Лиценз на Общността за извършване на товарни превози към дата 25.07.2016 г. /11965 бр.

ЛИЦЕНЗ ФИРМА ОБЛАСТ ОБЩИНА
1 13615 "И Т ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Банско
2 12949 "ЛЕССЪР" ООД Благоевград Банско
3 10716 "Д И А ЧУКОВИ" ЕООД Благоевград Банско
4 0547 "РИУ-ТРАНС-2005" ООД Благоевград Банско
5 4552 "ИВАН МУНИН" ЕТ Благоевград Банско
6 6242 СОТИР МАНОЛЕВ - БЛАГОЙ СТАНУДИН ЕТ Благоевград Банско
7 13503 "БТИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Банско
8 6034 "НАДЕЖДА ДАМЯНОВА" ЕТ Благоевград Банско
9 14438 "Б И П ГРУП" ЕООД Благоевград Банско
10 8405 "НЕМАЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
11 11216 "РАДЕМО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
12 13250 "КЕЙ-ЕС-ВИ" ООД Благоевград Банско
13 12765 "БУМБАР" ООД Благоевград Банско
14 7348 "АРСО" ЕООД Благоевград Банско
15 10244 "РОКО И СИН" ООД Благоевград Банско
16 2713 "КАФЕРИНОВ" ЕООД Благоевград Банско
17 11103 "НИКИ ТРАНС 64" ЕООД Благоевград Банско
18 13892 "НЕДЖИ 2015" ЕООД Благоевград Белица
19 13242 ЕТ "МЕДИ - АХМЕД ВРАЧЕВ - ИСМАИЛ ВРАЧЕВ" Благоевград Белица
20 7861 "ГЕОРГИ ПЕНЧОВ" ЕТ Благоевград Белица
21 12136 "АГРОБИЛД" ЕООД Благоевград Белица
22 0704 "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД Благоевград Белица
23 13285 "МАТ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Белица
24 5528 "БАЛАУРАС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
25 2006 "ПЛИАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
26 15649 "ТОМАРК ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
27 6765 "ГЪЛЪБОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
28 8708 "12-ВИКИНГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
29 1918 "ВИК-СВЯТ 85" ЕООД Благоевград Благоевград
30 8236 "БУЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
31 10264 "ИНТЕРКАР-ЦОБИ" ЕООД Благоевград Благоевград
32 4373 "ОДИСЕЙ ФАКАС" ЕООД Благоевград Благоевград
33 8894 "86 СС.КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
34 13959 "АЛТЕКСКО" ЕООД Благоевград Благоевград
35 1990 "БОРА" ЕООД Благоевград Благоевград
36 1870 "БУБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
37 15130 "РОУЕН" ЕООД Благоевград Благоевград
38 11721 "ФРИЕНДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
39 13921 "3 АЛФА 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
40 11304 "ПАНИК - Д" ООД Благоевград Благоевград
41 2856 "МФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
42 15128 "КОДАЛ-ТТ" ЕООД Благоевград Благоевград
43 1337 "КАРАТ-АБ-ЛЮБОМИР АНДОНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
44 7340 ПЕТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
45 12522 "СТАНКОВ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
46 11590 "ТГЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
47 12987 "АДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
48 2260 "ТРАНСКОМ - ЕМД" ЕООД Благоевград Благоевград
49 2050 ДИМИТРИС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
50 15276 "О.В.И. КАР" ЕООД Благоевград Благоевград
51 10045 "РАГОНЕ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
52 8841 "АНЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
53 13601 "ЛУИДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
54 12868 "ИРИ ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Благоевград
55 15518 "ТРАНСДАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
56 3631 "МЕГАМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
57 13145 "НИКАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
58 12901 "БОКА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
59 5021 "ВИЛИ ЛМ" ЕООД Благоевград Благоевград
60 12102 "ТСАТАС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
61 15357 "ДАРЕ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
62 15075 "ЛОГИСТИК ГРУП АС" ЕООД Благоевград Благоевград
63 15051 "ВОЛОС ПАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
64 11299 "ТРАНС - САСА" ЕООД Благоевград Благоевград
65 11639 "ГСМ-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
66 11211 "БУЛПАЛ" ООД Благоевград Благоевград
67 3085 "ПОНТОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
68 13164 "ЕВРО СПЕД 77" ЕООД Благоевград Благоевград
69 13309 "БАЛИЛА ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
70 8511 "АРКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
71 12000 "ДВГ-84" ЕООД Благоевград Благоевград
72 13502 "М & Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
73 5357 "ВАСИЛОПУЛОС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
74 15105 "ТГ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
75 6670 "МАРИАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
76 8516 "СКАРАБЕЙ" ООД Благоевград Благоевград
77 5245 РБ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
78 13779 "ФИ-МИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
79 8875 "ОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
80 10109 "АЛЕКСАНДРА 2972" ЕООД Благоевград Благоевград
81 14024 "РОНИН-3" ЕООД Благоевград Благоевград
82 6098 "ИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
83 8794 "М И М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
84 8503 "ГЕЛАДАРИС - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
85 15059 "КРИСТ МАРТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
86 8248 "ИТАЛЕВРОМАК-БГ-СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
87 5642 " ТРАНС БОВЕ " ЕООД Благоевград Благоевград
88 13702 "ЕМ ЕМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
89 15058 "ДЕЛКОМ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
90 14791 "ЦЕБА МК" ЕООД Благоевград Благоевград
91 11307 "ГЕСК ЛАЙН ЕНД СТАЙЛ" ООД Благоевград Благоевград
92 13606 "БУЛЛС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
93 15329 "КАСТРИТИС ПАРНАССОС" ЕООД Благоевград Благоевград
94 6136 "ДЕЛУКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
95 8085 "ФРЕШ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
96 3937 "БОБО ТРАНСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
97 4397 ТОПЛИВО АД Благоевград Благоевград
98 15102 "М И С 2016" ООД Благоевград Благоевград
99 9199 "НИКО-ТРИК" ООД Благоевград Благоевград
100 7479 "М И К ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
101 7801 "Ф. И ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
102 12431 "ЕЙДЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
103 12358 "ПОЛИ ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
104 13976 "КЛИК-ПЛУС" ООД Благоевград Благоевград
105 1177 "АСЕН ЯНКОВ-АСИ" ЕТ Благоевград Благоевград
106 11450 "МАРИНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
107 11083 "АНЕЛ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
108 14987 "ХРИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
109 8079 "КОНСТАНТИНА-1" ООД Благоевград Благоевград
110 3319 "СИМ АУТО-09" ООД Благоевград Благоевград
111 2483 “Ф ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
112 8369 БОБО МК ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
113 11882 "АГРОМАХ ТРАНСА" ЕООД Благоевград Благоевград
114 3957 "КАРАСУЛИС - БГ" ООД Благоевград Благоевград
115 5376 "СВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
116 4046 "Б.Е.Т. ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
117 6747 "МАР САБА" ЕООД Благоевград Благоевград
118 10278 ТРАНСПОРТЕР-2 ЕООД Благоевград Благоевград
119 13616 "ТРАНС ЛОГИСТИК 97" ЕООД Благоевград Благоевград
120 5658 "БОДРОСТ-96" ЕООД Благоевград Благоевград
121 11824 "КАРИЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
122 12904 "ФРИГО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
123 11871 "МАРЛИКО" ЕООД Благоевград Благоевград
124 12285 "Г.С. ИМПОРТ ЕКСПОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
125 8767 "ЯКИМОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
126 11071 "КАРГО ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
127 10099 "ТРГОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
128 8964 ДРОСИА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
129 15711 "АГИОС ГЕОРГИОС ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
130 13336 "ИВЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
131 9307 "ДАРЪН РОУД" ЕООД Благоевград Благоевград
132 13197 "СИМАК БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
133 13251 "ТРАНСПОРТЕР СТОЛЕ" ООД Благоевград Благоевград
134 7603 РЕГИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
135 15590 "ДРУМСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
136 12482 "ЛОМАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
137 12318 "ГИЧЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
138 13335 "МАТИ ТРАСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
139 2910 "И.К.И. ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
140 11818 "КРАТИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
141 10457 "АНАКИЕВСКИ" ООД Благоевград Благоевград
142 15571 "БЕНЕЛУКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
143 7724 "ГЕКРА" ЕООД Благоевград Благоевград
144 2184 "ЕЛЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
145 10166 "ФРИГО ФРЕЙГХТ" ООД Благоевград Благоевград
146 12467 "ОЕО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
147 15807 "ДЕЛФИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
148 10472 "ЕВРО ТРАК 13" ООД Благоевград Благоевград
149 1291 "Г.АРГИРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
150 13755 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Благоевград
151 12244 "СТЕФАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
152 12764 "ЗАФИРОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
153 14581 "ДЖОНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
154 5457 СИАРАС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
155 13545 "ФРА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
156 8274 "НИК ТРАНС 95" ЕООД Благоевград Благоевград
157 14709 "А. С. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
158 7701 "СЛИМЛАИН КЛУБ-БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
159 13191 "Х И К ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
160 8261 "И П М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
161 12012 "УКЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
162 15611 "КРЕПЕНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
163 11179 "КЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
164 10298 "БЕТА СТАР" ЕООД Благоевград Благоевград
165 3178 "МАРТИН И ФИЛИП" ЕООД Благоевград Благоевград
166 8544 "С И Т - 2007" ЕООД Благоевград Благоевград
167 15738 "ПОЛИТРАНС - 79" ЕООД Благоевград Благоевград
168 6983 "ГЕОРГИ ДЕНОВ-МГБ" ЕТ Благоевград Благоевград
169 15558 "Т.Д.С -ПЛЮС" ЕООД Благоевград Благоевград
170 11047 "СПМ КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
171 13240 "МТ ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
172 9934 ПАЛАГАС ООД Благоевград Благоевград
173 15575 "ПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
174 11415 "ТРАНС РУМИ 66" ЕООД Благоевград Благоевград
175 14859 "АПОЛОН 05" ЕООД Благоевград Благоевград
176 15143 "КИОГ ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
177 14860 "КРУМ 7" ЕООД Благоевград Благоевград
178 4358 "АЛЛ ЮРЪП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
179 8328 "ЯКИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
180 9959 "ИНТЕРТРАНС ДК" ООД Благоевград Благоевград
181 4650 "ЯН КЕ МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
182 7933 "КАРГО ФАСТ" ЕООД Благоевград Благоевград
183 15359 "ТЪНДЕР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
184 11938 "РАМА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
185 15355 "АВРАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
186 4342 "ГАЛИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
187 15354 "НОРТ ТРАНС ДЖИ АР" ЕООД Благоевград Благоевград
188 11239 "МОМАС-БГ" ООД Благоевград Благоевград
189 13909 "МОРЕНО - ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
190 2522 "ИСТОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
191 3372 "САНИ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
192 8647 "СИГО - 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
193 10422 ЕВРОПЕАН - ФРИГО - ТРАКС ЕООД Благоевград Благоевград
194 5523 "ФИТ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
195 5972 "СПИЙД КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
196 12575 "МИТАШ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
197 5343 "СЛАВИ" ООД Благоевград Благоевград
198 14256 "АД ЕНД ЕЛ КОМПАНИ" ООД Благоевград Благоевград
199 12742 "АХЕРОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
200 10293 "ЛУНА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
201 13973 "ГВМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
202 11230 "ЕДЕЛ - БУЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
203 11827 "АЛЛАДИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
204 10916 "КАЛФАС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
205 15714 "ТОТИ ТРАНС - 14" ООД Благоевград Благоевград
206 13718 "ФОКУС ИНТЕРНАСИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
207 7895 "ТРАНСМОНДО" ООД Благоевград Благоевград
208 1732 "АВТОТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
209 14270 "ФИЛИПОВ СВФ" ЕООД Благоевград Благоевград
210 8071 "ИЛМАКС - 11" ЕООД Благоевград Благоевград
211 8722 "ДОМИНО-11" ООД Благоевград Благоевград
212 15305 "АСТАРТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
213 14276 "Н И Н ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
214 3416 "БОСКОВСКИ КЕРНЕБЕК" ООД Благоевград Благоевград
215 1701 "ЖАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
216 11659 "АЛФА - ФОРСЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
217 0885 "ГРАНД-К" ЕООД Благоевград Благоевград
218 13578 "СТАС ТРАНС-73" ЕООД Благоевград Благоевград
219 1641 "ИЛ-ДИ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
220 2115 "АВИСАДО" ООД Благоевград Благоевград
221 6929 "ВАНИКАРТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
222 12169 "С. Р. Б. ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
223 14284 "ДАПГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
224 3582 "ЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
225 11748 "ТАХО-ШПЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
226 6628 "ВЛАХОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
227 5698 “КОЖИНКОВСКИ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Благоевград
228 13515 "АЛГЕО" ООД Благоевград Благоевград
229 11739 "ДИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
230 6585 "МОНЕРА" ЕООД Благоевград Благоевград
231 10290 "АЛЕК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
232 11447 "МАРИО КОЦЕВ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
233 7979 "А.ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
234 13630 "НИКА ТРАНС НН" ЕООД Благоевград Благоевград
235 2118 "ОМЕГА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
236 13790 "МАН-СПЕД 15" ЕООД Благоевград Благоевград
237 9399 "СЕРВИЗ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
238 13993 "Н. Н. ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
239 1804 "ИВАН СОТИРОВ-МЕРКУРИЙ 96" ЕТ Благоевград Благоевград
240 8253 "КЕРКИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
241 11439 "АНТОН - РА" ЕООД Благоевград Благоевград
242 0337 "ГЕО МЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
243 13670 "ПАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
244 14126 "МА-НА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
245 10301 "ПАСКАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
246 12101 "ДЖИ ВИ 01" ЕООД Благоевград Благоевград
247 12170 "АФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
248 3934 "СИАН-2006" ЕООД Благоевград Благоевград
249 15583 "БУРГИЯ ШВЕДЕН" ЕООД Благоевград Благоевград
250 6307 "ГБС-БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
251 1755 "СРЪКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
252 13379 "НИКОСИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
253 4206 "ДМ-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
254 3933 "МЕРИАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
255 15301 "ВРЕДЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
256 12089 СТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕООД Благоевград Благоевград
257 11969 "КОЗМЕКС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
258 1161 "ПАЛАХАНОВ-КРАСИМИР ПАЛАХАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
259 11623 "ДВС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
260 13580 "ПАНВАЛ" ООД Благоевград Благоевград
261 11706 "СКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
262 14834 "ХАРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
263 10141 "МИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
264 15688 "ЕЛКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
265 5199 "САНТАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
266 10417 "ДАСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
267 8237 "ЩИП-ГО" ЕООД Благоевград Благоевград
268 10159 "ЕВРОСТЕФ" ООД Благоевград Благоевград
269 10782 "СОКОЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
270 8843 "ГРАЙФЕР ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
271 8849 ТЕМЕЛ ЛОДЖИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
272 9069 БСС ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
273 12841 "АНТЕО - 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
274 15648 "МКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
275 8486 "ДАВИС-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
276 7846 "АВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
277 10421 "РЕД СТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
278 15422 "ДБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
279 4470 "З И С ЕВРО ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Благоевград
280 10147 "ДАНИ-Н ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
281 13525 "ТРАНС ДИНАЧА" ЕООД Благоевград Благоевград
282 15704 "СФЕРА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
283 10149 "ПАР-МАР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
284 3376 "СМАРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
285 13168 "ДАНИЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
286 13756 "ТРАНСБУЛ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
287 12887 "НИКОС ПНИ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
288 5167 САКИС-В ЕООД Благоевград Благоевград
289 12333 "ПЕКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
290 13371 "ГЛ ЮРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
291 3399 "СТЕФАНИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
292 5479 "ПАРНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
293 11848 "МК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
294 2432 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
295 12323 "РАЯН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
296 1839 "АСЯ-86" ЕООД Благоевград Благоевград
297 8678 "НАТСИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
298 4758 "СТ - МАК - 10 - ТЦАТЦИАНДРЕО ТОМАС - СТАВРОС" ООД Благоевград Благоевград
299 10078 "ДТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
300 2205 "АНГЕЛОВ-КБ" ЕООД Благоевград Благоевград
301 3796 "ВАСИЛИАДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
302 10348 "СИЛВЪРСТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
303 12885 "ЕЛИ -ТОД 80" ЕООД Благоевград Благоевград
304 2336 "КИОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
305 5928 "РИАНДРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
306 11419 "ЯНУС - ПРЕВОЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
307 5730 "МАРС ММ" ООД Благоевград Благоевград
308 9397 "ЕКЗЕДОРОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
309 15039 "ВБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
310 15259 "Н КАРАТАНАСИС БРОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
311 12543 "ТРАНСПОРТЕС -ИНЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
312 8210 "БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
313 14000 "ЕЛИТ САХА" ЕООД Благоевград Благоевград
314 14672 "Д. НЛГ" ЕООД Благоевград Благоевград
315 12113 "КАЛО КРИСТИАН" ЕООД Благоевград Благоевград
316 2102 СИСИ - 2011 ЕООД Благоевград Благоевград
317 14705 "ИРИНА ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Благоевград
318 5958 "ЛЕИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
319 2601 "ВИВ - ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
320 11805 "СИКАЛ- БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
321 6492 "АВСТРАЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
322 11503 "САМ 73" ООД Благоевград Благоевград
323 14661 "САНТА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
324 3944 "ЕМИЛ СТОЙЧЕВ-ДЕС-ТРАНС" ЕТ Благоевград Благоевград
325 12622 "МАНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
326 12907 "ГРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
327 12593 "ПИНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
328 6052 АКУИЛА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
329 8668 "ЛКВ ТРИПЧЕВ" ЕООД Благоевград Благоевград
330 12940 "ДЕКИ - С ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
331 7343 "ЧАКАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
332 10511 ДЗЕКО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
333 7288 "ПИРИН ОЙЛ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
334 14130 "АДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
335 7164 "ЙОВО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
336 10347 "БИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
337 3340 "ПАН-ДИМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
338 12916 "БЛИЦ ТРЕЙД 1" ЕООД Благоевград Благоевград
339 12247 "АУТОТРАНСПОРТИ ТОТАРО" ЕООД Благоевград Благоевград
340 15471 "ДЕК КРЕТА ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Благоевград
341 14131 "ШАРЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
342 5417 "СОФИДА М" ООД Благоевград Благоевград
343 11847 "ВИНИ-ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
344 4467 "ВИРТУС 2010-МИТКОВИ" ЕООД Благоевград Благоевград
345 12336 "ПРЕЦИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
346 2312 "СТАТИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
347 15502 "ИНВЕДА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
348 10516 "ОПСТАНОК ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
349 14604 "АС ЛБ" ООД Благоевград Благоевград
350 12407 "ДРАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
351 12624 "ЗВОНКО ВУЧКОВСКИ-МАЛЕШ" ЕООД Благоевград Благоевград
352 14653 "ИГМАШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
353 8728 "ШВР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
354 5306 "АЛСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
355 15175 "ФРИГОЛАЙН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
356 12331 "ВИВА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
357 12325 "КОСТОВ БГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
358 13339 "АВ-ЕМ90" ЕООД Благоевград Благоевград
359 15480 "МАРТИНИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
360 5142 "ПЕК-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
361 8837 "ВИГО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
362 10351 "БАБИ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
363 12062 "АНДРЕЕВ 86" ЕООД Благоевград Благоевград
364 7174 "АВТО-РЕСУРС" ЕООД Благоевград Благоевград
365 12974 "ФЛОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
366 10522 БАСТРАНС ООД Благоевград Благоевград
367 14631 "СОСИ 82" ЕООД Благоевград Благоевград
368 9003 БЕЛО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
369 10519 "КАРГО СЪЛЮШЪН" ЕООД Благоевград Благоевград
370 12326 "НАУССА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
371 8350 "ДАНИ-Н" ЕООД Благоевград Благоевград
372 11811 "КС ЕКОФУДС" ООД Благоевград Благоевград
373 13692 "Д И М - ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
374 11791 "МАРКМАКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
375 11907 "ТРАНС ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Благоевград
376 12651 "БС ЛОГИСТИКА" ООД Благоевград Благоевград
377 11046 "КОСТАКИС ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
378 10280 "МОРИАС" ЕООД Благоевград Благоевград
379 14625 "ДАФО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
380 13127 "С.М.Е.С. - 2014" ООД Благоевград Благоевград
381 4801 "ИНФИНИТИ КТ" ООД Благоевград Благоевград
382 14644 "БЕНЗО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
383 5115 "АЛ-МАКС" ООД Благоевград Благоевград
384 3671 "КТ-КОНСУЛТ 1" ЕООД Благоевград Благоевград
385 3743 "ДИМ ТРАНС - БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
386 7710 "БЪРЗАЧКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
387 4429 "КОРОЛА" ООД Благоевград Благоевград
388 11939 "СИЛВЕР СТАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
389 15470 "ВИСВАРДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
390 12807 "ТРАНСЕЛЛИНИКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
391 9300 "СЛАВИ ТРАНС-ССГ" ЕООД Благоевград Благоевград
392 12605 "Г И З ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
393 14610 "ТРИУМФ АГРО" ЕООД Благоевград Благоевград
394 9043 "ЕЛИЛЕОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
395 12254 "МАЛЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
396 10202 "АНГЕЛИ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
397 8824 "ТРАНС ДИНАСТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
398 14630 "ЛУКА ЛЕО" ЕООД Благоевград Благоевград
399 2611 "АРАП ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
400 15477 "ДЖИ КА ПЛЮС" ЕООД Благоевград Благоевград
401 11148 "ЛОРД ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
402 14706 "КХРИСТОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
403 10200 СТИЙВЪНС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
404 3440 "А-АМАКО" ЕООД Благоевград Благоевград
405 13216 "ГРОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
406 12561 "АГИОНЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
407 1716 ФЛАД ЕООД Благоевград Благоевград
408 10201 "ДСС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
409 15172 "ДЖ.Б.П." ЕООД Благоевград Благоевград
410 0636 "БУЛКАР" ООД Благоевград Благоевград
411 7242 "ПАДРИНИ" ООД Благоевград Благоевград
412 5192 "ФЕРКОМ 181" ЕООД Благоевград Благоевград
413 13648 "СТРУМА ИМОТИ" ООД Благоевград Благоевград
414 7294 "ВЕСЕЛИНА 08" ЕООД Благоевград Благоевград
415 3187 "АНИ КОМЕРЦ" ООД Благоевград Благоевград
416 8496 "СЪРВИСТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
417 0686 "МИФОНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
418 2546 "ЯНЕЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
419 14923 "КРИС МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
420 4951 "ТАСКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
421 8796 "МАН СПЕД 12" ООД Благоевград Благоевград
422 9706 "ЙОРДАНКА МАЗУРСКА-ТРАВА" ЕТ Благоевград Благоевград
423 9148 КУИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
424 2412 "ГЛОБЪЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
425 5040 "ГОРАДТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
426 15669 "АГРО ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
427 4542 "ГЕА ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
428 14591 "ДИ-ПРЕМИУМ" ЕООД Благоевград Благоевград
429 12262 "ГОЛД ТРАНЗИТ" ЕООД Благоевград Благоевград
430 14894 "ТЕРМО ДИНАМИК 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
431 13148 "МБМБ" ЕООД Благоевград Благоевград
432 0838 "АТТИКА ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
433 14113 "ФИЛИП ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
434 8510 "АЛЕКСМАР ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
435 13452 "АЛЕКС МАР 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
436 14109 "КИВА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
437 3509 "БОБО СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
438 8898 “ВГЛ СПЕДИШЪН“ ЕООД Благоевград Благоевград
439 3053 САН ДЖОРДЖИО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
440 14428 "НИ – ВА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
441 11980 "ДИАМАНТИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
442 12052 "ТОП ЛАК" ЕООД Благоевград Благоевград
443 1252 "НИКОЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
444 0690 "ДЖИ КЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
445 1477 ВУК ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
446 7989 "АНДРЕА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
447 15613 "З.Г.ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
448 7947 "КО МАТ" ООД Благоевград Благоевград
449 7964 ДЕЯ ТЕАМ ООД Благоевград Благоевград
450 7377 "КРАСИМИР АНГЕЛОВ-КРАСИЕМ" ЕТ Благоевград Благоевград
451 0349 "КМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
452 14761 "ЯС ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
453 7202 "ИНТЕРТУР" ООД Благоевград Благоевград
454 6180 "ТЕО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
455 13762 "АНТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
456 15215 "НИКАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
457 7900 "ИБО" ООД Благоевград Благоевград
458 1328 "ТОШЕ-2001" ООД Благоевград Благоевград
459 10648 "ЗО ГО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
460 11348 "ЕУРО ТРАНС ЛС" ЕООД Благоевград Благоевград
461 5414 "КОКОВИДИС ФОРС" ЕООД Благоевград Благоевград
462 15207 "МЕКТОБА ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
463 11367 "ГЬОРЧЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
464 11984 "ТАТЯНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
465 15396 "ДКБ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
466 11776 "ЛЕНЦОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
467 13252 "ЛИНГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
468 1794 "Б.Б.С.Н. ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
469 2529 "НИВЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
470 11288 "СКАНЛОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
471 2497 "ПЕПСИ - 67" ООД Благоевград Благоевград
472 14106 "ВЕЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
473 12858 "ДЖИ МЕТ КОМ" ЕООД Благоевград Благоевград
474 11346 "ВИТТВЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
475 10952 "НОР СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
476 13638 "КЪНТРИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
477 12925 "ГЛОБАЛ РОУДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
478 10233 "ФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
479 4546 "СТАРТ-2012" ЕООД Благоевград Благоевград
480 11604 "НАСКОС ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
481 15638 "ДИМС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
482 2790 "МАГНУМ 1" ООД Благоевград Благоевград
483 7423 "ЛИОН ГЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
484 12649 "КОСМАР СПЕДИШЪН" ООД Благоевград Благоевград
485 13980 "ВЕПС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
486 3949 "ТРАНС ЛЪРД" ООД Благоевград Благоевград
487 9941 "ПАЛАДИА" ООД Благоевград Благоевград
488 14566 "ВВВА" ЕООД Благоевград Благоевград
489 12342 "КБФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
490 10358 "ФИЛЕО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
491 1821 ДЕНЕ - ВЕТУНИЦА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
492 0369 "ОГИТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
493 4385 "РОМА" ЕООД Благоевград Благоевград
494 3869 "СКИАДОПОУЛОС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
495 1957 "СИНИДО" ЕООД Благоевград Благоевград
496 14526 "ПЕШОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
497 14520 "КСД ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
498 8895 "АНДЕЛИ" ЕООД Благоевград Благоевград
499 8691 "ЙОМИ - СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
500 2807 "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
501 14797 "САКИС ТРАНС 2016" ЕООД Благоевград Благоевград
502 14014 "СТИМЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
503 14920 "ИНТЕРТРАНС 2016" ЕООД Благоевград Благоевград
504 12844 "К.С ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
505 15216 "НЮ ЕВРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
506 14525 "ДСИ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
507 4811 "ГОЧИ - 2005" ЕООД Благоевград Благоевград
508 2273 "ЛОГИСТИКА 12" ООД Благоевград Благоевград
509 3093 "КНОСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
510 6964 "РИДАРСКИ" ООД Благоевград Благоевград
511 2567 "РАЛИЦА КОЧОВА -2006" ЕООД Благоевград Благоевград
512 11111 „ ИРИНИ ТРАНС " ЕООД Благоевград Благоевград
513 10239 "БТ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
514 15574 "МИЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
515 13153 "ШАРАЦ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
516 4655 ГАРАНТИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
517 12520 "РЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
518 4974 "ДИМУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
519 14957 "СТБИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
520 13552 "ЕЙ БИ ДИ ЕС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
521 0803 "ЧКРЕПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
522 14529 "ТЕРМО КАРГО" ЕООД Благоевград Благоевград
523 14816 "ИЛПЕТ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
524 7503 "ТРАНС ЛИМИТЕД ТРАНСПОРТ СР" ЕООД Благоевград Благоевград
525 0186 "АПОСТОЛОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
526 13551 "БО-МИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
527 2938 "ЕЛПИС" ЕООД Благоевград Благоевград
528 12592 "МАК КУИН 95" ЕООД Благоевград Благоевград
529 0459 БГ ХОЛИЧ ЕООД Благоевград Благоевград
530 5230 "БОНИ-21" ЕООД Благоевград Благоевград
531 1826 "ОЛГА АУТО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
532 9809 ПОПОТИС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
533 14518 "ТЕМЕЛИС АНДРЕАС" ЕООД Благоевград Благоевград
534 4893 "МАРКОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
535 11004 "ТИР-РЕКС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
536 15220 "В2 ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
537 4104 "СЛАВИХРИС" ЕООД Благоевград Благоевград
538 11478 "ТР ТРАНСПОРТ 2013"ЕООД Благоевград Благоевград
539 15657 "МАРИС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
540 7577 "ЛКВ ДИМОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
541 11490 "ЕЛИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
542 15501 "ТРЕНД ТРАНС 96" ЕООД Благоевград Благоевград
543 14849 "АЯЕ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
544 8235 "МЕТИЧ" ЕООД Благоевград Благоевград
545 0487 "ШАНС ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
546 14017 "ГУМЕКСПРЕС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
547 14827 "ВЛАСТАРАС" ЕООД Благоевград Благоевград
548 14502 "ТРАК МАСТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
549 1853 "РАП-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
550 10588 "ДИ ЕС ЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
551 15500 "НОМАД ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
552 15209 "Д.С. ПЛЮС" ЕООД Благоевград Благоевград
553 1610 "КНК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
554 8873 "ДЖОДИ ШПЕД" ООД Благоевград Благоевград
555 8288 "МИЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
556 13074 "ИНТЕРЛОК" ЕООД Благоевград Благоевград
557 4708 БИКОВ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
558 11168 "ВАСИ ТРАНС ВК" ЕООД Благоевград Благоевград
559 11722 "Б.П.ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
560 10683 "СУТКА" ЕООД Благоевград Благоевград
561 0727 "ВАСКО-2007" ЕООД Благоевград Благоевград
562 3436 "МИХОС Г. ХАРАЛАМБОС" ЕООД Благоевград Благоевград
563 10111 "ВОУРНАЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
564 15166 "А ЕНД Д ЛОГИСТИКС СЪРВИСЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
565 10837 "ПЕПСИ 87" ООД Благоевград Благоевград
566 10564 МЕТОДИ МАЛАШЕВСКИ - МСМ ЕТ Благоевград Благоевград
567 10838 "УНИ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
568 0628 "ТРАНС МИТКО-07" ЕООД Благоевград Благоевград
569 11500 "ЕВРО ТРАНС ДЗ" ООД Благоевград Благоевград
570 2256 "ЛЕОН КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
571 3481 "Б - М - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
572 13498 "ЗОРАНГОРАН" ООД Благоевград Благоевград
573 0206 "НТОУКОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
574 5680 "ЕВРОСТАР" ООД Благоевград Благоевград
575 10836 "МИТКОВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
576 9070 РЕСТАРТ ЕООД Благоевград Благоевград
577 10245 "ТРАН СПИЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
578 12674 "АМГ СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
579 13058 "ЕФПАТОР -ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
580 11751 "КРЕМИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
581 3360 "АНДОНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
582 7913 "ТО - МА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
583 14508 "АКАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
584 8876 "РИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
585 9559 "АЛМИРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
586 11929 "ГЕРМАН И ЛУШЕ" ООД Благоевград Благоевград
587 10673 ДЕ-МИ ЛОГИСТИК ООД Благоевград Благоевград
588 14203 "АНТОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
589 11703 "ВВВ-АКТИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
590 10853 "ЛОНДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
591 2600 "КОХСИ-КАЛИНКА ЙОРДАНОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
592 0317 "ТРАНСЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Благоевград
593 10846 "ДЖОН МЕТАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
594 5508 "ЖАК-ЖЕЛЯЗКО СТОЙКОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
595 0934 "ДАМЕВ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
596 1351 "МАРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
597 8962 "ТЕМЕТЕРОН БРОС" ООД Благоевград Благоевград
598 14515 "ПИЕРИКИ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ" ООД Благоевград Благоевград
599 9108 "ЕВРО ФРИГО 88" ЕООД Благоевград Благоевград
600 12888 "МАРИНА - ИНТЕРНАСИОНАЛ" ООД Благоевград Благоевград
601 8914 "АНВЕРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
602 2591 "БИЛ ИНТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
603 3793 "ПАРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
604 2846 "ЗУМЕЛЕКТРОНИК" ООД Благоевград Благоевград
605 12119 "ГОЛД ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
606 12092 "СЕРТА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
607 15519 "ЛИНА - АК - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
608 15709 "АГРОМАХ ПРОДАКШЪН" ЕООД Благоевград Благоевград
609 4849 "ДАРИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
610 13889 "ТРИ ШПЕД" ООД Благоевград Благоевград
611 11340 "ЛАМПДА" ЕООД Благоевград Благоевград
612 9195 "ЕМИ ТРАНС А/В" ЕООД Благоевград Благоевград
613 11521 "ДИМИ МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
614 9857 "П-М ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
615 2086 "ВИ-ГРУП 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
616 11870 "ДАРСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
617 14198 "НЕНАД ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
618 13982 "ЕФРЕМ 1975" ЕООД Благоевград Благоевград
619 0570 "САНВАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
620 12560 "СТЕЛИ 13" ЕООД Благоевград Благоевград
621 12122 "ГОЛД ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
622 11821 "ИРИБОЗОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
623 0801 ФЕРЕО ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
624 8393 "СИЦИЛИЯ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
625 5769 "АНЖЕЛА ЛАЗОВА-ВИСОТА" ЕТ Благоевград Благоевград
626 11577 "ЕНТЕР 87" ЕООД Благоевград Благоевград
627 3790 "ОЛИМП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
628 0010 ТИЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
629 9394 "М - БГ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
630 12129 "ДАФЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
631 11257 "УНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
632 10971 "ИЛМАРК-2013" ЕООД Благоевград Благоевград
633 11953 "ЕКО-БЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
634 2293 "КОСПЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
635 1036 "ЛАЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
636 14740 "М И ДЖ" ЕООД Благоевград Благоевград
637 11765 "ПОСТОЛОВСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
638 12603 "МЕДЛИНЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
639 11266 "ПАТАШОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
640 3398 "МАКРО МК" ООД Благоевград Благоевград
641 10257 "КОС БОР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
642 15568 "ТРАНС СЕТ 777" ЕООД Благоевград Благоевград
643 9566 "ДЗИУВАРАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
644 15167 "БПС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
645 7657 "НАСИПНИ ТОВАРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
646 14781 "ВИТЕРБО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
647 0924 ЯКОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
648 15497 "МЕРИ-МАН" ЕООД Благоевград Благоевград
649 12552 "БКИ" ООД Благоевград Благоевград
650 11259 "ЗИКА ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
651 14182 "НИКИ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
652 10062 "ДЖИОВАННИ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
653 12039 "М.ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
654 8169 "П.Т.С ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
655 6313 "КИРИЛ СТОЙЧЕВ-97" ЕООД Благоевград Благоевград
656 6086 "ИГ ТРАНС 2007" ООД Благоевград Благоевград
657 15168 "ХЕЛЕНИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
658 9002 "СИЛВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
659 7420 "САБО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
660 4733 "И.Д.Д.2010" ЕООД Благоевград Благоевград
661 14373 "ДЖИ. КАРБОН" ЕООД Благоевград Благоевград
662 9173 “ПОРПИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
663 3886 "Б.Д ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
664 13426 "СТАРТ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
665 10046 "БОМАК-ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
666 7107 "МИЛЕНИНСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
667 3927 "ЛАВОРТА ТРАК" ООД Благоевград Благоевград
668 1864 "ПЕШ-НЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
669 9972 "КЛАУДИА ЕУРОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
670 12632 "МЕГА ТРЕЙД - СКРЧИМ" ЕООД Благоевград Благоевград
671 7007 "ЛАТИНКА СОЛАЧКА-ИВАН СОЛАЧКИ" ЕТ Благоевград Благоевград
672 4686 "ГРЪЧКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
673 11329 "ГО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
674 12722 "ВЕЛВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
675 0477 "БОНУС ТРАНС-96" ООД Благоевград Благоевград
676 4834 "ДИМОСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
677 0032 КОНСТТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
678 12634 "КОКИШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
679 7328 "ДЕНИ-БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
680 3974 "СЕТИ-С-СТРАХИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
681 12557 "С.М.Л. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
682 0524 "МИТИТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
683 3564 "СПИИД ТРАНС ОИЛ" ООД Благоевград Благоевград
684 14401 "ОЛ СЪРВИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
685 15440 "СТАЙДИ-2002" ООД Благоевград Благоевград
686 5579 "МАЛГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
687 10323 "СТАК ДЖЪМБО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
688 14351 "НАД МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
689 10127 “ЕМАРТИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
690 10088 “М.К. ИНТЕРНАСИОНАЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Благоевград
691 2018 "АТЛАС-ТРАНС-ЕВРОПА" ООД Благоевград Благоевград
692 2372 "БАЛКАНИЯТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
693 12108 "ПЕТРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
694 1994 "ВОЛИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
695 7582 "ЙОРГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
696 10861 "ХАЗЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
697 12913 "ГИВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
698 5659 "ЕКО ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
699 14227 "ПИЛОТ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
700 14079 "МИРАВЕЛА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
701 14355 "ЕУ ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
702 14647 "ЕВРОПА ТРАНСПОРТ ПАПАДОПОУЛОС" ЕООД Благоевград Благоевград
703 2854 "КРИБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
704 14942 "ЛЕОН ТРАНС 2016" ЕООД Благоевград Благоевград
705 8592 ФИКС ЕУРОПА ООД Благоевград Благоевград
706 12947 "АЛФА СПЕДИЦИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
707 11910 "ЛАЗУР" ЕООД Благоевград Благоевград
708 11204 "Е.Ф. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
709 1814 "УЪОРЛД ШАНС" ООД Благоевград Благоевград
710 0076 "ТОТА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
711 9144 "ИНТЕРЛИНК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
712 12473 "СКМ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
713 6618 "Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
714 14398 "ЛОДИ - 75" ЕООД Благоевград Благоевград
715 15023 "М ЕНД М СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
716 14946 "МАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
717 13631 "ЕКСТРА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
718 8183 "К И К-2011" ООД Благоевград Благоевград
719 0848 "ЕРМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
720 11482 "БОМАК-2" ООД Благоевград Благоевград
721 8892 "АСПРА-ДИМИТРОВИ И СИЕ" СД Благоевград Благоевград
722 0381 "ТРАНСМИТ-82" ЕООД Благоевград Благоевград
723 10751 "МЕЛАНИ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
724 1030 "ТЕРМО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
725 6477 "КИВАВА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
726 12088 "БЕСТ ФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
727 10602 "ПХС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
728 0339 "БИНЕР ЕКСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
729 12067 "БРАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
730 6252 "АВТОТРАНС-БАНДРОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
731 15735 "ЕМДИ-7" ООД Благоевград Благоевград
732 11845 "АВРОРА-КС" ЕООД Благоевград Благоевград
733 7631 "ГАМА" ЕООД Благоевград Благоевград
734 14230 "ТА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
735 1271 "МЕТКА 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
736 4725 "ВИЗИЯ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
737 5839 "АЛКО ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
738 6549 "СОЧО 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
739 15731 "КАЛАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
740 4777 "КОСТЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
741 8616 "ДИМИТЪР ХРИСТОВ-2003" ЕТ Благоевград Благоевград
742 13653 "ТДС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
743 3117 "МЕГА ТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
744 13488 "ФИЛИТЕА" ЕООД Благоевград Благоевград
745 10362 "ХЕЛЛАС МАРКЕТ" ООД Благоевград Благоевград
746 12150 "СКАНИЯ М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
747 14951 "БИМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
748 3616 "ВАБО ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
749 1611 АРТЕМИС 2008 ООД Благоевград Благоевград
750 2038 "АЛПИНА - ГРУП 1" ООД Благоевград Благоевград
751 9101 "МЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
752 15104 "ДАМ - ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
753 14226 "МАЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
754 5177 "МИТЕКС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
755 12935 "АГРОМАХ РОУДА" ЕООД Благоевград Благоевград
756 11485 "ГИШКА СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
757 11898 "МЦВ" ООД Благоевград Благоевград
758 9048 "ИНВЕСТ КОНСУЛТ - 07" ООД Благоевград Благоевград
759 0884 "ГРУП ТАТАРИКОС -ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
760 11191 "ВЕНИМА - МАРИЯ АТАНАСОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
761 6472 "ГЕСТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
762 12733 "УБ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
763 8246 "РИВАСА" ООД Благоевград Благоевград
764 14780 "ЕН ДЖИ ВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
765 11801 "ЕКОФЮТЧЪР ЕНЕРДЖИ 1" ООД Благоевград Благоевград
766 10738 "ИВЕАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
767 7544 "ИВБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
768 1743 "ВИТОША-А" ЕООД Благоевград Благоевград
769 13579 "БРАДЪР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
770 5785 "МАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
771 15067 "НАВАДА" ЕООД Благоевград Благоевград
772 12081 "ВИНКОМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
773 14294 "ПАН ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
774 10267 "ЙОНА ТЕРМ" ЕООД Благоевград Благоевград
775 12068 "ОЗИ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
776 7682 "ВИМП - ВИК" ЕООД Благоевград Благоевград
777 12759 "РОУД-2014" ЕООД Благоевград Благоевград
778 2841 "Н.Е.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
779 1858 "ТРАНС ПРОМЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
780 0804 "БМ 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
781 14274 "CАЛОНИКАСАМИ 11" ООД Благоевград Благоевград
782 5152 "ТАЛ АКТИВ" ООД Благоевград Благоевград
783 13666 "АХИЛЛЕАС 1" ООД Благоевград Благоевград
784 14218 "НЕГРИТА БКБ" ЕООД Благоевград Благоевград
785 10069 "ЛУГАНО-7" ООД Благоевград Благоевград
786 9695 "ТАКИС-ТРАНС - 2007" ООД Благоевград Благоевград
787 12791 "ЕВРОТРАНС - 15" ЕООД Благоевград Благоевград
788 13849 "СТИЛИАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
789 13294 "КАМИ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
790 4795 "ДАВ - 99 - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
791 4185 "МИХАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
792 15651 "ТРАНС ГАРАНТ" ООД Благоевград Благоевград
793 1048 Г.А.К.СПЕДИШЪН ЕООД Благоевград Благоевград
794 8035 "ЗАГ - ТРАНС КОМЕРЦ" ЕООД Благоевград Благоевград
795 14303 "К.П.А ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
796 15124 "ПЛАМИ 14 - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
797 11587 "ТРАНСПОРТЕР 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
798 14973 "БИ ЕС ЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
799 10770 "Б ЕНД ДЖИ" ООД Благоевград Благоевград
800 7413 МЕГАЧИ ЕООД Благоевград Благоевград
801 4695 "ТРАНС БАЛКАНИ - БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
802 10363 "ИЛИЯ 74" ЕООД Благоевград Благоевград
803 4156 "ТРИО-ТРАНС- 11" ООД Благоевград Благоевград
804 14296 "КОПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
805 14061 "МИТЕВ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
806 5196 "ЕРТАНКОМ" ООД Благоевград Благоевград
807 3802 "ТРАНСБУБ" ЕООД Благоевград Благоевград
808 2916 "КОНСТАНТИН ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
809 1867 "ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" АД Благоевград Благоевград
810 6244 "ДИМЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
811 12201 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
812 6379 "БАМБИ 87" ЕООД Благоевград Благоевград
813 4226 "ТРИККИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
814 13387 "ЗАНГАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
815 2366 "РОТКИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
816 13961 "ГЕО Г ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
817 13560 "УОКЕР - ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
818 15428 "КОКОНОВ И СИЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
819 14242 "ЛИСА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
820 4796 "ВИНПРОМ ТАСКОВ ДИСТИЛЪРС ЕНД УАЙН-ВИНТРАНСПРОЕКТ" ООД ООД Благоевград Благоевград
821 5592 "ЕВАА –ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
822 12460 "СЕНТ РАФАЕЛ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
823 14280 СЛАФИ М ЕООД Благоевград Благоевград
824 9493 "ФАДЕЛЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
825 11228 "ИВАН МАРКОВ И СИН" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
826 4341 "ВГБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
827 11607 "ИВАН - М" ООД Благоевград Гоце Делчев
828 13765 "УЛМЕРА" ООД Благоевград Гоце Делчев
829 11394 "СИЯНА ЕМ-11" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
830 13372 "КСАНТИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
831 8716 "ВЪРБИЦА ЛЕС-ГРУП" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
832 13689 "НС БИОМЕЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
833 5217 "НИКОЛАЙ ЦИПАРОВ-62" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
834 15387 "КРУМ ГЕРОВ ТМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
835 15198 "ГАМА-КОМЕРС" ООД Благоевград Гоце Делчев
836 5670 "БКС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
837 11933 "СПИЙД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
838 8846 "Р&Н-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
839 14803 "ЕЛ-КА ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
840 11709 "МАРТИНС ТРАНСПОРТ" EООД Благоевград Гоце Делчев
841 8364 "НИКЛЕВ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
842 5686 "УНО - 78" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
843 4062 "КА ЕС ДИ - ГРУП" ООД Благоевград Гоце Делчев
844 8473 "ГЕРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
845 1912 "НИКИ - 5" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
846 10174 "ВИПС - Т" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
847 14574 "ФОТОЛИВОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
848 8123 ЕТ ИВАНКА БЕЛЧЕВА Т Благоевград Гоце Делчев
849 11743 "БЛЕК ДАЙМАНТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
850 6372 "ИБУШ" ООД Благоевград Гоце Делчев
851 12175 "СТЕЛЛА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
852 7813 "ПРОГРЕС-76" ООД Благоевград Гоце Делчев
853 9446 "МЕХАНИКА 70" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
854 11051 "ЕФМАК 2" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
855 1567 "ГЕРИ-В-2000" ООД Благоевград Гоце Делчев
856 2556 "ТОЗЕВ И СИЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
857 3805 "РИ-ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
858 0529 "ИС-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
859 12184 "ТРАНСПОРТТОМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
860 0991 "МАКСИМ" ООД Благоевград Гоце Делчев
861 13087 "А ЕНД ДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
862 7977 "ДИМИТЪР ШЕЙТАНОВ-72" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
863 1753 "НАЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
864 10119 "ЙОАНИС МИХАЛАКИС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
865 12688 "ИНТЕР - МОНТЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
866 11456 "БАВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
867 5442 ЕТ "БЛАГОЙ ПРАМАТАРОВ" Благоевград Гоце Делчев
868 15478 "ФОР ДРИЙМС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
869 15247 "ЛИА - 92" ООД Благоевград Гоце Делчев
870 8976 "БРАТЯ КРАЧОЛОВИ" ООД Благоевград Гоце Делчев
871 10778 "МЕЙДИН" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
872 15171 "ГРОСМАН" ООД Благоевград Гоце Делчев
873 5068 "АНКЕР 89" ООД Благоевград Гоце Делчев
874 11494 "ДАНЕЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
875 13039 "БУЛ ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
876 10661 "КОНДОР КЪМПАНИ ОЙЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
877 6366 " ЕКОГРУПТРАНС-2 "ООД Благоевград Гоце Делчев
878 10645 "БИОФАИР ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
879 2799 "ЖОРО ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
880 12260 "ГРАПЧО-ЛЕС" ООД Благоевград Гоце Делчев
881 15370 "УЛТРАХИМ" ООД Благоевград Гоце Делчев
882 13659 "ТРАНСПАРТНЕР 87" ЕООД Благоевград Гърмен
883 14670 "РИАЛ УУД" ЕООД Благоевград Гърмен
884 6833 "ПАЧО ТРАНС" ЕООД Благоевград Гърмен
885 14820 "АУТО ГРУП ЛЕО" ЕООД Благоевград Гърмен
886 13102 "АМИЙРА-ДД" ЕООД Благоевград Гърмен
887 12853 "БИЛДИНГ-КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Гърмен
888 14956 "ТРАНС ГРУП ШЕХИНОВА" ЕООД Благоевград Гърмен
889 6721 "ДЖАМБО - 2007" ЕООД Благоевград Гърмен
890 3366 "ЕФИ АУТО ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Кресна
891 2829 "БОЯН СМИЛЕНОВ" ЕТ Благоевград Кресна
892 13654 ЕТ "БОГИ-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ" Благоевград Кресна
893 1657 "ГЛЕРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Кресна
894 5476 "ВИЛИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Кресна
895 15456 "ЕМИЛИ-2013" ЕООД Благоевград Кресна
896 13201 "ТРАНСТРЕЙТ" ЕООД Благоевград Кресна
897 15078 "АВЕРТИС" ЕООД Благоевград Кресна
898 4263 "НИКУЛИ" ЕООД Благоевград Кресна
899 0574 КОРПАЛИС ТРАНСПОРТ ООД Благоевград Кресна
900 0655 "ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ" ЕТ Благоевград Кресна
901 11425 "ЛА 40" ЕООД Благоевград Кресна
902 12642 ЕТ "СЛАВЧО ТАНЕВ 92" Благоевград Кресна
903 4521 "ПРЕВЕЗА ТРАНС" ЕООД Благоевград Кресна
904 1220 ПРОБАК С.Н ООД Благоевград Кресна
905 7119 "ТИСАТА" ЕООД Благоевград Кресна
906 4308 "АПОСТОЛИ 5" ООД Благоевград Кресна
907 0056 "ЕВГЕНИАДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Кресна
908 15687 "РЕБЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Кресна
909 3162 "ДАР" ООД Благоевград Кресна
910 3428 "АДА" ЕООД Благоевград Кресна
911 11909 "ДЖИ.СИ. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
912 0512 ГРЕКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
913 9161 "БЪЛГАРСКИ ТРЕЗОР" ООД Благоевград Петрич
914 12574 "ВДТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
915 12573 "АГРИНИО АУТО" ЕООД Благоевград Петрич
916 13212 "КОНТИНЕНТАЛ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
917 7747 "РАФАЕЛА КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
918 12572 "КЕРАСИЯ ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
919 12570 "АЦЕ ЗУЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
920 13215 "ФОКА-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
921 11551 "КАМИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
922 5304 "ПИ. ЕЛ.ЕМ.ДИ.ДЖИ." ООД Благоевград Петрич
923 8302 "БУСИУТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
924 12623 "МАРГЕТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
925 8903 “БАХНЕВ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
926 8904 “ДПВ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
927 11563 "ВЕМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
928 13733 "КИКИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
929 13967 ""ОГИ - ЖС"ЕООД" ЕООД Благоевград Петрич
930 11566 "ГАЗИС ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
931 8392 ГАГИ- НЕРО ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
932 11553 "АЛЕКС ТРАНС - 2014" ООД Благоевград Петрич
933 11573 "САН ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
934 11556 "ПЕТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
935 3946 "НОРСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
936 11554 "НОЙКА КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
937 11555 "СТИМА ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
938 4790 "СТОРОС" ЕООД Благоевград Петрич
939 11884 "В.С. ФОРУАРДИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
940 4713 "ТРАНЗ ГРУП-12" ЕООД Благоевград Петрич
941 13958 "РИНГО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
942 14451 "Х НАК" ЕООД Благоевград Петрич
943 9073 "МЕТИН ТРАНС 2009" ЕООД Благоевград Петрич
944 7726 "РОС-АН 2011" ЕООД Благоевград Петрич
945 11894 "ИРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
946 5283 "СБСМ" ЕООД Благоевград Петрич
947 11816 "В.С.А. 2013 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
948 15304 "ЕЛ КА ВЕ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
949 11809 "ПЕРПЕТУА" ЕООД Благоевград Петрич
950 15515 "ТИАКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
951 11683 "АЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
952 5255 "ИВИТА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
953 13490 "Г.Д.П ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
954 13499 "МАРТИН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
955 14793 "МИСОМАРЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
956 14779 "ДИМ.МАРЕ" ЕООД Благоевград Петрич
957 2360 "БИСТИОЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
958 11579 "ЗВЕЗДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
959 11580 "КУРДИА" ЕООД Благоевград Петрич
960 3987 "АКСИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
961 11592 "МАРКОС ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
962 15496 "ДЖИ ЕНД ЕС РОУД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
963 11890 "К.З.ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
964 4088 "ДЕЛФИН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
965 9013 "СТЕДИХ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
966 11891 "ТРАНС МАТТ 1" ЕООД Благоевград Петрич
967 12576 "ФЕН-ПЛАСТ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
968 13481 "ВИКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
969 12586 "ЛОГТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
970 11666 "АНГЕЛИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
971 11831 "ГИРАЗОВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
972 13991 "ТИТАН ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
973 11836 "СТОБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
974 7447 "ВАН - ДЕНИС" ЕООД Благоевград Петрич
975 0962 "Р.Л.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
976 3823 "ШИАЛОН" ЕООД Благоевград Петрич
977 14683 "ДА-ТА 2015" ООД Благоевград Петрич
978 11872 "СИЕМ- ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
979 11837 "ЗОНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
980 12978 "ДЖ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
981 8960 "ТУЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
982 8197 "ВЕСМАН" ООД Благоевград Петрич
983 2634 "БЕКОМ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Петрич
984 2559 "Е.Т.СО" ЕООД Благоевград Петрич
985 7212 " А И С ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
986 12915 "ИНСАЙДЕР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
987 8978 "ДИСТЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
988 13194 "ЛЕО-НИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
989 11651 "ДЖИ ТИ ФРОЗЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
990 11699 "ОЗИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
991 7184 "АГРИНИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
992 13162 "НОРТ ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
993 13189 "РАМО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
994 11605 "АМ - ПА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
995 11600 "ХЕЛИНИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
996 12077 "ТРАВАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
997 7495 "ТОКСОТИС ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
998 11619 "АПОСТОЛОС ГИОЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
999 11895 "АГАПИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1000 3735 НИКОМАК ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1001 14994 "РИСТОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1002 12076 "ИБИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1003 12299 "ХРИСТИЯН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1004 10090 "КПА БУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1005 7520 “ВТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1006 12292 "НУМЕРО ЕНА ПСИГИОМЕТАФОРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1007 7501 АГИА МАРИНА ЕООД Благоевград Петрич
1008 11660 "ЕКОТРАНС МЕТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1009 7622 "ПЕЛЕ-СТЕФ" ЕООД Благоевград Петрич
1010 7510 "ОХИРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1011 13170 "ЕНАЛЕ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1012 9056 "МИКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1013 7337 "ФЕСТОНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1014 10698 "КОНСТРУКТ 3В" ООД Благоевград Петрич
1015 14927 "НИКМАР - 61" ЕООД Благоевград Петрич
1016 4382 "ЕЛ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1017 3803 "ДАНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1018 8110 "АКРОПОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1019 13814 "АГРОФОНД ЮГОЗАПАД" ЕООД Благоевград Петрич
1020 2418 "ПАНОС ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1021 4249 "А.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1022 11561 "ЕЛИСТРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1023 5999 "КАМПАНИАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1024 7399 "ТРАНСПОРТ НИК" ЕООД Благоевград Петрич
1025 11632 "ИВАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1026 15798 "ВИДРА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1027 3722 "МАСТЕФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1028 3906 "ПИПЕРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1029 11626 "АМПО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1030 11637 "КОКО 011" ЕООД Благоевград Петрич
1031 11628 "ФИЛИП-Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1032 6583 "МУТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1033 12578 "ДИМИК 2014" ООД Благоевград Петрич
1034 13009 "МАМАНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1035 3367 "Б-ИСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1036 15797 "ГЯННИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1037 10354 "ВЕГЕ ЛАЙФ" ЕООД Благоевград Петрич
1038 12542 "АЙ ПРИНТ" ЕООД Благоевград Петрич
1039 1444 "БУЛМАК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1040 15606 "КИКОМЕРС-2010" ООД Благоевград Петрич
1041 15563 "АНУАР ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1042 9673 "КРАЛЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1043 7618 "РОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1044 12483 "ТРАНСПОРТ СТОЙЧЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1045 8244 "ЕЛ-ВА СТИЛ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1046 10355 "ИНТЕР ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1047 11989 "СК ПЕТРОС" ООД Благоевград Петрич
1048 8155 "ХРИСТОВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1049 10353 "Н И М ТРАНСПОРТ 2013" ООД Благоевград Петрич
1050 6387 "МЛ ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1051 1097 "ВАЛЕРИ СТАНОЕВ-КОМЕРС" ЕООД Благоевград Петрич
1052 0037 "ТАНО ТРАНС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1053 9345 "ЙОГИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1054 10106 "Ф.Е.Т." ЕООД Благоевград Петрич
1055 2318 "ГБЗ-ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1056 13395 "КАРАДЖА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1057 12455 "РАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1058 11990 "К. Ф. М. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1059 4172 "ДЖИ ЕКС ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
1060 13081 "БЛАСТИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Благоевград Петрич
1061 15605 "ДОНЕВ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1062 15564 "БОСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1063 8798 "МУЛТИТРУП" ООД Благоевград Петрич
1064 12408 "ИВАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1065 3108 "АПВ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1066 14823 "МАНОЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1067 1979 МАГО ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1068 11732 "ЕНТЕРИЕР - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1069 3280 "ДАНИ ТРАНС 2004" ЕООД Благоевград Петрич
1070 6388 "Т. Е. ТУИНС" ЕООД Благоевград Петрич
1071 3368 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС РМ" EООД Благоевград Петрич
1072 12644 "ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1073 15559 "КУЛА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1074 7806 "ЦАВОС" ЕООД Благоевград Петрич
1075 15562 "Л.Г ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1076 12477 "ЛИДЕР - ЗЛАТАНОВИ" ООД Благоевград Петрич
1077 0431 "ВИП-ФАЛКОН" ООД Благоевград Петрич
1078 8752 "ЗАРК – ПЛАНЕТА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1079 12320 "ДВС СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1080 3145 "РИЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1081 9109 “РОЯЛ-П ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1082 3433 "ДАКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1083 10569 "ШАМПИОН ТРАНС 2012" ООД Благоевград Петрич
1084 7379 "УНИТЕРМ" ЕООД Благоевград Петрич
1085 7086 "МЕНКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1086 0733 "КОРИНТИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1087 1025 "ДОНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1088 7406 "СЕНДЕР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1089 4344 СОФИЯ ТРАНС 2006 ЕООД Благоевград Петрич
1090 13396 "СКАНДАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1091 10458 "КАДМОС КАРГО ЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1092 10131 "ХЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1093 5959 НИКИГО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1094 3216 "МИНОИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1095 15577 "РИГАЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1096 6631 "АЛЕКСАНДЪР 49" ЕООД Благоевград Петрич
1097 11105 "ЗАФИРОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1098 10440 МЕНА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1099 15700 "ЕНЧЕВИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1100 1883 "СЛАВЧО МАЛЧЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1101 11685 "АНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1102 13056 "ДИСПО СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1103 3976 "ЕУРО ИМПЕКС СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1104 14774 "ДАТА-ИК" ООД Благоевград Петрич
1105 8883 ПРОТО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1106 12109 "ИНВА МАК" ООД Благоевград Петрич
1107 12458 "СПИЙД ЛАЙН БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1108 13088 "ЗИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1109 12363 "АЗ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1110 15418 "МОЛОН ЛАВЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1111 7722 "МИЛЕНИУМ" ООД Благоевград Петрич
1112 10133 "ПРЕНТЗАС" ООД Благоевград Петрич
1113 15423 "ЛИПАЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1114 3286 "ДЖЕНЕСИС УОРЛД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1115 11104 "ФОТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1116 15416 "БРАН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1117 15384 "ФА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1118 14745 "АНДРУШЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1119 8733 "ДЖОЛАЙФ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1120 5770 "АСТЕРИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1121 8842 "МС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1122 1156 "СОФИКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1123 12515 "КАРГО ЕКСПРЕС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1124 15427 "АЛЕК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1125 13390 "КАМПАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1126 0747 "ТЕФТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1127 15415 "АХИЛ 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1128 1576 "ЕКСПРЕС МОД" ЕООД Благоевград Петрич
1129 10383 "БЕЛЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1130 0338 "ТАШЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1131 11690 "СТАМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1132 9179 "ЕММА-12" ООД Благоевград Петрич
1133 7909 "БГ-73" ООД Благоевград Петрич
1134 10155 "ГАЛАКСИ ЛАЙН" ООД Благоевград Петрич
1135 12181 "ЗОРНИЦА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1136 0975 "ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1137 15411 "БИМЪР 2012" ЕООД Благоевград Петрич
1138 11691 "МАРТИ СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1139 15795 "ЕМСТИВИ - СТАНКОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1140 7083 "ФРИГО ЕКСПРЕС-2011" ЕООД Благоевград Петрич
1141 10156 "ЗЕН-ДЕК КАРГО" ООД Благоевград Петрич
1142 10154 "ЦЕБА" ЕООД Благоевград Петрич
1143 13057 "СТЕФИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1144 7197 "ВЕНИ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1145 12457 "К.В.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1146 10386 "А.П. КОЛЕКШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
1147 6746 "НИК ТРАНС СКОПИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1148 6794 "НИК АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1149 12464 "ЙОНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1150 3320 "ДЕЛТА ЗАС" ЕООД Благоевград Петрич
1151 15604 "ВАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1152 15678 "РАФЕ ШПЕТ" ЕООД Благоевград Петрич
1153 2743 СПИРАНТИС ЕООД Благоевград Петрич
1154 15601 "ПИЛИОН ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1155 8695 ГРЕПСОМ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1156 15677 "АДИ-Г" ЕООД Благоевград Петрич
1157 12426 "ЙОСЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1158 14167 "ФАРСАЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1159 6965 "ДИМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1160 6109 "КИРИАКОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1161 11108 "АГРИНИО ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
1162 15385 "ДЖЕНН-КРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1163 2783 "ИМПЕРИАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1164 3243 "КОЛЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1165 15388 "Г.Т ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
1166 0810 КЛАСИК - МГ ООД Благоевград Петрич
1167 4749 "НИКО 99-ЙОРДАНКА ТОДОРОВА" ЕООД Благоевград Петрич
1168 12425 "ЛКВ БУКЕФАЛ" ООД Благоевград Петрич
1169 6831 "КВАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1170 15600 "ФЕЙМОС ЮРОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1171 11417 "ВЕНВИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1172 14968 "СКОПТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1173 10167 "ДЕМИ - АН - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1174 10788 "САС ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1175 11418 "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ - ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1176 7741 "РДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1177 15599 "БЕДРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1178 11416 "АННИ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1179 10164 "ЕЛАН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1180 9055 СВАМ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1181 6936 "ЕОЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1182 4406 ЕКСПРЕС ТИР БГ ЕООД Благоевград Петрич
1183 0678 "ИВА-ТРЕЙД-ВАЛЕНТИН ПАРАПУНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1184 7400 "ЕРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1185 15699 "АМ ГРУП ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1186 15180 "МИЛИ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1187 8202 Г.Н ЕКСПО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1188 10188 "АДЕЛСИС" ЕООД Благоевград Петрич
1189 8451 "Ф.Т.Е" ЕООД Благоевград Петрич
1190 12110 "АНЕ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1191 9814 "СТАТУС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1192 11581 "ЧОМАРФИЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1193 3188 "СВЕД ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1194 10792 "ДАР ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Петрич
1195 10400 "БАЗ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1196 9398 ДМ - ПМ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1197 7905 "ДИ.ПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1198 3190 "ЛАКИ-БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1199 15598 "АРБНОР - ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1200 10563 "ОАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1201 15597 "КОКО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1202 14773 "ЕУРО КАРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1203 11993 "ДИДОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1204 8404 "АВРАМИС ТРАНС - 2011" ООД Благоевград Петрич
1205 3230 "НИКОПЕТ" ЕООД Благоевград Петрич
1206 15670 "ЕЛДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1207 12377 "ДОНО-СХ" ЕООД Благоевград Петрич
1208 8033 АНТОНИО - МК ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1209 3275 "ГУРЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1210 8097 "КРОКОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1211 2838 "СЕЯ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1212 2471 "МЕТАЛ-КО" ЕООД Благоевград Петрич
1213 10205 "ЦИВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1214 10203 "КЛИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1215 6832 "СЗС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1216 12364 "ЕГЕМЕН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1217 15237 "ЕВРО ЕС ЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1218 15234 "ВАРТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1219 15232 "КАЛА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1220 10033 “КОНСТА“ ООД Благоевград Петрич
1221 2012 "ДВАМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1222 14898 "ВЛАМАКС" ЕООД Благоевград Петрич
1223 14897 "БСБ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1224 13714 "Г.Р. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1225 12300 "ТЕТОВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1226 15698 "АУРОРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1227 14902 "Т.Ж.БРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1228 14749 "ДЕА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1229 5778 "НУМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1230 11110 "ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1231 2810 МДВ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1232 10401 "ВАРДАР ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1233 12385 "РТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1234 12381 "ПЕЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1235 15229 "ЕКСПРЕС ТРАНС-2015" ЕООД Благоевград Петрич
1236 13863 "ОДИСЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1237 12635 "РИО КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1238 10234 "АУТО ФРУТА" ООД Благоевград Петрич
1239 3183 "МАКШВЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1240 0044 "ЮРОТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1241 6298 "АУТОТРАНСПОРТИ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1242 15256 "ЛОДЖИК ТРАНС 1" ООД Благоевград Петрич
1243 15224 "КАЙМАКАНОВ 2016" ЕООД Благоевград Петрич
1244 10230 "11 ЛУКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1245 7858 "ЛЛ ТРАНС 2" ООД Благоевград Петрич
1246 15221 "ФЛЕМЕТАКИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1247 12116 "МИСТИК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1248 3580 "МЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1249 5426 "ХАЛКИДА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1250 8452 "АЛЕКСИА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1251 7694 "ХЕЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1252 15174 "ВАСЕ УНИОН" ЕООД Благоевград Петрич
1253 10248 "ДРАГСЛАВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1254 6281 "БОНАНА" ООД Благоевград Петрич
1255 15786 "МЕТРОПОЛ ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1256 15504 "Л ЕНД Д КОРАДО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1257 1595 ЕТ НИКОЛАЙ МИТОВ -ВЕРИЯ Благоевград Петрич
1258 0388 "ГРИЙНС АГРО" ООД Благоевград Петрич
1259 14896 "М А ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1260 5678 "ПАН КИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1261 10404 "МИНОАС ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1262 9663 "ГОНК" ООД Благоевград Петрич
1263 15365 "ФИЛИППИДИС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1264 11631 "ПЛАНЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1265 11702 "ЛИКУИД ТРАНС - К.СТЕФАНОС" ООД Благоевград Петрич
1266 15182 "КИК ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1267 7914 "НАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1268 7216 "ЕЛСА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1269 10771 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФРИГО МАРИАННА" ЕООД Благоевград Петрич
1270 3004 "ПРОДРОМОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1271 5269 "ГРЕ-БУЛ" ООД Благоевград Петрич
1272 10262 "ЕС ПИ ДЖЕЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1273 11124 "ГЛОБАЛ СОФО" ЕООД Благоевград Петрич
1274 11704 "М.К ТРАНСС" ЕООД Благоевград Петрич
1275 13673 "БЕЛМОН - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1276 12009 ВА. ДИ. ЧЕ. ЕООД Благоевград Петрич
1277 15364 "РИВА СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1278 11277 "САШИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1279 10266 "ЛАС МАР" ЕООД Благоевград Петрич
1280 8989 "2Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1281 11519 "ЕСТ УЕСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1282 11547 "САШО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1283 12517 "Р.Д.ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1284 4486 "БАГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1285 12365 "ДА-НА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1286 10265 "МАТ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1287 15155 "ММ ШПЕТ" ООД Благоевград Петрич
1288 5173 ТОЛИАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1289 3200 МАХОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1290 1752 "ГОГОВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1291 13876 "ЛАКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1292 10393 "ФЕРО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1293 15140 "БЛЕРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1294 15106 "ИНЕН" ЕООД Благоевград Петрич
1295 2805 "ГЕНЕРАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1296 7677 "ПРИМАВЕРА НАТ" ООД Благоевград Петрич
1297 7854 "ДЕ БОЕР МАРИА" ООД Благоевград Петрич
1298 1648 "АЛЕАДИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1299 11435 "МЕГА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1300 8896 БУКЕФАЛ КАРГО ЕООД Благоевград Петрич
1301 11429 "ХЕКО 2013" ООД Благоевград Петрич
1302 10562 "ГОЦАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1303 12286 "В.Ц.Г. ЕУРОЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1304 11436 "МИТРЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1305 3516 "НОРМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1306 5996 "СТАР ТИЙМ" ЕООД Благоевград Петрич
1307 9449 МИ-ДИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Благоевград Петрич
1308 14118 "ЛОПОВО" ЕООД Благоевград Петрич
1309 15125 "ИГНАТ" ООД Благоевград Петрич
1310 10292 "ВАНИОТИС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1311 11406 "НОРД ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1312 10392 "А ЕНД С ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1313 15094 "ТТ РИЛОКЕШЪН" ЕАД Благоевград Петрич
1314 12100 "ГОЦИЕВИ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
1315 15089 "МБ ТРАКС" ЕООД Благоевград Петрич
1316 10277 "БОКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1317 10282 "ТОСМАНА" ЕООД Благоевград Петрич
1318 10295 "Д. П. - 2012" ЕООД Благоевград Петрич
1319 11536 "РЕМИКС КАРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1320 4706 "ЖУСИМ" ЕООД Благоевград Петрич
1321 3578 "ДЕСТ ТРАНСУУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1322 12165 "КОСТАДИНОВ Й.Г." ЕООД Благоевград Петрич
1323 15481 "АБ ГЛОБАЛ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1324 12147 "ПАРАСТОС - ДИ БА" ООД Благоевград Петрич
1325 12154 "МОКИ-ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1326 12159 "ЕВРО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1327 13686 "БЛУ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1328 4935 "ПЕНЕРДЖИЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1329 11448 "СБН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1330 14750 "П.Ц.И. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1331 11440 "МСД - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1332 1897 "ПАЗАР 3" ЕООД Благоевград Петрич
1333 14981 "АТЛАСТРАКС" ЕООД Благоевград Петрич
1334 4870 "Г.М.С. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1335 12182 "СКАЙ КАРИДЖ" ЕООД Благоевград Петрич
1336 6592 "МИРО ЛОГИСТИК ГРОУП" ООД Благоевград Петрич
1337 12446 "НЮ МЕЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1338 14015 "ТРАНСПОЙНТС" ООД Благоевград Петрич
1339 12183 "ЕЙ ДЖИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1340 6382 СТРАТОС ДИАДОХОС ЕООД Благоевград Петрич
1341 9570 "ПАРТНЕР-СТ" ООД Благоевград Петрич
1342 12400 "КРИСТАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1343 15145 "ГУСИС ЕНД БАРАКОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1344 12010 "КОНДОР 76" ЕООД Благоевград Петрич
1345 12683 "ПЛАТИНУМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1346 6591 "КАТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1347 12442 "САРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1348 8027 "КРУСОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1349 7678 "ИНТЕР ТРАНС -98" ЕООД Благоевград Петрич
1350 13090 "АСТЕРИОС-НИКОЛАОС ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Петрич
1351 8069 "СИГМА ТРЕЙДЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1352 15066 "МАКРОТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1353 12178 "СКОТИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1354 9151 "ЕРМИС ТРАКС" ООД Благоевград Петрич
1355 1326 "НИК-ИЛИЕВ-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1356 9586 "МАНТЗАВРАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1357 8605 "АНЕВЛАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1358 12179 "ПИККОЛЛО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1359 0951 "РОУТЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1360 3362 "М-М ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1361 14965 "ХИМ БГ" ООД Благоевград Петрич
1362 2760 "ЖУЛИЕН ГРАМАТИКОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1363 0749 "ГОГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1364 1210 "ЗДРАВКА ТАНЕВА - 07" ЕООД Благоевград Петрич
1365 10619 "МИДЛАН" ЕООД Благоевград Петрич
1366 12103 "НОРРИС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1367 2886 "КАТРАТЦЕАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1368 9568 "КАЛИВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1369 7865 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1370 3086 "ВЕ-МА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1371 1396 "КМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1372 10431 ЕУРОПТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1373 11512 "МИЯ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1374 15353 "НИКОЛАОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1375 15107 "НАВКО-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1376 0296 "ФЛАШ ТРАНСПОРТ СОЛУШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
1377 12202 "ЛЕТА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1378 9426 "СПИДЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1379 15159 "РОЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1380 12216 "ТОДОРОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1381 15108 "АГ ГЛОБАЛ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1382 6502 "СЕРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1383 15115 "МУХИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1384 10439 КИКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1385 2191 "МЕГАЛИДИС ЛИНИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1386 12214 "АГРО ИНТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1387 15110 "И-ТРАНС ЕУРОПА" ЕООД Благоевград Петрич
1388 14395 "АЛКО ТРАНСПОРТС-1974" ЕООД Благоевград Петрич
1389 8425 "ПЕКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1390 1860 "СЕА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1391 12011 "АЛ- БО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1392 10442 ИДРОГИОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1393 15109 "ОРТО КОНСТРУКТ" ООД Благоевград Петрич
1394 13850 "ЯТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1395 15103 "ИДРОГИОС" ЕООД Благоевград Петрич
1396 15057 "БУРОВ СТИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1397 15071 ГУДАС МИХАЕЛ ТЕРМОСЕРВИЗ Благоевград Петрич
1398 8429 "АЗУЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1399 13399 "ЕПЪЛ ФРЕШ" ООД Благоевград Петрич
1400 15052 "АГРИНИО ТРАНС ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1401 10451 "ПАППАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1402 3192 "Р-ДЖИБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1403 8422 "МВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1404 8438 "ДИЛАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1405 12401 "БГД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1406 15625 "АФРОДИТА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1407 15766 "КЕЛЕСИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1408 9118 "АЛФА КОТТОН" ООД Благоевград Петрич
1409 10463 "ГЕОРГОПУЛОС МИХАИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1410 6877 "ЗЛАТОЗЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1411 8401 " МИ - МО ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1412 5786 "НИКАДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1413 13393 "ДАНПЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1414 9741 ЕЛИКОН ТРАНС ГР EООД Благоевград Петрич
1415 4610 "ТИМ ПАРТНЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1416 9705 "МЕССАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1417 8501 "КАРГОСПИЙД" ООД Благоевград Петрич
1418 14963 "КВАТРО-А" ЕООД Благоевград Петрич
1419 10444 ФИЛТ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1420 8441 "КОЧУБА" ЕООД Благоевград Петрич
1421 8447 "ВАСАТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1422 12468 "ДАМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1423 12349 "АДИ ТТ" ЕООД Благоевград Петрич
1424 6790 "21 АПРИЛ" ООД Благоевград Петрич
1425 15525 "КОНТИНЕНТАЛ ЛИНК" ЕООД Благоевград Петрич
1426 13414 "КСАНТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1427 15508 "ДРОБАР-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1428 14861 "АЛЕКСАНДАР ИНТЕРНАЦИОНАЛ 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1429 8533 "МАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1430 5854 "КАРАКОЛЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1431 10809 "КЕШ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1432 15757 "ЕК ТРАНС 2016" ЕООД Благоевград Петрич
1433 12238 "ЛКВ ДАЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1434 8304 МЕТАВАСИ ЕООД Благоевград Петрич
1435 6053 "МАРУСА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1436 15011 "КОМПЪНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1437 6701 "СИМО И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1438 2342 "ТРЕНДИ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1439 1204 "ЕМИЛИ СТАРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1440 3052 "Ф-В-Р-А - АЛБА " ЕООД Благоевград Петрич
1441 5853 САКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1442 12476 "АРВАНИТИС" ЕООД Благоевград Петрич
1443 4492 "Л.К.В. НИКОЛОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1444 10315 "ЛЕО-НИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1445 7715 "ФУЛЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1446 14677 "ЮРО ТРАНС-БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1447 10485 "КИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1448 0353 "ГОУВА" ООД Благоевград Петрич
1449 15005 "СУЛАНТЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1450 14710 "ИЛИЯ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1451 7936 "ДРАГИ ЗДРАВЕВСКИ" ООД Благоевград Петрич
1452 10808 "ВАМИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1453 10486 "ФИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1454 5288 "ЖОКЕР С.П." ЕООД Благоевград Петрич
1455 15340 "3Д ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1456 10633 "НИКОЛАОС ТРАНС -2011" ООД Благоевград Петрич
1457 12415 "ДС ДУЕ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1458 9791 "МИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1459 2388 "ХРИЗ-ХРИСТО ЗАХАРИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1460 5164 "ЕУРО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1461 14681 "ВАЛВИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1462 8694 "МАРИЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1463 9925 "М5-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1464 1773 ЕЛЕКТ ЕООД Благоевград Петрич
1465 10634 "ФАСТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1466 10642 "НИ-ТО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1467 10641 "ПМС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1468 14639 "КОККИНЕЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1469 11457 "ПС ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1470 8823 "САСА ЛОДЖИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1471 14415 "ЕВРОТРАНС ЕК" ООД Благоевград Петрич
1472 14675 "ГЛАДИАТОР - М" ЕООД Благоевград Петрич
1473 14133 "МАРТИНИ 2009" ЕООД Благоевград Петрич
1474 8766 " НАДАЛ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1475 8693 "АНСАГО ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1476 10082 "МИДИК" ЕООД Благоевград Петрич
1477 0483 "АЙС ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1478 5362 "ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1479 13879 "РЕНЕТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1480 1952 "СПЕКТЪР-04" ЕООД Благоевград Петрич
1481 14599 "АЦЕ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1482 4435 Д.П. ФРИГО КЪМПАНИ ООД Благоевград Петрич
1483 5323 "ТРАИЛ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1484 3124 "БЕТИКОМ-97" ЕООД Благоевград Петрич
1485 5849 "ДАРИ-12" ЕООД Благоевград Петрич
1486 8768 "ЛЕСА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1487 14652 "ТРАНС ЛИНЕ-ИВАН" ЕООД Благоевград Петрич
1488 3826 "ВАЛИ ТРАНС-2010" ЕООД Благоевград Петрич
1489 8811 "ГСВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1490 10518 "РОТТЕРДАМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1491 14632 "ДАВИД ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1492 14598 "ЧАНЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1493 14649 "М ДЖ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1494 0743 "МЕКАЛИС" ЕООД Благоевград Петрич
1495 14601 "НОВЕ-ЧАКИ" ООД Благоевград Петрич
1496 2233 "ЗАХО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1497 8608 "СТРИМОНА СТРОЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1498 14651 "АНТЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1499 11100 "ДЖАМБО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
1500 15339 "КАНАДИАНА" ООД Благоевград Петрич
1501 12449 "ЮЛИСЕС ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
1502 7571 "ЗАФИРОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1503 3080 "АДИ 2009" ООД Благоевград Петрич
1504 8920 "Б.Д. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1505 14622 "АЛЕКСОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1506 14615 "БЕЛЛА-СНС" ЕООД Благоевград Петрич
1507 10643 "ЕУРОМАК 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1508 12017 "ВИДЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1509 14120 "ЕРМЕС ГР" ООД Благоевград Петрич
1510 9089 "ИВАН АНДОНОВ-ИДА" ЕТ Благоевград Петрич
1511 10539 "СТИ ТРАНССПЕД" ООД Благоевград Петрич
1512 11532 "ЛДК-ЗАЯК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1513 9028 "КРИС ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1514 14633 "НИ & ГО ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1515 10538 "НИЗА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1516 14626 "МИМА- ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1517 10021 "ДЖЕННИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1518 11147 "БА - МИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1519 14592 "ЮРОТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1520 10019 "ЕЛИВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1521 9009 "КМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1522 8696 МАКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1523 14594 "БЕО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1524 11459 "СПИРИДОН СИД К" ЕООД Благоевград Петрич
1525 13870 "А ЕНД К ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1526 3166 "КЬОССЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1527 10542 "ЪРТ УЪРКС" ЕООД Благоевград Петрич
1528 1206 "СПЕЙС ТРАНС 7" ЕООД Благоевград Петрич
1529 5276 "ТО - ДА" ЕООД Благоевград Петрич
1530 14110 "БАЛКАН-БГ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1531 3143 "МАРИЯ МАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1532 4487 "ФИСЛИМ 12" ЕООД Благоевград Петрич
1533 7203 "СКАНДИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1534 10050 "ЛИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1535 4938 "БЕСТ УЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1536 14414 "БКД 15 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1537 14531 "ПАНЧЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1538 6150 "РУМЕНОВ-92" ООД Благоевград Петрич
1539 2980 "СТРЕЛЕЦ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1540 10824 "ГТ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1541 10823 ЗАН ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1542 12411 "ГЛЕЦИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1543 3640 "ЦИБУКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1544 6292 "ЕМСИ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1545 14584 "ЛИЗА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1546 10294 "ЛУНА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1547 15008 "БИЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1548 8265 "ЮЖЕН ПЛОД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1549 9754 "В - М" ЕООД Благоевград Петрич
1550 4079 "ТРАНСПОРТ ЕФРЕМОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1551 14116 "ПАН АТЛАНТИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1552 7610 "ЕВРОФЕРМ 2011" ООД Благоевград Петрич
1553 8570 "ПАНДЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1554 8112 "АЛЕКСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1555 15753 "ДС ФРУИТ" ЕООД Благоевград Петрич
1556 14115 "ЛКВ ВИКТОР" ЕООД Благоевград Петрич
1557 14112 "АТАНАСОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1558 7208 "ДЖО-ТРАНС-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1559 2130 "РМ - ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
1560 11731 "АСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1561 12861 "БРАНЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1562 13852 "ДОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛКВ" ЕООД Благоевград Петрич
1563 2803 "БАЯТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1564 7375 “МАНИКС ТРАНС“ ООД Благоевград Петрич
1565 13099 "ВАСИВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1566 0723 "ПЕТОЛИЯ КАР" ООД Благоевград Петрич
1567 7246 "МП ТРАНС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1568 12546 "ПОРТАРЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1569 5088 "Х ФАСТ" ООД Благоевград Петрич
1570 1702 "ЛАПИТАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1571 3226 "ЛИКА ЛОАН АУТОТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1572 14528 "САУТ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1573 4992 "БУЗА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1574 15740 "В-ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1575 3305 "СТОФОРИДУ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1576 5087 "ХРИСАН - АВ" ООД Благоевград Петрич
1577 12691 "ЦЕНТЪР ВХХ" ЕООД Благоевград Петрич
1578 11158 "ИГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1579 7644 "КРАСИМИР КОЦЕВ-2007" ЕООД Благоевград Петрич
1580 12692 "ДИА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1581 1991 "ТРАЙКОВ МАК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1582 12550 "КОЗАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1583 9942 "ЕВРОКАРГО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1584 14569 "ГРУПАЖ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1585 14545 "ТРАВЪЛ-ЛАРИСА КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1586 8923 "БО-СА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1587 10830 "АЛКО ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1588 15038 "ТЕГА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1589 13943 "ТРАНС К-М ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1590 3880 "САМАК" ЕООД Благоевград Петрич
1591 14519 "КИМИ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1592 4257 "АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1593 12545 "М.О.ВАСИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1594 3347 "БРАДЪРС-ХРИСТОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Петрич
1595 7118 КОМАКОЛИВС ООД Благоевград Петрич
1596 14003 "ГЛО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1597 14100 "ДЖЕЙ БИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1598 10831 "МАРКОВИЧ КОМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1599 5976 МЕЧО ТРАНСПОРТИ ЕООД Благоевград Петрич
1600 14498 "БЛАГИЧКА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1601 14704 "ЕУРОПА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1602 12690 "ДЖЕТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1603 5097 "ГЕОРГАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1604 10839 "ЛАКИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1605 10676 " ФИЛИП ШПЕД " ООД Благоевград Петрич
1606 11166 "МАЛИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1607 13115 "АЛЛТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1608 13121 "КНГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1609 10845 "КИТАНОВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1610 8483 "БАЛКАН ТРАНСПОРТ ЛАМБРОПУЛОС" ЕООД Благоевград Петрич
1611 14490 "ИСТЪРН СЪРВИСИС" ЕООД Благоевград Петрич
1612 10677 "ПИРГОС ТРАНС ГРИС" ООД Благоевград Петрич
1613 8770 "МАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1614 1278 "ЗАФ ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1615 14516 "ЦАЦИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1616 1592 "ЕЛЛИ-ТРАНС-ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1617 5074 "А.В. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1618 4945 "ПАН - СТОП" ЕООД Благоевград Петрич
1619 8848 "БАРБАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1620 14489 "ГС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1621 4966 "ПИЕРИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1622 14476 "ПОЛИЗОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1623 14491 "ВАСИЛЕВ ТРАНС 84" ЕООД Благоевград Петрич
1624 9152 ФАНИС ТРАКС - ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД Благоевград Петрич
1625 13119 "ЕКСТРИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1626 10859 "КОРУН БГ" ООД Благоевград Петрич
1627 10699 "ЛЕ-МЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1628 8297 ДИАС-2011 ЕООД Благоевград Петрич
1629 0304 "ТЕОЛОГУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1630 4290 "ИНФИНИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1631 2451 "ДАСЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1632 14135 "ГАЗЕВИ ФРУУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1633 14807 "ЕВРИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1634 14087 "ТРАНСМАКС" ЕООД Благоевград Петрич
1635 5206 "КИНИ - ИМПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1636 9190 МЕН-МЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1637 14004 "КОКИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1638 3634 "ГЛАНТЗИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1639 12548 "МЕЛИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1640 3574 "АНДРЕАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1641 14382 "ТНГ- МИХАЙЛОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1642 11469 "НИКО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1643 8741 "САМАРАКОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1644 13656 "АЛЕА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1645 4122 "ДЕЛФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1646 14737 "МХ - ПЕТРИЧ 29" ООД Благоевград Петрич
1647 14954 "ДЖОКЕР Р-И" ООД Благоевград Петрич
1648 3815 МИСКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1649 11167 "ЛУПОНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1650 3885 ВАСТРА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1651 11701 "ЮРОЛИНК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1652 5070 "ГАЛА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1653 13418 "ОРХИДЕЯ - ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1654 0609 "МК ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1655 3365 "ЕУРО ИН" ЕООД Благоевград Петрич
1656 12571 "Т. С. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1657 3910 "ДСТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1658 10708 "КАЛИТЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1659 14468 "ГОЛДЪН МЕГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1660 14077 "МАХРИС-КУЗМАНОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1661 0083 " АРБИТРАНС - АМГ " ЕООД Благоевград Петрич
1662 3514 "П.В.П. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1663 10711 "КЕРК СТАР" ЕООД Благоевград Петрич
1664 8944 "П.Н.Г" ЕООД Благоевград Петрич
1665 4291 "ДАНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1666 10877 "ТРАНСКОННЕКТ" ООД Благоевград Петрич
1667 4522 "АЛЕНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1668 5241 МАНУЕЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1669 14352 "ЕНЕРДЖИ ЕКОНОМИ" ООД Благоевград Петрич
1670 9359 "МС-ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
1671 1536 "ТТ ТОНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1672 4271 "МЕТРО ГРУП ЛКВ" ООД Благоевград Петрич
1673 0263 "УОРЛД УАИТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1674 14334 "ВАСЕ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1675 7679 "СТАНКА НИКОВА - 2005" ЕТ Благоевград Петрич
1676 15303 "ТЕР-АППЪЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1677 14362 "ГРИТЗАПИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1678 11172 "РИГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1679 8826 "ФЛОГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1680 12222 "МАМАКОС ПЕТРОС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1681 9330 СВЕД ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1682 14360 "ГЕЛЕМ" ЕООД Благоевград Петрич
1683 10727 "ПАННИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1684 10536 "ПАРТНЕР - ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1685 14350 "АЛЕХАНДРОС-2015" ЕООД Благоевград Петрич
1686 10725 "БАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1687 4841 "ПАРИС 24 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1688 11170 "ПАУЪР ТРАНСС" ООД Благоевград Петрич
1689 10726 "ДИНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1690 5886 "ГЛОРИЯ-ГЕОРГИ ТАШЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1691 10733 "КРИСТИЯН 2000" ЕООД Благоевград Петрич
1692 13080 "ЕВРО - МИД" ЕООД Благоевград Петрич
1693 10750 БВ ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Петрич
1694 5327 "САБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1695 15728 "АЛФА М ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1696 1819 ИЕНИД ТРАК ООД Благоевград Петрич
1697 2266 НИКВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1698 4037 МАДЖИК ТРАНС-2010 ЕООД Благоевград Петрич
1699 4936 "СТАМУЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1700 15337 "АЛФА ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1701 14333 "ЛА БАНКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1702 8664 "Б.Т.С. БЛИЦ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1703 3356 "КЕРКИРА ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1704 15503 "МЕТИКС" ООД Благоевград Петрич
1705 12771 "СУПЕРИОР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1706 3605 "ДС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1707 1750 "ЕЛИЗАБЕТ ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1708 12757 "ДУКАС ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1709 5018 "ДАНЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1710 12005 "ВУНАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1711 14895 "ДЖАМБАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1712 10763 "ПИНТЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1713 5368 МАГОТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1714 15715 "ДАЙОМА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1715 12772 "РАФО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1716 1873 "НОН СТОП-4 - АНГЕЛОВ И СИЕ" СД Благоевград Петрич
1717 10903 "ФОРМУЛА КН" ЕООД Благоевград Петрич
1718 0391 "КАРАГУНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1719 8802 "МАК-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1720 13652 "АЛАПУЛОВ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1721 6391 "М.С.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1722 14301 "АРМАДА ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1723 12615 "ГАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1724 12758 "КАТЕ ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1725 14287 "ВЕН ТРАНС 86" ЕООД Благоевград Петрич
1726 10769 "МАЦО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1727 15321 "ВА-ЕН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1728 1432 "ЮНИЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1729 0221 "СКАМПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1730 13134 "ФОРТИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1731 4562 КАФЕДЖИУ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1732 2436 "ЕРМИС ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1733 13651 "ЛД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1734 1948 "БАЙ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1735 14125 "ИЛИ СПЕДИШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
1736 14062 "ТЕАДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1737 14465 "РЕДЖАИЛ 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1738 13764 "А.Л.С. КОМПАС" ЕООД Благоевград Петрич
1739 10914 "КИЛКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1740 1330 ДУВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1741 12374 "Т.Г.Ц. ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1742 0660 "БАРАБУТОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1743 12743 "АУТО ТСИРОНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1744 14250 "ДИ - ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1745 14466 "ДЖИ ТИ ДИ АЛЕНФА" ЕООД Благоевград Петрич
1746 12313 "ВЕНИ ТРАНС - 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1747 14464 "ЕМИР ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1748 5125 "ЙОКОМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1749 14292 "СТОИЛКОВ АУТО" ЕООД Благоевград Петрич
1750 9020 ЮНИКТРАНС-МВ ЕООД Благоевград Петрич
1751 11920 "ЕОЛОС ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1752 11187 "НИКИ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1753 12777 "БОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1754 14262 "СКАН-МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1755 15710 "АНАГЕОЙЛ" ООД Благоевград Петрич
1756 14252 "МАВРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1757 11740 "ПИОНЕР 2013" ООД Благоевград Петрич
1758 3089 СКОПИЕТРАНС БГ ООД Благоевград Петрич
1759 10922 ФРИГО МИЛТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1760 8969 "ДЖИ ЕМ ЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1761 12778 "САБРИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1762 1121 "МЕТЕОРА" ООД Благоевград Петрич
1763 8687 "ЛЮНИ-79" ЕООД Благоевград Петрич
1764 3603 "НИКОЛАУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1765 5129 "СТЕФОС ВАСИЛИС" ООД Благоевград Петрич
1766 11752 "ДУМКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1767 4685 "НОВА МЕТЕОРА" ЕООД Благоевград Петрич
1768 14035 "САРУСАВВИДУ" ЕООД Благоевград Петрич
1769 14233 "ЛАКШО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1770 14041 "ДЕЛУКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1771 12559 "МТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1772 6822 "ИВО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
1773 14040 "РОБИШПЕД-2011" ЕООД Благоевград Петрич
1774 1919 ВОМО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1775 1490 "ТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1776 5425 "РОСФИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1777 15573 "ЛАЛЕВИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1778 12747 "СВЕБУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1779 7763 "КОСТАДИНОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1780 5352 "АЕС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1781 15572 "ДЕМ ТРАНС Д" ЕООД Благоевград Петрич
1782 3711 "ТРИМПЕКСПОРТ ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1783 15705 "ДМВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1784 1187 "ЕУРОЛИНК" ООД Благоевград Петрич
1785 4045 "ДЕВИК" ЕООД Благоевград Петрич
1786 8829 "ОГНЕНОВСКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1787 4432 "ИКО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1788 10949 "ПАВЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1789 7988 "ФИЛИСТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1790 2186 "ТРАНСКХА" ЕООД Благоевград Петрич
1791 8203 "ЗИОГАС БРОС" ООД Благоевград Петрич
1792 5701 “КАДИА ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1793 12031 "ТРАСПОРТИ РАДИ" ЕООД Благоевград Петрич
1794 0003 "ГАНСИС" ООД Благоевград Петрич
1795 8890 "ВИТО ВГ" ЕООД Благоевград Петрич
1796 6184 "ВИГАЛ-АБ" ООД Благоевград Петрич
1797 14044 "СТАРС ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1798 12643 "МАТЕА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1799 8104 "СЗ - ТРАНСПОРТ 68" ООД Благоевград Петрич
1800 15031 "БАИЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1801 11193 "Г.М. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1802 11196 "ЕФТИМАХОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1803 6693 ИНТЕРСТАР ЛОГИСТИКС ЕООД Благоевград Петрич
1804 7019 "ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1805 14228 "НАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1806 10011 "БЕСТ АЧИЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1807 10012 "РОБЕРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1808 0276 "ЕДИ" ООД Благоевград Петрич
1809 8950 "ПЕТЪР КОТУКЛИЕВ-КУПИДОН" ЕТ Благоевград Петрич
1810 7219 "КАМИЛА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1811 8812 "КИКИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1812 11206 "АТИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1813 9053 "ХЦЗ-ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1814 14033 "СЕЙО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1815 3709 "КАККОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1816 4632 "ДОНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1817 10967 "КУВАТАС ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1818 8954 ДЖЕЙ ЕЛ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1819 12038 "ТЕРМИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1820 14031 "ВАДО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1821 10023 "МАРТА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1822 6694 ТРАНСРОВЕР ЕООД Благоевград Петрич
1823 14205 "А И Б ПАП" ООД Благоевград Петрич
1824 14406 "ДЖЕНЕРАЛ ФУУДС" ООД Благоевград Петрич
1825 14194 "МАКИКО 15" ООД Благоевград Петрич
1826 7759 "АННЕГРЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1827 10040 "РМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1828 5492 "АЛАВАТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1829 8808 "ДЖОННИ - ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1830 10965 "РОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1831 7713 "ЗЛАТАНОВ-А" ЕООД Благоевград Петрич
1832 7476 ДГ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1833 14941 "ДИНА ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Петрич
1834 8176 " К. Д. ЛОГИСТИК " ООД Благоевград Петрич
1835 7507 СТРЕЛА ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1836 8760 "А.К.-ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
1837 14829 "АЗАРОВ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1838 0811 "БОБИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1839 9054 ВОНИ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1840 6246 "ТОЛОФОНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1841 14721 "МАРТИ-60 ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1842 14597 "СУБОВИС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1843 14822 "ЕЛ. НАНС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1844 14831 "КИ-АН-МЕГАТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1845 12856 "СТЕВА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1846 3867 "НИКО ШПЕД БГ" ООД Благоевград Петрич
1847 0562 "ВАЛУТА НОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1848 0038 "ТРАНС-ЮГ" АД Благоевград Петрич
1849 8931 "АЗ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1850 11982 "НИБОКЕМ" ЕООД Благоевград Петрич
1851 5707 "ПЕТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ-ЕДЕЛВАЙС" ЕТ Благоевград Петрич
1852 14848 "СИТОС - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1853 8363 "ГОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1854 12041 "М- ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1855 9058 ФРИГО ТЕРРА ЕООД Благоевград Петрич
1856 1740 АНТАНДО ЕООД Благоевград Петрич
1857 10074 "МИГОР ТРАНС-2012" ЕООД Благоевград Петрич
1858 12044 "КИКО-АЛЕК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1859 12053 "БВ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1860 9181 ДРЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1861 0158 "РИ - ВА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1862 3288 "КИНГ ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1863 13930 "САМЪР ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
1864 13890 "ГЕНИ-ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1865 1116 " НЕНО ТРАНС " ЕООД Благоевград Петрич
1866 11767 "Г.П.П.Г ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1867 0414 "ЕН ЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1868 13925 "ХЕНКЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1869 11979 "ТСАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1870 13649 "ИНТЕР ЕКС П" ЕООД Благоевград Петрич
1871 0542 "ВАЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1872 12803 "САЛЕ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1873 11033 "БОНЕЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1874 11031 "ГАМА - СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1875 7109 "ЕЛПИДА-2003" ООД Благоевград Петрич
1876 13924 "ТАШЕВИ АУТО" ООД Благоевград Петрич
1877 12627 "ТЕМИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1878 0183 "КАТИ-80" ЕООД Благоевград Петрич
1879 13931 "ГОРАЗД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1880 11043 "П И Т ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1881 12799 "МИЛЕ ДЖЕМИ" ООД Благоевград Петрич
1882 11032 "СИАТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1883 11985 "ДМ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1884 12801 "ИКА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1885 5358 "ДИРЕКТ РОУД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1886 13867 "ЛЕОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1887 12850 "РЕМИКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1888 1697 БЕГЛИС ЕООД Благоевград Петрич
1889 11049 "ИИСТ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ" ООД Благоевград Петрич
1890 12855 "НЕНО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1891 13641 "КОМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1892 2876 ЛИБЕРА ООД Благоевград Петрич
1893 0019 "КАБАЛИ" ООД Благоевград Петрич
1894 3613 "ГУНЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1895 13859 "КАДИНО ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1896 11769 "АРЧЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1897 11060 "БЕРН - ИМПЕКС" ЕООД Благоевград Петрич
1898 3223 Д.С.ВАСИЛАКИС ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1899 13758 "СТА-ИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1900 7619 "ИЗА ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1901 5222 "РЕГИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1902 3865 "Н И М ШПЕД " ЕООД Благоевград Петрич
1903 13089 "АРСОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1904 11090 "КАЗАБЛАНКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1905 11061 "ВЕНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1906 1596 "ЕРМИС ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1907 4630 "НИКЛАС ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1908 12507 "КАРТРАНС К." ЕООД Благоевград Петрич
1909 13625 "СВЕЖЕСТ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1910 3780 "ИТАЛИЯ ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1911 12636 "АТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1912 4903 "ПАРОВИЧ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1913 12932 "КОТЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1914 5977 ДИМИ-ТИМ ЕООД Благоевград Петрич
1915 8450 "ДИФТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1916 11081 "САМЗОТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1917 13608 "КОРРЕКТ ТРАНСПОРТ ЕУ" ЕООД Благоевград Петрич
1918 15334 "МИДРАНИВ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1919 14757 "АНАСТАСИАДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1920 8326 “ЗЛАТЕВ ЛОГИСТИК“ ЕООД Благоевград Петрич
1921 6480 "ЖАД" ЕООД Благоевград Петрич
1922 0953 "МИЛ-ВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1923 12620 "ЕЙ ДИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1924 6574 РЕНДИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1925 8968 "ФМ - КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1926 13577 "ЕЛДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1927 6422 М - В ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1928 8943 "МЕДИТЕРАНИАН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1929 12846 "ИЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1930 12834 "ДЕЛЛАПОРТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1931 5468 ЛЕФКИМИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1932 4063 "ПАНДО" ООД Благоевград Петрич
1933 7402 "ЕЛ КА ВЕ-ПЕТКА" ЕООД Благоевград Петрич
1934 13573 "ВЕ-ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1935 8322 “ПУРА ШПЕД“ ЕООД Благоевград Петрич
1936 11229 "П.М.С. РЕСАЙКЛИНГ МЕТАЛС СКРАП - ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1937 4273 "КАРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1938 2126 "ТРАНС СТЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1939 3594 ГЛИГА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1940 0064 "АЛТАН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1941 13833 "ПИЩОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1942 2060 "ЕФТИМОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1943 1517 ЗИРИА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1944 4635 "КРИС ИНТЕР-04" ЕООД Благоевград Петрич
1945 11483 "КАТЕРИНА ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1946 13743 "РОЯЛ ФРУТ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1947 11484 "ТЕРРА-МАРЕ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1948 4266 "ГОЛДЪН - РЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1949 11253 "БИ ЕЛ ТРАНЗИТ КОНСУЛТ" ЕООД Благоевград Петрич
1950 12613 "ВЕСА-ОЛИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1951 2054 "ПАДИКОВИ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1952 8502 "Ф.Х.Т. СКАНДИНАВИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1953 9889 "Н. Н.- ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1954 13676 "НАПОЛЕОН КОСМИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1955 11492 "ВИСА-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1956 14384 "ЙОВАНЧЕ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1957 12568 " ВОРАС ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1958 13550 "МТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1959 5606 ВЕЛОНИС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1960 4082 "АМО ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1961 12639 "ГЛОБАЛ МАК ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1962 13557 "ФЛАШ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1963 13453 "Д С ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1964 11491 "МУЖДАТ ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1965 11497 "СИГ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1966 13459 "АЙС ЕКО ФРУКТ" ООД Благоевград Петрич
1967 3808 "ПЕЛЕ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1968 4222 "КИДИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1969 11493 ЗИКО ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1970 4075 "ХЕЛМОС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1971 7934 "СТАТОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1972 11268 "ДЕКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1973 11495 "ТДМАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1974 7369 "ПАН АРТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1975 13377 "С-ТАХО" ЕООД Благоевград Петрич
1976 11279 "ГА-СОФ" ЕООД Благоевград Петрич
1977 2416 ДИКОС- 89 ЕООД Благоевград Петрич
1978 5116 "КОНВОИ-3" ЕООД Благоевград Петрич
1979 5564 "ДАНО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1980 13554 "НАНИ ЗЛАТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1981 11271 "КЕТИС СВ" ООД Благоевград Петрич
1982 12984 "ТОНСА – М ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Петрич
1983 13561 "МУНДЕ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1984 13741 "ПАЦА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1985 12608 "М. КОТЗАМАНИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1986 13650 "ИД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1987 3484 ГУТО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1988 13472 "МИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1989 13346 "РНЛ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1990 11286 "ДИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1991 4576 ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК ЕООД Благоевград Петрич
1992 3517 "РЕССКАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1993 8819 "СПИЙД 24 КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1994 13473 "ДЖИ ЕЙЧ БИ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1995 0360 "БОЛАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1996 10081 "ПИРБЕЛ" EООД Благоевград Петрич
1997 8572 "ЮРИЕК-2001" ЕООД Благоевград Петрич
1998 5451 "АГИИ АРХАНГЕЛИ"ЕООД Благоевград Петрич
1999 5383 "ВАЛМАЛ ГРУП" ООД Благоевград Петрич
2000 10031 "АТЛАНТИС - 2010" ООД Благоевград Петрич
2001 11050 "ХЕЛМАХАРТ-Х" ООД Благоевград Петрич
2002 15033 "ЕВРОПАИКИ ОДОС" ЕООД Благоевград Петрич
2003 13908 "ДЖЕТСЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2004 4349 "ИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2005 15654 "КАБРИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2006 1084 "САНДРА-М-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
2007 4014 "ИНТМА" ООД Благоевград Петрич
2008 15306 "ЕВИ ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
2009 13137 "СТЕМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2010 5317 "ЛАВАЦИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
2011 8125 "ТРАНС ИХОС ДОНЧЕВИ" ЕООД Благоевград Петрич
2012 13773 "ЯНКУЛОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2013 0526 "2 ММ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
2014 12093 "ДИМГЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2015 13316 "ЛДЖ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
2016 0302 "МИХИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2017 1197 "БУЛ ИТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
2018 11787 "МАГНУС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
2019 8929 "МИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
2020 11504 "33-КРОС" ЕООД Благоевград Петрич
2021 1479 "АГРОТРЕЙД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
2022 5600 "КОМЕРС-94-ВАНГЕЛУША СТОЯНОВА" ЕТ Благоевград Петрич
2023 4068 "НАТАЛИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
2024 4517 "ДИРА ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
2025 11972 "3-КА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
2026 11315 "РЕАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
2027 12894 "НТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2028 13783 "БУТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
2029 13792 "ДИЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
2030 2081 "ЙОРОПИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2031 14937 "САРДЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2032 4073 "ЛТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
2033 4070 "ЕУРОФЕР" ЕООД Благоевград Петрич
2034 8440 "ТРИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2035 13311 "ДЕДА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
2036 8025 "ЕМ. ДЖИ. ЕН. - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2037 4350 "Д Д М ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
2038 11400 "МБЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2039 15567 "СИ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
2040 13065 "КОНДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2041 8062 "АДАМ БРОУС" ООД Благоевград Петрич
2042 2151 "САХОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2043 13272 "КИКО 95" ЕООД Благоевград Петрич
2044 11960 "ДАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
2045 13793 "ЕРКИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2046 13796 "ДАНМАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2047 3725 "ЕУРО ДРАЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
2048 13289 "БИ ЕМ ДЖИ ТРАНС 03" ЕООД Благоевград Петрич
2049 11771 "ЯНСЕН - АГАТА" ЕООД Благоевград Петрич
2050 14936 "СМОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2051 7949 "ВЕГОРА" ООД Благоевград Петрич
2052 11328 "АЛФА КАРГО ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
2053 3575 "ДАРНЕЛ МАКС" EООД Благоевград Петрич
2054 13138 "БОКИ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
2055 3975 "М3 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2056 5350 "ДЖЕЙ КАПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2057 13281 "ЖАР ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
2058 13275 "ВИОЛ ТРАНС 2000" ЕООД Благоевград Петрич
2059 12597 "ЛАМИА ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
2060 15514 "ДАМС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2061 14162 "ОКЦЕ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
2062 8371 "МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
2063 13794 "ЮРОПИАН СПИД" ЕООД Благоевград Петрич
2064 13266 "БАРК-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
2065 13474 "НИТХА" ООД Благоевград Петрич
2066 7990 "БУРГАС - ХАЛАСТРА" ЕООД Благоевград Петрич
2067 5917 АЛПА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
2068 13798 "СПИРКОСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
2069 15010 "ЕВРО ШПЕД БГ" ЕООД Благоевград Петрич
2070 4863 ТАУРУС ТРАНСПОРТЕ ЕООД Благоевград Петрич
2071 11354 "МИЛАНОВО 73" ЕООД Благоевград Петрич
2072 15009 "ФИВЛА - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
2073 11353 "А. П. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
2074 8918 Г.В.ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
2075 13512 "ЕКО ИНТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
2076 11921 "СМАРТ МУЛТИСЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
2077 13734 "КАВИДИЗЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
2078 12529 "ГЛ ВЕЛОЗ" ООД Благоевград Петрич
2079 11368 "ДЖИА.ГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2080 13260 "ЛОДЖИТИН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
2081 11366 "Б И С 2000 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
2082 11360 "ЗМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2083 13253 "ФАЙЪРУИНД ТРАНСПОРТ СЪРВИСЕС" ООД Благоевград Петрич
2084 13247 "НИКОЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2085 0014 НАВИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
2086 13259 "ПАПАДИМИТРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2087 6436 ХОЛЦ ПАРК ООД Благоевград Петрич
2088 13244 "ЛАРИ-Л" ЕООД Благоевград Петрич
2089 12889 "В-М ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2090 15739 "КАРГО ОН ТАЙМ" ООД Благоевград Петрич
2091 2414 "ТОЛДА" ООД Благоевград Петрич
2092 13239 "БЕТМЕН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
2093 13370 "ГЕРЕБАКАНИС" ЕООД Благоевград Петрич
2094 12890 "ФИ.АП" ЕООД Благоевград Петрич
2095 13245 "Т.А.Д. - 05" ЕООД Благоевград Петрич
2096 2749 "ДРАГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
2097 11923 "ЕКСТРА ГРОМ" ЕООД Благоевград Петрич
2098 11381 "ГЛОБАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
2099 11382 "МАРДЖО ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
2100 11529 "В.А.Т-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
2101 7887 "АРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Петрич
2102 7874 "ВЕНУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
2103 13969 ШЕНДЕР ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
2104 7779 "П.Ж. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
2105 11520 "ТИП ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2106 7527 "ВИМС-Г" ЕООД Благоевград Петрич
2107 3715 "РОМЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2108 1783 "ФЕНИКС-КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
2109 15309 "ХЕРКУЛЕС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
2110 11912 "ТАФ-НАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2111 5485 "ПЕТРАХАРТ" ООД Благоевград Петрич
2112 15024 "РАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2113 11903 "ПАН ФО" ЕООД Благоевград Петрич
2114 13748 "АГ ТРАНСПОРТ – 2015" ООД Благоевград Петрич
2115 13217 "ИКО ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
2116 11389 "РАТ ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2117 2129 "ВАДЖО ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
2118 11396 "АВТО АТИНА" ЕООД Благоевград Петрич
2119 12057 "МИЛОВСКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
2120 12591 "ПАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
2121 11902 "ТАН ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
2122 13646 "РМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
2123 2188 "ВИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2124 3940 "КОТАН" ЕООД Благоевград Петрич
2125 12961 "АЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
2126 12596 "КРИМИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
2127 2855 "МИЙТ УУД" ООД Благоевград Разлог
2128 13151 "СТАЛКО" ООД Благоевград Разлог
2129 14967 "ХОЛЦТРЕЙДИНГ" ООД Благоевград Разлог
2130 11552 "ЮКОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
2131 8999 "НИВАС-ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
2132 11298 "ЯНСИ - 99" ЕООД Благоевград Разлог
2133 12066 "ВИТЕКС" ЕООД Благоевград Разлог
2134 10826 "НМ ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Благоевград Разлог
2135 13865 "НАК-ТРАНС АУТО" ЕООД Благоевград Разлог
2136 14363 "ПИРИН ПРОДЖЕКТ" ЕООД Благоевград Разлог
2137 10498 "СТИЛ-ВЕС-БГ" ЕООД Благоевград Разлог
2138 8022 "НИКОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2139 3673 "КОНДЕВ ТРАНС - 2009" ЕООД Благоевград Разлог
2140 15281 "ИНФРА СТРОЙ ПИРИН" ЕООД Благоевград Разлог
2141 13564 "ТРАНСКОП 2011" ЕООД Благоевград Разлог
2142 0672 "КОНСТАНТ-11" ЕООД Благоевград Разлог
2143 3324 "МИТКО-98" ЕООД Благоевград Разлог
2144 13237 "СААР ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Разлог
2145 12231 "САМАРИНАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2146 14873 "ГИД РАЗЛОГ" ЕООД Благоевград Разлог
2147 15114 "КАЛИГРУП" ООД Благоевград Разлог
2148 14925 "БЪДЕЩЕ 2015" ЕООД Благоевград Разлог
2149 7262 "БЕРА-АС" ООД Благоевград Разлог
2150 10947 "ЗВУРАС ЕКСПРЕСС" ЕООД Благоевград Разлог
2151 13124 "МИРА - ВА 1" ЕООД Благоевград Разлог
2152 13005 "ЕКОЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2153 13466 "БРАТЯ ИВАНОВИ 2015" ООД Благоевград Разлог
2154 12082 "КУЛИН" ЕООД Благоевград Разлог
2155 6302 "ДИНО-79" ЕООД Благоевград Разлог
2156 10686 "ЖОРО ТРАНС - 09" ЕООД Благоевград Разлог
2157 6581 "ГАЛЯ КОЦАКОВА" ЕТ Благоевград Разлог
2158 11056 "НЕВС" ЕООД Благоевград Разлог
2159 5947 "ЕМ-КА ТРАНС-ЕМИЛИЯ ПРОЕВА" ЕТ Благоевград Разлог
2160 0256 "АЦЕТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Разлог
2161 1901 "ЕЛЕКТРОТЕХ" ЕООД Благоевград Разлог
2162 3598 "БОРИС БЕЛЕЖКОВ-АНА" ЕТ Благоевград Разлог
2163 14800 "ДИД ТРАНС - 67" ЕООД Благоевград Разлог
2164 12463 "ТРАНС ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Благоевград Разлог
2165 3789 "ГЕОРГИЕВИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2166 11272 "МИМИ - 2008" ЕООД Благоевград Разлог
2167 3522 "ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯРЕЦОВ" ЕТ Благоевград Разлог
2168 12970 "КРЕМЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2169 0486 "СЛАВЧО ГЪРБЕВ-СЛАГ" ЕТ Благоевград Разлог
2170 3600 "АТАНАС КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
2171 3222 "АНИ 72" ЕООД Благоевград Разлог
2172 5737 "ДЖИНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2173 11472 "БАЛКАНФРУКТ БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Разлог
2174 5748 "ФОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2175 4553 "ЦВЕТЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2176 11132 "ИЛИЯ ЧОПЕВ И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Разлог
2177 10369 "ТРЕНС" ЕООД Благоевград Разлог
2178 4690 "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
2179 14736 "КОКИ ТРАНС 16" ООД Благоевград Разлог
2180 10650 "ЕЛЕНА - КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ 2013" ЕООД Благоевград Разлог
2181 9680 "СМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2182 2923 "ЖАК-4-АНГЕЛ КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
2183 15227 "ЕМПАЙЪР ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Разлог
2184 14918 ЕТ "ВЕРА БУЧКОВА - НАДЕЖДА БУЧКОВА" Благоевград Разлог
2185 10005 "ЕЛ СТАСИ - 222" ООД Благоевград Разлог
2186 3326 "ПОЛЕЖАНОВ" ООД Благоевград Разлог
2187 11395 "НЕЛТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2188 0503 "ВИНСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Разлог
2189 13886 "РИЛА ТРАНС 2015" ООД Благоевград Разлог
2190 8044 "Р-А КАРГО" ЕООД Благоевград Разлог
2191 6559 "СТОРУМ" ЕООД Благоевград Сандански
2192 11169 "БЯЛА КУЛА" ООД Благоевград Сандански
2193 7548 "ПЕТРАНА ФРУТ" ЕООД Благоевград Сандански
2194 5156 "ХАРИЕСА ФЕШЪН" ЕАД Благоевград Сандански
2195 8105 "НОРАД" ЕООД Благоевград Сандански
2196 10752 "ЛЕСОТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2197 13717 "АЕР СЕА ТРУК КАРГО" ЕООД Благоевград Сандански
2198 13778 "К.Т.ГРУП 2015" ЕООД Благоевград Сандански
2199 2036 "К И С" ООД Благоевград Сандански
2200 6898 "ГЕРОС-ТХ-ГЕОРГИ МИГДАЛОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2201 5676 "ПРИМО ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Сандански
2202 14947 "ТРАЙКОВА 77" ЕООД Благоевград Сандански
2203 8198 "ФРЕНГОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2204 5265 “ТРАНС БАЛКАН ТРЕЙДИНГ“ ООД Благоевград Сандански
2205 13556 "ЕОЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2206 11202 "АРГИРОВ - 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2207 4563 ХРИДЗИ ЕООД Благоевград Сандански
2208 2678 "БОНИНОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2209 14353 "БОЯТА И БРАТЯ 2014" ЕООД Благоевград Сандански
2210 15498 "АЙ ЕС ТИ" ЕООД Благоевград Сандански
2211 3844 "ДНК" ООД Благоевград Сандански
2212 3543 "БОЖИНОВ-СИЕ" ООД Благоевград Сандански
2213 11322 "ДИ ЕС ЕС" ООД Благоевград Сандански
2214 12341 "ЯНЧИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2215 7205 "ЖИТЕН КЛАС-ВГ" ЕООД Благоевград Сандански
2216 7535 "ГЕОРГИ МИДУРОВ-МЕГА-ПАЛАТ" ЕТ Благоевград Сандански
2217 4922 "РАФАИЛ ТРАНС I" ООД Благоевград Сандански
2218 7697 "РУМЕН ВОДЕНОВ - 99" ЕТ Благоевград Сандански
2219 15148 "ВИ ЕКС А ФОРУЪРДЕР" ЕООД Благоевград Сандански
2220 10413 "ДИЧ - 09" ЕООД Благоевград Сандански
2221 12035 "ГЕОВЕС - ГВ" ЕООД Благоевград Сандански
2222 6808 "ТИМОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2223 14755 "СПИЙД ТРАНС КМ" ООД Благоевград Сандански
2224 15117 "С И Л ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2225 14845 "ЦД ТРАНС-2016" ООД Благоевград Сандански
2226 9700 ХАТЗИС ТРАНС 2012 ЕООД Благоевград Сандански
2227 12805 "РУСАКОВИ" ООД Благоевград Сандански
2228 12283 "САПУНДЖИЕВ 96" ЕООД Благоевград Сандански
2229 3648 "АЛЕНДАРОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Сандански
2230 12874 "МИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2231 10020 "ЖИВИТА ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2232 4714 "КРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Сандански
2233 10871 "ДИМС-ФОРЕСТ" ЕООД Благоевград Сандански
2234 7612 "МС - 74" ЕООД Благоевград Сандански
2235 10060 "СИЛИКИО" ЕООД Благоевград Сандански
2236 5933 "АТТ БУЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2237 5205 “ВАНСТРОЙ-ДД” ООД Благоевград Сандански
2238 13970 "ЮЛИ ТРАНС 89" ЕООД Благоевград Сандански
2239 10690 "ВАСТО-ТЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2240 0290 "КЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2241 2352 "БЕТОН" ЕООД Благоевград Сандански
2242 1184 "БАЛКАН ЕКСПРЕС ФРИГО" ООД Благоевград Сандански
2243 8333 "ТРАНС ЛОДЖИК КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Сандански
2244 12114 "МАРКОНИ 90" ЕООД Благоевград Сандански
2245 4964 "КОНВОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2246 2197 "ВАЛИНАЗ- ВАЛЕНТИН ЧОРБАДЖИЙСКИ" ЕТ Благоевград Сандански
2247 2403 "НАЦИОС ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2248 13690 "ГЕВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2249 8111 "ТРЕНДАФИЛОВ ТРАНС И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2250 14509 "ПРОВЕНС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2251 10679 "ЛИТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2252 6410 "ЦИРКИНИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2253 3266 "ДЖИ. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2254 8296 ЕУРОЕНЕРДЖИ ООД Благоевград Сандански
2255 0922 "НИКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2256 0541 "КРАСИТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2257 11273 "ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2258 11864 "РУМИТРАНС 82" ЕООД Благоевград Сандански
2259 4666 "КРУМ ТРАНС 2010" ООД Благоевград Сандански
2260 13784 "ЛМГ" ЕООД Благоевград Сандански
2261 14833 "ФР - БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Сандански
2262 14955 "СТИЛАГРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2263 3323 "АРСЕНИС-ЛАРИСА" ЕООД Благоевград Сандански
2264 1034 "БИМБО-ТРАНС-ГЕОРГИ СТОЯНОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2265 11588 "ЛОКАТ" ЕООД Благоевград Сандански
2266 8967 "ВИТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2267 3762 "ЛК - ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2268 12835 "ИНТЕРТРАНС-13" ЕООД Благоевград Сандански
2269 0115 "КРИСТИ-89" ООД Благоевград Сандански
2270 0797 ДИНОС-А ООД Благоевград Сандански
2271 3986 "САМСОН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2272 4391 "МЕТАЛ-КИМС" ООД Благоевград Сандански
2273 7254 "ПРЕМИУМ ГРУП 59" ЕООД Благоевград Сандански
2274 9050 "АНДОН СТОЯНОВ-ДОНИМИК" ЕТ Благоевград Сандански
2275 7896 "ХАЛЕВ - А" ЕООД Благоевград Сандански
2276 10925 "АНГЕДА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2277 12556 "МАЛЛИРИС" ЕООД Благоевград Сандански
2278 13192 "КЕМИ - 70" ЕООД Благоевград Сандански
2279 10187 "КК ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2280 1078 "КСЕНИДИС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2281 12018 "МЕДЕОН ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2282 4727 "МАРИЯ ТУШЕВА-РЕМИ-М" ЕТ Благоевград Сандански
2283 4125 "АЖ-АРГИРОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2284 11800 "АГОГИ" ЕООД Благоевград Сандански
2285 5580 "ВИДИДО" ЕООД Благоевград Сандански
2286 2592 "ДЖЕК-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2287 15375 "ГЕКАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2288 6839 "БОРА-78" ЕООД Благоевград Сандански
2289 15584 "ПИРИНСКИ ЛЕС 2011" ЕООД Благоевград Сандански
2290 3220 "ГЕСИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2291 8580 "СЕНА 9" ООД Благоевград Сандански
2292 12588 "ФЛАУЪР ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2293 11789 "МБМ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2294 4508 "КК - 2010" ЕООД Благоевград Сандански
2295 13975 "ДЕМА НОВИСТИК" ЕООД Благоевград Сандански
2296 7459 "ТАСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2297 4370 "АХИАЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2298 7392 “КЕРАМО“ ЕООД Благоевград Сандански
2299 0405 "АЛКИОН" ЕООД Благоевград Сандански
2300 10158 "ЗЕЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2301 15378 "ДИАС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2302 12191 "КАЛАМБАКАС" ЕООД Благоевград Сандански
2303 13917 "А.Т.ТОМОВ" ООД Благоевград Сандански
2304 9302 "ТУЛЯРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2305 1879 "КРИС-КО" ООД Благоевград Сандански
2306 13327 "МЕРИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2307 10617 "ИСОМЕКС" ООД Благоевград Сандански
2308 10779 "Ф. Н. СПЕДИЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2309 10044 "КАРАИАНИ ЕВАНГЕЛИЯ" ЕООД Благоевград Сандански
2310 14302 "ТОП ЛАЙН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2311 10948 "ЕМ И ЕС ТРАНС ГРУП" ООД Благоевград Сандански
2312 11055 "ГЕТС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2313 5822 "ВЛАДИ 11" ЕООД Благоевград Сандански
2314 7032 "КРИСМАР" ЕООД Благоевград Сандански
2315 0739 "КИРОВ-БГ 07" ЕООД Благоевград Сандански
2316 5921 "М.М. ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2317 7105 “КОНДОР - 97“ ЕООД Благоевград Сандански
2318 0055 "ХРИСТОС ХОЛЕРИДИС" ЕООД Благоевград Сандански
2319 11300 "ИРИА БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Сандански
2320 12616 "АНГЕЛОВ - КОЦЕВ" ООД Благоевград Сандански
2321 6959 "ДИРС-ИВАН ИВАНОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2322 3909 "МН КОЛИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2323 6910 АНОДОС ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2324 15706 "ПОДЕМ-ГРИГОРОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2325 5439 "ФЛБ КАРГО" ЕООД Благоевград Сандански
2326 13567 "ПЛАТИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2327 0756 "ЛИЛИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2328 1495 "АСЕН Д. ИВАНОВ-НЕСА" ЕТ Благоевград Сандански
2329 3272 "ЛОРИ ТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Сандански
2330 4186 СУКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Сандански
2331 11641 "ЕМБОРЕОС" ЕООД Благоевград Сандански
2332 15240 "ЛС -ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2333 5914 "ГОУ АНД ГОУ-ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2334 14891 "ЕЛ.ПИ.СЪРВИСИС" ЕООД Благоевград Сандански
2335 10825 "ИВЕК 53" ЕООД Благоевград Сандански
2336 7706 "МЕДИТЕРАН ФРИГО" ЕООД Благоевград Сандански
2337 13938 "ЛАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2338 1418 ТДТ-2008 ЕООД Благоевград Сандански
2339 0726 "КАВИ" ЕООД Благоевград Сандански
2340 9344 “ЮЛАНДА“ ЕООД Благоевград Сандански
2341 12104 "ЕМЕН ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2342 11070 "ТРАНС-ЕКСПРЕС 2013" ООД Благоевград Сандански
2343 3180 "ЕКИП-ИЗ" ЕООД Благоевград Сандански
2344 3740 "БОРИС 68" ЕООД Благоевград Сандански
2345 3980 "ДАНИС СПЕД" ЕООД Благоевград Сандански
2346 1436 "МИХОВИ–КРИСТАЛ 64" СД Благоевград Сандански
2347 6571 "ЕУРОМИТ" ЕООД Благоевград Сандански
2348 12618 "САВОФРОСТ" ООД Благоевград Сандански
2349 0507 "ГРИЗЛИ" ООД Благоевград Сандански
2350 6901 "НАТАЛИ ТРАНС - 2011" ЕООД Благоевград Сандански
2351 0075 "ДИАНА ГУТЕВА-ГЕОРГИЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2352 13076 "АНДРЕЕВ ТРАНС 2014" ООД Благоевград Сандански
2353 2269 "МОНО ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2354 11946 "МЕЛО 98" ООД Благоевград Сандански
2355 7279 "Г АНД А ТЕКСТИЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2356 12163 "ММ - МАРИЯН МИНЧЕВ" ЕООД Благоевград Сандански
2357 0048 "ТМ ТРАНС 12" ЕООД Благоевград Сандански
2358 15086 "АНТЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2359 10378 "ЕС ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2360 1085 "ДИМИ-ОЙЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2361 13290 "ГЕНЕСИС ЛАЙНС" ООД Благоевград Сандански
2362 13150 "ТРАНС ИНТЕРВЕСАКО" ЕООД Благоевград Сандански
2363 13060 "ДИ - ЛИ" ЕООД Благоевград Сандански
2364 10010 "АРКАДИА" ЕООД Благоевград Сандански
2365 1770 "ПАРАПАС 21" ЕООД Благоевград Сандански
2366 1012 "МАРИЯ СЛАВЧЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2367 8354 ХРИСА ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2368 10834 "ПАПАГЕОРГИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2369 13071 "ВИВАВЕН" ЕООД Благоевград Сандански
2370 3624 "ВИВАЛИ" ООД Благоевград Сандански
2371 10773 "МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ" ЕООД Благоевград Сандански
2372 4013 "АГИ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2373 13386 "ДЖИМИС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2374 15560 "РЕМИ-МР-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2375 13319 "КРИСИ ТРАНС 1988" ЕООД Благоевград Сандански
2376 0284 "ЗАРО-2006" ООД Благоевград Сандански
2377 10753 "ГЕОРГИДЕС И А" ЕООД Благоевград Сандански
2378 15512 "АДИЗ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2379 12650 "ТАНМАКС" ЕООД Благоевград Сандански
2380 13671 "ДОНКОСТ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2381 10455 "МЕРИ ТРАНС-2012" ЕООД Благоевград Сандански
2382 4143 "КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ-95" ЕТ Благоевград Сандански
2383 0907 "СПИДИ ТРАНС-07" ЕООД Благоевград Сандански
2384 14111 "ЕР-ЛОГ" ЕООД Благоевград Сандански
2385 12481 "КОТЕВ - 2014" ЕООД Благоевград Сандански
2386 10218 "ББД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сатовча
2387 12251 "ВИЛИЕМ - 11" ЕООД Благоевград Сатовча
2388 15382 "КЕВИН КРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2389 1157 "АЛЕКСАНДРОС ФИЛИПОС" ООД Благоевград Сатовча
2390 8372 "САНДЕ-2А-АНГЕЛ САНДЕВ" ЕТ Благоевград Сатовча
2391 14161 "АЛЕКС ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Сатовча
2392 3672 "РА-ДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сатовча
2393 11843 "ММД" ЕООД Благоевград Сатовча
2394 6360 "КАРИ ТРАНС-09" ЕООД Благоевград Сатовча
2395 14442 "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" ЕТ Благоевград Сатовча
2396 5071 "ДЕБРЕВ-Е" ООД Благоевград Сатовча
2397 14299 "М - КЕНАЛИЕВ" ЕООД Благоевград Сатовча
2398 12398 "АУГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2399 5169 "КАЛЕКОВ М И Л" ЕООД Благоевград Сатовча
2400 7807 "ДЕСО-ТРАНС" ООД Благоевград Сатовча
2401 4998 "ТЕКС-УОРК" ООД Благоевград Сатовча
2402 13655 "ОПТИМА" ООД Благоевград Сатовча
2403 8951 "ШИНКА ВЪЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Сатовча
2404 1445 ФЕРИ ГАРАНТ-2003" ЕООД Благоевград Сатовча
2405 13364 "РАЙАН ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2406 11844 "НИКО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2407 15047 ЕТ "ФЕДЯ ДУХОВ - ВАЛЕНТИН" Благоевград Сатовча
2408 14430 "ДАРИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2409 12340 "ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООД Благоевград Симитли
2410 12189 "ПЛАМА ТРАНС 96" ЕООД Благоевград Симитли
2411 7975 "АНДИ-КОМЕРС" ООД Благоевград Симитли
2412 7970 "АЛЕКСАНДЪР-МЕЧ-ТОНИ СТОЕВ" ЕТ Благоевград Симитли
2413 8138 ЕТ "ГРАНДЕ-Д - МЕТОДИ ДРАГАНЧЕВ-СВЕТЛА ДРАГАНЧЕВА" Благоевград Симитли
2414 11185 "НИКОЛОВ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Симитли
2415 10003 ЕВРО КАМ 20 ЕООД Благоевград Симитли
2416 15015 "ВИТИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Симитли
2417 5178 "КРАСИМИР В ДОКУЗОВ" EТ Благоевград Симитли
2418 11759 "РИЧАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2419 2272 "ВЕТРЕН" ООД Благоевград Симитли
2420 12465 "ТИМИ - ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Симитли
2421 4378 "СЕРЕТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2422 13600 "АБЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2423 8064 "МАРИАН ЧИФЛИГАРОВ-ТРИ СМРЪЧА" ЕТ Благоевград Симитли
2424 8238 "ТАБАК-2005" ООД Благоевград Симитли
2425 8886 "ПЕТЪР РАВНАЧКИ-РАВНО" ЕТ Благоевград Симитли
2426 8522 "КИРИЛ СТАНКОВ-40" ЕТ Благоевград Симитли
2427 14090 "СОМО ЕНД ДЕМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Симитли
2428 14495 "СЕЙВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2429 12396 "НИКИ МЕТАЛ" ЕООД Благоевград Симитли
2430 14762 "ИВС-2015" ЕООД Благоевград Симитли
2431 8490 "МОСТ-81" ЕООД Благоевград Симитли
2432 6003 "АНГЕЛ КОЧЕВ-АВИ-92" ООД Благоевград Симитли
2433 0510 "БРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2434 10656 "ГОГОТРАНС91" ЕООД Благоевград Симитли
2435 11687 "МАРТИ АУТО 80" ЕООД Благоевград Симитли
2436 14926 "ГЕОРЕСУРС - ПХ" ООД Благоевград Симитли
2437 3549 "ГРИЛАЗ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2438 2459 ИВО ТРАНС - М ЕООД Благоевград Симитли
2439 13942 "АНДЖЕЛО ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2440 12376 "ЕЛЕНКОВ-М" ЕООД Благоевград Симитли
2441 14386 "АР-ГО ШПЕД" ООД Благоевград Симитли
2442 11038 "ТРАНС-И.А" ООД Благоевград Симитли
2443 4912 "АЛЕКС ТД" ООД Благоевград Симитли
2444 13760 "ПЕПИ ТРАНС 83" ООД Благоевград Симитли
2445 12016 "ЕС БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2446 3797 "ВЕТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Симитли
2447 9867 "МИЛЕН-08" ЕТ Благоевград Симитли
2448 11834 "БУЛТРАНС 2014" ООД Благоевград Симитли
2449 4476 ЕТ "РАВНАЧКИ ТРАНС - СВЕТОСЛАВ РАВНАЧКИ" Благоевград Симитли
2450 2870 ЕТ "ИНВИКТО - ХРИСТО МИЛЕНКОВ" Благоевград Симитли
2451 13604 "КРАСИ КАР 73" ЕООД Благоевград Симитли
2452 13971 "ДРАГАНЧЕВ ГРУП" ЕООД Благоевград Симитли
2453 9354 "ИБТ" ЕООД Благоевград Симитли
2454 13744 "АЛВЕРН - М" ЕООД Благоевград Симитли
2455 12356 "ЛКВ ВЕКТОР" ЕООД Благоевград Симитли
2456 10073 "ЕЛЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2457 4126 "ТРИО ТРАНС" ООД Благоевград Струмяни
2458 2473 "КАРЕЛИЯ-2007" ООД Благоевград Струмяни
2459 0432 "ДИМАНКОВ" ЕООД Благоевград Струмяни
2460 3679 "ТОЛИДО ТРАНС" ООД Благоевград Струмяни
2461 1598 "ГАЙДОВ 2014" ЕООД Благоевград Струмяни
2462 9968 "КЪЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2463 0852 "ДИАМАНТ БРАТЯ" ООД Благоевград Струмяни
2464 9954 "ТРАНС ЛУКС" ООД Благоевград Струмяни
2465 15248 "АРИО 2016" ЕООД Благоевград Струмяни
2466 13548 "ЗАКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Струмяни
2467 6834 "ЖУЛИ-ЖУЛИЕТА СОКОЛОВА" ЕТ Благоевград Струмяни
2468 4097 "ДЕСИБО - 2010" ЕООД Благоевград Струмяни
2469 14766 "ДЕНИС АУТО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Струмяни
2470 2872 "А.С.Г." ЕООД Благоевград Струмяни
2471 10168 "ТРАНС ГАЛОП" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2472 3744 "ИНТЕРКОМЕРС 2010" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2473 12115 "ХРИСТОФОРОС СТЕФАНИДИС" ООД Благоевград Хаджидимово
2474 6338 "АНГЕЛ ТРАНС 77" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2475 15610 "МУНЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2476 15458 "А - СТРОЙ" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2477 8221 "СО-КО ТРАНС" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2478 11526 "ЧОНИ-М" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2479 15062 "ВАНКО ТРАНС - 85" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2480 8119 "НИДЕКС" ООД Благоевград Хаджидимово
2481 10535 "СЛАВЯНКА - ГАЙТАНИНОВО" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2482 13270 "МР-ТРАНС-2015" ЕООД Благоевград Якоруда
2483 13380 "ОСМАНОВ 1" ЕООД Благоевград Якоруда
2484 0269 "ЕЛИТ-Т" ЕООД Благоевград Якоруда
2485 1969 БОРИСЛАВ ВАЦКОВ ЕООД Благоевград Якоруда
2486 15383 "НИКО 200" ЕООД Благоевград Якоруда
2487 1154 "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ПРЕЦИЗНОСТ" ООД Благоевград Якоруда
2488 6337 БЕНИ ТРАНС 2000 ЕООД Благоевград Якоруда
2489 13075 "ДЕНИЗ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2490 0845 "МАТ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2491 15616 "ВИП ТРАНС 7677" ООД Бургас Айтос
2492 3279 "ЕТИ БАНТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2493 0425 "ТРАНС ЕКСПРЕС 07" ЕООД Бургас Айтос
2494 8998 "ПЕТЪР КУРШУМОВ" ЕТ Бургас Айтос
2495 6802 "ДИМАРК" ЕООД Бургас Айтос
2496 13062 "АМК - ЕВРО ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2497 2734 "СТИ-ГРУП" ЕООД Бургас Айтос
2498 15773 "АТЛАНТИКЛИНЕС" ЕООД Бургас Айтос
2499 6013 "АЙДОСТ-СЕМАТ" ЕООД Бургас Айтос
2500 1257 "ИВАН ИВАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2501 8610 "ЦВЕТАНА 93" ЕООД Бургас Айтос
2502 5249 ЕЛ КАПИТАН ДИТИАН ЕООД Бургас Айтос
2503 5406 "ТАКСИ-ДИМИТЪР МИНКОВ" ЕТ Бургас Айтос
2504 15192 "ДЕНИС-74" ЕООД Бургас Айтос
2505 4647 "К. КЪНЕВ – КЪНЧО КЪНЕВ" ЕТ Бургас Айтос
2506 10630 "СТОКАР-89" ЕООД Бургас Айтос
2507 6324 "АЛИН-НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2508 12794 "КАЛИТРАНС-71" ЕООД Бургас Айтос
2509 5913 “ГЛОБАЛ МЕТАЛС“ ЕООД Бургас Айтос
2510 10380 "НОМАД ГРУП 55" ЕООД Бургас Айтос
2511 14297 "АЙДОСТ ГРУП" ЕООД Бургас Айтос
2512 12143 "ДЪНАК" ЕООД Бургас Айтос
2513 8822 "МАРКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2514 15092 "КИДЕКС ТРЕЙД" ЕООД Бургас Айтос
2515 15080 "МАРИНО 06" ООД Бургас Айтос
2516 10981 "БАЛКАН ТРАНС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Айтос
2517 2297 "ТТ ТРАНС" ООД Бургас Айтос
2518 14912 "ШАНС ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2519 2040 "ЧОЧИ – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2520 9093 "ЕВРОТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2521 7460 "МЕКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2522 13313 "БОБАНКА" ЕООД Бургас Айтос
2523 14657 "ЧОЧИ ТРАНС 2016" ООД Бургас Айтос
2524 8146 "ЕВРОБИЛД" ООД Бургас Бургас
2525 8168 "ВИКМАР ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Бургас Бургас
2526 13079 "ГЛОБАЛ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2527 6042 "ВАСИЛ МИХАЛЕВ-2002" ООД Бургас Бургас
2528 7950 "ЕГЕО" ООД Бургас Бургас
2529 6812 "СТОЯН ПОПОВ" ЕТ Бургас Бургас
2530 0264 "ДИМИ-ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2531 8431 "КЕРВАН" ООД Бургас Бургас
2532 15793 "АВТОКАРГО-МАД" ЕООД Бургас Бургас
2533 14249 "ВИА ВАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2534 13882 "П.Х.ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2535 15779 "СТАСИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2536 4450 "СПИЙД ТП" ЕООД Бургас Бургас
2537 8007 "ЧЕЛДЪКОВ-61-АТАНАС ХРИСТОВ ЧЕЛДЪКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2538 15308 "РОС-БГ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2539 0350 "ЕВРО ВИА" ООД Бургас Бургас
2540 15090 "ДАРС ГРУП" ООД Бургас Бургас
2541 10018 "БУРГАСТРАНС" ООД Бургас Бургас
2542 11680 "АКЗ - БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2543 5577 "ВИП ТРАНС ГРУП" ООД Бургас Бургас
2544 15499 "ЕН ЕР" ЕООД Бургас Бургас
2545 1027 "МАЯ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2546 6126 "ДРАЙВИ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2547 7367 "ДИМО С-ДИМО ДИМОВ" ЕТ Бургас Бургас
2548 0205 "АЛДИС-АЛЕКСИ СТОЯНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2549 5989 "КРИЛЕ-Н-93-НИКОЛАЙ КЮМЮРДЖИЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2550 0745 "СКОРПИОНС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2551 6739 "АВТОТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2552 14924 "ПЕПИ ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2553 1454 "БГ БИЛДИНГ ХАУС" ЕООД Бургас Бургас
2554 10107 "СКАЙ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2555 9819 "СИЕНА" ЕООД Бургас Бургас
2556 15436 "АЛСИ" ЕООД Бургас Бургас
2557 1923 "МУСТИ 66" ЕООД Бургас Бургас
2558 10375 "БЪЛНЕД" ООД Бургас Бургас
2559 0864 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1" АД Бургас Бургас
2560 7985 "ПОЛ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2561 15379 "ДАРЛИНГ 75" ЕООД Бургас Бургас
2562 11998 "АГРОИНВЕСТ-ДК" ЕООД Бургас Бургас
2563 15394 "Н И Д 93" ООД Бургас Бургас
2564 13875 "ЕВРО ТРАНС СТОИЛОВИ" ЕООД Бургас Бургас
2565 10394 “ПЕНЕВ 87“-ЕООД Бургас Бургас
2566 10192 "ТРАНСПЕТ 05" ЕООД Бургас Бургас
2567 7153 "ВАРДЕВ И ВЛАХОВ" ООД Бургас Бургас
2568 10190 "ЕУ ТРАНС ЛИМИТЕД" ООД Бургас Бургас
2569 9478 "АНДЕЗИТ" ООД Бургас Бургас
2570 12004 "ФОТЕВ ТРАНС 2009" ЕООД Бургас Бургас
2571 7431 "Д.И. ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2572 6791 "БИКОМ 5" ЕООД Бургас Бургас
2573 9372 “ЕКВАТОР“ ЕООД Бургас Бургас
2574 0047 "БЕРЧИ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2575 10251 "ДАНИ ТРАНС 86" ООД Бургас Бургас
2576 0466 "ВИХРИ" ЕООД Бургас Бургас
2577 8276 "ЕВРОЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2578 0916 "МИК ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2579 10412 "ВАН ХАУТЕ" ООД Бургас Бургас
2580 6553 "ЕКСПРЕС ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2581 0701 ИВМА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2582 11426 "КОМТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2583 6380 "МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ" ООД Бургас Бургас
2584 1261 "ТРАНСБУЛ МКВ" ЕООД Бургас Бургас
2585 11254 "МИСТРАЛ ТРАНС 1" ООД Бургас Бургас
2586 6462 "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2587 15212 "ИНСТРОЙ" ЕООД Бургас Бургас
2588 1968 "БЪК-А–АНДОН БАКАЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2589 2316 "ВИП - ТРАНСИС" ООД Бургас Бургас
2590 11129 "ДАЙВ" ЕООД Бургас Бургас
2591 8493 "ТОДОРОВ-ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Бургас Бургас
2592 9138 ДЖИ ЕМ БУЛМИТ ЕООД Бургас Бургас
2593 6424 "ФРУКТИС ДЖИ ДИ" ООД Бургас Бургас
2594 10296 "ТРАНС ЕНГ" ЕООД Бургас Бургас
2595 2003 "ВРЪНГОВИ-2" ООД Бургас Бургас
2596 14889 "РОСБУЛ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2597 5721 "МАРИНЧЕВИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2598 1392 "ПКМ-2011" ЕООД Бургас Бургас
2599 15134 "КОЙЧЕВ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2600 10424 "ДОНИКА-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2601 4407 "ЙОНАС" ООД Бургас Бургас
2602 15121 "РК ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2603 7940 "СОЛДТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2604 0630 "ДИМАТ" ООД Бургас Бургас
2605 5688 "АЛТЕСТ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2606 6315 "ТИК - К" ЕООД Бургас Бургас
2607 4489 "А.Б..КАР" ООД Бургас Бургас
2608 15591 "ЕОС ЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2609 15774 "НИК ТРАНС 2004" ЕООД Бургас Бургас
2610 9976 МЕТАЛСТРОЙ ООД Бургас Бургас
2611 2470 "НИКИКАТ" ООД Бургас Бургас
2612 11138 " ГЕОЕКСПОРТ " ЕООД Бургас Бургас
2613 8341 "ЕЛАИС" ЕООД Бургас Бургас
2614 11140 „ ТРАНЗИТ " ЕООД Бургас Бургас
2615 13636 "СИА ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2616 7584 "КАВКАЗ ТРАНС- 2000" ЕООД Бургас Бургас
2617 12524 "ТИЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2618 8298 "БИМЕКС" ООД Бургас Бургас
2619 14123 "ДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2620 10512 ИДН ТРАНС.ЕУ ООД Бургас Бургас
2621 4173 "ТРАНС-ЛИНК" ООД Бургас Бургас
2622 10819 "БЕ ГЕ ЕФ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2623 14121 "ДАРИ-БГ" ООД Бургас Бургас
2624 2806 "ТРЪКЕР" ЕООД Бургас Бургас
2625 14534 "ЛЕВТРАНС 1" ЕООД Бургас Бургас
2626 14107 "МОСКОВ 85" ЕООД Бургас Бургас
2627 5038 "СТАРТ ТРЕЙС" ЕООД Бургас Бургас
2628 13086 "САТОРИ" ООД Бургас Бургас
2629 9877 "ГОРЖО" ЕООД Бургас Бургас
2630 15510 "ЗЛАТЕН КЛАС" ООД Бургас Бургас
2631 6029 "ТРАНСАПОЛОНИЯ – ИВАНКА ЯНЕВА" ЕТ Бургас Бургас
2632 13061 ЕТ "ТОНИ - ТОДОР КОКАЛДЖИЕВ" Бургас Бургас
2633 5967 "КАРАЯН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2634 8290 "ТРАНС ЛИКУИДС" ЕООД Бургас Бургас
2635 13451 "СТАМЕН ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2636 11164 "ВАЛ ДЖИ ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2637 4653 "АСТИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2638 11820 "БОЛЕРО" ЕООД Бургас Бургас
2639 3498 "МАНУЕЛА" ЕООД Бургас Бургас
2640 14503 "ТРАНСМАРК ГРУП" ООД Бургас Бургас
2641 10841 "РЕ - ТРАНС 71" ЕООД Бургас Бургас
2642 8339 "ЕВРОТРАК ЛИЗИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2643 15631 "БАН-ТИР ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2644 14483 "ВЕРТУС ЕМ АЙ" ЕООД Бургас Бургас
2645 5027 "АТАНАС КИРОВ 2002" ЕООД Бургас Бургас
2646 14086 "КАПРИКОН-44" ЕООД Бургас Бургас
2647 10865 "ИПК ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2648 5740 "ЖИВКО ПЕТКОВ-2001" ЕООД Бургас Бургас
2649 4881 "ЕЛ ПИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2650 1407 ЕТ "МАРИНА-ИРИНА ГЕОРГИЕВА" Бургас Бургас
2651 0654 "ТЕМ - СПЕД" ООД Бургас Бургас
2652 5012 "ЖТН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2653 10734 "ПОШ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2654 14332 "ТРАНСПОРТ 99" ЕООД Бургас Бургас
2655 14359 "ТЕДИ ГАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2656 14357 "ВИНСЪН" ЕООД Бургас Бургас
2657 2615 "РИЧИ-2000-ХРИСТО ХРИСТОВ-ЕЛЕНА ХРИСТОВА" ЕТ Бургас Бургас
2658 4665 "НИКИ-КАР" ЕООД Бургас Бургас
2659 2775 "АРАПЯ-АВ" ЕООД Бургас Бургас
2660 8073 "ТИ - ЕМ ТРАНС " ЕООД Бургас Бургас
2661 13351 "ТРАЙНС НЮ ТАЙМ" ЕООД Бургас Бургас
2662 14342 "МИРАМАР" ЕООД Бургас Бургас
2663 14300 "ДИЙОР ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2664 11750 "ЛЕО ТРАНС 2014" ООД Бургас Бургас
2665 4871 "ЕЛМА-М-ГРУП" АД Бургас Бургас
2666 10902 "АЙВЪН ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2667 14064 "МЕДПЕТРОЛ" ООД Бургас Бургас
2668 0433 "СТОЯН НАНЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2669 8705 "МАРСИАНИ" ООД Бургас Бургас
2670 5011 "БИЗИ" ЕООД Бургас Бургас
2671 10917 "А И В КАРГОБУЛ" ЕООД Бургас Бургас
2672 10932 "ДИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2673 14399 ЕТ "АГРОМЕХАНИКА - АНАСТАС АНАСТАСОВ" Бургас Бургас
2674 5262 "АРОН-МАРИЯН МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2675 8299 "ЛАРИ 8181" ЕООД Бургас Бургас
2676 14059 "СЛЪНЧО ПЛАМ" ЕООД Бургас Бургас
2677 7991 "НИКЕЛИ 69" ООД Бургас Бургас
2678 14037 "МИДАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2679 8881 "ФОРУМ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2680 14754 "МАКЕЯ" ЕООД Бургас Бургас
2681 4803 "СИМПЕРТО" ООД Бургас Бургас
2682 6461 "ЕСДЖИ" ЕООД Бургас Бургас
2683 14222 "КЛС ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2684 10085 "РАНТЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2685 5673 "Д ЕНД Д ЛОДЖИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2686 10962 "ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2687 4387 "ХЕРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2688 7331 "СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2689 14189 "СТИЛ МАР ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2690 1244 "ПЕВА" ООД Бургас Бургас
2691 14818 ЖЕ ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2692 5311 "ТОТАЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2693 14801 "КАБЕЛКОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2694 3003 "ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2695 8211 "БЕР-ЛОГ" ЕООД Бургас Бургас
2696 13761 "ЛИНКРОУД" ЕООД Бургас Бургас
2697 13927 "ЖОРО И ВИЛИ" ЕООД Бургас Бургас
2698 13248 "СТАНКОВ 84" ЕООД Бургас Бургас
2699 8594 "АЛВЕС 21" ЕООД Бургас Бургас
2700 13624 "РЕДНЕК" ЕООД Бургас Бургас
2701 7518 "ДЖИДЖИ ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2702 7723 "ЕВРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2703 15520 "ЕНДЖИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2704 1682 ДАМ 2008 ООД Бургас Бургас
2705 13599 "ГРУШАРА 88" ООД Бургас Бургас
2706 11242 "ИВИ-ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2707 4868 "БЪК" ЕООД Бургас Бургас
2708 11243 "МОМЧЕВИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2709 11247 "СИЙ КОМЕРС" ЕООД Бургас Бургас
2710 11232 "БУРГАСТРАНС - 77" ЕООД Бургас Бургас
2711 7799 "ДЕН-ТИР" ЕООД Бургас Бургас
2712 2210 "ЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2713 13549 "ДЖИМБО - ПЪЙНЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2714 11501 "ЧАНЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2715 15283 "БУРГАС ТРАНС 2008" ООД Бургас Бургас
2716 11276 "АПИ ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2717 15330 "ЕКСИТО" ЕООД Бургас Бургас
2718 13565 "ДИ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2719 12668 "ДВС – ТРАНС 2014" ЕООД Бургас Бургас
2720 2677 "БРАДЪРС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2721 11783 "ПОПОВ" ООД Бургас Бургас
2722 1677 "ХРИСМАРН" ЕООД Бургас Бургас
2723 13360 "ИЛ-64" ЕООД Бургас Бургас
2724 13332 "М ТРАНС 06" ЕООД Бургас Бургас
2725 5945 "БЕРЧИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2726 11063 "НИТОН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2727 14152 "СИТИ - ДЕСИСЛАВА БИРБУЧУКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2728 8589 "ОЛИВЕР МАК" ЕООД Бургас Бургас
2729 11336 "МАРЧИНИ ПЛАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2730 13243 "СЕВАН" ООД Бургас Бургас
2731 1840 "МАСЛИНКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2732 7055 И.Г.Г. - ИВАН ГОТЕВ ЕТ Бургас Бургас
2733 15144 "АТАНАС 1958" ЕООД Бургас Бургас
2734 4029 "КАМИ - 93" ЕООД Бургас Бургас
2735 5382 "ВАСИ КАР" ООД Бургас Бургас
2736 13286 "ПЛАВЕС-98" ЕООД Бургас Бургас
2737 2059 "БУРГАСТРАНС - 07" ООД Бургас Бургас
2738 11373 "ТРАНСПОРТ2БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2739 10758 "КАРГО ТРАНСЕКСПЕРТ" ООД Бургас Бургас
2740 4741 "ЖОРО" ЕООД Бургас Бургас
2741 9370 "ВИМАР" ЕООД Бургас Бургас
2742 0622 "ХРИДИ" ЕООД Бургас Бургас
2743 4483 "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2744 14063 "ВЛАНИК ГРУП" ООД Бургас Бургас
2745 0957 "НИКИ-2002" ЕООД Бургас Бургас
2746 12594 "ГАРД 77" ЕООД Бургас Бургас
2747 1075 "ЕВРО ТРАНС ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2748 2322 "КИРОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2749 13960 "ГРОМАН БЪЛГАРИЯ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2750 0814 "ПМУ" АД Бургас Бургас
2751 8971 "ТОВЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2752 3990 "ВОЗИМ" ЕООД Бургас Бургас
2753 13263 "М ГРУП БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2754 0937 "РИМС" ЕООД Бургас Бургас
2755 15289 "СТО - 77" ЕООД Бургас Бургас
2756 2087 "ДИМАР В" ЕООД Бургас Бургас
2757 5583 "ТРАНС-РД" ООД Бургас Бургас
2758 13732 "ДЕНИ ТРАНС 2015" ЕООД Бургас Бургас
2759 6811 "ЧИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2760 2937 "ТРАНСОЙЛ 1" ЕООД Бургас Бургас
2761 0514 "ЕМ БИ" ООД Бургас Бургас
2762 11822 "РУСЕВ И РУСЕВ СИН" ЕООД Бургас Бургас
2763 13141 "ЛКВ ДИНИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2764 2509 "ЯНА" АД Бургас Бургас
2765 15310 "СЛЪНЧЕВ ЖИВОТ"ЕООД Бургас Бургас
2766 11610 "ЧЕЛЕБИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2767 13187 "ТОНИ ТРАНС 2004" ООД Бургас Бургас
2768 12069 "ЕСДИ 85" ЕООД Бургас Бургас
2769 1234 "АВТОТРАФИК" АД Бургас Бургас
2770 13186 "ТРАХИТ БП" ООД Бургас Бургас
2771 11642 "ЕВРО ФОРЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Бургас Бургас
2772 3813 "ФРАХТИМПЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2773 11841 "КРИСИ ТРАНС ЕС" ООД Бургас Бургас
2774 11862 "СЕНТОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2775 13014 "БАУМИКС-БГ" АД Бургас Бургас
2776 12982 "РУСЕВ ТРАНС 83" ЕООД Бургас Бургас
2777 11669 "АЛ БРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2778 12991 "КРЕМЕНСКИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2779 12999 "КАРГО ВИА" ООД Бургас Бургас
2780 8948 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ - 80" ЕООД Бургас Бургас
2781 7594 "ДАНВАЛ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2782 4642 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Бургас Бургас
2783 12080 "АТЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2784 0754 "БУЛТЕК" ЕООД Бургас Бургас
2785 11913 "ДАНДИ ТРАНС 08" ЕООД Бургас Бургас
2786 7364 "РИГЕЛ КОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2787 12919 "ЯНТАРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2788 5438 "МИМАКО" ООД Бургас Бургас
2789 12161 "С. Е. ТРАНС ЕВРОПА" ЕООД Бургас Бургас
2790 0051 "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ" АД Бургас Бургас
2791 8606 "ТРАНС НЕТА" ЕООД Бургас Бургас
2792 9257 "БАКАРОВ" ЕООД Бургас Бургас
2793 8093 "РА-ДРУГА ВЖ" ЕООД Бургас Бургас
2794 8061 "ЕВРОТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2795 5720 "КРИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2796 13457 "ЧЕЛЕБИ" ООД Бургас Бургас
2797 13450 "О ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2798 8557 "ЖИВКО АНДРЕЕВ 71" ЕООД Бургас Бургас
2799 5802 "ДЕРМЕНДЖИЕВ 2003" ЕООД Бургас Бургас
2800 13470 "ЧИКЪН ГРУП" ООД Бургас Бургас
2801 3238 "ТЕМПОПРИМ" ЕООД Бургас Бургас
2802 13445 "ПАРТНЕРС" ООД Бургас Бургас
2803 8535 "ДАНДАНОВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2804 8230 "ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2805 3460 "КОНСУЛТА-М" ЕООД Бургас Бургас
2806 12857 "ЕС ДЕ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2807 12920 "НИКИ ФРУКТ 2" ЕООД Бургас Бургас
2808 12831 "ДЪЛГИЯ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2809 12825 "РОУД 06" ЕООД Бургас Бургас
2810 0065 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2811 6241 "Д И Б ЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2812 7409 "БЛУ БЕЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2813 12798 "КИТЕМ" ЕООД Бургас Бургас
2814 8334 “ДИМИКОМ ТРАНС“ ЕООД Бургас Бургас
2815 1341 "НИСТАНИ-СТАНКО НИКОЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2816 4987 "РОСИ-ТРАНС-ЖЕЛЬО МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2817 7514 “ТРАНС ЛОУД“ ООД Бургас Бургас
2818 7743 "ММ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2819 12792 "ВИК 73" ЕООД Бургас Бургас
2820 5549 "ТУТИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2821 8313 "ЛАКТОС-БЪЛГАРИЯ" ООД Бургас Бургас
2822 8772 "КРАЛЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2823 5906 "БАСКЮЛ-91" ЕООД Бургас Бургас
2824 14160 "КАРАБО ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2825 14439 "ВАТ" ЕООД Бургас Бургас
2826 12921 "СПИЙД ВИА" ООД Бургас Бургас
2827 0559 "РАВДА" ООД Бургас Бургас
2828 12558 "ФОБЕСК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2829 5502 "АМ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2830 5842 "МАКС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2831 4250 ТОПАЗ ЕООД Бургас Бургас
2832 12721 "ДКМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2833 1049 "СИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2834 7960 "МАВРОНИС" ООД Бургас Бургас
2835 12509 "ЛЕОНЕЛ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2836 5215 "БУРДЖАНИ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2837 0738 "ИМПАКТ" ООД Бургас Бургас
2838 2999 "ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД Бургас Бургас
2839 6768 "ТРЕЙСИ-2" ЕООД Бургас Бургас
2840 5831 "АТЛАНТИК" АД Бургас Бургас
2841 1703 "МЕРИТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2842 3467 "БЕВЕГУНГ ОЙЛ - 2007" ООД Бургас Бургас
2843 14440 "БЕСПРЕД" ЕООД Бургас Бургас
2844 12534 "КАРИ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2845 5041 "НИК-92-НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2846 6327 "ЕКС-ТРАНС-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2847 7483 "СВЕДИ-69" ЕООД Бургас Бургас
2848 7252 "ПЕЗОМИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2849 0259 "ЗИВА" ЕООД Бургас Бургас
2850 2277 "ЕВОТРАНС ДИДО" ЕООД Бургас Бургас
2851 8394 "КАРНИ" ЕООД Бургас Бургас
2852 8792 "НИК" ЕООД Бургас Бургас
2853 3217 "МЕГИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2854 3400 ВИКИ 98 БГ ЕООД Бургас Бургас
2855 13661 "ТАНПЕ" ООД Бургас Бургас
2856 12259 "РОСТРАНС-73" ЕООД Бургас Бургас
2857 13695 "ДИНАМИКА - ТД" ЕООД Бургас Бургас
2858 9594 "ЖЕЛЕВ-07" ЕООД Бургас Бургас
2859 7381 "ЗИКА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2860 3098 "РУАН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2861 0242 "ЧОНИ ТРАНС 75" ЕООД Бургас Бургас
2862 12480 "ЕВРО СТАРС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2863 8628 "ТОПТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2864 3290 "РЕНИКИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2865 0979 "ЩЕРЮ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2866 8318 "МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2867 10663 "КА ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Бургас
2868 10541 "НИМЕКС-Н.А." ЕООД Бургас Бургас
2869 7214 "ДВГ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2870 12190 "ПИРГОС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2871 4757 "ДАРЛИНГ-49" ООД Бургас Бургас
2872 13407 "ТИГИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2873 8165 "ХИГИЯ КОНСУЛТ" ЕООД Бургас Бургас
2874 8040 "НЕПАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2875 13106 "ДАНИ 81" ЕООД Бургас Бургас
2876 6475 "БРОД - ДА" ООД Бургас Бургас
2877 7020 "НАДЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2878 7734 "ББК" ООД Бургас Бургас
2879 0906 "ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД Бургас Бургас
2880 5374 ОЙЛ ПЛЮС ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2881 7684 "МИДИЯ" АД Бургас Бургас
2882 1687 "ТИ-ЕМ-ВИ" ЕООД Бургас Бургас
2883 6274 "ДЕНИТО" ООД Бургас Бургас
2884 8905 АВТОТРАНС ИВАНОВ ЕООД Бургас Бургас
2885 13385 "ТРАНС ВИСТА" ЕООД Бургас Бургас
2886 0741 "БАН-ТИР" ООД Бургас Бургас
2887 7073 "БАЛКАНСПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2888 5284 "КАВКАЗ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2889 7873 "СИ ЕН ДЖИ ЕКОГАЗ" АД Бургас Бургас
2890 0936 "КОНКРЕТ" ООД Бургас Бургас
2891 1398 "РОС 80" ЕООД Бургас Бургас
2892 5924 "СТАН" ООД Бургас Бургас
2893 8257 "ДИДИ ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2894 3287 "БЕДРОСОВ" ЕООД Бургас Бургас
2895 5932 "ДЕЛТА ТРАНС-2006" ООД Бургас Бургас
2896 10056 "СИМКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2897 6207 "КУШ ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2898 3181 "ТИПИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2899 14776 "БУРГАСКА ГАЗОВА КОМПАНИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2900 13874 "РОЙ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2901 7067 "КОСМОВ-666" ЕООД Бургас Бургас
2902 14976 "БУРГАС1" ЕООД Бургас Бургас
2903 0292 "ТРАНСМАРК" ООД Бургас Бургас
2904 8118 "ЕММА" ЕООД Бургас Бургас
2905 1806 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД Бургас Бургас
2906 12106 "ЕТИ - 81" ООД Бургас Бургас
2907 6665 "ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2908 7026 "АНАСТАСИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2909 3632 ВИТЕЛА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2910 7530 "НЕВА ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2911 7784 "ЯНД" ООД Бургас Бургас
2912 11511 "ТОВАНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2913 13130 "ДИРОСИ" ООД Бургас Камено
2914 12595 "НИКИТРАНС ГРУП 2013" ЕООД Бургас Камено
2915 5065 "ПЕТЮ-57 - ПЕТЪР ПРОДАНОВ" ЕТ Бургас Камено
2916 5732 "ЖАК-ДИНКО ДИНЕВ" ЕТ Бургас Камено
2917 9466 "ТИР ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Камено
2918 10735 "ИВ-ДОШЕВИ" ЕООД Бургас Камено
2919 13918 "МИСП" ЕООД Бургас Камено
2920 13409 "КЪЧИ" ЕООД Бургас Камено
2921 13198 "МОНИ ТРАНС 91" ЕООД Бургас Камено
2922 11401 "ВЕМ-08" ЕООД Бургас Камено
2923 14824 "УНИ ФРЕЙТ" ЕООД Бургас Камено
2924 15800 "Х.В.Г." ЕООД Бургас Камено
2925 7758 "МИНИТРАНС 2010" ООД Бургас Камено
2926 5208 "СРЕДЕЦ-07" ЕООД Бургас Камено
2927 14272 "ДИВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2928 0931 "МТ-ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2929 0921 "ЛЕС ТРАНС" ООД Бургас Камено
2930 14036 "ГЕОТРАНС-74" ООД Бургас Камено
2931 12375 "РОКО ТРАНС ИВАНОВИ" ООД Бургас Камено
2932 12006 "ДЕНИ ТРАНС 2006" ЕООД Бургас Камено
2933 4337 "БИСЕР-АНТОАНЕТА ДИНЕВА" ЕТ Бургас Карнобат
2934 12194 "СВЕТЛАНА-76" ООД Бургас Карнобат
2935 12937 "МЕТЕОР ММ 2014" ООД Бургас Карнобат
2936 2033 "СИС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2937 14361 "ФАВОРИТ Ф2" ООД Бургас Карнобат
2938 5957 "С. Б. ТРАНС - СТАНИМИР БЕКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2939 7856 "НЕНЧО ВЪЛЕВ" ЕООД Бургас Карнобат
2940 15452 "МАГИ СК" ЕООД Бургас Карнобат
2941 10572 ВЛАДИ ТРАНС-2006 ЕООД Бургас Карнобат
2942 3775 "ГЕРМАН - НЕДЕЛЧО ТАНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2943 10191 "АТИЛА ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2944 12213 "ДРОГА 81" ЕООД Бургас Карнобат
2945 2127 "ВАНЯ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2946 6221 "КОНДОР-62" ЕООД Бургас Карнобат
2947 8285 "ДИМ-СЪН ТРАНС 06" ООД Бургас Карнобат
2948 3674 "ГЕРМАН ГТ" ЕООД Бургас Карнобат
2949 1605 "ПЕНЕЛОПА ГРУП" ЕООД Бургас Карнобат
2950 11873 "КУНЕВ - ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Бургас Карнобат
2951 0659 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2952 0135 "БУЛТРАНС-Т" ЕООД Бургас Карнобат
2953 8973 "ТОДОР ПАНОВ-ТОДОР КОСТОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2954 8807 "ЕЛТА - 2" ЕООД Бургас Карнобат
2955 12951 "ЙОВКОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2956 7487 "ЕЛ КА ВЕ ПАВЛИН" ЕООД Бургас Карнобат
2957 7345 "ВАНЯ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Карнобат
2958 2646 "ЖЕЛКО ТОДОРОВ УЗУНОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2959 14846 "РИВ ТРАВЪЛ" ЕООД Бургас Карнобат
2960 8500 "БЛЕЗОВ-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2961 4134 "КУНЧО КАЛЧЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2962 1638 "ТАНЯ - 99" ООД Бургас Карнобат
2963 13555 "ПЕНКО МОРОВ" ЕООД Бургас Карнобат
2964 3585 "ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Бургас Карнобат
2965 5901 "ФОРМУЛА-2" ЕООД Бургас Карнобат
2966 14482 "ТОПАЗ ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2967 6918 "ДЕМИВЕТ" ЕООД Бургас Карнобат
2968 4080 "НЕНКОВ-82" ЕООД Бургас Карнобат
2969 10704 "КРИС МАРИ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2970 10434 АС-ЕВРО ЛОГИСТИК ЕООД Бургас Карнобат
2971 2682 "АХЕД - 91" ЕООД Бургас Карнобат
2972 11297 "ТИР ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Бургас Карнобат
2973 5641 "ЧОЧО ТРАНС-ЧАНКО ЧАНКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2974 0071 КАРЛСБЕРГ ТРАНСПОРТ Бургас Малко Търново
2975 0550 "ИНТЕРТРАНС 90" ЕООД Бургас Малко Търново
2976 3963 "АРИЗОНА ТРАНС - 2001" ООД Бургас Малко Търново
2977 10874 "ПЕРЧЕМЛИЕВ ТМ" ЕООД Бургас Несебър
2978 3179 АТЛАНТ 2010 ЕООД Бургас Несебър
2979 1182 "АНТОНИОНИ 55" ЕООД Бургас Несебър
2980 10551 "СИМПЕРТО 1" ЕООД Бургас Несебър
2981 7987 "ПОЛИСИМО" ЕООД Бургас Несебър
2982 2319 "САНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2983 10515 "ЕВРОНИ" ЕООД Бургас Несебър
2984 10287 "МП КЪМПАНИ" ЕООД Бургас Несебър
2985 6039 МД ГРУП 2010 ЕООД Бургас Несебър
2986 9631 "СЪНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2987 14637 "АНДРЕЯ 93" ЕООД Бургас Несебър
2988 3218 "АРГО" ЕООД Бургас Несебър
2989 4850 "МАВРОВИ И СИЕ-БЕТОН" ООД Бургас Несебър
2990 0658 "МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР" ООД Бургас Несебър
2991 4139 "РУМИ - ТОНЬО ТОНЕВ" ЕТ Бургас Несебър
2992 9168 "ПАСТРА ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2993 2306 "ЖЕЧО-78 - ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ" ЕТ Бургас Поморие
2994 3630 "ХИТ-ТАРЛОВСКИ" ООД Бургас Поморие
2995 4726 "МАРГАРИТА КАР" ЕООД Бургас Поморие
2996 14875 "КОМФОРТСТРОЙ-2009" ООД Бургас Поморие
2997 0201 "В И С ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Поморие
2998 2599 "ВИП ТРАНС 09" ООД Бургас Поморие
2999 8133 "ДЕЛИ ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
3000 15494 "ТОТИ 2" ЕООД Бургас Поморие
3001 3926 "ЕЛМАЗТРАНС" ООД Бургас Поморие
3002 7641 "СТРОЙ-СПИЙД" ЕООД Бургас Поморие
3003 13406 "СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ" ЕТ Бургас Поморие
3004 2307 "ИНТЕРТРАНС ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Поморие
3005 12335 "АЙ ЕР БИ" ЕООД Бургас Поморие
3006 6444 "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД Бургас Поморие
3007 9498 "КОГЕН-ГЕОРГИ ШУРЕЛОВ" ЕТ Бургас Приморско
3008 15277 "СТРОЙ ИНВЕСТ ГРУП 2008" ООД Бургас Приморско
3009 13008 "ЕККО КАТ СТРОЙ" ЕООД Бургас Приморско
3010 11141 "КАТИ СТИЛ 2011" ЕООД Бургас Приморско
3011 6258 "ЧОЛАК 67" ЕООД Бургас Руен
3012 11930 "ВИП ГЛАС" ООД Бургас Руен
3013 14953 "ТРАВЕЛ СИСТЕМ" ЕООД Бургас Руен
3014 7836 "БЕРКАЙ ТРАНС"ООД Бургас Руен
3015 9716 "ТРИАДА-ТЕНЕВ" ЕООД Бургас Руен
3016 13031 "АВТОТРАНС" ЕООД Бургас Руен
3017 0227 "САИД – КЯЗИМ САИД" ЕТ Бургас Руен
3018 3336 "ХИМЕЙРА-ТРАНС" ЕООД Бургас Руен
3019 1223 "ГЮРЕР" ЕООД Бургас Руен
3020 14747 "БУРГАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Руен
3021 10196 "КЕРВАН ТРАНС" ООД Бургас Руен
3022 8977 "ТРАНС НОАГРО" ООД Бургас Руен
3023 0782 "ДЕНИЗ-ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФ" ЕТ Бургас Руен
3024 10343 "ЧЕИРИ" ООД Бургас Созопол
3025 0141 "АМЕЛИ-БГ" ЕООД Бургас Созопол
3026 1309 "АВАНГАРД-ГВ" ЕООД Бургас Созопол
3027 8067 "ДАСО-ДАНИЕЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ" ЕТ Бургас Созопол
3028 14496 "БУЛСТАР АУТДОР" ООД Бургас Созопол
3029 1546 "МАИК ТРАНС" ООД Бургас Средец
3030 2308 "ИНСТРАНС" ЕООД Бургас Средец
3031 0151 "АВТОТРАФИК – 96" ООД Бургас Средец
3032 12054 "КРИС-АН 2012" ЕООД Бургас Средец
3033 12836 "ДЕВА МАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
3034 1977 "ГЛОБУС 79" ЕООД Бургас Средец
3035 7046 "МАЯ-КОНСТАНТИН КЪНЕВ" ЕТ Бургас Средец
3036 7273 "ЕВРОТРАНС З" ЕООД Бургас Средец
3037 13273 "ХРИСТОС - 79" ЕООД Бургас Средец
3038 0992 "СГМ - ДИНИК" ООД Бургас Средец
3039 15570 "ИНТЕРТРАНС 2013" ЕООД Бургас Средец
3040 13674 "ВЕЛЕС ПЛАСТ" ЕООД Бургас Средец
3041 14146 "СТИМИ" ЕООД Бургас Средец
3042 14221 "СИБ ГРУП" ЕООД Бургас Средец
3043 13333 "ИДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
3044 9653 "ГАРО-АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГАРДЖЕВ" ЕТ Бургас Средец
3045 10175 "АЛЕКСИЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Средец
3046 14356 "МИРАНДА ТРАНС" ЕООД Бургас Средец
3047 9364 "ГИЯ" ЕООД Бургас Средец
3048 12288 "ПЛАВИ - 100" ЕООД Бургас Сунгурларе
3049 5045 "ДИД - 67" ЕООД Бургас Сунгурларе
3050 10873 "РОС ТРАНС 96" ЕООД Бургас Сунгурларе
3051 6151 "ЕВРОШАНС 07" ЕООД Бургас Сунгурларе
3052 8566 МОРАВА ТРАНС ЕООД Бургас Сунгурларе
3053 13576 "ЕЛ-ФИ ТРАНС" ЕООД Бургас Сунгурларе
3054 2310 "ТОВИКС" ЕООД Бургас Сунгурларе
3055 7816 "ТИМ ЛЕС" ООД Бургас Сунгурларе
3056 12821 "ЧЕТИН - 2000" ЕООД Бургас Сунгурларе
3057 10469 ЕВРО ТРАФИК 93 ЕООД Бургас Царево
3058 6103 "СТАРТ-ИВАН КИРОВ" ЕТ Бургас Царево
3059 9184 "ГАЛДИ-КИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Бургас Царево
3060 10425 "ЦАРЕВО ФАЙНЕНС" ЕООД Бургас Царево
3061 0364 "КАЛОЯН КАЛОЯНОВ" ЕТ Бургас Царево
3062 8437 "ЧЕРНО МОРЕ-ЮГ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Царево
3063 11802 "ТРАКТО ЛИМИТИД" ЕООД Варна Аврен
3064 10399 "СИ ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
3065 10847 "ЕН СИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
3066 8494 "ЕМТИЕН ГРУП" ООД Варна Аврен
3067 10934 "АЛДЕВА" ООД Варна Аврен
3068 12019 "БИ ЕНД ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
3069 3069 "ЦВЕТА ТРАНС" ООД Варна Аврен
3070 3081 ЕКСПРЕСТРАНС 08-ЕООД Варна Аврен
3071 4078 "ФЕНИКСТРАНС-БГ" ООД Варна Аврен
3072 1549 "ДЖИ ТИ АЙ СПЕД" ЕООД Варна Аврен
3073 7938 "ВИ ЕС ДИРЕКТ" ЕООД Варна Аврен
3074 10493 "ТУНТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3075 8911 ВОАЯЖ М ЕООД Варна Аврен
3076 13094 "РОДИ 2011" ЕООД Варна Аврен
3077 12880 "МИТЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
3078 0194 ДИММАР ТРАНС ЕООД Варна Аврен
3079 11131 "АЛБЕНА ФРЕЙТ СЪРВИСИС" ООД Варна Аврен
3080 2046 "ТИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
3081 0150 "СТЕНЛИ-ВАСИЛЕВ" ЕООД Варна Аврен
3082 1954 "А И М ТРАНС" ООД Варна Аврен
3083 3215 "СПЕДСТРОЙ" ЕООД Варна Аврен
3084 10182 "ФИНИКС ЛОДЖИСТИКС БГ" ООД Варна Аврен
3085 12001 "СОЕ ЮРЪПИЪН" ЕООД Варна Аврен
3086 10577 "ЕФ СИ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аврен
3087 12293 "КУМАНОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Варна Аврен
3088 0246 "ТЕРРА ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3089 4548 "ФОРТИС ТРЕЙД" ООД Варна Аврен
3090 7303 "ВАЛМАТ 92" ООД Варна Аврен
3091 15750 "ЕКСПРЕС ТРАНС КЪМПАНИ БГ" ЕООД Варна Аврен
3092 3950 "ТРАГО - Н" ЕООД Варна Аврен
3093 12789 "ЕС ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аврен
3094 0452 "АВТОТРАНС" ООД Варна Аврен
3095 6362 "НЕОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3096 3351 "НИЯ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3097 13708 "ЦИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3098 5625 "КИРОВ ТРАНС БГ" ЕООД Варна Аврен
3099 7439 "ДАРАСТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3100 15521 "НИМ АУТО" ООД Варна Аврен
3101 0538 "СИЙМАР" ООД Варна Аврен
3102 10242 "ОРАЙЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
3103 15149 "КЕЙ ТИ КЕЙ" ЕООД Варна Аврен
3104 10178 "ЕНИ - М - ВАРНА" ЕООД Варна Аврен
3105 2808 "МАРК ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3106 0162 "АРО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3107 8672 "МЕГАКРОС" ЕООД Варна Аврен
3108 11384 "БЛЕК СИИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
3109 11443 "ДЖЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
3110 10576 "АВРЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
3111 3943 "ЧЕФО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
3112 14708 "К.М.Г. ТРАНС" ООД Варна Аврен
3113 11099 " ПЕГАСУС ЛОДЖИСТИКС " ЕООД Варна Аврен
3114 4698 "НИКИЦО ТРАНС" ООД Варна Аврен
3115 11327 "ПИ ДИ ЕФ ЛОДЖИСТИКС" ООД Варна Аврен
3116 11612 "ВАРНА ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС" ЕООД Варна Аврен
3117 14271 "РАЛИ И ПАПИ-15" ЕООД Варна Аксаково
3118 8784 "БОМАКС" ЕООД Варна Аксаково
3119 14426 "НИКОЛТРАНС - 2004" ЕООД Варна Аксаково
3120 11723 "ГАРДЕНИЯ БГ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
3121 5032 "Г И Б" ООД Варна Аксаково
3122 11021 "ВЕГА ТРАНС-777" ЕООД Варна Аксаково
3123 15632 "МАТРЕЙ" ЕООД Варна Аксаково
3124 4303 "БУЛЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Аксаково
3125 2909 "КРАСИ-КРАСИМИР КОСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
3126 4454 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД Варна Аксаково
3127 11608 "АК ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
3128 8074 "БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ-АНДИ" ЕТ Варна Аксаково
3129 13103 "КРИС ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
3130 12610 "КРОН ЕКСПРЕС" ЕООД Варна Аксаково
3131 6980 "НД ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
3132 14191 "ТЕРМО ЛИДЕР" ООД Варна Аксаково
3133 14665 "ЮНИОНАЙМАКС" ООД Варна Аксаково
3134 13479 "МИРЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
3135 13824 "СТОЯН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
3136 5475 "ТУЗИУС" ООД Варна Аксаково
3137 14996 "ДАНКОВ ТРАНС 82" ЕООД Варна Аксаково
3138 2077 "ПРЕТОР" ООД Варна Аксаково
3139 14385 "ДЕТЕЛИНА-63" ЕООД Варна Аксаково
3140 10616 "ГАЛЕНА ТРАНС 2010" ЕООД Варна Аксаково
3141 13558 "ТЕОДО ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
3142 4145 "ИНТЕРКОМ СПЕД" ООД Варна Аксаково
3143 14200 "АГРО ИНВЕСТ ДТМ" ЕООД Варна Аксаково
3144 1240 "ДИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
3145 14505 "ПЕГАСКАРГО" ООД Варна Аксаково
3146 12696 "ДУКАТО 78" ЕООД Варна Аксаково
3147 7781 "БУЛ - ИТ ГЛАС" ООД Варна Аксаково
3148 0849 НИКСТО ЕООД Варна Аксаково
3149 8419 "АКУА ТРАНС" ООД Варна Аксаково
3150 11188 "ФЕНИКС ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Аксаково
3151 12600 "МИГС ТРАНС" ООД Варна Аксаково
3152 2811 "АЛМИТ 1" ЕООД Варна Аксаково
3153 11959 "ХРИСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
3154 13436 "МАР ВАН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
3155 2120 "КЪНЧЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
3156 13799 "ПИ ДИ ВАРНА" ЕООД Варна Аксаково
3157 11237 "ДАН ТРАНС ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
3158 12678 "ПЕТЕЛИИ" ЕООД Варна Аксаково
3159 8335 "СИ-КАР 75" ЕООД Варна Аксаково
3160 11454 "ВОЛАН" ЕООД Варна Аксаково
3161 0929 БАЛКАНИКА ТРАНСПОРТ ООД Варна Аксаково
3162 3194 "ЛЮМОН" ЕООД Варна Аксаково
3163 7397 "ЖАСМИНА 2006" ЕООД Варна Аксаково
3164 5681 ЕТ "ИСА-22-ХРИСКА ГЕОРГИЕВА-АРСЕНИ ГЕОРГИЕВ" Варна Аксаково
3165 6974 "ДЕНИТИ" ЕООД Варна Аксаково
3166 14948 "ВИП ЛОГИСТИК БГ" ЕООД Варна Аксаково
3167 9123 "МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС" ООД Варна Аксаково
3168 2265 ЕТ "КАЛИН РАДЕВ - 3000" Варна Аксаково
3169 10276 ЕС ДЖИ ЕС МОТОРС ЕООД Варна Аксаково
3170 12162 "АВТОТРАНС КОМПЛЕКТ - 13" ЕООД Варна Аксаково
3171 15335 "МИНИСТРОЙМАШИН ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
3172 9908 "ОПРЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
3173 6942 "КРАЙА-ТОВА" ЕООД Варна Аксаково
3174 8212 "НОВА ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аксаково
3175 0896 "ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Варна Аксаково
3176 12164 "ДИЕМ - ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
3177 10384 "ИВОКИ" ЕООД Варна Аксаково
3178 11048 "ТЕМПО 2" ООД Варна Аксаково
3179 15484 "СИМОНА ЕНЕРДЖИ - 2010" ЕООД Варна Аксаково
3180 13510 "ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН" ЕООД Варна Аксаково
3181 12897 "ТЕХНОПЕТ" ЕООД Варна Аксаково
3182 6084 "КУЛ" ООД Варна Аксаково
3183 11412 "БУЛТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
3184 13343 "МИТЕВ ТРАНС 89" ЕООД Варна Белослав
3185 1904 "ПАМТРАНС ДД" ЕООД Варна Белослав
3186 10447 "ГЛОБАЛ ТРАНС 2009" ЕООД Варна Белослав
3187 11020 "ЦЕТРАНС" ЕООД Варна Белослав
3188 15049 "МАЯ И СИНОВЕ" ЕООД Варна Белослав
3189 11116 "ЖОРЖ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
3190 15356 "РЕМСТАРС" ООД Варна Белослав
3191 11489 "МКБ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
3192 5050 М-В ТРАНС ООД Варна Белослав
3193 10707 "РИТ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Белослав
3194 4662 ИНГРЕСО ЕООД Варна Белослав
3195 13037 "ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Варна Белослав
3196 15204 "ЕНДЖОЙ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
3197 0681 "БОБИ-М" ЕООД Варна Бяла
3198 10817 "БУЛТРАНСПЕД" ЕООД Варна Бяла
3199 8187 "КОРО" ЕООД Варна Бяла
3200 15460 "ЕУРОПЕАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3201 7265 "ХЕКСАЗОН" ООД Варна Варна
3202 7284 "КАСТОРИЯ" ЕООД Варна Варна
3203 9863 "ДАНЧИКА" ЕООД Варна Варна
3204 12475 БУЛТРАНС ИНВЕСТ - ЕООД Варна Варна
3205 0050 "ВАРНА ТРАНС ГРУП" ООД Варна Варна
3206 11361 "ЕМ ДЖИ ДЖИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД Варна Варна
3207 2587 "ТРАНСПОРТ МАРИНОВА" ЕООД Варна Варна
3208 8232 "ЕУРО ПОРТ" ЕООД Варна Варна
3209 12927 "АГРОБРОКЕР ГРУП" ЕООД Варна Варна
3210 2396 "ДИНГ" ЕООД Варна Варна
3211 13508 "ДЖИ БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3212 4392 "МИБС - ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3213 9378 "ТРАНС-БГ" ООД Варна Варна
3214 13004 "ХИДРО АС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Варна Варна
3215 13001 "МОНТАЖИ ПРОБГ" ООД Варна Варна
3216 12414 "ДАРИЯ ТРАНС 2006" ЕООД Варна Варна
3217 0914 "КОТИКА" ЕООД Варна Варна
3218 13521 "БУЛ ТРАНС ГРУП-3" ООД Варна Варна
3219 9019 "БУЛЕМ ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
3220 11835 "ДЕЛТА ФОРЕСТ" ЕООД Варна Варна
3221 3992 “ИНСА ТРАНС“ ООД Варна Варна
3222 14794 "ЧОБАНОВ 76" ЕООД Варна Варна
3223 15618 "ДГВ-ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
3224 10581 КОНДОР-ТРАНС-2010 ООД Варна Варна
3225 13324 "ДЖИ БИ ЕЛ И Ю" ЕООД Варна Варна
3226 9290 "ДИМОВ ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
3227 0380 "ТЕКСИМТРАНС" АД Варна Варна
3228 13820 "СИДИ ТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3229 12954 "АЙС ФЕНИКС" ЕООД Варна Варна
3230 11664 "ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ" ЕООД Варна Варна
3231 11780 "ТРАНСПОРТ 007" ЕООД Варна Варна
3232 13520 "МД ТРЕЙДИНГ БГ" ЕООД Варна Варна
3233 11397 "СДАРС" ЕООД Варна Варна
3234 2553 "КАРИЯНА" ООД Варна Варна
3235 12582 "ДГ КЪМПАНИ" ЕООД Варна Варна
3236 12472 "ИНТЕР КАРГО-БГ" ЕООД Варна Варна
3237 13476 "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД Варна Варна
3238 9124 "КУИК-ТРАНС" ООД Варна Варна
3239 15324 "ЖУЛ 16" ЕООД Варна Варна
3240 13805 "МУЛТИ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Варна
3241 1423 "АГРО РЕЗЕРВ" ООД Варна Варна
3242 13345 "СТИЙЛИМПЕКС" ООД Варна Варна
3243 14718 "ГАЛИНА" ЕООД Варна Варна
3244 2685 "БОНЕВ" ЕООД Варна Варна
3245 11411 "БЛУ ЛАЙН ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
3246 9155 ЮРО ЛИКУИД ТРАНС ЕООД Варна Варна
3247 8245 "НЕОМАШ" ЕООД Варна Варна
3248 2721 "Г-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3249 9610 "ВАЛЕР 66" ЕООД Варна Варна
3250 2405 "АЛИСА-33-ЛЮБОМИР МИЧЕВ" ЕТ Варна Варна
3251 5882 "САВИМЕКС" ЕООД Варна Варна
3252 4804 "Ю КАР" ЕООД Варна Варна
3253 7557 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД Варна Варна
3254 8243 "ТАЙПАН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3255 1408 "БИК-АРТ" ООД Варна Варна
3256 14985 "ПРЕТОВАРНА СТАНЦИЯ" ООД Варна Варна
3257 5581 "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Варна Варна
3258 14731 "ТРЕЙДНЕТ ВАРНА" ЕООД Варна Варна
3259 4167 "УНИКАР" ЕООД Варна Варна
3260 13443 "ДАНК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3261 15462 "ТРАНС МАЕРА" ЕООД Варна Варна
3262 0331 "ЕВРОХИТ" ООД Варна Варна
3263 7043 "ФИЛБО" ЕООД Варна Варна
3264 14713 "МИХНЕВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3265 13572 "ЕВРОТРАНС ЕКСПЕРТ" ЕООД Варна Варна
3266 11235 "ЛИВИЯ 08" ЕООД Варна Варна
3267 1964 "САЙКО–7–СТОЙЧЕВИ И СИЕ" СД Варна Варна
3268 13444 "ВАРНА ТРАКС" АД Варна Варна
3269 10475 "ХЛАДИЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3270 6996 "МАНЮШИ" ЕООД Варна Варна
3271 1781 "ВИТОН" ООД Варна Варна
3272 0373 "ТРАНСКРАН" ЕООД Варна Варна
3273 8412 "МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООД Варна Варна
3274 12860 "ОРГАНИК РЕСУРС" ООД Варна Варна
3275 11270 "ФЛЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3276 6260 "ДИМАРС" ЕООД Варна Варна
3277 0397 "ИВИКТРАНС" ООД Варна Варна
3278 14419 "ДИН ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
3279 15430 "ДИММАР-ТРАНС - БГ" ООД Варна Варна
3280 11080 "БЕК ТРАНС" ООД Варна Варна
3281 10143 "БГ ТРАНС 2001" ЕООД Варна Варна
3282 9635 "МЕГИ-МИГЛЕНА МАРИНОВА" ЕТ Варна Варна
3283 0006 "СИ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3284 15377 "ПОЛАРИС ПРОДУКТ" ООД Варна Варна
3285 13478 "ТОМЪНД ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
3286 4732 "ТРАНСЕВРОПА" ООД Варна Варна
3287 1801 "ДЖИ ЕМ ДЖИ ИНК" ЕООД Варна Варна
3288 11025 "МЕГАЛИТ" ЕООД Варна Варна
3289 12111 "ПРОЛОДЖИСТИК БГ" ООД Варна Варна
3290 13934 "ВИ СИ ОЙЛ" ЕООД Варна Варна
3291 3225 "ВАЛИМАР" ООД Варна Варна
3292 0142 "МАКСИ ТРОЛ" ЕООД Варна Варна
3293 1739 "ВЕНЦИ" ЕООД Варна Варна
3294 6081 "РАДИАН" ЕООД Варна Варна
3295 12503 "АГРОСТОР ЕНД ТРЕЙД" ООД Варна Варна
3296 3015 "МАСТЕР ТРАНС" ООД Варна Варна
3297 1675 "ДЕМТРАНС" ЕООД Варна Варна
3298 4902 "ФРИГО ТРАНС" ООД Варна Варна
3299 2397 "АГРО ВЕ" ЕООД Варна Варна
3300 14381 "КОНСТАНТ ТРАНС" ООД Варна Варна
3301 11446 "ГУМИ НИРА" ЕООД Варна Варна
3302 10994 "ФРЕНКЕВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3303 2464 "АСПАРУХОВ ВАЛ 681" ООД Варна Варна
3304 2541 КИКО 03 ЕООД Варна Варна
3305 14195 "АНИСЛАВ 2015" ООД Варна Варна
3306 14211 "Д И Д ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
3307 14186 "СПЕДИТРА" ЕООД Варна Варна
3308 11807 "БГ РИБ" ООД Варна Варна
3309 15548 "ИИР ТРАНС 77" ЕООД Варна Варна
3310 1329 "ТРАНС-СИС" ЕООД Варна Варна
3311 10207 "МАНИЯ ТИЙМ" АД Варна Варна
3312 5728 "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ЕАД Варна Варна
3313 9279 "САЛС" АД Варна Варна
3314 15673 "СИГДА ТРАНС" ООД Варна Варна
3315 7673 ТРАНС МОТОРС ЕООД Варна Варна
3316 10897 РЕНИ ЛОГИСТИК ЕООД Варна Варна
3317 9006 "БГ ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
3318 15369 "БОХЕМИА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3319 4348 “АТАНАСОВ ТРАНС“ ЕООД Варна Варна
3320 11201 "ДЕЛФИС-67" ЕООД Варна Варна
3321 7411 "ТИТАНИ" ООД Варна Варна
3322 15726 "ХОЛИДЕЙ ТРАВЕЛ" ООД Варна Варна
3323 2793 "ДОБРЕВА 64" ЕООД Варна Варна
3324 3938 "НИКСЪН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3325 15230 "ГИБИЗТИ" ЕООД Варна Варна
3326 6381 "БИТРАНС" ООД Варна Варна
3327 14223 "МП ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
3328 15223 "ИВ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Варна Варна
3329 7851 "БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД Варна Варна
3330 7332 "ВАЛЕНТИН 97" ЕООД Варна Варна
3331 14405 "СОЛЕЙ 06" ООД Варна Варна
3332 12527 "БИО ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ" ЕООД Варна Варна
3333 2944 "ПОЛИ-ЕМ" ЕООД Варна Варна
3334 6903 "МИТ" ООД Варна Варна
3335 9840 "АНИ СИМ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3336 10077 "БАРБУН" ООД Варна Варна
3337 8395 "СТИМЕКС" ЕООД Варна Варна
3338 7911 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД Варна Варна
3339 5806 "АЙ ВИ СЕЙЛИНГС" ООД Варна Варна
3340 13857 "СИБТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3341 5768 "СЪБЕВ ГРУП" ЕООД Варна Варна
3342 4583 "МОБИЛЕ" ООД Варна Варна
3343 7562 "ЛАЙТ ИМПЕКС М" ЕООД Варна Варна
3344 15154 "ПЕТРОНИК ГРУП" ООД Варна Варна
3345 8788 "ГАЛИНДО" ЕООД Варна Варна
3346 5029 "АНГЕЛОВ 2000" ЕООД Варна Варна
3347 4254 "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2 ВАРНА" ООД Варна Варна
3348 2299 "РИА КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3349 4160 "АВТОЕКСПРЕС 1000" ЕООД Варна Варна
3350 4814 "ТРАНСФРЕЙТ" ООД Варна Варна
3351 9546 "КОНДОР-КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3352 14512 "ЛАЗО-ТРАНС" ООД Варна Варна
3353 5981 "ПЛАНЕКС" ЕООД Варна Варна
3354 14330 "НИТИ ТРАНС" ООД Варна Варна
3355 10905 ЕЛИТРАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Варна Варна
3356 2961 "ЯНК - 100" ЕООД Варна Варна
3357 7229 "СОНИК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3358 1473 "КРОН-СВЕТОСЛАВ ЗЛАТАНОВ" ЕТ Варна Варна
3359 7871 "КАС ТРАНСПОРТЕРС" ООД Варна Варна
3360 15101 "ТРАНС БГ 2016" ЕООД Варна Варна
3361 9708 "ЕСКАНА" АД Варна Варна
3362 5123 МАРИО ТРАНС ЕООД Варна Варна
3363 14157 "НЕКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Варна
3364 2357 "МАН ТРАНС - БГ" ЕООД Варна Варна
3365 10609 "НО ТАЙМС" ЕООД Варна Варна
3366 14345 "ИЛКНУР" ЕООД Варна Варна
3367 12648 "ИВЕЛИН ЙОСИФОВ" ЕООД Варна Варна
3368 8607 "БГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
3369 14078 "КИС-15" ЕООД Варна Варна
3370 10272 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЕГАСУС ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
3371 4288 "ПЕТРОМАР" АД Варна Варна
3372 13226 "ЕКСПЕРТ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3373 14347 "ИВЕЛ 74" ЕООД Варна Варна
3374 15541 "КАМИ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3375 9025 "РИМАКС.КО" ЕООД Варна Варна
3376 10271 "ГЛОБЪЛ ГРУП" ЕООД Варна Варна
3377 13662 "ЕРГОСТРАНС" ЕООД Варна Варна
3378 2250 "ЛОРИБЕТ" ООД Варна Варна
3379 4927 "ДИСКОРДИА" АД Варна Варна
3380 4004 "ВЛАЙНАСИ-БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
3381 8554 "ЕЛМАРК ГРУП" ЕООД Варна Варна
3382 13417 "ТАЧО 1975" ЕООД Варна Варна
3383 15083 "СТОЯНОВ-2005" ЕООД Варна Варна
3384 1360 "ФАСТ ДРАЙВ" ООД Варна Варна
3385 5037 "РУБИКОН" ООД Варна Варна
3386 1480 "ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС" ООД Варна Варна
3387 4027 ОБЕРМАЙЕР-АГРАРХАНДЕЛ И ТРАНСПОРТ-ГАНГКОФЕР ЕООД Варна Варна
3388 10304 "БИ ФОРУЪРД ЛОДЖИСТИКС КОРП" ООД Варна Варна
3389 0826 "ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР" ЕООД Варна Варна
3390 8233 "АРС КОМ 2011" ЕООД Варна Варна
3391 12540 "МЕРКОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3392 2917 "ЕВРОТРАНС-ДИМИТЪР ПОЛИМЕНОВ" ЕТ Варна Варна
3393 1365 "ВЕДАС-Х" ООД Варна Варна
3394 9154 "ЕМ БИ ТИ БИ ДЖИ" ЕООД Варна Варна
3395 1173 "ДОКСА ДИТРАНС" ЕООД Варна Варна
3396 10615 "КАНЗ" ЕООД Варна Варна
3397 1934 "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД Варна Варна
3398 1802 "ГУМИ НИРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3399 9935 "ФСИ" ООД Варна Варна
3400 9910 "ЖЕКО" ЕООД Варна Варна
3401 8149 "РОУД КОРЕКТ" ООД Варна Варна
3402 13707 "ГУРИ-Г-ГУРАМ ДАВИДОВ" ЕТ Варна Варна
3403 1618 "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД Варна Варна
3404 15540 "ПРИМЕРА" ООД Варна Варна
3405 9739 "ЖЕНИ 02" ООД Варна Варна
3406 4792 "МАИСТА" ЕООД Варна Варна
3407 10863 "ЛМ МИХАЛКОВ 55" ЕООД Варна Варна
3408 14513 "КОКИ ТРАНС 87" ЕООД Варна Варна
3409 5722 "ЕЛИТИС" ЕООД Варна Варна
3410 12697 "КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3411 14095 "ГЕОКОМ" ЕООД Варна Варна
3412 1556 "АКВАХИТ" ЕООД Варна Варна
3413 7841 "КОСЕР" АД Варна Варна
3414 14096 "ДИАГА" ЕООД Варна Варна
3415 9838 "АВЕДИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3416 7551 "МС ШИПИНГ" ООД Варна Варна
3417 14837 "ИНПЕ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
3418 12185 "ДМ-ХРИСТОВИ" ЕООД Варна Варна
3419 14394 "АВТОКАР" ООД Варна Варна
3420 6661 "НИТИ" ЕООД Варна Варна
3421 7358 "БУЛФЕРИ" ООД Варна Варна
3422 0886 "ПЛАНЕТ ТРАНС" ООД Варна Варна
3423 9203 "ХРИМАКС" ЕООД Варна Варна
3424 13869 "КРАМАР ТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3425 9720 "ВАЛМЕГ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3426 9945 "ТОП КАРГО БГ" ЕООД Варна Варна
3427 15098 "СПЕД ТРАНС БГ" ООД Варна Варна
3428 8448 СИГДА ООД Варна Варна
3429 15578 "ТОМАС МАХЕР ЕВРОПЕЕЦ" ЕООД Варна Варна
3430 1827 "ЕПАРКО ИНТЕРТРАНС" ЕООД Варна Варна
3431 12684 "ГП ТРАНС" ООД Варна Варна
3432 4684 "ДАРИЯ ТРАНС-1" ЕООД Варна Варна
3433 8855 "ЕКОТРАНС ГРУП-2" ЕООД Варна Варна
3434 14881 "ТРАНСИС 2016" ЕООД Варна Варна
3435 2934 "МЕГАПОРТ" ЕООД Варна Варна
3436 12871 "ЕКСПЕРТ ТРАНС - М" ЕООД Варна Варна
3437 11431 "МАРИНА ГАРДЪН" ООД Варна Варна
3438 10449 "МУЛТИПАРК" ООД Варна Варна
3439 12186 "ВАН ТОП ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3440 15316 "ЛУКС ДООРС" ЕООД Варна Варна
3441 1179 "БАЛКАНТРАНС" ООД Варна Варна
3442 4910 "МАКС МАТИРИАЛС" ООД Варна Варна
3443 12427 "МЕЛИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3444 7052 "АГРО-ВИП" ООД Варна Варна
3445 9780 "ПИТЪР-94" ЕООД Варна Варна
3446 4228 "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД Варна Варна
3447 5699 "СТИЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3448 12272 "ПЕРФЕКТ СТРОЙ БИЛД ЛУКС" ЕООД Варна Варна
3449 15044 "ЕЛЕКТА 09" ЕООД Варна Варна
3450 2327 "БУЛКРАФТ" ООД Варна Варна
3451 15746 "ЕСКАНА ИНВЕСТ 96" АД Варна Варна
3452 15535 "ЗСК - ДЕВНЯ" АД Варна Варна
3453 9765 "ДОРОТЕЯ СПЕД" ООД Варна Варна
3454 2896 "ДОК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3455 5547 "ВАЛЕКС 2001" ЕООД Варна Варна
3456 2234 "ТЕМПО ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3457 12686 "АГРОТРЕЙД ШИПИНГ" ООД Варна Варна
3458 2676 "ИВ-ДИ КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3459 8677 "РЕКОМ" ЕООД Варна Варна
3460 12397 "ДАР 69" ЕООД Варна Варна
3461 1639 "ПЕНЕМАТ" ООД Варна Ветрино
3462 13854 "КОНТИНЕНТАЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3463 14788 "МЕЛВИН МЪРИ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3464 5435 "ДАНУЕЙ" ЕООД Варна Ветрино
3465 14408 "ДЕРИМОРГАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3466 14027 "БЛЕКБУЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3467 4207 "ПРИМА 91" ЕООД Варна Ветрино
3468 15522 "ЕЛ ЕНД АР ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3469 12294 "ФС ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3470 15536 "ВАРНА ЛОГИСТИКА" ООД Варна Ветрино
3471 2912 БУЛГАРПЛОД ВАРНА ООД Варна Ветрино
3472 14585 "ЕМ БИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3473 13883 "ФАСТ ФРЕЙТ" ЕООД Варна Ветрино
3474 15292 "ЕКСПО ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3475 12619 "ДЪБРОВНИКШЪР ЮРОТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3476 12625 "ПЛАН БИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3477 1537 "ПРИМА–91–ЖЕЛЯЗКО ПАНКОВ" ЕТ Варна Ветрино
3478 10241 "ДАРЛИ ФОРД"ЕООД Варна Ветрино
3479 9792 МАРКОНИ ЕООД Варна Ветрино
3480 15338 "БЕТ ТРАНС ЮРЪПИЪН" ЕООД Варна Ветрино
3481 15336 "ДЖОН МЪРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3482 12488 "ЛЕО КАН" ЕООД Варна Ветрино
3483 13182 "ДАНУЕЙ 1" ЕООД Варна Ветрино
3484 7428 "СИС-СВЕТЛЮ СТАНЧЕВ" ЕТ Варна Ветрино
3485 13855 "ПИ ЕНД И ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3486 7798 "ЗВЕСИМ" ЕООД Варна Ветрино
3487 10884 "БОБИ ГОЛДЕН ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3488 14070 "ХИНДЗ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3489 14068 "ЕР ЕМ ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3490 7360 "БГ БЕТОН ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3491 14679 "ФЕНИКС ИМПОРТ М" ЕООД Варна Вълчи дол
3492 8021 "ЕР ДЕ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3493 11234 "КОРЕКТ СЕРВИЗ 2013" ЕООД Варна Вълчи дол
3494 9157 "ДЕМИРОВ ТРАНС 69" ЕООД Варна Вълчи дол
3495 14809 "ДАМЯН-ЛЕС" ЕООД Варна Вълчи дол
3496 10670 "БГ ГРУП БЕТОН 13" ООД Варна Вълчи дол
3497 13619 "НАСИЯНА" ЕООД Варна Вълчи дол
3498 9328 "ТРАНСЕСКОРТ" ЕООД Варна Вълчи дол
3499 11002 "ТНТ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3500 13998 "ПОЛИ ТРАНС 2012" ЕООД Варна Вълчи дол
3501 7609 "ПЪТТРАНС" ООД Варна Вълчи дол
3502 13637 "РЕД ХООК" ЕООД Варна Вълчи дол
3503 12687 "ЕЛ КА ВИ" ЕООД Варна Вълчи дол
3504 5703 "ПЕПИНА 2006" ЕООД Варна Вълчи дол
3505 4883 "ИВОНА" ООД Варна Вълчи дол
3506 14650 "ДЕМСТРОЙ-1" ЕООД Варна Девня
3507 14693 "ИФТРАНС 1" ЕООД Варна Девня
3508 10840 "ТРАНС ЛОГИСТИК 1" ЕООД Варна Девня
3509 1646 "БЛЕК СИЙ СЪРВИЗ" ООД Варна Девня
3510 5587 "ДЕВНЯ ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3511 2639 ДИ СИ ТРАНС ООД Варна Девня
3512 1943 "СТЕФ" ЕООД Варна Девня
3513 1597 "РЕГЕНТ Д" ЕООД Варна Девня
3514 6654 КЕРАНОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Варна Девня
3515 7733 "ВЕНИ-ТРАНС 2010" ЕООД Варна Девня
3516 10506 "ИНЕРТ ТРАНС БГ" ООД Варна Девня
3517 6346 "ТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1" ООД Варна Девня
3518 1889 "ТРАНСАВТО" ЕАД Варна Девня
3519 13113 "БЕЛВИ ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3520 2079 "ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ 90 И-СИЕ" СД Варна Девня
3521 7770 "ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ" ООД Варна Девня
3522 8327 "М ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3523 4596 "ПИРАМИД" ЕООД Варна Девня
3524 13841 "БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК" ЕООД Варна Долни чифлик
3525 13682 "ЛЕС ТРЕЙД 1" ЕООД Варна Долни чифлик
3526 8049 "ЛЕСО ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3527 14707 "СТАНИСЛАВ-91 04" ЕООД Варна Долни чифлик
3528 4577 "БУМЕРАНГ ШИПИНГ" ООД Варна Долни чифлик
3529 11067 "ТРАНСМАР 57" ЕООД Варна Долни чифлик
3530 12298 "ШЕРИ Ю" ЕООД Варна Долни чифлик
3531 7188 "БИЛЯНА ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3532 2671 "ИСКО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3533 15085 "РОУД ТРЕЙД 15" ЕООД Варна Долни чифлик
3534 14712 ЕТ "ЛЕС 2002 - ДЕАН РАДИЧКОВ" Варна Долни чифлик
3535 2693 "БОРИСОВИ-91" ЕООД Варна Долни чифлик
3536 7552 "ВЕСЕЛИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3537 0488 "АПРИОРИ ЕКСПОРТ" ЕООД Варна Долни чифлик
3538 2442 "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД Варна Долни чифлик
3539 6927 "ЕМИР ТРАНС СПЕД" ЕООД Варна Долни чифлик
3540 13152 "ДИВА ТРАНС 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3541 12003 "БРАТЯ МАРИНОВИ" ООД Варна Долни чифлик
3542 0685 "ПАЛ ОЙЛ" ООД Варна Долни чифлик
3543 15645 "ТРАНС ЛЕС 26" ООД Варна Долни чифлик
3544 3748 "АЛЕКСТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3545 12280 "ЖАСМИНА 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3546 13077 "МАРТО 2004" ЕООД Варна Долни чифлик
3547 4512 "РУДО-КАРС" ООД Варна Дългопол
3548 11364 "УЛУС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Дългопол
3549 13847 "ЕКСПРЕС ТРАНС 15" ЕООД Варна Дългопол
3550 12839 "ПТ ТРАНС 14" ЕООД Варна Дългопол
3551 4241 "МУ И ФА - НАСИБЕ МУСА" ЕТ Варна Дългопол
3552 15249 "ИВИЛ 63" ЕООД Варна Дългопол
3553 8711 "ФЪЦ 1" ЕООД Варна Дългопол
3554 15445 "ДИ ВЕН 77" ЕООД Варна Дългопол
3555 6846 "АНДИ-ИЛИЯ НЕДЕВ" ЕТ Варна Провадия
3556 0577 "ЕВРОТРАНС КОНСУЛТ" ООД Варна Провадия
3557 12383 "ИНТЕРТРАНСПОРТ КОНСУЛТ" ЕООД Варна Провадия
3558 15777 "СИ КЕЙ СТАРС" ЕООД Варна Провадия
3559 14536 "ОВЕЧ - ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3560 6874 ЕТ "ИЛГИ - ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА" Варна Провадия
3561 13000 "МАР ГРУП 71" ЕООД Варна Провадия
3562 11522 "ДАНАИЛОВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3563 10503 ПОЛИ ТРАНС 1 ООД Варна Провадия
3564 11840 "ТРАНС БУЛ БГ 1" ЕООД Варна Провадия
3565 7627 "КУНЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3566 14023 "ТРАНС ЕВРО ФРЕШ" ЕООД Варна Провадия
3567 2848 "РИВИ" ЕООД Варна Провадия
3568 15079 "ПЕГЕ КОМЕРС" ЕООД Варна Провадия
3569 10568 "ФЕДОН" ЕООД Варна Провадия
3570 13147 "ВАСИЛЕВ-05" ЕООД Варна Провадия
3571 4026 "ИВ-ЯН" ООД Варна Провадия
3572 5024 "МИГЕН" ЕООД Варна Провадия
3573 12563 "ЖИП КОМЕРС" ООД Варна Провадия
3574 1809 "БОКСЕР" ЕООД Варна Суворово
3575 10385 "АЙСБЕРГ-БВ" ЕООД Варна Суворово
3576 10556 "ПЛУГЧИЕВИ" ЕООД Варна Суворово
3577 2954 "ТИНД" ЕООД Варна Суворово
3578 15482 "ЯНКОВ ТРАНС 2016" ЕООД Варна Суворово
3579 9545 "ДИ-ДА ТРАНС" ЕООД Варна Суворово
3580 14264 "НИН 2013" ООД Варна Суворово
3581 14544 "КОРЕКТ ТРАНС 61" ЕООД Варна Суворово
3582 1272 "СИЛВИ-М-ТРАНС-СИЛВИЯ НАЛБАНТОВА" ЕТ Варна Суворово
3583 5398 "ГРИ КАР" ЕООД Варна Суворово
3584 13430 "АЛМОН 2014" ЕООД Варна Суворово
3585 14369 "КАМИОН БГ" ЕООД Варна Суворово
3586 14105 "ДЖИ ЕС ТРАНС 13" ЕООД Варна Суворово
3587 11944 "ИВАН ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3588 6860 "ГЕОРГИ ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3589 10025 "АС 7" ООД Варна Суворово
3590 1906 "КИКО ТРАНС И СИЕ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3591 14988 "КРИСИ ЛЕС ТРАНС 2016" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3592 5868 "ЕВРОПА-ТРАНС 2001" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3593 10785 "ФУУД ЕКСПРЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3594 7628 "ДБС-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3595 0057 "ВИНПРОМ" АД Велико Търново Велико Търново
3596 11069 "МАКСИ СПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3597 13423 "МОБИТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3598 0336 "КОЛОС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3599 10582 СИМИР ТРАНС ЕООД Велико Търново Велико Търново
3600 15425 "ДАНИ ТРАНС 2009" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3601 9215 "КИМИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3602 3330 "ТРАНС ЛЕНД - БГ" ООД Велико Търново Велико Търново
3603 5731 ЕТ НИКИ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ - СТЕФКА КОЛЕВА Велико Търново Велико Търново
3604 8054 "ОРИОН ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3605 7078 "СИ СЕ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3606 14866 "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО" АД Велико Търново Велико Търново
3607 0165 ТРАНСПОРТ-ГАРАНТ АД Велико Търново Велико Търново
3608 13509 "ЮРОТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3609 10379 "ДАБОТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3610 9907 "МИРЕЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3611 13797 "ЗОАР 02" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3612 15447 "ДЕСИ 44" ООД Велико Търново Велико Търново
3613 13602 "РЕД ХОРСИС БУС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3614 5513 "Д И К ТРАНС 78" ООД Велико Търново Велико Търново
3615 12249 "ББТ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3616 4889 "МИЛЛТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3617 9164 "АЛЕКС ОК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3618 2942 "САДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3619 14929 "ВТ КАРГО" ООД Велико Търново Велико Търново
3620 8283 "ВИТА МОБИЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3621 14165 "СТЕЛТРАНС - 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3622 2712 "АГРОКОМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3623 3899 "КАЛИ 89 - РУМЕН РОМАНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3624 12307 "ЕР 2 ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3625 5639 "МАГДАК-РАДОСТИН МИТЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3626 3277 "КРИСКО-ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3627 5563 "ТРОЯ 2000" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3628 1191 "ТРАНСПРЕС" ООД Велико Търново Велико Търново
3629 15609 "ДЖУЛИ ТРАНС 2013" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3630 5240 "ЗАРИНИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3631 11945 "ИВЕТ ЛОГИСТИК" ООД Велико Търново Велико Търново
3632 6728 "СГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3633 12638 "ТРАНС ЕВРО 2014" ООД Велико Търново Велико Търново
3634 10627 "ЕВРО ФИНАНС КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3635 14671 "МОСКОВИ ГЕОДОБ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3636 4618 "ФАВАБУЛ" ООД Велико Търново Велико Търново
3637 13569 "ИН ТРАНС М БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3638 6263 ЧЕХ ЙОСИФ НОВОСАД ООД Велико Търново Велико Търново
3639 13999 "ДИБ ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3640 3454 "ИНА-95-СТЕФАН СИМЕОНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3641 3001 "ПАМЕЛА 05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3642 14553 "ТРАНСРИМ" ООД Велико Търново Велико Търново
3643 14557 "БИО НУТС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3644 1456 "МИРЕЛА" ООД Велико Търново Велико Търново
3645 8933 "КОКО 07" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3646 14549 "ДАНИМЕЛ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3647 5361 "СТЕФАНИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3648 10530 ПИРАТ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3649 8940 "БТС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3650 15686 "ИЛИЕВИ 16" ООД Велико Търново Велико Търново
3651 15623 "ЕПИК ЕКСПРЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3652 8271 "ПОЛИКОМЕРС 82" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3653 5588 "ЛОЗЕВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3654 10247 "ДАРИ ЛЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3655 15633 "МИЛА МАРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3656 8499 "АЗАРО ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3657 10254 "КА МЕТАЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3658 14586 "ТРАНСНЕД" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3659 5602 "БОЛЯРКА ВТ" АД Велико Търново Велико Търново
3660 7691 "СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА" ООД Велико Търново Велико Търново
3661 10652 "ГИДАР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3662 11546 "ЛОГИСЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3663 8866 "АНИТА ТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3664 8324 "ЛИПОВИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3665 5289 "ДАНЕКС ПЕТРОЛИУМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3666 5764 "ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3667 10943 САРАМОВ - 78 ЕООД Велико Търново Велико Търново
3668 9701 РОСИНА ОЙЛ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3669 15390 "ПРЕЛОМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3670 0731 "АЛЕКС ТРАНС 81" ООД Велико Търново Велико Търново
3671 5987 "ЕВРОСПРИНТ-ИВАНОВИ" СД Велико Търново Велико Търново
3672 9799 "ПЕТКО ПЕТКОВ 66" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3673 2159 "ТРАНСЛАЙН И КО" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3674 2941 "ВАЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3675 8084 "А Д С" ООД Велико Търново Велико Търново
3676 11287 "ЛИЯНА 2000 КМ"ЕООД Велико Търново Велико Търново
3677 3039 "СЪНИ ТРАНС - БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3678 5098 "ПИПЕЛОТА" ООД Велико Търново Велико Търново
3679 10906 "РОСИНА ОЙЛ - 1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3680 0748 "СЛАВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3681 7121 "ТЕА ВТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3682 11603 "МАКСИМА ТРАНС 1" ООД Велико Търново Велико Търново
3683 5419 "ЕВРОТРАНС 2001" ООД Велико Търново Велико Търново
3684 1711 "ДАН-ЙОРДАН МИХАЙЛОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3685 3049 "АКАЦИЯ – 66 – ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3686 3447 "С & Т " ЕООД Велико Търново Велико Търново
3687 10969 "ДЕВИАН ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3688 5093 "МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3689 3818 "РУМЯНА ХИНКОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3690 2569 "КЛШ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3691 1762 "ОЛИМПИК - ЯСЕН СИМОВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3692 7235 "ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО" ООД Велико Търново Велико Търново
3693 2822 "СТАР ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3694 15013 "БУЛАГРО ИНВЕСТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3695 14669 "РА И БО –АНДРЕЙ АНДРЕЕВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3696 4232 "ЯНА-1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3697 10104 "ДИ ЕС ДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3698 12324 "САБИС 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3699 0995 "НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3700 13392 "БОЛЯРИ ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3701 14018 "КОНТИ-ТРАНС 69" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3702 3385 "ГРАНИТ - 2" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3703 12539 "МОТО ТОП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3704 8325 "ЕЛИТ-94-ИЛИЯН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3705 0009 ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ Велико Търново Велико Търново
3706 14028 "РАЛИВИРА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3707 14771 "СТАН ТРАНС 99" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3708 8131 "ЕНЧО ЕНЧЕВ-ЕТЕ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3709 15691 "М И С МИНЧЕВИ-02" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3710 13644 "ГЕНИУС БГ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3711 7002 "НИКСТОМ" ЕАД Велико Търново Горна Оряховица
3712 13475 "ТРАНС ОК" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3713 7382 "МАТ-2001" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3714 3689 "АЛФАКАР" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3715 5832 "ГУЛБАНИС ВАЙН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3716 12621 "АЛЛГРУП - 86" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3717 14045 "ТЕРИ ТРАНС 61" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3718 3716 "МЕЙП-КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3719 14470 "ЛМ ТРАНС 70" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3720 10317 "АСТ" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3721 1429 "ДИМКОР" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3722 0866 "ЕЛИ-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3723 8088 "ВИЛИ–ДИМИТЪР ПАПАЗОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3724 15772 "ДИМАГО 1"ООД Велико Търново Горна Оряховица
3725 9888 "Р.А-03-БОБИ" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3726 8417 "КУПРО-94" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3727 11451 "ПАНВЕР ТРАНС" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3728 14013 "ФЛЕКСИБЪЛ КОНСТРАКШЪН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3729 7469 "ПЕЙЧО ПЕЙКОВ-АТЛА МАРИЯ" ЕТ ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3730 8166 "ДИМИРА-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3731 9490 "МОНОЛИТ 99" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3732 10915 "МС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3733 10636 "ТРАНС ГРЕЙН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3734 6883 "ЛИДЕР-2002" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3735 2254 "ПЛАНЕТА - 98" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3736 6912 ЕТ"ШАНС-МИЛКО БАЙЧЕВ" Велико Търново Горна Оряховица
3737 5453 "ЙОРДАН ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3738 6695 "ГАРАНТ – НИКОЛА ХРИСТОВ ПОПОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3739 13757 "ВЕГЕТАРИАНА - ЕЛЕНА" ЕООД Велико Търново Елена
3740 2093 "ИСАЕВ-ЕВРОМЕГА" ЕООД Велико Търново Елена
3741 11697 "СИМЕОНОВИ 2014" ООД Велико Търново Елена
3742 3325 "ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Елена
3743 7429 "ТАРА 66" ЕООД Велико Търново Елена
3744 14641 "ЕС ДЖИ ТРАНС" ООД Велико Търново Елена
3745 1763 "СИЛВИ-СИЛВИЯ УЗУНОВА" ЕТ Велико Търново Златарица
3746 15637 "ЩЕРИНА ТРАНС 2016" ЕООД Велико Търново Златарица
3747 7553 "КАМЕЛ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ-РОСЕН КАМЕНОВ" ЕТ Велико Търново Златарица
3748 11261 "ВАН ЕКЕВЕЛД ТРЕЙДИНГ" ЕООД Велико Търново Златарица
3749 13181 "ДАРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3750 9412 "ОЛИМПИКТРАНС" ЕООД Велико Търново Златарица
3751 9034 "КОСМОС-НИКОЛА ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Лясковец
3752 0129 "ДОМАТ" АД Велико Търново Лясковец
3753 8446 "СИД" АД Велико Търново Лясковец
3754 11717 "РКМ - ТРАНС" ЕООД Велико Търново Лясковец
3755 8316 "МУТАНТА-ММ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3756 5624 "АРКУС" АД Велико Търново Лясковец
3757 9737 "МАРТИН-ЙОАННА" ЕООД Велико Търново Лясковец
3758 14305 "КЕХЛИБАР" ЕООД Велико Търново Лясковец
3759 15205 "ВЕЙДА" ЕООД Велико Търново Лясковец
3760 11265 "ХРИСТОВ ТРАНС И СТРОЙ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3761 13957 "ЕН ЕНД ЕН ГРУП" ЕООД Велико Търново Лясковец
3762 12453 "СКАЙФЛАЙЕР" ЕООД Велико Търново Лясковец
3763 11506 "ДИМАГО" ООД Велико Търново Лясковец
3764 12348 "КИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3765 2343 "СИ ДИ - ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Лясковец
3766 14878 "ГРЕСТОКОМЕРС" ЕООД Велико Търново Лясковец
3767 13425 "ЕН ЕНД ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3768 13458 "ХРИМОС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3769 14462 "ЛОГИСТИМ" ООД Велико Търново Павликени
3770 14572 "ВИНКООП" ЕАД Велико Търново Павликени
3771 13207 "ЕЛЕГАНТ - 93" ЕООД Велико Търново Павликени
3772 3203 "САВТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3773 12432 "СТЕКРА ТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3774 5556 "НИКИ-2004" ЕООД Велико Търново Павликени
3775 13012 "ПРОЛЕС БГ" ЕООД Велико Търново Павликени
3776 6368 "МИЛКИ ЛУКС" ЕООД Велико Търново Павликени
3777 5638 "КЕРПИ" ЕООД Велико Търново Павликени
3778 10002 БЕГС - ТРАНС ЕООД Велико Търново Павликени
3779 0982 "ТОТИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3780 13304 "ЕЛИТРАНС - 76" ЕООД Велико Търново Павликени
3781 3299 "ГРЕТИ-ТРАНС-ТАТЯНА ДИМИТРОВА 62" ЕТ Велико Търново Павликени
3782 12499 "ГАБИ ТРАНС 74" ЕООД Велико Търново Павликени
3783 1575 "М.М.К.-СИРАКОВА, БОЯНОВ И СИЕ" СД Велико Търново Павликени
3784 1028 "РОЗИНОВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3785 15642 "СИ МИ ЕН ТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3786 7227 ЕТ "ВРАЙКОВ - ОГНЯН ВРАЙКОВ" Велико Търново Павликени
3787 8653 "КОСТАДИН БРАТВАНОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3788 12145 "АНИМАР - 88" ЕООД Велико Търново Павликени
3789 4611 "ВЕЛМЕТ - ВЕЛИК ТОПКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3790 8966 "БЕЛЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3791 8755 "МИКИ 1111" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3792 12693 "ГЕОРГИЕВ Н.А" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3793 9509 "ИДОКАР" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3794 13877 "ЕРАТО АГРО ТРАНС" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3795 0888 "ТРАНСКАПИТАЛ - М" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3796 4622 "РОСИ 99" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3797 12253 "ЦВЕТАНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3798 8683 "ЛЕОН ГХ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3799 8436 "МС ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3800 8193 ВАНКО 2-ТРАНС ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3801 11465 "МЕРИДИАН 95" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3802 4671 "ЕЙЧ И ЕЙЧ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3803 1485 "ВАЛЕС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3804 3911 "АГРО БУЛ ИНВЕСТ" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3805 15285 "ИМПЕРИАЛ - 99" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3806 11591 "ОРФИ БГ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3807 10229 "МИЛТРАНС - 2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3808 10921 ВАБИС ТРАНС ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3809 10220 "АВТОШАНС-2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3810 9479 "ИЗГРЕВ-92-РАДКА ПЕНЧЕВА" ЕТ Велико Търново Полски Тръмбеш
3811 12205 "ЛЕНИ 93" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3812 13903 "ПСИ ИЗОТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3813 12498 "КРИСИ - ТРАНС 2000" ЕООД Велико Търново Свищов
3814 13629 ЕТ "ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ - 97" Велико Търново Свищов
3815 13334 "ШОГО ГСК" ЕООД Велико Търново Свищов
3816 3713 "ИВАН ДАМЯНОВ" ЕТ Велико Търново Свищов
3817 9861 "ВИКРА-2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3818 7512 "СВИЛОЗА-ТРАНСПОРТ" АД Велико Търново Свищов
3819 11006 ЕТ ДЖОРДАН-ЙОРДАН КОЛЕВ Велико Търново Свищов
3820 9766 "АГРЕСИЯ-2005" ЕООД Велико Търново Свищов
3821 15433 "НОВЕ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Велико Търново Свищов
3822 13044 "ТЕДИ СТИЛ 2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3823 10376 "Л Г Л - ОЙЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3824 5629 "ГОСИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3825 6481 "МЕСОКОМБИНАТ-СВИЩОВ" ООД Велико Търново Свищов
3826 13795 "ФИЛИПОТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3827 11189 "ФОР ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3828 11458 "НОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3829 10855 "КАМЕЛИЯ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3830 13518 "АГРО ИВАНОВ ПРЕВОЗИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3831 12994 "ПРОГРЕС ТРАНС 94" ЕООД Велико Търново Свищов
3832 14128 "ПЕТКО ПЕТКОВ - 92" ЕТ Велико Търново Свищов
3833 14288 "ТРАНС07" ЕООД Велико Търново Свищов
3834 13894 "ЕКО МИЛК ГАРАНТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3835 13397 "ЛАМБЕВА-ЦМ" ЕООД Велико Търново Свищов
3836 10039 "СЕВ ТОЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3837 9993 "НИКО-2003" ЕООД Велико Търново Свищов
3838 14568 "ТДМС ТРАНС" ООД Велико Търново Свищов
3839 12367 "СИКО ТРАНС 09" ЕООД Велико Търново Свищов
3840 11054 "САРВАРИ" ООД Велико Търново Свищов
3841 6131 "ЕКО ФЕНИКС" ЕООД Велико Търново Свищов
3842 12070 "ОГНЯНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3843 3059 "УНИТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3844 5010 "МУЛТИКАМ" ООД Велико Търново Свищов
3845 13635 "ТОТИ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3846 10583 АСЕНОВ ЕООД Велико Търново Свищов
3847 14746 "ЯНИНИ И КИРОВА" ЕООД Велико Търново Свищов
3848 8042 "ЕВРОЛОГИСТИКА" ООД Велико Търново Свищов
3849 7038 "ТАХИРОВИ ТРАНС ГРУП-11" ООД Велико Търново Свищов
3850 4886 "ЦЕНКО-81" ЕООД Велико Търново Стражица
3851 3746 "КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" АД Велико Търново Стражица
3852 0404 "ЗОРНИЦА - КОМЕРС" ООД Велико Търново Стражица
3853 8158 "КАРТЕЛ" ЕООД Велико Търново Стражица
3854 14431 "ЛЕС ГРУП 77" ЕООД Велико Търново Стражица
3855 8323 "ВЛАДИТРАНС 71" ЕООД Велико Търново Стражица
3856 5908 "ИВКОМ" ЕООД Велико Търново Стражица
3857 3170 "АКТИВ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3858 6349 "АГИС" ООД Велико Търново Стражица
3859 5303 "СТАР"ЕООД Велико Търново Стражица
3860 10715 "БОЗИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3861 12389 "А - МАКС - 74" ООД Велико Търново Сухиндол
3862 11548 "АНДИ ТРАНС 77" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3863 9694 "ЗЛАТНА БУЦА" ООД Велико Търново Сухиндол
3864 1128 "ВЕЛИЗАРОВИ" ЕООД Видин Белоградчик
3865 6620 "АНИКИНС-ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА" ЕТ Видин Белоградчик
3866 14911 "ЛАФ - ВЕЛИЗАРОВ И С-ИЕ" СД Видин Белоградчик
3867 15796 "БЕЛОГРАДЧИК КОНСУЛТ" ЕООД Видин Белоградчик
3868 13817 "БЕНИТРАНС-2012" ЕООД Видин Брегово
3869 5234 ''МОНИ ТРАНС 2011''ЕООД Видин Видин
3870 11065 "БЕЛУТИ" ЕООД Видин Видин
3871 6588 "СТЕФИ" ЕООД Видин Видин
3872 10567 ВЕСТ - МАРТ ООД Видин Видин
3873 1669 "БАГИ-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3874 13131 "ЕВРО РЕМУВЛЕ" ЕООД Видин Видин
3875 10592 Т-ТРАНСПОРТС ЕООД Видин Видин
3876 12838 "НЕГИ 99" ЕООД Видин Видин
3877 3670 БИЗОТО ЕООД Видин Видин
3878 3655 КАРТРАНСПОРТ ЕООД Видин Видин
3879 14765 "ДОКТОРА ВД" ЕООД Видин Видин
3880 13769 "ТРАНС ЕКСПРЕС - БОКО 85" ЕООД Видин Видин
3881 6069 "НЕНА-АУТОТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3882 15628 "ДАРКО СПЕД" ЕООД Видин Видин
3883 10208 "САСЕ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3884 8031 "ГОГО-2003-ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3885 8706 "И ЕМ - ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3886 15587 "АНИ ТРАНС 2005" ЕООД Видин Видин
3887 9444 "ГИПС" АД Видин Видин
3888 15775 "СР-61" ООД Видин Видин
3889 13494 "СТС 2013" ЕООД Видин Видин
3890 15443 "ЕО ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3891 12843 "БУЛПЕТРОЛ ТРЕЙД" ЕООД Видин Видин
3892 8286 "КОРЕКТ ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3893 13527 "ПАН СТРОЙ - 2000" ЕООД Видин Видин
3894 12754 "ЕМС-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3895 12685 "СИМОНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3896 6793 "КИМ-КРАСИМИР МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3897 0784 "ДРАКОН-ВИП" ООД Видин Видин
3898 15792 "ЕУРО ДЕВ" ЕООД Видин Видин
3899 5663 "СП-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3900 13751 "УЕЙВЪРЛИ ЕКСПРЕСС ФРЕЙТ" ЕООД Видин Видин
3901 15544 "СИЛЛ" ЕООД Видин Видин
3902 11656 "ТОТИ КОМФОРТА" ЕООД Видин Видин
3903 13025 "ВИДАСТРОЙ" ООД Видин Видин
3904 5020 "ФАНТИ ГТ" АД Видин Видин
3905 6749 "ГЕЙВ" ООД Видин Видин
3906 9156 "ТЕРА ТРАНС" ООД Видин Видин
3907 5437 "ВИДА-ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Видин Видин
3908 7289 "ТРИАДА 999" ООД Видин Видин
3909 15593 "КОМПАС-СЕВЕР" ЕООД Видин Видин
3910 12670 "ТОДОРОВ 61" ЕООД Видин Видин
3911 2239 "ХЕНА" ООД Видин Видин
3912 9882 "МГ - ТРАНСПОРТЕС" ООД Видин Видин
3913 5710 "ДРИФТ-НИКОЛАЙ КИРОВ" ЕТ Видин Видин
3914 4667 "КРАТОН" ЕООД Видин Видин
3915 13610 "КИРЯЕВСКА ВАР" ООД Видин Видин
3916 12863 "БРАНКО 1808" ЕООД Видин Видин
3917 4180 "АДОН 2010" ЕООД Видин Видин
3918 8147 "АУТО ВИЯ ТРАНС" ООД Видин Видин
3919 3830 "ЛИЗИ-БОЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Видин Видин
3920 13329 "ТОНИ ТРАНС 2015" ООД Видин Видин
3921 14456 "НЕМАН" ООД Видин Видин
3922 11530 "АДЛЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3923 6326 "МУРА 2001" ООД Видин Видин
3924 11668 "ВИДАТРАНС 86" ЕООД Видин Видин
3925 10672 "ВС АУТО" ЕООД Видин Видин
3926 13357 "МАКС С" ЕООД Видин Видин
3927 11571 "БОЛКАН - АУТО - 2012" ЕООД Видин Видин
3928 15113 "ММ БИКЕС" ЕООД Видин Видин
3929 15474 "ПОЛИЦВЕТ" ООД Видин Видин
3930 12250 "АЛЕКСАНДРА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3931 2531 "ВИОЛИНА" ООД Видин Видин
3932 5779 "АКТИВ ЛОГИСТИК" ООД Видин Видин
3933 7481 "ГРЕТА ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3934 1040 "КАТЕРИНА" ЕООД Видин Видин
3935 1907 "АВА ТРАНС" ООД Видин Видин
3936 11713 "Д-ТРАНС-76" ЕООД Видин Видин
3937 12971 "СИВИЕН 2014" ЕООД Видин Видин
3938 14868 "ЕЛИТ ГРУП 3" ООД Видин Видин
3939 3343 "МЕТОДИЕВ ТРАНС ЛОГ" ЕООД Видин Видин
3940 14094 "СУПЕРСПРИНТ-П.А." ЕООД Видин Видин
3941 15806 "КРИСВАН" ЕООД Видин Видин
3942 12132 "РУСИНОВТРАНС-2012" ЕООД Видин Видин
3943 10079 "МПГ ГРУП ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3944 4505 "САВОВ-СТЕФЧО САВОВ" ЕТ Видин Видин
3945 3119 "ВАЛ ДАНК ТРЕЙДИНГ" ООД Видин Видин
3946 8633 "БУЛТРАНС" ЕООД Видин Видин
3947 2055 "ФЕНИКС-БДИН" ЕООД Видин Видин
3948 12814 "СИБАРИТ" ЕООД Видин Видин
3949 14246 "КОМЕТМАХ" ЕООД Видин Видин
3950 11593 "ТИРБГ" ЕООД Видин Видин
3951 5963 "СУПЕРСПРИНТ-АНАНИ МИЛКОВ" ЕТ Видин Видин
3952 14478 ВИВ 3 ЕООД Видин Видин
3953 2551 "БУЛРЕД" ООД Видин Видин
3954 5279 "ИРЕНА МИКОВА" ЕТ Видин Видин
3955 11488 "БИП 2014" ООД Видин Видин
3956 14310 "КОЛЕВ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Видин Видин
3957 10101 "ПРОТРАНСИМПЕКС" ЕООД Видин Видин
3958 12215 "ТАНИ-МАНИ" ООД Видин Грамада
3959 14535 "ТРАМИКС" ЕООД Видин Димово
3960 7793 "ДРАГ-ВЕСТ-ДРАГОМИР ДЕКОВ" ЕТ Видин Кула
3961 1338 "ММ" ЕООД Видин Кула
3962 14909 "СИЛВЕЙРА" ЕООД Видин Кула
3963 2189 "АРУША" ЕООД Видин Кула
3964 13978 "РАДОСЛАВ И КО" ЕООД Видин Кула
3965 1920 "ММ-07" ЕООД Видин Кула
3966 9914 "МАШОВ-ЙОРДАНА РУСКОВА" ЕООД Видин Ново село
3967 4924 "ЛЕС-ТРАНС" ЕООД Видин Чупрене
3968 13284 "ТОРЛАШКА СРЕЩА" ЕООД Видин Чупрене
3969 15395 "КАНДЕЛА - 81" ЕООД Враца Борован
3970 13729 "АГРИТРАНСКОНСУЛТ" ООД Враца Бяла Слатина
3971 1945 "ЛИЛИВЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3972 6838 "ИЛТРАНС-2010" ЕООД Враца Бяла Слатина
3973 13411 "БОРИСОВ ТРАНС 14" ЕООД Враца Бяла Слатина
3974 10253 "ВЕДМА" ООД Враца Бяла Слатина
3975 10068 "МИГРЕНФЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3976 11409 "ИВЕТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3977 7823 М-КАРАДЖОВИ ЕООД Враца Бяла Слатина
3978 13881 "СЕВЕР ТРАНС 2014" ЕООД Враца Бяла Слатина
3979 8692 "ПЕТЬО ТОДОРОВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3980 13753 "ПЕТРОВ - 15" ЕООД Враца Бяла Слатина
3981 14387 "СТЕЛИ ТРАВЕЛ 2015" ЕООД Враца Бяла Слатина
3982 5834 "НИКОЛОВ 07" ЕООД Враца Бяла Слатина
3983 15658 "АМИГОС 97" ЕООД Враца Бяла Слатина
3984 13176 ЕТ "КРИС ДИМИТЪР ХРИСТОВ" Враца Бяла Слатина
3985 14570 "ЧЕРКЕЗКИ" ООД Враца Бяла Слатина
3986 14181 "ХИКС 14" ООД Враца Бяла Слатина
3987 0905 "ЕМКА-ЦВЕТАН ДОЧЕВ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3988 3281 "АЦИ ТРАНС 70" ЕООД Враца Бяла Слатина
3989 4299 "СЕВЕР-ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3990 6331 "БАЛМЕК - ТОНЧЕВ И СИЕ" СД Враца Бяла Слатина
3991 11947 "ТИНЧЕВ - ТЕРА ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3992 1088 "КОЖУХАРСКИ" ООД Враца Бяла Слатина
3993 8746 "МВ - 94" ЕООД Враца Враца
3994 13860 "ТРАНС ЕМО - 79" ЕООД Враца Враца
3995 1892 "ДЖИ ЕС И - ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3996 9097 "ЕМКО-ЛМ 67" ЕООД Враца Враца
3997 3269 ДЕНИТРАНС 09 ООД Враца Враца
3998 8154 "КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ-ЛИПО" ЕТ Враца Враца
3999 14577 "Д И Д ГЛАС" ЕООД Враца Враца
4000 10349 "ТИ ДЖИ СИ ЕКСПЕДИШЪНС" ООД Враца Враца
4001 12352 "ДЕКОВ 63" ООД Враца Враца
4002 8680 "СОДЖИТРА" ЕООД Враца Враца
4003 2495 "АВТОХИТ" ЕООД Враца Враца
4004 12535 "СЕПТЕМВРИ 2012" ЕООД Враца Враца
4005 14571 "ЛБГ И ДИДА" ЕООД Враца Враца
4006 1389 "АЙ ЕМ ДЖИ ТРАНС ГРУП" ООД Враца Враца
4007 1354 "ЮНИ ТРАНС 08" ЕООД Враца Враца
4008 8280 "ПГ - 2002" ЕООД Враца Враца
4009 11964 "САЙМАН-13" ЕООД Враца Враца
4010 15723 "ГРИЙН ТРАНС 14" ЕООД Враца Враца
4011 12738 "ЛИН ПАРТНЪРС" ООД Враца Враца
4012 6658 "МЕТАЛ ТРАНС 2005" ЕООД Враца Враца
4013 6009 "ХРИСТО ТАНОВ ДАДЕРОВСКИ-ТАНКО" ЕТ Враца Враца
4014 2744 "СПЪТНИК-96" ЕООД Враца Враца
4015 13787 "ЕВДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
4016 8549 "ЛУКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
4017 7832 "ПЕМИНА-ЙОСИФОВА" ООД Враца Враца
4018 1138 "КРИС ТРАНСПОРТ" ООД Враца Враца
4019 10675 "МАРВИ БГ" ЕООД Враца Враца
4020 0857 "ФИОРИНО-ВАСКО ЦВЕТАНОВ " ЕТ Враца Враца
4021 9589 "МОДНА АГЕНЦИЯ-МИРАЖ" ООД Враца Враца
4022 13483 "Н.КОЦЕВ" ЕООД Враца Враца
4023 7818 "ДИЕЛП" ЕООД Враца Враца
4024 2525 ЕЛЗАР-05 - ДИМИТРИНА ВЕСЕЛИНОВА ЕТ Враца Враца
4025 7417 "ЗОРОВ-СВЕТЛОМИРА ЗОРОВА" ЕТ Враца Враца
4026 8140 "АВТО-ФИЛИПОВИ" ЕООД Враца Враца
4027 8194 "ТЕДИМИЛ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4028 14741 "ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ ТРАНСПОРТ" ООД Враца Враца
4029 9966 "НАТАЛИ 88" ООД Враца Враца
4030 0711 “СТАНИМИР ДИМИТРОВ–СТАНДАРТ“ ЕТ Враца Враца
4031 6648 ЯНИ И ТОМИ ООД Враца Враца
4032 14716 "ДУКО ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4033 12551 "ПАМ ЕРИ" ООД Враца Враца
4034 14690 "МПФ-2015" ЕООД Враца Враца
4035 5066 "ИМЕКС 2012"ЕООД Враца Враца
4036 11863 "АЛЕКС ТРАНС - 2004" ООД Враца Враца
4037 5930 "ЕКОФРУТ" ООД Враца Враца
4038 13726 "ЕВА ЕСТЕР" ЕООД Враца Враца
4039 11662 "КИКАР - РС 2" ООД Враца Враца
4040 8725 "АСИК-91 - КОСТО КОСТОВ" ЕТ Враца Враца
4041 12883 "И.П.ТРАНС 2015" ООД Враца Враца
4042 11533 "ПЕЛОВСКИ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4043 11950 *АРИВА ТРАНС*-ЕООД Враца Враца
4044 9849 "СПРИНТ-М" ЕООД Враца Враца
4045 14329 "КАРГО БАЛКАНИКА" ЕООД Враца Враца
4046 0018 "МИГЕЛ-С-91 МИТКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Враца
4047 13021 "АГРО ЛОГИСТИКС" ЕООД Враца Враца
4048 12990 "ВИОЛИТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4049 11037 "ФОКСИ-80-БОЙКО КРЪСТЕВ" ЕООД Враца Враца
4050 0133 "ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98" АД Враца Враца
4051 12064 "ЛАУРУС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4052 12434 "КО И СИ" ООД Враца Враца
4053 7120 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕД" КООПЕРАЦИЯ Враца Враца
4054 3031 "ВЕЙДАР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4055 7810 "ЙОЛКОВИЦА-ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ" ЕТ Враца Враца
4056 14688 "ЛУКА И МАРТИН" ЕООД Враца Враца
4057 3139 "БОБИ ТРАНС 2009-БП" ЕООД Враца Враца
4058 12972 "АВТОЛОГИСТИК" ООД Враца Враца
4059 13818 "СТОЯН ТОДОРОВ" ЕООД Враца Враца
4060 5295 "ХАНДЕЛСМАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
4061 6869 "ТИХОМИР ЗАХАРИЕВ" ЕТ Враца Враца
4062 11745 "ДЖИ ТИ СПЕДИШЪН" ООД Враца Враца
4063 12986 "И. Г. СЕРВИЗ" ЕООД Враца Враца
4064 14234 "АДРИ ЕКСПРЕС" ЕООД Враца Враца
4065 15164 "ЯНИМЕКС-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4066 0042 "ТРАНС АРЛАНД" ООД Враца Враца
4067 13456 "НИКОЛОВИ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4068 0233 "АСК-БУЛ" ЕООД Враца Враца
4069 5601 "ЛАНА МЕЛ" АД Враца Враца
4070 2091 "ВИПАМ-ВАЧЕВ" ЕООД Враца Враца
4071 4588 "БГ ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
4072 12802 "ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН СЪРВИЗ - Е.Т.С." ЕООД Враца Враца
4073 11197 "Т И Н ТРАНС" ООД Враца Враца
4074 1992 "ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
4075 6177 "ФОРТУНА ЕЦ" ЕООД Враца Враца
4076 4631 "ВАСИЛ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ-ВОЛОДЯ" ЕТ Враца Враца
4077 7982 "АРЧЕЗЕ" ЕООД Враца Враца
4078 14187 "ЕМ ВИ ЕМ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4079 0326 "МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
4080 3308 "ДАВИД ЮЛИАН" ЕООД Враца Враца
4081 2858 "СКОРПИОН-1977" ЕООД Враца Враца
4082 7664 АСМАИСАН ТРАНС ЕООД Враца Враца
4083 8900 СПЕДИТРАНС ЕООД Враца Враца
4084 12530 "ЛА БАРСА" ЕООД Враца Враца
4085 0532 "ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ЕООД Враца Враца
4086 9696 ЕТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ Враца Враца
4087 8622 "ИНТЕРТЕКС" ООД Враца Враца
4088 0563 "ИЛКОМ-ИВАНКА ИЛИЕВА" 115772158 ЕТ Враца Враца
4089 13752 "АВТО - 2002" ЕООД Враца Враца
4090 4985 "ТАШЕВ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4091 1882 "ЕМО ТРАНС 2008" ЕООД Враца Враца
4092 15621 "М.В. ТРАНС АУТО" ЕООД Враца Враца
4093 10396 "КАВАДА И ЙОВАНОВИЧ ТРАНСПОРТ КЪМПАНИ" ООД Враца Враца
4094 11799 "АВС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4095 0674 "АМОР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
4096 4534 "РИПО" ЕООД Враца Враца
4097 12496 "МАРТИН 07" ЕООД Враца Враца
4098 11517 "ПРО БУЛ-2006" ООД Враца Враца
4099 14931 "А И А" ООД Враца Враца
4100 13434 "ТД ТРАНСПОРТЕС" ООД Враца Козлодуй
4101 13612 "ЖОРДАН-ТРАВЪЛ" ЕООД Враца Козлодуй
4102 3033 ИВЕЛ-АГРО ЕООД Враца Козлодуй
4103 15752 "АЙ АНД БИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Козлодуй
4104 0977 "АНДРОВ ТРАНС" ООД Враца Козлодуй
4105 9192 "АНГЕЛ - Л ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Враца Козлодуй
4106 14151 "ЛУСИЯ 2007" ЕООД Враца Козлодуй
4107 14231 "КУНОВА 201З" ЕООД Враца Криводол
4108 13585 "ЕЛ ДИ ПАРТНЕР" ООД Враца Криводол
4109 5542 "СТРОИТЕЛ-КРИВОДОЛ" ЕООД Враца Криводол
4110 14573 "ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ - 71" ЕООД Враца Мездра
4111 14404 "ЕЛЕКТРИК ФОРС" ЕООД Враца Мездра
4112 15676 "УНИТИЙМ - 33" ООД Враца Мездра
4113 0651 "ГАРАНТА ТРАНС" ООД Враца Мездра
4114 6341 "МОНОВ 3 - ИВО МОНОВ" ЕТ Враца Мездра
4115 11949 "БОВА.АНД.НАНЧИ" ЕООД Враца Мездра
4116 4447 "ВЪЛЧЕВ" ЕООД Враца Мездра
4117 14729 "ПАШИНСКИ 82" ЕООД Враца Мездра
4118 12950 "ОЛИВА ИНВЕСТ" ЕООД Враца Мездра
4119 14025 ЕТ "ИСИ 2014 - ИСКРЕН ВЛАДИМИРОВ" Враца Мездра
4120 3958 "МИКРА ТРАНС 71" ЕООД Враца Мездра
4121 1621 "ТРАНС ЕКСПРЕС 88" ЕООД Враца Мездра
4122 3753 "ВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Мездра
4123 9141 АЙ ФРИГО ЕООД Враца Мездра
4124 13435 "ТРАНСМАКС БГ" ЕООД Враца Мизия
4125 6476 "КОСАНЯ" ЕАД Враца Мизия
4126 10336 "ПИРОВСКИ" ООД Враца Мизия
4127 15279 "ГРАНД ТРАК" ЕООД Враца Мизия
4128 8307 "БСД-КОРЕКТ" ЕООД Враца Мизия
4129 3734 ДЕНИПОЛИ ЕООД Враца Мизия
4130 15434 "ГРАНЛУКС" ЕООД Враца Мизия
4131 12289 "ТОТИ-ТОДОР КРУШОВЕНСКИ" ЕООД Враца Мизия
4132 2244 МИЛЧО ЛАЗАРОВ - М4 ЕТ Враца Мизия
4133 4025 "Ю И М - 22" ЕООД Враца Оряхово
4134 14178 "ДАИМА-68" ЕООД Враца Оряхово
4135 13553 "КАЛИНИЧОВ-67" ЕООД Враца Оряхово
4136 9205 "ЕКОПРОМ" ООД Враца Оряхово
4137 5630 ЕТ "ОРИЕНТ-92 - ИВКО РУНЯШКИ" Враца Оряхово
4138 14171 "ВАЛЕРИ ДОЧЕВ ТРАНС" ЕООД Враца Роман
4139 13939 "ДИМИТЪР БАУРЕНСКИ - БРАДЪРС" ЕТ Враца Хайредин
4140 4766 "БУЛ ТИМ 74" ООД Габрово Габрово
4141 15622 "ХТИ ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
4142 0015 "ФОРТИ 2006" ООД Габрово Габрово
4143 8975 "ЛИНГ-АУТО" ООД Габрово Габрово
4144 2976 "АВАНС" ООД Габрово Габрово
4145 12964 "ДЕН" ЕООД Габрово Габрово
4146 4422 "ТРАНС РОЯЛ" ЕООД Габрово Габрово
4147 11076 "КРИСТИНА" ЕООД Габрово Габрово
4148 14847 "ВЛАДИ ДЖУНИЪР" ЕООД Габрово Габрово
4149 15177 "РОУДСТАР" ЕООД Габрово Габрово
4150 12334 "ДПЦ" ЕООД Габрово Габрово
4151 14199 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ГАБРОВО" ЕООД Габрово Габрово
4152 10587 "ТАНГРА-Т" ЕООД Габрово Габрово
4153 1583 "СВАС" ЕООД Габрово Габрово
4154 3628 "БИПА" ЕООД Габрово Габрово
4155 4038 "ЕВРОТРАНС-07" ЕООД Габрово Габрово
4156 2180 "ВИКТОРИЯ-В-МАРИНОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
4157 15734 "ЯКОВА-74" ЕООД Габрово Габрово
4158 15196 "СИЛ - СЛАВЧЕВИ" ЕООД Габрово Габрово
4159 4718 "ВАС ТРАНС-ДТ" ЕООД Габрово Габрово
4160 15225 "БУЛЛЕТС" ООД Габрово Габрово
4161 9219 "РАДАНОВ-98-НИКОЛАЙ РАДАНОВ" ЕТ Габрово Габрово
4162 9061 "МАК" АД Габрово Габрово
4163 10240 "МП - ГАБРОВО ТРАНС" ООД Габрово Габрово
4164 0394 "ФОРТУНА АВТО" ООД Габрово Габрово
4165 8593 "НИКИФОРОВИ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
4166 9311 "ГЮРОВ" ЕООД Габрово Габрово
4167 13048 "РОЯЛ ТРАНС 2015" ЕООД Габрово Габрово
4168 6608 "ИНТЕРТРАНС КА" ООД Габрово Габрово
4169 15153 "БАЛКАН ЛОГИСТИК" ООД Габрово Габрово
4170 11186 "ИВ-М" ЕООД Габрово Габрово
4171 1715 "АЛВЕС" ООД Габрово Габрово
4172 13813 "БУРОВ ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
4173 12142 "ИДНА 39" ЕООД Габрово Габрово
4174 15088 "КРИСИ ТРАНС 64" ЕООД Габрово Габрово
4175 7287 "ТРАНС БАЛКАНИКА" ООД Габрово Габрово
4176 6841 "МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД Габрово Габрово
4177 5576 ЕТ "КАЛИН - ЛАЛЧО ЛАЛЕВ" Габрово Габрово
4178 14349 "СУПЕР - ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Габрово
4179 10603 "РР ТРАНС" ООД Габрово Габрово
4180 12168 ПЛАСТФОРМ - ООД Габрово Габрово
4181 6406 "БРАМА" ООД Габрово Габрово
4182 7621 "ИЛВА-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Габрово Габрово
4183 4701 "СТС-ТРАНС" ООД Габрово Габрово
4184 11505 "ЕЙЧ ГРУП" ЕООД Габрово Габрово
4185 9564 "ТДИ" ЕООД Габрово Габрово
4186 8491 "КАРОС - ЦВЕТАН КЪНЕВ" ЕТ Габрово Габрово
4187 11868 "ЮМС ИНВЕСТ" ЕООД Габрово Габрово
4188 5879 "МПВ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
4189 6683 "АЛФА-44" ЕООД Габрово Габрово
4190 6157 "ОВОРБАГ – ПЕТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
4191 6998 "ХЛЕБОЗАВОД" ООД Габрово Габрово
4192 14555 "СТРОНГ ТРЪКИНГ" ООД Габрово Габрово
4193 3547 "ТАЙГЪР БУЛЛ" ЕООД Габрово Габрово
4194 6635 "ЦЕН - ТОДОРОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
4195 9698 "ДИМАС" АД Габрово Габрово
4196 8190 "ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ" ООД Габрово Габрово
4197 15122 "ТАКСПРО" ЕООД Габрово Габрово
4198 14548 "СЛ – ТРАНС 2015" ЕООД Габрово Габрово
4199 11861 "ЕВРО ТРАНС 13" ООД Габрово Габрово
4200 0005 "ХЕМУС-АВТОТРАНСПОРТ" АД Габрово Габрово
4201 14960 "ПАЛИСАНДЪР - ЛЕС" ЕООД Габрово Габрово
4202 11881 "КЕРСТЕНС ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК БГ" ЕООД Габрово Габрово
4203 14580 "ЛОГИТРАНС 2015" ООД Габрово Габрово
4204 13736 "ЕКСПРЕС КЪМПАНИ" ЕООД Габрово Габрово
4205 12490 "НЕОМАТ 71" ООД Габрово Габрово
4206 7671 "ХЕЛИОН" ЕООД Габрово Габрово
4207 0960 ТРОЙ БГ ЕООД Габрово Габрово
4208 3731 "МБ КОМЕРС" ЕООД Габрово Габрово
4209 13823 "АЛСЕ-ЕКО РЕСУРС" ООД Габрово Габрово
4210 2835 "ВАН-ВАЛИНА ТРАНС" ООД Габрово Габрово
4211 11883 "МЕЙПЪЛС" ЕООД Габрово Габрово
4212 11370 "ТРАВИК ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
4213 1514 "ФОРМУЛА-Ф" ЕООД Габрово Габрово
4214 12474 "ТЕМПУС ЛИНК" ЕООД Габрово Габрово
4215 15748 "ПАРОС" ООД Габрово Габрово
4216 15693 "АЛФА ТРАНС НВ" ЕООД Габрово Габрово
4217 12351 "СЛК ТРАНС" ООД Габрово Габрово
4218 6312 "ТЕРАХИМ 97" АД Габрово Габрово
4219 14980 "ИНТЕРЛЕС 2015" ЕООД Габрово Габрово
4220 5837 "МЕТАЛИМПЕКС" ООД Габрово Габрово
4221 12962 "ЕНЕВ 66" ЕООД Габрово Габрово
4222 2550 "БУЛКАРТО" ЕООД Габрово Габрово
4223 12350 "МАП - ГРУП 2014" ООД Габрово Габрово
4224 15745 "ЕВРОКАМЕН" ООД Габрово Габрово
4225 10490 КР ЛОГИСТИК ЕООД Габрово Габрово
4226 7301 "НИМ ТРАНС" ООД ООД Габрово Габрово
4227 12963 "ДАНИ 2006" ЕООД Габрово Дряново
4228 1617 "ФМА 2013" ЕООД Габрово Дряново
4229 6709 "ПЛАНТИ-1-ПАВЕЛ ДИМИТРОВ" ЕТ Габрово Дряново
4230 10370 "ФМА 2012" ЕООД Габрово Дряново
4231 2148 "ЮГ-ЮЛИЯН АНТОНОВ" ЕТ Габрово Дряново
4232 6900 "ТРИФО 1" ООД Габрово Севлиево
4233 7837 "ТГТ 42" ООД Габрово Севлиево
4234 11351 "ПАРМА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
4235 4977 "ЕСИ 04" ЕООД Габрово Севлиево
4236 12209 "КАРАТЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4237 10729 "ПРОГРЕСО ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4238 4914 "ЛУКАНОВ-ЕЛЕНА ЛУКАНОВА" ЕТ Габрово Севлиево
4239 6405 "ПАРАЛЕЛ" ЕАД Габрово Севлиево
4240 3499 "БАЛДЖИЕВИ-91" ООД Габрово Севлиево
4241 10057 "ИВАНОВИ ТРАНС - 2011" ООД Габрово Севлиево
4242 12824 "МФ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4243 11796 "ГЪЛЪБОВИ АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
4244 2705 "РАЙНОВ - РАЙЧО РАЙНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
4245 2527 "САМОСВАЛНИ ПРЕВОЗИ-ВБ" ЕООД Габрово Севлиево
4246 5997 "СТОЯНОВ 93" ЕООД Габрово Севлиево
4247 8312 "ИМЕКСИМ" ООД Габрово Севлиево
4248 8008 "ПАПАЗОВИ" ООД Габрово Севлиево
4249 5392 ЛЪКИ ТРАНС 66 ЕООД Габрово Севлиево
4250 11948 "ИВОТРАНСПРЕС" ЕООД Габрово Севлиево
4251 7814 "ЕС ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4252 12905 "ИННА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
4253 7898 НЮЛ - ТРАНС ЕООД Габрово Севлиево
4254 11225 "ЕМРЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4255 9818 "ЧАКАЛА" ЕООД Габрово Севлиево
4256 11585 "ИВЕРА 8" ЕООД Габрово Севлиево
4257 3458 "М ЕНД Д ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4258 14099 "ЕДИ СТОБАРТ ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
4259 6171 "ЧАКАЛА-СТОИМЕН СТОЯНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
4260 12779 "ИЦИ ГАЗ" ЕООД Габрово Севлиево
4261 4258 "ДРАГО" ЕООД Габрово Севлиево
4262 9240 "САФАРИ 2007" ЕООД Габрово Севлиево
4263 2035 "НИКИПЛАСТ-М" ООД Габрово Севлиево
4264 7249 "БАГАТОР И СИНОВЕ" ЕООД Габрово Севлиево
4265 3846 "ХРИСТИНА-97-ДИМИТЪР МАРЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
4266 4674 "БЕНИСА" ООД Габрово Севлиево
4267 13972 "ДИВ ГРУП" ООД Габрово Севлиево
4268 4854 "МАР ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
4269 7686 "КУДРЕТ-АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
4270 7611 "СИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
4271 11860 "ПЕРИ ФРЕКС" ООД Габрово Севлиево
4272 0378 "ШПИЙС ТРАНС" Е00Д Габрово Севлиево
4273 1742 "НЕШЕВТРАНС-99" ЕООД Габрово Севлиево
4274 4862 "КИНГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Габрово Севлиево
4275 15188 ЕТ "МИРА-Н-НАДКА ВАСИЛЕВА" Габрово Севлиево
4276 0639 "ТРАНС КАСТЕЛ" ЕООД Габрово Севлиево
4277 2071 КОМОРОС ТРАНСПОРТ ООД Габрово Севлиево
4278 4651 ДЖОН КОРНЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Севлиево
4279 5973 "АГРОИМПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
4280 7916 "НИКОН-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" ЕТ Габрово Севлиево
4281 6562 "ДГ ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
4282 7756 "ДЖИ БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4283 0761 "БАЛКАНСКО ЕХО" ЕООД Габрово Севлиево
4284 14337 "КОЛД СТОК" ЕООД Габрово Севлиево
4285 10689 "ТРАНС ИНВЕСТ БГ" ЕООД Габрово Севлиево
4286 9023 "ЕВРОТРАНС БАУЕР" ЕООД Габрово Севлиево
4287 8179 "ВЕРИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4288 6982 "ШОПОВ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4289 4129 "ПОЛЕТ - ИСМЕТ ХОДЖЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
4290 13770 ВЕЛИМИРА 75 ЕООД Габрово Севлиево
4291 8109 "КАРГО СЕРВИЗ" ООД Габрово Севлиево
4292 14416 "БОБИ" ЕООД Габрово Севлиево
4293 2887 "КЕТИ-КОМЕРС-РУМЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
4294 4940 "ХЕЛИОС" АД Габрово Севлиево
4295 11375 "ГЮРАЛ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4296 12633 "ПИКНИК ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4297 5474 "КОЧ-ХАСАН КОЧУМОВ" ЕТ Габрово Севлиево
4298 2951 "ЙОЗО-ХЮСЕИН АТИБОВ" ЕТ Габрово Севлиево
4299 7031 ''ШАКЕР'' ООД Габрово Севлиево
4300 12706 "НИКАТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
4301 6317 "ТОЛИ-93-АНАТОЛИ ХРИСТОВ" ЕТ Габрово Севлиево
4302 0665 "ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
4303 7001 "УЗУНОВ - 2010" ЕООД Габрово Севлиево
4304 12804 "АНДИ-М-2012" ЕООД Габрово Севлиево
4305 2732 "ИННА" ЕООД Габрово Севлиево
4306 13996 "КАРСТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
4307 11749 "ЯДКИ ДЕТЕЛИНА" ЕООД Габрово Севлиево
4308 11963 "ВЕЛОГИСТИКС" ООД Габрово Севлиево
4309 12704 "ПАЛАЗОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
4310 14945 ЕТ "МЕТАЛИКО - ТАТЯНА НИКОЛОВА" Габрово Севлиево
4311 11846 "БЕТЪНИ - КЕВИН" ЕООД Габрово Севлиево
4312 6772 "ТОНИ" ЕООД Габрово Севлиево
4313 12195 "МЛЕКА ГРУП" ЕООД Габрово Севлиево
4314 4047 "ММ 74" ЕООД Габрово Севлиево
4315 7652 "ЕДЕЛВАЙС-НЕШКО ПЕТРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
4316 11838 "ВИКИ ТРАНС БГ "ООД Габрово Севлиево
4317 0839 "ПАПА ТРАНСКОМЕРС" ООД Габрово Севлиево
4318 6875 ''ФОРИНАР'' ООД Габрово Севлиево
4319 10409 "МГ-74" ЕООД Габрово Севлиево
4320 15016 "ГИПСО-ЮРЪП" ЕООД Габрово Севлиево
4321 0807 "ПАНАЦЕЯ" ООД Габрово Севлиево
4322 11695 "ЗЛАТЕВИ" ООД Габрово Трявна
4323 11194 "АЙРУМ- ЛЕС" ЕООД Габрово Трявна
4324 2019 "СТИЛ-МС" ООД Габрово Трявна
4325 15185 "ОРЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Трявна
4326 9667 "ИВАН ПЕТКОВ" ЕТ Габрово Трявна
4327 1434 "МАЛЧЕВ-МИТЕВ И С-ИЕ" СД Габрово Трявна
4328 13742 "МУКИ 2012" ЕООД Габрово Трявна
4329 12495 "КАЛИНА 2013" ЕООД Габрово Трявна
4330 8145 "БИГ ВАСИЛЕВ-2011" ЕООД Габрово Трявна
4331 4712 "ИНТЕРТРАФИК" ЕООД Габрово Трявна
4332 2736 "БАЛКАН ТРАНС- ЕЛИ" ЕООД Габрово Трявна
4333 9242 "М-1-МАНЕВ, КОЛЕВА" ООД Габрово Трявна
4334 13497 "КОКО ТРАНС - 96" ЕООД Добрич Балчик
4335 4752 "ДЖИТИ ТРАНС-69" ЕООД Добрич Балчик
4336 5380 "ТРАЯНА-96" ЕООД Добрич Балчик
4337 7251 "ВЕГА-С7" ЕООД Добрич Балчик
4338 14127 "КАВАРНА ТРАНЖ" ЕООД Добрич Балчик
4339 15135 "ЕВРОТРАНС-МЕТАЛ" ООД Добрич Балчик
4340 5863 "ЯНА-99" ЕООД Добрич Балчик
4341 15061 "СИНОТЕХ" ЕООД Добрич Балчик
4342 9855 "ГЕОРГИЕВ-ТРАНС-65" ЕООД Добрич Балчик
4343 15627 "ЛАФИ" ЕООД Добрич Балчик
4344 6357 "ДОДЖИ КОМЕРС - ИГ" ЕООД Добрич Балчик
4345 4557 "МАРТОНИ ТРЕЙД" ООД Добрич Балчик
4346 9122 "КАЛЯ" ЕООД Добрич Балчик
4347 13728 "КАТ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Балчик
4348 1361 "АЛБЕНА-АВТОТРАНС" АД Добрич Балчик
4349 2697 "БИТ 2009" ООД Добрич Балчик
4350 0190 "ТЕРРАКОП" ЕООД Добрич Балчик
4351 8453 "СЪН ФУУДС" ЕООД Добрич Балчик
4352 3999 "ВАСИЛ ГРИГОРОВ" ЕТ Добрич Балчик
4353 0291 "АВТОТРАНС ПЕТКОВ" ЕООД Добрич Балчик
4354 5892 "КОЛОРИТ 90" ЕООД Добрич Балчик
4355 2549 "ДАР-ДАРИНКА ВЕЛИКОВА" ЕТ Добрич Балчик
4356 2548 "АВТОТРАНС-70" ЕООД Добрич Балчик
4357 4694 "ТРАНСИНИЯ" ЕООД Добрич Балчик
4358 15295 "ЕТЕРНАЛ КИС 2012" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4359 6375 "ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ - ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4360 15271 "ЕГИР ТАЙМ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4361 14975 "БИО МИЛК БЪЛГАРИЯ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4362 4925 "ТЕДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4363 11005 "АРДАР СТИЛЕ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4364 14050 "АГРО СИП" ООД Добрич Генерал Тошево
4365 0695 "СС-СТАН 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
4366 3661 "ГЛОРИЯ-ОИЛ" ООД Добрич Генерал Тошево
4367 0824 "АРИС-ТРАНС" ООД Добрич Генерал Тошево
4368 2369 "ХЕРМЕС 91- СВ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4369 8100 "ТРАНС СПЕЕД-10" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4370 10867 "КАНЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4371 14005 "НМ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4372 9722 "КАЛИНА 95-МАРИН ТОДОРОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4373 8432 "МАНТРАНС 82" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4374 13017 "ФОЛК ТРАНС - 68" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4375 5752 "ГЕОТЕРМ" АД Добрич Генерал Тошево
4376 4443 ЕТ "КРЪСТЮ ДЯКОВ" Добрич Генерал Тошево
4377 7433 "СТРОЙ ИНВЕСТ 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
4378 1280 "ЕКСПРЕС МАРАТОН ГТ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4379 14129 "ЕВРО ТРАНС БГ 2015" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4380 13383 ЕТ "СИВКОВ - ГЕОРГИ АТАНАСОВ" Добрич Генерал Тошево
4381 9865 "ГАЙДА" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4382 7297 "БОЯНА-ДИЛЯНА-БОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4383 14620 МИШИ ТРАНС 69 ЕООД Добрич Генерал Тошево
4384 12796 "ТОНЧЕВИТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4385 14752 "БУЛГАРИАН ГЛОБАЛ ЛОЖИСТИК" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4386 10797 "ВИТАЛИНА ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4387 14684 "ЕН ДИ ЕКСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич
4388 2042 "ИНФИНИТИ" ЕООД Добрич Добрич
4389 8139 "КЛАС ОЛИО" АД Добрич Добрич
4390 11433 "АДМИРАЛ ГРУП - 3" ЕООД Добрич Добрич
4391 12332 "ТРАНСФИЛД" ЕООД Добрич Добрич
4392 6766 ЕТ "РАМИНА - РАДИ МИНКОВ РАДЕВ" Добрич Добрич
4393 14010 "ТАРА М" ЕООД Добрич Добрич
4394 13109 "ХАРИ - 86 2015" ЕООД Добрич Добрич
4395 11218 "ДЕЯН ГЕРОВ" ЕООД Добрич Добрич
4396 14138 "СИНДЖИРЛИЕВИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич
4397 12549 "НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО" ЕООД Добрич Добрич
4398 6495 "НИ - КО ТРАНС 63" ЕООД Добрич Добрич
4399 0367 "ЗАВН-ДОБРИЧ" АД Добрич Добрич-град
4400 13540 "ДИМЕКС ТРАНС - 61" ЕООД Добрич Добрич-град
4401 3361 "ЕС ЕЙ ДЖИ ТРАНС 2010" ЕООД Добрич Добрич-град
4402 3102 "ЕМ ЕН ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4403 8177 "ДЖЕФФ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4404 10907 "ФЕРДИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4405 15603 "АГРОХИМИКАЛИ" ООД Добрич Добрич-град
4406 10390 "КОРЕКТ ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4407 4170 ЕВРО КАРГО ЕООД Добрич Добрич-град
4408 5889 "ТЕДИВА" ООД Добрич Добрич-град
4409 6866 "РУСЛАН 66" ЕООД Добрич Добрич-град
4410 13955 "ТРАНСЕКСПРЕС 74" ЕООД Добрич Добрич-град
4411 10361 "ДЕСИ ТРАНС БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4412 15421 "НЕДЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4413 10374 "ТПГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4414 5826 "ПАТО" ЕООД Добрич Добрич-град
4415 3928 "КОРРЕ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4416 12487 "ЕМ ДЖЕЙ ЕЛ ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4417 8537 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4418 4510 "СИНХРОН-ТРАНС-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4419 15475 "ЕРЛИН-С" ЕООД Добрич Добрич-град
4420 10103 "АГРО ОЙЛ КОНСУЛТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4421 13668 "БОНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4422 10097 "ЕКОТРАНСГАЗ" ООД ООД Добрич Добрич-град
4423 0034 "БГ-ТРАНС" АД Добрич Добрич-град
4424 10092 "АПОЛОН - 93" ЕООД Добрич Добрич-град
4425 0724 "ЗИТА" ООД Добрич Добрич-град
4426 2394 "БАЛКАНТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4427 3459 "МАК-ДАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4428 2399 "АЛЕКСТРАНС 96" ЕООД Добрич Добрич-град
4429 2362 "СНЕЖИ 65" ЕООД Добрич Добрич-град
4430 11388 "САША-85" ООД Добрич Добрич-град
4431 15287 "ИВАНИНА ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4432 2166 "НИКИ 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4433 3502 "ДИЛЯНКА 61" ООД Добрич Добрич-град
4434 12105 "ТОРЕС КАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4435 6647 "ЕРМЕВА ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4436 13530 "СТЕРА 98" ЕООД Добрич Добрич-град
4437 13301 "ДРАГАНОФФФ" ЕООД Добрич Добрич-град
4438 5835 "ВД КАРГО" ООД Добрич Добрич-град
4439 12541 "ЕФ ЕЙ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4440 12537 "ТОПТРАНЗ ЮРЪПИЪН" ЕООД Добрич Добрич-град
4441 13716 "ЮРОЗОУН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4442 11788 "ТРЕЙД-ЕМ ГРУП" ООД Добрич Добрич-град
4443 12958 "ИЗИДА ЛОГИСТИК" ООД Добрич Добрич-град
4444 11041 "АЍ ВИ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4445 5514 "ТРАНСАГРО 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
4446 15656 "ВАЛИ ТРАНС 2011" ЕООД Добрич Добрич-град
4447 13935 "ЕЛИТ ОЙЛ 87" ООД Добрич Добрич-град
4448 3298 "КОМФОРТ 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4449 3379 "СОЛО ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4450 4519 "ЛЕВАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4451 0455 "ИНДЖИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4452 9269 "КРИСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4453 9912 ТАФЧИ ТРАНС ЕООД Добрич Добрич-град
4454 0799 "ДИМЕНС ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4455 12403 "БИ ДЖИ ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич-град
4456 12952 "МАНЕВ И СИН" ООД Добрич Добрич-град
4457 10660 "ДИМ 13" ЕООД Добрич Добрич-град
4458 12266 "ТП ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4459 5336 "ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА" ЕООД Добрич Добрич-град
4460 3941 "ВИКИ 90" ЕООД Добрич Добрич-град
4461 5610 "ВИХРЕН" ООД Добрич Добрич-град
4462 6093 "М С ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4463 14982 "ДОДЖИ КОМЕРС" ЕООД Добрич Добрич-град
4464 11251 "ДЕ-ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4465 6939 "ИСАКОВ 64" ЕООД Добрич Добрич-град
4466 8498 "СТРОЙМАРКЕТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4467 12489 "К ЕНД ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4468 14865 "НЕДИ ПЕРФЕКТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4469 1167 "ШАНА-ХРИСТО ГОЧЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4470 13766 "ГАЛАН-МН" ЕООД Добрич Добрич-град
4471 4399 ЕТ "МАКСИ-М - МАКСИМ БОЖИЛОВ" Добрич Добрич-град
4472 7211 "АГРОНОМ І ХОЛДИНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4473 5120 "БИМСТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4474 5506 "ЕМОНА 02" ООД Добрич Добрич-град
4475 5402 "НОРТ КЛУБ 385" ЕООД Добрич Добрич-град
4476 3312 "ИМПЕРИАЛ" ООД Добрич Добрич-град
4477 9139 "СКОРПИОН ТРАНС 83" ЕООД Добрич Добрич-град
4478 6269 "ДОБРУДЖАНСКА ГОРА" АД Добрич Добрич-град
4479 4377 "ПЕГИД-ПЕТКО ДИМИТРОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4480 7579 "ГОСПОДИНОВИ КОМЕРС" ООД Добрич Добрич-град
4481 10631 "ДИЯН ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4482 10985 "БООМЕРАНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4483 13806 "КН КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
4484 2085 "САВЧО АВДЖИЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4485 7209 "ТЕДИ ТРАНС 75" ЕООД Добрич Добрич-град
4486 10484 "НИКЕЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4487 15760 "АЛМЕГ" ООД Добрич Добрич-град
4488 4196 "ЕВРО-КОНТАКТ" ООД Добрич Добрич-град
4489 4743 "СВЕТИ НИКОЛА" ООД Добрич Добрич-град
4490 5484 "МТТ" ООД Добрич Добрич-град
4491 2048 "ФАКТОР-П" ЕООД Добрич Добрич-град
4492 2989 "ИН-ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4493 11724 "АГРО ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4494 3067 "АГЕ 2008" АД Добрич Добрич-град
4495 12314 "ВЕЛКОВ АГРО" ЕООД Добрич Добрич-град
4496 2061 "КОДИАК" ООД Добрич Добрич-град
4497 8400 "БИСЕР ЖЕЛЕВ–БИСЕР 92" ЕТ Добрич Добрич-град
4498 6715 "ШРИЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4499 6510 "КЕНИКОР" ЕООД Добрич Добрич-град
4500 9795 "НП ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4501 15778 "ЕВРО ТРАНС СЪРВИЗ" ЕООД Добрич Добрич-град
4502 12826 "ДИМИ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4503 4400 "ВЕНИ-68" ЕООД Добрич Добрич-град
4504 15111 "АУТО ТРАНС ДОБРИЧ" ЕООД Добрич Добрич-град
4505 14455 "МИРОНИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4506 1933 "КОРН" ЕООД Добрич Добрич-град
4507 0770 "КАРИМА" ЕООД Добрич Добрич-град
4508 4113 "СТРЕЛЕЦ - З.ИВАНОВ" ООД Добрич Добрич-град
4509 9540 "ЕВРОТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4510 6138 "СВЕТЛИНА-ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4511 14144 "МИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4512 15791 "ДЖОНИ Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4513 7906 "АР - ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
4514 5896 "ЖЕКАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4515 12810 "АГРОГРУП 78" ЕООД Добрич Добрич-град
4516 0798 "ДЕТЕЛИНА-МИ-91-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4517 6513 "ДИ ЕС ХОУМ" ООД Добрич Добрич-град
4518 3770 "ДИМОВ И БРАТ" ООД Добрич Добрич-град
4519 15594 "ПАЛЕКСТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4520 13045 "ЗИ ТРАНС-79" ЕООД Добрич Добрич-град
4521 13700 "ВИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Добрич-град
4522 13412 "СЕЛИНА 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4523 13401 "ЮРЪПИЪН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4524 7190 "ЖЕТОМ" ООД Добрич Добрич-град
4525 13236 "ТРАНСВЕС 8" ООД Добрич Добрич-град
4526 3414 "АММ" ООД Добрич Добрич-град
4527 10273 "ФИРМА" ЕООД Добрич Добрич-град
4528 1884 "ГУСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4529 0356 "РУДИ-2007" ООД Добрич Добрич-град
4530 5666 "КДК-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4531 11829 "ДАН КОС" ЕООД Добрич Добрич-град
4532 12513 "АДМИРАЛ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4533 13100 "АПОЛОН 16" ООД Добрич Добрич-град
4534 13402 "РОПОТАМО ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4535 15272 "СТРАЛИС ГРУП" ЕООД Добрич Добрич-град
4536 12486 "ДИ ЕН Ю ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4537 10260 "СИГМАТРАНС 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4538 12338 "ТЕРА ИД 2011" ЕООД Добрич Добрич-град
4539 10426 "ВИА ТРАНС 2012" ЕООД Добрич Добрич-град
4540 14237 "КОКО ТРАНС 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
4541 6827 "РАДИ 31" ЕООД Добрич Добрич-град
4542 9382 "ДИМИТРИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4543 6752 "ЖЕЛЕВ АГРОКОРП" ЕООД Добрич Добрич-град
4544 15187 "СВЕНТРАНС БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4545 5620 "КРИСИ ТРАНС 07" ООД Добрич Добрич-град
4546 11205 "ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Добрич-град
4547 13506 "ДС ГОСПОДИНОВИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4548 12141 "СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4549 6278 "ИВ - ЕЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4550 15173 "БЛАВЕС ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4551 12728 "ТЕДИ ТРАНС 77" ЕООД Добрич Добрич-град
4552 2609 "КОНДОР -ДГ" ООД Добрич Добрич-град
4553 4295 "МЕРИДИАН 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4554 10221 "КАПРАЛОВ 74" ЕООД Добрич Добрич-град
4555 3968 "ДИДИТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4556 9390 "ВАЛМАР-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4557 9451 "МЗ МЕТАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4558 5782 "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД Добрич Добрич-град
4559 14260 "БЕЛТРАНС-97" ЕООД Добрич Добрич-град
4560 15331 "ДАЙВ ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Добрич Добрич-град
4561 11262 "ЕМ СИ КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
4562 1230 "ЕВРОТРАНС ПЛЮС" ЕООД Добрич Добрич-град
4563 6230 ДИНО ГРУП 74 ЕООД Добрич Добрич-град
4564 14433 "ДАНИЕЛСЪН" ЕООД Добрич Добрич-град
4565 5149 "МАРТИНЕЛО" ЕООД Добрич Добрич-град
4566 10910 РОС ЕКСПОРТ ЕООД Добрич Добрич-град
4567 1850 "СИМ-ТРАНС " ООД Добрич Добрич-град
4568 2243 "АЛЕКС-К 2008" ЕООД Добрич Добрич-град
4569 0901 "КОКО - ТРАНС 62" ЕООД Добрич Добрич-град
4570 8366 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН СТОЯНОВ-МИЛЕНА ПРОДАНОВА" ЕТ Добрич Добрич-град
4571 13136 "ПИ ТИ ДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4572 9083 "ИВ ДЕС ТРАНС - 70" ЕООД Добрич Добрич-град
4573 10528 "ТРАНСНАВАРА" ЕООД Добрич Добрич-град
4574 8958 "ДИВНИЯ - М" ЕООД Добрич Добрич-град
4575 14075 "МИГ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4576 13987 "ОПТИМАЛ БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4577 14374 "КИРЧЕФФ ЛОГИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4578 14730 "СТЕМАКС - ПАВЛОВ" ЕООД Добрич Добрич-град
4579 1301 ВАНИ 2012 ЕООД Добрич Добрич-град
4580 15391 "ТЕОХАРЕВ ТРАНС" ООД Добрич Каварна
4581 9943 "ГАМА ТРАНС 63" ЕООД Добрич Каварна
4582 0518 "ТОХИ ТРАНС" ООД Добрич Каварна
4583 7752 "ГАБИ" ЕООД Добрич Каварна
4584 1149 "МЕГА ТРАНС - 77" ЕООД Добрич Каварна
4585 5486 "ВИВА - МД" ЕООД Добрич Каварна
4586 13116 "ДИВИ ЕС 9" ООД Добрич Каварна
4587 4965 "РОНИ- Р. ТИНКОВ" ЕООД Добрич Каварна
4588 12774 "АГРОВИТ" ООД Добрич Каварна
4589 13643 "КОЛЕВИ - 73" ЕООД Добрич Каварна
4590 11624 "АГРОБИОВИТ" ЕООД Добрич Каварна
4591 3692 "ПИРАНЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4592 4944 "ДИНА-ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4593 7238 "ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74" ЕООД Добрич Каварна
4594 6413 "АНДРЕЕВ СТРОЙ" ООД Добрич Каварна
4595 7223 "АГРОСПЕКТЪР" ООД Добрич Каварна
4596 10339 "КЛАС-94" ООД Добрич Крушари
4597 6498 "ТРИАДА" ООД Добрич Тервел
4598 5862 КООПЕРАЦИЯ "ЗК "БЕЗМЕР" Добрич Тервел
4599 2108 "ЛИДЕР-99" ЕООД Добрич Тервел
4600 4659 "НЕМО ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4601 6773 "ВИВА - 2000" ООД Добрич Тервел
4602 3759 "ПЛАСТХИМ-Т" АД Добрич Тервел
4603 0702 "КАТ ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4604 8567 ПГ-НИКОЛОВИ-2012 ЕООД Добрич Шабла
4605 7615 "ТИФАНИ 2009" ЕООД Добрич Шабла
4606 8060 ТИФАНИ 2012 ЕООД Добрич Шабла
4607 11968 "АИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Шабла
4608 7738 "СЕЛИН 09" ЕООД Добрич Шабла
4609 11926 ХЕРДА ТЛС ЕООД Добрич Шабла
4610 5459 "ЕМИТРАНС - ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА" ЕТ Кърджали Ардино
4611 15646 "РАНЧЕВ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Кърджали Ардино
4612 7260 "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР" ЕТ Кърджали Кирково
4613 7044 "КРАФТ-ВЛАДИМИР СТАМОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4614 1317 "КУРТ-АХМЕД КАРАМОЛЛА" ЕТ Кърджали Кирково
4615 3472 "ЛИНА 07-ВЛАДИМИР ИВАНОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4616 0119 "ВЕЙКАТА-2000" ЕООД Кърджали Кирково
4617 15733 "НАТАЛИЯ - 2005" ЕООД Кърджали Крумовград
4618 14278 "ТРАНССПЕД БГ" ЕООД Кърджали Крумовград
4619 13657 "ЕВРЕДИКА - 2012" ЕООД Кърджали Крумовград
4620 3451 "ЛЕСКОМПАКТ" ООД Кърджали Крумовград
4621 2929 "ЕВРЕДИКА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Кърджали Крумовград
4622 7307 "ОГНЯНОВ" ЕООД Кърджали Крумовград
4623 2719 "МОЛЛОВИ 2005" ООД Кърджали Крумовград
4624 10637 "АГОРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Кърджали Кърджали
4625 4530 "ВАСМАР" ООД Кърджали Кърджали
4626 5051 "ФРАНКО" ООД Кърджали Кърджали
4627 9204 "ТРАНСФАРМ-2004" ООД Кърджали Кърджали
4628 14038 "МУСАЛА ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
4629 7708 "БУЛЕВАРД-СЕРАФИМ ГАНЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4630 8887 "БСК - 66" ЕООД Кърджали Кърджали
4631 15617 "ТАРА СПЕДИШЪН" ЕООД Кърджали Кърджали
4632 13135 "СОЛАК ОЙЛ" ООД Кърджали Кърджали
4633 14444 "СЕМИКС ГРУП" ЕООД Кърджали Кърджали
4634 12439 "ЕРКОТРАНС - 81" ЕООД Кърджали Кърджали
4635 7589 "ДУЙГУ ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4636 9887 "МАТ 03" ООД Кърджали Кърджали
4637 4504 "ПОПАНАСТАСОВ" ООД Кърджали Кърджали
4638 5743 "ФЕНИКС - Т" ЕООД Кърджали Кърджали
4639 11321 ЕТ "БИРОСЕВ-ТРАНС-ФИКРИ СЕИД" Кърджали Кърджали
4640 15582 ЕТ "ВИКТОРИЯ-69 - ГЕОРГИ ПАВЛОВ" Кърджали Кърджали
4641 6552 "ТЕКСТИЛ ГРУП" ЕООД Кърджали Кърджали
4642 2769 "ЕЛБА-ИВАН ПАСКАЛЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4643 0017 "ЕКИП-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кърджали Кърджали
4644 14471 "ИМПРЕСАРСКА КЪЩА НАТАЛИЯ" ООД Кърджали Кърджали
4645 8838 "БАЛТИМЕКС" ООД Кърджали Кърджали
4646 3426 "ШАХАН Б" ООД Кърджали Кърджали
4647 5002 "ИЛТО-ВИХРЕН-ЯНЕВ И КИРЕВ" СД Кърджали Кърджали
4648 9352 "ВВ И КО-ПЛАСТ" ЕООД Кърджали Кърджали
4649 15446 "ЕС - БАЛКАН" ЕООД Кърджали Кърджали
4650 6175 "ВАВИТА 09" ЕООД Кърджали Кърджали
4651 9324 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
4652 3908 "ВЕТРАНС 07" ООД Кърджали Кърджали
4653 7391 "БАЛКАН-М" ЕООД Кърджали Кърджали
4654 10671 "ЯЙЦЕПРОМ" АД Кърджали Кърджали
4655 11376 "СЕВИМТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4656 9614 "АВТОТРАНС-06" ЕООД Кърджали Кърджали
4657 2643 ЕТ "ИНТЕЛА-СТЕФАН ЧАНЕВ" Кърджали Кърджали
4658 12027 "ОНЕР ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4659 4473 "АТЕС-КИРИЛ ДЯКОВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4660 6720 "АДЖА ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4661 4315 "САВАРОНА" ЕООД Кърджали Кърджали
4662 4175 "СЕРТАЙ ТУРИЗЪМ" ООД Кърджали Кърджали
4663 8568 "БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА" ЕТ Кърджали Кърджали
4664 10937 БУЛИМПЕКС 07 ООД Кърджали Кърджали
4665 4024 "МЕАЦА" ЕООД Кърджали Кърджали
4666 14183 "КРИС ТРАНС - 91" ЕООД Кърджали Кърджали
4667 5843 ДАКИДА И Р ООД Кърджали Кърджали
4668 4904 "ТОДОР НИКОЛОВ" ЕООД Кърджали Кърджали
4669 8981 "БИСИДИ" ЕООД Кърджали Кърджали
4670 9650 "ВАЗ" ООД Кърджали Кърджали
4671 3863 "РАЛИ" ООД Кърджали Кърджали
4672 0958 "СТРОЙ АРТ 06" ЕООД Кърджали Момчилград
4673 11423 ЕТ "НИКИ -ТРАНС - 91 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ" Кърджали Момчилград
4674 4057 "НАР" ООД Кърджали Момчилград
4675 5667 "НЕК ГРУП" ЕООД Кърджали Момчилград
4676 11976 "РП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кърджали Момчилград
4677 13968 "АВАР ЛОГИСТИК" ЕООД Кърджали Момчилград
4678 14695 "ВАЛДЕС ТРАНС" ЕООД Кърджали Момчилград
4679 12322 "АТОНТРАНС-777" ЕООД Кърджали Черноочене
4680 5095 "ТРАНС КОНДОР" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4681 6922 "ВАЛЕНТИНО-Е.С." ЕООД Кюстендил Бобов дол
4682 14210 "СТРОЙ - ИНВЕСТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4683 3593 "ИВЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4684 3849 "ДЕНИС-07" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4685 6233 "БОРИС АНТОВ" ЕТ Кюстендил Бобов дол
4686 4991 "ДАНИ-М" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4687 11052 "СТАР НА ВИКТОРИЯ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4688 12910 "ДЕНИ И КРИСИ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4689 13128 "ЛИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4690 9597 "РАДКО 88" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4691 15685 "ТАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4692 10724 "ЛОБО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4693 0333 "БИК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4694 3799 "ЛИВВ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4695 11184 "ХРИСТИ - БАЛ" ЕООД Кюстендил Бобошево
4696 5878 "О.П. ЕЛОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4697 2993 "В. АСПРОПОТАМИТИС - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4698 4190 БУЛСПЕД ООД Кюстендил Дупница
4699 0088 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4700 14006 "ВАНКО И ВАЛЕНТИН" ООД Кюстендил Дупница
4701 12221 "ЕВРОПЕЙСКИ АВТО ТРАНСПОРТ - ЕАТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4702 9176 "УЕСТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4703 14802 "РАТО ТРАНССПЕД" ООД Кюстендил Дупница
4704 13897 "КИМ ТРАНС 1" ЕООД Кюстендил Дупница
4705 7757 "ДЕЙВИД - 2010" ЕООД Кюстендил Дупница
4706 12034 "ИЛТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Дупница
4707 13469 "СОЛОМОН 777 ГРУП" ЕООД Кюстендил Дупница
4708 6143 "ИВО-БОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4709 0715 "РАДГО" ЕООД Кюстендил Дупница
4710 5761 "ВАНКО-ВАНЦ" ЕООД Кюстендил Дупница
4711 12410 "МАКСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4712 1670 "ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4713 8721 "КЕМА - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4714 4260 "ПЛАМ ПЛЮС" ЕООД Кюстендил Дупница
4715 8181 СЕВТ ООД Кюстендил Дупница
4716 5261 "НИКОЛАЙ ВИКЕНТИЕВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4717 4582 "ЕЛВА КАР" ЕООД Кюстендил Дупница
4718 7716 "НАСКАР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4719 15034 "БОНЕВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4720 14134 "ТРАНСПОРТ ЕВРО КАРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4721 13775 "НАВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4722 0759 "Е.В." ЕООД Кюстендил Дупница
4723 13801 "АДИСЕН" ЕООД Кюстендил Дупница
4724 14488 "СР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4725 7009 "КАЛОЯН БОНЕВ-КАЛИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4726 10649 "МЕГАТРАНС 2009" ЕООД Кюстендил Дупница
4727 14517 "РОСЕН ТРАНС 78" ЕООД Кюстендил Дупница
4728 4525 "ЕВРОТРАНС-ПЕТЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4729 12698 "РАШКОВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4730 12497 "РЛ КОНСТРУКЦИЯ" ООД Кюстендил Дупница
4731 8727 ЙОВАПЛАСТ ЕООД Кюстендил Дупница
4732 14101 "АВИ ТРАНС - 2015" ООД Кюстендил Дупница
4733 0342 ""МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД Кюстендил Дупница
4734 8051 "ГЕОРГИ ТЕГАРКОВ-ТЕГАРЕТО" ЕТ Кюстендил Дупница
4735 5838 "ФЕНИКС-ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4736 3696 "БРАДЪРС" ООД Кюстендил Дупница
4737 12267 "СТЕФАН ПОПОВ - ФОРТУНА" ЕТ Кюстендил Дупница
4738 3592 "ДИМОНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4739 5590 "МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС - ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4740 4731 "ЗОМА 1" ООД Кюстендил Дупница
4741 0949 "ЕВГЕНИ ИСКРЕНОВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4742 1109 "ГАБИКА" ЕООД Кюстендил Дупница
4743 1150 "КАРИНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4744 3154 ВЕНАУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4745 5035 "ВИКТОРИЯ -ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4746 8603 "ЕУРОСПРИНТ" ООД Кюстендил Дупница
4747 5242 "АЛЕКСАНДЪР ТЕРЕЗОВ-БОБИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4748 1089 "ИВАН ГРЪНЧАРОВ-ЕСПРЕСО" ЕТ Кюстендил Дупница
4749 15131 "НИКСТАР ГРУП" ЕООД Кюстендил Дупница
4750 14393 "ЛЮБО-Р" ЕООД Кюстендил Дупница
4751 6224 "КАЙЗЕР АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4752 1039 "ЕВРО КАРГО-2007" ООД Кюстендил Дупница
4753 6025 КАЛИ- ДАШ EООД Кюстендил Дупница
4754 8068 "ЕС-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4755 2892 "А И Е -ФАЙЕР" ЕООД Кюстендил Дупница
4756 3133 "СИ-ЕМ" ЕООД Кюстендил Дупница
4757 3811 "НИКОЛАЙ ТЕРЕЗОВ-ТАКСИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4758 11825 "РД-СТРОЙ 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4759 15547 "ЮЛИАНА - СТЕП БАЙ СТЕП" ЕООД Кюстендил Дупница
4760 13028 "ДИА ДООР" ЕООД Кюстендил Дупница
4761 5807 "БОРИС АНДРЕЕВ-ВЕСПИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4762 2144 "СОКОЛОВ 2007" ЕООД Кюстендил Дупница
4763 5766 "ТОДОР СТАМБОЛИЙСКИ-ДИНАМИКА" ЕТ Кюстендил Дупница
4764 6741 "КОБ - 08" ЕООД Кюстендил Дупница
4765 7825 "ДОБЕЛ 2008" ООД Кюстендил Дупница
4766 6960 ЕТ "ВЯРА МАЗНИКОВА" Кюстендил Дупница
4767 7718 "САШОСТРОЙ 2004" ЕООД Кюстендил Дупница
4768 13210 "ЦВЕТИ АУТО1" ЕООД Кюстендил Дупница
4769 7396 "МАРКРИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4770 0816 "ДАСКАЛОВ КОМЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4771 0590 "ДИНКОВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4772 2625 "ТАНГРА" ЕООД Кюстендил Дупница
4773 7165 "ПЕРЛА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4774 0095 АВТОТЕХНИКА ООД Кюстендил Дупница
4775 1951 "КОНСТАНТИН МАНОИЛОВ-ОБНОВА ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4776 9027 "СПАРТ" ООД Кюстендил Дупница
4777 0667 "ЕВРО-ДИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4778 0301 "МАКСИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4779 5741 “БРАЙТ“ ЕООД Кюстендил Дупница
4780 12701 "НЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4781 12713 "ТРАНС-КАР 2008" ЕООД Кюстендил Дупница
4782 10016 “КАРИ-ДАШ СВ “ ЕООД Кюстендил Дупница
4783 4017 "ЕДИ ТРАНС 2003" ЕООД Кюстендил Дупница
4784 8845 "ИНА" ЕООД Кюстендил Дупница
4785 0569 "НИВЕН АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4786 10052 “К И Г ЛОГИСТИКА“ ООД Кюстендил Дупница
4787 2633 "ИНТЕРТРАНС С.В" ЕООД Кюстендил Дупница
4788 11281 "РТД ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4789 0189 "НИКА-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4790 4413 "КРИСТИ 1" ЕООД Кюстендил Дупница
4791 6272 КРАШЕВСКИ АУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4792 6227 "БОРИСЛАВ НИКОЛОВ-СТРЕЛА" ЕТ Кюстендил Дупница
4793 7769 "АЛЕКСАНДЪР МТВ" ООД Кюстендил Кюстендил
4794 1590 "НИНЕКС БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4795 8858 АТЛАС ГРУП БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4796 8384 МОТОВЕЙ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4797 12656 "М И Г ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4798 5893 "ТРАК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4799 13669 "ДС ЛЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4800 14979 "ОРЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4801 11970 "НОРВИК ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4802 12655 "БЕТА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4803 12485 "МАТЕЙ - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4804 7295 "САК-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4805 14775 "МИАК СПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4806 14972 "ЮА БУЛФОР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4807 12419 "КРИСАНД 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4808 1790 "ТОНИ ТРАНС 90" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4809 2984 "СПИН - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4810 14969 "БЛАЖО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4811 14787 "ЗВИС Р ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4812 2121 "Д.Т.С.СЪРВИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4813 12051 "МЕЛАЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4814 12661 "АНЖА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4815 12382 "Д.Л.А." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4816 12384 "МАРШАЛ 91" ООД Кюстендил Кюстендил
4817 14417 "ТОМ ТРАК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4818 12430 "ММ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4819 10547 ЛТС - БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4820 12144 "Л.Г.М.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4821 7931 "АНТОНИО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4822 7894 "ДД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4823 11784 "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4824 15007 "ВЪРГИН" ООД Кюстендил Кюстендил
4825 8026 "ВЕНИ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4826 12305 "ИНТЕРТАС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4827 14083 "УОРДУАЯЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4828 0679 "М.ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4829 12218 "ДВ МИЛАНОВСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4830 2424 "ФАЧОКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4831 12443 "ГИЕР СОФИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4832 13078 "ШТРБЕ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4833 14427 "БИЛИ ПЛАМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4834 6975 ГОНЗАЛЕС 2012 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4835 3104 "ТРАНСАУТО ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4836 4055 "ЗЗ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4837 14697 "ЕВРОСПЕЕД - ИНТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4838 7034 КИД ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4839 9106 "ПРЕССИДЕНТ 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4840 12268 "СМС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4841 9102 "РИВИЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4842 10307 "ХЕВИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4843 12508 "ФИСА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4844 14711 "РИНГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4845 8714 "МК ЛОГИСТИКА" ООД Кюстендил Кюстендил
4846 5808 "АТЕНЕУМ С" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4847 4285 "АЛЕК - ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4848 7056 "ЛОРЕКС-СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4849 4656 СТИ БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4850 14959 "ФЛУГБАН ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4851 14002 "МАРТИН ТРАНСПОРТ - БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4852 14767 "ПАЛМА ГРОМ БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4853 3878 "ДЕЛЛКО СБ" ООД Кюстендил Кюстендил
4854 13709 "ДАНСПОРТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4855 3199 "НАПРЕДЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4856 4746 "АС-ГЛОБАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4857 6652 "ЕВРО-МКД" ООД Кюстендил Кюстендил
4858 3637 “ЕРАС СПЕД-БГ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4859 8547 "ЮПЕКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4860 13218 "БС ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4861 0106 "ФЕАРТРЕЙД КОРЕКТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4862 12724 "ТРАНСПОРТЕР З.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4863 1195 "КОМНЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4864 12716 "ПАЛМС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4865 8250 “ТОНИ ШПЕД ТРАВЕЛ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4866 12731 "ИНТЕР ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4867 0675 “НВ ТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4868 12710 "КОМПАНИЯ АНГЕЛОВСКИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4869 15014 "К И Л ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4870 12782 "ДАТО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4871 13710 "ГОТРА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4872 1155 ИМПЕРИЯ ТРАНС 12 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4873 3807 "ЕИД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4874 12775 "ДМ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4875 12780 "СКИНПРОМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4876 4099 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ СЪРВИС ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4877 12787 "АА ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4878 5911 "СОКОЛ 35" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4879 3639 "РОГ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4880 13419 "ХОЛСТИР" ООД Кюстендил Кюстендил
4881 3638 "Л А ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4882 15509 "Д И Н ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4883 12657 "ЛАНДОВ И СТОЙКОСКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4884 2047 "СТИФ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4885 12762 "ВИЕР МАКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4886 0193 МИПА ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4887 2957 "ТАРИК КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4888 12797 "ЕВРОГРУП ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4889 8561 "АНИНАС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4890 12809 "ВАСКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4891 6058 ЛИНДИ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4892 6797 "ДЕМА ТРАНС 11" ООД Кюстендил Кюстендил
4893 12566 "ТВИНС ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4894 13720 "ТТ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4895 8295 "ТСОЛЕРИДИС-КАМЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4896 6726 ОПЦ - ЛОГИСТИКС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4897 4203 "ТРАФИК ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4898 5571 "АНТОАНЕТА БОРСКА-МИДА 95" ЕТ Кюстендил Кюстендил
4899 1729 ЧОКАЛЕ ИНТЕГРАЛ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4900 8268 "ЕУРОСТАР 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4901 13463 "РОБЕРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4902 13785 "МГД ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4903 12878 "МАГНИФИКО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4904 10030 "БОРО - ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4905 4956 "ШКОТА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4906 12886 "ТИП - ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4907 11956 "ЕЛДИН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4908 7953 "М.Г.ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4909 11961 "ЗАШЕВ - АБ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4910 5422 "ИБ ТРАНС 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4911 11937 "САНТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4912 9163 "ИНТЕРАС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4913 11919 "ФИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4914 11918 "ТРИ АЗ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4915 10789 "ДА - МАКТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4916 10231 "ВЕЛТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4917 14998 "ИНА ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4918 12912 "МЕТАЛ КН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4919 13800 "КТМ 11" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4920 13002 "ЕУРО ЛОГИСТИК МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4921 11866 "ДРАЧЕВО - ГР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4922 12976 "НИНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4923 15019 "ФИЛЕММА ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4924 1009 "ЗТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4925 11875 "АГИЛИТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4926 2004 ОЛЯ - ТРАНСЛОГИСТИК ООД Кюстендил Кюстендил
4927 4154 "ДИЕЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4928 12981 "ИЛЕ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4929 11667 "ПЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4930 11665 "МЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4931 11648 "МАЙОР ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4932 13085 "ЗЛАТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4933 13804 "ТВИНС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4934 11858 "КАРИ ТРАНС 99" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4935 9229 "МИЛЕНКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4936 4200 "БОЙ - ДАР" ООД Кюстендил Кюстендил
4937 6239 "ДУЛЕКС" ООД Кюстендил Кюстендил
4938 15021 "ЗИЛ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4939 11635 "КОЛЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4940 11719 "ПЦ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4941 12063 "'ДАНИ-10-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4942 13159 "ФАДЕР ЕН ЗООН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4943 13157 "НЕД СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4944 5396 "СИМБА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4945 13180 "ЛОЙАЛ ЕКСПРЕС ЯСМ" ООД Кюстендил Кюстендил
4946 2661 "СТЕФИ БЕТЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4947 0583 "РОСА - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4948 12337 ''РОСЕН СТОЯНОВ-2'' ООД Кюстендил Кюстендил
4949 13647 ЕТ "БОРИСЛАВ КОЛЕВ-Б" Кюстендил Кюстендил
4950 11830 "ГОСТИВАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4951 10083 "ШИЛЕ ТРАНС - 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4952 13174 "ДИБ - ЛОГИСТИК 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4953 11575 "СТЕДА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4954 13175 "РАДО - ПРЕВОЗ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4955 11586 "БАСИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4956 2469 "ЛЮСИ ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4957 11582 "ДИ КАР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4958 11804 ЕТ "ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ" Кюстендил Кюстендил
4959 13731 "НАЙДЕНОВИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4960 13962 "ЛУЦИО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4961 11562 "ЛКВ МАРИО" ООД Кюстендил Кюстендил
4962 13954 "АС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4963 11544 "ТИБС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4964 11531 "ТРАК ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4965 13825 "ТАТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4966 6725 "МЕТБОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4967 11487 "ДП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4968 2131 "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4969 13258 "Ю-ГО ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4970 7386 "ЕВРО КАРГО 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4971 11344 "ДВД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4972 13271 "ДЕРВИШ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4973 7525 "СО-ГО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4974 11331 "ГЛОБАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4975 13514 "СОУЛ ОФ А ЛАЙЪН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4976 11332 "ЗОРА - ЛОГИСТИК 1" ООД Кюстендил Кюстендил
4977 13325 "ТИМ ТРАНС 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4978 13330 "КЛАЛЕКС СПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4979 13542 "БАТОТРАНСПОРТ 22" ООД Кюстендил Кюстендил
4980 11777 "КОСТА - Д" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4981 13347 "СОЛОРЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4982 11267 "АНДИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4983 13563 "КРОСС НЕТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4984 13359 "З С ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4985 13642 "ДУКЗ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4986 11499 "МАТЕ - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4987 2155 ДС ЛЕС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4988 12766 "КРАУН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4989 7410 "ВИД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4990 14402 "МБ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4991 11240 "БЛЕК ХОРСТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4992 13979 "ТЕ - Я 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4993 11215 "СПИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4994 13603 ВЕМАКС ТРАНСПОРТ ООД Кюстендил Кюстендил
4995 13831 "ДЕНИГО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4996 13974 "КД ТРАНСПОРТ 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4997 13837 "К2С ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4998 8052 "ЕВРОТРАНС-ММ" ООД Кюстендил Кюстендил
4999 11480 "МАНИМЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5000 13838 "ДИЛАН ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5001 4261 "ДОНИЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5002 8556 "ДЕКИ-ФЕР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5003 13754 "ПАТРА ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5004 13926 "ДАКО ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5005 8065 "М П М ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5006 13929 "ФОКС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5007 11640 "МАРКОС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5008 12045 "ТРАНСПОРТ 7" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5009 6158 "ЕКО ПЛАНЕТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5010 1561 "ГАР-ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5011 11678 "ИВА-МИР" ООД Кюстендил Кюстендил
5012 10998 "СЗ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5013 11398 "АТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5014 11000 "ЕДИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5015 6070 "ТРАНЗИТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5016 11766 "ГОГИ ШПЕД"ЕООД Кюстендил Кюстендил
5017 14213 "ИН ЛОГИСТИКС" ООД Кюстендил Кюстендил
5018 8267 "ГЕМС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5019 14032 "ДАРЕМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5020 3150 "ИФТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5021 10550 ЮПЕКО - Ю ЕООД Кюстендил Кюстендил
5022 12033 "МАРЕЛ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5023 10029 МЕЛКОМИ ТРАНСПОРТ ЕООД Кюстендил Кюстендил
5024 7882 "ПЕ - БО - 2" ООД Кюстендил Кюстендил
5025 10022 "БАТАТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5026 14241 "МАД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5027 10960 "ВАНГЕЛ - ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5028 14047 "ВЕМИЛ БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
5029 14458 "ДИНА ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5030 14220 "ГЕРМАНОФ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5031 14224 "АЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5032 5941 "МИКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5033 14247 "МАТЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5034 8748 "БЕТЦИ АУТО" ООД Кюстендил Кюстендил
5035 14039 "ВИАМАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5036 10939 "АНГЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5037 1566 "ИС КОМЕРЦ" ООД Кюстендил Кюстендил
5038 11753 "МОНДОТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5039 14257 "УЛТРАТРАНС 74" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5040 11182 "АКРО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5041 4829 "РОСКОТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5042 14060 "ДСМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
5043 10909 "ЛЮБИКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5044 13064 "МАРШАЛ - Ю" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5045 4812 "ГЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5046 14328 "УЛТИМА - АУТО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5047 14317 "БАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5048 14322 "БС ПЕТРОХЕМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5049 12631 "Ж - С ТРАНС 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
5050 14726 "КУЛТУРА ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5051 10721 "МИА СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5052 4947 "АНДРЕЙ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5053 14082 ЕТ "ИЛЧО МИЛАНОВ КМ - КРИМА ТРАНС" Кюстендил Кюстендил
5054 14371 "ПЛМ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5055 15661 "ЗИ ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
5056 14811 "МЛАДЕНОВСКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5057 14844 "ЦОЦИВЕ" ООД Кюстендил Кюстендил
5058 14810 "ЛУКА СПЕДИШЪН" ООД Кюстендил Кюстендил
5059 10706 "СТУДЕНАЦ - СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5060 14742 "ТРАНС АУТО ГРУП 1" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5061 2928 "ЦАКМАКИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5062 10872 "СА-АН-ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5063 14481 "МАГОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5064 1335 "МЕГА КОНСУЛТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5065 10224 "ФЕРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5066 14493 "МКД ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5067 14514 "ЕУРО ДМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5068 10681 "ЗИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5069 14098 "КИДА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5070 14229 "СВ КОМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
5071 14510 "ДИДА - Р12" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5072 11161 "СВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5073 11156 "САХИТИ МЕДИЕЙШЪН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5074 14560 "СА-ГО ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
5075 14559 "ТОМАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5076 14558 "КАУБОЙ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5077 5126 "СТАРТ-КОМ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
5078 12892 "ТЕО ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5079 14583 "САЗДО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5080 10827 "ЛАБРО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5081 5393 "АНИ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5082 0986 "НЮ ТРАНЗИТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5083 14618 "ВАРОСИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5084 10146 "МИДА ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
5085 10558 "КАРГОМАКС 13" ООД Кюстендил Кюстендил
5086 12795 "КИКО ТРАНС-МК" ООД Кюстендил Кюстендил
5087 10523 "ВА - ЛТ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5088 14607 "ПЕТАЛЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5089 15241 "АЛБЕНА ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5090 10509 "ПЕЙПЪР БАГС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5091 2714 РОБЕРТОСТОИН ЕООД Кюстендил Кюстендил
5092 14634 "СИГМА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5093 14864 "ФЕНИКС МП" ООД Кюстендил Кюстендил
5094 10635 "ТРАНС-ОЙЛ 2013" ООД Кюстендил Кюстендил
5095 14676 "НИБО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5096 14673 "ЗИКО ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5097 8621 "САН ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
5098 14678 "ДЕЛТА ТРАК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5099 3876 "ФИМА ЛУПЧО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5100 10813 "КРИСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5101 15581 "МАНЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5102 10468 ДЕЛТ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
5103 10470 МСЖ - ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
5104 6489 "МЕРИДИАН 2003" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5105 14751 "ЕРМИС АБ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5106 10629 "ДИНАМО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5107 15063 "ЕЛДИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5108 15119 "НОРА СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5109 10800 "АРСТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5110 14882 "ГМК ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5111 15082 "МК ГЛЮК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5112 13634 "МАЧ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5113 10801 "ЛАЛЕ 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
5114 15127 ЕТ "ВАСИЛ ЧИВИЙСКИ - КЛУБ-90" Кюстендил Кюстендил
5115 2194 "ЕУРОТРАНС 07" ООД Кюстендил Кюстендил
5116 11128 "ЧАКО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5117 11441 "БРАДЪРС - МК" ООД Кюстендил Кюстендил
5118 2236 "МИНАС-НАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5119 15087 "АЛИМАК - 1" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5120 4541 "ФБ - КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5121 12939 "РЕАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5122 10405 "АЛБО ПРО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5123 15093 "ГЛОБАЛ ТРАНС ДМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5124 10604 "АНДРЕЙ.ГЛ.2013" ООД Кюстендил Кюстендил
5125 15542 "СИЛО- ТАНГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5126 8611 "БЕЛИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
5127 8469 "ЙОФИ КЪМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
5128 15091 "ТКЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5129 11118 "БАКИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
5130 14140 "ЕУРО СКАЙ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5131 2074 "СТОЯН РИЗОВ-ШАНС СР " ЕТ Кюстендил Кюстендил
5132 11430 "ДФВ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
5133 10263 "АЛЕКС ЛОГИСТИКС" ООД Кюстендил Кюстендил
5134 6586 "БЕСА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5135 5198 "СТРУМА ПЕТРОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
5136 15191 "ИНОВЕЙТИВ ТРЪКС САЛЮШЪН" ООД Кюстендил Кюстендил
5137 11113 "ОБЛАК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5138 14899 "ТЕРНА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5139 2309 "ЕКОТРАНС 75" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5140 11114 "ДФА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5141 15189 "ГО-ГО ТРАНС 2016" ООД Кюстендил Кюстендил
5142 15199 "ЦИЛЕ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5143 15366 "МАКСИ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5144 15368 "АЙДУК ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5145 7532 "АНЕ-Б.Л." ООД Кюстендил Кюстендил
5146 15231 "ЛЮБЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5147 15672 "ВН ИНТЕР ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5148 15270 "МНМ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5149 10790 "ДОДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5150 13981 "ИЗИШОПИНГ БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
5151 11693 "ВЕНЕЦИА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5152 15258 "СТЕФАНОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5153 14173 "ПАНЗО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5154 10165 "АНДРЕА ТРАНСПОРТ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
5155 15679 "КЛТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5156 14913 "ТРАНСПОРТ.НЕТ" ООД Кюстендил Кюстендил
5157 12406 "Г ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5158 15557 "ДЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5159 14388 "ЦОМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5160 15453 "БО - МИ МА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5161 14919 "МАКСИМ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5162 10118 "АСКО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5163 15465 "ЛУКАС МКД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5164 15737 "ЦВЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5165 15702 "СТРИЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5166 13365 "ДАНИБО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
5167 1854 "НЕНО ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5168 15742 "НГ АУТО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5169 10546 БС ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
5170 14949 "БАРОН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5171 8415 “БОГОТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
5172 10338 "КОКО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5173 7811 "ДМ ТРАНС 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5174 8226 МИЛШПЕД ЕООД Кюстендил Кюстендил
5175 6671 "РОМАНТИКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5176 15755 "УНИ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5177 15756 "С И Г ТРАНС ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
5178 9337 "ГИВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5179 10772 "СВИС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5180 8090 "ГИВ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5181 11679 "ВИОЛЕТА ЕЛИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5182 10058 "МИГОТРАНС 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
5183 9193 "МЕЦО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
5184 13262 "ДМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
5185 4138 "РЕДИБОРА" ООД Кюстендил Невестино
5186 9016 СПЕДИКУМ ООД Кюстендил Невестино
5187 11661 "МУЛТИГОР" ООД Кюстендил Невестино
5188 8624 "НЕВЕН - Ч" ЕООД Кюстендил Рила
5189 14903 "ЦБР ТРАНС БГ" ООД Кюстендил Рила
5190 14668 "ИСТА ТРЕЙД" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
5191 14281 "БАРИН ГРУП ПРО" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
5192 6255 "КАТРИН АУТО 2002" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
5193 14744 "ВИГ ТРАНС - 2016" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
5194 0100 "А ЕНД Г-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
5195 1180 "БОЙЧО КЬОСЕВ" ЕТ Кюстендил Сапарева баня
5196 7780 "ВИГ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
5197 14593 "ЕВРО ЕН-ДИ ТРАНС" ООД Кюстендил Сапарева баня
5198 15018 "ИВАН НИКИФОРОВ 65" ЕООД Кюстендил Трекляно
5199 1214 "МТМ - ТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
5200 10680 БИЗИ ТРАНС ЕООД Ловеч Априлци
5201 8585 "ЮВЕТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
5202 0527 "МИГ И М-ГЕОРГИ ГЕНЕВСКИ" ЕТ Ловеч Априлци
5203 9808 "ЕКОТРАНС" ООД Ловеч Априлци
5204 11305 "Х И Т - СЪРВИС" ООД Ловеч Априлци
5205 14576 "НДН ТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
5206 11200 ''АЖД-АГРО'' ЕООД Ловеч Летница
5207 13149 "БЪЛГАРИЯ ФУУДС" ООД Ловеч Летница
5208 10611 "ТОМЕВИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5209 11404 "ИВЕКС 8" ЕООД Ловеч Ловеч
5210 11682 "БЪРЗАКОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
5211 8785 "ВАСИС - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5212 10243 "ИВЕА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
5213 11414 "СИЯНА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
5214 11174 "ПЕРЛИНИ" ООД Ловеч Ловеч
5215 5253 "ВАЛБО" ЕООД Ловеч Ловеч
5216 4704 "МАВРАНГЕЛИС" ООД Ловеч Ловеч
5217 11383 "ДЖИ ЕНД ЕМ 7887" ЕООД Ловеч Ловеч
5218 11616 "СОВА КРИМ" ЕООД Ловеч Ловеч
5219 7703 "ГИП - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5220 5554 "ВИЛЕКС" ЕООД Ловеч Ловеч
5221 7659 "ЖЕЧЕВ ТРАНС БГ" ЕООД Ловеч Ловеч
5222 8679 "ДЕБОРА-ИВАНКА ДАЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
5223 8891 "В И В РЕЛЕФ-БУС" ООД Ловеч Ловеч
5224 1628 "ПЛАМ-ТРАНС 68" ЕООД Ловеч Ловеч
5225 8115 "Р И С - СЕРВИЗ" ЕООД Ловеч Ловеч
5226 4629 "ДРАЙВЪР ХОУП" ООД Ловеч Ловеч
5227 7087 "КРАСИМИР КОЛЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
5228 5742 "АДРИЛИНА-БАГРЯН ЛИЛОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
5229 13880 "ДЕНИЦА ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
5230 8524 "НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Ловеч Ловеч
5231 7598 "ПАРОС ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5232 0648 "ИЗГРЕВ–ВЛАДИМИР ГРЪНЧАРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
5233 2382 "ДЕНЧО ДЕНЧЕВ - МАРИЯ ДЕНЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
5234 3597 "А ЯК" ООД Ловеч Ловеч
5235 6061 "ТРАНС ИН 2011" ООД Ловеч Ловеч
5236 4135 "ВАРОШ-М-ВЕСКА МАРИНОВА-ЦВЕТАН ТОМЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
5237 14989 "ДЖАНИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД Ловеч Ловеч
5238 8514 "БУЛТРАНСПОРТ" ООД Ловеч Ловеч
5239 14441 "ЕН ВИ СТРОЙ" ЕООД Ловеч Ловеч
5240 14921 "РАЯ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ловеч
5241 8640 "ФРИГО ТРАНС ЛОВЕЧ" ЕООД Ловеч Ловеч
5242 0548 "ИСИПЛАМ-ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
5243 8526 "ВАЛЕНТИНО ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Ловеч Ловеч
5244 4199 "ТЕОКОМ-ТЕОДОРА БАНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
5245 4451 "ИНТРАНС - ЦВЕТАН ЦАНКОВ" ЕООД Ловеч Ловеч
5246 10249 ЕТ "ДИМИТЪР РОМАНОВ" Ловеч Ловеч
5247 12394 "МАРГЕО ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5248 12192 "НОВАТРАНС М" АД Ловеч Ловеч
5249 12413 "НИКМА-НИМ-2012" ЕООД Ловеч Ловеч
5250 12751 "КРИСТА - МИД - МАРТИНА ЦОНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
5251 12749 "ЕЛ ОЙЛ" ЕООД Ловеч Ловеч
5252 13803 "МАГИ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ловеч
5253 13033 „ ИВ-ДЕЙЗИ ТРАНС " ЕООД Ловеч Ловеч
5254 13018 "ВЕН-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5255 12585 "ЕКСПРЕСТРАНСАВТО" ЕООД Ловеч Ловеч
5256 13231 "КОРЕКТ ТРАНС - 2013" ЕООД Ловеч Ловеч
5257 13915 "СИЛВА МАШ" ЕООД Ловеч Ловеч
5258 13570 "РЕД ЛАИН ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5259 12061 "КА - 10" ЕООД Ловеч Ловеч
5260 13745 "ХИТ-М" ООД Ловеч Ловеч
5261 13622 "ЕКСПЕРТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Ловеч Ловеч
5262 13746 "ИЗИ ТРАНС 11" ЕООД Ловеч Ловеч
5263 11650 "ФЕАР ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5264 14719 "МАРЕНИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5265 7404 "САГЕСТ" ЕООД Ловеч Ловеч
5266 14479 "МИГ ТРАНС 2015" ООД Ловеч Ловеч
5267 14480 "Ц И М ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ловеч
5268 1380 "Р-СТИЛ" ООД Ловеч Ловеч
5269 14048 "ПРОМЕТЕЙ 2012 ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5270 4858 "ВАЛЕНТИНА" ЕООД Ловеч Ловеч
5271 5004 "ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ ЕТ Ловеч Ловеч
5272 14725 "ВИП ТРАНС 6" ЕООД Ловеч Ловеч
5273 5487 "САНИ-РУМЕН ВЕЛЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
5274 4426 "РУМЕН РАДЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
5275 14588 "ЕЛ И ЕН ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
5276 14122 "СТЕРА ТРАНС БГ" ООД Ловеч Ловеч
5277 14642 "ТРАНСНАД" ЕООД Ловеч Ловеч
5278 15534 ЕТ "ПЕРЛИНИ - ПЕТКО ДРАГНЕВ" Ловеч Ловеч
5279 5526 "АКСИОМА" ЕООД Ловеч Ловеч
5280 6192 "ФЕНИКС ЛВ" ЕООД Ловеч Ловеч
5281 9051 "ЛИТЕКС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
5282 15381 "ГЕОПИЛОТ" ООД Ловеч Ловеч
5283 7451 "ПРИТЕКС-М" ЕООД Ловеч Ловеч
5284 8474 "ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО" ЕООД Ловеч Луковит
5285 11349 "ВИТ ЕКСПРЕС - 2008" ЕООД Ловеч Луковит
5286 4860 "ПЛАМ-ТРАНС 74" ООД Ловеч Луковит
5287 15668 "ГИМИ 88 - ГАЛЯ КРЪСТЕВА" ЕООД Ловеч Луковит
5288 7824 "КАЗАКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
5289 0870 "ВИТАВЕЛ" АД Ловеч Луковит
5290 14935 "ПРОФИ 2006" ЕООД Ловеч Луковит
5291 4105 "МИШО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
5292 9136 "ИВА–6–МАРИН МАРИНОВ-ИВА МАРИНОВА" ЕТ Ловеч Луковит
5293 9585 "НИКИ ТРАНС-НИКОЛАЙ ТОДОРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
5294 14821 "МАРИО-2010" ЕООД Ловеч Луковит
5295 10961 "Н И Н ТРАНС 2013" ООД Ловеч Луковит
5296 3313 "КОМБИНА КОМЕРС" ЕООД Ловеч Луковит
5297 13664 "ВАДИВА" ЕООД Ловеч Луковит
5298 8540 "ВИКО-СЛАВ-ИНВЕСТ" ООД Ловеч Луковит
5299 7255 "ГОШО ВЪТКОВ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Луковит
5300 3247 "ПРЕМИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
5301 9018 "ИВЕДА" ЕООД Ловеч Тетевен
5302 10878 "ЮЛИ - АХИТРАНС 95" ЕООД Ловеч Тетевен
5303 9846 "АЛЕКСА-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
5304 0948 "ТИНКО-ВС-СТЕФАНОВ И С-ИЕ" СД Ловеч Тетевен
5305 0148 "ОКСИМ" ООД Ловеч Тетевен
5306 10419 "РУСИ - 07" ЕООД Ловеч Тетевен
5307 7051 "ЕЛАЙЗА" ЕООД Ловеч Тетевен
5308 10684 ЦАЧЕВ 2013ЕООД Ловеч Тетевен
5309 15017 "МОТОРМАКС" ЕООД Ловеч Тетевен
5310 13413 "ИЧО ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
5311 10387 "ОГИМЕКС" ЕООД Ловеч Тетевен
5312 2648 "ЦАКОМ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
5313 1166 "ТЕКОМ-ТРАНС" ООД Ловеч Тетевен
5314 12118 "СТЕФАН - НИКОЛ" ЕООД Ловеч Тетевен
5315 2415 "ЛИДИА ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
5316 0661 "МСИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
5317 3667 "ВИТА - ВЕС" ЕООД Ловеч Тетевен
5318 8740 "ПС ЛАНД ЛИМИТЕД" ЕООД Ловеч Троян
5319 4368 "ТРАНССПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
5320 2044 "ВЕЛИ УЗУНОВ" ЕТ Ловеч Троян
5321 1950 "СИМА" ЕООД Ловеч Троян
5322 1553 "ГЕЧО ГЕЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
5323 4550 "МИГ 92" ООД Ловеч Троян
5324 9041 "СТАМИ" ООД Ловеч Троян
5325 3551 "БРАТЯ МАСТРАВСКИ И СИЕ" СД Ловеч Троян
5326 0635 "ГАЛСТОП – СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Ловеч Троян
5327 14660 "ММ ТРАНС 2016" ООД Ловеч Троян
5328 1502 "ЦАНКО МИЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
5329 15210 "МУЛТИИМПЕКС" ЕООД Ловеч Троян
5330 8160 "СПАС КРАЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
5331 3959 "ВИВА МАРИНЧЕВ" ООД Ловеч Троян
5332 4159 "ИЛИАНА КОЛЕВА" ЕТ Ловеч Троян
5333 2801 "АНГЕЛОВ" ЕООД Ловеч Троян
5334 9602 "ДАРИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
5335 11999 "ИЛИМАР М" ООД Ловеч Троян
5336 9647 "ГЛОБАЛ-МП" ООД Ловеч Троян
5337 15032 ЕТ "ДЕСИ - МИЛАН КОВАЧЕВ" Ловеч Троян
5338 5263 "ХИЦ" ООД Ловеч Троян
5339 2116 "НИКОЛОВИ" ООД Ловеч Троян
5340 5466 "ЧАКЪРСКИ" ООД Ловеч Троян
5341 4301 "ДЖЕЙХАН-ТРАНСПОРТ-ИЛХАН ТАКАЛОВ" ЕТ Ловеч Троян
5342 12983 "ДЕСИ ТРАНС 2014" ООД Ловеч Троян
5343 12151 "АНДИ ТРАНС 09" ЕООД Ловеч Троян
5344 13471 "ДОКА-ТРАНС АВТО" ЕООД Ловеч Троян
5345 8850 "МИЛТРАНС" ООД Ловеч Троян
5346 12441 "С П СКАЙ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Ловеч Троян
5347 1579 "ПЕТЪР НАЙДЕНОВ " ЕТ Ловеч Троян
5348 3488 "СОФТЕЛ" ЕООД Ловеч Троян
5349 7276 "ЕФО ЛИНИЯ" ЕООД Ловеч Троян
5350 10250 "МАРИО ЕКСПРЕС" ООД Ловеч Троян
5351 14870 "ИРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
5352 11146 "НИКОЛ 68" ЕООД Ловеч Троян
5353 6896 "ДМК - ТРЕЙД" ЕООД Ловеч Троян
5354 10776 "КРИСТИНА ТРЕЙД" ООД Ловеч Троян
5355 11115 "СТОЕВ 13" ЕООД Ловеч Троян
5356 0026 "МИФА" ЕООД Ловеч Троян
5357 14991 "СТЕФКО ТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
5358 10811 "СТАНИМИР ВАЧЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
5359 4668 "ДВК 2001" ЕООД Ловеч Троян
5360 0039 "ТРОЯН-АВТОТРАНСПОРТ" АД Ловеч Троян
5361 7731 "ДАНЕМ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
5362 1861 "НГГ ТРАНС - 9" ООД Ловеч Троян
5363 10919 "ХЕМУС КАРГО" ООД Ловеч Троян
5364 8398 "МИЦОВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
5365 0208 "КРАМО" ЕООД Ловеч Троян
5366 4179 "НИТА-91-НИКОДИМ МОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
5367 1619 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Ловеч Троян
5368 3348 "ВАЛЕНТИН ЛЕСИДРЕНСКИ" ЕТ Ловеч Троян
5369 0025 "МИРОТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
5370 7993 "ТОКЕР" ООД Ловеч Троян
5371 14225 "ШИХАН ТРАНС" ООД Ловеч Троян
5372 1443 "ДОБРЕВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
5373 8439 "СВЕДИТРАНС" ООД Ловеч Троян
5374 5268 "ДОБРОМИР ГЪТОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
5375 1409 "В И В ТРАНС" ООД Ловеч Троян
5376 7368 "КАЛИНКА ГЕНОВСКА-69" ЕТ Ловеч Угърчин
5377 14917 "ТРАНСАЦАТА" ЕООД Ловеч Угърчин
5378 15236 "БРАТЕШ - ТРАНС" ЕООД Ловеч Угърчин
5379 11535 "ДАНИ М-74" ЕООД Ловеч Угърчин
5380 1997 "РАЙНОВСКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Угърчин
5381 1722 "ЛЪСКОВ-СТЕФАН ДИМИТРОВ-2" ЕООД Ловеч Ябланица
5382 5873 "ИНТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
5383 13703 "ДАНИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
5384 13171 "АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
5385 7948 "СИМ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ябланица
5386 15417 "СТАЙКОВ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
5387 3422 "НОРА ВАСИЛЕВА-78" ЕТ Ловеч Ябланица
5388 2669 "ЦВЕТИ 2009" ЕООД Ловеч Ябланица
5389 15320 ''ИЛИЕВ ТРАНС'' ЕООД Ловеч Ябланица
5390 0243 "ДИВЕС" ООД Ловеч Ябланица
5391 8925 "РАЙКОВ ТРАНС-РАЙКО РАЙКОВ" ЕТ Ловеч Ябланица
5392 15035 "Н И К - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
5393 3094 "БОБО 5 И СИНОВЕ" ООД Ловеч Ябланица
5394 5473 "М-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
5395 7922 "ТРАНС90-МК" ЕООД Ловеч Ябланица
5396 11374 "ГД 69 - ТРАНС" ООД Монтана Берковица
5397 14702 "ГАРАНТПРОЕКТСТРОЙ" ООД Монтана Берковица
5398 15333 "ШОЛЕ 1" ЕООД Монтана Берковица
5399 13020 "БИКЕНД ТРАНС ГРУП" ЕООД Монтана Берковица
5400 4488 "ИВАС" ЕООД Монтана Берковица
5401 8458 "ТРАСИНТ" ЕООД Монтана Берковица
5402 4148 "ГОГО- БЕРК ТРАНС" ЕООД Монтана Берковица
5403 4102 "МАРИЯ ПЕТРОВА" ЕТ Монтана Берковица
5404 0024 "КОМ" ООД Монтана Берковица
5405 3449 "ТРАНС СЪРВИСИС" ЕООД Монтана Берковица
5406 15641 "ДИРАДА 2011" ЕООД Монтана Берковица
5407 14372 "ВИЛИЯН 1995" ЕООД Монтана Берковица
5408 13015 "СТЕФАНОВ КОМЕРС - 71" ЕООД Монтана Берковица
5409 6404 "ЕМИРЯН" ЕООД Монтана Бойчиновци
5410 7468 “ДИМА ТРАНС 12“ ООД Монтана Бойчиновци
5411 12421 "НИКО ТРАНС 72" ЕООД Монтана Бойчиновци
5412 15489 "МЛЕЧЕН СВЯТ - В. ВЛАДИСЛАВОВ" ЕООД Монтана Брусарци
5413 11747 "ДАРИ ТРАНС 2013" ЕООД Монтана Брусарци
5414 5845 "НЕДИ И ЯНА ТРАНС" ЕООД Монтана Брусарци
5415 6301 "ЗАПАД - 2008" ЕООД Монтана Вълчедръм
5416 13598 "ТОРНИН" ЕООД Монтана Вълчедръм
5417 5651 "КАТЕРИНА-ГЕОРГИ ЕВДЕНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
5418 11121 ЛИДЕР М ТРАНС ЕООД Монтана Вълчедръм
5419 8189 СИ-АЛ 11 ООД Монтана Вълчедръм
5420 12533 "КАТЕРИНА Г И М" ЕООД Монтана Вълчедръм
5421 11578 "БИЕМ ФЕРДИНАНДОВИ" ООД Монтана Вълчедръм
5422 6454 "АГРИМЕКС" ЕООД Монтана Вълчедръм
5423 11075 "РОНА РН" ЕООД Монтана Вълчедръм
5424 6734 "ЗЕЛЕНИ ДЕЛ - ПЕТРОВ И СИЕ" СД Монтана Вършец
5425 4762 "ЛЕОТРАНС-ЛЕОНИД АНГЕЛОВ" ЕТ Монтана Вършец
5426 12239 "ПЕПИ ТРАНС - 84" ЕООД Монтана Вършец
5427 9550 "ВИЛИ ТРАНС" ЕООД Монтана Вършец
5428 15041 "КАРЛОС ТРАНС" ЕООД Монтана Вършец
5429 6876 "МИРОСЛАВА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Монтана Вършец
5430 15431 "ДЕЙЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Вършец
5431 6036 "РУМИ 2007" ЕООД Монтана Вършец
5432 5804 "ПЕТЪР ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Вършец
5433 1466 "АНАТОЛИ НИКОЛОВ" ЕООД Монтана Георги Дамяново
5434 1005 "ДИ ВЕН" ЕООД Монтана Лом
5435 7290 "ОМИКРОН-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ" ЕТ Монтана Лом
5436 11119 "АЛЕКС ТРАНС 2009" ООД Монтана Лом
5437 5274 "АВИТУС" ООД Монтана Лом
5438 10968 "ЛОМ ТРАНС - 1" ООД Монтана Лом
5439 14379 "БОЙЧЕВ - КОМЕРС 2015" ЕООД Монтана Лом
5440 2908 "ТРАНС-2007" ЕООД Монтана Лом
5441 6500 "ЛОМ БГ" ЕООД Монтана Лом
5442 3370 "СТЕНЛИ-03" ЕООД Монтана Лом
5443 0198 "СИПТОМ-В-ПАВЕЛ ПАВЛОВ" ЕТ Монтана Лом
5444 8186 "ЛОМСКО ПИВО" АД Монтана Лом
5445 15152 "ДАРП ТРАНС" ЕООД Монтана Лом
5446 14429 "СТЕФАНОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Монтана Лом
5447 4590 "Г 2 ТРАНС" ЕООД Монтана Лом
5448 4526 "ЕС-ЕНД-БЕ" ООД Монтана Лом
5449 13687 "ВИП - ВЕРОНИКА" ЕООД Монтана Лом
5450 13261 "КРИСТАЛ ОЙЛ" ЕООД Монтана Лом
5451 0068 "СИЛПА" ООД Монтана Лом
5452 15413 "ОММИКРОН - ТРАНС ЛГ" ЕООД Монтана Лом
5453 13522 "БОЙЧЕВ ТРАНС 2015" ЕООД Монтана Лом
5454 11534 "ЕДИЛИЦИА ВАЧЕВ" ЕООД Монтана Медковец
5455 7226 "ТЕДИ-85" ЕООД Монтана Медковец
5456 11207 "ФАРМАЛ ЛОГИСТИК" АД Монтана Монтана
5457 2438 "МОНТ - ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5458 5760 "ЮИНГ" ЕООД Монтана Монтана
5459 2215 "ПЕТРОМЕЛ 1" ООД Монтана Монтана
5460 11210 "АВТОСТАРТ-2008" ООД Монтана Монтана
5461 2918 "РУСИННА-ЮЛИЯН РУСИНОВ" ЕТ Монтана Монтана
5462 6704 "ЕМГ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5463 11915 "ВАНЕСА СПЕД" ЕООД Монтана Монтана
5464 9363 "МИРАКЪЛ АУТОС" ЕООД Монтана Монтана
5465 6237 "КРОМА ТРАНС" ООД Монтана Монтана
5466 13184 "АУТОРЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
5467 15112 "МАВА - ТРАНС" ООД Монтана Монтана
5468 2329 "АСМ" ЕООД Монтана Монтана
5469 8617 АГРОФОГ ЕООД Монтана Монтана
5470 13904 "ВОЛФ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5471 12525 "ТЕВИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5472 12504 "ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Монтана Монтана
5473 5747 "ПОЛИХРОН" ЕООД Монтана Монтана
5474 6729 "АФИ 2010" ЕООД Монтана Монтана
5475 2354 "МЕТБОЛ-2000" ООД Монтана Монтана
5476 13321 "КРАМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5477 9078 "ТИКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
5478 5219 "ЕВРОБУЛТРАНС - 2012" ЕООД Монтана Монтана
5479 8058 "ЕВРО ТРАНС-ПЕТРОВ" ЕООД Монтана Монтана
5480 12451 "КИНГ КОНГ 2014" ЕООД Монтана Монтана
5481 2920 ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕТ Монтана Монтана
5482 11496 ET "НИКИ-ТРАНС - ЛЮБОМИР КРУМОВ" Монтана Монтана
5483 3644 "АВТОИНВЕСТ М" ЕООД Монтана Монтана
5484 9380 "МЕГА-ТРАНС-07" ЕООД Монтана Монтана
5485 1395 "ЕВГЕНИ БОГДАНОВ" ЕТ Монтана Монтана
5486 5753 "БЕТОН МОНТАНА" ЕООД Монтана Монтана
5487 7132 "ДАНИ ТРАНС 11" ЕООД Монтана Монтана
5488 7804 "МОНТАНА-ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ" ЕТ Монтана Монтана
5489 7220 "АГРО М - ИНВЕСТ" ЕООД Монтана Монтана
5490 1406 "ДЕМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5491 11897 "АДЕ ТРАНС 76" ЕООД Монтана Монтана
5492 10954 "БЛАН - 67" ООД Монтана Монтана
5493 7831 "МОНТ-ТРАНС-2005" ООД Монтана Монтана
5494 13697 "ИВ МОНТАНА ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5495 15343 "ВИКСАН 85" ЕООД Монтана Монтана
5496 0516 "ИВПОЛ-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Монтана Монтана
5497 7180 "АВТОСЕЛЕКТ" ЕООД Монтана Монтана
5498 1262 " УСМА" АД Монтана Монтана
5499 6465 "ИВЕС-ИВАН МАКАВЕЕВ" ЕТ Монтана Монтана
5500 13133 "МОНТ-ТРАНС-05" ООД Монтана Монтана
5501 11798 "Ц И Г ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5502 12079 "ЛАКО Б" ЕООД Монтана Монтана
5503 15326 "ДБВ ТРАНС" ООД Монтана Монтана
5504 14423 "ГЕНОВ ТРАНС И ДЪЩЕРИ" ООД Монтана Монтана
5505 13562 "МОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Монтана Монтана
5506 15539 ЕТ "ПЛАДОН - АНА ДОНЧЕВА" Монтана Монтана
5507 8086 "ДЖУДИ-КРАСИМИР ЛАЗАРОВ И С-ИЕ" ООД Монтана Монтана
5508 8670 "ВЕСИНВЕСТ 777" ЕООД Монтана Монтана
5509 12171 "МОНТАНА ЕВРОТРАНС" ООД Монтана Монтана
5510 1510 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5511 2241 "ИВЕС-СВЕТЛИН ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Монтана
5512 10194 ЕЛФА 201З ЕООД Монтана Монтана
5513 13888 "МОНЕКС" АД Монтана Монтана
5514 14282 "МВ ТРАНС 15" ЕООД Монтана Монтана
5515 10885 ВЕЛВЕС БГ ЕООД Монтана Монтана
5516 8955 "ИСИ 2011" ООД Монтана Монтана
5517 5885 "ЕЛИНА - М" ЕООД Монтана Монтана
5518 10891 "БУЛ ТИРМ" ЕООД Монтана Монтана
5519 6716 "ПОЛИМЕРСТРОЙ" ООД Монтана Монтана
5520 9188 "ПРЕСС 2012" ООД Монтана Монтана
5521 3914 "СУИНГ - ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ" ЕООД Монтана Монтана
5522 4842 "АЛЕКСБО 05" ЕООД Монтана Монтана
5523 9557 "БОРИСЛАВ БОРИСОВ-ББ" ЕООД Монтана Монтана
5524 1174 ИГЪЛ АЙ ТРАНС ЕООД Монтана Монтана
5525 8992 "ЗАХАРИЕВ-ТТТ-КИРИЛ ЗАХАРИЕВ" ЕТ Монтана Монтана
5526 2859 "НАЙДЕН ИВАНОВ-ТУРБО-НАДИ" ЕТ Монтана Монтана
5527 6972 "БУЛМОНТ-ФОРЕСТ" ООД Монтана Монтана
5528 12902 "ВАЙБО ТРАНС" ООД Монтана Монтана
5529 1077 "ИВЛОР" ЕООД Монтана Чипровци
5530 11935 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС 66" ЕООД Монтана Чипровци
5531 13073 "ЧОГУН" ЕООД Монтана Чипровци
5532 10923 КАЛИН КОВАЧЕВ ООД Монтана Чипровци
5533 4279 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Монтана Чипровци
5534 5531 "АРСОВ 90" ЕООД Монтана Чипровци
5535 10037 НЕПО-ТРАНС ЕООД Пазарджик Батак
5536 4461 "МЕМО-73" ЕООД Пазарджик Батак
5537 14327 "МАКС - МШ" ЕООД Пазарджик Батак
5538 5622 "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ" ЕТ Пазарджик Батак
5539 6979 "МЕТИ-72-МЕТИН АСАН САДЪК" ЕТ Пазарджик Батак
5540 4736 "НАГИ ТРАНС-ТЕФИК ХАДЖИЙСКИ" ЕТ Пазарджик Батак
5541 1982 "АЛИ ИНДЖЕ" ЕТ Пазарджик Батак
5542 10219 "КРИСТАЛ 6 - СТЕФАН ГЪРКОВ" ЕТ Пазарджик Батак
5543 5195 "ИЛХАН- 2010" ЕООД Пазарджик Батак
5544 5082 "НЕЖДЕТ ШЕРИФ" ЕТ Пазарджик Батак
5545 7932 "ДЪБ-НИЯЗИ КАРАБАШ" ЕТ Пазарджик Батак
5546 4560 "ВЕД-99 ИВАН ЛАЧКОВ-ЙОРДАНКА ЛАЧКОВА" ЕТ Пазарджик Белово
5547 14323 "РОДОПИ" АД Пазарджик Белово
5548 1394 "СТИОВА-СТЕФАН СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Белово
5549 10820 "ЧОЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5550 2974 "МИХАЕЛТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5551 3388 "ГЕОРГИ ПЕТРОВ-ЕВИК ТРАНС" ЕТ Пазарджик Белово
5552 14852 "КАРГО ИНВЕСТ БГ" ЕООД Пазарджик Белово
5553 0365 "ЛЮБОМИР КАЛАЙДЖИЙСКИ-АДИ" ЕТ Пазарджик Белово
5554 2113 "ВИНЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5555 0643 "ВАЛ" ООД Пазарджик Белово
5556 14150 "ДАМТРАНС" ЕООД Пазарджик Брацигово
5557 9561 "ДИДА-98-ДИАНА КОЛАНЕВА" ЕТ Пазарджик Брацигово
5558 14049 "ДАН ТРАНС 2000" ЕООД Пазарджик Брацигово
5559 3680 "ИВОКАРИС" ЕООД Пазарджик Брацигово
5560 15707 "ИСО-АВТОТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5561 1676 "АРНИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5562 8575 "ТАУШАНОВИ - СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Велинград
5563 13660 "НИК-ИВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5564 10367 "ВЕДЕК" ЕООД Пазарджик Велинград
5565 11878 "ТРАНСМЕТАЛ М" ЕООД Пазарджик Велинград
5566 11306 "НИКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
5567 10796 ЕТ "ДИК - ДИМИТЪР КАТРАНДЖИЕВ" Пазарджик Велинград
5568 8613 "КОРЕКТ КОМЕРС-АТАНАС КЛИНЧЕВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5569 3642 "РАЙКИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5570 6724 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД Пазарджик Велинград
5571 10829 "Й П К" ООД Пазарджик Велинград
5572 15238 "Д И Д -ТРАНС-ВД" ООД Пазарджик Велинград
5573 6717 "ЦЕЛЕВ" ЕООД Пазарджик Велинград
5574 11856 "ЕНЕРДЖИТРАНС 2013" ЕООД Пазарджик Велинград
5575 5133 "БОГО 87" ООД Пазарджик Велинград
5576 7066 СИ ТРАНС ЛОГИСТИКС ООД Пазарджик Велинград
5577 10894 "СИАБ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5578 3907 "ТРАНС ЛИНК 2002" ЕООД Пазарджик Велинград
5579 12793 "БЛУТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Велинград
5580 15374 "АЙРМЕД 2008" ЕООД Пазарджик Велинград
5581 15441 "ВЕЛ ЛЕС" ЕООД Пазарджик Велинград
5582 10067 "ДОМИНИК АД" ЕООД Пазарджик Велинград
5583 9213 “ПЕРФЕКТ - АВТО - 2010“ ЕООД Пазарджик Велинград
5584 8630 "ЯНИ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Велинград
5585 15389 "ТРАНС АСИ 80" ЕООД Пазарджик Велинград
5586 10094 "СТАРСИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5587 12270 ЕТ "МОХ-57 - МЕХМЕД ХАДЖИАСАНОВ" Пазарджик Велинград
5588 8732 "ЗАЗЬОВИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5589 5727 "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
5590 5428 "КАСАНДРА-ТРАНС-ВЕНЦИСЛАВ БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5591 3335 "ТУЖИТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5592 12422 "МАНУТРАНС" ООД Пазарджик Велинград
5593 1019 "СИМЕ-ТРАНС-СИМЕОН БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5594 7669 "КИБЕЛИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5595 4372 ,,ИВЕЛИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5596 4561 "СИТИ-ГОЛД" ЕООД Пазарджик Велинград
5597 4603 "ОРИОН-10 - СТЕФАНКА КОСТЯНОВА" ЕТ Пазарджик Велинград
5598 4218 "АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5599 13267 "РУВЕН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5600 9837 "ИНТЕРСПЕД-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Лесичово
5601 10261 "АНГЕЛ ДУДОВ-ДИМИТЪР ДУДОВ" ЕООД Пазарджик Лесичово
5602 5006 "АЛХИМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5603 14196 "ЕВРОТИР СЪРВИС" ООД Пазарджик Пазарджик
5604 2709 "ТОЙОТА-ТИКСИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5605 11275 "ЕЙ ТИ ЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5606 12783 "ДИГГЕР Б.Л.Н." ЕООД Пазарджик Пазарджик
5607 7880 "ГИНИНТРАНС-09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5608 4462 "ФЕДОН" ООД Пазарджик Пазарджик
5609 11674 "ГЛОБУС-ТРАНС- АНГЕЛ БУРОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5610 0783 "ПЕРЛА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5611 8081 "ВЕЛТРАНС 11" ООД Пазарджик Пазарджик
5612 14743 "ИПИ - М ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5613 3382 "САТУРН 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5614 5573 "АГРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5615 4994 "ХРИСТОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5616 5691 "КИЧУКОВ И СИНОВЕ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5617 7010 "КАТЯ СИНАПОВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5618 14166 "СКБ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5619 12075 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5620 11471 "КЛААС 2006" ООД Пазарджик Пазарджик
5621 10171 "ТОМЕКС-СПЕД" ООД Пазарджик Пазарджик
5622 11564 "ЛОГИСБУР" ООД Пазарджик Пазарджик
5623 12669 "ЗУРА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5624 13441 "МУСТАНГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5625 0282 "ТОМЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5626 14396 "ФАСТ ЛОГИСТИКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5627 7613 "ХЕМУС-КО" ООД Пазарджик Пазарджик
5628 15727 "ЕСИГМАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5629 15487 "ДЗУ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5630 3617 "КАРГАКОС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5631 4012 "СПРИНГС-65" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5632 13713 "ТАТАР ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5633 10216 "ХЕПИ ЛАЙН" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5634 14391 "ТИХ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5635 7944 "АВТО ЛУКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5636 8559 "ГЕОРГ-АЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5637 4711 "МЕГАСТАРТ 74" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5638 7102 "ЕКСПРЕС-9" ООД Пазарджик Пазарджик
5639 11853 "ГЕО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5640 10674 ТЕТРАЛОГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5641 3989 "МУЛТИ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5642 7133 "ТАНГРА ЧОЙС-56" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5643 2499 "СТИЛМЕН-АГ-АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5644 0289 "СПАДИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5645 8762 "ЛУКАС ТРАНС С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5646 11178 "ФИЛАНЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5647 10970 "БЕНУ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5648 15469 ЕТ "БЛАГОЙ АНГЕЛОВ - КОЛОРАДО" Пазарджик Пазарджик
5649 9132 "АБО-КОМПАНИЯ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5650 6022 "ТРАКИЙСКО ЦВЕТЕ-2002" ООД Пазарджик Пазарджик
5651 10798 "ПРАЙВЕТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5652 8349 ДАРОТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5653 10006 "ИСАС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5654 9628 "ФОРМУЛА 69-ИВАНЧЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5655 13680 ЕТ "АПА-АНТОН АНТОНОВ" Пазарджик Пазарджик
5656 7714 "ВЕНКО РАЧЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5657 2147 "ТАНТЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5658 13928 "ТЪРПОВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5659 6835 "ТАТАРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5660 7630 "ФРУИТ-ЕНЕРДЖИ-011" ООД Пазарджик Пазарджик
5661 15579 "ДТ- ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5662 10780 АПЕТ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5663 8684 "ИТАЛ КОМЕРЧО-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5664 6686 "ДОАН 69" ООД Пазарджик Пазарджик
5665 3771 "ЛИДЕР - ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5666 1450 "ТЕНДЕМ-АДАМ ЙОРДАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5667 7310 "ВАМ ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пазарджик
5668 14168 "ФАВОРИТ БГ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5669 0144 "ФИЛАНЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5670 0847 "МИТЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5671 0442 "ДЖОНСЪН - 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5672 2613 "ВАСКО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5673 15459 "НТНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5674 4628 "ТРАНСМАСТЕРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5675 11928 "АКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5676 4245 "ВЕЛРАД КАРГО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5677 1874 "АНГЕЛ ЦАРСКИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5678 7762 "СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5679 5308 "ДИМАЛЮНИ-ДИМИТЪР СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5680 7236 "БУЛХАРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5681 15653 "ГИ ДИ КА 2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5682 1632 "ГОРЯНИ-53-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5683 14308 "ИНТЕР ФРЕЙТ - 1" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5684 13923 "ЗТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5685 14403 "ФОРМУЛА-7" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5686 11402 "ЛАТИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5687 14565 "БОДУРОВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5688 3845 "РОСИВА-РОСИЦА НЕЙЧЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5689 14065 "ДАРЛИНГ 2015" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5690 5559 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5691 12884 "ТРИФОНОВ 87" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5692 8204 "АЛЕКО ЕКСПРЕС ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5693 8413 "ПИМ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5694 12096 "ФРЕШ ГРУП 77" ООД Пазарджик Пазарджик
5695 6990 "ТОМИ - 6" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5696 3939 "ЕР-МЕР" ООД Пазарджик Пазарджик
5697 8667 "А И И" ООД Пазарджик Пазарджик
5698 7904 "ЗОРНИЦА-ИЛИЯ РАДЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5699 11028 "БОГДАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5700 15077 "ТИКСИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5701 7138 "КАБАКЧИЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5702 13358 "НАНА-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5703 13308 "А И П 84" ООД Пазарджик Пазарджик
5704 11557 "ПЛГ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5705 8321 "ЛКВ-НИКЕ " ООД Пазарджик Пазарджик
5706 15550 "РАЙС" ООД Пазарджик Пазарджик
5707 0935 "ХЕБЪР ТРАНСПОРТ" АД Пазарджик Пазарджик
5708 3922 "АУТО ТРАНС - С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5709 14806 "ЕР ДЕ ЕС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5710 7754 "ПЕНЕВ ТРАНС 2" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5711 14071 „ПРИМАТЕКС” ЕООД Пазарджик Пазарджик
5712 7942 СИСИ СПЕД ТРАНСПОРТ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5713 3254 "ФОКС ТРАНС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5714 6347 "ГРИБАШ-2" ООД Пазарджик Пазарджик
5715 4765 "В. Г. ГPУП" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5716 11142 "ДРАГОН ЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5717 13952 "ЕКОТЕРРА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5718 15410 "ИЛТЕМАР" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5719 12420 "БАЙГЪНОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5720 12502 „МИДАС ОЙЛ” ООД Пазарджик Пазарджик
5721 14612 "БУЛ СПРИНТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5722 11112 "Р С Д - 09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5723 2878 "СТОЯН ВЕЛИЧКОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5724 0869 "ЦВЕТРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5725 6705 "ТИМ МЕТАЛ" ООД Пазарджик Пазарджик
5726 9501 "ТРАКИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5727 5754 "ИРЕМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5728 1448 "КАДИТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5729 2011 "ДИСТАЛОРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5730 15214 "СТАН ТРАНС 84" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5731 0822 "ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5732 2490 ТОМ-БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5733 5527 "МАРИН И МАРИН" ООД Пазарджик Пазарджик
5734 2844 "ЙОАННА-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5735 7322 "ДИПАС" ООД Пазарджик Пазарджик
5736 10575 "АГРОТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5737 5349 "БЪРЗИЯ-АНА ДИМИТРОВА" ЕТ ЕТ Пазарджик Пазарджик
5738 10537 "БРД ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5739 5934 "ИВАН НЕДКОВ-НЕДКОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пазарджик
5740 6697 "ДАФО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5741 11510 "АДИ ТРАНС 2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5742 12423 "КОДЕС 7" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5743 9225 "АСВЕЛ-АСЕН НИКОЛОВ ШУМАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5744 10173 "БОАДА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5745 4201 "РРХ-95" ООД Пазарджик Пазарджик
5746 8997 "ТРАКИЯ М ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5747 13421 "ДЕМАКС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5748 12895 "СЗ 1 ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5749 7776 ПАЛЕТИ БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5750 12598 "М И В ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5751 15362 "ТСТ ТРАНС ОЙЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5752 11003 "СТЕФЕКСТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5753 9964 "КРИСТИНА 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5754 9400 "ЕВРОПА" ООД Пазарджик Пазарджик
5755 13188 "ПРАЙМ САУРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5756 13196 "М М ПАРТНЕРС ГРУП БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5757 6251 "МЕТАЛТРЕЙДИНГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5758 3702 "ГЕКО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5759 4494 "ПЕНЕВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5760 2674 "ГПН - АВТО" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5761 11077 "ТИМШЕЛ" ООД Пазарджик Панагюрище
5762 15218 "С И Н ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Панагюрище
5763 8130 "АГРОЦАР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5764 4076 "КИМ ГРУП 71" ООД Пазарджик Панагюрище
5765 9325 "АСАРЕЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5766 13410 "СИ ДИ ТРАНС 2015" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5767 3912 "САМ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5768 9784 "САНКОМ-2007" ООД Пазарджик Панагюрище
5769 12346 "МИРАКАЛ СТРОЙ" АД Пазарджик Панагюрище
5770 13738 "САМ - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5771 6364 "ПАНАГЮРИЩЕТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5772 7457 "НЕДИ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5773 12547 "ДЕКОНС ДР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5774 15219 "РАЯ-М 69" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5775 4894 "ДЖЕ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5776 8152 "КОРЕКТ-2003" ООД Пазарджик Панагюрище
5777 15398 "ВИСТО ЕКСПРЕС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5778 10227 "ИВЕД-13" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5779 6065 ЕТ "СТОЯН ДЕЧЕВ" Пазарджик Панагюрище
5780 2762 КУЗМАНОВ И СИЕ ООД Пазарджик Панагюрище
5781 3686 "В И П - 2010" ООД Пазарджик Панагюрище
5782 4959 "ФОБОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5783 10009 "ИРУНЯ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5784 6206 "ТИ ЕН ЕС" ООД Пазарджик Панагюрище
5785 13098 "АНГЕЛОВ-1618" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5786 0607 "ПРЕЗИДА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5787 13699 "КЕСОВИ ГРУП" ООД Пазарджик Панагюрище
5788 12899 "ШОПТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5789 12933 "ПАМИ ТРАНС 55" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5790 9642 "ВАСИЛЕНА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5791 13046 "СИМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5792 12869 "БАЛКАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5793 10760 "НИКОТРАНС-21" ООД Пазарджик Панагюрище
5794 10654 "ПАУЛИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5795 6321 "ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД Пазарджик Панагюрище
5796 10162 "ПИ ЕМ СЪРВИЗ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5797 3945 "ЦВЕТАНА БОЙКИНОВА" ЕТ Пазарджик Пещера
5798 0580 "ММ ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5799 4331 "ГАЛАКТИКА" ООД Пазарджик Пещера
5800 12671 "БЛАНИК 77" ЕООД Пазарджик Пещера
5801 13214 "МИКРОС" ООД Пазарджик Пещера
5802 2893 БАБОВ ТРАНС ООД Пазарджик Пещера
5803 6769 "М-М-ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пещера
5804 8865 "ХИОЗ-ТАНКИНОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пещера
5805 5008 "ДАНТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5806 14019 "ЙОРДАН 1996" ЕООД Пазарджик Пещера
5807 9480 "СТЕА - 995" ЕООД Пазарджик Пещера
5808 1175 "КАПИТАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5809 5755 "ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пещера
5810 11627 "ЕВРОТРАНСПОРТ 2013" ЕООД Пазарджик Пещера
5811 14944 "ДАНИ ТРАНС 87" ЕООД Пазарджик Пещера
5812 5705 "РИГ - КАР" ЕООД Пазарджик Пещера
5813 2096 "М И Д КОМЕРС" ООД Пазарджик Пещера
5814 15619 "БОБИ ТРАНС-2016" ЕООД Пазарджик Пещера
5815 0500 "ТРАНССЕРВИЗ" ЕООД Пазарджик Пещера
5816 11887 "РЪНЪРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пещера
5817 7450 "КИС - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5818 11260 "КА ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5819 3930 "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" ЕТ Пазарджик Пещера
5820 13681 "БОИВА" ЕООД Пазарджик Пещера
5821 4683 "ИМПУЛС 96 - ПЕТЪР СТАЙКОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5822 5154 "ВВС" ООД Пазарджик Пещера
5823 6219 "ДАФ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5824 2378 "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН" ЕТ Пазарджик Пещера
5825 13213 "ДСМ ГРУП" ЕООД Пазарджик Пещера
5826 8832 "ДИНЧЕВИ И СИЕ" СД Пазарджик Пещера
5827 13856 "АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5828 8833 "ИЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5829 15761 "НАДЕЖДА 113" ЕООД Пазарджик Пещера
5830 12942 "ГЕРМАР-2007" ООД Пазарджик Пещера
5831 8889 "ЖОРО-ИНС" ООД Пазарджик Пещера
5832 7421 "К И К - 69" ЕООД Пазарджик Пещера
5833 8790 "АЛИМАН 77" ООД Пазарджик Пещера
5834 0471 "СТЕЛА-АРТ 2007" ЕООД Пазарджик Пещера
5835 3485 "АЛЕКСАНДЪР-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5836 15399 "ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКС 2015" ЕООД Пазарджик Пещера
5837 13977 "НАГИ ТРАНС 1" ЕООД Пазарджик Пещера
5838 12206 "НАЧКОВ ТРАНС 70-71" ООД Пазарджик Пещера
5839 7449 "СИДЖИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5840 15040 "ДВ ТРАНС 16" ООД Пазарджик Пещера
5841 4544 "ЕМИ - ЕМ" ЕООД Пазарджик Пещера
5842 9463 САНС ЕООД Пазарджик Пещера
5843 3993 "ВАЛМАР ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5844 11819 "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД Пазарджик Пещера
5845 3259 "ЕКСПРEС - М" ООД Пазарджик Пещера
5846 14857 "ТЛУ" ЕООД Пазарджик Пещера
5847 7477 "ШНЕПС" ООД Пазарджик Ракитово
5848 6684 "ГИ-МИ-СТРОЙ" ООД Пазарджик Ракитово
5849 13919 "ХИМЕРА 22" ООД Пазарджик Ракитово
5850 7131 "АНИБАЛ ПРОФИ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5851 15696 "БАЛДЖИЕВ 78" ЕООД Пазарджик Ракитово
5852 4111 "ИВВЕ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5853 14724 ,,КОС ХОЛ-1" ЕООД Пазарджик Ракитово
5854 13866 "ГЕМИ ТРАНС" ООД Пазарджик Ракитово
5855 15298 "ИВКЕТ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5856 0114 "АДИС - 4" ООД Пазарджик Ракитово
5857 5188 "ТРАНС ТУПАРОВ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5858 8645 ИВЕЛ ТРАНС ПЗ ЕООД Пазарджик Ракитово
5859 14117 "ЕКСПОАР ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
5860 4971 "В ЕНД Г ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
5861 2484 “ПЕ-ВАН“ ЕООД Пазарджик Ракитово
5862 15217 "КЪНТРИ АУТО" ООД Пазарджик Ракитово
5863 13900 "БУЛ ЛЕС 777" ЕООД Пазарджик Ракитово
5864 7442 "НАТАЛИ-91-АТАНАС МИТОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5865 14655 "КАПАДОКИЯ ФРУКТ" ООД Пазарджик Септември
5866 9813 "ВАСИСТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5867 14102 "ТРАНССОЛАКОВ" ЕООД Пазарджик Септември
5868 12790 "ДИСТАНС ТРАНС" ООД Пазарджик Септември
5869 14552 "ШАНС АТ-АТАНАС БАЙЛОВ 2015" ЕООД Пазарджик Септември
5870 2058 "ПЛАМБОЙ-БОЙКО МЛАДЕНОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5871 7011 "ВЕЛПАК 84 БГ" ЕООД Пазарджик Септември
5872 3359 "СТЕЙСИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5873 7583 "САРИНА" ООД Пазарджик Септември
5874 2731 "ФРАНЧЕСКА 2012" ООД Пазарджик Септември
5875 3855 "ИВЕЛА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5876 1562 "ТАКСИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5877 2842 "ЕМИКА-3-ЕМИЛ КАЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5878 7122 "АТИЛ АУТО" ЕООД Пазарджик Септември
5879 10148 "ИНЕРТ ГРУП-СЕПТЕМВРИ" ООД Пазарджик Септември
5880 1457 "ТРАНСТЕТИ" ЕООД Пазарджик Септември
5881 3806 "ПЛАМБОЙ ГРУП" ООД Пазарджик Септември
5882 12380 "ПЕТРОВ И СИН 2014" ЕООД Пазарджик Септември
5883 13632 "ФЕНИКС ТРАНС 86" ЕООД Пазарджик Септември
5884 12614 ЕТ "ЗЛАТНА НИВА - ПЕТЪР АНГЕЛОВ" Пазарджик Септември
5885 10283 "МИПЕТРАНС 777" ЕООД Пазарджик Септември
5886 7366 "КАРИНА 2" ЕООД Пазарджик Септември
5887 0976 "БАЙАН" ЕООД Пазарджик Септември
5888 0131 "ИЧО" ЕООД Пазарджик Септември
5889 1260 "ЙОНВИ-94-ЙОРДАН РАЗПОПОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5890 13698 "ДАНИ ТРАНС ЕНД ПАРТНЪРС" ЕООД Пазарджик Септември
5891 7774 "КАРИСА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5892 0893 "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" СД Пазарджик Стрелча
5893 14595 "ДИМИВА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Стрелча
5894 14295 "ЕВРО ФРЕЙТ 94" ЕООД Пазарджик Сърница
5895 11649 "СУНАЙ ГРУП" ООД Пазарджик Сърница
5896 4828 "ЛЕС ГРУП 2010" ЕООД Пазарджик Сърница
5897 6531 "БАШЕВ 09" ЕООД Пазарджик Сърница
5898 14798 "АР ЕС ЕЙ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Сърница
5899 13517 "ХАВАЛЕ" ООД Пазарджик Сърница
5900 9848 ФЕЙЗАЛ ЕООД Пазарджик Сърница
5901 6826 "ТЕФИК" ЕООД Пазарджик Сърница
5902 9977 “МЕРДЖАН“ ООД Пазарджик Сърница
5903 6530 ЕТ "САМУИЛ БОЗОВ - 90" Пазарджик Сърница
5904 11596 "МПМ ТРАНС 2008" ЕООД Перник Брезник
5905 14046 "МЕГАСТРОЙ" ООД Перник Брезник
5906 6984 "ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ" ЕТ Перник Брезник
5907 4259 "КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ - НАТЮРЕЛА" ЕТ Перник Брезник
5908 7145 "ЕЛЕГАЛ" ООД Перник Брезник
5909 4077 "БРЕЗИНА 2000" ООД Перник Брезник
5910 13322 "НИАГРА 12" ЕООД Перник Брезник
5911 13447 ТАНДЕМ ТРАНС ООД Перник Брезник
5912 1796 "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД Перник Брезник
5913 14854 "ЖАБЛЯНО ТРАНС" ЕООД Перник Земен
5914 12387 "РИВ ТРАНС" ЕООД Перник Земен
5915 11053 "ДМ ТРАНС 2013" ЕООД Перник Земен
5916 12330 "Н76" ООД Перник Ковачевци
5917 6434 "СВИЛОЯ" ЕООД Перник Ковачевци
5918 11066 "ДВ ТРАК" ЕООД Перник Ковачевци
5919 7742 ВЕР ЕООД Перник Ковачевци
5920 12848 "ЛЪКИ Р ГРУП" ЕООД Перник Ковачевци
5921 4371 "ВН ДЖУНИЪР" ЕООД Перник Ковачевци
5922 4564 "БАЛКАН ТРАНС" ООД Перник Ковачевци
5923 11024 "РАВИТРАН" ЕООД Перник Ковачевци
5924 13895 "ЕЛ ЕС ДЖИ СЪРВИЗ" ЕООД Перник Ковачевци
5925 11657 "КРИЯНА" ЕООД Перник Ковачевци
5926 8362 "МАРШАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Ковачевци
5927 12139 "АЛТРАНС БГ" ЕООД Перник Ковачевци
5928 14248 "ДМ15" ЕООД Перник Ковачевци
5929 10289 "ДИВА ПК" ЕООД Перник Ковачевци
5930 6006 "ДИВА - ТРАНС 2012" ЕООД Перник Ковачевци
5931 14943 "РОСТИСЛАВ БОРИСОВ" ЕООД Перник Перник
5932 1474 ГЕОРГИЕВ - ТРАНС ИНВЕСТ ЕООД Перник Перник
5933 6656 "СКАНИА ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5934 2285 "ЕВРО ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Перник Перник
5935 11355 "АУТО РОНИ" ЕООД Перник Перник
5936 4691 ФОРС 1990 ЕООД Перник Перник
5937 10330 "АКБ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5938 15273 "АКСИ" ЕООД Перник Перник
5939 4705 "ГЕОРГИ БОЯНОВ-ВИАТРА" ЕТ Перник Перник
5940 1791 "ГЕРИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5941 15549 "АВТОРЕМОНТ 2008" ЕООД Перник Перник
5942 7224 "ЕВРОМЕТАЛ" ООД Перник Перник
5943 14344 "КОЛЕВ И С-ИЕ - ЕСКАДА" СД Перник Перник
5944 9353 "ТИГАР" ООД Перник Перник
5945 15050 "НИАЛДА" ЕООД Перник Перник
5946 10132 "ЕМ ДЖИ - ИЗТОК 2010" ЕООД Перник Перник
5947 13144 "ШО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5948 4565 "АЙДАРОВ-ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5949 7173 "ПЕТИС ТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5950 10626 ЕТ "ПАЧО - ЕРИКА ПЛАМЕНОВА" Перник Перник
5951 4050 "ДЛВ" ЕООД Перник Перник
5952 1728 "ТРАНС КОМЕРС" ЕООД Перник Перник
5953 5674 "МЛГ" ООД Перник Перник
5954 13208 "НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ" ООД Перник Перник
5955 9902 "ДЕНИС - Ю.В. 2005" ЕООД Перник Перник
5956 0160 "ТРАНС МЕТАЛ-Г" ООД Перник Перник
5957 3442 "ИВО ПЕТРОВ-1" ЕТ Перник Перник
5958 10703 "НИБЕТ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5959 15348 "БЕТОН ЕКСПЕРТ ГРУП" ЕООД Перник Перник
5960 4033 "НИЕ ПЕТРОВИ" ООД Перник Перник
5961 6038 "ОМИС - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5962 7154 "ВЛАНЕЛ" ООД Перник Перник
5963 0943 "ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ-ВАЛДЕС 2000" ЕТ Перник Перник
5964 7835 "ТУМБАРИ" ООД Перник Перник
5965 10628 "ТОПИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5966 14008 "ОГНИВЕН 23" ЕООД Перник Перник
5967 2162 "ЛИРИС" ООД Перник Перник
5968 9702 АСЕНОВ И КАР ЕООД Перник Перник
5969 14081 "САНДИ-Б" ЕООД Перник Перник
5970 7961 "АРСОВ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5971 7394 "БУЛ ТРАНС 2011" ЕООД Перник Перник
5972 2898 "СТАРТ 75" ЕООД Перник Перник
5973 6941 "ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001" ООД Перник Перник
5974 7106 "ПИ ЕНД ДИ ГРУП" ООД Перник Перник
5975 14163 "ЛЕОНЕЛЛАС ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5976 12914 "ЕРМАНОС ТОДОРОВИ" ЕООД Перник Перник
5977 12461 "М ЛОГИСТИКС" ООД Перник Перник
5978 7688 ТРИО ТРАНС ГРУП ЕООД Перник Перник
5979 11611 "Р И С БГ" ООД Перник Перник
5980 2582 "ЕЛПИДА 2002" ЕООД Перник Перник
5981 0444 "ДАНИ-2006-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Перник Перник
5982 10764 "АБС ТРАНСПОРТ" ООД Перник Перник
5983 3096 "КАРГО ТРАНС 22" ЕООД Перник Перник
5984 5910 "ВЕЛИЗАР ВОЙЧИН" ЕТ Перник Перник
5985 13415 "ЛЕСО 2012" ЕООД Перник Перник
5986 10014 ДИА ТРЕЙДИНГ ЕООД Перник Перник
5987 12847 "ДАН ТРАНСПОРТ 777" ЕООД Перник Перник
5988 13428 "БОР-ВАС" ЕООД Перник Перник
5989 13350 "ЕМВЕ" ООД Перник Перник
5990 10232 "ИТАЛИАНО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5991 15042 "СОФТРАНС 66" ЕООД Перник Перник
5992 8553 "АУТОЕЛИТ" ЕООД Перник Перник
5993 7736 "БОБО КАР В" ЕООД Перник Перник
5994 13235 "БОРИС КОМЕРЦ - 2014" ЕООД Перник Перник
5995 3487 "АЛМЕКС" ЕООД Перник Перник
5996 9919 "КОЛХИДА - МЕТАЛ" АД Перник Перник
5997 5925 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5998 8167 "ИМИЛИ ТРАНС" ООД Перник Перник
5999 9740 "А.М.В." ЕООД Перник Перник
6000 6249 "ЛЕН - ТРАНС 60" ЕООД Перник Перник
6001 3030 "РИГ - 44" ЕООД Перник Перник
6002 4396 ВЕНЕЦИЯ 012 ЕООД Перник Перник
6003 13400 "ПЕЛЕТИСИМО" ООД Перник Перник
6004 1816 "МАРИНА КАР" ЕООД Перник Перник
6005 10557 "СИМИНВЕСТ" ООД Перник Перник
6006 13496 "ЮРИЕВИ -ТРАНС" ООД Перник Перник
6007 2321 "ДАНИ - БГ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
6008 0204 "ЧУПЕВА ТРАНСПЕД" ЕООД Перник Перник
6009 11455 "МАЛЕИСКОС" ЕООД Перник Перник
6010 10534 АЙ ЕР ДЖИ ТРАНС ЕООД Перник Перник
6011 7302 "АВТОТРЕЙД 99" ЕООД Перник Перник
6012 14232 "АТСТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Перник Перник
6013 7586 "ДЛВ-СИ" ООД Перник Перник
6014 10990 "ТИМБО" ЕООД Перник Перник
6015 12120 "ИЦО ТРАНС 95" ЕООД Перник Перник
6016 2988 "САВИА" ЕООД Перник Перник
6017 12152 "ЕВРО ТРАНС 12" ЕООД Перник Перник
6018 10651 "СЛАВЕКС 2008" ООД Перник Перник
6019 0210 "АРЗ - ЕКСПРЕС" ЕООД Перник Перник
6020 0070 "ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ-КЕВИН МИРАНДА" ЕТ Перник Перник
6021 13986 "АУТО ТРЕЙДИНГ - СС" ООД Перник Перник
6022 4163 "БОБО КАР" ЕООД Перник Перник
6023 3152 "КОЛАТТ" ООД Перник Перник
6024 9512 "КАЛИ ТРАНС 91" ООД Перник Перник
6025 10035 КИНС 1 ЕООД Перник Перник
6026 15781 "СИ - ДИ 5 ТРАНС" ЕООД Перник Перник
6027 5916 ВАРАДИНОВ ТРЕЙД И ТРАНС ЕООД Перник Перник
6028 15406 "ГЛОБАЛ КАРС" ЕООД Перник Перник
6029 12023 "ИДЕАЛ СТРОЙ" ООД Перник Перник
6030 1602 "ТРАНС-КОРЕКТ" ЕООД Перник Перник
6031 5390 "МЛАДЕН МЛАДЕНОВ-МАЦОНИ" ЕТ Перник Перник
6032 7233 "САРС" ЕООД Перник Перник
6033 15730 "САСИ-99 - ЛУКАРОВ С-ИЕ" СД Перник Перник
6034 0443 "ФИЛТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
6035 9347 "МАЛ-МУК" ООД Перник Перник
6036 12198 "ЕКСПО 2014" ООД Перник Перник
6037 3665 "ЛИС - 2011" ООД Перник Перник
6038 1623 "ЕРБОЛИНО-РП" ЕООД Перник Перник
6039 8789 "ДЖИ ЕМ АУТО КАРС" ЕООД Перник Перник
6040 13382 "АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
6041 12565 "КАРГО ТРАНС 15" ЕООД Перник Перник
6042 0746 "СПРИНТ" ООД Перник Перник
6043 1955 "МИДАС-07" ЕООД Перник Перник
6044 14461 ЕТ "ЮЛИАН АНГЕЛОВ - ЮЛИТА" Перник Перник
6045 15513 "ББМ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
6046 5689 "МЕТАЛ ТРЕЙД - 66" ООД Перник Перник
6047 12966 "РТ - ТРАНСМЕТ" ЕООД Перник Перник
6048 5518 "ЛУСИ ТРАНС 2004" ЕООД Перник Перник
6049 14880 "ТОНИ ТОДОРОВ" ООД Перник Перник
6050 10366 "ГЕНЕЕ" ЕООД Перник Перник
6051 11924 "ЛОРИТА - Ю" ЕООД Перник Перник
6052 1963 "ТРАНСКОМ" ООД Перник Перник
6053 10513 РОСЕН СТАМЕНОВ - РОНИ ЕТ Перник Перник
6054 10585 "ЕН ВИ ЛОДЖИСТИК ТРАНС"ООД Перник Перник
6055 7349 "ВАЛ ГРУП" ЕООД Перник Перник
6056 9017 "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙД" АД Перник Радомир
6057 14578 "ВЕКСИ 07" ЕООД Перник Радомир
6058 0828 АЛЕКСАНДРОВ-ЕКСПРЕС ЕООД Перник Радомир
6059 10345 "ДАЯ - ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
6060 7488 "АСКОТРАНС" ЕООД Перник Радомир
6061 7833 "ДАНИЕЛ" ЕООД Перник Радомир
6062 2313 "КРАКРАЛЕС Н" ООД Перник Радомир
6063 14411 "КАЙ ВИ КО" ЕООД Перник Радомир
6064 15138 "МАЯ ЛБЛ" ЕООД Перник Радомир
6065 13582 "ВАЛЧЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
6066 10578 "СПИД АП Р" ЕООД Перник Радомир
6067 5597 "ВИВА-МЕТАЛ" ООД Перник Радомир
6068 7228 АН 999 ООД Перник Радомир
6069 13318 "ДЕКС ГРУП" ООД Перник Радомир
6070 8859 "ТОВЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
6071 13822 "Г. Т. ЕВРОПА" ЕООД Перник Радомир
6072 1989 "РУМАСИЯ-2005" ЕООД Перник Трън
6073 7070 "АВТОЛИДЕР" ООД Перник Трън
6074 0295 "СПИДИ ТРАНС" ООД Перник Трън
6075 8660 "РАЦО-3" ЕООД Перник Трън
6076 9283 “РОЛИ ВГ ТРАНС“ ООД Перник Трън
6077 12347 "РМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
6078 15472 "РАД ТРАК" ЕООД Перник Трън
6079 6672 "МБМ - ТРАНСПОРТ 12" ООД Перник Трън
6080 12820 "МАНОЛОВ И МИЛАНОВ" ЕООД Перник Трън
6081 3394 "ЕМЕМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
6082 12256 ЕТ "КЕНТОН-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" Перник Трън
6083 7690 "ТРАНСМАТ – ЗДРАВКО МАТЕЕВ" ЕТ Плевен Белене
6084 11377 "АНИ ТРАНС 74" ЕООД Плевен Белене
6085 14732 "МАРТИ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Белене
6086 14367 "СТЕФИ ТРАНС - МИТЕВИ" ЕООД Плевен Белене
6087 8255 "ПАНДОЛФИ Е ТОЗЕВА-РТ" ООД Плевен Гулянци
6088 10427 ГАРАНЦИЯ ТРАНС ЕООД Плевен Гулянци
6089 13306 "АМБЪР-66 - ПЛАМЕН ДАНЧЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
6090 7050 "ИВЕЯ-ЯНКО ЯНЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
6091 12519 "В-ЕВРОТРАНС КОМЕРС" ЕООД Плевен Гулянци
6092 8941 АНКО ПЕТРОВ - АНДА ЕТ Плевен Долна Митрополия
6093 13462 "НАДЯ ЛЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
6094 13429 ЕТ "БОРОМСКИ - ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ" Плевен Долна Митрополия
6095 13368 "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ДМ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
6096 14348 "ВАЛЕРИ 2006 - ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
6097 12388 "СОАТ МИТРОПОЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
6098 7456 "ИГП ТРАНС" ООД Плевен Долна Митрополия
6099 8505 "РУБИН - РУМЕН ИВАНОВ" ЕТ Плевен Долна Митрополия
6100 3523 АГРО ТРЪК ЕООД Плевен Долна Митрополия
6101 3005 "ИГЕ 75" ЕООД Плевен Долна Митрополия
6102 15190 "СНЕЛТРАНС" ЕООД Плевен Долна Митрополия
6103 11171 "КАЛИНКА ХРИСТОВА 96" ЕООД Плевен Долни Дъбник
6104 15028 "НТ ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Долни Дъбник
6105 14841 "ВБТ ТРАНС" ЕООД Плевен Долни Дъбник
6106 0871 "ДЕНИ" ООД Плевен Долни Дъбник
6107 9729 "КАЛИНКА-КАЛИНКА ХРИСТОВА" ЕТ Плевен Долни Дъбник
6108 15634 "ВИ ЕН ТРАНС ГРУП" ООД Плевен Долни Дъбник
6109 13750 "ЦВЕТИ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Плевен Долни Дъбник
6110 10482 "ЯЦИН - ТРАНС" ООД Плевен Долни Дъбник
6111 0984 "НП-ТРАНС 05" ЕООД Плевен Долни Дъбник
6112 1571 "ВИТ 93 – ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
6113 0223 "ДАРИНА 111" ООД Плевен Долни Дъбник
6114 11035 "ВСЕЛЕНА - ИВАН МАРКОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
6115 2690 "Й И И - ЕВРО КАРГО" ООД Плевен Долни Дъбник
6116 1352 ЕТ ТРАНС ЕКСПРЕС-МИРОСЛАВ ГЕШЕВ Плевен Долни Дъбник
6117 15751 "ЕНЕРДЖИ ЕКС" ЕООД Плевен Долни Дъбник
6118 1686 ИНТЕРАУТО ТРАНС ГД ЕООД Плевен Долни Дъбник
6119 15056 "ВАЛТРАНС КОМЕРС" ЕООД Плевен Долни Дъбник
6120 12531 "СТЕЛИАН И АДРИАНА-АВГУСТИН БОРИСОВ" ЕТ Плевен Искър
6121 8861 "КЕШ ТРАНС" ЕООД Плевен Искър
6122 10705 "БОЯН ТРИФОНОВ - 71" ЕООД Плевен Искър
6123 11098 "БУЛХЕРМЕС" ЕООД Плевен Искър
6124 10222 ЕТ "ФИЛИПОВ - ЙОРДАН ФИЛИПОВ" Плевен Искър
6125 7593 "М И С ТРАНС-МИРОСЛАВ ДИШКОВ" ЕТ Плевен Искър
6126 12405 "СКАН-АУТО" ЕООД Плевен Кнежа
6127 2064 ПИК 2003 ЕООД Плевен Кнежа
6128 5521 "АЛДИ-08" ЕООД Плевен Кнежа
6129 1011 "САТЕЛИТ-М-МАЛИНА БОРИСОВА" ЕТ Плевен Кнежа
6130 14176 "СТИЛ ТРАНС - СТИЛИЯН РУНЕВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
6131 15630 "МИК ТРАНС-70" ЕООД Плевен Кнежа
6132 12988 "ПЛАМЕКС ТРАНС" ЕООД Плевен Кнежа
6133 2748 "ИВАТРАНС-005" ЕООД Плевен Кнежа
6134 1942 "РЕНИС-НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
6135 6852 "ВИАУТО 46" ЕООД Плевен Кнежа
6136 14624 ЕТ "ВАСИЛ ТОДОРОВ" Плевен Кнежа
6137 2891 "НИК-ТРАНС 2009-НИНА КАЧАМАЧКОВА" ЕТ Плевен Кнежа
6138 0209 "СИКО–СИМЕОН КОЙНАРСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
6139 4857 "ГАБИ ТРАНС-2004" ЕООД Плевен Кнежа
6140 10186 ЕТ "ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАВЛИКЯНОВ" Плевен Кнежа
6141 9592 ЕТ "БИСЕР ЛИЦАНОВ" Плевен Кнежа
6142 10302 "ДИ ПИ ЕЛ 74" ЕООД Плевен Кнежа
6143 14832 "ОГИ МАНУЕЛ" ООД Плевен Кнежа
6144 1756 ПРО АУТО ТРАНС 77 ЕООД Плевен Кнежа
6145 3060 "ИНТЕРТРАНС" ООД Плевен Кнежа
6146 6923 "АКСЕЛ" ЕООД Плевен Кнежа
6147 14938 "ВЕНИДА 76" ЕООД Плевен Кнежа
6148 15291 "ТОНИ-ТРАНС-78" ЕООД Плевен Кнежа
6149 7014 ЕТ "СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ" Плевен Кнежа
6150 13487 "АНТОНИО И ВАТИ" ЕООД Плевен Кнежа
6151 10749 "АГРОВЕТ" ООД Плевен Кнежа
6152 10768 "АНГИ ТРАНС 1" ЕООД Плевен Кнежа
6153 2962 "ТРАНС 2000-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
6154 13786 "ЕМ - ТРАНС ЕМИЛ МИТКОВ" ЕООД Плевен Кнежа
6155 8346 "ПЛАМЕН БОЕВ-87" ЕТ Плевен Кнежа
6156 7699 "М ТРАНС КАРГО" ЕООД Плевен Кнежа
6157 6681 ЕТ "СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ" Плевен Кнежа
6158 5102 "СИБИ ИЛЧОВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
6159 12391 "КРИС ТРАНС 03" ЕООД Плевен Левски
6160 13349 "ЕСКУС-ТРАНС - ЙОРДАН НАНКОВ" ЕТ Плевен Левски
6161 12188 "ГИГИ ТРАНС 10" ЕООД Плевен Левски
6162 3331 "МОБИЛ-СТОЙЧЕВ-СТЕФАН СТОЙЧЕВ" ЕТ Плевен Левски
6163 10066 "М+В АГРОТРАНС" ООД Плевен Левски
6164 0195 "ПЛАМЕН ПЕТКОВ 65" ЕТ Плевен Левски
6165 13872 "ФИЛЬО МИШЕВ" ЕООД Плевен Левски
6166 7919 "ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ" ЕООД Плевен Левски
6167 13381 "ГЛОБУС ТРАНС - ДИМИТРОВ 66" ЕООД Плевен Левски
6168 4872 "АУДИ-94-ВАНЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Левски
6169 13367 "ЛАГУНА 70" ЕООД Плевен Левски
6170 11303 "ГАБИ ТРАНС 98" ЕООД Плевен Левски
6171 14540 "М-КАР 1960" ООД Плевен Левски
6172 2419 "ЕМАНУЕЛА ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Плевен Никопол
6173 2839 "МЕТАЛИКА-НАДЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Никопол
6174 0779 "КРАСИ-КРАСИМИР ПЕТРОВ" ЕТ Плевен Никопол
6175 9851 АДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД Плевен Плевен
6176 13484 "РИДЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Плевен Плевен
6177 10408 "ЖУЛ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6178 14720 "НЕРЕА ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
6179 12456 "СИЕНГЛОБАЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
6180 8783 "ТРАНС ЮРЪП" ЕООД Плевен Плевен
6181 14030 "ИВСПИЙД" ЕООД Плевен Плевен
6182 12303 "3 М ГРУП З" АД Плевен Плевен
6183 7976 ЕТ "БОБИ - ПЕТЪР ПЪРВАНОВ" Плевен Плевен
6184 5227 "ГРИГОР ГАНЕВ" ЕТ Плевен Плевен
6185 0316 "СРЕБРОСТРУЙ 07" ЕООД Плевен Плевен
6186 8153 "АП ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6187 15242 "ЕЛПИДА-14" ЕООД Плевен Плевен
6188 12369 "ЛЪКИ ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
6189 15184 "СМАРТ ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Плевен Плевен
6190 5141 "ТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
6191 6243 "МИЛКАНА-ЛМВ" ООД Плевен Плевен
6192 9001 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6193 8455 АВАМАР ШИПИНГ ЕООД Плевен Плевен
6194 10774 "ПЕРФЕКТО ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
6195 15206 "ФАСТ 2015" ООД Плевен Плевен
6196 8315 "СТРОЙМАТ" ЕООД Плевен Плевен
6197 9587 "ЛАСКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6198 8531 "АТОН-2" АД Плевен Плевен
6199 0422 ЕТ "КАТЯ ШУКАЛСКА" Плевен Плевен
6200 0136 "БОНИ" ООД Плевен Плевен
6201 11408 "КАЛЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
6202 13156 "ЦЕНТ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
6203 15644 "СЕГУРО ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6204 10211 "ТИ БИ ТРАНС 2013" ЕООД Плевен Плевен
6205 11001 "БГ ТРАНС КОНСУЛТ" ЕООД Плевен Плевен
6206 11885 "ЛИЧЕВИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
6207 6078 "СЪНИ КО" ООД Плевен Плевен
6208 1520 "ДАРИЯ ТРАНС-2012" ЕООД Плевен Плевен
6209 14174 "МАРСЕЛ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6210 1119 "ТМ ГРУП 07" EООД Плевен Плевен
6211 3602 "АЛФА КАР 1" ООД Плевен Плевен
6212 15647 "ДЕЧКОВ - 60" ЕООД Плевен Плевен
6213 14215 "ДЕЙВИДС КО" ЕООД Плевен Плевен
6214 8884 "ЛЮБИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
6215 0063 "ПЛЕВЕН БАСКЕТ" ООД Плевен Плевен
6216 11312 "ДИД ТРАНС 82" ЕООД Плевен Плевен
6217 7519 "ЛЮБО МЕТАЛ - СКРАБ" ЕООД Плевен Плевен
6218 8399 "ВИП СПЕД" ООД Плевен Плевен
6219 14783 ВЕРГИЛОВ ЕООД Плевен Плевен
6220 8206 "ИВИ ТРАНС ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
6221 4471 "ВПП ЕВРОТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6222 4677 "ПРОМЕТЕЙ" ООД Плевен Плевен
6223 13898 "ЕФИЦИЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
6224 12056 "ЕМ ВИ ЕМ 2013" ООД Плевен Плевен
6225 6572 "ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6226 2991 "ПЪРСИСТ" ЕООД Плевен Плевен
6227 12043 "ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС" ООД Плевен Плевен
6228 0894 "ПРИМА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6229 2505 "ТЕПИХ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6230 10372 "В НИКОЛОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6231 4643 "ВИКМАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6232 14839 "СЛОВ" ЕООД Плевен Плевен
6233 5300 “АГРО ГРУП 2000“ ЕООД Плевен Плевен
6234 11760 "ГИС" ЕООД Плевен Плевен
6235 5626 "ЕМА" ООД Плевен Плевен
6236 5292 "ФОРЦА-КОМЕРС" ЕООД Плевен Плевен
6237 10668 ЕТ "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" Плевен Плевен
6238 6116 "НИНО-2009" ЕООД Плевен Плевен
6239 6675 "АГРО ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
6240 1006 "МИМ ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
6241 7015 ЕТ "РЕНИ - 91 - ВИТЛИЕМ ПАВЛОВ" Плевен Плевен
6242 7243 "МПП - БГ" ЕООД Плевен Плевен
6243 5444 "ЛЕО ТРАНС 2010" ООД Плевен Плевен
6244 13053 "ЧЕФИ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6245 14907 "ДЕАТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6246 4041 "ПИГ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6247 10783 "ФУЕГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6248 11779 "АЙ ВИ ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
6249 3129 "ДИРА 76" ООД Плевен Плевен
6250 13288 "ЕВРО МИИТ 2015" ЕООД Плевен Плевен
6251 8108 "НЕЛИ Г ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Плевен Плевен
6252 11888 "ЛЮБО Т" ЕООД Плевен Плевен
6253 11951 "ДНД 1" ЕООД Плевен Плевен
6254 12060 "СТОЖЕР 77" ЕООД Плевен Плевен
6255 2534 "УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ" ЕООД Плевен Плевен
6256 7540 "КОМЕТА-07" ЕООД Плевен Плевен
6257 15424 "РИЗОЛО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
6258 1336 "ЕВРОКВАРЦ-МВ" ООД Плевен Плевен
6259 2365 "ПУРПУРНИ ЛЪЧИ" ЕООД Плевен Плевен
6260 9710 НАВИ 32 ЕООД Плевен Плевен
6261 12740 "МИКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6262 11026 "ВК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6263 13645 "РАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
6264 12233 "Н И Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
6265 6493 "ИВ" ЕООД Плевен Плевен
6266 8273 "ТЕКСИМТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
6267 13341 "ДИАМОНДС" ЕООД Плевен Плевен
6268 5713 ОЛИТРАНС ООД Плевен Плевен
6269 10321 "РАЙМЕН 7" ЕООД Плевен Плевен
6270 12199 "ЦВЕТИ 86" ЕООД Плевен Плевен
6271 8343 "ТИВА" ООД Плевен Плевен
6272 1475 "ДЖУЛИ ТРАНС - 2006" ЕООД Плевен Плевен
6273 1825 БП ТРАНС ПЛЕВЕН ЕООД Плевен Плевен
6274 3590 "Д - ТРАНС 2004" ЕООД Плевен Плевен
6275 10135 ЕНТ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Плевен Плевен
6276 15133 "ВИ АЙ ТРАНС 96" ЕООД Плевен Плевен
6277 11716 "АТАНАСОВИ ЛН" ООД Плевен Плевен
6278 6888 "ХОБОТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6279 13405 "ИВМИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6280 15703 "ГЛОБУС КОМЕРС" ЕООД Плевен Плевен
6281 8639 "НОРЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
6282 0890 "ЛЮБЕН ТАШЕВ-ЛТ" ЕООД Плевен Плевен
6283 9671 "КАМЧИЯ-2-ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
6284 11977 "ПЕ КА ВЕ-85" ЕООД Плевен Плевен
6285 12402 ЕТ "ШАНС 21В - ПЛАМЕН ВЕСКОВ" Плевен Плевен
6286 3772 "САРТЕН БЪЛГАРИЯ" ООД Плевен Плевен
6287 7199 ЗЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Плевен Плевен
6288 4357 "ИРСИД ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6289 4954 "СВЕТЛИНА - 69" ЕООД Плевен Плевен
6290 5712 "НЕФТОТРАНС ОЙЛ" ООД Плевен Плевен
6291 7444 "АГРИКО" ООД Плевен Плевен
6292 14792 "МЕГИ ТРАНС М" ЕООД Плевен Плевен
6293 9600 "ЛОНГ ОЙЛ" ЕООД Плевен Плевен
6294 0689 "МИАС" ЕООД Плевен Плевен
6295 8674 "РОНИ ТРАНС 74" ООД Плевен Плевен
6296 14180 "ПВЛ ЛОГИСТИК" ООД Плевен Плевен
6297 6441 ДИ ЕМ СИ - 78 ЕООД Плевен Плевен
6298 13688 "СТАФ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6299 11283 "КРАГЕРБУЛ" ООД Плевен Плевен
6300 14753 "ШОЛЕВ - 87" ЕООД Плевен Плевен
6301 13394 "ИВОНИ 777" ООД Плевен Плевен
6302 11597 "КАРГОБУЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
6303 7658 "ОМНИКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6304 9071 "М ТРАНСПЕД" ООД Плевен Плевен
6305 1528 "РАЯ-04" ЕООД Плевен Плевен
6306 1830 "ЛДП - ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
6307 3903 "ЛСТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6308 7654 "ЕМ ФИ ФРАНКО" ЕООД Плевен Плевен
6309 8272 "ВИАТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
6310 1015 "УЕСТЛАЙН" ЕООД Плевен Плевен
6311 3506 "ВАНЕЛ - ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
6312 4287 МЕГА ПРОФИТ ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
6313 13523 "АЛЕНОР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6314 9133 “МЕГИ- ИВ 77“ ООД Плевен Плевен
6315 10868 "КАЛИНА ТРАНС 1" ООД Плевен Плевен
6316 2187 "СТИЛ-Л" ЕООД Плевен Плевен
6317 4321 "СТЕФАН ТАРЕНГОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6318 9901 "ФАНТОМ-ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
6319 10346 "ЕКО ТРАНС 1 БГ" ЕООД Плевен Плевен
6320 10682 "ДАФИНКОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6321 0126 СИМИ ТРАНС - ЗДРАВКО СЕКОЛОВ ЕООД Плевен Плевен
6322 4681 "КАТИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
6323 13914 "ТОПЛИВО ИНВЕСТ" ЕООД Плевен Плевен
6324 0421 "АНГЕЛОВ 2007" ООД Плевен Плевен
6325 12785 "АЛМАДЕВ" ЕООД Плевен Плевен
6326 0121 "ГЕРА-В" ЕООД Плевен Плевен
6327 6212 "КАПКА И МИМИ" ООД Плевен Плевен
6328 7361 "БОЙС" ЕООД Плевен Плевен
6329 9392 "ТРАНТЕХ-БЛ" ООД Плевен Плевен
6330 10852 "КАК КАРГО" ЕООД Плевен Плевен
6331 7486 "ВИВАМЕД" ЕООД Плевен Плевен
6332 14365 "ВЕЛИ ТРАНС 77" ЕООД Плевен Плевен
6333 0319 "БЕТА КАРГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6334 4958 "ИВЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6335 6011 "Т-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6336 1636 "ВАЛМЕН" ЕООД Плевен Плевен
6337 5384 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6338 12812 "ДАБЕКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6339 9747 "ПРО-ТРАНС-КРАСИМИР СИМЕОНОВ" ЕТ Плевен Плевен
6340 4909 "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
6341 8871 "КОНТИНУУМ" ООД Плевен Плевен
6342 11574 "МИТЕВИ-1968" ЕООД Плевен Плевен
6343 13072 "НАКТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6344 13206 "МАРТОТРАНС Г 2011" ООД Плевен Плевен
6345 1737 "АЦЦ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6346 15043 "МИЧЕВ ТРАНС-М" ООД Плевен Плевен
6347 3405 "ТРАНСПЕТ" ЕООД Плевен Плевен
6348 7529 "СТАНЕВИ 1" ЕООД Плевен Плевен
6349 12681 "ИНГЕЛЦИ" ЕООД Плевен Плевен
6350 13528 "РОКИ ТРАНС 76" ЕООД Плевен Плевен
6351 1323 "АЙВИ ТРАНС КОМЕРС" ООД Плевен Плевен
6352 12819 "ЯГУАР - Е.ИВАНОВ" ЕООД Плевен Плевен
6353 13535 "ИНТЕРКАР АВТО" ООД Плевен Плевен
6354 14530 "МИС - ПЛЕВЕН ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6355 11380 "КАБО ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
6356 13675 "НИКОЛОВ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
6357 13901 "АМ ТРАНС - 2010" ЕООД Плевен Плевен
6358 12662 "ВИЯ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6359 10904 "БИСК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6360 7201 "РУБА – РУМЕН БАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
6361 10743 "КЕНАРОВ 2011" ЕООД Плевен Плевен
6362 5084 "ТРЕЙД МАРК" ООД Плевен Плевен
6363 9768 БУЛМАК 7 ЕООД Плевен Плевен
6364 7277 "ДИМИТРОВИ - И СИЕ" СД Плевен Плевен
6365 1213 "ЕМИЛ" ЕООД Плевен Плевен
6366 10810 "НЕЙК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6367 3317 "ВАЛЕНТИНО-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6368 12454 "ИЛ - ТРАНСКОМЕРС - В" ЕООД Плевен Плевен
6369 12784 "НАНА 11" ЕООД Плевен Плевен
6370 13721 "ДЕАЛ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6371 3136 "АЛБИ 1" ЕООД Плевен Плевен
6372 13069 "МП ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
6373 15020 "ХОРСЕТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6374 14933 "ТИСЛИН ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6375 2393 "СТАР ТРАНС 81" ЕООД Плевен Плевен
6376 7351 "ГАТЕВ-2004" ЕООД Плевен Плевен
6377 4415 "КЪЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
6378 11572 "СВЕТИНА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
6379 10275 "МБ ЙОНКОВИ" ЕООД Плевен Плевен
6380 10150 "ГИЛД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6381 12852 "НИКИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
6382 14542 "БИ ЗЕТ ЕН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Плевен Плевен
6383 8836 "СИЯ-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6384 11734 "БИ ЕНД ДЖИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6385 12354 "РЕМАКС ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6386 12896 "НИКИ СД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6387 11410 "СП ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
6388 8331 "МАРТИН-86" ЕООД Плевен Плевен
6389 8113 БОГИ-БОГДАН ТИНКОВ - ЕМИЛ ТИНКОВ ЕТ Плевен Плевен
6390 9583 МЕФРИ ЕООД Плевен Плевен
6391 0763 "ФЕШЪН ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
6392 14658 "А И Г 2000" ООД Плевен Плевен
6393 0693 "ВАСИЛ ДИМИТРОВ" ООД Плевен Плевен
6394 13777 "ВЕГТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6395 2773 "КЪРТОЖАБЕНЕ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6396 13951 "ДИ ЕНД АЙ ТРАНС 2015" ООД Плевен Плевен
6397 3611 "БОВИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6398 15392 "БН-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6399 12073 "БЕТА КАРГО" ООД Плевен Плевен
6400 2420 МАРС ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
6401 11672 "БОРВЕСТ" ООД Плевен Плевен
6402 8974 "БУБА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
6403 5867 ЕТ "КАМКОМЕРС - ИВАН ДОБРЕВ" Плевен Пордим
6404 1367 "ТАИН ТРАНС" ЕООД Плевен Пордим
6405 6799 "МИРОМАР-2010" ЕООД Плевен Пордим
6406 2136 "АИТ ТРАНС-08" ООД Плевен Пордим
6407 13812 "ДЕМОН 84 - ПЛЕВЕН" ООД Плевен Пордим
6408 2304 "УНИ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
6409 4982 "ДОНЧО ВАСИЛЕВ-ДВ" ЕООД Плевен Червен бряг
6410 12227 "АГРОЛЕС" ЕООД Плевен Червен бряг
6411 7186 "АТИЛА - 67" ЕООД Плевен Червен бряг
6412 11220 "АЛИСА И МИГЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Червен бряг
6413 2067 "ПАЛМЕКС-03" ЕООД Плевен Червен бряг
6414 0778 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
6415 9039 "АНАТОЛИЙ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Червен бряг
6416 10548 ВИС НАДЕЖДА ЕООД Плевен Червен бряг
6417 11507 "АМ-КОРЕКТ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
6418 12969 "ТРАНСПОРТЕС РАЙКОВ" ЕООД Плевен Червен бряг
6419 15770 "НОРД ОЙЛ 79" ЕООД Плевен Червен бряг
6420 13763 "КРИСТИНТРАНС 2015" ЕООД Плевен Червен бряг
6421 14940 "БИБИ СТИЛ 74" ЕООД Плевен Червен бряг
6422 14814 "ВЕДЕНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6423 8984 "АЛФА ТРАНС - 2009" ЕООД Пловдив Асеновград
6424 13422 "НИКИ ТРАНС 2004" ЕООД Пловдив Асеновград
6425 10688 "КОВЪЛ - Д" ЕООД Пловдив Асеновград
6426 14412 "АЛФА ТРАНС БГ" ООД Пловдив Асеновград
6427 13842 "ОКАЙ 2012" ЕООД Пловдив Асеновград
6428 13221 "РИКО-С.Д" ЕООД Пловдив Асеновград
6429 13868 "ДМС АГАПЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
6430 14952 "ЛАЗАРОВА ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
6431 14611 "ДИКА 2015" ЕООД Пловдив Асеновград
6432 3109 "РЕНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6433 5408 "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД Пловдив Асеновград
6434 4389 "ЛЯТО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6435 14448 "ПИ ДЖИ ЕМ" ЕООД Пловдив Асеновград
6436 2389 "МИВЕКО" ЕООД Пловдив Асеновград
6437 8435 "АРАБАДЖЪ" ООД Пловдив Асеновград
6438 14904 "ЕВРО ЛУКС 84" ЕООД Пловдив Асеновград
6439 7129 "ОМАН-4" ООД Пловдив Асеновград
6440 14563 "КОМБИ ФРАЙТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Асеновград
6441 7427 "ВАСМАР- ВАСИЛ КАРАМУЗОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
6442 7508 "ДИПАНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6443 11241 "ЕЛАС-ПОПОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
6444 2161 ИНТЕР ГРУП 5 ЕООД Пловдив Асеновград
6445 4109 "УИНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6446 14648 "РАМБО 2003" ЕООД Пловдив Асеновград
6447 8024 "СУНАЙ -РАСИМ ШЕРИФ" ООД Пловдив Асеновград
6448 0821 "РУМИ–90–РУМЯНА ПИРОНКОВА" ЕТ Пловдив Асеновград
6449 7239 "ВАИЛИН" ЕООД Пловдив Асеновград
6450 2579 "ОКИ ТРАНС" ООД Пловдив Асеновград
6451 12612 "ДИЗИ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Асеновград
6452 10416 "НЕСИЛ - 2006" ООД Пловдив Асеновград
6453 5418 "ЛИТОС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Асеновград
6454 5640 "ИВАН МАНОЛОВ-МЕРЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
6455 2458 "ДДМ ИНВЕСТМЪНТ" ООД Пловдив Асеновград
6456 13403 "РЕ ТРАНС ПРИМ" ЕООД Пловдив Асеновград
6457 5690 "ЛЮБЕКС" ЕООД Пловдив Асеновград
6458 6604 "СУНАЙ-РАСИМ ШЕРИФОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
6459 4682 "МАКС ТРАНС 1017" ЕООД Пловдив Асеновград
6460 1745 РОКО ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
6461 1764 "НИКИМОЛ" ООД Пловдив Асеновград
6462 13916 "БРАТЯ ПЕНДОВИ С-ИЕ" СД Пловдив Асеновград
6463 6617 "ФИМЕ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6464 10435 "ЕРАТО 69" ЕООД Пловдив Асеновград
6465 2346 ЕТ "ТРАНС 2003 - ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ" Пловдив Асеновград
6466 0627 "СТИФ-ИВАН ДИМИТРОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
6467 1142 "СТОЯН СТОЕВ-ФРИГОТРАНС" ЕТ Пловдив Асеновград
6468 14561 "ЕЛИФТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6469 5537 "КАЛЦИТ" АД Пловдив Асеновград
6470 13297 "ТРАНСИО" ООД Пловдив Асеновград
6471 13807 "СМ-ТРАНС 2015" ЕООД Пловдив Асеновград
6472 2578 "ОРМАНОВ ТРУКС" ЕООД Пловдив Асеновград
6473 4284 “МУЛБУЛ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Асеновград
6474 12918 "СИВИЕМ - ТОПЛИВО ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
6475 2960 "КОМЕКСМАШ–ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
6476 7591 "БРАМ-ВТ-СЪБОТИН КОДЖЕБАШЕВ" ЕТ Пловдив Асеновград
6477 9171 "Н.К. ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6478 15081 "ММ - БРАДЪРС" ЕООД Пловдив Асеновград
6479 7996 ЕКСПРЕС ТРЕЙС ЕООД Пловдив Асеновград
6480 13185 "КОКИ ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6481 11245 "ЕВРОТРАНСКО" ЕООД Пловдив Асеновград
6482 8631 ЕВРО 2000 - ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
6483 5025 "НЕЛИС ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
6484 5153 "АУТО БИГ" ЕООД Пловдив Асеновград
6485 14664 "ЖЕЛЯЗКОВ ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Асеновград
6486 4818 АСА ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
6487 5256 "ЕС ДЖИ ЕН" ЕООД Пловдив Асеновград
6488 0825 "ВОЛАНТРАНСПОРТ" АД Пловдив Асеновград
6489 12917 "АДИ ЛОГИСТИК - 92" ЕООД Пловдив Асеновград
6490 12193 "ЯКОБУЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
6491 8281 "ДЪРЖИКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
6492 11154 "ДОНЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Асеновград
6493 8651 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАВЛОВ-ВАЙЪЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
6494 10951 "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Асеновград
6495 5578 "ВЕНТА" ООД Пловдив Асеновград
6496 5108 "БЕРДАНА" ЕООД Пловдив Асеновград
6497 10228 ЕТ "ИВАН КИСОВ - 93" Пловдив Асеновград
6498 7719 "МУЛТРАНС - 78" ООД Пловдив Асеновград
6499 3730 "ИЗИ ТРАНС - АХ" ЕООД Пловдив Асеновград
6500 5163 "АСЕНОВГРАДСКИ СТРОИТЕЛ-Т" ООД Пловдив Асеновград
6501 10756 "АМ ТРАНС КАРГО" ЕООД Пловдив Асеновград
6502 0225 "ИЛАН-ИЛИЯ НИКОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
6503 15054 "ГЕМА 16" ООД Пловдив Асеновград
6504 15511 "ТИПО ЕЛ ЗЕТ" ЕООД Пловдив Асеновград
6505 14089 "ЕВРОПАТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Асеновград
6506 3666 "СЕП ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
6507 9834 "Г И Б - ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
6508 15371 "ТОП АГРО 11" ООД Пловдив Брезово
6509 10454 "МП АВТО 2013" ООД Пловдив Брезово
6510 15208 "ЗЛАТНО БРЕЗОВО" ЕООД Пловдив Брезово
6511 8758 "САРАЙ-АНГЕЛ САВОВ" ЕТ Пловдив Калояново
6512 8075 "АНТРАНС 2008" ЕООД Пловдив Калояново
6513 0913 "ДИРЕКС" ЕООД Пловдив Калояново
6514 10279 "КИЛ ТА" ЕООД Пловдив Калояново
6515 12829 "ЕЛИКОС" ЕООД Пловдив Калояново
6516 12098 "АНТОН СТОЯНОВ БГ" ЕООД Пловдив Калояново
6517 1612 "АЕРО КОНТРОЛ" ЕООД Пловдив Калояново
6518 9250 "СПС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Карлово
6519 7094 "СТАНЕВ АВТОМОБИЛИ" ЕООД Пловдив Карлово
6520 11539 ЕТ "СПС-СВЕТЛА ТРИФОНОВА" Пловдив Карлово
6521 3263 "Л И Т ТРАНС - ТОДОР ГЕРОВ" ЕТ Пловдив Карлово
6522 5955 "КРИСИ" ЕООД Пловдив Карлово
6523 15332 "МИТОВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Карлово
6524 5401 "100 МАТ-СТАНКА СТАНЧЕВА" ЕТ Пловдив Карлово
6525 1975 "ТИМ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Пловдив Карлово
6526 1494 "ТИЕТЕК" ООД Пловдив Карлово
6527 14855 "МЕГА ТРАНС СЕРВИС" ЕООД Пловдив Карлово
6528 13704 "АГРО - НИК ЗЛАТАНОВ" ЕООД Пловдив Карлово
6529 13398 "БОЧЕВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Карлово
6530 5643 "АНИПЛАМ-КРАСИМИР ТОТЕВ" ЕТ Пловдив Карлово
6531 7418 "МОБИЛ 98-ВАСИЛ ВЪРБАКОВ" ЕТ Пловдив Карлово
6532 2444 "ЙОР-КОМ-БГ" ЕООД Пловдив Карлово
6533 5363 АНАТОЛИТИС ЕООД Пловдив Карлово
6534 6893 "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД Пловдив Карлово
6535 7828 "БОННЕР" ООД Пловдив Карлово
6536 15195 "КМ ТРАНС 2016" ООД Пловдив Карлово
6537 15763 "ИВ МАТ ГРУП" ООД Пловдив Карлово
6538 2751 "КАРОЛ ЛАЙН" ООД Пловдив Карлово
6539 10225 "КАСТЕЛ ТРАНС" АД Пловдив Карлово
6540 12653 "БОРИСЛАВ ТРАНС БГ" ЕООД Пловдив Кричим
6541 7466 ЕТ "ВЛАДИМИР ШОПОВ" Пловдив Кричим
6542 5819 "СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ" ООД Пловдив Кричим
6543 11727 "ХАВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Кричим
6544 1018 "ВЕГАКОМ" ООД Пловдив Кричим
6545 1671 "ДИМИТРОВИ ТРАНС-90" ЕООД Пловдив Кричим
6546 7389 "АГОВИ" ООД Пловдив Кричим
6547 1810 "БИЛИ" ЕООД Пловдив Кричим
6548 10620 "ТРАНС ИНТЕР БГ" ЕООД Пловдив Кричим
6549 14939 "МАКСТРЕЙ" ЕООД Пловдив Кричим
6550 1153 "СИЛД ТРАНС" ЕООД Пловдив Кричим
6551 15179 "БЕ ПЕТ 2012" ЕООД Пловдив Куклен
6552 1518 "ЮКИ-222" ЕООД Пловдив Куклен
6553 9376 "МАРИНИ" ООД Пловдив Куклен
6554 12900 "ЕВРОСТРОЙ 02" ЕООД Пловдив Куклен
6555 15363 "БИ ЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Лъки
6556 15732 "БУЛГТЕНДЕ" ЕООД Пловдив Марица
6557 3761 "ТАЧЕВ И СИН С-ИЕ" СД Пловдив Марица
6558 0170 "КАРДИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6559 3268 "ТЕМПОДЕМ" ЕООД Пловдив Марица
6560 6167 ДАНИ ТРАНС 1 ЕООД Пловдив Марица
6561 2123 "АРНАУДОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6562 14995 "ГАП - 07" ЕООД Пловдив Марица
6563 11857 "ТРАНСЛОГИС" ЕООД Пловдив Марица
6564 13936 "ЕЙ ДИ ЕМ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6565 5715 ЕТ "РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ - 93Т" Пловдив Марица
6566 0274 А ЕНД ВИ -ТРАНС ООД Пловдив Марица
6567 3486 "РАДИНЕС" ЕООД Пловдив Марица
6568 7134 "ОЛИМПИЯ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6569 13234 "МИРКОНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6570 8277 "ЖОРО ПЛОД-83" ЕООД Пловдив Марица
6571 10024 "ДМ КАР" ЕООД Пловдив Марица
6572 8066 "СК-ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6573 3072 "ТРАНС МИРЕА БГ" ЕООД Пловдив Марица
6574 7721 "КСК ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6575 4722 "ТРАВЕЛ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Марица
6576 15488 "РЕНТАЛ ЮРЪП" ООД Пловдив Марица
6577 6296 "ТОБИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6578 3626 "УКАРГО БГ" ООД Пловдив Марица
6579 15785 "Е И Р ШМАЛХОФЕР" ООД Пловдив Марица
6580 1925 "ТОШЕВ ТРАНС-83" ЕООД Пловдив Марица
6581 4930 "ЛОГИСТИК ИРС ООД" КД Пловдив Марица
6582 2204 "РАН ТРАНС РК" ЕООД Пловдив Марица
6583 11213 "ИНТЕРСПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
6584 4366 "ИНТЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Марица
6585 15267 "ТЛС - ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА И СПЕДИЦИЯ" ООД Пловдив Марица
6586 6412 "ПАПА ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6587 9031 "СТОВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6588 0413 "АВРАМОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6589 11391 "БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ" ООД Пловдив Марица
6590 10467 "АВТО ТРАНС - ЙОТОВ" ЕООД Пловдив Марица
6591 12666 "ЛАТЕВИ-3 - ПЕТКО ЛАТЕВ" ЕТ Пловдив Марица
6592 15373 "РАЛИЦА 22" ООД Пловдив Марица
6593 14307 "СТЕФКО РАНГЕЛОВ" ЕООД Пловдив Марица
6594 12630 "ЛАЙТ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6595 0670 "ИНС ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6596 14209 "РУТИНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6597 6522 "ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ"ООД Пловдив Марица
6598 14370 "ЕВРОМЕС" ООД Пловдив Марица
6599 7213 "ТРАНСБАЛКАН ГРУП" ООД Пловдив Марица
6600 8764 "КЮ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Марица
6601 1344 "ОЛИМПИЯ АГРО" ООД Пловдив Марица
6602 0424 "ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Марица
6603 5595 "А И Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Перущица
6604 0755 "БЕТАМАКС - 2" ООД Пловдив Перущица
6605 4313 "ЛИЛЯНА" ЕООД Пловдив Пловдив
6606 12607 "РЛД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6607 8222 "ГОЛДЕН ФРУТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6608 11778 "ТРАНС ИВ 66" ЕООД Пловдив Пловдив
6609 11775 "НЮ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6610 13715 "ЕН ДИ АЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6611 5796 "ВАЛАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6612 11280 "МЕГ-М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6613 11289 "А.М. БУРГАЗ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6614 9117 ЕУФОРБИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Пловдив
6615 11931 "ГАБАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6616 7163 "ТОНЕВ-К" ЕООД Пловдив Пловдив
6617 1733 "ТЕДА" ООД Пловдив Пловдив
6618 9159 "ТРАНСПОРТИ ТГА" ЕООД Пловдив Пловдив
6619 6250 "ЕВРОГАЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6620 12577 "РВ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6621 10420 "ВИДОЛОВ - 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6622 5723 "ТРАНСПИИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6623 12553 "ПАНАГИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6624 4876 "ТИЕБУЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6625 1659 "МАЙК ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6626 6881 "ФИДАНКА КАЗАКОВА 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6627 2727 "РЕГУЛ–СТОЙЧО ЙОСИФОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6628 8700 "ТРАНСГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6629 4297 "АСЕД-99 АНГЕЛ ГЕНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6630 0130 "Д И Д КОМЕРС" ООД Пловдив Пловдив
6631 9810 "ТРАНС СПОРТ 1" ООД Пловдив Пловдив
6632 2632 "РАЛОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6633 5816 "ШЕРИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6634 4832 БРИЗ-ПЛОВДИВ ООД Пловдив Пловдив
6635 3536 "ЕЛАНТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6636 2500 "ВИКТОРИ ИНДЪСТРИЙЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6637 5271 "ГАДЖЕВИ И СИЕ" СД Пловдив Пловдив
6638 11849 "МЛ - КУРИЕР ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6639 2877 "ПАФФ–1" ООД Пловдив Пловдив
6640 1916 "АВТОКАР МД" ЕООД Пловдив Пловдив
6641 3569 "ДЖИ - ТРАНС 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6642 14930 КООПЕРАЦИЯ "КВАНТА-ПЛОВДИВ" Пловдив Пловдив
6643 7116 "ХОЛОАН" ООД Пловдив Пловдив
6644 2539 "ЦАРКОВ-БРЕСТ-ГЕОРГИ МАРИНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6645 10342 "ЕКО ДЪРВА" ООД Пловдив Пловдив
6646 1493 "КИТАС" ООД Пловдив Пловдив
6647 5694 "АРЕНА - И. Т." ЕООД Пловдив Пловдив
6648 1661 ЕООД ТРАНС ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Пловдив Пловдив
6649 7263 "СКОРПИО-46" ЕООД Пловдив Пловдив
6650 4365 "Т И Т ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6651 8116 "СХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6652 5495 "АЛ ХИЛАЛ-ТРАНСПОРТ-ТУРИЗЪМ-ТРЕЙДИНГ-ЖОРЖ ХИЛАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6653 8548 "АГРАРТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6654 9170 "ТРАКИЯ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6655 13013 "ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6656 10096 "ДН БОТЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6657 8352 "СПРИНТ ЕКСПРЕС" ООД Пловдив Пловдив
6658 15269 "ГОЛДЪН РЕСПЕКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6659 6890 "ВИСКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6660 7984 "НЕАПОЛИС - ГИОСАС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6661 14159 "ГЛОБАЛ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6662 8291 "ДЕМИРОВ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6663 2134 "ТРАНСПОРТЕР БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6664 10589 БЪЛГАРИЯ РОУД ТРАКИНГ ООД Пловдив Пловдив
6665 12029 "ДИМИТРОВ КОМЕРС 2009" ЕООД Пловдив Пловдив
6666 7965 "САНТЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6667 3651 "АПЕКС СЕРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6668 9375 "НИКИТРАНС 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6669 5238 "ЛЪКИТРАНС - 70" ЕООД Пловдив Пловдив
6670 5669 "ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД Пловдив Пловдив
6671 5584 "НАДИН-2007" ЕООД Пловдив Пловдив
6672 1226 "ИВАН ЧОЛАКОВ " ЕТ Пловдив Пловдив
6673 11859 "ИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6674 13950 "ЕВРОСТАР ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6675 13884 "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6676 15437 "РИСК - 88" ЕООД Пловдив Пловдив
6677 8009 "ГЛОБАЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6678 4056 "ТРАК" ООД Пловдив Пловдив
6679 6575 "ЮЛИКО-ЕВРОТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6680 2782 ДЕБО АВТОТРАНС ЕООД Ч Пловдив Пловдив
6681 1681 "НИКИФОРОВ-2000" ЕООД Пловдив Пловдив
6682 0508 "ТРИЕРА ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6683 10157 “ИЛ РАЙ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Пловдив
6684 14694 "ВУКАС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6685 0882 "ФИЛТРАНС" АД Пловдив Пловдив
6686 0059 "ТЕРА-ХАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6687 10382 "ЧАЛЪШКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6688 4383 "ДИАНА ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
6689 12084 "ЗДРАВЕЦ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6690 3918 "СИГМА ТРАНС 010" ООД Пловдив Пловдив
6691 11886 "АЛЕКСАНДРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6692 3552 "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6693 9401 "МИТЕВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6694 1285 "СТИЛ ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6695 15419 "ИНЖСТРОЙ МЕХАНИЗАЦИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6696 13819 "НИХТИ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6697 9335 "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6698 6763 "ПИГАСОС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6699 7472 "РАЛИ-81" ЕООД Пловдив Пловдив
6700 6182 "ЕНКО ПЛАСТИКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6701 7306 "ХМЦ" АД Пловдив Пловдив
6702 1211 "ТРАНСПОРТ ЕНД СПЕДИШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Пловдив Пловдив
6703 6060 "НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6704 6818 "СИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6705 6297 "КЕМ ГЛАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6706 9409 БУЛТИР ООД Пловдив Пловдив
6707 11515 "ИНТЕРГРУП 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6708 12813 "ВЛАДИЛИАНА" ООД Пловдив Пловдив
6709 15246 "ИНТЕР АРГУМЕНТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6710 5204 "ТРАНС-ТАП" ООД Пловдив Пловдив
6711 4620 "ИВА ТРАНС-ЮЛИЯ И ИЛКО АРАБАДЖИЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6712 14390 "МОТОКАР СЕРВИЗ-ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ'' ООД Пловдив Пловдив
6713 15176 "ЕВРО ТРАНС ГРУП ГД" ЕООД Пловдив Пловдив
6714 4229 "МТТ-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6715 0403 ФИЛКАБ АД Пловдив Пловдив
6716 10193 "СЕМЕЛЕ" ООД Пловдив Пловдив
6717 15674 "НОРДПРАЙМ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6718 12604 "НИКИ БОЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6719 2627 "АСВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6720 15233 "ЛУССО ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6721 12911 "КЦ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6722 3724 Т ЕНД ТРАКС ЕООД Пловдив Пловдив
6723 2657 "РАЗТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6724 8587 "ЦВЕТ ДЖУНИОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6725 14432 "МАИА ТРАНС 15" ЕООД Пловдив Пловдив
6726 15197 "ТРИМЕКС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6727 15163 "ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6728 13448 "НИКИ ТРАНС 75" ЕООД Пловдив Пловдив
6729 0002 "ФРЕШ ЛОДЖИК" ЕАД Пловдив Пловдив
6730 9574 "АЛЕКС 02" ЕООД Пловдив Пловдив
6731 0077 ДАНИ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6732 13891 "САМИТРАНС 2015" ЕООД Пловдив Пловдив
6733 5501 "ПЪЛДИН ТУРС 91" АД Пловдив Пловдив
6734 10804 "ПЛОВДИВ - Г. ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6735 10410 "СПИЙДХОРС" ООД Пловдив Пловдив
6736 6279 "РАЛ - 202" ЕООД Пловдив Пловдив
6737 0682 "АЛФА-99" ООД Пловдив Пловдив
6738 11601 "ТОБОЗ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6739 9026 "МИЛИТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6740 13315 "ПЕЕВ ТРАНС 73" ЕООД Пловдив Пловдив
6741 9552 "КАВАЛА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6742 8258 "ХЕРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6743 8329 "ЖОКЕР ТРАНС 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6744 8016 "ТРАНСФЛУИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6745 6179 ЕТ "ДОРДО - АТАНАС СТОЛИНОВ" Пловдив Пловдив
6746 7821 "МУТТИ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6747 9554 ЕТ "СЕТ-СТОЙЧО МИХАЛЕВ" Пловдив Пловдив
6748 10258 "ПРОДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6749 11437 "МИРЕКС ТМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6750 1242 "ФАВАРА" ЕООД Пловдив Пловдив
6751 0911 "МАРТРАНС-07" ЕООД Пловдив Пловдив
6752 6748 ТАНСПЕД ЕООД Пловдив Пловдив
6753 4715 "КЗТ - ЗЛАТАНОВИ" ООД Пловдив Пловдив
6754 15689 "ОРИНДЖ КАРГО" ЕООД Пловдив Пловдив
6755 7720 КОПЪРДЪКОВ И СИН 8ООД Пловдив Пловдив
6756 12645 "ЕМ ЕЛ ЛОДЖИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6757 1047 "ГАЛЕНИЯ-СТАЙКОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6758 12882 "ИЛАТА" ЕООД Пловдив Пловдив
6759 0054 "ИЛ 82" ЕООД Пловдив Пловдив
6760 8242 "БАЛКАНИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6761 10269 "СИО - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6762 12583 "АЛ.ГА. ИНТЕРНЕШЪНАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6763 13467 "СЛАЙД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6764 2320 "ДЕМЕТРА - 2005" ЕООД Пловдив Пловдив
6765 1725 "ДЕМИРТАШ ЕВРОПА" ЕООД Пловдив Пловдив
6766 5881 "ТИГРЕ-78 ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6767 6282 "ФИЛИПОПОЛИС - РК" ООД Пловдив Пловдив
6768 1052 "АНДА-06" ЕООД Пловдив Пловдив
6769 2759 "СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6770 15589 "ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ 777" ЕООД Пловдив Пловдив
6771 14141 "ВЕСТА ОЙЛ" ООД Пловдив Пловдив
6772 1058 "ДЖОВАНИ-2002" ЕООД Пловдив Пловдив
6773 6166 "ИВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6774 6538 "ГЕОПС-БОЛКАН ДИРЛИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6775 14884 "АВВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6776 13195 "ЕЛЕКТРО ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6777 5672 "ЕКОБУЛ МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6778 9255 "ЮПИТЕР-МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6779 0361 "КАРТАЛОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6780 14143 "АМЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6781 9306 "ЗЛАТЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6782 8932 "М И М БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6783 5329 ПАЛЕТА ЕООД Пловдив Пловдив
6784 7771 "СЛАВ 89" ООД Пловдив Пловдив
6785 10306 "ТРАНС ЕВРОПА ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6786 8776 ДИНАМИК АГРО ЕООД Пловдив Пловдив
6787 6829 "СИГМА ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6788 14876 "НКС ИНТЕРТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6789 0104 "АЛАДО-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6790 3656 "ДИМАКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6791 13767 "ТИТАН СТРОЙ Д" ООД Пловдив Пловдив
6792 14877 "ГЕОРГИЕВ - К" ЕООД Пловдив Пловдив
6793 4395 СЕТ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6794 12822 "БРАНД ЕКСПРЕС СЪРВИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6795 15719 "ДИСКАВАРИ - 7" ЕООД Пловдив Пловдив
6796 15002 "ТРАНС ТЕКО 78" ЕООД Пловдив Пловдив
6797 2135 "ФАФ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6798 1890 "СТОКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6799 0297 "КАМБИО-АНГЕЛ КАМБОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6800 0501 "ИМПЕРИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6801 5403 "УНИВЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6802 5869 "ИЗИДОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6803 15095 "САМ РОУДСЪРВИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6804 3890 "ПЕТКОВИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6805 15055 "ВИГОТРАНС 3" ООД Пловдив Пловдив
6806 5281 "М И М ПАРТНЪРС" ООД Пловдив Пловдив
6807 2628 "ТИМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6808 8213 "АУТОУЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6809 2100 "АНГЕЛ СТОИЛОВ - 96" АД Пловдив Пловдив
6810 7467 "ЕМ ДЖИ 05" ЕООД Пловдив Пловдив
6811 14437 "ФРУТКОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6812 3618 "ТРИЛОДЖИ ИСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6813 5512 "САРАЙ 2000-САВА КАЦАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6814 5593 "МЕКСОН" ООД Пловдив Пловдив
6815 8045 МААБ ООД Пловдив Пловдив
6816 13913 "ТРАЙЧОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6817 9750 ООД ФИОРЕ ТРАНС Пловдив Пловдив
6818 14145 "ФАЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6819 7144 "ВАДИРУМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6820 12862 "РПС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6821 11584 "АСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6822 12881 "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6823 2384 "ВАСТО" ООД Пловдив Пловдив
6824 15342 "ПРОСПЕРУМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6825 15036 "ИВОН ТРАНС 2014" ЕООД Пловдив Пловдив
6826 8259 "ИНТРАНС-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6827 5228 "ВИЛЛРЕЙ-БГ" ООД Пловдив Пловдив
6828 14674 "НАКОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6829 3415 "СКАЛМЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6830 5788 "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД Пловдив Пловдив
6831 15692 "ТРАНСЛЕС - 90" ЕООД Пловдив Пловдив
6832 4131 "САВВАС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6833 10494 "АЛПЕТРАНС БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6834 0080 "ГОГОТЕХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6835 8172 "ВНВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6836 4339 "ПУНГЕРОВ-90-ПУНГЕРОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6837 8028 "СЕВАСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6838 10814 "МИМ - ТРАНС 1" ЕООД Пловдив Пловдив
6839 5379 "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Пловдив Пловдив
6840 3589 "РВВ КРИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6841 5825 "ТИТИ ЕВРОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6842 7280 "НУРТРАНС 90" ЕООД Пловдив Пловдив
6843 1413 "ХЪС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6844 13007 "БИ ЕС ДЖИ АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6845 14537 "ДАНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6846 10181 "ВИ ЕНД ДЖИ ЖИВКО ДИМИТРОВ" ООД Пловдив Пловдив
6847 0592 "МАРЦИА БАГС" ЕООД Пловдив Пловдив
6848 12275 "ЮРЪП ТРАНС ДАЙРЕКТ" ООД Пловдив Пловдив
6849 1589 "БО-НИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6850 13200 "СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6851 5094 "ВЕТОЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6852 2107 "ЕКОГРУП 2009" ООД Пловдив Пловдив
6853 5736 "МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ" ООД Пловдив Пловдив
6854 14554 "КРАСИВАН ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6855 6687 "ЛЪЧЕЗАР БОТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6856 12664 "ЛИРА -09" ООД Пловдив Пловдив
6857 7071 "МАЧЕКС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6858 3507 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6859 0420 "М-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6860 9936 "АГРИ-М" ООД Пловдив Пловдив
6861 5445 “ТБТ ЛОГИСТИК“ ЕООД Пловдив Пловдив
6862 5594 "ФЕРОКОМ" АД Пловдив Пловдив
6863 0469 "КОНИ 1" ООД Пловдив Пловдив
6864 0324 "ВАС ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6865 4646 "АВТОФАКТОР - 2000" ООД Пловдив Пловдив
6866 0716 "АЛФА-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6867 2427 МЕЙГ ЕООД Пловдив Пловдив
6868 12097 "ГАБИЕЛИ-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6869 11160 "АЛПИНА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6870 8461 "ДЖИДЖИ-96" ООД Пловдив Пловдив
6871 15721 "АВРАМОВ - 1" ЕООД Пловдив Пловдив
6872 11567 "ИТЕРЕСТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Пловдив Пловдив
6873 11162 "ТРАНСФОРМ 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6874 5446 "УЕЛТЙЕНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6875 0168 "АТЕЛА 07" ООД Пловдив Пловдив
6876 3700 "ЕНА МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6877 4320 "КАЦАРОВ И СИН" ООД Пловдив Пловдив
6878 8512 "ИНТЕР ТРАНС 2011" ООД Пловдив Пловдив
6879 8709 "ЧИЧО ЧАРЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6880 12245 "АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
6881 1542 "ТРАКИЯ РМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6882 2182 "ЕНЕРДЖИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6883 14499 "КАРГО МАКС" ООД Пловдив Пловдив
6884 1286 "РАДОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6885 10042 "ТИЗ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6886 9004 "ЕНЕРГИЙНА КЪЩА ТРАКИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6887 0167 "ДИЛК" ООД Пловдив Пловдив
6888 14446 "МЕРДЖАНОВИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6889 4911 "ВИСТ 9" ЕООД Пловдив Пловдив
6890 10862 "ФОРТУНА ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6891 5320 "КРИСТИ-М" ЕООД Пловдив Пловдив
6892 5090 "СТ ЛОГ" ООД Пловдив Пловдив
6893 3358 ЕТ ВАЛЕНТИН ВАСЕВ-ГЕРГАНА ВАСЕВА Пловдив Пловдив
6894 0161 "СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ-КЕРКЕНЯКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6895 13209 "АИБО-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6896 4441 "АИЛЕН-АНДОН ЛАЗАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6897 3763 "СТОЙКО ПЕЙЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6898 7782 "ПРЕМИУМ КОНСУМАТИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6899 4970 ''ЕВРО ТРАНС'' ООД Пловдив Пловдив
6900 5821 "Г3 ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6901 3733 "КОЛИМАР-КОСТУРСКИ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6902 14486 "ЕВРОФЕРМЕР" ЕООД Пловдив Пловдив
6903 5130 "ЕНИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
6904 6068 "РИТОН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6905 6967 "ПАВЕЛ ПЕТКОВ-БП" ЕТ Пловдив Пловдив
6906 1832 "МИТ СПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6907 6076 "ВАИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6908 4855 Р И Р ТРАНСПОРТ ООД Пловдив Пловдив
6909 5424 "НИКТРАНС СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6910 5186 "СТЕФИ 90" ООД Пловдив Пловдив
6911 1318 МП ИВАНОВИ ООД Пловдив Пловдив
6912 5388 "КАСКАДА" ООД Пловдив Пловдив
6913 6195 "ТС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6914 6603 ЕТ "ПЕЦО - ПЕТЪР БРАТАНОВ - ОЛГА БРАТАНОВА" Пловдив Пловдив
6915 6491 "КРАСИ СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6916 1111 "АЙ ПИ ТРАНС" АД Пловдив Пловдив
6917 0481 "ЕУРОТРАСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6918 5920 ВАСИЛСКИ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6919 3822 "АТЛАНТ ЛТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6920 12658 "ТРАНС ГРУП КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6921 7517 "АГИОС РАФАИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6922 0985 "АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6923 6125 "ФАМИЛЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6924 7376 "АНИ 93-Г.ПЕТКОВ 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6925 10665 "АЛЕКСАНДРО 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6926 14813 "СКАМ ФРИГО" ЕООД Пловдив Пловдив
6927 14422 "МАСТЕР ПРОДЖЕКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6928 6164 "ТТ ЛОГИСТИКА" ООД Пловдив Пловдив
6929 5875 "АЙРАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6930 8082 "ВИТ-74" ЕООД Пловдив Пловдив
6931 14080 "ДИСИЖЪН БЕЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6932 9217 "НИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6933 3953 "ВАЛИНА" АД Пловдив Пловдив
6934 3540 "ШАТОВ-66" ЕООД Пловдив Пловдив
6935 8646 "ЕВПО - МАКЕДОНЕЦА" ЕООД Пловдив Пловдив
6936 9246 "СТАБИЛ-ДИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6937 12768 "ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6938 8013 "ВП БРАНДС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" АД Пловдив Пловдив
6939 5582 "ДАЙЦ" ЕООД Пловдив Пловдив
6940 6655 "ЕНИ - 92" ЕООД Пловдив Пловдив
6941 15660 "ДСПЕДИШЪН" ЕООД Пловдив Пловдив
6942 14978 "РОТЕЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6943 2986 "БИО ФРЕШ" ООД Пловдив Пловдив
6944 1198 ЙЕТ ООД Пловдив Пловдив
6945 8681 "ЕКО МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6946 3973 "САКОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6947 7888 "ВИЛТЕД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6948 7354 ''ФАЙЕР СИСТЕМС'' ЕООД Пловдив Пловдив
6949 12123 "М.М.М. МУТТИ МУЛТИ МОДАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6950 1239 "ТРАНСФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6951 2199 "ЖАГ-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6952 2104 "ДЕСИСЛАВА-ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6953 2589 "ВИГОТРАНС - ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6954 3173 "РАЙЗТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6955 5162 "ТРАНС ТИМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6956 2010 "КАРМЕС" ООД Пловдив Пловдив
6957 11068 "ФТС - 69" ЕООД Пловдив Пловдив
6958 3228 "РИВ СИСТЕМС" ООД Пловдив Пловдив
6959 12501 "ДЖОРДАН ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6960 10938 "АЛАТЛЪ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6961 3232 "ХАЙЛЕЗОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6962 13066 "НИК - М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6963 12462 "ДИ ЕЙЧ ВИ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6964 5372 "ЛКВ РОЛ ОН" ООД Пловдив Пловдив
6965 13432 "ЕЛКО МЕС" ООД Пловдив Пловдив
6966 14314 "ТЛС КО" ЕООД Пловдив Пловдив
6967 5607 "ДБТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6968 14306 "АПОЛО 35" ЕООД Пловдив Пловдив
6969 10236 "СТАБИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6970 14066 "АВТОТРАНС ИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6971 3274 "ВИРАЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6972 14279 "ЛОРД АНД ВИКТОРИА СТРУМОН ГЛОБАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6973 14259 "МАА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6974 12360 "АЗИБО" ЕООД Пловдив Пловдив
6975 10927 "АУТО ГЕШЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6976 14289 "РУЗИНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6977 14052 "ЙОАЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6978 6371 "НЕМАТЕКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6979 3283 "БЪЛГАРИЯ РОУД СЪРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6980 3704 "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6981 14051 "ВЪНГИКРАН" ЕООД Пловдив Пловдив
6982 4637 "ЛАСС-1986" ООД Пловдив Пловдив
6983 14016 "НИКИТА 2014" ЕООД Пловдив Пловдив
6984 11399 "ИНТЕР ТРАНС 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6985 12711 "АУТО ТРЕЙД КЕМИКЪЛС" ООД Пловдив Пловдив
6986 14085 "СТИН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6987 10945 ВОЛЕТИ ЕООД Пловдив Пловдив
6988 14184 "ИНФРА СТРОЙ ПЛОВДИВ" ЕАД Пловдив Пловдив
6989 12126 "МЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6990 11677 "ВЕРЕН 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6991 10595 "ГАП ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6992 13994 "ТДМ ГРУП 2015" ЕООД Пловдив Пловдив
6993 12026 "РАН ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6994 12024 "КАЦИНИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6995 3668 "СОФЕЛ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6996 7362 "АЙВАЗОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6997 4015 "МАЛПЕН-С - СЪБКОВ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6998 13437 "ТРИКТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6999 2168 "ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ " ЕООД Пловдив Пловдив
7000 12945 "Н-ТРАН" ЕООД Пловдив Пловдив
7001 11477 "НИКИФОРОВ ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
7002 11764 "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД Пловдив Пловдив
7003 7575 "ВИП 83" ЕООД Пловдив Пловдив
7004 7537 "СЕВИДА" ЕООД Пловдив Пловдив
7005 13623 "БУЛКОС БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
7006 7702 "АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
7007 14193 "ТОП МОТОРС" ООД Пловдив Пловдив
7008 7629 "МАКС БУЛТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
7009 1476 "ТРАНС - МАНДУРОВ" ООД Пловдив Пловдив
7010 12720 "АИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПЕДИШЪН" ЕООД Пловдив Пловдив
7011 7596 "ХВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7012 12512 "ЕНДОРСС" ЕООД Пловдив Пловдив
7013 4543 "МИМОЗА 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
7014 12223 "ТЕО ТРАНС 2003" ЕООД Пловдив Пловдив
7015 14819 "ШЕНКЕР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7016 11338 "МИВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7017 8156 "НОВА-96" ООД Пловдив Пловдив
7018 3777 "ДЕЧЕТА" ЕООД Пловдив Пловдив
7019 3429 "КААН 06" ЕООД Пловдив Пловдив
7020 3566 "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА" АД Пловдив Пловдив
7021 10999 "АГРО - ТРАК" ЕООД Пловдив Пловдив
7022 5354 "ПЕТКО АНГЕЛОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
7023 3773 "К М Д" ЕООД Пловдив Пловдив
7024 14815 "ШАМАН ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
7025 12166 "ЕР ЕНД ЕЙЧ" ЕООД Пловдив Пловдив
7026 0815 "УНИКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
7027 11181 "ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
7028 12440 "МГГ ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
7029 1289 "МАРТИ-МИТ" ЕООД Пловдив Пловдив
7030 7899 "ВАНЕТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7031 2491 "ИДЕАЛ ТРАНС - БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
7032 8182 "КОСИНИ" ООД Пловдив Пловдив
7033 3779 "ВИА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
7034 7692 "ВАСИЛЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7035 8150 "Л Д К - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7036 2507 "ФД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
7037 9128 "ТРАНС КА-2005" ООД Пловдив Пловдив
7038 13352 "МКН ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
7039 7830 "ДИП ПРОДУКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
7040 2780 "СЛ - ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
7041 10545 "МАРЧЕЛО ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
7042 12048 "НИДЕРЛАНДПРОЛЕТ" ООД Пловдив Пловдив
7043 13749 "ПИНАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7044 14164 "ФРАЙБАУ - 90" ЕООД Пловдив Пловдив
7045 7247 "ДАНЕВ ДИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
7046 1817 "ВАН МИЛЕНИУМ" ЕООД Пловдив Пловдив
7047 12224 "СИ ЖИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7048 13617 "МИКАНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7049 4375 "МАД КАРГО" ЕООД Пловдив Пловдив
7050 3315 "ТРАНСВЕКТОР" ЕООД Пловдив Пловдив
7051 5367 "ПАВЛИНА-ИВЕЛИН ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
7052 13843 "КРИСИБЕТ" ЕООД Пловдив Пловдив
7053 8917 СИМОС ООД Пловдив Пловдив
7054 13282 "ИБИШ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
7055 9047 "СЕЛВИМЕТ-МЕХМЕДЕМИН БАЙРАКТАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
7056 13618 "ЮПИТЕР 05" ООД Пловдив Пловдив
7057 14021 "ПИМ ТРАНС - 92" ЕООД Пловдив Пловдив
7058 11088 "ТРАНС КАСАБОВИ 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
7059 12241 "ГЛОБЪЛ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
7060 6356 "МЕТАЛСТРОЙ" АД Пловдив Пловдив
7061 11082 "ДЖЕЙ АР КАРГО" ООД Пловдив Пловдив
7062 3925 "ВЕГА 60-ГЕОРГИ ТУФКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
7063 0575 "ДИКТРАНС 2007" ООД Пловдив Пловдив
7064 12246 "ТЮРКРОУД-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
7065 10344 "ЕВРОСПИЙД РОУД ЕНД СЪРВИСЕЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
7066 7346 "ЙОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
7067 3919 "ДИКОМ-М13" ЕООД Пловдив Пловдив
7068 3091 "ПУРАДЖИЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
7069 11222 "СИМИРНА" ЕООД Пловдив Пловдив
7070 6891 "СИМОН ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7071 4248 "НТЦ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
7072 12248 "ХЕРА АГРО" ЕООД Пловдив Пловдив
7073 1793 "Е-МАКС ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
7074 13597 "Т.Л.М. БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
7075 13353 "СКЦ СТЕФ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7076 15318 "ФОРТУНЕ ЛОГИСТИКС" ЕООД Пловдив Пловдив
7077 8558 "ДОММИКС.БГ" ООД Пловдив Пловдив
7078 7341 "ДР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7079 14698 "НЕНИ ТРАНС 2003" ЕООД Пловдив Пловдив
7080 8638 "АМС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7081 12269 „ Е И Н " ЕООД Пловдив Пловдив
7082 8256 "ЕТС" ЕООД Пловдив Пловдив
7083 15282 "НОНА ЕКСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
7084 10128 "КО ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
7085 4433 "СИЛВЪРТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
7086 10365 "ФУТУРА КАРГО БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
7087 11900 "БУК ОЙЛ" ООД Пловдив Първомай
7088 3760 "ЯНМАР" ООД Пловдив Първомай
7089 6226 "ГРИЙНС" ООД Пловдив Първомай
7090 8661 "АГРОДОМИНАТОР - 2" ЕООД Пловдив Първомай
7091 11770 "НАСИ ТРАНС 78" ЕООД Пловдив Първомай
7092 13594 "КРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Първомай
7093 7250 "ВИП ГРУП 93" ЕООД Пловдив Първомай
7094 5679 " ЕТР-ТЕНЧО ЧЕСТИМЕНОВ" ЕТ Пловдив Първомай
7095 11149 "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД Пловдив Първомай
7096 8309 "ИВСА ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
7097 0012 ЗДРАВЧЕВИ ТРАНС ООД Пловдив Първомай
7098 7004 "Г. ГРУП" ЕООД Пловдив Първомай
7099 12842 "АЛЕКС - С - 2002" ЕООД Пловдив Първомай
7100 0950 "ГИД-88,ИВАН ТАШОЛОВ" ЕТ Пловдив Първомай
7101 13083 "ИФАНТИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Първомай
7102 12228 "ДИМОВ ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
7103 0348 "СИМТРАНС" ООД Пловдив Първомай
7104 5662 ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ-НИКИ 2 Пловдив Първомай
7105 8671 "АГРОСТРОЙ 07" ООД Пловдив Първомай
7106 0454 "ХРИСТОВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Първомай
7107 10123 “ДОДИ ТРАНС“ ООД Пловдив Първомай
7108 0286 "ТРАНС А-М" ООД Пловдив Първомай
7109 11966 "НИПЕКС - 87" ООД Пловдив Първомай
7110 1772 "НИКИ ТРАНС 2006" ООД Пловдив Първомай
7111 6156 "МИТКО ЧАУШЕВ-ВИРЖИНИЯ 94" ЕТ Пловдив Първомай
7112 13633 "КАЛЧО 79" ЕООД Пловдив Първомай
7113 8260 "КАВИЕН" ЕООД Пловдив Първомай
7114 15801 "ИНТЕКС-99" ЕАД Пловдив Раковски
7115 13829 "ЙОГРУП 1" ЕООД Пловдив Раковски
7116 0030 "РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС" ЕООД Пловдив Раковски
7117 13342 "НИК ТРАНС 15" ООД Пловдив Раковски
7118 13312 "АГРИНДО" ЕООД Пловдив Раковски
7119 7100 "ВОРТЕКС СПИЙД" ООД Пловдив Раковски
7120 9711 "ПРЕДИМА ЕКСПРЕС-ГЕОРГИЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Раковски
7121 7136 "ДЕЛИВАН" ЕООД Пловдив Раковски
7122 3408 "НЮ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Раковски
7123 8718 "СЛАВЕ-ТРАНС-СЛАВЧО ВЕЛЧЕВ" ЕТ Пловдив Раковски
7124 4493 "ГРЕТА-53-ЙОСИФ КИСОВ" ЕТ Пловдив Раковски
7125 5653 "БИАТИ - БГ" ЕООД Пловдив Раковски
7126 10653 "МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Раковски
7127 12769 "СИЕРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Раковски
7128 6287 ЕТ "СТОКАТ - СТОЯН ЗЕМЯРСКИ" Пловдив Раковски
7129 13504 "ВИЛИМАР ТРАНС 03" ЕООД Пловдив Раковски
7130 1649 "ПИМИКА" ООД Пловдив Раковски
7131 7498 "ПГЯ" ЕООД Пловдив Раковски
7132 4781 "ЛИЛИЯ-53-ЙОСИФ ПЕТКОВ" ЕТ Пловдив Раковски
7133 6071 "ВАНЕВ" ЕООД Пловдив Раковски
7134 14254 "РЕКИН ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Раковски
7135 8590 "САР 81" ООД Пловдив Раковски
7136 14511 "КАРЕРА ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
7137 3511 "ИНСА" ЕООД Пловдив Раковски
7138 8225 "ВИВЕНСА" ЕООД Пловдив Раковски
7139 1895 ЖЕТОМ-ТРАНС ЕООД Пловдив Раковски
7140 13348 "ТОП ТРАНС 95" ООД Пловдив Раковски
7141 14029 "ДЕСВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
7142 5634 "ИВ 2000-69" ЕООД Пловдив Родопи
7143 4022 "МИРАЖ-МАРКОВА И СИЕ" СД Пловдив Родопи
7144 9422 "Г. В. ТРАНСКОМЕРС" ООД Пловдив Родопи
7145 2915 "БОРЕНИ 05" ЕООД Пловдив Родопи
7146 13328 "ЧЕРВЕН КАМЪК 2015" ЕООД Пловдив Родопи
7147 6836 "ДГ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
7148 1412 "МН ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
7149 10032 ЕМО ТРАНС БГ ЕООД Пловдив Родопи
7150 12870 ЕТ "МАЙН-А -ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ" Пловдив Родопи
7151 11524 "АМ АГРО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
7152 13104 "АСГ РЕТРЕЙДИНГ" ООД Пловдив Родопи
7153 3695 "ЕЛ - 88" ООД Пловдив Родопи
7154 6442 "МИНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7155 6830 "ХЕПИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7156 10284 "ЛСД ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7157 11569 "НАРЦИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Родопи
7158 14326 "ТРАНС - 80" ЕООД Пловдив Родопи
7159 11157 "КАЛИТРАНС 92" ЕООД Пловдив Родопи
7160 1665 "ИЗИ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
7161 12444 "РОУДУЕЙС" ЕООД Пловдив Родопи
7162 15341 ЕТ "ДОРОТИ - НЕНКО ХРИСТОЗОВ" Пловдив Родопи
7163 1312 "ФЕРР - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7164 13896 "ДЖИРО - ТРЕЙД" ООД Пловдив Родопи
7165 15322 "А. В ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
7166 15588 "НИЛ ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Родопи
7167 5151 "Н И Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА" АД Пловдив Родопи
7168 6761 "ЕВРОПРОДУКТ - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
7169 3612 "ИВ МИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7170 14253 "ФУРА" ЕООД Пловдив Родопи
7171 5949 "ФИЧЕВТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7172 10908 ВС КОМПАНИ-76 ЕООД Пловдив Родопи
7173 2914 "КИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7174 13538 "ИВ И КО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
7175 10978 "ГРОМАР" ООД Пловдив Родопи
7176 9271 "ПЕГА ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
7177 8096 "ХЕРА 73" ООД Пловдив Родопи
7178 2540 "СОНИ ТРАНС-ДОЧЕВИ" ООД Пловдив Родопи
7179 5197 "РАТ 1 МИТКО ИВАНОВ" ЕООД Пловдив Родопи
7180 3483 "КОКО И СИН ЛИМИТЕД" ООД Пловдив Родопи
7181 3856 "ТАЧЕВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
7182 1747 "ГРПМ" ЕООД Пловдив Родопи
7183 2170 "ТРАЙКОВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
7184 7826 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД Пловдив Родопи
7185 8627 "ДЕ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
7186 2078 БРАТЯ ПАУНОВИ ЕООД Пловдив Родопи
7187 1385 "СИМТЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7188 10328 ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ ЕООД Пловдив Родопи
7189 5005 "ПИМК"ООД Пловдив Родопи
7190 4744 "ДИТАТРАНС - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
7191 7189 "МЕТЕКС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7192 2323 "ИНТЕРПЛОД - БОГОЕВ" ООД Пловдив Родопи
7193 12998 "КИП ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
7194 11407 "ТРАНС ЕКСПО МАРКЕТ" ЕООД Пловдив Родопи
7195 8134 "МИВОНА ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Родопи
7196 13885 "ВИА ЛОГ" ООД Пловдив Родопи
7197 14825 "ЕСОЕС КАРГО ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Садово
7198 10579 "КАРОНИ" ЕООД Пловдив Садово
7199 11144 "ГЛОБАЛ ФРУТ БГ" ООД Пловдив Садово
7200 0108 "КУМИНЯНО ФРУТ" ООД Пловдив Садово
7201 4515 "ЛЕНИ АУТО" ЕООД Пловдив Садово
7202 14504 "АСТЕРА ТРАНС ЙК" ЕООД Пловдив Садово
7203 4785 "ТЕРА-1 - КОЛЕВА И С-ИЕ" СД Пловдив Садово
7204 13112 "ТРАНСАГРО 77" ЕООД Пловдив Садово
7205 11192 "ЗОСИМАДОН" ЕООД Пловдив Садово
7206 13040 "МАРМИ 14" ЕООД Пловдив Садово
7207 12036 "УОЛТЪН ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
7208 10944 ПАПИ ТРАНС 2312 ЕООД Пловдив Сопот
7209 12099 "СС-ТТ-2001" ООД Пловдив Сопот
7210 6750 "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД Пловдив Сопот
7211 8459 "РАИНБОУ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Сопот
7212 1467 "ДРУМ-ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА" ЕТ Пловдив Сопот
7213 13727 "Л ГРУП" ЕООД Пловдив Сопот
7214 6354 "БАКАЛОВИ ТРАНС" ООД Пловдив Сопот
7215 12992 "ЛИДИЯ -92" ЕООД Пловдив Стамболийски
7216 12173 "СНТ 75" ЕООД Пловдив Стамболийски
7217 1296 "МАРИНАК - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Стамболийски
7218 6231 "ВАЛКИН ЛЕС" ЕООД Пловдив Стамболийски
7219 5462 "ПОПОВИ КРГ" ЕООД Пловдив Стамболийски
7220 9423 "АЛФИДЕЯ-СТЕФАН СТОИЛОВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
7221 0438 "ПЕРОДО" ООД Пловдив Стамболийски
7222 3586 "ИНТРЕЙД 2007" ООД Пловдив Стамболийски
7223 7560 "ФЛОТА" ООД Пловдив Стамболийски
7224 5494 "МАГИ - 03" ЕООД Пловдив Стамболийски
7225 10989 БРИЗГРУП ТРАНС ООД Пловдив Стамболийски
7226 12219 "АДАМОВ ТРАНС 94" ЕООД Пловдив Стамболийски
7227 1803 "НИК-96" ООД Пловдив Стамболийски
7228 1519 "КРАСИ-ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
7229 10054 "ВИВИ ТРАНС - 1" ООД Пловдив Стамболийски
7230 3197 НИКО ДО КК ЕООД Пловдив Стамболийски
7231 10936 МИСОТА ТРАНС ЕООД Пловдив Стамболийски
7232 8965 "ЕЛКОМЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
7233 1644 "ДОНЕВ-ВЕНЦИСЛАВ ДОНЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
7234 9239 "ЛИРА ТРАНС" ООД Пловдив Стамболийски
7235 4030 "ПРОТРАНС БГ" ООД Пловдив Стамболийски
7236 14425 "ИВ ТРЕЙД-КО" ООД Пловдив Стамболийски
7237 5371 "КЕТИ 1" ЕООД Пловдив Съединение
7238 12827 "ИВМИР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
7239 7424 "ИТД" ЕООД Пловдив Съединение
7240 10430 "И И Д ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Съединение
7241 9029 "АН-Т - АЛЕКСАНДЪР ТОЛЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
7242 0267 "ПИРГОВИ" ООД Пловдив Съединение
7243 5472 "ГОТМАР" ЕООД Пловдив Съединение
7244 2969 ЕТ СТИЛ СТОЯНКА ПЕТРОВА Пловдив Съединение
7245 9252 "ЛИС МАРИ" ООД Пловдив Съединение
7246 2921 "БИИС ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
7247 12395 "ТАЙМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
7248 11617 "ДИНАР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
7249 4918 "ТОНИ – 70 – КИРИЛ ЛУЛКИН" ЕТ Пловдив Съединение
7250 2742 "СИТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
7251 0614 "ЛЮВАНТРАНС-ЛЮБЕН СТОИЦОВ" ЕТ Пловдив Съединение
7252 8730 "ИВА-70-ИВАН ГЪДЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
7253 11034 "АЛЕКС ТРАНС 2005" ЕООД Пловдив Съединение
7254 6916 "ПИК ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Хисаря
7255 6394 КООПЕРАЦИЯ "АГРОКОМЕРС - 98" Пловдив Хисаря
7256 14148 "Л И М ТРАНС 2015" ЕООД Пловдив Хисаря
7257 6540 "АГРОСЕМ" ООД Разград Завет
7258 3533 "МАРКОНИ КЪМПАНИ" ООД Разград Завет
7259 0217 "ИСВЕЛ" ЕООД Разград Завет
7260 10856 ЕР ТРАНС 21 ЕООД Разград Завет
7261 14850 "СТЕЛА-МД" ЕООД Разград Исперих
7262 13140 "М. М. ГРУП 1" ЕООД Разград Исперих
7263 12071 "СЕЛЕНАЗИ" ООД Разград Исперих
7264 10179 "ЕРКО ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
7265 1038 ЕООД ВИВАТРАНС Разград Исперих
7266 6370 "КАРАДЖА - ФАГ" ООД Разград Исперих
7267 6352 ЕТ "СТОЯН СТОЯНОВ - И" Разград Исперих
7268 12212 "СУЗИ ТРАНС 80" ЕООД Разград Исперих
7269 13117 "РЕДЖОТРАНС 85" ЕООД Разград Исперих
7270 6710 "АГРОТАЙМ" ООД Разград Исперих
7271 5260 "КОКА - 33" ЕООД Разград Исперих
7272 10755 "АХТИ - ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
7273 7323 "ХАН АСПАРУХ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Исперих
7274 12965 "ЕКО 88" ЕООД Разград Исперих
7275 1462 "Б.М.П.-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Разград Кубрат
7276 7775 "ХЕ-ЖЕ-А" ООД Разград Кубрат
7277 8015 "АЛЕКС ТРАНС 2010" ЕООД Разград Кубрат
7278 10034 "ШЕ И ДЖЕ" ЕООД Разград Кубрат
7279 15747 "ЕСРА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
7280 2249 МАРИН АНАСТАСОВ-ФЕРОЛЕС" ЕТ Разград Кубрат
7281 13449 "АЛЕЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
7282 15722 "СЮПРИЙМ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Кубрат
7283 13815 "САТЕЛ - ГЮНАН ХАЛИЛ" ЕТ Разград Кубрат
7284 7016 "ДЕЛТА-ВВ-ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ" ЕТ Разград Кубрат
7285 3350 "БЕЛВЕДЕРЕ" ООД Разград Кубрат
7286 1749 "КЕДИК-МЕХТИ КАДИК" ЕТ Разград Кубрат
7287 9095 ТИТАН ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК ЕООД Разград Кубрат
7288 12452 "ДИСКРА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
7289 10744 "ЖОРО ТРАНС 67" ЕООД Разград Кубрат
7290 3538 "ДИСКРА" ЕООД Разград Кубрат
7291 10501 "СЕРТРАНС 2013" ЕООД Разград Кубрат
7292 13621 "АЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
7293 15493 "ВЕДИ-ТУР 2015" ЕООД Разград Лозница
7294 13283 "ДЕСПЕТ ТРАНС" ЕООД Разград Лозница
7295 14217 "ЧЕВИК ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Разград Лозница
7296 14208 "БОРИСОВИ П" ЕООД Разград Разград
7297 5636 "ТИВИТИ ПАК" ЕООД Разград Разград
7298 14383 "НОВАКОВИ КОМЕРС" ЕООД Разград Разград
7299 11772 "СИРИУС ТРАНС" ООД Разград Разград
7300 12672 "ДАЯ - МЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
7301 10816 "ЛЖП ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7302 3387 "ЛАПИОВРА-РАЛИЦА ГАНЕВА" ЕТ Разград Разград
7303 7178 "ТРАНС-ЕКСПРЕС-СТИЛИЯН СТОЯНОВ" ЕТ Разград Разград
7304 2279 "АЯ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7305 6275 "ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
7306 7971 "АЛУМЕКС" ООД Разград Разград
7307 8791 “ТРУВА ТРАНС“ ЕООД Разград Разград
7308 9030 "ГЮЛ ТРАНС ИНТ." ЕООД Разград Разград
7309 4879 "РУСЕВ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7310 4140 "НИК-78" ЕООД Разград Разград
7311 6030 "СВИЛЕКС" ЕООД Разград Разград
7312 9130 "ДИМАНА ТРАНС ГРУП" ЕООД Разград Разград
7313 10843 "ДАНИ-ТРАНС-13" ЕООД Разград Разград
7314 7018 "ИЛБО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7315 5988 "ПЕНЕВА-М" ЕООД Разград Разград
7316 1931 "СЕМДО-ТРАНС" ООД Разград Разград
7317 0722 "СТИЛИЯН СТЕФАНОВ ДОБРЕВ–МАТ" ЕТ Разград Разград
7318 14835 "НИКОЛАС 15" ЕООД Разград Разград
7319 11470 "РОВЕСТО ТРАНС" ООД Разград Разград
7320 14682 "ЛЕВТРАНС 2015" ЕООД Разград Разград
7321 7962 "ИДИС - ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Разград Разград
7322 2616 "ВЕНЕРА ТРАНС" ООД Разград Разград
7323 13526 "ИЗИ ТРАНС 15" ЕООД Разград Разград
7324 13519 "ТРАНС ЛАЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
7325 15084 "КРАГАН-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7326 14734 "КЛИО КОМЕРС - ТБ" ЕООД Разград Разград
7327 7687 "СИМ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7328 12424 "ЕМ - ТРАНС 82" ООД Разград Разград
7329 1393 "АСТУР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7330 5106 "СВОРДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
7331 5360 "ФЕРТ ЕКСИМ" ЕООД Разград Разград
7332 10977 "ОНУР ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
7333 3392 "ГИЧЕВ-ТРАНС" ООД Разград Разград
7334 4328 "ДТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Разград Разград
7335 11134 "АБМ ТРАНС" ООД Разград Разград
7336 14449 "Х-Х ЛОГИСТИК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
7337 3271 "ТЕБОРИ-РОСИЦА ИВАНОВА" ЕТ Разград Разград
7338 15790 "ББЦ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Разград
7339 15401 "АЛАРА ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7340 1350 "ЛАЗИМЕКС" ЕООД Разград Разград
7341 12049 "ТОТЕВИ-ТРАНС" ООД Разград Разград
7342 7732 "УЛУСОЙ - БГ" ООД Разград Разград
7343 5344 "МСН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
7344 1706 "СИД-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7345 9672 "Ю ПИ АЙ ГРУП" ООД Разград Разград
7346 8912 "ТЕС ИНТ. ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
7347 4363 ЕТ "БОЯН БОБЕВ-БОБИ" Разград Разград
7348 14057 "ПИМ - Д ТРАНС" ООД Разград Разград
7349 11403 "СЕФА КОЗМЕТИК" ООД Разград Разград
7350 4771 "ПАВИ-КО" ЕООД Разград Разград
7351 15400 "ИНДЖОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
7352 13864 "Г. Т. ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
7353 12306 "ДАГ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
7354 4419 "ФОНАК" ЕООД Разград Разград
7355 14459 "МИЛЕНИУМ 58" ЕООД Разград Разград
7356 8747 "ГОЛДЕН ЕКСПРЕС" ООД Разград Разград
7357 14219 "ВАЛДЖО ТРАНС" ООД Разград Разград
7358 3208 "ЮПИ-НИКОЛА ХРИСТОВ" ЕТ Разград Разград
7359 5909 "АНТОРА" ЕАД Разград Разград
7360 1629 "НУРБУЛ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
7361 3829 "АМЕТИСТ" ООД Разград Разград
7362 4763 ЕТ "СЮЛЮШ-А-АЙДЪН СЮЛЕЙМАН" Разград Разград
7363 14190 "АЙ ЕМ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7364 3853 "МАТ" ООД Разград Разград
7365 10625 "АДО ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
7366 3344 "ЛОРТРАНС" ЕООД Разград Разград
7367 0758 "ПОЛИТРАФИК" ЕООД Разград Разград
7368 10072 ФМА ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
7369 7006 "БУЛТРАНС" ЕООД Разград Разград
7370 15200 "КАЛОЯН-80" ЕООД Разград Разград
7371 9402 "ПЪТ КОНСУЛТ" ООД Разград Разград
7372 1894 "НИКОЛА-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7373 6358 "ИМРАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
7374 7849 "СТАРТ-СТАНЧО СТАНЧЕВ-ТОТКА СТАНЧЕВА" ЕТ Разград Разград
7375 10624 "КИРЕЧЧИЛЕР" ЕООД Разград Разград
7376 14153 "МЕЛЛИ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
7377 4067 "РОКА-СО" ООД Разград Разград
7378 5773 "КУШКУ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7379 14114 "ПАБЛО ТРАНС" ООД Разград Разград
7380 5203 "АЙДО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7381 13264 "ОБАЙ ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
7382 3501 "ДЕВ-ЕВРОПА" ООД Разград Разград
7383 1774 "БГ ИВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7384 12750 "ПОЛИПАРТС" ООД Разград Разград
7385 15457 "КУЗИ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7386 2387 "ЮЛИ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7387 1080 "ЛОГИС ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7388 8454 "КИРИЛОВ И СИЕ" ООД Разград Разград
7389 13227 "СПЕДИТО" ООД Разград Разград
7390 4878 "СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД Разград Разград
7391 13511 "М ТРАНС - 99" ЕООД Разград Разград
7392 11965 "ХЮМА" ООД Разград Разград
7393 4020 "КУРТ ЕВРОПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
7394 4568 "ЧЕЛЕБИЛЕР" ООД Разград Разград
7395 13460 "КММ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
7396 12606 "БАРРАС" ЕООД Разград Разград
7397 7876 "Р И С - 72" ЕООД Разград Разград
7398 7845 ВАН. ДАН. ЛАЗ ООД Разград Разград
7399 4497 "БОРИМА 74" ЕООД Разград Разград
7400 4830 "ДИД-СНЕЖАНА ДАМЯНОВА" ЕООД Разград Разград
7401 14685 "СОФИ ПЕРФЕКТ И СИЕ" ЕООД Разград Разград
7402 4234 "ЯЛМАЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
7403 7968 "ШАЛЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7404 11250 "БЕСТ ИНТ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Разград
7405 15468 "БАРУТ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7406 13747 "ВД ЕКСПРЕС СПЕДИШЪН" ЕООД Разград Разград
7407 12931 "МЕЛАТРАНС" ООД Разград Разград
7408 14769 "ТРАНС ГЛАС" ЕООД Разград Разград
7409 7997 "ДИ ЕМ ЖИ" ЕООД Разград Разград
7410 12996 "ТРАНС 4 Ю" ЕООД Разград Разград
7411 7626 "АРОН ЛОГИСТИК" ООД Разград Разград
7412 7266 "НИК-ТРАНС-90" ООД Разград Разград
7413 8030 "СИМЕОН ТРАНС-11" ООД Разград Разград
7414 15181 "ИКОАЛ" ЕООД Разград Разград
7415 11190 "ЙЕНСАЛ" ЕООД Разград Разград
7416 3245 "ТРАНС СИСТЕМ 2012" ЕООД Разград Разград
7417 4734 "ВИЛМОН" Разград Разград
7418 13203 "РАДОСТИН СТЕФАНОВ" ЕООД Разград Разград
7419 9234 "СПРИНТ" ЕООД Разград Разград
7420 12993 "ЖИМАР 7" ЕООД Разград Разград
7421 2489 СТАР ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
7422 10742 РНТ ТРАНС ЕООД Разград Разград
7423 0441 "ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ - КЛОН РАЗГРАД" ООД Разград Разград
7424 14169 "ДЖИАР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
7425 12506 "ФМА РЕНТИНГ" ЕООД Разград Разград
7426 13902 "НЕАЛ ТРАНС" ООД Разград Разград
7427 11927 "БЕНЕС" ЕООД Разград Разград
7428 3620 "ЮДО - ЕРК" ЕООД Разград Самуил
7429 14139 "ГБТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Самуил
7430 14147 "ВАЛГО ТРАНС" ЕООД Разград Самуил
7431 13310 "ТЕРАС-3" ООД Разград Цар Калоян
7432 14958 "АТГ ТРАНС" ЕООД Разград Цар Калоян
7433 10007 "ТРАНСГАРАНТ" ООД Русе Бяла
7434 14136 "БРЕЗЕНТИ БГ" ООД Русе Бяла
7435 1452 "КРЕЗ – ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ" ЕТ Русе Бяла
7436 8839 "КАРАИВАНОВИ - МИЛЕНА КАРАИВАНОВА" EТ Русе Бяла
7437 15566 "АГРОФАКТОР" ЕООД Русе Бяла
7438 10700 ЕТ БОЖИДАР НИКОЛАЕВ Русе Бяла
7439 12629 "ТЕОДОРА ТРАНС" ЕООД Русе Бяла
7440 2789 "АЛИГАТОР-007" ЕООД Русе Бяла
7441 5637 ЕТ "ВИХРА ИМПЕКС - ДИМО ВЪРБАНОВ" Русе Бяла
7442 0395 "ТРАНС СЕВЕР-РУМЯНА АРНАУДОВА" ЕТ Русе Бяла
7443 5936 "АЛИМЕТ" ООД Русе Бяла
7444 8536 "НАДЕЖДА-М" ООД Русе Бяла
7445 0729 "НАНА КОМЕРС-2006" ЕООД Русе Бяла
7446 8006 "БИЛЕГАМА" ООД Русе Бяла
7447 13771 "ГЕОРГИЕВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Бяла
7448 10180 "РУМ ТРАНС 12" ЕООД Русе Бяла
7449 0163 "СДА-ЛОГИСТИК" ООД Русе Бяла
7450 8050 "ТАТАР-ОГЛУ" ЕООД Русе Ветово
7451 10644 "АГРОКЕМ" ООД Русе Ветово
7452 0300 "РИФИД – АБДУЛА ЧОРОВ" ЕТ Русе Ветово
7453 1041 "ИНТЕРТРАНС-21" ООД Русе Ветово
7454 9096 "СЕНИС" ЕООД Русе Ветово
7455 8729 "БАЙСАЛ" ЕООД Русе Ветово
7456 8464 "КАОЛИН" АД Русе Ветово
7457 14887 "ФОУРЕС ТРАНС" ЕООД Русе Ветово
7458 11973 "МЕТМАН" ЕООД Русе Ветово
7459 1125 "ОРКА" ООД Русе Ветово
7460 14343 "УОНДА" ЕООД Русе Ветово
7461 8336 "РУСИНОВИ" ЕООД Русе Две могили
7462 7321 "ВЕЛИКОВИ" ООД Русе Две могили
7463 13485 "АУТОАРПИ" ЕООД Русе Две могили
7464 9140 "ЛЮБЕНОВ И СИН" ООД Русе Две могили
7465 7283 "ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ" ООД Русе Две могили
7466 1364 "ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ-ЧАО-ЧАО" ЕТ Русе Две могили
7467 6668 ЕТ "ПОЛА - ТИХОМИР ТОДОРОВ" Русе Иваново
7468 3682 "ХРИСТАКИЕВИ" ЕООД Русе Иваново
7469 2326 "ДИОГЕН" ООД Русе Иваново
7470 15442 "ЕСТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Иваново
7471 13489 "ДОНТРАНС" ЕООД Русе Иваново
7472 7436 "НЕЛДЕС 67" ЕООД Русе Иваново
7473 10357 "ДИДИ 2013" ЕООД Русе Иваново
7474 12493 "ИМЮНИТИ" ООД Русе Русе
7475 4132 "НИКМАРИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7476 2947 "СИНТРАНС" ЕООД Русе Русе
7477 0036 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД Русе Русе
7478 11942 "ЕД КАРГО" ООД Русе Русе
7479 7902 "УНИКАТ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7480 10832 "ДИВНА ТРАНС" ООД Русе Русе
7481 13055 "БАЛКАНЦИНК" АД Русе Русе
7482 2645 "НАДЕЖДА ТОНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
7483 11681 "ДИ ТРАНС 10" ООД Русе Русе
7484 6004 "ФРИГО ТРАНС 2012" ЕООД Русе Русе
7485 13495 "КОМЕРС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7486 2461 "ДИРАДО" ООД Русе Русе
7487 13027 "ДИМЕКС ГРУП 2014" ЕООД Русе Русе
7488 0757 "ТРАНСКОМ РУСЕ 2000" ЕООД Русе Русе
7489 2987 "КИРИЛОВ ТРАНС - 74" ЕООД Русе Русе
7490 9134 "ТРАНС КАПИТОЛИЯ" ЕООД Русе Русе
7491 1630 "ДУНАРИТ" АД Русе Русе
7492 6165 "КРОЛ ТРАНС" ООД Русе Русе
7493 13858 "ИНТЕРТРАНС ЕООД" ЕООД Русе Русе
7494 5605 "ИРИМ" ЕООД Русе Русе
7495 0294 "БТБ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7496 0792 "АРТЕМИДА СЕВЕР" ООД Русе Русе
7497 15666 "УЕ КРЕАТИВ ПРОД" ЕООД Русе Русе
7498 12344 "РУСЕ ШИПИНГ" ЕООД Русе Русе
7499 14243 "БАКНИК" ЕООД Русе Русе
7500 4108 "ЗИПЕТ" ЕООД Русе Русе
7501 14236 "ДИПЕСТА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7502 15156 "ТРАНСКРАМ ГРУП" ООД Русе Русе
7503 7590 "ЗЕНДЕ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7504 6463 "ИС-КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
7505 15160 "ЕМ КА ЛОГИСТИК" ЕООД Русе Русе
7506 1600 ЕТ "ЕМИЛ МЛАДЕНОВ" Русе Русе
7507 15165 "УЕ ОПАЛ ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
7508 10728 "ВЛАДИСЛАВ БОЯНОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7509 10403 "КРИСТИЯНА 346" ЕООД Русе Русе
7510 13464 "МАРИЯНИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7511 3249 "ФОН СК" ООД Русе Русе
7512 0428 "НИК ТРАНС-2006" ЕООД Русе Русе
7513 15569 "ЕМ ПИ СПИЙД" ЕООД Русе Русе
7514 2519 "КЕРИЯ" ООД Русе Русе
7515 8070 "ПЕНЕВИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7516 7215 "ИНТЕРАКТИВ-ПЛОД" ЕООД Русе Русе
7517 0313 "ДМВ" ЕООД Русе Русе
7518 2128 "ПЛАМ ОЙЛ" ЕООД Русе Русе
7519 7802 "Д И Ж 2010" ЕООД Русе Русе
7520 9556 "МИНИ-ИВАН ГАГАУЗОВ" ЕТ Русе Русе
7521 4724 "ГЕОРГИ БОБЕВ - СБ" ЕТ Русе Русе
7522 11876 "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД Русе Русе
7523 1784 "КАЛИНОВИ-КАЛОЯН КАЛИНОВ" ЕТ Русе Русе
7524 2472 "КАМП ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7525 14885 "ХРУЛЕВ КОМЕРС" ООД Русе Русе
7526 10851 "НИКМАРК ТРАНС" ООД Русе Русе
7527 15312 "НЕДЕРЛАНД ТРАНС" ООД Русе Русе
7528 6706 "ДОНЧЕВ-ТРАНСАВТО" ЕООД Русе Русе
7529 4946 "ТИ СИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7530 12135 "БЛАНКА" ЕООД Русе Русе
7531 5865 "М И М"ЕООД Русе Русе
7532 4049 "МИЦОВ" ЕООД Русе Русе
7533 3532 "РУСТРАНС" ЕООД Русе Русе
7534 3103 "ДУНАВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7535 10995 "БРАНКО ИНТЕРМЕД" ЕООД Русе Русе
7536 7359 "ЗОРНИЦА-С" ЕООД Русе Русе
7537 4869 "ВЛАМАР 2010" ЕООД Русе Русе
7538 14202 "ЛТТ" ООД Русе Русе
7539 14997 "НЕФТТРЕЙДИНГ" ЕООД Русе Русе
7540 9197 "ДЕЯ ТРАНС 12" ЕООД Русе Русе
7541 6934 "ТЕ АЧЕ ЕСЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Русе Русе
7542 10428 "ДОНЧЕВ КАР" ЕООД Русе Русе
7543 5591 "РЛГ-БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
7544 13593 "ФРАНТЕКС" ЕООД Русе Русе
7545 1069 “ЛИМАН 53 “ ООД Русе Русе
7546 3396 "СТОЙКОВИ-ЕООД" ЕООД Русе Русе
7547 13740 "ПРОТРАНС СПИЙД" ЕООД Русе Русе
7548 15372 "СИТИ ПРО СПЕДИШЪН" ЕООД Русе Русе
7549 5161 "СВЕТА ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7550 3107 "П И Н ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7551 10984 "КАТОН - 2012" ЕООД Русе Русе
7552 4197 "ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
7553 7008 "ШУЛЦ - 79" ООД Русе Русе
7554 11089 "ФОРЕСТ 2012" ЕООД Русе Русе
7555 5702 "ДРАГОМИР РАЧЕВ - ВЕЖЕН" ЕТ Русе Русе
7556 6421 "ДИСКО ДИЗАЙН" ЕООД Русе Русе
7557 13269 "ДЕ-ИК ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7558 13984 "ВЕБО ГРУП" ЕООД Русе Русе
7559 15507 "АРЕС КОМПАНИ" ЕООД Русе Русе
7560 15690 "АЛЕКСА ТРАНС 2015" ЕООД Русе Русе
7561 0330 "МИРЧЕВ ТРАНС 99" ООД Русе Русе
7562 0572 "ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ" ЕТ Русе Русе
7563 1601 "ВАЛТРАНС" ЕООД Русе Русе
7564 9119 "ХЕЛИ" ООД Русе Русе
7565 15003 "АДРИАТИК ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7566 13265 "РАЛ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7567 12042 "ШАНОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
7568 15313 "СТЕФТРАНС РУСЕ" ООД Русе Русе
7569 13691 "ХОРН ТРАНС" ООД Русе Русе
7570 14251 "ИНТЕРСЕРВИС" ЕООД Русе Русе
7571 13596 "ДКМ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7572 14990 "МАРБОП" ЕООД Русе Русе
7573 13229 "А.М.ЛОГИСТИКА" ЕООД Русе Русе
7574 14623 "ВЕРА ВАЛЕНТИ БГ" ЕООД Русе Русе
7575 8196 "КАРИС ИНДЪСТРИС" ЕООД Русе Русе
7576 6533 "Л И Л" ООД Русе Русе
7577 2853 "ГОЛД АПОЛО" ООД Русе Русе
7578 9350 ЕТ "КАМИ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Русе Русе
7579 9473 "ДИОН" ООД Русе Русе
7580 5432 "ТРАНСИС" ЕООД Русе Русе
7581 3425 "ЕУРО БГ ТРАНС" ООД Русе Русе
7582 7783 "БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
7583 11135 "РУСЕ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Русе Русе
7584 14596 "ДЛ-ТИМ" ООД Русе Русе
7585 11833 "ВУЕЛТА БЛЕК СИЙ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД Русе Русе
7586 1390 "АДИ КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
7587 8444 "ЕКОН-91" ООД Русе Русе
7588 11889 "ИВ КОМЕРС"" ЕООД Русе Русе
7589 1372 "ХРИСТО БОТЕВ" ЕООД Русе Русе
7590 12989 "СКАН КАРГО-С 89" ЕООД Русе Русе
7591 12715 "Д.Е.М. ТРАСПОРТИ ЕСТ" ООД Русе Русе
7592 11768 "ФРАТЕЛИ ДЖИРДЖЕЛ" ЕООД Русе Русе
7593 9327 "ПРИСТА МХ" ЕООД Русе Русе
7594 6868 "МЕГАФРУКТ" ООД Русе Русе
7595 11008 "ИН ТРАН" ООД Русе Русе
7596 2824 "ПЕНЧО НИКОЛОВ-НИКОЛОВ И СИЕ" СД Русе Русе
7597 0969 "РАДМАР-ТРАНС" ООД Русе Русе
7598 6286 "ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС" ООД Русе Русе
7599 6736 "М & С" ЕООД Русе Русе
7600 2738 "ЕМКА" ООД Русе Русе
7601 2926 "ВЕПА-1" ООД Русе Русе
7602 11996 "КРИСТИАН ТРАНС 95" ООД Русе Русе
7603 8629 "НУНКИ-МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ" ЕТ Русе Русе
7604 7967 "ТРАНССПЕД" ООД Русе Русе
7605 2508 "ГЕОРГИЕВИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
7606 3747 "ИВ-КОМЕРС-ИВАНИЛ ВЕЛЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7607 11994 "АРДА 2013" ЕООД Русе Русе
7608 0606 "ЛПМ ЕКСПРЕС" ЕООД Русе Русе
7609 10784 "ИЕРМОНТ" ЕООД Русе Русе
7610 5267 "МАРИАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА" ЕТ Русе Русе
7611 10456 "КАН ЛОГИСТИКС" ЕООД Русе Русе
7612 0930 "БИ ЕМ ДИ" ООД Русе Русе
7613 12601 "ЧАР ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7614 13427 "ВЕСБУЛ" ЕООД Русе Русе
7615 5874 "ДИМО ДИМОВ-МАТ" ЕТ Русе Русе
7616 9728 "ИВАС-07" ООД Русе Русе
7617 12567 "ВИМАКС ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
7618 15720 "ПРОБАЙ" ООД Русе Русе
7619 3311 "ГЕЦОВА - ЙОРДАНКА ГЕЦОВА" ЕТ Русе Русе
7620 15681 "КАЛЕ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7621 8043 "ТОШКО ШАХАНОВ" ЕТ Русе Русе
7622 2620 "ДИМИТЪР ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
7623 1438 "ЦЕКО" ООД Русе Русе
7624 2889 "ФЕНОПЛАСТ 99" EООД Русе Русе
7625 11634 "ДИНАС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Русе Русе
7626 2068 "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
7627 5490 "ЛУМАКС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7628 11330 "АТОН ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7629 13125 "ОЛАТРАНС" ЕООД Русе Русе
7630 6256 "ВЕЛИКО РАЙЧЕВ-93" ЕТ Русе Русе
7631 6989 "ДЕН БРАВЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
7632 2434 "БАЛКАН-ТРАНС-АУТО" ЕООД Русе Русе
7633 8574 "УНИСТРОЙМАТ" ООД Русе Русе
7634 14074 "БРАНИ-90" ООД Русе Русе
7635 7632 "КРАСИМИР АТАНАСОВ-92" ЕТ Русе Русе
7636 15615 "ГРАНД ЕМПАЙЕР ИНВЕСТМЕНТ" ЕООД Русе Русе
7637 6619 ЕТ "СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ - ОФЕЛИЯ" Русе Русе
7638 15528 "КРИСТАЛИНИ ЕУРО СТИЛ" ЕООД Русе Русе
7639 3791 "МЕГАХИМ" АД Русе Русе
7640 2462 "ИВО-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7641 4219 "АЛЕКСТРАНС 2010" ЕООД Русе Русе
7642 12372 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ АЛЕКС" ООД Русе Русе
7643 1186 "ОРХИДИС" ЕООД Русе Русе
7644 4606 "ЕРБА-ЕНВЕР ХАСАН" ЕТ Русе Русе
7645 0061 "ВИА 11" ЕООД Русе Русе
7646 11726 "БЪЛГАРСКА ХЛЕБНА МАЯ" ЕООД Русе Русе
7647 0587 "ЕКО ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Русе Русе
7648 2334 "ДИ ВИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7649 5613 "ШЕЛФ-ГАЗ" ООД Русе Русе
7650 0653 "ИВАН ИВАНОВ-М" ЕТ Русе Русе
7651 13832 "БУГАТИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7652 6161 "МАРПЕКС АГРО" ЕООД Русе Русе
7653 11085 "КНС 2012" ЕООД Русе Русе
7654 15764 "ГОРАИНВЕСТ" АД Русе Русе
7655 10848 "ДЕЯТУРС" ЕООД Русе Русе
7656 12675 "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД Русе Русе
7657 4950 ЕТ "ТРАНС - ЛЮБОМИР ПЕТРОВ" Русе Русе
7658 14378 "ФИЛИПОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7659 12433 "КИДЕТ" ЕООД Русе Русе
7660 9804 "ЕКОПЕТРОЛ" ЕООД Русе Русе
7661 13533 "ГОЛД ТРАНС - ЛОДЖИК" ООД Русе Русе
7662 6520 "ПЕТЪР ВАЧКОВ 2" ЕООД Русе Русе
7663 8582 "АТЛАС" ООД Русе Русе
7664 1828 "ДУНАВ" АД Русе Русе
7665 3948 "ВАЗАРА" ЕООД Русе Русе
7666 6397 "ДОНАУ-ТРАНЗИТ" ООД Русе Русе
7667 4482 "ПАВТРАНС" ЕООД Русе Русе
7668 10737 БОРИСОВ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ ЕООД Русе Русе
7669 14970 "СТАБА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7670 0926 "ИРИДА-Н-ДИМКА НЕНОВА" ЕТ Русе Русе
7671 8128 СЕТ АД АД Русе Русе
7672 10560 "АНГЕЛ МЛАДЕНОВ-2013" ЕООД Русе Русе
7673 11806 "БРАТЯ НИКОЛОВИ 2014" ООД Русе Русе
7674 10491 "ДЕСО 91" ЕООД Русе Русе
7675 9099 "АНТОНИС ТРЕЙД АГЕНЦИЯ" ЕООД Русе Русе
7676 13964 "ДИГС СПИИД" ООД Русе Русе
7677 14104 "РЕМСТРОЙ КОРЕКТ" ЕООД Русе Русе
7678 1400 "ДИДАКИ" ЕООД Русе Русе
7679 2340 "РУВЕДИ" ЕООД Русе Русе
7680 7890 "НИКИ-НИКОЛИНА СТАНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
7681 10746 "ТОДОР БОРИСОВ 77" ЕООД Русе Русе
7682 7565 "ИНТЕР ЕКСПРЕС ФРЕЙТ" ЕООД Русе Русе
7683 14532 "ТОНИКОЛ-ТРАНС" ООД Русе Русе
7684 4627 "ЯНКА МАРИНОВА-ДИМИ" ЕТ Русе Русе
7685 15629 "ТРАНСПОРТ ВОЙКОВ" ЕООД Русе Русе
7686 6334 "ЕКОТРЕЙД МЕТАЛ" ЕООД Русе Русе
7687 8217 "НИНАХИМ" ЕООД Русе Русе
7688 12837 "СЛАВЯНСКО ИЗКУСТВО" ЕООД Русе Русе
7689 3134 "УНИПАК-В" ЕООД Русе Русе
7690 2772 "ЕВРОТРАНС РУСЕ" ООД Русе Русе
7691 0352 "ИВАН ПЕТКОВ - ДЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7692 12058 "ОПТИМУМ ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
7693 7241 "ГЕОДОР - ВБ" ООД Русе Русе
7694 12611 "АКТРАНС" ЕООД Русе Русе
7695 7662 "ТОНЧЕВИ ТЕТОВО ТРАНС" ООД Русе Русе
7696 14119 "ТРАК ЕНД ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7697 14770 "ОЙЯТРАНС" ЕООД Русе Русе
7698 2565 "БАКАРЖИ-ТРАНСПОРТ-1964" ЕООД Русе Русе
7699 9738 "ЕЛБИ АУТО" ООД Русе Русе
7700 9926 "Ф+С-АГРО" ООД Русе Русе
7701 8424 "ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Русе Русе
7702 1269 "ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7703 1044 "ПЪРВАНОВА" ЕООД Русе Русе
7704 1003 "ДИМОНИ" ООД Русе Русе
7705 10941 "ПАЧОЛИН" ЕООД Русе Русе
7706 9879 "А И Д ГРУП" ЕООД Русе Русе
7707 12580 "МУЛТИСЕРВИС" ООД Русе Русе
7708 3591 "ТЕРРАВИА РУСЕ" ЕООД Русе Русе
7709 0737 "БИРЕНА БОРСА-РУСЕ" ООД Русе Русе
7710 9932 "ДИМОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7711 2948 "ИВ ТРАНС 09" ЕООД Русе Русе
7712 2341 "ОГИ-08" ЕООД Русе Русе
7713 11152 "М-ГАЗ"" ЕООД Русе Русе
7714 10080 "КОРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
7715 8003 "СУИФТ 1" ЕООД Русе Русе
7716 8539 ТАНК ИМПЕКС ООД Русе Русе
7717 1343 "ЦЕЗИ-ТРАНС-ЮЛИЯН ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
7718 0751 "ИВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Русе
7719 14556 БСВ ЛОГИСТИК ООД Русе Русе
7720 15659 "ЛОГИСТИК ЛЪКИ" ЕООД Русе Русе
7721 5749 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Русе Русе
7722 5650 "НИКТРАНС" ЕООД Русе Русе
7723 2568 СПЕД ОЙЛ ЕООД Русе Русе
7724 9922 "ПОЛИСАН" АД Русе Русе
7725 10731 "ЕТРАНС 65" ЕООД Русе Русе
7726 10507 "КЕД-ДИЧЕВИ" ООД Русе Русе
7727 14103 "МИГ-МА-МАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА" ЕООД Русе Русе
7728 0236 "РЕКСИМ – ДИМИТЪР СТОЯНОВ" ЕТ Русе Сливо поле
7729 9896 "УДЕКС" ЕООД Русе Сливо поле
7730 10860 "РОСТРАНС 1" ЕООД Русе Сливо поле
7731 13780 "ЗП-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Сливо поле
7732 9405 "САФАРИ-М" ЕООД Русе Сливо поле
7733 2706 "ИК-ТРАНС-ИВАН КРУМОВ" ЕТ Русе Ценово
7734 7930 "МАКСИМАТРАНС - М" ЕООД Русе Ценово
7735 0539 "М-ТРАНС" ООД Русе Ценово
7736 5202 ЕТ "ДИАНА-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ" Силистра Алфатар
7737 7230 "АГРОМАРКЕТ" ЕООД Силистра Алфатар
7738 3754 "ПЕНО-СТРОЙ-БЕТОН" ЕООД Силистра Главиница
7739 13941 "ТУРГАЙ ТРАНС" ЕООД Силистра Главиница
7740 3077 АЙДЖИ ТРАНС 67 ЕООД Силистра Главиница
7741 4310 "МЕРТТРАНС-МЕТИН КЕНАН" ЕТ Силистра Дулово
7742 14961 "САКСФУРАЖ" ООД Силистра Дулово
7743 4776 "САМИНВЕСТ" ЕООД Силистра Дулово
7744 5334 "ГЬОЧЕВ -САБИН ГОЧЕВ" ЕТ Силистра Дулово
7745 6995 "БРАТЯ ПЕПЕЧ" ООД Силистра Дулово
7746 10332 “ИНТЕРТУР-АС“ ООД Силистра Дулово
7747 15347 "МИКА-АГРО" ЕООД Силистра Дулово
7748 2758 "БРЕВИС" ООД Силистра Дулово
7749 6373 "БАЛКАН-ТУР-2008" ЕООД Силистра Дулово
7750 12339 "ЕВРО БГ ЕКСПРЕС" ЕООД Силистра Дулово
7751 2303 "ДЖИЛИ-СОЙ - ДЖИХАНГИР ИБРЯМ" ЕТ Силистра Дулово
7752 12817 "ГЕДИК ТРАНС" ЕООД Силистра Дулово
7753 11282 "ЛЕСГРИЙН" ЕООД Силистра Дулово
7754 0698 ЕООД ШАХИН Силистра Дулово
7755 10299 "ПРАВДАТРАНС" ООД Силистра Дулово
7756 14764 "СТРОЙКОМ - 2014ДА" ООД Силистра Дулово
7757 11293 "ФЕРИ ТРАНС-81" ЕООД Силистра Дулово
7758 13165 "ЕМСА" ООД Силистра Дулово
7759 6095 "ДЕЙЗИ ТУР" ООД Силистра Дулово
7760 12469 "ЕВРО СТРОЙ" ЕООД Силистра Дулово
7761 13774 "МУРАТИ ЛЕС 2015" ЕООД Силистра Дулово
7762 15194 ДЕМЕТРА 00Д Силистра Дулово
7763 11466 "ФИЗИ АГРОТЕКС" ЕООД Силистра Дулово
7764 7790 "БАЛКАН-ТУР" ЕООД Силистра Дулово
7765 11874 "СЕОН ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Дулово
7766 14124 "ЕНДИ ГРУП" ООД Силистра Дулово
7767 14550 "БЕСТЛИНЕ" ЕООД Силистра Дулово
7768 1503 “КАЙНАК-АГРО 2 “ ЕООД Силистра Кайнарджа
7769 5493 "СЕГОВ" ЕООД Силистра Силистра
7770 12973 "ВИГС ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7771 9284 "МАРТИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7772 15683 "НАДИН СИЛИСТРА" ЕООД Силистра Силистра
7773 9033 "ЕУФОРБИЯ" ЕООД Силистра Силистра
7774 7021 "КУРТИТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7775 1165 "ИНФОМИК-ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7776 1183 "АГРО СТИВ ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7777 6664 "ДРЪСТЪРЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7778 7559 "БТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7779 2704 "СИЛТЕКС" ЕООД Силистра Силистра
7780 15414 "ЕВРОИНВЕСТ" ЕООД Силистра Силистра
7781 3276 "КЕЙСИ" ЕООД Силистра Силистра
7782 1014 "ТРОЯ ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7783 3625 "СТЕФАНОВ" ЕООД Силистра Силистра
7784 15404 "ЕРБАУЕР" ЕООД Силистра Силистра
7785 6953 "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД Силистра Силистра
7786 6742 "ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР" ООД Силистра Силистра
7787 15671 "СИНЕВА" ЕООД Силистра Силистра
7788 11694 "НИДИЯ" ООД Силистра Силистра
7789 1145 "КРИС КОМЕРС-77" ЕООД Силистра Силистра
7790 8046 "КАУМЕТ" АД Силистра Силистра
7791 6344 "МЕДВЕДЕВ - СС" ЕООД Силистра Силистра
7792 15643 "СЕК ПАРТС БГ" ООД Силистра Силистра
7793 14177 "АГРОПОМ -2-91 - НИКОЛАЙ НЕДЕВ" ЕТ Силистра Силистра
7794 13096 ''ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ'' ЕООД Силистра Силистра
7795 14392 "ШЕРИФФ 2015" ЕООД Силистра Силистра
7796 15157 "ТРЕЙД ТРАНС СИЛИСТРА" ЕООД Силистра Силистра
7797 7490 "СТА