Лиценз на Общността за извършване на товарни превози към дата 31.08.2015 г. /11081 бр.

ЛИЦЕНЗ ФИРМА ОБЛАСТ ОБЩИНА
1 10716 "Д И А ЧУКОВИ" ЕООД Благоевград Банско
2 11103 "НИКИ ТРАНС 64" ЕООД Благоевград Банско
3 2713 "КАФЕРИНОВ" ЕООД Благоевград Банско
4 13503 "БТИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Банско
5 8405 "НЕМАЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
6 12949 "ЛЕССЪР" ООД Благоевград Банско
7 10244 "РОКО И СИН" ООД Благоевград Банско
8 12765 "БУМБАР" ООД Благоевград Банско
9 0547 "РИУ-ТРАНС-2005" ООД Благоевград Банско
10 11216 "РАДЕМО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
11 6034 "НАДЕЖДА ДАМЯНОВА" ЕТ Благоевград Банско
12 13615 "И Т ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Банско
13 4552 "ИВАН МУНИН" ЕТ Благоевград Банско
14 13250 "КЕЙ-ЕС-ВИ" ООД Благоевград Банско
15 6242 СОТИР МАНОЛЕВ - БЛАГОЙ СТАНУДИН ЕТ Благоевград Банско
16 7348 "АРСО" ЕООД Благоевград Банско
17 7766 "ДУНИ-ФАТИМЕ ШЕХ" ЕТ Благоевград Белица
18 7682 "ВИМП – ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Белица
19 13285 "МАТ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Белица
20 13242 ЕТ "МЕДИ - АХМЕД ВРАЧЕВ - ИСМАИЛ ВРАЧЕВ" Благоевград Белица
21 7861 "ГЕОРГИ ПЕНЧОВ" ЕТ Благоевград Белица
22 12136 "АГРОБИЛД" ЕООД Благоевград Белица
23 0704 "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД Благоевград Белица
24 6086 "ИГ ТРАНС 2007" ООД Благоевград Благоевград
25 11722 "Б.П.ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
26 2050 ДИМИТРИС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
27 12940 "ДЕКИ - С ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
28 12089 "СТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
29 8728 "ШВР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
30 10351 "БАБИ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
31 8647 "СИГО - 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
32 12925 "ГЛОБАЛ РОУДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
33 12916 "БЛИЦ ТРЕЙД 1" ЕООД Благоевград Благоевград
34 12901 "БОКА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
35 5385 "ЕВРО КОЛД ЛАЙНС" ООД Благоевград Благоевград
36 0884 "ГРУП ТАТАРИКОС -ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
37 12904 "ФРИГО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
38 3796 "ВАСИЛИАДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
39 8843 "ГРАЙФЕР ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
40 11304 "ПАНИК - Д" ООД Благоевград Благоевград
41 4521 "ПРЕВЕЗА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
42 4644 "БЛУ ЛАЙН 2" ЕООД Благоевград Благоевград
43 11917 "ВЕНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
44 7077 "КОСМОС КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
45 9397 "ЕКЗЕДОРОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
46 4452 "ЛАПАЦАНИС ЙОАННИС" ЕООД Благоевград Благоевград
47 13335 "МАТИ ТРАСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
48 12522 "СТАНКОВ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
49 8253 "КЕРКИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
50 12473 "СКМ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
51 7724 "ГЕКРА" ЕООД Благоевград Благоевград
52 2115 "АВИСАДО" ООД Благоевград Благоевград
53 13252 "ЛИНГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
54 10062 "ДЖИОВАННИ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
55 13074 "ИНТЕРЛОК" ЕООД Благоевград Благоевград
56 12888 "МАРИНА - ИНТЕРНАСИОНАЛ" ООД Благоевград Благоевград
57 3582 "ЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
58 11910 "ЛАЗУР" ЕООД Благоевград Благоевград
59 11419 "ЯНУС - ПРЕВОЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
60 6379 "БАМБИ 87" ЕООД Благоевград Благоевград
61 8722 "ДОМИНО-11" ООД Благоевград Благоевград
62 7696 "ПАНДОРАС ХЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Благоевград
63 10111 "ВОУРНАЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
64 2256 "ЛЕОН КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
65 2601 "ВИВ - ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
66 0206 "НТОУКОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
67 8486 "ДАВИС-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
68 13560 "УОКЕР - ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
69 9695 "ТАКИС-ТРАНС - 2007" ООД Благоевград Благоевград
70 13502 "М & Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
71 13240 "МТ ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
72 12841 "АНТЕО - 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
73 4360 "ИНТЕРТРАНС-П.И." ЕООД Благоевград Благоевград
74 9365 "ПАПАКОНСТАНТИНУ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
75 13336 "ИВЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
76 8962 "ТЕМЕТЕРОН БРОС" ООД Благоевград Благоевград
77 9108 "ЕВРО ФРИГО 88" ЕООД Благоевград Благоевград
78 8393 "СИЦИЛИЯ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
79 10278 ТРАНСПОРТЕР-2 ЕООД Благоевград Благоевград
80 11898 "МЦВ" ООД Благоевград Благоевград
81 13145 "НИКАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
82 4206 "ДМ-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
83 4650 "ЯН КЕ МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
84 11450 "МАРИНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
85 0690 "ДЖИ КЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
86 7701 "СЛИМЛАИН КЛУБ-БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
87 12887 "НИКОС ПНИ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
88 11882 "АГРОМАХ ТРАНСА" ЕООД Благоевград Благоевград
89 11984 "ТАТЯНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
90 12885 "ЕЛИ -ТОД 80" ЕООД Благоевград Благоевград
91 12052 "ТОП ЛАК" ЕООД Благоевград Благоевград
92 4796 "ВИНПРОМ ТАСКОВ ДИСТИЛЪРС ЕНД УАЙН-ВИНТРАНСПРОЕКТ" ООД ООД Благоевград Благоевград
93 7544 "ИВБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
94 5658 "БОДРОСТ-96" ЕООД Благоевград Благоевград
95 0885 "ГРАНД-К" ЕООД Благоевград Благоевград
96 12039 "М.ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
97 11871 "МАРЛИКО" ЕООД Благоевград Благоевград
98 11980 "ДИАМАНТИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
99 8796 "МАН СПЕД 12" ООД Благоевград Благоевград
100 6618 "Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
101 13498 "ЗОРАНГОРАН" ООД Благоевград Благоевград
102 9195 "ЕМИ ТРАНС А/В" ЕООД Благоевград Благоевград
103 12092 "СЕРТА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
104 11870 "ДАРСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
105 7503 "ТРАНС ЛИМИТЕД ТРАНСПОРТ СР" ЕООД Благоевград Благоевград
106 7479 "М И К ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
107 11765 "ПОСТОЛОВСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
108 3937 "БОБО ТРАНСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
109 10461 КП ТРАНСПОРТ СОЛЮШЪНС ЕООД Благоевград Благоевград
110 0924 ЯКОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
111 5199 "САНТАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
112 0524 "МИТИТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
113 8588 "ЛАКАТА" ЕООД Благоевград Благоевград
114 6585 "МОНЕРА" ЕООД Благоевград Благоевград
115 7107 "МИЛЕНИНСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
116 5177 "МИТЕКС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
117 9934 ПАЛАГАС ООД Благоевград Благоевград
118 0010 ТИЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
119 11659 "АЛФА - ФОРСЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
120 13309 "БАЛИЛА ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
121 13578 "СТАС ТРАНС-73" ЕООД Благоевград Благоевград
122 5192 "ФЕРКОМ 181" ЕООД Благоевград Благоевград
123 10200 СТИЙВЪНС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
124 4676 "РИНТ" ЕООД Благоевград Благоевград
125 2483 “Ф ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
126 7416 "ДИНАМО АВТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
127 10358 "ФИЛЕО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
128 1918 "ВИК-СВЯТ 85" ЕООД Благоевград Благоевград
129 10457 "АНАКИЕВСКИ" ООД Благоевград Благоевград
130 13452 "АЛЕКС МАР 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
131 6180 "ТЕО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
132 0459 БГ ХОЛИЧ ЕООД Благоевград Благоевград
133 1291 "Г.АРГИРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
134 13488 "ФИЛИТЕА" ЕООД Благоевград Благоевград
135 2567 "РАЛИЦА КОЧОВА -2006" ЕООД Благоевград Благоевград
136 8875 "ОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
137 7582 "ЙОРГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
138 10201 "ДСС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
139 8708 "12-ВИКИНГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
140 7328 "ДЕНИ-БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
141 10109 "АЛЕКСАНДРА 2972" ЕООД Благоевград Благоевград
142 6747 "МАР САБА" ЕООД Благоевград Благоевград
143 12012 "УКЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
144 8236 "БУЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
145 4324 "ГЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
146 10472 ЕВРО ТРАК 13 ООД Благоевград Благоевград
147 0838 "АТТИКА ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
148 3360 "АНДОНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
149 5820 "БИ ЕС ЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
150 7340 ПЕТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
151 2412 "ГЛОБЪЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
152 9069 БСС ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
153 7979 "А.ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
154 10478 АЛМИРОС ТРАНС 79 ЕООД Благоевград Благоевград
155 4385 "РОМА" ЕООД Благоевград Благоевград
156 11639 "ГСМ-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
157 2522 "ИСТОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
158 9300 "СЛАВИ ТРАНС-ССГ" ЕООД Благоевград Благоевград
159 11623 "ДВС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
160 4470 "З И С ЕВРО ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Благоевград
161 10202 "АНГЕЛИ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
162 11626 "АМПО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
163 12081 "ВИНКОМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
164 9809 ПОПОТИС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
165 3886 "Б.Д ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
166 11751 "КРЕМИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
167 12067 "БРАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
168 1864 "ПЕШ-НЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
169 13168 "ДАНИЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
170 13525 "ТРАНС ДИНАЧА" ЕООД Благоевград Благоевград
171 4185 "МИХАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
172 12068 "ОЗИ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
173 10971 "ИЛМАРК-2013" ЕООД Благоевград Благоевград
174 8873 "ДЖОДИ ШПЕД" ООД Благоевград Благоевград
175 4893 МАРКОВ ТРАНСПОРТ -ЕООД Благоевград Благоевград
176 11827 "АЛЛАДИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
177 10298 "БЕТА СТАР" ЕООД Благоевград Благоевград
178 1337 "КАРАТ-АБ-ЛЮБОМИР АНДОНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
179 3934 "СИАН-2006" ЕООД Благоевград Благоевград
180 12062 "АНДРЕЕВ 86" ЕООД Благоевград Благоевград
181 9314 "КОРФУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
182 13606 "БУЛЛС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
183 8350 "ДАНИ-Н" ЕООД Благоевград Благоевград
184 5306 "АЛСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
185 11604 "НАСКОС ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
186 13515 "АЛГЕО" ООД Благоевград Благоевград
187 10916 "КАЛФАС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
188 2497 "ПЕПСИ - 67" ООД Благоевград Благоевград
189 9143 "НИКОЛОСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
190 5346 "26-ТИ МАЙ-НАТАЛИЯ ГЪРКОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
191 10588 "ДИ ЕС ЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
192 11004 "ТИР-РЕКС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
193 8274 "НИК ТРАНС 95" ЕООД Благоевград Благоевград
194 12520 "РЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
195 11953 "ЕКО-БЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
196 5927 "ФРИГО ХЕЛЛАС" ООД Благоевград Благоевград
197 4373 "ОДИСЕЙ ФАКАС" ЕООД Благоевград Благоевград
198 2856 "МФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
199 11936 "АВЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
200 11721 "ФРИЕНДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
201 11929 "ГЕРМАН И ЛУШЕ" ООД Благоевград Благоевград
202 11938 "РАМА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
203 0628 "ТРАНС МИТКО-07" ЕООД Благоевград Благоевград
204 7846 "АВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
205 4708 "БИКОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
206 5508 "ЖАК-ЖЕЛЯЗКО СТОЙКОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
207 12624 "ЗВОНКО ВУЧКОВСКИ-МАЛЕШ" ЕООД Благоевград Благоевград
208 5152 "ТАЛ АКТИВ" ООД Благоевград Благоевград
209 12935 "АГРОМАХ РОУДА" ЕООД Благоевград Благоевград
210 13579 "БРАДЪР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
211 12113 "КАЛО КРИСТИАН" ЕООД Благоевград Благоевград
212 1030 "ТЕРМО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
213 5785 "МАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
214 7631 "ГАМА" ЕООД Благоевград Благоевград
215 3631 "МЕГАМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
216 13755 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Благоевград
217 11191 "ВЕНИМА - МАРИЯ АТАНАСОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
218 12946 "БИГ-БУЛЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
219 5159 "ВЕРОНИКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
220 8328 "ЯКИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
221 12575 "МИТАШ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
222 3399 "СТЕФАНИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
223 10738 ИВЕАЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
224 13648 "СТРУМА ИМОТИ" ООД Благоевград Благоевград
225 12592 "МАК КУИН 95" ЕООД Благоевград Благоевград
226 9003 БЕЛО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
227 12326 "НАУССА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
228 6472 "ГЕСТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
229 11083 "АНЕЛ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
230 10751 "МЕЛАНИ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
231 5357 "ВАСИЛОПУЛОС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
232 3481 "Б - М - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
233 10421 "РЕД СТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
234 10602 "ПХС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
235 12593 "ПИНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
236 9307 "ДАРЪН РОУД" ЕООД Благоевград Благоевград
237 12318 "ГИЧЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
238 1839 "АСЯ-86" ЕООД Благоевград Благоевград
239 3178 "МАРТИН И ФИЛИП" ЕООД Благоевград Благоевград
240 13580 "ПАНВАЛ" ООД Благоевград Благоевград
241 13545 "ФРА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
242 10323 "СТАК ДЖЪМБО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
243 1271 "МЕТКА 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
244 12244 "СТЕФАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
245 5405 "КОДАЛ" ООД Благоевград Благоевград
246 7372 "АМ КОЖУХАРОВИ" ООД Благоевград Благоевград
247 9959 "ИНТЕРТРАНС ДК" ООД Благоевград Благоевград
248 12108 "ПЕТРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
249 11969 "КОЗМЕКС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
250 10347 "БИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
251 12913 "ГИВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
252 5769 "АНЖЕЛА ЛАЗОВА-ВИСОТА" ЕТ Благоевград Благоевград
253 4686 "ГРЪЧКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
254 8616 "ДИМИТЪР ХРИСТОВ-2003" ЕТ Благоевград Благоевград
255 8035 "ЗАГ - ТРАНС КОМЕРЦ" ЕООД Благоевград Благоевград
256 11071 "КАРГО ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
257 10099 "ТРГОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
258 10316 "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД Благоевград Благоевград
259 12122 "ГОЛД ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
260 10166 "ФРИГО ФРЕЙГХТ" ООД Благоевград Благоевград
261 10422 ЕВРОПЕАН - ФРИГО - ТРАКС ЕООД Благоевград Благоевград
262 12467 "ОЕО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
263 7933 "КАРГО ФАСТ" ЕООД Благоевград Благоевград
264 8261 "И П М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
265 2910 "И.К.И. ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
266 8898 “ВГЛ СПЕДИШЪН“ ЕООД Благоевград Благоевград
267 5730 "МАРС ММ" ООД Благоевград Благоевград
268 5233 ТРАНСАРТЕ ООД Благоевград Благоевград
269 13216 "ГРОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
270 0186 "АПОСТОЛОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
271 13762 "АНТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
272 11415 "ТРАНС РУМИ 66" ЕООД Благоевград Благоевград
273 12907 "ГРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
274 12482 "ЛОМАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
275 8369 БОБО МК ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
276 5170 "САВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
277 1036 "ЛАЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
278 6059 "ВИСВАРДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
279 11047 "СПМ КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
280 3933 "МЕРИАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
281 0727 "ВАСКО-2007" ЕООД Благоевград Благоевград
282 2006 "ПЛИАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
283 13702 "ЕМ ЕМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
284 8503 "ГЕЛАДАРИС - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
285 9173 “ПОРПИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
286 5115 "АЛ-МАКС" ООД Благоевград Благоевград
287 6628 "ВЛАХОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
288 8516 "СКАРАБЕЙ" ООД Благоевград Благоевград
289 8657 "КОТРАНС 2011" ООД Благоевград Благоевград
290 4542 "ГЕА ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
291 6244 "ДИМЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
292 12336 "ПРЕЦИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
293 6408 "МИХАЛИС.К" ЕООД Благоевград Благоевград
294 5245 РБ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
295 11748 "ТАХО-ШПЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
296 12868 "ИРИ ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Благоевград
297 5376 "СВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
298 9394 "М - БГ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
299 8592 ФИКС ЕУРОПА ООД Благоевград Благоевград
300 11939 "СИЛВЕР СТАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
301 10280 "МОРИАС" ЕООД Благоевград Благоевград
302 6208 "АГРОЛА БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
303 12333 "ПЕКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
304 12342 "КБФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
305 6052 АКУИЛА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
306 0804 "БМ 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
307 7202 "ИНТЕРТУР" ООД Благоевград Благоевград
308 4467 "ВИРТУС 2010-МИТКОВИ" ЕООД Благоевград Благоевград
309 10511 ДЗЕКО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
310 13616 "ТРАНС ЛОГИСТИК 97" ЕООД Благоевград Благоевград
311 5052 "А.Т.ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
312 2432 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
313 10233 "ФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
314 9199 НИКО-ТРИК ЕООД Благоевград Благоевград
315 12088 "БЕСТ ФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
316 4374 "МПС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
317 11824 "КАРИЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
318 8678 "НАТСИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
319 13653 "ТДС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
320 4836 "БИМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
321 12634 "КОКИШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
322 2260 "ТРАНСКОМ - ЕМД" ЕООД Благоевград Благоевград
323 11577 "ЕНТЕР 87" ЕООД Благоевград Благоевград
324 3793 "ПАРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
325 0477 "БОНУС ТРАНС-96" ООД Благоевград Благоевград
326 11590 "ТГЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
327 6983 "ГЕОРГИ ДЕНОВ-МГБ" ЕТ Благоевград Благоевград
328 12764 "ЗАФИРОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
329 0801 ФЕРЕО ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
330 6313 "КИРИЛ СТОЙЧЕВ-97" ЕООД Благоевград Благоевград
331 11821 "ИРИБОЗОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
332 1994 "ВОЛИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
333 13556 "ЕОЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
334 13127 "С.М.Е.С. - 2014" ООД Благоевград Благоевград
335 3671 "КТ-КОНСУЛТ 1" ЕООД Благоевград Благоевград
336 11587 "ТРАНСПОРТЕР 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
337 7964 ДЕЯ ТЕАМ ООД Благоевград Благоевград
338 2546 "ЯНЕЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
339 12858 "ДЖИ МЕТ КОМ" ООД Благоевград Благоевград
340 2591 "БИЛ ИНТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
341 11811 "КС ЕКОФУДС" ООД Благоевград Благоевград
342 2994 "ФИЛАНИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
343 13294 "КАМИ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
344 9048 "ИНВЕСТ КОНСУЛТ - 07" ООД Благоевград Благоевград
345 12807 "ТРАНСЕЛЛИНИКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
346 10516 "ОПСТАНОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
347 3927 "ЛАВОРТА ТРАК" ООД Благоевград Благоевград
348 6856 "АТОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
349 11805 "СИКАЛ- БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
350 11818 "КРАТИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
351 9101 "МЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
352 6245 "АДРИАТИКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
353 4046 "Б.Е.Т. ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
354 8964 ДРОСИА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
355 6895 "АРГО КАМЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
356 10519 "КАРГО СЪЛЮШЪН" ЕООД Благоевград Благоевград
357 10522 БАСТРАНС ООД Благоевград Благоевград
358 10127 “ЕМАРТИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
359 11907 "ТРАНС ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Благоевград
360 6549 "СОЧО 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
361 2366 "РОТКИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
362 11801 "ЕКОФЮТЧЪР ЕНЕРДЖИ 1" ООД Благоевград Благоевград
363 11111 „ ИРИНИ ТРАНС " ЕООД Благоевград Благоевград
364 3440 "А-АМАКО" ЕООД Благоевград Благоевград
365 13387 "ЗАНГАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
366 6054 "ВИКСИМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
367 7288 "ПИРИН ОЙЛ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
368 1858 "ТРАНС ПРОМЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
369 5839 "АЛКО ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
370 10239 "БТ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
371 12844 "К.С ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
372 12331 "ВИВА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
373 13197 "СИМАК БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
374 4834 "ДИМОСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
375 13191 "Х И К ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
376 1061 СДП ФРИГО ЕООД Благоевград Благоевград
377 13692 "Д И М - ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
378 1048 Г.А.К.СПЕДИШЪН ЕООД Благоевград Благоевград
379 12632 "МЕГА ТРЕЙД - СКРЧИМ" ЕООД Благоевград Благоевград
380 8210 "БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
381 13631 "ЕКСТРА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
382 0848 "ЕРМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
383 4156 "ТРИО-ТРАНС- 11" ООД Благоевград Благоевград
384 3372 "САНИ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
385 13552 "ЕЙ БИ ДИ ЕС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
386 2611 "АРАП ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
387 11148 "ЛОРД ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
388 12560 "СТЕЛИ 13" ЕООД Благоевград Благоевград
389 6783 "МИКИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
390 8511 "АРКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
391 13551 "БО-МИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
392 6685 "ПАРУЧИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
393 12651 "БС ЛОГИСТИКА" ООД Благоевград Благоевград
394 12674 "АМГ СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
395 13058 "ЕФПАТОР -ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
396 1867 "ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" ООД Благоевград Благоевград
397 12557 "С.М.Л. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
398 2102 СИСИ - 2011 ЕООД Благоевград Благоевград
399 8085 "ФРЕШ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
400 10245 "ТРАН СПИЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
401 10362 "ХЕЛЛАС МАРКЕТ" ООД Благоевград Благоевград
402 2086 "ВИ-ГРУП 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
403 6929 "ВАНИКАРТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
404 5017 "СИМЕОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
405 6670 "МАРИАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
406 9706 "ЙОРДАНКА МАЗУРСКА-ТРАВА" ЕТ Благоевград Благоевград
407 5457 СИАРАС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
408 13164 "ЕВРО СПЕД 77" ЕООД Благоевград Благоевград
409 5592 "ЕВАА –ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
410 13371 "ГЛ ЮРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
411 11478 "ТР ТРАНСПОРТ 2013"ЕООД Благоевград Благоевград
412 5698 “КОЖИНКОВСКИ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Благоевград
413 1641 "ИЛ-ДИ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
414 9559 "АЛМИРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
415 12791 "ЕВРОТРАНС - 15" ЕООД Благоевград Благоевград
416 8237 "ЩИП-ГО" ЕООД Благоевград Благоевград
417 11521 "ДИМИ МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
418 4951 "ТАСКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
419 4695 "ТРАНС БАЛКАНИ - БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
420 1814 "УЪОРЛД ШАНС" ООД Благоевград Благоевград
421 11703 "ВВВ-АКТИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
422 5142 ПЕК - ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
423 3802 "ТРАНСБУБ" ЕООД Благоевград Благоевград
424 6964 "РИДАРСКИ" ООД Благоевград Благоевград
425 9144 "ИНТЕРЛИНК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
426 8544 "С И Т - 2007" ЕООД Благоевград Благоевград
427 7413 МЕГАЧИ ЕООД Благоевград Благоевград
428 4403 "Л.В.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
429 13718 "ФОКУС ИНТЕРНАСИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
430 4342 ГАЛИНИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
431 12377 "ДОНО-СХ" ЕООД Благоевград Благоевград
432 10078 "ДТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
433 3053 САН ДЖОРДЖИО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
434 6492 "АВСТРАЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
435 3974 "СЕТИ-С-СТРАХИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
436 12742 "АХЕРОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
437 12603 "МЕДЛИНЕС" ООД Благоевград Благоевград
438 12325 "КОСТОВ БГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
439 8288 "МИЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
440 12323 "РАЯН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
441 8895 "АНДЕЛИ" ЕООД Благоевград Благоевград
442 4429 "КОРОЛА" ООД Благоевград Благоевград
443 9070 РЕСТАРТ ЕООД Благоевград Благоевград
444 9504 ВЕНТО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
445 4759 "ДАНИМ- С" ЕООД Благоевград Благоевград
446 13601 "ЛУИДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
447 2916 "КОНСТАНТИН ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
448 6136 "ДЕЛУКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
449 2273 "ЛОГИСТИКА 12" ООД Благоевград Благоевград
450 13756 "ТРАНСБУЛ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
451 4777 "КОСТЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
452 11845 "АВРОРА-КС" ЕООД Благоевград Благоевград
453 6303 КИНГ ШПЕД ООД Благоевград Благоевград
454 10363 "ИЛИЯ 74" ЕООД Благоевград Благоевград
455 0339 "БИНЕР ЕКСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
456 12759 "РОУД-2014" ЕООД Благоевград Благоевград
457 6307 "ГБС-БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
458 7164 "ЙОВО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
459 2184 "ЕЛЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
460 11179 "КЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
461 10257 "КОС БОР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
462 12733 "УБ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
463 8892 "АСПРА-ДИМИТРОВИ И СИЕ" СД Благоевград Благоевград
464 10046 "БОМАК-ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
465 9566 "ДЗИУВАРАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
466 2846 "ЗУМЕЛЕКТРОНИК" ООД Благоевград Благоевград
467 8894 "86 СС.КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
468 10648 "ЗО ГО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
469 13148 "МБМБ" ЕООД Благоевград Благоевград
470 8183 "К И К-2011" ООД Благоевград Благоевград
471 2312 "СТАТИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
472 8510 "АЛЕКСМАР ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
473 8767 "ЯКИМОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
474 11386 "З ЕНД З КАПИТАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
475 1957 "СИНИДО" ЕООД Благоевград Благоевград
476 3616 "ВАБО ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
477 2854 "КРИБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
478 2841 "Н.Е.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
479 10952 "НОР СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
480 11340 "ЛАМПДА" ЕООД Благоевград Благоевград
481 9002 "СИЛВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
482 4758 "СТ - МАК - 10 - ТЦАТЦИАНДРЕО ТОМАС - СТАВРОС" ООД Благоевград Благоевград
483 11348 "ЕУРО ТРАНС ЛС" ЕООД Благоевград Благоевград
484 13638 "КЪНТРИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
485 2336 "КИОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
486 9941 "ПАЛАДИА" ООД Благоевград Благоевград
487 0686 "МИФОНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
488 1328 "ТОШЕ-2001" ООД Благоевград Благоевград
489 0533 "ТУРБО ТРАНС-2" ООД Благоевград Благоевград
490 3564 "СПИИД ТРАНС ОИЛ" ООД Благоевград Благоевград
491 3949 "ТРАНС ЛЪРД" ООД Благоевград Благоевград
492 12102 "ТСАТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
493 12101 "ДЖИ ВИ 01" ЕООД Благоевград Благоевград
494 7895 "ТРАНСМОНДО" ООД Благоевград Благоевград
495 3117 "МЕГА ТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
496 13630 "НИКА ТРАНС НН" ЕООД Благоевград Благоевград
497 11159 "ТМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
498 12722 "ВЕЛВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
499 13153 "ШАРАЦ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
500 12119 "ГОЛД ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
501 8489 "ИНТЕР - МАКС - 2020" ЕООД Благоевград Благоевград
502 3319 "СИМ АУТО-09" ООД Благоевград Благоевград
503 2372 "БАЛКАНИЯТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
504 7913 "ТО - МА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
505 8849 " ТЕМЕЛ ЛОДЖИСТИК " ЕООД Благоевград Благоевград
506 1611 АРТЕМИС 2008 ООД Благоевград Благоевград
507 11329 "ГО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
508 0934 "ДАМЕВ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
509 8914 "АНВЕРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
510 11155 "ДАНИ ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
511 9148 КУИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
512 10141 "МИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
513 11204 "Е.Ф. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
514 0487 "ШАНС ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
515 10782 "СОКОЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
516 9399 "СЕРВИЗ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
517 13426 "СТАРТ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
518 8496 "СЪРВИСТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
519 8824 "ТРАНС ДИНАСТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
520 7710 "БЪРЗАЧКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
521 5697 “АУТОГУМ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
522 11299 "ТРАНС - САСА" ЕООД Благоевград Благоевград
523 4237 КОНСТАНТИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
524 8079 "КОНСТАНТИНА-1" ООД Благоевград Благоевград
525 12201 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
526 7603 РЕГИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
527 6098 "ИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
528 11307 "ГЕСК ЛАЙН ЕНД СТАЙЛ" ООД Благоевград Благоевград
529 1853 "РАП-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
530 2118 "ОМЕГА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
531 1177 "АСЕН ЯНКОВ-АСИ" ЕТ Благоевград Благоевград
532 4104 "СЛАВИХРИС" ЕООД Благоевград Благоевград
533 0803 "ЧКРЕПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
534 2938 "ЕЛПИС" ЕООД Благоевград Благоевград
535 7947 "КО МАТ" ООД Благоевград Благоевград
536 10149 "ПАР-МАР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
537 10147 "ДАНИ-Н ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
538 5972 "СПИЙД КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
539 1716 ФЛАД ЕООД Благоевград Благоевград
540 12552 "БКИ" ООД Благоевград Благоевград
541 12649 "КОСМАР СПЕДИШЪН" ООД Благоевград Благоевград
542 11503 "САМ-73" ЕООД Благоевград Благоевград
543 13666 "АХИЛЛЕАС 1" ООД Благоевград Благоевград
544 10770 "Б ЕНД ДЖИ" ООД Благоевград Благоевград
545 10159 "ЕВРОСТЕФ" ООД Благоевград Благоевград
546 3085 ПОНТОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
547 2018 "АТЛАС-ТРАНС-ЕВРОПА" ООД Благоевград Благоевград
548 3944 "ЕМИЛ СТОЙЧЕВ-ДЕС-ТРАНС" ЕТ Благоевград Благоевград
549 10837 "ПЕПСИ 87" ООД Благоевград Благоевград
550 0369 "ОГИТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
551 11847 "ВИНИ-ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
552 3398 "МАКРО МК" ООД Благоевград Благоевград
553 11848 "МК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
554 5928 "РИАНДРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
555 11168 "ВАСИ ТРАНС ВК" ЕООД Благоевград Благоевград
556 13779 "ФИ-МИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
557 5958 "ЛЕИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
558 10683 "СУТКА" ЕООД Благоевград Благоевград
559 1732 "АВТОТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
560 3436 "МИХОС Г. ХАРАЛАМБОС" ЕООД Благоевград Благоевград
561 5417 СОФИДА М ООД Благоевград Благоевград
562 1821 ДЕНЕ - ВЕТУНИЦА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
563 10838 "УНИ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
564 2529 "НИВЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
565 11792 "АГИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
566 7900 "ИБО" ООД Благоевград Благоевград
567 12543 "ТРАНСПОРТЕС -ИНЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
568 11791 "МАРКМАКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
569 8668 "ЛКВ ТРИПЧЕВ" ЕООД Благоевград Благоевград
570 1743 "ВИТОША-А" ЕООД Благоевград Благоевград
571 8691 "ЙОМИ - СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
572 9857 "П-М ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
573 10836 "МИТКОВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
574 7577 "ЛКВ ДИМОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
575 0349 "КМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
576 8169 "П.Т.С ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
577 7801 "Ф. И ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
578 1610 "КНК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
579 6731 "ГАЛАКСИ ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
580 10673 ДЕ-МИ ЛОГИСТИК ООД Благоевград Благоевград
581 5871 "РИНОТРАНС АМД" ООД Благоевград Благоевград
582 0317 "ТРАНСЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Благоевград
583 12285 "Г.С. ИМПОРТ ЕКСПОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
584 1990 "БОРА" ЕООД Благоевград Благоевград
585 10267 "ЙОНА ТЕРМ" ЕООД Благоевград Благоевград
586 8876 "РИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
587 4655 ГАРАНТИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
588 11288 "СКАНЛОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
589 8246 "РИВАСА" ООД Благоевград Благоевград
590 3790 "ОЛИМП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
591 12523 "АСЛАНОГЛУ" ЕООД Благоевград Благоевград
592 10853 "ЛОНДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
593 0381 "ТРАНСМИТ-82" ЕООД Благоевград Благоевград
594 5479 "ПАРНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
595 11776 "ЛЕНЦОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
596 4811 "ГОЧИ - 2005" ЕООД Благоевград Благоевград
597 13670 "ПАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
598 1351 "МАРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
599 4733 "И.Д.Д.2010" ЕООД Благоевград Благоевград
600 12129 "ДАФЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
601 13849 "СТИЛИАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
602 5021 "ВИЛИ ЛМ" ЕООД Благоевград Благоевград
603 5167 САКИС-В ЕООД Благоевград Благоевград
604 10846 "ДЖОН МЕТАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
605 5230 "БОНИ-21" ЕООД Благоевград Благоевград
606 4725 "ВИЗИЯ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
607 3340 "ПАН-ДИМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
608 6252 "АВТОТРАНС-БАНДРОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
609 10088 “М.К. ИНТЕРНАСИОНАЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Благоевград
610 7377 "КРАСИМИР АНГЕЛОВ-КРАСИЕМ" ЕТ Благоевград Благоевград
611 3093 "КНОСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
612 8248 "ИТАЛЕВРОМАК-БГ-СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
613 3376 "СМАРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
614 7294 "ВЕСЕЛИНА 08" ЕООД Благоевград Благоевград
615 7420 "САБО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
616 3509 "БОБО СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
617 8235 "МЕТИЧ" ЕООД Благоевград Благоевград
618 4974 "ДИМУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
619 11046 "КОСТАКИС ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
620 11490 "ЕЛИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
621 4546 "СТАРТ-2012" ЕООД Благоевград Благоевград
622 12150 ЕТ "НАДЕЖДА СТОЯНОВА-2010" Благоевград Благоевград
623 8837 "ВИГО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
624 5642 " ТРАНС БОВЕ " ЕООД Благоевград Благоевград
625 2600 "КОХСИ-КАЛИНКА ЙОРДАНОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
626 7007 "ЛАТИНКА СОЛАЧКА-ИВАН СОЛАЧКИ" ЕТ Благоевград Благоевград
627 8794 "М И М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
628 11500 "ЕВРО ТРАНС ДЗ" ООД Благоевград Благоевград
629 10293 "ЛУНА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
630 4795 "ДАВ - 99 - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
631 10045 "РАГОНЕ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
632 1477 ВУК ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
633 11257 "УНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
634 1161 "ПАЛАХАНОВ-КРАСИМИР ПАЛАХАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
635 2293 "КОСПЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
636 7989 "АНДРЕА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
637 5659 "ЕКО ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
638 13379 "НИКОСИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
639 11266 "ПАТАШОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
640 5680 "ЕВРОСТАР" ООД Благоевград Благоевград
641 13790 "МАН-СПЕД 15" ЕООД Благоевград Благоевград
642 1870 "БУБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
643 13251 "ТРАНСПОРТЕР СТОЛЕ" ООД Благоевград Благоевград
644 12000 "ДВГ-84" ЕООД Благоевград Благоевград
645 12169 "С. Р. Б. ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
646 0570 "САНВАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
647 10290 "АЛЕК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
648 0337 "ГЕО МЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
649 12431 "ЕЙДЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
650 5726 "ДЖЕНЕЗИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
651 5196 "ЕРТАНКОМ" ООД Благоевград Благоевград
652 6765 "ГЪЛЪБОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
653 11259 "ЗИКА ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
654 12605 "Г И З ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
655 7343 "ЧАКАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
656 4849 "ДАРИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
657 1804 "ИВАН СОТИРОВ-МЕРКУРИЙ 96" ЕТ Благоевград Благоевград
658 11439 "АНТОН - РА" ЕООД Благоевград Благоевград
659 1755 "СРЪКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
660 12622 "МАНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
661 5579 "МАЛГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
662 2038 "АЛПИНА - ГРУП 1" ООД Благоевград Благоевград
663 7657 "НАСИПНИ ТОВАРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
664 3743 "ДИМ ТРАНС - БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
665 10564 МЕТОДИ МАЛАШЕВСКИ - МСМ ЕТ Благоевград Благоевград
666 11482 "БОМАК-2" ООД Благоевград Благоевград
667 1252 "НИКОЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
668 12358 "ПОЛИ ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
669 0076 "ТОТА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
670 9972 "КЛАУДИА ЕУРОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
671 4226 "ТРИККИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
672 12947 "АЛФА СПЕДИЦИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
673 10264 "ИНТЕРКАР-ЦОБИ" ЕООД Благоевград Благоевград
674 7174 "АВТО-РЕСУРС" ЕООД Благоевград Благоевград
675 11230 "ЕДЕЛ - БУЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
676 4436 "ФРИГОЕКСПРЕСС" ООД Благоевград Благоевград
677 12262 "ГОЛД ТРАНЗИТ" ЕООД Благоевград Благоевград
678 3019 "ВЛАСТАРАС" ЕООД Благоевград Благоевград
679 7242 "ПАДРИНИ" ООД Благоевград Благоевград
680 11485 "ГИШКА СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
681 11447 "МАРИО КОЦЕВ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
682 1701 "ЖАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
683 11346 "ВИТТВЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
684 0032 КОНСТТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
685 11739 "ДИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
686 2205 "АНГЕЛОВ-КБ" ЕООД Благоевград Благоевград
687 3187 "АНИ КОМЕРЦ" ООД Благоевград Благоевград
688 4358 "АЛЛ ЮРЪП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
689 11239 "МОМАС-БГ" ООД Благоевград Благоевград
690 13339 "АВ-ЕМ90" ЕООД Благоевград Благоевград
691 6477 КИВАВА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
692 5523 "ФИТ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
693 5528 "БАЛАУРАС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
694 5455 "Н КАРАТАНАСИС БРОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
695 5414 "КОКОВИДИС ФОРС" ЕООД Благоевград Благоевград
696 12254 "МАЛЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
697 4801 "ИНФИНИТИ КТ" ООД Благоевград Благоевград
698 3416 "БОСКОВСКИ КЕРНЕБЕК" ООД Благоевград Благоевград
699 10301 "ПАСКАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
700 5040 "ГОРАДТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
701 7423 "ЛИОН ГЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
702 1794 "Б.Б.С.Н. ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
703 12170 "АФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
704 10417 "ДАСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
705 10861 "ХАЗЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
706 12407 "ДРАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
707 11211 "БУЛПАЛ" ООД Благоевград Благоевград
708 5257 "ИПИРОТИКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
709 5101 "С.ЛЕФКИММИАТИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
710 2790 "МАГНУМ 1" ООД Благоевград Благоевград
711 2807 "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
712 8841 "АНЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
713 3869 "СКИАДОПОУЛОС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
714 8980 "БОРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
715 12974 "ФЛОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
716 13202 "АНТОНИЯ - ИС" ЕООД Благоевград Благоевград
717 10069 "ЛУГАНО-7" ООД Благоевград Благоевград
718 12987 "АДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
719 10348 "СИЛВЪРСТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
720 0636 "БУЛКАР" ООД Благоевград Благоевград
721 12247 "АУТОТРАНСПОРТИ ТОТАРО" ЕООД Благоевград Благоевград
722 11706 "СКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
723 11367 "ГЬОРЧЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
724 3957 "КАРАСУЛИС - БГ" ООД Благоевград Благоевград
725 6372 "ИБУШ" ООД Благоевград Гоце Делчев
726 11051 "ЕФМАК 2" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
727 9493 "ФАДЕЛЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
728 8364 "НИКЛЕВ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
729 4062 "КА ЕС ДИ - ГРУП" ООД Благоевград Гоце Делчев
730 11607 "ИВАН - М" ООД Благоевград Гоце Делчев
731 4341 "ВГБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
732 5217 ЕТ "НИКОЛАЙ ЦЙПАРОВ-62" Благоевград Гоце Делчев
733 1912 "НИКИ - 5" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
734 12688 "ИНТЕР - МОНТЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
735 10174 "ВИПС - Т" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
736 10661 "КОНДОР КЪМПАНИ ОЙЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
737 5068 "АНКЕР 89" ООД Благоевград Гоце Делчев
738 0991 "МАКСИМ" ООД Благоевград Гоце Делчев
739 10778 "МЕЙДИН" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
740 10645 "БИОФАИР ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
741 11456 "БАВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
742 2556 "ТОЗЕВ И СИЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
743 11394 "СИЯНА ЕМ-11" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
744 9446 "МЕХАНИКА 70" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
745 11743 "БЛЕК ДАЙМАНТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
746 7977 "ДИМИТЪР ШЕЙТАНОВ-72" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
747 5442 "БЛАГОЙ ПРАМАТАРОВ" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
748 13765 "УЛМЕРА" ООД Благоевград Гоце Делчев
749 11228 "ИВАН МАРКОВ И СИН" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
750 1567 "ГЕРИ-В-2000" ООД Благоевград Гоце Делчев
751 13689 "НС БИОМЕЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
752 13087 "А ЕНД ДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
753 12260 "ГРАПЧО-ЛЕС" ООД Благоевград Гоце Делчев
754 11709 "МАРТИНС ТРАНСПОРТ" EООД Благоевград Гоце Делчев
755 10119 "ЙОАНИС МИХАЛАКИС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
756 8716 "ВЪРБИЦА ЛЕС-ГРУП" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
757 5670 "БКС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
758 8123 "ИВАНКА БЕЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
759 13039 "БУЛ ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
760 11933 "СПИЙД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
761 2799 "ЖОРО ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
762 6366 "ЕКОГРУПТРАНС-2" ООД Благоевград Гоце Делчев
763 12184 "ТРАНСПОРТТОМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
764 0529 "ИС-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
765 7813 "ПРОГРЕС-76" ООД Благоевград Гоце Делчев
766 12175 "СТЕЛЛА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
767 6218 "КРУМ ГЕРОВ ТМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
768 4495 ТОМ ТРАНС ЕООД Благоевград Гоце Делчев
769 8976 "БРАТЯ КРАЧОЛОВИ" ООД Благоевград Гоце Делчев
770 3805 "РИ-ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
771 5686 УНО-78 ЕООД Благоевград Гоце Делчев
772 1753 "НАЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
773 8473 "ГЕРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
774 8846 "Р&Н-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
775 4794 "ФОТОЛИВОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
776 6966 "ЕКО ХИМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
777 5496 "ТРАНСДАРИЯ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
778 11494 "ДАНЕЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
779 6833 "ПАЧО ТРАНС" ЕООД Благоевград Гърмен
780 13659 "ТРАНСПАРТНЕР 87" ЕООД Благоевград Гърмен
781 6721 "ДЖАМБО-2007" ЕООД Благоевград Гърмен
782 12853 "БИЛДИНГ-КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Гърмен
783 13102 "АМИЙРА-ДД" ЕООД Благоевград Гърмен
784 1220 ПРОБАК С.Н ООД Благоевград Кресна
785 2829 "БОЯН СМИЛЕНОВ" ЕТ Благоевград Кресна
786 4263 "НИКУЛИ" ЕООД Благоевград Кресна
787 3162 "ДАР" ООД Благоевград Кресна
788 5476 "ВИЛИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Кресна
789 3428 "АДА" ЕООД Благоевград Кресна
790 7119 "ТИСАТА" ЕООД Благоевград Кресна
791 13201 "ТРАНСТРЕЙТ" ЕООД Благоевград Кресна
792 11425 "ЛА 40" ЕООД Благоевград Кресна
793 12642 ЕТ "СЛАВЧО ТАНЕВ 92" Благоевград Кресна
794 13654 ЕТ "БОГИ-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ" Благоевград Кресна
795 0655 "ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ" ЕТ Благоевград Кресна
796 4308 "АПОСТОЛИ 5" ООД Благоевград Кресна
797 8097 "КРОКОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
798 12772 "РАФО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
799 11368 "ДЖИА.ГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
800 9754 "В - М" ЕООД Благоевград Петрич
801 12771 "СУПЕРИОР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
802 12758 "КАТЕ ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
803 10822 НИНА ШПЕД ООД Благоевград Петрич
804 11366 "Б И С 2000 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
805 11362 "ТАСИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
806 7118 КОМАКОЛИВС ООД Благоевград Петрич
807 11353 "А. П. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
808 4877 "ЕЛЙОТИС" ЕООД Благоевград Петрич
809 12615 "ГАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
810 12757 "ДУКАС ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Петрич
811 11354 "МИЛАНОВО 73" ЕООД Благоевград Петрич
812 2805 "ГЕНЕРАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
813 12529 "ГЛ ВЕЛОЗ" ООД Благоевград Петрич
814 9118 "АЛФА КОТТОН" ООД Благоевград Петрич
815 13852 "ДОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛКВ" ЕООД Благоевград Петрич
816 2803 "БАЯТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
817 11731 "АСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
818 3575 "ДАРНЕЛ МАКС" EООД Благоевград Петрич
819 8371 "МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
820 6298 "АУТОТРАНСПОРТИ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
821 12100 "ГОЦИЕВИ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
822 6281 "БОНАНА" ООД Благоевград Петрич
823 12103 "НОРРИС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
824 6246 "ТОЛОФОНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
825 3514 "П.В.П. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
826 7914 "НАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
827 3305 "СТОФОРИДУ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
828 8658 "АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ-РАЛЕКС-Д" ЕТ Благоевград Петрич
829 11328 "АЛФА КАРГО ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
830 2838 "СЕЯ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
831 6053 "МАРУСА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
832 1991 "ТРАЙКОВ МАК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
833 9942 "ЕВРОКАРГО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
834 2151 "САХОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
835 11158 "ИГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
836 12718 "АНГЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
837 13065 "КОНДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
838 13418 "ОРХИДЕЯ - ГЕОРГИЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
839 11315 "РЕАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
840 7722 "МИЛЕНИУМ" ООД Благоевград Петрич
841 8440 "ТРИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
842 8760 "А.К.-ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
843 5999 "КАМПАНИАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
844 8244 "ЕЛ-ВА СТИЛ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
845 2081 "ЙОРОПИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
846 10830 "АЛКО ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
847 5276 "ТО-ДА" ЕООД Благоевград Петрич
848 13414 "КСАНТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
849 3347 "БРАДЪРС-ХРИСТОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Петрич
850 5996 "СТАР ТИЙМ" ЕООД Благоевград Петрич
851 10831 "МАРКОВИЧ КОМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
852 4122 "ДЕЛФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
853 5976 МЕЧО ТРАНСПОРТИ ЕООД Благоевград Петрич
854 11787 "МАГНУС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
855 1197 "БУЛ ИТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
856 11165 "ЕТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
857 11504 "33-КРОС" ЕООД Благоевград Петрич
858 4749 "НИКО 99 - ЙОРДАНКА ТОДОРОВА" ЕООД Благоевград Петрич
859 1576 "ЕКСПРЕС МОД" ЕООД Благоевград Петрич
860 10676 " ФИЛИП ШПЕД " ООД Благоевград Петрич
861 11166 "МАЛИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
862 12548 "МЕЛИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
863 4935 "ПЕНЕРДЖИЕВИ" ООД Благоевград Петрич
864 10845 "КИТАНОВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
865 12690 ДЖЕТ ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Петрич
866 11285 "НОРДИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
867 10839 "ЛАКИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
868 10677 "ПИРГОС ТРАНС ГРИС" ООД Благоевград Петрич
869 1595 ЕТ НИКОЛАЙ МИТОВ -ВЕРИЯ Благоевград Петрич
870 4806 "ПЕЛКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
871 13121 "КНГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
872 1278 "ЗАФ ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
873 13115 "АЛЛТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
874 7905 "ДИ.ПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
875 5485 "ПЕТРАХАРТ" ООД Благоевград Петрич
876 1752 "ГОГОВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
877 11286 "ДИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
878 13119 "ЕКСТРИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
879 3519 "ПАЛ ЕВРОПА" ЕООД Благоевград Петрич
880 4257 "АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
881 5327 "САБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
882 12861 "БРАНЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
883 11279 "ГА-СОФ" ЕООД Благоевград Петрич
884 11271 "КЕТИС СВ" ООД Благоевград Петрич
885 5770 "АСТЕРИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
886 3880 "САМАК" ЕООД Благоевград Петрич
887 12550 "КОЗАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
888 12692 "ДИА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Петрич
889 5810 "ИТАЛУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
890 5792 "МЕГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
891 5781 "АКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
892 12691 "ЦЕНТЪР ВХХ" ЕООД Благоевград Петрич
893 10699 "ЛЕ-МЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
894 5780 "КАВИРОС" ЕООД Благоевград Петрич
895 5070 "ГАЛА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
896 3226 "ЛИКА ЛОАН АУТОТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
897 12545 "М.О.ВАСИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
898 12546 "ПОРТАРЕ" ЕООД Благоевград Петрич
899 11268 "ДЕКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
900 9089 "ИВАН АНДОНОВ-ИДА" ЕТ Благоевград Петрич
901 4079 "ТРАНСПОРТ ЕФРЕМОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
902 10859 "КОРУН БГ" ООД Благоевград Петрич
903 12411 "ГЛЕЦИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
904 0591 "ТЕО - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
905 11497 "СИГ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
906 3356 "КЕРКИРА ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
907 12408 "ИВАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
908 6292 "ЕМСИ-М" ЕООД Благоевград Петрич
909 3634 "ГЛАНТЗИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
910 11493 "ЗИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
911 10050 "ЛИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
912 3574 "АНДРЕАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
913 3124 "БЕТИКОМ-97" ЕООД Благоевград Петрич
914 12639 "ГЛОБАЛ МАК ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
915 11167 "ЛУПОНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
916 11491 "МУЖДАТ ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Петрич
917 11495 "ТДМАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
918 5606 ВЕЛОНИС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
919 0221 "СКАМПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
920 4273 "КАРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
921 0302 "МИХИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
922 7203 "СКАНДИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
923 0414 "ЕН ЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
924 9889 "Н. Н.- ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
925 11469 "НИКО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
926 11253 "БИ ЕЛ ТРАНЗИТ КОНСУЛТ" ЕООД Благоевград Петрич
927 10708 "КАЛИТЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
928 3143 "МАРИЯ МАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
929 11484 "ТЕРРА-МАРЕ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
930 4517 "ДИРА ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
931 5603 "АНГАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
932 11483 "КАТЕРИНА ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
933 11492 "ВИСА-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
934 8733 "ДЖОЛАЙФ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
935 5564 "ДАНО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
936 5439 "ФЛБ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
937 11229 "П.М.С. РЕСАЙКЛИНГ МЕТАЛС СКРАП - ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
938 2126 "ТРАНС СТЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
939 10711 "КЕРК СТАР" ЕООД Благоевград Петрич
940 3166 "КЬОССЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
941 10877 "ТРАНСКОННЕКТ" ООД Благоевград Петрич
942 12542 "АЙ ПРИНТ" ЕООД Благоевград Петрич
943 3080 "АДИ 2009" ООД Благоевград Петрич
944 11532 "ЛДК-ЗАЯК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
945 5468 ЛЕФКИМИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
946 5492 "АЛАВАТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
947 12437 "АДИ 23" ЕООД Благоевград Петрич
948 12455 "РАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
949 4632 "ДОНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
950 9814 "СТАТУС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
951 12483 "ТРАНСПОРТ СТОЙЧЕВИ" ООД Благоевград Петрич
952 7726 "РОС-АН 2011" ЕООД Благоевград Петрич
953 3367 "Б-ИСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
954 8297 ДИАС-2011 ЕООД Благоевград Петрич
955 5451 "АГИИ АРХАНГЕЛИ" ЕООД Благоевград Петрич
956 10727 "ПАННИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
957 12477 "ЛИДЕР - ЗЛАТАНОВИ" ООД Благоевград Петрич
958 10725 "БАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
959 5410 "ТРАНСТЕРМИ" ЕООД Благоевград Петрич
960 3280 "ДАНИ ТРАНС 2004" ЕООД Благоевград Петрич
961 0431 "ВИП-ФАЛКОН" ООД Благоевград Петрич
962 11081 "САМЗОТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
963 3368 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС Р М" ЕООД Благоевград Петрич
964 3145 "РИЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
965 12449 "ЮЛИСЕС ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
966 10082 "МИДИК" ЕООД Благоевград Петрич
967 12320 "ДВС СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
968 11172 "РИГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
969 5018 "ДАНЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
970 11170 "ПАУЪР ТРАНСС" ООД Благоевград Петрич
971 2233 "ЗАХО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
972 10726 "ДИНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
973 5350 "ДЖЕЙ КАПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
974 5413 "ВАСПЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
975 11086 "ЛАТЗИМАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
976 7936 "ДРАГИ ЗДРАВЕВСКИ" ООД Благоевград Петрич
977 10733 "КРИСТИЯН 2000" ЕООД Благоевград Петрич
978 12476 "АРВАНИТИС" ЕООД Благоевград Петрич
979 0314 ДИЛ ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
980 0019 "КАБАЛИ" ООД Благоевград Петрич
981 1773 ЕЛЕКТ ЕООД Благоевград Петрич
982 3433 "ДАКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
983 10569 "ШАМПИОН ТРАНС 2012" ООД Благоевград Петрич
984 1025 "ДОНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
985 12415 "ДС ДУЕ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
986 12636 "АТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
987 10458 "КАДМОС КАРГО ЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
988 5793 "ЛОТОС-МБ-2011" ЕООД Благоевград Петрич
989 5959 НИКИГО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
990 1596 "ЕРМИС ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
991 8304 МЕТАВАСИ ЕООД Благоевград Петрич
992 10750 "БВ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
993 11060 "БЕРН - ИМПЕКС" ЕООД Благоевград Петрич
994 7806 "ЦАВОС" ЕООД Благоевград Петрич
995 10440 МЕНА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
996 12238 "ЛКВ ДАЕЛ" ООД Благоевград Петрич
997 3052 "Ф-В-Р-А - АЛБА " ЕООД Благоевград Петрич
998 12107 "КАРГО ЛОГИСТИК АГ" ООД Благоевград Петрич
999 4037 МАДЖИК ТРАНС-2010 ЕООД Благоевград Петрич
1000 11090 "КАЗАБЛАНКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1001 5854 "КАРАКОЛЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1002 8883 ПРОТО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1003 12109 "ИНВА МАК" ООД Благоевград Петрич
1004 12458 "СПИЙД ЛАЙН БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1005 3192 "Р-ДЖИБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1006 5222 "РЕГИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1007 5206 "КИНИ - ИМПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1008 3286 "ДЖЕНЕСИС УОРЛД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1009 12349 "АДИ ТТ" ЕООД Благоевград Петрич
1010 12363 "АЗ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1011 11061 "ВЕНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1012 12468 "ДАМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1013 6831 "КВАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1014 12457 "К.В.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1015 11049 "ИИСТ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ" ООД Благоевград Петрич
1016 2876 ЛИБЕРА ООД Благоевград Петрич
1017 12401 "БГД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1018 11050 "ХЕЛМАХАРТ-Х" ООД Благоевград Петрич
1019 12460 "СЕНТ РАФАЕЛ ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1020 1697 БЕГЛИС ЕООД Благоевград Петрич
1021 12464 "ЙОНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1022 6583 "МУТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1023 10949 "ПАВЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1024 3183 "МАКШВЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1025 4870 "Г.М.С. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1026 1592 "ЕЛЛИ-ТРАНС-ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1027 12165 "КОСТАДИНОВ Й.Г." ЕООД Благоевград Петрич
1028 12159 "ЕВРО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1029 12154 "МОКИ-ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1030 4809 "ОЗТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1031 12116 "МИСТИК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1032 12147 "ПАРАСТОС - ДИ БА" ООД Благоевград Петрич
1033 10965 "РОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1034 4696 "САМУ" ООД Благоевград Петрич
1035 13080 "ЕВРО - МИД" ЕООД Благоевград Петрич
1036 5678 "ПАН КИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1037 4522 "АЛЕНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1038 4484 ПЕНИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1039 11277 "САШИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1040 12038 "ТЕРМИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1041 10967 "КУВАТАС ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1042 10392 "А ЕНД С ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1043 5269 "ГРЕ-БУЛ" ООД Благоевград Петрич
1044 11406 "НОРД ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1045 2958 "ДИАМАНТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1046 12031 "ТРАСПОРТИ РАДИ" ЕООД Благоевград Петрич
1047 10562 "ГОЦАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1048 9449 МИ-ДИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Благоевград Петрич
1049 3004 "ПРОДРОМОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1050 8896 БУКЕФАЛ КАРГО ЕООД Благоевград Петрич
1051 12365 "ДА-НА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1052 4634 ЦАМИЧ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1053 5107 "ЕВРИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1054 11193 "Г.М. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1055 3200 МАХОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1056 6453 "КЕЛИСИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1057 10393 "ФЕРО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1058 11206 "АТИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1059 11196 "ЕФТИМАХОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1060 11203 "А.Б ЛУКС" ЕООД Благоевград Петрич
1061 5087 "ХРИСАН-АВ" ООД Благоевград Петрич
1062 5441 "СТАМАТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1063 5014 "ГЛОБАЛ МАК" ЕООД Благоевград Петрич
1064 7934 "СТАТОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1065 5358 "ДИРЕКТ РОУД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1066 6877 "ЗЛАТОЗЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1067 13393 "ДАНПЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1068 0353 "ГОУВА" ООД Благоевград Петрич
1069 1326 "НИК-ИЛИЕВ-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1070 8989 "2Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1071 9109 “РОЯЛ-П ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1072 5503 "ИДРОГИОС" ЕООД Благоевград Петрич
1073 13673 "БЕЛМОН - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1074 12517 "Р.Д.ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1075 13395 "КАРАДЖА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1076 12518 "ДП ТРЕЙДИНГ" ООД Благоевград Петрич
1077 5809 "МЕДАРИ" ООД Благоевград Петрич
1078 6667 "ЛАС ВЕГАС 1" ЕООД Благоевград Петрич
1079 13608 "КОРРЕКТ ТРАНСПОРТ ЕУ" ЕООД Благоевград Петрич
1080 1702 "ЛАПИТАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1081 1952 "СПЕКТЪР-04" ЕООД Благоевград Петрич
1082 13625 "СВЕЖЕСТ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1083 4486 БАГЕ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1084 4485 "СТИЛИАНОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1085 5304 "ПИ. ЕЛ.ЕМ.ДИ.ДЖИ." ООД Благоевград Петрич
1086 2318 "ГБЗ-ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1087 11100 "ДЖАМБО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
1088 12515 "КАРГО ЕКСПРЕС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1089 13396 "СКАНДАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1090 3216 "МИНОИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1091 13390 "КАМПАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1092 0304 "ТЕОЛОГУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1093 6631 "АЛЕКСАНДЪР 49" ЕООД Благоевград Петрич
1094 4432 "ИКО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1095 3365 "ЕУРО ИН" ЕООД Благоевград Петрич
1096 9179 "ЕММА-12" ООД Благоевград Петрич
1097 9359 "МС-ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
1098 13577 "ЕЛДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1099 6149 "ФИЛИПОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1100 12620 "ЕЙ ДИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1101 5173 ТОЛИАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1102 6150 “РУМЕНОВ - 92“ ООД Благоевград Петрич
1103 8943 "МЕДИТЕРАНИАН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1104 0388 "ГРИЙНС АГРО" ООД Благоевград Петрич
1105 6746 "НИК ТРАНС СКОПИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1106 7400 "ЕРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1107 8695 ГРЕПСОМ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1108 13573 "ВЕ-ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1109 6382 СТРАТОС ДИАДОХОС ЕООД Благоевград Петрич
1110 5917 АЛПА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1111 0296 "ФЛАШ ТРАНСПОРТ СОЛУШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
1112 0810 КЛАСИК - МГ ООД Благоевград Петрич
1113 13399 "ЕПЪЛ ФРЕШ" ООД Благоевград Петрич
1114 13833 "ПИЩОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1115 5164 "ЕУРО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1116 0391 "КАРАГУНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1117 12613 "ВЕСА-ОЛИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1118 13743 "РОЯЛ ФРУТ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1119 1860 "СЕА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1120 6606 "МАК 3 ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1121 6591 "КАТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1122 7741 "РДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1123 6832 "СЗС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1124 3594 "ГЛИГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1125 2377 "АЛФА СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪНС" ООД Благоевград Петрич
1126 4222 "КИДИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1127 10074 "МИГОР ТРАНС-2012" ООД Благоевград Петрич
1128 4487 "ФИСЛИМ 12" ЕООД Благоевград Петрич
1129 10573 "3 УЕЙ СОЛЮШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
1130 7612 "МС - 74" ЕООД Благоевград Петрич
1131 13557 "ФЛАШ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1132 4168 "КОСТАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1133 13550 "МТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1134 13554 "НАНИ ЗЛАТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1135 6965 "ДИМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1136 7140 "РО - КО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1137 0526 "2 ММ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1138 6480 "ЖАД" ЕООД Благоевград Петрич
1139 13676 "НАПОЛЕОН КОСМИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1140 8502 "Ф.Х.Т. СКАНДИНАВИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1141 6569 "СПИРИДОН СИД" ЕООД Благоевград Петрич
1142 2810 МДВ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1143 5362 "ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1144 0512 ГРЕКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1145 8918 Г.В.ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1146 13561 "МУНДЕ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1147 9161 "БЪЛГАРСКИ ТРЕЗОР" ООД Благоевград Петрич
1148 9073 "МЕТИН ТРАНС 2009" ЕООД Благоевград Петрич
1149 5255 "ИВИТА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1150 9056 "МИКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1151 6936 "ЕОЛОС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1152 12608 "М. КОТЗАМАНИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1153 7858 "ЛЛ ТРАНС 2" ООД Благоевград Петрич
1154 11683 "АЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1155 9015 ЛИНЕА ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1156 13346 "РНЛ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1157 13741 "ПАЦА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1158 3517 "РЕССКАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1159 8087 "НВР КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1160 0962 "Р.Л.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1161 7694 "ХЕЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1162 3803 "ДАНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1163 10081 "ПИРБЕЛ" EООД Благоевград Петрич
1164 7337 "ФЕСТОНИ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1165 8978 "ДИСТЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1166 8960 "ТУЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1167 10090 "КПА БУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1168 7494 "ХИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1169 3605 "ДС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1170 6044 "СЛАВЧО ГАЗЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1171 4938 "БЕСТ УЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1172 7527 "ВИМС-Г" ЕООД Благоевград Петрич
1173 8904 “ДПВ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1174 4349 "ИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1175 8903 “БАХНЕВ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1176 10355 "ИНТЕР ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1177 5283 "СБСМ" ЕООД Благоевград Петрич
1178 11989 "СК ПЕТРОС" ООД Благоевград Петрич
1179 4014 "ИНТМА" ООД Благоевград Петрич
1180 1783 "ФЕНИКС-КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1181 10354 "ВЕГЕ ЛАЙФ" ЕООД Благоевград Петрич
1182 7854 "ДЕ БОЕР МАРИА" ООД Благоевград Петрич
1183 9673 "КРАЛЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1184 8819 "СПИЙД 24 КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1185 1648 "АЛЕАДИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1186 7853 "ГМС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1187 10353 "Н И М ТРАНСПОРТ 2013" ООД Благоевград Петрич
1188 6391 "М.С.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1189 8155 "ХРИСТОВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1190 9345 "ЙОГИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1191 1097 "ВАЛЕРИ СТАНОЕВ-КОМЕРС" ЕООД Благоевград Петрич
1192 13316 "ЛДЖ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1193 8092 "В-К-КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1194 3580 "МЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1195 8027 "КРУСОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1196 10106 "Ф.Е.Т." ЕООД Благоевград Петрич
1197 4068 "НАТАЛИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1198 11990 "К. Ф. М. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1199 7678 "ИНТЕР ТРАНС -98" ЕООД Благоевград Петрич
1200 8572 "ЮРИЕК-2001" ЕООД Благоевград Петрич
1201 5778 "НУМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1202 9151 "ЕРМИС ТРАКС" ООД Благоевград Петрич
1203 13758 "СТА-ИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1204 0951 "РОУТЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1205 13311 "ДЕДА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1206 8485 "Д.К.Ф. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1207 4986 "ВИ ТИ КЪМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1208 0733 "КОРИНТИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1209 4929 "ТРА-БОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1210 4073 "ЛТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1211 10113 "ДРАГАН ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Петрич
1212 4070 "ЕУРОФЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1213 7644 "КРАСИМИР КОЦЕВ-2007" ЕООД Благоевград Петрич
1214 13099 "ВАСИВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1215 4350 "Д Д М ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1216 11400 "МБЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1217 4291 "ДАНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1218 8829 "ОГНЕНОВСКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1219 8608 "СТРИМОНА СТРОЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1220 8425 "ПЕКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1221 0483 "АЙС ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1222 8422 "МВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1223 13272 "КИКО 95" ЕООД Благоевград Петрич
1224 8429 "АЗУЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1225 4344 СОФИЯ ТРАНС 2006 ЕООД Благоевград Петрич
1226 8438 "ДИЛАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1227 3975 "М3 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1228 13289 "БИ ЕМ ДЖИ ТРАНС 03" ЕООД Благоевград Петрич
1229 13281 "ЖАР ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1230 4610 "ТИМ ПАРТНЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1231 8501 "КАРГОСПИЙД" ООД Благоевград Петрич
1232 11105 "ЗАФИРОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1233 8401 " МИ - МО ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1234 8441 "КОЧУБА" ЕООД Благоевград Петрич
1235 11993 "ДИДОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1236 11685 "АНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1237 2246 "МИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1238 8447 "ВАСАТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1239 13056 "ДИСПО СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1240 8533 "МАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1241 13275 "ВИОЛ ТРАНС 2000" ЕООД Благоевград Петрич
1242 10131 "ХЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1243 3976 "ЕУРО ИМПЕКС СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1244 4945 "ПАН - СТОП" ЕООД Благоевград Петрич
1245 6388 "Т.Е. ТУИНС" ЕООД Благоевград Петрич
1246 2342 "ТРЕНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1247 5853 САКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1248 8069 "СИГМА ТРЕЙДЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1249 1204 "ЕМИЛИ СТАРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1250 7791 "ИВАЛЕКС ТРАНС ЕУРО" ЕООД Благоевград Петрич
1251 12597 "ЛАМИА ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1252 5074 "А.В.ТРАНСПРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1253 7406 "СЕНДЕР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1254 13735 "ХОЛМАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1255 3578 "ДЕСТ ТРАНСУУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1256 12286 "В.Ц.Г. ЕУРОЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1257 10133 "ПРЕНТЗАС" ООД Благоевград Петрич
1258 7715 "ФУЛЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1259 11104 "ФОТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1260 8694 "МАРИЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1261 8842 "МС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1262 4689 "ВАТЕОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1263 13266 "БАРК-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1264 4992 "БУЗА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1265 0044 "ЮРОТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1266 8766 " НАДАЛ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1267 8693 "АНСАГО ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1268 8823 "САСА ЛОДЖИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1269 8404 "АВРАМИС ТРАНС - 2011" ООД Благоевград Петрич
1270 0037 "ТАНО ТРАНС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1271 10154 "ЦЕБА" ЕООД Благоевград Петрич
1272 0975 "ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1273 10383 "БЕЛЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1274 13512 "ЕКО ИНТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1275 13057 "СТЕФИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1276 8811 "ГСВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1277 4327 "ХЕЛЕНЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1278 13734 "КАВИДИЗЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1279 4754 "ЮНИОН ПЕЙПЪР" ООД Благоевград Петрич
1280 11691 "МАРТИ СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1281 2130 "РМ - ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
1282 12181 "ЗОРНИЦА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1283 5849 "ДАРИ-12" ЕООД Благоевград Петрич
1284 10155 "ГАЛАКСИ ЛАЙН" ООД Благоевград Петрич
1285 8768 "ЛЕСА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1286 3826 "ВАЛИ ТРАНС-2010" ЕООД Благоевград Петрич
1287 8801 "ПАНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1288 11690 "СТАМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1289 8812 "КИКИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1290 13259 "ПАПАДИМИТРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1291 10156 "ЗЕН-ДЕК КАРГО" ООД Благоевград Петрич
1292 13253 "ФАЙЪРУИНД ТРАНСПОРТ СЪРВИСЕС" ООД Благоевград Петрич
1293 0743 "МЕКАЛИС" ЕООД Благоевград Петрич
1294 0747 "ТЕФТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1295 0678 "ИВА-ТРЕЙД-ВАЛЕНТИН ПАРАПУНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1296 13244 "ЛАРИ-Л" ЕООД Благоевград Петрич
1297 8920 "Б.Д. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1298 13247 "НИКОЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1299 7618 "РОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1300 5355 "РИББАС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1301 8923 "БО-СА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1302 7571 "ЗАФИРОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1303 13370 "ГЕРЕБАКАНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1304 13239 "БЕТМЕН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1305 13245 "Т.А.Д. - 05" ЕООД Благоевград Петрич
1306 10386 "А.П. КОЛЕКШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
1307 9028 "КРИС ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1308 8696 МАКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1309 3867 "НИКО ШПЕД БГ" ООД Благоевград Петрич
1310 13748 "АГ ТРАНСПОРТ – 2015" ООД Благоевград Петрич
1311 10019 "ЕЛИВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1312 13088 "ЗИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1313 9009 "КМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1314 13217 "ИКО ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1315 10021 "ДЖЕННИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1316 12596 "КРИМИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1317 7086 "МЕНКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1318 0014 НАВИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1319 12591 "ПАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1320 1206 "СПЕЙС ТРАНС 7" ЕООД Благоевград Петрич
1321 2783 "ИМПЕРИАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1322 8798 "МУЛТИТРУП" ООД Благоевград Петрич
1323 11108 "АГРИНИО ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
1324 13212 "КОНТИНЕНТАЛ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1325 13215 "ФОКА-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1326 11417 "ВЕНВИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1327 10788 "САС ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1328 0542 "ВАЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1329 7865 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1330 11418 "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ - ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1331 8112 "АЛЕКСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1332 10167 "ДЕМИ - АН - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1333 7208 "ДЖО-ТРАНС-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1334 11416 "АННИ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1335 7375 “МАНИКС ТРАНС“ ООД Благоевград Петрич
1336 7246 "МП ТРАНС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1337 10164 "ЕЛАН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1338 10771 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФРИГО МАРИАННА" ЕООД Благоевград Петрич
1339 9426 "СПИДЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1340 13733 "КИКИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1341 4516 "СТУПАС" ЕООД Благоевград Петрич
1342 3946 "НОРСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1343 10188 "АДЕЛСИС" ООД Благоевград Петрич
1344 7713 "ЗЛАТАНОВ-А" ЕООД Благоевград Петрич
1345 13658 "ИНТЕРПАЛЕТ" ООД Благоевград Петрич
1346 0086 "БАЦИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1347 9054 ВОНИ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1348 4492 "Л.К.В. НИКОЛОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1349 8392 ГАГИ- НЕРО ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1350 8483 "БАЛКАН ТРАНСПОРТ ЛАМБРОПУЛОС" ЕООД Благоевград Петрич
1351 8770 "МАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1352 8848 "БАРБАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1353 9110 “ВМС ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1354 10400 "БАЗ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1355 9152 ФАНИС ТРАКС - ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД Благоевград Петрич
1356 9012 “ЕФТ ТРАНС БГ“ ЕООД Благоевград Петрич
1357 10792 "ДАР ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Петрич
1358 4290 "ИНФИНИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1359 9398 ДМ - ПМ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1360 8033 "АНТОНИО-МК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1361 8741 "САМАРАКОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1362 0489 "АЛКО ТРАНСЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1363 2451 "ДАСЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1364 6387 "МЛ ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1365 9190 МЕН-МЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1366 5886 "ГЛОРИЯ-ГЕОРГИ ТАШЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1367 13089 "АРСОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1368 13490 "Г.Д.П ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1369 13499 "МАРТИН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1370 13656 "АЛЕА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1371 1919 ВОМО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1372 0338 "ТАШЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1373 3815 МИСКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1374 13090 "АСТЕРИОС-НИКОЛАОС ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Петрич
1375 3885 ВАСТРА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1376 2471 "МЕТАЛ-КО" ЕООД Благоевград Петрич
1377 0609 "МК ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1378 3987 "АКСИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1379 9285 "ФЕЛИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1380 10205 "ЦИВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1381 10203 "КЛИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1382 4088 "ДЕЛФИН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1383 3910 "ДСТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1384 5241 МАНУЕЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1385 8944 "П.Н.Г" ЕООД Благоевград Петрич
1386 10033 “КОНСТА“ ООД Благоевград Петрич
1387 0083 " АРБИТРАНС - АМГ " ЕООД Благоевград Петрич
1388 2012 "ДВАМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1389 0360 "БОЛАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1390 13481 "ВИКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1391 4271 "МЕТРО ГРУП ЛКВ" ООД Благоевград Петрич
1392 12586 "ЛОГТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1393 1536 "ТТ ТОНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1394 0263 "УОРЛД УАИТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1395 3513 "ВАСЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1396 3823 "ШИАЛОН" ЕООД Благоевград Петрич
1397 7679 "СТАНКА НИКОВА - 2005" ЕТ Благоевград Петрич
1398 3516 "НОРМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1399 4790 "СТОРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1400 8197 "ВЕСМАН" ООД Благоевград Петрич
1401 8969 "ДЖИ ЕМ ЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1402 9330 СВЕД ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1403 7622 "ПЕЛЕ-СТЕФ" ЕООД Благоевград Петрич
1404 12644 "ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1405 11110 "ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1406 7379 "УНИТЕРМ" ЕООД Благоевград Петрич
1407 13194 "ЛЕО-НИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1408 12005 "ВУНАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1409 6954 "О-М ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1410 5125 "ЙОКОМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1411 13189 "РАМО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1412 12087 "ПЕНЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1413 10401 "ВАРДАР ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1414 1377 ЕУРО МУВЪРС ООД Благоевград Петрич
1415 7909 "БГ-73" ООД Благоевград Петрич
1416 12635 "РИО КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1417 1819 ИЕНИД ТРАК ООД Благоевград Петрич
1418 1883 "СЛАВЧО МАЛЧЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1419 8664 "Б.Т.С. БЛИЦ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1420 10234 "АУТО ФРУТА" ООД Благоевград Петрич
1421 2743 СПИРАНТИС ЕООД Благоевград Петрич
1422 2266 НИКВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1423 1873 "НОН СТОП-4 - АНГЕЛОВ И СИЕ" СД Благоевград Петрич
1424 13162 "НОРТ ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1425 13170 "ЕНАЛЕ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1426 0749 "ГОГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1427 11701 "ЮРОЛИНК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1428 10230 "11 ЛУКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1429 13652 "АЛАПУЛОВ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1430 1432 "ЮНИЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1431 10248 "ДРАГСЛАВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1432 1948 БАЙ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1433 8451 "Ф.Т.Е" ЕООД Благоевград Петрич
1434 1156 "СОФИКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1435 13651 "ЛД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1436 1330 ДУВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1437 12313 "ВЕНИ ТРАНС - 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1438 3089 СКОПИЕТРАНС БГ ООД Благоевград Петрич
1439 1479 "АГРОТРЕЙД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1440 8687 "ЛЮНИ-79" ЕООД Благоевград Петрич
1441 8071 "ИЛМАКС-11" ЕООД Благоевград Петрич
1442 5352 "АЕС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1443 6822 "ИВО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
1444 5425 "РОСФИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1445 4863 ТАУРУС ТРАНСПОРТЕ ЕООД Благоевград Петрич
1446 4249 "А.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1447 7677 "ПРИМАВЕРА НАТ" ООД Благоевград Петрич
1448 5633 “Т - Т - ШИШКО“ ЕООД Благоевград Петрич
1449 9663 "ГОНК" ООД Благоевград Петрич
1450 4045 "ДЕВИК" ЕООД Благоевград Петрич
1451 10404 "МИНОАС ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1452 7988 "ФИЛИСТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1453 2186 "ТРАНСКХА" ЕООД Благоевград Петрич
1454 13814 "АГРОФОНД ЮГОЗАПАД" ЕООД Благоевград Петрич
1455 11702 "ЛИКУИД ТРАНС - К.СТЕФАНОС" ООД Благоевград Петрич
1456 7197 "ВЕНИ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1457 1187 "ЕУРОЛИНК" ООД Благоевград Петрич
1458 12643 "МАТЕА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1459 13081 "БЛАСТИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Благоевград Петрич
1460 5701 “КАДИА ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1461 0003 "ГАНСИС" ООД Благоевград Петрич
1462 6985 "РЕБЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1463 6693 ИНТЕРСТАР ЛОГИСТИКС ЕООД Благоевград Петрич
1464 13686 "БЛУ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1465 4351 ШЕНДЕР ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1466 6694 ТРАНСРОВЕР ЕООД Благоевград Петрич
1467 7019 "ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1468 7219 "КАМИЛА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1469 0276 "ЕДИ" ООД Благоевград Петрич
1470 8950 "ПЕТЪР КОТУКЛИЕВ-КУПИДОН" ЕТ Благоевград Петрич
1471 11124 "ГЛОБАЛ СОФО" ЕООД Благоевград Петрич
1472 8954 ДЖЕЙ ЕЛ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1473 11704 "М.К ТРАНСС" ЕООД Благоевград Петрич
1474 13022 "СИМАК - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1475 4635 КРИС ИНТЕР-04 ЕООД Благоевград Петрич
1476 7759 "АННЕГРЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1477 3906 "ПИПЕРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1478 10040 "РМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1479 8176 " К. Д. ЛОГИСТИК " ООД Благоевград Петрич
1480 7476 ДГ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1481 11519 "ЕСТ УЕСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1482 0278 ПОПМАНОВИ ЕООД Благоевград Петрич
1483 0562 "ВАЛУТА НОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1484 10262 "ЕС ПИ ДЖЕЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1485 10266 "ЛАС МАР" ЕООД Благоевград Петрич
1486 10265 "МАТ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1487 0038 "ТРАНС-ЮГ" АД Благоевград Петрич
1488 0811 БОБИ ТРАКИНГ ООД Благоевград Петрич
1489 9058 ФРИГО ТЕРРА ЕООД Благоевград Петрич
1490 12009 "ВА. ДИ. ЧЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1491 8931 "АЗ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1492 8363 "ГОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1493 8769 "ВАГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1494 11435 "МЕГА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1495 1116 " НЕНО ТРАНС " ЕООД Благоевград Петрич
1496 13009 "МАМАНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1497 9181 ДРЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1498 0158 "РИ - ВА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1499 3722 "МАСТЕФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1500 11429 "ХЕКО 2013" ООД Благоевград Петрич
1501 11436 "МИТРЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1502 3288 "КИНГ ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1503 1740 АНТАНДО ЕООД Благоевград Петрич
1504 3801 "ДС 5 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1505 13649 "ИНТЕР ЕКС П" ЕООД Благоевград Петрич
1506 0183 "КАТИ-80" ЕООД Благоевград Петрич
1507 2436 "ЕРМИС ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1508 3865 " Н И М ШПЕД " ЕООД Благоевград Петрич
1509 3223 Д.С.ВАСИЛАКИС ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1510 10049 “ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 2012“ ООД Благоевград Петрич
1511 4903 "ПАРОВИЧ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1512 12507 "КАРТРАНС К." ЕООД Благоевград Петрич
1513 12578 "ДИМИК 2014" ООД Благоевград Петрич
1514 10292 "ВАНИОТИС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1515 0953 "МИЛ-ВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1516 8968 "ФМ - КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1517 8450 "ДИФТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1518 5977 ДИМИ-ТИМ ЕООД Благоевград Петрич
1519 10282 "ТОСМАНА" ЕООД Благоевград Петрич
1520 6574 РЕНДИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1521 8326 “ЗЛАТЕВ ЛОГИСТИК“ ЕООД Благоевград Петрич
1522 6422 М - В ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1523 10294 "ЛУНА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1524 10295 "Д. П. - 2012" ООД Благоевград Петрич
1525 5288 "ЖОКЕР С.П." ЕООД Благоевград Петрич
1526 7318 "САВИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1527 10277 "БОКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1528 4382 "ЕЛ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1529 2388 "ХРИЗ-ХРИСТО ЗАХАРИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1530 10023 "МАРТА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1531 8322 “ПУРА ШПЕД“ ЕООД Благоевград Петрич
1532 0064 "АЛТАН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1533 1517 ЗИРИА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1534 3808 "ПЕЛЕ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1535 1897 "ПАЗАР 3" ЕООД Благоевград Петрич
1536 4966 "ПИЕРИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1537 2410 НИКЕА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1538 6810 "АЗВЕСТОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1539 2060 "ЕФТИМОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1540 11448 "СБН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1541 2054 "ПАДИКОВИ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1542 11440 "МСД - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1543 5026 "КОСТАДИН КУЗМАНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1544 9013 "СТЕДИХ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1545 9570 "ПАРТНЕР-СТ" ООД Благоевград Петрич
1546 7212 " А И С ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1547 8570 "ПАНДЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1548 2416 ДИКОС- 89 ЕООД Благоевград Петрич
1549 0723 "ПЕТОЛИЯ КАР" ООД Благоевград Петрич
1550 13377 "С-ТАХО" ЕООД Благоевград Петрич
1551 5368 МАГОТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1552 12978 "ДЖ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1553 3735 НИКОМАК ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1554 3484 ГУТО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1555 4435 Д.П. ФРИГО КЪМПАНИ ООД Благоевград Петрич
1556 12915 "ИНСАЙДЕР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1557 12576 "ФЕН-ПЛАСТ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1558 4576 ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК ЕООД Благоевград Петрич
1559 5383 "ВАЛМАЛ ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1560 12010 "КОНДОР 76" ЕООД Благоевград Петрич
1561 1084 "САНДРА-М-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1562 10031 "АТЛАНТИС - 2010" ООД Благоевград Петрич
1563 3709 "КАККОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1564 5341 ВПИ - 712 ЕООД Благоевград Петрич
1565 5317 "ЛАВАЦИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1566 8125 "ТРАНС ИХОС ДОНЧЕВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1567 8826 "ФЛОГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1568 11707 "ИНТЕКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1569 8929 "МИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1570 12222 "МАМАКОС ПЕТРОС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1571 12572 "КЕРАСИЯ ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1572 5116 КОНВОЙ 3 ЕООД Благоевград Петрич
1573 12571 "Т. С. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1574 11972 "3-КА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1575 8062 "АДАМ БРОУС" ООД Благоевград Петрич
1576 9586 "МАНТЗАВРАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1577 8025 "ЕМ. ДЖИ. ЕН. - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1578 12573 "АГРИНИО АУТО" ЕООД Благоевград Петрич
1579 12574 "ВДТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1580 11960 "ДАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1581 5088 "Х ФАСТ" ЕООД Благоевград Петрич
1582 9584 "ДЗЕВЕЛЕКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1583 12570 "АЦЕ ЗУЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1584 3715 "РОМЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1585 9020 ЮНИКТРАНС-МВ ЕООД Благоевград Петрич
1586 12961 "АЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1587 6592 "МИРО ЛОГИСТИК ГРОУП" ООД Благоевград Петрич
1588 4685 "НОВА МЕТЕОРА" ЕООД Благоевград Петрич
1589 0660 "БАРАБУТОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1590 7949 "ВЕГОРА" ООД Благоевград Петрич
1591 5129 "СТЕФОС ВАСИЛИС" ООД Благоевград Петрич
1592 10619 "МИДЛАН" ООД Благоевград Петрич
1593 10315 "ЛЕО-НИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1594 1121 "МЕТЕОРА" ООД Благоевград Петрич
1595 7990 "БУРГАС - ХАЛАСТРА" ЕООД Благоевград Петрич
1596 4706 "ЖУСИМ" ЕООД Благоевград Петрич
1597 6184 "ВИГАЛ-АБ" ООД Благоевград Петрич
1598 10314 "РЕЙН ВК" ЕООД Благоевград Петрич
1599 11921 "СМАРТ МУЛТИСЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1600 9568 "КАЛИВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1601 2749 "ДРАГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1602 11923 "ЕКСТРА ГРОМ" ЕООД Благоевград Петрич
1603 7887 "АРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Петрич
1604 7874 "ВЕНУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1605 10429 "АЛУСО-10" ЕООД Благоевград Петрич
1606 7779 "П.Ж. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1607 12568 " ВОРАС ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1608 7788 "ТРАНСПОРТ ИН ЮРОП" ООД Благоевград Петрич
1609 11903 "ПАН ФО" ЕООД Благоевград Петрич
1610 13260 "ЛОДЖИТИН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1611 12890 "ФИ.АП" ЕООД Благоевград Петрич
1612 12889 "В-М ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1613 11912 "ТАФ-НАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1614 8104 "СЗ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1615 11920 "ЕОЛОС ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1616 13796 "ДАНМАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1617 11909 "ДЖИ.СИ. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1618 13798 "СПИРКОСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1619 10011 "БЕСТ АЧИЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1620 8890 "ВИТО ВГ" ЕООД Благоевград Петрич
1621 11902 "ТАН ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1622 13794 "ЮРОПИАН СПИД" ЕООД Благоевград Петрич
1623 8203 "ЗИОГАС БРОС" ООД Благоевград Петрич
1624 3108 "АПВ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1625 7747 "РАФАЕЛА КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1626 10439 КИКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1627 13138 "БОКИ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1628 5333 "ЛПД ГЛОБАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1629 2191 "МЕГАЛИДИС ЛИНИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1630 11894 "ИРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1631 3725 "ЕУРО ДРАЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1632 11771 "ЯНСЕН - АГАТА" ЕООД Благоевград Петрич
1633 11884 "В.С. ФОРУАРДИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1634 13474 "НИТХА" ООД Благоевград Петрич
1635 13793 "ЕРКИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1636 10012 "РОБЕРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1637 13792 "ДИЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1638 11891 "ТРАНС МАТТ 1" ЕООД Благоевград Петрич
1639 13137 "СТЕМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1640 12011 "АЛ- БО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1641 10442 ИДРОГИОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1642 10451 "ПАППАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1643 13850 "ЯТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1644 13783 "БУТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1645 8808 "ДЖОННИ - ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1646 11895 "АГАПИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1647 13132 "СЕР ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Петрич
1648 11890 "К.З.ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1649 11982 "НИБОКЕМ" ЕООД Благоевград Петрич
1650 13773 "ЯНКУЛОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1651 11979 "ТСАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1652 12894 "НТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1653 7447 "ВАН - ДЕНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1654 11985 "ДМ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1655 7619 "ИЗА ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1656 9741 ЕЛИКОН ТРАНС ГР EООД Благоевград Петрич
1657 13473 "ДЖИ ЕЙЧ БИ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1658 2634 "БЕКОМ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Петрич
1659 10463 "ГЕОРГОПУЛОС МИХАИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1660 11872 "СИЕМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1661 7495 "ТОКСОТИС ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
1662 13472 "МИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1663 7493 "ДЕУС ГРУП БГ" ООД Благоевград Петрич
1664 7501 АГИА МАРИНА ЕООД Благоевград Петрич
1665 7520 “ВТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1666 1750 "ЕЛИЗАБЕТ ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1667 7510 "ОХИРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1668 9705 "МЕССАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1669 12984 "ТОНСА – М ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Петрич
1670 7115 "ДАВИТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1671 11660 "ЕКОТРАНС МЕТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1672 7369 "ПАН АРТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1673 11651 "ДЖИ ТИ ФРОЗЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1674 12093 "ДИМГЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1675 10444 ФИЛТ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1676 6503 "РИМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1677 11631 "ПЛАНЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1678 11637 "КОКО 011" ЕООД Благоевград Петрич
1679 10809 "КЕШ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1680 11628 "ФИЛИП-Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1681 4172 "ДЖИ ЕКС ЛАЙНС" ООД Благоевград Петрич
1682 13453 "Д С ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1683 4082 "АМО ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1684 11632 "ИВАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1685 4075 "ХЕЛМОС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1686 13459 "АЙС ЕКО ФРУКТ" ООД Благоевград Петрич
1687 7399 "ТРАНСПОРТ НИК" ЕООД Благоевград Петрич
1688 5706 "МИТКО СЛАВЧЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1689 2418 "ПАНОС ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1690 8110 "АКРОПОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1691 10486 "ФИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1692 7216 "ЕЛСА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1693 10698 "КОНСТРУКТ 3В" ООД Благоевград Петрич
1694 4713 "ТРАНЗ ГРУП-12" ЕООД Благоевград Петрич
1695 4266 "ГОЛДЪН - РЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1696 8202 Г.Н ЕКСПО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1697 12077 "ТРАВАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1698 10485 "КИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1699 4063 "ПАНДО" ООД Благоевград Петрич
1700 12834 "ДЕЛЛАПОРТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1701 12076 "ИБИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1702 2360 "БИСТИОЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1703 11619 "АПОСТОЛОС ГИОЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1704 11600 "ХЕЛИНИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1705 10808 "ВАМИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1706 10634 "ФАСТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1707 10633 "НИКОЛАОС ТРАНС -2011" ООД Благоевград Петрич
1708 10642 "НИ-ТО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1709 9791 "МИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1710 11605 "АМ - ПА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1711 7184 "АГРИНИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1712 11699 "ОЗИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1713 12846 "ИЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1714 12299 "ХРИСТИЯН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1715 10641 "ПМС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1716 9925 "М5-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1717 2559 "Е.Т.СО" ЕООД Благоевград Петрич
1718 10561 "БОКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1719 7110 "БАГОН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1720 11457 "ПС ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1721 5323 "ТРАИЛ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1722 12292 "НУМЕРО ЕНА ПСИГИОМЕТАФОРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1723 12932 "КОТЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1724 11837 "ЗОНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1725 11836 "СТОБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1726 4633 МАК-МАР ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1727 11831 "ГИРАЗОВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1728 12855 "НЕНО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1729 11666 "АНГЕЛИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1730 7083 "ФРИГО ЕКСПРЕС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1731 3940 "КОТАН" ЕООД Благоевград Петрич
1732 13134 "ФОРТИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1733 11592 "МАРКОС ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1734 11580 "КУРДИА" ЕООД Благоевград Петрич
1735 6993 "НАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1736 3780 "ИТАЛИЯ ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1737 11579 "ЗВЕЗДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1738 12856 "СТЕВА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1739 10518 "РОТТЕРДАМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1740 12850 "РЕМИКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1741 8480 "КАРПО АГРО БГ" ООД Благоевград Петрич
1742 5600 "КОМЕРС-94-ВАНГЕЛУША СТОЯНОВА" ЕТ Благоевград Петрич
1743 11809 "ПЕРПЕТУА" ЕООД Благоевград Петрич
1744 12801 "ИКА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1745 12800 "ДУКАДИН" ЕООД Благоевград Петрич
1746 11816 "В.С.А. 2013 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1747 13650 "ИД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1748 3848 "БОРИС БУРОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1749 11553 "АЛЕКС ТРАНС - 2014" ООД Благоевград Петрич
1750 11561 "ЕЛИСТРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1751 12561 "АГИОНЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1752 3613 "ГУНЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1753 11573 "САН ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1754 5481 "КОРИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1755 11566 "ГАЗИС ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1756 12799 "МИЛЕ ДЖЕМИ" ЕООД Благоевград Петрич
1757 9053 "ХЦЗ-ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1758 11556 "ПЕТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1759 12803 "САЛЕ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1760 6794 "НИК АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1761 1444 "БУЛМАК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1762 7109 "ЕЛПИДА-2003" ООД Благоевград Петрич
1763 10643 "ЕУРОМАК 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1764 11555 "СТИМА ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1765 12017 "ВИДЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1766 11554 "НОЙКА КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1767 10536 "ПАРТНЕР - ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1768 10539 "СТИ ТРАНССПЕД" ООД Благоевград Петрич
1769 11563 "ВЕМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1770 10538 "НИЗА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1771 5707 "ПЕТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ-ЕДЕЛВАЙС" ЕТ Благоевград Петрич
1772 11551 "КАМИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1773 6790 "21 АПРИЛ" ООД Благоевград Петрич
1774 11547 "САШО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1775 4630 НИКЛАС ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Петрич
1776 2188 "ВИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1777 2129 "ВАДЖО ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1778 11536 "РЕМИКС КАРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1779 4562 "КАФЕДЖИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1780 11147 "БА - МИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1781 11396 "АВТО АТИНА" ЕООД Благоевград Петрич
1782 13646 "РМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1783 11389 "РАТ ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1784 12057 "МИЛОВСКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1785 12767 "АЛЕКС ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1786 8802 "МАК-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1787 3603 "НИКОЛАУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1788 3711 "ТРИМПЕКСПОРТ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1789 12559 "МТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1790 11459 "СПИРИДОН СИД К" ЕООД Благоевград Петрич
1791 11520 "ТИП ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1792 10542 "ЪРТ УЪРКС" ЕООД Благоевград Петрич
1793 12747 "СВЕБУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1794 11529 "В.А.Т-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1795 11528 "БАН ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1796 11360 "ЗМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1797 12627 "ТЕМИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1798 11381 "ГЛОБАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1799 12777 "БОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1800 13714 "Г.Р. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1801 10563 "ОАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1802 12743 "АУТО ТСИРОНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1803 2414 "ТОЛДА" ООД Благоевград Петрич
1804 11369 "ГАЛАКСИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1805 11382 "МАРДЖО ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1806 1979 МАГО ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1807 6502 "СЕРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1808 6485 "ААХ" ООД Благоевград Петрич
1809 10823 ЗАН ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1810 6436 ХОЛЦ ПАРК ООД Благоевград Петрич
1811 7610 "ЕВРОФЕРМ 2011" ООД Благоевград Петрич
1812 12778 "САБРИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1813 8265 "ЮЖЕН ПЛОД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1814 3640 "ЦИБУКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1815 7617 "МАНУЕЛ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Благоевград Петрич
1816 2980 "СТРЕЛЕЦ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1817 10824 "ГТ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1818 12425 "ЛКВ БУКЕФАЛ" ООД Благоевград Петрич
1819 11032 "СИАТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1820 12202 "ЛЕТА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1821 7402 "ЕЛ КА ВЕ-ПЕТКА" ЕООД Благоевград Петрич
1822 11512 "МИЯ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1823 2886 "КАТРАТЦЕАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1824 5097 "ГЕОРГАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1825 10914 "КИЛКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1826 6840 "ТАЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1827 3086 "ВЕ-МА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1828 11043 "П И Т ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1829 13764 "А.Л.С. КОМПАС" ЕООД Благоевград Петрич
1830 1210 "ЗДРАВКА ТАНЕВА - 07" ЕООД Благоевград Петрич
1831 3230 "НИКОПЕТ" ЕООД Благоевград Петрич
1832 11033 "БОНЕЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1833 11732 "ЕНТЕРИЕР - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1834 12110 "АНЕ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1835 4936 "СТАМУЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1836 2760 "ЖУЛИЕН ГРАМАТИКОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1837 11187 "НИКИ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1838 11767 "Г.П.П.Г ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1839 4963 "ПАСХАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1840 5786 "НИКАДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1841 6109 "КИРИАКОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1842 4406 ЕКСПРЕС ТИР БГ ЕООД Благоевград Петрич
1843 4984 "ПИЛИОН ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1844 11581 "ЧОМАРФИЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1845 3362 "М-М ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1846 5077 "КМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1847 5359 "ДРАГОШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1848 11740 "ПИОНЕР 2013" ООД Благоевград Петрич
1849 12178 "СКОТИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1850 10922 ФРИГО МИЛТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1851 3190 "ЛАКИ-БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1852 4937 "ВАСИЛОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1853 12446 "НЮ МЕЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1854 8605 "АНЕВЛАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1855 4354 "Г.Т.ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1856 12300 "ТЕТОВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1857 12044 "КИКО-АЛЕК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1858 12053 "БВ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1859 12683 "ПЛАТИНУМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1860 4841 "ПАРИС 24 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1861 11752 "ДУМКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1862 12442 "САРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1863 3188 "СВЕД ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1864 12183 "ЕЙ ДЖИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1865 12182 "СКАЙ КАРИДЖ" ЕООД Благоевград Петрич
1866 3275 "ГУРЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1867 12179 "ПИККОЛЛО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1868 12400 "КРИСТАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1869 12364 "ЕГЕМЕН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1870 12041 "М- ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1871 8752 "ЗАРК – ПЛАНЕТА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1872 12385 "РТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1873 1490 "ТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1874 7763 "КОСТАДИНОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1875 12623 "МАРГЕТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1876 12381 "ПЕЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1877 8302 "БУСИУТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1878 10903 "ФОРМУЛА КН" ЕООД Благоевград Петрич
1879 3320 "ДЕЛТА ЗАС" ЕООД Благоевград Петрич
1880 6701 "СИМО И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1881 10763 "ПИНТЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1882 12214 "АГРО ИНТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1883 4556 "ММ КОМПЪНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1884 5158 "К.ЗОТОС" ЕООД Благоевград Петрич
1885 1427 "АКТРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1886 5083 "АГИОРГИТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1887 12216 "ТОДОРОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1888 11769 "АРЧЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1889 13641 "КОМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1890 8452 "АЛЕКСИА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1891 12374 "Т.Г.Ц. ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1892 1396 "КМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1893 10769 "МАЦО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1894 12426 "ЙОСЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1895 3243 "КОЛЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1896 11031 "ГАМА - СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1897 12231 "САМАРИНАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1898 5426 "ХАЛКИДА ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1899 12970 "КРЕМЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1900 12867 "МИЛЕНИУМ 2008 - Г" ЕООД Благоевград Разлог
1901 12463 "ТРАНС ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Благоевград Разлог
1902 12066 "ВИТЕКС" ЕООД Благоевград Разлог
1903 11056 "НЕВС" ЕООД Благоевград Разлог
1904 13466 "БРАТЯ ИВАНОВИ 2015" ООД Благоевград Разлог
1905 3326 "ПОЛЕЖАНОВ" ООД Благоевград Разлог
1906 0503 "ВИНСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Разлог
1907 10498 "СТИЛ-ВЕС-БГ" ЕООД Благоевград Разлог
1908 0486 "СЛАВЧО ГЪРБЕВ-СЛАГ" ЕТ Благоевград Разлог
1909 3222 "АНИ 72" ЕООД Благоевград Разлог
1910 10686 "ЖОРО ТРАНС - 09" ЕООД Благоевград Разлог
1911 5748 "ФОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1912 3522 "ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯРЕЦОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1913 6926 "КРИСТАЛХИМ" ЕООД Благоевград Разлог
1914 3789 "ГЕОРГИЕВИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1915 12082 "КУЛИН" ЕООД Благоевград Разлог
1916 8137 ПАКОНИ 33 ЕООД Благоевград Разлог
1917 11272 "МИМИ - 2008" ЕООД Благоевград Разлог
1918 1663 "РУМЕН ПАДАРЕВ–БАЛКАН ФРУКТ-НИКОЛА ПОПАДИЙН" ЕТ Благоевград Разлог
1919 3600 "АТАНАС КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1920 4690 "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1921 11132 "ИЛИЯ ЧОПЕВ И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Разлог
1922 6425 "БАЛКАНСТРОЙ" АД Благоевград Разлог
1923 13124 "МИРА - ВА 1" ЕООД Благоевград Разлог
1924 6173 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Разлог
1925 13005 "ЕКОЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1926 13151 "СТАЛКО" ООД Благоевград Разлог
1927 2855 "ЕВРОПА МИАТ" ЕООД Благоевград Разлог
1928 8999 "НИВАС-ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1929 6581 "ГАЛЯ КОЦАКОВА" ЕТ Благоевград Разлог
1930 13237 "СААР ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Разлог
1931 10369 "ТРЕНС" ЕООД Благоевград Разлог
1932 4553 "ЦВЕТЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1933 11298 "ЯНСИ - 99" ЕООД Благоевград Разлог
1934 3324 "МИТКО-98" ЕООД Благоевград Разлог
1935 7262 "СВИЛЕН РАБАДЖИЕВ" ЕТ Благоевград Разлог
1936 10005 "ЕЛ СТАСИ - 222" ООД Благоевград Разлог
1937 6302 "ДИНО - 79" ЕООД Благоевград Разлог
1938 13564 "ТРАНСКОП 2011" ЕООД Благоевград Разлог
1939 2923 "ЖАК-4-АНГЕЛ КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1940 3673 "КОНДЕВ ТРАНС - 2009" ЕООД Благоевград Разлог
1941 8044 "Р-А КАРГО" ЕООД Благоевград Разлог
1942 11472 "БАЛКАНФРУКТ БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Разлог
1943 0256 "АЦЕТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Разлог
1944 5947 "ЕМ-КА ТРАНС-ЕМИЛИЯ ПРОЕВА" ЕТ Благоевград Разлог
1945 9680 "СМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1946 0672 "КОНСТАНТ-11" ЕООД Благоевград Разлог
1947 10650 "ЕЛЕНА - КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ 2013" ЕООД Благоевград Разлог
1948 3598 "БОРИС БЕЛЕЖКОВ-АНА" ЕТ Благоевград Разлог
1949 5737 "ДЖИНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1950 10826 "НМ ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Благоевград Разлог
1951 10947 "ЗВУРАС ЕКСПРЕСС" ЕООД Благоевград Разлог
1952 1901 "ЕЛЕКТРОТЕХ" ЕООД Благоевград Разлог
1953 11395 "НЕЛТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1954 11552 "ЮКОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1955 7924 "ДАНИЛА БИЛД" ЕООД Благоевград Разлог
1956 8022 "НИКОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1957 11273 "ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ" ЕООД Благоевград Сандански
1958 0574 "КОРПАЛИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
1959 4508 "КК - 2010" ЕООД Благоевград Сандански
1960 6808 "ТИМОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1961 7706 "МЕДИТЕРАН ФРИГО" ЕООД Благоевград Сандански
1962 0756 "ЛИЛИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1963 12588 "ФЛАУЪР ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1964 12618 "САВОФРОСТ" ООД Благоевград Сандански
1965 10773 "МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ" ЕООД Благоевград Сандански
1966 10010 "АРКАДИА" ЕООД Благоевград Сандански
1967 10060 "СИЛИКИО" ЕООД Благоевград Сандански
1968 12616 "АНГЕЛОВ - КОЦЕВ" ООД Благоевград Сандански
1969 0405 "АЛКИОН" ЕООД Благоевград Сандански
1970 13568 "ДУНАВИС" ЕООД Благоевград Сандански
1971 13567 "ПЛАТИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1972 9344 “ЮЛАНДА“ ЕООД Благоевград Сандански
1973 4013 "АГИ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
1974 13319 "КРИСИ ТРАНС 1988" ЕООД Благоевград Сандански
1975 13071 "ВИВАВЕН" ЕООД Благоевград Сандански
1976 3980 "ДАНИС СПЕД" ЕООД Благоевград Сандански
1977 10378 "ЕС ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
1978 13290 "ГЕНЕСИС ЛАЙНС" ООД Благоевград Сандански
1979 13327 "МЕРИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1980 7392 “КЕРАМО“ ЕООД Благоевград Сандански
1981 7896 "ХАЛЕВ - А" ЕООД Благоевград Сандански
1982 3909 "МН КОЛИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1983 3622 "БУЛТРЕЙД - 2010" ООД Благоевград Сандански
1984 10187 "КК ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
1985 13060 "ДИ - ЛИ" ЕООД Благоевград Сандански
1986 13192 "КЕМИ - 70" ЕООД Благоевград Сандански
1987 10413 "ДИЧ - 09" ЕООД Благоевград Сандански
1988 7535 "ГЕОРГИ МИДУРОВ-МЕГА-ПАЛАТ" ЕТ Благоевград Сандански
1989 13778 "К.Т.ГРУП 2015" ЕООД Благоевград Сандански
1990 11641 "ЕМБОРЕОС" ООД Благоевград Сандански
1991 10158 "ЗЕЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1992 3762 "ЛК - ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1993 5676 "ПРИМОТРЕЙД" ЕООД Благоевград Сандански
1994 13150 "ТРАНС ИНТЕРВЕСАКО" ЕООД Благоевград Сандански
1995 13784 "ЛМГ" ЕООД Благоевград Сандански
1996 10455 "МЕРИ ТРАНС-2012" ЕООД Благоевград Сандански
1997 12835 "ИНТЕРТРАНС-13" ЕООД Благоевград Сандански
1998 4125 "АЖ-АРГИРОВ" ЕООД Благоевград Сандански
1999 12874 "МИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2000 0907 "СПИДИ ТРАНС-07" ЕООД Благоевград Сандански
2001 12805 "РУСАКОВИ" ООД Благоевград Сандански
2002 3648 "АЛЕНДАРОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Сандански
2003 13717 "АЕР СЕА ТРУК КАРГО" ЕООД Благоевград Сандански
2004 1418 ТДТ-2008 ЕООД Благоевград Сандански
2005 10825 "ИВЕК 53" ЕООД Благоевград Сандански
2006 10835 "СТАВРАКИС ТРАВЕЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2007 10834 "ПАПАГЕОРГИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2008 3323 "АРСЕНИС-ЛАРИСА" ЕООД Благоевград Сандански
2009 10679 "ЛИТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2010 10690 "ВАСТО-ТЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2011 10871 "ДИМС-ФОРЕСТ" ЕООД Благоевград Сандански
2012 7254 "ПРЕМИУМ ГРУП 59" ЕООД Благоевград Сандански
2013 1568 "ЕМБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2014 12556 "МАЛЛИРИС" ЕООД Благоевград Сандански
2015 10752 "ЛЕСОТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2016 10753 "ГЕОРГИДЕС И А" ЕООД Благоевград Сандански
2017 11169 "БЯЛА КУЛА" ООД Благоевград Сандански
2018 12481 "КОТЕВ - 2014" ЕООД Благоевград Сандански
2019 12191 "КАЛАМБАКАС" ЕООД Благоевград Сандански
2020 10925 "АНГЕДА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2021 3266 "ДЖИ. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2022 12399 "СИМОНСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2023 4370 "АХИАЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2024 12341 "ЯНЧИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2025 12163 "ММ - МАРИЯН МИНЧЕВ" ЕООД Благоевград Сандански
2026 10779 "Ф. Н. СПЕДИЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2027 11202 "АРГИРОВ - 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2028 3366 "ЕФИ АУТО ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Сандански
2029 12035 "ГЕОВЕС - ГВ" ЕООД Благоевград Сандански
2030 5078 "БПС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Сандански
2031 6959 "ДИРС-ИВАН ИВАНОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2032 4964 "КОНВОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2033 3986 "САМСОН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2034 6901 "НАТАЛИ ТРАНС-2011" ЕООД Благоевград Сандански
2035 4143 "КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ-95" ЕТ Благоевград Сандански
2036 3180 "ЕКИП-ИЗ" ЕООД Благоевград Сандански
2037 12114 "МАРКОНИ 90" ЕООД Благоевград Сандански
2038 6410 "ЦИРКИНИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2039 3272 "ЛОРИ ТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Сандански
2040 8296 ЕУРОЕНЕРДЖИ ООД Благоевград Сандански
2041 11070 "ТРАНС-ЕКСПРЕС 2013" ООД Благоевград Сандански
2042 11055 "ГЕТС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2043 3220 "ГЕСИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2044 12104 "ЕМЕН ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2045 8354 ХРИСА ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2046 1879 "КРИС-КО" ООД Благоевград Сандански
2047 5844 "СТИЛАГРО" ЕООД Благоевград Сандански
2048 1012 "МАРИЯ СЛАВЧЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2049 4922 "РАФАИЛ ТРАНС I" ООД Благоевград Сандански
2050 5914 "ГОУ АНД ГОУ-ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2051 0290 "КЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2052 11790 "ЕГНАТИА" ЕООД Благоевград Сандански
2053 1436 "МИХОВИ–КРИСТАЛ 64" СД Благоевград Сандански
2054 11789 "МБМ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2055 6834 "ЖУЛИ-ЖУЛИЕТА СОКОЛОВА" ЕТ Благоевград Сандански
2056 11300 "ИРИА БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Сандански
2057 0055 "ХРИСТОС ХОЛЕРИДИС" ЕООД Благоевград Сандански
2058 11322 "ДИ ЕС ЕС" ООД Благоевград Сандански
2059 0922 "НИКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2060 5921 "М.М. ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2061 10617 "ИСОМЕКС" ООД Благоевград Сандански
2062 10948 "ЕМ И ЕС ТРАНС ГРУП" ООД Благоевград Сандански
2063 4391 "МЕТАЛ-КИМС" ООД Благоевград Сандански
2064 0726 "КАВИ" ЕООД Благоевград Сандански
2065 4186 СУКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Сандански
2066 6479 "НИК-СТРОЙ 2007" ЕООД Благоевград Сандански
2067 6571 ЕУРОМИТ ЕООД Благоевград Сандански
2068 11800 "АГОГИ" ЕООД Благоевград Сандански
2069 6630 "ДУСЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2070 2403 "НАЦИОС ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2071 7459 "ТАСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2072 2678 "БОНИНОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2073 11588 "ЛОКАТ" ЕООД Благоевград Сандански
2074 7032 "КРИСМАР" ЕООД Благоевград Сандански
2075 11864 "РУМИТРАНС 82" ЕООД Благоевград Сандански
2076 7697 "РУМЕН ВОДЕНОВ - 99" ЕТ Благоевград Сандански
2077 12018 "МЕДЕОН ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2078 11946 "МЕЛО 98" ООД Благоевград Сандански
2079 10044 "КАРАИАНИ ЕВАНГЕЛИЯ" ЕООД Благоевград Сандански
2080 13690 "ГЕВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2081 1826 "ОЛГА АУТО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Сандански
2082 1085 "ДИМИ-ОЙЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2083 2269 "МОНО ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2084 5265 “ТРАНС БАЛКАН ТРЕЙДИНГ“ ООД Благоевград Сандански
2085 0048 "ТМ ТРАНС 12" ЕООД Благоевград Сандански
2086 2352 "БЕТОН" ЕООД Благоевград Сандански
2087 1770 "ПАРАПАС 21" ЕООД Благоевград Сандански
2088 6559 "СТОРУМ" ЕООД Благоевград Сандански
2089 3740 "БОРИС 68" ЕООД Благоевград Сандански
2090 7205 "ЖИТЕН КЛАС-ВГ" ЕООД Благоевград Сандански
2091 0797 ДИНОС-А ООД Благоевград Сандански
2092 8111 "ТРЕНДАФИЛОВ ТРАНС И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2093 3543 "БОЖИНОВ-СИЕ" ООД Благоевград Сандански
2094 2036 "К И С" ООД Благоевград Сандански
2095 2197 "ВАЛИНАЗ- ВАЛЕНТИН ЧОРБАДЖИЙСКИ" ЕТ Благоевград Сандански
2096 3048 "ЛЕТИСИЯ-ИЛИЯ ТОДОРОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2097 3844 "ДНК" ООД Благоевград Сандански
2098 0075 "ДИАНА ГУТЕВА-ГЕОРГИЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2099 8333 "ТРАНС ЛОДЖИК КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Сандански
2100 9700 ХАТЗИС ТРАНС 2012 ЕООД Благоевград Сандански
2101 1657 "ГЛЕРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2102 5156 "ХАРИЕСА ФЕШЪН" АД Благоевград Сандански
2103 0541 "КРАСИТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2104 1034 "БИМБО-ТРАНС-ГЕОРГИ СТОЯНОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2105 9050 "АНДОН СТОЯНОВ-ДОНИМИК" ЕТ Благоевград Сандански
2106 1495 "АСЕН Д. ИВАНОВ-НЕСА" ЕТ Благоевград Сандански
2107 3624 "ВИВАЛИ" ООД Благоевград Сандански
2108 4714 "КРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Сандански
2109 4727 "МАРИЯ ТУШЕВА-РЕМИ-М" ЕТ Благоевград Сандански
2110 4666 "КРУМ ТРАНС 2010" ООД Благоевград Сандански
2111 7279 "Г АНД А ТЕКСТИЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2112 8967 "ВИТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2113 13076 "АНДРЕЕВ ТРАНС 2014" ООД Благоевград Сандански
2114 8580 "СЕНА 9" ООД Благоевград Сандански
2115 0284 "ЗАРО-2006" ООД Благоевград Сандански
2116 2592 "ДЖЕК-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2117 10020 "ЖИВИТА ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2118 6910 АНОДОС ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2119 6308 "ТЕО-ТОРО" ЕООД Благоевград Сандански
2120 0739 "КИРОВ-БГ 07" ЕООД Благоевград Сандански
2121 6839 "БОРА - 78" ЕООД Благоевград Сандански
2122 4563 ХРИДЗИ ЕООД Благоевград Сандански
2123 0056 "ЕВГЕНИАДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2124 8198 "ФРЕНГОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2125 7548 "ПЕТРАНА ФРУТ" ЕООД Благоевград Сандански
2126 5580 "ВИДИДО" ЕООД Благоевград Сандански
2127 5933 "АТТ БУЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2128 1184 "БАЛКАН ЕКСПРЕС ФРИГО" ООД Благоевград Сандански
2129 8105 "НОРАД" ЕООД Благоевград Сандански
2130 5205 “ВАНСТРОЙ-ДД” ООД Благоевград Сандански
2131 13386 "ДЖИМИС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2132 12650 "ТАНМАКС" ЕООД Благоевград Сандански
2133 9302 "ТУЛЯРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2134 12283 "САПУНДЖИЕВ 96" ЕООД Благоевград Сандански
2135 6539 "ТРАНСПОРТ ПАПАТЕОДОРО" ЕООД Благоевград Сандански
2136 5822 "ВЛАДИ 11" ЕООД Благоевград Сандански
2137 5034 "КАНЕЛЛОС" ЕООД Благоевград Сандански
2138 6898 "ГЕРОС-ТХ-ГЕОРГИ МИГДАЛОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2139 1078 "КСЕНИДИС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2140 13671 "ДОНКОСТ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2141 0115 "КРИСТИ-89" ООД Благоевград Сандански
2142 7105 “КОНДОР - 97“ ЕООД Благоевград Сандански
2143 0507 "ГРИЗЛИ" ООД Благоевград Сандански
2144 5169 "КАЛЕКОВ М И Л" ЕООД Благоевград Сатовча
2145 1445 ФЕРИ ГАРАНТ-2003" ЕООД Благоевград Сатовча
2146 12251 "ВИЛИЕМ - 11" ЕООД Благоевград Сатовча
2147 5001 "БУЛСАТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2148 8372 "САНДЕ-2А-АНГЕЛ САНДЕВ" ЕТ Благоевград Сатовча
2149 1157 "АЛЕКСАНДРОС ФИЛИПОС" ООД Благоевград Сатовча
2150 12398 "АУГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2151 11843 "ММД" ЕООД Благоевград Сатовча
2152 3672 "РА-ДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сатовча
2153 7807 "ДЕСО-ТРАНС" ООД Благоевград Сатовча
2154 5071 "ДЕБРЕВ-Е" ООД Благоевград Сатовча
2155 11844 "НИКО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2156 6360 "КАРИ ТРАНС-09" ЕООД Благоевград Сатовча
2157 4998 "ТЕКС-УОРК" ООД Благоевград Сатовча
2158 13364 "РАЙАН ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2159 10218 "ББД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сатовча
2160 8951 "ШИНКА ВЪЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Сатовча
2161 1779 "ВАЛЕНТИН БАШЕВ-АСЯ" ЕТ Благоевград Сатовча
2162 13655 "ОПТИМА" ООД Благоевград Сатовча
2163 9867 "МИЛЕН-08" ЕТ Благоевград Симитли
2164 13760 "ПЕПИ ТРАНС 83" ООД Благоевград Симитли
2165 11038 "ТРАНС-И.А" ООД Благоевград Симитли
2166 3549 "ГРИЛАЗ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2167 0510 "БРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2168 8490 "МОСТ-81" ЕООД Благоевград Симитли
2169 13744 "АЛВЕРН - М" ЕООД Благоевград Симитли
2170 5918 "АУТОФИЛИ 2 - ФИЛИП ПАМУКЛИЙСКИ" ЕТ Благоевград Симитли
2171 12340 "ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООД Благоевград Симитли
2172 11185 "НИКОЛОВ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Симитли
2173 12465 "ТИМИ - ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Симитли
2174 8138 ЕТ "ГРАНДЕ-Д - МЕТОДИ ДРАГАНЧЕВ-СВЕТЛА ДРАГАНЧЕВА" Благоевград Симитли
2175 10003 ЕВРО КАМ 20 ЕООД Благоевград Симитли
2176 7975 "АНДИ-КОМЕРС" ООД Благоевград Симитли
2177 11687 "МАРТИ АУТО 80" ЕООД Благоевград Симитли
2178 10656 "ГОГОТРАНС91" ЕООД Благоевград Симитли
2179 4912 "АЛЕКС ТД" ООД Благоевград Симитли
2180 2459 ИВО ТРАНС - М ЕООД Благоевград Симитли
2181 3797 "ВЕТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Симитли
2182 5178 КРАСИМИР В ДОКУЗОВ ЕТ Благоевград Симитли
2183 12396 "НИКИ МЕТАЛ" ЕООД Благоевград Симитли
2184 13317 "Д И Б - ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Симитли
2185 8238 "ТАБАК-2005" ООД Благоевград Симитли
2186 12189 "ПЛАМА ТРАНС 96" ЕООД Благоевград Симитли
2187 1813 "СВИНИДОЛ–ЕМИЛ АГОВ" ЕТ Благоевград Симитли
2188 4476 "РАВНАЧКИ ТРАНС-СВЕТОСЛАВ РАВНАЧКИ" ЕТ Благоевград Симитли
2189 12356 "ЛКВ ВЕКТОР" ЕООД Благоевград Симитли
2190 7970 "АЛЕКСАНДЪР-МЕЧ-ТОНИ СТОЕВ" ЕТ Благоевград Симитли
2191 8522 "КИРИЛ СТАНКОВ-40" ЕТ Благоевград Симитли
2192 8886 "ПЕТЪР РАВНАЧКИ-РАВНО" ЕТ Благоевград Симитли
2193 12016 "ЕС БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2194 13600 "АБЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2195 11834 "БУЛТРАНС 2014" ООД Благоевград Симитли
2196 9354 "ИБТ" ЕООД Благоевград Симитли
2197 11759 "РИЧАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2198 6003 "АНГЕЛ КОЧЕВ-АВИ-92" ООД Благоевград Симитли
2199 2272 "ВЕТРЕН" ЕООД Благоевград Симитли
2200 4378 "СЕРЕТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2201 13604 "КРАСИ КАР 73" ЕООД Благоевград Симитли
2202 8064 "МАРИАН ЧИФЛИГАРОВ-ТРИ СМРЪЧА" ЕТ Благоевград Симитли
2203 4439 "ДАНИЕЛА КИРИЛОВА" ЕТ Благоевград Симитли
2204 12376 "ЕЛЕНКОВ-М" ЕООД Благоевград Симитли
2205 2870 ЕТ "ИНВИКТО - ХРИСТО МИЛЕНКОВ" Благоевград Симитли
2206 8083 "ЕВРОМАР" ЕООД Благоевград Струмяни
2207 10073 "ЕЛЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2208 0432 "ДИМАНКОВ" ЕООД Благоевград Струмяни
2209 0852 "ДИАМАНТ БРАТЯ" ООД Благоевград Струмяни
2210 4126 "ТРИО ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2211 3679 "ТОЛИДО ТРАНС" ООД Благоевград Струмяни
2212 4097 "ДЕСИБО - 2010" ЕООД Благоевград Струмяни
2213 13548 "ЗАКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Струмяни
2214 9954 "ТРАНС ЛУКС" ООД Благоевград Струмяни
2215 2872 "А.С.Г." ЕООД Благоевград Струмяни
2216 4008 "СТВ" ООД Благоевград Струмяни
2217 9968 "КЪЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2218 1598 "ГАЙДОВ 2014" ЕООД Благоевград Струмяни
2219 2473 "КАРЕЛИЯ-2007" ООД Благоевград Струмяни
2220 8119 "НИДЕКС" ООД Благоевград Хаджидимово
2221 6338 "АНГЕЛ ТРАНС 77" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2222 3744 "ИНТЕРКОМЕРС 2010" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2223 10168 "ТРАНС ГАЛОП" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2224 8221 "СО-КО ТРАНС" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2225 10535 "СЛАВЯНКА - ГАЙТАНИНОВО" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2226 11526 "ЧОНИ-М" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2227 12115 "ХРИСТОФОРОС СТЕФАНИДИС" ООД Благоевград Хаджидимово
2228 0269 "ЕЛИТ-Т" ЕООД Благоевград Якоруда
2229 13270 "МР-ТРАНС-2015" ЕООД Благоевград Якоруда
2230 6640 "РАКОВЕЦ-99" ООД Благоевград Якоруда
2231 6337 БЕНИ ТРАНС 2000 ЕООД Благоевград Якоруда
2232 1154 "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ПРЕЦИЗНОСТ" ООД Благоевград Якоруда
2233 1969 БОРИСЛАВ ВАЦКОВ ЕООД Благоевград Якоруда
2234 6594 "ВАНЧЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Якоруда
2235 13380 "ОСМАНОВ 1" ЕООД Благоевград Якоруда
2236 0078 "ИБО - 79" ЕООД Бургас Айтос
2237 0425 "ТРАНС ЕКСПРЕС 07" ЕООД Бургас Айтос
2238 2040 "ЧОЧИ – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2239 7460 "МЕКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2240 1257 "ИВАН ИВАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2241 9093 "ЕВРОТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2242 8998 "ПЕТЪР КУРШУМОВ" ЕТ Бургас Айтос
2243 10380 "НОМАД ГРУП 55" ЕООД Бургас Айтос
2244 4647 "К. КЪНЕВ – КЪНЧО КЪНЕВ" ЕТ Бургас Айтос
2245 13062 "АМК - ЕВРО ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2246 12876 "ИЛКЕ" ЕООД Бургас Айтос
2247 10981 "БАЛКАН ТРАНС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Айтос
2248 5913 “ГЛОБАЛ МЕТАЛС“ ЕООД Бургас Айтос
2249 13313 "БОБАНКА" ЕООД Бургас Айтос
2250 13075 "ДЕНИЗ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2251 3279 "ЕТИ БАНТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2252 8610 "ЦВЕТАНА 93" ЕООД Бургас Айтос
2253 0845 "МАТ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2254 5515 "КИДЕКС ЕМ" ЕООД Бургас Айтос
2255 12794 "КАЛИТРАНС-71" ЕООД Бургас Айтос
2256 2297 "ТТ ТРАНС" ООД Бургас Айтос
2257 5406 "ТАКСИ-ДИМИТЪР МИНКОВ" ЕТ Бургас Айтос
2258 5249 ЕЛ КАПИТАН ДИТИАН ЕООД Бургас Айтос
2259 6802 "ДИМАРК" ЕООД Бургас Айтос
2260 6013 "АЙДОСТ-СЕМАТ" ЕООД Бургас Айтос
2261 12143 "ДЪНАК" ЕООД Бургас Айтос
2262 2734 "СТИ-ГРУП" ЕООД Бургас Айтос
2263 8822 "МАРКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2264 6324 "АЛИН-НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2265 10630 "СТОКАР-89" ЕООД Бургас Айтос
2266 6613 "НИАЗИ" ООД Бургас Бургас
2267 4029 "КАМИ - 93" ЕООД Бургас Бургас
2268 13450 "О ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2269 12919 "ЯНТАРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2270 11669 "АЛ БРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2271 11913 "ДАНДИ ТРАНС 08" ЕООД Бургас Бургас
2272 11862 "СЕНТОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2273 9976 МЕТАЛСТРОЙ ООД Бургас Бургас
2274 0754 "БУЛТЕК" ЕООД Бургас Бургас
2275 7518 "ДЖИДЖИ ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2276 5284 "КАВКАЗ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2277 5802 "ДЕРМЕНДЖИЕВ 2003" ЕООД Бургас Бургас
2278 8881 "ФОРУМ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2279 12080 "АТЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2280 13457 "ЧЕЛЕБИ" ООД Бургас Бургас
2281 12668 "ДВС – ТРАНС 2014" ЕООД Бургас Бургас
2282 1234 "АВТОТРАФИК" АД Бургас Бургас
2283 10375 "БЪЛНЕД" ООД Бургас Бургас
2284 0745 "СКОРПИОНС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2285 3632 ВИТЕЛА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2286 7594 "ДАНВАЛ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2287 13243 "СЕВАН" ООД Бургас Бургас
2288 5673 "Д ЕНД Д ЛОДЖИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2289 5438 "МИМАКО" ООД Бургас Бургас
2290 7431 "Д.И.ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2291 8094 "ЕУФОРИЯ ТВ" ЕООД Бургас Бургас
2292 1244 "ПЕВА" ООД Бургас Бургас
2293 7367 "ДИМО С-ДИМО ДИМОВ" ЕТ Бургас Бургас
2294 2222 ТИТАН КОМЕРС ООД Бургас Бургас
2295 7331 "СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2296 8211 "БЕР-ЛОГ" ЕООД Бургас Бургас
2297 10932 "ДИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2298 10917 "А И В КАРГОБУЛ" ЕООД Бургас Бургас
2299 6791 "БИКОМ 5" ЕООД Бургас Бургас
2300 13385 "ТРАНС ВИСТА" ЕООД Бургас Бургас
2301 0864 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1" АД Бургас Бургас
2302 13248 "СТАНКОВ 84" ЕООД Бургас Бургас
2303 0514 "ЕМ БИ" ООД Бургас Бургас
2304 8606 "ТРАНС НЕТА" ЕООД Бургас Бургас
2305 12161 "С. Е. ТРАНС ЕВРОПА" ЕООД Бургас Бургас
2306 11841 "КРИСИ ТРАНС ЕС" ООД Бургас Бургас
2307 3781 "АТАНАСОВ-ЖИВКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ" ЕТ Бургас Бургас
2308 7020 "НАДЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2309 6207 КУШ ГРУП ЕООД Бургас Бургас
2310 10394 “ПЕНЕВ 87“-ЕООД Бургас Бургас
2311 12190 "ПИРГОС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2312 1687 "ТИ-ЕМ-ВИ" ЕООД Бургас Бургас
2313 0350 "ЕВРО ВИА" ООД Бургас Бургас
2314 13661 "ТАНПЕ" ООД Бургас Бургас
2315 5027 "АТАНАС КИРОВ 2002" ЕООД Бургас Бургас
2316 13470 "ЧИКЪН ГРУП" ООД Бургас Бургас
2317 11642 "ЕВРО ФОРЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Бургас Бургас
2318 12594 "ГАРД 77" ЕООД Бургас Бургас
2319 10902 "АЙВЪН ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2320 8792 "НИК" ЕООД Бургас Бургас
2321 5599 "АЛСИ" ЕООД Бургас Бургас
2322 4757 "ДАРЛИНГ-49" ООД Бургас Бургас
2323 13360 "ИЛ-64" ЕООД Бургас Бургас
2324 8905 АВТОТРАНС ИВАНОВ ЕООД Бургас Бургас
2325 2470 "НИКИКАТ" ООД Бургас Бургас
2326 10663 "КА ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Бургас
2327 10018 "БУРГАСТРАНС" ООД Бургас Бургас
2328 8061 "ЕВРОТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2329 0937 "РИМС" ЕООД Бургас Бургас
2330 11138 " ГЕОЕКСПОРТ " ЕООД Бургас Бургас
2331 5382 "ВАСИ КАР" ООД Бургас Бургас
2332 11750 "ЛЕО ТРАНС 2014" ООД Бургас Бургас
2333 13445 "ПАРТНЕРС" ООД Бургас Бургас
2334 2615 "РИЧИ-2000-ХРИСТО ХРИСТОВ-ЕЛЕНА ХРИСТОВА" ЕТ Бургас Бургас
2335 8007 "ЧЕЛДЪКОВ-61-АТАНАС ХРИСТОВ ЧЕЛДЪКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2336 1075 "ЕВРО ТРАНС ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2337 2277 "ЕВОТРАНС ДИДО" ЕООД Бургас Бургас
2338 3287 "БЕДРОСОВ" ЕООД Бургас Бургас
2339 10962 "ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2340 2775 "АРАПЯ-АВ" ЕООД Бургас Бургас
2341 8073 "ТИ - ЕМ ТРАНС " ЕООД Бургас Бургас
2342 7483 "СВЕДИ-69" ЕООД Бургас Бургас
2343 0701 ИВМА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2344 5038 "СТАРТ ТРЕЙС" ЕООД Бургас Бургас
2345 2003 "ВРЪНГОВИ-2" ООД Бургас Бургас
2346 10056 "СИМКО ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2347 3290 "РЕНИКИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2348 13263 "М ГРУП БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2349 4489 "А.Б..КАР" ООД Бургас Бургас
2350 10085 "РАНТЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2351 10424 "ДОНИКА-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2352 6812 "СТОЯН ПОПОВ" ЕТ Бургас Бургас
2353 5740 "ЖИВКО ПЕТКОВ-2001" ЕООД Бургас Бургас
2354 8431 "КЕРВАН" ООД Бургас Бургас
2355 1923 "МУСТИ 66" ЕООД Бургас Бургас
2356 1682 ДАМ 2008 ООД Бургас Бургас
2357 12534 "КАРИ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2358 0979 "ЩЕРЮ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2359 13451 "СТАМЕН ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2360 8557 "ЖИВКО АНДРЕЕВ 71" ЕООД Бургас Бургас
2361 9257 "БАКАРОВ" ЕООД Бургас Бургас
2362 12480 "ЕВРО СТАРС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2363 4735 "МОВЕС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2364 3990 "ВОЗИМ" ЕООД Бургас Бургас
2365 8093 "РА-ДРУГА ВЖ" ЕООД Бургас Бургас
2366 2087 "ДИМАР В" ЕООД Бургас Бургас
2367 3238 "ТЕМПОПРИМ" ЕООД Бургас Бургас
2368 10734 "ПОШ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2369 0520 "ГОЧЕВ 2007" ООД Бургас Бургас
2370 4653 "АСТИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2371 8971 "ТОВЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2372 0242 "ЧОНИ ТРАНС 75" ЕООД Бургас Бургас
2373 0654 "ТЕМ - СПЕД" ООД Бургас Бургас
2374 3098 "РУАН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2375 8948 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ - 80" ЕООД Бургас Бургас
2376 9594 "ЖЕЛЕВ-07" ЕООД Бургас Бургас
2377 3181 "ТИПИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2378 7026 "АНАСТАСИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2379 10190 "ЕУ ТРАНС ЛИМИТЕД" ООД Бургас Бургас
2380 0264 "ДИМИ-ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2381 11140 „ ТРАНЗИТ " ЕООД Бургас Бургас
2382 4881 "ЕЛ ПИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2383 3963 "АРИЗОНА ТРАНС-2001" ООД Бургас Бургас
2384 12069 "ЕСДИ 85" ЕООД Бургас Бургас
2385 10192 "ТРАНСПЕТ 05" ЕООД Бургас Бургас
2386 13732 "ДЕНИ ТРАНС 2015" ЕООД Бургас Бургас
2387 3460 "КОНСУЛТА-М" ЕООД Бургас Бургас
2388 13695 "ДИНАМИКА - ТД" ЕООД Бургас Бургас
2389 1703 "МЕРИТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2390 11242 "ИВИ-ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2391 8318 "МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2392 12920 "НИКИ ФРУКТ 2" ЕООД Бургас Бургас
2393 12259 "РОСТРАНС-73" ЕООД Бургас Бургас
2394 0906 "ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД Бургас Бургас
2395 12106 "ЕТИ - 81" ООД Бургас Бургас
2396 11247 "СИЙ КОМЕРС" ЕООД Бургас Бургас
2397 13636 "СИА ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2398 4803 "СИМПЕРТО" ООД Бургас Бургас
2399 1806 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД Бургас Бургас
2400 7067 "КОСМОВ-666" ЕООД Бургас Бургас
2401 11610 "ЧЕЛЕБИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2402 12999 "КАРГО ВИА" ООД Бургас Бургас
2403 11243 "МОМЧЕВИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2404 2999 "ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД Бургас Бургас
2405 5967 "КАРАЯН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2406 11232 "БУРГАСТРАНС - 77" ЕООД Бургас Бургас
2407 6665 "ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2408 8168 "ВИКМАР ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Бургас Бургас
2409 9478 "АНДЕЗИТ" ООД Бургас Бургас
2410 2509 "ЯНА" АД Бургас Бургас
2411 5215 "БУРДЖАНИ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2412 3003 "ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2413 5831 "АТЛАНТИК" АД Бургас Бургас
2414 6811 "ЧИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2415 10865 "ИПК ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2416 12509 "ЛЕОНЕЛ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2417 2210 "ЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2418 2806 "ТРЪКЕР" ЕООД Бургас Бургас
2419 1407 ЕТ "МАРИНА-ИРИНА ГЕОРГИЕВА" Бургас Бургас
2420 12004 "ФОТЕВ ТРАНС 2009" ЕООД Бургас Бургас
2421 7799 "ДЕН-ТИР" ЕООД Бургас Бургас
2422 0814 "ПМУ" АД Бургас Бургас
2423 10296 "ТРАНС ЕНГ" ЕООД Бургас Бургас
2424 12857 "ЕС ДЕ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2425 1027 "МАЯ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2426 5989 "КРИЛЕ-Н-93-НИКОЛАЙ КЮМЮРДЖИЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2427 5577 ВИП ТРАНС ГРУП ООД Бургас Бургас
2428 13141 "ЛКВ ДИНИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2429 4871 ЕЛМА-М-ГРУП АД Бургас Бургас
2430 3466 "ВАТ-ВАЛЕНТИН СТАЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2431 13086 "САТОРИ" ООД Бургас Бургас
2432 13106 "ДАНИ 81" ЕООД Бургас Бургас
2433 10541 "НИМЕКС-Н.А." ЕООД Бургас Бургас
2434 9819 "СИЕНА" ЕООД Бургас Бургас
2435 0205 "АЛДИС-АЛЕКСИ СТОЯНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2436 1049 "СИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2437 11501 "ЧАНЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2438 0957 "НИКИ-2002" ЕООД Бургас Бургас
2439 9138 ДЖИ ЕМ БУЛМИТ ЕООД Бургас Бургас
2440 4387 "ХЕРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2441 12991 "КРЕМЕНСКИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2442 6029 "ТРАНСАПОЛОНИЯ – ИВАНКА ЯНЕВА" ЕТ Бургас Бургас
2443 13332 "М ТРАНС 06" ЕООД Бургас Бургас
2444 12831 "ДЪЛГИЯ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2445 12825 "РОУД 06" ЕООД Бургас Бургас
2446 4642 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Бургас Бургас
2447 0622 "ХРИДИ" ЕООД Бургас Бургас
2448 11276 "АПИ ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2449 7723 "ЕВРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2450 5374 ОЙЛ ПЛЮС ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2451 3498 "МАНУЕЛА" ЕООД Бургас Бургас
2452 4250 ТОПАЗ ЕООД Бургас Бургас
2453 11822 "РУСЕВ И РУСЕВ СИН" ЕООД Бургас Бургас
2454 5924 "СТАН" ООД Бургас Бургас
2455 10758 "КАРГО ТРАНСЕКСПЕРТ" ООД Бургас Бургас
2456 4173 "ТРАНС-ЛИНК" ООД Бургас Бургас
2457 8339 "ЕВРОТРАК ЛИЗИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2458 8257 "ДИДИ ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2459 7409 "БЛУ БЕЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2460 2316 "ВИП - ТРАНСИС" ООД Бургас Бургас
2461 1677 "ХРИСМАРН" ЕООД Бургас Бургас
2462 1314 "СТИП" ЕООД Бургас Бургас
2463 6475 "БРОД-ДА" ООД Бургас Бургас
2464 3467 "БЕВЕГУНГ ОЙЛ - 2007" ООД Бургас Бургас
2465 7985 "ПОЛ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2466 8535 "ДАНДАНОВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2467 10512 ИДН ТРАНС.ЕУ ООД Бургас Бургас
2468 6082 "РАДИНЕ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2469 5932 "ДЕЛТА ТРАНС-2006" ООД Бургас Бургас
2470 2677 "БРАДЪРС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2471 11129 "ДАЙВ" ЕООД Бургас Бургас
2472 7684 "МИДИЯ" АД Бургас Бургас
2473 11783 "ПОПОВ" ООД Бургас Бургас
2474 8230 "ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2475 7364 "РИГЕЛ КОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2476 0065 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2477 12524 "ТИЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2478 13186 "ТРАХИТ БП" ООД Бургас Бургас
2479 13187 "ТОНИ ТРАНС 2004" ООД Бургас Бургас
2480 10251 "ДАНИ ТРАНС 86" ООД Бургас Бургас
2481 7214 "ДВГ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2482 0936 "КОНКРЕТ" ООД Бургас Бургас
2483 7950 "ЕГЕО" ООД Бургас Бургас
2484 0051 "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ" АД Бургас Бургас
2485 6042 "ВАСИЛ МИХАЛЕВ-2002" ООД Бургас Бургас
2486 12982 "РУСЕВ ТРАНС 83" ЕООД Бургас Бургас
2487 8290 "ТРАНС ЛИКУИДС" ЕООД Бургас Бургас
2488 11063 "НИТОН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2489 10841 "РЕ - ТРАНС 71" ЕООД Бургас Бургас
2490 5945 "БЕРЧИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2491 5720 "КРИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2492 11998 "АГРОИНВЕСТ-ДК" ЕООД Бургас Бургас
2493 1398 "РОС 80" ЕООД Бургас Бургас
2494 5549 "ТУТИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2495 8298 "БИМЕКС" ООД Бургас Бургас
2496 8118 "ЕММА" ЕООД Бургас Бургас
2497 9372 “ЕКВАТОР“ ЕООД Бургас Бургас
2498 12798 "КИТЕМ" ЕООД Бургас Бургас
2499 7148 "ЕС ТИ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2500 6315 "ТИК - К" ЕООД Бургас Бургас
2501 13761 "ЛИНКРОУД" ЕООД Бургас Бургас
2502 4665 "НИКИ-КАР" ЕООД Бургас Бургас
2503 8589 "ОЛИВЕР МАК" ЕООД Бургас Бургас
2504 7784 "ЯНД" ООД Бургас Бургас
2505 0292 "ТРАНСМАРК" ООД Бургас Бургас
2506 8276 "ЕВРОЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2507 0466 "ВИХРИ" ЕООД Бургас Бургас
2508 11164 "ВАЛ ДЖИ ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2509 10819 "БЕ ГЕ ЕФ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2510 11680 "АКЗ - БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2511 5399 "ТАРСЕТ 17" ЕООД Бургас Бургас
2512 7734 "ББК" ООД Бургас Бургас
2513 0916 "МИК ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2514 8772 "КРАЛЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2515 7055 И.Г.Г. - ИВАН ГОТЕВ ЕТ Бургас Бургас
2516 5011 "БИЗИ" ЕООД Бургас Бургас
2517 0047 "БЕРЧИ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2518 0741 "БАН-ТИР" ООД Бургас Бургас
2519 8165 "ХИГИЯ КОНСУЛТ" ЕООД Бургас Бургас
2520 6424 "ФРУКТИС ДЖИ ДИ" ООД Бургас Бургас
2521 13599 "ГРУШАРА 88" ООД Бургас Бургас
2522 7530 "НЕВА ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2523 12721 "ДКМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2524 5688 "АЛТЕСТ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2525 1840 "МАСЛИНКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2526 8146 "ЕВРОБИЛД" ООД Бургас Бургас
2527 7153 "ВАРДЕВ И ВЛАХОВ" ООД Бургас Бургас
2528 7584 "КАВКАЗ ТРАНС- 2000" ЕООД Бургас Бургас
2529 7073 "БАЛКАНСПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2530 8341 "ЕЛАИС" ЕООД Бургас Бургас
2531 11336 "МАРЧИНИ ПЛАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2532 6126 "ДРАЙВИ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2533 8705 "МАРСИАНИ" ООД Бургас Бургас
2534 13061 ЕТ "ТОНИ - ТОДОР КОКАЛДЖИЕВ" Бургас Бургас
2535 8628 "ТОПТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2536 8040 "НЕПАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2537 13351 "ТРАНС НЮ ТАЙМ" ООД Бургас Бургас
2538 10412 "ВАН ХАУТЕ" ООД Бургас Бургас
2539 5906 "БАСКЮЛ-91" ЕООД Бургас Бургас
2540 5262 "АРОН-МАРИЯН МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2541 10107 "СКАЙ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2542 8299 "ЛАРИ 8181" ЕООД Бургас Бургас
2543 13286 "ПЛАВЕС-98" ЕООД Бургас Бургас
2544 11254 "МИСТРАЛ ТРАНС 1" ООД Бургас Бургас
2545 7381 "ЗИКА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2546 6241 "Д И Б ЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2547 6553 "ЕКСПРЕС ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2548 7252 "ПЕЗОМИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2549 4868 "БЪК" ЕООД Бургас Бургас
2550 0433 "СТОЯН НАНЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2551 6461 "ЕСДЖИ" ЕООД Бургас Бургас
2552 3813 "ФРАХТИМПЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2553 3400 ВИКИ 98 БГ ЕООД Бургас Бургас
2554 2059 "БУРГАСТРАНС - 07" ООД Бургас Бургас
2555 5583 "ТРАНС-РД" ООД Бургас Бургас
2556 7743 "ММ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2557 1454 "БГ БИЛДИНГ ХАУС" ЕООД Бургас Бургас
2558 8394 "КАРНИ" ЕООД Бургас Бургас
2559 1261 "ТРАНСБУЛ МКВ" ЕООД Бургас Бургас
2560 3217 "МЕГИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2561 13014 "БАУМИКС-БГ" АД Бургас Бургас
2562 9877 "ГОРЖО" ЕООД Бургас Бургас
2563 7991 "НИКЕЛИ 69" ООД Бургас Бургас
2564 7514 “ТРАНС ЛОУД“ ООД Бургас Бургас
2565 7873 "ОВЕРГАЗ СИ ЕН ДЖИ" АД Бургас Бургас
2566 1968 "БЪК-А–АНДОН БАКАЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2567 5079 "КАБЕЛКОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2568 2322 "КИРОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2569 5041 "НИК-92-НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2570 1341 "НИСТАНИ-СТАНКО НИКОЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2571 2937 "ТРАНСОЙЛ 1" ООД Бургас Бургас
2572 4407 "ЙОНАС" ООД Бургас Бургас
2573 11373 "ТРАНСПОРТ2БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2574 13079 "ГЛОБАЛ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2575 4741 "ЖОРО" ЕООД Бургас Бургас
2576 8334 “ДИМИКОМ ТРАНС“ ЕООД Бургас Бургас
2577 8493 "ТОДОРОВ-ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Бургас Бургас
2578 13565 "ДИ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2579 0630 "ДИМАТ" ООД Бургас Бургас
2580 5012 "ЖТН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2581 6327 "ЕКС-ТРАНС-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2582 4987 "РОСИ-ТРАНС-ЖЕЛЬО МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2583 0320 "ТОДОРОВ-95" ООД Бургас Бургас
2584 0259 "ЗИВА" ЕООД Бургас Бургас
2585 6768 "ТРЕЙСИ-2" ЕООД Бургас Бургас
2586 6462 "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2587 0559 "РАВДА" ООД Бургас Бургас
2588 11426 "КОМТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2589 0738 "ИМПАКТ" ООД Бургас Бургас
2590 7960 "МАВРОНИС" ООД Бургас Бургас
2591 13407 "ТИГИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2592 7940 "СОЛДТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2593 6274 "ДЕНИТО" ООД Бургас Бургас
2594 5721 "МАРИНЧЕВИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2595 1392 "ПКМ-2011" ЕООД Бургас Бургас
2596 4483 "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2597 12558 "ФОБЕСК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2598 8594 "АЛВЕС 21" ЕООД Бургас Бургас
2599 4412 "ТАМИ-99" ЕООД Бургас Бургас
2600 11820 "БОЛЕРО" ЕООД Бургас Бургас
2601 5311 "ТОТАЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2602 6380 "МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД Бургас Бургас
2603 13549 "ДЖИМБО - ПЪЙНЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2604 8313 "ЛАКТОС-БЪЛГАРИЯ" ООД Бургас Бургас
2605 12792 "ВИК 73" ЕООД Бургас Бургас
2606 5842 "МАКС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2607 9370 "ВИМАР" ЕООД Бургас Бургас
2608 5502 "АМ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2609 13624 "РЕДНЕК" ЕООД Бургас Бургас
2610 6739 "АВТОТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2611 12921 "СПИЙД ВИА" ООД Бургас Бургас
2612 11401 "ВЕМ-08" ЕООД Бургас Камено
2613 5732 "ЖАК-ДИНКО ДИНЕВ" ЕТ Бургас Камено
2614 13198 "МОНИ ТРАНС 91" ЕООД Бургас Камено
2615 7758 "МИНИТРАНС 2010" ООД Бургас Камено
2616 5065 "ПЕТЮ-57-ПЕТЪР ПРОДАНОВ" ЕТ Бургас Камено
2617 13130 "ДИРОСИ" ООД Бургас Камено
2618 8648 "НИКИТРАНС-97" ЕООД Бургас Камено
2619 12006 "ДЕНИ ТРАНС 2006" ЕООД Бургас Камено
2620 5208 "СРЕДЕЦ-07" ЕООД Бургас Камено
2621 0921 "ЛЕС ТРАНС" ООД Бургас Камено
2622 12375 "РОКО ТРАНС ИВАНОВИ" ООД Бургас Камено
2623 12595 "НИКИТРАНС ГРУП 2013" ЕООД Бургас Камено
2624 9466 "ТИР ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Камено
2625 10735 "ИВ-ДОШЕВИ" ЕООД Бургас Камено
2626 0931 "МТ-ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2627 5028 "СТЕЙБЪЛС ПАПАЗЯН" ЕООД Бургас Камено
2628 11511 "ТОВАНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2629 13409 "КЪЧИ" ЕООД Бургас Камено
2630 12937 "МЕТЕОР ММ 2014" ООД Бургас Карнобат
2631 5957 "С. Б. ТРАНС - СТАНИМИР БЕКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2632 11297 "ТИР ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Бургас Карнобат
2633 4080 "НЕНКОВ-82" ЕООД Бургас Карнобат
2634 7345 "ВАНЯ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Карнобат
2635 12213 "ДРОГА 81" ЕООД Бургас Карнобат
2636 0135 "БУЛТРАНС-Т" ЕООД Бургас Карнобат
2637 2682 "АХЕД - 91" ЕООД Бургас Карнобат
2638 3775 "ГЕРМАН - НЕДЕЛЧО ТАНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2639 8285 "ДИМ-СЪН ТРАНС 06" ООД Бургас Карнобат
2640 2646 "ЖЕЛКО ТОДОРОВ УЗУНОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2641 5641 "ЧОЧО ТРАНС-ЧАНКО ЧАНКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2642 10191 "АТИЛА ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2643 4134 "КУНЧО КАЛЧЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2644 2127 "ВАНЯ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2645 12951 "ЙОВКОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2646 1638 "ТАНЯ - 99" ООД Бургас Карнобат
2647 3674 "ГЕРМАН ГТ" ЕООД Бургас Карнобат
2648 6221 "КОНДОР-62" ЕООД Бургас Карнобат
2649 1605 "ПЕНЕЛОПА ГРУП" ЕООД Бургас Карнобат
2650 13555 "ПЕНКО МОРОВ" ЕООД Бургас Карнобат
2651 5901 "ФОРМУЛА-2" ЕООД Бургас Карнобат
2652 11873 "КУНЕВ - ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Бургас Карнобат
2653 3585 "ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Бургас Карнобат
2654 0659 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2655 10572 ВЛАДИ ТРАНС-2006 ЕООД Бургас Карнобат
2656 8500 "БЛЕЗОВ-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2657 8973 "ТОДОР ПАНОВ-ТОДОР КОСТОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2658 8807 "ЕЛТА - 2" ЕООД Бургас Карнобат
2659 6918 ДЕМИВЕТ ЕООД Бургас Карнобат
2660 12194 "СВЕТЛАНА-76" ООД Бургас Карнобат
2661 10704 "КРИС МАРИ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2662 4337 "БИСЕР-АНТОАНЕТА ДИНЕВА" ЕТ Бургас Карнобат
2663 7856 "НЕНЧО ВЪЛЕВ" ЕООД Бургас Карнобат
2664 7487 "ЕЛ КА ВЕ ПАВЛИН" ЕООД Бургас Карнобат
2665 10434 АС-ЕВРО ЛОГИСТИК ЕООД Бургас Карнобат
2666 2033 "СИС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2667 0071 КАРЛСБЕРГ ТРАНСПОРТ Бургас Малко Търново
2668 3963 "АРИЗОНА ТРАНС - 2001" ООД Бургас Малко Търново
2669 0550 "ИНТЕРТРАНС 90" ЕООД Бургас Малко Търново
2670 10874 "ПЕРЧЕМЛИЕВ ТМ" ЕООД Бургас Несебър
2671 3218 "АРГО" ЕООД Бургас Несебър
2672 4567 "ВИТОША" ООД Бургас Несебър
2673 2319 "САНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2674 4850 "МАВРОВИ И СИЕ-БЕТОН" ООД Бургас Несебър
2675 1182 "АНТОНИОНИ 55" ЕООД Бургас Несебър
2676 0658 "МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР" ООД Бургас Несебър
2677 5247 "КРИС 1311" ЕООД Бургас Несебър
2678 9631 "СЪНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2679 4139 "РУМИ-ТОНЬО ТОНЕВ" ЕТ Бургас Несебър
2680 3179 АТЛАНТ 2010 ЕООД Бургас Несебър
2681 4450 "СПИЙД ТП" ЕООД Бургас Несебър
2682 7987 "ПОЛИСИМО" ЕООД Бургас Несебър
2683 6039 МД ГРУП 2010 ЕООД Бургас Несебър
2684 10515 "ЕВРОНИ" ЕООД Бургас Несебър
2685 10551 "СИМПЕРТО 1" ЕООД Бургас Несебър
2686 10287 "МП КЪМПАНИ" ЕООД Бургас Несебър
2687 6612 "ТРЕМЕКС - БЕТОН" ЕООД Бургас Поморие
2688 3926 "ЕЛМАЗТРАНС" ООД Бургас Поморие
2689 2306 "ЖЕЧО-78 - ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ" ЕТ Бургас Поморие
2690 0201 "В И С ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Поморие
2691 2599 "ВИП ТРАНС 09" ООД Бургас Поморие
2692 4726 "МАРГАРИТА КАР" ЕООД Бургас Поморие
2693 2307 "ИНТЕРТРАНС ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Поморие
2694 9168 "ПАСТРА ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2695 3630 "ХИТ-ТАРЛОВСКИ" ООД Бургас Поморие
2696 7641 "СТРОЙ-СПИЙД" ЕООД Бургас Поморие
2697 8133 "ДЕЛИ ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2698 12335 "АЙ ЕР БИ" ЕООД Бургас Поморие
2699 13406 "СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ" ЕТ Бургас Поморие
2700 6444 "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД Бургас Поморие
2701 11141 "КАТИ СТИЛ 2011" ЕООД Бургас Приморско
2702 13008 "ЕККО КАТ СТРОЙ" ЕООД Бургас Приморско
2703 9498 "КОГЕН-ГЕОРГИ ШУРЕЛОВ" ЕТ Бургас Приморско
2704 0227 "САИД – КЯЗИМ САИД" ЕТ Бургас Руен
2705 0782 "ДЕНИЗ-ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФ" ЕТ Бургас Руен
2706 11930 "ВИП ГЛАС" ООД Бургас Руен
2707 10196 "КЕРВАН ТРАНС" ООД Бургас Руен
2708 1223 "ГЮРЕР" ЕООД Бургас Руен
2709 6258 "ЧОЛАК 67" ЕООД Бургас Руен
2710 9716 "ТРИАДА-ТЕНЕВ" ЕООД Бургас Руен
2711 13031 "АВТОТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2712 3336 "ХИМЕЙРА-ТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2713 8977 "ТРАНС НОАГРО" ООД Бургас Руен
2714 7836 "БЕРКАЙ ТРАНС"ООД Бургас Руен
2715 0141 "АМЕЛИ-БГ" ЕООД Бургас Созопол
2716 10343 "ЧЕИРИ" ООД Бургас Созопол
2717 1309 "АВАНГАРД-ГВ" ЕООД Бургас Созопол
2718 8067 "ДАСО-ДАНИЕЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ" ЕТ Бургас Созопол
2719 11688 "ЕВРОАНС" ЕООД Бургас Созопол
2720 1977 "ГЛОБУС 79" ЕООД Бургас Средец
2721 7046 "МАЯ-КОНСТАНТИН КЪНЕВ" ЕТ Бургас Средец
2722 12054 "КРИС-АН 2012" ЕООД Бургас Средец
2723 13674 "ВЕЛЕС ПЛАСТ" ЕООД Бургас Средец
2724 9364 "ГИЯ" ЕООД Бургас Средец
2725 0151 "АВТОТРАФИК – 96" ООД Бургас Средец
2726 9653 "ГАРО-АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГАРДЖЕВ" ЕТ Бургас Средец
2727 6558 "МЕТАЛПЛАСТ БГ" ООД Бургас Средец
2728 12836 "ДЕВА МАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
2729 10175 "АЛЕКСИЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2730 13333 "ИДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
2731 13273 "ХРИСТОС - 79" ЕООД Бургас Средец
2732 1546 "МАИК ТРАНС" ООД Бургас Средец
2733 2308 "ИНСТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2734 1995 "МЕГА ЛЕС 2009" ЕООД Бургас Средец
2735 0992 "СГМ - ДИНИК" ООД Бургас Средец
2736 7273 "ЕВРОТРАНС З" ЕООД Бургас Средец
2737 2310 "ТОВИКС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2738 6151 "ЕВРОШАНС 07" ЕООД Бургас Сунгурларе
2739 10873 "РОС ТРАНС 96" ЕООД Бургас Сунгурларе
2740 7816 "ТИМ ЛЕС" ООД Бургас Сунгурларе
2741 12288 "ПЛАВИ - 100" ЕООД Бургас Сунгурларе
2742 5045 "ДИД - 67" ЕООД Бургас Сунгурларе
2743 13576 "ЕЛ-ФИ ТРАНС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2744 12821 "ЧЕТИН - 2000" ЕООД Бургас Сунгурларе
2745 8566 МОРАВА ТРАНС ЕООД Бургас Сунгурларе
2746 6952 "САЛКЪМ" ООД Бургас Сунгурларе
2747 9184 "ГАЛДИ-КИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Бургас Царево
2748 0364 "КАЛОЯН КАЛОЯНОВ" ЕТ Бургас Царево
2749 8437 "ЧЕРНО МОРЕ-ЮГ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Царево
2750 10425 "ЦАРЕВО ФАЙНЕНС" ЕООД Бургас Царево
2751 6103 "СТАРТ-ИВАН КИРОВ" ЕТ Бургас Царево
2752 10469 ЕВРО ТРАФИК 93 ЕООД Бургас Царево
2753 1954 "А И М ТРАНС" ООД Варна Аврен
2754 11131 "АЛБЕНА ФРЕЙТ СЪРВИСИС" ООД Варна Аврен
2755 2808 "МАРК ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2756 3943 "ЧЕФО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2757 11612 "ВАРНА ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС" ЕООД Варна Аврен
2758 3081 ЕКСПРЕСТРАНС 08-ЕООД Варна Аврен
2759 12880 "МИТЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2760 12789 "ЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2761 11453 "РОРОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2762 7938 "ВИ ЕС ДИРЕКТ" ЕООД Варна Аврен
2763 10847 "ЕН СИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2764 11327 "ПИ ДИ ЕФ ЛОДЖИСТИКС" ООД Варна Аврен
2765 8494 "ЕМТИЕН ГРУП" ООД Варна Аврен
2766 7439 "ДАРАСТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2767 12001 "СОЕ ЮРЪПИЪН" ЕООД Варна Аврен
2768 8911 ВОАЯЖ М ЕООД Варна Аврен
2769 11384 "БЛЕК СИИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2770 10399 "СИ ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2771 2046 "ТИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2772 1549 "ДЖИ ТИ АЙ СПЕД" ЕООД Варна Аврен
2773 0538 "СИЙМАР" ООД Варна Аврен
2774 5625 "КИРОВ ТРАНС БГ" ЕООД Варна Аврен
2775 13708 "ЦИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2776 12293 "КУМАНОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Варна Аврен
2777 0162 "АРО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2778 12019 "БИ ЕНД ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2779 0150 "СТЕНЛИ-ВАСИЛЕВ" ЕООД Варна Аврен
2780 4078 "ФЕНИКСТРАНС-БГ" ООД Варна Аврен
2781 11802 "ТРАКТО ЛИМИТИД" ЕООД Варна Аврен
2782 0194 ДИММАР ТРАНС ЕООД Варна Аврен
2783 3069 "ЦВЕТА ТРАНС" ООД Варна Аврен
2784 11099 " ПЕГАСУС ЛОДЖИСТИКС " ЕООД Варна Аврен
2785 10577 "ЕФ СИ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аврен
2786 10493 "ТУНТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2787 10576 "АВРЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2788 5883 "ЛЕВ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Аврен
2789 7303 "ВАЛМАТ 92" ООД Варна Аврен
2790 10178 "ЕНИ - М - ВАРНА" ЕООД Варна Аврен
2791 10242 "ОРАЙЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2792 10934 "АЛДЕВА" ООД Варна Аврен
2793 0452 "АВТОТРАНС" ООД Варна Аврен
2794 6362 "НЕОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2795 11443 "ДЖЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2796 3215 "СПЕДСТРОЙ" ЕООД Варна Аврен
2797 3351 "НИЯ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2798 8672 "МЕГАКРОС" ЕООД Варна Аврен
2799 3950 "ТРАГО - Н" ЕООД Варна Аврен
2800 10182 "ФИНИКС ЛОДЖИСТИКС БГ" ООД Варна Аврен
2801 10384 "ИВОКИ" ЕООД Варна Аксаково
2802 11608 "АК ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2803 5032 "Г И Б" ООД Варна Аксаково
2804 6980 "НД ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2805 11021 "ВЕГА ТРАНС-777" ЕООД Варна Аксаково
2806 13799 "ПИ ДИ ВАРНА" ЕООД Варна Аксаково
2807 13479 "МИРЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2808 9123 "МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС" ООД Варна Аксаково
2809 2120 "КЪНЧЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2810 4784 "АНДРОН" ЕООД Варна Аксаково
2811 8784 "БОМАКС" ЕООД Варна Аксаково
2812 11237 "ДАН ТРАНС ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2813 9820 "ТРАНС МАТЮ" ЕООД Варна Аксаково
2814 12678 "ПЕТЕЛИИ" ЕООД Варна Аксаково
2815 12164 "ДИЕМ - ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2816 6084 "КУЛ" ООД Варна Аксаково
2817 12897 "ТЕХНОПЕТ" ЕООД Варна Аксаково
2818 5681 ЕТ "ИСА-22-ХРИСКА ГЕОРГИЕВА-АРСЕНИ ГЕОРГИЕВ" Варна Аксаково
2819 0896 "ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Варна Аксаково
2820 12162 "АВТОТРАНС КОМПЛЕКТ - 13" ЕООД Варна Аксаково
2821 13510 "ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН" ЕООД Варна Аксаково
2822 5475 "ТУЗИУС" ООД Варна Аксаково
2823 11454 "ВОЛАН" ЕООД Варна Аксаково
2824 0849 НИКСТО ЕООД Варна Аксаково
2825 2077 "ПРЕТОР" ООД Варна Аксаково
2826 11048 "ТЕМПО 2" ООД Варна Аксаково
2827 7781 "БУЛ - ИТ ГЛАС" ООД Варна Аксаково
2828 8419 "АКУА ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2829 10616 "ГАЛЕНА ТРАНС 2010" ЕООД Варна Аксаково
2830 2811 "АЛМИТ 1" ЕООД Варна Аксаково
2831 13824 "СТОЯН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2832 4454 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД Варна Аксаково
2833 12696 "ДУКАТО 78" ЕООД Варна Аксаково
2834 3194 "ЛЮМОН" ЕООД Варна Аксаково
2835 8335 "СИ-КАР 75" ЕООД Варна Аксаково
2836 13558 "ТЕОДО ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2837 2909 "КРАСИ-КРАСИМИР КОСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2838 13436 "МАР ВАН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2839 0929 БАЛКАНИКА ТРАНСПОРТ ООД Варна Аксаково
2840 10276 ЕС ДЖИ ЕС МОТОРС ЕООД Варна Аксаково
2841 8074 "БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ-АНДИ" ЕТ Варна Аксаково
2842 11959 "ХРИСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2843 11188 "ДИ ПИ ТИ БИ ДЖИ" ЕООД Варна Аксаково
2844 13103 "КРИС ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2845 12600 "МИГС ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2846 8212 "НОВА ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аксаково
2847 9908 "ОПРЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2848 2265 ЕТ "КАЛИН РАДЕВ - 3000" Варна Аксаково
2849 4303 "БУЛЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Аксаково
2850 7397 "ЖАСМИНА 2006" ЕООД Варна Аксаково
2851 1240 "ДИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2852 11412 "БУЛТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2853 5050 М-В ТРАНС ООД Варна Белослав
2854 10447 "ГЛОБАЛ ТРАНС 2009" ЕООД Варна Белослав
2855 13343 "МИТЕВ ТРАНС 89" ЕООД Варна Белослав
2856 11020 "ЦЕТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2857 11116 "ЖОРЖ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2858 11489 "МКБ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2859 10707 "РИТ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Белослав
2860 1904 "ПАМТРАНС ДД" ЕООД Варна Белослав
2861 4662 "ИНГРЕСО" ЕООД Варна Белослав
2862 10817 "БУЛТРАНСПЕД" ЕООД Варна Бяла
2863 6445 "КОЕМ" ООД Варна Бяла
2864 0681 "БОБИ-М" ЕООД Варна Бяла
2865 8839 "КАРАИВАНОВИ-МИЛЕНА КАРАИВАНОВА" ЕТ Варна Бяла
2866 6541 "БЯЛА ТРАНС 2" ЕООД Варна Бяла
2867 8187 "КОРО" ЕООД Варна Бяла
2868 13662 "ЕРГОСТРАНС" ЕООД Варна Варна
2869 2917 "ЕВРОТРАНС-ДИМИТЪР ПОЛИМЕНОВ" ЕТ Варна Варна
2870 4004 "ВЛАЙНАСИ-БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
2871 1329 "ТРАНС-СИС" ЕООД Варна Варна
2872 12272 "ПЕРФЕКТ СТРОЙ БИЛД ЛУКС" ЕООД Варна Варна
2873 9019 "БУЛЕМ ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
2874 11201 "ДЕЛФИС-67" ЕООД Варна Варна
2875 1675 "ДЕМТРАНС" ЕООД Варна Варна
2876 4910 "МАКС МАТИРИАЛС" ООД Варна Варна
2877 13508 "ДЖИ БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2878 6974 "ДЕНИТИ" ЕООД Варна Варна
2879 2234 "ТЕМПО ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2880 12472 "ИНТЕР КАРГО-БГ" ЕООД Варна Варна
2881 1781 "ВИТОН" ООД Варна Варна
2882 12072 "КРЕАТИВ ИНВЕСТ ГРУП" ООД Варна Варна
2883 12686 "АГРОТРЕЙД ШИПИНГ" ООД Варна Варна
2884 13443 "ДАНК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2885 12397 "ДАР 69" ЕООД Варна Варна
2886 13444 "ВАРНА ТРАКС" АД Варна Варна
2887 1365 "ВЕДАС-Х" ООД Варна Варна
2888 8554 "ЕЛМАРК ГРУП" ЕООД Варна Варна
2889 7841 "КОСЕР" АД Варна Варна
2890 8921 "АЛТОН-НИКОЛОВ И С-ИЕ" СД Варна Варна
2891 7562 "ЛАЙТ ИМПЕКС М" ЕООД Варна Варна
2892 8012 "ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
2893 11080 "БЕК ТРАНС" ООД Варна Варна
2894 9635 "МЕГИ-МИГЛЕНА МАРИНОВА" ЕТ Варна Варна
2895 12475 "БУЛТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
2896 2396 "ДИНГ" ЕООД Варна Варна
2897 7851 "БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД Варна Варна
2898 10077 "БАРБУН" ООД Варна Варна
2899 9610 "ВАЛЕР 66" ЕООД Варна Варна
2900 12427 "МЕЛИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2901 12927 "АГРОБРОКЕР ГРУП" ЕООД Варна Варна
2902 5768 "СЪБЕВ ГРУП" ЕООД Варна Варна
2903 2934 МЕГАПОРТ -ООД Варна Варна
2904 1473 "КРОН-СВЕТОСЛАВ ЗЛАТАНОВ" ЕТ Варна Варна
2905 1739 "ВЕНЦИ" ЕООД Варна Варна
2906 12527 "БИО ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ" ЕООД Варна Варна
2907 8232 "ЕУРО ПОРТ" ЕООД Варна Варна
2908 7551 "МС ШИПИНГ" ООД Варна Варна
2909 1521 "ОРЕАНА" ЕООД Варна Варна
2910 10994 "ФРЕНКЕВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2911 1827 "ЕПАРКО ИНТЕРТРАНС" ЕООД Варна Варна
2912 10905 ЕЛИТРАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Варна Варна
2913 9765 "ДОРОТЕЯ СПЕД" ООД Варна Варна
2914 10897 РЕНИ ЛОГИСТИК ЕООД Варна Варна
2915 6903 "МИТ" ООД Варна Варна
2916 4145 "ИНТЕРКОМ СПЕД" ООД Варна Варна
2917 11411 "БЛУ ЛАЙН ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
2918 8389 "СЕВЕРЕН ЕЛЕН" ЕООД Варна Варна
2919 12684 "ГП ТРАНС" ООД Варна Варна
2920 8711 "ФЪЦ 1" ЕООД Варна Варна
2921 6273 "ДИЯНА" ЕООД Варна Варна
2922 4348 “АТАНАСОВ ТРАНС“ ЕООД Варна Варна
2923 1801 "ДЖИ ЕМ ДЖИ ИНК" ЕООД Варна Варна
2924 13226 "ЕКСПЕРТ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2925 5190 "СИМ-ТРАНСПОРТ 73" ЕООД Варна Варна
2926 11842 "СИ. ГЕЕРТС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
2927 6440 "АРГИРОВИ И РАДЕВ" ООД Варна Варна
2928 12954 "АЙС ФЕНИКС" ЕООД Варна Варна
2929 11025 "МЕГАЛИТ" ЕООД Варна Варна
2930 1964 "САЙКО–7–СТОЙЧЕВИ И СИЕ" СД Варна Варна
2931 5722 "ЕЛИТИС" ЕООД Варна Варна
2932 7770 "ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ" ООД Варна Варна
2933 10143 "БГ ТРАНС 2001" ЕООД Варна Варна
2934 0826 "ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР" ЕООД Варна Варна
2935 9838 "АВЕДИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2936 12185 "ДМ-ХРИСТОВИ" ЕООД Варна Варна
2937 12186 "ВАН ТОП ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2938 1480 "ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС" ООД Варна Варна
2939 11664 "ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ" ЕООД Варна Варна
2940 12111 "ПРОЛОДЖИСТИК БГ" ООД Варна Варна
2941 11711 "ГАЛЕРА 07" ЕООД Варна Варна
2942 7609 "ПЪТТРАНС" ООД Варна Варна
2943 10581 КОНДОР-ТРАНС-2010 ООД Варна Варна
2944 7557 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД Варна Варна
2945 7043 "ФИЛБО" ЕООД Варна Варна
2946 5364 "НИТРА 2011" ЕООД Варна Варна
2947 4792 "МАИСТА" ЕООД Варна Варна
2948 10449 "МУЛТИПАРК" ООД Варна Варна
2949 11723 "ГАРДЕНИЯ БГ ТРАНС" ООД Варна Варна
2950 2587 "ТРАНСПОРТ МАРИНОВА" ЕООД Варна Варна
2951 9290 "ДИМОВ ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
2952 5319 "ИВ ТРАНС Д" ЕООД Варна Варна
2953 13520 "МД ТРЕЙДИНГ БГ" ЕООД Варна Варна
2954 9840 "АНИ СИМ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2955 8233 "АРС КОМ 2011" ЕООД Варна Варна
2956 13094 "РОДИ 2011" ЕООД Варна Варна
2957 10471 СИЕРА МУЛТИСЪРВИЗ ООД Варна Варна
2958 0380 "ТЕКСИМТРАНС" АД Варна Варна
2959 3015 "МАСТЕР ТРАНС" ООД Варна Варна
2960 13476 "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД Варна Варна
2961 8245 "НЕОМАШ" ЕООД Варна Варна
2962 13345 "СТИЙЛИМПЕКС" ООД Варна Варна
2963 1423 "АГРО РЕЗЕРВ" ООД Варна Варна
2964 0331 "ЕВРОХИТ" ООД Варна Варна
2965 4254 "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2 ВАРНА" ООД Варна Варна
2966 5581 "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Варна Варна
2967 7358 "БУЛФЕРИ" ООД Варна Варна
2968 0142 "МАКСИ ТРОЛ" ЕООД Варна Варна
2969 8243 "ТАЙПАН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2970 9780 "ПИТЪР-94" ЕООД Варна Варна
2971 4891 "ТРАНССТРОЙ-ВАРНА" АД Варна Варна
2972 6170 "КАМИ - ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2973 8607 "БГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
2974 10609 "НО ТАЙМС" ЕООД Варна Варна
2975 11397 "СДАРС" ЕООД Варна Варна
2976 4732 "ТРАНСЕВРОПА" ООД Варна Варна
2977 9025 "РИМАКС.КО" ЕООД Варна Варна
2978 9708 "ЕСКАНА" АД Варна Варна
2979 0397 "ИВИКТРАНС" ООД Варна Варна
2980 12540 "МЕРКОМЕРС" ЕООД Варна Варна
2981 4698 "НИКИЦО ТРАНС" ООД Варна Варна
2982 13805 "МУЛТИ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Варна
2983 4392 "МИБС-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2984 7265 "ХЕКСАЗОН" ООД Варна Варна
2985 9546 "КОНДОР-КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
2986 0373 "ТРАНСКРАН" ЕООД Варна Варна
2987 7156 "ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ" АД Варна Варна
2988 11431 "МАРИНА ГАРДЪН" ООД Варна Варна
2989 4548 "ФОРТИС ТРЕЙД" ООД Варна Варна
2990 11361 "ЕМ ДЖИ ДЖИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД Варна Варна
2991 10272 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЕГАСУС ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
2992 4902 "ФРИГО ТРАНС" ООД Варна Варна
2993 2464 "АСПАРУХОВ ВАЛ 681" ЕООД Варна Варна
2994 13324 "ДЖИ БИ ЕЛ И Ю" ЕООД Варна Варна
2995 7052 "АГРО-ВИП" ООД Варна Варна
2996 1934 "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД Варна Варна
2997 12648 "ИВЕЛИН ЙОСИФОВ" ЕООД Варна Варна
2998 13037 "ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
2999 3938 "НИКСЪН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3000 13572 "ЕВРОТРАНС ЕКСПЕРТ" ЕООД Варна Варна
3001 9720 "ВАЛМЕГ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3002 4684 "ДАРИЯ ТРАНС-1" ЕООД Варна Варна
3003 9006 "БГ ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
3004 4167 "УНИКАР" ЕООД Варна Варна
3005 5398 "ГРИ КАР" ЕООД Варна Варна
3006 9739 "ЖЕНИ 02" ООД Варна Варна
3007 12871 "ЕКСПЕРТ ТРАНС - М" ЕООД Варна Варна
3008 10271 "ГЛОБЪЛ ГРУП" ЕООД Варна Варна
3009 7284 "КАСТОРИЯ" ЕООД Варна Варна
3010 5123 МАРИО ТРАНС ЕООД Варна Варна
3011 6514 "ТИМ ЯХТ БИЛД" ЕООД Варна Варна
3012 8395 "СТИМЕКС" ЕООД Варна Варна
3013 3748 "АЛЕКСТРАНС" ЕООД Варна Варна
3014 8149 "РОУД КОРЕКТ" ООД Варна Варна
3015 1408 "БИК-АРТ" ООД Варна Варна
3016 6942 "КРАЙА-ТОВА" ЕООД Варна Варна
3017 9203 "ХРИМАКС" ЕООД Варна Варна
3018 4160 "АВТОЕКСПРЕС 1000" ЕООД Варна Варна
3019 1173 "ДОКСА ДИТРАНС" ЕООД Варна Варна
3020 5806 "АЙ ВИ СЕЙЛИНГС" ООД Варна Варна
3021 4804 "Ю КАР" ЕООД Варна Варна
3022 8412 "МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООД Варна Варна
3023 6381 "БИТРАНС" ООД Варна Варна
3024 2405 "АЛИСА-33-ЛЮБОМИР МИЧЕВ" ЕТ Варна Варна
3025 2721 "Г-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3026 13417 "ТАЧО 1975" ЕООД Варна Варна
3027 11807 "БГ РИБ" ООД Варна Варна
3028 13478 "ТОМЪНД ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
3029 9279 "САЛС" АД Варна Варна
3030 2250 "ЛОРИБЕТ" ООД Варна Варна
3031 9945 "ТОП КАРГО БГ" ЕООД Варна Варна
3032 7911 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД Варна Варна
3033 7794 "КРИС ТРАНС-86" ЕООД Варна Варна
3034 13113 "БЕЛВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3035 2327 "БУЛКРАФТ" ООД Варна Варна
3036 10475 "ХЛАДИЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3037 12610 "КРОН ЕКСПРЕС" ЕООД Варна Варна
3038 4927 "ДИСКОРДИА" АД Варна Варна
3039 4027 ОБЕРМАЙЕР-АГРАРХАНДЕЛ И ТРАНСПОРТ-ГАНГКОФЕР ЕООД Варна Варна
3040 5029 "АНГЕЛОВ 2000" ЕООД Варна Варна
3041 2944 "ПОЛИ-ЕМ" ЕООД Варна Варна
3042 12503 "АГРОСТОР ЕНД ТРЕЙД" ООД Варна Варна
3043 1618 "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД Варна Варна
3044 6081 "РАДИАН" ЕООД Варна Варна
3045 12582 "ДГ КЪМПАНИ" ЕООД Варна Варна
3046 0886 "ПЛАНЕТ ТРАНС" ООД Варна Варна
3047 2299 "РИА КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3048 11016 "СТРОЙСНАБ ТРАНС" ООД Варна Варна
3049 6847 "ВИОЛА-М" ООД Варна Варна
3050 0050 "ВАРНА ТРАНС ГРУП" ООД Варна Варна
3051 8855 "ЕКОТРАНС ГРУП-2" ЕООД Варна Варна
3052 11780 "ТРАНСПОРТ 007" ЕООД Варна Варна
3053 7332 "ВАЛЕНТИН 97" ЕООД Варна Варна
3054 2553 "КАРИЯНА" ООД Варна Варна
3055 8788 "ГАЛИНДО" ЕООД Варна Варна
3056 4583 "МОБИЛЕ" ООД Варна Варна
3057 7871 "КАС ТРАНСПОРТЕРС" ООД Варна Варна
3058 5909 "АНТОРА" ЕАД Варна Варна
3059 13707 "ГУРИ-Г-ГУРАМ ДАВИДОВ" ЕТ Варна Варна
3060 0006 "СИ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3061 13004 "ХИДРО АС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Варна Варна
3062 12697 "КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3063 11446 "ГУМИ НИРА" ЕООД Варна Варна
3064 1556 "АКВАХИТ" ЕООД Варна Варна
3065 2357 "МАН ТРАНС - БГ" ЕООД Варна Варна
3066 5547 "ВАЛЕКС 2001" ЕООД Варна Варна
3067 4345 "ЕРОУ-ТРАНС" ООД Варна Варна
3068 7229 "СОНИК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3069 1889 "ТРАНСАВТО" ЕАД Варна Варна
3070 13820 "СИДИ ТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3071 3225 "ВАЛИМАР" ООД Варна Варна
3072 5699 "СТИЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3073 13001 "МОНТАЖИ ПРОБГ" ООД Варна Варна
3074 6661 "НИТИ" ЕООД Варна Варна
3075 2397 "АГРО ВЕ" ООД Варна Варна
3076 2676 "ИВ-ДИ КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3077 6996 "МАНЮШИ" ЕООД Варна Варна
3078 10863 "ЛМ МИХАЛКОВ 55" ЕООД Варна Варна
3079 13521 "БУЛ ТРАНС ГРУП-3" ООД Варна Варна
3080 9378 "ТРАНС-БГ" ООД Варна Варна
3081 4814 "ТРАНСФРЕЙТ" ООД Варна Варна
3082 3992 “ИНСА ТРАНС“ ООД Варна Варна
3083 5981 "ПЛАНЕКС" ООД Варна Варна
3084 2793 "ДОБРЕВА 64" ЕООД Варна Варна
3085 11835 "ДЕЛТА ФОРЕСТ" ЕООД Варна Варна
3086 9155 ЮРО ЛИКУИД ТРАНС ЕООД Варна Варна
3087 2079 "ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ 90 И С-ИЕ" СД Варна Варна
3088 9935 "ФСИ" ООД Варна Варна
3089 9124 "КУИК-ТРАНС" ООД Варна Варна
3090 10304 "БИ ФОРУЪРД ЛОДЖИСТИКС КОРП" ООД Варна Варна
3091 5728 "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ЕАД Варна Варна
3092 9910 "ЖЕКО" ЕООД Варна Варна
3093 12414 "ДАРИЯ ТРАНС 2006" ЕООД Варна Варна
3094 1360 "ФАСТ ДРАЙВ" ООД Варна Варна
3095 0246 "ТЕРРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3096 7069 СИЛВЪР ТРЕЙД ЕООД Варна Варна
3097 8448 "СИГДА" ООД Варна Варна
3098 2896 "ДОК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3099 10640 "МЕДИТЕРЕНИЪН ФИШИНГ КЪМПАНИ СЕЙНТ КРИСТИНА СЛ – КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ Варна Варна
3100 0914 "КОТИКА" ЕООД Варна Варна
3101 11270 "ФЛЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3102 2685 "БОНЕВ" ЕООД Варна Варна
3103 10207 "МАНИЯ ТИЙМ" АД Варна Варна
3104 12091 "ТРАНСПОРТ - АС" ЕООД Варна Варна
3105 6260 "ДИМАРС" ЕООД Варна Варна
3106 5037 "РУБИКОН" ООД Варна Варна
3107 8677 "РЕКОМ" ЕООД Варна Варна
3108 2541 "КИКО-03" ЕООД Варна Варна
3109 7411 "ТИТАНИ" ООД Варна Варна
3110 1179 "БАЛКАНТРАНС" ООД Варна Варна
3111 3301 "ЕЛИТ ТРАНС СТИВ" ЕООД Варна Варна
3112 8959 "ДИКО-64-ДИМИТРИЧКА КИРЧЕВА" ЕТ Варна Варна
3113 4228 "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД Варна Варна
3114 12860 "ОРГАНИК РЕСУРС" ООД Варна Варна
3115 9863 "ДАНЧИКА" ЕООД Варна Варна
3116 11235 "ЛИВИЯ 08" ЕООД Варна Варна
3117 1802 "ГУМИ НИРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3118 9154 "ЕМ БИ ТИ БИ ДЖИ" ЕООД Варна Варна
3119 10615 "КАНЗ" ЕООД Варна Варна
3120 13855 "ПИ ЕНД И ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3121 1537 "ПРИМА–91–ЖЕЛЯЗКО ПАНКОВ" ЕТ Варна Ветрино
3122 5435 "ДАНУЕЙ" ЕООД Варна Ветрино
3123 10241 "ДАРЛИ ФОРД"ЕООД Варна Ветрино
3124 1639 "ПЕНЕМАТ" ООД Варна Ветрино
3125 12619 "ДЪБРОВНИКШЪР ЮРОТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3126 7798 "ЗВЕСИМ" ЕООД Варна Ветрино
3127 12488 "ЛЕО КАН" ЕООД Варна Ветрино
3128 2912 БУЛГАРПЛОД ВАРНА ООД Варна Ветрино
3129 7428 "СИС-СВЕТЛЮ СТАНЧЕВ" ЕТ Варна Ветрино
3130 10884 "БОБИ ГОЛДЕН ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3131 12625 "ПЛАН БИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3132 12294 "ФС ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3133 13182 "ДАНУЕЙ 1" ЕООД Варна Ветрино
3134 4207 "ПРИМА 91" ЕООД Варна Ветрино
3135 9792 МАРКОНИ ЕООД Варна Ветрино
3136 13854 "КОНТИНЕНТАЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3137 13619 "НАСИЯНА" ЕООД Варна Вълчи дол
3138 4883 "ИВОНА" ООД Варна Вълчи дол
3139 4723 "СВС-ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3140 10670 "БГ ГРУП БЕТОН 13" ООД Варна Вълчи дол
3141 8021 "ЕР ДЕ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3142 12687 "ЕЛ КА ВИ" ЕООД Варна Вълчи дол
3143 9328 "ТРАНСЕСКОРТ" ЕООД Варна Вълчи дол
3144 11002 "ТНТ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3145 5703 "ПЕПИНА 2006" ЕООД Варна Вълчи дол
3146 11234 "КОРЕКТ СЕРВИЗ 2013" ЕООД Варна Вълчи дол
3147 9157 "ДЕМИРОВ ТРАНС 69" ЕООД Варна Вълчи дол
3148 7360 "БГ БЕТОН ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3149 13637 "РЕД ХООК" ЕООД Варна Вълчи дол
3150 10506 "ИНЕРТ ТРАНС БГ" ООД Варна Девня
3151 2639 ДИ СИ ТРАНС ООД Варна Девня
3152 13122 "ФАСТ-ТРАНС 2015" ЕООД Варна Девня
3153 8327 "М ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3154 5587 "ДЕВНЯ ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3155 1597 "РЕГЕНТ Д" ЕООД Варна Девня
3156 10840 "ТРАНС ЛОГИСТИК 1" ЕООД Варна Девня
3157 7733 "ВЕНИ-ТРАНС 2010" ЕООД Варна Девня
3158 4596 "ПИРАМИД" ЕООД Варна Девня
3159 1943 "СТЕФ" ЕООД Варна Девня
3160 6346 "ТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1" ООД Варна Девня
3161 6654 КЕРАНОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Варна Девня
3162 1646 "БЛЕК СИЙ СЪРВИЗ" ООД Варна Девня
3163 6760 "ИСКРА-ИВО ХРИСТОВ" ЕТ Варна Девня
3164 6927 "ЕМИР ТРАНС СПЕД" ЕООД Варна Долни чифлик
3165 0488 "АПРИОРИ ЕКСПОРТ" ЕООД Варна Долни чифлик
3166 12003 "БРАТЯ МАРИНОВИ" ООД Варна Долни чифлик
3167 2442 "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД Варна Долни чифлик
3168 2693 "БОРИСОВИ-91" ЕООД Варна Долни чифлик
3169 11067 "ТРАНСМАР 57" ЕООД Варна Долни чифлик
3170 2671 "ИСКО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3171 13682 "ЛЕС ТРЕЙД 1" ЕООД Варна Долни чифлик
3172 4577 "БУМЕРАНГ ШИПИНГ" ООД Варна Долни чифлик
3173 13077 "МАРТО 2004" ЕООД Варна Долни чифлик
3174 0685 "ПАЛ ОЙЛ" ООД Варна Долни чифлик
3175 7552 "ВЕСЕЛИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3176 12298 "ШЕРИ Ю" ЕООД Варна Долни чифлик
3177 13152 "ДИВА ТРАНС 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3178 12280 "ЖАСМИНА 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3179 8049 "ЛЕСО ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3180 13841 "БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК" ЕООД Варна Долни чифлик
3181 7188 "БИЛЯНА ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3182 6049 "СТАНИСЛАВ - 91" ЕООД Варна Долни чифлик
3183 8229 "М И М-11" ЕООД Варна Дългопол
3184 4512 "РУДО-КАРС" ООД Варна Дългопол
3185 6619 "СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ-ОФЕЛИЯ" ЕТ Варна Дългопол
3186 12839 "ПТ ТРАНС 14" ЕООД Варна Дългопол
3187 13847 "ЕКСПРЕС ТРАНС 15" ЕООД Варна Дългопол
3188 11364 "УЛУС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Дългопол
3189 4241 "МУ И ФА - НАСИБЕ МУСА" ЕТ Варна Дългопол
3190 6846 "АНДИ-ИЛИЯ НЕДЕВ" ЕТ Варна Провадия
3191 5024 "МИГЕН" ЕООД Варна Провадия
3192 10568 "ФЕДОН" ЕООД Варна Провадия
3193 0577 "ЕВРОТРАНС КОНСУЛТ" ООД Варна Провадия
3194 2848 "РИВИ" ЕООД Варна Провадия
3195 10503 ПОЛИ ТРАНС 1 ООД Варна Провадия
3196 6874 "ИЛГИ-ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА" ЕТ Варна Провадия
3197 4026 "ИВ-ЯН" ООД Варна Провадия
3198 11840 "ТРАНС БУЛ БГ 1" ЕООД Варна Провадия
3199 12563 "ЖИП КОМЕРС" ООД Варна Провадия
3200 13147 "ВАСИЛЕВ-05" ЕООД Варна Провадия
3201 13000 "МАР ГРУП 71" ЕООД Варна Провадия
3202 7627 "КУНЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3203 11522 "ДАНАИЛОВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3204 10722 "АЯ-08" ЕООД Варна Провадия
3205 11944 "ИВАН ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3206 10556 "ПЛУГЧИЕВИ" ЕООД Варна Суворово
3207 2954 "ТИНД" ЕООД Варна Суворово
3208 10025 "АС 7" ООД Варна Суворово
3209 6860 "ГЕОРГИ ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3210 9545 "ДИ-ДА ТРАНС" ЕООД Варна Суворово
3211 1809 "БОКСЕР" ЕООД Варна Суворово
3212 10385 "АЙСБЕРГ-БВ" ЕООД Варна Суворово
3213 13430 "АЛМОН 2014" ЕООД Варна Суворово
3214 1272 "СИЛВИ-М-ТРАНС-СИЛВИЯ НАЛБАНТОВА" ЕТ Варна Суворово
3215 5098 "ПИПЕЛОТА" ООД Велико Търново Велико Търново
3216 4232 "ЯНА-1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3217 10254 "КА МЕТАЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3218 12324 "САБИС 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3219 12539 "МОТО ТОП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3220 10943 САРАМОВ - 78 ЕООД Велико Търново Велико Търново
3221 10969 "ДЕВИАН ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3222 10906 "РОСИНА ОЙЛ - 1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3223 12307 "ЕР 2 ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3224 11069 "МАКСИ СПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3225 3277 "КРИСКО-ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3226 7691 "СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА" ООД Велико Търново Велико Търново
3227 12249 "ББТ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3228 3001 "ПАМЕЛА 05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3229 12638 "ТРАНС ЕВРО 2014" ООД Велико Търново Велико Търново
3230 5868 "ЕВРОПА-ТРАНС 2001" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3231 4456 "МИЛА МАРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3232 9907 "МИРЕЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3233 5563 "ТРОЯ 2000" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3234 0165 "ТРАНСПОРТ-ГАРАНТ" АД Велико Търново Велико Търново
3235 11287 "ЛИЯНА 2000 КМ"ЕООД Велико Търново Велико Търново
3236 1191 "ТРАНСПРЕС" ООД Велико Търново Велико Търново
3237 13602 "РЕД ХОРСИС БУС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3238 13423 "МОБИТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3239 3039 "СЪНИ ТРАНС - БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3240 13569 "ИН ТРАНС М БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3241 1456 "МИРЕЛА" ООД Велико Търново Велико Търново
3242 10582 СИМИР ТРАНС ЕООД Велико Търново Велико Търново
3243 10652 "ГИДАР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3244 6728 "СГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3245 7121 "ТЕА ВТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3246 2942 "САДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3247 0731 "АЛЕКС ТРАНС 81" ООД Велико Търново Велико Търново
3248 5419 "ЕВРОТРАНС 2001" ООД Велико Търново Велико Търново
3249 2159 "ТРАНСЛАЙН И КО" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3250 8940 "БТС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3251 11546 "ЛОГИСЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3252 8271 "ПОЛИКОМЕРС 82" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3253 5093 "МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3254 1906 "КИКО ТРАНС И СИЕ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3255 4619 "АВТОКАМ - КАМЕН КАЛЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3256 10530 ПИРАТ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3257 4554 "ИВИЧ" ООД Велико Търново Велико Търново
3258 6892 "АМК ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3259 9799 "ПЕТКО ПЕТКОВ 66" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3260 4889 "МИЛЛТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3261 7112 "АРИСОЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3262 11603 "МАКСИМА ТРАНС 1" ООД Велико Търново Велико Търново
3263 3385 "ГРАНИТ - 2" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3264 3447 "С & Т " ЕООД Велико Търново Велико Търново
3265 3307 "ГЕОДИВА" ООД Велико Търново Велико Търново
3266 8283 "ВИТА МОБИЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3267 10627 "ЕВРО ФИНАНС КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3268 5602 "БОЛЯРКА ВТ" АД Велико Търново Велико Търново
3269 2569 "КЛШ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3270 5588 "ЛОЗЕВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3271 7628 "ДБС-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3272 8054 "ОРИОН ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3273 0748 "СЛАВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3274 11449 "КАНВАС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3275 8084 "А Д С" ООД Велико Търново Велико Търново
3276 0057 "ВИНПРОМ" АД Велико Търново Велико Търново
3277 11945 "ИВЕТ ЛОГИСТИК" ООД Велико Търново Велико Търново
3278 9215 "КИМИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3279 2712 "АГРОКОМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3280 10001 ВАНИЗ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3281 12327 "МАКРИ-БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3282 3330 "ТРАНС ЛЕНД - БГ" ООД Велико Търново Велико Търново
3283 5513 "Д И К ТРАНС 78" ООД Велико Търново Велико Търново
3284 9164 "АЛЕКС ОК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3285 5361 "СТЕФАНИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3286 10300 "БГР ТРАНС" EООД Велико Търново Велико Търново
3287 5639 "МАГДАК-РАДОСТИН МИТЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3288 5240 "ЗАРИНИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3289 4618 "ФАВАБУЛ" ООД Велико Търново Велико Търново
3290 1762 "ОЛИМПИК - ЯСЕН СИМОВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3291 7078 СИ СЕ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3292 1711 "ДАН-ЙОРДАН МИХАЙЛОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3293 3899 "КАЛИ 89 - РУМЕН РОМАНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3294 7235 "ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО" ООД Велико Търново Велико Търново
3295 3049 "АКАЦИЯ – 66 – ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3296 8499 "АЗАРО ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3297 2941 "ВАЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3298 6460 "СКАЙ-05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3299 0995 "НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3300 2822 "СТАР ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3301 10104 "ДИ ЕС ДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3302 5731 ЕТ НИКИ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ - СТЕФКА КОЛЕВА Велико Търново Велико Търново
3303 3818 "РУМЯНА ХИНКОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3304 5764 "ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3305 9701 РОСИНА ОЙЛ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3306 10247 "ДАРИ ЛЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3307 8324 "ЛИПОВИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3308 0336 "КОЛОС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3309 3454 "ИНА-95-СТЕФАН СИМЕОНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3310 8325 "ЕЛИТ-94-ИЛИЯН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3311 5289 "ДАНЕКС ПЕТРОЛИУМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3312 13509 "ЮРОТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3313 5987 "ЕВРОСПРИНТ-ИВАНОВИ" СД Велико Търново Велико Търново
3314 10785 "ФУУД ЕКСПРЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3315 0009 ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ Велико Търново Велико Търново
3316 10379 "ДАБОТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3317 13392 "БОЛЯРИ ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3318 8933 "КОКО 07" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3319 8866 "АНИТА ТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3320 6883 "ЛИДЕР-2002" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3321 6912 ЕТ ШАНС МИЛКО БАЙЧЕВ Велико Търново Горна Оряховица
3322 11451 "ПАНВЕР ТРАНС" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3323 7469 "ПЕЙЧО ПЕЙКОВ-АТЛА МАРИЯ" ЕТ ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3324 9888 "Р.А-03-БОБИ" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3325 10636 "ТРАНС ГРЕЙН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3326 5832 "ГУЛБАНИС ВАЙН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3327 8088 "ВИЛИ–ДИМИТЪР ПАПАЗОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3328 2254 ПЛАНЕТА - 98 ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3329 13475 "ТРАНС ОК" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3330 9490 "МОНОЛИТ 99" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3331 3716 "МЕЙП-КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3332 8166 "ДИМИРА-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3333 4430 "ДИМАГО І" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3334 0866 "ЕЛИ-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3335 8131 "ЕНЧО ЕНЧЕВ-ЕТЕ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3336 7382 "МАТ-2001" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3337 4897 "МАРИН СТОЯНОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3338 7002 "НИКСТОМ" ЕАД Велико Търново Горна Оряховица
3339 3689 "АЛФАКАР" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3340 5453 "ЙОРДАН ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3341 1429 "ДИМКОР" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3342 10151 "ДИМОВ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3343 13644 "ГЕНИУС БГ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3344 10915 "МС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3345 6695 "ГАРАНТ – НИКОЛА ХРИСТОВ ПОПОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3346 12621 "АЛЛГРУП - 86" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3347 6969 "ЕКОБЕТОН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3348 8417 "КУПРО-94" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3349 7429 "ТАРА 66" ЕООД Велико Търново Елена
3350 3325 "ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Елена
3351 2093 "ИСАЕВ-ЕВРОМЕГА" ЕООД Велико Търново Елена
3352 13757 "ВЕГЕТАРИАНА - ЕЛЕНА" ЕООД Велико Търново Елена
3353 11697 "СИМЕОНОВИ 2014" ООД Велико Търново Елена
3354 7553 "КАМЕЛ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ-РОСЕН КАМЕНОВ" ЕТ Велико Търново Златарица
3355 13181 "ДАРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3356 9412 "ОЛИМПИКТРАНС" ЕООД Велико Търново Златарица
3357 1763 "СИЛВИ-СИЛВИЯ УЗУНОВА" ЕТ Велико Търново Златарица
3358 11916 "ЩЕРЕВ ТРЕЙД 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3359 11261 "ВАН ЕКЕВЕЛД ТРЕЙДИНГ" ЕООД Велико Търново Златарица
3360 2343 "СИ ДИ - ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Лясковец
3361 12453 "СКАЙФЛАЙЕР" ЕООД Велико Търново Лясковец
3362 9737 "МАРТИН-ЙОАННА" ЕООД Велико Търново Лясковец
3363 9772 ЕТ МИХАИЛ БУЮКЛИЕВ Велико Търново Лясковец
3364 12348 "КИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3365 11265 "ХРИСТОВ ТРАНС И СТРОЙ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3366 8446 "С И Д" АД Велико Търново Лясковец
3367 8316 "МУТАНТА-ММ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3368 13425 "ЕН ЕНД ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3369 0129 "ДОМАТ" АД Велико Търново Лясковец
3370 9034 "КОСМОС-НИКОЛА ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Лясковец
3371 5624 "АРКУС" АД Велико Търново Лясковец
3372 11717 "РКМ - ТРАНС" ЕООД Велико Търново Лясковец
3373 11506 "ДИМАГО" ООД Велико Търново Лясковец
3374 5556 "НИКИ-2004" ЕООД Велико Търново Павликени
3375 11684 ET "ЛИЛИЯ - ЛИЛЯНА БОНЧЕВА" Велико Търново Павликени
3376 10002 БЕГС - ТРАНС ЕООД Велико Търново Павликени
3377 5840 "ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД Велико Търново Павликени
3378 1575 "М.М.К.-СИРАКОВА, БОЯНОВ И СИЕ" СД Велико Търново Павликени
3379 3203 "САВТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3380 13458 "ХРИМОС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3381 7101 "СКАНИЯ ТРАНС АВТО" ЕООД Велико Търново Павликени
3382 8966 "БЕЛЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3383 12145 "АНИМАР - 88" ЕООД Велико Търново Павликени
3384 0911 "МАРТРАНС-07" ЕООД Велико Търново Павликени
3385 13304 "ЕЛИТРАНС - 76" ЕООД Велико Търново Павликени
3386 5638 "КЕРПИ" ЕООД Велико Търново Павликени
3387 13207 "ЕЛЕГАНТ - 93" ЕООД Велико Търново Павликени
3388 0841 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3389 7227 "ВРАЙКОВ - ОГНЯН ВРАЙКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3390 12432 "СТЕКРА ТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3391 12499 "ГАБИ ТРАНС 74" ЕООД Велико Търново Павликени
3392 8653 "КОСТАДИН БРАТВАНОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3393 8550 "УНИВЕРСАЛ ПЕНЕВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3394 0982 "ТОТИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3395 4611 "ВЕЛМЕТ - ВЕЛИК ТОПКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3396 1028 "РОЗИНОВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3397 12832 "МИНЕВ-60 - ГОШО МИНЕВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3398 13012 "ПРОЛЕС БГ" ЕООД Велико Търново Павликени
3399 6368 "МИЛКИ ЛУКС" ЕООД Велико Търново Павликени
3400 4798 "НИКО-СС" ЕООД Велико Търново Павликени
3401 3299 "ГРЕТИ-ТРАНС-ТАТЯНА ДИМИТРОВА 62" ЕТ Велико Търново Павликени
3402 12693 "ГЕОРГИЕВ Н.А" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3403 1485 "ВАЛЕС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3404 8436 "МС ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3405 2644 "РУСЧЕВ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3406 9479 "ИЗГРЕВ-92-РАДКА ПЕНЧЕВА" ЕТ Велико Търново Полски Тръмбеш
3407 4622 "РОСИ 99" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3408 12205 "ЛЕНИ 93" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3409 3911 "АГРО БУЛ ИНВЕСТ" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3410 10220 "АВТОШАНС-2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3411 10229 "МИЛТРАНС - 2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3412 0888 "ТРАНСКАПИТАЛ - М" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3413 4671 "ЕЙЧ И ЕЙЧ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3414 8683 "ЛЕОН ГХ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3415 8755 "МИКИ 1111" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3416 9509 "ИДОКАР" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3417 12253 "ЦВЕТАНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3418 8193 "ВАНКО 2-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3419 11465 "МЕРИДИАН 95" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3420 10921 ВАБИС ТРАНС ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3421 11591 "ОРФИ БГ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3422 13518 "АГРО ИВАНОВ ПРЕВОЗИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3423 11054 "САРВАРИ" ООД Велико Търново Свищов
3424 11458 "НОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3425 6481 "МЕСОКОМБИНАТ-СВИЩОВ" ООД Велико Търново Свищов
3426 7512 "СВИЛОЗА-ТРАНСПОРТ" АД Велико Търново Свищов
3427 9766 "АГРЕСИЯ-2005" ЕООД Велико Търново Свищов
3428 8042 "ЕВРОЛОГИСТИКА" ООД Велико Търново Свищов
3429 11537 "БИЛДИНГ КОМЕРС" ЕООД Велико Търново Свищов
3430 12367 "СИКО ТРАНС 09" ЕООД Велико Търново Свищов
3431 10855 "КАМЕЛИЯ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3432 10039 "СЕВ ТОЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3433 5010 "МУЛТИКАМ" ООД Велико Търново Свищов
3434 13629 ЕТ "ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ - 97" Велико Търново Свищов
3435 11006 ЕТ ДЖОРДАН-ЙОРДАН КОЛЕВ Велико Търново Свищов
3436 10583 АСЕНОВ ЕООД Велико Търново Свищов
3437 5629 "ГОСИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3438 7038 "ТАХИРОВИ ТРАНС ГРУП-11" ООД Велико Търново Свищов
3439 3713 "ИВАН ДАМЯНОВ" ЕТ Велико Търново Свищов
3440 13044 "ТЕДИ СТИЛ 2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3441 12070 "ОГНЯНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3442 13397 "ЛАМБЕВА-ЦМ" ЕООД Велико Търново Свищов
3443 6131 "ЕКО ФЕНИКС" ЕООД Велико Търново Свищов
3444 11189 "ФОР ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3445 9993 "НИКО-2003" ЕООД Велико Търново Свищов
3446 13334 "ШОГО ГСК" ЕООД Велико Търново Свищов
3447 10407 "ДУКО ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3448 12994 "ПРОГРЕС ТРАНС 94" ЕООД Велико Търново Свищов
3449 12498 "КРИСИ - ТРАНС 2000" ЕООД Велико Търново Свищов
3450 3059 "УНИТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3451 13795 "ФИЛИПОТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3452 10376 "Л Г Л - ОЙЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3453 9861 "ВИКРА-2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3454 13635 "ТОТИ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3455 8323 "ВЛАДИТРАНС 71" ЕООД Велико Търново Стражица
3456 2730 "СТЕФЧО ЗДРАВКОВ" ЕТ Велико Търново Стражица
3457 4886 "ЦЕНКО-81" ЕООД Велико Търново Стражица
3458 2729 "КОНТИНЕНТАЛ-66-НЕДЕЛЧО ИВАНОВ" ЕТ Велико Търново Стражица
3459 0404 "ЗОРНИЦА - КОМЕРС" ООД Велико Търново Стражица
3460 5303 "СТАР" ЕООД Велико Търново Стражица
3461 3746 "КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" АД Велико Търново Стражица
3462 5908 "ИВКОМ" ЕООД Велико Търново Стражица
3463 0303 "БУЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3464 6349 "АГИС" ООД Велико Търново Стражица
3465 3170 "АКТИВ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3466 8158 "КАРТЕЛ" ЕООД Велико Търново Стражица
3467 11548 "АНДИ ТРАНС 77" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3468 9694 "ЗЛАТНА БУЦА" ООД Велико Търново Сухиндол
3469 10715 "БОЗИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3470 12389 "А - МАКС - 74" ООД Велико Търново Сухиндол
3471 1128 "ВЕЛИЗАРОВИ" ЕООД Видин Белоградчик
3472 6620 "АНИКИНС-ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА" ЕТ Видин Белоградчик
3473 13817 "БЕНИТРАНС-2012" ЕООД Видин Брегово
3474 10101 "ПРОТРАНСИМПЕКС" ЕООД Видин Видин
3475 11488 "БИП 2014" ООД Видин Видин
3476 12863 "БРАНКО 1808" ЕООД Видин Видин
3477 11530 "АДЛЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3478 10208 "САСЕ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3479 4667 "КРАТОН" ЕООД Видин Видин
3480 8378 "КРИС-ЕМ 83" ЕООД Видин Видин
3481 6487 "БЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3482 5020 "ФАНТИ ГТ" АД Видин Видин
3483 3343 "МЕТОДИЕВ ТРАНС ЛОГ" ЕООД Видин Видин
3484 12838 "НЕГИ 99" ЕООД Видин Видин
3485 13610 "КИРЯЕВСКА ВАР" ООД Видин Видин
3486 12301 "ИВВАНИ ТРАНС БГ" ЕООД Видин Видин
3487 8286 "КОРЕКТ ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3488 6069 "НЕНА-АУТОТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3489 6326 "МУРА 2001" ООД Видин Видин
3490 11656 "ТОТИ КОМФОРТА" ЕООД Видин Видин
3491 2055 "ФЕНИКС-БДИН" ЕООД Видин Видин
3492 10079 "МПГ ГРУП ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3493 3830 "ЛИЗИ-БОЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Видин Видин
3494 4180 "АДОН 2010" ЕООД Видин Видин
3495 10672 "ВС АУТО" ЕООД Видин Видин
3496 13329 "ТОНИ ТРАНС 2015" ООД Видин Видин
3497 13494 "СТС 2013" ЕООД Видин Видин
3498 1669 "БАГИ-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3499 2531 "ВИОЛИНА" ООД Видин Видин
3500 5963 "СУПЕРСПРИНТ-АНАНИ МИЛКОВ" ЕТ Видин Видин
3501 13751 "УЕЙВЪРЛИ ЕКСПРЕСС ФРЕЙТ" ЕООД Видин Видин
3502 9882 "МГ - ТРАНСПОРТЕС" ООД Видин Видин
3503 7481 "ГРЕТА ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3504 12843 "БУЛПЕТРОЛ ТРЕЙД" ЕООД Видин Видин
3505 3670 БИЗОТО ЕООД Видин Видин
3506 8706 "И ЕМ - ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3507 11571 "БОЛКАН - АУТО - 2012" ЕООД Видин Видин
3508 12252 "СР-61" ООД Видин Видин
3509 12132 "РУСИНОВТРАНС-2012" ЕООД Видин Видин
3510 9444 "ГИПС" АД Видин Видин
3511 12814 "СИБАРИТ" ЕООД Видин Видин
3512 6588 "СТЕФИ" ЕООД Видин Видин
3513 6749 "ГЕЙВ" ООД Видин Видин
3514 5437 "ВИДА-ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Видин Видин
3515 10120 "ЛЮМЕКС-52" ЕООД Видин Видин
3516 12685 "СИМОНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3517 13025 "ВИДАСТРОЙ" ООД Видин Видин
3518 11065 "БЕЛУТИ" ЕООД Видин Видин
3519 11593 "ТИРБГ" ЕООД Видин Видин
3520 11523 „ БЛИЦ 2 " ООД Видин Видин
3521 6793 "КИМ-КРАСИМИР МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3522 8147 "АУТО ВИЯ ТРАНС" ООД Видин Видин
3523 10976 "ВИДА ЛОГИСТИК" ООД Видин Видин
3524 2239 "ХЕНА" ООД Видин Видин
3525 13357 "МАКС С" ЕООД Видин Видин
3526 3655 КАРТРАНСПОРТ ЕООД Видин Видин
3527 13131 "ЕВРО РЕМУВЛЕ" ЕООД Видин Видин
3528 12971 "СИВИЕН 2014" ЕООД Видин Видин
3529 12250 "АЛЕКСАНДРА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3530 13527 "ПАН СТРОЙ - 2000" ЕООД Видин Видин
3531 5663 "СП-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3532 8031 "ГОГО-2003-ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3533 5279 "ИРЕНА МИКОВА" ЕТ Видин Видин
3534 1907 "АВА ТРАНС" ООД Видин Видин
3535 8805 "АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ" ЕТ Видин Видин
3536 1040 "КАТЕРИНА" ЕООД Видин Видин
3537 10567 ВЕСТ - МАРТ ООД Видин Видин
3538 5710 "ДРИФТ-НИКОЛАЙ КИРОВ" ЕТ Видин Видин
3539 7941 "ПРЕТОН" ЕООД Видин Видин
3540 11668 "ВИДАТРАНС 86" ЕООД Видин Видин
3541 9156 "ТЕРА ТРАНС" ООД Видин Видин
3542 12670 "ТОДОРОВ 61" ЕООД Видин Видин
3543 0784 "ДРАКОН-ВИП" ООД Видин Видин
3544 4505 "САВОВ-СТЕФЧО САВОВ" ЕТ Видин Видин
3545 7289 "ТРИАДА 999" ООД Видин Видин
3546 11713 "Д-ТРАНС-76" ЕООД Видин Видин
3547 11867 "КУО ВАДИС – ВИДИН" ООД Видин Видин
3548 13769 "ТРАНС ЕКСПРЕС - БОКО 85" ЕООД Видин Видин
3549 5779 АКТИВ ЛОГИСТИК ООД Видин Видин
3550 10592 Т-ТРАНСПОРТС ЕООД Видин Видин
3551 12037 "ТРОПИК - АМ" ЕООД Видин Видин
3552 2551 "БУЛРЕД" ООД Видин Видин
3553 8633 "БУЛТРАНС" ЕООД Видин Видин
3554 4425 КОЛЕВ-ВИДИН ООД Видин Видин
3555 5234 "МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД Видин Видин
3556 3119 "ВАЛ ДАНК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Видин Видин
3557 12754 "ЕМС-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3558 12215 "ТАНИ-МАНИ" ООД Видин Грамада
3559 1338 "ММ" ЕООД Видин Кула
3560 2189 "АРУША" ЕООД Видин Кула
3561 1920 "ММ-07" ЕООД Видин Кула
3562 7793 "ДРАГ-ВЕСТ-ДРАГОМИР ДЕКОВ" ЕТ Видин Кула
3563 9914 "МАШОВ-ЙОРДАНА РУСКОВА" ЕООД Видин Ново село
3564 13284 "ТОРЛАШКА СРЕЩА" ЕООД Видин Чупрене
3565 4924 "ЛЕС - ТРАНС" ЕООД Видин Чупрене
3566 1088 "КОЖУХАРСКИ" ООД Враца Бяла Слатина
3567 10253 "ВЕДМА" ООД Враца Бяла Слатина
3568 6331 "БАЛМЕК - ТОНЧЕВ И СИЕ" СД Враца Бяла Слатина
3569 10068 "МИГРЕНФЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3570 3281 "АЦИ ТРАНС 70" ЕООД Враца Бяла Слатина
3571 7823 М-КАРАДЖОВИ ЕООД Враца Бяла Слатина
3572 13411 "БОРИСОВ ТРАНС 14" ЕООД Враца Бяла Слатина
3573 0363 "ЕЛИ–ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3574 5834 "НИКОЛОВ 07" ЕООД Враца Бяла Слатина
3575 0905 "ЕМКА-ЦВЕТАН ДОЧЕВ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3576 6700 "СТИЛ ОЙЛ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3577 1945 "ЛИЛИВЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3578 13176 ЕТ "КРИС ДИМИТЪР ХРИСТОВ" Враца Бяла Слатина
3579 13753 "ПЕТРОВ - 15" ЕООД Враца Бяла Слатина
3580 13729 "АГРИТРАНСКОНСУЛТ" ООД Враца Бяла Слатина
3581 6838 "ИЛТРАНС-2010" ЕООД Враца Бяла Слатина
3582 4299 "СЕВЕР-ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3583 8692 "ПЕТЬО ТОДОРОВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3584 11947 "ТИНЧЕВ - ТЕРА ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3585 11409 "ИВЕТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3586 8725 "АСИК-91 - КОСТО КОСТОВ" ЕТ Враца Враца
3587 11863 "АЛЕКС ТРАНС - 2004" ООД Враца Враца
3588 12290 "Д&И ТРАНС 75" ЕООД Враца Враца
3589 1138 "КРИС ТРАНСПОРТ" ООД Враца Враца
3590 8900 СПЕДИТРАНС ЕООД Враца Враца
3591 13787 "ЕВДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
3592 11950 "АРИВА ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3593 2995 "РИНО-ТРАНС" ООД Враца Враца
3594 5111 "МАРНИКЛИ" ЕООД Враца Враца
3595 7982 "АРЧЕЗЕ" ЕООД Враца Враца
3596 9186 "ХОЛЦЕН ТРЕЙД" ЕООД Враца Враца
3597 10349 "ТИ ДЖИ СИ ЕКСПЕДИШЪНС" ООД Враца Враца
3598 13456 "НИКОЛОВИ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3599 12883 "И.П.ТРАНС 2015" ООД Враца Враца
3600 11662 "КИКАР - РС 2" ООД Враца Враца
3601 11964 "САЙМАН-13" ЕООД Враца Враца
3602 12535 "СЕПТЕМВРИ 2012" ЕООД Враца Враца
3603 12064 "ЛАУРУС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3604 9038 "СЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ООД Враца Враца
3605 11037 "ФОКСИ-80-БОЙКО КРЪСТЕВ" ЕООД Враца Враца
3606 8140 "АВТО-ФИЛИПОВИ" ЕООД Враца Враца
3607 8194 "ТЕДИМИЛ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3608 2744 "СПЪТНИК-96" ЕООД Враца Враца
3609 9589 "МОДНА АГЕНЦИЯ-МИРАЖ" ООД Враца Враца
3610 3496 "АТАМА" ООД Враца Враца
3611 10396 "КАВАДА И ЙОВАНОВИЧ ТРАНСПОРТ КЪМПАНИ" ООД Враца Враца
3612 7120 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕД" КООПЕРАЦИЯ Враца Враца
3613 8549 "ЛУКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
3614 4534 "РИПО" ЕООД Враца Враца
3615 0042 "ТРАНС АРЛАНД" ООД Враца Враца
3616 0233 "АСК-БУЛ" ЕООД Враца Враца
3617 0711 “СТАНИМИР ДИМИТРОВ–СТАНДАРТ“ ЕТ Враца Враца
3618 12990 "ВИОЛИТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3619 1992 "ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3620 4588 "БГ ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3621 0674 "АМОР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3622 2495 "АВТОХИТ" ЕООД Враца Враца
3623 12802 "ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН СЪРВИЗ - Е.Т.С." ЕООД Враца Враца
3624 9696 ЕТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ Враца Враца
3625 12972 "АВТОЛОГИСТИК" ООД Враца Враца
3626 9849 "СПРИНТ-М" ЕООД Враца Враца
3627 12530 "ЛА БАРСА" ЕООД Враца Враца
3628 13752 "АВТО - 2002" ЕООД Враца Враца
3629 6118 "ШОП - ЕКСПРЕС - КРАСИМИР ДИМИТРОВ" ЕТ Враца Враца
3630 11799 "АВС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3631 2525 ЕЛЗАР-05 - ДИМИТРИНА ВЕСЕЛИНОВА ЕТ Враца Враца
3632 6009 "ХРИСТО ТАНОВ ДАДЕРОВСКИ-ТАНКО" ЕТ Враца Враца
3633 4985 "ТАШЕВ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3634 1892 "ДЖИ ЕС И - ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3635 6648 ЯНИ И ТОМИ ООД Враца Враца
3636 11517 "ПРО БУЛ-2006" ООД Враца Враца
3637 12986 "И. Г. СЕРВИЗ" ЕООД Враца Враца
3638 8622 "ИНТЕРТЕКС" ООД Враца Враца
3639 8746 "МВ - 94" ЕООД Враца Враца
3640 0532 "ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ЕООД Враца Враца
3641 11745 "ДЖИ ТИ СПЕДИШЪН" ООД Враца Враца
3642 2231 "ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-АРВИКА" ЕТ Враца Враца
3643 6658 МЕТАЛ ТРАНС 2005 ЕООД Враца Враца
3644 3308 "ДАВИД ЮЛИАН" ЕООД Враца Враца
3645 2858 "СКОРПИОН-1977" ЕООД Враца Враца
3646 6177 "ФОРТУНА ЕЦ" ЕООД Враца Враца
3647 1354 "ЮНИ ТРАНС 08" ЕООД Враца Враца
3648 1389 "АЙ ЕМ ДЖИ ТРАНС ГРУП" ООД Враца Враца
3649 3031 "ВЕЙДАР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3650 7417 "ЗОРОВ-СВЕТЛОМИРА ЗОРОВА" ЕТ Враца Враца
3651 3269 ДЕНИТРАНС 09 ООД Враца Враца
3652 12738 "ЛИН ПАРТНЪРС" ООД Враца Враца
3653 10064 "ДАННА - 2012" ЕООД Враца Враца
3654 0133 "ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98" АД Враца Враца
3655 0018 "МИГЕЛ-С-91 МИТКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Враца
3656 9966 "НАТАЛИ 88" ООД Враца Враца
3657 10647 "НЕКСТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3658 3139 "БОБИ ТРАНС 2009-БП" ЕООД Враца Враца
3659 13021 "АГРО ЛОГИСТИКС" ЕООД Враца Враца
3660 7810 "ЙОЛКОВИЦА-ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ" ЕТ Враца Враца
3661 1882 "ЕМО ТРАНС 2008" ЕООД Враца Враца
3662 12434 "КО И СИ" ООД Враца Враца
3663 5601 "ЛАНА МЕЛ" АД Враца Враца
3664 5295 "ХАНДЕЛСМАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3665 11197 "Т И Н ТРАНС" ООД Враца Враца
3666 13818 "СТОЯН ТОДОРОВ" ЕООД Враца Враца
3667 12352 "ДЕКОВ 63" ООД Враца Враца
3668 7818 "ДИЕЛП" ЕООД Враца Враца
3669 6869 "ТИХОМИР ЗАХАРИЕВ" ЕТ Враца Враца
3670 7664 АСМАИСАН ТРАНС ЕООД Враца Враца
3671 0857 "ФИОРИНО-ВАСКО ЦВЕТАНОВ " ЕТ Враца Враца
3672 8280 "ПГ - 2002" ЕООД Враца Враца
3673 8680 "СОДЖИТРА" ЕООД Враца Враца
3674 7832 "ПЕМИНА-ЙОСИФОВА" ООД Враца Враца
3675 0326 "МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3676 12551 "ПАМ ЕРИ" ООД Враца Враца
3677 11533 "ПЕЛОВСКИ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3678 10675 "МАРВИ БГ" ЕООД Враца Враца
3679 4631 "ВАСИЛ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ-ВОЛОДЯ" ЕТ Враца Враца
3680 8154 "КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ-ЛИПО" ЕТ Враца Враца
3681 13726 "ЕВА ЕСТЕР" ЕООД Враца Враца
3682 5076 ДИ ЕН СИ АУТО ООД Враца Враца
3683 5930 "ЕКОФРУТ" ООД Враца Враца
3684 9097 "ЕМКО-ЛМ 67" ЕООД Враца Враца
3685 0563 "ИЛКОМ-ИВАНКА ИЛИЕВА" 115772158 ЕТ Враца Враца
3686 13483 "Н.КОЦЕВ" ЕООД Враца Враца
3687 2091 "ВИПАМ-ВАЧЕВ" ЕООД Враца Враца
3688 5066 "ИМЕКС 2012" ЕООД Враца Козлодуй
3689 0977 "АНДРОВ ТРАНС" ООД Враца Козлодуй
3690 13612 "ЖОРДАН-ТРАВЪЛ" ЕООД Враца Козлодуй
3691 13434 "ТД ТРАНСПОРТЕС" ООД Враца Козлодуй
3692 12373 "ТИХОМИР ИВАНОВ 89" ЕООД Враца Козлодуй
3693 3033 ИВЕЛ-АГРО ЕООД Враца Козлодуй
3694 5543 "ТЕМПЪЛ ЕКСПРЕС" ЕООД Враца Козлодуй
3695 9192 "АНГЕЛ - Л ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Враца Козлодуй
3696 13585 "ЕЛ ДИ ПАРТНЕР" ЕООД Враца Криводол
3697 5542 "СТРОИТЕЛ - КРИВОДОЛ" ЕООД Враца Криводол
3698 3958 "МИКРА ТРАНС 71" ЕООД Враца Мездра
3699 12496 "МАРТИН 07" ЕООД Враца Мездра
3700 9141 АЙ ФРИГО ЕООД Враца Мездра
3701 12950 "ОЛИВА ИНВЕСТ" ЕООД Враца Мездра
3702 0651 "ГАРАНТА ТРАНС" ООД Враца Мездра
3703 11949 "БОВА.АНД.НАНЧИ" ЕООД Враца Мездра
3704 6341 "МОНОВ 3 - ИВО МОНОВ" ЕТ Враца Мездра
3705 1621 "ТРАНС ЕКСПРЕС 88" ЕООД Враца Мездра
3706 3753 "ВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Мездра
3707 4447 "ВЪЛЧЕВ" ЕООД Враца Мездра
3708 6674 "АГРОПРОМСТРОЙ 777" ЕООД Враца Мизия
3709 10336 "ПИРОВСКИ" ООД Враца Мизия
3710 3734 ДЕНИПОЛИ ЕООД Враца Мизия
3711 12816 "ПЕРИ ТРАНС - МИЗИЯ-2011" ЕООД Враца Мизия
3712 12289 "ТОТИ-ТОДОР КРУШОВЕНСКИ" ЕООД Враца Мизия
3713 13435 "ТРАНСМАКС БГ" ЕООД Враца Мизия
3714 2244 МИЛЧО ЛАЗАРОВ - М4 ЕТ Враца Мизия
3715 6476 "КОСАНЯ" ЕАД Враца Мизия
3716 8307 "БСД-КОРЕКТ" ЕООД Враца Мизия
3717 9205 "ЕКОПРОМ" ООД Враца Оряхово
3718 5630 "ОРИЕНТ-92-ИВКО РУНЯШКИ" ЕТ Враца Оряхово
3719 4025 "Ю И М - 22" ЕООД Враца Оряхово
3720 4663 "АГРОМЕТ-2003" ООД Враца Оряхово
3721 13553 "КАЛИНИЧОВ-67" ЕООД Враца Оряхово
3722 8148 "ДИДА-2005-ИВАНКА ХРИСТОВА" ЕТ Враца Роман
3723 7711 ЧЕЧУ ТРАНС ООД Враца Роман
3724 13537 "ПЛАНИ ЕНЕРДЖИ" ЕООД Враца Хайредин
3725 9698 "ДИМАС" АД Габрово Габрово
3726 11370 "ТРАВИК ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
3727 5576 "КАЛИН - ЛАЛЧО ЛАЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3728 6635 "ЦЕН - ТОДОРОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3729 10603 "РР ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3730 6841 "МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД Габрово Габрово
3731 5879 "МПВ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3732 12351 "СЛК ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3733 6991 ПРОВИК ООД Габрово Габрово
3734 8190 "ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ" ООД Габрово Габрово
3735 13048 "РОЯЛ ТРАНС 2015" ЕООД Габрово Габрово
3736 6683 "АЛФА-44" ЕООД Габрово Габрово
3737 6406 "БРАМА" ООД Габрово Габрово
3738 6312 "ТЕРАХИМ 97" АД Габрово Габрово
3739 10587 "ТАНГРА-Т" ЕООД Габрово Габрово
3740 3547 "ТАЙГЪР БУЛЛ" ЕООД Габрово Габрово
3741 3628 "БИПА" ЕООД Габрово Габрово
3742 13736 "ЕКСПРЕС КЪМПАНИ" ЕООД Габрово Габрово
3743 9219 "РАДАНОВ-98-НИКОЛАЙ РАДАНОВ" ЕТ Габрово Габрово
3744 1583 "СВАС" ЕООД Габрово Габрово
3745 0005 "ХЕМУС-АВТОТРАНСПОРТ" АД Габрово Габрово
3746 12168 "ПЛАСТФОРМ" ООД Габрово Габрово
3747 9564 "ТДИ" ЕООД Габрово Габрово
3748 0015 "ФОРТИ 2006" ООД Габрово Габрово
3749 7287 "ТРАНС БАЛКАНИКА" ООД Габрово Габрово
3750 11868 "ЮМС ИНВЕСТ" ЕООД Габрово Габрово
3751 13813 "БУРОВ ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
3752 4422 "ТРАНС РОЯЛ" ЕООД Габрово Габрово
3753 8593 "НИКИФОРОВИ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3754 4718 "ВАС ТРАНС - ДТ" ЕООД Габрово Габрово
3755 8975 "ЛИНГ-АУТО" ООД Габрово Габрово
3756 11865 "ПНБ ТЕХНОЛОГИИ" ООД Габрово Габрово
3757 6691 "ДОБРЕШКОВ" ЕООД Габрово Габрово
3758 11186 "ИВ-М" ЕООД Габрово Габрово
3759 6998 "ХЛЕБОЗАВОД" ООД Габрово Габрово
3760 3731 "МБ КОМЕРС" ЕООД Габрово Габрово
3761 12962 "ЕНЕВ 66" ЕООД Габрово Габрово
3762 11883 "МЕЙПЪЛС" ЕООД Габрово Габрово
3763 3872 НЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Габрово
3764 10453 БАЛКАН ЛОГИСТИК ООД Габрово Габрово
3765 2180 "ВИКТОРИЯ-В-МАРИНОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3766 8491 "КАРОС - ЦВЕТАН КЪНЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3767 7671 "ХЕЛИОН" ЕООД Габрово Габрово
3768 9311 "ГЮРОВ" ЕООД Габрово Габрово
3769 11505 "ЕЙЧ ГРУП" ЕООД Габрово Габрово
3770 10240 "МП - ГАБРОВО ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3771 2550 "БУЛКАРТО" ЕООД Габрово Габрово
3772 10490 КР ЛОГИСТИК ЕООД Габрово Габрово
3773 4038 "ЕВРОТРАНС-07" ЕООД Габрово Габрово
3774 11861 "ЕВРО ТРАНС 13" ООД Габрово Габрово
3775 11881 "КЕРСТЕНС ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК БГ" ЕООД Габрово Габрово
3776 12964 "ДЕН" ЕООД Габрово Габрово
3777 7621 "ИЛВА-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Габрово Габрово
3778 4602 "ЕВРОБУЛ СПЕД ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3779 2976 "АВАНС" ООД Габрово Габрово
3780 0394 "ФОРТУНА АВТО" ООД Габрово Габрово
3781 11076 "КРИСТИНА" ЕООД Габрово Габрово
3782 0960 ТРОЙ БГ ЕООД Габрово Габрово
3783 12474 "ТЕМПУС ЛИНК" ЕООД Габрово Габрово
3784 7301 "НИМ ТРАНС" ООД ООД Габрово Габрово
3785 12334 "ДПЦ" ЕООД Габрово Габрово
3786 4766 "БУЛ ТИМ 74" ООД Габрово Габрово
3787 6608 "ИНТЕРТРАНС КА" ООД Габрово Габрово
3788 4701 "СТС-ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3789 12350 "МАП - ГРУП 2014" ООД Габрово Габрово
3790 2835 "ВАН-ВАЛИНА ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3791 6157 "ОВОРБАГ – ПЕТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3792 6345 "ПРЕСМЕТАЛ" ООД Габрово Габрово
3793 1715 "АЛВЕС" ООД Габрово Габрово
3794 9061 "МАК" АД Габрово Габрово
3795 1514 "ФОРМУЛА-Ф" ЕООД Габрово Габрово
3796 12142 "ИДНА 39" ЕООД Габрово Габрово
3797 6494 "ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ГАБРОВО" ЕООД Габрово Габрово
3798 5837 "МЕТАЛИМПЕКС" ООД Габрово Габрово
3799 13823 "АЛСЕ-ЕКО РЕСУРС" ООД Габрово Габрово
3800 12490 "НЕОМАТ 71" ООД Габрово Габрово
3801 12963 "ДАНИ 2006" ЕООД Габрово Дряново
3802 10370 "ФМА 2012" ЕООД Габрово Дряново
3803 6709 "ПЛАНТИ-1-ПАВЕЛ ДИМИТРОВ" ЕТ Габрово Дряново
3804 2148 "ЮГ-ЮЛИЯН АНТОНОВ" ЕТ Габрово Дряново
3805 1617 "ФМА 2013" ЕООД Габрово Дряново
3806 0807 "ПАНАЦЕЯ" ООД Габрово Севлиево
3807 6772 "ТОНИ" ЕООД Габрово Севлиево
3808 0839 "ПАПА ТРАНСКОМЕРС" ООД Габрово Севлиево
3809 9023 "ЕВРОТРАНС БАУЕР" ЕООД Габрово Севлиево
3810 7652 "ЕДЕЛВАЙС-НЕШКО ПЕТРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3811 4977 "ЕСИ-04" ЕООД Габрово Севлиево
3812 7031 "ШАКЕР" ООД Габрово Севлиево
3813 10729 "ПРОГРЕСО ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3814 4047 ММ-74 ЕООД Габрово Севлиево
3815 7756 "ДЖИ БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3816 6958 "АНДОНИС ТРАНС КИАТО" ЕООД Габрово Севлиево
3817 4129 "ПОЛЕТ - ИСМЕТ ХОДЖЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3818 2951 "ЙОЗО-ХЮСЕИН АТИБОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3819 11796 "ГЪЛЪБОВИ АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3820 4862 "КИНГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Габрово Севлиево
3821 6875 "ФОРИНАР" ООД Габрово Севлиево
3822 6562 "ДГ ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3823 3846 "ХРИСТИНА-97-ДИМИТЪР МАРЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3824 6074 "АРГО - М - МИТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3825 11375 "ГЮРАЛ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3826 11975 "ВАЛЕНТИНА 87" ЕООД Габрово Севлиево
3827 11963 "ВЕЛОГИСТИКС" ООД Габрово Севлиево
3828 11948 "ИВОТРАНСПРЕС" ЕООД Габрово Севлиево
3829 7898 НЮЛ - ТРАНС ЕООД Габрово Севлиево
3830 6405 "ПАРАЛЕЛ" ЕАД Габрово Севлиево
3831 2705 "РАЙНОВ - РАЙЧО РАЙНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3832 0378 "ШПИЙС ТРАНС" Е00Д Габрово Севлиево
3833 12905 "ИННА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3834 12209 "КАРАТЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3835 4914 "ЛУКАНОВ-ЕЛЕНА ЛУКАНОВА" ЕТ Габрово Севлиево
3836 11585 "ИВЕРА 8" ЕООД Габрово Севлиево
3837 12779 "ИЦИ ГАЗ" ЕООД Габрово Севлиево
3838 5474 "КОЧ-ХАСАН КОЧУМОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3839 4674 "БЕНИСА" ООД Габрово Севлиево
3840 13770 ВЕЛИМИРА 75 ЕООД Габрово Севлиево
3841 7611 "СИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3842 10409 "МГ-74" ЕООД Габрово Севлиево
3843 11351 "ПАРМА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3844 4940 "ХЕЛИОС" АД Габрово Севлиево
3845 2887 "КЕТИ-КОМЕРС-РУМЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3846 7916 "НИКОН-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3847 7837 "ТГТ 42" ООД Габрово Севлиево
3848 0761 "БАЛКАНСКО ЕХО" ЕООД Габрово Севлиево
3849 4258 "ДРАГО" ЕООД Габрово Севлиево
3850 12824 "МФ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3851 12704 "ПАЛАЗОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3852 2071 КОМОРОС ТРАНСПОРТ ООД Габрово Севлиево
3853 2527 "САМОСВАЛНИ ПРЕВОЗИ-ВБ" ЕООД Габрово Севлиево
3854 12633 "ПИКНИК ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3855 9818 "ЧАКАЛА" ЕООД Габрово Севлиево
3856 6982 "ШОПОВ-ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3857 3207 "АНДИМИ ГРУП" ООД Габрово Севлиево
3858 7249 "БАГАТОР И СИНОВЕ" ЕООД Габрово Севлиево
3859 11749 "ЯДКИ ДЕТЕЛИНА" ЕООД Габрово Севлиево
3860 10689 "ТРАНС ИНВЕСТ БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3861 9240 "САФАРИ 2007" ЕООД Габрово Севлиево
3862 11838 "ВИКИ ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3863 8179 "ВЕРИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3864 3896 "РУМЯНА" ЕООД Габрово Севлиево
3865 11225 "ЕМРЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3866 10614 "ВИКТОРИЯ-ТРАНС-Т" ЕООД Габрово Севлиево
3867 0665 "ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
3868 12195 "МЛЕКА ГРУП" ЕООД Габрово Севлиево
3869 6900 "ТРИФО 1" ООД Габрово Севлиево
3870 8109 "КАРГО СЕРВИЗ" ООД Габрово Севлиево
3871 5997 "СТОЯНОВ 93" ЕООД Габрово Севлиево
3872 5973 "АГРОИМПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3873 7814 "ЕС ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3874 2732 "ИННА" ЕООД Габрово Севлиево
3875 8008 "ПАПАЗОВИ" ООД Габрово Севлиево
3876 7001 "УЗУНОВ - 2010" ЕООД Габрово Севлиево
3877 4651 ДЖОН КОРНЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Севлиево
3878 5392 ЛЪКИ ТРАНС 66 ЕООД Габрово Севлиево
3879 0639 "ТРАНС КАСТЕЛ" ЕООД Габрово Севлиево
3880 6317 "ТОЛИ-93-АНАТОЛИ ХРИСТОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3881 3458 "М ЕНД Д ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3882 4854 "МАР ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3883 11860 "ПЕРИ ФРЕКС" ООД Габрово Севлиево
3884 3499 "БАЛДЖИЕВИ-91" ООД Габрово Севлиево
3885 12706 "НИКАТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3886 12804 "АНДИ-М-2012" ЕООД Габрово Севлиево
3887 8312 "ИМЕКСИМ" ООД Габрово Севлиево
3888 7686 "КУДРЕТ-АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3889 6171 "ЧАКАЛА-СТОИМЕН СТОЯНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3890 11846 "БЕТЪНИ - КЕВИН" ЕООД Габрово Севлиево
3891 1742 "НЕШЕВТРАНС-99" ЕООД Габрово Севлиево
3892 2035 "НИКИПЛАСТ-М" ООД Габрово Севлиево
3893 10057 "ИВАНОВИ ТРАНС - 2011" ООД Габрово Севлиево
3894 9242 "М-1-МАНЕВ, КОЛЕВА" ООД Габрово Трявна
3895 13742 "МУКИ 2012" ЕООД Габрово Трявна
3896 2736 "БАЛКАН ТРАНС- ЕЛИ" ЕООД Габрово Трявна
3897 8145 "БИГ ВАСИЛЕВ-2011" ЕООД Габрово Трявна
3898 9667 "ИВАН ПЕТКОВ" ЕТ Габрово Трявна
3899 6209 "БАРБОРИНО-ЦАНКА ИВАНОВА-ДРАГОМИР ДИМОВ" ЕТ Габрово Трявна
3900 1434 "МАЛЧЕВ-МИТЕВ И С-ИЕ" СД Габрово Трявна
3901 4712 "ИНТЕРТРАФИК" ЕООД Габрово Трявна
3902 11695 "ЗЛАТЕВИ" ООД Габрово Трявна
3903 2019 "СТИЛ-МС" ООД Габрово Трявна
3904 11194 "АЙРУМ- ЛЕС" ЕООД Габрово Трявна
3905 12495 "КАЛИНА 2013" ЕООД Габрово Трявна
3906 8445 "ПЛАМИИ - 99" ЕООД Добрич Балчик
3907 9122 "КАЛЯ" ЕООД Добрич Балчик
3908 1361 "АЛБЕНА-АВТОТРАНС" АД Добрич Балчик
3909 2548 "АВТОТРАНС-70" ЕООД Добрич Балчик
3910 2549 "ДАР-ДАРИНКА ВЕЛИКОВА" ЕТ Добрич Балчик
3911 9855 "ГЕОРГИЕВ-ТРАНС-65" ЕООД Добрич Балчик
3912 5892 "КОЛОРИТ 90" ЕООД Добрич Балчик
3913 11671 "ЛИС-2008" ЕООД Добрич Балчик
3914 3999 "ВАСИЛ ГРИГОРОВ" ЕТ Добрич Балчик
3915 0190 "ТЕРРАКОП" ЕООД Добрич Балчик
3916 4694 "ТРАНСИНИЯ" ЕООД Добрич Балчик
3917 0291 "АВТОТРАНС ПЕТКОВ" ЕООД Добрич Балчик
3918 2697 "БИТ 2009" ООД Добрич Балчик
3919 8453 "СЪН ФУУДС" ЕООД Добрич Балчик
3920 13728 "КАТ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Балчик
3921 7251 "ВЕГА-С7" ЕООД Добрич Балчик
3922 13497 "КОКО ТРАНС - 96" ЕООД Добрич Балчик
3923 4752 "ДЖИТИ ТРАНС-69" ЕООД Добрич Балчик
3924 5863 "ЯНА-99" ЕООД Добрич Балчик
3925 6357 "ДОДЖИ КОМЕРС-ИГ" ЕООД Добрич Балчик
3926 5380 "ТРАЯНА-96" ЕООД Добрич Балчик
3927 4557 "МММ-ТРАНС-МЛАДЕН ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Балчик
3928 5270 "ЕВРОСТРОЙ-БАЛЧИК" ЕООД Добрич Балчик
3929 12796 "ТОНЧЕВИТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3930 10867 "КАНЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3931 13017 "ФОЛК ТРАНС - 68" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3932 4443 "КРЪСТЮ ДЯКОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3933 1280 "ЕКСПРЕС МАРАТОН-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3934 2369 "ХЕРМЕС 91- СВ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3935 6375 "ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ - ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3936 4925 "ТЕДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3937 8432 "МАНТРАНС 82" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3938 5752 "ГЕОТЕРМ" АД Добрич Генерал Тошево
3939 8100 "ТРАНС СПЕЕД-10" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3940 3661 "ГЛОРИЯ-ОИЛ" ООД Добрич Генерал Тошево
3941 7297 "БОЯНА-ДИЛЯНА-БОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3942 0695 "СС-СТАН 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
3943 9865 "ГАЙДА" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3944 4779 "МИШЕЛ-ИМПЕКС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3945 9722 "КАЛИНА 95-МАРИН ТОДОРОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3946 11005 "АРДАР СТИЛЕ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3947 10797 "ВИТАЛИНА ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3948 0824 "АРИС-ТРАНС" ООД Добрич Генерал Тошево
3949 7433 "СТРОЙ ИНВЕСТ 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
3950 4442 "БАРТЕР ГРУП БГ" ООД Добрич Генерал Тошево
3951 13383 ЕТ "СИВКОВ - ГЕОРГИ АТАНАСОВ" Добрич Генерал Тошево
3952 11433 "АДМИРАЛ ГРУП - 3" ЕООД Добрич Добрич
3953 12332 "ТРАНСФИЛД" ЕООД Добрич Добрич
3954 8139 "КЛАС ОЛИО" ООД Добрич Добрич
3955 9085 "УЛТРАКАР ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич
3956 6495 "НИ - КО ТРАНС 63" ЕООД Добрич Добрич
3957 12549 "НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО" ЕООД Добрич Добрич
3958 13109 "ХАРИ - 86 2015" ЕООД Добрич Добрич
3959 2042 "ИНФИНИТИ" ЕООД Добрич Добрич
3960 11218 "ДЕЯН ГЕРОВ" ЕООД Добрич Добрич
3961 6766 "РАМИНА-РАДИ МИНКОВ РАДЕВ" ЕТ Добрич Добрич
3962 0799 "ДИМЕНС ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3963 13402 "РОПОТАМО ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3964 11262 "ЕМ СИ КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
3965 9451 "МЗ МЕТАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
3966 12487 "ЕМ ДЖЕЙ ЕЛ ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
3967 5402 "НОРТ КЛУБ 385" ЕООД Добрич Добрич-град
3968 0356 "РУДИ-2007" ООД Добрич Добрич-град
3969 10747 "ДЖИ И ЕЙЧ ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
3970 6730 "А И Т ТРЕЙДИНГ" ООД Добрич Добрич-град
3971 4510 "СИНХРОН-ТРАНС-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3972 7579 "ГОСПОДИНОВИ КОМЕРС" ООД Добрич Добрич-град
3973 3968 "ДИДИТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3974 3928 "КОРРЕ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3975 1230 "ЕВРОТРАНС ПЛЮС" ЕООД Добрич Добрич-град
3976 13716 "ЮРОЗОУН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
3977 12489 "К ЕНД ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
3978 5610 "ВИХРЕН" ООД Добрич Добрич-град
3979 5835 "ВД КАРГО" ООД Добрич Добрич-град
3980 10907 "ФЕРДИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3981 3067 "АГЕ 2008" АД Добрич Добрич-град
3982 2048 "ФАКТОР-П" ЕООД Добрич Добрич-град
3983 4196 "ЕВРО-КОНТАКТ" ООД Добрич Добрич-град
3984 5336 "ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА" ЕООД Добрич Добрич-град
3985 12403 "БИ ДЖИ ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич-град
3986 10273 "ФИРМА" ЕООД Добрич Добрич-град
3987 12141 "СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3988 5666 "КДК-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3989 6314 "ЕСЕ" ООД Добрич Добрич-град
3990 6752 "ЖЕЛЕВ АГРОКОРП" ЕООД Добрич Добрич-град
3991 6093 "М С ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3992 8177 "ДЖЕФФ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3993 10103 "АГРО ОЙЛ КОНСУЛТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3994 4539 "МИЗ ТРАНСПОРТ-МАРИЯН ДРАГАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3995 2061 "КОДИАК" ООД Добрич Добрич-град
3996 0367 "ЗАВН-ДОБРИЧ" АД Добрич Добрич-град
3997 0455 "ИНДЖИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3998 6361 "М.С.ТРАНС-2010" ЕООД Добрич Добрич-град
3999 8498 "СТРОЙМАРКЕТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4000 2085 "САВЧО АВДЖИЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4001 13700 "ВИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Добрич-град
4002 5782 "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД Добрич Добрич-град
4003 3312 "ИМПЕРИАЛ" ООД Добрич Добрич-град
4004 6866 "РУСЛАН 66" ЕООД Добрич Добрич-град
4005 2609 "КОНДОР -ДГ" ООД Добрич Добрич-град
4006 0724 "ЗИТА" ООД Добрич Добрич-град
4007 4737 "ДАНИЕЛСЪН-ДАНИЕЛ ГЕНЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4008 9540 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4009 6827 "РАДИ 31" ЕООД Добрич Добрич-град
4010 0770 "КАРИМА" ЕООД Добрич Добрич-град
4011 12537 "ТОПТРАНЗ ЮРЪПИЪН" ЕООД Добрич Добрич-град
4012 12826 "ДИМИ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4013 4113 "СТРЕЛЕЦ - З.ИВАНОВ" ООД Добрич Добрич-град
4014 12810 "АГРОГРУП 78" ЕООД Добрич Добрич-град
4015 10910 РОС ЕКСПОРТ ЕООД Добрич Добрич-град
4016 13401 "ЮРЪПИЪН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4017 2243 "АЛЕКС-К 2008" ЕООД Добрич Добрич-град
4018 3414 "АММ" ООД Добрич Добрич-град
4019 6722 "ЖЕКОВ-ПЕТЪР ЖЕКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4020 3502 "ДИЛЯНКА 61" ООД Добрич Добрич-град
4021 1933 "КОРН" ЕООД Добрич Добрич-град
4022 4519 "ЛЕВАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4023 3102 "ЕМ ЕН ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4024 2989 "ИН-ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4025 8958 "ДИВНИЯ - М" ЕООД Добрич Добрич-град
4026 9083 "ИВ ДЕС ТРАНС - 70" ЕООД Добрич Добрич-град
4027 11041 "АЍ ВИ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4028 11829 "ДАН КОС" ЕООД Добрич Добрич-град
4029 10390 "КОРЕКТ ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4030 5149 "МАРТИНЕЛО" ЕООД Добрич Добрич-град
4031 5889 "ТЕДИВА" ООД Добрич Добрич-град
4032 13100 "АПОЛОН 16" ЕООД Добрич Добрич-град
4033 7190 "ЖЕТОМ" ООД Добрич Добрич-град
4034 10985 "БООМЕРАНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4035 10631 "ДИЯН ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4036 11724 "АГРО ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4037 1167 "ШАНА-ХРИСТО ГОЧЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4038 13766 "ГАЛАН-МН" ЕООД Добрич Добрич-град
4039 4767 "ЕМ-ВИ ИНВЕСТ М" ЕООД Добрич Добрич-град
4040 8366 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН СТОЯНОВ-МИЛЕНА ПРОДАНОВА" ЕТ Добрич Добрич-град
4041 13136 "ПИ ТИ ДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4042 10374 "ТПГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4043 7245 "ПЛАМ-РОСЕН СТЕФАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4044 6269 "ДОБРУДЖАНСКА ГОРА" АД Добрич Добрич-град
4045 10092 "АПОЛОН - 93" ЕООД Добрич Добрич-град
4046 10484 "НИКЕЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4047 10528 ТРАНСНАВАРА ЕООД Добрич Добрич-град
4048 5120 "БИМСТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4049 6647 "ЕРМЕВА ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4050 12952 "МАНЕВ И СИН" ООД Добрич Добрич-град
4051 13668 "БОНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4052 8537 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4053 6715 "ШРИЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4054 4743 "СВЕТИ НИКОЛА" ООД Добрич Добрич-град
4055 9795 "НП ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4056 12958 "ИЗИДА ЛОГИСТИК" ООД Добрич Добрич-град
4057 10426 "ВИА ТРАНС 2012" ЕООД Добрич Добрич-град
4058 8390 ГЛАСКОМ ЕООД Добрич Добрич-град
4059 7211 "АГРОНОМ І ХОЛДИНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4060 3941 "ВИКИ 90" ЕООД Добрич Добрич-град
4061 4437 "РИКС-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4062 5484 "МТТ" ООД Добрич Добрич-град
4063 12541 "ЕФ ЕЙ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4064 3459 "МАК-ДАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4065 5506 "ЕМОНА 02" ООД Добрич Добрич-град
4066 5882 "САВИМЕКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4067 6677 АГРОХИМИКАЛИ ООД Добрич Добрич-град
4068 1850 "СИМ-ТРАНС " ООД Добрич Добрич-град
4069 6409 "СВАРОГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4070 7906 "АР - ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
4071 13236 "ТРАНСВЕС 8" ООД Добрич Добрич-град
4072 13412 "СЕЛИНА 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4073 13506 "ДС ГОСПОДИНОВИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4074 6278 "ИВ-ЕЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4075 13530 "СТЕРА 98" ЕООД Добрич Добрич-град
4076 10221 "КАПРАЛОВ 74" ЕООД Добрич Добрич-град
4077 11788 "ТРЕЙД-ЕМ ГРУП" ООД Добрич Добрич-град
4078 4170 ЕВРО КАРГО ЕООД Добрич Добрич-град
4079 11205 "ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Добрич-град
4080 12266 "ТП ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4081 3298 "КОМФОРТ 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4082 8400 "БИСЕР ЖЕЛЕВ–БИСЕР 92" ЕТ Добрич Добрич-град
4083 10361 "ДЕСИ ТРАНС БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4084 13045 "ЗИ ТРАНС-79" ЕООД Добрич Добрич-град
4085 12105 "ТОРЕС КАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4086 3379 "СОЛО ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4087 12338 "ТЕРА ИД 2011" ЕООД Добрич Добрич-град
4088 9269 "КРИСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4089 13301 "ДРАГАНОФФФ" ЕООД Добрич Добрич-град
4090 4399 "МАКСИ-М-МАКСИМ БОЖИЛОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4091 13540 "ДИМЕКС ТРАНС - 61" ЕООД Добрич Добрич-град
4092 7209 "ТЕДИ ТРАНС 75" ЕООД Добрич Добрич-град
4093 11251 "ДЕ-ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4094 9912 ТАФЧИ ТРАНС ЕООД Добрич Добрич-град
4095 0034 "БГ-ТРАНС" АД Добрич Добрич-град
4096 4377 "ПЕГИД-ПЕТКО ДИМИТРОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4097 11326 "БОРИКА 57" ЕООД Добрич Добрич-град
4098 5514 "ТРАНСАГРО 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
4099 5620 "КРИСИ ТРАНС 07" ООД Добрич Добрич-град
4100 4400 "ВЕНИ-68" ЕООД Добрич Добрич-град
4101 6707 "ГЛАВАНЦИ" ООД Добрич Добрич-град
4102 1884 "ГУСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4103 6513 "ДИ ЕС ХОУМ" ООД Добрич Добрич-град
4104 6510 "КЕНИКОР" ЕООД Добрич Добрич-град
4105 6939 "ИСАКОВ 64" ЕООД Добрич Добрич-град
4106 2166 "НИКИ 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4107 6230 ДИНО ГРУП 74 ЕООД Добрич Добрич-град
4108 12728 "ТЕДИ ТРАНС 77" ЕООД Добрич Добрич-град
4109 10660 "ДИМ 13" ЕООД Добрич Добрич-град
4110 5896 "ЖЕКАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4111 5826 "ПАТО" ЕООД Добрич Добрич-град
4112 9390 "ВАЛМАР-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4113 9382 "ДИМИТРИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4114 13559 "БРАТЯ СИНДЖИРЛИЕВИ" ООД Добрич Добрич-град
4115 4295 "МЕРИДИАН 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4116 10097 "ЕКОТРАНСГАЗ" ООД ООД Добрич Добрич-град
4117 2362 "СНЕЖИ 65" ЕООД Добрич Добрич-град
4118 3361 "ЕС ЕЙ ДЖИ ТРАНС 2010" ЕООД Добрич Добрич-град
4119 6138 "СВЕТЛИНА-ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4120 1301 ВАНИ 2012 ЕООД Добрич Добрич-град
4121 11388 "САША-85" ООД Добрич Добрич-град
4122 6644 "ЕВРОПА 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4123 10260 "СИГМАТРАНС 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4124 0901 "КОКО - ТРАНС 62" ЕООД Добрич Добрич-град
4125 9139 "СКОРПИОН ТРАНС 83" ЕООД Добрич Добрич-град
4126 13806 "КН КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
4127 12486 "ДИ ЕН Ю ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4128 12314 "ВЕЛКОВ АГРО" ЕООД Добрич Добрич-град
4129 2399 "АЛЕКСТРАНС 96" ЕООД Добрич Добрич-град
4130 3770 "ДИМОВ И БРАТ" ООД Добрич Добрич-град
4131 0798 "ДЕТЕЛИНА-МИ-91-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4132 2394 "БАЛКАНТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4133 12513 "АДМИРАЛ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4134 13116 "ДИВИ ЕС 9" ООД Добрич Каварна
4135 1149 "МЕГА ТРАНС - 77" ЕООД Добрич Каварна
4136 11624 "АГРОБИОВИТ" ЕООД Добрич Каварна
4137 4965 "РОНИ - Р.ТИНКОВ" ЕООД Добрич Каварна
4138 5486 "ВИВА-МД" ЕООД Добрич Каварна
4139 12774 "АГРОВИТ" ООД Добрич Каварна
4140 7238 "ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74" ЕООД Добрич Каварна
4141 5454 "ВАЛ-ДИМ-2006" ЕООД Добрич Каварна
4142 9943 "ГАМА ТРАНС 63" ЕООД Добрич Каварна
4143 5291 "ДИ ЕНД ДЖИ БИЛДИНГ" ЕООД Добрич Каварна
4144 7752 "ГАБИ" ЕООД Добрич Каварна
4145 4944 "ДИНА-ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4146 0518 "ТОХИ ТРАНС" ООД Добрич Каварна
4147 3692 "ПИРАНЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4148 13643 "КОЛЕВИ - 73" ЕООД Добрич Каварна
4149 7223 "АГРОСПЕКТЪР" ООД Добрич Каварна
4150 2961 "АГРАТРАНС" ООД Добрич Каварна
4151 6413 "АНДРЕЕВ СТРОЙ" ООД Добрич Каварна
4152 4440 "МИТАКА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Каварна
4153 0940 "БИЛАНС-И-ИВАНОВИ" СД Добрич Каварна
4154 10339 "КЛАС-94" ООД Добрич Крушари
4155 6773 "ВИВА-2000" ООД Добрич Тервел
4156 3759 "ПЛАСТХИМ-Т" АД Добрич Тервел
4157 2108 "ЛИДЕР-99" ЕООД Добрич Тервел
4158 5862 "ЗК БЕЗМЕР" КООПЕРАЦИЯ Добрич Тервел
4159 0702 "КАТ ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4160 4659 "НЕМО ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4161 6498 "ТРИАДА" ООД Добрич Тервел
4162 7615 "ТИФАНИ 2009" ЕООД Добрич Шабла
4163 7738 "СЕЛИН 09" ЕООД Добрич Шабла
4164 11926 ХЕРДА ТЛС ЕООД Добрич Шабла
4165 11968 "АИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Шабла
4166 8567 ПГ-НИКОЛОВИ-2012 ЕООД Добрич Шабла
4167 8060 ТИФАНИ 2012 ЕООД Добрич Шабла
4168 5459 "ЕМИТРАНС - ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА" ЕТ Кърджали Ардино
4169 7959 "АУТОТРАНС-ДОНКА НЕДКОВА" ЕТ Кърджали Кирково
4170 7260 "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР" ЕТ Кърджали Кирково
4171 0119 "ВЕЙКАТА-2000" ЕООД Кърджали Кирково
4172 11123 "ХАДЖО - МИРЧО ДИМИТРОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4173 1317 "КУРТ-АХМЕД КАРАМОЛЛА" ЕТ Кърджали Кирково
4174 6232 "БОРИ" ЕООД Кърджали Кирково
4175 3472 "ЛИНА 07-ВЛАДИМИР ИВАНОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4176 7044 "КРАФТ-ВЛАДИМИР СТАМОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4177 2719 "МОЛЛОВИ 2005" ООД Кърджали Крумовград
4178 3451 "ЛЕСКОМПАКТ" ООД Кърджали Крумовград
4179 13657 "ЕВРЕДИКА - 2012" ЕООД Кърджали Крумовград
4180 6955 "НАТАЛИЯ - 2005" ЕООД Кърджали Крумовград
4181 7307 "ОГНЯНОВ" ЕООД Кърджали Крумовград
4182 2929 "ЕВРЕДИКА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Кърджали Крумовград
4183 3426 "ШАХАН Б" ООД Кърджали Кърджали
4184 5002 "ИЛТО-ВИХРЕН-ЯНЕВ И КИРЕВ" СД Кърджали Кърджали
4185 9998 "ИБЕРИА" ООД Кърджали Кърджали
4186 4473 "АТЕС-КИРИЛ ДЯКОВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4187 8838 "БАЛТИМЕКС" ООД Кърджали Кърджали
4188 12439 "ЕРКОТРАНС - 81" ЕООД Кърджали Кърджали
4189 4024 "МЕАЦА" ЕООД Кърджали Кърджали
4190 4278 "ДИМИНИКС" ЕООД Кърджали Кърджали
4191 8981 "БИСИДИ" ЕООД Кърджали Кърджали
4192 9352 "ВВ И КО-ПЛАСТ" ЕООД Кърджали Кърджали
4193 6175 "ВАВИТА 09" ЕООД Кърджали Кърджали
4194 11321 ЕТ "БИРОСЕВ-ТРАНС-ФИКРИ СЕИД" Кърджали Кърджали
4195 6552 "ТЕКСТИЛ ГРУП" ЕООД Кърджали Кърджали
4196 8171 "АСГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ И ТРЕЙЛЪРС" ЕООД Кърджали Кърджали
4197 9887 "МАТ 03" ООД Кърджали Кърджали
4198 4530 "ВАСМАР" ООД Кърджали Кърджали
4199 6720 "АДЖА ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4200 4175 "СЕРТАЙ ТУРИЗЪМ" ООД Кърджали Кърджали
4201 4904 "ТОДОР НИКОЛОВ" ЕООД Кърджали Кърджали
4202 8568 "БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА" ЕТ Кърджали Кърджали
4203 5843 ДАКИДА И Р ООД Кърджали Кърджали
4204 6992 "ЕКОСТРОЙ" ООД Кърджали Кърджали
4205 8887 "БСК - 66" ЕООД Кърджали Кърджали
4206 2643 ЕТ "ИНТЕЛА-СТЕФАН ЧАНЕВ" Кърджали Кърджали
4207 5051 "ФРАНКО" ООД Кърджали Кърджали
4208 4504 "ПОПАНАСТАСОВ" ООД Кърджали Кърджали
4209 13135 "СОЛАК ОЙЛ" ООД Кърджали Кърджали
4210 10937 БУЛИМПЕКС 07 ООД Кърджали Кърджали
4211 7708 "БУЛЕВАРД-СЕРАФИМ ГАНЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4212 12027 "ОНЕР ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4213 10671 "ЯЙЦЕПРОМ" АД Кърджали Кърджали
4214 9650 "ВАЗ" ООД Кърджали Кърджали
4215 10637 "АГОРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Кърджали Кърджали
4216 2769 "ЕЛБА-ИВАН ПАСКАЛЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4217 9204 "ТРАНСФАРМ-2004" ООД Кърджали Кърджали
4218 5743 "ФЕНИКС - Т" ЕООД Кърджали Кърджали
4219 7391 "БАЛКАН-М" ЕООД Кърджали Кърджали
4220 3863 "РАЛИ" ООД Кърджали Кърджали
4221 0017 "ЕКИП-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кърджали Кърджали
4222 3908 "ВЕТРАНС 07" ООД Кърджали Кърджали
4223 11376 "СЕВИМТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4224 9614 "АВТОТРАНС-06" ЕООД Кърджали Кърджали
4225 9324 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
4226 7589 "ДУЙГУ ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4227 11423 ЕТ "НИКИ -ТРАНС - 91 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ" Кърджали Момчилград
4228 11976 "РП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кърджали Момчилград
4229 5667 "НЕК ГРУП" ООД Кърджали Момчилград
4230 0958 "СТРОЙ АРТ 06" ЕООД Кърджали Момчилград
4231 4057 "НАР" ООД Кърджали Момчилград
4232 12322 "АТОНТРАНС-777" ЕООД Кърджали Черноочене
4233 10724 "ЛОБО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4234 11052 "СТАР НА ВИКТОРИЯ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4235 5095 "ТРАНС КОНДОР" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4236 13128 "ЛИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4237 4991 "ДАНИ-М" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4238 12910 "ДЕНИ И КРИСИ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4239 3849 "ДЕНИС-07" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4240 6922 "ВАЛЕНТИНО-Е.С." ЕООД Кюстендил Бобов дол
4241 3799 "ЛИВВ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4242 3593 "ИВЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4243 0333 "БИК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4244 6233 "БОРИС АНТОВ" ЕТ Кюстендил Бобов дол
4245 9597 "РАДКО 88" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4246 11184 "ХРИСТИ - БАЛ" ЕООД Кюстендил Бобошево
4247 11281 "РТД ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4248 5838 "ФЕНИКС-ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4249 1109 "ГАБИКА" ЕООД Кюстендил Дупница
4250 9027 "СПАРТ" ООД Кюстендил Дупница
4251 12713 "ТРАНС-КАР 2008" ЕООД Кюстендил Дупница
4252 7165 "ПЕРЛА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4253 6741 "КОБ - 08" ЕООД Кюстендил Дупница
4254 0095 АВТОТЕХНИКА ООД Кюстендил Дупница
4255 0301 "МАКСИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4256 3592 "ДИМОНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4257 5261 "НИКОЛАЙ ВИКЕНТИЕВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4258 0590 "ДИНКОВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4259 6960 ЕТ "ВЯРА МАЗНИКОВА" Кюстендил Дупница
4260 8727 ЙОВАПЛАСТ ЕООД Кюстендил Дупница
4261 5343 "СЛАВИ" ООД Кюстендил Дупница
4262 4518 "АРТЕМИС-ТРАНС-2" ООД Кюстендил Дупница
4263 4413 "КРИСТИ 1" ЕООД Кюстендил Дупница
4264 1670 "ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4265 3696 "БРАДЪРС" ООД Кюстендил Дупница
4266 2993 "В. АСПРОПОТАМИТИС - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4267 5807 "БОРИС АНДРЕЕВ-ВЕСПИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4268 7396 "МАРКРИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4269 0342 ""МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД Кюстендил Дупница
4270 2892 "А И Е -ФАЙЕР" ЕООД Кюстендил Дупница
4271 6143 "ИВО-БОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4272 0816 "ДАСКАЛОВ КОМЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4273 13775 "НАВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4274 13041 "РО И КО - 2012" ЕООД Кюстендил Дупница
4275 4731 "ЗОМА 1" ООД Кюстендил Дупница
4276 2625 "ТАНГРА" ЕООД Кюстендил Дупница
4277 13210 "ЦВЕТИ АУТО1" ЕООД Кюстендил Дупница
4278 5766 "ТОДОР СТАМБОЛИЙСКИ-ДИНАМИКА" ЕТ Кюстендил Дупница
4279 7716 "НАСКАР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4280 8845 "ИНА" ЕООД Кюстендил Дупница
4281 8181 СЕВТ ООД Кюстендил Дупница
4282 5761 "ВАНКО - ВАНЦ" ЕООД Кюстендил Дупница
4283 0949 "ЕВГЕНИ ИСКРЕНОВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4284 4525 "ЕВРОТРАНС-ПЕТЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4285 0569 "НИВЕН АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4286 0088 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4287 13469 "СОЛОМОН 777 ГРУП" ЕООД Кюстендил Дупница
4288 0759 "Е.В." ЕООД Кюстендил Дупница
4289 5741 “БРАЙТ“ ЕООД Кюстендил Дупница
4290 10016 “КАРИ-ДАШ СВ “ ЕООД Кюстендил Дупница
4291 7009 "КАЛОЯН БОНЕВ-КАЛИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4292 1150 "КАРИНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4293 8051 "ГЕОРГИ ТЕГАРКОВ-ТЕГАРЕТО" ЕТ Кюстендил Дупница
4294 8721 "ПЛАМЕН ИСКРЕНОВ-КЕМА-ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4295 6025 КАЛИ- ДАШ EООД Кюстендил Дупница
4296 7718 "САШОСТРОЙ 2004" ЕООД Кюстендил Дупница
4297 12221 "ЕВРОПЕЙСКИ АВТО ТРАНСПОРТ - ЕАТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4298 4582 "ЕЛВА КАР" ЕООД Кюстендил Дупница
4299 4017 "ЕДИ ТРАНС 2003" ЕООД Кюстендил Дупница
4300 0667 "ЕВРО-ДИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4301 12267 "СТЕФАН ПОПОВ - ФОРТУНА" ЕТ Кюстендил Дупница
4302 6272 КРАШЕВСКИ АУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4303 3811 "НИКОЛАЙ ТЕРЕЗОВ-ТАКСИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4304 12034 "ИЛТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Дупница
4305 6224 "КАЙЗЕР АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4306 7825 "ДОБЕЛ 2008" ООД Кюстендил Дупница
4307 11825 "РД-СТРОЙ 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4308 8603 "ЕУРОСПРИНТ" ООД Кюстендил Дупница
4309 12410 "МАКСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4310 12497 "РЛ КОНСТРУКЦИЯ" ООД Кюстендил Дупница
4311 2144 "СОКОЛОВ 2007" ЕООД Кюстендил Дупница
4312 0189 "НИКА-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4313 1039 "ЕВРО КАРГО-2007" ООД Кюстендил Дупница
4314 7757 "ДЕЙВИД - 2010" ЕООД Кюстендил Дупница
4315 3154 ВЕНАУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4316 13801 "АДИСЕН" ЕООД Кюстендил Дупница
4317 5878 "О.П. ЕЛОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4318 5035 "ВИКТОРИЯ -ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4319 2633 "ИНТЕРТРАНС С.В" ЕООД Кюстендил Дупница
4320 4190 БУЛСПЕД ООД Кюстендил Дупница
4321 1089 "ИВАН ГРЪНЧАРОВ-ЕСПРЕСО" ЕТ Кюстендил Дупница
4322 6885 "МЕВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4323 8068 "ЕС-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4324 10052 “К И Г ЛОГИСТИКА“ ООД Кюстендил Дупница
4325 5242 "АЛЕКСАНДЪР ТЕРЕЗОВ-БОБИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4326 6227 "БОРИСЛАВ НИКОЛОВ-СТРЕЛА" ЕТ Кюстендил Дупница
4327 13028 "ДИА ДООР" ЕООД Кюстендил Дупница
4328 9176 "УЕСТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4329 1951 "КОНСТАНТИН МАНОИЛОВ-ОБНОВА ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4330 5590 "МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС - ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4331 12701 "НЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4332 10649 "МЕГАТРАНС 2009" ЕООД Кюстендил Дупница
4333 4260 "ПЛАМ ПЛЮС" ЕООД Кюстендил Дупница
4334 12698 "РАШКОВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4335 3133 "СИ-ЕМ" ЕООД Кюстендил Дупница
4336 0715 "РАДГО" ЕООД Кюстендил Дупница
4337 7072 "СТАНКО МИЛУШЕВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4338 3104 "ТРАНСАУТО ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4339 13258 "Ю-ГО ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4340 5198 "СТРУМА ПЕТРОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4341 10721 "МИА СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4342 13325 "ТИМ ТРАНС 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4343 1561 "ГАР-ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4344 2074 "СТОЯН РИЗОВ-ШАНС СР " ЕТ Кюстендил Кюстендил
4345 11113 "ОБЛАК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4346 2309 "ЕКОТРАНС 75" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4347 5911 "СОКОЛ 35" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4348 12406 "Г ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4349 12384 "МАРШАЛ 91" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4350 7295 "САК-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4351 4055 "ЗЗ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4352 11215 "СПИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4353 8611 "БЕЛИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4354 12337 "РОСЕН СТОЯНОВ-2" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4355 13330 "КЛАЛЕКС СПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4356 5941 "МИКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4357 8026 "ВЕНИ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4358 5340 "ПАЛМА-РИЧ" ООД Кюстендил Кюстендил
4359 7532 "АНЕ-Б.Л." ООД Кюстендил Кюстендил
4360 12485 "МАТЕЙ - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4361 11430 "ДФВ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4362 11970 "НОРВИК ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4363 8090 "ГИВ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4364 5126 "СТАРТ-КОМ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4365 7882 "ПЕ - БО - 2" ООД Кюстендил Кюстендил
4366 4261 "ДОНИЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4367 12787 "АА ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4368 6725 "МЕТБОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4369 4812 "ГЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4370 12780 "СКИНПРОМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4371 3878 "ДЕЛЛКО СБ" ООД Кюстендил Кюстендил
4372 11487 "ДП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4373 5415 "АЛФА Ф" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4374 11344 "ДВД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4375 5393 "АНИ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4376 10546 БС ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4377 2131 "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4378 12775 "ДМ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4379 8621 "САН ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4380 13710 "ГОТРА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4381 13837 "К2С ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4382 6975 ГОНЗАЛЕС 2012 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4383 7056 "ЛОРЕКС-СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4384 11784 "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4385 12782 "ДАТО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4386 5808 "АТЕНЕУМ С" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4387 7034 КИД ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4388 10827 "ЛАБРО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4389 8714 "МК ЛОГИСТИКА" ООД Кюстендил Кюстендил
4390 12766 "КРАУН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4391 13838 "ДИЛАН ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4392 8267 "ГЕМС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4393 12710 "КОМПАНИЯ АНГЕЛОВСКИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4394 9102 "РИВИЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4395 1566 "ИС КОМЕРЦ" ООД Кюстендил Кюстендил
4396 12508 "ФИСА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4397 4285 "АЛЕК - ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4398 7525 "СО-ГО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4399 4656 СТИ БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4400 13669 "ДС ЛЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4401 10165 "АНДРЕА ТРАНСПОРТ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4402 13831 "ДЕНИГО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4403 10772 "СВИС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4404 6778 “ДЕМАК ТРАНС“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4405 11753 "МОНДОТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4406 2004 ОЛЯ - ТРАНСЛОГИСТИК ООД Кюстендил Кюстендил
4407 11182 "АКРО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4408 8052 "ЕВРОТРАНС-ММ" ООД Кюстендил Кюстендил
4409 8065 "М П М ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4410 11693 "ВЕНЕЦИА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4411 13731 "НАЙДЕНОВИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4412 11766 "ГОГИ ШПЕД"ЕООД Кюстендил Кюстендил
4413 10118 "АСКО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4414 13514 "МАТЕЙ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4415 13064 "МАРШАЛ - Ю" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4416 4746 "АС-ГЛОБАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4417 10790 "ДОДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4418 10909 "ЛЮБИКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4419 12218 "ДВ МИЛАНОВСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4420 11640 "МАРКОС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4421 8469 "ЙОФИ КЪМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
4422 6652 "ЕВРО-МКД" ООД Кюстендил Кюстендил
4423 0679 "М.ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4424 3637 “ЕРАС СПЕД-БГ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4425 7811 "ДМ ТРАНС 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4426 7386 "ЕВРО КАРГО 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4427 6671 "РОМАНТИКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4428 13175 "РАДО-ПРЕВОЗ"ООД Кюстендил Кюстендил
4429 13174 "ДИБ - ЛОГИСТИК 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4430 0106 "ФЕАРТРЕЙД КОРЕКТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4431 10146 "МИДА ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4432 10083 "ШИЛЕ ТРАНС - 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4433 1590 "НИНЕКС БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4434 8250 “ТОНИ ШПЕД ТРАВЕЛ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4435 10939 "АНГЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4436 1790 "ТОНИ ТРАНС 90" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4437 0583 "РОСА - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4438 12443 "ГИЕР СОФИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4439 10224 "ФЕРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4440 12144 "Л.Г.М.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4441 0986 "НЮ ТРАНЗИТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4442 12419 "КРИСАНД 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4443 13180 "ЛОЙАЛ ЕКСПРЕС ЯСМ" ООД Кюстендил Кюстендил
4444 13157 "НЕД СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4445 11480 "МАНИМЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4446 13159 "ФАДЕР ЕН ЗООН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4447 12033 "МАРЕЛ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4448 1155 ИМПЕРИЯ ТРАНС 12 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4449 13262 "ДМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4450 2928 "ЦАКМАКИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4451 12305 "ИНТЕРТАС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4452 3638 "Л А ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4453 3807 "ЕИД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4454 9196 "НДГ - ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4455 4829 "РОСКОТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4456 10550 ЮПЕКО - Ю ЕООД Кюстендил Кюстендил
4457 11114 "ДФА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4458 10872 "СА-АН-ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4459 1335 "МЕГА КОНСУЛТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4460 11956 "ЕЛДИН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4461 7953 "М.Г.ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4462 10058 "МИГОТРАНС 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4463 11267 "АНДИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4464 11961 "ЗАШЕВ - АБ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4465 8748 "БЕТЦИ АУТО" ООД Кюстендил Кюстендил
4466 11777 "КОСТА - Д" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4467 10801 "ЛАЛЕ 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4468 13709 "ДАНСПОРТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4469 11937 "САНТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4470 12939 "РЕАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4471 13634 "МАЧ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4472 10338 "КОКО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4473 4947 "АНДРЕЙ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4474 12657 "ЛАНДОВ И СТОЙКОСКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4475 9229 "МИЛЕНКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4476 12661 "АНЖА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4477 1009 "ЗТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4478 11919 "ФИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4479 10432 "ГЕОРГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4480 11918 "ТРИ АЗ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4481 10022 "БАТАТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4482 2984 "СПИН - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4483 12886 "ТИП - ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4484 3199 "НАПРЕДЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4485 10800 "АРСТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4486 13085 "ЗЛАТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4487 10029 МЕЛКОМИ ТРАНСПОРТ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4488 10681 "ЗИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4489 1854 "НЕНО ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4490 8415 “БОГОТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4491 11678 "ИВА - МИР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4492 12892 "ТЕО ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4493 11866 "ДРАЧЕВО - ГР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4494 10629 "ДИНАМО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4495 11875 "АГИЛИТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4496 11531 "ТРАК ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4497 13603 "ВЕМАКС ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4498 13463 "РОБЕРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4499 13347 "СОЛОРЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4500 11648 "МАЙОР ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4501 11665 "МЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4502 11667 "ПЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4503 9163 "ИНТЕРАС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4504 6158 "ЕКО ПЛАНЕТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4505 13785 "МГД ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4506 7769 "АЛЕКСАНДЪР МТВ" ООД Кюстендил Кюстендил
4507 5422 "ИБ ТРАНС 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4508 6586 "БЕСА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4509 8858 АТЛАС ГРУП БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4510 11858 "КАРИ ТРАНС 99" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4511 10468 ДЕЛТ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4512 10470 МСЖ - ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4513 9193 "МЕЦО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4514 4203 "ТРАФИК ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4515 6239 "ДУЛЕКС" ООД Кюстендил Кюстендил
4516 11635 "КОЛЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4517 10813 "КРИСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4518 12063 "'ДАНИ-10-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4519 13720 "ТТ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4520 6726 ОПЦ - ЛОГИСТИКС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4521 11719 "ПЦ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4522 11161 "СВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4523 3876 "ФИМА ЛУПЧО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4524 6489 "МЕРИДИАН 2003" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4525 13359 "З С ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4526 10635 "ТРАНС-ОЙЛ 2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4527 13218 "БС ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4528 13647 ЕТ "БОРИСЛАВ КОЛЕВ-Б" Кюстендил Кюстендил
4529 12566 "ТВИНС ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4530 12878 "МАГНИФИКО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4531 11830 "ГОСТИВАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4532 4481 Ф СЕРВИЗ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4533 11679 "ВИОЛЕТА ЕЛИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4534 0033 "МЛАКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4535 13419 "ХОЛСТИР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4536 2469 "ЛЮСИ ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4537 12809 "ВАСКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4538 12382 "Д.Л.А." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4539 13825 "ТАТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4540 8226 МИЛШПЕД ЕООД Кюстендил Кюстендил
4541 11586 "БАСИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4542 3678 "КОСТА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4543 11582 "ДИ КАР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4544 11575 "СТЕДА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4545 2714 РОБЕРТОСТОИН ЕООД Кюстендил Кюстендил
4546 13078 "ШТРБЕ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4547 2121 "Д.Т.С.СЪРВИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4548 10509 "ПЕЙПЪР БАГС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4549 2194 "ЕУРОТРАНС 07" ООД Кюстендил Кюстендил
4550 12797 "ЕВРОГРУП ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4551 12762 "ВИЕР МАКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4552 7042 ВЕГВЕ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4553 11804 ЕТ "ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ" Кюстендил Кюстендил
4554 13563 "КРОСС НЕТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4555 0675 “НВ ТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4556 5571 "АНТОАНЕТА БОРСКА-МИДА 95" ЕТ Кюстендил Кюстендил
4557 12724 "ТРАНСПОРТЕР З.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4558 11332 "ЗОРА - ЛОГИСТИК 1" ООД Кюстендил Кюстендил
4559 11562 "ЛКВ МАРИО" ООД Кюстендил Кюстендил
4560 6797 "ДЕМА ТРАНС 11" ООД Кюстендил Кюстендил
4561 4099 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ СЪРВИС ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4562 9106 "ПРЕССИДЕНТ 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4563 8384 МОТОВЕЙ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4564 10523 "ВА - ЛТ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4565 12795 "КИКО ТРАНС-МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4566 12716 "ПАЛМС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4567 10558 "КАРГОМАКС 13" ООД Кюстендил Кюстендил
4568 11331 "ГЛОБАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4569 1195 "КОМНЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4570 11156 "САХИТИ МЕДИЕЙШЪН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4571 11544 "ТИБС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4572 12655 "БЕТА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4573 8547 "ЮПЕКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4574 2424 "ФАЧОКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4575 4541 "ФБ-КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4576 12731 "ИНТЕР ТРАНС 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4577 11398 "АТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4578 12631 "Ж - С ТРАНС 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4579 3639 "РОГ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4580 5396 СИМБА ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4581 6070 "ТРАНЗИТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4582 4200 "БОЙ - ДАР" ООД Кюстендил Кюстендил
4583 11118 "БАКИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4584 10960 "ВАНГЕЛ - ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4585 2047 "СТИФ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4586 3150 "ИФТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4587 0193 МИПА ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4588 13804 "ТВИНС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4589 12051 "МЕЛАЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4590 11240 "БЛЕК ХОРСТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4591 2661 "СТЕФИ БЕТЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4592 8561 "АНИНАС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4593 2957 "ТАРИК КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4594 10998 "СЗ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4595 2155 ДС ЛЕС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4596 7410 "ВИД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4597 7931 "АНТОНИО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4598 7894 "ДД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4599 10604 "АНДРЕЙ.ГЛ.2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4600 12430 "ММ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4601 8556 "ДЕКИ-ФЕР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4602 11432 "ЛУПА ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4603 5893 "ТРАК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4604 6058 ЛИНДИ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4605 10405 "АЛБО ПРО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4606 12268 "СМС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4607 10547 ЛТС - БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4608 10307 "ХЕВИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4609 13542 "БАТОТРАНСПОРТ 22" ООД Кюстендил Кюстендил
4610 13365 "ДАНИБО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4611 11499 "МАТЕ - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4612 4154 "ДИЕЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4613 13271 "ДЕРВИШ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4614 2236 "МИНАС-НАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4615 12981 "ИЛЕ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4616 9337 "ГИВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4617 11441 "БРАДЪРС - МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4618 11128 "ЧАКО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4619 13002 "ЕУРО ЛОГИСТИК МК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4620 11000 "ЕДИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4621 8295 "ТСОЛЕРИДИС-КАМЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4622 12656 "М И Г ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4623 13754 "ПАТРА ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4624 1729 ЧОКАЛЕ ИНТЕГРАЛ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4625 8268 "ЕУРОСТАР 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4626 10231 "ВЕЛТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4627 12976 "НИНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4628 12045 "ТРАНСПОРТ 7" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4629 13642 "ДУКЗ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4630 13800 "КТМ 11" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4631 10789 "ДА - МАКТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4632 13723 "ЛКВ ИВИЦА" ООД Кюстендил Кюстендил
4633 10706 "СТУДЕНАЦ - СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4634 10030 "БОРО - ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4635 12912 "МЕТАЛ КН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4636 4956 "ШКОТА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4637 9016 СПЕДИКУМ ООД Кюстендил Невестино
4638 4138 "РЕДИБОРА" ООД Кюстендил Невестино
4639 11661 "МУЛТИГОР" ООД Кюстендил Невестино
4640 8624 "НЕВЕН - Ч" ЕООД Кюстендил Рила
4641 1180 "БОЙЧО КЬОСЕВ" ЕТ Кюстендил Сапарева баня
4642 7780 "ВИГ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4643 0100 "А ЕНД Г-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4644 6255 "КАТРИН АУТО 2002" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4645 5589 "ТРАНС ПРОГРЕС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4646 6680 "ИВАН НИКИФОРОВ-ИЛИАН" ЕТ Кюстендил Трекляно
4647 8585 "ЮВЕТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4648 9808 "ЕКОТРАНС" ООД Ловеч Априлци
4649 0527 "МИГ И М-ГЕОРГИ ГЕНЕВСКИ" ЕТ Ловеч Априлци
4650 11305 "Х И Т - СЪРВИС" ООД Ловеч Априлци
4651 10680 БИЗИ ТРАНС ЕООД Ловеч Априлци
4652 1214 "МТМ - ТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4653 10331 "КЕРАМИКА ЛЕТНИЦА 2010" ЕООД Ловеч Летница
4654 11200 ''АЖД-АГРО'' ЕООД Ловеч Летница
4655 6192 "ФЕНИКС ЛВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4656 11404 "ИВЕКС 8" ЕООД Ловеч Ловеч
4657 0548 "ИСИПЛАМ-ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4658 12394 "МАРГЕО ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4659 11616 "СОВА КРИМ" ЕООД Ловеч Ловеч
4660 12192 "НОВАТРАНС М" АД Ловеч Ловеч
4661 5526 "АКСИОМА" ЕООД Ловеч Ловеч
4662 2382 "ДЕНЧО ДЕНЧЕВ - МАРИЯ ДЕНЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4663 11244 "ЖАБАРСКИ-ВАСИЛ НАЙДЕНОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4664 8115 "Р И С - СЕРВИЗ" ЕООД Ловеч Ловеч
4665 3660 "ДИМ 2" ЕООД Ловеч Ловеч
4666 5742 "АДРИЛИНА-БАГРЯН ЛИЛОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4667 12585 "ЕКСПРЕСТРАНСАВТО" ЕООД Ловеч Ловеч
4668 6850 "ПЕРЛИНИ-ПЕТКО ДРАГНЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4669 13745 "ХИТ-М" ООД Ловеч Ловеч
4670 8526 "ВАЛЕНТИНО ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Ловеч Ловеч
4671 5004 "ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ ЕТ Ловеч Ловеч
4672 12413 "НИКМА-НИМ-2012" ЕООД Ловеч Ловеч
4673 7659 "ЖЕЧЕВ ТРАНС БГ" ЕООД Ловеч Ловеч
4674 12061 "КА - 10" ЕООД Ловеч Ловеч
4675 7404 "САГЕСТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4676 4704 "МАВРАНГЕЛИС" ООД Ловеч Ловеч
4677 5487 "САНИ-РУМЕН ВЕЛЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4678 4451 "ИНТРАНС - ЦВЕТАН ЦАНКОВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4679 8785 "ВАСИС - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4680 11174 "ПЕРЛИНИ" ООД Ловеч Ловеч
4681 10611 "ТОМЕВИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4682 13231 "КОРЕКТ ТРАНС - 2013" ЕООД Ловеч Ловеч
4683 4199 "ТЕОКОМ-ТЕОДОРА БАНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4684 7451 "ПРИТЕКС - М" ЕООД Ловеч Ловеч
4685 7703 "ГИП - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4686 0648 "ИЗГРЕВ–ВЛАДИМИР ГРЪНЧАРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4687 12751 "КРИСТА - МИД - МАРТИНА ЦОНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4688 6061 "ТРАНС ИН 2011" ООД Ловеч Ловеч
4689 7598 "ПАРОС ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4690 7087 "КРАСИМИР КОЛЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4691 5554 "ВИЛЕКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4692 10243 "ИВЕА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4693 8514 "БУЛТРАНСПОРТ" ООД Ловеч Ловеч
4694 5952 "ДЕТЕМЕКС-ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4695 8524 "НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4696 0582 "ТЕОМАР-2007" ООД Ловеч Ловеч
4697 13746 "ИЗИ ТРАНС 11" ЕООД Ловеч Ловеч
4698 1628 "ПЛАМ-ТРАНС 68" ЕООД Ловеч Ловеч
4699 4135 "ВАРОШ-М-ВЕСКА МАРИНОВА-ЦВЕТАН ТОМЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4700 11383 "ДЖИ ЕНД ЕМ 7887" ЕООД Ловеч Ловеч
4701 4858 "ВАЛЕНТИНА" ЕООД Ловеч Ловеч
4702 10309 "НИРВАНА ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4703 13570 "РЕД ЛАИН ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4704 13622 "ЕКСПЕРТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Ловеч Ловеч
4705 11414 "СИЯНА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4706 1380 "Р-СТИЛ" ООД Ловеч Ловеч
4707 11682 "БЪРЗАКОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4708 11650 "ФЕАР ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4709 3597 "А ЯК" ООД Ловеч Ловеч
4710 12749 "ЕЛ ОЙЛ" ЕООД Ловеч Ловеч
4711 13018 "ВЕН-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4712 8640 "ФРИГО ТРАНС ЛОВЕЧ" ЕООД Ловеч Ловеч
4713 13033 „ ИВ-ДЕЙЗИ ТРАНС " ЕООД Ловеч Ловеч
4714 4426 "РУМЕН РАДЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4715 4629 "ДРАЙВЪР ХОУП" ООД Ловеч Ловеч
4716 9051 "ЛИТЕКС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4717 8891 "В И В РЕЛЕФ-БУС" ООД Ловеч Ловеч
4718 8679 "ДЕБОРА-ИВАНКА ДАЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4719 10249 ЕТ "ДИМИТЪР РОМАНОВ" Ловеч Ловеч
4720 13803 "МАГИ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ловеч
4721 5253 "ВАЛБО" ЕООД Ловеч Ловеч
4722 8540 "ВИКО-СЛАВ-ИНВЕСТ" ООД Ловеч Луковит
4723 4860 "ПЛАМ - ТРАНС 74" ООД Ловеч Луковит
4724 9136 "ИВА–6–МАРИН МАРИНОВ-ИВА МАРИНОВА" ЕТ Ловеч Луковит
4725 10176 "ЕВРО ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП" ООД Ловеч Луковит
4726 3313 "КОМБИНА КОМЕРС" ЕООД Ловеч Луковит
4727 0870 "ВИТАВЕЛ" АД Ловеч Луковит
4728 3247 "ПРЕМИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4729 2487 "СПАРК 2012" ЕООД Ловеч Луковит
4730 7824 "КАЗАКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4731 7255 "ГОШО ВЪТКОВ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Луковит
4732 10961 "Н И Н ТРАНС 2013" ООД Ловеч Луковит
4733 4105 "МИШО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4734 11349 "ВИТ ЕКСПРЕС - 2008" ЕООД Ловеч Луковит
4735 9201 "БОНЕЛИ" ЕООД Ловеч Луковит
4736 13664 "ВАДИВА" ЕООД Ловеч Луковит
4737 8474 "ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО" ЕООД Ловеч Луковит
4738 9585 "НИКИ ТРАНС-НИКОЛАЙ ТОДОРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4739 9018 "ИВЕДА" ЕООД Ловеч Тетевен
4740 12118 "СТЕФАН - НИКОЛ" ЕООД Ловеч Тетевен
4741 11995 "ЕЛМАКС - БГ" ООД Ловеч Тетевен
4742 3667 "ВИТА - ВЕС" ЕООД Ловеч Тетевен
4743 10419 "РУСИ - 07" ЕООД Ловеч Тетевен
4744 13413 "ИЧО ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4745 0948 "ТИНКО-ВС-СТЕФАНОВ И С-ИЕ" СД Ловеч Тетевен
4746 0148 "ОКСИМ" ООД Ловеч Тетевен
4747 10387 "ОГИМЕКС" ЕООД Ловеч Тетевен
4748 2648 "ЦАКОМ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4749 9846 "АЛЕКСА-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4750 10878 "ЮЛИ - АХИТРАНС 95" ЕООД Ловеч Тетевен
4751 6547 "АИТЕН-ИБРАХИМ ЧАУШЕВ" ЕТ Ловеч Тетевен
4752 0661 "МСИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4753 2415 "ЛИДИА ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4754 10117 "ОЛГАТРАНС - 88" ЕООД Ловеч Тетевен
4755 1166 "ТЕКОМ-ТРАНС" ООД Ловеч Тетевен
4756 7051 "ЕЛАЙЗА" ЕООД Ловеч Тетевен
4757 4980 "КУНИН - НСН" ЕООД Ловеч Тетевен
4758 10684 ЦАЧЕВ 2013ЕООД Ловеч Тетевен
4759 6853 "СВЕТЛАНА И С-ИЕ" СД Ловеч Троян
4760 8740 "ПС ЛАНД ЛИМИТЕД" ЕООД Ловеч Троян
4761 11999 "ИЛИМАР М" ООД Ловеч Троян
4762 0025 "МИРОТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4763 7993 "ТОКЕР" ООД Ловеч Троян
4764 1553 "ГЕЧО ГЕЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4765 4159 "ИЛИАНА КОЛЕВА" ЕТ Ловеч Троян
4766 2642 "ОСЪМТРАНС" ООД Ловеч Троян
4767 2044 "ВЕЛИ УЗУНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4768 5263 "ХИЦ" ООД Ловеч Троян
4769 0635 "ГАЛСТОП – СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4770 10250 "МАРИО ЕКСПРЕС" ООД Ловеч Троян
4771 5466 "ЧАКЪРСКИ" ООД Ловеч Троян
4772 11509 "СДЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4773 11115 "СТОЕВ 13" ЕООД Ловеч Троян
4774 9647 "ГЛОБАЛ-МП" ООД Ловеч Троян
4775 4179 "НИТА-91-НИКОДИМ МОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4776 0026 "МИФА" ЕООД Ловеч Троян
4777 1619 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Ловеч Троян
4778 1579 "ПЕТЪР НАЙДЕНОВ " ЕТ Ловеч Троян
4779 12983 "ДЕСИ ТРАНС 2014" ООД Ловеч Троян
4780 13149 "ЛЕНОКС ФРОУЗЪН ФУУД" ООД Ловеч Троян
4781 1208 "НАНИ-91-МИТКО НАНКОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4782 1861 "НГГ ТРАНС - 9" ООД Ловеч Троян
4783 1066 "М+Н" ООД Ловеч Троян
4784 7731 "ДАНЕМ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4785 3488 "СОФТЕЛ" ЕООД Ловеч Троян
4786 4668 "ДВК 2001" ЕООД Ловеч Троян
4787 2116 "НИКОЛОВИ" ООД Ловеч Троян
4788 9602 "ДАРИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4789 10776 "КРИСТИНА ТРЕЙД" ООД Ловеч Троян
4790 4301 "ДЖЕЙХАН-ТРАНСПОРТ-ИЛХАН ТАКАЛОВ" ЕТ Ловеч Троян
4791 13471 "ДОКА-ТРАНС АВТО" ЕООД Ловеч Троян
4792 10811 "СТАНИМИР ВАЧЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4793 2801 "АНГЕЛОВ" ЕООД Ловеч Троян
4794 5827 "ТРИУМФ-БОРИСЛАВ СТОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4795 6896 "ДМК - ТРЕЙД" ЕООД Ловеч Троян
4796 4368 "ТРАНССПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4797 0208 "КРАМО" ЕООД Ловеч Троян
4798 4124 "МАРИО-ЕКСПРЕС-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4799 1502 "ЦАНКО МИЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4800 11146 "НИКОЛ 68" ЕООД Ловеч Троян
4801 3959 "ВИВА МАРИНЧЕВ" ООД Ловеч Троян
4802 1950 "СИМА" ЕООД Ловеч Троян
4803 8850 "МИЛТРАНС" ООД Ловеч Троян
4804 9041 "СТАМИ" ООД Ловеч Троян
4805 5268 "ДОБРОМИР ГЪТОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4806 1409 "В И В ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4807 8398 "МИЦОВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4808 8160 "СПАС КРАЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4809 5236 "М С - 2010" ООД Ловеч Троян
4810 4550 "МИГ 92" ООД Ловеч Троян
4811 0266 "РИМО-ХРИСТО ЙОВЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4812 1443 "ДОБРЕВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4813 3348 "ВАЛЕНТИН ЛЕСИДРЕНСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4814 3551 "БРАТЯ МАСТРАВСКИ И СИЕ" СД Ловеч Троян
4815 8439 "СВЕДИТРАНС" ООД Ловеч Троян
4816 0039 "ТРОЯН-АВТОТРАНСПОРТ" АД Ловеч Троян
4817 12151 "АНДИ ТРАНС 09" ЕООД Ловеч Троян
4818 10919 "ХЕМУС КАРГО" ООД Ловеч Троян
4819 12441 "С П СКАЙ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Ловеч Троян
4820 7368 "КАЛИНКА ГЕНОВСКА-69" ЕТ Ловеч Угърчин
4821 11535 "ДАНИ М-74" ЕООД Ловеч Угърчин
4822 1997 "РАЙНОВСКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Угърчин
4823 7922 "ТРАНС90-МК" ЕООД Ловеч Ябланица
4824 5873 "ИНТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4825 0243 "ДИВЕС" ООД Ловеч Ябланица
4826 7948 "СИМ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ябланица
4827 13171 "АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4828 5473 "М-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4829 3422 "НОРА ВАСИЛЕВА-78" ЕТ Ловеч Ябланица
4830 1722 "ЛЪСКОВ-СТЕФАН ДИМИТРОВ-2" ЕООД Ловеч Ябланица
4831 8925 "РАЙКОВ ТРАНС-РАЙКО РАЙКОВ" ЕТ Ловеч Ябланица
4832 2669 "ЦВЕТИ 2009" ЕООД Ловеч Ябланица
4833 13703 "ДАНИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4834 3094 "БОБО 5 И СИНОВЕ" ООД Ловеч Ябланица
4835 8458 "ТРАСИНТ" ЕООД Монтана Берковица
4836 7029 "КРИС" ЕООД Монтана Берковица
4837 13020 "БИКЕНД ТРАНС ГРУП" ЕООД Монтана Берковица
4838 4102 "МАРИЯ ПЕТРОВА" ЕТ Монтана Берковица
4839 4488 "ИВАС" ЕООД Монтана Берковица
4840 0024 "КОМ" ООД Монтана Берковица
4841 1255 "ХИЛ" АД Монтана Берковица
4842 4148 "ГОГО- БЕРК ТРАНС" ЕООД Монтана Берковица
4843 11374 "ГД 69 - ТРАНС" ООД Монтана Берковица
4844 13015 "СТЕФАНОВ КОМЕРС - 71" ЕООД Монтана Берковица
4845 3449 "ТРАНС СЪРВИСИС" ЕООД Монтана Берковица
4846 8676 БЕРК АУТО ЕООД Монтана Берковица
4847 6404 "ЕМИРЯН" ЕООД Монтана Бойчиновци
4848 12421 "НИКО ТРАНС 72" ЕООД Монтана Бойчиновци
4849 7468 “ДИМА ТРАНС 12“ ООД Монтана Бойчиновци
4850 11747 "ДАРИ ТРАНС 2013" ЕООД Монтана Брусарци
4851 5845 "НЕДИ И ЯНА ТРАНС" ЕООД Монтана Брусарци
4852 6301 ЗАПАД 2008 ЕООД Монтана Вълчедръм
4853 11578 "БИЕМ ФЕРДИНАНДОВИ" ООД Монтана Вълчедръм
4854 13598 "ТОРНИН" ЕООД Монтана Вълчедръм
4855 6454 "АГРИМЕКС" ЕООД Монтана Вълчедръм
4856 1395 "ЕВГЕНИ БОГДАНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
4857 4614 "МЕДИКЪЛ" ООД Монтана Вълчедръм
4858 5651 "КАТЕРИНА-ГЕОРГИ ЕВДЕНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
4859 8189 СИ-АЛ 11 ООД Монтана Вълчедръм
4860 12533 "КАТЕРИНА Г И М" ЕООД Монтана Вълчедръм
4861 11075 "РОНА РН" ЕООД Монтана Вълчедръм
4862 11121 ЛИДЕР М ТРАНС ЕООД Монтана Вълчедръм
4863 6876 "МИРОСЛАВА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Монтана Вършец
4864 6734 "ЗЕЛЕНИ ДЕЛ - ПЕТРОВ И СИЕ" СД Монтана Вършец
4865 12239 "ПЕПИ ТРАНС - 84" ЕООД Монтана Вършец
4866 4762 "ЛЕОТРАНС-ЛЕОНИД АНГЕЛОВ" ЕТ Монтана Вършец
4867 5804 "ПЕТЪР ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Вършец
4868 6036 "РУМИ 2007" ЕООД Монтана Вършец
4869 9550 "ВИЛИ ТРАНС" ЕООД Монтана Вършец
4870 1466 "АНАТОЛИ НИКОЛОВ" ЕООД Монтана Георги Дамяново
4871 10968 "ЛОМ ТРАНС - 1" ООД Монтана Лом
4872 11119 "АЛЕКС ТРАНС 2009" ООД Монтана Лом
4873 4590 "Г 2 ТРАНС" ЕООД Монтана Лом
4874 13687 "ВИП - ВЕРОНИКА" ЕООД Монтана Лом
4875 7290 "ОМИКРОН-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ" ЕТ Монтана Лом
4876 0068 "СИЛПА" ООД Монтана Лом
4877 3370 "СТЕНЛИ-03" ЕООД Монтана Лом
4878 2998 "ВАН БЮРДЕН-ВАН ЛЕЕОВЕН ТРАНСПОРТ" ООД Монтана Лом
4879 13522 "БОЙЧЕВ ТРАНС 2015" ЕООД Монтана Лом
4880 2908 "ТРАНС-2007" ЕООД Монтана Лом
4881 5274 "АВИТУС" ООД Монтана Лом
4882 4526 "ЕС-ЕНД-БЕ" ООД Монтана Лом
4883 8186 "ЛОМСКО ПИВО" АД Монтана Лом
4884 0198 "СИПТОМ-В-ПАВЕЛ ПАВЛОВ" ЕТ Монтана Лом
4885 1005 "ДИ ВЕН" ЕООД Монтана Лом
4886 6500 "ЛОМ БГ" ЕООД Монтана Лом
4887 13261 "КРИСТАЛ ОЙЛ" ЕООД Монтана Лом
4888 7027 "ВЕНАЛ-ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ" ЕТ Монтана Медковец
4889 11534 "ЕДИЛИЦИА ВАЧЕВ" ЕООД Монтана Медковец
4890 7226 "ТЕДИ-85" ЕООД Монтана Медковец
4891 10885 ВЕЛВЕС БГ ЕООД Монтана Монтана
4892 5760 "ЮИНГ" ЕООД Монтана Монтана
4893 1174 ИГЪЛ АЙ ТРАНС ЕООД Монтана Монтана
4894 9380 "МЕГА-ТРАНС-07" ЕООД Монтана Монтана
4895 2859 "НАЙДЕН ИВАНОВ-ТУРБО-НАДИ" ЕТ Монтана Монтана
4896 5219 "ЕВРОБУЛТРАНС - 2012" ЕООД Монтана Монтана
4897 8086 "ДЖУДИ-КРАСИМИР ЛАЗАРОВ И С-ИЕ" ООД Монтана Монтана
4898 7220 "АГРО М - ИНВЕСТ" ЕООД Монтана Монтана
4899 7132 "ДАНИ ТРАНС 11" ЕООД Монтана Монтана
4900 9078 "ТИКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
4901 6729 "АФИ 2010" ЕООД Монтана Монтана
4902 7180 "АВТОСЕЛЕКТ" ЕООД Монтана Монтана
4903 4842 "АЛЕКСБО 05" ЕООД Монтана Монтана
4904 13133 "МОНТ-ТРАНС-05" ООД Монтана Монтана
4905 2354 "МЕТБОЛ-2000" ООД Монтана Монтана
4906 11897 "АДЕ ТРАНС 76" ЕООД Монтана Монтана
4907 12079 "ЛАКО Б" ЕООД Монтана Монтана
4908 11915 "ВАНЕСА СПЕД" ЕООД Монтана Монтана
4909 6704 "ЕМГ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4910 12902 "ВАЙБО ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4911 9363 "МИРАКЪЛ АУТОС" ЕООД Монтана Монтана
4912 7443 "ФИШ ИНВЕСТ" ООД Монтана Монтана
4913 1406 "ДЕМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4914 8058 "ЕВРО ТРАНС-ПЕТРОВ" ЕООД Монтана Монтана
4915 11798 "Ц И Г ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4916 11468 "ЦОЛОВ" ЕООД Монтана Монтана
4917 5747 "ПОЛИХРОН" ЕООД Монтана Монтана
4918 13697 "ИВ МОНТАНА ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4919 8992 "ЗАХАРИЕВ-ТТТ-КИРИЛ ЗАХАРИЕВ" ЕТ Монтана Монтана
4920 0516 "ИВПОЛ-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Монтана Монтана
4921 12525 "ТЕВИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4922 11496 ET "НИКИ-ТРАНС - ЛЮБОМИР КРУМОВ" Монтана Монтана
4923 13255 "МАРИ ТРАНС 05" ЕООД Монтана Монтана
4924 3914 "СУИНГ - ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ" ЕООД Монтана Монтана
4925 5885 "ЕЛИНА - М" ЕООД Монтана Монтана
4926 12451 "КИНГ КОНГ 2014" ЕООД Монтана Монтана
4927 11207 "ФАРМАЛ ЛОГИСТИК" АД Монтана Монтана
4928 6465 "ИВЕС-ИВАН МАКАВЕЕВ" ЕТ Монтана Монтана
4929 13321 "КРАМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4930 2241 "ИВЕС-СВЕТЛИН ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Монтана
4931 11210 "АВТОСТАРТ-2008" ООД Монтана Монтана
4932 12171 "МОНТАНА ЕВРОТРАНС" ООД Монтана Монтана
4933 9188 "ПРЕСС 2012" ООД Монтана Монтана
4934 1510 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4935 7831 "МОНТ-ТРАНС-2005" ООД Монтана Монтана
4936 1262 " УСМА" АД Монтана Монтана
4937 2215 "ПЕТРОМЕЛ 1" ООД Монтана Монтана
4938 6237 "КРОМА ТРАНС" ООД Монтана Монтана
4939 10891 "БУЛ ТИРМ" ЕООД Монтана Монтана
4940 8955 "ИСИ 2011" ООД Монтана Монтана
4941 12504 "ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Монтана Монтана
4942 1439 "ЕЛИВИ-СПРИНТ" ЕООД Монтана Монтана
4943 2438 "МОНТ - ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4944 2920 ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕТ Монтана Монтана
4945 8670 ВЕСИНВЕСТ 777 ЕООД Монтана Монтана
4946 9557 "БОРИСЛАВ БОРИСОВ-ББ" ЕООД Монтана Монтана
4947 7804 "МОНТАНА-ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ" ЕТ Монтана Монтана
4948 6716 "ПОЛИМЕРСТРОЙ" ООД Монтана Монтана
4949 5337 "ПЛАДОН - АНА ДОНЧЕВА" ЕТ Монтана Монтана
4950 13184 "АУТОРЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
4951 10194 ЕЛФА 201З ЕООД Монтана Монтана
4952 2918 "РУСИННА-ЮЛИЯН РУСИНОВ" ЕТ Монтана Монтана
4953 10954 "БЛАН - 67" ООД Монтана Монтана
4954 8642 "НОВА ТРАНС БГ" ЕООД Монтана Монтана
4955 5100 "ЕСБУР" ООД Монтана Монтана
4956 8617 АГРОФОГ ЕООД Монтана Монтана
4957 3644 "АВТОИНВЕСТ М" ЕООД Монтана Монтана
4958 6972 "БУЛМОНТ-ФОРЕСТ" ООД Монтана Монтана
4959 2329 "АСМ" ЕООД Монтана Монтана
4960 13562 "МОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Монтана Монтана
4961 5753 "БЕТОН МОНТАНА" ООД Монтана Монтана
4962 1077 "ИВЛОР" ЕООД Монтана Чипровци
4963 13073 "ЧОГУН" ЕООД Монтана Чипровци
4964 10923 КАЛИН КОВАЧЕВ ООД Монтана Чипровци
4965 4279 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Монтана Чипровци
4966 5531 "АРСОВ 90" ЕООД Монтана Чипровци
4967 11935 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС 66" ЕООД Монтана Чипровци
4968 10599 "КИНГ ТРАНС 13" ЕООД Монтана Якимово
4969 4736 "НАГИ ТРАНС-ТЕФИК ХАДЖИЙСКИ" ЕТ Пазарджик Батак
4970 5195 "ИЛХАН-2010" ЕООД Пазарджик Батак
4971 5622 "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4972 10219 "КРИСТАЛ 6 - СТЕФАН ГЪРКОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4973 10037 НЕПО-ТРАНС ЕООД Пазарджик Батак
4974 1982 "АЛИ ИНДЖЕ" ЕТ Пазарджик Батак
4975 5082 "НЕЖДЕТ ШЕРИФ" ЕТ Пазарджик Батак
4976 7932 "ДЪБ-НИЯЗИ КАРАБАШ" ЕТ Пазарджик Батак
4977 4461 "МЕМО-73" ЕООД Пазарджик Батак
4978 6979 "МЕТИ-72-МЕТИН АСАН САДЪК" ЕТ Пазарджик Батак
4979 7240 "ТОДОР УЗУНОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4980 0643 "ВАЛ" ООД Пазарджик Белово
4981 1394 "СТИОВА-СТЕФАН СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Белово
4982 8106 "ВЪРБИЦА ЛЕС" ЕООД Пазарджик Белово
4983 0365 "ЛЮБОМИР КАЛАЙДЖИЙСКИ-АДИ" ЕТ Пазарджик Белово
4984 10820 "ЧОЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4985 4560 "ВЕД-99 ИВАН ЛАЧКОВ-ЙОРДАНКА ЛАЧКОВА" ЕТ Пазарджик Белово
4986 8902 "ДАНИ-ЙОРДАН ЦИНЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Белово
4987 3388 "ГЕОРГИ ПЕТРОВ-ЕВИК ТРАНС" ЕТ Пазарджик Белово
4988 2974 "МИХАЕЛТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4989 2113 "ВИНЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4990 9561 "ДИДА-98-ДИАНА КОЛАНЕВА" ЕТ Пазарджик Брацигово
4991 6254 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД Пазарджик Брацигово
4992 3680 "ИВОКАРИС" ЕООД Пазарджик Брацигово
4993 11856 "ЕНЕРДЖИТРАНС 2013" ЕООД Пазарджик Велинград
4994 10067 "ДОМИНИК АД" ЕООД Пазарджик Велинград
4995 3335 "ТУЖИТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4996 13517 "ХАВАЛЕ" ООД Пазарджик Велинград
4997 1019 "СИМЕ-ТРАНС-СИМЕОН БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4998 9213 “ПЕРФЕКТ - АВТО - 2010“ ЕООД Пазарджик Велинград
4999 4603 "ОРИОН-10 - СТЕФАНКА КОСТЯНОВА" ЕТ Пазарджик Велинград
5000 12793 "БЛУТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Велинград
5001 10796 ЕТ "ДИК - ДИМИТЪР КАТРАНДЖИЕВ" Пазарджик Велинград
5002 11306 "НИКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
5003 6530 "САМУИЛ БОЗОВ-90" ЕТ Пазарджик Велинград
5004 9977 “МЕРДЖАН“ ООД Пазарджик Велинград
5005 8532 "УЗИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5006 4227 "АЯКС 71" ООД Пазарджик Велинград
5007 12422 "МАНУТРАНС" ООД Пазарджик Велинград
5008 10829 "Й П К" ООД Пазарджик Велинград
5009 5428 "КАСАНДРА-ТРАНС-ВЕНЦИСЛАВ БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5010 6717 "ЦЕЛЕВ" ЕООД Пазарджик Велинград
5011 12270 ЕТ "МОХ-57 - МЕХМЕД ХАДЖИАСАНОВ" Пазарджик Велинград
5012 7669 "КИБЕЛИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5013 8613 "КОРЕКТ КОМЕРС-АТАНАС КЛИНЧЕВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5014 8630 "ЯНИ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Велинград
5015 6724 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД Пазарджик Велинград
5016 8732 "ЗАЗЬОВИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5017 3642 "РАЙКИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5018 10094 "СТАРСИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5019 5727 "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
5020 1676 "АРНИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5021 2224 "РУВЕН" ООД Пазарджик Велинград
5022 11878 "ТРАНСМЕТАЛ М" ЕООД Пазарджик Велинград
5023 6826 "ТЕФИК" ЕООД Пазарджик Велинград
5024 8575 "ТАУШАНОВИ - СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Велинград
5025 5133 "БОГО 87" ООД Пазарджик Велинград
5026 3027 "БЛУТРАНС Г.К." ЕООД Пазарджик Велинград
5027 4828 ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД Пазарджик Велинград
5028 4561 "СИТИ-ГОЛД" ЕООД Пазарджик Велинград
5029 6714 "БАЛКАНКА" ЕООД Пазарджик Велинград
5030 4372 "ИВЕЛИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5031 7066 СИ ТРАНС ЛОГИСТИКС ООД Пазарджик Велинград
5032 13267 "РУВЕН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5033 3907 "ТРАНС ЛИНК 2002" ЕООД Пазарджик Велинград
5034 6531 "БАШЕВ 09" ЕООД Пазарджик Велинград
5035 9848 ФЕЙЗАЛ ЕООД Пазарджик Велинград
5036 10894 "СИАБ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5037 13660 "НИК-ИВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5038 4218 "АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5039 11649 "СУНАЙ ГРУП" ООД Пазарджик Велинград
5040 10367 "ВЕДЕК" ЕООД Пазарджик Велинград
5041 10261 "АНГЕЛ ДУДОВ-ДИМИТЪР ДУДОВ" ЕООД Пазарджик Лесичово
5042 9837 "ИНТЕРСПЕД-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Лесичово
5043 4462 "ФЕДОН" ООД Пазарджик Пазарджик
5044 8762 "ЛУКАС ТРАНС С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5045 10006 "ИСАС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5046 12598 "М И В ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5047 10575 "АГРОТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5048 10780 АПЕТ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5049 10173 "БОАДА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5050 9400 "ЕВРОПА" ООД Пазарджик Пазарджик
5051 10171 "ТОМЕКС-СПЕД" ООД Пазарджик Пазарджик
5052 10216 "ХЕПИ ЛАЙН" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5053 11112 "Р С Д - 09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5054 9501 "ТРАКИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5055 10798 "ПРАЙВЕТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5056 0783 "ПЕРЛА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5057 6705 "ТИМ МЕТАЛ" ООД Пазарджик Пазарджик
5058 5691 "КИЧУКОВ И СИНОВЕ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5059 9225 "АСВЕЛ-АСЕН НИКОЛОВ ШУМАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5060 7138 "КАБАКЧИЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5061 10622 "ГЛОБАЛ СЛИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5062 10537 "БРД ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5063 11142 "ДРАГОН ЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5064 7942 СИСИ СПЕД ТРАНСПОРТ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5065 11163 "ТРАНСПЕТРОВ 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5066 10674 ТЕТРАЛОГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5067 11471 "КЛААС 2006" ООД Пазарджик Пазарджик
5068 9964 "КРИСТИНА 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5069 3771 "ЛИДЕР-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5070 7709 "КОЗАРЕВ ТРАНС-2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5071 1874 "АНГЕЛ ЦАРСКИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5072 11178 "ФИЛАНЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5073 4453 "ГРАВИУС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5074 12502 „МИДАС ОЙЛ” ООД Пазарджик Пазарджик
5075 4765 "В. Г. ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5076 11003 "СТЕФЕКСТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5077 4972 "ПАП КЕЛЕШИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5078 11028 "БОГДАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5079 5325 "ДЖЕНИУС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5080 11087 "ЕВИТА ТРАНС-2012" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5081 7944 "АВТО ЛУКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5082 11275 "ЕЙ ТИ ЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5083 6010 "В МАВРИДИС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5084 7102 "ЕКСПРЕС-9" ООД Пазарджик Пазарджик
5085 11510 "АДИ ТРАНС 2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5086 7292 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5087 11402 "ЛАТИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5088 2613 "ВАСКО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5089 6835 "ТАТАРИ" ООД Пазарджик Пазарджик
5090 11557 "ПЛГ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5091 11564 "ЛОГИСБУР" ООД Пазарджик Пазарджик
5092 12075 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5093 11853 "ГЕО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5094 11674 "ГЛОБУС-ТРАНС- АНГЕЛ БУРОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5095 11928 "АКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5096 8413 "ПИМ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5097 2011 "ДИСТАЛОРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5098 6022 "ТРАКИЙСКО ЦВЕТЕ-2002" ООД Пазарджик Пазарджик
5099 3939 "ЕР-МЕР" ООД Пазарджик Пазарджик
5100 3922 "АУТО ТРАНС - С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5101 9628 "ФОРМУЛА 69-ИВАНЧЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5102 4780 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ АЕР КРАФТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5103 9132 "АБО-КОМПАНИЯ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5104 8349 ДАРОТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5105 8081 "ВЕЛТРАНС 11" ООД Пазарджик Пазарджик
5106 6697 "ДАФО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5107 7754 "ПЕНЕВ ТРАНС 2" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5108 7133 "ТАНГРА ЧОЙС-56" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5109 6990 "ТОМИ - 6" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5110 12652 "СКБ ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5111 6251 "МЕТАЛТРЕЙДИНГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5112 5754 "ИРЕМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5113 2490 ТОМ-БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5114 4711 "МЕГАСТАРТ 74" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5115 3382 "САТУРН 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5116 7310 "ВАМ ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пазарджик
5117 4494 ПЕНЕВ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5118 13084 "ДИЛЛ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5119 8997 "ТРАКИЯ М ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5120 6321 "ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД Пазарджик Пазарджик
5121 13680 ЕТ "АПА-АНТОН АНТОНОВ" Пазарджик Пазарджик
5122 3702 "ГЕКО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5123 6347 "ГРИБАШ-2" ООД Пазарджик Пазарджик
5124 5934 "ИВАН НЕДКОВ-НЕДКОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пазарджик
5125 8667 "А И И" ООД Пазарджик Пазарджик
5126 7904 "ЗОРНИЦА-ИЛИЯ РАДЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5127 7322 "ДИПАС" ООД Пазарджик Пазарджик
5128 2878 "СТОЯН ВЕЛИЧКОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5129 2499 "СТИЛМЕН-АГ-АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5130 2147 "ТАНТЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5131 4819 "ИВЕК-13-М-ИВАН БОДУРОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5132 5075 "ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5133 6632 "НИЕС-М" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5134 7714 "ВЕНКО РАЧЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5135 5573 "АГРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5136 2709 "ТОЙОТА-ТИКСИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5137 5308 "ДИМАЛЮНИ-ДИМИТЪР СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5138 0442 "ДЖОНСЪН - 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5139 1450 "ТЕНДЕМ-АДАМ ЙОРДАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5140 1632 "ГОРЯНИ-53-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5141 0144 "ФИЛАНЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5142 8204 "АЛЕКО ЕКСПРЕС ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5143 5527 "МАРИН И МАРИН" ООД Пазарджик Пазарджик
5144 8321 "ЛКВ-НИКЕ " ООД Пазарджик Пазарджик
5145 0935 "ХЕБЪР ТРАНСПОРТ" АД Пазарджик Пазарджик
5146 5006 "АЛХИМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5147 4968 "ЕВРО ФРЕЙТ СОЛУШЪНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5148 0822 "ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5149 2844 "ЙОАННА-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5150 4201 "РРХ-95" ООД Пазарджик Пазарджик
5151 4628 "ТРАНС МАСТЕРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5152 2868 "ДАРЛИНГ 2009" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5153 4245 "ВЕЛРАД КАРГО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5154 12669 "ЗУРА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5155 0847 "МИТЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5156 8684 "ИТАЛ КОМЕРЧО-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5157 7010 "КАТЯ СИНАПОВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5158 5132 "БУЛГОТРА" ООД Пазарджик Пазарджик
5159 8342 "АТБЕЛ-АТАНАС БЕЛЕВ-ИРИНА БЕЛЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5160 5349 "БЪРЗИЯ-АНА ДИМИТРОВА" ЕТ ЕТ Пазарджик Пазарджик
5161 5369 "ЗАПРИНКА ШУМАНОВА-СПАДИНА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5162 7236 "БУЛХАРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5163 4847 "ПИМ-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5164 12096 "ФРЕШ ГРУП 77" ООД Пазарджик Пазарджик
5165 7762 "СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5166 0282 "ТОМЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5167 8559 "ГЕОРГ-АЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5168 12423 "КОДЕС 7" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5169 12420 "БАЙГЪНОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5170 1448 "КАДИТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5171 7613 "ХЕМУС-КО" ООД Пазарджик Пазарджик
5172 0289 "СПАДИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5173 5559 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5174 7880 "ГИНИНТРАНС-09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5175 3845 "РОСИВА-РОСИЦА НЕЙЧЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5176 7630 "ФРУИТ-ЕНЕРДЖИ-011" ООД Пазарджик Пазарджик
5177 10970 "БЕНУ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5178 3254 "ФОКС ТРАНС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5179 7776 ПАЛЕТИ БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5180 13421 "ДЕМАКС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5181 4994 "ХРИСТОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5182 12783 "ДИГГЕР Б.Л.Н." ЕООД Пазарджик Пазарджик
5183 13713 "ТАТАР ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5184 3617 "КАРГАКОС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5185 13441 "МУСТАНГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5186 12884 "ТРИФОНОВ 87" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5187 12895 "СЗ 1 ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5188 13188 "ПРАЙМ САУРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5189 13196 "М М ПАРТНЕРС ГРУП БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5190 0869 "ЦВЕТРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5191 13308 "А И П 84" ООД Пазарджик Пазарджик
5192 3989 "МУЛТИ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5193 13358 "НАНА-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5194 12933 "ПАМИ ТРАНС 55" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5195 11077 "ТИМШЕЛ" ООД Пазарджик Панагюрище
5196 4076 "КИМ ГРУП 71" ООД Пазарджик Панагюрище
5197 13738 "САМ - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5198 12899 "ШОПТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5199 10162 "ПИ ЕМ СЪРВИЗ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5200 10009 "ИРУНЯ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5201 4894 ДЖЕ ТРАНС ЕООД Пазарджик Панагюрище
5202 0607 "ПРЕЗИДА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5203 13098 "АНГЕЛОВ-1618" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5204 2674 "ГПН - АВТО" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5205 9784 "САНКОМ-2007" ООД Пазарджик Панагюрище
5206 12547 "ДЕКОНС ДР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5207 13699 "КЕСОВИ ГРУП" ООД Пазарджик Панагюрище
5208 6364 "ПАНАГЮРИЩЕТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5209 3686 "В И П - 2010" ООД Пазарджик Панагюрище
5210 10760 "НИКОТРАНС-21" ООД Пазарджик Панагюрище
5211 6206 "ТИ ЕН ЕС" ООД Пазарджик Панагюрище
5212 6065 "СТОЯН ДЕЧЕВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5213 1744 "БУЛГАРТРАНС-БГ" ООД Пазарджик Панагюрище
5214 9642 "ВАСИЛЕНА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5215 4012 "СПРИНГС-65-АТАНАС КАРАДЖОВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5216 13410 "СИ ДИ ТРАНС 2015" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5217 4959 "ФОБОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5218 8130 "АГРОЦАР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5219 12346 "МИРАКАЛ СТРОЙ" АД Пазарджик Панагюрище
5220 3912 "САМ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5221 7457 "НЕДИ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5222 12869 "БАЛКАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5223 7955 "ИЛИЯ МУХАРОВ-СИГТРАНС" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5224 10654 "ПАУЛИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5225 10227 "ИВЕД-13" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5226 8152 "КОРЕКТ-2003" ООД Пазарджик Панагюрище
5227 13046 "СИМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5228 0271 "САМ 96" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5229 2762 КУЗМАНОВ И СИЕ ООД Пазарджик Панагюрище
5230 9325 "АСАРЕЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5231 0471 "СТЕЛА-АРТ 2007" ЕООД Пазарджик Пещера
5232 0580 "ММ ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5233 2378 "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН" ЕТ Пазарджик Пещера
5234 11260 "КА ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5235 8889 "ЖОРО-ИНС" ООД Пазарджик Пещера
5236 11887 "РЪНЪРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пещера
5237 9463 САНС ЕООД Пазарджик Пещера
5238 13681 "БОИВА" ЕООД Пазарджик Пещера
5239 8833 "ИЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5240 7421 "К И К - 69" ЕООД Пазарджик Пещера
5241 6686 "ДОАН 69" ООД Пазарджик Пещера
5242 12671 "БЛАНИК 77" ЕООД Пазарджик Пещера
5243 8790 "АЛИМАН 77" ООД Пазарджик Пещера
5244 12206 "НАЧКОВ ТРАНС 70-71" ООД Пазарджик Пещера
5245 2096 "М И Д КОМЕРС" ООД Пазарджик Пещера
5246 5705 РИГ-КАР ЕООД Пазарджик Пещера
5247 4331 "ГАЛАКТИКА" ООД Пазарджик Пещера
5248 3259 "ЕКСПРEС - М" ООД Пазарджик Пещера
5249 5008 "ДАНТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5250 4544 "ЕМИ - ЕМ" ЕООД Пазарджик Пещера
5251 13213 "ДСМ ГРУП" ЕООД Пазарджик Пещера
5252 6219 "ДАФ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5253 12942 "ГЕРМАР-2007" ООД Пазарджик Пещера
5254 3485 "АЛЕКСАНДЪР-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5255 7450 "КИС - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5256 12589 "ТРАНСБУЛ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Пещера
5257 11627 "ЕВРОТРАНСПОРТ 2013" ЕООД Пазарджик Пещера
5258 8865 "ХИОЗ-ТАНКИНОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пещера
5259 7449 "СИДЖИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5260 8832 "ДИНЧЕВИ И СИЕ" СД Пазарджик Пещера
5261 2893 БАБОВ ТРАНС ООД Пазарджик Пещера
5262 9480 "СТЕА - 995" ЕООД Пазарджик Пещера
5263 11954 "ЛТУ" ЕООД Пазарджик Пещера
5264 13214 "МИКРОС" ООД Пазарджик Пещера
5265 5154 "ВВС" ООД Пазарджик Пещера
5266 1175 "КАПИТАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5267 3930 "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" ЕТ Пазарджик Пещера
5268 5755 "ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пещера
5269 0500 "ТРАНССЕРВИЗ" ЕООД Пазарджик Пещера
5270 3945 "ЦВЕТАНА БОЙКИНОВА" ЕТ Пазарджик Пещера
5271 4683 "ИМПУЛС 96 - ПЕТЪР СТАЙКОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5272 3993 "ВАЛМАР ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5273 11819 "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД Пазарджик Пещера
5274 7477 "ШНЕПС" ООД Пазарджик Ракитово
5275 6880 "ИНАЙД-ИЛИЯ НАЙДОВ" ЕТ Пазарджик Ракитово
5276 4111 "ИВВЕ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5277 6684 ГИ МИ СТРОЙ ООДПД Пазарджик Ракитово
5278 4971 "ВЕНД Г ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
5279 7131 "АНИБАЛ ПРОФИ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5280 5188 "ТРАНС ТУПАРОВ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5281 0114 "АДИС - 4" ООД Пазарджик Ракитово
5282 8645 ИВЕЛ ТРАНС ПЗ ЕООД Пазарджик Ракитово
5283 2484 “ПЕ-ВАН“ ЕООД Пазарджик Ракитово
5284 13698 "ДАНИ ТРАНС ЕНД ПАРТНЪРС" ЕООД Пазарджик Септември
5285 2058 "ПЛАМБОЙ-БОЙКО МЛАДЕНОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5286 12614 ЕТ "ЗЛАТНА НИВА - ПЕТЪР АНГЕЛОВ" Пазарджик Септември
5287 5429 "КАРГО-ФЛЕТ МУЛТИ-СЕРВИСИО" ЕООД Пазарджик Септември
5288 10148 "ИНЕРТ ГРУП-СЕПТЕМВРИ" ООД Пазарджик Септември
5289 7583 "САРИНА" ООД Пазарджик Септември
5290 2842 "ЕМИКА-3-ЕМИЛ КАЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5291 1562 "ТАКСИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5292 1457 "ТРАНСТЕТИ" ЕООД Пазарджик Септември
5293 7442 "НАТАЛИ-91-АТАНАС МИТОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5294 9813 "ВАСИСТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5295 1260 "ЙОНВИ-94-ЙОРДАН РАЗПОПОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5296 10283 "МИПЕТРАНС 777" ЕООД Пазарджик Септември
5297 7774 "КАРИСА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5298 0976 "БАЙАН" ЕООД Пазарджик Септември
5299 7166 "ЗЕНИТ 4" ООД Пазарджик Септември
5300 7366 "КАРИНА 2" ЕООД Пазарджик Септември
5301 3806 "ПЛАМБОЙ ГРУП" ООД Пазарджик Септември
5302 12790 "ДИСТАНС ТРАНС" ООД Пазарджик Септември
5303 7011 "ВЕЛПАК 84 БГ" ЕООД Пазарджик Септември
5304 3855 "ИВЕЛА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5305 2731 "ФРАНЧЕСКА 2012" ООД Пазарджик Септември
5306 12380 "ПЕТРОВ И СИН 2014" ЕООД Пазарджик Септември
5307 9094 "ШАНС-АТ-АТАНАС БАЙЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5308 3359 "СТЕЙСИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5309 0131 "ИЧО" ЕООД Пазарджик Септември
5310 7122 "АТИЛ АУТО" ЕООД Пазарджик Септември
5311 13632 "ФЕНИКС ТРАНС 86" ЕООД Пазарджик Септември
5312 0893 "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" СД Пазарджик Стрелча
5313 4259 "КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ - НАТЮРЕЛА" ЕТ Перник Брезник
5314 1796 "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД Перник Брезник
5315 13447 "ТАНДЕМ ТРАНС" ООД Перник Брезник
5316 7145 "ЕЛЕГАЛ" ООД Перник Брезник
5317 13322 "НИАГРА 12" ЕООД Перник Брезник
5318 11596 "МПМ ТРАНС 2008" ЕООД Перник Брезник
5319 4077 "БРЕЗИНА 2000" ООД Перник Брезник
5320 6984 "ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ" ЕТ Перник Брезник
5321 11053 "ДМ ТРАНС 2013" ЕООД Перник Земен
5322 10014 "ДИА ТРЕЙДИНГ" ЕООД Перник Земен
5323 8583 "ЖАБЛЯНО" АД Перник Земен
5324 12387 "РИВ ТРАНС" ЕООД Перник Земен
5325 12139 "АЛТРАНС БГ" ЕООД Перник Ковачевци
5326 12848 "ЛЪКИ Р ГРУП" ЕООД Перник Ковачевци
5327 4527 "ЛЪКИ Р-ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ" ЕТ Перник Ковачевци
5328 6434 "СВИЛОЯ" ЕООД Перник Ковачевци
5329 10289 "ДИВА ПК" ЕООД Перник Ковачевци
5330 11024 "РАВИТРАН" ЕООД Перник Ковачевци
5331 4371 "ВН ДЖУНИЪР" ЕООД Перник Ковачевци
5332 6006 "ДИВА - ТРАНС 2012" ЕООД Перник Ковачевци
5333 8362 "МАРШАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Ковачевци
5334 4564 "БАЛКАН ТРАНС" ООД Перник Ковачевци
5335 7742 ВЕР ЕООД Перник Ковачевци
5336 11066 "ДВ ТРАК" ЕООД Перник Ковачевци
5337 11657 "КРИЯНА" ЕООД Перник Ковачевци
5338 0070 "ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ-КЕВИН МИРАНДА" ЕТ Перник Перник
5339 5689 "МЕТАЛ ТРЕЙД-66" ООД Перник Перник
5340 1474 ГЕОРГИЕВ - ТРАНС ИНВЕСТ ЕООД Перник Перник
5341 13350 "ЕМВЕ" ООД Перник Перник
5342 13235 "БОРИС КОМЕРЦ - 2014" ЕООД Перник Перник
5343 12152 "ЕВРО ТРАНС 12" ЕООД Перник Перник
5344 5910 "ВЕЛИЗАР ВОЙЧИН" ЕТ Перник Перник
5345 6899 "ВАНДИКАР" ЕООД Перник Перник
5346 10651 "СЛАВЕКС 2008" ООД Перник Перник
5347 7961 "АРСОВ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5348 10513 РОСЕН СТАМЕНОВ - РОНИ ЕТ Перник Перник
5349 12330 "Н76" ООД Перник Перник
5350 13382 "АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5351 7233 "САРС" ЕООД Перник Перник
5352 9902 "ДЕНИС - Ю.В. 2005" ЕООД Перник Перник
5353 8789 "ДЖИ ЕМ АУТО КАРС" ЕООД Перник Перник
5354 3096 "КАРГО ТРАНС 22" ЕООД Перник Перник
5355 3665 "ЛИС - 2011" ООД Перник Перник
5356 10626 ЕТ "ПАЧО - ЕРИКА ПЛАМЕНОВА" Перник Перник
5357 4783 "БОБИ-2004" ООД Перник Перник
5358 4691 ФОРС 1990 ЕООД Перник Перник
5359 10875 "ЩУРМ - КЮЧУКОВИ" ООД Перник Перник
5360 4033 "НИЕ ПЕТРОВИ" ООД Перник Перник
5361 12914 "ЕРМАНОС ТОДОРОВИ" ЕООД Перник Перник
5362 5674 "МЛГ" ООД Перник Перник
5363 6473 "АЗ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Перник Перник
5364 0443 "ФИЛТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5365 9512 "КАЛИ ТРАНС 91" ООД Перник Перник
5366 3487 "АЛМЕКС" ЕООД Перник Перник
5367 2988 "САВИА" ЕООД Перник Перник
5368 13208 "НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ" ООД Перник Перник
5369 6941 "ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001" ООД Перник Перник
5370 1791 "ГЕРИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5371 9919 "КОЛХИДА - МЕТАЛ" АД Перник Перник
5372 13415 "ЛЕСО 2012" ЕООД Перник Перник
5373 7586 "ДЛВ-СИ" ООД Перник Перник
5374 3152 "КОЛАТТ" ООД Перник Перник
5375 0210 "АРЗ - ЕКСПРЕС" ЕООД Перник Перник
5376 9347 "МАЛ-МУК" ООД Перник Перник
5377 13496 "ЮРИЕВИ -ТРАНС" ООД Перник Перник
5378 5925 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5379 13144 "ШО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5380 4050 "ДЛВ" ЕООД Перник Перник
5381 9702 АСЕНОВ И КАР ЕООД Перник Перник
5382 10628 "ТОПИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5383 7349 "ВАЛ ГРУП" ЕООД Перник Перник
5384 7154 "ВЛАНЕЛ" ООД Перник Перник
5385 3442 "ИВО ПЕТРОВ-1" ЕТ Перник Перник
5386 13428 "БОР-ВАС" ЕООД Перник Перник
5387 0746 "СПРИНТ" ООД Перник Перник
5388 13400 "ПЕЛЕТИСИМО" ООД Перник Перник
5389 4163 "БОБО КАР" ЕООД Перник Перник
5390 12966 "РТ - ТРАНСМЕТ" ЕООД Перник Перник
5391 6249 "ЛЕН - ТРАНС 60" ЕООД Перник Перник
5392 0943 "ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ-ВАЛДЕС 2000" ЕТ Перник Перник
5393 6656 "СКАНИА ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5394 0204 "ЧУПЕВА ТРАНСПЕД" ЕООД Перник Перник
5395 0444 "ДАНИ-2006-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Перник Перник
5396 10132 "ЕМ ДЖИ - ИЗТОК 2010" ЕООД Перник Перник
5397 2027 "ТУМБАРИ-ДСС" ЕООД Перник Перник
5398 9209 "ТСК-КРАКРА" ООД Перник Перник
5399 2321 "ДАНИ - БГ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5400 5916 ВАРАДИНОВ ТРЕЙД И ТРАНС ЕООД Перник Перник
5401 12565 "КАРГО ТРАНС 15" ЕООД Перник Перник
5402 12023 "ИДЕАЛ СТРОЙ" ООД Перник Перник
5403 6038 "ОМИС - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5404 9014 "АВТОТРАКТОРСПЕЦТЕХНИКА-БЪЛГАРИЯ" ООД Перник Перник
5405 3030 "РИГ - 44" ЕООД Перник Перник
5406 7224 "ЕВРОМЕТАЛ" ООД Перник Перник
5407 7106 "ПИ ЕНД ДИ ГРУП" ООД Перник Перник
5408 4565 "АЙДАРОВ-ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5409 0160 "ТРАНС МЕТАЛ-Г" ООД Перник Перник
5410 7835 "ТУМБАРИ" ООД Перник Перник
5411 2898 "СТАРТ 75" ЕООД Перник Перник
5412 4705 "ГЕОРГИ БОЯНОВ-ВИАТРА" ЕТ Перник Перник
5413 9740 "А.М.В." ЕООД Перник Перник
5414 1816 "МАРИНА КАР" ООД Перник Перник
5415 10703 "НИБЕТ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5416 10585 ЕН ВИ ЛОДЖИСТИК ТРАНС Перник Перник
5417 5390 "МЛАДЕН МЛАДЕНОВ-МАЦОНИ" ЕТ Перник Перник
5418 10557 "СИМИНВЕСТ" ООД Перник Перник
5419 7302 "АВТОТРЕЙД 99" ЕООД Перник Перник
5420 11355 "АУТО РОНИ" ЕООД Перник Перник
5421 1096 "ЛЕТИС" ООД Перник Перник
5422 12120 "ИЦО ТРАНС 95" ЕООД Перник Перник
5423 1963 "ТРАНСКОМ" ООД Перник Перник
5424 10990 "ТИМБО" ЕООД Перник Перник
5425 7688 ТРИО ТРАНС ГРУП ЕООД Перник Перник
5426 12461 "М ЛОГИСТИКС" ООД Перник Перник
5427 1602 "ТРАНС-КОРЕКТ" ЕООД Перник Перник
5428 8553 "АУТОЕЛИТ" ЕООД Перник Перник
5429 10330 "АКБ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5430 10035 КИНС 1 ЕООД Перник Перник
5431 12847 "ДАН ТРАНСПОРТ 777" ЕООД Перник Перник
5432 5518 "ЛУСИ ТРАНС 2004" ЕООД Перник Перник
5433 7173 "ПЕТИС ТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5434 1623 "ЕРБОЛИНО-РП" ЕООД Перник Перник
5435 10534 АЙ ЕР ДЖИ ТРАНС ЕООД Перник Перник
5436 2162 "ЛИРИС" ООД Перник Перник
5437 10764 "АБС ТРАНСПОРТ" ООД Перник Перник
5438 7736 "БОБО КАР В" ЕООД Перник Перник
5439 11455 "МАЛЕИСКОС" ЕООД Перник Перник
5440 12198 "ЕКСПО 2014" ООД Перник Перник
5441 1955 "МИДАС-07" ЕООД Перник Перник
5442 9353 "ТИГАР" ООД Перник Перник
5443 11924 "ЛОРИТА - Ю" ЕООД Перник Перник
5444 2285 "ЕВРО ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Перник Перник
5445 2000 "ВИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5446 10366 "ГЕНЕЕ" ЕООД Перник Перник
5447 8167 "ИМИЛИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5448 6216 "ИВАН МИТОВ - ВАНЬО" ЕТ Перник Перник
5449 4396 ВЕНЕЦИЯ 012 ЕООД Перник Перник
5450 10232 "ИТАЛИАНО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5451 1728 "ТРАНС КОМЕРС" ЕООД Перник Перник
5452 7394 "БУЛ ТРАНС 2011" ЕООД Перник Перник
5453 11611 "Р И С БГ" ООД Перник Перник
5454 2582 "ЕЛПИДА 2002" ЕООД Перник Перник
5455 10578 "СПИД АП Р" ЕООД Перник Радомир
5456 2313 "КРАКРАЛЕС Н" ООД Перник Радомир
5457 7488 "АСКОТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5458 10345 "ДАЯ - ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5459 8859 "ТОВЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5460 7228 АН 999 ООД Перник Радомир
5461 13822 "Г. Т. ЕВРОПА" ЕООД Перник Радомир
5462 13318 "ДЕКС ГРУП" ООД Перник Радомир
5463 0828 АЛЕКСАНДРОВ-ЕКСПРЕС ЕООД Перник Радомир
5464 13582 "ВАЛЧЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5465 5597 "ВИВА - МЕТАЛ" ООД Перник Радомир
5466 7267 "ЛЮБЧО ЛАЗОВ - ЛБЛ" ЕТ Перник Радомир
5467 7833 "ДАНИЕЛ" ЕООД Перник Радомир
5468 9017 "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД Перник Радомир
5469 3893 "ДЕНИМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5470 3394 "ЕМЕМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5471 7070 "АВТОЛИДЕР" ООД Перник Трън
5472 12347 "РМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5473 12820 "МАНОЛОВ И МИЛАНОВ" ЕООД Перник Трън
5474 1989 "РУМАСИЯ-2005" ЕООД Перник Трън
5475 0295 "СПИДИ ТРАНС" ООД Перник Трън
5476 6672 "МБМ - ТРАНСПОРТ 12" ООД Перник Трън
5477 8660 "РАЦО-3" ЕООД Перник Трън
5478 9283 “РОЛИ ВГ ТРАНС“ ООД Перник Трън
5479 12256 ЕТ "КЕНТОН-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" Перник Трън
5480 11377 "АНИ ТРАНС 74" ЕООД Плевен Белене
5481 7690 "ТРАНСМАТ – ЗДРАВКО МАТЕЕВ" ЕТ Плевен Белене
5482 7050 "ИВЕЯ-ЯНКО ЯНЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5483 12519 "В-ЕВРОТРАНС КОМЕРС" ЕООД Плевен Гулянци
5484 10427 ГАРАНЦИЯ ТРАНС ЕООД Плевен Гулянци
5485 4896 "НЕРЕА ГРУП" ООД Плевен Гулянци
5486 13306 "АМБЪР-66 - ПЛАМЕН ДАНЧЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5487 8255 "ПАНДОЛФИ Е ТОЗЕВА-РТ" ООД Плевен Гулянци
5488 13462 "НАДЯ ЛЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5489 3005 "ИГЕ 75" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5490 13429 ЕТ "БОРОМСКИ - ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ" Плевен Долна Митрополия
5491 8941 АНКО ПЕТРОВ - АНДА ЕТ Плевен Долна Митрополия
5492 13368 "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ДМ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5493 8505 "РУБИН - РУМЕН ИВАНОВ" ЕТ Плевен Долна Митрополия
5494 3523 АГРО ТРЪК ЕООД Плевен Долна Митрополия
5495 7456 "ИГП ТРАНС" ООД Плевен Долна Митрополия
5496 12388 "СОАТ МИТРОПОЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5497 0223 "ДАРИНА 111" ООД Плевен Долни Дъбник
5498 11171 "КАЛИНКА ХРИСТОВА 96" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5499 13750 "ЦВЕТИ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5500 1686 ИНТЕРАУТО ТРАНС ГД ЕООД Плевен Долни Дъбник
5501 0984 "НП-ТРАНС 05" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5502 11035 "ВСЕЛЕНА - ИВАН МАРКОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5503 1352 "ТРАНС ЕКСПРЕС-МИРОСЛАВ ГЕШЕВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5504 2690 "Й И И - ЕВРО КАРГО" ООД Плевен Долни Дъбник
5505 9729 "КАЛИНКА-КАЛИНКА ХРИСТОВА" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5506 1571 "ВИТ 93 – ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5507 0871 "ДЕНИ" ООД Плевен Долни Дъбник
5508 10482 ЯЦИН - ТРАНС ЕООД Плевен Долни Дъбник
5509 10705 "БОЯН ТРИФОНОВ - 71" ЕООД Плевен Искър
5510 10222 ЕТ "ФИЛИПОВ - ЙОРДАН ФИЛИПОВ" Плевен Искър
5511 8861 "КЕШ ТРАНС" ЕООД Плевен Искър
5512 7593 "М И С ТРАНС-МИРОСЛАВ ДИШКОВ" ЕТ Плевен Искър
5513 12531 "СТЕЛИАН И АДРИАНА-АВГУСТИН БОРИСОВ" ЕТ Плевен Искър
5514 11098 "БУЛХЕРМЕС" ЕООД Плевен Искър
5515 3060 "ИНТЕРТРАНС" ООД Плевен Кнежа
5516 5521 "АЛДИ-08" ЕООД Плевен Кнежа
5517 10302 "ДИ ПИ ЕЛ 74" ЕООД Плевен Кнежа
5518 1756 "ПРО-АУТО-ТРАНС 77" ЕООД Плевен Кнежа
5519 12405 "СКАН-АУТО" ЕООД Плевен Кнежа
5520 4597 "ИВЕЛ-ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5521 7699 "М ТРАНС КАРГО" ЕООД Плевен Кнежа
5522 9592 ЕТ "БИСЕР ЛИЦАНОВ" Плевен Кнежа
5523 10186 ЕТ "ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАВЛИКЯНОВ" Плевен Кнежа
5524 13739 "КРИС-АУТО 81" ЕООД Плевен Кнежа
5525 2962 "ТРАНС 2000-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5526 13487 "АНТОНИО И ВАТИ" ЕООД Плевен Кнежа
5527 8346 "ПЛАМЕН БОЕВ-87" ЕТ Плевен Кнежа
5528 1942 "РЕНИС-НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5529 13786 "ЕМ - ТРАНС ЕМИЛ МИТКОВ" ЕООД Плевен Кнежа
5530 7014 "СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5531 6681 "СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5532 12988 "ПЛАМЕКС ТРАНС" ЕООД Плевен Кнежа
5533 5102 "СИБИ ИЛЧОВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
5534 10749 "АГРОВЕТ" ООД Плевен Кнежа
5535 2748 "ИВАТРАНС-005" ЕООД Плевен Кнежа
5536 2891 "НИК-ТРАНС 2009-НИНА КАЧАМАЧКОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5537 6852 "ВИАУТО 46" ЕООД Плевен Кнежа
5538 2064 ПИК 2003 ЕООД Плевен Кнежа
5539 6923 "АКСЕЛ" ЕООД Плевен Кнежа
5540 4857 "ГАБИ ТРАНС-2004" ЕООД Плевен Кнежа
5541 0209 "СИКО–СИМЕОН КОЙНАРСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5542 10768 "АНГИ ТРАНС 1" ЕООД Плевен Кнежа
5543 1011 "САТЕЛИТ-М-МАЛИНА БОРИСОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5544 0195 "ПЛАМЕН ПЕТКОВ 65" ЕТ Плевен Левски
5545 4599 "ТИЛМЕКС-2002" ЕООД Плевен Левски
5546 7919 "ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ" ЕООД Плевен Левски
5547 3331 "МОБИЛ-СТОЙЧЕВ-СТЕФАН СТОЙЧЕВ" ЕТ Плевен Левски
5548 13367 "ЛАГУНА 70" ЕООД Плевен Левски
5549 12391 "КРИС ТРАНС 03" ЕООД Плевен Левски
5550 10066 "М+В АГРОТРАНС" ООД Плевен Левски
5551 12188 "ГИГИ ТРАНС 10" ЕООД Плевен Левски
5552 11303 "ГАБИ ТРАНС 98" ЕООД Плевен Левски
5553 4872 "АУДИ-94-ВАНЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Левски
5554 13349 "ЕСКУС-ТРАНС - ЙОРДАН НАНКОВ" ЕТ Плевен Левски
5555 13846 "НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ - ИВА" ЕТ Плевен Левски
5556 6153 "ЕВРОНЕС" ЕООД Плевен Левски
5557 13381 "ГЛОБУС ТРАНС - ДИМИТРОВ 66" ЕООД Плевен Левски
5558 2419 "ЕМАНУЕЛА ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Плевен Никопол
5559 0779 "КРАСИ-КРАСИМИР ПЕТРОВ" ЕТ Плевен Никопол
5560 2839 "МЕТАЛИКА-НАДЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Никопол
5561 13223 "АУТО ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5562 1336 "ЕВРОКВАРЦ-МВ" ООД Плевен Плевен
5563 8108 "НЕЛИ Г ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Плевен Плевен
5564 8974 "БУБА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5565 3590 "Д - ТРАНС 2004" ЕООД Плевен Плевен
5566 2534 "УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ" ЕООД Плевен Плевен
5567 4954 "СВЕТЛИНА - 69" ЕООД Плевен Плевен
5568 13721 "ДЕАЛ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5569 10321 "РАЙМЕН 7" ЕООД Плевен Плевен
5570 4415 "КЪЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5571 12060 "СТОЖЕР 77" ЕООД Плевен Плевен
5572 13053 "ЧЕФИ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5573 9071 "М ТРАНСПЕД" ООД Плевен Плевен
5574 4169 "ОМНИКАР-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5575 1825 БП ТРАНС ПЛЕВЕН ЕООД Плевен Плевен
5576 0063 "ПЛЕВЕН БАСКЕТ" ООД Плевен Плевен
5577 9747 "ПРО-ТРАНС-КРАСИМИР СИМЕОНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5578 1528 "РАЯ-04" ЕООД Плевен Плевен
5579 11716 "АТАНАСОВИ ЛН" ООД Плевен Плевен
5580 8153 "АП ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5581 13072 "НАКТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5582 8639 "НОРЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5583 10372 "В НИКОЛОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5584 10346 "ЕКО ТРАНС 1 БГ" ЕООД Плевен Плевен
5585 12896 "НИКИ СД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5586 8206 "ИВИ ТРАНС ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5587 9671 "КАМЧИЯ-2-ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5588 4287 МЕГА ПРОФИТ ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5589 1006 "МИМ ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5590 12233 "Н И Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5591 1015 "УЕСТЛАЙН" ЕООД Плевен Плевен
5592 6441 ДИ ЕМ СИ - 78 ЕООД Плевен Плевен
5593 8273 "ТЕКСИМТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5594 9001 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5595 5292 "ФОРЦА-КОМЕРС" ЕООД Плевен Плевен
5596 8331 "МАРТИН-86" ЕООД Плевен Плевен
5597 8315 "СТРОЙМАТ" ЕООД Плевен Плевен
5598 0136 "БОНИ" ООД Плевен Плевен
5599 12819 "ЯГУАР - Е.ИВАНОВ" ЕООД Плевен Плевен
5600 3136 "АЛБИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5601 7540 "КОМЕТА-07" ЕООД Плевен Плевен
5602 3772 "САРТЕН БЪЛГАРИЯ" ООД Плевен Плевен
5603 11977 "ПЕ КА ВЕ-85" ЕООД Плевен Плевен
5604 4681 "КАТИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5605 2187 "СТИЛ-Л" ЕООД Плевен Плевен
5606 4958 "ИВЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5607 12740 "МИКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5608 5713 ОЛИТРАНС ООД Плевен Плевен
5609 1830 "ЛДП - ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
5610 9133 “МЕГИ- ИВ 77“ ООД Плевен Плевен
5611 8272 "ВИАТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5612 7199 ЗЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Плевен Плевен
5613 2452 "ЛОРА-МИЛКО ЯНКОВ" ЕТ Плевен Плевен
5614 12741 "ЦАНКО МАРИНОВ - РАЛИЦА 93" ЕТ Плевен Плевен
5615 6490 "ТОПЛИНА НИ" ООД Плевен Плевен
5616 11734 "БИ ЕНД ДЖИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5617 0689 "МИАС" ЕООД Плевен Плевен
5618 2365 "ПУРПУРНИ ЛЪЧИ" ЕООД Плевен Плевен
5619 13405 "ИВМИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5620 0421 "АНГЕЛОВ 2007" ООД Плевен Плевен
5621 7361 "БОЙС" ЕООД Плевен Плевен
5622 10810 "НЕЙК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5623 12199 "ЦВЕТИ 86" ЕООД Плевен Плевен
5624 13535 "ИНТЕРКАР АВТО" ООД Плевен Плевен
5625 0763 "ФЕШЪН ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5626 12073 "БЕТА КАРГО" ООД Плевен Плевен
5627 12812 "ДАБЕКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5628 13528 "РОКИ ТРАНС 76" ЕООД Плевен Плевен
5629 4471 "ВПП ЕВРОТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5630 7658 "ОМНИКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5631 12784 "НАНА 11" ЕООД Плевен Плевен
5632 3611 "БОВИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5633 3506 "ВАНЕЛ - ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5634 2773 "КЪРТОЖАБЕНЕ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5635 12785 "АЛМАДЕВ" ЕООД Плевен Плевен
5636 6078 "СЪНИ КО" ООД Плевен Плевен
5637 11779 "АЙ ВИ ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5638 11574 "МИТЕВИ-1968" ЕООД Плевен Плевен
5639 7654 "ЕМ ФИ ФРАНКО" ЕООД Плевен Плевен
5640 9583 МЕФРИ ЕООД Плевен Плевен
5641 11312 "ДИД ТРАНС 82" ЕООД Плевен Плевен
5642 5063 "А И Г - 2000 - ГЕОРГИ ЦАЧЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5643 10150 "ГИЛД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5644 13645 "РАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5645 8884 "ЛЮБИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5646 12852 "НИКИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5647 13341 "ДИАМОНДС" ЕООД Плевен Плевен
5648 9768 БУЛМАК 7 ЕООД Плевен Плевен
5649 8113 БОГИ-БОГДАН ТИНКОВ - ЕМИЛ ТИНКОВ ЕТ Плевен Плевен
5650 8399 "ВИП СПЕД" ООД Плевен Плевен
5651 5626 "ЕМА" ООД Плевен Плевен
5652 12303 "3 М ГРУП З" АД Плевен Плевен
5653 5084 "ТРЕЙД МАРК" ООД Плевен Плевен
5654 0126 СИМИ ТРАНС - ЗДРАВКО СЕКОЛОВ ЕООД Плевен Плевен
5655 5384 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5656 10904 "БИСК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5657 8270 "ДИАНА-ПЕТЪР АНТОВ" ЕТ Плевен Плевен
5658 4041 "ПИГ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5659 7277 "ДИМИТРОВИ - И СИЕ" СД Плевен Плевен
5660 10135 ЕНТ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Плевен Плевен
5661 4321 "СТЕФАН ТАРЕНГОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5662 13069 "МП ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5663 12354 "РЕМАКС ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5664 13675 "НИКОЛОВ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5665 12043 "ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС" ООД Плевен Плевен
5666 10275 "МБ ЙОНКОВИ" ЕООД Плевен Плевен
5667 9710 НАВИ 32 ЕООД Плевен Плевен
5668 12456 "СИЕН ГЛОБАЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5669 1737 "АЦЦ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5670 5227 "ГРИГОР ГАНЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5671 4909 "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5672 0894 "ПРИМА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5673 2991 "ПЪРСИСТ" ЕООД Плевен Плевен
5674 10668 ЕТ "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" Плевен Плевен
5675 7486 "ВИВАМЕД" ЕООД Плевен Плевен
5676 2393 "СТАР ТРАНС 81" ЕООД Плевен Плевен
5677 0890 "ЛЮБЕН ТАШЕВ-ЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5678 1119 "ТМ ГРУП 07" EООД Плевен Плевен
5679 11888 "ЛЮБО Т" ЕООД Плевен Плевен
5680 8455 АВАМАР ШИПИНГ ЕООД Плевен Плевен
5681 9600 "ЛОНГ ОЙЛ" ЕООД Плевен Плевен
5682 3317 "ВАЛЕНТИНО-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5683 7015 "РЕНИ-91-ВИТЛИЕМ ПАВЛОВ" ЕТ Плевен Плевен
5684 10783 "ФУЕГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5685 8871 "КОНТИНУУМ" ООД Плевен Плевен
5686 7243 "МПП - БГ" ЕООД Плевен Плевен
5687 4643 "ВИКМАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5688 6116 "НИНО-2009" ЕООД Плевен Плевен
5689 6888 "ХОБОТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5690 3903 "ЛСТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5691 13206 "МАРТОТРАНС Г 2011" ООД Плевен Плевен
5692 13394 "ИВОНИ 777" ООД Плевен Плевен
5693 1323 "АЙВИ ТРАНС КОМЕРС" ООД Плевен Плевен
5694 11760 "ГИС" ЕООД Плевен Плевен
5695 7248 "БАЛКАН 08" ООД Плевен Плевен
5696 11283 "КРАГЕРБУЛ" ООД Плевен Плевен
5697 12402 ЕТ "ШАНС 21В - ПЛАМЕН ВЕСКОВ" Плевен Плевен
5698 7351 "ГАТЕВ-2004" ЕООД Плевен Плевен
5699 3602 "АЛФА КАР 1" ООД Плевен Плевен
5700 1520 "ДАРИЯ ТРАНС-2012" ЕООД Плевен Плевен
5701 8343 "ТИВА" ООД Плевен Плевен
5702 9851 АДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД Плевен Плевен
5703 4677 "ПРОМЕТЕЙ" ООД Плевен Плевен
5704 7201 "РУБА – РУМЕН БАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5705 7444 "АГРИКО" ООД Плевен Плевен
5706 10743 "КЕНАРОВ 2011" ЕООД Плевен Плевен
5707 0121 "ГЕРА-В" ЕООД Плевен Плевен
5708 3405 "ТРАНСПЕТ" ЕООД Плевен Плевен
5709 6493 "ИВ" ЕООД Плевен Плевен
5710 10211 "ТИ БИ ТРАНС 2013" ЕООД Плевен Плевен
5711 9587 "ЛАСКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5712 5300 “АГРО ГРУП 2000“ ЕООД Плевен Плевен
5713 13288 "ЕВРО МИИТ 2015" ЕООД Плевен Плевен
5714 6572 "ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5715 8531 "АТОН-2" АД Плевен Плевен
5716 5055 "ЕЛ КА ВЕ 2010" ЕООД Плевен Плевен
5717 13484 "РИДЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Плевен Плевен
5718 1475 "ДЖУЛИ ТРАНС - 2006" ЕООД Плевен Плевен
5719 6740 "ЛИЛИ СПЕД" ЕООД Плевен Плевен
5720 11026 "ВК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5721 13156 "ЦЕНТ ТРАНС 2015" ООД Плевен Плевен
5722 12681 "ИНГЕЛЦИ" ЕООД Плевен Плевен
5723 11672 "БОРВЕСТ" ООД Плевен Плевен
5724 6011 "Т-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5725 12369 "ЛЪКИ ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5726 2505 "ТЕПИХ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5727 7519 "ЛЮБО МЕТАЛ-СКРАБ" ЕООД Плевен Плевен
5728 4357 "ИРСИД ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5729 10408 "ЖУЛ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5730 10868 "КАЛИНА ТРАНС 1" ООД Плевен Плевен
5731 3129 "ДИРА 76" ООД Плевен Плевен
5732 12454 "ИЛ - ТРАНСКОМЕРС - В" ЕООД Плевен Плевен
5733 8836 "СИЯ-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5734 13688 "СТАФ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5735 0422 "КАТЯ ШУКАЛСКА" ЕТ Плевен Плевен
5736 8674 "РОНИ ТРАНС 74" ООД Плевен Плевен
5737 5444 "ЛЕО ТРАНС 2010" ООД Плевен Плевен
5738 7976 "БОБИ-ПЕТЪР ПЪРВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5739 6675 "АГРО ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5740 9901 "ФАНТОМ-ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5741 10774 "ПЕРФЕКТО ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5742 13777 "ВЕГТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5743 0316 "СРЕБРОСТРУЙ 07" ЕООД Плевен Плевен
5744 7529 "СТАНЕВИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5745 11408 "КАЛЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5746 0693 "ВАСИЛ ДИМИТРОВ" ООД Плевен Плевен
5747 11410 "СП ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5748 10682 "ДАФИНКОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5749 12662 "ВИЯ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5750 5712 НЕФТОТРАНС ОЙЛ ООД Плевен Плевен
5751 2420 МАРС ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5752 11572 "СВЕТИНА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5753 5141 "ТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5754 13523 "АЛЕНОР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5755 9392 "ТРАНТЕХ-БЛ" ООД Плевен Плевен
5756 11951 "ДНД 1" ЕООД Плевен Плевен
5757 6243 "МИЛКАНА - ЛМ - МИЛКА ИЛЧЕВА" ET Плевен Плевен
5758 11001 "БГ ТРАНС КОНСУЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5759 10852 "КАК КАРГО" ЕООД Плевен Плевен
5760 0319 "БЕТА КАРГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5761 8783 "ТРАНС ЮРЪП" ЕООД Плевен Плевен
5762 12056 "ЕМ ВИ ЕМ 2013" ООД Плевен Плевен
5763 6212 "КАПКА И МИМИ" ООД Плевен Плевен
5764 1213 "ЕМИЛ" ЕООД Плевен Плевен
5765 11597 "КАРГОБУЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5766 1636 "ВАЛМЕН" ЕООД Плевен Плевен
5767 11380 "КАБО ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5768 11885 "ЛИЧЕВИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5769 5867 "КАМКОМЕРС – ИВАН ДОБРЕВ" ЕТ ЕТ Плевен Пордим
5770 1367 "ТАИН ТРАНС" ЕООД Плевен Пордим
5771 2136 "АИТ ТРАНС-08" ООД Плевен Пордим
5772 6799 "МИРОМАР-2010" ЕООД Плевен Пордим
5773 13812 "ДЕМОН 84 - ПЛЕВЕН" ООД Плевен Пордим
5774 11507 "АМ-КОРЕКТ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5775 6601 "ДИНИКО - ДИКОВ,НЕДКОВ И СИ-Е" СД Плевен Червен бряг
5776 9039 "АНАТОЛИЙ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Червен бряг
5777 10548 ВИС НАДЕЖДА ЕООД Плевен Червен бряг
5778 2067 "ПАЛМЕКС-03" ЕООД Плевен Червен бряг
5779 7186 "АТИЛА - 67" ЕООД Плевен Червен бряг
5780 11220 "АЛИСА И МИГЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Червен бряг
5781 4982 "ДОНЧО ВАСИЛЕВ-ДВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5782 0778 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5783 13763 "КРИСТИНТРАНС 2015" ЕООД Плевен Червен бряг
5784 12969 "ТРАНСПОРТЕС РАЙКОВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5785 2304 "УНИ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5786 12227 "АГРОЛЕС" ЕООД Плевен Червен бряг
5787 7435 "РЕДКОНСУЛТ" ООД Пловдив Асеновград
5788 10398 "ДСВ МЕТАЛ КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5789 2579 "ОКИ ТРАНС" ООД Пловдив Асеновград
5790 10228 ЕТ "ИВАН КИСОВ - 93" Пловдив Асеновград
5791 12917 "АДИ ЛОГИСТИК - 92" ЕООД Пловдив Асеновград
5792 10951 "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Асеновград
5793 8703 "ЯНКОВ И СИЕ " ООД Пловдив Асеновград
5794 5163 "АСЕНОВГРАДСКИ СТРОИТЕЛ-Т" ООД Пловдив Асеновград
5795 13297 "ТРАНСИО" ООД Пловдив Асеновград
5796 1764 "НИКИМОЛ" ООД Пловдив Асеновград
5797 0627 "СТИФ-ИВАН ДИМИТРОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5798 0825 "ВОЛАНТРАНСПОРТ" АД Пловдив Асеновград
5799 8024 "СУНАЙ -РАСИМ ШЕРИФ" ООД Пловдив Асеновград
5800 5690 ЛЮБЕКС ЕООД Пловдив Асеновград
5801 5537 "КАЛЦИТ" АД Пловдив Асеновград
5802 8435 "АРАБАДЖЪ" ООД Пловдив Асеновград
5803 10688 "КОВЪЛ - Д" ЕООД Пловдив Асеновград
5804 3109 "РЕНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5805 12727 " ТЕРЗИЕВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5806 5578 "ВЕНТА" ООД Пловдив Асеновград
5807 7239 "ВАИЛИН" ЕООД Пловдив Асеновград
5808 2161 ИНТЕР ГРУП 5 ЕООД Пловдив Асеновград
5809 7591 "БРАМ-ВТ-СЪБОТИН КОДЖЕБАШЕВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5810 7996 ЕКСПРЕС ТРЕЙС ЕООД Пловдив Асеновград
5811 5025 "НЕЛИС ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
5812 8281 "ДЪРЖИКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5813 8651 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАВЛОВ-ВАЙЪЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
5814 11245 "ЕВРОТРАНСКО" ЕООД Пловдив Асеновград
5815 6335 "ГРАЦИЯ СК" ЕООД Пловдив Асеновград
5816 0166 "БРАТЯ ПЕНДОВИ С-ИЕ" СД КОНСОРЦИУМ Пловдив Асеновград
5817 5640 "ИВАН МАНОЛОВ-МЕРЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
5818 3730 "ИЗИ ТРАНС - АХ" ЕООД Пловдив Асеновград
5819 9171 "Н.К. ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5820 2346 ЕТ "ТРАНС 2003 - ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ" Пловдив Асеновград
5821 8916 "БЕРК - КАН 99" ЕООД Пловдив Асеновград
5822 5256 "ЕС ДЖИ ЕН" ЕООД Пловдив Асеновград
5823 5794 "ПИ ЕНД ПИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5824 4818 АСА ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
5825 13807 "СМ-ТРАНС 2015" ООД Пловдив Асеновград
5826 7508 "ДИПАНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5827 5418 "ЛИТОС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Асеновград
5828 0225 "ИЛАН-ИЛИЯ НИКОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5829 7129 "ОМАН-4" ООД Пловдив Асеновград
5830 2458 "ДДМ ИНВЕСТМЪНТ" ООД Пловдив Асеновград
5831 11154 "ДОНЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Асеновград
5832 4389 "ЛЯТО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5833 12193 "ЯКОБУЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5834 4109 "УИНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5835 11241 "ЕЛАС-ПОПОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5836 8631 "ЕВРО 2000 - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5837 5108 "БЕРДАНА" ЕООД Пловдив Асеновград
5838 12612 "ДИЗИ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Асеновград
5839 2578 "ОРМАНОВ ТРУКС" ЕООД Пловдив Асеновград
5840 4468 "ЧАРЪКЧЪ" ООД Пловдив Асеновград
5841 13221 "РИКО-С.Д" ЕООД Пловдив Асеновград
5842 6617 "ФИМЕ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5843 4284 “МУЛБУЛ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Асеновград
5844 0821 "РУМИ–90–РУМЯНА ПИРОНКОВА" ЕТ Пловдив Асеновград
5845 2960 "КОМЕКСМАШ–ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5846 7427 "ВАСМАР- ВАСИЛ КАРАМУЗОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5847 13403 "РЕ ТРАНС ПРИМ" ЕООД Пловдив Асеновград
5848 12918 "СИВИЕМ - ТОПЛИВО ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
5849 8984 "АЛФА ТРАНС - 2009" ЕООД Пловдив Асеновград
5850 2791 "ЕЛИСА ФРУТ" ЕООД Пловдив Асеновград
5851 13422 "НИКИ ТРАНС 2004" ЕООД Пловдив Асеновград
5852 13842 "ОКАЙ 2012" ЕООД Пловдив Асеновград
5853 1745 "РОКО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5854 5153 "АУТО БИГ" ЕООД Пловдив Асеновград
5855 10435 "ЕРАТО 69" ЕООД Пловдив Асеновград
5856 10756 "АМ ТРАНС КАРГО" ЕООД Пловдив Асеновград
5857 4682 "МАКС ТРАНС 1017" ЕООД Пловдив Асеновград
5858 10416 "НЕСИЛ - 2006" ООД Пловдив Асеновград
5859 7719 "МУЛТРАНС - 78" ООД Пловдив Асеновград
5860 2389 "МИВЕКО" ЕООД Пловдив Асеновград
5861 4362 "ВОДОЛЕЙ П" ЕООД Пловдив Асеновград
5862 6604 "СУНАЙ-РАСИМ ШЕРИФОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5863 1142 "СТОЯН СТОЕВ-ФРИГОТРАНС" ЕТ Пловдив Асеновград
5864 5408 "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД Пловдив Асеновград
5865 13185 "КОКИ ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5866 10454 "МП АВТО 2013" ООД Пловдив Брезово
5867 9834 "Г И Б - ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
5868 3666 "СЕП ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
5869 10279 "КИЛ ТА" ЕООД Пловдив Калояново
5870 12829 "ЕЛИКОС" ЕООД Пловдив Калояново
5871 8758 "САРАЙ-АНГЕЛ САВОВ" ЕТ Пловдив Калояново
5872 8075 "АНТРАНС 2008" ЕООД Пловдив Калояново
5873 0913 "ДИРЕКС" ЕООД Пловдив Калояново
5874 1612 "АЕРО КОНТРОЛ" ЕООД Пловдив Калояново
5875 12098 "АНТОН СТОЯНОВ БГ" ЕООД Пловдив Калояново
5876 5157 "НАВИ МОБИЛ" ЕООД Пловдив Карлово
5877 1975 "ТИМ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Пловдив Карлово
5878 7828 "БОННЕР" ООД Пловдив Карлово
5879 3263 "Л И Т ТРАНС - ТОДОР ГЕРОВ" ЕТ Пловдив Карлово
5880 2444 "ЙОР-КОМ-БГ" ЕООД Пловдив Карлово
5881 10225 "КАСТЕЛ ТРАНС" АД Пловдив Карлово
5882 9250 "СПС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Карлово
5883 2751 "КАРОЛ ЛАЙН" ООД Пловдив Карлово
5884 1494 "ТИЕТЕК" ООД Пловдив Карлово
5885 7418 "МОБИЛ 98-ВАСИЛ ВЪРБАКОВ" ЕТ Пловдив Карлово
5886 8726 "БЪЛГАРИЯ КАРГО" ООД Пловдив Карлово
5887 1355 "ТРАНС-Х" ООД Пловдив Карлово
5888 5363 АНАТОЛИТИС ЕООД Пловдив Карлово
5889 13398 "БОЧЕВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Карлово
5890 11539 ЕТ "СПС-СВЕТЛА ТРИФОНОВА" Пловдив Карлово
5891 5643 "АНИПЛАМ-КРАСИМИР ТОТЕВ" ЕТ Пловдив Карлово
5892 6893 "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД Пловдив Карлово
5893 5955 "КРИСИ" ЕООД Пловдив Карлово
5894 5401 "100 МАТ-СТАНКА СТАНЧЕВА" ЕТ Пловдив Карлово
5895 7094 "СТАНЕВ АВТОМОБИЛИ" ЕООД Пловдив Карлово
5896 10620 "ТРАНС ИНТЕР БГ" ЕООД Пловдив Кричим
5897 7466 ЕТ "ВЛАДИМИР ШОПОВ" Пловдив Кричим
5898 1671 "ДИМИТРОВИ ТРАНС-90" ЕООД Пловдив Кричим
5899 1810 "БИЛИ" ЕООД Пловдив Кричим
5900 5819 "СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ" ООД Пловдив Кричим
5901 12653 "БОРИСЛАВ ТРАНС БГ" ЕООД Пловдив Кричим
5902 1153 "СИЛД ТРАНС" ЕООД Пловдив Кричим
5903 7389 "АГОВИ" ООД Пловдив Кричим
5904 1018 "ВЕГАКОМ" ООД Пловдив Кричим
5905 12900 "ЕВРОСТРОЙ 02" ЕООД Пловдив Куклен
5906 1518 "ЮКИ-222" ЕООД Пловдив Куклен
5907 9376 "МАРИНИ" ООД Пловдив Куклен
5908 11391 "БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ" ООД Пловдив Марица
5909 0424 "ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Марица
5910 7928 "ДИ ЕМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5911 9031 "СТОВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5912 0170 "КАРДИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
5913 13234 "МИРКОНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5914 3268 "ТЕМПОДЕМ" ЕООД Пловдив Марица
5915 10467 "АВТО ТРАНС - ЙОТОВ" ЕООД Пловдив Марица
5916 4928 "СОЛТЕХ" ЕООД Пловдив Марица
5917 0413 "АВРАМОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5918 6412 ПАПА ТРАНС ЕООД Пловдив Марица
5919 3761 "ТАЧЕВ И СИН С-ИЕ" СД Пловдив Марица
5920 8277 "ЖОРО ПЛОД-83" ЕООД Пловдив Марица
5921 8066 "СК-ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5922 6522 "ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ"ООД Пловдив Марица
5923 10024 "ДМ КАР" ЕООД Пловдив Марица
5924 6296 "ТОБИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
5925 7721 "КСК ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5926 4595 ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК СИСТЕМС ООД Пловдив Марица
5927 0670 "ИНС ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5928 11345 "ЛИДЕР ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
5929 6167 ДАНИ ТРАНС 1 ЕООД Пловдив Марица
5930 4930 "ЛОГИСТИК ИРС ООД" КД Пловдив Марица
5931 3072 "ТРАНС МИРЕА БГ" ЕООД Пловдив Марица
5932 3626 "УКАРГО БГ" ООД Пловдив Марица
5933 4366 "ИНТЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Марица
5934 1925 "ТОШЕВ ТРАНС-83" ЕООД Пловдив Марица
5935 4722 "ТРАВЕЛ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Марица
5936 4224 "ИЛ-КО 5" ЕООД Пловдив Марица
5937 2123 "АРНАУДОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5938 11857 "ТРАНСЛОГИС" ЕООД Пловдив Марица
5939 11213 "ИНТЕРСПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
5940 12630 "ЛАЙТ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5941 0274 А ЕНД ВИ -ТРАНС ООД Пловдив Марица
5942 12666 "ЛАТЕВИ-3 - ПЕТКО ЛАТЕВ" ЕТ Пловдив Марица
5943 2430 "СТЕФАН РАНГЕЛОВ" ЕТ Пловдив Марица
5944 2204 "РАН ТРАНС РК" ЕООД Пловдив Марица
5945 5715 "РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ - 93Т" ЕТ Пловдив Марица
5946 3486 "РАДИНЕС" ЕООД Пловдив Марица
5947 11464 "ТРАНС-САРЕМА" ЕООД Пловдив Перущица
5948 0755 "БЕТАМАКС - 2" ООД Пловдив Перущица
5949 5595 "А И Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Перущица
5950 6818 "СИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5951 0882 "ФИЛТРАНС" АД Пловдив Пловдив
5952 2107 "ЕКОГРУП 2009" ООД Пловдив Пловдив
5953 1661 ЕООД ТРАНС ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Пловдив Пловдив
5954 4383 "ДИАНА ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
5955 0403 ФИЛКАБ АД Пловдив Пловдив
5956 11764 "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД Пловдив Пловдив
5957 5495 "АЛ ХИЛАЛ-ТРАНСПОРТ-ТУРИЗЪМ-ТРЕЙДИНГ-ЖОРЖ ХИЛАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5958 4911 "ВИСТ 9" ЕООД Пловдив Пловдив
5959 8587 "ЦВЕТ ДЖУНИОР" ЕООД Пловдив Пловдив
5960 9170 "ТРАКИЯ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
5961 12123 "М.М.М. МУТТИ МУЛТИ МОДАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5962 5796 "ВАЛАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5963 1817 "ВАН МИЛЕНИУМ" ЕООД Пловдив Пловдив
5964 2168 "ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ " ЕООД Пловдив Пловдив
5965 12121 "РОЗУУД БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5966 12126 "МЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5967 11068 "ФТС - 69" ЕООД Пловдив Пловдив
5968 10595 "ГАП ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5969 5788 "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД Пловдив Пловдив
5970 1413 "ХЪС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5971 3589 "РВВ КРИС" ЕООД Пловдив Пловдив
5972 3232 "ХАЙЛЕЗОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5973 5110 "ГЮНДЮЗ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5974 9810 "ТРАНС СПОРТ 1" ООД Пловдив Пловдив
5975 10999 "АГРО - ТРАК" ЕООД Пловдив Пловдив
5976 0168 "АТЕЛА 07" ООД Пловдив Пловдив
5977 0993 "ЕЛЕОНОРА 64-ЕЛЕНА ДЖОРАПОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
5978 0508 "ТРИЕРА ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
5979 8291 "ДЕМИРОВ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5980 3228 "РИВ СИСТЕМС" ООД Пловдив Пловдив
5981 9068 ВИКИНГ РЕНОВАБЛЕ БГ ЕООД Пловдив Пловдив
5982 4311 "СТАР ТИМ ЕКСПРЕСС" ЕООД Пловдив Пловдив
5983 0297 "КАМБИО-АНГЕЛ КАМБОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5984 4679 "МЕРЛОДЖИСТИК БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
5985 3283 "БЪЛГАРИЯ РОУД СЪРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
5986 7720 КОПЪРДЪКОВ И СИН 8ООД Пловдив Пловдив
5987 5162 "ТРАНС ТИМ" ЕООД Пловдив Пловдив
5988 2782 ДЕБО АВТОТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
5989 13749 "ПИНАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5990 12462 "ДИ ЕЙЧ ВИ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
5991 8258 "ХЕРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
5992 0501 "ИМПЕРИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5993 12048 "НИДЕРЛАНДПРОЛЕТ" ООД Пловдив Пловдив
5994 2320 "ДЕМЕТРА - 2005" ЕООД Пловдив Пловдив
5995 8776 ДИНАМИК АГРО ЕООД Пловдив Пловдив
5996 9255 "ЮПИТЕР-МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
5997 7306 ХМЦ ООД Пловдив Пловдив
5998 8329 "ЖОКЕР ТРАНС 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
5999 12360 "АЗИБО" ЕООД Пловдив Пловдив
6000 3274 "ВИРАЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6001 5290 "К И М ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ" ООД Пловдив Пловдив
6002 4876 "ТИЕБУЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6003 8461 "ДЖИДЖИ-96" ООД Пловдив Пловдив
6004 8082 "ВИТ-74" ЕООД Пловдив Пловдив
6005 5046 "КОМЕКС КО." ООД Пловдив Пловдив
6006 1916 "АВТОКАР МД" ЕООД Пловдив Пловдив
6007 8222 "ГОЛДЕН ФРУТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6008 0324 "ВАС ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6009 3890 "ПЕТКОВИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6010 12607 "РЛД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6011 10342 "ЕКО ДЪРВА" ООД Пловдив Пловдив
6012 7163 "ТОНЕВ-К" ЕООД Пловдив Пловдив
6013 6279 "РАЛ-202" ЕООД Пловдив Пловдив
6014 5281 "М И М ПАРТНЪРС" ООД Пловдив Пловдив
6015 12664 "ЛИРА -09" ООД Пловдив Пловдив
6016 11727 "ХАВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6017 7263 "СКОРПИО-46" ЕООД Пловдив Пловдив
6018 6538 "ГЕОПС-БОЛКАН ДИРЛИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6019 6250 "ЕВРОГАЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6020 8352 "СПРИНТ ЕКСПРЕС" ООД Пловдив Пловдив
6021 6318 "ПРИМА ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6022 1589 "БО-НИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6023 13315 "ПЕЕВ ТРАНС 73" ЕООД Пловдив Пловдив
6024 6593 "АГРОПРОДУКТ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6025 6645 СТЕФАНИ МАР ЕООД Пловдив Пловдив
6026 10096 "ДН БОТЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6027 11584 "АСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6028 3925 "ВЕГА 60-ГЕОРГИ ТУФКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6029 7467 "ЕМ ДЖИ 05" ЕООД Пловдив Пловдив
6030 6723 "СИБИТЕХ" ООД Пловдив Пловдив
6031 2657 "РАЗТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6032 6756 "ХИСТОРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6033 6769 "М-М-ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6034 7280 "НУРТРАНС 90" ЕООД Пловдив Пловдив
6035 13282 "ИБИШ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6036 10589 БЪЛГАРИЯ РОУД ТРАКИНГ ООД Пловдив Пловдив
6037 1318 МП ИВАНОВИ ООД Пловдив Пловдив
6038 0080 "ГОГОТЕХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6039 10545 "МАРЧЕЛО ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6040 3651 "АПЕКС СЕРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6041 5446 "УЕЛТЙЕНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6042 9375 "НИКИТРАНС 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6043 10365 "ФУТУРА КАРГО БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6044 13843 "КРИСИБЕТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6045 5736 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ООД Пловдив Пловдив
6046 5512 "САРАЙ 2000-САВА КАЦАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6047 8558 "ДОММИКС.БГ" ООД Пловдив Пловдив
6048 0054 "ИЛ 82" ЕООД Пловдив Пловдив
6049 4646 "АВТОФАКТОР-2000" ООД Пловдив Пловдив
6050 8009 "ГЛОБАЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6051 0354 "ДАНИ-93-ВЪЛКО КОВАЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6052 8045 МААБ ООД Пловдив Пловдив
6053 5186 "СТЕФИ 90" ООД Пловдив Пловдив
6054 4015 "МАЛПЕН-С - СЪБКОВ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6055 10140 "ГРАТА КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6056 1947 "ДИЯНА-Г ТРЕНДАФИЛ ГЕНКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6057 10157 “ИЛ РАЙ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Пловдив
6058 7160 "ЕМИНАД" ЕООД Пловдив Пловдив
6059 0104 "АЛАДО-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6060 12645 "ЕМ ЕЛ ЛОДЖИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6061 9135 "ВЕНЕТА ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6062 9217 "НИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6063 2491 ИДЕАЛ ТРАНС - БГ ООД Пловдив Пловдив
6064 9246 "СТАБИЛ-ДИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6065 11567 "ИТЕРЕСТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Пловдив Пловдив
6066 10382 "ЧАЛЪШКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6067 5238 "ЛЪКИТРАНС - 70" ЕООД Пловдив Пловдив
6068 6182 "ЕНКО ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6069 13432 "ЕЛКО МЕС" ООД Пловдив Пловдив
6070 8213 "АУТОУЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6071 6748 "ТАНСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6072 9401 "МИТЕВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6073 6340 "ЛКВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6074 4715 "КЗТ - ЗЛАТАНОВИ" ООД Пловдив Пловдив
6075 6386 "ГЕЯ ТРАКИНГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6076 8056 "КОЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6077 7134 "ОЛИМПИЯ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6078 6266 "ИНЖСТРОЙ - ИНВЕСТ" АД Пловдив Пловдив
6079 3704 "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6080 9335 "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6081 8681 "ЕКО МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6082 3822 "АТЛАНТ ЛТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6083 10038 И.Т.С. КРАФТ ЕООД Пловдив Пловдив
6084 4395 СЕТ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6085 7213 "ТРАНСБАЛКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6086 13209 "АИБО-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6087 11849 "МЛ - КУРИЕР ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6088 9409 БУЛТИР ООД Пловдив Пловдив
6089 8433 "ММ ТРАНС 2000" ООД Пловдив Пловдив
6090 3765 ПРИМО ЕООД Пловдив Пловдив
6091 0420 "М-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6092 3507 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6093 5890 "ЕЛКО" ООД Пловдив Пловдив
6094 0592 "МАРЦИА БАГС" ЕООД Пловдив Пловдив
6095 4543 "МИМОЗА 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
6096 9306 "ЗЛАТЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6097 7354 "ФАЙЕР СИСТЕМС" ЕООД Пловдив Пловдив
6098 0361 "КАРТАЛОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6099 13200 "СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6100 4131 "САВВАС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6101 2384 "ВАСТО" ООД Пловдив Пловдив
6102 1058 "ДЖОВАНИ-2002" ЕООД Пловдив Пловдив
6103 10193 "СЕМЕЛЕ" ООД Пловдив Пловдив
6104 2632 "РАЛОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6105 1052 "АНДА-06" ЕООД Пловдив Пловдив
6106 3656 "ДИМАКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6107 13195 "ЕЛЕКТРО ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6108 12583 "АЛ.ГА. ИНТЕРНЕШЪНАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6109 3429 "КААН 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6110 8259 "ИНТРАНС-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6111 13767 "ТИТАН СТРОЙ Д" ООД Пловдив Пловдив
6112 1047 "ГАЛЕНИЯ-СТАЙКОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6113 7575 "ВИП 83" ЕООД Пловдив Пловдив
6114 11399 "ИНТЕР ТРАНС 13" ООД Пловдив Пловдив
6115 10236 "СТАБИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6116 13618 "ЮПИТЕР 05" ООД Пловдив Пловдив
6117 7537 "СЕВИДА" ЕООД Пловдив Пловдив
6118 1659 "МАЙК ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6119 8048 "ЛАЙТ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6120 7596 "ХВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6121 9574 "АЛЕКС 02" ЕООД Пловдив Пловдив
6122 10804 "ПЛОВДИВ - Г. ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6123 7412 "ЕМИНЕЛЕР ТРАНСПОРТ БГ" ООД Пловдив Пловдив
6124 7702 "АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
6125 13819 "НИХТИ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6126 7629 "МАКС БУЛТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6127 1242 "ФАВАРА" ЕООД Пловдив Пловдив
6128 13066 "НИК - М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6129 4056 "ТРАК" ООД Пловдив Пловдив
6130 7821 "МУТТИ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6131 3918 "СИГМА ТРАНС 010" ООД Пловдив Пловдив
6132 11515 "ИНТЕРГРУП 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6133 11859 "ИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6134 8016 "ТРАНСФЛУИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6135 7753 "АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6136 10410 "СПИЙДХОРС" ООД Пловдив Пловдив
6137 9554 ЕТ "СЕТ-СТОЙЧО МИХАЛЕВ" Пловдив Пловдив
6138 8028 "СЕВАСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6139 9552 "КАВАЛА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6140 10258 "ПРОДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6141 13013 "ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6142 3569 "ДЖИ - ТРАНС 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6143 8764 КЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Пловдив Пловдив
6144 5280 "ДИМАКС ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6145 11437 "МИРЕКС ТМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6146 7830 "ДИП ПРОДУКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6147 6655 "ЕНИ-92" ЕООД Пловдив Пловдив
6148 0383 "М.М.КА" ЕООД Пловдив Пловдив
6149 8156 "НОВА-96" ООД Пловдив Пловдив
6150 11677 "ВЕРЕН 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6151 6125 "ФАМИЛЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6152 5373 "П И П - ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6153 0682 "АЛФА-99" ООД Пловдив Пловдив
6154 10269 "СИО - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6155 8242 "БАЛКАНИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6156 13007 "БИ ЕС ДЖИ АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6157 5445 “ТБТ ЛОГИСТИК“ ЕООД Пловдив Пловдив
6158 11886 "АЛЕКСАНДРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6159 0130 "Д И Д КОМЕРС" ООД Пловдив Пловдив
6160 0077 ДАНИ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6161 10291 "ДЕНИ ТРАНС 85" ООД Пловдив Пловдив
6162 12658 "ТРАНС ГРУП КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6163 0002 "ФРЕШ ЛОДЖИК" ЕАД Пловдив Пловдив
6164 1725 "ДЕМИРТАШ ЕВРОПА" ЕООД Пловдив Пловдив
6165 9116 "СТОЙКО ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6166 12911 "КЦ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6167 12577 "РВ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6168 2802 "КОСТА-КЛИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
6169 3618 "ТРИЛОДЖИ ИСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6170 2177 "ДИНГО БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6171 12604 "НИКИ БОЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6172 7899 "ВАНЕТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6173 8627 "ДЕ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6174 10306 "ТРАНС ЕВРОПА ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6175 5090 "СТ ЛОГ" ООД Пловдив Пловдив
6176 4620 "ИВА ТРАНС-ЮЛИЯ И ИЛКО АРАБАДЖИЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6177 7771 "СЛАВ 89" ООД Пловдив Пловдив
6178 6371 "НЕМАТЕКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6179 8182 "КОСИНИ" ООД Пловдив Пловдив
6180 5594 "ФЕРОКОМ" АД Пловдив Пловдив
6181 8134 "МИВОНА ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6182 1198 "ЙЕТ" ООД Пловдив Пловдив
6183 4637 "ЛАСС-1986" ООД Пловдив Пловдив
6184 5204 "ТРАНС-ТАП" ООД Пловдив Пловдив
6185 2104 "ДЕСИСЛАВА-ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6186 7472 "РАЛИ-81" ЕООД Пловдив Пловдив
6187 13617 "МИКАНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6188 2199 "ЖАГ-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6189 10431 "ЕУРОПТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6190 8163 "ФОКУС КОМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6191 1211 "ТРАНСПОРТ ЕНД СПЕДИШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Пловдив Пловдив
6192 5875 "АЙРАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6193 6166 "ИВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6194 5665 "ЕРМОНЯ АГАЧЯН-2006" ЕООД Пловдив Пловдив
6195 6687 "ЛЪЧЕЗАР БОТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6196 2759 "СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6197 2135 "ФАФ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6198 2780 "СЛ - ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6199 1890 "СТОКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6200 5062 "ГРОЗДАН ТОДОРОВ-ЖТК" ЕТ Пловдив Пловдив
6201 7071 "МАЧЕКС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6202 5672 "ЕКОБУЛ МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6203 8150 "Л Д К - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6204 3552 "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6205 9128 "ТРАНС КА-2005" ООД Пловдив Пловдив
6206 5869 "ИЗИДОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6207 11338 "МИВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6208 5584 "НАДИН-2007" ЕООД Пловдив Пловдив
6209 12891 "ЖАК ПЛАСТ ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6210 12097 "ГАБИЕЛИ-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6211 9750 ООД ФИОРЕ ТРАНС Пловдив Пловдив
6212 4229 "МТТ-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6213 13448 "НИКИ ТРАНС 75" ЕООД Пловдив Пловдив
6214 1966 "ЕВРОЕКСПРЕСС ТРАНСПОРТ Б.Г." ЕООД Пловдив Пловдив
6215 2500 "ВИКТОРИ ИНДЪСТРИЙЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6216 6575 "ЮЛИКО-ЕВРОТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6217 5367 "ПАВЛИНА-ИВЕЛИН ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6218 2381 "ВИЗА ИН" ЕООД Пловдив Пловдив
6219 13467 "СЛАЙД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6220 4744 "ДИТАТРАНС-2010" ЕООД Пловдив Пловдив
6221 4433 "СИЛВЪРТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6222 0481 "ЕУРОТРАСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6223 2627 "АСВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6224 6189 "МАРИ ФАТ - 86" ООД Пловдив Пловдив
6225 8917 СИМОС ООД Пловдив Пловдив
6226 12882 "ИЛАТА" ЕООД Пловдив Пловдив
6227 5881 "ТИГРЕ-78 ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6228 5403 "УНИВЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6229 2134 "ТРАНСПОРТЕР БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6230 3724 Т ЕНД ТРАКС ЕООД Пловдив Пловдив
6231 3779 "ВИА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6232 12822 "БРАНД ЕКСПРЕС СЪРВИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6233 8548 "АГРАРТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6234 8709 "ЧИЧО ЧАРЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6235 4320 "КАЦАРОВ И СИН" ООД Пловдив Пловдив
6236 13352 "МКН ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6237 8512 "ИНТЕР ТРАНС 2011" ООД Пловдив Пловдив
6238 6891 "СИМОН ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6239 6863 "ШЕВРОМОНТ-НИКОЛА МЕРЕТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6240 3919 "ДИКОМ-М13" ЕООД Пловдив Пловдив
6241 12881 "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6242 6356 "МЕТАЛСТРОЙ" АД Пловдив Пловдив
6243 1665 "ИЗИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6244 12862 "РПС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6245 0575 "ДИКТРАНС 2007" ООД Пловдив Пловдив
6246 5975 "ДЖИ БИ ЕЙЧ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6247 4855 Р И Р ТРАНСПОРТ ООД Пловдив Пловдив
6248 7116 "ХОЛОАН" ООД Пловдив Пловдив
6249 1493 "КИТАС" ООД Пловдив Пловдив
6250 9047 "СЕЛВИМЕТ-МЕХМЕДЕМИН БАЙРАКТАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6251 7144 "ВАДИРУМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6252 5816 "ШЕРИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6253 0819 "ГРУП М И М" ЕООД Пловдив Пловдив
6254 10494 АЛПЕТРАНС БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив Пловдив
6255 8172 "ВНВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6256 6763 ПИГАСОС ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6257 5501 "ПЪЛДИН ТУРС 91" АД Пловдив Пловдив
6258 2877 "ПАФФ–1" ООД Пловдив Пловдив
6259 6297 "КЕМ ГЛАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6260 10814 "МИМ - ТРАНС 1" ЕООД Пловдив Пловдив
6261 9590 "ЕЛИТ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6262 10492 "ГЛОБАЛ ЛЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6263 12029 "ДИМИТРОВ КОМЕРС 2009" ЕООД Пловдив Пловдив
6264 8932 "М И М БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6265 7965 "САНТЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6266 5320 "КРИСТИ-М" ЕООД Пловдив Пловдив
6267 3415 "СКАЛМЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6268 13036 "КУУЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6269 4441 "АИЛЕН-АНДОН ЛАЗАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6270 0716 "АЛФА-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6271 0469 "КОНИ 1" ООД Пловдив Пловдив
6272 10181 "ВИ ЕНД ДЖИ ЖИВКО ДИМИТРОВ" ООД Пловдив Пловдив
6273 3700 "ЕНА МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6274 2727 "РЕГУЛ–СТОЙЧО ЙОСИФОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6275 3540 "ШАТОВ-66" ЕООД Пловдив Пловдив
6276 12768 "ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6277 5723 "ТРАНСПИИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6278 7984 "НЕАПОЛИС - ГИОСАС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6279 12275 "ЮРЪП ТРАНС ДАЙРЕКТ" ООД Пловдив Пловдив
6280 0161 "СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ-КЕРКЕНЯКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6281 12553 "ПАНАГИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6282 4970 ''ЕВРО ТРАНС'' ООД Пловдив Пловдив
6283 5825 "ТИТИ ЕВРОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6284 5821 "Г3 ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6285 8638 "АМС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6286 12512 "ЕНДОРСС" ЕООД Пловдив Пловдив
6287 10821 БЪЛГАРСКА ТРАНСПOРТНА КОМПАНИЯ ПЛОВДИВ АД Пловдив Пловдив
6288 3733 "КОЛИМАР-КОСТУРСКИ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6289 10938 "АЛАТЛЪ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6290 2589 "ВИГОТРАНС - ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6291 7866 "МОНИ-66 МИЛУШ ТОРТУМАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6292 12813 "ВЛАДИЛИАНА" ООД Пловдив Пловдив
6293 5669 "ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД Пловдив Пловдив
6294 3358 ЕТ ВАЛЕНТИН ВАСЕВ-ГЕРГАНА ВАСЕВА Пловдив Пловдив
6295 3763 "СТОЙКО ПЕЙЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6296 1681 "НИКИФОРОВ-2000" ЕООД Пловдив Пловдив
6297 5424 "НИКТРАНС СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6298 12711 "АУТО ТРЕЙД КЕМИКЪЛС" ООД Пловдив Пловдив
6299 2507 "ФД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6300 4449 "СТЕСИ 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6301 3668 "СОФЕЛ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6302 2628 "ТИМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6303 5388 "КАСКАДА" ООД Пловдив Пловдив
6304 12945 "Н-ТРАН" ЕООД Пловдив Пловдив
6305 13437 "ТРИКТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6306 1832 "МИТ СПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6307 9026 "МИЛИТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6308 6222 "АТЛАС ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6309 3834 "Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6310 5379 "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Пловдив Пловдив
6311 6076 "ВАИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6312 9936 "АГРИ-М" ООД Пловдив Пловдив
6313 6060 "НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6314 12084 "ЗДРАВЕЦ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6315 3566 "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА" АД Пловдив Пловдив
6316 1733 "ТЕДА" ООД Пловдив Пловдив
6317 9004 "ЕНЕРГИЙНА КЪЩА ТРАКИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6318 12720 "АИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПЕДИШЪН" ЕООД Пловдив Пловдив
6319 7346 "ЙОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6320 3773 "К М Д" ЕООД Пловдив Пловдив
6321 5130 "ЕНИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
6322 3536 "ЕЛАНТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6323 13597 "Т.Л.М. БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6324 2010 "КАРМЕС" ООД Пловдив Пловдив
6325 11160 "АЛПИНА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6326 4248 "НТЦ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6327 5593 "МЕКСОН" ООД Пловдив Пловдив
6328 8880 "МИДЕАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6329 9043 "ЕЛИЛЕОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6330 1344 "ОЛИМПИЯ АГРО" ООД Пловдив Пловдив
6331 9159 "ТРАНСПОРТИ ТГА" ЕООД Пловдив Пловдив
6332 6967 "ПАВЕЛ ПЕТКОВ-БП" ЕТ Пловдив Пловдив
6333 0167 "ДИЛК" ООД Пловдив Пловдив
6334 9117 ЕУФОРБИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Пловдив
6335 6491 "КРАСИ СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6336 11162 "ТРАНСФОРМ 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6337 5694 "АРЕНА - И. Т." ЕООД Пловдив Пловдив
6338 1286 "РАДОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6339 7341 "ДР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6340 4313 "ЛИЛЯНА" ЕООД Пловдив Пловдив
6341 13715 "ЕН ДИ АЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6342 10862 "ФОРТУНА ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6343 6068 "РИТОН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6344 5354 "ПЕТКО АНГЕЛОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6345 10854 "МГС ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6346 6603 "ПЕЦО-ПЕТЪР БРАТАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6347 2879 "КИРЧО ХРИСТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6348 6195 "ТС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6349 11931 "ГАБАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6350 7247 "ДАНЕВ ДИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6351 0212 "ВАЙС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6352 0985 "АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6353 10665 "АЛЕКСАНДРО 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6354 4375 "МАД КАРГО" ЕООД Пловдив Пловдив
6355 7376 "АНИ 93-Г.ПЕТКОВ 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6356 12269 „ Е И Н " ЕООД Пловдив Пловдив
6357 11289 "А.М. БУРГАЗ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6358 2182 "ЕНЕРДЖИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6359 5920 ВАСИЛСКИ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6360 2175 "МЕГАТРАНС-СД" ЕООД Пловдив Пловдив
6361 11778 "ТРАНС ИВ 66" ЕООД Пловдив Пловдив
6362 11775 "НЮ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6363 10880 "ГОГЕН 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6364 1226 "ИВАН ЧОЛАКОВ " ЕТ Пловдив Пловдив
6365 7870 "ПАКТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6366 1793 "Е-МАКС ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
6367 13353 "СКЦ СТЕФ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6368 7517 "АГИОС РАФАИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6369 7888 "ВИЛТЕД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6370 10420 "ВИДОЛОВ - 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6371 3173 "РАЙЗТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6372 3091 "ПУРАДЖИЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6373 6719 "ДИРАЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6374 7692 "ВАСИЛЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6375 8256 "ЕТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6376 12248 "ХЕРА АГРО" ЕООД Пловдив Пловдив
6377 6179 "ДОРДО-АТАНАС СТОЛИНОВ" ЕТ ЕТ Пловдив Пловдив
6378 11280 "МЕГ-М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6379 10344 "ЕВРОСПИЙД РОУД ЕНД СЪРВИСЕЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6380 0815 "УНИКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6381 3777 "ДЕЧЕТА" ЕООД Пловдив Пловдив
6382 12246 "ТЮРКРОУД-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6383 12245 "АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
6384 2100 "АНГЕЛ СТОИЛОВ-96" АД Пловдив Пловдив
6385 12241 "ГЛОБЪЛ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6386 4821 "Е-МАКС КОНСУЛТ" ООД Пловдив Пловдив
6387 8116 "СХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6388 6282 "ФИЛИПОПОЛИС-РК" ООД Пловдив Пловдив
6389 3973 "САКОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6390 6117 "100 ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6391 5094 "ВЕТОЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6392 1239 "ТРАНСФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6393 10128 "КО ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6394 6881 "ФИДАНКА КАЗАКОВА 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6395 3953 "ВАЛИНА" АД Пловдив Пловдив
6396 6890 "ВИСКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6397 6829 "СИГМА ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6398 10042 "ТИЗ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6399 3315 "ТРАНСВЕКТОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6400 4416 "МАРДЖИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6401 5372 "ЛКВ РОЛ ОН" ООД Пловдив Пловдив
6402 12224 "СИ ЖИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6403 4297 "АСЕД-99 АНГЕЛ ГЕНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6404 8646 "ЕВПО - МАКЕДОНЕЦА" ЕООД Пловдив Пловдив
6405 8013 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД Пловдив Пловдив
6406 1476 "ТРАНС - МАНДУРОВ" ООД Пловдив Пловдив
6407 12501 "ДЖОРДАН ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6408 8700 "ТРАНСГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6409 11236 "УЕЙС" ЕООД Пловдив Пловдив
6410 4339 "ПУНГЕРОВ-90-ПУНГЕРОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6411 1285 "СТИЛ ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6412 11181 "ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6413 4832 БРИЗ-ПЛОВДИВ ООД Пловдив Пловдив
6414 8504 "ЕДАС" ООД Пловдив Пловдив
6415 10927 "АУТО ГЕШЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6416 12440 "МГГ ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6417 2986 "БИО ФРЕШ" ООД Пловдив Пловдив
6418 1289 "МАРТИ-МИТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6419 5427 "ЕВРИКА 89" ЕООД Пловдив Пловдив
6420 5607 "ДБТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6421 5582 "ДАЙЦ" ЕООД Пловдив Пловдив
6422 1542 "ТРАКИЯ РМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6423 11222 "СИМИРНА" ЕООД Пловдив Пловдив
6424 6164 "ТТ ЛОГИСТИКА" ООД Пловдив Пловдив
6425 12166 "ЕР ЕНД ЕЙЧ" ЕООД Пловдив Пловдив
6426 8793 "МГС - ОЙЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6427 2427 МЕЙГ ЕООД Пловдив Пловдив
6428 11212 "МБ ЕВРОПА" ООД Пловдив Пловдив
6429 10945 ВОЛЕТИ ЕООД Пловдив Пловдив
6430 6662 "ПРОФИЛИНК" ООД Пловдив Пловдив
6431 5271 "ГАДЖЕВИ И СИЕ" СД Пловдив Пловдив
6432 4365 "Т И Т ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6433 11088 "ТРАНС КАСАБОВИ 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
6434 12024 "КАЦИНИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6435 7782 "ПРЕМИУМ КОНСУМАТИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6436 5329 ПАЛЕТА ЕООД Пловдив Пловдив
6437 12223 "ТЕО ТРАНС 2003" ЕООД Пловдив Пловдив
6438 2539 "ЦАРКОВ-БРЕСТ-ГЕОРГИ МАРИНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6439 11601 "ТОБОЗ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6440 0059 "ТЕРА-ХАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6441 12026 "РАН ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6442 11082 "ДЖЕЙ АР КАРГО" ООД Пловдив Пловдив
6443 7362 "АЙВАЗОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6444 11477 "НИКИФОРОВ ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6445 0454 "ХРИСТОВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Първомай
6446 8671 "АГРОСТРОЙ 07" ООД Пловдив Първомай
6447 11770 "НАСИ ТРАНС 78" ЕООД Пловдив Първомай
6448 12228 "ДИМОВ ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6449 5662 ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ-НИКИ 2 Пловдив Първомай
6450 5511 "ЕМОНА-ЕЛИТ ХРИСТЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Първомай
6451 7004 "Г. ГРУП" ЕООД Пловдив Първомай
6452 8661 "АГРОДОМИНАТОР - 2" ЕООД Пловдив Първомай
6453 0286 "ТРАНС А-М" ООД Пловдив Първомай
6454 9582 "ДЖИЛ-2008" ООД Пловдив Първомай
6455 6156 "МИТКО ЧАУШЕВ-ВИРЖИНИЯ 94" ЕТ Пловдив Първомай
6456 11149 "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД Пловдив Първомай
6457 10123 “ДОДИ ТРАНС“ ООД Пловдив Първомай
6458 13083 "ИФАНТИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Първомай
6459 8309 "ИВСА ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6460 8260 "КАВИЕН" ЕООД Пловдив Първомай
6461 5679 " ЕТР-ТЕНЧО ЧЕСТИМЕНОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6462 13594 "КРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Първомай
6463 0950 "ГИД-88,ИВАН ТАШОЛОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6464 0012 ЗДРАВЧЕВИ ТРАНС ООД Пловдив Първомай
6465 12842 "АЛЕКС - С - 2002" ЕООД Пловдив Първомай
6466 0348 "СИМТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6467 7250 "ВИП ГРУП 93" ЕООД Пловдив Първомай
6468 6226 "ГРИЙНС" ООД Пловдив Първомай
6469 10697 "АБ-ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Първомай
6470 11966 "НИПЕКС - 87" ООД Пловдив Първомай
6471 13633 "КАЛЧО 79" ЕООД Пловдив Първомай
6472 11900 "БУК ОЙЛ" ООД Пловдив Първомай
6473 3760 "ЯНМАР" ООД Пловдив Първомай
6474 1772 "НИКИ ТРАНС 2006" ООД Пловдив Първомай
6475 7136 "ДЕЛИВАН" ЕООД Пловдив Раковски
6476 7100 "ВОРТЕКС СПИЙД" ООД Пловдив Раковски
6477 6071 "ВАНЕВ" ЕООД Пловдив Раковски
6478 4493 "ГРЕТА-53-ЙОСИФ КИСОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6479 4781 "ЛИЛИЯ-53-ЙОСИФ ПЕТКОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6480 7049 "ИНТЕКС - 99" ЕООД Пловдив Раковски
6481 8225 "ВИВЕНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6482 9711 "ПРЕДИМА ЕКСПРЕС-ГЕОРГИЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Раковски
6483 13348 "ТОП ТРАНС 95" ООД Пловдив Раковски
6484 10618 "КАРЕРА ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6485 13504 "ВИЛИМАР ТРАНС 03" ЕООД Пловдив Раковски
6486 13342 "НИК ТРАНС 15" ООД Пловдив Раковски
6487 5653 "БИАТИ - БГ" ЕООД Пловдив Раковски
6488 1649 "ПИМИКА" ООД Пловдив Раковски
6489 13829 "ЙОГРУП 1" ЕООД Пловдив Раковски
6490 7498 "ПГЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6491 13312 "АГРИНДО" ЕООД Пловдив Раковски
6492 0030 "РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС" ЕООД Пловдив Раковски
6493 4680 "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ КУАЛИТИ" ЕООД Пловдив Раковски
6494 6287 "СТОКАТ-СТОЯН ЗЕМЯРСКИ" ЕТ Пловдив Раковски
6495 8590 "САР 81" ООД Пловдив Раковски
6496 8718 "СЛАВЕ-ТРАНС-СЛАВЧО ВЕЛЧЕВ" ЕТ Пловдив Раковски
6497 1895 "ЖЕТОМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6498 4408 "ЕКО ЛОЗА" ООД Пловдив Раковски
6499 3511 "ИНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6500 12769 "СИЕРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Раковски
6501 3408 "НЮ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Раковски
6502 10653 "МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6503 2915 "БОРЕНИ 05" ЕООД Пловдив Родопи
6504 1412 "МН ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6505 2170 "ТРАЙКОВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6506 11407 "ЕКСПОМАРКЕТ" ЕООД Пловдив Родопи
6507 11157 "КАЛИТРАНС 92" ЕООД Пловдив Родопи
6508 10032 ЕМО ТРАНС БГ ЕООД Пловдив Родопи
6509 5949 "ФИЧЕВТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6510 9165 "НИКТРАНС-2012" ЕООД Пловдив Родопи
6511 11524 "АМ АГРО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6512 2078 БРАТЯ ПАУНОВИ ЕООД Пловдив Родопи
6513 13538 "ИВ И КО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6514 13328 "ЧЕРВЕН КАМЪК 2015" ЕООД Пловдив Родопи
6515 5151 "Н И Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА" АД Пловдив Родопи
6516 6836 "ДГ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6517 5197 "РАТ-МИТКО ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Родопи
6518 5005 "ПИМК"ООД Пловдив Родопи
6519 9271 "ПЕГА ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6520 10908 ВС КОМПАНИ-76 ЕООД Пловдив Родопи
6521 1385 "СИМТЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6522 10978 "ГРОМАР" ООД Пловдив Родопи
6523 5634 "ИВ 2000 - 69" ЕООД Пловдив Родопи
6524 12870 ЕТ "МАЙН-А -ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ" Пловдив Родопи
6525 6830 "ХЕПИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6526 3483 "КОКО И СИН ЛИМИТЕД" ООД Пловдив Родопи
6527 2914 "КИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6528 10284 "ЛСД ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6529 3856 "ТАЧЕВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6530 1747 "ГРПМ" ЕООД Пловдив Родопи
6531 12444 "РОУДУЕЙС" ЕООД Пловдив Родопи
6532 8096 "ХЕРА 73" ООД Пловдив Родопи
6533 6442 "МИНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6534 13491 "МАГИ 2013" ЕООД Пловдив Родопи
6535 12998 "КИП ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6536 11569 "НАРЦИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Родопи
6537 1111 "АЙ ПИ ТРАНС" АД Пловдив Родопи
6538 9422 "Г. В. ТРАНСКОМЕРС" ООД Пловдив Родопи
6539 7826 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД Пловдив Родопи
6540 3420 ЕКОФРУКТ БГ ЕООД Пловдив Родопи
6541 6761 "ЕВРОПРОДУКТ - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
6542 13104 "АСГ РЕТРЕЙДИНГ" ООД Пловдив Родопи
6543 1312 "ФЕРР - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6544 3612 "ИВ МИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6545 7189 "МЕТЕКС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6546 3695 "ЕЛ - 88" ООД Пловдив Родопи
6547 10328 ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ ЕООД Пловдив Родопи
6548 2323 "ИНТЕРПЛОД - БОГОЕВ" ООД Пловдив Родопи
6549 12274 "РИ ФРУКТ" ООД Пловдив Родопи
6550 2540 "СОНИ ТРАНС-ДОЧЕВИ" ООД Пловдив Родопи
6551 4022 "МИРАЖ-МАРКОВА И СИЕ" СД Пловдив Родопи
6552 4515 "ЛЕНИ АУТО" ЕООД Пловдив Садово
6553 11192 "ЗОСИМАДОН" ЕООД Пловдив Садово
6554 0108 "КУМИНЯНО ФРУТ" ООД Пловдив Садово
6555 13112 "ТРАНСАГРО 77" ЕООД Пловдив Садово
6556 4785 "ТЕРА-1-КОЛЕВА И С-ИЕ" СД Пловдив Садово
6557 10579 "КАРОНИ" ЕООД Пловдив Садово
6558 12036 "УОЛТЪН ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6559 13040 "МАРМИ 14" ЕООД Пловдив Садово
6560 6633 "РОНИ 75" ЕООД Пловдив Садово
6561 11144 "ГЛОБАЛ ФРУТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6562 13727 "Л ГРУП" ЕООД Пловдив Сопот
6563 8459 "РАИНБОУ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Сопот
6564 1467 "ДРУМ-ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА" ЕТ Пловдив Сопот
6565 10944 ПАПИ ТРАНС 2312 ЕООД Пловдив Сопот
6566 6354 "БАКАЛОВИ ТРАНС" ООД Пловдив Сопот
6567 12099 "СС-ТТ-2001" ООД Пловдив Сопот
6568 6750 "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД Пловдив Сопот
6569 0438 "ПЕРОДО" ООД Пловдив Стамболийски
6570 1296 "МАРИНАК - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Стамболийски
6571 6809 "ТАКЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6572 3586 "ИНТРЕЙД 2007" ООД Пловдив Стамболийски
6573 1803 "НИК-96" ООД Пловдив Стамболийски
6574 1644 "ДОНЕВ-ВЕНЦИСЛАВ ДОНЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6575 5494 "МАГИ-03" ЕООД Пловдив Стамболийски
6576 4030 "ПРОТРАНС БГ" ООД Пловдив Стамболийски
6577 1519 "КРАСИ-ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6578 5462 "ПОПОВИ КРГ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6579 7560 "ФЛОТА" ООД Пловдив Стамболийски
6580 3197 НИКО ДО КК ЕООД Пловдив Стамболийски
6581 12219 "АДАМОВ ТРАНС 94" ЕООД Пловдив Стамболийски
6582 10989 БРИЗГРУП ТРАНС ООД Пловдив Стамболийски
6583 10936 МИСОТА ТРАНС ЕООД Пловдив Стамболийски
6584 6231 ВАЛКИН ЛЕС ООД Пловдив Стамболийски
6585 12173 "СНТ 75" ЕООД Пловдив Стамболийски
6586 9239 "ЛИРА ТРАНС" ООД Пловдив Стамболийски
6587 10054 "ВИВИ ТРАНС - 1" ООД Пловдив Стамболийски
6588 12992 "ЛИДИЯ -92" ЕООД Пловдив Стамболийски
6589 8965 "ЕЛКОМЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6590 2211 МАРИЕЛА 92 ООД Пловдив Стамболийски
6591 9423 "АЛФИДЕЯ-СТЕФАН СТОИЛОВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6592 6455 "АРВИГЕ-КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6593 3418 "АНИ - М 57" ЕООД Пловдив Стамболийски
6594 11034 "АЛЕКС ТРАНС 2005" ЕООД Пловдив Съединение
6595 11617 "ДИНАР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6596 4918 "ТОНИ – 70 – КИРИЛ ЛУЛКИН" ЕТ Пловдив Съединение
6597 2742 "СИТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6598 10430 "И И Д ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Съединение
6599 2969 ЕТ СТИЛ СТОЯНКА ПЕТРОВА Пловдив Съединение
6600 9252 "ЛИС МАРИ" ООД Пловдив Съединение
6601 12395 "ТАЙМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6602 2921 "БИИС ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6603 0267 "ПИРГОВИ" ООД Пловдив Съединение
6604 5472 "ГОТМАР" ЕООД Пловдив Съединение
6605 3936 "ЕВ-МАР-ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6606 7424 "ИТД" ЕООД Пловдив Съединение
6607 8730 "ИВА-70-ИВАН ГЪДЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6608 9029 "АН-Т - АЛЕКСАНДЪР ТОЛЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6609 12827 "ИВМИР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6610 0614 "ЛЮВАНТРАНС-ЛЮБЕН СТОИЦОВ" ЕТ Пловдив Съединение
6611 5371 "КЕТИ 1" ЕООД Пловдив Съединение
6612 6916 "ПИК ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Хисаря
6613 6394 "АГРОКОМЕРС - 98" КООПЕРАЦИЯ Пловдив Хисаря
6614 3533 "МАРКОНИ КЪМПАНИ" ООД Разград Завет
6615 6540 "АГРОСЕМ" ООД Разград Завет
6616 0217 "ИСВЕЛ" ЕООД Разград Завет
6617 10856 ЕР ТРАНС 21 ЕООД Разград Завет
6618 5260 "КОКА - 33" ЕООД Разград Исперих
6619 10755 "АХТИ - ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6620 6849 "ИНТЕР КАРГО БУЛ" ЕООД Разград Исперих
6621 13117 "РЕДЖОТРАНС 85" ЕООД Разград Исперих
6622 6370 "КАРАДЖА - ФАГ" ООД Разград Исперих
6623 1038 ЕООД ВИВАТРАНС Разград Исперих
6624 12212 "СУЗИ ТРАНС 80" ЕООД Разград Исперих
6625 7323 "ХАН АСПАРУХ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Исперих
6626 13140 "М. М. ГРУП 1" ЕООД Разград Исперих
6627 12965 "ЕКО 88" ЕООД Разград Исперих
6628 12071 "СЕЛЕНАЗИ" ООД Разград Исперих
6629 6710 "АГРОТАЙМ"ООД Разград Исперих
6630 6352 "СТОЯН СТОЯНОВ-И" ЕТ Разград Исперих
6631 10179 "ЕРКО ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6632 1462 "Б.М.П.-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Разград Кубрат
6633 10744 "ЖОРО ТРАНС 67" ЕООД Разград Кубрат
6634 1749 "КЕДИК-МЕХТИ КАДИК" ЕТ Разград Кубрат
6635 8015 "АЛЕКС ТРАНС 2010" ЕООД Разград Кубрат
6636 7016 "ДЕЛТА-ВВ-ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ" ЕТ Разград Кубрат
6637 8411 "ЕН ЕС ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6638 3538 "ДИСКРА" ЕООД Разград Кубрат
6639 3350 "БЕЛВЕДЕРЕ" ООД Разград Кубрат
6640 10501 "СЕРТРАНС 2013" ЕООД Разград Кубрат
6641 13815 "САТЕЛ - ГЮНАН ХАЛИЛ" ЕТ Разград Кубрат
6642 13449 "АЛЕЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6643 9095 ТИТАН ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК ЕООД Разград Кубрат
6644 7775 "ХЕ-ЖЕ-А" ООД Разград Кубрат
6645 10034 "ШЕ И ДЖЕ" ЕООД Разград Кубрат
6646 13621 "АЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6647 12452 "ДИСКРА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6648 2249 МАРИН АНАСТАСОВ-ФЕРОЛЕС" ЕТ Разград Кубрат
6649 13283 "ДЕСПЕТ ТРАНС" ЕООД Разград Лозница
6650 11106 "СТЕФАН ГЕОРГИЕВ-НИМ" ЕТ Разград Лозница
6651 7971 "АЛУМЕКС" ООД Разград Разград
6652 11134 "АБМ ТРАНС" ООД Разград Разград
6653 4418 "ДЕЛТА ТРАНСПОРТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6654 13110 "РУБИН СТГ" ООД Разград Разград
6655 13526 "ИЗИ ТРАНС 15" ЕООД Разград Разград
6656 3829 "АМЕТИСТ" ООД Разград Разград
6657 7018 "ИЛБО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6658 7962 "ИДИС - ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Разград Разград
6659 7968 "ШАЛЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6660 9130 "ДИМАНА ТРАНС ГРУП" ЕООД Разград Разград
6661 12996 "ТРАНС 4 Ю" ЕООД Разград Разград
6662 4856 "ТРАНС ГЛАС" ЕООД Разград Разград
6663 12606 "БАРРАС" ЕООД Разград Разград
6664 12506 "ФМА РЕНТИНГ" ЕООД Разград Разград
6665 5988 "ПЕНЕВА-М" ЕООД Разград Разград
6666 12993 "ЖИМАР 7" ЕООД Разград Разград
6667 2616 "ВЕНЕРА ТРАНС" ООД Разград Разград
6668 6030 "СВИЛЕКС" ЕООД Разград Разград
6669 1629 "НУРБУЛ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6670 7266 "НИК-ТРАНС-90" ООД Разград Разград
6671 1894 "НИКОЛА-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6672 4661 "ХАНДЖИЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6673 0441 "ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ - КЛОН РАЗГРАД" ООД Разград Разград
6674 7997 "ДИ ЕМ ЖИ" ЕООД Разград Разград
6675 12306 "ДАГ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6676 10977 "ОНУР ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6677 11470 "РОВЕСТО ТРАНС" ООД Разград Разград
6678 1931 "СЕМДО-ТРАНС" ООД Разград Разград
6679 11190 "ЙЕНСАЛ" ЕООД Разград Разград
6680 1350 "ЛАЗИМЕКС" ЕООД Разград Разград
6681 10072 ФМА ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6682 3501 "ДЕВ-ЕВРОПА" ООД Разград Разград
6683 5897 "БЛТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6684 7732 "УЛУСОЙ - БГ" ООД Разград Разград
6685 7876 "Р И С - 72" ЕООД Разград Разград
6686 2387 "ЮЛИ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6687 11965 "ХЮМА" ООД Разград Разград
6688 3853 "МАТ" ООД Разград Разград
6689 4363 "БОЯН БОБЕВ-БОБИ" ЕТ Разград Разград
6690 3245 "ТРАНС СИСТЕМ 2012" ЕООД Разград Разград
6691 10742 РНТ ТРАНС ЕООД Разград Разград
6692 9402 "ПЪТ КОНСУЛТ" ООД Разград Разград
6693 4568 "ЧЕЛЕБИЛЕР" ООД Разград Разград
6694 8747 "ГОЛДЕН ЕКСПРЕС" ООД Разград Разград
6695 5106 СВОРДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД Разград Разград
6696 13203 "РАДОСТИН СТЕФАНОВ" ЕООД Разград Разград
6697 5360 "ФЕРТ ЕКСИМ" ЕООД Разград Разград
6698 7221 "МЕГАТРАФИК" ЕООД Разград Разград
6699 7058 "Т.С.С. ЕУРО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6700 4879 "РУСЕВ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6701 7845 ВАН. ДАН. ЛАЗ ООД Разград Разград
6702 4067 "РОКА-СО" ООД Разград Разград
6703 8791 “ТРУВА ТРАНС“ ЕООД Разград Разград
6704 1080 "ЛОГИС ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6705 1393 "АСТУР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6706 2279 "АЯ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6707 8030 "СИМЕОН ТРАНС-11" ООД Разград Разград
6708 13264 "ОБАЙ ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6709 4764 "ЛУДОГОРИЕЛЕС" ЕАД Разград Разград
6710 13511 "М ТРАНС - 99" ЕООД Разград Разград
6711 7006 "БУЛТРАНС" ЕООД Разград Разград
6712 4419 "ФОНАК" ЕООД Разград Разград
6713 1706 "СИД-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6714 13227 "СПЕДИТО" ООД Разград Разград
6715 10816 "ЛЖП ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6716 3208 "ЮПИ-НИКОЛА ХРИСТОВ" ЕТ Разград Разград
6717 4830 "ДИД СНЕЖАНА ДАМЯНОВА" ЕООД Разград Разград
6718 11927 "БЕНЕС" ЕООД Разград Разград
6719 5751 "ИКОМЕТ" ЕООД Разград Разград
6720 2013 "КЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6721 11250 "БЕСТ ИНТ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Разград
6722 7687 "СИМ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6723 7849 "СТАРТ-СТАНЧО СТАНЧЕВ-ТОТКА СТАНЧЕВА" ЕТ Разград Разград
6724 4710 "АШРАФ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6725 2080 "АВТОБУСТРАНС" ЕООД Разград Разград
6726 1774 "БГ ИВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6727 7626 "АРОН ЛОГИСТИК" ООД Разград Разград
6728 10333 ЕТ "ТЕОДОРО БАБАРОВ - КЛИО КОМЕРС" Разград Разград
6729 0722 "СТИЛИЯН СТЕФАНОВ ДОБРЕВ–МАТ" ЕТ Разград Разград
6730 12424 "ЕМ - ТРАНС 82" ЕООД Разград Разград
6731 5344 "МСН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6732 3271 "ТЕБОРИ-РОСИЦА ИВАНОВА" ЕТ Разград Разград
6733 4140 "НИК-78" ЕООД Разград Разград
6734 5636 "ТИВИТИ ПАК" ЕООД Разград Разград
6735 4020 "КУРТ ЕВРОПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6736 5773 "КУШКУ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6737 6889 "ТРАКСИЛОГИСТИКА" ООД Разград Разград
6738 4878 "СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД Разград Разград
6739 6275 "ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6740 2489 СТАР ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6741 4734 "ВИЛМОН" ЕООД Разград Разград
6742 4763 "СЮЛЮШ-А-АЙДЪН СЮЛЕЙМАН" ЕТ Разград Разград
6743 12750 "ПОЛИПАРТС" ООД Разград Разград
6744 13460 "КММ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6745 10625 "АДО ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6746 11772 "СИРИУС ТРАНС" ООД Разград Разград
6747 4823 "ДЖАНЛАР ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6748 9030 "ГЮЛ ТРАНС ИНТ." ЕООД Разград Разград
6749 10624 "КИРЕЧЧИЛЕР" ЕООД Разград Разград
6750 9672 "Ю ПИ АЙ ГРУП" ООД Разград Разград
6751 3392 "ГИЧЕВ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6752 8454 "КИРИЛОВ И СИЕ" ООД Разград Разград
6753 4755 "АЙЛИН-МЕТИН ХАМИД" ЕТ Разград Разград
6754 13747 "ВД ЕКСПРЕС СПЕДИШЪН" ЕООД Разград Разград
6755 0758 "ПОЛИТРАФИК" ЕООД Разград Разград
6756 7178 "ТРАНС-ЕКСПРЕС-СТИЛИЯН СТОЯНОВ" ЕТ Разград Разград
6757 4497 "БОРИМА 74" ЕООД Разград Разград
6758 4328 "ДТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Разград Разград
6759 9234 "СПРИНТ" ЕООД Разград Разград
6760 3387 "ЛАПИОВРА-РАЛИЦА ГАНЕВА" ЕТ Разград Разград
6761 5203 "АЙДО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6762 11403 "СЕФА КОЗМЕТИК" ООД Разград Разград
6763 7196 "БЕЛАМАКС" ЕООД Разград Разград
6764 13519 "ТРАНС ЛАЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6765 4234 "ЯЛМАЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6766 8912 "ТЕС ИНТ. ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6767 10843 "ДАНИ-ТРАНС-13" ЕООД Разград Разград
6768 6358 "ИМРАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6769 12931 "МЕЛАТРАНС" ООД Разград Разград
6770 12049 "ТОТЕВИ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6771 12672 "ДАЯ - МЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6772 3344 "ЛОРТРАНС" ЕООД Разград Разград
6773 4771 "ПАВИ-КО" ЕООД Разград Разград
6774 3620 “ЮДО-ЕРК“ ЕООД Разград Самуил
6775 13310 "ТЕРАС-3" ООД Разград Цар Калоян
6776 7244 "СИ-ПО-ПЛАМЕН ПЕНЕВ" ЕТ Русе Борово
6777 8006 "БИЛЕГАМА" ООД Русе Бяла
6778 0729 "НАНА КОМЕРС-2006" ЕООД Русе Бяла
6779 0163 "СДА-ЛОГИСТИК" ООД Русе Бяла
6780 10700 ЕТ БОЖИДАР НИКОЛАЕВ Русе Бяла
6781 5637 "ВИХРА ИМПЕКС-ДИМО ВЪРБАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6782 5936 "АЛИМЕТ" ООД Русе Бяла
6783 12629 "ТЕОДОРА ТРАНС" ЕООД Русе Бяла
6784 8536 "НАДЕЖДА-М" ООД Русе Бяла
6785 10180 "РУМ ТРАНС 12" ЕООД Русе Бяла
6786 0395 "ТРАНС СЕВЕР-РУМЯНА АРНАУДОВА" ЕТ Русе Бяла
6787 2789 "АЛИГАТОР-007" ЕООД Русе Бяла
6788 13771 "ГЕОРГИЕВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Бяла
6789 1452 "КРЕЗ – ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6790 10007 "ТРАНСГАРАНТ" ООД Русе Бяла
6791 9096 "СЕНИС" ЕООД Русе Ветово
6792 10644 "АГРОКЕМ" ООД Русе Ветово
6793 0300 "РИФИД – АБДУЛА ЧОРОВ" ЕТ Русе Ветово
6794 1041 "ИНТЕРТРАНС-21" ООД Русе Ветово
6795 7772 "БАРЪШ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Русе Ветово
6796 8050 "ТАТАР-ОГЛУ" ЕООД Русе Ветово
6797 11973 "МЕТМАН" ЕООД Русе Ветово
6798 8464 "КАОЛИН" АД Русе Ветово
6799 1125 "ОРКА" ООД Русе Ветово
6800 8729 "БАЙСАЛ" ЕООД Русе Ветово
6801 9140 "ЛЮБЕНОВ И СИН" ООД Русе Две могили
6802 7283 "ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ" ООД Русе Две могили
6803 7321 "ВЕЛИКОВИ" ООД Русе Две могили
6804 8336 "РУСИНОВИ" ЕООД Русе Две могили
6805 1364 "ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ-ЧАО-ЧАО" ЕТ Русе Две могили
6806 13485 "АУТОАРПИ" ЕООД Русе Две могили
6807 13489 "ДОНТРАНС" ЕООД Русе Иваново
6808 6668 "ПОЛА-ТИХОМИР ТОДОРОВ" ЕТ Русе Иваново
6809 2326 "ДИОГЕН" ООД Русе Иваново
6810 3682 "ХРИСТАКИЕВИ" ЕООД Русе Иваново
6811 7436 "НЕЛДЕС 67" ЕООД Русе Иваново
6812 10357 "ДИДИ 2013" ЕООД Русе Иваново
6813 10317 "АСТ" ООД Русе Русе
6814 4869 "ВЛАМАР 2010" ЕООД Русе Русе
6815 13832 "БУГАТИ ТРАНС" ООД Русе Русе
6816 6421 "ДИСКО ДИЗАЙН" ЕООД Русе Русе
6817 13596 "ДКМ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6818 6397 "ДОНАУ-ТРАНЗИТ" ООД Русе Русе
6819 8582 "АТЛАС" ООД Русе Русе
6820 13593 "ФРАНТЕКС" ЕООД Русе Русе
6821 4923 "РОМТАШ БЪЛГАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6822 3881 "БРАНКО КАР" ЕООД Русе Русе
6823 2645 "НАДЕЖДА ТОНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
6824 12611 "АКТРАНС" ЕООД Русе Русе
6825 2472 "КАМП ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6826 6520 "ПЕТЪР ВАЧКОВ 2" ЕООД Русе Русе
6827 5161 "СВЕТА ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6828 13055 "БАЛКАНЦИНК" АД Русе Русе
6829 10080 "КОРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
6830 6334 "ЕКОТРЕЙД МЕТАЛ" ЕООД Русе Русе
6831 2568 СПЕД ОЙЛ ЕООД Русе Русе
6832 11681 "ДИ ТРАНС 10" ООД Русе Русе
6833 0926 "ИРИДА-Н-ДИМКА НЕНОВА" ЕТ Русе Русе
6834 0294 "БТБ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6835 0061 "ВИА 11" ЕООД Русе Русе
6836 9197 "ДЕЯ ТРАНС 12" ЕООД Русе Русе
6837 13533 "ГОЛД ТРАНС - ЛОДЖИК" ООД Русе Русе
6838 8217 "НИНАХИМ" ЕООД Русе Русе
6839 0352 "ИВАН ПЕТКОВ - ДЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
6840 7662 "ТОНЧЕВИ ТЕТОВО ТРАНС" ООД Русе Русе
6841 5613 "ШЕЛФ ГАЗ" ООД Русе Русе
6842 10114 “ДОЙЧЕ ЕКСПРЕС“ ЕООД Русе Русе
6843 12601 "ЧАР ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6844 7565 "ИНТЕР ЕКСПРЕС ФРЕЙТ" ЕООД Русе Русе
6845 13740 "ПРОТРАНС СПИЙД" ЕООД Русе Русе
6846 10784 "ИЕРМОНТ" ЕООД Русе Русе
6847 13269 "ДЕ-ИК ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6848 13229 "А.М.ЛОГИСТИКА" ЕООД Русе Русе
6849 11994 "АРДА 2013" ЕООД Русе Русе
6850 11996 "КРИСТИАН ТРАНС 95" ООД Русе Русе
6851 2824 "ПЕНЧО НИКОЛОВ-НИКОЛОВ И СИЕ" СД Русе Русе
6852 9327 "ПРИСТА МХ" ЕООД Русе Русе
6853 3103 "ДУНАВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6854 6934 "ТЕ АЧЕ ЕСЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Русе Русе
6855 7783 "БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6856 0330 "ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ-МИРЧЕВ-99" ЕТ Русе Русе
6857 7215 "ИНТЕРАКТИВ-ПЛОД" ЕООД Русе Русе
6858 8070 "ПЕНЕВИ ТРАНС" ООД Русе Русе
6859 13495 "КОМЕРС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6860 4132 "НИКМАРИ ТРАНС" ООД Русе Русе
6861 1044 "ПЪРВАНОВА" ЕООД Русе Русе
6862 13027 "ДИМЕКС ГРУП 2014" ЕООД Русе Русе
6863 0757 "ТРАНСКОМ РУСЕ 2000" ЕООД Русе Русе
6864 1003 "ДИМОНИ" ООД Русе Русе
6865 12580 "МУЛТИСЕРВИС" ООД Русе Русе
6866 6286 "ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС" ООД Русе Русе
6867 2987 "КИРИЛОВ ТРАНС - 74" ЕООД Русе Русе
6868 10403 "КРИСТИЯНА 346" ЕООД Русе Русе
6869 3791 "МЕГАХИМ" АД Русе Русе
6870 6989 "ДЕН БРАВЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
6871 1600 ЕТ "ЕМИЛ МЛАДЕНОВ" Русе Русе
6872 4049 "МИЦОВ" ЕООД Русе Русе
6873 3249 "ФОН СК" ООД Русе Русе
6874 9879 "А И Д ГРУП" ЕООД Русе Русе
6875 2565 "БАКАРЖИ-ТРАНСПОРТ-1964" ЕООД Русе Русе
6876 0428 "НИК ТРАНС-2006" ЕООД Русе Русе
6877 0313 "ДМВ" ЕООД Русе Русе
6878 6463 "ИС-КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
6879 12989 "СКАН КАРГО-С 89" ЕООД Русе Русе
6880 9556 "МИНИ-ИВАН ГАГАУЗОВ" ЕТ Русе Русе
6881 5591 "РЛГ-БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
6882 5865 "М И М"ЕООД Русе Русе
6883 3425 "ЕУРО БГ ТРАНС" ООД Русе Русе
6884 4197 "ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
6885 0572 "ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ" ЕТ Русе Русе
6886 10428 "ДОНЧЕВ КАР" ЕООД Русе Русе
6887 3396 "СТОЙКОВИ-ЕООД" ЕООД Русе Русе
6888 11758 "ЕС ДИМИТРОВИ" ООД Русе Русе
6889 2519 "КЕРИЯ" ООД Русе Русе
6890 2461 "ДИРАДО" ООД Русе Русе
6891 0969 "РАДМАР-ТРАНС" ООД Русе Русе
6892 11135 "РУСЕ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Русе Русе
6893 12567 "ВИМАКС ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
6894 8472 "БРАНИ – 90 – БОЖИДАР АНТОНОВ" ЕТ Русе Русе
6895 2853 "ГОЛД АПОЛО" ООД Русе Русе
6896 2926 "ВЕПА-1" ООД Русе Русе
6897 2738 "ЕМКА" ООД Русе Русе
6898 8043 "ТОШКО ШАХАНОВ" ЕТ Русе Русе
6899 10456 "КАН ЛОГИСТИКС" ЕООД Русе Русе
6900 7632 "КРАСИМИР АТАНАСОВ-92" ЕТ Русе Русе
6901 2508 "ГЕОРГИЕВИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6902 9728 "ИВАС-07" ООД Русе Русе
6903 2434 "БАЛКАН-ТРАНС-АУТО" ЕООД Русе Русе
6904 13464 "МАРИЯНИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6905 2068 "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
6906 4108 "ЗИПЕТ" ЕООД Русе Русе
6907 12837 "СЛАВЯНСКО ИЗКУСТВО" ЕООД Русе Русе
6908 8539 ТАНК ИМПЕКС ООД Русе Русе
6909 10491 "ДЕСО 91" ЕООД Русе Русе
6910 11726 "БЪЛГАРСКА ХЛЕБНА МАЯ" ЕООД Русе Русе
6911 2462 "ИВО-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6912 8128 "СЕТ" АД Русе Русе
6913 1186 "ОРХИДИС" ЕООД Русе Русе
6914 1343 "ЦЕЗИ-ТРАНС-ЮЛИЯН ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
6915 9738 "ЕЛБИ АУТО" ООД Русе Русе
6916 10507 "КЕД-ДИЧЕВИ" ООД Русе Русе
6917 0653 "ИВАН ИВАНОВ-М" ЕТ Русе Русе
6918 7008 ШУЛЦ-79 ООД Русе Русе
6919 10815 "ОРИГАН" ЕООД Русе Русе
6920 0792 "АРТЕМИДА СЕВЕР" ООД Русе Русе
6921 10560 "АНГЕЛ МЛАДЕНОВ-2013" ЕООД Русе Русе
6922 3591 "ТЕРРАВИА РУСЕ" ЕООД Русе Русе
6923 1828 "ДУНАВ" АД Русе Русе
6924 7359 "ЗОРНИЦА-С" ЕООД Русе Русе
6925 1400 "ДИДАКИ" ЕООД Русе Русе
6926 0192 "ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ - ЛАРИ" ЕТ Русе Русе
6927 9350 ЕТ "КАМИ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Русе Русе
6928 9922 "ПОЛИСАН" АД Русе Русе
6929 0751 "ИВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Русе
6930 6161 "МАРПЕКС АГРО" ЕООД Русе Русе
6931 13265 "РАЛ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6932 9473 "ДИОН" ООД Русе Русе
6933 12715 "Д.Е.М. ТРАСПОРТИ ЕСТ" ООД Русе Русе
6934 9616 "ДАТА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6935 0737 "БИРЕНА БОРСА-РУСЕ" ООД Русе Русе
6936 11152 "М-ГАЗ"" ЕООД Русе Русе
6937 13427 "ВЕСБУЛ" ЕООД Русе Русе
6938 13125 "ОЛАТРАНС" ЕООД Русе Русе
6939 10832 "ДИВНА ТРАНС" ООД Русе Русе
6940 2947 "СИНТРАНС" ЕООД Русе Русе
6941 3948 "ВАЗАРА" ЕООД Русе Русе
6942 4946 "ТИ СИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6943 9804 "ЕКОПЕТРОЛ" ЕООД Русе Русе
6944 5128 "ЕЛ ЕН ЖИ ТРАНСПОРТЕЙШЪН" ООД Русе Русе
6945 10851 "НИКМАРК ТРАНС" ООД Русе Русе
6946 10848 "ДЕЯТУРС" ЕООД Русе Русе
6947 1784 "КАЛИНОВИ-КАЛОЯН КАЛИНОВ" ЕТ Русе Русе
6948 8444 "ЕКОН-91" ООД Русе Русе
6949 3134 "УНИПАК-В" ЕООД Русе Русе
6950 1372 "ХРИСТО БОТЕВ" ЕООД Русе Русе
6951 9932 "ДИМОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6952 3311 "ГЕЦОВА - ЙОРДАНКА ГЕЦОВА" ЕТ Русе Русе
6953 10731 "ЕТРАНС 65" ЕООД Русе Русе
6954 5121 "СИТИГАЗ" АД Русе Русе
6955 10737 БОРИСОВ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ ЕООД Русе Русе
6956 3107 "П И Н ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6957 8003 "СУИФТ 1" ЕООД Русе Русе
6958 2620 "ДИМИТЪР ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
6959 10746 "ТОДОР БОРИСОВ 77" ЕООД Русе Русе
6960 1069 “ЛИМАН 53 “ ООД Русе Русе
6961 7729 "ТРАЯН ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6962 12493 "ИМЮНИТИ" ООД Русе Русе
6963 8574 "УНИСТРОЙМАТ" ООД Русе Русе
6964 12229 "БОНЕВ ТРАНСОЙЛ" ООД Русе Русе
6965 6868 "МЕГАФРУКТ" ООД Русе Русе
6966 6533 "Л И Л" ООД Русе Русе
6967 1438 "ЦЕКО" ООД Русе Русе
6968 9099 "АНТОНИС ТРЕЙД АГЕНЦИЯ" ЕООД Русе Русе
6969 1321 "ДИМИТЪР ЙОТОВ-ДАКИНА" ЕТ Русе Русе
6970 10728 "ВЛАДИСЛАВ БОЯНОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6971 10941 "ПАЧОЛИН" ЕООД Русе Русе
6972 4627 "ЯНКА МАРИНОВА-ДИМИ" ЕТ Русе Русе
6973 0587 "ЕКО ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Русе Русе
6974 4482 "ПАВТРАНС" ЕООД Русе Русе
6975 12135 "БЛАНКА" ЕООД Русе Русе
6976 4606 "ЕРБА-ЕНВЕР ХАСАН" ЕТ Русе Русе
6977 3532 "РУСТРАНС" ЕООД Русе Русе
6978 4724 "ГЕОРГИ БОБЕВ - СБ" ЕТ Русе Русе
6979 12344 "РУСЕ ШИПИНГ" ЕООД Русе Русе
6980 5605 "ИРИМ" ЕООД Русе Русе
6981 5490 "ЛУМАКС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6982 10995 "БРАНКО ИНТЕРМЕД" ЕООД Русе Русе
6983 10984 "КАТОН - 2012" ЕООД Русе Русе
6984 4524 "МИГ-М-МАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА" ЕТ Русе Русе
6985 6256 "ВЕЛИКО РАЙЧЕВ-93" ЕТ Русе Русе
6986 12042 "ШАНОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
6987 4950 "ТРАНС-ЛЮБОМИР ПЕТРОВ" ЕТ Русе Русе
6988 5874 "ДИМО ДИМОВ-МАТ" ЕТ Русе Русе
6989 1390 "АДИ КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
6990 11768 "ФРАТЕЛИ ДЖИРДЖЕЛ" EООД Русе Русе
6991 11008 "ИН ТРАН" ООД Русе Русе
6992 5650 "НИКТРАНС" ЕООД Русе Русе
6993 5267 "МАРИАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА" ЕТ Русе Русе
6994 0930 "БИ ЕМ ДИ" ООД Русе Русе
6995 12433 "КИДЕТ" ЕООД Русе Русе
6996 7967 "ТРАНССПЕД" ООД Русе Русе
6997 12372 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ АЛЕКС" ООД Русе Русе
6998 5148 "ЕСТ ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Русе Русе
6999 3747 "ИВ-КОМЕРС-ИВАНИЛ ВЕЛЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7000 6736 "М & С" ЕООД Русе Русе
7001 8629 "НУНКИ-МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ" ЕТ Русе Русе
7002 5702 "ДРАГОМИР РАЧЕВ - ВЕЖЕН" ЕТ Русе Русе
7003 6165 "КРОЛ ТРАНС" ООД Русе Русе
7004 9926 "Ф+С-АГРО" ООД Русе Русе
7005 11085 "КНС 2012" ЕООД Русе Русе
7006 5432 "ТРАНСИС" ЕООД Русе Русе
7007 11089 "ФОРЕСТ 2012" ЕООД Русе Русе
7008 8196 "КАРИС ИНДЪСТРИС" ЕООД Русе Русе
7009 1269 "ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7010 1630 "ДУНАРИТ" АД Русе Русе
7011 12058 "ОПТИМУМ ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
7012 1601 "ВАЛТРАНС" ЕООД Русе Русе
7013 2355 "ЦЕРУМ-РУМЕН АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
7014 7075 "ЕЙ ДЖИ ЕМ" ЕООД Русе Русе
7015 6004 "ФРИГО ТРАНС 2012" ЕООД Русе Русе
7016 2128 "ПЛАМ ОЙЛ" ЕООД Русе Русе
7017 7241 "ГЕОДОР - ВБ" ООД Русе Русе
7018 4219 "АЛЕКСТРАНС 2010" ЕООД Русе Русе
7019 7902 "УНИКАТ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7020 0036 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД Русе Русе
7021 8000 "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД Русе Русе
7022 2772 "ЕВРОТРАНС РУСЕ" ООД Русе Русе
7023 11330 "АТОН ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7024 9119 "ХЕЛИ" ООД Русе Русе
7025 5749 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Русе Русе
7026 0567 "БУЛКАМ" ЕООД Русе Русе
7027 7890 "НИКИ-НИКОЛИНА СТАНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
7028 11889 "ИВ КОМЕРС"" ЕООД Русе Русе
7029 6466 "БГ ИМПОРТ ФРУКТ" ООД Русе Русе
7030 8424 "ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Русе Русе
7031 11876 "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД Русе Русе
7032 2341 "ОГИ-08" ЕООД Русе Русе
7033 8915 "М Н-РУСЕ ШИПИНГ" ООД Русе Русе
7034 7802 "Д И Ж 2010" ЕООД Русе Русе
7035 7600 "ФАРМФРЕШ" ЕООД Русе Русе
7036 12667 "АРИАНА АУТО" ЕООД Русе Русе
7037 2340 "РУВЕДИ" ЕООД Русе Русе
7038 11942 "ЕД КАРГО" ООД Русе Русе
7039 0796 "МР – 52 – СТЕФКА КАРЪКОВА" ЕТ Русе Русе
7040 7590 "ЗЕНДЕ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7041 9134 "ТРАНС КАПИТОЛИЯ" ЕООД Русе Русе
7042 12675 "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД Русе Русе
7043 6706 "ДОНЧЕВ-ТРАНСАВТО" ЕООД Русе Русе
7044 11634 "ДИНАС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Русе Русе
7045 2334 "ДИ ВИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7046 0606 "ЛПМ ЕКСПРЕС" ЕООД Русе Русе
7047 11806 "БРАТЯ НИКОЛОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
7048 8797 САЛАМАНДЪР ТРАНС ЕООД Русе Русе
7049 13691 "ХОРН ТРАНС" ООД Русе Русе
7050 8543 "ТРАНСМАР" ЕООД Русе Русе
7051 11833 "ВУЕЛТА БЛЕК СИЙ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД Русе Русе
7052 2889 "ФЕНОПЛАСТ 99" EООД Русе Русе
7053 2948 "ИВ ТРАНС 09" ЕООД Русе Русе
7054 13780 "ЗП-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Сливо поле
7055 0236 "РЕКСИМ – ДИМИТЪР СТОЯНОВ" ЕТ Русе Сливо поле
7056 9405 "САФАРИ-М" ЕООД Русе Сливо поле
7057 7863 "КАЛА ТРАНСПОРТИНГ" ЕООД Русе Сливо поле
7058 10860 "РОСТРАНС 1" ЕООД Русе Сливо поле
7059 9896 "УДЕКС" ЕООД Русе Сливо поле
7060 2706 "ИК-ТРАНС-ИВАН КРУМОВ" ЕТ Русе Ценово
7061 7930 "МАКСИМАТРАНС - М" ЕООД Русе Ценово
7062 0539 "М-ТРАНС" ООД Русе Ценово
7063 5202 "ДИАНА-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ" ЕТ Силистра Алфатар
7064 7230 "АГРОМАРКЕТ" ЕООД Силистра Алфатар
7065 8520 "ЕВРОЕТИЛ" АД Силистра Алфатар
7066 3077 АЙДЖИ ТРАНС 67 ЕООД Силистра Главиница
7067 6995 "БРАТЯ ПЕПЕЧ" ООД Силистра Дулово
7068 5334 "ГЬОЧЕВ -САБИН ГОЧЕВ" ЕТ Силистра Дулово
7069 3754 "ПЕНО СТРОЙ-БЕТОН" ЕООД Силистра Дулово
7070 6373 "БАЛКАН-ТУР-2008" ЕООД Силистра Дулово
7071 10332 “ИНТЕРТУР-АС“ ООД Силистра Дулово
7072 12469 "ЕВРО СТРОЙ" ЕООД Силистра Дулово
7073 11874 "СЕОН ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Дулово
7074 2303 "ДЖИЛИ-СОЙ - ДЖИХАНГИР ИБРЯМ" ЕТ Силистра Дулово
7075 10299 "ПРАВДАТРАНС" ООД Силистра Дулово
7076 11466 ""ФИЗИ АГРОТЕКС" ЕООД Силистра Дулово
7077 4310 "МЕРТТРАНС-МЕТИН КЕНАН" ЕТ Силистра Дулово
7078 9939 "ДЕВИЛ А И М" ООД Силистра Дулово
7079 4776 "САМИНВЕСТ" ЕООД Силистра Дулово
7080 11293 "ФЕРИ ТРАНС-81" ЕООД Силистра Дулово
7081 6095 "ДЕЙЗИ ТУР" ООД Силистра Дулово
7082 13774 "МУРАТИ ЛЕС 2015" ЕООД Силистра Дулово
7083 7790 "БАЛКАН-ТУР" ЕООД Силистра Дулово
7084 12339 "ЕВРО БГ ЕКСПРЕС" ЕООД Силистра Дулово
7085 2758 "БРЕВИС" ООД Силистра Дулово
7086 0698 "ШАХИН" ЕООД Силистра Дулово
7087 13165 "ЕМСА" ООД Силистра Дулово
7088 11282 "ЛЕСГРИЙН" ЕООД Силистра Дулово
7089 12817 "ГЕДИК ТРАНС" ЕООД Силистра Дулово
7090 1503 “КАЙНАК-АГРО 2 “ ЕООД Силистра Кайнарджа
7091 11357 "ХИПЕРЮНИОН ТРЕЙД" ООД Силистра Силистра
7092 13424 "ГОЛДЪН ТРАНС 88" ЕООД Силистра Силистра
7093 5335 "БЕЛФАГОР" ЕООД Силистра Силистра
7094 7171 "ВИКТОРИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7095 7152 "ВИВЕКС ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7096 7489 "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7097 6682 "ЕМАКС" ООД Силистра Силистра
7098 13101 ''СИТИМАТ'' ООД Силистра Силистра
7099 5226 "ПАМЕЛА – ПЕНКА НИКОЛОВА" ЕТ Силистра Силистра
7100 8046 "КАУМЕТ" АД Силистра Силистра
7101 3625 "СТЕФАНОВ" ЕООД Силистра Силистра
7102 10913 "МИЛСПЕД" ЕООД Силистра Силистра
7103 12973 "ВИГС ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7104 9167 "МЕТАЛ РИК" ЕООД Силистра Силистра
7105 12217 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "МОТОР 93" Силистра Силистра
7106 5465 "СИТРАНС 2000" ЕООД Силистра Силистра
7107 9145 "ВИВА ТРАНС 66" ЕООД Силистра Силистра
7108 6953 "ПЪТПЕРФЕКТ Т" ЕАД Силистра Силистра
7109 6342 "ДАРИ-ЛЕС 2010" ООД Силистра Силистра
7110 4607 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
7111 9703 "КАРИНО" ЕООД Силистра Силистра
7112 7021 "КУРТИТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7113 11899 "КЛАРИСА" ЕООД Силистра Силистра
7114 2271 "ГОРИЛА 2009" ЕООД Силистра Силистра
7115 8659 "КЪРКЛАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7116 5684 ЕТ "ИЕСТ-ХРИСТО ХРИСТОВ" Силистра Силистра
7117 1183 "АГРО СТИВ ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7118 1165 "ИНФОМИК-ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7119 2704 "СИЛТЕКС" ЕООД Силистра Силистра
7120 13588 ЕТ "ТРАНСПОРТ-НЕОПЛАН - НИКОЛА КАРАМИЧЕВ" Силистра Силистра
7121 8857 "БРАТЯ КОСТАДИНОВИ" ООД Силистра Силистра
7122 13575 "ОЖИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7123 3601 "УНИВЕРСНАБ" ООД Силистра Силистра
7124 7461 "ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН" ООД Силистра Силистра
7125 13096 ''ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ'' ЕООД Силистра Силистра
7126 6268 "ФАЗЕРЛЕС" АД Силистра Силистра
7127 6602 "Р И К" ООД Силистра Силистра
7128 6344 "МЕДВЕДЕВ-СС" ЕООД Силистра Силистра
7129 9040 ТИФАНИ ТРЕЙД 60 ЕООД Силистра Силистра
7130 5493 "СЕГОВ" ЕООД Силистра Силистра
7131 5351 "ФАНФАН 2012" ЕООД Силистра Силистра
7132 5846 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
7133 3276 "КЕЙСИ" ЕООД Силистра Силистра
7134 4571 "АВТОТРАНС-ЯНКО НИКОЛОВ" ЕООД Силистра Силистра
7135 5621 "ПЪТСТРОЙМОНТАЖ" ООД Силистра Силистра
7136 6742 "ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР" ООД Силистра Силистра
7137 1145 "КРИС КОМЕРС-77" ЕООД Силистра Силистра
7138 11694 "НИДИЯ" ООД Силистра Силистра
7139 5661 "СТРОЙПРОЕКТ" ООД Силистра Силистра
7140 0760 "МИХАЛЕВ - 2" ЕООД Силистра Силистра
7141 1666 "ИВЕЛ" ЕООД Силистра Силистра
7142 7559 "БТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7143 10736 "АВТОМОТИВ К" ООД Силистра Силистра
7144 10745 "ЧОКИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7145 6944 "МЕБЕЛИ ДИМОВ" ООД Силистра Силистра
7146 7490 "СТАМКАР" ЕООД Силистра Силистра
7147 1014 "ТРОЯ ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7148 6365 "ПЪРВИ МАЙ" АД Силистра Силистра
7149 9033 "ЕУФОРБИЯ" ЕООД Силистра Силистра
7150 1004 "НИК АУТО 74" ЕООД Силистра Силистра
7151 5734 "БУЛДЕКС" ООД Силистра Силистра
7152 5623 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД Силистра Силистра
7153 6664 "ДРЪСТЪРЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7154 9284 "МАРТИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7155 11839 "КАЛАТЕЯ" ООД Силистра Силистра
7156 11518 "ДМД ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Ситово
7157 10657 "АГРОПРОТЕИН" ЕООД Силистра Ситово
7158 6438 "ЛА КОМЕРЧИАЛЕ" ООД Силистра Ситово
7159 11238 "ИНТЕР ЕС 2000" ЕООД Силистра Ситово
7160 7333 "ЛЕС ИНВЕСТ ТУТРАКАН" ООД Силистра Тутракан
7161 13118 "МИМИ" ЕООД Силистра Тутракан
7162 10565 "БИЛД КОМЕРС 21" ООД Силистра Тутракан
7163 10411 "БЪЛГАРИЯ ФРИО" ЕООД Силистра Тутракан
7164 1593 "ГРЕН-ДИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
7165 11817 "БАНОВИ" ООД Силистра Тутракан
7166 8095 "ИВО-2000-ИВЕЛИН ЗЛАТАРОВ" ЕТ Силистра Тутракан
7167 3490 "БОР - КРАСИМИР ВАСИЛЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
7168 12980 "ФЕНИКС-ИВ-ДИ-М" ООД Силистра Тутракан
7169 8191 "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
7170 6448 "АМОН РА" ООД Силистра Тутракан
7171 1855 “ДИДИ ТРАНС - 83“ ЕООД Силистра Тутракан
7172 13590 "ИНДЖЕВ ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
7173 9212 "ЗЛАТНА ТРАКИЯ" ЕООД Силистра Тутракан
7174 5783 "ЕКОЕНЕРЖИ" ЕООД Сливен Котел
7175 5258 "ЯНИЦА - ТРАНС 2008" ЕООД Сливен Котел
7176 4989 "ЕВРО МЕБЕЛ ЛУКС" ЕООД Сливен Котел
7177 2939 "БИЛИ ТРАНС" ООД Сливен Котел
7178 7639 "ФЕРИТРАНС" ЕООД Сливен Котел
7179 1416 "ЛЬОЛЕВ" ЕООД Сливен Котел
7180 10406 "ТЮЛЮ" ЕООД Сливен Котел
7181 2089 "КУТАВОВ-2" ЕООД Сливен Котел
7182 13516 "АГРИ ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
7183 13724 "МАДО" ЕООД Сливен Нова Загора
7184 5013 "РОТОР" ЕООД Сливен Нова Загора
7185 13834 "Т И Т ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7186 2711 "ДХГ-ЕВРОПА-ГРИГОР НИКОЛОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7187 12723 "МИРОНИ 90" ЕООД Сливен Нова Загора
7188 1073 "ГАМИМПЕКС" ООД Сливен Нова Загора
7189 4074 "СТОМАТ-СТОЯН ДОНЧЕВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7190 9801 "ТЕРА ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7191 7150 "ЕВРО - ТРАНС - ЖИВКО БИНЕВ" ЕООД Сливен Нова Загора
7192 3693 "ОНИКС" ЕООД Сливен Нова Загора
7193 10388 "АБЛИТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7194 13524 "ДЖИ ЕНД ДЖИ АИ ЕН ТИ" ЕООД Сливен Нова Загора
7195 12155 "СОМАКС ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7196 10717 "ПЕТКО ИВАНОВ КАЛИНОВ" ЕООД Сливен Нова Загора
7197 9331 АВТОТРАНС ЕКСПРЕС 2006 ООД Сливен Нова Загора
7198 10189 "ИЗИТРАНС 13" ЕООД Сливен Нова Загора
7199 4848 "ТРИО-МИТРОН" ЕООД Сливен Нова Загора
7200 4579 "МИСЛА ШПЕД" ЕООД Сливен Нова Загора
7201 9870 "ЕЛСИ ТАКИС" ЕООД Сливен Нова Загора
7202 11599 "ЗАГОРА СПЕД ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7203 6213 "НОВА ТРАНС-10" ООД Сливен Нова Загора
7204 7526 "РУМИ ТРАНС-76" ЕООД Сливен Нова Загора
7205 10286 "КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98" ЕООД Сливен Нова Загора
7206 6703 "ДИВА ТРАНС 75" ЕООД Сливен Нова Загора
7207 1212 "СОРИКО" ООД Сливен Нова Загора
7208 10685 "РАДО И ИЦО ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7209 1672 "ДАНЕВ - ДАНЧО СТОЙКОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7210 10195 "НЕДЯЛКОВ И СИН" ЕООД Сливен Нова Загора
7211 7972 "МАНИЛА 2007" ЕООД Сливен Нова Загора
7212 7480 "ВАЛЕНТИН ВЕЛЕВ-ТРАНС-ИВАНОВИ-92" ЕТ Сливен Нова Загора
7213 8738 "МИЛВЕСТ ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7214 13238 "СИЛДИ ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7215 12153 "ВИСТА ДЕЛ МАР" ЕООД Сливен Нова Загора
7216 11606 "ЕВРО ТРАНС 88" ЕООД Сливен Нова Загора
7217 12532 "КАРОВА И СЕВОВ" ООД Сливен Нова Загора
7218 11541 "ТНТ 2013" ЕООД Сливен Нова Загора
7219 3078 "ТОТТРАНС–ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7220 4130 "ЕНИ ТРАНС-ЕНИ ИГНАТОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7221 12007 "МИНКО ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
7222 10864 "МВС-3" ЕООД Сливен Сливен
7223 8387 ВЕРСУС 88 ЕООД Сливен Сливен
7224 6193 "РОНАЛД" ЕООД Сливен Сливен
7225 3669 "РДМ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7226 0329 "НАСИ-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7227 7485 "В.А.Г.Р.-ТРЕЙД" ООД Сливен Сливен
7228 1115 "ХИМП" ЕООД Сливен Сливен
7229 7387 "ДОМИНО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7230 3470 "ЕКОТРАНС-Д" ООД Сливен Сливен
7231 4155 "МОНИКА - ИП" ЕООД Сливен Сливен
7232 6820 "ЦАРУХОВ" ООД Сливен Сливен
7233 7325 "ВАМАНД" ЕООД Сливен Сливен
7234 9374 "СКАЛА-88" ЕООД Сливен Сливен
7235 5517 "СИ ИВ" ООД Сливен Сливен
7236 12156 "ТРАНСПОРТ КЪРПАЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
7237 1587 "ТАНГРА БГ" ЕООД Сливен Сливен
7238 0571 "АТЕЯ" ЕООД Сливен Сливен
7239 12157 "ДЕЙЗИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7240 3018 "АВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
7241 4054 "ТАКОС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7242 6187 "ШОТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7243 2545 ВИВА-С ЕООД Сливен Сливен
7244 8879 "ПАПАДОПУЛОС-ДИМО АТАНАСОВ" ЕТ Сливен Сливен
7245 3650 "БОТУШЕВ-СТЕФКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7246 1391 "ВЕНДО ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7247 12210 "БУЛК ТРАНСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7248 8427 "СИ - ЕС - СИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7249 9984 "МИХАЛЕВИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7250 10890 "МЕГА СПИЙД" ООД Сливен Сливен
7251 6021 "ДОБРЕВ" ЕООД Сливен Сливен
7252 8739 "ЗИТ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7253 5847 "ТОРНАДО-НИКОЛАЙ АРСОВ" ЕТ Сливен Сливен
7254 3369 "Н.С.Р." ООД Сливен Сливен
7255 4949 "ДИС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7256 10043 "КОЛОС - 2 - ВЪЛЧЕВИ С-ИЕ" СД Сливен Сливен
7257 13404 "ЮЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Сливен Сливен
7258 12255 "ТРАНСПЕТРОВ БГ" ЕООД Сливен Сливен
7259 2722 "КАМЕЯ-КАЛИНА ГАНЧЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7260 0222 "КОЧУМБОВИ" ООД Сливен Сливен
7261 3482 "ДИМОВ-ДС" ООД Сливен Сливен
7262 4198 ВЕИ ТРЕЙДИНГ ООД Сливен Сливен
7263 12438 "УНИСОН ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7264 7176 "М И П 2010" ООД Сливен Сливен
7265 8428 "ДИА КА ЕКСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7266 7954 "БУЛТРАНС 10" ЕООД Сливен Сливен
7267 6906 "ПЛАТЕВ-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7268 12273 "СТАНЛОГ" ЕООД Сливен Сливен
7269 5003 "ЕМОНИС" ЕООД Сливен Сливен
7270 9789 "ЕМЕМ" ООД Сливен Сливен
7271 4066 "ПАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7272 9087 "СИС КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
7273 2370 "ДАРИК - ПЛАСТ" ЕООД Сливен Сливен
7274 13120 "КН" ЕООД Сливен Сливен
7275 6871 "ХРИСА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7276 4009 "СПИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7277 4756 "АГАТРАНС" ООД Сливен Сливен
7278 13420 "РАФТИС ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД Сливен Сливен
7279 11153 "СТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7280 9064 "ВИДАН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7281 10664 "ХЕДИ-19" ЕООД Сливен Сливен
7282 7182 "РАДОСТ-РАДКА ЩИЛЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
7283 0132 "ГИНА ПЕТКОВА" ЕТ Сливен Сливен
7284 1086 "ТРАК КОМЕРСИАЛ" ЕООД Сливен Сливен
7285 5180 "РЕНИ-2003" ЕООД Сливен Сливен
7286 3608 "НИКСАН 2010" ООД Сливен Сливен
7287 7496 "КРОНОС-КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
7288 9210 “ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД Сливен Сливен
7289 6390 "БУЛСИМ" ЕООД Сливен Сливен
7290 4162 "ИЗИ-ЕТИ" ЕООД Сливен Сливен
7291 5719 "ДАНИ-М" ЕООД Сливен Сливен
7292 9074 "ЧОЧОВЕН ЛАЙНС" ООД Сливен Сливен
7293 11150 "НИЯ ТРАНС ГРУП" ООД Сливен Сливен
7294 10544 "БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООД Сливен Сливен
7295 0382 "Н СИЕ Х- КЪЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
7296 12864 "КОРЕКТ АГЕНТ" ЕООД Сливен Сливен
7297 12811 "ВАСИЛЕВ 07 ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7298 6764 ПЛАЖ ООД Сливен Сливен
7299 1987 "ДИМИ-ТРАНС-СЛИВЕН" ЕООД Сливен Сливен
7300 8795 "САНДИ" ЕООД Сливен Сливен
7301 9432 "АЛФА-ФАРМ" ЕООД Сливен Сливен
7302 2982 "АЛПИН-БГ" ЕООД Сливен Сливен
7303 7653 "ВАЛЕНА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7304 1771 "МАРГАРИТА 08" ЕООД Сливен Сливен
7305 7482 "ЕЛ И КАТ" ООД Сливен Сливен
7306 13439 "ТС ТРАНС 1" ЕООД Сливен Сливен
7307 7098 ЕВРОРУТА ЕООД Сливен Сливен
7308 4401 "МОНЕВ ЕВРОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7309 3854 "ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ-ДИС" ЕТ Сливен Сливен
7310 6971 "ШОНКА" ЕООД Сливен Сливен
7311 1856 ГИДЕОН ЕООД Сливен Сливен
7312 12564 "ТРАНСКОРЕКТ-07" ЕООД Сливен Сливен
7313 8121 "НИКОРОСИ" ООД Сливен Сливен
7314 10481 “СИСА ТРАНС” ЕООД Сливен Сливен
7315 2894 "ЖИРДЕЛ" ООД Сливен Сливен
7316 4314 "ТЕДИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7317 8475 "СЕРИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7318 5478 "МИН-ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
7319 13772 "ТЕДАН - 2015" ЕООД Сливен Сливен
7320 3898 "К. Н. ДОБРЕВ 71" ЕООД Сливен Сливен
7321 6757 "МАРНИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7322 9654 "КРИСИ-ДИМО ФИЛИПОВ" ЕТ Сливен Сливен
7323 10438 ЛЕС- ДОМ ЕООД Сливен Сливен
7324 4867 "МОЛЕС" ЕООД Сливен Сливен
7325 7513 "ТРАНСКОМЕРС-АСС" ЕООД Сливен Сливен
7326 3705 "ТРАНС АВТО" ЕООД Сливен Сливен
7327 9455 "НИКИ-ТТ" ООД Сливен Сливен
7328 5817 "ТОБИ - ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7329 7663 "БУЛКАРПЕТ" ЕООД Сливен Сливен
7330 11797 "ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7331 13789 "ТЕДИ ТРАНС - 1" ЕООД Сливен Сливен
7332 3850 "ДИВ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7333 13678 "ГРАНД КОНТИНЕНТАЛ 2015" ЕООД Сливен Сливен
7334 13011 "ТОЛЕРАНТ 2009" ЕООД Сливен Сливен
7335 5299 ЖАКОБИ ЕООД Сливен Сливен
7336 3570 "МК-ТРАНС-МАРИЯНА КОЛЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7337 0325 "Г И С ТРАНСПОРТ" ООД Сливен Сливен
7338 11676 "ХОРХЕ И АННА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7339 9175 "КАТЕРИНА-93-ХРИСТО КОСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7340 4100 "ВЕНИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7341 3645 "КОМЕРСИАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7342 7536 ЛИКТРАНС ЕООД Сливен Сливен
7343 1313 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7344 7634 "ЙОДИТРАНС-Т.В." ЕООД Сливен Сливен
7345 10263 "АЛЕКС ЛОГИСТИКС" ООД Сливен Сливен
7346 4675 "ГЕМС-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7347 13204 "ДОРС-ЕКСПРЕС" ЕООД Сливен Сливен
7348 3469 "ТИМИК – ИВАН ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7349 13082 "УЗУНОВ ТРАНС - 2015" ЕООД Сливен Сливен
7350 11560 "БУЛНЕКС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7351 3752 "КТАВА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7352 2294 "ДИПТРАНС 09" ООД Сливен Сливен
7353 13042 "МОНОТРАНС М" ЕООД Сливен Сливен
7354 13663 "ДИН - 13" ЕООД Сливен Сливен
7355 4892 "ТЕРЕЗА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7356 11652 "АКО ТЕКНО" ЕООД Сливен Сливен
7357 4532 "ЛЕСТРАНСБУЛ" ЕООД Сливен Сливен
7358 13384 "А С 44 ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7359 1090 "ФАЛКОН" ЕООД Сливен Сливен
7360 10210 "ЕВРО ЛУКС 2008" ЕООД Сливен Сливен
7361 0808 "НИКО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7362 7162 "РИТ ТРАНС ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7363 11570 "БЕЛЛА СГ" ЕООД Сливен Сливен
7364 1274 "КАНЕВ-95-КРАСИМИР КАНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7365 9208 НИКИ ТРАНС 31 ЕООД Сливен Сливен
7366 6848 "ХЕЛИ СТАР-НЕЛИ ГЕОРГИЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7367 8018 "ГБ И АР ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7368 11647 "БАРОК 2007" ООД Сливен Сливен
7369 2890 "ЗОЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7370 7448 "РОДОПСТРОЙ" ЕООД Сливен Сливен
7371 13505 "СТЕФ 83" ЕООД Сливен Сливен
7372 10791 "Г К Г БГ" ЕООД Сливен Сливен
7373 7327 "ТРАНС-НИС" ООД Сливен Сливен
7374 8416 "НИКОЛАЙ ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7375 3703 "ЕЛИТ – КОСТА АПОСТОЛОВ ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7376 1196 "СТЕФЕЛ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7377 7040 "ПЛАМИ" ЕООД Сливен Сливен
7378 4827 "РСС ТРАНСПОРТ4 ЕООД Сливен Сливен
7379 12590 "ВИК КОМЕРС 2014" ЕООД Сливен Сливен
7380 7897 "ДАНИ КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
7381 2173 "ПЛАНЕТА" ООД Сливен Сливен
7382 0105 "ОДИСЕЙ 41025" ООД Сливен Сливен
7383 5891 "КИВ КОМЕРС - К" ЕООД Сливен Сливен
7384 8430 "СЛАЙ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7385 13067 "ЦАНЕВ 15" ЕООД Сливен Сливен
7386 2701 "БРЕЙН ИНЖИНЕРИНГ" ООД Сливен Сливен
7387 5538 "ТРАНСНЕТ-21" ЕООД Сливен Сливен
7388 0964 "ПЕТЪР ПЕТРОВ 2007" ЕООД Сливен Сливен
7389 10377 "АДЕРА ДИЗАЙН" ЕООД Сливен Сливен
7390 10360 "ДЕЙОРА" ЕООД Сливен Сливен
7391 0945 "СТЕДИЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7392 5907 "АДРИАТИК ЛАЙНС" ЕООД Сливен Сливен
7393 3013 ВУНДЕР ТРАНС ЕООД Сливен Сливен
7394 11630 "РСМ - КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
7395 8032 "МИШЕЛ" ООД Сливен Сливен
7396 4613 "КАМ-СЛИВЕН" ЕООД Сливен Сливен
7397 4528 "ГРИФФИН" ЕООД Сливен Сливен
7398 10100 ВЕЛИ ТРАНС-84 ЕООД Сливен Сливен
7399 5813 "ХЛ ТОП МИКС" ООД Сливен Сливен
7400 6564 "БУЛ-ГЕЙТ" ЕООД Сливен Сливен
7401 9281 ЕТ "МАН КРАСИМИР ГЕНОВ" Сливен Сливен
7402 12663 "БУЛФОРЕСТ 2012" ЕООД Сливен Сливен
7403 5310 "ДИП ТРАНС 1" ООД Сливен Сливен
7404 9989 "КОЙОТ" ЕООД Сливен Сливен
7405 10089 "ДИМИ 76" ЕООД Сливен Сливен
7406 1209 "ВЕЛИКО КОЛЕВ" ЕООД Сливен Сливен
7407 0597 "ЧИЛИНГИРОВ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7408 8847 "ВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
7409 10605 ЕТ "ИВАН ИВАНОВ-ИИИ-98" Сливен Сливен
7410 7330 "ВАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7411 8710 "САР-СПЕД" ЕООД Сливен Сливен
7412 4740 "ДИМА-Г1" ЕООД Сливен Сливен
7413 4298 "АГАПЕ 90-ЯНЕВИ,СИЕ" СД Сливен Сливен
7414 4636 "КИМ ТРАНС 2011" ЕООД Сливен Сливен
7415 0714 "МЕРТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7416 3068 "ПОПОВ-КОСТА ПОПОВ" ЕТ Сливен Сливен
7417 8330 "СИС ТРАНС-66" ЕООД Сливен Сливен
7418 1699 "ДЖОРДЖ 95" ЕООД Сливен Сливен
7419 6767 "САКИ–АТАНАС БАЙНАШЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7420 7064 "ПЛАДИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7421 12321 ЕТ "ЖЕЧКА СТЕФАНОВА - МТ" Сливен Сливен
7422 6399 "ПЛАТИС-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7423 7963 "ПЕ-ГЕ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7424 1531 "ДОЙЧ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7425 7441 "БУЛ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7426 2904 "ВЕЛИКО ИВАНОВ-ВИКИ 45" ЕТ Сливен Сливен
7427 0277 "КАНЗАС" ЕООД Сливен Сливен
7428 3784 "АТЛАНТИК УЕЙ" ЕООД Сливен Твърдица
7429 4380 "ЦВЕТА-ИВАН ДУКОВ" ЕТ Сливен Твърдица
7430 11893 "С В Г ТРАНС" ЕООД Сливен Твърдица
7431 3079 "ЕВРОЛОГ" ООД Сливен Твърдица
7432 10950 "ТАНДАН" ЕООД Сливен Твърдица
7433 0140 "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД Сливен Твърдица
7434 0310 "ЙОЛИТА" ЕООД Сливен Твърдица
7435 11042 "КЪНТАН" ООД Сливен Твърдица
7436 9453 "ДИКТРАНС 5" ЕООД Сливен Твърдица
7437 11814 "ТРАНС КАМА" ЕООД Сливен Твърдица
7438 8406 "БОЯН СТАНЧЕВ-93" ЕТ Сливен Твърдица
7439 11438 "СУССЕР ТРАНСПОРТИ" ЕООД Сливен Твърдица
7440 2421 "ФИЛИПС" ЕООД Смолян Баните
7441 10318 "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Смолян Баните
7442 2386 "РАЙЧЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Баните
7443 6963 "АСЕНЧО И СИЕ КУКУНДЖИЕВИ С-ИЕ" СД Смолян Борино
7444 12386 "РОС ЮГ" ЕООД Смолян Борино
7445 10610 "ВИКТОРИЯ - 76" ЕООД Смолян Девин
7446 4997 "ВАЛЕНТИН ИВАНОВ-75" ЕТ Смолян Девин
7447 4658 "НАТАЛИ" ООД Смолян Девин
7448 13844 "СОЛАК - ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7449 10955 "КИРОВ ТРАНС - 81" ЕООД Смолян Девин
7450 6554 "КЕМИКОМ" ООД Смолян Девин
7451 5251 "РОГАРО" ООД Смолян Девин
7452 11180 "ЮРИТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7453 13614 "БАНКАТЕВ-77" ЕООД Смолян Девин
7454 3457 "СЪБИ БОШНАКОВ" ЕТ Смолян Девин
7455 4626 "ВИТ - ЛОГИСТИК" ООД Смолян Девин
7456 4810 НИКОЛОВ ТРАНС ЕООД Смолян Девин
7457 9881 "СТОЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7458 1056 "ТЕП ТРАНС" ООД Смолян Девин
7459 3988 "МОНИ-07" ЕООД Смолян Девин
7460 2423 "НИТЕКС 96" АД Смолян Доспат
7461 7945 "ЮНИОН ГРУП - 81" ЕООД Смолян Доспат
7462 9146 АРТ ЛОДЖИСТИК ЕООД Смолян Доспат
7463 5127 "ВАЗИ-2006" ООД Смолян Доспат
7464 3153 "ВИБИ ТРАНС 08" ЕООД Смолян Доспат
7465 0045 "И ЕС ДЖИ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
7466 13095 "МИЛЕВ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
7467 5954 "НАСИ ТРАНС - 09" ЕООД Смолян Доспат
7468 12149 "АСТ 3" ЕООД Смолян Доспат
7469 13534 "ДАС-ТРАНС" ЕООД Смолян Доспат
7470 7384 "ДОСПАТЛЕС-2000" АД Смолян Доспат
7471 12329 ЕТ "ВИЛИМЕТ 21 - ВЕЛИН ВЕЛЕВ-ХАРИ ВЕЛЕВ" Смолян Доспат
7472 5339 "СТАМБОЛИ" ЕООД Смолян Доспат
7473 9216 "ВЕВА ГРУП" ЕООД Смолян Доспат
7474 7633 "СИРАК-46-ХРИСТО СИРАКОВ-БИСЕР СИРАКО"ЕТ Смолян Златоград
7475 6265 "БЕЛОТЕКС-95" АД Смолян Златоград
7476 5309 "ОРИОН - 71 - КАТЯ ХРИСТОВА" ЕТ Смолян Златоград
7477 5632 "ДЯКИ-ЕМИЛ АЛАБАШЕВ" ЕТ Смолян Златоград
7478 13323 "КМП - БИЛДИНГ" ЕООД Смолян Златоград
7479 5765 "ИВЕЛА АУТОТРАНС" ЕООД Смолян Златоград
7480 9103 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ-РУМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Смолян Златоград
7481 13677 "РАЙЧЕВИ" ЕООД Смолян Златоград
7482 0498 "КАРОЛИНА КО" ЕООД Смолян Златоград
7483 2860 "БУЛТЕКС" ЕООД Смолян Златоград
7484 1929 "ЕМИЛ БЛАГОЕВ-ЕМОНА-ДС" ЕТ Смолян Златоград
7485 6291 "СТРОИТЕЛ" ЕООД Смолян Златоград
7486 10975 "ИНТЕРТРАНС КО" ЕООД Смолян Мадан
7487 8219 "ТРАНСЛЕС-КОМЕРС" ЕООД Смолян Мадан
7488 12378 "НАТ ТРАНС 80" ЕООД Смолян Мадан
7489 4654 "АХМЕД БИЛЯНОВ" ЕТ Смолян Мадан
7490 0656 "ЕМИЛ ХАДЖИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
7491 7819 "МАРКОНИ ИНС" ЕООД Смолян Мадан
7492 12646 "САРА ТРАНС 60" ЕООД Смолян Мадан
7493 12521 "САС ТРАНС 80'' ООД Смолян Мадан
7494 12435 "ВИКТОРИЯ ЯК" ЕООД Смолян Мадан
7495 6028 "МИНКА ЛЮБЕНОВА-65" ЕТ Смолян Мадан
7496 6788 "КАЛЕЛА" ЕООД Смолян Мадан
7497 5023 "СВИ-ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
7498 3970 "АНГЕЛ ИВАНОВ-ВИОЛЕТА ДУГАНОВА" ЕТ Смолян Неделино
7499 7665 "Р- БОРИСОВ 66" ЕООД Смолян Неделино
7500 12479 "ТЕХНОСТРОЙ 68" ЕООД Смолян Неделино
7501 7616 "ЖЕЛЮ ВОЙВОДА-НИКОЛАЙ БЕШИРОВ" ЕТ Смолян Неделино
7502 10596 "ДИЕЛ ТРАНС - 84" ЕООД Смолян Неделино
7503 13442 "МАРТИ ТРАНС - 92" ЕООД Смолян Неделино
7504 0372 "СВЕТОИЛ - 81" ЕООД Смолян Неделино
7505 10767 ЕТ "ТОЛЕРАНТ 28 - АЛЕКСАНДЪР МАРАНГОЗОВ" Смолян Неделино
7506 10983 ЕТ "ЕЛ-ВИП - ЕЛЗА ВЪЛЧЕВА" Смолян Неделино
7507 4322 "СВЕТЛЬО-74" ЕООД Смолян Неделино
7508 9555 "ИЗГРЕВ 42-ВЪЛКО НАЙДЕНОВ-ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
7509 4839 "РАДКА КИЧУКОВА" ЕТ Смолян Неделино
7510 5146 "ОНЗИС-57 МИТКО НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
7511 3887 "ЗАРО-90" ООД Смолян Рудозем
7512 13431 "ДИН СТРОЙГРУП" ЕООД Смолян Рудозем
7513 1359 "САВКО БАШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7514 11084 "КМХ ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
7515 6609 "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД Смолян Рудозем
7516 8908 "БИЕЛА ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
7517 7891 "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД Смолян Рудозем
7518 7859 "БАХЧЕР-БИСЕР ЧЕРНАРЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7519 10869 "МАЯ 99" ЕООД Смолян Рудозем
7520 13840 "СВЕТЛА ДИМИТРОВА-ГИНИ-97 - БИСЕР ДИМИТРОВ" ЕТ Смолян Рудозем
7521 0287 "АСАН ЧАУШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7522 5409 "НЕДРУМ-НЕДКА БАШЕВА" ЕТ Смолян Рудозем
7523 2598 "МИКО-АСЕН ИЛИЯНОВ" ЕТ Смолян Рудозем
7524 1050 "СТЕЛЛА 99" ООД Смолян Рудозем
7525 1146 "БАРИ-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7526 11427 "ДИМИС 3000" ЕООД Смолян Смолян
7527 9886 "БЕНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7528 11997 "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА" ЕТ Смолян Смолян
7529 4874 "ВЕСТА-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7530 8662 "РАДЕВ И КО 11" ООД Смолян Смолян
7531 6937 "КРИСТРАНС-5" ЕООД Смолян Смолян
7532 13166 "М ЕНД М ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7533 3783 "НБМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7534 10580 ФОРМУЛА 01 ООД Смолян Смолян
7535 3011 "НИКОЛАЙ КАРАПАУНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7536 3756 "ЧАНЧО-БЛАГОЙ СТЕФАНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7537 2933 "ИВЕЛБА-СВ-ИВАН БАДЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7538 10214 "СТАС ЛОГИСТИК" ЕООД Смолян Смолян
7539 11675 "БУЛПАЛЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7540 7088 "ДАВЧО" ЕООД Смолян Смолян
7541 10696 "КОРЕКТ 2009" ЕООД Смолян Смолян
7542 3798 "ТАБАКОВ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7543 12470 "РОДОПЕЯ - БЕЛЕВ" ЕООД Смолян Смолян
7544 8215 "ЛЪКИ ТРАВЕЛ" ЕООД Смолян Смолян
7545 2029 МЕРИ-90-МБ ЕООД Смолян Смолян
7546 7141 "САМИРА - 2011" ЕООД Смолян Смолян
7547 3012 "ХЕЛИКС-РХ-НЕВЕНОВИ С-ИЕ" СД Смолян Смолян
7548 1381 "ИГНАТ КАРАДЖОВ" ЕТ Смолян Смолян
7549 11073 "ЕВТИМОВ" ЕООД Смолян Смолян
7550 3965 "НИКОЛАЙ ДОНЧЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7551 11177 "ИЛИЯ НИКОЛОВ - РИМА" ЕТ Смолян Смолян
7552 1848 "ИНТЕРЛОГИС" ООД Смолян Смолян
7553 5756 "РВН ТРАНСПОРТ" ООД Смолян Смолян
7554 3246 "НИКИ-КА НИКОЛА КАРАГЕУРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7555 5416 "ЧИКО-С" ЕООД Смолян Смолян
7556 11139 "СТРАТЕКС" ООД Смолян Смолян
7557 6798 ГАМАКАБЕЛ АД Смолян Смолян
7558 10759 "ДИС ТРАНС 4" ЕООД Смолян Смолян
7559 8311 "АИКК" ЕООД Смолян Смолян
7560 4693 "ПЕТКО МИЛУШЕВ-АНАСТАС МИЛУШЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7561 2275 "ТАСО-АНАСТАС КЕХАЙОВ" ЕТ Смолян Смолян
7562 5053 "ДИМИТЪР ЧИЛОВ-СТОЮ ЧИЛОВ" ЕТ Смолян Смолян
7563 2538 "КАЛИНА-ВП-ПЕТЪР МАДЖАРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7564 0345 "КРИСТИ-ИЛИЯ ИНГИЛИЗОВ" ЕТ Смолян Смолян
7565 6807 "НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ" ООД Смолян Смолян
7566 3137 "ФЕРИ-ФИДАН ПАДИНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7567 1930 "ТРИО-ПИН КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7568 4119 "НИКОЛА МИЛЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7569 4953 "РЕКС - К" ЕООД Смолян Смолян
7570 5800 "ТОП КОНСУЛТ" ООД Смолян Смолян
7571 9724 "АЙ ПИ ЗЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7572 10124 "ГЛОБЕТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7573 8666 "ПЕРЕЛИК-ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7574 3587 "ТАРА-КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7575 8641 "РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7576 1201 "РДД" ЕООД Смолян Смолян
7577 11372 "РОУДПОЙНТ ВС" ЕООД Смолян Смолян
7578 13139 "МИВАС-11" ООД Смолян Смолян
7579 1469 "ФОЛИ" ЕООД Смолян Смолян
7580 6584 "АНДРЕЙ СЛАВОВ 73" ЕООД Смолян Смолян
7581 12815 "ВАЛМАРКТ" ЕООД Смолян Смолян
7582 5139 "КАЛИФОРНИЯ ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД Смолян Смолян
7583 7380 "ДАНИ-ДАНИЕЛ ДИЧКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7584 2406 "СТАЙКОВ И СИЕ-ВАСЛАВ" СД Смолян Смолян
7585 6031 "ЖИТИ-ТРАНС" ООД Смолян Смолян
7586 12770 "ДЕЛОВ - М" ЕООД Смолян Смолян
7587 2573 "ТРИПАЛ-Г" ООД Смолян Смолян
7588 10775 "Н И М ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7589 9828 "ЧАНЧО ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7590 5443 "СТЕФАН СУНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7591 10004 "ТЕМ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7592 3658 "ХРИНИК-ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Смолян Смолян
7593 7355 "СУНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7594 5179 "СИ БИ АЙ КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7595 1736 "АРХАРИТРАНС" ООД Смолян Смолян
7596 0111 "ИХТЯРОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7597 4703 "ИЛВАС" ЕООД Смолян Чепеларе
7598 2950 "ТОНИКИ-МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА" ЕТ Смолян Чепеларе
7599 3026 "ДИМАР" ЕООД Смолян Чепеларе
7600 1757 "ДИМИТЪР КУРТЕНКОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7601 8519 "КЕНАНОВ - ТРАНС" ЕООД София Антон
7602 2247 "МИРО ТРАНС" ЕООД София Антон
7603 11940 ''САНТИНО'' ЕООД София Антон
7604 8220 "СИМОВ ОЙЛ" ООД София Антон
7605 9098 "БЛУ БУЛ" ЕООД София Антон
7606 12773 "МЕТОДИ ТРАНС" ЕООД София Божурище
7607 11014 "ТИТИ ТРАНС 2004" ЕООД София Божурище
7608 4859 "СПАЙДЕР-ТРАНС" ООД София Божурище
7609 0941 "ГРОС-ИВАН УЗУНОВ" ЕТ София Божурище
7610 3065 "ОРАН-1-ЛЮБЕН ПОПОВ" ЕТ София Божурище
7611 10142 "СЪБИ ТРАНС-92" ЕООД София Божурище
7612 10026 "РАДИ ОЙЛ" ЕООД София Божурище
7613 11246 "ТРАНСТРОЙ 2001" ООД София Божурище
7614 8597 "С ТРАНС 90" ЕООД София Божурище
7615 4931 "ТЕКСТРА" ООД София Божурище
7616 10918 "НЕДИВА ТРАНС" ЕООД София Божурище
7617 8814 "ИНТЕР-ТРАНС-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ София Божурище
7618 4967 "КОМПАС Х" ЕООД София Божурище
7619 5757 "ГРИФИНС" ЕООД София Божурище
7620 2593 "ЛАГЕРМАКС АВТОТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД София Божурище
7621 4570 "КАРАКОМ ТРАНС" ООД София Ботевград
7622 0833 МЕЧО-ВРАЧЕШ ООД София Ботевград
7623 1512 "МИКРА - КМ" ЕООД София Ботевград
7624 8782 "ВАНИТРАНС" ЕООД София Ботевград
7625 0379 "МИТЕВ" ЕООД София Ботевград
7626 12748 "ТНП-ЕКСПРЕС" ЕООД София Ботевград
7627 12296 "К И Н ФОРЕСТ КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7628 0049 "ДОДОЛАН" ЕООД София Ботевград
7629 2608 "СПИГ-64" ЕООД София Ботевград
7630 10714 "НИКО ТРАНС 99" ЕООД София Ботевград
7631 0513 "МАРТИНГ-МХ" ООД София Ботевград
7632 9980 "СТАНЕВ" ЕООД София Ботевград
7633 3022 "СЕМЕКС" ЕООД София Ботевград
7634 1559 "ТИГЕ -ТРАНС" ООД София Ботевград
7635 4177 ЕТ "АГ. ХРИСТОФОРОС-2010-КРАСИМИРА ПЕТРОВА" София Ботевград
7636 4457 "ЕКСПРЕС ТРАНС-БОТЕВГРАД" ЕООД София Ботевград
7637 5750 "ПЛАНТРЕЙД" ЕООД София Ботевград
7638 5411 "НЕЗИ-2010" ООД София Ботевград
7639 13249 "ЕКЛИПТИКТРАНС" ЕООД София Ботевград
7640 12232 "ВАЛ ЕКСПОРТ" ЕООД София Ботевград
7641 9126 "АТЛАС-ИВАН ДИЛОВСКИ" ЕТ София Ботевград
7642 8818 "НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ" ООД София Ботевград
7643 8481 "ЛЕКС ГРУП" АД София Ботевград
7644 2765 "АНИВАС-ХТ" ООД София Ботевград
7645 2946 "ТЕДДАНИЕЛ-ДАНЧЕВ И С-ИЕ" СД София Ботевград
7646 8579 "ВИДИ ТРАНС" ООД София Ботевград
7647 13465 "ИНВЕСТ ТРАНС" ЕООД София Ботевград
7648 5191 "АМИС ТРАНС" ООД София Ботевград
7649 3817 "ЗАХАРИЕВ И С-ИЕ" ООД София Ботевград
7650 4547 С-ТРАНС ГРУП ЕООД София Ботевград
7651 12510 "ПРИМАТРАНС - ИС" ЕООД София Ботевград
7652 3768 "ТЕСИ-ТИ" ООД София Ботевград
7653 7670 "ДЖОРДАН-КОМЕРС-ИВАН ЙОРДАНОВ" ЕТ София Ботевград
7654 9950 "ГЕОРГИ ДИЛАНОВ" ЕТ София Ботевград
7655 9704 "НИКСМЕТАЛ-ГРУП" ЕООД София Ботевград
7656 13047 "ДАР ЛЕС КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7657 9871 ХРИСНЕЛИ-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЕТ София Ботевград
7658 7547 "ШИНДИ-СТОИМЕНОВ, СТОИМЕНОВ И СИЕ" СД София Ботевград
7659 3571 "ЖОРГО-ЖОРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ София Ботевград
7660 4174 "ЛКВ РУМЕНА ЕКСПРЕС" ЕООД София Ботевград
7661 9282 ЕТ "ТРАНС 1 РУМЕН ПЕТРОВ" София Ботевград
7662 13024 "ХРИВИК ТРАНС" ООД София Ботевград
7663 0904 "ВАЛКАТА" ООД София Ботевград
7664 6535 "БОБИТРАНС-79" ЕООД София Ботевград
7665 13254 "РН-ТРАНСПОРТ" ООД София Ботевград
7666 7432 "ВЕКТОР КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7667 7296 "Р.В.СИРАКОВ" ЕООД София Ботевград
7668 8231 "АЛБИНО-МТ-МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА" ЕТ София Ботевград
7669 4208 "БОМИТРАНС" ЕООД София Ботевград
7670 7309 "ХОВЕР" ЕООД София Ботевград
7671 11905 "ЛКВ БАРЕЗИ" ЕООД София Ботевград
7672 8385 НИДА - М ЕООД София Ботевград
7673 11718 "ЕВРОТРАНС ЛОДЖИСТИК" ООД София Ботевград
7674 4678 "ИНТЕРТРАНС БЕТОН" ЕООД София Ботевград
7675 4032 "ХИТ-3" ЕООД София Ботевград
7676 8376 "КАРГОЛОГ" ООД София Ботевград
7677 12134 "СНК ЛОГИСТИК" ООД София Ботевград
7678 4157 "ИВА-С" ЕООД София Ботевград
7679 8375 "С И С-ТРАНС" ООД София Ботевград
7680 2542 "ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-96" ЕООД София Ботевград
7681 3635 "ДАНИ ТРАВЕЛ-АСЕН АСЕНОВ" ЕТ София Годеч
7682 4296 "РУНИТ" ЕООД София Годеч
7683 6828 "ВЕЛМАР ЕКО" ООД София Годеч
7684 5677 "БИЛИ-2001-ВАНЬО КИРИЛОВ" ЕТ София Годеч
7685 9629 "ВЪЛЧАН ВОЙВОДА-ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ" ЕТ София Годеч
7686 0230 "МЕГАИНВЕСТ " ЕООД София Годеч
7687 9835 КОННИК 64 ООД София Годеч
7688 12705 "ШАЛАМАНОВИ" ЕООД София Горна Малина
7689 6451 "МЕРИ М" ЕООД София Горна Малина
7690 7234 "ЕТРАНС 71" ЕООД София Горна Малина
7691 2985 "ДИСТЕФ–ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ" ЕТ София Горна Малина
7692 10942 "ЕЛ БАТ" АД София Долна баня
7693 11208 "ОТРАДА" ООД София Долна баня
7694 11850 "ТРАНСПАИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Долна баня
7695 9873 "САКСА" ООД София Долна баня
7696 1287 "РОИВ - М" ЕООД София Драгоман
7697 13097 "БАДЖИ" ООД София Драгоман
7698 2022 "СПИЙТ ТРАНС" ООД София Драгоман
7699 9316 "ЛИАН-07" ООД София Драгоман
7700 11692 "ГЕРИ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД София Драгоман
7701 2809 "ЕЛИТРАНС-ПАВЕЛ ВЕЛИЧКОВ" ЕТ София Драгоман
7702 2344 "ТРИУМФ СПЕД ЕНД ТРАНС" ООД София Драгоман
7703 5649 "БКС-СТРОИТЕЛ" ЕООД София Елин Пелин
7704 2537 "ЯНКОВ-ВДМ-ЯНКО ЯНКОВ" ЕТ София Елин Пелин
7705 4975 "ПЕТА ТРАНС" ЕООД София Елин Пелин
7706 6024 "МАРИЯН" ООД София Елин Пелин
7707 9460 "АВТОТРАНС-10-ЦЕЦА ТАНЕВА" ЕТ София Елин Пелин
7708 1838 „ АЛУМИНА ПАРТНЪРС 2000 " ЕООД София Елин Пелин
7709 2429 "БЕТИ ТРАНС 58" ООД София Елин Пелин
7710 8477 "ЕДИСТА" ЕООД София Елин Пелин
7711 0305 "СИМЕКС" ЕООД София Елин Пелин
7712 4256 "ЕЛИН ПЕЛИН-ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7713 2157 "НИПАЛ–ТРАНС–НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ" ЕТ София Елин Пелин
7714 1574 "СТОЯН ИВАНОВ" ЕТ София Елин Пелин
7715 5421 "ТРАНСЛОТ" ООД София Елин Пелин
7716 5434 "ВАЛИ ТРАНС 2006" ЕООД София Елин Пелин
7717 8484 "БИЖУВАЛ" ООД София Елин Пелин
7718 10964 "СМ - 9" ЕООД София Елин Пелин
7719 5648 "АНЗОР" ЕООД София Елин Пелин
7720 6142 "РТК" ООД София Елин Пелин
7721 10980 "КАРГО ТУРС" ЕООД София Елин Пелин
7722 8386 БЕТО ТРАНС 2011 ЕООД София Елин Пелин
7723 1158 "ИЛАН-ТРАНСПОРТ" ЕООД София Елин Пелин
7724 12417 "ЖОРКО - ТРАНС 81" ЕООД София Елин Пелин
7725 11757 "ВТ ТОДОРОВ ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7726 0244 "КАПИТАЛ ЕКСПРЕС" ЕООД София Елин Пелин
7727 9072 "САРОТРАНС-ЛОГИСТИК" ЕООД София Елин Пелин
7728 1246 "ОБЕРОН-Х" ООД София Елин Пелин
7729 1107 "ШОП–ТРАНС–ПЕТЪР ПОСТОЛОВ" ЕТ София Елин Пелин
7730 13052 "Н И С ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7731 6043 “МАРТИН-ДИМИТРИНА ГЕРГОВА“ ЕТ София Елин Пелин
7732 0777 "КДМ-ТРАНСПОРТ-ДИМИТРИНКА КУЗМАНОВА" ЕТ София Елин Пелин
7733 0618 "ВХВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД София Елин Пелин
7734 11295 "КАРГО ЛУКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Елин Пелин
7735 5440 "ДАНВЕС-ВЕСЕЛИНКА МИЛЕВА" ЕТ София Елин Пелин
7736 8478 "БАЛКАНСКИ ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7737 2110 "ЕЛГО-ГЕОРГИ ПЕТРОВ" ЕТ София Елин Пелин
7738 3546 "БОБО ТРАНС 2001" ЕООД София Елин Пелин
7739 4448 "ДЕКС ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7740 8479 "ЛЪЧО ТРАНС - 64" ЕООД София Елин Пелин
7741 10070 "Г И В" ООД София Елин Пелин
7742 4289 "ИЛИЯ ТОТОВ" ЕТ София Елин Пелин
7743 8466 "М - МАР -2011" ЕООД София Елин Пелин
7744 7278 "ЕЛВИС-72 МЛАДЕН ЛАЛЕВ" ЕТ София Елин Пелин
7745 2792 "ЕЛИНА-ЕЛИ САКАРОВА" ЕТ София Елин Пелин
7746 9301 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ София Елин Пелин
7747 5711 "ФЕНИКС ГРУП 2012" ООД София Елин Пелин
7748 12968 "БЕЛАМОНТ" ЕООД София Елин Пелин
7749 2940 "ВС-ОЙЛ 94" ООД София Етрополе
7750 10584 ГИГА ЕООД София Етрополе
7751 1798 "СПАРТА ГРУП" ЕООД София Етрополе
7752 2865 "ВАС ВАЛД" ЕООД София Етрополе
7753 9715 "ДЖАНИ" ЕООД София Етрополе
7754 4427 МАКСИМАР ТРАНС ЕООД София Етрополе
7755 8078 "БЪЦИ" ООД София Етрополе
7756 5654 "РАЙ-2000" ЕООД София Етрополе
7757 12140 "АРЕНА ТРАНСПОРТ" ЕООД София Етрополе
7758 10460 САВОВ ГРУП ЕООД София Етрополе
7759 5407 "ТУНЕЛА-ГЕРГОВ, БОТЕВ" ООД София Етрополе
7760 2133 "АТРИЯ 1" ООД София Етрополе
7761 1384 "Д И Д - ТРАНС" ООД София Етрополе
7762 3302 "ЦВЕТИНА-ВЕСЕЛИН МАРИНОВ" ЕТ София Етрополе
7763 3076 "ДАЯНА-ИВАН ПЕНКОВ" ЕТ София Етрополе
7764 3255 "АНИ ТРАНС-КОСТАДИНОВ" ЕООД София Златица
7765 8063 "ГЕОРГИ СТАРОШАЛИЕВ" ЕТ София Златица
7766 5716 ТРАНСИТ ЕООД София Златица
7767 5609 "БОБАЛ - БОЯДЖИЕВ" ЕООД София Златица
7768 2287 "ВИКИ СТРОЙ-2005" ООД София Златица
7769 2178 ГАНЧЕВ-2012-ТРАНС ЕООД София Златица
7770 13219 "ГРИЙН ТУ ГОУ" ЕООД София Ихтиман
7771 11614 "АГРО КАТ-2012" ЕООД София Ихтиман
7772 10311 "ВАЛЕКС ЕЪР" ООД София Ихтиман
7773 12851 "МЕГА 7777" ООД София Ихтиман
7774 10701 "ДЕМАР 2011" ЕООД София Ихтиман
7775 7159 "ВИГОТРАНС" ООД София Ихтиман
7776 8598 "ЕМКО-ВЕС-64-ВЕСЕЛКА ХАДЖИПЕНЧЕВА" ЕТ София Ихтиман
7777 5456 "ИНД ЕКС ТРЕЙД" ЕООД София Ихтиман
7778 10988 "НИМАРТ ТРАНС" ЕООД София Ихтиман
7779 11333 ЕТ "СТАНИ ТРАНС - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" София Ихтиман
7780 5464 "ЯГУАР-02" ЕООД София Ихтиман
7781 10051 БЕТА ВИЖЪН ЕООД София Ихтиман
7782 0946 "ГОГО-ГЕОРГИ ХРИСТОВ" ЕТ София Ихтиман
7783 2020 "ЦАРЧИНО-ГЕОРГИ ЦАРЧИНСКИ" ЕТ София Ихтиман
7784 9227 "Г И Г - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ София Ихтиман
7785 13797 "ЗОАР 02" ЕООД София Ихтиман
7786 11294 "СЪНСЪРВИЗ "ЕООД София Ихтиман
7787 10402 "БЕКА РОАД АСИСТАНС" ЕООД София Ихтиман
7788 3474 "ТЛС" ООД София Ихтиман
7789 9692 "ВИАТ" ЕООД София Ихтиман
7790 3377 "ВАСИЛКА ВАСИЛСКА" ЕТ София Ихтиман
7791 12174 "КАЛИ ТРАНС 2014" ЕООД София Ихтиман
7792 6563 "СИНТЕК С.Н" ООД София Костенец
7793 11941 "ВИ ЕНД ЕСТРАНСПОРТ" ЕООД София Костенец
7794 5235 "КАРАМИШЕВ И СИН" ЕООД София Костенец
7795 2956 "ЕЛИДИС" ООД София Костенец
7796 10496 ВЛАДИ ТРАНС-2013 ЕООД София Костенец
7797 5876 "СИГМА ОЙЛ" ЕООД София Костенец
7798 2169 ЕТ"СИСИГАН-СЛАВЕЙКО НИКОЛОВ" София Костенец
7799 5915 "КИРИЛ ГЕРЕНКОВ" ЕТ София Костенец
7800 5627 "ВАЛ-77" ЕООД София Костенец
7801 5789 "МУРА-78-КРАСИМИР КАРАМИШЕВ" ЕТ София Костенец
7802 10912 "АВИС - 69" ЕООД София Костенец
7803 13091 "РСБ ТРАНС" ЕООД София Костенец
7804 4906 "ТОДОРОВИ 889" ООД София Костинброд
7805 10812 "ИЗТОК ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7806 2666 "ЕВГЕНИ ЕМАНУИЛОВ" ЕТ София Костинброд
7807 1655 "П.Р.ТРАНС" ООД София Костинброд
7808 4919 "АЛБА-2000" ООД София Костинброд
7809 8787 "ЛАГЕРМАКС СПЕДИЦИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Костинброд
7810 6111 "СКАНИ-РОСЕН МЛАДЕНОВ" ЕТ София Костинброд
7811 6319 "АТАНАС ЙОРДАНОВ - ПАМИДОВА ЛОЗА" ЕТ София Костинброд
7812 2219 "МИРЕЛА-Г" ЕООД София Костинброд
7813 8827 "СВИЛЕНОВ-ГЕОРГИ СВИЛЕНОВ" ЕТ София Костинброд
7814 12641 "ИВИ 2006" ЕООД София Костинброд
7815 8563 "ЮРОСПИИД" ООД София Костинброд
7816 5326 "МД ТРАНС" ООД ООД София Костинброд
7817 7062 "ИНТЕРИОН" АД София Костинброд
7818 11988 "ЕВЕКС.БГ" ЕООД София Костинброд
7819 5560 "ЕКОРИСАЙКЪЛ" ООД София Костинброд
7820 4529 "ТЕРА КОРП" ЕООД София Костинброд
7821 10740 "КРИСИ ТРАНС" ООД София Костинброд
7822 8373 "КРИСМАР" ЕООД София Костинброд
7823 0374 "ФРИКУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Костинброд
7824 8737 "ТЕКСАЙД БЪЛГАРИЯ" ООД София Костинброд
7825 10732 "РЕЙТЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД София Костинброд
7826 8707 "БОЯН ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7827 9830 "Н. И К. ТРАНС" ООД София Костинброд
7828 4926 "ГЛАРУС 07" ООД София Костинброд
7829 9761 "МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА" ЕТ София Костинброд
7830 8381 "ДЖЕСИ-СТОЯН ТОДОРОВ" ЕТ София Костинброд
7831 13546 "НОВОТЕМА 2015" ЕООД София Костинброд
7832 1306 "ДЖИЕВ" АД София Костинброд
7833 11475 "РАФА БГ" ЕООД София Костинброд
7834 8216 "ГАЛУС КЪМПАНИ" ООД София Костинброд
7835 1031 "ТИЧЪК-ИВАН СТЕФАНОВ" ЕТ София Костинброд
7836 12953 "ТРАНС ПАЛ 2015" ЕООД София Костинброд
7837 12923 "МАКСИ ЧИКЪН" ЕООД София Костинброд
7838 10373 "БУЛАГРО 97" АД София Костинброд
7839 0027 "КАТИ-ИВАН ВАСИЛЕВ" ЕТ София Костинброд
7840 3008