Лиценз на Общността за извършване на товарни превози към дата 27.07.2015 г. /11017 бр.

ЛИЦЕНЗ ФИРМА ОБЛАСТ ОБЩИНА
1 10244 "РОКО И СИН" ООД Благоевград Банско
2 8405 "НЕМАЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
3 7348 "АРСО" ЕООД Благоевград Банско
4 2713 "КАФЕРИНОВ" ЕООД Благоевград Банско
5 0547 "РИУ-ТРАНС-2005" ООД Благоевград Банско
6 13503 "БТИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Банско
7 12949 "ЛЕССЪР" ООД Благоевград Банско
8 11103 "НИКИ ТРАНС 64" ЕООД Благоевград Банско
9 11216 "РАДЕМО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
10 13615 "И Т ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Банско
11 12765 "БУМБАР" ООД Благоевград Банско
12 13250 "КЕЙ-ЕС-ВИ" ООД Благоевград Банско
13 4552 "ИВАН МУНИН" ЕТ Благоевград Банско
14 6242 СОТИР МАНОЛЕВ - БЛАГОЙ СТАНУДИН ЕТ Благоевград Банско
15 6034 "НАДЕЖДА ДАМЯНОВА" ЕТ Благоевград Банско
16 10716 "Д И А ЧУКОВИ" ЕООД Благоевград Банско
17 13242 ЕТ "МЕДИ - АХМЕД ВРАЧЕВ - ИСМАИЛ ВРАЧЕВ" Благоевград Белица
18 7766 "ДУНИ-ФАТИМЕ ШЕХ" ЕТ Благоевград Белица
19 7682 "ВИМП – ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Белица
20 12136 "АГРОБИЛД" ЕООД Благоевград Белица
21 7861 "ГЕОРГИ ПЕНЧОВ" ЕТ Благоевград Белица
22 13285 "МАТ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Белица
23 0704 "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД Благоевград Белица
24 4374 "МПС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
25 4360 "ИНТЕРТРАНС-П.И." ЕООД Благоевград Благоевград
26 8678 "НАТСИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
27 4836 "БИМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
28 11748 "ТАХО-ШПЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
29 4403 "Л.В.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
30 13294 "КАМИ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
31 6628 "ВЛАХОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
32 10078 "ДТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
33 12791 "ЕВРОТРАНС - 15" ЕООД Благоевград Благоевград
34 6585 "МОНЕРА" ЕООД Благоевград Благоевград
35 1755 "СРЪКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
36 7964 ДЕЯ ТЕАМ ООД Благоевград Благоевград
37 4324 "ГЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
38 8274 "НИК ТРАНС 95" ЕООД Благоевград Благоевград
39 10916 "КАЛФАС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
40 11179 "КЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
41 7372 "АМ КОЖУХАРОВИ" ООД Благоевград Благоевград
42 12742 "АХЕРОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
43 2854 "КРИБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
44 13074 "ИНТЕРЛОК" ЕООД Благоевград Благоевград
45 4247 "ДЖИМИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
46 4237 КОНСТАНТИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
47 0076 "ТОТА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
48 6472 "ГЕСТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
49 10770 "Б ЕНД ДЖИ" ООД Благоевград Благоевград
50 4795 "ДАВ - 99 - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
51 12674 "АМГ СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
52 0636 "БУЛКАР" ООД Благоевград Благоевград
53 6929 "ВАНИКАРТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
54 1701 "ЖАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
55 12603 "МЕДЛИНЕС" ООД Благоевград Благоевград
56 12759 "РОУД-2014" ЕООД Благоевград Благоевград
57 8288 "МИЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
58 0524 "МИТИТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
59 0032 КОНСТТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
60 1271 "МЕТКА 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
61 12733 "УБ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
62 10602 "ПХС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
63 8767 "ЯКИМОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
64 10751 "МЕЛАНИ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
65 4801 "ИНФИНИТИ КТ" ООД Благоевград Благоевград
66 8328 "ЯКИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
67 3616 "ВАБО ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
68 12102 "ТСАТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
69 10738 ИВЕАЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
70 6477 КИВАВА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
71 1743 "ВИТОША-А" ЕООД Благоевград Благоевград
72 12101 "ДЖИ ВИ 01" ЕООД Благоевград Благоевград
73 7895 "ТРАНСМОНДО" ООД Благоевград Благоевград
74 3564 "СПИИД ТРАНС ОИЛ" ООД Благоевград Благоевград
75 8496 "СЪРВИСТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
76 7710 "БЪРЗАЧКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
77 10861 "ХАЗЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
78 10267 "ЙОНА ТЕРМ" ЕООД Благоевград Благоевград
79 8794 "М И М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
80 8079 "КОНСТАНТИНА-1" ООД Благоевград Благоевград
81 12722 "ВЕЛВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
82 7603 РЕГИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
83 1177 "АСЕН ЯНКОВ-АСИ" ЕТ Благоевград Благоевград
84 2372 "БАЛКАНИЯТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
85 7423 "ЛИОН ГЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
86 4104 "СЛАВИХРИС" ЕООД Благоевград Благоевград
87 2938 "ЕЛПИС" ЕООД Благоевград Благоевград
88 7947 "КО МАТ" ООД Благоевград Благоевград
89 1794 "Б.Б.С.Н. ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
90 2790 "МАГНУМ 1" ООД Благоевград Благоевград
91 7577 "ЛКВ ДИМОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
92 1732 "АВТОТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
93 5871 "РИНОТРАНС АМД" ООД Благоевград Благоевград
94 5839 "АЛКО ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
95 13426 "СТАРТ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
96 0317 "ТРАНСЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Благоевград
97 9972 "КЛАУДИА ЕУРОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
98 7107 "МИЛЕНИНСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
99 8246 "РИВАСА" ООД Благоевград Благоевград
100 0381 "ТРАНСМИТ-82" ЕООД Благоевград Благоевград
101 10293 "ЛУНА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
102 8235 "МЕТИЧ" ЕООД Благоевград Благоевград
103 5414 "КОКОВИДИС ФОРС" ЕООД Благоевград Благоевград
104 3949 "ТРАНС ЛЪРД" ООД Благоевград Благоевград
105 5230 "БОНИ-21" ЕООД Благоевград Благоевград
106 6252 "АВТОТРАНС-БАНДРОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
107 3019 "ВЛАСТАРАС" ЕООД Благоевград Благоевград
108 8248 "ИТАЛЕВРОМАК-БГ-СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
109 2600 "КОХСИ-КАЛИНКА ЙОРДАНОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
110 3093 "КНОСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
111 7007 "ЛАТИНКА СОЛАЧКА-ИВАН СОЛАЧКИ" ЕТ Благоевград Благоевград
112 10290 "АЛЕК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
113 12552 "БКИ" ООД Благоевград Благоевград
114 5196 "ЕРТАНКОМ" ООД Благоевград Благоевград
115 11439 "АНТОН - РА" ЕООД Благоевград Благоевград
116 1804 "ИВАН СОТИРОВ-МЕРКУРИЙ 96" ЕТ Благоевград Благоевград
117 1161 "ПАЛАХАНОВ-КРАСИМИР ПАЛАХАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
118 10846 "ДЖОН МЕТАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
119 1351 "МАРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
120 13648 "СТРУМА ИМОТИ" ООД Благоевград Благоевград
121 10853 "ЛОНДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
122 11346 "ВИТТВЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
123 8876 "РИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
124 3398 "МАКРО МК" ООД Благоевград Благоевград
125 8980 "БОРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
126 10673 ДЕ-МИ ЛОГИСТИК ООД Благоевград Благоевград
127 10836 "МИТКОВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
128 10838 "УНИ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
129 3436 "МИХОС Г. ХАРАЛАМБОС" ЕООД Благоевград Благоевград
130 10683 "СУТКА" ЕООД Благоевград Благоевград
131 9148 КУИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
132 11168 "ВАСИ ТРАНС ВК" ЕООД Благоевград Благоевград
133 11447 "МАРИО КОЦЕВ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
134 10837 "ПЕПСИ 87" ООД Благоевград Благоевград
135 7242 "ПАДРИНИ" ООД Благоевград Благоевград
136 3869 "СКИАДОПОУЛОС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
137 3743 "ДИМ ТРАНС - БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
138 7174 "АВТО-РЕСУРС" ЕООД Благоевград Благоевград
139 5405 "КОДАЛ" ООД Благоевград Благоевград
140 13202 "АНТОНИЯ - ИС" ЕООД Благоевград Благоевград
141 11367 "ГЬОРЧЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
142 4739 ЛЕС ИНВЕСТ ООД Благоевград Благоевград
143 10301 "ПАСКАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
144 12108 "ПЕТРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
145 1839 "АСЯ-86" ЕООД Благоевград Благоевград
146 11969 "КОЗМЕКС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
147 11155 "ДАНИ ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
148 11159 "ТМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
149 10417 "ДАСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
150 12358 "ПОЛИ ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
151 8837 "ВИГО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
152 8035 "ЗАГ - ТРАНС КОМЕРЦ" ЕООД Благоевград Благоевград
153 5152 "ТАЛ АКТИВ" ООД Благоевград Благоевград
154 9941 "ПАЛАДИА" ООД Благоевград Благоевград
155 13638 "КЪНТРИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
156 12431 "ЕЙДЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
157 1957 "СИНИДО" ЕООД Благоевград Благоевград
158 3886 "Б.Д ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
159 12624 "ЗВОНКО ВУЧКОВСКИ-МАЛЕШ" ЕООД Благоевград Благоевград
160 11706 "СКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
161 8510 "АЛЕКСМАР ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
162 3319 "СИМ АУТО-09" ООД Благоевград Благоевград
163 10648 "ЗО ГО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
164 8261 "И П М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
165 13251 "ТРАНСПОРТЕР СТОЛЕ" ООД Благоевград Благоевград
166 5257 "ИПИРОТИКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
167 3944 "ЕМИЛ СТОЙЧЕВ-ДЕС-ТРАНС" ЕТ Благоевград Благоевград
168 12323 "РАЯН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
169 1864 "ПЕШ-НЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
170 8592 ФИКС ЕУРОПА ООД Благоевград Благоевград
171 0686 "МИФОНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
172 0337 "ГЕО МЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
173 10421 "РЕД СТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
174 12333 "ПЕКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
175 9504 ВЕНТО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
176 13580 "ПАНВАЛ" ООД Благоевград Благоевград
177 12113 "КАЛО КРИСТИАН" ЕООД Благоевград Благоевград
178 5927 "ФРИГО ХЕЛЛАС" ООД Благоевград Благоевград
179 1477 ВУК ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
180 7343 "ЧАКАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
181 3053 САН ДЖОРДЖИО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
182 12377 "ДОНО-СХ" ЕООД Благоевград Благоевград
183 10422 "ЕВРОПЕАН-ФРИГО-ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
184 9959 "ИНТЕРТРАНС ДК" ООД Благоевград Благоевград
185 12336 "ПРЕЦИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
186 12326 "НАУССА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
187 12331 "ВИВА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
188 4951 "ТАСКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
189 9706 "ЙОРДАНКА МАЗУРСКА-ТРАВА" ЕТ Благоевград Благоевград
190 1328 "ТОШЕ-2001" ООД Благоевград Благоевград
191 8898 “ВГЛ СПЕДИШЪН“ ЕООД Благоевград Благоевград
192 3440 "А-АМАКО" ЕООД Благоевград Благоевград
193 4436 "ФРИГОЕКСПРЕСС" ООД Благоевград Благоевград
194 6765 "ГЪЛЪБОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
195 4893 МАРКОВ ТРАНСПОРТ -ЕООД Благоевград Благоевград
196 12844 "К.С ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
197 11191 "ВЕНИМА - МАРИЯ АТАНАСОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
198 9314 "КОРФУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
199 8350 "ДАНИ-Н" ЕООД Благоевград Благоевград
200 9143 "НИКОЛОСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
201 6244 "ДИМЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
202 4342 ГАЛИНИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
203 6408 "МИХАЛИС.К" ЕООД Благоевград Благоевград
204 5245 РБ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
205 12560 "СТЕЛИ 13" ЕООД Благоевград Благоевград
206 5376 "СВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
207 6208 "АГРОЛА БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
208 11739 "ДИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
209 10257 "КОС БОР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
210 12557 "С.М.Л. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
211 4358 "АЛЛ ЮРЪП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
212 9566 "ДЗИУВАРАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
213 5021 "ВИЛИ ЛМ" ЕООД Благоевград Благоевград
214 5170 "САВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
215 5159 "ВЕРОНИКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
216 4644 "БЛУ ЛАЙН 2" ЕООД Благоевград Благоевград
217 12868 "ИРИ ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Благоевград
218 11046 "КОСТАКИС ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
219 5167 САКИС-В ЕООД Благоевград Благоевград
220 4452 "ЛАПАЦАНИС ЙОАННИС" ЕООД Благоевград Благоевград
221 5642 " ТРАНС БОВЕ " ЕООД Благоевград Благоевград
222 1716 ФЛАД ЕООД Благоевград Благоевград
223 5017 "СИМЕОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
224 5052 "А.Т.ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
225 13525 "ТРАНС ДИНАЧА" ЕООД Благоевград Благоевград
226 4974 "ДИМУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
227 12651 "БС ЛОГИСТИКА" ООД Благоевград Благоевград
228 2807 "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
229 2994 "ФИЛАНИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
230 11004 "ТИР-РЕКС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
231 11478 "ТР ТРАНСПОРТ 2013"ЕООД Благоевград Благоевград
232 9195 "ЕМИ ТРАНС А/В" ЕООД Благоевград Благоевград
233 4185 "МИХАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
234 6964 "РИДАРСКИ" ООД Благоевград Благоевград
235 1610 "КНК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
236 11111 „ ИРИНИ ТРАНС " ЕООД Благоевград Благоевград
237 10971 "ИЛМАРК-2013" ЕООД Благоевград Благоевград
238 1030 "ТЕРМО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
239 4733 "И.Д.Д.2010" ЕООД Благоевград Благоевград
240 8393 "СИЦИЛИЯ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
241 4294 "АРГОЛИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
242 12092 "СЕРТА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
243 11984 "ТАТЯНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
244 6618 "Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
245 10239 "БТ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
246 10111 "ВОУРНАЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
247 12052 "ТОП ЛАК" ЕООД Благоевград Благоевград
248 8796 "МАН СПЕД 12" ООД Благоевград Благоевград
249 12039 "М.ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
250 11980 "ДИАМАНТИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
251 11204 "Е.Ф. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
252 2018 "АТЛАС-ТРАНС-ЕВРОПА" ООД Благоевград Благоевград
253 7479 "М И К ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
254 13387 "ЗАНГАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
255 13515 "АЛГЕО" ООД Благоевград Благоевград
256 8892 "АСПРА-ДИМИТРОВИ И СИЕ" СД Благоевград Благоевград
257 13058 "ЕФПАТОР -ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
258 5199 "САНТАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
259 10245 "ТРАН СПИЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
260 12764 "ЗАФИРОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
261 1994 "ВОЛИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
262 4542 "ГЕА ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
263 0010 ТИЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
264 4521 "ПРЕВЕЗА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
265 6180 "ТЕО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
266 13127 "С.М.Е.С. - 2014" ООД Благоевград Благоевград
267 3671 "КТ-КОНСУЛТ 1" ЕООД Благоевград Благоевград
268 12858 "ДЖИ МЕТ КОМ" ООД Благоевград Благоевград
269 9559 "АЛМИРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
270 11845 "АВРОРА-КС" ЕООД Благоевград Благоевград
271 10045 "РАГОНЕ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
272 12632 "МЕГА ТРЕЙД - СКРЧИМ" ЕООД Благоевград Благоевград
273 0459 БГ ХОЛИЧ ЕООД Благоевград Благоевград
274 11703 "ВВВ-АКТИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
275 12807 "ТРАНСЕЛЛИНИКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
276 7582 "ЙОРГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
277 9069 БСС ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
278 13379 "НИКОСИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
279 11870 "ДАРСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
280 4616 "МЕТАН" ООД Благоевград Благоевград
281 7979 "А.ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
282 1870 "БУБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
283 8873 "ДЖОДИ ШПЕД" ООД Благоевград Благоевград
284 8657 "КОТРАНС 2011" ООД Благоевград Благоевград
285 7989 "АНДРЕА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
286 12342 "КБФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
287 10316 "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД Благоевград Благоевград
288 1252 "НИКОЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
289 12325 "КОСТОВ БГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
290 12262 "ГОЛД ТРАНЗИТ" ЕООД Благоевград Благоевград
291 11148 "ЛОРД ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
292 3187 "АНИ КОМЕРЦ" ООД Благоевград Благоевград
293 2611 "АРАП ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
294 3178 "МАРТИН И ФИЛИП" ЕООД Благоевград Благоевград
295 2336 "КИОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
296 6059 "ВИСВАРДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
297 4373 "ОДИСЕЙ ФАКАС" ЕООД Благоевград Благоевград
298 11751 "КРЕМИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
299 2006 "ПЛИАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
300 9003 БЕЛО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
301 12119 "ГОЛД ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
302 11953 "ЕКО-БЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
303 11907 "ТРАНС ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Благоевград
304 13579 "БРАДЪР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
305 10519 "КАРГО СЪЛЮШЪН" ЕООД Благоевград Благоевград
306 10522 БАСТРАНС ООД Благоевград Благоевград
307 12129 "ДАФЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
308 11721 "ФРИЕНДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
309 10516 "ОПСТАНОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
310 12254 "МАЛЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
311 12122 "ГОЛД ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
312 8210 "БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
313 10046 "БОМАК-ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
314 12407 "ДРАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
315 10348 "СИЛВЪРСТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
316 8169 "П.Т.С ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
317 7420 "САБО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
318 10088 “М.К. ИНТЕРНАСИОНАЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Благоевград
319 11722 "Б.П.ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
320 4364 "ПЕГАСОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
321 3117 "МЕГА ТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
322 12473 "СКМ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
323 11936 "АВЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
324 10511 ДЗЕКО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
325 2050 ДИМИТРИС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
326 6052 АКУИЛА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
327 2916 "КОНСТАНТИН ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
328 13560 "УОКЕР - ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
329 4206 "ДМ-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
330 12247 "АУТОТРАНСПОРТИ ТОТАРО" ЕООД Благоевград Благоевград
331 11929 "ГЕРМАН И ЛУШЕ" ООД Благоевград Благоевград
332 12150 ЕТ "НАДЕЖДА СТОЯНОВА-2010" Благоевград Благоевград
333 4546 "СТАРТ-2012" ЕООД Благоевград Благоевград
334 12169 "С. Р. Б. ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
335 12170 "АФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
336 3399 "СТЕФАНИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
337 11938 "РАМА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
338 4758 "СТ - МАК - 10 - ТЦАТЦИАНДРЕО ТОМАС - СТАВРОС" ООД Благоевград Благоевград
339 8183 "К И К-2011" ООД Благоевград Благоевград
340 13578 "СТАС ТРАНС-73" ЕООД Благоевград Благоевград
341 10478 АЛМИРОС ТРАНС 79 ЕООД Благоевград Благоевград
342 10472 ЕВРО ТРАК 13 ООД Благоевград Благоевград
343 12012 "УКЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
344 5385 "ЕВРО КОЛД ЛАЙНС" ООД Благоевград Благоевград
345 1291 "Г.АРГИРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
346 8894 "86 СС.КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
347 10264 "ИНТЕРКАР-ЦОБИ" ЕООД Благоевград Благоевград
348 10461 КП ТРАНСПОРТ СОЛЮШЪНС ЕООД Благоевград Благоевград
349 10457 "АНАКИЕВСКИ" ООД Благоевград Благоевград
350 12201 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
351 6731 "ГАЛАКСИ ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
352 3085 ПОНТОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
353 12088 "БЕСТ ФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
354 12244 "СТЕФАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
355 8503 "ГЕЛАДАРИС - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
356 11450 "МАРИНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
357 10347 "БИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
358 12592 "МАК КУИН 95" ЕООД Благоевград Благоевград
359 7846 "АВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
360 12482 "ЛОМАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
361 9048 "ИНВЕСТ КОНСУЛТ - 07" ООД Благоевград Благоевград
362 10278 ТРАНСПОРТЕР-2 ЕООД Благоевград Благоевград
363 8369 БОБО МК ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
364 2910 "И.К.И. ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
365 12467 "ОЕО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
366 9101 "МЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
367 12089 "СТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
368 6549 "СОЧО 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
369 3481 "Б - М - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
370 1036 "ЛАЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
371 12593 "ПИНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
372 4686 "ГРЪЧКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
373 0186 "АПОСТОЛОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
374 8728 "ШВР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
375 10351 "БАБИ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
376 11917 "ВЕНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
377 4467 "ВИРТУС 2010-МИТКОВИ" ЕООД Благоевград Благоевград
378 8544 "С И Т - 2007" ЕООД Благоевград Благоевград
379 7933 "КАРГО ФАСТ" ЕООД Благоевград Благоевград
380 13216 "ГРОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
381 2256 "ЛЕОН КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
382 11910 "ЛАЗУР" ЕООД Благоевград Благоевград
383 5457 СИАРАС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
384 7724 "ГЕКРА" ЕООД Благоевград Благоевград
385 3933 "МЕРИАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
386 7696 "ПАНДОРАС ХЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Благоевград
387 1858 "ТРАНС ПРОМЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
388 3372 "САНИ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
389 6379 "БАМБИ 87" ЕООД Благоевград Благоевград
390 4470 "З И С ЕВРО ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Благоевград
391 2366 "РОТКИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
392 11898 "МЦВ" ООД Благоевград Благоевград
393 0690 "ДЖИ КЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
394 5101 "С.ЛЕФКИММИАТИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
395 6747 "МАР САБА" ЕООД Благоевград Благоевград
396 13502 "М & Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
397 13240 "МТ ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
398 0727 "ВАСКО-2007" ЕООД Благоевград Благоевград
399 11882 "АГРОМАХ ТРАНСА" ЕООД Благоевград Благоевград
400 7544 "ИВБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
401 13556 "ЕОЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
402 0924 ЯКОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
403 13666 "АХИЛЛЕАС 1" ООД Благоевград Благоевград
404 10358 "ФИЛЕО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
405 11871 "МАРЛИКО" ЕООД Благоевград Благоевград
406 2567 "РАЛИЦА КОЧОВА -2006" ЕООД Благоевград Благоевград
407 4834 "ДИМОСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
408 3416 "БОСКОВСКИ КЕРНЕБЕК" ООД Благоевград Благоевград
409 13498 "ЗОРАНГОРАН" ООД Благоевград Благоевград
410 13670 "ПАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
411 7503 "ТРАНС ЛИМИТЕД ТРАНСПОРТ СР" ЕООД Благоевград Благоевград
412 11765 "ПОСТОЛОВСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
413 10323 "СТАК ДЖЪМБО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
414 5769 "АНЖЕЛА ЛАЗОВА-ВИСОТА" ЕТ Благоевград Благоевград
415 1061 СДП ФРИГО ЕООД Благоевград Благоевград
416 9809 ПОПОТИС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
417 13488 "ФИЛИТЕА" ЕООД Благоевград Благоевград
418 11659 "АЛФА - ФОРСЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
419 2115 "АВИСАДО" ООД Благоевград Благоевград
420 10588 "ДИ ЕС ЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
421 2601 "ВИВ - ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
422 4796 "ВИНПРОМ ТАСКОВ ДИСТИЛЪРС ЕНД УАЙН-ВИНТРАНСПРОЕКТ" ООД ООД Благоевград Благоевград
423 13551 "БО-МИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
424 5346 "26-ТИ МАЙ-НАТАЛИЯ ГЪРКОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
425 0804 "БМ 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
426 7288 "ПИРИН ОЙЛ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
427 13168 "ДАНИЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
428 2102 СИСИ - 2011 ЕООД Благоевград Благоевград
429 0477 "БОНУС ТРАНС-96" ООД Благоевград Благоевград
430 9394 "М - БГ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
431 8237 "ЩИП-ГО" ЕООД Благоевград Благоевград
432 1048 Г.А.К.СПЕДИШЪН ЕООД Благоевград Благоевград
433 8964 ДРОСИА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
434 7416 "ДИНАМО АВТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
435 4046 "Б.Е.Т. ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
436 12634 "КОКИШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
437 9144 "ИНТЕРЛИНК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
438 0801 ФЕРЕО ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
439 4156 "ТРИО-ТРАНС- 11" ООД Благоевград Благоевград
440 13552 "ЕЙ БИ ДИ ЕС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
441 4725 "ВИЗИЯ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
442 1867 "ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" ООД Благоевград Благоевград
443 7377 "КРАСИМИР АНГЕЛОВ-КРАСИЕМ" ЕТ Благоевград Благоевград
444 3793 "ПАРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
445 7328 "ДЕНИ-БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
446 10109 "АЛЕКСАНДРА 2972" ЕООД Благоевград Благоевград
447 10127 “ЕМАРТИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
448 7340 ПЕТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
449 7657 "НАСИПНИ ТОВАРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
450 8516 "СКАРАБЕЙ" ООД Благоевград Благоевград
451 11639 "ГСМ-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
452 5592 "ЕВАА –ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
453 2522 "ИСТОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
454 5698 “КОЖИНКОВСКИ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Благоевград
455 13631 "ЕКСТРА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
456 0848 "ЕРМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
457 11623 "ДВС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
458 8841 "АНЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
459 2591 "БИЛ ИНТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
460 11626 "АМПО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
461 1337 "КАРАТ-АБ-ЛЮБОМИР АНДОНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
462 10362 "ХЕЛЛАС МАРКЕТ" ООД Благоевград Благоевград
463 3796 "ВАСИЛИАДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
464 12081 "ВИНКОМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
465 3927 "ЛАВОРТА ТРАК" ООД Благоевград Благоевград
466 1641 "ИЛ-ДИ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
467 4695 "ТРАНС БАЛКАНИ - БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
468 1814 "УЪОРЛД ШАНС" ООД Благоевград Благоевград
469 12068 "ОЗИ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
470 0206 "НТОУКОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
471 1918 "ВИК-СВЯТ 85" ЕООД Благоевград Благоевград
472 13197 "СИМАК БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
473 5192 "ФЕРКОМ 181" ЕООД Благоевград Благоевград
474 11827 "АЛЛАДИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
475 13191 "Х И К ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
476 4676 "РИНТ" ЕООД Благоевград Благоевград
477 12062 "АНДРЕЕВ 86" ЕООД Благоевград Благоевград
478 12067 "БРАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
479 0838 "АТТИКА ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
480 2412 "ГЛОБЪЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
481 11604 "НАСКОС ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
482 10363 "ИЛИЯ 74" ЕООД Благоевград Благоевград
483 2497 "ПЕПСИ - 67" ООД Благоевград Благоевград
484 13164 "ЕВРО СПЕД 77" ЕООД Благоевград Благоевград
485 3802 "ТРАНСБУБ" ЕООД Благоевград Благоевград
486 5142 ПЕК - ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
487 6313 "КИРИЛ СТОЙЧЕВ-97" ЕООД Благоевград Благоевград
488 11939 "СИЛВЕР СТАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
489 2841 "Н.Е.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
490 8236 "БУЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
491 10280 "МОРИАС" ЕООД Благоевград Благоевград
492 6245 "АДРИАТИКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
493 11824 "КАРИЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
494 6054 "ВИКСИМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
495 2260 "ТРАНСКОМ - ЕМД" ЕООД Благоевград Благоевград
496 11577 "ЕНТЕР 87" ЕООД Благоевград Благоевград
497 13630 "НИКА ТРАНС НН" ЕООД Благоевград Благоевград
498 5658 "БОДРОСТ-96" ЕООД Благоевград Благоевград
499 8849 " ТЕМЕЛ ЛОДЖИСТИК " ЕООД Благоевград Благоевград
500 11590 "ТГЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
501 10141 "МИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
502 11821 "ИРИБОЗОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
503 8708 "12-ВИКИНГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
504 11587 "ТРАНСПОРТЕР 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
505 10782 "СОКОЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
506 9399 "СЕРВИЗ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
507 2546 "ЯНЕЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
508 11811 "КС ЕКОФУДС" ООД Благоевград Благоевград
509 4429 "КОРОЛА" ООД Благоевград Благоевград
510 9857 "П-М ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
511 10149 "ПАР-МАР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
512 10147 "ДАНИ-Н ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
513 9070 РЕСТАРТ ЕООД Благоевград Благоевград
514 10159 "ЕВРОСТЕФ" ООД Благоевград Благоевград
515 6856 "АТОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
516 11805 "СИКАЛ- БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
517 11818 "КРАТИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
518 8962 "ТЕМЕТЕРОН БРОС" ООД Благоевград Благоевград
519 7413 МЕГАЧИ ЕООД Благоевград Благоевград
520 13148 "МБМБ" ЕООД Благоевград Благоевград
521 6895 "АРГО КАМЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
522 8253 "КЕРКИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
523 4650 "ЯН КЕ МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
524 8875 "ОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
525 8085 "ФРЕШ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
526 4265 "ВОЛОС ЕКСПРЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
527 7801 "Ф. И ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
528 12285 "Г.С. ИМПОРТ ЕКСПОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
529 7524 "ВИКТОРИЯ-99" ЕООД Благоевград Благоевград
530 11801 "ЕКОФЮТЧЪР ЕНЕРДЖИ 1" ООД Благоевград Благоевград
531 6136 "ДЕЛУКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
532 4849 "ДАРИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
533 8486 "ДАВИС-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
534 3509 "БОБО СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
535 13606 "БУЛЛС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
536 6783 "МИКИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
537 6685 "ПАРУЧИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
538 3376 "СМАРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
539 12605 "Г И З ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
540 6670 "МАРИАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
541 2086 "ВИ-ГРУП 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
542 5659 "ЕКО ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
543 13371 "ГЛ ЮРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
544 12000 "ДВГ-84" ЕООД Благоевград Благоевград
545 11521 "ДИМИ МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
546 12520 "РЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
547 6492 "АВСТРАЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
548 12947 "АЛФА СПЕДИЦИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
549 6086 "ИГ ТРАНС 2007" ООД Благоевград Благоевград
550 2205 "АНГЕЛОВ-КБ" ЕООД Благоевград Благоевград
551 0628 "ТРАНС МИТКО-07" ЕООД Благоевград Благоевград
552 5508 "ЖАК-ЖЕЛЯЗКО СТОЙКОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
553 6303 КИНГ ШПЕД ООД Благоевград Благоевград
554 5785 "МАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
555 7077 "КОСМОС КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
556 2273 "ЛОГИСТИКА 12" ООД Благоевград Благоевград
557 12987 "АДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
558 0884 "ГРУП ТАТАРИКОС -ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
559 8722 "ДОМИНО-11" ООД Благоевград Благоевград
560 12974 "ФЛОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
561 0339 "БИНЕР ЕКСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
562 3957 "КАРАСУЛИС - БГ" ООД Благоевград Благоевград
563 5177 "МИТЕКС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
564 13616 "ТРАНС ЛОГИСТИК 97" ЕООД Благоевград Благоевград
565 8843 "ГРАЙФЕР ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
566 6307 "ГБС-БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
567 3631 "МЕГАМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
568 2184 "ЕЛЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
569 12946 "БИГ-БУЛЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
570 2312 "СТАТИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
571 12575 "МИТАШ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
572 0533 "ТУРБО ТРАНС-2" ООД Благоевград Благоевград
573 2846 "ЗУМЕЛЕКТРОНИК" ООД Благоевград Благоевград
574 11386 "З ЕНД З КАПИТАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
575 5820 "БИ ЕС ЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
576 9002 "СИЛВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
577 11340 "ЛАМПДА" ЕООД Благоевград Благоевград
578 11348 "ЕУРО ТРАНС ЛС" ЕООД Благоевград Благоевград
579 13339 "АВ-ЕМ90" ЕООД Благоевград Благоевград
580 12913 "ГИВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
581 4385 "РОМА" ЕООД Благоевград Благоевград
582 8511 "АРКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
583 5306 "АЛСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
584 7913 "ТО - МА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
585 12622 "МАНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
586 10069 "ЛУГАНО-7" ООД Благоевград Благоевград
587 9307 "ДАРЪН РОУД" ЕООД Благоевград Благоевград
588 0934 "ДАМЕВ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
589 13153 "ШАРАЦ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
590 13545 "ФРА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
591 8914 "АНВЕРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
592 7631 "ГАМА" ЕООД Благоевград Благоевград
593 10166 "ФРИГО ФРЕЙГХТ" ООД Благоевград Благоевград
594 12907 "ГРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
595 5115 "АЛ-МАКС" ООД Благоевград Благоевград
596 1611 АРТЕМИС 2008 ООД Благоевград Благоевград
597 11329 "ГО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
598 11415 "ТРАНС РУМИ 66" ЕООД Благоевград Благоевград
599 12935 "АГРОМАХ РОУДА" ЕООД Благоевград Благоевград
600 10298 "БЕТА СТАР" ЕООД Благоевград Благоевград
601 0487 "ШАНС ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
602 4708 "БИКОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
603 2432 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
604 2856 "МФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
605 6983 "ГЕОРГИ ДЕНОВ-МГБ" ЕТ Благоевград Благоевград
606 11299 "ТРАНС - САСА" ЕООД Благоевград Благоевград
607 8895 "АНДЕЛИ" ЕООД Благоевград Благоевград
608 4759 "ДАНИМ- С" ЕООД Благоевград Благоевград
609 12940 "ДЕКИ - С ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
610 6098 "ИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
611 8824 "ТРАНС ДИНАСТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
612 5697 “АУТОГУМ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
613 12925 "ГЛОБАЛ РОУДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
614 8647 "СИГО - 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
615 12916 "БЛИЦ ТРЕЙД 1" ЕООД Благоевград Благоевград
616 1853 "РАП-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
617 11307 "ГЕСК ЛАЙН ЕНД СТАЙЛ" ООД Благоевград Благоевград
618 2118 "ОМЕГА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
619 12901 "БОКА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
620 3340 "ПАН-ДИМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
621 12904 "ФРИГО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
622 0803 "ЧКРЕПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
623 13335 "МАТИ ТРАСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
624 0369 "ОГИТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
625 5417 СОФИДА М ООД Благоевград Благоевград
626 9108 "ЕВРО ФРИГО 88" ЕООД Благоевград Благоевград
627 11419 "ЯНУС - ПРЕВОЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
628 10564 МЕТОДИ МАЛАШЕВСКИ - МСМ ЕТ Благоевград Благоевград
629 9397 "ЕКЗЕДОРОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
630 11304 "ПАНИК - Д" ООД Благоевград Благоевград
631 11503 "САМ-73" ЕООД Благоевград Благоевград
632 2529 "НИВЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
633 5972 "СПИЙД КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
634 11847 "ВИНИ-ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
635 7900 "ИБО" ООД Благоевград Благоевград
636 5928 "РИАНДРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
637 13252 "ЛИНГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
638 12888 "МАРИНА - ИНТЕРНАСИОНАЛ" ООД Благоевград Благоевград
639 12543 "ТРАНСПОРТЕС -ИНЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
640 0570 "САНВАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
641 5958 "ЛЕИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
642 8874 "МЕГА ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
643 10062 "ДЖИОВАННИ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
644 11848 "МК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
645 11792 "АГИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
646 9365 "ПАПАКОНСТАНТИНУ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
647 5040 "ГОРАДТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
648 13336 "ИВЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
649 12841 "АНТЕО - 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
650 3582 "ЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
651 11791 "МАРКМАКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
652 12318 "ГИЧЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
653 13145 "НИКАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
654 0349 "КМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
655 12887 "НИКОС ПНИ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
656 7294 "ВЕСЕЛИНА 08" ЕООД Благоевград Благоевград
657 8616 "ДИМИТЪР ХРИСТОВ-2003" ЕТ Благоевград Благоевград
658 11288 "СКАНЛОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
659 4811 "ГОЧИ - 2005" ЕООД Благоевград Благоевград
660 4655 ГАРАНТИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
661 12885 "ЕЛИ -ТОД 80" ЕООД Благоевград Благоевград
662 8691 "ЙОМИ - СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
663 11776 "ЛЕНЦОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
664 5730 "МАРС ММ" ООД Благоевград Благоевград
665 12522 "СТАНКОВ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
666 11490 "ЕЛИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
667 8588 "ЛАКАТА" ЕООД Благоевград Благоевград
668 11500 "ЕВРО ТРАНС ДЗ" ООД Благоевград Благоевград
669 11257 "УНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
670 8668 "ЛКВ ТРИПЧЕВ" ЕООД Благоевград Благоевград
671 2293 "КОСПЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
672 11266 "ПАТАШОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
673 7701 "СЛИМЛАИН КЛУБ-БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
674 5680 "ЕВРОСТАР" ООД Благоевград Благоевград
675 10200 СТИЙВЪНС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
676 0885 "ГРАНД-К" ЕООД Благоевград Благоевград
677 13452 "АЛЕКС МАР 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
678 1821 ДЕНЕ - ВЕТУНИЦА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
679 5726 "ДЖЕНЕЗИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
680 11259 "ЗИКА ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
681 5579 "МАЛГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
682 2038 "АЛПИНА - ГРУП 1" ООД Благоевград Благоевград
683 10201 "ДСС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
684 9934 ПАЛАГАС ООД Благоевград Благоевград
685 11482 "БОМАК-2" ООД Благоевград Благоевград
686 11230 "ЕДЕЛ - БУЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
687 11485 "ГИШКА СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
688 3937 "БОБО ТРАНСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
689 9300 "СЛАВИ ТРАНС-ССГ" ЕООД Благоевград Благоевград
690 10202 "АНГЕЛИ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
691 7202 "ИНТЕРТУР" ООД Благоевград Благоевград
692 12649 "КОСМАР СПЕДИШЪН" ООД Благоевград Благоевград
693 5479 "ПАРНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
694 2483 “Ф ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
695 13309 "БАЛИЛА ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
696 9199 НИКО-ТРИК ЕООД Благоевград Благоевград
697 8489 "ИНТЕР - МАКС - 2020" ЕООД Благоевград Благоевград
698 13601 "ЛУИДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
699 3360 "АНДОНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
700 9173 “ПОРПИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
701 11239 "МОМАС-БГ" ООД Благоевград Благоевград
702 5523 "ФИТ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
703 5528 "БАЛАУРАС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
704 5455 "Н КАРАТАНАСИС БРОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
705 11211 "БУЛПАЛ" ООД Благоевград Благоевград
706 4777 "КОСТЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
707 3974 "СЕТИ-С-СТРАХИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
708 10952 "НОР СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
709 5357 "ВАСИЛОПУЛОС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
710 11083 "АНЕЛ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
711 11071 "КАРГО ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
712 10099 "ТРГОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
713 3934 "СИАН-2006" ЕООД Благоевград Благоевград
714 5233 ТРАНСАРТЕ ООД Благоевград Благоевград
715 1990 "БОРА" ЕООД Благоевград Благоевград
716 12523 "АСЛАНОГЛУ" ЕООД Благоевград Благоевград
717 7164 "ЙОВО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
718 11047 "СПМ КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
719 10233 "ФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
720 8976 "БРАТЯ КРАЧОЛОВИ" ООД Благоевград Гоце Делчев
721 13039 "БУЛ ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
722 12184 "ТРАНСПОРТТОМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
723 4341 "ВГБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
724 8473 "ГЕРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
725 6536 "МЕТОДИ УШИЛКОВ" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
726 5670 "БКС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
727 10119 "ЙОАНИС МИХАЛАКИС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
728 9446 "МЕХАНИКА 70" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
729 6372 "ИБУШ" ООД Благоевград Гоце Делчев
730 6966 "ЕКО ХИМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
731 7813 "ПРОГРЕС-76" ООД Благоевград Гоце Делчев
732 5217 ЕТ "НИКОЛАЙ ЦЙПАРОВ-62" Благоевград Гоце Делчев
733 5496 "ТРАНСДАРИЯ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
734 0529 "ИС-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
735 10778 "МЕЙДИН" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
736 9493 "ФАДЕЛЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
737 12175 "СТЕЛЛА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
738 11051 "ЕФМАК 2" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
739 6218 "КРУМ ГЕРОВ ТМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
740 11607 "ИВАН - М" ООД Благоевград Гоце Делчев
741 1753 "НАЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
742 5068 "АНКЕР 89" ООД Благоевград Гоце Делчев
743 10645 "БИОФАИР ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
744 5442 "БЛАГОЙ ПРАМАТАРОВ" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
745 3805 "РИ-ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
746 2799 "ЖОРО ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
747 10661 "КОНДОР КЪМПАНИ ОЙЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
748 2556 "ТОЗЕВ И СИЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
749 1567 "ГЕРИ-В-2000" ООД Благоевград Гоце Делчев
750 12688 "ИНТЕР - МОНТЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
751 4794 "ФОТОЛИВОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
752 6366 "ЕКОГРУПТРАНС-2" ООД Благоевград Гоце Делчев
753 1912 "НИКИ - 5" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
754 11494 "ДАНЕЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
755 10174 "ВИПС - Т" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
756 12260 "ГРАПЧО-ЛЕС" ООД Благоевград Гоце Делчев
757 8364 "НИКЛЕВ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
758 13087 "А ЕНД ДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
759 8716 "ВЪРБИЦА ЛЕС-ГРУП" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
760 11394 "СИЯНА ЕМ-11" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
761 8123 "ИВАНКА БЕЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
762 11933 "СПИЙД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
763 7977 "ДИМИТЪР ШЕЙТАНОВ-72" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
764 5686 УНО-78 ЕООД Благоевград Гоце Делчев
765 11743 "БЛЕК ДАЙМАНТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
766 0991 "МАКСИМ" ООД Благоевград Гоце Делчев
767 11228 "ИВАН МАРКОВ И СИН" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
768 11456 "БАВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
769 11709 "МАРТИНС ТРАНСПОРТ" EООД Благоевград Гоце Делчев
770 4495 ТОМ ТРАНС ЕООД Благоевград Гоце Делчев
771 4062 "КА ЕС ДИ - ГРУП" ООД Благоевград Гоце Делчев
772 8846 "Р&Н-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
773 9695 "ТАКИС-ТРАНС-2007" ЕООД Благоевград Гърмен
774 13659 "ТРАНСПАРТНЕР 87" ЕООД Благоевград Гърмен
775 12853 "БИЛДИНГ-КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Гърмен
776 6721 "ДЖАМБО-2007" ЕООД Благоевград Гърмен
777 13102 "АМИЙРА-ДД" ЕООД Благоевград Гърмен
778 6833 "ПАЧО ТРАНС" ЕООД Благоевград Гърмен
779 4308 "АПОСТОЛИ 5" ООД Благоевград Кресна
780 11425 "ЛА 40" ЕООД Благоевград Кресна
781 5476 "ВИЛИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Кресна
782 13201 "ТРАНСТРЕЙТ" ЕООД Благоевград Кресна
783 1220 ПРОБАК С.Н ООД Благоевград Кресна
784 4263 "НИКУЛИ" ЕООД Благоевград Кресна
785 7119 "ТИСАТА" ЕООД Благоевград Кресна
786 0655 "ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ" ЕТ Благоевград Кресна
787 13654 ЕТ "БОГИ-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ" Благоевград Кресна
788 3162 "ДАР" ООД Благоевград Кресна
789 12642 ЕТ "СЛАВЧО ТАНЕВ 92" Благоевград Кресна
790 3428 "АДА" ЕООД Благоевград Кресна
791 2829 "БОЯН СМИЛЕНОВ" ЕТ Благоевград Кресна
792 10315 "ЛЕО-НИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
793 1156 "СОФИКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
794 0019 "КАБАЛИ" ООД Благоевград Петрич
795 12627 "ТЕМИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
796 0014 НАВИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
797 8760 "А.К.-ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
798 8969 "ДЖИ ЕМ ЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
799 9013 "СТЕДИХ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
800 12623 "МАРГЕТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
801 8203 "ЗИОГАС БРОС" ООД Благоевград Петрич
802 10563 "ОАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
803 8297 ДИАС-2011 ЕООД Благоевград Петрич
804 5793 "ЛОТОС-МБ-2011" ЕООД Благоевград Петрич
805 8852 "СИРАНИДИС" ООД Благоевград Петрич
806 8452 "АЛЕКСИА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
807 8752 "ЗАРК – ПЛАНЕТА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
808 8733 "ДЖОЛАЙФ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
809 8097 "КРОКОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
810 13608 "КОРРЕКТ ТРАНСПОРТ ЕУ" ЕООД Благоевград Петрич
811 13625 "СВЕЖЕСТ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
812 8202 Г.Н ЕКСПО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
813 10049 “ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК 2012“ ООД Благоевград Петрич
814 0086 "БАЦИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
815 6631 "АЛЕКСАНДЪР 49" ЕООД Благоевград Петрич
816 13577 "ЕЛДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
817 10771 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФРИГО МАРИАННА" ЕООД Благоевград Петрич
818 12620 "ЕЙ ДИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
819 8943 "МЕДИТЕРАНИАН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
820 5358 "ДИРЕКТ РОУД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
821 13573 "ВЕ-ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
822 12613 "ВЕСА-ОЛИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
823 3594 "ГЛИГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
824 4222 "КИДИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
825 8989 "2Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
826 13557 "ФЛАШ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
827 1702 "ЛАПИТАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
828 13550 "МТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
829 13554 "НАНИ ЗЛАТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
830 1952 "СПЕКТЪР-04" ЕООД Благоевград Петрич
831 13561 "МУНДЕ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
832 11100 "ДЖАМБО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
833 0304 "ТЕОЛОГУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
834 12608 "М. КОТЗАМАНИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
835 3365 "ЕУРО ИН" ЕООД Благоевград Петрич
836 9359 "МС-ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
837 13346 "РНЛ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
838 3517 "РЕССКАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
839 10081 "ПИРБЕЛ" EООД Благоевград Петрич
840 3605 "ДС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
841 4349 "ИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
842 4014 "ИНТМА" ООД Благоевград Петрич
843 1097 "ВАЛЕРИ СТАНОЕВ-КОМЕРС" ЕООД Благоевград Петрич
844 13316 "ЛДЖ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
845 0391 "КАРАГУНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
846 4068 "НАТАЛИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
847 13311 "ДЕДА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
848 4073 "ЛТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
849 4070 "ЕУРОФЕР" ЕООД Благоевград Петрич
850 10074 "МИГОР ТРАНС-2012" ООД Благоевград Петрич
851 4350 "Д Д М ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
852 10573 "3 УЕЙ СОЛЮШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
853 11400 "МБЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
854 4291 "ДАНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
855 13272 "КИКО 95" ЕООД Благоевград Петрич
856 3975 "М3 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
857 0526 "2 ММ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
858 13289 "БИ ЕМ ДЖИ ТРАНС 03" ЕООД Благоевград Петрич
859 13281 "ЖАР ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
860 5362 "ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
861 0512 ГРЕКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
862 13275 "ВИОЛ ТРАНС 2000" ЕООД Благоевград Петрич
863 12597 "ЛАМИА ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
864 13266 "БАРК-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
865 11683 "АЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
866 4992 "БУЗА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
867 13512 "ЕКО ИНТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
868 2130 "РМ - ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
869 13259 "ПАПАДИМИТРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
870 13253 "ФАЙЪРУИНД ТРАНСПОРТ СЪРВИСЕС" ООД Благоевград Петрич
871 9015 ЛИНЕА ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
872 13244 "ЛАРИ-Л" ЕООД Благоевград Петрич
873 10090 "КПА БУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
874 13247 "НИКОЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
875 10355 "ИНТЕР ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
876 13370 "ГЕРЕБАКАНИС" ЕООД Благоевград Петрич
877 13239 "БЕТМЕН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
878 13245 "Т.А.Д. - 05" ЕООД Благоевград Петрич
879 11989 "СК ПЕТРОС" ООД Благоевград Петрич
880 10354 "ВЕГЕ ЛАЙФ" ЕООД Благоевград Петрич
881 3867 "НИКО ШПЕД БГ" ООД Благоевград Петрич
882 9673 "КРАЛЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
883 13217 "ИКО ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
884 12596 "КРИМИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
885 10353 "Н И М ТРАНСПОРТ 2013" ООД Благоевград Петрич
886 9345 "ЙОГИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
887 8155 "ХРИСТОВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
888 12591 "ПАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
889 13212 "КОНТИНЕНТАЛ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
890 13215 "ФОКА-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
891 10106 "Ф.Е.Т." ЕООД Благоевград Петрич
892 11990 "К. Ф. М. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
893 3946 "НОРСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
894 8392 ГАГИ- НЕРО ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
895 0733 "КОРИНТИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
896 10113 "ДРАГАН ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Петрич
897 13490 "Г.Д.П ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
898 13499 "МАРТИН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
899 3987 "АКСИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
900 4088 "ДЕЛФИН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
901 13481 "ВИКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
902 12586 "ЛОГТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
903 3513 "ВАСЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
904 3823 "ШИАЛОН" ЕООД Благоевград Петрич
905 8197 "ВЕСМАН" ООД Благоевград Петрич
906 4344 СОФИЯ ТРАНС 2006 ЕООД Благоевград Петрич
907 3516 "НОРМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
908 13194 "ЛЕО-НИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
909 11105 "ЗАФИРОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
910 13189 "РАМО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
911 11993 "ДИДОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
912 11685 "АНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
913 13056 "ДИСПО СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
914 13162 "НОРТ ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
915 10131 "ХЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
916 13170 "ЕНАЛЕ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
917 11701 "ЮРОЛИНК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
918 6388 "Т.Е. ТУИНС" ЕООД Благоевград Петрич
919 10133 "ПРЕНТЗАС" ООД Благоевград Петрич
920 11104 "ФОТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
921 8842 "МС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
922 13022 "СИМАК - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
923 3906 "ПИПЕРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
924 10154 "ЦЕБА" ЕООД Благоевград Петрич
925 13009 "МАМАНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
926 10156 "ЗЕН-ДЕК КАРГО" ООД Благоевград Петрич
927 0975 "ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
928 10383 "БЕЛЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
929 3722 "МАСТЕФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
930 13057 "СТЕФИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
931 11691 "МАРТИ СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
932 12181 "ЗОРНИЦА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
933 12578 "ДИМИК 2014" ООД Благоевград Петрич
934 10155 "ГАЛАКСИ ЛАЙН" ООД Благоевград Петрич
935 11690 "СТАМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
936 7212 " А И С ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
937 12978 "ДЖ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
938 12915 "ИНСАЙДЕР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
939 10386 "А.П. КОЛЕКШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
940 12576 "ФЕН-ПЛАСТ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
941 3709 "КАККОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
942 12572 "КЕРАСИЯ ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
943 12571 "Т. С. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
944 12573 "АГРИНИО АУТО" ЕООД Благоевград Петрич
945 2783 "ИМПЕРИАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
946 7086 "МЕНКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
947 12574 "ВДТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
948 12570 "АЦЕ ЗУЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
949 3715 "РОМЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
950 12961 "АЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
951 11108 "АГРИНИО ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
952 6592 "МИРО ЛОГИСТИК ГРОУП" ООД Благоевград Петрич
953 11417 "ВЕНВИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
954 10788 "САС ТРАК" ООД Благоевград Петрич
955 11418 "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ - ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
956 10167 "ДЕМИ - АН - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
957 11416 "АННИ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
958 12568 " ВОРАС ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
959 10164 "ЕЛАН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
960 10188 "АДЕЛСИС" ООД Благоевград Петрич
961 13260 "ЛОДЖИТИН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
962 12890 "ФИ.АП" ЕООД Благоевград Петрич
963 12889 "В-М ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
964 9054 ВОНИ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
965 9426 "СПИДЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Петрич
966 13138 "БОКИ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
967 3725 "ЕУРО ДРАЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
968 11771 "ЯНСЕН - АГАТА" ЕООД Благоевград Петрич
969 13474 "НИТХА" ООД Благоевград Петрич
970 13137 "СТЕМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
971 10400 "БАЗ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
972 13132 "СЕР ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Петрич
973 10792 "ДАР ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Петрич
974 9398 ДМ - ПМ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
975 8033 "АНТОНИО-МК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
976 12894 "НТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
977 13473 "ДЖИ ЕЙЧ БИ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
978 13472 "МИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
979 12984 "ТОНСА – М ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Петрич
980 2471 "МЕТАЛ-КО" ЕООД Благоевград Петрич
981 10205 "ЦИВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
982 10203 "КЛИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
983 4172 "ДЖИ ЕКС ЛАЙНС" ООД Благоевград Петрич
984 13453 "Д С ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
985 4082 "АМО ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
986 10033 “КОНСТА“ ООД Благоевград Петрич
987 4075 "ХЕЛМОС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
988 2012 "ДВАМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
989 13459 "АЙС ЕКО ФРУКТ" ООД Благоевград Петрич
990 4063 "ПАНДО" ООД Благоевград Петрич
991 12834 "ДЕЛЛАПОРТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
992 11110 "ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
993 12005 "ВУНАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
994 6954 "О-М ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
995 12846 "ИЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
996 10401 "ВАРДАР ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
997 12635 "РИО КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
998 10561 "БОКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
999 10234 "АУТО ФРУТА" ООД Благоевград Петрич
1000 12932 "КОТЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1001 12855 "НЕНО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1002 10230 "11 ЛУКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1003 13134 "ФОРТИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1004 10248 "ДРАГСЛАВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1005 3780 "ИТАЛИЯ ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1006 12856 "СТЕВА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1007 12850 "РЕМИКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1008 12801 "ИКА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1009 12803 "САЛЕ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1010 12800 "ДУКАДИН" ЕООД Благоевград Петрич
1011 12799 "МИЛЕ ДЖЕМИ" ЕООД Благоевград Петрич
1012 9663 "ГОНК" ООД Благоевград Петрич
1013 12561 "АГИОНЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1014 10404 "МИНОАС ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1015 11702 "ЛИКУИД ТРАНС - К.СТЕФАНОС" ООД Благоевград Петрич
1016 12767 "АЛЕКС ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1017 3603 "НИКОЛАУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1018 3711 "ТРИМПЕКСПОРТ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1019 12559 "МТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1020 11124 "ГЛОБАЛ СОФО" ЕООД Благоевград Петрич
1021 12747 "СВЕБУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1022 11704 "М.К ТРАНСС" ЕООД Благоевград Петрич
1023 12777 "БОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1024 12743 "АУТО ТСИРОНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1025 11519 "ЕСТ УЕСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1026 12778 "САБРИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1027 10262 "ЕС ПИ ДЖЕЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1028 10266 "ЛАС МАР" ЕООД Благоевград Петрич
1029 10265 "МАТ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1030 12772 "РАФО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1031 12771 "СУПЕРИОР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1032 12758 "КАТЕ ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1033 12009 "ВА. ДИ. ЧЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1034 11435 "МЕГА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1035 12615 "ГАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1036 12757 "ДУКАС ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1037 11429 "ХЕКО 2013" ООД Благоевград Петрич
1038 11436 "МИТРЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1039 2436 "ЕРМИС ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1040 3514 "П.В.П. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1041 12718 "АНГЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1042 13418 "ОРХИДЕЯ - ГЕОРГИЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1043 10292 "ВАНИОТИС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1044 10282 "ТОСМАНА" ЕООД Благоевград Петрич
1045 10294 "ЛУНА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1046 10295 "Д. П. - 2012" ООД Благоевград Петрич
1047 13414 "КСАНТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1048 10277 "БОКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1049 4122 "ДЕЛФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1050 1897 "ПАЗАР 3" ЕООД Благоевград Петрич
1051 11448 "СБН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1052 12548 "МЕЛИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1053 13121 "КНГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1054 11440 "МСД - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1055 13115 "АЛЛТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1056 13119 "ЕКСТРИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1057 12690 ДЖЕТ ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Петрич
1058 12861 "БРАНЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1059 9570 "ПАРТНЕР-СТ" ООД Благоевград Петрич
1060 4079 "ТРАНСПОРТ ЕФРЕМОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1061 12550 "КОЗАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1062 12692 "ДИА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1063 12691 "ЦЕНТЪР ВХХ" ЕООД Благоевград Петрич
1064 3226 "ЛИКА ЛОАН АУТОТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1065 12545 "М.О.ВАСИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1066 12546 "ПОРТАРЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1067 12010 "КОНДОР 76" ЕООД Благоевград Петрич
1068 3880 "САМАК" ЕООД Благоевград Петрич
1069 12411 "ГЛЕЦИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1070 12408 "ИВАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1071 11707 "ИНТЕКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1072 9586 "МАНТЗАВРАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1073 10050 "ЛИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1074 3143 "МАРИЯ МАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1075 9584 "ДЗЕВЕЛЕКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1076 7203 "СКАНДИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1077 3166 "КЬОССЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1078 10619 "МИДЛАН" ООД Благоевград Петрич
1079 3080 "АДИ 2009" ООД Благоевград Петрич
1080 11532 "ЛДК-ЗАЯК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1081 10314 "РЕЙН ВК" ЕООД Благоевград Петрич
1082 12437 "АДИ 23" ЕООД Благоевград Петрич
1083 9568 "КАЛИВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1084 12449 "ЮЛИСЕС ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
1085 10429 "АЛУСО-10" ЕООД Благоевград Петрич
1086 10082 "МИДИК" ЕООД Благоевград Петрич
1087 2233 "ЗАХО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1088 7936 "ДРАГИ ЗДРАВЕВСКИ" ООД Благоевград Петрич
1089 12476 "АРВАНИТИС" ЕООД Благоевград Петрич
1090 0314 ДИЛ ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1091 1773 ЕЛЕКТ ЕООД Благоевград Петрич
1092 12415 "ДС ДУЕ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1093 8304 МЕТАВАСИ ЕООД Благоевград Петрич
1094 12238 "ЛКВ ДАЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1095 2191 "МЕГАЛИДИС ЛИНИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1096 3052 "Ф-В-Р-А - АЛБА " ЕООД Благоевград Петрич
1097 5854 "КАРАКОЛЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1098 3192 "Р-ДЖИБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1099 10439 КИКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1100 12401 "БГД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1101 12011 "АЛ- БО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1102 10442 ИДРОГИОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1103 10451 "ПАППАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1104 12349 "АДИ ТТ" ЕООД Благоевград Петрич
1105 12468 "ДАМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1106 12214 "АГРО ИНТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1107 12216 "ТОДОРОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1108 10444 ФИЛТ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1109 9741 ЕЛИКОН ТРАНС ГР EООД Благоевград Петрич
1110 1396 "КМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1111 10463 "ГЕОРГОПУЛОС МИХАИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1112 12202 "ЛЕТА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1113 11512 "МИЯ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1114 2886 "КАТРАТЦЕАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1115 1210 "ЗДРАВКА ТАНЕВА - 07" ЕООД Благоевград Петрич
1116 3086 "ВЕ-МА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1117 9705 "МЕССАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1118 2760 "ЖУЛИЕН ГРАМАТИКОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1119 10809 "КЕШ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1120 12442 "САРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1121 3362 "М-М ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1122 12446 "НЮ МЕЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1123 12683 "ПЛАТИНУМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1124 12183 "ЕЙ ДЖИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1125 12182 "СКАЙ КАРИДЖ" ЕООД Благоевград Петрич
1126 12179 "ПИККОЛЛО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1127 12178 "СКОТИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1128 12400 "КРИСТАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1129 10486 "ФИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1130 8605 "АНЕВЛАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1131 4870 "Г.М.С. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1132 10808 "ВАМИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1133 12165 "КОСТАДИНОВ Й.Г." ЕООД Благоевград Петрич
1134 12159 "ЕВРО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1135 12154 "МОКИ-ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1136 10485 "КИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1137 10634 "ФАСТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1138 10633 "НИКОЛАОС ТРАНС -2011" ООД Благоевград Петрич
1139 9791 "МИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1140 12147 "ПАРАСТОС - ДИ БА" ООД Благоевград Петрич
1141 10641 "ПМС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1142 9925 "М5-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1143 10642 "НИ-ТО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1144 11406 "НОРД ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1145 10562 "ГОЦАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1146 9449 МИ-ДИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Благоевград Петрич
1147 8896 БУКЕФАЛ КАРГО ЕООД Благоевград Петрич
1148 11457 "ПС ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1149 3200 МАХОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1150 12365 "ДА-НА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1151 5107 "ЕВРИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1152 10393 "ФЕРО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1153 10499 "ДОРИ ФРУТ" ООД Благоевград Петрич
1154 3004 "ПРОДРОМОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1155 5269 "ГРЕ-БУЛ" ООД Благоевград Петрич
1156 10518 "РОТТЕРДАМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1157 11277 "САШИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1158 8480 "КАРПО АГРО БГ" ООД Благоевград Петрич
1159 5678 "ПАН КИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1160 12116 "МИСТИК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1161 10643 "ЕУРОМАК 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1162 12017 "ВИДЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1163 10536 "ПАРТНЕР - ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1164 10539 "СТИ ТРАНССПЕД" ООД Благоевград Петрич
1165 10538 "НИЗА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1166 3183 "МАКШВЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1167 12385 "РТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1168 4382 ЕЛ ДЖИ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1169 12381 "ПЕЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1170 12364 "ЕГЕМЕН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1171 3275 "ГУРЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1172 11147 "БА - МИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1173 3188 "СВЕД ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1174 3190 "ЛАКИ-БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1175 11459 "СПИРИДОН СИД К" ЕООД Благоевград Петрич
1176 10542 "ЪРТ УЪРКС" ЕООД Благоевград Петрич
1177 12300 "ТЕТОВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1178 11581 "ЧОМАРФИЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1179 4406 ЕКСПРЕС ТИР БГ ЕООД Благоевград Петрич
1180 10824 "ГТ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1181 10823 ЗАН ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1182 12110 "АНЕ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1183 2980 "СТРЕЛЕЦ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1184 9754 "В - М" ЕООД Благоевград Петрич
1185 10392 "А ЕНД С ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1186 6840 "ТАЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1187 10822 НИНА ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1188 2805 "ГЕНЕРАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1189 3243 "КОЛЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1190 12426 "ЙОСЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1191 12374 "Т.Г.Ц. ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1192 12425 "ЛКВ БУКЕФАЛ" ООД Благоевград Петрич
1193 4556 "ММ КОМПЪНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1194 2803 "БАЯТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1195 11731 "АСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1196 6701 "СИМО И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1197 3320 "ДЕЛТА ЗАС" ЕООД Благоевград Петрич
1198 3230 "НИКОПЕТ" ЕООД Благоевград Петрич
1199 12464 "ЙОНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1200 3305 "СТОФОРИДУ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1201 12460 "СЕНТ РАФАЕЛ ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1202 12457 "К.В.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1203 2838 "СЕЯ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1204 12363 "АЗ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1205 3286 "ДЖЕНЕСИС УОРЛД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1206 12109 "ИНВА МАК" ООД Благоевград Петрич
1207 1991 "ТРАЙКОВ МАК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1208 12458 "СПИЙД ЛАЙН БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1209 9942 "ЕВРОКАРГО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1210 11158 "ИГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1211 8883 ПРОТО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1212 5959 НИКИГО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1213 12107 "КАРГО ЛОГИСТИК АГ" ООД Благоевград Петрич
1214 3347 "БРАДЪРС-ХРИСТОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Петрич
1215 10440 МЕНА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1216 10458 "КАДМОС КАРГО ЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1217 1025 "ДОНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1218 10569 "ШАМПИОН ТРАНС 2012" ООД Благоевград Петрич
1219 3433 "ДАКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1220 10830 "АЛКО ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1221 3145 "РИЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1222 3368 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС Р М" ЕООД Благоевград Петрич
1223 0431 "ВИП-ФАЛКОН" ООД Благоевград Петрич
1224 3280 "ДАНИ ТРАНС 2004" ЕООД Благоевград Петрич
1225 10831 "МАРКОВИЧ КОМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1226 12320 "ДВС СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1227 5976 МЕЧО ТРАНСПОРТИ ЕООД Благоевград Петрич
1228 12477 "ЛИДЕР - ЗЛАТАНОВИ" ООД Благоевград Петрич
1229 10676 " ФИЛИП ШПЕД " ООД Благоевград Петрич
1230 11165 "ЕТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1231 10845 "КИТАНОВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1232 3367 "Б-ИСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1233 9814 "СТАТУС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1234 6583 "МУТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1235 12483 "ТРАНСПОРТ СТОЙЧЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1236 4632 "ДОНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1237 11166 "МАЛИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1238 12455 "РАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1239 10839 "ЛАКИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1240 10677 "ПИРГОС ТРАНС ГРИС" ООД Благоевград Петрич
1241 4806 "ПЕЛКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1242 1278 "ЗАФ ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1243 8829 "ОГНЕНОВСКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1244 12542 "АЙ ПРИНТ" ЕООД Благоевград Петрич
1245 3519 "ПАЛ ЕВРОПА" ЕООД Благоевград Петрич
1246 4517 "ДИРА ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
1247 0414 "ЕН ЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1248 0302 "МИХИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1249 4273 "КАРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1250 10699 "ЛЕ-МЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1251 3124 "БЕТИКОМ-97" ЕООД Благоевград Петрич
1252 6292 "ЕМСИ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1253 3356 "КЕРКИРА ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1254 9089 "ИВАН АНДОНОВ-ИДА" ЕТ Благоевград Петрич
1255 10859 "КОРУН БГ" ООД Благоевград Петрич
1256 3634 "ГЛАНТЗИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1257 3574 "АНДРЕАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1258 11167 "ЛУПОНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1259 1752 "ГОГОВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1260 5485 "ПЕТРАХАРТ" ООД Благоевград Петрич
1261 11469 "НИКО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1262 7905 "ДИ.ПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1263 10708 "КАЛИТЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1264 1595 ЕТ НИКОЛАЙ МИТОВ -ВЕРИЯ Благоевград Петрич
1265 4935 "ПЕНЕРДЖИЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1266 1576 "ЕКСПРЕС МОД" ЕООД Благоевград Петрич
1267 10711 "КЕРК СТАР" ЕООД Благоевград Петрич
1268 4749 "НИКО 99 - ЙОРДАНКА ТОДОРОВА" ЕООД Благоевград Петрич
1269 10877 "ТРАНСКОННЕКТ" ООД Благоевград Петрич
1270 8244 "ЕЛ-ВА СТИЛ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1271 7722 "МИЛЕНИУМ" ООД Благоевград Петрич
1272 10727 "ПАННИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1273 10733 "КРИСТИЯН 2000" ЕООД Благоевград Петрич
1274 10726 "ДИНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1275 10725 "БАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1276 7914 "НАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1277 8658 "АЛЕКСАНДЪР МАНОЛЕВ-РАЛЕКС-Д" ЕТ Благоевград Петрич
1278 11172 "РИГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1279 12103 "НОРРИС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1280 11170 "ПАУЪР ТРАНСС" ООД Благоевград Петрич
1281 12100 "ГОЦИЕВИ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
1282 9118 "АЛФА КОТТОН" ООД Благоевград Петрич
1283 4877 "ЕЛЙОТИС" ЕООД Благоевград Петрич
1284 7118 КОМАКОЛИВС ООД Благоевград Петрич
1285 10750 "БВ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1286 7806 "ЦАВОС" ЕООД Благоевград Петрич
1287 4037 МАДЖИК ТРАНС-2010 ЕООД Благоевград Петрич
1288 3640 "ЦИБУКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1289 8265 "ЮЖЕН ПЛОД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1290 7610 "ЕВРОФЕРМ 2011" ООД Благоевград Петрич
1291 8802 "МАК-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1292 10903 "ФОРМУЛА КН" ЕООД Благоевград Петрич
1293 10763 "ПИНТЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1294 10769 "МАЦО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1295 1427 "АКТРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1296 5707 "ПЕТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ-ЕДЕЛВАЙС" ЕТ Благоевград Петрич
1297 7109 "ЕЛПИДА-2003" ООД Благоевград Петрич
1298 5481 "КОРИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1299 3613 "ГУНЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1300 10914 "КИЛКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1301 3848 "БОРИС БУРОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1302 4266 ГОЛДЪН - РЕД ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1303 5600 "КОМЕРС-94-ВАНГЕЛУША СТОЯНОВА" ЕТ Благоевград Петрич
1304 11732 "ЕНТЕРИЕР - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1305 4304 "ЕВА ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1306 11187 "НИКИ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1307 3940 "КОТАН" ЕООД Благоевград Петрич
1308 11740 "ПИОНЕР 2013" ООД Благоевград Петрич
1309 10922 ФРИГО МИЛТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1310 4354 "Г.Т.ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1311 11752 "ДУМКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1312 12292 "НУМЕРО ЕНА ПСИГИОМЕТАФОРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1313 12299 "ХРИСТИЯН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1314 2360 "БИСТИОЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1315 1490 "ТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1316 7763 "КОСТАДИНОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1317 4713 "ТРАНЗ ГРУП-12" ЕООД Благоевград Петрич
1318 10949 "ПАВЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1319 4444 “АЛФА КОЛЕКТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1320 5706 "МИТКО СЛАВЧЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1321 4522 "АЛЕНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1322 4484 ПЕНИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1323 6503 "РИМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1324 2958 "ДИАМАНТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1325 12031 "ТРАСПОРТИ РАДИ" ЕООД Благоевград Петрич
1326 7369 "ПАН АРТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1327 1750 "ЕЛИЗАБЕТ ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1328 11196 "ЕФТИМАХОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1329 11203 "А.Б ЛУКС" ЕООД Благоевград Петрич
1330 11206 "АТИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1331 7619 "ИЗА ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1332 11193 "Г.М. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1333 4634 ЦАМИЧ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1334 11985 "ДМ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1335 11979 "ТСАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1336 11982 "НИБОКЕМ" ЕООД Благоевград Петрич
1337 10967 "КУВАТАС ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1338 8808 "ДЖОННИ - ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1339 12038 "ТЕРМИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1340 8890 "ВИТО ВГ" ЕООД Благоевград Петрич
1341 4696 "САМУ" ООД Благоевград Петрич
1342 10965 "РОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1343 10011 "БЕСТ АЧИЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1344 8104 "СЗ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1345 10012 "РОБЕРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1346 6184 "ВИГАЛ-АБ" ООД Благоевград Петрич
1347 1121 "МЕТЕОРА" ООД Благоевград Петрич
1348 4809 "ОЗТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1349 5129 "СТЕФОС ВАСИЛИС" ООД Благоевград Петрич
1350 0660 "БАРАБУТОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1351 4685 "НОВА МЕТЕОРА" ЕООД Благоевград Петрич
1352 4706 "ЖУСИМ" ЕООД Благоевград Петрич
1353 9020 ЮНИКТРАНС-МВ ЕООД Благоевград Петрич
1354 5088 "Х ФАСТ" ЕООД Благоевград Петрич
1355 1592 "ЕЛЛИ-ТРАНС-ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1356 5116 КОНВОЙ 3 ЕООД Благоевград Петрич
1357 12222 "МАМАКОС ПЕТРОС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1358 8826 "ФЛОГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1359 12041 "М- ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1360 12044 "КИКО-АЛЕК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1361 4841 "ПАРИС 24 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1362 12053 "БВ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1363 4937 "ВАСИЛОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1364 0723 "ПЕТОЛИЯ КАР" ООД Благоевград Петрич
1365 8570 "ПАНДЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1366 4984 "ПИЛИОН ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1367 4963 "ПАСХАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1368 11767 "Г.П.П.Г ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1369 4936 "СТАМУЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1370 2388 "ХРИЗ-ХРИСТО ЗАХАРИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1371 5288 "ЖОКЕР С.П." ЕООД Благоевград Петрич
1372 11043 "П И Т ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1373 11033 "БОНЕЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1374 5097 "ГЕОРГАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1375 7402 "ЕЛ КА ВЕ-ПЕТКА" ЕООД Благоевград Петрич
1376 11032 "СИАТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1377 11031 "ГАМА - СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1378 2876 ЛИБЕРА ООД Благоевград Петрич
1379 13641 "КОМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1380 11769 "АРЧЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1381 5083 "АГИОРГИТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1382 5158 "К.ЗОТОС" ЕООД Благоевград Петрич
1383 1697 БЕГЛИС ЕООД Благоевград Петрич
1384 11050 "ХЕЛМАХАРТ-Х" ООД Благоевград Петрич
1385 11049 "ИИСТ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ" ООД Благоевград Петрич
1386 11061 "ВЕНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1387 5206 "КИНИ - ИМПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1388 5222 "РЕГИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1389 11058 "ДУО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1390 11090 "КАЗАБЛАНКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1391 11060 "БЕРН - ИМПЕКС" ЕООД Благоевград Петрич
1392 1596 "ЕРМИС ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1393 12636 "АТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1394 13686 "БЛУ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1395 11086 "ЛАТЗИМАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1396 7197 "ВЕНИ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1397 5413 "ВАСПЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1398 5350 "ДЖЕЙ КАПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1399 7677 "ПРИМАВЕРА НАТ" ООД Благоевград Петрич
1400 11081 "САМЗОТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1401 5410 "ТРАНСТЕРМИ" ЕООД Благоевград Петрич
1402 5451 "АГИИ АРХАНГЕЛИ" ЕООД Благоевград Петрич
1403 1479 "АГРОТРЕЙД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1404 5492 "АЛАВАТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1405 5468 ЛЕФКИМИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1406 0749 "ГОГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1407 2743 СПИРАНТИС ЕООД Благоевград Петрич
1408 1883 "СЛАВЧО МАЛЧЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1409 7909 "БГ-73" ООД Благоевград Петрич
1410 2126 "ТРАНС СТЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1411 7379 "УНИТЕРМ" ЕООД Благоевград Петрич
1412 11229 "П.М.С. РЕСАЙКЛИНГ МЕТАЛС СКРАП - ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1413 5439 "ФЛБ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1414 4790 "СТОРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1415 5564 "ДАНО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1416 11492 "ВИСА-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1417 11483 "КАТЕРИНА ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1418 5603 "АНГАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1419 9285 "ФЕЛИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1420 11484 "ТЕРРА-МАРЕ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1421 11253 "БИ ЕЛ ТРАНЗИТ КОНСУЛТ" ЕООД Благоевград Петрич
1422 13090 "АСТЕРИОС-НИКОЛАОС ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Петрич
1423 9889 "Н. Н.- ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1424 0338 "ТАШЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1425 5606 ВЕЛОНИС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1426 13089 "АРСОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1427 5886 "ГЛОРИЯ-ГЕОРГИ ТАШЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1428 6387 "МЛ ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1429 11495 "ТДМАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1430 0489 "АЛКО ТРАНСЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1431 11491 "МУЖДАТ ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1432 8741 "САМАРАКОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1433 12639 "ГЛОБАЛ МАК ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1434 11493 "ЗИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1435 11497 "СИГ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1436 11268 "ДЕКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1437 7713 "ЗЛАТАНОВ-А" ЕООД Благоевград Петрич
1438 5780 "КАВИРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1439 5781 "АКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1440 5792 "МЕГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1441 5810 "ИТАЛУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1442 7865 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1443 0542 "ВАЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1444 5770 "АСТЕРИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1445 11271 "КЕТИС СВ" ООД Благоевград Петрич
1446 11279 "ГА-СОФ" ЕООД Благоевград Петрич
1447 11286 "ДИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1448 8798 "МУЛТИТРУП" ООД Благоевград Петрич
1449 13088 "ЗИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1450 11285 "НОРДИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1451 0678 "ИВА-ТРЕЙД-ВАЛЕНТИН ПАРАПУНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1452 11504 "33-КРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1453 1197 "БУЛ ИТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1454 11787 "МАГНУС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1455 8404 "АВРАМИС ТРАНС - 2011" ООД Благоевград Петрич
1456 5996 "СТАР ТИЙМ" ЕООД Благоевград Петрич
1457 0044 "ЮРОТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1458 12286 "В.Ц.Г. ЕУРОЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1459 3578 "ДЕСТ ТРАНСУУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1460 5074 "А.В.ТРАНСПРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1461 2081 "ЙОРОПИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1462 8069 "СИГМА ТРЕЙДЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1463 5999 "КАМПАНИАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1464 8440 "ТРИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1465 11315 "РЕАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1466 13065 "КОНДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1467 2151 "САХОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1468 0483 "АЙС ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1469 6053 "МАРУСА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1470 11328 "АЛФА КАРГО ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1471 8608 "СТРИМОНА СТРОЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1472 6246 "ТОЛОФОНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1473 13099 "ВАСИВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1474 6281 "БОНАНА" ООД Благоевград Петрич
1475 7644 "КРАСИМИР КОЦЕВ-2007" ЕООД Благоевград Петрич
1476 8371 "МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1477 6298 "АУТОТРАНСПОРТИ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1478 3575 "ДАРНЕЛ МАКС" EООД Благоевград Петрич
1479 12529 "ГЛ ВЕЛОЗ" ООД Благоевград Петрич
1480 4929 "ТРА-БОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1481 11354 "МИЛАНОВО 73" ЕООД Благоевград Петрич
1482 11353 "А. П. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1483 11362 "ТАСИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1484 11366 "Б И С 2000 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1485 11368 "ДЖИА.ГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1486 6436 ХОЛЦ ПАРК ООД Благоевград Петрич
1487 6485 "ААХ" ООД Благоевград Петрич
1488 6502 "СЕРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1489 11382 "МАРДЖО ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1490 11369 "ГАЛАКСИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1491 2414 "ТОЛДА" ООД Благоевград Петрич
1492 11381 "ГЛОБАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1493 11360 "ЗМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1494 11528 "БАН ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1495 11529 "В.А.Т-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1496 11520 "ТИП ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1497 8819 "СПИЙД 24 КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1498 12057 "МИЛОВСКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1499 11389 "РАТ ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1500 13646 "РМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1501 11396 "АВТО АТИНА" ЕООД Благоевград Петрич
1502 11536 "РЕМИКС КАРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1503 2129 "ВАДЖО ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1504 2188 "ВИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1505 1783 "ФЕНИКС-КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1506 11551 "КАМИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1507 5283 "СБСМ" ЕООД Благоевград Петрич
1508 8903 “БАХНЕВ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1509 6790 "21 АПРИЛ" ООД Благоевград Петрич
1510 8904 “ДПВ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1511 11547 "САШО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1512 11563 "ВЕМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1513 11554 "НОЙКА КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1514 8960 "ТУЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1515 8978 "ДИСТЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1516 11555 "СТИМА ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1517 11566 "ГАЗИС ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1518 11573 "САН ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1519 6794 "НИК АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1520 3803 "ДАНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1521 0962 "Р.Л.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1522 8087 "НВР КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1523 9056 "МИКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1524 11561 "ЕЛИСТРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1525 11553 "АЛЕКС ТРАНС - 2014" ООД Благоевград Петрич
1526 11556 "ПЕТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1527 5255 "ИВИТА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1528 9073 "МЕТИН ТРАНС 2009" ЕООД Благоевград Петрич
1529 9161 "БЪЛГАРСКИ ТРЕЗОР" ООД Благоевград Петрич
1530 11816 "В.С.А. 2013 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1531 8918 Г.В.ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1532 6940 "КОНИС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1533 11809 "ПЕРПЕТУА" ЕООД Благоевград Петрич
1534 8502 "Ф.Х.Т. СКАНДИНАВИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1535 13676 "НАПОЛЕОН КОСМИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1536 6480 "ЖАД" ЕООД Благоевград Петрич
1537 6993 "НАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1538 11580 "КУРДИА" ЕООД Благоевград Петрич
1539 11592 "МАРКОС ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1540 11579 "ЗВЕЗДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1541 7083 "ФРИГО ЕКСПРЕС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1542 11666 "АНГЕЛИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1543 4168 "КОСТАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1544 11831 "ГИРАЗОВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1545 11836 "СТОБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1546 11837 "ЗОНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1547 7110 "БАГОН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1548 11600 "ХЕЛИНИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1549 2559 "Е.Т.СО" ЕООД Благоевград Петрич
1550 7612 "МС - 74" ЕООД Благоевград Петрич
1551 11699 "ОЗИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1552 7184 "АГРИНИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1553 4487 "ФИСЛИМ 12" ЕООД Благоевград Петрич
1554 11605 "АМ - ПА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1555 11619 "АПОСТОЛОС ГИОЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1556 12076 "ИБИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1557 7216 "ЕЛСА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1558 12077 "ТРАВАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1559 1860 "СЕА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1560 10698 "КОНСТРУКТ 3В" ООД Благоевград Петрич
1561 13399 "ЕПЪЛ ФРЕШ" ООД Благоевград Петрич
1562 5164 "ЕУРО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1563 0296 "ФЛАШ ТРАНСПОРТ СОЛУШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
1564 8110 "АКРОПОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1565 2418 "ПАНОС ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1566 6382 СТРАТОС ДИАДОХОС ЕООД Благоевград Петрич
1567 7400 "ЕРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1568 6746 "НИК ТРАНС СКОПИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1569 7399 "ТРАНСПОРТ НИК" ЕООД Благоевград Петрич
1570 0388 "ГРИЙНС АГРО" ООД Благоевград Петрич
1571 11632 "ИВАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1572 5173 ТОЛИАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1573 11628 "ФИЛИП-Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1574 11637 "КОКО 011" ЕООД Благоевград Петрич
1575 11631 "ПЛАНЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1576 3216 "МИНОИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1577 13396 "СКАНДАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1578 6667 "ЛАС ВЕГАС 1" ЕООД Благоевград Петрич
1579 11651 "ДЖИ ТИ ФРОЗЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1580 11660 "ЕКОТРАНС МЕТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1581 7510 "ОХИРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1582 13395 "КАРАДЖА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1583 7520 “ВТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1584 7501 АГИА МАРИНА ЕООД Благоевград Петрич
1585 12518 "ДП ТРЕЙДИНГ" ООД Благоевград Петрич
1586 7493 "ДЕУС ГРУП БГ" ООД Благоевград Петрич
1587 12517 "Р.Д.ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1588 7495 "ТОКСОТИС ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
1589 5503 "ИДРОГИОС" ЕООД Благоевград Петрич
1590 1326 "НИК-ИЛИЕВ-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1591 0353 "ГОУВА" ООД Благоевград Петрич
1592 11872 "СИЕМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1593 13393 "ДАНПЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1594 2634 "БЕКОМ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Петрич
1595 4257 "АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1596 0221 "СКАМПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1597 7447 "ВАН - ДЕНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1598 11877 "РУССОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1599 11884 "В.С. ФОРУАРДИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1600 11891 "ТРАНС МАТТ 1" ЕООД Благоевград Петрич
1601 6810 "АЗВЕСТОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1602 9053 "ХЦЗ-ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1603 10023 "МАРТА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1604 11890 "К.З.ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1605 11895 "АГАПИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1606 6569 "СПИРИДОН СИД" ЕООД Благоевград Петрич
1607 6877 "ЗЛАТОЗЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1608 7934 "СТАТОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1609 5786 "НИКАДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1610 4486 БАГЕ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1611 4432 "ИКО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1612 5917 АЛПА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1613 2377 "АЛФА СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪНС" ООД Благоевград Петрич
1614 11894 "ИРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1615 4492 "Л.К.В. НИКОЛОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1616 7747 "РАФАЕЛА КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1617 11902 "ТАН ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1618 7406 "СЕНДЕР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1619 4635 КРИС ИНТЕР-04 ЕООД Благоевград Петрич
1620 11909 "ДЖИ.СИ. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1621 4633 МАК-МАР ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1622 4630 НИКЛАС ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Петрич
1623 11920 "ЕОЛОС ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1624 4562 "КАФЕДЖИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1625 7726 "РОС-АН 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1626 11912 "ТАФ-НАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1627 11903 "ПАН ФО" ЕООД Благоевград Петрич
1628 7788 "ТРАНСПОРТ ИН ЮРОП" ООД Благоевград Петрич
1629 7779 "П.Ж. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1630 5077 "КМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1631 7874 "ВЕНУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1632 7887 "АРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Петрич
1633 8302 "БУСИУТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1634 2749 "ДРАГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1635 11923 "ЕКСТРА ГРОМ" ЕООД Благоевград Петрич
1636 6109 "КИРИАКОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1637 11921 "СМАРТ МУЛТИСЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1638 5018 "ДАНЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1639 7617 "МАНУЕЛ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Благоевград Петрич
1640 1444 "БУЛМАК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1641 7622 "ПЕЛЕ-СТЕФ" ЕООД Благоевград Петрич
1642 7115 "ДАВИТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1643 7618 "РОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1644 7990 "БУРГАС - ХАЛАСТРА" ЕООД Благоевград Петрич
1645 0037 "ТАНО ТРАНС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1646 7949 "ВЕГОРА" ООД Благоевград Петрич
1647 2318 "ГБЗ-ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1648 5014 "ГЛОБАЛ МАК" ЕООД Благоевград Петрич
1649 0591 "ТЕО - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1650 5070 "ГАЛА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1651 11960 "ДАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1652 8025 "ЕМ. ДЖИ. ЕН. - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1653 8062 "АДАМ БРОУС" ООД Благоевград Петрич
1654 5125 "ЙОКОМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1655 11972 "3-КА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1656 13081 "БЛАСТИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Благоевград Петрич
1657 3108 "АПВ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1658 5333 "ЛПД ГЛОБАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1659 1979 МАГО ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1660 8929 "МИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1661 5276 "ТО-ДА" ЕООД Благоевград Петрич
1662 5323 "ТРАИЛ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1663 5327 "САБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1664 8125 "ТРАНС ИХОС ДОНЧЕВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1665 5317 "ЛАВАЦИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1666 5858 МОНОС СПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1667 5341 ВПИ - 712 ЕООД Благоевград Петрич
1668 5359 "ДРАГОШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1669 10031 "АТЛАНТИС - 2010" ООД Благоевград Петрич
1670 6453 "КЕЛИСИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1671 5087 "ХРИСАН-АВ" ООД Благоевград Петрич
1672 1084 "САНДРА-М-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1673 5441 "СТАМАТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1674 9109 “РОЯЛ-П ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1675 4576 ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК ЕООД Благоевград Петрич
1676 4435 Д.П. ФРИГО КЪМПАНИ ООД Благоевград Петрич
1677 5383 "ВАЛМАЛ ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1678 5386 "КАРАСАРИДЕС ТРАНСТЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1679 5809 "МЕДАРИ" ООД Благоевград Петрич
1680 3484 ГУТО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1681 5368 МАГОТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1682 3735 НИКОМАК ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1683 5304 "ПИ. ЕЛ.ЕМ.ДИ.ДЖИ." ООД Благоевград Петрич
1684 13377 "С-ТАХО" ЕООД Благоевград Петрич
1685 2416 ДИКОС- 89 ЕООД Благоевград Петрич
1686 13390 "КАМПАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1687 9179 "ЕММА-12" ООД Благоевград Петрич
1688 12515 "КАРГО ЕКСПРЕС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1689 6149 "ФИЛИПОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1690 6150 “РУМЕНОВ - 92“ ООД Благоевград Петрич
1691 5026 "КОСТАДИН КУЗМАНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1692 8695 ГРЕПСОМ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1693 2054 "ПАДИКОВИ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1694 2060 "ЕФТИМОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1695 2410 НИКЕА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1696 4966 "ПИЕРИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1697 0810 КЛАСИК - МГ ООД Благоевград Петрич
1698 6606 "МАК 3 ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1699 3808 "ПЕЛЕ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1700 1517 ЗИРИА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1701 7741 "РДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1702 0064 "АЛТАН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1703 6591 "КАТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1704 6832 "СЗС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1705 8322 “ПУРА ШПЕД“ ЕООД Благоевград Петрич
1706 7318 "САВИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1707 6831 "КВАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1708 6422 М - В ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1709 7140 "РО - КО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1710 8326 “ЗЛАТЕВ ЛОГИСТИК“ ЕООД Благоевград Петрич
1711 6965 "ДИМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1712 6574 РЕНДИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1713 5977 ДИМИ-ТИМ ЕООД Благоевград Петрич
1714 8450 "ДИФТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1715 8968 "ФМ - КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1716 0953 "МИЛ-ВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1717 2810 МДВ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1718 12507 "КАРТРАНС К." ЕООД Благоевград Петрич
1719 4903 "ПАРОВИЧ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1720 3223 Д.С.ВАСИЛАКИС ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1721 3865 " Н И М ШПЕД " ЕООД Благоевград Петрич
1722 6936 "ЕОЛОС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1723 7858 "ЛЛ ТРАНС 2" ООД Благоевград Петрич
1724 0183 "КАТИ-80" ЕООД Благоевград Петрич
1725 7694 "ХЕЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1726 7337 "ФЕСТОНИ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1727 13649 "ИНТЕР ЕКС П" ЕООД Благоевград Петрич
1728 3801 "ДС 5 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1729 8931 "АЗ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1730 1740 АНТАНДО ЕООД Благоевград Петрич
1731 3288 "КИНГ ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1732 9181 ДРЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1733 1116 " НЕНО ТРАНС " ЕООД Благоевград Петрич
1734 8769 "ВАГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1735 8363 "ГОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1736 9058 ФРИГО ТЕРРА ЕООД Благоевград Петрич
1737 0158 "РИ - ВА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1738 7494 "ХИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1739 6044 "СЛАВЧО ГАЗЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1740 4938 "БЕСТ УЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1741 7527 "ВИМС-Г" ЕООД Благоевград Петрич
1742 0562 "ВАЛУТА НОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1743 0811 БОБИ ТРАКИНГ ООД Благоевград Петрич
1744 0038 "ТРАНС-ЮГ" АД Благоевград Петрич
1745 0321 СКАН-МАК ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1746 0278 ПОПМАНОВИ ЕООД Благоевград Петрич
1747 7476 ДГ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1748 1648 "АЛЕАДИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1749 8176 " К. Д. ЛОГИСТИК " ООД Благоевград Петрич
1750 7854 "ДЕ БОЕР МАРИА" ООД Благоевград Петрич
1751 7853 "ГМС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1752 10040 "РМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1753 7759 "АННЕГРЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1754 8954 ДЖЕЙ ЕЛ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1755 8950 "ПЕТЪР КОТУКЛИЕВ-КУПИДОН" ЕТ Благоевград Петрич
1756 0276 "ЕДИ" ООД Благоевград Петрич
1757 7219 "КАМИЛА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1758 7019 "ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1759 6694 ТРАНСРОВЕР ЕООД Благоевград Петрич
1760 4351 ШЕНДЕР ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1761 6391 "М.С.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1762 8092 "В-К-КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1763 6693 ИНТЕРСТАР ЛОГИСТИКС ЕООД Благоевград Петрич
1764 6985 "РЕБЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1765 4045 "ДЕВИК" ЕООД Благоевград Петрич
1766 0003 "ГАНСИС" ООД Благоевград Петрич
1767 5701 “КАДИА ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1768 12643 "МАТЕА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1769 3580 "МЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1770 8027 "КРУСОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1771 1187 "ЕУРОЛИНК" ООД Благоевград Петрич
1772 7678 "ИНТЕР ТРАНС -98" ЕООД Благоевград Петрич
1773 5633 “Т - Т - ШИШКО“ ЕООД Благоевград Петрич
1774 8572 "ЮРИЕК-2001" ЕООД Благоевград Петрич
1775 7988 "ФИЛИСТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1776 2186 "ТРАНСКХА" ЕООД Благоевград Петрич
1777 5352 "АЕС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1778 5778 "НУМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1779 9151 "ЕРМИС ТРАКС" ООД Благоевград Петрич
1780 0951 "РОУТЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1781 8485 "Д.К.Ф. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1782 4986 "ВИ ТИ КЪМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1783 4863 ТАУРУС ТРАНСПОРТЕ ЕООД Благоевград Петрич
1784 4249 "А.К.ТРАНСПОРТС" ООД Благоевград Петрич
1785 6822 "ИВО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
1786 5425 "РОСФИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1787 8071 "ИЛМАКС-11" ЕООД Благоевград Петрич
1788 3089 СКОПИЕТРАНС БГ ООД Благоевград Петрич
1789 8687 "ЛЮНИ-79" ЕООД Благоевград Петрич
1790 8425 "ПЕКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1791 12313 "ВЕНИ ТРАНС - 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1792 8429 "АЗУЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1793 8422 "МВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1794 1330 ДУВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1795 1432 "ЮНИЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1796 13651 "ЛД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1797 8438 "ДИЛАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1798 8451 "Ф.Т.Е" ЕООД Благоевград Петрич
1799 1948 БАЙ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1800 13652 "АЛАПУЛОВ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1801 4610 "ТИМ ПАРТНЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1802 8501 "КАРГОСПИЙД" ООД Благоевград Петрич
1803 8401 " МИ - МО ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1804 1873 "НОН СТОП-4 - АНГЕЛОВ И СИЕ" СД Благоевград Петрич
1805 8441 "КОЧУБА" ЕООД Благоевград Петрич
1806 2246 "МИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1807 8447 "ВАСАТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1808 8533 "МАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1809 4945 "ПАН - СТОП" ЕООД Благоевград Петрич
1810 2266 НИКВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1811 2342 "ТРЕНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1812 8664 "Б.Т.С. БЛИЦ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1813 12087 "ПЕНЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1814 5853 САКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1815 1377 ЕУРО МУВЪРС ООД Благоевград Петрич
1816 1819 ИЕНИД ТРАК ООД Благоевград Петрич
1817 1204 "ЕМИЛИ СТАРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1818 7791 "ИВАЛЕКС ТРАНС ЕУРО" ЕООД Благоевград Петрич
1819 7715 "ФУЛЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1820 12644 "ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1821 8694 "МАРИЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1822 9330 СВЕД ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1823 4689 "ВАТЕОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1824 8766 " НАДАЛ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1825 7679 "СТАНКА НИКОВА - 2005" ЕТ Благоевград Петрич
1826 0263 "УОРЛД УАИТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1827 8693 "АНСАГО ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1828 4271 "МЕТРО ГРУП ЛКВ" ООД Благоевград Петрич
1829 8823 "САСА ЛОДЖИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1830 1536 "ТТ ТОНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1831 0360 "БОЛАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1832 0083 " АРБИТРАНС - АМГ " ЕООД Благоевград Петрич
1833 4327 "ХЕЛЕНЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1834 8944 "П.Н.Г" ЕООД Благоевград Петрич
1835 5849 "ДАРИ-12" ЕООД Благоевград Петрич
1836 8768 "ЛЕСА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1837 5241 МАНУЕЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1838 3826 "ВАЛИ ТРАНС-2010" ЕООД Благоевград Петрич
1839 8811 "ГСВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1840 8801 "ПАНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1841 8812 "КИКИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1842 3885 ВАСТРА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1843 3910 "ДСТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1844 4754 "ЮНИОН ПЕЙПЪР" ООД Благоевград Петрич
1845 0743 "МЕКАЛИС" ЕООД Благоевград Петрич
1846 0609 "МК ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1847 0747 "ТЕФТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1848 5355 "РИББАС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1849 3815 МИСКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1850 8923 "БО-СА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1851 7571 "ЗАФИРОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1852 8920 "Б.Д. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1853 1919 ВОМО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1854 13656 "АЛЕА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1855 9028 "КРИС ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1856 9190 МЕН-МЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1857 8696 МАКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1858 2451 "ДАСЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1859 10019 "ЕЛИВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1860 9009 "КМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1861 10021 "ДЖЕННИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1862 1206 "СПЕЙС ТРАНС 7" ЕООД Благоевград Петрич
1863 12093 "ДИМГЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1864 4290 "ИНФИНИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1865 9012 “ЕФТ ТРАНС БГ“ ЕООД Благоевград Петрич
1866 9152 ФАНИС ТРАКС - ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД Благоевград Петрич
1867 9110 “ВМС ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1868 8848 "БАРБАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1869 8770 "МАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1870 8483 "БАЛКАН ТРАНСПОРТ ЛАМБРОПУЛОС" ЕООД Благоевград Петрич
1871 8112 "АЛЕКСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1872 7208 "ДЖО-ТРАНС-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1873 3976 "ЕУРО ИМПЕКС СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1874 7375 “МАНИКС ТРАНС“ ООД Благоевград Петрич
1875 7246 "МП ТРАНС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1876 4516 "СТУПАС" ЕООД Благоевград Петрич
1877 4485 "СТИЛИАНОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1878 13658 "ИНТЕРПАЛЕТ" ООД Благоевград Петрич
1879 13124 "МИРА - ВА 1" ЕООД Благоевград Разлог
1880 6173 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Разлог
1881 7262 "СВИЛЕН РАБАДЖИЕВ" ЕТ Благоевград Разлог
1882 10650 "ЕЛЕНА - КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ 2013" ЕООД Благоевград Разлог
1883 7915 "ЮЛИЯ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1884 6926 "КРИСТАЛХИМ" ЕООД Благоевград Разлог
1885 3600 "АТАНАС КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1886 4690 "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1887 10369 "ТРЕНС" ЕООД Благоевград Разлог
1888 5748 "ФОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1889 0503 "ВИНСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Разлог
1890 6302 "ДИНО - 79" ЕООД Благоевград Разлог
1891 0486 "СЛАВЧО ГЪРБЕВ-СЛАГ" ЕТ Благоевград Разлог
1892 12867 "МИЛЕНИУМ 2008 - Г" ЕООД Благоевград Разлог
1893 1663 "РУМЕН ПАДАРЕВ–БАЛКАН ФРУКТ-НИКОЛА ПОПАДИЙН" ЕТ Благоевград Разлог
1894 8137 ПАКОНИ 33 ЕООД Благоевград Разлог
1895 6581 "ГАЛЯ КОЦАКОВА" ЕТ Благоевград Разлог
1896 11272 "МИМИ - 2008" ЕООД Благоевград Разлог
1897 3789 "ГЕОРГИЕВИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1898 5737 "ДЖИНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1899 3522 "ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯРЕЦОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1900 3598 "БОРИС БЕЛЕЖКОВ-АНА" ЕТ Благоевград Разлог
1901 10686 "ЖОРО ТРАНС - 09" ЕООД Благоевград Разлог
1902 12970 "КРЕМЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1903 13564 "ТРАНСКОП 2011" ЕООД Благоевград Разлог
1904 12066 "ВИТЕКС" ЕООД Благоевград Разлог
1905 0672 "КОНСТАНТ-11" ЕООД Благоевград Разлог
1906 12231 "САМАРИНАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1907 2923 "ЖАК-4-АНГЕЛ КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1908 11298 "ЯНСИ - 99" ЕООД Благоевград Разлог
1909 1901 "ЕЛЕКТРОТЕХ" ЕООД Благоевград Разлог
1910 3326 "ПОЛЕЖАНОВ" ООД Благоевград Разлог
1911 3324 "МИТКО-98" ЕООД Благоевград Разлог
1912 13466 "БРАТЯ ИВАНОВИ 2015" ООД Благоевград Разлог
1913 8999 "НИВАС-ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1914 10947 "ЗВУРАС ЕКСПРЕСС" ЕООД Благоевград Разлог
1915 2855 "ЕВРОПА МИАТ" ЕООД Благоевград Разлог
1916 6425 "БАЛКАНСТРОЙ" АД Благоевград Разлог
1917 11472 "БАЛКАНФРУКТ БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Разлог
1918 13151 "СТАЛКО" ООД Благоевград Разлог
1919 13005 "ЕКОЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1920 9680 "СМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1921 10498 "СТИЛ-ВЕС-БГ" ЕООД Благоевград Разлог
1922 7195 "ЛИЛЯНА ИВАНОВА-2006" ЕТ Благоевград Разлог
1923 10826 "НМ ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Благоевград Разлог
1924 13237 "СААР ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Разлог
1925 5426 "ХАЛКИДА ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1926 8022 "НИКОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1927 4553 "ЦВЕТЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1928 11552 "ЮКОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1929 7924 "ДАНИЛА БИЛД" ЕООД Благоевград Разлог
1930 3222 "АНИ 72" ЕООД Благоевград Разлог
1931 11056 "НЕВС" ЕООД Благоевград Разлог
1932 12463 "ТРАНС ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Благоевград Разлог
1933 12082 "КУЛИН" ЕООД Благоевград Разлог
1934 5947 "ЕМ-КА ТРАНС-ЕМИЛИЯ ПРОЕВА" ЕТ Благоевград Разлог
1935 3673 "КОНДЕВ ТРАНС - 2009" ЕООД Благоевград Разлог
1936 0256 "АЦЕТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Разлог
1937 10005 "ЕЛ СТАСИ - 222" ООД Благоевград Разлог
1938 11395 "НЕЛТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1939 11132 "ИЛИЯ ЧОПЕВ И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Разлог
1940 8044 "Р-А КАРГО" ЕООД Благоевград Разлог
1941 10948 "ЕМ И ЕС ТРАНС ГРУП" ООД Благоевград Сандански
1942 12588 "ФЛАУЪР ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1943 6808 "ТИМОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1944 3366 "ЕФИ АУТО ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Сандански
1945 5265 “ТРАНС БАЛКАН ТРЕЙДИНГ“ ООД Благоевград Сандански
1946 7254 "ПРЕМИУМ ГРУП 59" ЕООД Благоевград Сандански
1947 12035 "ГЕОВЕС - ГВ" ЕООД Благоевград Сандански
1948 13319 "КРИСИ ТРАНС 1988" ЕООД Благоевград Сандански
1949 0574 "КОРПАЛИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
1950 5156 "ХАРИЕСА ФЕШЪН" АД Благоевград Сандански
1951 12650 "ТАНМАКС" ЕООД Благоевград Сандански
1952 3543 "БОЖИНОВ-СИЕ" ООД Благоевград Сандански
1953 13386 "ДЖИМИС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
1954 1078 "КСЕНИДИС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1955 12018 "МЕДЕОН ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
1956 3272 "ЛОРИ ТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Сандански
1957 13568 "ДУНАВИС" ЕООД Благоевград Сандански
1958 4714 "КРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Сандански
1959 5205 “ВАНСТРОЙ-ДД” ООД Благоевград Сандански
1960 13076 "АНДРЕЕВ ТРАНС 2014" ООД Благоевград Сандански
1961 6410 "ЦИРКИНИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1962 3180 "ЕКИП-ИЗ" ЕООД Благоевград Сандански
1963 2352 "БЕТОН" ЕООД Благоевград Сандански
1964 4563 ХРИДЗИ ЕООД Благоевград Сандански
1965 1495 "АСЕН Д. ИВАНОВ-НЕСА" ЕТ Благоевград Сандански
1966 2592 "ДЖЕК-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1967 12114 "МАРКОНИ 90" ЕООД Благоевград Сандански
1968 3909 "МН КОЛИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1969 7535 "ГЕОРГИ МИДУРОВ-МЕГА-ПАЛАТ" ЕТ Благоевград Сандански
1970 10010 "АРКАДИА" ЕООД Благоевград Сандански
1971 6479 "НИК-СТРОЙ 2007" ЕООД Благоевград Сандански
1972 5914 "ГОУ АНД ГОУ-ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1973 10825 "ИВЕК 53" ЕООД Благоевград Сандански
1974 6834 "ЖУЛИ-ЖУЛИЕТА СОКОЛОВА" ЕТ Благоевград Сандански
1975 3624 "ВИВАЛИ" ООД Благоевград Сандански
1976 1770 "ПАРАПАС 21" ЕООД Благоевград Сандански
1977 4922 "РАФАИЛ ТРАНС I" ООД Благоевград Сандански
1978 9050 "АНДОН СТОЯНОВ-ДОНИМИК" ЕТ Благоевград Сандански
1979 1418 ТДТ-2008 ЕООД Благоевград Сандански
1980 6910 АНОДОС ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
1981 3762 "ЛК - ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1982 0756 "ЛИЛИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1983 4370 "АХИАЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1984 10753 "ГЕОРГИДЕС И А" ЕООД Благоевград Сандански
1985 0922 "НИКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1986 4143 "КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ-95" ЕТ Благоевград Сандански
1987 6559 "СТОРУМ" ЕООД Благоевград Сандански
1988 3986 "САМСОН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1989 2678 "БОНИНОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
1990 6901 "НАТАЛИ ТРАНС-2011" ЕООД Благоевград Сандански
1991 10020 "ЖИВИТА ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
1992 1436 "МИХОВИ–КРИСТАЛ 64" СД Благоевград Сандански
1993 0797 ДИНОС-А ООД Благоевград Сандански
1994 3648 "АЛЕНДАРОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Сандански
1995 6898 "ГЕРОС-ТХ-ГЕОРГИ МИГДАЛОВ" ЕТ Благоевград Сандански
1996 12616 "АНГЕЛОВ - КОЦЕВ" ООД Благоевград Сандански
1997 5822 "ВЛАДИ 11" ЕООД Благоевград Сандански
1998 13060 "ДИ - ЛИ" ЕООД Благоевград Сандански
1999 9344 “ЮЛАНДА“ ЕООД Благоевград Сандански
2000 1034 "БИМБО-ТРАНС-ГЕОРГИ СТОЯНОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2001 4508 "КК - 2010" ЕООД Благоевград Сандански
2002 8180 "ГЕВЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2003 4391 "МЕТАЛ-КИМС" ООД Благоевград Сандански
2004 5844 "СТИЛАГРО" ЕООД Благоевград Сандански
2005 12481 "КОТЕВ - 2014" ЕООД Благоевград Сандански
2006 11273 "ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2007 11070 "ТРАНС-ЕКСПРЕС 2013" ООД Благоевград Сандански
2008 11169 "БЯЛА КУЛА" ООД Благоевград Сандански
2009 6630 "ДУСЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2010 11946 "МЕЛО 98" ООД Благоевград Сандански
2011 0290 "КЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2012 11055 "ГЕТС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2013 10752 "ЛЕСОТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2014 0284 "ЗАРО-2006" ООД Благоевград Сандански
2015 11322 "ДИ ЕС ЕС" ООД Благоевград Сандански
2016 5078 "БПС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Сандански
2017 2036 "К И С" ООД Благоевград Сандански
2018 8580 "СЕНА 9" ООД Благоевград Сандански
2019 2197 "ВАЛИНАЗ- ВАЛЕНТИН ЧОРБАДЖИЙСКИ" ЕТ Благоевград Сандански
2020 11202 "АРГИРОВ - 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2021 1085 "ДИМИ-ОЙЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2022 12191 "КАЛАМБАКАС" ЕООД Благоевград Сандански
2023 3048 "ЛЕТИСИЯ-ИЛИЯ ТОДОРОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2024 1879 "КРИС-КО" ООД Благоевград Сандански
2025 10871 "ДИМС-ФОРЕСТ" ЕООД Благоевград Сандански
2026 10455 "МЕРИ ТРАНС-2012" ЕООД Благоевград Сандански
2027 4125 "АЖ-АРГИРОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2028 3844 "ДНК" ООД Благоевград Сандански
2029 10779 "Ф. Н. СПЕДИЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2030 12556 "МАЛЛИРИС" ЕООД Благоевград Сандански
2031 6839 "БОРА - 78" ЕООД Благоевград Сандански
2032 8967 "ВИТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2033 0852 ДИАМАНТ БРАТЯ ООД Благоевград Сандански
2034 0075 "ДИАНА ГУТЕВА-ГЕОРГИЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2035 3266 "ДЖИ. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2036 12399 "СИМОНСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2037 13071 "ВИВАВЕН" ЕООД Благоевград Сандански
2038 10378 "ЕС ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2039 11864 "РУМИТРАНС 82" ЕООД Благоевград Сандански
2040 12341 "ЯНЧИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2041 7706 "МЕДИТЕРАН ФРИГО" ЕООД Благоевград Сандански
2042 7896 "ХАЛЕВ - А" ЕООД Благоевград Сандански
2043 1012 "МАРИЯ СЛАВЧЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2044 8333 "ТРАНС ЛОДЖИК КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Сандански
2045 3740 "БОРИС 68" ЕООД Благоевград Сандански
2046 12163 "ММ - МАРИЯН МИНЧЕВ" ЕООД Благоевград Сандански
2047 10690 "ВАСТО-ТЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2048 7032 "КРИСМАР" ЕООД Благоевград Сандански
2049 7548 "ПЕТРАНА ФРУТ" ЕООД Благоевград Сандански
2050 13671 "ДОНКОСТ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2051 0541 "КРАСИТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2052 11800 "АГОГИ" ЕООД Благоевград Сандански
2053 0405 "АЛКИОН" ЕООД Благоевград Сандански
2054 0048 "ТМ ТРАНС 12" ЕООД Благоевград Сандански
2055 11641 "ЕМБОРЕОС" ООД Благоевград Сандански
2056 6539 "ТРАНСПОРТ ПАПАТЕОДОРО" ЕООД Благоевград Сандански
2057 7392 “КЕРАМО“ ЕООД Благоевград Сандански
2058 10679 "ЛИТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2059 12874 "МИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2060 0907 "СПИДИ ТРАНС-07" ЕООД Благоевград Сандански
2061 11300 "ИРИА БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Сандански
2062 8354 ХРИСА ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2063 7459 "ТАСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2064 12104 "ЕМЕН ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2065 5933 "АТТ БУЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2066 1657 "ГЛЕРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2067 10617 "ИСОМЕКС" ООД Благоевград Сандански
2068 10158 "ЗЕЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2069 6308 "ТЕО-ТОРО" ЕООД Благоевград Сандански
2070 5580 "ВИДИДО" ЕООД Благоевград Сандански
2071 0056 "ЕВГЕНИАДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2072 0739 "КИРОВ-БГ 07" ЕООД Благоевград Сандански
2073 11789 "МБМ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2074 3220 "ГЕСИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2075 3622 "БУЛТРЕЙД - 2010" ООД Благоевград Сандански
2076 7205 "ЖИТЕН КЛАС-ВГ" ЕООД Благоевград Сандански
2077 5676 "ПРИМОТРЕЙД" ЕООД Благоевград Сандански
2078 8111 "ТРЕНДАФИЛОВ ТРАНС И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2079 8198 "ФРЕНГОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2080 2403 "НАЦИОС ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2081 3323 "АРСЕНИС-ЛАРИСА" ЕООД Благоевград Сандански
2082 10060 "СИЛИКИО" ЕООД Благоевград Сандански
2083 13150 "ТРАНС ИНТЕРВЕСАКО" ЕООД Благоевград Сандански
2084 10773 "МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ" ЕООД Благоевград Сандански
2085 12283 "САПУНДЖИЕВ 96" ЕООД Благоевград Сандански
2086 6571 ЕУРОМИТ ЕООД Благоевград Сандански
2087 8105 "НОРАД" ЕООД Благоевград Сандански
2088 9700 ХАТЗИС ТРАНС 2012 ЕООД Благоевград Сандански
2089 13327 "МЕРИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2090 12835 "ИНТЕРТРАНС-13" ЕООД Благоевград Сандански
2091 10834 "ПАПАГЕОРГИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2092 3980 "ДАНИС СПЕД" ЕООД Благоевград Сандански
2093 0115 "КРИСТИ-89" ООД Благоевград Сандански
2094 10835 "СТАВРАКИС ТРАВЕЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2095 2269 "МОНО ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2096 1184 "БАЛКАН ЕКСПРЕС ФРИГО" ООД Благоевград Сандански
2097 4186 СУКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Сандански
2098 7105 “КОНДОР - 97“ ЕООД Благоевград Сандански
2099 12618 "САВОФРОСТ" ООД Благоевград Сандански
2100 11588 "ЛОКАТ" ЕООД Благоевград Сандански
2101 0507 "ГРИЗЛИ" ООД Благоевград Сандански
2102 13690 "ГЕВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2103 10925 "АНГЕДА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2104 6959 "ДИРС-ИВАН ИВАНОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2105 10044 "КАРАИАНИ ЕВАНГЕЛИЯ" ЕООД Благоевград Сандански
2106 10187 "КК ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2107 5921 "М.М. ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2108 4964 "КОНВОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2109 1826 "ОЛГА АУТО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Сандански
2110 13192 "КЕМИ - 70" ЕООД Благоевград Сандански
2111 11790 "ЕГНАТИА" ЕООД Благоевград Сандански
2112 13567 "ПЛАТИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2113 4013 "АГИ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2114 9302 "ТУЛЯРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2115 8296 ЕУРОЕНЕРДЖИ ООД Благоевград Сандански
2116 10413 "ДИЧ - 09" ЕООД Благоевград Сандански
2117 12805 "РУСАКОВИ" ООД Благоевград Сандански
2118 13290 "ГЕНЕСИС ЛАЙНС" ООД Благоевград Сандански
2119 7697 "РУМЕН ВОДЕНОВ - 99" ЕТ Благоевград Сандански
2120 7279 "Г АНД А ТЕКСТИЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2121 1568 "ЕМБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2122 0726 "КАВИ" ЕООД Благоевград Сандански
2123 0055 "ХРИСТОС ХОЛЕРИДИС" ЕООД Благоевград Сандански
2124 5034 "КАНЕЛЛОС" ЕООД Благоевград Сандански
2125 4666 "КРУМ ТРАНС 2010" ООД Благоевград Сандански
2126 4727 "МАРИЯ ТУШЕВА-РЕМИ-М" ЕТ Благоевград Сандански
2127 8372 "САНДЕ-2А-АНГЕЛ САНДЕВ" ЕТ Благоевград Сатовча
2128 12398 "АУГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2129 1445 ФЕРИ ГАРАНТ-2003" ЕООД Благоевград Сатовча
2130 1157 "АЛЕКСАНДРОС ФИЛИПОС" ООД Благоевград Сатовча
2131 4998 "ТЕКС-УОРК" ООД Благоевград Сатовча
2132 5169 "КАЛЕКОВ М И Л" ЕООД Благоевград Сатовча
2133 5001 "БУЛСАТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2134 11844 "НИКО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2135 8951 "ШИНКА ВЪЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Сатовча
2136 11843 "ММД" ЕООД Благоевград Сатовча
2137 10218 "ББД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сатовча
2138 12251 "ВИЛИЕМ - 11" ЕООД Благоевград Сатовча
2139 3672 "РА-ДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сатовча
2140 1779 "ВАЛЕНТИН БАШЕВ-АСЯ" ЕТ Благоевград Сатовча
2141 6360 "КАРИ ТРАНС-09" ЕООД Благоевград Сатовча
2142 5071 "ДЕБРЕВ-Е" ООД Благоевград Сатовча
2143 7807 "ДЕСО-ТРАНС" ООД Благоевград Сатовча
2144 13655 "ОПТИМА" ООД Благоевград Сатовча
2145 13364 "РАЙАН ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2146 7970 "АЛЕКСАНДЪР-МЕЧ-ТОНИ СТОЕВ" ЕТ Благоевград Симитли
2147 11759 "РИЧАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2148 11687 "МАРТИ АУТО 80" ЕООД Благоевград Симитли
2149 4476 "РАВНАЧКИ ТРАНС-СВЕТОСЛАВ РАВНАЧКИ" ЕТ Благоевград Симитли
2150 0510 "БРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2151 11834 "БУЛТРАНС 2014" ООД Благоевград Симитли
2152 5918 "АУТОФИЛИ 2 - ФИЛИП ПАМУКЛИЙСКИ" ЕТ Благоевград Симитли
2153 12016 "ЕС БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2154 9867 "МИЛЕН-08" ЕТ Благоевград Симитли
2155 11185 "НИКОЛОВ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Симитли
2156 6003 "АНГЕЛ КОЧЕВ-АВИ-92" ООД Благоевград Симитли
2157 4439 "ДАНИЕЛА КИРИЛОВА" ЕТ Благоевград Симитли
2158 13600 "АБЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2159 7975 "АНДИ-КОМЕРС" ООД Благоевград Симитли
2160 8522 "КИРИЛ СТАНКОВ-40" ЕТ Благоевград Симитли
2161 13317 "Д И Б - ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Симитли
2162 8064 "МАРИАН ЧИФЛИГАРОВ-ТРИ СМРЪЧА" ЕТ Благоевград Симитли
2163 12340 "ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООД Благоевград Симитли
2164 3797 "ВЕТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Симитли
2165 1813 "СВИНИДОЛ–ЕМИЛ АГОВ" ЕТ Благоевград Симитли
2166 13604 "КРАСИ КАР 73" ЕООД Благоевград Симитли
2167 5178 КРАСИМИР В ДОКУЗОВ ЕТ Благоевград Симитли
2168 10656 "ГОГОТРАНС91" ЕООД Благоевград Симитли
2169 12376 "ЕЛЕНКОВ-М" ЕООД Благоевград Симитли
2170 8138 ЕТ "ГРАНДЕ-Д - МЕТОДИ ДРАГАНЧЕВ-СВЕТЛА ДРАГАНЧЕВА" Благоевград Симитли
2171 2272 "ВЕТРЕН" ЕООД Благоевград Симитли
2172 4912 "АЛЕКС ТД" ООД Благоевград Симитли
2173 8490 "МОСТ-81" ЕООД Благоевград Симитли
2174 4378 "СЕРЕТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2175 3549 "ГРИЛАЗ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2176 9354 "ИБТ" ЕООД Благоевград Симитли
2177 12189 "ПЛАМА ТРАНС 96" ЕООД Благоевград Симитли
2178 10003 ЕВРО КАМ 20 ЕООД Благоевград Симитли
2179 2870 ЕТ "ИНВИКТО - ХРИСТО МИЛЕНКОВ" Благоевград Симитли
2180 12465 "ТИМИ - ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Симитли
2181 8886 "ПЕТЪР РАВНАЧКИ-РАВНО" ЕТ Благоевград Симитли
2182 11038 "ТРАНС-И.А" ООД Благоевград Симитли
2183 8238 "ТАБАК-2005" ООД Благоевград Симитли
2184 12396 "НИКИ МЕТАЛ" ЕООД Благоевград Симитли
2185 12356 "ЛКВ ВЕКТОР" ЕООД Благоевград Симитли
2186 2459 ИВО ТРАНС - М ЕООД Благоевград Симитли
2187 0432 "ДИМАНКОВ" ЕООД Благоевград Струмяни
2188 3679 "ТОЛИДО ТРАНС" ООД Благоевград Струмяни
2189 4008 "СТВ" ООД Благоевград Струмяни
2190 1598 "ГАЙДОВ 2014" ЕООД Благоевград Струмяни
2191 13548 "ЗАКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Струмяни
2192 8083 "ЕВРОМАР" ЕООД Благоевград Струмяни
2193 4126 "ТРИО ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2194 2872 "А.С.Г." ЕООД Благоевград Струмяни
2195 9954 "ТРАНС ЛУКС" ООД Благоевград Струмяни
2196 0058 "ИВА-АКСИНИЯ НИКОЛОВА-АСЕН ПЕНДУРКОВ" ЕТ Благоевград Струмяни
2197 2473 "КАРЕЛИЯ-2007" ООД Благоевград Струмяни
2198 4097 "ДЕСИБО - 2010" ЕООД Благоевград Струмяни
2199 9968 "КЪЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2200 10073 "ЕЛЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2201 8119 "НИДЕКС" ООД Благоевград Хаджидимово
2202 12115 "ХРИСТОФОРОС СТЕФАНИДИС" ООД Благоевград Хаджидимово
2203 10535 "СЛАВЯНКА - ГАЙТАНИНОВО" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2204 10168 "ТРАНС ГАЛОП" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2205 11526 "ЧОНИ-М" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2206 8221 "СО-КО ТРАНС" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2207 3744 "ИНТЕРКОМЕРС 2010" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2208 6338 "АНГЕЛ ТРАНС 77" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2209 6594 "ВАНЧЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Якоруда
2210 1154 "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ПРЕЦИЗНОСТ" ООД Благоевград Якоруда
2211 6337 БЕНИ ТРАНС 2000 ЕООД Благоевград Якоруда
2212 0269 "ЕЛИТ-Т" ЕООД Благоевград Якоруда
2213 1969 БОРИСЛАВ ВАЦКОВ ЕООД Благоевград Якоруда
2214 13270 "МР-ТРАНС-2015" ЕООД Благоевград Якоруда
2215 13380 "ОСМАНОВ 1" ЕООД Благоевград Якоруда
2216 6640 "РАКОВЕЦ-99" ООД Благоевград Якоруда
2217 8610 "ЦВЕТАНА 93" ЕООД Бургас Айтос
2218 13313 "БОБАНКА" ЕООД Бургас Айтос
2219 8822 "МАРКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2220 13075 "ДЕНИЗ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2221 6324 "АЛИН-НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2222 8998 "ПЕТЪР КУРШУМОВ" ЕТ Бургас Айтос
2223 2297 "ТТ ТРАНС" ООД Бургас Айтос
2224 9617 "АВТОГАРАНТ" ООД Бургас Айтос
2225 9093 "ЕВРОТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2226 10380 "НОМАД ГРУП 55" ЕООД Бургас Айтос
2227 5515 "КИДЕКС ЕМ" ЕООД Бургас Айтос
2228 4647 "К. КЪНЕВ – КЪНЧО КЪНЕВ" ЕТ Бургас Айтос
2229 0078 "ИБО - 79" ЕООД Бургас Айтос
2230 5249 ЕЛ КАПИТАН ДИТИАН ЕООД Бургас Айтос
2231 13062 "АМК - ЕВРО ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2232 12794 "КАЛИТРАНС-71" ЕООД Бургас Айтос
2233 12876 "ИЛКЕ" ЕООД Бургас Айтос
2234 6802 "ДИМАРК" ЕООД Бургас Айтос
2235 2040 "ЧОЧИ – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2236 6013 "АЙДОСТ-СЕМАТ" ЕООД Бургас Айтос
2237 10981 "БАЛКАН ТРАНС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Айтос
2238 1257 "ИВАН ИВАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2239 0425 "ТРАНС ЕКСПРЕС 07" ЕООД Бургас Айтос
2240 10630 "СТОКАР-89" ЕООД Бургас Айтос
2241 7460 "МЕКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2242 3279 "ЕТИ БАНТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2243 12143 "ДЪНАК" ЕООД Бургас Айтос
2244 0845 "МАТ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2245 2734 "СТИ-ГРУП" ЕООД Бургас Айтос
2246 5913 “ГЛОБАЛ МЕТАЛС“ ЕООД Бургас Айтос
2247 5406 "ТАКСИ-ДИМИТЪР МИНКОВ" ЕТ Бургас Айтос
2248 2509 "ЯНА" АД Бургас Бургас
2249 7940 "СОЛДТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2250 0738 "ИМПАКТ" ООД Бургас Бургас
2251 4483 "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2252 11680 "АКЗ - БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2253 10902 "АЙВЪН ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2254 5549 "ТУТИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2255 8772 "КРАЛЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2256 0065 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2257 9370 "ВИМАР" ЕООД Бургас Бургас
2258 8334 “ДИМИКОМ ТРАНС“ ЕООД Бургас Бургас
2259 8589 "ОЛИВЕР МАК" ЕООД Бургас Бургас
2260 12982 "РУСЕВ ТРАНС 83" ЕООД Бургас Бургас
2261 7409 "БЛУ БЕЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2262 11822 "РУСЕВ И РУСЕВ СИН" ЕООД Бургас Бургас
2263 6274 "ДЕНИТО" ООД Бургас Бургас
2264 3813 "ФРАХТИМПЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2265 6613 "НИАЗИ" ООД Бургас Бургас
2266 7381 "ЗИКА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2267 3238 "ТЕМПОПРИМ" ЕООД Бургас Бургас
2268 8557 "ЖИВКО АНДРЕЕВ 71" ЕООД Бургас Бургас
2269 8061 "ЕВРОТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2270 8606 "ТРАНС НЕТА" ЕООД Бургас Бургас
2271 0047 "БЕРЧИ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2272 0622 "ХРИДИ" ЕООД Бургас Бургас
2273 0957 "НИКИ-2002" ЕООД Бургас Бургас
2274 5374 ОЙЛ ПЛЮС ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2275 13014 "БАУМИКС-БГ" АД Бургас Бургас
2276 0906 "ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД Бургас Бургас
2277 0814 "ПМУ" АД Бургас Бургас
2278 8971 "ТОВЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2279 11998 "АГРОИНВЕСТ-ДК" ЕООД Бургас Бургас
2280 0520 "ГОЧЕВ 2007" ООД Бургас Бургас
2281 5438 "МИМАКО" ООД Бургас Бургас
2282 1075 "ЕВРО ТРАНС ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2283 2322 "КИРОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2284 0937 "РИМС" ЕООД Бургас Бургас
2285 7743 "ММ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2286 0514 "ЕМ БИ" ООД Бургас Бургас
2287 7431 "Д.И.ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2288 7684 "МИДИЯ" АД Бургас Бургас
2289 6791 "БИКОМ 5" ЕООД Бургас Бургас
2290 13332 "М ТРАНС 06" ЕООД Бургас Бургас
2291 2277 "ЕВОТРАНС ДИДО" ЕООД Бургас Бургас
2292 7514 “ТРАНС ЛОУД“ ООД Бургас Бургас
2293 7734 "ББК" ООД Бургас Бургас
2294 1234 "АВТОТРАФИК" АД Бургас Бургас
2295 10734 "ПОШ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2296 12798 "КИТЕМ" ЕООД Бургас Бургас
2297 0741 "БАН-ТИР" ООД Бургас Бургас
2298 13565 "ДИ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2299 0292 "ТРАНСМАРК" ООД Бургас Бургас
2300 7784 "ЯНД" ООД Бургас Бургас
2301 12721 "ДКМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2302 7148 "ЕС ТИ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2303 8230 "ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2304 8290 "ТРАНС ЛИКУИДС" ЕООД Бургас Бургас
2305 6042 "ВАСИЛ МИХАЛЕВ-2002" ООД Бургас Бургас
2306 7950 "ЕГЕО" ООД Бургас Бургас
2307 12668 "ДВС – ТРАНС 2014" ЕООД Бургас Бургас
2308 5831 "АТЛАНТИК" АД Бургас Бургас
2309 9372 “ЕКВАТОР“ ЕООД Бургас Бургас
2310 0350 "ЕВРО ВИА" ООД Бургас Бургас
2311 13286 "ПЛАВЕС-98" ЕООД Бургас Бургас
2312 0051 "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ" АД Бургас Бургас
2313 13549 "ДЖИМБО - ПЪЙНЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2314 7518 "ДЖИДЖИ ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2315 11254 "МИСТРАЛ ТРАНС 1" ООД Бургас Бургас
2316 1407 ЕТ "МАРИНА-ИРИНА ГЕОРГИЕВА" Бургас Бургас
2317 4250 ТОПАЗ ЕООД Бургас Бургас
2318 10251 "ДАНИ ТРАНС 86" ООД Бургас Бургас
2319 12825 "РОУД 06" ЕООД Бургас Бургас
2320 10865 "ИПК ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2321 12831 "ДЪЛГИЯ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2322 8211 "БЕР-ЛОГ" ЕООД Бургас Бургас
2323 7331 "СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2324 10085 "РАНТЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2325 12558 "ФОБЕСК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2326 6553 "ЕКСПРЕС ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2327 1244 "ПЕВА" ООД Бургас Бургас
2328 8094 "ЕУФОРИЯ ТВ" ЕООД Бургас Бургас
2329 5673 "Д ЕНД Д ЛОДЖИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2330 10962 "ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2331 13624 "РЕДНЕК" ЕООД Бургас Бургас
2332 7367 "ДИМО С-ДИМО ДИМОВ" ЕТ Бургас Бургас
2333 8881 "ФОРУМ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2334 6665 "ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2335 1806 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД Бургас Бургас
2336 12106 "ЕТИ - 81" ООД Бургас Бургас
2337 11129 "ДАЙВ" ЕООД Бургас Бургас
2338 8339 "ЕВРОТРАК ЛИЗИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2339 8792 "НИК" ЕООД Бургас Бургас
2340 13661 "ТАНПЕ" ООД Бургас Бургас
2341 7364 "РИГЕЛ КОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2342 5399 "ТАРСЕТ 17" ЕООД Бургас Бургас
2343 3963 "АРИЗОНА ТРАНС-2001" ООД Бургас Бургас
2344 1341 "НИСТАНИ-СТАНКО НИКОЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2345 3181 "ТИПИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2346 2615 "РИЧИ-2000-ХРИСТО ХРИСТОВ-ЕЛЕНА ХРИСТОВА" ЕТ Бургас Бургас
2347 2775 "АРАПЯ-АВ" ЕООД Бургас Бургас
2348 8073 "ТИ - ЕМ ТРАНС " ЕООД Бургас Бургас
2349 10841 "РЕ - ТРАНС 71" ЕООД Бургас Бургас
2350 0979 "ЩЕРЮ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2351 5740 "ЖИВКО ПЕТКОВ-2001" ЕООД Бургас Бургас
2352 10917 "А И В КАРГОБУЛ" ЕООД Бургас Бургас
2353 1398 "РОС 80" ЕООД Бургас Бургас
2354 7723 "ЕВРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2355 1314 "СТИП" ЕООД Бургас Бургас
2356 0654 "ТЕМ - СПЕД" ООД Бургас Бургас
2357 8948 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ - 80" ЕООД Бургас Бургас
2358 2316 "ВИП - ТРАНСИС" ООД Бургас Бургас
2359 9257 "БАКАРОВ" ЕООД Бургас Бургас
2360 8093 "РА-ДРУГА ВЖ" ЕООД Бургас Бургас
2361 3003 "ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2362 10932 "ДИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2363 4987 "РОСИ-ТРАНС-ЖЕЛЬО МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2364 11164 "ВАЛ ДЖИ ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2365 6739 "АВТОТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2366 3467 "БЕВЕГУНГ ОЙЛ - 2007" ООД Бургас Бургас
2367 10056 "СИМКО ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2368 13599 "ГРУШАРА 88" ООД Бургас Бургас
2369 7067 "КОСМОВ-666" ЕООД Бургас Бургас
2370 13079 "ГЛОБАЛ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2371 6029 "ТРАНСАПОЛОНИЯ – ИВАНКА ЯНЕВА" ЕТ Бургас Бургас
2372 3287 "БЕДРОСОВ" ЕООД Бургас Бургас
2373 12534 "КАРИ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2374 0320 "ТОДОРОВ-95" ООД Бургас Бургас
2375 7873 "ОВЕРГАЗ СИ ЕН ДЖИ" АД Бургас Бургас
2376 13061 ЕТ "ТОНИ - ТОДОР КОКАЛДЖИЕВ" Бургас Бургас
2377 5599 "АЛСИ" ЕООД Бургас Бургас
2378 5311 "ТОТАЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2379 4173 "ТРАНС-ЛИНК" ООД Бургас Бургас
2380 0559 "РАВДА" ООД Бургас Бургас
2381 12524 "ТИЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2382 0745 "СКОРПИОНС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2383 13248 "СТАНКОВ 84" ЕООД Бургас Бургас
2384 8298 "БИМЕКС" ООД Бургас Бургас
2385 7073 "БАЛКАНСПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2386 10296 "ТРАНС ЕНГ" ЕООД Бургас Бургас
2387 7584 "КАВКАЗ ТРАНС- 2000" ЕООД Бургас Бургас
2388 8341 "ЕЛАИС" ЕООД Бургас Бургас
2389 9877 "ГОРЖО" ЕООД Бургас Бургас
2390 4412 "ТАМИ-99" ЕООД Бургас Бургас
2391 5502 "АМ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2392 6415 "ТД - ТОДОР ДИМИТРОВ" ЕТ Бургас Бургас
2393 5842 "МАКС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2394 5688 "АЛТЕСТ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2395 13243 "СЕВАН" ООД Бургас Бургас
2396 11750 "ЛЕО ТРАНС 2014" ООД Бургас Бургас
2397 12857 "ЕС ДЕ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2398 6462 "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2399 5284 "КАВКАЗ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2400 0630 "ДИМАТ" ООД Бургас Бургас
2401 10424 "ДОНИКА-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2402 12920 "НИКИ ФРУКТ 2" ЕООД Бургас Бургас
2403 5079 "КАБЕЛКОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2404 8313 "ЛАКТОС-БЪЛГАРИЯ" ООД Бургас Бургас
2405 7483 "СВЕДИ-69" ЕООД Бургас Бургас
2406 3460 "КОНСУЛТА-М" ЕООД Бургас Бургас
2407 4881 "ЕЛ ПИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2408 6380 "МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД Бургас Бургас
2409 8628 "ТОПТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2410 11820 "БОЛЕРО" ЕООД Бургас Бургас
2411 12161 "С. Е. ТРАНС ЕВРОПА" ЕООД Бургас Бургас
2412 1392 "ПКМ-2011" ЕООД Бургас Бургас
2413 5721 "МАРИНЧЕВИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2414 8493 "ТОДОРОВ-ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Бургас Бургас
2415 4407 "ЙОНАС" ООД Бургас Бургас
2416 2937 "ТРАНСОЙЛ 1" ООД Бургас Бургас
2417 1968 "БЪК-А–АНДОН БАКАЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2418 0433 "СТОЯН НАНЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2419 2821 "МАРИТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2420 1687 "ТИ-ЕМ-ВИ" ЕООД Бургас Бургас
2421 12259 "РОСТРАНС-73" ЕООД Бургас Бургас
2422 10819 "БЕ ГЕ ЕФ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2423 5382 "ВАСИ КАР" ООД Бургас Бургас
2424 1682 ДАМ 2008 ООД Бургас Бургас
2425 4868 "БЪК" ЕООД Бургас Бургас
2426 7960 "МАВРОНИС" ООД Бургас Бургас
2427 4642 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Бургас Бургас
2428 9594 "ЖЕЛЕВ-07" ЕООД Бургас Бургас
2429 13451 "СТАМЕН ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2430 3098 "РУАН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2431 10512 ИДН ТРАНС.ЕУ ООД Бургас Бургас
2432 8905 АВТОТРАНС ИВАНОВ ЕООД Бургас Бургас
2433 0916 "МИК ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2434 8276 "ЕВРОЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2435 4803 "СИМПЕРТО" ООД Бургас Бургас
2436 0466 "ВИХРИ" ЕООД Бургас Бургас
2437 7020 "НАДЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2438 8318 "МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2439 4653 "АСТИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2440 6768 "ТРЕЙСИ-2" ЕООД Бургас Бургас
2441 13385 "ТРАНС ВИСТА" ЕООД Бургас Бургас
2442 11242 "ИВИ-ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2443 13636 "СИА ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2444 13445 "ПАРТНЕРС" ООД Бургас Бургас
2445 11140 „ ТРАНЗИТ " ЕООД Бургас Бургас
2446 7985 "ПОЛ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2447 8118 "ЕММА" ЕООД Бургас Бургас
2448 10107 "СКАЙ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2449 11247 "СИЙ КОМЕРС" ЕООД Бургас Бургас
2450 6327 "ЕКС-ТРАНС-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2451 13470 "ЧИКЪН ГРУП" ООД Бургас Бургас
2452 12921 "СПИЙД ВИА" ООД Бургас Бургас
2453 11243 "МОМЧЕВИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2454 12792 "ВИК 73" ЕООД Бургас Бургас
2455 12480 "ЕВРО СТАРС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2456 9138 ДЖИ ЕМ БУЛМИТ ЕООД Бургас Бургас
2457 4757 "ДАРЛИНГ-49" ООД Бургас Бургас
2458 11232 "БУРГАСТРАНС - 77" ЕООД Бургас Бургас
2459 0205 "АЛДИС-АЛЕКСИ СТОЯНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2460 1027 "МАЯ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2461 11138 " ГЕОЕКСПОРТ " ЕООД Бургас Бургас
2462 3466 "ВАТ-ВАЛЕНТИН СТАЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2463 13106 "ДАНИ 81" ЕООД Бургас Бургас
2464 5577 ВИП ТРАНС ГРУП ООД Бургас Бургас
2465 5989 "КРИЛЕ-Н-93-НИКОЛАЙ КЮМЮРДЖИЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2466 2470 "НИКИКАТ" ООД Бургас Бургас
2467 13407 "ТИГИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2468 5802 "ДЕРМЕНДЖИЕВ 2003" ЕООД Бургас Бургас
2469 12004 "ФОТЕВ ТРАНС 2009" ЕООД Бургас Бургас
2470 13450 "О ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2471 2210 "ЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2472 7799 "ДЕН-ТИР" ЕООД Бургас Бургас
2473 9976 МЕТАЛСТРОЙ ООД Бургас Бургас
2474 12190 "ПИРГОС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2475 12594 "ГАРД 77" ЕООД Бургас Бургас
2476 5967 "КАРАЯН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2477 9478 "АНДЕЗИТ" ООД Бургас Бургас
2478 13457 "ЧЕЛЕБИ" ООД Бургас Бургас
2479 10541 "НИМЕКС-Н.А." ЕООД Бургас Бургас
2480 0264 "ДИМИ-ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2481 10412 "ВАН ХАУТЕ" ООД Бургас Бургас
2482 10663 "КА ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Бургас
2483 11501 "ЧАНЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2484 7026 "АНАСТАСИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2485 8431 "КЕРВАН" ООД Бургас Бургас
2486 2222 ТИТАН КОМЕРС ООД Бургас Бургас
2487 6812 "СТОЯН ПОПОВ" ЕТ Бургас Бургас
2488 5041 "НИК-92-НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2489 2003 "ВРЪНГОВИ-2" ООД Бургас Бургас
2490 5038 "СТАРТ ТРЕЙС" ЕООД Бургас Бургас
2491 8535 "ДАНДАНОВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2492 3290 "РЕНИКИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2493 8007 "ЧЕЛДЪКОВ-61-АТАНАС ХРИСТОВ ЧЕЛДЪКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2494 11913 "ДАНДИ ТРАНС 08" ЕООД Бургас Бургас
2495 11276 "АПИ ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2496 0754 "БУЛТЕК" ЕООД Бургас Бургас
2497 5215 "БУРДЖАНИ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2498 1677 "ХРИСМАРН" ЕООД Бургас Бургас
2499 12080 "АТЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2500 13263 "М ГРУП БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2501 10018 "БУРГАСТРАНС" ООД Бургас Бургас
2502 2677 "БРАДЪРС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2503 11783 "ПОПОВ" ООД Бургас Бургас
2504 6207 КУШ ГРУП ЕООД Бургас Бургас
2505 3781 "АТАНАСОВ-ЖИВКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ" ЕТ Бургас Бургас
2506 10192 "ТРАНСПЕТ 05" ЕООД Бургас Бургас
2507 7214 "ДВГ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2508 3990 "ВОЗИМ" ЕООД Бургас Бургас
2509 10190 "ЕУ ТРАНС ЛИМИТЕД" ООД Бургас Бургас
2510 2087 "ДИМАР В" ЕООД Бургас Бургас
2511 11063 "НИТОН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2512 12919 "ЯНТАРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2513 5945 "БЕРЧИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2514 4871 ЕЛМА-М-ГРУП АД Бургас Бургас
2515 7594 "ДАНВАЛ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2516 3632 ВИТЕЛА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2517 0701 ИВМА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2518 1261 "ТРАНСБУЛ МКВ" ЕООД Бургас Бургас
2519 5012 "ЖТН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2520 7530 "НЕВА ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2521 6424 "ФРУКТИС ДЖИ ДИ" ООД Бургас Бургас
2522 8165 "ХИГИЯ КОНСУЛТ" ЕООД Бургас Бургас
2523 13351 "ТРАНС НЮ ТАЙМ" ООД Бургас Бургас
2524 1454 "БГ БИЛДИНГ ХАУС" ЕООД Бургас Бургас
2525 5027 "АТАНАС КИРОВ 2002" ЕООД Бургас Бургас
2526 1049 "СИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2527 12509 "ЛЕОНЕЛ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2528 3217 "МЕГИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2529 8394 "КАРНИ" ЕООД Бургас Бургас
2530 11669 "АЛ БРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2531 11862 "СЕНТОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2532 7055 И.Г.Г. - ИВАН ГОТЕВ ЕТ Бургас Бургас
2533 6811 "ЧИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2534 4489 "А.Б..КАР" ООД Бургас Бургас
2535 9819 "СИЕНА" ЕООД Бургас Бургас
2536 0242 "ЧОНИ ТРАНС 75" ЕООД Бургас Бургас
2537 8168 "ВИКМАР ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Бургас Бургас
2538 1840 "МАСЛИНКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2539 13141 "ЛКВ ДИНИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2540 11336 "МАРЧИНИ ПЛАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2541 8040 "НЕПАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2542 2806 "ТРЪКЕР" ЕООД Бургас Бургас
2543 5924 "СТАН" ООД Бургас Бургас
2544 1703 "МЕРИТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2545 5932 "ДЕЛТА ТРАНС-2006" ООД Бургас Бургас
2546 11841 "КРИСИ ТРАНС ЕС" ООД Бургас Бургас
2547 0936 "КОНКРЕТ" ООД Бургас Бургас
2548 13086 "САТОРИ" ООД Бургас Бургас
2549 11642 "ЕВРО ФОРЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Бургас Бургас
2550 4387 "ХЕРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2551 4029 "КАМИ - 93" ЕООД Бургас Бургас
2552 6315 "ТИК - К" ЕООД Бургас Бургас
2553 3498 "МАНУЕЛА" ЕООД Бургас Бургас
2554 1923 "МУСТИ 66" ЕООД Бургас Бургас
2555 6475 "БРОД-ДА" ООД Бургас Бургас
2556 5583 "ТРАНС-РД" ООД Бургас Бургас
2557 6082 "РАДИНЕ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2558 3400 ВИКИ 98 БГ ЕООД Бургас Бургас
2559 6241 "Д И Б ЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2560 10394 “ПЕНЕВ 87“-ЕООД Бургас Бургас
2561 6126 "ДРАЙВИ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2562 2059 "БУРГАСТРАНС - 07" ООД Бургас Бургас
2563 4665 "НИКИ-КАР" ЕООД Бургас Бургас
2564 8146 "ЕВРОБИЛД" ООД Бургас Бургас
2565 5011 "БИЗИ" ЕООД Бургас Бургас
2566 7153 "ВАРДЕВ И ВЛАХОВ" ООД Бургас Бургас
2567 5720 "КРИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2568 8705 "МАРСИАНИ" ООД Бургас Бургас
2569 12999 "КАРГО ВИА" ООД Бургас Бургас
2570 5262 "АРОН-МАРИЯН МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2571 8299 "ЛАРИ 8181" ЕООД Бургас Бургас
2572 10758 "КАРГО ТРАНСЕКСПЕРТ" ООД Бургас Бургас
2573 12991 "КРЕМЕНСКИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2574 5906 "БАСКЮЛ-91" ЕООД Бургас Бургас
2575 6461 "ЕСДЖИ" ЕООД Бургас Бургас
2576 7991 "НИКЕЛИ 69" ООД Бургас Бургас
2577 11373 "ТРАНСПОРТ2БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2578 7252 "ПЕЗОМИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2579 4741 "ЖОРО" ЕООД Бургас Бургас
2580 12069 "ЕСДИ 85" ЕООД Бургас Бургас
2581 0864 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1" АД Бургас Бургас
2582 13186 "ТРАХИТ БП" ООД Бургас Бургас
2583 11426 "КОМТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2584 8257 "ДИДИ ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2585 13187 "ТОНИ ТРАНС 2004" ООД Бургас Бургас
2586 4735 "МОВЕС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2587 10375 "БЪЛНЕД" ООД Бургас Бургас
2588 2999 "ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД Бургас Бургас
2589 8594 "АЛВЕС 21" ЕООД Бургас Бургас
2590 0259 "ЗИВА" ЕООД Бургас Бургас
2591 13360 "ИЛ-64" ЕООД Бургас Бургас
2592 11610 "ЧЕЛЕБИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2593 12595 "НИКИТРАНС ГРУП 2013" ЕООД Бургас Камено
2594 10735 "ИВ-ДОШЕВИ" ЕООД Бургас Камено
2595 12375 "РОКО ТРАНС ИВАНОВИ" ООД Бургас Камено
2596 7758 "МИНИТРАНС 2010" ООД Бургас Камено
2597 0921 "ЛЕС ТРАНС" ООД Бургас Камено
2598 11511 "ТОВАНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2599 0931 "МТ-ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2600 9466 "ТИР ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Камено
2601 8648 "НИКИТРАНС-97" ЕООД Бургас Камено
2602 12006 "ДЕНИ ТРАНС 2006" ЕООД Бургас Камено
2603 5028 "СТЕЙБЪЛС ПАПАЗЯН" ЕООД Бургас Камено
2604 11401 "ВЕМ-08" ЕООД Бургас Камено
2605 13130 "ДИРОСИ" ООД Бургас Камено
2606 5208 "СРЕДЕЦ-07" ЕООД Бургас Камено
2607 5065 "ПЕТЮ-57-ПЕТЪР ПРОДАНОВ" ЕТ Бургас Камено
2608 5732 "ЖАК-ДИНКО ДИНЕВ" ЕТ Бургас Камено
2609 13409 "КЪЧИ" ЕООД Бургас Камено
2610 13198 "МОНИ ТРАНС 91" ЕООД Бургас Камено
2611 3674 "ГЕРМАН ГТ" ЕООД Бургас Карнобат
2612 2033 "СИС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2613 10572 ВЛАДИ ТРАНС-2006 ЕООД Бургас Карнобат
2614 2646 "ЖЕЛКО ТОДОРОВ УЗУНОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2615 2127 "ВАНЯ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2616 11297 "ТИР ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Бургас Карнобат
2617 3775 "ГЕРМАН - НЕДЕЛЧО ТАНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2618 12194 "СВЕТЛАНА-76" ЕООД Бургас Карнобат
2619 13555 "ПЕНКО МОРОВ" ЕООД Бургас Карнобат
2620 11873 "КУНЕВ - ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Бургас Карнобат
2621 1638 "ТАНЯ - 99" ООД Бургас Карнобат
2622 12951 "ЙОВКОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2623 3585 "ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Бургас Карнобат
2624 6221 "КОНДОР-62" ЕООД Бургас Карнобат
2625 8973 "ТОДОР ПАНОВ-ТОДОР КОСТОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2626 8807 "ЕЛТА - 2" ЕООД Бургас Карнобат
2627 12937 "МЕТЕОР ММ 2014" ООД Бургас Карнобат
2628 4134 "КУНЧО КАЛЧЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2629 10434 АС-ЕВРО ЛОГИСТИК ЕООД Бургас Карнобат
2630 4080 "НЕНКОВ-82" ЕООД Бургас Карнобат
2631 10191 "АТИЛА ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2632 12213 "ДРОГА 81" ЕООД Бургас Карнобат
2633 7345 "ВАНЯ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Карнобат
2634 4337 "БИСЕР-АНТОАНЕТА ДИНЕВА" ЕТ Бургас Карнобат
2635 7856 "НЕНЧО ВЪЛЕВ" ЕООД Бургас Карнобат
2636 1605 "ПЕНЕЛОПА ГРУП" ЕООД Бургас Карнобат
2637 7487 "ЕЛ КА ВЕ ПАВЛИН" ЕООД Бургас Карнобат
2638 8285 "ДИМ-СЪН ТРАНС 06" ООД Бургас Карнобат
2639 10704 "КРИС МАРИ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2640 0135 "БУЛТРАНС-Т" ЕООД Бургас Карнобат
2641 0659 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2642 6918 ДЕМИВЕТ ЕООД Бургас Карнобат
2643 2682 "АХЕД - 91" ЕООД Бургас Карнобат
2644 5641 "ЧОЧО ТРАНС-ЧАНКО ЧАНКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2645 5901 "ФОРМУЛА-2" ЕООД Бургас Карнобат
2646 5957 "С. Б. ТРАНС - СТАНИМИР БЕКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2647 8500 "БЛЕЗОВ-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2648 0550 "ИНТЕРТРАНС 90" ЕООД Бургас Малко Търново
2649 3963 "АРИЗОНА ТРАНС - 2001" ООД Бургас Малко Търново
2650 0071 КАРЛСБЕРГ ТРАНСПОРТ Бургас Малко Търново
2651 4450 "СПИЙД ТП" ЕООД Бургас Несебър
2652 10874 "ПЕРЧЕМЛИЕВ ТМ" ЕООД Бургас Несебър
2653 3179 АТЛАНТ 2010 ЕООД Бургас Несебър
2654 0658 "МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР" ООД Бургас Несебър
2655 10515 "ЕВРОНИ" ЕООД Бургас Несебър
2656 5247 "КРИС 1311" ЕООД Бургас Несебър
2657 9631 "СЪНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2658 4567 "ВИТОША" ООД Бургас Несебър
2659 1182 "АНТОНИОНИ 55" ЕООД Бургас Несебър
2660 4850 "МАВРОВИ И СИЕ-БЕТОН" ООД Бургас Несебър
2661 10551 "СИМПЕРТО 1" ЕООД Бургас Несебър
2662 4139 "РУМИ-ТОНЬО ТОНЕВ" ЕТ Бургас Несебър
2663 3218 "АРГО" ЕООД Бургас Несебър
2664 6039 МД ГРУП 2010 ЕООД Бургас Несебър
2665 10287 "МП КЪМПАНИ" ЕООД Бургас Несебър
2666 7987 "ПОЛИСИМО" ЕООД Бургас Несебър
2667 2319 "САНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2668 0201 "В И С ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Поморие
2669 12335 "АЙ ЕР БИ" ЕООД Бургас Поморие
2670 6444 "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД Бургас Поморие
2671 8133 "ДЕЛИ ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2672 7641 "СТРОЙ-СПИЙД" ЕООД Бургас Поморие
2673 2306 "ЖЕЧО-78 - ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ" ЕТ Бургас Поморие
2674 2307 "ИНТЕРТРАНС ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Поморие
2675 3630 "ХИТ-ТАРЛОВСКИ" ООД Бургас Поморие
2676 6612 "ТРЕМЕКС - БЕТОН" ЕООД Бургас Поморие
2677 9168 "ПАСТРА ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2678 13406 "СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ" ЕТ Бургас Поморие
2679 4726 "МАРГАРИТА КАР" ЕООД Бургас Поморие
2680 3926 "ЕЛМАЗТРАНС" ООД Бургас Поморие
2681 2599 "ВИП ТРАНС 09" ООД Бургас Поморие
2682 11141 "КАТИ СТИЛ 2011" ЕООД Бургас Приморско
2683 9498 "КОГЕН-ГЕОРГИ ШУРЕЛОВ" ЕТ Бургас Приморско
2684 13008 "ЕККО КАТ СТРОЙ" ЕООД Бургас Приморско
2685 1223 "ГЮРЕР" ЕООД Бургас Руен
2686 6258 "ЧОЛАК 67" ЕООД Бургас Руен
2687 11930 "ВИП ГЛАС" ООД Бургас Руен
2688 7836 "БЕРКАЙ ТРАНС"ООД Бургас Руен
2689 13031 "АВТОТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2690 8977 "ТРАНС НОАГРО" ООД Бургас Руен
2691 9716 "ТРИАДА-ТЕНЕВ" ЕООД Бургас Руен
2692 10196 "КЕРВАН ТРАНС" ООД Бургас Руен
2693 0227 "САИД – КЯЗИМ САИД" ЕТ Бургас Руен
2694 3336 "ХИМЕЙРА-ТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2695 0782 "ДЕНИЗ-ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФ" ЕТ Бургас Руен
2696 0141 "АМЕЛИ-БГ" ЕООД Бургас Созопол
2697 8067 "ДАСО-ДАНИЕЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ" ЕТ Бургас Созопол
2698 1309 "АВАНГАРД-ГВ" ЕООД Бургас Созопол
2699 11688 "ЕВРОАНС" ЕООД Бургас Созопол
2700 10343 "ЧЕИРИ" ООД Бургас Созопол
2701 1977 "ГЛОБУС 79" ЕООД Бургас Средец
2702 0151 "АВТОТРАФИК – 96" ООД Бургас Средец
2703 9653 "ГАРО-АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГАРДЖЕВ" ЕТ Бургас Средец
2704 1546 "МАИК ТРАНС" ООД Бургас Средец
2705 9364 "ГИЯ" ЕООД Бургас Средец
2706 12054 "КРИС-АН 2012" ЕООД Бургас Средец
2707 2308 "ИНСТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2708 1995 "МЕГА ЛЕС 2009" ЕООД Бургас Средец
2709 13333 "ИДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
2710 7046 "МАЯ-КОНСТАНТИН КЪНЕВ" ЕТ Бургас Средец
2711 13674 "ВЕЛЕС ПЛАСТ" ЕООД Бургас Средец
2712 6558 "МЕТАЛПЛАСТ БГ" ООД Бургас Средец
2713 0992 "СГМ - ДИНИК" ООД Бургас Средец
2714 7273 "ЕВРОТРАНС З" ЕООД Бургас Средец
2715 13273 "ХРИСТОС - 79" ЕООД Бургас Средец
2716 12836 "ДЕВА МАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
2717 10175 "АЛЕКСИЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2718 12288 "ПЛАВИ - 100" ЕООД Бургас Сунгурларе
2719 5045 "ДИД - 67" ЕООД Бургас Сунгурларе
2720 6952 "САЛКЪМ" ООД Бургас Сунгурларе
2721 12821 "ЧЕТИН - 2000" ЕООД Бургас Сунгурларе
2722 13576 "ЕЛ-ФИ ТРАНС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2723 8566 МОРАВА ТРАНС ЕООД Бургас Сунгурларе
2724 6151 "ЕВРОШАНС 07" ЕООД Бургас Сунгурларе
2725 10873 "РОС ТРАНС 96" ЕООД Бургас Сунгурларе
2726 2310 "ТОВИКС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2727 7816 "ТИМ ЛЕС" ООД Бургас Сунгурларе
2728 6103 "СТАРТ-ИВАН КИРОВ" ЕТ Бургас Царево
2729 8437 "ЧЕРНО МОРЕ-ЮГ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Царево
2730 9184 "ГАЛДИ-КИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Бургас Царево
2731 10425 "ЦАРЕВО ФАЙНЕНС" ЕООД Бургас Царево
2732 0364 "КАЛОЯН КАЛОЯНОВ" ЕТ Бургас Царево
2733 10469 ЕВРО ТРАФИК 93 ЕООД Бургас Царево
2734 8911 ВОАЯЖ М ЕООД Варна Аврен
2735 3081 ЕКСПРЕСТРАНС 08-ЕООД Варна Аврен
2736 12293 "КУМАНОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Варна Аврен
2737 11099 " ПЕГАСУС ЛОДЖИСТИКС " ЕООД Варна Аврен
2738 0194 "ДИММАР ТРАНС" ООД Варна Аврен
2739 7303 "ВАЛМАТ 92" ООД Варна Аврен
2740 0452 "АВТОТРАНС" ООД Варна Аврен
2741 1954 "А И М ТРАНС" ООД Варна Аврен
2742 8672 "МЕГАКРОС" ЕООД Варна Аврен
2743 6650 "ВАРНА ТРАНССПЕД" ЕООД Варна Аврен
2744 12789 "ЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2745 0150 "СТЕНЛИ-ВАСИЛЕВ" ЕООД Варна Аврен
2746 12002 "ФРИГО ЛОГИСТИКС ЛИМИТИД" ЕООД Варна Аврен
2747 11443 "ДЖЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2748 11384 "БЛЕК СИИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2749 10182 "ФИНИКС ЛОДЖИСТИКС БГ" ООД Варна Аврен
2750 10847 "ЕН СИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2751 6362 "НЕОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2752 10934 "АЛДЕВА" ООД Варна Аврен
2753 12001 "СОЕ ЮРЪПИЪН" ЕООД Варна Аврен
2754 3950 "ТРАГО - Н" ЕООД Варна Аврен
2755 2046 "ТИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2756 11131 "АЛБЕНА ФРЕЙТ СЪРВИСИС" ООД Варна Аврен
2757 5625 "КИРОВ ТРАНС БГ" ЕООД Варна Аврен
2758 11612 "ВАРНА ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС" ЕООД Варна Аврен
2759 11802 "ТРАКТО ЛИМИТИД" ЕООД Варна Аврен
2760 7439 "ДАРАСТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2761 3943 "ЧЕФО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2762 4078 "ФЕНИКСТРАНС-БГ" ООД Варна Аврен
2763 8494 "ЕМТИЕН ГРУП" ООД Варна Аврен
2764 11327 "ПИ ДИ ЕФ ЛОДЖИСТИКС" ООД Варна Аврен
2765 10493 "ТУНТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2766 11453 "РОРОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2767 10576 "АВРЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2768 2808 "МАРК ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2769 3069 "ЦВЕТА ТРАНС" ООД Варна Аврен
2770 10577 "ЕФ СИ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аврен
2771 10242 "ОРАЙЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2772 12019 "БИ ЕНД ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2773 0162 "АРО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2774 1549 "ДЖИ ТИ АЙ СПЕД" ЕООД Варна Аврен
2775 10178 "ЕНИ - М - ВАРНА" ЕООД Варна Аврен
2776 10399 "СИ ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2777 0538 "СИЙМАР" ООД Варна Аврен
2778 3215 "СПЕДСТРОЙ" ЕООД Варна Аврен
2779 10892 ЮНИКС ООД Варна Аврен
2780 12880 "МИТЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2781 5883 "ЛЕВ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Аврен
2782 7938 "ВИ ЕС ДИРЕКТ" ЕООД Варна Аврен
2783 3351 "НИЯ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2784 5475 "ТУЗИУС" ООД Варна Аксаково
2785 11021 "ВЕГА ТРАНС-777" ЕООД Варна Аксаково
2786 4303 "БУЛЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Аксаково
2787 12696 "ДУКАТО 78" ЕООД Варна Аксаково
2788 11412 "БУЛТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2789 2811 "АЛМИТ 1" ЕООД Варна Аксаково
2790 8335 "СИ-КАР 75" ЕООД Варна Аксаково
2791 11454 "ВОЛАН" ЕООД Варна Аксаково
2792 13436 "МАР ВАН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2793 1240 "ДИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2794 9908 "ОПРЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2795 4454 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД Варна Аксаково
2796 0896 "ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Варна Аксаково
2797 11188 "ДИ ПИ ТИ БИ ДЖИ" ЕООД Варна Аксаково
2798 12162 "АВТОТРАНС КОМПЛЕКТ - 13" ЕООД Варна Аксаково
2799 11237 "ДАН ТРАНС ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2800 2120 "КЪНЧЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2801 12164 "ДИЕМ - ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2802 12678 "ПЕТЕЛИИ" ЕООД Варна Аксаково
2803 10616 "ГАЛЕНА ТРАНС 2010" ЕООД Варна Аксаково
2804 7781 "БУЛ - ИТ ГЛАС" ООД Варна Аксаково
2805 2265 ЕТ "КАЛИН РАДЕВ - 3000" Варна Аксаково
2806 13103 "КРИС ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2807 8784 "БОМАКС" ЕООД Варна Аксаково
2808 6084 "КУЛ" ООД Варна Аксаково
2809 11608 "АК ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2810 5032 "Г И Б" ООД Варна Аксаково
2811 0929 БАЛКАНИКА ТРАНСПОРТ ООД Варна Аксаково
2812 13510 "ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН" ЕООД Варна Аксаково
2813 8419 "АКУА ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2814 8212 "НОВА ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аксаково
2815 3194 "ЛЮМОН" ЕООД Варна Аксаково
2816 4784 "АНДРОН" ЕООД Варна Аксаково
2817 12600 "МИГС ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2818 9820 "ТРАНС МАТЮ" ЕООД Варна Аксаково
2819 6980 "НД ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2820 5681 ЕТ "ИСА-22-ХРИСКА ГЕОРГИЕВА-АРСЕНИ ГЕОРГИЕВ" Варна Аксаково
2821 10384 "ИВОКИ" ЕООД Варна Аксаково
2822 11959 "ХРИСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2823 12897 "ТЕХНОПЕТ" ЕООД Варна Аксаково
2824 10276 ЕС ДЖИ ЕС МОТОРС ЕООД Варна Аксаково
2825 2909 "КРАСИ-КРАСИМИР КОСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2826 0849 НИКСТО ЕООД Варна Аксаково
2827 2077 "ПРЕТОР" ООД Варна Аксаково
2828 7397 "ЖАСМИНА 2006" ЕООД Варна Аксаково
2829 8074 "БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ-АНДИ" ЕТ Варна Аксаково
2830 11048 "ТЕМПО 2" ООД Варна Аксаково
2831 13479 "МИРЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2832 13558 "ТЕОДО ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2833 9123 "МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС" ООД Варна Аксаково
2834 11020 "ЦЕТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2835 5050 М-В ТРАНС ООД Варна Белослав
2836 10447 "ГЛОБАЛ ТРАНС 2009" ЕООД Варна Белослав
2837 11489 "МКБ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2838 11116 "ЖОРЖ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2839 1904 "ПАМТРАНС ДД" ЕООД Варна Белослав
2840 10707 "РИТ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Белослав
2841 4662 "ИНГРЕСО" ЕООД Варна Белослав
2842 13343 "МИТЕВ ТРАНС 89" ЕООД Варна Белослав
2843 0681 "БОБИ-М" ЕООД Варна Бяла
2844 6541 "БЯЛА ТРАНС 2" ЕООД Варна Бяла
2845 6445 "КОЕМ" ООД Варна Бяла
2846 8187 "КОРО" ЕООД Варна Бяла
2847 8839 "КАРАИВАНОВИ-МИЛЕНА КАРАИВАНОВА" ЕТ Варна Бяла
2848 10817 "БУЛТРАНСПЕД" ЕООД Варна Бяла
2849 2405 "АЛИСА-33-ЛЮБОМИР МИЧЕВ" ЕТ Варна Варна
2850 1470 "ЕРГОС" АД Варна Варна
2851 5190 "СИМ-ТРАНСПОРТ 73" ЕООД Варна Варна
2852 0050 "ВАРНА ТРАНС ГРУП" ООД Варна Варна
2853 7557 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД Варна Варна
2854 8855 "ЕКОТРАНС ГРУП-2" ЕООД Варна Варна
2855 7332 "ВАЛЕНТИН 97" ЕООД Варна Варна
2856 1521 "ОРЕАНА" ЕООД Варна Варна
2857 2685 "БОНЕВ" ЕООД Варна Варна
2858 9840 "АНИ СИМ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2859 12871 "ЕКСПЕРТ ТРАНС - М" ЕООД Варна Варна
2860 2357 "МАН ТРАНС - БГ" ЕООД Варна Варна
2861 8232 "ЕУРО ПОРТ" ЕООД Варна Варна
2862 5806 "АЙ ВИ СЕЙЛИНГС" ООД Варна Варна
2863 6440 "АРГИРОВИ И РАДЕВ" ООД Варна Варна
2864 10581 КОНДОР-ТРАНС-2010 ООД Варна Варна
2865 12610 "КРОН ЕКСПРЕС" ЕООД Варна Варна
2866 4167 "УНИКАР" ЕООД Варна Варна
2867 13094 "РОДИ 2011" ЕООД Варна Варна
2868 11201 "ДЕЛФИС-67" ЕООД Варна Варна
2869 8921 "АЛТОН-НИКОЛОВ И С-ИЕ" СД Варна Варна
2870 2934 МЕГАПОРТ -ООД Варна Варна
2871 10077 "БАРБУН" ООД Варна Варна
2872 5364 "НИТРА 2011" ЕООД Варна Варна
2873 8389 "СЕВЕРЕН ЕЛЕН" ЕООД Варна Варна
2874 8412 "МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООД Варна Варна
2875 6903 "МИТ" ООД Варна Варна
2876 7770 "ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ" ООД Варна Варна
2877 6942 "КРАЙА-ТОВА" ЕООД Варна Варна
2878 10994 "ФРЕНКЕВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2879 8554 "ЕЛМАРК ГРУП" ЕООД Варна Варна
2880 1802 "ГУМИ НИРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2881 4698 "НИКИЦО ТРАНС" ООД Варна Варна
2882 12503 "АГРОСТОР ЕНД ТРЕЙД" ООД Варна Варна
2883 11016 "СТРОЙСНАБ ТРАНС" ООД Варна Варна
2884 8788 "ГАЛИНДО" ЕООД Варна Варна
2885 5699 "СТИЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2886 5547 "ВАЛЕКС 2001" ЕООД Варна Варна
2887 11025 "МЕГАЛИТ" ЕООД Варна Варна
2888 7284 "КАСТОРИЯ" ЕООД Варна Варна
2889 6514 "ТИМ ЯХТ БИЛД" ЕООД Варна Варна
2890 1801 "ДЖИ ЕМ ДЖИ ИНК" ЕООД Варна Варна
2891 11270 "ФЛЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
2892 12860 "ОРГАНИК РЕСУРС" ООД Варна Варна
2893 4548 "ФОРТИС ТРЕЙД" ООД Варна Варна
2894 13572 "ЕВРОТРАНС ЕКСПЕРТ" ЕООД Варна Варна
2895 7358 "БУЛФЕРИ" ООД Варна Варна
2896 6996 "МАНЮШИ" ЕООД Варна Варна
2897 7156 "ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ" АД Варна Варна
2898 13443 "ДАНК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2899 11080 "БЕК ТРАНС" ООД Варна Варна
2900 7265 "ХЕКСАЗОН" ООД Варна Варна
2901 13444 "ВАРНА ТРАКС" АД Варна Варна
2902 4348 “АТАНАСОВ ТРАНС“ ЕООД Варна Варна
2903 6847 "ВИОЛА-М" ООД Варна Варна
2904 4732 "ТРАНСЕВРОПА" ООД Варна Варна
2905 11235 "ЛИВИЯ 08" ЕООД Варна Варна
2906 13521 "БУЛ ТРАНС ГРУП-3" ООД Варна Варна
2907 9124 "КУИК-ТРАНС" ООД Варна Варна
2908 10207 "МАНИЯ ТИЙМ" АД Варна Варна
2909 1179 "БАЛКАНТРАНС" ООД Варна Варна
2910 9019 "БУЛЕМ ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
2911 13476 "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД Варна Варна
2912 2541 "КИКО-03" ЕООД Варна Варна
2913 1675 "ДЕМТРАНС" ЕООД Варна Варна
2914 1329 "ТРАНС-СИС" ЕООД Варна Варна
2915 7851 "БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД Варна Варна
2916 2079 "ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ 90 И С-ИЕ" СД Варна Варна
2917 1739 "ВЕНЦИ" ЕООД Варна Варна
2918 2397 "АГРО ВЕ" ООД Варна Варна
2919 1889 "ТРАНСАВТО" ЕАД Варна Варна
2920 9854 КАРИТРЕЙД ООД Варна Варна
2921 5909 "АНТОРА" ЕАД Варна Варна
2922 2553 "КАРИЯНА" ООД Варна Варна
2923 11780 "ТРАНСПОРТ 007" ЕООД Варна Варна
2924 1964 "САЙКО–7–СТОЙЧЕВИ И СИЕ" СД Варна Варна
2925 3748 "АЛЕКСТРАНС" ЕООД Варна Варна
2926 9739 "ЖЕНИ 02" ООД Варна Варна
2927 1480 "ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС" ООД Варна Варна
2928 8233 "АРС КОМ 2011" ЕООД Варна Варна
2929 4145 "ИНТЕРКОМ СПЕД" ООД Варна Варна
2930 1827 "ЕПАРКО ИНТЕРТРАНС" ЕООД Варна Варна
2931 7551 "МС ШИПИНГ" ООД Варна Варна
2932 2234 "ТЕМПО ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2933 8711 "ФЪЦ 1" ЕООД Варна Варна
2934 12954 "АЙС ФЕНИКС" ЕООД Варна Варна
2935 2896 "ДОК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2936 0246 "ТЕРРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2937 7609 "ПЪТТРАНС" ООД Варна Варна
2938 12927 "АГРОБРОКЕР ГРУП" ЕООД Варна Варна
2939 4392 "МИБС-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2940 1618 "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД Варна Варна
2941 4927 "ДИСКОРДИА" АД Варна Варна
2942 4160 "АВТОЕКСПРЕС 1000" ЕООД Варна Варна
2943 8677 "РЕКОМ" ЕООД Варна Варна
2944 13324 "ДЖИ БИ ЕЛ И Ю" ЕООД Варна Варна
2945 11361 "ЕМ ДЖИ ДЖИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД Варна Варна
2946 7052 "АГРО-ВИП" ООД Варна Варна
2947 13001 "МОНТАЖИ ПРОБГ" ООД Варна Варна
2948 4902 "ФРИГО ТРАНС" ООД Варна Варна
2949 7562 "ЛАЙТ ИМПЕКС М" ЕООД Варна Варна
2950 13004 "ХИДРО АС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Варна Варна
2951 13478 "ТОМЪНД ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
2952 4583 "МОБИЛЕ" ООД Варна Варна
2953 4891 "ТРАНССТРОЙ-ВАРНА" АД Варна Варна
2954 0142 "МАКСИ ТРОЛ" ЕООД Варна Варна
2955 5581 "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Варна Варна
2956 0331 "ЕВРОХИТ" ООД Варна Варна
2957 11397 "СДАРС" ЕООД Варна Варна
2958 0397 "ИВИКТРАНС" ООД Варна Варна
2959 0373 "ТРАНСКРАН" ЕООД Варна Варна
2960 9635 "МЕГИ-МИГЛЕНА МАРИНОВА" ЕТ Варна Варна
2961 9203 "ХРИМАКС" ЕООД Варна Варна
2962 7229 "СОНИК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2963 9378 "ТРАНС-БГ" ООД Варна Варна
2964 2464 "АСПАРУХОВ ВАЛ 681" ЕООД Варна Варна
2965 8245 "НЕОМАШ" ЕООД Варна Варна
2966 0380 "ТЕКСИМТРАНС" АД Варна Варна
2967 9290 "ДИМОВ ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
2968 12648 "ИВЕЛИН ЙОСИФОВ" ЕООД Варна Варна
2969 11807 "БГ РИБ" ООД Варна Варна
2970 0826 "ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР" ЕООД Варна Варна
2971 10143 "БГ ТРАНС 2001" ЕООД Варна Варна
2972 6260 "ДИМАРС" ЕООД Варна Варна
2973 3225 "ВАЛИМАР" ООД Варна Варна
2974 6170 "КАМИ - ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2975 2327 "БУЛКРАФТ" ООД Варна Варна
2976 4345 "ЕРОУ-ТРАНС" ООД Варна Варна
2977 7871 "КАС ТРАНСПОРТЕРС" ООД Варна Варна
2978 2676 "ИВ-ДИ КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
2979 13037 "ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
2980 13662 "ЕРГОСТРАНС" ЕООД Варна Варна
2981 6381 "БИТРАНС" ООД Варна Варна
2982 11835 "ДЕЛТА ФОРЕСТ" ЕООД Варна Варна
2983 2917 "ЕВРОТРАНС-ДИМИТЪР ПОЛИМЕНОВ" ЕТ Варна Варна
2984 9006 "БГ ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
2985 12582 "ДГ КЪМПАНИ" ЕООД Варна Варна
2986 12072 "КРЕАТИВ ИНВЕСТ ГРУП" ООД Варна Варна
2987 1173 "ДОКСА ДИТРАНС" ЕООД Варна Варна
2988 2944 "ПОЛИ-ЕМ" ЕООД Варна Варна
2989 13520 "МД ТРЕЙДИНГ БГ" ЕООД Варна Варна
2990 1781 "ВИТОН" ООД Варна Варна
2991 11842 "СИ. ГЕЕРТС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
2992 0006 "СИ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2993 3992 “ИНСА ТРАНС“ ООД Варна Варна
2994 0914 "КОТИКА" ЕООД Варна Варна
2995 1423 "АГРО РЕЗЕРВ" ООД Варна Варна
2996 11664 "ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ" ЕООД Варна Варна
2997 3938 "НИКСЪН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
2998 1934 "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД Варна Варна
2999 8149 "РОУД КОРЕКТ" ООД Варна Варна
3000 4228 "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД Варна Варна
3001 4288 "ПЕТРОМАР" АД Варна Варна
3002 9945 "ТОП КАРГО БГ" ЕООД Варна Варна
3003 7794 "КРИС ТРАНС-86" ЕООД Варна Варна
3004 13508 "ДЖИ БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3005 6081 "РАДИАН" ЕООД Варна Варна
3006 2396 "ДИНГ" ЕООД Варна Варна
3007 13345 "СТИЙЛИМПЕКС" ООД Варна Варна
3008 1408 "БИК-АРТ" ООД Варна Варна
3009 6661 "НИТИ" ЕООД Варна Варна
3010 11723 "ГАРДЕНИЯ БГ ТРАНС" ООД Варна Варна
3011 2793 "ДОБРЕВА 64" ЕООД Варна Варна
3012 12684 "ГП ТРАНС" ООД Варна Варна
3013 10449 "МУЛТИПАРК" ООД Варна Варна
3014 10471 СИЕРА МУЛТИСЪРВИЗ ООД Варна Варна
3015 12091 "ТРАНСПОРТ - АС" ЕООД Варна Варна
3016 12475 "БУЛТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
3017 8448 "СИГДА" ООД Варна Варна
3018 12186 "ВАН ТОП ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3019 12185 "ДМ-ХРИСТОВИ" ЕООД Варна Варна
3020 9765 "ДОРОТЕЯ СПЕД" ООД Варна Варна
3021 10475 "ХЛАДИЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3022 8012 "ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
3023 4004 "ВЛАЙНАСИ-БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
3024 2587 "ТРАНСПОРТ МАРИНОВА" ЕООД Варна Варна
3025 13226 "ЕКСПЕРТ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3026 6974 "ДЕНИТИ" ЕООД Варна Варна
3027 9863 "ДАНЧИКА" ЕООД Варна Варна
3028 4814 "ТРАНСФРЕЙТ" ООД Варна Варна
3029 10640 "МЕДИТЕРЕНИЪН ФИШИНГ КЪМПАНИ СЕЙНТ КРИСТИНА СЛ – КЛОН БЪЛГАРИЯ" КЧТ Варна Варна
3030 6273 "ДИЯНА" ЕООД Варна Варна
3031 12397 "ДАР 69" ЕООД Варна Варна
3032 5768 "СЪБЕВ ГРУП" ЕООД Варна Варна
3033 12686 "АГРОТРЕЙД ШИПИНГ" ООД Варна Варна
3034 5319 "ИВ ТРАНС Д" ЕООД Варна Варна
3035 12527 "БИО ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ" ЕООД Варна Варна
3036 9610 "ВАЛЕР 66" ЕООД Варна Варна
3037 11711 "ГАЛЕРА 07" ЕООД Варна Варна
3038 9838 "АВЕДИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3039 12272 "ПЕРФЕКТ СТРОЙ БИЛД ЛУКС" ЕООД Варна Варна
3040 7043 "ФИЛБО" ЕООД Варна Варна
3041 5029 "АНГЕЛОВ 2000" ЕООД Варна Варна
3042 4792 "МАИСТА" ЕООД Варна Варна
3043 5037 "РУБИКОН" ООД Варна Варна
3044 3301 "ЕЛИТ ТРАНС СТИВ" ЕООД Варна Варна
3045 12427 "МЕЛИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3046 9780 "ПИТЪР-94" ЕООД Варна Варна
3047 3015 "МАСТЕР ТРАНС" ООД Варна Варна
3048 12111 "ПРОЛОДЖИСТИК БГ" ООД Варна Варна
3049 12414 "ДАРИЯ ТРАНС 2006" ЕООД Варна Варна
3050 1365 "ВЕДАС-Х" ООД Варна Варна
3051 10615 "КАНЗ" ЕООД Варна Варна
3052 11411 "БЛУ ЛАЙН ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
3053 10304 "БИ ФОРУЪРД ЛОДЖИСТИКС КОРП" ООД Варна Варна
3054 9720 "ВАЛМЕГ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3055 5398 "ГРИ КАР" ЕООД Варна Варна
3056 5722 "ЕЛИТИС" ЕООД Варна Варна
3057 4910 "МАКС МАТИРИАЛС" ООД Варна Варна
3058 8243 "ТАЙПАН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3059 1556 "АКВАХИТ" ЕООД Варна Варна
3060 12697 "КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3061 11446 "ГУМИ НИРА" ЕООД Варна Варна
3062 2299 "РИА КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3063 12472 "ИНТЕР КАРГО-БГ" ЕООД Варна Варна
3064 8959 "ДИКО-64-ДИМИТРИЧКА КИРЧЕВА" ЕТ Варна Варна
3065 7411 "ТИТАНИ" ООД Варна Варна
3066 4027 ОБЕРМАЙЕР-АГРАРХАНДЕЛ И ТРАНСПОРТ-ГАНГКОФЕР ЕООД Варна Варна
3067 10863 "ЛМ МИХАЛКОВ 55" ЕООД Варна Варна
3068 2250 "ЛОРИБЕТ" ООД Варна Варна
3069 9910 "ЖЕКО" ЕООД Варна Варна
3070 13113 "БЕЛВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3071 9935 "ФСИ" ООД Варна Варна
3072 10271 "ГЛОБЪЛ ГРУП" ЕООД Варна Варна
3073 1360 "ФАСТ ДРАЙВ" ООД Варна Варна
3074 13417 "ТАЧО 1975" ЕООД Варна Варна
3075 10272 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЕГАСУС ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
3076 7841 "КОСЕР" АД Варна Варна
3077 0886 "ПЛАНЕТ ТРАНС" ООД Варна Варна
3078 10609 "НО ТАЙМС" ЕООД Варна Варна
3079 7911 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД Варна Варна
3080 9279 "САЛС" АД Варна Варна
3081 4804 "Ю КАР" ЕООД Варна Варна
3082 5728 "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ЕАД Варна Варна
3083 8395 "СТИМЕКС" ЕООД Варна Варна
3084 5981 "ПЛАНЕКС" ООД Варна Варна
3085 5123 МАРИО ТРАНС ЕООД Варна Варна
3086 9157 "ДЕМИРОВ ТРАНС 69" ЕООД Варна Варна
3087 9155 ЮРО ЛИКУИД ТРАНС ЕООД Варна Варна
3088 4684 "ДАРИЯ ТРАНС-1" ЕООД Варна Варна
3089 9708 "ЕСКАНА" АД Варна Варна
3090 9154 "ЕМ БИ ТИ БИ ДЖИ" ЕООД Варна Варна
3091 1473 "КРОН-СВЕТОСЛАВ ЗЛАТАНОВ" ЕТ Варна Варна
3092 12540 "МЕРКОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3093 9025 "РИМАКС.КО" ЕООД Варна Варна
3094 8607 "БГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
3095 4254 "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2 ВАРНА" ООД Варна Варна
3096 9546 "КОНДОР-КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3097 10905 ЕЛИТРАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Варна Варна
3098 10897 РЕНИ ЛОГИСТИК ЕООД Варна Варна
3099 11431 "МАРИНА ГАРДЪН" ООД Варна Варна
3100 4276 "ИВ АДИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3101 2721 "Г-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3102 7798 "ЗВЕСИМ" ЕООД Варна Ветрино
3103 1639 "ПЕНЕМАТ" ООД Варна Ветрино
3104 5435 "ДАНУЕЙ" ЕООД Варна Ветрино
3105 12625 "ПЛАН БИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3106 9792 МАРКОНИ ЕООД Варна Ветрино
3107 1537 "ПРИМА–91–ЖЕЛЯЗКО ПАНКОВ" ЕТ Варна Ветрино
3108 12488 "ЛЕО КАН" ЕООД Варна Ветрино
3109 4207 "ПРИМА 91" ЕООД Варна Ветрино
3110 10884 "БОБИ ГОЛДЕН ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3111 2912 БУЛГАРПЛОД ВАРНА ООД Варна Ветрино
3112 7428 "СИС-СВЕТЛЮ СТАНЧЕВ" ЕТ Варна Ветрино
3113 12619 "ДЪБРОВНИКШЪР ЮРОТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3114 10241 "ДАРЛИ ФОРД"ЕООД Варна Ветрино
3115 13182 "ДАНУЕЙ 1" ЕООД Варна Ветрино
3116 12294 "ФС ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3117 11002 "ТНТ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3118 8021 "ЕР ДЕ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3119 12687 "ЕЛ КА ВИ" ЕООД Варна Вълчи дол
3120 4723 "СВС-ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3121 13637 "РЕД ХООК" ЕООД Варна Вълчи дол
3122 11234 "КОРЕКТ СЕРВИЗ 2013" ЕООД Варна Вълчи дол
3123 4883 "ИВОНА" ООД Варна Вълчи дол
3124 10670 "БГ ГРУП БЕТОН 13" ООД Варна Вълчи дол
3125 9328 "ТРАНСЕСКОРТ" ЕООД Варна Вълчи дол
3126 13619 "НАСИЯНА" ЕООД Варна Вълчи дол
3127 5703 "ПЕПИНА 2006" ЕООД Варна Вълчи дол
3128 7360 "БГ БЕТОН ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3129 10840 "ТРАНС ЛОГИСТИК 1" ЕООД Варна Девня
3130 5587 "ДЕВНЯ ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3131 8327 "М ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3132 4596 "ПИРАМИД" ЕООД Варна Девня
3133 6346 "ТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1" ООД Варна Девня
3134 13122 "ФАСТ-ТРАНС 2015" ЕООД Варна Девня
3135 2639 ДИ СИ ТРАНС ООД Варна Девня
3136 10506 "ИНЕРТ ТРАНС БГ" ООД Варна Девня
3137 6760 "ИСКРА-ИВО ХРИСТОВ" ЕТ Варна Девня
3138 7733 "ВЕНИ-ТРАНС 2010" ЕООД Варна Девня
3139 1943 "СТЕФ" ЕООД Варна Девня
3140 6654 КЕРАНОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Варна Девня
3141 1597 "РЕГЕНТ Д" ЕООД Варна Девня
3142 1646 "БЛЕК СИЙ СЪРВИЗ" ООД Варна Девня
3143 0488 "АПРИОРИ ЕКСПОРТ" ЕООД Варна Долни чифлик
3144 2671 "ИСКО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3145 2693 "БОРИСОВИ-91" ЕООД Варна Долни чифлик
3146 13682 "ЛЕС ТРЕЙД 1" ЕООД Варна Долни чифлик
3147 7552 "ВЕСЕЛИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3148 2442 "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД Варна Долни чифлик
3149 6049 "СТАНИСЛАВ - 91" ЕООД Варна Долни чифлик
3150 7188 "БИЛЯНА ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3151 13077 "МАРТО 2004" ЕООД Варна Долни чифлик
3152 11067 "ТРАНСМАР 57" ЕООД Варна Долни чифлик
3153 0685 "ПАЛ ОЙЛ" ООД Варна Долни чифлик
3154 8049 "ЛЕСО ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3155 6927 "ЕМИР ТРАНС СПЕД" ЕООД Варна Долни чифлик
3156 4577 "БУМЕРАНГ ШИПИНГ" ООД Варна Долни чифлик
3157 12298 "ШЕРИ Ю" ЕООД Варна Долни чифлик
3158 12280 "ЖАСМИНА 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3159 12003 "БРАТЯ МАРИНОВИ" ООД Варна Долни чифлик
3160 13152 "ДИВА ТРАНС 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3161 11364 "УЛУС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Дългопол
3162 4241 "МУ И ФА - НАСИБЕ МУСА" ЕТ Варна Дългопол
3163 12839 "ПТ ТРАНС 14" ЕООД Варна Дългопол
3164 4512 "РУДО-КАРС" ООД Варна Дългопол
3165 8229 "М И М-11" ЕООД Варна Дългопол
3166 6619 "СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ-ОФЕЛИЯ" ЕТ Варна Дългопол
3167 11840 "ТРАНС БУЛ БГ 1" ЕООД Варна Провадия
3168 0577 "ЕВРОТРАНС КОНСУЛТ" ООД Варна Провадия
3169 13147 "ВАСИЛЕВ-05" ЕООД Варна Провадия
3170 7627 "КУНЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3171 10722 "АЯ-08" ЕООД Варна Провадия
3172 13000 "МАР ГРУП 71" ЕООД Варна Провадия
3173 6846 "АНДИ-ИЛИЯ НЕДЕВ" ЕТ Варна Провадия
3174 5024 "МИГЕН" ЕООД Варна Провадия
3175 6874 "ИЛГИ-ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА" ЕТ Варна Провадия
3176 2848 "РИВИ" ЕООД Варна Провадия
3177 11522 "ДАНАИЛОВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3178 10568 "ФЕДОН" ЕООД Варна Провадия
3179 12563 "ЖИП КОМЕРС" ООД Варна Провадия
3180 4026 "ИВ-ЯН" ООД Варна Провадия
3181 10503 ПОЛИ ТРАНС 1 ООД Варна Провадия
3182 1809 "БОКСЕР" ЕООД Варна Суворово
3183 10025 "АС 7" ООД Варна Суворово
3184 13430 "АЛМОН 2014" ЕООД Варна Суворово
3185 6860 "ГЕОРГИ ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3186 9545 "ДИ-ДА ТРАНС" ЕООД Варна Суворово
3187 2954 "ТИНД" ЕООД Варна Суворово
3188 1272 "СИЛВИ-М-ТРАНС-СИЛВИЯ НАЛБАНТОВА" ЕТ Варна Суворово
3189 10556 "ПЛУГЧИЕВИ" ЕООД Варна Суворово
3190 10385 "АЙСБЕРГ-БВ" ЕООД Варна Суворово
3191 11944 "ИВАН ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3192 8324 "ЛИПОВИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3193 2712 "АГРОКОМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3194 7112 "АРИСОЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3195 8271 "ПОЛИКОМЕРС 82" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3196 11945 "ИВЕТ ЛОГИСТИК" ООД Велико Търново Велико Търново
3197 4889 "МИЛЛТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3198 4232 "ЯНА-1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3199 5240 "ЗАРИНИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3200 2942 "САДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3201 7121 "ТЕА ВТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3202 2159 "ТРАНСЛАЙН И КО" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3203 9164 "АЛЕКС ОК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3204 8940 "БТС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3205 10379 "ДАБОТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3206 3447 "С & Т " ЕООД Велико Търново Велико Търново
3207 5731 ЕТ НИКИ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ - СТЕФКА КОЛЕВА Велико Търново Велико Търново
3208 5764 "ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3209 6892 "АМК ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3210 9215 "КИМИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3211 2621 "БЕСТ КЛИМА" ООД Велико Търново Велико Търново
3212 8283 "ВИТА МОБИЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3213 3330 "ТРАНС ЛЕНД - БГ" ООД Велико Търново Велико Търново
3214 0995 "НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3215 8866 "АНИТА ТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3216 4619 "АВТОКАМ - КАМЕН КАЛЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3217 6460 "СКАЙ-05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3218 5419 "ЕВРОТРАНС 2001" ООД Велико Търново Велико Търново
3219 8933 "КОКО 07" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3220 13423 "МОБИТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3221 5093 "МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3222 10247 "ДАРИ ЛЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3223 3454 "ИНА-95-СТЕФАН СИМЕОНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3224 10785 "ФУУД ЕКСПРЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3225 7628 "ДБС-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3226 0165 "ТРАНСПОРТ-ГАРАНТ" АД Велико Търново Велико Търново
3227 11603 "МАКСИМА ТРАНС 1" ООД Велико Търново Велико Търново
3228 0009 ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ Велико Търново Велико Търново
3229 4456 "МИЛА МАРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3230 9907 "МИРЕЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3231 5987 "ЕВРОСПРИНТ-ИВАНОВИ" СД Велико Търново Велико Търново
3232 1906 "КИКО ТРАНС И СИЕ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3233 0748 "СЛАВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3234 9701 РОСИНА ОЙЛ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3235 8084 "А Д С" ООД Велико Търново Велико Търново
3236 10969 "ДЕВИАН ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3237 3001 "ПАМЕЛА 05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3238 5602 "БОЛЯРКА ВТ" АД Велико Търново Велико Търново
3239 6728 "СГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3240 5639 "МАГДАК-РАДОСТИН МИТЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3241 1191 "ТРАНСПРЕС" ООД Велико Търново Велико Търново
3242 5098 "ПИПЕЛОТА" ООД Велико Търново Велико Търново
3243 3385 "ГРАНИТ - 2" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3244 3277 "КРИСКО-ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3245 2569 "КЛШ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3246 10254 "КА МЕТАЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3247 10943 САРАМОВ - 78 ЕООД Велико Търново Велико Търново
3248 5513 "Д И К ТРАНС 78" ООД Велико Търново Велико Търново
3249 5361 "СТЕФАНИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3250 13602 "РЕД ХОРСИС БУС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3251 10906 "РОСИНА ОЙЛ - 1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3252 4618 "ФАВАБУЛ" ООД Велико Търново Велико Търново
3253 10001 ВАНИЗ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3254 10300 "БГР ТРАНС" EООД Велико Търново Велико Търново
3255 0731 "АЛЕКС ТРАНС 81" ООД Велико Търново Велико Търново
3256 0336 "КОЛОС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3257 1456 "МИРЕЛА" ООД Велико Търново Велико Търново
3258 5868 "ЕВРОПА-ТРАНС 2001" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3259 1762 "ОЛИМПИК - ЯСЕН СИМОВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3260 7078 СИ СЕ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3261 11546 "ЛОГИСЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3262 10652 "ГИДАР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3263 5563 "ТРОЯ 2000" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3264 1711 "ДАН-ЙОРДАН МИХАЙЛОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3265 12539 "МОТО ТОП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3266 8054 "ОРИОН ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3267 0057 "ВИНПРОМ" АД Велико Търново Велико Търново
3268 11287 "ЛИЯНА 2000 КМ"ЕООД Велико Търново Велико Търново
3269 3899 "КАЛИ 89 - РУМЕН РОМАНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3270 7235 "ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО" ООД Велико Търново Велико Търново
3271 3049 "АКАЦИЯ – 66 – ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3272 8499 "АЗАРО ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3273 2941 "ВАЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3274 12307 "ЕР 2 ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3275 12324 "САБИС 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3276 10104 "ДИ ЕС ДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3277 2822 "СТАР ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3278 12327 "МАКРИ-БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3279 11449 "КАНВАС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3280 5289 "ДАНЕКС ПЕТРОЛИУМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3281 3039 "СЪНИ ТРАНС - БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3282 4554 "ИВИЧ" ООД Велико Търново Велико Търново
3283 10582 СИМИР ТРАНС ЕООД Велико Търново Велико Търново
3284 8325 "ЕЛИТ-94-ИЛИЯН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3285 11069 "МАКСИ СПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3286 10530 ПИРАТ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3287 12638 "ТРАНС ЕВРО 2014" ООД Велико Търново Велико Търново
3288 3818 "РУМЯНА ХИНКОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3289 10627 "ЕВРО ФИНАНС КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3290 9799 "ПЕТКО ПЕТКОВ 66" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3291 7691 "СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА" ООД Велико Търново Велико Търново
3292 13392 "БОЛЯРИ ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3293 3307 "ГЕОДИВА" ООД Велико Търново Велико Търново
3294 5588 "ЛОЗЕВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3295 1215 "СИМ ТРЕЙД 11" ООД Велико Търново Велико Търново
3296 12249 "ББТ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3297 5832 "ГУЛБАНИС ВАЙН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3298 13475 "ТРАНС ОК" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3299 6695 "ГАРАНТ – НИКОЛА ХРИСТОВ ПОПОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3300 7002 "НИКСТОМ" ЕАД Велико Търново Горна Оряховица
3301 13644 "ГЕНИУС БГ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3302 1429 "ДИМКОР" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3303 6912 ЕТ ШАНС МИЛКО БАЙЧЕВ Велико Търново Горна Оряховица
3304 2254 ПЛАНЕТА - 98 ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3305 5453 "ЙОРДАН ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3306 9490 "МОНОЛИТ 99" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3307 0866 "ЕЛИ-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3308 11815 "САТЕЛИТ 5427" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3309 9888 "Р.А-03-БОБИ" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3310 8166 "ДИМИРА-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3311 10151 "ДИМОВ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3312 8417 "КУПРО-94" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3313 4791 "ЛИМЕС-12-АНГЕЛИНА ТРИФОНОВА" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3314 4430 "ДИМАГО І" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3315 12621 "АЛЛГРУП - 86" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3316 3716 "МЕЙП-КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3317 8088 "ВИЛИ–ДИМИТЪР ПАПАЗОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3318 7469 "ПЕЙЧО ПЕЙКОВ-АТЛА МАРИЯ" ЕТ ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3319 3689 "АЛФАКАР" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3320 4897 "МАРИН СТОЯНОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3321 10915 "МС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3322 7382 "МАТ-2001" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3323 8131 "ЕНЧО ЕНЧЕВ-ЕТЕ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3324 6883 "ЛИДЕР-2002" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3325 11451 "ПАНВЕР ТРАНС" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3326 6969 "ЕКОБЕТОН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3327 10636 "ТРАНС ГРЕЙН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3328 2093 "ИСАЕВ-ЕВРОМЕГА" ЕООД Велико Търново Елена
3329 7429 "ТАРА 66" ЕООД Велико Търново Елена
3330 11697 "СИМЕОНОВИ 2014" ООД Велико Търново Елена
3331 3325 "ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Елена
3332 11261 "ВАН ЕКЕВЕЛД ТРЕЙДИНГ" ЕООД Велико Търново Златарица
3333 11916 "ЩЕРЕВ ТРЕЙД 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3334 13181 "ДАРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3335 7553 "КАМЕЛ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ-РОСЕН КАМЕНОВ" ЕТ Велико Търново Златарица
3336 1763 "СИЛВИ-СИЛВИЯ УЗУНОВА" ЕТ Велико Търново Златарица
3337 9412 "ОЛИМПИКТРАНС" ЕООД Велико Търново Златарица
3338 8316 "МУТАНТА-ММ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3339 12453 "СКАЙФЛАЙЕР" ЕООД Велико Търново Лясковец
3340 11717 "РКМ - ТРАНС" ЕООД Велико Търново Лясковец
3341 2343 "СИ ДИ - ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Лясковец
3342 5624 "АРКУС" АД Велико Търново Лясковец
3343 0129 "ДОМАТ" АД Велико Търново Лясковец
3344 9034 "КОСМОС-НИКОЛА ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Лясковец
3345 11265 "ХРИСТОВ ТРАНС И СТРОЙ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3346 11506 "ДИМАГО" ООД Велико Търново Лясковец
3347 9772 ЕТ МИХАИЛ БУЮКЛИЕВ Велико Търново Лясковец
3348 8446 "С И Д" АД Велико Търново Лясковец
3349 12348 "КИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3350 9737 "МАРТИН-ЙОАННА" ЕООД Велико Търново Лясковец
3351 13425 "ЕН ЕНД ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3352 11684 ET "ЛИЛИЯ - ЛИЛЯНА БОНЧЕВА" Велико Търново Павликени
3353 1028 "РОЗИНОВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3354 0911 "МАРТРАНС-07" ЕООД Велико Търново Павликени
3355 6368 "МИЛКИ ЛУКС" ЕООД Велико Търново Павликени
3356 3203 "САВТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3357 0982 "ТОТИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3358 7101 "СКАНИЯ ТРАНС АВТО" ЕООД Велико Търново Павликени
3359 0841 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3360 5840 "ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД Велико Търново Павликени
3361 7227 "ВРАЙКОВ - ОГНЯН ВРАЙКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3362 12432 "СТЕКРА ТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3363 12499 "ГАБИ ТРАНС 74" ЕООД Велико Търново Павликени
3364 3299 "ГРЕТИ-ТРАНС-ТАТЯНА ДИМИТРОВА 62" ЕТ Велико Търново Павликени
3365 13304 "ЕЛИТРАНС - 76" ЕООД Велико Търново Павликени
3366 4798 "НИКО-СС" ЕООД Велико Търново Павликени
3367 10002 БЕГС - ТРАНС ЕООД Велико Търново Павликени
3368 4611 "ВЕЛМЕТ - ВЕЛИК ТОПКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3369 13207 "ЕЛЕГАНТ - 93" ЕООД Велико Търново Павликени
3370 5556 "НИКИ-2004" ЕООД Велико Търново Павликени
3371 8653 "КОСТАДИН БРАТВАНОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3372 8966 "БЕЛЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3373 1575 "М.М.К.-СИРАКОВА, БОЯНОВ И СИЕ" СД Велико Търново Павликени
3374 8550 "УНИВЕРСАЛ ПЕНЕВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3375 12145 "АНИМАР - 88" ЕООД Велико Търново Павликени
3376 13458 "ХРИМОС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3377 5638 "КЕРПИ" ЕООД Велико Търново Павликени
3378 13012 "ПРОЛЕС БГ" ЕООД Велико Търново Павликени
3379 12832 "МИНЕВ-60 - ГОШО МИНЕВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3380 10921 ВАБИС ТРАНС ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3381 12205 "ЛЕНИ 93" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3382 8193 "ВАНКО 2-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3383 3911 "АГРО БУЛ ИНВЕСТ" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3384 10220 "АВТОШАНС-2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3385 4622 "РОСИ 99" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3386 1485 "ВАЛЕС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3387 12693 "ГЕОРГИЕВ Н.А" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3388 8683 "ЛЕОН ГХ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3389 10229 "МИЛТРАНС - 2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3390 8755 "МИКИ 1111" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3391 2644 "РУСЧЕВ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3392 9479 "ИЗГРЕВ-92-РАДКА ПЕНЧЕВА" ЕТ Велико Търново Полски Тръмбеш
3393 9509 "ИДОКАР" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3394 4671 "ЕЙЧ И ЕЙЧ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3395 11465 "МЕРИДИАН 95" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3396 0888 "ТРАНСКАПИТАЛ - М" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3397 8436 "МС ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3398 11591 "ОРФИ БГ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3399 12253 "ЦВЕТАНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3400 12367 "СИКО ТРАНС 09" ЕООД Велико Търново Свищов
3401 10583 АСЕНОВ ЕООД Велико Търново Свищов
3402 7512 "СВИЛОЗА-ТРАНСПОРТ" АД Велико Търново Свищов
3403 11006 ЕТ ДЖОРДАН-ЙОРДАН КОЛЕВ Велико Търново Свищов
3404 13334 "ШОГО ГСК" ЕООД Велико Търново Свищов
3405 13629 ЕТ "ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ - 97" Велико Търново Свищов
3406 13044 "ТЕДИ СТИЛ 2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3407 12498 "КРИСИ - ТРАНС 2000" ЕООД Велико Търново Свищов
3408 5010 "МУЛТИКАМ" ООД Велико Търново Свищов
3409 11537 "БИЛДИНГ КОМЕРС" ЕООД Велико Търново Свищов
3410 13518 "АГРО ИВАНОВ ПРЕВОЗИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3411 11458 "НОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3412 10376 "Л Г Л - ОЙЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3413 10407 "ДУКО ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3414 9861 "ВИКРА-2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3415 11054 "САРВАРИ" ООД Велико Търново Свищов
3416 12994 "ПРОГРЕС ТРАНС 94" ЕООД Велико Търново Свищов
3417 7038 "ТАХИРОВИ ТРАНС ГРУП-11" ООД Велико Търново Свищов
3418 6481 "МЕСОКОМБИНАТ-СВИЩОВ" ООД Велико Търново Свищов
3419 3059 "УНИТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3420 3713 "ИВАН ДАМЯНОВ" ЕТ Велико Търново Свищов
3421 10855 "КАМЕЛИЯ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3422 5629 "ГОСИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3423 9766 "АГРЕСИЯ-2005" ЕООД Велико Търново Свищов
3424 12070 "ОГНЯНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3425 11189 "ФОР ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3426 8042 "ЕВРОЛОГИСТИКА" ООД Велико Търново Свищов
3427 13635 "ТОТИ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3428 6131 "ЕКО ФЕНИКС" ЕООД Велико Търново Свищов
3429 9993 "НИКО-2003" ЕООД Велико Търново Свищов
3430 13397 "ЛАМБЕВА-ЦМ" ЕООД Велико Търново Свищов
3431 10039 "СЕВ ТОЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3432 0303 "БУЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3433 6786 "ВЛАДИМИР КОЕВ-ВЛАДИТРАНС" ЕТ Велико Търново Стражица
3434 5303 "СТАР" ЕООД Велико Търново Стражица
3435 8323 "ВЛАДИТРАНС 71" ЕООД Велико Търново Стражица
3436 2730 "СТЕФЧО ЗДРАВКОВ" ЕТ Велико Търново Стражица
3437 8158 "КАРТЕЛ" ЕООД Велико Търново Стражица
3438 4886 "ЦЕНКО-81" ЕООД Велико Търново Стражица
3439 5908 "ИВКОМ" ЕООД Велико Търново Стражица
3440 0404 "ЗОРНИЦА - КОМЕРС" ООД Велико Търново Стражица
3441 6349 "АГИС" ООД Велико Търново Стражица
3442 3746 "КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" АД Велико Търново Стражица
3443 3170 "АКТИВ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3444 2729 "КОНТИНЕНТАЛ-66-НЕДЕЛЧО ИВАНОВ" ЕТ Велико Търново Стражица
3445 9694 "ЗЛАТНА БУЦА" ООД Велико Търново Сухиндол
3446 2002 "ИВДИ ДУО" ООД Велико Търново Сухиндол
3447 10715 "БОЗИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3448 11548 "АНДИ ТРАНС 77" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3449 12389 "А - МАКС - 74" ООД Велико Търново Сухиндол
3450 6620 "АНИКИНС-ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА" ЕТ Видин Белоградчик
3451 1128 "ВЕЛИЗАРОВИ" ЕООД Видин Белоградчик
3452 10592 Т-ТРАНСПОРТС ЕООД Видин Видин
3453 5963 "СУПЕРСПРИНТ-АНАНИ МИЛКОВ" ЕТ Видин Видин
3454 6588 "СТЕФИ" ЕООД Видин Видин
3455 1040 "КАТЕРИНА" ЕООД Видин Видин
3456 7481 "ГРЕТА ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3457 2531 "ВИОЛИНА" ООД Видин Видин
3458 10120 "ЛЮМЕКС-52" ЕООД Видин Видин
3459 9156 "ТЕРА ТРАНС" ООД Видин Видин
3460 0784 "ДРАКОН-ВИП" ООД Видин Видин
3461 2239 "ХЕНА" ООД Видин Видин
3462 8147 "АУТО ВИЯ ТРАНС" ООД Видин Видин
3463 7289 "ТРИАДА 999" ООД Видин Видин
3464 11668 "ВИДАТРАНС 86" ЕООД Видин Видин
3465 11656 "ТОТИ КОМФОРТА" ЕООД Видин Видин
3466 5733 "ПМ-МАДЖАРОВ-МАТЕЙЧО МАДЖАРОВ" ЕООД Видин Видин
3467 13494 "СТС 2013" ЕООД Видин Видин
3468 5779 АКТИВ ЛОГИСТИК ООД Видин Видин
3469 5710 "ДРИФТ-НИКОЛАЙ КИРОВ" ЕТ Видин Видин
3470 11867 "КУО ВАДИС – ВИДИН" ООД Видин Видин
3471 13131 "ЕВРО РЕМУВЛЕ" ЕООД Видин Видин
3472 1669 "БАГИ-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3473 3830 "ЛИЗИ-БОЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Видин Видин
3474 10567 ВЕСТ - МАРТ ООД Видин Видин
3475 12754 "ЕМС-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3476 12250 "АЛЕКСАНДРА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3477 11488 "БИП 2014" ООД Видин Видин
3478 13357 "МАКС С" ЕООД Видин Видин
3479 12838 "НЕГИ 99" ЕООД Видин Видин
3480 12252 "СР-61" ООД Видин Видин
3481 10208 "САСЕ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3482 9444 "ГИПС" АД Видин Видин
3483 8286 "КОРЕКТ ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3484 5663 "СП-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3485 12132 "РУСИНОВТРАНС-2012" ЕООД Видин Видин
3486 12685 "СИМОНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3487 3119 "ВАЛ ДАНК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Видин Видин
3488 7941 "ПРЕТОН" ЕООД Видин Видин
3489 4425 КОЛЕВ-ВИДИН ООД Видин Видин
3490 13527 "ПАН СТРОЙ - 2000" ЕООД Видин Видин
3491 11713 "Д-ТРАНС-76" ЕООД Видин Видин
3492 8031 "ГОГО-2003-ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3493 5279 "ИРЕНА МИКОВА" ЕТ Видин Видин
3494 8378 "КРИС-ЕМ 83" ЕООД Видин Видин
3495 11065 "БЕЛУТИ" ЕООД Видин Видин
3496 13329 "ТОНИ ТРАНС 2015" ООД Видин Видин
3497 9882 "МГ - ТРАНСПОРТЕС" ООД Видин Видин
3498 12301 "ИВВАНИ ТРАНС БГ" ЕООД Видин Видин
3499 4667 "КРАТОН" ЕООД Видин Видин
3500 10101 "ПРОТРАНСИМПЕКС" ЕООД Видин Видин
3501 1907 "АВА ТРАНС" ООД Видин Видин
3502 5437 "ВИДА-ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Видин Видин
3503 6749 "ГЕЙВ" ООД Видин Видин
3504 6069 "НЕНА-АУТОТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3505 6326 "МУРА 2001" ООД Видин Видин
3506 10672 "ВС АУТО" ЕООД Видин Видин
3507 3343 "МЕТОДИЕВ ТРАНС ЛОГ" ЕООД Видин Видин
3508 10079 "МПГ ГРУП ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3509 10976 "ВИДА ЛОГИСТИК" ООД Видин Видин
3510 8633 "БУЛТРАНС" ЕООД Видин Видин
3511 12037 "ТРОПИК - АМ" ЕООД Видин Видин
3512 12843 "БУЛПЕТРОЛ ТРЕЙД" ЕООД Видин Видин
3513 12863 "БРАНКО 1808" ЕООД Видин Видин
3514 6793 "КИМ-КРАСИМИР МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3515 4505 "САВОВ-СТЕФЧО САВОВ" ЕТ Видин Видин
3516 2055 "ФЕНИКС-БДИН" ЕООД Видин Видин
3517 3670 БИЗОТО ЕООД Видин Видин
3518 3655 КАРТРАНСПОРТ ЕООД Видин Видин
3519 2551 "БУЛРЕД" ООД Видин Видин
3520 12670 "ТОДОРОВ 61" ЕООД Видин Видин
3521 6487 "БЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3522 12814 "СИБАРИТ" ЕООД Видин Видин
3523 5020 "ФАНТИ ГТ" АД Видин Видин
3524 8706 "И ЕМ - ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3525 5234 "МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД Видин Видин
3526 11593 "ТИРБГ" ЕООД Видин Видин
3527 13025 "ВИДАСТРОЙ" ООД Видин Видин
3528 11571 "БОЛКАН - АУТО - 2012" ЕООД Видин Видин
3529 12971 "СИВИЕН 2014" ЕООД Видин Видин
3530 11523 „ БЛИЦ 2 " ООД Видин Видин
3531 13610 "КИРЯЕВСКА ВАР" ООД Видин Видин
3532 11530 "АДЛЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3533 8805 "АЛЕКСАНДЪР ТРИФОНОВ" ЕТ Видин Видин
3534 12215 "ТАНИ-МАНИ" ООД Видин Грамада
3535 2189 "АРУША" ЕООД Видин Кула
3536 7793 "ДРАГ-ВЕСТ-ДРАГОМИР ДЕКОВ" ЕТ Видин Кула
3537 1920 "ММ-07" ЕООД Видин Кула
3538 1338 "ММ" ЕООД Видин Кула
3539 9914 "МАШОВ-ЙОРДАНА РУСКОВА" ЕООД Видин Ново село
3540 4924 "ЛЕС - ТРАНС" ЕООД Видин Чупрене
3541 13284 "ТОРЛАШКА СРЕЩА" ЕООД Видин Чупрене
3542 0905 "ЕМКА-ЦВЕТАН ДОЧЕВ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3543 8692 "ПЕТЬО ТОДОРОВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3544 4299 "СЕВЕР-ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3545 10253 "ВЕДМА" ООД Враца Бяла Слатина
3546 6838 "ИЛТРАНС-2010" ЕООД Враца Бяла Слатина
3547 5834 "НИКОЛОВ 07" ЕООД Враца Бяла Слатина
3548 13176 ЕТ "КРИС ДИМИТЪР ХРИСТОВ" Враца Бяла Слатина
3549 1088 "КОЖУХАРСКИ" ООД Враца Бяла Слатина
3550 7823 М-КАРАДЖОВИ ЕООД Враца Бяла Слатина
3551 3281 "АЦИ ТРАНС 70" ЕООД Враца Бяла Слатина
3552 0363 "ЕЛИ–ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3553 1945 "ЛИЛИВЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3554 6331 "БАЛМЕК - ТОНЧЕВ И СИЕ" СД Враца Бяла Слатина
3555 11409 "ИВЕТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3556 6700 "СТИЛ ОЙЛ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3557 10068 "МИГРЕНФЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3558 13411 "БОРИСОВ ТРАНС 14" ЕООД Враца Бяла Слатина
3559 11947 "ТИНЧЕВ - ТЕРА ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3560 9589 "МОДНА АГЕНЦИЯ-МИРАЖ" ООД Враца Враца
3561 0857 "ФИОРИНО-ВАСКО ЦВЕТАНОВ " ЕТ Враца Враца
3562 6869 "ТИХОМИР ЗАХАРИЕВ" ЕТ Враца Враца
3563 12434 "КО И СИ" ООД Враца Враца
3564 5295 "ХАНДЕЛСМАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3565 3031 "ВЕЙДАР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3566 8154 "КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ-ЛИПО" ЕТ Враца Враца
3567 7810 "ЙОЛКОВИЦА-ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ" ЕТ Враца Враца
3568 3269 ДЕНИТРАНС 09 ООД Враца Враца
3569 8140 "АВТО-ФИЛИПОВИ" ЕООД Враца Враца
3570 12802 "ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН СЪРВИЗ - Е.Т.С." ЕООД Враца Враца
3571 0018 "МИГЕЛ-С-91 МИТКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Враца
3572 5111 "МАРНИКЛИ" ЕООД Враца Враца
3573 0133 "ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98" АД Враца Враца
3574 0233 "АСК-БУЛ" ЕООД Враца Враца
3575 1892 "ДЖИ ЕС И - ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3576 2091 "ВИПАМ-ВАЧЕВ" ЕООД Враца Враца
3577 12352 "ДЕКОВ 63" ООД Враца Враца
3578 6648 ЯНИ И ТОМИ ООД Враца Враца
3579 8680 "СОДЖИТРА" ЕООД Враца Враца
3580 3496 "АТАМА" ООД Враца Враца
3581 11745 "ДЖИ ТИ СПЕДИШЪН" ООД Враца Враца
3582 6009 "ХРИСТО ТАНОВ ДАДЕРОВСКИ-ТАНКО" ЕТ Враца Враца
3583 6118 "ШОП - ЕКСПРЕС - КРАСИМИР ДИМИТРОВ" ЕТ Враца Враца
3584 4588 "БГ ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3585 9849 "СПРИНТ-М" ЕООД Враца Враца
3586 0674 "АМОР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3587 10064 "ДАННА - 2012" ЕООД Враца Враца
3588 1354 "ЮНИ ТРАНС 08" ЕООД Враца Враца
3589 1389 "АЙ ЕМ ДЖИ ТРАНС ГРУП" ООД Враца Враца
3590 12883 "И.П.ТРАНС 2015" ООД Враца Враца
3591 5076 ДИ ЕН СИ АУТО ООД Враца Враца
3592 11950 "АРИВА ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3593 11533 "ПЕЛОВСКИ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3594 10647 "НЕКСТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3595 4631 "ВАСИЛ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ-ВОЛОДЯ" ЕТ Враца Враца
3596 2744 "СПЪТНИК-96" ЕООД Враца Враца
3597 8194 "ТЕДИМИЛ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3598 9696 ЕТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ Враца Враца
3599 12530 "ЛА БАРСА" ЕООД Враца Враца
3600 11964 "САЙМАН-13" ЕООД Враца Враца
3601 7818 "ДИЕЛП" ЕООД Враца Враца
3602 4985 "ТАШЕВ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3603 8622 "ИНТЕРТЕКС" ООД Враца Враца
3604 3308 "ДАВИД ЮЛИАН" ЕООД Враца Враца
3605 7417 "ЗОРОВ-СВЕТЛОМИРА ЗОРОВА" ЕТ Враца Враца
3606 11662 "КИКАР - РС 2" ООД Враца Враца
3607 8549 "ЛУКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
3608 11863 "АЛЕКС ТРАНС - 2004" ООД Враца Враца
3609 12551 "ПАМ ЕРИ" ООД Враца Враца
3610 10675 "МАРВИ БГ" ЕООД Враца Враца
3611 2858 "СКОРПИОН-1977" ЕООД Враца Враца
3612 6658 МЕТАЛ ТРАНС 2005 ЕООД Враца Враца
3613 2495 "АВТОХИТ" ЕООД Враца Враца
3614 7664 АСМАИСАН ТРАНС ЕООД Враца Враца
3615 7982 "АРЧЕЗЕ" ЕООД Враца Враца
3616 0042 "ТРАНС АРЛАНД" ООД Враца Враца
3617 11197 "Т И Н ТРАНС" ООД Враца Враца
3618 13483 "Н.КОЦЕВ" ЕООД Враца Враца
3619 12535 "СЕПТЕМВРИ 2012" ЕООД Враца Враца
3620 8746 "МВ - 94" ЕООД Враца Враца
3621 4534 "РИПО" ЕООД Враца Враца
3622 12290 "Д&И ТРАНС 75" ЕООД Враца Враца
3623 9038 "СЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ООД Враца Враца
3624 7832 "ПЕМИНА-ЙОСИФОВА" ООД Враца Враца
3625 13021 "АГРО ЛОГИСТИКС" ЕООД Враца Враца
3626 9966 "НАТАЛИ 88" ООД Враца Враца
3627 0532 "ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ЕООД Враца Враца
3628 12738 "ЛИН ПАРТНЪРС" ООД Враца Враца
3629 8900 СПЕДИТРАНС ЕООД Враца Враца
3630 9097 "ЕМКО-ЛМ 67" ЕООД Враца Враца
3631 3139 "БОБИ ТРАНС 2009-БП" ЕООД Враца Враца
3632 5930 "ЕКОФРУТ" ООД Враца Враца
3633 10396 "КАВАДА И ЙОВАНОВИЧ ТРАНСПОРТ КЪМПАНИ" ООД Враца Враца
3634 1138 "КРИС ТРАНСПОРТ" ООД Враца Враца
3635 1992 "ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3636 8725 "АСИК-91 - КОСТО КОСТОВ" ЕТ Враца Враца
3637 11517 "ПРО БУЛ-2006" ООД Враца Враца
3638 12972 "АВТОЛОГИСТИК" ООД Враца Враца
3639 12986 "И. Г. СЕРВИЗ" ЕООД Враца Враца
3640 7120 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕД" КООПЕРАЦИЯ Враца Враца
3641 12064 "ЛАУРУС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3642 5601 "ЛАНА МЕЛ" АД Враца Враца
3643 9186 "ХОЛЦЕН ТРЕЙД" ЕООД Враца Враца
3644 11037 "ФОКСИ-80-БОЙКО КРЪСТЕВ" ЕООД Враца Враца
3645 11799 "АВС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3646 12990 "ВИОЛИТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3647 2995 "РИНО-ТРАНС" ООД Враца Враца
3648 6177 "ФОРТУНА ЕЦ" ЕООД Враца Враца
3649 1882 "ЕМО ТРАНС 2008" ЕООД Враца Враца
3650 2525 ЕЛЗАР-05 - ДИМИТРИНА ВЕСЕЛИНОВА ЕТ Враца Враца
3651 10349 "ТИ ДЖИ СИ ЕКСПЕДИШЪНС" ООД Враца Враца
3652 13456 "НИКОЛОВИ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3653 2231 "ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ-АРВИКА" ЕТ Враца Враца
3654 8280 "ПГ - 2002" ЕООД Враца Враца
3655 0711 “СТАНИМИР ДИМИТРОВ–СТАНДАРТ“ ЕТ Враца Враца
3656 0326 "МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3657 0563 "ИЛКОМ-ИВАНКА ИЛИЕВА" 115772158 ЕТ Враца Враца
3658 12373 "ТИХОМИР ИВАНОВ 89" ЕООД Враца Козлодуй
3659 3033 ИВЕЛ-АГРО ЕООД Враца Козлодуй
3660 9192 "АНГЕЛ - Л ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Враца Козлодуй
3661 5543 "ТЕМПЪЛ ЕКСПРЕС" ЕООД Враца Козлодуй
3662 13434 "ТД ТРАНСПОРТЕС" ООД Враца Козлодуй
3663 13612 "ЖОРДАН-ТРАВЪЛ" ЕООД Враца Козлодуй
3664 5066 "ИМЕКС 2012" ЕООД Враца Козлодуй
3665 0977 "АНДРОВ ТРАНС" ООД Враца Козлодуй
3666 13585 "ЕЛ ДИ ПАРТНЕР" ЕООД Враца Криводол
3667 5542 "СТРОИТЕЛ - КРИВОДОЛ" ЕООД Враца Криводол
3668 6341 "МОНОВ 3 - ИВО МОНОВ" ЕТ Враца Мездра
3669 1621 "ТРАНС ЕКСПРЕС 88" ЕООД Враца Мездра
3670 12496 "МАРТИН 07" ЕООД Враца Мездра
3671 3753 "ВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Мездра
3672 4447 "ВЪЛЧЕВ" ЕООД Враца Мездра
3673 11949 "БОВА.АНД.НАНЧИ" ЕООД Враца Мездра
3674 3958 "МИКРА ТРАНС 71" ЕООД Враца Мездра
3675 9141 АЙ ФРИГО ЕООД Враца Мездра
3676 0651 "ГАРАНТА ТРАНС" ООД Враца Мездра
3677 12950 "ОЛИВА ИНВЕСТ" ЕООД Враца Мездра
3678 2244 МИЛЧО ЛАЗАРОВ - М4 ЕТ Враца Мизия
3679 6674 "АГРОПРОМСТРОЙ 777" ЕООД Враца Мизия
3680 12289 "ТОТИ-ТОДОР КРУШОВЕНСКИ" ЕООД Враца Мизия
3681 12816 "ПЕРИ ТРАНС - МИЗИЯ-2011" ЕООД Враца Мизия
3682 10336 "ПИРОВСКИ" ООД Враца Мизия
3683 13435 "ТРАНСМАКС БГ" ЕООД Враца Мизия
3684 3734 ДЕНИПОЛИ ЕООД Враца Мизия
3685 6476 "КОСАНЯ" ЕАД Враца Мизия
3686 8307 "БСД-КОРЕКТ" ЕООД Враца Мизия
3687 4025 "Ю И М - 22" ЕООД Враца Оряхово
3688 9205 "ЕКОПРОМ" ООД Враца Оряхово
3689 13553 "КАЛИНИЧОВ-67" ЕООД Враца Оряхово
3690 5630 "ОРИЕНТ-92-ИВКО РУНЯШКИ" ЕТ Враца Оряхово
3691 4663 "АГРОМЕТ-2003" ООД Враца Оряхово
3692 8148 "ДИДА-2005-ИВАНКА ХРИСТОВА" ЕТ Враца Роман
3693 7711 ЧЕЧУ ТРАНС ООД Враца Роман
3694 13537 "ПЛАНИ ЕНЕРДЖИ" ЕООД Враца Хайредин
3695 11505 "ЕЙЧ ГРУП" ЕООД Габрово Габрово
3696 11881 "КЕРСТЕНС ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК БГ" ЕООД Габрово Габрово
3697 3547 "ТАЙГЪР БУЛЛ" ЕООД Габрово Габрово
3698 7671 "ХЕЛИОН" ЕООД Габрово Габрово
3699 11076 "КРИСТИНА" ЕООД Габрово Габрово
3700 1514 "ФОРМУЛА-Ф" ЕООД Габрово Габрово
3701 2835 "ВАН-ВАЛИНА ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3702 3872 НЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Габрово
3703 4766 "БУЛ ТИМ 74" ООД Габрово Габрово
3704 12168 "ПЛАСТФОРМ" ООД Габрово Габрово
3705 9698 "ДИМАС" АД Габрово Габрово
3706 8190 "ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ" ООД Габрово Габрово
3707 6406 "БРАМА" ООД Габрово Габрово
3708 4038 "ЕВРОТРАНС-07" ЕООД Габрово Габрово
3709 3731 "МБ КОМЕРС" ЕООД Габрово Габрово
3710 7301 "НИМ ТРАНС" ООД ООД Габрово Габрово
3711 11883 "МЕЙПЪЛС" ЕООД Габрово Габрово
3712 6683 "АЛФА-44" ЕООД Габрово Габрово
3713 13048 "РОЯЛ ТРАНС 2015" ЕООД Габрово Габрово
3714 6998 "ХЛЕБОЗАВОД" ООД Габрово Габрово
3715 9564 "ТДИ" ЕООД Габрово Габрово
3716 8593 "НИКИФОРОВИ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3717 11861 "ЕВРО ТРАНС 13" ООД Габрово Габрово
3718 4718 "ВАС ТРАНС - ДТ" ЕООД Габрово Габрово
3719 6494 "ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ГАБРОВО" ЕООД Габрово Габрово
3720 9219 "РАДАНОВ-98-НИКОЛАЙ РАДАНОВ" ЕТ Габрово Габрово
3721 11370 "ТРАВИК ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
3722 4602 "ЕВРОБУЛ СПЕД ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3723 2550 "БУЛКАРТО" ЕООД Габрово Габрово
3724 6635 "ЦЕН - ТОДОРОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3725 0005 "ХЕМУС-АВТОТРАНСПОРТ" АД Габрово Габрово
3726 10490 КР ЛОГИСТИК ЕООД Габрово Габрово
3727 11865 "ПНБ ТЕХНОЛОГИИ" ООД Габрово Габрово
3728 12142 "ИДНА 39" ЕООД Габрово Габрово
3729 11868 "ЮМС ИНВЕСТ" ЕООД Габрово Габрово
3730 9311 "ГЮРОВ" ЕООД Габрово Габрово
3731 4422 "ТРАНС РОЯЛ" ЕООД Габрово Габрово
3732 12351 "СЛК ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3733 12962 "ЕНЕВ 66" ЕООД Габрово Габрово
3734 6608 "ИНТЕРТРАНС КА" ООД Габрово Габрово
3735 10587 "ТАНГРА-Т" ЕООД Габрово Габрово
3736 4701 "СТС-ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3737 6345 "ПРЕСМЕТАЛ" ООД Габрово Габрово
3738 2976 "АВАНС" ООД Габрово Габрово
3739 5837 "МЕТАЛИМПЕКС" ООД Габрово Габрово
3740 12474 "ТЕМПУС ЛИНК" ЕООД Габрово Габрово
3741 12334 "ДПЦ" ЕООД Габрово Габрово
3742 0960 ТРОЙ БГ ЕООД Габрово Габрово
3743 5576 "КАЛИН - ЛАЛЧО ЛАЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3744 5879 "МПВ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3745 6691 "ДОБРЕШКОВ" ЕООД Габрово Габрово
3746 6991 ПРОВИК ООД Габрово Габрово
3747 3628 "БИПА" ЕООД Габрово Габрово
3748 10453 БАЛКАН ЛОГИСТИК ООД Габрово Габрово
3749 7621 "ИЛВА-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Габрово Габрово
3750 9061 "МАК" АД Габрово Габрово
3751 2180 "ВИКТОРИЯ-В-МАРИНОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3752 12490 "НЕОМАТ 71" ООД Габрово Габрово
3753 6841 "МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД Габрово Габрово
3754 11186 "ИВ-М" ЕООД Габрово Габрово
3755 10240 "МП - ГАБРОВО ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3756 8975 "ЛИНГ-АУТО" ООД Габрово Габрово
3757 10603 "РР ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3758 6312 "ТЕРАХИМ 97" АД Габрово Габрово
3759 1715 "АЛВЕС" ООД Габрово Габрово
3760 8491 "КАРОС - ЦВЕТАН КЪНЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3761 0394 "ФОРТУНА АВТО" ООД Габрово Габрово
3762 6157 "ОВОРБАГ – ПЕТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3763 1583 "СВАС" ЕООД Габрово Габрово
3764 0015 "ФОРТИ 2006" ООД Габрово Габрово
3765 12964 "ДЕН" ЕООД Габрово Габрово
3766 12350 "МАП - ГРУП 2014" ООД Габрово Габрово
3767 7287 "ТРАНС БАЛКАНИКА" ООД Габрово Габрово
3768 12963 "ДАНИ 2006" ЕООД Габрово Дряново
3769 1617 "ФМА 2013" ЕООД Габрово Дряново
3770 2148 "ЮГ-ЮЛИЯН АНТОНОВ" ЕТ Габрово Дряново
3771 10370 "ФМА 2012" ЕООД Габрово Дряново
3772 6709 "ПЛАНТИ-1-ПАВЕЛ ДИМИТРОВ" ЕТ Габрово Дряново
3773 11585 "ИВЕРА 8" ЕООД Габрово Севлиево
3774 11351 "ПАРМА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3775 4854 "МАР ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3776 7652 "ЕДЕЛВАЙС-НЕШКО ПЕТРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3777 0665 "ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
3778 6772 "ТОНИ" ЕООД Габрово Севлиево
3779 5997 "СТОЯНОВ 93" ЕООД Габрово Севлиево
3780 7249 "БАГАТОР И СИНОВЕ" ЕООД Габрово Севлиево
3781 9240 "САФАРИ 2007" ЕООД Габрово Севлиево
3782 11975 "ВАЛЕНТИНА 87" ЕООД Габрово Севлиево
3783 11963 "ВЕЛОГИСТИКС" ООД Габрово Севлиево
3784 7837 "ТГТ 42" ООД Габрово Севлиево
3785 11796 "ГЪЛЪБОВИ АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3786 8179 "ВЕРИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3787 6405 "ПАРАЛЕЛ" ЕООД Габрово Севлиево
3788 12633 "ПИКНИК ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3789 11225 "ЕМРЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3790 10614 "ВИКТОРИЯ-ТРАНС-Т" ЕООД Габрово Севлиево
3791 5474 "КОЧ-ХАСАН КОЧУМОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3792 12704 "ПАЛАЗОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3793 0839 "ПАПА ТРАНСКОМЕРС" ООД Габрово Севлиево
3794 9818 "ЧАКАЛА" ЕООД Габрово Севлиево
3795 6562 "ДГ ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3796 12905 "ИННА ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3797 0378 "ШПИЙС ТРАНС" Е00Д Габрово Севлиево
3798 12195 "МЛЕКА ГРУП" ЕООД Габрово Севлиево
3799 2705 "РАЙНОВ - РАЙЧО РАЙНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3800 10689 "ТРАНС ИНВЕСТ БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3801 7001 "УЗУНОВ - 2010" ЕООД Габрово Севлиево
3802 2071 КОМОРОС ТРАНСПОРТ ООД Габрово Севлиево
3803 2035 "НИКИПЛАСТ-М" ООД Габрово Севлиево
3804 4862 "КИНГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Габрово Севлиево
3805 2951 "ЙОЗО-ХЮСЕИН АТИБОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3806 1742 "НЕШЕВТРАНС-99" ЕООД Габрово Севлиево
3807 3207 "АНДИМИ ГРУП" ООД Габрово Севлиево
3808 12779 "ИЦИ ГАЗ" ЕООД Габрово Севлиево
3809 6875 "ФОРИНАР" ООД Габрово Севлиево
3810 11375 "ГЮРАЛ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3811 6074 "АРГО - М - МИТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3812 12804 "АНДИ-М-2012" ЕООД Габрово Севлиево
3813 5973 "АГРОИМПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3814 7916 "НИКОН-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3815 10729 "ПРОГРЕСО ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3816 6958 "АНДОНИС ТРАНС КИАТО" ЕООД Габрово Севлиево
3817 6900 "ТРИФО 1" ООД Габрово Севлиево
3818 9023 "ЕВРОТРАНС БАУЕР" ЕООД Габрово Севлиево
3819 8008 "ПАПАЗОВИ" ООД Габрово Севлиево
3820 4651 ДЖОН КОРНЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Севлиево
3821 3896 "РУМЯНА" ЕООД Габрово Севлиево
3822 7814 "ЕС ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3823 7898 НЮЛ - ТРАНС ЕООД Габрово Севлиево
3824 8312 "ИМЕКСИМ" ООД Габрово Севлиево
3825 12824 "МФ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3826 11860 "ПЕРИ ФРЕКС" ООД Габрово Севлиево
3827 2732 "ИННА" ЕООД Габрово Севлиево
3828 7686 "КУДРЕТ-АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3829 4674 "БЕНИСА" ООД Габрово Севлиево
3830 6171 "ЧАКАЛА-СТОИМЕН СТОЯНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3831 3499 "БАЛДЖИЕВИ-91" ООД Габрово Севлиево
3832 2527 "САМОСВАЛНИ ПРЕВОЗИ-ВБ" ЕООД Габрово Севлиево
3833 5392 ЛЪКИ ТРАНС 66 ЕООД Габрово Севлиево
3834 3846 "ХРИСТИНА-97-ДИМИТЪР МАРЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3835 7611 "СИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3836 4258 "ДРАГО" ЕООД Габрово Севлиево
3837 7756 "ДЖИ БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3838 11749 "ЯДКИ ДЕТЕЛИНА" ЕООД Габрово Севлиево
3839 0761 "БАЛКАНСКО ЕХО" ЕООД Габрово Севлиево
3840 4914 "ЛУКАНОВ-ЕЛЕНА ЛУКАНОВА" ЕТ Габрово Севлиево
3841 11948 "ИВОТРАНСПРЕС" ЕООД Габрово Севлиево
3842 3458 "М ЕНД Д ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3843 12706 "НИКАТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3844 12209 "КАРАТЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3845 7031 "ШАКЕР" ООД Габрово Севлиево
3846 4940 "ХЕЛИОС" АД Габрово Севлиево
3847 0807 "ПАНАЦЕЯ" ООД Габрово Севлиево
3848 4047 ММ-74 ЕООД Габрово Севлиево
3849 2887 "КЕТИ-КОМЕРС-РУМЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3850 4129 "ПОЛЕТ - ИСМЕТ ХОДЖЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3851 4977 "ЕСИ-04" ЕООД Габрово Севлиево
3852 6982 "ШОПОВ-ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3853 8109 "КАРГО СЕРВИЗ" ООД Габрово Севлиево
3854 10057 "ИВАНОВИ ТРАНС - 2011" ООД Габрово Севлиево
3855 11846 "БЕТЪНИ - КЕВИН" ЕООД Габрово Севлиево
3856 10409 "МГ-74" ЕООД Габрово Севлиево
3857 11838 "ВИКИ ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3858 0639 "ТРАНС КАСТЕЛ" ЕООД Габрово Севлиево
3859 6317 "ТОЛИ-93-АНАТОЛИ ХРИСТОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3860 2019 "СТИЛ-МС" ООД Габрово Трявна
3861 11194 "АЙРУМ- ЛЕС" ЕООД Габрово Трявна
3862 6209 "БАРБОРИНО-ЦАНКА ИВАНОВА-ДРАГОМИР ДИМОВ" ЕТ Габрово Трявна
3863 4712 "ИНТЕРТРАФИК" ЕООД Габрово Трявна
3864 12495 "КАЛИНА 2013" ЕООД Габрово Трявна
3865 9667 "ИВАН ПЕТКОВ" ЕТ Габрово Трявна
3866 2736 "БАЛКАН ТРАНС- ЕЛИ" ЕООД Габрово Трявна
3867 9242 "М-1-МАНЕВ, КОЛЕВА" ООД Габрово Трявна
3868 8145 "БИГ ВАСИЛЕВ-2011" ЕООД Габрово Трявна
3869 1434 "МАЛЧЕВ-МИТЕВ И С-ИЕ" СД Габрово Трявна
3870 11695 "ЗЛАТЕВИ" ООД Габрово Трявна
3871 3999 "ВАСИЛ ГРИГОРОВ" ЕТ Добрич Балчик
3872 6357 "ДОДЖИ КОМЕРС-ИГ" ЕООД Добрич Балчик
3873 8445 "ПЛАМИИ - 99" ЕООД Добрич Балчик
3874 0190 "ТЕРРАКОП" ЕООД Добрич Балчик
3875 9122 "КАЛЯ" ЕООД Добрич Балчик
3876 0291 "АВТОТРАНС ПЕТКОВ" ЕООД Добрич Балчик
3877 11671 "ЛИС-2008" ЕООД Добрич Балчик
3878 7251 "ВЕГА-С7" ЕООД Добрич Балчик
3879 4752 "ДЖИТИ ТРАНС-69" ЕООД Добрич Балчик
3880 2697 "БИТ 2009" ООД Добрич Балчик
3881 2549 "ДАР-ДАРИНКА ВЕЛИКОВА" ЕТ Добрич Балчик
3882 4694 "ТРАНСИНИЯ" ЕООД Добрич Балчик
3883 1795 "ДОБРЕВ-62" ЕООД Добрич Балчик
3884 4557 "МММ-ТРАНС-МЛАДЕН ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Балчик
3885 13497 "КОКО ТРАНС - 96" ЕООД Добрич Балчик
3886 1361 "АЛБЕНА-АВТОТРАНС" АД Добрич Балчик
3887 5892 "КОЛОРИТ 90" ЕООД Добрич Балчик
3888 5863 "ЯНА-99" ЕООД Добрич Балчик
3889 5380 "ТРАЯНА-96" ЕООД Добрич Балчик
3890 2548 "АВТОТРАНС-70" ЕООД Добрич Балчик
3891 5270 "ЕВРОСТРОЙ-БАЛЧИК" ЕООД Добрич Балчик
3892 8453 "СЪН ФУУДС" ЕООД Добрич Балчик
3893 9855 "ГЕОРГИЕВ-ТРАНС-65" ЕООД Добрич Балчик
3894 11005 "АРДАР СТИЛЕ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3895 4925 "ТЕДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3896 7297 "БОЯНА-ДИЛЯНА-БОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3897 2369 "ХЕРМЕС 91- СВ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3898 10797 "ВИТАЛИНА ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3899 8432 "МАНТРАНС 82" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3900 6375 "ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ - ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3901 10867 "КАНЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3902 5752 "ГЕОТЕРМ" АД Добрич Генерал Тошево
3903 3661 "ГЛОРИЯ-ОИЛ" ООД Добрич Генерал Тошево
3904 4443 "КРЪСТЮ ДЯКОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3905 12796 "ТОНЧЕВИТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3906 1280 "ЕКСПРЕС МАРАТОН-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3907 7433 "СТРОЙ ИНВЕСТ 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
3908 13383 ЕТ "СИВКОВ - ГЕОРГИ АТАНАСОВ" Добрич Генерал Тошево
3909 9722 "КАЛИНА 95-МАРИН ТОДОРОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
3910 9865 "ГАЙДА" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3911 0824 "АРИС-ТРАНС" ООД Добрич Генерал Тошево
3912 4442 "БАРТЕР ГРУП БГ" ООД Добрич Генерал Тошево
3913 4779 "МИШЕЛ-ИМПЕКС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3914 8100 "ТРАНС СПЕЕД-10" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3915 0695 "СС-СТАН 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
3916 13017 "ФОЛК ТРАНС - 68" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3917 11926 "ХЕРДА ТЛС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
3918 11218 "ДЕЯН ГЕРОВ" ЕООД Добрич Добрич
3919 8139 "КЛАС ОЛИО" ООД Добрич Добрич
3920 9085 "УЛТРАКАР ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич
3921 12549 "НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО" ЕООД Добрич Добрич
3922 12332 "ТРАНСФИЛД" ЕООД Добрич Добрич
3923 6495 "НИ - КО ТРАНС 63" ЕООД Добрич Добрич
3924 6766 "РАМИНА-РАДИ МИНКОВ РАДЕВ" ЕТ Добрич Добрич
3925 13109 "ХАРИ - 86 2015" ЕООД Добрич Добрич
3926 2042 "ИНФИНИТИ" ЕООД Добрич Добрич
3927 11433 "АДМИРАЛ ГРУП - 3" ЕООД Добрич Добрич
3928 12105 "ТОРЕС КАР" ЕООД Добрич Добрич-град
3929 0356 "РУДИ-2007" ООД Добрич Добрич-град
3930 12810 "АГРОГРУП 78" ЕООД Добрич Добрич-град
3931 4196 "ЕВРО-КОНТАКТ" ООД Добрич Добрич-град
3932 4437 "РИКС-ЙОРДАН ЙОРДАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3933 8537 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3934 10260 "СИГМАТРАНС 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
3935 4519 "ЛЕВАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
3936 4113 "СТРЕЛЕЦ - З.ИВАНОВ" ООД Добрич Добрич-град
3937 6409 "СВАРОГ" ЕООД Добрич Добрич-град
3938 2166 "НИКИ 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
3939 13668 "БОНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3940 8390 ГЛАСКОМ ЕООД Добрич Добрич-град
3941 12826 "ДИМИ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
3942 6513 "ДИ ЕС ХОУМ" ООД Добрич Добрич-град
3943 2048 "ФАКТОР-П" ЕООД Добрич Добрич-град
3944 5336 "ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА" ЕООД Добрич Добрич-град
3945 2061 "КОДИАК" ООД Добрич Добрич-град
3946 6278 "ИВ-ЕЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
3947 10631 "ДИЯН ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3948 0724 "ЗИТА" ООД Добрич Добрич-град
3949 12338 "ТЕРА ИД 2011" ЕООД Добрич Добрич-град
3950 9083 "ИВ ДЕС ТРАНС - 70" ЕООД Добрич Добрич-град
3951 10985 "БООМЕРАНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
3952 10092 "АПОЛОН - 93" ЕООД Добрич Добрич-град
3953 6939 "ИСАКОВ 64" ЕООД Добрич Добрич-град
3954 4767 "ЕМ-ВИ ИНВЕСТ М" ЕООД Добрич Добрич-град
3955 9540 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3956 3414 "АММ" ООД Добрич Добрич-град
3957 13236 "ТРАНСВЕС 8" ООД Добрич Добрич-град
3958 4539 "МИЗ ТРАНСПОРТ-МАРИЯН ДРАГАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3959 7211 "АГРОНОМ І ХОЛДИНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
3960 10103 "АГРО ОЙЛ КОНСУЛТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3961 6647 "ЕРМЕВА ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3962 3459 "МАК-ДАР" ЕООД Добрич Добрич-град
3963 3361 "ЕС ЕЙ ДЖИ ТРАНС 2010" ЕООД Добрич Добрич-град
3964 7245 "ПЛАМ-РОСЕН СТЕФАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3965 8366 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН СТОЯНОВ-МИЛЕНА ПРОДАНОВА" ЕТ Добрич Добрич-град
3966 11724 "АГРО ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
3967 12958 "ИЗИДА ЛОГИСТИК" ООД Добрич Добрич-град
3968 6093 "М С ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3969 13530 "СТЕРА 98" ЕООД Добрич Добрич-град
3970 4400 ВЕНИ-68 ЕООД Добрич Добрич-град
3971 6677 АГРОХИМИКАЛИ ООД Добрич Добрич-град
3972 10273 "ФИРМА" ЕООД Добрич Добрич-град
3973 5506 "ЕМОНА 02" ООД Добрич Добрич-град
3974 11326 "БОРИКА 57" ЕООД Добрич Добрич-град
3975 11205 "ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Добрич-град
3976 13401 "ЮРЪПИЪН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
3977 0455 "ИНДЖИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3978 9390 "ВАЛМАР-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3979 11041 "АЍ ВИ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
3980 13559 "БРАТЯ СИНДЖИРЛИЕВИ" ООД Добрич Добрич-град
3981 0901 "КОКО - ТРАНС 62" ЕООД Добрич Добрич-град
3982 6722 "ЖЕКОВ-ПЕТЪР ЖЕКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3983 5149 "МАРТИНЕЛО" ЕООД Добрич Добрич-град
3984 6730 "А И Т ТРЕЙДИНГ" ООД Добрич Добрич-град
3985 6752 "ЖЕЛЕВ АГРОКОРП" ЕООД Добрич Добрич-град
3986 13136 "ПИ ТИ ДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
3987 3770 "ДИМОВ И БРАТ" ООД Добрич Добрич-град
3988 3379 "СОЛО ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3989 3298 "КОМФОРТ 67" ЕООД Добрич Добрич-град
3990 12266 "ТП ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
3991 2394 "БАЛКАНТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3992 9382 "ДИМИТРИ" ЕООД Добрич Добрич-град
3993 0798 "ДЕТЕЛИНА-МИ-91-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
3994 11262 "ЕМ СИ КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
3995 5484 "МТТ" ООД Добрич Добрич-град
3996 8958 "ДИВНИЯ - М" ЕООД Добрич Добрич-град
3997 5782 "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД Добрич Добрич-град
3998 12513 "АДМИРАЛ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
3999 6269 "ДОБРУДЖАНСКА ГОРА" АД Добрич Добрич-град
4000 7906 "АР - ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
4001 5402 "НОРТ КЛУБ 385" ЕООД Добрич Добрич-град
4002 5896 "ЖЕКАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4003 3502 "ДИЛЯНКА 61" ООД Добрич Добрич-град
4004 12489 "К ЕНД ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4005 2085 "САВЧО АВДЖИЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4006 13540 "ДИМЕКС ТРАНС - 61" ЕООД Добрич Добрич-град
4007 8498 "СТРОЙМАРКЕТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4008 13402 "РОПОТАМО ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4009 12952 "МАНЕВ И СИН" ООД Добрич Добрич-град
4010 10221 "КАПРАЛОВ 74" ЕООД Добрич Добрич-град
4011 12541 "ЕФ ЕЙ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4012 2243 "АЛЕКС-К 2008" ЕООД Добрич Добрич-град
4013 11829 "ДАН КОС" ЕООД Добрич Добрич-град
4014 6715 "ШРИЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4015 10484 "НИКЕЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4016 6314 "ЕСЕ" ООД Добрич Добрич-град
4017 6361 "М.С.ТРАНС-2010" ЕООД Добрич Добрич-град
4018 0367 "ЗАВН-ДОБРИЧ" АД Добрич Добрич-град
4019 12403 "БИ ДЖИ ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич-град
4020 4295 "МЕРИДИАН 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4021 5514 "ТРАНСАГРО 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
4022 5826 "ПАТО" ЕООД Добрич Добрич-град
4023 11251 "ДЕ-ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4024 5835 "ВД КАРГО" ООД Добрич Добрич-град
4025 10361 "ДЕСИ ТРАНС БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4026 0034 "БГ-ТРАНС" АД Добрич Добрич-град
4027 1933 "КОРН" ЕООД Добрич Добрич-град
4028 13045 "ЗИ ТРАНС-79" ЕООД Добрич Добрич-град
4029 12728 "ТЕДИ ТРАНС 77" ЕООД Добрич Добрич-град
4030 4737 "ДАНИЕЛСЪН-ДАНИЕЛ ГЕНЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4031 9269 "КРИСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4032 5620 "КРИСИ ТРАНС 07" ООД Добрич Добрич-град
4033 4399 "МАКСИ-М-МАКСИМ БОЖИЛОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4034 10907 "ФЕРДИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4035 6230 ДИНО ГРУП 74 ЕООД Добрич Добрич-град
4036 2362 "СНЕЖИ 65" ЕООД Добрич Добрич-град
4037 7209 "ТЕДИ ТРАНС 75" ЕООД Добрич Добрич-град
4038 8177 "ДЖЕФФ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4039 12314 "ВЕЛКОВ АГРО" ЕООД Добрич Добрич-град
4040 12486 "ДИ ЕН Ю ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4041 9139 "СКОРПИОН ТРАНС 83" ЕООД Добрич Добрич-град
4042 12141 "СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4043 10910 РОС ЕКСПОРТ ЕООД Добрич Добрич-град
4044 10528 ТРАНСНАВАРА ЕООД Добрич Добрич-град
4045 13412 "СЕЛИНА 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4046 1301 ВАНИ 2012 ЕООД Добрич Добрич-град
4047 6827 "РАДИ 31" ЕООД Добрич Добрич-град
4048 1167 "ШАНА-ХРИСТО ГОЧЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4049 1850 "СИМ-ТРАНС " ООД Добрич Добрич-град
4050 4170 ЕВРО КАРГО ЕООД Добрич Добрич-град
4051 5882 "САВИМЕКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4052 10097 "ЕКОТРАНСГАЗ" ООД ООД Добрич Добрич-град
4053 3941 "ВИКИ 90" ЕООД Добрич Добрич-град
4054 6707 "ГЛАВАНЦИ" ООД Добрич Добрич-град
4055 0799 "ДИМЕНС ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4056 5666 "КДК-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4057 2609 "КОНДОР -ДГ" ООД Добрич Добрич-град
4058 4510 "СИНХРОН-ТРАНС-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4059 9912 "ТАФЧИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4060 6644 "ЕВРОПА 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4061 4743 "СВЕТИ НИКОЛА" ООД Добрич Добрич-град
4062 5610 "ВИХРЕН" ООД Добрич Добрич-град
4063 1884 "ГУСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4064 2399 "АЛЕКСТРАНС 96" ЕООД Добрич Добрич-град
4065 10747 "ДЖИ И ЕЙЧ ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
4066 6866 "РУСЛАН 66" ЕООД Добрич Добрич-град
4067 3067 "АГЕ 2008" АД Добрич Добрич-град
4068 12537 "ТОПТРАНЗ ЮРЪПИЪН" ЕООД Добрич Добрич-град
4069 10390 "КОРЕКТ ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4070 13506 "ДС ГОСПОДИНОВИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4071 5120 "БИМСТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4072 10426 "ВИА ТРАНС 2012" ЕООД Добрич Добрич-град
4073 7579 "ГОСПОДИНОВИ КОМЕРС" ООД Добрич Добрич-град
4074 10374 "ТПГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4075 5889 "ТЕДИВА" ООД Добрич Добрич-град
4076 6510 "КЕНИКОР" ЕООД Добрич Добрич-град
4077 3102 "ЕМ ЕН ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4078 13100 "АПОЛОН 16" ЕООД Добрич Добрич-град
4079 11388 "САША-85" ООД Добрич Добрич-град
4080 10660 "ДИМ 13" ЕООД Добрич Добрич-град
4081 13301 "ДРАГАНОФФФ" ЕООД Добрич Добрич-град
4082 0770 "КАРИМА" ЕООД Добрич Добрич-град
4083 12487 "ЕМ ДЖЕЙ ЕЛ ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4084 9795 "НП ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4085 1230 "ЕВРОТРАНС ПЛЮС" ЕООД Добрич Добрич-град
4086 7190 "ЖЕТОМ" ООД Добрич Добрич-град
4087 10795 "РАДЕКС ТРЕЙД" ЕООД Добрич Добрич-град
4088 11788 "ТРЕЙД-ЕМ ГРУП" ООД Добрич Добрич-град
4089 2989 "ИН-ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4090 6138 "СВЕТЛИНА-ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4091 4377 "ПЕГИД-ПЕТКО ДИМИТРОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4092 9451 "МЗ МЕТАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4093 3928 "КОРРЕ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4094 3968 "ДИДИТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4095 3312 "ИМПЕРИАЛ" ООД Добрич Добрич-град
4096 8400 "БИСЕР ЖЕЛЕВ–БИСЕР 92" ЕТ Добрич Добрич-град
4097 7238 "ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74" ЕООД Добрич Каварна
4098 4965 "РОНИ - Р.ТИНКОВ" ЕООД Добрич Каварна
4099 5291 "ДИ ЕНД ДЖИ БИЛДИНГ" ЕООД Добрич Каварна
4100 7752 "ГАБИ" ЕООД Добрич Каварна
4101 2961 "АГРАТРАНС" ООД Добрич Каварна
4102 13116 "ДИВИ ЕС 9" ООД Добрич Каварна
4103 5486 "ВИВА-МД" ЕООД Добрич Каварна
4104 12774 "АГРОВИТ" ООД Добрич Каварна
4105 11624 "АГРОБИОВИТ" ЕООД Добрич Каварна
4106 5454 "ВАЛ-ДИМ-2006" ЕООД Добрич Каварна
4107 4944 "ДИНА-ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4108 6413 "АНДРЕЕВ СТРОЙ" ООД Добрич Каварна
4109 4440 "МИТАКА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Каварна
4110 13643 "КОЛЕВИ - 73" ЕООД Добрич Каварна
4111 0940 "БИЛАНС-И-ИВАНОВИ" СД Добрич Каварна
4112 0518 "ТОХИ ТРАНС" ООД Добрич Каварна
4113 3692 "ПИРАНЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4114 7223 "АГРОСПЕКТЪР" ООД Добрич Каварна
4115 1149 "МЕГА ТРАНС - 77" ЕООД Добрич Каварна
4116 9943 "ГАМА ТРАНС 63" ЕООД Добрич Каварна
4117 10339 "КЛАС-94" ООД Добрич Крушари
4118 6773 "ВИВА-2000" ООД Добрич Тервел
4119 5862 "ЗК БЕЗМЕР" КООПЕРАЦИЯ Добрич Тервел
4120 3759 "ПЛАСТХИМ-Т" АД Добрич Тервел
4121 4659 "НЕМО ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4122 6498 "ТРИАДА" ООД Добрич Тервел
4123 2108 "ЛИДЕР-99" ЕООД Добрич Тервел
4124 0702 "КАТ ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4125 8060 ТИФАНИ 2012 ЕООД Добрич Шабла
4126 7615 "ТИФАНИ 2009" ЕООД Добрич Шабла
4127 8567 ПГ-НИКОЛОВИ-2012 ЕООД Добрич Шабла
4128 7738 "СЕЛИН 09" ЕООД Добрич Шабла
4129 11968 "АИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Шабла
4130 8023 "КИТКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Кърджали Ардино
4131 5459 "ЕМИТРАНС - ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА" ЕТ Кърджали Ардино
4132 11123 "ХАДЖО - МИРЧО ДИМИТРОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4133 0119 "ВЕЙКАТА-2000" ЕООД Кърджали Кирково
4134 7260 "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР" ЕТ Кърджали Кирково
4135 7044 "КРАФТ-ВЛАДИМИР СТАМОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4136 7959 "АУТОТРАНС-ДОНКА НЕДКОВА" ЕТ Кърджали Кирково
4137 3472 "ЛИНА 07-ВЛАДИМИР ИВАНОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4138 6232 "БОРИ" ЕООД Кърджали Кирково
4139 1317 "КУРТ-АХМЕД КАРАМОЛЛА" ЕТ Кърджали Кирково
4140 13657 "ЕВРЕДИКА - 2012" ЕООД Кърджали Крумовград
4141 2719 "МОЛЛОВИ 2005" ООД Кърджали Крумовград
4142 7307 "ОГНЯНОВ" ЕООД Кърджали Крумовград
4143 2929 "ЕВРЕДИКА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Кърджали Крумовград
4144 6955 "НАТАЛИЯ - 2005" ЕООД Кърджали Крумовград
4145 3451 "ЛЕСКОМПАКТ" ООД Кърджали Крумовград
4146 7708 "БУЛЕВАРД-СЕРАФИМ ГАНЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4147 2643 ЕТ "ИНТЕЛА-СТЕФАН ЧАНЕВ" Кърджали Кърджали
4148 9998 "ИБЕРИА" ООД Кърджали Кърджали
4149 10937 БУЛИМПЕКС 07 ООД Кърджали Кърджали
4150 10671 "ЯЙЦЕПРОМ" АД Кърджали Кърджали
4151 6552 "ТЕКСТИЛ ГРУП" ЕООД Кърджали Кърджали
4152 3908 "ВЕТРАНС 07" ООД Кърджали Кърджали
4153 5051 "ФРАНКО" ООД Кърджали Кърджали
4154 6992 "ЕКОСТРОЙ" ООД Кърджали Кърджали
4155 3426 "ШАХАН Б" ООД Кърджали Кърджали
4156 5843 ДАКИДА И Р ООД Кърджали Кърджали
4157 12439 "ЕРКОТРАНС - 81" ЕООД Кърджали Кърджали
4158 4657 "ИВД" ООД Кърджали Кърджали
4159 8568 "БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА" ЕТ Кърджали Кърджали
4160 4175 "СЕРТАЙ ТУРИЗЪМ" ООД Кърджали Кърджали
4161 4278 "ДИМИНИКС" ЕООД Кърджали Кърджали
4162 4315 "САВАРОНА" ЕООД Кърджали Кърджали
4163 12027 "ОНЕР ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4164 4530 "ВАСМАР" ООД Кърджали Кърджали
4165 0017 "ЕКИП-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кърджали Кърджали
4166 4904 "ТОДОР НИКОЛОВ" ЕООД Кърджали Кърджали
4167 8838 "БАЛТИМЕКС" ООД Кърджали Кърджали
4168 9650 "ВАЗ" ООД Кърджали Кърджали
4169 4473 "АТЕС-КИРИЛ ДЯКОВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4170 8981 "БИСИДИ" ЕООД Кърджали Кърджали
4171 8171 "АСГ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ И ТРЕЙЛЪРС" ЕООД Кърджали Кърджали
4172 5002 "ИЛТО-ВИХРЕН-ЯНЕВ И КИРЕВ" СД Кърджали Кърджали
4173 9352 "ВВ И КО-ПЛАСТ" ЕООД Кърджали Кърджали
4174 11376 "СЕВИМТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4175 3863 "РАЛИ" ООД Кърджали Кърджали
4176 9204 "ТРАНСФАРМ-2004" ООД Кърджали Кърджали
4177 2769 "ЕЛБА-ИВАН ПАСКАЛЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4178 4024 "МЕАЦА" ЕООД Кърджали Кърджали
4179 9324 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
4180 8887 "БСК - 66" ЕООД Кърджали Кърджали
4181 11321 ЕТ "БИРОСЕВ-ТРАНС-ФИКРИ СЕИД" Кърджали Кърджали
4182 6175 "ВАВИТА 09" ЕООД Кърджали Кърджали
4183 13135 "СОЛАК ОЙЛ" ООД Кърджали Кърджали
4184 7391 "БАЛКАН-М" ЕООД Кърджали Кърджали
4185 7589 "ДУЙГУ ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4186 6720 "АДЖА ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4187 9614 "АВТОТРАНС-06" ЕООД Кърджали Кърджали
4188 9887 "МАТ 03" ООД Кърджали Кърджали
4189 10637 "АГОРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Кърджали Кърджали
4190 5743 "ФЕНИКС - Т" ЕООД Кърджали Кърджали
4191 4504 "ПОПАНАСТАСОВ" ООД Кърджали Кърджали
4192 5667 "НЕК ГРУП" ООД Кърджали Момчилград
4193 4057 "НАР" ООД Кърджали Момчилград
4194 11423 ЕТ "НИКИ -ТРАНС - 91 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ" Кърджали Момчилград
4195 0958 "СТРОЙ АРТ 06" ЕООД Кърджали Момчилград
4196 11976 "РП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кърджали Момчилград
4197 12322 "АТОНТРАНС-777" ЕООД Кърджали Черноочене
4198 11052 "СТАР НА ВИКТОРИЯ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4199 0333 "БИК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4200 5095 "ТРАНС КОНДОР" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4201 3799 "ЛИВВ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4202 4991 "ДАНИ-М" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4203 12910 "ДЕНИ И КРИСИ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4204 9597 "РАДКО 88" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4205 13128 "ЛИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4206 10724 "ЛОБО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4207 3593 "ИВЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4208 6233 "БОРИС АНТОВ" ЕТ Кюстендил Бобов дол
4209 6922 "ВАЛЕНТИНО-Е.С." ЕООД Кюстендил Бобов дол
4210 3849 "ДЕНИС-07" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4211 11184 "ХРИСТИ - БАЛ" ЕООД Кюстендил Бобошево
4212 1089 "ИВАН ГРЪНЧАРОВ-ЕСПРЕСО" ЕТ Кюстендил Дупница
4213 5741 “БРАЙТ“ ЕООД Кюстендил Дупница
4214 2892 "А И Е -ФАЙЕР" ЕООД Кюстендил Дупница
4215 5242 "АЛЕКСАНДЪР ТЕРЕЗОВ-БОБИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4216 7757 "ДЕЙВИД - 2010" ЕООД Кюстендил Дупница
4217 4017 "ЕДИ ТРАНС 2003" ЕООД Кюстендил Дупница
4218 4582 "ЕЛВА КАР" ЕООД Кюстендил Дупница
4219 3592 "ДИМОНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4220 8068 "ЕС-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4221 3811 "НИКОЛАЙ ТЕРЕЗОВ-ТАКСИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4222 1670 "ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4223 0816 "ДАСКАЛОВ КОМЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4224 2993 "В. АСПРОПОТАМИТИС - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4225 6741 "КОБ - 08" ЕООД Кюстендил Дупница
4226 12221 "ЕВРОПЕЙСКИ АВТО ТРАНСПОРТ - ЕАТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4227 9176 "УЕСТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4228 5766 "ТОДОР СТАМБОЛИЙСКИ-ДИНАМИКА" ЕТ Кюстендил Дупница
4229 12410 "МАКСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4230 4260 "ПЛАМ ПЛЮС" ЕООД Кюстендил Дупница
4231 1951 "КОНСТАНТИН МАНОИЛОВ-ОБНОВА ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4232 5838 "ФЕНИКС-ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4233 0301 "МАКСИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4234 5590 "МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС - ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4235 8727 ЙОВАПЛАСТ ЕООД Кюстендил Дупница
4236 0667 "ЕВРО-ДИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4237 0095 АВТОТЕХНИКА ООД Кюстендил Дупница
4238 12267 "СТЕФАН ПОПОВ - ФОРТУНА" ЕТ Кюстендил Дупница
4239 9027 "СПАРТ" ООД Кюстендил Дупница
4240 13210 "ЦВЕТИ АУТО1" ЕООД Кюстендил Дупница
4241 8181 СЕВТ ООД Кюстендил Дупница
4242 7165 "ПЕРЛА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4243 1109 "ГАБИКА" ЕООД Кюстендил Дупница
4244 7072 "СТАНКО МИЛУШЕВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4245 12701 "НЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4246 12698 "РАШКОВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4247 3133 "СИ-ЕМ" ЕООД Кюстендил Дупница
4248 7718 "САШОСТРОЙ 2004" ЕООД Кюстендил Дупница
4249 12713 "ТРАНС-КАР 2008" ЕООД Кюстендил Дупница
4250 2144 "СОКОЛОВ 2007" ЕООД Кюстендил Дупница
4251 3696 "БРАДЪРС" ООД Кюстендил Дупница
4252 6227 "БОРИСЛАВ НИКОЛОВ-СТРЕЛА" ЕТ Кюстендил Дупница
4253 4413 "КРИСТИ 1" ЕООД Кюстендил Дупница
4254 6272 КРАШЕВСКИ АУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4255 8721 "ПЛАМЕН ИСКРЕНОВ-КЕМА-ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4256 4525 "ЕВРОТРАНС-ПЕТЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4257 6143 "ИВО-БОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4258 5807 "БОРИС АНДРЕЕВ-ВЕСПИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4259 8051 "ГЕОРГИ ТЕГАРКОВ-ТЕГАРЕТО" ЕТ Кюстендил Дупница
4260 2625 "ТАНГРА" ЕООД Кюстендил Дупница
4261 0949 "ЕВГЕНИ ИСКРЕНОВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4262 13028 "ДИА ДООР" ЕООД Кюстендил Дупница
4263 13469 "СОЛОМОН 777 ГРУП" ЕООД Кюстендил Дупница
4264 6025 КАЛИ- ДАШ EООД Кюстендил Дупница
4265 11281 "РТД ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4266 0590 "ДИНКОВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4267 12034 "ИЛТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Дупница
4268 1039 "ЕВРО КАРГО-2007" ООД Кюстендил Дупница
4269 10649 "МЕГАТРАНС 2009" ЕООД Кюстендил Дупница
4270 5261 "НИКОЛАЙ ВИКЕНТИЕВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4271 11825 "РД-СТРОЙ 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4272 0189 "НИКА-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4273 4518 "АРТЕМИС-ТРАНС-2" ООД Кюстендил Дупница
4274 0342 ""МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД Кюстендил Дупница
4275 1150 "КАРИНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4276 8603 "ЕУРОСПРИНТ" ООД Кюстендил Дупница
4277 5878 "О.П. ЕЛОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4278 6960 ЕТ "ВЯРА МАЗНИКОВА" Кюстендил Дупница
4279 8845 "ИНА" ЕООД Кюстендил Дупница
4280 2633 "ИНТЕРТРАНС С.В" ЕООД Кюстендил Дупница
4281 13041 "РО И КО - 2012" ЕООД Кюстендил Дупница
4282 4731 "ЗОМА 1" ООД Кюстендил Дупница
4283 7396 "МАРКРИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4284 7009 "КАЛОЯН БОНЕВ-КАЛИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4285 0715 "РАДГО" ЕООД Кюстендил Дупница
4286 7716 "НАСКАР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4287 10016 “КАРИ-ДАШ СВ “ ЕООД Кюстендил Дупница
4288 0569 "НИВЕН АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4289 6224 "КАЙЗЕР АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4290 12497 "РЛ КОНСТРУКЦИЯ" ООД Кюстендил Дупница
4291 0088 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4292 5343 "СЛАВИ" ООД Кюстендил Дупница
4293 6885 "МЕВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4294 4190 БУЛСПЕД ООД Кюстендил Дупница
4295 3154 ВЕНАУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4296 5035 "ВИКТОРИЯ -ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4297 0759 "Е.В." ЕООД Кюстендил Дупница
4298 5761 "ВАНКО - ВАНЦ" ЕООД Кюстендил Дупница
4299 7825 "ДОБЕЛ 2008" ООД Кюстендил Дупница
4300 10052 “К И Г ЛОГИСТИКА“ ООД Кюстендил Дупница
4301 11665 "МЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4302 11937 "САНТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4303 13603 "ВЕМАКС ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4304 10960 "ВАНГЕЛ - ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4305 9163 "ИНТЕРАС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4306 5422 "ИБ ТРАНС 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4307 11544 "ТИБС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4308 11531 "ТРАК ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4309 11679 "ВИОЛЕТА ЕЛИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4310 11398 "АТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4311 10058 "МИГОТРАНС 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4312 6726 ОПЦ - ЛОГИСТИКС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4313 4285 "АЛЕК - ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4314 12508 "ФИСА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4315 8090 "ГИВ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4316 10772 "СВИС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4317 13563 "КРОСС НЕТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4318 12631 "Ж - С ТРАНС 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4319 13359 "З С ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4320 11575 "СТЕДА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4321 0422 "КАТЯ ШУКАЛСКА" ЕТ Кюстендил Кюстендил
4322 9337 "ГИВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4323 11582 "ДИ КАР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4324 11487 "ДП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4325 13347 "СОЛОРЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4326 10338 "КОКО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4327 2155 ДС ЛЕС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4328 9102 "РИВИЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4329 11586 "БАСИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4330 3150 "ИФТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4331 6070 "ТРАНЗИТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4332 9106 "ПРЕССИДЕНТ 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4333 13542 "БАТОТРАНСПОРТ 22" ООД Кюстендил Кюстендил
4334 4746 "АС-ГЛОБАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4335 2469 "ЛЮСИ ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4336 13330 "КЛАЛЕКС СПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4337 13325 "ТИМ ТРАНС 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4338 7882 "ПЕ - БО - 2" ООД Кюстендил Кюстендил
4339 2131 "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4340 13514 "МАТЕЙ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4341 5941 "МИКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4342 7525 "СО-ГО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4343 3678 "КОСТА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4344 13271 "ДЕРВИШ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4345 4829 "РОСКОТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4346 6652 "ЕВРО-МКД" ООД Кюстендил Кюстендил
4347 3637 “ЕРАС СПЕД-БГ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4348 1854 "НЕНО ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4349 0106 "ФЕАРТРЕЙД КОРЕКТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4350 7042 ВЕГВЕ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4351 9196 "НДГ - ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4352 13262 "ДМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4353 13258 "Ю-ГО ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4354 8250 “ТОНИ ШПЕД ТРАВЕЛ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4355 13365 "ДАНИБО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4356 2928 "ЦАКМАКИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4357 4099 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ СЪРВИС ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4358 13078 "ШТРБЕ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4359 11344 "ДВД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4360 11830 "ГОСТИВАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4361 13175 "РАДО-ПРЕВОЗ"ООД Кюстендил Кюстендил
4362 13174 "ДИБ - ЛОГИСТИК 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4363 10083 "ШИЛЕ ТРАНС - 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4364 10118 "АСКО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4365 11640 "МАРКОС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4366 11331 "ГЛОБАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4367 0986 "НЮ ТРАНЗИТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4368 1195 "КОМНЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4369 11332 "ЗОРА - ЛОГИСТИК 1" ООД Кюстендил Кюстендил
4370 0583 "РОСА - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4371 2004 ОЛЯ - ТРАНСЛОГИСТИК ООД Кюстендил Кюстендил
4372 2194 "ЕУРОТРАНС 07" ООД Кюстендил Кюстендил
4373 13180 "ЛОЙАЛ ЕКСПРЕС ЯСМ" ООД Кюстендил Кюстендил
4374 8547 "ЮПЕКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4375 13157 "НЕД СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4376 13159 "ФАДЕР ЕН ЗООН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4377 8469 "ЙОФИ КЪМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
4378 4200 "БОЙ - ДАР" ООД Кюстендил Кюстендил
4379 6778 “ДЕМАК ТРАНС“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4380 10146 "МИДА ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4381 13647 ЕТ "БОРИСЛАВ КОЛЕВ-Б" Кюстендил Кюстендил
4382 1155 ИМПЕРИЯ ТРАНС 12 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4383 4154 "ДИЕЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4384 7386 "ЕВРО КАРГО 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4385 4812 "ГЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4386 3878 "ДЕЛЛКО СБ" ООД Кюстендил Кюстендил
4387 3638 "Л А ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4388 12981 "ИЛЕ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4389 13002 "ЕУРО ЛОГИСТИК МК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4390 10231 "ВЕЛТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4391 7532 "АНЕ-Б.Л." ООД Кюстендил Кюстендил
4392 12976 "НИНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4393 10789 "ДА - МАКТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4394 0679 "М.ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4395 12912 "МЕТАЛ КН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4396 3807 "ЕИД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4397 12939 "РЕАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4398 10165 "АНДРЕА ТРАНСПОРТ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4399 7056 "ЛОРЕКС-СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4400 12886 "ТИП - ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4401 10790 "ДОДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4402 11693 "ВЕНЕЦИА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4403 12892 "ТЕО ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4404 13463 "РОБЕРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4405 11777 "КОСТА - Д" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4406 4203 "ТРАФИК ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4407 11267 "АНДИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4408 7034 КИД ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4409 5911 "СОКОЛ 35" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4410 10224 "ФЕРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4411 12566 "ТВИНС ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4412 8267 "ГЕМС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4413 6975 ГОНЗАЛЕС 2012 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4414 8026 "ВЕНИ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4415 12878 "МАГНИФИКО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4416 8621 "САН ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4417 12809 "ВАСКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4418 5126 "СТАРТ-КОМ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4419 11719 "ПЦ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4420 11114 "ДФА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4421 12797 "ЕВРОГРУП ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4422 12762 "ВИЕР МАКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4423 11113 "ОБЛАК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4424 2309 "ЕКОТРАНС 75" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4425 2424 "ФАЧОКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4426 12795 "КИКО ТРАНС-МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4427 7931 "АНТОНИО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4428 3639 "РОГ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4429 7894 "ДД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4430 12787 "АА ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4431 13642 "ДУКЗ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4432 12780 "СКИНПРОМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4433 11430 "ДФВ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4434 12063 "'ДАНИ-10-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4435 12775 "ДМ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4436 12782 "ДАТО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4437 11118 "БАКИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4438 10547 ЛТС - БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4439 12710 "КОМПАНИЯ АНГЕЛОВСКИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4440 12766 "КРАУН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4441 11635 "КОЛЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4442 2661 "СТЕФИ БЕТЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4443 11499 "МАТЕ - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4444 12731 "ИНТЕР ТРАНС 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4445 4656 СТИ БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4446 10604 "АНДРЕЙ.ГЛ.2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4447 11432 "ЛУПА ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4448 12716 "ПАЛМС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4449 12724 "ТРАНСПОРТЕР З.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4450 0675 “НВ ТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4451 10405 "АЛБО ПРО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4452 13419 "ХОЛСТИР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4453 13218 "БС ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4454 7811 "ДМ ТРАНС 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4455 6671 "РОМАНТИКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4456 2236 "МИНАС-НАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4457 3199 "НАПРЕДЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4458 11441 "БРАДЪРС - МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4459 11128 "ЧАКО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4460 2047 "СТИФ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4461 9229 "МИЛЕНКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4462 0193 МИПА ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4463 8561 "АНИНАС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4464 2957 "ТАРИК КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4465 12268 "СМС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4466 10307 "ХЕВИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4467 11240 "БЛЕК ХОРСТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4468 8556 "ДЕКИ-ФЕР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4469 6239 "ДУЛЕКС" ООД Кюстендил Кюстендил
4470 7410 "ВИД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4471 12051 "МЕЛАЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4472 10801 "ЛАЛЕ 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4473 4055 "ЗЗ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4474 11215 "СПИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4475 12406 "Г ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4476 13634 "МАЧ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4477 3104 "ТРАНСАУТО ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4478 10432 "ГЕОРГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4479 12661 "АНЖА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4480 10800 "АРСТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4481 5198 "СТРУМА ПЕТРОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4482 12443 "ГИЕР СОФИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4483 12218 "ДВ МИЛАНОВСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4484 10629 "ДИНАМО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4485 10470 МСЖ - ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4486 2074 "СТОЯН РИЗОВ-ШАНС СР " ЕТ Кюстендил Кюстендил
4487 8611 "БЕЛИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4488 10468 ДЕЛТ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4489 9193 "МЕЦО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4490 12305 "ИНТЕРТАС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4491 10813 "КРИСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4492 11784 "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4493 3876 "ФИМА ЛУПЧО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4494 5396 СИМБА ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4495 6058 ЛИНДИ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4496 10635 "ТРАНС-ОЙЛ 2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4497 12144 "Л.Г.М.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4498 11480 "МАНИМЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4499 12430 "ММ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4500 2714 РОБЕРТОСТОИН ЕООД Кюстендил Кюстендил
4501 10509 "ПЕЙПЪР БАГС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4502 11858 "КАРИ ТРАНС 99" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4503 1009 "ЗТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4504 10523 "ВА - ЛТ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4505 10558 "КАРГОМАКС 13" ООД Кюстендил Кюстендил
4506 12337 "РОСЕН СТОЯНОВ-2" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4507 12384 "МАРШАЛ 91" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4508 10546 БС ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4509 12382 "Д.Л.А." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4510 8226 МИЛШПЕД ЕООД Кюстендил Кюстендил
4511 6725 "МЕТБОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4512 1590 "НИНЕКС БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4513 1566 "ИС КОМЕРЦ" ООД Кюстендил Кюстендил
4514 5393 "АНИ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4515 10827 "ЛАБРО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4516 1790 "ТОНИ ТРАНС 90" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4517 11156 "САХИТИ МЕДИЕЙШЪН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4518 12419 "КРИСАНД 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4519 11667 "ПЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4520 10550 ЮПЕКО - Ю ЕООД Кюстендил Кюстендил
4521 11678 "ИВА - МИР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4522 12657 "ЛАНДОВ И СТОЙКОСКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4523 8858 АТЛАС ГРУП БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4524 6489 "МЕРИДИАН 2003" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4525 11161 "СВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4526 11562 "ЛКВ МАРИО" ООД Кюстендил Кюстендил
4527 4541 "ФБ-КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4528 10681 "ЗИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4529 13085 "ЗЛАТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4530 12485 "МАТЕЙ - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4531 11648 "МАЙОР ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4532 11970 "НОРВИК ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4533 7295 "САК-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4534 8295 "ТСОЛЕРИДИС-КАМЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4535 1335 "МЕГА КОНСУЛТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4536 10872 "СА-АН-ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4537 6158 "ЕКО ПЛАНЕТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4538 2984 "СПИН - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4539 10706 "СТУДЕНАЦ - СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4540 1729 ЧОКАЛЕ ИНТЕГРАЛ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4541 8268 "ЕУРОСТАР 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4542 7769 "АЛЕКСАНДЪР МТВ" ООД Кюстендил Кюстендил
4543 2121 "Д.Т.С.СЪРВИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4544 10721 "МИА СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4545 8384 МОТОВЕЙ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4546 12045 "ТРАНСПОРТ 7" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4547 8714 "МК ЛОГИСТИКА" ООД Кюстендил Кюстендил
4548 5808 "АТЕНЕУМ С" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4549 12656 "М И Г ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4550 11875 "АГИЛИТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4551 5893 "ТРАК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4552 1561 "ГАР-ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4553 11866 "ДРАЧЕВО - ГР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4554 10998 "СЗ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4555 5415 "АЛФА Ф" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4556 11000 "ЕДИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4557 13669 "ДС ЛЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4558 11766 "ГОГИ ШПЕД"ЕООД Кюстендил Кюстендил
4559 8748 "БЕТЦИ АУТО" ООД Кюстендил Кюстендил
4560 5340 "ПАЛМА-РИЧ" ООД Кюстендил Кюстендил
4561 10030 "БОРО - ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4562 13064 "МАРШАЛ - Ю" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4563 6797 "ДЕМА ТРАНС 11" ООД Кюстендил Кюстендил
4564 10909 "ЛЮБИКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4565 5571 "АНТОАНЕТА БОРСКА-МИДА 95" ЕТ Кюстендил Кюстендил
4566 8065 "М П М ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4567 12655 "БЕТА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4568 10022 "БАТАТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4569 10029 МЕЛКОМИ ТРАНСПОРТ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4570 11182 "АКРО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4571 4956 "ШКОТА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4572 11961 "ЗАШЕВ - АБ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4573 11918 "ТРИ АЗ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4574 12033 "МАРЕЛ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4575 8415 “БОГОТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4576 11919 "ФИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4577 4947 "АНДРЕЙ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4578 0033 "МЛАКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4579 11956 "ЕЛДИН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4580 11804 ЕТ "ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ" Кюстендил Кюстендил
4581 11753 "МОНДОТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4582 4481 Ф СЕРВИЗ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4583 7953 "М.Г.ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4584 4261 "ДОНИЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4585 6586 "БЕСА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4586 10939 "АНГЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4587 8052 "ЕВРОТРАНС-ММ" ООД Кюстендил Кюстендил
4588 9016 СПЕДИКУМ ООД Кюстендил Невестино
4589 4138 "РЕДИБОРА" ООД Кюстендил Невестино
4590 11661 "МУЛТИГОР" ООД Кюстендил Невестино
4591 8624 "НЕВЕН - Ч" ЕООД Кюстендил Рила
4592 6255 "КАТРИН АУТО 2002" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4593 0100 "А ЕНД Г-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4594 1180 "БОЙЧО КЬОСЕВ" ЕТ Кюстендил Сапарева баня
4595 5589 "ТРАНС ПРОГРЕС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4596 7780 "ВИГ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4597 6680 "ИВАН НИКИФОРОВ-ИЛИАН" ЕТ Кюстендил Трекляно
4598 10680 БИЗИ ТРАНС ЕООД Ловеч Априлци
4599 1214 "МТМ - ТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4600 0527 "МИГ И М-ГЕОРГИ ГЕНЕВСКИ" ЕТ Ловеч Априлци
4601 9808 "ЕКОТРАНС" ООД Ловеч Априлци
4602 8585 "ЮВЕТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4603 11305 "Х И Т - СЪРВИС" ООД Ловеч Априлци
4604 11200 ''АЖД-АГРО'' ЕООД Ловеч Летница
4605 10331 "КЕРАМИКА ЛЕТНИЦА 2010" ЕООД Ловеч Летница
4606 11404 "ИВЕКС 8" ЕООД Ловеч Ловеч
4607 13018 "ВЕН-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4608 0548 "ИСИПЛАМ-ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4609 9065 "ДУМАС" ЕООД Ловеч Ловеч
4610 8640 "ФРИГО ТРАНС ЛОВЕЧ" ЕООД Ловеч Ловеч
4611 11616 "СОВА КРИМ" ЕООД Ловеч Ловеч
4612 9051 "ЛИТЕКС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4613 4426 "РУМЕН РАДЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4614 5742 "АДРИЛИНА-БАГРЯН ЛИЛОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4615 7703 "ГИП - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4616 2382 "ДЕНЧО ДЕНЧЕВ - МАРИЯ ДЕНЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4617 1380 "Р-СТИЛ" ООД Ловеч Ловеч
4618 7598 "ПАРОС ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4619 4451 "ИНТРАНС - ЦВЕТАН ЦАНКОВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4620 8785 "ВАСИС - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4621 0648 "ИЗГРЕВ–ВЛАДИМИР ГРЪНЧАРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4622 10243 "ИВЕА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4623 6499 "ФЕРА И -ФЕРАХИДИН БАЙРАКТАРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4624 7404 "САГЕСТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4625 6192 "ФЕНИКС ЛВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4626 8524 "НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4627 5253 "ВАЛБО" ЕООД Ловеч Ловеч
4628 13231 "КОРЕКТ ТРАНС - 2013" ЕООД Ловеч Ловеч
4629 13622 "ЕКСПЕРТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Ловеч Ловеч
4630 8891 "В И В РЕЛЕФ-БУС" ООД Ловеч Ловеч
4631 7451 "ПРИТЕКС - М" ЕООД Ловеч Ловеч
4632 8526 "ВАЛЕНТИНО ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Ловеч Ловеч
4633 12061 "КА - 10" ЕООД Ловеч Ловеч
4634 12749 "ЕЛ ОЙЛ" ЕООД Ловеч Ловеч
4635 0582 "ТЕОМАР-2007" ООД Ловеч Ловеч
4636 6061 "ТРАНС ИН 2011" ООД Ловеч Ловеч
4637 8514 "БУЛТРАНСПОРТ" ООД Ловеч Ловеч
4638 4704 "МАВРАНГЕЛИС" ООД Ловеч Ловеч
4639 12751 "КРИСТА - МИД - МАРТИНА ЦОНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4640 4199 "ТЕОКОМ-ТЕОДОРА БАНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4641 1628 "ПЛАМ-ТРАНС 68" ЕООД Ловеч Ловеч
4642 13033 „ ИВ-ДЕЙЗИ ТРАНС " ЕООД Ловеч Ловеч
4643 5526 "АКСИОМА" ЕООД Ловеч Ловеч
4644 10611 "ТОМЕВИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4645 13570 "РЕД ЛАИН ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4646 5477 "ФЕНИКС ИНВЕРС" ООД Ловеч Ловеч
4647 11174 "ПЕРЛИНИ" ООД Ловеч Ловеч
4648 3597 "А ЯК" ООД Ловеч Ловеч
4649 3660 "ДИМ 2" ЕООД Ловеч Ловеч
4650 5487 "САНИ-РУМЕН ВЕЛЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4651 4858 "ВАЛЕНТИНА" ЕООД Ловеч Ловеч
4652 4629 "ДРАЙВЪР ХОУП" ООД Ловеч Ловеч
4653 12192 "НОВАТРАНС М" АД Ловеч Ловеч
4654 4135 "ВАРОШ-М-ВЕСКА МАРИНОВА-ЦВЕТАН ТОМЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4655 12413 "НИКМА-НИМ-2012" ЕООД Ловеч Ловеч
4656 10309 "НИРВАНА ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4657 11682 "БЪРЗАКОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4658 11244 "ЖАБАРСКИ-ВАСИЛ НАЙДЕНОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4659 12585 "ЕКСПРЕСТРАНСАВТО" ЕООД Ловеч Ловеч
4660 5952 "ДЕТЕМЕКС-ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4661 8115 "Р И С - СЕРВИЗ" ЕООД Ловеч Ловеч
4662 7659 "ЖЕЧЕВ ТРАНС БГ" ЕООД Ловеч Ловеч
4663 7087 "КРАСИМИР КОЛЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4664 11414 "СИЯНА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4665 10249 ЕТ "ДИМИТЪР РОМАНОВ" Ловеч Ловеч
4666 11383 "ДЖИ ЕНД ЕМ 7887" ЕООД Ловеч Ловеч
4667 5554 "ВИЛЕКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4668 5004 "ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ ЕТ Ловеч Ловеч
4669 11650 "ФЕАР ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4670 8679 "ДЕБОРА-ИВАНКА ДАЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4671 6850 "ПЕРЛИНИ-ПЕТКО ДРАГНЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4672 12394 "МАРГЕО ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4673 13664 "ВАДИВА" ЕООД Ловеч Луковит
4674 4105 "МИШО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4675 9585 "НИКИ ТРАНС-НИКОЛАЙ ТОДОРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4676 8474 "ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО" ЕООД Ловеч Луковит
4677 11349 "ВИТ ЕКСПРЕС - 2008" ЕООД Ловеч Луковит
4678 10176 "ЕВРО ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ГРУП" ООД Ловеч Луковит
4679 4860 "ПЛАМ - ТРАНС 74" ООД Ловеч Луковит
4680 3313 "КОМБИНА КОМЕРС" ЕООД Ловеч Луковит
4681 9136 "ИВА–6–МАРИН МАРИНОВ-ИВА МАРИНОВА" ЕТ Ловеч Луковит
4682 2487 "СПАРК 2012" ЕООД Ловеч Луковит
4683 8540 "ВИКО-СЛАВ-ИНВЕСТ" ООД Ловеч Луковит
4684 10961 "Н И Н ТРАНС 2013" ООД Ловеч Луковит
4685 9201 "БОНЕЛИ" ЕООД Ловеч Луковит
4686 0870 "ВИТАВЕЛ" АД Ловеч Луковит
4687 7255 "ГОШО ВЪТКОВ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Луковит
4688 7824 "КАЗАКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4689 3247 "ПРЕМИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4690 2415 "ЛИДИА ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4691 10684 ЦАЧЕВ 2013ЕООД Ловеч Тетевен
4692 9846 "АЛЕКСА-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4693 13413 "ИЧО ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4694 7051 "ЕЛАЙЗА" ЕООД Ловеч Тетевен
4695 10419 "РУСИ - 07" ЕООД Ловеч Тетевен
4696 4980 "КУНИН - НСН" ЕООД Ловеч Тетевен
4697 3667 "ВИТА - ВЕС" ЕООД Ловеч Тетевен
4698 6547 "АИТЕН-ИБРАХИМ ЧАУШЕВ" ЕТ Ловеч Тетевен
4699 10117 "ОЛГАТРАНС - 88" ЕООД Ловеч Тетевен
4700 1166 "ТЕКОМ-ТРАНС" ООД Ловеч Тетевен
4701 0661 "МСИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4702 2648 "ЦАКОМ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4703 12118 "СТЕФАН - НИКОЛ" ЕООД Ловеч Тетевен
4704 0948 "ТИНКО-ВС-СТЕФАНОВ И С-ИЕ" СД Ловеч Тетевен
4705 0148 "ОКСИМ" ООД Ловеч Тетевен
4706 10878 "ЮЛИ - АХИТРАНС 95" ЕООД Ловеч Тетевен
4707 11995 "ЕЛМАКС - БГ" ООД Ловеч Тетевен
4708 10387 "ОГИМЕКС" ЕООД Ловеч Тетевен
4709 9018 "ИВЕДА" ЕООД Ловеч Тетевен
4710 8850 "МИЛТРАНС" ООД Ловеч Троян
4711 4244 "МИЕСПОЛ" ЕООД Ловеч Троян
4712 1208 "НАНИ-91-МИТКО НАНКОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4713 3959 "ВИВА МАРИНЧЕВ" ООД Ловеч Троян
4714 0026 "МИФА" ЕООД Ловеч Троян
4715 5827 "ТРИУМФ-БОРИСЛАВ СТОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4716 4301 "ДЖЕЙХАН-ТРАНСПОРТ-ИЛХАН ТАКАЛОВ" ЕТ Ловеч Троян
4717 0266 "РИМО-ХРИСТО ЙОВЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4718 1443 "ДОБРЕВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4719 1409 "В И В ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4720 9647 "ГЛОБАЛ-МП" ООД Ловеч Троян
4721 5236 "М С - 2010" ООД Ловеч Троян
4722 10919 "ХЕМУС КАРГО" ООД Ловеч Троян
4723 8160 "СПАС КРАЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4724 3488 "СОФТЕЛ" ЕООД Ловеч Троян
4725 1619 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Ловеч Троян
4726 8398 "МИЦОВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4727 0025 "МИРОТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4728 5268 "ДОБРОМИР ГЪТОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4729 6787 "НИКИ-2" ООД Ловеч Троян
4730 12441 "С П СКАЙ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Ловеч Троян
4731 1579 "ПЕТЪР НАЙДЕНОВ " ЕТ Ловеч Троян
4732 9602 "ДАРИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4733 7731 "ДАНЕМ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4734 4179 "НИТА-91-НИКОДИМ МОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4735 5263 "ХИЦ" ООД Ловеч Троян
4736 1950 "СИМА" ЕООД Ловеч Троян
4737 1066 "М+Н" ООД Ловеч Троян
4738 11115 "СТОЕВ 13" ЕООД Ловеч Троян
4739 0039 "ТРОЯН-АВТОТРАНСПОРТ" АД Ловеч Троян
4740 12151 "АНДИ ТРАНС 09" ЕООД Ловеч Троян
4741 2044 "ВЕЛИ УЗУНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4742 0208 "КРАМО" ЕООД Ловеч Троян
4743 12983 "ДЕСИ ТРАНС 2014" ООД Ловеч Троян
4744 0635 "ГАЛСТОП – СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4745 8439 "СВЕДИТРАНС" ООД Ловеч Троян
4746 10811 "СТАНИМИР ВАЧЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4747 4368 "ТРАНССПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4748 6896 "ДМК - ТРЕЙД" ЕООД Ловеч Троян
4749 6853 "СВЕТЛАНА И С-ИЕ" СД Ловеч Троян
4750 1502 "ЦАНКО МИЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4751 5466 "ЧАКЪРСКИ" ООД Ловеч Троян
4752 1553 "ГЕЧО ГЕЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4753 2642 "ОСЪМТРАНС" ООД Ловеч Троян
4754 10776 "КРИСТИНА ТРЕЙД" ООД Ловеч Троян
4755 13149 "ЛЕНОКС ФРОУЗЪН ФУУД" ООД Ловеч Троян
4756 11999 "ИЛИМАР М" ООД Ловеч Троян
4757 3348 "ВАЛЕНТИН ЛЕСИДРЕНСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4758 3551 "БРАТЯ МАСТРАВСКИ И СИЕ" СД Ловеч Троян
4759 4159 "ИЛИАНА КОЛЕВА" ЕТ Ловеч Троян
4760 11509 "СДЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4761 10250 "МАРИО ЕКСПРЕС" ООД Ловеч Троян
4762 11146 "НИКОЛ 68" ЕООД Ловеч Троян
4763 8740 "ПС ЛАНД ЛИМИТЕД" ЕООД Ловеч Троян
4764 2801 "АНГЕЛОВ" ЕООД Ловеч Троян
4765 4668 "ДВК 2001" ЕООД Ловеч Троян
4766 2116 "НИКОЛОВИ" ООД Ловеч Троян
4767 7993 "ТОКЕР" ООД Ловеч Троян
4768 13471 "ДОКА-ТРАНС АВТО" ЕООД Ловеч Троян
4769 4550 "МИГ 92" ООД Ловеч Троян
4770 1861 "НГГ ТРАНС - 9" ООД Ловеч Троян
4771 9041 "СТАМИ" ООД Ловеч Троян
4772 4124 "МАРИО-ЕКСПРЕС-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4773 7368 "КАЛИНКА ГЕНОВСКА-69" ЕТ Ловеч Угърчин
4774 1997 "РАЙНОВСКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Угърчин
4775 11535 "ДАНИ М-74" ЕООД Ловеч Угърчин
4776 1722 "ЛЪСКОВ-СТЕФАН ДИМИТРОВ-2" ЕООД Ловеч Ябланица
4777 7922 "ТРАНС90-МК" ЕООД Ловеч Ябланица
4778 5873 "ИНТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4779 5473 "М-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4780 13171 "АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4781 2669 "ЦВЕТИ 2009" ЕООД Ловеч Ябланица
4782 8925 "РАЙКОВ ТРАНС-РАЙКО РАЙКОВ" ЕТ Ловеч Ябланица
4783 3422 "НОРА ВАСИЛЕВА-78" ЕТ Ловеч Ябланица
4784 7948 "СИМ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ябланица
4785 3094 "БОБО 5 И СИНОВЕ" ООД Ловеч Ябланица
4786 0243 "ДИВЕС" ООД Ловеч Ябланица
4787 7029 "КРИС" ЕООД Монтана Берковица
4788 8676 БЕРК АУТО ЕООД Монтана Берковица
4789 4275 "НОВА УУД" АД Монтана Берковица
4790 11374 "ГД 69 - ТРАНС" ООД Монтана Берковица
4791 4148 "ГОГО- БЕРК ТРАНС" ЕООД Монтана Берковица
4792 8458 "ТРАСИНТ" ЕООД Монтана Берковица
4793 13020 "БИКЕНД ТРАНС ГРУП" ЕООД Монтана Берковица
4794 4488 "ИВАС" ЕООД Монтана Берковица
4795 1255 "ХИЛ" АД Монтана Берковица
4796 4102 "МАРИЯ ПЕТРОВА" ЕТ Монтана Берковица
4797 13015 "СТЕФАНОВ КОМЕРС - 71" ЕООД Монтана Берковица
4798 3449 "ТРАНС СЪРВИСИС" ЕООД Монтана Берковица
4799 0024 "КОМ" ООД Монтана Берковица
4800 12421 "НИКО ТРАНС 72" ЕООД Монтана Бойчиновци
4801 6404 "ЕМИРЯН" ЕООД Монтана Бойчиновци
4802 7468 “ДИМА ТРАНС 12“ ООД Монтана Бойчиновци
4803 5845 "НЕДИ И ЯНА ТРАНС" ЕООД Монтана Брусарци
4804 11747 "ДАРИ ТРАНС 2013" ЕООД Монтана Брусарци
4805 5651 "КАТЕРИНА-ГЕОРГИ ЕВДЕНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
4806 1395 "ЕВГЕНИ БОГДАНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
4807 11578 "БИЕМ ФЕРДИНАНДОВИ" ООД Монтана Вълчедръм
4808 6301 ЗАПАД 2008 ЕООД Монтана Вълчедръм
4809 10974 ВАЯ ТРАНС БГ ЕООД Монтана Вълчедръм
4810 11075 "РОНА РН" ЕООД Монтана Вълчедръм
4811 13598 "ТОРНИН" ЕООД Монтана Вълчедръм
4812 4614 "МЕДИКЪЛ" ООД Монтана Вълчедръм
4813 8189 СИ-АЛ 11 ООД Монтана Вълчедръм
4814 11121 ЛИДЕР М ТРАНС ЕООД Монтана Вълчедръм
4815 6454 "АГРИМЕКС" ЕООД Монтана Вълчедръм
4816 12533 "КАТЕРИНА Г И М" ЕООД Монтана Вълчедръм
4817 6876 "МИРОСЛАВА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Монтана Вършец
4818 6036 "РУМИ 2007" ЕООД Монтана Вършец
4819 5804 "ПЕТЪР ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Вършец
4820 12239 "ПЕПИ ТРАНС - 84" ЕООД Монтана Вършец
4821 6734 "ЗЕЛЕНИ ДЕЛ - ПЕТРОВ И СИЕ" СД Монтана Вършец
4822 1891 "ГЕНЧЕВ И СИЕ" СД Монтана Вършец
4823 9550 "ВИЛИ ТРАНС" ЕООД Монтана Вършец
4824 4762 "ЛЕОТРАНС-ЛЕОНИД АНГЕЛОВ" ЕТ Монтана Вършец
4825 1466 "АНАТОЛИ НИКОЛОВ" ЕООД Монтана Георги Дамяново
4826 0068 "СИЛПА" ООД Монтана Лом
4827 2908 "ТРАНС-2007" ЕООД Монтана Лом
4828 4590 "Г 2 ТРАНС" ЕООД Монтана Лом
4829 13261 "КРИСТАЛ ОЙЛ" ЕООД Монтана Лом
4830 0198 "СИПТОМ-В-ПАВЕЛ ПАВЛОВ" ЕТ Монтана Лом
4831 8186 "ЛОМСКО ПИВО" АД Монтана Лом
4832 1005 "ДИ ВЕН" ЕООД Монтана Лом
4833 13687 "ВИП - ВЕРОНИКА" ЕООД Монтана Лом
4834 13522 "БОЙЧЕВ ТРАНС 2015" ЕООД Монтана Лом
4835 11119 "АЛЕКС ТРАНС 2009" ООД Монтана Лом
4836 6500 "ЛОМ БГ" ЕООД Монтана Лом
4837 4526 "ЕС-ЕНД-БЕ" ООД Монтана Лом
4838 7290 "ОМИКРОН-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ" ЕТ Монтана Лом
4839 2998 "ВАН БЮРДЕН-ВАН ЛЕЕОВЕН ТРАНСПОРТ" ООД Монтана Лом
4840 3370 "СТЕНЛИ-03" ЕООД Монтана Лом
4841 10968 "ЛОМ ТРАНС - 1" ООД Монтана Лом
4842 5274 "АВИТУС" ООД Монтана Лом
4843 7027 "ВЕНАЛ-ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ" ЕТ Монтана Медковец
4844 11534 "ЕДИЛИЦИА ВАЧЕВ" ЕООД Монтана Медковец
4845 7226 "ТЕДИ-85" ЕООД Монтана Медковец
4846 6237 "КРОМА ТРАНС" ООД Монтана Монтана
4847 13321 "КРАМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4848 6729 "АФИ 2010" ЕООД Монтана Монтана
4849 9380 "МЕГА-ТРАНС-07" ЕООД Монтана Монтана
4850 5337 "ПЛАДОН - АНА ДОНЧЕВА" ЕТ Монтана Монтана
4851 2920 ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕТ Монтана Монтана
4852 8200 ГЕОКОМ-СМ ЕООД Монтана Монтана
4853 9363 "МИРАКЪЛ АУТОС" ЕООД Монтана Монтана
4854 11897 "АДЕ ТРАНС 76" ЕООД Монтана Монтана
4855 9188 "ПРЕСС 2012" ООД Монтана Монтана
4856 5100 "ЕСБУР" ООД Монтана Монтана
4857 7804 "МОНТАНА-ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ" ЕТ Монтана Монтана
4858 6972 "БУЛМОНТ-ФОРЕСТ" ООД Монтана Монтана
4859 12504 "ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Монтана Монтана
4860 1262 " УСМА" АД Монтана Монтана
4861 8617 АГРОФОГ ЕООД Монтана Монтана
4862 11915 "ВАНЕСА СПЕД" ЕООД Монтана Монтана
4863 13133 "МОНТ-ТРАНС-05" ООД Монтана Монтана
4864 2215 "ПЕТРОМЕЛ 1" ООД Монтана Монтана
4865 2859 "НАЙДЕН ИВАНОВ-ТУРБО-НАДИ" ЕТ Монтана Монтана
4866 1406 "ДЕМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4867 1174 ИГЪЛ АЙ ТРАНС ЕООД Монтана Монтана
4868 12525 "ТЕВИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4869 5747 "ПОЛИХРОН" ЕООД Монтана Монтана
4870 8642 "НОВА ТРАНС БГ" ЕООД Монтана Монтана
4871 7180 "АВТОСЕЛЕКТ" ЕООД Монтана Монтана
4872 13255 "МАРИ ТРАНС 05" ЕООД Монтана Монтана
4873 8992 "ЗАХАРИЕВ-ТТТ-КИРИЛ ЗАХАРИЕВ" ЕТ Монтана Монтана
4874 4842 "АЛЕКСБО 05" ЕООД Монтана Монтана
4875 10194 ЕЛФА 201З ЕООД Монтана Монтана
4876 8670 ВЕСИНВЕСТ 777 ЕООД Монтана Монтана
4877 13184 "АУТОРЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
4878 11210 "АВТОСТАРТ-2008" ООД Монтана Монтана
4879 1439 "ЕЛИВИ-СПРИНТ" ЕООД Монтана Монтана
4880 0516 "ИВПОЛ-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Монтана Монтана
4881 3644 "АВТОИНВЕСТ М" ЕООД Монтана Монтана
4882 3914 "СУИНГ - ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ" ЕООД Монтана Монтана
4883 9078 "ТИКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
4884 6704 "ЕМГ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4885 6465 "ИВЕС-ИВАН МАКАВЕЕВ" ЕТ Монтана Монтана
4886 5219 "ЕВРОБУЛТРАНС - 2012" ЕООД Монтана Монтана
4887 8086 "ДЖУДИ-КРАСИМИР ЛАЗАРОВ И С-ИЕ" ООД Монтана Монтана
4888 8058 "ЕВРО ТРАНС-ПЕТРОВ" ЕООД Монтана Монтана
4889 11798 "Ц И Г ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4890 9557 "БОРИСЛАВ БОРИСОВ-ББ" ЕООД Монтана Монтана
4891 5753 "БЕТОН МОНТАНА" ООД Монтана Монтана
4892 7443 "ФИШ ИНВЕСТ" ООД Монтана Монтана
4893 12902 "ВАЙБО ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4894 7220 "АГРО М - ИНВЕСТ" ЕООД Монтана Монтана
4895 1510 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4896 10954 "БЛАН - 67" ООД Монтана Монтана
4897 12079 "ЛАКО Б" ЕООД Монтана Монтана
4898 10885 ВЕЛВЕС БГ ЕООД Монтана Монтана
4899 12171 "МОНТАНА ЕВРОТРАНС" ООД Монтана Монтана
4900 5760 "ЮИНГ" ЕООД Монтана Монтана
4901 11496 ET "НИКИ-ТРАНС - ЛЮБОМИР КРУМОВ" Монтана Монтана
4902 2241 "ИВЕС-СВЕТЛИН ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Монтана
4903 2354 "МЕТБОЛ-2000" ООД Монтана Монтана
4904 2329 "АСМ" ЕООД Монтана Монтана
4905 11468 "ЦОЛОВ" ЕООД Монтана Монтана
4906 4465 "КАЛКО 77" ЕООД Монтана Монтана
4907 13562 "МОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Монтана Монтана
4908 11207 "ФАРМАЛ ЛОГИСТИК" АД Монтана Монтана
4909 2438 "МОНТ - ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
4910 10891 "БУЛ ТИРМ" ЕООД Монтана Монтана
4911 5885 "ЕЛИНА - М" ЕООД Монтана Монтана
4912 8955 "ИСИ 2011" ООД Монтана Монтана
4913 12451 "КИНГ КОНГ 2014" ЕООД Монтана Монтана
4914 7132 "ДАНИ ТРАНС 11" ЕООД Монтана Монтана
4915 2918 "РУСИННА-ЮЛИЯН РУСИНОВ" ЕТ Монтана Монтана
4916 6716 "ПОЛИМЕРСТРОЙ" ООД Монтана Монтана
4917 7831 "МОНТ-ТРАНС-2005" ООД Монтана Монтана
4918 4279 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Монтана Чипровци
4919 1077 "ИВЛОР" ЕООД Монтана Чипровци
4920 13073 "ЧОГУН" ЕООД Монтана Чипровци
4921 5531 "АРСОВ 90" ЕООД Монтана Чипровци
4922 10923 КАЛИН КОВАЧЕВ ООД Монтана Чипровци
4923 11935 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС 66" ЕООД Монтана Чипровци
4924 10599 "КИНГ ТРАНС 13" ЕООД Монтана Якимово
4925 6979 "МЕТИ-72-МЕТИН АСАН САДЪК" ЕТ Пазарджик Батак
4926 7240 "ТОДОР УЗУНОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4927 7932 "ДЪБ-НИЯЗИ КАРАБАШ" ЕТ Пазарджик Батак
4928 5622 "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4929 10219 "КРИСТАЛ 6 - СТЕФАН ГЪРКОВ" ЕТ Пазарджик Батак
4930 5195 "ИЛХАН-2010" ЕООД Пазарджик Батак
4931 1982 "АЛИ ИНДЖЕ" ЕТ Пазарджик Батак
4932 4461 "МЕМО-73" ЕООД Пазарджик Батак
4933 4736 "НАГИ ТРАНС-ТЕФИК ХАДЖИЙСКИ" ЕТ Пазарджик Батак
4934 5082 "НЕЖДЕТ ШЕРИФ" ЕТ Пазарджик Батак
4935 10037 НЕПО-ТРАНС ЕООД Пазарджик Батак
4936 0365 "ЛЮБОМИР КАЛАЙДЖИЙСКИ-АДИ" ЕТ Пазарджик Белово
4937 1394 "СТИОВА-СТЕФАН СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Белово
4938 3388 "ГЕОРГИ ПЕТРОВ-ЕВИК ТРАНС" ЕТ Пазарджик Белово
4939 10820 "ЧОЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4940 8106 "ВЪРБИЦА ЛЕС" ЕООД Пазарджик Белово
4941 0643 "ВАЛ" ООД Пазарджик Белово
4942 2113 "ВИНЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4943 2974 "МИХАЕЛТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
4944 4560 "ВЕД-99 ИВАН ЛАЧКОВ-ЙОРДАНКА ЛАЧКОВА" ЕТ Пазарджик Белово
4945 8902 "ДАНИ-ЙОРДАН ЦИНЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Белово
4946 9561 "ДИДА-98-ДИАНА КОЛАНЕВА" ЕТ Пазарджик Брацигово
4947 6254 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД Пазарджик Брацигово
4948 3680 "ИВОКАРИС" ЕООД Пазарджик Брацигово
4949 9848 ФЕЙЗАЛ ЕООД Пазарджик Велинград
4950 1019 "СИМЕ-ТРАНС-СИМЕОН БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4951 4227 "АЯКС 71" ООД Пазарджик Велинград
4952 10067 "ДОМИНИК АД" ЕООД Пазарджик Велинград
4953 2224 "РУВЕН" ООД Пазарджик Велинград
4954 3907 "ТРАНС ЛИНК 2002" ЕООД Пазарджик Велинград
4955 1676 "АРНИ" ЕООД Пазарджик Велинград
4956 8732 "ЗАЗЬОВИ" ЕООД Пазарджик Велинград
4957 4561 "СИТИ-ГОЛД" ЕООД Пазарджик Велинград
4958 8532 "УЗИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4959 12422 "МАНУТРАНС" ООД Пазарджик Велинград
4960 10894 "СИАБ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4961 13267 "РУВЕН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4962 4828 ЛЕС ГРУП 2010 ЕООД Пазарджик Велинград
4963 6714 "БАЛКАНКА" ЕООД Пазарджик Велинград
4964 6724 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД Пазарджик Велинград
4965 12270 ЕТ "МОХ-57 - МЕХМЕД ХАДЖИАСАНОВ" Пазарджик Велинград
4966 4372 "ИВЕЛИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4967 10094 "СТАРСИ" ЕООД Пазарджик Велинград
4968 4603 "ОРИОН-10 - СТЕФАНКА КОСТЯНОВА" ЕТ Пазарджик Велинград
4969 10367 "ВЕДЕК" ЕООД Пазарджик Велинград
4970 13660 "НИК-ИВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4971 5727 "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
4972 7669 "КИБЕЛИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4973 6717 "ЦЕЛЕВ" ЕООД Пазарджик Велинград
4974 3027 "БЛУТРАНС Г.К." ЕООД Пазарджик Велинград
4975 13517 "ХАВАЛЕ" ООД Пазарджик Велинград
4976 6826 "ТЕФИК" ЕООД Пазарджик Велинград
4977 8630 "ЯНИ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Велинград
4978 6530 "САМУИЛ БОЗОВ-90" ЕТ Пазарджик Велинград
4979 11649 "СУНАЙ ГРУП" ООД Пазарджик Велинград
4980 8613 "КОРЕКТ КОМЕРС-АТАНАС КЛИНЧЕВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4981 3335 "ТУЖИТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
4982 4218 "АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4983 12793 "БЛУТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Велинград
4984 6531 "БАШЕВ 09" ЕООД Пазарджик Велинград
4985 9977 “МЕРДЖАН“ ООД Пазарджик Велинград
4986 11306 "НИКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
4987 11878 "ТРАНСМЕТАЛ М" ЕООД Пазарджик Велинград
4988 8575 "ТАУШАНОВИ - СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Велинград
4989 9213 “ПЕРФЕКТ - АВТО - 2010“ ЕООД Пазарджик Велинград
4990 3642 "РАЙКИ" ЕООД Пазарджик Велинград
4991 5133 "БОГО 87" ООД Пазарджик Велинград
4992 10796 ЕТ "ДИК - ДИМИТЪР КАТРАНДЖИЕВ" Пазарджик Велинград
4993 7066 СИ ТРАНС ЛОГИСТИКС ООД Пазарджик Велинград
4994 10829 "Й П К" ООД Пазарджик Велинград
4995 11856 "ЕНЕРДЖИТРАНС 2013" ЕООД Пазарджик Велинград
4996 5428 "КАСАНДРА-ТРАНС-ВЕНЦИСЛАВ БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
4997 10261 "АНГЕЛ ДУДОВ-ДИМИТЪР ДУДОВ" ЕООД Пазарджик Лесичово
4998 9837 "ИНТЕРСПЕД-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Лесичово
4999 7138 "КАБАКЧИЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5000 13188 "ПРАЙМ САУРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5001 13196 "М М ПАРТНЕРС ГРУП БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5002 9628 "ФОРМУЛА 69-ИВАНЧЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5003 7292 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5004 11510 "АДИ ТРАНС 2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5005 5559 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5006 12652 "СКБ ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5007 10173 "БОАДА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5008 6632 "НИЕС-М" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5009 7880 "ГИНИНТРАНС-09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5010 11275 "ЕЙ ТИ ЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5011 9400 "ЕВРОПА" ООД Пазарджик Пазарджик
5012 10171 "ТОМЕКС-СПЕД" ООД Пазарджик Пазарджик
5013 6990 "ТОМИ - 6" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5014 4780 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ АЕР КРАФТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5015 3702 "ГЕКО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5016 0869 "ЦВЕТРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5017 4765 "В. Г. ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5018 9964 "КРИСТИНА 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5019 5325 "ДЖЕНИУС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5020 11853 "ГЕО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5021 3845 "РОСИВА-РОСИЦА НЕЙЧЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5022 7133 "ТАНГРА ЧОЙС-56" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5023 7630 "ФРУИТ-ЕНЕРДЖИ-011" ООД Пазарджик Пазарджик
5024 5754 "ИРЕМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5025 0822 "ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5026 12895 "СЗ 1 ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5027 3939 "ЕР-МЕР" ООД Пазарджик Пазарджик
5028 3771 "ЛИДЕР-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5029 11087 "ЕВИТА ТРАНС-2012" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5030 4453 "ГРАВИУС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5031 3922 "АУТО ТРАНС - С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5032 8081 "ВЕЛТРАНС 11" ООД Пазарджик Пазарджик
5033 6251 "МЕТАЛТРЕЙДИНГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5034 11928 "АКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5035 8204 "АЛЕКО ЕКСПРЕС ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5036 10674 ТЕТРАЛОГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5037 4972 "ПАП КЕЛЕШИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5038 8413 "ПИМ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5039 8321 "ЛКВ-НИКЕ " ООД Пазарджик Пазарджик
5040 12423 "КОДЕС 7" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5041 0935 "ХЕБЪР ТРАНСПОРТ" АД Пазарджик Пазарджик
5042 3382 "САТУРН 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5043 12420 "БАЙГЪНОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5044 1448 "КАДИТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5045 8684 "ИТАЛ КОМЕРЧО-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5046 11178 "ФИЛАНЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5047 11163 "ТРАНСПЕТРОВ 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5048 1834 "ЕЛАН-ГН - НИКОЛАЙ АТАНАСОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5049 13308 "А И П 84" ООД Пазарджик Пазарджик
5050 5006 "АЛХИМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5051 2011 "ДИСТАЛОРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5052 11564 "ЛОГИСБУР" ООД Пазарджик Пазарджик
5053 11471 "КЛААС 2006" ООД Пазарджик Пазарджик
5054 13680 ЕТ "АПА-АНТОН АНТОНОВ" Пазарджик Пазарджик
5055 7010 "КАТЯ СИНАПОВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5056 6022 "ТРАКИЙСКО ЦВЕТЕ-2002" ООД Пазарджик Пазарджик
5057 12502 „МИДАС ОЙЛ” ООД Пазарджик Пазарджик
5058 11674 "ГЛОБУС-ТРАНС- АНГЕЛ БУРОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5059 0144 "ФИЛАНЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5060 1632 "ГОРЯНИ-53-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5061 1450 "ТЕНДЕМ-АДАМ ЙОРДАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5062 8559 "ГЕОРГ-АЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5063 10006 "ИСАС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5064 7102 "ЕКСПРЕС-9" ООД Пазарджик Пазарджик
5065 11028 "БОГДАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5066 0442 "ДЖОНСЪН - 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5067 5308 "ДИМАЛЮНИ-ДИМИТЪР СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5068 2709 "ТОЙОТА-ТИКСИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5069 7613 "ХЕМУС-КО" ООД Пазарджик Пазарджик
5070 3989 "МУЛТИ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5071 0289 "СПАДИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5072 4462 "ФЕДОН" ООД Пазарджик Пазарджик
5073 7942 СИСИ СПЕД ТРАНСПОРТ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5074 4245 "ВЕЛРАД КАРГО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5075 4968 "ЕВРО ФРЕЙТ СОЛУШЪНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5076 5573 "АГРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5077 11142 "ДРАГОН ЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5078 7714 "ВЕНКО РАЧЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5079 12669 "ЗУРА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5080 0282 "ТОМЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5081 2613 "ВАСКО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5082 8349 ДАРОТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5083 5934 "ИВАН НЕДКОВ-НЕДКОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пазарджик
5084 10537 "БРД ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5085 6010 "В МАВРИДИС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5086 5691 "КИЧУКОВ И СИНОВЕ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5087 2844 "ЙОАННА-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5088 11112 "Р С Д - 09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5089 9501 "ТРАКИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5090 5132 "БУЛГОТРА" ООД Пазарджик Пазарджик
5091 8342 "АТБЕЛ-АТАНАС БЕЛЕВ-ИРИНА БЕЛЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5092 13421 "ДЕМАКС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5093 11402 "ЛАТИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5094 5349 "БЪРЗИЯ-АНА ДИМИТРОВА" ЕТ ЕТ Пазарджик Пазарджик
5095 4994 "ХРИСТОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5096 6705 "ТИМ МЕТАЛ" ООД Пазарджик Пазарджик
5097 10798 "ПРАЙВЕТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5098 6697 "ДАФО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5099 4628 "ТРАНС МАСТЕРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5100 5369 "ЗАПРИНКА ШУМАНОВА-СПАДИНА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5101 2868 "ДАРЛИНГ 2009" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5102 7762 "СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5103 12096 "ФРЕШ ГРУП 77" ООД Пазарджик Пазарджик
5104 4847 "ПИМ-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5105 7904 "ЗОРНИЦА-ИЛИЯ РАДЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5106 4201 "РРХ-95" ООД Пазарджик Пазарджик
5107 7709 "КОЗАРЕВ ТРАНС-2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5108 7754 "ПЕНЕВ ТРАНС 2" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5109 12783 "ДИГГЕР Б.Л.Н." ЕООД Пазарджик Пазарджик
5110 13358 "НАНА-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5111 13084 "ДИЛЛ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5112 8997 "ТРАКИЯ М ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5113 4711 "МЕГАСТАРТ 74" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5114 8762 "ЛУКАС ТРАНС С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5115 7236 "БУЛХАРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5116 0783 "ПЕРЛА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5117 2490 ТОМ-БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5118 12598 "М И В ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5119 5527 "МАРИН И МАРИН" ООД Пазарджик Пазарджик
5120 10575 "АГРОТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5121 5075 "ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5122 4819 "ИВЕК-13-М-ИВАН БОДУРОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5123 2147 "ТАНТЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5124 10622 "ГЛОБАЛ СЛИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5125 2499 "СТИЛМЕН-АГ-АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5126 2878 "СТОЯН ВЕЛИЧКОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5127 7322 "ДИПАС" ООД Пазарджик Пазарджик
5128 12884 "ТРИФОНОВ 87" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5129 10780 АПЕТ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5130 13441 "МУСТАНГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5131 8667 "А И И" ООД Пазарджик Пазарджик
5132 6321 "ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД Пазарджик Пазарджик
5133 6347 "ГРИБАШ-2" ООД Пазарджик Пазарджик
5134 11557 "ПЛГ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5135 0847 "МИТЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5136 10216 "ХЕПИ ЛАЙН" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5137 4494 ПЕНЕВ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5138 11003 "СТЕФЕКСТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5139 3617 "КАРГАКОС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5140 10970 "БЕНУ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5141 1874 "АНГЕЛ ЦАРСКИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5142 3254 "ФОКС ТРАНС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5143 9132 "АБО-КОМПАНИЯ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5144 6835 "ТАТАРИ" ООД Пазарджик Пазарджик
5145 12075 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5146 7310 "ВАМ ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пазарджик
5147 9225 "АСВЕЛ-АСЕН НИКОЛОВ ШУМАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5148 7776 ПАЛЕТИ БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5149 7944 "АВТО ЛУКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5150 10760 "НИКОТРАНС-21" ООД Пазарджик Панагюрище
5151 6206 "ТИ ЕН ЕС" ООД Пазарджик Панагюрище
5152 8152 "КОРЕКТ-2003" ООД Пазарджик Панагюрище
5153 13098 "АНГЕЛОВ-1618" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5154 3912 "САМ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5155 4076 "КИМ ГРУП 71" ООД Пазарджик Панагюрище
5156 7955 "ИЛИЯ МУХАРОВ-СИГТРАНС" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5157 10162 "ПИ ЕМ СЪРВИЗ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5158 12547 "ДЕКОНС ДР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5159 10654 "ПАУЛИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5160 2674 "ГПН - АВТО" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5161 9325 "АСАРЕЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5162 13410 "СИ ДИ ТРАНС 2015" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5163 3686 "В И П - 2010" ООД Пазарджик Панагюрище
5164 9642 "ВАСИЛЕНА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5165 8130 "АГРОЦАР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5166 4959 "ФОБОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5167 13046 "СИМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5168 9784 "САНКОМ-2007" ООД Пазарджик Панагюрище
5169 4894 ДЖЕ ТРАНС ЕООД Пазарджик Панагюрище
5170 7457 "НЕДИ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5171 12869 "БАЛКАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5172 2762 КУЗМАНОВ И СИЕ ООД Пазарджик Панагюрище
5173 6065 "СТОЯН ДЕЧЕВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5174 6364 "ПАНАГЮРИЩЕТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5175 0271 "САМ 96" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5176 10227 "ИВЕД-13" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5177 12346 "МИРАКАЛ СТРОЙ" АД Пазарджик Панагюрище
5178 11077 "ТИМШЕЛ" ООД Пазарджик Панагюрище
5179 1744 "БУЛГАРТРАНС-БГ" ООД Пазарджик Панагюрище
5180 4012 "СПРИНГС-65-АТАНАС КАРАДЖОВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5181 10009 "ИРУНЯ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5182 12899 "ШОПТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5183 0607 "ПРЕЗИДА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5184 12933 "ПАМИ ТРАНС 55" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5185 3993 "ВАЛМАР ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5186 11819 "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД Пазарджик Пещера
5187 6686 "ДОАН 69" ООД Пазарджик Пещера
5188 7421 "К И К - 69" ЕООД Пазарджик Пещера
5189 13213 "ДСМ ГРУП" ЕООД Пазарджик Пещера
5190 12589 "ТРАНСБУЛ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Пещера
5191 13214 "МИКРОС" ООД Пазарджик Пещера
5192 3945 "ЦВЕТАНА БОЙКИНОВА" ЕТ Пазарджик Пещера
5193 5755 "ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пещера
5194 12942 "ГЕРМАР-2007" ООД Пазарджик Пещера
5195 9480 "СТЕА - 995" ЕООД Пазарджик Пещера
5196 8790 "АЛИМАН 77" ООД Пазарджик Пещера
5197 12206 "НАЧКОВ ТРАНС 70-71" ООД Пазарджик Пещера
5198 2378 "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН" ЕТ Пазарджик Пещера
5199 0580 "ММ ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5200 3259 "ЕКСПРEС - М" ООД Пазарджик Пещера
5201 3485 "АЛЕКСАНДЪР-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5202 4544 "ЕМИ - ЕМ" ЕООД Пазарджик Пещера
5203 2096 "М И Д КОМЕРС" ООД Пазарджик Пещера
5204 0471 "СТЕЛА-АРТ 2007" ЕООД Пазарджик Пещера
5205 11954 "ЛТУ" ЕООД Пазарджик Пещера
5206 12671 "БЛАНИК 77" ЕООД Пазарджик Пещера
5207 2893 БАБОВ ТРАНС ООД Пазарджик Пещера
5208 11887 "РЪНЪРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пещера
5209 4683 "ИМПУЛС 96 - ПЕТЪР СТАЙКОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5210 7449 "СИДЖИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5211 8832 "ДИНЧЕВИ И СИЕ" СД Пазарджик Пещера
5212 6219 "ДАФ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5213 0500 "ТРАНССЕРВИЗ" ЕООД Пазарджик Пещера
5214 5705 РИГ-КАР ЕООД Пазарджик Пещера
5215 1175 "КАПИТАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5216 11627 "ЕВРОТРАНСПОРТ 2013" ЕООД Пазарджик Пещера
5217 5154 "ВВС" ООД Пазарджик Пещера
5218 8889 "ЖОРО-ИНС" ООД Пазарджик Пещера
5219 8865 "ХИОЗ-ТАНКИНОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пещера
5220 11260 "КА ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5221 9463 САНС ЕООД Пазарджик Пещера
5222 3930 "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" ЕТ Пазарджик Пещера
5223 8833 "ИЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5224 8602 "КК КИРОФ-КРУМ КИРОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5225 7450 "КИС - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5226 4331 "ГАЛАКТИКА" ООД Пазарджик Пещера
5227 5008 "ДАНТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5228 0859 "БОИВА-ИВАНКА ГАНЕВА" ЕТ Пазарджик Пещера
5229 4292 "БУЛ-ЛЕС" ЕООД Пазарджик Ракитово
5230 6880 "ИНАЙД-ИЛИЯ НАЙДОВ" ЕТ Пазарджик Ракитово
5231 6684 ГИ МИ СТРОЙ ООДПД Пазарджик Ракитово
5232 8645 ИВЕЛ ТРАНС ПЗ ЕООД Пазарджик Ракитово
5233 7477 "ШНЕПС" ООД Пазарджик Ракитово
5234 0114 "АДИС - 4" ООД Пазарджик Ракитово
5235 2484 “ПЕ-ВАН“ ЕООД Пазарджик Ракитово
5236 7131 "АНИБАЛ ПРОФИ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5237 4111 "ИВВЕ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5238 5188 "ТРАНС ТУПАРОВ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5239 4971 "ВЕНД Г ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
5240 7122 "АТИЛ АУТО" ЕООД Пазарджик Септември
5241 9094 "ШАНС-АТ-АТАНАС БАЙЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5242 0976 "БАЙАН" ЕООД Пазарджик Септември
5243 12380 "ПЕТРОВ И СИН 2014" ЕООД Пазарджик Септември
5244 2058 "ПЛАМБОЙ-БОЙКО МЛАДЕНОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5245 7583 "САРИНА" ООД Пазарджик Септември
5246 1562 "ТАКСИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5247 2731 "ФРАНЧЕСКА 2012" ООД Пазарджик Септември
5248 7366 "КАРИНА 2" ЕООД Пазарджик Септември
5249 7774 "КАРИСА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5250 7166 "ЗЕНИТ 4" ООД Пазарджик Септември
5251 2842 "ЕМИКА-3-ЕМИЛ КАЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5252 9813 "ВАСИСТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5253 7442 "НАТАЛИ-91-АТАНАС МИТОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5254 0131 "ИЧО" ЕООД Пазарджик Септември
5255 3359 "СТЕЙСИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5256 10148 "ИНЕРТ ГРУП-СЕПТЕМВРИ" ООД Пазарджик Септември
5257 3855 "ИВЕЛА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5258 12790 "ДИСТАНС ТРАНС" ООД Пазарджик Септември
5259 1457 "ТРАНСТЕТИ" ЕООД Пазарджик Септември
5260 7011 "ВЕЛПАК 84 БГ" ЕООД Пазарджик Септември
5261 10283 "МИПЕТРАНС 777" ЕООД Пазарджик Септември
5262 5429 "КАРГО-ФЛЕТ МУЛТИ-СЕРВИСИО" ЕООД Пазарджик Септември
5263 12614 ЕТ "ЗЛАТНА НИВА - ПЕТЪР АНГЕЛОВ" Пазарджик Септември
5264 13632 "ФЕНИКС ТРАНС 86" ЕООД Пазарджик Септември
5265 1260 "ЙОНВИ-94-ЙОРДАН РАЗПОПОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5266 3806 "ПЛАМБОЙ ГРУП" ООД Пазарджик Септември
5267 0893 "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" СД Пазарджик Стрелча
5268 11596 "МПМ ТРАНС 2008" ЕООД Перник Брезник
5269 7145 "ЕЛЕГАЛ" ООД Перник Брезник
5270 4259 "КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ-НАТЮРЕЛА" ЕТ Перник Брезник
5271 1796 "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД Перник Брезник
5272 13322 "НИАГРА 12" ЕООД Перник Брезник
5273 4077 "БРЕЗИНА 2000" ООД Перник Брезник
5274 6984 "ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ" ЕТ Перник Брезник
5275 13447 "ТАНДЕМ ТРАНС" ООД Перник Брезник
5276 11053 "ДМ ТРАНС 2013" ЕООД Перник Земен
5277 12387 "РИВ ТРАНС" ЕООД Перник Земен
5278 8583 "ЖАБЛЯНО" АД Перник Земен
5279 7742 ВЕР ЕООД Перник Ковачевци
5280 12139 "АЛТРАНС БГ" ЕООД Перник Ковачевци
5281 4527 "ЛЪКИ Р-ЛЪЧЕЗАР ЛАЗАРОВ" ЕТ Перник Ковачевци
5282 6006 "ДИВА - ТРАНС 2012" ЕООД Перник Ковачевци
5283 4371 "ВН ДЖУНИЪР" ЕООД Перник Ковачевци
5284 11066 "ДВ ТРАК" ЕООД Перник Ковачевци
5285 10289 "ДИВА ПК" ЕООД Перник Ковачевци
5286 11024 "РАВИТРАН" ЕООД Перник Ковачевци
5287 4564 "БАЛКАН ТРАНС" ООД Перник Ковачевци
5288 11657 "КРИЯНА" ЕООД Перник Ковачевци
5289 8362 "МАРШАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Ковачевци
5290 12848 "ЛЪКИ Р ГРУП" ЕООД Перник Ковачевци
5291 13400 "ПЕЛЕТИСИМО" ООД Перник Перник
5292 0746 "СПРИНТ" ООД Перник Перник
5293 10703 "НИБЕТ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5294 2000 "ВИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5295 4163 "БОБО КАР" ЕООД Перник Перник
5296 2321 "ДАНИ - БГ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5297 0443 "ФИЛТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5298 12565 "КАРГО ТРАНС 15" ЕООД Перник Перник
5299 6434 "СВИЛОЯ" ЕООД Перник Перник
5300 7349 "ВАЛ ГРУП" ЕООД Перник Перник
5301 10232 "ИТАЛИАНО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5302 8167 "ИМИЛИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5303 0204 "ЧУПЕВА ТРАНСПЕД" ЕООД Перник Перник
5304 12847 "ДАН ТРАНСПОРТ 777" ЕООД Перник Перник
5305 6216 "ИВАН МИТОВ - ВАНЬО" ЕТ Перник Перник
5306 7154 "ВЛАНЕЛ" ООД Перник Перник
5307 7106 "ПИ ЕНД ДИ ГРУП" ООД Перник Перник
5308 7688 ТРИО ТРАНС ГРУП ЕООД Перник Перник
5309 0160 "ТРАНС МЕТАЛ-Г" ООД Перник Перник
5310 7736 "БОБО КАР В" ЕООД Перник Перник
5311 13428 "БОР-ВАС" ЕООД Перник Перник
5312 4396 ВЕНЕЦИЯ 012 ЕООД Перник Перник
5313 4033 "НИЕ ПЕТРОВИ" ООД Перник Перник
5314 12461 "М ЛОГИСТИКС" ООД Перник Перник
5315 3152 "КОЛАТТ" ООД Перник Перник
5316 5925 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5317 9919 "КОЛХИДА - МЕТАЛ" АД Перник Перник
5318 6656 "СКАНИА ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5319 2162 "ЛИРИС" ООД Перник Перник
5320 1955 "МИДАС-07" ЕООД Перник Перник
5321 1728 "ТРАНС КОМЕРС" ЕООД Перник Перник
5322 0070 "ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ-КЕВИН МИРАНДА" ЕТ Перник Перник
5323 10014 "ДИА ТРЕИДИНГ" ЕООД Перник Перник
5324 7233 "САРС" ЕООД Перник Перник
5325 12023 "ИДЕАЛ СТРОЙ" ООД Перник Перник
5326 10330 "АКБ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5327 13350 "ЕМВЕ" ООД Перник Перник
5328 6473 "АЗ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Перник Перник
5329 4565 "АЙДАРОВ-ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5330 7224 "ЕВРОМЕТАЛ" ООД Перник Перник
5331 7173 "ПЕТИС ТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5332 2898 "СТАРТ 75" ЕООД Перник Перник
5333 11355 "АУТО РОНИ" ЕООД Перник Перник
5334 13235 "БОРИС КОМЕРЦ - 2014" ЕООД Перник Перник
5335 7835 "ТУМБАРИ" ООД Перник Перник
5336 3487 "АЛМЕКС" ЕООД Перник Перник
5337 13208 "НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ" ООД Перник Перник
5338 4783 "БОБИ-2004" ООД Перник Перник
5339 13415 "ЛЕСО 2012" ЕООД Перник Перник
5340 5916 ВАРАДИНОВ ТРЕЙД И ТРАНС ЕООД Перник Перник
5341 13496 "ЮРИЕВИ -ТРАНС" ООД Перник Перник
5342 9347 "МАЛ-МУК" ООД Перник Перник
5343 10132 "ЕМ ДЖИ - ИЗТОК 2010" ЕООД Перник Перник
5344 10585 ЕН ВИ ЛОДЖИСТИК ТРАНС Перник Перник
5345 4691 ФОРС 1990 ЕООД Перник Перник
5346 10764 "АБС ТРАНСПОРТ" ООД Перник Перник
5347 5518 "ЛУСИ ТРАНС 2004" ЕООД Перник Перник
5348 6249 "ЛЕН - ТРАНС 60" ЕООД Перник Перник
5349 9014 "АВТОТРАКТОРСПЕЦТЕХНИКА-БЪЛГАРИЯ" ООД Перник Перник
5350 10366 "ГЕНЕЕ" ЕООД Перник Перник
5351 1602 "ТРАНС-КОРЕКТ" ЕООД Перник Перник
5352 1474 ГЕОРГИЕВ - ТРАНС ИНВЕСТ ЕООД Перник Перник
5353 2027 "ТУМБАРИ-ДСС" ЕООД Перник Перник
5354 6038 "ОМИС - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5355 1963 "ТРАНСКОМ" ООД Перник Перник
5356 2988 "САВИА" ЕООД Перник Перник
5357 10990 "ТИМБО" ЕООД Перник Перник
5358 4050 "ДЛВ" ЕООД Перник Перник
5359 7586 "ДЛВ-СИ" ООД Перник Перник
5360 10035 КИНС 1 ЕООД Перник Перник
5361 1096 "ЛЕТИС" ООД Перник Перник
5362 7302 "АВТОТРЕЙД 99" ЕООД Перник Перник
5363 5689 "МЕТАЛ ТРЕЙД-66" ООД Перник Перник
5364 0943 "ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ-ВАЛДЕС 2000" ЕТ Перник Перник
5365 8553 "АУТОЕЛИТ" ЕООД Перник Перник
5366 12914 "ЕРМАНОС ТОДОРОВИ" ЕООД Перник Перник
5367 10513 РОСЕН СТАМЕНОВ - РОНИ ЕТ Перник Перник
5368 2582 "ЕЛПИДА 2002" ЕООД Перник Перник
5369 4705 "ГЕОРГИ БОЯНОВ-ВИАТРА" ЕТ Перник Перник
5370 10651 "СЛАВЕКС 2008" ООД Перник Перник
5371 3030 "РИГ - 44" ЕООД Перник Перник
5372 11611 "Р И С БГ" ООД Перник Перник
5373 13382 "АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5374 12966 "РТ - ТРАНСМЕТ" ЕООД Перник Перник
5375 9512 "КАЛИ ТРАНС 91" ООД Перник Перник
5376 0444 "ДАНИ-2006-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Перник Перник
5377 5910 "ВЕЛИЗАР ВОЙЧИН" ЕТ Перник Перник
5378 10875 "ЩУРМ - КЮЧУКОВИ" ООД Перник Перник
5379 5390 "МЛАДЕН МЛАДЕНОВ-МАЦОНИ" ЕТ Перник Перник
5380 13144 "ШО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5381 9702 АСЕНОВ И КАР ЕООД Перник Перник
5382 10628 "ТОПИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5383 12198 "ЕКСПО 2014" ООД Перник Перник
5384 11455 "МАЛЕИСКОС" ЕООД Перник Перник
5385 0210 "АРЗ - ЕКСПРЕС" ЕООД Перник Перник
5386 7394 "БУЛ ТРАНС 2011" ЕООД Перник Перник
5387 3665 "ЛИС - 2011" ООД Перник Перник
5388 6899 "ВАНДИКАР" ЕООД Перник Перник
5389 6941 "ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001" ООД Перник Перник
5390 1791 "ГЕРИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5391 7961 "АРСОВ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5392 9740 "А.М.В." ЕООД Перник Перник
5393 12152 "ЕВРО ТРАНС 12" ЕООД Перник Перник
5394 1623 "ЕРБОЛИНО-РП" ЕООД Перник Перник
5395 11924 "ЛОРИТА - Ю" ЕООД Перник Перник
5396 0295 "СПИДИ ТРАНС" ООД Перник Перник
5397 2285 "ЕВРО ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Перник Перник
5398 10557 "СИМИНВЕСТ" ООД Перник Перник
5399 1816 "МАРИНА КАР" ООД Перник Перник
5400 12330 "Н76" ООД Перник Перник
5401 9209 "ТСК-КРАКРА" ООД Перник Перник
5402 10534 АЙ ЕР ДЖИ ТРАНС ЕООД Перник Перник
5403 3442 "ИВО ПЕТРОВ-1" ЕТ Перник Перник
5404 3096 "КАРГО ТРАНС 22" ЕООД Перник Перник
5405 8789 "ДЖИ ЕМ АУТО КАРС" ЕООД Перник Перник
5406 9902 "ДЕНИС - Ю.В. 2005" ЕООД Перник Перник
5407 9353 "ТИГАР" ООД Перник Перник
5408 10626 ЕТ "ПАЧО - ЕРИКА ПЛАМЕНОВА" Перник Перник
5409 5674 "МЛГ" ООД Перник Перник
5410 12120 "ИЦО ТРАНС 95" ЕООД Перник Перник
5411 7488 "АСКОТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5412 13318 "ДЕКС ГРУП" ООД Перник Радомир
5413 7833 "ДАНИЕЛ" ЕООД Перник Радомир
5414 5597 "ВИВА - МЕТАЛ" ООД Перник Радомир
5415 0828 АЛЕКСАНДРОВ-ЕКСПРЕС ЕООД Перник Радомир
5416 7228 АН 999 ООД Перник Радомир
5417 2313 "КРАКРАЛЕС Н" ООД Перник Радомир
5418 7267 "ЛЮБЧО ЛАЗОВ - ЛБЛ" ЕТ Перник Радомир
5419 8859 "ТОВЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5420 13582 "ВАЛЧЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5421 10345 "ДАЯ - ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5422 10578 "СПИД АП Р" ЕООД Перник Радомир
5423 9017 "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД Перник Радомир
5424 12820 "МАНОЛОВ И МИЛАНОВ" ЕООД Перник Трън
5425 8660 "РАЦО-3" ЕООД Перник Трън
5426 12347 "РМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5427 12256 ЕТ "КЕНТОН-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" Перник Трън
5428 9283 “РОЛИ ВГ ТРАНС“ ООД Перник Трън
5429 7070 "АВТОЛИДЕР" ООД Перник Трън
5430 3394 "ЕМЕМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5431 6672 "МБМ - ТРАНСПОРТ 12" ООД Перник Трън
5432 3893 "ДЕНИМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5433 1989 "РУМАСИЯ-2005" ЕООД Перник Трън
5434 7690 "ТРАНСМАТ – ЗДРАВКО МАТЕЕВ" ЕТ Плевен Белене
5435 11377 "АНИ ТРАНС 74" ЕООД Плевен Белене
5436 7050 "ИВЕЯ-ЯНКО ЯНЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5437 4896 "НЕРЕА ГРУП" ООД Плевен Гулянци
5438 12519 "В-ЕВРОТРАНС КОМЕРС" ЕООД Плевен Гулянци
5439 13306 "АМБЪР-66 - ПЛАМЕН ДАНЧЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5440 8255 "ПАНДОЛФИ Е ТОЗЕВА-РТ" ООД Плевен Гулянци
5441 10427 ГАРАНЦИЯ ТРАНС ЕООД Плевен Гулянци
5442 12388 "СОАТ МИТРОПОЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5443 13368 "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ДМ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5444 3005 "ИГЕ 75" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5445 3523 АГРО ТРЪК ЕООД Плевен Долна Митрополия
5446 8505 "РУБИН - РУМЕН ИВАНОВ" ЕТ Плевен Долна Митрополия
5447 13429 ЕТ "БОРОМСКИ - ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ" Плевен Долна Митрополия
5448 7456 "ИГП ТРАНС" ООД Плевен Долна Митрополия
5449 8941 АНКО ПЕТРОВ - АНДА ЕТ Плевен Долна Митрополия
5450 1686 ИНТЕРАУТО ТРАНС ГД ЕООД Плевен Долни Дъбник
5451 9729 "КАЛИНКА-КАЛИНКА ХРИСТОВА" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5452 0223 "ДАРИНА 111" ООД Плевен Долни Дъбник
5453 0871 "ДЕНИ" ООД Плевен Долни Дъбник
5454 11035 "ВСЕЛЕНА - ИВАН МАРКОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5455 10482 ЯЦИН - ТРАНС ЕООД Плевен Долни Дъбник
5456 11171 "КАЛИНКА ХРИСТОВА 96" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5457 0984 "НП-ТРАНС 05" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5458 1571 "ВИТ 93 – ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5459 2690 "Й И И - ЕВРО КАРГО" ООД Плевен Долни Дъбник
5460 1352 "ТРАНС ЕКСПРЕС-МИРОСЛАВ ГЕШЕВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5461 12531 "СТЕЛИАН И АДРИАНА-АВГУСТИН БОРИСОВ" ЕТ Плевен Искър
5462 7593 "М И С ТРАНС-МИРОСЛАВ ДИШКОВ" ЕТ Плевен Искър
5463 10222 ЕТ "ФИЛИПОВ - ЙОРДАН ФИЛИПОВ" Плевен Искър
5464 10705 "БОЯН ТРИФОНОВ - 71" ЕООД Плевен Искър
5465 11098 "БУЛХЕРМЕС" ЕООД Плевен Искър
5466 8861 "КЕШ ТРАНС" ЕООД Плевен Искър
5467 3060 "ИНТЕРТРАНС" ООД Плевен Кнежа
5468 4597 "ИВЕЛ-ИЛИЯ ВАЛЕНТИНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5469 6681 "СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5470 7699 "М ТРАНС КАРГО" ЕООД Плевен Кнежа
5471 2748 "ИВАТРАНС-005" ЕООД Плевен Кнежа
5472 5521 "АЛДИ-08" ЕООД Плевен Кнежа
5473 4857 "ГАБИ ТРАНС-2004" ЕООД Плевен Кнежа
5474 10302 "ДИ ПИ ЕЛ 74" ЕООД Плевен Кнежа
5475 12405 "СКАН-АУТО" ЕООД Плевен Кнежа
5476 0209 "СИКО–СИМЕОН КОЙНАРСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5477 9592 ЕТ "БИСЕР ЛИЦАНОВ" Плевен Кнежа
5478 6852 "ВИАУТО 46" ЕООД Плевен Кнежа
5479 10186 ЕТ "ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАВЛИКЯНОВ" Плевен Кнежа
5480 2962 "ТРАНС 2000-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5481 13487 "АНТОНИО И ВАТИ" ЕООД Плевен Кнежа
5482 7014 "СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5483 5102 "СИБИ ИЛЧОВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
5484 10768 "АНГИ ТРАНС 1" ЕООД Плевен Кнежа
5485 1942 "РЕНИС-НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5486 8346 "ПЛАМЕН БОЕВ-87" ЕТ Плевен Кнежа
5487 6923 "АКСЕЛ" ЕООД Плевен Кнежа
5488 2891 "НИК-ТРАНС 2009-НИНА КАЧАМАЧКОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5489 1011 "САТЕЛИТ-М-МАЛИНА БОРИСОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5490 1756 "ПРО-АУТО-ТРАНС 77" ЕООД Плевен Кнежа
5491 12988 "ПЛАМЕКС ТРАНС" ЕООД Плевен Кнежа
5492 10749 "АГРОВЕТ" ООД Плевен Кнежа
5493 2064 ПИК 2003 ЕООД Плевен Кнежа
5494 1551 "ЛАГУНА-СТЕФАН СТЕФАНОВ" ЕТ Плевен Левски
5495 11303 "ГАБИ ТРАНС 98" ЕООД Плевен Левски
5496 12391 "КРИС ТРАНС 03" ЕООД Плевен Левски
5497 4599 "ТИЛМЕКС-2002" ЕООД Плевен Левски
5498 10066 "М+В АГРОТРАНС" ООД Плевен Левски
5499 7919 "ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ" ЕООД Плевен Левски
5500 4872 "АУДИ-94-ВАНЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Левски
5501 3331 "МОБИЛ-СТОЙЧЕВ-СТЕФАН СТОЙЧЕВ" ЕТ Плевен Левски
5502 13381 "ГЛОБУС ТРАНС - ДИМИТРОВ 66" ЕООД Плевен Левски
5503 13349 "ЕСКУС-ТРАНС - ЙОРДАН НАНКОВ" ЕТ Плевен Левски
5504 6153 "ЕВРОНЕС" ЕООД Плевен Левски
5505 12188 "ГИГИ ТРАНС 10" ЕООД Плевен Левски
5506 0195 "ПЛАМЕН ПЕТКОВ 65" ЕТ Плевен Левски
5507 13367 "ЛАГУНА 70" ЕООД Плевен Левски
5508 2839 "МЕТАЛИКА-НАДЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Никопол
5509 2419 "ЕМАНУЕЛА ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Плевен Никопол
5510 0779 "КРАСИ-КРАСИМИР ПЕТРОВ" ЕТ Плевен Никопол
5511 12060 "СТОЖЕР 77" ЕООД Плевен Плевен
5512 13394 "ИВОНИ 777" ООД Плевен Плевен
5513 8108 "НЕЛИ Г ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Плевен Плевен
5514 8273 "ТЕКСИМТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5515 12454 "ИЛ - ТРАНСКОМЕРС - В" ЕООД Плевен Плевен
5516 6493 "ИВ" ЕООД Плевен Плевен
5517 12812 "ДАБЕКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5518 12073 "БЕТА КАРГО" ООД Плевен Плевен
5519 10852 "КАК КАРГО" ЕООД Плевен Плевен
5520 13405 "ИВМИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5521 10682 "ДАФИНКОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5522 0316 "СРЕБРОСТРУЙ 07" ЕООД Плевен Плевен
5523 3903 "ЛСТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5524 9587 "ЛАСКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5525 10211 "ТИ БИ ТРАНС 2013" ЕООД Плевен Плевен
5526 4471 "ВПП ЕВРОТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5527 11283 "КРАГЕРБУЛ" ООД Плевен Плевен
5528 10868 "КАЛИНА ТРАНС 1" ООД Плевен Плевен
5529 9901 "ФАНТОМ-ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5530 7540 "КОМЕТА-07" ЕООД Плевен Плевен
5531 9851 АДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД Плевен Плевен
5532 8974 "БУБА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5533 12896 "НИКИ СД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5534 1119 "ТМ ГРУП 07" EООД Плевен Плевен
5535 8270 "ДИАНА-ПЕТЪР АНТОВ" ЕТ Плевен Плевен
5536 10743 "КЕНАРОВ 2011" ЕООД Плевен Плевен
5537 10668 ЕТ "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" Плевен Плевен
5538 2991 "ПЪРСИСТ" ЕООД Плевен Плевен
5539 4643 "ВИКМАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5540 10783 "ФУЕГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5541 5713 ОЛИТРАНС ООД Плевен Плевен
5542 9600 "ЛОНГ ОЙЛ" ЕООД Плевен Плевен
5543 0763 "ФЕШЪН ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5544 8272 "ВИАТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5545 13645 "РАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5546 11888 "ЛЮБО Т" ЕООД Плевен Плевен
5547 5227 "ГРИГОР ГАНЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5548 4677 "ПРОМЕТЕЙ" ООД Плевен Плевен
5549 4415 "КЪЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5550 9710 НАВИ 32 ЕООД Плевен Плевен
5551 8674 "РОНИ ТРАНС 74" ООД Плевен Плевен
5552 5712 НЕФТОТРАНС ОЙЛ ООД Плевен Плевен
5553 12043 "ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС" ООД Плевен Плевен
5554 11312 "ДИД ТРАНС 82" ЕООД Плевен Плевен
5555 9392 "ТРАНТЕХ-БЛ" ООД Плевен Плевен
5556 0693 "ВАСИЛ ДИМИТРОВ" ООД Плевен Плевен
5557 7361 "БОЙС" ЕООД Плевен Плевен
5558 13156 "ЦЕНТ ТРАНС 2015" ООД Плевен Плевен
5559 4169 "ОМНИКАР-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5560 5063 "А И Г - 2000 - ГЕОРГИ ЦАЧЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5561 10135 ЕНТ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Плевен Плевен
5562 8836 "СИЯ-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5563 8206 "ИВИ ТРАНС ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5564 5626 "ЕМА" ООД Плевен Плевен
5565 13484 "РИДЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Плевен Плевен
5566 13341 "ДИАМОНДС" ЕООД Плевен Плевен
5567 6572 "ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5568 4357 "ИРСИД ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5569 13288 "ЕВРО МИИТ 2015" ЕООД Плевен Плевен
5570 0890 "ЛЮБЕН ТАШЕВ-ЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5571 2365 "ПУРПУРНИ ЛЪЧИ" ЕООД Плевен Плевен
5572 2393 "СТАР ТРАНС 81" ЕООД Плевен Плевен
5573 1520 "ДАРИЯ ТРАНС-2012" ЕООД Плевен Плевен
5574 3590 "Д - ТРАНС 2004" ЕООД Плевен Плевен
5575 11001 "БГ ТРАНС КОНСУЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5576 3405 "ТРАНСПЕТ" ЕООД Плевен Плевен
5577 7201 "РУБА – РУМЕН БАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5578 11597 "КАРГОБУЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5579 5292 "ФОРЦА-КОМЕРС" ЕООД Плевен Плевен
5580 10904 "БИСК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5581 1006 "МИМ ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5582 6078 "СЪНИ КО" ООД Плевен Плевен
5583 1323 "АЙВИ ТРАНС КОМЕРС" ООД Плевен Плевен
5584 3772 "САРТЕН БЪЛГАРИЯ" ООД Плевен Плевен
5585 13206 "МАРТОТРАНС Г 2011" ООД Плевен Плевен
5586 13223 "АУТО ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5587 0689 "МИАС" ЕООД Плевен Плевен
5588 11951 "ДНД 1" ЕООД Плевен Плевен
5589 7277 "ДИМИТРОВИ - И СИЕ" СД Плевен Плевен
5590 5141 "ТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5591 4681 "КАТИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5592 10346 "ЕКО ТРАНС 1 БГ" ЕООД Плевен Плевен
5593 2452 "ЛОРА-МИЛКО ЯНКОВ" ЕТ Плевен Плевен
5594 0126 СИМИ ТРАНС - ЗДРАВКО СЕКОЛОВ ЕООД Плевен Плевен
5595 1213 "ЕМИЛ" ЕООД Плевен Плевен
5596 0136 "БОНИ" ООД Плевен Плевен
5597 2187 "СТИЛ-Л" ЕООД Плевен Плевен
5598 8884 "ЛЮБИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5599 1015 "УЕСТЛАЙН" ЕООД Плевен Плевен
5600 11410 "СП ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5601 0063 "ПЛЕВЕН БАСКЕТ" ООД Плевен Плевен
5602 11408 "КАЛЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5603 13675 "НИКОЛОВ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5604 8399 "ВИП СПЕД" ООД Плевен Плевен
5605 12303 "3 М ГРУП З" АД Плевен Плевен
5606 9583 МЕФРИ ЕООД Плевен Плевен
5607 3129 "ДИРА 76" ООД Плевен Плевен
5608 3602 "АЛФА КАР 1" ООД Плевен Плевен
5609 6888 "ХОБОТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5610 3506 "ВАНЕЛ - ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5611 9768 БУЛМАК 7 ЕООД Плевен Плевен
5612 7351 "ГАТЕВ-2004" ЕООД Плевен Плевен
5613 12233 "Н И Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5614 12199 "ЦВЕТИ 86" ЕООД Плевен Плевен
5615 10372 "В НИКОЛОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5616 7654 "ЕМ ФИ ФРАНКО" ЕООД Плевен Плевен
5617 6740 "ЛИЛИ СПЕД" ООД Плевен Плевен
5618 13688 "СТАФ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5619 0421 "АНГЕЛОВ 2007" ООД Плевен Плевен
5620 5384 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5621 4041 "ПИГ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5622 8871 "КОНТИНУУМ" ООД Плевен Плевен
5623 11734 "БИ ЕНД ДЖИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5624 9671 "КАМЧИЯ-2-ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5625 7248 "БАЛКАН 08" ООД Плевен Плевен
5626 12402 ЕТ "ШАНС 21В - ПЛАМЕН ВЕСКОВ" Плевен Плевен
5627 8639 "НОРЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5628 6675 "АГРО ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5629 11672 "БОРВЕСТ" ООД Плевен Плевен
5630 11716 "АТАНАСОВИ ЛН" ООД Плевен Плевен
5631 3136 "АЛБИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5632 1825 БП ТРАНС ПЛЕВЕН ЕООД Плевен Плевен
5633 4958 "ИВЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5634 1475 "ДЖУЛИ ТРАНС - 2006" ЕООД Плевен Плевен
5635 2505 "ТЕПИХ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5636 2773 "КЪРТОЖАБЕНЕ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5637 12681 "ИНГЕЛЦИ" ЕООД Плевен Плевен
5638 13069 "МП ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5639 7444 "АГРИКО" ООД Плевен Плевен
5640 8343 "ТИВА" ООД Плевен Плевен
5641 10321 "РАЙМЕН 7" ЕООД Плевен Плевен
5642 5444 "ЛЕО ТРАНС 2010" ООД Плевен Плевен
5643 1336 "ЕВРОКВАРЦ-МВ" ООД Плевен Плевен
5644 0121 "ГЕРА-В" ЕООД Плевен Плевен
5645 8531 "АТОН-2" АД Плевен Плевен
5646 7529 "СТАНЕВИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5647 3317 "ВАЛЕНТИНО-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5648 13053 "ЧЕФИ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5649 4293 "РАЙКОМЕРС 08" ЕООД Плевен Плевен
5650 12662 "ВИЯ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5651 7519 "ЛЮБО МЕТАЛ-СКРАБ" ЕООД Плевен Плевен
5652 11026 "ВК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5653 5055 "ЕЛ КА ВЕ 2010" ЕООД Плевен Плевен
5654 12369 "ЛЪКИ ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5655 7976 "БОБИ-ПЕТЪР ПЪРВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5656 12819 "ЯГУАР - Е.ИВАНОВ" ЕООД Плевен Плевен
5657 6116 "НИНО-2009" ЕООД Плевен Плевен
5658 10275 "МБ ЙОНКОВИ" ЕООД Плевен Плевен
5659 10150 "ГИЛД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5660 12740 "МИКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5661 11779 "АЙ ВИ ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5662 6243 "ЛЮБОМИР ИЛЧЕВ - ИЛЧЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5663 2534 "УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ" ЕООД Плевен Плевен
5664 12741 "ЦАНКО МАРИНОВ - РАЛИЦА 93" ЕТ Плевен Плевен
5665 11572 "СВЕТИНА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5666 9747 "ПРО-ТРАНС-КРАСИМИР СИМЕОНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5667 3611 "БОВИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5668 12784 "НАНА 11" ЕООД Плевен Плевен
5669 12785 "АЛМАДЕВ" ЕООД Плевен Плевен
5670 7243 "МПП - БГ" ЕООД Плевен Плевен
5671 8113 БОГИ-БОГДАН ТИНКОВ - ЕМИЛ ТИНКОВ ЕТ Плевен Плевен
5672 8455 АВАМАР ШИПИНГ ЕООД Плевен Плевен
5673 10408 "ЖУЛ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5674 7015 "РЕНИ-91-ВИТЛИЕМ ПАВЛОВ" ЕТ Плевен Плевен
5675 12852 "НИКИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5676 12056 "ЕМ ВИ ЕМ 2013" ООД Плевен Плевен
5677 6212 "КАПКА И МИМИ" ООД Плевен Плевен
5678 9071 "М ТРАНСПЕД" ООД Плевен Плевен
5679 12354 "РЕМАКС ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5680 12456 "СИЕН ГЛОБАЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5681 1636 "ВАЛМЕН" ЕООД Плевен Плевен
5682 13523 "АЛЕНОР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5683 6441 ДИ ЕМ СИ - 78 ЕООД Плевен Плевен
5684 1528 "РАЯ-04" ЕООД Плевен Плевен
5685 7658 "ОМНИКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5686 5084 "ТРЕЙД МАРК" ООД Плевен Плевен
5687 11760 "ГИС" ЕООД Плевен Плевен
5688 5300 “АГРО ГРУП 2000“ ЕООД Плевен Плевен
5689 4321 "СТЕФАН ТАРЕНГОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5690 7199 ЗЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Плевен Плевен
5691 6490 "ТОПЛИНА НИ" ООД Плевен Плевен
5692 4286 "АГРАИМПЕКС" ЕООД Плевен Плевен
5693 0894 "ПРИМА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5694 0319 "БЕТА КАРГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5695 10774 "ПЕРФЕКТО ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5696 10810 "НЕЙК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5697 6011 "Т-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5698 13528 "РОКИ ТРАНС 76" ЕООД Плевен Плевен
5699 13535 "ИНТЕРКАР АВТО" ООД Плевен Плевен
5700 8315 "СТРОЙМАТ" ЕООД Плевен Плевен
5701 11380 "КАБО ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5702 1737 "АЦЦ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5703 8331 "МАРТИН-86" ЕООД Плевен Плевен
5704 11574 "МИТЕВИ-1968" ЕООД Плевен Плевен
5705 11885 "ЛИЧЕВИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5706 1830 "ЛДП - ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
5707 4909 "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5708 9001 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5709 13072 "НАКТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5710 4954 "СВЕТЛИНА - 69" ЕООД Плевен Плевен
5711 8783 "ТРАНС ЮРЪП" ЕООД Плевен Плевен
5712 11977 "ПЕ КА ВЕ-85" ЕООД Плевен Плевен
5713 7486 "ВИВАМЕД" ЕООД Плевен Плевен
5714 8153 "АП ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5715 4287 МЕГА ПРОФИТ ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5716 2420 МАРС ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5717 9133 “МЕГИ- ИВ 77“ ООД Плевен Плевен
5718 6799 "МИРОМАР-2010" ЕООД Плевен Пордим
5719 2136 "АИТ ТРАНС-08" ООД Плевен Пордим
5720 5867 "КАМКОМЕРС – ИВАН ДОБРЕВ" ЕТ ЕТ Плевен Пордим
5721 1367 "ТАИН ТРАНС" ЕООД Плевен Пордим
5722 7186 "АТИЛА - 67" ЕООД Плевен Червен бряг
5723 2304 "УНИ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5724 11220 "АЛИСА И МИГЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Червен бряг
5725 0778 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5726 6601 "ДИНИКО - ДИКОВ,НЕДКОВ И СИ-Е" СД Плевен Червен бряг
5727 4982 "ДОНЧО ВАСИЛЕВ-ДВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5728 2067 "ПАЛМЕКС-03" ЕООД Плевен Червен бряг
5729 12969 "ТРАНСПОРТЕС РАЙКОВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5730 11507 "АМ-КОРЕКТ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5731 10548 ВИС НАДЕЖДА ЕООД Плевен Червен бряг
5732 12227 "АГРОЛЕС" ЕООД Плевен Червен бряг
5733 9039 "АНАТОЛИЙ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Червен бряг
5734 1142 "СТОЯН СТОЕВ-ФРИГОТРАНС" ЕТ Пловдив Асеновград
5735 5537 "КАЛЦИТ" АД Пловдив Асеновград
5736 0627 "СТИФ-ИВАН ДИМИТРОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5737 7591 "БРАМ-ВТ-СЪБОТИН КОДЖЕБАШЕВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5738 5025 "НЕЛИС ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
5739 0166 "БРАТЯ ПЕНДОВИ С-ИЕ" СД КОНСОРЦИУМ Пловдив Асеновград
5740 4109 "УИНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5741 0825 "ВОЛАНТРАНСПОРТ" АД Пловдив Асеновград
5742 2458 "ДДМ ИНВЕСТМЪНТ" ООД Пловдив Асеновград
5743 9171 "Н.К. ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5744 7435 "РЕДКОНСУЛТ" ООД Пловдив Асеновград
5745 8984 "АЛФА ТРАНС - 2009" ЕООД Пловдив Асеновград
5746 2791 "ЕЛИСА ФРУТ" ЕООД Пловдив Асеновград
5747 5163 "АСЕНОВГРАДСКИ СТРОИТЕЛ-Т" ООД Пловдив Асеновград
5748 5256 "ЕС ДЖИ ЕН" ЕООД Пловдив Асеновград
5749 5794 "ПИ ЕНД ПИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5750 7996 ЕКСПРЕС ТРЕЙС ЕООД Пловдив Асеновград
5751 2389 "МИВЕКО" ЕООД Пловдив Асеновград
5752 8281 "ДЪРЖИКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5753 5690 ЛЮБЕКС ЕООД Пловдив Асеновград
5754 6617 "ФИМЕ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5755 5108 "БЕРДАНА" ЕООД Пловдив Асеновград
5756 4682 "МАКС ТРАНС 1017" ЕООД Пловдив Асеновград
5757 7427 "ВАСМАР- ВАСИЛ КАРАМУЗОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5758 4389 "ЛЯТО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5759 2579 "ОКИ ТРАНС" ООД Пловдив Асеновград
5760 4818 АСА ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
5761 4362 "ВОДОЛЕЙ П" ЕООД Пловдив Асеновград
5762 4468 "ЧАРЪКЧЪ" ООД Пловдив Асеновград
5763 2346 ЕТ "ТРАНС 2003 - ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ" Пловдив Асеновград
5764 13403 "РЕ ТРАНС ПРИМ" ЕООД Пловдив Асеновград
5765 5418 "ЛИТОС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Асеновград
5766 2161 ИНТЕР ГРУП 5 ЕООД Пловдив Асеновград
5767 0225 "ИЛАН-ИЛИЯ НИКОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5768 8631 "ЕВРО 2000 - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5769 2578 "ОРМАНОВ ТРУКС" ЕООД Пловдив Асеновград
5770 8651 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАВЛОВ-ВАЙЪЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
5771 7239 "ВАИЛИН" ЕООД Пловдив Асеновград
5772 5578 "ВЕНТА" ООД Пловдив Асеновград
5773 8435 "АРАБАДЖЪ" ООД Пловдив Асеновград
5774 11245 "ЕВРОТРАНСКО" ЕООД Пловдив Асеновград
5775 11241 "ЕЛАС-ПОПОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5776 7719 "МУЛТРАНС - 78" ООД Пловдив Асеновград
5777 5153 "АУТО БИГ" ЕООД Пловдив Асеновград
5778 2960 "КОМЕКСМАШ–ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5779 1764 "НИКИМОЛ" ООД Пловдив Асеновград
5780 1745 "РОКО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5781 0821 "РУМИ–90–РУМЯНА ПИРОНКОВА" ЕТ Пловдив Асеновград
5782 8024 "СУНАЙ -РАСИМ ШЕРИФ" ООД Пловдив Асеновград
5783 6604 "СУНАЙ-РАСИМ ШЕРИФОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5784 5640 "ИВАН МАНОЛОВ-МЕРЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
5785 10951 "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Асеновград
5786 4284 “МУЛБУЛ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Асеновград
5787 4875 "ЕРМИС ГАЗ" ООД Пловдив Асеновград
5788 8703 "ЯНКОВ И СИЕ " ООД Пловдив Асеновград
5789 10756 "АМ ТРАНС КАРГО" ЕООД Пловдив Асеновград
5790 3109 "РЕНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5791 10688 "КОВЪЛ - Д" ЕООД Пловдив Асеновград
5792 10398 "ДСВ МЕТАЛ КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5793 10435 "ЕРАТО 69" ЕООД Пловдив Асеновград
5794 11154 "ДОНЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Асеновград
5795 6335 "ГРАЦИЯ СК" ЕООД Пловдив Асеновград
5796 7508 "ДИПАНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5797 12193 "ЯКОБУЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5798 10416 "НЕСИЛ - 2006" ООД Пловдив Асеновград
5799 12727 " ТЕРЗИЕВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5800 10228 ЕТ "ИВАН КИСОВ - 93" Пловдив Асеновград
5801 5408 "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД Пловдив Асеновград
5802 13422 "НИКИ ТРАНС 2004" ЕООД Пловдив Асеновград
5803 12918 "СИВИЕМ - ТОПЛИВО ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
5804 3730 "ИЗИ ТРАНС - АХ" ЕООД Пловдив Асеновград
5805 12917 "АДИ ЛОГИСТИК - 92" ЕООД Пловдив Асеновград
5806 13185 "КОКИ ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5807 13221 "РИКО-С.Д" ЕООД Пловдив Асеновград
5808 8916 "БЕРК - КАН 99" ЕООД Пловдив Асеновград
5809 7129 "ОМАН-4" ООД Пловдив Асеновград
5810 13297 "ТРАНСИО" ООД Пловдив Асеновград
5811 10065 "ДМС АГАПЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5812 12612 "ДИЗИ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Асеновград
5813 9834 "Г И Б - ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
5814 10454 "МП АВТО 2013" ООД Пловдив Брезово
5815 3666 "СЕП ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
5816 12829 "ЕЛИКОС" ЕООД Пловдив Калояново
5817 10279 "КИЛ ТА" ЕООД Пловдив Калояново
5818 8758 "САРАЙ-АНГЕЛ САВОВ" ЕТ Пловдив Калояново
5819 8075 "АНТРАНС 2008" ЕООД Пловдив Калояново
5820 12098 "АНТОН СТОЯНОВ БГ" ЕООД Пловдив Калояново
5821 0913 "ДИРЕКС" ЕООД Пловдив Калояново
5822 1612 "АЕРО КОНТРОЛ" ЕООД Пловдив Калояново
5823 5955 "КРИСИ" ЕООД Пловдив Карлово
5824 8726 "БЪЛГАРИЯ КАРГО" ООД Пловдив Карлово
5825 5363 АНАТОЛИТИС ЕООД Пловдив Карлово
5826 2751 "КАРОЛ ЛАЙН" ООД Пловдив Карлово
5827 13398 "БОЧЕВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Карлово
5828 1494 "ТИЕТЕК" ООД Пловдив Карлово
5829 2444 "ЙОР-КОМ-БГ" ЕООД Пловдив Карлово
5830 1355 "ТРАНС-Х" ООД Пловдив Карлово
5831 6893 "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД Пловдив Карлово
5832 5157 "НАВИ МОБИЛ" ЕООД Пловдив Карлово
5833 5401 "100 МАТ-СТАНКА СТАНЧЕВА" ЕТ Пловдив Карлово
5834 10225 "КАСТЕЛ ТРАНС" АД Пловдив Карлово
5835 7828 "БОННЕР" ООД Пловдив Карлово
5836 7418 "МОБИЛ 98-ВАСИЛ ВЪРБАКОВ" ЕТ Пловдив Карлово
5837 11539 ЕТ "СПС-СВЕТЛА ТРИФОНОВА" Пловдив Карлово
5838 9250 "СПС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Карлово
5839 1975 "ТИМ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Пловдив Карлово
5840 7094 "СТАНЕВ АВТОМОБИЛИ" ЕООД Пловдив Карлово
5841 3263 "Л И Т ТРАНС - ТОДОР ГЕРОВ" ЕТ Пловдив Карлово
5842 5643 "АНИПЛАМ-КРАСИМИР ТОТЕВ" ЕТ Пловдив Карлово
5843 1018 "ВЕГАКОМ" ООД Пловдив Кричим
5844 7389 "АГОВИ" ООД Пловдив Кричим
5845 1671 "ДИМИТРОВИ ТРАНС-90" ЕООД Пловдив Кричим
5846 7466 ЕТ "ВЛАДИМИР ШОПОВ" Пловдив Кричим
5847 1810 "БИЛИ" ЕООД Пловдив Кричим
5848 10620 "ТРАНС ИНТЕР БГ" ЕООД Пловдив Кричим
5849 5819 "СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ" ООД Пловдив Кричим
5850 1153 "СИЛД ТРАНС" ЕООД Пловдив Кричим
5851 12653 "БОРИСЛАВ ТРАНС БГ" ЕООД Пловдив Кричим
5852 9376 "МАРИНИ" ООД Пловдив Куклен
5853 1518 "ЮКИ-222" ЕООД Пловдив Куклен
5854 12900 "ЕВРОСТРОЙ 02" ЕООД Пловдив Куклен
5855 11857 "ТРАНСЛОГИС" ЕООД Пловдив Марица
5856 1925 "ТОШЕВ ТРАНС-83" ЕООД Пловдив Марица
5857 4366 "ИНТЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Марица
5858 2204 "РАН ТРАНС РК" ЕООД Пловдив Марица
5859 3072 "ТРАНС МИРЕА БГ" ЕООД Пловдив Марица
5860 5715 "РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ - 93Т" ЕТ Пловдив Марица
5861 8066 "СК-ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5862 3626 "УКАРГО БГ" ООД Пловдив Марица
5863 8277 "ЖОРО ПЛОД-83" ЕООД Пловдив Марица
5864 6412 ПАПА ТРАНС ЕООД Пловдив Марица
5865 0670 "ИНС ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5866 0170 "КАРДИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
5867 6167 ДАНИ ТРАНС 1 ЕООД Пловдив Марица
5868 9031 "СТОВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5869 6296 "ТОБИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
5870 4930 "ЛОГИСТИК ИРС ООД" КД Пловдив Марица
5871 11213 "ИНТЕРСПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
5872 6522 "ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ"ООД Пловдив Марица
5873 7721 "КСК ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5874 0424 "ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Марица
5875 0413 "АВРАМОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5876 4722 "ТРАВЕЛ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Марица
5877 3486 "РАДИНЕС" ЕООД Пловдив Марица
5878 4595 ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК СИСТЕМС ООД Пловдив Марица
5879 3268 "ТЕМПОДЕМ" ЕООД Пловдив Марица
5880 2430 "СТЕФАН РАНГЕЛОВ" ЕТ Пловдив Марица
5881 13234 "МИРКОНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5882 10467 "АВТО ТРАНС - ЙОТОВ" ЕООД Пловдив Марица
5883 4224 "ИЛ-КО 5" ЕООД Пловдив Марица
5884 11345 "ЛИДЕР ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
5885 0274 А ЕНД ВИ -ТРАНС ООД Пловдив Марица
5886 12666 "ЛАТЕВИ-3 - ПЕТКО ЛАТЕВ" ЕТ Пловдив Марица
5887 7928 "ДИ ЕМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5888 3761 "ТАЧЕВ И СИН С-ИЕ" СД Пловдив Марица
5889 10024 "ДМ КАР" ЕООД Пловдив Марица
5890 2123 "АРНАУДОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5891 12630 "ЛАЙТ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
5892 4928 "СОЛТЕХ" ЕООД Пловдив Марица
5893 5595 "А И Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Перущица
5894 11464 "ТРАНС-САРЕМА" ЕООД Пловдив Перущица
5895 0755 "БЕТАМАКС - 2" ООД Пловдив Перущица
5896 11181 "ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
5897 7692 "ВАСИЛЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5898 9135 "ВЕНЕТА ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5899 0469 "КОНИ 1" ООД Пловдив Пловдив
5900 3822 "АТЛАНТ ЛТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5901 11778 "ТРАНС ИВ 66" ЕООД Пловдив Пловдив
5902 5694 "АРЕНА - И. Т." ЕООД Пловдив Пловдив
5903 7702 "АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
5904 10269 "СИО - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
5905 8150 "Л Д К - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5906 2175 "МЕГАТРАНС-СД" ЕООД Пловдив Пловдив
5907 10945 ВОЛЕТИ ЕООД Пловдив Пловдив
5908 0054 "ИЛ 82" ЕООД Пловдив Пловдив
5909 1242 "ФАВАРА" ЕООД Пловдив Пловдив
5910 13209 "АИБО-С" ЕООД Пловдив Пловдив
5911 7163 "ТОНЕВ-К" ЕООД Пловдив Пловдив
5912 7160 "ЕМИНАД" ЕООД Пловдив Пловдив
5913 5497 "М-КОМ МИХАЙЛОВИ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
5914 12553 "ПАНАГИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5915 0077 "ДАНИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5916 12645 "ЕМ ЕЛ ЛОДЖИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
5917 11289 "А.М. БУРГАЗ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5918 6748 "ТАНСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
5919 6340 "ЛКВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5920 6386 "ГЕЯ ТРАКИНГ" ЕООД Пловдив Пловдив
5921 8056 "КОЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5922 6266 "ИНЖСТРОЙ - ИНВЕСТ" АД Пловдив Пловдив
5923 9116 "СТОЙКО ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5924 5723 "ТРАНСПИИД" ЕООД Пловдив Пловдив
5925 4646 "АВТОФАКТОР-2000" ООД Пловдив Пловдив
5926 12024 "КАЦИНИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5927 3765 ПРИМО ЕООД Пловдив Пловдив
5928 0682 "АЛФА-99" ООД Пловдив Пловдив
5929 7575 "ВИП 83" ЕООД Пловдив Пловдив
5930 13036 "КУУЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5931 10291 "ДЕНИ ТРАНС 85" ООД Пловдив Пловдив
5932 8627 "ДЕ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5933 7362 "АЙВАЗОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
5934 3415 "СКАЛМЕКС" ООД Пловдив Пловдив
5935 9246 "СТАБИЛ-ДИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5936 0361 "КАРТАЛОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5937 2727 "РЕГУЛ–СТОЙЧО ЙОСИФОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
5938 11567 "ИТЕРЕСТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Пловдив Пловдив
5939 12026 "РАН ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
5940 9574 "АЛЕКС 02" ЕООД Пловдив Пловдив
5941 10236 "СТАБИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5942 10804 "ПЛОВДИВ - Г. ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5943 7412 "ЕМИНЕЛЕР ТРАНСПОРТ БГ" ООД Пловдив Пловдив
5944 11477 "НИКИФОРОВ ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
5945 7537 "СЕВИДА" ЕООД Пловдив Пловдив
5946 7899 "ВАНЕТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5947 4015 "МАЛПЕН-С - СЪБКОВ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
5948 6164 "ТТ ЛОГИСТИКА" ООД Пловдив Пловдив
5949 11931 "ГАБАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5950 12862 "РПС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5951 12881 "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
5952 0403 ФИЛКАБ АД Пловдив Пловдив
5953 11515 "ИНТЕРГРУП 99" ЕООД Пловдив Пловдив
5954 13066 "НИК - М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5955 11764 "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД Пловдив Пловдив
5956 12822 "БРАНД ЕКСПРЕС СЪРВИС" ЕООД Пловдив Пловдив
5957 8259 "ИНТРАНС-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
5958 0716 "АЛФА-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5959 5090 "СТ ЛОГ" ООД Пловдив Пловдив
5960 8793 "МГС - ОЙЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
5961 1725 "ДЕМИРТАШ ЕВРОПА" ЕООД Пловдив Пловдив
5962 8182 "КОСИНИ" ООД Пловдив Пловдив
5963 8048 "ЛАЙТ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
5964 1476 "ТРАНС - МАНДУРОВ" ООД Пловдив Пловдив
5965 5594 "ФЕРОКОМ" АД Пловдив Пловдив
5966 9117 ЕУФОРБИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Пловдив
5967 0420 "М-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5968 8163 "ФОКУС КОМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
5969 8134 "МИВОНА ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
5970 6655 "ЕНИ-92" ЕООД Пловдив Пловдив
5971 12501 "ДЖОРДАН ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
5972 3507 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5973 7830 "ДИП ПРОДУКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
5974 2802 "КОСТА-КЛИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
5975 12882 "ИЛАТА" ЕООД Пловдив Пловдив
5976 0324 "ВАС ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
5977 5582 "ДАЙЦ" ЕООД Пловдив Пловдив
5978 1966 "ЕВРОЕКСПРЕСС ТРАНСПОРТ Б.Г." ЕООД Пловдив Пловдив
5979 2780 "СЛ - ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5980 2627 "АСВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
5981 5403 "УНИВЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5982 3724 Т ЕНД ТРАКС ЕООД Пловдив Пловдив
5983 1058 "ДЖОВАНИ-2002" ЕООД Пловдив Пловдив
5984 5607 "ДБТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
5985 13467 "СЛАЙД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5986 13448 "НИКИ ТРАНС 75" ЕООД Пловдив Пловдив
5987 11886 "АЛЕКСАНДРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
5988 10193 "СЕМЕЛЕ" ООД Пловдив Пловдив
5989 4238 "ХРИСТИЯНСКИ ЖИВОТ" ООД Пловдив Пловдив
5990 12891 "ЖАК ПЛАСТ ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
5991 5046 "КОМЕКС КО." ООД Пловдив Пловдив
5992 3536 "ЕЛАНТО" ЕООД Пловдив Пловдив
5993 5427 "ЕВРИКА 89" ЕООД Пловдив Пловдив
5994 1681 "НИКИФОРОВ-2000" ЕООД Пловдив Пловдив
5995 7263 "СКОРПИО-46" ЕООД Пловдив Пловдив
5996 7247 "ДАНЕВ ДИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
5997 10038 И.Т.С. КРАФТ ЕООД Пловдив Пловдив
5998 8028 "СЕВАСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
5999 7346 "ЙОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6000 1916 "АВТОКАР МД" ЕООД Пловдив Пловдив
6001 11677 "ВЕРЕН 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6002 4313 ЛИЛЯНА ЕООД Пловдив Пловдив
6003 5280 "ДИМАКС ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6004 6166 "ИВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6005 9409 БУЛТИР ООД Пловдив Пловдив
6006 11280 "МЕГ-М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6007 6282 "ФИЛИПОПОЛИС-РК" ООД Пловдив Пловдив
6008 5869 "ИЗИДОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6009 11727 "ХАВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6010 4744 "ДИТАТРАНС-2010" ЕООД Пловдив Пловдив
6011 0297 "КАМБИО-АНГЕЛ КАМБОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6012 0501 "ИМПЕРИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6013 2491 ИДЕАЛ ТРАНС - БГ ООД Пловдив Пловдив
6014 8352 "СПРИНТ ЕКСПРЕС" ООД Пловдив Пловдив
6015 12664 "ЛИРА -09" ООД Пловдив Пловдив
6016 12945 "Н-ТРАН" ЕООД Пловдив Пловдив
6017 5094 "ВЕТОЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6018 13437 "ТРИКТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6019 8681 "ЕКО МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6020 12711 "АУТО ТРЕЙД КЕМИКЪЛС" ООД Пловдив Пловдив
6021 10927 "АУТО ГЕШЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6022 13432 "ЕЛКО МЕС" ООД Пловдив Пловдив
6023 8764 КЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Пловдив Пловдив
6024 1047 "ГАЛЕНИЯ-СТАЙКОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6025 4911 "ВИСТ 9" ЕООД Пловдив Пловдив
6026 10258 "ПРОДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6027 3656 "ДИМАКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6028 0104 "АЛАДО-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6029 7782 "ПРЕМИУМ КОНСУМАТИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6030 0354 "ДАНИ-93-ВЪЛКО КОВАЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6031 4876 "ТИЕБУЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6032 12813 "ВЛАДИЛИАНА" ООД Пловдив Пловдив
6033 7984 "НЕАПОЛИС - ГИОСАС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6034 3890 "ПЕТКОВИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6035 0002 "ФРЕШ ЛОДЖИК" ЕАД Пловдив Пловдив
6036 9159 "ТРАНСПОРТИ ТГА" ЕООД Пловдив Пловдив
6037 6222 "АТЛАС ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6038 1285 "СТИЛ ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6039 10938 "АЛАТЛЪ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6040 7965 "САНТЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6041 5281 "М И М ПАРТНЪРС" ООД Пловдив Пловдив
6042 2507 "ФД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6043 6318 "ПРИМА ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6044 6279 "РАЛ-202" ЕООД Пловдив Пловдив
6045 11437 "МИРЕКС ТМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6046 2657 "РАЗТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6047 7973 "ТРАНСПОРТ ГЕОРГИ БГ" ООД Пловдив Пловдив
6048 8932 "М И М БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6049 0815 "УНИКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6050 12084 "ЗДРАВЕЦ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6051 7629 "МАКС БУЛТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6052 7467 "ЕМ ДЖИ 05" ЕООД Пловдив Пловдив
6053 9554 ЕТ "СЕТ-СТОЙЧО МИХАЛЕВ" Пловдив Пловдив
6054 2100 "АНГЕЛ СТОИЛОВ-96" АД Пловдив Пловдив
6055 9043 "ЕЛИЛЕОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6056 7596 "ХВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6057 9552 "КАВАЛА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6058 8256 "ЕТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6059 12768 "ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6060 5373 "П И П - ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6061 10342 "ЕКО ДЪРВА" ООД Пловдив Пловдив
6062 3777 "ДЕЧЕТА" ЕООД Пловдив Пловдив
6063 3540 "ШАТОВ-66" ЕООД Пловдив Пловдив
6064 2759 "СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6065 3566 "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА" АД Пловдив Пловдив
6066 5512 "САРАЙ 2000-САВА КАЦАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6067 8045 МААБ ООД Пловдив Пловдив
6068 11584 "АСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6069 0130 "Д И Д КОМЕРС" ООД Пловдив Пловдив
6070 3773 "К М Д" ЕООД Пловдив Пловдив
6071 12720 "АИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПЕДИШЪН" ЕООД Пловдив Пловдив
6072 2589 "ВИГОТРАНС - ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6073 12029 "ДИМИТРОВ КОМЕРС 2009" ЕООД Пловдив Пловдив
6074 9590 "ЕЛИТ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6075 6182 "ЕНКО ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6076 10096 "ДН БОТЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6077 10128 "КО ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6078 4375 "МАД КАРГО" ЕООД Пловдив Пловдив
6079 3700 "ЕНА МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6080 8156 "НОВА-96" ООД Пловдив Пловдив
6081 10410 "СПИЙДХОРС" ООД Пловдив Пловдив
6082 4339 "ПУНГЕРОВ-90-ПУНГЕРОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6083 5110 "ГЮНДЮЗ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6084 4311 "СТАР ТИМ ЕКСПРЕСС" ЕООД Пловдив Пловдив
6085 5445 “ТБТ ЛОГИСТИК“ ЕООД Пловдив Пловдив
6086 2877 "ПАФФ–1" ООД Пловдив Пловдив
6087 11775 "НЮ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6088 1947 "ДИЯНА-Г ТРЕНДАФИЛ ГЕНКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6089 3274 "ВИРАЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6090 5204 "ТРАНС-ТАП" ООД Пловдив Пловдив
6091 5975 "ДЖИ БИ ЕЙЧ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6092 7144 "ВАДИРУМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6093 6593 "АГРОПРОДУКТ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6094 11082 "ДЖЕЙ АР КАРГО" ООД Пловдив Пловдив
6095 5379 "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Пловдив Пловдив
6096 2427 МЕЙГ ЕООД Пловдив Пловдив
6097 7341 "ДР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6098 3918 "СИГМА ТРАНС 010" ООД Пловдив Пловдив
6099 10344 "ЕВРОСПИЙД РОУД ЕНД СЪРВИСЕЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6100 3919 "ДИКОМ-М13" ЕООД Пловдив Пловдив
6101 7888 "ВИЛТЕД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6102 9936 "АГРИ-М" ООД Пловдив Пловдив
6103 9217 "НИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6104 5890 "ЕЛКО" ООД Пловдив Пловдив
6105 12223 "ТЕО ТРАНС 2003" ЕООД Пловдив Пловдив
6106 4056 "ТРАК" ООД Пловдив Пловдив
6107 6881 "ФИДАНКА КАЗАКОВА 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6108 12462 "ДИ ЕЙЧ ВИ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6109 12246 "ТЮРКРОУД-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6110 1733 "ТЕДА" ООД Пловдив Пловдив
6111 11849 "МЛ - КУРИЕР ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6112 3228 "РИВ СИСТЕМС" ООД Пловдив Пловдив
6113 4365 "Т И Т ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6114 13195 "ЕЛЕКТРО ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6115 12245 "АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
6116 2010 "КАРМЕС" ООД Пловдив Пловдив
6117 11160 "АЛПИНА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6118 5796 "ВАЛАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6119 9375 "НИКИТРАНС 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6120 5501 "ПЪЛДИН ТУРС 91" АД Пловдив Пловдив
6121 2135 "ФАФ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6122 6297 "КЕМ ГЛАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6123 0168 "АТЕЛА 07" ООД Пловдив Пловдив
6124 6890 "ВИСКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6125 11068 "ФТС - 69" ЕООД Пловдив Пловдив
6126 3232 "ХАЙЛЕЗОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6127 6538 "ГЕОПС-БОЛКАН ДИРЛИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6128 5329 ПАЛЕТА ЕООД Пловдив Пловдив
6129 11088 "ТРАНС КАСАБОВИ 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
6130 12241 "ГЛОБЪЛ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6131 5320 "КРИСТИ-М" ЕООД Пловдив Пловдив
6132 5186 "СТЕФИ 90" ООД Пловдив Пловдив
6133 6818 "СИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6134 6356 "МЕТАЛСТРОЙ" АД Пловдив Пловдив
6135 10880 "ГОГЕН 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6136 8329 "ЖОКЕР ТРАНС 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6137 3779 "ВИА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6138 10365 "ФУТУРА КАРГО БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6139 8009 "ГЛОБАЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6140 13352 "МКН ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6141 1344 "ОЛИМПИЯ АГРО" ООД Пловдив Пловдив
6142 11222 "СИМИРНА" ЕООД Пловдив Пловдив
6143 4441 "АИЛЕН-АНДОН ЛАЗАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6144 3733 "КОЛИМАР-КОСТУРСКИ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6145 11391 "БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ" ООД Пловдив Пловдив
6146 13618 "ЮПИТЕР 05" ООД Пловдив Пловдив
6147 7866 "МОНИ-66 МИЛУШ ТОРТУМАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6148 3763 "СТОЙКО ПЕЙЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6149 0161 "СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ-КЕРКЕНЯКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6150 1890 "СТОКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6151 8213 "АУТОУЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6152 4970 ''ЕВРО ТРАНС'' ООД Пловдив Пловдив
6153 5821 "Г3 ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6154 12166 "ЕР ЕНД ЕЙЧ" ЕООД Пловдив Пловдив
6155 9255 "ЮПИТЕР-МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6156 11162 "ТРАНСФОРМ 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6157 1286 "РАДОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6158 8776 ДИНАМИК АГРО ЕООД Пловдив Пловдив
6159 3358 ЕТ ВАЛЕНТИН ВАСЕВ-ГЕРГАНА ВАСЕВА Пловдив Пловдив
6160 3315 "ТРАНСВЕКТОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6161 1289 "МАРТИ-МИТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6162 8917 СИМОС ООД Пловдив Пловдив
6163 5424 "НИКТРАНС СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6164 12583 "АЛ.ГА. ИНТЕРНЕШЪНАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6165 7753 "АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6166 1542 "ТРАКИЯ РМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6167 2320 "ДЕМЕТРА - 2005" ЕООД Пловдив Пловдив
6168 5388 "КАСКАДА" ООД Пловдив Пловдив
6169 1832 "МИТ СПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6170 9026 "МИЛИТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6171 3834 "Н И Н ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6172 7472 "РАЛИ-81" ЕООД Пловдив Пловдив
6173 6076 "ВАИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6174 6060 "НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6175 4715 "КЗТ - ЗЛАТАНОВИ" ООД Пловдив Пловдив
6176 12440 "МГГ ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6177 5130 "ЕНИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
6178 3429 "КААН 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6179 3704 "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6180 5825 "ТИТИ ЕВРОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6181 8082 "ВИТ-74" ЕООД Пловдив Пловдив
6182 6967 "ПАВЕЛ ПЕТКОВ-БП" ЕТ Пловдив Пловдив
6183 6491 "КРАСИ СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6184 10862 "ФОРТУНА ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6185 6068 "РИТОН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6186 6603 "ПЕЦО-ПЕТЪР БРАТАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6187 6195 "ТС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6188 4416 "МАРДЖИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6189 8013 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД Пловдив Пловдив
6190 8646 "ЕВПО - МАКЕДОНЕЦА" ЕООД Пловдив Пловдив
6191 10854 "МГС ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6192 0212 "ВАЙС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6193 0985 "АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6194 4832 БРИЗ-ПЛОВДИВ ООД Пловдив Пловдив
6195 12224 "СИ ЖИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6196 8258 "ХЕРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6197 7720 "КОПЪРДЪКОВ И СИН" ЕООД Пловдив Пловдив
6198 1211 "ТРАНСПОРТ ЕНД СПЕДИШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Пловдив Пловдив
6199 7213 "ТРАНСБАЛКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6200 3953 "ВАЛИНА" АД Пловдив Пловдив
6201 3589 "РВВ КРИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6202 7376 "АНИ 93-Г.ПЕТКОВ 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6203 4297 "АСЕД-99 АНГЕЛ ГЕНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6204 8558 "ДОММИКС.БГ" ООД Пловдив Пловдив
6205 2978 "ВДВ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6206 7517 "АГИОС РАФАИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6207 3668 "СОФЕЛ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6208 6117 "100 ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6209 5920 ВАСИЛСКИ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6210 9750 ООД ФИОРЕ ТРАНС Пловдив Пловдив
6211 10665 "АЛЕКСАНДРО 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6212 11212 "МБ ЕВРОПА" ООД Пловдив Пловдив
6213 8587 "ЦВЕТ ДЖУНИОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6214 5354 "ПЕТКО АНГЕЛОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6215 2879 "КИРЧО ХРИСТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6216 10999 "АГРО - ТРАК" ЕООД Пловдив Пловдив
6217 0383 "М.М.КА" ЕООД Пловдив Пловдив
6218 11601 "ТОБОЗ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6219 2986 "БИО ФРЕШ" ООД Пловдив Пловдив
6220 0819 "ГРУП М И М" ЕООД Пловдив Пловдив
6221 1589 "БО-НИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6222 1493 "КИТАС" ООД Пловдив Пловдив
6223 7280 "НУРТРАНС 90" ЕООД Пловдив Пловдив
6224 8504 "ЕДАС" ООД Пловдив Пловдив
6225 5584 "НАДИН-2007" ЕООД Пловдив Пловдив
6226 7116 "ХОЛОАН" ООД Пловдив Пловдив
6227 5446 "УЕЛТЙЕНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6228 8880 "МИДЕАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6229 4821 "Е-МАКС КОНСУЛТ" ООД Пловдив Пловдив
6230 8242 "БАЛКАНИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6231 10420 "ВИДОЛОВ - 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6232 2177 "ДИНГО БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6233 1665 "ИЗИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6234 8222 "ГОЛДЕН ФРУТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6235 13353 "СКЦ СТЕФ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6236 13617 "МИКАНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6237 6863 "ШЕВРОМОНТ-НИКОЛА МЕРЕТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6238 2182 "ЕНЕРДЖИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6239 13282 "ИБИШ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6240 13200 "СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6241 4131 "САВВАС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6242 2384 "ВАСТО" ООД Пловдив Пловдив
6243 9335 "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6244 9128 "ТРАНС КА-2005" ООД Пловдив Пловдив
6245 8548 "АГРАРТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6246 4248 "НТЦ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6247 9047 "СЕЛВИМЕТ-МЕХМЕДЕМИН БАЙРАКТАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6248 8016 "ТРАНСФЛУИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6249 2134 "ТРАНСПОРТЕР БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6250 4395 СЕТ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6251 0882 "ФИЛТРАНС" АД Пловдив Пловдив
6252 6829 "СИГМА ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6253 3925 "ВЕГА 60-ГЕОРГИ ТУФКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6254 4383 "ДИАНА ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
6255 6769 "М-М-ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6256 1318 МП ИВАНОВИ ООД Пловдив Пловдив
6257 0059 "ТЕРА-ХАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6258 1239 "ТРАНСФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6259 9810 "ТРАНС СПОРТ 1" ООД Пловдив Пловдив
6260 1226 "ИВАН ЧОЛАКОВ " ЕТ Пловдив Пловдив
6261 7870 "ПАКТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6262 12604 "НИКИ БОЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6263 0080 "ГОГОТЕХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6264 0508 "ТРИЕРА ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6265 11859 "ИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6266 2782 ДЕБО АВТОТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6267 13597 "Т.Л.М. БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6268 9401 "МИТЕВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6269 8461 "ДЖИДЖИ-96" ООД Пловдив Пловдив
6270 7134 "ОЛИМПИЯ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6271 7354 "ФАЙЕР СИСТЕМС" ЕООД Пловдив Пловдив
6272 6662 "ПРОФИЛИНК" ООД Пловдив Пловдив
6273 5290 "К И М ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ" ООД Пловдив Пловдив
6274 2381 "ВИЗА ИН" ЕООД Пловдив Пловдив
6275 3618 "ТРИЛОДЖИ ИСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6276 5816 "ШЕРИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6277 8700 "ТРАНСГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6278 6125 "ФАМИЛЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6279 4637 "ЛАСС-1986" ООД Пловдив Пловдив
6280 12658 "ТРАНС ГРУП КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6281 6575 "ЮЛИКО-ЕВРОТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6282 7821 "МУТТИ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6283 12607 "РЛД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6284 3973 "САКОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6285 2199 "ЖАГ-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6286 2500 "ВИКТОРИ ИНДЪСТРИЙЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6287 5875 "АЙРАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6288 1659 "МАЙК ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6289 12577 "РВ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6290 12911 "КЦ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6291 5665 "ЕРМОНЯ АГАЧЯН-2006" ЕООД Пловдив Пловдив
6292 12269 „ Е И Н " ЕООД Пловдив Пловдив
6293 10306 "ТРАНС ЕВРОПА ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6294 13315 "ПЕЕВ ТРАНС 73" ЕООД Пловдив Пловдив
6295 6189 "МАРИ ФАТ - 86" ООД Пловдив Пловдив
6296 7771 "СЛАВ 89" ООД Пловдив Пловдив
6297 2107 "ЕКОГРУП 2009" ООД Пловдив Пловдив
6298 7306 "ХЕЛИОС-МЕТАЛ ЦЕНТЪР" ООД Пловдив Пловдив
6299 11399 "ИНТЕР ТРАНС 13" ООД Пловдив Пловдив
6300 4620 "ИВА ТРАНС-ЮЛИЯ И ИЛКО АРАБАДЖИЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6301 5367 "ПАВЛИНА-ИВЕЛИН ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6302 8433 "ММ ТРАНС 2000" ООД Пловдив Пловдив
6303 6458 "ХМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6304 8291 "ДЕМИРОВ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6305 13007 "БИ ЕС ДЖИ АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6306 4543 "МИМОЗА 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
6307 0993 "ЕЛЕОНОРА 64-ЕЛЕНА ДЖОРАПОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6308 6687 "ЛЪЧЕЗАР БОТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6309 5238 "ЛЪКИТРАНС - 70" ЕООД Пловдив Пловдив
6310 5062 "ГРОЗДАН ТОДОРОВ-ЖТК" ЕТ Пловдив Пловдив
6311 6179 "ДОРДО-АТАНАС СТОЛИНОВ" ЕТ ЕТ Пловдив Пловдив
6312 10382 "ЧАЛЪШКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6313 4433 "СИЛВЪРТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6314 5672 "ЕКОБУЛ МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6315 1198 "ЙЕТ" ООД Пловдив Пловдив
6316 0481 "ЕУРОТРАСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6317 5593 "МЕКСОН" ООД Пловдив Пловдив
6318 5881 "ТИГРЕ-78 ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6319 3569 "ДЖИ - ТРАНС 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6320 4855 Р И Р ТРАНСПОРТ ООД Пловдив Пловдив
6321 12048 "НИДЕРЛАНДПРОЛЕТ" ООД Пловдив Пловдив
6322 2632 "РАЛОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6323 2104 "ДЕСИСЛАВА-ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6324 13013 "ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6325 5162 "ТРАНС ТИМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6326 2628 "ТИМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6327 10042 "ТИЗ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6328 9170 "ТРАКИЯ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6329 10157 “ИЛ РАЙ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Пловдив
6330 5495 "АЛ ХИЛАЛ-ТРАНСПОРТ-ТУРИЗЪМ-ТРЕЙДИНГ-ЖОРЖ ХИЛАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6331 9004 "ЕНЕРГИЙНА КЪЩА ТРАКИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6332 12097 "ГАБИЕЛИ-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6333 3552 "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6334 1661 ЕООД ТРАНС ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Пловдив Пловдив
6335 10140 "ГРАТА КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6336 8116 "СХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6337 9306 "ЗЛАТЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6338 10589 БЪЛГАРИЯ РОУД ТРАКИНГ ООД Пловдив Пловдив
6339 7071 "МАЧЕКС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6340 6250 "ЕВРОГАЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6341 12126 "МЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6342 1413 "ХЪС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6343 0575 "ДИКТРАНС 2007" ООД Пловдив Пловдив
6344 1793 "Е-МАКС ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
6345 5788 "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД Пловдив Пловдив
6346 12121 "РОЗУУД БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6347 5736 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ООД Пловдив Пловдив
6348 10595 "ГАП ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6349 2168 "ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ " ЕООД Пловдив Пловдив
6350 3651 "АПЕКС СЕРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6351 12123 "М.М.М. МУТТИ МУЛТИ МОДАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6352 1817 "ВАН МИЛЕНИУМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6353 10181 "ВИ ЕНД ДЖИ ЖИВКО ДИМИТРОВ" ООД Пловдив Пловдив
6354 9068 ВИКИНГ РЕНОВАБЛЕ БГ ЕООД Пловдив Пловдив
6355 3283 "БЪЛГАРИЯ РОУД СЪРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6356 11236 "УЕЙС" ЕООД Пловдив Пловдив
6357 3173 "РАЙЗТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6358 6756 "ХИСТОРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6359 12512 "ЕНДОРСС" ЕООД Пловдив Пловдив
6360 3091 "ПУРАДЖИЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6361 2539 "ЦАРКОВ-БРЕСТ-ГЕОРГИ МАРИНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6362 0167 "ДИЛК" ООД Пловдив Пловдив
6363 6723 "СИБИТЕХ" ООД Пловдив Пловдив
6364 11338 "МИВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6365 10494 АЛПЕТРАНС БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив Пловдив
6366 12275 "ЮРЪП ТРАНС ДАЙРЕКТ" ООД Пловдив Пловдив
6367 10545 "МАРЧЕЛО ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6368 10492 "ГЛОБАЛ ЛЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6369 10814 "МИМ - ТРАНС 1" ЕООД Пловдив Пловдив
6370 10431 "ЕУРОПТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6371 6763 ПИГАСОС ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6372 8709 "ЧИЧО ЧАРЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6373 8172 "ВНВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6374 12248 "ХЕРА АГРО" ЕООД Пловдив Пловдив
6375 10821 БЪЛГАРСКА ТРАНСПOРТНА КОМПАНИЯ ПЛОВДИВ АД Пловдив Пловдив
6376 5372 "ЛКВ РОЛ ОН" ООД Пловдив Пловдив
6377 4679 "МЕРЛОДЖИСТИК БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6378 4320 "КАЦАРОВ И СИН" ООД Пловдив Пловдив
6379 0592 "МАРЦИА БАГС" ЕООД Пловдив Пловдив
6380 8512 "ИНТЕР ТРАНС 2011" ООД Пловдив Пловдив
6381 8638 "АМС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6382 6891 "СИМОН ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6383 12360 "АЗИБО" ЕООД Пловдив Пловдив
6384 5669 "ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД Пловдив Пловдив
6385 6371 "НЕМАТЕКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6386 1052 "АНДА-06" ЕООД Пловдив Пловдив
6387 6719 "ДИРАЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6388 4449 "СТЕСИ 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6389 5271 "ГАДЖЕВИ И СИЕ" СД Пловдив Пловдив
6390 6645 СТЕФАНИ МАР ЕООД Пловдив Пловдив
6391 8260 "КАВИЕН" ЕООД Пловдив Първомай
6392 7004 "Г. ГРУП" ЕООД Пловдив Първомай
6393 5679 " ЕТР-ТЕНЧО ЧЕСТИМЕНОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6394 0950 "ГИД-88,ИВАН ТАШОЛОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6395 12021 "ДЖИ ЕН КЕЙ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Първомай
6396 0348 "СИМТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6397 8309 "ИВСА ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6398 9582 "ДЖИЛ-2008" ООД Пловдив Първомай
6399 10123 “ДОДИ ТРАНС“ ООД Пловдив Първомай
6400 0286 "ТРАНС А-М" ООД Пловдив Първомай
6401 0454 "ХРИСТОВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Първомай
6402 1772 "НИКИ ТРАНС 2006" ООД Пловдив Първомай
6403 11966 "НИПЕКС - 87" ООД Пловдив Първомай
6404 13633 "КАЛЧО 79" ЕООД Пловдив Първомай
6405 5662 ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ-НИКИ 2 Пловдив Първомай
6406 0012 ЗДРАВЧЕВИ ТРАНС ООД Пловдив Първомай
6407 6226 "ГРИЙНС" ООД Пловдив Първомай
6408 13083 "ИФАНТИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Първомай
6409 3760 "ЯНМАР" ООД Пловдив Първомай
6410 11149 "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД Пловдив Първомай
6411 6156 "МИТКО ЧАУШЕВ-ВИРЖИНИЯ 94" ЕТ Пловдив Първомай
6412 8661 "АГРОДОМИНАТОР - 2" ЕООД Пловдив Първомай
6413 5511 "ЕМОНА-ЕЛИТ ХРИСТЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Първомай
6414 11770 "НАСИ ТРАНС 78" ЕООД Пловдив Първомай
6415 12842 "АЛЕКС - С - 2002" ЕООД Пловдив Първомай
6416 12228 "ДИМОВ ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6417 11900 "БУК ОЙЛ" ООД Пловдив Първомай
6418 7250 "ВИП ГРУП 93" ЕООД Пловдив Първомай
6419 13594 "КРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Първомай
6420 8671 "АГРОСТРОЙ 07" ООД Пловдив Първомай
6421 10697 "АБ-ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Първомай
6422 13312 "АГРИНДО" ЕООД Пловдив Раковски
6423 8590 "САР 81" ООД Пловдив Раковски
6424 1895 "ЖЕТОМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6425 12769 "СИЕРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Раковски
6426 4493 "ГРЕТА-53-ЙОСИФ КИСОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6427 13504 "ВИЛИМАР ТРАНС 03" ЕООД Пловдив Раковски
6428 8718 "СЛАВЕ-ТРАНС-СЛАВЧО ВЕЛЧЕВ" ЕТ Пловдив Раковски
6429 13348 "ТОП ТРАНС 95" ООД Пловдив Раковски
6430 1649 "ПИМИКА" ООД Пловдив Раковски
6431 7136 "ДЕЛИВАН" ЕООД Пловдив Раковски
6432 5653 "БИАТИ - БГ" ЕООД Пловдив Раковски
6433 10618 "КАРЕРА ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6434 9711 "ПРЕДИМА ЕКСПРЕС-ГЕОРГИЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Раковски
6435 6071 "ВАНЕВ" ЕООД Пловдив Раковски
6436 13342 "НИК ТРАНС 15" ООД Пловдив Раковски
6437 4408 "ЕКО ЛОЗА" ООД Пловдив Раковски
6438 4781 "ЛИЛИЯ-53-ЙОСИФ ПЕТКОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6439 3408 "НЮ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Раковски
6440 0030 "РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС" ЕООД Пловдив Раковски
6441 3511 "ИНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6442 6287 "СТОКАТ-СТОЯН ЗЕМЯРСКИ" ЕТ Пловдив Раковски
6443 7100 "ВОРТЕКС СПИЙД" ООД Пловдив Раковски
6444 7498 "ПГЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6445 4680 "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ КУАЛИТИ" ЕООД Пловдив Раковски
6446 8225 "ВИВЕНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6447 7049 "ИНТЕКС - 99" ЕООД Пловдив Раковски
6448 10653 "МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6449 5197 "РАТ-МИТКО ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Родопи
6450 10032 ЕМО ТРАНС БГ ЕООД Пловдив Родопи
6451 1312 "ФЕРР - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6452 7189 "МЕТЕКС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6453 3612 "ИВ МИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6454 10328 ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ ЕООД Пловдив Родопи
6455 4022 "МИРАЖ-МАРКОВА И СИЕ" СД Пловдив Родопи
6456 11569 "НАРЦИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Родопи
6457 2170 "ТРАЙКОВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6458 9422 "Г. В. ТРАНСКОМЕРС" ООД Пловдив Родопи
6459 11407 "ЕКСПОМАРКЕТ" ЕООД Пловдив Родопи
6460 2323 "ИНТЕРПЛОД - БОГОЕВ" ООД Пловдив Родопи
6461 5151 "Н И Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА" АД Пловдив Родопи
6462 3483 "КОКО И СИН ЛИМИТЕД" ООД Пловдив Родопи
6463 9271 "ПЕГА ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6464 11157 "КАЛИТРАНС 92" ЕООД Пловдив Родопи
6465 5949 "ФИЧЕВТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6466 11524 "АМ АГРО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6467 10879 "ТИР СЕРВИЗ 1" ЕООД Пловдив Родопи
6468 10284 "ЛСД ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6469 1412 "МН ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6470 8096 "ХЕРА 73" ООД Пловдив Родопи
6471 13538 "ИВ И КО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6472 2540 "СОНИ ТРАНС-ДОЧЕВИ" ООД Пловдив Родопи
6473 7764 "АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Родопи
6474 2914 "КИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6475 7826 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД Пловдив Родопи
6476 12274 "РИ ФРУКТ" ООД Пловдив Родопи
6477 12870 ЕТ "МАЙН-А -ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ" Пловдив Родопи
6478 1111 "АЙ ПИ ТРАНС" АД Пловдив Родопи
6479 6830 "ХЕПИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6480 6442 "МИНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6481 6761 "ЕВРОПРОДУКТ - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
6482 10908 ВС КОМПАНИ-76 ЕООД Пловдив Родопи
6483 12444 "РОУДУЕЙС" ЕООД Пловдив Родопи
6484 9165 "НИКТРАНС-2012" ЕООД Пловдив Родопи
6485 13328 "ЧЕРВЕН КАМЪК 2015" ЕООД Пловдив Родопи
6486 6836 "ДГ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6487 10978 "ГРОМАР" ООД Пловдив Родопи
6488 13491 "МАГИ 2013" ЕООД Пловдив Родопи
6489 2078 БРАТЯ ПАУНОВИ ЕООД Пловдив Родопи
6490 1385 "СИМТЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6491 3695 "ЕЛ - 88" ООД Пловдив Родопи
6492 5634 "ИВ 2000 - 69" ЕООД Пловдив Родопи
6493 13104 "АСГ РЕТРЕЙДИНГ" ООД Пловдив Родопи
6494 5005 "ПИМК"ООД Пловдив Родопи
6495 12998 "КИП ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6496 3420 ЕКОФРУКТ БГ ЕООД Пловдив Родопи
6497 2915 "БОРЕНИ 05" ЕООД Пловдив Родопи
6498 1747 "ГРПМ" ЕООД Пловдив Родопи
6499 3856 "ТАЧЕВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6500 0108 "КУМИНЯНО ФРУТ" ООД Пловдив Садово
6501 4515 "ЛЕНИ АУТО" ЕООД Пловдив Садово
6502 11144 "ГЛОБАЛ ФРУТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6503 6633 "РОНИ 75" ЕООД Пловдив Садово
6504 4785 "ТЕРА-1-КОЛЕВА И С-ИЕ" СД Пловдив Садово
6505 10579 "КАРОНИ" ЕООД Пловдив Садово
6506 13040 "МАРМИ 14" ЕООД Пловдив Садово
6507 11192 "ЗОСИМАДОН" ЕООД Пловдив Садово
6508 13112 "ТРАНСАГРО 77" ЕООД Пловдив Садово
6509 12036 "УОЛТЪН ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6510 10944 ПАПИ ТРАНС 2312 ЕООД Пловдив Сопот
6511 6354 "БАКАЛОВИ ТРАНС" ООД Пловдив Сопот
6512 8459 "РАИНБОУ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Сопот
6513 6750 "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД Пловдив Сопот
6514 1467 "ДРУМ-ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА" ЕТ Пловдив Сопот
6515 12099 "СС-ТТ-2001" ООД Пловдив Сопот
6516 1519 "КРАСИ-ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6517 3586 "ИНТРЕЙД 2007" ООД Пловдив Стамболийски
6518 6519 "БРИЗ-ГРУП" ООД Пловдив Стамболийски
6519 6455 "АРВИГЕ-КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6520 4030 "ПРОТРАНС БГ" ООД Пловдив Стамболийски
6521 0438 "ПЕРОДО" ООД Пловдив Стамболийски
6522 12219 "АДАМОВ ТРАНС 94" ЕООД Пловдив Стамболийски
6523 6231 ВАЛКИН ЛЕС ООД Пловдив Стамболийски
6524 12173 "СНТ 75" ЕООД Пловдив Стамболийски
6525 5494 "МАГИ-03" ЕООД Пловдив Стамболийски
6526 5462 "ПОПОВИ КРГ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6527 8965 "ЕЛКОМЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6528 12992 "ЛИДИЯ -92" ЕООД Пловдив Стамболийски
6529 1803 "НИК-96" ООД Пловдив Стамболийски
6530 9423 "АЛФИДЕЯ-СТЕФАН СТОИЛОВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6531 2211 МАРИЕЛА 92 ООД Пловдив Стамболийски
6532 1644 "ДОНЕВ-ВЕНЦИСЛАВ ДОНЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6533 9239 "ЛИРА ТРАНС" ООД Пловдив Стамболийски
6534 10989 БРИЗГРУП ТРАНС ООД Пловдив Стамболийски
6535 3197 НИКО ДО КК ЕООД Пловдив Стамболийски
6536 3418 "АНИ - М 57" ЕООД Пловдив Стамболийски
6537 1296 "МАРИНАК - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Стамболийски
6538 10936 МИСОТА ТРАНС ЕООД Пловдив Стамболийски
6539 6809 "ТАКЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6540 7560 "ФЛОТА" ООД Пловдив Стамболийски
6541 10054 "ВИВИ ТРАНС - 1" ООД Пловдив Стамболийски
6542 0267 "ПИРГОВИ" ООД Пловдив Съединение
6543 12827 "ИВМИР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6544 3936 "ЕВ-МАР-ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6545 7424 "ИТД" ЕООД Пловдив Съединение
6546 12395 "ТАЙМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6547 5371 "КЕТИ 1" ЕООД Пловдив Съединение
6548 11034 "АЛЕКС ТРАНС 2005" ЕООД Пловдив Съединение
6549 10430 "И И Д ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Съединение
6550 4918 "ТОНИ – 70 – КИРИЛ ЛУЛКИН" ЕТ Пловдив Съединение
6551 0614 "ЛЮВАНТРАНС-ЛЮБЕН СТОИЦОВ" ЕТ Пловдив Съединение
6552 11617 "ДИНАР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6553 8730 "ИВА-70-ИВАН ГЪДЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6554 9252 "ЛИС МАРИ" ООД Пловдив Съединение
6555 2742 "СИТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6556 2921 "БИИС ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6557 9029 "АН-Т - АЛЕКСАНДЪР ТОЛЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6558 5472 "ГОТМАР" ЕООД Пловдив Съединение
6559 2969 ЕТ СТИЛ СТОЯНКА ПЕТРОВА Пловдив Съединение
6560 6394 "АГРОКОМЕРС - 98" КООПЕРАЦИЯ Пловдив Хисаря
6561 6916 "ПИК ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Хисаря
6562 3533 "МАРКОНИ КЪМПАНИ" ООД Разград Завет
6563 10856 ЕР ТРАНС 21 ЕООД Разград Завет
6564 0217 "ИСВЕЛ" ЕООД Разград Завет
6565 6540 "АГРОСЕМ" ООД Разград Завет
6566 6370 "КАРАДЖА - ФАГ" ООД Разград Исперих
6567 6710 "АГРОТАЙМ"ООД Разград Исперих
6568 7323 "ХАН АСПАРУХ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Исперих
6569 10755 "АХТИ - ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6570 6849 "ИНТЕР КАРГО БУЛ" ЕООД Разград Исперих
6571 13117 "РЕДЖОТРАНС 85" ЕООД Разград Исперих
6572 5260 "КОКА - 33" ЕООД Разград Исперих
6573 6352 "СТОЯН СТОЯНОВ-И" ЕТ Разград Исперих
6574 10179 "ЕРКО ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6575 12965 "ЕКО 88" ЕООД Разград Исперих
6576 1356 "НИКИ-ТРАНС" ООД Разград Исперих
6577 13140 "М. М. ГРУП 1" ЕООД Разград Исперих
6578 1038 ЕООД ВИВАТРАНС Разград Исперих
6579 12071 "СЕЛЕНАЗИ" ООД Разград Исперих
6580 12212 "СУЗИ ТРАНС 80" ЕООД Разград Исперих
6581 0502 "ЛЕСКОЛ-ТРЕЙД" ЕООД Разград Исперих
6582 1749 "КЕДИК-МЕХТИ КАДИК" ЕТ Разград Кубрат
6583 9095 ТИТАН ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК ЕООД Разград Кубрат
6584 3350 "БЕЛВЕДЕРЕ" ООД Разград Кубрат
6585 8411 "ЕН ЕС ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6586 10744 "ЖОРО ТРАНС 67" ЕООД Разград Кубрат
6587 13449 "АЛЕЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6588 7775 "ХЕ-ЖЕ-А" ООД Разград Кубрат
6589 3538 "ДИСКРА" ЕООД Разград Кубрат
6590 10034 "ШЕ И ДЖЕ" ЕООД Разград Кубрат
6591 2249 МАРИН АНАСТАСОВ-ФЕРОЛЕС" ЕТ Разград Кубрат
6592 12452 "ДИСКРА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6593 10501 "СЕРТРАНС 2013" ЕООД Разград Кубрат
6594 7016 "ДЕЛТА-ВВ-ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ" ЕТ Разград Кубрат
6595 1462 "Б.М.П.-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Разград Кубрат
6596 13621 "АЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6597 8015 "АЛЕКС ТРАНС 2010" ЕООД Разград Кубрат
6598 13283 "ДЕСПЕТ ТРАНС" ЕООД Разград Лозница
6599 11106 "СТЕФАН ГЕОРГИЕВ-НИМ" ЕТ Разград Лозница
6600 7962 "ИДИС - ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Разград Разград
6601 2387 "ЮЛИ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6602 5203 "АЙДО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6603 7732 "УЛУСОЙ - БГ" ООД Разград Разград
6604 2616 "ВЕНЕРА ТРАНС" ООД Разград Разград
6605 7018 "ИЛБО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6606 8912 "ТЕС ИНТ. ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6607 7971 "АЛУМЕКС" ООД Разград Разград
6608 5988 "ПЕНЕВА-М" ЕООД Разград Разград
6609 11470 "РОВЕСТО ТРАНС" ООД Разград Разград
6610 13110 "РУБИН СТГ" ООД Разград Разград
6611 10977 "ОНУР ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6612 3245 "ТРАНС СИСТЕМ 2012" ЕООД Разград Разград
6613 10625 "АДО ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6614 5344 "МСН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6615 10624 "КИРЕЧЧИЛЕР" ЕООД Разград Разград
6616 4140 "НИК-78" ЕООД Разград Разград
6617 7266 "НИК-ТРАНС-90" ООД Разград Разград
6618 5773 "КУШКУ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6619 0441 "ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ - КЛОН РАЗГРАД" ООД Разград Разград
6620 4020 "КУРТ ЕВРОПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6621 9130 "ДИМАНА ТРАНС ГРУП" ЕООД Разград Разград
6622 12606 "БАРРАС" ЕООД Разград Разград
6623 4661 "ХАНДЖИЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6624 3344 "ЛОРТРАНС" ЕООД Разград Разград
6625 0722 "СТИЛИЯН СТЕФАНОВ ДОБРЕВ–МАТ" ЕТ Разград Разград
6626 12996 "ТРАНС 4 Ю" ЕООД Разград Разград
6627 13519 "ТРАНС ЛАЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6628 11250 "БЕСТ ИНТ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Разград
6629 12993 "ЖИМАР 7" ЕООД Разград Разград
6630 4363 "БОЯН БОБЕВ-БОБИ" ЕТ Разград Разград
6631 5106 СВОРДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД Разград Разград
6632 5360 "ФЕРТ ЕКСИМ" ЕООД Разград Разград
6633 13264 "ОБАЙ ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6634 2279 "АЯ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6635 6275 "ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6636 3392 "ГИЧЕВ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6637 7845 ВАН. ДАН. ЛАЗ ООД Разград Разград
6638 11403 "СЕФА КОЗМЕТИК" ООД Разград Разград
6639 10742 РНТ ТРАНС ЕООД Разград Разград
6640 4234 "ЯЛМАЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6641 5751 "ИКОМЕТ" ЕООД Разград Разград
6642 3387 "ЛАПИОВРА-РАЛИЦА ГАНЕВА" ЕТ Разград Разград
6643 7626 "АРОН ЛОГИСТИК" ООД Разград Разград
6644 10816 "ЛЖП ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6645 3271 "ТЕБОРИ-РОСИЦА ИВАНОВА" ЕТ Разград Разград
6646 4328 "ДТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Разград Разград
6647 7876 "Р И С - 72" ЕООД Разград Разград
6648 7196 "БЕЛАМАКС" ЕООД Разград Разград
6649 10333 ЕТ "ТЕОДОРО БАБАРОВ - КЛИО КОМЕРС" Разград Разград
6650 0758 "ПОЛИТРАФИК" ЕООД Разград Разград
6651 1080 "ЛОГИС ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6652 7997 "ДИ ЕМ ЖИ" ЕООД Разград Разград
6653 8454 "КИРИЛОВ И СИЕ" ООД Разград Разград
6654 5897 "БЛТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6655 8791 “ТРУВА ТРАНС“ ЕООД Разград Разград
6656 9234 "СПРИНТ" ЕООД Разград Разград
6657 3208 "ЮПИ-НИКОЛА ХРИСТОВ" ЕТ Разград Разград
6658 4067 "РОКА-СО" ООД Разград Разград
6659 5636 "ТИВИТИ ПАК" ЕООД Разград Разград
6660 11965 "ХЮМА" ООД Разград Разград
6661 1629 "НУРБУЛ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6662 11927 "БЕНЕС" ЕООД Разград Разград
6663 13511 "М ТРАНС - 99" ЕООД Разград Разград
6664 4497 "БОРИМА 74" ЕООД Разград Разград
6665 12306 "ДАГ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6666 2489 СТАР ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6667 4878 "СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД Разград Разград
6668 6889 "ТРАКСИЛОГИСТИКА" ООД Разград Разград
6669 4755 "АЙЛИН-МЕТИН ХАМИД" ЕТ Разград Разград
6670 3501 "ДЕВ-ЕВРОПА" ООД Разград Разград
6671 7849 "СТАРТ-СТАНЧО СТАНЧЕВ-ТОТКА СТАНЧЕВА" ЕТ Разград Разград
6672 4879 "РУСЕВ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6673 4763 "СЮЛЮШ-А-АЙДЪН СЮЛЕЙМАН" ЕТ Разград Разград
6674 7968 "ШАЛЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6675 4830 "ДИД СНЕЖАНА ДАМЯНОВА" ЕООД Разград Разград
6676 4764 "ЛУДОГОРИЕЛЕС" ЕАД Разград Разград
6677 13227 "СПЕДИТО" ООД Разград Разград
6678 3853 "МАТ" ООД Разград Разград
6679 4710 "АШРАФ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6680 11772 "СИРИУС ТРАНС" ООД Разград Разград
6681 10843 "ДАНИ-ТРАНС-13" ЕООД Разград Разград
6682 13203 "РАДОСТИН СТЕФАНОВ" ЕООД Разград Разград
6683 2013 "КЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6684 1774 "БГ ИВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6685 9030 "ГЮЛ ТРАНС ИНТ." ЕООД Разград Разград
6686 10072 ФМА ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6687 12931 "МЕЛАТРАНС" ООД Разград Разград
6688 7221 "МЕГАТРАФИК" ЕООД Разград Разград
6689 4771 "ПАВИ-КО" ЕООД Разград Разград
6690 1393 "АСТУР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6691 12049 "ТОТЕВИ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6692 4419 "ФОНАК" ЕООД Разград Разград
6693 6358 "ИМРАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6694 6030 "СВИЛЕКС" ЕООД Разград Разград
6695 4856 "ТРАНС ГЛАС" ЕООД Разград Разград
6696 4418 "ДЕЛТА ТРАНСПОРТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6697 12672 "ДАЯ - МЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6698 12750 "ПОЛИПАРТС" ООД Разград Разград
6699 1706 "СИД-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6700 11134 "АБМ ТРАНС" ООД Разград Разград
6701 7178 "ТРАНС-ЕКСПРЕС-СТИЛИЯН СТОЯНОВ" ЕТ Разград Разград
6702 3829 "АМЕТИСТ" ООД Разград Разград
6703 12424 "ЕМ - ТРАНС 82" ЕООД Разград Разград
6704 8030 "СИМЕОН ТРАНС-11" ООД Разград Разград
6705 8747 "ГОЛДЕН ЕКСПРЕС" ООД Разград Разград
6706 13526 "ИЗИ ТРАНС 15" ЕООД Разград Разград
6707 4568 "ЧЕЛЕБИЛЕР" ООД Разград Разград
6708 11190 "ЙЕНСАЛ" ЕООД Разград Разград
6709 2080 "АВТОБУСТРАНС" ЕООД Разград Разград
6710 7006 "БУЛТРАНС" ЕООД Разград Разград
6711 1894 "НИКОЛА-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6712 12506 "ФМА РЕНТИНГ" ЕООД Разград Разград
6713 7687 "СИМ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6714 1350 "ЛАЗИМЕКС" ЕООД Разград Разград
6715 9672 "Ю ПИ АЙ ГРУП" ООД Разград Разград
6716 4734 "ВИЛМОН" ЕООД Разград Разград
6717 7058 "Т.С.С. ЕУРО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6718 13460 "КММ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6719 9402 "ПЪТ КОНСУЛТ" ООД Разград Разград
6720 1931 "СЕМДО-ТРАНС" ООД Разград Разград
6721 4823 "ДЖАНЛАР ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6722 3620 “ЮДО-ЕРК“ ЕООД Разград Самуил
6723 13310 "ТЕРАС-3" ООД Разград Цар Калоян
6724 7244 "СИ-ПО-ПЛАМЕН ПЕНЕВ" ЕТ Русе Борово
6725 8006 "БИЛЕГАМА" ООД Русе Бяла
6726 0395 "ТРАНС СЕВЕР-РУМЯНА АРНАУДОВА" ЕТ Русе Бяла
6727 10007 "ТРАНСГАРАНТ" ООД Русе Бяла
6728 2789 "АЛИГАТОР-007" ЕООД Русе Бяла
6729 10700 ЕТ БОЖИДАР НИКОЛАЕВ Русе Бяла
6730 12629 "ТЕОДОРА ТРАНС" ЕООД Русе Бяла
6731 10180 "РУМ ТРАНС 12" ЕООД Русе Бяла
6732 1452 "КРЕЗ – ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6733 5936 "АЛИМЕТ" ООД Русе Бяла
6734 5637 "ВИХРА ИМПЕКС-ДИМО ВЪРБАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6735 0163 "СДА-ЛОГИСТИК" ООД Русе Бяла
6736 0729 "НАНА КОМЕРС-2006" ЕООД Русе Бяла
6737 8536 "НАДЕЖДА-М" ООД Русе Бяла
6738 8464 "КАОЛИН" АД Русе Ветово
6739 11973 "МЕТМАН" ЕООД Русе Ветово
6740 1041 "ИНТЕРТРАНС-21" ООД Русе Ветово
6741 8729 "БАЙСАЛ" ЕООД Русе Ветово
6742 8050 "ТАТАР-ОГЛУ" ЕООД Русе Ветово
6743 10644 "АГРОКЕМ" ООД Русе Ветово
6744 7772 "БАРЪШ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Русе Ветово
6745 0300 "РИФИД – АБДУЛА ЧОРОВ" ЕТ Русе Ветово
6746 9096 "СЕНИС" ЕООД Русе Ветово
6747 1125 "ОРКА" ООД Русе Ветово
6748 7321 "ВЕЛИКОВИ" ООД Русе Две могили
6749 1364 "ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ-ЧАО-ЧАО" ЕТ Русе Две могили
6750 9140 "ЛЮБЕНОВ И СИН" ООД Русе Две могили
6751 7283 "ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ" ООД Русе Две могили
6752 13485 "АУТОАРПИ" ЕООД Русе Две могили
6753 8336 "РУСИНОВИ" ЕООД Русе Две могили
6754 2326 "ДИОГЕН" ООД Русе Иваново
6755 7436 "НЕЛДЕС 67" ЕООД Русе Иваново
6756 3682 "ХРИСТАКИЕВИ" ЕООД Русе Иваново
6757 6668 "ПОЛА-ТИХОМИР ТОДОРОВ" ЕТ Русе Иваново
6758 10357 "ДИДИ 2013" ЕООД Русе Иваново
6759 13489 "ДОНТРАНС" ЕООД Русе Иваново
6760 4219 "АЛЕКСТРАНС 2010" ЕООД Русе Русе
6761 10784 "ИЕРМОНТ" ЕООД Русе Русе
6762 9728 "ИВАС-07" ООД Русе Русе
6763 10848 "ДЕЯТУРС" ЕООД Русе Русе
6764 10851 "НИКМАРК ТРАНС" ООД Русе Русе
6765 2645 "НАДЕЖДА ТОНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
6766 10456 "КАН ЛОГИСТИКС" ЕООД Русе Русе
6767 12229 "БОНЕВ ТРАНСОЙЛ" ООД Русе Русе
6768 7215 "ИНТЕРАКТИВ-ПЛОД" ЕООД Русе Русе
6769 5702 "ДРАГОМИР РАЧЕВ - ВЕЖЕН" ЕТ Русе Русе
6770 12580 "МУЛТИСЕРВИС" ООД Русе Русе
6771 8539 ТАНК ИМПЕКС ООД Русе Русе
6772 9804 "ЕКОПЕТРОЛ" ЕООД Русе Русе
6773 1828 "ДУНАВ" АД Русе Русе
6774 6334 "ЕКОТРЕЙД МЕТАЛ" ЕООД Русе Русе
6775 1372 "ХРИСТО БОТЕВ" ЕООД Русе Русе
6776 12493 "ИМЮНИТИ" ООД Русе Русе
6777 2434 "БАЛКАН-ТРАНС-АУТО" ЕООД Русе Русе
6778 2947 "СИНТРАНС" ЕООД Русе Русе
6779 8070 "ПЕНЕВИ ТРАНС" ООД Русе Русе
6780 10832 "ДИВНА ТРАНС" ООД Русе Русе
6781 2853 "ГОЛД АПОЛО" ООД Русе Русе
6782 2462 "ИВО-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6783 11726 "БЪЛГАРСКА ХЛЕБНА МАЯ" ЕООД Русе Русе
6784 6520 "ПЕТЪР ВАЧКОВ 2" ЕООД Русе Русе
6785 11085 "КНС 2012" ЕООД Русе Русе
6786 9926 "Ф+С-АГРО" ООД Русе Русе
6787 11135 "РУСЕ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Русе Русе
6788 0294 "БТБ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6789 2461 "ДИРАДО" ООД Русе Русе
6790 0737 "БИРЕНА БОРСА-РУСЕ" ООД Русе Русе
6791 10491 "ДЕСО 91" ЕООД Русе Русе
6792 11634 "ДИНАС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Русе Русе
6793 7241 "ГЕОДОР - ВБ" ООД Русе Русе
6794 1321 "ДИМИТЪР ЙОТОВ-ДАКИНА" ЕТ Русе Русе
6795 0572 "ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ" ЕТ Русе Русе
6796 9932 "ДИМОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6797 11152 "М-ГАЗ"" ЕООД Русе Русе
6798 7902 "УНИКАТ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6799 3103 "ДУНАВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6800 6421 "ДИСКО ДИЗАЙН" ЕООД Русе Русе
6801 0751 "ИВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Русе
6802 5161 "СВЕТА ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6803 6934 "ТЕ АЧЕ ЕСЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Русе Русе
6804 1269 "ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
6805 9922 "ПОЛИСАН" АД Русе Русе
6806 4197 "ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
6807 12372 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ АЛЕКС" ООД Русе Русе
6808 12135 "БЛАНКА" ЕООД Русе Русе
6809 12433 "КИДЕТ" ЕООД Русе Русе
6810 0036 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД Русе Русе
6811 8000 "ЕКОНТ ЕКСПРЕС" ООД Русе Русе
6812 11758 "ЕС ДИМИТРОВИ" ООД Русе Русе
6813 4627 "ЯНКА МАРИНОВА-ДИМИ" ЕТ Русе Русе
6814 8003 "СУИФТ 1" ЕООД Русе Русе
6815 3107 "П И Н ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
6816 5650 "НИКТРАНС" ЕООД Русе Русе
6817 3396 "СТОЙКОВИ-ЕООД" ЕООД Русе Русе
6818 11833 "ВУЕЛТА БЛЕК СИЙ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД Русе Русе
6819 3532 "РУСТРАНС" ЕООД Русе Русе
6820 1400 "ДИДАКИ" ЕООД Русе Русе
6821 11994 "АРДА 2013" ЕООД Русе Русе
6822 9738 "ЕЛБИ АУТО" ООД Русе Русе
6823 2987 "КИРИЛОВ ТРАНС - 74" ЕООД Русе Русе
6824 4482 "ПАВТРАНС" ЕООД Русе Русе
6825 10507 "КЕД-ДИЧЕВИ" ООД Русе Русе
6826 10428 "ДОНЧЕВ КАР" ЕООД Русе Русе
6827 8582 "АТЛАС" ООД Русе Русе
6828 9119 "ХЕЛИ" ООД Русе Русе
6829 7729 "ТРАЯН ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6830 6286 "ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС" ООД Русе Русе
6831 4606 "ЕРБА-ЕНВЕР ХАСАН" ЕТ Русе Русе
6832 12344 "РУСЕ ШИПИНГ" ЕООД Русе Русе
6833 10560 "АНГЕЛ МЛАДЕНОВ-2013" ЕООД Русе Русе
6834 3791 "МЕГАХИМ" АД Русе Русе
6835 6397 "ДОНАУ-ТРАНЗИТ" ООД Русе Русе
6836 10731 "ЕТРАНС 65" ЕООД Русе Русе
6837 10815 "ОРИГАН" ЕООД Русе Русе
6838 5605 "ИРИМ" ЕООД Русе Русе
6839 11996 "КРИСТИАН ТРАНС 95" ООД Русе Русе
6840 6989 "ДЕН БРАВЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
6841 10737 БОРИСОВ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ ЕООД Русе Русе
6842 11089 "ФОРЕСТ 2012" ЕООД Русе Русе
6843 9350 ЕТ "КАМИ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Русе Русе
6844 5749 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Русе Русе
6845 2824 "ПЕНЧО НИКОЛОВ-НИКОЛОВ И СИЕ" СД Русе Русе
6846 9327 "ПРИСТА МХ" ЕООД Русе Русе
6847 8574 "УНИСТРОЙМАТ" ООД Русе Русе
6848 11942 "ЕД КАРГО" ООД Русе Русе
6849 9197 "ДЕЯ ТРАНС 12" ЕООД Русе Русе
6850 13027 "ДИМЕКС ГРУП 2014" ЕООД Русе Русе
6851 13533 "ГОЛД ТРАНС - ЛОДЖИК" ООД Русе Русе
6852 5490 "ЛУМАКС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6853 10114 “ДОЙЧЕ ЕКСПРЕС“ ЕООД Русе Русе
6854 2620 "ДИМИТЪР ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
6855 4524 "МИГ-М-МАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА" ЕТ Русе Русе
6856 2926 "ВЕПА-1" ООД Русе Русе
6857 13596 "ДКМ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6858 6256 "ВЕЛИКО РАЙЧЕВ-93" ЕТ Русе Русе
6859 2889 "ФЕНОПЛАСТ 99" EООД Русе Русе
6860 5148 "ЕСТ ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Русе Русе
6861 12989 "СКАН КАРГО-С 89" ЕООД Русе Русе
6862 2738 "ЕМКА" ООД Русе Русе
6863 10746 "ТОДОР БОРИСОВ 77" ЕООД Русе Русе
6864 0567 "БУЛКАМ" ЕООД Русе Русе
6865 7890 "НИКИ-НИКОЛИНА СТАНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
6866 5874 "ДИМО ДИМОВ-МАТ" ЕТ Русе Русе
6867 5121 "СИТИГАЗ" АД Русе Русе
6868 7632 "КРАСИМИР АТАНАСОВ-92" ЕТ Русе Русе
6869 7565 "ИНТЕР ЕКСПРЕС ФРЕЙТ" ЕООД Русе Русе
6870 5267 "МАРИАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА" ЕТ Русе Русе
6871 2508 "ГЕОРГИЕВИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6872 0930 "БИ ЕМ ДИ" ООД Русе Русе
6873 7783 "БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6874 7967 "ТРАНССПЕД" ООД Русе Русе
6875 4923 "РОМТАШ БЪЛГАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
6876 11008 "ИН ТРАН" ООД Русе Русе
6877 11330 "АТОН ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6878 8444 "ЕКОН-91" ООД Русе Русе
6879 3747 "ИВ-КОМЕРС-ИВАНИЛ ВЕЛЧЕВ" ЕТ Русе Русе
6880 3311 "ГЕЦОВА - ЙОРДАНКА ГЕЦОВА" ЕТ Русе Русе
6881 8043 "ТОШКО ШАХАНОВ" ЕТ Русе Русе
6882 6736 "М & С" ЕООД Русе Русе
6883 5865 "М И М"ЕООД Русе Русе
6884 11768 "ФРАТЕЛИ ДЖИРДЖЕЛ" EООД Русе Русе
6885 1390 "АДИ КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
6886 2068 "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
6887 8629 "НУНКИ-МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ" ЕТ Русе Русе
6888 6165 "КРОЛ ТРАНС" ООД Русе Русе
6889 11876 "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД Русе Русе
6890 1784 "КАЛИНОВИ-КАЛОЯН КАЛИНОВ" ЕТ Русе Русе
6891 4132 "НИКМАРИ ТРАНС" ООД Русе Русе
6892 5432 "ТРАНСИС" ЕООД Русе Русе
6893 13593 "ФРАНТЕКС" ЕООД Русе Русе
6894 9616 "ДАТА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6895 13055 "БАЛКАНЦИНК" АД Русе Русе
6896 8424 "ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Русе Русе
6897 0061 "ВИА 11" ЕООД Русе Русе
6898 8472 "БРАНИ – 90 – БОЖИДАР АНТОНОВ" ЕТ Русе Русе
6899 8196 "КАРИС ИНДЪСТРИС" ЕООД Русе Русе
6900 0757 "ТРАНСКОМ РУСЕ 2000" ЕООД Русе Русе
6901 8128 "СЕТ" АД Русе Русе
6902 4950 "ТРАНС-ЛЮБОМИР ПЕТРОВ" ЕТ Русе Русе
6903 12058 "ОПТИМУМ ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
6904 2128 "ПЛАМ ОЙЛ" ЕООД Русе Русе
6905 0969 "РАДМАР-ТРАНС" ООД Русе Русе
6906 12601 "ЧАР ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6907 1186 "ОРХИДИС" ЕООД Русе Русе
6908 12042 "ШАНОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
6909 3425 "ЕУРО БГ ТРАНС" ООД Русе Русе
6910 13495 "КОМЕРС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6911 1601 "ВАЛТРАНС" ЕООД Русе Русе
6912 6706 "ДОНЧЕВ-ТРАНСАВТО" ЕООД Русе Русе
6913 9556 "МИНИ-ИВАН ГАГАУЗОВ" ЕТ Русе Русе
6914 10080 "КОРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
6915 3134 "УНИПАК-В" ЕООД Русе Русе
6916 7075 "ЕЙ ДЖИ ЕМ" ЕООД Русе Русе
6917 2519 "КЕРИЯ" ООД Русе Русе
6918 8915 "М Н-РУСЕ ШИПИНГ" ООД Русе Русе
6919 10984 "КАТОН - 2012" ЕООД Русе Русе
6920 12567 "ВИМАКС ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
6921 1003 "ДИМОНИ" ООД Русе Русе
6922 10995 "БРАНКО ИНТЕРМЕД" ЕООД Русе Русе
6923 5613 "ШЕЛФ ГАЗ" ООД Русе Русе
6924 1343 "ЦЕЗИ-ТРАНС-ЮЛИЯН ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
6925 7662 "ТОНЧЕВИ ТЕТОВО ТРАНС" ООД Русе Русе
6926 2340 "РУВЕДИ" ЕООД Русе Русе
6927 7600 "ФАРМФРЕШ" ЕООД Русе Русе
6928 13269 "ДЕ-ИК ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6929 13229 "А.М.ЛОГИСТИКА" ЕООД Русе Русе
6930 13464 "МАРИЯНИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6931 4108 "ЗИПЕТ" ЕООД Русе Русе
6932 9099 "АНТОНИС ТРЕЙД АГЕНЦИЯ" ЕООД Русе Русе
6933 0352 "ИВАН ПЕТКОВ - ДЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
6934 12837 "СЛАВЯНСКО ИЗКУСТВО" ЕООД Русе Русе
6935 11889 "ИВ КОМЕРС"" ЕООД Русе Русе
6936 3948 "ВАЗАРА" ЕООД Русе Русе
6937 4724 "ГЕОРГИ БОБЕВ - СБ" ЕТ Русе Русе
6938 3249 "ФОН СК" ООД Русе Русе
6939 5128 "ЕЛ ЕН ЖИ ТРАНСПОРТЕЙШЪН" ООД Русе Русе
6940 0653 "ИВАН ИВАНОВ-М" ЕТ Русе Русе
6941 7008 ШУЛЦ-79 ООД Русе Русе
6942 6004 "ФРИГО ТРАНС 2012" ЕООД Русе Русе
6943 0796 "МР – 52 – СТЕФКА КАРЪКОВА" ЕТ Русе Русе
6944 7802 "Д И Ж 2010" ЕООД Русе Русе
6945 2948 "ИВ ТРАНС 09" ЕООД Русе Русе
6946 10317 "АСТ" ООД Русе Русе
6947 12611 "АКТРАНС" ЕООД Русе Русе
6948 12667 "АРИАНА АУТО" ЕООД Русе Русе
6949 1044 "ПЪРВАНОВА" ЕООД Русе Русе
6950 5591 "РЛГ-БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
6951 2355 "ЦЕРУМ-РУМЕН АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
6952 1069 “ЛИМАН 53 “ ООД Русе Русе
6953 4946 "ТИ СИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6954 2772 "ЕВРОТРАНС РУСЕ" ООД Русе Русе
6955 6463 "ИС-КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
6956 2568 СПЕД ОЙЛ ЕООД Русе Русе
6957 0792 "АРТЕМИДА СЕВЕР" ООД Русе Русе
6958 7590 "ЗЕНДЕ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6959 8217 "НИНАХИМ" ЕООД Русе Русе
6960 0428 "НИК ТРАНС-2006" ЕООД Русе Русе
6961 9134 "ТРАНС КАПИТОЛИЯ" ЕООД Русе Русе
6962 13125 "ОЛАТРАНС" ЕООД Русе Русе
6963 2341 "ОГИ-08" ЕООД Русе Русе
6964 2334 "ДИ ВИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6965 12675 "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД Русе Русе
6966 3881 "БРАНКО КАР" ЕООД Русе Русе
6967 0330 "ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ-МИРЧЕВ-99" ЕТ Русе Русе
6968 11806 "БРАТЯ НИКОЛОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
6969 9473 "ДИОН" ООД Русе Русе
6970 10941 "ПАЧОЛИН" ЕООД Русе Русе
6971 10728 "ВЛАДИСЛАВ БОЯНОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6972 13427 "ВЕСБУЛ" ЕООД Русе Русе
6973 4869 "ВЛАМАР 2010" ЕООД Русе Русе
6974 7359 "ЗОРНИЦА-С" ЕООД Русе Русе
6975 0313 "ДМВ" ЕООД Русе Русе
6976 12715 "Д.Е.М. ТРАСПОРТИ ЕСТ" ООД Русе Русе
6977 9879 "А И Д ГРУП" ЕООД Русе Русе
6978 13265 "РАЛ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6979 6257 "МАТЕЙ ГЕОРГИЕВ-АВСТРАЛИЯ" ЕТ Русе Русе
6980 8797 САЛАМАНДЪР ТРАНС ЕООД Русе Русе
6981 10403 "КРИСТИЯНА 346" ЕООД Русе Русе
6982 0606 "ЛПМ ЕКСПРЕС" ЕООД Русе Русе
6983 3591 "ТЕРРАВИА РУСЕ" ЕООД Русе Русе
6984 2472 "КАМП ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6985 1600 ЕТ "ЕМИЛ МЛАДЕНОВ" Русе Русе
6986 11681 "ДИ ТРАНС 10" ООД Русе Русе
6987 0587 "ЕКО ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Русе Русе
6988 2565 "БАКАРЖИ-ТРАНСПОРТ-1964" ЕООД Русе Русе
6989 0192 "ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ - ЛАРИ" ЕТ Русе Русе
6990 1630 "ДУНАРИТ" АД Русе Русе
6991 0926 "ИРИДА-Н-ДИМКА НЕНОВА" ЕТ Русе Русе
6992 6466 "БГ ИМПОРТ ФРУКТ" ООД Русе Русе
6993 4049 "МИЦОВ" ЕООД Русе Русе
6994 1438 "ЦЕКО" ООД Русе Русе
6995 8543 "ТРАНСМАР" ЕООД Русе Русе
6996 6161 "МАРПЕКС АГРО" ЕООД Русе Русе
6997 6868 "МЕГАФРУКТ" ООД Русе Русе
6998 6533 "Л И Л" ООД Русе Русе
6999 9896 "УДЕКС" ЕООД Русе Сливо поле
7000 9405 "САФАРИ-М" ЕООД Русе Сливо поле
7001 7863 "КАЛА ТРАНСПОРТИНГ" ЕООД Русе Сливо поле
7002 0236 "РЕКСИМ – ДИМИТЪР СТОЯНОВ" ЕТ Русе Сливо поле
7003 10860 "РОСТРАНС 1" ЕООД Русе Сливо поле
7004 2706 "ИК-ТРАНС-ИВАН КРУМОВ" ЕТ Русе Ценово
7005 7930 "МАКСИМАТРАНС - М" ЕООД Русе Ценово
7006 0539 "М-ТРАНС" ООД Русе Ценово
7007 7230 "АГРОМАРКЕТ" ЕООД Силистра Алфатар
7008 8520 "ЕВРОЕТИЛ" АД Силистра Алфатар
7009 5202 "ДИАНА-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ" ЕТ Силистра Алфатар
7010 3077 АЙДЖИ ТРАНС 67 ЕООД Силистра Главиница
7011 6373 "БАЛКАН-ТУР-2008" ЕООД Силистра Дулово
7012 10299 "ПРАВДАТРАНС" ООД Силистра Дулово
7013 3754 "ПЕНО СТРОЙ-БЕТОН" ЕООД Силистра Дулово
7014 6095 "ДЕЙЗИ ТУР" ООД Силистра Дулово
7015 2303 "ДЖИЛИ-СОЙ - ДЖИХАНГИР ИБРЯМ" ЕТ Силистра Дулово
7016 4776 "САМИНВЕСТ" ЕООД Силистра Дулово
7017 4310 "МЕРТТРАНС-МЕТИН КЕНАН" ЕТ Силистра Дулово
7018 11293 "ФЕРИ ТРАНС-81" ЕООД Силистра Дулово
7019 11874 "СЕОН ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Дулово
7020 2758 "БРЕВИС" ООД Силистра Дулово
7021 12469 "ЕВРО СТРОЙ" ЕООД Силистра Дулово
7022 12817 "ГЕДИК ТРАНС" ЕООД Силистра Дулово
7023 11466 ""ФИЗИ АГРОТЕКС" ЕООД Силистра Дулово
7024 9939 "ДЕВИЛ А И М" ООД Силистра Дулово
7025 0698 "ШАХИН" ЕООД Силистра Дулово
7026 11282 "ЛЕСГРИЙН" ЕООД Силистра Дулово
7027 13165 "ЕМСА" ООД Силистра Дулово
7028 10332 “ИНТЕРТУР-АС“ ООД Силистра Дулово
7029 12339 "ЕВРО БГ ЕКСПРЕС" ЕООД Силистра Дулово
7030 7790 "БАЛКАН-ТУР" ЕООД Силистра Дулово
7031 5334 "ГЬОЧЕВ -САБИН ГОЧЕВ" ЕТ Силистра Дулово
7032 6995 "БРАТЯ ПЕПЕЧ" ООД Силистра Дулово
7033 1503 “КАЙНАК-АГРО 2 “ ЕООД Силистра Кайнарджа
7034 5623 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД Силистра Силистра
7035 11839 "КАЛАТЕЯ" ООД Силистра Силистра
7036 6344 "МЕДВЕДЕВ-СС" ЕООД Силистра Силистра
7037 3601 "УНИВЕРСНАБ" ООД Силистра Силистра
7038 10913 "МИЛСПЕД" ЕООД Силистра Силистра
7039 7461 "ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН" ООД Силистра Силистра
7040 6365 "ПЪРВИ МАЙ" АД Силистра Силистра
7041 4607 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
7042 13588 ЕТ "ТРАНСПОРТ-НЕОПЛАН - НИКОЛА КАРАМИЧЕВ" Силистра Силистра
7043 5846 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
7044 1014 "ТРОЯ ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7045 5335 "БЕЛФАГОР" ЕООД Силистра Силистра
7046 8659 "КЪРКЛАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7047 3276 "КЕЙСИ" ЕООД Силистра Силистра
7048 6742 "ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР" ООД Силистра Силистра
7049 3625 "СТЕФАНОВ" ЕООД Силистра Силистра
7050 5465 "СИТРАНС 2000" ЕООД Силистра Силистра
7051 6664 "ДРЪСТЪРЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7052 6342 "ДАРИ-ЛЕС 2010" ООД Силистра Силистра
7053 1183 "АГРО СТИВ ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7054 1666 "ИВЕЛ" ЕООД Силистра Силистра
7055 5684 ЕТ "ИЕСТ-ХРИСТО ХРИСТОВ" Силистра Силистра
7056 10745 "ЧОКИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7057 11694 "НИДИЯ" ООД Силистра Силистра
7058 1145 "КРИС КОМЕРС-77" ЕООД Силистра Силистра
7059 7559 "БТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7060 13424 "ГОЛДЪН ТРАНС 88" ЕООД Силистра Силистра
7061 1004 "НИК АУТО 74" ЕООД Силистра Силистра
7062 8857 "БРАТЯ КОСТАДИНОВИ" ООД Силистра Силистра
7063 10736 "АВТОМОТИВ К" ООД Силистра Силистра
7064 8046 "КАУМЕТ" АД Силистра Силистра
7065 5493 "СЕГОВ" ЕООД Силистра Силистра
7066 9033 "ЕУФОРБИЯ" ЕООД Силистра Силистра
7067 2704 "СИЛТЕКС" ЕООД Силистра Силистра
7068 13096 ''ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ'' ЕООД Силистра Силистра
7069 6602 "Р И К" ООД Силистра Силистра
7070 5226 "ПАМЕЛА – ПЕНКА НИКОЛОВА" ЕТ Силистра Силистра
7071 2271 "ГОРИЛА 2009" ЕООД Силистра Силистра
7072 9040 ТИФАНИ ТРЕЙД 60 ЕООД Силистра Силистра
7073 9284 "МАРТИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7074 6268 "ФАЗЕРЛЕС" АД Силистра Силистра
7075 5661 "СТРОЙПРОЕКТ" ООД Силистра Силистра
7076 13101 ''СИТИМАТ'' ООД Силистра Силистра
7077 5351 "ФАНФАН 2012" ЕООД Силистра Силистра
7078 7489 "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7079 6953 "ПЪТПЕРФЕКТ Т" ЕАД Силистра Силистра
7080 7152 "ВИВЕКС ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7081 9145 "ВИВА ТРАНС 66" ЕООД Силистра Силистра
7082 7171 "ВИКТОРИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7083 9167 "МЕТАЛ РИК" ЕООД Силистра Силистра
7084 5621 "ПЪТСТРОЙМОНТАЖ" ООД Силистра Силистра
7085 1165 "ИНФОМИК-ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7086 7021 "КУРТИТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7087 12217 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "МОТОР 93" Силистра Силистра
7088 6944 "МЕБЕЛИ ДИМОВ" ООД Силистра Силистра
7089 5734 "БУЛДЕКС" ООД Силистра Силистра
7090 4571 "АВТОТРАНС-ЯНКО НИКОЛОВ" ЕООД Силистра Силистра
7091 9703 "КАРИНО" ЕООД Силистра Силистра
7092 0760 "МИХАЛЕВ - 2" ЕООД Силистра Силистра
7093 7490 "СТАМКАР" ЕООД Силистра Силистра
7094 6682 "ЕМАКС" ООД Силистра Силистра
7095 12973 "ВИГС ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7096 11899 "КЛАРИСА" ЕООД Силистра Силистра
7097 11357 "ХИПЕРЮНИОН ТРЕЙД" ООД Силистра Силистра
7098 11238 "ИНТЕР ЕС 2000" ЕООД Силистра Ситово
7099 11518 "ДМД ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Ситово
7100 6438 "ЛА КОМЕРЧИАЛЕ" ООД Силистра Ситово
7101 10657 "АГРОПРОТЕИН" ЕООД Силистра Ситово
7102 11817 "БАНОВИ" ООД Силистра Тутракан
7103 10411 "БЪЛГАРИЯ ФРИО" ЕООД Силистра Тутракан
7104 6448 "АМОН РА" ООД Силистра Тутракан
7105 1855 “ДИДИ ТРАНС - 83“ ЕООД Силистра Тутракан
7106 8095 "ИВО-2000-ИВЕЛИН ЗЛАТАРОВ" ЕТ Силистра Тутракан
7107 8191 "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
7108 3490 "БОР - КРАСИМИР ВАСИЛЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
7109 10565 "БИЛД КОМЕРС 21" ООД Силистра Тутракан
7110 1593 "ГРЕН-ДИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
7111 9212 "ЗЛАТНА ТРАКИЯ" ЕООД Силистра Тутракан
7112 13590 "ИНДЖЕВ ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
7113 12980 "ФЕНИКС-ИВ-ДИ-М" ООД Силистра Тутракан
7114 7333 "ЛЕС ИНВЕСТ ТУТРАКАН" ООД Силистра Тутракан
7115 13118 "МИМИ" ЕООД Силистра Тутракан
7116 5783 "ЕКОЕНЕРЖИ" ЕООД Сливен Котел
7117 1416 "ЛЬОЛЕВ" ЕООД Сливен Котел
7118 4989 "ЕВРО МЕБЕЛ ЛУКС" ЕООД Сливен Котел
7119 10406 "ТЮЛЮ" ЕООД Сливен Котел
7120 2939 "БИЛИ ТРАНС" ООД Сливен Котел
7121 7639 "ФЕРИТРАНС" ЕООД Сливен Котел
7122 5258 "ЯНИЦА - ТРАНС 2008" ЕООД Сливен Котел
7123 2089 "КУТАВОВ-2" ЕООД Сливен Котел
7124 10685 "РАДО И ИЦО ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7125 12723 "МИРОНИ 90" ЕООД Сливен Нова Загора
7126 7480 "ВАЛЕНТИН ВЕЛЕВ-ТРАНС-ИВАНОВИ-92" ЕТ Сливен Нова Загора
7127 2711 "ДХГ-ЕВРОПА-ГРИГОР НИКОЛОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7128 1212 "СОРИКО" ООД Сливен Нова Загора
7129 13238 "СИЛДИ ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7130 13516 "АГРИ ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
7131 1073 "ГАМИМПЕКС" ООД Сливен Нова Загора
7132 11606 "ЕВРО ТРАНС 88" ЕООД Сливен Нова Загора
7133 9331 АВТОТРАНС ЕКСПРЕС 2006 ООД Сливен Нова Загора
7134 8738 "МИЛВЕСТ ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7135 11599 "ЗАГОРА СПЕД ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7136 9870 "ЕЛСИ ТАКИС" ЕООД Сливен Нова Загора
7137 6213 "НОВА ТРАНС-10" ООД Сливен Нова Загора
7138 12532 "КАРОВА И СЕВОВ" ООД Сливен Нова Загора
7139 3078 "ТОТТРАНС–ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7140 6703 "ДИВА ТРАНС 75" ЕООД Сливен Нова Загора
7141 7972 "МАНИЛА 2007" ЕООД Сливен Нова Загора
7142 4579 "МИСЛА ШПЕД" ЕООД Сливен Нова Загора
7143 7526 "РУМИ ТРАНС-76" ЕООД Сливен Нова Загора
7144 10189 "ИЗИТРАНС 13" ЕООД Сливен Нова Загора
7145 12153 "ВИСТА ДЕЛ МАР" ЕООД Сливен Нова Загора
7146 10388 "АБЛИТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7147 9801 "ТЕРА ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7148 4074 "СТОМАТ-СТОЯН ДОНЧЕВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7149 1672 "ДАНЕВ - ДАНЧО СТОЙКОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7150 12007 "МИНКО ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
7151 5013 "РОТОР" ЕООД Сливен Нова Загора
7152 4848 "ТРИО-МИТРОН" ЕООД Сливен Нова Загора
7153 10195 "НЕДЯЛКОВ И СИН" ЕООД Сливен Нова Загора
7154 13524 "ДЖИ ЕНД ДЖИ АИ ЕН ТИ" ЕООД Сливен Нова Загора
7155 10717 "ПЕТКО ИВАНОВ КАЛИНОВ" ЕООД Сливен Нова Загора
7156 12155 "СОМАКС ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7157 7150 "ЕВРО - ТРАНС - ЖИВКО БИНЕВ" ЕООД Сливен Нова Загора
7158 10286 "КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98" ЕООД Сливен Нова Загора
7159 4130 "ЕНИ ТРАНС-ЕНИ ИГНАТОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7160 11541 "ТНТ 2013" ЕООД Сливен Нова Загора
7161 3693 "ОНИКС" ЕООД Сливен Нова Загора
7162 12811 "ВАСИЛЕВ 07 ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7163 3854 "ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ-ДИС" ЕТ Сливен Сливен
7164 3752 "КТАВА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7165 4100 "ВЕНИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7166 4827 "РСС ТРАНСПОРТ4 ЕООД Сливен Сливен
7167 0277 "КАНЗАС" ЕООД Сливен Сливен
7168 5813 "ХЛ ТОП МИКС" ООД Сливен Сливен
7169 9208 НИКИ ТРАНС 31 ЕООД Сливен Сливен
7170 13204 "ДОРС-ЕКСПРЕС" ЕООД Сливен Сливен
7171 12438 "УНИСОН ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7172 11647 "БАРОК 2007" ООД Сливен Сливен
7173 3570 "МК-ТРАНС-МАРИЯНА КОЛЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7174 7441 "БУЛ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7175 0571 "АТЕЯ" ЕООД Сливен Сливен
7176 8475 "СЕРИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7177 13011 "ТОЛЕРАНТ 2009" ЕООД Сливен Сливен
7178 9789 "ЕМЕМ" ООД Сливен Сливен
7179 6193 "РОНАЛД" ЕООД Сливен Сливен
7180 13678 "ГРАНД КОНТИНЕНТАЛ 2015" ЕООД Сливен Сливен
7181 7963 "ПЕ-ГЕ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7182 0329 "НАСИ-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7183 6399 "ПЛАТИС-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7184 7485 "В.А.Г.Р.-ТРЕЙД" ООД Сливен Сливен
7185 4867 "МОЛЕС" ЕООД Сливен Сливен
7186 1115 "ХИМП" ЕООД Сливен Сливен
7187 7448 "РОДОПСТРОЙ" ЕООД Сливен Сливен
7188 7387 "ДОМИНО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7189 3013 ВУНДЕР ТРАНС ЕООД Сливен Сливен
7190 2890 "ЗОЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7191 4892 "ТЕРЕЗА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7192 11652 "АКО ТЕКНО" ЕООД Сливен Сливен
7193 3482 "ДИМОВ-ДС" ООД Сливен Сливен
7194 6767 "САКИ–АТАНАС БАЙНАШЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7195 6971 "ШОНКА" ЕООД Сливен Сливен
7196 10605 ЕТ "ИВАН ИВАНОВ-ИИИ-98" Сливен Сливен
7197 0222 "КОЧУМБОВИ" ООД Сливен Сливен
7198 6757 "МАРНИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7199 3068 "ПОПОВ-КОСТА ПОПОВ" ЕТ Сливен Сливен
7200 0714 "МЕРТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7201 3898 "К. Н. ДОБРЕВ 71" ЕООД Сливен Сливен
7202 2701 "БРЕЙН ИНЖИНЕРИНГ" ООД Сливен Сливен
7203 4155 "МОНИКА - ИП" ЕООД Сливен Сливен
7204 4949 "ДИС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7205 4298 "АГАПЕ 90-ЯНЕВИ,СИЕ" СД Сливен Сливен
7206 5907 "АДРИАТИК ЛАЙНС" ЕООД Сливен Сливен
7207 4162 "ИЗИ-ЕТИ" ЕООД Сливен Сливен
7208 10377 "АДЕРА ДИЗАЙН" ЕООД Сливен Сливен
7209 8710 "САР-СПЕД" ЕООД Сливен Сливен
7210 3369 "Н.С.Р." ООД Сливен Сливен
7211 8032 "МИШЕЛ" ООД Сливен Сливен
7212 7330 "ВАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7213 8739 "ЗИТ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7214 1531 "ДОЙЧ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7215 7064 "ПЛАДИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7216 6764 ПЛАЖ ООД Сливен Сливен
7217 10100 ВЕЛИ ТРАНС-84 ЕООД Сливен Сливен
7218 10544 "БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООД Сливен Сливен
7219 8121 "НИКОРОСИ" ООД Сливен Сливен
7220 8330 "СИС ТРАНС-66" ЕООД Сливен Сливен
7221 4636 "КИМ ТРАНС 2011" ЕООД Сливен Сливен
7222 1987 "ДИМИ-ТРАНС-СЛИВЕН" ЕООД Сливен Сливен
7223 2545 ВИВА-С ЕООД Сливен Сливен
7224 7176 "М И П 2010" ООД Сливен Сливен
7225 8428 "ДИА КА ЕКСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7226 5847 "ТОРНАДО-НИКОЛАЙ АРСОВ" ЕТ Сливен Сливен
7227 10043 "КОЛОС - 2 - ВЪЛЧЕВИ С-ИЕ" СД Сливен Сливен
7228 11150 "НИЯ ТРАНС ГРУП" ООД Сливен Сливен
7229 8879 "ПАПАДОПУЛОС-ДИМО АТАНАСОВ" ЕТ Сливен Сливен
7230 3669 "РДМ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7231 5478 "МИН-ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
7232 7098 ЕВРОРУТА ЕООД Сливен Сливен
7233 0945 "СТЕДИЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7234 9432 "АЛФА-ФАРМ" ЕООД Сливен Сливен
7235 10360 "ДЕЙОРА" ЕООД Сливен Сливен
7236 4740 "ДИМА-Г1" ЕООД Сливен Сливен
7237 5517 "СИ ИВ" ООД Сливен Сливен
7238 9374 "СКАЛА-88" ЕООД Сливен Сливен
7239 6820 "ЦАРУХОВ" ООД Сливен Сливен
7240 12255 "ТРАНСПЕТРОВ БГ" ЕООД Сливен Сливен
7241 3470 "ЕКОТРАНС-Д" ООД Сливен Сливен
7242 7325 "ВАМАНД" ЕООД Сливен Сливен
7243 9281 ЕТ "МАН КРАСИМИР ГЕНОВ" Сливен Сливен
7244 11797 "ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7245 1391 "ВЕНДО ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7246 13082 "УЗУНОВ ТРАНС - 2015" ЕООД Сливен Сливен
7247 13404 "ЮЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Сливен Сливен
7248 12210 "БУЛК ТРАНСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7249 12590 "ВИК КОМЕРС 2014" ЕООД Сливен Сливен
7250 5817 "ТОБИ - ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7251 4528 "ГРИФФИН" ЕООД Сливен Сливен
7252 7182 "РАДОСТ-РАДКА ЩИЛЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
7253 5180 "РЕНИ-2003" ЕООД Сливен Сливен
7254 13663 "ДИН - 13" ЕООД Сливен Сливен
7255 13420 "РАФТИС ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД Сливен Сливен
7256 8018 "ГБ И АР ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7257 3850 "ДИВ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7258 5891 "КИВ КОМЕРС - К" ЕООД Сливен Сливен
7259 13505 "СТЕФ 83" ЕООД Сливен Сливен
7260 5310 "ДИП ТРАНС 1" ООД Сливен Сливен
7261 0597 "ЧИЛИНГИРОВ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7262 9074 "ЧОЧОВЕН ЛАЙНС" ООД Сливен Сливен
7263 2294 "ДИПТРАНС 09" ООД Сливен Сливен
7264 5719 "ДАНИ-М" ЕООД Сливен Сливен
7265 1587 "ТАНГРА БГ" ЕООД Сливен Сливен
7266 2982 "АЛПИН-БГ" ЕООД Сливен Сливен
7267 1699 "ДЖОРДЖ 95" ЕООД Сливен Сливен
7268 0105 "ОДИСЕЙ 41025" ООД Сливен Сливен
7269 12321 ЕТ "ЖЕЧКА СТЕФАНОВА - МТ" Сливен Сливен
7270 0132 "ГИНА ПЕТКОВА" ЕТ Сливен Сливен
7271 9210 “ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД Сливен Сливен
7272 7954 "БУЛТРАНС 10" ЕООД Сливен Сливен
7273 12273 "СТАНЛОГ" ЕООД Сливен Сливен
7274 6187 "ШОТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7275 10664 "ХЕДИ-19" ЕООД Сливен Сливен
7276 7040 "ПЛАМИ" ЕООД Сливен Сливен
7277 6390 "БУЛСИМ" ЕООД Сливен Сливен
7278 1856 ГИДЕОН ЕООД Сливен Сливен
7279 3703 "ЕЛИТ – КОСТА АПОСТОЛОВ ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7280 8427 "СИ - ЕС - СИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7281 8430 "СЛАЙ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7282 12864 "КОРЕКТ АГЕНТ" ЕООД Сливен Сливен
7283 4009 "СПИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7284 4314 "ТЕДИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7285 12663 "БУЛФОРЕСТ 2012" ЕООД Сливен Сливен
7286 11153 "СТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7287 8416 "НИКОЛАЙ ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7288 8847 "ВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
7289 7162 "РИТ ТРАНС ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7290 7663 "БУЛКАРПЕТ" ЕООД Сливен Сливен
7291 7536 ЛИКТРАНС ЕООД Сливен Сливен
7292 4675 "ГЕМС-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7293 13042 "МОНОТРАНС М" ЕООД Сливен Сливен
7294 6564 "БУЛ-ГЕЙТ" ЕООД Сливен Сливен
7295 7897 "ДАНИ КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
7296 8795 "САНДИ" ЕООД Сливен Сливен
7297 1196 "СТЕФЕЛ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7298 2722 "КАМЕЯ-КАЛИНА ГАНЧЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7299 9455 "НИКИ-ТТ" ООД Сливен Сливен
7300 7327 "ТРАНС-НИС" ООД Сливен Сливен
7301 4066 "ПАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7302 6906 "ПЛАТЕВ-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7303 11676 "ХОРХЕ И АННА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7304 10864 "МВС-3" ЕООД Сливен Сливен
7305 3608 "НИКСАН 2010" ООД Сливен Сливен
7306 13439 "ТС ТРАНС 1" ЕООД Сливен Сливен
7307 1209 "ВЕЛИКО КОЛЕВ" ЕООД Сливен Сливен
7308 0325 "Г И С ТРАНСПОРТ" ООД Сливен Сливен
7309 4401 "МОНЕВ ЕВРОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7310 10890 "МЕГА СПИЙД" ООД Сливен Сливен
7311 0382 "Н СИЕ Х- КЪЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
7312 2206 "КРИМОНА" ЕООД Сливен Сливен
7313 3705 "ТРАНС АВТО" ЕООД Сливен Сливен
7314 10481 “СИСА ТРАНС” ЕООД Сливен Сливен
7315 10263 "АЛЕКС ЛОГИСТИКС" ООД Сливен Сливен
7316 7496 "КРОНОС-КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
7317 1771 "МАРГАРИТА 08" ЕООД Сливен Сливен
7318 1086 "ТРАК КОМЕРСИАЛ" ЕООД Сливен Сливен
7319 9175 "КАТЕРИНА-93-ХРИСТО КОСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7320 11560 "БУЛНЕКС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7321 6848 "ХЕЛИ СТАР-НЕЛИ ГЕОРГИЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7322 5003 "ЕМОНИС" ЕООД Сливен Сливен
7323 1274 "КАНЕВ-95-КРАСИМИР КАНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7324 6871 "ХРИСА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7325 0808 "НИКО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7326 5538 "ТРАНСНЕТ-21" ЕООД Сливен Сливен
7327 9064 "ВИДАН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7328 4532 "ЛЕСТРАНСБУЛ" ЕООД Сливен Сливен
7329 12564 "ТРАНСКОРЕКТ-07" ЕООД Сливен Сливен
7330 12156 "ТРАНСПОРТ КЪРПАЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
7331 2894 "ЖИРДЕЛ" ООД Сливен Сливен
7332 4054 "ТАКОС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7333 3645 "КОМЕРСИАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7334 3650 "БОТУШЕВ-СТЕФКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7335 7482 "ЕЛ И КАТ" ООД Сливен Сливен
7336 2904 "ВЕЛИКО ИВАНОВ-ВИКИ 45" ЕТ Сливен Сливен
7337 13067 "ЦАНЕВ 15" ЕООД Сливен Сливен
7338 13120 "КН" ЕООД Сливен Сливен
7339 10791 "Г К Г БГ" ЕООД Сливен Сливен
7340 2370 "ДАРИК - ПЛАСТ" ЕООД Сливен Сливен
7341 12157 "ДЕЙЗИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7342 9654 "КРИСИ-ДИМО ФИЛИПОВ" ЕТ Сливен Сливен
7343 4756 "АГАТРАНС" ООД Сливен Сливен
7344 1090 "ФАЛКОН" ЕООД Сливен Сливен
7345 2173 "ПЛАНЕТА" ООД Сливен Сливен
7346 10210 "ЕВРО ЛУКС 2008" ЕООД Сливен Сливен
7347 9984 "МИХАЛЕВИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7348 0964 "ПЕТЪР ПЕТРОВ 2007" ЕООД Сливен Сливен
7349 9087 "СИС КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
7350 10438 ЛЕС- ДОМ ЕООД Сливен Сливен
7351 9989 "КОЙОТ" ЕООД Сливен Сливен
7352 7634 "ЙОДИТРАНС-Т.В." ЕООД Сливен Сливен
7353 11570 "БЕЛЛА СГ" ЕООД Сливен Сливен
7354 4613 "КАМ-СЛИВЕН" ЕООД Сливен Сливен
7355 5299 "ЖАКОБИ" ЕООД Сливен Сливен
7356 13384 "А С 44 ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7357 6021 "ДОБРЕВ" ЕООД Сливен Сливен
7358 10089 "ДИМИ 76" ЕООД Сливен Сливен
7359 11630 "РСМ - КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
7360 3018 "АВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
7361 7653 "ВАЛЕНА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7362 3469 "ТИМИК – ИВАН ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7363 8387 ВЕРСУС 88 ЕООД Сливен Сливен
7364 1313 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7365 7513 "ТРАНСКОМЕРС-АСС" ЕООД Сливен Сливен
7366 4198 ВЕИ ТРЕЙДИНГ ООД Сливен Сливен
7367 11042 "КЪНТАН" ООД Сливен Твърдица
7368 11438 "СУССЕР ТРАНСПОРТИ" ЕООД Сливен Твърдица
7369 9453 "ДИКТРАНС 5" ЕООД Сливен Твърдица
7370 0140 "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД Сливен Твърдица
7371 8406 "БОЯН СТАНЧЕВ-93" ЕТ Сливен Твърдица
7372 4380 "ЦВЕТА-ИВАН ДУКОВ" ЕТ Сливен Твърдица
7373 11893 "С В Г ТРАНС" ЕООД Сливен Твърдица
7374 3079 "ЕВРОЛОГ" ООД Сливен Твърдица
7375 3784 "АТЛАНТИК УЕЙ" ЕООД Сливен Твърдица
7376 10950 "ТАНДАН" ЕООД Сливен Твърдица
7377 11814 "ТРАНС КАМА" ЕООД Сливен Твърдица
7378 0310 "ЙОЛИТА" ЕООД Сливен Твърдица
7379 2386 "РАЙЧЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Баните
7380 10318 "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Смолян Баните
7381 2421 "ФИЛИПС" ЕООД Смолян Баните
7382 12386 "РОС ЮГ" ЕООД Смолян Борино
7383 6963 "АСЕНЧО И СИЕ КУКУНДЖИЕВИ С-ИЕ" СД Смолян Борино
7384 5251 "РОГАРО" ООД Смолян Девин
7385 3457 "СЪБИ БОШНАКОВ" ЕТ Смолян Девин
7386 11180 "ЮРИТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7387 3988 "МОНИ-07" ЕООД Смолян Девин
7388 6554 "КЕМИКОМ" ООД Смолян Девин
7389 4626 "ВИТ - ЛОГИСТИК" ООД Смолян Девин
7390 4810 НИКОЛОВ ТРАНС ЕООД Смолян Девин
7391 4997 "ВАЛЕНТИН ИВАНОВ-75" ЕТ Смолян Девин
7392 4658 "НАТАЛИ" ООД Смолян Девин
7393 10610 "ВИКТОРИЯ - 76" ЕООД Смолян Девин
7394 9881 "СТОЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7395 1056 "ТЕП ТРАНС" ООД Смолян Девин
7396 10955 "КИРОВ ТРАНС - 81" ЕООД Смолян Девин
7397 13614 "БАНКАТЕВ-77" ЕООД Смолян Девин
7398 5339 "СТАМБОЛИ" ЕООД Смолян Доспат
7399 7384 "ДОСПАТЛЕС-2000" АД Смолян Доспат
7400 12149 "АСТ 3" ЕООД Смолян Доспат
7401 13095 "МИЛЕВ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
7402 3153 "ВИБИ ТРАНС 08" ЕООД Смолян Доспат
7403 9216 "ВЕВА ГРУП" ЕООД Смолян Доспат
7404 12329 ЕТ "ВИЛИМЕТ 21 - ВЕЛИН ВЕЛЕВ-ХАРИ ВЕЛЕВ" Смолян Доспат
7405 7945 "ЮНИОН ГРУП - 81" ЕООД Смолян Доспат
7406 0045 "И ЕС ДЖИ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
7407 5954 "НАСИ ТРАНС - 09" ЕООД Смолян Доспат
7408 13534 "ДАС-ТРАНС" ЕООД Смолян Доспат
7409 5127 "ВАЗИ-2006" ООД Смолян Доспат
7410 2423 "НИТЕКС 96" АД Смолян Доспат
7411 9146 АРТ ЛОДЖИСТИК ЕООД Смолян Доспат
7412 5309 "ОРИОН - 71 - КАТЯ ХРИСТОВА" ЕТ Смолян Златоград
7413 5632 "ДЯКИ-ЕМИЛ АЛАБАШЕВ" ЕТ Смолян Златоград
7414 9103 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ-РУМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Смолян Златоград
7415 13323 "КМП - БИЛДИНГ" ЕООД Смолян Златоград
7416 5765 "ИВЕЛА АУТОТРАНС" ЕООД Смолян Златоград
7417 0498 "КАРОЛИНА КО" ЕООД Смолян Златоград
7418 6291 "СТРОИТЕЛ" ЕООД Смолян Златоград
7419 1929 "ЕМИЛ БЛАГОЕВ-ЕМОНА-ДС" ЕТ Смолян Златоград
7420 6265 "БЕЛОТЕКС-95" АД Смолян Златоград
7421 7633 "СИРАК-46-ХРИСТО СИРАКОВ-БИСЕР СИРАКО"ЕТ Смолян Златоград
7422 2860 "БУЛТЕКС" ЕООД Смолян Златоград
7423 13677 "РАЙЧЕВИ" ЕООД Смолян Златоград
7424 6788 "КАЛЕЛА" ЕООД Смолян Мадан
7425 7819 "МАРКОНИ ИНС" ЕООД Смолян Мадан
7426 8219 "ТРАНСЛЕС-КОМЕРС" ЕООД Смолян Мадан
7427 12646 "САРА ТРАНС 60" ЕООД Смолян Мадан
7428 0656 "ЕМИЛ ХАДЖИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
7429 6028 "МИНКА ЛЮБЕНОВА-65" ЕТ Смолян Мадан
7430 10975 "ИНТЕРТРАНС КО" ЕООД Смолян Мадан
7431 12435 "ВИКТОРИЯ ЯК" ЕООД Смолян Мадан
7432 12378 "НАТ ТРАНС 80" ЕООД Смолян Мадан
7433 12521 "САС ТРАНС 80'' ООД Смолян Мадан
7434 5023 "СВИ-ВЕСЕЛИН ИЛИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
7435 4654 "АХМЕД БИЛЯНОВ" ЕТ Смолян Мадан
7436 5146 "ОНЗИС-57 МИТКО НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
7437 9555 "ИЗГРЕВ 42-ВЪЛКО НАЙДЕНОВ-ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
7438 4322 "СВЕТЛЬО-74" ЕООД Смолян Неделино
7439 10983 ЕТ "ЕЛ-ВИП - ЕЛЗА ВЪЛЧЕВА" Смолян Неделино
7440 12479 "ТЕХНОСТРОЙ 68" ЕООД Смолян Неделино
7441 13442 "МАРТИ ТРАНС - 92" ЕООД Смолян Неделино
7442 3970 "АНГЕЛ ИВАНОВ-ВИОЛЕТА ДУГАНОВА" ЕТ Смолян Неделино
7443 0372 "СВЕТОИЛ - 81" ЕООД Смолян Неделино
7444 10767 ЕТ "ТОЛЕРАНТ 28 - АЛЕКСАНДЪР МАРАНГОЗОВ" Смолян Неделино
7445 4839 "РАДКА КИЧУКОВА" ЕТ Смолян Неделино
7446 7665 "Р- БОРИСОВ 66" ЕООД Смолян Неделино
7447 7616 "ЖЕЛЮ ВОЙВОДА-НИКОЛАЙ БЕШИРОВ" ЕТ Смолян Неделино
7448 10596 "ДИЕЛ ТРАНС - 84" ЕООД Смолян Неделино
7449 11084 "КМХ ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
7450 8908 "БИЕЛА ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
7451 2598 "МИКО-АСЕН ИЛИЯНОВ" ЕТ Смолян Рудозем
7452 0287 "АСАН ЧАУШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7453 10869 "МАЯ 99" ЕООД Смолян Рудозем
7454 6609 "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД Смолян Рудозем
7455 1050 "СТЕЛЛА 99" ООД Смолян Рудозем
7456 3887 "ЗАРО-90" ООД Смолян Рудозем
7457 5409 "НЕДРУМ-НЕДКА БАШЕВА" ЕТ Смолян Рудозем
7458 7891 "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД Смолян Рудозем
7459 1359 "САВКО БАШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7460 13431 "ДИН СТРОЙГРУП" ЕООД Смолян Рудозем
7461 7859 "БАХЧЕР-БИСЕР ЧЕРНАРЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7462 12770 "ДЕЛОВ - М" ЕООД Смолян Смолян
7463 3783 "НБМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7464 4874 "ВЕСТА-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7465 1201 "РДД" ЕООД Смолян Смолян
7466 8666 "ПЕРЕЛИК-ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7467 11372 "РОУДПОЙНТ ВС" ЕООД Смолян Смолян
7468 9886 "БЕНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7469 3798 "ТАБАКОВ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7470 11177 "ИЛИЯ НИКОЛОВ - РИМА" ЕТ Смолян Смолян
7471 2275 "ТАСО-АНАСТАС КЕХАЙОВ" ЕТ Смолян Смолян
7472 11073 "ЕВТИМОВ" ЕООД Смолян Смолян
7473 3658 "ХРИНИК-ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Смолян Смолян
7474 8311 "АИКК" ЕООД Смолян Смолян
7475 3137 "ФЕРИ-ФИДАН ПАДИНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7476 10759 "ДИС ТРАНС 4" ЕООД Смолян Смолян
7477 5416 "ЧИКО-С" ЕООД Смолян Смолян
7478 1736 "АРХАРИТРАНС" ООД Смолян Смолян
7479 2573 "ТРИПАЛ-Г" ООД Смолян Смолян
7480 7141 "САМИРА-2011" ЕООД Смолян Смолян
7481 11427 "ДИМИС 3000" ЕООД Смолян Смолян
7482 10214 "СТАС ЛОГИСТИК" ЕООД Смолян Смолян
7483 9724 "АЙ ПИ ЗЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7484 4953 "РЕКС - К" ЕООД Смолян Смолян
7485 3587 "ТАРА-КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7486 6584 "АНДРЕЙ СЛАВОВ 73" ЕООД Смолян Смолян
7487 11139 "СТРАТЕКС" ООД Смолян Смолян
7488 5139 "КАЛИФОРНИЯ ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД Смолян Смолян
7489 6937 "КРИСТРАНС-5" ЕООД Смолян Смолян
7490 10775 "Н И М ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7491 1469 "ФОЛИ" ЕООД Смолян Смолян
7492 6807 "НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ" ООД Смолян Смолян
7493 8662 "РАДЕВ И КО 11" ООД Смолян Смолян
7494 1848 "ИНТЕРЛОГИС" ООД Смолян Смолян
7495 8641 "РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7496 1146 "БАРИ-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7497 13166 "М ЕНД М ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7498 5756 "РВН ТРАНСПОРТ" ООД Смолян Смолян
7499 2538 "КАЛИНА-ВП-ПЕТЪР МАДЖАРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7500 3012 "ХЕЛИКС-РХ-НЕВЕНОВИ С-ИЕ" СД Смолян Смолян
7501 10580 ФОРМУЛА 01 ООД Смолян Смолян
7502 5179 "СИ БИ АЙ КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7503 5443 "СТЕФАН СУНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7504 11675 "БУЛПАЛЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7505 3246 "НИКИ-КА НИКОЛА КАРАГЕУРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7506 1930 "ТРИО-ПИН КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7507 8215 "ЛЪКИ ТРАВЕЛ" ЕООД Смолян Смолян
7508 3965 "НИКОЛАЙ ДОНЧЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7509 12815 "ВАЛМАРКТ" ЕООД Смолян Смолян
7510 2933 "ИВЕЛБА-СВ-ИВАН БАДЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7511 4119 "НИКОЛА МИЛЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7512 7380 "ДАНИ-ДАНИЕЛ ДИЧКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7513 1381 "ИГНАТ КАРАДЖОВ" ЕТ Смолян Смолян
7514 5800 "ТОП КОНСУЛТ" ООД Смолян Смолян
7515 7355 "СУНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7516 7088 "ДАВЧО" ЕООД Смолян Смолян
7517 11997 "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА" ЕТ Смолян Смолян
7518 10124 "ГЛОБЕТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7519 0345 "КРИСТИ-ИЛИЯ ИНГИЛИЗОВ" ЕТ Смолян Смолян
7520 6031 "ЖИТИ-ТРАНС" ООД Смолян Смолян
7521 5053 "ДИМИТЪР ЧИЛОВ-СТОЮ ЧИЛОВ" ЕТ Смолян Смолян
7522 12470 "РОДОПЕЯ - БЕЛЕВ" ЕООД Смолян Смолян
7523 10004 "ТЕМ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7524 4693 "ПЕТКО МИЛУШЕВ-АНАСТАС МИЛУШЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7525 9828 "ЧАНЧО ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7526 2029 МЕРИ-90-МБ ЕООД Смолян Смолян
7527 13139 "МИВАС-11" ООД Смолян Смолян
7528 3756 "ЧАНЧО-БЛАГОЙ СТЕФАНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7529 6798 ГАМАКАБЕЛ АД Смолян Смолян
7530 10696 "КОРЕКТ 2009" ЕООД Смолян Смолян
7531 3011 "НИКОЛАЙ КАРАПАУНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7532 2406 "СТАЙКОВ И СИЕ-ВАСЛАВ" СД Смолян Смолян
7533 0111 "ИХТЯРОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7534 1757 "ДИМИТЪР КУРТЕНКОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7535 2950 "ТОНИКИ-МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА" ЕТ Смолян Чепеларе
7536 3026 "ДИМАР" ЕООД Смолян Чепеларе
7537 4703 "ИЛВАС" ЕООД Смолян Чепеларе
7538 8220 "СИМОВ ОЙЛ" ООД София Антон
7539 8519 "КЕНАНОВ - ТРАНС" ЕООД София Антон
7540 2247 "МИРО ТРАНС" ЕООД София Антон
7541 9098 "БЛУ БУЛ" ЕООД София Антон
7542 11940 ''САНТИНО'' ЕООД София Антон
7543 8814 "ИНТЕР-ТРАНС-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ София Божурище
7544 4967 "КОМПАС Х" ЕООД София Божурище
7545 11014 "ТИТИ ТРАНС 2004" ЕООД София Божурище
7546 10026 "РАДИ ОЙЛ" ЕООД София Божурище
7547 3065 "ОРАН-1-ЛЮБЕН ПОПОВ" ЕТ София Божурище
7548 11246 "ТРАНСТРОЙ 2001" ООД София Божурище
7549 5757 "ГРИФИНС" ЕООД София Божурище
7550 10142 "СЪБИ ТРАНС-92" ЕООД София Божурище
7551 10918 "НЕДИВА ТРАНС" ЕООД София Божурище
7552 8597 "С ТРАНС 90" ЕООД София Божурище
7553 4931 "ТЕКСТРА" ООД София Божурище
7554 12773 "МЕТОДИ ТРАНС" ЕООД София Божурище
7555 0941 "ГРОС-ИВАН УЗУНОВ" ЕТ София Божурище
7556 2593 "ЛАГЕРМАКС АВТОТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД София Божурище
7557 4859 "СПАЙДЕР-ТРАНС" ООД София Божурище
7558 7670 "ДЖОРДАН-КОМЕРС-ИВАН ЙОРДАНОВ" ЕТ София Ботевград
7559 4157 "ИВА-С" ЕООД София Ботевград
7560 9282 ЕТ "ТРАНС 1 РУМЕН ПЕТРОВ" София Ботевград
7561 5191 "АМИС ТРАНС" ООД София Ботевград
7562 4547 С-ТРАНС ГРУП ЕООД София Ботевград
7563 9126 "АТЛАС-ИВАН ДИЛОВСКИ" ЕТ София Ботевград
7564 7296 "Р.В.СИРАКОВ" ЕООД София Ботевград
7565 0833 МЕЧО-ВРАЧЕШ ООД София Ботевград
7566 13465 "ИНВЕСТ ТРАНС" ЕООД София Ботевград
7567 0379 "МИТЕВ" ЕООД София Ботевград
7568 12232 "ВАЛ ЕКСПОРТ" ЕООД София Ботевград
7569 4678 "ИНТЕРТРАНС БЕТОН" ЕООД София Ботевград
7570 0049 "ДОДОЛАН" ЕООД София Ботевград
7571 4032 "ХИТ-3" ЕООД София Ботевград
7572 12510 "ПРИМАТРАНС - ИС" ЕООД София Ботевград
7573 4177 ЕТ "АГ. ХРИСТОФОРОС-2010-КРАСИМИРА ПЕТРОВА" София Ботевград
7574 9980 "СТАНЕВ" ЕООД София Ботевград
7575 0513 "МАРТИНГ-МХ" ООД София Ботевград
7576 8231 "АЛБИНО-МТ-МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА" ЕТ София Ботевград
7577 8385 НИДА - М ЕООД София Ботевград
7578 3768 "ТЕСИ-ТИ" ООД София Ботевград
7579 8481 "ЛЕКС ГРУП" АД София Ботевград
7580 7309 "ХОВЕР" ЕООД София Ботевград
7581 1559 "ТИГЕ -ТРАНС" ООД София Ботевград
7582 13254 "РН-ТРАНСПОРТ" ООД София Ботевград
7583 2946 "ТЕДДАНИЕЛ-ДАНЧЕВ И С-ИЕ" СД София Ботевград
7584 10714 "НИКО ТРАНС 99" ЕООД София Ботевград
7585 5411 "НЕЗИ-2010" ООД София Ботевград
7586 1512 "МИКРА - КМ" ЕООД София Ботевград
7587 7547 "ШИНДИ-СТОИМЕНОВ, СТОИМЕНОВ И СИЕ" СД София Ботевград
7588 4174 "ЛКВ РУМЕНА ЕКСПРЕС" ЕООД София Ботевград
7589 4208 "БОМИТРАНС" ЕООД София Ботевград
7590 12748 "ТНП-ЕКСПРЕС" ЕООД София Ботевград
7591 13047 "ДАР ЛЕС КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7592 8818 "НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ" ООД София Ботевград
7593 11905 "ЛКВ БАРЕЗИ" ЕООД София Ботевград
7594 11718 "ЕВРОТРАНС ЛОДЖИСТИК" ООД София Ботевград
7595 6931 "КООПЕТ" ООД София Ботевград
7596 4570 "КАРАКОМ ТРАНС" ООД София Ботевград
7597 3817 "ЗАХАРИЕВ И С-ИЕ" ООД София Ботевград
7598 9950 "ГЕОРГИ ДИЛАНОВ" ЕТ София Ботевград
7599 8376 "КАРГОЛОГ" ООД София Ботевград
7600 13249 "ЕКЛИПТИКТРАНС" ЕООД София Ботевград
7601 13024 "ХРИВИК ТРАНС" ООД София Ботевград
7602 6535 "БОБИТРАНС-79" ЕООД София Ботевград
7603 5750 "ПЛАНТРЕЙД" ЕООД София Ботевград
7604 2542 "ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ-96" ЕООД София Ботевград
7605 9871 ХРИСНЕЛИ-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЕТ София Ботевград
7606 9704 "НИКСМЕТАЛ-ГРУП" ЕООД София Ботевград
7607 8579 "ВИДИ ТРАНС" ООД София Ботевград
7608 0904 "ВАЛКАТА" ООД София Ботевград
7609 3022 "СЕМЕКС" ЕООД София Ботевград
7610 7432 "ВЕКТОР КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7611 12134 "СНК ЛОГИСТИК" ООД София Ботевград
7612 3571 "ЖОРГО-ЖОРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ София Ботевград
7613 12296 "К И Н ФОРЕСТ КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7614 8782 "ВАНИТРАНС" ЕООД София Ботевград
7615 2608 "СПИГ-64" ЕООД София Ботевград
7616 4457 "ЕКСПРЕС ТРАНС-БОТЕВГРАД" ЕООД София Ботевград
7617 8375 "С И С-ТРАНС" ООД София Ботевград
7618 2765 "АНИВАС-ХТ" ООД София Ботевград
7619 0230 "МЕГАИНВЕСТ " ЕООД София Годеч
7620 6828 "ВЕЛМАР ЕКО" ООД София Годеч
7621 9629 "ВЪЛЧАН ВОЙВОДА-ДОЙЧИН ВЛАСАКИЕВ" ЕТ София Годеч
7622 5677 "БИЛИ-2001-ВАНЬО КИРИЛОВ" ЕТ София Годеч
7623 3635 "ДАНИ ТРАВЕЛ-АСЕН АСЕНОВ" ЕТ София Годеч
7624 4296 "РУНИТ" ЕООД София Годеч
7625 9835 КОННИК 64 ООД София Годеч
7626 2985 "ДИСТЕФ–ДИМИТЪР СТОИМЕНОВ" ЕТ София Горна Малина
7627 12705 "ШАЛАМАНОВИ" ЕООД София Горна Малина
7628 7234 "ЕТРАНС 71" ЕООД София Горна Малина
7629 9987 "ЕС ЕМ ТРАНСПОРТ" ЕООД София Горна Малина
7630 6451 "МЕРИ М" ЕООД София Горна Малина
7631 9873 "САКСА" ООД София Долна баня
7632 11850 "ТРАНСПАИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Долна баня
7633 11208 "ОТРАДА" ООД София Долна баня
7634 10942 "ЕЛ БАТ" АД София Долна баня
7635 1287 "РОИВ - М" ЕООД София Драгоман
7636 13097 "БАДЖИ" ООД София Драгоман
7637 9316 "ЛИАН-07" ООД София Драгоман
7638 2809 "ЕЛИТРАНС-ПАВЕЛ ВЕЛИЧКОВ" ЕТ София Драгоман
7639 2022 "СПИЙТ ТРАНС" ООД София Драгоман
7640 11692 "ГЕРИ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД София Драгоман
7641 2344 "ТРИУМФ СПЕД ЕНД ТРАНС" ООД София Драгоман
7642 5440 "ДАНВЕС-ВЕСЕЛИНКА МИЛЕВА" ЕТ София Елин Пелин
7643 13052 "Н И С ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7644 9460 "АВТОТРАНС-10-ЦЕЦА ТАНЕВА" ЕТ София Елин Пелин
7645 1246 "ОБЕРОН-Х" ООД София Елин Пелин
7646 8479 "ЛЪЧО ТРАНС - 64" ЕООД София Елин Пелин
7647 11295 "КАРГО ЛУКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Елин Пелин
7648 10964 "СМ - 9" ЕООД София Елин Пелин
7649 4448 "ДЕКС ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7650 6024 "МАРИЯН" ООД София Елин Пелин
7651 10980 "КАРГО ТУРС" ЕООД София Елин Пелин
7652 6043 “МАРТИН-ДИМИТРИНА ГЕРГОВА“ ЕТ София Елин Пелин
7653 10070 "Г И В" ООД София Елин Пелин
7654 2429 "БЕТИ ТРАНС 58" ООД София Елин Пелин
7655 8478 "БАЛКАНСКИ ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7656 8477 "ЕДИСТА" ЕООД София Елин Пелин
7657 5421 "ТРАНСЛОТ" ООД София Елин Пелин
7658 6142 "РТК" ООД София Елин Пелин
7659 5434 "ВАЛИ ТРАНС 2006" ЕООД София Елин Пелин
7660 5649 "БКС-СТРОИТЕЛ" ЕООД София Елин Пелин
7661 3546 "БОБО ТРАНС 2001" ЕООД София Елин Пелин
7662 1574 "СТОЯН ИВАНОВ" ЕТ София Елин Пелин
7663 9301 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ" ЕТ София Елин Пелин
7664 1107 "ШОП–ТРАНС–ПЕТЪР ПОСТОЛОВ" ЕТ София Елин Пелин
7665 1158 "ИЛАН-ТРАНСПОРТ" ЕООД София Елин Пелин
7666 5648 "АНЗОР" ЕООД София Елин Пелин
7667 8484 "БИЖУВАЛ" ООД София Елин Пелин
7668 0777 "КДМ-ТРАНСПОРТ-ДИМИТРИНКА КУЗМАНОВА" ЕТ София Елин Пелин
7669 2157 "НИПАЛ–ТРАНС–НИКОЛАЙ АПОСТОЛОВ" ЕТ София Елин Пелин
7670 8466 "М - МАР -2011" ЕООД София Елин Пелин
7671 0244 "КАПИТАЛ ЕКСПРЕС" ЕООД София Елин Пелин
7672 8386 БЕТО ТРАНС 2011 ЕООД София Елин Пелин
7673 1838 „ АЛУМИНА ПАРТНЪРС 2000 " ЕООД София Елин Пелин
7674 4289 "ИЛИЯ ТОТОВ" ЕТ София Елин Пелин
7675 9072 "САРОТРАНС-ЛОГИСТИК" ЕООД София Елин Пелин
7676 5711 "ФЕНИКС ГРУП 2012" ООД София Елин Пелин
7677 12968 "БЕЛАМОНТ" ЕООД София Елин Пелин
7678 4256 "ЕЛИН ПЕЛИН-ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7679 12417 "ЖОРКО - ТРАНС 81" ЕООД София Елин Пелин
7680 2110 "ЕЛГО-ГЕОРГИ ПЕТРОВ" ЕТ София Елин Пелин
7681 2792 "ЕЛИНА-ЕЛИ САКАРОВА" ЕТ София Елин Пелин
7682 4975 "ПЕТА ТРАНС" ЕООД София Елин Пелин
7683 0618 "ВХВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД София Елин Пелин
7684 2537 "ЯНКОВ-ВДМ-ЯНКО ЯНКОВ" ЕТ София Елин Пелин
7685 0305 "СИМЕКС" ЕООД София Елин Пелин
7686 11757 "ВТ ТОДОРОВ ТРАНС" ООД София Елин Пелин
7687 7278 "ЕЛВИС-72 МЛАДЕН ЛАЛЕВ" ЕТ София Елин Пелин
7688 10584 ГИГА ЕООД София Етрополе
7689 3302 "ЦВЕТИНА-ВЕСЕЛИН МАРИНОВ" ЕТ София Етрополе
7690 2133 "АТРИЯ 1" ООД София Етрополе
7691 12140 "АРЕНА ТРАНСПОРТ" ЕООД София Етрополе
7692 1798 "СПАРТА ГРУП" ЕООД София Етрополе
7693 10460 САВОВ ГРУП ЕООД София Етрополе
7694 3076 "ДАЯНА-ИВАН ПЕНКОВ" ЕТ София Етрополе
7695 2940 "ВС-ОЙЛ 94" ООД София Етрополе
7696 4427 МАКСИМАР ТРАНС ЕООД София Етрополе
7697 5654 "РАЙ-2000" ЕООД София Етрополе
7698 5407 "ТУНЕЛА-ГЕРГОВ, БОТЕВ" ООД София Етрополе
7699 9715 "ДЖАНИ" ЕООД София Етрополе
7700 2865 "ВАС ВАЛД" ЕООД София Етрополе
7701 1384 "Д И Д - ТРАНС" ООД София Етрополе
7702 8078 "БЪЦИ" ООД София Етрополе
7703 2178 ГАНЧЕВ-2012-ТРАНС ЕООД София Златица
7704 2287 "ВИКИ СТРОЙ-2005" ООД София Златица
7705 3255 "АНИ ТРАНС-КОСТАДИНОВ" ЕООД София Златица
7706 8063 "ГЕОРГИ СТАРОШАЛИЕВ" ЕТ София Златица
7707 5716 ТРАНСИТ ЕООД София Златица
7708 5609 "БОБАЛ - БОЯДЖИЕВ" ЕООД София Златица
7709 9227 "Г И Г - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ София Ихтиман
7710 12174 "КАЛИ ТРАНС 2014" ЕООД София Ихтиман
7711 10402 "БЕКА РОАД АСИСТАНС" ЕООД София Ихтиман
7712 11614 "АГРО КАТ-2012" ЕООД София Ихтиман
7713 12851 "МЕГА 7777" ООД София Ихтиман
7714 3474 "ТЛС" ООД София Ихтиман
7715 3377 "ВАСИЛКА ВАСИЛСКА" ЕТ София Ихтиман
7716 5464 "ЯГУАР-02" ЕООД София Ихтиман
7717 10311 "ВАЛЕКС ЕЪР" ООД София Ихтиман
7718 10701 "ДЕМАР 2011" ЕООД София Ихтиман
7719 11294 "СЪНСЪРВИЗ "ЕООД София Ихтиман
7720 2020 "ЦАРЧИНО-ГЕОРГИ ЦАРЧИНСКИ" ЕТ София Ихтиман
7721 13219 "ГРИЙН ТУ ГОУ" ЕООД София Ихтиман
7722 11333 ЕТ "СТАНИ ТРАНС - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" София Ихтиман
7723 7159 "ВИГОТРАНС" ООД София Ихтиман
7724 5456 "ИНД ЕКС ТРЕЙД" ЕООД София Ихтиман
7725 0946 "ГОГО-ГЕОРГИ ХРИСТОВ" ЕТ София Ихтиман
7726 9692 "ВИАТ" ЕООД София Ихтиман
7727 10051 БЕТА ВИЖЪН ЕООД София Ихтиман
7728 10988 "НИМАРТ ТРАНС" ЕООД София Ихтиман
7729 8598 "ЕМКО-ВЕС-64-ВЕСЕЛКА ХАДЖИПЕНЧЕВА" ЕТ София Ихтиман
7730 13509 "ЮРОТРАНС БГ" ЕООД София Ихтиман
7731 13569 "ИН ТРАНС М БГ" ЕООД София Ихтиман
7732 5915 "КИРИЛ ГЕРЕНКОВ" ЕТ София Костенец
7733 2956 "ЕЛИДИС" ООД София Костенец
7734 11941 "ВИ ЕНД ЕСТРАНСПОРТ" ЕООД София Костенец
7735 7539 "НИКОЛАЙ БОЖИЧКОВ" ЕТ София Костенец
7736 10912 "АВИС - 69" ЕООД София Костенец
7737 5627 "ВАЛ-77" ЕООД София Костенец
7738 10496 ВЛАДИ ТРАНС-2013 ЕООД София Костенец
7739 6563 "СИНТЕК С.Н" ООД София Костенец
7740 2169 ЕТ"СИСИГАН-СЛАВЕЙКО НИКОЛОВ" София Костенец
7741 5789 "МУРА-78-КРАСИМИР КАРАМИШЕВ" ЕТ София Костенец
7742 1926 "ПАЛИАНА" ООД София Костенец
7743 5876 "СИГМА ОЙЛ" ЕООД София Костенец
7744 13091 "РСБ ТРАНС" ЕООД София Костенец
7745 5235 "КАРАМИШЕВ И СИН" ЕООД София Костенец
7746 7062 "ИНТЕРИОН" АД София Костинброд
7747 9761 "МАРГАРИТА ВЛАДИМИРОВА" ЕТ София Костинброд
7748 11794 "АРЕС ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7749 2296 "БУЛВАЛТРАНС" ЕООД София Костинброд
7750 1655 "П.Р.ТРАНС" ООД София Костинброд
7751 4919 "АЛБА-2000" ООД София Костинброд
7752 2227 "ЕМ СИ ЕМ-МАРИЯ СТАНЕВА" ЕТ София Костинброд
7753 11151 "КЕНД - ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7754 12953 "ТРАНС ПАЛ 2015" ЕООД София Костинброд
7755 8563 "ЮРОСПИИД" ООД София Костинброд
7756 8373 "КРИСМАР" ЕООД София Костинброд
7757 8827 "СВИЛЕНОВ-ГЕОРГИ СВИЛЕНОВ" ЕТ София Костинброд
7758 10812 "ИЗТОК ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7759 4152 "ЛИДЕР КОМЕРС 55" ЕООД София Костинброд
7760 11934 "ЕЛ И ЕМ ТРАНС" ООД София Костинброд
7761 13546 "НОВОТЕМА 2015" ЕООД София Костинброд
7762 4926 "ГЛАРУС 07" ООД София Костинброд
7763 1031 "ТИЧЪК-ИВАН СТЕФАНОВ" ЕТ София Костинброд
7764 9988 "ЛОРА-ТРАНС 2008" ЕООД София Костинброд
7765 1060 "ЕВЕКС" ЕООД София Костинброд
7766 2666 "ЕВГЕНИ ЕМАНУИЛОВ" ЕТ София Костинброд
7767 3213 "ЕСИ" ООД София Костинброд
7768 4730 "ГЪЛЪБ ГЪЛЪБОВ" ЕТ София Костинброд
7769 12977 "ВАСИЛЕВИ -2005" ЕООД София Костинброд
7770 1275 "ТРИО ТРАНС-08" ЕООД София Костинброд
7771 2219 "МИРЕЛА-Г" ЕООД София Костинброд
7772 8216 "ГАЛУС КЪМПАНИ" ООД София Костинброд
7773 0027 "КАТИ-ИВАН ВАСИЛЕВ" ЕТ София Костинброд
7774 8381 "ДЖЕСИ-СТОЯН ТОДОРОВ" ЕТ София Костинброд
7775 9267 "СТАНИ КОМЕРС" ЕООД София Костинброд
7776 10160 ЕТ "РОСИ-95 - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" София Костинброд
7777 5560 "ЕКОРИСАЙКЪЛ" ООД София Костинброд
7778 4906 "ТОДОРОВИ 889" ООД София Костинброд
7779 6319 "АТАНАС ЙОРДАНОВ - ПАМИДОВА ЛОЗА" ЕТ София Костинброд
7780 1151 "ЗАСЕЛЕ" ЕООД София Костинброд
7781 3008 "ДЖИ ЕМ ПИ ТРЪКС" ООД София Костинброд
7782 1306 "ДЖИЕВ" АД София Костинброд
7783 10740 "КРИСИ ТРАНС" ООД София Костинброд
7784 11475 "РАФА БГ" ЕООД София Костинброд
7785 6023 "ЕН ДЖИ ГРУП" ЕООД София Костинброд
7786 4529 "ТЕРА КОРП" ЕООД София Костинброд
7787 13035 "ЖО ТРАНС - БГ" ООД София Костинброд
7788 12641 "ИВИ 2006" ЕООД София Костинброд
7789 12923 "МАКСИ ЧИКЪН" ЕООД София Костинброд
7790 1956 "КОСМОТРАНС ГРУП" ЕООД София Костинброд
7791 8308 "ЛИПО-ХАРТ" ООД София Костинброд
7792 6111 "СКАНИ-РОСЕН МЛАДЕНОВ" ЕТ София Костинброд
7793 8787 "ЛАГЕРМАКС СПЕДИЦИО БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Костинброд
7794 8737 "ТЕКСАЙД БЪЛГАРИЯ" ООД София Костинброд
7795 4773 "САМКО" ЕООД София Костинброд
7796 10732 "РЕЙТЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД София Костинброд
7797 0374 "ФРИКУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД София Костинброд
7798 10373 "БУЛАГРО 97" АД София Костинброд
7799 8707 "БОЯН ТРАНС" ЕООД София Костинброд
7800 11988 "ЕВЕКС.БГ" ЕООД София Костинброд
7801 2798 "ЕЛИДА 95" ООД София Костинброд
7802 5326 "МД ТРАНС" ООД ООД София Костинброд
7803 0535 "АЛБА-СИМЕОНЧО СИМЕОНОВ" ЕТ София Костинброд
7804 9830 "Н. И К. ТРАНС" ООД София Костинброд
7805 3745 "СИГАТРАНС" ООД София Мирково
7806 6775 ЕЛАЦИТЕ МЕД АД София Мирково
7807 8403 "МОНИК" ЕООД София Пирдоп
7808 1973 "ТОП ТРАНС 65" ЕООД София Пирдоп
7809 2039 "СПРИНТ 2007" ЕООД София Пирдоп
7810 8303 "КЕСОВ ТРАНС" ЕООД София Пирдоп
7811 3148 КАРТЕКС ТРАНС ЕООД София Пирдоп
7812 13433 "МВД - 05" ООД София Правец
7813 13167 "ЕКО ИНТЕГРАЛ ЕС" ЕООД София Правец
7814 2675 "АРТЕЛ-22" ЕООД София Правец
7815 4728 "ЙОХИТРАНС-ИВАН ЙОТОВ" ЕТ София Правец
7816 6814 "АВТОТРАНС-ЛИЛОВ" ЕООД София Правец
7817 6283 "АНКОН СПЕД" ЕООД София Правец
7818 4150 "ПА ВЕЛ-СГ" ООД София Правец
7819 4115 "ДРАГО ВАСИЛЕВ" ЕООД София Правец
7820 6737 "ДЕНИС ГАЛ" ЕООД София Правец
7821 1962 "АЛБИНО-ИВАН ВАСИЛЕВ" ЕТ София Правец
7822 9200 "ИВАНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД София Правец
7823 3858 "НИК-ВАЛД ТРАНС" ЕООД София Правец
7824 12746 "ЙОХИТРАНС" ЕООД София Правец
7825 2544 "СТИМИ-97" ООД София Правец
7826 7815 "ПОЛИ-2009" ЕООД София Правец
7827 4506 "БАЛКАН ЕКСПОРТ БГ" ЕООД София Самоков
7828 5321 "ГЕРА-Т" ООД София Самоков
7829 5189 "ТРАНС ДИРЕКТ" ООД София Самоков
7830 2358 "ЕМ ПИ ЕЛ ТРАНС" ООД София Самоков
7831 7465 "АХИС 69" ЕООД София Самоков
7832 2895 "ГЕНОВ - 80" ЕООД София Самоков
7833 0835 "ВАДИС КОНСУЛТ" ЕООД София Самоков
7834 1304 "ЙОРДАН ХАДЖИЙСКИ-САНИ-620" ЕТ София Самоков
7835 9063 "ЕМТРАК" ЕООД София Самоков
7836 8565 "ВОРАС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД София Самоков
7837 10857 ИРЕЯ ТРАНС ЕООД София Самоков
7838 11064 "ЧОЛУМАГОВСКИ ТРАНС" ЕООД София Самоков
7839 10500 "БУЛТРАНС - 1 МИРЧЕВИ" ООД София Самоков
7840 4230 "СТРОЙ И СНАБ" ЕООД София Самоков
7841 12511 "АКСЕРОН ТРАНС" ЕООД София Самоков
7842 11618 "ВЕНЦИСЛАВ ГЕЛОВ" ЕООД София Самоков
7843 5870 "СИ КОМЕРСИАЛ 7" ЕООД Соф