Лиценз на Общността за извършване на товарни превози към дата 08.02.2016 г. /11261 бр.

ЛИЦЕНЗ ФИРМА ОБЛАСТ ОБЩИНА
1 6034 "НАДЕЖДА ДАМЯНОВА" ЕТ Благоевград Банско
2 6242 СОТИР МАНОЛЕВ - БЛАГОЙ СТАНУДИН ЕТ Благоевград Банско
3 0547 "РИУ-ТРАНС-2005" ООД Благоевград Банско
4 2713 "КАФЕРИНОВ" ЕООД Благоевград Банско
5 14438 "Б И П ГРУП" ЕООД Благоевград Банско
6 7348 "АРСО" ЕООД Благоевград Банско
7 4552 "ИВАН МУНИН" ЕТ Благоевград Банско
8 12949 "ЛЕССЪР" ООД Благоевград Банско
9 11103 "НИКИ ТРАНС 64" ЕООД Благоевград Банско
10 8405 "НЕМАЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
11 13250 "КЕЙ-ЕС-ВИ" ООД Благоевград Банско
12 12765 "БУМБАР" ООД Благоевград Банско
13 10244 "РОКО И СИН" ООД Благоевград Банско
14 13615 "И Т ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Банско
15 11216 "РАДЕМО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Банско
16 10716 "Д И А ЧУКОВИ" ЕООД Благоевград Банско
17 13503 "БТИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Банско
18 0704 "БЕКО-ЕКСПОРТ-ИМПОРТ" ООД Благоевград Белица
19 13285 "МАТ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Белица
20 13242 ЕТ "МЕДИ - АХМЕД ВРАЧЕВ - ИСМАИЛ ВРАЧЕВ" Благоевград Белица
21 13892 "НЕДЖИ 2015" ЕООД Благоевград Белица
22 12136 "АГРОБИЛД" ЕООД Благоевград Белица
23 7682 "ВИМП – ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Белица
24 7861 "ГЕОРГИ ПЕНЧОВ" ЕТ Благоевград Белица
25 8369 БОБО МК ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
26 3949 "ТРАНС ЛЪРД" ООД Благоевград Благоевград
27 13371 "ГЛ ЮРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
28 13702 "ЕМ ЕМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
29 10293 "ЛУНА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
30 8503 "ГЕЛАДАРИС - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
31 14284 "ДАПГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
32 12543 "ТРАНСПОРТЕС -ИНЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
33 2841 "Н.Е.П. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
34 9148 КУИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
35 3085 ПОНТОС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
36 11765 "ПОСТОЛОВСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
37 7503 "ТРАНС ЛИМИТЕД ТРАНСПОРТ СР" ЕООД Благоевград Благоевград
38 6731 "ГАЛАКСИ ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
39 7544 "ИВБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
40 14276 "Н И Н ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
41 2483 “Ф ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
42 3178 "МАРТИН И ФИЛИП" ЕООД Благоевград Благоевград
43 14508 "АКАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
44 5697 “АУТОГУМ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
45 13993 "Н. Н. ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
46 10363 "ИЛИЯ 74" ЕООД Благоевград Благоевград
47 0487 "ШАНС ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
48 8894 "86 СС.КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
49 1853 "РАП-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
50 10264 "ИНТЕРКАР-ЦОБИ" ЕООД Благоевград Благоевград
51 8824 "ТРАНС ДИНАСТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
52 11266 "ПАТАШОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
53 2293 "КОСПЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
54 8914 "АНВЕРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
55 0934 "ДАМЕВ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
56 7913 "ТО - МА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
57 6856 "АТОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
58 13251 "ТРАНСПОРТЕР СТОЛЕ" ООД Благоевград Благоевград
59 8261 "И П М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
60 10290 "АЛЕК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
61 14566 "ВВВА" ЕООД Благоевград Благоевград
62 10971 "ИЛМАРК-2013" ЕООД Благоевград Благоевград
63 11447 "МАРИО КОЦЕВ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
64 14242 "ЛИСА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
65 11482 "БОМАК-2" ООД Благоевград Благоевград
66 8841 "АНЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
67 11871 "МАРЛИКО" ЕООД Благоевград Благоевград
68 11439 "АНТОН - РА" ЕООД Благоевград Благоевград
69 5170 "САВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
70 11485 "ГИШКА СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
71 4546 "СТАРТ-2012" ЕООД Благоевград Благоевград
72 12170 "АФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
73 11847 "ВИНИ-ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
74 13153 "ШАРАЦ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
75 10301 "ПАСКАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
76 12169 "С. Р. Б. ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
77 12150 ЕТ "НАДЕЖДА СТОЯНОВА-2010" Благоевград Благоевград
78 13630 "НИКА ТРАНС НН" ЕООД Благоевград Благоевград
79 13294 "КАМИ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
80 9002 "СИЛВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
81 11811 "КС ЕКОФУДС" ООД Благоевград Благоевград
82 8511 "АРКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
83 2916 "КОНСТАНТИН ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
84 14218 "НЕГРИТА БКБ" ЕООД Благоевград Благоевград
85 8849 "ТЕМЕЛ ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
86 13961 "ГЕО Г ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
87 10141 "МИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
88 10782 "СОКОЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
89 11706 "СКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
90 9399 "СЕРВИЗ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
91 3117 "МЕГА ТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
92 0339 "БИНЕР ЕКСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
93 10417 "ДАСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
94 10738 "ИВЕАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
95 3481 "Б - М - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
96 2546 "ЯНЕЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
97 12473 "СКМ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
98 11587 "ТРАНСПОРТЕР 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
99 10147 "ДАНИ-Н ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
100 7420 "САБО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
101 10088 “М.К. ИНТЕРНАСИОНАЛ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Благоевград
102 10046 "БОМАК-ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
103 12592 "МАК КУИН 95" ЕООД Благоевград Благоевград
104 11882 "АГРОМАХ ТРАНСА" ЕООД Благоевград Благоевград
105 8169 "П.Т.С ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
106 10149 "ПАР-МАР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
107 11898 "МЦВ" ООД Благоевград Благоевград
108 10421 "РЕД СТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
109 12593 "ПИНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
110 10159 "ЕВРОСТЕФ" ООД Благоевград Благоевград
111 12122 "ГОЛД ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
112 6136 "ДЕЛУКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
113 12129 "ДАФЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
114 12119 "ГОЛД ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
115 9959 "ИНТЕРТРАНС ДК" ООД Благоевград Благоевград
116 11751 "КРЕМИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
117 4373 "ОДИСЕЙ ФАКАС" ЕООД Благоевград Благоевград
118 11046 "КОСТАКИС ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
119 14401 "ОЛ СЪРВИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
120 12039 "М.ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
121 10316 "ХИДРОЕНЕРДЖИ-БГ" ООД Благоевград Благоевград
122 1611 АРТЕМИС 2008 ООД Благоевград Благоевград
123 12325 "КОСТОВ БГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
124 12632 "МЕГА ТРЕЙД - СКРЧИМ" ЕООД Благоевград Благоевград
125 14226 "МАЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
126 12342 "КБФ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
127 10422 ЕВРОПЕАН - ФРИГО - ТРАКС ЕООД Благоевград Благоевград
128 4725 "ВИЗИЯ СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
129 4342 "ГАЛИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
130 2018 "АТЛАС-ТРАНС-ЕВРОПА" ООД Благоевград Благоевград
131 8892 "АСПРА-ДИМИТРОВИ И СИЕ" СД Благоевград Благоевград
132 10078 "ДТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
133 14230 "ТА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
134 7933 "КАРГО ФАСТ" ЕООД Благоевград Благоевград
135 12326 "НАУССА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
136 13216 "ГРОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
137 6059 "ВИСВАРДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
138 2006 "ПЛИАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
139 11257 "УНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
140 5167 САКИС-В ЕООД Благоевград Благоевград
141 3933 "МЕРИАМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
142 7413 МЕГАЧИ ЕООД Благоевград Благоевград
143 4695 "ТРАНС БАЛКАНИ - БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
144 12331 "ВИВА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
145 12336 "ПРЕЦИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
146 5142 ПЕК - ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
147 11821 "ИРИБОЗОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
148 6670 "МАРИАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
149 11721 "ФРИЕНДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
150 8328 "ЯКИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
151 12113 "КАЛО КРИСТИАН" ЕООД Благоевград Благоевград
152 8253 "КЕРКИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
153 1641 "ИЛ-ДИ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
154 11204 "Е.Ф. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
155 8895 "АНДЕЛИ" ЕООД Благоевград Благоевград
156 12323 "РАЯН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
157 12333 "ПЕКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
158 14130 "АДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
159 14227 "ПИЛОТ - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
160 5928 "РИАНДРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
161 11590 "ТГЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
162 5698 “КОЖИНКОВСКИ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Благоевград
163 3319 "СИМ АУТО-09" ООД Благоевград Благоевград
164 12358 "ПОЛИ ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
165 2050 ДИМИТРИС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
166 12431 "ЕЙДЕС" ЕООД Благоевград Благоевград
167 5958 "ЛЕИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
168 13502 "М & Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
169 1994 "ВОЛИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
170 5592 "ЕВАА –ТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
171 1864 "ПЕШ-НЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
172 1867 "ХИДРОЕНЕРГИЙНА КОМПАНИЯ" ООД Благоевград Благоевград
173 13240 "МТ ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
174 13959 "АЛТЕКСКО" ЕООД Благоевград Благоевград
175 4156 "ТРИО-ТРАНС- 11" ООД Благоевград Благоевград
176 4467 "ВИРТУС 2010-МИТКОВИ" ЕООД Благоевград Благоевград
177 12460 "СЕНТ РАФАЕЛ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
178 12000 "ДВГ-84" ЕООД Благоевград Благоевград
179 13498 "ЗОРАНГОРАН" ООД Благоевград Благоевград
180 0524 "МИТИТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
181 14270 "ФИЛИПОВ СВФ" ЕООД Благоевград Благоевград
182 12108 "ПЕТРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
183 13488 "ФИЛИТЕА" ЕООД Благоевград Благоевград
184 7724 "ГЕКРА" ЕООД Благоевград Благоевград
185 8510 "АЛЕКСМАР ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
186 14280 "СЛАФИ М" ЕООД Благоевград Благоевград
187 0803 "ЧКРЕПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
188 13631 "ЕКСТРА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
189 0848 "ЕРМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
190 5972 "СПИЙД КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
191 5417 СОФИДА М ООД Благоевград Благоевград
192 1743 "ВИТОША-А" ЕООД Благоевград Благоевград
193 3399 "СТЕФАНИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
194 5233 ТРАНСАРТЕ ООД Благоевград Благоевград
195 9934 ПАЛАГАС ООД Благоевград Благоевград
196 10362 "ХЕЛЛАС МАРКЕТ" ООД Благоевград Благоевград
197 2184 "ЕЛЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
198 11659 "АЛФА - ФОРСЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
199 12244 "СТЕФАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
200 12467 "ОЕО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
201 10267 "ЙОНА ТЕРМ" ЕООД Благоевград Благоевград
202 2910 "И.К.И. ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
203 11047 "СПМ КАРГО" ООД Благоевград Благоевград
204 1814 "УЪОРЛД ШАНС" ООД Благоевград Благоевград
205 14515 "ПИЕРИКИ ТРЕЙДИНГ КЪМПАНИ" ООД Благоевград Благоевград
206 0369 "ОГИТРАНС 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
207 12482 "ЛОМАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
208 13849 "СТИЛИАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
209 3509 "БОБО СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
210 12733 "УБ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
211 6895 "АРГО КАМЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
212 12605 "Г И З ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
213 11478 "ТР ТРАНСПОРТ 2013"ЕООД Благоевград Благоевград
214 3616 "ВАБО ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
215 11703 "ВВВ-АКТИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
216 5642 " ТРАНС БОВЕ " ЕООД Благоевград Благоевград
217 5479 "ПАРНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
218 3564 "СПИИД ТРАНС ОИЛ" ООД Благоевград Благоевград
219 11818 "КРАТИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
220 12722 "ВЕЛВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
221 2372 "БАЛКАНИЯТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
222 11805 "СИКАЛ- БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
223 13426 "СТАРТ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
224 14303 "К.П.А ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
225 2567 "РАЛИЦА КОЧОВА -2006" ЕООД Благоевград Благоевград
226 12552 "БКИ" ООД Благоевград Благоевград
227 3398 "МАКРО МК" ООД Благоевград Благоевград
228 9809 ПОПОТИС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
229 13339 "АВ-ЕМ90" ЕООД Благоевград Благоевград
230 14126 "МА-НА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
231 14526 "ПЕШОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
232 3790 "ОЛИМП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
233 13982 "ЕФРЕМ 1975" ЕООД Благоевград Благоевград
234 13545 "ФРА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
235 10588 "ДИ ЕС ЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
236 13335 "МАТИ ТРАСПОРТИ" ООД Благоевград Благоевград
237 14518 "ТЕМЕЛИС АНДРЕАС" ЕООД Благоевград Благоевград
238 14296 "КОПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
239 14017 "ГУМЕКСПРЕС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
240 11521 "ДИМИ МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
241 11259 "ЗИКА ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
242 11071 "КАРГО ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
243 13336 "ИВЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
244 10257 "КОС БОР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
245 10099 "ТРГОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
246 9566 "ДЗИУВАРАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
247 11490 "ЕЛИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
248 3937 "БОБО ТРАНСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
249 11626 "АМПО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
250 9394 "М - БГ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
251 13309 "БАЛИЛА ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
252 0801 ФЕРЕО ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
253 14014 "СТИМЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
254 7340 ПЕТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
255 12925 "ГЛОБАЛ РОУДС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
256 10062 "ДЖИОВАННИ ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Благоевград
257 3582 "ЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
258 6492 "АВСТРАЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
259 13525 "ТРАНС ДИНАЧА" ЕООД Благоевград Благоевград
260 4185 "МИХАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
261 12634 "КОКИШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
262 7989 "АНДРЕА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
263 7343 "ЧАКАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
264 14502 "ТРАК МАСТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
265 1477 ВУК ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
266 0477 "БОНУС ТРАНС-96" ООД Благоевград Благоевград
267 0337 "ГЕО МЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
268 13515 "АЛГЕО" ООД Благоевград Благоевград
269 2118 "ОМЕГА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
270 1252 "НИКОЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
271 13387 "ЗАНГАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
272 11348 "ЕУРО ТРАНС ЛС" ЕООД Благоевград Благоевград
273 12262 "ГОЛД ТРАНЗИТ" ЕООД Благоевград Благоевград
274 10127 “ЕМАРТИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
275 3187 "АНИ КОМЕРЦ" ООД Благоевград Благоевград
276 10109 "АЛЕКСАНДРА 2972" ЕООД Благоевград Благоевград
277 5680 "ЕВРОСТАР" ООД Благоевград Благоевград
278 12254 "МАЛЕШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
279 11722 "Б.П.ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
280 1610 "КНК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
281 12407 "ДРАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
282 0349 "КМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
283 14256 "АД ЕНД ЕЛ КОМПАНИ" ООД Благоевград Благоевград
284 7328 "ДЕНИ-БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
285 11639 "ГСМ-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
286 12247 "АУТОТРАНСПОРТИ ТОТАРО" ЕООД Благоевград Благоевград
287 7107 "МИЛЕНИНСКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
288 11503 "САМ 73" ООД Благоевград Благоевград
289 11367 "ГЬОРЧЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
290 12201 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
291 4733 "И.Д.Д.2010" ЕООД Благоевград Благоевград
292 13202 "АНТОНИЯ - ИС" ЕООД Благоевград Благоевград
293 14373 "ДЖИ. КАРБОН" ЕООД Благоевград Благоевград
294 9173 “ПОРПИ ТРАНС“ ООД Благоевград Благоевград
295 11848 "МК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
296 13168 "ДАНИЕЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
297 3869 "СКИАДОПОУЛОС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
298 3372 "САНИ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
299 14198 "НЕНАД ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
300 2846 "ЗУМЕЛЕКТРОНИК" ООД Благоевград Благоевград
301 5659 "ЕКО ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
302 4849 "ДАРИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
303 11792 "АГИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
304 11910 "ЛАЗУР" ЕООД Благоевград Благоевград
305 3927 "ЛАВОРТА ТРАК" ООД Благоевград Благоевград
306 14203 "АНТОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
307 2591 "БИЛ ИНТЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
308 3793 "ПАРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
309 1048 Г.А.К.СПЕДИШЪН ЕООД Благоевград Благоевград
310 10278 ТРАНСПОРТЕР-2 ЕООД Благоевград Благоевград
311 14182 "НИКИ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
312 1061 СДП ФРИГО ЕООД Благоевград Благоевград
313 4686 "ГРЪЧКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
314 4358 "АЛЛ ЮРЪП ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
315 13197 "СИМАК БГ" ЕООД Благоевград Благоевград
316 1858 "ТРАНС ПРОМЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
317 11845 "АВРОРА-КС" ЕООД Благоевград Благоевград
318 13980 "ВЕПС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
319 11450 "МАРИНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
320 5196 "ЕРТАНКОМ" ООД Благоевград Благоевград
321 6549 "СОЧО 2012" ЕООД Благоевград Благоевград
322 8235 "МЕТИЧ" ЕООД Благоевград Благоевград
323 9048 "ИНВЕСТ КОНСУЛТ - 07" ООД Благоевград Благоевград
324 9307 "ДАРЪН РОУД" ЕООД Благоевград Благоевград
325 6252 "АВТОТРАНС-БАНДРОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
326 13191 "Х И К ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
327 1161 "ПАЛАХАНОВ-КРАСИМИР ПАЛАХАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
328 7007 "ЛАТИНКА СОЛАЧКА-ИВАН СОЛАЧКИ" ЕТ Благоевград Благоевград
329 9101 "МЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
330 13164 "ЕВРО СПЕД 77" ЕООД Благоевград Благоевград
331 3802 "ТРАНСБУБ" ЕООД Благоевград Благоевград
332 8248 "ИТАЛЕВРОМАК-БГ-СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
333 11329 "ГО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
334 11191 "ВЕНИМА - МАРИЯ АТАНАСОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
335 13653 "ТДС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
336 5230 "БОНИ-21" ЕООД Благоевград Благоевград
337 1804 "ИВАН СОТИРОВ-МЕРКУРИЙ 96" ЕТ Благоевград Благоевград
338 13762 "АНТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
339 2600 "КОХСИ-КАЛИНКА ЙОРДАНОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
340 11211 "БУЛПАЛ" ООД Благоевград Благоевград
341 8246 "РИВАСА" ООД Благоевград Благоевград
342 11791 "МАРКМАКС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
343 2086 "ВИ-ГРУП 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
344 5871 "РИНОТРАНС АМД" ООД Благоевград Благоевград
345 12088 "БЕСТ ФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
346 8592 ФИКС ЕУРОПА ООД Благоевград Благоевград
347 11917 "ВЕНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
348 7801 "Ф. И ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
349 10166 "ФРИГО ФРЕЙГХТ" ООД Благоевград Благоевград
350 0381 "ТРАНСМИТ-82" ЕООД Благоевград Благоевград
351 1732 "АВТОТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
352 12089 "СТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
353 3886 "Б.Д ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
354 11577 "ЕНТЕР 87" ЕООД Благоевград Благоевград
355 0317 "ТРАНСЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Благоевград
356 10457 "АНАКИЕВСКИ" ООД Благоевград Благоевград
357 8079 "КОНСТАНТИНА-1" ООД Благоевград Благоевград
358 7947 "КО МАТ" ООД Благоевград Благоевград
359 11870 "ДАРСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
360 2938 "ЕЛПИС" ЕООД Благоевград Благоевград
361 4104 "СЛАВИХРИС" ЕООД Благоевград Благоевград
362 10472 "ЕВРО ТРАК 13" ООД Благоевград Благоевград
363 1177 "АСЕН ЯНКОВ-АСИ" ЕТ Благоевград Благоевград
364 1291 "Г.АРГИРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
365 7603 РЕГИН ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
366 2260 "ТРАНСКОМ - ЕМД" ЕООД Благоевград Благоевград
367 4834 "ДИМОСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
368 7710 "БЪРЗАЧКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
369 8496 "СЪРВИСТРАК" ЕООД Благоевград Благоевград
370 14109 "КИВА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
371 13779 "ФИ-МИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
372 1716 ФЛАД ЕООД Благоевград Благоевград
373 9195 "ЕМИ ТРАНС А/В" ЕООД Благоевград Благоевград
374 12012 "УКЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
375 12092 "СЕРТА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
376 12102 "ТСАТАС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
377 7895 "ТРАНСМОНДО" ООД Благоевград Благоевград
378 12101 "ДЖИ ВИ 01" ЕООД Благоевград Благоевград
379 10478 АЛМИРОС ТРАНС 79 ЕООД Благоевград Благоевград
380 13921 "3 АЛФА 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
381 9108 "ЕВРО ФРИГО 88" ЕООД Благоевград Благоевград
382 9043 "ЕЛИЛЕОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
383 5579 "МАЛГАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
384 8767 "ЯКИМОВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
385 10298 "БЕТА СТАР" ЕООД Благоевград Благоевград
386 8962 "ТЕМЕТЕРОН БРОС" ООД Благоевград Благоевград
387 11739 "ДИНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
388 0206 "НТОУКОС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
389 2256 "ЛЕОН КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
390 6685 "ПАРУЧИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
391 3376 "СМАРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
392 8288 "МИЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
393 11748 "ТАХО-ШПЕТ" ЕООД Благоевград Благоевград
394 7846 "АВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
395 6929 "ВАНИКАРТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
396 10111 "ВОУРНАЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
397 12674 "АМГ СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
398 2312 "СТАТИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
399 11938 "РАМА АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
400 13692 "Д И М - ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
401 13790 "МАН-СПЕД 15" ЕООД Благоевград Благоевград
402 2273 "ЛОГИСТИКА 12" ООД Благоевград Благоевград
403 13074 "ИНТЕРЛОК" ЕООД Благоевград Благоевград
404 4226 "ТРИККИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
405 14355 "ЕУ ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
406 12947 "АЛФА СПЕДИЦИОН" ЕООД Благоевград Благоевград
407 11500 "ЕВРО ТРАНС ДЗ" ООД Благоевград Благоевград
408 12974 "ФЛОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
409 8647 "СИГО - 2011" ЕООД Благоевград Благоевград
410 12987 "АДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
411 5357 "ВАСИЛОПУЛОС - 1" ЕООД Благоевград Благоевград
412 12946 "БИГ-БУЛЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
413 11415 "ТРАНС РУМИ 66" ЕООД Благоевград Благоевград
414 12624 "ЗВОНКО ВУЧКОВСКИ-МАЛЕШ" ЕООД Благоевград Благоевград
415 7964 ДЕЯ ТЕАМ ООД Благоевград Благоевград
416 3957 "КАРАСУЛИС - БГ" ООД Благоевград Благоевград
417 8678 "НАТСИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
418 12622 "МАНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
419 6208 "АГРОЛА БАЛКАН" ООД Благоевград Благоевград
420 5376 "СВЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
421 14591 "ДИ-ПРЕМИУМ" ЕООД Благоевград Благоевград
422 3340 "ПАН-ДИМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
423 5245 РБ-ЛОГИСТИК ЕООД Благоевград Благоевград
424 6408 "МИХАЛИС.К" ЕООД Благоевград Благоевград
425 6244 "ДИМЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
426 11419 "ЯНУС - ПРЕВОЗ" ЕООД Благоевград Благоевград
427 9143 "НИКОЛОСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
428 8350 "ДАНИ-Н" ЕООД Благоевград Благоевград
429 9397 "ЕКЗЕДОРОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
430 8873 "ДЖОДИ ШПЕД" ООД Благоевград Благоевград
431 3631 "МЕГАМИС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
432 9069 БСС ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
433 12575 "МИТАШ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
434 6052 АКУИЛА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
435 11179 "КЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
436 14000 "ЕЛИТ САХА" ЕООД Благоевград Благоевград
437 5385 "ЕВРО КОЛД ЛАЙНС" ООД Благоевград Благоевград
438 10511 ДЗЕКО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
439 7979 "А.ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
440 2856 "МФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
441 7582 "ЙОРГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
442 0459 БГ ХОЛИЧ ЕООД Благоевград Благоевград
443 6180 "ТЕО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
444 2205 "АНГЕЛОВ-КБ" ЕООД Благоевград Благоевград
445 8898 “ВГЛ СПЕДИШЪН“ ЕООД Благоевград Благоевград
446 13756 "ТРАНСБУЛ 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
447 11824 "КАРИЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
448 0010 ТИЕО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
449 4708 "БИКОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
450 12913 "ГИВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
451 5199 "САНТАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
452 7479 "М И К ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
453 0186 "АПОСТОЛОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
454 13755 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Благоевград
455 8796 "МАН СПЕД 12" ООД Благоевград Благоевград
456 9857 "П-М ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
457 11980 "ДИАМАНТИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
458 10516 "ОПСТАНОК ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
459 10280 "МОРИАС" ЕООД Благоевград Благоевград
460 6618 "Г.А.К. ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
461 11776 "ЛЕНЦОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
462 12052 "ТОП ЛАК" ЕООД Благоевград Благоевград
463 14581 "ДЖОНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
464 11984 "ТАТЯНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
465 8393 "СИЦИЛИЯ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
466 12907 "ГРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
467 10916 "КАЛФАС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
468 11929 "ГЕРМАН И ЛУШЕ" ООД Благоевград Благоевград
469 12940 "ДЕКИ - С ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
470 7242 "ПАДРИНИ" ООД Благоевград Благоевград
471 1030 "ТЕРМО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
472 2854 "КРИБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
473 11936 "АВЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
474 11304 "ПАНИК - Д" ООД Благоевград Благоевград
475 12901 "БОКА ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
476 12904 "ФРИГО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
477 0636 "БУЛКАР" ООД Благоевград Благоевград
478 11299 "ТРАНС - САСА" ЕООД Благоевград Благоевград
479 10519 "КАРГО СЪЛЮШЪН" ЕООД Благоевград Благоевград
480 10522 БАСТРАНС ООД Благоевград Благоевград
481 14024 "РОНИН-3" ЕООД Благоевград Благоевград
482 11939 "СИЛВЕР СТАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
483 11907 "ТРАНС ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Благоевград
484 12916 "БЛИЦ ТРЕЙД 1" ЕООД Благоевград Благоевград
485 5658 "БОДРОСТ-96" ЕООД Благоевград Благоевград
486 11239 "МОМАС-БГ" ООД Благоевград Благоевград
487 13976 "КЛИК-ПЛУС" ООД Благоевград Благоевград
488 3743 "ДИМ ТРАНС - БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
489 8837 "ВИГО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
490 3944 "ЕМИЛ СТОЙЧЕВ-ДЕС-ТРАНС" ЕТ Благоевград Благоевград
491 13889 "ТРИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
492 10770 "Б ЕНД ДЖИ" ООД Благоевград Благоевград
493 2336 "КИОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
494 1826 "ОЛГА АУТО ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
495 4893 "МАРКОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
496 2807 "СТАД-БЛИЗНАКОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
497 10348 "СИЛВЪРСТАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
498 13252 "ЛИНГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
499 11953 "ЕКО-БЕР" ЕООД Благоевград Благоевград
500 7577 "ЛКВ ДИМОВ" ЕООД Благоевград Благоевград
501 12888 "МАРИНА - ИНТЕРНАСИОНАЛ" ООД Благоевград Благоевград
502 6307 "ГБС-БЛАГОЕВГРАД" АД Благоевград Благоевград
503 4758 "СТ - МАК - 10 - ТЦАТЦИАНДРЕО ТОМАС - СТАВРОС" ООД Благоевград Благоевград
504 4795 "ДАВ - 99 - ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
505 8035 "ЗАГ - ТРАНС КОМЕРЦ" ЕООД Благоевград Благоевград
506 13616 "ТРАНС ЛОГИСТИК 97" ЕООД Благоевград Благоевград
507 8183 "К И К-2011" ООД Благоевград Благоевград
508 8210 "БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
509 11288 "СКАНЛОГ" ЕООД Благоевград Благоевград
510 12523 "АСЛАНОГЛУ" ЕООД Благоевград Благоевград
511 1990 "БОРА" ЕООД Благоевград Благоевград
512 2611 "АРАП ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
513 11148 "ЛОРД ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
514 5021 "ВИЛИ ЛМ" ЕООД Благоевград Благоевград
515 14351 "НАД МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
516 5523 "ФИТ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
517 3974 "СЕТИ-С-СТРАХИЛ ИВАНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
518 4777 "КОСТЕЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
519 8544 "С И Т - 2007" ЕООД Благоевград Благоевград
520 2038 "АЛПИНА - ГРУП 1" ООД Благоевград Благоевград
521 5457 СИАРАС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
522 8964 ДРОСИА ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
523 12885 "ЕЛИ -ТОД 80" ЕООД Благоевград Благоевград
524 14079 "МИРАВЕЛА ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
525 4046 "Б.Е.Т. ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
526 8516 "СКАРАБЕЙ" ООД Благоевград Благоевград
527 1337 "КАРАТ-АБ-ЛЮБОМИР АНДОНОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
528 8236 "БУЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
529 9706 "ЙОРДАНКА МАЗУРСКА-ТРАВА" ЕТ Благоевград Благоевград
530 9695 "ТАКИС-ТРАНС - 2007" ООД Благоевград Благоевград
531 8875 "ОФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
532 8708 "12-ВИКИНГ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
533 1918 "ВИК-СВЯТ 85" ЕООД Благоевград Благоевград
534 4650 "ЯН КЕ МАР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
535 12841 "АНТЕО - 2014" ЕООД Благоевград Благоевград
536 9199 НИКО-ТРИК ЕООД Благоевград Благоевград
537 13606 "БУЛЛС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
538 8486 "ДАВИС-ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
539 4951 "ТАСКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
540 8843 "ГРАЙФЕР ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
541 10347 "БИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
542 2497 "ПЕПСИ - 67" ООД Благоевград Благоевград
543 13601 "ЛУИДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
544 7202 "ИНТЕРТУР" ООД Благоевград Благоевград
545 7631 "ГАМА" ЕООД Благоевград Благоевград
546 13145 "НИКАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
547 10200 СТИЙВЪНС ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
548 14525 "ДСИ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
549 12887 "НИКОС ПНИ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
550 5040 "ГОРАДТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
551 7294 "ВЕСЕЛИНА 08" ЕООД Благоевград Благоевград
552 11604 "НАСКОС ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Благоевград
553 0885 "ГРАНД-К" ЕООД Благоевград Благоевград
554 7701 "СЛИМЛАИН КЛУБ-БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Благоевград
555 3053 САН ДЖОРДЖИО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
556 1271 "МЕТКА 2008" ЕООД Благоевград Благоевград
557 8668 "ЛКВ ТРИПЧЕВ" ЕООД Благоевград Благоевград
558 10751 "МЕЛАНИ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
559 4655 ГАРАНТИ ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
560 10602 "ПХС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
561 12522 "СТАНКОВ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
562 4811 "ГОЧИ - 2005" ЕООД Благоевград Благоевград
563 2366 "РОТКИВ" ЕООД Благоевград Благоевград
564 5730 "МАРС ММ" ООД Благоевград Благоевград
565 10201 "ДСС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
566 8691 "ЙОМИ - СПЕД" ООД Благоевград Благоевград
567 1821 ДЕНЕ - ВЕТУНИЦА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
568 14520 "КСД ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
569 10323 "СТАК ДЖЪМБО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
570 12649 "КОСМАР СПЕДИШЪН" ООД Благоевград Благоевград
571 8489 "ИНТЕР - МАКС - 2020" ЕООД Благоевград Благоевград
572 10952 "НОР СПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
573 11969 "КОЗМЕКС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
574 12318 "ГИЧЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
575 10202 "АНГЕЛИ 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
576 7164 "ЙОВО - ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
577 11230 "ЕДЕЛ - БУЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
578 5528 "БАЛАУРАС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
579 12935 "АГРОМАХ РОУДА" ЕООД Благоевград Благоевград
580 12651 "БС ЛОГИСТИКА" ООД Благоевград Благоевград
581 7900 "ИБО" ООД Благоевград Благоевград
582 6628 "ВЛАХОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
583 2529 "НИВЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
584 10648 "ЗО ГО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
585 0570 "САНВАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
586 8728 "ШВР ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
587 1328 "ТОШЕ-2001" ООД Благоевград Благоевград
588 9300 "СЛАВИ ТРАНС-ССГ" ЕООД Благоевград Благоевград
589 11083 "АНЕЛ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Благоевград
590 10351 "БАБИ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
591 1839 "АСЯ-86" ЕООД Благоевград Благоевград
592 6585 "МОНЕРА" ЕООД Благоевград Благоевград
593 14398 "ЛОДИ - 75" ЕООД Благоевград Благоевград
594 8274 "НИК ТРАНС 95" ЕООД Благоевград Благоевград
595 13452 "АЛЕКС МАР 2015" ЕООД Благоевград Благоевград
596 8616 "ДИМИТЪР ХРИСТОВ-2003" ЕТ Благоевград Благоевград
597 6983 "ГЕОРГИ ДЕНОВ-МГБ" ЕТ Благоевград Благоевград
598 6472 "ГЕСТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
599 13638 "КЪНТРИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Благоевград
600 9941 "ПАЛАДИА" ООД Благоевград Благоевград
601 2432 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
602 10861 "ХАЗЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
603 13648 "СТРУМА ИМОТИ" ООД Благоевград Благоевград
604 10564 МЕТОДИ МАЛАШЕВСКИ - МСМ ЕТ Благоевград Благоевград
605 4470 "З И С ЕВРО ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Благоевград
606 5115 "АЛ-МАКС" ООД Благоевград Благоевград
607 1957 "СИНИДО" ЕООД Благоевград Благоевград
608 5306 "АЛСПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
609 3360 "АНДОНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
610 4385 "РОМА" ЕООД Благоевград Благоевград
611 4801 "ИНФИНИТИ КТ" ООД Благоевград Благоевград
612 13580 "ПАНВАЛ" ООД Благоевград Благоевград
613 5820 "БИ ЕС ЕН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
614 8794 "М И М ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
615 11827 "АЛЛАДИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
616 5177 "МИТЕКС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
617 8722 "ДОМИНО-11" ООД Благоевград Благоевград
618 7077 "КОСМОС КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
619 6379 "БАМБИ 87" ЕООД Благоевград Благоевград
620 0884 "ГРУП ТАТАРИКОС -ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
621 5839 "АЛКО ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
622 6086 "ИГ ТРАНС 2007" ООД Благоевград Благоевград
623 13973 "ГВМ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
624 5785 "МАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
625 2790 "МАГНУМ 1" ООД Благоевград Благоевград
626 13909 "МОРЕНО - ТИР" ЕООД Благоевград Благоевград
627 5508 "ЖАК-ЖЕЛЯЗКО СТОЙКОВ" ЕТ Благоевград Благоевград
628 0628 "ТРАНС МИТКО-07" ЕООД Благоевград Благоевград
629 7174 "АВТО-РЕСУРС" ЕООД Благоевград Благоевград
630 12520 "РЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
631 5414 "КОКОВИДИС ФОРС" ЕООД Благоевград Благоевград
632 5405 "КОДАЛ" ООД Благоевград Благоевград
633 3093 "КНОСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
634 6098 "ИРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
635 3934 "СИАН-2006" ЕООД Благоевград Благоевград
636 11801 "ЕКОФЮТЧЪР ЕНЕРДЖИ 1" ООД Благоевград Благоевград
637 12868 "ИРИ ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Благоевград
638 13560 "УОКЕР - ШПЕД" ЕООД Благоевград Благоевград
639 1794 "Б.Б.С.Н. ЛОДЖИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
640 7423 "ЛИОН ГЕ" ЕООД Благоевград Благоевград
641 5152 "ТАЛ АКТИВ" ООД Благоевград Благоевград
642 12603 "МЕДЛИНЕС" ООД Благоевград Благоевград
643 0032 КОНСТТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
644 5257 "ИПИРОТИКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
645 12285 "Г.С. ИМПОРТ ЕКСПОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
646 1701 "ЖАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
647 0686 "МИФОНИ" ЕООД Благоевград Благоевград
648 0076 "ТОТА ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
649 4206 "ДМ-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
650 6477 КИВАВА ТРАНС ООД Благоевград Благоевград
651 13579 "БРАДЪР ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
652 4974 "ДИМУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
653 14294 "ПАН ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
654 13148 "МБМБ" ЕООД Благоевград Благоевград
655 10233 "ФТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
656 9070 РЕСТАРТ ЕООД Благоевград Благоевград
657 4429 "КОРОЛА" ООД Благоевград Благоевград
658 12764 "ЗАФИРОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
659 13578 "СТАС ТРАНС-73" ЕООД Благоевград Благоевград
660 13127 "С.М.Е.С. - 2014" ООД Благоевград Благоевград
661 3671 "КТ-КОНСУЛТ 1" ЕООД Благоевград Благоевград
662 11346 "ВИТТВЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Благоевград
663 9003 БЕЛО ТРАНС ЕООД Благоевград Благоевград
664 6054 "ВИКСИМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
665 12858 "ДЖИ МЕТ КОМ" ООД Благоевград Благоевград
666 11168 "ВАСИ ТРАНС ВК" ЕООД Благоевград Благоевград
667 12062 "АНДРЕЕВ 86" ЕООД Благоевград Благоевград
668 12807 "ТРАНСЕЛЛИНИКИ" ЕООД Благоевград Благоевград
669 10838 "УНИ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
670 12068 "ОЗИ ТРАКС" ЕООД Благоевград Благоевград
671 10683 "СУТКА" ЕООД Благоевград Благоевград
672 3436 "МИХОС Г. ХАРАЛАМБОС" ЕООД Благоевград Благоевград
673 9972 "КЛАУДИА ЕУРОТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
674 0690 "ДЖИ КЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
675 10837 "ПЕПСИ 87" ООД Благоевград Благоевград
676 6313 "КИРИЛ СТОЙЧЕВ-97" ЕООД Благоевград Благоевград
677 11307 "ГЕСК ЛАЙН ЕНД СТАЙЛ" ООД Благоевград Благоевград
678 14428 "НИ – ВА ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
679 3440 "А-АМАКО" ЕООД Благоевград Благоевград
680 0838 "АТТИКА ФРИГО" ООД Благоевград Благоевград
681 12561 "АГИОНЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
682 10836 "МИТКОВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
683 2412 "ГЛОБЪЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
684 5192 "ФЕРКОМ 181" ЕООД Благоевград Благоевград
685 12067 "БРАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
686 10069 "ЛУГАНО-7" ООД Благоевград Благоевград
687 10673 ДЕ-МИ ЛОГИСТИК ООД Благоевград Благоевград
688 14131 "ШАРЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
689 8876 "РИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
690 3796 "ВАСИЛИАДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
691 12081 "ВИНКОМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
692 1755 "СРЪКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
693 11111 „ ИРИНИ ТРАНС " ЕООД Благоевград Благоевград
694 6765 "ГЪЛЪБОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
695 10239 "БТ ЕКСПОРТ - ИМПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
696 10853 "ЛОНДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
697 12844 "К.С ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Благоевград
698 7657 "НАСИПНИ ТОВАРИ" ЕООД Благоевград Благоевград
699 11004 "ТИР-РЕКС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
700 7377 "КРАСИМИР АНГЕЛОВ-КРАСИЕМ" ЕТ Благоевград Благоевград
701 8085 "ФРЕШ ФРИГО" ЕООД Благоевград Благоевград
702 1870 "БУБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
703 1351 "МАРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
704 8237 "ЩИП-ГО" ЕООД Благоевград Благоевград
705 9144 "ИНТЕРЛИНК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
706 14106 "ВЕЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
707 1036 "ЛАЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
708 2102 СИСИ - 2011 ЕООД Благоевград Благоевград
709 6747 "МАР САБА" ЕООД Благоевград Благоевград
710 10846 "ДЖОН МЕТАЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
711 7288 "ПИРИН ОЙЛ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
712 0727 "ВАСКО-2007" ЕООД Благоевград Благоевград
713 0804 "БМ 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
714 5346 "26-ТИ МАЙ-НАТАЛИЯ ГЪРКОВА" ЕТ Благоевград Благоевград
715 4796 "ВИНПРОМ ТАСКОВ ДИСТИЛЪРС ЕНД УАЙН-ВИНТРАНСПРОЕКТ" ООД ООД Благоевград Благоевград
716 13379 "НИКОСИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
717 13551 "БО-МИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
718 2601 "ВИВ - ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Благоевград
719 12557 "С.М.Л. ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
720 2115 "АВИСАДО" ООД Благоевград Благоевград
721 0924 ЯКОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Благоевград
722 12560 "СТЕЛИ 13" ЕООД Благоевград Благоевград
723 10045 "РАГОНЕ ГРУП" ЕООД Благоевград Благоевград
724 14529 "ТЕРМО КАРГО" ЕООД Благоевград Благоевград
725 12791 "ЕВРОТРАНС - 15" ЕООД Благоевград Благоевград
726 5769 "АНЖЕЛА ЛАЗОВА-ВИСОТА" ЕТ Благоевград Благоевград
727 5455 "Н КАРАТАНАСИС БРОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
728 4542 "ГЕА ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Благоевград
729 13552 "ЕЙ БИ ДИ ЕС ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
730 13666 "АХИЛЛЕАС 1" ООД Благоевград Благоевград
731 3416 "БОСКОВСКИ КЕРНЕБЕК" ООД Благоевград Благоевград
732 13670 "ПАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
733 11623 "ДВС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Благоевград
734 6964 "РИДАРСКИ" ООД Благоевград Благоевград
735 2522 "ИСТОК ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
736 13058 "ЕФПАТОР -ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
737 13718 "ФОКУС ИНТЕРНАСИОНАЛ" ЕООД Благоевград Благоевград
738 10358 "ФИЛЕО ТРАНС" ООД Благоевград Благоевград
739 12742 "АХЕРОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Благоевград
740 10245 "ТРАН СПИЙД" ЕООД Благоевград Благоевград
741 11340 "ЛАМПДА" ЕООД Благоевград Благоевград
742 14113 "ФИЛИП ТРАНСПОРТИ" ЕООД Благоевград Благоевград
743 14274 "CАЛОНИКАСАМИ 11" ООД Благоевград Благоевград
744 9559 "АЛМИРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Благоевград
745 12759 "РОУД-2014" ЕООД Благоевград Благоевград
746 6366 "ЕКОГРУПТРАНС-2" ООД Благоевград Гоце Делчев
747 2799 "ЖОРО ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
748 5442 "БЛАГОЙ ПРАМАТАРОВ" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
749 4062 "КА ЕС ДИ - ГРУП" ООД Благоевград Гоце Делчев
750 4341 "ВГБ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
751 8473 "ГЕРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
752 11051 "ЕФМАК 2" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
753 9493 "ФАДЕЛЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
754 13689 "НС БИОМЕЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
755 10119 "ЙОАНИС МИХАЛАКИС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
756 8364 "НИКЛЕВ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
757 7813 "ПРОГРЕС-76" ООД Благоевград Гоце Делчев
758 5068 "АНКЕР 89" ООД Благоевград Гоце Делчев
759 13039 "БУЛ ФРЕЙТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
760 10778 "МЕЙДИН" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
761 6218 "КРУМ ГЕРОВ ТМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
762 5496 "ТРАНСДАРИЯ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
763 8716 "ВЪРБИЦА ЛЕС-ГРУП" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
764 14574 "ФОТОЛИВОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
765 1567 "ГЕРИ-В-2000" ООД Благоевград Гоце Делчев
766 5217 "НИКОЛАЙ ЦИПАРОВ-62" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
767 2556 "ТОЗЕВ И СИЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
768 12688 "ИНТЕР - МОНТЕ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
769 11743 "БЛЕК ДАЙМАНТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
770 12184 "ТРАНСПОРТТОМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
771 6372 "ИБУШ" ООД Благоевград Гоце Делчев
772 11456 "БАВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
773 11394 "СИЯНА ЕМ-11" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
774 5670 "БКС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
775 11709 "МАРТИНС ТРАНСПОРТ" EООД Благоевград Гоце Делчев
776 0991 "МАКСИМ" ООД Благоевград Гоце Делчев
777 13765 "УЛМЕРА" ООД Благоевград Гоце Делчев
778 11494 "ДАНЕЛИ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
779 11228 "ИВАН МАРКОВ И СИН" ЕТ Благоевград Гоце Делчев
780 12260 "ГРАПЧО-ЛЕС" ООД Благоевград Гоце Делчев
781 1753 "НАЦИОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
782 8976 "БРАТЯ КРАЧОЛОВИ" ООД Благоевград Гоце Делчев
783 5686 УНО-78 ЕООД Благоевград Гоце Делчев
784 0529 "ИС-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
785 13087 "А ЕНД ДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
786 11607 "ИВАН - М" ООД Благоевград Гоце Делчев
787 10645 "БИОФАИР ТРАНС" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
788 9446 "МЕХАНИКА 70" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
789 10661 "КОНДОР КЪМПАНИ ОЙЛ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
790 10174 "ВИПС - Т" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
791 8846 "Р&Н-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
792 1912 "НИКИ - 5" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
793 11933 "СПИЙД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Гоце Делчев
794 13372 "КСАНТИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
795 8123 ЕТ ИВАНКА БЕЛЧЕВА Т Благоевград Гоце Делчев
796 3805 "РИ-ТРАНС" ООД Благоевград Гоце Делчев
797 6966 "ЕКО ХИМ" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
798 12175 "СТЕЛЛА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
799 7977 "ДИМИТЪР ШЕЙТАНОВ-72" ЕООД Благоевград Гоце Делчев
800 13102 "АМИЙРА-ДД" ЕООД Благоевград Гърмен
801 6721 "ДЖАМБО-2007" ЕООД Благоевград Гърмен
802 6833 "ПАЧО ТРАНС" ЕООД Благоевград Гърмен
803 13659 "ТРАНСПАРТНЕР 87" ЕООД Благоевград Гърмен
804 12853 "БИЛДИНГ-КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Гърмен
805 1220 ПРОБАК С.Н ООД Благоевград Кресна
806 4308 "АПОСТОЛИ 5" ООД Благоевград Кресна
807 2829 "БОЯН СМИЛЕНОВ" ЕТ Благоевград Кресна
808 0655 "ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ" ЕТ Благоевград Кресна
809 3428 "АДА" ЕООД Благоевград Кресна
810 3366 "ЕФИ АУТО ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Кресна
811 4521 "ПРЕВЕЗА ТРАНС" ЕООД Благоевград Кресна
812 12642 ЕТ "СЛАВЧО ТАНЕВ 92" Благоевград Кресна
813 0574 КОРПАЛИС ТРАНСПОРТ ООД Благоевград Кресна
814 7119 "ТИСАТА" ЕООД Благоевград Кресна
815 13654 ЕТ "БОГИ-НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ" Благоевград Кресна
816 0056 "ЕВГЕНИАДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Кресна
817 5476 "ВИЛИ ТРАНС 2011" ЕООД Благоевград Кресна
818 1657 "ГЛЕРИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Кресна
819 3162 "ДАР" ООД Благоевград Кресна
820 11425 "ЛА 40" ЕООД Благоевград Кресна
821 13201 "ТРАНСТРЕЙТ" ЕООД Благоевград Кресна
822 14500 "ПИ-ДЖИ ТРАНС" ООД Благоевград Кресна
823 4263 "НИКУЛИ" ЕООД Благоевград Кресна
824 11495 "ТДМАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
825 6281 "БОНАНА" ООД Благоевград Петрич
826 12639 "ГЛОБАЛ МАК ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
827 3575 "ДАРНЕЛ МАКС" EООД Благоевград Петрич
828 11328 "АЛФА КАРГО ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
829 11493 "ЗИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
830 11491 "МУЖДАТ ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Благоевград Петрич
831 11497 "СИГ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
832 2151 "САХОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
833 13065 "КОНДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
834 6053 "МАРУСА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
835 8440 "ТРИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
836 11268 "ДЕКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
837 2081 "ЙОРОПИАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
838 11315 "РЕАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
839 5996 "СТАР ТИЙМ" ЕООД Благоевград Петрич
840 11787 "МАГНУС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
841 5780 "КАВИРОС" ЕООД Благоевград Петрич
842 1197 "БУЛ ИТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
843 11504 "33-КРОС" ЕООД Благоевград Петрич
844 5781 "АКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
845 5810 "ИТАЛУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
846 11271 "КЕТИС СВ" ООД Благоевград Петрич
847 11286 "ДИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
848 5770 "АСТЕРИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
849 11279 "ГА-СОФ" ЕООД Благоевград Петрич
850 14569 "ГРУПАЖ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
851 14545 "ТРАВЪЛ-ЛАРИСА КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
852 5358 "ДИРЕКТ РОУД ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
853 14519 "КИМИ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
854 14100 "ДЖЕЙ БИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
855 5886 "ГЛОРИЯ-ГЕОРГИ ТАШЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
856 14498 "БЛАГИЧКА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
857 14490 "ИСТЪРН СЪРВИСИС" ЕООД Благоевград Петрич
858 5097 "ГЕОРГАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
859 11732 "ЕНТЕРИЕР - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
860 14516 "ЦАЦИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
861 1592 "ЕЛЛИ-ТРАНС-ГР" ЕООД Благоевград Петрич
862 5074 "А.В. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
863 4945 "ПАН - СТОП" ЕООД Благоевград Петрич
864 14491 "ВАСИЛЕВ ТРАНС 84" ЕООД Благоевград Петрич
865 1952 "СПЕКТЪР-04" ЕООД Благоевград Петрич
866 14489 "ГС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
867 4966 "ПИЕРИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
868 14476 "ПОЛИЗОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
869 14087 "ТРАНСМАКС" ЕООД Благоевград Петрич
870 11100 "ДЖАМБО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
871 5070 "ГАЛА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
872 12571 "Т. С. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
873 14468 "ГОЛДЪН МЕГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
874 1702 "ЛАПИТАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
875 4522 "АЛЕНИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
876 4291 "ДАНКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
877 14077 "МАХРИС-КУЗМАНОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
878 14362 "ГРИТЗАПИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
879 14352 "ЕНЕРДЖИ ЕКОНОМИ" ООД Благоевград Петрич
880 0304 "ТЕОЛОГУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
881 14135 "ГАЗЕВИ ФРУУТ" ЕООД Благоевград Петрич
882 14382 "ТНГ- МИХАЙЛОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
883 3365 "ЕУРО ИН" ЕООД Благоевград Петрич
884 9359 "МС-ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
885 14334 "ВАСЕ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
886 14360 "ГЕЛЕМ" ЕООД Благоевград Петрич
887 14350 "АЛЕХАНДРОС-2015" ЕООД Благоевград Петрич
888 4841 "ПАРИС 24 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
889 4936 "СТАМУЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
890 14333 "ЛА БАНКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
891 6592 "МИРО ЛОГИСТИК ГРОУП" ООД Благоевград Петрич
892 6954 "О-М ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
893 3513 "ВАСЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
894 0391 "КАРАГУНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
895 1750 "ЕЛИЗАБЕТ ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
896 5018 "ДАНЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
897 14301 "АРМАДА ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
898 14287 "ВЕН ТРАНС 86" ЕООД Благоевград Петрич
899 14062 "ТЕАДЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
900 4562 КАФЕДЖИУ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
901 14465 "РЕДЖАИЛ 2015" ЕООД Благоевград Петрич
902 14061 "МИТЕВ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
903 0749 "ГОГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
904 2436 "ЕРМИС ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
905 8989 "2Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
906 14464 "ЕМИР ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Петрич
907 14466 "ДЖИ ТИ ДИ АЛЕНФА" ЕООД Благоевград Петрич
908 12374 "Т.Г.Ц. ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
909 14250 "ДИ - ТРАНС БГ" ЕООД Благоевград Петрич
910 5125 "ЙОКОМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
911 14292 "СТОИЛКОВ АУТО" ЕООД Благоевград Петрич
912 11920 "ЕОЛОС ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
913 10074 "МИГОР ТРАНС-2012" ЕООД Благоевград Петрич
914 14262 "СКАН-МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
915 10573 "3 УЕЙ СОЛЮШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
916 14252 "МАВРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
917 1919 ВОМО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
918 14233 "ЛАКШО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
919 14384 "ЙОВАНЧЕ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
920 14041 "ДЕЛУКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
921 14040 "РОБИШПЕД-2011" ЕООД Благоевград Петрич
922 4432 "ИКО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
923 8890 "ВИТО ВГ" ЕООД Благоевград Петрич
924 14044 "СТАРС ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
925 0526 "2 ММ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
926 14228 "НАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
927 3709 "КАККОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
928 8812 "КИКИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
929 14033 "СЕЙО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
930 5362 "ДЕНИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
931 0512 ГРЕКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
932 9053 "ХЦЗ-ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
933 14031 "ВАДО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
934 14205 "А И Б ПАП" ООД Благоевград Петрич
935 14194 "МАКИКО 15" ООД Благоевград Петрич
936 6746 "НИК ТРАНС СКОПИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
937 8760 "А.К.-ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
938 3867 "НИКО ШПЕД БГ" ООД Благоевград Петрич
939 13930 "САМЪР ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
940 13925 "ХЕНКЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
941 14120 "ЕРМЕС ГР" ООД Благоевград Петрич
942 11683 "АЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
943 9015 ЛИНЕА ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
944 13931 "ГОРАЗД ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
945 12627 "ТЕМИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
946 10090 "КПА БУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
947 13924 "ТАШЕВИ АУТО" ООД Благоевград Петрич
948 12623 "МАРГЕТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
949 13867 "ЛЕОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
950 8829 "ОГНЕНОВСКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
951 13758 "СТА-ИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
952 4556 "ММ КОМПЪНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
953 4630 "НИКЛАС ТРАНСПОРТ-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
954 13608 "КОРРЕКТ ТРАНСПОРТ ЕУ" ЕООД Благоевград Петрич
955 10355 "ИНТЕР ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
956 13625 "СВЕЖЕСТ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
957 11989 "СК ПЕТРОС" ООД Благоевград Петрич
958 10354 "ВЕГЕ ЛАЙФ" ЕООД Благоевград Петрич
959 9673 "КРАЛЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
960 10353 "Н И М ТРАНСПОРТ 2013" ООД Благоевград Петрич
961 6631 "АЛЕКСАНДЪР 49" ЕООД Благоевград Петрич
962 13577 "ЕЛДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
963 8155 "ХРИСТОВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
964 12620 "ЕЙ ДИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
965 8943 "МЕДИТЕРАНИАН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
966 13573 "ВЕ-ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
967 13833 "ПИЩОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
968 9345 "ЙОГИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
969 13743 "РОЯЛ ФРУТ ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
970 10106 "Ф.Е.Т." ЕООД Благоевград Петрич
971 11990 "К. Ф. М. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
972 12613 "ВЕСА-ОЛИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
973 3594 "ГЛИГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
974 4222 "КИДИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
975 13557 "ФЛАШ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
976 13550 "МТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
977 13554 "НАНИ ЗЛАТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
978 12568 " ВОРАС ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
979 0733 "КОРИНТИАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
980 13561 "МУНДЕ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
981 12608 "М. КОТЗАМАНИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
982 13346 "РНЛ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
983 13741 "ПАЦА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
984 3517 "РЕССКАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
985 10081 "ПИРБЕЛ" EООД Благоевград Петрич
986 3605 "ДС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
987 4349 "ИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
988 4014 "ИНТМА" ООД Благоевград Петрич
989 0014 НАВИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
990 1097 "ВАЛЕРИ СТАНОЕВ-КОМЕРС" ЕООД Благоевград Петрич
991 13316 "ЛДЖ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
992 4068 "НАТАЛИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
993 4073 "ЛТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
994 4070 "ЕУРОФЕР" ЕООД Благоевград Петрич
995 13311 "ДЕДА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
996 4350 "Д Д М ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
997 4344 СОФИЯ ТРАНС 2006 ЕООД Благоевград Петрич
998 11400 "МБЦ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
999 13272 "КИКО 95" ЕООД Благоевград Петрич
1000 3975 "М3 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1001 13289 "БИ ЕМ ДЖИ ТРАНС 03" ЕООД Благоевград Петрич
1002 13275 "ВИОЛ ТРАНС 2000" ЕООД Благоевград Петрич
1003 10131 "ХЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1004 11105 "ЗАФИРОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1005 13281 "ЖАР ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1006 11993 "ДИДОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1007 12597 "ЛАМИА ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1008 13735 "ХОЛМАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1009 13056 "ДИСПО СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1010 11685 "АНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1011 3976 "ЕУРО ИМПЕКС СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1012 6388 "Т.Е. ТУИНС" ЕООД Благоевград Петрич
1013 13266 "БАРК-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1014 9013 "СТЕДИХ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1015 13512 "ЕКО ИНТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1016 13734 "КАВИДИЗЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1017 13259 "ПАПАДИМИТРИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1018 13253 "ФАЙЪРУИНД ТРАНСПОРТ СЪРВИСЕС" ООД Благоевград Петрич
1019 10133 "ПРЕНТЗАС" ООД Благоевград Петрич
1020 13244 "ЛАРИ-Л" ЕООД Благоевград Петрич
1021 13247 "НИКОЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1022 11104 "ФОТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1023 13370 "ГЕРЕБАКАНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1024 13239 "БЕТМЕН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1025 13245 "Т.А.Д. - 05" ЕООД Благоевград Петрич
1026 13969 ШЕНДЕР ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1027 8842 "МС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1028 7527 "ВИМС-Г" ЕООД Благоевград Петрич
1029 13748 "АГ ТРАНСПОРТ – 2015" ООД Благоевград Петрич
1030 13217 "ИКО ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1031 12591 "ПАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1032 11691 "МАРТИ СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1033 12596 "КРИМИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1034 10383 "БЕЛЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1035 13212 "КОНТИНЕНТАЛ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1036 13057 "СТЕФИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1037 10154 "ЦЕБА" ЕООД Благоевград Петрич
1038 13215 "ФОКА-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1039 12181 "ЗОРНИЦА ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1040 13733 "КИКИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1041 10155 "ГАЛАКСИ ЛАЙН" ООД Благоевград Петрич
1042 0975 "ФАСТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1043 13967 ""ОГИ - ЖС"ЕООД" ЕООД Благоевград Петрич
1044 11690 "СТАМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1045 10156 "ЗЕН-ДЕК КАРГО" ООД Благоевград Петрич
1046 3946 "НОРСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1047 8392 ГАГИ- НЕРО ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1048 14451 "Х НАК" ЕООД Благоевград Петрич
1049 13958 "РИНГО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1050 13490 "Г.Д.П ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1051 13499 "МАРТИН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1052 13991 "ТИТАН ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1053 3987 "АКСИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1054 4088 "ДЕЛФИН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1055 13481 "ВИКЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1056 10386 "А.П. КОЛЕКШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
1057 12586 "ЛОГТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1058 3823 "ШИАЛОН" ЕООД Благоевград Петрич
1059 3516 "НОРМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1060 8197 "ВЕСМАН" ООД Благоевград Петрич
1061 8203 "ЗИОГАС БРОС" ООД Благоевград Петрич
1062 13194 "ЛЕО-НИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1063 13189 "РАМО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1064 13162 "НОРТ ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1065 7086 "МЕНКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1066 13170 "ЕНАЛЕ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1067 11108 "АГРИНИО ТРАНС БГ" ООД Благоевград Петрич
1068 2783 "ИМПЕРИАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1069 4249 "А.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1070 13814 "АГРОФОНД ЮГОЗАПАД" ЕООД Благоевград Петрич
1071 13022 "СИМАК - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1072 3906 "ПИПЕРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1073 13009 "МАМАНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1074 12578 "ДИМИК 2014" ООД Благоевград Петрич
1075 3722 "МАСТЕФ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1076 10167 "ДЕМИ - АН - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1077 10788 "САС ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1078 11418 "ГЛОБАЛ ТРАНСПОРТ - ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1079 4382 "ЕЛ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1080 11417 "ВЕНВИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1081 11416 "АННИ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1082 11895 "АГАПИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1083 12978 "ДЖ ФРИГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1084 10164 "ЕЛАН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1085 12915 "ИНСАЙДЕР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1086 9426 "СПИДЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1087 12576 "ФЕН-ПЛАСТ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1088 7212 " А И С ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1089 10188 "АДЕЛСИС" ООД Благоевград Петрич
1090 12572 "КЕРАСИЯ ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1091 12570 "АЦЕ ЗУЦ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1092 9054 ВОНИ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1093 14592 "ЮРОТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1094 12573 "АГРИНИО АУТО" ЕООД Благоевград Петрич
1095 12574 "ВДТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1096 3715 "РОМЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1097 12961 "АЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1098 10563 "ОАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1099 13260 "ЛОДЖИТИН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1100 12890 "ФИ.АП" ЕООД Благоевград Петрич
1101 12889 "В-М ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1102 13798 "СПИРКОСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1103 13474 "НИТХА" ООД Благоевград Петрич
1104 10400 "БАЗ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1105 13794 "ЮРОПИАН СПИД" ЕООД Благоевград Петрич
1106 13138 "БОКИ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1107 9398 ДМ - ПМ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1108 8033 "АНТОНИО-МК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1109 3725 "ЕУРО ДРАЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1110 11771 "ЯНСЕН - АГАТА" ЕООД Благоевград Петрич
1111 13796 "ДАНМАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1112 13793 "ЕРКИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1113 13792 "ДИЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1114 10792 "ДАР ТРАНС 13" ЕООД Благоевград Петрич
1115 13137 "СТЕМА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1116 13783 "БУТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1117 9110 “ВМС ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1118 13132 "СЕР ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Петрич
1119 13773 "ЯНКУЛОВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1120 12894 "НТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1121 13908 "ДЖЕТСЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1122 2471 "МЕТАЛ-КО" ЕООД Благоевград Петрич
1123 1156 "СОФИКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1124 13473 "ДЖИ ЕЙЧ БИ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1125 10205 "ЦИВИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1126 13472 "МИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1127 10203 "КЛИМИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1128 12984 "ТОНСА – М ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Петрич
1129 4082 "АМО ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1130 4075 "ХЕЛМОС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1131 10033 “КОНСТА“ ООД Благоевград Петрич
1132 2012 "ДВАМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1133 13459 "АЙС ЕКО ФРУКТ" ООД Благоевград Петрич
1134 4172 "ДЖИ ЕКС ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
1135 13453 "Д С ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1136 4266 "ГОЛДЪН - РЕД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1137 4063 "ПАНДО" ООД Благоевград Петрич
1138 12834 "ДЕЛЛАПОРТАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1139 12846 "ИЦЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1140 10561 "БОКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1141 12855 "НЕНО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1142 11110 "ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1143 13134 "ФОРТИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1144 12932 "КОТЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1145 3780 "ИТАЛИЯ ФРИГО" ООД Благоевград Петрич
1146 10401 "ВАРДАР ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1147 12856 "СТЕВА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1148 12801 "ИКА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1149 12635 "РИО КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1150 12800 "ДУКАДИН" ЕООД Благоевград Петрич
1151 12803 "САЛЕ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1152 10234 "АУТО ФРУТА" ООД Благоевград Петрич
1153 12850 "РЕМИКС ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1154 12799 "МИЛЕ ДЖЕМИ" ООД Благоевград Петрич
1155 4632 "ДОНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1156 10230 "11 ЛУКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1157 3711 "ТРИМПЕКСПОРТ ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1158 3603 "НИКОЛАУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1159 12559 "МТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1160 10248 "ДРАГСЛАВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1161 12747 "СВЕБУЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1162 12777 "БОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1163 13714 "Г.Р. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1164 12743 "АУТО ТСИРОНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1165 12778 "САБРИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1166 12771 "СУПЕРИОР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1167 12758 "КАТЕ ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1168 12772 "РАФО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1169 12757 "ДУКАС ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1170 12615 "ГАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1171 3514 "П.В.П. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1172 12718 "АНГЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1173 13414 "КСАНТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1174 13418 "ОРХИДЕЯ - ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1175 4122 "ДЕЛФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1176 9663 "ГОНК" ООД Благоевград Петрич
1177 10404 "МИНОАС ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1178 12548 "МЕЛИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1179 14004 "КОКИ ТРАНС - 2015" ЕООД Благоевград Петрич
1180 11702 "ЛИКУИД ТРАНС - К.СТЕФАНОС" ООД Благоевград Петрич
1181 13121 "КНГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1182 13115 "АЛЛТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1183 12690 "ДЖЕТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1184 13119 "ЕКСТРИМ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1185 14003 "ГЛО-ФИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1186 8969 "ДЖИ ЕМ ЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1187 7118 КОМАКОЛИВС ООД Благоевград Петрич
1188 12545 "М.О.ВАСИЛЕВСКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1189 4257 "АКТИВ ФРУКТ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1190 13943 "ТРАНС К-М ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1191 3880 "САМАК" ЕООД Благоевград Петрич
1192 12550 "КОЗАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1193 8923 "БО-СА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1194 12692 "ДИА ТРАНС 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1195 12691 "ЦЕНТЪР ВХХ" ЕООД Благоевград Петрич
1196 3226 "ЛИКА ЛОАН АУТОТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1197 12546 "ПОРТАРЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1198 11124 "ГЛОБАЛ СОФО" ЕООД Благоевград Петрич
1199 12861 "БРАНЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1200 4079 "ТРАНСПОРТ ЕФРЕМОВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1201 11704 "М.К ТРАНСС" ЕООД Благоевград Петрич
1202 10050 "ЛИА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1203 12411 "ГЛЕЦИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1204 12408 "ИВАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1205 10266 "ЛАС МАР" ЕООД Благоевград Петрич
1206 7203 "СКАНДИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1207 11519 "ЕСТ УЕСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1208 3143 "МАРИЯ МАК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1209 10265 "МАТ КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1210 10262 "ЕС ПИ ДЖЕЙ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1211 3166 "КЬОССЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1212 3080 "АДИ 2009" ООД Благоевград Петрич
1213 11532 "ЛДК-ЗАЯК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1214 12009 "ВА. ДИ. ЧЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1215 12437 "АДИ 23" ЕООД Благоевград Петрич
1216 12449 "ЮЛИСЕС ЛАЙНС" ЕООД Благоевград Петрич
1217 0019 "КАБАЛИ" ООД Благоевград Петрич
1218 10082 "МИДИК" ЕООД Благоевград Петрич
1219 2233 "ЗАХО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1220 12476 "АРВАНИТИС" ЕООД Благоевград Петрич
1221 7936 "ДРАГИ ЗДРАВЕВСКИ" ООД Благоевград Петрич
1222 12415 "ДС ДУЕ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1223 11436 "МИТРЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1224 1773 ЕЛЕКТ ЕООД Благоевград Петрич
1225 11435 "МЕГА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1226 4492 "Л.К.В. НИКОЛОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1227 8304 МЕТАВАСИ ЕООД Благоевград Петрич
1228 12238 "ЛКВ ДАЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1229 5854 "КАРАКОЛЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1230 11429 "ХЕКО 2013" ООД Благоевград Петрич
1231 3052 "Ф-В-Р-А - АЛБА " ЕООД Благоевград Петрич
1232 12349 "АДИ ТТ" ЕООД Благоевград Петрич
1233 12468 "ДАМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1234 12401 "БГД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1235 3192 "Р-ДЖИБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1236 10292 "ВАНИОТИС ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1237 14110 "БАЛКАН-БГ ТРЕЙД" ООД Благоевград Петрич
1238 12214 "АГРО ИНТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1239 12216 "ТОДОРОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1240 10277 "БОКА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1241 10282 "ТОСМАНА" ЕООД Благоевград Петрич
1242 12202 "ЛЕТА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1243 11512 "МИЯ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1244 1396 "КМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1245 3086 "ВЕ-МА ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1246 10295 "Д. П. - 2012" ООД Благоевград Петрич
1247 2886 "КАТРАТЦЕАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1248 1210 "ЗДРАВКА ТАНЕВА - 07" ЕООД Благоевград Петрич
1249 8297 ДИАС-2011 ЕООД Благоевград Петрич
1250 2760 "ЖУЛИЕН ГРАМАТИКОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1251 8605 "АНЕВЛАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1252 12446 "НЮ МЕЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1253 12683 "ПЛАТИНУМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1254 12178 "СКОТИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1255 11448 "СБН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1256 12442 "САРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1257 12400 "КРИСТАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1258 12183 "ЕЙ ДЖИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1259 3362 "М-М ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1260 12179 "ПИККОЛЛО СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1261 12182 "СКАЙ КАРИДЖ" ЕООД Благоевград Петрич
1262 1897 "ПАЗАР 3" ЕООД Благоевград Петрич
1263 11440 "МСД - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1264 4870 "Г.М.С. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1265 12159 "ЕВРО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1266 12154 "МОКИ-ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1267 12147 "ПАРАСТОС - ДИ БА" ООД Благоевград Петрич
1268 12165 "КОСТАДИНОВ Й.Г." ЕООД Благоевград Петрич
1269 11406 "НОРД ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1270 10562 "ГОЦАНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1271 8896 БУКЕФАЛ КАРГО ЕООД Благоевград Петрич
1272 9449 МИ-ДИКА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД Благоевград Петрич
1273 10392 "А ЕНД С ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1274 14015 "ТРАНСПОЙНТС" ООД Благоевград Петрич
1275 10393 "ФЕРО ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1276 9570 "ПАРТНЕР-СТ" ООД Благоевград Петрич
1277 5107 "ЕВРИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1278 3200 МАХОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1279 12365 "ДА-НА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1280 12010 "КОНДОР 76" ЕООД Благоевград Петрич
1281 11277 "САШИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1282 5269 "ГРЕ-БУЛ" ООД Благоевград Петрич
1283 4486 "БАГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1284 3004 "ПРОДРОМОС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1285 11707 "ИНТЕКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1286 5678 "ПАН КИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1287 12116 "МИСТИК ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1288 9586 "МАНТЗАВРАКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1289 3183 "МАКШВЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1290 5793 "ЛОТОС-МБ-2011" ЕООД Благоевград Петрич
1291 9584 "ДЗЕВЕЛЕКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1292 12381 "ПЕЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1293 12385 "РТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1294 3275 "ГУРЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1295 12377 "ДОНО-СХ" ЕООД Благоевград Петрич
1296 3188 "СВЕД ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1297 12300 "ТЕТОВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1298 10619 "МИДЛАН" ООД Благоевград Петрич
1299 10315 "ЛЕО-НИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1300 12364 "ЕГЕМЕН ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1301 3190 "ЛАКИ-БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1302 11581 "ЧОМАРФИЛ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1303 12110 "АНЕ ШПЕД 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1304 4406 ЕКСПРЕС ТИР БГ ЕООД Благоевград Петрич
1305 6840 "ТАЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1306 9568 "КАЛИВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1307 3230 "НИКОПЕТ" ЕООД Благоевград Петрич
1308 12425 "ЛКВ БУКЕФАЛ" ООД Благоевград Петрич
1309 3243 "КОЛЕВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1310 12426 "ЙОСЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1311 6701 "СИМО И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1312 10429 "АЛУСО-10" ЕООД Благоевград Петрич
1313 3320 "ДЕЛТА ЗАС" ЕООД Благоевград Петрич
1314 12464 "ЙОНЕС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1315 12457 "К.В.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1316 6831 "КВАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1317 10431 ЕУРОПТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1318 3286 "ДЖЕНЕСИС УОРЛД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1319 12363 "АЗ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1320 12458 "СПИЙД ЛАЙН БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1321 12109 "ИНВА МАК" ООД Благоевград Петрич
1322 10440 МЕНА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1323 8883 ПРОТО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1324 5959 НИКИГО ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1325 10458 "КАДМОС КАРГО ЕЛЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1326 1025 "ДОНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1327 10569 "ШАМПИОН ТРАНС 2012" ООД Благоевград Петрич
1328 3433 "ДАКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1329 3145 "РИЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1330 0431 "ВИП-ФАЛКОН" ООД Благоевград Петрич
1331 3368 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС РМ" EООД Благоевград Петрич
1332 10439 КИКА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1333 3280 "ДАНИ ТРАНС 2004" ЕООД Благоевград Петрич
1334 12320 "ДВС СЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1335 14395 "АЛКО ТРАНСПОРТС-1974" ЕООД Благоевград Петрич
1336 12477 "ЛИДЕР - ЗЛАТАНОВИ" ООД Благоевград Петрич
1337 2191 "МЕГАЛИДИС ЛИНИЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1338 6583 "МУТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1339 3367 "Б-ИСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1340 9814 "СТАТУС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1341 12455 "РАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1342 12483 "ТРАНСПОРТ СТОЙЧЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1343 12011 "АЛ- БО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1344 10442 ИДРОГИОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1345 13850 "ЯТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1346 12542 "АЙ ПРИНТ" ЕООД Благоевград Петрич
1347 4517 "ДИРА ФРУКТ" ЕООД Благоевград Петрич
1348 0302 "МИХИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1349 0414 "ЕН ЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1350 4273 "КАРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1351 3356 "КЕРКИРА ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1352 3124 "БЕТИКОМ-97" ЕООД Благоевград Петрич
1353 6292 "ЕМСИ-М" ЕООД Благоевград Петрич
1354 9089 "ИВАН АНДОНОВ-ИДА" ЕТ Благоевград Петрич
1355 10451 "ПАППАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1356 10463 "ГЕОРГОПУЛОС МИХАИЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1357 9705 "МЕССАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1358 1576 "ЕКСПРЕС МОД" ЕООД Благоевград Петрич
1359 7905 "ДИ.ПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1360 1595 ЕТ НИКОЛАЙ МИТОВ -ВЕРИЯ Благоевград Петрич
1361 9741 ЕЛИКОН ТРАНС ГР EООД Благоевград Петрич
1362 1752 "ГОГОВ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1363 5485 "ПЕТРАХАРТ" ООД Благоевград Петрич
1364 10444 ФИЛТ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1365 4935 "ПЕНЕРДЖИЕВИ" ООД Благоевград Петрич
1366 8452 "АЛЕКСИА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1367 10809 "КЕШ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1368 8244 "ЕЛ-ВА СТИЛ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1369 7722 "МИЛЕНИУМ" ООД Благоевград Петрич
1370 7914 "НАКО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1371 12103 "НОРРИС КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1372 12100 "ГОЦИЕВИ ТРАНСПОРТИ" ООД Благоевград Петрич
1373 4938 "БЕСТ УЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1374 9118 "АЛФА КОТТОН" ООД Благоевград Петрич
1375 10486 "ФИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1376 3640 "ЦИБУКАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1377 8265 "ЮЖЕН ПЛОД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1378 7610 "ЕВРОФЕРМ 2011" ООД Благоевград Петрич
1379 8802 "МАК-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1380 10485 "КИКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1381 5707 "ПЕТЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ-ЕДЕЛВАЙС" ЕТ Благоевград Петрич
1382 7109 "ЕЛПИДА-2003" ООД Благоевград Петрич
1383 14531 "ПАНЧЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1384 5481 "КОРИДАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1385 3613 "ГУНЗО-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1386 3848 "БОРИС БУРОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1387 13650 "ИД ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1388 5600 "КОМЕРС-94-ВАНГЕЛУША СТОЯНОВА" ЕТ Благоевград Петрич
1389 4863 ТАУРУС ТРАНСПОРТЕ ЕООД Благоевград Петрич
1390 10808 "ВАМИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1391 14584 "ЛИЗА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1392 10634 "ФАСТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1393 10633 "НИКОЛАОС ТРАНС -2011" ООД Благоевград Петрич
1394 9791 "МИЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1395 10642 "НИ-ТО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1396 3940 "КОТАН" ЕООД Благоевград Петрич
1397 12292 "НУМЕРО ЕНА ПСИГИОМЕТАФОРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1398 10641 "ПМС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1399 9925 "М5-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1400 12299 "ХРИСТИЯН ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1401 2360 "БИСТИОЛИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1402 4713 "ТРАНЗ ГРУП-12" ЕООД Благоевград Петрич
1403 11457 "ПС ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Благоевград Петрич
1404 5706 "МИТКО СЛАВЧЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1405 6503 "РИМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1406 12093 "ДИМГЕР ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1407 7369 "ПАН АРТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1408 4635 "КРИС ИНТЕР-04" ЕООД Благоевград Петрич
1409 7619 "ИЗА ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1410 11985 "ДМ КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1411 11979 "ТСАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1412 13890 "ГЕНИ-ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1413 11982 "НИБОКЕМ" ЕООД Благоевград Петрич
1414 8808 "ДЖОННИ - ТРЕЙД" ЕООД Благоевград Петрич
1415 10012 "РОБЕРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1416 10011 "БЕСТ АЧИЙВ" ЕООД Благоевград Петрич
1417 10518 "РОТТЕРДАМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1418 8104 "СЗ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1419 6184 "ВИГАЛ-АБ" ООД Благоевград Петрич
1420 4706 "ЖУСИМ" ЕООД Благоевград Петрич
1421 4685 "НОВА МЕТЕОРА" ЕООД Благоевград Петрич
1422 5129 "СТЕФОС ВАСИЛИС" ООД Благоевград Петрич
1423 1121 "МЕТЕОРА" ООД Благоевград Петрич
1424 9020 ЮНИКТРАНС-МВ ЕООД Благоевград Петрич
1425 0660 "БАРАБУТОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1426 14116 "ПАН АТЛАНТИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1427 5116 КОНВОЙ 3 ЕООД Благоевград Петрич
1428 12222 "МАМАКОС ПЕТРОС ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1429 8826 "ФЛОГА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1430 14125 "ИЛИ СПЕДИШЪН" ЕООД Благоевград Петрич
1431 10643 "ЕУРОМАК 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1432 0723 "ПЕТОЛИЯ КАР" ООД Благоевград Петрич
1433 8570 "ПАНДЕ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1434 12017 "ВИДЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1435 2388 "ХРИЗ-ХРИСТО ЗАХАРИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1436 5288 "ЖОКЕР С.П." ЕООД Благоевград Петрич
1437 10536 "ПАРТНЕР - ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1438 10539 "СТИ ТРАНССПЕД" ООД Благоевград Петрич
1439 10538 "НИЗА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1440 14118 "ЛОПОВО" ЕООД Благоевград Петрич
1441 13686 "БЛУ ТРАК" ООД Благоевград Петрич
1442 7677 "ПРИМАВЕРА НАТ" ООД Благоевград Петрич
1443 8752 "ЗАРК – ПЛАНЕТА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1444 7197 "ВЕНИ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1445 11147 "БА - МИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1446 1479 "АГРОТРЕЙД-2006" ЕООД Благоевград Петрич
1447 11459 "СПИРИДОН СИД К" ЕООД Благоевград Петрич
1448 2743 СПИРАНТИС ЕООД Благоевград Петрич
1449 7909 "БГ-73" ООД Благоевград Петрич
1450 1883 "СЛАВЧО МАЛЧЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1451 10542 "ЪРТ УЪРКС" ЕООД Благоевград Петрич
1452 7379 "УНИТЕРМ" ЕООД Благоевград Петрич
1453 4790 "СТОРОС" ЕООД Благоевград Петрич
1454 13090 "АСТЕРИОС-НИКОЛАОС ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Петрич
1455 0338 "ТАШЕВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1456 13089 "АРСОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1457 6387 "МЛ ЛОГИСТИКС" ООД Благоевград Петрич
1458 8741 "САМАРАКОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1459 7713 "ЗЛАТАНОВ-А" ЕООД Благоевград Петрич
1460 7865 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1461 0542 "ВАЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1462 2980 "СТРЕЛЕЦ-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1463 10824 "ГТ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1464 10823 ЗАН ШПЕД ЕООД Благоевград Петрич
1465 8798 "МУЛТИТРУП" ООД Благоевград Петрич
1466 9754 "В - М" ЕООД Благоевград Петрич
1467 13088 "ЗИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1468 0678 "ИВА-ТРЕЙД-ВАЛЕНТИН ПАРАПУНОВ" ЕТ Благоевград Петрич
1469 8404 "АВРАМИС ТРАНС - 2011" ООД Благоевград Петрич
1470 0044 "ЮРОТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1471 12286 "В.Ц.Г. ЕУРОЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1472 3578 "ДЕСТ ТРАНСУУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1473 11731 "АСТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1474 8069 "СИГМА ТРЕЙДЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1475 13852 "ДОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЛКВ" ЕООД Благоевград Петрич
1476 2803 "БАЯТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1477 2805 "ГЕНЕРАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1478 0483 "АЙС ФЕЙС" ЕООД Благоевград Петрич
1479 8608 "СТРИМОНА СТРОЙ" ЕООД Благоевград Петрич
1480 13099 "ВАСИВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1481 7644 "КРАСИМИР КОЦЕВ-2007" ЕООД Благоевград Петрич
1482 14115 "ЛКВ ВИКТОР" ЕООД Благоевград Петрич
1483 3305 "СТОФОРИДУ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1484 2838 "СЕЯ - ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1485 1991 "ТРАЙКОВ МАК ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1486 9942 "ЕВРОКАРГО ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1487 11158 "ИГ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1488 7400 "ЕРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1489 8819 "СПИЙД 24 КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1490 1783 "ФЕНИКС-КОМЕРЦ" ООД Благоевград Петрич
1491 8903 “БАХНЕВ ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1492 14112 "АТАНАСОВ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1493 8904 “ДПВ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1494 5283 "СБСМ" ЕООД Благоевград Петрич
1495 8960 "ТУЛА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1496 10830 "АЛКО ТРАКИНГ" ООД Благоевград Петрич
1497 8978 "ДИСТЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1498 3803 "ДАНИ АУТОМОБИЛЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1499 0962 "Р.Л.К.ТРАНСПОРТС" ЕООД Благоевград Петрич
1500 9056 "МИКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1501 3347 "БРАДЪРС-ХРИСТОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Петрич
1502 5255 "ИВИТА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1503 9073 "МЕТИН ТРАНС 2009" ЕООД Благоевград Петрич
1504 9161 "БЪЛГАРСКИ ТРЕЗОР" ООД Благоевград Петрич
1505 10831 "МАРКОВИЧ КОМПАНИ" ООД Благоевград Петрич
1506 8918 Г.В.ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1507 5976 МЕЧО ТРАНСПОРТИ ЕООД Благоевград Петрич
1508 8733 "ДЖОЛАЙФ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1509 8502 "Ф.Х.Т. СКАНДИНАВИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1510 13676 "НАПОЛЕОН КОСМИДИС" ЕООД Благоевград Петрич
1511 11165 "ЕТИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1512 6480 "ЖАД" ЕООД Благоевград Петрич
1513 5368 МАГОТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1514 10839 "ЛАКИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1515 11166 "МАЛИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1516 4168 "КОСТАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1517 10676 " ФИЛИП ШПЕД " ООД Благоевград Петрич
1518 7612 "МС - 74" ЕООД Благоевград Петрич
1519 4487 "ФИСЛИМ 12" ЕООД Благоевград Петрич
1520 10845 "КИТАНОВСКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1521 10677 "ПИРГОС ТРАНС ГРИС" ООД Благоевград Петрич
1522 13879 "РЕНЕТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1523 1278 "ЗАФ ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1524 5164 "ЕУРО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1525 13399 "ЕПЪЛ ФРЕШ" ООД Благоевград Петрич
1526 1860 "СЕА-ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1527 0296 "ФЛАШ ТРАНСПОРТ СОЛУШЪНС" ЕООД Благоевград Петрич
1528 6382 СТРАТОС ДИАДОХОС ЕООД Благоевград Петрич
1529 13876 "ЛАКИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1530 5173 ТОЛИАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1531 0388 "ГРИЙНС АГРО" ООД Благоевград Петрич
1532 3216 "МИНОИА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1533 13396 "СКАНДАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1534 6667 "ЛАС ВЕГАС 1" ЕООД Благоевград Петрич
1535 10859 "КОРУН БГ" ООД Благоевград Петрич
1536 10699 "ЛЕ-МЕ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1537 13395 "КАРАДЖА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1538 12517 "Р.Д.ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1539 13673 "БЕЛМОН - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1540 5503 "ИДРОГИОС" ЕООД Благоевград Петрич
1541 1326 "НИК-ИЛИЕВ-ВАЛЕНТИН ИЛИЕВ" ЕТ Благоевград Петрич
1542 0353 "ГОУВА" ООД Благоевград Петрич
1543 13393 "ДАНПЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1544 13080 "ЕВРО - МИД" ЕООД Благоевград Петрич
1545 5276 "ТО-ДА" ЕООД Благоевград Петрич
1546 5327 "САБ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1547 10877 "ТРАНСКОННЕКТ" ООД Благоевград Петрич
1548 5359 "ДРАГОШ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1549 6453 "КЕЛИСИДИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1550 5441 "СТАМАТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1551 9109 “РОЯЛ-П ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1552 5304 "ПИ. ЕЛ.ЕМ.ДИ.ДЖИ." ООД Благоевград Петрич
1553 12515 "КАРГО ЕКСПРЕС ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1554 9179 "ЕММА-12" ООД Благоевград Петрич
1555 13390 "КАМПАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1556 6149 "ФИЛИПОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1557 6150 “РУМЕНОВ - 92“ ООД Благоевград Петрич
1558 8695 ГРЕПСОМ ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1559 14167 "ФАРСАЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1560 10727 "ПАННИК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1561 11172 "РИГОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1562 0810 КЛАСИК - МГ ООД Благоевград Петрич
1563 4749 "НИКО 99-ЙОРДАНКА ТОДОРОВА" ЕООД Благоевград Петрич
1564 6606 "МАК 3 ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1565 10725 "БАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1566 6591 "КАТ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1567 7741 "РДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1568 6832 "СЗС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1569 7140 "РО - КО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1570 6965 "ДИМ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1571 14133 "МАРТИНИ 2009" ЕООД Благоевград Петрич
1572 11170 "ПАУЪР ТРАНСС" ООД Благоевград Петрич
1573 10726 "ДИНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1574 2810 МДВ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1575 10733 "КРИСТИЯН 2000" ЕООД Благоевград Петрич
1576 6936 "ЕОЛОС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1577 7858 "ЛЛ ТРАНС 2" ООД Благоевград Петрич
1578 10750 "БВ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1579 3580 "МЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1580 7694 "ХЕЛАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1581 7337 "ФЕСТОНИ" ЕООД ЕООД Благоевград Петрич
1582 7806 "ЦАВОС" ЕООД Благоевград Петрич
1583 7854 "ДЕ БОЕР МАРИА" ООД Благоевград Петрич
1584 1648 "АЛЕАДИ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1585 4037 МАДЖИК ТРАНС-2010 ЕООД Благоевград Петрич
1586 6391 "М.С.ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1587 8027 "КРУСОН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1588 7678 "ИНТЕР ТРАНС -98" ЕООД Благоевград Петрич
1589 8572 "ЮРИЕК-2001" ЕООД Благоевград Петрич
1590 5778 "НУМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1591 0951 "РОУТЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1592 9151 "ЕРМИС ТРАКС" ООД Благоевград Петрич
1593 8425 "ПЕКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1594 8429 "АЗУЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1595 8438 "ДИЛАРА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1596 8422 "МВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1597 12005 "ВУНАСИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1598 10763 "ПИНТЗОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1599 4610 "ТИМ ПАРТНЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1600 8501 "КАРГОСПИЙД" ООД Благоевград Петрич
1601 8401 " МИ - МО ТРАНСПОРТ " ООД Благоевград Петрич
1602 8441 "КОЧУБА" ЕООД Благоевград Петрич
1603 8447 "ВАСАТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1604 10903 "ФОРМУЛА КН" ЕООД Благоевград Петрич
1605 8533 "МАК ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1606 2342 "ТРЕНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1607 5853 САКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1608 1204 "ЕМИЛИ СТАРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1609 7715 "ФУЛЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1610 7791 "ИВАЛЕКС ТРАНС ЕУРО" ЕООД Благоевград Петрич
1611 1427 "АКТРОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1612 8694 "МАРИЕМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1613 4689 "ВАТЕОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1614 10769 "МАЦО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1615 8693 "АНСАГО ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1616 8766 " НАДАЛ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1617 14415 "ЕВРОТРАНС ЕК" ООД Благоевград Петрич
1618 8823 "САСА ЛОДЖИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1619 8801 "ПАНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1620 8768 "ЛЕСА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1621 3826 "ВАЛИ ТРАНС-2010" ЕООД Благоевград Петрич
1622 5849 "ДАРИ-12" ЕООД Благоевград Петрич
1623 8811 "ГСВ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1624 0743 "МЕКАЛИС" ЕООД Благоевград Петрич
1625 8920 "Б.Д. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1626 7571 "ЗАФИРОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1627 13764 "А.Л.С. КОМПАС" ЕООД Благоевград Петрич
1628 5355 "РИББАС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1629 10914 "КИЛКИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1630 9028 "КРИС ЛОГИСТИКС" ЕООД Благоевград Петрич
1631 8696 МАКО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1632 2130 "РМ - ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
1633 10019 "ЕЛИВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1634 9009 "КМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1635 8097 "КРОКОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1636 10021 "ДЖЕННИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1637 13870 "А ЕНД К ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1638 1206 "СПЕЙС ТРАНС 7" ЕООД Благоевград Петрич
1639 14414 "БКД 15 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1640 11187 "НИКИ ФРУТ" ЕООД Благоевград Петрич
1641 10294 "ЛУНА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1642 8112 "АЛЕКСИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1643 7208 "ДЖО-ТРАНС-ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1644 7375 “МАНИКС ТРАНС“ ООД Благоевград Петрич
1645 7246 "МП ТРАНС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1646 13658 "ИНТЕРПАЛЕТ" ООД Благоевград Петрич
1647 14162 "ОКЦЕ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1648 11740 "ПИОНЕР 2013" ООД Благоевград Петрич
1649 10922 ФРИГО МИЛТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1650 8483 "БАЛКАН ТРАНСПОРТ ЛАМБРОПУЛОС" ЕООД Благоевград Петрич
1651 8770 "МАНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1652 8848 "БАРБАРА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1653 11752 "ДУМКОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1654 9152 ФАНИС ТРАКС - ИМПОРТ ЕКСПОРТ ООД Благоевград Петрич
1655 4290 "ИНФИНИТИ ТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1656 14035 "САРУСАВВИДУ" ЕООД Благоевград Петрич
1657 2451 "ДАСЕЛ" ООД Благоевград Петрич
1658 0747 "ТЕФТЕРТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1659 9190 МЕН-МЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1660 13656 "АЛЕА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1661 3815 МИСКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1662 3885 ВАСТРА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1663 0609 "МК ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1664 1490 "ТЛ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1665 3910 "ДСТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1666 8944 "П.Н.Г" ЕООД Благоевград Петрич
1667 10949 "ПАВЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1668 0083 " АРБИТРАНС - АМГ " ЕООД Благоевград Петрич
1669 0360 "БОЛАНОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1670 5241 МАНУЕЛ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1671 7763 "КОСТАДИНОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1672 1536 "ТТ ТОНИ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1673 4271 "МЕТРО ГРУП ЛКВ" ООД Благоевград Петрич
1674 0263 "УОРЛД УАИТ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1675 7679 "СТАНКА НИКОВА - 2005" ЕТ Благоевград Петрич
1676 11701 "ЮРОЛИНК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1677 9330 СВЕД ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1678 12644 "ДЕЕМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1679 1377 ЕУРО МУВЪРС ООД Благоевград Петрич
1680 1819 ИЕНИД ТРАК ООД Благоевград Петрич
1681 12087 "ПЕНЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1682 8664 "Б.Т.С. БЛИЦ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1683 2958 "ДИАМАНТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1684 2266 НИКВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1685 1873 "НОН СТОП-4 - АНГЕЛОВ И СИЕ" СД Благоевград Петрич
1686 13652 "АЛАПУЛОВ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1687 12031 "ТРАСПОРТИ РАДИ" ЕООД Благоевград Петрич
1688 1432 "ЮНИЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1689 1948 БАЙ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1690 8451 "Ф.Т.Е" ЕООД Благоевград Петрич
1691 13651 "ЛД ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1692 1330 ДУВА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1693 11193 "Г.М. ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1694 12313 "ВЕНИ ТРАНС - 2014" ЕООД Благоевград Петрич
1695 3089 СКОПИЕТРАНС БГ ООД Благоевград Петрич
1696 11196 "ЕФТИМАХОВ" ЕООД Благоевград Петрич
1697 8687 "ЛЮНИ-79" ЕООД Благоевград Петрич
1698 8071 "ИЛМАКС-11" ЕООД Благоевград Петрич
1699 6822 "ИВО ТРАНС-2013" ЕООД Благоевград Петрич
1700 11203 "А.Б ЛУКС" ЕООД Благоевград Петрич
1701 5425 "РОСФИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1702 11206 "АТИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1703 5352 "АЕС ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1704 1187 "ЕУРОЛИНК" ООД Благоевград Петрич
1705 4045 "ДЕВИК" ЕООД Благоевград Петрич
1706 7988 "ФИЛИСТЕ" ЕООД Благоевград Петрич
1707 2186 "ТРАНСКХА" ЕООД Благоевград Петрич
1708 5701 “КАДИА ТРАНС“ ЕООД Благоевград Петрич
1709 12643 "МАТЕА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1710 0003 "ГАНСИС" ООД Благоевград Петрич
1711 6985 "РЕБЕЛ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1712 6693 ИНТЕРСТАР ЛОГИСТИКС ЕООД Благоевград Петрич
1713 8202 Г.Н ЕКСПО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1714 7019 "ЛЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1715 10967 "КУВАТАС ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1716 6694 ТРАНСРОВЕР ЕООД Благоевград Петрич
1717 0276 "ЕДИ" ООД Благоевград Петрич
1718 8950 "ПЕТЪР КОТУКЛИЕВ-КУПИДОН" ЕТ Благоевград Петрич
1719 12038 "ТЕРМИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1720 7219 "КАМИЛА ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1721 8954 ДЖЕЙ ЕЛ ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1722 14406 "ДЖЕНЕРАЛ ФУУДС" ООД Благоевград Петрич
1723 7759 "АННЕГРЕТ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1724 10040 "РМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1725 7507 СТРЕЛА ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1726 8176 " К. Д. ЛОГИСТИК " ООД Благоевград Петрич
1727 7476 ДГ ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1728 10965 "РОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1729 0811 "БОБИ ТРАКИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1730 0038 "ТРАНС-ЮГ" АД Благоевград Петрич
1731 0562 "ВАЛУТА НОВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1732 8363 "ГОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1733 9058 ФРИГО ТЕРРА ЕООД Благоевград Петрич
1734 9181 ДРЕН ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1735 0158 "РИ - ВА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1736 3288 "КИНГ ТРАНС ТРИКАЛА" ООД Благоевград Петрич
1737 1116 " НЕНО ТРАНС " ЕООД Благоевград Петрич
1738 8931 "АЗ ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1739 1740 АНТАНДО ЕООД Благоевград Петрич
1740 3801 "ДС 5 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1741 13649 "ИНТЕР ЕКС П" ЕООД Благоевград Петрич
1742 0183 "КАТИ-80" ЕООД Благоевград Петрич
1743 13863 "ОДИСЕЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1744 3223 Д.С.ВАСИЛАКИС ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1745 3865 "Н И М ШПЕД " ЕООД Благоевград Петрич
1746 12507 "КАРТРАНС К." ЕООД Благоевград Петрич
1747 4903 "ПАРОВИЧ ТРАНС " ООД Благоевград Петрич
1748 5977 ДИМИ-ТИМ ЕООД Благоевград Петрич
1749 8450 "ДИФТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1750 0953 "МИЛ-ВАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1751 6574 РЕНДИНОС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1752 8326 “ЗЛАТЕВ ЛОГИСТИК“ ЕООД Благоевград Петрич
1753 6422 М - В ТРАНСПОРТ ЕООД Благоевград Петрич
1754 8968 "ФМ - КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1755 8322 “ПУРА ШПЕД“ ЕООД Благоевград Петрич
1756 12041 "М- ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1757 0064 "АЛТАН ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1758 1517 ЗИРИА ТРАНС ООД Благоевград Петрич
1759 2060 "ЕФТИМОВИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1760 2054 "ПАДИКОВИ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1761 3808 "ПЕЛЕ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1762 2416 ДИКОС- 89 ЕООД Благоевград Петрич
1763 12053 "БВ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1764 12044 "КИКО-АЛЕК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1765 13377 "С-ТАХО" ЕООД Благоевград Петрич
1766 3735 НИКОМАК ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1767 3484 ГУТО ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1768 5383 "ВАЛМАЛ ГРУП" ООД Благоевград Петрич
1769 4576 ДЖИММИВИЗЗ ИНТЕРЛОГИК ЕООД Благоевград Петрич
1770 4435 Д.П. ФРИГО КЪМПАНИ ООД Благоевград Петрич
1771 1084 "САНДРА-М-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1772 10031 "АТЛАНТИС - 2010" ООД Благоевград Петрич
1773 11767 "Г.П.П.Г ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1774 5317 "ЛАВАЦИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1775 8125 "ТРАНС ИХОС ДОНЧЕВИ" ЕООД Благоевград Петрич
1776 8929 "МИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1777 11972 "3-КА ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1778 8062 "АДАМ БРОУС" ООД Благоевград Петрич
1779 8025 "ЕМ. ДЖИ. ЕН. - ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1780 11960 "ДАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1781 7949 "ВЕГОРА" ООД Благоевград Петрич
1782 7990 "БУРГАС - ХАЛАСТРА" ЕООД Благоевград Петрич
1783 11033 "БОНЕЛА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1784 11031 "ГАМА - СПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1785 11043 "П И Т ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1786 11921 "СМАРТ МУЛТИСЕРВИЗ" ЕООД Благоевград Петрич
1787 2749 "ДРАГИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1788 11923 "ЕКСТРА ГРОМ" ЕООД Благоевград Петрич
1789 7887 "АРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Петрич
1790 7874 "ВЕНУС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1791 7402 "ЕЛ КА ВЕ-ПЕТКА" ЕООД Благоевград Петрич
1792 11032 "СИАТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1793 7779 "П.Ж. ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1794 11903 "ПАН ФО" ЕООД Благоевград Петрич
1795 11912 "ТАФ-НАФ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1796 11902 "ТАН ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1797 11909 "ДЖИ.СИ. ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1798 7747 "РАФАЕЛА КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1799 11884 "В.С. ФОРУАРДИНГ" ЕООД Благоевград Петрич
1800 11769 "АРЧЕР" ЕООД Благоевград Петрич
1801 11894 "ИРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1802 5083 "АГИОРГИТИС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1803 11890 "К.З.ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1804 5158 "К.ЗОТОС" ЕООД Благоевград Петрич
1805 1697 БЕГЛИС ЕООД Благоевград Петрич
1806 11891 "ТРАНС МАТТ 1" ЕООД Благоевград Петрич
1807 2876 ЛИБЕРА ООД Благоевград Петрич
1808 13641 "КОМИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1809 13859 "КАДИНО ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1810 7447 "ВАН - ДЕНИС" ЕООД Благоевград Петрич
1811 11872 "СИЕМ-ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1812 2634 "БЕКОМ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Петрич
1813 11050 "ХЕЛМАХАРТ-Х" ООД Благоевград Петрич
1814 11049 "ИИСТ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ" ООД Благоевград Петрич
1815 7495 "ТОКСОТИС ТРАНСПОРТЕР" ООД Благоевград Петрич
1816 11660 "ЕКОТРАНС МЕТАЛ" ООД Благоевград Петрич
1817 7501 АГИА МАРИНА ЕООД Благоевград Петрич
1818 11060 "БЕРН - ИМПЕКС" ЕООД Благоевград Петрич
1819 11061 "ВЕНКО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1820 7520 “ВТ ТРАНСПОРТ“ ЕООД Благоевград Петрич
1821 7510 "ОХИРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1822 11651 "ДЖИ ТИ ФРОЗЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1823 5999 "КАМПАНИАС ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1824 11637 "КОКО 011" ЕООД Благоевград Петрич
1825 11628 "ФИЛИП-Б ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1826 11632 "ИВАЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1827 7399 "ТРАНСПОРТ НИК" ЕООД Благоевград Петрич
1828 11631 "ПЛАНЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1829 5206 "КИНИ - ИМПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1830 2418 "ПАНОС ИНТЕРТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1831 11090 "КАЗАБЛАНКА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1832 1596 "ЕРМИС ТРАНС ГР" ЕООД Благоевград Петрич
1833 8110 "АКРОПОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1834 7216 "ЕЛСА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1835 5222 "РЕГИНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1836 10698 "КОНСТРУКТ 3В" ООД Благоевград Петрич
1837 12076 "ИБИ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1838 11619 "АПОСТОЛОС ГИОЛАС" ЕООД Благоевград Петрич
1839 12636 "АТ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1840 11081 "САМЗОТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1841 12077 "ТРАВАН ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1842 11600 "ХЕЛИНИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1843 11605 "АМ - ПА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1844 7184 "АГРИНИО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1845 11699 "ОЗИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1846 5413 "ВАСПЕТ ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1847 5350 "ДЖЕЙ КАПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1848 2559 "Е.Т.СО" ЕООД Благоевград Петрич
1849 7110 "БАГОН ГРУП" ЕООД Благоевград Петрич
1850 11837 "ЗОНИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1851 11836 "СТОБ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1852 11831 "ГИРАЗОВ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1853 11666 "АНГЕЛИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1854 7083 "ФРИГО ЕКСПРЕС - 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1855 5410 "ТРАНСТЕРМИ" ЕООД Благоевград Петрич
1856 5451 "АГИИ АРХАНГЕЛИ" ЕООД Благоевград Петрич
1857 11592 "МАРКОС ЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1858 11579 "ЗВЕЗДА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1859 11580 "КУРДИА" ЕООД Благоевград Петрич
1860 6993 "НАН ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1861 5492 "АЛАВАТО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1862 11809 "ПЕРПЕТУА" ЕООД Благоевград Петрич
1863 5468 ЛЕФКИМИ ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1864 11816 "В.С.А. 2013 ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1865 11553 "АЛЕКС ТРАНС - 2014" ООД Благоевград Петрич
1866 11561 "ЕЛИСТРО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1867 11573 "САН ЕКСПРЕС" ЕООД Благоевград Петрич
1868 11566 "ГАЗИС ФРИГО ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1869 11556 "ПЕТАР ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1870 6794 "НИК АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1871 11555 "СТИМА ТРАНС - 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1872 5087 "ХРИСАН - АВ" ООД Благоевград Петрич
1873 11554 "НОЙКА КОМПАНИ" ЕООД Благоевград Петрич
1874 11563 "ВЕМА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1875 6790 "21 АПРИЛ" ООД Благоевград Петрич
1876 11551 "КАМИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1877 11547 "САШО ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1878 13646 "РМ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1879 11229 "П.М.С. РЕСАЙКЛИНГ МЕТАЛС СКРАП - ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1880 2188 "ВИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1881 5088 "Х ФАСТ" ООД Благоевград Петрич
1882 10771 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФРИГО МАРИАННА" ЕООД Благоевград Петрич
1883 5439 "ФЛБ КАРГО" ЕООД Благоевград Петрич
1884 2126 "ТРАНС СТЕЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1885 11536 "РЕМИКС КАРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1886 11396 "АВТО АТИНА" ЕООД Благоевград Петрич
1887 11389 "РАТ ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1888 2129 "ВАДЖО ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Благоевград Петрич
1889 12057 "МИЛОВСКИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1890 11529 "В.А.Т-ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1891 11520 "ТИП ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1892 11492 "ВИСА-ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1893 11382 "МАРДЖО ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1894 11483 "КАТЕРИНА ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Петрич
1895 5603 "АНГАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1896 2414 "ТОЛДА" ООД Благоевград Петрич
1897 11484 "ТЕРРА-МАРЕ ТРАСПОРТИ" ЕООД Благоевград Петрич
1898 11360 "ЗМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1899 6502 "СЕРАЙ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1900 6485 "ААХ" ООД Благоевград Петрич
1901 11253 "БИ ЕЛ ТРАНЗИТ КОНСУЛТ" ЕООД Благоевград Петрич
1902 6436 ХОЛЦ ПАРК ООД Благоевград Петрич
1903 9889 "Н. Н.- ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1904 11381 "ГЛОБАЛ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1905 11368 "ДЖИА.ГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1906 12529 "ГЛ ВЕЛОЗ" ООД Благоевград Петрич
1907 4992 "БУЗА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1908 11353 "А. П. ИНТЕРНЕЙШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1909 11354 "МИЛАНОВО 73" ЕООД Благоевград Петрич
1910 11366 "Б И С 2000 ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1911 6246 "ТОЛОФОНА ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1912 5606 ВЕЛОНИС ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1913 14528 "САУТ ЛАЙН" ЕООД Благоевград Петрич
1914 5564 "ДАНО ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1915 8371 "МЕТАЛ ОИЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1916 6298 "АУТОТРАНСПОРТИ БГ" ЕООД Благоевград Петрич
1917 0221 "СКАМПА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1918 6810 "АЗВЕСТОПУЛОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Петрич
1919 10023 "МАРТА ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1920 3634 "ГЛАНТЗИС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Петрич
1921 6569 "СПИРИДОН СИД" ЕООД Благоевград Петрич
1922 3574 "АНДРЕАС ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1923 6877 "ЗЛАТОЗЕЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1924 7934 "СТАТОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1925 5786 "НИКАДИ ШПЕД" ЕООД Благоевград Петрич
1926 5917 АЛПА ТРАНС ЕООД Благоевград Петрич
1927 7406 "СЕНДЕР ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1928 2377 "АЛФА СТИЙЛ КОНСТРЪКШЪНС" ООД Благоевград Петрич
1929 8302 "БУСИУТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1930 7726 "РОС-АН 2011" ЕООД Благоевград Петрич
1931 11469 "НИКО ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1932 6109 "КИРИАКОПУЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1933 11167 "ЛУПОНДИ ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Петрич
1934 1444 "БУЛМАК ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1935 7618 "РОБИ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1936 0037 "ТАНО ТРАНС ФРИГО" ЕООД Благоевград Петрич
1937 10708 "КАЛИТЕА ТРАНС" ЕООД Благоевград Петрич
1938 7622 "ПЕЛЕ-СТЕФ" ЕООД Благоевград Петрич
1939 2318 "ГБЗ-ТАНЕВ" ЕООД Благоевград Петрич
1940 0591 "ТЕО - ТРАНС" ООД Благоевград Петрич
1941 13081 "БЛАСТИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Благоевград Петрич
1942 3108 "АПВ ЛОГИСТИК" ООД Благоевград Петрич
1943 5333 "ЛПД ГЛОБАЛ" ЕООД Благоевград Петрич
1944 5323 "ТРАИЛ ШПЕД" ООД Благоевград Петрич
1945 10711 "КЕРК СТАР" ЕООД Благоевград Петрич
1946 1979 МАГО ШПЕД ООД Благоевград Петрич
1947 13237 "СААР ТРАНСПОРТЕ" ООД Благоевград Разлог
1948 11132 "ИЛИЯ ЧОПЕВ И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Разлог
1949 13564 "ТРАНСКОП 2011" ЕООД Благоевград Разлог
1950 4690 "ТРИАДА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1951 6425 "БАЛКАНСТРОЙ" АД Благоевград Разлог
1952 10369 "ТРЕНС" ЕООД Благоевград Разлог
1953 11395 "НЕЛТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1954 12463 "ТРАНС ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Благоевград Разлог
1955 3600 "АТАНАС КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1956 13865 "НАК-ТРАНС АУТО" ЕООД Благоевград Разлог
1957 12970 "КРЕМЕНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1958 5426 "ХАЛКИДА ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1959 3222 "АНИ 72" ЕООД Благоевград Разлог
1960 10686 "ЖОРО ТРАНС - 09" ЕООД Благоевград Разлог
1961 10498 "СТИЛ-ВЕС-БГ" ЕООД Благоевград Разлог
1962 6173 "МАЙК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Разлог
1963 6926 "КРИСТАЛХИМ" ЕООД Благоевград Разлог
1964 13886 "РИЛА ТРАНС 2015" ООД Благоевград Разлог
1965 11552 "ЮКОН ЛОГИСТИК" ЕООД Благоевград Разлог
1966 0503 "ВИНСТРОЙ ИНВЕСТ" ООД Благоевград Разлог
1967 8999 "НИВАС-ТРАНС" ООД Благоевград Разлог
1968 11272 "МИМИ - 2008" ЕООД Благоевград Разлог
1969 3673 "КОНДЕВ ТРАНС - 2009" ЕООД Благоевград Разлог
1970 8044 "Р-А КАРГО" ЕООД Благоевград Разлог
1971 14363 "ПИРИН ПРОДЖЕКТ" ЕООД Благоевград Разлог
1972 11472 "БАЛКАНФРУКТ БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Разлог
1973 9680 "СМ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1974 13151 "СТАЛКО" ООД Благоевград Разлог
1975 10005 "ЕЛ СТАСИ - 222" ООД Благоевград Разлог
1976 2923 "ЖАК-4-АНГЕЛ КАЦУНОВ" ЕТ Благоевград Разлог
1977 0672 "КОНСТАНТ-11" ЕООД Благоевград Разлог
1978 13124 "МИРА - ВА 1" ЕООД Благоевград Разлог
1979 7262 "СВИЛЕН РАБАДЖИЕВ" ЕТ Благоевград Разлог
1980 6302 "ДИНО - 79" ЕООД Благоевград Разлог
1981 3789 "ГЕОРГИЕВИ - ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1982 0256 "АЦЕТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Разлог
1983 2855 "МИЙТ УУД" ООД Благоевград Разлог
1984 0486 "СЛАВЧО ГЪРБЕВ-СЛАГ" ЕТ Благоевград Разлог
1985 6581 "ГАЛЯ КОЦАКОВА" ЕТ Благоевград Разлог
1986 5737 "ДЖИНИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1987 3324 "МИТКО-98" ЕООД Благоевград Разлог
1988 5947 "ЕМ-КА ТРАНС-ЕМИЛИЯ ПРОЕВА" ЕТ Благоевград Разлог
1989 13005 "ЕКОЛИТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1990 1901 "ЕЛЕКТРОТЕХ" ЕООД Благоевград Разлог
1991 10650 "ЕЛЕНА - КОСТАДИН САМАРДЖИЕВ 2013" ЕООД Благоевград Разлог
1992 3326 "ПОЛЕЖАНОВ" ООД Благоевград Разлог
1993 12082 "КУЛИН" ЕООД Благоевград Разлог
1994 5748 "ФОКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1995 11298 "ЯНСИ - 99" ЕООД Благоевград Разлог
1996 10947 "ЗВУРАС ЕКСПРЕСС" ЕООД Благоевград Разлог
1997 4553 "ЦВЕТЕЛИНА ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
1998 11056 "НЕВС" ЕООД Благоевград Разлог
1999 13466 "БРАТЯ ИВАНОВИ 2015" ООД Благоевград Разлог
2000 10826 "НМ ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Благоевград Разлог
2001 8022 "НИКОЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2002 12231 "САМАРИНАС ТРАНС" ЕООД Благоевград Разлог
2003 3522 "ПЕТЪР ИЛИЕВ ЯРЕЦОВ" ЕТ Благоевград Разлог
2004 3598 "БОРИС БЕЛЕЖКОВ-АНА" ЕТ Благоевград Разлог
2005 12066 "ВИТЕКС" ЕООД Благоевград Разлог
2006 10825 "ИВЕК 53" ЕООД Благоевград Сандански
2007 13917 "А.Т.ТОМОВ" ООД Благоевград Сандански
2008 12018 "МЕДЕОН ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2009 13671 "ДОНКОСТ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2010 1078 "КСЕНИДИС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2011 6898 "ГЕРОС-ТХ-ГЕОРГИ МИГДАЛОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2012 3909 "МН КОЛИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2013 3986 "САМСОН-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2014 7105 “КОНДОР - 97“ ЕООД Благоевград Сандански
2015 12588 "ФЛАУЪР ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2016 0055 "ХРИСТОС ХОЛЕРИДИС" ЕООД Благоевград Сандански
2017 0507 "ГРИЗЛИ" ООД Благоевград Сандански
2018 12035 "ГЕОВЕС - ГВ" ЕООД Благоевград Сандански
2019 6808 "ТИМОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2020 10679 "ЛИТА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2021 10871 "ДИМС-ФОРЕСТ" ЕООД Благоевград Сандански
2022 7706 "МЕДИТЕРАН ФРИГО" ЕООД Благоевград Сандански
2023 7697 "РУМЕН ВОДЕНОВ - 99" ЕТ Благоевград Сандански
2024 5822 "ВЛАДИ 11" ЕООД Благоевград Сандански
2025 12283 "САПУНДЖИЕВ 96" ЕООД Благоевград Сандански
2026 7032 "КРИСМАР" ЕООД Благоевград Сандански
2027 3323 "АРСЕНИС-ЛАРИСА" ЕООД Благоевград Сандански
2028 10834 "ПАПАГЕОРГИУ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2029 13938 "ЛАКИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2030 8105 "НОРАД" ЕООД Благоевград Сандански
2031 1184 "БАЛКАН ЕКСПРЕС ФРИГО" ООД Благоевград Сандански
2032 5580 "ВИДИДО" ЕООД Благоевград Сандански
2033 7896 "ХАЛЕВ - А" ЕООД Благоевград Сандански
2034 0115 "КРИСТИ-89" ООД Благоевград Сандански
2035 10378 "ЕС ЕМ ДЖИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2036 11864 "РУМИТРАНС 82" ЕООД Благоевград Сандански
2037 8198 "ФРЕНГОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2038 4666 "КРУМ ТРАНС 2010" ООД Благоевград Сандански
2039 4563 ХРИДЗИ ЕООД Благоевград Сандански
2040 10779 "Ф. Н. СПЕДИЦИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2041 12163 "ММ - МАРИЯН МИНЧЕВ" ЕООД Благоевград Сандански
2042 12341 "ЯНЧИН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2043 1568 "ЕМБИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2044 10158 "ЗЕЛЕВА ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2045 9344 “ЮЛАНДА“ ЕООД Благоевград Сандански
2046 11322 "ДИ ЕС ЕС" ООД Благоевград Сандански
2047 6308 "ТЕО-ТОРО" ЕООД Благоевград Сандански
2048 11273 "ТРАНСПОРТ ЕНД КОММЕРСИАЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2049 2592 "ДЖЕК-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2050 8111 "ТРЕНДАФИЛОВ ТРАНС И СИНОВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2051 10690 "ВАСТО-ТЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2052 13970 "ЮЛИ ТРАНС 89" ЕООД Благоевград Сандански
2053 10773 "МЕТАЛ ГРУП ИНДЪСТРИ" ЕООД Благоевград Сандански
2054 0284 "ЗАРО-2006" ООД Благоевград Сандански
2055 3266 "ДЖИ. ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2056 11641 "ЕМБОРЕОС" ООД Благоевград Сандански
2057 13327 "МЕРИАЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2058 6539 "ТРАНСПОРТ ПАПАТЕОДОРО" ЕООД Благоевград Сандански
2059 12191 "КАЛАМБАКАС" ЕООД Благоевград Сандански
2060 13290 "ГЕНЕСИС ЛАЙНС" ООД Благоевград Сандански
2061 7279 "Г АНД А ТЕКСТИЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2062 12650 "ТАНМАКС" ЕООД Благоевград Сандански
2063 13386 "ДЖИМИС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2064 4013 "АГИ ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2065 4727 "МАРИЯ ТУШЕВА-РЕМИ-М" ЕТ Благоевград Сандански
2066 4714 "КРИС ТРАНС 2010" ЕООД Благоевград Сандански
2067 3624 "ВИВАЛИ" ООД Благоевград Сандански
2068 1495 "АСЕН Д. ИВАНОВ-НЕСА" ЕТ Благоевград Сандански
2069 9050 "АНДОН СТОЯНОВ-ДОНИМИК" ЕТ Благоевград Сандански
2070 11588 "ЛОКАТ" ЕООД Благоевград Сандански
2071 1034 "БИМБО-ТРАНС-ГЕОРГИ СТОЯНОВ" ЕТ Благоевград Сандански
2072 1418 ТДТ-2008 ЕООД Благоевград Сандански
2073 12481 "КОТЕВ - 2014" ЕООД Благоевград Сандански
2074 5205 “ВАНСТРОЙ-ДД” ООД Благоевград Сандански
2075 10752 "ЛЕСОТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2076 5156 "ХАРИЕСА ФЕШЪН" АД Благоевград Сандански
2077 11169 "БЯЛА КУЛА" ООД Благоевград Сандански
2078 10753 "ГЕОРГИДЕС И А" ЕООД Благоевград Сандански
2079 5933 "АТТ БУЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2080 2678 "БОНИНОС-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2081 7548 "ПЕТРАНА ФРУТ" ЕООД Благоевград Сандански
2082 6571 ЕУРОМИТ ЕООД Благоевград Сандански
2083 4508 "КК - 2010" ЕООД Благоевград Сандански
2084 8333 "ТРАНС ЛОДЖИК КЪМПАНИ" ЕООД Благоевград Сандански
2085 12556 "МАЛЛИРИС" ЕООД Благоевград Сандански
2086 11055 "ГЕТС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2087 6839 "БОРА - 78" ЕООД Благоевград Сандански
2088 3844 "ДНК" ООД Благоевград Сандански
2089 7254 "ПРЕМИУМ ГРУП 59" ЕООД Благоевград Сандански
2090 10413 "ДИЧ - 09" ЕООД Благоевград Сандански
2091 0739 "КИРОВ-БГ 07" ЕООД Благоевград Сандански
2092 0075 "ДИАНА ГУТЕВА-ГЕОРГИЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2093 2197 "ВАЛИНАЗ- ВАЛЕНТИН ЧОРБАДЖИЙСКИ" ЕТ Благоевград Сандански
2094 6910 АНОДОС ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2095 10020 "ЖИВИТА ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2096 0797 ДИНОС-А ООД Благоевград Сандански
2097 14302 "ТОП ЛАЙН ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2098 7205 "ЖИТЕН КЛАС-ВГ" ЕООД Благоевград Сандански
2099 2036 "К И С" ООД Благоевград Сандански
2100 3543 "БОЖИНОВ-СИЕ" ООД Благоевград Сандански
2101 14111 "ЕР-ЛОГ" ЕООД Благоевград Сандански
2102 3740 "БОРИС 68" ЕООД Благоевград Сандански
2103 11789 "МБМ ТРАНС 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2104 3980 "ДАНИС СПЕД" ЕООД Благоевград Сандански
2105 6559 "СТОРУМ" ЕООД Благоевград Сандански
2106 8580 "СЕНА 9" ООД Благоевград Сандански
2107 5844 "СТИЛАГРО" ЕООД Благоевград Сандански
2108 11070 "ТРАНС-ЕКСПРЕС 2013" ООД Благоевград Сандански
2109 13071 "ВИВАВЕН" ЕООД Благоевград Сандански
2110 1770 "ПАРАПАС 21" ЕООД Благоевград Сандански
2111 2352 "БЕТОН" ЕООД Благоевград Сандански
2112 0922 "НИКИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2113 13717 "АЕР СЕА ТРУК КАРГО" ЕООД Благоевград Сандански
2114 3648 "АЛЕНДАРОВИ И СИЕ" ООД Благоевград Сандански
2115 7459 "ТАСОС ТРАНСПОРТ" ООД Благоевград Сандански
2116 13690 "ГЕВЕ" ЕООД Благоевград Сандански
2117 3622 "БУЛТРЕЙД - 2010" ООД Благоевград Сандански
2118 0048 "ТМ ТРАНС 12" ЕООД Благоевград Сандански
2119 13319 "КРИСИ ТРАНС 1988" ЕООД Благоевград Сандански
2120 0907 "СПИДИ ТРАНС-07" ЕООД Благоевград Сандански
2121 6959 "ДИРС-ИВАН ИВАНОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2122 5265 “ТРАНС БАЛКАН ТРЕЙДИНГ“ ООД Благоевград Сандански
2123 13076 "АНДРЕЕВ ТРАНС 2014" ООД Благоевград Сандански
2124 12874 "МИС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2125 8967 "ВИТО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2126 13060 "ДИ - ЛИ" ЕООД Благоевград Сандански
2127 9302 "ТУЛЯРИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2128 2403 "НАЦИОС ТРАВЪЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2129 12835 "ИНТЕРТРАНС-13" ЕООД Благоевград Сандански
2130 2269 "МОНО ТРАНС 1" ЕООД Благоевград Сандански
2131 1085 "ДИМИ-ОЙЛ" ЕООД Благоевград Сандански
2132 13556 "ЕОЛОС ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2133 10925 "АНГЕДА-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2134 0405 "АЛКИОН" ЕООД Благоевград Сандански
2135 4125 "АЖ-АРГИРОВ" ЕООД Благоевград Сандански
2136 4964 "КОНВОЙ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2137 6630 "ДУСЕЛ ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2138 4370 "АХИАЛОС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2139 0541 "КРАСИТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2140 4186 СУКАС ТРАНС ЕООД Благоевград Сандански
2141 13567 "ПЛАТИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2142 0726 "КАВИ" ЕООД Благоевград Сандански
2143 13568 "ДУНАВИС" ЕООД Благоевград Сандански
2144 4391 "МЕТАЛ-КИМС" ООД Благоевград Сандански
2145 10948 "ЕМ И ЕС ТРАНС ГРУП" ООД Благоевград Сандански
2146 5921 "М.М. ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2147 13975 "ДЕМА НОВИСТИК" ЕООД Благоевград Сандански
2148 10617 "ИСОМЕКС" ООД Благоевград Сандански
2149 14353 "БОЯТА И БРАТЯ 2014" ЕООД Благоевград Сандански
2150 6834 "ЖУЛИ-ЖУЛИЕТА СОКОЛОВА" ЕТ Благоевград Сандански
2151 4922 "РАФАИЛ ТРАНС I" ООД Благоевград Сандански
2152 13784 "ЛМГ" ЕООД Благоевград Сандански
2153 10044 "КАРАИАНИ ЕВАНГЕЛИЯ" ЕООД Благоевград Сандански
2154 12616 "АНГЕЛОВ - КОЦЕВ" ООД Благоевград Сандански
2155 1879 "КРИС-КО" ООД Благоевград Сандански
2156 6479 "НИК-СТРОЙ 2007" ЕООД Благоевград Сандански
2157 13150 "ТРАНС ИНТЕРВЕСАКО" ЕООД Благоевград Сандански
2158 1436 "МИХОВИ–КРИСТАЛ 64" СД Благоевград Сандански
2159 10060 "СИЛИКИО" ЕООД Благоевград Сандански
2160 12805 "РУСАКОВИ" ООД Благоевград Сандански
2161 10455 "МЕРИ ТРАНС-2012" ЕООД Благоевград Сандански
2162 9700 ХАТЗИС ТРАНС 2012 ЕООД Благоевград Сандански
2163 11946 "МЕЛО 98" ООД Благоевград Сандански
2164 14509 "ПРОВЕНС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2165 5676 "ПРИМОТРЕЙД" ЕООД Благоевград Сандански
2166 10187 "КК ФРИГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2167 3762 "ЛК - ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2168 0290 "КЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сандански
2169 1012 "МАРИЯ СЛАВЧЕВА" ЕТ Благоевград Сандански
2170 5914 "ГОУ АНД ГОУ-ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2171 8354 ХРИСА ТРЕЙД ЕООД Благоевград Сандански
2172 12104 "ЕМЕН ТРАНС" ООД Благоевград Сандански
2173 13778 "К.Т.ГРУП 2015" ЕООД Благоевград Сандански
2174 0756 "ЛИЛИЯ ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2175 12618 "САВОФРОСТ" ООД Благоевград Сандански
2176 3220 "ГЕСИОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сандански
2177 7535 "ГЕОРГИ МИДУРОВ-МЕГА-ПАЛАТ" ЕТ Благоевград Сандански
2178 8296 ЕУРОЕНЕРДЖИ ООД Благоевград Сандански
2179 10010 "АРКАДИА" ЕООД Благоевград Сандански
2180 3272 "ЛОРИ ТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Сандански
2181 11300 "ИРИА БЪЛГАРИЯ" ООД Благоевград Сандански
2182 13192 "КЕМИ - 70" ЕООД Благоевград Сандански
2183 11800 "АГОГИ" ЕООД Благоевград Сандански
2184 11202 "АРГИРОВ - 2013" ЕООД Благоевград Сандански
2185 12114 "МАРКОНИ 90" ЕООД Благоевград Сандански
2186 6410 "ЦИРКИНИДИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Сандански
2187 3180 "ЕКИП-ИЗ" ЕООД Благоевград Сандански
2188 4143 "КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ-95" ЕТ Благоевград Сандански
2189 7392 “КЕРАМО“ ЕООД Благоевград Сандански
2190 6901 "НАТАЛИ ТРАНС-2011" ЕООД Благоевград Сандански
2191 5071 "ДЕБРЕВ-Е" ООД Благоевград Сатовча
2192 14442 "ПЛАМЕН СВЕТЛОЗАРОВ" ЕТ Благоевград Сатовча
2193 3672 "РА-ДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Сатовча
2194 7807 "ДЕСО-ТРАНС" ООД Благоевград Сатовча
2195 6360 "КАРИ ТРАНС-09" ЕООД Благоевград Сатовча
2196 13364 "РАЙАН ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2197 1445 ФЕРИ ГАРАНТ-2003" ЕООД Благоевград Сатовча
2198 11843 "ММД" ЕООД Благоевград Сатовча
2199 12398 "АУГО ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2200 1157 "АЛЕКСАНДРОС ФИЛИПОС" ООД Благоевград Сатовча
2201 10218 "ББД ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Благоевград Сатовча
2202 12251 "ВИЛИЕМ - 11" ЕООД Благоевград Сатовча
2203 4998 "ТЕКС-УОРК" ООД Благоевград Сатовча
2204 11844 "НИКО ТРАНС ГРУП" ЕООД Благоевград Сатовча
2205 5169 "КАЛЕКОВ М И Л" ЕООД Благоевград Сатовча
2206 14161 "АЛЕКС ТРАНС 2015" ЕООД Благоевград Сатовча
2207 14299 "М - КЕНАЛИЕВ" ЕООД Благоевград Сатовча
2208 8372 "САНДЕ-2А-АНГЕЛ САНДЕВ" ЕТ Благоевград Сатовча
2209 1779 "ВАЛЕНТИН БАШЕВ-АСЯ" ЕТ Благоевград Сатовча
2210 14430 "ДАРИК ТРАНС" ЕООД Благоевград Сатовча
2211 8951 "ШИНКА ВЪЛЧЕВА" ЕТ Благоевград Сатовча
2212 13655 "ОПТИМА" ООД Благоевград Сатовча
2213 9354 "ИБТ" ЕООД Благоевград Симитли
2214 8522 "КИРИЛ СТАНКОВ-40" ЕТ Благоевград Симитли
2215 9867 "МИЛЕН-08" ЕТ Благоевград Симитли
2216 13317 "Д И Б - ЕКСПРЕС" ООД Благоевград Симитли
2217 13744 "АЛВЕРН - М" ЕООД Благоевград Симитли
2218 5178 КРАСИМИР В ДОКУЗОВ ЕТ Благоевград Симитли
2219 12189 "ПЛАМА ТРАНС 96" ЕООД Благоевград Симитли
2220 6003 "АНГЕЛ КОЧЕВ-АВИ-92" ООД Благоевград Симитли
2221 13942 "АНДЖЕЛО ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2222 4378 "СЕРЕТИС ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2223 8238 "ТАБАК-2005" ООД Благоевград Симитли
2224 11687 "МАРТИ АУТО 80" ЕООД Благоевград Симитли
2225 4912 "АЛЕКС ТД" ООД Благоевград Симитли
2226 14386 "АР-ГО ШПЕД" ООД Благоевград Симитли
2227 11038 "ТРАНС-И.А" ООД Благоевград Симитли
2228 12396 "НИКИ МЕТАЛ" ЕООД Благоевград Симитли
2229 3797 "ВЕТРАНС-2009" ЕООД Благоевград Симитли
2230 12016 "ЕС БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2231 14495 "СЕЙВ ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2232 14090 "СОМО ЕНД ДЕМА ТРАНСПОРТ" ЕООД Благоевград Симитли
2233 10003 ЕВРО КАМ 20 ЕООД Благоевград Симитли
2234 5918 "АУТОФИЛИ 2 - ФИЛИП ПАМУКЛИЙСКИ" ЕТ Благоевград Симитли
2235 12340 "ЕНЕМОНА ЕКОГАЗ" ООД Благоевград Симитли
2236 4476 ЕТ "РАВНАЧКИ ТРАНС - СВЕТОСЛАВ РАВНАЧКИ" Благоевград Симитли
2237 13760 "ПЕПИ ТРАНС 83" ООД Благоевград Симитли
2238 3549 "ГРИЛАЗ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2239 13600 "АБЕГЕ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2240 11759 "РИЧАРД ТРАНС" ЕООД Благоевград Симитли
2241 8886 "ПЕТЪР РАВНАЧКИ-РАВНО" ЕТ Благоевград Симитли
2242 12356 "ЛКВ ВЕКТОР" ЕООД Благоевград Симитли
2243 10656 "ГОГОТРАНС91" ЕООД Благоевград Симитли
2244 11834 "БУЛТРАНС 2014" ООД Благоевград Симитли
2245 7975 "АНДИ-КОМЕРС" ООД Благоевград Симитли
2246 7970 "АЛЕКСАНДЪР-МЕЧ-ТОНИ СТОЕВ" ЕТ Благоевград Симитли
2247 11185 "НИКОЛОВ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Благоевград Симитли
2248 12376 "ЕЛЕНКОВ-М" ЕООД Благоевград Симитли
2249 12465 "ТИМИ - ТРАНС 81" ЕООД Благоевград Симитли
2250 2870 ЕТ "ИНВИКТО - ХРИСТО МИЛЕНКОВ" Благоевград Симитли
2251 13604 "КРАСИ КАР 73" ЕООД Благоевград Симитли
2252 0510 "БРАТЯ ТРАНС" ООД Благоевград Симитли
2253 8138 ЕТ "ГРАНДЕ-Д - МЕТОДИ ДРАГАНЧЕВ-СВЕТЛА ДРАГАНЧЕВА" Благоевград Симитли
2254 8064 "МАРИАН ЧИФЛИГАРОВ-ТРИ СМРЪЧА" ЕТ Благоевград Симитли
2255 2459 ИВО ТРАНС - М ЕООД Благоевград Симитли
2256 2272 "ВЕТРЕН" ЕООД Благоевград Симитли
2257 8490 "МОСТ-81" ЕООД Благоевград Симитли
2258 13971 "ДРАГАНЧЕВ ГРУП" ЕООД Благоевград Симитли
2259 0432 "ДИМАНКОВ" ЕООД Благоевград Струмяни
2260 2473 "КАРЕЛИЯ-2007" ООД Благоевград Струмяни
2261 3679 "ТОЛИДО ТРАНС" ООД Благоевград Струмяни
2262 1598 "ГАЙДОВ 2014" ЕООД Благоевград Струмяни
2263 4126 "ТРИО ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2264 0852 "ДИАМАНТ БРАТЯ" ООД Благоевград Струмяни
2265 10073 "ЕЛЛ ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2266 13548 "ЗАКИ ГРУП" ЕООД Благоевград Струмяни
2267 4097 "ДЕСИБО - 2010" ЕООД Благоевград Струмяни
2268 9954 "ТРАНС ЛУКС" ООД Благоевград Струмяни
2269 2872 "А.С.Г." ЕООД Благоевград Струмяни
2270 9968 "КЪЦИ-ТРАНС" ЕООД Благоевград Струмяни
2271 4008 "СТВ" ООД Благоевград Струмяни
2272 8119 "НИДЕКС" ООД Благоевград Хаджидимово
2273 11526 "ЧОНИ-М" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2274 10535 "СЛАВЯНКА - ГАЙТАНИНОВО" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2275 6338 "АНГЕЛ ТРАНС 77" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2276 3744 "ИНТЕРКОМЕРС 2010" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2277 8221 "СО-КО ТРАНС" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2278 12115 "ХРИСТОФОРОС СТЕФАНИДИС" ООД Благоевград Хаджидимово
2279 10168 "ТРАНС ГАЛОП" ЕООД Благоевград Хаджидимово
2280 13270 "МР-ТРАНС-2015" ЕООД Благоевград Якоруда
2281 6337 БЕНИ ТРАНС 2000 ЕООД Благоевград Якоруда
2282 0269 "ЕЛИТ-Т" ЕООД Благоевград Якоруда
2283 13380 "ОСМАНОВ 1" ЕООД Благоевград Якоруда
2284 1154 "ДЪРВООБРАБОТВАНЕ И ПРЕЦИЗНОСТ" ООД Благоевград Якоруда
2285 1969 БОРИСЛАВ ВАЦКОВ ЕООД Благоевград Якоруда
2286 6640 "РАКОВЕЦ-99" ООД Благоевград Якоруда
2287 6594 "ВАНЧЕ ТРАНС" ЕООД Благоевград Якоруда
2288 6802 "ДИМАРК" ЕООД Бургас Айтос
2289 6013 "АЙДОСТ-СЕМАТ" ЕООД Бургас Айтос
2290 9093 "ЕВРОТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2291 0425 "ТРАНС ЕКСПРЕС 07" ЕООД Бургас Айтос
2292 3279 "ЕТИ БАНТ-БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Айтос
2293 13075 "ДЕНИЗ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2294 5249 ЕЛ КАПИТАН ДИТИАН ЕООД Бургас Айтос
2295 0078 "ИБО - 79" ЕООД Бургас Айтос
2296 8610 "ЦВЕТАНА 93" ЕООД Бургас Айтос
2297 5406 "ТАКСИ-ДИМИТЪР МИНКОВ" ЕТ Бургас Айтос
2298 12143 "ДЪНАК" ЕООД Бургас Айтос
2299 4647 "К. КЪНЕВ – КЪНЧО КЪНЕВ" ЕТ Бургас Айтос
2300 2040 "ЧОЧИ – ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2301 6324 "АЛИН-НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2302 0845 "МАТ ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2303 2734 "СТИ-ГРУП" ЕООД Бургас Айтос
2304 10981 "БАЛКАН ТРАНС - ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Айтос
2305 5515 "КИДЕКС ЕМ" ЕООД Бургас Айтос
2306 1257 "ИВАН ИВАНОВ" ЕТ Бургас Айтос
2307 13313 "БОБАНКА" ЕООД Бургас Айтос
2308 5913 “ГЛОБАЛ МЕТАЛС“ ЕООД Бургас Айтос
2309 7460 "МЕКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2310 12794 "КАЛИТРАНС-71" ЕООД Бургас Айтос
2311 10630 "СТОКАР-89" ЕООД Бургас Айтос
2312 8822 "МАРКО-ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2313 2297 "ТТ ТРАНС" ООД Бургас Айтос
2314 8998 "ПЕТЪР КУРШУМОВ" ЕТ Бургас Айтос
2315 13062 "АМК - ЕВРО ТРАНС" ЕООД Бургас Айтос
2316 10380 "НОМАД ГРУП 55" ЕООД Бургас Айтос
2317 14297 "АЙДОСТ ГРУП" ЕООД Бургас Айтос
2318 12876 "ИЛКЕ" ЕООД Бургас Айтос
2319 1454 "БГ БИЛДИНГ ХАУС" ЕООД Бургас Бургас
2320 0047 "БЕРЧИ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2321 14249 "ВИА ВАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2322 0350 "ЕВРО ВИА" ООД Бургас Бургас
2323 11680 "АКЗ - БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2324 6126 "ДРАЙВИ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2325 7367 "ДИМО С-ДИМО ДИМОВ" ЕТ Бургас Бургас
2326 0745 "СКОРПИОНС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2327 10107 "СКАЙ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2328 9819 "СИЕНА" ЕООД Бургас Бургас
2329 1923 "МУСТИ 66" ЕООД Бургас Бургас
2330 10375 "БЪЛНЕД" ООД Бургас Бургас
2331 0864 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ-1" АД Бургас Бургас
2332 11998 "АГРОИНВЕСТ-ДК" ЕООД Бургас Бургас
2333 10394 “ПЕНЕВ 87“-ЕООД Бургас Бургас
2334 10192 "ТРАНСПЕТ 05" ЕООД Бургас Бургас
2335 10190 "ЕУ ТРАНС ЛИМИТЕД" ООД Бургас Бургас
2336 9478 "АНДЕЗИТ" ООД Бургас Бургас
2337 12004 "ФОТЕВ ТРАНС 2009" ЕООД Бургас Бургас
2338 10251 "ДАНИ ТРАНС 86" ООД Бургас Бургас
2339 9372 “ЕКВАТОР“ ЕООД Бургас Бургас
2340 10412 "ВАН ХАУТЕ" ООД Бургас Бургас
2341 11426 "КОМТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2342 11254 "МИСТРАЛ ТРАНС 1" ООД Бургас Бургас
2343 2316 "ВИП - ТРАНСИС" ООД Бургас Бургас
2344 11129 "ДАЙВ" ЕООД Бургас Бургас
2345 10296 "ТРАНС ЕНГ" ЕООД Бургас Бургас
2346 10424 "ДОНИКА-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2347 9976 МЕТАЛСТРОЙ ООД Бургас Бургас
2348 2470 "НИКИКАТ" ООД Бургас Бургас
2349 11138 " ГЕОЕКСПОРТ " ЕООД Бургас Бургас
2350 11140 „ ТРАНЗИТ " ЕООД Бургас Бургас
2351 13636 "СИА ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2352 10512 ИДН ТРАНС.ЕУ ООД Бургас Бургас
2353 10819 "БЕ ГЕ ЕФ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2354 6380 "МЕЛАИНВЕСТ И ПАРТНЬОРИ" ЕООД Бургас Бургас
2355 6462 "ПЪТСТРОЙ БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2356 9877 "ГОРЖО" ЕООД Бургас Бургас
2357 13061 ЕТ "ТОНИ - ТОДОР КОКАЛДЖИЕВ" Бургас Бургас
2358 11164 "ВАЛ ДЖИ ТРЕЙД" ЕООД Бургас Бургас
2359 10841 "РЕ - ТРАНС 71" ЕООД Бургас Бургас
2360 8339 "ЕВРОТРАК ЛИЗИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2361 10865 "ИПК ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2362 1407 ЕТ "МАРИНА-ИРИНА ГЕОРГИЕВА" Бургас Бургас
2363 10734 "ПОШ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2364 11750 "ЛЕО ТРАНС 2014" ООД Бургас Бургас
2365 10902 "АЙВЪН ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2366 14399 ЕТ "АГРОМЕХАНИКА - АНАСТАС АНАСТАСОВ" Бургас Бургас
2367 10917 "А И В КАРГОБУЛ" ЕООД Бургас Бургас
2368 10932 "ДИС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2369 10085 "РАНТЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2370 10962 "ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2371 3003 "ПЕТРОЛ ТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2372 1682 ДАМ 2008 ООД Бургас Бургас
2373 11242 "ИВИ-ТРАНС БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2374 11232 "БУРГАСТРАНС - 77" ЕООД Бургас Бургас
2375 11243 "МОМЧЕВИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2376 11247 "СИЙ КОМЕРС" ЕООД Бургас Бургас
2377 7799 "ДЕН-ТИР" ЕООД Бургас Бургас
2378 2210 "ЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2379 11501 "ЧАНЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2380 11276 "АПИ ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2381 2677 "БРАДЪРС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2382 11783 "ПОПОВ" ООД Бургас Бургас
2383 1677 "ХРИСМАРН" ЕООД Бургас Бургас
2384 11063 "НИТОН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2385 5945 "БЕРЧИ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2386 14152 "СИТИ - ДЕСИСЛАВА БИРБУЧУКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2387 1840 "МАСЛИНКОВА" ЕООД Бургас Бургас
2388 11336 "МАРЧИНИ ПЛАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2389 7055 И.Г.Г. - ИВАН ГОТЕВ ЕТ Бургас Бургас
2390 2059 "БУРГАСТРАНС - 07" ООД Бургас Бургас
2391 11373 "ТРАНСПОРТ2БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2392 4741 "ЖОРО" ЕООД Бургас Бургас
2393 4483 "ДАРС-91-ДИМИТЪР СЪБКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2394 9370 "ВИМАР" ЕООД Бургас Бургас
2395 6613 "НИАЗИ" ООД Бургас Бургас
2396 2322 "КИРОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2397 11822 "РУСЕВ И РУСЕВ СИН" ЕООД Бургас Бургас
2398 11610 "ЧЕЛЕБИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2399 2509 "ЯНА" АД Бургас Бургас
2400 12069 "ЕСДИ 85" ЕООД Бургас Бургас
2401 11642 "ЕВРО ФОРЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Бургас Бургас
2402 11841 "КРИСИ ТРАНС ЕС" ООД Бургас Бургас
2403 11862 "СЕНТОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2404 11669 "АЛ БРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2405 7594 "ДАНВАЛ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2406 12080 "АТЛАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2407 0754 "БУЛТЕК" ЕООД Бургас Бургас
2408 11913 "ДАНДИ ТРАНС 08" ЕООД Бургас Бургас
2409 12161 "С. Е. ТРАНС ЕВРОПА" ЕООД Бургас Бургас
2410 9257 "БАКАРОВ" ЕООД Бургас Бургас
2411 8093 "РА-ДРУГА ВЖ" ЕООД Бургас Бургас
2412 8535 "ДАНДАНОВ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2413 8230 "ПРЕТЕНДЕНТ ИНВЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2414 8334 “ДИМИКОМ ТРАНС“ ЕООД Бургас Бургас
2415 7514 “ТРАНС ЛОУД“ ООД Бургас Бургас
2416 7743 "ММ-БГ" ЕООД Бургас Бургас
2417 5906 "БАСКЮЛ-91" ЕООД Бургас Бургас
2418 14160 "КАРАБО ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2419 4250 ТОПАЗ ЕООД Бургас Бургас
2420 1049 "СИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2421 12509 "ЛЕОНЕЛ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2422 5215 "БУРДЖАНИ-2012" ЕООД Бургас Бургас
2423 2999 "ГЕОТОН БЕТОНОВИ ИЗДЕЛИЯ" ООД Бургас Бургас
2424 1703 "МЕРИТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2425 14063 "ВЛАНИК ГРУП" ООД Бургас Бургас
2426 12534 "КАРИ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2427 7483 "СВЕДИ-69" ЕООД Бургас Бургас
2428 2277 "ЕВОТРАНС ДИДО" ЕООД Бургас Бургас
2429 10758 "КАРГО ТРАНСЕКСПЕРТ" ООД Бургас Бургас
2430 8792 "НИК" ЕООД Бургас Бургас
2431 13661 "ТАНПЕ" ООД Бургас Бургас
2432 7381 "ЗИКА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2433 0242 "ЧОНИ ТРАНС 75" ЕООД Бургас Бургас
2434 8628 "ТОПТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2435 0979 "ЩЕРЮ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2436 8318 "МАРИОС-ТИХЕРОС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2437 10541 "НИМЕКС-Н.А." ЕООД Бургас Бургас
2438 7214 "ДВГ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2439 8165 "ХИГИЯ КОНСУЛТ" ЕООД Бургас Бургас
2440 8040 "НЕПАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2441 5583 "ТРАНС-РД" ООД Бургас Бургас
2442 6274 "ДЕНИТО" ООД Бургас Бургас
2443 7734 "ББК" ООД Бургас Бургас
2444 7684 "МИДИЯ" АД Бургас Бургас
2445 5374 ОЙЛ ПЛЮС ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2446 8905 АВТОТРАНС ИВАНОВ ЕООД Бургас Бургас
2447 13385 "ТРАНС ВИСТА" ЕООД Бургас Бургас
2448 5688 "АЛТЕСТ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2449 7073 "БАЛКАНСПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2450 7873 "ОВЕРГАЗ СИ ЕН ДЖИ" АД Бургас Бургас
2451 6553 "ЕКСПРЕС ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2452 6424 "ФРУКТИС ДЖИ ДИ" ООД Бургас Бургас
2453 1398 "РОС 80" ЕООД Бургас Бургас
2454 8257 "ДИДИ ТРАНС 2010" ЕООД Бургас Бургас
2455 5311 "ТОТАЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2456 7067 "КОСМОВ-666" ЕООД Бургас Бургас
2457 8118 "ЕММА" ЕООД Бургас Бургас
2458 3632 ВИТЕЛА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2459 7530 "НЕВА ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2460 13079 "ГЛОБАЛ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2461 8168 "ВИКМАР ГЕОРГИЕВИ" ЕООД Бургас Бургас
2462 13875 "ЕВРО ТРАНС СТОИЛОВИ" ЕООД Бургас Бургас
2463 13874 "РОЙ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2464 5932 "ДЕЛТА ТРАНС-2006" ООД Бургас Бургас
2465 5924 "СТАН" ООД Бургас Бургас
2466 0936 "КОНКРЕТ" ООД Бургас Бургас
2467 8146 "ЕВРОБИЛД" ООД Бургас Бургас
2468 7252 "ПЕЗОМИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2469 0259 "ЗИВА" ЕООД Бургас Бургас
2470 0738 "ИМПАКТ" ООД Бургас Бургас
2471 7940 "СОЛДТРАНС ЕКСПРЕС" ЕООД Бургас Бургас
2472 8772 "КРАЛЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2473 5549 "ТУТИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2474 7409 "БЛУ БЕЛ СПЕД" ЕООД Бургас Бургас
2475 0065 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2476 3238 "ТЕМПОПРИМ" ЕООД Бургас Бургас
2477 8557 "ЖИВКО АНДРЕЕВ 71" ЕООД Бургас Бургас
2478 8061 "ЕВРОТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2479 8606 "ТРАНС НЕТА" ЕООД Бургас Бургас
2480 5438 "МИМАКО" ООД Бургас Бургас
2481 7431 "Д.И.ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2482 1234 "АВТОТРАФИК" АД Бургас Бургас
2483 6791 "БИКОМ 5" ЕООД Бургас Бургас
2484 0514 "ЕМ БИ" ООД Бургас Бургас
2485 1075 "ЕВРО ТРАНС ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2486 0937 "РИМС" ЕООД Бургас Бургас
2487 8971 "ТОВЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2488 0906 "ЕВРОПЕТРОЛ" ЕООД Бургас Бургас
2489 0814 "ПМУ" АД Бургас Бургас
2490 0957 "НИКИ-2002" ЕООД Бургас Бургас
2491 0622 "ХРИДИ" ЕООД Бургас Бургас
2492 8589 "ОЛИВЕР МАК" ЕООД Бургас Бургас
2493 8594 "АЛВЕС 21" ЕООД Бургас Бургас
2494 6461 "ЕСДЖИ" ЕООД Бургас Бургас
2495 7991 "НИКЕЛИ 69" ООД Бургас Бургас
2496 8299 "ЛАРИ 8181" ЕООД Бургас Бургас
2497 5262 "АРОН-МАРИЯН МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2498 8705 "МАРСИАНИ" ООД Бургас Бургас
2499 7153 "ВАРДЕВ И ВЛАХОВ" ООД Бургас Бургас
2500 5011 "БИЗИ" ЕООД Бургас Бургас
2501 4665 "НИКИ-КАР" ЕООД Бургас Бургас
2502 6082 "РАДИНЕ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2503 3498 "МАНУЕЛА" ЕООД Бургас Бургас
2504 6475 "БРОД-ДА" ООД Бургас Бургас
2505 13086 "САТОРИ" ООД Бургас Бургас
2506 2806 "ТРЪКЕР" ЕООД Бургас Бургас
2507 4489 "А.Б..КАР" ООД Бургас Бургас
2508 1261 "ТРАНСБУЛ МКВ" ЕООД Бургас Бургас
2509 0701 ИВМА ТРАНС ЕООД Бургас Бургас
2510 3781 "АТАНАСОВ-ЖИВКО АТАНАСОВ АТАНАСОВ" ЕТ Бургас Бургас
2511 10018 "БУРГАСТРАНС" ООД Бургас Бургас
2512 8007 "ЧЕЛДЪКОВ-61-АТАНАС ХРИСТОВ ЧЕЛДЪКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2513 13882 "П.Х.ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2514 2003 "ВРЪНГОВИ-2" ООД Бургас Бургас
2515 7026 "АНАСТАСИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2516 6812 "СТОЯН ПОПОВ" ЕТ Бургас Бургас
2517 0264 "ДИМИ-ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2518 8431 "КЕРВАН" ООД Бургас Бургас
2519 5967 "КАРАЯН ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2520 1027 "МАЯ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2521 0205 "АЛДИС-АЛЕКСИ СТОЯНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2522 5989 "КРИЛЕ-Н-93-НИКОЛАЙ КЮМЮРДЖИЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2523 5577 ВИП ТРАНС ГРУП ООД Бургас Бургас
2524 9138 ДЖИ ЕМ БУЛМИТ ЕООД Бургас Бургас
2525 7985 "ПОЛ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2526 0466 "ВИХРИ" ЕООД Бургас Бургас
2527 8276 "ЕВРОЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2528 0916 "МИК ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2529 1968 "БЪК-А–АНДОН БАКАЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2530 8493 "ТОДОРОВ-ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Бургас Бургас
2531 4407 "ЙОНАС" ООД Бургас Бургас
2532 5721 "МАРИНЧЕВИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2533 1392 "ПКМ-2011" ЕООД Бургас Бургас
2534 2937 "ТРАНСОЙЛ 1" ЕООД Бургас Бургас
2535 11820 "БОЛЕРО" ЕООД Бургас Бургас
2536 0630 "ДИМАТ" ООД Бургас Бургас
2537 8341 "ЕЛАИС" ЕООД Бургас Бургас
2538 12524 "ТИЕСТ" ЕООД Бургас Бургас
2539 7584 "КАВКАЗ ТРАНС- 2000" ЕООД Бургас Бургас
2540 8298 "БИМЕКС" ООД Бургас Бургас
2541 14123 "ДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2542 4173 "ТРАНС-ЛИНК" ООД Бургас Бургас
2543 6029 "ТРАНСАПОЛОНИЯ – ИВАНКА ЯНЕВА" ЕТ Бургас Бургас
2544 8290 "ТРАНС ЛИКУИДС" ЕООД Бургас Бургас
2545 8948 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ - 80" ЕООД Бургас Бургас
2546 0654 "ТЕМ - СПЕД" ООД Бургас Бургас
2547 5740 "ЖИВКО ПЕТКОВ-2001" ЕООД Бургас Бургас
2548 2775 "АРАПЯ-АВ" ЕООД Бургас Бургас
2549 2615 "РИЧИ-2000-ХРИСТО ХРИСТОВ-ЕЛЕНА ХРИСТОВА" ЕТ Бургас Бургас
2550 8073 "ТИ - ЕМ ТРАНС " ЕООД Бургас Бургас
2551 8881 "ФОРУМ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2552 5673 "Д ЕНД Д ЛОДЖИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2553 8094 "ЕУФОРИЯ ТВ" ЕООД Бургас Бургас
2554 7331 "СПЕКТЪР-76-ИВАН СТОЙКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2555 1244 "ПЕВА" ООД Бургас Бургас
2556 8211 "БЕР-ЛОГ" ЕООД Бургас Бургас
2557 7518 "ДЖИДЖИ ТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2558 4868 "БЪК" ЕООД Бургас Бургас
2559 12668 "ДВС – ТРАНС 2014" ЕООД Бургас Бургас
2560 4642 ИНТЕРКОНТИНЕНТАЛ ТРАНСПОРТ ЕООД Бургас Бургас
2561 7364 "РИГЕЛ КОМЕРС" ООД Бургас Бургас
2562 0051 "ЧЕРНОМОРСКИ РИБОЛОВ" АД Бургас Бургас
2563 5720 "КРИС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2564 7148 "ЕС ТИ - ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2565 5399 "ТАРСЕТ 17" ЕООД Бургас Бургас
2566 6241 "Д И Б ЛОГИСТИК" ООД Бургас Бургас
2567 1341 "НИСТАНИ-СТАНКО НИКОЛОВ" ЕТ Бургас Бургас
2568 4987 "РОСИ-ТРАНС-ЖЕЛЬО МАРКОВ" ЕТ Бургас Бургас
2569 14439 "ВАТ" ЕООД Бургас Бургас
2570 0559 "РАВДА" ООД Бургас Бургас
2571 5502 "АМ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Бургас
2572 5842 "МАКС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2573 7960 "МАВРОНИС" ООД Бургас Бургас
2574 6768 "ТРЕЙСИ-2" ЕООД Бургас Бургас
2575 14440 "БЕСПРЕД" ЕООД Бургас Бургас
2576 5041 "НИК-92-НИКОЛАЙ ЖЕЛЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2577 6327 "ЕКС-ТРАНС-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Бургас Бургас
2578 8394 "КАРНИ" ЕООД Бургас Бургас
2579 3217 "МЕГИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2580 3400 ВИКИ 98 БГ ЕООД Бургас Бургас
2581 0741 "БАН-ТИР" ООД Бургас Бургас
2582 0292 "ТРАНСМАРК" ООД Бургас Бургас
2583 7784 "ЯНД" ООД Бургас Бургас
2584 7950 "ЕГЕО" ООД Бургас Бургас
2585 6042 "ВАСИЛ МИХАЛЕВ-2002" ООД Бургас Бургас
2586 7020 "НАДЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2587 6665 "ХОЙЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Бургас Бургас
2588 1806 "НЕФТОХИМТРАНСПОРТ" АД Бургас Бургас
2589 12106 "ЕТИ - 81" ООД Бургас Бургас
2590 3181 "ТИПИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2591 6207 "КУШ ГРУП" ЕООД Бургас Бургас
2592 3287 "БЕДРОСОВ" ЕООД Бургас Бургас
2593 5599 "АЛСИ" ЕООД Бургас Бургас
2594 4450 "СПИЙД ТП" ЕООД Бургас Бургас
2595 5284 "КАВКАЗ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2596 1687 "ТИ-ЕМ-ВИ" ЕООД Бургас Бургас
2597 5382 "ВАСИ КАР" ООД Бургас Бургас
2598 13106 "ДАНИ 81" ЕООД Бургас Бургас
2599 13407 "ТИГИ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2600 4757 "ДАРЛИНГ-49" ООД Бургас Бургас
2601 12190 "ПИРГОС ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2602 10663 "КА ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Бургас
2603 3290 "РЕНИКИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2604 12480 "ЕВРО СТАРС ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2605 3098 "РУАН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2606 9594 "ЖЕЛЕВ-07" ЕООД Бургас Бургас
2607 13695 "ДИНАМИКА - ТД" ЕООД Бургас Бургас
2608 12259 "РОСТРАНС-73" ЕООД Бургас Бургас
2609 3467 "БЕВЕГУНГ ОЙЛ - 2007" ООД Бургас Бургас
2610 12721 "ДКМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Бургас
2611 12558 "ФОБЕСК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Бургас Бургас
2612 12921 "СПИЙД ВИА" ООД Бургас Бургас
2613 12792 "ВИК 73" ЕООД Бургас Бургас
2614 8313 "ЛАКТОС-БЪЛГАРИЯ" ООД Бургас Бургас
2615 12798 "КИТЕМ" ЕООД Бургас Бургас
2616 12825 "РОУД 06" ЕООД Бургас Бургас
2617 12831 "ДЪЛГИЯ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2618 12857 "ЕС ДЕ ПЛЮС" ЕООД Бургас Бургас
2619 12920 "НИКИ ФРУКТ 2" ЕООД Бургас Бургас
2620 3460 "КОНСУЛТА-М" ЕООД Бургас Бургас
2621 13445 "ПАРТНЕРС" ООД Бургас Бургас
2622 13470 "ЧИКЪН ГРУП" ООД Бургас Бургас
2623 13450 "О ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2624 5802 "ДЕРМЕНДЖИЕВ 2003" ЕООД Бургас Бургас
2625 13457 "ЧЕЛЕБИ" ООД Бургас Бургас
2626 12919 "ЯНТАРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2627 12999 "КАРГО ВИА" ООД Бургас Бургас
2628 12991 "КРЕМЕНСКИ-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2629 12982 "РУСЕВ ТРАНС 83" ЕООД Бургас Бургас
2630 13014 "БАУМИКС-БГ" АД Бургас Бургас
2631 3813 "ФРАХТИМПЕКС" ЕООД Бургас Бургас
2632 13187 "ТОНИ ТРАНС 2004" ООД Бургас Бургас
2633 13186 "ТРАХИТ БП" ООД Бургас Бургас
2634 13141 "ЛКВ ДИНИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2635 6739 "АВТОТРЕЙД" ООД Бургас Бургас
2636 6811 "ЧИКИ" ЕООД Бургас Бургас
2637 13732 "ДЕНИ ТРАНС 2015" ЕООД Бургас Бургас
2638 2087 "ДИМАР В" ЕООД Бургас Бургас
2639 3990 "ВОЗИМ" ЕООД Бургас Бургас
2640 13263 "М ГРУП БУРГАС" ЕООД Бургас Бургас
2641 13960 "ГРОМАН БЪЛГАРИЯ ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2642 12594 "ГАРД 77" ЕООД Бургас Бургас
2643 13286 "ПЛАВЕС-98" ЕООД Бургас Бургас
2644 4029 "КАМИ - 93" ЕООД Бургас Бургас
2645 3963 "АРИЗОНА ТРАНС-2001" ООД Бургас Бургас
2646 13332 "М ТРАНС 06" ЕООД Бургас Бургас
2647 13360 "ИЛ-64" ЕООД Бургас Бургас
2648 13549 "ДЖИМБО - ПЪЙНЕВ" ЕООД Бургас Бургас
2649 13565 "ДИ ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2650 13599 "ГРУШАРА 88" ООД Бургас Бургас
2651 13243 "СЕВАН" ООД Бургас Бургас
2652 6315 "ТИК - К" ЕООД Бургас Бургас
2653 5831 "АТЛАНТИК" АД Бургас Бургас
2654 7723 "ЕВРОТРЕЙД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Бургас
2655 13624 "РЕДНЕК" ЕООД Бургас Бургас
2656 13248 "СТАНКОВ 84" ЕООД Бургас Бургас
2657 13927 "ЖОРО И ВИЛИ" ЕООД Бургас Бургас
2658 13761 "ЛИНКРОУД" ЕООД Бургас Бургас
2659 14189 "СТИЛ МАР ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2660 4387 "ХЕРА ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2661 14222 "КЛС ЛОГИСТИК" ЕООД Бургас Бургас
2662 4803 "СИМПЕРТО" ООД Бургас Бургас
2663 14037 "МИДАСТ" ЕООД Бургас Бургас
2664 14059 "СЛЪНЧО ПЛАМ" ЕООД Бургас Бургас
2665 0433 "СТОЯН НАНЕВ" ЕТ Бургас Бургас
2666 14064 "МЕДПЕТРОЛ" ООД Бургас Бургас
2667 4871 "ЕЛМА-М-ГРУП" АД Бургас Бургас
2668 14300 "ДИЙОР ТРАНС" ООД Бургас Бургас
2669 14342 "МИРАМАР" ООД Бургас Бургас
2670 13351 "ТРАНС НЮ ТАЙМ" ООД Бургас Бургас
2671 14357 "ВИНСЪН" ЕООД Бургас Бургас
2672 14359 "ТЕДИ ГАЛ" ЕООД Бургас Бургас
2673 14332 "ТРАНСПОРТ 99" ЕООД Бургас Бургас
2674 5012 "ЖТН-ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2675 4881 "ЕЛ ПИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2676 14086 "КАПРИКОН-44" ЕООД Бургас Бургас
2677 14483 "ВЕРТУС ЕМ АЙ" ЕООД Бургас Бургас
2678 5027 "АТАНАС КИРОВ 2002" ЕООД Бургас Бургас
2679 14503 "ТРАНСМАРК ГРУП" ООД Бургас Бургас
2680 4653 "АСТИ ГРУП" ООД Бургас Бургас
2681 13451 "СТАМЕН ТРАНС" ЕООД Бургас Бургас
2682 5038 "СТАРТ ТРЕЙС" ЕООД Бургас Бургас
2683 14107 "МОСКОВ 85" ЕООД Бургас Бургас
2684 14534 "ЛЕВТРАНС 1" ЕООД Бургас Бургас
2685 14121 "ДАРИ-БГ" ООД Бургас Бургас
2686 7758 "МИНИТРАНС 2010" ООД Бургас Камено
2687 5065 "ПЕТЮ-57 - ПЕТЪР ПРОДАНОВ" ЕТ Бургас Камено
2688 13918 "МИСП" ЕООД Бургас Камено
2689 13198 "МОНИ ТРАНС 91" ЕООД Бургас Камено
2690 5732 "ЖАК-ДИНКО ДИНЕВ" ЕТ Бургас Камено
2691 0921 "ЛЕС ТРАНС" ООД Бургас Камено
2692 12375 "РОКО ТРАНС ИВАНОВИ" ООД Бургас Камено
2693 14272 "ДИВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2694 11511 "ТОВАНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2695 14036 "ГЕОТРАНС-74" ООД Бургас Камено
2696 13409 "КЪЧИ" ЕООД Бургас Камено
2697 0931 "МТ-ТРАНС" ЕООД Бургас Камено
2698 10735 "ИВ-ДОШЕВИ" ЕООД Бургас Камено
2699 12006 "ДЕНИ ТРАНС 2006" ЕООД Бургас Камено
2700 11401 "ВЕМ-08" ЕООД Бургас Камено
2701 13130 "ДИРОСИ" ООД Бургас Камено
2702 9466 "ТИР ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Камено
2703 12595 "НИКИТРАНС ГРУП 2013" ЕООД Бургас Камено
2704 5208 "СРЕДЕЦ-07" ЕООД Бургас Камено
2705 12213 "ДРОГА 81" ЕООД Бургас Карнобат
2706 10434 АС-ЕВРО ЛОГИСТИК ЕООД Бургас Карнобат
2707 4337 "БИСЕР-АНТОАНЕТА ДИНЕВА" ЕТ Бургас Карнобат
2708 7856 "НЕНЧО ВЪЛЕВ" ЕООД Бургас Карнобат
2709 7487 "ЕЛ КА ВЕ ПАВЛИН" ЕООД Бургас Карнобат
2710 1605 "ПЕНЕЛОПА ГРУП" ЕООД Бургас Карнобат
2711 10572 ВЛАДИ ТРАНС-2006 ЕООД Бургас Карнобат
2712 8973 "ТОДОР ПАНОВ-ТОДОР КОСТОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2713 2682 "АХЕД - 91" ЕООД Бургас Карнобат
2714 11873 "КУНЕВ - ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Бургас Карнобат
2715 5901 "ФОРМУЛА-2" ЕООД Бургас Карнобат
2716 10704 "КРИС МАРИ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2717 3585 "ГЕОРГИЕВА И СИЕ" СД Бургас Карнобат
2718 6221 "КОНДОР-62" ЕООД Бургас Карнобат
2719 12937 "МЕТЕОР ММ 2014" ООД Бургас Карнобат
2720 4134 "КУНЧО КАЛЧЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2721 1638 "ТАНЯ - 99" ООД Бургас Карнобат
2722 12951 "ЙОВКОВИ ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2723 7345 "ВАНЯ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Карнобат
2724 10191 "АТИЛА ТРАНС" ЕООД Бургас Карнобат
2725 3775 "ГЕРМАН - НЕДЕЛЧО ТАНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2726 8285 "ДИМ-СЪН ТРАНС 06" ООД Бургас Карнобат
2727 0659 "АГРОШАНС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2728 2646 "ЖЕЛКО ТОДОРОВ УЗУНОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2729 4080 "НЕНКОВ-82" ЕООД Бургас Карнобат
2730 6918 ДЕМИВЕТ ЕООД Бургас Карнобат
2731 3674 "ГЕРМАН ГТ" ЕООД Бургас Карнобат
2732 5641 "ЧОЧО ТРАНС-ЧАНКО ЧАНКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2733 8807 "ЕЛТА - 2" ЕООД Бургас Карнобат
2734 13555 "ПЕНКО МОРОВ" ЕООД Бургас Карнобат
2735 14361 "ФАВОРИТ Ф2" ООД Бургас Карнобат
2736 2033 "СИС КОМЕРС" ЕООД Бургас Карнобат
2737 2127 "ВАНЯ ТРАНС" ООД Бургас Карнобат
2738 12194 "СВЕТЛАНА-76" ООД Бургас Карнобат
2739 5957 "С. Б. ТРАНС - СТАНИМИР БЕКОВ" ЕТ Бургас Карнобат
2740 11297 "ТИР ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Бургас Карнобат
2741 8500 "БЛЕЗОВ-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Бургас Карнобат
2742 0135 "БУЛТРАНС-Т" ЕООД Бургас Карнобат
2743 3963 "АРИЗОНА ТРАНС - 2001" ООД Бургас Малко Търново
2744 0550 "ИНТЕРТРАНС 90" ЕООД Бургас Малко Търново
2745 0071 КАРЛСБЕРГ ТРАНСПОРТ Бургас Малко Търново
2746 5247 "КРИС 1311" ЕООД Бургас Несебър
2747 9631 "СЪНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2748 10287 "МП КЪМПАНИ" ЕООД Бургас Несебър
2749 1182 "АНТОНИОНИ 55" ЕООД Бургас Несебър
2750 6039 МД ГРУП 2010 ЕООД Бургас Несебър
2751 10551 "СИМПЕРТО 1" ЕООД Бургас Несебър
2752 4139 "РУМИ - ТОНЬО ТОНЕВ" ЕТ Бургас Несебър
2753 7987 "ПОЛИСИМО" ЕООД Бургас Несебър
2754 0658 "МОРСКИ РИБОЛОВ-НЕСЕБЪР" ООД Бургас Несебър
2755 3218 "АРГО" ЕООД Бургас Несебър
2756 10515 "ЕВРОНИ" ЕООД Бургас Несебър
2757 2319 "САНИ ТРАНС" ЕООД Бургас Несебър
2758 3179 АТЛАНТ 2010 ЕООД Бургас Несебър
2759 4850 "МАВРОВИ И СИЕ-БЕТОН" ООД Бургас Несебър
2760 10874 "ПЕРЧЕМЛИЕВ ТМ" ЕООД Бургас Несебър
2761 2307 "ИНТЕРТРАНС ЛОГИСТИКС" ЕООД Бургас Поморие
2762 0201 "В И С ЛОГИСТИКС" ООД Бургас Поморие
2763 6612 "ТРЕМЕКС - БЕТОН" ЕООД Бургас Поморие
2764 9168 "ПАСТРА ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2765 3926 "ЕЛМАЗТРАНС" ООД Бургас Поморие
2766 7641 "СТРОЙ-СПИЙД" ЕООД Бургас Поморие
2767 2306 "ЖЕЧО-78 - ЖЕЛЯЗКО ДИМОВ" ЕТ Бургас Поморие
2768 13406 "СТОЙКО НЕДЕЛЧЕВ" ЕТ Бургас Поморие
2769 8133 "ДЕЛИ ТРАНС" ЕООД Бургас Поморие
2770 4726 "МАРГАРИТА КАР" ЕООД Бургас Поморие
2771 3630 "ХИТ-ТАРЛОВСКИ" ООД Бургас Поморие
2772 2599 "ВИП ТРАНС 09" ООД Бургас Поморие
2773 6444 "ЧЕРНОМОРСКО ЗЛАТО" АД Бургас Поморие
2774 12335 "АЙ ЕР БИ" ЕООД Бургас Поморие
2775 9498 "КОГЕН-ГЕОРГИ ШУРЕЛОВ" ЕТ Бургас Приморско
2776 11141 "КАТИ СТИЛ 2011" ЕООД Бургас Приморско
2777 13008 "ЕККО КАТ СТРОЙ" ЕООД Бургас Приморско
2778 11930 "ВИП ГЛАС" ООД Бургас Руен
2779 0782 "ДЕНИЗ-ИСУФ ХЮСЕИН ИСУФ" ЕТ Бургас Руен
2780 9716 "ТРИАДА-ТЕНЕВ" ЕООД Бургас Руен
2781 8977 "ТРАНС НОАГРО" ООД Бургас Руен
2782 6258 "ЧОЛАК 67" ЕООД Бургас Руен
2783 13031 "АВТОТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2784 3336 "ХИМЕЙРА-ТРАНС" ЕООД Бургас Руен
2785 0227 "САИД – КЯЗИМ САИД" ЕТ Бургас Руен
2786 7836 "БЕРКАЙ ТРАНС"ООД Бургас Руен
2787 10196 "КЕРВАН ТРАНС" ООД Бургас Руен
2788 1223 "ГЮРЕР" ЕООД Бургас Руен
2789 14496 "БУЛСТАР АУТДОР" ООД Бургас Созопол
2790 10343 "ЧЕИРИ" ООД Бургас Созопол
2791 1309 "АВАНГАРД-ГВ" ЕООД Бургас Созопол
2792 8067 "ДАСО-ДАНИЕЛ ДЕРМЕНДЖИЕВ" ЕТ Бургас Созопол
2793 0141 "АМЕЛИ-БГ" ЕООД Бургас Созопол
2794 11688 "ЕВРОАНС" ЕООД Бургас Созопол
2795 14221 "СИБ ГРУП" ЕООД Бургас Средец
2796 13333 "ИДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
2797 2308 "ИНСТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2798 1546 "МАИК ТРАНС" ООД Бургас Средец
2799 9364 "ГИЯ" ЕООД Бургас Средец
2800 9653 "ГАРО-АНГЕЛ СИМЕОНОВ ГАРДЖЕВ" ЕТ Бургас Средец
2801 13674 "ВЕЛЕС ПЛАСТ" ЕООД Бургас Средец
2802 12054 "КРИС-АН 2012" ЕООД Бургас Средец
2803 14146 "СТИМИ" ЕООД Бургас Средец
2804 7046 "МАЯ-КОНСТАНТИН КЪНЕВ" ЕТ Бургас Средец
2805 0992 "СГМ - ДИНИК" ООД Бургас Средец
2806 6558 "МЕТАЛПЛАСТ БГ" ООД Бургас Средец
2807 14356 "МИРАНДА ТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2808 1995 "МЕГА ЛЕС 2009" ЕООД Бургас Средец
2809 12836 "ДЕВА МАРИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Бургас Средец
2810 1977 "ГЛОБУС 79" ЕООД Бургас Средец
2811 10175 "АЛЕКСИЕВ ТРАНС" ЕООД Бургас Средец
2812 7273 "ЕВРОТРАНС З" ЕООД Бургас Средец
2813 0151 "АВТОТРАФИК – 96" ООД Бургас Средец
2814 13273 "ХРИСТОС - 79" ЕООД Бургас Средец
2815 12288 "ПЛАВИ - 100" ЕООД Бургас Сунгурларе
2816 7816 "ТИМ ЛЕС" ООД Бургас Сунгурларе
2817 8566 МОРАВА ТРАНС ЕООД Бургас Сунгурларе
2818 6952 "САЛКЪМ" ООД Бургас Сунгурларе
2819 13576 "ЕЛ-ФИ ТРАНС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2820 12821 "ЧЕТИН - 2000" ЕООД Бургас Сунгурларе
2821 2310 "ТОВИКС" ЕООД Бургас Сунгурларе
2822 10873 "РОС ТРАНС 96" ЕООД Бургас Сунгурларе
2823 5045 "ДИД - 67" ЕООД Бургас Сунгурларе
2824 6151 "ЕВРОШАНС 07" ЕООД Бургас Сунгурларе
2825 8437 "ЧЕРНО МОРЕ-ЮГ-ТРАНСПОРТ" ООД Бургас Царево
2826 0364 "КАЛОЯН КАЛОЯНОВ" ЕТ Бургас Царево
2827 10425 "ЦАРЕВО ФАЙНЕНС" ЕООД Бургас Царево
2828 9184 "ГАЛДИ-КИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Бургас Царево
2829 6103 "СТАРТ-ИВАН КИРОВ" ЕТ Бургас Царево
2830 10469 ЕВРО ТРАФИК 93 ЕООД Бургас Царево
2831 1954 "А И М ТРАНС" ООД Варна Аврен
2832 11384 "БЛЕК СИИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2833 0194 ДИММАР ТРАНС ЕООД Варна Аврен
2834 10178 "ЕНИ - М - ВАРНА" ЕООД Варна Аврен
2835 8672 "МЕГАКРОС" ЕООД Варна Аврен
2836 0162 "АРО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2837 5625 "КИРОВ ТРАНС БГ" ЕООД Варна Аврен
2838 3215 "СПЕДСТРОЙ" ЕООД Варна Аврен
2839 10182 "ФИНИКС ЛОДЖИСТИКС БГ" ООД Варна Аврен
2840 3069 "ЦВЕТА ТРАНС" ООД Варна Аврен
2841 3351 "НИЯ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2842 11131 "АЛБЕНА ФРЕЙТ СЪРВИСИС" ООД Варна Аврен
2843 7439 "ДАРАСТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2844 12001 "СОЕ ЮРЪПИЪН" ЕООД Варна Аврен
2845 11443 "ДЖЕС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2846 10576 "АВРЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2847 5883 "ЛЕВ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Аврен
2848 4548 "ФОРТИС ТРЕЙД" ООД Варна Аврен
2849 7938 "ВИ ЕС ДИРЕКТ" ЕООД Варна Аврен
2850 2808 "МАРК ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2851 12019 "БИ ЕНД ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2852 11099 " ПЕГАСУС ЛОДЖИСТИКС " ЕООД Варна Аврен
2853 13708 "ЦИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2854 10577 "ЕФ СИ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аврен
2855 10493 "ТУНТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2856 12293 "КУМАНОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Варна Аврен
2857 3950 "ТРАГО - Н" ЕООД Варна Аврен
2858 8494 "ЕМТИЕН ГРУП" ООД Варна Аврен
2859 11802 "ТРАКТО ЛИМИТИД" ЕООД Варна Аврен
2860 4078 "ФЕНИКСТРАНС-БГ" ООД Варна Аврен
2861 11612 "ВАРНА ТРАНСПОРТ СЪРВИСИС" ЕООД Варна Аврен
2862 3943 "ЧЕФО ТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2863 1549 "ДЖИ ТИ АЙ СПЕД" ЕООД Варна Аврен
2864 4698 "НИКИЦО ТРАНС" ООД Варна Аврен
2865 10934 "АЛДЕВА" ООД Варна Аврен
2866 0150 "СТЕНЛИ-ВАСИЛЕВ" ЕООД Варна Аврен
2867 8911 ВОАЯЖ М ЕООД Варна Аврен
2868 2046 "ТИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2869 11327 "ПИ ДИ ЕФ ЛОДЖИСТИКС" ООД Варна Аврен
2870 6362 "НЕОТРАНС" ЕООД Варна Аврен
2871 7303 "ВАЛМАТ 92" ООД Варна Аврен
2872 0452 "АВТОТРАНС" ООД Варна Аврен
2873 12880 "МИТЕВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2874 12789 "ЕС ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аврен
2875 10242 "ОРАЙЪН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2876 0538 "СИЙМАР" ООД Варна Аврен
2877 10399 "СИ ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Аврен
2878 10847 "ЕН СИ ЕС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Аврен
2879 3081 ЕКСПРЕСТРАНС 08-ЕООД Варна Аврен
2880 7781 "БУЛ - ИТ ГЛАС" ООД Варна Аксаково
2881 11021 "ВЕГА ТРАНС-777" ЕООД Варна Аксаково
2882 8212 "НОВА ТРАНСПОРТ" ООД Варна Аксаково
2883 2077 "ПРЕТОР" ООД Варна Аксаково
2884 13103 "КРИС ОЙЛ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2885 3194 "ЛЮМОН" ЕООД Варна Аксаково
2886 5681 ЕТ "ИСА-22-ХРИСКА ГЕОРГИЕВА-АРСЕНИ ГЕОРГИЕВ" Варна Аксаково
2887 12164 "ДИЕМ - ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2888 8335 "СИ-КАР 75" ЕООД Варна Аксаково
2889 12162 "АВТОТРАНС КОМПЛЕКТ - 13" ЕООД Варна Аксаково
2890 11454 "ВОЛАН" ЕООД Варна Аксаково
2891 10276 ЕС ДЖИ ЕС МОТОРС ЕООД Варна Аксаково
2892 2811 "АЛМИТ 1" ЕООД Варна Аксаково
2893 6084 "КУЛ" ООД Варна Аксаково
2894 8784 "БОМАКС" ЕООД Варна Аксаково
2895 10616 "ГАЛЕНА ТРАНС 2010" ЕООД Варна Аксаково
2896 8074 "БОРИСЛАВ АНДРЕЕВ-АНДИ" ЕТ Варна Аксаково
2897 4145 "ИНТЕРКОМ СПЕД" ООД Варна Аксаково
2898 14505 "ПЕГАСКАРГО" ООД Варна Аксаково
2899 11188 "ФЕНИКС ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Аксаково
2900 12696 "ДУКАТО 78" ЕООД Варна Аксаково
2901 11959 "ХРИСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2902 9123 "МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ КАНОТРАНС" ООД Варна Аксаково
2903 14426 "НИКОЛТРАНС - 2004" ЕООД Варна Аксаково
2904 11608 "АК ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2905 9820 "ТРАНС МАТЮ" ЕООД Варна Аксаково
2906 13436 "МАР ВАН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2907 1240 "ДИМ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2908 8419 "АКУА ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2909 2909 "КРАСИ-КРАСИМИР КОСТОВ 2003" ЕООД Варна Аксаково
2910 4454 "ОДЕСОССТРОЙ" ООД Варна Аксаково
2911 14385 "ДЕТЕЛИНА-63" ЕООД Варна Аксаково
2912 11237 "ДАН ТРАНС ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2913 4303 "БУЛЕМ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Аксаково
2914 13799 "ПИ ДИ ВАРНА" ЕООД Варна Аксаково
2915 0929 БАЛКАНИКА ТРАНСПОРТ ООД Варна Аксаково
2916 12897 "ТЕХНОПЕТ" ЕООД Варна Аксаково
2917 12600 "МИГС ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2918 14271 "РАЛИ И ПАПИ-15" ЕООД Варна Аксаково
2919 11412 "БУЛТРАНСПОРТ ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2920 2265 ЕТ "КАЛИН РАДЕВ - 3000" Варна Аксаково
2921 13558 "ТЕОДО ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2922 13479 "МИРЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2923 13510 "ПОПЧЕВ СТОУН ДИЗАЙН" ЕООД Варна Аксаково
2924 11048 "ТЕМПО 2" ООД Варна Аксаково
2925 14191 "ТЕРМО ЛИДЕР" ООД Варна Аксаково
2926 7397 "ЖАСМИНА 2006" ЕООД Варна Аксаково
2927 14200 "АГРО ИНВЕСТ ДТМ" ЕООД Варна Аксаково
2928 9908 "ОПРЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2929 0896 "ТРАНС КОРЕКТ" ЕООД Варна Аксаково
2930 10384 "ИВОКИ" ЕООД Варна Аксаково
2931 5475 "ТУЗИУС" ООД Варна Аксаково
2932 13824 "СТОЯН ТРАНС" ЕООД Варна Аксаково
2933 2120 "КЪНЧЕВ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2934 5032 "Г И Б" ООД Варна Аксаково
2935 0849 НИКСТО ЕООД Варна Аксаково
2936 12678 "ПЕТЕЛИИ" ЕООД Варна Аксаково
2937 11723 "ГАРДЕНИЯ БГ ТРАНС" ООД Варна Аксаково
2938 6980 "НД ГРУП" ЕООД Варна Аксаково
2939 11020 "ЦЕТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2940 10447 "ГЛОБАЛ ТРАНС 2009" ЕООД Варна Белослав
2941 13343 "МИТЕВ ТРАНС 89" ЕООД Варна Белослав
2942 10707 "РИТ ТРАНСПОРТ" ООД Варна Белослав
2943 4662 "ИНГРЕСО" ЕООД Варна Белослав
2944 1904 "ПАМТРАНС ДД" ЕООД Варна Белослав
2945 11489 "МКБ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2946 5050 М-В ТРАНС ООД Варна Белослав
2947 11116 "ЖОРЖ ТРАНС" ЕООД Варна Белослав
2948 8839 "КАРАИВАНОВИ-МИЛЕНА КАРАИВАНОВА" ЕТ Варна Бяла
2949 0681 "БОБИ-М" ЕООД Варна Бяла
2950 10817 "БУЛТРАНСПЕД" ЕООД Варна Бяла
2951 8187 "КОРО" ЕООД Варна Бяла
2952 6541 "БЯЛА ТРАНС 2" ЕООД Варна Бяла
2953 6445 "КОЕМ" ООД Варна Бяла
2954 8233 "АРС КОМ 2011" ЕООД Варна Варна
2955 1827 "ЕПАРКО ИНТЕРТРАНС" ЕООД Варна Варна
2956 8245 "НЕОМАШ" ЕООД Варна Варна
2957 0380 "ТЕКСИМТРАНС" АД Варна Варна
2958 9290 "ДИМОВ ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
2959 14095 "ГЕОКОМ" ЕООД Варна Варна
2960 0826 "ТЕРМИНАЛЕН ОПЕРАТОР" ЕООД Варна Варна
2961 14096 "ДИАГА" ЕООД Варна Варна
2962 11361 "ЕМ ДЖИ ДЖИ РИСАЙКЛИНГ" ЕООД Варна Варна
2963 14157 "НЕКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Варна Варна
2964 11807 "БГ РИБ" ООД Варна Варна
2965 3225 "ВАЛИМАР" ООД Варна Варна
2966 9019 "БУЛЕМ ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
2967 1889 "ТРАНСАВТО" ЕАД Варна Варна
2968 2397 "АГРО ВЕ" ООД Варна Варна
2969 11780 "ТРАНСПОРТ 007" ЕООД Варна Варна
2970 2553 "КАРИЯНА" ООД Варна Варна
2971 5909 "АНТОРА" ЕАД Варна Варна
2972 2676 "ИВ-ДИ КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
2973 7069 СИЛВЪР ТРЕЙД ЕООД Варна Варна
2974 11835 "ДЕЛТА ФОРЕСТ" ЕООД Варна Варна
2975 14347 "ИВЕЛ 74" ЕООД Варна Варна
2976 14078 "КИС-15" ЕООД Варна Варна
2977 2327 "БУЛКРАФТ" ООД Варна Варна
2978 14345 "ИЛКНУР" ЕООД Варна Варна
2979 11080 "БЕК ТРАНС" ООД Варна Варна
2980 9378 "ТРАНС-БГ" ООД Варна Варна
2981 4792 "МАИСТА" ЕООД Варна Варна
2982 7871 "КАС ТРАНСПОРТЕРС" ООД Варна Варна
2983 14330 "НИТИ ТРАНС" ООД Варна Варна
2984 14512 "ЛАЗО-ТРАНС" ООД Варна Варна
2985 9203 "ХРИМАКС" ЕООД Варна Варна
2986 4814 "ТРАНСФРЕЙТ" ООД Варна Варна
2987 9739 "ЖЕНИ 02" ООД Варна Варна
2988 4583 "МОБИЛЕ" ООД Варна Варна
2989 11842 "СИ. ГЕЕРТС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
2990 10077 "БАРБУН" ООД Варна Варна
2991 8788 "ГАЛИНДО" ЕООД Варна Варна
2992 14223 "МП ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
2993 11664 "ДЖИОЛАЙНЪР ТРЪКИНГ" ЕООД Варна Варна
2994 14211 "Д И Д ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
2995 14195 "АНИСЛАВ 2015" ООД Варна Варна
2996 14186 "СПЕДИТРА" ЕООД Варна Варна
2997 13934 "ВИ СИ ОЙЛ" ЕООД Варна Варна
2998 0331 "ЕВРОХИТ" ООД Варна Варна
2999 0373 "ТРАНСКРАН" ЕООД Варна Варна
3000 1801 "ДЖИ ЕМ ДЖИ ИНК" ЕООД Варна Варна
3001 11411 "БЛУ ЛАЙН ЛОГИСТИК" ООД Варна Варна
3002 2793 "ДОБРЕВА 64" ЕООД Варна Варна
3003 2587 "ТРАНСПОРТ МАРИНОВА" ЕООД Варна Варна
3004 11025 "МЕГАЛИТ" ЕООД Варна Варна
3005 7551 "МС ШИПИНГ" ООД Варна Варна
3006 10475 "ХЛАДИЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3007 4167 "УНИКАР" ЕООД Варна Варна
3008 7609 "ПЪТТРАНС" ООД Варна Варна
3009 13572 "ЕВРОТРАНС ЕКСПЕРТ" ЕООД Варна Варна
3010 6381 "БИТРАНС" ООД Варна Варна
3011 1408 "БИК-АРТ" ООД Варна Варна
3012 13345 "СТИЙЛИМПЕКС" ООД Варна Варна
3013 1423 "АГРО РЕЗЕРВ" ООД Варна Варна
3014 13520 "МД ТРЕЙДИНГ БГ" ЕООД Варна Варна
3015 5581 "ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД Варна Варна
3016 13324 "ДЖИ БИ ЕЛ И Ю" ЕООД Варна Варна
3017 13521 "БУЛ ТРАНС ГРУП-3" ООД Варна Варна
3018 1781 "ВИТОН" ООД Варна Варна
3019 9155 ЮРО ЛИКУИД ТРАНС ЕООД Варна Варна
3020 11235 "ЛИВИЯ 08" ЕООД Варна Варна
3021 12503 "АГРОСТОР ЕНД ТРЕЙД" ООД Варна Варна
3022 6942 "КРАЙА ТОВА" ЕООД Варна Варна
3023 0397 "ИВИКТРАНС" ООД Варна Варна
3024 11016 "СТРОЙСНАБ ТРАНС" ООД Варна Варна
3025 13226 "ЕКСПЕРТ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3026 8412 "МОНИКС МАРИН СЕРВИЗ" ООД Варна Варна
3027 13113 "БЕЛВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3028 10143 "БГ ТРАНС 2001" ЕООД Варна Варна
3029 12414 "ДАРИЯ ТРАНС 2006" ЕООД Варна Варна
3030 0142 "МАКСИ ТРОЛ" ЕООД Варна Варна
3031 2396 "ДИНГ" ЕООД Варна Варна
3032 10994 "ФРЕНКЕВИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3033 11431 "МАРИНА ГАРДЪН" ООД Варна Варна
3034 9635 "МЕГИ-МИГЛЕНА МАРИНОВА" ЕТ Варна Варна
3035 13508 "ДЖИ БИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3036 4732 "ТРАНСЕВРОПА" ООД Варна Варна
3037 0914 "КОТИКА" ЕООД Варна Варна
3038 14405 "СОЛЕЙ 06" ООД Варна Варна
3039 3992 “ИНСА ТРАНС“ ООД Варна Варна
3040 13820 "СИДИ ТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3041 12871 "ЕКСПЕРТ ТРАНС - М" ЕООД Варна Варна
3042 12582 "ДГ КЪМПАНИ" ЕООД Варна Варна
3043 2464 "АСПАРУХОВ ВАЛ 681" ЕООД Варна Варна
3044 13805 "МУЛТИ ТРАНС ВАРНА" ООД Варна Варна
3045 13478 "ТОМЪНД ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
3046 9006 "БГ ТРАНС ВАРНА" ЕООД Варна Варна
3047 2934 "МЕГАПОРТ" ЕООД Варна Варна
3048 8921 "АЛТОН-НИКОЛОВ И С-ИЕ" СД Варна Варна
3049 13001 "МОНТАЖИ ПРОБГ" ООД Варна Варна
3050 13004 "ХИДРО АС ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Варна Варна
3051 12927 "АГРОБРОКЕР ГРУП" ЕООД Варна Варна
3052 12954 "АЙС ФЕНИКС" ЕООД Варна Варна
3053 11201 "ДЕЛФИС-67" ЕООД Варна Варна
3054 1675 "ДЕМТРАНС" ЕООД Варна Варна
3055 4392 "МИБС - ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3056 5029 "АНГЕЛОВ 2000" ЕООД Варна Варна
3057 2299 "РИА КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3058 1329 "ТРАНС-СИС" ЕООД Варна Варна
3059 2541 "КИКО-03" ЕООД Варна Варна
3060 4902 "ФРИГО ТРАНС" ООД Варна Варна
3061 10207 "МАНИЯ ТИЙМ" АД Варна Варна
3062 13476 "АВИО ОТРЯД - ВАРНА" ООД Варна Варна
3063 2357 "МАН ТРАНС - БГ" ЕООД Варна Варна
3064 1964 "САЙКО–7–СТОЙЧЕВИ И СИЕ" СД Варна Варна
3065 13444 "ВАРНА ТРАКС" АД Варна Варна
3066 13443 "ДАНК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3067 12860 "ОРГАНИК РЕСУРС" ООД Варна Варна
3068 11270 "ФЛЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Варна
3069 5037 "РУБИКОН" ООД Варна Варна
3070 9840 "АНИ СИМ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3071 12091 "ТРАНСПОРТ - АС" ЕООД Варна Варна
3072 9154 "ЕМ БИ ТИ БИ ДЖИ" ЕООД Варна Варна
3073 12610 "КРОН ЕКСПРЕС" ЕООД Варна Варна
3074 7841 "КОСЕР" АД Варна Варна
3075 5806 "АЙ ВИ СЕЙЛИНГС" ООД Варна Варна
3076 9610 "ВАЛЕР 66" ЕООД Варна Варна
3077 13869 "КРАМАР ТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3078 13417 "ТАЧО 1975" ЕООД Варна Варна
3079 7557 "ПОДДЪРЖАНЕ ЧИСТОТАТА НА МОРСКИТЕ ВОДИ" АД Варна Варна
3080 4027 ОБЕРМАЙЕР-АГРАРХАНДЕЛ И ТРАНСПОРТ-ГАНГКОФЕР ЕООД Варна Варна
3081 13707 "ГУРИ-Г-ГУРАМ ДАВИДОВ" ЕТ Варна Варна
3082 12697 "КОМФОРТ" ООД Варна Варна
3083 1556 "АКВАХИТ" ЕООД Варна Варна
3084 13857 "СИБТРАНС 2015" ЕООД Варна Варна
3085 7052 "АГРО-ВИП" ООД Варна Варна
3086 4228 "ПЪТИЩА И МОСТОВЕ" ЕООД Варна Варна
3087 12272 "ПЕРФЕКТ СТРОЙ БИЛД ЛУКС" ЕООД Варна Варна
3088 9546 "КОНДОР-КОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3089 8677 "РЕКОМ" ЕООД Варна Варна
3090 12686 "АГРОТРЕЙД ШИПИНГ" ООД Варна Варна
3091 7265 "ХЕКСАЗОН" ООД Варна Варна
3092 9708 "ЕСКАНА" АД Варна Варна
3093 12397 "ДАР 69" ЕООД Варна Варна
3094 12475 "БУЛТРАНС ИНВЕСТ" ЕООД Варна Варна
3095 5190 "СИМ-ТРАНСПОРТ 73" ЕООД Варна Варна
3096 10897 РЕНИ ЛОГИСТИК ЕООД Варна Варна
3097 10609 "НО ТАЙМС" ЕООД Варна Варна
3098 10272 "ИНТЕРНАЦИОНАЛ ПЕГАСУС ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
3099 10905 ЕЛИТРАНС-БЪЛГАРИЯ ООД Варна Варна
3100 12684 "ГП ТРАНС" ООД Варна Варна
3101 10271 "ГЛОБЪЛ ГРУП" ЕООД Варна Варна
3102 12185 "ДМ-ХРИСТОВИ" ЕООД Варна Варна
3103 12186 "ВАН ТОП ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3104 4910 "МАКС МАТИРИАЛС" ООД Варна Варна
3105 2250 "ЛОРИБЕТ" ООД Варна Варна
3106 11446 "ГУМИ НИРА" ЕООД Варна Варна
3107 8448 "СИГДА" ООД Варна Варна
3108 4004 "ВЛАЙНАСИ-БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
3109 8012 "ЯХТ СЪРВИЗ БЪЛГАРИЯ" ООД Варна Варна
3110 2917 "ЕВРОТРАНС-ДИМИТЪР ПОЛИМЕНОВ" ЕТ Варна Варна
3111 2961 "ЯНК - 100" ЕООД Варна Варна
3112 6661 "НИТИ" ЕООД Варна Варна
3113 10304 "БИ ФОРУЪРД ЛОДЖИСТИКС КОРП" ООД Варна Варна
3114 4160 "АВТОЕКСПРЕС 1000" ЕООД Варна Варна
3115 6081 "РАДИАН" ЕООД Варна Варна
3116 1365 "ВЕДАС-Х" ООД Варна Варна
3117 7794 "КРИС ТРАНС-86" ЕООД Варна Варна
3118 10615 "КАНЗ" ЕООД Варна Варна
3119 5768 "СЪБЕВ ГРУП" ЕООД Варна Варна
3120 1473 "КРОН-СВЕТОСЛАВ ЗЛАТАНОВ" ЕТ Варна Варна
3121 12527 "БИО ЕНЕРДЖИ КОРЕКТ" ЕООД Варна Варна
3122 8149 "РОУД КОРЕКТ" ООД Варна Варна
3123 7043 "ФИЛБО" ЕООД Варна Варна
3124 9838 "АВЕДИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3125 12427 "МЕЛИ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3126 3015 "МАСТЕР ТРАНС" ООД Варна Варна
3127 14394 "АВТОКАР" ООД Варна Варна
3128 12111 "ПРОЛОДЖИСТИК БГ" ООД Варна Варна
3129 13662 "ЕРГОСТРАНС" ЕООД Варна Варна
3130 6170 "КАМИ - ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3131 12648 "ИВЕЛИН ЙОСИФОВ" ЕООД Варна Варна
3132 7229 "СОНИК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3133 12472 "ИНТЕР КАРГО-БГ" ЕООД Варна Варна
3134 7562 "ЛАЙТ ИМПЕКС М" ЕООД Варна Варна
3135 8959 "ДИКО-64-ДИМИТРИЧКА КИРЧЕВА" ЕТ Варна Варна
3136 7411 "ТИТАНИ" ООД Варна Варна
3137 10449 "МУЛТИПАРК" ООД Варна Варна
3138 0886 "ПЛАНЕТ ТРАНС" ООД Варна Варна
3139 7911 "ЕЛДОМИНВЕСТ" ООД Варна Варна
3140 9279 "САЛС" АД Варна Варна
3141 4804 "Ю КАР" ЕООД Варна Варна
3142 9765 "ДОРОТЕЯ СПЕД" ООД Варна Варна
3143 11397 "СДАРС" ЕООД Варна Варна
3144 4348 “АТАНАСОВ ТРАНС“ ЕООД Варна Варна
3145 4288 "ПЕТРОМАР" АД Варна Варна
3146 8395 "СТИМЕКС" ЕООД Варна Варна
3147 5123 МАРИО ТРАНС ЕООД Варна Варна
3148 7673 ТРАНС МОТОРС ЕООД Варна Варна
3149 4684 "ДАРИЯ ТРАНС-1" ЕООД Варна Варна
3150 6996 "МАНЮШИ" ЕООД Варна Варна
3151 12540 "МЕРКОМЕРС" ЕООД Варна Варна
3152 9025 "РИМАКС.КО" ЕООД Варна Варна
3153 8607 "БГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Варна Варна
3154 4254 "СТРОИТЕЛНА МЕХАНИЗАЦИЯ 2 ВАРНА" ООД Варна Варна
3155 4927 "ДИСКОРДИА" АД Варна Варна
3156 6974 "ДЕНИТИ" ЕООД Варна Варна
3157 1618 "БГ АГРО ЗЕМЕДЕЛСКА КОМПАНИЯ" ЕООД Варна Варна
3158 2405 "АЛИСА-33-ЛЮБОМИР МИЧЕВ" ЕТ Варна Варна
3159 2721 "Г-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3160 0050 "ВАРНА ТРАНС ГРУП" ООД Варна Варна
3161 8855 "ЕКОТРАНС ГРУП-2" ЕООД Варна Варна
3162 7332 "ВАЛЕНТИН 97" ЕООД Варна Варна
3163 6260 "ДИМАРС" ЕООД Варна Варна
3164 9863 "ДАНЧИКА" ЕООД Варна Варна
3165 2685 "БОНЕВ" ЕООД Варна Варна
3166 8232 "ЕУРО ПОРТ" ЕООД Варна Варна
3167 6440 "АРГИРОВИ И РАДЕВ" ООД Варна Варна
3168 10581 КОНДОР-ТРАНС-2010 ООД Варна Варна
3169 14419 "ДИН ТРАНСПОРТ" ООД Варна Варна
3170 13094 "РОДИ 2011" ЕООД Варна Варна
3171 5981 "ПЛАНЕКС" ООД Варна Варна
3172 5728 "ОКТОПОД ИНВЕСТ ХОЛДИНГ" ЕАД Варна Варна
3173 5364 "НИТРА 2011" ЕООД Варна Варна
3174 6903 "МИТ" ООД Варна Варна
3175 7770 "ТРАЙДЪНТ ФРЕЙТ" ООД Варна Варна
3176 8554 "ЕЛМАРК ГРУП" ЕООД Варна Варна
3177 1802 "ГУМИ НИРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3178 5722 "ЕЛИТИС" ЕООД Варна Варна
3179 5699 "СТИЛ ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3180 8243 "ТАЙПАН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3181 5547 "ВАЛЕКС 2001" ЕООД Варна Варна
3182 6514 "ТИМ ЯХТ БИЛД" ЕООД Варна Варна
3183 7284 "КАСТОРИЯ" ЕООД Варна Варна
3184 6273 "ДИЯНА" ЕООД Варна Варна
3185 7358 "БУЛФЕРИ" ООД Варна Варна
3186 1360 "ФАСТ ДРАЙВ" ООД Варна Варна
3187 0246 "ТЕРРА ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3188 2896 "ДОК ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3189 7156 "ГЕОЛОГИЯ, ПРОЕКТИРАНЕ И ПРОУЧВАНЕ" АД Варна Варна
3190 5398 "ГРИ КАР" ЕООД Варна Варна
3191 9945 "ТОП КАРГО БГ" ЕООД Варна Варна
3192 9780 "ПИТЪР-94" ЕООД Варна Варна
3193 9935 "ФСИ" ООД Варна Варна
3194 9910 "ЖЕКО" ЕООД Варна Варна
3195 1934 "ПАРАХОДСТВО БЪЛГАРСКИ МОРСКИ ФЛОТ" АД Варна Варна
3196 3938 "НИКСЪН ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3197 6847 "ВИОЛА-М" ООД Варна Варна
3198 9124 "КУИК-ТРАНС" ООД Варна Варна
3199 10863 "ЛМ МИХАЛКОВ 55" ЕООД Варна Варна
3200 1179 "БАЛКАНТРАНС" ООД Варна Варна
3201 9720 "ВАЛМЕГ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3202 7851 "БАЛЕВ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД Варна Варна
3203 14381 "КОНСТАНТ ТРАНС" ООД Варна Варна
3204 1739 "ВЕНЦИ" ЕООД Варна Варна
3205 2234 "ТЕМПО ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3206 14513 "КОКИ ТРАНС 87" ЕООД Варна Варна
3207 0006 "СИ-ТРАНС" ЕООД Варна Варна
3208 3748 "АЛЕКСТРАНС" ЕООД Варна Варна
3209 2944 "ПОЛИ-ЕМ" ЕООД Варна Варна
3210 1173 "ДОКСА ДИТРАНС" ЕООД Варна Варна
3211 1480 "ГЛОБАЛ МЕРИТАЙМ СЕРВИСЕС" ООД Варна Варна
3212 2912 БУЛГАРПЛОД ВАРНА ООД Варна Ветрино
3213 14027 "БЛЕКБУЛ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3214 14408 "ДЕРИМОРГАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3215 4207 "ПРИМА 91" ЕООД Варна Ветрино
3216 7428 "СИС-СВЕТЛЮ СТАНЧЕВ" ЕТ Варна Ветрино
3217 14070 "ХИНДЗ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3218 12619 "ДЪБРОВНИКШЪР ЮРОТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3219 12625 "ПЛАН БИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Варна Ветрино
3220 1639 "ПЕНЕМАТ" ООД Варна Ветрино
3221 13855 "ПИ ЕНД И ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Ветрино
3222 1537 "ПРИМА–91–ЖЕЛЯЗКО ПАНКОВ" ЕТ Варна Ветрино
3223 10241 "ДАРЛИ ФОРД"ЕООД Варна Ветрино
3224 9792 МАРКОНИ ЕООД Варна Ветрино
3225 13883 "ФАСТ ФРЕЙТ" ЕООД Варна Ветрино
3226 10884 "БОБИ ГОЛДЕН ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3227 12488 "ЛЕО КАН" ЕООД Варна Ветрино
3228 5435 "ДАНУЕЙ" ЕООД Варна Ветрино
3229 13854 "КОНТИНЕНТАЛЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3230 13182 "ДАНУЕЙ 1" ЕООД Варна Ветрино
3231 14585 "ЕМ БИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3232 7798 "ЗВЕСИМ" ЕООД Варна Ветрино
3233 12294 "ФС ТРАНС" ЕООД Варна Ветрино
3234 14068 "ЕР ЕМ ДЖЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Варна Ветрино
3235 13637 "РЕД ХООК" ЕООД Варна Вълчи дол
3236 13998 "ПОЛИ ТРАНС 2012" ЕООД Варна Вълчи дол
3237 10670 "БГ ГРУП БЕТОН 13" ООД Варна Вълчи дол
3238 13619 "НАСИЯНА" ЕООД Варна Вълчи дол
3239 8021 "ЕР ДЕ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3240 4883 "ИВОНА" ООД Варна Вълчи дол
3241 11234 "КОРЕКТ СЕРВИЗ 2013" ЕООД Варна Вълчи дол
3242 9157 "ДЕМИРОВ ТРАНС 69" ЕООД Варна Вълчи дол
3243 7360 "БГ БЕТОН ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3244 4723 "СВС-ГРУП" ООД Варна Вълчи дол
3245 12687 "ЕЛ КА ВИ" ЕООД Варна Вълчи дол
3246 9328 "ТРАНСЕСКОРТ" ЕООД Варна Вълчи дол
3247 11002 "ТНТ ТРАНС" ЕООД Варна Вълчи дол
3248 5703 "ПЕПИНА 2006" ЕООД Варна Вълчи дол
3249 1646 "БЛЕК СИЙ СЪРВИЗ" ООД Варна Девня
3250 7733 "ВЕНИ-ТРАНС 2010" ЕООД Варна Девня
3251 2079 "ДЕЛЮ ГЕОРГИЕВ 90 И-СИЕ" СД Варна Девня
3252 5587 "ДЕВНЯ ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3253 1943 "СТЕФ" ЕООД Варна Девня
3254 10840 "ТРАНС ЛОГИСТИК 1" ЕООД Варна Девня
3255 6654 КЕРАНОВ ТРАНСПОРТ ЕООД Варна Девня
3256 2639 ДИ СИ ТРАНС ООД Варна Девня
3257 6346 "ТРАНС ГРУП БЪЛГАРИЯ 1" ООД Варна Девня
3258 1597 "РЕГЕНТ Д" ЕООД Варна Девня
3259 8327 "М ТРАНС" ЕООД Варна Девня
3260 4596 "ПИРАМИД" ЕООД Варна Девня
3261 10506 "ИНЕРТ ТРАНС БГ" ООД Варна Девня
3262 7552 "ВЕСЕЛИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3263 11067 "ТРАНСМАР 57" ЕООД Варна Долни чифлик
3264 6049 "СТАНИСЛАВ - 91" ЕООД Варна Долни чифлик
3265 13152 "ДИВА ТРАНС 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3266 8049 "ЛЕСО ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3267 12298 "ШЕРИ Ю" ЕООД Варна Долни чифлик
3268 2442 "АЛФА УУД БЪЛГАРИЯ" АД Варна Долни чифлик
3269 0488 "АПРИОРИ ЕКСПОРТ" ЕООД Варна Долни чифлик
3270 13682 "ЛЕС ТРЕЙД 1" ЕООД Варна Долни чифлик
3271 2693 "БОРИСОВИ-91" ЕООД Варна Долни чифлик
3272 6927 "ЕМИР ТРАНС СПЕД" ЕООД Варна Долни чифлик
3273 13077 "МАРТО 2004" ЕООД Варна Долни чифлик
3274 2671 "ИСКО ТРАНС" ЕООД Варна Долни чифлик
3275 0685 "ПАЛ ОЙЛ" ООД Варна Долни чифлик
3276 13841 "БКС ДОЛНИ ЧИФЛИК" ЕООД Варна Долни чифлик
3277 7188 "БИЛЯНА ТРЕЙД" ЕООД Варна Долни чифлик
3278 12280 "ЖАСМИНА 2014" ЕООД Варна Долни чифлик
3279 4577 "БУМЕРАНГ ШИПИНГ" ООД Варна Долни чифлик
3280 12003 "БРАТЯ МАРИНОВИ" ООД Варна Долни чифлик
3281 11364 "УЛУС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Варна Дългопол
3282 4512 "РУДО-КАРС" ООД Варна Дългопол
3283 6619 "СВЕТОСЛАВ ВАСИЛЕВ-ОФЕЛИЯ" ЕТ Варна Дългопол
3284 8711 "ФЪЦ 1" ЕООД Варна Дългопол
3285 8229 "М И М-11" ЕООД Варна Дългопол
3286 4241 "МУ И ФА - НАСИБЕ МУСА" ЕТ Варна Дългопол
3287 12839 "ПТ ТРАНС 14" ЕООД Варна Дългопол
3288 13847 "ЕКСПРЕС ТРАНС 15" ЕООД Варна Дългопол
3289 14108 "ГЕО - КРАСЕН ГРИГОРОВ" ЕТ Варна Дългопол
3290 5024 "МИГЕН" ЕООД Варна Провадия
3291 2848 "РИВИ" ЕООД Варна Провадия
3292 12563 "ЖИП КОМЕРС" ООД Варна Провадия
3293 6874 "ИЛГИ-ГЮЛТЕН ХЮСЕИНОВА" ЕТ Варна Провадия
3294 13000 "МАР ГРУП 71" ЕООД Варна Провадия
3295 14536 "ОВЕЧ - ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3296 11840 "ТРАНС БУЛ БГ 1" ЕООД Варна Провадия
3297 10568 "ФЕДОН" ЕООД Варна Провадия
3298 0577 "ЕВРОТРАНС КОНСУЛТ" ООД Варна Провадия
3299 14023 "ТРАНС ЕВРО ФРЕШ" ЕООД Варна Провадия
3300 4026 "ИВ-ЯН" ООД Варна Провадия
3301 11522 "ДАНАИЛОВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3302 10503 ПОЛИ ТРАНС 1 ООД Варна Провадия
3303 6846 "АНДИ-ИЛИЯ НЕДЕВ" ЕТ Варна Провадия
3304 13147 "ВАСИЛЕВ-05" ЕООД Варна Провадия
3305 7627 "КУНЕВ ТРАНС" ЕООД Варна Провадия
3306 10385 "АЙСБЕРГ-БВ" ЕООД Варна Суворово
3307 11944 "ИВАН ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3308 9545 "ДИ-ДА ТРАНС" ЕООД Варна Суворово
3309 10556 "ПЛУГЧИЕВИ" ЕООД Варна Суворово
3310 14264 "НИН 2013" ООД Варна Суворово
3311 2954 "ТИНД" ЕООД Варна Суворово
3312 1272 "СИЛВИ-М-ТРАНС-СИЛВИЯ НАЛБАНТОВА" ЕТ Варна Суворово
3313 14544 "КОРЕКТ ТРАНС 61" ЕООД Варна Суворово
3314 14369 "КАМИОН БГ" ЕООД Варна Суворово
3315 13430 "АЛМОН 2014" ЕООД Варна Суворово
3316 14105 "ДЖИ ЕС ТРАНС 13" ЕООД Варна Суворово
3317 1809 "БОКСЕР" ЕООД Варна Суворово
3318 6860 "ГЕОРГИ ПЛУГЧИЕВ" ЕООД Варна Суворово
3319 10025 "АС 7" ООД Варна Суворово
3320 3385 "ГРАНИТ - 2" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3321 5240 "ЗАРИНИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3322 4889 "МИЛЛТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3323 13423 "МОБИТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3324 5563 "ТРОЯ 2000" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3325 5731 ЕТ НИКИ - НИКОЛАЙ КОЛЕВ - СТЕФКА КОЛЕВА Велико Търново Велико Търново
3326 8933 "КОКО 07" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3327 8866 "АНИТА ТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3328 13602 "РЕД ХОРСИС БУС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3329 5098 "ПИПЕЛОТА" ООД Велико Търново Велико Търново
3330 0731 "АЛЕКС ТРАНС 81" ООД Велико Търново Велико Търново
3331 10247 "ДАРИ ЛЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3332 0009 ПРОЛЕТ - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ Велико Търново Велико Търново
3333 9907 "МИРЕЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3334 14586 "ТРАНСНЕД" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3335 12249 "ББТ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3336 4232 "ЯНА-1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3337 10906 "РОСИНА ОЙЛ - 1" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3338 11945 "ИВЕТ ЛОГИСТИК" ООД Велико Търново Велико Търново
3339 11603 "МАКСИМА ТРАНС 1" ООД Велико Търново Велико Търново
3340 12307 "ЕР 2 ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3341 5987 "ЕВРОСПРИНТ-ИВАНОВИ" СД Велико Търново Велико Търново
3342 5868 "ЕВРОПА-ТРАНС 2001" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3343 3447 "С & Т " ЕООД Велико Търново Велико Търново
3344 5764 "ТРАНСПОРТЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3345 8325 "ЕЛИТ-94-ИЛИЯН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3346 0336 "КОЛОС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3347 7078 СИ СЕ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3348 2569 "КЛШ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3349 10582 СИМИР ТРАНС ЕООД Велико Търново Велико Търново
3350 10104 "ДИ ЕС ДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3351 5419 "ЕВРОТРАНС 2001" ООД Велико Търново Велико Търново
3352 8324 "ЛИПОВИ" ООД Велико Търново Велико Търново
3353 1191 "ТРАНСПРЕС" ООД Велико Търново Велико Търново
3354 10254 "КА МЕТАЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3355 10652 "ГИДАР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3356 7691 "СЛАДОЛЕДЕНА ФАБРИКА" ООД Велико Търново Велико Търново
3357 13999 "ДИБ ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3358 3899 "КАЛИ 89 - РУМЕН РОМАНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3359 14557 "БИО НУТС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3360 14165 "СТЕЛТРАНС - 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3361 10379 "ДАБОТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3362 9164 "АЛЕКС ОК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3363 2941 "ВАЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3364 8499 "АЗАРО ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3365 3049 "АКАЦИЯ – 66 – ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3366 8271 "ПОЛИКОМЕРС 82" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3367 7235 "ЕВРОСТРОЙ В.ТЪРНОВО" ООД Велико Търново Велико Търново
3368 10943 САРАМОВ - 78 ЕООД Велико Търново Велико Търново
3369 3039 "СЪНИ ТРАНС - БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3370 1711 "ДАН-ЙОРДАН МИХАЙЛОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3371 13392 "БОЛЯРИ ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3372 3818 "РУМЯНА ХИНКОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3373 1762 "ОЛИМПИК - ЯСЕН СИМОВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3374 12324 "САБИС 2012" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3375 1456 "МИРЕЛА" ООД Велико Търново Велико Търново
3376 4618 "ФАВАБУЛ" ООД Велико Търново Велико Търново
3377 13509 "ЮРОТРАНС БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3378 12539 "МОТО ТОП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3379 5513 "Д И К ТРАНС 78" ООД Велико Търново Велико Търново
3380 12638 "ТРАНС ЕВРО 2014" ООД Велико Търново Велико Търново
3381 11546 "ЛОГИСЕР" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3382 5289 "ДАНЕКС ПЕТРОЛИУМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3383 5361 "СТЕФАНИЯ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3384 8054 "ОРИОН ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3385 10530 ПИРАТ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3386 5602 "БОЛЯРКА ВТ" АД Велико Търново Велико Търново
3387 3454 "ИНА-95-СТЕФАН СИМЕОНОВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3388 3277 "КРИСКО-ВАЛЯ ПЕТРОВА" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3389 5639 "МАГДАК-РАДОСТИН МИТЕВ" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3390 14018 "КОНТИ-ТРАНС 69" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3391 6892 "АМК ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3392 9799 "ПЕТКО ПЕТКОВ 66" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3393 8084 "А Д С" ООД Велико Търново Велико Търново
3394 0748 "СЛАВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3395 9215 "КИМИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3396 1906 "КИКО ТРАНС И СИЕ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3397 3001 "ПАМЕЛА 05" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3398 7628 "ДБС-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3399 10785 "ФУУД ЕКСПРЕС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3400 0057 "ВИНПРОМ" АД Велико Търново Велико Търново
3401 11287 "ЛИЯНА 2000 КМ"ЕООД Велико Търново Велико Търново
3402 0165 "ТРАНСПОРТ-ГАРАНТ" АД Велико Търново Велико Търново
3403 10627 "ЕВРО ФИНАНС КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3404 2822 "СТАР ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3405 5588 "ЛОЗЕВ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3406 0995 "НАДЕЖДА-НАДЕЖДА ХРИСТОВА" ЕТ Велико Търново Велико Търново
3407 13569 "ИН ТРАНС М БГ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3408 8940 "БТС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3409 3330 "ТРАНС ЛЕНД - БГ" ООД Велико Търново Велико Търново
3410 10969 "ДЕВИАН ТРАНС" ООД Велико Търново Велико Търново
3411 7121 "ТЕА ВТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3412 2942 "САДИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3413 9701 РОСИНА ОЙЛ ЕООД Велико Търново Велико Търново
3414 11069 "МАКСИ СПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3415 8283 "ВИТА МОБИЛ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3416 5093 "МАК ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3417 2159 "ТРАНСЛАЙН И КО" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3418 6728 "СГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3419 2712 "АГРОКОМ" ЕООД Велико Търново Велико Търново
3420 7382 "МАТ-2001" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3421 14013 "ФЛЕКСИБЪЛ КОНСТРАКШЪН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3422 5832 "ГУЛБАНИС ВАЙН" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3423 13475 "ТРАНС ОК" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3424 13644 "ГЕНИУС БГ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3425 7469 "ПЕЙЧО ПЕЙКОВ-АТЛА МАРИЯ" ЕТ ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3426 3689 "АЛФАКАР" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3427 0866 "ЕЛИ-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3428 8088 "ВИЛИ–ДИМИТЪР ПАПАЗОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3429 7002 "НИКСТОМ" ЕАД Велико Търново Горна Оряховица
3430 2254 ПЛАНЕТА - 98 ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3431 14470 "ЛМ ТРАНС 70" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3432 10636 "ТРАНС ГРЕЙН" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3433 3716 "МЕЙП-КОНСУЛТ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3434 4897 "МАРИН СТОЯНОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3435 6883 "ЛИДЕР-2002" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3436 11451 "ПАНВЕР ТРАНС" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3437 6912 ЕТ ШАНС МИЛКО БАЙЧЕВ Велико Търново Горна Оряховица
3438 1429 "ДИМКОР" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3439 6695 "ГАРАНТ – НИКОЛА ХРИСТОВ ПОПОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3440 10915 "МС ИНТЕРТРАНС" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3441 8166 "ДИМИРА-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3442 8417 "КУПРО-94" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3443 14045 "ТЕРИ ТРАНС 61" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3444 9888 "Р.А-03-БОБИ" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3445 12621 "АЛЛГРУП - 86" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3446 8131 "ЕНЧО ЕНЧЕВ-ЕТЕ" ЕООД Велико Търново Горна Оряховица
3447 10317 "АСТ" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3448 5453 "ЙОРДАН ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Горна Оряховица
3449 9490 "МОНОЛИТ 99" ООД Велико Търново Горна Оряховица
3450 7429 "ТАРА 66" ЕООД Велико Търново Елена
3451 13757 "ВЕГЕТАРИАНА - ЕЛЕНА" ЕООД Велико Търново Елена
3452 3325 "ВАЛЕНТИН ГАНЧЕВ" ЕТ Велико Търново Елена
3453 11697 "СИМЕОНОВИ 2014" ООД Велико Търново Елена
3454 2093 "ИСАЕВ-ЕВРОМЕГА" ЕООД Велико Търново Елена
3455 9412 "ОЛИМПИКТРАНС" ЕООД Велико Търново Златарица
3456 1763 "СИЛВИ-СИЛВИЯ УЗУНОВА" ЕТ Велико Търново Златарица
3457 11261 "ВАН ЕКЕВЕЛД ТРЕЙДИНГ" ЕООД Велико Търново Златарица
3458 13181 "ДАРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3459 7553 "КАМЕЛ ЕКСПРЕС ТРАНСПОРТ-РОСЕН КАМЕНОВ" ЕТ Велико Търново Златарица
3460 11916 "ЩЕРЕВ ТРЕЙД 2014" ЕООД Велико Търново Златарица
3461 13425 "ЕН ЕНД ЕН ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3462 12453 "СКАЙФЛАЙЕР" ЕООД Велико Търново Лясковец
3463 8316 "МУТАНТА-ММ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3464 11506 "ДИМАГО" ООД Велико Търново Лясковец
3465 8446 "СИД" АД Велико Търново Лясковец
3466 9034 "КОСМОС-НИКОЛА ДОБРЕВ" ЕТ Велико Търново Лясковец
3467 13957 "ЕН ЕНД ЕН ГРУП" ЕООД Велико Търново Лясковец
3468 5624 "АРКУС" АД Велико Търново Лясковец
3469 11717 "РКМ - ТРАНС" ЕООД Велико Търново Лясковец
3470 9737 "МАРТИН-ЙОАННА" ЕООД Велико Търново Лясковец
3471 12348 "КИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3472 11265 "ХРИСТОВ ТРАНС И СТРОЙ" ЕООД Велико Търново Лясковец
3473 14305 "КЕХЛИБАР" ООД Велико Търново Лясковец
3474 0129 "ДОМАТ" АД Велико Търново Лясковец
3475 2343 "СИ ДИ - ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Лясковец
3476 13304 "ЕЛИТРАНС - 76" ЕООД Велико Търново Павликени
3477 12832 "МИНЕВ-60 - ГОШО МИНЕВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3478 8966 "БЕЛЛА ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3479 4611 "ВЕЛМЕТ - ВЕЛИК ТОПКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3480 5638 "КЕРПИ" ЕООД Велико Търново Павликени
3481 5556 "НИКИ-2004" ЕООД Велико Търново Павликени
3482 1575 "М.М.К.-СИРАКОВА, БОЯНОВ И СИЕ" СД Велико Търново Павликени
3483 10002 БЕГС - ТРАНС ЕООД Велико Търново Павликени
3484 14572 "ВИНКООП" ЕАД Велико Търново Павликени
3485 0982 "ТОТИ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3486 12499 "ГАБИ ТРАНС 74" ЕООД Велико Търново Павликени
3487 3299 "ГРЕТИ-ТРАНС-ТАТЯНА ДИМИТРОВА 62" ЕТ Велико Търново Павликени
3488 7101 "СКАНИЯ ТРАНС АВТО" ЕООД Велико Търново Павликени
3489 5840 "ХАЙПРО БЪЛГАРИЯ" ООД Велико Търново Павликени
3490 12145 "АНИМАР - 88" ЕООД Велико Търново Павликени
3491 13012 "ПРОЛЕС БГ" ЕООД Велико Търново Павликени
3492 1028 "РОЗИНОВ" ЕООД Велико Търново Павликени
3493 11684 ET "ЛИЛИЯ - ЛИЛЯНА БОНЧЕВА" Велико Търново Павликени
3494 3203 "САВТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3495 13458 "ХРИМОС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Павликени
3496 6368 "МИЛКИ ЛУКС" ЕООД Велико Търново Павликени
3497 13207 "ЕЛЕГАНТ - 93" ЕООД Велико Търново Павликени
3498 12432 "СТЕКРА ТРАНС" ООД Велико Търново Павликени
3499 14462 "ЛОГИСТИМ" ООД Велико Търново Павликени
3500 7227 "ВРАЙКОВ - ОГНЯН ВРАЙКОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3501 8653 "КОСТАДИН БРАТВАНОВ" ЕТ Велико Търново Павликени
3502 1485 "ВАЛЕС ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3503 12693 "ГЕОРГИЕВ Н.А" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3504 11465 "МЕРИДИАН 95" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3505 3911 "АГРО БУЛ ИНВЕСТ" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3506 13877 "ЕРАТО АГРО ТРАНС" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3507 8755 "МИКИ 1111" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3508 8683 "ЛЕОН ГХ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3509 0888 "ТРАНСКАПИТАЛ - М" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3510 8193 "ВАНКО 2-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3511 9479 "ИЗГРЕВ-92-РАДКА ПЕНЧЕВА" ЕТ Велико Търново Полски Тръмбеш
3512 9509 "ИДОКАР" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3513 4622 "РОСИ 99" ООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3514 4671 "ЕЙЧ И ЕЙЧ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3515 11591 "ОРФИ БГ" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3516 8436 "МС ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3517 10229 "МИЛТРАНС - 2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3518 10220 "АВТОШАНС-2013" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3519 12205 "ЛЕНИ 93" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3520 12253 "ЦВЕТАНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3521 10921 ВАБИС ТРАНС ЕООД Велико Търново Полски Тръмбеш
3522 13397 "ЛАМБЕВА-ЦМ" ЕООД Велико Търново Свищов
3523 10855 "КАМЕЛИЯ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3524 12498 "КРИСИ - ТРАНС 2000" ЕООД Велико Търново Свищов
3525 11458 "НОРТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3526 13518 "АГРО ИВАНОВ ПРЕВОЗИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3527 6481 "МЕСОКОМБИНАТ-СВИЩОВ" ООД Велико Търново Свищов
3528 9766 "АГРЕСИЯ-2005" ЕООД Велико Търново Свищов
3529 14288 "ТРАНС07" ЕООД Велико Търново Свищов
3530 7038 "ТАХИРОВИ ТРАНС ГРУП-11" ООД Велико Търново Свищов
3531 12070 "ОГНЯНОВ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3532 12994 "ПРОГРЕС ТРАНС 94" ЕООД Велико Търново Свищов
3533 5010 "МУЛТИКАМ" ООД Велико Търново Свищов
3534 13629 ЕТ "ГЕОРГИ СЛАВЧЕВ - 97" Велико Търново Свищов
3535 13635 "ТОТИ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3536 5629 "ГОСИ" ЕООД Велико Търново Свищов
3537 12367 "СИКО ТРАНС 09" ЕООД Велико Търново Свищов
3538 13044 "ТЕДИ СТИЛ 2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3539 8042 "ЕВРОЛОГИСТИКА" ООД Велико Търново Свищов
3540 13894 "ЕКО МИЛК ГАРАНТ" ЕООД Велико Търново Свищов
3541 9993 "НИКО-2003" ЕООД Велико Търново Свищов
3542 11054 "САРВАРИ" ООД Велико Търново Свищов
3543 9861 "ВИКРА-2007" ЕООД Велико Търново Свищов
3544 7512 "СВИЛОЗА-ТРАНСПОРТ" АД Велико Търново Свищов
3545 13795 "ФИЛИПОТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3546 11189 "ФОР ИНВЕСТ ГРУП" ЕООД Велико Търново Свищов
3547 13903 "ПСИ ИЗОТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3548 3059 "УНИТРАНС" ЕООД Велико Търново Свищов
3549 3713 "ИВАН ДАМЯНОВ" ЕТ Велико Търново Свищов
3550 11006 ЕТ ДЖОРДАН-ЙОРДАН КОЛЕВ Велико Търново Свищов
3551 6131 "ЕКО ФЕНИКС" ЕООД Велико Търново Свищов
3552 10039 "СЕВ ТОЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3553 14128 "ПЕТКО ПЕТКОВ - 92" ЕТ Велико Търново Свищов
3554 14568 "ТДМС ТРАНС" ООД Велико Търново Свищов
3555 10583 АСЕНОВ ЕООД Велико Търново Свищов
3556 13334 "ШОГО ГСК" ЕООД Велико Търново Свищов
3557 10376 "Л Г Л - ОЙЛ" ЕООД Велико Търново Свищов
3558 5303 "СТАР" ЕООД Велико Търново Стражица
3559 14431 "ЛЕС ГРУП 77" ЕООД Велико Търново Стражица
3560 4886 "ЦЕНКО-81" ЕООД Велико Търново Стражица
3561 8158 "КАРТЕЛ" ЕООД Велико Търново Стражица
3562 5908 "ИВКОМ" ЕООД Велико Търново Стражица
3563 6349 "АГИС" ООД Велико Търново Стражица
3564 3170 "АКТИВ-ТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3565 0303 "БУЛТРАНС" ЕООД Велико Търново Стражица
3566 3746 "КОРАДО-БЪЛГАРИЯ" АД Велико Търново Стражица
3567 0404 "ЗОРНИЦА - КОМЕРС" ООД Велико Търново Стражица
3568 8323 "ВЛАДИТРАНС 71" ЕООД Велико Търново Стражица
3569 12389 "А - МАКС - 74" ООД Велико Търново Сухиндол
3570 11548 "АНДИ ТРАНС 77" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3571 9694 "ЗЛАТНА БУЦА" ООД Велико Търново Сухиндол
3572 10715 "БОЗИ ТРАНС" ЕООД Велико Търново Сухиндол
3573 6620 "АНИКИНС-ЕМИЛИЯ МИХАЙЛОВА" ЕТ Видин Белоградчик
3574 1128 "ВЕЛИЗАРОВИ" ЕООД Видин Белоградчик
3575 13817 "БЕНИТРАНС-2012" ЕООД Видин Брегово
3576 9882 "МГ - ТРАНСПОРТЕС" ООД Видин Видин
3577 4180 "АДОН 2010" ЕООД Видин Видин
3578 12132 "РУСИНОВТРАНС-2012" ЕООД Видин Видин
3579 14456 "НЕМАН" ООД Видин Видин
3580 10101 "ПРОТРАНСИМПЕКС" ЕООД Видин Видин
3581 9444 "ГИПС" АД Видин Видин
3582 2551 "БУЛРЕД" ООД Видин Видин
3583 13751 "УЕЙВЪРЛИ ЕКСПРЕСС ФРЕЙТ" ЕООД Видин Видин
3584 11488 "БИП 2014" ООД Видин Видин
3585 12843 "БУЛПЕТРОЛ ТРЕЙД" ЕООД Видин Видин
3586 10567 ВЕСТ - МАРТ ООД Видин Видин
3587 11593 "ТИРБГ" ЕООД Видин Видин
3588 6749 "ГЕЙВ" ООД Видин Видин
3589 6069 "НЕНА-АУТОТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3590 13131 "ЕВРО РЕМУВЛЕ" ЕООД Видин Видин
3591 1040 "КАТЕРИНА" ЕООД Видин Видин
3592 13610 "КИРЯЕВСКА ВАР" ООД Видин Видин
3593 0784 "ДРАКОН-ВИП" ООД Видин Видин
3594 11656 "ТОТИ КОМФОРТА" ЕООД Видин Видин
3595 14094 "СУПЕРСПРИНТ-П.А." ЕООД Видин Видин
3596 11668 "ВИДАТРАНС 86" ЕООД Видин Видин
3597 5437 "ВИДА-ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Видин Видин
3598 5963 "СУПЕРСПРИНТ-АНАНИ МИЛКОВ" ЕТ Видин Видин
3599 14478 ВИВ 3 ЕООД Видин Видин
3600 3670 БИЗОТО ЕООД Видин Видин
3601 13769 "ТРАНС ЕКСПРЕС - БОКО 85" ЕООД Видин Видин
3602 9156 "ТЕРА ТРАНС" ООД Видин Видин
3603 4667 "КРАТОН" ЕООД Видин Видин
3604 8706 "И ЕМ - ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3605 1907 "АВА ТРАНС" ООД Видин Видин
3606 12838 "НЕГИ 99" ЕООД Видин Видин
3607 5710 "ДРИФТ-НИКОЛАЙ КИРОВ" ЕТ Видин Видин
3608 11713 "Д-ТРАНС-76" ЕООД Видин Видин
3609 1669 "БАГИ-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3610 10208 "САСЕ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Видин Видин
3611 5020 "ФАНТИ ГТ" АД Видин Видин
3612 12814 "СИБАРИТ" ЕООД Видин Видин
3613 5234 "МОНИ ТРАНС 2011" ЕООД Видин Видин
3614 12670 "ТОДОРОВ 61" ЕООД Видин Видин
3615 12685 "СИМОНА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3616 6588 "СТЕФИ" ЕООД Видин Видин
3617 10079 "МПГ ГРУП ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3618 13329 "ТОНИ ТРАНС 2015" ООД Видин Видин
3619 3830 "ЛИЗИ-БОЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Видин Видин
3620 8286 "КОРЕКТ ТРАНСПОРТ" ООД Видин Видин
3621 11530 "АДЛЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3622 10672 "ВС АУТО" ЕООД Видин Видин
3623 13527 "ПАН СТРОЙ - 2000" ЕООД Видин Видин
3624 12250 "АЛЕКСАНДРА ТРАНСПОРТ" ЕООД Видин Видин
3625 12863 "БРАНКО 1808" ЕООД Видин Видин
3626 3655 КАРТРАНСПОРТ ЕООД Видин Видин
3627 2055 "ФЕНИКС-БДИН" ЕООД Видин Видин
3628 8147 "АУТО ВИЯ ТРАНС" ООД Видин Видин
3629 6793 "КИМ-КРАСИМИР МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3630 5779 АКТИВ ЛОГИСТИК ООД Видин Видин
3631 4505 "САВОВ-СТЕФЧО САВОВ" ЕТ Видин Видин
3632 7481 "ГРЕТА ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3633 3119 "ВАЛ ДАНК ТРЕЙДИНГ" ЕООД Видин Видин
3634 5279 "ИРЕНА МИКОВА" ЕТ Видин Видин
3635 8031 "ГОГО-2003-ГЕОРГИ МЛАДЕНОВ" ЕТ Видин Видин
3636 2531 "ВИОЛИНА" ООД Видин Видин
3637 12971 "СИВИЕН 2014" ЕООД Видин Видин
3638 12754 "ЕМС-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3639 14310 "КОЛЕВ ТРАНСПОРТ И СПЕДИЦИЯ" ЕООД Видин Видин
3640 7289 "ТРИАДА 999" ООД Видин Видин
3641 3343 "МЕТОДИЕВ ТРАНС ЛОГ" ЕООД Видин Видин
3642 6326 "МУРА 2001" ООД Видин Видин
3643 8633 "БУЛТРАНС" ЕООД Видин Видин
3644 13025 "ВИДАСТРОЙ" ООД Видин Видин
3645 5663 "СП-ТРАНС" ЕООД Видин Видин
3646 11571 "БОЛКАН - АУТО - 2012" ЕООД Видин Видин
3647 13357 "МАКС С" ЕООД Видин Видин
3648 12037 "ТРОПИК - АМ" ЕООД Видин Видин
3649 10592 Т-ТРАНСПОРТС ЕООД Видин Видин
3650 14246 "КОМЕТМАХ" ЕООД Видин Видин
3651 11065 "БЕЛУТИ" ЕООД Видин Видин
3652 2239 "ХЕНА" ООД Видин Видин
3653 13494 "СТС 2013" ЕООД Видин Видин
3654 12215 "ТАНИ-МАНИ" ООД Видин Грамада
3655 14535 "ТРАМИКС" ЕООД Видин Димово
3656 1920 "ММ-07" ЕООД Видин Кула
3657 13978 "РАДОСЛАВ И КО" ЕООД Видин Кула
3658 2189 "АРУША" ЕООД Видин Кула
3659 7793 "ДРАГ-ВЕСТ-ДРАГОМИР ДЕКОВ" ЕТ Видин Кула
3660 1338 "ММ" ЕООД Видин Кула
3661 9914 "МАШОВ-ЙОРДАНА РУСКОВА" ЕООД Видин Ново село
3662 4924 "ЛЕС-ТРАНС" ЕООД Видин Чупрене
3663 13284 "ТОРЛАШКА СРЕЩА" ЕООД Видин Чупрене
3664 3281 "АЦИ ТРАНС 70" ЕООД Враца Бяла Слатина
3665 13881 "СЕВЕР ТРАНС 2014" ЕООД Враца Бяла Слатина
3666 0363 "ЕЛИ–ВЕСЕЛИН ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3667 14181 "ХИКС 14" ООД Враца Бяла Слатина
3668 10068 "МИГРЕНФЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3669 1945 "ЛИЛИВЕР" ЕООД Враца Бяла Слатина
3670 1088 "КОЖУХАРСКИ" ООД Враца Бяла Слатина
3671 13729 "АГРИТРАНСКОНСУЛТ" ООД Враца Бяла Слатина
3672 14570 "ЧЕРКЕЗКИ" ООД Враца Бяла Слатина
3673 14387 "СТЕЛИ ТРАВЕЛ 2015" ЕООД Враца Бяла Слатина
3674 5834 "НИКОЛОВ 07" ЕООД Враца Бяла Слатина
3675 10253 "ВЕДМА" ООД Враца Бяла Слатина
3676 11947 "ТИНЧЕВ - ТЕРА ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3677 0905 "ЕМКА-ЦВЕТАН ДОЧЕВ" ЕООД Враца Бяла Слатина
3678 13753 "ПЕТРОВ - 15" ЕООД Враца Бяла Слатина
3679 4299 "СЕВЕР-ТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3680 6838 "ИЛТРАНС-2010" ЕООД Враца Бяла Слатина
3681 13176 ЕТ "КРИС ДИМИТЪР ХРИСТОВ" Враца Бяла Слатина
3682 13411 "БОРИСОВ ТРАНС 14" ЕООД Враца Бяла Слатина
3683 7823 М-КАРАДЖОВИ ЕООД Враца Бяла Слатина
3684 6331 "БАЛМЕК - ТОНЧЕВ И СИЕ" СД Враца Бяла Слатина
3685 11409 "ИВЕТРАНС" ЕООД Враца Бяла Слатина
3686 8692 "ПЕТЬО ТОДОРОВ" ЕТ Враца Бяла Слатина
3687 0133 "ТОВАРЕН АВТОТРАНСПОРТ-ВРАЦА-98" АД Враца Враца
3688 6658 МЕТАЛ ТРАНС 2005 ЕООД Враца Враца
3689 12535 "СЕПТЕМВРИ 2012" ЕООД Враца Враца
3690 12990 "ВИОЛИТ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3691 1992 "ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3692 4631 "ВАСИЛ ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ-ВОЛОДЯ" ЕТ Враца Враца
3693 11517 "ПРО БУЛ-2006" ООД Враца Враца
3694 3139 "БОБИ ТРАНС 2009-БП" ЕООД Враца Враца
3695 10396 "КАВАДА И ЙОВАНОВИЧ ТРАНСПОРТ КЪМПАНИ" ООД Враца Враца
3696 11964 "САЙМАН-13" ЕООД Враца Враца
3697 13818 "СТОЯН ТОДОРОВ" ЕООД Враца Враца
3698 12064 "ЛАУРУС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3699 13021 "АГРО ЛОГИСТИКС" ЕООД Враца Враца
3700 1354 "ЮНИ ТРАНС 08" ЕООД Враца Враца
3701 8900 СПЕДИТРАНС ЕООД Враца Враца
3702 11950 "АРИВА ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3703 1882 "ЕМО ТРАНС 2008" ЕООД Враца Враца
3704 2858 "СКОРПИОН-1977" ЕООД Враца Враца
3705 8746 "МВ - 94" ЕООД Враца Враца
3706 11533 "ПЕЛОВСКИ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3707 0532 "ЕКОМЕТАН ВРАЦА" ЕООД Враца Враца
3708 11197 "Т И Н ТРАНС" ООД Враца Враца
3709 9589 "МОДНА АГЕНЦИЯ-МИРАЖ" ООД Враца Враца
3710 1389 "АЙ ЕМ ДЖИ ТРАНС ГРУП" ООД Враца Враца
3711 7832 "ПЕМИНА-ЙОСИФОВА" ООД Враца Враца
3712 14571 "ЛБГ И ДИДА" ЕООД Враца Враца
3713 0326 "МЕСЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3714 11037 "ФОКСИ-80-БОЙКО КРЪСТЕВ" ЕООД Враца Враца
3715 13726 "ЕВА ЕСТЕР" ЕООД Враца Враца
3716 9097 "ЕМКО-ЛМ 67" ЕООД Враца Враца
3717 7664 АСМАИСАН ТРАНС ЕООД Враца Враца
3718 9966 "НАТАЛИ 88" ООД Враца Враца
3719 13483 "Н.КОЦЕВ" ЕООД Враца Враца
3720 7982 "АРЧЕЗЕ" ЕООД Враца Враца
3721 0857 "ФИОРИНО-ВАСКО ЦВЕТАНОВ " ЕТ Враца Враца
3722 4588 "БГ ИНТЕРТРАНС" ООД Враца Враца
3723 7120 ПОТРЕБИТЕЛНА КООПЕРАЦИЯ "НАПРЕД" КООПЕРАЦИЯ Враца Враца
3724 3308 "ДАВИД ЮЛИАН" ЕООД Враца Враца
3725 2091 "ВИПАМ-ВАЧЕВ" ЕООД Враца Враца
3726 12551 "ПАМ ЕРИ" ООД Враца Враца
3727 13787 "ЕВДИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
3728 4985 "ТАШЕВ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3729 12496 "МАРТИН 07" ЕООД Враца Враца
3730 8622 "ИНТЕРТЕКС" ООД Враца Враца
3731 12883 "И.П.ТРАНС 2015" ООД Враца Враца
3732 6869 "ТИХОМИР ЗАХАРИЕВ" ЕТ Враца Враца
3733 8194 "ТЕДИМИЛ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3734 2744 "СПЪТНИК-96" ЕООД Враца Враца
3735 5295 "ХАНДЕЛСМАН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Враца Враца
3736 7810 "ЙОЛКОВИЦА-ВАЛЕРИ ВЪЛКОВ" ЕТ Враца Враца
3737 0674 "АМОР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3738 5601 "ЛАНА МЕЛ" АД Враца Враца
3739 8549 "ЛУКА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Враца
3740 13860 "ТРАНС ЕМО - 79" ЕООД Враца Враца
3741 13456 "НИКОЛОВИ-ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3742 6009 "ХРИСТО ТАНОВ ДАДЕРОВСКИ-ТАНКО" ЕТ Враца Враца
3743 12530 "ЛА БАРСА" ЕООД Враца Враца
3744 8280 "ПГ - 2002" ЕООД Враца Враца
3745 6648 ЯНИ И ТОМИ ООД Враца Враца
3746 3031 "ВЕЙДАР ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3747 7818 "ДИЕЛП" ЕООД Враца Враца
3748 12434 "КО И СИ" ООД Враца Враца
3749 8725 "АСИК-91 - КОСТО КОСТОВ" ЕТ Враца Враца
3750 11863 "АЛЕКС ТРАНС - 2004" ООД Враца Враца
3751 11662 "КИКАР - РС 2" ООД Враца Враца
3752 14187 "ЕМ ВИ ЕМ ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3753 6177 "ФОРТУНА ЕЦ" ЕООД Враца Враца
3754 2525 ЕЛЗАР-05 - ДИМИТРИНА ВЕСЕЛИНОВА ЕТ Враца Враца
3755 1892 "ДЖИ ЕС И - ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3756 0042 "ТРАНС АРЛАНД" ООД Враца Враца
3757 0711 “СТАНИМИР ДИМИТРОВ–СТАНДАРТ“ ЕТ Враца Враца
3758 9696 ЕТ ИСКРЕН ВЕСЕЛИН ПЪРВАНОВ Враца Враца
3759 0563 "ИЛКОМ-ИВАНКА ИЛИЕВА" 115772158 ЕТ Враца Враца
3760 9849 "СПРИНТ-М" ЕООД Враца Враца
3761 13752 "АВТО - 2002" ЕООД Враца Враца
3762 0018 "МИГЕЛ-С-91 МИТКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Враца Враца
3763 8154 "КОНСТАНТИН ЦВЕТКОВ-ЛИПО" ЕТ Враца Враца
3764 4534 "РИПО" ЕООД Враца Враца
3765 12802 "ЕВРОПЕЙСКИ ТРАНСПОРТЕН СЪРВИЗ - Е.Т.С." ЕООД Враца Враца
3766 10349 "ТИ ДЖИ СИ ЕКСПЕДИШЪНС" ООД Враца Враца
3767 8140 "АВТО-ФИЛИПОВИ" ЕООД Враца Враца
3768 0233 "АСК-БУЛ" ЕООД Враца Враца
3769 3269 ДЕНИТРАНС 09 ООД Враца Враца
3770 14577 "Д И Д ГЛАС" ЕООД Враца Враца
3771 14329 "КАРГО БАЛКАНИКА" ЕООД Враца Враца
3772 12352 "ДЕКОВ 63" ООД Враца Враца
3773 14234 "АДРИ ЕКСПРЕС" ЕООД Враца Враца
3774 11799 "АВС ТРАНС" ЕООД Враца Враца
3775 7417 "ЗОРОВ-СВЕТЛОМИРА ЗОРОВА" ЕТ Враца Враца
3776 10675 "МАРВИ БГ" ЕООД Враца Враца
3777 11745 "ДЖИ ТИ СПЕДИШЪН" ООД Враца Враца
3778 12738 "ЛИН ПАРТНЪРС" ООД Враца Враца
3779 8680 "СОДЖИТРА" ЕООД Враца Враца
3780 2495 "АВТОХИТ" ЕООД Враца Враца
3781 12986 "И. Г. СЕРВИЗ" ЕООД Враца Враца
3782 1138 "КРИС ТРАНСПОРТ" ООД Враца Враца
3783 12972 "АВТОЛОГИСТИК" ООД Враца Враца
3784 5930 "ЕКОФРУТ" ООД Враца Враца
3785 5543 "ТЕМПЪЛ ЕКСПРЕС" ЕООД Враца Козлодуй
3786 9192 "АНГЕЛ - Л ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Враца Козлодуй
3787 5066 "ИМЕКС 2012" ЕООД Враца Козлодуй
3788 13434 "ТД ТРАНСПОРТЕС" ООД Враца Козлодуй
3789 3033 ИВЕЛ-АГРО ЕООД Враца Козлодуй
3790 13612 "ЖОРДАН-ТРАВЪЛ" ЕООД Враца Козлодуй
3791 14151 "ЛУСИЯ 2007" ЕООД Враца Козлодуй
3792 0977 "АНДРОВ ТРАНС" ООД Враца Козлодуй
3793 14231 "КУНОВА 201З" ЕООД Враца Криводол
3794 13585 "ЕЛ ДИ ПАРТНЕР" ЕООД Враца Криводол
3795 5542 "СТРОИТЕЛ - КРИВОДОЛ" ЕООД Враца Криводол
3796 6341 "МОНОВ 3 - ИВО МОНОВ" ЕТ Враца Мездра
3797 11949 "БОВА.АНД.НАНЧИ" ЕООД Враца Мездра
3798 3958 "МИКРА ТРАНС 71" ЕООД Враца Мездра
3799 14404 "ЕЛЕКТРИК ФОРС" ЕООД Враца Мездра
3800 0651 "ГАРАНТА ТРАНС" ООД Враца Мездра
3801 3753 "ВА ТРАНСПОРТ" ЕООД Враца Мездра
3802 14573 "ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ - 71" ЕООД Враца Мездра
3803 1621 "ТРАНС ЕКСПРЕС 88" ЕООД Враца Мездра
3804 4447 "ВЪЛЧЕВ" ЕООД Враца Мездра
3805 12950 "ОЛИВА ИНВЕСТ" ЕООД Враца Мездра
3806 14025 ЕТ "ИСИ 2014 - ИСКРЕН ВЛАДИМИРОВ" Враца Мездра
3807 9141 АЙ ФРИГО ЕООД Враца Мездра
3808 12816 "ПЕРИ ТРАНС - МИЗИЯ-2011" ЕООД Враца Мизия
3809 6476 "КОСАНЯ" ЕАД Враца Мизия
3810 12289 "ТОТИ-ТОДОР КРУШОВЕНСКИ" ЕООД Враца Мизия
3811 13435 "ТРАНСМАКС БГ" ЕООД Враца Мизия
3812 8307 "БСД-КОРЕКТ" ЕООД Враца Мизия
3813 3734 ДЕНИПОЛИ ЕООД Враца Мизия
3814 2244 МИЛЧО ЛАЗАРОВ - М4 ЕТ Враца Мизия
3815 6674 "АГРОПРОМСТРОЙ 777" ЕООД Враца Мизия
3816 10336 "ПИРОВСКИ" ООД Враца Мизия
3817 4025 "Ю И М - 22" ЕООД Враца Оряхово
3818 9205 "ЕКОПРОМ" ООД Враца Оряхово
3819 5630 "ОРИЕНТ-92-ИВКО РУНЯШКИ" ЕТ Враца Оряхово
3820 14178 "ДАИМА-68" ЕООД Враца Оряхово
3821 13553 "КАЛИНИЧОВ-67" ЕООД Враца Оряхово
3822 14171 "ВАЛЕРИ ДОЧЕВ ТРАНС" ЕООД Враца Роман
3823 13939 "ДИМИТЪР БАУРЕНСКИ - БРАДЪРС" ЕТ Враца Хайредин
3824 8190 "ВЕЛТТЕД ИНВЕСТ" ООД Габрово Габрово
3825 9061 "МАК" АД Габрово Габрово
3826 6691 "ДОБРЕШКОВ" ЕООД Габрово Габрово
3827 10587 "ТАНГРА-Т" ЕООД Габрово Габрово
3828 3547 "ТАЙГЪР БУЛЛ" ЕООД Габрово Габрово
3829 13736 "ЕКСПРЕС КЪМПАНИ" ЕООД Габрово Габрово
3830 6991 ПРОВИК ООД Габрово Габрово
3831 13823 "АЛСЕ-ЕКО РЕСУРС" ООД Габрово Габрово
3832 4766 "БУЛ ТИМ 74" ООД Габрово Габрово
3833 2835 "ВАН-ВАЛИНА ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3834 1583 "СВАС" ЕООД Габрово Габрово
3835 13813 "БУРОВ ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
3836 6406 "БРАМА" ООД Габрово Габрово
3837 13048 "РОЯЛ ТРАНС 2015" ЕООД Габрово Габрово
3838 12964 "ДЕН" ЕООД Габрово Габрово
3839 12962 "ЕНЕВ 66" ЕООД Габрово Габрово
3840 4038 "ЕВРОТРАНС-07" ЕООД Габрово Габрово
3841 6345 "ПРЕСМЕТАЛ" ООД Габрово Габрово
3842 10240 "МП - ГАБРОВО ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3843 11186 "ИВ-М" ЕООД Габрово Габрово
3844 8491 "КАРОС - ЦВЕТАН КЪНЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3845 14349 "СУПЕР - ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Габрово
3846 14580 "ЛОГИТРАНС 2015" ООД Габрово Габрово
3847 11370 "ТРАВИК ТРАНС" ЕООД Габрово Габрово
3848 12351 "СЛК ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3849 12350 "МАП - ГРУП 2014" ООД Габрово Габрово
3850 12474 "ТЕМПУС ЛИНК" ЕООД Габрово Габрово
3851 12490 "НЕОМАТ 71" ООД Габрово Габрово
3852 6841 "МАКСАМ СЕ БЪЛГАРИЯ" ЕАД Габрово Габрово
3853 6312 "ТЕРАХИМ 97" АД Габрово Габрово
3854 12168 "ПЛАСТФОРМ" ООД Габрово Габрово
3855 9564 "ТДИ" ЕООД Габрово Габрово
3856 10603 "РР ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3857 12142 "ИДНА 39" ЕООД Габрово Габрово
3858 9311 "ГЮРОВ" ЕООД Габрово Габрово
3859 6608 "ИНТЕРТРАНС КА" ООД Габрово Габрово
3860 12334 "ДПЦ" ЕООД Габрово Габрово
3861 5837 "МЕТАЛИМПЕКС" ООД Габрово Габрово
3862 8975 "ЛИНГ-АУТО" ООД Габрово Габрово
3863 0015 "ФОРТИ 2006" ООД Габрово Габрово
3864 6683 "АЛФА-44" ЕООД Габрово Габрово
3865 10453 БАЛКАН ЛОГИСТИК ООД Габрово Габрово
3866 2180 "ВИКТОРИЯ-В-МАРИНОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3867 7621 "ИЛВА-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Габрово Габрово
3868 9219 "РАДАНОВ-98-НИКОЛАЙ РАДАНОВ" ЕТ Габрово Габрово
3869 7287 "ТРАНС БАЛКАНИКА" ООД Габрово Габрово
3870 3872 НЮ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Габрово
3871 0960 ТРОЙ БГ ЕООД Габрово Габрово
3872 2550 "БУЛКАРТО" ЕООД Габрово Габрово
3873 10490 КР ЛОГИСТИК ЕООД Габрово Габрово
3874 6998 "ХЛЕБОЗАВОД" ООД Габрово Габрово
3875 3628 "БИПА" ЕООД Габрово Габрово
3876 11505 "ЕЙЧ ГРУП" ЕООД Габрово Габрово
3877 6635 "ЦЕН - ТОДОРОВ И СИЕ" СД Габрово Габрово
3878 14548 "СЛ – ТРАНС 2015" ЕООД Габрово Габрово
3879 14555 "СТРОНГ ТРЪКИНГ" ООД Габрово Габрово
3880 8593 "НИКИФОРОВИ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3881 4602 "ЕВРОБУЛ СПЕД ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3882 6494 "ПЪТНИ СТРОЕЖИ-ГАБРОВО" ЕООД Габрово Габрово
3883 7301 "НИМ ТРАНС" ООД ООД Габрово Габрово
3884 4422 "ТРАНС РОЯЛ" ЕООД Габрово Габрово
3885 3731 "МБ КОМЕРС" ЕООД Габрово Габрово
3886 1514 "ФОРМУЛА-Ф" ЕООД Габрово Габрово
3887 9698 "ДИМАС" АД Габрово Габрово
3888 0005 "ХЕМУС-АВТОТРАНСПОРТ" АД Габрово Габрово
3889 5576 "КАЛИН - ЛАЛЧО ЛАЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3890 4701 "СТС-ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3891 6157 "ОВОРБАГ – ПЕТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Габрово
3892 1715 "АЛВЕС" ООД Габрово Габрово
3893 4718 "ВАС ТРАНС-ДТ" ЕООД Габрово Габрово
3894 11076 "КРИСТИНА" ЕООД Габрово Габрово
3895 0394 "ФОРТУНА АВТО" ООД Габрово Габрово
3896 11865 "ПНБ ТЕХНОЛОГИИ" ООД Габрово Габрово
3897 11868 "ЮМС ИНВЕСТ" ЕООД Габрово Габрово
3898 14199 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - ГАБРОВО" ЕООД Габрово Габрово
3899 11861 "ЕВРО ТРАНС 13" ООД Габрово Габрово
3900 7671 "ХЕЛИОН" ЕООД Габрово Габрово
3901 11881 "КЕРСТЕНС ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК БГ" ЕООД Габрово Габрово
3902 11883 "МЕЙПЪЛС" ЕООД Габрово Габрово
3903 2976 "АВАНС" ООД Габрово Габрово
3904 5879 "МПВ ТРАНС" ООД Габрово Габрово
3905 12963 "ДАНИ 2006" ЕООД Габрово Дряново
3906 2148 "ЮГ-ЮЛИЯН АНТОНОВ" ЕТ Габрово Дряново
3907 6709 "ПЛАНТИ-1-ПАВЕЛ ДИМИТРОВ" ЕТ Габрово Дряново
3908 1617 "ФМА 2013" ЕООД Габрово Дряново
3909 10370 "ФМА 2012" ЕООД Габрово Дряново
3910 2527 "САМОСВАЛНИ ПРЕВОЗИ-ВБ" ЕООД Габрово Севлиево
3911 11963 "ВЕЛОГИСТИКС" ООД Габрово Севлиево
3912 2705 "РАЙНОВ - РАЙЧО РАЙНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3913 11375 "ГЮРАЛ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3914 11838 "ВИКИ ТРАНС БГ "ООД Габрово Севлиево
3915 2951 "ЙОЗО-ХЮСЕИН АТИБОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3916 14337 "КОЛД СТОК" ЕООД Габрово Севлиево
3917 4862 "КИНГ ЛОГИСТИКС" ЕООД Габрово Севлиево
3918 11948 "ИВОТРАНСПРЕС" ЕООД Габрово Севлиево
3919 13972 "ДИВ ГРУП" ООД Габрово Севлиево
3920 3846 "ХРИСТИНА-97-ДИМИТЪР МАРЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3921 7686 "КУДРЕТ-АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3922 14099 "ЕДИ СТОБАРТ ЛОДЖИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
3923 12824 "МФ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3924 6171 "ЧАКАЛА-СТОИМЕН СТОЯНОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3925 4674 "БЕНИСА" ООД Габрово Севлиево
3926 4129 "ПОЛЕТ - ИСМЕТ ХОДЖЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3927 5973 "АГРОИМПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3928 9023 "ЕВРОТРАНС БАУЕР" ЕООД Габрово Севлиево
3929 8312 "ИМЕКСИМ" ООД Габрово Севлиево
3930 8008 "ПАПАЗОВИ" ООД Габрово Севлиево
3931 2732 "ИННА" ЕООД Габрово Севлиево
3932 9818 "ЧАКАЛА" ЕООД Габрово Севлиево
3933 7814 "ЕС ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3934 7652 "ЕДЕЛВАЙС-НЕШКО ПЕТРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3935 10409 "МГ-74" ЕООД Габрово Севлиево
3936 7916 "НИКОН-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3937 10689 "ТРАНС ИНВЕСТ БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3938 12209 "КАРАТЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3939 12905 "ИННА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3940 8179 "ВЕРИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3941 12706 "НИКАТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3942 5474 "КОЧ-ХАСАН КОЧУМОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3943 12804 "АНДИ-М-2012" ЕООД Габрово Севлиево
3944 11585 "ИВЕРА 8" ЕООД Габрово Севлиево
3945 6562 "ДГ ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3946 6772 "ТОНИ" ЕООД Габрово Севлиево
3947 11749 "ЯДКИ ДЕТЕЛИНА" ЕООД Габрово Севлиево
3948 13770 ВЕЛИМИРА 75 ЕООД Габрово Севлиево
3949 0378 "ШПИЙС ТРАНС" Е00Д Габрово Севлиево
3950 13996 "КАРСТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3951 11846 "БЕТЪНИ - КЕВИН" ЕООД Габрово Севлиево
3952 0807 "ПАНАЦЕЯ" ООД Габрово Севлиево
3953 0665 "ЯН ДЕ РАЙК ЛОГИСТИКС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Габрово Севлиево
3954 12195 "МЛЕКА ГРУП" ЕООД Габрово Севлиево
3955 11975 "ВАЛЕНТИНА 87" ЕООД Габрово Севлиево
3956 3499 "БАЛДЖИЕВИ-91" ООД Габрово Севлиево
3957 6875 "ФОРИНАР" ООД Габрово Севлиево
3958 10057 "ИВАНОВИ ТРАНС - 2011" ООД Габрово Севлиево
3959 2887 "КЕТИ-КОМЕРС-РУМЯН АЛЕКСАНДРОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3960 11796 "ГЪЛЪБОВИ АВТО" ЕООД Габрово Севлиево
3961 3458 "М ЕНД Д ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3962 7249 "БАГАТОР И СИНОВЕ" ЕООД Габрово Севлиево
3963 11351 "ПАРМА ТРАНС" ООД Габрово Севлиево
3964 1742 "НЕШЕВТРАНС-99" ЕООД Габрово Севлиево
3965 14416 "БОБИ" ЕООД Габрово Севлиево
3966 4914 "ЛУКАНОВ-ЕЛЕНА ЛУКАНОВА" ЕТ Габрово Севлиево
3967 10729 "ПРОГРЕСО ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3968 4047 ММ-74 ЕООД Габрово Севлиево
3969 6982 "ШОПОВ-ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3970 7031 "ШАКЕР" ООД Габрово Севлиево
3971 7001 "УЗУНОВ - 2010" ЕООД Габрово Севлиево
3972 4651 ДЖОН КОРНЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Габрово Севлиево
3973 12633 "ПИКНИК ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3974 12779 "ИЦИ ГАЗ" ЕООД Габрово Севлиево
3975 0639 "ТРАНС КАСТЕЛ" ЕООД Габрово Севлиево
3976 0761 "БАЛКАНСКО ЕХО" ЕООД Габрово Севлиево
3977 2035 "НИКИПЛАСТ-М" ООД Габрово Севлиево
3978 8109 "КАРГО СЕРВИЗ" ООД Габрово Севлиево
3979 6405 "ПАРАЛЕЛ" ЕАД Габрово Севлиево
3980 7611 "СИМ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3981 2071 КОМОРОС ТРАНСПОРТ ООД Габрово Севлиево
3982 7756 "ДЖИ БИ ДЖИ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3983 4854 "МАР ТРАНС БГ" ЕООД Габрово Севлиево
3984 11225 "ЕМРЕ ТРАНС" ЕООД Габрово Севлиево
3985 6900 "ТРИФО 1" ООД Габрово Севлиево
3986 6958 "АНДОНИС ТРАНС КИАТО" ЕООД Габрово Севлиево
3987 7837 "ТГТ 42" ООД Габрово Севлиево
3988 0839 "ПАПА ТРАНСКОМЕРС" ООД Габрово Севлиево
3989 6074 "АРГО - М - МИТКО КОЛЕВ" ЕТ Габрово Севлиево
3990 5997 "СТОЯНОВ 93" ЕООД Габрово Севлиево
3991 9240 "САФАРИ 2007" ЕООД Габрово Севлиево
3992 14336 "ДОН - ГРИНГО" ЕООД Габрово Севлиево
3993 4258 "ДРАГО" ЕООД Габрово Севлиево
3994 12704 "ПАЛАЗОВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Габрово Севлиево
3995 11860 "ПЕРИ ФРЕКС" ООД Габрово Севлиево
3996 5392 ЛЪКИ ТРАНС 66 ЕООД Габрово Севлиево
3997 4977 "ЕСИ 04" ЕООД Габрово Севлиево
3998 6317 "ТОЛИ-93-АНАТОЛИ ХРИСТОВ" ЕТ Габрово Севлиево
3999 4940 "ХЕЛИОС" АД Габрово Севлиево
4000 7898 НЮЛ - ТРАНС ЕООД Габрово Севлиево
4001 8145 "БИГ ВАСИЛЕВ-2011" ЕООД Габрово Трявна
4002 11194 "АЙРУМ- ЛЕС" ЕООД Габрово Трявна
4003 9242 "М-1-МАНЕВ, КОЛЕВА" ООД Габрово Трявна
4004 11695 "ЗЛАТЕВИ" ООД Габрово Трявна
4005 6209 "БАРБОРИНО-ЦАНКА ИВАНОВА-ДРАГОМИР ДИМОВ" ЕТ Габрово Трявна
4006 13742 "МУКИ 2012" ЕООД Габрово Трявна
4007 12495 "КАЛИНА 2013" ЕООД Габрово Трявна
4008 2019 "СТИЛ-МС" ООД Габрово Трявна
4009 9667 "ИВАН ПЕТКОВ" ЕТ Габрово Трявна
4010 4712 "ИНТЕРТРАФИК" ЕООД Габрово Трявна
4011 2736 "БАЛКАН ТРАНС- ЕЛИ" ЕООД Габрово Трявна
4012 1434 "МАЛЧЕВ-МИТЕВ И С-ИЕ" СД Габрово Трявна
4013 6357 "ДОДЖИ КОМЕРС-ИГ" ЕООД Добрич Балчик
4014 7251 "ВЕГА-С7" ЕООД Добрич Балчик
4015 5380 "ТРАЯНА-96" ЕООД Добрич Балчик
4016 2549 "ДАР-ДАРИНКА ВЕЛИКОВА" ЕТ Добрич Балчик
4017 13497 "КОКО ТРАНС - 96" ЕООД Добрич Балчик
4018 5863 "ЯНА-99" ЕООД Добрич Балчик
4019 4557 "МАРТОНИ ТРЕЙД" ООД Добрич Балчик
4020 2548 "АВТОТРАНС-70" ЕООД Добрич Балчик
4021 9122 "КАЛЯ" ЕООД Добрич Балчик
4022 5270 "ЕВРОСТРОЙ-БАЛЧИК" ЕООД Добрич Балчик
4023 5892 "КОЛОРИТ 90" ЕООД Добрич Балчик
4024 9855 "ГЕОРГИЕВ-ТРАНС-65" ЕООД Добрич Балчик
4025 4694 "ТРАНСИНИЯ" ЕООД Добрич Балчик
4026 13728 "КАТ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Балчик
4027 8445 "ПЛАМИИ - 99" ЕООД Добрич Балчик
4028 11671 "ЛИС-2008" ЕООД Добрич Балчик
4029 0291 "АВТОТРАНС ПЕТКОВ" ЕООД Добрич Балчик
4030 4752 "ДЖИТИ ТРАНС-69" ЕООД Добрич Балчик
4031 0190 "ТЕРРАКОП" ЕООД Добрич Балчик
4032 14127 "КАВАРНА ТРАНЖ" ЕООД Добрич Балчик
4033 8453 "СЪН ФУУДС" ЕООД Добрич Балчик
4034 3999 "ВАСИЛ ГРИГОРОВ" ЕТ Добрич Балчик
4035 1361 "АЛБЕНА-АВТОТРАНС" АД Добрич Балчик
4036 2697 "БИТ 2009" ООД Добрич Балчик
4037 4925 "ТЕДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4038 7433 "СТРОЙ ИНВЕСТ 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
4039 0695 "СС-СТАН 2007" ООД Добрич Генерал Тошево
4040 11005 "АРДАР СТИЛЕ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4041 14050 "АГРО СИП" ООД Добрич Генерал Тошево
4042 12796 "ТОНЧЕВИТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4043 6375 "ДОБРУДЖА ЕКСПОРТ - ГЕОРГИ БАЛАБАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4044 13017 "ФОЛК ТРАНС - 68" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4045 9722 "КАЛИНА 95-МАРИН ТОДОРОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4046 0824 "АРИС-ТРАНС" ООД Добрич Генерал Тошево
4047 14129 "ЕВРО ТРАНС БГ 2015" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4048 1280 "ЕКСПРЕС МАРАТОН-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4049 7297 "БОЯНА-ДИЛЯНА-БОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Добрич Генерал Тошево
4050 8432 "МАНТРАНС 82" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4051 2369 "ХЕРМЕС 91- СВ" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4052 13383 ЕТ "СИВКОВ - ГЕОРГИ АТАНАСОВ" Добрич Генерал Тошево
4053 10797 "ВИТАЛИНА ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4054 4443 ЕТ "КРЪСТЮ ДЯКОВ" Добрич Генерал Тошево
4055 14005 "НМ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4056 3661 "ГЛОРИЯ-ОИЛ" ООД Добрич Генерал Тошево
4057 9865 "ГАЙДА" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4058 5752 "ГЕОТЕРМ" АД Добрич Генерал Тошево
4059 10867 "КАНЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4060 8100 "ТРАНС СПЕЕД-10" ЕООД Добрич Генерал Тошево
4061 9085 "УЛТРАКАР ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич
4062 11218 "ДЕЯН ГЕРОВ" ЕООД Добрич Добрич
4063 14138 "СИНДЖИРЛИЕВИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич
4064 6495 "НИ - КО ТРАНС 63" ЕООД Добрич Добрич
4065 6766 "РАМИНА-РАДИ МИНКОВ РАДЕВ" ЕТ Добрич Добрич
4066 11433 "АДМИРАЛ ГРУП - 3" ЕООД Добрич Добрич
4067 13109 "ХАРИ - 86 2015" ЕООД Добрич Добрич
4068 12549 "НЕДКО НЕДКОВ - ОВЧАРОВО" ЕООД Добрич Добрич
4069 14010 "ТАРА М" ЕООД Добрич Добрич
4070 12332 "ТРАНСФИЛД" ЕООД Добрич Добрич
4071 8139 "КЛАС ОЛИО" АД Добрич Добрич
4072 2042 "ИНФИНИТИ" ЕООД Добрич Добрич
4073 14433 "ДАНИЕЛСЪН" ЕООД Добрич Добрич-град
4074 9540 "ЕВРОТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4075 9083 "ИВ ДЕС ТРАНС - 70" ЕООД Добрич Добрич-град
4076 5610 "ВИХРЕН" ООД Добрич Добрич-град
4077 5336 "ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ ТЕРА" ЕООД Добрич Добрич-град
4078 14075 "МИГ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4079 9269 "КРИСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4080 6138 "СВЕТЛИНА-ВАСИЛ ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4081 0367 "ЗАВН-ДОБРИЧ" АД Добрич Добрич-град
4082 2085 "САВЧО АВДЖИЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4083 6752 "ЖЕЛЕВ АГРОКОРП" ЕООД Добрич Добрич-град
4084 6707 "ГЛАВАНЦИ" ООД Добрич Добрич-град
4085 8958 "ДИВНИЯ - М" ЕООД Добрич Добрич-град
4086 13401 "ЮРЪПИЪН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4087 12537 "ТОПТРАНЗ ЮРЪПИЪН" ЕООД Добрич Добрич-град
4088 8498 "СТРОЙМАРКЕТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4089 8400 "БИСЕР ЖЕЛЕВ–БИСЕР 92" ЕТ Добрич Добрич-град
4090 13806 "КН КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
4091 1884 "ГУСИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4092 0356 "РУДИ-2007" ООД Добрич Добрич-град
4093 10660 "ДИМ 13" ЕООД Добрич Добрич-град
4094 6361 "М.С.ТРАНС-2010" ЕООД Добрич Добрич-град
4095 6510 "КЕНИКОР" ЕООД Добрич Добрич-град
4096 13100 "АПОЛОН 16" ООД Добрич Добрич-град
4097 10361 "ДЕСИ ТРАНС БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4098 13766 "ГАЛАН-МН" ЕООД Добрич Добрич-град
4099 13540 "ДИМЕКС ТРАНС - 61" ЕООД Добрич Добрич-град
4100 2609 "КОНДОР -ДГ" ООД Добрич Добрич-град
4101 0901 "КОКО - ТРАНС 62" ЕООД Добрич Добрич-град
4102 4400 "ВЕНИ-68" ЕООД Добрич Добрич-град
4103 6409 "СВАРОГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4104 1301 ВАНИ 2012 ЕООД Добрич Добрич-град
4105 11262 "ЕМ СИ КАРГО" ЕООД Добрич Добрич-град
4106 6647 "ЕРМЕВА ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4107 12810 "АГРОГРУП 78" ЕООД Добрич Добрич-град
4108 6278 "ИВ-ЕЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4109 13045 "ЗИ ТРАНС-79" ЕООД Добрич Добрич-град
4110 10103 "АГРО ОЙЛ КОНСУЛТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4111 4113 "СТРЕЛЕЦ - З.ИВАНОВ" ООД Добрич Добрич-град
4112 12314 "ВЕЛКОВ АГРО" ЕООД Добрич Добрич-град
4113 8390 ГЛАСКОМ ЕООД Добрич Добрич-град
4114 6866 "РУСЛАН 66" ЕООД Добрич Добрич-град
4115 12826 "ДИМИ ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4116 11326 "БОРИКА 57" ЕООД Добрич Добрич-град
4117 4519 "ЛЕВАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4118 13530 "СТЕРА 98" ЕООД Добрич Добрич-град
4119 1850 "СИМ-ТРАНС " ООД Добрич Добрич-град
4120 13236 "ТРАНСВЕС 8" ООД Добрич Добрич-град
4121 3312 "ИМПЕРИАЛ" ООД Добрич Добрич-град
4122 5882 "САВИМЕКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4123 12141 "СТАТЕВ - СТАНИМИР НЕДЯЛКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4124 13402 "РОПОТАМО ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4125 11251 "ДЕ-ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4126 13955 "ТРАНСЕКСПРЕС 74" ЕООД Добрич Добрич-град
4127 10907 "ФЕРДИ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4128 12338 "ТЕРА ИД 2011" ЕООД Добрич Добрич-град
4129 10910 РОС ЕКСПОРТ ЕООД Добрич Добрич-град
4130 12728 "ТЕДИ ТРАНС 77" ЕООД Добрич Добрич-град
4131 5402 "НОРТ КЛУБ 385" ЕООД Добрич Добрич-град
4132 3928 "КОРРЕ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4133 7579 "ГОСПОДИНОВИ КОМЕРС" ООД Добрич Добрич-град
4134 8537 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4135 13668 "БОНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4136 10985 "БООМЕРАНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4137 10390 "КОРЕКТ ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4138 2061 "КОДИАК" ООД Добрич Добрич-град
4139 5514 "ТРАНСАГРО 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
4140 7245 "ПЛАМ-РОСЕН СТЕФАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4141 13506 "ДС ГОСПОДИНОВИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4142 8366 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН СТОЯНОВ-МИЛЕНА ПРОДАНОВА" ЕТ Добрич Добрич-град
4143 3968 "ДИДИТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4144 4295 "МЕРИДИАН 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4145 10221 "КАПРАЛОВ 74" ЕООД Добрич Добрич-град
4146 2166 "НИКИ 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4147 0799 "ДИМЕНС ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4148 14260 "БЕЛТРАНС-97" ЕООД Добрич Добрич-град
4149 4377 "ПЕГИД-ПЕТКО ДИМИТРОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4150 13301 "ДРАГАНОФФФ" ЕООД Добрич Добрич-град
4151 1167 "ШАНА-ХРИСТО ГОЧЕВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4152 9382 "ДИМИТРИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4153 12513 "АДМИРАЛ ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4154 2399 "АЛЕКСТРАНС 96" ЕООД Добрич Добрич-град
4155 14374 "КИРЧЕФФ ЛОГИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4156 13700 "ВИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Добрич-град
4157 2989 "ИН-ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4158 6513 "ДИ ЕС ХОУМ" ООД Добрич Добрич-град
4159 6939 "ИСАКОВ 64" ЕООД Добрич Добрич-град
4160 14144 "МИЗ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4161 12486 "ДИ ЕН Ю ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4162 7906 "АР - ТРАНСПОРТ" ООД Добрич Добрич-град
4163 4399 ЕТ "МАКСИ-М - МАКСИМ БОЖИЛОВ" Добрич Добрич-град
4164 12487 "ЕМ ДЖЕЙ ЕЛ ЛИМИТИД" ЕООД Добрич Добрич-град
4165 10097 "ЕКОТРАНСГАЗ" ООД ООД Добрич Добрич-град
4166 7190 "ЖЕТОМ" ООД Добрич Добрич-град
4167 5149 "МАРТИНЕЛО" ЕООД Добрич Добрич-град
4168 6730 "А И Т ТРЕЙДИНГ" ООД Добрич Добрич-град
4169 13935 "ЕЛИТ ОЙЛ 87" ООД Добрич Добрич-град
4170 12266 "ТП ТРАНС 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4171 4196 "ЕВРО-КОНТАКТ" ООД Добрич Добрич-град
4172 10426 "ВИА ТРАНС 2012" ЕООД Добрич Добрич-град
4173 11041 "АЍ ВИ ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4174 13136 "ПИ ТИ ДИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4175 5666 "КДК-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4176 3298 "КОМФОРТ 67" ЕООД Добрич Добрич-град
4177 13987 "ОПТИМАЛ БГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4178 5835 "ВД КАРГО" ООД Добрич Добрич-град
4179 9912 ТАФЧИ ТРАНС ЕООД Добрич Добрич-град
4180 9795 "НП ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4181 2362 "СНЕЖИ 65" ЕООД Добрич Добрич-град
4182 2394 "БАЛКАНТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4183 6827 "РАДИ 31" ЕООД Добрич Добрич-град
4184 3067 "АГЕ 2008" АД Добрич Добрич-град
4185 3502 "ДИЛЯНКА 61" ООД Добрич Добрич-град
4186 3379 "СОЛО ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4187 4510 "СИНХРОН-ТРАНС-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4188 12403 "БИ ДЖИ ЕКСПРЕС" ЕООД Добрич Добрич-град
4189 10528 "ТРАНСНАВАРА" ЕООД Добрич Добрич-град
4190 12489 "К ЕНД ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4191 1933 "КОРН" ЕООД Добрич Добрич-град
4192 3361 "ЕС ЕЙ ДЖИ ТРАНС 2010" ЕООД Добрич Добрич-град
4193 10273 "ФИРМА" ЕООД Добрич Добрич-град
4194 2243 "АЛЕКС-К 2008" ЕООД Добрич Добрич-град
4195 12105 "ТОРЕС КАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4196 11724 "АГРО ЛОГИСТИК" ЕООД Добрич Добрич-град
4197 0724 "ЗИТА" ООД Добрич Добрич-град
4198 12541 "ЕФ ЕЙ ДИ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4199 10092 "АПОЛОН - 93" ЕООД Добрич Добрич-град
4200 11205 "ВЕСЕЛИНА ТРЕЙД" ЕООД Добрич Добрич-град
4201 14455 "МИРОНИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4202 3459 "МАК-ДАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4203 9390 "ВАЛМАР-ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4204 6314 "ЕСЕ" ООД Добрич Добрич-град
4205 12958 "ИЗИДА ЛОГИСТИК" ООД Добрич Добрич-град
4206 11829 "ДАН КОС" ЕООД Добрич Добрич-град
4207 11788 "ТРЕЙД-ЕМ ГРУП" ООД Добрич Добрич-град
4208 6269 "ДОБРУДЖАНСКА ГОРА" АД Добрич Добрич-град
4209 8177 "ДЖЕФФ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4210 5896 "ЖЕКАР" ЕООД Добрич Добрич-град
4211 4170 ЕВРО КАРГО ЕООД Добрич Добрич-град
4212 5120 "БИМСТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4213 12952 "МАНЕВ И СИН" ООД Добрич Добрич-град
4214 7211 "АГРОНОМ І ХОЛДИНГ" ЕООД Добрич Добрич-град
4215 5506 "ЕМОНА 02" ООД Добрич Добрич-град
4216 10484 "НИКЕЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4217 0034 "БГ-ТРАНС" АД Добрич Добрич-град
4218 6715 "ШРИЕР ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4219 2048 "ФАКТОР-П" ЕООД Добрич Добрич-град
4220 5620 "КРИСИ ТРАНС 07" ООД Добрич Добрич-град
4221 5782 "ДОБРУДЖАНСКИ ХЛЯБ" АД Добрич Добрич-град
4222 14237 "КОКО ТРАНС 2001" ЕООД Добрич Добрич-град
4223 7209 "ТЕДИ ТРАНС 75" ЕООД Добрич Добрич-град
4224 3414 "АММ" ООД Добрич Добрич-град
4225 13716 "ЮРОЗОУН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Добрич Добрич-град
4226 6677 АГРОХИМИКАЛИ ООД Добрич Добрич-град
4227 9451 "МЗ МЕТАЛ" ЕООД Добрич Добрич-град
4228 1230 "ЕВРОТРАНС ПЛЮС" ЕООД Добрич Добрич-град
4229 4743 "СВЕТИ НИКОЛА" ООД Добрич Добрич-град
4230 3102 "ЕМ ЕН ДИ" ЕООД Добрич Добрич-град
4231 10260 "СИГМАТРАНС 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4232 0770 "КАРИМА" ЕООД Добрич Добрич-град
4233 6722 "ЖЕКОВ-ПЕТЪР ЖЕКОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4234 6644 "ЕВРОПА 2000" ЕООД Добрич Добрич-град
4235 3770 "ДИМОВ И БРАТ" ООД Добрич Добрич-град
4236 3941 "ВИКИ 90" ЕООД Добрич Добрич-град
4237 10374 "ТПГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Добрич Добрич-град
4238 5889 "ТЕДИВА" ООД Добрич Добрич-град
4239 11388 "САША-85" ООД Добрич Добрич-град
4240 0455 "ИНДЖИ ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4241 5484 "МТТ" ООД Добрич Добрич-град
4242 5826 "ПАТО" ЕООД Добрич Добрич-град
4243 6093 "М С ТРАНС" ООД Добрич Добрич-град
4244 9139 "СКОРПИОН ТРАНС 83" ЕООД Добрич Добрич-град
4245 10631 "ДИЯН ТРАНС" ЕООД Добрич Добрич-град
4246 0798 "ДЕТЕЛИНА-МИ-91-МАРИН ИВАНОВ" ЕТ Добрич Добрич-град
4247 6230 ДИНО ГРУП 74 ЕООД Добрич Добрич-град
4248 13412 "СЕЛИНА 2014" ЕООД Добрич Добрич-град
4249 7223 "АГРОСПЕКТЪР" ООД Добрич Каварна
4250 12774 "АГРОВИТ" ООД Добрич Каварна
4251 5454 "ВАЛ-ДИМ-2006" ЕООД Добрич Каварна
4252 7752 "ГАБИ" ЕООД Добрич Каварна
4253 5291 "ДИ ЕНД ДЖИ БИЛДИНГ" ЕООД Добрич Каварна
4254 11624 "АГРОБИОВИТ" ЕООД Добрич Каварна
4255 3692 "ПИРАНЯ - ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4256 13643 "КОЛЕВИ - 73" ЕООД Добрич Каварна
4257 9943 "ГАМА ТРАНС 63" ЕООД Добрич Каварна
4258 13116 "ДИВИ ЕС 9" ООД Добрич Каварна
4259 0518 "ТОХИ ТРАНС" ООД Добрич Каварна
4260 4944 "ДИНА-ТРАНС" ЕООД Добрич Каварна
4261 6413 "АНДРЕЕВ СТРОЙ" ООД Добрич Каварна
4262 7238 "ЙОРДАНОВ КОМЕРС 74" ЕООД Добрич Каварна
4263 1149 "МЕГА ТРАНС - 77" ЕООД Добрич Каварна
4264 4965 "РОНИ- Р. ТИНКОВ" ЕООД Добрич Каварна
4265 5486 "ВИВА-МД" ЕООД Добрич Каварна
4266 10339 "КЛАС-94" ООД Добрич Крушари
4267 6773 "ВИВА-2000" ООД Добрич Тервел
4268 3759 "ПЛАСТХИМ-Т" АД Добрич Тервел
4269 2108 "ЛИДЕР-99" ЕООД Добрич Тервел
4270 6498 "ТРИАДА" ООД Добрич Тервел
4271 0702 "КАТ ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4272 5862 "ЗК БЕЗМЕР" КООПЕРАЦИЯ Добрич Тервел
4273 4659 "НЕМО ТРАНС" ООД Добрич Тервел
4274 7615 "ТИФАНИ 2009" ЕООД Добрич Шабла
4275 11926 ХЕРДА ТЛС ЕООД Добрич Шабла
4276 7738 "СЕЛИН 09" ЕООД Добрич Шабла
4277 8567 ПГ-НИКОЛОВИ-2012 ЕООД Добрич Шабла
4278 8060 ТИФАНИ 2012 ЕООД Добрич Шабла
4279 11968 "АИ ТРАНС БГ" ООД Добрич Шабла
4280 5459 "ЕМИТРАНС - ЕМИЛИЯ ХРИСТОВА" ЕТ Кърджали Ардино
4281 0119 "ВЕЙКАТА-2000" ЕООД Кърджали Кирково
4282 1317 "КУРТ-АХМЕД КАРАМОЛЛА" ЕТ Кърджали Кирково
4283 6232 "БОРИ" ЕООД Кърджали Кирково
4284 7260 "АЛИТРАНС-АЛИ ШАКИР" ЕТ Кърджали Кирково
4285 7044 "КРАФТ-ВЛАДИМИР СТАМОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4286 3472 "ЛИНА 07-ВЛАДИМИР ИВАНОВ" ЕТ Кърджали Кирково
4287 2719 "МОЛЛОВИ 2005" ООД Кърджали Крумовград
4288 2929 "ЕВРЕДИКА-ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Кърджали Крумовград
4289 3451 "ЛЕСКОМПАКТ" ООД Кърджали Крумовград
4290 14278 "ТРАНССПЕД БГ" ЕООД Кърджали Крумовград
4291 6955 "НАТАЛИЯ - 2005" ЕООД Кърджали Крумовград
4292 13657 "ЕВРЕДИКА - 2012" ЕООД Кърджали Крумовград
4293 7307 "ОГНЯНОВ" ЕООД Кърджали Крумовград
4294 14038 "МУСАЛА ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
4295 5743 "ФЕНИКС - Т" ЕООД Кърджали Кърджали
4296 8568 "БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА" ЕТ Кърджали Кърджали
4297 9352 "ВВ И КО-ПЛАСТ" ЕООД Кърджали Кърджали
4298 4530 "ВАСМАР" ООД Кърджали Кърджали
4299 6992 "ЕКОСТРОЙ" ООД Кърджали Кърджали
4300 7708 "БУЛЕВАРД-СЕРАФИМ ГАНЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4301 6175 "ВАВИТА 09" ЕООД Кърджали Кърджали
4302 3908 "ВЕТРАНС 07" ООД Кърджали Кърджали
4303 5051 "ФРАНКО" ООД Кърджали Кърджали
4304 6720 "АДЖА ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4305 0017 "ЕКИП-ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кърджали Кърджали
4306 3863 "РАЛИ" ООД Кърджали Кърджали
4307 7589 "ДУЙГУ ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4308 14444 "СЕМИКС ГРУП" ЕООД Кърджали Кърджали
4309 11376 "СЕВИМТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4310 9324 "ЕМО ТРАНС" ЕООД Кърджали Кърджали
4311 9887 "МАТ 03" ООД Кърджали Кърджали
4312 3426 "ШАХАН Б" ООД Кърджали Кърджали
4313 12439 "ЕРКОТРАНС - 81" ЕООД Кърджали Кърджали
4314 8887 "БСК - 66" ЕООД Кърджали Кърджали
4315 5002 "ИЛТО-ВИХРЕН-ЯНЕВ И КИРЕВ" СД Кърджали Кърджали
4316 7391 "БАЛКАН-М" ЕООД Кърджали Кърджали
4317 2769 "ЕЛБА-ИВАН ПАСКАЛЕВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4318 4175 "СЕРТАЙ ТУРИЗЪМ" ООД Кърджали Кърджали
4319 10937 БУЛИМПЕКС 07 ООД Кърджали Кърджали
4320 14183 "КРИС ТРАНС - 91" ЕООД Кърджали Кърджали
4321 9614 "АВТОТРАНС-06" ЕООД Кърджали Кърджали
4322 4024 "МЕАЦА" ЕООД Кърджали Кърджали
4323 8838 "БАЛТИМЕКС" ООД Кърджали Кърджали
4324 11321 ЕТ "БИРОСЕВ-ТРАНС-ФИКРИ СЕИД" Кърджали Кърджали
4325 8981 "БИСИДИ" ЕООД Кърджали Кърджали
4326 2643 ЕТ "ИНТЕЛА-СТЕФАН ЧАНЕВ" Кърджали Кърджали
4327 4473 "АТЕС-КИРИЛ ДЯКОВ" ЕТ Кърджали Кърджали
4328 14471 "ИМПРЕСАРСКА КЪЩА НАТАЛИЯ" ООД Кърджали Кърджали
4329 4904 "ТОДОР НИКОЛОВ" ЕООД Кърджали Кърджали
4330 10637 "АГОРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Кърджали Кърджали
4331 9650 "ВАЗ" ООД Кърджали Кърджали
4332 10671 "ЯЙЦЕПРОМ" АД Кърджали Кърджали
4333 5843 ДАКИДА И Р ООД Кърджали Кърджали
4334 9204 "ТРАНСФАРМ-2004" ООД Кърджали Кърджали
4335 4504 "ПОПАНАСТАСОВ" ООД Кърджали Кърджали
4336 6552 "ТЕКСТИЛ ГРУП" ЕООД Кърджали Кърджали
4337 12027 "ОНЕР ТРАНС" ООД Кърджали Кърджали
4338 4315 "САВАРОНА" ЕООД Кърджали Кърджали
4339 13135 "СОЛАК ОЙЛ" ООД Кърджали Кърджали
4340 0958 "СТРОЙ АРТ 06" ЕООД Кърджали Момчилград
4341 5667 "НЕК ГРУП" ЕООД Кърджали Момчилград
4342 13968 "АВАР ЛОГИСТИК" ЕООД Кърджали Момчилград
4343 4057 "НАР" ООД Кърджали Момчилград
4344 11976 "РП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кърджали Момчилград
4345 11423 ЕТ "НИКИ -ТРАНС - 91 - НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ" Кърджали Момчилград
4346 12322 "АТОНТРАНС-777" ЕООД Кърджали Черноочене
4347 13981 "ИЗИШОПИНГ БГ" ООД Кюстендил Бобов дол
4348 14210 "СТРОЙ - ИНВЕСТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4349 3849 "ДЕНИС-07" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4350 11052 "СТАР НА ВИКТОРИЯ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4351 6922 "ВАЛЕНТИНО-Е.С." ЕООД Кюстендил Бобов дол
4352 6233 "БОРИС АНТОВ" ЕТ Кюстендил Бобов дол
4353 3799 "ЛИВВ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4354 12910 "ДЕНИ И КРИСИ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4355 4991 "ДАНИ-М" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4356 9597 "РАДКО 88" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4357 13128 "ЛИК ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4358 5095 "ТРАНС КОНДОР" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4359 10724 "ЛОБО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4360 0333 "БИК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4361 3593 "ИВЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Бобов дол
4362 11184 "ХРИСТИ - БАЛ" ЕООД Кюстендил Бобошево
4363 13028 "ДИА ДООР" ЕООД Кюстендил Дупница
4364 12267 "СТЕФАН ПОПОВ - ФОРТУНА" ЕТ Кюстендил Дупница
4365 5261 "НИКОЛАЙ ВИКЕНТИЕВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4366 13210 "ЦВЕТИ АУТО1" ЕООД Кюстендил Дупница
4367 5807 "БОРИС АНДРЕЕВ-ВЕСПИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4368 6272 КРАШЕВСКИ АУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4369 1951 "КОНСТАНТИН МАНОИЛОВ-ОБНОВА ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4370 7396 "МАРКРИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4371 6025 КАЛИ- ДАШ EООД Кюстендил Дупница
4372 14488 "СР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4373 3592 "ДИМОНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4374 8068 "ЕС-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4375 6227 "БОРИСЛАВ НИКОЛОВ-СТРЕЛА" ЕТ Кюстендил Дупница
4376 6143 "ИВО-БОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4377 10052 “К И Г ЛОГИСТИКА“ ООД Кюстендил Дупница
4378 14393 "ЛЮБО-Р" ЕООД Кюстендил Дупница
4379 11825 "РД-СТРОЙ 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4380 3696 "БРАДЪРС" ООД Кюстендил Дупница
4381 9027 "СПАРТ" ООД Кюстендил Дупница
4382 12034 "ИЛТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Дупница
4383 13469 "СОЛОМОН 777 ГРУП" ЕООД Кюстендил Дупница
4384 4525 "ЕВРОТРАНС-ПЕТЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4385 5766 "ТОДОР СТАМБОЛИЙСКИ-ДИНАМИКА" ЕТ Кюстендил Дупница
4386 0095 АВТОТЕХНИКА ООД Кюстендил Дупница
4387 2993 "В. АСПРОПОТАМИТИС - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4388 5343 "СЛАВИ" ООД Кюстендил Дупница
4389 11281 "РТД ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4390 5035 "ВИКТОРИЯ -ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4391 3133 "СИ-ЕМ" ЕООД Кюстендил Дупница
4392 10016 “КАРИ-ДАШ СВ “ ЕООД Кюстендил Дупница
4393 0088 "ЕУРОТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4394 5590 "МЕЛНИЧЕН КОМПЛЕКС - ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4395 7165 "ПЕРЛА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4396 8603 "ЕУРОСПРИНТ" ООД Кюстендил Дупница
4397 0569 "НИВЕН АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4398 1150 "КАРИНА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4399 12410 "МАКСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Дупница
4400 4260 "ПЛАМ ПЛЮС" ЕООД Кюстендил Дупница
4401 8181 СЕВТ ООД Кюстендил Дупница
4402 4582 "ЕЛВА КАР" ЕООД Кюстендил Дупница
4403 2633 "ИНТЕРТРАНС С.В" ЕООД Кюстендил Дупница
4404 14101 "АВИ ТРАНС - 2015" ООД Кюстендил Дупница
4405 8727 ЙОВАПЛАСТ ЕООД Кюстендил Дупница
4406 1039 "ЕВРО КАРГО-2007" ООД Кюстендил Дупница
4407 5838 "ФЕНИКС-ДУПНИЦА" ООД Кюстендил Дупница
4408 12221 "ЕВРОПЕЙСКИ АВТО ТРАНСПОРТ - ЕАТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4409 4731 "ЗОМА 1" ООД Кюстендил Дупница
4410 4413 "КРИСТИ 1" ЕООД Кюстендил Дупница
4411 2892 "А И Е -ФАЙЕР" ЕООД Кюстендил Дупница
4412 5741 “БРАЙТ“ ЕООД Кюстендил Дупница
4413 5878 "О.П. ЕЛОС" ЕООД Кюстендил Дупница
4414 10649 "МЕГАТРАНС 2009" ЕООД Кюстендил Дупница
4415 13801 "АДИСЕН" ЕООД Кюстендил Дупница
4416 5242 "АЛЕКСАНДЪР ТЕРЕЗОВ-БОБИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4417 0590 "ДИНКОВ" ЕООД Кюстендил Дупница
4418 6885 "МЕВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4419 8845 "ИНА" ЕООД Кюстендил Дупница
4420 0342 ""МЕГАИНВЕСТ-ХОЛД" ЕООД Кюстендил Дупница
4421 7716 "НАСКАР - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Дупница
4422 0715 "РАДГО" ЕООД Кюстендил Дупница
4423 14006 "ВАНКО И ВАЛЕНТИН" ООД Кюстендил Дупница
4424 0189 "НИКА-ТРАНС" ООД Кюстендил Дупница
4425 0667 "ЕВРО-ДИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4426 7009 "КАЛОЯН БОНЕВ-КАЛИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4427 12497 "РЛ КОНСТРУКЦИЯ" ООД Кюстендил Дупница
4428 13775 "НАВЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4429 6960 ЕТ "ВЯРА МАЗНИКОВА" Кюстендил Дупница
4430 7072 "СТАНКО МИЛУШЕВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4431 1670 "ГЕОРГИ ГРАХОВСКИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4432 1089 "ИВАН ГРЪНЧАРОВ-ЕСПРЕСО" ЕТ Кюстендил Дупница
4433 7718 "САШОСТРОЙ 2004" ЕООД Кюстендил Дупница
4434 3811 "НИКОЛАЙ ТЕРЕЗОВ-ТАКСИ" ЕТ Кюстендил Дупница
4435 2144 "СОКОЛОВ 2007" ЕООД Кюстендил Дупница
4436 14134 "ТРАНСПОРТ ЕВРО КАРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4437 13037 "ТРАНСКАР БЪЛГАРИЯ" ООД Кюстендил Дупница
4438 6224 "КАЙЗЕР АУТО" ООД Кюстендил Дупница
4439 4017 "ЕДИ ТРАНС 2003" ЕООД Кюстендил Дупница
4440 3154 ВЕНАУТО ЕООД Кюстендил Дупница
4441 7757 "ДЕЙВИД - 2010" ЕООД Кюстендил Дупница
4442 0816 "ДАСКАЛОВ КОМЕРС" ЕООД Кюстендил Дупница
4443 9176 "УЕСТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4444 8721 "ПЛАМЕН ИСКРЕНОВ-КЕМА-ТРАНС" ЕТ Кюстендил Дупница
4445 4190 БУЛСПЕД ООД Кюстендил Дупница
4446 0949 "ЕВГЕНИ ИСКРЕНОВ" ЕТ Кюстендил Дупница
4447 8051 "ГЕОРГИ ТЕГАРКОВ-ТЕГАРЕТО" ЕТ Кюстендил Дупница
4448 7825 "ДОБЕЛ 2008" ООД Кюстендил Дупница
4449 13897 "КИМ ТРАНС 1" ЕООД Кюстендил Дупница
4450 12698 "РАШКОВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4451 0301 "МАКСИ" ЕООД Кюстендил Дупница
4452 5761 "ВАНКО - ВАНЦ" ЕООД Кюстендил Дупница
4453 2625 "ТАНГРА" ЕООД Кюстендил Дупница
4454 14517 "РОСЕН ТРАНС 78" ЕООД Кюстендил Дупница
4455 1109 "ГАБИКА" ЕООД Кюстендил Дупница
4456 12713 "ТРАНС-КАР 2008" ЕООД Кюстендил Дупница
4457 0759 "Е.В." ЕООД Кюстендил Дупница
4458 6741 "КОБ - 08" ЕООД Кюстендил Дупница
4459 12701 "НЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Дупница
4460 14060 "ДСМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4461 11182 "АКРО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4462 11114 "ДФА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4463 11753 "МОНДОТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4464 14140 "ЕУРО СКАЙ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4465 11430 "ДФВ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4466 10307 "ХЕВИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4467 12710 "КОМПАНИЯ АНГЕЛОВСКИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4468 12268 "СМС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4469 11118 "БАКИ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4470 8547 "ЮПЕКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4471 12766 "КРАУН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4472 12782 "ДАТО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4473 13710 "ГОТРА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4474 10909 "ЛЮБИКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4475 11240 "БЛЕК ХОРСТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4476 12775 "ДМ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4477 10058 "МИГОТРАНС 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4478 4055 "ЗЗ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4479 13064 "МАРШАЛ - Ю" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4480 4829 "РОСКОТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4481 7882 "ПЕ - БО - 2" ООД Кюстендил Кюстендил
4482 14583 "САЗДО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4483 3104 "ТРАНСАУТО ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4484 12406 "Г ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4485 13078 "ШТРБЕ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4486 12780 "СКИНПРОМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4487 12787 "АА ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4488 6671 "РОМАНТИКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4489 3639 "РОГ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4490 13831 "ДЕНИГО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4491 4746 "АС-ГЛОБАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4492 2661 "СТЕФИ БЕТЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4493 8469 "ЙОФИ КЪМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
4494 14510 "ДИДА - Р12" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4495 10604 "АНДРЕЙ.ГЛ.2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4496 13419 "ХОЛСТИР" ООД Кюстендил Кюстендил
4497 12443 "ГИЕР СОФИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4498 1590 "НИНЕКС БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4499 13974 "КД ТРАНСПОРТ 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4500 7811 "ДМ ТРАНС 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4501 10338 "КОКО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4502 12218 "ДВ МИЛАНОВСКИ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4503 13365 "ДАНИБО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4504 12795 "КИКО ТРАНС-МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4505 11830 "ГОСТИВАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4506 4947 "АНДРЕЙ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4507 13542 "БАТОТРАНСПОРТ 22" ООД Кюстендил Кюстендил
4508 14481 "МАГОС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4509 10405 "АЛБО ПРО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4510 3638 "Л А ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4511 10224 "ФЕРГО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4512 2236 "МИНАС-НАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4513 12305 "ИНТЕРТАС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4514 11441 "БРАДЪРС - МК" ООД Кюстендил Кюстендил
4515 11128 "ЧАКО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4516 0679 "М.ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4517 14083 "УОРДУАЯЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4518 6652 "ЕВРО-МКД" ООД Кюстендил Кюстендил
4519 12762 "ВИЕР МАКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4520 11784 "СТРОИТЕЛНА ФИРМА - РИЛА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4521 12797 "ЕВРОГРУП ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4522 11544 "ТИБС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4523 11961 "ЗАШЕВ - АБ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4524 3637 “ЕРАС СПЕД-БГ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4525 9337 "ГИВ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4526 0106 "ФЕАРТРЕЙД КОРЕКТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4527 12809 "ВАСКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4528 12144 "Л.Г.М.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4529 12878 "МАГНИФИКО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4530 12566 "ТВИНС ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4531 14322 "БС ПЕТРОХЕМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4532 14328 "УЛТИМА - АУТО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4533 10939 "АНГЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4534 14082 ЕТ "ИЛЧО МИЛАНОВ КМ - КРИМА ТРАНС" Кюстендил Кюстендил
4535 12430 "ММ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4536 13085 "ЗЛАТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4537 11161 "СВ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4538 11582 "ДИ КАР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4539 13359 "З С ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4540 3878 "ДЕЛЛКО СБ" ООД Кюстендил Кюстендил
4541 8858 АТЛАС ГРУП БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4542 6726 ОПЦ - ЛОГИСТИКС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4543 8250 “ТОНИ ШПЕД ТРАВЕЛ“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4544 6489 "МЕРИДИАН 2003" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4545 5393 "АНИ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4546 9163 "ИНТЕРАС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4547 10772 "СВИС ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4548 14098 "КИДА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4549 13720 "ТТ ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4550 12384 "МАРШАЛ 91" ООД Кюстендил Кюстендил
4551 8026 "ВЕНИ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4552 12337 "РОСЕН СТОЯНОВ-2" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4553 12382 "Д.Л.А." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4554 8226 МИЛШПЕД ЕООД Кюстендил Кюстендил
4555 4203 "ТРАФИК ГРУП" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4556 5893 "ТРАК - ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4557 11678 "ИВА - МИР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4558 11575 "СТЕДА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4559 10801 "ЛАЛЕ 2011" ООД Кюстендил Кюстендил
4560 14173 "ПАНЗО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4561 7931 "АНТОНИО ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4562 7894 "ДД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4563 7953 "М.Г.ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4564 13634 "МАЧ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4565 13785 "МГД ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4566 13463 "РОБЕРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4567 14493 "МКД ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4568 11777 "КОСТА - Д" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4569 1790 "ТОНИ ТРАНС 90" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4570 10547 ЛТС - БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4571 12419 "КРИСАНД 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4572 10550 ЮПЕКО - Ю ЕООД Кюстендил Кюстендил
4573 8621 "САН ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4574 10790 "ДОДЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4575 1195 "КОМНЕТ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4576 14371 "ПЛМ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4577 14317 "БАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4578 10800 "АРСТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4579 12886 "ТИП - ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4580 10231 "ВЕЛТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4581 7295 "САК-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4582 12485 "МАТЕЙ - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4583 11970 "НОРВИК ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4584 1155 ИМПЕРИЯ ТРАНС 12 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4585 3150 "ИФТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4586 10960 "ВАНГЕЛ - ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4587 5422 "ИБ ТРАНС 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4588 14417 "ТОМ ТРАК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4589 11693 "ВЕНЕЦИА" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4590 13603 "ВЕМАКС ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4591 4812 "ГЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4592 10629 "ДИНАМО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4593 3807 "ЕИД ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4594 7532 "АНЕ-Б.Л." ООД Кюстендил Кюстендил
4595 10470 МСЖ - ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4596 7769 "АЛЕКСАНДЪР МТВ" ООД Кюстендил Кюстендил
4597 10468 ДЕЛТ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4598 12939 "РЕАЛ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4599 11586 "БАСИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4600 10872 "СА-АН-ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4601 12892 "ТЕО ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4602 2004 ОЛЯ - ТРАНСЛОГИСТИК ООД Кюстендил Кюстендил
4603 12631 "Ж - С ТРАНС 2014" ООД Кюстендил Кюстендил
4604 2121 "Д.Т.С.СЪРВИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4605 2469 "ЛЮСИ ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4606 11156 "САХИТИ МЕДИЕЙШЪН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4607 13979 "ТЕ - Я 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4608 12912 "МЕТАЛ КН" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4609 11956 "ЕЛДИН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4610 9193 "МЕЦО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4611 13723 "ЛКВ ИВИЦА" ООД Кюстендил Кюстендил
4612 11487 "ДП ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4613 10789 "ДА - МАКТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4614 8714 "МК ЛОГИСТИКА" ООД Кюстендил Кюстендил
4615 13800 "КТМ 11" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4616 5808 "АТЕНЕУМ С" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4617 13002 "ЕУРО ЛОГИСТИК МК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4618 2928 "ЦАКМАКИС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4619 11719 "ПЦ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4620 5415 "АЛФА Ф" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4621 10165 "АНДРЕА ТРАНСПОРТ ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4622 12976 "НИНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4623 10813 "КРИСИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4624 2424 "ФАЧОКО" ООД Кюстендил Кюстендил
4625 5126 "СТАРТ-КОМ 2010" ООД Кюстендил Кюстендил
4626 14560 "СА-ГО ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4627 12657 "ЛАНДОВ И СТОЙКОСКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4628 5911 "СОКОЛ 35" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4629 12981 "ИЛЕ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4630 12063 "'ДАНИ-10-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4631 3876 "ФИМА ЛУПЧО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4632 7056 "ЛОРЕКС-СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4633 14514 "ЕУРО ДМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4634 4154 "ДИЕЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4635 6725 "МЕТБОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4636 10827 "ЛАБРО" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4637 6797 "ДЕМА ТРАНС 11" ООД Кюстендил Кюстендил
4638 5571 "АНТОАНЕТА БОРСКА-МИДА 95" ЕТ Кюстендил Кюстендил
4639 11267 "АНДИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4640 14257 "УЛТРАТРАНС 74" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4641 14558 "КАУБОЙ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4642 12033 "МАРЕЛ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4643 10030 "БОРО - ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4644 4956 "ШКОТА ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4645 4541 "ФБ - КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4646 0033 "МЛАКА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4647 10721 "МИА СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4648 10635 "ТРАНС-ОЙЛ 2013" ООД Кюстендил Кюстендил
4649 13669 "ДС ЛЕС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4650 12661 "АНЖА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4651 13804 "ТВИНС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4652 11635 "КОЛЕВСКИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4653 4200 "БОЙ - ДАР" ООД Кюстендил Кюстендил
4654 2047 "СТИФ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4655 8384 МОТОВЕЙ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4656 11766 "ГОГИ ШПЕД"ЕООД Кюстендил Кюстендил
4657 0193 МИПА ТРАНС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4658 6158 "ЕКО ПЛАНЕТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4659 10681 "ЗИС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4660 8090 "ГИВ ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4661 11332 "ЗОРА - ЛОГИСТИК 1" ООД Кюстендил Кюстендил
4662 2984 "СПИН - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4663 7410 "ВИД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4664 14559 "ТОМАС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4665 13159 "ФАДЕР ЕН ЗООН ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4666 13157 "НЕД СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4667 13180 "ЛОЙАЛ ЕКСПРЕС ЯСМ" ООД Кюстендил Кюстендил
4668 11000 "ЕДИ ТРАНС 2013" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4669 0583 "РОСА - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4670 4261 "ДОНИЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4671 2957 "ТАРИК КОМПАНИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4672 8415 “БОГОТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4673 2714 РОБЕРТОСТОИН ЕООД Кюстендил Кюстендил
4674 1561 "ГАР-ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4675 2155 ДС ЛЕС ЕООД Кюстендил Кюстендил
4676 10509 "ПЕЙПЪР БАГС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4677 10029 МЕЛКОМИ ТРАНСПОРТ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4678 8561 "АНИНАС ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4679 10083 "ШИЛЕ ТРАНС - 2012" ООД Кюстендил Кюстендил
4680 10022 "БАТАТРАНС БГ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4681 13174 "ДИБ - ЛОГИСТИК 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4682 13175 "РАДО-ПРЕВОЗ"ООД Кюстендил Кюстендил
4683 11331 "ГЛОБАЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4684 2194 "ЕУРОТРАНС 07" ООД Кюстендил Кюстендил
4685 8748 "БЕТЦИ АУТО" ООД Кюстендил Кюстендил
4686 11804 ЕТ "ПЕТЪР МИТОВ-УНИВЕРСАЛ" Кюстендил Кюстендил
4687 13642 "ДУКЗ ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4688 13731 "НАЙДЕНОВИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4689 13962 "ЛУЦИО ТРАНСПОРТИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4690 11531 "ТРАК ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4691 5340 "ПАЛМА-РИЧ" ООД Кюстендил Кюстендил
4692 10998 "СЗ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4693 14402 "МБ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4694 5198 "СТРУМА ПЕТРОЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4695 13347 "СОЛОРЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4696 1009 "ЗТ ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4697 12051 "МЕЛАЦ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4698 11344 "ДВД ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4699 13954 "АС - ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4700 6058 ЛИНДИ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4701 10523 "ВА - ЛТ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4702 12655 "БЕТА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4703 7034 КИД ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4704 10146 "МИДА ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4705 11215 "СПИРО ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4706 11499 "МАТЕ - ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4707 13825 "ТАТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4708 12656 "М И Г ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4709 9229 "МИЛЕНКОВ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4710 10558 "КАРГОМАКС 13" ООД Кюстендил Кюстендил
4711 14388 "ЦОМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4712 13258 "Ю-ГО ЛОГИСТИК" ООД Кюстендил Кюстендил
4713 13262 "ДМ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4714 2074 "СТОЯН РИЗОВ-ШАНС СР " ЕТ Кюстендил Кюстендил
4715 14427 "БИЛИ ПЛАМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4716 12045 "ТРАНСПОРТ 7" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4717 11562 "ЛКВ МАРИО" ООД Кюстендил Кюстендил
4718 14224 "АЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4719 4099 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ СЪРВИС ГРУП" ООД Кюстендил Кюстендил
4720 14220 "ГЕРМАНОФ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4721 14458 "ДИНА ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4722 14047 "ВЕМИЛ БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4723 8295 "ТСОЛЕРИДИС-КАМЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4724 14229 "СВ КОМПАНИ" ООД Кюстендил Кюстендил
4725 14241 "МАД ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4726 7386 "ЕВРО КАРГО 2010" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4727 11665 "МЕТИ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4728 11667 "ПЕМА ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Кюстендил Кюстендил
4729 14032 "ДАРЕМ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4730 11648 "МАЙОР ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4731 11858 "КАРИ ТРАНС 99" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4732 8267 "ГЕМС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4733 6975 ГОНЗАЛЕС 2012 ЕООД Кюстендил Кюстендил
4734 14213 "ИН ЛОГИСТИКС" ООД Кюстендил Кюстендил
4735 11875 "АГИЛИТИ СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4736 11398 "АТЕ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4737 6070 "ТРАНЗИТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4738 6239 "ДУЛЕКС" ООД Кюстендил Кюстендил
4739 11866 "ДРАЧЕВО - ГР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4740 11679 "ВИОЛЕТА ЕЛИ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4741 13271 "ДЕРВИШ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4742 1854 "НЕНО ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4743 1729 ЧОКАЛЕ ИНТЕГРАЛ БГ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4744 14247 "МАТЕЙ ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4745 11640 "МАРКОС ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4746 13929 "ФОКС ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4747 0986 "НЮ ТРАНЗИТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4748 14039 "ВИАМАР ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4749 8268 "ЕУРОСТАР 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4750 8065 "М П М ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4751 13563 "КРОСС НЕТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4752 2131 "БУЛПЛАН ИНВЕСТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4753 6586 "БЕСА ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4754 7525 "СО-ГО ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4755 13926 "ДАКО ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4756 13754 "ПАТРА ЛОГИСТИК" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4757 11480 "МАНИМЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4758 11919 "ФИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4759 13514 "МАТЕЙ ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4760 8556 "ДЕКИ-ФЕР" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4761 11918 "ТРИ АЗ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4762 10118 "АСКО СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4763 5396 СИМБА ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4764 13838 "ДИЛАН ТРАНСПОРТ" ООД Кюстендил Кюстендил
4765 1566 "ИС КОМЕРЦ" ООД Кюстендил Кюстендил
4766 13837 "К2С ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4767 11937 "САНТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4768 8052 "ЕВРОТРАНС-ММ" ООД Кюстендил Кюстендил
4769 8611 "БЕЛИЯ" ООД Кюстендил Кюстендил
4770 10546 БС ТРАНС ООД Кюстендил Кюстендил
4771 13325 "ТИМ ТРАНС 2015" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4772 1335 "МЕГА КОНСУЛТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4773 0675 “НВ ТРАНС“ ООД Кюстендил Кюстендил
4774 5941 "МИКИ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4775 13218 "БС ШПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4776 4656 СТИ БГ ООД Кюстендил Кюстендил
4777 12724 "ТРАНСПОРТЕР З.М." ЕООД Кюстендил Кюстендил
4778 12716 "ПАЛМС ТРАНСПОРТ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4779 4285 "АЛЕК - ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4780 12731 "ИНТЕР ТРАНС 2014" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4781 12508 "ФИСА ШПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4782 3199 "НАПРЕДЪК" ООД Кюстендил Кюстендил
4783 11113 "ОБЛАК ТРАНС" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4784 13709 "ДАНСПОРТ ТРАНС" ООД Кюстендил Кюстендил
4785 10706 "СТУДЕНАЦ - СПЕД" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4786 9102 "РИВИЕЛ" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4787 2309 "ЕКОТРАНС 75" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4788 14002 "МАРТИН ТРАНСПОРТ - БГ" ООД Кюстендил Кюстендил
4789 13330 "КЛАЛЕКС СПЕД" ООД Кюстендил Кюстендил
4790 9106 "ПРЕССИДЕНТ 2011" ЕООД Кюстендил Кюстендил
4791 13647 ЕТ "БОРИСЛАВ КОЛЕВ-Б" Кюстендил Кюстендил
4792 6778 “ДЕМАК ТРАНС“ ЕООД Кюстендил Кюстендил
4793 9016 СПЕДИКУМ ООД Кюстендил Невестино
4794 4138 "РЕДИБОРА" ООД Кюстендил Невестино
4795 11661 "МУЛТИГОР" ООД Кюстендил Невестино
4796 8624 "НЕВЕН - Ч" ЕООД Кюстендил Рила
4797 1180 "БОЙЧО КЬОСЕВ" ЕТ Кюстендил Сапарева баня
4798 0100 "А ЕНД Г-ТРАНС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4799 5589 "ТРАНС ПРОГРЕС" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4800 14281 "БАРИН ГРУП ПРО" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4801 7780 "ВИГ-ТРАНС 2011" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4802 6255 "КАТРИН АУТО 2002" ЕООД Кюстендил Сапарева баня
4803 6680 "ИВАН НИКИФОРОВ-ИЛИАН" ЕТ Кюстендил Трекляно
4804 0527 "МИГ И М-ГЕОРГИ ГЕНЕВСКИ" ЕТ Ловеч Априлци
4805 1214 "МТМ - ТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4806 9808 "ЕКОТРАНС" ООД Ловеч Априлци
4807 11305 "Х И Т - СЪРВИС" ООД Ловеч Априлци
4808 14576 "НДН ТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4809 8585 "ЮВЕТРАНС" ЕООД Ловеч Априлци
4810 10680 БИЗИ ТРАНС ЕООД Ловеч Априлци
4811 11200 ''АЖД-АГРО'' ЕООД Ловеч Летница
4812 13149 "БЪЛГАРИЯ ФУУДС" ООД Ловеч Летница
4813 13033 „ ИВ-ДЕЙЗИ ТРАНС " ЕООД Ловеч Ловеч
4814 5952 "ДЕТЕМЕКС-ДЕТЕЛИН ХРИСТОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4815 14441 "ЕН ВИ СТРОЙ" ЕООД Ловеч Ловеч
4816 13018 "ВЕН-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4817 11174 "ПЕРЛИНИ" ООД Ловеч Ловеч
4818 11414 "СИЯНА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4819 13622 "ЕКСПЕРТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Ловеч Ловеч
4820 10611 "ТОМЕВИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4821 7659 "ЖЕЧЕВ ТРАНС БГ" ЕООД Ловеч Ловеч
4822 2382 "ДЕНЧО ДЕНЧЕВ - МАРИЯ ДЕНЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4823 12192 "НОВАТРАНС М" АД Ловеч Ловеч
4824 6192 "ФЕНИКС ЛВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4825 4426 "РУМЕН РАДЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4826 7451 "ПРИТЕКС - М" ЕООД Ловеч Ловеч
4827 9051 "ЛИТЕКС-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4828 8640 "ФРИГО ТРАНС ЛОВЕЧ" ЕООД Ловеч Ловеч
4829 12394 "МАРГЕО ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4830 0548 "ИСИПЛАМ-ИЛИЯ ПЕТРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4831 12585 "ЕКСПРЕСТРАНСАВТО" ЕООД Ловеч Ловеч
4832 7404 "САГЕСТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4833 5742 "АДРИЛИНА-БАГРЯН ЛИЛОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4834 11682 "БЪРЗАКОВ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4835 8679 "ДЕБОРА-ИВАНКА ДАЧЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4836 1380 "Р-СТИЛ" ООД Ловеч Ловеч
4837 4135 "ВАРОШ-М-ВЕСКА МАРИНОВА-ЦВЕТАН ТОМЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4838 5004 "ДИГОЛ-ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА - ЛЮДМИЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ ЕТ Ловеч Ловеч
4839 6061 "ТРАНС ИН 2011" ООД Ловеч Ловеч
4840 3597 "А ЯК" ООД Ловеч Ловеч
4841 8526 "ВАЛЕНТИНО ТРАНСТРЕЙД" ЕООД Ловеч Ловеч
4842 11616 "СОВА КРИМ" ЕООД Ловеч Ловеч
4843 8891 "В И В РЕЛЕФ-БУС" ООД Ловеч Ловеч
4844 5526 "АКСИОМА" ЕООД Ловеч Ловеч
4845 7598 "ПАРОС ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4846 13915 "СИЛВА МАШ" ЕООД Ловеч Ловеч
4847 12413 "НИКМА-НИМ-2012" ЕООД Ловеч Ловеч
4848 14480 "Ц И М ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ловеч
4849 14588 "ЕЛ И ЕН ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4850 14048 "ПРОМЕТЕЙ 2012 ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4851 1628 "ПЛАМ-ТРАНС 68" ЕООД Ловеч Ловеч
4852 4704 "МАВРАНГЕЛИС" ООД Ловеч Ловеч
4853 5554 "ВИЛЕКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4854 7087 "КРАСИМИР КОЛЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4855 10243 "ИВЕА ТРАНС" ООД Ловеч Ловеч
4856 10249 ЕТ "ДИМИТЪР РОМАНОВ" Ловеч Ловеч
4857 4199 "ТЕОКОМ-ТЕОДОРА БАНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4858 4451 "ИНТРАНС - ЦВЕТАН ЦАНКОВ" ЕООД Ловеч Ловеч
4859 10309 "НИРВАНА ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4860 8115 "Р И С - СЕРВИЗ" ЕООД Ловеч Ловеч
4861 7703 "ГИП - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4862 11650 "ФЕАР ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4863 14122 "СТЕРА ТРАНС БГ" ООД Ловеч Ловеч
4864 11404 "ИВЕКС 8" ЕООД Ловеч Ловеч
4865 12749 "ЕЛ ОЙЛ" ЕООД Ловеч Ловеч
4866 12061 "КА - 10" ЕООД Ловеч Ловеч
4867 13880 "ДЕНИЦА ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Ловеч
4868 8785 "ВАСИС - ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4869 4629 "ДРАЙВЪР ХОУП" ООД Ловеч Ловеч
4870 5253 "ВАЛБО" ЕООД Ловеч Ловеч
4871 8524 "НИКРОМ ЛОГИСТИКС" ЕООД Ловеч Ловеч
4872 14479 "МИГ ТРАНС 2015" ООД Ловеч Ловеч
4873 13746 "ИЗИ ТРАНС 11" ЕООД Ловеч Ловеч
4874 5487 "САНИ-РУМЕН ВЕЛЧЕВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4875 13745 "ХИТ-М" ООД Ловеч Ловеч
4876 8514 "БУЛТРАНСПОРТ" ООД Ловеч Ловеч
4877 11383 "ДЖИ ЕНД ЕМ 7887" ЕООД Ловеч Ловеч
4878 13570 "РЕД ЛАИН ТРАНС" ЕООД Ловеч Ловеч
4879 12751 "КРИСТА - МИД - МАРТИНА ЦОНЕВА" ЕТ Ловеч Ловеч
4880 13803 "МАГИ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ловеч
4881 13231 "КОРЕКТ ТРАНС - 2013" ЕООД Ловеч Ловеч
4882 4858 "ВАЛЕНТИНА" ЕООД Ловеч Ловеч
4883 0648 "ИЗГРЕВ–ВЛАДИМИР ГРЪНЧАРОВ" ЕТ Ловеч Ловеч
4884 8474 "ТРАВЕЛ - МАРТИ И ДИДО" ЕООД Ловеч Луковит
4885 10961 "Н И Н ТРАНС 2013" ООД Ловеч Луковит
4886 3247 "ПРЕМИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4887 4860 "ПЛАМ-ТРАНС 74" ООД Ловеч Луковит
4888 9136 "ИВА–6–МАРИН МАРИНОВ-ИВА МАРИНОВА" ЕТ Ловеч Луковит
4889 3313 "КОМБИНА КОМЕРС" ЕООД Ловеч Луковит
4890 13664 "ВАДИВА" ЕООД Ловеч Луковит
4891 2487 "СПАРК 2012" ЕООД Ловеч Луковит
4892 9585 "НИКИ ТРАНС-НИКОЛАЙ ТОДОРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4893 11349 "ВИТ ЕКСПРЕС - 2008" ЕООД Ловеч Луковит
4894 4105 "МИШО - ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" ЕТ Ловеч Луковит
4895 7255 "ГОШО ВЪТКОВ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Луковит
4896 0870 "ВИТАВЕЛ" АД Ловеч Луковит
4897 7824 "КАЗАКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Луковит
4898 8540 "ВИКО-СЛАВ-ИНВЕСТ" ООД Ловеч Луковит
4899 0661 "МСИ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4900 13413 "ИЧО ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4901 10878 "ЮЛИ - АХИТРАНС 95" ЕООД Ловеч Тетевен
4902 1166 "ТЕКОМ-ТРАНС" ООД Ловеч Тетевен
4903 3667 "ВИТА - ВЕС" ЕООД Ловеч Тетевен
4904 10684 ЦАЧЕВ 2013ЕООД Ловеч Тетевен
4905 7051 "ЕЛАЙЗА" ЕООД Ловеч Тетевен
4906 11995 "ЕЛМАКС - БГ" ООД Ловеч Тетевен
4907 0148 "ОКСИМ" ООД Ловеч Тетевен
4908 9846 "АЛЕКСА-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4909 10117 "ОЛГАТРАНС - 88" ЕООД Ловеч Тетевен
4910 2648 "ЦАКОМ-ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4911 10419 "РУСИ - 07" ЕООД Ловеч Тетевен
4912 0948 "ТИНКО-ВС-СТЕФАНОВ И С-ИЕ" СД Ловеч Тетевен
4913 12118 "СТЕФАН - НИКОЛ" ЕООД Ловеч Тетевен
4914 9018 "ИВЕДА" ЕООД Ловеч Тетевен
4915 2415 "ЛИДИА ТРАНС" ЕООД Ловеч Тетевен
4916 10387 "ОГИМЕКС" ЕООД Ловеч Тетевен
4917 5466 "ЧАКЪРСКИ" ООД Ловеч Троян
4918 11146 "НИКОЛ 68" ЕООД Ловеч Троян
4919 5263 "ХИЦ" ООД Ловеч Троян
4920 13471 "ДОКА-ТРАНС АВТО" ЕООД Ловеч Троян
4921 10919 "ХЕМУС КАРГО" ООД Ловеч Троян
4922 4368 "ТРАНССПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4923 9602 "ДАРИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4924 1579 "ПЕТЪР НАЙДЕНОВ " ЕТ Ловеч Троян
4925 7731 "ДАНЕМ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4926 1619 "БАЛДЖИЕВ" ЕООД Ловеч Троян
4927 11999 "ИЛИМАР М" ООД Ловеч Троян
4928 4668 "ДВК 2001" ЕООД Ловеч Троян
4929 3488 "СОФТЕЛ" ЕООД Ловеч Троян
4930 10776 "КРИСТИНА ТРЕЙД" ООД Ловеч Троян
4931 3348 "ВАЛЕНТИН ЛЕСИДРЕНСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4932 1443 "ДОБРЕВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4933 2116 "НИКОЛОВИ" ООД Ловеч Троян
4934 3551 "БРАТЯ МАСТРАВСКИ И СИЕ" СД Ловеч Троян
4935 4550 "МИГ 92" ООД Ловеч Троян
4936 4159 "ИЛИАНА КОЛЕВА" ЕТ Ловеч Троян
4937 8160 "СПАС КРАЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4938 1502 "ЦАНКО МИЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4939 5268 "ДОБРОМИР ГЪТОВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4940 1409 "В И В ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4941 9647 "ГЛОБАЛ-МП" ООД Ловеч Троян
4942 8398 "МИЦОВИ ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4943 7993 "ТОКЕР" ООД Ловеч Троян
4944 0635 "ГАЛСТОП – СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4945 11115 "СТОЕВ 13" ЕООД Ловеч Троян
4946 10811 "СТАНИМИР ВАЧЕВСКИ" ЕТ Ловеч Троян
4947 8740 "ПС ЛАНД ЛИМИТЕД" ЕООД Ловеч Троян
4948 3959 "ВИВА МАРИНЧЕВ" ООД Ловеч Троян
4949 11509 "СДЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Ловеч Троян
4950 12441 "С П СКАЙ ЛОДЖИСТИК" ЕООД Ловеч Троян
4951 8850 "МИЛТРАНС" ООД Ловеч Троян
4952 1553 "ГЕЧО ГЕЧЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4953 0026 "МИФА" ЕООД Ловеч Троян
4954 9041 "СТАМИ" ООД Ловеч Троян
4955 14225 "ШИХАН ТРАНС" ООД Ловеч Троян
4956 2801 "АНГЕЛОВ" ЕООД Ловеч Троян
4957 1861 "НГГ ТРАНС - 9" ООД Ловеч Троян
4958 8439 "СВЕДИТРАНС" ООД Ловеч Троян
4959 12983 "ДЕСИ ТРАНС 2014" ООД Ловеч Троян
4960 0025 "МИРОТРАНС" ЕООД Ловеч Троян
4961 12151 "АНДИ ТРАНС 09" ЕООД Ловеч Троян
4962 0039 "ТРОЯН-АВТОТРАНСПОРТ" АД Ловеч Троян
4963 6896 "ДМК - ТРЕЙД" ЕООД Ловеч Троян
4964 10250 "МАРИО ЕКСПРЕС" ООД Ловеч Троян
4965 1950 "СИМА" ЕООД Ловеч Троян
4966 0208 "КРАМО" ЕООД Ловеч Троян
4967 2642 "ОСЪМТРАНС" ООД Ловеч Троян
4968 2044 "ВЕЛИ УЗУНОВ" ЕТ Ловеч Троян
4969 4301 "ДЖЕЙХАН-ТРАНСПОРТ-ИЛХАН ТАКАЛОВ" ЕТ Ловеч Троян
4970 4179 "НИТА-91-НИКОДИМ МОЕВ" ЕТ Ловеч Троян
4971 1997 "РАЙНОВСКА ТРАНС" ЕООД Ловеч Угърчин
4972 7368 "КАЛИНКА ГЕНОВСКА-69" ЕТ Ловеч Угърчин
4973 11535 "ДАНИ М-74" ЕООД Ловеч Угърчин
4974 0243 "ДИВЕС" ООД Ловеч Ябланица
4975 8925 "РАЙКОВ ТРАНС-РАЙКО РАЙКОВ" ЕТ Ловеч Ябланица
4976 1722 "ЛЪСКОВ-СТЕФАН ДИМИТРОВ-2" ЕООД Ловеч Ябланица
4977 2669 "ЦВЕТИ 2009" ЕООД Ловеч Ябланица
4978 13171 "АГРОМЕХАНИЗАЦИЯ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4979 13703 "ДАНИ ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4980 3094 "БОБО 5 И СИНОВЕ" ООД Ловеч Ябланица
4981 7948 "СИМ ТРАНС 2011" ЕООД Ловеч Ябланица
4982 5473 "М-ТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4983 7922 "ТРАНС90-МК" ЕООД Ловеч Ябланица
4984 5873 "ИНТРАНС" ЕООД Ловеч Ябланица
4985 3422 "НОРА ВАСИЛЕВА-78" ЕТ Ловеч Ябланица
4986 13015 "СТЕФАНОВ КОМЕРС - 71" ЕООД Монтана Берковица
4987 13020 "БИКЕНД ТРАНС ГРУП" ЕООД Монтана Берковица
4988 3449 "ТРАНС СЪРВИСИС" ЕООД Монтана Берковица
4989 4148 "ГОГО- БЕРК ТРАНС" ЕООД Монтана Берковица
4990 4488 "ИВАС" ЕООД Монтана Берковица
4991 11374 "ГД 69 - ТРАНС" ООД Монтана Берковица
4992 0024 "КОМ" ООД Монтана Берковица
4993 4102 "МАРИЯ ПЕТРОВА" ЕТ Монтана Берковица
4994 14372 "ВИЛИЯН 1995" ЕООД Монтана Берковица
4995 8458 "ТРАСИНТ" ЕООД Монтана Берковица
4996 6404 "ЕМИРЯН" ЕООД Монтана Бойчиновци
4997 12421 "НИКО ТРАНС 72" ЕООД Монтана Бойчиновци
4998 7468 “ДИМА ТРАНС 12“ ООД Монтана Бойчиновци
4999 11747 "ДАРИ ТРАНС 2013" ЕООД Монтана Брусарци
5000 5845 "НЕДИ И ЯНА ТРАНС" ЕООД Монтана Брусарци
5001 11075 "РОНА РН" ЕООД Монтана Вълчедръм
5002 12533 "КАТЕРИНА Г И М" ЕООД Монтана Вълчедръм
5003 1395 "ЕВГЕНИ БОГДАНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
5004 8189 СИ-АЛ 11 ООД Монтана Вълчедръм
5005 13598 "ТОРНИН" ЕООД Монтана Вълчедръм
5006 6454 "АГРИМЕКС" ЕООД Монтана Вълчедръм
5007 5651 "КАТЕРИНА-ГЕОРГИ ЕВДЕНОВ" ЕТ Монтана Вълчедръм
5008 6301 ЗАПАД 2008 ЕООД Монтана Вълчедръм
5009 11121 ЛИДЕР М ТРАНС ЕООД Монтана Вълчедръм
5010 11578 "БИЕМ ФЕРДИНАНДОВИ" ООД Монтана Вълчедръм
5011 6734 "ЗЕЛЕНИ ДЕЛ - ПЕТРОВ И СИЕ" СД Монтана Вършец
5012 12239 "ПЕПИ ТРАНС - 84" ЕООД Монтана Вършец
5013 4762 "ЛЕОТРАНС-ЛЕОНИД АНГЕЛОВ" ЕТ Монтана Вършец
5014 9550 "ВИЛИ ТРАНС" ЕООД Монтана Вършец
5015 5804 "ПЕТЪР ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Вършец
5016 6876 "МИРОСЛАВА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Монтана Вършец
5017 6036 "РУМИ 2007" ЕООД Монтана Вършец
5018 1466 "АНАТОЛИ НИКОЛОВ" ЕООД Монтана Георги Дамяново
5019 14429 "СТЕФАНОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Монтана Лом
5020 14379 "БОЙЧЕВ - КОМЕРС 2015" ЕООД Монтана Лом
5021 13522 "БОЙЧЕВ ТРАНС 2015" ЕООД Монтана Лом
5022 8186 "ЛОМСКО ПИВО" АД Монтана Лом
5023 13261 "КРИСТАЛ ОЙЛ" ЕООД Монтана Лом
5024 10968 "ЛОМ ТРАНС - 1" ООД Монтана Лом
5025 1005 "ДИ ВЕН" ЕООД Монтана Лом
5026 11119 "АЛЕКС ТРАНС 2009" ООД Монтана Лом
5027 2908 "ТРАНС-2007" ЕООД Монтана Лом
5028 3370 "СТЕНЛИ-03" ЕООД Монтана Лом
5029 6500 "ЛОМ БГ" ЕООД Монтана Лом
5030 0198 "СИПТОМ-В-ПАВЕЛ ПАВЛОВ" ЕТ Монтана Лом
5031 7290 "ОМИКРОН-ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ" ЕТ Монтана Лом
5032 13687 "ВИП - ВЕРОНИКА" ЕООД Монтана Лом
5033 4590 "Г 2 ТРАНС" ЕООД Монтана Лом
5034 4526 "ЕС-ЕНД-БЕ" ООД Монтана Лом
5035 0068 "СИЛПА" ООД Монтана Лом
5036 5274 "АВИТУС" ООД Монтана Лом
5037 7226 "ТЕДИ-85" ЕООД Монтана Медковец
5038 11534 "ЕДИЛИЦИА ВАЧЕВ" ЕООД Монтана Медковец
5039 7027 "ВЕНАЛ-ВЕНЦИСЛАВ МЕТОДИЕВ" ЕТ Монтана Медковец
5040 8992 "ЗАХАРИЕВ-ТТТ-КИРИЛ ЗАХАРИЕВ" ЕТ Монтана Монтана
5041 2918 "РУСИННА-ЮЛИЯН РУСИНОВ" ЕТ Монтана Монтана
5042 8955 "ИСИ 2011" ООД Монтана Монтана
5043 14423 "ГЕНОВ ТРАНС И ДЪЩЕРИ" ЕООД Монтана Монтана
5044 2438 "МОНТ - ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5045 7831 "МОНТ-ТРАНС-2005" ООД Монтана Монтана
5046 2241 "ИВЕС-СВЕТЛИН ДЕНКОВ" ЕТ Монтана Монтана
5047 6465 "ИВЕС-ИВАН МАКАВЕЕВ" ЕТ Монтана Монтана
5048 3914 "СУИНГ - ПЛАМЕН ПЪРВАНОВ" ЕООД Монтана Монтана
5049 3644 "АВТОИНВЕСТ М" ЕООД Монтана Монтана
5050 12525 "ТЕВИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5051 13888 "МОНЕКС" АД Монтана Монтана
5052 1406 "ДЕМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5053 6704 "ЕМГ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5054 5747 "ПОЛИХРОН" ЕООД Монтана Монтана
5055 9078 "ТИКО ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
5056 5337 "ПЛАДОН - АНА ДОНЧЕВА" ЕТ Монтана Монтана
5057 6716 "ПОЛИМЕРСТРОЙ" ООД Монтана Монтана
5058 1510 "ПИ ЕС ДЖИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5059 5753 "БЕТОН МОНТАНА" ООД Монтана Монтана
5060 2859 "НАЙДЕН ИВАНОВ-ТУРБО-НАДИ" ЕТ Монтана Монтана
5061 6237 "КРОМА ТРАНС" ООД Монтана Монтана
5062 5760 "ЮИНГ" ЕООД Монтана Монтана
5063 7132 "ДАНИ ТРАНС 11" ЕООД Монтана Монтана
5064 7180 "АВТОСЕЛЕКТ" ЕООД Монтана Монтана
5065 8086 "ДЖУДИ-КРАСИМИР ЛАЗАРОВ И С-ИЕ" ООД Монтана Монтана
5066 5885 "ЕЛИНА - М" ЕООД Монтана Монтана
5067 13697 "ИВ МОНТАНА ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5068 11798 "Ц И Г ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5069 4842 "АЛЕКСБО 05" ЕООД Монтана Монтана
5070 10891 "БУЛ ТИРМ" ЕООД Монтана Монтана
5071 1262 " УСМА" АД Монтана Монтана
5072 10885 ВЕЛВЕС БГ ЕООД Монтана Монтана
5073 9188 "ПРЕСС 2012" ООД Монтана Монтана
5074 7804 "МОНТАНА-ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ" ЕТ Монтана Монтана
5075 9557 "БОРИСЛАВ БОРИСОВ-ББ" ЕООД Монтана Монтана
5076 12171 "МОНТАНА ЕВРОТРАНС" ООД Монтана Монтана
5077 12451 "КИНГ КОНГ 2014" ЕООД Монтана Монтана
5078 13904 "ВОЛФ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5079 2215 "ПЕТРОМЕЛ 1" ООД Монтана Монтана
5080 1174 ИГЪЛ АЙ ТРАНС ЕООД Монтана Монтана
5081 10954 "БЛАН - 67" ООД Монтана Монтана
5082 8670 ВЕСИНВЕСТ 777 ЕООД Монтана Монтана
5083 10194 ЕЛФА 201З ЕООД Монтана Монтана
5084 13133 "МОНТ-ТРАНС-05" ООД Монтана Монтана
5085 2920 ЕМИЛ АНГЕЛОВ ЕТ Монтана Монтана
5086 12902 "ВАЙБО ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5087 11207 "ФАРМАЛ ЛОГИСТИК" АД Монтана Монтана
5088 2329 "АСМ" ЕООД Монтана Монтана
5089 13184 "АУТОРЪН ТРАНСПОРТ" ЕООД Монтана Монтана
5090 8617 АГРОФОГ ЕООД Монтана Монтана
5091 6972 "БУЛМОНТ-ФОРЕСТ" ООД Монтана Монтана
5092 13255 "МАРИ ТРАНС 05" ЕООД Монтана Монтана
5093 13321 "КРАМИ ТРАНС" ЕООД Монтана Монтана
5094 2354 "МЕТБОЛ-2000" ООД Монтана Монтана
5095 13562 "МОНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Монтана Монтана
5096 8058 "ЕВРО ТРАНС-ПЕТРОВ" ЕООД Монтана Монтана
5097 11915 "ВАНЕСА СПЕД" ЕООД Монтана Монтана
5098 12079 "ЛАКО Б" ЕООД Монтана Монтана
5099 11897 "АДЕ ТРАНС 76" ЕООД Монтана Монтана
5100 0516 "ИВПОЛ-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Монтана Монтана
5101 9380 "МЕГА-ТРАНС-07" ЕООД Монтана Монтана
5102 14282 "МВ ТРАНС 15" ЕООД Монтана Монтана
5103 6729 "АФИ 2010" ЕООД Монтана Монтана
5104 12504 "ТРИАДА ИНЖЕНЕРИНГ" ООД Монтана Монтана
5105 7220 "АГРО М - ИНВЕСТ" ЕООД Монтана Монтана
5106 9363 "МИРАКЪЛ АУТОС" ЕООД Монтана Монтана
5107 11210 "АВТОСТАРТ-2008" ООД Монтана Монтана
5108 5219 "ЕВРОБУЛТРАНС - 2012" ЕООД Монтана Монтана
5109 11496 ET "НИКИ-ТРАНС - ЛЮБОМИР КРУМОВ" Монтана Монтана
5110 13073 "ЧОГУН" ЕООД Монтана Чипровци
5111 11935 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС 66" ЕООД Монтана Чипровци
5112 4279 "ЧИПРОВЦИ ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Монтана Чипровци
5113 10923 КАЛИН КОВАЧЕВ ООД Монтана Чипровци
5114 5531 "АРСОВ 90" ЕООД Монтана Чипровци
5115 1077 "ИВЛОР" ЕООД Монтана Чипровци
5116 10599 "КИНГ ТРАНС 13" ЕООД Монтана Якимово
5117 14327 "МАКС - МШ" ЕООД Пазарджик Батак
5118 10219 "КРИСТАЛ 6 - СТЕФАН ГЪРКОВ" ЕТ Пазарджик Батак
5119 4736 "НАГИ ТРАНС-ТЕФИК ХАДЖИЙСКИ" ЕТ Пазарджик Батак
5120 5195 "ИЛХАН- 2010" ЕООД Пазарджик Батак
5121 6979 "МЕТИ-72-МЕТИН АСАН САДЪК" ЕТ Пазарджик Батак
5122 7240 "ТОДОР УЗУНОВ" ЕТ Пазарджик Батак
5123 1982 "АЛИ ИНДЖЕ" ЕТ Пазарджик Батак
5124 7932 "ДЪБ-НИЯЗИ КАРАБАШ" ЕТ Пазарджик Батак
5125 5082 "НЕЖДЕТ ШЕРИФ" ЕТ Пазарджик Батак
5126 4461 "МЕМО-73" ЕООД Пазарджик Батак
5127 5622 "АКЧИ - АКЧАЙ МУРАДОВ" ЕТ Пазарджик Батак
5128 10037 НЕПО-ТРАНС ЕООД Пазарджик Батак
5129 4560 "ВЕД-99 ИВАН ЛАЧКОВ-ЙОРДАНКА ЛАЧКОВА" ЕТ Пазарджик Белово
5130 14323 "РОДОПИ" АД Пазарджик Белово
5131 1394 "СТИОВА-СТЕФАН СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Белово
5132 0365 "ЛЮБОМИР КАЛАЙДЖИЙСКИ-АДИ" ЕТ Пазарджик Белово
5133 2974 "МИХАЕЛТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5134 10820 "ЧОЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5135 3388 "ГЕОРГИ ПЕТРОВ-ЕВИК ТРАНС" ЕТ Пазарджик Белово
5136 0643 "ВАЛ" ООД Пазарджик Белово
5137 8106 "ВЪРБИЦА ЛЕС" ЕООД Пазарджик Белово
5138 2113 "ВИНЧИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Белово
5139 14049 "ДАН ТРАНС 2000" ЕООД Пазарджик Брацигово
5140 14150 "ДАМТРАНС" ЕООД Пазарджик Брацигово
5141 9561 "ДИДА-98-ДИАНА КОЛАНЕВА" ЕТ Пазарджик Брацигово
5142 3680 "ИВОКАРИС" ЕООД Пазарджик Брацигово
5143 6254 "БРАТЯ ПАШКУЛЕВИ" ООД Пазарджик Брацигово
5144 7669 "КИБЕЛИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5145 13660 "НИК-ИВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5146 3642 "РАЙКИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5147 1019 "СИМЕ-ТРАНС-СИМЕОН БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5148 12793 "БЛУТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Велинград
5149 10367 "ВЕДЕК" ЕООД Пазарджик Велинград
5150 8732 "ЗАЗЬОВИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5151 10067 "ДОМИНИК АД" ЕООД Пазарджик Велинград
5152 5133 "БОГО 87" ООД Пазарджик Велинград
5153 10796 ЕТ "ДИК - ДИМИТЪР КАТРАНДЖИЕВ" Пазарджик Велинград
5154 11878 "ТРАНСМЕТАЛ М" ЕООД Пазарджик Велинград
5155 9213 “ПЕРФЕКТ - АВТО - 2010“ ЕООД Пазарджик Велинград
5156 7066 СИ ТРАНС ЛОГИСТИКС ООД Пазарджик Велинград
5157 8613 "КОРЕКТ КОМЕРС-АТАНАС КЛИНЧЕВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5158 4218 "АГРО-АРАПОВ-СЕРАФИМ АРАПОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5159 6714 "БАЛКАНКА" ЕООД Пазарджик Велинград
5160 6724 "БРАТЯ КОЦЕВИ" ООД Пазарджик Велинград
5161 6717 "ЦЕЛЕВ" ЕООД Пазарджик Велинград
5162 4561 "СИТИ-ГОЛД" ЕООД Пазарджик Велинград
5163 5428 "КАСАНДРА-ТРАНС-ВЕНЦИСЛАВ БЕЛИЧЕНОВ" ЕТ Пазарджик Велинград
5164 4603 "ОРИОН-10 - СТЕФАНКА КОСТЯНОВА" ЕТ Пазарджик Велинград
5165 11856 "ЕНЕРДЖИТРАНС 2013" ЕООД Пазарджик Велинград
5166 8630 "ЯНИ КОМЕРС" ЕООД Пазарджик Велинград
5167 5727 "ТРАНСМЕТАЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
5168 3907 "ТРАНС ЛИНК 2002" ЕООД Пазарджик Велинград
5169 12422 "МАНУТРАНС" ООД Пазарджик Велинград
5170 12270 ЕТ "МОХ-57 - МЕХМЕД ХАДЖИАСАНОВ" Пазарджик Велинград
5171 1676 "АРНИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5172 13267 "РУВЕН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5173 10829 "Й П К" ООД Пазарджик Велинград
5174 10894 "СИАБ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5175 4372 ,,ИВЕЛИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5176 11306 "НИКО ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пазарджик Велинград
5177 8575 "ТАУШАНОВИ - СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Велинград
5178 10094 "СТАРСИ" ЕООД Пазарджик Велинград
5179 3335 "ТУЖИТРАНС" ЕООД Пазарджик Велинград
5180 9837 "ИНТЕРСПЕД-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Лесичово
5181 10261 "АНГЕЛ ДУДОВ-ДИМИТЪР ДУДОВ" ЕООД Пазарджик Лесичово
5182 12884 "ТРИФОНОВ 87" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5183 11402 "ЛАТИНА АУТО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5184 2613 "ВАСКО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5185 6835 "ТАТАРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5186 11564 "ЛОГИСБУР" ООД Пазарджик Пазарджик
5187 11557 "ПЛГ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5188 11087 "ЕВИТА ТРАНС-2012" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5189 5325 "ДЖЕНИУС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5190 12075 "ВИКТОРИЯ ТРАНС 2014" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5191 11853 "ГЕО-ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5192 11674 "ГЛОБУС-ТРАНС- АНГЕЛ БУРОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5193 11928 "АКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5194 11028 "БОГДАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5195 8413 "ПИМ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5196 2011 "ДИСТАЛОРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5197 6022 "ТРАКИЙСКО ЦВЕТЕ-2002" ООД Пазарджик Пазарджик
5198 11003 "СТЕФЕКСТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5199 14403 "ФОРМУЛА-7" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5200 3939 "ЕР-МЕР" ООД Пазарджик Пазарджик
5201 3922 "АУТО ТРАНС - С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5202 12502 „МИДАС ОЙЛ” ООД Пазарджик Пазарджик
5203 4711 "МЕГАСТАРТ 74" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5204 11178 "ФИЛАНЕЛ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5205 9132 "АБО-КОМПАНИЯ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5206 1874 "АНГЕЛ ЦАРСКИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5207 8349 ДАРОТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5208 8081 "ВЕЛТРАНС 11" ООД Пазарджик Пазарджик
5209 6697 "ДАФО ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5210 7754 "ПЕНЕВ ТРАНС 2" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5211 7133 "ТАНГРА ЧОЙС-56" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5212 6990 "ТОМИ - 6" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5213 12652 "СКБ ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5214 14166 "СКБ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5215 14168 "ФАВОРИТ БГ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5216 6251 "МЕТАЛТРЕЙДИНГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5217 9964 "КРИСТИНА 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5218 3771 "ЛИДЕР - ТРАНСПОРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5219 5754 "ИРЕМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5220 7944 "АВТО ЛУКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5221 2490 ТОМ-БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5222 11471 "КЛААС 2006" ООД Пазарджик Пазарджик
5223 3382 "САТУРН 2008" ООД Пазарджик Пазарджик
5224 14396 "ФАСТ ЛОГИСТИКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5225 7310 "ВАМ ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пазарджик
5226 13084 "ДИЛЛ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5227 10674 ТЕТРАЛОГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5228 8997 "ТРАКИЯ М ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5229 6321 "ОРИКА МЕД БЪЛГАРИЯ" АД Пазарджик Пазарджик
5230 13680 ЕТ "АПА-АНТОН АНТОНОВ" Пазарджик Пазарджик
5231 3702 "ГЕКО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5232 6347 "ГРИБАШ-2" ООД Пазарджик Пазарджик
5233 5934 "ИВАН НЕДКОВ-НЕДКОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пазарджик
5234 8667 "А И И" ООД Пазарджик Пазарджик
5235 7904 "ЗОРНИЦА-ИЛИЯ РАДЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5236 7942 СИСИ СПЕД ТРАНСПОРТ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5237 11142 "ДРАГОН ЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5238 9628 "ФОРМУЛА 69-ИВАНЧЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5239 5006 "АЛХИМ" ООД Пазарджик Пазарджик
5240 7322 "ДИПАС" ООД Пазарджик Пазарджик
5241 2878 "СТОЯН ВЕЛИЧКОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5242 2147 "ТАНТЕКС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5243 2499 "СТИЛМЕН-АГ-АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5244 5075 "ВАЛЕНТИН СТЕФАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5245 10537 "БРД ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5246 6632 "НИЕС-М" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5247 5573 "АГРОТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5248 7714 "ВЕНКО РАЧЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5249 4462 "ФЕДОН" ООД Пазарджик Пазарджик
5250 2709 "ТОЙОТА-ТИКСИМ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5251 0442 "ДЖОНСЪН - 82" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5252 1450 "ТЕНДЕМ-АДАМ ЙОРДАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5253 0144 "ФИЛАНЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5254 5308 "ДИМАЛЮНИ-ДИМИТЪР СПАСОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5255 1632 "ГОРЯНИ-53-ГЕОРГИ ЯНЕВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5256 8204 "АЛЕКО ЕКСПРЕС ГРУП" ООД Пазарджик Пазарджик
5257 5527 "МАРИН И МАРИН" ООД Пазарджик Пазарджик
5258 8321 "ЛКВ-НИКЕ " ООД Пазарджик Пазарджик
5259 0935 "ХЕБЪР ТРАНСПОРТ" АД Пазарджик Пазарджик
5260 0822 "ЕВРОПА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5261 2844 "ЙОАННА-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5262 7236 "БУЛХАРТ" ООД Пазарджик Пазарджик
5263 4201 "РРХ-95" ООД Пазарджик Пазарджик
5264 12669 "ЗУРА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5265 0847 "МИТЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5266 8684 "ИТАЛ КОМЕРЧО-91" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5267 7010 "КАТЯ СИНАПОВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5268 14565 "БОДУРОВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5269 5132 "БУЛГОТРА" ООД Пазарджик Пазарджик
5270 5349 "БЪРЗИЯ-АНА ДИМИТРОВА" ЕТ ЕТ Пазарджик Пазарджик
5271 5369 "ЗАПРИНКА ШУМАНОВА-СПАДИНА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5272 12096 "ФРЕШ ГРУП 77" ООД Пазарджик Пазарджик
5273 7762 "СТОЯН СТОЯНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5274 0282 "ТОМЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5275 8559 "ГЕОРГ-АЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5276 12420 "БАЙГЪНОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5277 12423 "КОДЕС 7" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5278 7138 "КАБАКЧИЕВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5279 1448 "КАДИТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5280 7613 "ХЕМУС-КО" ООД Пазарджик Пазарджик
5281 0289 "СПАДИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5282 5559 "ЕКОБУЛХАРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5283 7880 "ГИНИНТРАНС-09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5284 9225 "АСВЕЛ-АСЕН НИКОЛОВ ШУМАНОВ" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5285 5691 "КИЧУКОВ И СИНОВЕ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5286 10006 "ИСАС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5287 3845 "РОСИВА-РОСИЦА НЕЙЧЕВА" ЕТ Пазарджик Пазарджик
5288 7630 "ФРУИТ-ЕНЕРДЖИ-011" ООД Пазарджик Пазарджик
5289 6705 "ТИМ МЕТАЛ" ООД Пазарджик Пазарджик
5290 10970 "БЕНУ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5291 0783 "ПЕРЛА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5292 3254 "ФОКС ТРАНС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5293 7776 ПАЛЕТИ БГ ЕООД Пазарджик Пазарджик
5294 13421 "ДЕМАКС 69" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5295 10798 "ПРАЙВЕТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5296 4994 "ХРИСТОВ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5297 9501 "ТРАКИ ТРАНС" ООД Пазарджик Пазарджик
5298 11112 "Р С Д - 09" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5299 12783 "ДИГГЕР Б.Л.Н." ЕООД Пазарджик Пазарджик
5300 13713 "ТАТАР ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5301 14391 "ТИХ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5302 10216 "ХЕПИ ЛАЙН" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5303 3617 "КАРГАКОС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5304 13441 "МУСТАНГ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5305 12895 "СЗ 1 ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5306 10171 "ТОМЕКС-СПЕД" ООД Пазарджик Пазарджик
5307 9400 "ЕВРОПА" ООД Пазарджик Пазарджик
5308 10173 "БОАДА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5309 13188 "ПРАЙМ САУРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5310 13196 "М М ПАРТНЕРС ГРУП БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5311 0869 "ЦВЕТРИ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5312 13952 "ЕКОТЕРРА" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5313 13308 "А И П 84" ООД Пазарджик Пазарджик
5314 10780 АПЕТ ТРАНС ЕООД Пазарджик Пазарджик
5315 3989 "МУЛТИ ТРАНС БГ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5316 13358 "НАНА-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5317 13923 "ЗТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5318 8762 "ЛУКАС ТРАНС С" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5319 13928 "ТЪРПОВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5320 14196 "ЕВРОТИР СЪРВИС" ООД Пазарджик Пазарджик
5321 4628 "ТРАНСМАСТЕРС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5322 4245 "ВЕЛРАД КАРГО" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5323 4494 "ПЕНЕВ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5324 10575 "АГРОТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5325 12598 "М И В ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5326 14308 "ИНТЕР ФРЕЙТ - 1" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5327 14065 "ДАРЛИНГ 2015" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5328 4765 "В. Г. ГPУП" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5329 14071 „ПРИМАТЕКС” ЕООД Пазарджик Пазарджик
5330 11275 "ЕЙ ТИ ЕЛ" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5331 6010 "В МАВРИДИС" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5332 7102 "ЕКСПРЕС-9" ООД Пазарджик Пазарджик
5333 11510 "АДИ ТРАНС 2010" ЕООД Пазарджик Пазарджик
5334 10227 "ИВЕД-13" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5335 6364 "ПАНАГЮРИЩЕТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5336 12869 "БАЛКАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5337 4076 "КИМ ГРУП 71" ООД Пазарджик Панагюрище
5338 10162 "ПИ ЕМ СЪРВИЗ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5339 3686 "В И П - 2010" ООД Пазарджик Панагюрище
5340 3912 "САМ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5341 11077 "ТИМШЕЛ" ООД Пазарджик Панагюрище
5342 4012 "СПРИНГС-65-АТАНАС КАРАДЖОВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5343 8130 "АГРОЦАР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5344 13738 "САМ - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5345 13699 "КЕСОВИ ГРУП" ООД Пазарджик Панагюрище
5346 10654 "ПАУЛИНА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5347 12933 "ПАМИ ТРАНС 55" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5348 9325 "АСАРЕЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Панагюрище
5349 6206 "ТИ ЕН ЕС" ООД Пазарджик Панагюрище
5350 2674 "ГПН - АВТО" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5351 8152 "КОРЕКТ-2003" ООД Пазарджик Панагюрище
5352 0607 "ПРЕЗИДА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5353 4894 "ДЖЕ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5354 4959 "ФОБОС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5355 2762 КУЗМАНОВ И СИЕ ООД Пазарджик Панагюрище
5356 12547 "ДЕКОНС ДР" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5357 13098 "АНГЕЛОВ-1618" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5358 13410 "СИ ДИ ТРАНС 2015" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5359 9784 "САНКОМ-2007" ООД Пазарджик Панагюрище
5360 12899 "ШОПТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5361 9642 "ВАСИЛЕНА" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5362 12346 "МИРАКАЛ СТРОЙ" АД Пазарджик Панагюрище
5363 10009 "ИРУНЯ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5364 7457 "НЕДИ - 2010" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5365 6065 "СТОЯН ДЕЧЕВ" ЕТ Пазарджик Панагюрище
5366 10760 "НИКОТРАНС-21" ООД Пазарджик Панагюрище
5367 13046 "СИМАКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Панагюрище
5368 6686 "ДОАН 69" ООД Пазарджик Пещера
5369 4331 "ГАЛАКТИКА" ООД Пазарджик Пещера
5370 3930 "ДОАН-69-СУНАЙ КАРААСАН" ЕТ Пазарджик Пещера
5371 3259 "ЕКСПРEС - М" ООД Пазарджик Пещера
5372 11260 "КА ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5373 12942 "ГЕРМАР-2007" ООД Пазарджик Пещера
5374 13681 "БОИВА" ЕООД Пазарджик Пещера
5375 8833 "ИЛ-ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5376 2893 БАБОВ ТРАНС ООД Пазарджик Пещера
5377 1175 "КАПИТАН ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5378 11887 "РЪНЪРС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пазарджик Пещера
5379 7449 "СИДЖИ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5380 12671 "БЛАНИК 77" ЕООД Пазарджик Пещера
5381 9463 САНС ЕООД Пазарджик Пещера
5382 4683 "ИМПУЛС 96 - ПЕТЪР СТАЙКОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5383 0471 "СТЕЛА-АРТ 2007" ЕООД Пазарджик Пещера
5384 3485 "АЛЕКСАНДЪР-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5385 14019 "ЙОРДАН 1996" ЕООД Пазарджик Пещера
5386 7421 "К И К - 69" ЕООД Пазарджик Пещера
5387 5705 РИГ-КАР ЕООД Пазарджик Пещера
5388 6219 "ДАФ-ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5389 0500 "ТРАНССЕРВИЗ" ЕООД Пазарджик Пещера
5390 8865 "ХИОЗ-ТАНКИНОВИ СЪДРУЖИЕ" СД Пазарджик Пещера
5391 8832 "ДИНЧЕВИ И СИЕ" СД Пазарджик Пещера
5392 5154 "ВВС" ООД Пазарджик Пещера
5393 2378 "ГРИМИ-ХЮСЕИН ХЮСЕИН" ЕТ Пазарджик Пещера
5394 7450 "КИС - ТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5395 11954 "ЛТУ" ЕООД Пазарджик Пещера
5396 3945 "ЦВЕТАНА БОЙКИНОВА" ЕТ Пазарджик Пещера
5397 11627 "ЕВРОТРАНСПОРТ 2013" ЕООД Пазарджик Пещера
5398 13856 "АНГЕЛОВ - ИВАН АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Пещера
5399 5008 "ДАНТРАНС" ЕООД Пазарджик Пещера
5400 8790 "АЛИМАН 77" ООД Пазарджик Пещера
5401 13213 "ДСМ ГРУП" ЕООД Пазарджик Пещера
5402 12206 "НАЧКОВ ТРАНС 70-71" ООД Пазарджик Пещера
5403 0580 "ММ ТРАНС" ООД Пазарджик Пещера
5404 5755 "ЕКСПРЕС ЛОГИСТИКС" ООД Пазарджик Пещера
5405 4544 "ЕМИ - ЕМ" ЕООД Пазарджик Пещера
5406 9480 "СТЕА - 995" ЕООД Пазарджик Пещера
5407 8889 "ЖОРО-ИНС" ООД Пазарджик Пещера
5408 3993 "ВАЛМАР ТРАНС РЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пазарджик Пещера
5409 11819 "ЛИДЕР АГРО БГ" ЕООД Пазарджик Пещера
5410 13977 "НАГИ ТРАНС 1" ЕООД Пазарджик Пещера
5411 2096 "М И Д КОМЕРС" ООД Пазарджик Пещера
5412 13214 "МИКРОС" ООД Пазарджик Пещера
5413 4971 "В ЕНД Г ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
5414 2484 “ПЕ-ВАН“ ЕООД Пазарджик Ракитово
5415 0114 "АДИС - 4" ООД Пазарджик Ракитово
5416 4111 "ИВВЕ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5417 7477 "ШНЕПС" ООД Пазарджик Ракитово
5418 13866 "ГЕМИ ТРАНС" ООД Пазарджик Ракитово
5419 5188 "ТРАНС ТУПАРОВ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5420 13919 "ХИМЕРА 22" ООД Пазарджик Ракитово
5421 6880 "ИНАЙД-ИЛИЯ НАЙДОВ" ЕТ Пазарджик Ракитово
5422 14117 "ЕКСПОАР ТРАНС ГРУП" ЕООД Пазарджик Ракитово
5423 8645 ИВЕЛ ТРАНС ПЗ ЕООД Пазарджик Ракитово
5424 13900 "БУЛ ЛЕС 777" ЕООД Пазарджик Ракитово
5425 7131 "АНИБАЛ ПРОФИ" ЕООД Пазарджик Ракитово
5426 6684 ГИ МИ СТРОЙ ООДПД Пазарджик Ракитово
5427 1562 "ТАКСИ-АНГЕЛ АНГЕЛОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5428 13698 "ДАНИ ТРАНС ЕНД ПАРТНЪРС" ЕООД Пазарджик Септември
5429 12380 "ПЕТРОВ И СИН 2014" ЕООД Пазарджик Септември
5430 7166 "ЗЕНИТ 4" ООД Пазарджик Септември
5431 3806 "ПЛАМБОЙ ГРУП" ООД Пазарджик Септември
5432 10283 "МИПЕТРАНС 777" ЕООД Пазарджик Септември
5433 0976 "БАЙАН" ЕООД Пазарджик Септември
5434 1260 "ЙОНВИ-94-ЙОРДАН РАЗПОПОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5435 3855 "ИВЕЛА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5436 3359 "СТЕЙСИ ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5437 10148 "ИНЕРТ ГРУП-СЕПТЕМВРИ" ООД Пазарджик Септември
5438 7583 "САРИНА" ООД Пазарджик Септември
5439 7011 "ВЕЛПАК 84 БГ" ЕООД Пазарджик Септември
5440 2058 "ПЛАМБОЙ-БОЙКО МЛАДЕНОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5441 1457 "ТРАНСТЕТИ" ЕООД Пазарджик Септември
5442 14552 "ШАНС АТ-АТАНАС БАЙЛОВ 2015" ЕООД Пазарджик Септември
5443 12614 ЕТ "ЗЛАТНА НИВА - ПЕТЪР АНГЕЛОВ" Пазарджик Септември
5444 7774 "КАРИСА ТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5445 12790 "ДИСТАНС ТРАНС" ООД Пазарджик Септември
5446 5429 "КАРГО-ФЛЕТ МУЛТИ-СЕРВИСИО" ЕООД Пазарджик Септември
5447 13632 "ФЕНИКС ТРАНС 86" ЕООД Пазарджик Септември
5448 2731 "ФРАНЧЕСКА 2012" ООД Пазарджик Септември
5449 2842 "ЕМИКА-3-ЕМИЛ КАЦАРОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5450 7122 "АТИЛ АУТО" ЕООД Пазарджик Септември
5451 9813 "ВАСИСТРАНС" ЕООД Пазарджик Септември
5452 0131 "ИЧО" ЕООД Пазарджик Септември
5453 14102 "ТРАНССОЛАКОВ" ЕООД Пазарджик Септември
5454 7366 "КАРИНА 2" ЕООД Пазарджик Септември
5455 7442 "НАТАЛИ-91-АТАНАС МИТОВ" ЕТ Пазарджик Септември
5456 0893 "ПЕТОНИКА 2000-ГРЪБЛЕВА И СИЕ" СД Пазарджик Стрелча
5457 13517 "ХАВАЛЕ" ООД Пазарджик Сърница
5458 9977 “МЕРДЖАН“ ООД Пазарджик Сърница
5459 11649 "СУНАЙ ГРУП" ООД Пазарджик Сърница
5460 6826 "ТЕФИК" ЕООД Пазарджик Сърница
5461 6530 "САМУИЛ БОЗОВ-90" ЕТ Пазарджик Сърница
5462 4828 "ЛЕС ГРУП 2010" ЕООД Пазарджик Сърница
5463 6531 "БАШЕВ 09" ЕООД Пазарджик Сърница
5464 14295 "ЕВРО ФРЕЙТ 94" ЕООД Пазарджик Сърница
5465 9848 ФЕЙЗАЛ ЕООД Пазарджик Сърница
5466 1796 "НИВЕЛ СТРОЙ" ЕООД Перник Брезник
5467 13322 "НИАГРА 12" ЕООД Перник Брезник
5468 11596 "МПМ ТРАНС 2008" ЕООД Перник Брезник
5469 14046 "МЕГАСТРОЙ" ООД Перник Брезник
5470 4077 "БРЕЗИНА 2000" ООД Перник Брезник
5471 6984 "ВЕНЦИСЛАВ БОРИСОВ" ЕТ Перник Брезник
5472 7145 "ЕЛЕГАЛ" ООД Перник Брезник
5473 4259 "КОНСТАНТИН ДИМИТРОВ - НАТЮРЕЛА" ЕТ Перник Брезник
5474 13447 "ТАНДЕМ ТРАНС" ООД Перник Брезник
5475 8583 "ЖАБЛЯНО" АД Перник Земен
5476 12387 "РИВ ТРАНС" ЕООД Перник Земен
5477 11053 "ДМ ТРАНС 2013" ЕООД Перник Земен
5478 13895 "ЕЛ ЕС ДЖИ СЪРВИЗ" ЕООД Перник Ковачевци
5479 12330 "Н76" ООД Перник Ковачевци
5480 12139 "АЛТРАНС БГ" ЕООД Перник Ковачевци
5481 4371 "ВН ДЖУНИЪР" ЕООД Перник Ковачевци
5482 12848 "ЛЪКИ Р ГРУП" ЕООД Перник Ковачевци
5483 11657 "КРИЯНА" ЕООД Перник Ковачевци
5484 14248 "ДМ15" ЕООД Перник Ковачевци
5485 4564 "БАЛКАН ТРАНС" ООД Перник Ковачевци
5486 11066 "ДВ ТРАК" ЕООД Перник Ковачевци
5487 7742 ВЕР ЕООД Перник Ковачевци
5488 10289 "ДИВА ПК" ЕООД Перник Ковачевци
5489 6006 "ДИВА - ТРАНС 2012" ЕООД Перник Ковачевци
5490 6434 "СВИЛОЯ" ЕООД Перник Ковачевци
5491 8362 "МАРШАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Ковачевци
5492 11024 "РАВИТРАН" ЕООД Перник Ковачевци
5493 7173 "ПЕТИС ТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5494 4565 "АЙДАРОВ-ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5495 9347 "МАЛ-МУК" ООД Перник Перник
5496 6656 "СКАНИА ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5497 7394 "БУЛ ТРАНС 2011" ЕООД Перник Перник
5498 10232 "ИТАЛИАНО-БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5499 8167 "ИМИЛИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5500 2321 "ДАНИ - БГ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5501 1955 "МИДАС-07" ЕООД Перник Перник
5502 0210 "АРЗ - ЕКСПРЕС" ЕООД Перник Перник
5503 9512 "КАЛИ ТРАНС 91" ООД Перник Перник
5504 14163 "ЛЕОНЕЛЛАС ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5505 10651 "СЛАВЕКС 2008" ООД Перник Перник
5506 10132 "ЕМ ДЖИ - ИЗТОК 2010" ЕООД Перник Перник
5507 3152 "КОЛАТТ" ООД Перник Перник
5508 1963 "ТРАНСКОМ" ООД Перник Перник
5509 12847 "ДАН ТРАНСПОРТ 777" ЕООД Перник Перник
5510 13415 "ЛЕСО 2012" ЕООД Перник Перник
5511 0746 "СПРИНТ" ООД Перник Перник
5512 5390 "МЛАДЕН МЛАДЕНОВ-МАЦОНИ" ЕТ Перник Перник
5513 6249 "ЛЕН - ТРАНС 60" ЕООД Перник Перник
5514 5910 "ВЕЛИЗАР ВОЙЧИН" ЕТ Перник Перник
5515 2000 "ВИ СИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5516 7106 "ПИ ЕНД ДИ ГРУП" ООД Перник Перник
5517 10035 КИНС 1 ЕООД Перник Перник
5518 10330 "АКБ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5519 8789 "ДЖИ ЕМ АУТО КАРС" ЕООД Перник Перник
5520 9702 АСЕНОВ И КАР ЕООД Перник Перник
5521 1096 "ЛЕТИС" ООД Перник Перник
5522 12565 "КАРГО ТРАНС 15" ЕООД Перник Перник
5523 11611 "Р И С БГ" ООД Перник Перник
5524 10764 "АБС ТРАНСПОРТ" ООД Перник Перник
5525 6941 "ЦЕНТРАЛНА РЕМОНТНА БАЗА 2001" ООД Перник Перник
5526 12966 "РТ - ТРАНСМЕТ" ЕООД Перник Перник
5527 9740 "А.М.В." ЕООД Перник Перник
5528 11924 "ЛОРИТА - Ю" ЕООД Перник Перник
5529 7688 ТРИО ТРАНС ГРУП ЕООД Перник Перник
5530 10703 "НИБЕТ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5531 1791 "ГЕРИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5532 0070 "ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ-КЕВИН МИРАНДА" ЕТ Перник Перник
5533 12914 "ЕРМАНОС ТОДОРОВИ" ЕООД Перник Перник
5534 10628 "ТОПИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5535 4033 "НИЕ ПЕТРОВИ" ООД Перник Перник
5536 1602 "ТРАНС-КОРЕКТ" ЕООД Перник Перник
5537 4163 "БОБО КАР" ЕООД Перник Перник
5538 12198 "ЕКСПО 2014" ООД Перник Перник
5539 1623 "ЕРБОЛИНО-РП" ЕООД Перник Перник
5540 7154 "ВЛАНЕЛ" ООД Перник Перник
5541 8553 "АУТОЕЛИТ" ЕООД Перник Перник
5542 7233 "САРС" ЕООД Перник Перник
5543 3442 "ИВО ПЕТРОВ-1" ЕТ Перник Перник
5544 2285 "ЕВРО ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Перник Перник
5545 11455 "МАЛЕИСКОС" ЕООД Перник Перник
5546 2988 "САВИА" ЕООД Перник Перник
5547 13208 "НАЦИОНАЛНА ТРАНСПОРТНА КОМПАНИЯ" ООД Перник Перник
5548 1474 ГЕОРГИЕВ - ТРАНС ИНВЕСТ ЕООД Перник Перник
5549 13144 "ШО - ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5550 10513 РОСЕН СТАМЕНОВ - РОНИ ЕТ Перник Перник
5551 1728 "ТРАНС КОМЕРС" ЕООД Перник Перник
5552 3096 "КАРГО ТРАНС 22" ЕООД Перник Перник
5553 9902 "ДЕНИС - Ю.В. 2005" ЕООД Перник Перник
5554 13428 "БОР-ВАС" ЕООД Перник Перник
5555 10626 ЕТ "ПАЧО - ЕРИКА ПЛАМЕНОВА" Перник Перник
5556 12023 "ИДЕАЛ СТРОЙ" ООД Перник Перник
5557 5689 "МЕТАЛ ТРЕЙД-66" ООД Перник Перник
5558 10990 "ТИМБО" ЕООД Перник Перник
5559 13235 "БОРИС КОМЕРЦ - 2014" ЕООД Перник Перник
5560 0443 "ФИЛТРЕЙД" ЕООД Перник Перник
5561 3030 "РИГ - 44" ЕООД Перник Перник
5562 12120 "ИЦО ТРАНС 95" ЕООД Перник Перник
5563 2582 "ЕЛПИДА 2002" ЕООД Перник Перник
5564 7736 "БОБО КАР В" ЕООД Перник Перник
5565 12461 "М ЛОГИСТИКС" ООД Перник Перник
5566 0943 "ГЕОРГИ СТАНИМИРОВ-ВАЛДЕС 2000" ЕТ Перник Перник
5567 6038 "ОМИС - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5568 5916 ВАРАДИНОВ ТРЕЙД И ТРАНС ЕООД Перник Перник
5569 9353 "ТИГАР" ООД Перник Перник
5570 13400 "ПЕЛЕТИСИМО" ООД Перник Перник
5571 5674 "МЛГ" ООД Перник Перник
5572 14081 "САНДИ-Б" ЕООД Перник Перник
5573 3487 "АЛМЕКС" ЕООД Перник Перник
5574 10585 ЕН ВИ ЛОДЖИСТИК ТРАНС Перник Перник
5575 13986 "АУТО ТРЕЙДИНГ - СС" ООД Перник Перник
5576 10014 ДИА ТРЕЙДИНГ ЕООД Перник Перник
5577 9919 "КОЛХИДА - МЕТАЛ" АД Перник Перник
5578 11355 "АУТО РОНИ" ЕООД Перник Перник
5579 7349 "ВАЛ ГРУП" ЕООД Перник Перник
5580 10557 "СИМИНВЕСТ" ООД Перник Перник
5581 5925 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5582 13350 "ЕМВЕ" ООД Перник Перник
5583 1816 "МАРИНА КАР" ЕООД Перник Перник
5584 10534 АЙ ЕР ДЖИ ТРАНС ЕООД Перник Перник
5585 0160 "ТРАНС МЕТАЛ-Г" ООД Перник Перник
5586 0444 "ДАНИ-2006-ИЛИАНА ЙОРДАНОВА" ЕТ Перник Перник
5587 4691 ФОРС 1990 ЕООД Перник Перник
5588 2162 "ЛИРИС" ООД Перник Перник
5589 10366 "ГЕНЕЕ" ЕООД Перник Перник
5590 4396 ВЕНЕЦИЯ 012 ЕООД Перник Перник
5591 4050 "ДЛВ" ЕООД Перник Перник
5592 7586 "ДЛВ-СИ" ООД Перник Перник
5593 3665 "ЛИС - 2011" ООД Перник Перник
5594 14008 "ОГНИВЕН 23" ЕООД Перник Перник
5595 5518 "ЛУСИ ТРАНС 2004" ЕООД Перник Перник
5596 6899 "ВАНДИКАР" ЕООД Перник Перник
5597 7224 "ЕВРОМЕТАЛ" ООД Перник Перник
5598 14232 "АТСТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Перник Перник
5599 2898 "СТАРТ 75" ЕООД Перник Перник
5600 4705 "ГЕОРГИ БОЯНОВ-ВИАТРА" ЕТ Перник Перник
5601 14344 "КОЛЕВ И С-ИЕ - ЕСКАДА" СД Перник Перник
5602 12152 "ЕВРО ТРАНС 12" ЕООД Перник Перник
5603 14461 ЕТ "ЮЛИАН АНГЕЛОВ - ЮЛИТА" Перник Перник
5604 7961 "АРСОВ - ТРАНС" ЕООД Перник Перник
5605 0204 "ЧУПЕВА ТРАНСПЕД" ЕООД Перник Перник
5606 7302 "АВТОТРЕЙД 99" ЕООД Перник Перник
5607 7835 "ТУМБАРИ" ООД Перник Перник
5608 13496 "ЮРИЕВИ -ТРАНС" ООД Перник Перник
5609 6473 "АЗ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ООД Перник Перник
5610 2027 "ТУМБАРИ-ДСС" ЕООД Перник Перник
5611 13382 "АВТО ЕЛИТ ТРАНСПОРТ" ЕООД Перник Перник
5612 7488 "АСКОТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5613 10578 "СПИД АП Р" ЕООД Перник Радомир
5614 10345 "ДАЯ - ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5615 14411 "КАЙ ВИ КО" ЕООД Перник Радомир
5616 9017 "РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪСТРИЙД" АД Перник Радомир
5617 5597 "ВИВА - МЕТАЛ" ООД Перник Радомир
5618 8859 "ТОВЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5619 7833 "ДАНИЕЛ" ЕООД Перник Радомир
5620 13318 "ДЕКС ГРУП" ООД Перник Радомир
5621 14578 "ВЕКСИ 07" ЕООД Перник Радомир
5622 2313 "КРАКРАЛЕС Н" ООД Перник Радомир
5623 7267 "ЛЮБЧО ЛАЗОВ - ЛБЛ" ЕТ Перник Радомир
5624 0828 АЛЕКСАНДРОВ-ЕКСПРЕС ЕООД Перник Радомир
5625 13822 "Г. Т. ЕВРОПА" ЕООД Перник Радомир
5626 7228 АН 999 ООД Перник Радомир
5627 13582 "ВАЛЧЕ ТРАНС" ЕООД Перник Радомир
5628 12347 "РМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5629 3394 "ЕМЕМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5630 12256 ЕТ "КЕНТОН-ВАСИЛ ВАСИЛЕВ" Перник Трън
5631 6672 "МБМ - ТРАНСПОРТ 12" ООД Перник Трън
5632 1989 "РУМАСИЯ-2005" ЕООД Перник Трън
5633 0295 "СПИДИ ТРАНС" ООД Перник Трън
5634 7070 "АВТОЛИДЕР" ООД Перник Трън
5635 12820 "МАНОЛОВ И МИЛАНОВ" ЕООД Перник Трън
5636 3893 "ДЕНИМ ТРАНС" ЕООД Перник Трън
5637 8660 "РАЦО-3" ЕООД Перник Трън
5638 9283 “РОЛИ ВГ ТРАНС“ ООД Перник Трън
5639 11377 "АНИ ТРАНС 74" ЕООД Плевен Белене
5640 7690 "ТРАНСМАТ – ЗДРАВКО МАТЕЕВ" ЕТ Плевен Белене
5641 14367 "СТЕФИ ТРАНС - МИТЕВИ" ЕООД Плевен Белене
5642 8255 "ПАНДОЛФИ Е ТОЗЕВА-РТ" ООД Плевен Гулянци
5643 13306 "АМБЪР-66 - ПЛАМЕН ДАНЧЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5644 12519 "В-ЕВРОТРАНС КОМЕРС" ЕООД Плевен Гулянци
5645 7050 "ИВЕЯ-ЯНКО ЯНЕВ" ЕТ Плевен Гулянци
5646 10427 ГАРАНЦИЯ ТРАНС ЕООД Плевен Гулянци
5647 7456 "ИГП ТРАНС" ООД Плевен Долна Митрополия
5648 8505 "РУБИН - РУМЕН ИВАНОВ" ЕТ Плевен Долна Митрополия
5649 13368 "ЗЪРНЕНИ ХРАНИ - ДМ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5650 13429 ЕТ "БОРОМСКИ - ВАЛЕНТИН СИМЕОНОВ" Плевен Долна Митрополия
5651 12388 "СОАТ МИТРОПОЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5652 3005 "ИГЕ 75" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5653 13462 "НАДЯ ЛЛ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5654 14348 "ВАЛЕРИ 2006 - ЛЮБЕН ЦВЕТАНОВ" ЕООД Плевен Долна Митрополия
5655 8941 АНКО ПЕТРОВ - АНДА ЕТ Плевен Долна Митрополия
5656 3523 АГРО ТРЪК ЕООД Плевен Долна Митрополия
5657 11171 "КАЛИНКА ХРИСТОВА 96" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5658 9729 "КАЛИНКА-КАЛИНКА ХРИСТОВА" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5659 1352 "ТРАНС ЕКСПРЕС-МИРОСЛАВ ГЕШЕВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5660 0984 "НП-ТРАНС 05" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5661 2690 "Й И И - ЕВРО КАРГО" ООД Плевен Долни Дъбник
5662 0871 "ДЕНИ" ООД Плевен Долни Дъбник
5663 13750 "ЦВЕТИ ТРАНСПОРТИ" ЕООД Плевен Долни Дъбник
5664 1571 "ВИТ 93 – ЛЪЧЕЗАР ТОДОРОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5665 11035 "ВСЕЛЕНА - ИВАН МАРКОВ" ЕТ Плевен Долни Дъбник
5666 0223 "ДАРИНА 111" ООД Плевен Долни Дъбник
5667 10482 "ЯЦИН - ТРАНС" ООД Плевен Долни Дъбник
5668 1686 ИНТЕРАУТО ТРАНС ГД ЕООД Плевен Долни Дъбник
5669 7593 "М И С ТРАНС-МИРОСЛАВ ДИШКОВ" ЕТ Плевен Искър
5670 12531 "СТЕЛИАН И АДРИАНА-АВГУСТИН БОРИСОВ" ЕТ Плевен Искър
5671 8861 "КЕШ ТРАНС" ЕООД Плевен Искър
5672 10222 ЕТ "ФИЛИПОВ - ЙОРДАН ФИЛИПОВ" Плевен Искър
5673 11098 "БУЛХЕРМЕС" ЕООД Плевен Искър
5674 10705 "БОЯН ТРИФОНОВ - 71" ЕООД Плевен Искър
5675 3060 "ИНТЕРТРАНС" ООД Плевен Кнежа
5676 1756 ПРО АУТО ТРАНС 77 ЕООД Плевен Кнежа
5677 14176 "СТИЛ ТРАНС - СТИЛИЯН РУНЕВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
5678 8346 "ПЛАМЕН БОЕВ-87" ЕТ Плевен Кнежа
5679 1942 "РЕНИС-НИКОЛАЙ НАЙДЕНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5680 5102 "СИБИ ИЛЧОВСКИ" ЕООД Плевен Кнежа
5681 1011 "САТЕЛИТ-М-МАЛИНА БОРИСОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5682 13786 "ЕМ - ТРАНС ЕМИЛ МИТКОВ" ЕООД Плевен Кнежа
5683 10749 "АГРОВЕТ" ООД Плевен Кнежа
5684 5521 "АЛДИ-08" ЕООД Плевен Кнежа
5685 10302 "ДИ ПИ ЕЛ 74" ЕООД Плевен Кнежа
5686 2891 "НИК-ТРАНС 2009-НИНА КАЧАМАЧКОВА" ЕТ Плевен Кнежа
5687 12405 "СКАН-АУТО" ЕООД Плевен Кнежа
5688 6681 "СВЕТЛИН ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5689 12988 "ПЛАМЕКС ТРАНС" ЕООД Плевен Кнежа
5690 6852 "ВИАУТО 46" ЕООД Плевен Кнежа
5691 10768 "АНГИ ТРАНС 1" ЕООД Плевен Кнежа
5692 7699 "М ТРАНС КАРГО" ЕООД Плевен Кнежа
5693 13487 "АНТОНИО И ВАТИ" ЕООД Плевен Кнежа
5694 2748 "ИВАТРАНС-005" ЕООД Плевен Кнежа
5695 10186 ЕТ "ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАВЛИКЯНОВ" Плевен Кнежа
5696 2962 "ТРАНС 2000-ГЕОРГИ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Кнежа
5697 0209 "СИКО–СИМЕОН КОЙНАРСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5698 4857 "ГАБИ ТРАНС-2004" ЕООД Плевен Кнежа
5699 13739 "КРИС-АУТО 81" ЕООД Плевен Кнежа
5700 2064 ПИК 2003 ЕООД Плевен Кнежа
5701 7014 "СВЕТОСЛАВ ИЛЧОВСКИ" ЕТ Плевен Кнежа
5702 9592 ЕТ "БИСЕР ЛИЦАНОВ" Плевен Кнежа
5703 6923 "АКСЕЛ" ЕООД Плевен Кнежа
5704 13872 "ФИЛЬО МИШЕВ" ЕООД Плевен Левски
5705 12188 "ГИГИ ТРАНС 10" ЕООД Плевен Левски
5706 7919 "ВЕЛИСЛАВ ГЕОРГИЕВ" ЕООД Плевен Левски
5707 4872 "АУДИ-94-ВАНЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Левски
5708 12391 "КРИС ТРАНС 03" ЕООД Плевен Левски
5709 13846 "НИКОЛАЙ ЗАХАРИЕВ - ИВА" ЕТ Плевен Левски
5710 13349 "ЕСКУС-ТРАНС - ЙОРДАН НАНКОВ" ЕТ Плевен Левски
5711 13367 "ЛАГУНА 70" ЕООД Плевен Левски
5712 6153 "ЕВРОНЕС" ЕООД Плевен Левски
5713 10066 "М+В АГРОТРАНС" ООД Плевен Левски
5714 11303 "ГАБИ ТРАНС 98" ЕООД Плевен Левски
5715 13381 "ГЛОБУС ТРАНС - ДИМИТРОВ 66" ЕООД Плевен Левски
5716 14540 "М-КАР 1960" ООД Плевен Левски
5717 3331 "МОБИЛ-СТОЙЧЕВ-СТЕФАН СТОЙЧЕВ" ЕТ Плевен Левски
5718 0195 "ПЛАМЕН ПЕТКОВ 65" ЕТ Плевен Левски
5719 2419 "ЕМАНУЕЛА ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Плевен Никопол
5720 2839 "МЕТАЛИКА-НАДЯ ИВАНОВА" ЕТ Плевен Никопол
5721 0779 "КРАСИ-КРАСИМИР ПЕТРОВ" ЕТ Плевен Никопол
5722 0063 "ПЛЕВЕН БАСКЕТ" ООД Плевен Плевен
5723 11977 "ПЕ КА ВЕ-85" ЕООД Плевен Плевен
5724 7658 "ОМНИКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5725 6441 ДИ ЕМ СИ - 78 ЕООД Плевен Плевен
5726 4357 "ИРСИД ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5727 2420 МАРС ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5728 3590 "Д - ТРАНС 2004" ЕООД Плевен Плевен
5729 11312 "ДИД ТРАНС 82" ЕООД Плевен Плевен
5730 11283 "КРАГЕРБУЛ" ООД Плевен Плевен
5731 12852 "НИКИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5732 3317 "ВАЛЕНТИНО-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5733 4909 "ТРАНСПОРТНО СТРОИТЕЛСТВО-ПЛЕВЕН" ООД Плевен Плевен
5734 3136 "АЛБИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5735 11380 "КАБО ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5736 14215 "ДЕЙВИДС КО" ЕООД Плевен Плевен
5737 13645 "РАВИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5738 1475 "ДЖУЛИ ТРАНС - 2006" ЕООД Плевен Плевен
5739 8884 "ЛЮБИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5740 14180 "ПВЛ ЛОГИСТИК" ООД Плевен Плевен
5741 6212 "КАПКА И МИМИ" ООД Плевен Плевен
5742 10810 "НЕЙК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5743 5626 "ЕМА" ООД Плевен Плевен
5744 6493 "ИВ" ЕООД Плевен Плевен
5745 10321 "РАЙМЕН 7" ЕООД Плевен Плевен
5746 8455 АВАМАР ШИПИНГ ЕООД Плевен Плевен
5747 7976 "БОБИ-ПЕТЪР ПЪРВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5748 13951 "ДИ ЕНД АЙ ТРАНС 2015" ООД Плевен Плевен
5749 8113 БОГИ-БОГДАН ТИНКОВ - ЕМИЛ ТИНКОВ ЕТ Плевен Плевен
5750 2365 "ПУРПУРНИ ЛЪЧИ" ЕООД Плевен Плевен
5751 1119 "ТМ ГРУП 07" EООД Плевен Плевен
5752 10135 ЕНТ ИНТЕРНЕШАНЪЛ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ ООД Плевен Плевен
5753 8399 "ВИП СПЕД" ООД Плевен Плевен
5754 13156 "ЦЕНТ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5755 7361 "БОЙС" ЕООД Плевен Плевен
5756 6011 "Т-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5757 8108 "НЕЛИ Г ТРАНС ЕКСПРЕС" ООД Плевен Плевен
5758 3772 "САРТЕН БЪЛГАРИЯ" ООД Плевен Плевен
5759 5292 "ФОРЦА-КОМЕРС" ЕООД Плевен Плевен
5760 1015 "УЕСТЛАЙН" ЕООД Плевен Плевен
5761 1825 БП ТРАНС ПЛЕВЕН ЕООД Плевен Плевен
5762 13898 "ЕФИЦИЕНТ ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
5763 2991 "ПЪРСИСТ" ЕООД Плевен Плевен
5764 2187 "СТИЛ-Л" ЕООД Плевен Плевен
5765 1737 "АЦЦ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5766 11716 "АТАНАСОВИ ЛН" ООД Плевен Плевен
5767 9600 "ЛОНГ ОЙЛ" ЕООД Плевен Плевен
5768 0126 СИМИ ТРАНС - ЗДРАВКО СЕКОЛОВ ЕООД Плевен Плевен
5769 13484 "РИДЪЛ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Плевен Плевен
5770 10774 "ПЕРФЕКТО ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5771 9768 БУЛМАК 7 ЕООД Плевен Плевен
5772 0121 "ГЕРА-В" ЕООД Плевен Плевен
5773 1520 "ДАРИЯ ТРАНС-2012" ЕООД Плевен Плевен
5774 12785 "АЛМАДЕВ" ЕООД Плевен Плевен
5775 1006 "МИМ ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5776 4041 "ПИГ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5777 10783 "ФУЕГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5778 3611 "БОВИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5779 12681 "ИНГЕЛЦИ" ЕООД Плевен Плевен
5780 4287 МЕГА ПРОФИТ ТРАНС ЕООД Плевен Плевен
5781 13053 "ЧЕФИ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5782 8639 "НОРЕКС ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5783 4954 "СВЕТЛИНА - 69" ЕООД Плевен Плевен
5784 4321 "СТЕФАН ТАРЕНГОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5785 10868 "КАЛИНА ТРАНС 1" ООД Плевен Плевен
5786 13069 "МП ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5787 12784 "НАНА 11" ЕООД Плевен Плевен
5788 11574 "МИТЕВИ-1968" ЕООД Плевен Плевен
5789 3506 "ВАНЕЛ - ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5790 11001 "БГ ТРАНС КОНСУЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5791 6572 "ЮЛИЯН СТЕФАНОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5792 0319 "БЕТА КАРГО ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5793 13288 "ЕВРО МИИТ 2015" ЕООД Плевен Плевен
5794 4677 "ПРОМЕТЕЙ" ООД Плевен Плевен
5795 1323 "АЙВИ ТРАНС КОМЕРС" ООД Плевен Плевен
5796 8343 "ТИВА" ООД Плевен Плевен
5797 6243 "МИЛКАНА - ЛМ - МИЛКА ИЛЧЕВА" ET Плевен Плевен
5798 9392 "ТРАНТЕХ-БЛ" ООД Плевен Плевен
5799 12454 "ИЛ - ТРАНСКОМЕРС - В" ЕООД Плевен Плевен
5800 3602 "АЛФА КАР 1" ООД Плевен Плевен
5801 9583 МЕФРИ ЕООД Плевен Плевен
5802 8531 "АТОН-2" АД Плевен Плевен
5803 12896 "НИКИ СД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5804 4681 "КАТИТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5805 14030 "ИВСПИЙД" ЕООД Плевен Плевен
5806 3903 "ЛСТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5807 5227 "ГРИГОР ГАНЕВ" ЕТ Плевен Плевен
5808 6888 "ХОБОТ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5809 5444 "ЛЕО ТРАНС 2010" ООД Плевен Плевен
5810 12043 "ХЕРЕРА ЕВРОТРАНС" ООД Плевен Плевен
5811 12056 "ЕМ ВИ ЕМ 2013" ООД Плевен Плевен
5812 13535 "ИНТЕРКАР АВТО" ООД Плевен Плевен
5813 8206 "ИВИ ТРАНС ПЛЕВЕН" ЕООД Плевен Плевен
5814 13523 "АЛЕНОР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5815 0316 "СРЕБРОСТРУЙ 07" ЕООД Плевен Плевен
5816 13072 "НАКТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5817 5713 ОЛИТРАНС ООД Плевен Плевен
5818 7486 "ВИВАМЕД" ЕООД Плевен Плевен
5819 11410 "СП ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5820 11951 "ДНД 1" ЕООД Плевен Плевен
5821 10904 "БИСК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5822 4643 "ВИКМАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5823 0422 "КАТЯ ШУКАЛСКА" ЕТ Плевен Плевен
5824 7351 "ГАТЕВ-2004" ЕООД Плевен Плевен
5825 12060 "СТОЖЕР 77" ЕООД Плевен Плевен
5826 12073 "БЕТА КАРГО" ООД Плевен Плевен
5827 14530 "МИС - ПЛЕВЕН ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5828 7444 "АГРИКО" ООД Плевен Плевен
5829 11408 "КАЛЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5830 8153 "АП ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5831 7540 "КОМЕТА-07" ЕООД Плевен Плевен
5832 7015 "РЕНИ-91-ВИТЛИЕМ ПАВЛОВ" ЕТ Плевен Плевен
5833 7277 "ДИМИТРОВИ - И СИЕ" СД Плевен Плевен
5834 13901 "АМ ТРАНС - 2010" ЕООД Плевен Плевен
5835 12199 "ЦВЕТИ 86" ЕООД Плевен Плевен
5836 11779 "АЙ ВИ ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5837 12354 "РЕМАКС ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5838 12456 "СИЕН ГЛОБАЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5839 0890 "ЛЮБЕН ТАШЕВ-ЛТ" ЕООД Плевен Плевен
5840 5712 НЕФТОТРАНС ОЙЛ ООД Плевен Плевен
5841 8871 "КОНТИНУУМ" ООД Плевен Плевен
5842 10668 ЕТ "ИМПОРТ-ЕКСПОРТ 2000 - ВЕЛИЧКО ВЕЛИКОВ" Плевен Плевен
5843 12233 "Н И Н ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5844 8272 "ВИАТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5845 6675 "АГРО ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5846 6740 "ЛИЛИ СПЕД" ЕООД Плевен Плевен
5847 10372 "В НИКОЛОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5848 5300 “АГРО ГРУП 2000“ ЕООД Плевен Плевен
5849 7519 "ЛЮБО МЕТАЛ-СКРАБ" ЕООД Плевен Плевен
5850 13777 "ВЕГТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5851 9001 "БОБИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5852 4415 "КЪЧЕВСКИ" ЕООД Плевен Плевен
5853 9747 "ПРО-ТРАНС-КРАСИМИР СИМЕОНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5854 2505 "ТЕПИХ ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5855 12369 "ЛЪКИ ТРАНСПОРТ" ООД Плевен Плевен
5856 0763 "ФЕШЪН ГРУП" ЕООД Плевен Плевен
5857 10211 "ТИ БИ ТРАНС 2013" ЕООД Плевен Плевен
5858 6490 "ТОПЛИНА НИ" ООД Плевен Плевен
5859 10150 "ГИЛД ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5860 9587 "ЛАСКАР ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5861 11572 "СВЕТИНА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5862 8315 "СТРОЙМАТ" ЕООД Плевен Плевен
5863 5141 "ТОНИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Плевен
5864 9671 "КАМЧИЯ-2-ВЕЛИСЛАВ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5865 12402 ЕТ "ШАНС 21В - ПЛАМЕН ВЕСКОВ" Плевен Плевен
5866 10275 "МБ ЙОНКОВИ" ЕООД Плевен Плевен
5867 0689 "МИАС" ЕООД Плевен Плевен
5868 2393 "СТАР ТРАНС 81" ЕООД Плевен Плевен
5869 13405 "ИВМИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5870 8674 "РОНИ ТРАНС 74" ООД Плевен Плевен
5871 0136 "БОНИ" ООД Плевен Плевен
5872 11885 "ЛИЧЕВИ 2014" ЕООД Плевен Плевен
5873 13206 "МАРТОТРАНС Г 2011" ООД Плевен Плевен
5874 13721 "ДЕАЛ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5875 12662 "ВИЯ ИНТЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5876 10852 "КАК КАРГО" ЕООД Плевен Плевен
5877 6078 "СЪНИ КО" ООД Плевен Плевен
5878 6116 "НИНО-2009" ЕООД Плевен Плевен
5879 8783 "ТРАНС ЮРЪП" ЕООД Плевен Плевен
5880 9901 "ФАНТОМ-ТРАНС 2008" ООД Плевен Плевен
5881 11760 "ГИС" ЕООД Плевен Плевен
5882 13528 "РОКИ ТРАНС 76" ЕООД Плевен Плевен
5883 5384 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5884 11672 "БОРВЕСТ" ООД Плевен Плевен
5885 1636 "ВАЛМЕН" ЕООД Плевен Плевен
5886 1213 "ЕМИЛ" ЕООД Плевен Плевен
5887 13688 "СТАФ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5888 12812 "ДАБЕКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5889 7199 ЗЕТ ТРАНСПОРТ ЕООД Плевен Плевен
5890 14174 "МАРСЕЛ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5891 10682 "ДАФИНКОВ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5892 3129 "ДИРА 76" ООД Плевен Плевен
5893 1528 "РАЯ-04" ЕООД Плевен Плевен
5894 0693 "ВАСИЛ ДИМИТРОВ" ООД Плевен Плевен
5895 13341 "ДИАМОНДС" ЕООД Плевен Плевен
5896 8331 "МАРТИН-86" ЕООД Плевен Плевен
5897 4958 "ИВЕРТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5898 10743 "КЕНАРОВ 2011" ЕООД Плевен Плевен
5899 11888 "ЛЮБО Т" ЕООД Плевен Плевен
5900 13914 "ТОПЛИВО ИНВЕСТ" ЕООД Плевен Плевен
5901 11597 "КАРГОБУЛ ГРУП" ООД Плевен Плевен
5902 8974 "БУБА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5903 3405 "ТРАНСПЕТ" ЕООД Плевен Плевен
5904 11734 "БИ ЕНД ДЖИ ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5905 10346 "ЕКО ТРАНС 1 БГ" ЕООД Плевен Плевен
5906 12819 "ЯГУАР - Е.ИВАНОВ" ЕООД Плевен Плевен
5907 7529 "СТАНЕВИ 1" ЕООД Плевен Плевен
5908 9851 АДИ ТРЕЙД КЪМПАНИ ЕООД Плевен Плевен
5909 9710 НАВИ 32 ЕООД Плевен Плевен
5910 13394 "ИВОНИ 777" ООД Плевен Плевен
5911 2452 "ЛОРА-МИЛКО ЯНКОВ" ЕТ Плевен Плевен
5912 2534 "УСПЕХ МЕТАЛКАП ССБ" ЕООД Плевен Плевен
5913 9133 “МЕГИ- ИВ 77“ ООД Плевен Плевен
5914 9071 "М ТРАНСПЕД" ООД Плевен Плевен
5915 7201 "РУБА – РУМЕН БАНОВ" ЕТ Плевен Плевен
5916 13675 "НИКОЛОВ ТРАНС 2015" ЕООД Плевен Плевен
5917 5084 "ТРЕЙД МАРК" ООД Плевен Плевен
5918 8273 "ТЕКСИМТРАНС 2011" ЕООД Плевен Плевен
5919 1830 "ЛДП - ЛОГИСТИК" ЕООД Плевен Плевен
5920 0894 "ПРИМА ТРАНС" ООД Плевен Плевен
5921 14542 "БИ ЗЕТ ЕН ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Плевен Плевен
5922 12303 "3 М ГРУП З" АД Плевен Плевен
5923 12740 "МИКА ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5924 7654 "ЕМ ФИ ФРАНКО" ЕООД Плевен Плевен
5925 1336 "ЕВРОКВАРЦ-МВ" ООД Плевен Плевен
5926 2773 "КЪРТОЖАБЕНЕ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5927 4471 "ВПП ЕВРОТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5928 14365 "ВЕЛИ ТРАНС 77" ЕООД Плевен Плевен
5929 8836 "СИЯ-ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5930 10408 "ЖУЛ - ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5931 7243 "МПП - БГ" ЕООД Плевен Плевен
5932 0421 "АНГЕЛОВ 2007" ООД Плевен Плевен
5933 11026 "ВК ТРАНС" ЕООД Плевен Плевен
5934 5867 "КАМКОМЕРС – ИВАН ДОБРЕВ" ЕТ ЕТ Плевен Пордим
5935 2136 "АИТ ТРАНС-08" ООД Плевен Пордим
5936 1367 "ТАИН ТРАНС" ЕООД Плевен Пордим
5937 6799 "МИРОМАР-2010" ЕООД Плевен Пордим
5938 13812 "ДЕМОН 84 - ПЛЕВЕН" ООД Плевен Пордим
5939 2067 "ПАЛМЕКС-03" ЕООД Плевен Червен бряг
5940 0778 "ДИ-ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5941 9039 "АНАТОЛИЙ ИВАНОВ" ЕТ Плевен Червен бряг
5942 12227 "АГРОЛЕС" ЕООД Плевен Червен бряг
5943 11220 "АЛИСА И МИГЕЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Плевен Червен бряг
5944 12969 "ТРАНСПОРТЕС РАЙКОВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5945 2304 "УНИ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5946 11507 "АМ-КОРЕКТ ТРАНС" ЕООД Плевен Червен бряг
5947 6601 "ДИНИКО - ДИКОВ,НЕДКОВ И СИ-Е" СД Плевен Червен бряг
5948 4982 "ДОНЧО ВАСИЛЕВ-ДВ" ЕООД Плевен Червен бряг
5949 13763 "КРИСТИНТРАНС 2015" ЕООД Плевен Червен бряг
5950 7186 "АТИЛА - 67" ЕООД Плевен Червен бряг
5951 10548 ВИС НАДЕЖДА ЕООД Плевен Червен бряг
5952 13916 "БРАТЯ ПЕНДОВИ С-ИЕ" СД Пловдив Асеновград
5953 7508 "ДИПАНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5954 9171 "Н.К. ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5955 10688 "КОВЪЛ - Д" ЕООД Пловдив Асеновград
5956 10756 "АМ ТРАНС КАРГО" ЕООД Пловдив Асеновград
5957 6617 "ФИМЕ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5958 7996 ЕКСПРЕС ТРЕЙС ЕООД Пловдив Асеновград
5959 0825 "ВОЛАНТРАНСПОРТ" АД Пловдив Асеновград
5960 12193 "ЯКОБУЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5961 5108 "БЕРДАНА" ЕООД Пловдив Асеновград
5962 13297 "ТРАНСИО" ООД Пловдив Асеновград
5963 4109 "УИНТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5964 2458 "ДДМ ИНВЕСТМЪНТ" ООД Пловдив Асеновград
5965 13221 "РИКО-С.Д" ЕООД Пловдив Асеновград
5966 14561 "ЕЛИФТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5967 2346 ЕТ "ТРАНС 2003 - ГЕОРГИ БОЯДЖИЕВ" Пловдив Асеновград
5968 5163 "АСЕНОВГРАДСКИ СТРОИТЕЛ-Т" ООД Пловдив Асеновград
5969 7591 "БРАМ-ВТ-СЪБОТИН КОДЖЕБАШЕВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5970 3109 "РЕНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5971 10435 "ЕРАТО 69" ЕООД Пловдив Асеновград
5972 4284 “МУЛБУЛ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Асеновград
5973 12612 "ДИЗИ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Асеновград
5974 2579 "ОКИ ТРАНС" ООД Пловдив Асеновград
5975 5537 "КАЛЦИТ" АД Пловдив Асеновград
5976 0225 "ИЛАН-ИЛИЯ НИКОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5977 3730 "ИЗИ ТРАНС - АХ" ЕООД Пловдив Асеновград
5978 1142 "СТОЯН СТОЕВ-ФРИГОТРАНС" ЕТ Пловдив Асеновград
5979 14412 "АЛФА ТРАНС БГ" ООД Пловдив Асеновград
5980 5025 "НЕЛИС ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
5981 12727 " ТЕРЗИЕВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5982 13868 "ДМС АГАПЕ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Асеновград
5983 14448 "ПИ ДЖИ ЕМ" ЕООД Пловдив Асеновград
5984 14089 "ЕВРОПАТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Асеновград
5985 14563 "КОМБИ ФРАЙТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Асеновград
5986 4682 "МАКС ТРАНС 1017" ЕООД Пловдив Асеновград
5987 1764 "НИКИМОЛ" ООД Пловдив Асеновград
5988 13842 "ОКАЙ 2012" ЕООД Пловдив Асеновград
5989 2161 ИНТЕР ГРУП 5 ЕООД Пловдив Асеновград
5990 4818 АСА ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
5991 5256 "ЕС ДЖИ ЕН" ЕООД Пловдив Асеновград
5992 4389 "ЛЯТО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5993 0627 "СТИФ-ИВАН ДИМИТРОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
5994 10228 ЕТ "ИВАН КИСОВ - 93" Пловдив Асеновград
5995 5408 "ЗАПРЯНОВИ - 03" ООД Пловдив Асеновград
5996 11154 "ДОНЕВ ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Асеновград
5997 11241 "ЕЛАС-ПОПОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
5998 13185 "КОКИ ИНТЕР ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
5999 8281 "ДЪРЖИКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
6000 13807 "СМ-ТРАНС 2015" ООД Пловдив Асеновград
6001 11245 "ЕВРОТРАНСКО" ЕООД Пловдив Асеновград
6002 6335 "ГРАЦИЯ СК" ЕООД Пловдив Асеновград
6003 1745 "РОКО ТРАНС" ЕООД Пловдив Асеновград
6004 10951 "ОРИЕНТ ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Асеновград
6005 13422 "НИКИ ТРАНС 2004" ЕООД Пловдив Асеновград
6006 8435 "АРАБАДЖЪ" ООД Пловдив Асеновград
6007 7719 "МУЛТРАНС - 78" ООД Пловдив Асеновград
6008 2578 "ОРМАНОВ ТРУКС" ЕООД Пловдив Асеновград
6009 8984 "АЛФА ТРАНС - 2009" ЕООД Пловдив Асеновград
6010 13403 "РЕ ТРАНС ПРИМ" ЕООД Пловдив Асеновград
6011 5153 "АУТО БИГ" ЕООД Пловдив Асеновград
6012 12917 "АДИ ЛОГИСТИК - 92" ЕООД Пловдив Асеновград
6013 5690 ЛЮБЕКС ЕООД Пловдив Асеновград
6014 12918 "СИВИЕМ - ТОПЛИВО ГРУП" ЕООД Пловдив Асеновград
6015 5418 "ЛИТОС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Асеновград
6016 5578 "ВЕНТА" ООД Пловдив Асеновград
6017 7129 "ОМАН-4" ООД Пловдив Асеновград
6018 7239 "ВАИЛИН" ЕООД Пловдив Асеновград
6019 5640 "ИВАН МАНОЛОВ-МЕРЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
6020 8651 "НИКОЛАЙ ИВАНОВ ПАВЛОВ-ВАЙЪЛИН" ЕТ Пловдив Асеновград
6021 0821 "РУМИ–90–РУМЯНА ПИРОНКОВА" ЕТ Пловдив Асеновград
6022 8024 "СУНАЙ -РАСИМ ШЕРИФ" ООД Пловдив Асеновград
6023 6604 "СУНАЙ-РАСИМ ШЕРИФОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
6024 2960 "КОМЕКСМАШ–ВАСИЛ ПИРОНКОВ" ЕООД Пловдив Асеновград
6025 7427 "ВАСМАР- ВАСИЛ КАРАМУЗОВ" ЕТ Пловдив Асеновград
6026 10416 "НЕСИЛ - 2006" ООД Пловдив Асеновград
6027 2389 "МИВЕКО" ЕООД Пловдив Асеновград
6028 8631 ЕВРО 2000 - ТРАНС ЕООД Пловдив Асеновград
6029 10454 "МП АВТО 2013" ООД Пловдив Брезово
6030 9834 "Г И Б - ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
6031 3666 "СЕП ТРАНС" ЕООД Пловдив Брезово
6032 8758 "САРАЙ-АНГЕЛ САВОВ" ЕТ Пловдив Калояново
6033 1612 "АЕРО КОНТРОЛ" ЕООД Пловдив Калояново
6034 0913 "ДИРЕКС" ЕООД Пловдив Калояново
6035 12829 "ЕЛИКОС" ЕООД Пловдив Калояново
6036 10279 "КИЛ ТА" ЕООД Пловдив Калояново
6037 8075 "АНТРАНС 2008" ЕООД Пловдив Калояново
6038 12098 "АНТОН СТОЯНОВ БГ" ЕООД Пловдив Калояново
6039 1975 "ТИМ ТРЕЙД ГРУП" ЕООД Пловдив Карлово
6040 13704 "АГРО - НИК ЗЛАТАНОВ" ЕООД Пловдив Карлово
6041 7828 "БОННЕР" ООД Пловдив Карлово
6042 5955 "КРИСИ" ЕООД Пловдив Карлово
6043 11539 ЕТ "СПС-СВЕТЛА ТРИФОНОВА" Пловдив Карлово
6044 8726 "БЪЛГАРИЯ КАРГО" ООД Пловдив Карлово
6045 7094 "СТАНЕВ АВТОМОБИЛИ" ЕООД Пловдив Карлово
6046 2444 "ЙОР-КОМ-БГ" ЕООД Пловдив Карлово
6047 3263 "Л И Т ТРАНС - ТОДОР ГЕРОВ" ЕТ Пловдив Карлово
6048 5157 "НАВИ МОБИЛ" ЕООД Пловдив Карлово
6049 5401 "100 МАТ-СТАНКА СТАНЧЕВА" ЕТ Пловдив Карлово
6050 5363 АНАТОЛИТИС ЕООД Пловдив Карлово
6051 9250 "СПС КОМЕРС" ЕООД Пловдив Карлово
6052 7418 "МОБИЛ 98-ВАСИЛ ВЪРБАКОВ" ЕТ Пловдив Карлово
6053 13398 "БОЧЕВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Карлово
6054 6893 "ИТАЛИ-ТРИФОНОВИ" ООД Пловдив Карлово
6055 5643 "АНИПЛАМ-КРАСИМИР ТОТЕВ" ЕТ Пловдив Карлово
6056 2751 "КАРОЛ ЛАЙН" ООД Пловдив Карлово
6057 10225 "КАСТЕЛ ТРАНС" АД Пловдив Карлово
6058 1494 "ТИЕТЕК" ООД Пловдив Карлово
6059 1153 "СИЛД ТРАНС" ЕООД Пловдив Кричим
6060 1810 "БИЛИ" ЕООД Пловдив Кричим
6061 1018 "ВЕГАКОМ" ООД Пловдив Кричим
6062 5819 "СОЛВЕКС - КОЗМЕТИЧНИ ПРОДУКТИ" ООД Пловдив Кричим
6063 10620 "ТРАНС ИНТЕР БГ" ЕООД Пловдив Кричим
6064 11727 "ХАВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Кричим
6065 1671 "ДИМИТРОВИ ТРАНС-90" ЕООД Пловдив Кричим
6066 12653 "БОРИСЛАВ ТРАНС БГ" ЕООД Пловдив Кричим
6067 7389 "АГОВИ" ООД Пловдив Кричим
6068 7466 ЕТ "ВЛАДИМИР ШОПОВ" Пловдив Кричим
6069 1518 "ЮКИ-222" ЕООД Пловдив Куклен
6070 12900 "ЕВРОСТРОЙ 02" ЕООД Пловдив Куклен
6071 9376 "МАРИНИ" ООД Пловдив Куклен
6072 9031 "СТОВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6073 0424 "ХАГЕР ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Марица
6074 14370 "ЕВРОМЕС" ООД Пловдив Марица
6075 6296 "ТОБИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6076 5715 "РАНГЕЛ РАНГЕЛОВ - 93Т" ЕТ Пловдив Марица
6077 3761 "ТАЧЕВ И СИН С-ИЕ" СД Пловдив Марица
6078 3268 "ТЕМПОДЕМ" ЕООД Пловдив Марица
6079 0670 "ИНС ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6080 12630 "ЛАЙТ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6081 1925 "ТОШЕВ ТРАНС-83" ЕООД Пловдив Марица
6082 8764 "КЮ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Марица
6083 4366 "ИНТЕРТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Марица
6084 6522 "ИНТЕРБУЛ ТРАНСПОРТ"ООД Пловдив Марица
6085 10024 "ДМ КАР" ЕООД Пловдив Марица
6086 11857 "ТРАНСЛОГИС" ЕООД Пловдив Марица
6087 4722 "ТРАВЕЛ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Марица
6088 7213 "ТРАНСБАЛКАН ГРУП" ООД Пловдив Марица
6089 6412 ПАПА ТРАНС ЕООД Пловдив Марица
6090 3486 "РАДИНЕС" ЕООД Пловдив Марица
6091 8277 "ЖОРО ПЛОД-83" ЕООД Пловдив Марица
6092 14307 "СТЕФКО РАНГЕЛОВ" ЕООД Пловдив Марица
6093 0170 "КАРДИ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6094 8066 "СК-ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6095 14209 "РУТИНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6096 12666 "ЛАТЕВИ-3 - ПЕТКО ЛАТЕВ" ЕТ Пловдив Марица
6097 0413 "АВРАМОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6098 3626 "УКАРГО БГ" ООД Пловдив Марица
6099 11391 "БАРТЛИНК ИНТЕРНАШЪНЪЛ" ООД Пловдив Марица
6100 11213 "ИНТЕРСПЕД ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
6101 13936 "ЕЙ ДИ ЕМ ТРАНС" ООД Пловдив Марица
6102 13234 "МИРКОНИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6103 0274 А ЕНД ВИ -ТРАНС ООД Пловдив Марица
6104 7721 "КСК ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6105 3072 "ТРАНС МИРЕА БГ" ЕООД Пловдив Марица
6106 6167 ДАНИ ТРАНС 1 ЕООД Пловдив Марица
6107 2204 "РАН ТРАНС РК" ЕООД Пловдив Марица
6108 4930 "ЛОГИСТИК ИРС ООД" КД Пловдив Марица
6109 10467 "АВТО ТРАНС - ЙОТОВ" ЕООД Пловдив Марица
6110 11345 "ЛИДЕР ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Марица
6111 7928 "ДИ ЕМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6112 2123 "АРНАУДОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Марица
6113 0755 "БЕТАМАКС - 2" ООД Пловдив Перущица
6114 11464 "ТРАНС-САРЕМА" ЕООД Пловдив Перущица
6115 5595 "А И Д - КОМЕРСИАЛ" ЕООД Пловдив Перущица
6116 4620 "ИВА ТРАНС-ЮЛИЯ И ИЛКО АРАБАДЖИЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6117 7341 "ДР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6118 8045 МААБ ООД Пловдив Пловдив
6119 5501 "ПЪЛДИН ТУРС 91" АД Пловдив Пловдив
6120 6297 "КЕМ ГЛАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6121 1239 "ТРАНСФРЕЙТ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6122 5512 "САРАЙ 2000-САВА КАЦАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6123 11181 "ГЛОБАЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6124 7160 "ЕМИНАД" ЕООД Пловдив Пловдив
6125 2657 "РАЗТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6126 6179 "ДОРДО-АТАНАС СТОЛИНОВ" ЕТ ЕТ Пловдив Пловдив
6127 9552 "КАВАЛА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6128 14437 "ФРУТКОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6129 14085 "СТИН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6130 7467 "ЕМ ДЖИ 05" ЕООД Пловдив Пловдив
6131 14145 "ФАЛЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6132 7984 "НЕАПОЛИС - ГИОСАС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6133 2100 "АНГЕЛ СТОИЛОВ-96" АД Пловдив Пловдив
6134 12911 "КЦ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6135 5372 "ЛКВ РОЛ ОН" ООД Пловдив Пловдив
6136 4375 "МАД КАРГО" ЕООД Пловдив Пловдив
6137 4433 "СИЛВЪРТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6138 5320 "КРИСТИ-М" ЕООД Пловдив Пловдив
6139 3763 "СТОЙКО ПЕЙЧЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6140 7866 "МОНИ-66 МИЛУШ ТОРТУМАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6141 5281 "М И М ПАРТНЪРС" ООД Пловдив Пловдив
6142 0361 "КАРТАЛОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6143 0592 "МАРЦИА БАГС" ЕООД Пловдив Пловдив
6144 13036 "КУУЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6145 1413 "ХЪС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6146 0469 "КОНИ 1" ООД Пловдив Пловдив
6147 11082 "ДЖЕЙ АР КАРГО" ООД Пловдив Пловдив
6148 3358 ЕТ ВАЛЕНТИН ВАСЕВ-ГЕРГАНА ВАСЕВА Пловдив Пловдив
6149 3890 "ПЕТКОВИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6150 12658 "ТРАНС ГРУП КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6151 7163 "ТОНЕВ-К" ЕООД Пловдив Пловдив
6152 5379 "КТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД Пловдив Пловдив
6153 13749 "ПИНАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6154 12269 „ Е И Н " ЕООД Пловдив Пловдив
6155 7306 ХМЦ ООД Пловдив Пловдив
6156 7247 "ДАНЕВ ДИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6157 0161 "СЪЕДИНЕНА БЪЛГАРИЯ-КЕРКЕНЯКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6158 7830 "ДИП ПРОДУКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6159 1226 "ИВАН ЧОЛАКОВ " ЕТ Пловдив Пловдив
6160 11849 "МЛ - КУРИЕР ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6161 13200 "СЕФЕРИНКИН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6162 4441 "АИЛЕН-АНДОН ЛАЗАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6163 10096 "ДН БОТЕВИ" ООД Пловдив Пловдив
6164 4970 ''ЕВРО ТРАНС'' ООД Пловдив Пловдив
6165 14422 "МАСТЕР ПРОДЖЕКТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6166 5821 "Г3 ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6167 3733 "КОЛИМАР-КОСТУРСКИ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6168 2632 "РАЛОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6169 14066 "АВТОТРАНС ИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6170 11212 "МБ ЕВРОПА" ООД Пловдив Пловдив
6171 5130 "ЕНИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
6172 10342 "ЕКО ДЪРВА" ООД Пловдив Пловдив
6173 0501 "ИМПЕРИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6174 2780 "СЛ - ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6175 13819 "НИХТИ - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6176 0297 "КАМБИО-АНГЕЛ КАМБОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6177 8329 "ЖОКЕР ТРАНС 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6178 6068 "РИТОН ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6179 5388 "КАСКАДА" ООД Пловдив Пловдив
6180 6538 "ГЕОПС-БОЛКАН ДИРЛИНГ СЕРВИСИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6181 6967 "ПАВЕЛ ПЕТКОВ-БП" ЕТ Пловдив Пловдив
6182 1832 "МИТ СПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6183 5186 "СТЕФИ 90" ООД Пловдив Пловдив
6184 2500 "ВИКТОРИ ИНДЪСТРИЙЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6185 10258 "ПРОДЖЕТ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6186 12126 "МЕКС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6187 1793 "Е-МАКС ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
6188 6769 "М-М-ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6189 6076 "ВАИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6190 4056 "ТРАК" ООД Пловдив Пловдив
6191 11280 "МЕГ-М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6192 3918 "СИГМА ТРАНС 010" ООД Пловдив Пловдив
6193 7692 "ВАСИЛЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6194 3415 "СКАЛМЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6195 14184 "ИНФРА СТРОЙ ПЛОВДИВ" ЕАД Пловдив Пловдив
6196 6603 "ПЕЦО-ПЕТЪР БРАТАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6197 7472 "РАЛИ-81" ЕООД Пловдив Пловдив
6198 3507 "ЕКОИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6199 11584 "АСК ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6200 8256 "ЕТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6201 6575 "ЮЛИКО-ЕВРОТРЕЙД" ЕООД Пловдив Пловдив
6202 0420 "М-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6203 14486 "ЕВРОФЕРМЕР" ЕООД Пловдив Пловдив
6204 6060 "НЕКСТ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6205 11289 "А.М. БУРГАЗ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6206 5354 "ПЕТКО АНГЕЛОВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6207 5816 "ШЕРИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6208 14052 "ЙОАЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6209 11567 "ИТЕРЕСТ ЛОДЖИСТИКС" ООД Пловдив Пловдив
6210 12881 "ПЪТИЩА ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6211 12248 "ХЕРА АГРО" ЕООД Пловдив Пловдив
6212 3552 "ВОДСТРОЙ ПЛОВДИВ" АД Пловдив Пловдив
6213 9026 "МИЛИТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6214 1817 "ВАН МИЛЕНИУМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6215 8776 ДИНАМИК АГРО ЕООД Пловдив Пловдив
6216 13767 "ТИТАН СТРОЙ Д" ООД Пловдив Пловдив
6217 5424 "НИКТРАНС СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6218 13352 "МКН ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6219 12862 "РПС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6220 10945 ВОЛЕТИ ЕООД Пловдив Пловдив
6221 6195 "ТС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6222 2589 "ВИГОТРАНС - ВЕЛИЧКА БЛАГОЕВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6223 3656 "ДИМАКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6224 0104 "АЛАДО-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6225 6491 "КРАСИ СИРАКОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6226 9335 "РИБЕЛ ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6227 3091 "ПУРАДЖИЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6228 1052 "АНДА-06" ЕООД Пловдив Пловдив
6229 5290 "К И М ТОВАРНИ АВТОМОБИЛИ" ООД Пловдив Пловдив
6230 6279 "РАЛ-202" ЕООД Пловдив Пловдив
6231 0002 "ФРЕШ ЛОДЖИК" ЕАД Пловдив Пловдив
6232 9246 "СТАБИЛ-ДИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6233 1111 "АЙ ПИ ТРАНС" АД Пловдив Пловдив
6234 7376 "АНИ 93-Г.ПЕТКОВ 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6235 5920 ВАСИЛСКИ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6236 5329 ПАЛЕТА ЕООД Пловдив Пловдив
6237 0985 "АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6238 12084 "ЗДРАВЕЦ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6239 3777 "ДЕЧЕТА" ЕООД Пловдив Пловдив
6240 2507 "ФД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6241 8932 "М И М БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6242 0575 "ДИКТРАНС 2007" ООД Пловдив Пловдив
6243 8016 "ТРАНСФЛУИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6244 8258 "ХЕРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6245 5723 "ТРАНСПИИД" ЕООД Пловдив Пловдив
6246 6125 "ФАМИЛЕКС" ООД Пловдив Пловдив
6247 7517 "АГИОС РАФАИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6248 7782 "ПРЕМИУМ КОНСУМАТИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6249 12822 "БРАНД ЕКСПРЕС СЪРВИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6250 5162 "ТРАНС ТИМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6251 11222 "СИМИРНА" ЕООД Пловдив Пловдив
6252 12360 "АЗИБО" ЕООД Пловдив Пловдив
6253 3779 "ВИА ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6254 4646 "АВТОФАКТОР - 2000" ООД Пловдив Пловдив
6255 10344 "ЕВРОСПИЙД РОУД ЕНД СЪРВИСЕЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6256 9750 ООД ФИОРЕ ТРАНС Пловдив Пловдив
6257 0815 "УНИКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6258 2491 ИДЕАЛ ТРАНС - БГ ООД Пловдив Пловдив
6259 13209 "АИБО-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6260 3569 "ДЖИ - ТРАНС 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6261 11931 "ГАБАР ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6262 1916 "АВТОКАР МД" ЕООД Пловдив Пловдив
6263 2759 "СИЕНИТ - МЕХАНИЗАЦИЯ И АВТОТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6264 12553 "ПАНАГИЯ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6265 10880 "ГОГЕН 71" ЕООД Пловдив Пловдив
6266 1542 "ТРАКИЯ РМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6267 11601 "ТОБОЗ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6268 7354 "ФАЙЕР СИСТЕМС" ЕООД Пловдив Пловдив
6269 12882 "ИЛАТА" ЕООД Пловдив Пловдив
6270 13994 "ТДМ ГРУП 2015" ЕООД Пловдив Пловдив
6271 10382 "ЧАЛЪШКАН ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6272 12246 "ТЮРКРОУД-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6273 11886 "АЛЕКСАНДРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6274 9068 ВИКИНГ РЕНОВАБЛЕ БГ ЕООД Пловдив Пловдив
6275 8700 "ТРАНСГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6276 5204 "ТРАНС-ТАП" ООД Пловдив Пловдив
6277 6282 "ФИЛИПОПОЛИС-РК" ООД Пловдив Пловдив
6278 14306 "АПОЛО 35" ЕООД Пловдив Пловдив
6279 7144 "ВАДИРУМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6280 6818 "СИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6281 4876 "ТИЕБУЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6282 13467 "СЛАЙД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6283 12241 "ГЛОБЪЛ ТРАНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6284 10494 АЛПЕТРАНС БЪЛГАРИЯ ООД Пловдив Пловдив
6285 5869 "ИЗИДОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6286 1681 "НИКИФОРОВ-2000" ЕООД Пловдив Пловдив
6287 12275 "ЮРЪП ТРАНС ДАЙРЕКТ" ООД Пловдив Пловдив
6288 3429 "КААН 06" ЕООД Пловдив Пловдив
6289 0054 "ИЛ 82" ЕООД Пловдив Пловдив
6290 9170 "ТРАКИЯ ТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6291 11437 "МИРЕКС ТМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6292 4015 "МАЛПЕН-С - СЪБКОВ И С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6293 13013 "ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6294 7134 "ОЛИМПИЯ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6295 4543 "МИМОЗА 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
6296 12645 "ЕМ ЕЛ ЛОДЖИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6297 0077 ДАНИ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6298 7888 "ВИЛТЕД ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6299 7071 "МАЧЕКС ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6300 13066 "НИК - М ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6301 0508 "ТРИЕРА ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6302 4715 "КЗТ - ЗЛАТАНОВИ" ООД Пловдив Пловдив
6303 13448 "НИКИ ТРАНС 75" ЕООД Пловдив Пловдив
6304 11764 "МЕТАН МОНТАЖ" ЕАД Пловдив Пловдив
6305 5271 "ГАДЖЕВИ И СИЕ" СД Пловдив Пловдив
6306 4229 "МТТ-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6307 5094 "ВЕТОЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6308 6340 "ЛКВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6309 6386 "ГЕЯ ТРАКИНГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6310 2782 ДЕБО АВТОТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6311 6748 ТАНСПЕД ЕООД Пловдив Пловдив
6312 13007 "БИ ЕС ДЖИ АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6313 6266 "ИНЖСТРОЙ - ИНВЕСТ" АД Пловдив Пловдив
6314 0168 "АТЕЛА 07" ООД Пловдив Пловдив
6315 10814 "МИМ - ТРАНС 1" ЕООД Пловдив Пловдив
6316 5495 "АЛ ХИЛАЛ-ТРАНСПОРТ-ТУРИЗЪМ-ТРЕЙДИНГ-ЖОРЖ ХИЛАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6317 5584 "НАДИН-2007" ЕООД Пловдив Пловдив
6318 2727 "РЕГУЛ–СТОЙЧО ЙОСИФОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6319 10999 "АГРО - ТРАК" ЕООД Пловдив Пловдив
6320 13950 "ЕВРОСТАР ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6321 6763 ПИГАСОС ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6322 3822 "АТЛАНТ ЛТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6323 10181 "ВИ ЕНД ДЖИ ЖИВКО ДИМИТРОВ" ООД Пловдив Пловдив
6324 6356 "МЕТАЛСТРОЙ" АД Пловдив Пловдив
6325 12048 "НИДЕРЛАНДПРОЛЕТ" ООД Пловдив Пловдив
6326 10595 "ГАП ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6327 12024 "КАЦИНИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6328 12512 "ЕНДОРСС" ЕООД Пловдив Пловдив
6329 4637 "ЛАСС-1986" ООД Пловдив Пловдив
6330 14143 "АМЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6331 3283 "БЪЛГАРИЯ РОУД СЪРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6332 12501 "ДЖОРДАН ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6333 10589 БЪЛГАРИЯ РОУД ТРАКИНГ ООД Пловдив Пловдив
6334 6890 "ВИСКОМ" ЕООД Пловдив Пловдив
6335 10193 "СЕМЕЛЕ" ООД Пловдив Пловдив
6336 11677 "ВЕРЕН 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6337 2104 "ДЕСИСЛАВА-ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА" ЕТ Пловдив Пловдив
6338 7596 "ХВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6339 10492 "ГЛОБАЛ ЛЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6340 14193 "ТОП МОТОРС" ООД Пловдив Пловдив
6341 3315 "ТРАНСВЕКТОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6342 10804 "ПЛОВДИВ - Г. ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6343 8172 "ВНВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6344 0403 ФИЛКАБ АД Пловдив Пловдив
6345 5238 "ЛЪКИТРАНС - 70" ЕООД Пловдив Пловдив
6346 6117 "100 ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6347 8681 "ЕКО МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6348 4383 "ДИАНА ТРЕЙД" ООД Пловдив Пловдив
6349 10042 "ТИЗ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6350 8461 "ДЖИДЖИ-96" ООД Пловдив Пловдив
6351 0882 "ФИЛТРАНС" АД Пловдив Пловдив
6352 13891 "САМИТРАНС 2015" ЕООД Пловдив Пловдив
6353 12223 "ТЕО ТРАНС 2003" ЕООД Пловдив Пловдив
6354 6881 "ФИДАНКА КАЗАКОВА 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6355 8917 СИМОС ООД Пловдив Пловдив
6356 0716 "АЛФА-ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6357 12026 "РАН ЛОГИСТИК" ООД Пловдив Пловдив
6358 7362 "АЙВАЗОВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6359 12224 "СИ ЖИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6360 11859 "ИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6361 3953 "ВАЛИНА" АД Пловдив Пловдив
6362 1476 "ТРАНС - МАНДУРОВ" ООД Пловдив Пловдив
6363 8222 "ГОЛДЕН ФРУТС" ЕООД Пловдив Пловдив
6364 8116 "СХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6365 10545 "МАРЧЕЛО ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6366 12607 "РЛД ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6367 3651 "АПЕКС СЕРВИЗ" ООД Пловдив Пловдив
6368 9936 "АГРИ-М" ООД Пловдив Пловдив
6369 12577 "РВ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6370 10157 “ИЛ РАЙ ТРАНС“ ЕООД Пловдив Пловдив
6371 14051 "ВЪНГИКРАН" ЕООД Пловдив Пловдив
6372 14314 "ТЛС КО" ЕООД Пловдив Пловдив
6373 2168 "ПЕТКО АНГЕЛОВ БГ " ЕООД Пловдив Пловдив
6374 8013 ВИНПРОМ ПЕЩЕРА АД Пловдив Пловдив
6375 2010 "КАРМЕС" ООД Пловдив Пловдив
6376 9375 "НИКИТРАНС 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6377 8646 "ЕВПО - МАКЕДОНЕЦА" ЕООД Пловдив Пловдив
6378 7575 "ВИП 83" ЕООД Пловдив Пловдив
6379 3618 "ТРИЛОДЖИ ИСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6380 1661 ЕООД ТРАНС ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ Пловдив Пловдив
6381 14390 "МОТОКАР СЕРВИЗ-ТЕРЗИЕВИ И УЗУНОВ'' ООД Пловдив Пловдив
6382 5669 "ПМБ ИНДЪСТРИС" ООД Пловдив Пловдив
6383 0059 "ТЕРА-ХАС" ЕООД Пловдив Пловдив
6384 3973 "САКОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6385 4832 БРИЗ-ПЛОВДИВ ООД Пловдив Пловдив
6386 1198 ЙЕТ ООД Пловдив Пловдив
6387 14432 "МАИА ТРАНС 15" ЕООД Пловдив Пловдив
6388 0481 "ЕУРОТРАСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6389 9004 "ЕНЕРГИЙНА КЪЩА ТРАКИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6390 12097 "ГАБИЕЛИ-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6391 7965 "САНТЗАРИДИС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6392 11162 "ТРАНСФОРМ 5" ЕООД Пловдив Пловдив
6393 13437 "ТРИКТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6394 12945 "Н-ТРАН" ЕООД Пловдив Пловдив
6395 1286 "РАДОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6396 0324 "ВАС ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6397 7280 "НУРТРАНС 90" ЕООД Пловдив Пловдив
6398 14016 "НИКИТА 2014" ЕООД Пловдив Пловдив
6399 10365 "ФУТУРА КАРГО БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6400 10306 "ТРАНС ЕВРОПА ЕКСПРЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6401 4313 "ЛИЛЯНА" ЕООД Пловдив Пловдив
6402 0080 "ГОГОТЕХ" ЕООД Пловдив Пловдив
6403 5881 "ТИГРЕ-78 ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6404 6371 "НЕМАТЕКС" ЕООД Пловдив Пловдив
6405 2384 "ВАСТО" ООД Пловдив Пловдив
6406 8352 "СПРИНТ ЕКСПРЕС" ООД Пловдив Пловдив
6407 8259 "ИНТРАНС-БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6408 12711 "АУТО ТРЕЙД КЕМИКЪЛС" ООД Пловдив Пловдив
6409 13715 "ЕН ДИ АЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6410 0167 "ДИЛК" ООД Пловдив Пловдив
6411 7263 "СКОРПИО-46" ЕООД Пловдив Пловдив
6412 3704 "ВАЛКИН ЧИКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6413 3589 "РВВ КРИС" ЕООД Пловдив Пловдив
6414 5593 "МЕКСОН" ООД Пловдив Пловдив
6415 4248 "НТЦ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6416 6166 "ИВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6417 8709 "ЧИЧО ЧАРЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6418 12813 "ВЛАДИЛИАНА" ООД Пловдив Пловдив
6419 2107 "ЕКОГРУП 2009" ООД Пловдив Пловдив
6420 13195 "ЕЛЕКТРО ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6421 9574 "АЛЕКС 02" ЕООД Пловдив Пловдив
6422 9810 "ТРАНС СПОРТ 1" ООД Пловдив Пловдив
6423 9159 "ТРАНСПОРТИ ТГА" ЕООД Пловдив Пловдив
6424 1733 "ТЕДА" ООД Пловдив Пловдив
6425 13597 "Т.Л.М. БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6426 6891 "СИМОН ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6427 13353 "СКЦ СТЕФ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6428 3765 ПРИМО ЕООД Пловдив Пловдив
6429 11778 "ТРАНС ИВ 66" ЕООД Пловдив Пловдив
6430 4131 "САВВАС-ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6431 10128 "КО ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6432 8638 "АМС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6433 10938 "АЛАТЛЪ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6434 5736 МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ ООД Пловдив Пловдив
6435 5228 "ВИЛЛРЕЙ - БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6436 8213 "АУТОУЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6437 13618 "ЮПИТЕР 05" ООД Пловдив Пловдив
6438 11160 "АЛПИНА ГРУП БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6439 9117 ЕУФОРБИЯ БЪЛГАРИЯ ЕООД Пловдив Пловдив
6440 1493 "КИТАС" ООД Пловдив Пловдив
6441 14537 "ДАНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6442 7899 "ВАНЕТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6443 8156 "НОВА-96" ООД Пловдив Пловдив
6444 8512 "ИНТЕР ТРАНС 2011" ООД Пловдив Пловдив
6445 6756 "ХИСТОРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6446 4911 "ВИСТ 9" ЕООД Пловдив Пловдив
6447 14289 "РУЗИНИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6448 13843 "КРИСИБЕТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6449 6182 "ЕНКО ПЛАСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6450 4320 "КАЦАРОВ И СИН" ООД Пловдив Пловдив
6451 11775 "НЮ ГРУП ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6452 11088 "ТРАНС КАСАБОВИ 2008" ЕООД Пловдив Пловдив
6453 5825 "ТИТИ ЕВРОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6454 12768 "ЙОНИ ОЙЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6455 6655 "ЕНИ-92" ЕООД Пловдив Пловдив
6456 10410 "СПИЙДХОРС" ООД Пловдив Пловдив
6457 12583 "АЛ.ГА. ИНТЕРНЕШЪНАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6458 10420 "ВИДОЛОВ - 13" ЕООД Пловдив Пловдив
6459 5875 "АЙРАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6460 10236 "СТАБИЛ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6461 1242 "ФАВАРА" ЕООД Пловдив Пловдив
6462 1665 "ИЗИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6463 3540 "ШАТОВ-66" ЕООД Пловдив Пловдив
6464 12245 "АВТОТРАНСПОРТ И МЕХАНИЗАЦИЯ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
6465 4339 "ПУНГЕРОВ-90-ПУНГЕРОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6466 0911 "МАРТРАНС-07" ЕООД Пловдив Пловдив
6467 6222 "АТЛАС ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6468 13282 "ИБИШ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6469 9554 ЕТ "СЕТ-СТОЙЧО МИХАЛЕВ" Пловдив Пловдив
6470 10038 И.Т.С. КРАФТ ЕООД Пловдив Пловдив
6471 3700 "ЕНА МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6472 2879 "КИРЧО ХРИСТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6473 13617 "МИКАНА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6474 2877 "ПАФФ–1" ООД Пловдив Пловдив
6475 0682 "АЛФА-99" ООД Пловдив Пловдив
6476 14159 "ГЛОБАЛ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6477 3566 "БЪЛГАРСКА ИНДУСТРИАЛНА ГРУПА" АД Пловдив Пловдив
6478 10927 "АУТО ГЕШЕВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6479 3536 "ЕЛАНТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6480 14021 "ПИМ ТРАНС - 92" ЕООД Пловдив Пловдив
6481 3919 "ДИКОМ-М13" ЕООД Пловдив Пловдив
6482 5280 "ДИМАКС ЛОДЖИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6483 13913 "ТРАЙЧОТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6484 6687 "ЛЪЧЕЗАР БОТЕВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6485 12029 "ДИМИТРОВ КОМЕРС 2009" ЕООД Пловдив Пловдив
6486 2539 "ЦАРКОВ-БРЕСТ-ГЕОРГИ МАРИНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6487 14080 "ДИСИЖЪН БЕЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6488 4855 Р И Р ТРАНСПОРТ ООД Пловдив Пловдив
6489 7821 "МУТТИ БЪЛГАРИЯ" ООД Пловдив Пловдив
6490 3173 "РАЙЗТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6491 2320 "ДЕМЕТРА - 2005" ЕООД Пловдив Пловдив
6492 1659 "МАЙК ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Пловдив
6493 14259 "МАА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6494 8028 "СЕВАСПЕД" ЕООД Пловдив Пловдив
6495 11399 "ИНТЕР ТРАНС 13" ООД Пловдив Пловдив
6496 14279 "ЛОРД АНД ВИКТОРИА СТРУМОН ГЛОБАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6497 7771 "СЛАВ 89" ООД Пловдив Пловдив
6498 1211 "ТРАНСПОРТ ЕНД СПЕДИШЪН БЪЛГАРИЯ“ ЕООД Пловдив Пловдив
6499 8627 "ДЕ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6500 2182 "ЕНЕРДЖИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6501 7346 "ЙОН ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6502 9409 БУЛТИР ООД Пловдив Пловдив
6503 7537 "СЕВИДА" ЕООД Пловдив Пловдив
6504 3274 "ВИРАЛИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6505 6829 "СИГМА ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6506 0130 "Д И Д КОМЕРС" ООД Пловдив Пловдив
6507 13623 "БУЛКОС БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6508 10269 "СИО - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Пловдив
6509 10665 "АЛЕКСАНДРО 2012" ЕООД Пловдив Пловдив
6510 5788 "ЕЛЕКТРОЛУКС ТАБАКОВ И СИНОВЕ" ООД Пловдив Пловдив
6511 5594 "ФЕРОКОМ" АД Пловдив Пловдив
6512 7720 КОПЪРДЪКОВ И СИН 8ООД Пловдив Пловдив
6513 4365 "Т И Т ТРАНС ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6514 1890 "СТОКО" ЕООД Пловдив Пловдив
6515 5446 "УЕЛТЙЕНС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6516 5607 "ДБТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Пловдив
6517 14141 "ВЕСТА ОЙЛ" ООД Пловдив Пловдив
6518 8587 "ЦВЕТ ДЖУНИОР" ЕООД Пловдив Пловдив
6519 7702 "АГРОМИЛ БЪЛГАРИЯ" АД Пловдив Пловдив
6520 5090 "СТ ЛОГ" ООД Пловдив Пловдив
6521 8548 "АГРАРТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6522 3925 "ВЕГА 60-ГЕОРГИ ТУФКОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6523 6164 "ТТ ЛОГИСТИКА" ООД Пловдив Пловдив
6524 5367 "ПАВЛИНА-ИВЕЛИН ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6525 13884 "МАРКОНИ ГРУП ЛЕС" ЕООД Пловдив Пловдив
6526 2135 "ФАФ - ПЛОВДИВ" ЕООД Пловдив Пловдив
6527 11515 "ИНТЕРГРУП 99" ЕООД Пловдив Пловдив
6528 7629 "МАКС БУЛТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6529 12123 "М.М.М. МУТТИ МУЛТИ МОДАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6530 6250 "ЕВРОГАЗ" ЕООД Пловдив Пловдив
6531 13432 "ЕЛКО МЕС" ООД Пловдив Пловдив
6532 14554 "КРАСИВАН ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6533 1344 "ОЛИМПИЯ АГРО" ООД Пловдив Пловдив
6534 2427 МЕЙГ ЕООД Пловдив Пловдив
6535 13315 "ПЕЕВ ТРАНС 73" ЕООД Пловдив Пловдив
6536 1725 "ДЕМИРТАШ ЕВРОПА" ЕООД Пловдив Пловдив
6537 3724 Т ЕНД ТРАКС ЕООД Пловдив Пловдив
6538 5445 “ТБТ ЛОГИСТИК“ ЕООД Пловдив Пловдив
6539 4297 "АСЕД-99 АНГЕЛ ГЕНОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6540 7753 "АРЕКСИМ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД Пловдив Пловдив
6541 2802 "КОСТА-КЛИМА" ЕООД Пловдив Пловдив
6542 12440 "МГГ ГРУП" ООД Пловдив Пловдив
6543 11477 "НИКИФОРОВ ТРАНС АУТО" ЕООД Пловдив Пловдив
6544 12604 "НИКИ БОЙ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6545 8009 "ГЛОБАЛТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6546 2627 "АСВ ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6547 2986 "БИО ФРЕШ" ООД Пловдив Пловдив
6548 1289 "МАРТИ-МИТ" ЕООД Пловдив Пловдив
6549 12664 "ЛИРА -09" ООД Пловдив Пловдив
6550 5403 "УНИВЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6551 5672 "ЕКОБУЛ МЕТАЛ" ЕООД Пловдив Пловдив
6552 1047 "ГАЛЕНИЯ-СТАЙКОВ С-ИЕ" СД Пловдив Пловдив
6553 2199 "ЖАГ-С" ЕООД Пловдив Пловдив
6554 5665 "ЕРМОНЯ АГАЧЯН-2006" ЕООД Пловдив Пловдив
6555 8504 "ЕДАС" ООД Пловдив Пловдив
6556 5582 "ДАЙЦ" ЕООД Пловдив Пловдив
6557 10862 "ФОРТУНА ТРАНС 2013" ЕООД Пловдив Пловдив
6558 3668 "СОФЕЛ ТРАНС ЕООД Пловдив Пловдив
6559 9047 "СЕЛВИМЕТ-МЕХМЕДЕМИН БАЙРАКТАРОВ" ЕТ Пловдив Пловдив
6560 9255 "ЮПИТЕР-МЕТАЛ" ООД Пловдив Пловдив
6561 11068 "ФТС - 69" ЕООД Пловдив Пловдив
6562 9306 "ЗЛАТЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6563 3228 "РИВ СИСТЕМС" ООД Пловдив Пловдив
6564 14164 "ФРАЙБАУ - 90" ЕООД Пловдив Пловдив
6565 8150 "Л Д К - ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6566 2134 "ТРАНСПОРТЕР БГ" ЕООД Пловдив Пловдив
6567 3232 "ХАЙЛЕЗОВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6568 12166 "ЕР ЕНД ЕЙЧ" ЕООД Пловдив Пловдив
6569 12462 "ДИ ЕЙЧ ВИ ГРУП" ЕООД Пловдив Пловдив
6570 14446 "МЕРДЖАНОВИ" ЕООД Пловдив Пловдив
6571 8558 "ДОММИКС.БГ" ООД Пловдив Пловдив
6572 11338 "МИВА ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6573 1589 "БО-НИ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6574 7116 "ХОЛОАН" ООД Пловдив Пловдив
6575 10854 "МГС ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Пловдив Пловдив
6576 9128 "ТРАНС КА-2005" ООД Пловдив Пловдив
6577 4395 СЕТ ТРАНС ООД Пловдив Пловдив
6578 1318 МП ИВАНОВИ ООД Пловдив Пловдив
6579 5796 "ВАЛАТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6580 8082 "ВИТ-74" ЕООД Пловдив Пловдив
6581 2628 "ТИМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6582 1285 "СТИЛ ПЛЮС" ООД Пловдив Пловдив
6583 14499 "КАРГО МАКС" ООД Пловдив Пловдив
6584 8242 "БАЛКАНИКА" ЕООД Пловдив Пловдив
6585 5694 "АРЕНА - И. Т." ЕООД Пловдив Пловдив
6586 1058 "ДЖОВАНИ-2002" ЕООД Пловдив Пловдив
6587 8291 "ДЕМИРОВ ТРАНС" ООД Пловдив Пловдив
6588 9401 "МИТЕВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Пловдив
6589 8182 "КОСИНИ" ООД Пловдив Пловдив
6590 3773 "К М Д" ЕООД Пловдив Пловдив
6591 12720 "АИК ИНТЕРНЕШЪНЪЛ СПЕДИШЪН" ЕООД Пловдив Пловдив
6592 9217 "НИК ТРАНС" ЕООД Пловдив Пловдив
6593 12842 "АЛЕКС - С - 2002" ЕООД Пловдив Първомай
6594 6226 "ГРИЙНС" ООД Пловдив Първомай
6595 3760 "ЯНМАР" ООД Пловдив Първомай
6596 11966 "НИПЕКС - 87" ООД Пловдив Първомай
6597 0286 "ТРАНС А-М" ООД Пловдив Първомай
6598 5511 "ЕМОНА-ЕЛИТ ХРИСТЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Първомай
6599 5662 ЕТ ДИМИТЪР АНГЕЛОВ-НИКИ 2 Пловдив Първомай
6600 6156 "МИТКО ЧАУШЕВ-ВИРЖИНИЯ 94" ЕТ Пловдив Първомай
6601 8309 "ИВСА ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6602 11770 "НАСИ ТРАНС 78" ЕООД Пловдив Първомай
6603 5679 " ЕТР-ТЕНЧО ЧЕСТИМЕНОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6604 13594 "КРОС ТРАНС" ЕООД Пловдив Първомай
6605 7250 "ВИП ГРУП 93" ЕООД Пловдив Първомай
6606 8671 "АГРОСТРОЙ 07" ООД Пловдив Първомай
6607 10123 “ДОДИ ТРАНС“ ООД Пловдив Първомай
6608 0950 "ГИД-88,ИВАН ТАШОЛОВ" ЕТ Пловдив Първомай
6609 0012 ЗДРАВЧЕВИ ТРАНС ООД Пловдив Първомай
6610 0454 "ХРИСТОВ КОМЕРС" ЕООД Пловдив Първомай
6611 1772 "НИКИ ТРАНС 2006" ООД Пловдив Първомай
6612 13083 "ИФАНТИС БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Първомай
6613 8661 "АГРОДОМИНАТОР - 2" ЕООД Пловдив Първомай
6614 7004 "Г. ГРУП" ЕООД Пловдив Първомай
6615 11149 "ПЪРВОМАЙ - БТ" АД Пловдив Първомай
6616 8260 "КАВИЕН" ЕООД Пловдив Първомай
6617 0348 "СИМТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6618 11900 "БУК ОЙЛ" ООД Пловдив Първомай
6619 12228 "ДИМОВ ТРАНС" ООД Пловдив Първомай
6620 13633 "КАЛЧО 79" ЕООД Пловдив Първомай
6621 13829 "ЙОГРУП 1" ЕООД Пловдив Раковски
6622 9711 "ПРЕДИМА ЕКСПРЕС-ГЕОРГИЕВ С-ИЕ" СД Пловдив Раковски
6623 8225 "ВИВЕНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6624 3408 "НЮ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Раковски
6625 6287 "СТОКАТ-СТОЯН ЗЕМЯРСКИ" ЕТ Пловдив Раковски
6626 1649 "ПИМИКА" ООД Пловдив Раковски
6627 8590 "САР 81" ООД Пловдив Раковски
6628 13504 "ВИЛИМАР ТРАНС 03" ЕООД Пловдив Раковски
6629 4493 "ГРЕТА-53-ЙОСИФ КИСОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6630 14254 "РЕКИН ИНВЕСТ" ЕООД Пловдив Раковски
6631 12769 "СИЕРА ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА" ЕООД Пловдив Раковски
6632 1895 "ЖЕТОМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6633 5653 "БИАТИ - БГ" ЕООД Пловдив Раковски
6634 7136 "ДЕЛИВАН" ЕООД Пловдив Раковски
6635 3511 "ИНСА" ЕООД Пловдив Раковски
6636 14029 "ДЕСВИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6637 10653 "МИЛККОМ БЪЛГАРИЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6638 7498 "ПГЯ" ЕООД Пловдив Раковски
6639 6071 "ВАНЕВ" ЕООД Пловдив Раковски
6640 14511 "КАРЕРА ТРАНС" ЕООД Пловдив Раковски
6641 13342 "НИК ТРАНС 15" ООД Пловдив Раковски
6642 7049 "ИНТЕКС - 99" ЕООД Пловдив Раковски
6643 8718 "СЛАВЕ-ТРАНС-СЛАВЧО ВЕЛЧЕВ" ЕТ Пловдив Раковски
6644 7100 "ВОРТЕКС СПИЙД" ООД Пловдив Раковски
6645 4781 "ЛИЛИЯ-53-ЙОСИФ ПЕТКОВ" ЕТ Пловдив Раковски
6646 13348 "ТОП ТРАНС 95" ООД Пловдив Раковски
6647 0030 "РОЗОВА ДОЛИНА ЕКС" ЕООД Пловдив Раковски
6648 13312 "АГРИНДО" ЕООД Пловдив Раковски
6649 8134 "МИВОНА ТРАНС 2011" ЕООД Пловдив Родопи
6650 10032 ЕМО ТРАНС БГ ЕООД Пловдив Родопи
6651 2323 "ИНТЕРПЛОД - БОГОЕВ" ООД Пловдив Родопи
6652 7826 "БУЛЛЕС ХОЛДИНГ" ЕООД Пловдив Родопи
6653 1747 "ГРПМ" ЕООД Пловдив Родопи
6654 9271 "ПЕГА ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6655 3695 "ЕЛ - 88" ООД Пловдив Родопи
6656 1312 "ФЕРР - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6657 11524 "АМ АГРО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6658 5634 "ИВ 2000 - 69" ЕООД Пловдив Родопи
6659 2078 БРАТЯ ПАУНОВИ ЕООД Пловдив Родопи
6660 4744 "ДИТАТРАНС - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
6661 2540 "СОНИ ТРАНС-ДОЧЕВИ" ООД Пловдив Родопи
6662 6836 "ДГ ТРАНС ГРУП" ЕООД Пловдив Родопи
6663 7189 "МЕТЕКС - ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6664 10908 ВС КОМПАНИ-76 ЕООД Пловдив Родопи
6665 10328 ЕКО РЕСУРС ИНВЕСТ ЕООД Пловдив Родопи
6666 1385 "СИМТЕКС ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6667 2170 "ТРАЙКОВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6668 5151 "Н И Н ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИКА" АД Пловдив Родопи
6669 13328 "ЧЕРВЕН КАМЪК 2015" ЕООД Пловдив Родопи
6670 12870 ЕТ "МАЙН-А -ВАСИЛ АЛЕКСАНДРОВ" Пловдив Родопи
6671 5005 "ПИМК"ООД Пловдив Родопи
6672 10978 "ГРОМАР" ООД Пловдив Родопи
6673 11569 "НАРЦИС ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Родопи
6674 8096 "ХЕРА 73" ООД Пловдив Родопи
6675 9422 "Г. В. ТРАНСКОМЕРС" ООД Пловдив Родопи
6676 6442 "МИНЧЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6677 11157 "КАЛИТРАНС 92" ЕООД Пловдив Родопи
6678 3483 "КОКО И СИН ЛИМИТЕД" ООД Пловдив Родопи
6679 2914 "КИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6680 12998 "КИП ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6681 13104 "АСГ РЕТРЕЙДИНГ" ООД Пловдив Родопи
6682 14326 "ТРАНС - 80" ЕООД Пловдив Родопи
6683 13538 "ИВ И КО ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6684 6830 "ХЕПИТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6685 3856 "ТАЧЕВ ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6686 11407 "ТРАНС ЕКСПО МАРКЕТ" ЕООД Пловдив Родопи
6687 6761 "ЕВРОПРОДУКТ - 2010" ЕООД Пловдив Родопи
6688 10284 "ЛСД ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6689 2915 "БОРЕНИ 05" ЕООД Пловдив Родопи
6690 13896 "ДЖИРО - ТРЕЙД" ООД Пловдив Родопи
6691 13885 "ВИА ЛОГ" ООД Пловдив Родопи
6692 1412 "МН ТРАНС" ООД Пловдив Родопи
6693 4022 "МИРАЖ-МАРКОВА И СИЕ" СД Пловдив Родопи
6694 5949 "ФИЧЕВТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6695 3612 "ИВ МИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Родопи
6696 12444 "РОУДУЕЙС" ЕООД Пловдив Родопи
6697 5197 "РАТ-МИТКО ИВАНОВ" ЕТ Пловдив Родопи
6698 4515 "ЛЕНИ АУТО" ЕООД Пловдив Садово
6699 13040 "МАРМИ 14" ЕООД Пловдив Садово
6700 11192 "ЗОСИМАДОН" ЕООД Пловдив Садово
6701 4785 "ТЕРА-1 - КОЛЕВА И С-ИЕ" СД Пловдив Садово
6702 0108 "КУМИНЯНО ФРУТ" ООД Пловдив Садово
6703 6633 "РОНИ 75" ЕООД Пловдив Садово
6704 14504 "АСТЕРА ТРАНС ЙК" ЕООД Пловдив Садово
6705 10579 "КАРОНИ" ЕООД Пловдив Садово
6706 12036 "УОЛТЪН ТРАНСПОРТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6707 13112 "ТРАНСАГРО 77" ЕООД Пловдив Садово
6708 11144 "ГЛОБАЛ ФРУТ БГ" ЕООД Пловдив Садово
6709 8459 "РАИНБОУ ТРАНСПОРТ" ЕООД Пловдив Сопот
6710 10944 ПАПИ ТРАНС 2312 ЕООД Пловдив Сопот
6711 6750 "БЕЛЕЗИРЕВ" ЕООД Пловдив Сопот
6712 1467 "ДРУМ-ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА" ЕТ Пловдив Сопот
6713 13727 "Л ГРУП" ЕООД Пловдив Сопот
6714 6354 "БАКАЛОВИ ТРАНС" ООД Пловдив Сопот
6715 12099 "СС-ТТ-2001" ООД Пловдив Сопот
6716 1803 "НИК-96" ООД Пловдив Стамболийски
6717 6809 "ТАКЕВ ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6718 9423 "АЛФИДЕЯ-СТЕФАН СТОИЛОВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6719 1644 "ДОНЕВ-ВЕНЦИСЛАВ ДОНЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6720 3586 "ИНТРЕЙД 2007" ООД Пловдив Стамболийски
6721 1296 "МАРИНАК - ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Стамболийски
6722 10054 "ВИВИ ТРАНС - 1" ООД Пловдив Стамболийски
6723 4030 "ПРОТРАНС БГ" ООД Пловдив Стамболийски
6724 12173 "СНТ 75" ЕООД Пловдив Стамболийски
6725 7560 "ФЛОТА" ООД Пловдив Стамболийски
6726 10989 БРИЗГРУП ТРАНС ООД Пловдив Стамболийски
6727 12219 "АДАМОВ ТРАНС 94" ЕООД Пловдив Стамболийски
6728 10936 МИСОТА ТРАНС ЕООД Пловдив Стамболийски
6729 5494 "МАГИ-03" ЕООД Пловдив Стамболийски
6730 1519 "КРАСИ-ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ" ЕТ Пловдив Стамболийски
6731 9239 "ЛИРА ТРАНС" ООД Пловдив Стамболийски
6732 5462 "ПОПОВИ КРГ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6733 14425 "ИВ ТРЕЙД-КО" ООД Пловдив Стамболийски
6734 2211 МАРИЕЛА 92 ООД Пловдив Стамболийски
6735 12992 "ЛИДИЯ -92" ЕООД Пловдив Стамболийски
6736 3197 НИКО ДО КК ЕООД Пловдив Стамболийски
6737 6455 "АРВИГЕ-КЪМПАНИ" ЕООД Пловдив Стамболийски
6738 8965 "ЕЛКОМЕРС ТРАНС" ЕООД Пловдив Стамболийски
6739 0438 "ПЕРОДО" ООД Пловдив Стамболийски
6740 6231 ВАЛКИН ЛЕС ООД Пловдив Стамболийски
6741 2969 ЕТ СТИЛ СТОЯНКА ПЕТРОВА Пловдив Съединение
6742 0614 "ЛЮВАНТРАНС-ЛЮБЕН СТОИЦОВ" ЕТ Пловдив Съединение
6743 9252 "ЛИС МАРИ" ООД Пловдив Съединение
6744 12827 "ИВМИР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6745 11617 "ДИНАР ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6746 4918 "ТОНИ – 70 – КИРИЛ ЛУЛКИН" ЕТ Пловдив Съединение
6747 2921 "БИИС ГРУП" ЕООД Пловдив Съединение
6748 0267 "ПИРГОВИ" ООД Пловдив Съединение
6749 11034 "АЛЕКС ТРАНС 2005" ЕООД Пловдив Съединение
6750 5472 "ГОТМАР" ЕООД Пловдив Съединение
6751 10430 "И И Д ТРЕЙД" ЕООД Пловдив Съединение
6752 2742 "СИТИ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6753 8730 "ИВА-70-ИВАН ГЪДЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6754 5371 "КЕТИ 1" ЕООД Пловдив Съединение
6755 12395 "ТАЙМ ТРАНС" ЕООД Пловдив Съединение
6756 9029 "АН-Т - АЛЕКСАНДЪР ТОЛЕВ" ЕТ Пловдив Съединение
6757 7424 "ИТД" ЕООД Пловдив Съединение
6758 14148 "Л И М ТРАНС 2015" ЕООД Пловдив Хисаря
6759 6394 "АГРОКОМЕРС - 98" КООПЕРАЦИЯ Пловдив Хисаря
6760 6916 "ПИК ИНТЕРНЕШЪНАЛ ТРАНСПОРТ" ООД Пловдив Хисаря
6761 3533 "МАРКОНИ КЪМПАНИ" ООД Разград Завет
6762 10856 ЕР ТРАНС 21 ЕООД Разград Завет
6763 6540 "АГРОСЕМ" ООД Разград Завет
6764 0217 "ИСВЕЛ" ЕООД Разград Завет
6765 6849 "ИНТЕР КАРГО БУЛ" ЕООД Разград Исперих
6766 5260 "КОКА - 33" ЕООД Разград Исперих
6767 6710 "АГРОТАЙМ"ООД Разград Исперих
6768 6370 "КАРАДЖА - ФАГ" ООД Разград Исперих
6769 13140 "М. М. ГРУП 1" ЕООД Разград Исперих
6770 10179 "ЕРКО ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6771 6352 "СТОЯН СТОЯНОВ-И" ЕТ Разград Исперих
6772 10755 "АХТИ - ТРАНС" ЕООД Разград Исперих
6773 12071 "СЕЛЕНАЗИ" ООД Разград Исперих
6774 12965 "ЕКО 88" ЕООД Разград Исперих
6775 7323 "ХАН АСПАРУХ-ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Исперих
6776 1038 ЕООД ВИВАТРАНС Разград Исперих
6777 13117 "РЕДЖОТРАНС 85" ЕООД Разград Исперих
6778 12212 "СУЗИ ТРАНС 80" ЕООД Разград Исперих
6779 1462 "Б.М.П.-ГЕОРГИЕВИ И СИЕ" СД Разград Кубрат
6780 10744 "ЖОРО ТРАНС 67" ЕООД Разград Кубрат
6781 13449 "АЛЕЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6782 1749 "КЕДИК-МЕХТИ КАДИК" ЕТ Разград Кубрат
6783 10501 "СЕРТРАНС 2013" ЕООД Разград Кубрат
6784 7775 "ХЕ-ЖЕ-А" ООД Разград Кубрат
6785 8015 "АЛЕКС ТРАНС 2010" ЕООД Разград Кубрат
6786 7016 "ДЕЛТА-ВВ-ВЕСЕЛИН АНГЕЛОВ" ЕТ Разград Кубрат
6787 10034 "ШЕ И ДЖЕ" ЕООД Разград Кубрат
6788 3538 "ДИСКРА" ЕООД Разград Кубрат
6789 13815 "САТЕЛ - ГЮНАН ХАЛИЛ" ЕТ Разград Кубрат
6790 13621 "АЙНА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6791 3350 "БЕЛВЕДЕРЕ" ООД Разград Кубрат
6792 12452 "ДИСКРА ТРАНС" ЕООД Разград Кубрат
6793 9095 ТИТАН ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК ЕООД Разград Кубрат
6794 2249 МАРИН АНАСТАСОВ-ФЕРОЛЕС" ЕТ Разград Кубрат
6795 11106 "СТЕФАН ГЕОРГИЕВ-НИМ" ЕТ Разград Лозница
6796 13283 "ДЕСПЕТ ТРАНС" ЕООД Разград Лозница
6797 14217 "ЧЕВИК ИМПОРТ ЕКСПОРТ" ЕООД Разград Лозница
6798 4830 "ДИД-СНЕЖАНА ДАМЯНОВА" ЕООД Разград Разград
6799 12993 "ЖИМАР 7" ЕООД Разград Разград
6800 9234 "СПРИНТ" ЕООД Разград Разград
6801 13203 "РАДОСТИН СТЕФАНОВ" ЕООД Разград Разград
6802 3387 "ЛАПИОВРА-РАЛИЦА ГАНЕВА" ЕТ Разград Разград
6803 8454 "КИРИЛОВ И СИЕ" ООД Разград Разград
6804 5988 "ПЕНЕВА-М" ЕООД Разград Разград
6805 4234 "ЯЛМАЗ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6806 4771 "ПАВИ-КО" ЕООД Разград Разград
6807 10843 "ДАНИ-ТРАНС-13" ЕООД Разград Разград
6808 0758 "ПОЛИТРАФИК" ЕООД Разград Разград
6809 5751 "ИКОМЕТ" ЕООД Разград Разград
6810 12424 "ЕМ - ТРАНС 82" ООД Разград Разград
6811 4879 "РУСЕВ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6812 7266 "НИК-ТРАНС-90" ООД Разград Разград
6813 3245 "ТРАНС СИСТЕМ 2012" ЕООД Разград Разград
6814 7687 "СИМ-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6815 6358 "ИМРАН ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6816 11190 "ЙЕНСАЛ" ЕООД Разград Разград
6817 10625 "АДО ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6818 6275 "ТЕМПО ТРАНС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6819 3501 "ДЕВ-ЕВРОПА" ООД Разград Разград
6820 1931 "СЕМДО-ТРАНС" ООД Разград Разград
6821 13526 "ИЗИ ТРАНС 15" ЕООД Разград Разград
6822 14153 "МЕЛЛИ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6823 12931 "МЕЛАТРАНС" ООД Разград Разград
6824 11134 "АБМ ТРАНС" ООД Разград Разград
6825 14169 "ДЖИАР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6826 1393 "АСТУР ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6827 14219 "ВАЛДЖО ТРАНС" ООД Разград Разград
6828 7971 "АЛУМЕКС" ООД Разград Разград
6829 13747 "ВД ЕКСПРЕС СПЕДИШЪН" ЕООД Разград Разград
6830 7178 "ТРАНС-ЕКСПРЕС-СТИЛИЯН СТОЯНОВ" ЕТ Разград Разград
6831 2279 "АЯ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6832 13902 "НЕАЛ ТРАНС" ООД Разград Разград
6833 11772 "СИРИУС ТРАНС" ООД Разград Разград
6834 0722 "СТИЛИЯН СТЕФАНОВ ДОБРЕВ–МАТ" ЕТ Разград Разград
6835 7849 "СТАРТ-СТАНЧО СТАНЧЕВ-ТОТКА СТАНЧЕВА" ЕТ Разград Разград
6836 14383 "НОВАКОВИ КОМЕРС" ЕООД Разград Разград
6837 8791 “ТРУВА ТРАНС“ ЕООД Разград Разград
6838 9672 "Ю ПИ АЙ ГРУП" ООД Разград Разград
6839 7732 "УЛУСОЙ - БГ" ООД Разград Разград
6840 12049 "ТОТЕВИ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6841 14057 "ПИМ - Д ТРАНС" ООД Разград Разград
6842 12506 "ФМА РЕНТИНГ" ЕООД Разград Разград
6843 1080 "ЛОГИС ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6844 13227 "СПЕДИТО" ООД Разград Разград
6845 2489 СТАР ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6846 9030 "ГЮЛ ТРАНС ИНТ." ЕООД Разград Разград
6847 1774 "БГ ИВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6848 4140 "НИК-78" ЕООД Разград Разград
6849 3853 "МАТ" ООД Разград Разград
6850 5106 "СВОРДС ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6851 8747 "ГОЛДЕН ЕКСПРЕС" ООД Разград Разград
6852 2616 "ВЕНЕРА ТРАНС" ООД Разград Разград
6853 4328 "ДТЛ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Разград Разград
6854 14208 "БОРИСОВИ П" ЕООД Разград Разград
6855 12750 "ПОЛИПАРТС" ООД Разград Разград
6856 11403 "СЕФА КОЗМЕТИК" ООД Разград Разград
6857 7876 "Р И С - 72" ЕООД Разград Разград
6858 10816 "ЛЖП ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6859 14449 "Х-Х ЛОГИСТИК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6860 10977 "ОНУР ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6861 4067 "РОКА-СО" ООД Разград Разград
6862 6889 "ТРАКСИЛОГИСТИКА" ООД Разград Разград
6863 5897 "БЛТ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6864 13511 "М ТРАНС - 99" ЕООД Разград Разград
6865 13864 "Г. Т. ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6866 4020 "КУРТ ЕВРОПА ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6867 11965 "ХЮМА" ООД Разград Разград
6868 7006 "БУЛТРАНС" ЕООД Разград Разград
6869 14190 "АЙ ЕМ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6870 13460 "КММ ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6871 3344 "ЛОРТРАНС" ЕООД Разград Разград
6872 12606 "БАРРАС" ЕООД Разград Разград
6873 10624 "КИРЕЧЧИЛЕР" ЕООД Разград Разград
6874 3829 "АМЕТИСТ" ООД Разград Разград
6875 4497 "БОРИМА 74" ЕООД Разград Разград
6876 1706 "СИД-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6877 7626 "АРОН ЛОГИСТИК" ООД Разград Разград
6878 4878 "СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД Разград Разград
6879 7058 "Т.С.С. ЕУРО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6880 13519 "ТРАНС ЛАЙН ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6881 12306 "ДАГ ТРАНС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД Разград Разград
6882 4734 "ВИЛМОН" Разград Разград
6883 3392 "ГИЧЕВ-ТРАНС" ООД Разград Разград
6884 4568 "ЧЕЛЕБИЛЕР" ООД Разград Разград
6885 3208 "ЮПИ-НИКОЛА ХРИСТОВ" ЕТ Разград Разград
6886 3271 "ТЕБОРИ-РОСИЦА ИВАНОВА" ЕТ Разград Разград
6887 8030 "СИМЕОН ТРАНС-11" ООД Разград Разград
6888 2387 "ЮЛИ - ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6889 11470 "РОВЕСТО ТРАНС" ООД Разград Разград
6890 10072 ФМА ТРАНСПОРТ ЕООД Разград Разград
6891 5636 "ТИВИТИ ПАК" ЕООД Разград Разград
6892 10742 РНТ ТРАНС ЕООД Разград Разград
6893 5360 "ФЕРТ ЕКСИМ" ЕООД Разград Разград
6894 13264 "ОБАЙ ТРАНСПОРТ" ООД Разград Разград
6895 10333 ЕТ "ТЕОДОРО БАБАРОВ - КЛИО КОМЕРС" Разград Разград
6896 1629 "НУРБУЛ ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Разград Разград
6897 1894 "НИКОЛА-ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6898 5203 "АЙДО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6899 6030 "СВИЛЕКС" ЕООД Разград Разград
6900 9402 "ПЪТ КОНСУЛТ" ООД Разград Разград
6901 11250 "БЕСТ ИНТ ТРАНСПОРТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Разград
6902 5773 "КУШКУ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6903 8912 "ТЕС ИНТ. ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6904 14114 "ПАБЛО ТРАНС" ООД Разград Разград
6905 7962 "ИДИС - ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ Разград Разград
6906 14459 "МИЛЕНИУМ 58" ЕООД Разград Разград
6907 0441 "ГРАНЕКС БЪЛГАРИЯ - КЛОН РАЗГРАД" ООД Разград Разград
6908 4763 ЕТ "СЮЛЮШ-А-АЙДЪН СЮЛЕЙМАН" Разград Разград
6909 9130 "ДИМАНА ТРАНС ГРУП" ЕООД Разград Разград
6910 1350 "ЛАЗИМЕКС" ЕООД Разград Разград
6911 12672 "ДАЯ - МЕРИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Разград Разград
6912 11927 "БЕНЕС" ЕООД Разград Разград
6913 7997 "ДИ ЕМ ЖИ" ЕООД Разград Разград
6914 4419 "ФОНАК" ЕООД Разград Разград
6915 12996 "ТРАНС 4 Ю" ЕООД Разград Разград
6916 7018 "ИЛБО ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6917 4363 ЕТ "БОЯН БОБЕВ-БОБИ" Разград Разград
6918 7968 "ШАЛЕВ ТРАНС" ЕООД Разград Разград
6919 7845 ВАН. ДАН. ЛАЗ ООД Разград Разград
6920 5344 "МСН ТРАНСПОРТЕ" ЕООД Разград Разград
6921 3620 “ЮДО-ЕРК“ ЕООД Разград Самуил
6922 14139 "ГБТ ЛОГИСТИК" ЕООД Разград Самуил
6923 14147 "ВАЛГО ТРАНС" ЕООД Разград Самуил
6924 13310 "ТЕРАС-3" ООД Разград Цар Калоян
6925 7244 "СИ-ПО-ПЛАМЕН ПЕНЕВ" ЕТ Русе Борово
6926 0395 "ТРАНС СЕВЕР-РУМЯНА АРНАУДОВА" ЕТ Русе Бяла
6927 13771 "ГЕОРГИЕВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Бяла
6928 10007 "ТРАНСГАРАНТ" ООД Русе Бяла
6929 8006 "БИЛЕГАМА" ООД Русе Бяла
6930 0729 "НАНА КОМЕРС-2006" ЕООД Русе Бяла
6931 2789 "АЛИГАТОР-007" ЕООД Русе Бяла
6932 10700 ЕТ БОЖИДАР НИКОЛАЕВ Русе Бяла
6933 8536 "НАДЕЖДА-М" ООД Русе Бяла
6934 5936 "АЛИМЕТ" ООД Русе Бяла
6935 12629 "ТЕОДОРА ТРАНС" ЕООД Русе Бяла
6936 10180 "РУМ ТРАНС 12" ЕООД Русе Бяла
6937 5637 "ВИХРА ИМПЕКС-ДИМО ВЪРБАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6938 0163 "СДА-ЛОГИСТИК" ООД Русе Бяла
6939 1452 "КРЕЗ – ИЛИЯ ЦВЕТАНОВ" ЕТ Русе Бяла
6940 14136 "БРЕЗЕНТИ БГ" ООД Русе Бяла
6941 1125 "ОРКА" ООД Русе Ветово
6942 0300 "РИФИД – АБДУЛА ЧОРОВ" ЕТ Русе Ветово
6943 1041 "ИНТЕРТРАНС-21" ООД Русе Ветово
6944 8729 "БАЙСАЛ" ЕООД Русе Ветово
6945 10644 "АГРОКЕМ" ООД Русе Ветово
6946 8464 "КАОЛИН" АД Русе Ветово
6947 8050 "ТАТАР-ОГЛУ" ЕООД Русе Ветово
6948 9096 "СЕНИС" ЕООД Русе Ветово
6949 11973 "МЕТМАН" ЕООД Русе Ветово
6950 14343 "УОНДА" ЕООД Русе Ветово
6951 13485 "АУТОАРПИ" ЕООД Русе Две могили
6952 8336 "РУСИНОВИ" ЕООД Русе Две могили
6953 7283 "ИВАНОВ-ГЕОРГИЕВ" ООД Русе Две могили
6954 1364 "ЛЪЧЕЗАР СТОЯНОВ-ЧАО-ЧАО" ЕТ Русе Две могили
6955 9140 "ЛЮБЕНОВ И СИН" ООД Русе Две могили
6956 7321 "ВЕЛИКОВИ" ООД Русе Две могили
6957 7436 "НЕЛДЕС 67" ЕООД Русе Иваново
6958 10357 "ДИДИ 2013" ЕООД Русе Иваново
6959 2326 "ДИОГЕН" ООД Русе Иваново
6960 3682 "ХРИСТАКИЕВИ" ЕООД Русе Иваново
6961 6668 "ПОЛА-ТИХОМИР ТОДОРОВ" ЕТ Русе Иваново
6962 13489 "ДОНТРАНС" ЕООД Русе Иваново
6963 0606 "ЛПМ ЕКСПРЕС" ЕООД Русе Русе
6964 10080 "КОРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
6965 14119 "ТРАК ЕНД ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6966 7075 "ЕЙ ДЖИ ЕМ" ЕООД Русе Русе
6967 1186 "ОРХИДИС" ЕООД Русе Русе
6968 2568 СПЕД ОЙЛ ЕООД Русе Русе
6969 11806 "БРАТЯ НИКОЛОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
6970 8196 "КАРИС ИНДЪСТРИС" ЕООД Русе Русе
6971 11942 "ЕД КАРГО" ООД Русе Русе
6972 8128 "СЕТ" АД Русе Русе
6973 11089 "ФОРЕСТ 2012" ЕООД Русе Русе
6974 0313 "ДМВ" ЕООД Русе Русе
6975 2068 "АТАНАСОВ-АТАНАС АТАНАСОВ" ЕТ Русе Русе
6976 2128 "ПЛАМ ОЙЛ" ЕООД Русе Русе
6977 9804 "ЕКОПЕТРОЛ" ЕООД Русе Русе
6978 5432 "ТРАНСИС" ЕООД Русе Русе
6979 0428 "НИК ТРАНС-2006" ЕООД Русе Русе
6980 14243 "БАКНИК" ЕООД Русе Русе
6981 14236 "ДИПЕСТА ТРАНС" ЕООД Русе Русе
6982 9099 "АНТОНИС ТРЕЙД АГЕНЦИЯ" ЕООД Русе Русе
6983 13055 "БАЛКАНЦИНК" АД Русе Русе
6984 11330 "АТОН ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
6985 1343 "ЦЕЗИ-ТРАНС-ЮЛИЯН ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
6986 3425 "ЕУРО БГ ТРАНС" ООД Русе Русе
6987 5865 "М И М"ЕООД Русе Русе
6988 8629 "НУНКИ-МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ" ЕТ Русе Русе
6989 6165 ОРЛИН ХРИСТОВ ЛАЗАРОВ Русе Русе
6990 6421 "ДИСКО ДИЗАЙН" ЕООД Русе Русе
6991 14532 "ТОНИКОЛ-ТРАНС" ООД Русе Русе
6992 13858 "ИНТЕРТРАНС ЕООД" ЕООД Русе Русе
6993 10507 "КЕД-ДИЧЕВИ" ООД Русе Русе
6994 2987 "КИРИЛОВ ТРАНС - 74" ЕООД Русе Русе
6995 3249 "ФОН СК" ООД Русе Русе
6996 7802 "Д И Ж 2010" ЕООД Русе Русе
6997 12989 "СКАН КАРГО-С 89" ЕООД Русе Русе
6998 12567 "ВИМАКС ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
6999 12667 "АРИАНА АУТО" ЕООД Русе Русе
7000 8574 "УНИСТРОЙМАТ" ООД Русе Русе
7001 9932 "ДИМОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7002 9922 "ПОЛИСАН" АД Русе Русе
7003 0653 "ИВАН ИВАНОВ-М" ЕТ Русе Русе
7004 9738 "ЕЛБИ АУТО" ООД Русе Русе
7005 2947 "СИНТРАНС" ЕООД Русе Русе
7006 10851 "НИКМАРК ТРАНС" ООД Русе Русе
7007 4869 "ВЛАМАР 2010" ЕООД Русе Русе
7008 11876 "ЕМ ЕЛ ПИ ЕС" АД Русе Русе
7009 7590 "ЗЕНДЕ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7010 6520 "ПЕТЪР ВАЧКОВ 2" ЕООД Русе Русе
7011 7008 ШУЛЦ-79 ООД Русе Русе
7012 9134 "ТРАНС КАПИТОЛИЯ" ЕООД Русе Русе
7013 13984 "ВЕБО ГРУП" ЕООД Русе Русе
7014 6004 "ФРИГО ТРАНС 2012" ЕООД Русе Русе
7015 2645 "НАДЕЖДА ТОНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
7016 6466 "БГ ИМПОРТ ФРУКТ" ООД Русе Русе
7017 0792 "АРТЕМИДА СЕВЕР" ООД Русе Русе
7018 14202 "ЛТТ" ООД Русе Русе
7019 6334 "ЕКОТРЕЙД МЕТАЛ" ЕООД Русе Русе
7020 0737 "БИРЕНА БОРСА-РУСЕ" ООД Русе Русе
7021 9197 "ДЕЯ ТРАНС 12" ЕООД Русе Русе
7022 13464 "МАРИЯНИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7023 2508 "ГЕОРГИЕВИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
7024 0587 "ЕКО ТРАНС ЛОГИСТИК" ЕООД Русе Русе
7025 1069 “ЛИМАН 53 “ ООД Русе Русе
7026 4108 "ЗИПЕТ" ЕООД Русе Русе
7027 2565 "БАКАРЖИ-ТРАНСПОРТ-1964" ЕООД Русе Русе
7028 12837 "СЛАВЯНСКО ИЗКУСТВО" ЕООД Русе Русе
7029 7359 "ЗОРНИЦА-С" ЕООД Русе Русе
7030 10941 "ПАЧОЛИН" ЕООД Русе Русе
7031 0294 "БТБ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7032 0926 "ИРИДА-Н-ДИМКА НЕНОВА" ЕТ Русе Русе
7033 10728 "ВЛАДИСЛАВ БОЯНОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7034 6736 "М & С" ЕООД Русе Русе
7035 11889 "ИВ КОМЕРС"" ЕООД Русе Русе
7036 7967 "ТРАНССПЕД" ООД Русе Русе
7037 4724 "ГЕОРГИ БОБЕВ - СБ" ЕТ Русе Русе
7038 6989 "ДЕН БРАВЕН БЪЛГАРИЯ" ЕООД Русе Русе
7039 1400 "ДИДАКИ" ЕООД Русе Русе
7040 5161 "СВЕТА ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7041 3747 "ИВ-КОМЕРС-ИВАНИЛ ВЕЛЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7042 14251 "ИНТЕРСЕРВИС" ЕООД Русе Русе
7043 3791 "МЕГАХИМ" АД Русе Русе
7044 14104 "РЕМСТРОЙ КОРЕКТ" ЕООД Русе Русе
7045 9473 "ДИОН" ООД Русе Русе
7046 11681 "ДИ ТРАНС 10" ООД Русе Русе
7047 13691 "ХОРН ТРАНС" ООД Русе Русе
7048 0192 "ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ - ЛАРИ" ЕТ Русе Русе
7049 11726 "БЪЛГАРСКА ХЛЕБНА МАЯ" ЕООД Русе Русе
7050 7565 "ИНТЕР ЕКСПРЕС ФРЕЙТ" ЕООД Русе Русе
7051 1003 "ДИМОНИ" ООД Русе Русе
7052 5267 "МАРИАНА БОРИСОВА ДИМИТРОВА" ЕТ Русе Русе
7053 14556 БСВ ЛОГИСТИК ООД Русе Русе
7054 0930 "БИ ЕМ ДИ" ООД Русе Русе
7055 5702 "ДРАГОМИР РАЧЕВ - ВЕЖЕН" ЕТ Русе Русе
7056 10491 "ДЕСО 91" ЕООД Русе Русе
7057 4946 "ТИ СИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7058 12580 "МУЛТИСЕРВИС" ООД Русе Русе
7059 3591 "ТЕРРАВИА РУСЕ" ЕООД Русе Русе
7060 10995 "БРАНКО ИНТЕРМЕД" ЕООД Русе Русе
7061 11634 "ДИНАС ТРЕЙДИНГ" ЕООД Русе Русе
7062 8582 "АТЛАС" ООД Русе Русе
7063 7783 "БУЛМАРКЕТ АВТОТРАНСПОРТ" ЕООД Русе Русе
7064 6161 "МАРПЕКС АГРО" ЕООД Русе Русе
7065 1044 "ПЪРВАНОВА" ЕООД Русе Русе
7066 6397 "ДОНАУ-ТРАНЗИТ" ООД Русе Русе
7067 12675 "СИРИУС СТАР БГ" ЕООД Русе Русе
7068 1321 "ДИМИТЪР ЙОТОВ-ДАКИНА" ЕТ Русе Русе
7069 2738 "ЕМКА" ООД Русе Русе
7070 13027 "ДИМЕКС ГРУП 2014" ЕООД Русе Русе
7071 9350 ЕТ "КАМИ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ" Русе Русе
7072 13832 "БУГАТИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7073 0751 "ИВ АВТОТРАНС" ЕООД Русе Русе
7074 5874 "ДИМО ДИМОВ-МАТ" ЕТ Русе Русе
7075 1630 "ДУНАРИТ" АД Русе Русе
7076 11152 "М-ГАЗ"" ЕООД Русе Русе
7077 2926 "ВЕПА-1" ООД Русе Русе
7078 12344 "РУСЕ ШИПИНГ" ЕООД Русе Русе
7079 2889 "ФЕНОПЛАСТ 99" EООД Русе Русе
7080 2772 "ЕВРОТРАНС РУСЕ" ООД Русе Русе
7081 13265 "РАЛ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7082 12715 "Д.Е.М. ТРАСПОРТИ ЕСТ" ООД Русе Русе
7083 8424 "ЕКСПРЕС ТРАНС" ООД Русе Русе
7084 10731 "ЕТРАНС 65" ЕООД Русе Русе
7085 13427 "ВЕСБУЛ" ЕООД Русе Русе
7086 11833 "ВУЕЛТА БЛЕК СИЙ КОРПОРЕЙШЪН" ЕАД Русе Русе
7087 2462 "ИВО-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7088 2948 "ИВ ТРАНС 09" ЕООД Русе Русе
7089 13125 "ОЛАТРАНС" ЕООД Русе Русе
7090 3103 "ДУНАВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7091 3948 "ВАЗАРА" ЕООД Русе Русе
7092 4219 "АЛЕКСТРАНС 2010" ЕООД Русе Русе
7093 7890 "НИКИ-НИКОЛИНА СТАНЧЕВА" ЕТ Русе Русе
7094 6934 "ТЕ АЧЕ ЕСЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ООД Русе Русе
7095 0061 "ВИА 11" ЕООД Русе Русе
7096 14074 "БРАНИ-90" ООД Русе Русе
7097 5128 "ЕЛ ЕН ЖИ ТРАНСПОРТЕЙШЪН" ООД Русе Русе
7098 3134 "УНИПАК-В" ЕООД Русе Русе
7099 2340 "РУВЕДИ" ЕООД Русе Русе
7100 5749 "ПЛАМЪК-ПЛАМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Русе Русе
7101 10737 БОРИСОВ ТРАНСПОРТ СЕРВИЗ ЕООД Русе Русе
7102 10560 "АНГЕЛ МЛАДЕНОВ-2013" ЕООД Русе Русе
7103 10848 "ДЕЯТУРС" ЕООД Русе Русе
7104 5591 "РЛГ-БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
7105 9119 "ХЕЛИ" ООД Русе Русе
7106 13596 "ДКМ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7107 13593 "ФРАНТЕКС" ЕООД Русе Русе
7108 5490 "ЛУМАКС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7109 4132 "НИКМАРИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7110 11085 "КНС 2012" ЕООД Русе Русе
7111 1828 "ДУНАВ" АД Русе Русе
7112 10403 "КРИСТИЯНА 346" ЕООД Русе Русе
7113 6868 "МЕГАФРУКТ" ООД Русе Русе
7114 3311 "ГЕЦОВА - ЙОРДАНКА ГЕЦОВА" ЕТ Русе Русе
7115 7215 "ИНТЕРАКТИВ-ПЛОД" ЕООД Русе Русе
7116 0036 "ТОВАРНИ ПРЕВОЗИ" АД Русе Русе
7117 1600 ЕТ "ЕМИЛ МЛАДЕНОВ" Русе Русе
7118 5121 "СИТИГАЗ" АД Русе Русе
7119 7902 "УНИКАТ ЛОГИСТИК" ООД Русе Русе
7120 2434 "БАЛКАН-ТРАНС-АУТО" ЕООД Русе Русе
7121 13495 "КОМЕРС ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7122 8070 "ПЕНЕВИ ТРАНС" ООД Русе Русе
7123 8444 "ЕКОН-91" ООД Русе Русе
7124 2620 "ДИМИТЪР ПЕТКОВ" ЕТ Русе Русе
7125 1438 "ЦЕКО" ООД Русе Русе
7126 1784 "КАЛИНОВИ-КАЛОЯН КАЛИНОВ" ЕТ Русе Русе
7127 7241 "ГЕОДОР - ВБ" ООД Русе Русе
7128 1372 "ХРИСТО БОТЕВ" ЕООД Русе Русе
7129 6256 "ВЕЛИКО РАЙЧЕВ-93" ЕТ Русе Русе
7130 11008 "ИН ТРАН" ООД Русе Русе
7131 10984 "КАТОН - 2012" ЕООД Русе Русе
7132 12611 "АКТРАНС" ЕООД Русе Русе
7133 13964 "ДИГС СПИИД" ООД Русе Русе
7134 6706 "ДОНЧЕВ-ТРАНСАВТО" ЕООД Русе Русе
7135 3107 "П И Н ТРАНСПОРТ" ООД Русе Русе
7136 6286 "ИНАКЕМ СОЛЮШЪНС" ООД Русе Русе
7137 10456 "КАН ЛОГИСТИКС" ЕООД Русе Русе
7138 9728 "ИВАС-07" ООД Русе Русе
7139 2472 "КАМП ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7140 5613 "ШЕЛФ ГАЗ" ООД Русе Русе
7141 10746 "ТОДОР БОРИСОВ 77" ЕООД Русе Русе
7142 8003 "СУИФТ 1" ЕООД Русе Русе
7143 0330 "ВЕНЕЛИН НИКОЛОВ-МИРЧЕВ-99" ЕТ Русе Русе
7144 12493 "ИМЮНИТИ" ООД Русе Русе
7145 0757 "ТРАНСКОМ РУСЕ 2000" ЕООД Русе Русе
7146 1269 "ДЕЯ-ИВАЙЛО ЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7147 9879 "А И Д ГРУП" ЕООД Русе Русе
7148 8539 ТАНК ИМПЕКС ООД Русе Русе
7149 9327 "ПРИСТА МХ" ЕООД Русе Русе
7150 2824 "ПЕНЧО НИКОЛОВ-НИКОЛОВ И СИЕ" СД Русе Русе
7151 14103 "МИГ-МА-МАЛИНКА АЛЕКСАНДРОВА" ЕООД Русе Русе
7152 2461 "ДИРАДО" ООД Русе Русе
7153 12058 "ОПТИМУМ ТРЕЙД" ЕООД Русе Русе
7154 7662 "ТОНЧЕВИ ТЕТОВО ТРАНС" ООД Русе Русе
7155 4197 "ХОЛЛЕМАН БЪЛГАРИЯ" ООД Русе Русе
7156 14378 "ФИЛИПОВ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7157 2853 "ГОЛД АПОЛО" ООД Русе Русе
7158 11768 "ФРАТЕЛИ ДЖИРДЖЕЛ" EООД Русе Русе
7159 10832 "ДИВНА ТРАНС" ООД Русе Русе
7160 11996 "КРИСТИАН ТРАНС 95" ООД Русе Русе
7161 2334 "ДИ ВИ ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7162 0352 "ИВАН ПЕТКОВ - ДЕНЧЕВ" ЕТ Русе Русе
7163 1390 "АДИ КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
7164 7632 "КРАСИМИР АТАНАСОВ-92" ЕТ Русе Русе
7165 13533 "ГОЛД ТРАНС - ЛОДЖИК" ООД Русе Русе
7166 11135 "РУСЕ ЛОДЖИСТИКС" ЕООД Русе Русе
7167 9926 "Ф+С-АГРО" ООД Русе Русе
7168 3396 "СТОЙКОВИ-ЕООД" ЕООД Русе Русе
7169 4606 "ЕРБА-ЕНВЕР ХАСАН" ЕТ Русе Русе
7170 11994 "АРДА 2013" ЕООД Русе Русе
7171 11758 "ЕС ДИМИТРОВИ" ООД Русе Русе
7172 12042 "ШАНОВИ 2014" ЕООД Русе Русе
7173 8043 "ТОШКО ШАХАНОВ" ЕТ Русе Русе
7174 10428 "ДОНЧЕВ КАР" ЕООД Русе Русе
7175 6463 "ИС-КОМЕРС" ЕООД Русе Русе
7176 9556 "МИНИ-ИВАН ГАГАУЗОВ" ЕТ Русе Русе
7177 4049 "МИЦОВ" ЕООД Русе Русе
7178 12372 "ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ АЛЕКС" ООД Русе Русе
7179 12433 "КИДЕТ" ЕООД Русе Русе
7180 3532 "РУСТРАНС" ЕООД Русе Русе
7181 0969 "РАДМАР-ТРАНС" ООД Русе Русе
7182 5650 "НИКТРАНС" ЕООД Русе Русе
7183 4627 "ЯНКА МАРИНОВА-ДИМИ" ЕТ Русе Русе
7184 2341 "ОГИ-08" ЕООД Русе Русе
7185 12135 "БЛАНКА" ЕООД Русе Русе
7186 6533 "Л И Л" ООД Русе Русе
7187 4482 "ПАВТРАНС" ЕООД Русе Русе
7188 0572 "ДАНИЕЛ ЙОРДАНОВ" ЕТ Русе Русе
7189 8217 "НИНАХИМ" ЕООД Русе Русе
7190 4950 ЕТ "ТРАНС - ЛЮБОМИР ПЕТРОВ" Русе Русе
7191 2519 "КЕРИЯ" ООД Русе Русе
7192 13740 "ПРОТРАНС СПИЙД" ЕООД Русе Русе
7193 13229 "А.М.ЛОГИСТИКА" ЕООД Русе Русе
7194 12601 "ЧАР ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7195 13269 "ДЕ-ИК ТРАНС" ЕООД Русе Русе
7196 10784 "ИЕРМОНТ" ЕООД Русе Русе
7197 5605 "ИРИМ" ЕООД Русе Русе
7198 1601 "ВАЛТРАНС" ЕООД Русе Русе
7199 13780 "ЗП-ТРАНСПОРТ" ООД Русе Сливо поле
7200 9896 "УДЕКС" ЕООД Русе Сливо поле
7201 0236 "РЕКСИМ – ДИМИТЪР СТОЯНОВ" ЕТ Русе Сливо поле
7202 9405 "САФАРИ-М" ЕООД Русе Сливо поле
7203 7863 "КАЛА ТРАНСПОРТИНГ" ЕООД Русе Сливо поле
7204 10860 "РОСТРАНС 1" ЕООД Русе Сливо поле
7205 0539 "М-ТРАНС" ООД Русе Ценово
7206 2706 "ИК-ТРАНС-ИВАН КРУМОВ" ЕТ Русе Ценово
7207 7930 "МАКСИМАТРАНС - М" ЕООД Русе Ценово
7208 5202 "ДИАНА-ВАЛЕНТИН ИВАНОВ" ЕТ Силистра Алфатар
7209 7230 "АГРОМАРКЕТ" ЕООД Силистра Алфатар
7210 3077 АЙДЖИ ТРАНС 67 ЕООД Силистра Главиница
7211 3754 "ПЕНО-СТРОЙ-БЕТОН" ЕООД Силистра Главиница
7212 13941 "ТУРГАЙ ТРАНС" ЕООД Силистра Главиница
7213 6995 "БРАТЯ ПЕПЕЧ" ООД Силистра Дулово
7214 6373 "БАЛКАН-ТУР-2008" ЕООД Силистра Дулово
7215 11282 "ЛЕСГРИЙН" ЕООД Силистра Дулово
7216 5334 "ГЬОЧЕВ -САБИН ГОЧЕВ" ЕТ Силистра Дулово
7217 11293 "ФЕРИ ТРАНС-81" ЕООД Силистра Дулово
7218 2758 "БРЕВИС" ООД Силистра Дулово
7219 0698 "ШАХИН" ЕООД Силистра Дулово
7220 11874 "СЕОН ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Дулово
7221 10332 “ИНТЕРТУР-АС“ ООД Силистра Дулово
7222 12339 "ЕВРО БГ ЕКСПРЕС" ЕООД Силистра Дулово
7223 14550 "БЕСТЛИНЕ" ЕООД Силистра Дулово
7224 13774 "МУРАТИ ЛЕС 2015" ЕООД Силистра Дулово
7225 4310 "МЕРТТРАНС-МЕТИН КЕНАН" ЕТ Силистра Дулово
7226 12469 "ЕВРО СТРОЙ" ЕООД Силистра Дулово
7227 11466 ""ФИЗИ АГРОТЕКС" ЕООД Силистра Дулово
7228 12817 "ГЕДИК ТРАНС" ЕООД Силистра Дулово
7229 6095 "ДЕЙЗИ ТУР" ООД Силистра Дулово
7230 4776 "САМИНВЕСТ" ЕООД Силистра Дулово
7231 2303 "ДЖИЛИ-СОЙ - ДЖИХАНГИР ИБРЯМ" ЕТ Силистра Дулово
7232 14124 "ЕНДИ ГРУП" ООД Силистра Дулово
7233 13165 "ЕМСА" ООД Силистра Дулово
7234 10299 "ПРАВДАТРАНС" ООД Силистра Дулово
7235 7790 "БАЛКАН-ТУР" ЕООД Силистра Дулово
7236 1503 “КАЙНАК-АГРО 2 “ ЕООД Силистра Кайнарджа
7237 5351 "ФАНФАН 2012" ЕООД Силистра Силистра
7238 14392 "ШЕРИФФ 2015" ЕООД Силистра Силистра
7239 9145 "ВИВА ТРАНС 66" ЕООД Силистра Силистра
7240 6602 "Р И К" ООД Силистра Силистра
7241 3276 "КЕЙСИ" ЕООД Силистра Силистра
7242 10913 "МИЛСПЕД" ЕООД Силистра Силистра
7243 13575 "ОЖИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7244 8046 "КАУМЕТ" АД Силистра Силистра
7245 9167 "МЕТАЛ РИК" ЕООД Силистра Силистра
7246 11694 "НИДИЯ" ООД Силистра Силистра
7247 5734 "БУЛДЕКС" ООД Силистра Силистра
7248 4607 "ЗАВОДСКИ СТРОЕЖИ-ПС-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
7249 9033 "ЕУФОРБИЯ" ЕООД Силистра Силистра
7250 6344 "МЕДВЕДЕВ-СС" ЕООД Силистра Силистра
7251 14315 "ДОБИ-Д" ЕООД Силистра Силистра
7252 5465 "СИТРАНС 2000" ЕООД Силистра Силистра
7253 9703 "КАРИНО" ЕООД Силистра Силистра
7254 14539 "ВАВА ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7255 1145 "КРИС КОМЕРС-77" ЕООД Силистра Силистра
7256 13122 "ФАСТ-ТРАНС 2015" ЕООД Силистра Силистра
7257 11839 "КАЛАТЕЯ" ООД Силистра Силистра
7258 9284 "МАРТИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7259 1165 "ИНФОМИК-ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7260 13424 "ГОЛДЪН ТРАНС 88" ЕООД Силистра Силистра
7261 1014 "ТРОЯ ТРАНС" ООД Силистра Силистра
7262 13588 ЕТ "ТРАНСПОРТ-НЕОПЛАН - НИКОЛА КАРАМИЧЕВ" Силистра Силистра
7263 5226 "ПАМЕЛА – ПЕНКА НИКОЛОВА" ЕТ Силистра Силистра
7264 13101 ''СИТИМАТ'' ООД Силистра Силистра
7265 5335 "БЕЛФАГОР" ЕООД Силистра Силистра
7266 7152 "ВИВЕКС ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7267 7171 "ВИКТОРИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7268 6268 "ФАЗЕРЛЕС" АД Силистра Силистра
7269 6682 "ЕМАКС" ООД Силистра Силистра
7270 6944 "МЕБЕЛИ ДИМОВ" ООД Силистра Силистра
7271 11899 "КЛАРИСА" ЕООД Силистра Силистра
7272 2704 "СИЛТЕКС" ЕООД Силистра Силистра
7273 14007 "СТРОИТЕЛ-2005" ЕООД Силистра Силистра
7274 3601 "УНИВЕРСНАБ" ООД Силистра Силистра
7275 1183 "АГРО СТИВ ГРУП" ЕООД Силистра Силистра
7276 10736 "АВТОМОТИВ К" ООД Силистра Силистра
7277 6742 "ЕЛИКА-ЕЛЕВАТОР" ООД Силистра Силистра
7278 7490 "СТАМКАР" ЕООД Силистра Силистра
7279 7489 "АЛЕКСАНДЪР ЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7280 14494 "ВЪЛКОН" ЕООД Силистра Силистра
7281 8857 "БРАТЯ КОСТАДИНОВИ" ООД Силистра Силистра
7282 1666 "ИВЕЛ" ЕООД Силистра Силистра
7283 6664 "ДРЪСТЪРЛЕС" ЕООД Силистра Силистра
7284 9040 ТИФАНИ ТРЕЙД 60 ЕООД Силистра Силистра
7285 5623 "ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ" ООД Силистра Силистра
7286 6953 "ПЪТПЕРФЕКТ-Т" ЕАД Силистра Силистра
7287 11357 "ХИПЕРЮНИОН ТРЕЙД" ООД Силистра Силистра
7288 6365 "ПЪРВИ МАЙ" АД Силистра Силистра
7289 2271 "ГОРИЛА 2009" ЕООД Силистра Силистра
7290 7461 "ОРГАНИК ЛЕНД КОРПОРЕЙШЪН" ООД Силистра Силистра
7291 1004 "НИК АУТО 74" ЕООД Силистра Силистра
7292 14562 "СЕПАТЕКС" ООД Силистра Силистра
7293 14069 "АУТО НИКИАН" ООД Силистра Силистра
7294 12217 ЗЕМЕДЕЛСКА КООПЕРАЦИЯ "МОТОР 93" Силистра Силистра
7295 5846 "ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО-СИЛИСТРА" АД Силистра Силистра
7296 7021 "КУРТИТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7297 13096 ''ЕКО КЛИЙН ЕНЕРДЖИ'' ЕООД Силистра Силистра
7298 6342 "ДАРИ-ЛЕС 2010" ООД Силистра Силистра
7299 5493 "СЕГОВ" ЕООД Силистра Силистра
7300 14177 "АГРОПОМ -2-91 - НИКОЛАЙ НЕДЕВ" ЕТ Силистра Силистра
7301 3625 "СТЕФАНОВ" ЕООД Силистра Силистра
7302 0760 "МИХАЛЕВ - 2" ЕООД Силистра Силистра
7303 8659 "КЪРКЛАР ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7304 4571 "АВТОТРАНС-ЯНКО НИКОЛОВ" ЕООД Силистра Силистра
7305 12973 "ВИГС ТРАНСПОРТ" ЕООД Силистра Силистра
7306 5621 "ПЪТСТРОЙМОНТАЖ" ООД Силистра Силистра
7307 10745 "ЧОКИ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7308 14319 "ЕЛ ТИ ЕЛ ТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7309 5661 "СТРОЙПРОЕКТ" ООД Силистра Силистра
7310 5684 ЕТ "ИЕСТ-ХРИСТО ХРИСТОВ" Силистра Силистра
7311 7559 "БТРАНС" ЕООД Силистра Силистра
7312 10657 "АГРОПРОТЕИН" ЕООД Силистра Ситово
7313 11518 "ДМД ЛОГИСТИК" ЕООД Силистра Ситово
7314 6438 "ЛА КОМЕРЧИАЛЕ" ООД Силистра Ситово
7315 11238 "ИНТЕР ЕС 2000" ЕООД Силистра Ситово
7316 1593 "ГРЕН-ДИ-ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
7317 13590 "ИНДЖЕВ ТРАНС" ЕООД Силистра Тутракан
7318 10411 "БЪЛГАРИЯ ФРИО" ЕООД Силистра Тутракан
7319 12980 "ФЕНИКС-ИВ-ДИ-М" ООД Силистра Тутракан
7320 7333 "ЛЕС ИНВЕСТ ТУТРАКАН" ООД Силистра Тутракан
7321 13118 "МИМИ" ЕООД Силистра Тутракан
7322 10565 "БИЛД КОМЕРС 21" ООД Силистра Тутракан
7323 8095 "ИВО-2000-ИВЕЛИН ЗЛАТАРОВ" ЕТ Силистра Тутракан
7324 1855 “ДИДИ ТРАНС - 83“ ЕООД Силистра Тутракан
7325 9212 "ЗЛАТНА ТРАКИЯ" ЕООД Силистра Тутракан
7326 8191 "КИПАРИС-ИВАН КОСТАНЦАЛИЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
7327 6448 "АМОН РА" ООД Силистра Тутракан
7328 3490 "БОР - КРАСИМИР ВАСИЛЕВ" ЕТ Силистра Тутракан
7329 11817 "БАНОВИ" ООД Силистра Тутракан
7330 1416 "ЛЬОЛЕВ" ЕООД Сливен Котел
7331 7639 "ФЕРИТРАНС" ЕООД Сливен Котел
7332 10406 "ТЮЛЮ" ЕООД Сливен Котел
7333 2089 "КУТАВОВ-2" ЕООД Сливен Котел
7334 5258 "ЯНИЦА - ТРАНС 2008" ЕООД Сливен Котел
7335 7150 "ЕВРО - ТРАНС - ЖИВКО БИНЕВ" ЕООД Сливен Нова Загора
7336 11541 "ТНТ 2013" ЕООД Сливен Нова Загора
7337 9870 "ЕЛСИ ТАКИС" ЕООД Сливен Нова Загора
7338 10195 "НЕДЯЛКОВ И СИН" ЕООД Сливен Нова Загора
7339 3693 "ОНИКС" ЕООД Сливен Нова Загора
7340 12153 "ВИСТА ДЕЛ МАР" ЕООД Сливен Нова Загора
7341 9801 "ТЕРА ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7342 5013 "РОТОР" ЕООД Сливен Нова Загора
7343 6213 "НОВА ТРАНС-10" ООД Сливен Нова Загора
7344 2711 "ДХГ-ЕВРОПА-ГРИГОР НИКОЛОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7345 1672 "ДАНЕВ - ДАНЧО СТОЙКОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7346 10388 "АБЛИТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7347 12155 "СОМАКС ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7348 1212 "СОРИКО" ООД Сливен Нова Загора
7349 10717 "ПЕТКО ИВАНОВ КАЛИНОВ" ЕООД Сливен Нова Загора
7350 11599 "ЗАГОРА СПЕД ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7351 4074 "СТОМАТ-СТОЯН ДОНЧЕВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7352 13238 "СИЛДИ ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7353 4848 "ТРИО-МИТРОН" ЕООД Сливен Нова Загора
7354 14235 "ОН БОАРД КАРГО" ЕООД Сливен Нова Загора
7355 4579 "МИСЛА ШПЕД" ЕООД Сливен Нова Загора
7356 3078 "ТОТТРАНС–ТОДОР ТОДОРОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7357 13893 "ВАЛДИН ГРУП" ЕООД Сливен Нова Загора
7358 12723 "МИРОНИ 90" ЕООД Сливен Нова Загора
7359 7480 "ВАЛЕНТИН ВЕЛЕВ-ТРАНС-ИВАНОВИ-92" ЕТ Сливен Нова Загора
7360 8738 "МИЛВЕСТ ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7361 4130 "ЕНИ ТРАНС-ЕНИ ИГНАТОВ" ЕТ Сливен Нова Загора
7362 7972 "МАНИЛА 2007" ЕООД Сливен Нова Загора
7363 10286 "КОНСТАНТИНОС АНАСТАСИУ-98" ЕООД Сливен Нова Загора
7364 6703 "ДИВА ТРАНС 75" ЕООД Сливен Нова Загора
7365 13516 "АГРИ ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
7366 10189 "ИЗИТРАНС 13" ЕООД Сливен Нова Загора
7367 13524 "ДЖИ ЕНД ДЖИ АИ ЕН ТИ" ЕООД Сливен Нова Загора
7368 12532 "КАРОВА И СЕВОВ" ООД Сливен Нова Загора
7369 14389 "ЕМ ЕН ДЖИ ТРАНСПОРТ" ЕООД Сливен Нова Загора
7370 9331 АВТОТРАНС ЕКСПРЕС 2006 ООД Сливен Нова Загора
7371 11606 "ЕВРО ТРАНС 88" ЕООД Сливен Нова Загора
7372 10685 "РАДО И ИЦО ТРАНС" ООД Сливен Нова Загора
7373 7526 "РУМИ ТРАНС-76" ЕООД Сливен Нова Загора
7374 12007 "МИНКО ТРАНС БГ" ЕООД Сливен Нова Загора
7375 13724 "МАДО" ЕООД Сливен Нова Загора
7376 13834 "Т И Т ТРАНС" ЕООД Сливен Нова Загора
7377 6021 "ДОБРЕВ" ЕООД Сливен Сливен
7378 9064 "ВИДАН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7379 3469 "ТИМИК – ИВАН ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7380 7513 "ТРАНСКОМЕРС-АСС" ЕООД Сливен Сливен
7381 7496 "КРОНОС-КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
7382 2701 "БРЕЙН ИНЖИНЕРИНГ" ООД Сливен Сливен
7383 1086 "ТРАК КОМЕРСИАЛ" ЕООД Сливен Сливен
7384 4401 "МОНЕВ ЕВРОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7385 0382 "Н СИЕ Х- КЪЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
7386 0714 "МЕРТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7387 9208 НИКИ ТРАНС 31 ЕООД Сливен Сливен
7388 1771 "МАРГАРИТА 08" ЕООД Сливен Сливен
7389 13772 "ТЕДАН - 2015" ЕООД Сливен Сливен
7390 5847 "ТОРНАДО-НИКОЛАЙ АРСОВ" ЕТ Сливен Сливен
7391 14547 "ДИЯНИТА 07" ЕООД Сливен Сливен
7392 4100 "ВЕНИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7393 5478 "МИН-ЦВЕТЕЛИНА СТОЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
7394 6820 "ЦАРУХОВ" ООД Сливен Сливен
7395 3752 "КТАВА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7396 0329 "НАСИ-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7397 9654 "КРИСИ-ДИМО ФИЛИПОВ" ЕТ Сливен Сливен
7398 8018 "ГБ И АР ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7399 4949 "ДИС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7400 12321 ЕТ "ЖЕЧКА СТЕФАНОВА - МТ" Сливен Сливен
7401 13067 "ЦАНЕВ 15" ЕООД Сливен Сливен
7402 6767 "САКИ–АТАНАС БАЙНАШЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7403 13420 "РАФТИС ИНВЕСТМЪНТ" ЕООД Сливен Сливен
7404 6764 ПЛАЖ ООД Сливен Сливен
7405 12590 "ВИК КОМЕРС 2014" ЕООД Сливен Сливен
7406 4054 "ТАКОС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7407 3898 "К. Н. ДОБРЕВ 71" ЕООД Сливен Сливен
7408 7954 "БУЛТРАНС 10" ЕООД Сливен Сливен
7409 8739 "ЗИТ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7410 7325 "ВАМАНД" ЕООД Сливен Сливен
7411 7634 "ЙОДИТРАНС-Т.В." ЕООД Сливен Сливен
7412 0105 "ОДИСЕЙ 41025" ООД Сливен Сливен
7413 10360 "ДЕЙОРА" ЕООД Сливен Сливен
7414 10890 "МЕГА СПИЙД" ООД Сливен Сливен
7415 6193 "РОНАЛД" ЕООД Сливен Сливен
7416 3850 "ДИВ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7417 12663 "БУЛФОРЕСТ 2012" ЕООД Сливен Сливен
7418 6757 "МАРНИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7419 7387 "ДОМИНО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7420 7098 ЕВРОРУТА ЕООД Сливен Сливен
7421 12255 "ТРАНСПЕТРОВ БГ" ЕООД Сливен Сливен
7422 11652 "АКО ТЕКНО" ЕООД Сливен Сливен
7423 4827 "РСС ТРАНСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7424 13042 "МОНОТРАНС М" ЕООД Сливен Сливен
7425 5299 ЖАКОБИ ЕООД Сливен Сливен
7426 12438 "УНИСОН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7427 9432 "АЛФА-ФАРМ" ЕООД Сливен Сливен
7428 4009 "СПИРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7429 9374 "СКАЛА-88" ЕООД Сливен Сливен
7430 3650 "БОТУШЕВ-СТЕФКО ГЕОРГИЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7431 2370 "ДАРИК - ПЛАСТ" ЕООД Сливен Сливен
7432 9281 ЕТ "МАН КРАСИМИР ГЕНОВ" Сливен Сливен
7433 9087 "СИС КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
7434 14524 "ТЕНЕВ - ГРУП ИНТЕРНАЦИОНАЛ" ЕООД Сливен Сливен
7435 14238 "НИКСЪН - 2010" ЕООД Сливен Сливен
7436 12864 "КОРЕКТ АГЕНТ" ЕООД Сливен Сливен
7437 7482 "ЕЛ И КАТ" ООД Сливен Сливен
7438 3854 "ДИМИТЪР ДЕМИРЕВ-ДИС" ЕТ Сливен Сливен
7439 2904 "ВЕЛИКО ИВАНОВ-ВИКИ 45" ЕТ Сливен Сливен
7440 3470 "ЕКОТРАНС-Д" ООД Сливен Сливен
7441 6848 "ХЕЛИ СТАР-НЕЛИ ГЕОРГИЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7442 13505 "СТЕФ 83" ЕООД Сливен Сливен
7443 1209 "ВЕЛИКО КОЛЕВ" ЕООД Сливен Сливен
7444 5517 "СИ ИВ" ООД Сливен Сливен
7445 13120 "КН" ЕООД Сливен Сливен
7446 10481 “СИСА ТРАНС” ЕООД Сливен Сливен
7447 8710 "САР - СПЕД" ЕООД Сливен Сливен
7448 5719 "ДАНИ-М" ЕООД Сливен Сливен
7449 11630 "РСМ - КОМЕРС" ЕООД Сливен Сливен
7450 5891 "КИВ КОМЕРС - К" ЕООД Сливен Сливен
7451 10210 "ЕВРО ЛУКС 2008" ЕООД Сливен Сливен
7452 10100 ВЕЛИ ТРАНС-84 ЕООД Сливен Сливен
7453 1856 ГИДЕОН ЕООД Сливен Сливен
7454 1313 "МАРТИН ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7455 7663 "БУЛКАРПЕТ" ЕООД Сливен Сливен
7456 14092 "МАКСФРУКТ 13" ООД Сливен Сливен
7457 14012 "КРИСТЕАНА" ЕООД Сливен Сливен
7458 8428 "ДИА КА ЕКСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7459 6871 "ХРИСА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7460 8032 "МИШЕЛ" ООД Сливен Сливен
7461 12210 "БУЛК ТРАНСПОРТ" ЕООД Сливен Сливен
7462 10438 ЛЕС- ДОМ ЕООД Сливен Сливен
7463 10605 ЕТ "ИВАН ИВАНОВ-ИИИ-98" Сливен Сливен
7464 7653 "ВАЛЕНА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7465 7485 "В.А.Г.Р.-ТРЕЙД" ООД Сливен Сливен
7466 11676 "ХОРХЕ И АННА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7467 14477 "НИЯ ТРАНС 85" ЕООД Сливен Сливен
7468 2173 "ПЛАНЕТА" ООД Сливен Сливен
7469 13082 "УЗУНОВ ТРАНС - 2015" ЕООД Сливен Сливен
7470 1115 "ХИМП" ЕООД Сливен Сливен
7471 0945 "СТЕДИЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7472 2545 ВИВА-С ЕООД Сливен Сливен
7473 5813 "ХЛ ТОП МИКС" ООД Сливен Сливен
7474 4155 "МОНИКА - ИП" ЕООД Сливен Сливен
7475 14058 "СТЕДИ" ЕООД Сливен Сливен
7476 4756 "АГАТРАНС" ООД Сливен Сливен
7477 10864 "МВС-3" ЕООД Сливен Сливен
7478 9175 "КАТЕРИНА-93-ХРИСТО КОСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7479 7064 "ПЛАДИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7480 11647 "БАРОК 2007" ООД Сливен Сливен
7481 3068 "ПОПОВ-КОСТА ПОПОВ" ЕТ Сливен Сливен
7482 8475 "СЕРИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7483 8879 "ПАПАДОПУЛОС-ДИМО АТАНАСОВ" ЕТ Сливен Сливен
7484 4740 "ДИМА-Г1" ЕООД Сливен Сливен
7485 7330 "ВАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7486 7162 "РИТ ТРАНС ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7487 11150 "НИЯ ТРАНС ГРУП" ООД Сливен Сливен
7488 3369 "Н.С.Р." ООД Сливен Сливен
7489 8430 "СЛАЙ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7490 13011 "ТОЛЕРАНТ 2009" ЕООД Сливен Сливен
7491 1531 "ДОЙЧ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7492 13384 "А С 44 ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7493 6971 "ШОНКА" ЕООД Сливен Сливен
7494 1699 "ДЖОРДЖ 95" ЕООД Сливен Сливен
7495 10544 "БРАТЯ ЗАФИРОВИ" ООД Сливен Сливен
7496 13789 "ТЕДИ ТРАНС - 1" ЕООД Сливен Сливен
7497 4314 "ТЕДИ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7498 6399 "ПЛАТИС-ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7499 11560 "БУЛНЕКС ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7500 4198 ВЕИ ТРЕЙДИНГ ООД Сливен Сливен
7501 8387 ВЕРСУС 88 ЕООД Сливен Сливен
7502 9789 "ЕМЕМ" ООД Сливен Сливен
7503 8416 "НИКОЛАЙ ТЕНЕВ" ЕТ Сливен Сливен
7504 13678 "ГРАНД КОНТИНЕНТАЛ 2015" ЕООД Сливен Сливен
7505 7963 "ПЕ-ГЕ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7506 9989 "КОЙОТ" ЕООД Сливен Сливен
7507 12156 "ТРАНСПОРТ КЪРПАЧЕВИ" ООД Сливен Сливен
7508 10377 "АДЕРА ДИЗАЙН" ЕООД Сливен Сливен
7509 13663 "ДИН - 13" ЕООД Сливен Сливен
7510 14424 "АГРОТОТАЛ" ЕООД Сливен Сливен
7511 10263 "АЛЕКС ЛОГИСТИКС" ООД Сливен Сливен
7512 8427 "СИ - ЕС - СИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7513 3669 "РДМ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7514 4066 "ПАМ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7515 0325 "Г И С ТРАНСПОРТ" ООД Сливен Сливен
7516 7176 "М И П 2010" ООД Сливен Сливен
7517 13439 "ТС ТРАНС 1" ЕООД Сливен Сливен
7518 12811 "ВАСИЛЕВ 07 ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7519 5907 "АДРИАТИК ЛАЙНС" ЕООД Сливен Сливен
7520 5310 "ДИП ТРАНС 1" ООД Сливен Сливен
7521 1196 "СТЕФЕЛ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7522 3705 "ТРАНС АВТО" ЕООД Сливен Сливен
7523 5180 "РЕНИ-2003" ЕООД Сливен Сливен
7524 9984 "МИХАЛЕВИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7525 7536 ЛИКТРАНС ЕООД Сливен Сливен
7526 3608 "НИКСАН 2010" ООД Сливен Сливен
7527 8795 "САНДИ" ЕООД Сливен Сливен
7528 10664 "ХЕДИ-19" ЕООД Сливен Сливен
7529 12564 "ТРАНСКОРЕКТ-07" ЕООД Сливен Сливен
7530 14564 "ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО МОМЧЕВИ И СИЕ" ООД Сливен Сливен
7531 7441 "БУЛ ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7532 7040 "ПЛАМИ" ЕООД Сливен Сливен
7533 3570 "МК-ТРАНС-МАРИЯНА КОЛЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7534 8121 "НИКОРОСИ" ООД Сливен Сливен
7535 4636 "КИМ ТРАНС 2011" ЕООД Сливен Сливен
7536 2894 "ЖИРДЕЛ" ООД Сливен Сливен
7537 6390 "БУЛСИМ" ЕООД Сливен Сливен
7538 3645 "КОМЕРСИАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7539 9074 "ЧОЧОВЕН ЛАЙНС" ООД Сливен Сливен
7540 2890 "ЗОЯ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7541 11570 "БЕЛЛА СГ" ЕООД Сливен Сливен
7542 9210 “ЕМ ЕС ПРО“ ЕООД Сливен Сливен
7543 9455 "НИКИ - ТТ" ЕООД Сливен Сливен
7544 4298 "АГАПЕ 90-ЯНЕВИ,СИЕ" СД Сливен Сливен
7545 8847 "ВАНГАРД" ООД Сливен Сливен
7546 2722 "КАМЕЯ-КАЛИНА ГАНЧЕВА" ЕТ Сливен Сливен
7547 10791 "Г К Г БГ" ЕООД Сливен Сливен
7548 3703 "ЕЛИТ – КОСТА АПОСТОЛОВ ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7549 3013 ВУНДЕР ТРАНС ЕООД Сливен Сливен
7550 1391 "ВЕНДО ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7551 1090 "ФАЛКОН" ЕООД Сливен Сливен
7552 5817 "ТОБИ - ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7553 0571 "АТЕЯ" ЕООД Сливен Сливен
7554 5783 "ЕКОЕНЕРЖИ" ООД Сливен Сливен
7555 0222 "КОЧУМБОВИ" ООД Сливен Сливен
7556 12157 "ДЕЙЗИ ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7557 7327 "ТРАНС-НИС" ООД Сливен Сливен
7558 3482 "ДИМОВ-ДС" ООД Сливен Сливен
7559 11797 "ТРАНСПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ГРУП" ЕООД Сливен Сливен
7560 10089 "ДИМИ 76" ЕООД Сливен Сливен
7561 12273 "СТАНЛОГ" ЕООД Сливен Сливен
7562 7897 "ДАНИ КАРГО" ЕООД Сливен Сливен
7563 8330 "СИС ТРАНС-66" ЕООД Сливен Сливен
7564 0808 "НИКО ТРАНС" ООД Сливен Сливен
7565 4892 "ТЕРЕЗА ТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7566 1587 "ТАНГРА БГ" ЕООД Сливен Сливен
7567 6187 "ШОТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7568 11153 "СТОТРАНС" ЕООД Сливен Сливен
7569 6564 "БУЛ-ГЕЙТ" ЕООД Сливен Сливен
7570 0964 "ПЕТЪР ПЕТРОВ 2007" ЕООД Сливен Сливен
7571 2294 "ДИПТРАНС 09" ООД Сливен Сливен
7572 1987 "ДИМИ-ТРАНС-СЛИВЕН" ЕООД Сливен Сливен
7573 13204 "ДОРС-ЕКСПРЕС" ЕООД Сливен Сливен
7574 2982 "АЛПИН-БГ" ЕООД Сливен Сливен
7575 6906 "ПЛАТЕВ-ДИМИТЪР ХРИСТОВ" ЕТ Сливен Сливен
7576 4528 "ГРИФФИН" ЕООД Сливен Сливен
7577 13404 "ЮЛ ТРАНС ТРЕЙД" ЕООД Сливен Сливен
7578 4162 "ИЗИ-ЕТИ" ЕООД Сливен Сливен
7579 7182 "РАДОСТ-РАДКА ЩИЛЯНОВА" ЕТ Сливен Сливен
7580 14475 "ЕФИ 12" ЕООД Сливен Сливен
7581 11438 "СУССЕР ТРАНСПОРТИ" ЕООД Сливен Твърдица
7582 8406 "БОЯН СТАНЧЕВ-93" ЕТ Сливен Твърдица
7583 3784 "АТЛАНТИК УЕЙ" ЕООД Сливен Твърдица
7584 9453 "ДИКТРАНС 5" ЕООД Сливен Твърдица
7585 0310 "ЙОЛИТА" ЕООД Сливен Твърдица
7586 11042 "КЪНТАН" ООД Сливен Твърдица
7587 11814 "ТРАНС КАМА" ЕООД Сливен Твърдица
7588 3079 "ЕВРОЛОГ" ООД Сливен Твърдица
7589 0140 "ФОРЕСТ ГРУП" ЕООД Сливен Твърдица
7590 4380 ЕТ "ЦВЕТА - ИВАН ДУКОВ" Сливен Твърдица
7591 11893 "С В Г ТРАНС" ЕООД Сливен Твърдица
7592 14188 "РОСИКОМ" ЕООД Смолян Баните
7593 2386 "РАЙЧЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Баните
7594 10318 "ЕКОВАТ - БЪЛГАРИЯ" ЕООД Смолян Баните
7595 14533 "РАЛИЦА 2005" ЕООД Смолян Баните
7596 14331 "ТЕКСИМА ТРЕЙДИНГ" ЕООД Смолян Баните
7597 14457 "ГАЛАНТ" ЕООД Смолян Баните
7598 2421 "ФИЛИПС" ЕООД Смолян Баните
7599 12386 "РОС ЮГ" ЕООД Смолян Борино
7600 6963 "АСЕНЧО И СИЕ КУКУНДЖИЕВИ С-ИЕ" СД Смолян Борино
7601 13614 "БАНКАТЕВ-77" ЕООД Смолян Девин
7602 13844 "СОЛАК - ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7603 6554 "КЕМИКОМ" ООД Смолян Девин
7604 3988 "МОНИ-07" ЕООД Смолян Девин
7605 10955 "КИРОВ ТРАНС - 81" ЕООД Смолян Девин
7606 1056 "ТЕП ТРАНС" ООД Смолян Девин
7607 4810 "НИКОЛОВ ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7608 5251 "РОГАРО" ООД Смолян Девин
7609 11180 "ЮРИТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7610 9881 "СТОЕВ ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7611 14579 "ЕЛБА-СИДАБОР" ЕООД Смолян Девин
7612 4626 "ВИТ - ЛОГИСТИК" ООД Смолян Девин
7613 14088 "ВМК ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7614 3457 "СЪБИ БОШНАКОВ" ЕТ Смолян Девин
7615 10610 "ВИКТОРИЯ - 76" ЕООД Смолян Девин
7616 14335 "ДСВ-ТРАНС" ООД Смолян Девин
7617 13965 "СЕНАТОР ТРАНС" ЕООД Смолян Девин
7618 7945 "ЮНИОН ГРУП - 81" ЕООД Смолян Доспат
7619 5954 "НАСИ ТРАНС - 09" ЕООД Смолян Доспат
7620 13095 "МИЛЕВ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
7621 13534 "ДАС-ТРАНС" ЕООД Смолян Доспат
7622 5127 "ВАЗИ-2006" ООД Смолян Доспат
7623 5339 "СТАМБОЛИ" ЕООД Смолян Доспат
7624 14255 "ВЕРА СТРОЙ" ЕООД Смолян Доспат
7625 2423 "НИТЕКС 96" АД Смолян Доспат
7626 9146 АРТ ЛОДЖИСТИК ЕООД Смолян Доспат
7627 9216 "ВЕВА ГРУП" ЕООД Смолян Доспат
7628 3153 "ВИБИ ТРАНС 08" ЕООД Смолян Доспат
7629 13873 ЕТ "ЗВЕЗДА - ЗВЕЗДАЛИН ВЕЛИНОВ" Смолян Доспат
7630 12329 ЕТ "ВИЛИМЕТ 21 - ВЕЛИН ВЕЛЕВ-ХАРИ ВЕЛЕВ" Смолян Доспат
7631 12149 "АСТ 3" ЕООД Смолян Доспат
7632 0045 "И ЕС ДЖИ ТРАНС" ООД Смолян Доспат
7633 7384 "ДОСПАТЛЕС-2000" АД Смолян Доспат
7634 13920 "ТРАНС ВАЛ" ЕООД Смолян Доспат
7635 9103 "КРАСИМИР ДИМИТРОВ-РУМЕН ДИМИТРОВ" ЕТ Смолян Златоград
7636 5765 "ИВЕЛА АУТОТРАНС" ЕООД Смолян Златоград
7637 14076 "ВИКИ В 2015" ЕООД Смолян Златоград
7638 13677 "РАЙЧЕВИ" ЕООД Смолян Златоград
7639 6265 "БЕЛОТЕКС-95" АД Смолян Златоград
7640 13910 "НИКИ ТРАНС ГРУП" ЕООД Смолян Златоград
7641 6291 "СТРОИТЕЛ" ЕООД Смолян Златоград
7642 0498 "КАРОЛИНА КО" ЕООД Смолян Златоград
7643 13323 "КМП - БИЛДИНГ" ЕООД Смолян Златоград
7644 5309 "ОРИОН - 71 - КАТЯ ХРИСТОВА" ЕТ Смолян Златоград
7645 1929 "ЕМИЛ БЛАГОЕВ-ЕМОНА-ДС" ЕТ Смолян Златоград
7646 5632 "ДЯКИ-ЕМИЛ АЛАБАШЕВ" ЕТ Смолян Златоград
7647 7633 "СИРАК-46-ХРИСТО СИРАКОВ-БИСЕР СИРАКО"ЕТ Смолян Златоград
7648 2860 "БУЛТЕКС" ЕООД Смолян Златоград
7649 6028 "МИНКА ЛЮБЕНОВА-65" ЕТ Смолян Мадан
7650 6788 "КАЛЕЛА" ЕООД Смолян Мадан
7651 0656 "ЕМИЛ ХАДЖИЕВ" ЕТ Смолян Мадан
7652 13878 "ХИЛМИ БИЛЯНОВ" ЕТ Смолян Мадан
7653 12378 "НАТ ТРАНС 80" ЕООД Смолян Мадан
7654 14582 "БРАНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Мадан
7655 7819 "МАРКОНИ ИНС" ЕООД Смолян Мадан
7656 10975 "ИНТЕРТРАНС КО" ЕООД Смолян Мадан
7657 4654 "АХМЕД БИЛЯНОВ" ЕТ Смолян Мадан
7658 8219 "ТРАНСЛЕС-КОМЕРС" ЕООД Смолян Мадан
7659 12435 "ВИКТОРИЯ ЯК" ЕООД Смолян Мадан
7660 12521 "САС ТРАНС 80'' ООД Смолян Мадан
7661 12646 "САРА ТРАНС 60" ЕООД Смолян Мадан
7662 12479 "ТЕХНОСТРОЙ 68" ЕООД Смолян Неделино
7663 5146 "ОНЗИС-57 МИТКО НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
7664 3970 "АНГЕЛ ИВАНОВ-ВИОЛЕТА ДУГАНОВА" ЕТ Смолян Неделино
7665 10767 ЕТ "ТОЛЕРАНТ 28 - АЛЕКСАНДЪР МАРАНГОЗОВ" Смолян Неделино
7666 13442 "МАРТИ ТРАНС - 92" ЕООД Смолян Неделино
7667 4322 "СВЕТЛЬО-74" ЕООД Смолян Неделино
7668 7665 "Р- БОРИСОВ 66" ЕООД Смолян Неделино
7669 10983 ЕТ "ЕЛ-ВИП - ЕЛЗА ВЪЛЧЕВА" Смолян Неделино
7670 7616 "ЖЕЛЮ ВОЙВОДА-НИКОЛАЙ БЕШИРОВ" ЕТ Смолян Неделино
7671 10596 "ДИЕЛ ТРАНС - 84" ЕООД Смолян Неделино
7672 9555 "ИЗГРЕВ 42-ВЪЛКО НАЙДЕНОВ-ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ" ЕТ Смолян Неделино
7673 0372 "СВЕТОИЛ - 81" ЕООД Смолян Неделино
7674 2598 "МИКО-АСЕН ИЛИЯНОВ" ЕТ Смолян Рудозем
7675 5409 "НЕДРУМ-НЕДКА БАШЕВА" ЕТ Смолян Рудозем
7676 13431 "ДИН СТРОЙГРУП" ЕООД Смолян Рудозем
7677 0287 "АСАН ЧАУШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7678 7891 "СОЛАР ЕНЕРДЖИ 09" ЕООД Смолян Рудозем
7679 1359 "САВКО БАШЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7680 10869 "МАЯ 99" ЕООД Смолян Рудозем
7681 3887 "ЗАРО-90" ООД Смолян Рудозем
7682 13840 "СВЕТЛА ДИМИТРОВА-ГИНИ-97 - БИСЕР ДИМИТРОВ" ЕТ Смолян Рудозем
7683 7859 "БАХЧЕР-БИСЕР ЧЕРНАРЕВ" ЕТ Смолян Рудозем
7684 6609 "РУБЕЛЛА БЮТИ" АД Смолян Рудозем
7685 8908 "БИЕЛА ТРАНС" ЕООД Смолян Рудозем
7686 1050 "СТЕЛЛА 99" ООД Смолян Рудозем
7687 0345 "КРИСТИ-ИЛИЯ ИНГИЛИЗОВ" ЕТ Смолян Смолян
7688 10124 "ГЛОБЕТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7689 7355 "СУНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7690 1930 "ТРИО-ПИН КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7691 4693 "ПЕТКО МИЛУШЕВ-АНАСТАС МИЛУШЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7692 11427 "ДИМИС 3000" ЕООД Смолян Смолян
7693 14043 "ЧЕЧОСАН" ЕООД Смолян Смолян
7694 10214 "СТАС ЛОГИСТИК" ЕООД Смолян Смолян
7695 3137 "ФЕРИ-ФИДАН ПАДИНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7696 1736 "АРХАРИТРАНС" ООД Смолян Смолян
7697 4874 "ВЕСТА-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7698 4119 "НИКОЛА МИЛЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7699 6807 "НЕФЕРТИТИ - ВАРДЖИЕВ И С-ИЕ" ООД Смолян Смолян
7700 6798 ГАМАКАБЕЛ АД Смолян Смолян
7701 2933 "ИВЕЛБА-СВ-ИВАН БАДЕВ" ЕТ Смолян Смолян
7702 2029 МЕРИ-90-МБ ЕООД Смолян Смолян
7703 3012 "ХЕЛИКС-РХ-НЕВЕНОВИ С-ИЕ" СД Смолян Смолян
7704 11073 "ЕВТИМОВ" ЕООД Смолян Смолян
7705 5800 "ТОП КОНСУЛТ" ООД Смолян Смолян
7706 7141 "САМИРА - 2011" ЕООД Смолян Смолян
7707 11675 "БУЛПАЛЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7708 12770 "ДЕЛОВ - М" ЕООД Смолян Смолян
7709 5756 "РВН ТРАНСПОРТ" ООД Смолян Смолян
7710 6584 "АНДРЕЙ СЛАВОВ 73" ЕООД Смолян Смолян
7711 2573 "ТРИПАЛ-Г" ООД Смолян Смолян
7712 9886 "БЕНИ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7713 5179 "СИ БИ АЙ КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7714 8311 "АИКК" ЕООД Смолян Смолян
7715 12815 "ВАЛМАРКТ" ЕООД Смолян Смолян
7716 6031 "ЖИТИ-ТРАНС" ООД Смолян Смолян
7717 2275 "ТАСО-АНАСТАС КЕХАЙОВ" ЕТ Смолян Смолян
7718 1201 "РДД" ЕООД Смолян Смолян
7719 13139 "МИВАС-11" ООД Смолян Смолян
7720 9724 "АЙ ПИ ЗЕТ" ЕООД Смолян Смолян
7721 5139 "КАЛИФОРНИЯ ТРАВЕЛ ГРУП" ЕООД Смолян Смолян
7722 7088 "ДАВЧО" ЕООД Смолян Смолян
7723 11177 "ИЛИЯ НИКОЛОВ - РИМА" ЕТ Смолян Смолян
7724 3783 "НБМ - ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7725 4953 "РЕКС - К" ЕООД Смолян Смолян
7726 3965 "НИКОЛАЙ ДОНЧЕВСКИ" ЕТ Смолян Смолян
7727 8641 "РОНИ ТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД Смолян Смолян
7728 12470 "РОДОПЕЯ - БЕЛЕВ" ЕООД Смолян Смолян
7729 7380 "ДАНИ-ДАНИЕЛ ДИЧКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7730 3756 "ЧАНЧО-БЛАГОЙ СТЕФАНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7731 2406 "СТАЙКОВ И СИЕ-ВАСЛАВ" СД Смолян Смолян
7732 1381 "ИГНАТ КАРАДЖОВ" ЕТ Смолян Смолян
7733 8666 "ПЕРЕЛИК-ВЕСЕЛИН ЦВЕТКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7734 1146 "БАРИ-ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7735 11139 "СТРАТЕКС" ООД Смолян Смолян
7736 5443 "СТЕФАН СУНКОВ" ЕТ Смолян Смолян
7737 3587 "ТАРА-КОМЕРС" ООД Смолян Смолян
7738 14054 "ПЪТИЩА СМОЛЯН" ЕООД Смолян Смолян
7739 3246 "НИКИ-КА НИКОЛА КАРАГЕУРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7740 5416 "ЧИКО-С" ЕООД Смолян Смолян
7741 2538 "КАЛИНА-ВП-ПЕТЪР МАДЖАРОВ" ЕТ Смолян Смолян
7742 13166 "М ЕНД М ТРАНСПОРТ" ЕООД Смолян Смолян
7743 3011 "НИКОЛАЙ КАРАПАУНОВ" ЕТ Смолян Смолян
7744 10004 "ТЕМ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7745 8662 "РАДЕВ И КО 11" ООД Смолян Смолян
7746 3798 "ТАБАКОВ ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7747 14410 "ПЪТСТРОЙ 2014" ООД Смолян Смолян
7748 11372 "РОУДПОЙНТ ВС" ЕООД Смолян Смолян
7749 5053 "ДИМИТЪР ЧИЛОВ-СТОЮ ЧИЛОВ" ЕТ Смолян Смолян
7750 3658 "ХРИНИК-ХРИСТО ХРИСТОВ" ЕТ Смолян Смолян
7751 1848 "ИНТЕРЛОГИС" ООД Смолян Смолян
7752 9828 "ЧАНЧО ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7753 8215 "ЛЪКИ ТРАВЕЛ" ЕООД Смолян Смолян
7754 1469 "ФОЛИ" ЕООД Смолян Смолян
7755 6937 "КРИСТРАНС-5" ЕООД Смолян Смолян
7756 10775 "Н И М ТРАНС" ЕООД Смолян Смолян
7757 10696 "КОРЕКТ 2009" ЕООД Смолян Смолян
7758 11997 "ФАГОС - АЛБЕНА ХАДЖИЕВА" ЕТ Смолян Смолян
7759 10580 ФОРМУЛА 01 ООД Смолян Смолян
7760 3026 "ДИМАР" ЕООД Смолян Чепеларе
7761 0111 "ИХТЯРОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7762 2950 "ТОНИКИ-МАРИЯНА БЕЛОВОДСКА" ЕТ Смолян Чепеларе
7763 1757 "ДИМИТЪР КУРТЕНКОВ" ЕООД Смолян Чепеларе
7764 4703 "ИЛВАС" ЕООД Смолян Чепеларе
7765 11940 ''САНТИНО'' ЕООД София Антон
7766 8220 "СИМОВ ОЙЛ" ООД София Антон
7767 9098 "БЛУ БУЛ" ЕООД София Антон
7768 2247 "МИРО ТРАНС" ЕООД София Антон
7769 8519 "КЕНАНОВ - ТРАНС" ЕООД София Антон
7770 5757 "ГРИФИНС" ЕООД София Божурище
7771 4931 "ТЕКСТРА" ООД София Божурище
7772 8814 "ИНТЕР-ТРАНС-ИЛИЯ ИЛИЕВ" ЕТ София Божурище
7773 2593 "ЛАГЕРМАКС АВТОТРАНСПОРТ БЪЛГАРИЯ" ООД София Божурище
7774 10142 "СЪБИ ТРАНС-92" ЕООД София Божурище
7775 11246 "ТРАНСТРОЙ 2001" ООД София Божурище
7776 10918 "НЕДИВА ТРАНС" ЕООД София Божурище
7777 11014 "ТИТИ ТРАНС 2004" ЕООД София Божурище
7778 10026 "РАДИ ОЙЛ" ЕООД София Божурище
7779 12773 "МЕТОДИ ТРАНС" ЕООД София Божурище
7780 3065 "ОРАН-1-ЛЮБЕН ПОПОВ" ЕТ София Божурище
7781 4967 "КОМПАС Х" ЕООД София Божурище
7782 8597 "С ТРАНС 90" ЕООД София Божурище
7783 0941 "ГРОС-ИВАН УЗУНОВ" ЕТ София Божурище
7784 8818 "НИКОЛАЙ ВЕЛКОВ" ООД София Ботевград
7785 8375 "С И С-ТРАНС" ООД София Ботевград
7786 13465 "ИНВЕСТ ТРАНС" ЕООД София Ботевград
7787 1512 "МИКРА - КМ" ЕООД София Ботевград
7788 3022 "СЕМЕКС" ЕООД София Ботевград
7789 8481 "ЛЕКС ГРУП" АД София Ботевград
7790 8579 "ВИДИ ТРАНС" ООД София Ботевград
7791 13949 "АЛЕКС КАРГО" ЕООД София Ботевград
7792 5191 "АМИС ТРАНС" ООД София Ботевград
7793 4177 ЕТ "АГ. ХРИСТОФОРОС-2010-КРАСИМИРА ПЕТРОВА" София Ботевград
7794 12296 "К И Н ФОРЕСТ КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7795 2765 "АНИВАС-ХТ" ООД София Ботевград
7796 6535 "БОБИТРАНС-79" ЕООД София Ботевград
7797 7670 "ДЖОРДАН-КОМЕРС-ИВАН ЙОРДАНОВ" ЕТ София Ботевград
7798 4570 "КАРАКОМ ТРАНС" ООД София Ботевград
7799 0049 "ДОДОЛАН" ЕООД София Ботевград
7800 13249 "ЕКЛИПТИКТРАНС" ЕООД София Ботевград
7801 8231 "АЛБИНО-МТ-МАГДАЛЕНА ВАСИЛЕВА" ЕТ София Ботевград
7802 4174 "ЛКВ РУМЕНА ЕКСПРЕС" ЕООД София Ботевград
7803 5750 "ПЛАНТРЕЙД" ЕООД София Ботевград
7804 1559 "ТИГЕ -ТРАНС" ООД София Ботевград
7805 13024 "ХРИВИК ТРАНС" ООД София Ботевград
7806 7547 "ШИНДИ-СТОИМЕНОВ, СТОИМЕНОВ И СИЕ" СД София Ботевград
7807 11905 "ЛКВ БАРЕЗИ" ЕООД София Ботевград
7808 9704 "НИКСМЕТАЛ-ГРУП" ЕООД София Ботевград
7809 7432 "ВЕКТОР КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7810 4457 "ЕКСПРЕС ТРАНС-БОТЕВГРАД" ЕООД София Ботевград
7811 13047 "ДАР ЛЕС КОМЕРС" ЕООД София Ботевград
7812 3768 "ТЕСИ-ТИ" ООД София Ботевград
7813 0379 "МИТЕВ" ЕООД София Ботевград
7814 7296 "Р.В.СИРАКОВ" ЕООД София Ботевград
7815 5411 "НЕЗИ-2010" ООД София Ботевград
7816 9871 ХРИСНЕЛИ-НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЕТ София Ботевград
7817 4157 "ИВА-С" ЕООД София Ботевград
7818 13254 "РН-ТРАНСПОРТ" ООД София Ботевград
7819 12232 "ВАЛ ЕКСПОРТ" ЕООД София Ботевград
7820 14212 "ДЕЛТА ТРАНСПОРТ ИМПОРТ-ЕКСПОРТ" ЕООД София Ботевград
7821 0513 "МАРТИНГ-МХ" ООД София Ботевград
7822 9980 "СТАНЕВ" ЕООД София Ботевград
7823 12134 "СНК ЛОГИСТИК" ООД София Ботевград
7824 3571 "ЖОРГО-ЖОРО ГЕОРГИЕВ" ЕТ София Ботевград
7825 0833 МЕЧО-ВРАЧЕШ ООД София Ботевград
7826 8376 "КАРГОЛОГ" ООД София Ботевград
7827 2542 "ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ 96" ЕООД София Ботевград
7828 7309 "ХОВЕР" ЕООД София Ботевград
7829 4032 "ХИТ-3" ЕООД София Ботевград
7830 12748 "ТНП-ЕКСПРЕС" ЕООД София Ботевград
7831 2946 "ТЕДДАНИЕЛ-ДАНЧЕВ И С-ИЕ" СД София Ботевград
7832 9126<