Лиценз на Общността за извършване на товарни превози към дата 30.11.2015 г. /11310 бр.

ЛИЦЕНЗ ФИРМА ОБЛАСТ ОБЩИНА
1 6034 "НАДЕЖДА ДАМЯНОВА" ЕТ Благоевград Банско
2 10244 "РОКО И СИН" ООД Благоевград Банско
3 4552 "ИВАН МУНИН" ЕТ Благоевград Банско
4 0547 "РИУ-ТРАНС-2005" ООД Благоевград Банско
5 10716 "Д И А ЧУКОВИ" ЕООД Благоевград Банско
6 6242 СОТИР МАНОЛЕВ - БЛАГОЙ СТАНУДИН ЕТ Благоевград Банско
7 2713 "КАФЕРИНОВ" ЕООД Благоевград Банско
8 12949 "ЛЕССЪР" ООД Благоевград Банско
9 12765 "БУМБАР" ООД Благоевград Банско
10 11216 "РАДЕМО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
11 8405 "НЕМАЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
12 13250 "КЕЙ-ЕС-ВИ" ООД Благоевград Банско
13 13503 "БТИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Банско
14 7348 "АРСО" ЕООД Благоевград Банско
15 13615 "И Т ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Банско
16 11103 "НИКИ ТРАНС 64" ЕООД Благоевград Банско
17 13285 "МАТ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Белица
18 13242 ЕТ "МЕДИ - АХМЕД ВРАЧЕВ - ИСМАИЛ ВРАЧЕВ" Благоевград Белица
19 13892 "НЕДЖИ 2015" ЕООД Благоевград Белица
20 7682 "ВИМП – ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Белица
21 7861 "ГЕОРГИ ПЕНЧОВ" ЕТ Благоевград Белица
22 0704 "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД Благоевград Белица
23 7766 "ДУНИ-ФАТИМЕ ШЕХ" ЕТ Благоевград Белица
24 12136 "АГРОБИЛД" ЕООД Благоевград Белица
25 13653 "ТДС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
26 2601 "ВИВ - ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
27 12552 "БКИ" ООД Благоевград Благоевград
28 12088 "БЕСТ ФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
29 14270 "ФИЛИПОВ СВФ" ЕООД Благоевград Благоевград
30 8592 ФИКС ЕУРОПА ООД Благоевград Благоевград
31 1864 "ПЕШ-НЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
32 1743 "ВИТОША-А" ЕООД Благоевград Благоевград
33 5346 "26-ТИ МАЙ-НАТАЛИЯ ГЪРКОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
34 3398 "МАКРО МК" ООД Благоевград Благоевград
35 11299 "ТРАНС - САСА" ЕООД Благоевград Благоевград
36 11871 "МАРЛИКО" ЕООД Благоевград Благоевград
37 3790 "ОЛИМП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
38 13982 "ЕФРЕМ 1975" ЕООД Благоевград Благоевград
39 13525 "ТРАНС ДИНАЧА" ЕООД Благоевград Благоевград
40 4796 "ВИНПРОМ ТАСКОВ ДИСТИЛЪРС ЕНД УАЙН-ВИНТРАНСПРОЕКТ" ООД ООД Благоевград Благоевград
41 4185 "МИХАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
42 0804 "БМ 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
43 10267 "ЙОНА ТЕРМ" ЕООД Благоевград Благоевград
44 0690 "ДЖИ КЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
45 7288 "ПИРИН ОЙЛ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
46 9857 "П-М ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
47 14017 "ГУМЕКСПРЕС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
48 13515 "АЛГЕО" ООД Благоевград Благоевград
49 13849 "СТИЛИАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
50 1794 "Б.Б.С.Н. ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
51 3886 "Б.Д ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
52 14131 "ШАРЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
53 6098 "ИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
54 10293 "ЛУНА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
55 2102 СИСИ - 2011 ЕООД Благоевград Благоевград
56 7724 "ГЕКРА" ЕООД Благоевград Благоевград
57 13294 "КАМИ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
58 7423 "ЛИОН ГЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
59 8237 "ЩИП-ГО" ЕООД Благоевград Благоевград
60 2260 "ТРАНСКОМ - ЕМД" ЕООД Благоевград Благоевград
61 11639 "ГСМ-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
62 10358 "ФИЛЕО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
63 11307 "ГЕСК ЛАЙН ЕНД СТАЙЛ" ООД Благоевград Благоевград
64 9144 "ИНТЕРЛИНК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
65 2118 "ОМЕГА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
66 7377 "КРАСИМИР АНГЕЛОВ-КРАСИЕМ" ЕТ Благоевград Благоевград
67 14014 "СТИМЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
68 12062 "АНДРЕЕВ 86" ЕООД Благоевград Благоевград
69 12925 "ГЛОБАЛ РОУДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
70 5972 "СПИЙД КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
71 12603 "МЕДЛИНЕС" ООД Благоевград Благоевград
72 11870 "ДАРСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
73 2846 "ЗУМЕЛЕКТРОНИК" ООД Благоевград Благоевград
74 7657 "НАСИПНИ ТОВАРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
75 11439 "АНТОН - РА" ЕООД Благоевград Благоевград
76 14109 "КИВА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
77 14198 "НЕНАД ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
78 12092 "СЕРТА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
79 7989 "АНДРЕА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
80 7343 "ЧАКАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
81 10971 "ИЛМАРК-2013" ЕООД Благоевград Благоевград
82 3796 "ВАСИЛИАДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
83 9809 ПОПОТИС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
84 10290 "АЛЕК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
85 5192 "ФЕРКОМ 181" ЕООД Благоевград Благоевград
86 0838 "АТТИКА ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
87 11447 "МАРИО КОЦЕВ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
88 1477 ВУК ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
89 9195 "ЕМИ ТРАНС А/В" ЕООД Благоевград Благоевград
90 11847 "ВИНИ-ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
91 0337 "ГЕО МЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
92 1252 "НИКОЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
93 3949 "ТРАНС ЛЪРД" ООД Благоевград Благоевград
94 2412 "ГЛОБЪЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
95 2522 "ИСТОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
96 12262 "ГОЛД ТРАНЗИТ" ЕООД Благоевград Благоевград
97 12039 "М.ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
98 9148 КУИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
99 3187 "АНИ КОМЕРЦ" ООД Благоевград Благоевград
100 10588 "ДИ ЕС ЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
101 6313 "КИРИЛ СТОЙЧЕВ-97" ЕООД Благоевград Благоевград
102 9108 "ЕВРО ФРИГО 88" ЕООД Благоевград Благоевград
103 10301 "ПАСКАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
104 9043 "ЕЛИЛЕОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
105 0186 "АПОСТОЛОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
106 2018 "АТЛАС-ТРАНС-ЕВРОПА" ООД Благоевград Благоевград
107 12254 "МАЛЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
108 8892 "АСПРА-ДИМИТРОВИ И СИЕ" СД Благоевград Благоевград
109 0032 КОНСТТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
110 12407 "ДРАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
111 6245 "АДРИАТИКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
112 6054 "ВИКСИМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
113 11204 "Е.Ф. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
114 1994 "ВОЛИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
115 2567 "РАЛИЦА КОЧОВА -2006" ЕООД Благоевград Благоевград
116 8962 "ТЕМЕТЕРОН БРОС" ООД Благоевград Благоевград
117 4429 "КОРОЛА" ООД Благоевград Благоевград
118 5928 "РИАНДРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
119 11706 "СКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
120 12247 "АУТОТРАНСПОРТИ ТОТАРО" ЕООД Благоевград Благоевград
121 3178 "МАРТИН И ФИЛИП" ЕООД Благоевград Благоевград
122 3399 "СТЕФАНИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
123 10417 "ДАСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
124 5958 "ЛЕИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
125 12068 "ОЗИ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
126 9070 РЕСТАРТ ЕООД Благоевград Благоевград
127 13148 "МБМБ" ЕООД Благоевград Благоевград
128 14203 "АНТОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
129 11503 "САМ-73" ЕООД Благоевград Благоевград
130 9394 "М - БГ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
131 12634 "КОКИШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
132 11845 "АВРОРА-КС" ЕООД Благоевград Благоевград
133 1701 "ЖАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
134 13993 "Н. Н. ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
135 12285 "Г.С. ИМПОРТ ЕКСПОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
136 0076 "ТОТА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
137 10421 "РЕД СТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
138 6477 КИВАВА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
139 13251 "ТРАНСПОРТЕР СТОЛЕ" ООД Благоевград Благоевград
140 0801 ФЕРЕО ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
141 11577 "ЕНТЕР 87" ЕООД Благоевград Благоевград
142 12244 "СТЕФАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
143 11191 "ВЕНИМА - МАРИЯ АТАНАСОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
144 12467 "ОЕО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
145 2910 "И.К.И. ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
146 4358 "АЛЛ ЮРЪП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
147 0477 "БОНУС ТРАНС-96" ООД Благоевград Благоевград
148 13980 "ВЕПС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
149 9959 "ИНТЕРТРАНС ДК" ООД Благоевград Благоевград
150 4849 "ДАРИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
151 10422 ЕВРОПЕАН - ФРИГО - ТРАКС ЕООД Благоевград Благоевград
152 12482 "ЛОМАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
153 14126 "МА-НА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
154 8369 БОБО МК ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
155 10316 "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД Благоевград Благоевград
156 13702 "ЕМ ЕМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
157 8503 "ГЕЛАДАРИС - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
158 12520 "РЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
159 0628 "ТРАНС МИТКО-07" ЕООД Благоевград Благоевград
160 0206 "НТОУКОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
161 5508 "ЖАК-ЖЕЛЯЗКО СТОЙКОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
162 11623 "ДВС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
163 5785 "МАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
164 6731 "ГАЛАКСИ ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
165 3085 ПОНТОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
166 6059 "ВИСВАРДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
167 2006 "ПЛИАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
168 11910 "ЛАЗУР" ЕООД Благоевград Благоевград
169 13762 "АНТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
170 10127 “ЕМАРТИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
171 2256 "ЛЕОН КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
172 1755 "СРЪКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
173 6086 "ИГ ТРАНС 2007" ООД Благоевград Благоевград
174 11848 "МК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
175 6765 "ГЪЛЪБОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
176 11792 "АГИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
177 10111 "ВОУРНАЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
178 0884 "ГРУП ТАТАРИКОС -ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
179 8894 "86 СС.КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
180 11721 "ФРИЕНДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
181 7077 "КОСМОС КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
182 10264 "ИНТЕРКАР-ЦОБИ" ЕООД Благоевград Благоевград
183 12081 "ВИНКОМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
184 11739 "ДИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
185 8722 "ДОМИНО-11" ООД Благоевград Благоевград
186 13631 "ЕКСТРА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
187 11748 "ТАХО-ШПЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
188 0848 "ЕРМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
189 5177 "МИТЕКС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
190 10069 "ЛУГАНО-7" ООД Благоевград Благоевград
191 1870 "БУБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
192 5820 "БИ ЕС ЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
193 4385 "РОМА" ЕООД Благоевград Благоевград
194 2050 ДИМИТРИС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
195 11791 "МАРКМАКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
196 10916 "КАЛФАС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
197 5306 "АЛСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
198 10362 "ХЕЛЛАС МАРКЕТ" ООД Благоевград Благоевград
199 2854 "КРИБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
200 6685 "ПАРУЧИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
201 13961 "ГЕО Г ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
202 13074 "ИНТЕРЛОК" ЕООД Благоевград Благоевград
203 8210 "БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
204 10738 "ИВЕАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
205 1814 "УЪОРЛД ШАНС" ООД Благоевград Благоевград
206 13379 "НИКОСИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
207 5115 "АЛ-МАКС" ООД Благоевград Благоевград
208 2432 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
209 11722 "Б.П.ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
210 12170 "АФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
211 7631 "ГАМА" ЕООД Благоевград Благоевград
212 11004 "ТИР-РЕКС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
213 6549 "СОЧО 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
214 11478 "ТР ТРАНСПОРТ 2013"ЕООД Благоевград Благоевград
215 9048 "ИНВЕСТ КОНСУЛТ - 07" ООД Благоевград Благоевград
216 9101 "МЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
217 3564 "СПИИД ТРАНС ОИЛ" ООД Благоевград Благоевград
218 0727 "ВАСКО-2007" ЕООД Благоевград Благоевград
219 0924 ЯКОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
220 3937 "БОБО ТРАНСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
221 13666 "АХИЛЛЕАС 1" ООД Благоевград Благоевград
222 12722 "ВЕЛВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
223 14113 "ФИЛИП ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
224 12089 "СТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
225 2372 "БАЛКАНИЯТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
226 3416 "БОСКОВСКИ КЕРНЕБЕК" ООД Благоевград Благоевград
227 13670 "ПАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
228 7340 ПЕТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
229 13426 "СТАРТ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
230 5769 "АНЖЕЛА ЛАЗОВА-ВИСОТА" ЕТ Благоевград Благоевград
231 1610 "КНК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
232 2115 "АВИСАДО" ООД Благоевград Благоевград
233 11626 "АМПО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
234 13309 "БАЛИЛА ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
235 7174 "АВТО-РЕСУРС" ЕООД Благоевград Благоевград
236 5414 "КОКОВИДИС ФОРС" ЕООД Благоевград Благоевград
237 11939 "СИЛВЕР СТАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
238 4725 "ВИЗИЯ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
239 11046 "КОСТАКИС ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
240 5167 САКИС-В ЕООД Благоевград Благоевград
241 11805 "СИКАЛ- БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
242 3019 "ВЛАСТАРАС" ЕООД Благоевград Благоевград
243 13058 "ЕФПАТОР -ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
244 5405 "КОДАЛ" ООД Благоевград Благоевград
245 1716 ФЛАД ЕООД Благоевград Благоевград
246 10245 "ТРАН СПИЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
247 12764 "ЗАФИРОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
248 10564 МЕТОДИ МАЛАШЕВСКИ - МСМ ЕТ Благоевград Благоевград
249 3509 "БОБО СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
250 9559 "АЛМИРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
251 5152 "ТАЛ АКТИВ" ООД Благоевград Благоевград
252 7328 "ДЕНИ-БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
253 13127 "С.М.Е.С. - 2014" ООД Благоевград Благоевград
254 3671 "КТ-КОНСУЛТ 1" ЕООД Благоевград Благоевград
255 12858 "ДЖИ МЕТ КОМ" ООД Благоевград Благоевград
256 8511 "АРКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
257 11703 "ВВВ-АКТИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
258 12605 "Г И З ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
259 12807 "ТРАНСЕЛЛИНИКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
260 5017 "СИМЕОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
261 10348 "СИЛВЪРСТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
262 1048 Г.А.К.СПЕДИШЪН ЕООД Благоевград Благоевград
263 11882 "АГРОМАХ ТРАНСА" ЕООД Благоевград Благоевград
264 11969 "КОЗМЕКС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
265 11818 "КРАТИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
266 3440 "А-АМАКО" ЕООД Благоевград Благоевград
267 8510 "АЛЕКСМАР ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
268 12844 "К.С ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
269 5052 "А.Т.ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
270 6895 "АРГО КАМЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
271 5257 "ИПИРОТИКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
272 1839 "АСЯ-86" ЕООД Благоевград Благоевград
273 12560 "СТЕЛИ 13" ЕООД Благоевград Благоевград
274 1061 СДП ФРИГО ЕООД Благоевград Благоевград
275 0686 "МИФОНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
276 1611 АРТЕМИС 2008 ООД Благоевград Благоевград
277 12557 "С.М.Л. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
278 9003 БЕЛО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
279 4974 "ДИМУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
280 10347 "БИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
281 13339 "АВ-ЕМ90" ЕООД Благоевград Благоевград
282 8328 "ЯКИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
283 1036 "ЛАЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
284 10257 "КОС БОР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
285 12791 "ЕВРОТРАНС - 15" ЕООД Благоевград Благоевград
286 9566 "ДЗИУВАРАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
287 11827 "АЛЛАДИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
288 1858 "ТРАНС ПРОМЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
289 5101 "С.ЛЕФКИММИАТИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
290 13545 "ФРА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
291 6747 "МАР САБА" ЕООД Благоевград Благоевград
292 13718 "ФОКУС ИНТЕРНАСИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
293 14227 "ПИЛОТ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
294 12742 "АХЕРОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
295 11329 "ГО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
296 13648 "СТРУМА ИМОТИ" ООД Благоевград Благоевград
297 2790 "МАГНУМ 1" ООД Благоевград Благоевград
298 10109 "АЛЕКСАНДРА 2972" ЕООД Благоевград Благоевград
299 13335 "МАТИ ТРАСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
300 8728 "ШВР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
301 12759 "РОУД-2014" ЕООД Благоевград Благоевград
302 10351 "БАБИ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
303 12733 "УБ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
304 7696 "ПАНДОРАС ХЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Благоевград
305 11801 "ЕКОФЮТЧЪР ЕНЕРДЖИ 1" ООД Благоевград Благоевград
306 4686 "ГРЪЧКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
307 13336 "ИВЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
308 12169 "С. Р. Б. ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
309 12150 ЕТ "НАДЕЖДА СТОЯНОВА-2010" Благоевград Благоевград
310 10045 "РАГОНЕ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
311 5642 " ТРАНС БОВЕ " ЕООД Благоевград Благоевград
312 11587 "ТРАНСПОРТЕР 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
313 6983 "ГЕОРГИ ДЕНОВ-МГБ" ЕТ Благоевград Благоевград
314 2916 "КОНСТАНТИН ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
315 12592 "МАК КУИН 95" ЕООД Благоевград Благоевград
316 4237 КОНСТАНТИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
317 14079 "МИРАВЕЛА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
318 5385 "ЕВРО КОЛД ЛАЙНС" ООД Благоевград Благоевград
319 2856 "МФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
320 8895 "АНДЕЛИ" ЕООД Благоевград Благоевград
321 3481 "Б - М - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
322 12593 "ПИНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
323 10770 "Б ЕНД ДЖИ" ООД Благоевград Благоевград
324 3117 "МЕГА ТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
325 1328 "ТОШЕ-2001" ООД Благоевград Благоевград
326 4795 "ДАВ - 99 - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
327 10363 "ИЛИЯ 74" ЕООД Благоевград Благоевград
328 12473 "СКМ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
329 9173 “ПОРПИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
330 11824 "КАРИЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
331 4342 "ГАЛИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
332 2086 "ВИ-ГРУП 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
333 7420 "САБО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
334 10278 ТРАНСПОРТЕР-2 ЕООД Благоевград Благоевград
335 10088 “М.К. ИНТЕРНАСИОНАЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Благоевград
336 0570 "САНВАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
337 7933 "КАРГО ФАСТ" ЕООД Благоевград Благоевград
338 8169 "П.Т.С ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
339 13216 "ГРОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
340 2841 "Н.Е.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
341 10046 "БОМАК-ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
342 5479 "ПАРНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
343 12122 "ГОЛД ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
344 2529 "НИВЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
345 12129 "ДАФЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
346 7900 "ИБО" ООД Благоевград Благоевград
347 5040 "ГОРАДТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
348 8898 “ВГЛ СПЕДИШЪН“ ЕООД Благоевград Благоевград
349 12318 "ГИЧЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
350 11450 "МАРИНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
351 3933 "МЕРИАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
352 12119 "ГОЛД ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
353 11776 "ЛЕНЦОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
354 8616 "ДИМИТЪР ХРИСТОВ-2003" ЕТ Благоевград Благоевград
355 12067 "БРАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
356 11751 "КРЕМИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
357 4373 "ОДИСЕЙ ФАКАС" ЕООД Благоевград Благоевград
358 11288 "СКАНЛОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
359 6670 "МАРИАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
360 10457 "АНАКИЕВСКИ" ООД Благоевград Благоевград
361 5730 "МАРС ММ" ООД Благоевград Благоевград
362 8085 "ФРЕШ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
363 12522 "СТАНКОВ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
364 13630 "НИКА ТРАНС НН" ЕООД Благоевград Благоевград
365 12342 "КБФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
366 10461 КП ТРАНСПОРТ СОЛЮШЪНС ЕООД Благоевград Благоевград
367 7701 "СЛИМЛАИН КЛУБ-БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
368 11898 "МЦВ" ООД Благоевград Благоевград
369 1271 "МЕТКА 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
370 0885 "ГРАНД-К" ЕООД Благоевград Благоевград
371 10751 "МЕЛАНИ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
372 12325 "КОСТОВ БГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
373 6379 "БАМБИ 87" ЕООД Благоевград Благоевград
374 10602 "ПХС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
375 7202 "ИНТЕРТУР" ООД Благоевград Благоевград
376 10861 "ХАЗЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
377 8980 "БОРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
378 8849 "ТЕМЕЛ ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
379 9199 НИКО-ТРИК ЕООД Благоевград Благоевград
380 14000 "ЕЛИТ САХА" ЕООД Благоевград Благоевград
381 12326 "НАУССА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
382 10141 "МИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
383 10062 "ДЖИОВАННИ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
384 7242 "ПАДРИНИ" ООД Благоевград Благоевград
385 3974 "СЕТИ-С-СТРАХИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
386 10472 "ЕВРО ТРАК 13" ООД Благоевград Благоевград
387 4777 "КОСТЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
388 1291 "Г.АРГИРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
389 10782 "СОКОЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
390 12331 "ВИВА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
391 12336 "ПРЕЦИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
392 9399 "СЕРВИЗ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
393 13502 "М & Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
394 9972 "КЛАУДИА ЕУРОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
395 0636 "БУЛКАР" ООД Благоевград Благоевград
396 13240 "МТ ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
397 1990 "БОРА" ЕООД Благоевград Благоевград
398 12113 "КАЛО КРИСТИАН" ЕООД Благоевград Благоевград
399 12333 "ПЕКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
400 3743 "ДИМ ТРАНС - БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
401 5021 "ВИЛИ ЛМ" ЕООД Благоевград Благоевград
402 12523 "АСЛАНОГЛУ" ЕООД Благоевград Благоевград
403 2807 "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
404 12323 "РАЯН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
405 10478 АЛМИРОС ТРАНС 79 ЕООД Благоевград Благоевград
406 1826 "ОЛГА АУТО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
407 10149 "ПАР-МАР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
408 3319 "СИМ АУТО-09" ООД Благоевград Благоевград
409 10147 "ДАНИ-Н ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
410 13959 "АЛТЕКСКО" ЕООД Благоевград Благоевград
411 12012 "УКЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
412 13889 "ТРИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
413 10159 "ЕВРОСТЕФ" ООД Благоевград Благоевград
414 4467 "ВИРТУС 2010-МИТКОВИ" ЕООД Благоевград Благоевград
415 3093 "КНОСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
416 11490 "ЕЛИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
417 12358 "ПОЛИ ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
418 12431 "ЕЙДЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
419 10846 "ДЖОН МЕТАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
420 1351 "МАРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
421 10853 "ЛОНДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
422 13498 "ЗОРАНГОРАН" ООД Благоевград Благоевград
423 7107 "МИЛЕНИНСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
424 3582 "ЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
425 11659 "АЛФА - ФОРСЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
426 13371 "ГЛ ЮРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
427 0524 "МИТИТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
428 8876 "РИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
429 1030 "ТЕРМО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
430 10673 ДЕ-МИ ЛОГИСТИК ООД Благоевград Благоевград
431 14106 "ВЕЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
432 12624 "ЗВОНКО ВУЧКОВСКИ-МАЛЕШ" ЕООД Благоевград Благоевград
433 10836 "МИТКОВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
434 12622 "МАНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
435 3340 "ПАН-ДИМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
436 13488 "ФИЛИТЕА" ЕООД Благоевград Благоевград
437 8393 "СИЦИЛИЯ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
438 8837 "ВИГО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
439 11500 "ЕВРО ТРАНС ДЗ" ООД Благоевград Благоевград
440 10837 "ПЕПСИ 87" ООД Благоевград Благоевград
441 11984 "ТАТЯНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
442 0349 "КМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
443 13756 "ТРАНСБУЛ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
444 13755 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Благоевград
445 11257 "УНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
446 12108 "ПЕТРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
447 12201 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
448 0803 "ЧКРЕПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
449 12543 "ТРАНСПОРТЕС -ИНЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
450 13387 "ЗАНГАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
451 3944 "ЕМИЛ СТОЙЧЕВ-ДЕС-ТРАНС" ЕТ Благоевград Благоевград
452 2483 “Ф ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
453 5659 "ЕКО ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
454 2293 "КОСПЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
455 5417 СОФИДА М ООД Благоевград Благоевград
456 11367 "ГЬОРЧЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
457 13168 "ДАНИЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
458 10323 "СТАК ДЖЪМБО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
459 11266 "ПАТАШОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
460 13202 "АНТОНИЯ - ИС" ЕООД Благоевград Благоевград
461 11590 "ТГЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
462 3869 "СКИАДОПОУЛОС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
463 0369 "ОГИТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
464 12000 "ДВГ-84" ЕООД Благоевград Благоевград
465 6052 АКУИЛА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
466 12052 "ТОП ЛАК" ЕООД Благоевград Благоевград
467 3436 "МИХОС Г. ХАРАЛАМБОС" ЕООД Благоевград Благоевград
468 10683 "СУТКА" ЕООД Благоевград Благоевград
469 10511 ДЗЕКО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
470 10838 "УНИ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
471 11168 "ВАСИ ТРАНС ВК" ЕООД Благоевград Благоевград
472 14256 "АД ЕНД ЕЛ КОМПАНИ" ООД Благоевград Благоевград
473 5680 "ЕВРОСТАР" ООД Благоевград Благоевград
474 9934 ПАЛАГАС ООД Благоевград Благоевград
475 6618 "Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
476 11259 "ЗИКА ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
477 11980 "ДИАМАНТИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
478 8796 "МАН СПЕД 12" ООД Благоевград Благоевград
479 7479 "М И К ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
480 5199 "САНТАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
481 11346 "ВИТТВЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
482 14182 "НИКИ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
483 4708 "БИКОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
484 0010 ТИЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
485 8824 "ТРАНС ДИНАСТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
486 3793 "ПАРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
487 2336 "КИОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
488 6180 "ТЕО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
489 0459 БГ ХОЛИЧ ЕООД Благоевград Благоевград
490 1804 "ИВАН СОТИРОВ-МЕРКУРИЙ 96" ЕТ Благоевград Благоевград
491 5196 "ЕРТАНКОМ" ООД Благоевград Благоевград
492 7582 "ЙОРГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
493 9069 БСС ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
494 7979 "А.ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
495 2591 "БИЛ ИНТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
496 3927 "ЛАВОРТА ТРАК" ООД Благоевград Благоевград
497 5697 “АУТОГУМ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
498 13197 "СИМАК БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
499 11179 "КЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
500 1161 "ПАЛАХАНОВ-КРАСИМИР ПАЛАХАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
501 4758 "СТ - МАК - 10 - ТЦАТЦИАНДРЕО ТОМАС - СТАВРОС" ООД Благоевград Благоевград
502 2600 "КОХСИ-КАЛИНКА ЙОРДАНОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
503 10516 "ОПСТАНОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
504 7007 "ЛАТИНКА СОЛАЧКА-ИВАН СОЛАЧКИ" ЕТ Благоевград Благоевград
505 14280 "СЛАФИ М" ЕООД Благоевград Благоевград
506 8235 "МЕТИЧ" ЕООД Благоевград Благоевград
507 8248 "ИТАЛЕВРОМАК-БГ-СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
508 8873 "ДЖОДИ ШПЕД" ООД Благоевград Благоевград
509 4893 МАРКОВ ТРАНСПОРТ -ЕООД Благоевград Благоевград
510 9314 "КОРФУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
511 11155 "ДАНИ ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
512 6252 "АВТОТРАНС-БАНДРОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
513 8350 "ДАНИ-Н" ЕООД Благоевград Благоевград
514 10519 "КАРГО СЪЛЮШЪН" ЕООД Благоевград Благоевград
515 10522 БАСТРАНС ООД Благоевград Благоевград
516 5230 "БОНИ-21" ЕООД Благоевград Благоевград
517 9143 "НИКОЛОСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
518 11907 "ТРАНС ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Благоевград
519 6244 "ДИМЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
520 8246 "РИВАСА" ООД Благоевград Благоевград
521 5579 "МАЛГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
522 7544 "ИВБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
523 6408 "МИХАЛИС.К" ЕООД Благоевград Благоевград
524 13191 "Х И К ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
525 5871 "РИНОТРАНС АМД" ООД Благоевград Благоевград
526 5245 РБ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
527 13164 "ЕВРО СПЕД 77" ЕООД Благоевград Благоевград
528 5376 "СВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
529 6208 "АГРОЛА БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
530 8183 "К И К-2011" ООД Благоевград Благоевград
531 0381 "ТРАНСМИТ-82" ЕООД Благоевград Благоевград
532 3802 "ТРАНСБУБ" ЕООД Благоевград Благоевград
533 14024 "РОНИН-3" ЕООД Благоевград Благоевград
534 11159 "ТМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
535 6492 "АВСТРАЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
536 0317 "ТРАНСЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Благоевград
537 1732 "АВТОТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
538 8678 "НАТСИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
539 4836 "БИМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
540 7964 ДЕЯ ТЕАМ ООД Благоевград Благоевград
541 8544 "С И Т - 2007" ЕООД Благоевград Благоевград
542 1957 "СИНИДО" ЕООД Благоевград Благоевград
543 5658 "БОДРОСТ-96" ЕООД Благоевград Благоевград
544 7947 "КО МАТ" ООД Благоевград Благоевград
545 2938 "ЕЛПИС" ЕООД Благоевград Благоевград
546 2611 "АРАП ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
547 11148 "ЛОРД ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
548 4546 "СТАРТ-2012" ЕООД Благоевград Благоевград
549 4104 "СЛАВИХРИС" ЕООД Благоевград Благоевград
550 1177 "АСЕН ЯНКОВ-АСИ" ЕТ Благоевград Благоевград
551 9941 "ПАЛАДИА" ООД Благоевград Благоевград
552 7603 РЕГИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
553 13638 "КЪНТРИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
554 13692 "Д И М - ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
555 8079 "КОНСТАНТИНА-1" ООД Благоевград Благоевград
556 2038 "АЛПИНА - ГРУП 1" ООД Благоевград Благоевград
557 7710 "БЪРЗАЧКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
558 10648 "ЗО ГО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
559 8496 "СЪРВИСТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
560 12674 "АМГ СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
561 9706 "ЙОРДАНКА МАЗУРСКА-ТРАВА" ЕТ Благоевград Благоевград
562 11917 "ВЕНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
563 6929 "ВАНИКАРТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
564 13976 "КЛИК-ПЛУС" ООД Благоевград Благоевград
565 7801 "Ф. И ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
566 7895 "ТРАНСМОНДО" ООД Благоевград Благоевград
567 12101 "ДЖИ ВИ 01" ЕООД Благоевград Благоевград
568 12102 "ТСАТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
569 9307 "ДАРЪН РОУД" ЕООД Благоевград Благоевград
570 8288 "МИЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
571 4951 "ТАСКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
572 5457 СИАРАС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
573 9504 ВЕНТО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
574 3053 САН ДЖОРДЖИО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
575 11482 "БОМАК-2" ООД Благоевград Благоевград
576 14284 "ДАПГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
577 8767 "ЯКИМОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
578 13921 "3 АЛФА 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
579 13606 "БУЛЛС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
580 0487 "ШАНС ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
581 11230 "ЕДЕЛ - БУЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
582 1853 "РАП-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
583 13779 "ФИ-МИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
584 8964 ДРОСИА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
585 4046 "Б.Е.Т. ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
586 11485 "ГИШКА СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
587 10166 "ФРИГО ФРЕЙГХТ" ООД Благоевград Благоевград
588 8914 "АНВЕРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
589 3376 "СМАРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
590 8516 "СКАРАБЕЙ" ООД Благоевград Благоевград
591 13616 "ТРАНС ЛОГИСТИК 97" ЕООД Благоевград Благоевград
592 1337 "КАРАТ-АБ-ЛЮБОМИР АНДОНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
593 13790 "МАН-СПЕД 15" ЕООД Благоевград Благоевград
594 4226 "ТРИККИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
595 11415 "ТРАНС РУМИ 66" ЕООД Благоевград Благоевград
596 12947 "АЛФА СПЕДИЦИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
597 12632 "МЕГА ТРЕЙД - СКРЧИМ" ЕООД Благоевград Благоевград
598 10298 "БЕТА СТАР" ЕООД Благоевград Благоевград
599 14276 "Н И Н ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
600 8875 "ОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
601 10078 "ДТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
602 14130 "АДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
603 2205 "АНГЕЛОВ-КБ" ЕООД Благоевград Благоевград
604 0934 "ДАМЕВ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
605 8236 "БУЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
606 8708 "12-ВИКИНГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
607 12974 "ФЛОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
608 1918 "ВИК-СВЯТ 85" ЕООД Благоевград Благоевград
609 13601 "ЛУИДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
610 7913 "ТО - МА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
611 8647 "СИГО - 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
612 12987 "АДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
613 7846 "АВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
614 12946 "БИГ-БУЛЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
615 11239 "МОМАС-БГ" ООД Благоевград Благоевград
616 5523 "ФИТ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
617 2497 "ПЕПСИ - 67" ООД Благоевград Благоевград
618 3957 "КАРАСУЛИС - БГ" ООД Благоевград Благоевград
619 9397 "ЕКЗЕДОРОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
620 7503 "ТРАНС ЛИМИТЕД ТРАНСПОРТ СР" ЕООД Благоевград Благоевград
621 3631 "МЕГАМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
622 5528 "БАЛАУРАС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
623 12575 "МИТАШ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
624 4650 "ЯН КЕ МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
625 9002 "СИЛВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
626 11938 "РАМА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
627 11419 "ЯНУС - ПРЕВОЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
628 11929 "ГЕРМАН И ЛУШЕ" ООД Благоевград Благоевград
629 12913 "ГИВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
630 0533 "ТУРБО ТРАНС-2" ООД Благоевград Благоевград
631 5455 "Н КАРАТАНАСИС БРОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
632 2273 "ЛОГИСТИКА 12" ООД Благоевград Благоевград
633 11521 "ДИМИ МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
634 11936 "АВЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
635 14274 "CАЛОНИКАСАМИ 11" ООД Благоевград Благоевград
636 8486 "ДАВИС-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
637 8843 "ГРАЙФЕР ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
638 2546 "ЯНЕЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
639 9365 "ПАПАКОНСТАНТИНУ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
640 12907 "ГРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
641 3616 "ВАБО ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
642 12940 "ДЕКИ - С ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
643 12901 "БОКА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
644 0339 "БИНЕР ЕКСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
645 12904 "ФРИГО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
646 11386 "З ЕНД З КАПИТАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
647 4542 "ГЕА ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
648 11953 "ЕКО-БЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
649 12935 "АГРОМАХ РОУДА" ЕООД Благоевград Благоевград
650 11211 "БУЛПАЛ" ООД Благоевград Благоевград
651 6303 КИНГ ШПЕД ООД Благоевград Благоевград
652 6307 "ГБС-БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
653 6136 "ДЕЛУКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
654 12916 "БЛИЦ ТРЕЙД 1" ЕООД Благоевград Благоевград
655 11304 "ПАНИК - Д" ООД Благоевград Благоевград
656 5357 "ВАСИЛОПУЛОС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
657 7294 "ВЕСЕЛИНА 08" ЕООД Благоевград Благоевград
658 2184 "ЕЛЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
659 4811 "ГОЧИ - 2005" ЕООД Благоевград Благоевград
660 8588 "ЛАКАТА" ЕООД Благоевград Благоевград
661 4470 "З И С ЕВРО ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Благоевград
662 13580 "ПАНВАЛ" ООД Благоевград Благоевград
663 2312 "СТАТИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
664 8841 "АНЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
665 7413 МЕГАЧИ ЕООД Благоевград Благоевград
666 13252 "ЛИНГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
667 4655 ГАРАНТИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
668 8253 "КЕРКИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
669 10200 СТИЙВЪНС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
670 7577 "ЛКВ ДИМОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
671 12888 "МАРИНА - ИНТЕРНАСИОНАЛ" ООД Благоевград Благоевград
672 8668 "ЛКВ ТРИПЧЕВ" ЕООД Благоевград Благоевград
673 8691 "ЙОМИ - СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
674 10201 "ДСС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
675 1821 ДЕНЕ - ВЕТУНИЦА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
676 4695 "ТРАНС БАЛКАНИ - БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
677 11765 "ПОСТОЛОВСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
678 14242 "ЛИСА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
679 10202 "АНГЕЛИ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
680 13973 "ГВМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
681 7416 "ДИНАМО АВТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
682 12885 "ЕЛИ -ТОД 80" ЕООД Благоевград Благоевград
683 9300 "СЛАВИ ТРАНС-ССГ" ЕООД Благоевград Благоевград
684 13560 "УОКЕР - ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
685 4206 "ДМ-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
686 9695 "ТАКИС-ТРАНС - 2007" ООД Благоевград Благоевград
687 13579 "БРАДЪР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
688 12841 "АНТЕО - 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
689 13578 "СТАС ТРАНС-73" ЕООД Благоевград Благоевград
690 5142 ПЕК - ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
691 11340 "ЛАМПДА" ЕООД Благоевград Благоевград
692 13145 "НИКАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
693 11604 "НАСКОС ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
694 12887 "НИКОС ПНИ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
695 11811 "КС ЕКОФУДС" ООД Благоевград Благоевград
696 2366 "РОТКИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
697 6856 "АТОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
698 1641 "ИЛ-ДИ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
699 12649 "КОСМАР СПЕДИШЪН" ООД Благоевград Благоевград
700 5698 “КОЖИНКОВСКИ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Благоевград
701 8489 "ИНТЕР - МАКС - 2020" ЕООД Благоевград Благоевград
702 11348 "ЕУРО ТРАНС ЛС" ЕООД Благоевград Благоевград
703 11821 "ИРИБОЗОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
704 10952 "НОР СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
705 7164 "ЙОВО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
706 11083 "АНЕЛ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
707 12651 "БС ЛОГИСТИКА" ООД Благоевград Благоевград
708 13452 "АЛЕКС МАР 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
709 14218 "НЕГРИТА БКБ" ЕООД Благоевград Благоевград
710 8657 "КОТРАНС 2011" ООД Благоевград Благоевград
711 10233 "ФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
712 5592 "ЕВАА –ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
713 1867 "ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" ООД Благоевград Благоевград
714 6628 "ВЛАХОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
715 8035 "ЗАГ - ТРАНС КОМЕРЦ" ЕООД Благоевград Благоевград
716 10280 "МОРИАС" ЕООД Благоевград Благоевград
717 3360 "АНДОНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
718 13551 "БО-МИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
719 3372 "САНИ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
720 11071 "КАРГО ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
721 13556 "ЕОЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
722 4156 "ТРИО-ТРАНС- 11" ООД Благоевград Благоевград
723 10099 "ТРГОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
724 13552 "ЕЙ БИ ДИ ЕС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
725 6585 "МОНЕРА" ЕООД Благоевград Благоевград
726 6964 "РИДАРСКИ" ООД Благоевград Благоевград
727 8274 "НИК ТРАНС 95" ЕООД Благоевград Благоевград
728 13909 "МОРЕНО - ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
729 8261 "И П М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
730 5233 ТРАНСАРТЕ ООД Благоевград Благоевград
731 14226 "МАЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
732 3934 "СИАН-2006" ЕООД Благоевград Благоевград
733 7372 "АМ КОЖУХАРОВИ" ООД Благоевград Благоевград
734 11111 „ ИРИНИ ТРАНС " ЕООД Благоевград Благоевград
735 6472 "ГЕСТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
736 4801 "ИНФИНИТИ КТ" ООД Благоевград Благоевград
737 10239 "БТ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
738 13153 "ШАРАЦ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
739 11047 "СПМ КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
740 14230 "ТА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
741 8794 "М И М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
742 12868 "ИРИ ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Благоевград
743 4834 "ДИМОСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
744 5170 "САВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
745 5839 "АЛКО ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
746 3805 "РИ-ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
747 8846 "Р&Н-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
748 13689 "НС БИОМЕЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
749 9446 "МЕХАНИКА 70" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
750 5442 "БЛАГОЙ ПРАМАТАРОВ" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
751 5686 УНО-78 ЕООД Благоевград Гоце Делчев
752 11456 "БАВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
753 11607 "ИВАН - М" ООД Благоевград Гоце Делчев
754 9493 "ФАДЕЛЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
755 13039 "БУЛ ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
756 11933 "СПИЙД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
757 11743 "БЛЕК ДАЙМАНТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
758 1912 "НИКИ - 5" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
759 11709 "МАРТИНС ТРАНСПОРТ" EООД Благоевград Гоце Делчев
760 4062 "КА ЕС ДИ - ГРУП" ООД Благоевград Гоце Делчев
761 11051 "ЕФМАК 2" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
762 11228 "ИВАН МАРКОВ И СИН" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
763 0529 "ИС-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
764 8123 "ИВАНКА БЕЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
765 5217 ЕТ "НИКОЛАЙ ЦЙПАРОВ-62" Благоевград Гоце Делчев
766 12175 "СТЕЛЛА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
767 10661 "КОНДОР КЪМПАНИ ОЙЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
768 0991 "МАКСИМ" ООД Благоевград Гоце Делчев
769 7977 "ДИМИТЪР ШЕЙТАНОВ-72" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
770 4341 "ВГБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
771 13087 "А ЕНД ДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
772 6966 "ЕКО ХИМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
773 10778 "МЕЙДИН" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
774 8364 "НИКЛЕВ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
775 4794 "ФОТОЛИВОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
776 13765 "УЛМЕРА" ООД Благоевград Гоце Делчев
777 7813 "ПРОГРЕС-76" ООД Благоевград Гоце Делчев
778 12688 "ИНТЕР - МОНТЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
779 8976 "БРАТЯ КРАЧОЛОВИ" ООД Благоевград Гоце Делчев
780 5496 "ТРАНСДАРИЯ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
781 2556 "ТОЗЕВ И СИЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
782 1753 "НАЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
783 8716 "ВЪРБИЦА ЛЕС-ГРУП" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
784 11494 "ДАНЕЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
785 12184 "ТРАНСПОРТТОМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
786 10174 "ВИПС - Т" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
787 2799 "ЖОРО ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
788 12260 "ГРАПЧО-ЛЕС" ООД Благоевград Гоце Делчев
789 10119 "ЙОАНИС МИХАЛАКИС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
790 8473 "ГЕРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
791 10645 "БИОФАИР ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
792 11394 "СИЯНА ЕМ-11" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
793 1567 "ГЕРИ-В-2000" ООД Благоевград Гоце Делчев
794 6372 "ИБУШ" ООД Благоевград Гоце Делчев
795 5670 "БКС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
796 6366 "ЕКОГРУПТРАНС-2" ООД Благоевград Гоце Делчев
797 5068 "АНКЕР 89" ООД Благоевград Гоце Делчев
798 6218 "КРУМ ГЕРОВ ТМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
799 13372 "КСАНТИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
800 13659 "ТРАНСПАРТНЕР 87" ЕООД Благоевград Гърмен
801 6833 "ПАЧО ТРАНС" ЕООД Благоевград Гърмен
802 12853 "БИЛДИНГ-КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Гърмен
803 13102 "АМИЙРА-ДД" ЕООД Благоевград Гърмен
804 6721 "ДЖАМБО-2007" ЕООД Благоевград Гърмен
805 2829 "БОЯН СМИЛЕНОВ" ЕТ Благоевград Кресна
806 13654 ЕТ "БОГИ-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ" Благоевград Кресна
807 4308 "АПОСТОЛИ 5" ООД Благоевград Кресна
808 4263 "НИКУЛИ" ЕООД Благоевград Кресна
809 13201 "ТРАНСТРЕЙТ" ЕООД Благоевград Кресна
810 12642 ЕТ "СЛАВЧО ТАНЕВ 92" Благоевград Кресна
811 3162 "ДАР" ООД Благоевград Кресна
812 11425 "ЛА 40" ЕООД Благоевград Кресна
813 3428 "АДА" ЕООД Благоевград Кресна
814 1220 ПРОБАК С.Н ООД Благоевград Кресна
815 0655 "ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ" ЕТ Благоевград Кресна
816 5476 "ВИЛИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Кресна
817 7119 "ТИСАТА" ЕООД Благоевград Кресна
818 4521 "ПРЕВЕЗА ТРАНС" ЕООД Благоевград Кресна
819 11836 "СТОБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
820 7447 "ВАН - ДЕНИС" ЕООД Благоевград Петрич
821 11837 "ЗОНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
822 7110 "БАГОН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
823 2559 "Е.Т.СО" ЕООД Благоевград Петрич
824 11872 "СИЕМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
825 2634 "БЕКОМ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Петрич
826 7495 "ТОКСОТИС ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
827 7493 "ДЕУС ГРУП БГ" ООД Благоевград Петрич
828 11660 "ЕКОТРАНС МЕТАЛ" ООД Благоевград Петрич
829 7501 АГИА МАРИНА ЕООД Благоевград Петрич
830 7520 “ВТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
831 7510 "ОХИРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
832 11699 "ОЗИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
833 7184 "АГРИНИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
834 11651 "ДЖИ ТИ ФРОЗЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
835 11605 "АМ - ПА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
836 11600 "ХЕЛИНИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
837 12077 "ТРАВАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
838 5999 "КАМПАНИАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
839 11619 "АПОСТОЛОС ГИОЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
840 11637 "КОКО 011" ЕООД Благоевград Петрич
841 11628 "ФИЛИП-Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
842 12076 "ИБИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
843 11632 "ИВАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
844 4562 КАФЕДЖИУ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
845 7399 "ТРАНСПОРТ НИК" ЕООД Благоевград Петрич
846 11631 "ПЛАНЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
847 2418 "ПАНОС ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
848 8110 "АКРОПОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
849 7216 "ЕЛСА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
850 10698 "КОНСТРУКТ 3В" ООД Благоевград Петрич
851 14061 "МИТЕВ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
852 0749 "ГОГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
853 5358 "ДИРЕКТ РОУД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
854 14250 "ДИ - ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
855 11920 "ЕОЛОС ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
856 14262 "СКАН-МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
857 14252 "МАВРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
858 8989 "2Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
859 1919 ВОМО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
860 14233 "ЛАКШО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
861 14041 "ДЕЛУКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
862 14040 "РОБИШПЕД-2011" ЕООД Благоевград Петрич
863 1952 "СПЕКТЪР-04" ЕООД Благоевград Петрич
864 4432 "ИКО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
865 1702 "ЛАПИТАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
866 11100 "ДЖАМБО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
867 8890 "ВИТО ВГ" ЕООД Благоевград Петрич
868 14044 "СТАРС ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
869 14228 "НАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
870 3709 "КАККОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
871 8812 "КИКИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
872 14033 "СЕЙО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
873 9053 "ХЦЗ-ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
874 14031 "ВАДО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
875 14205 "А И Б ПАП" ООД Благоевград Петрич
876 0304 "ТЕОЛОГУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
877 14135 "ГАЗЕВИ ФРУУТ" ЕООД Благоевград Петрич
878 3365 "ЕУРО ИН" ЕООД Благоевград Петрич
879 9359 "МС-ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
880 6746 "НИК ТРАНС СКОПИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
881 14194 "МАКИКО 15" ООД Благоевград Петрич
882 8760 "А.К.-ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
883 3867 "НИКО ШПЕД БГ" ООД Благоевград Петрич
884 0019 "КАБАЛИ" ООД Благоевград Петрич
885 13930 "САМЪР ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
886 0391 "КАРАГУНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
887 13925 "ХЕНКЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
888 13931 "ГОРАЗД ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
889 12627 "ТЕМИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
890 13924 "ТАШЕВИ АУТО" ООД Благоевград Петрич
891 12623 "МАРГЕТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
892 13867 "ЛЕОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
893 14133 "МАРТИНИ 2009" ЕООД Благоевград Петрич
894 10074 "МИГОР ТРАНС-2012" ООД Благоевград Петрич
895 8829 "ОГНЕНОВСКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
896 13758 "СТА-ИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
897 10573 "3 УЕЙ СОЛЮШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
898 4556 "ММ КОМПЪНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
899 4630 "НИКЛАС ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
900 13608 "КОРРЕКТ ТРАНСПОРТ ЕУ" ЕООД Благоевград Петрич
901 13625 "СВЕЖЕСТ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
902 0526 "2 ММ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
903 6631 "АЛЕКСАНДЪР 49" ЕООД Благоевград Петрич
904 13577 "ЕЛДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
905 0014 НАВИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
906 12620 "ЕЙ ДИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
907 8943 "МЕДИТЕРАНИАН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
908 5362 "ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
909 0512 ГРЕКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
910 13573 "ВЕ-ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
911 13833 "ПИЩОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
912 12613 "ВЕСА-ОЛИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
913 13743 "РОЯЛ ФРУТ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
914 3594 "ГЛИГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
915 11683 "АЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
916 9015 ЛИНЕА ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
917 4222 "КИДИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
918 13557 "ФЛАШ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
919 10090 "КПА БУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
920 13550 "МТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
921 13554 "НАНИ ЗЛАТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
922 12568 " ВОРАС ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
923 13561 "МУНДЕ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
924 12608 "М. КОТЗАМАНИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
925 13346 "РНЛ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
926 13741 "ПАЦА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
927 3517 "РЕССКАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
928 10081 "ПИРБЕЛ" EООД Благоевград Петрич
929 10355 "ИНТЕР ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
930 3605 "ДС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
931 11989 "СК ПЕТРОС" ООД Благоевград Петрич
932 10354 "ВЕГЕ ЛАЙФ" ЕООД Благоевград Петрич
933 9673 "КРАЛЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
934 4349 "ИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
935 10353 "Н И М ТРАНСПОРТ 2013" ООД Благоевград Петрич
936 4014 "ИНТМА" ООД Благоевград Петрич
937 1097 "ВАЛЕРИ СТАНОЕВ-КОМЕРС" ЕООД Благоевград Петрич
938 8155 "ХРИСТОВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
939 13316 "ЛДЖ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
940 9345 "ЙОГИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
941 11285 "НОРДИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
942 4068 "НАТАЛИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
943 4073 "ЛТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
944 13311 "ДЕДА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
945 10106 "Ф.Е.Т." ЕООД Благоевград Петрич
946 11990 "К. Ф. М. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
947 4070 "ЕУРОФЕР" ЕООД Благоевград Петрич
948 4350 "Д Д М ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
949 11400 "МБЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
950 13272 "КИКО 95" ЕООД Благоевград Петрич
951 3975 "М3 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
952 13289 "БИ ЕМ ДЖИ ТРАНС 03" ЕООД Благоевград Петрич
953 0733 "КОРИНТИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
954 13281 "ЖАР ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
955 13275 "ВИОЛ ТРАНС 2000" ЕООД Благоевград Петрич
956 12597 "ЛАМИА ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
957 13735 "ХОЛМАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
958 13266 "БАРК-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
959 4992 "БУЗА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
960 13512 "ЕКО ИНТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
961 13734 "КАВИДИЗЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
962 2130 "РМ - ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
963 13259 "ПАПАДИМИТРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
964 13253 "ФАЙЪРУИНД ТРАНСПОРТ СЪРВИСЕС" ООД Благоевград Петрич
965 4344 СОФИЯ ТРАНС 2006 ЕООД Благоевград Петрич
966 13244 "ЛАРИ-Л" ЕООД Благоевград Петрич
967 13247 "НИКОЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
968 13370 "ГЕРЕБАКАНИС" ЕООД Благоевград Петрич
969 13239 "БЕТМЕН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
970 13245 "Т.А.Д. - 05" ЕООД Благоевград Петрич
971 10131 "ХЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
972 11105 "ЗАФИРОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
973 11993 "ДИДОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
974 13969 ШЕНДЕР ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
975 7527 "ВИМС-Г" ЕООД Благоевград Петрич
976 13056 "ДИСПО СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
977 11685 "АНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
978 3976 "ЕУРО ИМПЕКС СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
979 13748 "АГ ТРАНСПОРТ – 2015" ООД Благоевград Петрич
980 13217 "ИКО ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
981 6388 "Т.Е. ТУИНС" ЕООД Благоевград Петрич
982 12596 "КРИМИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
983 12591 "ПАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
984 13212 "КОНТИНЕНТАЛ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
985 10133 "ПРЕНТЗАС" ООД Благоевград Петрич
986 13215 "ФОКА-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
987 11104 "ФОТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
988 13733 "КИКИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
989 13967 ""ОГИ - ЖС"ЕООД" ЕООД Благоевград Петрич
990 3946 "НОРСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
991 8842 "МС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
992 8392 ГАГИ- НЕРО ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
993 13958 "РИНГО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
994 11691 "МАРТИ СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
995 0975 "ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
996 10383 "БЕЛЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
997 13490 "Г.Д.П ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
998 13057 "СТЕФИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
999 13499 "МАРТИН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1000 10154 "ЦЕБА" ЕООД Благоевград Петрич
1001 12181 "ЗОРНИЦА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1002 13991 "ТИТАН ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1003 10155 "ГАЛАКСИ ЛАЙН" ООД Благоевград Петрич
1004 11690 "СТАМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1005 3987 "АКСИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1006 10156 "ЗЕН-ДЕК КАРГО" ООД Благоевград Петрич
1007 4088 "ДЕЛФИН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1008 14120 "ЕРМЕС ГР" ООД Благоевград Петрич
1009 13481 "ВИКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1010 12586 "ЛОГТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1011 3513 "ВАСЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1012 3823 "ШИАЛОН" ЕООД Благоевград Петрич
1013 3516 "НОРМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1014 8197 "ВЕСМАН" ООД Благоевград Петрич
1015 13194 "ЛЕО-НИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1016 13189 "РАМО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1017 13162 "НОРТ ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1018 10386 "А.П. КОЛЕКШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
1019 13170 "ЕНАЛЕ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1020 4249 "А.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1021 13814 "АГРОФОНД ЮГОЗАПАД" ЕООД Благоевград Петрич
1022 13022 "СИМАК - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1023 7086 "МЕНКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1024 3906 "ПИПЕРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1025 13009 "МАМАНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1026 11108 "АГРИНИО ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
1027 2783 "ИМПЕРИАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1028 3722 "МАСТЕФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1029 12578 "ДИМИК 2014" ООД Благоевград Петрич
1030 4382 "ЕЛ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1031 10167 "ДЕМИ - АН - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1032 11417 "ВЕНВИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1033 10788 "САС ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1034 11895 "АГАПИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1035 11418 "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ - ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1036 7212 " А И С ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1037 11416 "АННИ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1038 12978 "ДЖ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1039 10164 "ЕЛАН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1040 9426 "СПИДЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1041 12915 "ИНСАЙДЕР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1042 12576 "ФЕН-ПЛАСТ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1043 10188 "АДЕЛСИС" ООД Благоевград Петрич
1044 12572 "КЕРАСИЯ ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1045 9054 ВОНИ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1046 12571 "Т. С. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1047 12573 "АГРИНИО АУТО" ЕООД Благоевград Петрич
1048 12574 "ВДТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1049 12570 "АЦЕ ЗУЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1050 3715 "РОМЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1051 12961 "АЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1052 6592 "МИРО ЛОГИСТИК ГРОУП" ООД Благоевград Петрич
1053 10400 "БАЗ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1054 13260 "ЛОДЖИТИН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1055 12890 "ФИ.АП" ЕООД Благоевград Петрич
1056 12889 "В-М ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1057 9398 ДМ - ПМ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1058 8033 "АНТОНИО-МК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1059 13798 "СПИРКОСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1060 10792 "ДАР ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Петрич
1061 13474 "НИТХА" ООД Благоевград Петрич
1062 9013 "СТЕДИХ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1063 13794 "ЮРОПИАН СПИД" ЕООД Благоевград Петрич
1064 13138 "БОКИ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1065 3725 "ЕУРО ДРАЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1066 2471 "МЕТАЛ-КО" ЕООД Благоевград Петрич
1067 11771 "ЯНСЕН - АГАТА" ЕООД Благоевград Петрич
1068 13796 "ДАНМАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1069 10205 "ЦИВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1070 10203 "КЛИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1071 13793 "ЕРКИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1072 13792 "ДИЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1073 13137 "СТЕМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1074 10033 “КОНСТА“ ООД Благоевград Петрич
1075 9110 “ВМС ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1076 2012 "ДВАМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1077 13783 "БУТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1078 13132 "СЕР ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Петрич
1079 13773 "ЯНКУЛОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1080 12894 "НТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1081 13908 "ДЖЕТСЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1082 13473 "ДЖИ ЕЙЧ БИ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1083 13472 "МИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1084 12984 "ТОНСА – М ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Петрич
1085 11110 "ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1086 4172 "ДЖИ ЕКС ЛАЙНС" ООД Благоевград Петрич
1087 4082 "АМО ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1088 4075 "ХЕЛМОС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1089 12005 "ВУНАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1090 6954 "О-М ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1091 13459 "АЙС ЕКО ФРУКТ" ООД Благоевград Петрич
1092 10401 "ВАРДАР ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1093 13453 "Д С ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1094 4266 "ГОЛДЪН - РЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1095 12635 "РИО КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1096 4063 "ПАНДО" ООД Благоевград Петрич
1097 12834 "ДЕЛЛАПОРТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1098 10234 "АУТО ФРУТА" ООД Благоевград Петрич
1099 12846 "ИЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1100 10230 "11 ЛУКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1101 10561 "БОКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1102 10248 "ДРАГСЛАВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1103 12932 "КОТЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1104 12855 "НЕНО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1105 13134 "ФОРТИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1106 8203 "ЗИОГАС БРОС" ООД Благоевград Петрич
1107 3780 "ИТАЛИЯ ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1108 12856 "СТЕВА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1109 12801 "ИКА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1110 12800 "ДУКАДИН" ЕООД Благоевград Петрич
1111 12803 "САЛЕ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1112 12850 "РЕМИКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1113 12561 "АГИОНЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1114 12799 "МИЛЕ ДЖЕМИ" ЕООД Благоевград Петрич
1115 9663 "ГОНК" ООД Благоевград Петрич
1116 10404 "МИНОАС ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1117 4632 "ДОНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1118 11702 "ЛИКУИД ТРАНС - К.СТЕФАНОС" ООД Благоевград Петрич
1119 3603 "НИКОЛАУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1120 12767 "АЛЕКС ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1121 3711 "ТРИМПЕКСПОРТ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1122 12559 "МТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1123 12747 "СВЕБУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1124 12777 "БОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1125 13714 "Г.Р. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1126 12743 "АУТО ТСИРОНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1127 12778 "САБРИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1128 11124 "ГЛОБАЛ СОФО" ЕООД Благоевград Петрич
1129 12771 "СУПЕРИОР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1130 12758 "КАТЕ ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1131 11704 "М.К ТРАНСС" ЕООД Благоевград Петрич
1132 12772 "РАФО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1133 12757 "ДУКАС ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1134 12615 "ГАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1135 10266 "ЛАС МАР" ЕООД Благоевград Петрич
1136 11519 "ЕСТ УЕСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1137 10265 "МАТ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1138 10262 "ЕС ПИ ДЖЕЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1139 3514 "П.В.П. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1140 12009 "ВА. ДИ. ЧЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1141 12718 "АНГЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1142 10563 "ОАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1143 13414 "КСАНТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1144 13418 "ОРХИДЕЯ - ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1145 11429 "ХЕКО 2013" ООД Благоевград Петрич
1146 11436 "МИТРЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1147 4122 "ДЕЛФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1148 11435 "МЕГА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1149 12548 "МЕЛИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1150 14004 "КОКИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1151 13121 "КНГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1152 13115 "АЛЛТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1153 12690 "ДЖЕТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1154 13119 "ЕКСТРИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1155 14110 "БАЛКАН-БГ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1156 14003 "ГЛО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1157 7118 КОМАКОЛИВС ООД Благоевград Петрич
1158 4257 "АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1159 10292 "ВАНИОТИС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1160 13943 "ТРАНС К-М ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1161 1156 "СОФИКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1162 3880 "САМАК" ЕООД Благоевград Петрич
1163 12550 "КОЗАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1164 10277 "БОКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1165 10282 "ТОСМАНА" ЕООД Благоевград Петрич
1166 8923 "БО-СА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1167 12692 "ДИА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1168 12691 "ЦЕНТЪР ВХХ" ЕООД Благоевград Петрич
1169 10294 "ЛУНА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1170 10295 "Д. П. - 2012" ООД Благоевград Петрич
1171 3226 "ЛИКА ЛОАН АУТОТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1172 12545 "М.О.ВАСИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1173 12546 "ПОРТАРЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1174 12861 "БРАНЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1175 4079 "ТРАНСПОРТ ЕФРЕМОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1176 12411 "ГЛЕЦИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1177 10050 "ЛИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1178 12408 "ИВАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1179 11448 "СБН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1180 11440 "МСД - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1181 7203 "СКАНДИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1182 8969 "ДЖИ ЕМ ЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1183 3143 "МАРИЯ МАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1184 3166 "КЬОССЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1185 1897 "ПАЗАР 3" ЕООД Благоевград Петрич
1186 3080 "АДИ 2009" ООД Благоевград Петрич
1187 11532 "ЛДК-ЗАЯК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1188 12437 "АДИ 23" ЕООД Благоевград Петрич
1189 12449 "ЮЛИСЕС ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
1190 14015 "ТРАНСПОЙНТС" ООД Благоевград Петрич
1191 10082 "МИДИК" ЕООД Благоевград Петрич
1192 2233 "ЗАХО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1193 9570 "ПАРТНЕР-СТ" ООД Благоевград Петрич
1194 12476 "АРВАНИТИС" ЕООД Благоевград Петрич
1195 12010 "КОНДОР 76" ЕООД Благоевград Петрич
1196 7936 "ДРАГИ ЗДРАВЕВСКИ" ООД Благоевград Петрич
1197 12415 "ДС ДУЕ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1198 1773 ЕЛЕКТ ЕООД Благоевград Петрич
1199 4492 "Л.К.В. НИКОЛОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1200 8304 МЕТАВАСИ ЕООД Благоевград Петрич
1201 12238 "ЛКВ ДАЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1202 8297 ДИАС-2011 ЕООД Благоевград Петрич
1203 11707 "ИНТЕКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1204 5854 "КАРАКОЛЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1205 3052 "Ф-В-Р-А - АЛБА " ЕООД Благоевград Петрич
1206 12401 "БГД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1207 12349 "АДИ ТТ" ЕООД Благоевград Петрич
1208 12468 "ДАМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1209 9586 "МАНТЗАВРАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1210 3192 "Р-ДЖИБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1211 9584 "ДЗЕВЕЛЕКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1212 12214 "АГРО ИНТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1213 12216 "ТОДОРОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1214 12202 "ЛЕТА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1215 10619 "МИДЛАН" ООД Благоевград Петрич
1216 10315 "ЛЕО-НИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1217 11512 "МИЯ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1218 1396 "КМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1219 5793 "ЛОТОС-МБ-2011" ЕООД Благоевград Петрич
1220 3086 "ВЕ-МА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1221 2886 "КАТРАТЦЕАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1222 8452 "АЛЕКСИА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1223 1210 "ЗДРАВКА ТАНЕВА - 07" ЕООД Благоевград Петрич
1224 10314 "РЕЙН ВК" ЕООД Благоевград Петрич
1225 2760 "ЖУЛИЕН ГРАМАТИКОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1226 9568 "КАЛИВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1227 3362 "М-М ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1228 8605 "АНЕВЛАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1229 12446 "НЮ МЕЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1230 12178 "СКОТИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1231 10429 "АЛУСО-10" ЕООД Благоевград Петрич
1232 12683 "ПЛАТИНУМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1233 12442 "САРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1234 12400 "КРИСТАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1235 12183 "ЕЙ ДЖИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1236 12179 "ПИККОЛЛО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1237 10431 ЕУРОПТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1238 12182 "СКАЙ КАРИДЖ" ЕООД Благоевград Петрич
1239 4870 "Г.М.С. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1240 12159 "ЕВРО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1241 12154 "МОКИ-ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1242 12165 "КОСТАДИНОВ Й.Г." ЕООД Благоевград Петрич
1243 12147 "ПАРАСТОС - ДИ БА" ООД Благоевград Петрич
1244 10392 "А ЕНД С ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1245 11406 "НОРД ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1246 10439 КИКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1247 10562 "ГОЦАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1248 2191 "МЕГАЛИДИС ЛИНИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1249 8896 БУКЕФАЛ КАРГО ЕООД Благоевград Петрич
1250 9449 МИ-ДИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Благоевград Петрич
1251 10393 "ФЕРО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1252 5107 "ЕВРИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1253 3200 МАХОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1254 12011 "АЛ- БО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1255 10442 ИДРОГИОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1256 13850 "ЯТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1257 12365 "ДА-НА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1258 5269 "ГРЕ-БУЛ" ООД Благоевград Петрич
1259 11277 "САШИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1260 4486 "БАГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1261 3004 "ПРОДРОМОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1262 5678 "ПАН КИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1263 12107 "КАРГО ЛОГИСТИК АГ" ООД Благоевград Петрич
1264 14116 "ПАН АТЛАНТИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1265 10451 "ПАППАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1266 12116 "МИСТИК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1267 9741 ЕЛИКОН ТРАНС ГР EООД Благоевград Петрич
1268 10463 "ГЕОРГОПУЛОС МИХАИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1269 14115 "ЛКВ ВИКТОР" ЕООД Благоевград Петрич
1270 9705 "МЕССАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1271 3183 "МАКШВЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1272 12381 "ПЕЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1273 10444 ФИЛТ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1274 12385 "РТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1275 3275 "ГУРЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1276 12377 "ДОНО-СХ" ЕООД Благоевград Петрич
1277 3188 "СВЕД ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1278 12300 "ТЕТОВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1279 12364 "ЕГЕМЕН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1280 3190 "ЛАКИ-БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1281 10809 "КЕШ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1282 11581 "ЧОМАРФИЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1283 12110 "АНЕ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1284 14112 "АТАНАСОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1285 4406 ЕКСПРЕС ТИР БГ ЕООД Благоевград Петрич
1286 6840 "ТАЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1287 3230 "НИКОПЕТ" ЕООД Благоевград Петрич
1288 12425 "ЛКВ БУКЕФАЛ" ООД Благоевград Петрич
1289 12374 "Т.Г.Ц. ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1290 10486 "ФИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1291 12426 "ЙОСЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1292 3243 "КОЛЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1293 6701 "СИМО И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1294 3320 "ДЕЛТА ЗАС" ЕООД Благоевград Петрич
1295 12464 "ЙОНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1296 12460 "СЕНТ РАФАЕЛ ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1297 10485 "КИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1298 12457 "К.В.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1299 6831 "КВАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1300 3286 "ДЖЕНЕСИС УОРЛД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1301 12363 "АЗ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1302 12458 "СПИЙД ЛАЙН БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1303 12109 "ИНВА МАК" ООД Благоевград Петрич
1304 10440 МЕНА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1305 10808 "ВАМИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1306 10634 "ФАСТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1307 8883 ПРОТО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1308 10633 "НИКОЛАОС ТРАНС -2011" ООД Благоевград Петрич
1309 10642 "НИ-ТО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1310 9791 "МИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1311 8752 "ЗАРК – ПЛАНЕТА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1312 5959 НИКИГО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1313 10458 "КАДМОС КАРГО ЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1314 1025 "ДОНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1315 10641 "ПМС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1316 9925 "М5-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1317 10569 "ШАМПИОН ТРАНС 2012" ООД Благоевград Петрич
1318 3368 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС РМ" EООД Благоевград Петрич
1319 3433 "ДАКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1320 12320 "ДВС СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1321 3145 "РИЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1322 0431 "ВИП-ФАЛКОН" ООД Благоевград Петрич
1323 3280 "ДАНИ ТРАНС 2004" ЕООД Благоевград Петрич
1324 12477 "ЛИДЕР - ЗЛАТАНОВИ" ООД Благоевград Петрич
1325 11457 "ПС ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1326 6583 "МУТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1327 3367 "Б-ИСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1328 9814 "СТАТУС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1329 12455 "РАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1330 12483 "ТРАНСПОРТ СТОЙЧЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1331 12542 "АЙ ПРИНТ" ЕООД Благоевград Петрич
1332 4517 "ДИРА ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
1333 0302 "МИХИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1334 0414 "ЕН ЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1335 4273 "КАРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1336 3124 "БЕТИКОМ-97" ЕООД Благоевград Петрич
1337 6292 "ЕМСИ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1338 10518 "РОТТЕРДАМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1339 3356 "КЕРКИРА ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1340 8480 "КАРПО АГРО БГ" ООД Благоевград Петрич
1341 9089 "ИВАН АНДОНОВ-ИДА" ЕТ Благоевград Петрич
1342 1752 "ГОГОВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1343 1576 "ЕКСПРЕС МОД" ЕООД Благоевград Петрич
1344 7905 "ДИ.ПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1345 5485 "ПЕТРАХАРТ" ООД Благоевград Петрич
1346 1595 ЕТ НИКОЛАЙ МИТОВ -ВЕРИЯ Благоевград Петрич
1347 10643 "ЕУРОМАК 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1348 4935 "ПЕНЕРДЖИЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1349 12017 "ВИДЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1350 10536 "ПАРТНЕР - ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1351 10539 "СТИ ТРАНССПЕД" ООД Благоевград Петрич
1352 10538 "НИЗА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1353 8244 "ЕЛ-ВА СТИЛ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1354 7722 "МИЛЕНИУМ" ООД Благоевград Петрич
1355 11147 "БА - МИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1356 8658 "АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ-РАЛЕКС-Д" ЕТ Благоевград Петрич
1357 7914 "НАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1358 12103 "НОРРИС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1359 11459 "СПИРИДОН СИД К" ЕООД Благоевград Петрич
1360 10542 "ЪРТ УЪРКС" ЕООД Благоевград Петрич
1361 12100 "ГОЦИЕВИ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
1362 9118 "АЛФА КОТТОН" ООД Благоевград Петрич
1363 4877 "ЕЛЙОТИС" ЕООД Благоевград Петрич
1364 3640 "ЦИБУКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1365 8265 "ЮЖЕН ПЛОД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1366 7610 "ЕВРОФЕРМ 2011" ООД Благоевград Петрич
1367 2980 "СТРЕЛЕЦ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1368 10824 "ГТ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1369 10823 ЗАН ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1370 8802 "МАК-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1371 9754 "В - М" ЕООД Благоевград Петрич
1372 5707 "ПЕТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ-ЕДЕЛВАЙС" ЕТ Благоевград Петрич
1373 10822 НИНА ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1374 7109 "ЕЛПИДА-2003" ООД Благоевград Петрич
1375 5481 "КОРИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1376 11731 "АСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1377 3613 "ГУНЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1378 3848 "БОРИС БУРОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1379 13852 "ДОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛКВ" ЕООД Благоевград Петрич
1380 2803 "БАЯТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1381 13650 "ИД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1382 5600 "КОМЕРС-94-ВАНГЕЛУША СТОЯНОВА" ЕТ Благоевград Петрич
1383 2805 "ГЕНЕРАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1384 4863 ТАУРУС ТРАНСПОРТЕ ЕООД Благоевград Петрич
1385 3940 "КОТАН" ЕООД Благоевград Петрич
1386 12292 "НУМЕРО ЕНА ПСИГИОМЕТАФОРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1387 3305 "СТОФОРИДУ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1388 2838 "СЕЯ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1389 12299 "ХРИСТИЯН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1390 1991 "ТРАЙКОВ МАК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1391 9942 "ЕВРОКАРГО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1392 11158 "ИГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1393 2360 "БИСТИОЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1394 4713 "ТРАНЗ ГРУП-12" ЕООД Благоевград Петрич
1395 5706 "МИТКО СЛАВЧЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1396 10830 "АЛКО ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1397 6503 "РИМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1398 12093 "ДИМГЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1399 7369 "ПАН АРТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1400 3347 "БРАДЪРС-ХРИСТОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Петрич
1401 4635 "КРИС ИНТЕР-04" ЕООД Благоевград Петрич
1402 1750 "ЕЛИЗАБЕТ ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1403 10831 "МАРКОВИЧ КОМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1404 5976 МЕЧО ТРАНСПОРТИ ЕООД Благоевград Петрич
1405 7619 "ИЗА ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1406 11165 "ЕТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1407 11985 "ДМ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1408 10839 "ЛАКИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1409 11979 "ТСАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1410 11166 "МАЛИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1411 13890 "ГЕНИ-ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1412 10676 " ФИЛИП ШПЕД " ООД Благоевград Петрич
1413 11982 "НИБОКЕМ" ЕООД Благоевград Петрич
1414 10845 "КИТАНОВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1415 8808 "ДЖОННИ - ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1416 10677 "ПИРГОС ТРАНС ГРИС" ООД Благоевград Петрич
1417 10012 "РОБЕРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1418 4806 "ПЕЛКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1419 1278 "ЗАФ ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1420 10011 "БЕСТ АЧИЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1421 8104 "СЗ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1422 6184 "ВИГАЛ-АБ" ООД Благоевград Петрич
1423 4706 "ЖУСИМ" ЕООД Благоевград Петрич
1424 1121 "МЕТЕОРА" ООД Благоевград Петрич
1425 5129 "СТЕФОС ВАСИЛИС" ООД Благоевград Петрич
1426 3519 "ПАЛ ЕВРОПА" ЕООД Благоевград Петрич
1427 0660 "БАРАБУТОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1428 4685 "НОВА МЕТЕОРА" ЕООД Благоевград Петрич
1429 9020 ЮНИКТРАНС-МВ ЕООД Благоевград Петрич
1430 5088 "Х ФАСТ" ЕООД Благоевград Петрич
1431 8733 "ДЖОЛАЙФ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1432 5116 КОНВОЙ 3 ЕООД Благоевград Петрич
1433 12222 "МАМАКОС ПЕТРОС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1434 10699 "ЛЕ-МЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1435 8826 "ФЛОГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1436 14125 "ИЛИ СПЕДИШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
1437 10859 "КОРУН БГ" ООД Благоевград Петрич
1438 0723 "ПЕТОЛИЯ КАР" ООД Благоевград Петрич
1439 8570 "ПАНДЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1440 11469 "НИКО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1441 3634 "ГЛАНТЗИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1442 3574 "АНДРЕАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1443 2388 "ХРИЗ-ХРИСТО ЗАХАРИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1444 5288 "ЖОКЕР С.П." ЕООД Благоевград Петрич
1445 11167 "ЛУПОНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1446 10708 "КАЛИТЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1447 14118 "ЛОПОВО" ЕООД Благоевград Петрич
1448 13686 "БЛУ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1449 10711 "КЕРК СТАР" ЕООД Благоевград Петрич
1450 7197 "ВЕНИ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1451 10877 "ТРАНСКОННЕКТ" ООД Благоевград Петрич
1452 7677 "ПРИМАВЕРА НАТ" ООД Благоевград Петрич
1453 1479 "АГРОТРЕЙД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1454 2743 СПИРАНТИС ЕООД Благоевград Петрич
1455 10727 "ПАННИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1456 11172 "РИГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1457 7909 "БГ-73" ООД Благоевград Петрич
1458 10725 "БАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1459 1883 "СЛАВЧО МАЛЧЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1460 7379 "УНИТЕРМ" ЕООД Благоевград Петрич
1461 4790 "СТОРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1462 11170 "ПАУЪР ТРАНСС" ООД Благоевград Петрич
1463 10726 "ДИНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1464 9285 "ФЕЛИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1465 10733 "КРИСТИЯН 2000" ЕООД Благоевград Петрич
1466 13090 "АСТЕРИОС-НИКОЛАОС ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Петрич
1467 0338 "ТАШЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1468 13089 "АРСОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1469 5886 "ГЛОРИЯ-ГЕОРГИ ТАШЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1470 6387 "МЛ ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1471 0489 "АЛКО ТРАНСЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1472 8741 "САМАРАКОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1473 10750 "БВ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1474 7806 "ЦАВОС" ЕООД Благоевград Петрич
1475 7713 "ЗЛАТАНОВ-А" ЕООД Благоевград Петрич
1476 4037 МАДЖИК ТРАНС-2010 ЕООД Благоевград Петрич
1477 7865 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1478 0542 "ВАЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1479 8798 "МУЛТИТРУП" ООД Благоевград Петрич
1480 10763 "ПИНТЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1481 13088 "ЗИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1482 10903 "ФОРМУЛА КН" ЕООД Благоевград Петрич
1483 0678 "ИВА-ТРЕЙД-ВАЛЕНТИН ПАРАПУНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1484 8404 "АВРАМИС ТРАНС - 2011" ООД Благоевград Петрич
1485 14100 "ДЖЕЙ БИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1486 0044 "ЮРОТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1487 1427 "АКТРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1488 12286 "В.Ц.Г. ЕУРОЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1489 10769 "МАЦО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1490 3578 "ДЕСТ ТРАНСУУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1491 5074 "А.В.ТРАНСПРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1492 8069 "СИГМА ТРЕЙДЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1493 13764 "А.Л.С. КОМПАС" ЕООД Благоевград Петрич
1494 0483 "АЙС ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1495 10914 "КИЛКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1496 8608 "СТРИМОНА СТРОЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1497 11732 "ЕНТЕРИЕР - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1498 13099 "ВАСИВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1499 11187 "НИКИ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1500 7644 "КРАСИМИР КОЦЕВ-2007" ЕООД Благоевград Петрич
1501 4929 "ТРА-БОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1502 11740 "ПИОНЕР 2013" ООД Благоевград Петрич
1503 10922 ФРИГО МИЛТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1504 11752 "ДУМКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1505 14035 "САРУСАВВИДУ" ЕООД Благоевград Петрич
1506 8097 "КРОКОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1507 7400 "ЕРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1508 8819 "СПИЙД 24 КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1509 1490 "ТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1510 7763 "КОСТАДИНОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1511 1783 "ФЕНИКС-КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1512 5283 "СБСМ" ЕООД Благоевград Петрич
1513 10949 "ПАВЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1514 8903 “БАХНЕВ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1515 8904 “ДПВ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1516 11701 "ЮРОЛИНК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1517 8960 "ТУЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1518 8978 "ДИСТЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1519 3803 "ДАНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1520 0962 "Р.Л.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1521 9056 "МИКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1522 5255 "ИВИТА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1523 9073 "МЕТИН ТРАНС 2009" ЕООД Благоевград Петрич
1524 9161 "БЪЛГАРСКИ ТРЕЗОР" ООД Благоевград Петрич
1525 8918 Г.В.ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1526 2958 "ДИАМАНТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1527 12031 "ТРАСПОРТИ РАДИ" ЕООД Благоевград Петрич
1528 8502 "Ф.Х.Т. СКАНДИНАВИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1529 13676 "НАПОЛЕОН КОСМИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1530 6480 "ЖАД" ЕООД Благоевград Петрич
1531 11196 "ЕФТИМАХОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1532 11203 "А.Б ЛУКС" ЕООД Благоевград Петрич
1533 11206 "АТИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1534 5368 МАГОТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1535 11193 "Г.М. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1536 4168 "КОСТАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1537 7612 "МС - 74" ЕООД Благоевград Петрич
1538 4487 "ФИСЛИМ 12" ЕООД Благоевград Петрич
1539 8202 Г.Н ЕКСПО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1540 13879 "РЕНЕТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1541 10967 "КУВАТАС ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1542 1860 "СЕА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1543 12038 "ТЕРМИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1544 5164 "ЕУРО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1545 13399 "ЕПЪЛ ФРЕШ" ООД Благоевград Петрич
1546 0296 "ФЛАШ ТРАНСПОРТ СОЛУШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
1547 6382 СТРАТОС ДИАДОХОС ЕООД Благоевград Петрич
1548 13876 "ЛАКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1549 5173 ТОЛИАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1550 10965 "РОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1551 0388 "ГРИЙНС АГРО" ООД Благоевград Петрич
1552 3216 "МИНОИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1553 13396 "СКАНДАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1554 4809 "ОЗТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1555 6667 "ЛАС ВЕГАС 1" ЕООД Благоевград Петрич
1556 1592 "ЕЛЛИ-ТРАНС-ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1557 13395 "КАРАДЖА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1558 12517 "Р.Д.ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1559 13673 "БЕЛМОН - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1560 5503 "ИДРОГИОС" ЕООД Благоевград Петрич
1561 1326 "НИК-ИЛИЕВ-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1562 0353 "ГОУВА" ООД Благоевград Петрич
1563 13393 "ДАНПЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1564 13080 "ЕВРО - МИД" ЕООД Благоевград Петрич
1565 0221 "СКАМПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1566 14087 "ТРАНСМАКС" ЕООД Благоевград Петрич
1567 6810 "АЗВЕСТОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1568 10023 "МАРТА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1569 12041 "М- ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1570 6569 "СПИРИДОН СИД" ЕООД Благоевград Петрич
1571 6877 "ЗЛАТОЗЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1572 7934 "СТАТОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1573 5786 "НИКАДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1574 5917 АЛПА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1575 2377 "АЛФА СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪНС" ООД Благоевград Петрич
1576 7406 "СЕНДЕР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1577 4841 "ПАРИС 24 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1578 5077 "КМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1579 12053 "БВ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1580 8302 "БУСИУТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1581 12044 "КИКО-АЛЕК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1582 7726 "РОС-АН 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1583 4937 "ВАСИЛОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1584 6109 "КИРИАКОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1585 5018 "ДАНЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1586 7617 "МАНУЕЛ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Благоевград Петрич
1587 1444 "БУЛМАК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1588 4984 "ПИЛИОН ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1589 7115 "ДАВИТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1590 4963 "ПАСХАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1591 7618 "РОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1592 11767 "Г.П.П.Г ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1593 0037 "ТАНО ТРАНС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1594 7622 "ПЕЛЕ-СТЕФ" ЕООД Благоевград Петрич
1595 4936 "СТАМУЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1596 2318 "ГБЗ-ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1597 5014 "ГЛОБАЛ МАК" ЕООД Благоевград Петрич
1598 0591 "ТЕО - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1599 5070 "ГАЛА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1600 11033 "БОНЕЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1601 11031 "ГАМА - СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1602 5125 "ЙОКОМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1603 13081 "БЛАСТИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Благоевград Петрич
1604 11043 "П И Т ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1605 3108 "АПВ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1606 11032 "СИАТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1607 5333 "ЛПД ГЛОБАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1608 5323 "ТРАИЛ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1609 1979 МАГО ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1610 7402 "ЕЛ КА ВЕ-ПЕТКА" ЕООД Благоевград Петрич
1611 5097 "ГЕОРГАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1612 5276 "ТО-ДА" ЕООД Благоевград Петрич
1613 4522 "АЛЕНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1614 5327 "САБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1615 5359 "ДРАГОШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1616 6453 "КЕЛИСИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1617 5087 "ХРИСАН-АВ" ООД Благоевград Петрич
1618 5441 "СТАМАТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1619 11769 "АРЧЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1620 5083 "АГИОРГИТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1621 9109 “РОЯЛ-П ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1622 5809 "МЕДАРИ" ООД Благоевград Петрич
1623 5158 "К.ЗОТОС" ЕООД Благоевград Петрич
1624 1697 БЕГЛИС ЕООД Благоевград Петрич
1625 5304 "ПИ. ЕЛ.ЕМ.ДИ.ДЖИ." ООД Благоевград Петрич
1626 9179 "ЕММА-12" ООД Благоевград Петрич
1627 2876 ЛИБЕРА ООД Благоевград Петрич
1628 12515 "КАРГО ЕКСПРЕС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1629 13641 "КОМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1630 13859 "КАДИНО ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1631 13390 "КАМПАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1632 6150 “РУМЕНОВ - 92“ ООД Благоевград Петрич
1633 6149 "ФИЛИПОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1634 11050 "ХЕЛМАХАРТ-Х" ООД Благоевград Петрич
1635 11049 "ИИСТ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ" ООД Благоевград Петрич
1636 11061 "ВЕНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1637 8695 ГРЕПСОМ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1638 14167 "ФАРСАЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1639 0810 КЛАСИК - МГ ООД Благоевград Петрич
1640 4749 "НИКО 99-ЙОРДАНКА ТОДОРОВА" ЕООД Благоевград Петрич
1641 5222 "РЕГИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1642 6606 "МАК 3 ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1643 6591 "КАТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1644 7741 "РДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1645 6832 "СЗС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1646 5206 "КИНИ - ИМПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1647 11060 "БЕРН - ИМПЕКС" ЕООД Благоевград Петрич
1648 11090 "КАЗАБЛАНКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1649 1596 "ЕРМИС ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1650 7140 "РО - КО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1651 6965 "ДИМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1652 2810 МДВ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1653 12636 "АТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1654 11081 "САМЗОТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1655 0086 "БАЦИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1656 11086 "ЛАТЗИМАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1657 5413 "ВАСПЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1658 5350 "ДЖЕЙ КАПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1659 6936 "ЕОЛОС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1660 7858 "ЛЛ ТРАНС 2" ООД Благоевград Петрич
1661 7694 "ХЕЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1662 7337 "ФЕСТОНИ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1663 5410 "ТРАНСТЕРМИ" ЕООД Благоевград Петрич
1664 7494 "ХИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1665 4938 "БЕСТ УЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1666 5451 "АГИИ АРХАНГЕЛИ" ЕООД Благоевград Петрич
1667 7854 "ДЕ БОЕР МАРИА" ООД Благоевград Петрич
1668 1648 "АЛЕАДИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1669 7853 "ГМС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1670 6391 "М.С.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1671 8092 "В-К-КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1672 5492 "АЛАВАТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1673 3580 "МЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1674 8027 "КРУСОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1675 7678 "ИНТЕР ТРАНС -98" ЕООД Благоевград Петрич
1676 5468 ЛЕФКИМИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1677 8572 "ЮРИЕК-2001" ЕООД Благоевград Петрич
1678 5778 "НУМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1679 9151 "ЕРМИС ТРАКС" ООД Благоевград Петрич
1680 0951 "РОУТЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1681 8485 "Д.К.Ф. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1682 4986 "ВИ ТИ КЪМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1683 2126 "ТРАНС СТЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1684 10771 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФРИГО МАРИАННА" ЕООД Благоевград Петрич
1685 11229 "П.М.С. РЕСАЙКЛИНГ МЕТАЛС СКРАП - ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1686 5439 "ФЛБ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1687 8425 "ПЕКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1688 8429 "АЗУЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1689 8438 "ДИЛАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1690 8422 "МВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1691 5564 "ДАНО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1692 11492 "ВИСА-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1693 4610 "ТИМ ПАРТНЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1694 11483 "КАТЕРИНА ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1695 5603 "АНГАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1696 8501 "КАРГОСПИЙД" ООД Благоевград Петрич
1697 8401 " МИ - МО ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1698 11484 "ТЕРРА-МАРЕ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1699 8441 "КОЧУБА" ЕООД Благоевград Петрич
1700 2246 "МИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1701 11253 "БИ ЕЛ ТРАНЗИТ КОНСУЛТ" ЕООД Благоевград Петрич
1702 8447 "ВАСАТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1703 9889 "Н. Н.- ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1704 8533 "МАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1705 4945 "ПАН - СТОП" ЕООД Благоевград Петрич
1706 2342 "ТРЕНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1707 5853 САКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1708 1204 "ЕМИЛИ СТАРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1709 7791 "ИВАЛЕКС ТРАНС ЕУРО" ЕООД Благоевград Петрич
1710 7715 "ФУЛЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1711 5606 ВЕЛОНИС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1712 11495 "ТДМАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1713 11491 "МУЖДАТ ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1714 8694 "МАРИЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1715 12639 "ГЛОБАЛ МАК ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1716 4689 "ВАТЕОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1717 8766 " НАДАЛ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1718 11493 "ЗИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1719 8823 "САСА ЛОДЖИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1720 11497 "СИГ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1721 8693 "АНСАГО ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1722 8801 "ПАНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1723 8768 "ЛЕСА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1724 3826 "ВАЛИ ТРАНС-2010" ЕООД Благоевград Петрич
1725 5849 "ДАРИ-12" ЕООД Благоевград Петрич
1726 8811 "ГСВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1727 11268 "ДЕКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1728 0743 "МЕКАЛИС" ЕООД Благоевград Петрич
1729 8920 "Б.Д. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1730 5355 "РИББАС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1731 5780 "КАВИРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1732 7571 "ЗАФИРОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1733 5781 "АКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1734 5792 "МЕГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1735 9028 "КРИС ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1736 8696 МАКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1737 4291 "ДАНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1738 5810 "ИТАЛУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1739 10019 "ЕЛИВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1740 14077 "МАХРИС-КУЗМАНОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1741 9009 "КМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1742 10021 "ДЖЕННИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1743 5770 "АСТЕРИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1744 13870 "А ЕНД К ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1745 1206 "СПЕЙС ТРАНС 7" ЕООД Благоевград Петрич
1746 11271 "КЕТИС СВ" ООД Благоевград Петрич
1747 11279 "ГА-СОФ" ЕООД Благоевград Петрич
1748 11286 "ДИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1749 8112 "АЛЕКСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1750 7208 "ДЖО-ТРАНС-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1751 7375 “МАНИКС ТРАНС“ ООД Благоевград Петрич
1752 7246 "МП ТРАНС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1753 10049 “ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 2012“ ООД Благоевград Петрич
1754 13658 "ИНТЕРПАЛЕТ" ООД Благоевград Петрич
1755 14162 "ОКЦЕ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1756 8483 "БАЛКАН ТРАНСПОРТ ЛАМБРОПУЛОС" ЕООД Благоевград Петрич
1757 8770 "МАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1758 8848 "БАРБАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1759 11504 "33-КРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1760 9152 ФАНИС ТРАКС - ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД Благоевград Петрич
1761 9012 “ЕФТ ТРАНС БГ“ ЕООД Благоевград Петрич
1762 1197 "БУЛ ИТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1763 4290 "ИНФИНИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1764 11787 "МАГНУС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1765 5996 "СТАР ТИЙМ" ЕООД Благоевград Петрич
1766 2451 "ДАСЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1767 0747 "ТЕФТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1768 9190 МЕН-МЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1769 13656 "АЛЕА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1770 3815 МИСКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1771 3885 ВАСТРА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1772 2081 "ЙОРОПИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1773 8440 "ТРИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1774 0609 "МК ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1775 3910 "ДСТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1776 8944 "П.Н.Г" ЕООД Благоевград Петрич
1777 0083 " АРБИТРАНС - АМГ " ЕООД Благоевград Петрич
1778 0360 "БОЛАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1779 5241 МАНУЕЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1780 1536 "ТТ ТОНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1781 4271 "МЕТРО ГРУП ЛКВ" ООД Благоевград Петрич
1782 0263 "УОРЛД УАИТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1783 7679 "СТАНКА НИКОВА - 2005" ЕТ Благоевград Петрич
1784 11315 "РЕАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1785 13065 "КОНДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1786 9330 СВЕД ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1787 12644 "ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1788 1377 ЕУРО МУВЪРС ООД Благоевград Петрич
1789 1819 ИЕНИД ТРАК ООД Благоевград Петрич
1790 12087 "ПЕНЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1791 6053 "МАРУСА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1792 8664 "Б.Т.С. БЛИЦ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1793 2266 НИКВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1794 1873 "НОН СТОП-4 - АНГЕЛОВ И СИЕ" СД Благоевград Петрич
1795 11328 "АЛФА КАРГО ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1796 2151 "САХОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1797 13652 "АЛАПУЛОВ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1798 1432 "ЮНИЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1799 1948 БАЙ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1800 8451 "Ф.Т.Е" ЕООД Благоевград Петрич
1801 13651 "ЛД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1802 1330 ДУВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1803 12313 "ВЕНИ ТРАНС - 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1804 6281 "БОНАНА" ООД Благоевград Петрич
1805 6298 "АУТОТРАНСПОРТИ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1806 8371 "МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1807 3089 СКОПИЕТРАНС БГ ООД Благоевград Петрич
1808 3575 "ДАРНЕЛ МАКС" EООД Благоевград Петрич
1809 8687 "ЛЮНИ-79" ЕООД Благоевград Петрич
1810 8071 "ИЛМАКС-11" ЕООД Благоевград Петрич
1811 6246 "ТОЛОФОНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1812 6822 "ИВО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
1813 5425 "РОСФИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1814 5352 "АЕС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1815 11354 "МИЛАНОВО 73" ЕООД Благоевград Петрич
1816 5633 “Т - Т - ШИШКО“ ЕООД Благоевград Петрич
1817 4045 "ДЕВИК" ЕООД Благоевград Петрич
1818 11353 "А. П. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1819 7988 "ФИЛИСТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1820 2186 "ТРАНСКХА" ЕООД Благоевград Петрич
1821 1187 "ЕУРОЛИНК" ООД Благоевград Петрич
1822 5701 “КАДИА ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1823 11366 "Б И С 2000 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1824 11362 "ТАСИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1825 12643 "МАТЕА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1826 12529 "ГЛ ВЕЛОЗ" ООД Благоевград Петрич
1827 11368 "ДЖИА.ГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1828 0003 "ГАНСИС" ООД Благоевград Петрич
1829 11381 "ГЛОБАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1830 6985 "РЕБЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1831 6693 ИНТЕРСТАР ЛОГИСТИКС ЕООД Благоевград Петрич
1832 6694 ТРАНСРОВЕР ЕООД Благоевград Петрич
1833 7019 "ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1834 7219 "КАМИЛА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1835 6436 ХОЛЦ ПАРК ООД Благоевград Петрич
1836 6485 "ААХ" ООД Благоевград Петрич
1837 0276 "ЕДИ" ООД Благоевград Петрич
1838 8950 "ПЕТЪР КОТУКЛИЕВ-КУПИДОН" ЕТ Благоевград Петрич
1839 8954 ДЖЕЙ ЕЛ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1840 7759 "АННЕГРЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1841 10040 "РМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1842 6502 "СЕРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1843 11360 "ЗМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1844 7507 СТРЕЛА ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1845 11382 "МАРДЖО ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1846 8176 " К. Д. ЛОГИСТИК " ООД Благоевград Петрич
1847 7476 ДГ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1848 2414 "ТОЛДА" ООД Благоевград Петрич
1849 11369 "ГАЛАКСИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1850 0811 "БОБИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1851 0038 "ТРАНС-ЮГ" АД Благоевград Петрич
1852 0562 "ВАЛУТА НОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1853 8769 "ВАГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1854 8363 "ГОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1855 9058 ФРИГО ТЕРРА ЕООД Благоевград Петрич
1856 11528 "БАН ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1857 11529 "В.А.Т-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1858 8931 "АЗ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1859 9181 ДРЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1860 0158 "РИ - ВА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1861 11520 "ТИП ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1862 3288 "КИНГ ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1863 1116 " НЕНО ТРАНС " ЕООД Благоевград Петрич
1864 1740 АНТАНДО ЕООД Благоевград Петрич
1865 3801 "ДС 5 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1866 13649 "ИНТЕР ЕКС П" ЕООД Благоевград Петрич
1867 12057 "МИЛОВСКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1868 0183 "КАТИ-80" ЕООД Благоевград Петрич
1869 13863 "ОДИСЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1870 11389 "РАТ ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1871 11396 "АВТО АТИНА" ЕООД Благоевград Петрич
1872 3223 Д.С.ВАСИЛАКИС ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1873 3865 "Н И М ШПЕД " ЕООД Благоевград Петрич
1874 11536 "РЕМИКС КАРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1875 2129 "ВАДЖО ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1876 2188 "ВИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1877 12507 "КАРТРАНС К." ЕООД Благоевград Петрич
1878 4903 "ПАРОВИЧ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1879 13646 "РМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1880 5977 ДИМИ-ТИМ ЕООД Благоевград Петрич
1881 8450 "ДИФТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1882 0953 "МИЛ-ВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1883 6574 РЕНДИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1884 8326 “ЗЛАТЕВ ЛОГИСТИК“ ЕООД Благоевград Петрич
1885 6422 М - В ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1886 8968 "ФМ - КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1887 11547 "САШО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1888 8322 “ПУРА ШПЕД“ ЕООД Благоевград Петрич
1889 7318 "САВИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1890 11551 "КАМИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1891 0064 "АЛТАН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1892 1517 ЗИРИА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1893 4966 "ПИЕРИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1894 6790 "21 АПРИЛ" ООД Благоевград Петрич
1895 11563 "ВЕМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1896 2410 НИКЕА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1897 2060 "ЕФТИМОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1898 11554 "НОЙКА КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1899 5026 "КОСТАДИН КУЗМАНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1900 11555 "СТИМА ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1901 2054 "ПАДИКОВИ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1902 3808 "ПЕЛЕ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1903 6794 "НИК АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1904 11556 "ПЕТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1905 11566 "ГАЗИС ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1906 2416 ДИКОС- 89 ЕООД Благоевград Петрич
1907 11573 "САН ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1908 11561 "ЕЛИСТРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1909 13377 "С-ТАХО" ЕООД Благоевград Петрич
1910 3735 НИКОМАК ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1911 3484 ГУТО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1912 5383 "ВАЛМАЛ ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1913 4576 ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК ЕООД Благоевград Петрич
1914 4435 Д.П. ФРИГО КЪМПАНИ ООД Благоевград Петрич
1915 11553 "АЛЕКС ТРАНС - 2014" ООД Благоевград Петрич
1916 1084 "САНДРА-М-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1917 10031 "АТЛАНТИС - 2010" ООД Благоевград Петрич
1918 5341 ВПИ - 712 ЕООД Благоевград Петрич
1919 8125 "ТРАНС ИХОС ДОНЧЕВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1920 5317 "ЛАВАЦИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1921 8929 "МИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1922 11816 "В.С.А. 2013 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1923 11809 "ПЕРПЕТУА" ЕООД Благоевград Петрич
1924 11972 "3-КА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1925 8062 "АДАМ БРОУС" ООД Благоевград Петрич
1926 8025 "ЕМ. ДЖИ. ЕН. - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1927 11960 "ДАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1928 7949 "ВЕГОРА" ООД Благоевград Петрич
1929 7990 "БУРГАС - ХАЛАСТРА" ЕООД Благоевград Петрич
1930 11921 "СМАРТ МУЛТИСЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1931 2749 "ДРАГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1932 11923 "ЕКСТРА ГРОМ" ЕООД Благоевград Петрич
1933 7887 "АРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Петрич
1934 7874 "ВЕНУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1935 7779 "П.Ж. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1936 7788 "ТРАНСПОРТ ИН ЮРОП" ООД Благоевград Петрич
1937 11903 "ПАН ФО" ЕООД Благоевград Петрич
1938 11912 "ТАФ-НАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1939 6993 "НАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1940 11580 "КУРДИА" ЕООД Благоевград Петрич
1941 11579 "ЗВЕЗДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1942 11592 "МАРКОС ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1943 11909 "ДЖИ.СИ. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1944 11902 "ТАН ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1945 7083 "ФРИГО ЕКСПРЕС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1946 7747 "РАФАЕЛА КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1947 14062 "ТЕАДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1948 11666 "АНГЕЛИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1949 11884 "В.С. ФОРУАРДИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1950 2436 "ЕРМИС ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1951 11890 "К.З.ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1952 11894 "ИРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1953 11831 "ГИРАЗОВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1954 11891 "ТРАНС МАТТ 1" ЕООД Благоевград Петрич
1955 13564 "ТРАНСКОП 2011" ЕООД Благоевград Разлог
1956 8022 "НИКОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1957 12231 "САМАРИНАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1958 7262 "СВИЛЕН РАБАДЖИЕВ" ЕТ Благоевград Разлог
1959 5748 "ФОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1960 4553 "ЦВЕТЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1961 11552 "ЮКОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1962 11056 "НЕВС" ЕООД Благоевград Разлог
1963 13005 "ЕКОЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1964 6425 "БАЛКАНСТРОЙ" АД Благоевград Разлог
1965 12970 "КРЕМЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1966 8044 "Р-А КАРГО" ЕООД Благоевград Разлог
1967 3789 "ГЕОРГИЕВИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1968 10369 "ТРЕНС" ЕООД Благоевград Разлог
1969 3326 "ПОЛЕЖАНОВ" ООД Благоевград Разлог
1970 9680 "СМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1971 13237 "СААР ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Разлог
1972 13865 "НАК-ТРАНС АУТО" ЕООД Благоевград Разлог
1973 3522 "ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯРЕЦОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1974 10498 "СТИЛ-ВЕС-БГ" ЕООД Благоевград Разлог
1975 10650 "ЕЛЕНА - КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ 2013" ЕООД Благоевград Разлог
1976 7924 "ДАНИЛА БИЛД" ЕООД Благоевград Разлог
1977 11132 "ИЛИЯ ЧОПЕВ И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Разлог
1978 12082 "КУЛИН" ЕООД Благоевград Разлог
1979 5426 "ХАЛКИДА ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1980 11395 "НЕЛТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1981 5737 "ДЖИНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1982 10947 "ЗВУРАС ЕКСПРЕСС" ЕООД Благоевград Разлог
1983 5947 "ЕМ-КА ТРАНС-ЕМИЛИЯ ПРОЕВА" ЕТ Благоевград Разлог
1984 12066 "ВИТЕКС" ЕООД Благоевград Разлог
1985 3598 "БОРИС БЕЛЕЖКОВ-АНА" ЕТ Благоевград Разлог
1986 10005 "ЕЛ СТАСИ - 222" ООД Благоевград Разлог
1987 12463 "ТРАНС ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Благоевград Разлог
1988 0503 "ВИНСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Разлог
1989 6926 "КРИСТАЛХИМ" ЕООД Благоевград Разлог
1990 0486 "СЛАВЧО ГЪРБЕВ-СЛАГ" ЕТ Благоевград Разлог
1991 6302 "ДИНО - 79" ЕООД Благоевград Разлог
1992 3222 "АНИ 72" ЕООД Благоевград Разлог
1993 2923 "ЖАК-4-АНГЕЛ КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1994 11472 "БАЛКАНФРУКТ БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Разлог
1995 3600 "АТАНАС КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1996 10826 "НМ ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Благоевград Разлог
1997 11298 "ЯНСИ - 99" ЕООД Благоевград Разлог
1998 10686 "ЖОРО ТРАНС - 09" ЕООД Благоевград Разлог
1999 0256 "АЦЕТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Разлог
2000 13886 "РИЛА ТРАНС 2015" ООД Благоевград Разлог
2001 0672 "КОНСТАНТ-11" ЕООД Благоевград Разлог
2002 6173 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Разлог
2003 8999 "НИВАС-ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
2004 2855 "МИЙТ УУД" ООД Благоевград Разлог
2005 13124 "МИРА - ВА 1" ЕООД Благоевград Разлог
2006 6581 "ГАЛЯ КОЦАКОВА" ЕТ Благоевград Разлог
2007 1663 "РУМЕН ПАДАРЕВ–БАЛКАН ФРУКТ-НИКОЛА ПОПАДИЙН" ЕТ Благоевград Разлог
2008 11272 "МИМИ - 2008" ЕООД Благоевград Разлог
2009 3673 "КОНДЕВ ТРАНС - 2009" ЕООД Благоевград Разлог
2010 1901 "ЕЛЕКТРОТЕХ" ЕООД Благоевград Разлог
2011 3324 "МИТКО-98" ЕООД Благоевград Разлог
2012 13466 "БРАТЯ ИВАНОВИ 2015" ООД Благоевград Разлог
2013 13151 "СТАЛКО" ООД Благоевград Разлог
2014 0739 "КИРОВ-БГ 07" ЕООД Благоевград Сандански
2015 2036 "К И С" ООД Благоевград Сандански
2016 7032 "КРИСМАР" ЕООД Благоевград Сандански
2017 3543 "БОЖИНОВ-СИЕ" ООД Благоевград Сандански
2018 12163 "ММ - МАРИЯН МИНЧЕВ" ЕООД Благоевград Сандански
2019 10779 "Ф. Н. СПЕДИЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2020 13290 "ГЕНЕСИС ЛАЙНС" ООД Благоевград Сандански
2021 8967 "ВИТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2022 6910 АНОДОС ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2023 6901 "НАТАЛИ ТРАНС-2011" ЕООД Благоевград Сандански
2024 10020 "ЖИВИТА ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2025 0284 "ЗАРО-2006" ООД Благоевград Сандански
2026 11300 "ИРИА БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Сандански
2027 4143 "КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ-95" ЕТ Благоевград Сандански
2028 6959 "ДИРС-ИВАН ИВАНОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2029 13076 "АНДРЕЕВ ТРАНС 2014" ООД Благоевград Сандански
2030 0507 "ГРИЗЛИ" ООД Благоевград Сандански
2031 11055 "ГЕТС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2032 10948 "ЕМ И ЕС ТРАНС ГРУП" ООД Благоевград Сандански
2033 5921 "М.М. ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2034 3180 "ЕКИП-ИЗ" ЕООД Благоевград Сандански
2035 4391 "МЕТАЛ-КИМС" ООД Благоевград Сандански
2036 9700 ХАТЗИС ТРАНС 2012 ЕООД Благоевград Сандански
2037 0726 "КАВИ" ЕООД Благоевград Сандански
2038 6559 "СТОРУМ" ЕООД Благоевград Сандански
2039 5844 "СТИЛАГРО" ЕООД Благоевград Сандански
2040 10871 "ДИМС-ФОРЕСТ" ЕООД Благоевград Сандански
2041 1418 ТДТ-2008 ЕООД Благоевград Сандански
2042 4186 СУКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Сандански
2043 1770 "ПАРАПАС 21" ЕООД Благоевград Сандански
2044 10617 "ИСОМЕКС" ООД Благоевград Сандански
2045 0055 "ХРИСТОС ХОЛЕРИДИС" ЕООД Благоевград Сандански
2046 7459 "ТАСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2047 10825 "ИВЕК 53" ЕООД Благоевград Сандански
2048 11273 "ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2049 9344 “ЮЛАНДА“ ЕООД Благоевград Сандански
2050 0574 "КОРПАЛИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2051 12114 "МАРКОНИ 90" ЕООД Благоевград Сандански
2052 4964 "КОНВОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2053 6808 "ТИМОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2054 5914 "ГОУ АНД ГОУ-ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2055 5822 "ВЛАДИ 11" ЕООД Благоевград Сандански
2056 7706 "МЕДИТЕРАН ФРИГО" ЕООД Благоевград Сандански
2057 6630 "ДУСЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2058 10690 "ВАСТО-ТЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2059 13778 "К.Т.ГРУП 2015" ЕООД Благоевград Сандански
2060 6410 "ЦИРКИНИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2061 14111 "ЕР-ЛОГ" ЕООД Благоевград Сандански
2062 3740 "БОРИС 68" ЕООД Благоевград Сандански
2063 8296 ЕУРОЕНЕРДЖИ ООД Благоевград Сандански
2064 10413 "ДИЧ - 09" ЕООД Благоевград Сандански
2065 10835 "СТАВРАКИС ТРАВЕЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2066 2269 "МОНО ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2067 8580 "СЕНА 9" ООД Благоевград Сандански
2068 0756 "ЛИЛИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2069 10834 "ПАПАГЕОРГИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2070 13917 "А.Т.ТОМОВ" ООД Благоевград Сандански
2071 8354 ХРИСА ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2072 7392 “КЕРАМО“ ЕООД Благоевград Сандански
2073 0797 ДИНОС-А ООД Благоевград Сандански
2074 3323 "АРСЕНИС-ЛАРИСА" ЕООД Благоевград Сандански
2075 3648 "АЛЕНДАРОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Сандански
2076 10060 "СИЛИКИО" ЕООД Благоевград Сандански
2077 10773 "МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ" ЕООД Благоевград Сандански
2078 12104 "ЕМЕН ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2079 5078 "БПС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Сандански
2080 13192 "КЕМИ - 70" ЕООД Благоевград Сандански
2081 8111 "ТРЕНДАФИЛОВ ТРАНС И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2082 3220 "ГЕСИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2083 4125 "АЖ-АРГИРОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2084 0907 "СПИДИ ТРАНС-07" ЕООД Благоевград Сандански
2085 12481 "КОТЕВ - 2014" ЕООД Благоевград Сандански
2086 0541 "КРАСИТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2087 12588 "ФЛАУЪР ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2088 7279 "Г АНД А ТЕКСТИЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2089 10378 "ЕС ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2090 11790 "ЕГНАТИА" ЕООД Благоевград Сандански
2091 11641 "ЕМБОРЕОС" ООД Благоевград Сандански
2092 4727 "МАРИЯ ТУШЕВА-РЕМИ-М" ЕТ Благоевград Сандански
2093 0115 "КРИСТИ-89" ООД Благоевград Сандански
2094 11322 "ДИ ЕС ЕС" ООД Благоевград Сандански
2095 13319 "КРИСИ ТРАНС 1988" ЕООД Благоевград Сандански
2096 4714 "КРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Сандански
2097 0922 "НИКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2098 3624 "ВИВАЛИ" ООД Благоевград Сандански
2099 13938 "ЛАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2100 12283 "САПУНДЖИЕВ 96" ЕООД Благоевград Сандански
2101 13327 "МЕРИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2102 12018 "МЕДЕОН ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2103 12874 "МИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2104 1495 "АСЕН Д. ИВАНОВ-НЕСА" ЕТ Благоевград Сандански
2105 12835 "ИНТЕРТРАНС-13" ЕООД Благоевград Сандански
2106 9050 "АНДОН СТОЯНОВ-ДОНИМИК" ЕТ Благоевград Сандански
2107 13970 "ЮЛИ ТРАНС 89" ЕООД Благоевград Сандански
2108 3909 "МН КОЛИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2109 12556 "МАЛЛИРИС" ЕООД Благоевград Сандански
2110 2352 "БЕТОН" ЕООД Благоевград Сандански
2111 11800 "АГОГИ" ЕООД Благоевград Сандански
2112 1657 "ГЛЕРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2113 1034 "БИМБО-ТРАНС-ГЕОРГИ СТОЯНОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2114 12035 "ГЕОВЕС - ГВ" ЕООД Благоевград Сандански
2115 11588 "ЛОКАТ" ЕООД Благоевград Сандански
2116 5034 "КАНЕЛЛОС" ЕООД Благоевград Сандански
2117 11169 "БЯЛА КУЛА" ООД Благоевград Сандански
2118 10753 "ГЕОРГИДЕС И А" ЕООД Благоевград Сандански
2119 8198 "ФРЕНГОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2120 12618 "САВОФРОСТ" ООД Благоевград Сандански
2121 10752 "ЛЕСОТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2122 4666 "КРУМ ТРАНС 2010" ООД Благоевград Сандански
2123 5156 "ХАРИЕСА ФЕШЪН" АД Благоевград Сандански
2124 0405 "АЛКИОН" ЕООД Благоевград Сандански
2125 11789 "МБМ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2126 4563 ХРИДЗИ ЕООД Благоевград Сандански
2127 11070 "ТРАНС-ЕКСПРЕС 2013" ООД Благоевград Сандански
2128 13567 "ПЛАТИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2129 6539 "ТРАНСПОРТ ПАПАТЕОДОРО" ЕООД Благоевград Сандански
2130 10455 "МЕРИ ТРАНС-2012" ЕООД Благоевград Сандански
2131 6898 "ГЕРОС-ТХ-ГЕОРГИ МИГДАЛОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2132 13568 "ДУНАВИС" ЕООД Благоевград Сандански
2133 8105 "НОРАД" ЕООД Благоевград Сандански
2134 12191 "КАЛАМБАКАС" ЕООД Благоевград Сандански
2135 1184 "БАЛКАН ЕКСПРЕС ФРИГО" ООД Благоевград Сандански
2136 13784 "ЛМГ" ЕООД Благоевград Сандански
2137 3980 "ДАНИС СПЕД" ЕООД Благоевград Сандански
2138 13060 "ДИ - ЛИ" ЕООД Благоевград Сандански
2139 5580 "ВИДИДО" ЕООД Благоевград Сандански
2140 3266 "ДЖИ. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2141 12650 "ТАНМАКС" ЕООД Благоевград Сандански
2142 13386 "ДЖИМИС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2143 4013 "АГИ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2144 4922 "РАФАИЛ ТРАНС I" ООД Благоевград Сандански
2145 1078 "КСЕНИДИС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2146 7205 "ЖИТЕН КЛАС-ВГ" ЕООД Благоевград Сандански
2147 4370 "АХИАЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2148 3366 "ЕФИ АУТО ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Сандански
2149 11864 "РУМИТРАНС 82" ЕООД Благоевград Сандански
2150 2403 "НАЦИОС ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2151 0048 "ТМ ТРАНС 12" ЕООД Благоевград Сандански
2152 7697 "РУМЕН ВОДЕНОВ - 99" ЕТ Благоевград Сандански
2153 13975 "ДЕМА НОВИСТИК" ЕООД Благоевград Сандански
2154 13150 "ТРАНС ИНТЕРВЕСАКО" ЕООД Благоевград Сандански
2155 5676 "ПРИМОТРЕЙД" ЕООД Благоевград Сандански
2156 8333 "ТРАНС ЛОДЖИК КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Сандански
2157 5205 “ВАНСТРОЙ-ДД” ООД Благоевград Сандански
2158 6308 "ТЕО-ТОРО" ЕООД Благоевград Сандански
2159 9302 "ТУЛЯРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2160 5933 "АТТ БУЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2161 13671 "ДОНКОСТ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2162 0075 "ДИАНА ГУТЕВА-ГЕОРГИЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2163 11946 "МЕЛО 98" ООД Благоевград Сандански
2164 7548 "ПЕТРАНА ФРУТ" ЕООД Благоевград Сандански
2165 3844 "ДНК" ООД Благоевград Сандански
2166 3762 "ЛК - ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2167 11202 "АРГИРОВ - 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2168 12399 "СИМОНСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2169 5265 “ТРАНС БАЛКАН ТРЕЙДИНГ“ ООД Благоевград Сандански
2170 10158 "ЗЕЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2171 10925 "АНГЕДА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2172 0056 "ЕВГЕНИАДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2173 4508 "КК - 2010" ЕООД Благоевград Сандански
2174 12341 "ЯНЧИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2175 3986 "САМСОН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2176 10187 "КК ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2177 1568 "ЕМБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2178 7896 "ХАЛЕВ - А" ЕООД Благоевград Сандански
2179 2592 "ДЖЕК-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2180 6571 ЕУРОМИТ ЕООД Благоевград Сандански
2181 6839 "БОРА - 78" ЕООД Благоевград Сандански
2182 2678 "БОНИНОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2183 12805 "РУСАКОВИ" ООД Благоевград Сандански
2184 3048 "ЛЕТИСИЯ-ИЛИЯ ТОДОРОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2185 7105 “КОНДОР - 97“ ЕООД Благоевград Сандански
2186 2197 "ВАЛИНАЗ- ВАЛЕНТИН ЧОРБАДЖИЙСКИ" ЕТ Благоевград Сандански
2187 12616 "АНГЕЛОВ - КОЦЕВ" ООД Благоевград Сандански
2188 10044 "КАРАИАНИ ЕВАНГЕЛИЯ" ЕООД Благоевград Сандански
2189 3622 "БУЛТРЕЙД - 2010" ООД Благоевград Сандански
2190 6834 "ЖУЛИ-ЖУЛИЕТА СОКОЛОВА" ЕТ Благоевград Сандански
2191 13690 "ГЕВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2192 1436 "МИХОВИ–КРИСТАЛ 64" СД Благоевград Сандански
2193 13071 "ВИВАВЕН" ЕООД Благоевград Сандански
2194 7535 "ГЕОРГИ МИДУРОВ-МЕГА-ПАЛАТ" ЕТ Благоевград Сандански
2195 0290 "КЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2196 7254 "ПРЕМИУМ ГРУП 59" ЕООД Благоевград Сандански
2197 3272 "ЛОРИ ТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Сандански
2198 1879 "КРИС-КО" ООД Благоевград Сандански
2199 1085 "ДИМИ-ОЙЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2200 1012 "МАРИЯ СЛАВЧЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2201 13717 "АЕР СЕА ТРУК КАРГО" ЕООД Благоевград Сандански
2202 10679 "ЛИТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2203 6479 "НИК-СТРОЙ 2007" ЕООД Благоевград Сандански
2204 10010 "АРКАДИА" ЕООД Благоевград Сандански
2205 1445 ФЕРИ ГАРАНТ-2003" ЕООД Благоевград Сатовча
2206 5001 "БУЛСАТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2207 1157 "АЛЕКСАНДРОС ФИЛИПОС" ООД Благоевград Сатовча
2208 14161 "АЛЕКС ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Сатовча
2209 13364 "РАЙАН ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2210 8372 "САНДЕ-2А-АНГЕЛ САНДЕВ" ЕТ Благоевград Сатовча
2211 4998 "ТЕКС-УОРК" ООД Благоевград Сатовча
2212 7807 "ДЕСО-ТРАНС" ООД Благоевград Сатовча
2213 11843 "ММД" ЕООД Благоевград Сатовча
2214 12398 "АУГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2215 11844 "НИКО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2216 3672 "РА-ДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сатовча
2217 10218 "ББД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сатовча
2218 1779 "ВАЛЕНТИН БАШЕВ-АСЯ" ЕТ Благоевград Сатовча
2219 5071 "ДЕБРЕВ-Е" ООД Благоевград Сатовча
2220 6360 "КАРИ ТРАНС-09" ЕООД Благоевград Сатовча
2221 5169 "КАЛЕКОВ М И Л" ЕООД Благоевград Сатовча
2222 13655 "ОПТИМА" ООД Благоевград Сатовча
2223 12251 "ВИЛИЕМ - 11" ЕООД Благоевград Сатовча
2224 8951 "ШИНКА ВЪЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Сатовча
2225 8886 "ПЕТЪР РАВНАЧКИ-РАВНО" ЕТ Благоевград Симитли
2226 12396 "НИКИ МЕТАЛ" ЕООД Благоевград Симитли
2227 7975 "АНДИ-КОМЕРС" ООД Благоевград Симитли
2228 11185 "НИКОЛОВ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Симитли
2229 10003 ЕВРО КАМ 20 ЕООД Благоевград Симитли
2230 2870 ЕТ "ИНВИКТО - ХРИСТО МИЛЕНКОВ" Благоевград Симитли
2231 2272 "ВЕТРЕН" ЕООД Благоевград Симитли
2232 7970 "АЛЕКСАНДЪР-МЕЧ-ТОНИ СТОЕВ" ЕТ Благоевград Симитли
2233 8490 "МОСТ-81" ЕООД Благоевград Симитли
2234 0510 "БРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2235 13942 "АНДЖЕЛО ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2236 13971 "ДРАГАНЧЕВ ГРУП" ЕООД Благоевград Симитли
2237 10656 "ГОГОТРАНС91" ЕООД Благоевград Симитли
2238 13760 "ПЕПИ ТРАНС 83" ООД Благоевград Симитли
2239 3549 "ГРИЛАЗ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2240 13600 "АБЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2241 11687 "МАРТИ АУТО 80" ЕООД Благоевград Симитли
2242 12340 "ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООД Благоевград Симитли
2243 2459 ИВО ТРАНС - М ЕООД Благоевград Симитли
2244 11834 "БУЛТРАНС 2014" ООД Благоевград Симитли
2245 14090 "СОМО ЕНД ДЕМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Симитли
2246 8522 "КИРИЛ СТАНКОВ-40" ЕТ Благоевград Симитли
2247 13317 "Д И Б - ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Симитли
2248 8064 "МАРИАН ЧИФЛИГАРОВ-ТРИ СМРЪЧА" ЕТ Благоевград Симитли
2249 12376 "ЕЛЕНКОВ-М" ЕООД Благоевград Симитли
2250 9867 "МИЛЕН-08" ЕТ Благоевград Симитли
2251 4476 ЕТ "РАВНАЧКИ ТРАНС - СВЕТОСЛАВ РАВНАЧКИ" Благоевград Симитли
2252 12016 "ЕС БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2253 6003 "АНГЕЛ КОЧЕВ-АВИ-92" ООД Благоевград Симитли
2254 12465 "ТИМИ - ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Симитли
2255 11759 "РИЧАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2256 8238 "ТАБАК-2005" ООД Благоевград Симитли
2257 3797 "ВЕТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Симитли
2258 9354 "ИБТ" ЕООД Благоевград Симитли
2259 5178 КРАСИМИР В ДОКУЗОВ ЕТ Благоевград Симитли
2260 4912 "АЛЕКС ТД" ООД Благоевград Симитли
2261 13744 "АЛВЕРН - М" ЕООД Благоевград Симитли
2262 13604 "КРАСИ КАР 73" ЕООД Благоевград Симитли
2263 12356 "ЛКВ ВЕКТОР" ЕООД Благоевград Симитли
2264 4378 "СЕРЕТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2265 1813 "СВИНИДОЛ–ЕМИЛ АГОВ" ЕТ Благоевград Симитли
2266 11038 "ТРАНС-И.А" ООД Благоевград Симитли
2267 8138 ЕТ "ГРАНДЕ-Д - МЕТОДИ ДРАГАНЧЕВ-СВЕТЛА ДРАГАНЧЕВА" Благоевград Симитли
2268 12189 "ПЛАМА ТРАНС 96" ЕООД Благоевград Симитли
2269 5918 "АУТОФИЛИ 2 - ФИЛИП ПАМУКЛИЙСКИ" ЕТ Благоевград Симитли
2270 3679 "ТОЛИДО ТРАНС" ООД Благоевград Струмяни
2271 4126 "ТРИО ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2272 13548 "ЗАКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Струмяни
2273 0432 "ДИМАНКОВ" ЕООД Благоевград Струмяни
2274 9954 "ТРАНС ЛУКС" ООД Благоевград Струмяни
2275 8083 "ЕВРОМАР" ЕООД Благоевград Струмяни
2276 2473 "КАРЕЛИЯ-2007" ООД Благоевград Струмяни
2277 1598 "ГАЙДОВ 2014" ЕООД Благоевград Струмяни
2278 9968 "КЪЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2279 10073 "ЕЛЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2280 2872 "А.С.Г." ЕООД Благоевград Струмяни
2281 4097 "ДЕСИБО - 2010" ЕООД Благоевград Струмяни
2282 4008 "СТВ" ООД Благоевград Струмяни
2283 0852 "ДИАМАНТ БРАТЯ" ООД Благоевград Струмяни
2284 10535 "СЛАВЯНКА - ГАЙТАНИНОВО" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2285 12115 "ХРИСТОФОРОС СТЕФАНИДИС" ООД Благоевград Хаджидимово
2286 11526 "ЧОНИ-М" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2287 3744 "ИНТЕРКОМЕРС 2010" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2288 8119 "НИДЕКС" ООД Благоевград Хаджидимово
2289 10168 "ТРАНС ГАЛОП" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2290 8221 "СО-КО ТРАНС" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2291 6338 "АНГЕЛ ТРАНС 77" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2292 6594 "ВАНЧЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Якоруда
2293 1154 "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ПРЕЦИЗНОСТ" ООД Благоевград Якоруда
2294 13380 "ОСМАНОВ 1" ЕООД Благоевград Якоруда
2295 13270 "МР-ТРАНС-2015" ЕООД Благоевград Якоруда
2296 1969 БОРИСЛАВ ВАЦКОВ ЕООД Благоевград Якоруда
2297 6337 БЕНИ ТРАНС 2000 ЕООД Благоевград Якоруда
2298 6640 "РАКОВЕЦ-99" ООД Благоевград Якоруда
2299 0269 "ЕЛИТ-Т" ЕООД Благоевград Якоруда
2300 5515 "КИДЕКС ЕМ" ЕООД Бургас Айтос
2301 1257 "ИВАН ИВАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2302 0845 "МАТ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2303 13062 "АМК - ЕВРО ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2304 9093 "ЕВРОТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2305 5913 “ГЛОБАЛ МЕТАЛС“ ЕООД Бургас Айтос
2306 8822 "МАРКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2307 6013 "АЙДОСТ-СЕМАТ" ЕООД Бургас Айтос
2308 4647 "К. КЪНЕВ – КЪНЧО КЪНЕВ" ЕТ Бургас Айтос
2309 7460 "МЕКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2310 0078 "ИБО - 79" ЕООД Бургас Айтос
2311 12876 "ИЛКЕ" ЕООД Бургас Айтос
2312 5406 "ТАКСИ-ДИМИТЪР МИНКОВ" ЕТ Бургас Айтос
2313 12794 "КАЛИТРАНС-71" ЕООД Бургас Айтос
2314 0425 "ТРАНС ЕКСПРЕС 07" ЕООД Бургас Айтос
2315 2040 "ЧОЧИ – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2316 6802 "ДИМАРК" ЕООД Бургас Айтос
2317 5249 ЕЛ КАПИТАН ДИТИАН ЕООД Бургас Айтос
2318 6324 "АЛИН-НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2319 10380 "НОМАД ГРУП 55" ЕООД Бургас Айтос
2320 3279 "ЕТИ БАНТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2321 10630 "СТОКАР-89" ЕООД Бургас Айтос
2322 13313 "БОБАНКА" ЕООД Бургас Айтос
2323 10981 "БАЛКАН ТРАНС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Айтос
2324 2734 "СТИ-ГРУП" ЕООД Бургас Айтос
2325 8610 "ЦВЕТАНА 93" ЕООД Бургас Айтос
2326 2297 "ТТ ТРАНС" ООД Бургас Айтос
2327 8998 "ПЕТЪР КУРШУМОВ" ЕТ Бургас Айтос
2328 13075 "ДЕНИЗ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2329 12143 "ДЪНАК" ЕООД Бургас Айтос
2330 8557 "ЖИВКО АНДРЕЕВ 71" ЕООД Бургас Бургас
2331 3098 "РУАН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2332 13248 "СТАНКОВ 84" ЕООД Бургас Бургас
2333 0047 "БЕРЧИ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2334 7409 "БЛУ БЕЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2335 0065 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2336 11063 "НИТОН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2337 4029 "КАМИ - 93" ЕООД Бургас Бургас
2338 5549 "ТУТИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2339 8772 "КРАЛЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2340 9594 "ЖЕЛЕВ-07" ЕООД Бургас Бургас
2341 5945 "БЕРЧИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2342 7940 "СОЛДТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2343 0738 "ИМПАКТ" ООД Бургас Бургас
2344 13695 "ДИНАМИКА - ТД" ЕООД Бургас Бургас
2345 12259 "РОСТРАНС-73" ЕООД Бургас Бургас
2346 0259 "ЗИВА" ЕООД Бургас Бургас
2347 2316 "ВИП - ТРАНСИС" ООД Бургас Бургас
2348 1703 "МЕРИТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2349 10085 "РАНТЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2350 11129 "ДАЙВ" ЕООД Бургас Бургас
2351 7252 "ПЕЗОМИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2352 10962 "ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2353 8146 "ЕВРОБИЛД" ООД Бургас Бургас
2354 14152 "СИТИ - ДЕСИСЛАВА БИРБУЧУКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2355 2999 "ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД Бургас Бургас
2356 14222 "КЛС ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2357 8093 "РА-ДРУГА ВЖ" ЕООД Бургас Бургас
2358 0936 "КОНКРЕТ" ООД Бургас Бургас
2359 5932 "ДЕЛТА ТРАНС-2006" ООД Бургас Бургас
2360 5924 "СТАН" ООД Бургас Бургас
2361 13874 "РОЙ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2362 11254 "МИСТРАЛ ТРАНС 1" ООД Бургас Бургас
2363 13875 "ЕВРО ТРАНС СТОИЛОВИ" ЕООД Бургас Бургас
2364 3467 "БЕВЕГУНГ ОЙЛ - 2007" ООД Бургас Бургас
2365 8168 "ВИКМАР ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Бургас Бургас
2366 5215 "БУРДЖАНИ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2367 11426 "КОМТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2368 12509 "ЛЕОНЕЛ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2369 3963 "АРИЗОНА ТРАНС-2001" ООД Бургас Бургас
2370 7530 "НЕВА ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2371 3632 ВИТЕЛА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2372 6613 "НИАЗИ" ООД Бургас Бургас
2373 12721 "ДКМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2374 3003 "ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2375 12558 "ФОБЕСК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2376 6126 "ДРАЙВИ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2377 9257 "БАКАРОВ" ЕООД Бургас Бургас
2378 13927 "ЖОРО И ВИЛИ" ЕООД Бургас Бургас
2379 1454 "БГ БИЛДИНГ ХАУС" ЕООД Бургас Бургас
2380 12921 "СПИЙД ВИА" ООД Бургас Бургас
2381 1049 "СИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2382 10412 "ВАН ХАУТЕ" ООД Бургас Бургас
2383 7055 И.Г.Г. - ИВАН ГОТЕВ ЕТ Бургас Бургас
2384 8118 "ЕММА" ЕООД Бургас Бургас
2385 12792 "ВИК 73" ЕООД Бургас Бургас
2386 7594 "ДАНВАЛ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2387 13351 "ТРАНС НЮ ТАЙМ" ООД Бургас Бургас
2388 8313 "ЛАКТОС-БЪЛГАРИЯ" ООД Бургас Бургас
2389 4881 "ЕЛ ПИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2390 4250 ТОПАЗ ЕООД Бургас Бургас
2391 5079 "КАБЕЛКОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2392 10107 "СКАЙ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2393 12798 "КИТЕМ" ЕООД Бургас Бургас
2394 4803 "СИМПЕРТО" ООД Бургас Бургас
2395 9372 “ЕКВАТОР“ ЕООД Бургас Бургас
2396 1840 "МАСЛИНКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2397 7067 "КОСМОВ-666" ЕООД Бургас Бургас
2398 12825 "РОУД 06" ЕООД Бургас Бургас
2399 5311 "ТОТАЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2400 11913 "ДАНДИ ТРАНС 08" ЕООД Бургас Бургас
2401 13332 "М ТРАНС 06" ЕООД Бургас Бургас
2402 11336 "МАРЧИНИ ПЛАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2403 13360 "ИЛ-64" ЕООД Бургас Бургас
2404 12831 "ДЪЛГИЯ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2405 10251 "ДАНИ ТРАНС 86" ООД Бургас Бургас
2406 0350 "ЕВРО ВИА" ООД Бургас Бургас
2407 12857 "ЕС ДЕ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2408 8257 "ДИДИ ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2409 0745 "СКОРПИОНС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2410 14037 "МИДАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2411 1398 "РОС 80" ЕООД Бургас Бургас
2412 12920 "НИКИ ФРУКТ 2" ЕООД Бургас Бургас
2413 6424 "ФРУКТИС ДЖИ ДИ" ООД Бургас Бургас
2414 3460 "КОНСУЛТА-М" ЕООД Бургас Бургас
2415 13549 "ДЖИМБО - ПЪЙНЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2416 13451 "СТАМЕН ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2417 11680 "АКЗ - БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2418 13565 "ДИ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2419 6553 "ЕКСПРЕС ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2420 13445 "ПАРТНЕРС" ООД Бургас Бургас
2421 13470 "ЧИКЪН ГРУП" ООД Бургас Бургас
2422 13079 "ГЛОБАЛ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2423 7873 "ОВЕРГАЗ СИ ЕН ДЖИ" АД Бургас Бургас
2424 13761 "ЛИНКРОУД" ЕООД Бургас Бургас
2425 7073 "БАЛКАНСПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2426 5688 "АЛТЕСТ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2427 7367 "ДИМО С-ДИМО ДИМОВ" ЕТ Бургас Бургас
2428 11862 "СЕНТОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2429 5802 "ДЕРМЕНДЖИЕВ 2003" ЕООД Бургас Бургас
2430 12161 "С. Е. ТРАНС ЕВРОПА" ЕООД Бургас Бургас
2431 1682 ДАМ 2008 ООД Бургас Бургас
2432 13385 "ТРАНС ВИСТА" ЕООД Бургас Бургас
2433 8905 АВТОТРАНС ИВАНОВ ЕООД Бургас Бургас
2434 13450 "О ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2435 13457 "ЧЕЛЕБИ" ООД Бургас Бургас
2436 12004 "ФОТЕВ ТРАНС 2009" ЕООД Бургас Бургас
2437 9478 "АНДЕЗИТ" ООД Бургас Бургас
2438 2322 "КИРОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2439 2059 "БУРГАСТРАНС - 07" ООД Бургас Бургас
2440 12919 "ЯНТАРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2441 0754 "БУЛТЕК" ЕООД Бургас Бургас
2442 5374 ОЙЛ ПЛЮС ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2443 7684 "МИДИЯ" АД Бургас Бургас
2444 8230 "ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2445 14189 "СТИЛ МАР ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2446 7734 "ББК" ООД Бургас Бургас
2447 6274 "ДЕНИТО" ООД Бургас Бургас
2448 14160 "КАРАБО ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2449 5583 "ТРАНС-РД" ООД Бургас Бургас
2450 13599 "ГРУШАРА 88" ООД Бургас Бургас
2451 10192 "ТРАНСПЕТ 05" ЕООД Бургас Бургас
2452 5906 "БАСКЮЛ-91" ЕООД Бургас Бургас
2453 13243 "СЕВАН" ООД Бургас Бургас
2454 8040 "НЕПАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2455 10190 "ЕУ ТРАНС ЛИМИТЕД" ООД Бургас Бургас
2456 8165 "ХИГИЯ КОНСУЛТ" ЕООД Бургас Бургас
2457 11242 "ИВИ-ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2458 12999 "КАРГО ВИА" ООД Бургас Бургас
2459 7214 "ДВГ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2460 11247 "СИЙ КОМЕРС" ЕООД Бургас Бургас
2461 12991 "КРЕМЕНСКИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2462 6315 "ТИК - К" ЕООД Бургас Бургас
2463 12982 "РУСЕВ ТРАНС 83" ЕООД Бургас Бургас
2464 10541 "НИМЕКС-Н.А." ЕООД Бургас Бургас
2465 11243 "МОМЧЕВИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2466 13014 "БАУМИКС-БГ" АД Бургас Бургас
2467 11232 "БУРГАСТРАНС - 77" ЕООД Бургас Бургас
2468 8318 "МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2469 14059 "СЛЪНЧО ПЛАМ" ЕООД Бургас Бургас
2470 3400 ВИКИ 98 БГ ЕООД Бургас Бургас
2471 3217 "МЕГИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2472 8394 "КАРНИ" ЕООД Бургас Бургас
2473 6327 "ЕКС-ТРАНС-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2474 5041 "НИК-92-НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2475 6768 "ТРЕЙСИ-2" ЕООД Бургас Бургас
2476 0979 "ЩЕРЮ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2477 6462 "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2478 11373 "ТРАНСПОРТ2БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2479 7960 "МАВРОНИС" ООД Бургас Бургас
2480 4741 "ЖОРО" ЕООД Бургас Бургас
2481 5842 "МАКС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2482 5502 "АМ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2483 0559 "РАВДА" ООД Бургас Бургас
2484 0741 "БАН-ТИР" ООД Бургас Бургас
2485 4987 "РОСИ-ТРАНС-ЖЕЛЬО МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2486 9877 "ГОРЖО" ЕООД Бургас Бургас
2487 1341 "НИСТАНИ-СТАНКО НИКОЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2488 6241 "Д И Б ЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2489 6380 "МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД Бургас Бургас
2490 0292 "ТРАНСМАРК" ООД Бургас Бургас
2491 8535 "ДАНДАНОВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2492 5399 "ТАРСЕТ 17" ЕООД Бургас Бургас
2493 10758 "КАРГО ТРАНСЕКСПЕРТ" ООД Бургас Бургас
2494 7148 "ЕС ТИ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2495 7784 "ЯНД" ООД Бургас Бургас
2496 5720 "КРИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2497 0051 "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ" АД Бургас Бургас
2498 7364 "РИГЕЛ КОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2499 4642 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Бургас Бургас
2500 6042 "ВАСИЛ МИХАЛЕВ-2002" ООД Бургас Бургас
2501 7950 "ЕГЕО" ООД Бургас Бургас
2502 13061 ЕТ "ТОНИ - ТОДОР КОКАЛДЖИЕВ" Бургас Бургас
2503 3813 "ФРАХТИМПЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2504 10819 "БЕ ГЕ ЕФ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2505 7799 "ДЕН-ТИР" ЕООД Бургас Бургас
2506 11164 "ВАЛ ДЖИ ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2507 10512 ИДН ТРАНС.ЕУ ООД Бургас Бургас
2508 12668 "ДВС – ТРАНС 2014" ЕООД Бургас Бургас
2509 7020 "НАДЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2510 10394 “ПЕНЕВ 87“-ЕООД Бургас Бургас
2511 6665 "ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2512 7743 "ММ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2513 13187 "ТОНИ ТРАНС 2004" ООД Бургас Бургас
2514 11669 "АЛ БРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2515 1806 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД Бургас Бургас
2516 2210 "ЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2517 7518 "ДЖИДЖИ ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2518 10841 "РЕ - ТРАНС 71" ЕООД Бургас Бургас
2519 13186 "ТРАХИТ БП" ООД Бургас Бургас
2520 12106 "ЕТИ - 81" ООД Бургас Бургас
2521 8628 "ТОПТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2522 3181 "ТИПИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2523 6207 КУШ ГРУП ЕООД Бургас Бургас
2524 8211 "БЕР-ЛОГ" ЕООД Бургас Бургас
2525 1244 "ПЕВА" ООД Бургас Бургас
2526 7331 "СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2527 7514 “ТРАНС ЛОУД“ ООД Бургас Бургас
2528 13636 "СИА ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2529 8094 "ЕУФОРИЯ ТВ" ЕООД Бургас Бургас
2530 11501 "ЧАНЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2531 11822 "РУСЕВ И РУСЕВ СИН" ЕООД Бургас Бургас
2532 5673 "Д ЕНД Д ЛОДЖИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2533 13141 "ЛКВ ДИНИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2534 8881 "ФОРУМ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2535 11140 „ ТРАНЗИТ " ЕООД Бургас Бургас
2536 4387 "ХЕРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2537 3287 "БЕДРОСОВ" ЕООД Бургас Бургас
2538 0242 "ЧОНИ ТРАНС 75" ЕООД Бургас Бургас
2539 6739 "АВТОТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2540 11998 "АГРОИНВЕСТ-ДК" ЕООД Бургас Бургас
2541 8339 "ЕВРОТРАК ЛИЗИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2542 7381 "ЗИКА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2543 2775 "АРАПЯ-АВ" ЕООД Бургас Бургас
2544 2615 "РИЧИ-2000-ХРИСТО ХРИСТОВ-ЕЛЕНА ХРИСТОВА" ЕТ Бургас Бургас
2545 6811 "ЧИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2546 8073 "ТИ - ЕМ ТРАНС " ЕООД Бургас Бургас
2547 5740 "ЖИВКО ПЕТКОВ-2001" ЕООД Бургас Бургас
2548 0654 "ТЕМ - СПЕД" ООД Бургас Бургас
2549 8948 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ - 80" ЕООД Бургас Бургас
2550 5831 "АТЛАНТИК" АД Бургас Бургас
2551 5599 "АЛСИ" ЕООД Бургас Бургас
2552 8290 "ТРАНС ЛИКУИДС" ЕООД Бургас Бургас
2553 11138 " ГЕОЕКСПОРТ " ЕООД Бургас Бургас
2554 6029 "ТРАНСАПОЛОНИЯ – ИВАНКА ЯНЕВА" ЕТ Бургас Бургас
2555 2509 "ЯНА" АД Бургас Бургас
2556 4173 "ТРАНС-ЛИНК" ООД Бургас Бургас
2557 14123 "ДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2558 12524 "ТИЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2559 13732 "ДЕНИ ТРАНС 2015" ЕООД Бургас Бургас
2560 10865 "ИПК ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2561 7584 "КАВКАЗ ТРАНС- 2000" ЕООД Бургас Бургас
2562 8298 "БИМЕКС" ООД Бургас Бургас
2563 8341 "ЕЛАИС" ЕООД Бургас Бургас
2564 0630 "ДИМАТ" ООД Бургас Бургас
2565 1407 ЕТ "МАРИНА-ИРИНА ГЕОРГИЕВА" Бургас Бургас
2566 4450 "СПИЙД ТП" ЕООД Бургас Бургас
2567 11820 "БОЛЕРО" ЕООД Бургас Бургас
2568 5284 "КАВКАЗ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2569 8334 “ДИМИКОМ ТРАНС“ ЕООД Бургас Бургас
2570 1392 "ПКМ-2011" ЕООД Бургас Бургас
2571 5721 "МАРИНЧЕВИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2572 2937 "ТРАНСОЙЛ 1" ЕООД Бургас Бургас
2573 8493 "ТОДОРОВ-ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Бургас Бургас
2574 4407 "ЙОНАС" ООД Бургас Бургас
2575 1968 "БЪК-А–АНДОН БАКАЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2576 0433 "СТОЯН НАНЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2577 4868 "БЪК" ЕООД Бургас Бургас
2578 7723 "ЕВРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2579 2470 "НИКИКАТ" ООД Бургас Бургас
2580 0916 "МИК ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2581 0466 "ВИХРИ" ЕООД Бургас Бургас
2582 8276 "ЕВРОЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2583 11276 "АПИ ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2584 9976 МЕТАЛСТРОЙ ООД Бургас Бургас
2585 14121 "ДАРИ-БГ" ООД Бургас Бургас
2586 7985 "ПОЛ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2587 12069 "ЕСДИ 85" ЕООД Бургас Бургас
2588 2087 "ДИМАР В" ЕООД Бургас Бургас
2589 9138 ДЖИ ЕМ БУЛМИТ ЕООД Бургас Бургас
2590 0205 "АЛДИС-АЛЕКСИ СТОЯНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2591 3466 "ВАТ-ВАЛЕНТИН СТАЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2592 10734 "ПОШ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2593 5577 ВИП ТРАНС ГРУП ООД Бургас Бургас
2594 5989 "КРИЛЕ-Н-93-НИКОЛАЙ КЮМЮРДЖИЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2595 1027 "МАЯ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2596 13661 "ТАНПЕ" ООД Бургас Бургас
2597 4483 "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2598 11642 "ЕВРО ФОРЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Бургас Бургас
2599 5967 "КАРАЯН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2600 4871 "ЕЛМА-М-ГРУП" АД Бургас Бургас
2601 8792 "НИК" ЕООД Бургас Бургас
2602 0264 "ДИМИ-ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2603 3990 "ВОЗИМ" ЕООД Бургас Бургас
2604 7026 "АНАСТАСИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2605 8431 "КЕРВАН" ООД Бургас Бургас
2606 13263 "М ГРУП БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2607 6812 "СТОЯН ПОПОВ" ЕТ Бургас Бургас
2608 2003 "ВРЪНГОВИ-2" ООД Бургас Бургас
2609 5038 "СТАРТ ТРЕЙС" ЕООД Бургас Бургас
2610 13882 "П.Х.ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2611 8007 "ЧЕЛДЪКОВ-61-АТАНАС ХРИСТОВ ЧЕЛДЪКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2612 10018 "БУРГАСТРАНС" ООД Бургас Бургас
2613 1687 "ТИ-ЕМ-ВИ" ЕООД Бургас Бургас
2614 13960 "ГРОМАН БЪЛГАРИЯ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2615 11750 "ЛЕО ТРАНС 2014" ООД Бургас Бургас
2616 3781 "АТАНАСОВ-ЖИВКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ" ЕТ Бургас Бургас
2617 14249 "ВИА ВАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2618 5382 "ВАСИ КАР" ООД Бургас Бургас
2619 2277 "ЕВОТРАНС ДИДО" ЕООД Бургас Бургас
2620 10902 "АЙВЪН ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2621 10375 "БЪЛНЕД" ООД Бургас Бургас
2622 2222 ТИТАН КОМЕРС ООД Бургас Бургас
2623 0701 ИВМА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2624 1261 "ТРАНСБУЛ МКВ" ЕООД Бургас Бургас
2625 5012 "ЖТН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2626 11610 "ЧЕЛЕБИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2627 7483 "СВЕДИ-69" ЕООД Бургас Бургас
2628 11841 "КРИСИ ТРАНС ЕС" ООД Бургас Бургас
2629 5027 "АТАНАС КИРОВ 2002" ЕООД Бургас Бургас
2630 4489 "А.Б..КАР" ООД Бургас Бургас
2631 4653 "АСТИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2632 12594 "ГАРД 77" ЕООД Бургас Бургас
2633 2677 "БРАДЪРС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2634 0864 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1" АД Бургас Бургас
2635 13106 "ДАНИ 81" ЕООД Бургас Бургас
2636 13407 "ТИГИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2637 2806 "ТРЪКЕР" ЕООД Бургас Бургас
2638 12080 "АТЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2639 13086 "САТОРИ" ООД Бургас Бургас
2640 4757 "ДАРЛИНГ-49" ООД Бургас Бургас
2641 10932 "ДИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2642 6475 "БРОД-ДА" ООД Бургас Бургас
2643 14064 "МЕДПЕТРОЛ" ООД Бургас Бургас
2644 11783 "ПОПОВ" ООД Бургас Бургас
2645 14086 "КАПРИКОН-44" ЕООД Бургас Бургас
2646 10917 "А И В КАРГОБУЛ" ЕООД Бургас Бургас
2647 3498 "МАНУЕЛА" ЕООД Бургас Бургас
2648 6082 "РАДИНЕ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2649 4665 "НИКИ-КАР" ЕООД Бургас Бургас
2650 5011 "БИЗИ" ЕООД Бургас Бургас
2651 9370 "ВИМАР" ЕООД Бургас Бургас
2652 12534 "КАРИ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2653 7153 "ВАРДЕВ И ВЛАХОВ" ООД Бургас Бургас
2654 8705 "МАРСИАНИ" ООД Бургас Бургас
2655 5262 "АРОН-МАРИЯН МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2656 8299 "ЛАРИ 8181" ЕООД Бургас Бургас
2657 12190 "ПИРГОС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2658 6461 "ЕСДЖИ" ЕООД Бургас Бургас
2659 7991 "НИКЕЛИ 69" ООД Бургас Бургас
2660 1677 "ХРИСМАРН" ЕООД Бургас Бургас
2661 10663 "КА ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Бургас
2662 14063 "ВЛАНИК ГРУП" ООД Бургас Бургас
2663 8594 "АЛВЕС 21" ЕООД Бургас Бургас
2664 8589 "ОЛИВЕР МАК" ЕООД Бургас Бургас
2665 0622 "ХРИДИ" ЕООД Бургас Бургас
2666 0957 "НИКИ-2002" ЕООД Бургас Бургас
2667 0814 "ПМУ" АД Бургас Бургас
2668 0906 "ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД Бургас Бургас
2669 8971 "ТОВЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2670 1923 "МУСТИ 66" ЕООД Бургас Бургас
2671 1075 "ЕВРО ТРАНС ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2672 0937 "РИМС" ЕООД Бургас Бургас
2673 10424 "ДОНИКА-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2674 0514 "ЕМ БИ" ООД Бургас Бургас
2675 13624 "РЕДНЕК" ЕООД Бургас Бургас
2676 6791 "БИКОМ 5" ЕООД Бургас Бургас
2677 1234 "АВТОТРАФИК" АД Бургас Бургас
2678 3290 "РЕНИКИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2679 7431 "Д.И.ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2680 14107 "МОСКОВ 85" ЕООД Бургас Бургас
2681 9819 "СИЕНА" ЕООД Бургас Бургас
2682 13286 "ПЛАВЕС-98" ЕООД Бургас Бургас
2683 5438 "МИМАКО" ООД Бургас Бургас
2684 8606 "ТРАНС НЕТА" ЕООД Бургас Бургас
2685 8061 "ЕВРОТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2686 12480 "ЕВРО СТАРС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2687 10296 "ТРАНС ЕНГ" ЕООД Бургас Бургас
2688 3238 "ТЕМПОПРИМ" ЕООД Бургас Бургас
2689 0931 "МТ-ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2690 14272 "ДИВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2691 5065 "ПЕТЮ-57-ПЕТЪР ПРОДАНОВ" ЕТ Бургас Камено
2692 12375 "РОКО ТРАНС ИВАНОВИ" ООД Бургас Камено
2693 13130 "ДИРОСИ" ООД Бургас Камено
2694 12006 "ДЕНИ ТРАНС 2006" ЕООД Бургас Камено
2695 12595 "НИКИТРАНС ГРУП 2013" ЕООД Бургас Камено
2696 11511 "ТОВАНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2697 13918 "МИСП" ЕООД Бургас Камено
2698 13198 "МОНИ ТРАНС 91" ЕООД Бургас Камено
2699 9466 "ТИР ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Камено
2700 5208 "СРЕДЕЦ-07" ЕООД Бургас Камено
2701 7758 "МИНИТРАНС 2010" ООД Бургас Камено
2702 10735 "ИВ-ДОШЕВИ" ЕООД Бургас Камено
2703 14036 "ГЕОТРАНС-74" ООД Бургас Камено
2704 5028 "СТЕЙБЪЛС ПАПАЗЯН" ЕООД Бургас Камено
2705 0921 "ЛЕС ТРАНС" ООД Бургас Камено
2706 5732 "ЖАК-ДИНКО ДИНЕВ" ЕТ Бургас Камено
2707 8648 "НИКИТРАНС-97" ЕООД Бургас Камено
2708 11401 "ВЕМ-08" ЕООД Бургас Камено
2709 13409 "КЪЧИ" ЕООД Бургас Камено
2710 0659 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2711 10434 АС-ЕВРО ЛОГИСТИК ЕООД Бургас Карнобат
2712 7487 "ЕЛ КА ВЕ ПАВЛИН" ЕООД Бургас Карнобат
2713 4080 "НЕНКОВ-82" ЕООД Бургас Карнобат
2714 0135 "БУЛТРАНС-Т" ЕООД Бургас Карнобат
2715 2682 "АХЕД - 91" ЕООД Бургас Карнобат
2716 2033 "СИС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2717 8807 "ЕЛТА - 2" ЕООД Бургас Карнобат
2718 10704 "КРИС МАРИ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2719 7856 "НЕНЧО ВЪЛЕВ" ЕООД Бургас Карнобат
2720 3585 "ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Бургас Карнобат
2721 12951 "ЙОВКОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2722 6221 "КОНДОР-62" ЕООД Бургас Карнобат
2723 10572 ВЛАДИ ТРАНС-2006 ЕООД Бургас Карнобат
2724 4134 "КУНЧО КАЛЧЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2725 12937 "МЕТЕОР ММ 2014" ООД Бургас Карнобат
2726 5901 "ФОРМУЛА-2" ЕООД Бургас Карнобат
2727 8500 "БЛЕЗОВ-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2728 13555 "ПЕНКО МОРОВ" ЕООД Бургас Карнобат
2729 1605 "ПЕНЕЛОПА ГРУП" ЕООД Бургас Карнобат
2730 4337 "БИСЕР-АНТОАНЕТА ДИНЕВА" ЕТ Бургас Карнобат
2731 5957 "С. Б. ТРАНС - СТАНИМИР БЕКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2732 7345 "ВАНЯ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Карнобат
2733 11297 "ТИР ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Бургас Карнобат
2734 1638 "ТАНЯ - 99" ООД Бургас Карнобат
2735 3775 "ГЕРМАН - НЕДЕЛЧО ТАНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2736 3674 "ГЕРМАН ГТ" ЕООД Бургас Карнобат
2737 2127 "ВАНЯ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2738 6918 ДЕМИВЕТ ЕООД Бургас Карнобат
2739 12194 "СВЕТЛАНА-76" ООД Бургас Карнобат
2740 12213 "ДРОГА 81" ЕООД Бургас Карнобат
2741 2646 "ЖЕЛКО ТОДОРОВ УЗУНОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2742 11873 "КУНЕВ - ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Бургас Карнобат
2743 8973 "ТОДОР ПАНОВ-ТОДОР КОСТОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2744 5641 "ЧОЧО ТРАНС-ЧАНКО ЧАНКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2745 10191 "АТИЛА ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2746 8285 "ДИМ-СЪН ТРАНС 06" ООД Бургас Карнобат
2747 3963 "АРИЗОНА ТРАНС - 2001" ООД Бургас Малко Търново
2748 0071 КАРЛСБЕРГ ТРАНСПОРТ Бургас Малко Търново
2749 0550 "ИНТЕРТРАНС 90" ЕООД Бургас Малко Търново
2750 4850 "МАВРОВИ И СИЕ-БЕТОН" ООД Бургас Несебър
2751 3218 "АРГО" ЕООД Бургас Несебър
2752 2319 "САНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2753 7987 "ПОЛИСИМО" ЕООД Бургас Несебър
2754 10515 "ЕВРОНИ" ЕООД Бургас Несебър
2755 6039 МД ГРУП 2010 ЕООД Бургас Несебър
2756 10874 "ПЕРЧЕМЛИЕВ ТМ" ЕООД Бургас Несебър
2757 10287 "МП КЪМПАНИ" ЕООД Бургас Несебър
2758 5247 "КРИС 1311" ЕООД Бургас Несебър
2759 9631 "СЪНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2760 3179 АТЛАНТ 2010 ЕООД Бургас Несебър
2761 4139 "РУМИ - ТОНЬО ТОНЕВ" ЕТ Бургас Несебър
2762 1182 "АНТОНИОНИ 55" ЕООД Бургас Несебър
2763 10551 "СИМПЕРТО 1" ЕООД Бургас Несебър
2764 0658 "МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР" ООД Бургас Несебър
2765 2307 "ИНТЕРТРАНС ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Поморие
2766 0201 "В И С ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Поморие
2767 2599 "ВИП ТРАНС 09" ООД Бургас Поморие
2768 3630 "ХИТ-ТАРЛОВСКИ" ООД Бургас Поморие
2769 8133 "ДЕЛИ ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2770 9168 "ПАСТРА ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2771 2306 "ЖЕЧО-78 - ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ" ЕТ Бургас Поморие
2772 7641 "СТРОЙ-СПИЙД" ЕООД Бургас Поморие
2773 6612 "ТРЕМЕКС - БЕТОН" ЕООД Бургас Поморие
2774 6444 "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД Бургас Поморие
2775 12335 "АЙ ЕР БИ" ЕООД Бургас Поморие
2776 3926 "ЕЛМАЗТРАНС" ООД Бургас Поморие
2777 13406 "СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ" ЕТ Бургас Поморие
2778 13008 "ЕККО КАТ СТРОЙ" ЕООД Бургас Приморско
2779 11141 "КАТИ СТИЛ 2011" ЕООД Бургас Приморско
2780 9498 "КОГЕН-ГЕОРГИ ШУРЕЛОВ" ЕТ Бургас Приморско
2781 9716 "ТРИАДА-ТЕНЕВ" ЕООД Бургас Руен
2782 1223 "ГЮРЕР" ЕООД Бургас Руен
2783 0227 "САИД – КЯЗИМ САИД" ЕТ Бургас Руен
2784 10196 "КЕРВАН ТРАНС" ООД Бургас Руен
2785 7836 "БЕРКАЙ ТРАНС"ООД Бургас Руен
2786 8977 "ТРАНС НОАГРО" ООД Бургас Руен
2787 13031 "АВТОТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2788 11930 "ВИП ГЛАС" ООД Бургас Руен
2789 6258 "ЧОЛАК 67" ЕООД Бургас Руен
2790 3336 "ХИМЕЙРА-ТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2791 0782 "ДЕНИЗ-ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФ" ЕТ Бургас Руен
2792 10343 "ЧЕИРИ" ООД Бургас Созопол
2793 0141 "АМЕЛИ-БГ" ЕООД Бургас Созопол
2794 8067 "ДАСО-ДАНИЕЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ" ЕТ Бургас Созопол
2795 11688 "ЕВРОАНС" ЕООД Бургас Созопол
2796 1309 "АВАНГАРД-ГВ" ЕООД Бургас Созопол
2797 0151 "АВТОТРАФИК – 96" ООД Бургас Средец
2798 14221 "СИБ ГРУП" ЕООД Бургас Средец
2799 9653 "ГАРО-АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГАРДЖЕВ" ЕТ Бургас Средец
2800 7273 "ЕВРОТРАНС З" ЕООД Бургас Средец
2801 12836 "ДЕВА МАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
2802 9364 "ГИЯ" ЕООД Бургас Средец
2803 1977 "ГЛОБУС 79" ЕООД Бургас Средец
2804 10175 "АЛЕКСИЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2805 0992 "СГМ - ДИНИК" ООД Бургас Средец
2806 2308 "ИНСТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2807 7046 "МАЯ-КОНСТАНТИН КЪНЕВ" ЕТ Бургас Средец
2808 13333 "ИДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
2809 1546 "МАИК ТРАНС" ООД Бургас Средец
2810 13273 "ХРИСТОС - 79" ЕООД Бургас Средец
2811 1995 "МЕГА ЛЕС 2009" ЕООД Бургас Средец
2812 14146 "СТИМИ" ЕООД Бургас Средец
2813 12054 "КРИС-АН 2012" ЕООД Бургас Средец
2814 6558 "МЕТАЛПЛАСТ БГ" ООД Бургас Средец
2815 13674 "ВЕЛЕС ПЛАСТ" ЕООД Бургас Средец
2816 2310 "ТОВИКС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2817 6151 "ЕВРОШАНС 07" ЕООД Бургас Сунгурларе
2818 13576 "ЕЛ-ФИ ТРАНС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2819 12821 "ЧЕТИН - 2000" ЕООД Бургас Сунгурларе
2820 10873 "РОС ТРАНС 96" ЕООД Бургас Сунгурларе
2821 12288 "ПЛАВИ - 100" ЕООД Бургас Сунгурларе
2822 6952 "САЛКЪМ" ООД Бургас Сунгурларе
2823 7816 "ТИМ ЛЕС" ООД Бургас Сунгурларе
2824 8566 МОРАВА ТРАНС ЕООД Бургас Сунгурларе
2825 5045 "ДИД - 67" ЕООД Бургас Сунгурларе
2826 9184 "ГАЛДИ-КИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Бургас Царево
2827 0364 "КАЛОЯН КАЛОЯНОВ" ЕТ Бургас Царево
2828 8437 "ЧЕРНО МОРЕ-ЮГ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Царево
2829 10469 ЕВРО ТРАФИК 93 ЕООД Бургас Царево
2830 6103 "СТАРТ-ИВАН КИРОВ" ЕТ Бургас Царево
2831 10425 "ЦАРЕВО ФАЙНЕНС" ЕООД Бургас Царево
2832 0194 ДИММАР ТРАНС ЕООД Варна Аврен
2833 10399 "СИ ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2834 3943 "ЧЕФО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2835 4078 "ФЕНИКСТРАНС-БГ" ООД Варна Аврен
2836 5625 "КИРОВ ТРАНС БГ" ЕООД Варна Аврен
2837 11802 "ТРАКТО ЛИМИТИД" ЕООД Варна Аврен
2838 3069 "ЦВЕТА ТРАНС" ООД Варна Аврен
2839 10577 "ЕФ СИ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аврен
2840 12880 "МИТЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2841 3950 "ТРАГО - Н" ЕООД Варна Аврен
2842 12789 "ЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2843 7439 "ДАРАСТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2844 13708 "ЦИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2845 10934 "АЛДЕВА" ООД Варна Аврен
2846 11327 "ПИ ДИ ЕФ ЛОДЖИСТИКС" ООД Варна Аврен
2847 8672 "МЕГАКРОС" ЕООД Варна Аврен
2848 10242 "ОРАЙЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2849 11453 "РОРОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2850 10493 "ТУНТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2851 11612 "ВАРНА ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС" ЕООД Варна Аврен
2852 4698 "НИКИЦО ТРАНС" ООД Варна Аврен
2853 10576 "АВРЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2854 5883 "ЛЕВ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Аврен
2855 2808 "МАРК ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2856 12019 "БИ ЕНД ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2857 0162 "АРО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2858 3081 ЕКСПРЕСТРАНС 08-ЕООД Варна Аврен
2859 1954 "А И М ТРАНС" ООД Варна Аврен
2860 10847 "ЕН СИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2861 11099 " ПЕГАСУС ЛОДЖИСТИКС " ЕООД Варна Аврен
2862 8494 "ЕМТИЕН ГРУП" ООД Варна Аврен
2863 0538 "СИЙМАР" ООД Варна Аврен
2864 11384 "БЛЕК СИИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2865 7303 "ВАЛМАТ 92" ООД Варна Аврен
2866 8911 ВОАЯЖ М ЕООД Варна Аврен
2867 3351 "НИЯ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2868 0150 "СТЕНЛИ-ВАСИЛЕВ" ЕООД Варна Аврен
2869 12293 "КУМАНОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Варна Аврен
2870 11131 "АЛБЕНА ФРЕЙТ СЪРВИСИС" ООД Варна Аврен
2871 3215 "СПЕДСТРОЙ" ЕООД Варна Аврен
2872 7938 "ВИ ЕС ДИРЕКТ" ЕООД Варна Аврен
2873 0452 "АВТОТРАНС" ООД Варна Аврен
2874 12001 "СОЕ ЮРЪПИЪН" ЕООД Варна Аврен
2875 10182 "ФИНИКС ЛОДЖИСТИКС БГ" ООД Варна Аврен
2876 2046 "ТИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2877 1549 "ДЖИ ТИ АЙ СПЕД" ЕООД Варна Аврен
2878 11443 "ДЖЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2879 6362 "НЕОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2880 10178 "ЕНИ - М - ВАРНА" ЕООД Варна Аврен
2881 10384 "ИВОКИ" ЕООД Варна Аксаково
2882 11723 "ГАРДЕНИЯ БГ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2883 14191 "ТЕРМО ЛИДЕР" ООД Варна Аксаково
2884 11021 "ВЕГА ТРАНС-777" ЕООД Варна Аксаково
2885 13799 "ПИ ДИ ВАРНА" ЕООД Варна Аксаково
2886 12164 "ДИЕМ - ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2887 12678 "ПЕТЕЛИИ" ЕООД Варна Аксаково
2888 6084 "КУЛ" ООД Варна Аксаково
2889 4145 "ИНТЕРКОМ СПЕД" ООД Варна Аксаково
2890 9123 "МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС" ООД Варна Аксаково
2891 13479 "МИРЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2892 5032 "Г И Б" ООД Варна Аксаково
2893 2811 "АЛМИТ 1" ЕООД Варна Аксаково
2894 12162 "АВТОТРАНС КОМПЛЕКТ - 13" ЕООД Варна Аксаково
2895 8074 "БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ-АНДИ" ЕТ Варна Аксаково
2896 2077 "ПРЕТОР" ООД Варна Аксаково
2897 8335 "СИ-КАР 75" ЕООД Варна Аксаково
2898 14271 "РАЛИ И ПАПИ-15" ЕООД Варна Аксаково
2899 11454 "ВОЛАН" ЕООД Варна Аксаково
2900 12600 "МИГС ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2901 13510 "ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН" ЕООД Варна Аксаково
2902 4454 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД Варна Аксаково
2903 5681 ЕТ "ИСА-22-ХРИСКА ГЕОРГИЕВА-АРСЕНИ ГЕОРГИЕВ" Варна Аксаково
2904 13824 "СТОЯН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2905 3194 "ЛЮМОН" ЕООД Варна Аксаково
2906 8419 "АКУА ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2907 8212 "НОВА ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аксаково
2908 13103 "КРИС ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2909 13436 "МАР ВАН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2910 11412 "БУЛТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2911 0896 "ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Варна Аксаково
2912 12897 "ТЕХНОПЕТ" ЕООД Варна Аксаково
2913 1240 "ДИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2914 4303 "БУЛЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Аксаково
2915 14200 "АГРО ИНВЕСТ ДТМ" ЕООД Варна Аксаково
2916 9820 "ТРАНС МАТЮ" ЕООД Варна Аксаково
2917 12696 "ДУКАТО 78" ЕООД Варна Аксаково
2918 4784 "АНДРОН" ЕООД Варна Аксаково
2919 10276 ЕС ДЖИ ЕС МОТОРС ЕООД Варна Аксаково
2920 10616 "ГАЛЕНА ТРАНС 2010" ЕООД Варна Аксаково
2921 9908 "ОПРЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2922 2120 "КЪНЧЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2923 11237 "ДАН ТРАНС ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2924 13558 "ТЕОДО ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2925 7397 "ЖАСМИНА 2006" ЕООД Варна Аксаково
2926 6980 "НД ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2927 0849 НИКСТО ЕООД Варна Аксаково
2928 11608 "АК ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2929 11188 "ФЕНИКС ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Аксаково
2930 11048 "ТЕМПО 2" ООД Варна Аксаково
2931 5475 "ТУЗИУС" ООД Варна Аксаково
2932 0929 БАЛКАНИКА ТРАНСПОРТ ООД Варна Аксаково
2933 2909 "КРАСИ-КРАСИМИР КОСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2934 11959 "ХРИСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2935 2265 ЕТ "КАЛИН РАДЕВ - 3000" Варна Аксаково
2936 8784 "БОМАКС" ЕООД Варна Аксаково
2937 7781 "БУЛ - ИТ ГЛАС" ООД Варна Аксаково
2938 11489 "МКБ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2939 4662 "ИНГРЕСО" ЕООД Варна Белослав
2940 10707 "РИТ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Белослав
2941 1904 "ПАМТРАНС ДД" ЕООД Варна Белослав
2942 11020 "ЦЕТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2943 10447 "ГЛОБАЛ ТРАНС 2009" ЕООД Варна Белослав
2944 5050 М-В ТРАНС ООД Варна Белослав
2945 13343 "МИТЕВ ТРАНС 89" ЕООД Варна Белослав
2946 11116 "ЖОРЖ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2947 0681 "БОБИ-М" ЕООД Варна Бяла
2948 6541 "БЯЛА ТРАНС 2" ЕООД Варна Бяла
2949 10817 "БУЛТРАНСПЕД" ЕООД Варна Бяла
2950 6445 "КОЕМ" ООД Варна Бяла
2951 8187 "КОРО" ЕООД Варна Бяла
2952 8839 "КАРАИВАНОВИ-МИЛЕНА КАРАИВАНОВА" ЕТ Варна Бяла
2953 4548 "ФОРТИС ТРЕЙД" ООД Варна Варна
2954 2327 "БУЛКРАФТ" ООД Варна Варна
2955 9203 "ХРИМАКС" ЕООД Варна Варна
2956 9739 "ЖЕНИ 02" ООД Варна Варна
2957 8788 "ГАЛИНДО" ЕООД Варна Варна
2958 10077 "БАРБУН" ООД Варна Варна
2959 11411 "БЛУ ЛАЙН ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
2960 1408 "БИК-АРТ" ООД Варна Варна
2961 1781 "ВИТОН" ООД Варна Варна
2962 10143 "БГ ТРАНС 2001" ЕООД Варна Варна
2963 9635 "МЕГИ-МИГЛЕНА МАРИНОВА" ЕТ Варна Варна
2964 1675 "ДЕМТРАНС" ЕООД Варна Варна
2965 1329 "ТРАНС-СИС" ЕООД Варна Варна
2966 2541 "КИКО-03" ЕООД Варна Варна
2967 10207 "МАНИЯ ТИЙМ" АД Варна Варна
2968 12610 "КРОН ЕКСПРЕС" ЕООД Варна Варна
2969 5806 "АЙ ВИ СЕЙЛИНГС" ООД Варна Варна
2970 9546 "КОНДОР-КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
2971 9708 "ЕСКАНА" АД Варна Варна
2972 10609 "НО ТАЙМС" ЕООД Варна Варна
2973 10272 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЕГАСУС ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
2974 10271 "ГЛОБЪЛ ГРУП" ЕООД Варна Варна
2975 2250 "ЛОРИБЕТ" ООД Варна Варна
2976 11446 "ГУМИ НИРА" ЕООД Варна Варна
2977 10304 "БИ ФОРУЪРД ЛОДЖИСТИКС КОРП" ООД Варна Варна
2978 10615 "КАНЗ" ЕООД Варна Варна
2979 1365 "ВЕДАС-Х" ООД Варна Варна
2980 9838 "АВЕДИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2981 11711 "ГАЛЕРА 07" ЕООД Варна Варна
2982 10449 "МУЛТИПАРК" ООД Варна Варна
2983 10471 СИЕРА МУЛТИСЪРВИЗ ООД Варна Варна
2984 9765 "ДОРОТЕЯ СПЕД" ООД Варна Варна
2985 6974 "ДЕНИТИ" ЕООД Варна Варна
2986 9863 "ДАНЧИКА" ЕООД Варна Варна
2987 10640 "МЕДИТЕРЕНИЪН ФИШИНГ КЪМПАНИ СЕЙНТ КРИСТИНА СЛ – КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ Варна Варна
2988 9780 "ПИТЪР-94" ЕООД Варна Варна
2989 9720 "ВАЛМЕГ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2990 5398 "ГРИ КАР" ЕООД Варна Варна
2991 10863 "ЛМ МИХАЛКОВ 55" ЕООД Варна Варна
2992 9910 "ЖЕКО" ЕООД Варна Варна
2993 9935 "ФСИ" ООД Варна Варна
2994 1360 "ФАСТ ДРАЙВ" ООД Варна Варна
2995 1473 "КРОН-СВЕТОСЛАВ ЗЛАТАНОВ" ЕТ Варна Варна
2996 10905 ЕЛИТРАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Варна Варна
2997 10897 РЕНИ ЛОГИСТИК ЕООД Варна Варна
2998 13857 "СИБТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
2999 7557 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД Варна Варна
3000 9840 "АНИ СИМ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3001 11201 "ДЕЛФИС-67" ЕООД Варна Варна
3002 2934 МЕГАПОРТ -ООД Варна Варна
3003 8921 "АЛТОН-НИКОЛОВ И С-ИЕ" СД Варна Варна
3004 10994 "ФРЕНКЕВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3005 11016 "СТРОЙСНАБ ТРАНС" ООД Варна Варна
3006 12503 "АГРОСТОР ЕНД ТРЕЙД" ООД Варна Варна
3007 11025 "МЕГАЛИТ" ЕООД Варна Варна
3008 1801 "ДЖИ ЕМ ДЖИ ИНК" ЕООД Варна Варна
3009 11080 "БЕК ТРАНС" ООД Варна Варна
3010 11235 "ЛИВИЯ 08" ЕООД Варна Варна
3011 2397 "АГРО ВЕ" ООД Варна Варна
3012 1889 "ТРАНСАВТО" ЕАД Варна Варна
3013 5909 "АНТОРА" ЕАД Варна Варна
3014 2553 "КАРИЯНА" ООД Варна Варна
3015 11780 "ТРАНСПОРТ 007" ЕООД Варна Варна
3016 9019 "БУЛЕМ ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
3017 11361 "ЕМ ДЖИ ДЖИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД Варна Варна
3018 11397 "СДАРС" ЕООД Варна Варна
3019 14157 "НЕКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Варна
3020 11807 "БГ РИБ" ООД Варна Варна
3021 2676 "ИВ-ДИ КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3022 7069 СИЛВЪР ТРЕЙД ЕООД Варна Варна
3023 11835 "ДЕЛТА ФОРЕСТ" ЕООД Варна Варна
3024 12072 "КРЕАТИВ ИНВЕСТ ГРУП" ООД Варна Варна
3025 11842 "СИ. ГЕЕРТС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3026 11664 "ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ" ЕООД Варна Варна
3027 2793 "ДОБРЕВА 64" ЕООД Варна Варна
3028 2587 "ТРАНСПОРТ МАРИНОВА" ЕООД Варна Варна
3029 9155 ЮРО ЛИКУИД ТРАНС ЕООД Варна Варна
3030 6942 "КРАЙА ТОВА" ЕООД Варна Варна
3031 8412 "МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООД Варна Варна
3032 4732 "ТРАНСЕВРОПА" ООД Варна Варна
3033 2464 "АСПАРУХОВ ВАЛ 681" ЕООД Варна Варна
3034 9006 "БГ ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
3035 5029 "АНГЕЛОВ 2000" ЕООД Варна Варна
3036 2299 "РИА КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3037 2357 "МАН ТРАНС - БГ" ЕООД Варна Варна
3038 5037 "РУБИКОН" ООД Варна Варна
3039 12091 "ТРАНСПОРТ - АС" ЕООД Варна Варна
3040 9154 "ЕМ БИ ТИ БИ ДЖИ" ЕООД Варна Варна
3041 7841 "КОСЕР" АД Варна Варна
3042 9610 "ВАЛЕР 66" ЕООД Варна Варна
3043 13869 "КРАМАР ТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3044 8677 "РЕКОМ" ЕООД Варна Варна
3045 8711 "ФЪЦ 1" ЕООД Варна Варна
3046 7265 "ХЕКСАЗОН" ООД Варна Варна
3047 5190 "СИМ-ТРАНСПОРТ 73" ЕООД Варна Варна
3048 4910 "МАКС МАТИРИАЛС" ООД Варна Варна
3049 8448 "СИГДА" ООД Варна Варна
3050 6661 "НИТИ" ЕООД Варна Варна
3051 6081 "РАДИАН" ЕООД Варна Варна
3052 7794 "КРИС ТРАНС-86" ЕООД Варна Варна
3053 8149 "РОУД КОРЕКТ" ООД Варна Варна
3054 13662 "ЕРГОСТРАНС" ЕООД Варна Варна
3055 6170 "КАМИ - ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3056 12648 "ИВЕЛИН ЙОСИФОВ" ЕООД Варна Варна
3057 7229 "СОНИК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3058 7562 "ЛАЙТ ИМПЕКС М" ЕООД Варна Варна
3059 4348 “АТАНАСОВ ТРАНС“ ЕООД Варна Варна
3060 7673 ТРАНС МОТОРС ЕООД Варна Варна
3061 6996 "МАНЮШИ" ЕООД Варна Варна
3062 5981 "ПЛАНЕКС" ООД Варна Варна
3063 5728 "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ЕАД Варна Варна
3064 5722 "ЕЛИТИС" ЕООД Варна Варна
3065 8243 "ТАЙПАН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3066 6273 "ДИЯНА" ЕООД Варна Варна
3067 9945 "ТОП КАРГО БГ" ЕООД Варна Варна
3068 1934 "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД Варна Варна
3069 3938 "НИКСЪН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3070 0006 "СИ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3071 2944 "ПОЛИ-ЕМ" ЕООД Варна Варна
3072 1173 "ДОКСА ДИТРАНС" ЕООД Варна Варна
3073 2917 "ЕВРОТРАНС-ДИМИТЪР ПОЛИМЕНОВ" ЕТ Варна Варна
3074 6381 "БИТРАНС" ООД Варна Варна
3075 3225 "ВАЛИМАР" ООД Варна Варна
3076 6260 "ДИМАРС" ЕООД Варна Варна
3077 0826 "ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР" ЕООД Варна Варна
3078 9290 "ДИМОВ ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
3079 0380 "ТЕКСИМТРАНС" АД Варна Варна
3080 8245 "НЕОМАШ" ЕООД Варна Варна
3081 9378 "ТРАНС-БГ" ООД Варна Варна
3082 0331 "ЕВРОХИТ" ООД Варна Варна
3083 0373 "ТРАНСКРАН" ЕООД Варна Варна
3084 5581 "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Варна Варна
3085 0397 "ИВИКТРАНС" ООД Варна Варна
3086 0142 "МАКСИ ТРОЛ" ЕООД Варна Варна
3087 4891 "ТРАНССТРОЙ-ВАРНА" АД Варна Варна
3088 4902 "ФРИГО ТРАНС" ООД Варна Варна
3089 7052 "АГРО-ВИП" ООД Варна Варна
3090 4160 "АВТОЕКСПРЕС 1000" ЕООД Варна Варна
3091 4288 "ПЕТРОМАР" АД Варна Варна
3092 4927 "ДИСКОРДИА" АД Варна Варна
3093 1618 "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД Варна Варна
3094 0246 "ТЕРРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3095 2896 "ДОК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3096 2234 "ТЕМПО ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3097 1827 "ЕПАРКО ИНТЕРТРАНС" ЕООД Варна Варна
3098 8233 "АРС КОМ 2011" ЕООД Варна Варна
3099 1480 "ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС" ООД Варна Варна
3100 3748 "АЛЕКСТРАНС" ЕООД Варна Варна
3101 1739 "ВЕНЦИ" ЕООД Варна Варна
3102 7851 "БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД Варна Варна
3103 1179 "БАЛКАНТРАНС" ООД Варна Варна
3104 9124 "КУИК-ТРАНС" ООД Варна Варна
3105 6847 "ВИОЛА-М" ООД Варна Варна
3106 7156 "ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ" АД Варна Варна
3107 7358 "БУЛФЕРИ" ООД Варна Варна
3108 7284 "КАСТОРИЯ" ЕООД Варна Варна
3109 6514 "ТИМ ЯХТ БИЛД" ЕООД Варна Варна
3110 5547 "ВАЛЕКС 2001" ЕООД Варна Варна
3111 5699 "СТИЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3112 1802 "ГУМИ НИРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3113 8554 "ЕЛМАРК ГРУП" ЕООД Варна Варна
3114 6903 "МИТ" ООД Варна Варна
3115 8389 "СЕВЕРЕН ЕЛЕН" ЕООД Варна Варна
3116 7770 "ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ" ООД Варна Варна
3117 5364 "НИТРА 2011" ЕООД Варна Варна
3118 13094 "РОДИ 2011" ЕООД Варна Варна
3119 10581 КОНДОР-ТРАНС-2010 ООД Варна Варна
3120 6440 "АРГИРОВИ И РАДЕВ" ООД Варна Варна
3121 8232 "ЕУРО ПОРТ" ЕООД Варна Варна
3122 2685 "БОНЕВ" ЕООД Варна Варна
3123 7332 "ВАЛЕНТИН 97" ЕООД Варна Варна
3124 8855 "ЕКОТРАНС ГРУП-2" ЕООД Варна Варна
3125 0050 "ВАРНА ТРАНС ГРУП" ООД Варна Варна
3126 2721 "Г-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3127 2405 "АЛИСА-33-ЛЮБОМИР МИЧЕВ" ЕТ Варна Варна
3128 4254 "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2 ВАРНА" ООД Варна Варна
3129 8607 "БГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
3130 9025 "РИМАКС.КО" ЕООД Варна Варна
3131 12540 "МЕРКОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3132 4684 "ДАРИЯ ТРАНС-1" ЕООД Варна Варна
3133 5123 МАРИО ТРАНС ЕООД Варна Варна
3134 8395 "СТИМЕКС" ЕООД Варна Варна
3135 4804 "Ю КАР" ЕООД Варна Варна
3136 9279 "САЛС" АД Варна Варна
3137 7911 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД Варна Варна
3138 0886 "ПЛАНЕТ ТРАНС" ООД Варна Варна
3139 7411 "ТИТАНИ" ООД Варна Варна
3140 8959 "ДИКО-64-ДИМИТРИЧКА КИРЧЕВА" ЕТ Варна Варна
3141 12472 "ИНТЕР КАРГО-БГ" ЕООД Варна Варна
3142 12111 "ПРОЛОДЖИСТИК БГ" ООД Варна Варна
3143 3015 "МАСТЕР ТРАНС" ООД Варна Варна
3144 12427 "МЕЛИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3145 3301 "ЕЛИТ ТРАНС СТИВ" ЕООД Варна Варна
3146 7043 "ФИЛБО" ЕООД Варна Варна
3147 12527 "БИО ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ" ЕООД Варна Варна
3148 5768 "СЪБЕВ ГРУП" ЕООД Варна Варна
3149 8012 "ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
3150 4004 "ВЛАЙНАСИ-БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
3151 12186 "ВАН ТОП ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3152 12185 "ДМ-ХРИСТОВИ" ЕООД Варна Варна
3153 12684 "ГП ТРАНС" ООД Варна Варна
3154 12475 "БУЛТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
3155 12397 "ДАР 69" ЕООД Варна Варна
3156 12686 "АГРОТРЕЙД ШИПИНГ" ООД Варна Варна
3157 12272 "ПЕРФЕКТ СТРОЙ БИЛД ЛУКС" ЕООД Варна Варна
3158 4228 "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД Варна Варна
3159 1556 "АКВАХИТ" ЕООД Варна Варна
3160 12697 "КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3161 13707 "ГУРИ-Г-ГУРАМ ДАВИДОВ" ЕТ Варна Варна
3162 4027 ОБЕРМАЙЕР-АГРАРХАНДЕЛ И ТРАНСПОРТ-ГАНГКОФЕР ЕООД Варна Варна
3163 13417 "ТАЧО 1975" ЕООД Варна Варна
3164 12871 "ЕКСПЕРТ ТРАНС - М" ЕООД Варна Варна
3165 11270 "ФЛЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3166 12860 "ОРГАНИК РЕСУРС" ООД Варна Варна
3167 13443 "ДАНК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3168 13444 "ВАРНА ТРАКС" АД Варна Варна
3169 1964 "САЙКО–7–СТОЙЧЕВИ И СИЕ" СД Варна Варна
3170 13476 "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД Варна Варна
3171 4392 "МИБС - ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3172 12954 "АЙС ФЕНИКС" ЕООД Варна Варна
3173 12927 "АГРОБРОКЕР ГРУП" ЕООД Варна Варна
3174 13001 "МОНТАЖИ ПРОБГ" ООД Варна Варна
3175 13004 "ХИДРО АС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Варна Варна
3176 13478 "ТОМЪНД ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
3177 13805 "МУЛТИ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Варна
3178 12582 "ДГ КЪМПАНИ" ЕООД Варна Варна
3179 13820 "СИДИ ТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3180 3992 “ИНСА ТРАНС“ ООД Варна Варна
3181 0914 "КОТИКА" ЕООД Варна Варна
3182 13508 "ДЖИ БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3183 2396 "ДИНГ" ЕООД Варна Варна
3184 12414 "ДАРИЯ ТРАНС 2006" ЕООД Варна Варна
3185 13113 "БЕЛВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3186 13226 "ЕКСПЕРТ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3187 13521 "БУЛ ТРАНС ГРУП-3" ООД Варна Варна
3188 13324 "ДЖИ БИ ЕЛ И Ю" ЕООД Варна Варна
3189 13520 "МД ТРЕЙДИНГ БГ" ЕООД Варна Варна
3190 1423 "АГРО РЕЗЕРВ" ООД Варна Варна
3191 13345 "СТИЙЛИМПЕКС" ООД Варна Варна
3192 13572 "ЕВРОТРАНС ЕКСПЕРТ" ЕООД Варна Варна
3193 4167 "УНИКАР" ЕООД Варна Варна
3194 7609 "ПЪТТРАНС" ООД Варна Варна
3195 10475 "ХЛАДИЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3196 13934 "ВИ СИ ОЙЛ" ЕООД Варна Варна
3197 14186 "СПЕДИТРА" ЕООД Варна Варна
3198 14195 "АНИСЛАВ 2015" ООД Варна Варна
3199 14211 "Д И Д ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
3200 14223 "МП ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
3201 4583 "МОБИЛЕ" ООД Варна Варна
3202 4814 "ТРАНСФРЕЙТ" ООД Варна Варна
3203 7871 "КАС ТРАНСПОРТЕРС" ООД Варна Варна
3204 4792 "МАИСТА" ЕООД Варна Варна
3205 14078 "КИС-15" ЕООД Варна Варна
3206 7551 "МС ШИПИНГ" ООД Варна Варна
3207 14095 "ГЕОКОМ" ЕООД Варна Варна
3208 14096 "ДИАГА" ЕООД Варна Варна
3209 11431 "МАРИНА ГАРДЪН" ООД Варна Варна
3210 13182 "ДАНУЕЙ 1" ЕООД Варна Ветрино
3211 14027 "БЛЕКБУЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3212 12488 "ЛЕО КАН" ЕООД Варна Ветрино
3213 10241 "ДАРЛИ ФОРД"ЕООД Варна Ветрино
3214 1537 "ПРИМА–91–ЖЕЛЯЗКО ПАНКОВ" ЕТ Варна Ветрино
3215 2912 БУЛГАРПЛОД ВАРНА ООД Варна Ветрино
3216 5435 "ДАНУЕЙ" ЕООД Варна Ветрино
3217 9792 МАРКОНИ ЕООД Варна Ветрино
3218 12625 "ПЛАН БИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3219 10884 "БОБИ ГОЛДЕН ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3220 12619 "ДЪБРОВНИКШЪР ЮРОТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3221 14068 "ЕР ЕМ ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3222 7428 "СИС-СВЕТЛЮ СТАНЧЕВ" ЕТ Варна Ветрино
3223 13883 "ФАСТ ФРЕЙТ" ЕООД Варна Ветрино
3224 7798 "ЗВЕСИМ" ЕООД Варна Ветрино
3225 12294 "ФС ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3226 13854 "КОНТИНЕНТАЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3227 4207 "ПРИМА 91" ЕООД Варна Ветрино
3228 1639 "ПЕНЕМАТ" ООД Варна Ветрино
3229 13855 "ПИ ЕНД И ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3230 14070 "ХИНДЗ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3231 4883 "ИВОНА" ООД Варна Вълчи дол
3232 10670 "БГ ГРУП БЕТОН 13" ООД Варна Вълчи дол
3233 4723 "СВС-ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3234 9328 "ТРАНСЕСКОРТ" ЕООД Варна Вълчи дол
3235 12687 "ЕЛ КА ВИ" ЕООД Варна Вълчи дол
3236 13998 "ПОЛИ ТРАНС 2012" ЕООД Варна Вълчи дол
3237 13619 "НАСИЯНА" ЕООД Варна Вълчи дол
3238 5703 "ПЕПИНА 2006" ЕООД Варна Вълчи дол
3239 9157 "ДЕМИРОВ ТРАНС 69" ЕООД Варна Вълчи дол
3240 11002 "ТНТ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3241 7360 "БГ БЕТОН ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3242 13637 "РЕД ХООК" ЕООД Варна Вълчи дол
3243 11234 "КОРЕКТ СЕРВИЗ 2013" ЕООД Варна Вълчи дол
3244 8021 "ЕР ДЕ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3245 1646 "БЛЕК СИЙ СЪРВИЗ" ООД Варна Девня
3246 5587 "ДЕВНЯ ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3247 6654 КЕРАНОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Варна Девня
3248 10506 "ИНЕРТ ТРАНС БГ" ООД Варна Девня
3249 1597 "РЕГЕНТ Д" ЕООД Варна Девня
3250 8327 "М ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3251 2079 "ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ 90 И-СИЕ" СД Варна Девня
3252 2639 ДИ СИ ТРАНС ООД Варна Девня
3253 4596 "ПИРАМИД" ЕООД Варна Девня
3254 1943 "СТЕФ" ЕООД Варна Девня
3255 10840 "ТРАНС ЛОГИСТИК 1" ЕООД Варна Девня
3256 6346 "ТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1" ООД Варна Девня
3257 6760 "ИСКРА-ИВО ХРИСТОВ" ЕТ Варна Девня
3258 7733 "ВЕНИ-ТРАНС 2010" ЕООД Варна Девня
3259 2442 "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД Варна Долни чифлик
3260 11067 "ТРАНСМАР 57" ЕООД Варна Долни чифлик
3261 7552 "ВЕСЕЛИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3262 6049 "СТАНИСЛАВ - 91" ЕООД Варна Долни чифлик
3263 13841 "БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК" ЕООД Варна Долни чифлик
3264 13152 "ДИВА ТРАНС 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3265 12280 "ЖАСМИНА 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3266 0685 "ПАЛ ОЙЛ" ООД Варна Долни чифлик
3267 12298 "ШЕРИ Ю" ЕООД Варна Долни чифлик
3268 13077 "МАРТО 2004" ЕООД Варна Долни чифлик
3269 6927 "ЕМИР ТРАНС СПЕД" ЕООД Варна Долни чифлик
3270 2671 "ИСКО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3271 13682 "ЛЕС ТРЕЙД 1" ЕООД Варна Долни чифлик
3272 4577 "БУМЕРАНГ ШИПИНГ" ООД Варна Долни чифлик
3273 8049 "ЛЕСО ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3274 2693 "БОРИСОВИ-91" ЕООД Варна Долни чифлик
3275 0488 "АПРИОРИ ЕКСПОРТ" ЕООД Варна Долни чифлик
3276 7188 "БИЛЯНА ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3277 12003 "БРАТЯ МАРИНОВИ" ООД Варна Долни чифлик
3278 6619 "СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ-ОФЕЛИЯ" ЕТ Варна Дългопол
3279 8229 "М И М-11" ЕООД Варна Дългопол
3280 13847 "ЕКСПРЕС ТРАНС 15" ЕООД Варна Дългопол
3281 12839 "ПТ ТРАНС 14" ЕООД Варна Дългопол
3282 4512 "РУДО-КАРС" ООД Варна Дългопол
3283 4241 "МУ И ФА - НАСИБЕ МУСА" ЕТ Варна Дългопол
3284 11364 "УЛУС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Дългопол
3285 14108 "ГЕО - КРАСЕН ГРИГОРОВ" ЕТ Варна Дългопол
3286 6874 "ИЛГИ-ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА" ЕТ Варна Провадия
3287 10568 "ФЕДОН" ЕООД Варна Провадия
3288 10722 "АЯ-08" ЕООД Варна Провадия
3289 11522 "ДАНАИЛОВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3290 14023 "ТРАНС ЕВРО ФРЕШ" ЕООД Варна Провадия
3291 13000 "МАР ГРУП 71" ЕООД Варна Провадия
3292 5024 "МИГЕН" ЕООД Варна Провадия
3293 6846 "АНДИ-ИЛИЯ НЕДЕВ" ЕТ Варна Провадия
3294 12563 "ЖИП КОМЕРС" ООД Варна Провадия
3295 0577 "ЕВРОТРАНС КОНСУЛТ" ООД Варна Провадия
3296 13147 "ВАСИЛЕВ-05" ЕООД Варна Провадия
3297 2848 "РИВИ" ЕООД Варна Провадия
3298 7627 "КУНЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3299 11840 "ТРАНС БУЛ БГ 1" ЕООД Варна Провадия
3300 4026 "ИВ-ЯН" ООД Варна Провадия
3301 10503 ПОЛИ ТРАНС 1 ООД Варна Провадия
3302 10385 "АЙСБЕРГ-БВ" ЕООД Варна Суворово
3303 10025 "АС 7" ООД Варна Суворово
3304 14105 "ДЖИ ЕС ТРАНС 13" ЕООД Варна Суворово
3305 10556 "ПЛУГЧИЕВИ" ЕООД Варна Суворово
3306 1272 "СИЛВИ-М-ТРАНС-СИЛВИЯ НАЛБАНТОВА" ЕТ Варна Суворово
3307 11944 "ИВАН ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3308 14264 "НИН 2013" ООД Варна Суворово
3309 13430 "АЛМОН 2014" ЕООД Варна Суворово
3310 6860 "ГЕОРГИ ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3311 2954 "ТИНД" ЕООД Варна Суворово
3312 9545 "ДИ-ДА ТРАНС" ЕООД Варна Суворово
3313 1809 "БОКСЕР" ЕООД Варна Суворово
3314 13392 "БОЛЯРИ ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3315 5602 "БОЛЯРКА ВТ" АД Велико Търново Велико Търново
3316 5639 "МАГДАК-РАДОСТИН МИТЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3317 14018 "КОНТИ-ТРАНС 69" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3318 3330 "ТРАНС ЛЕНД - БГ" ООД Велико Търново Велико Търново
3319 0057 "ВИНПРОМ" АД Велико Търново Велико Търново
3320 1456 "МИРЕЛА" ООД Велико Търново Велико Търново
3321 2569 "КЛШ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3322 8054 "ОРИОН ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3323 5588 "ЛОЗЕВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3324 9907 "МИРЕЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3325 11945 "ИВЕТ ЛОГИСТИК" ООД Велико Търново Велико Търново
3326 6728 "СГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3327 10785 "ФУУД ЕКСПРЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3328 5868 "ЕВРОПА-ТРАНС 2001" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3329 5513 "Д И К ТРАНС 78" ООД Велико Търново Велико Търново
3330 10247 "ДАРИ ЛЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3331 13509 "ЮРОТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3332 11069 "МАКСИ СПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3333 10379 "ДАБОТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3334 14165 "СТЕЛТРАНС - 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3335 6892 "АМК ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3336 1762 "ОЛИМПИК - ЯСЕН СИМОВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3337 5098 "ПИПЕЛОТА" ООД Велико Търново Велико Търново
3338 4618 "ФАВАБУЛ" ООД Велико Търново Велико Търново
3339 1711 "ДАН-ЙОРДАН МИХАЙЛОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3340 8084 "А Д С" ООД Велико Търново Велико Търново
3341 10969 "ДЕВИАН ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3342 5093 "МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3343 10652 "ГИДАР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3344 8324 "ЛИПОВИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3345 3899 "КАЛИ 89 - РУМЕН РОМАНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3346 7235 "ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО" ООД Велико Търново Велико Търново
3347 3049 "АКАЦИЯ – 66 – ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3348 0731 "АЛЕКС ТРАНС 81" ООД Велико Търново Велико Търново
3349 8325 "ЕЛИТ-94-ИЛИЯН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3350 8499 "АЗАРО ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3351 2941 "ВАЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3352 5419 "ЕВРОТРАНС 2001" ООД Велико Търново Велико Търново
3353 13999 "ДИБ ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3354 2942 "САДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3355 8940 "БТС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3356 7121 "ТЕА ВТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3357 5987 "ЕВРОСПРИНТ-ИВАНОВИ" СД Велико Търново Велико Търново
3358 1906 "КИКО ТРАНС И СИЕ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3359 11603 "МАКСИМА ТРАНС 1" ООД Велико Търново Велико Търново
3360 12638 "ТРАНС ЕВРО 2014" ООД Велико Търново Велико Търново
3361 3818 "РУМЯНА ХИНКОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3362 2712 "АГРОКОМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3363 4232 "ЯНА-1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3364 13423 "МОБИТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3365 0748 "СЛАВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3366 11546 "ЛОГИСЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3367 3447 "С & Т " ЕООД Велико Търново Велико Търново
3368 6460 "СКАЙ-05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3369 8866 "АНИТА ТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3370 8271 "ПОЛИКОМЕРС 82" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3371 8933 "КОКО 07" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3372 5563 "ТРОЯ 2000" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3373 10104 "ДИ ЕС ДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3374 4889 "МИЛЛТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3375 0009 ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ Велико Търново Велико Търново
3376 7112 "АРИСОЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3377 9215 "КИМИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3378 11287 "ЛИЯНА 2000 КМ"ЕООД Велико Търново Велико Търново
3379 10254 "КА МЕТАЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3380 9164 "АЛЕКС ОК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3381 0165 "ТРАНСПОРТ-ГАРАНТ" АД Велико Търново Велико Търново
3382 0995 "НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3383 12249 "ББТ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3384 10530 ПИРАТ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3385 8283 "ВИТА МОБИЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3386 5361 "СТЕФАНИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3387 5240 "ЗАРИНИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3388 10001 ВАНИЗ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3389 2159 "ТРАНСЛАЙН И КО" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3390 10943 САРАМОВ - 78 ЕООД Велико Търново Велико Търново
3391 9799 "ПЕТКО ПЕТКОВ 66" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3392 12307 "ЕР 2 ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3393 7628 "ДБС-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3394 2822 "СТАР ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3395 3001 "ПАМЕЛА 05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3396 5731 ЕТ НИКИ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ - СТЕФКА КОЛЕВА Велико Търново Велико Търново
3397 5764 "ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3398 3277 "КРИСКО-ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3399 3307 "ГЕОДИВА" ООД Велико Търново Велико Търново
3400 1191 "ТРАНСПРЕС" ООД Велико Търново Велико Търново
3401 9701 РОСИНА ОЙЛ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3402 5289 "ДАНЕКС ПЕТРОЛИУМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3403 7078 СИ СЕ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3404 13569 "ИН ТРАНС М БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3405 0336 "КОЛОС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3406 3385 "ГРАНИТ - 2" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3407 10582 СИМИР ТРАНС ЕООД Велико Търново Велико Търново
3408 3454 "ИНА-95-СТЕФАН СИМЕОНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3409 11449 "КАНВАС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3410 13602 "РЕД ХОРСИС БУС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3411 12539 "МОТО ТОП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3412 10906 "РОСИНА ОЙЛ - 1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3413 12324 "САБИС 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3414 3039 "СЪНИ ТРАНС - БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3415 10627 "ЕВРО ФИНАНС КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3416 7691 "СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА" ООД Велико Търново Велико Търново
3417 11451 "ПАНВЕР ТРАНС" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3418 3689 "АЛФАКАР" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3419 6695 "ГАРАНТ – НИКОЛА ХРИСТОВ ПОПОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3420 5832 "ГУЛБАНИС ВАЙН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3421 7002 "НИКСТОМ" ЕАД Велико Търново Горна Оряховица
3422 8131 "ЕНЧО ЕНЧЕВ-ЕТЕ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3423 6912 ЕТ ШАНС МИЛКО БАЙЧЕВ Велико Търново Горна Оряховица
3424 13475 "ТРАНС ОК" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3425 0866 "ЕЛИ-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3426 7469 "ПЕЙЧО ПЕЙКОВ-АТЛА МАРИЯ" ЕТ ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3427 14013 "ФЛЕКСИБЪЛ КОНСТРАКШЪН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3428 10151 "ДИМОВ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3429 3716 "МЕЙП-КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3430 9490 "МОНОЛИТ 99" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3431 5453 "ЙОРДАН ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3432 7382 "МАТ-2001" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3433 10636 "ТРАНС ГРЕЙН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3434 8166 "ДИМИРА-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3435 1429 "ДИМКОР" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3436 13644 "ГЕНИУС БГ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3437 12621 "АЛЛГРУП - 86" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3438 9888 "Р.А-03-БОБИ" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3439 10915 "МС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3440 4897 "МАРИН СТОЯНОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3441 2254 ПЛАНЕТА - 98 ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3442 8088 "ВИЛИ–ДИМИТЪР ПАПАЗОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3443 8417 "КУПРО-94" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3444 6883 "ЛИДЕР-2002" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3445 14045 "ТЕРИ ТРАНС 61" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3446 2093 "ИСАЕВ-ЕВРОМЕГА" ЕООД Велико Търново Елена
3447 7429 "ТАРА 66" ЕООД Велико Търново Елена
3448 3325 "ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Елена
3449 11697 "СИМЕОНОВИ 2014" ООД Велико Търново Елена
3450 13757 "ВЕГЕТАРИАНА - ЕЛЕНА" ЕООД Велико Търново Елена
3451 11916 "ЩЕРЕВ ТРЕЙД 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3452 7553 "КАМЕЛ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ-РОСЕН КАМЕНОВ" ЕТ Велико Търново Златарица
3453 9412 "ОЛИМПИКТРАНС" ЕООД Велико Търново Златарица
3454 1763 "СИЛВИ-СИЛВИЯ УЗУНОВА" ЕТ Велико Търново Златарица
3455 13181 "ДАРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3456 11261 "ВАН ЕКЕВЕЛД ТРЕЙДИНГ" ЕООД Велико Търново Златарица
3457 8316 "МУТАНТА-ММ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3458 9034 "КОСМОС-НИКОЛА ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Лясковец
3459 2343 "СИ ДИ - ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Лясковец
3460 11717 "РКМ - ТРАНС" ЕООД Велико Търново Лясковец
3461 13957 "ЕН ЕНД ЕН ГРУП" ЕООД Велико Търново Лясковец
3462 12453 "СКАЙФЛАЙЕР" ЕООД Велико Търново Лясковец
3463 0129 "ДОМАТ" АД Велико Търново Лясковец
3464 8446 "СИД" АД Велико Търново Лясковец
3465 11506 "ДИМАГО" ООД Велико Търново Лясковец
3466 5624 "АРКУС" АД Велико Търново Лясковец
3467 11265 "ХРИСТОВ ТРАНС И СТРОЙ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3468 13425 "ЕН ЕНД ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3469 9737 "МАРТИН-ЙОАННА" ЕООД Велико Търново Лясковец
3470 12348 "КИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3471 11684 ET "ЛИЛИЯ - ЛИЛЯНА БОНЧЕВА" Велико Търново Павликени
3472 1028 "РОЗИНОВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3473 8550 "УНИВЕРСАЛ ПЕНЕВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3474 13207 "ЕЛЕГАНТ - 93" ЕООД Велико Търново Павликени
3475 13458 "ХРИМОС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3476 1575 "М.М.К.-СИРАКОВА, БОЯНОВ И СИЕ" СД Велико Търново Павликени
3477 6368 "МИЛКИ ЛУКС" ЕООД Велико Търново Павликени
3478 5840 "ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД Велико Търново Павликени
3479 12499 "ГАБИ ТРАНС 74" ЕООД Велико Търново Павликени
3480 12432 "СТЕКРА ТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3481 7101 "СКАНИЯ ТРАНС АВТО" ЕООД Велико Търново Павликени
3482 13012 "ПРОЛЕС БГ" ЕООД Велико Търново Павликени
3483 0982 "ТОТИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3484 5556 "НИКИ-2004" ЕООД Велико Търново Павликени
3485 8653 "КОСТАДИН БРАТВАНОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3486 12145 "АНИМАР - 88" ЕООД Велико Търново Павликени
3487 4611 "ВЕЛМЕТ - ВЕЛИК ТОПКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3488 10002 БЕГС - ТРАНС ЕООД Велико Търново Павликени
3489 3203 "САВТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3490 8966 "БЕЛЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3491 12832 "МИНЕВ-60 - ГОШО МИНЕВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3492 5638 "КЕРПИ" ЕООД Велико Търново Павликени
3493 7227 "ВРАЙКОВ - ОГНЯН ВРАЙКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3494 3299 "ГРЕТИ-ТРАНС-ТАТЯНА ДИМИТРОВА 62" ЕТ Велико Търново Павликени
3495 13304 "ЕЛИТРАНС - 76" ЕООД Велико Търново Павликени
3496 10921 ВАБИС ТРАНС ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3497 9509 "ИДОКАР" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3498 10229 "МИЛТРАНС - 2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3499 8193 "ВАНКО 2-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3500 12693 "ГЕОРГИЕВ Н.А" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3501 4622 "РОСИ 99" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3502 0888 "ТРАНСКАПИТАЛ - М" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3503 8683 "ЛЕОН ГХ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3504 11465 "МЕРИДИАН 95" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3505 8436 "МС ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3506 10220 "АВТОШАНС-2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3507 4671 "ЕЙЧ И ЕЙЧ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3508 12253 "ЦВЕТАНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3509 3911 "АГРО БУЛ ИНВЕСТ" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3510 8755 "МИКИ 1111" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3511 1485 "ВАЛЕС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3512 13877 "ЕРАТО АГРО ТРАНС" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3513 9479 "ИЗГРЕВ-92-РАДКА ПЕНЧЕВА" ЕТ Велико Търново Полски Тръмбеш
3514 11591 "ОРФИ БГ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3515 12205 "ЛЕНИ 93" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3516 12367 "СИКО ТРАНС 09" ЕООД Велико Търново Свищов
3517 5629 "ГОСИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3518 10376 "Л Г Л - ОЙЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3519 9993 "НИКО-2003" ЕООД Велико Търново Свищов
3520 3713 "ИВАН ДАМЯНОВ" ЕТ Велико Търново Свищов
3521 13334 "ШОГО ГСК" ЕООД Велико Търново Свищов
3522 12994 "ПРОГРЕС ТРАНС 94" ЕООД Велико Търново Свищов
3523 7512 "СВИЛОЗА-ТРАНСПОРТ" АД Велико Търново Свищов
3524 10583 АСЕНОВ ЕООД Велико Търново Свищов
3525 13795 "ФИЛИПОТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3526 13044 "ТЕДИ СТИЛ 2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3527 6481 "МЕСОКОМБИНАТ-СВИЩОВ" ООД Велико Търново Свищов
3528 12070 "ОГНЯНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3529 9766 "АГРЕСИЯ-2005" ЕООД Велико Търново Свищов
3530 13397 "ЛАМБЕВА-ЦМ" ЕООД Велико Търново Свищов
3531 9861 "ВИКРА-2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3532 10407 "ДУКО ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3533 5010 "МУЛТИКАМ" ООД Велико Търново Свищов
3534 3059 "УНИТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3535 14128 "ПЕТКО ПЕТКОВ - 92" ЕТ Велико Търново Свищов
3536 11458 "НОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3537 10855 "КАМЕЛИЯ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3538 13635 "ТОТИ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3539 10039 "СЕВ ТОЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3540 6131 "ЕКО ФЕНИКС" ЕООД Велико Търново Свищов
3541 13629 ЕТ "ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ - 97" Велико Търново Свищов
3542 11537 "БИЛДИНГ КОМЕРС" ЕООД Велико Търново Свищов
3543 13903 "ПСИ ИЗОТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3544 7038 "ТАХИРОВИ ТРАНС ГРУП-11" ООД Велико Търново Свищов
3545 11054 "САРВАРИ" ООД Велико Търново Свищов
3546 11189 "ФОР ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3547 12498 "КРИСИ - ТРАНС 2000" ЕООД Велико Търново Свищов
3548 11006 ЕТ ДЖОРДАН-ЙОРДАН КОЛЕВ Велико Търново Свищов
3549 13894 "ЕКО МИЛК ГАРАНТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3550 13518 "АГРО ИВАНОВ ПРЕВОЗИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3551 8042 "ЕВРОЛОГИСТИКА" ООД Велико Търново Свищов
3552 0303 "БУЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3553 2729 "КОНТИНЕНТАЛ-66-НЕДЕЛЧО ИВАНОВ" ЕТ Велико Търново Стражица
3554 5908 "ИВКОМ" ЕООД Велико Търново Стражица
3555 6349 "АГИС" ООД Велико Търново Стражица
3556 4886 "ЦЕНКО-81" ЕООД Велико Търново Стражица
3557 3746 "КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" АД Велико Търново Стражица
3558 5303 "СТАР" ЕООД Велико Търново Стражица
3559 3170 "АКТИВ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3560 8323 "ВЛАДИТРАНС 71" ЕООД Велико Търново Стражица
3561 0404 "ЗОРНИЦА - КОМЕРС" ООД Велико Търново Стражица
3562 2730 "СТЕФЧО ЗДРАВКОВ" ЕТ Велико Търново Стражица
3563 8158 "КАРТЕЛ" ЕООД Велико Търново Стражица
3564 10715 "БОЗИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3565 12389 "А - МАКС - 74" ООД Велико Търново Сухиндол
3566 9694 "ЗЛАТНА БУЦА" ООД Велико Търново Сухиндол
3567 11548 "АНДИ ТРАНС 77" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3568 6620 "АНИКИНС-ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА" ЕТ Видин Белоградчик
3569 1128 "ВЕЛИЗАРОВИ" ЕООД Видин Белоградчик
3570 13817 "БЕНИТРАНС-2012" ЕООД Видин Брегово
3571 11668 "ВИДАТРАНС 86" ЕООД Видин Видин
3572 8286 "КОРЕКТ ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3573 6588 "СТЕФИ" ЕООД Видин Видин
3574 12754 "ЕМС-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3575 11488 "БИП 2014" ООД Видин Видин
3576 11867 "КУО ВАДИС – ВИДИН" ООД Видин Видин
3577 11593 "ТИРБГ" ЕООД Видин Видин
3578 5234 "МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД Видин Видин
3579 2055 "ФЕНИКС-БДИН" ЕООД Видин Видин
3580 3655 КАРТРАНСПОРТ ЕООД Видин Видин
3581 5279 "ИРЕНА МИКОВА" ЕТ Видин Видин
3582 6069 "НЕНА-АУТОТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3583 12132 "РУСИНОВТРАНС-2012" ЕООД Видин Видин
3584 10592 Т-ТРАНСПОРТС ЕООД Видин Видин
3585 1040 "КАТЕРИНА" ЕООД Видин Видин
3586 0784 "ДРАКОН-ВИП" ООД Видин Видин
3587 7481 "ГРЕТА ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3588 10101 "ПРОТРАНСИМПЕКС" ЕООД Видин Видин
3589 5020 "ФАНТИ ГТ" АД Видин Видин
3590 4425 "КОЛЕВ-ВИДИН" ЕООД Видин Видин
3591 13751 "УЕЙВЪРЛИ ЕКСПРЕСС ФРЕЙТ" ЕООД Видин Видин
3592 5710 "ДРИФТ-НИКОЛАЙ КИРОВ" ЕТ Видин Видин
3593 14246 "КОМЕТМАХ" ЕООД Видин Видин
3594 12971 "СИВИЕН 2014" ЕООД Видин Видин
3595 8706 "И ЕМ - ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3596 13527 "ПАН СТРОЙ - 2000" ЕООД Видин Видин
3597 11065 "БЕЛУТИ" ЕООД Видин Видин
3598 12838 "НЕГИ 99" ЕООД Видин Видин
3599 5663 "СП-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3600 13769 "ТРАНС ЕКСПРЕС - БОКО 85" ЕООД Видин Видин
3601 3830 "ЛИЗИ-БОЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Видин Видин
3602 5779 АКТИВ ЛОГИСТИК ООД Видин Видин
3603 10567 ВЕСТ - МАРТ ООД Видин Видин
3604 4667 "КРАТОН" ЕООД Видин Видин
3605 10079 "МПГ ГРУП ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3606 4180 "АДОН 2010" ЕООД Видин Видин
3607 14094 "СУПЕРСПРИНТ-П.А." ЕООД Видин Видин
3608 11523 „ БЛИЦ 2 " ООД Видин Видин
3609 3119 "ВАЛ ДАНК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Видин Видин
3610 2551 "БУЛРЕД" ООД Видин Видин
3611 2239 "ХЕНА" ООД Видин Видин
3612 13610 "КИРЯЕВСКА ВАР" ООД Видин Видин
3613 12685 "СИМОНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3614 4505 "САВОВ-СТЕФЧО САВОВ" ЕТ Видин Видин
3615 12250 "АЛЕКСАНДРА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3616 6793 "КИМ-КРАСИМИР МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3617 11656 "ТОТИ КОМФОРТА" ЕООД Видин Видин
3618 5963 "СУПЕРСПРИНТ-АНАНИ МИЛКОВ" ЕТ Видин Видин
3619 9882 "МГ - ТРАНСПОРТЕС" ООД Видин Видин
3620 10672 "ВС АУТО" ЕООД Видин Видин
3621 6326 "МУРА 2001" ООД Видин Видин
3622 13357 "МАКС С" ЕООД Видин Видин
3623 3343 "МЕТОДИЕВ ТРАНС ЛОГ" ЕООД Видин Видин
3624 8633 "БУЛТРАНС" ЕООД Видин Видин
3625 11713 "Д-ТРАНС-76" ЕООД Видин Видин
3626 13494 "СТС 2013" ЕООД Видин Видин
3627 13131 "ЕВРО РЕМУВЛЕ" ЕООД Видин Видин
3628 5437 "ВИДА-ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Видин Видин
3629 7941 "ПРЕТОН" ЕООД Видин Видин
3630 10208 "САСЕ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3631 11530 "АДЛЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3632 6749 "ГЕЙВ" ООД Видин Видин
3633 8805 "АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ" ЕТ Видин Видин
3634 1907 "АВА ТРАНС" ООД Видин Видин
3635 3670 БИЗОТО ЕООД Видин Видин
3636 12863 "БРАНКО 1808" ЕООД Видин Видин
3637 12814 "СИБАРИТ" ЕООД Видин Видин
3638 2531 "ВИОЛИНА" ООД Видин Видин
3639 9156 "ТЕРА ТРАНС" ООД Видин Видин
3640 1669 "БАГИ-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3641 7289 "ТРИАДА 999" ООД Видин Видин
3642 12670 "ТОДОРОВ 61" ЕООД Видин Видин
3643 8147 "АУТО ВИЯ ТРАНС" ООД Видин Видин
3644 10120 "ЛЮМЕКС-52" ЕООД Видин Видин
3645 13329 "ТОНИ ТРАНС 2015" ООД Видин Видин
3646 13025 "ВИДАСТРОЙ" ООД Видин Видин
3647 9444 "ГИПС" АД Видин Видин
3648 11571 "БОЛКАН - АУТО - 2012" ЕООД Видин Видин
3649 12843 "БУЛПЕТРОЛ ТРЕЙД" ЕООД Видин Видин
3650 8031 "ГОГО-2003-ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3651 8378 "КРИС-ЕМ 83" ЕООД Видин Видин
3652 12037 "ТРОПИК - АМ" ЕООД Видин Видин
3653 12215 "ТАНИ-МАНИ" ООД Видин Грамада
3654 1920 "ММ-07" ЕООД Видин Кула
3655 2189 "АРУША" ЕООД Видин Кула
3656 13978 "РАДОСЛАВ И КО" ЕООД Видин Кула
3657 7793 "ДРАГ-ВЕСТ-ДРАГОМИР ДЕКОВ" ЕТ Видин Кула
3658 1338 "ММ" ЕООД Видин Кула
3659 9914 "МАШОВ-ЙОРДАНА РУСКОВА" ЕООД Видин Ново село
3660 13284 "ТОРЛАШКА СРЕЩА" ЕООД Видин Чупрене
3661 4924 "ЛЕС - ТРАНС" ЕООД Видин Чупрене
3662 0905 "ЕМКА-ЦВЕТАН ДОЧЕВ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3663 14181 "ХИКС 14" ООД Враца Бяла Слатина
3664 13176 ЕТ "КРИС ДИМИТЪР ХРИСТОВ" Враца Бяла Слатина
3665 11409 "ИВЕТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3666 13881 "СЕВЕР ТРАНС 2014" ЕООД Враца Бяла Слатина
3667 0363 "ЕЛИ–ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3668 10253 "ВЕДМА" ООД Враца Бяла Слатина
3669 1945 "ЛИЛИВЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3670 4299 "СЕВЕР-ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3671 13753 "ПЕТРОВ - 15" ЕООД Враца Бяла Слатина
3672 11947 "ТИНЧЕВ - ТЕРА ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3673 8692 "ПЕТЬО ТОДОРОВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3674 6838 "ИЛТРАНС-2010" ЕООД Враца Бяла Слатина
3675 13729 "АГРИТРАНСКОНСУЛТ" ООД Враца Бяла Слатина
3676 10068 "МИГРЕНФЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3677 5834 "НИКОЛОВ 07" ЕООД Враца Бяла Слатина
3678 3281 "АЦИ ТРАНС 70" ЕООД Враца Бяла Слатина
3679 13411 "БОРИСОВ ТРАНС 14" ЕООД Враца Бяла Слатина
3680 1088 "КОЖУХАРСКИ" ООД Враца Бяла Слатина
3681 6700 "СТИЛ ОЙЛ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3682 6331 "БАЛМЕК - ТОНЧЕВ И СИЕ" СД Враца Бяла Слатина
3683 7823 М-КАРАДЖОВИ ЕООД Враца Бяла Слатина
3684 4534 "РИПО" ЕООД Враца Враца
3685 12738 "ЛИН ПАРТНЪРС" ООД Враца Враца
3686 13787 "ЕВДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
3687 8725 "АСИК-91 - КОСТО КОСТОВ" ЕТ Враца Враца
3688 13021 "АГРО ЛОГИСТИКС" ЕООД Враца Враца
3689 0857 "ФИОРИНО-ВАСКО ЦВЕТАНОВ " ЕТ Враца Враца
3690 6869 "ТИХОМИР ЗАХАРИЕВ" ЕТ Враца Враца
3691 13752 "АВТО - 2002" ЕООД Враца Враца
3692 13726 "ЕВА ЕСТЕР" ЕООД Враца Враца
3693 12551 "ПАМ ЕРИ" ООД Враца Враца
3694 9966 "НАТАЛИ 88" ООД Враца Враца
3695 2525 ЕЛЗАР-05 - ДИМИТРИНА ВЕСЕЛИНОВА ЕТ Враца Враца
3696 13456 "НИКОЛОВИ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3697 9097 "ЕМКО-ЛМ 67" ЕООД Враца Враца
3698 5295 "ХАНДЕЛСМАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3699 1389 "АЙ ЕМ ДЖИ ТРАНС ГРУП" ООД Враца Враца
3700 0674 "АМОР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3701 1882 "ЕМО ТРАНС 2008" ЕООД Враца Враца
3702 12990 "ВИОЛИТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3703 12535 "СЕПТЕМВРИ 2012" ЕООД Враца Враца
3704 9696 ЕТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ Враца Враца
3705 3139 "БОБИ ТРАНС 2009-БП" ЕООД Враца Враца
3706 1992 "ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3707 14234 "АДРИ ЕКСПРЕС" ЕООД Враца Враца
3708 6009 "ХРИСТО ТАНОВ ДАДЕРОВСКИ-ТАНКО" ЕТ Враца Враца
3709 7818 "ДИЕЛП" ЕООД Враца Враца
3710 6658 МЕТАЛ ТРАНС 2005 ЕООД Враца Враца
3711 3496 "АТАМА" ООД Враца Враца
3712 7810 "ЙОЛКОВИЦА-ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ" ЕТ Враца Враца
3713 1892 "ДЖИ ЕС И - ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3714 12972 "АВТОЛОГИСТИК" ООД Враца Враца
3715 10396 "КАВАДА И ЙОВАНОВИЧ ТРАНСПОРТ КЪМПАНИ" ООД Враца Враца
3716 13860 "ТРАНС ЕМО - 79" ЕООД Враца Враца
3717 11197 "Т И Н ТРАНС" ООД Враца Враца
3718 0018 "МИГЕЛ-С-91 МИТКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Враца
3719 12064 "ЛАУРУС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3720 0133 "ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98" АД Враца Враца
3721 2744 "СПЪТНИК-96" ЕООД Враца Враца
3722 5930 "ЕКОФРУТ" ООД Враца Враца
3723 2091 "ВИПАМ-ВАЧЕВ" ЕООД Враца Враца
3724 4588 "БГ ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3725 12986 "И. Г. СЕРВИЗ" ЕООД Враца Враца
3726 8140 "АВТО-ФИЛИПОВИ" ЕООД Враца Враца
3727 8154 "КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ-ЛИПО" ЕТ Враца Враца
3728 8549 "ЛУКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
3729 0711 “СТАНИМИР ДИМИТРОВ–СТАНДАРТ“ ЕТ Враца Враца
3730 8280 "ПГ - 2002" ЕООД Враца Враца
3731 7982 "АРЧЕЗЕ" ЕООД Враца Враца
3732 11863 "АЛЕКС ТРАНС - 2004" ООД Враца Враца
3733 13483 "Н.КОЦЕВ" ЕООД Враца Враца
3734 12883 "И.П.ТРАНС 2015" ООД Враца Враца
3735 12802 "ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН СЪРВИЗ - Е.Т.С." ЕООД Враца Враца
3736 12530 "ЛА БАРСА" ЕООД Враца Враца
3737 10349 "ТИ ДЖИ СИ ЕКСПЕДИШЪНС" ООД Враца Враца
3738 8746 "МВ - 94" ЕООД Враца Враца
3739 13818 "СТОЯН ТОДОРОВ" ЕООД Враца Враца
3740 2495 "АВТОХИТ" ЕООД Враца Враца
3741 7417 "ЗОРОВ-СВЕТЛОМИРА ЗОРОВА" ЕТ Враца Враца
3742 7664 АСМАИСАН ТРАНС ЕООД Враца Враца
3743 11533 "ПЕЛОВСКИ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3744 2858 "СКОРПИОН-1977" ЕООД Враца Враца
3745 5076 ДИ ЕН СИ АУТО ООД Враца Враца
3746 0563 "ИЛКОМ-ИВАНКА ИЛИЕВА" 115772158 ЕТ Враца Враца
3747 11662 "КИКАР - РС 2" ООД Враца Враца
3748 0532 "ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ЕООД Враца Враца
3749 11517 "ПРО БУЛ-2006" ООД Враца Враца
3750 12496 "МАРТИН 07" ЕООД Враца Враца
3751 11964 "САЙМАН-13" ЕООД Враца Враца
3752 9589 "МОДНА АГЕНЦИЯ-МИРАЖ" ООД Враца Враца
3753 9038 "СЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ООД Враца Враца
3754 14187 "ЕМ ВИ ЕМ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3755 3269 ДЕНИТРАНС 09 ООД Враца Враца
3756 6177 "ФОРТУНА ЕЦ" ЕООД Враца Враца
3757 12352 "ДЕКОВ 63" ООД Враца Враца
3758 8194 "ТЕДИМИЛ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3759 11745 "ДЖИ ТИ СПЕДИШЪН" ООД Враца Враца
3760 8680 "СОДЖИТРА" ЕООД Враца Враца
3761 1138 "КРИС ТРАНСПОРТ" ООД Враца Враца
3762 4631 "ВАСИЛ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ-ВОЛОДЯ" ЕТ Враца Враца
3763 11037 "ФОКСИ-80-БОЙКО КРЪСТЕВ" ЕООД Враца Враца
3764 8900 СПЕДИТРАНС ЕООД Враца Враца
3765 5601 "ЛАНА МЕЛ" АД Враца Враца
3766 3308 "ДАВИД ЮЛИАН" ЕООД Враца Враца
3767 0233 "АСК-БУЛ" ЕООД Враца Враца
3768 7832 "ПЕМИНА-ЙОСИФОВА" ООД Враца Враца
3769 12434 "КО И СИ" ООД Враца Враца
3770 5111 "МАРНИКЛИ" ЕООД Враца Враца
3771 8622 "ИНТЕРТЕКС" ООД Враца Враца
3772 10647 "НЕКСТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3773 4985 "ТАШЕВ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3774 6648 ЯНИ И ТОМИ ООД Враца Враца
3775 11950 "АРИВА ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3776 0326 "МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3777 11799 "АВС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3778 0042 "ТРАНС АРЛАНД" ООД Враца Враца
3779 1354 "ЮНИ ТРАНС 08" ЕООД Враца Враца
3780 7120 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕД" КООПЕРАЦИЯ Враца Враца
3781 9849 "СПРИНТ-М" ЕООД Враца Враца
3782 10675 "МАРВИ БГ" ЕООД Враца Враца
3783 3031 "ВЕЙДАР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3784 5543 "ТЕМПЪЛ ЕКСПРЕС" ЕООД Враца Козлодуй
3785 3033 ИВЕЛ-АГРО ЕООД Враца Козлодуй
3786 0977 "АНДРОВ ТРАНС" ООД Враца Козлодуй
3787 13434 "ТД ТРАНСПОРТЕС" ООД Враца Козлодуй
3788 12373 "ТИХОМИР ИВАНОВ 89" ЕООД Враца Козлодуй
3789 5066 "ИМЕКС 2012" ЕООД Враца Козлодуй
3790 9192 "АНГЕЛ - Л ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Враца Козлодуй
3791 13612 "ЖОРДАН-ТРАВЪЛ" ЕООД Враца Козлодуй
3792 14151 "ЛУСИЯ 2007" ЕООД Враца Козлодуй
3793 14231 "КУНОВА 201З" ЕООД Враца Криводол
3794 5542 "СТРОИТЕЛ - КРИВОДОЛ" ЕООД Враца Криводол
3795 13585 "ЕЛ ДИ ПАРТНЕР" ЕООД Враца Криводол
3796 0651 "ГАРАНТА ТРАНС" ООД Враца Мездра
3797 12950 "ОЛИВА ИНВЕСТ" ЕООД Враца Мездра
3798 1621 "ТРАНС ЕКСПРЕС 88" ЕООД Враца Мездра
3799 3958 "МИКРА ТРАНС 71" ЕООД Враца Мездра
3800 14025 ЕТ "ИСИ 2014 - ИСКРЕН ВЛАДИМИРОВ" Враца Мездра
3801 11949 "БОВА.АНД.НАНЧИ" ЕООД Враца Мездра
3802 9141 АЙ ФРИГО ЕООД Враца Мездра
3803 4447 "ВЪЛЧЕВ" ЕООД Враца Мездра
3804 3753 "ВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Мездра
3805 6341 "МОНОВ 3 - ИВО МОНОВ" ЕТ Враца Мездра
3806 13435 "ТРАНСМАКС БГ" ЕООД Враца Мизия
3807 2244 МИЛЧО ЛАЗАРОВ - М4 ЕТ Враца Мизия
3808 6476 "КОСАНЯ" ЕАД Враца Мизия
3809 10336 "ПИРОВСКИ" ООД Враца Мизия
3810 8307 "БСД-КОРЕКТ" ЕООД Враца Мизия
3811 6674 "АГРОПРОМСТРОЙ 777" ЕООД Враца Мизия
3812 3734 ДЕНИПОЛИ ЕООД Враца Мизия
3813 12816 "ПЕРИ ТРАНС - МИЗИЯ-2011" ЕООД Враца Мизия
3814 12289 "ТОТИ-ТОДОР КРУШОВЕНСКИ" ЕООД Враца Мизия
3815 5630 "ОРИЕНТ-92-ИВКО РУНЯШКИ" ЕТ Враца Оряхово
3816 14178 "ДАИМА-68" ЕООД Враца Оряхово
3817 4025 "Ю И М - 22" ЕООД Враца Оряхово
3818 13553 "КАЛИНИЧОВ-67" ЕООД Враца Оряхово
3819 9205 "ЕКОПРОМ" ООД Враца Оряхово
3820 7711 ЧЕЧУ ТРАНС ООД Враца Роман
3821 14171 "ВАЛЕРИ ДОЧЕВ ТРАНС" ЕООД Враца Роман
3822 8148 "ДИДА-2005-ИВАНКА ХРИСТОВА" ЕТ Враца Роман
3823 13939 "ДИМИТЪР БАУРЕНСКИ - БРАДЪРС" ЕТ Враца Хайредин
3824 9311 "ГЮРОВ" ЕООД Габрово Габрово
3825 9698 "ДИМАС" АД Габрово Габрово
3826 11868 "ЮМС ИНВЕСТ" ЕООД Габрово Габрово
3827 4422 "ТРАНС РОЯЛ" ЕООД Габрово Габрово
3828 7671 "ХЕЛИОН" ЕООД Габрово Габрово
3829 9219 "РАДАНОВ-98-НИКОЛАЙ РАДАНОВ" ЕТ Габрово Габрово
3830 9564 "ТДИ" ЕООД Габрово Габрово
3831 11865 "ПНБ ТЕХНОЛОГИИ" ООД Габрово Габрово
3832 8593 "НИКИФОРОВИ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3833 5879 "МПВ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3834 7287 "ТРАНС БАЛКАНИКА" ООД Габрово Габрово
3835 7301 "НИМ ТРАНС" ООД ООД Габрово Габрово
3836 11076 "КРИСТИНА" ЕООД Габрово Габрово
3837 6157 "ОВОРБАГ – ПЕТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3838 4038 "ЕВРОТРАНС-07" ЕООД Габрово Габрово
3839 12334 "ДПЦ" ЕООД Габрово Габрово
3840 3872 НЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Габрово
3841 5837 "МЕТАЛИМПЕКС" ООД Габрово Габрово
3842 6635 "ЦЕН - ТОДОРОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3843 13048 "РОЯЛ ТРАНС 2015" ЕООД Габрово Габрово
3844 6998 "ХЛЕБОЗАВОД" ООД Габрово Габрово
3845 2550 "БУЛКАРТО" ЕООД Габрово Габрово
3846 8975 "ЛИНГ-АУТО" ООД Габрово Габрово
3847 10240 "МП - ГАБРОВО ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3848 12962 "ЕНЕВ 66" ЕООД Габрово Габрово
3849 12142 "ИДНА 39" ЕООД Габрово Габрово
3850 0015 "ФОРТИ 2006" ООД Габрово Габрово
3851 10490 КР ЛОГИСТИК ЕООД Габрово Габрово
3852 3628 "БИПА" ЕООД Габрово Габрово
3853 13823 "АЛСЕ-ЕКО РЕСУРС" ООД Габрово Габрово
3854 13813 "БУРОВ ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
3855 3731 "МБ КОМЕРС" ЕООД Габрово Габрово
3856 6683 "АЛФА-44" ЕООД Габрово Габрово
3857 10603 "РР ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3858 2976 "АВАНС" ООД Габрово Габрово
3859 12168 "ПЛАСТФОРМ" ООД Габрово Габрово
3860 6691 "ДОБРЕШКОВ" ЕООД Габрово Габрово
3861 11186 "ИВ-М" ЕООД Габрово Габрово
3862 0960 ТРОЙ БГ ЕООД Габрово Габрово
3863 4701 "СТС-ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3864 6608 "ИНТЕРТРАНС КА" ООД Габрово Габрово
3865 1583 "СВАС" ЕООД Габрово Габрово
3866 0005 "ХЕМУС-АВТОТРАНСПОРТ" АД Габрово Габрово
3867 8190 "ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ" ООД Габрово Габрово
3868 6841 "МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД Габрово Габрово
3869 5576 "КАЛИН - ЛАЛЧО ЛАЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3870 11505 "ЕЙЧ ГРУП" ЕООД Габрово Габрово
3871 10587 "ТАНГРА-Т" ЕООД Габрово Габрово
3872 2180 "ВИКТОРИЯ-В-МАРИНОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3873 6345 "ПРЕСМЕТАЛ" ООД Габрово Габрово
3874 6494 "ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ГАБРОВО" ЕООД Габрово Габрово
3875 11883 "МЕЙПЪЛС" ЕООД Габрово Габрово
3876 12490 "НЕОМАТ 71" ООД Габрово Габрово
3877 6991 ПРОВИК ООД Габрово Габрово
3878 13736 "ЕКСПРЕС КЪМПАНИ" ЕООД Габрово Габрово
3879 11881 "КЕРСТЕНС ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК БГ" ЕООД Габрово Габрово
3880 7621 "ИЛВА-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Габрово Габрово
3881 4602 "ЕВРОБУЛ СПЕД ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3882 11861 "ЕВРО ТРАНС 13" ООД Габрово Габрово
3883 8491 "КАРОС - ЦВЕТАН КЪНЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3884 11370 "ТРАВИК ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
3885 12474 "ТЕМПУС ЛИНК" ЕООД Габрово Габрово
3886 4718 "ВАС ТРАНС-ДТ" ЕООД Габрово Габрово
3887 0394 "ФОРТУНА АВТО" ООД Габрово Габрово
3888 1715 "АЛВЕС" ООД Габрово Габрово
3889 9061 "МАК" АД Габрово Габрово
3890 12350 "МАП - ГРУП 2014" ООД Габрово Габрово
3891 6406 "БРАМА" ООД Габрово Габрово
3892 12351 "СЛК ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3893 1514 "ФОРМУЛА-Ф" ЕООД Габрово Габрово
3894 4766 "БУЛ ТИМ 74" ООД Габрово Габрово
3895 2835 "ВАН-ВАЛИНА ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3896 6312 "ТЕРАХИМ 97" АД Габрово Габрово
3897 14199 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ГАБРОВО" ЕООД Габрово Габрово
3898 10453 БАЛКАН ЛОГИСТИК ООД Габрово Габрово
3899 12964 "ДЕН" ЕООД Габрово Габрово
3900 3547 "ТАЙГЪР БУЛЛ" ЕООД Габрово Габрово
3901 2148 "ЮГ-ЮЛИЯН АНТОНОВ" ЕТ Габрово Дряново
3902 6709 "ПЛАНТИ-1-ПАВЕЛ ДИМИТРОВ" ЕТ Габрово Дряново
3903 1617 "ФМА 2013" ЕООД Габрово Дряново
3904 10370 "ФМА 2012" ЕООД Габрово Дряново
3905 12963 "ДАНИ 2006" ЕООД Габрово Дряново
3906 12195 "МЛЕКА ГРУП" ЕООД Габрово Севлиево
3907 11963 "ВЕЛОГИСТИКС" ООД Габрово Севлиево
3908 8008 "ПАПАЗОВИ" ООД Габрово Севлиево
3909 7652 "ЕДЕЛВАЙС-НЕШКО ПЕТРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3910 0839 "ПАПА ТРАНСКОМЕРС" ООД Габрово Севлиево
3911 12706 "НИКАТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3912 9818 "ЧАКАЛА" ЕООД Габрово Севлиево
3913 11749 "ЯДКИ ДЕТЕЛИНА" ЕООД Габрово Севлиево
3914 0761 "БАЛКАНСКО ЕХО" ЕООД Габрово Севлиево
3915 11860 "ПЕРИ ФРЕКС" ООД Габрово Севлиево
3916 12804 "АНДИ-М-2012" ЕООД Габрово Севлиево
3917 12704 "ПАЛАЗОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3918 3896 "РУМЯНА" ЕООД Габрово Севлиево
3919 10409 "МГ-74" ЕООД Габрово Севлиево
3920 8312 "ИМЕКСИМ" ООД Габрово Севлиево
3921 3846 "ХРИСТИНА-97-ДИМИТЪР МАРЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3922 7837 "ТГТ 42" ООД Габрово Севлиево
3923 9240 "САФАРИ 2007" ЕООД Габрово Севлиево
3924 13972 "ДИВ ГРУП" ООД Габрово Севлиево
3925 12209 "КАРАТЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3926 13996 "КАРСТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3927 6772 "ТОНИ" ЕООД Габрово Севлиево
3928 11796 "ГЪЛЪБОВИ АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3929 6074 "АРГО - М - МИТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3930 10729 "ПРОГРЕСО ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3931 3458 "М ЕНД Д ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3932 11585 "ИВЕРА 8" ЕООД Габрово Севлиево
3933 12779 "ИЦИ ГАЗ" ЕООД Габрово Севлиево
3934 11375 "ГЮРАЛ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3935 6875 "ФОРИНАР" ООД Габрово Севлиево
3936 6958 "АНДОНИС ТРАНС КИАТО" ЕООД Габрово Севлиево
3937 5997 "СТОЯНОВ 93" ЕООД Габрово Севлиево
3938 5973 "АГРОИМПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3939 0639 "ТРАНС КАСТЕЛ" ЕООД Габрово Севлиево
3940 12824 "МФ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3941 8109 "КАРГО СЕРВИЗ" ООД Габрово Севлиево
3942 1742 "НЕШЕВТРАНС-99" ЕООД Габрово Севлиево
3943 4129 "ПОЛЕТ - ИСМЕТ ХОДЖЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3944 11948 "ИВОТРАНСПРЕС" ЕООД Габрово Севлиево
3945 6405 "ПАРАЛЕЛ" ЕАД Габрово Севлиево
3946 7611 "СИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3947 2887 "КЕТИ-КОМЕРС-РУМЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3948 2527 "САМОСВАЛНИ ПРЕВОЗИ-ВБ" ЕООД Габрово Севлиево
3949 4914 "ЛУКАНОВ-ЕЛЕНА ЛУКАНОВА" ЕТ Габрово Севлиево
3950 4047 ММ-74 ЕООД Габрово Севлиево
3951 2732 "ИННА" ЕООД Габрово Севлиево
3952 14099 "ЕДИ СТОБАРТ ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
3953 11838 "ВИКИ ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3954 6171 "ЧАКАЛА-СТОИМЕН СТОЯНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3955 8179 "ВЕРИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3956 7814 "ЕС ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3957 3499 "БАЛДЖИЕВИ-91" ООД Габрово Севлиево
3958 0807 "ПАНАЦЕЯ" ООД Габрово Севлиево
3959 4651 ДЖОН КОРНЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Севлиево
3960 0378 "ШПИЙС ТРАНС" Е00Д Габрово Севлиево
3961 11225 "ЕМРЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3962 4258 "ДРАГО" ЕООД Габрово Севлиево
3963 10614 "ВИКТОРИЯ-ТРАНС-Т" ЕООД Габрово Севлиево
3964 2071 КОМОРОС ТРАНСПОРТ ООД Габрово Севлиево
3965 0665 "ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
3966 7898 НЮЛ - ТРАНС ЕООД Габрово Севлиево
3967 12905 "ИННА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3968 10689 "ТРАНС ИНВЕСТ БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3969 11975 "ВАЛЕНТИНА 87" ЕООД Габрово Севлиево
3970 2951 "ЙОЗО-ХЮСЕИН АТИБОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3971 6982 "ШОПОВ-ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3972 12633 "ПИКНИК ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3973 7031 "ШАКЕР" ООД Габрово Севлиево
3974 7916 "НИКОН-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3975 6900 "ТРИФО 1" ООД Габрово Севлиево
3976 6317 "ТОЛИ-93-АНАТОЛИ ХРИСТОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3977 10057 "ИВАНОВИ ТРАНС - 2011" ООД Габрово Севлиево
3978 2035 "НИКИПЛАСТ-М" ООД Габрово Севлиево
3979 4977 "ЕСИ-04" ЕООД Габрово Севлиево
3980 11351 "ПАРМА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3981 7756 "ДЖИ БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3982 7249 "БАГАТОР И СИНОВЕ" ЕООД Габрово Севлиево
3983 5392 ЛЪКИ ТРАНС 66 ЕООД Габрово Севлиево
3984 7001 "УЗУНОВ - 2010" ЕООД Габрово Севлиево
3985 7686 "КУДРЕТ-АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3986 4854 "МАР ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3987 4940 "ХЕЛИОС" АД Габрово Севлиево
3988 5474 "КОЧ-ХАСАН КОЧУМОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3989 4862 "КИНГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Габрово Севлиево
3990 2705 "РАЙНОВ - РАЙЧО РАЙНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3991 11846 "БЕТЪНИ - КЕВИН" ЕООД Габрово Севлиево
3992 6562 "ДГ ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3993 13770 ВЕЛИМИРА 75 ЕООД Габрово Севлиево
3994 9023 "ЕВРОТРАНС БАУЕР" ЕООД Габрово Севлиево
3995 2736 "БАЛКАН ТРАНС- ЕЛИ" ЕООД Габрово Трявна
3996 9667 "ИВАН ПЕТКОВ" ЕТ Габрово Трявна
3997 4712 "ИНТЕРТРАФИК" ЕООД Габрово Трявна
3998 6209 "БАРБОРИНО-ЦАНКА ИВАНОВА-ДРАГОМИР ДИМОВ" ЕТ Габрово Трявна
3999 2019 "СТИЛ-МС" ООД Габрово Трявна
4000 11194 "АЙРУМ- ЛЕС" ЕООД Габрово Трявна
4001 12495 "КАЛИНА 2013" ЕООД Габрово Трявна
4002 9242 "М-1-МАНЕВ, КОЛЕВА" ООД Габрово Трявна
4003 13742 "МУКИ 2012" ЕООД Габрово Трявна
4004 1434 "МАЛЧЕВ-МИТЕВ И С-ИЕ" СД Габрово Трявна
4005 8145 "БИГ ВАСИЛЕВ-2011" ЕООД Габрово Трявна
4006 11695 "ЗЛАТЕВИ" ООД Габрово Трявна
4007 1361 "АЛБЕНА-АВТОТРАНС" АД Добрич Балчик
4008 9855 "ГЕОРГИЕВ-ТРАНС-65" ЕООД Добрич Балчик
4009 4694 "ТРАНСИНИЯ" ЕООД Добрич Балчик
4010 9122 "КАЛЯ" ЕООД Добрич Балчик
4011 2548 "АВТОТРАНС-70" ЕООД Добрич Балчик
4012 2549 "ДАР-ДАРИНКА ВЕЛИКОВА" ЕТ Добрич Балчик
4013 4752 "ДЖИТИ ТРАНС-69" ЕООД Добрич Балчик
4014 11671 "ЛИС-2008" ЕООД Добрич Балчик
4015 0190 "ТЕРРАКОП" ЕООД Добрич Балчик
4016 8453 "СЪН ФУУДС" ЕООД Добрич Балчик
4017 0291 "АВТОТРАНС ПЕТКОВ" ЕООД Добрич Балчик
4018 8445 "ПЛАМИИ - 99" ЕООД Добрич Балчик
4019 2697 "БИТ 2009" ООД Добрич Балчик
4020 14127 "КАВАРНА ТРАНЖ" ЕООД Добрич Балчик
4021 7251 "ВЕГА-С7" ЕООД Добрич Балчик
4022 5380 "ТРАЯНА-96" ЕООД Добрич Балчик
4023 3999 "ВАСИЛ ГРИГОРОВ" ЕТ Добрич Балчик
4024 4557 "МАРТОНИ ТРЕЙД" ООД Добрич Балчик
4025 5863 "ЯНА-99" ЕООД Добрич Балчик
4026 6357 "ДОДЖИ КОМЕРС-ИГ" ЕООД Добрич Балчик
4027 13728 "КАТ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Балчик
4028 5270 "ЕВРОСТРОЙ-БАЛЧИК" ЕООД Добрич Балчик
4029 13497 "КОКО ТРАНС - 96" ЕООД Добрич Балчик
4030 5892 "КОЛОРИТ 90" ЕООД Добрич Балчик
4031 4443 ЕТ "КРЪСТЮ ДЯКОВ" Добрич Генерал Тошево
4032 13017 "ФОЛК ТРАНС - 68" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4033 7433 "СТРОЙ ИНВЕСТ 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
4034 1280 "ЕКСПРЕС МАРАТОН-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4035 10867 "КАНЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4036 5752 "ГЕОТЕРМ" АД Добрич Генерал Тошево
4037 13383 ЕТ "СИВКОВ - ГЕОРГИ АТАНАСОВ" Добрич Генерал Тошево
4038 7297 "БОЯНА-ДИЛЯНА-БОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4039 9722 "КАЛИНА 95-МАРИН ТОДОРОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4040 2369 "ХЕРМЕС 91- СВ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4041 9865 "ГАЙДА" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4042 11005 "АРДАР СТИЛЕ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4043 10797 "ВИТАЛИНА ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4044 14050 "АГРО СИП" ООД Добрич Генерал Тошево
4045 8100 "ТРАНС СПЕЕД-10" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4046 12796 "ТОНЧЕВИТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4047 3661 "ГЛОРИЯ-ОИЛ" ООД Добрич Генерал Тошево
4048 0824 "АРИС-ТРАНС" ООД Добрич Генерал Тошево
4049 14129 "ЕВРО ТРАНС БГ 2015" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4050 6375 "ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ - ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4051 14005 "НМ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4052 4925 "ТЕДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4053 0695 "СС-СТАН 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
4054 4779 "МИШЕЛ-ИМПЕКС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4055 8432 "МАНТРАНС 82" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4056 11218 "ДЕЯН ГЕРОВ" ЕООД Добрич Добрич
4057 13109 "ХАРИ - 86 2015" ЕООД Добрич Добрич
4058 12549 "НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО" ЕООД Добрич Добрич
4059 8139 "КЛАС ОЛИО" АД Добрич Добрич
4060 6495 "НИ - КО ТРАНС 63" ЕООД Добрич Добрич
4061 14138 "СИНДЖИРЛИЕВИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич
4062 2042 "ИНФИНИТИ" ЕООД Добрич Добрич
4063 6766 "РАМИНА-РАДИ МИНКОВ РАДЕВ" ЕТ Добрич Добрич
4064 11433 "АДМИРАЛ ГРУП - 3" ЕООД Добрич Добрич
4065 12332 "ТРАНСФИЛД" ЕООД Добрич Добрич
4066 9085 "УЛТРАКАР ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич
4067 14010 "ТАРА М" ЕООД Добрич Добрич
4068 1167 "ШАНА-ХРИСТО ГОЧЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4069 2362 "СНЕЖИ 65" ЕООД Добрич Добрич-град
4070 5336 "ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА" ЕООД Добрич Добрич-град
4071 10660 "ДИМ 13" ЕООД Добрич Добрич-град
4072 3941 "ВИКИ 90" ЕООД Добрич Добрич-град
4073 2048 "ФАКТОР-П" ЕООД Добрич Добрич-град
4074 4767 "ЕМ-ВИ ИНВЕСТ М" ЕООД Добрич Добрич-град
4075 12541 "ЕФ ЕЙ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4076 14237 "КОКО ТРАНС 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
4077 5889 "ТЕДИВА" ООД Добрич Добрич-град
4078 6269 "ДОБРУДЖАНСКА ГОРА" АД Добрич Добрич-град
4079 10273 "ФИРМА" ЕООД Добрич Добрич-град
4080 9451 "МЗ МЕТАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4081 0034 "БГ-ТРАНС" АД Добрич Добрич-град
4082 3928 "КОРРЕ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4083 0367 "ЗАВН-ДОБРИЧ" АД Добрич Добрич-град
4084 13412 "СЕЛИНА 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4085 13530 "СТЕРА 98" ЕООД Добрич Добрич-град
4086 12486 "ДИ ЕН Ю ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4087 6278 "ИВ-ЕЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4088 12487 "ЕМ ДЖЕЙ ЕЛ ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4089 11041 "АЍ ВИ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4090 11262 "ЕМ СИ КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
4091 11326 "БОРИКА 57" ЕООД Добрич Добрич-град
4092 10528 ТРАНСНАВАРА ЕООД Добрич Добрич-град
4093 13136 "ПИ ТИ ДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4094 5620 "КРИСИ ТРАНС 07" ООД Добрич Добрич-град
4095 6730 "А И Т ТРЕЙДИНГ" ООД Добрич Добрич-град
4096 13402 "РОПОТАМО ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4097 5666 "КДК-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4098 5120 "БИМСТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4099 13766 "ГАЛАН-МН" ЕООД Добрич Добрич-град
4100 13301 "ДРАГАНОФФФ" ЕООД Добрич Добрич-град
4101 13236 "ТРАНСВЕС 8" ООД Добрич Добрич-град
4102 7211 "АГРОНОМ І ХОЛДИНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4103 11829 "ДАН КОС" ЕООД Добрич Добрич-град
4104 12403 "БИ ДЖИ ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич-град
4105 0356 "РУДИ-2007" ООД Добрич Добрич-град
4106 10390 "КОРЕКТ ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4107 4295 "МЕРИДИАН 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4108 6510 "КЕНИКОР" ЕООД Добрич Добрич-град
4109 2243 "АЛЕКС-К 2008" ЕООД Добрич Добрич-град
4110 10484 "НИКЕЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4111 13401 "ЮРЪПИЪН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4112 6715 "ШРИЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4113 12314 "ВЕЛКОВ АГРО" ЕООД Добрич Добрич-град
4114 3067 "АГЕ 2008" АД Добрич Добрич-град
4115 13100 "АПОЛОН 16" ЕООД Добрич Добрич-град
4116 11205 "ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Добрич-град
4117 6647 "ЕРМЕВА ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4118 6513 "ДИ ЕС ХОУМ" ООД Добрич Добрич-град
4119 0724 "ЗИТА" ООД Добрич Добрич-град
4120 5896 "ЖЕКАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4121 11788 "ТРЕЙД-ЕМ ГРУП" ООД Добрич Добрич-град
4122 4743 "СВЕТИ НИКОЛА" ООД Добрич Добрич-град
4123 12338 "ТЕРА ИД 2011" ЕООД Добрич Добрич-град
4124 3968 "ДИДИТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4125 12489 "К ЕНД ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4126 8390 ГЛАСКОМ ЕООД Добрич Добрич-град
4127 12537 "ТОПТРАНЗ ЮРЪПИЪН" ЕООД Добрич Добрич-град
4128 3502 "ДИЛЯНКА 61" ООД Добрич Добрич-град
4129 8400 "БИСЕР ЖЕЛЕВ–БИСЕР 92" ЕТ Добрич Добрич-град
4130 13806 "КН КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
4131 5782 "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД Добрич Добрич-град
4132 5826 "ПАТО" ЕООД Добрич Добрич-град
4133 10374 "ТПГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4134 5610 "ВИХРЕН" ООД Добрич Добрич-град
4135 10361 "ДЕСИ ТРАНС БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4136 12141 "СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4137 6138 "СВЕТЛИНА-ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4138 13540 "ДИМЕКС ТРАНС - 61" ЕООД Добрич Добрич-град
4139 13045 "ЗИ ТРАНС-79" ЕООД Добрич Добрич-град
4140 6939 "ИСАКОВ 64" ЕООД Добрич Добрич-град
4141 12728 "ТЕДИ ТРАНС 77" ЕООД Добрич Добрич-град
4142 10260 "СИГМАТРАНС 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4143 2394 "БАЛКАНТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4144 10910 РОС ЕКСПОРТ ЕООД Добрич Добрич-град
4145 0799 "ДИМЕНС ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4146 12105 "ТОРЕС КАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4147 5835 "ВД КАРГО" ООД Добрич Добрич-град
4148 0455 "ИНДЖИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4149 5149 "МАРТИНЕЛО" ЕООД Добрич Добрич-град
4150 4400 "ВЕНИ-68" ЕООД Добрич Добрич-град
4151 10907 "ФЕРДИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4152 12826 "ДИМИ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4153 2085 "САВЧО АВДЖИЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4154 10985 "БООМЕРАНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4155 6722 "ЖЕКОВ-ПЕТЪР ЖЕКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4156 3770 "ДИМОВ И БРАТ" ООД Добрич Добрич-град
4157 3459 "МАК-ДАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4158 8537 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4159 6314 "ЕСЕ" ООД Добрич Добрич-град
4160 3361 "ЕС ЕЙ ДЖИ ТРАНС 2010" ЕООД Добрич Добрич-град
4161 11388 "САША-85" ООД Добрич Добрич-град
4162 6409 "СВАРОГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4163 2609 "КОНДОР -ДГ" ООД Добрич Добрич-град
4164 0798 "ДЕТЕЛИНА-МИ-91-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4165 9139 "СКОРПИОН ТРАНС 83" ЕООД Добрич Добрич-град
4166 9912 ТАФЧИ ТРАНС ЕООД Добрич Добрич-град
4167 3312 "ИМПЕРИАЛ" ООД Добрич Добрич-град
4168 4377 "ПЕГИД-ПЕТКО ДИМИТРОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4169 13955 "ТРАНСЕКСПРЕС 74" ЕООД Добрич Добрич-град
4170 1230 "ЕВРОТРАНС ПЛЮС" ЕООД Добрич Добрич-град
4171 1850 "СИМ-ТРАНС " ООД Добрич Добрич-град
4172 3379 "СОЛО ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4173 4113 "СТРЕЛЕЦ - З.ИВАНОВ" ООД Добрич Добрич-град
4174 7245 "ПЛАМ-РОСЕН СТЕФАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4175 12810 "АГРОГРУП 78" ЕООД Добрич Добрич-град
4176 12952 "МАНЕВ И СИН" ООД Добрич Добрич-град
4177 3298 "КОМФОРТ 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4178 8177 "ДЖЕФФ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4179 13668 "БОНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4180 7209 "ТЕДИ ТРАНС 75" ЕООД Добрич Добрич-град
4181 2166 "НИКИ 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4182 6866 "РУСЛАН 66" ЕООД Добрич Добрич-град
4183 12266 "ТП ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4184 6644 "ЕВРОПА 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4185 1884 "ГУСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4186 8366 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН СТОЯНОВ-МИЛЕНА ПРОДАНОВА" ЕТ Добрич Добрич-град
4187 6361 "М.С.ТРАНС-2010" ЕООД Добрич Добрич-град
4188 14144 "МИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4189 13559 "БРАТЯ СИНДЖИРЛИЕВИ" ООД Добрич Добрич-град
4190 9269 "КРИСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4191 1933 "КОРН" ЕООД Добрич Добрич-град
4192 6707 "ГЛАВАНЦИ" ООД Добрич Добрич-град
4193 6093 "М С ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4194 11251 "ДЕ-ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4195 4399 ЕТ "МАКСИ-М - МАКСИМ БОЖИЛОВ" Добрич Добрич-град
4196 12513 "АДМИРАЛ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4197 13935 "ЕЛИТ ОЙЛ 87" ООД Добрич Добрич-град
4198 14075 "МИГ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4199 3102 "ЕМ ЕН ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4200 9382 "ДИМИТРИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4201 9795 "НП ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4202 10092 "АПОЛОН - 93" ЕООД Добрич Добрич-град
4203 10631 "ДИЯН ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4204 0770 "КАРИМА" ЕООД Добрич Добрич-град
4205 5506 "ЕМОНА 02" ООД Добрич Добрич-град
4206 13716 "ЮРОЗОУН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4207 3414 "АММ" ООД Добрич Добрич-град
4208 4170 ЕВРО КАРГО ЕООД Добрич Добрич-град
4209 7190 "ЖЕТОМ" ООД Добрич Добрич-град
4210 6230 ДИНО ГРУП 74 ЕООД Добрич Добрич-град
4211 6677 АГРОХИМИКАЛИ ООД Добрич Добрич-град
4212 10426 "ВИА ТРАНС 2012" ЕООД Добрич Добрич-град
4213 9390 "ВАЛМАР-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4214 8498 "СТРОЙМАРКЕТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4215 12958 "ИЗИДА ЛОГИСТИК" ООД Добрич Добрич-град
4216 2399 "АЛЕКСТРАНС 96" ЕООД Добрич Добрич-град
4217 4519 "ЛЕВАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4218 9540 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4219 11724 "АГРО ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4220 2989 "ИН-ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4221 5514 "ТРАНСАГРО 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
4222 2061 "КОДИАК" ООД Добрич Добрич-град
4223 13700 "ВИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Добрич-град
4224 8958 "ДИВНИЯ - М" ЕООД Добрич Добрич-град
4225 13506 "ДС ГОСПОДИНОВИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4226 10097 "ЕКОТРАНСГАЗ" ООД ООД Добрич Добрич-град
4227 5484 "МТТ" ООД Добрич Добрич-град
4228 10103 "АГРО ОЙЛ КОНСУЛТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4229 5882 "САВИМЕКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4230 14260 "БЕЛТРАНС-97" ЕООД Добрич Добрич-град
4231 4510 "СИНХРОН-ТРАНС-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4232 7906 "АР - ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
4233 1301 ВАНИ 2012 ЕООД Добрич Добрич-град
4234 0901 "КОКО - ТРАНС 62" ЕООД Добрич Добрич-град
4235 9083 "ИВ ДЕС ТРАНС - 70" ЕООД Добрич Добрич-град
4236 5402 "НОРТ КЛУБ 385" ЕООД Добрич Добрич-град
4237 7579 "ГОСПОДИНОВИ КОМЕРС" ООД Добрич Добрич-град
4238 4196 "ЕВРО-КОНТАКТ" ООД Добрич Добрич-град
4239 13987 "МИКРОАРТ ДЗЗД" ЕООД Добрич Добрич-град
4240 6752 "ЖЕЛЕВ АГРОКОРП" ЕООД Добрич Добрич-град
4241 10221 "КАПРАЛОВ 74" ЕООД Добрич Добрич-град
4242 6827 "РАДИ 31" ЕООД Добрич Добрич-град
4243 13116 "ДИВИ ЕС 9" ООД Добрич Каварна
4244 5454 "ВАЛ-ДИМ-2006" ЕООД Добрич Каварна
4245 3692 "ПИРАНЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4246 0940 "БИЛАНС-И-ИВАНОВИ" СД Добрич Каварна
4247 7223 "АГРОСПЕКТЪР" ООД Добрич Каварна
4248 5291 "ДИ ЕНД ДЖИ БИЛДИНГ" ЕООД Добрич Каварна
4249 1149 "МЕГА ТРАНС - 77" ЕООД Добрич Каварна
4250 12774 "АГРОВИТ" ООД Добрич Каварна
4251 5486 "ВИВА-МД" ЕООД Добрич Каварна
4252 0518 "ТОХИ ТРАНС" ООД Добрич Каварна
4253 9943 "ГАМА ТРАНС 63" ЕООД Добрич Каварна
4254 11624 "АГРОБИОВИТ" ЕООД Добрич Каварна
4255 2961 "АГРАТРАНС" ООД Добрич Каварна
4256 7238 "ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74" ЕООД Добрич Каварна
4257 4965 "РОНИ - Р.ТИНКОВ" ЕООД Добрич Каварна
4258 6413 "АНДРЕЕВ СТРОЙ" ООД Добрич Каварна
4259 4944 "ДИНА-ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4260 7752 "ГАБИ" ЕООД Добрич Каварна
4261 13643 "КОЛЕВИ - 73" ЕООД Добрич Каварна
4262 10339 "КЛАС-94" ООД Добрич Крушари
4263 6498 "ТРИАДА" ООД Добрич Тервел
4264 0702 "КАТ ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4265 6773 "ВИВА-2000" ООД Добрич Тервел
4266 3759 "ПЛАСТХИМ-Т" АД Добрич Тервел
4267 5862 "ЗК БЕЗМЕР" КООПЕРАЦИЯ Добрич Тервел
4268 4659 "НЕМО ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4269 2108 "ЛИДЕР-99" ЕООД Добрич Тервел
4270 7615 "ТИФАНИ 2009" ЕООД Добрич Шабла
4271 8060 ТИФАНИ 2012 ЕООД Добрич Шабла
4272 8567 ПГ-НИКОЛОВИ-2012 ЕООД Добрич Шабла
4273 7738 "СЕЛИН 09" ЕООД Добрич Шабла
4274 11926 ХЕРДА ТЛС ЕООД Добрич Шабла
4275 11968 "АИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Шабла
4276 5459 "ЕМИТРАНС - ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА" ЕТ Кърджали Ардино
4277 7260 "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР" ЕТ Кърджали Кирково
4278 3472 "ЛИНА 07-ВЛАДИМИР ИВАНОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4279 6232 "БОРИ" ЕООД Кърджали Кирково
4280 1317 "КУРТ-АХМЕД КАРАМОЛЛА" ЕТ Кърджали Кирково
4281 0119 "ВЕЙКАТА-2000" ЕООД Кърджали Кирково
4282 7044 "КРАФТ-ВЛАДИМИР СТАМОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4283 3451 "ЛЕСКОМПАКТ" ООД Кърджали Крумовград
4284 14278 "ТРАНССПЕД БГ" ЕООД Кърджали Крумовград
4285 13657 "ЕВРЕДИКА - 2012" ЕООД Кърджали Крумовград
4286 6955 "НАТАЛИЯ - 2005" ЕООД Кърджали Крумовград
4287 2719 "МОЛЛОВИ 2005" ООД Кърджали Крумовград
4288 2929 "ЕВРЕДИКА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Кърджали Крумовград
4289 7307 "ОГНЯНОВ" ЕООД Кърджали Крумовград
4290 10637 "АГОРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Кърджали Кърджали
4291 9650 "ВАЗ" ООД Кърджали Кърджали
4292 5743 "ФЕНИКС - Т" ЕООД Кърджали Кърджали
4293 2769 "ЕЛБА-ИВАН ПАСКАЛЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4294 4504 "ПОПАНАСТАСОВ" ООД Кърджали Кърджали
4295 11376 "СЕВИМТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4296 9614 "АВТОТРАНС-06" ЕООД Кърджали Кърджали
4297 5843 ДАКИДА И Р ООД Кърджали Кърджали
4298 5051 "ФРАНКО" ООД Кърджали Кърджали
4299 2643 ЕТ "ИНТЕЛА-СТЕФАН ЧАНЕВ" Кърджали Кърджали
4300 9324 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
4301 3908 "ВЕТРАНС 07" ООД Кърджали Кърджали
4302 9998 "ИБЕРИА" ООД Кърджали Кърджали
4303 6992 "ЕКОСТРОЙ" ООД Кърджали Кърджали
4304 4315 "САВАРОНА" ЕООД Кърджали Кърджали
4305 7708 "БУЛЕВАРД-СЕРАФИМ ГАНЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4306 7589 "ДУЙГУ ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4307 8981 "БИСИДИ" ЕООД Кърджали Кърджали
4308 6720 "АДЖА ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4309 10671 "ЯЙЦЕПРОМ" АД Кърджали Кърджали
4310 3426 "ШАХАН Б" ООД Кърджали Кърджали
4311 11321 ЕТ "БИРОСЕВ-ТРАНС-ФИКРИ СЕИД" Кърджали Кърджали
4312 6552 "ТЕКСТИЛ ГРУП" ЕООД Кърджали Кърджали
4313 10937 БУЛИМПЕКС 07 ООД Кърджали Кърджали
4314 0017 "ЕКИП-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кърджали Кърджали
4315 4024 "МЕАЦА" ЕООД Кърджали Кърджали
4316 3863 "РАЛИ" ООД Кърджали Кърджали
4317 14183 "КРИС ТРАНС - 91" ЕООД Кърджали Кърджали
4318 14038 "МУСАЛА ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
4319 8838 "БАЛТИМЕКС" ООД Кърджали Кърджали
4320 5002 "ИЛТО-ВИХРЕН-ЯНЕВ И КИРЕВ" СД Кърджали Кърджали
4321 13135 "СОЛАК ОЙЛ" ООД Кърджали Кърджали
4322 4904 "ТОДОР НИКОЛОВ" ЕООД Кърджали Кърджали
4323 8887 "БСК - 66" ЕООД Кърджали Кърджали
4324 12027 "ОНЕР ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4325 4278 "ДИМИНИКС" ЕООД Кърджали Кърджали
4326 6175 "ВАВИТА 09" ЕООД Кърджали Кърджали
4327 8568 "БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА" ЕТ Кърджали Кърджали
4328 7391 "БАЛКАН-М" ЕООД Кърджали Кърджали
4329 9352 "ВВ И КО-ПЛАСТ" ЕООД Кърджали Кърджали
4330 4175 "СЕРТАЙ ТУРИЗЪМ" ООД Кърджали Кърджали
4331 4530 "ВАСМАР" ООД Кърджали Кърджали
4332 9887 "МАТ 03" ООД Кърджали Кърджали
4333 4473 "АТЕС-КИРИЛ ДЯКОВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4334 9204 "ТРАНСФАРМ-2004" ООД Кърджали Кърджали
4335 12439 "ЕРКОТРАНС - 81" ЕООД Кърджали Кърджали
4336 5667 "НЕК ГРУП" ЕООД Кърджали Момчилград
4337 11976 "РП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кърджали Момчилград
4338 11423 ЕТ "НИКИ -ТРАНС - 91 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ" Кърджали Момчилград
4339 4057 "НАР" ООД Кърджали Момчилград
4340 0958 "СТРОЙ АРТ 06" ЕООД Кърджали Момчилград
4341 13968 "АВАР ЛОГИСТИК" ЕООД Кърджали Момчилград
4342 12322 "АТОНТРАНС-777" ЕООД Кърджали Черноочене
4343 0333 "БИК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4344 3849 "ДЕНИС-07" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4345 13128 "ЛИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4346 3799 "ЛИВВ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4347 6233 "БОРИС АНТОВ" ЕТ Кюстендил Бобов дол
4348 11052 "СТАР НА ВИКТОРИЯ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4349 13981 "ИЗИШОПИНГ БГ" ООД Кюстендил Бобов дол
4350 14210 "СТРОЙ - ИНВЕСТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4351 10724 "ЛОБО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4352 6922 "ВАЛЕНТИНО-Е.С." ЕООД Кюстендил Бобов дол
4353 3593 "ИВЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4354 5095 "ТРАНС КОНДОР" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4355 12910 "ДЕНИ И КРИСИ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4356 9597 "РАДКО 88" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4357 4991 "ДАНИ-М" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4358 11184 "ХРИСТИ - БАЛ" ЕООД Кюстендил Бобошево
4359 7396 "МАРКРИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4360 4190 БУЛСПЕД ООД Кюстендил Дупница
4361 13469 "СОЛОМОН 777 ГРУП" ЕООД Кюстендил Дупница
4362 4731 "ЗОМА 1" ООД Кюстендил Дупница
4363 7825 "ДОБЕЛ 2008" ООД Кюстендил Дупница
4364 8603 "ЕУРОСПРИНТ" ООД Кюстендил Дупница
4365 5035 "ВИКТОРИЯ -ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4366 3133 "СИ-ЕМ" ЕООД Кюстендил Дупница
4367 7165 "ПЕРЛА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4368 0189 "НИКА-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4369 7757 "ДЕЙВИД - 2010" ЕООД Кюстендил Дупница
4370 8051 "ГЕОРГИ ТЕГАРКОВ-ТЕГАРЕТО" ЕТ Кюстендил Дупница
4371 0301 "МАКСИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4372 4260 "ПЛАМ ПЛЮС" ЕООД Кюстендил Дупница
4373 6224 "КАЙЗЕР АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4374 9027 "СПАРТ" ООД Кюстендил Дупница
4375 8721 "ПЛАМЕН ИСКРЕНОВ-КЕМА-ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4376 1039 "ЕВРО КАРГО-2007" ООД Кюстендил Дупница
4377 12410 "МАКСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4378 0715 "РАДГО" ЕООД Кюстендил Дупница
4379 0590 "ДИНКОВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4380 8727 ЙОВАПЛАСТ ЕООД Кюстендил Дупница
4381 11825 "РД-СТРОЙ 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4382 3696 "БРАДЪРС" ООД Кюстендил Дупница
4383 0816 "ДАСКАЛОВ КОМЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4384 6227 "БОРИСЛАВ НИКОЛОВ-СТРЕЛА" ЕТ Кюстендил Дупница
4385 5761 "ВАНКО - ВАНЦ" ЕООД Кюстендил Дупница
4386 5838 "ФЕНИКС-ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4387 14134 "ТРАНСПОРТ ЕВРО КАРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4388 6272 КРАШЕВСКИ АУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4389 5766 "ТОДОР СТАМБОЛИЙСКИ-ДИНАМИКА" ЕТ Кюстендил Дупница
4390 6025 КАЛИ- ДАШ EООД Кюстендил Дупница
4391 7718 "САШОСТРОЙ 2004" ЕООД Кюстендил Дупница
4392 1951 "КОНСТАНТИН МАНОИЛОВ-ОБНОВА ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4393 4413 "КРИСТИ 1" ЕООД Кюстендил Дупница
4394 0095 АВТОТЕХНИКА ООД Кюстендил Дупница
4395 0342 ""МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД Кюстендил Дупница
4396 13775 "НАВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4397 2633 "ИНТЕРТРАНС С.В" ЕООД Кюстендил Дупница
4398 6885 "МЕВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4399 0949 "ЕВГЕНИ ИСКРЕНОВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4400 7009 "КАЛОЯН БОНЕВ-КАЛИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4401 2993 "В. АСПРОПОТАМИТИС - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4402 2892 "А И Е -ФАЙЕР" ЕООД Кюстендил Дупница
4403 1089 "ИВАН ГРЪНЧАРОВ-ЕСПРЕСО" ЕТ Кюстендил Дупница
4404 11281 "РТД ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4405 13028 "ДИА ДООР" ЕООД Кюстендил Дупница
4406 0088 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4407 12713 "ТРАНС-КАР 2008" ЕООД Кюстендил Дупница
4408 12034 "ИЛТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Дупница
4409 5242 "АЛЕКСАНДЪР ТЕРЕЗОВ-БОБИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4410 2625 "ТАНГРА" ЕООД Кюстендил Дупница
4411 1670 "ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4412 4582 "ЕЛВА КАР" ЕООД Кюстендил Дупница
4413 1109 "ГАБИКА" ЕООД Кюстендил Дупница
4414 10016 “КАРИ-ДАШ СВ “ ЕООД Кюстендил Дупница
4415 12698 "РАШКОВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4416 13210 "ЦВЕТИ АУТО1" ЕООД Кюстендил Дупница
4417 12701 "НЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4418 8845 "ИНА" ЕООД Кюстендил Дупница
4419 13037 "ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ" ООД Кюстендил Дупница
4420 5590 "МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС - ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4421 5261 "НИКОЛАЙ ВИКЕНТИЕВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4422 13897 "КИМ ТРАНС 1" ЕООД Кюстендил Дупница
4423 5343 "СЛАВИ" ООД Кюстендил Дупница
4424 7072 "СТАНКО МИЛУШЕВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4425 8181 СЕВТ ООД Кюстендил Дупница
4426 1150 "КАРИНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4427 3592 "ДИМОНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4428 12221 "ЕВРОПЕЙСКИ АВТО ТРАНСПОРТ - ЕАТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4429 9176 "УЕСТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4430 4017 "ЕДИ ТРАНС 2003" ЕООД Кюстендил Дупница
4431 6741 "КОБ - 08" ЕООД Кюстендил Дупница
4432 5741 “БРАЙТ“ ЕООД Кюстендил Дупница
4433 3154 ВЕНАУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4434 8068 "ЕС-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4435 12497 "РЛ КОНСТРУКЦИЯ" ООД Кюстендил Дупница
4436 0759 "Е.В." ЕООД Кюстендил Дупница
4437 13041 "РО И КО - 2012" ЕООД Кюстендил Дупница
4438 0667 "ЕВРО-ДИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4439 7716 "НАСКАР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4440 2144 "СОКОЛОВ 2007" ЕООД Кюстендил Дупница
4441 4525 "ЕВРОТРАНС-ПЕТЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4442 0569 "НИВЕН АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4443 10052 “К И Г ЛОГИСТИКА“ ООД Кюстендил Дупница
4444 14006 "ВАНКО И ВАЛЕНТИН" ООД Кюстендил Дупница
4445 6960 ЕТ "ВЯРА МАЗНИКОВА" Кюстендил Дупница
4446 3811 "НИКОЛАЙ ТЕРЕЗОВ-ТАКСИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4447 12267 "СТЕФАН ПОПОВ - ФОРТУНА" ЕТ Кюстендил Дупница
4448 5878 "О.П. ЕЛОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4449 6143 "ИВО-БОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4450 13801 "АДИСЕН" ЕООД Кюстендил Дупница
4451 5807 "БОРИС АНДРЕЕВ-ВЕСПИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4452 14101 "АВИ ТРАНС - 2015" ООД Кюстендил Дупница
4453 10649 "МЕГАТРАНС 2009" ЕООД Кюстендил Дупница
4454 11114 "ДФА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4455 6586 "БЕСА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4456 11161 "СВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4457 8748 "БЕТЦИ АУТО" ООД Кюстендил Кюстендил
4458 4261 "ДОНИЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4459 10681 "ЗИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4460 8415 “БОГОТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4461 10029 МЕЛКОМИ ТРАНСПОРТ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4462 10022 "БАТАТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4463 11858 "КАРИ ТРАНС 99" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4464 10030 "БОРО - ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4465 11804 ЕТ "ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ" Кюстендил Кюстендил
4466 11562 "ЛКВ МАРИО" ООД Кюстендил Кюстендил
4467 6239 "ДУЛЕКС" ООД Кюстендил Кюстендил
4468 11635 "КОЛЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4469 11919 "ФИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4470 11719 "ПЦ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4471 8268 "ЕУРОСТАР 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4472 12063 "'ДАНИ-10-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4473 1729 ЧОКАЛЕ ИНТЕГРАЛ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4474 14257 "УЛТРАТРАНС 74" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4475 8295 "ТСОЛЕРИДИС-КАМЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4476 1566 "ИС КОМЕРЦ" ООД Кюстендил Кюстендил
4477 10058 "МИГОТРАНС 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4478 11544 "ТИБС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4479 14039 "ВИАМАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4480 8090 "ГИВ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4481 14247 "МАТЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4482 10772 "СВИС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4483 14224 "АЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4484 14220 "ГЕРМАНОФ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4485 12631 "Ж - С ТРАНС 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4486 14047 "ВЕМИЛ БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4487 6058 ЛИНДИ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4488 14241 "МАД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4489 9337 "ГИВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4490 11531 "ТРАК ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4491 14229 "СВ КОМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
4492 14032 "ДАРЕМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4493 8561 "АНИНАС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4494 14213 "ИВАН - НЕНАД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4495 2957 "ТАРИК КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4496 10338 "КОКО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4497 8267 "ГЕМС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4498 11487 "ДП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4499 11398 "АТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4500 0193 МИПА ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4501 2047 "СТИФ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4502 6070 "ТРАНЗИТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4503 2131 "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4504 0986 "НЮ ТРАНЗИТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4505 13929 "ФОКС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4506 2469 "ЛЮСИ ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4507 11640 "МАРКОС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4508 8065 "М П М ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4509 5911 "СОКОЛ 35" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4510 13926 "ДАКО ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4511 13754 "ПАТРА ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4512 10231 "ВЕЛТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4513 11344 "ДВД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4514 8556 "ДЕКИ-ФЕР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4515 3807 "ЕИД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4516 1155 ИМПЕРИЯ ТРАНС 12 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4517 10546 БС ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4518 13838 "ДИЛАН ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4519 13837 "К2С ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4520 8052 "ЕВРОТРАНС-ММ" ООД Кюстендил Кюстендил
4521 11331 "ГЛОБАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4522 11332 "ЗОРА - ЛОГИСТИК 1" ООД Кюстендил Кюстендил
4523 13831 "ДЕНИГО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4524 13974 "КД ТРАНСПОРТ 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4525 2194 "ЕУРОТРАНС 07" ООД Кюстендил Кюстендил
4526 8250 “ТОНИ ШПЕД ТРАВЕЛ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4527 13603 "ВЕМАКС ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4528 0106 "ФЕАРТРЕЙД КОРЕКТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4529 3637 “ЕРАС СПЕД-БГ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4530 6652 "ЕВРО-МКД" ООД Кюстендил Кюстендил
4531 13979 "ТЕ - Я 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4532 11918 "ТРИ АЗ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4533 1854 "НЕНО ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4534 4746 "АС-ГЛОБАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4535 13563 "КРОСС НЕТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4536 13359 "З С ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4537 13347 "СОЛОРЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4538 6778 “ДЕМАК ТРАНС“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4539 4656 СТИ БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4540 11777 "КОСТА - Д" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4541 13365 "ДАНИБО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4542 4285 "АЛЕК - ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4543 12508 "ФИСА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4544 13542 "БАТОТРАНСПОРТ 22" ООД Кюстендил Кюстендил
4545 9102 "РИВИЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4546 9106 "ПРЕССИДЕНТ 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4547 13330 "КЛАЛЕКС СПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4548 13325 "ТИМ ТРАНС 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4549 11267 "АНДИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4550 13514 "МАТЕЙ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4551 13642 "ДУКЗ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4552 13078 "ШТРБЕ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4553 7525 "СО-ГО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4554 3678 "КОСТА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4555 13271 "ДЕРВИШ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4556 11499 "МАТЕ - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4557 7386 "ЕВРО КАРГО 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4558 0679 "М.ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4559 14083 "УОРДУАЯЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4560 10118 "АСКО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4561 13262 "ДМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4562 13258 "Ю-ГО ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4563 11240 "БЛЕК ХОРСТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4564 11830 "ГОСТИВАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4565 12051 "МЕЛАЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4566 13825 "ТАТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4567 11586 "БАСИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4568 13954 "АС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4569 11215 "СПИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4570 8026 "ВЕНИ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4571 5126 "СТАРТ-КОМ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4572 13962 "ЛУЦИО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4573 7931 "АНТОНИО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4574 7894 "ДД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4575 10547 ЛТС - БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4576 13731 "НАЙДЕНОВИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4577 10146 "МИДА ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4578 13175 "РАДО-ПРЕВОЗ"ООД Кюстендил Кюстендил
4579 13174 "ДИБ - ЛОГИСТИК 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4580 10083 "ШИЛЕ ТРАНС - 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4581 0583 "РОСА - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4582 11582 "ДИ КАР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4583 13180 "ЛОЙАЛ ЕКСПРЕС ЯСМ" ООД Кюстендил Кюстендил
4584 13157 "НЕД СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4585 13159 "ФАДЕР ЕН ЗООН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4586 11480 "МАНИМЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4587 4200 "БОЙ - ДАР" ООД Кюстендил Кюстендил
4588 13804 "ТВИНС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4589 6725 "МЕТБОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4590 4154 "ДИЕЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4591 12981 "ИЛЕ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4592 12976 "НИНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4593 10165 "АНДРЕА ТРАНСПОРТ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4594 13002 "ЕУРО ЛОГИСТИК МК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4595 6158 "ЕКО ПЛАНЕТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4596 13800 "КТМ 11" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4597 2984 "СПИН - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4598 10789 "ДА - МАКТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4599 13723 "ЛКВ ИВИЦА" ООД Кюстендил Кюстендил
4600 12912 "МЕТАЛ КН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4601 11575 "СТЕДА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4602 12939 "РЕАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4603 11693 "ВЕНЕЦИА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4604 10790 "ДОДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4605 12886 "ТИП - ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4606 5340 "ПАЛМА-РИЧ" ООД Кюстендил Кюстендил
4607 12892 "ТЕО ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4608 12655 "БЕТА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4609 13463 "РОБЕРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4610 11866 "ДРАЧЕВО - ГР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4611 13785 "МГД ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4612 4947 "АНДРЕЙ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4613 4203 "ТРАФИК ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4614 10224 "ФЕРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4615 13720 "ТТ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4616 12045 "ТРАНСПОРТ 7" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4617 12566 "ТВИНС ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4618 13669 "ДС ЛЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4619 5893 "ТРАК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4620 12656 "М И Г ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4621 8384 МОТОВЕЙ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4622 10998 "СЗ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4623 12878 "МАГНИФИКО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4624 12809 "ВАСКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4625 6489 "МЕРИДИАН 2003" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4626 8858 АТЛАС ГРУП БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4627 1561 "ГАР-ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4628 11000 "ЕДИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4629 11937 "САНТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4630 2309 "ЕКОТРАНС 75" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4631 12797 "ЕВРОГРУП ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4632 12762 "ВИЕР МАКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4633 1590 "НИНЕКС БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4634 3638 "Л А ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4635 11875 "АГИЛИТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4636 12795 "КИКО ТРАНС-МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4637 11113 "ОБЛАК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4638 11766 "ГОГИ ШПЕД"ЕООД Кюстендил Кюстендил
4639 13419 "ХОЛСТИР" ООД Кюстендил Кюстендил
4640 3639 "РОГ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4641 12661 "АНЖА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4642 12787 "АА ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4643 12780 "СКИНПРОМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4644 2424 "ФАЧОКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4645 12775 "ДМ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4646 13710 "ГОТРА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4647 12033 "МАРЕЛ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4648 12782 "ДАТО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4649 8621 "САН ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4650 6975 ГОНЗАЛЕС 2012 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4651 7034 КИД ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4652 14140 "ЕУРО СКАЙ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4653 7056 "ЛОРЕКС-СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4654 12710 "КОМПАНИЯ АНГЕЛОВСКИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4655 12766 "КРАУН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4656 11430 "ДФВ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4657 3878 "ДЕЛЛКО СБ" ООД Кюстендил Кюстендил
4658 11118 "БАКИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4659 8547 "ЮПЕКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4660 1195 "КОМНЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4661 12731 "ИНТЕР ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4662 4099 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ СЪРВИС ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4663 11679 "ВИОЛЕТА ЕЛИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4664 12716 "ПАЛМС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4665 12724 "ТРАНСПОРТЕР З.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4666 0675 “НВ ТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4667 13218 "БС ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4668 3199 "НАПРЕДЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4669 6726 ОПЦ - ЛОГИСТИКС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4670 10960 "ВАНГЕЛ - ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4671 2661 "СТЕФИ БЕТЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4672 13709 "ДАНСПОРТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4673 10604 "АНДРЕЙ.ГЛ.2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4674 5422 "ИБ ТРАНС 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4675 14002 "МАРТИН ТРАНСПОРТ - БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4676 9163 "ИНТЕРАС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4677 10405 "АЛБО ПРО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4678 13085 "ЗЛАТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4679 1009 "ЗТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4680 9229 "МИЛЕНКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4681 2236 "МИНАС-НАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4682 11441 "БРАДЪРС - МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4683 11128 "ЧАКО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4684 10307 "ХЕВИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4685 10939 "АНГЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4686 12268 "СМС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4687 7410 "ВИД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4688 4055 "ЗЗ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4689 11678 "ИВА - МИР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4690 3104 "ТРАНСАУТО ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4691 11961 "ЗАШЕВ - АБ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4692 14060 "ДСМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4693 12406 "Г ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4694 2155 ДС ЛЕС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4695 12443 "ГИЕР СОФИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4696 3150 "ИФТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4697 12218 "ДВ МИЛАНОВСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4698 7882 "ПЕ - БО - 2" ООД Кюстендил Кюстендил
4699 5941 "МИКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4700 10801 "ЛАЛЕ 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4701 11753 "МОНДОТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4702 13634 "МАЧ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4703 12305 "ИНТЕРТАС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4704 9196 "НДГ - ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4705 2928 "ЦАКМАКИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4706 11784 "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4707 10432 "ГЕОРГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4708 14098 "КИДА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4709 7953 "М.Г.ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4710 12144 "Л.Г.М.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4711 11182 "АКРО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4712 11648 "МАЙОР ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4713 10800 "АРСТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4714 12430 "ММ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4715 2004 ОЛЯ - ТРАНСЛОГИСТИК ООД Кюстендил Кюстендил
4716 11665 "МЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4717 4812 "ГЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4718 10909 "ЛЮБИКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4719 13064 "МАРШАЛ - Ю" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4720 11667 "ПЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4721 4829 "РОСКОТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4722 4541 "ФБ - КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4723 10629 "ДИНАМО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4724 8469 "ЙОФИ КЪМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
4725 7532 "АНЕ-Б.Л." ООД Кюстендил Кюстендил
4726 12384 "МАРШАЛ 91" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4727 12337 "РОСЕН СТОЯНОВ-2" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4728 13647 ЕТ "БОРИСЛАВ КОЛЕВ-Б" Кюстендил Кюстендил
4729 12382 "Д.Л.А." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4730 10468 ДЕЛТ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4731 10470 МСЖ - ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4732 8226 МИЛШПЕД ЕООД Кюстендил Кюстендил
4733 11956 "ЕЛДИН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4734 9193 "МЕЦО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4735 10813 "КРИСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4736 3876 "ФИМА ЛУПЧО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4737 1790 "ТОНИ ТРАНС 90" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4738 12419 "КРИСАНД 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4739 10550 ЮПЕКО - Ю ЕООД Кюстендил Кюстендил
4740 10635 "ТРАНС-ОЙЛ 2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4741 7295 "САК-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4742 12485 "МАТЕЙ - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4743 11970 "НОРВИК ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4744 2714 РОБЕРТОСТОИН ЕООД Кюстендил Кюстендил
4745 10509 "ПЕЙПЪР БАГС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4746 7811 "ДМ ТРАНС 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4747 6671 "РОМАНТИКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4748 10523 "ВА - ЛТ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4749 7769 "АЛЕКСАНДЪР МТВ" ООД Кюстендил Кюстендил
4750 10558 "КАРГОМАКС 13" ООД Кюстендил Кюстендил
4751 10721 "МИА СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4752 14173 "ПАНЗО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4753 2121 "Д.Т.С.СЪРВИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4754 14082 ЕТ "ИЛЧО МИЛАНОВ КМ - КРИМА ТРАНС" Кюстендил Кюстендил
4755 5198 "СТРУМА ПЕТРОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4756 2074 "СТОЯН РИЗОВ-ШАНС СР " ЕТ Кюстендил Кюстендил
4757 4956 "ШКОТА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4758 5393 "АНИ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4759 8611 "БЕЛИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4760 5396 СИМБА ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4761 8714 "МК ЛОГИСТИКА" ООД Кюстендил Кюстендил
4762 5808 "АТЕНЕУМ С" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4763 5415 "АЛФА Ф" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4764 12657 "ЛАНДОВ И СТОЙКОСКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4765 10827 "ЛАБРО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4766 6797 "ДЕМА ТРАНС 11" ООД Кюстендил Кюстендил
4767 5571 "АНТОАНЕТА БОРСКА-МИДА 95" ЕТ Кюстендил Кюстендил
4768 0033 "МЛАКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4769 11156 "САХИТИ МЕДИЕЙШЪН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4770 10872 "СА-АН-ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4771 1335 "МЕГА КОНСУЛТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4772 10706 "СТУДЕНАЦ - СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4773 11661 "МУЛТИГОР" ООД Кюстендил Невестино
4774 4138 "РЕДИБОРА" ООД Кюстендил Невестино
4775 9016 СПЕДИКУМ ООД Кюстендил Невестино
4776 8624 "НЕВЕН - Ч" ЕООД Кюстендил Рила
4777 5589 "ТРАНС ПРОГРЕС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4778 7780 "ВИГ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4779 1180 "БОЙЧО КЬОСЕВ" ЕТ Кюстендил Сапарева баня
4780 6255 "КАТРИН АУТО 2002" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4781 0100 "А ЕНД Г-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4782 14281 "БАРИН ГРУП ПРО" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4783 6680 "ИВАН НИКИФОРОВ-ИЛИАН" ЕТ Кюстендил Трекляно
4784 9808 "ЕКОТРАНС" ООД Ловеч Априлци
4785 1214 "МТМ - ТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4786 8585 "ЮВЕТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4787 10680 БИЗИ ТРАНС ЕООД Ловеч Априлци
4788 11305 "Х И Т - СЪРВИС" ООД Ловеч Априлци
4789 0527 "МИГ И М-ГЕОРГИ ГЕНЕВСКИ" ЕТ Ловеч Априлци
4790 11200 ''АЖД-АГРО'' ЕООД Ловеч Летница
4791 10331 "КЕРАМИКА ЛЕТНИЦА 2010" ЕООД Ловеч Летница
4792 13746 "ИЗИ ТРАНС 11" ЕООД Ловеч Ловеч
4793 3660 "ДИМ 2" ЕООД Ловеч Ловеч
4794 5526 "АКСИОМА" ЕООД Ловеч Ловеч
4795 5487 "САНИ-РУМЕН ВЕЛЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4796 7703 "ГИП - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4797 4858 "ВАЛЕНТИНА" ЕООД Ловеч Ловеч
4798 7404 "САГЕСТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4799 9051 "ЛИТЕКС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4800 12413 "НИКМА-НИМ-2012" ЕООД Ловеч Ловеч
4801 8514 "БУЛТРАНСПОРТ" ООД Ловеч Ловеч
4802 8640 "ФРИГО ТРАНС ЛОВЕЧ" ЕООД Ловеч Ловеч
4803 12394 "МАРГЕО ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4804 3597 "А ЯК" ООД Ловеч Ловеч
4805 13803 "МАГИ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ловеч
4806 7451 "ПРИТЕКС - М" ЕООД Ловеч Ловеч
4807 12585 "ЕКСПРЕСТРАНСАВТО" ЕООД Ловеч Ловеч
4808 5554 "ВИЛЕКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4809 13018 "ВЕН-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4810 4704 "МАВРАНГЕЛИС" ООД Ловеч Ловеч
4811 10249 ЕТ "ДИМИТЪР РОМАНОВ" Ловеч Ловеч
4812 14122 "СТЕРА ТРАНС БГ" ООД Ловеч Ловеч
4813 5742 "АДРИЛИНА-БАГРЯН ЛИЛОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4814 5253 "ВАЛБО" ЕООД Ловеч Ловеч
4815 13570 "РЕД ЛАИН ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4816 8679 "ДЕБОРА-ИВАНКА ДАЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4817 13033 „ ИВ-ДЕЙЗИ ТРАНС " ЕООД Ловеч Ловеч
4818 0648 "ИЗГРЕВ–ВЛАДИМИР ГРЪНЧАРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4819 13880 "ДЕНИЦА ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4820 12751 "КРИСТА - МИД - МАРТИНА ЦОНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4821 10611 "ТОМЕВИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4822 13231 "КОРЕКТ ТРАНС - 2013" ЕООД Ловеч Ловеч
4823 10243 "ИВЕА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4824 10309 "НИРВАНА ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4825 0548 "ИСИПЛАМ-ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4826 14048 "ПРОМЕТЕЙ 2012 ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4827 0582 "ТЕОМАР-2007" ООД Ловеч Ловеч
4828 8524 "НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4829 1628 "ПЛАМ-ТРАНС 68" ЕООД Ловеч Ловеч
4830 5004 "ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ ЕТ Ловеч Ловеч
4831 11616 "СОВА КРИМ" ЕООД Ловеч Ловеч
4832 4199 "ТЕОКОМ-ТЕОДОРА БАНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4833 8785 "ВАСИС - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4834 13622 "ЕКСПЕРТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Ловеч Ловеч
4835 8526 "ВАЛЕНТИНО ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Ловеч Ловеч
4836 7659 "ЖЕЧЕВ ТРАНС БГ" ЕООД Ловеч Ловеч
4837 8891 "В И В РЕЛЕФ-БУС" ООД Ловеч Ловеч
4838 8115 "Р И С - СЕРВИЗ" ЕООД Ловеч Ловеч
4839 2382 "ДЕНЧО ДЕНЧЕВ - МАРИЯ ДЕНЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4840 11383 "ДЖИ ЕНД ЕМ 7887" ЕООД Ловеч Ловеч
4841 11404 "ИВЕКС 8" ЕООД Ловеч Ловеч
4842 7598 "ПАРОС ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4843 12749 "ЕЛ ОЙЛ" ЕООД Ловеч Ловеч
4844 11650 "ФЕАР ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4845 11174 "ПЕРЛИНИ" ООД Ловеч Ловеч
4846 12192 "НОВАТРАНС М" АД Ловеч Ловеч
4847 5952 "ДЕТЕМЕКС-ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4848 4426 "РУМЕН РАДЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4849 4451 "ИНТРАНС - ЦВЕТАН ЦАНКОВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4850 6061 "ТРАНС ИН 2011" ООД Ловеч Ловеч
4851 11682 "БЪРЗАКОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4852 12061 "КА - 10" ЕООД Ловеч Ловеч
4853 4135 "ВАРОШ-М-ВЕСКА МАРИНОВА-ЦВЕТАН ТОМЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4854 13915 "СИЛВА МАШ" ЕООД Ловеч Ловеч
4855 6192 "ФЕНИКС ЛВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4856 4629 "ДРАЙВЪР ХОУП" ООД Ловеч Ловеч
4857 1380 "Р-СТИЛ" ООД Ловеч Ловеч
4858 7087 "КРАСИМИР КОЛЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4859 13745 "ХИТ-М" ООД Ловеч Ловеч
4860 11414 "СИЯНА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4861 9136 "ИВА–6–МАРИН МАРИНОВ-ИВА МАРИНОВА" ЕТ Ловеч Луковит
4862 9585 "НИКИ ТРАНС-НИКОЛАЙ ТОДОРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4863 8540 "ВИКО-СЛАВ-ИНВЕСТ" ООД Ловеч Луковит
4864 4860 "ПЛАМ - ТРАНС 74" ООД Ловеч Луковит
4865 3313 "КОМБИНА КОМЕРС" ЕООД Ловеч Луковит
4866 11349 "ВИТ ЕКСПРЕС - 2008" ЕООД Ловеч Луковит
4867 4105 "МИШО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4868 8474 "ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО" ЕООД Ловеч Луковит
4869 0870 "ВИТАВЕЛ" АД Ловеч Луковит
4870 10961 "Н И Н ТРАНС 2013" ООД Ловеч Луковит
4871 7255 "ГОШО ВЪТКОВ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Луковит
4872 3247 "ПРЕМИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4873 2487 "СПАРК 2012" ЕООД Ловеч Луковит
4874 13664 "ВАДИВА" ЕООД Ловеч Луковит
4875 9201 "БОНЕЛИ" ЕООД Ловеч Луковит
4876 7824 "КАЗАКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4877 12118 "СТЕФАН - НИКОЛ" ЕООД Ловеч Тетевен
4878 4980 "КУНИН - НСН" ЕООД Ловеч Тетевен
4879 3667 "ВИТА - ВЕС" ЕООД Ловеч Тетевен
4880 6547 "АИТЕН-ИБРАХИМ ЧАУШЕВ" ЕТ Ловеч Тетевен
4881 10117 "ОЛГАТРАНС - 88" ЕООД Ловеч Тетевен
4882 13413 "ИЧО ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4883 9846 "АЛЕКСА-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4884 7051 "ЕЛАЙЗА" ЕООД Ловеч Тетевен
4885 9018 "ИВЕДА" ЕООД Ловеч Тетевен
4886 2648 "ЦАКОМ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4887 10878 "ЮЛИ - АХИТРАНС 95" ЕООД Ловеч Тетевен
4888 0661 "МСИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4889 10419 "РУСИ - 07" ЕООД Ловеч Тетевен
4890 2415 "ЛИДИА ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4891 0148 "ОКСИМ" ООД Ловеч Тетевен
4892 0948 "ТИНКО-ВС-СТЕФАНОВ И С-ИЕ" СД Ловеч Тетевен
4893 10387 "ОГИМЕКС" ЕООД Ловеч Тетевен
4894 1166 "ТЕКОМ-ТРАНС" ООД Ловеч Тетевен
4895 11995 "ЕЛМАКС - БГ" ООД Ловеч Тетевен
4896 10684 ЦАЧЕВ 2013ЕООД Ловеч Тетевен
4897 4301 "ДЖЕЙХАН-ТРАНСПОРТ-ИЛХАН ТАКАЛОВ" ЕТ Ловеч Троян
4898 2801 "АНГЕЛОВ" ЕООД Ловеч Троян
4899 0039 "ТРОЯН-АВТОТРАНСПОРТ" АД Ловеч Троян
4900 3551 "БРАТЯ МАСТРАВСКИ И СИЕ" СД Ловеч Троян
4901 3348 "ВАЛЕНТИН ЛЕСИДРЕНСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4902 0025 "МИРОТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4903 1553 "ГЕЧО ГЕЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4904 1443 "ДОБРЕВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4905 0266 "РИМО-ХРИСТО ЙОВЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4906 4550 "МИГ 92" ООД Ловеч Троян
4907 7731 "ДАНЕМ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4908 13149 "ЛЕНОКС ФРОУЗЪН ФУУД" ООД Ловеч Троян
4909 9647 "ГЛОБАЛ-МП" ООД Ловеч Троян
4910 0026 "МИФА" ЕООД Ловеч Троян
4911 9602 "ДАРИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4912 5236 "М С - 2010" ООД Ловеч Троян
4913 12441 "С П СКАЙ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Ловеч Троян
4914 1579 "ПЕТЪР НАЙДЕНОВ " ЕТ Ловеч Троян
4915 8160 "СПАС КРАЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4916 4179 "НИТА-91-НИКОДИМ МОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4917 8398 "МИЦОВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4918 13471 "ДОКА-ТРАНС АВТО" ЕООД Ловеч Троян
4919 1502 "ЦАНКО МИЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4920 5268 "ДОБРОМИР ГЪТОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4921 8740 "ПС ЛАНД ЛИМИТЕД" ЕООД Ловеч Троян
4922 6896 "ДМК - ТРЕЙД" ЕООД Ловеч Троян
4923 9041 "СТАМИ" ООД Ловеч Троян
4924 0635 "ГАЛСТОП – СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4925 2642 "ОСЪМТРАНС" ООД Ловеч Троян
4926 10250 "МАРИО ЕКСПРЕС" ООД Ловеч Троян
4927 0208 "КРАМО" ЕООД Ловеч Троян
4928 2044 "ВЕЛИ УЗУНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4929 1409 "В И В ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4930 5263 "ХИЦ" ООД Ловеч Троян
4931 8439 "СВЕДИТРАНС" ООД Ловеч Троян
4932 10776 "КРИСТИНА ТРЕЙД" ООД Ловеч Троян
4933 10919 "ХЕМУС КАРГО" ООД Ловеч Троян
4934 1861 "НГГ ТРАНС - 9" ООД Ловеч Троян
4935 1950 "СИМА" ЕООД Ловеч Троян
4936 4159 "ИЛИАНА КОЛЕВА" ЕТ Ловеч Троян
4937 12983 "ДЕСИ ТРАНС 2014" ООД Ловеч Троян
4938 2116 "НИКОЛОВИ" ООД Ловеч Троян
4939 12151 "АНДИ ТРАНС 09" ЕООД Ловеч Троян
4940 3959 "ВИВА МАРИНЧЕВ" ООД Ловеч Троян
4941 1619 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Ловеч Троян
4942 1066 "М+Н" ООД Ловеч Троян
4943 4368 "ТРАНССПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4944 4124 "МАРИО-ЕКСПРЕС-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4945 11115 "СТОЕВ 13" ЕООД Ловеч Троян
4946 6853 "СВЕТЛАНА И С-ИЕ" СД Ловеч Троян
4947 4668 "ДВК 2001" ЕООД Ловеч Троян
4948 8850 "МИЛТРАНС" ООД Ловеч Троян
4949 11509 "СДЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4950 3488 "СОФТЕЛ" ЕООД Ловеч Троян
4951 10811 "СТАНИМИР ВАЧЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4952 11146 "НИКОЛ 68" ЕООД Ловеч Троян
4953 7993 "ТОКЕР" ООД Ловеч Троян
4954 11999 "ИЛИМАР М" ООД Ловеч Троян
4955 14225 "ШИХАН ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4956 5466 "ЧАКЪРСКИ" ООД Ловеч Троян
4957 1997 "РАЙНОВСКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Угърчин
4958 7368 "КАЛИНКА ГЕНОВСКА-69" ЕТ Ловеч Угърчин
4959 11535 "ДАНИ М-74" ЕООД Ловеч Угърчин
4960 7922 "ТРАНС90-МК" ЕООД Ловеч Ябланица
4961 1722 "ЛЪСКОВ-СТЕФАН ДИМИТРОВ-2" ЕООД Ловеч Ябланица
4962 3422 "НОРА ВАСИЛЕВА-78" ЕТ Ловеч Ябланица
4963 2669 "ЦВЕТИ 2009" ЕООД Ловеч Ябланица
4964 8925 "РАЙКОВ ТРАНС-РАЙКО РАЙКОВ" ЕТ Ловеч Ябланица
4965 13171 "АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4966 3094 "БОБО 5 И СИНОВЕ" ООД Ловеч Ябланица
4967 5873 "ИНТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4968 0243 "ДИВЕС" ООД Ловеч Ябланица
4969 13703 "ДАНИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4970 5473 "М-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4971 7948 "СИМ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ябланица
4972 3449 "ТРАНС СЪРВИСИС" ЕООД Монтана Берковица
4973 13020 "БИКЕНД ТРАНС ГРУП" ЕООД Монтана Берковица
4974 4488 "ИВАС" ЕООД Монтана Берковица
4975 11374 "ГД 69 - ТРАНС" ООД Монтана Берковица
4976 0024 "КОМ" ООД Монтана Берковица
4977 4102 "МАРИЯ ПЕТРОВА" ЕТ Монтана Берковица
4978 8676 БЕРК АУТО ЕООД Монтана Берковица
4979 4148 "ГОГО- БЕРК ТРАНС" ЕООД Монтана Берковица
4980 8458 "ТРАСИНТ" ЕООД Монтана Берковица
4981 1255 "ХИЛ" АД Монтана Берковица
4982 13015 "СТЕФАНОВ КОМЕРС - 71" ЕООД Монтана Берковица
4983 12421 "НИКО ТРАНС 72" ЕООД Монтана Бойчиновци
4984 7468 “ДИМА ТРАНС 12“ ООД Монтана Бойчиновци
4985 6404 "ЕМИРЯН" ЕООД Монтана Бойчиновци
4986 5845 "НЕДИ И ЯНА ТРАНС" ЕООД Монтана Брусарци
4987 11747 "ДАРИ ТРАНС 2013" ЕООД Монтана Брусарци
4988 6454 "АГРИМЕКС" ЕООД Монтана Вълчедръм
4989 13598 "ТОРНИН" ЕООД Монтана Вълчедръм
4990 5651 "КАТЕРИНА-ГЕОРГИ ЕВДЕНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
4991 12533 "КАТЕРИНА Г И М" ЕООД Монтана Вълчедръм
4992 11075 "РОНА РН" ЕООД Монтана Вълчедръм
4993 8189 СИ-АЛ 11 ООД Монтана Вълчедръм
4994 11578 "БИЕМ ФЕРДИНАНДОВИ" ООД Монтана Вълчедръм
4995 11121 ЛИДЕР М ТРАНС ЕООД Монтана Вълчедръм
4996 1395 "ЕВГЕНИ БОГДАНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
4997 6301 ЗАПАД 2008 ЕООД Монтана Вълчедръм
4998 6036 "РУМИ 2007" ЕООД Монтана Вършец
4999 4762 "ЛЕОТРАНС-ЛЕОНИД АНГЕЛОВ" ЕТ Монтана Вършец
5000 9550 "ВИЛИ ТРАНС" ЕООД Монтана Вършец
5001 6734 "ЗЕЛЕНИ ДЕЛ - ПЕТРОВ И СИЕ" СД Монтана Вършец
5002 6876 "МИРОСЛАВА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Монтана Вършец
5003 5804 "ПЕТЪР ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Вършец
5004 12239 "ПЕПИ ТРАНС - 84" ЕООД Монтана Вършец
5005 1466 "АНАТОЛИ НИКОЛОВ" ЕООД Монтана Георги Дамяново
5006 11119 "АЛЕКС ТРАНС 2009" ООД Монтана Лом
5007 5274 "АВИТУС" ООД Монтана Лом
5008 10968 "ЛОМ ТРАНС - 1" ООД Монтана Лом
5009 2998 "ВАН БЮРДЕН-ВАН ЛЕЕОВЕН ТРАНСПОРТ" ООД Монтана Лом
5010 13261 "КРИСТАЛ ОЙЛ" ЕООД Монтана Лом
5011 4526 "ЕС-ЕНД-БЕ" ООД Монтана Лом
5012 3370 "СТЕНЛИ-03" ЕООД Монтана Лом
5013 13522 "БОЙЧЕВ ТРАНС 2015" ЕООД Монтана Лом
5014 0068 "СИЛПА" ООД Монтана Лом
5015 7290 "ОМИКРОН-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ" ЕТ Монтана Лом
5016 6500 "ЛОМ БГ" ЕООД Монтана Лом
5017 1005 "ДИ ВЕН" ЕООД Монтана Лом
5018 2908 "ТРАНС-2007" ЕООД Монтана Лом
5019 13687 "ВИП - ВЕРОНИКА" ЕООД Монтана Лом
5020 8186 "ЛОМСКО ПИВО" АД Монтана Лом
5021 0198 "СИПТОМ-В-ПАВЕЛ ПАВЛОВ" ЕТ Монтана Лом
5022 4590 "Г 2 ТРАНС" ЕООД Монтана Лом
5023 11534 "ЕДИЛИЦИА ВАЧЕВ" ЕООД Монтана Медковец
5024 7027 "ВЕНАЛ-ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ" ЕТ Монтана Медковец
5025 7226 "ТЕДИ-85" ЕООД Монтана Медковец
5026 11207 "ФАРМАЛ ЛОГИСТИК" АД Монтана Монтана
5027 9557 "БОРИСЛАВ БОРИСОВ-ББ" ЕООД Монтана Монтана
5028 3914 "СУИНГ - ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ" ЕООД Монтана Монтана
5029 5337 "ПЛАДОН - АНА ДОНЧЕВА" ЕТ Монтана Монтана
5030 6972 "БУЛМОНТ-ФОРЕСТ" ООД Монтана Монтана
5031 9078 "ТИКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
5032 7132 "ДАНИ ТРАНС 11" ЕООД Монтана Монтана
5033 2329 "АСМ" ЕООД Монтана Монтана
5034 1406 "ДЕМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5035 12451 "КИНГ КОНГ 2014" ЕООД Монтана Монтана
5036 13321 "КРАМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5037 10885 ВЕЛВЕС БГ ЕООД Монтана Монтана
5038 5885 "ЕЛИНА - М" ЕООД Монтана Монтана
5039 13697 "ИВ МОНТАНА ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5040 6729 "АФИ 2010" ЕООД Монтана Монтана
5041 1439 "ЕЛИВИ-СПРИНТ" ЕООД Монтана Монтана
5042 11915 "ВАНЕСА СПЕД" ЕООД Монтана Монтана
5043 2215 "ПЕТРОМЕЛ 1" ООД Монтана Монтана
5044 12525 "ТЕВИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5045 8992 "ЗАХАРИЕВ-ТТТ-КИРИЛ ЗАХАРИЕВ" ЕТ Монтана Монтана
5046 10891 "БУЛ ТИРМ" ЕООД Монтана Монтана
5047 2241 "ИВЕС-СВЕТЛИН ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Монтана
5048 12079 "ЛАКО Б" ЕООД Монтана Монтана
5049 9380 "МЕГА-ТРАНС-07" ЕООД Монтана Монтана
5050 11468 "ЦОЛОВ" ЕООД Монтана Монтана
5051 6704 "ЕМГ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5052 2918 "РУСИННА-ЮЛИЯН РУСИНОВ" ЕТ Монтана Монтана
5053 8670 ВЕСИНВЕСТ 777 ЕООД Монтана Монтана
5054 5747 "ПОЛИХРОН" ЕООД Монтана Монтана
5055 1262 " УСМА" АД Монтана Монтана
5056 9363 "МИРАКЪЛ АУТОС" ЕООД Монтана Монтана
5057 5219 "ЕВРОБУЛТРАНС - 2012" ЕООД Монтана Монтана
5058 7831 "МОНТ-ТРАНС-2005" ООД Монтана Монтана
5059 8955 "ИСИ 2011" ООД Монтана Монтана
5060 5100 "ЕСБУР" ООД Монтана Монтана
5061 13184 "АУТОРЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
5062 11496 ET "НИКИ-ТРАНС - ЛЮБОМИР КРУМОВ" Монтана Монтана
5063 13562 "МОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Монтана Монтана
5064 2438 "МОНТ - ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5065 10954 "БЛАН - 67" ООД Монтана Монтана
5066 5753 "БЕТОН МОНТАНА" ООД Монтана Монтана
5067 4842 "АЛЕКСБО 05" ЕООД Монтана Монтана
5068 13888 "МОНЕКС" АД Монтана Монтана
5069 2354 "МЕТБОЛ-2000" ООД Монтана Монтана
5070 14282 "МВ ТРАНС 15" ЕООД Монтана Монтана
5071 11210 "АВТОСТАРТ-2008" ООД Монтана Монтана
5072 7443 "ФИШ ИНВЕСТ" ООД Монтана Монтана
5073 8086 "ДЖУДИ-КРАСИМИР ЛАЗАРОВ И С-ИЕ" ООД Монтана Монтана
5074 6716 "ПОЛИМЕРСТРОЙ" ООД Монтана Монтана
5075 0516 "ИВПОЛ-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Монтана Монтана
5076 2920 ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕТ Монтана Монтана
5077 5760 "ЮИНГ" ЕООД Монтана Монтана
5078 6465 "ИВЕС-ИВАН МАКАВЕЕВ" ЕТ Монтана Монтана
5079 10194 ЕЛФА 201З ЕООД Монтана Монтана
5080 6237 "КРОМА ТРАНС" ООД Монтана Монтана
5081 7180 "АВТОСЕЛЕКТ" ЕООД Монтана Монтана
5082 7804 "МОНТАНА-ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ" ЕТ Монтана Монтана
5083 11798 "Ц И Г ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5084 7220 "АГРО М - ИНВЕСТ" ЕООД Монтана Монтана
5085 2859 "НАЙДЕН ИВАНОВ-ТУРБО-НАДИ" ЕТ Монтана Монтана
5086 8617 АГРОФОГ ЕООД Монтана Монтана
5087 9188 "ПРЕСС 2012" ООД Монтана Монтана
5088 11897 "АДЕ ТРАНС 76" ЕООД Монтана Монтана
5089 12902 "ВАЙБО ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5090 13904 "ВОЛФ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5091 1174 ИГЪЛ АЙ ТРАНС ЕООД Монтана Монтана
5092 12171 "МОНТАНА ЕВРОТРАНС" ООД Монтана Монтана
5093 3644 "АВТОИНВЕСТ М" ЕООД Монтана Монтана
5094 8058 "ЕВРО ТРАНС-ПЕТРОВ" ЕООД Монтана Монтана
5095 1510 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5096 12504 "ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Монтана Монтана
5097 13255 "МАРИ ТРАНС 05" ЕООД Монтана Монтана
5098 13133 "МОНТ-ТРАНС-05" ООД Монтана Монтана
5099 5531 "АРСОВ 90" ЕООД Монтана Чипровци
5100 10923 КАЛИН КОВАЧЕВ ООД Монтана Чипровци
5101 4279 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Монтана Чипровци
5102 11935 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС 66" ЕООД Монтана Чипровци
5103 13073 "ЧОГУН" ЕООД Монтана Чипровци
5104 1077 "ИВЛОР" ЕООД Монтана Чипровци
5105 10599 "КИНГ ТРАНС 13" ЕООД Монтана Якимово
5106 4736 "НАГИ ТРАНС-ТЕФИК ХАДЖИЙСКИ" ЕТ Пазарджик Батак
5107 7240 "ТОДОР УЗУНОВ" ЕТ Пазарджик Батак
5108 5195 "ИЛХАН-2010" ЕООД Пазарджик Батак
5109 10219 "КРИСТАЛ 6 - СТЕФАН ГЪРКОВ" ЕТ Пазарджик Батак
5110 5622 "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ" ЕТ Пазарджик Батак
5111 1982 "АЛИ ИНДЖЕ" ЕТ Пазарджик Батак
5112 10037 НЕПО-ТРАНС ЕООД Пазарджик Батак
5113 4461 "МЕМО-73" ЕООД Пазарджик Батак
5114 6979 "МЕТИ-72-МЕТИН АСАН САДЪК" ЕТ Пазарджик Батак
5115 5082 "НЕЖДЕТ ШЕРИФ" ЕТ Пазарджик Батак
5116 7932 "ДЪБ-НИЯЗИ КАРАБАШ" ЕТ Пазарджик Батак
5117 4560 "ВЕД-99 ИВАН ЛАЧКОВ-ЙОРДАНКА ЛАЧКОВА" ЕТ Пазарджик Белово
5118 0365 "ЛЮБОМИР КАЛАЙДЖИЙСКИ-АДИ" ЕТ Пазарджик Белово
5119 0643 "ВАЛ" ООД Пазарджик Белово
5120 1394 "СТИОВА-СТЕФАН СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Белово
5121 3388 "ГЕОРГИ ПЕТРОВ-ЕВИК ТРАНС" ЕТ Пазарджик Белово
5122 8902 "ДАНИ-ЙОРДАН ЦИНЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Белово
5123 2113 "ВИНЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5124 2974 "МИХАЕЛТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5125 10820 "ЧОЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5126 8106 "ВЪРБИЦА ЛЕС" ЕООД Пазарджик Белово
5127 3680 "ИВОКАРИС" ЕООД Пазарджик Брацигово
5128 9561 "ДИДА-98-ДИАНА КОЛАНЕВА" ЕТ Пазарджик Брацигово
5129 14049 "ДАН ТРАНС 2000" ЕООД Пазарджик Брацигово
5130 6254 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД Пазарджик Брацигово
5131 14150 "ДАМТРАНС" ЕООД Пазарджик Брацигово
5132 10067 "ДОМИНИК АД" ЕООД Пазарджик Велинград
5133 9848 ФЕЙЗАЛ ЕООД Пазарджик Велинград
5134 10829 "Й П К" ООД Пазарджик Велинград
5135 4227 "АЯКС 71" ООД Пазарджик Велинград
5136 12270 ЕТ "МОХ-57 - МЕХМЕД ХАДЖИАСАНОВ" Пазарджик Велинград
5137 4372 ,,ИВЕЛИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5138 1019 "СИМЕ-ТРАНС-СИМЕОН БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5139 3907 "ТРАНС ЛИНК 2002" ЕООД Пазарджик Велинград
5140 13267 "РУВЕН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5141 12793 "БЛУТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Велинград
5142 4218 "АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5143 7669 "КИБЕЛИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5144 12422 "МАНУТРАНС" ООД Пазарджик Велинград
5145 11649 "СУНАЙ ГРУП" ООД Пазарджик Велинград
5146 3642 "РАЙКИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5147 11306 "НИКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
5148 10367 "ВЕДЕК" ЕООД Пазарджик Велинград
5149 11878 "ТРАНСМЕТАЛ М" ЕООД Пазарджик Велинград
5150 6717 "ЦЕЛЕВ" ЕООД Пазарджик Велинград
5151 6826 "ТЕФИК" ЕООД Пазарджик Велинград
5152 7066 СИ ТРАНС ЛОГИСТИКС ООД Пазарджик Велинград
5153 6531 "БАШЕВ 09" ЕООД Пазарджик Велинград
5154 10094 "СТАРСИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5155 4828 ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД Пазарджик Велинград
5156 5727 "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
5157 8532 "УЗИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5158 8613 "КОРЕКТ КОМЕРС-АТАНАС КЛИНЧЕВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5159 6724 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД Пазарджик Велинград
5160 6714 "БАЛКАНКА" ЕООД Пазарджик Велинград
5161 8732 "ЗАЗЬОВИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5162 13660 "НИК-ИВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5163 9977 “МЕРДЖАН“ ООД Пазарджик Велинград
5164 4561 "СИТИ-ГОЛД" ЕООД Пазарджик Велинград
5165 11856 "ЕНЕРДЖИТРАНС 2013" ЕООД Пазарджик Велинград
5166 3335 "ТУЖИТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5167 1676 "АРНИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5168 10894 "СИАБ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5169 8630 "ЯНИ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Велинград
5170 10796 ЕТ "ДИК - ДИМИТЪР КАТРАНДЖИЕВ" Пазарджик Велинград
5171 4603 "ОРИОН-10 - СТЕФАНКА КОСТЯНОВА" ЕТ Пазарджик Велинград
5172 6530 "САМУИЛ БОЗОВ-90" ЕТ Пазарджик Велинград
5173 5428 "КАСАНДРА-ТРАНС-ВЕНЦИСЛАВ БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5174 5133 "БОГО 87" ООД Пазарджик Велинград
5175 13517 "ХАВАЛЕ" ООД Пазарджик Велинград
5176 2224 "РУВЕН" ООД Пазарджик Велинград
5177 8575 "ТАУШАНОВИ - СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Велинград
5178 9213 “ПЕРФЕКТ - АВТО - 2010“ ЕООД Пазарджик Велинград
5179 10261 "АНГЕЛ ДУДОВ-ДИМИТЪР ДУДОВ" ЕООД Пазарджик Лесичово
5180 9837 "ИНТЕРСПЕД-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Лесичово
5181 6705 "ТИМ МЕТАЛ" ООД Пазарджик Пазарджик
5182 12598 "М И В ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5183 8667 "А И И" ООД Пазарджик Пазарджик
5184 11087 "ЕВИТА ТРАНС-2012" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5185 0869 "ЦВЕТРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5186 6251 "МЕТАЛТРЕЙДИНГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5187 7944 "АВТО ЛУКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5188 14168 "ФАВОРИТ БГ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5189 5325 "ДЖЕНИУС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5190 10171 "ТОМЕКС-СПЕД" ООД Пазарджик Пазарджик
5191 7133 "ТАНГРА ЧОЙС-56" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5192 2490 ТОМ-БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5193 6321 "ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД Пазарджик Пазарджик
5194 9400 "ЕВРОПА" ООД Пазарджик Пазарджик
5195 0847 "МИТЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5196 13196 "М М ПАРТНЕРС ГРУП БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5197 11275 "ЕЙ ТИ ЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5198 6010 "В МАВРИДИС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5199 13358 "НАНА-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5200 7630 "ФРУИТ-ЕНЕРДЖИ-011" ООД Пазарджик Пазарджик
5201 13680 ЕТ "АПА-АНТОН АНТОНОВ" Пазарджик Пазарджик
5202 3845 "РОСИВА-РОСИЦА НЕЙЧЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5203 11028 "БОГДАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5204 9628 "ФОРМУЛА 69-ИВАНЧЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5205 14166 "СКБ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5206 10173 "БОАДА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5207 13188 "ПРАЙМ САУРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5208 7754 "ПЕНЕВ ТРАНС 2" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5209 12652 "СКБ ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5210 6990 "ТОМИ - 6" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5211 11163 "ТРАНСПЕТРОВ 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5212 12895 "СЗ 1 ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5213 0935 "ХЕБЪР ТРАНСПОРТ" АД Пазарджик Пазарджик
5214 5527 "МАРИН И МАРИН" ООД Пазарджик Пазарджик
5215 9225 "АСВЕЛ-АСЕН НИКОЛОВ ШУМАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5216 10970 "БЕНУ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5217 14065 "ДАРЛИНГ 2015" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5218 7010 "КАТЯ СИНАПОВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5219 10216 "ХЕПИ ЛАЙН" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5220 3989 "МУЛТИ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5221 8204 "АЛЕКО ЕКСПРЕС ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5222 13952 "ЕКОТЕРРА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5223 11471 "КЛААС 2006" ООД Пазарджик Пазарджик
5224 4972 "ПАП КЕЛЕШИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5225 3702 "ГЕКО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5226 5691 "КИЧУКОВ И СИНОВЕ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5227 0144 "ФИЛАНЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5228 1632 "ГОРЯНИ-53-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5229 1450 "ТЕНДЕМ-АДАМ ЙОРДАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5230 0442 "ДЖОНСЪН - 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5231 11853 "ГЕО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5232 3254 "ФОКС ТРАНС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5233 7236 "БУЛХАРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5234 6697 "ДАФО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5235 9132 "АБО-КОМПАНИЯ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5236 5308 "ДИМАЛЮНИ-ДИМИТЪР СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5237 2709 "ТОЙОТА-ТИКСИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5238 4462 "ФЕДОН" ООД Пазарджик Пазарджик
5239 11178 "ФИЛАНЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5240 12075 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5241 8997 "ТРАКИЯ М ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5242 12884 "ТРИФОНОВ 87" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5243 10006 "ИСАС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5244 11564 "ЛОГИСБУР" ООД Пазарджик Пазарджик
5245 13441 "МУСТАНГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5246 5573 "АГРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5247 7714 "ВЕНКО РАЧЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5248 7102 "ЕКСПРЕС-9" ООД Пазарджик Пазарджик
5249 7138 "КАБАКЧИЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5250 11003 "СТЕФЕКСТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5251 6347 "ГРИБАШ-2" ООД Пазарджик Пазарджик
5252 3617 "КАРГАКОС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5253 6632 "НИЕС-М" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5254 5132 "БУЛГОТРА" ООД Пазарджик Пазарджик
5255 8342 "АТБЕЛ-АТАНАС БЕЛЕВ-ИРИНА БЕЛЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5256 2868 "ДАРЛИНГ 2009" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5257 8413 "ПИМ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5258 5349 "БЪРЗИЯ-АНА ДИМИТРОВА" ЕТ ЕТ Пазарджик Пазарджик
5259 5369 "ЗАПРИНКА ШУМАНОВА-СПАДИНА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5260 11557 "ПЛГ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5261 6835 "ТАТАРИ" ООД Пазарджик Пазарджик
5262 12502 „МИДАС ОЙЛ” ООД Пазарджик Пазарджик
5263 11112 "Р С Д - 09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5264 5754 "ИРЕМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5265 3382 "САТУРН 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5266 5006 "АЛХИМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5267 13308 "А И П 84" ООД Пазарджик Пазарджик
5268 12669 "ЗУРА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5269 2011 "ДИСТАЛОРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5270 6022 "ТРАКИЙСКО ЦВЕТЕ-2002" ООД Пазарджик Пазарджик
5271 7942 СИСИ СПЕД ТРАНСПОРТ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5272 9501 "ТРАКИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5273 8081 "ВЕЛТРАНС 11" ООД Пазарджик Пазарджик
5274 4847 "ПИМ-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5275 11142 "ДРАГОН ЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5276 4494 "ПЕНЕВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5277 8684 "ИТАЛ КОМЕРЧО-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5278 12096 "ФРЕШ ГРУП 77" ООД Пазарджик Пазарджик
5279 7762 "СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5280 8321 "ЛКВ-НИКЕ " ООД Пазарджик Пазарджик
5281 7776 ПАЛЕТИ БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5282 4201 "РРХ-95" ООД Пазарджик Пазарджик
5283 5075 "ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5284 4819 "ИВЕК-13-М-ИВАН БОДУРОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5285 10798 "ПРАЙВЕТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5286 4780 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ АЕР КРАФТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5287 7880 "ГИНИНТРАНС-09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5288 2147 "ТАНТЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5289 2499 "СТИЛМЕН-АГ-АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5290 2613 "ВАСКО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5291 3939 "ЕР-МЕР" ООД Пазарджик Пазарджик
5292 2844 "ЙОАННА-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5293 2878 "СТОЯН ВЕЛИЧКОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5294 11928 "АКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5295 11402 "ЛАТИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5296 13923 "ЗТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5297 3922 "АУТО ТРАНС - С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5298 1874 "АНГЕЛ ЦАРСКИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5299 7322 "ДИПАС" ООД Пазарджик Пазарджик
5300 4968 "ЕВРО ФРЕЙТ СОЛУШЪНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5301 10537 "БРД ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5302 5559 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5303 9964 "КРИСТИНА 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5304 3771 "ЛИДЕР-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5305 13713 "ТАТАР ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5306 8349 ДАРОТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5307 0282 "ТОМЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5308 10674 ТЕТРАЛОГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5309 4245 "ВЕЛРАД КАРГО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5310 7310 "ВАМ ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пазарджик
5311 12783 "ДИГГЕР Б.Л.Н." ЕООД Пазарджик Пазарджик
5312 8559 "ГЕОРГ-АЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5313 5934 "ИВАН НЕДКОВ-НЕДКОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пазарджик
5314 4628 "ТРАНСМАСТЕРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5315 14196 "ЕВРОТИР СЪРВИС" ООД Пазарджик Пазарджик
5316 13421 "ДЕМАКС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5317 4711 "МЕГАСТАРТ 74" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5318 13928 "ТЪРПОВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5319 10780 АПЕТ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5320 14071 „ПРИМАТЕКС” ЕООД Пазарджик Пазарджик
5321 7904 "ЗОРНИЦА-ИЛИЯ РАДЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5322 7292 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5323 8762 "ЛУКАС ТРАНС С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5324 12420 "БАЙГЪНОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5325 12423 "КОДЕС 7" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5326 0822 "ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5327 4994 "ХРИСТОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5328 0783 "ПЕРЛА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5329 1448 "КАДИТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5330 11674 "ГЛОБУС-ТРАНС- АНГЕЛ БУРОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5331 0289 "СПАДИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5332 11510 "АДИ ТРАНС 2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5333 7613 "ХЕМУС-КО" ООД Пазарджик Пазарджик
5334 13084 "ДИЛЛ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5335 10575 "АГРОТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5336 10654 "ПАУЛИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5337 12933 "ПАМИ ТРАНС 55" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5338 2762 КУЗМАНОВ И СИЕ ООД Пазарджик Панагюрище
5339 12899 "ШОПТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5340 3686 "В И П - 2010" ООД Пазарджик Панагюрище
5341 9325 "АСАРЕЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5342 11077 "ТИМШЕЛ" ООД Пазарджик Панагюрище
5343 10162 "ПИ ЕМ СЪРВИЗ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5344 7457 "НЕДИ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5345 6206 "ТИ ЕН ЕС" ООД Пазарджик Панагюрище
5346 8152 "КОРЕКТ-2003" ООД Пазарджик Панагюрище
5347 10227 "ИВЕД-13" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5348 10009 "ИРУНЯ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5349 4076 "КИМ ГРУП 71" ООД Пазарджик Панагюрище
5350 2674 "ГПН - АВТО" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5351 4012 "СПРИНГС-65-АТАНАС КАРАДЖОВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5352 8130 "АГРОЦАР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5353 13046 "СИМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5354 9784 "САНКОМ-2007" ООД Пазарджик Панагюрище
5355 12869 "БАЛКАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5356 7955 "ИЛИЯ МУХАРОВ-СИГТРАНС" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5357 9642 "ВАСИЛЕНА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5358 3912 "САМ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5359 6364 "ПАНАГЮРИЩЕТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5360 10760 "НИКОТРАНС-21" ООД Пазарджик Панагюрище
5361 13738 "САМ - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5362 1744 "БУЛГАРТРАНС-БГ" ООД Пазарджик Панагюрище
5363 13098 "АНГЕЛОВ-1618" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5364 13410 "СИ ДИ ТРАНС 2015" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5365 13699 "КЕСОВИ ГРУП" ООД Пазарджик Панагюрище
5366 12547 "ДЕКОНС ДР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5367 4959 "ФОБОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5368 12346 "МИРАКАЛ СТРОЙ" АД Пазарджик Панагюрище
5369 6065 "СТОЯН ДЕЧЕВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5370 4894 ДЖЕ ТРАНС ЕООД Пазарджик Панагюрище
5371 0607 "ПРЕЗИДА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5372 11627 "ЕВРОТРАНСПОРТ 2013" ЕООД Пазарджик Пещера
5373 14019 "ЙОРДАН 1996" ЕООД Пазарджик Пещера
5374 0471 "СТЕЛА-АРТ 2007" ЕООД Пазарджик Пещера
5375 4544 "ЕМИ - ЕМ" ЕООД Пазарджик Пещера
5376 8832 "ДИНЧЕВИ И СИЕ" СД Пазарджик Пещера
5377 2096 "М И Д КОМЕРС" ООД Пазарджик Пещера
5378 7421 "К И К - 69" ЕООД Пазарджик Пещера
5379 8833 "ИЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5380 5008 "ДАНТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5381 2378 "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН" ЕТ Пазарджик Пещера
5382 12942 "ГЕРМАР-2007" ООД Пазарджик Пещера
5383 7449 "СИДЖИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5384 3930 "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" ЕТ Пазарджик Пещера
5385 0580 "ММ ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5386 6219 "ДАФ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5387 5705 РИГ-КАР ЕООД Пазарджик Пещера
5388 13856 "АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5389 12589 "ТРАНСБУЛ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Пещера
5390 13214 "МИКРОС" ООД Пазарджик Пещера
5391 0500 "ТРАНССЕРВИЗ" ЕООД Пазарджик Пещера
5392 13213 "ДСМ ГРУП" ЕООД Пазарджик Пещера
5393 9480 "СТЕА - 995" ЕООД Пазарджик Пещера
5394 13681 "БОИВА" ЕООД Пазарджик Пещера
5395 8790 "АЛИМАН 77" ООД Пазарджик Пещера
5396 3945 "ЦВЕТАНА БОЙКИНОВА" ЕТ Пазарджик Пещера
5397 4331 "ГАЛАКТИКА" ООД Пазарджик Пещера
5398 3993 "ВАЛМАР ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5399 3485 "АЛЕКСАНДЪР-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5400 12206 "НАЧКОВ ТРАНС 70-71" ООД Пазарджик Пещера
5401 11260 "КА ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5402 1175 "КАПИТАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5403 5154 "ВВС" ООД Пазарджик Пещера
5404 5755 "ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пещера
5405 8865 "ХИОЗ-ТАНКИНОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пещера
5406 11954 "ЛТУ" ЕООД Пазарджик Пещера
5407 4683 "ИМПУЛС 96 - ПЕТЪР СТАЙКОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5408 2893 БАБОВ ТРАНС ООД Пазарджик Пещера
5409 3259 "ЕКСПРEС - М" ООД Пазарджик Пещера
5410 9463 САНС ЕООД Пазарджик Пещера
5411 13977 "НАГИ ТРАНС 1" ЕООД Пазарджик Пещера
5412 8889 "ЖОРО-ИНС" ООД Пазарджик Пещера
5413 7450 "КИС - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5414 12671 "БЛАНИК 77" ЕООД Пазарджик Пещера
5415 11819 "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД Пазарджик Пещера
5416 6686 "ДОАН 69" ООД Пазарджик Пещера
5417 11887 "РЪНЪРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пещера
5418 6880 "ИНАЙД-ИЛИЯ НАЙДОВ" ЕТ Пазарджик Ракитово
5419 13900 "БУЛ ЛЕС 777" ЕООД Пазарджик Ракитово
5420 7131 "АНИБАЛ ПРОФИ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5421 7477 "ШНЕПС" ООД Пазарджик Ракитово
5422 2484 “ПЕ-ВАН“ ЕООД Пазарджик Ракитово
5423 13919 "ХИМЕРА 22" ООД Пазарджик Ракитово
5424 0114 "АДИС - 4" ООД Пазарджик Ракитово
5425 5188 "ТРАНС ТУПАРОВ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5426 6684 ГИ МИ СТРОЙ ООДПД Пазарджик Ракитово
5427 4111 "ИВВЕ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5428 13866 "ГЕМИ ТРАНС" ООД Пазарджик Ракитово
5429 4971 "ВЕНД Г ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
5430 8645 ИВЕЛ ТРАНС ПЗ ЕООД Пазарджик Ракитово
5431 14117 "ЕКСПОАР ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
5432 9813 "ВАСИСТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5433 7011 "ВЕЛПАК 84 БГ" ЕООД Пазарджик Септември
5434 7366 "КАРИНА 2" ЕООД Пазарджик Септември
5435 1260 "ЙОНВИ-94-ЙОРДАН РАЗПОПОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5436 7774 "КАРИСА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5437 0131 "ИЧО" ЕООД Пазарджик Септември
5438 3359 "СТЕЙСИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5439 13632 "ФЕНИКС ТРАНС 86" ЕООД Пазарджик Септември
5440 7122 "АТИЛ АУТО" ЕООД Пазарджик Септември
5441 12614 ЕТ "ЗЛАТНА НИВА - ПЕТЪР АНГЕЛОВ" Пазарджик Септември
5442 7442 "НАТАЛИ-91-АТАНАС МИТОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5443 14102 "ТРАНССОЛАКОВ" ЕООД Пазарджик Септември
5444 12790 "ДИСТАНС ТРАНС" ООД Пазарджик Септември
5445 3806 "ПЛАМБОЙ ГРУП" ООД Пазарджик Септември
5446 10283 "МИПЕТРАНС 777" ЕООД Пазарджик Септември
5447 7583 "САРИНА" ООД Пазарджик Септември
5448 0976 "БАЙАН" ЕООД Пазарджик Септември
5449 7166 "ЗЕНИТ 4" ООД Пазарджик Септември
5450 2731 "ФРАНЧЕСКА 2012" ООД Пазарджик Септември
5451 13698 "ДАНИ ТРАНС ЕНД ПАРТНЪРС" ЕООД Пазарджик Септември
5452 1457 "ТРАНСТЕТИ" ЕООД Пазарджик Септември
5453 9094 "ШАНС-АТ-АТАНАС БАЙЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5454 3855 "ИВЕЛА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5455 1562 "ТАКСИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5456 5429 "КАРГО-ФЛЕТ МУЛТИ-СЕРВИСИО" ЕООД Пазарджик Септември
5457 12380 "ПЕТРОВ И СИН 2014" ЕООД Пазарджик Септември
5458 2842 "ЕМИКА-3-ЕМИЛ КАЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5459 2058 "ПЛАМБОЙ-БОЙКО МЛАДЕНОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5460 10148 "ИНЕРТ ГРУП-СЕПТЕМВРИ" ООД Пазарджик Септември
5461 0893 "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" СД Пазарджик Стрелча
5462 1796 "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД Перник Брезник
5463 7145 "ЕЛЕГАЛ" ООД Перник Брезник
5464 13322 "НИАГРА 12" ЕООД Перник Брезник
5465 13447 "ТАНДЕМ ТРАНС" ООД Перник Брезник
5466 4259 "КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ - НАТЮРЕЛА" ЕТ Перник Брезник
5467 6984 "ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ" ЕТ Перник Брезник
5468 11596 "МПМ ТРАНС 2008" ЕООД Перник Брезник
5469 4077 "БРЕЗИНА 2000" ООД Перник Брезник
5470 14046 "МЕГАСТРОЙ" ООД Перник Брезник
5471 8583 "ЖАБЛЯНО" АД Перник Земен
5472 10014 "ДИА ТРЕЙДИНГ" ЕООД Перник Земен
5473 12387 "РИВ ТРАНС" ЕООД Перник Земен
5474 11053 "ДМ ТРАНС 2013" ЕООД Перник Земен
5475 4371 "ВН ДЖУНИЪР" ЕООД Перник Ковачевци
5476 12139 "АЛТРАНС БГ" ЕООД Перник Ковачевци
5477 6434 "СВИЛОЯ" ЕООД Перник Ковачевци
5478 8362 "МАРШАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Ковачевци
5479 14248 "ДМ15" ЕООД Перник Ковачевци
5480 7742 ВЕР ЕООД Перник Ковачевци
5481 6006 "ДИВА - ТРАНС 2012" ЕООД Перник Ковачевци
5482 13895 "ЕЛ ЕС ДЖИ СЪРВИЗ" ЕООД Перник Ковачевци
5483 4564 "БАЛКАН ТРАНС" ООД Перник Ковачевци
5484 11066 "ДВ ТРАК" ЕООД Перник Ковачевци
5485 11024 "РАВИТРАН" ЕООД Перник Ковачевци
5486 11657 "КРИЯНА" ЕООД Перник Ковачевци
5487 10289 "ДИВА ПК" ЕООД Перник Ковачевци
5488 12848 "ЛЪКИ Р ГРУП" ЕООД Перник Ковачевци
5489 13350 "ЕМВЕ" ООД Перник Перник
5490 10585 ЕН ВИ ЛОДЖИСТИК ТРАНС Перник Перник
5491 13235 "БОРИС КОМЕРЦ - 2014" ЕООД Перник Перник
5492 6038 "ОМИС - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5493 11355 "АУТО РОНИ" ЕООД Перник Перник
5494 7302 "АВТОТРЕЙД 99" ЕООД Перник Перник
5495 4705 "ГЕОРГИ БОЯНОВ-ВИАТРА" ЕТ Перник Перник
5496 5390 "МЛАДЕН МЛАДЕНОВ-МАЦОНИ" ЕТ Перник Перник
5497 6249 "ЛЕН - ТРАНС 60" ЕООД Перник Перник
5498 9740 "А.М.В." ЕООД Перник Перник
5499 12330 "Н76" ООД Перник Перник
5500 9702 АСЕНОВ И КАР ЕООД Перник Перник
5501 13400 "ПЕЛЕТИСИМО" ООД Перник Перник
5502 0943 "ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ-ВАЛДЕС 2000" ЕТ Перник Перник
5503 2898 "СТАРТ 75" ЕООД Перник Перник
5504 7349 "ВАЛ ГРУП" ЕООД Перник Перник
5505 6473 "АЗ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Перник Перник
5506 0160 "ТРАНС МЕТАЛ-Г" ООД Перник Перник
5507 11455 "МАЛЕИСКОС" ЕООД Перник Перник
5508 10513 РОСЕН СТАМЕНОВ - РОНИ ЕТ Перник Перник
5509 9353 "ТИГАР" ООД Перник Перник
5510 13428 "БОР-ВАС" ЕООД Перник Перник
5511 4396 ВЕНЕЦИЯ 012 ЕООД Перник Перник
5512 4033 "НИЕ ПЕТРОВИ" ООД Перник Перник
5513 8553 "АУТОЕЛИТ" ЕООД Перник Перник
5514 10764 "АБС ТРАНСПОРТ" ООД Перник Перник
5515 10628 "ТОПИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5516 13382 "АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5517 10132 "ЕМ ДЖИ - ИЗТОК 2010" ЕООД Перник Перник
5518 1096 "ЛЕТИС" ООД Перник Перник
5519 8789 "ДЖИ ЕМ АУТО КАРС" ЕООД Перник Перник
5520 5910 "ВЕЛИЗАР ВОЙЧИН" ЕТ Перник Перник
5521 7394 "БУЛ ТРАНС 2011" ЕООД Перник Перник
5522 4691 ФОРС 1990 ЕООД Перник Перник
5523 5689 "МЕТАЛ ТРЕЙД-66" ООД Перник Перник
5524 10534 АЙ ЕР ДЖИ ТРАНС ЕООД Перник Перник
5525 12120 "ИЦО ТРАНС 95" ЕООД Перник Перник
5526 7961 "АРСОВ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5527 14081 "САНДИ-Б" ЕООД Перник Перник
5528 10366 "ГЕНЕЕ" ЕООД Перник Перник
5529 2162 "ЛИРИС" ООД Перник Перник
5530 14163 "ЛЕОНЕЛЛАС ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5531 11611 "Р И С БГ" ООД Перник Перник
5532 1474 ГЕОРГИЕВ - ТРАНС ИНВЕСТ ЕООД Перник Перник
5533 5674 "МЛГ" ООД Перник Перник
5534 10626 ЕТ "ПАЧО - ЕРИКА ПЛАМЕНОВА" Перник Перник
5535 14008 "ОГНИВЕН 23" ЕООД Перник Перник
5536 3487 "АЛМЕКС" ЕООД Перник Перник
5537 0444 "ДАНИ-2006-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Перник Перник
5538 2027 "ТУМБАРИ-ДСС" ЕООД Перник Перник
5539 3152 "КОЛАТТ" ООД Перник Перник
5540 10703 "НИБЕТ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5541 10557 "СИМИНВЕСТ" ООД Перник Перник
5542 1816 "МАРИНА КАР" ООД Перник Перник
5543 12023 "ИДЕАЛ СТРОЙ" ООД Перник Перник
5544 9209 "ТСК-КРАКРА" ООД Перник Перник
5545 13986 "АУТО ТРЕЙДИНГ - СС" ООД Перник Перник
5546 14232 "АТСТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Перник Перник
5547 12914 "ЕРМАНОС ТОДОРОВИ" ЕООД Перник Перник
5548 12847 "ДАН ТРАНСПОРТ 777" ЕООД Перник Перник
5549 6941 "ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001" ООД Перник Перник
5550 7233 "САРС" ЕООД Перник Перник
5551 0204 "ЧУПЕВА ТРАНСПЕД" ЕООД Перник Перник
5552 12966 "РТ - ТРАНСМЕТ" ЕООД Перник Перник
5553 13208 "НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ" ООД Перник Перник
5554 1602 "ТРАНС-КОРЕКТ" ЕООД Перник Перник
5555 9347 "МАЛ-МУК" ООД Перник Перник
5556 7586 "ДЛВ-СИ" ООД Перник Перник
5557 4050 "ДЛВ" ЕООД Перник Перник
5558 2285 "ЕВРО ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Перник Перник
5559 1955 "МИДАС-07" ЕООД Перник Перник
5560 3096 "КАРГО ТРАНС 22" ЕООД Перник Перник
5561 10990 "ТИМБО" ЕООД Перник Перник
5562 3442 "ИВО ПЕТРОВ-1" ЕТ Перник Перник
5563 10330 "АКБ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5564 10232 "ИТАЛИАНО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5565 2321 "ДАНИ - БГ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5566 7224 "ЕВРОМЕТАЛ" ООД Перник Перник
5567 10651 "СЛАВЕКС 2008" ООД Перник Перник
5568 12152 "ЕВРО ТРАНС 12" ЕООД Перник Перник
5569 6216 "ИВАН МИТОВ - ВАНЬО" ЕТ Перник Перник
5570 12565 "КАРГО ТРАНС 15" ЕООД Перник Перник
5571 8167 "ИМИЛИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5572 2582 "ЕЛПИДА 2002" ЕООД Перник Перник
5573 4783 "БОБИ-2004" ООД Перник Перник
5574 2988 "САВИА" ЕООД Перник Перник
5575 5925 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5576 13415 "ЛЕСО 2012" ЕООД Перник Перник
5577 9919 "КОЛХИДА - МЕТАЛ" АД Перник Перник
5578 7835 "ТУМБАРИ" ООД Перник Перник
5579 7154 "ВЛАНЕЛ" ООД Перник Перник
5580 4163 "БОБО КАР" ЕООД Перник Перник
5581 0210 "АРЗ - ЕКСПРЕС" ЕООД Перник Перник
5582 7173 "ПЕТИС ТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5583 4565 "АЙДАРОВ-ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5584 5916 ВАРАДИНОВ ТРЕЙД И ТРАНС ЕООД Перник Перник
5585 1623 "ЕРБОЛИНО-РП" ЕООД Перник Перник
5586 6899 "ВАНДИКАР" ЕООД Перник Перник
5587 13496 "ЮРИЕВИ -ТРАНС" ООД Перник Перник
5588 12198 "ЕКСПО 2014" ООД Перник Перник
5589 1963 "ТРАНСКОМ" ООД Перник Перник
5590 3665 "ЛИС - 2011" ООД Перник Перник
5591 7688 ТРИО ТРАНС ГРУП ЕООД Перник Перник
5592 10035 КИНС 1 ЕООД Перник Перник
5593 9512 "КАЛИ ТРАНС 91" ООД Перник Перник
5594 1728 "ТРАНС КОМЕРС" ЕООД Перник Перник
5595 5518 "ЛУСИ ТРАНС 2004" ЕООД Перник Перник
5596 7736 "БОБО КАР В" ЕООД Перник Перник
5597 6656 "СКАНИА ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5598 9902 "ДЕНИС - Ю.В. 2005" ЕООД Перник Перник
5599 0443 "ФИЛТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5600 11924 "ЛОРИТА - Ю" ЕООД Перник Перник
5601 1791 "ГЕРИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5602 7106 "ПИ ЕНД ДИ ГРУП" ООД Перник Перник
5603 13144 "ШО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5604 0746 "СПРИНТ" ООД Перник Перник
5605 12461 "М ЛОГИСТИКС" ООД Перник Перник
5606 0070 "ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ-КЕВИН МИРАНДА" ЕТ Перник Перник
5607 3030 "РИГ - 44" ЕООД Перник Перник
5608 2000 "ВИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5609 7267 "ЛЮБЧО ЛАЗОВ - ЛБЛ" ЕТ Перник Радомир
5610 7833 "ДАНИЕЛ" ЕООД Перник Радомир
5611 10578 "СПИД АП Р" ЕООД Перник Радомир
5612 10345 "ДАЯ - ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5613 8859 "ТОВЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5614 13822 "Г. Т. ЕВРОПА" ЕООД Перник Радомир
5615 7488 "АСКОТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5616 0828 АЛЕКСАНДРОВ-ЕКСПРЕС ЕООД Перник Радомир
5617 13318 "ДЕКС ГРУП" ООД Перник Радомир
5618 13582 "ВАЛЧЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5619 2313 "КРАКРАЛЕС Н" ООД Перник Радомир
5620 9017 "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙД" АД Перник Радомир
5621 7228 АН 999 ООД Перник Радомир
5622 5597 "ВИВА - МЕТАЛ" ООД Перник Радомир
5623 7070 "АВТОЛИДЕР" ООД Перник Трън
5624 6672 "МБМ - ТРАНСПОРТ 12" ООД Перник Трън
5625 8660 "РАЦО-3" ЕООД Перник Трън
5626 9283 “РОЛИ ВГ ТРАНС“ ООД Перник Трън
5627 3893 "ДЕНИМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5628 0295 "СПИДИ ТРАНС" ООД Перник Трън
5629 12347 "РМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5630 12256 ЕТ "КЕНТОН-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" Перник Трън
5631 3394 "ЕМЕМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5632 12820 "МАНОЛОВ И МИЛАНОВ" ЕООД Перник Трън
5633 1989 "РУМАСИЯ-2005" ЕООД Перник Трън
5634 11377 "АНИ ТРАНС 74" ЕООД Плевен Белене
5635 7690 "ТРАНСМАТ – ЗДРАВКО МАТЕЕВ" ЕТ Плевен Белене
5636 7050 "ИВЕЯ-ЯНКО ЯНЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5637 13306 "АМБЪР-66 - ПЛАМЕН ДАНЧЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5638 4896 "НЕРЕА ГРУП" ООД Плевен Гулянци
5639 8255 "ПАНДОЛФИ Е ТОЗЕВА-РТ" ООД Плевен Гулянци
5640 10427 ГАРАНЦИЯ ТРАНС ЕООД Плевен Гулянци
5641 12519 "В-ЕВРОТРАНС КОМЕРС" ЕООД Плевен Гулянци
5642 8505 "РУБИН - РУМЕН ИВАНОВ" ЕТ Плевен Долна Митрополия
5643 8941 АНКО ПЕТРОВ - АНДА ЕТ Плевен Долна Митрополия
5644 13462 "НАДЯ ЛЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5645 13429 ЕТ "БОРОМСКИ - ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ" Плевен Долна Митрополия
5646 7456 "ИГП ТРАНС" ООД Плевен Долна Митрополия
5647 13368 "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ДМ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5648 12388 "СОАТ МИТРОПОЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5649 3523 АГРО ТРЪК ЕООД Плевен Долна Митрополия
5650 3005 "ИГЕ 75" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5651 11035 "ВСЕЛЕНА - ИВАН МАРКОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5652 2690 "Й И И - ЕВРО КАРГО" ООД Плевен Долни Дъбник
5653 0871 "ДЕНИ" ООД Плевен Долни Дъбник
5654 1686 ИНТЕРАУТО ТРАНС ГД ЕООД Плевен Долни Дъбник
5655 1571 "ВИТ 93 – ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5656 0984 "НП-ТРАНС 05" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5657 9729 "КАЛИНКА-КАЛИНКА ХРИСТОВА" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5658 0223 "ДАРИНА 111" ООД Плевен Долни Дъбник
5659 13750 "ЦВЕТИ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5660 11171 "КАЛИНКА ХРИСТОВА 96" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5661 1352 "ТРАНС ЕКСПРЕС-МИРОСЛАВ ГЕШЕВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5662 10482 ЯЦИН - ТРАНС ЕООД Плевен Долни Дъбник
5663 12531 "СТЕЛИАН И АДРИАНА-АВГУСТИН БОРИСОВ" ЕТ Плевен Искър
5664 8861 "КЕШ ТРАНС" ЕООД Плевен Искър
5665 7593 "М И С ТРАНС-МИРОСЛАВ ДИШКОВ" ЕТ Плевен Искър
5666 10705 "БОЯН ТРИФОНОВ - 71" ЕООД Плевен Искър
5667 11098 "БУЛХЕРМЕС" ЕООД Плевен Искър
5668 10222 ЕТ "ФИЛИПОВ - ЙОРДАН ФИЛИПОВ" Плевен Искър
5669 12988 "ПЛАМЕКС ТРАНС" ЕООД Плевен Кнежа
5670 13487 "АНТОНИО И ВАТИ" ЕООД Плевен Кнежа
5671 6923 "АКСЕЛ" ЕООД Плевен Кнежа
5672 5521 "АЛДИ-08" ЕООД Плевен Кнежа
5673 10186 ЕТ "ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАВЛИКЯНОВ" Плевен Кнежа
5674 9592 ЕТ "БИСЕР ЛИЦАНОВ" Плевен Кнежа
5675 8346 "ПЛАМЕН БОЕВ-87" ЕТ Плевен Кнежа
5676 14176 "СТИЛ ТРАНС - СТИЛИЯН РУНЕВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
5677 10768 "АНГИ ТРАНС 1" ЕООД Плевен Кнежа
5678 2748 "ИВАТРАНС-005" ЕООД Плевен Кнежа
5679 2962 "ТРАНС 2000-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5680 13739 "КРИС-АУТО 81" ЕООД Плевен Кнежа
5681 1011 "САТЕЛИТ-М-МАЛИНА БОРИСОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5682 6852 "ВИАУТО 46" ЕООД Плевен Кнежа
5683 2891 "НИК-ТРАНС 2009-НИНА КАЧАМАЧКОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5684 0209 "СИКО–СИМЕОН КОЙНАРСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5685 10749 "АГРОВЕТ" ООД Плевен Кнежа
5686 5102 "СИБИ ИЛЧОВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
5687 7014 "СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5688 7699 "М ТРАНС КАРГО" ЕООД Плевен Кнежа
5689 1942 "РЕНИС-НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5690 6681 "СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5691 4857 "ГАБИ ТРАНС-2004" ЕООД Плевен Кнежа
5692 12405 "СКАН-АУТО" ЕООД Плевен Кнежа
5693 13786 "ЕМ - ТРАНС ЕМИЛ МИТКОВ" ЕООД Плевен Кнежа
5694 2064 ПИК 2003 ЕООД Плевен Кнежа
5695 3060 "ИНТЕРТРАНС" ООД Плевен Кнежа
5696 10302 "ДИ ПИ ЕЛ 74" ЕООД Плевен Кнежа
5697 1756 "ПРО-АУТО-ТРАНС 77" ЕООД Плевен Кнежа
5698 3331 "МОБИЛ-СТОЙЧЕВ-СТЕФАН СТОЙЧЕВ" ЕТ Плевен Левски
5699 12188 "ГИГИ ТРАНС 10" ЕООД Плевен Левски
5700 10066 "М+В АГРОТРАНС" ООД Плевен Левски
5701 7919 "ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ" ЕООД Плевен Левски
5702 11303 "ГАБИ ТРАНС 98" ЕООД Плевен Левски
5703 13381 "ГЛОБУС ТРАНС - ДИМИТРОВ 66" ЕООД Плевен Левски
5704 13872 "ФИЛЬО МИШЕВ" ЕООД Плевен Левски
5705 13367 "ЛАГУНА 70" ЕООД Плевен Левски
5706 6153 "ЕВРОНЕС" ЕООД Плевен Левски
5707 13349 "ЕСКУС-ТРАНС - ЙОРДАН НАНКОВ" ЕТ Плевен Левски
5708 4872 "АУДИ-94-ВАНЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Левски
5709 12391 "КРИС ТРАНС 03" ЕООД Плевен Левски
5710 0195 "ПЛАМЕН ПЕТКОВ 65" ЕТ Плевен Левски
5711 13846 "НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ - ИВА" ЕТ Плевен Левски
5712 2839 "МЕТАЛИКА-НАДЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Никопол
5713 0779 "КРАСИ-КРАСИМИР ПЕТРОВ" ЕТ Плевен Никопол
5714 2419 "ЕМАНУЕЛА ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Плевен Никопол
5715 1213 "ЕМИЛ" ЕООД Плевен Плевен
5716 12681 "ИНГЕЛЦИ" ЕООД Плевен Плевен
5717 7277 "ДИМИТРОВИ - И СИЕ" СД Плевен Плевен
5718 13675 "НИКОЛОВ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5719 3772 "САРТЕН БЪЛГАРИЯ" ООД Плевен Плевен
5720 5300 “АГРО ГРУП 2000“ ЕООД Плевен Плевен
5721 13523 "АЛЕНОР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5722 8153 "АП ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5723 11574 "МИТЕВИ-1968" ЕООД Плевен Плевен
5724 13288 "ЕВРО МИИТ 2015" ЕООД Плевен Плевен
5725 7199 ЗЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Плевен Плевен
5726 10346 "ЕКО ТРАНС 1 БГ" ЕООД Плевен Плевен
5727 7248 "БАЛКАН 08" ООД Плевен Плевен
5728 2420 МАРС ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5729 11888 "ЛЮБО Т" ЕООД Плевен Плевен
5730 11283 "КРАГЕРБУЛ" ООД Плевен Плевен
5731 13484 "РИДЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Плевен Плевен
5732 5713 ОЛИТРАНС ООД Плевен Плевен
5733 9851 АДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД Плевен Плевен
5734 10321 "РАЙМЕН 7" ЕООД Плевен Плевен
5735 3405 "ТРАНСПЕТ" ЕООД Плевен Плевен
5736 8531 "АТОН-2" АД Плевен Плевен
5737 0422 "КАТЯ ШУКАЛСКА" ЕТ Плевен Плевен
5738 5712 НЕФТОТРАНС ОЙЛ ООД Плевен Плевен
5739 4958 "ИВЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5740 12896 "НИКИ СД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5741 13156 "ЦЕНТ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5742 1336 "ЕВРОКВАРЦ-МВ" ООД Плевен Плевен
5743 13777 "ВЕГТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5744 9710 НАВИ 32 ЕООД Плевен Плевен
5745 8315 "СТРОЙМАТ" ЕООД Плевен Плевен
5746 8783 "ТРАНС ЮРЪП" ЕООД Плевен Плевен
5747 8331 "МАРТИН-86" ЕООД Плевен Плевен
5748 9001 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5749 12402 ЕТ "ШАНС 21В - ПЛАМЕН ВЕСКОВ" Плевен Плевен
5750 11312 "ДИД ТРАНС 82" ЕООД Плевен Плевен
5751 4681 "КАТИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5752 12369 "ЛЪКИ ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5753 10783 "ФУЕГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5754 10211 "ТИ БИ ТРАНС 2013" ЕООД Плевен Плевен
5755 6675 "АГРО ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5756 4357 "ИРСИД ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5757 8674 "РОНИ ТРАНС 74" ООД Плевен Плевен
5758 1825 БП ТРАНС ПЛЕВЕН ЕООД Плевен Плевен
5759 9587 "ЛАСКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5760 11026 "ВК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5761 5055 "ЕЛ КА ВЕ 2010" ЕООД Плевен Плевен
5762 13072 "НАКТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5763 5084 "ТРЕЙД МАРК" ООД Плевен Плевен
5764 7540 "КОМЕТА-07" ЕООД Плевен Плевен
5765 12199 "ЦВЕТИ 86" ЕООД Плевен Плевен
5766 6441 ДИ ЕМ СИ - 78 ЕООД Плевен Плевен
5767 0316 "СРЕБРОСТРУЙ 07" ЕООД Плевен Плевен
5768 6493 "ИВ" ЕООД Плевен Плевен
5769 4954 "СВЕТЛИНА - 69" ЕООД Плевен Плевен
5770 11977 "ПЕ КА ВЕ-85" ЕООД Плевен Плевен
5771 13645 "РАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5772 12233 "Н И Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5773 11951 "ДНД 1" ЕООД Плевен Плевен
5774 13951 "ДИ ЕНД АЙ ТРАНС 2015" ООД Плевен Плевен
5775 11716 "АТАНАСОВИ ЛН" ООД Плевен Плевен
5776 9600 "ЛОНГ ОЙЛ" ЕООД Плевен Плевен
5777 11760 "ГИС" ЕООД Плевен Плевен
5778 3129 "ДИРА 76" ООД Плевен Плевен
5779 12056 "ЕМ ВИ ЕМ 2013" ООД Плевен Плевен
5780 1830 "ЛДП - ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
5781 13721 "ДЕАЛ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5782 10668 ЕТ "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" Плевен Плевен
5783 6212 "КАПКА И МИМИ" ООД Плевен Плевен
5784 13223 "АУТО ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5785 9133 “МЕГИ- ИВ 77“ ООД Плевен Плевен
5786 1520 "ДАРИЯ ТРАНС-2012" ЕООД Плевен Плевен
5787 13206 "МАРТОТРАНС Г 2011" ООД Плевен Плевен
5788 1323 "АЙВИ ТРАНС КОМЕРС" ООД Плевен Плевен
5789 1475 "ДЖУЛИ ТРАНС - 2006" ЕООД Плевен Плевен
5790 1119 "ТМ ГРУП 07" EООД Плевен Плевен
5791 9071 "М ТРАНСПЕД" ООД Плевен Плевен
5792 12073 "БЕТА КАРГО" ООД Плевен Плевен
5793 9671 "КАМЧИЯ-2-ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5794 2991 "ПЪРСИСТ" ЕООД Плевен Плевен
5795 13898 "ЕФИЦИЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
5796 5141 "ТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5797 13405 "ИВМИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5798 7201 "РУБА – РУМЕН БАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5799 6116 "НИНО-2009" ЕООД Плевен Плевен
5800 13901 "АМ ТРАНС - 2010" ЕООД Плевен Плевен
5801 1528 "РАЯ-04" ЕООД Плевен Плевен
5802 11779 "АЙ ВИ ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5803 14180 "ПВЛ ЛОГИСТИК" ООД Плевен Плевен
5804 5292 "ФОРЦА-КОМЕРС" ЕООД Плевен Плевен
5805 1006 "МИМ ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5806 8974 "БУБА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5807 8108 "НЕЛИ Г ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Плевен Плевен
5808 8836 "СИЯ-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5809 6078 "СЪНИ КО" ООД Плевен Плевен
5810 4287 МЕГА ПРОФИТ ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5811 12043 "ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС" ООД Плевен Плевен
5812 13688 "СТАФ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5813 2393 "СТАР ТРАНС 81" ЕООД Плевен Плевен
5814 12812 "ДАБЕКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5815 8455 АВАМАР ШИПИНГ ЕООД Плевен Плевен
5816 11410 "СП ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5817 11408 "КАЛЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5818 13053 "ЧЕФИ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5819 11572 "СВЕТИНА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5820 9392 "ТРАНТЕХ-БЛ" ООД Плевен Плевен
5821 0693 "ВАСИЛ ДИМИТРОВ" ООД Плевен Плевен
5822 8206 "ИВИ ТРАНС ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5823 10868 "КАЛИНА ТРАНС 1" ООД Плевен Плевен
5824 13394 "ИВОНИ 777" ООД Плевен Плевен
5825 4415 "КЪЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5826 0894 "ПРИМА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5827 0136 "БОНИ" ООД Плевен Плевен
5828 4643 "ВИКМАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5829 13341 "ДИАМОНДС" ЕООД Плевен Плевен
5830 11001 "БГ ТРАНС КОНСУЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5831 11734 "БИ ЕНД ДЖИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5832 12852 "НИКИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5833 10774 "ПЕРФЕКТО ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5834 8113 БОГИ-БОГДАН ТИНКОВ - ЕМИЛ ТИНКОВ ЕТ Плевен Плевен
5835 7351 "ГАТЕВ-2004" ЕООД Плевен Плевен
5836 12303 "3 М ГРУП З" АД Плевен Плевен
5837 6740 "ЛИЛИ СПЕД" ЕООД Плевен Плевен
5838 0421 "АНГЕЛОВ 2007" ООД Плевен Плевен
5839 14215 "ДЕЙВИДС КО" ЕООД Плевен Плевен
5840 10408 "ЖУЛ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5841 7654 "ЕМ ФИ ФРАНКО" ЕООД Плевен Плевен
5842 10135 ЕНТ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Плевен Плевен
5843 3506 "ВАНЕЛ - ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5844 8399 "ВИП СПЕД" ООД Плевен Плевен
5845 4321 "СТЕФАН ТАРЕНГОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5846 0319 "БЕТА КАРГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5847 10852 "КАК КАРГО" ЕООД Плевен Плевен
5848 6011 "Т-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5849 8270 "ДИАНА-ПЕТЪР АНТОВ" ЕТ Плевен Плевен
5850 5384 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5851 0890 "ЛЮБЕН ТАШЕВ-ЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5852 8871 "КОНТИНУУМ" ООД Плевен Плевен
5853 8884 "ЛЮБИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5854 9901 "ФАНТОМ-ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5855 14030 "ИВСПИЙД" ЕООД Плевен Плевен
5856 12785 "АЛМАДЕВ" ЕООД Плевен Плевен
5857 2773 "КЪРТОЖАБЕНЕ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5858 13535 "ИНТЕРКАР АВТО" ООД Плевен Плевен
5859 7361 "БОЙС" ЕООД Плевен Плевен
5860 13528 "РОКИ ТРАНС 76" ЕООД Плевен Плевен
5861 11597 "КАРГОБУЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5862 14174 "МАРСЕЛ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5863 10743 "КЕНАРОВ 2011" ЕООД Плевен Плевен
5864 8343 "ТИВА" ООД Плевен Плевен
5865 13069 "МП ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5866 5444 "ЛЕО ТРАНС 2010" ООД Плевен Плевен
5867 6888 "ХОБОТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5868 3611 "БОВИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5869 3602 "АЛФА КАР 1" ООД Плевен Плевен
5870 7529 "СТАНЕВИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5871 12662 "ВИЯ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5872 9768 БУЛМАК 7 ЕООД Плевен Плевен
5873 7243 "МПП - БГ" ЕООД Плевен Плевен
5874 2365 "ПУРПУРНИ ЛЪЧИ" ЕООД Плевен Плевен
5875 12784 "НАНА 11" ЕООД Плевен Плевен
5876 4677 "ПРОМЕТЕЙ" ООД Плевен Плевен
5877 11380 "КАБО ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5878 0689 "МИАС" ЕООД Плевен Плевен
5879 8272 "ВИАТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5880 9583 МЕФРИ ЕООД Плевен Плевен
5881 13914 "ТОПЛИВО ИНВЕСТ" ЕООД Плевен Плевен
5882 2452 "ЛОРА-МИЛКО ЯНКОВ" ЕТ Плевен Плевен
5883 2505 "ТЕПИХ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5884 7976 "БОБИ-ПЕТЪР ПЪРВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5885 11885 "ЛИЧЕВИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5886 10372 "В НИКОЛОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5887 6243 "МИЛКАНА - ЛМ - МИЛКА ИЛЧЕВА" ET Плевен Плевен
5888 12454 "ИЛ - ТРАНСКОМЕРС - В" ЕООД Плевен Плевен
5889 7519 "ЛЮБО МЕТАЛ-СКРАБ" ЕООД Плевен Плевен
5890 7015 "РЕНИ-91-ВИТЛИЕМ ПАВЛОВ" ЕТ Плевен Плевен
5891 4471 "ВПП ЕВРОТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5892 2534 "УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ" ЕООД Плевен Плевен
5893 10682 "ДАФИНКОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5894 7444 "АГРИКО" ООД Плевен Плевен
5895 12354 "РЕМАКС ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5896 12456 "СИЕН ГЛОБАЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5897 12740 "МИКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5898 0763 "ФЕШЪН ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5899 3903 "ЛСТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5900 10150 "ГИЛД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5901 10904 "БИСК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5902 9747 "ПРО-ТРАНС-КРАСИМИР СИМЕОНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5903 8273 "ТЕКСИМТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5904 7486 "ВИВАМЕД" ЕООД Плевен Плевен
5905 6490 "ТОПЛИНА НИ" ООД Плевен Плевен
5906 5063 "А И Г - 2000 - ГЕОРГИ ЦАЧЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5907 10275 "МБ ЙОНКОВИ" ЕООД Плевен Плевен
5908 10810 "НЕЙК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5909 4041 "ПИГ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5910 3317 "ВАЛЕНТИНО-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5911 4909 "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5912 1737 "АЦЦ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5913 12819 "ЯГУАР - Е.ИВАНОВ" ЕООД Плевен Плевен
5914 4169 "ОМНИКАР-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5915 5227 "ГРИГОР ГАНЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5916 5626 "ЕМА" ООД Плевен Плевен
5917 3590 "Д - ТРАНС 2004" ЕООД Плевен Плевен
5918 8639 "НОРЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5919 12060 "СТОЖЕР 77" ЕООД Плевен Плевен
5920 1015 "УЕСТЛАЙН" ЕООД Плевен Плевен
5921 1636 "ВАЛМЕН" ЕООД Плевен Плевен
5922 2187 "СТИЛ-Л" ЕООД Плевен Плевен
5923 0063 "ПЛЕВЕН БАСКЕТ" ООД Плевен Плевен
5924 0121 "ГЕРА-В" ЕООД Плевен Плевен
5925 7658 "ОМНИКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5926 0126 СИМИ ТРАНС - ЗДРАВКО СЕКОЛОВ ЕООД Плевен Плевен
5927 11672 "БОРВЕСТ" ООД Плевен Плевен
5928 6572 "ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5929 3136 "АЛБИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5930 1367 "ТАИН ТРАНС" ЕООД Плевен Пордим
5931 6799 "МИРОМАР-2010" ЕООД Плевен Пордим
5932 13812 "ДЕМОН 84 - ПЛЕВЕН" ООД Плевен Пордим
5933 5867 "КАМКОМЕРС – ИВАН ДОБРЕВ" ЕТ ЕТ Плевен Пордим
5934 2136 "АИТ ТРАНС-08" ООД Плевен Пордим
5935 0778 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5936 10548 ВИС НАДЕЖДА ЕООД Плевен Червен бряг
5937 2304 "УНИ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5938 9039 "АНАТОЛИЙ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Червен бряг
5939 11507 "АМ-КОРЕКТ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5940 6601 "ДИНИКО - ДИКОВ,НЕДКОВ И СИ-Е" СД Плевен Червен бряг
5941 12969 "ТРАНСПОРТЕС РАЙКОВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5942 13763 "КРИСТИНТРАНС 2015" ЕООД Плевен Червен бряг
5943 11220 "АЛИСА И МИГЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Червен бряг
5944 7186 "АТИЛА - 67" ЕООД Плевен Червен бряг
5945 2067 "ПАЛМЕКС-03" ЕООД Плевен Червен бряг
5946 4982 "ДОНЧО ВАСИЛЕВ-ДВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5947 12227 "АГРОЛЕС" ЕООД Плевен Червен бряг
5948 6617 "ФИМЕ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5949 10398 "ДСВ МЕТАЛ КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5950 7719 "МУЛТРАНС - 78" ООД Пловдив Асеновград
5951 13807 "СМ-ТРАНС 2015" ООД Пловдив Асеновград
5952 10688 "КОВЪЛ - Д" ЕООД Пловдив Асеновград
5953 10228 ЕТ "ИВАН КИСОВ - 93" Пловдив Асеновград
5954 8631 ЕВРО 2000 - ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
5955 6604 "СУНАЙ-РАСИМ ШЕРИФОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5956 13403 "РЕ ТРАНС ПРИМ" ЕООД Пловдив Асеновград
5957 4818 АСА ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
5958 8651 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАВЛОВ-ВАЙЪЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
5959 13868 "ДМС АГАПЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5960 7508 "ДИПАНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5961 7427 "ВАСМАР- ВАСИЛ КАРАМУЗОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5962 10416 "НЕСИЛ - 2006" ООД Пловдив Асеновград
5963 13422 "НИКИ ТРАНС 2004" ЕООД Пловдив Асеновград
5964 8435 "АРАБАДЖЪ" ООД Пловдив Асеновград
5965 13297 "ТРАНСИО" ООД Пловдив Асеновград
5966 10435 "ЕРАТО 69" ЕООД Пловдив Асеновград
5967 5408 "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД Пловдив Асеновград
5968 0821 "РУМИ–90–РУМЯНА ПИРОНКОВА" ЕТ Пловдив Асеновград
5969 8024 "СУНАЙ -РАСИМ ШЕРИФ" ООД Пловдив Асеновград
5970 2458 "ДДМ ИНВЕСТМЪНТ" ООД Пловдив Асеновград
5971 7435 "РЕДКОНСУЛТ" ООД Пловдив Асеновград
5972 5163 "АСЕНОВГРАДСКИ СТРОИТЕЛ-Т" ООД Пловдив Асеновград
5973 1745 "РОКО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5974 1764 "НИКИМОЛ" ООД Пловдив Асеновград
5975 5108 "БЕРДАНА" ЕООД Пловдив Асеновград
5976 2346 ЕТ "ТРАНС 2003 - ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ" Пловдив Асеновград
5977 12917 "АДИ ЛОГИСТИК - 92" ЕООД Пловдив Асеновград
5978 12918 "СИВИЕМ - ТОПЛИВО ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
5979 2579 "ОКИ ТРАНС" ООД Пловдив Асеновград
5980 9171 "Н.К. ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5981 8703 "ЯНКОВ И СИЕ " ООД Пловдив Асеновград
5982 5794 "ПИ ЕНД ПИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5983 0225 "ИЛАН-ИЛИЯ НИКОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5984 2161 ИНТЕР ГРУП 5 ЕООД Пловдив Асеновград
5985 8916 "БЕРК - КАН 99" ЕООД Пловдив Асеновград
5986 0627 "СТИФ-ИВАН ДИМИТРОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5987 10951 "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Асеновград
5988 5153 "АУТО БИГ" ЕООД Пловдив Асеновград
5989 3109 "РЕНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5990 7239 "ВАИЛИН" ЕООД Пловдив Асеновград
5991 7591 "БРАМ-ВТ-СЪБОТИН КОДЖЕБАШЕВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5992 5578 "ВЕНТА" ООД Пловдив Асеновград
5993 8281 "ДЪРЖИКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5994 4682 "МАКС ТРАНС 1017" ЕООД Пловдив Асеновград
5995 13916 "БРАТЯ ПЕНДОВИ С-ИЕ" СД Пловдив Асеновград
5996 4109 "УИНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5997 5640 "ИВАН МАНОЛОВ-МЕРЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
5998 5025 "НЕЛИС ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
5999 7129 "ОМАН-4" ООД Пловдив Асеновград
6000 4362 "ВОДОЛЕЙ П" ЕООД Пловдив Асеновград
6001 2960 "КОМЕКСМАШ–ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
6002 11154 "ДОНЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Асеновград
6003 12193 "ЯКОБУЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
6004 4389 "ЛЯТО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6005 5418 "ЛИТОС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Асеновград
6006 2389 "МИВЕКО" ЕООД Пловдив Асеновград
6007 5690 ЛЮБЕКС ЕООД Пловдив Асеновград
6008 3730 "ИЗИ ТРАНС - АХ" ЕООД Пловдив Асеновград
6009 14089 "ЕВРОПАТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Асеновград
6010 7996 ЕКСПРЕС ТРЕЙС ЕООД Пловдив Асеновград
6011 11241 "ЕЛАС-ПОПОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
6012 2578 "ОРМАНОВ ТРУКС" ЕООД Пловдив Асеновград
6013 4284 “МУЛБУЛ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Асеновград
6014 0825 "ВОЛАНТРАНСПОРТ" АД Пловдив Асеновград
6015 13842 "ОКАЙ 2012" ЕООД Пловдив Асеновград
6016 13185 "КОКИ ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6017 12727 " ТЕРЗИЕВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6018 5537 "КАЛЦИТ" АД Пловдив Асеновград
6019 13221 "РИКО-С.Д" ЕООД Пловдив Асеновград
6020 6335 "ГРАЦИЯ СК" ЕООД Пловдив Асеновград
6021 5256 "ЕС ДЖИ ЕН" ЕООД Пловдив Асеновград
6022 11245 "ЕВРОТРАНСКО" ЕООД Пловдив Асеновград
6023 1142 "СТОЯН СТОЕВ-ФРИГОТРАНС" ЕТ Пловдив Асеновград
6024 12612 "ДИЗИ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Асеновград
6025 10756 "АМ ТРАНС КАРГО" ЕООД Пловдив Асеновград
6026 8984 "АЛФА ТРАНС - 2009" ЕООД Пловдив Асеновград
6027 9834 "Г И Б - ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
6028 10454 "МП АВТО 2013" ООД Пловдив Брезово
6029 3666 "СЕП ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
6030 0913 "ДИРЕКС" ЕООД Пловдив Калояново
6031 1612 "АЕРО КОНТРОЛ" ЕООД Пловдив Калояново
6032 10279 "КИЛ ТА" ЕООД Пловдив Калояново
6033 8758 "САРАЙ-АНГЕЛ САВОВ" ЕТ Пловдив Калояново
6034 8075 "АНТРАНС 2008" ЕООД Пловдив Калояново
6035 12829 "ЕЛИКОС" ЕООД Пловдив Калояново
6036 12098 "АНТОН СТОЯНОВ БГ" ЕООД Пловдив Калояново
6037 5363 АНАТОЛИТИС ЕООД Пловдив Карлово
6038 6893 "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД Пловдив Карлово
6039 13398 "БОЧЕВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Карлово
6040 9250 "СПС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Карлово
6041 10225 "КАСТЕЛ ТРАНС" АД Пловдив Карлово
6042 13704 "АГРО - НИК ЗЛАТАНОВ" ЕООД Пловдив Карлово
6043 5401 "100 МАТ-СТАНКА СТАНЧЕВА" ЕТ Пловдив Карлово
6044 1355 "ТРАНС-Х" ООД Пловдив Карлово
6045 2751 "КАРОЛ ЛАЙН" ООД Пловдив Карлово
6046 5955 "КРИСИ" ЕООД Пловдив Карлово
6047 5157 "НАВИ МОБИЛ" ЕООД Пловдив Карлово
6048 3263 "Л И Т ТРАНС - ТОДОР ГЕРОВ" ЕТ Пловдив Карлово
6049 7418 "МОБИЛ 98-ВАСИЛ ВЪРБАКОВ" ЕТ Пловдив Карлово
6050 5643 "АНИПЛАМ-КРАСИМИР ТОТЕВ" ЕТ Пловдив Карлово
6051 1494 "ТИЕТЕК" ООД Пловдив Карлово
6052 11539 ЕТ "СПС-СВЕТЛА ТРИФОНОВА" Пловдив Карлово
6053 2444 "ЙОР-КОМ-БГ" ЕООД Пловдив Карлово
6054 7094 "СТАНЕВ АВТОМОБИЛИ" ЕООД Пловдив Карлово
6055 8726 "БЪЛГАРИЯ КАРГО" ООД Пловдив Карлово
6056 7828 "БОННЕР" ООД Пловдив Карлово
6057 1975 "ТИМ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Пловдив Карлово
6058 1671 "ДИМИТРОВИ ТРАНС-90" ЕООД Пловдив Кричим
6059 1810 "БИЛИ" ЕООД Пловдив Кричим
6060 12653 "БОРИСЛАВ ТРАНС БГ" ЕООД Пловдив Кричим
6061 7389 "АГОВИ" ООД Пловдив Кричим
6062 1018 "ВЕГАКОМ" ООД Пловдив Кричим
6063 7466 ЕТ "ВЛАДИМИР ШОПОВ" Пловдив Кричим
6064 1153 "СИЛД ТРАНС" ЕООД Пловдив Кричим
6065 10620 "ТРАНС ИНТЕР БГ" ЕООД Пловдив Кричим
6066 5819 "СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ" ООД Пловдив Кричим
6067 9376 "МАРИНИ" ООД Пловдив Куклен
6068 12900 "ЕВРОСТРОЙ 02" ЕООД Пловдив Куклен
6069 1518 "ЮКИ-222" ЕООД Пловдив Куклен
6070 3761 "ТАЧЕВ И СИН С-ИЕ" СД Пловдив Марица
6071 5715 "РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ - 93Т" ЕТ Пловдив Марица
6072 0274 А ЕНД ВИ -ТРАНС ООД Пловдив Марица
6073 0170 "КАРДИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6074 3072 "ТРАНС МИРЕА БГ" ЕООД Пловдив Марица
6075 4930 "ЛОГИСТИК ИРС ООД" КД Пловдив Марица
6076 0413 "АВРАМОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6077 3626 "УКАРГО БГ" ООД Пловдив Марица
6078 6296 "ТОБИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6079 10467 "АВТО ТРАНС - ЙОТОВ" ЕООД Пловдив Марица
6080 2204 "РАН ТРАНС РК" ЕООД Пловдив Марица
6081 3268 "ТЕМПОДЕМ" ЕООД Пловдив Марица
6082 4722 "ТРАВЕЛ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Марица
6083 4595 ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК СИСТЕМС ООД Пловдив Марица
6084 4928 "СОЛТЕХ" ЕООД Пловдив Марица
6085 0424 "ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Марица
6086 4366 "ИНТЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Марица
6087 0670 "ИНС ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6088 3486 "РАДИНЕС" ЕООД Пловдив Марица
6089 11391 "БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ" ООД Пловдив Марица
6090 13936 "ЕЙ ДИ ЕМ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6091 8277 "ЖОРО ПЛОД-83" ЕООД Пловдив Марица
6092 12630 "ЛАЙТ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6093 8066 "СК-ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6094 14209 "РУТИНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6095 2123 "АРНАУДОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6096 6167 ДАНИ ТРАНС 1 ЕООД Пловдив Марица
6097 7721 "КСК ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6098 12666 "ЛАТЕВИ-3 - ПЕТКО ЛАТЕВ" ЕТ Пловдив Марица
6099 13234 "МИРКОНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6100 1925 "ТОШЕВ ТРАНС-83" ЕООД Пловдив Марица
6101 11345 "ЛИДЕР ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
6102 4224 "ИЛ-КО 5" ЕООД Пловдив Марица
6103 11857 "ТРАНСЛОГИС" ЕООД Пловдив Марица
6104 9031 "СТОВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6105 11213 "ИНТЕРСПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
6106 10024 "ДМ КАР" ЕООД Пловдив Марица
6107 7928 "ДИ ЕМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6108 6522 "ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ"ООД Пловдив Марица
6109 6412 ПАПА ТРАНС ЕООД Пловдив Марица
6110 2430 "СТЕФАН РАНГЕЛОВ" ЕТ Пловдив Марица
6111 11464 "ТРАНС-САРЕМА" ЕООД Пловдив Перущица
6112 0755 "БЕТАМАКС - 2" ООД Пловдив Перущица
6113 5595 "А И Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Перущица
6114 3765 ПРИМО ЕООД Пловдив Пловдив
6115 8291 "ДЕМИРОВ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6116 10665 "АЛЕКСАНДРО 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6117 10945 ВОЛЕТИ ЕООД Пловдив Пловдив
6118 7071 "МАЧЕКС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6119 2877 "ПАФФ–1" ООД Пловдив Пловдив
6120 7467 "ЕМ ДЖИ 05" ЕООД Пловдив Пловдив
6121 1289 "МАРТИ-МИТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6122 4449 "СТЕСИ 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6123 7160 "ЕМИНАД" ЕООД Пловдив Пловдив
6124 6250 "ЕВРОГАЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6125 12645 "ЕМ ЕЛ ЛОДЖИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6126 1211 "ТРАНСПОРТ ЕНД СПЕДИШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Пловдив Пловдив
6127 12166 "ЕР ЕНД ЕЙЧ" ЕООД Пловдив Пловдив
6128 1793 "Е-МАКС ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
6129 5512 "САРАЙ 2000-САВА КАЦАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6130 7830 "ДИП ПРОДУКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6131 1966 "ЕВРОЕКСПРЕСС ТРАНСПОРТ Б.Г." ЕООД Пловдив Пловдив
6132 8045 МААБ ООД Пловдив Пловдив
6133 14141 "ВЕСТА ОЙЛ" ООД Пловдив Пловдив
6134 4821 "Е-МАКС КОНСУЛТ" ООД Пловдив Пловдив
6135 1286 "РАДОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6136 1047 "ГАЛЕНИЯ-СТАЙКОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6137 9246 "СТАБИЛ-ДИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6138 6182 "ЕНКО ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6139 3507 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6140 11727 "ХАВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6141 7472 "РАЛИ-81" ЕООД Пловдив Пловдив
6142 1589 "БО-НИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6143 0420 "М-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6144 9135 "ВЕНЕТА ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6145 1947 "ДИЯНА-Г ТРЕНДАФИЛ ГЕНКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6146 12882 "ИЛАТА" ЕООД Пловдив Пловдив
6147 5582 "ДАЙЦ" ЕООД Пловдив Пловдив
6148 10804 "ПЛОВДИВ - Г. ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6149 9068 ВИКИНГ РЕНОВАБЛЕ БГ ЕООД Пловдив Пловдив
6150 5110 "ГЮНДЮЗ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6151 4375 "МАД КАРГО" ЕООД Пловдив Пловдив
6152 12462 "ДИ ЕЙЧ ВИ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6153 3232 "ХАЙЛЕЗОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6154 13617 "МИКАНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6155 8638 "АМС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6156 1916 "АВТОКАР МД" ЕООД Пловдив Пловдив
6157 2657 "РАЗТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6158 8329 "ЖОКЕР ТРАНС 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6159 8258 "ХЕРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6160 9170 "ТРАКИЯ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6161 12881 "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6162 5204 "ТРАНС-ТАП" ООД Пловдив Пловдив
6163 5280 "ДИМАКС ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6164 12440 "МГГ ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6165 8028 "СЕВАСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6166 4248 "НТЦ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6167 3173 "РАЙЗТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6168 14052 "ЙОАЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6169 6340 "ЛКВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6170 3890 "ПЕТКОВИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6171 2802 "КОСТА-КЛИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
6172 13353 "СКЦ СТЕФ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6173 6655 "ЕНИ-92" ЕООД Пловдив Пловдив
6174 11567 "ИТЕРЕСТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Пловдив Пловдив
6175 0104 "АЛАДО-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6176 1058 "ДЖОВАНИ-2002" ЕООД Пловдив Пловдив
6177 10420 "ВИДОЛОВ - 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6178 0361 "КАРТАЛОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6179 12862 "РПС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6180 11162 "ТРАНСФОРМ 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6181 3822 "АТЛАНТ ЛТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6182 13950 "ЕВРОСТАР ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6183 11778 "ТРАНС ИВ 66" ЕООД Пловдив Пловдив
6184 6117 "100 ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6185 10854 "МГС ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6186 8156 "НОВА-96" ООД Пловдив Пловдив
6187 7247 "ДАНЕВ ДИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6188 1052 "АНДА-06" ЕООД Пловдив Пловдив
6189 5281 "М И М ПАРТНЪРС" ООД Пловдив Пловдив
6190 10140 "ГРАТА КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6191 8048 "ЛАЙТ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6192 8352 "СПРИНТ ЕКСПРЕС" ООД Пловдив Пловдив
6193 13209 "АИБО-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6194 1344 "ОЛИМПИЯ АГРО" ООД Пловдив Пловдив
6195 12269 „ Е И Н " ЕООД Пловдив Пловдив
6196 9116 "СТОЙКО ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6197 8587 "ЦВЕТ ДЖУНИОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6198 8259 "ИНТРАНС-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6199 3552 "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6200 5186 "СТЕФИ 90" ООД Пловдив Пловдив
6201 13467 "СЛАЙД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6202 1681 "НИКИФОРОВ-2000" ЕООД Пловдив Пловдив
6203 5669 "ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД Пловдив Пловдив
6204 12029 "ДИМИТРОВ КОМЕРС 2009" ЕООД Пловдив Пловдив
6205 5607 "ДБТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6206 13315 "ПЕЕВ ТРАНС 73" ЕООД Пловдив Пловдив
6207 0575 "ДИКТРАНС 2007" ООД Пловдив Пловдив
6208 0882 "ФИЛТРАНС" АД Пловдив Пловдив
6209 10927 "АУТО ГЕШЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6210 5825 "ТИТИ ЕВРОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6211 2100 "АНГЕЛ СТОИЛОВ-96" АД Пловдив Пловдив
6212 11849 "МЛ - КУРИЕР ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6213 5372 "ЛКВ РОЛ ОН" ООД Пловдив Пловдив
6214 3656 "ДИМАКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6215 12822 "БРАНД ЕКСПРЕС СЪРВИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6216 6222 "АТЛАС ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6217 3228 "РИВ СИСТЕМС" ООД Пловдив Пловдив
6218 0080 "ГОГОТЕХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6219 1239 "ТРАНСФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6220 11068 "ФТС - 69" ЕООД Пловдив Пловдив
6221 5723 "ТРАНСПИИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6222 8764 КЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Пловдив Пловдив
6223 7280 "НУРТРАНС 90" ЕООД Пловдив Пловдив
6224 2010 "КАРМЕС" ООД Пловдив Пловдив
6225 3274 "ВИРАЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6226 1318 МП ИВАНОВИ ООД Пловдив Пловдив
6227 9409 БУЛТИР ООД Пловдив Пловдив
6228 4015 "МАЛПЕН-С - СЪБКОВ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6229 5446 "УЕЛТЙЕНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6230 14066 "АВТОТРАНС ИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6231 3773 "К М Д" ЕООД Пловдив Пловдив
6232 11477 "НИКИФОРОВ ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6233 13195 "ЕЛЕКТРО ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6234 6164 "ТТ ЛОГИСТИКА" ООД Пловдив Пловдив
6235 0682 "АЛФА-99" ООД Пловдив Пловдив
6236 9590 "ЕЛИТ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6237 12604 "НИКИ БОЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6238 4637 "ЛАСС-1986" ООД Пловдив Пловдив
6239 14159 "ГЛОБАЛ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6240 13843 "КРИСИБЕТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6241 5238 "ЛЪКИТРАНС - 70" ЕООД Пловдив Пловдив
6242 8917 СИМОС ООД Пловдив Пловдив
6243 8558 "ДОММИКС.БГ" ООД Пловдив Пловдив
6244 11088 "ТРАНС КАСАБОВИ 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
6245 10128 "КО ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6246 0716 "АЛФА-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6247 12720 "АИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПЕДИШЪН" ЕООД Пловдив Пловдив
6248 3973 "САКОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6249 12583 "АЛ.ГА. ИНТЕРНЕШЪНАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6250 13352 "МКН ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6251 10382 "ЧАЛЪШКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6252 13913 "ТРАЙЧОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6253 6371 "НЕМАТЕКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6254 13437 "ТРИКТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6255 5890 "ЕЛКО" ООД Пловдив Пловдив
6256 12945 "Н-ТРАН" ЕООД Пловдив Пловдив
6257 11859 "ИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6258 6356 "МЕТАЛСТРОЙ" АД Пловдив Пловдив
6259 8700 "ТРАНСГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6260 2507 "ФД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6261 12501 "ДЖОРДАН ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6262 12246 "ТЮРКРОУД-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6263 13994 "ТДМ ГРУП 2015" ЕООД Пловдив Пловдив
6264 9750 ООД ФИОРЕ ТРАНС Пловдив Пловдив
6265 7306 ХМЦ ООД Пловдив Пловдив
6266 7144 "ВАДИРУМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6267 10042 "ТИЗ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6268 12360 "АЗИБО" ЕООД Пловдив Пловдив
6269 10494 АЛПЕТРАНС БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив Пловдив
6270 14085 "СТИН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6271 7412 "ЕМИНЕЛЕР ТРАНСПОРТ БГ" ООД Пловдив Пловдив
6272 9401 "МИТЕВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6273 3724 Т ЕНД ТРАКС ЕООД Пловдив Пловдив
6274 5445 “ТБТ ЛОГИСТИК“ ЕООД Пловдив Пловдив
6275 10545 "МАРЧЕЛО ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6276 2759 "СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6277 8213 "АУТОУЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6278 10814 "МИМ - ТРАНС 1" ЕООД Пловдив Пловдив
6279 11280 "МЕГ-М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6280 3618 "ТРИЛОДЖИ ИСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6281 0054 "ИЛ 82" ЕООД Пловдив Пловдив
6282 0130 "Д И Д КОМЕРС" ООД Пловдив Пловдив
6283 14016 "НИКИТА 2014" ЕООД Пловдив Пловдив
6284 12711 "АУТО ТРЕЙД КЕМИКЪЛС" ООД Пловдив Пловдив
6285 5694 "АРЕНА - И. Т." ЕООД Пловдив Пловдив
6286 13282 "ИБИШ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6287 12241 "ГЛОБЪЛ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6288 1413 "ХЪС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6289 9552 "КАВАЛА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6290 3779 "ВИА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6291 8172 "ВНВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6292 7213 "ТРАНСБАЛКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6293 9554 ЕТ "СЕТ-СТОЙЧО МИХАЛЕВ" Пловдив Пловдив
6294 12577 "РВ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6295 6763 ПИГАСОС ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6296 12126 "МЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6297 12607 "РЛД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6298 0403 ФИЛКАБ АД Пловдив Пловдив
6299 8163 "ФОКУС КОМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6300 10492 "ГЛОБАЛ ЛЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6301 8016 "ТРАНСФЛУИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6302 5672 "ЕКОБУЛ МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6303 11437 "МИРЕКС ТМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6304 2199 "ЖАГ-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6305 7134 "ОЛИМПИЯ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6306 10365 "ФУТУРА КАРГО БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6307 5665 "ЕРМОНЯ АГАЧЯН-2006" ЕООД Пловдив Пловдив
6308 12813 "ВЛАДИЛИАНА" ООД Пловдив Пловдив
6309 3315 "ТРАНСВЕКТОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6310 8646 "ЕВПО - МАКЕДОНЕЦА" ЕООД Пловдив Пловдив
6311 14184 "ИНФРА СТРОЙ ПЛОВДИВ" ЕАД Пловдив Пловдив
6312 8013 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД Пловдив Пловдив
6313 6890 "ВИСКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6314 13007 "БИ ЕС ДЖИ АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6315 4313 "ЛИЛЯНА" ЕООД Пловдив Пловдив
6316 11160 "АЛПИНА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6317 6818 "СИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6318 12911 "КЦ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6319 3953 "ВАЛИНА" АД Пловдив Пловдив
6320 11764 "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД Пловдив Пловдив
6321 2491 ИДЕАЛ ТРАНС - БГ ООД Пловдив Пловдив
6322 7782 "ПРЕМИУМ КОНСУМАТИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6323 10306 "ТРАНС ЕВРОПА ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6324 5373 "П И П - ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6325 12664 "ЛИРА -09" ООД Пловдив Пловдив
6326 10595 "ГАП ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6327 11082 "ДЖЕЙ АР КАРГО" ООД Пловдив Пловдив
6328 7362 "АЙВАЗОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6329 5403 "УНИВЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6330 5788 "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД Пловдив Пловдив
6331 3651 "АПЕКС СЕРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6332 10938 "АЛАТЛЪ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6333 5162 "ТРАНС ТИМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6334 2589 "ВИГОТРАНС - ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6335 10410 "СПИЙДХОРС" ООД Пловдив Пловдив
6336 6538 "ГЕОПС-БОЛКАН ДИРЛИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6337 3429 "КААН 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6338 7346 "ЙОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6339 7163 "ТОНЕВ-К" ЕООД Пловдив Пловдив
6340 0819 "ГРУП М И М" ЕООД Пловдив Пловдив
6341 5228 "ВИЛЛРЕЙ - БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6342 4543 "МИМОЗА 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
6343 2384 "ВАСТО" ООД Пловдив Пловдив
6344 5367 "ПАВЛИНА-ИВЕЛИН ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6345 12245 "АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
6346 13715 "ЕН ДИ АЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6347 0077 ДАНИ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6348 6593 "АГРОПРОДУКТ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6349 7575 "ВИП 83" ЕООД Пловдив Пловдив
6350 12026 "РАН ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6351 12768 "ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6352 6282 "ФИЛИПОПОЛИС-РК" ООД Пловдив Пловдив
6353 2182 "ЕНЕРДЖИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6354 0324 "ВАС ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6355 7537 "СЕВИДА" ЕООД Пловдив Пловдив
6356 1493 "КИТАС" ООД Пловдив Пловдив
6357 11775 "НЮ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6358 11931 "ГАБАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6359 0985 "АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6360 1198 "ЙЕТ" ООД Пловдив Пловдив
6361 6645 СТЕФАНИ МАР ЕООД Пловдив Пловдив
6362 7771 "СЛАВ 89" ООД Пловдив Пловдив
6363 12121 "РОЗУУД БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6364 5046 "КОМЕКС КО." ООД Пловдив Пловдив
6365 7517 "АГИОС РАФАИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6366 1817 "ВАН МИЛЕНИУМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6367 1226 "ИВАН ЧОЛАКОВ " ЕТ Пловдив Пловдив
6368 7870 "ПАКТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6369 3704 "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6370 11515 "ИНТЕРГРУП 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6371 13066 "НИК - М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6372 4131 "САВВАС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6373 12512 "ЕНДОРСС" ЕООД Пловдив Пловдив
6374 7116 "ХОЛОАН" ООД Пловдив Пловдив
6375 14193 "ТОП МОТОРС" ООД Пловдив Пловдив
6376 2628 "ТИМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6377 10193 "СЕМЕЛЕ" ООД Пловдив Пловдив
6378 2168 "ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ " ЕООД Пловдив Пловдив
6379 12224 "СИ ЖИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6380 13618 "ЮПИТЕР 05" ООД Пловдив Пловдив
6381 8461 "ДЖИДЖИ-96" ООД Пловдив Пловдив
6382 3540 "ШАТОВ-66" ЕООД Пловдив Пловдив
6383 5920 ВАСИЛСКИ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6384 0212 "ВАЙС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6385 3569 "ДЖИ - ТРАНС 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6386 0002 "ФРЕШ ЛОДЖИК" ЕАД Пловдив Пловдив
6387 14164 "ФРАЙБАУ - 90" ЕООД Пловдив Пловдив
6388 3566 "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА" АД Пловдив Пловдив
6389 12123 "М.М.М. МУТТИ МУЛТИ МОДАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6390 7376 "АНИ 93-Г.ПЕТКОВ 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6391 5869 "ИЗИДОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6392 1111 "АЙ ПИ ТРАНС" АД Пловдив Пловдив
6393 5130 "ЕНИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
6394 6179 "ДОРДО-АТАНАС СТОЛИНОВ" ЕТ ЕТ Пловдив Пловдив
6395 14145 "ФАЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6396 2427 МЕЙГ ЕООД Пловдив Пловдив
6397 10258 "ПРОДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6398 1665 "ИЗИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6399 6195 "ТС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6400 6603 "ПЕЦО-ПЕТЪР БРАТАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6401 8222 "ГОЛДЕН ФРУТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6402 6068 "РИТОН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6403 5424 "НИКТРАНС СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6404 6967 "ПАВЕЛ ПЕТКОВ-БП" ЕТ Пловдив Пловдив
6405 6060 "НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6406 2107 "ЕКОГРУП 2009" ООД Пловдив Пловдив
6407 6491 "КРАСИ СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6408 6076 "ВАИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6409 1476 "ТРАНС - МАНДУРОВ" ООД Пловдив Пловдив
6410 5593 "МЕКСОН" ООД Пловдив Пловдив
6411 13013 "ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6412 9026 "МИЛИТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6413 3834 "Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6414 1832 "МИТ СПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6415 6748 "ТАНСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6416 5388 "КАСКАДА" ООД Пловдив Пловдив
6417 7821 "МУТТИ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6418 7702 "АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
6419 7596 "ХВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6420 6863 "ШЕВРОМОНТ-НИКОЛА МЕРЕТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6421 6756 "ХИСТОРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6422 3733 "КОЛИМАР-КОСТУРСКИ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6423 10589 БЪЛГАРИЯ РОУД ТРАКИНГ ООД Пловдив Пловдив
6424 3700 "ЕНА МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6425 9128 "ТРАНС КА-2005" ООД Пловдив Пловдив
6426 3763 "СТОЙКО ПЕЙЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6427 5821 "Г3 ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6428 4970 ''ЕВРО ТРАНС'' ООД Пловдив Пловдив
6429 9375 "НИКИТРАНС 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6430 10344 "ЕВРОСПИЙД РОУД ЕНД СЪРВИСЕЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6431 11677 "ВЕРЕН 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6432 0161 "СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ-КЕРКЕНЯКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6433 4339 "ПУНГЕРОВ-90-ПУНГЕРОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6434 3358 ЕТ ВАЛЕНТИН ВАСЕВ-ГЕРГАНА ВАСЕВА Пловдив Пловдив
6435 12084 "ЗДРАВЕЦ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6436 7984 "НЕАПОЛИС - ГИОСАС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6437 0168 "АТЕЛА 07" ООД Пловдив Пловдив
6438 7354 "ФАЙЕР СИСТЕМС" ЕООД Пловдив Пловдив
6439 8880 "МИДЕАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6440 9335 "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6441 4646 "АВТОФАКТОР - 2000" ООД Пловдив Пловдив
6442 8548 "АГРАРТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6443 7263 "СКОРПИО-46" ЕООД Пловдив Пловдив
6444 6881 "ФИДАНКА КАЗАКОВА 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6445 7866 "МОНИ-66 МИЛУШ ТОРТУМАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6446 7629 "МАКС БУЛТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6447 11601 "ТОБОЗ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6448 13623 "БУЛКОС БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6449 3283 "БЪЛГАРИЯ РОУД СЪРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6450 4441 "АИЛЕН-АНДОН ЛАЗАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6451 4395 СЕТ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6452 1542 "ТРАКИЯ РМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6453 1242 "ФАВАРА" ЕООД Пловдив Пловдив
6454 11399 "ИНТЕР ТРАНС 13" ООД Пловдив Пловдив
6455 5736 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ООД Пловдив Пловдив
6456 13432 "ЕЛКО МЕС" ООД Пловдив Пловдив
6457 3536 "ЕЛАНТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6458 8932 "М И М БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6459 5796 "ВАЛАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6460 14021 "ПИМ ТРАНС - 92" ЕООД Пловдив Пловдив
6461 7888 "ВИЛТЕД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6462 5320 "КРИСТИ-М" ЕООД Пловдив Пловдив
6463 13819 "НИХТИ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6464 13891 "САМИТРАНС 2015" ЕООД Пловдив Пловдив
6465 9159 "ТРАНСПОРТИ ТГА" ЕООД Пловдив Пловдив
6466 10181 "ВИ ЕНД ДЖИ ЖИВКО ДИМИТРОВ" ООД Пловдив Пловдив
6467 6719 "ДИРАЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6468 6297 "КЕМ ГЛАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6469 5501 "ПЪЛДИН ТУРС 91" АД Пловдив Пловдив
6470 12048 "НИДЕРЛАНДПРОЛЕТ" ООД Пловдив Пловдив
6471 6662 "ПРОФИЛИНК" ООД Пловдив Пловдив
6472 2780 "СЛ - ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6473 1733 "ТЕДА" ООД Пловдив Пловдив
6474 12248 "ХЕРА АГРО" ЕООД Пловдив Пловдив
6475 8433 "ММ ТРАНС 2000" ООД Пловдив Пловдив
6476 4297 "АСЕД-99 АНГЕЛ ГЕНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6477 11584 "АСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6478 6279 "РАЛ-202" ЕООД Пловдив Пловдив
6479 2627 "АСВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6480 8512 "ИНТЕР ТРАНС 2011" ООД Пловдив Пловдив
6481 5975 "ДЖИ БИ ЕЙЧ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6482 13749 "ПИНАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6483 9217 "НИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6484 0911 "МАРТРАНС-07" ЕООД Пловдив Пловдив
6485 6891 "СИМОН ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6486 0167 "ДИЛК" ООД Пловдив Пловдив
6487 3589 "РВВ КРИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6488 10269 "СИО - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6489 12024 "КАЦИНИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6490 7753 "АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6491 9117 ЕУФОРБИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Пловдив
6492 4320 "КАЦАРОВ И СИН" ООД Пловдив Пловдив
6493 8709 "ЧИЧО ЧАРЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6494 11212 "МБ ЕВРОПА" ООД Пловдив Пловдив
6495 9004 "ЕНЕРГИЙНА КЪЩА ТРАКИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6496 4832 БРИЗ-ПЛОВДИВ ООД Пловдив Пловдив
6497 3668 "СОФЕЛ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6498 13036 "КУУЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6499 0469 "КОНИ 1" ООД Пловдив Пловдив
6500 3918 "СИГМА ТРАНС 010" ООД Пловдив Пловдив
6501 9810 "ТРАНС СПОРТ 1" ООД Пловдив Пловдив
6502 14080 "ДИСИЖЪН БЕЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6503 5094 "ВЕТОЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6504 3925 "ВЕГА 60-ГЕОРГИ ТУФКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6505 8681 "ЕКО МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6506 11289 "А.М. БУРГАЗ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6507 4056 "ТРАК" ООД Пловдив Пловдив
6508 2134 "ТРАНСПОРТЕР БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6509 4855 Р И Р ТРАНСПОРТ ООД Пловдив Пловдив
6510 8504 "ЕДАС" ООД Пловдив Пловдив
6511 2727 "РЕГУЛ–СТОЙЧО ЙОСИФОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6512 4679 "МЕРЛОДЖИСТИК БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6513 2104 "ДЕСИСЛАВА-ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6514 0815 "УНИКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6515 4715 "КЗТ - ЗЛАТАНОВИ" ООД Пловдив Пловдив
6516 2879 "КИРЧО ХРИСТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6517 2986 "БИО ФРЕШ" ООД Пловдив Пловдив
6518 12097 "ГАБИЕЛИ-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6519 13200 "СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6520 4365 "Т И Т ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6521 2782 ДЕБО АВТОТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6522 5584 "НАДИН-2007" ЕООД Пловдив Пловдив
6523 14259 "МАА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6524 0508 "ТРИЕРА ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6525 0481 "ЕУРОТРАСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6526 12891 "ЖАК ПЛАСТ ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6527 10157 “ИЛ РАЙ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Пловдив
6528 5881 "ТИГРЕ-78 ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6529 6829 "СИГМА ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6530 11222 "СИМИРНА" ЕООД Пловдив Пловдив
6531 10291 "ДЕНИ ТРАНС 85" ООД Пловдив Пловдив
6532 8082 "ВИТ-74" ЕООД Пловдив Пловдив
6533 9047 "СЕЛВИМЕТ-МЕХМЕДЕМИН БАЙРАКТАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6534 12275 "ЮРЪП ТРАНС ДАЙРЕКТ" ООД Пловдив Пловдив
6535 10880 "ГОГЕН 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6536 6318 "ПРИМА ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6537 14143 "АМЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6538 5354 "ПЕТКО АНГЕЛОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6539 1285 "СТИЛ ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6540 13884 "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6541 6166 "ИВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6542 11886 "АЛЕКСАНДРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6543 10096 "ДН БОТЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6544 3777 "ДЕЧЕТА" ЕООД Пловдив Пловдив
6545 5329 ПАЛЕТА ЕООД Пловдив Пловдив
6546 5379 "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Пловдив Пловдив
6547 5875 "АЙРАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6548 12658 "ТРАНС ГРУП КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6549 9306 "ЗЛАТЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6550 4911 "ВИСТ 9" ЕООД Пловдив Пловдив
6551 4383 "ДИАНА ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
6552 5062 "ГРОЗДАН ТОДОРОВ-ЖТК" ЕТ Пловдив Пловдив
6553 6687 "ЛЪЧЕЗАР БОТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6554 5271 "ГАДЖЕВИ И СИЕ" СД Пловдив Пловдив
6555 3919 "ДИКОМ-М13" ЕООД Пловдив Пловдив
6556 13767 "ТИТАН СТРОЙ Д" ООД Пловдив Пловдив
6557 1890 "СТОКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6558 10862 "ФОРТУНА ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6559 3415 "СКАЛМЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6560 6125 "ФАМИЛЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6561 6266 "ИНЖСТРОЙ - ИНВЕСТ" АД Пловдив Пловдив
6562 10342 "ЕКО ДЪРВА" ООД Пловдив Пловдив
6563 3091 "ПУРАДЖИЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6564 8627 "ДЕ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6565 0297 "КАМБИО-АНГЕЛ КАМБОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6566 11338 "МИВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6567 0501 "ИМПЕРИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6568 0059 "ТЕРА-ХАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6569 4433 "СИЛВЪРТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6570 0592 "МАРЦИА БАГС" ЕООД Пловдив Пловдив
6571 9574 "АЛЕКС 02" ЕООД Пловдив Пловдив
6572 2632 "РАЛОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6573 8256 "ЕТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6574 12223 "ТЕО ТРАНС 2003" ЕООД Пловдив Пловдив
6575 4229 "МТТ-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6576 2539 "ЦАРКОВ-БРЕСТ-ГЕОРГИ МАРИНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6577 8134 "МИВОНА ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6578 8150 "Л Д К - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6579 5290 "К И М ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ" ООД Пловдив Пловдив
6580 6575 "ЮЛИКО-ЕВРОТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6581 14051 "ВЪНГИКРАН" ЕООД Пловдив Пловдив
6582 1725 "ДЕМИРТАШ ЕВРОПА" ЕООД Пловдив Пловдив
6583 10821 БЪЛГАРСКА ТРАНСПOРТНА КОМПАНИЯ ПЛОВДИВ АД Пловдив Пловдив
6584 8009 "ГЛОБАЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6585 2500 "ВИКТОРИ ИНДЪСТРИЙЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6586 8182 "КОСИНИ" ООД Пловдив Пловдив
6587 13448 "НИКИ ТРАНС 75" ЕООД Пловдив Пловдив
6588 5594 "ФЕРОКОМ" АД Пловдив Пловдив
6589 12553 "ПАНАГИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6590 9936 "АГРИ-М" ООД Пловдив Пловдив
6591 7965 "САНТЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6592 6769 "М-М-ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6593 11181 "ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6594 2320 "ДЕМЕТРА - 2005" ЕООД Пловдив Пловдив
6595 7341 "ДР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6596 8776 ДИНАМИК АГРО ЕООД Пловдив Пловдив
6597 8116 "СХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6598 4876 "ТИЕБУЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6599 7899 "ВАНЕТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6600 7692 "ВАСИЛЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6601 5090 "СТ ЛОГ" ООД Пловдив Пловдив
6602 5816 "ШЕРИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6603 8242 "БАЛКАНИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6604 7720 КОПЪРДЪКОВ И СИН 8ООД Пловдив Пловдив
6605 0354 "ДАНИ-93-ВЪЛКО КОВАЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6606 1661 ЕООД ТРАНС ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Пловдив Пловдив
6607 13597 "Т.Л.М. БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6608 10999 "АГРО - ТРАК" ЕООД Пловдив Пловдив
6609 2135 "ФАФ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6610 14279 "ЛОРД АНД ВИКТОРИА СТРУМОН ГЛОБАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6611 9255 "ЮПИТЕР-МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6612 10236 "СТАБИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6613 1659 "МАЙК ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6614 4620 "ИВА ТРАНС-ЮЛИЯ И ИЛКО АРАБАДЖИЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6615 5495 "АЛ ХИЛАЛ-ТРАНСПОРТ-ТУРИЗЪМ-ТРЕЙДИНГ-ЖОРЖ ХИЛАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6616 6386 "ГЕЯ ТРАКИНГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6617 10038 И.Т.С. КРАФТ ЕООД Пловдив Пловдив
6618 0012 ЗДРАВЧЕВИ ТРАНС ООД Пловдив Първомай
6619 5511 "ЕМОНА-ЕЛИТ ХРИСТЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Първомай
6620 0348 "СИМТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6621 5662 ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ-НИКИ 2 Пловдив Първомай
6622 6226 "ГРИЙНС" ООД Пловдив Първомай
6623 8309 "ИВСА ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6624 7004 "Г. ГРУП" ЕООД Пловдив Първомай
6625 12842 "АЛЕКС - С - 2002" ЕООД Пловдив Първомай
6626 10697 "АБ-ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Първомай
6627 13083 "ИФАНТИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Първомай
6628 6156 "МИТКО ЧАУШЕВ-ВИРЖИНИЯ 94" ЕТ Пловдив Първомай
6629 11149 "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД Пловдив Първомай
6630 11770 "НАСИ ТРАНС 78" ЕООД Пловдив Първомай
6631 11966 "НИПЕКС - 87" ООД Пловдив Първомай
6632 5679 " ЕТР-ТЕНЧО ЧЕСТИМЕНОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6633 9582 "ДЖИЛ-2008" ООД Пловдив Първомай
6634 0454 "ХРИСТОВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Първомай
6635 8661 "АГРОДОМИНАТОР - 2" ЕООД Пловдив Първомай
6636 0286 "ТРАНС А-М" ООД Пловдив Първомай
6637 10123 “ДОДИ ТРАНС“ ООД Пловдив Първомай
6638 13633 "КАЛЧО 79" ЕООД Пловдив Първомай
6639 8671 "АГРОСТРОЙ 07" ООД Пловдив Първомай
6640 13594 "КРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Първомай
6641 3760 "ЯНМАР" ООД Пловдив Първомай
6642 11900 "БУК ОЙЛ" ООД Пловдив Първомай
6643 12228 "ДИМОВ ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6644 7250 "ВИП ГРУП 93" ЕООД Пловдив Първомай
6645 1772 "НИКИ ТРАНС 2006" ООД Пловдив Първомай
6646 0950 "ГИД-88,ИВАН ТАШОЛОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6647 8260 "КАВИЕН" ЕООД Пловдив Първомай
6648 1649 "ПИМИКА" ООД Пловдив Раковски
6649 7049 "ИНТЕКС - 99" ЕООД Пловдив Раковски
6650 9711 "ПРЕДИМА ЕКСПРЕС-ГЕОРГИЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Раковски
6651 4493 "ГРЕТА-53-ЙОСИФ КИСОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6652 8590 "САР 81" ООД Пловдив Раковски
6653 13348 "ТОП ТРАНС 95" ООД Пловдив Раковски
6654 5653 "БИАТИ - БГ" ЕООД Пловдив Раковски
6655 10653 "МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6656 3408 "НЮ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Раковски
6657 14254 "РЕКИН ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Раковски
6658 8225 "ВИВЕНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6659 3511 "ИНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6660 7498 "ПГЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6661 13504 "ВИЛИМАР ТРАНС 03" ЕООД Пловдив Раковски
6662 13312 "АГРИНДО" ЕООД Пловдив Раковски
6663 13829 "ЙОГРУП 1" ЕООД Пловдив Раковски
6664 6287 "СТОКАТ-СТОЯН ЗЕМЯРСКИ" ЕТ Пловдив Раковски
6665 7136 "ДЕЛИВАН" ЕООД Пловдив Раковски
6666 1895 "ЖЕТОМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6667 7100 "ВОРТЕКС СПИЙД" ООД Пловдив Раковски
6668 0030 "РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС" ЕООД Пловдив Раковски
6669 14029 "ДЕСВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6670 4781 "ЛИЛИЯ-53-ЙОСИФ ПЕТКОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6671 10618 "КАРЕРА ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6672 8718 "СЛАВЕ-ТРАНС-СЛАВЧО ВЕЛЧЕВ" ЕТ Пловдив Раковски
6673 13342 "НИК ТРАНС 15" ООД Пловдив Раковски
6674 12769 "СИЕРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Раковски
6675 6071 "ВАНЕВ" ЕООД Пловдив Раковски
6676 10032 ЕМО ТРАНС БГ ЕООД Пловдив Родопи
6677 5005 "ПИМК"ООД Пловдив Родопи
6678 1385 "СИМТЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6679 10908 ВС КОМПАНИ-76 ЕООД Пловдив Родопи
6680 5151 "Н И Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА" АД Пловдив Родопи
6681 6442 "МИНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6682 6830 "ХЕПИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6683 3483 "КОКО И СИН ЛИМИТЕД" ООД Пловдив Родопи
6684 1312 "ФЕРР - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6685 2323 "ИНТЕРПЛОД - БОГОЕВ" ООД Пловдив Родопи
6686 11569 "НАРЦИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Родопи
6687 11157 "КАЛИТРАНС 92" ЕООД Пловдив Родопи
6688 13885 "ВИА ЛОГ" ООД Пловдив Родопи
6689 11524 "АМ АГРО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6690 5949 "ФИЧЕВТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6691 3612 "ИВ МИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6692 12274 "РИ ФРУКТ" ООД Пловдив Родопи
6693 3856 "ТАЧЕВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6694 10978 "ГРОМАР" ООД Пловдив Родопи
6695 4022 "МИРАЖ-МАРКОВА И СИЕ" СД Пловдив Родопи
6696 5197 "РАТ-МИТКО ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Родопи
6697 13896 "ДЖИРО - ТРЕЙД" ООД Пловдив Родопи
6698 13104 "АСГ РЕТРЕЙДИНГ" ООД Пловдив Родопи
6699 3420 ЕКОФРУКТ БГ ЕООД Пловдив Родопи
6700 3695 "ЕЛ - 88" ООД Пловдив Родопи
6701 6761 "ЕВРОПРОДУКТ - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
6702 8096 "ХЕРА 73" ООД Пловдив Родопи
6703 11407 "ТРАНС ЕКСПО МАРКЕТ" ЕООД Пловдив Родопи
6704 13328 "ЧЕРВЕН КАМЪК 2015" ЕООД Пловдив Родопи
6705 2078 БРАТЯ ПАУНОВИ ЕООД Пловдив Родопи
6706 10328 ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ ЕООД Пловдив Родопи
6707 12870 ЕТ "МАЙН-А -ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ" Пловдив Родопи
6708 13538 "ИВ И КО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6709 1412 "МН ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6710 9271 "ПЕГА ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6711 10284 "ЛСД ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6712 7189 "МЕТЕКС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6713 4744 "ДИТАТРАНС - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
6714 2170 "ТРАЙКОВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6715 7826 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД Пловдив Родопи
6716 2540 "СОНИ ТРАНС-ДОЧЕВИ" ООД Пловдив Родопи
6717 2914 "КИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6718 6836 "ДГ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6719 5634 "ИВ 2000 - 69" ЕООД Пловдив Родопи
6720 9422 "Г. В. ТРАНСКОМЕРС" ООД Пловдив Родопи
6721 1747 "ГРПМ" ЕООД Пловдив Родопи
6722 12998 "КИП ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6723 2915 "БОРЕНИ 05" ЕООД Пловдив Родопи
6724 12444 "РОУДУЕЙС" ЕООД Пловдив Родопи
6725 10579 "КАРОНИ" ЕООД Пловдив Садово
6726 11144 "ГЛОБАЛ ФРУТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6727 13112 "ТРАНСАГРО 77" ЕООД Пловдив Садово
6728 4785 "ТЕРА-1-КОЛЕВА И С-ИЕ" СД Пловдив Садово
6729 0108 "КУМИНЯНО ФРУТ" ООД Пловдив Садово
6730 13040 "МАРМИ 14" ЕООД Пловдив Садово
6731 4515 "ЛЕНИ АУТО" ЕООД Пловдив Садово
6732 6633 "РОНИ 75" ЕООД Пловдив Садово
6733 11192 "ЗОСИМАДОН" ЕООД Пловдив Садово
6734 12036 "УОЛТЪН ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6735 13727 "Л ГРУП" ЕООД Пловдив Сопот
6736 10944 ПАПИ ТРАНС 2312 ЕООД Пловдив Сопот
6737 6354 "БАКАЛОВИ ТРАНС" ООД Пловдив Сопот
6738 1467 "ДРУМ-ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА" ЕТ Пловдив Сопот
6739 12099 "СС-ТТ-2001" ООД Пловдив Сопот
6740 6750 "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД Пловдив Сопот
6741 8459 "РАИНБОУ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Сопот
6742 1803 "НИК-96" ООД Пловдив Стамболийски
6743 9239 "ЛИРА ТРАНС" ООД Пловдив Стамболийски
6744 10936 МИСОТА ТРАНС ЕООД Пловдив Стамболийски
6745 10989 БРИЗГРУП ТРАНС ООД Пловдив Стамболийски
6746 1519 "КРАСИ-ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6747 6231 ВАЛКИН ЛЕС ООД Пловдив Стамболийски
6748 6455 "АРВИГЕ-КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6749 4030 "ПРОТРАНС БГ" ООД Пловдив Стамболийски
6750 10054 "ВИВИ ТРАНС - 1" ООД Пловдив Стамболийски
6751 6809 "ТАКЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6752 3197 НИКО ДО КК ЕООД Пловдив Стамболийски
6753 8965 "ЕЛКОМЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6754 7560 "ФЛОТА" ООД Пловдив Стамболийски
6755 12219 "АДАМОВ ТРАНС 94" ЕООД Пловдив Стамболийски
6756 5494 "МАГИ-03" ЕООД Пловдив Стамболийски
6757 3418 "АНИ - М 57" ЕООД Пловдив Стамболийски
6758 9423 "АЛФИДЕЯ-СТЕФАН СТОИЛОВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6759 12173 "СНТ 75" ЕООД Пловдив Стамболийски
6760 5462 "ПОПОВИ КРГ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6761 2211 МАРИЕЛА 92 ООД Пловдив Стамболийски
6762 1296 "МАРИНАК - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Стамболийски
6763 3586 "ИНТРЕЙД 2007" ООД Пловдив Стамболийски
6764 12992 "ЛИДИЯ -92" ЕООД Пловдив Стамболийски
6765 1644 "ДОНЕВ-ВЕНЦИСЛАВ ДОНЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6766 0438 "ПЕРОДО" ООД Пловдив Стамболийски
6767 8730 "ИВА-70-ИВАН ГЪДЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6768 0267 "ПИРГОВИ" ООД Пловдив Съединение
6769 11617 "ДИНАР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6770 3936 "ЕВ-МАР-ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6771 10430 "И И Д ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Съединение
6772 11034 "АЛЕКС ТРАНС 2005" ЕООД Пловдив Съединение
6773 2969 ЕТ СТИЛ СТОЯНКА ПЕТРОВА Пловдив Съединение
6774 4918 "ТОНИ – 70 – КИРИЛ ЛУЛКИН" ЕТ Пловдив Съединение
6775 9252 "ЛИС МАРИ" ООД Пловдив Съединение
6776 0614 "ЛЮВАНТРАНС-ЛЮБЕН СТОИЦОВ" ЕТ Пловдив Съединение
6777 9029 "АН-Т - АЛЕКСАНДЪР ТОЛЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6778 7424 "ИТД" ЕООД Пловдив Съединение
6779 12827 "ИВМИР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6780 5371 "КЕТИ 1" ЕООД Пловдив Съединение
6781 12395 "ТАЙМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6782 2921 "БИИС ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6783 2742 "СИТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6784 5472 "ГОТМАР" ЕООД Пловдив Съединение
6785 6394 "АГРОКОМЕРС - 98" КООПЕРАЦИЯ Пловдив Хисаря
6786 6916 "ПИК ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Хисаря
6787 14148 "Л И М ТРАНС 2015" ЕООД Пловдив Хисаря
6788 0217 "ИСВЕЛ" ЕООД Разград Завет
6789 6540 "АГРОСЕМ" ООД Разград Завет
6790 3533 "МАРКОНИ КЪМПАНИ" ООД Разград Завет
6791 10856 ЕР ТРАНС 21 ЕООД Разград Завет
6792 7323 "ХАН АСПАРУХ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Исперих
6793 10179 "ЕРКО ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6794 6370 "КАРАДЖА - ФАГ" ООД Разград Исперих
6795 12071 "СЕЛЕНАЗИ" ООД Разград Исперих
6796 6710 "АГРОТАЙМ"ООД Разград Исперих
6797 12965 "ЕКО 88" ЕООД Разград Исперих
6798 6352 "СТОЯН СТОЯНОВ-И" ЕТ Разград Исперих
6799 13117 "РЕДЖОТРАНС 85" ЕООД Разград Исперих
6800 10755 "АХТИ - ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6801 6849 "ИНТЕР КАРГО БУЛ" ЕООД Разград Исперих
6802 1038 ЕООД ВИВАТРАНС Разград Исперих
6803 12212 "СУЗИ ТРАНС 80" ЕООД Разград Исперих
6804 13140 "М. М. ГРУП 1" ЕООД Разград Исперих
6805 5260 "КОКА - 33" ЕООД Разград Исперих
6806 13449 "АЛЕЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6807 10034 "ШЕ И ДЖЕ" ЕООД Разград Кубрат
6808 10744 "ЖОРО ТРАНС 67" ЕООД Разград Кубрат
6809 13621 "АЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6810 1462 "Б.М.П.-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Разград Кубрат
6811 3538 "ДИСКРА" ЕООД Разград Кубрат
6812 1749 "КЕДИК-МЕХТИ КАДИК" ЕТ Разград Кубрат
6813 13815 "САТЕЛ - ГЮНАН ХАЛИЛ" ЕТ Разград Кубрат
6814 7016 "ДЕЛТА-ВВ-ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ" ЕТ Разград Кубрат
6815 12452 "ДИСКРА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6816 2249 МАРИН АНАСТАСОВ-ФЕРОЛЕС" ЕТ Разград Кубрат
6817 9095 ТИТАН ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК ЕООД Разград Кубрат
6818 10501 "СЕРТРАНС 2013" ЕООД Разград Кубрат
6819 3350 "БЕЛВЕДЕРЕ" ООД Разград Кубрат
6820 8015 "АЛЕКС ТРАНС 2010" ЕООД Разград Кубрат
6821 7775 "ХЕ-ЖЕ-А" ООД Разград Кубрат
6822 13283 "ДЕСПЕТ ТРАНС" ЕООД Разград Лозница
6823 14217 "ЧЕВИК ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Разград Лозница
6824 11106 "СТЕФАН ГЕОРГИЕВ-НИМ" ЕТ Разград Лозница
6825 13227 "СПЕДИТО" ООД Разград Разград
6826 7962 "ИДИС - ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Разград Разград
6827 4497 "БОРИМА 74" ЕООД Разград Разград
6828 12306 "ДАГ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6829 5360 "ФЕРТ ЕКСИМ" ЕООД Разград Разград
6830 10843 "ДАНИ-ТРАНС-13" ЕООД Разград Разград
6831 4140 "НИК-78" ЕООД Разград Разград
6832 4856 "ТРАНС ГЛАС" ЕООД Разград Разград
6833 11927 "БЕНЕС" ЕООД Разград Разград
6834 4363 ЕТ "БОЯН БОБЕВ-БОБИ" Разград Разград
6835 3387 "ЛАПИОВРА-РАЛИЦА ГАНЕВА" ЕТ Разград Разград
6836 4020 "КУРТ ЕВРОПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6837 13519 "ТРАНС ЛАЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6838 1080 "ЛОГИС ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6839 3392 "ГИЧЕВ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6840 4734 "ВИЛМОН" Разград Разград
6841 11470 "РОВЕСТО ТРАНС" ООД Разград Разград
6842 3853 "МАТ" ООД Разград Разград
6843 7196 "БЕЛАМАКС" ЕООД Разград Разград
6844 7971 "АЛУМЕКС" ООД Разград Разград
6845 13203 "РАДОСТИН СТЕФАНОВ" ЕООД Разград Разград
6846 7732 "УЛУСОЙ - БГ" ООД Разград Разград
6847 8747 "ГОЛДЕН ЕКСПРЕС" ООД Разград Разград
6848 14057 "ПИМ - Д ТРАНС" ООД Разград Разград
6849 1350 "ЛАЗИМЕКС" ЕООД Разград Разград
6850 1774 "БГ ИВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6851 12506 "ФМА РЕНТИНГ" ЕООД Разград Разград
6852 7687 "СИМ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6853 5751 "ИКОМЕТ" ЕООД Разград Разград
6854 3344 "ЛОРТРАНС" ЕООД Разград Разград
6855 7006 "БУЛТРАНС" ЕООД Разград Разград
6856 14219 "ВАЛДЖО ТРАНС" ООД Разград Разград
6857 12672 "ДАЯ - МЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6858 7997 "ДИ ЕМ ЖИ" ЕООД Разград Разград
6859 7266 "НИК-ТРАНС-90" ООД Разград Разград
6860 13460 "КММ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6861 7178 "ТРАНС-ЕКСПРЕС-СТИЛИЯН СТОЯНОВ" ЕТ Разград Разград
6862 4830 "ДИД СНЕЖАНА ДАМЯНОВА" ЕООД Разград Разград
6863 4823 "ДЖАНЛАР ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6864 5636 "ТИВИТИ ПАК" ЕООД Разград Разград
6865 9030 "ГЮЛ ТРАНС ИНТ." ЕООД Разград Разград
6866 5897 "БЛТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6867 1629 "НУРБУЛ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6868 3271 "ТЕБОРИ-РОСИЦА ИВАНОВА" ЕТ Разград Разград
6869 4328 "ДТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Разград Разград
6870 13526 "ИЗИ ТРАНС 15" ЕООД Разград Разград
6871 14114 "ПАБЛО ТРАНС" ООД Разград Разград
6872 10072 ФМА ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6873 9234 "СПРИНТ" ЕООД Разград Разград
6874 8454 "КИРИЛОВ И СИЕ" ООД Разград Разград
6875 14153 "МЕЛЛИ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6876 3829 "АМЕТИСТ" ООД Разград Разград
6877 4419 "ФОНАК" ЕООД Разград Разград
6878 5773 "КУШКУ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6879 7876 "Р И С - 72" ЕООД Разград Разград
6880 2489 СТАР ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6881 10624 "КИРЕЧЧИЛЕР" ЕООД Разград Разград
6882 8912 "ТЕС ИНТ. ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6883 3208 "ЮПИ-НИКОЛА ХРИСТОВ" ЕТ Разград Разград
6884 11772 "СИРИУС ТРАНС" ООД Разград Разград
6885 2387 "ЮЛИ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6886 12049 "ТОТЕВИ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6887 4879 "РУСЕВ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6888 2080 "АВТОБУСТРАНС" ЕООД Разград Разград
6889 1393 "АСТУР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6890 4878 "СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД Разград Разград
6891 10977 "ОНУР ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6892 7018 "ИЛБО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6893 10742 РНТ ТРАНС ЕООД Разград Разград
6894 10333 ЕТ "ТЕОДОРО БАБАРОВ - КЛИО КОМЕРС" Разград Разград
6895 1931 "СЕМДО-ТРАНС" ООД Разград Разград
6896 2616 "ВЕНЕРА ТРАНС" ООД Разград Разград
6897 11403 "СЕФА КОЗМЕТИК" ООД Разград Разград
6898 10816 "ЛЖП ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6899 14208 "БОРИСОВИ П" ЕООД Разград Разград
6900 7058 "Т.С.С. ЕУРО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6901 13864 "Г. Т. ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6902 13264 "ОБАЙ ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6903 2279 "АЯ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6904 4568 "ЧЕЛЕБИЛЕР" ООД Разград Разград
6905 9402 "ПЪТ КОНСУЛТ" ООД Разград Разград
6906 0758 "ПОЛИТРАФИК" ЕООД Разград Разград
6907 12606 "БАРРАС" ЕООД Разград Разград
6908 14190 "АЙ ЕМ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6909 10625 "АДО ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6910 7849 "СТАРТ-СТАНЧО СТАНЧЕВ-ТОТКА СТАНЧЕВА" ЕТ Разград Разград
6911 3501 "ДЕВ-ЕВРОПА" ООД Разград Разград
6912 0441 "ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ - КЛОН РАЗГРАД" ООД Разград Разград
6913 12993 "ЖИМАР 7" ЕООД Разград Разград
6914 1894 "НИКОЛА-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6915 11250 "БЕСТ ИНТ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Разград
6916 12931 "МЕЛАТРАНС" ООД Разград Разград
6917 5106 СВОРДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД Разград Разград
6918 4763 ЕТ "СЮЛЮШ-А-АЙДЪН СЮЛЕЙМАН" Разград Разград
6919 12996 "ТРАНС 4 Ю" ЕООД Разград Разград
6920 4067 "РОКА-СО" ООД Разград Разград
6921 14169 "ДЖИАР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6922 4771 "ПАВИ-КО" ЕООД Разград Разград
6923 11190 "ЙЕНСАЛ" ЕООД Разград Разград
6924 7845 ВАН. ДАН. ЛАЗ ООД Разград Разград
6925 9130 "ДИМАНА ТРАНС ГРУП" ЕООД Разград Разград
6926 7626 "АРОН ЛОГИСТИК" ООД Разград Разград
6927 5988 "ПЕНЕВА-М" ЕООД Разград Разград
6928 0722 "СТИЛИЯН СТЕФАНОВ ДОБРЕВ–МАТ" ЕТ Разград Разград
6929 12750 "ПОЛИПАРТС" ООД Разград Разград
6930 13937 "ФАСТ ЛИВИНГ-7" ООД Разград Разград
6931 13511 "М ТРАНС - 99" ЕООД Разград Разград
6932 6358 "ИМРАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6933 11134 "АБМ ТРАНС" ООД Разград Разград
6934 11965 "ХЮМА" ООД Разград Разград
6935 13747 "ВД ЕКСПРЕС СПЕДИШЪН" ЕООД Разград Разград
6936 6889 "ТРАКСИЛОГИСТИКА" ООД Разград Разград
6937 8030 "СИМЕОН ТРАНС-11" ООД Разград Разград
6938 6275 "ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6939 12424 "ЕМ - ТРАНС 82" ООД Разград Разград
6940 8791 “ТРУВА ТРАНС“ ЕООД Разград Разград
6941 9672 "Ю ПИ АЙ ГРУП" ООД Разград Разград
6942 6030 "СВИЛЕКС" ЕООД Разград Разград
6943 1706 "СИД-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6944 3245 "ТРАНС СИСТЕМ 2012" ЕООД Разград Разград
6945 5344 "МСН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6946 7968 "ШАЛЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6947 4234 "ЯЛМАЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6948 13902 "НЕАЛ ТРАНС" ООД Разград Разград
6949 5203 "АЙДО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6950 14139 "ГБТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Самуил
6951 3620 “ЮДО-ЕРК“ ЕООД Разград Самуил
6952 14147 "ВАЛГО ТРАНС" ЕООД Разград Самуил
6953 13310 "ТЕРАС-3" ООД Разград Цар Калоян
6954 7244 "СИ-ПО-ПЛАМЕН ПЕНЕВ" ЕТ Русе Борово
6955 2789 "АЛИГАТОР-007" ЕООД Русе Бяла
6956 13771 "ГЕОРГИЕВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Бяла
6957 0729 "НАНА КОМЕРС-2006" ЕООД Русе Бяла
6958 14136 "БРЕЗЕНТИ БГ" ООД Русе Бяла
6959 5936 "АЛИМЕТ" ООД Русе Бяла
6960 10700 ЕТ БОЖИДАР НИКОЛАЕВ Русе Бяла
6961 8536 "НАДЕЖДА-М" ООД Русе Бяла
6962 10007 "ТРАНСГАРАНТ" ООД Русе Бяла
6963 8006 "БИЛЕГАМА" ООД Русе Бяла
6964 1452 "КРЕЗ – ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6965 12629 "ТЕОДОРА ТРАНС" ЕООД Русе Бяла
6966 0163 "СДА-ЛОГИСТИК" ООД Русе Бяла
6967 10180 "РУМ ТРАНС 12" ЕООД Русе Бяла
6968 0395 "ТРАНС СЕВЕР-РУМЯНА АРНАУДОВА" ЕТ Русе Бяла
6969 5637 "ВИХРА ИМПЕКС-ДИМО ВЪРБАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6970 8050 "ТАТАР-ОГЛУ" ЕООД Русе Ветово
6971 1041 "ИНТЕРТРАНС-21" ООД Русе Ветово
6972 0300 "РИФИД – АБДУЛА ЧОРОВ" ЕТ Русе Ветово
6973 7772 "БАРЪШ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Русе Ветово
6974 9096 "СЕНИС" ЕООД Русе Ветово
6975 11973 "МЕТМАН" ЕООД Русе Ветово
6976 1125 "ОРКА" ООД Русе Ветово
6977 8464 "КАОЛИН" АД Русе Ветово
6978 8729 "БАЙСАЛ" ЕООД Русе Ветово
6979 10644 "АГРОКЕМ" ООД Русе Ветово
6980 9140 "ЛЮБЕНОВ И СИН" ООД Русе Две могили
6981 7283 "ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ" ООД Русе Две могили
6982 1364 "ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ-ЧАО-ЧАО" ЕТ Русе Две могили
6983 7321 "ВЕЛИКОВИ" ООД Русе Две могили
6984 13485 "АУТОАРПИ" ЕООД Русе Две могили
6985 8336 "РУСИНОВИ" ЕООД Русе Две могили
6986 13489 "ДОНТРАНС" ЕООД Русе Иваново
6987 7436 "НЕЛДЕС 67" ЕООД Русе Иваново
6988 3682 "ХРИСТАКИЕВИ" ЕООД Русе Иваново
6989 10357 "ДИДИ 2013" ЕООД Русе Иваново
6990 2326 "ДИОГЕН" ООД Русе Иваново
6991 6668 "ПОЛА-ТИХОМИР ТОДОРОВ" ЕТ Русе Иваново
6992 7632 "КРАСИМИР АТАНАСОВ-92" ЕТ Русе Русе
6993 2772 "ЕВРОТРАНС РУСЕ" ООД Русе Русе
6994 4219 "АЛЕКСТРАНС 2010" ЕООД Русе Русе
6995 11806 "БРАТЯ НИКОЛОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
6996 2334 "ДИ ВИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6997 5702 "ДРАГОМИР РАЧЕВ - ВЕЖЕН" ЕТ Русе Русе
6998 6706 "ДОНЧЕВ-ТРАНСАВТО" ЕООД Русе Русе
6999 2340 "РУВЕДИ" ЕООД Русе Русе
7000 2341 "ОГИ-08" ЕООД Русе Русе
7001 6466 "БГ ИМПОРТ ФРУКТ" ООД Русе Русе
7002 0587 "ЕКО ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Русе Русе
7003 9099 "АНТОНИС ТРЕЙД АГЕНЦИЯ" ЕООД Русе Русе
7004 8574 "УНИСТРОЙМАТ" ООД Русе Русе
7005 11330 "АТОН ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7006 7729 "ТРАЯН ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
7007 1069 “ЛИМАН 53 “ ООД Русе Русе
7008 2128 "ПЛАМ ОЙЛ" ЕООД Русе Русе
7009 6004 "ФРИГО ТРАНС 2012" ЕООД Русе Русе
7010 2355 "ЦЕРУМ-РУМЕН АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
7011 9616 "ДАТА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7012 9473 "ДИОН" ООД Русе Русе
7013 14074 "БРАНИ-90" ООД Русе Русе
7014 1630 "ДУНАРИТ" АД Русе Русе
7015 1828 "ДУНАВ" АД Русе Русе
7016 1372 "ХРИСТО БОТЕВ" ЕООД Русе Русе
7017 1269 "ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7018 8539 ТАНК ИМПЕКС ООД Русе Русе
7019 8043 "ТОШКО ШАХАНОВ" ЕТ Русе Русе
7020 0969 "РАДМАР-ТРАНС" ООД Русе Русе
7021 2519 "КЕРИЯ" ООД Русе Русе
7022 11089 "ФОРЕСТ 2012" ЕООД Русе Русе
7023 4049 "МИЦОВ" ЕООД Русе Русе
7024 0757 "ТРАНСКОМ РУСЕ 2000" ЕООД Русе Русе
7025 11085 "КНС 2012" ЕООД Русе Русе
7026 8070 "ПЕНЕВИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7027 7215 "ИНТЕРАКТИВ-ПЛОД" ЕООД Русе Русе
7028 6934 "ТЕ АЧЕ ЕСЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Русе Русе
7029 3103 "ДУНАВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7030 0294 "БТБ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7031 6334 "ЕКОТРЕЙД МЕТАЛ" ЕООД Русе Русе
7032 6421 "ДИСКО ДИЗАЙН" ЕООД Русе Русе
7033 5148 "ЕСТ ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Русе Русе
7034 11008 "ИН ТРАН" ООД Русе Русе
7035 11768 "ФРАТЕЛИ ДЖИРДЖЕЛ" EООД Русе Русе
7036 1390 "АДИ КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
7037 4950 "ТРАНС-ЛЮБОМИР ПЕТРОВ" ЕТ Русе Русе
7038 12042 "ШАНОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
7039 10984 "КАТОН - 2012" ЕООД Русе Русе
7040 10995 "БРАНКО ИНТЕРМЕД" ЕООД Русе Русе
7041 6397 "ДОНАУ-ТРАНЗИТ" ООД Русе Русе
7042 8582 "АТЛАС" ООД Русе Русе
7043 6520 "ПЕТЪР ВАЧКОВ 2" ЕООД Русе Русе
7044 2645 "НАДЕЖДА ТОНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
7045 5161 "СВЕТА ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7046 4724 "ГЕОРГИ БОБЕВ - СБ" ЕТ Русе Русе
7047 2568 СПЕД ОЙЛ ЕООД Русе Русе
7048 8217 "НИНАХИМ" ЕООД Русе Русе
7049 0352 "ИВАН ПЕТКОВ - ДЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7050 7662 "ТОНЧЕВИ ТЕТОВО ТРАНС" ООД Русе Русе
7051 5613 "ШЕЛФ ГАЗ" ООД Русе Русе
7052 7565 "ИНТЕР ЕКСПРЕС ФРЕЙТ" ЕООД Русе Русе
7053 13858 "ИНТЕРТРАНС ЕООД" ЕООД Русе Русе
7054 1044 "ПЪРВАНОВА" ЕООД Русе Русе
7055 10941 "ПАЧОЛИН" ЕООД Русе Русе
7056 1003 "ДИМОНИ" ООД Русе Русе
7057 10728 "ВЛАДИСЛАВ БОЯНОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7058 2987 "КИРИЛОВ ТРАНС - 74" ЕООД Русе Русе
7059 3249 "ФОН СК" ООД Русе Русе
7060 0428 "НИК ТРАНС-2006" ЕООД Русе Русе
7061 6286 "ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС" ООД Русе Русе
7062 0313 "ДМВ" ЕООД Русе Русе
7063 5591 "РЛГ-БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
7064 4197 "ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
7065 0572 "ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ" ЕТ Русе Русе
7066 2461 "ДИРАДО" ООД Русе Русе
7067 2926 "ВЕПА-1" ООД Русе Русе
7068 2738 "ЕМКА" ООД Русе Русе
7069 1438 "ЦЕКО" ООД Русе Русе
7070 2508 "ГЕОРГИЕВИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
7071 2068 "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
7072 1186 "ОРХИДИС" ЕООД Русе Русе
7073 8128 "СЕТ" АД Русе Русе
7074 1343 "ЦЕЗИ-ТРАНС-ЮЛИЯН ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
7075 0653 "ИВАН ИВАНОВ-М" ЕТ Русе Русе
7076 7008 ШУЛЦ-79 ООД Русе Русе
7077 0792 "АРТЕМИДА СЕВЕР" ООД Русе Русе
7078 7359 "ЗОРНИЦА-С" ЕООД Русе Русе
7079 0192 "ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ - ЛАРИ" ЕТ Русе Русе
7080 6161 "МАРПЕКС АГРО" ЕООД Русе Русе
7081 10746 "ТОДОР БОРИСОВ 77" ЕООД Русе Русе
7082 4946 "ТИ СИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7083 5128 "ЕЛ ЕН ЖИ ТРАНСПОРТЕЙШЪН" ООД Русе Русе
7084 3134 "УНИПАК-В" ЕООД Русе Русе
7085 3311 "ГЕЦОВА - ЙОРДАНКА ГЕЦОВА" ЕТ Русе Русе
7086 10737 БОРИСОВ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ ЕООД Русе Русе
7087 5121 "СИТИГАЗ" АД Русе Русе
7088 2620 "ДИМИТЪР ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
7089 10731 "ЕТРАНС 65" ЕООД Русе Русе
7090 9932 "ДИМОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7091 6533 "Л И Л" ООД Русе Русе
7092 1321 "ДИМИТЪР ЙОТОВ-ДАКИНА" ЕТ Русе Русе
7093 4482 "ПАВТРАНС" ЕООД Русе Русе
7094 4627 "ЯНКА МАРИНОВА-ДИМИ" ЕТ Русе Русе
7095 4606 "ЕРБА-ЕНВЕР ХАСАН" ЕТ Русе Русе
7096 6256 "ВЕЛИКО РАЙЧЕВ-93" ЕТ Русе Русе
7097 5490 "ЛУМАКС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7098 5874 "ДИМО ДИМОВ-МАТ" ЕТ Русе Русе
7099 5267 "МАРИАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА" ЕТ Русе Русе
7100 0930 "БИ ЕМ ДИ" ООД Русе Русе
7101 7967 "ТРАНССПЕД" ООД Русе Русе
7102 3747 "ИВ-КОМЕРС-ИВАНИЛ ВЕЛЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7103 6736 "М & С" ЕООД Русе Русе
7104 8629 "НУНКИ-МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ" ЕТ Русе Русе
7105 6165 "КРОЛ ТРАНС" ООД Русе Русе
7106 5432 "ТРАНСИС" ЕООД Русе Русе
7107 8196 "КАРИС ИНДЪСТРИС" ЕООД Русе Русе
7108 1601 "ВАЛТРАНС" ЕООД Русе Русе
7109 7075 "ЕЙ ДЖИ ЕМ" ЕООД Русе Русе
7110 10848 "ДЕЯТУРС" ЕООД Русе Русе
7111 10851 "НИКМАРК ТРАНС" ООД Русе Русе
7112 9804 "ЕКОПЕТРОЛ" ЕООД Русе Русе
7113 2947 "СИНТРАНС" ЕООД Русе Русе
7114 7802 "Д И Ж 2010" ЕООД Русе Русе
7115 12667 "АРИАНА АУТО" ЕООД Русе Русе
7116 7590 "ЗЕНДЕ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7117 9134 "ТРАНС КАПИТОЛИЯ" ЕООД Русе Русе
7118 10832 "ДИВНА ТРАНС" ООД Русе Русе
7119 8797 САЛАМАНДЪР ТРАНС ЕООД Русе Русе
7120 0737 "БИРЕНА БОРСА-РУСЕ" ООД Русе Русе
7121 11152 "М-ГАЗ"" ЕООД Русе Русе
7122 8543 "ТРАНСМАР" ЕООД Русе Русе
7123 0751 "ИВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Русе
7124 13691 "ХОРН ТРАНС" ООД Русе Русе
7125 9922 "ПОЛИСАН" АД Русе Русе
7126 0606 "ЛПМ ЕКСПРЕС" ЕООД Русе Русе
7127 12675 "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД Русе Русе
7128 0796 "МР – 52 – СТЕФКА КАРЪКОВА" ЕТ Русе Русе
7129 7600 "ФАРМФРЕШ" ЕООД Русе Русе
7130 1400 "ДИДАКИ" ЕООД Русе Русе
7131 8915 "М Н-РУСЕ ШИПИНГ" ООД Русе Русе
7132 8424 "ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Русе Русе
7133 7890 "НИКИ-НИКОЛИНА СТАНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
7134 0567 "БУЛКАМ" ЕООД Русе Русе
7135 5749 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Русе Русе
7136 9119 "ХЕЛИ" ООД Русе Русе
7137 0036 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД Русе Русе
7138 7902 "УНИКАТ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7139 10560 "АНГЕЛ МЛАДЕНОВ-2013" ЕООД Русе Русе
7140 7241 "ГЕОДОР - ВБ" ООД Русе Русе
7141 10507 "КЕД-ДИЧЕВИ" ООД Русе Русе
7142 9738 "ЕЛБИ АУТО" ООД Русе Русе
7143 9926 "Ф+С-АГРО" ООД Русе Русе
7144 11726 "БЪЛГАРСКА ХЛЕБНА МАЯ" ЕООД Русе Русе
7145 10491 "ДЕСО 91" ЕООД Русе Русе
7146 2462 "ИВО-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7147 12372 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ АЛЕКС" ООД Русе Русе
7148 12433 "КИДЕТ" ЕООД Русе Русе
7149 5650 "НИКТРАНС" ЕООД Русе Русе
7150 2434 "БАЛКАН-ТРАНС-АУТО" ЕООД Русе Русе
7151 10456 "КАН ЛОГИСТИКС" ЕООД Русе Русе
7152 9728 "ИВАС-07" ООД Русе Русе
7153 5605 "ИРИМ" ЕООД Русе Русе
7154 12344 "РУСЕ ШИПИНГ" ЕООД Русе Русе
7155 2853 "ГОЛД АПОЛО" ООД Русе Русе
7156 12135 "БЛАНКА" ЕООД Русе Русе
7157 3532 "РУСТРАНС" ЕООД Русе Русе
7158 11135 "РУСЕ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Русе Русе
7159 11758 "ЕС ДИМИТРОВИ" ООД Русе Русе
7160 10428 "ДОНЧЕВ КАР" ЕООД Русе Русе
7161 3396 "СТОЙКОВИ-ЕООД" ЕООД Русе Русе
7162 6868 "МЕГАФРУКТ" ООД Русе Русе
7163 12493 "ИМЮНИТИ" ООД Русе Русе
7164 5865 "М И М"ЕООД Русе Русе
7165 9556 "МИНИ-ИВАН ГАГАУЗОВ" ЕТ Русе Русе
7166 8003 "СУИФТ 1" ЕООД Русе Русе
7167 3107 "П И Н ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7168 6463 "ИС-КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
7169 1784 "КАЛИНОВИ-КАЛОЯН КАЛИНОВ" ЕТ Русе Русе
7170 8444 "ЕКОН-91" ООД Русе Русе
7171 9879 "А И Д ГРУП" ЕООД Русе Русе
7172 3948 "ВАЗАРА" ЕООД Русе Русе
7173 10317 "АСТ" ООД Русе Русе
7174 13125 "ОЛАТРАНС" ЕООД Русе Русе
7175 13427 "ВЕСБУЛ" ЕООД Русе Русе
7176 12715 "Д.Е.М. ТРАСПОРТИ ЕСТ" ООД Русе Русе
7177 13265 "РАЛ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7178 9350 ЕТ "КАМИ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Русе Русе
7179 1600 ЕТ "ЕМИЛ МЛАДЕНОВ" Русе Русе
7180 10403 "КРИСТИЯНА 346" ЕООД Русе Русе
7181 3591 "ТЕРРАВИА РУСЕ" ЕООД Русе Русе
7182 14103 "МИГ-МА-МАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА" ЕООД Русе Русе
7183 12837 "СЛАВЯНСКО ИЗКУСТВО" ЕООД Русе Русе
7184 4108 "ЗИПЕТ" ЕООД Русе Русе
7185 13464 "МАРИЯНИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7186 13984 "ВЕБО ГРУП" ЕООД Русе Русе
7187 12567 "ВИМАКС ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
7188 3425 "ЕУРО БГ ТРАНС" ООД Русе Русе
7189 12989 "СКАН КАРГО-С 89" ЕООД Русе Русе
7190 2565 "БАКАРЖИ-ТРАНСПОРТ-1964" ЕООД Русе Русе
7191 6989 "ДЕН БРАВЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
7192 3791 "МЕГАХИМ" АД Русе Русе
7193 14104 "РЕМСТРОЙ КОРЕКТ" ЕООД Русе Русе
7194 12580 "МУЛТИСЕРВИС" ООД Русе Русе
7195 7783 "БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
7196 13027 "ДИМЕКС ГРУП 2014" ЕООД Русе Русе
7197 9327 "ПРИСТА МХ" ЕООД Русе Русе
7198 2824 "ПЕНЧО НИКОЛОВ-НИКОЛОВ И СИЕ" СД Русе Русе
7199 4132 "НИКМАРИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7200 13495 "КОМЕРС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7201 13964 "ДИГС СПИИД" ООД Русе Русе
7202 11996 "КРИСТИАН ТРАНС 95" ООД Русе Русе
7203 0330 "ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ-МИРЧЕВ-99" ЕТ Русе Русе
7204 11994 "АРДА 2013" ЕООД Русе Русе
7205 10784 "ИЕРМОНТ" ЕООД Русе Русе
7206 12058 "ОПТИМУМ ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
7207 10114 “ДОЙЧЕ ЕКСПРЕС“ ЕООД Русе Русе
7208 13740 "ПРОТРАНС СПИЙД" ЕООД Русе Русе
7209 13229 "А.М.ЛОГИСТИКА" ЕООД Русе Русе
7210 13269 "ДЕ-ИК ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7211 12601 "ЧАР ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7212 13533 "ГОЛД ТРАНС - ЛОДЖИК" ООД Русе Русе
7213 0061 "ВИА 11" ЕООД Русе Русе
7214 11681 "ДИ ТРАНС 10" ООД Русе Русе
7215 2472 "КАМП ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7216 12611 "АКТРАНС" ЕООД Русе Русе
7217 3881 "БРАНКО КАР" ЕООД Русе Русе
7218 0926 "ИРИДА-Н-ДИМКА НЕНОВА" ЕТ Русе Русе
7219 14119 "ТРАК ЕНД ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7220 13593 "ФРАНТЕКС" ЕООД Русе Русе
7221 13596 "ДКМ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7222 10080 "КОРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
7223 13055 "БАЛКАНЦИНК" АД Русе Русе
7224 13832 "БУГАТИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7225 4923 "РОМТАШ БЪЛГАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
7226 9197 "ДЕЯ ТРАНС 12" ЕООД Русе Русе
7227 14202 "ЛТТ" ООД Русе Русе
7228 4869 "ВЛАМАР 2010" ЕООД Русе Русе
7229 14236 "ДИПЕСТА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7230 14243 "БАКНИК" ЕООД Русе Русе
7231 11634 "ДИНАС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Русе Русе
7232 14251 "ИНТЕРСЕРВИС" ЕООД Русе Русе
7233 11942 "ЕД КАРГО" ООД Русе Русе
7234 11876 "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД Русе Русе
7235 2948 "ИВ ТРАНС 09" ЕООД Русе Русе
7236 11833 "ВУЕЛТА БЛЕК СИЙ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД Русе Русе
7237 11889 "ИВ КОМЕРС"" ЕООД Русе Русе
7238 2889 "ФЕНОПЛАСТ 99" EООД Русе Русе
7239 10860 "РОСТРАНС 1" ЕООД Русе Сливо поле
7240 9405 "САФАРИ-М" ЕООД Русе Сливо поле
7241 9896 "УДЕКС" ЕООД Русе Сливо поле
7242 13780 "ЗП-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Сливо поле
7243 7863 "КАЛА ТРАНСПОРТИНГ" ЕООД Русе Сливо поле
7244 0236 "РЕКСИМ – ДИМИТЪР СТОЯНОВ" ЕТ Русе Сливо поле
7245 7930 "МАКСИМАТРАНС - М" ЕООД Русе Ценово
7246 2706 "ИК-ТРАНС-ИВАН КРУМОВ" ЕТ Русе Ценово
7247 0539 "М-ТРАНС" ООД Русе Ценово
7248 8520 "ЕВРОЕТИЛ" АД Силистра Алфатар
7249 7230 "АГРОМАРКЕТ" ЕООД Силистра Алфатар
7250 5202 "ДИАНА-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ" ЕТ Силистра Алфатар
7251 3077 АЙДЖИ ТРАНС 67 ЕООД Силистра Главиница
7252 13941 "ТУРГАЙ ТРАНС" ЕООД Силистра Главиница
7253 3754 "ПЕНО-СТРОЙ-БЕТОН" ЕООД Силистра Главиница
7254 11293 "ФЕРИ ТРАНС-81" ЕООД Силистра Дулово
7255 6095 "ДЕЙЗИ ТУР" ООД Силистра Дулово
7256 12339 "ЕВРО БГ ЕКСПРЕС" ЕООД Силистра Дулово
7257 7790 "БАЛКАН-ТУР" ЕООД Силистра Дулово
7258 11282 "ЛЕСГРИЙН" ЕООД Силистра Дулово
7259 5334 "ГЬОЧЕВ -САБИН ГОЧЕВ" ЕТ Силистра Дулово
7260 9939 "ДЕВИЛ А И М" ООД Силистра Дулово
7261 2758 "БРЕВИС" ООД Силистра Дулово
7262 4776 "САМИНВЕСТ" ЕООД Силистра Дулово
7263 10332 “ИНТЕРТУР-АС“ ООД Силистра Дулово
7264 11466 ""ФИЗИ АГРОТЕКС" ЕООД Силистра Дулово
7265 12817 "ГЕДИК ТРАНС" ЕООД Силистра Дулово
7266 4310 "МЕРТТРАНС-МЕТИН КЕНАН" ЕТ Силистра Дулово
7267 13774 "МУРАТИ ЛЕС 2015" ЕООД Силистра Дулово
7268 14124 "ЕНДИ ГРУП" ООД Силистра Дулово
7269 10299 "ПРАВДАТРАНС" ООД Силистра Дулово
7270 13165 "ЕМСА" ООД Силистра Дулово
7271 6373 "БАЛКАН-ТУР-2008" ЕООД Силистра Дулово
7272 0698 "ШАХИН" ЕООД Силистра Дулово
7273 12469 "ЕВРО СТРОЙ" ЕООД Силистра Дулово
7274 11874 "СЕОН ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Дулово
7275 6995 "БРАТЯ ПЕПЕЧ" ООД Силистра Дулово
7276 2303 "ДЖИЛИ-СОЙ - ДЖИХАНГИР ИБРЯМ" ЕТ Силистра Дулово
7277 1503 “КАЙНАК-АГРО 2 “ ЕООД Силистра Кайнарджа
7278 8659 "КЪРКЛАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7279 2271 "ГОРИЛА 2009" ЕООД Силистра Силистра
7280 9040 ТИФАНИ ТРЕЙД 60 ЕООД Силистра Силистра
7281 5684 ЕТ "ИЕСТ-ХРИСТО ХРИСТОВ" Силистра Силистра
7282 5734 "БУЛДЕКС" ООД Силистра Силистра
7283 13575 "ОЖИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7284 6365 "ПЪРВИ МАЙ" АД Силистра Силистра
7285 10736 "АВТОМОТИВ К" ООД Силистра Силистра
7286 7489 "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7287 3601 "УНИВЕРСНАБ" ООД Силистра Силистра
7288 1145 "КРИС КОМЕРС-77" ЕООД Силистра Силистра
7289 1004 "НИК АУТО 74" ЕООД Силистра Силистра
7290 5493 "СЕГОВ" ЕООД Силистра Силистра
7291 5623 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД Силистра Силистра
7292 9145 "ВИВА ТРАНС 66" ЕООД Силистра Силистра
7293 7171 "ВИКТОРИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7294 7152 "ВИВЕКС ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7295 11694 "НИДИЯ" ООД Силистра Силистра
7296 13101 ''СИТИМАТ'' ООД Силистра Силистра
7297 6344 "МЕДВЕДЕВ-СС" ЕООД Силистра Силистра
7298 5465 "СИТРАНС 2000" ЕООД Силистра Силистра
7299 5621 "ПЪТСТРОЙМОНТАЖ" ООД Силистра Силистра
7300 6268 "ФАЗЕРЛЕС" АД Силистра Силистра
7301 12973 "ВИГС ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7302 11899 "КЛАРИСА" ЕООД Силистра Силистра
7303 6602 "Р И К" ООД Силистра Силистра
7304 5226 "ПАМЕЛА – ПЕНКА НИКОЛОВА" ЕТ Силистра Силистра
7305 5661 "СТРОЙПРОЕКТ" ООД Силистра Силистра
7306 13122 "ФАСТ-ТРАНС 2015" ЕООД Силистра Силистра
7307 4571 "АВТОТРАНС-ЯНКО НИКОЛОВ" ЕООД Силистра Силистра
7308 6342 "ДАРИ-ЛЕС 2010" ООД Силистра Силистра
7309 5351 "ФАНФАН 2012" ЕООД Силистра Силистра
7310 12217 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "МОТОР 93" Силистра Силистра
7311 6664 "ДРЪСТЪРЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7312 13424 "ГОЛДЪН ТРАНС 88" ЕООД Силистра Силистра
7313 0760 "МИХАЛЕВ - 2" ЕООД Силистра Силистра
7314 5335 "БЕЛФАГОР" ЕООД Силистра Силистра
7315 5846 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
7316 9167 "МЕТАЛ РИК" ЕООД Силистра Силистра
7317 3276 "КЕЙСИ" ЕООД Силистра Силистра
7318 8857 "БРАТЯ КОСТАДИНОВИ" ООД Силистра Силистра
7319 11357 "ХИПЕРЮНИОН ТРЕЙД" ООД Силистра Силистра
7320 14007 "СТРОИТЕЛ-2005" ЕООД Силистра Силистра
7321 3625 "СТЕФАНОВ" ЕООД Силистра Силистра
7322 14177 "АГРОПОМ -2-91 - НИКОЛАЙ НЕДЕВ" ЕТ Силистра Силистра
7323 9284 "МАРТИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7324 8046 "КАУМЕТ" АД Силистра Силистра
7325 7461 "ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН" ООД Силистра Силистра
7326 11839 "КАЛАТЕЯ" ООД Силистра Силистра
7327 7490 "СТАМКАР" ЕООД Силистра Силистра
7328 2704 "СИЛТЕКС" ЕООД Силистра Силистра
7329 10745 "ЧОКИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7330 9033 "ЕУФОРБИЯ" ЕООД Силистра Силистра
7331 6944 "МЕБЕЛИ ДИМОВ" ООД Силистра Силистра
7332 10913 "МИЛСПЕД" ЕООД Силистра Силистра
7333 1666 "ИВЕЛ" ЕООД Силистра Силистра
7334 14069 "АУТО НИКИАН" ООД Силистра Силистра
7335 6742 "ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР" ООД Силистра Силистра
7336 7559 "БТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7337 7021 "КУРТИТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7338 6682 "ЕМАКС" ООД Силистра Силистра
7339 1165 "ИНФОМИК-ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7340 1183 "АГРО СТИВ ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7341 1014 "ТРОЯ ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7342 9703 "КАРИНО" ЕООД Силистра Силистра
7343 13096 ''ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ'' ЕООД Силистра Силистра
7344 6953 "ПЪТПЕРФЕКТ Т" ЕАД Силистра Силистра
7345 4607 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
7346 13588 ЕТ "ТРАНСПОРТ-НЕОПЛАН - НИКОЛА КАРАМИЧЕВ" Силистра Силистра
7347 6438 "ЛА КОМЕРЧИАЛЕ" ООД Силистра Ситово
7348 10657 "АГРОПРОТЕИН" ЕООД Силистра Ситово
7349 11518 "ДМД ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Ситово
7350 11238 "ИНТЕР ЕС 2000" ЕООД Силистра Ситово
7351 8191 "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
7352 9212 "ЗЛАТНА ТРАКИЯ" ЕООД Силистра Тутракан
7353 13118 "МИМИ" ЕООД Силистра Тутракан
7354 3490 "БОР - КРАСИМИР ВАСИЛЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
7355 8095 "ИВО-2000-ИВЕЛИН ЗЛАТАРОВ" ЕТ Силистра Тутракан
7356 1855 “ДИДИ ТРАНС - 83“ ЕООД Силистра Тутракан
7357 10565 "БИЛД КОМЕРС 21" ООД Силистра Тутракан
7358 7333 "ЛЕС ИНВЕСТ ТУТРАКАН" ООД Силистра Тутракан
7359 12980 "ФЕНИКС-ИВ-ДИ-М" ООД Силистра Тутракан
7360 11817 "БАНОВИ" ООД Силистра Тутракан
7361 6448 "АМОН РА" ООД Силистра Тутракан
7362 1593 "ГРЕН-ДИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
7363 13590 "ИНДЖЕВ ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
7364 10411 "БЪЛГАРИЯ ФРИО" ЕООД Силистра Тутракан
7365 1416 "ЛЬОЛЕВ" ЕООД Сливен Котел
7366 5258 "ЯНИЦА - ТРАНС 2008" ЕООД Сливен Котел
7367 4989 "ЕВРО МЕБЕЛ ЛУКС" ЕООД Сливен Котел
7368 7639 "ФЕРИТРАНС" ЕООД Сливен Котел
7369 2939 "БИЛИ ТРАНС" ООД Сливен Котел
7370 2089 "КУТАВОВ-2" ЕООД Сливен Котел
7371 10406 "ТЮЛЮ" ЕООД Сливен Котел
7372 6703 "ДИВА ТРАНС 75" ЕООД Сливен Нова Загора
7373 14235 "ОН БОАРД КАРГО" ЕООД Сливен Нова Загора
7374 4130 "ЕНИ ТРАНС-ЕНИ ИГНАТОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7375 10195 "НЕДЯЛКОВ И СИН" ЕООД Сливен Нова Загора
7376 2711 "ДХГ-ЕВРОПА-ГРИГОР НИКОЛОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7377 1672 "ДАНЕВ - ДАНЧО СТОЙКОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7378 13238 "СИЛДИ ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7379 13516 "АГРИ ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
7380 12723 "МИРОНИ 90" ЕООД Сливен Нова Загора
7381 10286 "КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98" ЕООД Сливен Нова Загора
7382 9801 "ТЕРА ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7383 11606 "ЕВРО ТРАНС 88" ЕООД Сливен Нова Загора
7384 9870 "ЕЛСИ ТАКИС" ЕООД Сливен Нова Загора
7385 7150 "ЕВРО - ТРАНС - ЖИВКО БИНЕВ" ЕООД Сливен Нова Загора
7386 4074 "СТОМАТ-СТОЯН ДОНЧЕВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7387 9331 АВТОТРАНС ЕКСПРЕС 2006 ООД Сливен Нова Загора
7388 12532 "КАРОВА И СЕВОВ" ООД Сливен Нова Загора
7389 11541 "ТНТ 2013" ЕООД Сливен Нова Загора
7390 10717 "ПЕТКО ИВАНОВ КАЛИНОВ" ЕООД Сливен Нова Загора
7391 1073 "ГАМИМПЕКС" ООД Сливен Нова Загора
7392 7480 "ВАЛЕНТИН ВЕЛЕВ-ТРАНС-ИВАНОВИ-92" ЕТ Сливен Нова Загора
7393 1212 "СОРИКО" ООД Сливен Нова Загора
7394 10189 "ИЗИТРАНС 13" ЕООД Сливен Нова Загора
7395 12155 "СОМАКС ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7396 3078 "ТОТТРАНС–ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7397 12007 "МИНКО ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
7398 13724 "МАДО" ЕООД Сливен Нова Загора
7399 6213 "НОВА ТРАНС-10" ООД Сливен Нова Загора
7400 3693 "ОНИКС" ЕООД Сливен Нова Загора
7401 4848 "ТРИО-МИТРОН" ЕООД Сливен Нова Загора
7402 13524 "ДЖИ ЕНД ДЖИ АИ ЕН ТИ" ЕООД Сливен Нова Загора
7403 10388 "АБЛИТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7404 11599 "ЗАГОРА СПЕД ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7405 12153 "ВИСТА ДЕЛ МАР" ЕООД Сливен Нова Загора
7406 7526 "РУМИ ТРАНС-76" ЕООД Сливен Нова Загора
7407 10685 "РАДО И ИЦО ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7408 4579 "МИСЛА ШПЕД" ЕООД Сливен Нова Загора
7409 7972 "МАНИЛА 2007" ЕООД Сливен Нова Загора
7410 8738 "МИЛВЕСТ ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7411 13893 "ВАЛДИН ГРУП" ЕООД Сливен Нова Загора
7412 13834 "Т И Т ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7413 5013 "РОТОР" ЕООД Сливен Нова Загора
7414 5847 "ТОРНАДО-НИКОЛАЙ АРСОВ" ЕТ Сливен Сливен
7415 2701 "БРЕЙН ИНЖИНЕРИНГ" ООД Сливен Сливен
7416 9064 "ВИДАН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7417 8427 "СИ - ЕС - СИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7418 1987 "ДИМИ-ТРАНС-СЛИВЕН" ЕООД Сливен Сливен
7419 13404 "ЮЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Сливен Сливен
7420 6021 "ДОБРЕВ" ЕООД Сливен Сливен
7421 9087 "СИС КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
7422 13663 "ДИН - 13" ЕООД Сливен Сливен
7423 2890 "ЗОЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7424 13505 "СТЕФ 83" ЕООД Сливен Сливен
7425 13384 "А С 44 ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7426 8121 "НИКОРОСИ" ООД Сливен Сливен
7427 9281 ЕТ "МАН КРАСИМИР ГЕНОВ" Сливен Сливен
7428 3854 "ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ-ДИС" ЕТ Сливен Сливен
7429 2370 "ДАРИК - ПЛАСТ" ЕООД Сливен Сливен
7430 7441 "БУЛ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7431 3898 "К. Н. ДОБРЕВ 71" ЕООД Сливен Сливен
7432 2904 "ВЕЛИКО ИВАНОВ-ВИКИ 45" ЕТ Сливен Сливен
7433 3469 "ТИМИК – ИВАН ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7434 9432 "АЛФА-ФАРМ" ЕООД Сливен Сливен
7435 8018 "ГБ И АР ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7436 9208 НИКИ ТРАНС 31 ЕООД Сливен Сливен
7437 7330 "ВАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7438 7634 "ЙОДИТРАНС-Т.В." ЕООД Сливен Сливен
7439 8739 "ЗИТ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7440 4892 "ТЕРЕЗА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7441 11630 "РСМ - КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
7442 3752 "КТАВА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7443 1313 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7444 13042 "МОНОТРАНС М" ЕООД Сливен Сливен
7445 5891 "КИВ КОМЕРС - К" ЕООД Сливен Сливен
7446 4756 "АГАТРАНС" ООД Сливен Сливен
7447 3645 "КОМЕРСИАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7448 8847 "ВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
7449 13204 "ДОРС-ЕКСПРЕС" ЕООД Сливен Сливен
7450 3369 "Н.С.Р." ООД Сливен Сливен
7451 2722 "КАМЕЯ-КАЛИНА ГАНЧЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7452 5907 "АДРИАТИК ЛАЙНС" ЕООД Сливен Сливен
7453 4949 "ДИС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7454 7162 "РИТ ТРАНС ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7455 10043 "КОЛОС - 2 - ВЪЛЧЕВИ С-ИЕ" СД Сливен Сливен
7456 3013 ВУНДЕР ТРАНС ЕООД Сливен Сливен
7457 7182 "РАДОСТ-РАДКА ЩИЛЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
7458 9175 "КАТЕРИНА-93-ХРИСТО КОСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7459 0132 "ГИНА ПЕТКОВА" ЕТ Сливен Сливен
7460 13067 "ЦАНЕВ 15" ЕООД Сливен Сливен
7461 1086 "ТРАК КОМЕРСИАЛ" ЕООД Сливен Сливен
7462 4100 "ВЕНИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7463 10864 "МВС-3" ЕООД Сливен Сливен
7464 3570 "МК-ТРАНС-МАРИЯНА КОЛЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7465 14238 "НИКСЪН - 2010" ЕООД Сливен Сливен
7466 6564 "БУЛ-ГЕЙТ" ЕООД Сливен Сливен
7467 13011 "ТОЛЕРАНТ 2009" ЕООД Сливен Сливен
7468 10890 "МЕГА СПИЙД" ООД Сливен Сливен
7469 9984 "МИХАЛЕВИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7470 10481 “СИСА ТРАНС” ЕООД Сливен Сливен
7471 7496 "КРОНОС-КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
7472 4198 ВЕИ ТРЕЙДИНГ ООД Сливен Сливен
7473 12321 ЕТ "ЖЕЧКА СТЕФАНОВА - МТ" Сливен Сливен
7474 13789 "ТЕДИ ТРАНС - 1" ЕООД Сливен Сливен
7475 6193 "РОНАЛД" ЕООД Сливен Сливен
7476 11652 "АКО ТЕКНО" ЕООД Сливен Сливен
7477 7897 "ДАНИ КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
7478 8430 "СЛАЙ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7479 10605 ЕТ "ИВАН ИВАНОВ-ИИИ-98" Сливен Сливен
7480 5719 "ДАНИ-М" ЕООД Сливен Сливен
7481 8387 ВЕРСУС 88 ЕООД Сливен Сливен
7482 7485 "В.А.Г.Р.-ТРЕЙД" ООД Сливен Сливен
7483 9074 "ЧОЧОВЕН ЛАЙНС" ООД Сливен Сливен
7484 14012 "КРИСТЕАНА" ЕООД Сливен Сливен
7485 1115 "ХИМП" ЕООД Сливен Сливен
7486 7387 "ДОМИНО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7487 7098 ЕВРОРУТА ЕООД Сливен Сливен
7488 4298 "АГАПЕ 90-ЯНЕВИ,СИЕ" СД Сливен Сливен
7489 5517 "СИ ИВ" ООД Сливен Сливен
7490 1771 "МАРГАРИТА 08" ЕООД Сливен Сливен
7491 14092 "МАКСФРУКТ 13" ООД Сливен Сливен
7492 3705 "ТРАНС АВТО" ЕООД Сливен Сливен
7493 10089 "ДИМИ 76" ЕООД Сливен Сливен
7494 4636 "КИМ ТРАНС 2011" ЕООД Сливен Сливен
7495 8710 "САР - СПЕД" ЕООД Сливен Сливен
7496 0382 "Н СИЕ Х- КЪЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
7497 5783 "ЕКОЕНЕРЖИ" ООД Сливен Сливен
7498 7064 "ПЛАДИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7499 0329 "НАСИ-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7500 10791 "Г К Г БГ" ЕООД Сливен Сливен
7501 11560 "БУЛНЕКС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7502 1531 "ДОЙЧ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7503 6971 "ШОНКА" ЕООД Сливен Сливен
7504 9989 "КОЙОТ" ЕООД Сливен Сливен
7505 7482 "ЕЛ И КАТ" ООД Сливен Сливен
7506 7653 "ВАЛЕНА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7507 6820 "ЦАРУХОВ" ООД Сливен Сливен
7508 1209 "ВЕЛИКО КОЛЕВ" ЕООД Сливен Сливен
7509 10210 "ЕВРО ЛУКС 2008" ЕООД Сливен Сливен
7510 13772 "ТЕДАН - 2015" ЕООД Сливен Сливен
7511 7325 "ВАМАНД" ЕООД Сливен Сливен
7512 14058 "СТЕДИ" ЕООД Сливен Сливен
7513 1699 "ДЖОРДЖ 95" ЕООД Сливен Сливен
7514 4867 "МОЛЕС" ЕООД Сливен Сливен
7515 1856 ГИДЕОН ЕООД Сливен Сливен
7516 0571 "АТЕЯ" ЕООД Сливен Сливен
7517 9654 "КРИСИ-ДИМО ФИЛИПОВ" ЕТ Сливен Сливен
7518 12564 "ТРАНСКОРЕКТ-07" ЕООД Сливен Сливен
7519 2894 "ЖИРДЕЛ" ООД Сливен Сливен
7520 3470 "ЕКОТРАНС-Д" ООД Сливен Сливен
7521 10438 ЛЕС- ДОМ ЕООД Сливен Сливен
7522 2294 "ДИПТРАНС 09" ООД Сливен Сливен
7523 13439 "ТС ТРАНС 1" ЕООД Сливен Сливен
7524 1391 "ВЕНДО ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7525 5478 "МИН-ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
7526 13082 "УЗУНОВ ТРАНС - 2015" ЕООД Сливен Сливен
7527 6187 "ШОТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7528 4155 "МОНИКА - ИП" ЕООД Сливен Сливен
7529 12811 "ВАСИЛЕВ 07 ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7530 12864 "КОРЕКТ АГЕНТ" ЕООД Сливен Сливен
7531 6757 "МАРНИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7532 11150 "НИЯ ТРАНС ГРУП" ООД Сливен Сливен
7533 12156 "ТРАНСПОРТ КЪРПАЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
7534 12157 "ДЕЙЗИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7535 3018 "АВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
7536 0714 "МЕРТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7537 3068 "ПОПОВ-КОСТА ПОПОВ" ЕТ Сливен Сливен
7538 3669 "РДМ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7539 4401 "МОНЕВ ЕВРОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7540 4054 "ТАКОС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7541 10263 "АЛЕКС ЛОГИСТИКС" ООД Сливен Сливен
7542 2982 "АЛПИН-БГ" ЕООД Сливен Сливен
7543 9210 “ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД Сливен Сливен
7544 5310 "ДИП ТРАНС 1" ООД Сливен Сливен
7545 4162 "ИЗИ-ЕТИ" ЕООД Сливен Сливен
7546 7536 ЛИКТРАНС ЕООД Сливен Сливен
7547 12663 "БУЛФОРЕСТ 2012" ЕООД Сливен Сливен
7548 9374 "СКАЛА-88" ЕООД Сливен Сливен
7549 11797 "ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7550 5813 "ХЛ ТОП МИКС" ООД Сливен Сливен
7551 6767 "САКИ–АТАНАС БАЙНАШЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7552 7513 "ТРАНСКОМЕРС-АСС" ЕООД Сливен Сливен
7553 8879 "ПАПАДОПУЛОС-ДИМО АТАНАСОВ" ЕТ Сливен Сливен
7554 3608 "НИКСАН 2010" ООД Сливен Сливен
7555 6871 "ХРИСА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7556 11570 "БЕЛЛА СГ" ЕООД Сливен Сливен
7557 5817 "ТОБИ - ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7558 0945 "СТЕДИЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7559 8330 "СИС ТРАНС-66" ЕООД Сливен Сливен
7560 3650 "БОТУШЕВ-СТЕФКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7561 10100 ВЕЛИ ТРАНС-84 ЕООД Сливен Сливен
7562 13420 "РАФТИС ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД Сливен Сливен
7563 10664 "ХЕДИ-19" ЕООД Сливен Сливен
7564 4009 "СПИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7565 12210 "БУЛК ТРАНСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7566 2545 ВИВА-С ЕООД Сливен Сливен
7567 0105 "ОДИСЕЙ 41025" ООД Сливен Сливен
7568 13120 "КН" ЕООД Сливен Сливен
7569 11153 "СТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7570 13678 "ГРАНД КОНТИНЕНТАЛ 2015" ЕООД Сливен Сливен
7571 4827 "РСС ТРАНСПОРТ4 ЕООД Сливен Сливен
7572 4066 "ПАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7573 8795 "САНДИ" ЕООД Сливен Сливен
7574 12273 "СТАНЛОГ" ЕООД Сливен Сливен
7575 0325 "Г И С ТРАНСПОРТ" ООД Сливен Сливен
7576 1587 "ТАНГРА БГ" ЕООД Сливен Сливен
7577 1090 "ФАЛКОН" ЕООД Сливен Сливен
7578 8032 "МИШЕЛ" ООД Сливен Сливен
7579 0964 "ПЕТЪР ПЕТРОВ 2007" ЕООД Сливен Сливен
7580 5538 "ТРАНСНЕТ-21" ЕООД Сливен Сливен
7581 12255 "ТРАНСПЕТРОВ БГ" ЕООД Сливен Сливен
7582 9455 "НИКИ - ТТ" ЕООД Сливен Сливен
7583 7040 "ПЛАМИ" ЕООД Сливен Сливен
7584 5299 ЖАКОБИ ЕООД Сливен Сливен
7585 12438 "УНИСОН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7586 3703 "ЕЛИТ – КОСТА АПОСТОЛОВ ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7587 4314 "ТЕДИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7588 8416 "НИКОЛАЙ ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7589 8475 "СЕРИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7590 6399 "ПЛАТИС-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7591 7963 "ПЕ-ГЕ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7592 7327 "ТРАНС-НИС" ООД Сливен Сливен
7593 4528 "ГРИФФИН" ЕООД Сливен Сливен
7594 6390 "БУЛСИМ" ЕООД Сливен Сливен
7595 9789 "ЕМЕМ" ООД Сливен Сливен
7596 6848 "ХЕЛИ СТАР-НЕЛИ ГЕОРГИЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7597 1274 "КАНЕВ-95-КРАСИМИР КАНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7598 10544 "БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООД Сливен Сливен
7599 5180 "РЕНИ-2003" ЕООД Сливен Сливен
7600 0222 "КОЧУМБОВИ" ООД Сливен Сливен
7601 3482 "ДИМОВ-ДС" ООД Сливен Сливен
7602 0808 "НИКО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7603 11647 "БАРОК 2007" ООД Сливен Сливен
7604 10377 "АДЕРА ДИЗАЙН" ЕООД Сливен Сливен
7605 10360 "ДЕЙОРА" ЕООД Сливен Сливен
7606 8428 "ДИА КА ЕКСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7607 12590 "ВИК КОМЕРС 2014" ЕООД Сливен Сливен
7608 7663 "БУЛКАРПЕТ" ЕООД Сливен Сливен
7609 7176 "М И П 2010" ООД Сливен Сливен
7610 7448 "РОДОПСТРОЙ" ЕООД Сливен Сливен
7611 1196 "СТЕФЕЛ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7612 7954 "БУЛТРАНС 10" ЕООД Сливен Сливен
7613 3850 "ДИВ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7614 4740 "ДИМА-Г1" ЕООД Сливен Сливен
7615 11676 "ХОРХЕ И АННА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7616 2173 "ПЛАНЕТА" ООД Сливен Сливен
7617 6764 ПЛАЖ ООД Сливен Сливен
7618 6906 "ПЛАТЕВ-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7619 11814 "ТРАНС КАМА" ЕООД Сливен Твърдица
7620 9453 "ДИКТРАНС 5" ЕООД Сливен Твърдица
7621 0140 "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД Сливен Твърдица
7622 11893 "С В Г ТРАНС" ЕООД Сливен Твърдица
7623 11438 "СУССЕР ТРАНСПОРТИ" ЕООД Сливен Твърдица
7624 4380 ЕТ "ЦВЕТА - ИВАН ДУКОВ" Сливен Твърдица
7625 0310 "ЙОЛИТА" ЕООД Сливен Твърдица
7626 11042 "КЪНТАН" ООД Сливен Твърдица
7627 8406 "БОЯН СТАНЧЕВ-93" ЕТ Сливен Твърдица
7628 3784 "АТЛАНТИК УЕЙ" ЕООД Сливен Твърдица
7629 3079 "ЕВРОЛОГ" ООД Сливен Твърдица
7630 2386 "РАЙЧЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Баните
7631 2421 "ФИЛИПС" ЕООД Смолян Баните
7632 14188 "РОСИКОМ" ЕООД Смолян Баните
7633 10318 "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Смолян Баните
7634 12386 "РОС ЮГ" ЕООД Смолян Борино
7635 6963 "АСЕНЧО И СИЕ КУКУНДЖИЕВИ С-ИЕ" СД Смолян Борино
7636 10610 "ВИКТОРИЯ - 76" ЕООД Смолян Девин
7637 13844 "СОЛАК - ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7638 4626 "ВИТ - ЛОГИСТИК" ООД Смолян Девин
7639 10955 "КИРОВ ТРАНС - 81" ЕООД Смолян Девин
7640 3988 "МОНИ-07" ЕООД Смолян Девин
7641 5251 "РОГАРО" ООД Смолян Девин
7642 1056 "ТЕП ТРАНС" ООД Смолян Девин
7643 11180 "ЮРИТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7644 3457 "СЪБИ БОШНАКОВ" ЕТ Смолян Девин
7645 14088 "ВМК ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7646 13614 "БАНКАТЕВ-77" ЕООД Смолян Девин
7647 13965 "СЕНАТОР ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7648 4810 НИКОЛОВ ТРАНС ЕООД Смолян Девин
7649 4997 "ВАЛЕНТИН ИВАНОВ-75" ЕТ Смолян Девин
7650 6554 "КЕМИКОМ" ООД Смолян Девин
7651 9881 "СТОЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7652 13534 "ДАС-ТРАНС" ЕООД Смолян Доспат
7653 0045 "И ЕС ДЖИ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
7654 13873 ЕТ "ЗВЕЗДА - ЗВЕЗДАЛИН ВЕЛИНОВ" Смолян Доспат
7655 7945 "ЮНИОН ГРУП - 81" ЕООД Смолян Доспат
7656 2423 "НИТЕКС 96" АД Смолян Доспат
7657 14255 "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД Смолян Доспат
7658 12149 "АСТ 3" ЕООД Смолян Доспат
7659 9146 АРТ ЛОДЖИСТИК ЕООД Смолян Доспат
7660 5954 "НАСИ ТРАНС - 09" ЕООД Смолян Доспат
7661 5127 "ВАЗИ-2006" ООД Смолян Доспат
7662 7384 "ДОСПАТЛЕС-2000" АД Смолян Доспат
7663 13920 "ТРАНС ВАЛ" ЕООД Смолян Доспат
7664 12329 ЕТ "ВИЛИМЕТ 21 - ВЕЛИН ВЕЛЕВ-ХАРИ ВЕЛЕВ" Смолян Доспат
7665 13095 "МИЛЕВ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
7666 3153 "ВИБИ ТРАНС 08" ЕООД Смолян Доспат
7667 9216 "ВЕВА ГРУП" ЕООД Смолян Доспат
7668 5339 "СТАМБОЛИ" ЕООД Смолян Доспат
7669 13910 "НИКИ ТРАНС ГРУП" ЕООД Смолян Златоград
7670 2860 "БУЛТЕКС" ЕООД Смолян Златоград
7671 6291 "СТРОИТЕЛ" ЕООД Смолян Златоград
7672 9103 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ-РУМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Смолян Златоград
7673 6265 "БЕЛОТЕКС-95" АД Смолян Златоград
7674 0498 "КАРОЛИНА КО" ЕООД Смолян Златоград
7675 13677 "РАЙЧЕВИ" ЕООД Смолян Златоград
7676 7633 "СИРАК-46-ХРИСТО СИРАКОВ-БИСЕР СИРАКО"ЕТ Смолян Златоград
7677 5309 "ОРИОН - 71 - КАТЯ ХРИСТОВА" ЕТ Смолян Златоград
7678 14076 "ВИКИ В 2015" ЕООД Смолян Златоград
7679 5765 "ИВЕЛА АУТОТРАНС" ЕООД Смолян Златоград
7680 13323 "КМП - БИЛДИНГ" ЕООД Смолян Златоград
7681 5632 "ДЯКИ-ЕМИЛ АЛАБАШЕВ" ЕТ Смолян Златоград
7682 1929 "ЕМИЛ БЛАГОЕВ-ЕМОНА-ДС" ЕТ Смолян Златоград
7683 10975 "ИНТЕРТРАНС КО" ЕООД Смолян Мадан
7684 7819 "МАРКОНИ ИНС" ЕООД Смолян Мадан
7685 12646 "САРА ТРАНС 60" ЕООД Смолян Мадан
7686 8219 "ТРАНСЛЕС-КОМЕРС" ЕООД Смолян Мадан
7687 6028 "МИНКА ЛЮБЕНОВА-65" ЕТ Смолян Мадан
7688 0656 "ЕМИЛ ХАДЖИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
7689 6788 "КАЛЕЛА" ЕООД Смолян Мадан
7690 5023 "СВИ-ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
7691 4654 "АХМЕД БИЛЯНОВ" ЕТ Смолян Мадан
7692 13878 "ХИЛМИ БИЛЯНОВ" ЕТ Смолян Мадан
7693 12378 "НАТ ТРАНС 80" ЕООД Смолян Мадан
7694 12521 "САС ТРАНС 80'' ООД Смолян Мадан
7695 12435 "ВИКТОРИЯ ЯК" ЕООД Смолян Мадан
7696 7616 "ЖЕЛЮ ВОЙВОДА-НИКОЛАЙ БЕШИРОВ" ЕТ Смолян Неделино
7697 4322 "СВЕТЛЬО-74" ЕООД Смолян Неделино
7698 5146 "ОНЗИС-57 МИТКО НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
7699 10596 "ДИЕЛ ТРАНС - 84" ЕООД Смолян Неделино
7700 3970 "АНГЕЛ ИВАНОВ-ВИОЛЕТА ДУГАНОВА" ЕТ Смолян Неделино
7701 0372 "СВЕТОИЛ - 81" ЕООД Смолян Неделино
7702 10767 ЕТ "ТОЛЕРАНТ 28 - АЛЕКСАНДЪР МАРАНГОЗОВ" Смолян Неделино
7703 9555 "ИЗГРЕВ 42-ВЪЛКО НАЙДЕНОВ-ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
7704 4839 "РАДКА КИЧУКОВА" ЕТ Смолян Неделино
7705 7665 "Р- БОРИСОВ 66" ЕООД Смолян Неделино
7706 10983 ЕТ "ЕЛ-ВИП - ЕЛЗА ВЪЛЧЕВА" Смолян Неделино
7707 13442 "МАРТИ ТРАНС - 92" ЕООД Смолян Неделино
7708 12479 "ТЕХНОСТРОЙ 68" ЕООД Смолян Неделино
7709 0287 "АСАН ЧАУШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7710 3887 "ЗАРО-90" ООД Смолян Рудозем
7711 1050 "СТЕЛЛА 99" ООД Смолян Рудозем
7712 1359 "САВКО БАШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7713 10869 "МАЯ 99" ЕООД Смолян Рудозем
7714 6609 "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД Смолян Рудозем
7715 2598 "МИКО-АСЕН ИЛИЯНОВ" ЕТ Смолян Рудозем
7716 11084 "КМХ ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
7717 8908 "БИЕЛА ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
7718 13431 "ДИН СТРОЙГРУП" ЕООД Смолян Рудозем
7719 5409 "НЕДРУМ-НЕДКА БАШЕВА" ЕТ Смолян Рудозем
7720 13840 "СВЕТЛА ДИМИТРОВА-ГИНИ-97 - БИСЕР ДИМИТРОВ" ЕТ Смолян Рудозем
7721 7859 "БАХЧЕР-БИСЕР ЧЕРНАРЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7722 7891 "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД Смолян Рудозем
7723 2275 "ТАСО-АНАСТАС КЕХАЙОВ" ЕТ Смолян Смолян
7724 10775 "Н И М ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7725 10004 "ТЕМ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7726 9886 "БЕНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7727 3798 "ТАБАКОВ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7728 8311 "АИКК" ЕООД Смолян Смолян
7729 11177 "ИЛИЯ НИКОЛОВ - РИМА" ЕТ Смолян Смолян
7730 12470 "РОДОПЕЯ - БЕЛЕВ" ЕООД Смолян Смолян
7731 3011 "НИКОЛАЙ КАРАПАУНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7732 3587 "ТАРА-КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7733 1736 "АРХАРИТРАНС" ООД Смолян Смолян
7734 3965 "НИКОЛАЙ ДОНЧЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7735 1469 "ФОЛИ" ЕООД Смолян Смолян
7736 8215 "ЛЪКИ ТРАВЕЛ" ЕООД Смолян Смолян
7737 8641 "РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7738 11372 "РОУДПОЙНТ ВС" ЕООД Смолян Смолян
7739 1381 "ИГНАТ КАРАДЖОВ" ЕТ Смолян Смолян
7740 3783 "НБМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7741 9828 "ЧАНЧО ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7742 3756 "ЧАНЧО-БЛАГОЙ СТЕФАНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7743 5179 "СИ БИ АЙ КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7744 2573 "ТРИПАЛ-Г" ООД Смолян Смолян
7745 0345 "КРИСТИ-ИЛИЯ ИНГИЛИЗОВ" ЕТ Смолян Смолян
7746 1201 "РДД" ЕООД Смолян Смолян
7747 3246 "НИКИ-КА НИКОЛА КАРАГЕУРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7748 3012 "ХЕЛИКС-РХ-НЕВЕНОВИ С-ИЕ" СД Смолян Смолян
7749 5756 "РВН ТРАНСПОРТ" ООД Смолян Смолян
7750 5053 "ДИМИТЪР ЧИЛОВ-СТОЮ ЧИЛОВ" ЕТ Смолян Смолян
7751 12815 "ВАЛМАРКТ" ЕООД Смолян Смолян
7752 10214 "СТАС ЛОГИСТИК" ЕООД Смолян Смолян
7753 2933 "ИВЕЛБА-СВ-ИВАН БАДЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7754 6937 "КРИСТРАНС-5" ЕООД Смолян Смолян
7755 4874 "ВЕСТА-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7756 1930 "ТРИО-ПИН КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7757 10696 "КОРЕКТ 2009" ЕООД Смолян Смолян
7758 11139 "СТРАТЕКС" ООД Смолян Смолян
7759 3137 "ФЕРИ-ФИДАН ПАДИНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7760 6807 "НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ" ООД Смолян Смолян
7761 4693 "ПЕТКО МИЛУШЕВ-АНАСТАС МИЛУШЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7762 5443 "СТЕФАН СУНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7763 4119 "НИКОЛА МИЛЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7764 7088 "ДАВЧО" ЕООД Смолян Смолян
7765 4953 "РЕКС - К" ЕООД Смолян Смолян
7766 14054 "ПЪТИЩА СМОЛЯН" ЕООД Смолян Смолян
7767 11997 "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА" ЕТ Смолян Смолян
7768 2029 МЕРИ-90-МБ ЕООД Смолян Смолян
7769 2406 "СТАЙКОВ И СИЕ-ВАСЛАВ" СД Смолян Смолян
7770 9724 "АЙ ПИ ЗЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7771 6031 "ЖИТИ-ТРАНС" ООД Смолян Смолян
7772 6798 ГАМАКАБЕЛ АД Смолян Смолян
7773 7380 "ДАНИ-ДАНИЕЛ ДИЧКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7774 5800 "ТОП КОНСУЛТ" ООД Смолян Смолян
7775 10124 "ГЛОБЕТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7776 3658 "ХРИНИК-ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Смолян Смолян
7777 1848 "ИНТЕРЛОГИС" ООД Смолян Смолян
7778 6584 "АНДРЕЙ СЛАВОВ 73" ЕООД Смолян Смолян
7779 10580 ФОРМУЛА 01 ООД Смолян Смолян
7780 8662 "РАДЕВ И КО 11" ООД Смолян Смолян
7781 1146 "БАРИ-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7782 7141 "САМИРА - 2011" ЕООД Смолян Смолян
7783 14043 "ЧЕЧОСАН" ЕООД Смолян Смолян
7784 10759 "ДИС ТРАНС 4" ЕООД Смолян Смолян
7785 5139 "КАЛИФОРНИЯ ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД Смолян Смолян
7786 11427 "ДИМИС 3000" ЕООД Смолян Смолян
7787 11675 "БУЛПАЛЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7788 13166 "М ЕНД М ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7789 12770 "ДЕЛОВ - М" ЕООД Смолян Смолян
7790 5416 "ЧИКО-С" ЕООД Смолян Смолян
7791 2538 "КАЛИНА-ВП-ПЕТЪР МАДЖАРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7792 7355 "СУНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7793 11073 "ЕВТИМОВ" ЕООД Смолян Смолян
7794 13139 "МИВАС-11" ООД Смолян Смолян
7795 8666 "ПЕРЕЛИК-ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7796 0111 "ИХТЯРОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7797 1757 "ДИМИТЪР КУРТЕНКОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7798 2950 "ТОНИКИ-МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА" ЕТ Смолян Чепеларе
7799 4703 "ИЛВАС" ЕООД Смолян Чепеларе
7800 3026 "ДИМАР" ЕООД Смолян Чепеларе
7801 2247 "МИРО ТРАНС" ЕООД София Антон
7802 8519 "КЕНАНОВ - ТРАНС" ЕООД София Антон
7803 8220 "СИМОВ ОЙЛ" ООД София Антон
7804 9098 "БЛУ БУЛ" ЕООД София Антон
7805 11940 ''САНТИНО'' ЕООД София Антон
7806 8597 "С ТРАНС 90" ЕООД София Божурище
7807 11014 "ТИТИ ТРАНС 2004" ЕООД София Божурище
7808 2593 "ЛАГЕРМАКС АВТОТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД София Божурище
7809 11246 "ТРАНСТРОЙ 2001" ООД София Божурище
7810 10918 "НЕДИВА ТРАНС" ЕООД София Божурище
7811 12773 "МЕТОДИ ТРАНС" ЕООД София Божурище
7812 4967 "КОМПАС Х" ЕООД София Божурище
7813 3065 "ОРАН-1-ЛЮБЕН ПОПОВ" ЕТ София Божурище
7814 10142 "СЪБИ ТРАНС-92" ЕООД София Божурище
7815 0941 "ГРОС-ИВАН УЗУНОВ" ЕТ София Божурище
7816 4931 "ТЕКСТРА" ООД София Божурище
7817 4859 "СПАЙДЕР-ТРАНС" ООД София Божурище
7818 10026 "РАДИ ОЙЛ" ЕООД София Божурище
7819 8814 "ИНТЕР-ТРАНС-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ София Божурище
7820 5757 "ГРИФИНС" ЕООД София Божурище
7821 0833 МЕЧО-ВРАЧЕШ ООД София Ботевград
7822 5191 "АМИС ТРАНС" ООД София Ботевград
7823 13047 "ДАР ЛЕС КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7824 12232 "ВАЛ ЕКСПОРТ" ЕООД София Ботевград
7825 5411 "НЕЗИ-2010" ООД София Ботевград
7826 9871 ХРИСНЕЛИ-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЕТ София Ботевград
7827 1559 "ТИГЕ -ТРАНС" ООД София Ботевград
7828 8231 "АЛБИНО-МТ-МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА" ЕТ София Ботевград
7829 9704 "НИКСМЕТАЛ-ГРУП" ЕООД София Ботевград
7830 7547 "ШИНДИ-СТОИМЕНОВ, СТОИМЕНОВ И СИЕ" СД София Ботевград
7831 7309 "ХОВЕР" ЕООД София Ботевград
7832 9126 "АТЛАС-ИВАН ДИЛОВСКИ" ЕТ