив Пловдив
5569 5271 "ГАДЖЕВИ И СИЕ" СД Пловдив Пловдив
5570 11849 "МЛ - КУРИЕР ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5571 2632 "РАЛОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5572 1659 "МАЙК ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
5573 11859 "ИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5574 4832 БРИЗ-ПЛОВДИВ ООД Пловдив Пловдив
5575 11677 "ВЕРЕН 5" ЕООД Пловдив Пловдив
5576 7643 "ФАКТОР 13" ЕООД Пловдив Пловдив
5577 7537 "СЕВИДА" ЕООД Пловдив Пловдив
5578 4297 "АСЕД-99 АНГЕЛ ГЕНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5579 11886 "АЛЕКСАНДРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5580 6881 "ФИДАНКА КАЗАКОВА 13" ЕООД Пловдив Пловдив
5581 2877 "ПАФФ–1" ООД Пловдив Пловдив
5582 9590 "ЕЛИТ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5583 12029 "ДИМИТРОВ КОМЕРС 2009" ЕООД Пловдив Пловдив
5584 7575 "ВИП 83" ЕООД Пловдив Пловдив
5585 7160 "ЕМИНАД" ЕООД Пловдив Пловдив
5586 6179 "ДОРДО-АТАНАС СТОЛИНОВ" ЕТ ЕТ Пловдив Пловдив
5587 7973 "ТРАНСПОРТ ГЕОРГИ БГ" ООД Пловдив Пловдив
5588 7965 "САНТЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5589 7580 "ФЕРМАТА" АД Пловдив Пловдив
5590 7984 "НЕАПОЛИС - ГИОСАС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5591 1681 "НИКИФОРОВ-2000" ЕООД Пловдив Пловдив
5592 2182 "ЕНЕРДЖИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5593 7702 "АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
5594 7870 "ПАКТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5595 7629 "МАКС БУЛТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5596 2491 ИДЕАЛ ТРАНС - БГ ООД Пловдив Пловдив
5597 1226 "ИВАН ЧОЛАКОВ " ЕТ Пловдив Пловдив
5598 12084 "ЗДРАВЕЦ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5599 5607 "ДБТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5600 5372 "ЛКВ РОЛ ОН" ООД Пловдив Пловдив
5601 5694 "АРЕНА - И. Т." ЕООД Пловдив Пловдив
5602 7753 "АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
5603 1198 "ЙЕТ" ООД Пловдив Пловдив
5604 2591 "БИЛ ИНТЕР" ЕООД Пловдив Пловдив
5605 2427 МЕЙГ ЕООД Пловдив Пловдив
5606 8587 "ЦВЕТ ДЖУНИОР" ЕООД Пловдив Пловдив
5607 8213 "АУТОУЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5608 9255 "ЮПИТЕР-МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5609 7720 "КОПЪРДЪКОВ И СИН" ЕООД Пловдив Пловдив
5610 8258 "ХЕРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
5611 8776 ДИНАМИК АГРО ЕООД Пловдив Пловдив
5612 2320 "ДЕМЕТРА - 2005" ЕООД Пловдив Пловдив
5613 6222 "АТЛАС ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
5614 4679 "МЕРЛОДЖИСТИК БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
5615 3589 "РВВ КРИС" ЕООД Пловдив Пловдив
5616 2589 "ВИГОТРАНС - ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА" ЕТ Пловдив Пловдив
5617 5796 "ВАЛАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5618 12553 "ПАНАГИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5619 5290 "К И М ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ" ООД Пловдив Пловдив
5620 5723 "ТРАНСПИИД" ЕООД Пловдив Пловдив
5621 2107 "ЕКОГРУП 2009" ООД Пловдив Пловдив
5622 8156 "НОВА-96" ООД Пловдив Пловдив
5623 7134 "ОЛИМПИЯ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5624 2727 "РЕГУЛ–СТОЙЧО ЙОСИФОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5625 7782 "ПРЕМИУМ КОНСУМАТИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5626 8681 "ЕКО МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
5627 6164 "ТТ ЛОГИСТИКА" ООД Пловдив Пловдив
5628 0716 "АЛФА-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5629 3668 "СОФЕЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5630 8793 "МГС - ОЙЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
5631 5582 "ДАЙЦ" ЕООД Пловдив Пловдив
5632 5427 "ЕВРИКА 89" ЕООД Пловдив Пловдив
5633 0819 "ГРУП М И М" ЕООД Пловдив Пловдив
5634 2986 "БИО ФРЕШ" ООД Пловдив Пловдив
5635 8504 "ЕДАС" ООД Пловдив Пловдив
5636 5584 "НАДИН-2007" ЕООД Пловдив Пловдив
5637 1493 "КИТАС" ООД Пловдив Пловдив
5638 7116 "ХОЛОАН" ООД Пловдив Пловдив
5639 1665 "ИЗИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5640 5816 "ШЕРИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5641 8548 "АГРАРТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5642 10042 "ТИЗ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5643 6863 "ШЕВРОМОНТ-НИКОЛА МЕРЕТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5644 6890 "ВИСКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
5645 3918 "СИГМА ТРАНС 010" ООД Пловдив Пловдив
5646 0592 "МАРЦИА БАГС" ЕООД Пловдив Пловдив
5647 2134 "ТРАНСПОРТЕР БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
5648 4395 СЕТ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
5649 2381 "ВИЗА ИН" ЕООД Пловдив Пловдив
5650 3777 "ДЕЧЕТА" ЕООД Пловдив Пловдив
5651 0815 "УНИКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
5652 9116 "СТОЙКО ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5653 6575 "ЮЛИКО-ЕВРОТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
5654 7071 "МАЧЕКС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5655 2500 "ВИКТОРИ ИНДЪСТРИЙЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
5656 8433 "ММ ТРАНС 2000" ООД Пловдив Пловдив
5657 3700 "ЕНА МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5658 7692 "ВАСИЛЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5659 8256 "ЕТС" ЕООД Пловдив Пловдив
5660 2780 "СЛ - ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5661 7247 "ДАНЕВ ДИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5662 3552 "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
5663 7341 "ДР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5664 9117 ЕУФОРБИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Пловдив
5665 1211 "ТРАНСПОРТ ЕНД СПЕДИШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Пловдив Пловдив
5666 7899 "ВАНЕТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5667 9159 "ТРАНСПОРТИ ТГА" ЕООД Пловдив Пловдив
5668 9043 ЕЛИЛЕОТРАНС ООД Пловдив Пловдив
5669 8880 "МИДЕАС" ЕООД Пловдив Пловдив
5670 5593 "МЕКСОН" ООД Пловдив Пловдив
5671 7472 "РАЛИ-81" ЕООД Пловдив Пловдив
5672 3536 "ЕЛАНТО" ЕООД Пловдив Пловдив
5673 2784 "АСК ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5674 5090 "СТ ЛОГ" ООД Пловдив Пловдив
5675 5204 "ТРАНС-ТАП" ЕООД Пловдив Пловдив
5676 4620 "ИВА ТРАНС-ЮЛИЯ И ИЛКО АРАБАДЖИЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
5677 8134 "МИВОНА ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
5678 2507 "ФД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5679 9306 "ЗЛАТЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5680 8627 "ДЕ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5681 5594 "ФЕРОКОМ" АД Пловдив Пловдив
5682 8638 "АМС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5683 5825 "ТИТИ ЕВРОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5684 0002 "ФРЕШ ЛОДЖИК" ЕАД Пловдив Пловдив
5685 8182 "КОСИНИ" ООД Пловдив Пловдив
5686 5445 “ТБТ ЛОГИСТИК“ ЕООД Пловдив Пловдив
5687 0130 "Д И Д КОМЕРС" ООД Пловдив Пловдив
5688 0361 "КАРТАЛОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5689 0077 "ДАНИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5690 12544 "МЕРМИГКАС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5691 0682 "АЛФА-99" ООД Пловдив Пловдив
5692 6655 "ЕНИ-92" ЕООД Пловдив Пловдив
5693 3618 "ТРИЛОДЖИ ИСТ" ООД Пловдив Пловдив
5694 6166 "ИВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5695 7830 "ДИП ПРОДУКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5696 0575 "ДИКТРАНС 2007" ООД Пловдив Пловдив
5697 6356 "МЕТАЛСТРОЙ" АД Пловдив Пловдив
5698 7596 "ХВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5699 9128 "ТРАНС КА-2005" ООД Пловдив Пловдив
5700 1047 "ГАЛЕНИЯ-СТАЙКОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
5701 1052 "АНДА-06" ЕООД Пловдив Пловдив
5702 4646 "АВТОФАКТОР-2000" ООД Пловдив Пловдив
5703 3507 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5704 12583 "АЛ.ГА. ИНТЕРНЕШЪНАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
5705 4911 "ВИСТ 9" ЕООД Пловдив Пловдив
5706 9246 "СТАБИЛ-ДИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5707 3429 "КААН 06" ЕООД Пловдив Пловдив
5708 12512 "ЕНДОРСС" ЕООД Пловдив Пловдив
5709 5446 "УЕЛТЙЕНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5710 12577 "РВ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
5711 4030 "ПРОТРАНС БГ" ООД Пловдив Пловдив
5712 4876 "ТИЕБУЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
5713 12604 "НИКИ БОЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5714 8700 "ТРАНСГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
5715 9810 "ТРАНС СПОРТ 1" ООД Пловдив Пловдив
5716 3415 "СКАЛМЕКС" ООД Пловдив Пловдив
5717 5094 "ВЕТОЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5718 6662 "ПРОФИЛИНК" ООД Пловдив Пловдив
5719 0469 "КОНИ 1" ООД Пловдив Пловдив
5720 1916 "АВТОКАР МД" ЕООД Пловдив Пловдив
5721 10342 "ЕКО ДЪРВА" ООД Пловдив Пловдив
5722 12269 „ Е И Н " ЕООД Пловдив Пловдив
5723 7263 "СКОРПИО-46" ЕООД Пловдив Пловдив
5724 3773 "К М Д" ЕООД Пловдив Пловдив
5725 10096 "ДН БОТЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
5726 8352 "СПРИНТ ЕКСПРЕС" ООД Пловдив Пловдив
5727 1793 "Е-МАКС ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
5728 4933 "ИВЕЛЛЕ ДЖИ" ООД Пловдив Пловдив
5729 4238 "ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ" ООД Пловдив Пловдив
5730 3173 "РАЙЗТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5731 3091 "ПУРАДЖИЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5732 10589 БЪЛГАРИЯ РОУД ТРАКИНГ ООД Пловдив Пловдив
5733 10038 И.Т.С. КРАФТ ЕООД Пловдив Пловдив
5734 9375 "НИКИТРАНС 99" ЕООД Пловдив Пловдив
5735 12248 "ХЕРА АГРО" ЕООД Пловдив Пловдив
5736 3651 "АПЕКС СЕРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
5737 10365 "ФУТУРА КАРГО БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
5738 10344 "ЕВРОСПИЙД РОУД ЕНД СЪРВИСЕЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
5739 4313 ЛИЛЯНА ЕООД Пловдив Пловдив
5740 12246 "ТЮРКРОУД-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
5741 12245 "АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
5742 12241 "ГЛОБЪЛ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5743 4131 "САВВАС-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5744 8009 "ГЛОБАЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5745 6818 "СИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5746 10140 "ГРАТА КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
5747 10157 “ИЛ РАЙ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Пловдив
5748 5238 "ЛЪКИТРАНС - 70" ЕООД Пловдив Пловдив
5749 3315 "ТРАНСВЕКТОР" ЕООД Пловдив Пловдив
5750 10382 "ЧАЛЪШКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
5751 4416 "МАРДЖИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5752 4229 "МТТ-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5753 12224 "СИ ЖИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5754 9401 "МИТЕВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
5755 7725 "НАТУРАЛ ФУУД" ЕООД Пловдив Пловдив
5756 9335 "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5757 2978 "ВДВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5758 3919 "ДИКОМ-М13" ЕООД Пловдив Пловдив
5759 9409 БУЛТИР ООД Пловдив Пловдив
5760 10193 "СЕМЕЛЕ" ООД Пловдив Пловдив
5761 12440 "МГГ ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
5762 1289 "МАРТИ-МИТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5763 12166 "ЕР ЕНД ЕЙЧ" ЕООД Пловдив Пловдив
5764 6769 "М-М-ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
5765 4365 "Т И Т ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
5766 4637 "ЛАСС-1986" ООД Пловдив Пловдив
5767 12223 "ТЕО ТРАНС 2003" ЕООД Пловдив Пловдив
5768 2199 "ЖАГ-С" ЕООД Пловдив Пловдив
5769 10236 "СТАБИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5770 5672 "ЕКОБУЛ МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
5771 5665 "ЕРМОНЯ АГАЧЯН-2006" ЕООД Пловдив Пловдив
5772 9574 "АЛЕКС 02" ЕООД Пловдив Пловдив
5773 10410 "СПИЙДХОРС" ООД Пловдив Пловдив
5774 9552 "КАВАЛА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5775 10258 "ПРОДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
5776 9554 ЕТ "СЕТ-СТОЙЧО МИХАЛЕВ" Пловдив Пловдив
5777 11437 "МИРЕКС ТМ" ЕООД Пловдив Пловдив
5778 8764 КЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Пловдив Пловдив
5779 7581 " УНИБЕЛ " АД Пловдив Пловдив
5780 8150 "Л Д К - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5781 10269 "СИО - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
5782 12123 "М.М.М. МУТТИ МУЛТИ МОДАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5783 10938 "АЛАТЛЪ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5784 2168 "ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ " ЕООД Пловдив Пловдив
5785 3991 "ВАХТЕРПЛАСТ" ООД Пловдив Пловдив
5786 12121 "РОЗУУД БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5787 10291 "ДЕНИ ТРАНС 85" ООД Пловдив Пловдив
5788 1413 "ХЪС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5789 12126 "МЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5790 2802 "КОСТА-КЛИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
5791 1725 "ДЕМИРТАШ ЕВРОПА" ЕООД Пловдив Пловдив
5792 5788 "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД Пловдив Пловдив
5793 10595 "ГАП ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5794 2177 "ДИНГО БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
5795 10420 "ВИДОЛОВ - 13" ЕООД Пловдив Пловдив
5796 9068 ВИКИНГ РЕНОВАБЛЕ БГ ЕООД Пловдив Пловдив
5797 3283 "БЪЛГАРИЯ РОУД СЪРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
5798 7771 "СЛАВ 89" ООД Пловдив Пловдив
5799 10306 "ТРАНС ЕВРОПА ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
5800 4015 "МАЛПЕН-С-СЪБКОВ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
5801 2104 "ДЕСИСЛАВА-ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
5802 12360 "АЗИБО" ЕООД Пловдив Пловдив
5803 10431 "ЕУРОПТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5804 2135 "ФАФ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5805 1890 "СТОКО" ЕООД Пловдив Пловдив
5806 3274 "ВИРАЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5807 2010 "КАРМЕС" ООД Пловдив Пловдив
5808 5869 "ИЗИДОР" ЕООД Пловдив Пловдив
5809 6125 "ФАМИЛЕКС" ООД Пловдив Пловдив
5810 5875 "АЙРАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5811 9750 ООД ФИОРЕ ТРАНС Пловдив Пловдив
5812 12462 "ДИ ЕЙЧ ВИ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
5813 3228 "РИВ СИСТЕМС" ООД Пловдив Пловдив
5814 11068 "ФТС - 69" ЕООД Пловдив Пловдив
5815 3232 "ХАЙЛЕЗОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5816 11391 "БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ" ООД Пловдив Пловдив
5817 11727 "ХАВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5818 7144 "ВАДИРУМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5819 6117 "100 ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
5820 10492 "ГЛОБАЛ ЛЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
5821 6763 ПИГАСОС ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
5822 3822 "АТЛАНТ ЛТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5823 8172 "ВНВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5824 12658 "ТРАНС ГРУП КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5825 10814 "МИМ - ТРАНС 1" ЕООД Пловдив Пловдив
5826 3856 "ТАЧЕВ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5827 10494 АЛПЕТРАНС БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив Пловдив
5828 8013 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД Пловдив Пловдив
5829 8646 "ЕВПО - МАКЕДОНЕЦА" ЕООД Пловдив Пловдив
5830 10181 "ВИ ЕНД ДЖИ ЖИВКО ДИМИТРОВ" ООД Пловдив Пловдив
5831 3953 "ВАЛИНА" АД Пловдив Пловдив
5832 12275 "ЮРЪП ТРАНС ДАЙРЕКТ" ООД Пловдив Пловдив
5833 6282 "ФИЛИПОПОЛИС-РК" ООД Пловдив Пловдив
5834 10545 "МАРЧЕЛО ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
5835 10821 БЪЛГАРСКА ТРАНСПOРТНА КОМПАНИЯ ПЛОВДИВ АД Пловдив Пловдив
5836 5669 "ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД Пловдив Пловдив
5837 4449 "СТЕСИ 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
5838 9936 "АГРИ-М" ООД Пловдив Пловдив
5839 5379 "КИНГС ТАБАКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Пловдив Пловдив
5840 5881 "ТИГРЕ-78 ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5841 7517 "АГИОС РАФАИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5842 1733 "ТЕДА" ООД Пловдив Пловдив
5843 11160 "АЛПИНА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
5844 4433 "СИЛВЪРТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5845 0481 "ЕУРОТРАСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5846 5920 ВАСИЛСКИ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
5847 0985 "АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5848 0212 "ВАЙС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5849 7376 "АНИ 93-Г.ПЕТКОВ 06" ЕООД Пловдив Пловдив
5850 6967 "ПАВЕЛ ПЕТКОВ-БП" ЕТ Пловдив Пловдив
5851 1344 "ОЛИМПИЯ АГРО" ООД Пловдив Пловдив
5852 1832 "МИТ СПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
5853 6076 "ВАИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5854 4855 Р И Р ТРАНСПОРТ ООД Пловдив Пловдив
5855 5424 "НИКТРАНС СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5856 6068 "РИТОН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5857 6060 "НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Пловдив Пловдив
5858 9026 "МИЛИТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5859 8082 "ВИТ-74" ЕООД Пловдив Пловдив
5860 6603 "ПЕЦО-ПЕТЪР БРАТАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5861 3834 "Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5862 5388 "КАСКАДА" ООД Пловдив Пловдив
5863 6195 "ТС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5864 5130 "ЕНИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
5865 6491 "КРАСИ СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5866 3358 ЕТ ВАЛЕНТИН ВАСЕВ-ГЕРГАНА ВАСЕВА Пловдив Пловдив
5867 3733 "КОЛИМАР-КОСТУРСКИ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
5868 11162 "ТРАНСФОРМ 5" ЕООД Пловдив Пловдив
5869 1286 "РАДОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5870 9004 "ЕНЕРГИЙНА КЪЩА ТРАКИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5871 5821 "Г3 ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
5872 0161 "СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ-КЕРКЕНЯКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5873 0167 "ДИЛК" ООД Пловдив Пловдив
5874 3763 "СТОЙКО ПЕЙЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5875 8222 "ГОЛДЕН ФРУТС" ЕООД Пловдив Пловдив
5876 7866 "МОНИ-66 МИЛУШ ТОРТУМАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5877 4970 ''ЕВРО ТРАНС'' ООД Пловдив Пловдив
5878 4441 "АИЛЕН-АНДОН ЛАЗАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5879 5501 "ПЪЛДИН ТУРС 91" АД Пловдив Пловдив
5880 10854 "МГС ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5881 12607 "РЛД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5882 3529 "М И М ЛОГИСТИКА И ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
5883 6297 "КЕМ ГЛАС" ЕООД Пловдив Пловдив
5884 5320 "КРИСТИ-М" ЕООД Пловдив Пловдив
5885 6719 "ДИРАЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5886 10862 "ФОРТУНА ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
5887 6538 "ГЕОПС-БОЛКАН ДИРЛИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Пловдив Пловдив
5888 3604 "АКАУНТ СЪРВИСИС" ЕООД Пловдив Пловдив
5889 5975 "ДЖИ БИ ЕЙЧ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5890 8709 "ЧИЧО ЧАРЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5891 8512 "ИНТЕР ТРАНС 2011" ООД Пловдив Пловдив
5892 6593 "АГРОПРОДУКТ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5893 6891 "СИМОН ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5894 4320 "КАЦАРОВ И СИН" ООД Пловдив Пловдив
5895 10665 "АЛЕКСАНДРО 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
5896 6645 СТЕФАНИ МАР ЕООД Пловдив Пловдив
5897 2384 "ВАСТО" ООД Пловдив Пловдив
5898 1542 "ТРАКИЯ РМ" ЕООД Пловдив Пловдив
5899 12097 "ГАБИЕЛИ-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
5900 10880 "ГОГЕН 71" ЕООД Пловдив Пловдив
5901 5062 "ГРОЗДАН ТОДОРОВ-ЖТК" ЕТ Пловдив Пловдив
5902 6687 "ЛЪЧЕЗАР БОТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5903 7888 "ВИЛТЕД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5904 6723 "СИБИТЕХ" ООД Пловдив Пловдив
5905 3973 "САКОР" ЕООД Пловдив Пловдив
5906 8242 "БАЛКАНИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
5907 0168 "АТЕЛА 07" ООД Пловдив Пловдив
5908 6829 "СИГМА ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5909 0383 "М.М.КА" ЕООД Пловдив Пловдив
5910 1239 "ТРАНСФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
5911 5280 "ДИМАКС ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5912 8028 "СЕВАСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
5913 12501 "ДЖОРДАН ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
5914 1476 "ТРАНС - МАНДУРОВ" ООД Пловдив Пловдив
5915 6756 "ХИСТОРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
5916 8048 "ЛАЙТ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
5917 1242 "ФАВАРА" ЕООД Пловдив Пловдив
5918 8259 "ИНТРАНС-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
5919 11181 "ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
5920 1285 "СТИЛ ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
5921 3765 ПРИМО ЕООД Пловдив Пловдив
5922 10927 "АУТО ГЕШЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5923 6458 "ХМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5924 1727 "ПИНАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5925 0420 "М-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5926 9135 "ВЕНЕТА ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5927 1947 "ДИЯНА-Г ТРЕНДАФИЛ ГЕНКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5928 8461 "ДЖИДЖИ-96" ООД Пловдив Пловдив
5929 6182 "ЕНКО ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5930 5736 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ООД Пловдив Пловдив
5931 8045 МААБ ООД Пловдив Пловдив
5932 5512 "САРАЙ 2000-САВА КАЦАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5933 7467 "ЕМ ДЖИ 05" ЕООД Пловдив Пловдив
5934 10945 ВОЛЕТИ ЕООД Пловдив Пловдив
5935 5046 "КОМЕКС КО." ООД Пловдив Пловдив
5936 5281 "М И М ПАРТНЪРС" ООД Пловдив Пловдив
5937 3721 "БИБИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5938 0324 "ВАС ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
5939 3890 "ПЕТКОВИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5940 7163 "ТОНЕВ-К" ЕООД Пловдив Пловдив
5941 0501 "ИМПЕРИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5942 0297 "КАМБИО-АНГЕЛ КАМБОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5943 12026 "РАН ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
5944 12024 "КАЦИНИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5945 7362 "АЙВАЗОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5946 11477 "НИКИФОРОВ ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
5947 4744 "ДИТАТРАНС-2010" ЕООД Пловдив Пловдив
5948 11764 "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД Пловдив Пловдив
5949 3656 "ДИМАКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5950 0104 "АЛАДО-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5951 0354 "ДАНИ-93-ВЪЛКО КОВАЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5952 0403 "ФИЛКАБ" АД Пловдив Пловдив
5953 3758 "М И Х ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5954 4715 "КЗТ - ЗЛАТАНОВИ" ООД Пловдив Пловдив
5955 12664 "ЛИРА -09" ООД Пловдив Пловдив
5956 6318 "ПРИМА ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5957 6279 "РАЛ-202" ЕООД Пловдив Пловдив
5958 8932 "М И М БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5959 3984 МЕТАЛ КОРП БГ ЕООД Пловдив Пловдив
5960 5373 "П И П - ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5961 9217 "НИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5962 6442 "МИНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5963 2759 "СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
5964 3767 "ИКЕ" ЕООД Пловдив Пловдив
5965 3925 "ВЕГА 60-ГЕОРГИ ТУФКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5966 4056 ТРАК ООД Пловдив Пловдив
5967 10999 "АГРО - ТРАК" ЕООД Пловдив Пловдив
5968 4375 "МАД КАРГО" ЕООД Пловдив Пловдив
5969 5110 "ГЮНДЮЗ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5970 4311 "СТАР ТИМ ЕКСПРЕСС" ЕООД Пловдив Пловдив
5971 4339 "ПУНГЕРОВ-90-ПУНГЕРОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
5972 0054 "ИЛ 82" ЕООД Пловдив Пловдив
5973 5497 "М-КОМ МИХАЙЛОВИ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
5974 12645 "ЕМ ЕЛ ЛОДЖИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
5975 6748 "ТАНСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
5976 6340 "ЛКВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5977 12048 "НИДЕРЛАНДПРОЛЕТ" ООД Пловдив Пловдив
5978 6386 "ГЕЯ ТРАКИНГ" ЕООД Пловдив Пловдив
5979 3704 "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД Пловдив Пловдив
5980 8056 "КОЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5981 6266 "ИНЖСТРОЙ - ИНВЕСТ" АД Пловдив Пловдив
5982 5162 "ТРАНС ТИМ" ЕООД Пловдив Пловдив
5983 1817 "ВАН МИЛЕНИУМ" ЕООД Пловдив Пловдив
5984 6817 "АНИК КОМЕРС" ЕАД Пловдив Пловдив
5985 11082 "ДЖЕЙ АР КАРГО" ООД Пловдив Пловдив
5986 5329 ПАЛЕТА ЕООД Пловдив Пловдив
5987 11088 "ТРАНС КАСАБОВИ 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
5988 11212 "МБ ЕВРОПА" ООД Пловдив Пловдив
5989 10804 "ПЛОВДИВ - Г. ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5990 7412 "ЕМИНЕЛЕР ТРАНСПОРТ БГ" ООД Пловдив Пловдив
5991 11222 "СИМИРНА" ЕООД Пловдив Пловдив
5992 11236 "УЕЙС" ЕООД Пловдив Пловдив
5993 3779 "ВИА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5994 10128 "КО ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
5995 8163 "ФОКУС КОМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5996 6156 "МИТКО ЧАУШЕВ-ВИРЖИНИЯ 94" ЕТ Пловдив Първомай
5997 7004 "Г. ГРУП" ЕООД Пловдив Първомай
5998 9582 "ДЖИЛ-2008" ООД Пловдив Първомай
5999 12021 "ДЖИ ЕН КЕЙ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Първомай
6000 11770 "НАСИ ТРАНС 78" ЕООД Пловдив Първомай
6001 0348 "СИМТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6002 3889 "ДГ 2009" ЕООД Пловдив Първомай
6003 11966 "НИПЕКС - 87" ООД Пловдив Първомай
6004 0950 "ГИД-88,ИВАН ТАШОЛОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6005 3760 "ЯНМАР" ООД Пловдив Първомай
6006 5679 " ЕТР-ТЕНЧО ЧЕСТИМЕНОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6007 7250 "ВИП ГРУП 93" ЕООД Пловдив Първомай
6008 1772 "НИКИ ТРАНС 2006" ООД Пловдив Първомай
6009 11149 "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД Пловдив Първомай
6010 10123 “ДОДИ ТРАНС“ ООД Пловдив Първомай
6011 11900 "БУК ОЙЛ" ООД Пловдив Първомай
6012 5511 "ЕМОНА-ЕЛИТ ХРИСТЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Първомай
6013 5662 ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ-НИКИ 2 Пловдив Първомай
6014 8661 "АГРОДОМИНАТОР - 2" ЕООД Пловдив Първомай
6015 8309 "ИВСА ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6016 0286 "ТРАНС А-М" ООД Пловдив Първомай
6017 8671 "АГРОСТРОЙ 07" ООД Пловдив Първомай
6018 6226 "ГРИЙНС" ООД Пловдив Първомай
6019 0012 ЗДРАВЧЕВИ ТРАНС ООД Пловдив Първомай
6020 12228 "ДИМОВ ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6021 0454 "ХРИСТОВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Първомай
6022 10697 "АБ-ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Първомай
6023 8260 "КАВИЕН" ЕООД Пловдив Първомай
6024 4408 "ЕКО ЛОЗА" ООД Пловдив Раковски
6025 7498 "ПГЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6026 8225 "ВИВЕНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6027 7136 "ДЕЛИВАН" ЕООД Пловдив Раковски
6028 3408 "НЮ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Раковски
6029 9711 "ПРЕДИМА ЕКСПРЕС-ГЕОРГИЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Раковски
6030 7100 "ВОРТЕКС СПИЙД" ООД Пловдив Раковски
6031 1649 "ПИМИКА" ООД Пловдив Раковски
6032 5653 "БИАТИ - БГ" ЕООД Пловдив Раковски
6033 6071 "ВАНЕВ" ЕООД Пловдив Раковски
6034 10618 "КАРЕРА ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6035 8718 "СЛАВЕ-ТРАНС-СЛАВЧО ВЕЛЧЕВ" ЕТ Пловдив Раковски
6036 1895 "ЖЕТОМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6037 4493 "ГРЕТА-53-ЙОСИФ КИСОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6038 8590 "САР 81" ООД Пловдив Раковски
6039 7049 "ИНТЕКС - 99" ЕООД Пловдив Раковски
6040 4680 "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ КУАЛИТИ" ЕООД Пловдив Раковски
6041 10653 "МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6042 6287 "СТОКАТ-СТОЯН ЗЕМЯРСКИ" ЕТ Пловдив Раковски
6043 4781 "ЛИЛИЯ-53-ЙОСИФ ПЕТКОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6044 0030 "РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС" ЕООД Пловдив Раковски
6045 3511 "ИНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6046 11157 "КАЛИТРАНС 92" ЕООД Пловдив Родопи
6047 11569 "НАРЦИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Родопи
6048 1747 "ГРПМ" ЕООД Пловдив Родопи
6049 2540 "СОНИ ТРАНС-ДОЧЕВИ" ООД Пловдив Родопи
6050 9271 "ПЕГА ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6051 2914 "КИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6052 6836 "ДГ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6053 2078 БРАТЯ ПАУНОВИ ЕООД Пловдив Родопи
6054 3483 "КОКО И СИН ЛИМИТЕД" ООД Пловдив Родопи
6055 11407 "ЕКСПОМАРКЕТ" ЕООД Пловдив Родопи
6056 2323 "ИНТЕРПЛОД - БОГОЕВ" ООД Пловдив Родопи
6057 3695 "ЕЛ-88" ООД Пловдив Родопи
6058 1111 "АЙ ПИ ТРАНС" АД Пловдив Родопи
6059 7826 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД Пловдив Родопи
6060 5197 "РАТ-МИТКО ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Родопи
6061 10032 ЕМО ТРАНС БГ ЕООД Пловдив Родопи
6062 3612 "ИВ МИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6063 5949 "ФИЧЕВТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6064 1412 "МН ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6065 12444 "РОУДУЕЙС" ЕООД Пловдив Родопи
6066 10328 ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ ЕООД Пловдив Родопи
6067 2915 "БОРЕНИ 05" ЕООД Пловдив Родопи
6068 4022 "МИРАЖ-МАРКОВА И СИЕ" СД Пловдив Родопи
6069 2170 "ТРАЙКОВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6070 9422 "Г. В. ТРАНСКОМЕРС" ООД Пловдив Родопи
6071 1312 "ФЕРР - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6072 10879 "ТИР СЕРВИЗ 1" ЕООД Пловдив Родопи
6073 10978 "ГРОМАР" ООД Пловдив Родопи
6074 1385 "СИМТЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6075 9165 "НИКТРАНС-2012" ЕООД Пловдив Родопи
6076 8096 "ХЕРА 73" ООД Пловдив Родопи
6077 10284 "ЛСД ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6078 7764 "АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Родопи
6079 5151 "Н И Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА" АД Пловдив Родопи
6080 12274 "РИ ФРУКТ" ООД Пловдив Родопи
6081 6830 "ХЕПИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6082 5005 "ПИМК"ООД Пловдив Родопи
6083 7189 "МЕТЕКС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6084 6761 "ЕВРОПРОДУКТ - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
6085 10908 ВС КОМПАНИ-76 ЕООД Пловдив Родопи
6086 3420 ЕКОФРУКТ БГ ЕООД Пловдив Родопи
6087 5634 "ИВ 2000 - 69" ЕООД Пловдив Родопи
6088 11144 "ГЛОБАЛ ФРУТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6089 6633 "РОНИ 75" ЕООД Пловдив Садово
6090 4785 "ТЕРА-1-КОЛЕВА И С-ИЕ" СД Пловдив Садово
6091 11192 "ЗОСИМАДОН" ЕООД Пловдив Садово
6092 12036 "УОЛТЪН ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6093 0108 "КУМИНЯНО ФРУТ" ООД Пловдив Садово
6094 10579 "КАРОНИ" ЕООД Пловдив Садово
6095 4515 "ЛЕНИ АУТО" ЕООД Пловдив Садово
6096 10944 ПАПИ ТРАНС 2312 ЕООД Пловдив Сопот
6097 6750 "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД Пловдив Сопот
6098 1467 "ДРУМ-ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА" ЕТ Пловдив Сопот
6099 8459 "РАИНБОУ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Сопот
6100 6354 "БАКАЛОВИ ТРАНС" ООД Пловдив Сопот
6101 12099 "СС-ТТ-2001" ООД Пловдив Сопот
6102 6519 "БРИЗ-ГРУП" ООД Пловдив Стамболийски
6103 6455 "АРВИГЕ-КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6104 3418 "АНИ - М 57" ЕООД Пловдив Стамболийски
6105 1519 "КРАСИ-ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6106 3197 НИКО ДО КК ЕООД Пловдив Стамболийски
6107 1296 "МАРИНАК-ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6108 5494 "МАГИ-03" ЕООД Пловдив Стамболийски
6109 12173 "СНТ 75" ЕООД Пловдив Стамболийски
6110 5462 "ПОПОВИ КРГ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6111 10989 БРИЗГРУП ТРАНС ООД Пловдив Стамболийски
6112 1644 "ДОНЕВ-ВЕНЦИСЛАВ ДОНЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6113 9423 "АЛФИДЕЯ-СТЕФАН СТОИЛОВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6114 12219 "АДАМОВ ТРАНС 94" ЕООД Пловдив Стамболийски
6115 9239 "ЛИРА ТРАНС" ООД Пловдив Стамболийски
6116 6809 "ТАКЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6117 8965 "ЕЛКОМЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6118 0438 "ПЕРОДО" ООД Пловдив Стамболийски
6119 7560 "ФЛОТА" ООД Пловдив Стамболийски
6120 2211 МАРИЕЛА 92 ООД Пловдив Стамболийски
6121 6231 ВАЛКИН ЛЕС ООД Пловдив Стамболийски
6122 10936 МИСОТА ТРАНС ЕООД Пловдив Стамболийски
6123 10054 "ВИВИ ТРАНС - 1" ООД Пловдив Стамболийски
6124 1803 "НИК-96" ООД Пловдив Стамболийски
6125 3586 "ИНТРЕЙД 2007" ООД Пловдив Стамболийски
6126 7424 "ИТД" ЕООД Пловдив Съединение
6127 12395 "ТАЙМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6128 3936 "ЕВ-МАР-ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6129 2921 "БИИС ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6130 9252 "ЛИС МАРИ" ООД Пловдив Съединение
6131 5371 "КЕТИ 1" ЕООД Пловдив Съединение
6132 0614 "ЛЮВАНТРАНС-ЛЮБЕН СТОИЦОВ" ЕТ Пловдив Съединение
6133 11617 "ДИНАР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6134 0267 "ПИРГОВИ" ООД Пловдив Съединение
6135 8730 "ИВА-70-ИВАН ГЪДЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6136 2742 "СИТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6137 2969 ЕТ СТИЛ СТОЯНКА ПЕТРОВА Пловдив Съединение
6138 4918 "ТОНИ – 70 – КИРИЛ ЛУЛКИН" ЕТ Пловдив Съединение
6139 4176 "КРИДА ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6140 9029 "АН-Т - АЛЕКСАНДЪР ТОЛЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6141 10430 "И И Д ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Съединение
6142 5472 "ГОТМАР" ЕООД Пловдив Съединение
6143 11034 "АЛЕКС ТРАНС 2005" ЕООД Пловдив Съединение
6144 6394 "АГРОКОМЕРС - 98" КООПЕРАЦИЯ Пловдив Хисаря
6145 6916 "ПИК ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Хисаря
6146 0217 "ИСВЕЛ" ЕООД Разград Завет
6147 10856 ЕР ТРАНС 21 ЕООД Разград Завет
6148 6540 "АГРОСЕМ" ООД Разград Завет
6149 3533 "МАРКОНИ КЪМПАНИ" ООД Разград Завет
6150 1356 "НИКИ-ТРАНС" ООД Разград Исперих
6151 10755 "АХТИ - ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6152 10179 "ЕРКО ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6153 0502 "ЛЕСКОЛ-ТРЕЙД" ЕООД Разград Исперих
6154 4419 "ФОНАК" ЕООД Разград Исперих
6155 6710 "АГРОТАЙМ"ООД Разград Исперих
6156 7323 "ХАН АСПАРУХ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Исперих
6157 6352 "СТОЯН СТОЯНОВ-И" ЕТ Разград Исперих
6158 6849 "ИНТЕР КАРГО БУЛ" ЕООД Разград Исперих
6159 6370 "КАРАДЖА - ФАГ" ООД Разград Исперих
6160 5260 "КОКА - 33" ЕООД Разград Исперих
6161 3663 "ТИР-ТРАНС" ООД Разград Исперих
6162 12212 "СУЗИ ТРАНС 80" ЕООД Разград Исперих
6163 1038 ЕООД ВИВАТРАНС Разград Исперих
6164 12071 "СЕЛЕНАЗИ" ООД Разград Исперих
6165 10034 "ШЕ И ДЖЕ" ЕООД Разград Кубрат
6166 3538 "ДИСКРА" ЕООД Разград Кубрат
6167 3350 "БЕЛВЕДЕРЕ" ООД Разград Кубрат
6168 10501 "СЕРТРАНС 2013" ЕООД Разград Кубрат
6169 12452 "ДИСКРА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6170 10744 "ЖОРО ТРАНС 67" ЕООД Разград Кубрат
6171 2249 МАРИН АНАСТАСОВ-ФЕРОЛЕС" ЕТ Разград Кубрат
6172 7775 "ХЕ-ЖЕ-А" ООД Разград Кубрат
6173 1749 "КЕДИК-МЕХТИ КАДИК" ЕТ Разград Кубрат
6174 7016 "ДЕЛТА-ВВ-ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ" ЕТ Разград Кубрат
6175 8411 "ЕН ЕС ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6176 1462 "Б.М.П.-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Разград Кубрат
6177 9095 ТИТАН ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК ЕООД Разград Кубрат
6178 8015 "АЛЕКС ТРАНС 2010" ЕООД Разград Кубрат
6179 11106 "СТЕФАН ГЕОРГИЕВ-НИМ" ЕТ Разград Лозница
6180 7968 "ШАЛЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6181 4856 "ТРАНС ГЛАС" ЕООД Разград Разград
6182 4879 "РУСЕВ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6183 5344 "МСН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6184 3208 "ЮПИ-НИКОЛА ХРИСТОВ" ЕТ Разград Разград
6185 1894 "НИКОЛА-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6186 4067 "РОКА-СО" ООД Разград Разград
6187 9130 "ДИМАНА ТРАНС ГРУП" ЕООД Разград Разград
6188 4328 "ДТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Разград Разград
6189 8747 "ГОЛДЕН ЕКСПРЕС" ООД Разград Разград
6190 8470 "АТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Разград
6191 7058 "Т.С.С. ЕУРО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6192 8030 "СИМЕОН ТРАНС-11" ООД Разград Разград
6193 1629 "НУРБУЛ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6194 4755 "АЙЛИН-МЕТИН ХАМИД" ЕТ Разград Разград
6195 7962 "ИДИС - ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Разград Разград
6196 7971 "АЛУМЕКС" ООД Разград Разград
6197 7997 "ДИ ЕМ ЖИ" ЕООД Разград Разград
6198 5751 "ИКОМЕТ" ЕООД Разград Разград
6199 7018 "ИЛБО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6200 5203 "АЙДО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6201 11403 "СЕФА КОЗМЕТИК" ООД Разград Разград
6202 3387 "ЛАПИОВРА-РАЛИЦА ГАНЕВА" ЕТ Разград Разград
6203 3392 "ГИЧЕВ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6204 4771 "ПАВИ-КО" ЕООД Разград Разград
6205 3853 "МАТ" ООД Разград Разград
6206 2013 "КЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6207 4363 "БОЯН БОБЕВ-БОБИ" ЕТ Разград Разград
6208 4734 "ВИЛМОН" ЕООД Разград Разград
6209 3245 "ТРАНС СИСТЕМ 2012" ЕООД Разград Разград
6210 0441 "ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ - КЛОН РАЗГРАД" ООД Разград Разград
6211 3344 "ЛОРТРАНС" ЕООД Разград Разград
6212 6879 "ЖИВКО ЖЕКОВ-ЖИМАР" ЕТ Разград Разград
6213 11927 "БЕНЕС" ЕООД Разград Разград
6214 7849 "СТАРТ-СТАНЧО СТАНЧЕВ-ТОТКА СТАНЧЕВА" ЕТ Разград Разград
6215 5773 "КУШКУ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6216 5360 "ФЕРТ ЕКСИМ" ЕООД Разград Разград
6217 7196 "БЕЛАМАКС" ЕООД Разград Разград
6218 4568 "ЧЕЛЕБИЛЕР" ООД Разград Разград
6219 12506 "ФМА РЕНТИНГ" ЕООД Разград Разград
6220 7006 "БУЛТРАНС" ЕООД Разград Разград
6221 7178 "ТРАНС-ЕКСПРЕС-СТИЛИЯН СТОЯНОВ" ЕТ Разград Разград
6222 1393 "АСТУР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6223 7221 "МЕГАТРАФИК" ЕООД Разград Разград
6224 6358 "ИМРАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6225 6275 "ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6226 0722 "СТИЛИЯН СТЕФАНОВ ДОБРЕВ–МАТ" ЕТ Разград Разград
6227 2080 "АВТОБУСТРАНС" ЕООД Разград Разград
6228 2616 "ВЕНЕРА ТРАНС" ООД Разград Разград
6229 5897 "БЛТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6230 5988 "ПЕНЕВА-М" ЕООД Разград Разград
6231 11250 "БЕСТ ИНТ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Разград
6232 0758 "ПОЛИТРАФИК" ЕООД Разград Разград
6233 4020 "КУРТ ЕВРОПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6234 12049 "ТОТЕВИ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6235 7732 "УЛУСОЙ - БГ" ООД Разград Разград
6236 7626 "АРОН ЛОГИСТИК" ООД Разград Разград
6237 5106 СВОРДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД Разград Разград
6238 4764 "ЛУДОГОРИЕЛЕС" ЕАД Разград Разград
6239 6889 "ТРАКСИЛОГИСТИКА" ООД Разград Разград
6240 4878 "СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД Разград Разград
6241 2489 СТАР ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6242 11772 "СИРИУС ТРАНС" ООД Разград Разград
6243 1706 "СИД-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6244 8791 “ТРУВА ТРАНС“ ЕООД Разград Разград
6245 7845 ВАН. ДАН. ЛАЗ ООД Разград Разград
6246 1774 "БГ ИВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6247 3829 "АМЕТИСТ" ООД Разград Разград
6248 7687 "СИМ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6249 4661 "ХАНДЖИЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6250 4823 "ДЖАНЛАР ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6251 12672 "ДАЯ - МЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6252 10977 "ОНУР ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6253 4830 "ДИД СНЕЖАНА ДАМЯНОВА" ЕООД Разград Разград
6254 2387 "ЮЛИ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6255 12025 "КРАГАН-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6256 4418 "ДЕЛТА ТРАНСПОРТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6257 11965 "ХЮМА" ООД Разград Разград
6258 11190 "ЙЕНСАЛ" ЕООД Разград Разград
6259 4234 "ЯЛМАЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6260 10742 РНТ ТРАНС ЕООД Разград Разград
6261 1350 "ЛАЗИМЕКС" ЕООД Разград Разград
6262 3271 "ТЕБОРИ-РОСИЦА ИВАНОВА" ЕТ Разград Разград
6263 11470 "РОВЕСТО ТРАНС" ООД Разград Разград
6264 9030 "ГЮЛ ТРАНС ИНТ." ЕООД Разград Разград
6265 10843 "ДАНИ-ТРАНС-13" ЕООД Разград Разград
6266 1931 "СЕМДО-ТРАНС" ООД Разград Разград
6267 10816 "ЛЖП ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6268 5636 "ТИВИТИ ПАК" ЕООД Разград Разград
6269 6030 "СВИЛЕКС" ЕООД Разград Разград
6270 12424 "ЕМ - ТРАНС 82" ЕООД Разград Разград
6271 10625 "АДО ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6272 10624 "КИРЕЧЧИЛЕР" ЕООД Разград Разград
6273 7876 "Р И С - 72" ЕООД Разград Разград
6274 4140 "НИК-78" ЕООД Разград Разград
6275 1080 "ЛОГИС ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6276 11134 "АБМ ТРАНС" ООД Разград Разград
6277 9672 "Ю ПИ АЙ ГРУП" ООД Разград Разград
6278 12306 "ДАГ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6279 9402 "ПЪТ КОНСУЛТ" ООД Разград Разград
6280 8454 "КИРИЛОВ И СИЕ" ООД Разград Разград
6281 2279 "АЯ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6282 9234 "СПРИНТ" ЕООД Разград Разград
6283 10072 ФМА ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6284 10333 ЕТ "ТЕОДОРО БАБАРОВ - КЛИО КОМЕРС" Разград Разград
6285 3501 "ДЕВ-ЕВРОПА" ООД Разград Разград
6286 7266 "НИК-ТРАНС-90" ООД Разград Разград
6287 12606 "БАРРАС" ЕООД Разград Разград
6288 4710 "АШРАФ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6289 4497 "БОРИМА 74" ЕООД Разград Разград
6290 4763 "СЮЛЮШ-А-АЙДЪН СЮЛЕЙМАН" ЕТ Разград Разград
6291 3620 “ЮДО-ЕРК“ ЕООД Разград Самуил
6292 7244 "СИ-ПО-ПЛАМЕН ПЕНЕВ" ЕТ Русе Борово
6293 0163 "СДА-ЛОГИСТИК" ООД Русе Бяла
6294 10007 "ТРАНСГАРАНТ" ООД Русе Бяла
6295 2789 "АЛИГАТОР-007" ЕООД Русе Бяла
6296 5936 "АЛИМЕТ" ООД Русе Бяла
6297 10180 "РУМ ТРАНС 12" ЕООД Русе Бяла
6298 10700 ЕТ БОЖИДАР НИКОЛАЕВ Русе Бяла
6299 2953 "НИКОЛАЙ В.СТАНЕВ" ЕТ Русе Бяла
6300 8006 "БИЛЕГАМА" ООД Русе Бяла
6301 5637 "ВИХРА ИМПЕКС-ДИМО ВЪРБАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6302 0395 "ТРАНС СЕВЕР-РУМЯНА АРНАУДОВА" ЕТ Русе Бяла
6303 8536 "НАДЕЖДА-М" ООД Русе Бяла
6304 12629 "ТЕОДОРА ТРАНС" ЕООД Русе Бяла
6305 0729 "НАНА КОМЕРС-2006" ЕООД Русе Бяла
6306 1452 "КРЕЗ – ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6307 7772 "БАРЪШ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Русе Ветово
6308 9096 "СЕНИС" ЕООД Русе Ветово
6309 1125 "ОРКА" ООД Русе Ветово
6310 11973 "МЕТМАН" ЕООД Русе Ветово
6311 8729 "БАЙСАЛ" ЕООД Русе Ветово
6312 8050 "ТАТАР-ОГЛУ" ЕООД Русе Ветово
6313 0300 "РИФИД – АБДУЛА ЧОРОВ" ЕТ Русе Ветово
6314 1041 "ИНТЕРТРАНС-21" ООД Русе Ветово
6315 8464 "КАОЛИН" АД Русе Ветово
6316 10644 "АГРОКЕМ" ООД Русе Ветово
6317 8336 "РУСИНОВИ" ЕООД Русе Две могили
6318 7283 "ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ" ООД Русе Две могили
6319 7321 "ВЕЛИКОВИ" ООД Русе Две могили
6320 1364 "ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ-ЧАО-ЧАО" ЕТ Русе Две могили
6321 9140 "ЛЮБЕНОВ И СИН" ООД Русе Две могили
6322 6668 "ПОЛА-ТИХОМИР ТОДОРОВ" ЕТ Русе Иваново
6323 3682 "ХРИСТАКИЕВИ" ЕООД Русе Иваново
6324 2326 "ДИОГЕН" ООД Русе Иваново
6325 7436 "НЕЛДЕС 67" ЕООД Русе Иваново
6326 10357 "ДИДИ 2013" ЕООД Русе Иваново
6327 9738 "ЕЛБИ АУТО" ООД Русе Русе
6328 7215 "ИНТЕРАКТИВ-ПЛОД" ЕООД Русе Русе
6329 1343 "ЦЕЗИ-ТРАНС-ЮЛИЯН ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
6330 4049 МИЦОВ ЕООД Русе Русе
6331 11994 "АРДА 2013" ЕООД Русе Русе
6332 7565 "ИНТЕР ЕКСПРЕС ФРЕЙТ" ЕООД Русе Русе
6333 3809 "ЛОКА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6334 3107 "П И Н ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6335 2461 "ДИРАДО" ООД Русе Русе
6336 10507 "КЕД-ДИЧЕВИ" ООД Русе Русе
6337 3791 "МЕГАХИМ" АД Русе Русе
6338 0926 "ИРИДА-Н-ДИМКА НЕНОВА" ЕТ Русе Русе
6339 8629 "НУНКИ-МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ" ЕТ Русе Русе
6340 2948 "ИВ ТРАНС 09" ЕООД Русе Русе
6341 0313 "ДМВ" ЕООД Русе Русе
6342 3591 "ТЕРРАВИА РУСЕ" ЕООД Русе Русе
6343 5613 "ШЕЛФ-ГАЗ" ООД Русе Русе
6344 1372 "ХРИСТО БОТЕВ" ЕООД Русе Русе
6345 0606 "ЛПМ ЕКСПРЕС" ЕООД Русе Русе
6346 4108 "ЗИПЕТ" ЕООД Русе Русе
6347 5865 "М И М"ЕООД Русе Русе
6348 2519 "КЕРИЯ" ООД Русе Русе
6349 8424 "ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Русе Русе
6350 4923 "РОМТАШ БЪЛГАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6351 8070 "ПЕНЕВИ ТРАНС" ООД Русе Русе
6352 10815 "ОРИГАН" ЕООД Русе Русе
6353 1630 "ДУНАРИТ" АД Русе Русе
6354 2772 "ЕВРОТРАНС РУСЕ" ООД Русе Русе
6355 10080 "КОРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
6356 2472 "КАМП ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6357 7561 "КАРТЕЛ-85" ООД Русе Русе
6358 10728 "ВЛАДИСЛАВ БОЯНОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6359 6520 "ПЕТЪР ВАЧКОВ 2" ЕООД Русе Русе
6360 10941 "ПАЧОЛИН" ЕООД Русе Русе
6361 0587 "ЕКО ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Русе Русе
6362 10114 “ДОЙЧЕ ЕКСПРЕС“ ЕООД Русе Русе
6363 4789 "ОДИСЕЙ-СВЕТЛОЗАР ДЯКОВ" ЕТ Русе Русе
6364 1186 "ОРХИДИС" ЕООД Русе Русе
6365 10317 "АСТ" ООД Русе Русе
6366 6161 "МАРПЕКС АГРО" ЕООД Русе Русе
6367 10851 "НИКМАРК ТРАНС" ООД Русе Русе
6368 4219 "АЛЕКСТРАНС 2010" ЕООД Русе Русе
6369 4606 "ЕРБА-ЕНВЕР ХАСАН" ЕТ Русе Русе
6370 4069 "Т.И.М.-ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6371 5148 "ЕСТ ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Русе Русе
6372 8043 "ТОШКО ШАХАНОВ" ЕТ Русе Русе
6373 4869 "ВЛАМАР 2010" ЕООД Русе Русе
6374 1269 "ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
6375 12611 "АКТРАНС" ЕООД Русе Русе
6376 10731 "ЕТРАНС 65" ЕООД Русе Русе
6377 11996 "КРИСТИАН ТРАНС 95" ООД Русе Русе
6378 2434 "БАЛКАН-ТРАНС-АУТО" ЕООД Русе Русе
6379 0330 "ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ-МИРЧЕВ-99" ЕТ Русе Русе
6380 12667 "АРИАНА АУТО" ЕООД Русе Русе
6381 6934 "ТЕ АЧЕ ЕСЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Русе Русе
6382 5702 "ДРАГОМИР РАЧЕВ - ВЕЖЕН" ЕТ Русе Русе
6383 3425 "ЕУРО БГ ТРАНС" ООД Русе Русе
6384 6256 "ВЕЛИКО РАЙЧЕВ-93" ЕТ Русе Русе
6385 2926 "ВЕПА-1" ООД Русе Русе
6386 4482 "ПАВТРАНС" ЕООД Русе Русе
6387 3396 "СТОЙКОВИ-ЕООД" ЕООД Русе Русе
6388 0352 "ИВАН ПЕТКОВ - ДЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
6389 10784 "ИЕРМОНТ" ЕООД Русе Русе
6390 9099 "АНТОНИС ТРЕЙД АГЕНЦИЯ" ЕООД Русе Русе
6391 6989 "ДЕН БРАВЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
6392 11634 "ДИНАС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Русе Русе
6393 1390 "АДИ КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
6394 11008 "ИН ТРАН" ООД Русе Русе
6395 11768 "ФРАТЕЛИ ДЖИРДЖЕЛ" EООД Русе Русе
6396 11085 "КНС 2012" ЕООД Русе Русе
6397 10995 "БРАНКО ИНТЕРМЕД" ЕООД Русе Русе
6398 3694 РУМИТРАНС ООД Русе Русе
6399 2853 "ГОЛД АПОЛО" ООД Русе Русе
6400 7662 "ТОНЧЕВИ ТЕТОВО ТРАНС" ООД Русе Русе
6401 8915 "М Н-РУСЕ ШИПИНГ" ООД Русе Русе
6402 5650 "НИКТРАНС" ЕООД Русе Русе
6403 6421 "ДИСКО ДИЗАЙН" ЕООД Русе Русе
6404 4946 "ТИ СИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6405 11135 "РУСЕ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Русе Русе
6406 2566 "ИДОРЕКСИМ-91-ИВАЙЛО ДОРОСИЕВ" ЕТ Русе Русе
6407 12567 "ВИМАКС ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
6408 8797 САЛАМАНДЪР ТРАНС ЕООД Русе Русе
6409 6868 "МЕГАФРУКТ" ООД Русе Русе
6410 8217 "НИНАХИМ" ЕООД Русе Русе
6411 7783 "БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6412 6466 "БГ ИМПОРТ ФРУКТ" ООД Русе Русе
6413 9119 "ХЕЛИ" ООД Русе Русе
6414 12135 "БЛАНКА" ЕООД Русе Русе
6415 4627 "ЯНКА МАРИНОВА-ДИМИ" ЕТ Русе Русе
6416 3532 "РУСТРАНС" ЕООД Русе Русе
6417 5746 "ХЕРТРАНС" ООД Русе Русе
6418 4197 "ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
6419 11833 "ВУЕЛТА БЛЕК СИЙ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД Русе Русе
6420 0792 "АРТЕМИДА СЕВЕР" ООД Русе Русе
6421 10403 "КРИСТИЯНА 346" ЕООД Русе Русе
6422 12372 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ АЛЕКС" ООД Русе Русе
6423 10737 БОРИСОВ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ ЕООД Русе Русе
6424 5432 "ТРАНСИС" ЕООД Русе Русе
6425 7008 ШУЛЦ-79 ООД Русе Русе
6426 1600 ЕТ "ЕМИЛ МЛАДЕНОВ" Русе Русе
6427 5267 "МАРИАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА" ЕТ Русе Русе
6428 0428 "НИК ТРАНС-2006" ЕООД Русе Русе
6429 2645 "НАДЕЖДА ТОНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
6430 7241 "ГЕОДОР - ВБ" ООД Русе Русе
6431 4524 "МИГ-М-МАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА" ЕТ Русе Русе
6432 9804 "ЕКОПЕТРОЛ" ЕООД Русе Русе
6433 2334 "ДИ ВИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6434 7359 "ЗОРНИЦА-С" ЕООД Русе Русе
6435 0969 "РАДМАР-ТРАНС" ООД Русе Русе
6436 7600 "ФАРМФРЕШ" ЕООД Русе Русе
6437 5874 "ДИМО ДИМОВ-МАТ" ЕТ Русе Русе
6438 0294 "БТБ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6439 8582 "АТЛАС" ООД Русе Русе
6440 0930 "БИ ЕМ ДИ" ООД Русе Русе
6441 8301 "РУБИКОН ШИПИНГ" ЕООД Русе Русе
6442 8196 "КАРИС ИНДЪСТРИС" ЕООД Русе Русе
6443 1321 "ДИМИТЪР ЙОТОВ-ДАКИНА" ЕТ Русе Русе
6444 5161 "СВЕТА ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6445 11942 "ЕД КАРГО" ООД Русе Русе
6446 2947 "СИНТРАНС" ЕООД Русе Русе
6447 8472 "БРАНИ – 90 – БОЖИДАР АНТОНОВ" ЕТ Русе Русе
6448 12344 "РУСЕ ШИПИНГ" ЕООД Русе Русе
6449 1003 "ДИМОНИ" ООД Русе Русе
6450 6397 "ДОНАУ-ТРАНЗИТ" ООД Русе Русе
6451 10456 "КАН ЛОГИСТИКС" ЕООД Русе Русе
6452 12042 "ШАНОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
6453 11681 "ДИ ТРАНС 10" ООД Русе Русе
6454 10746 "ТОДОР БОРИСОВ 77" ЕООД Русе Русе
6455 6706 "ДОНЧЕВ-ТРАНСАВТО" ЕООД Русе Русе
6456 0796 "МР – 52 – СТЕФКА КАРЪКОВА" ЕТ Русе Русе
6457 3747 "ИВ-КОМЕРС-ИВАНИЛ ВЕЛЧЕВ" ЕТ Русе Русе
6458 9473 "ДИОН" ООД Русе Русе
6459 1601 "ВАЛТРАНС" ЕООД Русе Русе
6460 8444 "ЕКОН-91" ООД Русе Русе
6461 3717 "БГИТТ" ЕООД Русе Русе
6462 9879 "А И Д ГРУП" ЕООД Русе Русе
6463 1438 "ЦЕКО" ООД Русе Русе
6464 2068 "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
6465 10832 "ДИВНА ТРАНС" ООД Русе Русе
6466 0155 "ВАЛИТРАНС" ЕООД Русе Русе
6467 9616 "ДАТА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6468 6334 "ЕКОТРЕЙД МЕТАЛ" ЕООД Русе Русе
6469 2987 "КИРИЛОВ ТРАНС - 74" ЕООД Русе Русе
6470 3948 "ВАЗАРА" ЕООД Русе Русе
6471 11152 "М-ГАЗ" ЕООД Русе Русе
6472 2847 "ДИМЕКС" ЕООД Русе Русе
6473 7075 "ЕЙ ДЖИ ЕМ" ЕООД Русе Русе
6474 6463 "ИС-КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
6475 5749 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Русе Русе
6476 7729 "ТРАЯН ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6477 7967 "ТРАНССПЕД" ООД Русе Русе
6478 8539 ТАНК ИМПЕКС ООД Русе Русе
6479 6533 "Л И Л" ООД Русе Русе
6480 11330 "АТОН ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6481 5490 "ЛУМАКС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6482 8000 "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД Русе Русе
6483 12229 "БОНЕВ ТРАНСОЙЛ" ООД Русе Русе
6484 5121 "СИТИГАЗ" АД Русе Русе
6485 0737 "БИРЕНА БОРСА-РУСЕ" ООД Русе Русе
6486 10984 "КАТОН - 2012" ЕООД Русе Русе
6487 11876 "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД Русе Русе
6488 12675 "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД Русе Русе
6489 5605 "ИРИМ" ЕООД Русе Русе
6490 0036 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД Русе Русе
6491 7902 "УНИКАТ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6492 5591 "РЛГ-БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
6493 0567 "БУЛКАМ" ЕООД Русе Русе
6494 3881 "БРАНКО КАР" ЕООД Русе Русе
6495 9932 "ДИМОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6496 9350 ЕТ "КАМИ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Русе Русе
6497 11806 "БРАТЯ НИКОЛОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
6498 7632 "КРАСИМИР АТАНАСОВ-92" ЕТ Русе Русе
6499 1784 "КАЛИНОВИ-КАЛОЯН КАЛИНОВ" ЕТ Русе Русе
6500 9197 "ДЕЯ ТРАНС 12" ЕООД Русе Русе
6501 2565 "БАКАРЖИ-ТРАНСПОРТ-1964" ЕООД Русе Русе
6502 0751 "ИВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Русе
6503 9922 "ПОЛИСАН" АД Русе Русе
6504 2128 "ПЛАМ ОЙЛ" ЕООД Русе Русе
6505 1069 “ЛИМАН 53 “ ООД Русе Русе
6506 6257 "МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ-АВСТРАЛИЯ" ЕТ Русе Русе
6507 1400 "ДИДАКИ" ЕООД Русе Русе
6508 12493 "ИМЮНИТИ" ООД Русе Русе
6509 0572 "ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ" ЕТ Русе Русе
6510 2824 "ПЕНЧО НИКОЛОВ-НИКОЛОВ И СИЕ" СД Русе Русе
6511 6004 "ФРИГО ТРАНС 2012" ЕООД Русе Русе
6512 0757 "ТРАНСКОМ РУСЕ 2000" ЕООД Русе Русе
6513 11889 "ИВ КОМЕРС"" ЕООД Русе Русе
6514 9556 "МИНИ-ИВАН ГАГАУЗОВ" ЕТ Русе Русе
6515 7890 "НИКИ-НИКОЛИНА СТАНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
6516 1828 "ДУНАВ" АД Русе Русе
6517 0192 "ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ - ЛАРИ" ЕТ Русе Русе
6518 6736 "М & С" ЕООД Русе Русе
6519 0061 "ВИА 11" ЕООД Русе Русе
6520 2355 "ЦЕРУМ-РУМЕН АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
6521 12601 "ЧАР ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6522 0653 "ИВАН ИВАНОВ-М" ЕТ Русе Русе
6523 12058 "ОПТИМУМ ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
6524 9327 "ПРИСТА МХ" ЕООД Русе Русе
6525 10848 "ДЕЯТУРС" ЕООД Русе Русе
6526 9134 "ТРАНС КАПИТОЛИЯ" ЕООД Русе Русе
6527 2508 "ГЕОРГИЕВИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6528 5128 "ЕЛ ЕН ЖИ ТРАНСПОРТЕЙШЪН" ООД Русе Русе
6529 10560 "АНГЕЛ МЛАДЕНОВ-2013" ЕООД Русе Русе
6530 2738 "ЕМКА" ООД Русе Русе
6531 2568 СПЕД ОЙЛ ЕООД Русе Русе
6532 2889 "ФЕНОПЛАСТ 99" EООД Русе Русе
6533 3311 "ГЕЦОВА - ЙОРДАНКА ГЕЦОВА" ЕТ Русе Русе
6534 11726 "БЪЛГАРСКА ХЛЕБНА МАЯ" ЕООД Русе Русе
6535 4950 "ТРАНС-ЛЮБОМИР ПЕТРОВ" ЕТ Русе Русе
6536 1044 "ПЪРВАНОВА" ЕООД Русе Русе
6537 2620 "ДИМИТЪР ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
6538 4132 "НИКМАРИ ТРАНС" ООД Русе Русе
6539 8574 "УНИСТРОЙМАТ" ООД Русе Русе
6540 8003 "СУИФТ 1" ЕООД Русе Русе
6541 11758 "ЕС ДИМИТРОВИ" ООД Русе Русе
6542 2462 "ИВО-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6543 10491 "ДЕСО 91" ЕООД Русе Русе
6544 12580 "МУЛТИСЕРВИС" ООД Русе Русе
6545 6286 "ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС" ООД Русе Русе
6546 0961 "ДВК-ДЕНЧО КАРАГЕОРГИЕВ" ЕТ Русе Русе
6547 8543 "ТРАНСМАР" ЕООД Русе Русе
6548 3134 "УНИПАК-В" ЕООД Русе Русе
6549 9926 "Ф+С-АГРО" ООД Русе Русе
6550 11089 "ФОРЕСТ 2012" ЕООД Русе Русе
6551 7590 "ЗЕНДЕ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6552 9728 "ИВАС-07" ООД Русе Русе
6553 2340 "РУВЕДИ" ЕООД Русе Русе
6554 3249 "ФОН СК" ООД Русе Русе
6555 7802 "Д И Ж 2010" ЕООД Русе Русе
6556 4724 "ГЕОРГИ БОБЕВ - СБ" ЕТ Русе Русе
6557 8128 "СЕТ" АД Русе Русе
6558 6165 "КРОЛ ТРАНС" ООД Русе Русе
6559 2341 "ОГИ-08" ЕООД Русе Русе
6560 3103 "ДУНАВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6561 12433 "КИДЕТ" ЕООД Русе Русе
6562 10428 "ДОНЧЕВ КАР" ЕООД Русе Русе
6563 7863 "КАЛА ТРАНСПОРТИНГ" ЕООД Русе Сливо поле
6564 9896 "УДЕКС" ЕООД Русе Сливо поле
6565 9405 "САФАРИ-М" ЕООД Русе Сливо поле
6566 0236 "РЕКСИМ – ДИМИТЪР СТОЯНОВ" ЕТ Русе Сливо поле
6567 10860 "РОСТРАНС 1" ЕООД Русе Сливо поле
6568 7930 "МАКСИМАТРАНС - М" ЕООД Русе Ценово
6569 2706 "ИК-ТРАНС-ИВАН КРУМОВ" ЕТ Русе Ценово
6570 0539 "М-ТРАНС" ООД Русе Ценово
6571 5202 "ДИАНА-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ" ЕТ Силистра Алфатар
6572 8520 "ЕВРОЕТИЛ" АД Силистра Алфатар
6573 7230 "АГРОМАРКЕТ" ЕООД Силистра Алфатар
6574 3077 АЙДЖИ ТРАНС 67 ЕООД Силистра Главиница
6575 10299 "ПРАВДАТРАНС" ООД Силистра Дулово
6576 2758 "БРЕВИС" ООД Силистра Дулово
6577 6095 "ДЕЙЗИ ТУР" ООД Силистра Дулово
6578 3754 "ПЕНО-СТРОЙ-БЕТОН" ЕООД Силистра Дулово
6579 11466 ""ФИЗИ АГРОТЕКС" ЕООД Силистра Дулово
6580 10332 “ИНТЕРТУР-АС“ ООД Силистра Дулово
6581 7790 "БАЛКАН-ТУР" ЕООД Силистра Дулово
6582 4776 "САМИНВЕСТ" ЕООД Силистра Дулово
6583 0698 "ШАХИН" ЕООД Силистра Дулово
6584 4310 "МЕРТТРАНС-МЕТИН КЕНАН" ЕТ Силистра Дулово
6585 11282 "ЛЕСГРИЙН" ЕООД Силистра Дулово
6586 11293 "ФЕРИ ТРАНС-81" ЕООД Силистра Дулово
6587 6995 "БРАТЯ ПЕПЕЧ" ООД Силистра Дулово
6588 11874 "СЕОН ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Дулово
6589 2303 "ДЖИЛИ-СОЙ - ДЖИХАНГИР ИБРЯМ" ЕТ Силистра Дулово
6590 5334 "ГЬОЧЕВ -САБИН ГОЧЕВ" ЕТ Силистра Дулово
6591 12469 "ЕВРО СТРОЙ" ЕООД Силистра Дулово
6592 12339 "ЕВРО БГ ЕКСПРЕС" ЕООД Силистра Дулово
6593 9939 "ДЕВИЛ А И М" ООД Силистра Дулово
6594 6373 "БАЛКАН-ТУР-2008" ЕООД Силистра Дулово
6595 1503 “КАЙНАК-АГРО 2 “ ЕООД Силистра Кайнарджа
6596 8262 "БОН МАРИН ЛОДЖИСТИК" ООД Силистра Силистра
6597 6664 "ДРЪСТЪРЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
6598 7489 "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
6599 5226 "ПАМЕЛА – ПЕНКА НИКОЛОВА" ЕТ Силистра Силистра
6600 7171 "ВИКТОРИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
6601 8857 "БРАТЯ КОСТАДИНОВИ" ООД Силистра Силистра
6602 8046 "КАУМЕТ" АД Силистра Силистра
6603 11899 "КЛАРИСА" ЕООД Силистра Силистра
6604 7490 "СТАМКАР" ЕООД Силистра Силистра
6605 1004 "НИК АУТО 74" ЕООД Силистра Силистра
6606 5493 "СЕГОВ" ЕООД Силистра Силистра
6607 5335 "БЕЛФАГОР" ЕООД Силистра Силистра
6608 6342 "ДАРИ-ЛЕС 2010" ООД Силистра Силистра
6609 10736 "АВТОМОТИВ К" ООД Силистра Силистра
6610 3782 "ТИФАНИ ТРЕЙД" ЕООД Силистра Силистра
6611 6682 "ЕМАКС" ООД Силистра Силистра
6612 5621 "ПЪТСТРОЙМОНТАЖ" ООД Силистра Силистра
6613 6944 "МЕБЕЛИ ДИМОВ" ООД Силистра Силистра
6614 3625 "СТЕФАНОВ" ЕООД Силистра Силистра
6615 5661 "СТРОЙПРОЕКТ" ООД Силистра Силистра
6616 3601 "УНИВЕРСНАБ" ООД Силистра Силистра
6617 3276 "КЕЙСИ" ЕООД Силистра Силистра
6618 5465 "СИТРАНС 2000" ЕООД Силистра Силистра
6619 9703 "КАРИНО" ЕООД Силистра Силистра
6620 5623 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД Силистра Силистра
6621 6742 "ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР" ООД Силистра Силистра
6622 2271 "ГОРИЛА 2009" ЕООД Силистра Силистра
6623 10745 "ЧОКИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
6624 1666 "ИВЕЛ" ЕООД Силистра Силистра
6625 1165 "ИНФОМИК-ТРАНС" ООД Силистра Силистра
6626 1183 "АГРО СТИВ ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
6627 1014 "ТРОЯ ТРАНС" ООД Силистра Силистра
6628 6268 "ФАЗЕРЛЕС" АД Силистра Силистра
6629 6602 "Р И К" ООД Силистра Силистра
6630 9033 "ЕУФОРБИЯ" ЕООД Силистра Силистра
6631 4607 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
6632 6344 "МЕДВЕДЕВ-СС" ЕООД Силистра Силистра
6633 4571 "АВТОТРАНС-ЯНКО НИКОЛОВ" ЕООД Силистра Силистра
6634 9284 "МАРТИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
6635 1145 "КРИС КОМЕРС-77" ЕООД Силистра Силистра
6636 8659 "КЪРКЛАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
6637 5351 "ФАНФАН 2012" ЕООД Силистра Силистра
6638 12217 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "МОТОР 93" Силистра Силистра
6639 6953 "ПЪТПЕРФЕКТ Т" ЕАД Силистра Силистра
6640 7152 "ВИВЕКС ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
6641 11694 "НИДИЯ" ООД Силистра Силистра
6642 6365 "ПЪРВИ МАЙ" АД Силистра Силистра
6643 10913 "МИЛСПЕД" ЕООД Силистра Силистра
6644 11357 "ХИПЕРЮНИОН ТРЕЙД" ООД Силистра Силистра
6645 7461 "ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН" ООД Силистра Силистра
6646 7021 "КУРТИТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
6647 9167 "МЕТАЛ РИК" ЕООД Силистра Силистра
6648 5734 "БУЛДЕКС" ООД Силистра Силистра
6649 0760 "МИХАЛЕВ - 2" ЕООД Силистра Силистра
6650 11839 "КАЛАТЕЯ" ООД Силистра Силистра
6651 5846 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
6652 9145 "ВИВА ТРАНС 66" ЕООД Силистра Силистра
6653 7559 "БТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
6654 2704 "СИЛТЕКС" ЕООД Силистра Силистра
6655 9040 ТИФАНИ ТРЕЙД 60 ЕООД Силистра Силистра
6656 5684 ЕТ "ИЕСТ-ХРИСТО ХРИСТОВ" Силистра Силистра
6657 11238 "ИНТЕР ЕС 2000" ЕООД Силистра Ситово
6658 6438 "ЛА КОМЕРЧИАЛЕ" ООД Силистра Ситово
6659 11518 "ДМД ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Ситово
6660 10657 "АГРОПРОТЕИН" ЕООД Силистра Ситово
6661 9212 "ЗЛАТНА ТРАКИЯ" ЕООД Силистра Тутракан
6662 7333 "ЛЕС ИНВЕСТ ТУТРАКАН" ООД Силистра Тутракан
6663 1855 “ДИДИ ТРАНС - 83“ ЕООД Силистра Тутракан
6664 10565 "БИЛД КОМЕРС 21" ООД Силистра Тутракан
6665 3490 "БОР - КРАСИМИР ВАСИЛЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
6666 6448 "АМОН РА" ООД Силистра Тутракан
6667 8191 "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
6668 10411 "БЪЛГАРИЯ ФРИО" ЕООД Силистра Тутракан
6669 1593 "ГРЕН-ДИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
6670 8095 "ИВО-2000-ИВЕЛИН ЗЛАТАРОВ" ЕТ Силистра Тутракан
6671 11817 "БАНОВИ" ООД Силистра Тутракан
6672 2089 "КУТАВОВ-2" ЕООД Сливен Котел
6673 2939 "БИЛИ ТРАНС" ООД Сливен Котел
6674 10406 "ТЮЛЮ" ЕООД Сливен Котел
6675 5258 "ЯНИЦА - ТРАНС 2008" ЕООД Сливен Котел
6676 1416 "ЛЬОЛЕВ" ЕООД Сливен Котел
6677 5783 "ЕКОЕНЕРЖИ" ЕООД Сливен Котел
6678 7639 "ФЕРИТРАНС" ЕООД Сливен Котел
6679 4989 "ЕВРО МЕБЕЛ ЛУКС" ЕООД Сливен Котел
6680 10195 "НЕДЯЛКОВ И СИН" ЕООД Сливен Нова Загора
6681 6703 "ДИВА ТРАНС 75" ЕООД Сливен Нова Загора
6682 4579 "МИСЛА ШПЕД" ЕООД Сливен Нова Загора
6683 1073 "ГАМИМПЕКС" ООД Сливен Нова Загора
6684 12153 "ВИСТА ДЕЛ МАР" ЕООД Сливен Нова Загора
6685 7150 "ЕВРО - ТРАНС - ЖИВКО БИНЕВ" ЕООД Сливен Нова Загора
6686 7972 "МАНИЛА 2007" ЕООД Сливен Нова Загора
6687 5013 "РОТОР" ЕООД Сливен Нова Загора
6688 6213 "НОВА ТРАНС-10" ООД Сливен Нова Загора
6689 1212 "СОРИКО" ООД Сливен Нова Загора
6690 3078 "ТОТТРАНС–ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
6691 11606 "ЕВРО ТРАНС 88" ЕООД Сливен Нова Загора
6692 7378 "ТРЕЙД ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
6693 9801 "ТЕРА ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
6694 10717 "ПЕТКО ИВАНОВ КАЛИНОВ" ЕООД Сливен Нова Загора
6695 8738 "МИЛВЕСТ ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
6696 10189 "ИЗИТРАНС 13" ЕООД Сливен Нова Загора
6697 1672 "ДАНЕВ - ДАНЧО СТОЙКОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
6698 11541 "ТНТ 2013" ЕООД Сливен Нова Загора
6699 10388 "АБЛИТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
6700 7480 "ВАЛЕНТИН ВЕЛЕВ-ТРАНС-ИВАНОВИ-92" ЕТ Сливен Нова Загора
6701 12155 "СОМАКС ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
6702 4074 "СТОМАТ-СТОЯН ДОНЧЕВ" ЕТ Сливен Нова Загора
6703 3693 "ОНИКС" ЕООД Сливен Нова Загора
6704 9870 "ЕЛСИ ТАКИС" ЕООД Сливен Нова Загора
6705 4848 "ТРИО-МИТРОН" ЕООД Сливен Нова Загора
6706 2711 "ДХГ-ЕВРОПА-ГРИГОР НИКОЛОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
6707 10286 "КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98" ЕООД Сливен Нова Загора
6708 12007 "МИНКО ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
6709 4130 "ЕНИ ТРАНС-ЕНИ ИГНАТОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
6710 7526 "РУМИ ТРАНС-76" ЕООД Сливен Нова Загора
6711 9331 АВТОТРАНС ЕКСПРЕС 2006 ООД Сливен Нова Загора
6712 12532 "КАРОВА И СЕВОВ" ООД Сливен Нова Загора
6713 11599 "ЗАГОРА СПЕД ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
6714 10685 "РАДО И ИЦО ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
6715 12564 "ТРАНСКОРЕКТ-07" ЕООД Сливен Сливен
6716 3570 "МК-ТРАНС-МАРИЯНА КОЛЕВА" ЕТ Сливен Сливен
6717 4867 "МОЛЕС" ЕООД Сливен Сливен
6718 10210 "ЕВРО ЛУКС 2008" ЕООД Сливен Сливен
6719 11570 "БЕЛЛА СГ" ЕООД Сливен Сливен
6720 6971 "ШОНКА" ЕООД Сливен Сливен
6721 6399 "ПЛАТИС-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6722 3068 "ПОПОВ-КОСТА ПОПОВ" ЕТ Сливен Сливен
6723 0714 "МЕРТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6724 7482 "ЕЛ И КАТ" ООД Сливен Сливен
6725 10791 "Г К Г БГ" ЕООД Сливен Сливен
6726 3752 "КТАВА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6727 6767 "САКИ–АТАНАС БАЙНАШЕВ" ЕТ Сливен Сливен
6728 7653 "ВАЛЕНА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6729 7176 "М И П 2010" ООД Сливен Сливен
6730 9989 "КОЙОТ" ЕООД Сливен Сливен
6731 2904 "ВЕЛИКО ИВАНОВ-ВИКИ 45" ЕТ Сливен Сливен
6732 8710 "САР-СПЕД" ЕООД Сливен Сливен
6733 8430 "СЛАЙ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6734 0277 "КАНЗАС" ЕООД Сливен Сливен
6735 6862 "ЕЛИЦА-92-РАДКО РАДКОВ" ЕТ Сливен Сливен
6736 0945 "СТЕДИЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6737 2701 "БРЕЙН ИНЖИНЕРИНГ" ООД Сливен Сливен
6738 3588 "ТОЛЕРАНТ 2009" ЕООД Сливен Сливен
6739 4054 "ТАКОС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6740 8427 "СИ - ЕС - СИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6741 4298 "АГАПЕ 90-ЯНЕВИ,СИЕ" СД Сливен Сливен
6742 7441 "БУЛ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6743 12273 "СТАНЛОГ" ЕООД Сливен Сливен
6744 8018 "ГБ И АР ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6745 3018 "АВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
6746 2173 "ПЛАНЕТА" ООД Сливен Сливен
6747 12157 "ДЕЙЗИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6748 0329 "НАСИ-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6749 4892 "ТЕРЕЗА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6750 1115 "ХИМП" ЕООД Сливен Сливен
6751 4740 "ДИМА-Г1" ЕООД Сливен Сливен
6752 7897 "ДАНИ КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
6753 6193 "РОНАЛД" ЕООД Сливен Сливен
6754 9789 "ЕМЕМ" ООД Сливен Сливен
6755 10089 "ДИМИ 76" ЕООД Сливен Сливен
6756 12156 "ТРАНСПОРТ КЪРПАЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
6757 4532 "ЛЕСТРАНСБУЛ" ЕООД Сливен Сливен
6758 3850 "ДИВ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6759 1856 ГИДЕОН ЕООД Сливен Сливен
6760 11560 "БУЛНЕКС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6761 2294 "ДИПТРАНС 09" ООД Сливен Сливен
6762 0325 "Г И С ТРАНСПОРТ" ООД Сливен Сливен
6763 7098 ЕВРОРУТА ЕООД Сливен Сливен
6764 9281 ЕТ "МАН КРАСИМИР ГЕНОВ" Сливен Сливен
6765 7387 "ДОМИНО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6766 7485 "В.А.Г.Р.-ТРЕЙД" ООД Сливен Сливен
6767 8330 "СИС ТРАНС-66" ЕООД Сливен Сливен
6768 4155 "МОНИКА - ИП" ЕООД Сливен Сливен
6769 6820 "ЦАРУХОВ" ООД Сливен Сливен
6770 9175 "КАТЕРИНА-93-ХРИСТО КОСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
6771 12210 "БУЛК ТРАНСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
6772 0597 "ЧИЛИНГИРОВ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6773 11630 "РСМ - КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
6774 7839 "ЙОРДАН СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ" ЕТ Сливен Сливен
6775 7963 "ПЕ-ГЕ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6776 0571 "АТЕЯ" ЕООД Сливен Сливен
6777 0382 "Н СИЕ Х- КЪЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
6778 11797 "ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
6779 3470 "ЕКОТРАНС-Д" ООД Сливен Сливен
6780 6564 "БУЛ-ГЕЙТ" ЕООД Сливен Сливен
6781 9210 “ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД Сливен Сливен
6782 10263 "АЛЕКС ЛОГИСТИКС" ООД Сливен Сливен
6783 8739 "ЗИТ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6784 8795 "САНДИ" ЕООД Сливен Сливен
6785 7325 "ВАМАНД" ЕООД Сливен Сливен
6786 10890 "МЕГА СПИЙД" ООД Сливен Сливен
6787 4359 "АЛЕКС ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Сливен
6788 9984 "МИХАЛЕВИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6789 11647 "БАРОК 2007" ООД Сливен Сливен
6790 1313 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6791 12590 "ВИК КОМЕРС 2014" ЕООД Сливен Сливен
6792 1209 "ВЕЛИКО КОЛЕВ" ЕООД Сливен Сливен
6793 3645 "КОМЕРСИАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
6794 4182 "ВЕЛИ-ДЕНИ" ЕООД Сливен Сливен
6795 7634 "ЙОДИТРАНС-Т.В." ЕООД Сливен Сливен
6796 3669 "РДМ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
6797 3469 "ТИМИК – ИВАН ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
6798 4009 "СПИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
6799 6187 "ШОТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6800 6390 "БУЛСИМ" ЕООД Сливен Сливен
6801 7448 "РОДОПСТРОЙ" ЕООД Сливен Сливен
6802 1391 "ВЕНДО ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6803 9074 "ЧОЧОВЕН ЛАЙНС" ООД Сливен Сливен
6804 4949 "ДИС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6805 2890 "ЗОЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6806 11652 "АКО ТЕКНО" ЕООД Сливен Сливен
6807 5719 "ДАНИ-М" ЕООД Сливен Сливен
6808 0808 "НИКО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6809 1274 "КАНЕВ-95-КРАСИМИР КАНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
6810 6848 "ХЕЛИ СТАР-НЕЛИ ГЕОРГИЕВА" ЕТ Сливен Сливен
6811 3369 "Н.С.Р." ООД Сливен Сливен
6812 7327 "ТРАНС-НИС" ООД Сливен Сливен
6813 5180 "РЕНИ-2003" ЕООД Сливен Сливен
6814 2206 "КРИМОНА" ЕООД Сливен Сливен
6815 3650 "БОТУШЕВ-СТЕФКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
6816 8387 ВЕРСУС 88 ЕООД Сливен Сливен
6817 6871 "ХРИСА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6818 8416 "НИКОЛАЙ ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
6819 4016 "ДЖУРА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6820 3703 "ЕЛИТ – КОСТА АПОСТОЛОВ ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
6821 8121 "НИКОРОСИ" ООД Сливен Сливен
6822 11153 "СТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6823 8879 "ПАПАДОПУЛОС-ДИМО АТАНАСОВ" ЕТ Сливен Сливен
6824 7040 "ПЛАМИ" ЕООД Сливен Сливен
6825 10043 "КОЛОС - 2 - ВЪЛЧЕВИ С-ИЕ" СД Сливен Сливен
6826 0105 "ОДИСЕЙ 41025" ООД Сливен Сливен
6827 9064 "ВИДАН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6828 4463 "АМ 03 03" ЕООД Сливен Сливен
6829 7536 ЛИКТРАНС ЕООД Сливен Сливен
6830 5817 "ТОБИ - ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6831 10100 ВЕЛИ ТРАНС-84 ЕООД Сливен Сливен
6832 5907 "АДРИАТИК ЛАЙНС" ЕООД Сливен Сливен
6833 11676 "ХОРХЕ И АННА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6834 10664 "ХЕДИ-19" ЕООД Сливен Сливен
6835 2545 ВИВА-С ЕООД Сливен Сливен
6836 3013 ВУНДЕР ТРАНС ЕООД Сливен Сливен
6837 8475 "СЕРИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6838 1531 "ДОЙЧ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6839 11150 "НИЯ ТРАНС ГРУП" ООД Сливен Сливен
6840 3854 "ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ-ДИС" ЕТ Сливен Сливен
6841 9455 "НИКИ-ТТ" ООД Сливен Сливен
6842 7064 "ПЛАДИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6843 10544 "БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООД Сливен Сливен
6844 5299 "ЖАКОБИ" ЕООД Сливен Сливен
6845 3705 "ТРАНС АВТО" ЕООД Сливен Сливен
6846 4162 "ИЗИ-ЕТИ" ЕООД Сливен Сливен
6847 7513 "ТРАНСКОМЕРС-АСС" ЕООД Сливен Сливен
6848 4675 "ГЕМС-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6849 4198 ВЕИ ТРЕЙДИНГ ООД Сливен Сливен
6850 7330 "ВАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6851 5538 "ТРАНСНЕТ-21" ЕООД Сливен Сливен
6852 4100 "ВЕНИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6853 5847 "ТОРНАДО-НИКОЛАЙ АРСОВ" ЕТ Сливен Сливен
6854 6021 "ДОБРЕВ" ЕООД Сливен Сливен
6855 2072 "ВЕСЕЛИНА-99-ЖАНА КОСЕВА" ЕТ Сливен Сливен
6856 7496 "КРОНОС-КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
6857 4636 "КИМ ТРАНС 2011" ЕООД Сливен Сливен
6858 8032 "МИШЕЛ" ООД Сливен Сливен
6859 7663 "БУЛКАРПЕТ" ЕООД Сливен Сливен
6860 9677 "ХРИСИ МАР 99" ЕООД Сливен Сливен
6861 1090 "ФАЛКОН" ЕООД Сливен Сливен
6862 1086 "ТРАК КОМЕРСИАЛ" ЕООД Сливен Сливен
6863 5478 "МИН-ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
6864 3482 "ДИМОВ-ДС" ООД Сливен Сливен
6865 0222 "КОЧУМБОВИ" ООД Сливен Сливен
6866 3898 "К. Н. ДОБРЕВ 71" ЕООД Сливен Сливен
6867 6757 "МАРНИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6868 6764 ПЛАЖ ООД Сливен Сливен
6869 7182 "РАДОСТ-РАДКА ЩИЛЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
6870 1587 "ТАНГРА БГ" ЕООД Сливен Сливен
6871 1987 "ДИМИ-ТРАНС-СЛИВЕН" ЕООД Сливен Сливен
6872 9432 "АЛФА-ФАРМ" ЕООД Сливен Сливен
6873 4314 "ТЕДИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6874 1771 "МАРГАРИТА 08" ЕООД Сливен Сливен
6875 2982 "АЛПИН-БГ" ЕООД Сливен Сливен
6876 4827 "РСС ТРАНСПОРТ4 ЕООД Сливен Сливен
6877 8428 "ДИА КА ЕКСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
6878 0132 "ГИНА ПЕТКОВА" ЕТ Сливен Сливен
6879 8847 "ВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
6880 1196 "СТЕФЕЛ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6881 5310 "ДИП ТРАНС 1" ООД Сливен Сливен
6882 2722 "КАМЕЯ-КАЛИНА ГАНЧЕВА" ЕТ Сливен Сливен
6883 9374 "СКАЛА-88" ЕООД Сливен Сливен
6884 7954 "БУЛТРАНС 10" ЕООД Сливен Сливен
6885 12663 "БУЛФОРЕСТ 2012" ЕООД Сливен Сливен
6886 10481 “СИСА ТРАНС” ЕООД Сливен Сливен
6887 10360 "ДЕЙОРА" ЕООД Сливен Сливен
6888 10864 "МВС-3" ЕООД Сливен Сливен
6889 4756 "АГАТРАНС" ООД Сливен Сливен
6890 4401 "МОНЕВ ЕВРОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6891 10477 СИМАТ - КРАСИМИР СИВОВ ЕТ Сливен Сливен
6892 5813 "ХЛ ТОП МИКС" ООД Сливен Сливен
6893 2894 "ЖИРДЕЛ" ООД Сливен Сливен
6894 6906 "ПЛАТЕВ-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
6895 5003 "ЕМОНИС" ЕООД Сливен Сливен
6896 12438 "УНИСОН ТРАНС" ООД Сливен Сливен
6897 10377 "АДЕРА ДИЗАЙН" ЕООД Сливен Сливен
6898 4528 "ГРИФФИН" ЕООД Сливен Сливен
6899 9087 "СИС КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
6900 0964 "ПЕТЪР ПЕТРОВ 2007" ЕООД Сливен Сливен
6901 5517 "СИ ИВ" ООД Сливен Сливен
6902 12321 ЕТ "ЖЕЧКА СТЕФАНОВА - МТ" Сливен Сливен
6903 9208 НИКИ ТРАНС 31 ЕООД Сливен Сливен
6904 10605 ЕТ "ИВАН ИВАНОВ-ИИИ-98" Сливен Сливен
6905 4613 "КАМ-СЛИВЕН" ЕООД Сливен Сливен
6906 5891 "КИВ КОМЕРС - К" ЕООД Сливен Сливен
6907 1699 "ДЖОРДЖ 95" ЕООД Сливен Сливен
6908 7162 "РИТ ТРАНС ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
6909 10438 ЛЕС- ДОМ ЕООД Сливен Сливен
6910 1684 "СЧЕТОВОДНА КАНТОРА СЛИВЕН" ООД Сливен Сливен
6911 3608 "НИКСАН 2010" ООД Сливен Сливен
6912 2370 "ДАРИК - ПЛАСТ" ЕООД Сливен Сливен
6913 9654 "КРИСИ-ДИМО ФИЛИПОВ" ЕТ Сливен Сливен
6914 12255 "ТРАНСПЕТРОВ БГ" ЕООД Сливен Сливен
6915 4066 "ПАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
6916 3079 "ЕВРОЛОГ" ООД Сливен Твърдица
6917 11042 "КЪНТАН" ООД Сливен Твърдица
6918 8406 "БОЯН СТАНЧЕВ-93" ЕТ Сливен Твърдица
6919 0310 "ЙОЛИТА" ЕООД Сливен Твърдица
6920 10950 "ТАНДАН" ЕООД Сливен Твърдица
6921 4380 "ЦВЕТА-ИВАН ДУКОВ" ЕТ Сливен Твърдица
6922 11893 "С В Г ТРАНС" ЕООД Сливен Твърдица
6923 11814 "ТРАНС КАМА" ЕООД Сливен Твърдица
6924 3784 "АТЛАНТИК УЕЙ" ЕООД Сливен Твърдица
6925 11438 "СУССЕР ТРАНСПОРТИ" ЕООД Сливен Твърдица
6926 9453 "ДИКТРАНС 5" ЕООД Сливен Твърдица
6927 0140 "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД Сливен Твърдица
6928 2421 "ФИЛИПС" ЕООД Смолян Баните
6929 10318 "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Смолян Баните
6930 2386 "РАЙЧЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Баните
6931 6963 "АСЕНЧО И СИЕ КУКУНДЖИЕВИ С-ИЕ" СД Смолян Борино
6932 12386 "РОС ЮГ" ЕООД Смолян Борино
6933 4997 "ВАЛЕНТИН ИВАНОВ-75" ЕТ Смолян Девин
6934 6554 "КЕМИКОМ" ООД Смолян Девин
6935 4658 "НАТАЛИ" ООД Смолян Девин
6936 1056 "ТЕП ТРАНС" ООД Смолян Девин
6937 4626 "ВИТ - ЛОГИСТИК" ООД Смолян Девин
6938 10955 "КИРОВ ТРАНС - 81" ЕООД Смолян Девин
6939 4810 НИКОЛОВ ТРАНС ЕООД Смолян Девин
6940 5251 "РОГАРО" ООД Смолян Девин
6941 9881 "СТОЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
6942 10610 "ВИКТОРИЯ - 76" ЕООД Смолян Девин
6943 11180 "ЮРИТРАНС" ЕООД Смолян Девин
6944 3988 МОНИ-07 ЕООД Смолян Девин
6945 3457 "СЪБИ БОШНАКОВ" ЕТ Смолян Девин
6946 12329 ЕТ "ВИЛИМЕТ 21 - ВЕЛИН ВЕЛЕВ-ХАРИ ВЕЛЕВ" Смолян Доспат
6947 0045 "И ЕС ДЖИ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
6948 12149 "АСТ 3" ЕООД Смолян Доспат
6949 7384 "ДОСПАТЛЕС-2000" АД Смолян Доспат
6950 2423 "НИТЕКС 96" АД Смолян Доспат
6951 3153 "ВИБИ ТРАНС 08" ЕООД Смолян Доспат
6952 7945 "ЮНИОН ГРУП - 81" ЕООД Смолян Доспат
6953 5954 "НАСИ ТРАНС - 09" ЕООД Смолян Доспат
6954 9146 АРТ ЛОДЖИСТИК ЕООД Смолян Доспат
6955 5127 "ВАЗИ-2006" ООД Смолян Доспат
6956 5339 "СТАМБОЛИ" ЕООД Смолян Доспат
6957 9216 "ВЕВА ГРУП" ЕООД Смолян Доспат
6958 5765 "ИВЕЛА АУТОТРАНС" ЕООД Смолян Златоград
6959 1929 "ЕМИЛ БЛАГОЕВ-ЕМОНА-ДС" ЕТ Смолян Златоград
6960 3578 “ДЕСТ ТРАНСУУТ“ ЕООД Смолян Златоград
6961 7633 "СИРАК-46-ХРИСТО СИРАКОВ-БИСЕР СИРАКО"ЕТ Смолян Златоград
6962 6265 "БЕЛОТЕКС-95" АД Смолян Златоград
6963 2860 "БУЛТЕКС" ЕООД Смолян Златоград
6964 0498 "КАРОЛИНА КО" ЕООД Смолян Златоград
6965 5632 "ДЯКИ-ЕМИЛ АЛАБАШЕВ" ЕТ Смолян Златоград
6966 6291 "СТРОИТЕЛ" ЕООД Смолян Златоград
6967 9103 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ-РУМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Смолян Златоград
6968 5309 "ОРИОН - 71 - КАТЯ ХРИСТОВА" ЕТ Смолян Златоград
6969 10975 "ИНТЕРТРАНС КО" ЕООД Смолян Мадан
6970 8219 "ТРАНСЛЕС-КОМЕРС" ЕООД Смолян Мадан
6971 12521 "САС ТРАНС 80'' ООД Смолян Мадан
6972 4654 "АХМЕД БИЛЯНОВ" ЕТ Смолян Мадан
6973 5023 "СВИ-ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
6974 6788 "КАЛЕЛА" ЕООД Смолян Мадан
6975 0656 "ЕМИЛ ХАДЖИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
6976 12435 "ВИКТОРИЯ ЯК" ЕООД Смолян Мадан
6977 12646 "САРА ТРАНС 60" ЕООД Смолян Мадан
6978 6028 "МИНКА ЛЮБЕНОВА-65" ЕТ Смолян Мадан
6979 7819 "МАРКОНИ ИНС" ЕООД Смолян Мадан
6980 12378 "НАТ ТРАНС 80" ЕООД Смолян Мадан
6981 10596 "ДИЕЛ ТРАНС - 84" ЕООД Смолян Неделино
6982 9555 "ИЗГРЕВ 42-ВЪЛКО НАЙДЕНОВ-ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
6983 7616 "ЖЕЛЮ ВОЙВОДА-НИКОЛАЙ БЕШИРОВ" ЕТ Смолян Неделино
6984 0372 "СВЕТОИЛ - 81" ЕООД Смолян Неделино
6985 10767 ЕТ "ТОЛЕРАНТ 28 - АЛЕКСАНДЪР МАРАНГОЗОВ" Смолян Неделино
6986 4322 "СВЕТЛЬО-74" ЕООД Смолян Неделино
6987 3970 "АНГЕЛ ИВАНОВ-ВИОЛЕТА ДУГАНОВА" ЕТ Смолян Неделино
6988 12479 "ТЕХНОСТРОЙ 68" ЕООД Смолян Неделино
6989 7665 "Р- БОРИСОВ 66" ЕООД Смолян Неделино
6990 10983 ЕТ "ЕЛ-ВИП - ЕЛЗА ВЪЛЧЕВА" Смолян Неделино
6991 5146 "ОНЗИС-57 МИТКО НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
6992 4839 "РАДКА КИЧУКОВА" ЕТ Смолян Неделино
6993 7891 "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД Смолян Рудозем
6994 11084 "КМХ ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
6995 8908 "БИЕЛА ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
6996 7859 "БАХЧЕР-БИСЕР ЧЕРНАРЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
6997 2598 "МИКО-АСЕН ИЛИЯНОВ" ЕТ Смолян Рудозем
6998 0287 "АСАН ЧАУШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
6999 5409 "НЕДРУМ-НЕДКА БАШЕВА" ЕТ Смолян Рудозем
7000 10869 "МАЯ 99" ЕООД Смолян Рудозем
7001 1359 "САВКО БАШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7002 6609 "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД Смолян Рудозем
7003 1050 "СТЕЛЛА 99" ООД Смолян Рудозем
7004 3887 "ЗАРО-90" ООД Смолян Рудозем
7005 3798 "ТАБАКОВ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7006 9828 "ЧАНЧО ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7007 7355 "СУНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7008 3573 "БЕТИЯН ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7009 3965 "НИКОЛАЙ ДОНЧЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7010 2275 "ТАСО-АНАСТАС КЕХАЙОВ" ЕТ Смолян Смолян
7011 10580 ФОРМУЛА 01 ООД Смолян Смолян
7012 3783 "НБМ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7013 5139 "КАЛИФОРНИЯ ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД Смолян Смолян
7014 11073 "ЕВТИМОВ" ЕООД Смолян Смолян
7015 9724 "АЙ ПИ ЗЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7016 11675 "БУЛПАЛЕТ" ООД Смолян Смолян
7017 5053 "ДИМИТЪР ЧИЛОВ-СТОЮ ЧИЛОВ" ЕТ Смолян Смолян
7018 8666 "ПЕРЕЛИК-ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7019 10214 "СТАС ЛОГИСТИК" ЕООД Смолян Смолян
7020 0345 "КРИСТИ-ИЛИЯ ИНГИЛИЗОВ" ЕТ Смолян Смолян
7021 6584 "АНДРЕЙ СЛАВОВ 73" ЕООД Смолян Смолян
7022 4693 "ПЕТКО МИЛУШЕВ-АНАСТАС МИЛУШЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7023 7380 "ДАНИ-ДАНИЕЛ ДИЧКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7024 10004 "ТЕМ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7025 6798 ГАМАКАБЕЛ АД Смолян Смолян
7026 8612 "ТРАНСГЛОБАЛ" ООД Смолян Смолян
7027 3587 "ТАРА-КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7028 4119 "НИКОЛА МИЛЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7029 2406 "СТАЙКОВ И СИЕ-ВАСЛАВ" СД Смолян Смолян
7030 2573 "ТРИПАЛ-Г" ООД Смолян Смолян
7031 2538 "КАЛИНА-ВП-ПЕТЪР МАДЖАРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7032 7088 "ДАВЧО" ЕООД Смолян Смолян
7033 8311 "АИКК" ЕООД Смолян Смолян
7034 2933 "ИВЕЛБА-СВ-ИВАН БАДЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7035 11139 "СТРАТЕКС" ООД Смолян Смолян
7036 5416 "ЧИКО-С" ЕООД Смолян Смолян
7037 12470 "РОДОПЕЯ - БЕЛЕВ" ЕООД Смолян Смолян
7038 1469 "ФОЛИ" ЕООД Смолян Смолян
7039 5443 "СТЕФАН СУНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7040 3137 "ФЕРИ-ФИДАН ПАДИНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7041 11177 "ИЛИЯ НИКОЛОВ - РИМА" ЕТ Смолян Смолян
7042 4953 "РЕКС - К" ЕООД Смолян Смолян
7043 1848 "ИНТЕРЛОГИС" ООД Смолян Смолян
7044 10696 "КОРЕКТ 2009" ЕООД Смолян Смолян
7045 5800 "ТОП КОНСУЛТ" ООД Смолян Смолян
7046 3012 "ХЕЛИКС-РХ-НЕВЕНОВИ С-ИЕ" СД Смолян Смолян
7047 8641 "РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7048 1201 "РДД" ЕООД Смолян Смолян
7049 10124 "ГЛОБЕТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7050 10775 "Н И М ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7051 8329 ЖОКЕР ТРАНС 2012 ЕООД Смолян Смолян
7052 11997 "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА" ЕТ Смолян Смолян
7053 4874 "ВЕСТА-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7054 1930 "ТРИО-ПИН КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7055 11427 "ДИМИС 3000" ЕООД Смолян Смолян
7056 8215 "ЛЪКИ ТРАВЕЛ" ЕООД Смолян Смолян
7057 5179 "СИ БИ АЙ КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7058 9886 "БЕНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7059 6031 "ЖИТИ-ТРАНС" ООД Смолян Смолян
7060 5756 "РВН ТРАНСПОРТ" ООД Смолян Смолян
7061 10759 "ДИС ТРАНС 4" ЕООД Смолян Смолян
7062 1381 "ИГНАТ КАРАДЖОВ" ЕТ Смолян Смолян
7063 3246 "НИКИ-КА НИКОЛА КАРАГЕУРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7064 8662 "РАДЕВ И КО 11" ООД Смолян Смолян
7065 6807 "НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ" ООД Смолян Смолян
7066 3011 "НИКОЛАЙ КАРАПАУНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7067 11372 "РОУДПОЙНТ ВС" ЕООД Смолян Смолян
7068 3756 "ЧАНЧО-БЛАГОЙ СТЕФАНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7069 2029 МЕРИ-90-МБ ЕООД Смолян Смолян
7070 1736 "АРХАРИТРАНС" ООД Смолян Смолян
7071 3658 "ХРИНИК-ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Смолян Смолян
7072 1146 "БАРИ-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7073 7141 "САМИРА-2011" ЕООД Смолян Смолян
7074 3026 "ДИМАР" ЕООД Смолян Чепеларе
7075 0111 "ИХТЯРОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7076 1757 "ДИМИТЪР КУРТЕНКОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7077 2950 "ТОНИКИ-МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА" ЕТ Смолян Чепеларе
7078 4703 "ИЛВАС" ЕООД Смолян Чепеларе
7079 9098 "БЛУ БУЛ" ЕООД София Антон
7080 11940 ''САНТИНО'' ЕООД София Антон
7081 8220 "СИМОВ ОЙЛ" ООД София Антон
7082 8519 "КЕНАНОВ - ТРАНС" ЕООД София Антон
7083 2247 "МИРО ТРАНС" ЕООД София Антон
7084 10918 "НЕДИВА ТРАНС" ЕООД София Божурище
7085 2593 "ЛАГЕРМАКС АВТОТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД София Божурище
7086 4967 "КОМПАС Х" ЕООД София Божурище
7087 8655 "МЕТОДИ МАЛИНЧЕВ - МЕТИ" ЕТ София Божурище
7088 4859 "СПАЙДЕР-ТРАНС" ООД София Божурище
7089 10142 "СЪБИ ТРАНС-92" ЕООД София Божурище
7090 0941 "ГРОС-ИВАН УЗУНОВ" ЕТ София Божурище
7091 4931 "ТЕКСТРА" ООД София Божурище
7092 11246 "ТРАНСТРОЙ 2001" ООД София Божурище
7093 10026 "РАДИ ОЙЛ" ЕООД София Божурище
7094 8597 "С ТРАНС 90" ЕООД София Божурище
7095 5757 "ГРИФИНС" ЕООД София Божурище
7096 3065 "ОРАН-1-ЛЮБЕН ПОПОВ" ЕТ София Божурище
7097 11014 "ТИТИ ТРАНС 2004" ЕООД София Божурище
7098 8814 "ИНТЕР-ТРАНС-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ София Божурище
7099 8782 "ВАНИТРАНС" ЕООД София Ботевград
7100 9282 ЕТ "ТРАНС 1 РУМЕН ПЕТРОВ" София Ботевград
7101 11905 "ЛКВ БАРЕЗИ" ЕООД София Ботевград
7102 12232 "ВАЛ ЕКСПОРТ" ЕООД София Ботевград
7103 10714 "НИКО ТРАНС 99" ЕООД София Ботевград
7104 2608 "СПИГ-64" ЕООД София Ботевград
7105 4208 "БОМИТРАНС" ЕООД София Ботевград
7106 1512 "МИКРА - КМ" ЕООД София Ботевград
7107 11718 "ЕВРОТРАНС ЛОДЖИСТИК" ООД София Ботевград
7108 8231 "АЛБИНО-МТ-МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА" ЕТ София Ботевград
7109 0311 "АТЕК-ДИМИТЪР ДИКОВ" ЕТ София Ботевград
7110 6535 "БОБИТРАНС-79" ЕООД София Ботевград
7111 8376 "КАРГОЛОГ" ООД София Ботевград
7112 7547 "ШИНДИ-СТОИМЕНОВ, СТОИМЕНОВ И СИЕ" СД София Ботевград
7113 12510 "ПРИМАТРАНС - ИС" ЕООД София Ботевград
7114 8579 "ВИДИ ТРАНС" ООД София Ботевград
7115 3571 "ЖОРГО-ЖОРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ София Ботевград
7116 0904 "ВАЛКАТА" ООД София Ботевград
7117 9871 ХРИСНЕЛИ-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЕТ София Ботевград
7118 5750 "ПЛАНТРЕЙД" ЕООД София Ботевград
7119 7432 "ВЕКТОР КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7120 0049 "ДОДОЛАН" ЕООД София Ботевград
7121 4157 "ИВА-С" ЕООД София Ботевград
7122 2946 "ТЕДДАНИЕЛ-ДАНЧЕВ И С-ИЕ" СД София Ботевград
7123 0379 "МИТЕВ" ЕООД София Ботевград
7124 0513 "МАРТИНГ-МХ" ООД София Ботевград
7125 5411 "НЕЗИ-2010" ООД София Ботевград
7126 5191 "АМИС ТРАНС" ООД София Ботевград
7127 3022 "СЕМЕКС" ЕООД София Ботевград
7128 0250 "АНИДИ-60-АНГЕЛ ДИМИТРОВ" ЕТ София Ботевград
7129 8375 "С И С-ТРАНС" ООД София Ботевград
7130 12134 "СНК ЛОГИСТИК" ООД София Ботевград
7131 2542 "ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-96" ЕООД София Ботевград
7132 0833 МЕЧО-ВРАЧЕШ ООД София Ботевград
7133 4174 "ЛКВ РУМЕНА ЕКСПРЕС" ЕООД София Ботевград
7134 8385 НИДА - М ЕООД София Ботевград
7135 9704 "НИКСМЕТАЛ-ГРУП" ЕООД София Ботевград
7136 4570 "КАРАКОМ ТРАНС" ООД София Ботевград
7137 4177 "АГ.ХРИСТОФОРОС-2010-КРАСИМИРА ПЕТРОВА" ЕТ София Ботевград
7138 7296 "Р.В.СИРАКОВ" ЕООД София Ботевград
7139 9950 "ГЕОРГИ ДИЛАНОВ" ЕТ София Ботевград
7140 8481 "ЛЕКС ГРУП" АД София Ботевград
7141 1559 "ТИГЕ -ТРАНС" ООД София Ботевград
7142 7670 "ДЖОРДАН-КОМЕРС-ИВАН ЙОРДАНОВ" ЕТ София Ботевград
7143 4547 С-ТРАНС ГРУП ЕООД София Ботевград
7144 9126 "АТЛАС-ИВАН ДИЛОВСКИ" ЕТ София Ботевград
7145 4032 "ХИТ - 3" ЕООД София Ботевград
7146 3768 "ТЕСИ-ТИ" ООД София Ботевград
7147 2765 "АНИВАС-ХТ" ООД София Ботевград
7148 8818 "НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ" ООД София Ботевград
7149 4457 "ЕКСПРЕС ТРАНС-БОТЕВГРАД" ЕООД София Ботевград
7150 7309 "ХОВЕР" ЕООД София Ботевград
7151 9980 "СТАНЕВ" ЕООД София Ботевград
7152 12296 "К И Н ФОРЕСТ КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7153 4678 "ИНТЕРТРАНС БЕТОН" ЕООД София Ботевград
7154 3817 "ЗАХАРИЕВ И С-ИЕ" ООД София Ботевград
7155 6931 "КООПЕТ" ООД София Ботевград
7156 9835 КОННИК 64 ООД София Годеч
7157 4296 "РУНИТ" ЕООД София Годеч
7158 3635 "ДАНИ ТРАВЕЛ-АСЕН АСЕНОВ" ЕТ София Годеч
7159 9629 "ВЪЛЧАН ВОЙВОДА-ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ" ЕТ София Годеч
7160 0230 "МЕГАИНВЕСТ " ЕООД София Годеч
7161 5677 "БИЛИ-2001-ВАНЬО КИРИЛОВ" ЕТ София Годеч
7162 6828 "ВЕЛМАР ЕКО" ООД София Годеч
7163 6451 "МЕРИ М" ЕООД София Горна Малина
7164 2985 "ДИСТЕФ–ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ" ЕТ София Горна Малина
7165 7234 "ЕТРАНС 71" ЕООД София Горна Малина
7166 9987 "ЕС ЕМ ТРАНСПОРТ" ЕООД София Горна Малина
7167 9873 "САКСА" ООД София Долна баня
7168 11208 "ОТРАДА" ООД София Долна баня
7169 10942 "ЕЛ БАТ" АД София Долна баня
7170 11850 "ТРАНСПАИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Долна баня
7171 2022 "СПИЙТ ТРАНС" ООД София Драгоман
7172 2344 "ТРИУМФ СПЕД ЕНД ТРАНС" ООД София Драгоман
7173 2809 "ЕЛИТРАНС-ПАВЕЛ ВЕЛИЧКОВ" ЕТ София Драгоман
7174 1287 "РОИВ - М" ЕООД София Драгоман
7175 11692 "ГЕРИ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД София Драгоман
7176 9316 "ЛИАН-07" ООД София Драгоман
7177 2429 "БЕТИ ТРАНС 58" ООД София Елин Пелин
7178 10070 "Г И В" ООД София Елин Пелин
7179 1838 „ АЛУМИНА ПАРТНЪРС 2000 " ЕООД София Елин Пелин
7180 0244 "КАПИТАЛ ЕКСПРЕС" ЕООД София Елин Пелин
7181 10980 "КАРГО ТУРС" ЕООД София Елин Пелин
7182 10964 "СМ - 9" ЕООД София Елин Пелин
7183 4448 "ДЕКС ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7184 5649 "БКС-СТРОИТЕЛ" ЕООД София Елин Пелин
7185 0777 "КДМ-ТРАНСПОРТ-ДИМИТРИНКА КУЗМАНОВА" ЕТ София Елин Пелин
7186 1158 "ИЛАН-ТРАНСПОРТ" ЕООД София Елин Пелин
7187 6142 "РТК" ООД София Елин Пелин
7188 8466 "М - МАР -2011" ЕООД София Елин Пелин
7189 0305 "СИМЕКС" ЕООД София Елин Пелин
7190 0618 "ВХВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД София Елин Пелин
7191 1246 "ОБЕРОН-Х" ООД София Елин Пелин
7192 12417 "ЖОРКО - ТРАНС 81" ЕООД София Елин Пелин
7193 7278 "ЕЛВИС-72 МЛАДЕН ЛАЛЕВ" ЕТ София Елин Пелин
7194 1574 "СТОЯН ИВАНОВ" ЕТ София Елин Пелин
7195 6005 "МЕТАЛИКА-М-ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7196 11757 "ВТ ТОДОРОВ ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7197 3546 "БОБО ТРАНС 2001" ЕООД София Елин Пелин
7198 4256 "ЕЛИН ПЕЛИН-ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7199 11295 "КАРГО ЛУКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Елин Пелин
7200 9072 "САРОТРАНС-ЛОГИСТИК" ЕООД София Елин Пелин
7201 1107 "ШОП–ТРАНС–ПЕТЪР ПОСТОЛОВ" ЕТ София Елин Пелин
7202 5421 "ТРАНСЛОТ" ООД София Елин Пелин
7203 6024 "МАРИЯН" ООД София Елин Пелин
7204 2110 "ЕЛГО-ГЕОРГИ ПЕТРОВ" ЕТ София Елин Пелин
7205 9301 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ София Елин Пелин
7206 8359 "ЕЛИНА И СИНОВЕ" ООД София Елин Пелин
7207 5440 "ДАНВЕС-ВЕСЕЛИНКА МИЛЕВА" ЕТ София Елин Пелин
7208 4289 "ИЛИЯ ТОТОВ" ЕТ София Елин Пелин
7209 8477 "ЕДИСТА" ЕООД София Елин Пелин
7210 8484 "БИЖУВАЛ" ООД София Елин Пелин
7211 2157 "НИПАЛ–ТРАНС–НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ" ЕТ София Елин Пелин
7212 5434 "ВАЛИ ТРАНС 2006" ЕООД София Елин Пелин
7213 8386 БЕТО ТРАНС 2011 ЕООД София Елин Пелин
7214 5648 "АНЗОР" ЕООД София Елин Пелин
7215 9460 "АВТОТРАНС-10-ЦЕЦА ТАНЕВА" ЕТ София Елин Пелин
7216 2537 "ЯНКОВ-ВДМ-ЯНКО ЯНКОВ" ЕТ София Елин Пелин
7217 8479 "ЛЪЧО ТРАНС - 64" ЕООД София Елин Пелин
7218 4975 "ПЕТА ТРАНС" ЕООД София Елин Пелин
7219 5711 "ФЕНИКС ГРУП 2012" ООД София Елин Пелин
7220 8478 "БАЛКАНСКИ ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7221 6043 “МАРТИН-ДИМИТРИНА ГЕРГОВА“ ЕТ София Елин Пелин
7222 2792 "ЕЛИНА-ЕЛИ САКАРОВА" ЕТ София Елин Пелин
7223 1384 "Д И Д - ТРАНС" ООД София Етрополе
7224 5407 "ТУНЕЛА-ГЕРГОВ, БОТЕВ" ООД София Етрополе
7225 2865 "ВАС ВАЛД" ЕООД София Етрополе
7226 3302 "ЦВЕТИНА-ВЕСЕЛИН МАРИНОВ" ЕТ София Етрополе
7227 3076 "ДАЯНА-ИВАН ПЕНКОВ" ЕТ София Етрополе
7228 1798 "СПАРТА ГРУП" ЕООД София Етрополе
7229 9715 "ДЖАНИ" ЕООД София Етрополе
7230 10460 САВОВ ГРУП ЕООД София Етрополе
7231 2133 "АТРИЯ 1" ООД София Етрополе
7232 6937 "КРИСТРАНС-5" ЕООД София Етрополе
7233 2940 "ВС-ОЙЛ 94" ООД София Етрополе
7234 10584 ГИГА ЕООД София Етрополе
7235 12140 "АРЕНА ТРАНСПОРТ" ЕООД София Етрополе
7236 5654 "РАЙ-2000" ЕООД София Етрополе
7237 8078 "БЪЦИ" ООД София Етрополе
7238 4427 МАКСИМАР ТРАНС ЕООД София Етрополе
7239 5609 "БОБАЛ - БОЯДЖИЕВ" ЕООД София Златица
7240 2287 "ВИКИ СТРОЙ-2005" ООД София Златица
7241 3255 "АНИ ТРАНС-КОСТАДИНОВ" ЕООД София Златица
7242 2178 ГАНЧЕВ-2012-ТРАНС ЕООД София Златица
7243 8063 "ГЕОРГИ СТАРОШАЛИЕВ" ЕТ София Златица
7244 5716 ТРАНСИТ ЕООД София Златица
7245 9692 "ВИАТ" ЕООД София Ихтиман
7246 9227 "Г И Г - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ София Ихтиман
7247 7159 "ВИГОТРАНС" ООД София Ихтиман
7248 11614 "АГРО КАТ-2012" ЕООД София Ихтиман
7249 10402 "БЕКА РОАД АСИСТАНС" ЕООД София Ихтиман
7250 5464 "ЯГУАР-02" ЕООД София Ихтиман
7251 0946 "ГОГО-ГЕОРГИ ХРИСТОВ" ЕТ София Ихтиман
7252 10988 "НИМАРТ ТРАНС" ЕООД София Ихтиман
7253 11333 ЕТ "СТАНИ ТРАНС - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" София Ихтиман
7254 12174 "КАЛИ ТРАНС 2014" ЕООД София Ихтиман
7255 5456 "ИНД ЕКС ТРЕЙД" ЕООД София Ихтиман
7256 8598 "ЕМКО-ВЕС-64-ВЕСЕЛКА ХАДЖИПЕНЧЕВА" ЕТ София Ихтиман
7257 11294 "СЪНСЪРВИЗ "ЕООД София Ихтиман
7258 10701 "ДЕМАР 2011" ЕООД София Ихтиман
7259 3377 "ВАСИЛКА ВАСИЛСКА" ЕТ София Ихтиман
7260 2020 "ЦАРЧИНО-ГЕОРГИ ЦАРЧИНСКИ" ЕТ София Ихтиман
7261 10051 БЕТА ВИЖЪН ЕООД София Ихтиман
7262 10311 "ВАЛЕКС ЕЪР" ООД София Ихтиман
7263 3474 "ТЛС" ООД София Ихтиман
7264 4217 "ДЖИ ЕМ ПИ" ЕООД София Ихтиман
7265 1926 "ПАЛИАНА" ООД София Костенец
7266 5876 "СИГМА ОЙЛ" ЕООД София Костенец
7267 7539 "НИКОЛАЙ БОЖИЧКОВ" ЕТ София Костенец
7268 5235 "КАРАМИШЕВ И СИН" ЕООД София Костенец
7269 10912 "АВИС - 69" ЕООД София Костенец
7270 6563 "СИНТЕК С.Н" ООД София Костенец
7271 11941 "ВИ ЕНД ЕСТРАНСПОРТ" ЕООД София Костенец
7272 5789 "МУРА-78-КРАСИМИР КАРАМИШЕВ" ЕТ София Костенец
7273 10496 ВЛАДИ ТРАНС-2013 ЕООД София Костенец
7274 2956 "ЕЛИДИС" ООД София Костенец
7275 5627 "ВАЛ-77" ЕООД София Костенец
7276 2169 ЕТ"СИСИГАН-СЛАВЕЙКО НИКОЛОВ" София Костенец
7277 5915 "КИРИЛ ГЕРЕНКОВ" ЕТ София Костенец
7278 2666 "ЕВГЕНИ ЕМАНУИЛОВ" ЕТ София Костинброд
7279 9830 "Н. И К. ТРАНС" ООД София Костинброд
7280 4730 "ГЪЛЪБ ГЪЛЪБОВ" ЕТ София Костинброд
7281 10732 "РЕЙТЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД София Костинброд
7282 4919 "АЛБА-2000" ООД София Костинброд
7283 2798 "ЕЛИДА 95" ООД София Костинброд
7284 11988 "ЕВЕКС.БГ" ЕООД София Костинброд
7285 8827 "СВИЛЕНОВ-ГЕОРГИ СВИЛЕНОВ" ЕТ София Костинброд
7286 5560 "ЕКОРИСАЙКЪЛ" ООД София Костинброд
7287 5326 "МД ТРАНС" ООД ООД София Костинброд
7288 0374 "ФРИКУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Костинброд
7289 3213 "ЕСИ" ООД София Костинброд
7290 11794 "АРЕС ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7291 8563 "ЮРОСПИИД" ООД София Костинброд
7292 8308 "ЛИПО-ХАРТ" ООД София Костинброд
7293 1655 "П.Р.ТРАНС" ООД София Костинброд
7294 1275 "ТРИО ТРАНС-08" ЕООД София Костинброд
7295 8381 "ДЖЕСИ-СТОЯН ТОДОРОВ" ЕТ София Костинброд
7296 11934 "ЕЛ И ЕМ ТРАНС" ООД София Костинброд
7297 1060 "ЕВЕКС" ЕООД София Костинброд
7298 6111 "СКАНИ-РОСЕН МЛАДЕНОВ" ЕТ София Костинброд
7299 9761 "МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА" ЕТ София Костинброд
7300 11983 "КОРЕКТ ЕС ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7301 6319 "АТАНАС ЙОРДАНОВ - ПАМИДОВА ЛОЗА" ЕТ София Костинброд
7302 1956 "КОСМОТРАНС ГРУП" ЕООД София Костинброд
7303 11725 "ДИВЕРА ТРАНС КАПИТАЛ" ЕООД София Костинброд
7304 1306 "ДЖИЕВ" АД София Костинброд
7305 11475 "РАФА БГ" ЕООД София Костинброд
7306 3008 "ДЖИ ЕМ ПИ ТРЪКС" ООД София Костинброд
7307 11151 "КЕНД - ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7308 4529 "ТЕРА КОРП" ЕООД София Костинброд
7309 9988 "ЛОРА-ТРАНС 2008" ЕООД София Костинброд
7310 9267 "СТАНИ КОМЕРС" ЕООД София Костинброд
7311 8216 "ГАЛУС КЪМПАНИ" ООД София Костинброд
7312 4773 "САМКО" ЕООД София Костинброд
7313 1151 "ЗАСЕЛЕ" ЕООД София Костинброд
7314 2930 "ЕВРО ТРАНС 2007" ЕООД София Костинброд
7315 10373 "БУЛАГРО 97" АД София Костинброд
7316 0027 "КАТИ-ИВАН ВАСИЛЕВ" ЕТ София Костинброд
7317 8707 "БОЯН ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7318 2227 "ЕМ СИ ЕМ-МАРИЯ СТАНЕВА" ЕТ София Костинброд
7319 2219 "МИРЕЛА-Г" ЕООД София Костинброд
7320 4152 "ЛИДЕР КОМЕРС 55" ЕООД София Костинброд
7321 0535 "АЛБА-СИМЕОНЧО СИМЕОНОВ" ЕТ София Костинброд
7322 4906 "ТОДОРОВИ 889" ООД София Костинброд
7323 2296 "БУЛВАЛТРАНС" ЕООД София Костинброд
7324 10812 "ИЗТОК ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7325 8373 "КРИСМАР" ЕООД София Костинброд
7326 8737 "ТЕКСАЙД БЪЛГАРИЯ" ООД София Костинброд
7327 12641 "ИВИ 2006" ЕООД София Костинброд
7328 7062 "ИНТЕРИОН" АД София Костинброд
7329 8787 "ЛАГЕРМАКС СПЕДИЦИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Костинброд
7330 10740 "КРИСИ ТРАНС" ООД София Костинброд
7331 10160 ЕТ "РОСИ-95 - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" София Костинброд
7332 1031 "ТИЧЪК-ИВАН СТЕФАНОВ" ЕТ София Костинброд
7333 4926 "ГЛАРУС 07" ООД София Костинброд
7334 6023 "ЕН ДЖИ ГРУП" ЕООД София Костинброд
7335 3745 "СИГАТРАНС" ООД София Мирково
7336 6775 ЕЛАЦИТЕ МЕД АД София Мирково
7337 3148 КАРТЕКС ТРАНС ЕООД София Пирдоп
7338 2039 "СПРИНТ 2007" ЕООД София Пирдоп
7339 8403 "МОНИК" ЕООД София Пирдоп
7340 2289 "ЕЛ ТИ ДИ-2004" ЕООД София Пирдоп
7341 1973 "ТОП ТРАНС 65" ЕООД София Пирдоп
7342 8303 "КЕСОВ ТРАНС" ЕООД София Пирдоп
7343 6283 "АНКОН СПЕД" ЕООД София Правец
7344 6737 "ДЕНИС ГАЛ" ЕООД София Правец
7345 9200 "ИВАНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД София Правец
7346 4115 "ДРАГО ВАСИЛЕВ" ЕООД София Правец
7347 2544 "СТИМИ-97" ООД София Правец
7348 1962 "АЛБИНО-ИВАН ВАСИЛЕВ" ЕТ София Правец
7349 3858 "НИК-ВАЛД ТРАНС" ЕООД София Правец
7350 7815 "ПОЛИ-2009" ЕООД София Правец
7351 6814 "АВТОТРАНС-ЛИЛОВ" ЕООД София Правец
7352 8143 "ВЕНЕЛИНА" ЕООД София Правец
7353 2675 "АРТЕЛ-22" ЕООД София Правец
7354 4728 "ЙОХИТРАНС-ИВАН ЙОТОВ" ЕТ София Правец
7355 4150 "ПА ВЕЛ-СГ" ООД София Правец
7356 2358 "ЕМ ПИ ЕЛ ТРАНС" ООД София Самоков
7357 2800 "ИВАН МИХАЙЛОВ" ЕТ София Самоков
7358 8358 "ВУКОВ ТРАНС" ООД София Самоков
7359 11096 "ШУКЕЙН И СИЕ" ООД София Самоков
7360 1200 "АТАНАС ДРАГАНОВ" ЕТ София Самоков
7361 12124 "ДИЛ ТРАНС" ООД София Самоков
7362 8492 "ЕМ ДИ ЗИ" ЕООД София Самоков
7363 2255 "ТИТАН ТУР" ЕООД София Самоков
7364 5321 "ГЕРА-Т" ООД София Самоков
7365 5516 "БЛАГОВЕСТ ДИМИТРОВ-ХЕФЕСТ" ЕТ София Самоков
7366 5776 "ВЕНЦИ 2003" ЕООД София Самоков
7367 12511 "АКСЕРОН ТРАНС" ЕООД София Самоков
7368 10500 "БУЛТРАНС - 1 МИРЧЕВИ" ООД София Самоков
7369 0016 "АВТОСТАРТ" АД София Самоков
7370 10320 "ТРАНС ЧОЛАКОВИ" ООД София Самоков
7371 6367 "ВАСКОС" ЕООД София Самоков
7372 6610 "ГЕОРГИ ЗАНЕВ-КИМБА" ЕТ София Самоков
7373 4721 “РОСИ ТРАНС 12 “ ЕООД София Самоков
7374 11252 "ДЕХОС" ЕООД София Самоков
7375 12146 "ЕЛДИ ТРАНС" ЕООД София Самоков
7376 1304 "ЙОРДАН ХАДЖИЙСКИ-САНИ-620" ЕТ София Самоков
7377 10857 ИРЕЯ ТРАНС ЕООД София Самоков
7378 6570 "ЛАСКИНЛЕС" ЕООД София Самоков
7379 4506 "БАЛКАН ЕКСПОРТ БГ" ЕООД София Самоков
7380 6735 "СИ ТРАНС 95" ООД София Самоков
7381 2895 "ГЕНОВ - 80" ЕООД София Самоков
7382 0430 "МИТЕНЧО" ЕООД София Самоков
7383 9611 ВАСС 2012 ЕООД София Самоков
7384 1488 "ВАСИЛЕВ И ТОДОРОВ" ООД София Самоков
7385 9264 "БРАТЯ СТОЙКОВИ" ООД София Самоков
7386 5724 "ИНЕРТ - ТРАНСПОРТСТРОЙ" ЕООД София Самоков
7387 11064 "ЧОЛУМАГОВСКИ ТРАНС" ЕООД София Самоков
7388 11545 "ЙОВИЧИН-ГОГО" ЕООД София Самоков
7389 0999 "СКОРПИОН-52" ЕООД София Самоков
7390 11618 "ВЕНЦИСЛАВ ГЕЛОВ" ЕООД София Самоков
7391 10807 „ИЗИ-ТРАНС САМОКОВ” ЕООД София Самоков
7392 10805 "БОБОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД София Самоков
7393 4230 "СТРОЙ И СНАБ" ЕООД София Самоков
7394 0175 "ПЕТЪР ДОДОВ-ДЕСОН 91" ЕТ София Самоков
7395 5567 "КИРСТО" ООД София Самоков
7396 5189 "ТРАНС ДИРЕКТ" ООД София Самоков
7397 4800 "ВАСИЛЕНА-ЕЛЕНА ПОПОВА" ЕТ София Самоков
7398 10341 "СИЛВЕР СТАР ЛОГИСТИК" ООД София Самоков
7399 11826 "САЙМЪН И САЙМЪН" ЕООД София Самоков
7400 11029 "ГАСТРОНОРМ ПРОДАКШЪН" ООД София Самоков
7401 12172 "Б АУТО" ЕООД София Самоков
7402 2777 "АБИЛ ТРАНС" ООД София Самоков
7403 3262 "САЙП ТРАНС" ЕООД София Самоков
7404 6384 "ЕМИЛ НИКОЛОВ" ЕТ София Самоков
7405 9063 "ЕМТРАК" ЕООД София Самоков
7406 8565 "ВОРАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД София Самоков
7407 5870 "СИ КОМЕРСИАЛ 7" ЕООД София Самоков
7408 0835 "ВАДИС КОНСУЛТ" ЕООД София Самоков
7409 6215 "МАРКАН" ООД София Самоков
7410 1552 ФАКТОР 83 ООД София Самоков
7411 9080 "ТРАНС ИНС КОНСУЛТ" ООД София Самоков
7412 5324 "БАВАРИЯ 2000" ЕООД София Самоков
7413 7465 "АХИС 69" ЕООД София Самоков
7414 5611 "ШАНС 66" ЕООД София Своге
7415 9894 "ТОНИ-АНТОН МИТРОВ" ЕТ София Своге
7416 5287 "ВИКТОР Р.М." ЕООД София Своге
7417 1896 "ЗДРАВЕ-83" ООД София Своге
7418 12291 "НАНСИ ГРУП 2008" ЕООД София Своге
7419 1404 "МИК-ЕКСПРЕС СИЕ-ИЛИЕВА НИКОЛОВ" СД София Своге
7420 6534 "ГОГО-ФЕЯ-КРАСИМИР СТОЯНОВ" ЕТ София Своге
7421 11645 "ПЕГАС 2002" ЕООД София Своге
7422 5519 "БИЛКО-ТРАНС-ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ" ЕТ София Своге
7423 7685 "ФОРИ-Д.Н." ЕООД София Своге
7424 2967 "БОДИ-ТРАНС-БОЙКО ДИМИТРОВ" ЕТ София Своге
7425 4887 "Т.А. ТРАНС" ЕООД София Своге
7426 2673 "ЕВРО-АКСИЕЛ" ООД София Своге
7427 10710 "ПРО-ТРАНСПОРТ-КБН" ЕООД София Своге
7428 7137 "ВИРАЖ-Л-ЛЪЧЕЗАР ИСАЕВ" ЕТ София Своге
7429 0612 "МАРИАН-КИРИЛ СТОЯНОВ" ЕТ София Своге
7430 10397 ЕТ "АН-ТРАНС - АНГЕЛ АНГЕЛОВ" София Своге
7431 1831 "ПЛАНИС-НИК" ЕООД София Своге
7432 5683 "ЮС МАРКЕТ" ЕООД София Своге
7433 1515 "КИРИЛ КИРОВ" ЕТ София Своге
7434 10940 "СТРОЙТРАНС" ЕООД София Сливница
7435 11823 "АЛЕКС 08 ТРАНС" ЕООД София Сливница
7436 11904 "Б.Д. ТРАНС" ЕООД София Сливница
7437 5168 "МИЛЕНА-П.ДИМИТРОВ" ЕООД София Сливница
7438 1805 ЕТ ИВОСЛАВ-ПЛАМЕН МЛАДЕНОВ София Сливница
7439 2476 "МИЛЕН ТРАНС" ООД София Сливница
7440 2349 "КОЛОР 93 МС ООД" ООД София Сливница
7441 4750 "ВЛАДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД София Сливница
7442 1442 "НИК ГРУП 08" ООД София Сливница
7443 6124 "АВАНТИ" ЕООД София Сливница
7444 10899 "РАДИ ТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД София Сливница
7445 1776 "СЛАВИТРАНС 67" ЕООД София Сливница
7446 9982 "ДЕКС 3" ЕООД София Сливница
7447 6271 "КАЛЦИТ" ЕООД София Сливница
7448 8135 "ЗАРЕВ 98" ЕООД София Сливница
7449 3643 "ДМЦ ТРАНС" ЕООД София Сливница
7450 1720 "НАСИ ТРАНС 84" ЕООД София Сливница
7451 5787 "ПЕКЛЮК" ЕООД София Сливница
7452 9621 "БОБСТАР" ЕООД София Сливница
7453 11543 "АНДИАС 65" ЕООД София Сливница
7454 10638 "ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ ИЛИЕВИ" ЕООД София (столица) Столична
7455 8517 "КАДЕМ СТРОЙ" ЕООД София (столица) Столична
7456 8862 "ЦЕЦИ 82 - ЦВЕТАН ПАНЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7457 0616 "КОЙЧЕВ И СИН" ЕООД София (столица) Столична
7458 8600 "СИКО-С" ООД София (столица) Столична
7459 8945 "КУИК ЛИНК" ООД София (столица) Столична
7460 0680 "САНИ ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7461 0585 "ЗЛАТЕВ И КО" ЕООД София (столица) Столична
7462 7497 "ИНТЕР ТРЕЙД 996" ООД София (столица) Столична
7463 0408 "ЗЛАТКО ШОПОВ 1" ЕООД София (столица) Столична
7464 8946 "ВМ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7465 9238 "ИА-ТРЕЙДИНГ" ЕООД София (столица) Столична
7466 3527 "ДИМСА" ЕООД София (столица) Столична
7467 8996 "ЕС ТИ ЕМ ГРУП" ЕООД София (столица) Столична
7468 9572 "ТЕРАЗИД" ЕООД София (столица) Столична
7469 8623 "СКАНДИ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7470 0497 "ХЕРМЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД София (столица) Столична
7471 8218 ГЛОБАЛ ПРОПЪРТИ КОНСУЛТ ООД София (столица) Столична
7472 7943 ИВЕСТА ООД София (столица) Столична
7473 8765 "ПАМИ ТРАНС 40" ЕООД София (столица) Столична
7474 9244 "ДИПЛАМ-ТРАНС 07" ООД София (столица) Столична
7475 8754 "ВЕС-ТРАНС И СЪРВИС" ООД София (столица) Столична
7476 0102 "ЕРОВ ТРАНС КОНСУЛТ" ЕООД София (столица) Столична
7477 0091 "Р.С.ВЕЗЕНКОВ" ООД София (столица) Столична
7478 1498 "БИГЛА-III" ООД София (столица) Столична
7479 1584 "АНТИЛ-2006" ЕООД София (столица) Столична
7480 8864 "ТЕМПО ТРАНС РОУД" ЕООД София (столица) Столична
7481 8749 "ПРОГРЕСТРЕЙД" ЕООД София (столица) Столична
7482 9036 "БМТ - 1" ЕООД София (столица) Столична
7483 9035 "ПБД-2011" ЕООД София (столица) Столична
7484 8910 "МС ТРАНС 2012" ЕООД София (столица) Столична
7485 6359 "БАУЩОФ И МЕТАЛ МАРСИЛ" ООД София (столица) Столична
7486 4826 "БОРО ТЕРАКОЛ" ООД София (столица) Столична
7487 1974 "ЕЛИТ АУТО КАР" ЕООД София (столица) Столична
7488 5201 "АРК ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7489 8515 КРАСИ ТРАНСКАР ЕООД София (столица) Столична
7490 7958 "РОКО-5" ЕООД София (столица) Столична
7491 9022 "ИЗАМЕТ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7492 6002 "МИРАБЕТ" ООД София (столица) Столична
7493 6085 "БЪЛГАРСКА СПЕДИЦИЯ" ЕООД София (столица) Столична
7494 6776 "ПЕРФЕКТ СТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД София (столица) Столична
7495 5675 "СИЗИК" ЕООД София (столица) Столична
7496 5550 "СПИДИ" АД София (столица) Столична
7497 8830 “РОДОПА ФОРЕСТ“ ЕООД София (столица) Столична
7498 9202 “РИАЛ.ДИ“ ООД София (столица) Столична
7499 0925 "ВЕЛЕВ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7500 5966 "ИВЛ ТРАНС" EООД София (столица) Столична
7501 8736 "НАЙС СПАЙС" ЕООД София (столица) Столична
7502 5210 "СИРАКОВ" ЕООД София (столица) Столична
7503 5850 "ДЖУЛИ-СПИЙД" ЕООД София (столица) Столична
7504 7324 "БОМАР СПЕД БГ" ООД София (столица) Столична
7505 8185 "БЕНЦ ТРАНСПОРТ 2004" ООД София (столица) Столична
7506 5855 "БОНД 2005" ЕООД София (столица) Столична
7507 12315 "ДАРО ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7508 5214 "РБ ПОНТИКА" ЕООД София (столица) Столична
7509 7751 "ЕВРО БУЛ ТРАНС НЛ" ООД София (столица) Столична
7510 5412 "ПОЛИГРАФСНАБ" АД София (столица) Столична
7511 4645 "БЕНДЕР-21" ЕООД София (столица) Столична
7512 6007 "ФИКО ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7513 10997 "ЛОРИКОНТ" ЕООД София (столица) Столична
7514 0875 "ВИКТОРИЯ ТРАНС-2007" ЕООД София (столица) Столична
7515 11173 "АНГКОР ТРАВЕЛ" ЕООД София (столица) Столична
7516 4052 "ТРАНСПОРТ БЕЛЛ" ЕООД София (столица) Столична
7517 7558 "ЕНСАР БГ" ООД София (столица) Столична
7518 10931 ПЕКОВ ТРАНС ЕООД София (столица) Столична
7519 9905 "ДРИЙМ АУТО" ООД София (столица) Столична
7520 9531 "ДАЦ ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7521 2619 "ЕАСТРА" ООД София (столица) Столична
7522 0239 "ВИКО-ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7523 4072 "ТРАНСПОРТЕР-М" ООД София (столица) Столична
7524 9439 "ВИВЕРЕ" ЕООД София (столица) Столична
7525 3554 "НЕФТОТРАНСПОРТ" ЕООД София (столица) Столична
7526 7995 "ТРЪКСАТ" ООД София (столица) Столична
7527 0449 "ТРАНС ОЙЛ ГРУП" ООД София (столица) Столична
7528 9113 “ВАН ГИЛС ТРАНСПОРТ“ ЕООД София (столица) Столична
7529 9253 "РАЛИ" ЕООД София (столица) Столична
7530 5056 ЕТ "МАРИОМИЦ - ИВАН ЛЮБЕНОВ - ЦВЕТАНКА ПЕТКОВА" София (столица) Столична
7531 0598 КРАСИ ТРАНС 12 ЕООД София (столица) Столична
7532 0832 "КЕНТ-ИМПЕКС" ООД София (столица) Столична
7533 7974 "БРОД ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7534 0093 "ЕС ЕЛ ВИ СМАРТ ЛОГИСТИК ВИЖЪН" ООД София (столица) Столична
7535 8423 "ЕЛАНДА" ООД София (столица) Столична
7536 6363 "ЛЮДАНИ-ДАНАИЛ БОРИСОВ" ЕТ София (столица) Столична
7537 2761 "БОБИ ТРАНС 8" ЕООД София (столица) Столична
7538 1022 "ПАРТНЪРС КОМЕРС" ЕООД София (столица) Столична
7539 6311 "ЧАМ - СДБ" ООД София (столица) Столична
7540 0368 ВАЛГЕР АН ЕООД София (столица) Столична
7541 5182 "ТРАНС ЛОГИСТИКА" ЕООД София (столица) Столична
7542 6062 "ВАСТОН II" ООД София (столица) Столична
7543 5505 "ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ-ЦЕЦО Б" ЕТ София (столица) Столична
7544 2223 "ЕТАП-АДРЕСС" АД София (столица) Столична
7545 5939 "АЛЕКС РАВАЛ" ООД София (столица) Столична
7546 8487 "РУМЕН СТОИЧКОВ" ООД София (столица) Столична
7547 6392 "НИКО ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7548 8279 "ЦЕСИАРА" ЕООД София (столица) Столична
7549 3130 ВАЛДЕС 12 ЕООД София (столица) Столична
7550 2532 "ПРИСТА ОЙЛ ХОЛДИНГ" ЕАД София (столица) Столична
7551 8907 ДЕМО ТРАНС ЕООД София (столица) Столична
7552 7523 "ТРАНСКАПИТАЛ" ЕООД София (столица) Столична
7553 3174 "СЕМИ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7554 2882 "ЛОТОС-Т 95" ООД София (столица) Столична
7555 3900 "КРИСТИНЕ ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7556 5860 "ОНИКС ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7557 4165 "ВИ ПИ ЕР ЕКСПРЕС" ООД София (столица) Столична
7558 2968 "СУПЕРФРУТ" ООД София (столица) Столична
7559 8601 "ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТИКС ЕС СИ ЕС" ЕООД София (столица) Столична
7560 2037 "ПИМ ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7561 7912 "МЕТАМОДУЛ" ООД София (столица) Столична
7562 0617 "А.И.С.А." ЕООД София (столица) Столична
7563 6796 "ПАРИЖ ТРАНС 75" ЕООД София (столица) Столична
7564 7646 "КБК ГРУП ШИПИНГ" ЕООД София (столица) Столична
7565 4211 ИРИНА ЛОДЖИСТИКС ЕООД София (столица) Столична
7566 3816 "ТРАНС ГРУП-777" ЕООД София (столица) Столична
7567 2695 "ЕМТЕКС-КАР" ЕООД София (столица) Столична
7568 0340 "КЕРМАН" ООД София (столица) Столична
7569 7921 "ДОЛАНДИЯ БЪЛГАРИЯ" ЕООД София (столица) Столична
7570 7937 "АСБ-2004" ЕООД София (столица) Столична
7571 2317 "СТАДИ" ЕООД София (столица) Столична
7572 1875 "ШАНС 77" ЕООД София (столица) Столична
7573 8840 "РАДА БГ" ЕАД София (столица) Столична
7574 2997 "КА ТРАНС КОМЕРС" ЕООД София (столица) Столична
7575 4640 "ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ СИМОВИ" ЕООД София (столица) Столична
7576 2314 "НАНСИ 2000" ЕООД София (столица) Столична
7577 8170 "АРН СЕРВИЗ КОМЕРСИАЛ" ЕООД София (столица) Столична
7578 2815 САТУС ТРАНС ЕООД София (столица) Столична
7579 4010 "АЛБА ПЛЮС" ЕООД София (столица) Столична
7580 3664 "МАРИЯ 2008 БГ" ЕООД София (столица) Столична
7581 7795 "ГЕОТРЕЙДИНГ" АД София (столица) Столична
7582 1279 "МУХАРСКИ" ООД София (столица) Столична
7583 1207 "ЕКЛИПС ДИСТРИБЮШЪН" ЕООД София (столица) Столична
7584 8596 "ПЕПИ ТРАНС 2011" ЕООД София (столица) Столична
7585 10015 "БЕД КЪМПАНИ" ЕООД София (столица) Столична
7586 7314 "ЛЮБИМКА" ООД София (столица) Столична
7587 1787 "РУМЕГИ" ЕООД София (столица) Столична
7588 8552 "КАРИНА СТАР" ЕООД София (столица) Столична
7589 1935 "ДАМОНТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7590 8637 "ПЛЕЖЪР КАМПЪНИ" АД София (столица) Столична
7591 2443 "ЛИВТАС" ЕООД София (столица) Столична
7592 8019 "МИК-ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7593 1660 "КИКИ-ТРАНС-ИВАН ПАУНОВ" ЕТ София (столица) Столична
7594 9066 АЛ БОР 65 ЕООД София (столица) Столична
7595 12086 "ИВ-РЕНТАЛ-ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7596 1700 "АДМИРАЛ ОЙЛ" ЕООД София (столица) Столична
7597 4960 "ЯНИМА" ООД София (столица) Столична
7598 7158 "ПАМАН ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД София (столица) Столична
7599 2970 "ТЕО-СИМ-ИВАН КОЗАРЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7600 7877 "ЕМ ЕНД СИ" ООД София (столица) Столична
7601 6578 "ВИАЛУКС-БЪЛГАРИЯ" ЕООД София (столица) Столична
7602 6294 "ТЕКОМ" АД София (столица) Столична
7603 3100 "ДИОНИС 97" ООД София (столица) Столична
7604 8509 "ВИТТ-ВИОЛЕТКА СИРАКОВА" ЕТ София (столица) Столична
7605 3969 "ЕЛИНОР 7М" ООД София (столица) Столична
7606 6299 "МЕГА ТОП ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7607 6047 "ВАЛДА 90" ООД София (столица) Столична
7608 6930 "КОРЕКТ ТРАНС БГ" ЕООД София (столица) Столична
7609 5735 "ИВАНЕЛИ ТРЕЙД" ООД София (столица) Столична
7610 6190 "МОНОЛИТ СОФИЯ" АД София (столица) Столична
7611 6551 "БУЛГАРКОМ" ООД София (столица) Столична
7612 3932 "ДИМИТРОН - ИЛКО ИЛИЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7613 7848 "СИДИ ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7614 6419 "МЕЛНИЦА АРЧАР" ООД София (столица) Столична
7615 0775 "КАРГОТРАНС-БГ" ООД София (столица) Столична
7616 5135 "СКАБЕТ" ЕООД София (столица) Столична
7617 7599 "ГЕТО ТРАНСПОРТ" ЕООД София (столица) Столична
7618 0625 "КОВЕКС ТРЕЙД-ВАСИЛ ИЛИЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7619 0623 "СЛАВЕР - ЦВЕТАНКА ТОДОРОВА" ЕТ София (столица) Столична
7620 3120 "ТЪРГОВСКА ЛИГА-НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР" АД София (столица) Столична
7621 8374 "ПРО ТРАНСПОРТЕР" ЕООД София (столица) Столична
7622 10327 "РЕЙСИНГ ОЙЛ" ООД София (столица) Столична
7623 8831 "БГ-БЕТОН" ООД София (столица) Столична
7624 0553 "АПОЛО-СК" ООД София (столица) Столична
7625 8014 "ЕВРО КАН" ЕООД София (столица) Столична
7626 6322 "ЧИСТОТА-ИСКЪР" ЕООД София (столица) Столична
7627 0676 "МЕТАЛ-М-СОФИЯ" ООД София (столица) Столична
7628 8199 "А.ЕСЕРС ТРАНСПОРТ КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД София (столица) Столична
7629 6355 "ТРАНСДЕЛ" ЕООД София (столица) Столична
7630 0207 "НЕО МЕТ" ЕООД София (столица) Столична
7631 0484 "ТРАНС-ВАС-ТОДОРКА КРЪСТЕВА" ЕТ София (столица) Столична
7632 1397 "ДЕСПРЕД" АД София (столица) Столична
7633 5777 "РОССИН - 90" ООД София (столица) Столична
7634 2680 "СТИЛ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7635 2638 "КАР ТРАНС - КОМ" ООД София (столица) Столична
7636 8665 "ПЕЛЕТИ ЕНЕРГИЯ" ООД София (столица) Столична
7637 4702 "КИМ – КРАСИМИР КРЪСТЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7638 0399 "Р И С ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7639 4537 "ЮЛИ СТРОЙ" ЕООД София (столица) Столична
7640 3961 "БУЛТРАНС КАРГО" ЕООД София (столица) Столична
7641 8581 "ГУМАС" ООД София (столица) Столична
7642 3310 "РАЛЕКС ЛОДЖИСТИК" ЕООД София (столица) Столична
7643 5144 "АУТО ТРЕЙД 777" ООД София (столица) Столична
7644 4851 "ДС-МОТОРС" ЕООД София (столица) Столична
7645 0385 "КИБО - 2011" ЕООД София (столица) Столична
7646 12085 "МАЙНТЕХ" ЕООД София (столица) Столична
7647 4788 "МАГУРА 1" ЕООД София (столица) Столична
7648 5331 "ВИОЛЕТА НИКОЛОВА" ЕТ София (столица) Столична
7649 1645 "НИКОСТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7650 6987 "БЕТА ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7651 8293 "ВЕ - ЕМ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7652 5483 "КРАМАР СПЕДИШЪН" ООД София (столица) Столична
7653 7817 "ВАЗТ-ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7654 0199 "ТРАНСПОРТ ВИКТОРИЯ 1" ЕООД София (столица) Столична
7655 5872 "Л-ТРАНС-С" ЕООД София (столица) Столична
7656 6845 "А ПЛЮС К-ТРАНС-АНГЕЛ РАШЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7657 6102 "ЕМИЛИЯ ТРАНСПОРТ 2012" ЕООД София (столица) Столична
7658 8909 "ТАНДЕМ АУТО" ООД София (столица) Столична
7659 3520 "ВП ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7660 8310 "АЛЕРОС-2" ООД София (столица) Столична
7661 0831 "МАРИЕТА МЕШАЛОВА" ЕТ София (столица) Столична
7662 0874 "ЕЛЕГАНС ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7663 3764 "БИНЕКС" ООД София (столица) Столична
7664 8799 "ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП" АД София (столица) Столична
7665 8055 "ИНТЕРТРАНС-НИКОЛАЙ МИТЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7666 7855 "КВК" ООД София (столица) Столична
7667 6191 "КОМ ЛОГИСТИК" ООД София (столица) Столична
7668 9150 "АРР СЪРВИС" ООД София (столица) Столична
7669 8906 “ПЕГАСУС ЛОЖИСТИК“ ЕООД София (столица) Столична
7670 0773 "ВИ-КИНГ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7671 4581 "ТРАНСПОРТЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛЕС СЛИВЕН" ООД София (столица) Столична
7672 6844 "Н ПЛЮС С-ОГНЯН ПЕТКОВ" ЕТ София (столица) Столична
7673 5212 "ЕЛДОРАДО-М-ДИМИТЪР ЦЕКОВ" ЕТ София (столица) Столична
7674 5552 ТЕРА ТРАНС ОЙЛ ЕООД София (столица) Столична
7675 9091 "СЛАВИР-ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7676 8365 "МИРАЖ-ЕЛКА ДИНЧЕВА" ЕТ София (столица) Столична
7677 5328 "БГ МАКС ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7678 7111 "ВАДЖО КОМЕРС" ЕООД София (столица) Столична
7679 7285 "БУМЕРАНГ 69" ЕООД София (столица) Столична
7680 2830 "В И В-2003" ООД София (столица) Столична
7681 1499 "ТРАНС ТОВАРИ" ЕООД София (столица) Столична
7682 5738 "ЕС ДИ ЕС 86" ООД София (столица) Столична
7683 0543 "ФЕРКАМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД София (столица) Столична
7684 4040 ЖИТИКОМ ЕООД София (столица) Столична
7685 6067 "ГРАНД ПЕТРОЛ" ЕООД София (столица) Столична
7686 4280 "ТОЛЕВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД София (столица) Столична
7687 5117 "ТОЛЕВ-ТРАНСПОРТ-ГЕОРГИ ТОЛЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7688 2654 "ЕКО ГУМИРОН" ООД София (столица) Столична
7689 1193 "ДЖОРДЖИ" ЕООД София (столица) Столична
7690 2207 "ВАНИ ЕКСПРЕС" ООД София (столица) Столична
7691 0253 "ТРАНС-ГЕОРГИ ТОДОРОВ" ЕТ София (столица) Столична
7692 7651 "ГРИЙН ПАРТНЪРС" АД София (столица) Столична
7693 4410 ''БУЦЕФАЛ БГ" ЕООД София (столица) Столична
7694 1087 "ТРАНС-ПРОГРЕС" ЕООД София (столица) Столична
7695 4093 "БУЛЕБ" ООД София (столица) Столична
7696 8120 "РУМБА ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7697 4240 "ФИГО-ФИЛИП СОТИРОВ" ЕТ София (столица) Столична
7698 0196 "ЧОЧО-БУМ" ЕООД София (столица) Столична
7699 9198 "ЕЙ ДИ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7700 0153 "ТРАНСЕВРАЗИЯ" ЕООД София (столица) Столична
7701 0157 "ПИТОН 88" ЕООД София (столица) Столична
7702 5771 "ЛЕТКАРСКИ-99-ГЕОРГИ ЛЕТКАРСКИ" ЕТ София (столица) Столична
7703 4332 "МОНБАТ РИСАЙКЛИНГ" ЕАД София (столица) Столична
7704 9084 "ИЛИЯТРАНС-ИЛИЯ НИКОЛОВ" ЕТ София (столица) Столична
7705 0873 "ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ И СИНОВЕ-ВАЛЕНТИН КРЪСТЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7706 5047 САДЕ ТРАНС ЕООД София (столица) Столична
7707 4569 "АРИС БУЛС" ООД София (столица) Столична
7708 5900 ТРАНС ПРО 2010 ЕООД София (столица) Столична
7709 5569 "БСБ-ГРУП 72" ЕООД София (столица) Столична
7710 10326 "ФАСТ ФЮРИЪС ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7711 6389 "СЕМИРУС" ООД София (столица) Столична
7712 8284 "СПРИНТ ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7713 11967 "КОРАМАЛ" ЕООД София (столица) Столична
7714 7440 "ОРХИДЕЯ 89" ЕООД София (столица) Столична
7715 7749 "ФАКТОР ТРЕЙД" ЕАД София (столица) Столична
7716 4793 "МВС АУТОМОБИЛЕ" ООД София (столица) Столична
7717 1375 "МАРТИ-ТРАНС 84" ЕООД София (столица) Столична
7718 6911 "В И П ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7719 5447 "АНТОНОВ И ДИШЕВ" ООД София (столица) Столична
7720 6155 "ЕРГОТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7721 4761 "ВАЛДИ ЛКВ" ООД София (столица) Столична
7722 3785 "БОРТО" ЕООД София (столица) Столична
7723 11971 "ЕУРАТЕК АУТО" ООД София (столица) Столична
7724 2235 "ДЕСИСЛАВА" ЕООД София (столица) Столична
7725 5758 "СТРИЙТ ТРАНСПОРТ" ЕООД София (столица) Столична
7726 1298 "ИЕСП - ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7727 7601 "СТАРТ ТРЕЙД" ЕООД София (столица) Столична
7728 2095 "ЧАКОВ-97" ООД София (столица) Столична
7729 11957 "ЛОБИ КАР ТРАНС И КО" ЕООД София (столица) Столична
7730 2861 "ВЕ ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7731 11958 "ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР "ТРАКИЯ КОМЕРС" ЕООД София (столица) Столична
7732 11962 "К И К АГРОИНВЕСТ - СОФИЯ” ЕООД София (столица) Столична
7733 3895 КС ЛОГИСТИКС АД София (столица) Столична
7734 7538 "ВИА 4" ЕООД София (столица) Столична
7735 7918 "ГЕКО" ЕООД София (столица) Столична
7736 4853 "РОСМАРИ–РОСЕН ГЕНОВ" ЕТ София (столица) Столична
7737 11932 "БЕТЗ 99" ООД София (столица) Столична
7738 3476 "СЕВИНА-ЛТД" ЕООД София (столица) Столична
7739 2687 "СТРОИТЕЛНИ МАШИНИ" ЕООД София (столица) Столична
7740 7760 "АТЕК ГРУП 1" ЕООД София (столица) Столична
7741 11943 "ЕМ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД София (столица) Столична
7742 0427 "АФРОДИТА-ЙОРДАН НИКОЛОВ" ЕТ София (столица) Столична
7743 0649 "ГАЗТРЕЙД" АД София (столица) Столична
7744 6309 "ДИЯМОНД" ЕООД София (столица) Столична
7745 5259 "САС ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД София (столица) Столична
7746 7647 "ДЕНИ ТРАНС 2011" ООД София (столица) Столична
7747 12083 "ДАБЪЛ ДЕЙ" ЕООД София (столица) Столична
7748 6267 "ВЕДА МЕТАЛ" ЕООД София (столица) Столична
7749 4957 "АЛФА НЕВ" ЕООД София (столица) Столична
7750 6804 "ИКО ТРАНС 97" ООД София (столица) Столична
7751 4688 "ВАНЕСА - КИРИЛ ИВАНОВ" ЕТ София (столица) Столична
7752 12030 "СТАГ ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7753 11925 "ЕМОНС ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7754 11914 "И.М.Г. 2014" ЕООД София (столица) Столична
7755 7334 "СТЕНВАЛ-ТРАНС" ООД София (столица) Столична
7756 3766 "КАРГО ТИП" ЕООД София (столица) Столична
7757 2612 "ЕН ПЕ ЕС - 2008" ЕООД София (столица) Столична
7758 7737 "ЦИТРИН ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7759 3106 "МП 1" ООД София (столица) Столична
7760 1541 "ИВАН ШАПКАРОВ" ЕТ София (столица) Столична
7761 2707 "ГЕЦ АВТОТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7762 11892 "ИНТЕРБЕТОНИ" ООД София (столица) Столична
7763 10340 "ФЕРО ЕКСПРЕС" ООД София (столица) Столична
7764 8759 "ЕВРОТРАНС И КО" ЕООД София (столица) Столична
7765 11879 "ЕКСАЛ. КЕНОС ИНТЕРЛОДЖИК" ЕООД София (столица) Столична
7766 9021 "ТРАНС-ДЖОРДАН-ЙОРДАН СИРАКОВ" ЕТ София (столица) Столична
7767 6000 ДЖИ ЕС КАРГО ЕООД София (столица) Столична
7768 5960 "СИЛВИЯ-РУМЕН ЛАЗАРОВ" ЕТ София (столица) Столична
7769 8701 "ЗЕ-ЖАК" ООД София (столица) Столична
7770 0688 "ТОРНАДО-БГ" ЕООД София (столица) Столична
7771 8414 "КРАСИМИР КОЛЕВ-РАХАТ-55" ЕТ София (столица) Столична
7772 8564 "СТАРКО" ООД София (столица) Столична
7773 6702 ТРАНКЛАЙН КЪМПАНИ БЪЛГАРИЯ ООД София (столица) Столична
7774 6398 ИЗОЛА ПЕТРОВ ЕООД София (столица) Столична
7775 6663 "ТЕДИ" ООД София (столица) Столична
7776 4490 "ЛАРВИС-ЛАЗАРИНА РАЙЧЕВА" ЕТ София (столица) Столична
7777 7572 "ИТАЛ-ПЕТКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ София (столица) Столична
7778 2716 "СК ТРАНС-24" ЕООД София (столица) Столична
7779 0312 "ЕВРОЕКСПРЕСС" ООД София (столица) Столична
7780 1411 "ЛЕВЕТОН" ЕООД София (столица) Столична
7781 2404 "МДЗ - БАЛША" АД София (столица) Столична
7782 4900 "ИВО ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7783 2481 "ЛАДА ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7784 11658 "ЛЕНАМАР" ООД София (столица) Столична
7785 4459 "АЛЕКС-СС2-СТАНИМИР ПАВЛОВ" ЕТ София (столица) Столична
7786 11673 "МТЗ 2013" ЕООД София (столица) Столична
7787 2564 "ТРАНС ТРАК 2008" ЕООД София (столица) Столична
7788 11663 БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА БИЗНЕС ГРУПА ЕАД София (столица) Столична
7789 8697 "ЛИА ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7790 0200 "ПРОДЕКСИМ" ЕООД София (столица) Столична
7791 11653 ВАН ДЕР ЗАНДЕН ПРОДЪКЦ ЕНД ЛОДЖИСТИКС ЕООД София (столица) Столична
7792 11655 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛОДЖИСТИК СЪЛЮШЪНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София (столица) Столична
7793 7430 "МЕГАТРАНС 1" ЕООД София (столица) Столична
7794 2482 "ВЕСМА ТРАНСПОРТ" ЕООД София (столица) Столична
7795 6400 "БУЛГАРФРУТС" ООД София (столица) Столична
7796 1554 "СПАС–ТРАНС–СПАС СТОИЧКОВ" ЕТ София (столица) Столична
7797 9539 "ОВИ 7" ЕООД София (столица) Столична
7798 9062 "ПОЛИ-БЕРШ" ЕООД София (столица) Столична
7799 11855 "МАРАЛЕКС СС" ЕООД София (столица) Столична
7800 11851 "ТД ЛОГИСТИК БЪЛГАРИЯ" ЕООД София (столица) Столична
7801 7350 "ТЕМПО ЛОГ" ЕООД София (столица) Столична
7802 0867 "МИРА-ТРАНС" ЕООД София (столица) Столична
7803 10882 "ИНТЕЛИДЖЪНТ ТРАНСПОРТ" ЕООД София (столица) Столична
7804 11638 "КУБА ГАБАНА" ООД София (столица) Столична
7805 11644 "СОФИЯ КАРС БГ" ЕООД София (столица) Столична
7806 5033 "ИВРО" ООД София (столица) Столична
7807 7746 "ИВАНЧО МИЛЕНОВ" ЕТ София (столица) Столична
7808 7304 "ВТ СТРОЙ" ООД София (столица) Столична
7809 8528 "БЪРЗАКОВ-ГЕОРГИ БЪРЗАКОВ" ЕТ София (столица) Столична
7810 11646 "РЕЙНДЖЪР - АУТО ТРЪК" ООД София (столица) Столична
7811 4103 "ИНТЕРТРЕЙД-2003" ЕООД София (столица) Столична
7812 6325 "МЕГАДАР-91-ДАНЧО АПОСТОЛОВ" ЕТ София (столица) Столична
7813 11643 "МОБИЛ ТРАНС 1" ЕООД София (столица) Столична
7814 7097 "ДАНИС АУТО" ЕООД